AP171113 Bedre bakkekontakt ¶ Fylkes- og regionalpolitikken har et stort potensial i å styrke sin legitimitet i de kjernesamiske områdene.
NL171111 Fylkes- og regionalpolitikken har et stort potensiale i å styrke sin legitimitet i de kjernesamiske områdene.
VG171109 I mars fikk VG innsyn i databasen i form av PDF-filer for de til sammen 16 971 broene Vegvesenet har ansvar for på Norges fylkes- og riksveier. 3.
NL171107 Jeg har etter dette håp om at fylkes- og kommunepolitikerne tar affære når det går opp for dem at de vil bli vingeklippet.
NL171101 Likevel hører vi fra « framoverlente » politikere at « fylkes- og kommunestrukturen må være dynamisk ".
DA170907 Ap ligger på 23,6 og 27,8 prosent på fylkes- og nasjonalt nivå, mens tilsvarende for Høyre er 19,7 og 15,1 prosent.
AA170907 Nordmørslista gjorde et brakvalg i fylkes- og kommunevalget for to år siden.
VG170830 Thune mener uansett at landets største parti må tale tydeligere mot alle fylkes- og kommunesammenslåinger, samt kjempe hardere for å bevare lokalsykehusene.
AP170828 I tillegg kommer noen millioner kroner i gave fra forbund og fagforeninger til fylkes- og lokallag.
AP170819 Sp vil prioritere penger til fylkes- og kommuneveinett, og fjerne flaskehalser.
DN170719 Saksøkerne er representert av fylkes- og byadvokatene til Marin, San Mateo og Imperial Beach, i tillegg til Sher Edling.
AA170703 Og kanskje hele fylkes- og kommuneproblematikken ender til Eva-Britt og Terjes tilfredshet, blunker de. 390 meter unna står kampesteinen som markerer grensa for Rindal kommune, påskrevet mottoet « tid til å leve ».
DA170630 Fritt skolevalg på tvers av fylkes- og regiongrenser.
AP170624 I tillegg kommer en rekke små og store bevilgninger fra lokale fagforeninger til fylkes- og lokallag, som ingen på Youngstorget har full oversikt over.
AP170624 I tillegg bidrar ogå lokale LO-forbund og foreninger rett i kassen til Aps fylkes- og lokallag.
AP170624 I tillegg kommer en rekke små og store bevilgninger fra lokale fagforeninger til fylkes- og lokallag, som ingen på Youngstorget har full oversikt over.
AP170624 I tillegg bidrar ogå lokale LO-forbund og foreninger rett i kassen til Aps fylkes- og lokallag.
AP170624 I tillegg kommer en rekke små og store bevilgninger fra lokale fagforeninger til fylkes- og lokallag, som ingen på Youngstorget har full oversikt over.
AP170624 I tillegg bidrar ogå lokale LO-forbund og foreninger rett i kassen til Aps fylkes- og lokallag.
VG170615 Han forbereder en valgkamp der motstanden mot sentralisering og fylkes- og kommunesammenslåinger blir en hovedsak.
NL170612 Fylkes- og kommunestrukturen skal være dynamisk ", ble det sagt på Løvebakken.
NL170606 For en enkeltperson er det vanskelig å tvinge gjennom samarbeid, fordi de ulike grepene strekker seg over ulike forvaltningsnivåer, fra kommune-, fylkes- og ministernivå.
DN170510 Pensjonskassen, som forvalter mer enn tre milliarder kroner for fylkes- og kommuneansatte i Akershus, skal ha gått glipp av inntil 105 millioner kroner, ifølge Økokrim.
VG170424 Før sorenskriver-tiden praktiserte han som høyesterettsadvokat, og var også aktiv som fylkes- og kommunepolitiker for Høyre.
BT170424 Før sorenskriver-tiden praktiserte han som høyesterettsadvokat, og var også aktiv som fylkes- og kommunepolitiker for Høyre.
SA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
DA170422 I stedet har den delen av gruppa som ønsker en oppmykning, forent krefter med en rekke fylkes- og partilag som nå jobber i korridorene på Folkets Hus for å samle støtte for en oppmyking.
DA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
AA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
AA170422 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
DA170421 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
AA170421 Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.
DN170420 En rekke fylkes- og lokallag foreslår derfor flere endringer for å tydeliggjøre budskapet.
DA170420 Slik Dagsavisen tidligere har skrevet, har flere fylkes- og lokallag brutt med programkomiteens forslag og sendt inn endringsforslag i forkant av landsmøtet der de vil kjempe for en minimumsnorm for lærertetthet ved hver enkelt skole.
DA170420 Slik Dagsavisen tidligere har skrevet, har flere fylkes- og lokallag brutt med programkomiteens forslag og sendt inn endringsforslag i forkant av landsmøtet der de vil kjempe for en minimumsnorm for lærertetthet ved hver enkelt skole.
DA170420 En rekke fylkes- og lokallag foreslår derfor flere endringer for å tydeliggjøre budskapet.
AA170420 En rekke fylkes- og lokallag foreslår derfor flere endringer for å tydeliggjøre budskapet.
SA170419 Men skal vi lykkes med omstilling i Rogaland, trenger vi fylkes- politikere og - administrasjon som jobber med oss for å utvikle de gode løsningene.
AA170331 - Det er for eksempel mangel på formalisert åpenhet om lobbyvirksomhet mot politikere på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.
AA170323 Statens vegvesen skal asfaltere 393 kilometer med fylkes- og riksveger i Trøndelagsfylkene i 2017.
AP170223 • Gjennomføre et løft for å sikre fylkes- og riksveier mot flom og ras. • Sikre en god kommuneøkonomi slik at fylkeskommunene kan ivareta sitt ansvar som veiholder og ansvarlig for lokal og regional kollektivtransport. • Innføre alkolås på busser og lastebiler. • Styrke Statens vegvesen som har kompet
DA160215fylkes- og kommunalnivå gjelder det samme prinsippet for alle andre enn Frp.
DA160215>fylkes- og kommunalnivå gjelder det samme prinsippet for alle andre enn Frp.