DA171209 Flere av Venstres fylkeslag er splittet i spørsmålet om regjeringssamarbeid med Frp, viser en ringerunde Dagsavisen har gjort.
SA171208 - Jeg har selv foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne fram til en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til alle partiets medlemmer.
DN171208 Både Venstres stortingsgruppe og medlemmer av sentralstyret har fartet landet rundt de siste ukene for å ha møter med fylkeslag og lokallag.
DN171208 - Jeg har selv foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne fram til en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til alle partiets medlemmer.
DN171208 - Jeg har selv foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne frem til en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til alle partiets medlemmer.
DA171208 - Jeg har selv foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne fram til en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til alle partiets medlemmer.
BT171208 Han har foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne frem en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til partiets medlemmer.
AP171208 Etter høstens stortingsvalg har Venstres stortingsgruppe og sentralstyremedlemmer reist landet rundt og møtt fylkeslag og lokallag.
AP171208 Både Venstres stortingsgruppe og medlemmer av sentralstyret har fartet landet rundt de siste ukene for å ha møter med fylkeslag og lokallag.
AA171208 Han har foreslått at man kanskje burde invitere fylkeslag og andre til å finne fram en liste på fire-fem kandidater, som så kan sendes ut på uravstemning til partiets medlemmer.
VG171206 Det har gått ut bud til Venstres stortingsrepresentanter og sentralstyremedlemmer om å reise Norge rundt til lokallag og fylkeslag for å diskutere Venstres veivalg : ¶
DA171205 Men flere fylkeslag opplyser at de er splittet i spørsmålet - det gjelder blant annet Hordaland og Sogn og Fjordane. 2021 ¶
AP171204 Enkelte fylkeslag er splittet.
AP171120 Blant annet viser hun til et foredrag en Frp-politiker holdt om mediehåndtering på et årsmøte til et fylkeslag .
DB171118 Etter det har snøballen rullet, og per i dag er det seks fylkeslag og 65 lokallag som har gjort vedtak.
NL171115 Dette handler ikke bare om AUF og en mindre del av stortingsgruppen, men om flere fylkeslag og ikke minst storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
BT171115 I høst har det vært et asylopprør i Arbeiderpartiet der blant annet AUF, flere fylkeslag og de tidligere statsrådene Bjørn Tore Godal, Kari Gjesteby, Tove Strand og Thorbjørn Berntsen, har presset på for å få Ap til å stemme for stans i utsendelsene.
VG171114 I tillegg til en rekke fylkeslag og AUF, har også tidligere justisminister og handelsminister Kari Gjesteby ( Ap ), tidligere forsvarsminister og utenriksminister Bjørn Tore Godal ( Ap ), tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen ( Ap ) og tidligere arbeidsminister Tove Strand ( Ap ) tatt til orde for en stans i returene.
AP171114 I høst har det vært et asylopprør i Arbeiderpartiet der blant annet AUF, flere fylkeslag og de tidligere statsrådene Bjørn Tore Godal, Kari Gjesteby, Tove Strand og Thorbjørn Berntsen, har presset på for å få Ap til å stemme for stans i utsendelsene.
DB171111 Både AUF og flere lokal- og fylkeslag i Ap har gått inn for en midlertidig returstans og også en rekke partiveteraner støtter dette, inkludert tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal.
DB171111 Arbeiderpartiets grasrot er i fullt opprør ; på rekke og rad fatter fylkeslag og lokallag vedtak om midlertidig stans av deportasjoner til Afghanistan.
DA171111 Både AUF og flere lokal- og fylkeslag i Ap har gått inn for en midlertidig returstans og også en rekke partiveteraner støtter dette, inkludert tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal.
DB171110 Flere lokallag og fylkeslag har bedt om at returene til Afghanistan opphører og er skuffet over stortingsgruppas standpunkt, deriblant Arbeiderpartiet i Bergen.
DA171109 Flere tidligere statsråder, AUF og flere fylkeslag mener partiet må stemme for en midlertidig stans av returene.
DA171108 I Arbeiderpartiet pågår en dragkamp der tidligere statsråder, AUF og flere fylkeslag argumenterer sterkt for en midlertidig returstans.
VG171107 Tidligere Ap-topper, Ap-veteraner og fylkeslag har startet et asylopprør for å få Ap til å stanse returene til Afghanistan.
BT171107 Flere fylkeslag krever at tvangsreturene av « oktoberbarna », 130 afghanere som fyller 18 år i høst, nå stoppes.
DB171104 Nå tar flere fylkesledere og fylkeslag i Ap til orde for at partiet bør støtte en returstans til Afghanistan dersom det ikke raskt blir avklart om landet er trygt nok til at folk kan returneres dit - og ikke minst : At oktoberbarna får sakene sine vurdert på nytt.
DA171104 Men flere lokallag og fylkeslag , så vel som AUF, har bedt om en mildere behandling av ungdommene fra Afghanistan.
VG171103 AUF og flere fylkeslag kunngjorde i VG denne uken at de ønsker det samme.
NL171103 Har et fylkeslag ingen damer på nominasjonslista blir det rabalder.
DA171103 Men flere lokallag og fylkeslag , så vel som AUF, har bedt om en mildere behandling av ungdommene fra Afghanistan.
VG171101 ) sitt eget fylkeslag , det må ha noe å si.
DB171031 Fram til 1.oktober var de også Aps største fylkeslag , mens de nå har konkurranse om tittelen fra sammenslåtte Trøndelag Ap.
DB171031 - Jeg forventer selvsagt at vi som største fylkeslag blir lytta til.
DB171026 Det er ulike utfordringer i fylkeslag og vi står dermed i fare for å miste støtte.
SA171024 Rogaland Ap har en sentral rolle i kampen for en mildere håndtering av enslige asylbarn, men Ap-nestlederen vil ikke si om hun støtter sitt eget fylkeslag .
AA171004 I dag er det Karianne Tung i sør og Anne Marit Mevassvik i nord som leder hvert sitt fylkeslag , og disse er også kandidater til å overta den nye, samlede partilaget.
AA171001 Han erstatter Anna Kinberg Batra ( 47 ) som varslet at hun ville gå av i august etter at flere fylkeslag krevde hennes avgang.
DN170928 Han bekrefter at det er levert et skriv med kritikk fra partiets største fylkeslag , men sier han tviler på partiledelsen vil bli overrasket over det som står der.
DB170928 Han bekrefter at det er levert et skriv med kritikk fra partiets største fylkeslag , men sier han tviler på partiledelsen vil bli overrasket over det som står der.
AA170928 I dag er det Karianne Tung i sør og Anne Marit Mevassvik som leder hvert sitt fylkeslag , og disse er også kandidater til å overta den nye, samlede partilaget.
AA170926 Kravet fra flere fylkeslag om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, ble avvist.
AA170926 Kravet fra flere fylkeslag om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, ble avvist.
DN170915 - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag , Oslo Høyre, til Aftenposten.
DA170915 - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag , Oslo Høyre, til Aftenposten.
AP170915 - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag , Oslo Høyre.
AA170915 - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag , Oslo Høyre, til Aftenposten.
AA170912 Fylkeslag skal hente inn synspunkter, som så skal oppsummeres for landsstyremøtet neste tirsdag.
VG170911 Hun mener partilederens busstur rundt til lokal- og fylkeslag i hver grend, hvert dalføre og hvert nes tidlig i valgkampen, har vært viktig.
DA170907 I dag har vi 19 fylkeslag - vi er altså i alle fylker.
AP170830 Det skjedde etter at elleve av partiets fylkeslag og partiets ungdomsorganisasjon krevde hennes avgang.
AP170826 Alta Ap og Alta Høyre deltok med kraftfulle appeller for sykehuset, selv om Aps fylkeslag i Finnmark har vedtak fra siste årsmøte om at sykehusstrukturen i fylket bør bli værende som den er.
VG170825 I alt har 11 av partiets 22 fylkeslag , blant dem Stockholm, tatt til orde for at partiet trenger en ny leder for å kapre flere velgere.
DB170825 Da hadde elleve av partiets fylkeslag , samt partiets ungdomsorganisasjon, krevd hennes avgang.
AP170825 Avgangen skjer etter at ti av opposisjonspartiets fylkeslag torsdag krevde hennes avgang.
AA170825 Da hadde elleve av partiets fylkeslag samt partiets ungdomsorganisasjon krevd hennes avgang.
AA170824 Til sammen ti av opposisjonspartiets fylkeslag stiller seg nå bak kravet om at Batra må trekke seg som partileder.
AA170824 Dermed har i alt ti av partiets fylkeslag , blant dem Stockholm, tatt til orde for at partiet trenger en ny leder for å sanke flere velgere.
AA170823 Tunge fylkeslag og ungdomspartiet krever at hun går av.
AP170807 Sammen med fylkeslag i Nord-Norge fikk Holstad ifølge Fischer lansert en motkandidat til Listhaug.
AP170807 - I hennes eget fylkeslag var hun fremdeles byråden som ble kronet av toppledelsen uten bakgrunn fra Oslo-politikken.
AA170807 - I sitt eget fylkeslag var hun fremdeles byråden som ble kronet av toppledelsen uten bakgrunn fra Oslo-politikken.
AA170807 Sammen med fylkeslag i Nord-Norge fikk Holstad ifølge Fischer lansert en motkandidat til Listhaug.
AA170807 - I hennes eget fylkeslag var hun fremdeles byråden som ble kronet av toppledelsen uten bakgrunn fra Oslo-politikken.
NL170731 I Blindeforbundets fylkeslag er det 50 TT-brukere som er aktuelle for dette spesielle tilbudet.
VG170620 Først havnet stortingsrepresentanten i en bitter strid om sammenslåing av Agder-fylkene i sitt eget fylkeslag , og siden har det bare ballet på seg.
AA170614 Flere av Frps fylkeslag , blant annet Steffensens Rogaland, har gått til kamp for å bevare kontantene.
NL170609 Over tid vil dette også manifestere seg i de politiske partiene, med nye og sammenslåtte fylkeslag .
DA170520 Så langt har vi fått oss 19 fylkeslag på sju uker, vi stiller til valg i 18 fylker og har nesten 200 påmeldte til landsmøtet i helgen.
VG170505 I hans fylkeslag gikk debatten heftig på interne møter i januar, og ønsket om å få Sylvi Listhaug inn som nestleder var markant.
VG170505 Det reagerte også Per Sandbergs eget fylkeslag , Sør-Trøndelag, på.
DB170501 Når hun på Frps landsmøte vil ta til orde for surrogati, har hun imidlertid uventet stor støtte, om enn ikke i eget fylkeslag .
DB170429 Hun kom inn på Stortinget som møtende vara i 1997, men ble vraket av sitt eget fylkeslag før forrige Stortingsvalg til fordel for Hans Fredrik Grøvan.
AP170429 To fylkeslag fremmet forslag om - og fikk gjennomslag for - at også KrF burde « vurdere en gå inn for en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til to prosent av BNP ».
SA170427 KrFs største fylkeslag taler med minst to tunger når spørsmålet er hvem Knut Arild Hareide bør samarbeide med.
VG170422 Torsdag ble en gruppe sentrale fylkeslag enige om å kreve at Ap-ledelsen gjeninnførte rimelighetsvilkåret.
DB170422 Flere lokallag og fylkeslag i partiet vil ha det sagt klart og tydelig at Ap i regjering vil oppfylle NATOs krav fra toppmøtet i Wales i 2014 om å nå to-prosent målet innen 2024.
DB170422 Flere fylkeslag , Ap-veteraner og AUf har ønsket å gjøre noe med situasjonen, mens Jonas Gahr Støre advarte landsmøtet i går mot å endre lovverket.
DB170422 Flere fylkeslag , Ap-veteraner og AUf har ønsket å gjøre noe med situasjonen, mens Jonas Gahr Støre advarte landsmøtet i går mot å endre lovverket.
DA170422 En ringerunde Dagsavisen gjorde denne uken til Aps 19 fylkeslag , viste at fem ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
VG170421 Der har flere sentrale fylkeslag nå samlet seg om et felles krav til Ap-ledelsen, på internflukt og midlertidige tillatelser for asylbarna.
VG170421 I går ble en gruppe sentrale fylkeslag etter det VG erfarer forent om å kreve at Ap-ledelsen gjeninnfører rimelighetsvilkåret.
VG170421 Asylopprøret i Ap blekner, etter at flere sentrale fylkeslag gikk hardt ut på å få Ap-ledelsen til å snu midlertidighet og internflukt for asylbarna.
VG170421 Men en rekke fylkeslag og Ap-lagene i flere forsvarskommuner har jobbet hardt for å få tidfestet NATO-målet i tråd med det den norske regjeringen var med å vedta i 2014.
SA170421 Rogaland Ap har en sentral rolle i kampen for en mildere håndtering av enslige asylbarn, men Ap-nestlederen vil ikke si om hun støtter sitt eget fylkeslag .
DB170421 Flere fylkeslag og lokallag har foreslått oppmykinger i asylpolitikken i forkant av landsmøtet, nettopp fordi de er bekymret for forholdene for de enslige mindreårige asylsøkerne.
DB170421 AUF og flere fylkeslag ønsker at bruken stanses og fikk tung støtte fra talerstolen av veteranen Martin Kolberg som ikke har for vane å tale Youngstorget imot.
AP170421 Dersom fylkeslag som tidligere har sagt nei til åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja nå lar seg lokke av at Vestfjorden skal vernes mot petroleumsvirksomhet, godtar de Støres sølvpenger.
VG170420 Flere sentrale fylkeslag jobber på spreng for å få Ap-ledelsen til å snu på midlertidighet og internflukt for asylbarna.
VG170420 Flere sentrale fylkeslag har i dag imidlertid blitt forent om å stille følgende krav til Ap-ledelsen : At rimelighetsvilkåret gjeninnføres.
DB170420 Aps fylkeslag i Buskerud og Finnmark, flere fylkeslag i AUF og flere lokallag krever at Ap skjerper skatteprofilen.
DB170420 Aps fylkeslag i Buskerud og Finnmark, flere fylkeslag i AUF og flere lokallag krever at Ap skjerper skatteprofilen.
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn.
DA170420 En ringerunde Dagsavisen har gjort til Aps 19 fylkeslag , viser at spørsmålet om lærertetthet i grunnskolen blir et hett tema under Ap-landsmøtet som starter i dag.
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag , som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
DA170420 Ifølge VG er flere fylkeslag nå enige om å stille krav om at det såkalte rimelighetsvilkåret gjeninnføres.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn.
DA170420 En ringerunde Dagsavisen har gjort til Aps 19 fylkeslag , viser at spørsmålet om lærertetthet i grunnskolen blir et hett tema under Ap-landsmøtet som starter i dag.
DA170420 VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag , som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.
DA170420 Ifølge VG er flere fylkeslag nå enige om å stille krav om at det såkalte rimelighetsvilkåret gjeninnføres.
DA170420 Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.
DA170420 Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.
BT170420 I år handler det om enslige mindreårige asylsøkere, som mange fylkeslag nå krever at skal få bli i Norge.
AA170420 Flere fylkeslag foreslår oppmyking i den linja dagens asylforlik innebærer.
VG170419 På den andre siden står alle Aps medlemmer av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, samt et stadig voksende antall fylkeslag .
DA170419 Målet om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP må nås innen 2024, mener en rekke lokal- og fylkeslag i Ap.
DA170419 Myrseth tror på oppslutning fra øvrige fylkeslag når saken kommer opp på landsmøtet til helgen.
DA170419 En rekke lokallag i Troms og Nordland - i tillegg til Troms fylkeslag - er ikke fornøyde med forsvarssatsingen i programforslaget som Ap-landsmøtet skal behandle til helga.
AA170419 Samtidig fremmer mange lokal- og fylkeslag i Arbeiderpartiet en rekke endringsforslag om friskoler og friskoleloven som skal behandles på helgens partilandsmøte.
SA170418 Flere lokal- og fylkeslag krever igjen at utgifter til tannhelse f.eks. må innlemmes i et egenandelstak. 2.
DB170418 Flere lokal- og fylkeslag i Arbeiderpartiet krever nå at partiet gjør tannhelse til en del av det generelle helsetilbudet.
AP170418 Flere lokal- og fylkeslag krever igjen at utgifter til tannhelse f.eks. må innlemmes i et egenandelstak. 2.
AP170418 Flere lokal- og fylkeslag krever igjen at utgifter til tannhelse f.eks. må innlemmes i et egenandelstak. 2.
DN170416 Flere lokal- og fylkeslag har sendt inn endringsforslag til Ap-landsmøtet.
DA170416 Flere lokal- og fylkeslag har sendt inn endringsforslag til Ap-landsmøtet.
DA170416 Flere lokal- og fylkeslag har sendt inn endringsforslag til Ap-landsmøtet.
BT170416 Derfor ba vi, på vegne av Autismeforeningen avdeling Hordaland fylkeslag , om et møte med Ap sin bystyregruppe den 17. mars i år, for å informere om foreningen sitt arbeid for barn med autisme.
DB170414 To fylkeslag har valgt å ikke behandle spørsmålet.
DB170414 I forkant av landsmøtet har forslaget fått oppslutning av elleve fylkeslag , mens tre har stemt mot.
DB170414 - Jeg har reist til mange fylkeslag selv og merket meg at forslaget gjør det mulig for bredere interesser i partiet og fagbevegelsen å si at de er lyttet til og tatt hensyn til, sier han.
VG170410 Bakgrunn : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶ Fylkeslag vil endre rimelighetskravet ¶
DA170408 Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare mulighetene for å betale med kontanter, men det er vårens landsmøte som vedtar partiprogrammet.
VG170407 ¶ Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt og AUFs leder Mani Hussaini har fått med seg en rekke fylkeslag i partiet på å fjerne K'en i faget KRLE ( Kristendom Religion Livssyn Etikk ).
DB170406 Det er hittil snakk om åtte fylkeslag , blant de fra Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestfold.
DA170406 Det er hittil snakk om åtte fylkeslag , blant de fra Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestfold.
AA170406 AUF og flere fylkeslag vil på Ap-landsmøtet om to uker jobbe for å gjøre det lettere enn i dag å gi permanent opphold for de mellom 15 og 18 år.
AA170406 Det er hittil snakk om åtte fylkeslag , blant de fra Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestfold.
DA170405 april, tar imidlertid en rekke fylkeslag og lokallag nå til orde for å bryte med programkomiteens forslag, og heller gå i retning av den løsningen SV, KrF, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnopplæringen vil ha : En nasjonal fastsatt norm på hvor mange elever en lærer skal ha ansvar for.
DN170404 En rekke fylkeslag i Ap presser på for at partiet skal lette forholdene for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170404 Avisen har kontaktet 16 av 19 fylkeslag , og får inntrykk av en solid oppslutning om avtalen. 13 av disse sier de vil beholde avtalen.
SA170331 Tre fylkeslag vil at Venstre skal si ja til norsk EU-medlemskap ¶
DN170331 Flere fylkeslag mener imidlertid at en behovsprøvd barnetrygd innebærer en sosial stigmatisering.
AP170331 Tre fylkeslag vil at Venstre skal si ja til norsk EU-medlemskap ¶
AA170331 Enden på visa ble at to kvinner nå styrer hvert sitt fylkeslag fremover : Karianne Tung i sør, Mevassvik i nord.
AA170331 De to leder hvert sitt fylkeslag i dag.
AA170331 Flere fylkeslag mener imidlertid at en behovsprøvd barnetrygd innebærer en sosial stigmatisering.
AA170330 - Jeg vet at flere fylkeslag går inn for dette.
AP170329 Tre fylkeslag vil at Venstre skal si ja til norsk EU-medlemskap ¶
DA170328 En lang rekke fylkeslag som blant annet Nordland, Telemark, Akershus, Østfold, Hedmark og Finnmark, krever å beholde ordningen.
SA170327 Ved inngangen til valgåret 2017 lå det også an til heftig debatt innad i Arbeiderpartiet, etter at flere fylkeslag ville gå mot partiets vedtak om å konsekvensutrede oljeaktivitet i de sårbare områdene, skriver Aftenposten.
AP170327 Ved inngangen til valgåret 2017 lå det også an til heftig debatt innad i Arbeiderpartiet, etter at flere fylkeslag ville gå mot partiets vedtak om å konsekvensutrede oljeaktivitet i de sårbare områdene.
DA170324 Fire fylkeslag i Ap krever at pensjonene vokser på lik linje med lønna hvert år.
DA170323 Fylkeslag kan spille inn sine endringsforslag til sentralstyret i partiet, som til slutt innstiller til landsmøtet hvilke forslag som bør avvises eller vedtas.
DN170319 Åtte av elleve fylkeslag i Ap sier ja til oljeutredning ¶
DN170319 - Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for.
DA170319 - Hva flertallet på landsmøtet til slutt lander ned på gjenstår å se, men det er hyggelig at kompromisset er blitt godt mottatt i så mange fylkeslag , sier Stenseng.
DA170319 - Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for.
AA170319 Men etter noen meget turbulente dager, som følge av Adresseavisens omtale av Kystad-saken, endte Ap-folket i helgen heller opp med å velge seg hver sin kvinne i hvert sitt fylkeslag .
AA170319 Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen.
AA170319 Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen.
AA170319 - Hva flertallet på landsmøtet til slutt lander ned på gjenstår å se, men det er hyggelig at kompromisset er blitt godt mottatt i så mange fylkeslag , sier Stenseng.
AA170319 - Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for.
AA170319 - Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for.
AA170319 Arbeiderpartiets to fylkeslag i Trøndelag møttes på Hell i helgen for å vedta samling og velge ny ledelse.
SA170318 Åtte fylkeslag har sagt ja.
AP170318 Lokal- og fylkeslag utformer selv vedtekter om partiskatt og frivillige bidrag.
AP170318 Lokal- og fylkeslag kan også bestemme at det skal betales partiskatt av honorar for andre enn heltids eller deltids tillitsverv.
AA170318 OBS : I en tidligere versjon av denne saken siterte vi Naturvernforbundet på at 10 av 19 fylkeslag i Ap sier nei til oljeutredning.
AA170318 - Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for.
AA170318 Åtte fylkeslag har sagt ja.
VG170317 Men det er ikke enighet i partiet om hva disse kravene skal være - og flere fylkeslag vil legge til krav.
DN170317 Det koster SVs fylkeslag 6 000 kroner per delegat som deltar i helgen.
DA170317 Partilederen er lunken til forslaget fra hans eget fylkeslag .
DA170317 Jeg er enig i at temaet er viktig, men jeg tenker at det ikke er riktig å bruke det begrepet i barnehagene, sier partilederen om forslaget fra hans eget fylkeslag .
DA170317 Ifølge Trønder-Avisa skulle begge dagens fylkeslag etter planen velge ny ledelse en siste gang mens dagens to fylkeslag ble avviklet.
DA170317 Ifølge Trønder-Avisa skulle begge dagens fylkeslag etter planen velge ny ledelse en siste gang mens dagens to fylkeslag ble avviklet.
BT170317 Vel, det var kun to fylkeslag som gikk imot forslaget og Hordaland snudde i år.
BT170317 Vel, det var kun to fylkeslag som gikk imot forslaget og Hordaland snudde i år.
AA170317 Ifølge Trønder-Avisa skulle begge dagens fylkeslag etter planen velge ny ledelse en siste gang mens dagens to fylkeslag ble avviklet. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Ifølge Trønder-Avisa skulle begge dagens fylkeslag etter planen velge ny ledelse en siste gang mens dagens to fylkeslag ble avviklet. ( ©NTB ) ¶
VG170316 Planen var at Ap-leder Jonas Gahr Støre skulle til Trøndelag til helgen for å kaste storpolitisk glans over at fylkeslagene i nord- og sør skulle slå seg sammen til Trøndelag Ap - og bli landets største politiske fylkeslag .
DN170314 Men endringsforslaget som i øyeblikket ser ut til å ha størst mulighet for gjennomslag, synes å være forslaget fra flere fylkeslag og enkeltmedlemmer om kun å støtte en regjering som straks setter i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud, og sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold.
DB170314 Men endringsforslaget som i øyeblikket ser ut til å ha størst mulighet for gjennomslag, synes å være forslaget fra flere fylkeslag og enkeltmedlemmer om kun å støtte en regjering som straks setter i gang arbeidet for et internasjonalt atomvåpenforbud, og sier nei til at Norge bidrar til NATOs rakettskjold.
AA170314 I dag har vi i Sør-Trøndelag Ap derfor varslet at man må vente med sammenslåingen av Aps fylkeslag til 2018.
SA170313 Sveinung Stensland i Rogaland Høyre sier partiet er litt mindre liberalt etter helgens møte og at det er fordi hans fylkeslag har « drysset litt verdikonservatisme » over programmet.
DA170313 Der ble det klart at Stanley Wirak overtar vervet som leder av partiets fylkeslag etter Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn.
DA170313 Det var ikke nok for sju fylkeslag i Høyre, som i større grad ville tidfeste når dette målet skulle nås.
AA170313 Sveinung Stensland i Rogaland Høyre sier partiet er litt mindre liberalt etter helgens møte og at det er fordi hans fylkeslag har « drysset litt verdikonservatisme » over programmet.
SA170312 Mange fylkeslag ville at Høyre skulle slå fast at Norge innen få år skulle forplikte seg til å bruke 2 prosent av BNP ( bruttonasjonalprodukt ) på forsvar.
FV170312 Mange fylkeslag ville at Høyre skulle slå fast at Norge innen få år skulle forplikte seg til å bruke 2 prosent av BNP ( bruttonasjonalprodukt ) på forsvar.
DN170312 Mange fylkeslag vender imidlertid tommelen ned.
DN170312 En rekke av Høyres fylkeslag og forsvarsvenner krevde imidlertid en forpliktelse til å nå målet innen 2024.
DN170312 Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare muligheten for å betale med kontanter og si nei til det kontantløse samfunnet. ( ©NTB ) ¶
DB170312 Flere fylkeslag sendte inn forslag om at Norge må må ha som ambisjon å nå NATOs mål om å bruk 2 prosent av BNP innen 2024.
DB170312 Det mente Troms og flere andre fylkeslag langt fra var godt nok.
DB170312 Flere fylkeslag kom med lignende forslag.
DA170312 Det tallet har stupt, sa Støre i en tale til Aps fylkeslag i Rogaland.
DA170312 Søndag ble det gjort tilsvarende avstemninger i flere andre fylkeslag .
DA170312 Nordland var ett av fire fylkeslag i Ap som søndag sa ja til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten.
DA170312 Men mange fylkeslag vender tommelen ned.
AP170312 Mange fylkeslag ville at Høyre skulle slå fast at Norge innen få år skulle forplikte seg til å bruke 2 prosent av BNP ( bruttonasjonalprodukt ) på forsvar.
AP170312 En rekke av Høyres fylkeslag og forsvarsvenner krevde imidlertid en forpliktelse til å nå målet innen 2024. ( ©NTB ) ¶
AA170312 Det tallet har stupt, sa Støre i en tale til Aps fylkeslag i Rogaland.
AA170312 En rekke av Høyres fylkeslag og forsvarsvenner krevde imidlertid en forpliktelse til å nå målet innen 2024.
AA170312 Søndag ble det gjort tilsvarende avstemninger i flere andre fylkeslag .
AA170312 Nordland var ett av fire fylkeslag i Ap som søndag sa ja til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten.
AA170312 Men mange fylkeslag vender tommelen ned.
DA170311 Selv om vi visste at mange fylkeslag var for å tidfeste 2024, var politisk ledelse i tvil.
DA170311 Det var ikke nok for sju fylkeslag .
DA170311 Det å begrense skatteløftet på den måten, har flere fylkeslag protestert mot.
DA170311 Det er også flere fylkeslag som har foreslått at Høyre må stå fast på at de vil fjerne formuesskatten.
AP170311 Bare to fylkeslag , Oppland og Hordaland Høyre, hadde fremmet forslag om å stryke forslaget fra programmet, og det ble derfor avvist av flertallet i redaksjonskomiteen.
AA170311 Mens Høyre holder landsmøte på Gardermoen, gikk Ap-lederen lørdag til frontalangrep på statsministeren i en tale til Aps fylkeslag i Rogaland.
AA170311 Men en rekke fylkeslag har lenge arbeidet for å få et mer forpliktende vedtak enn programkomiteen opprinnelig hadde tenkt seg.
AA170311 Også flere fylkeslag i Frp har varslet kamp for å bevare muligheten for å betale med kontanter og si nei til det kontantløse samfunnet. ( ©NTB ) ¶
VG170310 Høyres programkomite la torsdag ut et forslag om at to-prosentmålet skulle beskrives som et « langsiktig mål », men det mente mange fylkeslag var en altfor svak forpliktelse. 55 prosent støtte ¶
VG170310 Men ikke alle fylkeslag og lokallag har diskutert dette inngående.
VG170310 Helseminister Bent Høie mener Unge Høyre må respekt for at mange på landsmøtet er i tvil om det er riktig å åpne for eggdonasjon, og at mange fylkeslag ikke har diskutert saken.
DB170310 At forslaget ble lagt på bordet i siste liten etter at mange fylkeslag hadde ferdigdiskutert saken, vakte irritasjon hos flere i salen, og særlig Unge Høyre reagerte.
DA170310 At forslaget ble lagt på bordet i siste liten etter at mange fylkeslag hadde ferdigdiskutert saken, vakte irritasjon hos flere i salen, og særlig Unge Høyre reagerte.
DA170310 Syv fylkeslag ville gå lengre, og mente Høyre heller måtte forplikte seg til å nå to prosent-målet innen 2024.
DA170310 Flere fylkeslag som ønsket en ambisiøs tidfesting av målet, sier nå at de er fornøyde med kompromisset, dermed ser det ut til at forslaget får bred støtte på landsmøte.
DA170310 Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot reagerte også på at forslaget blir lagt på bordet i siste liten og viste til at mange fylkeslag alt har diskutert saken.
DA170310 I flere fylkeslag er praksisen at delegatene er fristilt i verdispørsmål.
DA170310 Høie fremmer forslaget sammen med en rekke fylkeslag : Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder.
DA170310 I dag er et flertall i programkomiteen for, men flere fylkeslag som Oslo, Hordaland, Oppland og Hedmark er imot.
AP170310 Sammen med 11 fylkeslag ba han om en bred diskusjon om bioteknologi frem mot landsmøtet i 2018, hvor det da skal tas stilling til spørsmålet.
AA170310 At forslaget ble lagt på bordet i siste liten etter at mange fylkeslag hadde ferdigdiskutert saken, vakte irritasjon hos flere i salen, og særlig Unge Høyre reagerte.
AA170310 Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot reagerte også på at forslaget blir lagt på bordet i siste liten og viste til at mange fylkeslag alt har diskutert saken.
AA170310 I flere fylkeslag er praksisen at delegatene er fristilt i verdispørsmål.
AA170310 Høie fremmer forslaget sammen med en rekke fylkeslag : Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder.
AA170310 At forslaget om utsettelse ble lagt på bordet i siste liten etter at mange fylkeslag hadde ferdigdiskutert saken, vakte irritasjon hos flere i salen.
AA170310 En rekke fylkeslag har krevd at Høyre har som ambisjon at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret innen 2024.
VG170309 Flere fylkeslag tar likevel til orde for nye skattekutt på landsmøtet.
VG170309 Dermed er statsministeren på kollisjonskurs med minst fem av sine egne fylkeslag .
VG170309 Som VG tidligere har skrevet, vil flertallet av Høyres fylkeslag forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024.
VG170309 En kartlegging VG gjorde i februar viste at minst åtte fylkeslag ønsket at eggdonasjon skulle bli lovlig.
VG170309 Fem fylkeslag og Unge Høyre har imidlertid foreslått at å tillate eggdonasjon skal inn i programmet, noe et flertall i redaksjonskomiteen støtter.
SA170309 Fem fylkeslag og Unge Høyre har foreslått at støtte til eggdonasjon skal inn i programmet, noe et flertall i redaksjonskomiteen støtter. ( ©NTB ) ¶
DN170309 Flere fylkeslag kommer til Gardermoen med et krav om at forsvarsbudsjettet må økes raskere enn det partiet legger opp til.
DB170309 Ruste opp ¶ 18 av 20 fylkeslag vil bruke mer penger til Forsvaret enn programkomiteen har lagt opp til.
DB170309 I 2013 stemte Høyers landsmøte nei, men nå går en rekke store fylkeslag inn for å åpne for eggdonasjon.
DB170309 Flere fylkeslag vil fjerne kontantstøtten.
DB170309 At Høyre heretter skal konsentrere seg om å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, er ikke godt, mener flere fylkeslag .
DA170309 Dette sier Hans Heen Sikkeland, leder i Oslo og Akershus fylkeslag av FRI, organisasjonen for lhbt-personers rettigheter.
AP170309 Forslag om at Høyre skal si ja til eggdonasjon er sendt inn av Høyres fylkeslag i Oppland, Hedmark, Hordaland og Oslo, samt Unge Høyre.
AP170309 Samtidig som Bent Høie gikk på talerstolen, ble det delt ut et forslag om å utsette saken til landsmøtet 2018, signert Høie og ti fylkeslag .
AA170309 Forslag om å si ja til dette er sendt inn av flere fylkeslag samt av Unge Høyre. ( ©NTB ) ¶
AA170308 » Initiativet for å legge til denne parolen kom fra Skeiv Ungdom Trøndelag, og Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sitt fylkeslag i Midt-Norge.
DB170306 Flere fylkeslag har kommet med lignende forslag.
DB170305 Det har skapt bekymring i flere av Frps fylkeslag .
DN170304 Fem fylkeslag i Høyre mener partitoppene er for forsiktige i sine krav til skattekutt.
AA170304 Fem fylkeslag i Høyre mener partitoppene er for forsiktige i sine krav til skattekutt.
VG170302 Foto : Odin Jæger, VG ¶ 10 av 18 fylkeslag er ikke fornøyd med forslaget fra Høyres programkomite, som sier at NATOs mål om å bruke to prosent av landets BNP på forsvar skal være « en langsiktig ambisjon ».
VG170302 Flertallet av Høyres fylkeslag vil forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024.
DN170302 Flere fylkeslag reagerer også på formuleringen i forslaget til nytt partiprogram om å sikre « moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået ».
DN170302 Fem fylkeslag går nemlig inn for kraftigere skattekutt enn programkomiteen foreslår.
AA170228 Et stort flertall av Arbeiderpartiets fylkeslag stiller seg bak partiledelsen og sier blankt nei til å tvinge kommuner til sammenslåing.
AA170226 Også Kystpartiets fylkeslag i Finnmark avholdt landsmøte i helgen.
AA170226 Kystpartiets fylkeslag i Troms har valgt eks-politiker Steinar Bastesen til å toppe partiets liste til høstens stortingsvalg.
DB170224 Støttegruppens fylkeslag ble informert i går.
VG170220 Åtte av Høyres fylkeslag vil gjøre eggdonasjon lovlig i Norge.
VG170220 Åtte av Høyres fylkeslag er for å tillate eggdonasjon, og saken er ventet å skape stor debatt på partiets landsmøte.
VG170220 Store og viktige fylkeslag som Oslo, Akershus og Hordaland har nemlig gjort vedtak om at Høyre bør tillate eggdonasjon i Norge.
VG170220 Ni fylkeslag har så langt ikke tatt stilling til eggdonasjon, mens Vest-Agder er det eneste som klart sier nei.
DN170220 Samtlige fylkeslag har avholdt sine årsmøter, bare halvparten av dem vedtok klare råd om samarbeidsvalg.
DN170220 Kun ett fylkeslag i Venstre anbefaler regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet, melder NRK etter å ha snakket med samtlige fylkesledere i partiet.
AP170220 Åtte av Høyres fylkeslag vil tillate eggdonasjon i Norge, ni fylkeslag har ikke bestemt seg, mens ett sier klart nei.
AP170220 Åtte av Høyres fylkeslag vil tillate eggdonasjon i Norge, ni fylkeslag har ikke bestemt seg, mens ett sier klart nei.
AA170220 Samtlige fylkeslag har avholdt sine årsmøter, og bare halvparten av dem vedtok klare råd om samarbeidsvalg.
AA170220 Kun ett fylkeslag i Venstre anbefaler regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet, melder NRKetter å ha snakket med samtlige av partiets fylkesledere.
AP170218 Til nå har seks fylkeslag vedtatt uttalelser om regjeringsspørsmålet.
AA170212 Vi ønsker ikke å straffe folk som får seg jobb, sa Lysbakken under fylkesårsmøtet i Hordaland fylkeslag i Bergen lørdag.
AA170212 Vi ønsker ikke å straffe folk som får seg jobb, sa Lysbakken under fylkesårsmøtet i Hordaland fylkeslag i Bergen lørdag.
DA170209 Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag har sendt brev til alle Aps fylkeslag og bedt om støtte før Aps landsmøte i april.
DA170209 Alle Aps fylkeslag oppfordres til å si nei til all oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.
DB170207 Innen fredag hadde fem av partiets fylkeslag sagt ja til eggdonasjon, ifølge Minerva.
DB170207 - Jeg tror det nærmer seg et flertall, for jeg ser det er en god del fylkeslag som har gjort vedtak for eggdonasjon, og jeg tror det er et reelt flertall i partiet nå, sa Tonning Riise til Minerva forrige uke.
AA170206 Under tiden i regjering ble partiet kritisert av flere fylkeslag for ikke å følge opp vedtaket fra landsmøtet i 2009.
SA170205 Mens et Høyre-utvalg foreslår å fase ut butikkers kontantplikt, går flere fylkeslag i Fremskrittspartiet motsatt vei.
FV170205 Mens et Høyre-utvalg foreslår å fase ut butikkers kontantplikt, går flere fylkeslag i Fremskrittspartiet motsatt vei.
AA170205 Mens et Høyre-utvalg foreslår å fase ut butikkers kontantplikt, går flere fylkeslag i Fremskrittspartiet motsatt vei.
AA170203 Fem fylkeslag i Høyre har sagt ja til eggdonasjon.
AA170203 - Jeg tror det nærmer seg et flertall, for jeg ser det er en god del fylkeslag som har gjort vedtak for eggdonasjon, og jeg tror det er et reelt flertall i partiet nå, sier Kristian Tonning Riise til Minerva.
SA170201 - Knut Arild Hareide hadde samlet støtte fra alle fylkeslag , og var aldri et tema for utskiftning, understreker Brosvik.
FV170201 Hun ombestemte seg imidlertid, og ble gjenvalgt etter en prosess der blant andre Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder var sterkt ønsket i den posisjonen av mange fylkeslag .
FV170201 Hun ombestemte seg imidlertid, og ble gjenvalgt etter en prosess der blant andre Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder var sterkt ønsket i den posisjonen av mange fylkeslag .
FV170201 Hareide hadde samlet støtte fra alle fylkeslag , ifølge pressemeldingen.
DB170201 - Knut Arild Hareide hadde samlet støtte fra alle fylkeslag , og var aldri et tema for utskiftning, understreker Brosvik.
BT170201 - Knut Arild Hareide hadde samlet støtte fra alle fylkeslag , og var aldri et tema for utskiftning, understreker Brosvik.
BT170130 I helgen fattet Høyres fylkeslag i Hedmark og Oppland vedtak der de krever at regjeringen snur i saken.
AP170130 I helgen fattet Høyres fylkeslag i Hedmark og Oppland vedtak der de krever at regjeringen snur i saken.
DN170103 Men en ringerunde VG foretok i romjulen, viste at et « ulveopprør » har liten støtte i partiets øvrige fylkeslag .
AP170103 Men en ringerunde VG foretok i romjulen, viste at et « ulveopprør » har liten støtte i partiets øvrige fylkeslag .
DB170102 - Det har ikke vært tilstrekkelig distriktsfokus den siste tiden, sier Wasskog, som leder Venstres nordligste fylkeslag .
BT161215 Men et viktig lyspunkt her er den positive rollen Arbeiderpartiets fylkeslag har hatt for Vestlandsregionen i alle tre fylkene.
AP160904 I løpet av denne måneden vil hele forslaget til program bli sendt ut til alle fylkeslag .
AP160423 Flere fylkeslag i Frp har fremmet forslag om uttalelser der de etterlyser en kraftig forsvarssatsing.
AP160423 Flere fylkeslag hadde foreslått resolusjoner om styrking av Forsvaret, og forslaget som nå har utarbeidet på bakgrunn av disse, er ventet å få tilslutning under søndagens behandling.
AP160422 Men det var ingen resolusjon om innvandring - i motsetning til på helgens landsmøte i moderpartiet der en rekke fylkeslag foreslår ytterligere innstramningspolitikk.
AP160409 Det er bare fiendtlig, sa Tajik da hun åpnet årsmøtet i Arbeiderpartiets fylkeslag i Nord-Trøndelag melder Namdalsavisa.
AP160315 Lokallag, fylkeslag og enkeltmedlemmer har frist til 20. juni til å komme med innspill og forslag.
AP160315 Deretter blir det ny runde med forslag, men denne gang formelt fremmet av fylkeslag , stortingsgruppe og landsstyret inn mot landsmøtet.
AP160221 Irritasjonen rettes særlig mot Venstre og partileder Trine Skei Grande, som i Østfold også møter motstand fra eget fylkeslag .
AP160221 Det er svært positivt å se at flere fylkeslag i AUF nylig har vedtatt å lovliggjøre en form for aktiv dødshjelp under strenge regelverk.
FV160106 Stiftet i 1979 og har i dag 9400 medlemmer fordelt på 19 fylkeslag .
AP160106 Stiftet i 1979 og har i dag 9400 medlemmer fordelt på 19 fylkeslag .