DN171211 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DA171211 Da har du 19 fylker .
SA171210 Hele Rogaland, og i alle fall Sør-Rogaland, må stå samlet i viktige saker, slik andre fylker har vært dyktige på.
AP171210 EFTA Surcveillance Authority ( ESA ) har vurdert virksomheten kommuner, fylker og helseforetak driver i grenselandet mot vanlig næringsvirksomhet.
NL171208 Vi trodde også det var en selvfølge at når to fylker slår seg sammen så skal de nye planene utvikles i fellesskap.
AP171207 Mange fylker og kommuner har en TIPS-telefon ( tidlig oppdagelse og behandling av psykoser ) der man kan ringe og få svar på spørsmål av en behandler.
VG171206 Da er det flere fylker , i alle fall Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Østfold, Agder-fylkene, Telemark og Buskerud, som er utsatte, sier Skjerdal.
DA171205 Men siden søknadsmassen er ganske lav, sammenlignet med andre fylker , mister vi muligheten til å få opp tippemidlerpotten, sier Røsnæs.
AP171205 I de andre fylkene har tallet gått mikroskopisk ned, med Nordland, Vest-Agder og Østfold som beste fylker .
BT171204 Det er gode erfaringer også i andre kommuner og fylker , blant annet i Sogn og Fjordane.
NL171203 Et hurtigtog fra Stockholm til Narvik ville passere gjennom de svenske « länene » Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten og Norrbotten, län ( fylker ) som tilsammen har 1, 4 mill. innbyggere.
VG171202 Vedum er redd for at det kan oppstå nye sårbarheter nå mens både politiet og fylkesmennene, som er ansvarlig for sivil beredskap i sine fylker , er under omorganisering til nye og større enheter.
NL171202 Stortinget har vedtatt at flere av dagens fylker skal slås sammen.
NL171202 Store og handlekraftige fylker vokser fram sør for oss, og vi må bygge smarte samarbeidsstrukturer for å kunne møte den utfordringen.
DN171201 Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet helt ledige i de fleste fylker i november.
DB171201 Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet helt ledige i de fleste fylker i november.
DB171130 For hver av Trumps fornærmelser mot Kim, så fylker han folket bak sin leder.
VG171129 Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, og Troms og Finnmark forsøker nå å bli enige om navnet på det nye fylket og hvor myndighetsorganer skal plasseres.
AP171129 Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, og Troms og Finnmark forsøker nå å bli enige om navnet på det nye fylket og hvor myndighetsorganer skal plasseres.
DB171128 Utviklingen mot et urbant storbyparti fortsatte, siden framgang i Oslo og Akershus reddet partiet tross tilbakegang i 16 fylker og klar tilbakegang i mange av dem.
NL171127 juni 2017 behandlet Stortinget regionreformen, og som resultat vil dagens 19 fylker bli erstattet av elleve regioner fra 2020.
DB171127 Det er sendt ut Obs-varsel for flere fylker i Sør-Norge på grunn av snøen.
SA171126 Vestlandet består av fire fylker .
SA171126 På samme måte som det var helt naturlig og fornuftig å gi navnet « Vestlandet » når fire fylker slår seg sammen i en region, er det helt unaturlig og ufornuftig å gi navnet « Vestlandet » når kun to fylker slår seg sammen.
SA171126 På samme måte som det var helt naturlig og fornuftig å gi navnet « Vestlandet » når fire fylker slår seg sammen i en region, er det helt unaturlig og ufornuftig å gi navnet « Vestlandet » når kun to fylker slår seg sammen.
SA171126 - På samme måte som det var helt naturlig og fornuftig å gi navnet « Vestlandet » når fire fylker slår seg sammen i en region, er det helt unaturlig og ufornuftig å gi navnet « Vestlandet » når kun to fylker slår seg sammen, skriver Per A.
SA171126 - På samme måte som det var helt naturlig og fornuftig å gi navnet « Vestlandet » når fire fylker slår seg sammen i en region, er det helt unaturlig og ufornuftig å gi navnet « Vestlandet » når kun to fylker slår seg sammen, skriver Per A.
DB171126 Strid i Frp om tvang av fylker
DB171126 De fire samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V er enige om at 19 fylker skal erstattes med 11 nye regioner : ¶
NL171125 Prosessen rundt dagens tvangssammenslåinger av kommuner og fylker , er meget kritikkverdige men trumfer ikke omfanget av tvangssammenslåinger gjennomført av Senterpartiet når de har suttet i posisjon.
NL171124 Vi trives best i våre små kommuner og fylker , det er jo likevel Oslo som bestemmer.
NL171124 Landet har kommuner og fylker , ikke grevskaper og frie byer.
DB171124 I alle fylker er trenden slik at de nye lærerstillingene vil gå til de mest folkerike bykommunene.
DB171124 - Læringsutfordringene er størst i andre fylker enn dem som kommer best ut ved en lærernorm.
DA171124 På toppen av det hele : 21 prosent av de spurte i innbyggerundersøkelsen var ikke engang klar over at det blir vurdert å slå sammen Rogaland med andre fylker .
DA171124 Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) vil slå sammen fylker , uten at rogalendingene forstår hvorfor.
DA171124 Innbyggerundersøkelsen er en slags erstatning for folkeavstemning i forsøket på å hurtigsammenslå landets fylker , og bør gi fylkespolitikerne klare signaler sammen med høringssvarene som leveres inn i dag.
DN171123 Partiet vil ha 1,3 milliarder ekstra til Hæren og Heimevernet, 500 millioner mer til lokalt politi og 3,9 milliarder mer i overføring til norske kommuner og fylker enn regjeringen foreslår.
DB171122 Landets nordligste fylker kan vente seg kraftig vind litt senere i uka.
DB171122 Flere fylker har i natt og onsdag morgen meldt om glatte veier og trafikale problemer som følge av været.
NL171121 Noen fylker slås sammen og noen beholdes som nå, Derav skal Nordland bestå som eget fylke, mens Troms og Finnmark slås sammen.
NL171121 Målet ( i denne omgangen ? ) er at landet skal bestå av omlag ( ? ) 10 regioner, men for Nord-Norges del skal man ha en egen prosess for å avgjøre om Nord-Norge skal bli ett eller to fylker !
NL171121 Alt hva men kan finne om det er at Stortingsrepresentanter fra de tre fylkene snakket sammen, og deretter vedtok kommunalkomiteens medlemmer fra H, FRP, V og Krf at to fylker " var nok den beste løsningen " !
DN171121 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171121 Landets nordligste fylker kan vente seg kraftig vind litt senere i uka.
DA171121 I noen fylker har det til og med gått opp.
AP171121 Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.
AP171121 Oslo, Nordland, Møre og Romdal samt Rogaland består som egne fylker .
AP171121 Leder i kommunalkomiteen, Karin Anersen ( SV ), reagerer sterkt på at KrF står ved tvangssammenslåinger av fylker .
AP171121 Dagens 19 fylker reduseres til 11, inkludert Oslo.
AP171121 Én rektor omtaler egen tilpasning på skolen som « sunt bondevett », mens en annen skriver at de har elever fra hele landet på skolen, og i og med at det ikke er vinterferie samme uke overalt i landet, så har de godtatt at foreldre fra andre fylker tar med seg elevene på ferie i deres vinterferie.
VG171120 - Det som er ironisk er at regjeringen fremstilte dette som det store tiltaket for å bedre situasjonen i norsk skole, samtidig har det vært en kjempeliten reduksjon i gjennomføringene på landsbasis, og i fylker som Aust-Agder, Hedmark, Vestfold og Akershus har antallet elever som ikke får karakter i minst ett fag grunnet høyt fravær
VG171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker , men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
SA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker , men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
DN171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker , men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
DB171120 november streiket 2 000 mennesker utenfor Stortinget med et krav om å forby bemanningsforetak i byggebransjen i fem fylker rundt Oslofjorden. 20 fagforeninger, 14 forbund og 93 faner fra ulike steder i hele landet deltok.
DB171120 Det er til og med en politisk vinn-vinn-situasjon : Sett med Vedums øyne får storbyene smake sin egen medisin, og Jan Tore Sanner slipper å slå sammen hele fylker for å få følelsen av at han gjør noe stort.
DA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker , men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
DA171120 Men i flere fylker øker andelen elever som faller ut av fag.
DA171120 Fafo-rapporten har funnet betydelige forskjeller i hvordan fylker og skoler praktiserer reglene, og advarer om at det truer prinsippet om at alle elever skal behandles likt.
DA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker , men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
DA171120 Asheim sier disse forskjellene mellom skoler og fylker er noe det må tas tak i.
AP171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker , men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
AA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker , men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
NL171118 Eller at de må være to fylker og to fylkeskommuner.
NL171118 Eller at de må fortsatt være to fylker .
DN171117 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171116 ¶ STREIK : I går streiket fagbevegelsen med krav om å forby bemanningsforetak i byggebransjen i fem fylker rundt Oslofjorden.
DB171116 I går streiket fagbevegelsen med krav om å forby bemanningsforetak i byggebransjen i fem fylker rundt Oslofjorden.
AA171116 | Fare for glatt føre i flere fylker
VG171115 Kursing og kompetanseheving av de NAV-ansatte i alle fylker skal være gjennomført i løpet av året.
DN171115 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DA171115 Nå som forslaget kommer fra LO er de lydhøre, mens vi den gangen bare ble møtt med nostalgisk og følelsesladet argumentasjon, sier Matt, som mener regjeringen er mer opptatt av strukturendringen fra 19 til 10 fylker enn faktisk å finne de beste løsningene.
DN171114 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DA171114 Det meste av dette kommer fra det private næringsliv, ulike stiftelser, fylker og kommuner.
NL171113 Mer enn en tredel av medlemmene er fra Norges tre nordligste fylker .
NL171113 Uansett så vil Troms og Finnmark aldri gå ut av bruk hos oss som bebor de to fylker , så hvorfor skal vi lete etter flere forslag ?
DN171113 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
AA171112 Det viser en kartlegging som VG har gjennomført for alle landets fylker .
DA171111 - Å ha som mål å kutte fra 19 til 10 fylker , fremfor å jobbe fram den løsningen som gir mer demokrati og gode resultater for utdanning, næring, livskvalitet og bærekraft, er tåpelig.
NL171110 Nord-Norge går fra å være tre fylker til to regioner.
DB171110 Men også i lavtliggende strøk i landets fire vestlige fylker , har snøen allerede dalt ned.
VG171109 Politiet på Vestlandet bekrefter at det er mye regn og vind i flere fylker .
VG171109 Med disse dataene som utgangspunkt har VG besøkt 104 broer i 15 fylker . 4.
DN171109 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DA171109 Dette vil være en bedre løsning da det blir to fylker som er mer i balanse med de andre i befolkningsstørrelse.
DA171109 Dette vil bli et mer naturlig skille, du får to fylker med Oslo imellom, ikke en monsterregion som går rundt Oslo, sier Therese Thorbjørnsen, nestleder i LO Sarpsborg.
VG171108 Vi ser at der vi gikk tilbake i en del fylker , der gikk Sp frem, sier Stenseng til VG.
AA171108 Avisen har fått innsyn i Vegvesenets bruforvaltningssystem Brutus og besøkt 104 broer i 15 fylker .
NL171107 Det startet på fylkespolitisk nivå - til overmål innenfor samme ( Arbeider )parti - i to fylker .
DN171106 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171106 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171105 Naturressursskatten er inntekter som går til kommuner og fylker , 1,1 øre per kWh til kommuner og 0,2 øre per kWh til fylkeskommuner.
NL171103 Uansett er det Stortinget som er tillagt myndighet til å avgjøre inndeling av kommuner og fylker i landet. 31. oktober møttes fylkespolitikerne samlet for første gang i Kirkenes, etter innkalling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Innen sommeren 2018 skal minst fire fylker bruke Enturs billettløsning.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171103 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171103 Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabilt i alle fylker .
AP171103 Totalt skal 30 menn mellom 18 og 60 år fra flere norske fylker ha bestilt lignende dukker, ifølge Kripos.
NL171102 Norge holder seg med tre forvaltningsnivåer ; stat, fylker og kommuner.
NL171102 Det er forsåvidt i Høyres ånd å fjerne fylkene, så da vil både Troms og Finnmark fylker være borte.
DN171102 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171102 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171102 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
BT171102 Jeg mener uansett at det blir feil at bare to av fire fylker som omtaler seg som Vestlandet skal kunne kalle seg dette.
AP171102 Da de avviklet felles fylkesting, sa Aud Hove ( Sp ) : " Vi skal bygge to fylker til ett fylke, og det kan bli et fyrtårn.
VG171101 Sist ute er Telemark, som tirsdag fortalte at de vil ha et bærekraftig OL, og ser for seg å samarbeide med andre fylker .
NL171101 I inndelingslova som regulerer sammenslåing av kommuner og fylker står det også at ett felles fylkesting kun er ett drøftingsmøte.
DN171101 - Det går ikke an å overlate til fylker og kommuner å avgjøre spørsmål med store handelspolitiske konsekvenser.
DN171101 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171101 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171101 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171101 januar 2018 innføres det krav om å levere restavfall løst eller i gjennomsiktige plastposer til gjenvinningsstasjoner i flere fylker i landet.
DA171101 Finansbyråden viser i den anledning til at andre kommuner og fylker har gjort som Oslo i år, blant annet Hordaland.
VG171031 Vil samarbeide med andre fylker
VG171031 De vil ha et bærekraftig OL, og ser for seg å samarbeide med andre fylker .
DN171031 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171031 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171031 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
BT171031 - Vi har flere fylker som ender på - land.
AA171031 Det vil oppstå en uheldig dobbeltbetydning om Vestlandet både skal være navn på et nytt storfylke og på landsdelen som i dag går over fire fylker , sier hun.
AA171031 - Å avgrense Vestlandet til det som i dag er to fylker , bryter med tradisjonell språkbruk.
SA171030 Vil ha med andre fylker
SA171030 Vil ha med andre fylker
NL171030 Nord-Norge består nå av to jevnstore fylker .
NL171030 ¶ Stortinget har bestemt at Troms og Finnmark fylker skal slås sammen.
FV171030 Vil ha med andre fylker
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171030 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
BT171030 Vil ha med andre fylker
AP171030 Vil ha med andre fylker
AA171030 Vil ha med andre fylker
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171029 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
BT171029 I alt finnes det 28 minoritetsrådgivere på 28 skoler, fordelt på åtte fylker i landet.
DN171028 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171027 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
AA171027 I fire fylker , blant dem opposisjonsleder Raila Odingas høyborg Kisumu, ble stemmegivningen utsatt til lørdag.
SA171026 Tendensen i retning av lavere utnyttelse av drosjeparken gjelder for hele landet, i de fleste fylker , herunder i Rogaland.
SA171026 I tynt befolkede fylker som Hedmark og Finnmark er andelen tomkjøring betydelig lavere.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DN171026 Stor digital boligspesial med prognoser, artikler og kommentarer for alle 19 fylker og seks store byer i Norge.
DB171026 Søknader fra alle fylker og fra samtlige kunstfelt understreker ikke bare interessen, men tydeliggjør at ordningene dekker et behov.
DB171026 Vi er bare 550 medlemmer, og fylkeslagene våre dekker over flere fylker .
DB171026 Dersom Momentum skal ha likepersoner og lokallag i alle fylker , koster det naturlig nok penger.
VG171025 I årenes løp har Kong Harald har vært på offisielt besøk i alle kommunene i Hedmark, Oppland, Vestfold og Finnmark fylker , pluss Oslo.
VG171025 Dermed står 13 av dagens fylker igjen med udekte flekker på kongens offisielle-kommunebesøks-kart.
DN171024 Tveterås tror også bedrifter utenfor oljesektoren er med på å påvirke antallet gaseller i fylker rammet av oljesmellen.
DN171024 Også andre oljetunge fylker som Hordaland og Telemark viser svakere utvikling enn resten.
DN171024 Nedgangen er en indikasjon på at bedriftene i fylker rammet av oljesmellen ikke har klart å omstille seg skikkelig og etablere seg i andre sektorer, tror Ragnar Tveterås.
VG171023 | NVE : Skredfare i tre fylker
DA171023 | Nytt flom- og skredvarsel i tre fylker
AP171023 | Nytt flom- og skredvarsel i tre fylker
SA171021 Her foreslås en rekke tiltak som i sum trekker midler fra fylker og kommuner, som er vertskap for fornybar energi, til staten.
SA171021 Fylker og kommuner er vertskap for det nasjonale fellesgodet fornybar energi.
NL171020 Siden det meste i for tiden handler om å stable en ny og så langt navnløs region bestående av våre to nordligste fylker på beina, vil disse strøtankene her kunne ses på som utenomsnakk.
DA171020 - Vi har på bakgrunn av rapporten utarbeidet klimaprofiler for alle fylker i Norge, hvor vi omtaler ventede endringer i hvert fylke, opplyser Hisdal.
DA171020 Flere fylker og kommuner ønsket å skjerpe landsstyrets innstilling om at det trengs en « grundig gjennomgang » av dagens avtale.
DA171020 Fire utsatte fylker
DA171020 Denne helga kan det igjen bli oversvømmelser i flere fylker i Sør-Norge på grunn av store nedbørsmengder, bare to uker etter en av de verste flommene i landsdelen noensinne.
DA171020 Flere fylker og kommuner ønsket å skjerpe landsstyrets innstilling om at det trengs en « grundig gjennomgang » av dagens avtale.
DA171020 - Vi har på bakgrunn av rapporten utarbeidet klimaprofiler for alle fylker i Norge, hvor vi omtaler ventede endringer i hvert fylke, opplyser Hisdal.
NL171019 Riksantikvaren arbeider for tiden med å etablere et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i alle landets fylker .
VG171018 Skogbrannene, som brøt ut i forrige uke og har kostet minst 41 personer livet, har rasert store deler av Napa, Sonoma og Mendocino, tre fylker i det « grønne triangelet » som først og fremst forbindes med produksjon av vin og marihuana.
AA171018 Sandvik mener man kan høste erfaringer fra begge fylker .
NL171016 Disse blir som kjent til to sammenslåtte fylker om tvangsvedtakene står seg også her.
NL171016 Det vil det definitivt være i det nye Troms og Finnmark også, giganten blant fylker geografisk og avstandsmessig.
NL171016 Det tar med seg at det er to fylker som slås sammen, det forteller forståelig for alle hvilket geografisk område det dekker.
NL171016 Dagens fylker Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold og Buskerud har til sammen 76 596 km2.
DA171016 MANGE VARIANTER : Orkla Foods Norge har laget stedegne bokser for en rekke byer, fylker og regioner.
DN171015 Ifølge Californias guvernør Jerry Brown har Det hvite hus godkjent en forespørsel om direkte midler til familier i fire fylker .
BT171015 Ifølge Californias guvernør Jerry Brown har Det hvite hus godkjent en forespørsel om direkte midler til familier i fire fylker .
AA171015 Ifølge Californias guvernør Jerry Brown har Det hvite hus godkjent en forespørsel om direkte midler til familier i fire fylker .
DB171014 Opp mot 17 grader i noen fylker
SA171013 Ifølge valgkommisjonen i landet leder fotballikonet i 14 av 15 fylker når litt under halvparten av stemmene er talt opp.
DN171013 I enkelte fylker som Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Hedmark stiger imidlertid 12 måneders veksten, mens den i Rogaland og Hordaland, Aust-Agder nå er negativ, sier Lundesgaard.
DN171013 Fylkesrapportene inneholder oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og de fleste kommuner.
DN171013 Alle landets fylker hadde negativ prisutvikling i tredje kvartal med to unntak.
DN171013 Alle fylker hadde negativ prisutvikling i tredje kvartal med unntak av Buskerud ( 0 prosent ) og Østfold ( 0,3 prosent ).
DN171013 - Fremdeles tosifret 12 måneders prisvekst ¶ - 12 måneders veksten har falt i de fleste fylker gjennom året.
AP171013 Ifølge valgkommisjonen i landet leder Weah i 14 av landets 15 fylker , mens visepresident Joseph Boakai ser ut til å ha fått flest stemmer bare i sitt eget hjemfylke Lofa.
AP171013 Ifølge valgkommisjonen i landet leder fotballikonet i 14 av 15 fylker når litt under halvparten av stemmene er talt opp.
AA171013 Ifølge valgkommisjonen i landet leder Weah i 14 av landets 15 fylker , mens visepresident Joseph Boakai ser ut til å ha fått flest stemmer i sitt eget hjemfylke Lofa.
DA171012 Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter.
AP171012 Rammetilskudd kommuner og fylker
AA171012 I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker .
AA171012 Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter.
AA171012 De mulige miljøkonsekvensene ved ulykker er ifølge Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse størst i våre tre nordligste fylker .
DA171011 Vi har sett eksempler på det i andre fylker også.
DN171010 Åtte fylker nord i California er rammet, blant dem de kjente vinområdene Napa, Sonoma og Yuba.
DB171010 Totalt åtte fylker i delstaten er rammet av skogbrannen, og mandag kveld norsk tid brøt det også ut brann i Anaheim, et område som ligger én times kjøretur fra Los Angeles.
DA171010 Det betyr at det er fylker som både ligger over og under dem på målingen.
NL171009 Håpet er at noen av støttepartiene fra før siste stortingsvalg skifter mening om store fylker .
AP171009 Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.
SA171008 Det krever at kommuner og fylker må ha økonomi i sine budsjetter til å satse på skole og barnehage, ikke kutte slik situasjonen er mange steder i dag. i ¶
DB171007 Louisiana, Mississippi, Alabama og deler av Florida er ventet å bli berørt av orkanen, og mange fylker er allerede i beredskapstilstand, melder Fox News.
VG171006 | Kan bli snøtrøbbel i flere fylker
VG171006 Yr har sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i flere fylker i landet fra fredag kveld til lørdag formiddag på grunn av ventet snøfall.
SA171006 Forskerne undersøkte skoler i fem fylker som sier de har et godt skolemiljø.
NL171006 juni i år om at dagens 19 fylker erstattes av 11 regioner blir stående.
NL171006 Det er slike problemstillinger fylkeskommunale og sentrale myndigheter burde ha utredet i samband med en viktig reform som den om sammenslåing av fylker .
FV171006 Forskerne undersøkte skoler i fem fylker som sier de har et godt skolemiljø.
DB171006 ¶ SNØKAOS : Yr melder om vanskelige kjøreforhold i flere fylker i landet i helgen.
DB171006 Yr har sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i flere fylker i landet fra fredag kveld til lørdag formiddag på grunn av ventet snøfall.
DA171006 | Yr : Snø kan skape vanskelige kjøreforhold i flere fylker
DA171006 Yr har sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i flere fylker i landet fra fredag kveld til lørdag formiddag på grunn av ventet snøfall.
BT171006 Forskerne undersøkte skoler i fem fylker som sier de har et godt skolemiljø.
AP171006 Forskerne undersøkte skoler i fem fylker som sier de har et godt skolemiljø.
AA171006 | Yr : Snø kan skape vanskelige kjøreforhold i flere fylker
AA171006 Yr har sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i flere fylker i landet fra fredag kveld til lørdag formiddag på grunn av ventet snøfall.
AA171006 Forskerne undersøkte skoler i fem fylker som sier de har et godt skolemiljø.
DB171005 - Vi ser at fylker som Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud viser en ganske sterk prisutvikling, og fremdeles skiller seg ut fra en del av de store byregionene, sa adm. direktør.
DB171004 Det første Casanova gjør er å besøke samtlige fylker .
VG171003 I tillegg trekkes hans bakgrunn fra Nord-Norge frem som en styrke, fordi Høyre trenger en sterkere profil i landets nordligste fylker etter et skuffende valgresultat.
DB171002 For resten av landet er den underliggende prisveksten fortsatt positiv, med prisvekst i de aller fleste fylker og et balansert nyboligmarked, skriver OBOS-sjefen.
VG170929 Neste uke starter høstferien i de nordnorske fylkene og flere fylker på Sørlandet.
DB170929 Antallet helt ledige har falt i alle fylker det siste året, med unntak av en flat utvikling i Østfold.
DB170929 Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i september.
AA170929 Siden september i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker , bortsett fra Østfold der det er uendret.
VG170927 Sammen kan vi få til mer for alle i våre to fylker , sier han.
AA170927 Vegring, reformpause og reversering er det siste landets kommuner og fylker trenger nå.
AA170927 Det viktigste er viljen til å gi våre kommuner og fylker struktur og oppgaver som gjør dem bedre rustet til å møte framtida.
VG170926 november vil titusener av nordmenn jakte « skogens konge » rundt omkring i alle landets fylker .
AA170926 Barnehagene ligger i til sammen fire norske fylker , med fire barnehager i Trøndelag.
AA170925 Det ble sommerdag med over 20 grader i absolutt alle byer og fylker på Vestlandet og i Trøndelag mandag.
AA170925 Absolutt alle byer og fylker på Vestlandet og Trøndelag vippet behagelig over 20 grader mandag.
VG170922 I 17 av landets 19 fylker har DAB nå erstattet FM-båndet, og anmeldelsen kommer dermed i seneste laget.
NL170922 Stortingsvalget har avklart at det blir en sammenslåing av våre to nordligste fylker .
AA170922 Det betyr at Hjemdal kunne ha vært inne på Stortinget, sier valgforsker Bernt Aardal som har gjennomgått valgresultatet i noen fylker for Dagen.
NL170921 I regiondebatten målbærer Nordlys for øvrig samme løsning som våre gode kolleger i Adresseavisen har valgt å støtte i Trøndelag, et kompromiss som har lyktes godt med å binde sammen to fylker .
AP170921 KrF mister også setene på Oslo- og Vestfold-benkene, men har folk fra samtlige fylker rundt kysten fra Telemark i øst til Møre og Romsdal i nordvest.
NL170920 Og skulle så galt skje at Stortinget gir sin tilslutning til forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylker , vil kommunestyrer og fylkesting bli diskriminert i forhold til Sametinget og samiske organisasjoner.
AA170920 Venstre gikk tilbake i alle fylker unntatt Oslo, Akershus og Finnmark.
DA170919 I første omgang i Rogaland, men vi er åpne for flere fylker og kommuner.
AP170919 Obsvarsel for fire fylker
AA170919 Obsvarsel for fire fylker
AA170919 Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold i høyden i flere fylker .
SA170918 FM-nettet har i løpet av året blitt slukket på de største kommersielle radiokanalene i flere fylker .
FV170918 FM-nettet har i løpet av året blitt slukket på de største kommersielle radiokanalene i flere fylker .
AP170918 FM-nettet har i løpet av året blitt slukket på de største kommersielle radiokanalene i flere fylker .
AP170918 FM-nettet har i løpet av året blitt slukket på NRK og de største kommersielle radiokanalene i flere fylker .
DB170917 oktober har følgende fylker høstferie : Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Oppland, Vest-Agder, Vestfold, Østfold, Finnmark, Nordland og Troms.
DA170917 I sommer innførte Marienlyst begrepet « ferieradio », som egentlig innebar at NRKs distriktskontorer på sparebluss sendte samme innhold i flere fylker i to måneder.
AP170917 Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.
AP170917 Samtidig er flere av KrFs nye representanter fra Sørlandet og Vestlandet markante tvangsmotstandere og er i tillegg valgt inn fra fylker med tvangskommuner.
AP170917 Fylker som motsetter seg sammenslåingene i Regjeringens regionreform skal også få opphevet disse.
VG170916 august, har han vært innom hvert av Norges 19 fylker .
DA170916 Vika har løpt i hvert av Norges 19 fylker , skriver VG.
AP170916 Men så lenge folk ikke har møtt denne virkeligheten ennå, kan våre svar om at kommuner og fylker fremover bør få tre milliarder kroner mer å bruke på helse og skole, fremstå mer som overbudspolitikk, og mindre som retningsvalg.
AP170915 Færre fylker
VG170914 * - Vi vil vi også be om tilbakemeldinger fra våre lokallag i kommuner og fylker , sier Stenseng. * - Tilslutt vil jeg nevne at landsstyret samles til debatt tirsdag og onsdag til uken, hvor vi ønsker en åpen og ærlig debatt om hva som gikk galt.
DB170914 Byrået, som blant annet gjorde målinger i alle landets fylker for VG og interne målinger for Ap, var sammen med Opinion det byrået som bommet mest i innspurten.
DA170914 Til tross for framgangen i alle fylker unntatt Hedmark, Oppland og Finnmark, er MDG fortsatt stort sett på 2-tallet landet rundt.
DA170914 Til tross for framgang i 16 av 19 fylker , klarte ikke MDG å få flere stortingsrepresentanter.
AP170914 Gjennomgående er det de fylkene der Arbeiderpartiet tradisjonelt har stått sterkt hvor partiet taper mest, mens Ap holder bedre stand i tidligere svake fylker som eksempelvis Rogaland.
AP170914 - Vi ser at Senterpartiet går opp med 10 - 15 prosent tilbake i noen fylker , mens vi går kraftig ned.
NL170913 Å slå sammen fylkeskommuner er imidlertid ikke det samme som å slå sammen fylker .
NL170913 Dagens fylker er også valgkretser til stortingsvalgene.
DA170913 - Det er få lyspunkter for Ap som gikk tilbake i omtrent alle fylker , spesielt i Nord-Norge og innlandet, hvor Sp har gjort et unikt godt valg.
AP170913 For Rødt og MDG er derimot stemmene de fikk i alle andre fylker enn Oslo, « bortkastede ».
AA170913 Årets valg er det dårligste for partiet siden 1936, og de tapte oppslutning i samtlige fylker .
DN170912 I det proporsjonale systemet er det bygd inn en vekting som gjør at en stemme i folkefattige fylker teller mer enn i folkerike områder.
DB170912 Vi har mer tilbakegang i de sentrale fylker , sier Solberg.
DB170912 - Jeg ser på variasjoner i snittet av nasjonale målinger nå, sammenligner med historiske erfaringer for variasjon mellom fylkene, og korrigerer skjønnsmessig for fylker hvor det av ulike årsaker er en spesiell situasjon nå.
DB170912 Ap mistet totalt seks mandater i fem fylker i stortingsvalget i går.
DA170912 Fra 2020 vil det være vil det være 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.
DA170912 Det er de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som er enige om en kommune- og regionreform, der mange av landets kommuner og fylker skal slås sammen til større enheter.
DA170912 Sentraliserte fylker , muligens med kortere vei til valglokale, som Oslo og Akershus, gjorde det også bra på oppmøte, med 80,0 og 80,3 prosent oppmøte.
DA170912 Endringene i ett fylke kan fort få konsekvenser for utjevningsmandatene i andre fylker .
DA170912 Endringene i ett fylke kan fort få konsekvenser for utjevningsmandatene i andre fylker .
DA170912 Endringene i ett fylke kan få konsekvenser for utjevningsmandatene i andre fylker .
AP170912 NYKOMMERE : Også fra andre fylker er det nykommere på Stortinget - og kjente veteraner som ikke kom inn.
AP170912 - Alle andre fylker har representanter som slåss som løver for sitt hjemfylke.
AP170912 Og tirsdag kveld var det fortsatt ikke klart i hvilke fylker Venstre ville få sine utjevningsmandater.
AP170912 Tirsdag er det sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, som går tilbake i samtlige fylker .
AP170912 Selv om partiet er størst i landet og i flere av fylkene, går de tilbake i samtlige fylker .
AP170912 Ap tilbake i alle fylker i landet ¶
AP170912 Tirsdag er det sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, som går tilbake i samtlige fylker .
AP170912 Selv om partiet er størst i landet og i flere av fylkene, går de tilbake i samtlige fylker .
AP170912 Ap tilbake i alle fylker i landet ¶
AA170912 I fylker der de allerede var store, har Sp økt til å nesten ha flertallet av stemmene alene, som i Skjåk og Lesja i Oppland, der de fikk henholdsvis 49,8 og 49,7 prosent av stemmene, Vik i Sogn og Fjordane, der de kapret 49,1 prosent, Engerdal og Alvdal i Hedmark der de tok 48,7 og 47,1 prosent.
AA170912 Rødt, SV og SP er det tre partene som kan vise til framgang i alle fylker sammenlignet med stortingsvalget i 2013. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Tirsdag er det landsstyremøte i Arbeiderpartiet, som går tilbake i samtlige fylker .
AA170912 Selv om partiet er størst i landet og i flere av fylkene, går de tilbake i samtlige fylker .
AA170912 Ap tilbake i alle fylker i landet ¶
AA170912 Sentraliserte fylker , muligens med kortere vei til valglokale, som Oslo og Akershus, gjorde det også bra på oppmøte, med 80,0 og 80,3 prosent oppmøte.
AA170912 Endringene i ett fylke kan fort få konsekvenser for utjevningsmandatene i andre fylker .
VG170911 Fra starten av august har Infact på oppdrag fra VG gjennomført meningsmålinger i alle landets 19 fylker : her har vi spurt om folk vil ha Jonas eller Erna, hvilket parti som får stemmen deres, og om de vil ha mer eller mindre sentralisering.
VG170911 150 av setene er « vanlige plasser » fordelt på våre 19 fylker etter folketall og areal.
VG170911 Oppslutningen i noen fylker kan også gjøre et stort utslag og vil dermed være verdt å følge med på utover valgnatten.
DN170911 september har InFact gjennomført meningsmålinger i alle landets 19 fylker , og basert på disse målingene regnet ut partienes nasjonale oppslutning og utjevningsmandater.
DB170911 Også i Vest-Agder, Oslo, Akershus og Telemark, fylker med mulig regnvær hele mandagen, står Ap-mandater i fare - men riktignok til partiene nærmest dem på den politiske aksen - SV og Sp.
DB170911 I forkant av valget ble Ap i tillegg spådd å gjøre et dårlig valg i følgende fylker : Vest-Agder, Telemark, Oslo og Akershus.
DB170911 De risikerte å miste stortingsrepresentanter i flere fylker .
DB170911 Ap risikerer å få færre stortingsrepresentanter i flere fylker , sammenliknet med 2013.
DB170911 I flere fylker vipper sistemandatene mellom partier fra de ulike blokkene.
AP170911 I tillegg er det kommet inn i underkant av 32.000 forhåndsstemmer til andre fylker .
AP170911 Ulvestriden er en sak som har skapt problemer for både Høyre og Ap, særlig i fylker som Hedmark og Oppland.
AP170911 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte partiet valgets vinner etter en voldsom oppgang i flere fylker .
AP170911 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte partiet valgets vinner etter en voldsom oppgang i flere fylker .
AA170911 Vi kommer fortløpende til å oppdatere både fylker , mandatfordelinger innad i fylkene samt stemmene for hver kommune i trøndelagsfylkene og Nordmøre utover kvelden.
VG170910 Hvorfor øker SV i fylker der Arbeiderpartiet går tilbake ?
DB170910 Det er kombinasjonen av å ha menn på førsteplass i 11 av 19 fylker , og å være et mindre parti som igjen kan tvinge fram en kjønns-ubalanse i det selverklærte feministiske partiet : ¶
DB170910 Den består av 1865 kvinner og 2566 menn fra landets 19 fylker .
AP170910 Nesten alle sakene kommer dessuten fra en håndfull fylker .
AP170910 Enkelte fylker har ikke råd til å føre dødsstraffsaker.
AA170910 - Jeg har vært i alle landets fylker , men føler meg absolutt ikke sliten.
DB170909 FOR der en samlet idrettsbevegelse i tett jobbing med kommuner og fylker Norge rundt stadig bedre fungerer som et verktøy for en felles satsing på forbyggende fysisk - og psykisk helsearbeid, virker det forsiktig sagt ulogisk å opprette et nytt sentralt organ for å « fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter » om hva som skal til for å øke den egenorganis
DB170909 BERGEN/HAUGESUND/STAVANGER ( Dagbladet ) : Jonas Gahr Støre fløy i dag gjennom flere fylker på jakt etter stemmer og mandater.
AP170909 Disse kan studeres langs to dimensjoner : Forskjeller mellom a ) regioner og fylker og b ) mellom bymessige og landlige områder.
AP170909 Disse kan studeres langs to dimensjoner : Forskjeller mellom a ) regioner og fylker og b ) mellom bymessige og landlige områder.
AP170909 19 fylker - 169 representanter : Her står de største slagene om plass på Stortinget.
VG170908 Også i seks fylker i den sørøstlige delstaten Georgia vil det bli igangsatt evakuering av over en halv million mennesker fra lørdag morgen.
DN170908 Tallene fra SSB viser at det er nedgang i antall utenlandske gjestedøgn på hotellene i en rekke fylker , inkludert i Oslo, Sør-Trøndelag og i Troms og Finnmark.
DB170908 Ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre, er det tilfeldig at dette skjer i fylker der Ap står i fare for å miste mandater.
DB170908 I fem fylker er situasjonen spesielt kritisk for partiet : Nordland, Vest-Agder, Telemark, Oslo og Akershus.
AP170908 | 19 fylker - 169 representanter : Her står de største slagene om plass på Stortinget ¶
AP170908 Valgvinner Ap får 29,5 prosent av stemmene totalt og seier i 16 fylker .
AP170908 Det er hele 6 prosentpoeng foran Høyre på landsbasis, som får 23,5 prosent av stemmene og er størst i fire fylker .
AP170908 Barn fra alle fylker i Norge har stemt, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.
AP170908 19 fylker - 169 representanter : Her står de største slagene om plass på Stortinget ¶
AA170908 Valgvinner Ap får 29,5 prosent av stemmene totalt og seier i 16 fylker .
AA170908 Det er hele 6 prosentpoeng foran Høyre på landsbasis, som får 23,5 prosent av stemmene og er størst i fire fylker .
AA170908 Barn fra alle fylker i Norge har stemt, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.
VG170907 | Meteorologene advarer om store nedbørsmengder i fire fylker fredag ¶
VG170907 KAN BØTTE NED : Det er sendt ut obsvarsel for flere fylker .
DB170907 Vi har gått tydelig fram, og snuser på mandater i flere fylker , sier Lysbakken.
DB170907 - Fram til da driver vi valgkamp i alle fylker .
DA170907 I dag har vi 19 fylkeslag - vi er altså i alle fylker .
AA170907 | Meteorologene advarer om store nedbørsmengder i fire fylker fredag ¶
NL170906 Som velger og stor-fan av fylker vil jeg ha svar på om noen av partiene har planer om å gi fra seg noe av makten de blir tildelt, og enda viktigere, hvilken makt og hvilke ressurser er det da snakk om ?
NL170906 Det betyr at våre fylker i praksis har lavere bestemmelsesrett over egen utvikling enn mange av landene vi ofte sammenlignes med.
NL170906 Vi ser nedgang i alle fylker , bransjer og aldersgrupper.
DA170906 Du vet, de små og irriterende partiene, som ligger og vaker over og under sperregrensa, og som aldri har sittet med flertall annet enn i små bygdesamfunn eller - en sjelden gang - i hele fylker der misnøyen med regjerende myndigheter har skapt grobunn for protestvalg på ett av dem.
AP170906 Ikke alle har derfor endelige tall for sine fylker .
AP170906 Det er fasit før helseministeren har fått inn tall som viser størrelsen på sykehjemskøen fra folkerike fylker som Oslo, Akershus og Rogaland ¶
AP170906 september, klarte bare ni av 19 fylker ( inkludert Oslo ) å levere fra seg tall. 103-år gamle Alfhild Valeur står ikke på venteliste for sykehjemsplass.
DA170905 Noen få hundre stemmer fordelt på en håndfull fylker kan avgjøre stortingsvalget.
DA170905 Hvilke fylker et parti får et utjevningsmandater fra, bestemmes ut fra hvor de har de høyeste antall stemmer som ikke har gitt distriktsmandat.
AP170905 Aps statsministerkandidat har rukket å drive valgkamp i åtte fylker de siste dagene.
AP170905 Jonas Gahr Støre har rukket å drive valgkamp i åtte fylker de siste dagene.
AA170905 Sterkt Sp i begge fylker
AA170905 Frp går også sterkt tilbake i begge fylker sammenlignet med 2013-valget.
DB170904 Sp-lederen drar handa over issen og gliser, før han setter seg ned i valgsofaen, der han oppsummerer sin Norge-rundt-turne til samtlige 19 fylker .
DB170904 De siste dagene før valget dreier seg å mobilisere, få folk til å stemme og sikre mandater i fylker der de er i spill.
VG170903 TRONDHEIM ( VG ) Arbeiderpartiet fortsetter å stupe i sine tradisjonelt sterkeste fylker .
NL170903 Vi vet allerede at Finnmark og Troms fylker tvinges sammen dersom vi ikke nå får et maktskifte, men hva med kommunene ?
NL170903 Fylker , kommuner, politidistrikter, lensmannskontor, lokalsykehus, tinghus, høyskoler, NAV- og skattekontor og så videre må visst være stort for å være bra i lille Norge.
DN170902 I løpet av den tre dager lange turneen får ytterligere tre fylker - Rogaland, Hordaland og Vest-Agder - besøk.
DB170902 Det begynner med Vest-landsturnée gjennom fire fylker mandag.
AA170902 I løpet av den tre dager lange turneen får ytterligere tre fylker - Rogaland, Hordaland og Vest-Agder - besøk.
AA170902 I tre av fire fylker kan partiet miste stortingsrepresentanter.
AA170902 I løpet av den tre dager lange turneen får ytterligere tre fylker - Rogaland, Hordaland og Vest-Agder - besøk.
VG170901 Og i år er vi på fjerdeplass på listen over hvilke fylker som får største andel av tippemidlene, sier Johansen til VG.
VG170901 Velgerne flykter og partiet mister representanter i tre av fire fylker .
DB170901 Etter dette tydelige utspillet fra Norsk Tipping vil ganske sikkert andre sponsorer løfte fram de samme betingelsene, samtidig som kommuner og fylker vil bli enda mer påpasselige med å utbetale fellesskapets midler bare hvis klubbene kan garantere for en likestillt sport.
DB170901 Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i august.
AP170901 Siden august i fjor har det blitt færre helt ledige i nesten alle fylker .
AA170901 | Støre på dagstur til fire fylker
VG170831 Sjokktall i Ap-bastionene : Støre faller kraftig i røde fylker
VG170831 Sjokktall i Ap-bastionene : Støre faller kraftig i røde fylker
VG170830 - Kommunesammenslåing, tvangssammenslåinger av fylker - det berører også oss i Årdal.
NL170830 Stortinget og Regjeringens inngangsbillett til debatten om regionreformen har vært at hvis det skal overføres flere oppgaver og ansvarsområder til de nye fylkene - så må det bli færre og større fylker .
DN170830 Storskarv : ( i landets 11 sørligste fylker ) 10. august-23. desember ¶
DB170830 Valganalytiker Marthinsen tror spenningen i de to siste ukene av valgkampen vil handle om Ap mot Frp, både i Akershus og andre steder i landet, fordi det i mange fylker nå er de to partiene som kjemper om det siste mandatet.
DB170830 Han trekker fram Østfold, Oppland, Akershus og Møre og Romsdal som eksempler på fylker hvor det pågår en tett kamp mellom Ap og Frp fram mot valget.
DB170830 Ap risikerer å få færre stortingsrepresentanter i flere fylker , sammenliknet med 2013 : ¶
DA170830 Så vidt jeg kan se har ikke Nordli Hansen sett på gjennomføringen i Oslo etter elevenes utdanningsbakgrunn sammenlignet med andre fylker .
DA170830 - Samlet sett er det ikke grunnlag for å hevde at Oslo løfter sine elever mest i landet eller mer enn andre fylker , bekrefter forsker Martin Flatø ved NIFU.
DA170830 - Ifølge forskerne er ikke Oslo bedre til å løfte elevene sine enn andre, samtidig som det er andre fylker som utmerker seg mer positivt.
DA170830 Rapporten viser at det er andre fylker enn Oslo som utmerker seg : ¶
DA170830 De unngår ikke sosial reproduksjon mer enn andre fylker , fastslår Nordahl.
DA170830 - Samlet sett er det ikke grunnlag for å hevde at Oslo løfter sine elever mest i landet eller mer enn andre fylker , bekrefter forsker Martin Flatø ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ).
VG170829 - Mange oppfatter nok Senterpartiets tydelighet om politireformen og sammenslåing av fylker og kommuner som noe de støtter.
VG170829 - Det er nok her de er mest skeptisk av alle til sykehusreformer, politireform og sammenslåinger av kommuner og fylker .
NL170829 Partiet er splittet mellom de som ønsker å sementere og reversere offentlig sektor, eller modernisere og fornye, gjennom blant annet sammenslåinger av kommuner og fylker .
VG170828 Uværet har så langt berørt omtrent hver fjerde innbygger i Texas, altså 6,8 millioner mennesker i 18 fylker , melder AP, og viser til føderale myndigheter.
AP170828 Guvernør Greg Abbott føyde søndag fire fylker til sin liste og dermed er 54 av 254 fylker i delstaten erklært katastrofeområde.
AP170828 Guvernør Greg Abbott føyde søndag fire fylker til sin liste og dermed er 54 av 254 fylker i delstaten erklært katastrofeområde.
AP170828 En rekke kommuner og fylker har innført elektronisk opptelling av stemmene ved norske valg.
AA170828 En rekke kommuner og fylker har innført elektronisk opptelling av stemmene ved norske valg.
AA170828 Jeg ser at andre fylker er flinkere enn oss.
AA170828 Jeg ser at andre fylker er flinkere enn oss » skriver Heidi Greni.
NL170827 Under den blå-blå reformpsykosen er det som om landet vårt snus på hodet, ristes kraftig mens kommuner, fylker , politikamre, lensmannskontor, lokalsykehus, tinghus, høyskoler, NAV- og skattekontor, militær- og heimevernsavdelinger, flystasjoner osv. mer eller mindre forgjeves prøver å klamre seg fast.
NL170827 Enten det gjelder fiskebåter eller gårdsbruk, fylker eller kommuner, må det være stort, skal det være bra.
AP170827 Disse to faktorene har veid opp for at flere flytter fra Oslo til andre fylker i Norge, enn dem som flytter motsatt vei.
AP170827 Fylker . 2016, SSB.
AP170827 Fylker . 2016, SSB.
VG170826 Syv forskjellige fylker i delstaten har allerede beordret evakuering i forkant av orkanen, men mange har valgt å bli igjen i hjemme sine.
VG170826 I alt sju fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder.
DN170826 Sju fylker på Texas' kyst beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder i forkant av orkanen.
AP170826 Syv fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder.
AP170826 Syv fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder.
AA170826 Sju fylker på Texas' kyst beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder i forkant av orkanen.
AA170826 Sju fylker på Texas' kyst beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder i forkant av orkanen.
VG170825 Sjokktall i Ap-bastionene : Ap faller i røde fylker
DN170825 Syv fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder.
AP170825 I syv fylker langs kysten er det påkrevd å evakuere i lavtliggende områder.
AA170825 Sju fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder.
AA170825 Sju fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder.
AA170825 Sju fylker på Texas' kyst har beordret evakuering av titusener av mennesker i lavtliggende områder.
VG170824 Sju fylker ved kysten av Tecas, fra Corpus Christi i øst til Galveston Island i vest, har beordret evakuering av titusener av innbyggere fra lavtliggende områder, skriver nyhetsbyrået AP.
NL170824 I tillegg finnes det en rekke avtaler mellom fylker , kommuner og vennskapsbyer på begge sider av grensa.
NL170824 Barentssamarbeidet, som neste år kan feire 25 år, har som sin styrke at samarbeid foregår parallelt både på hovedstadsnivå og mellom fylker og regionerm.
VG170823 Les også : Sjokktall i Ap-bastionene : Faller kraftig i røde fylker
VG170823 En oversikt analysebyrået Menon Economics har laget på oppdrag fra Høyre, viser hvordan Arbeiderpartiets foreslåtte skatteøkninger vil slå ut i alle Norges 19 fylker .
VG170823 - Tallene er basert på tilgjengelig skattestatistikk fra Statistisk sentralbyrå, og vi mener dette gir et relativt godt bilde av hvilke fylker som vil få skatteøkninger med Arbeiderpartiets forslag, sier partner og avdelingsleder Sveinung Fjose i Menon til VG.
VG170823 Sjokktall i Ap-bastionene : Faller kraftig i røde fylker
NL170823 Mange ganger tidligere har det vært planlagt å slå sammen fylker , og nå er det en realitet.
NL170823 Fra 2020 vil vi ha 11 fylker i landet vårt.
NL170823 Foreløpig er det dog ikke et flertall for dette på Stortinget, og da er større fylker et steg i riktig retning.
NL170823 Flere fylker er godt i gang med prosessen, og mange nye oppgaver vil tilfalle de nye fylkene.
DB170823 Nøyaktig hvordan en slik utjevningsordning skal innrettes, har Sp ikke tatt stilling til, men et alternativ er en utjevningsordning hvor folk i Oslo, Akershus, og andre fylker som har relativt lav nettleie, må betale litt mer for at andre deler av landet skal få det litt billigere.
DB170823 erpartiet har tidligere foreslått en nasjonal strategi der det må tas grep langs flere linjer : en oppdatert kunnskapsinnhenting om ernæringsstatus, en tiltaksplan innrettet mot kommunene med basis i de gode veiledningene som vi allerede har, og en innsats for å få bedre ernæringskompetanse i alle fylker og i så mange kommuner som mulig.
DB170823 Samtidig ber direktorat om at man tolker tallene med forsiktighet, fordi ulikheter mellom kommuner og fylker kan skyldes underrapportering.
DB170823 - Dyrevelferd er vi opptatt av, og derfor har bidratt til å få dyrepoliti i flere fylker .
DA170823 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
AA170823 Kenya har vært rammet av tørke siden slutten av 2016, som påvirker halvparten av landets 47 fylker , ifølge FN. ( ©NTB ) ¶
AA170823 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
VG170822 | Sjokktall i Ap-bastionene : Faller kraftig i røde fylker
VG170822 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
AP170822 Her er tallene som finansminister Siv Jensen håper skal føre til valgseier : Arbeidsledigheten har gått ned i alle landets fylker fra juli i fjor til juli år.
AP170822 - Vi ser en tydelig bedring i alle fylker .
AA170822 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
VG170820 - IPS i alle fylker
VG170820 - I tillegg vil vi at IPS-ordningen skal gå fra en prosjekt-ordning til å bli et permanent tilbud i alle fylker , sier hun.
VG170817 Skattebetalere i alle fylker bruker nettkampanjen « Velferd uten profitt » til å utfordre politikerne.
VG170817 Det er få fylker som får kjenne regjeringens sentraliseringskåthet som her, mener hun.
NL170817 Vi har stilt ti spørsmål til partienes førstekandidater i alle fylker .
VG170816 Det dreier seg ofte om fylker som befinner seg i en ekstrem situasjon, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.
NL170816 I sitt partiprogram ønsker Ap sammenslåing av kommuner og fylker som et ledd i å modernisere Norge.
DB170816 ¶ HEMMELIGHOLD : Slottet og Det kongelige hoff har til daglig kontakt med utenlandske statsledere, departementer, kommuner, fylker , foreninger og næringsliv.
DB170816 Slottet og hoffet har til daglig offisiell kontakt med utenlandske statsledere, departementer, fylker , kommuner, foreninger og privat næringsliv.
DA170816 Vi har den laveste andelen offentlige arbeidsplasser av fylker i Norge.
AP170816 Flere byer og fylker har satt fart i sine planer om å fjerne minnesmerker.
VG170815 Små utslag i byer og fylker kan avgjøre hvem som vinner regjeringsmakten.
VG170815 NVE har sendt ut flomvarsel for 10 fylker .
VG170815 VG vil de neste ukene gjennomføre meningsmålinger i alle landets fylker , og foreløpig er tallene dyster lesning for Arbeiderpartiet.
VG170815 - Det er det vanskelig å si, men noen fylker skiller seg ut og tredjemandatet fra Vestfold har tradisjonelt gjort det.
DB170814 I 2020 skal landets 19 fylker være redusert til 10.
AP170812 Men vi vil at fylker skal ha høy grad av selvråderett i dette spørsmålet. 6.
DA170811 Derfor har vi som mål at kulturløftet skal resultere i et kulturløfte i samtlige av landets kommuner og fylker .
AA170811 - Vi har merket at vi har gjort det skarpt i noen fylker og økt trøkk blant aktivister og medlemmer.
AA170811 Håpefulle Frp-kandidater fra nesten samtlige fylker gikk fredag til « møte folk»-aksjon foran Stortinget.
AA170811 Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 har bønder i 147 kommuner i tolv fylker måtte måle radioaktiviteten i sau og andre husyr hver høst før de leveres til slakting.
VG170810 Undersøkelsen er den første av mange VG skal gjennomføre i alle landets fylker frem mot valgdagen.
DB170810 For å bli valgt kreves det minst én stemme mer enn halvparten av stemmene og minst en firedel av stemmene i 24 av landets 47 fylker .
AP170809 Nordfjella omfatter seks kommuner ( Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik ) i tre fylker ( Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane ).
DB170808 Listhaug skal ha vært åpen for å stille på liste for flere fylker , og sjansen skal ha bydd seg i hjemfylket etter en prat med lederen for nominasjonskomiteen.
NL170807 Storsatsing på turisme har skapt en mengde organisasjoner og råd, destination ditt og visit datt, private aktører, kommuner, fylker - alle står på for å utvikle turismen som næring.
DN170807 - Vi skulle besøke nesten alle fylker , men det tror jeg ikke vi får til nå.
DB170807 Budskapet til lederen av Norges yngste parti - som stiller liste i samtlige fylker i stortingsvalget - slår an hos veteraner i det høyreekstreme og nasjonalistiske miljøet.
AP170807 Hun besøkte 14 fylker i elbil sammen med rådgiver Mona Lindseth og Venstres førstekandidater.
AA170807 - Vi skulle besøke nesten alle fylker , men det tror jeg ikke vi får til nå.
DB170806 Partiet har samlet minst 5000 støtteunderskrifter, og gjorde det i mars klart at de stiller lister i samtlige norske fylker og blir å regne med i valgkampen.
DB170805 I dag har partiet sin offisielle valgkampstart i Eidsvoll, men han har allerede før det brukt tid på å reise rundt til landets fylker for å sikre stemmer.
DB170805 - Jeg har vært ute og møtt folk i 18 fylker til nå, og det har vært en fantastisk reise.
VG170804 Fredag avsluttet Senterpartiet sin Norgesturné der partilederen har besøkt alle landets fylker i forkant av valgkampen.
DB170804 ¶ EN MANN MED EN PLAN : Kunnskapsminsiter Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil tvinge fylker til å gi elever fritt skolevalg innad i sine fylker .
DB170804 ¶ EN MANN MED EN PLAN : Kunnskapsminsiter Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil tvinge fylker til å gi elever fritt skolevalg innad i sine fylker.
DB170804 Røe Isaksen viser på sin side til at ordningen i dag fungerer godt i flere av landets fylker .
DB170804 I partiprogrammet står det at Høyre vil « innføre fritt skolevalg i alle fylker », men det er først nå at det er kjent at fylker som tidligere har sagt nei til ordningen nå skal tvinges til å innføre den.
DB170804 I partiprogrammet står det at Høyre vil « innføre fritt skolevalg i alle fylker », men det er først nå at det er kjent at fylker som tidligere har sagt nei til ordningen nå skal tvinges til å innføre den.
DB170804 Han sier fritt skolevalg er en viktig del av Høyres skolepolitikk i neste periode - og mener en slik regelendring er naturlig, siden regjeringen allerede har innført en fritt-skolevalg-variant som gjør det enklere for elever å velge videregående skoler i andre fylker enn bostedsfylket.
DB170804 Diskusjonen forvirrer kanskje elever i Oslo, som har hatt rett til fritt skolevalg i en årrekke, men slik er det bare i noen av landets fylker .
DB170804 ( Dagbladet ) : I denne perioden har Høyre, Frp, Venstre og KrF tvunget fylker til å slå seg sammen.
DB170804 Mens fylker som Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane har hatt fritt skolevalg i en årrekke, har andre skoler fortsatt det såkalte nærskolesystemet.
DB170804 I dag er det stor forskjell på hvordan forskjellige fylker praktiserer opptak til videregående skole.
DB170804 - Jeg har ikke tenkt å sitte på Stortinget og nekte fylker å velge den modellen de synes er bra.
DB170804 ( Dagbladet ) : Høyre har i inneværende program gått inn for at såkalt fritt skolevalg skal innføres i alle landets fylker .
AA170804 Sju AUF-ere fra forskjellige fylker fikk fredag muligheten til å stille krav til partilederen da han gjestet Utøya og ungdomspartiets sommerleir.
VG170803 Høyre er største parti i seks fylker , og ville fått 69 av 169 plasser ved amerikansk « vinneren tar alt»-system.
VG170803 - Utjevningsmandatene har én klar fordel, nemlig at partiene motiveres til å drive landsomfattende partiarbeid - også i fylker hvor de ellers ikke hadde hatt sjanse til å komme inn.
NL170802 Tiltak som ville vært langt vanskeligere å gjennomføre uten støtte fra fylker og kommuner.
DN170802 Her viser det seg at Sp har vokst i samtlige fylker sammenlignet med valget for fire år siden.
VG170801 For første gang opplever noen fylker å få færre plasser enn ved forrige valg.
DB170801 Slik fikk Sanner heller ikke ytterligere vingeklippet fylker han jo egentlig vil bli kvitt.
AA170801 Trygg Trafikks tall er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker .
AA170801 Trygg Trafikks tall er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker .
VG170731 Men med mandatfordelingen som ble innført fire år senere, ville Høyre pluss Kristelig Folkeparti vært større enn dem, fordi Høyre vant mange folkerike fylker som ble bedre representert fra 2005.
VG170731 * Tretten fylker og regionale enheter i Norge, Sverige, Finland og Russland.
NL170731 Da fikk vi blant tre heldige fylker melding om at Troms fylkeskommunes søknad om en tilleggsbevilgning som gir hver TT-bruker 100 turer i andre halvår 2017, var innvilget.
NL170731 Slik fikk Sanner heller ikke ytterligere vingeklippet fylker han jo egentlig vil bli kvitt.
DB170731 Vi vil investere i bedre kompetanse på lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren, styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige og støtte utprøving av hospicer i flere fylker .
AP170731 Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er på sommertur til alle landets 19 fylker , med kokk og musiker i bussen der han også overnatter.
AP170729 Lite er overlatt til tilfeldighetene når landets to største partier velger å starte valgkampen i Vestlandets sørligste fylker .
AP170729 Dette gjør at partier som Høyre og Ap ikke bare kan konsentrere innsatsen i noen få fylker .
AP170729 - Samtidig vil det være mange fylker der de store partiene kan ligge nær å vinne eller tape et mandat.
VG170728 Arbeiderpartiet kan også glede seg over å være største parti i samtlige fylker .
DA170728 Solberg tyvstartet valgkampen allerede i starten av juli med en rundreise gjennom seks fylker på Østlandet.
DA170728 Det er ikke tilfeldig at landets to største partier begge velger å starte valgkampen i Vestlandets sørligste fylker .
AA170728 Hauglie er for tiden på Vestlandet og viser til målrettede tiltakspakker mot oljekriserammede fylker som et viktig virkemiddel.
AA170727 Det er fortsatt usikkert hvilke fylker som vil bli rammet, men det vil sannsynligvis dreie seg om indre strøk.
NL170726 ZERO og Framtiden i våre hender har derfor utfordret førstekandidatene fra de ni største partiene i alle Norges 19 fylker til å svare på om de vil stemme for ti konkrete klimakrav.
DN170725 Jeg ser ikke på Sp som en motstander, men en konkurrent om mandater i enkelte fylker , svarer Støre.
DN170725 - Jeg skal kjempe for alle stemmer i alle fylker , men jeg unner Senterpartiet et godt valg, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.
DA170725 Men vi spiller i fem fylker faktisk, med konserter på Hovedøya, Bygdøy, Malmøya, Sætre, Drøbak, Oscarsborg, Son, Holmestrand og Moss.
VG170724 Men antakelig ville de borgerlige da ha gått sammen om felleslister i noen fylker , slik at det egentlig er umulig å si hvordan resultatet ville blitt.
DB170724 Lørdag ble det utstedt OBS-varsel for fem fylker i Vest- og Midt-Norge.
AP170723 De ligger i hele 19 kommuner, fordelt på 5 fylker : Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold.
VG170722 Etter å ha testet Widerøes kortbanenett i Finnmark og Troms, skal Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) busses gjennom 17 fylker på 14 dager.
VG170722 Etter Nordland gjenstår fremdeles 16 fylker i buss.
VG170720 Arbeiderpartiet har vært største parti ved samtlige valg etter krigen, men i 1981 ville Høyre om ikke annet vært en verdig motstander : De var største parti i seks fylker , og mandatfordelingen ville blitt 93 - 62.
DN170720 I fylker som Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane skal det derimot mer til for å få et mandat til å flytte seg.
AP170720 I sommer kjører Sommertoget innom 17 fylker - og hvert sted de stopper er målet til de fremmøtte å sette stedet « på kartet ».
DN170719 To amerikanske fylker og en by vil saksøke Statoil og 36 andre av verdens største produsenter av fossilt brensel, ifølge en pressemelding.
DN170719 Nå blir selskapet sammen med en rekke saksøkt av to fylker og en by i California.
DB170719 Bygdene som nå ser flyene mellom storbyene fly forbi, vil nyte godt av å kunne reise både mellom fylker og inn til byen, på en rask og miljøvennlig måte.
DA170719 To fylker og en by i California saksøker 37 olje-, gass- og kullselskaper - blant dem Statoil - for å ha bidratt til store utslipp av klimagasser.
AA170719 To fylker og en by i California saksøker 37 olje-, gass- og kullselskaper - blant dem Statoil - for å ha bidratt til store utslipp av klimagasser.
VG170718 Et system der stemmene i alle fylker var like mye verdt, ville også gitt 77 - 78 i favør av de borgerlige.
AA170718 Det er fortsatt stor skogbrannfare i flere fylker de neste dagene.
DA170715 Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er det inngått lignende kontrakter, som involverer både fylker og Statens vegvesen.
DA170715 I flere fylker
DA170715 Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er det inngått lignende kontrakter, som involverer både fylker og Statens vegvesen.
DA170715 I flere fylker
VG170714 - Ved dette valget brukte de borgerlige en interessant taktikk : De samarbeidet om ikke å stille lister i fylker der de visste at de uansett ikke ville komme inn.
AA170714 LOs sommerpatrulje reiser årlig rundt i alle landets fylker for å sjekke at unge arbeidstakeres rettigheter blir ivaretatt.
AA170713 Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene.
VG170712 Bærbar datamaskin er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i både i Oppland og andre fylker .
VG170712 Forklaringen er at de rett og slett har hatt uflaks med hvilke fylker stemmene kom fra.
AP170712 Norske fylker får mandater på Stortinget ut fra innbyggertall og geografisk størrelse.
DA170711 Tirsdag offentliggjorde Eiendom Norge sin oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og i de fleste kommuner i andre kvartal.
DA170711 Alle fylker har hatt prisoppgang de siste tolv månedene.
DA170711 Et tettere samarbeid mellom fengslene og de offentlige karrieresentrene, som finnes i alle landets fylker , og som tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. 4.
AA170711 | Kvartalstall : Vekst i boligprisene i 16 fylker
AA170711 Tirsdag offentliggjorde Eiendom Norge sin oversikt over boligprisutviklingen i alle norske fylker og i de fleste kommuner i andre kvartal.
AA170711 Alle fylker har hatt prisoppgang de siste tolv månedene.
NL170710 Helsepartiet stiller til valg i 18 fylker .
AA170709 Hele 17 fylker var representert under årets NM.
DB170708 Vi benytter fylker som beskrivelse av slukkeområdene for å gjøre det enkelt for publikum å forstå.
DB170708 Derfor vil det i noen tilfeller være dekning også i et slukkeområde etter slukkingen, og noen sendere i fylker som er slukket, må opprettholdes.
DA170708 Den nye pakken kommer til å få egne presentasjoner i alle fylker , samtidig som i Haugesund.
VG170707 Skjevfordelingen mellom by og land blir mindre, men fortsatt er spredtbygde fylker overrepresentert.
VG170707 NB : I noen fylker stilte de borgerlige partiene felles lister, her forkortet « Borg. ».
VG170707 De blir største parti i samtlige fylker , og øker oppslutningen fra 41,0 til 45,7 prosent av stemmene.
VG170707 29 andre menn mellom 18 og 60 år fra flere norske fylker har ifølge Kripos bestilt lignende dukker.
DB170707 29 andre menn mellom 18 og 60 år fra flere norske fylker har, ifølge Kripos, bestilt lignende dokker.
AA170707 29 andre menn mellom 18 og 60 år fra flere norske fylker har ifølge Kripos bestilt lignende dukker.
NL170706 juli har 339 skvadronen på Bardufoss vært ute på tre oppdrag knyttet til beredskapsmaskinene, dette i våre tre nordligste fylker !
NL170706 Sistnevnte virkemidler har blitt kombinert med ymse former for piskeslag som toppet seg da Stortinget 8/6 med knapt flertall vedtok å bruke tvang mot fylker og kommuner for å gjennomføre de blå-blås gigantomane drøm.
NL170706 I alle fylker ble det også ansatt prosjektveiledere, høyt gasjerte mennesker som akkurat som ministeren måler egen suksess i hvor mange kommuner som forsvinner.
DN170706 NRK slukker FM-båndet i fire nye fylker
DN170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker , men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
DB170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker , men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
DA170706 - Derfor mener jeg at en slik utvekslingsordning må komme på plass i alle fylker , sier han.
AA170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker , men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
AA170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker , men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
DA170705 - I åtte fylker viser elevundersøkelsen at elevene er mindre motiverte nå enn før fraværsgrensa.
DA170705 - I åtte fylker viser elevundersøkelsen at elevene er mindre motiverte nå enn før fraværsgrensa.
AP170705 Han peker også på at elevundersøkelsen viser at motivasjonen hos elever har gått ned i 10 fylker .
AP170705 Først og fremst fordi fraværet går massivt ned, bade dagsfravær og timefraværet, i alle fylker på alle linjer.
AP170705 Han peker også på at elevundersøkelsen viser at motivasjonen hos elever har gått ned i 10 fylker .
AP170705 Først og fremst fordi fraværet går massivt ned, bade dagsfravær og timefraværet i alle fylker på alle linjer.
AA170705 Stort fall i begge fylker
NL170704 ¶ Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap.
NL170704 Nord-Norgebanen vil heve seg over regionale konflikter og knytte fylker og kommuner sammen i tette interessefellesskap.
NL170704 Hvordan myndighetene skal få til en forbedring og forenkling av beslutningsprosessene i statlig, fylkeskommunal og kommunal regi og for nærings-livet, ved å bygge ut avtalen mellom Regjeringen og Sametinget til også å gjelde kommuner og fylker , krever nok en nærmere forklaring.
VG170703 I denne perioden har KrF direktemandater fra fire fylker , hvorav to av dem ( altså halvparten ) hadde kvinnelig listetopp.
VG170703 Da er det mer tilfeldig i hvilke fylker vi får innvalgt representanter.
VG170703 * 1 Hverken SV, KrF, Rødt eller MDG har kandidater med slik innvandrerbakgrunn på sikker plass eller som listetopp i noen av landets 19 fylker .
SA170703 « Fullstendig useriøst » hvis fylker skal premieres med statlige arbeidsplasser for å være « lydige », mener Geir Pollestad ( Sp ).
AP170703 september er det valg i landets fylker og kommuner.
AA170703 På den 8 uker lange reisen skal Sommertoget innom 17 fylker og stoppe ved 40 stasjoner.
FV170630 To fylker , men ett sykehus.
DN170630 Seks fylker skal besøkes i løpet av fire dager.
DN170630 Fall i de fleste fylker
AP170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker , og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AP170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker , og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker , og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker , og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
VG170629 Han deltok på over 30 ulike arrangementer for frivillige, utøvere, ledere, sponsorer, kretser, fylker og klubber. 45-åringen bidro også med på aktiviteter med flyktninger.
DA170629 De fleste fylker har etterslep på spillemidler, særlig de som har bygd mye, som Akershus, Rogaland og Hordaland, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen ( Ap ), til Dagsavisen.
NL170626 Jarl Hellesvik har et leserinnlegg i en rekke aviser med overskriften " Hvorfor vil Høyre lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylker ? ".
DN170626 Her har norske kommuner og fylker en stor mulighet, men mange politikere har åpenbart ideologiske skylapper.
DB170624 har utviklet seg i Molde og Trondheim etter at Nils Arne Eggen definerte Moldes spill under Åge Hareide som rævafotball, 4 ) kampene om Nord-Norge når TIL og Glimt er i samme liga, 5 ) kampene om vestlandet og Sogndals ypping med Brann, 6 ) forsøkene på å skape litt ekstra rivalisering mellom tre fylker og Godset, Sandefjord
DA170623 Også Coop i andre fylker og enkeltbutikker rundt om har tatt lignende initiativ, opplyser Kjellberg.
NL170622 Det er fylket som har den så absolutt høyeste produktivitet av stedegne arter - skyhøyt over andre fylker .
AP170622 Biblioteksøk er foreløpig åpnet for lånere i fem fylker , og tjenesten vil i løpet av året åpnes for resten av landet.
DB170621 Jeg mener regionreformkameratene svekker grunnlaget for å diskutere hvor mange fylker vi bør ha ved å gjøre antallet til hovedspørsmål og oppgavene til en bisak.
DB170621 Det er avtale om færre fylker , men som ikke bryr seg så mye med hva fylkene skal gjøre.
AA170621 Skogarealene ligger i ti forskjellige fylker .
NL170619 Fusjonsprosessen har også klare paralleller til nylige sammenslåtte fylker og kommuner, som også er basert på gjensidige avtaler, stadfestet i kongelig resolusjon.
NL170619 I landets tre nordligste fylker står havnæringene, spesielt sjømatnæringen, i en særstilling.
NL170619 Når universitetet, med campus i begge fylker , har et så langt navn - og så nært beslektet - bør også regionen kunne ha det.
FV170617 | NRK slukker FM-båndet i fire nye fylker
DN170617 | NRK slukker FM-båndet i fire nye fylker
DB170617 For fem år siden hadde sosialister full kontroll over presidentembetet, nasjonalforsamlingen og senatet, samt et flertall av storbyer, regioner og fylker .
DA170617 Statskanalen slukker FM-signalet i flere fylker snart.
AP170617 | NRK slukker FM-båndet i fire nye fylker
DA170616 - Det mener vi må styres lokalt av fylkespolitikerne, og vi styrer nå i 16 av 19 fylker .
AP170616 Valgresultatet vil avgjøre om det er mulig å oppløse tvangssammenslåtte kommuner og fylker , sier nestlederen.
AA170616 Stortinget vedtok som ventet regjeringens regionreform forrige uke, der dagens 19 fylker slankes til 11.
AA170616 | FM-båndet slått av i fire nye fylker
AA170616 Fredag ble FM-båndet stengt for riksdekkende radio i ytterligere fire fylker .
DN170615 Fire fylker lå over landsgjennomsnittet for utdanning på universitets- og høyskolenivå i fjor.
DB170615 Når Stortinget nå har vedtatt regionreformen, røres det godt rundt i kommuner og fylker .
AA170615 Fire fylker lå over landsgjennomsnittet for utdanning på universitets- og høyskolenivå i fjor.
NL170614 Det er grovt urettferdig at elever i noen fylker får bruke flere hjelpemidler enn elever i andre fylker .
NL170614 Det er grovt urettferdig at elever i noen fylker får bruke flere hjelpemidler enn elever i andre fylker.
NL170614 | Hvorfor vil Høyre lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylker ?
NL170614 Hvis kommuner og fylker pålegges konsultasjonsplikt overfor Sametinget, vil det være den mest omfattende etnifisering og etnokratisering som til nå er blitt gjennomført i denne delen av landet.
NL170614 At to av Nord-Norges viktigste institusjoner jobber sammen vil gagne vår landsdel og våre fylker - uavhengig av navn og antall. it : forum Bodø er stolte av at UiT sitt første kull med dataingeniører utdannet i Bodø nå er uteksaminert, og ser fram til videre godt samarbeid.
DA170614 Regjeringen har satt i gang et nytt Folkehelseprogram, og Oslo er en av fem fylker som får tilskuddsmidler.
NL170613 Tre fylker ble vedtatt redusert til to regioner.
AP170612 Det er gått så langt at enkelte politikere i enkelte fylker har uttalt at det nå er på tide med en omfordeling av festivalstøtten, sier han.
NL170609 Enten det er kommuner, fylker , NAV-kontor, skattekontorer, domstoler, forsvarsbaser, høyskoler og universiteter, har reformene gått i én retning : sentralisering.
NL170609 Slik kunne vi kalt vårt nye fylke DTFTOF, De Tidligere Fylker Troms og Finmark.
VG170608 Regjeringspartiene har nå ved hjelp av Venstre og KrF tvunget en rekke kommuner og fylker sammen, mot egen vilje.
VG170608 * Kommunalkomiteen støttet videre regjeringens ønske om å slå sammen dagens 19 fylker til ti regioner, pluss Oslo.
DN170608 Staten kan spare 600 millioner kroner på å slå sammen 19 fylker til 11 regioner, ifølge leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget Helge André Njåstad ( Frp ).
DB170608 ¶ VIL BRUKE TVANG : Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) vil slå sammen fylker og kommuner ved bruk av tvang.
DB170608 SV lover at dersom vi får viljen vår etter valget, vil kommuner og fylker som ønsker det, få skilsmisse, sier SVs Karin Andersen til Dagbladet.
DB170608 Partiene lover derfor at alle kommuner og fylker som i dag blir presset inn i tvangsekteskap, skal få sin skilsmisse.
DB170608 - Vi har vært veldig tydelige på at de kommuner og fylker som blitt slått sammen med tvang, skal få vedtaket reversert etter valget, dersom de selv ønsker det, bekrefter Helga Pedersen ( Ap ).
DB170608 - SV er mot tvangsekteskap, både mellom mennesker, kommuner og fylker .
DB170608 - Nå tvinger Stortinget kommuner og fylker som ikke ønsker det selv til å slå seg sammen.
DB170608 Det er Høyre, Frp og Venstre som sikrer flertall for den nye kommunestrukturen, og Stortinget skal også stemme over en ny regionreform, hvor Norge går fra 19 til 11 fylker .
DB170608 Regjeringen og støttepartiene er enige om at dagens 19 fylker skal erstattes av 11 regioner.
DB170608 Norges 19 fylker blir til 10 regioner ¶
DB170608 Kommunalkomiteen støttet videre regjeringens ønske om å slå sammen dagens 19 fylker til ti regioner, pluss Oslo.
DB170608 De fire samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V er enige om at 19 fylker skal erstattes med 11 nye regioner : ¶
AA170608 De fire samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre er enige om at 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner. ( ©NTB ) ¶
VG170607 Flere i Frps Stortingsgruppe har advart mot tvangssammenslåinger av kommuner og fylker , men kommer likevel til å stemme for.
VG170607 - Jeg har vært veldig imot tvangssammenslåing av fylker helt siden jeg ble politiker i 2001.
VG170607 38 kommuner ligger an til å bli tvangssammenslått til 11, og 19 fylker skal erstattes med 11 regioner.
SA170607 mai lanserte RIA ( Rettferdighet i asylpolitikken ) en rapport som dokumenterer situasjonen til 62 eldre, enslige, lengeværende kvinner på asylmottak i 17 fylker i Norge.
NL170607 Senterpartiet kommer til å stemme i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang.
NL170607 Derfor er Senterpartiet helt klare på at vi kommer til å stemme i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang.
NL170607 Denne dagen skal alle representantene på Stortinget møte for å stemme for eller mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker .
AP170607 I regionreformen foreslår Regjeringen å erstatte dagens 19 fylker med 11 nye regioner.
SA170606 - Er det Utdanningsdirektoratets inntrykk at regelverket praktiseres likt på alle skoler og i alle fylker ?
AP170605 - Er det Utdanningsdirektoratets inntrykk at regelverket praktiseres likt på alle skoler og i alle fylker ?
AP170605 | Ulike fylker , ulik hjelp på eksamen.
AP170605 Andre fylker er ikke så heldige.
BT170602 - Det siste året ser vi nedgang i samtlige av landets fylker , også i oljefylkene i Sør-Vest.
AA170602 - Det siste året ser vi nedgang i samtlige av landets fylker , også i oljefylkene i Sør-Vest.
VG170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.
VG170601 Oslopakke 3 er et skjørt politisk forlik mellom mange ulike politiske partier i to fylker , og staten har et særlig ansvar for å beholde enigheten om pakken, » skriver stortingsgruppen.
NL170601 Etter stortingsvalget kan uansett alt bli som i dag, med tre fylker i nord, dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet reverserer regionreformen.
FV170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.
DN170601 Fra kullet som begynte på videregående i 2006 til kullet som startet i 2011 har det vært en økning i gjennomføringen i alle av landets fylker .
DN170601 - Gjennomføringsgraden er høyere der enn for yrkesfag, og i mange fylker er det vanskelig for elevene å fullføre på normert tid på grunn av mangel på lærlingplasser, sier Bakken. ​ ¶
DN170601 I regjeringens reformarbeid inngår også målet om at 19 fylker skal slås sammen til 11 større regioner.
DA170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.
AP170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.
AA170601 Stortingsflertallet legger dermed opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med elleve nye regioner.
VG170531 Da publiserer SCB de samme tallene, men med oversikt over hvordan tallene ser ut fordelt på Sveriges fylker .
NL170531 Det samme gjelder for Høyre sentralt som for Ap, at partiledelsen må ta hensyn til partilagene i landets fire nordligste fylker , som jo huser mesteparten av de samiske samfunnene i kongeriket Norge.
DB170531 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AA170531 Er regjeringen bekvem med at knappe rødgrønne flertall i fylker og kommuner enkelt får sin vilje ved å si at selv moderate friskoleutvidelser får « negative konsekvenser » for deres planer ?
VG170530 NAV-direktør Sigrun Vågeng og hennes statistikere har også brutt ned NAV-ytelsene på fylker og enkeltkommuner.
VG170530 Innbyggere i Oslo har for eksempel et lavere ytelsesnivå fra NAV enn andre fylker .
VG170530 Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.
DB170530 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DA170530 * Få på plass mobbeombud i alle fylker . * 2. fremmedspråk skal være valgfag, og ikke obligatorisk, men åpne for å kunne tilby 2. fremmedspråk fra mellomtrinnet.
BT170530 innbygger av alle fylker .
AA170530 - Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170529 65 prosent har tillit til IT-sikkerheten til myndigheter, kommuner og fylker .
DN170527 Mens hans guideselskap er blitt nødt til å kutte turistsesongen med flere uker hjemme på sagaøya bader Norges nordligste fylker i snø, og er midt inne i en rekordlang vårskisesong.
DB170527 Nå går Norges vassdrag og energidirektorat ut med flomvarsel i flere fylker .
DB170527 Lørdag er det sendt ut gult flomvarsel til flere fylker i landet, og det vil bli stående til over helga.
AP170527 Lørdag er det sendt ut gult flomvarsel til flere fylker i landet, og det vil bli stående til over helgen.
AA170527 Lørdag er det sendt ut gult flomvarsel til flere fylker i landet, og det vil bli stående til over helga.
DB170526 For å være støtteberettiget burde tros- og livssynsamfunn ha minst 100 medlemmer og tilstedeværelse i tre fylker .
AP170523 Skjerpet aktivitetsplikt og mobbeombud i alle fylker
AP170523 KrF fikk i tillegg gjennomslag for at det skal opprettes et mobbeombud i alle fylker .
AP170523 Skjerpet aktivitetsplikt og mobbeombud i alle fylker
AP170523 KrF fikk i tillegg gjennomslag for at det skal opprettes et mobbeombud i alle fylker .
VG170522 Veien går gjennom seks fylker og innom Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde.
DA170520 Så langt har vi fått oss 19 fylkeslag på sju uker, vi stiller til valg i 18 fylker og har nesten 200 påmeldte til landsmøtet i helgen.
DA170520 Hadde det ikke vært en idé å forankre partiet litt bredere før dere stilte med valglister i 18 fylker ?
AP170519 Etter lokalvalget i 2015 er partiet representert i en rekke kommuner og fylker , og i Oslo styrer De Grønne sammen med Ap og SV.
AA170519 Etter lokalvalget i 2015 er partiet representert i en rekke kommuner og fylker , og i Oslo styrer MDG sammen med Ap og SV.
SA170518 Det er sendt ut obs-varsel om store nedbørsmengder i flere fylker , og i Sunnhordland og i Rogaland kan det bli opptil 60 millimeter enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.
SA170518 Det er sendt ut obs-varsel om store nedbørsmengder i flere fylker , og i Sunnhordland og i Rogaland kan det bli opptil 60 millimeter enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.
NL170518 Det er mulig flertallet i landsdelen ønsket å beholde dagens tre fylker .
VG170517 * 1 Et prosjekt for å engasjere fylker og kommuner i Nordland og Troms i totalforsvaret blir lagt til side. * 1 Mulig at bistand til brannslokking med helikopter til lokal redningstjeneste må kuttes. * 1 Satsingen på ny utdanning for brannfolk må muligens også reduseres. * 1 Arbeidet med samlokalisering av nødsentraler mellom politi
VG170517 Det er sendt ut obs-varsel om store nedbørsmengder i flere fylker , og i Sunnhordland og nord i Rogaland kan det bli opptil 60 millimeter enkelte steder.
BT170517 Det er sendt ut obs-varsel om store nedbørsmengder i flere fylker , og i Sunnhordland og nord i Rogaland kan det bli opptil 60 millimeter enkelte steder.
NL170515 Hvordan vil Olli innfri løfter om lokaldemokrati, folkestyre og mer-åpenhet samtidig som man vil lovfeste at kommuner, fylker og næringslivet skal ha plikt til å forhandle med Sametinget i lukkede rom om saker som også angår majoritetsbefolk-ningen og ikke-samiske minoriteter ?
BT170515 Ingen fylker får mer penger til nye prosjekter enn Hordaland.
BT170515 Ingen fylker får mer penger til nye prosjekter enn Hordaland, skriver Torill Eidsheim.
VG170514 Men samtidig har antallet ikke-vurderte elever gått opp i mange fylker .
DA170513 I talen trakk hun fram flere av regjeringens endringer på skolefeltet, blant annet fraværsgrensen og hvordan nå fraværet går ned i mange fylker landet over.
VG170512 Sperregrensen på fire prosent avgjør hvilke politiske partier som er med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene i landets fylker .
VG170512 Samtidig ser vi at det i flere fylker ved høstens valg har opp mot 20 ulike partier som stiller liste.
VG170512 Les også : Ap åpner for skilsmisse etter valget for sammenslåtte fylker
DB170511 Visste du for eksempel at bleier skal kastes i bioavfall i enkelte fylker, mens bleiene skal kastes i restavfallet i andre fylker ?
DB170511 Visste du for eksempel at bleier skal kastes i bioavfall i enkelte fylker , mens bleiene skal kastes i restavfallet i andre fylker ?
AP170511 Mer momskompensasjon til kommuner, fylker og organisasjoner øker utgiftene med 1,1 milliarder kroner.
VG170510 Utjevningsmandatene spres vilkårlig over partier og fylker nå, sier Nesvik.
VG170510 Når fylkene nå blir slått sammen til 10 fylker , så er regjeringspartiene enige med Venstre og KrF at de nåværende fylkene foreløpig skal bestå som valgkretser for stortingsvalget.
VG170510 Les også : Ap åpner for skilsmisse etter valget for sammenslåtte fylker
BT170510 I tillegg har Fylkesmennene i Buskerud og Hedmark gitt en billedbok med foto av kongeparets besøk i Norges fylker .
AP170510 I tillegg har Fylkesmennene i Buskerud og Hedmark gitt en billedbok med foto av kongeparets besøk i Norges fylker .
DN170509 I fylker med spredt befolkning som Hedmark, Oppland Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har bare litt over halvparten av befolkningen tilbud om fiberbredbånd.
DN170509 Og siden april i fjor har ledigheten bare gått opp i to fylker og ned over 10 prosent i ni fylker , sier Jensen.
DN170509 Og siden april i fjor har ledigheten bare gått opp i to fylker og ned over 10 prosent i ni fylker, sier Jensen.
AP170509 Billedbok med foto av kongeparets besøk rundt om i Norges fylker .
AP170507 Rolf Ohman ¶ 6.... når delegatlisten i tillegg til observatører fra alle landets fylker består av en representant fra Frps lag i Alfaz del Pi, Spania.
DB170506 Nøkkelrollen dagens to fylker spiller i sikkerhetspolitikken og i norsk beredskap.
DB170506 Det griper tilbake til gamle historiske røtter da dagens to fylker var en administrativ enhet.
DA170505 I perioden 2013-2015 gikk utslippene fra veitrafikken opp i samtlige fylker med unntak av Finnmark.
DA170504 mai ble det gjennomført en koordinert aksjon mot byggebransjen i fem fylker .
VG170503 Støre om tvangssammenslåing : Åpner for skilsmisse for sammenslåtte fylker etter valget ¶
VG170503 AVGJORT : Kommuner og fylker i Norge har kjempet om grensene i den nye regionsreformen.
DB170503 I « Sommertoget minutt for minutt » legger statskanalen ut på en « åtte uker lang reise gjennom 17 norske fylker og 118 kommuner ».
DA170503 - Vi er imot alle tvangssammenslåinger av fylker , sier Sp-representanten, som mener den nye regioninndelingen er alt annet enn logisk.
DA170503 - Vi er imot alle tvangssammenslåinger av fylker , sier Sp-representanten, som mener den nye regioninndelingen er alt annet enn logisk.
AP170503 Nå blir det altså to, slik at antall regioner - eller fylker - som Kommunaldepartementet har bestemt skal være benevnelsen også i fremtiden, blir 10.
AP170503 KrF ville ikke være med på å tvinge kommuner til å slå seg sammen, men er altså med på å tvinge fylker sammen, mot fylkestingenes vilje.
AP170503 Blir 10 fylker
AP170503 Aps Helga Pedersen sier at en eventuell Ap-ledet regjering fra høsten av vil stanse denne og andre tvangssammenslåinger av fylker .
AP170503 - Jeg er godt fornøyd med at vi nå halverer antall fylker , fra 19 til 10, sier Ingjerd Schou ( H ).
AP170503 februar i år, ble det lagt frem at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10 - 11.
AP170503 Tor Richardsen, / NTB scanpix ¶ 4 : Hvorfor blir de to fylker og ikke bare ett ?
AP170503 Da Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk en avtale om kommune- og regionreform i februar i år, var det enighet om at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10 - 11.
AP170503 Tor Richardsen, / NTB scanpix ¶ 4 : Hvorfor blir de to fylker og ikke bare ett ?
AP170503 Da Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk en avtale om kommune- og regionreform i februar i år, var det enighet om at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10 - 11.
AP170503 Nå blir det altså to, slik at antall regioner - eller fylker - som Kommunaldepartementet har bestemt skal være benevnelsen også i fremtiden, blir 10.
AP170503 KrF ville ikke være med på å tvinge kommuner til å slå seg sammen, men er altså med på å tvinge fylker sammen, mot fylkestingenes vilje.
AP170503 Blir 10 fylker
AP170503 Aps Helga Pedersen sier at en eventuell Ap-ledet regjering fra høsten av vil stanse denne og andre tvangssammenslåinger av fylker .
AP170503 - Jeg er godt fornøyd med at vi nå halverer antall fylker , fra 19 til 10, sier Ingjerd Schou ( H ).
AP170503 februar i år, ble det lagt frem at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10 - 11.
DN170501 DN ville finne de mest lønnsomme bedriftene i landets største fylker .
DA170430 * Få på plass mobbeombud i alle fylker . * 2. fremmedspråk skal være valgfag, og ikke obligatorisk, men åpne for å kunne tilby 2. fremmedspråk fra mellomtrinnet.
AP170430 6... det alltid pågår en intern strid i partiet om hvor Israel-vennlig man skal være, og et par fylker alltid ønsker å stryke en formulering i programmet om en « tostatsløsning » : nei til en egen palestinsk stat.
VG170429 Vi møter henne i Oklahoma - der Trump gikk til topps i alle delstatens 77 fylker .
DB170429 Ifølge en rapport fra Meteorologisk institutt, opplevde hele fem av landets fylker tidligste dato noensinne for 20 grader i mars, og månedstemperaturen for hele landet lå denne måneden to grader over normalen.
DB170429 * Få på plass mobbeombud i alle fylker . * 2. fremmedspråk skal være valgfag, og ikke obligatorisk, men åpne for å kunne tilby 2. fremmedspråk fra mellomtrinnet.
DA170429 Arbeidsledigheten går ned i nesten alle landets fylker , sier Hauglie.
DB170428 Hobbelstads hypotese om at godt over tusen mennesker, i fire forskjellige land, fra 34 ulike rumenske fylker , ulike etniske grupper, og miljøer har samkjørt sine historier på en slik måte at vi skulle bli lurt, er usannsynlig.
DN170427 - Det har vært en nedgang i antallet ledige boliger de to siste månedene i alle fylker , unntatt Oslo, sier seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse til avisen.
DB170427 - Det har vært en nedgang i antallet ledige boliger de to siste månedene i alle fylker , unntatt Oslo, sier seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse til avisen.
AP170426 FM-nettet har blitt slukket på de største kommersielle radiokanalene i flere fylker .
AA170426 FM-nettet har blitt slukket på de største kommersielle radiokanalene i flere fylker .
VG170425 De besøkte 48 kommuner, samtlige 19 fylker , samt Svalbard og elleve land.
SA170425 Organisasjonen viser til at store utmarkseiendommer kan grense til hundrevis av eiendommer i mange ulike dalfører og fylker .
DN170425 " I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret i denne perioden ", heter det.
DB170425 I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret i denne perioden.
DA170425 Stripegås, snøgås og kvitkinngås kan felles i ni fylker i Sør-Norge.
AP170425 De besøkte 48 kommuner, samtlige 19 fylker , samt Svalbard og elleve land.
AA170425 De besøkte 48 kommuner, samtlige 19 fylker samt Svalbard og elleve land.
AA170425 De besøkte 48 kommuner, samtlige 19 fylker , samt Svalbard og elleve land.
AA170425 I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret i denne perioden.
VG170423 Cherokee Nation har egen lovgivende, utøvende og dømmende makt i 14 fylker i Oklahoma.
VG170422 Det er sendt ut Obs-varsel i fire fylker på grunn av stor gress- og lyngbrannfare.
SA170421 Advarsler om økt byråkrati kom, vel vitende om at skoleeierne selv har ansvaret å sørge for systemer der fraværsføring kan skje enkelt og smidig - slik noen fylker utmerket klarer.
AP170420 I flere fylker i dette området er landbruket den viktigste næringsveien.
AA170420 Det er dog noen regionale forskjeller som gjør at boligbyggingen må opp i enkelte fylker , sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
DA170419 - Vi vet at dette er viktig også for andre fylker , som vi håper på støtte fra.
AA170418 Tre fylker skiller seg negativt ut.
DN170416 Like etter påske slukkes fm-nettet i mange fylker .
DN170416 I løpet av de siste aprilukene overtar digital radio i syv fylker .
AP170416 Like etter påske avslutter NRK, P4 og Radio Norge sine sendinger på FM-nettet i mange fylker .
AP170416 I løpet av de siste aprilukene overtar digital radio i syv fylker .
AA170415 plass over fylker med flest Lotto-millionærer.
AA170412 Til sammen er det satt av 300 millioner til bruprosjektet frem til 2023, og Moe sier at skognæringen i stort sett alle fylker har satt opp prioriteringslister.
DN170411 FM-nettet er allerede slukket i flere fylker , men NRK mistenker ulovlige FM-sendinger i DAB-områder.
DB170411 . Like etter påske slukkes FM-nettet i mange fylker .
DN170406 Hastigheten på bredbånd i Norge har økt kraftig de siste åtte årene, men forskjellene mellom enkelte fylker er fortsatt stor.
DN170406 Hastigheten på bredbånd i Norge har økt kraftig de siste åtte årene, men forskjellene mellom enkelte fylker er fortsatt stor.
DB170406 Det blir riktignok både færre fylker og færre kommuner, men en ren seier er det ei.
AA170406 Hastigheten på bredbånd i Norge har økt kraftig de siste åtte årene, men forskjellene mellom enkelte fylker er fortsatt stor.
VG170405 Og selv om flere kommuner og fylker er skuffet fordi de ikke får sin etterlengtede tunnel eller bro, skal man være ganske surmaget for å klage på at de blåblå setter av for lite til samferdsel.
SA170405 Slik fortsetter det til alle fylker , før han ankommer hovedstaden for å delta i Oslo Maraton 16. september.
SA170405 Det blir den første av 20 maraton i hver av Norges 19 fylker , pluss startstedet.
DN170405 Dagens 19 fylker skal reduseres til " om lag " ti regioner, og antall fylkesmenn følger etter.
DN170405 Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen.
DB170405 Det er kommet høringssvar fra totalt 28 organisasjoner, instanser, fylker og kommuner.
BT170405 Dagens 19 fylker skal reduseres til « om lag » ti regioner, og antall fylkesmenn følger etter.
BT170405 Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen.
BT170405 Slik fortsetter det til alle fylker , før han ankommer hovedstaden for å delta i Oslo Maraton 16. september.
BT170405 Det blir den første av 20 maraton i hver av Norges 19 fylker , pluss startstedet.
AP170405 Nord-Norge skjebne i regionreformen : Sanners proposisjon inneholder ingen avklaring på om de tre nordligste fylkene skal bli én eller to regioner ( fylker ).
AP170405 - Vi vil beholde navnet fylker .
AP170405 - Når vi går fra 19 fylker til rundt 10 er det rom for å kutte kostnader og heller bruke pengene på bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, sier Jan Tore Sanner.
AP170405 Nord-Norge skjebne i regionreformen : Sanners proposisjon inneholder ingen avklaring på om de tre nordligste fylkene skal bli én eller to regioner ( fylker ).
AP170405 - Vi vil beholde navnet fylker .
AP170405 - Når vi går fra 19 fylker til rundt 10 er det rom for å kutte kostnader og heller bruke pengene på bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, sier Jan Tore Sanner.
AP170405 Tirsdag ble det sendt ut obs-varsel for elleve fylker i Sør-Norge.
AP170405 Slik fortsetter det til alle fylker , før han ankommer hovedstaden for å delta i Oslo Maraton 16. september.
AP170405 Det blir den første av 20 maraton i hver av Norges 19 fylker , pluss startstedet.
AA170405 | Fylkene består som fylker - kommunene kan få kollektivansvar ¶
AA170405 Fylkene, som skal bli regioner, skal fortsatt være fylker .
AA170405 - Vi vil beholde navnet fylker .
AA170405 - Vi vil beholde navnet fylker .
VG170404 Det å selge ut gamle saker som nye, er det en gimmic regjeringen har gjort i flere fylker ?, spør stortingsrepresentanten.
SA170404 Hovedårsakene er flytting til andre fylker eller til utlandet, eller manglende norskkunnskaper.
DA170404 Det er sendt ut obs-varsel for elleve fylker i Sør-Norge.
DA170404 Ikke minst har det vært fokus på å få på plass nye arbeidsplasser i Rogaland og andre fylker på Vestlandet, til erstatning for de om lag 50.000 arbeidsplassene som er blitt borte i oljeindustrien der.
DA170404 I ni fylker var ledigheten lavere, i Sogn og Fjordane kun 1,9 prosent.
DA170404 Hun grunnla det første støttesenteret mot incest i Oslo ( SMI ) og dannet basis for at det nå er slike sentre i alle fylker ».
AP170404 Elleve fylker er inkludert i OBS-varselet, som innebærer at det tirsdag og tidlig onsdag ventes vanskelige kjøreforhold i store deler av fjellet i Sør-Norge.
AP170404 Hun grunnla det første støttesenteret mot incest i Oslo ( SMI ) og dannet basis for at det nå er slike sentre i alle fylker .
AA170404 Obsvarselet omfatter Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og følgende ni andre fylker i Sør-Norge : ¶
AA170404 Obsvarsel for elleve fylker
AA170404 Det er sendt ut obs-varsel for elleve fylker i Sør-Norge.
AP170403 Niqab, Ruter og båtskyssen Fornebu, AAP-ordningen, syklister og navn på nye fylker .
DA170402 Hvordan vil Venstre-delegatene fra landets mange fylker håndtere bråket i partiets ledelse, etter at Grande i VG ble oppfattet som om hun er villig til å felle en borgerlig regjering ?
AP170401 I sju fylker har ingen mistet livet på veiene hittil i 2017. ( ©NTB ) ¶
AA170401 I sju fylker har ingen mistet livet på veiene hittil i 2017. ( ©NTB ) ¶
DN170331 Ledigheten falt eller var uendret i de fleste fylker og for alle yrkesgrupper.
DN170331 Fall i alle yrker og fylker
DB170331 Økningen har vært klart størst i Rogaland og Hordaland, mens øvrige fylker har hatt nedgang.
DB170331 Kun to fylker har flere ledige enn for ett år siden.
AP170331 kvartal 2016 var det nedgang i 13 av 19 fylker .
AP170331 Over halvparten av landets fylker mangler representasjon fra Venstre på Stortinget.
AP170331 I 2013-valget var partiet bare stort nok til å få valgt inn et distriktsmandat i fire av landets fylker .
AA170331 kvartal 2016 var det nedgang i 13 av 19 fylker .
VG170330 Nord-Trøndelag var lenge et av landets minst industrialiserte fylker .
AP170329 Stortingsflertallet vil redusere dagens 19 fylker til rundt 10 regioner.
AP170329 Stortingets flertall, regjeringspartiene og Venstre og KrF, er enige at dagens 19 fylker skal reduseres til rundt ti nye regioner.
AP170329 Oslo topper statistikken over fylker der barn vokser opp i familier uten yrkestilknytning : Det gjelder 12 prosent av barna.
VG170328 Fire fylker har testet den nye analysemetoden siden 2015, og ifølge Vintermyr kan risikoen for kreft blant dem som tar celleprøve halveres.
SA170328 Fire fylker har testet den nye analysemetoden siden 2015, og ifølge Vintermyr kan risikoen for kreft blant dem som tar celleprøve halveres.
DA170328 Den planlagte underjordiske oljerørledningen på tvers av 50 fylker i USA, Dacota Access Pipeline, ble stoppet av Barack Obama i fjor.
AA170328 Fire fylker har testet den nye analysemetoden siden 2015, og ifølge Vintermyr kan risikoen for kreft blant dem som tar celleprøve halveres.
VG170327 Hele seks fylker satt ny temperaturrekord for mars i 2012.
DB170327 Nærmer seg 20-tallet igjen i flere fylker på Sør- og Østlandet.
DB170327 - Nærmer seg 20-tallet igjen i flere fylker på Sør- og Østlandet.
VG170326 Flere veier og fergestrekninger er stengt i landets tre nordligste fylker grunnet kraftig vind og uvær.
DN170326 Alle tre fylker er karakterisert av omfattende næringsvirksomhet knyttet til olje- og gassindustrien.
DN170324 - Stortingsrepresentantene skal representere alle innbyggerne i fylket vårt, og det bor ikke bare norske statsborgere i Oslo eller andre fylker , sier Bhatti.
AA170324 - Stortingsrepresentantene skal representere alle innbyggerne i fylket vårt, og det bor ikke bare norske statsborgere i Oslo eller andre fylker , sier Bhatti. ( ©NTB ) ¶
SA170323 Han mener det var viktig for våre nordligste fylker at TIL holdt seg.
AP170323 Han mener det var viktig for våre nordligste fylker at TIL holdt seg.
AA170323 Regjeringens regionreform innebærer at dagens 19 fylker reduseres til 10 eller 11 regioner.
BT170322 Mandag erklærte FN-organisasjoner og landets regjering hungersnød i to av landets fylker .
VG170321 Det er i tillegg portforbud for høner i flere fylker , blant annet Vestfold, fordi en trekkfugl som kan ta med seg fugleinfluensa kan ha det med å slå seg ned her.
BT170321 Men regjeringen burde hatt mage til å sende ut noen sterkere styringssignaler til fylker , kommuner og reiselivslag gjennom meldingen sin.
AA170321 I løpet av noen timer tirsdag, skal de to velkledde mennene ha prøvd svindeltrikset sitt i butikk etter butikk i minst tre ulike fylker .
VG170319 * Oppheve vedtak om tvangssammenslåing dersom fylker eller kommuner kommer med et slikt initiativ ¶
AP170319 * Oppheve vedtak om tvangssammenslåing dersom fylker eller kommuner kommer med et slikt initiativ ¶
AA170319 Vi vil bruke det beste fra begge fylker for å bygge det nye laget, sier Tung.
SA170318 Tre fylker , Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Hordaland skal behandle kompromissforlaget denne helgen, får NTB opplyst.
AA170318 Tre fylker , Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Hordaland skal behandle kompromissforlaget denne helgen, får NTB opplyst.
DN170317 SVs distriktsdelegater fordeles etter antall partimedlemmer i det enkelte fylke - dog slik at ingen fylker skal ha flere enn 30 og ingen færre enn fem.
DA170317 Samtidig vil regjeringen styrke samordningen mellom turistnæringen, kommuner, fylker og frivillige for å utvikle sterke reisemål.
AA170317 En lang rekke kommuner, fylker , høyskoler og universiteter bruker systemet. ( ©NTB ) ¶
AA170317 SV ser for seg at de kommer styrket ut av stortingsvalget til høsten og peker på at de har hatt medlemsvekst i alle fylker .
DB170316 Obligasjoner utstedes typisk av store aksjeselskaper, banker, fylker og stater, men for å sikre at det ikke blir helt anarki i hva som er grønne obligasjoner, så trengs det en uavhengig godkjenning eller revisjon av hvilke obligasjoner som faktisk er grønne og hvilke som bare poserer som grønne.
DN170315 Ifølge Kaski opplever partiet medlemsvekst i alle fylker .
AP170314 Guvernør i New York, Andrew Cuomo, erklærte unntakstilstand for alle New Yorks 62 fylker tirsdag, inkludert New York City.
DB170312 ( Dagbladet ) : Både opposisjonen på Stortinget og fylkespolitikere har kritisert regjeringen for å slå sammen fylker med tvang uten å ha oppgaver å tilføre dem.
AA170312 En uløst ulvestrid vil kunne skade valgkampen for Høyre i flere fylker , men med forskriftsendringen og uttalelsen håper og tror Gundersen saken er løst, i hvert fall på papiret.
VG170310 Ja til eggdonasjon var et forslag som kom i etterkant fra en del fylker .
DA170310 Utslippene økte mest fra tungtrafikken i Oslo og Akershus, men også lette kjøretøy bidro samlet sett til en vekst i utslippene mellom 2013 og 2015 i landets to mest folkerike fylker .
DA170310 Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2, metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.
DA170310 Mens en rekke fylker opplevde nedgang i de samlede utslippene av CO2, metan og lystgass fra veitrafikken i perioden 2009 til 2013, gikk utslippene opp igjen i samtlige fylker i perioden 2013-2015, med det nevnte unntaket.
DA170310 I alle fylker unntatt Finnmark, er utslippene fra veitrafikken på vei opp.
BT170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
AP170310 Fylkesmennene er statens forlengede arm inn i dagens fylker og i de fremtidige nye regionene som skal være på plass 1. januar 2020.
AP170310 Dette embetet skal ha administrasjon i begge fylker .
AA170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170310 - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
SA170309 Men det var bare to fylker hvor kvinnene økte i fruktbarhet i 2016 : Telemark og Aust-Agder.
FV170309 Men det var bare to fylker hvor kvinnene økte i fruktbarhet i 2016 : Telemark og Aust-Agder.
DB170309 Den siste tiden har vi derimot sett at fraværet faller som en stein i flere fylker . 33 prosent i Akershus, 44 prosent i Sør-Trøndelag og 28 prosent i Hedmark, for å nevne noen.
DB170309 Da regjeringen innførte strengere fraværsregler i skolen, sank fraværet med 30 til 40 prosent i mange fylker på ett år.
BT170309 Men det var bare to fylker hvor kvinnene økte i fruktbarhet i 2016 : Telemark og Aust-Agder.
AP170309 Men det var bare to fylker hvor kvinnene økte i fruktbarhet i 2016 : Telemark og Aust-Agder.
SA170307 Landets mest solgte bil kaprer førsteplassen i ni fylker .
SA170307 I ni av landets fylker kaprer Volkswagen Golf førsteplassen over de mest solgte bilene.
BT170307 Landets mest solgte bil kaprer førsteplassen i ni fylker .
BT170307 I ni av landets fylker kaprer Volkswagen Golf førsteplassen over de mest solgte bilene.
AP170307 Landets mest solgte bil kaprer førsteplassen i ni fylker .
AP170307 I ni av landets fylker kaprer Volkswagen Golf førsteplassen over de mest solgte bilene.
AA170307 Intervjuene er gjort i sju av Syrias 14 fylker , og ifølge Redd Barna er undersøkelsen den første som tar for seg den psykiske helsen til syriske barn som fortsatt bor i Syria.
AA170307 Landets mest solgte bil kaprer førsteplassen i ni fylker .
AA170307 I ni av landets fylker kaprer Volkswagen Golf førsteplassen over de mest solgte bilene.
FV170306 Landets mest solgte bil kaprer førsteplassen i ni fylker .
FV170306 I ni av landets fylker kaprer Volkswagen Golf førsteplassen over de mest solgte bilene.
AP170305 I følgende fylker avsluttes skolenes vinterferie denne helgen : Buskerud, Hordaland ( utenom Voss og Odda ), Nordland, Oppland, Rogaland og Troms.
DA170304 Av alle landets fylker er det nemlig to som ikke er tilgodesett med én eneste krone : Troms og Oslo.
DA170304 - Stortinget har vedtatt en belønningsordning for fylker og kommuner som satser, og det er ingen tvil om at Oslo satser knallhardt på sykkel.
SA170303 Hovedårsakene er flytting til andre fylker eller til utlandet, eller manglende norskkunnskaper.
DN170303 Kun tre fylker har flere ledige enn for ett år siden.
BT170303 En NTP vil aldri ha fordelt prosjektene helt jevnt etter landsdeler og folketall, men de fleste lokalpolitikere og fylker krever « sin andel » og vel så det.
BT170303 En NTP vil aldri ha fordelt prosjektene helt jevnt etter landsdeler og folketall, men de fleste lokalpolitikere og fylker krever « sin andel » og vel så det.
BT170303 Ikke alt kommer så tidlig som vi kunne håpet på, og vi må erkjenne at store kompliserte prosjekt krever planleggingstidtid, samt at Regjeringen må ta hensyn til behov i 18 andre fylker også.
AP170303 Vinterferieslutt i flere fylker i sør ¶
AP170303 Flere fylker har vinterferieslutt i helgen.
AP170303 De vanskelige kjøreforholdene i fjellet faller sammen med vinterferieslutt for flere fylker i Sør-Norge : Buskerud, Hordaland ( utenom Voss og Odda ), Oppland og Rogaland.
AP170303 Den første forklaringen, som har stor betydning for sammenligningen med andre fylker , er at antall faste representanter i fylkestinget er feil i statistikken for Rogalands del.
DA170302 Den første forklaringen, og som har stor betydning når det sammenlignes med andre fylker , er at antall faste representanter i fylkestinget er feil i statistikken for Rogaland fylkes del.
AA170302 Det gjør at Sør-Trøndelag ligger i norgestoppen i antall formidlinger når vi sammenligner med andre fylker .
AA170302 Åtte av landets 19 fylker, deriblant folkerike fylker som Oslo, Rogaland og Hordaland, opplevde mindre vekst i folketallet enn året før.
AA170302 Åtte av landets 19 fylker , deriblant folkerike fylker som Oslo, Rogaland og Hordaland, opplevde mindre vekst i folketallet enn året før.
SA170301 Først for å se om det er flere feil i de offentlige statistikkene - dernest for å se om de nye tallene gir et annet bilde av hvilke fylker som bruker mye eller lite midler på sine politikere, sier redaktør Tarald Aano i en kommentar til fylkeskommunens tallgjennomgang.
DA170301 - Jeg er faktisk veldig glad for at vi ikke har særlig økning i elever uten karakter, som vi har sett i andre fylker , der det har gått rett i været.
BT170228 Lærerne melder om klasserom med flere elever, og analyser av data på tvers av skoler, kommuner, fylker og landsdeler viser at flere elever er til stede i undervisningen.
AP170228 Både politikere og mediene har snakket om hvor mange « fylker » som forsvinner når dette skjer.
AP170228 Å slå fylker sammen, er mer enn å slå sammen fylkeskommuner. 2.
AP170228 Vi har med ett unntak hatt samme geografiske inndeling av fylker og fylkeskommuner siden 1866.
AP170228 Hvorfor er det ikke helt korrekt å snakke om « fylker » som forsvinner ?
AP170228 Både politikere og mediene har snakket om hvor mange « fylker » som forsvinner når dette skjer.
AA170228 Østfold og Telemark ligger også høyt, mens fylker som Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane har en andel på rundt 7 prosent.
VG170227 Alle temaer innenfor NTP skal ha blitt diskutert på gruppemøtene - altså både den totale pengebruken, hvilke samferdselsprosjekter som prioriteres, hvilken rekkefølge de kommer i og fordelingen mellom landsdeler og fylker .
DB170225 Regionreformen, hvor 19 fylker skal bli til 10 regioner, er reformen ingen ønsket seg, men som likevel kan bli et levelig kompromiss.
VG170224 | KrF får trolig flertall : Mobbeombud til alle fylker
VG170224 Skoleelever i alle fylker får sitt eget mobbeombud.
VG170224 FORNØYD : Anders Tyvand er tilfreds med at KrF-forslaget om å ansette mobbeombud i alle landets fylker ser ut til å bli vedtatt av Stortinget.
DB170224 Målingen er tatt opp den siste uka, der tvangssammenslåing av kommuner og fylker har preget nyhetsbildet.
AA170224 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram et nytt kart over kommuner og fylker .
VG170223 Men det er lettere å slå sammen fylker enn kommuner.
VG170223 Foreløpig kjører de video fra rundt 50 kameraer i 12 fylker .
VG170223 Ifølge VGs undersøkelse er flere nordmenn positive til at antall fylker reduseres fra 19 til 10.
DB170223 Samtidig offentliggjorde han at regionreformen vil redusere dagens 19 fylker til 10 regioner.
DA170223 Å samle tre så store fylker , med så ulike interesser, uten å ha med Oslo som er navet for Akershus, da blir jeg helt oppgitt, sier ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika ( Sp ) og fortsetter : ¶
DA170223 Landets 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner, og dagens Buskerud, Akershus og Østfold er blant fylkene som nå skal slås sammen til gigantregionen Viken.
DA170223 I Nord-Norge skal man slå sammen, samtidig er det enkelte fylker der en velger å ikke gjøre noe som helst.
DA170223 Hun slår fast at Ap ikke kommer til å bidra til tvangssammenslåing av fylker .
DA170223 - Vi kommer til å stemme mot å tvinge fylker sammen mot sin vilje, og vi vil ikke gjennomføre regionreformen dersom vi kommer i regjering, sier hun.
AA170223 Et flertall på Stortinget vil tvinge kommuner og fylker til å slå seg sammen.
VG170222 | Ap åpner for skilsmisse for sammenslåtte fylker etter valget ¶
VG170222 Tvangssammenslåtte fylker og kommuner kan komme til Ap etter til høsten og få ekteskapet oppløst.
VG170222 På spørsmål om Ap vil annullere alle sammenslåinger av fylkene dersom de rødgrønne vinner valget til høsten, svarer Ap-lederen slik : ¶ - Fylker som forsatt ikke ønsker å bli slått sammen slik dette knappe flertallet nå foreslår, kan komme til oss om vi vinner valget.
VG170222 Begge fylker har vedtak mot sammenslåing.
VG170222 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner, alt etter om Nord-Norge skal bli én eller to regioner.
VG170222 - 170 års administrativ inndeling i fylker er overmoden for endring.
VG170222 Les også : Ap åpner for skilsmisse for sammenslåtte fylker etter valget ¶
DB170222 ( Dagbladet ) : Norges 19 fylker blir til ti regioner bekreftet Høyre, Frp, Venstre og Krf på en pressekonferanse på Stortinget i dag hvor det også ble klart at Norge får 68 færre kommuner.
DB170222 Det er også enighet om at 19 fylker skal slås sammen til 10 regioner.
DB170222 februar : regjeringen foreslår reduksjon til 358 kommuner og 10 regioner istedenfor 19 fylker .
DB170222 « Sammenslåing av kommuner og fylker er som sex - det skal være frivillig !
DB170222 - Det skal også brukes tvang for å få ned antallet fylker fra 19 til ti.
DB170222 Onsdag formiddag ble den nye regionreformen lagt fram på Stortinget, som viser at Norges 19 fylker blir til 10 regioner, og at vi også får 68 færre kommuner.
BT170222 Vi vil derfor stemme imot når regjeringen vil tvinge fylker til å slå seg sammen, sier Støre til NTB.
BT170222 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag frem et nytt kart over kommuner og fylker , der de 19 sistnevnte blir slått sammen til ti eller elleve regioner.
BT170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
BT170222 - Det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag, sier han og fremholder at Ap hele tiden har vært imot å bruke tvang.
BT170222 Fylker blir regioner ¶
BT170222 Vi vil derfor stemme imot når regjeringen vil tvinge fylker til å slå seg sammen, sier Støre til NTB.
BT170222 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram et nytt kart over kommuner og fylker , der de 19 sistnevnte blir slått sammen til ti eller elleve regioner.
BT170222 - Det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag, sier han og framholder at Ap hele tiden har vært imot å bruke tvang.
AP170222 Dagens fylker er nemlig også valgkretser til Stortinget.
AP170222 Dagens fylker er nemlig også valgkretser til Stortinget.
AP170222 Vi vil derfor stemme imot når regjeringen vil tvinge fylker til å slå seg sammen, sier Støre til NTB.
AP170222 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram et nytt kart over kommuner og fylker , der de 19 sistnevnte blir slått sammen til ti eller elleve regioner.
AP170222 - Det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag, sier han og framholder at Ap hele tiden har vært imot å bruke tvang.
AA170222 I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår.
VG170221 Plutselig skal man bare slå sammen fylker for å vise en eller annen form for handlekraft og lage en stor mastodont som ikke har noen forankring.
VG170221 Ingen kandidater nevnte under valget i 2013 at fylker måtte legges ned, sier han og legger til : ¶ - Én ting er å være for eller mot fylkeskommunen - som har vært oppe siden 70-tallet, men ingen diskuterte om vi skulle bli regionen Innlandet.
VG170221 NYE : Norges 19 fylker skal omorganiseres i ti nye regioner.
DN170221 Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.
DB170221 Det skal nemlig nå være flertall for at landets 19 fylker blir slått sammen til ti nye, skriver NRK.
DB170221 Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.
DA170221 Ifølge avisen blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.
BT170221 Størst usikkerhet er knyttet til de tre nordligste av dagens fylker .
BT170221 Sliter : Regjeringen har varslet at 19 fylker skal bli til om lag ti.
BT170221 Regjeringen har varslet at de vil bruke større grad av tvang for å slå sammen fylker enn hva tilfellet har vært for kommunene.
BT170221 Regjeringen har varslet at 19 fylker skal bli til om lag ti.
BT170221 Her foreslår regjeringen å fortsette med tre fylker som i dag, men med klar forventning om at nye utredninger skal få tallet ned i to.
BT170221 Den slår fast at dagens 19 fylker skal reduseres til om lag ti regioner.
BT170221 − Våre to fylker har kommet langt.
BT170221 Størst usikkerhet er knyttet til de tre nordligste av dagens fylker .
BT170221 Sliter : Regjeringen har varslet at 19 fylker skal bli til om lag ti.
BT170221 Regjeringen har varslet at de vil bruke større grad av tvang for å slå sammen fylker enn hva tilfellet har vært for kommunene.
BT170221 Regjeringen har varslet at 19 fylker skal bli til om lag ti.
BT170221 Her foreslår regjeringen å fortsette med tre fylker som i dag, men med klar forventning om at nye utredninger skal få tallet ned i to.
BT170221 Den slår fast at dagens 19 fylker skal reduseres til om lag ti regioner.
BT170221 − Våre to fylker har kommet langt.
AP170221 ¶ Nær halvparten av Norges fylker forsvinner, og erstattes av 10 eller 11 regioner, samt Oslo. 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo.
AP170221 | Så mange fylker forsvinner i Norges nye regionkart ¶
AP170221 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo.
AP170221 Så mange fylker forsvinner i Norges nye regionkart ¶
AP170221 Tirsdag skrev Aftenposten at de fire samarbeidspartiene er enige om at 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo.
AP170221 Bakgrunn : Så mange fylker forsvinner i Norges nye regionkart ¶
AA170221 Ifølge Aftenposten blir også 19 fylker til ti eller elleve regioner, pluss Oslo.
AA170221 Tirsdag skrev Aftenposten og NRK at de fire samarbeidspartiene er enige om at 19 fylker blir til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo.
VG170220 Mandag erklærte ter FN-organisasjoner og landets regjering hungersnød i to av landets fylker .
VG170220 Både Sør-Sudans regjering og tre FN-organisasjoner erklærte mandag at 100 000 mennesker er rammet av hungersnød i to fylker i delstaten Unity.
VG170220 Delstaten California samt 200 fylker og byer i USA har også gjort som indiske, australske og afrikanske myndigheter og erstattet plastposer med miljøposer.
VG170220 Listen består av 12 tvangssammenslåinger fordelt på 10 fylker .
DB170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka.
DB170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka.
DB170220 De dekker ofte flere fylker , og består bare av sentrale fylkespolitikere.
BT170220 Mandag erklærte FN-organisasjoner og landets regjering hungersnød i to av landets fylker .
BT170220 nå er det 315 punkt-ATK og 47 streknings-ATK spredt ut over hele landet, i alle fylker .
AP170220 Mandag erklærte FN-organisasjoner og landets regjering hungersnød i to av landets fylker .
AP170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka.
AA170220 Både Sør-Sudans regjering og tre FN-organisasjoner erklærte mandag at 100.000 mennesker er rammet av hungersnød i to fylker i delstaten Unity.
AA170220 I Rogaland er det ikke vinterferie på skolene før neste uke, men en rekke andre fylker har vinterferie denne uka. ( ©NTB ) ¶
AA170219 Seks fylker har allerede uttalt seg om regjeringsspørsmålet.
AA170219 For tre andre fylker er det ikke ønskelig å fortsette på dagens linje.
AA170219 Flere fylker har tidligere uttalt seg om regjeringsspørsmålet.
AA170219 I helgen meldte VG at regjeringspartiene i en tidlig fase i forhandlingene la fram en liste med tolv sammenslåinger fordelt på ti fylker .
DB170218 Hele fem fylker har flere museumsansatte med doktorgrad enn Nordland, og Oslo, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag har alle flere museumsansatte generelt.
AP170218 Tre fylker slår fast at det ønsker en ny, blågrønn regjering, men lukker ikke døren helt for andre samarbeidsmodeller.
AP170218 Tre fylker sier nei til å videreføre dagens modell med en samarbeidsavtale.
AP170218 Neste uke, uke 8, er det vinterferie i følgende fylker : ¶
VG170217 Den består av 12 tvangssammenslåinger fordelt på 10 fylker .
DB170217 ¶ PORTEN TIL ARKTIS : Arkhangelsk i Russland er Russlands port til Arktis, og et av fylkene som samarbeider med nordnorske fylker .
DB170217 Slik slukkes FM-nettet ¶ 8.februar ble FM-senderne slått av i Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene, deretter følger andre fylker gjennom året. 13. desember 2017 slås de siste norske FM-senderne av i Troms og Finnmark.
AA170217 Etter det VG kjenner til la regjeringspartiene først fram en liste med 12 tvangssammenslåinger fordelt på 10 fylker .
AA170217 Oslo har samlet sett en lavere andel offentlig ansatte enn samtlige av landets fylker , sier han. ( ©NTB ) ¶
DB170216 Regjeringen har hatt som mål å ende opp med cirka ti regioner i stedet for dagens 19 fylker , men til nå er det bare de to Trøndelag-fylkene, Agder, og Hordaland og Sogn og Fjordane som har gått inn for frivillig sammenslåing.
DB170216 Nå sås det også tvil om hvorvidt det faktisk blir gjennomført tvang i regionreformen, som altså handler om sammenslåing av fylker .
DB170216 Nå er det altså også uro i Frp om bruk av tvang for å slå sammen fylker til større regioner.
BT170216 Det er hele landet tjent med, og stortingsrepresentanter fra alle landets fylker bør se behovet for statlige bidrag. Én time kortere reisetid mellom Oslo og Bergen høres lite ut, men det er et stort skritt i retning av en mer moderne jernbane mellom landets to største byer.
AP170216 Her tjener politikerne dobbelt så mye som andre fylker
AA170216 Kompromisset ble en regionreform som har som mål å redusere dagens 19 fylker til rundt ti regioner.
AA170216 Akkurat nå sitter Høyre, Frp, KrF og Venstre bak lukkede dører et eller annet sted og skal bestemme seg for hvilke kommuner og fylker som skal tvangssammenslås.
AA170216 Politidistrikter i mange fylker melder om kollisjoner og andre trafikale problemer.
AA170216 | Frp strides internt om tvangssammenslåing av fylker
AA170216 Et flertall i Frps stortingsgruppe sier nei til tvangssammenslåing av landets fylker , ifølge Dagbladet.
DA170215 I forbindelse med utredningen har flere fylker allerede forsøkt den nye ordningen, som innebærer mer makt til forbundene og mindre til de lokale LO-kontorene.
BT170214 Bruk Hues skoleturné har snakket med over 250.000 barn og 50.000 foreldre i alle landets fylker .
AP170214 Jeg har jobbet som frilanslege i 18 år på over 20 legekontorer i 7 fylker over hele landet.
AA170214 De 188.000 innbyggerne kommer fra åtte byer i tre fylker nær demningen.
AP170213 « Damnation » er en usedvanlig vakker film om en følelsesladet nasjonal strid ¶ 188.000 innbyggere i åtte byer i tre fylker er blitt bedt om å forlate sine hjem.
AA170213 188.000 innbyggere i åtte byer i tre fylker er blitt bedt om å forlate sine hjem.
DB170212 - For eksempel har vi gitt beskjed om at man skal ha en mye lavere terskel for å ta ut rovdyr i forkant av og i selve beitesesongen, og vi har også satt i gang tiltak for å gjøre lisensjakta på jerv mer effektiv, deriblant forsøksprosjekter i flere fylker hvor man bruker lys på åte, jervebås og motorferdsel for utplassering av åter.
AP170212 70 prosent av vannkildene nord i Kenya har tørket ut, 23 av 47 fylker er rammet og 2,7 millioner er avhengige av hjelp, opplyser myndighetene i landet.
AP170210 Njåstad viser til regionreformen - Regjeringens plan for å slå sammen dages 18 fylker ( unntatt Oslo ) til 10 - 11 nye regioner - som har som mål å ende opp med færre betale politikere, kanskje halvparten av i dag.
BT170209 Alle fylker har et pasient. og brukerombud ¶
DN170208 Birken-sjef Jo Gunnar Ellevold ser glimrende forhold utenfor stuedøren, men har lagt merke til hvordan arrangørene i andre fylker sliter.
AP170208 Alle fylker har et pasient. og brukerombud ¶
AP170208 Alle fylker har et pasient. og brukerombud ¶
AA170208 Kunnskapsministeren viste til at mellom 6.000 og 9.000 unge står uten plass, samtidig som 14 av 19 fylker ikke har gitt tilbakemelding om hvor det svikter.
AA170208 - Vi vet ikke hvem de er, hvilke fylker som har de største problemene.
DB170205 Nå frykter han for at rekrutteringen til politikken vil lide dersom godtgjøringen til vervene er så lav som den er i enkelte fylker .
DB170205 Men flere fylker har organisert det slik at det er det avtroppende fylkestinget som vedtar godtgjørelsen for neste valgperiode.
DB170205 I noen fylker er godtgjøringen for disse to oppgavene slått sammen.
DB170204 ti regioner i stedet for dagens 19 fylker .
BT170204 Det kan absolutt diskuteres hvor godt disse normene oppfylles rundt omkring i norske kommuner og fylker , men en ting er slående.
BT170204 Det kan absolutt diskuteres hvor godt disse normene oppfylles rundt omkring i norske kommuner og fylker , men en ting er slående.
DB170203 I dag har vi 19 fylker .
DB170203 Flertallet i Hordaland fylkesting har imidlertid lagt inn et punkt som sier at om den nasjonale reformen fører til at antall fylker forblir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland fortsetter å eksistere som fylke.
DB170203 Kun fire fylker her flere ledige enn for ett år siden.
BT170203 På vegne av flertallskoalisjonen Sp, Ap og KrF la hun frem et punkt i vedtaket der det heter at om den nasjonale reformen fører til at antallet fylker blir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland holde frem som eget fylke.
SA170202 I 2011 var det flere fylker som hadde navnet høyt oppe.
SA170202 I 2011 var det flere fylker som hadde navnet høyt oppe.
BT170202 I 2011 var det flere fylker som hadde navnet høyt oppe.
BT170202 I 2011 var det flere fylker som hadde navnet høyt oppe.
AP170202 I 2011 var det flere fylker som hadde navnet høyt oppe.
AP170202 I 2011 var det flere fylker som hadde navnet høyt oppe.
AP170131 | Kommuner bryter lover og vedtekter for å få kontroll over millionverdier ¶ Fylker og kommuner trosser vedtekter og loven for å ta kontrollen over stiftelser og verdiene de sitter på.
BT170130 Arrangørene av fakkeltoget har satt opp busser fra flere fylker inn til Oslo, og representanter for både kommuner og jeger-, skogs- og landbruksorganisasjoner deltar.
BT170130 Arrangørene av fakkeltoget har satt opp busser fra flere fylker inn til Oslo, og representanter for både kommuner og jeger-, skogs- og landbruksorganisasjoner deltar.
BT170130 Her ligger Hordaland på sisteplass av våre 19 fylker .
BT170130 Her ligger Hordaland på sisteplass av våre 19 fylker .
AP170130 Arrangørene av fakkeltoget har satt opp busser fra flere fylker inn til Oslo, og representanter for både kommuner og jeger-, skogs- og landbruksorganisasjoner deltar.
SA170127 På spørsmål om dette vil sette en stopper for Onecalls tilbud til kunder i nye fylker hvor FM-nettet skrus av, svarer Eriksen at man tvert imot gir full gass.
BT170127 På spørsmål om dette vil sette en stopper for Onecalls tilbud til kunder i nye fylker hvor FM-nettet skrus av, svarer Eriksen at man tvert imot gir full gass.
AP170127 På spørsmål om dette vil sette en stopper for Onecalls tilbud til kunder i nye fylker hvor FM-nettet skrus av, svarer Eriksen at man tvert imot gir full gass.
DB170125 11 millioner ulovlige innvandrere har tilhold i 168 ulike fylker .
DB170125 Men oljen produseres heller ikke i noen andre av Norges fylker .
DB170125 Dog vil oljeaktivitet på land inkluderes i tallene, noe som blant annet bidrar til at fylker som Rogaland og Hordaland har et høyere BNP per innbygger og sysselsatt enn landsgjennomsnittet.
DB170125 Aktiviteten på kontinentalsokkelen fordeles ikke på fylker .
DB170124 Og mens William er mest populært å bruke sør i Norge, finner vi Nora på topp i fylker både i sør, nord, øst og vest.
DB170124 I 16 av 19 fylker oppnår over ti prosent av barna ikke grunnskolepoeng i det hele tatt.
AP170124 Samtidig er dette et stort og komplisert prosjekt hvor mange har legitime interesser, og det kompliserer også at to fylker og to kommuner er involvert.
AP170124 - For det første sliter vi med en fragmentert hovedstadsregion som gjør et grenseoverskridende samarbeid mellom kommuner og fylker vanskelig.
AP170124 Byutviklings- og nå byvekstavtaler skal sikre forutsigbarhet, slik at fylker og kommuner vet hva staten vil, at boliger bygges der de bør, og at fylkeskommuner binder seg til å gjennomføre tiltakene som inngår i avtalene.
DN170123 I Norge har 18 av 19 fylker gått sammen om å kjøpe og utvikle digitale læremidler gjennom innkjøpsordningen NDLA for videregående skoler.
DB170123 Overkjører og tvangssammenslår kommuner og fylker . 14.
DB170123 Det er store materialle skader og guvernøren har erklært unntaktstilstand i sju av Georgias sørligste fylker .
AP170119 Mens andre fylker brukte brutale invektiver som « ræva », « rassen » og « rompa », het den samme legemsdelen i Aust-Agder « fua ».
AP170119 Aust-Agder var ikke som andre fylker .
AP170117 Dette er et område som er litt større enn Norges tre største fylker . 1800 ¶
AP170116 Tenk deg et land på størrelse med Troms og Nordland fylker tilsammen, med sauer og kyr og alle andre husdyr - og med 600 - 700 ulver og 800 - 900 gauper i naturen.
DB170115 I den samme rapporten avslørte OFV også hvilke fylker som har best og dårligst veier i Norge.
BT170114 Ingen andre fylker har slikt forbud.
DB170112 Dagens politikere kan huske til en tid tilbake da telefonen var analog og det kostet mer å ringe til andre fylker enn til naboen.
DB170111 Kartet viser utbredelsen av influensaviruset, som for tiden er mest utbredt i Oslo og Møre og Romsdal fylker .
AP170111 I løpet av året følger alle andre norske fylker etter, og det opptar verden.
AP170111 I løpet av året følger alle andre norske fylker etter, og det opptar verden.
SA170110 Tenåringsjenta Ida « opplevde overdreven og feil bruk av tvang over flere år - mens hun ble flyttet mellom fosterhjem og institusjoner i tre fylker .
DB170110 ¶ VANN : Det er ventet vannstand opp mot én meter i åtte fylker .
DB170110 Meteorologisk institutt varsler muligheter for vannstand opp mot én meter over verdiene oppgitt i tidevannstabellene for åtte fylker .
VG170109 Pressemeldingen Rema sendte ut mandag, forsikrer nordlendingene om at de fortsatt vil få kjøpe Mack-øl i landets tre nordligste fylker .
FV170109 Mack mente først at en epost fra Rema tydelig viste at kjeden ønsker å fjerne produsenten helt fra 18 av 19 fylker .
DB170109 Rema 1000 skulle i utgangspunktet droppe Mack-salget i 18 av 19 fylker .
DB170109 ( Dagbladet ) : I tre timer har ølbryggeriet Mack og dagligvarekjeden Rema 1000 sittet i møte i kveld, etter at Rema varslet at slutter å selge det lokale Tromsø-ølet i 18 av 19 fylker .
DA170109 Hele 15 av 19 representanter stemte for at Rogaland skulle slå seg sammen med en eller to andre fylker .
AP170109 Neste år er vi ute i kulden med et begrenset sortement i ett av Norges fylker .
DB170108 I 18 av 19 fylker vil Rema 1000 slutte å selge Mack, som brygges i Nordkjosbotn.
DB170108 - Sannheten er at de kaster de lokale aktørene ut i 18 av 19 fylker .
DB170108 På den andre siden av skalaen er det åtte fylker som kommer ut bedre enn snittet på alle de fire veitypene.
DB170108 En gjennomsnittlig vei får karakteren 4, mens fylker med veier bedre enn snittet har lavere verdi og dårligere fylker har høyere verdi.
DB170108 En gjennomsnittlig vei får karakteren 4, mens fylker med veier bedre enn snittet har lavere verdi og dårligere fylker har høyere verdi.
DB170107 Tilbakemeldinger om at en del skoler, fylker og kommuner synes dette er vanskelig å skulle avgjøre lokalt.
DB170107 Nå er det Wadi Barada og andre fylker rundt Damaskus.
DB170106 Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for flere fylker .
DB170103 ¶ KAN BLI FULL STORM : Det er sendt ut OBS-varsel for flere fylker , og på Vestlandet kan man vente full storm i kveld.
DB170103 ( Dagbladet ) : I går ble det sendt ut OBS-varsel for seks fylker og fra formiddag i dag og fram til i morgen formiddag, er det ventet vanskelige kjøreforhold på høyfjellsveiene.
DB170103 I går ble det også sendt ut OBS-varsel for seks fylker i Norge.
BT170103 RKF har instruktører i alle norske fylker og avdelingskontor i Sandnes, Trondheim og Oslo.
AP170103 Maxgodis har kunder over hele landet, men det er kanskje ikke overraskende at fylker som Hordaland og Rogaland ligger på toppen, i og med at de ligger langt fra grensebutikkene.
DN170102 Stortinget har bestemt at landets 19 fylker skal slås sammen til om lag ti nye regioner.
DN170102 En frivillig reform ville dermed ført til en reduksjon fra 19 til 16 fylker .
AP161231 Politiet i flere fylker melder om hunder på rømmen.
AP161219 De aller fleste fylker og skoler løser dette på en god måte, sier Røe Isaksen.
SA161123 Funksjonelle, passe store fylker , som i dag, gir en større sum makt og bedre fordelt til folk flest, enn det makt på færre hender i nye store regioner gir.
SA161116 Han er håndballtrener for et lag med 15 år gamle jenter i Ranheim, men også fagansvarlig spillerutvikler i Region Nord, som dekker seks fylker .
AP161116 Han er håndballtrener for et lag med 15 år gamle jenter i Ranheim, men også fagansvarlig spillerutvikler i Region Nord, som dekker seks fylker .
AP161115 Kursrekken fra Udir holdes i alle landets fylker .
AP161108 Andre fylker som markerer seg på taperlisten er Nord-Trøndelag, Hedmark, Østfold og delvis Oslo.
DN161103 Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
DN161101 Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
DN161101 Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
DN161031 Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
VG161014 Så mange som ni av landets fylker har kun en kvinne blant topp ti på inntektstoppen.
AP161005 Fra hytta kan du se langt ut i Oslofjorden og til hele fem fylker , sier Thune.
AP160907 Vi bør i flere fylker bygge ut kapasitet for omsorg også utenfor sykehusene, for eksempel i hospitser.
VG160901 Rick Scott har erklært unntakstilstand i 51 av delstatens 67 fylker .
AP160823 Øystein Djupvik og en kollega kjøre gjennom alle Englands fylker på 24 timer.
AP160823 « Alle » vet at det er 50 stater i USA, langt færre vet at det er 48 fylker i England, så her var det litt for egen del det å lære om og få en smakebit av de ulike fylkene.
AP160823 Og så er det jo litt spesielt at de på området som er to og en halv ganger mindre enn Norge har flere fylker enn våre 19.
AP160823 Målet var å nå alle Englands 48 fylker i løpet av ett døgn.
AP160823 Garfors har i tillegg besøkt fem kontinent på ett døgn, han og broren Øystein besøkte i fjor sommer samtlige norske fylker på en dag.
AP160816 Vurderingen er at det er mulig å kapre ekstra mandater i alle fylker bortsett fra Nordland og Telemark.
BT160707 Statistisk sentralbyrå publiserte nylig nye befolkningsframskrivinger for fylker og kommuner frem til 2040. Én trend er særlig tydelig : Det kan bli en nokså rask og særdeles sterk aldring i mange distriktskommuner fremover.
VG160625 Mer enn 100 hjem skal ha blitt ødelagt etter uværet som har herjet over seks fylker i USA.
FV160622 Vi er representert i alle landets fylker hos rundt 450 arrangører, sier André Paulsen, fagansvarlig for Tine Fotballskole.
SA160614 Andre fylker som ligger over landsgjennomsnittet, er Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.
AP160609 Dyreste til billigste fylker
AP160601 SVs stortingsrepresentanter Kirsti Bergstø ( Finnmark ) og Torgeir Knag Fylkesnes ( Troms ) ga onsdag beskjed til sine nominasjonskomiteer om at de ønsker å bli renominert på førsteplassene i sine fylker .
SA160531 Registreringene er gjennomført i alle landets fylker med unntak av Sør- og Nord-Trøndelag.
FV160531 Registreringene er gjennomført i alle landets fylker med unntak av Sør- og Nord-Trøndelag.
AP160531 Registreringene er gjennomført i alle landets fylker med unntak av Sør- og Nord-Trøndelag.
SA160526 Samtlige norske fylker , foruten Troms, Nordland, Buskerud og Akershus, har Emma på førsteplass.
BT160526 Samtlige norske fylker , foruten Troms, Nordland, Buskerud og Akershus, har Emma på førsteplass.
AP160526 Samtlige norske fylker , foruten Troms, Nordland, Buskerud og Akershus, har Emma på førsteplass.
AP160511 I mange fylker er ledigheten stabil og enkelte steder går den også ned.
AP160511 I mange fylker er ledigheten stabil eller går ned.
AP160428 Men vi har med ett unntak hatt samme geografiske inndeling av fylker og fylkeskommuner siden 1866.
AP160428 Ja, hvorfor kan man ikke beholde dagens fylker som valgkretser selv om man slår fylkeskommuner sammen til regioner ?
AP160427 Det er to fylker som sammen skal skape en region.
AP160426 To fylker blir ett ¶
AP160423 Stillingsstopp og generelle kutt : I kommuner og fylker har man lang erfaring med hva som må gjøres dersom driften er for dyr.
NL160411 Tildeling av ansvar er tydeligvis knyttet til at fylker slår seg sammen.
NL160411 Finnmark er det fylket som ligger lengst unna sentralmakten og en sammenslåing med andre fylker vil ikke endre dette.
NL160411 Finnmark Arbeiderparti avviser en sammenslåing av Finnmark fylke med andre fylker og ber om at Finnmark fylke får overført nye og relevante oppgaver, samt midler til å følge disse opp.
DB160409 Nato og forsvaret av Norge var et hovedtema i talen, på et landsmøte der 17 fylker stiller seg bak kravet om å innføre to prosent av BNP som mål for forsvarsbudsjettet.
AP160405 Noe av grunnen er at kommunereformen kan tvinge frem nytenkning både på Sørlandet og andre steder : Enkelte av dagens fylker kan få så få og store kommuner at det i seg selv gjør dem mindre relevante.
AP160405 Målet må være at fylker slår seg sammen fordi de ser mulighetene til sterkere selvstyre og et mer meningsfylt demokrati på regionalt nivå, og at det hele kan munne ut i et bredt forlik på Stortinget.
AP160405 Ingen fylker hører vel mer naturlig sammen enn disse to.
AP160405 Et klart flertall på Stortinget ønsker tre forvaltningsnivåer, men også større enheter enn dagens fylker .
AP160405 Dagens fylker har i alle fall gått ut på dato.
AP160405 3rd-party-bio Målet må være at fylker slår seg sammen fordi de ser mulighetene til sterkere selvstyre og et mer meningsfylt demokrati på regionalt nivå ¶
AP160404 I dag er det for mange ulike kommuner, fylker , regional-stat, som er inne, og det gjør at mye tar for lang tid.
AP160404 Det finnes mange eksempler på at samferdselsprosjekter og andre utbyggingsprosjekter tar for lang tid, fordi samhandlingen mellom fylker , kommuner, regioner og stat ikke er god nok.
AP160318 - Jeg mener to fylker skiller seg litt ut : Nordland og Telemark.
AP160307 Søk - og redningsgruppen operer i åtte av totalt 14 syriske fylker og de frivillige jobber i tre forskjellige skift, forklarer Alhassan.
AP160229 Han oppfordret alle fylker til å tenke på hvilke gode prosjekter i andre fylker og landsdeler som vil måtte vike hvis de skulle få gjennomslag for sine egne ønsker.
AP160229 Han oppfordret alle fylker til å tenke på hvilke gode prosjekter i andre fylker og landsdeler som vil måtte vike hvis de skulle få gjennomslag for sine egne ønsker.
AP160227 I dag omfordeles 67 øre av hver ekstra skattekrone som skapes i Oslo utover landsgjennomsnittet til andre kommuner og fylker .
AP160225 I fylker som Hordaland og Rogaland og Hordaland er det mindre enn halvparten.
AP160217 Kunnskapsministeren viser til at de har satt i gang flere tiltak, blant annet mobbeombud i flere fylker , egen nettside for foreldre, kompetanseheving og en stor helsesøstersatsing.
AP160216 - I tiden fremover kommer jeg til å reise rundt i Norge, besøke ulike fylker og sette meg inn i både mottakssituasjon, hvordan man jobber i kommuner som gjør en god jobb og se på hva som er suksessfaktorene for kommuner som lykkes med integrering, sier hun til Aftenposten.
AP160214 Høyre har lansert en plan om å besøke 100 bedrifter og banke på 1000 dører i alle landets fylker .
AP160212 Det er titusener som har engasjert seg i skolene, det har vært et fakkeltog som har gått innom alle fylker , det er en kjempemobilisering landet rundt.
AP160210 Noen fylker har det.
AP160203 De 59 kontorene vil bli lagt ned i løpet av seks måneder og er spredt over alle landets fylker .
AP160130 I dette og andre fylker finnes det kommuner med mindre enn førti prosent kvinner i befolkningen, til tross for at kvinner er i flertall blant de eldste.
AP160116 Drøyt tusen dingser, ting og tang ligger ute for leie, og de har nå utleiere i 16 av landets 19 fylker .
DA160115 - I mange fylker , som ikke er oljeavhengige, er arbeidsmarkedet veldig bra.
DA160115 - I mange fylker , som ikke er oljeavhengige, er arbeidsmarkedet veldig bra.
AP160112 73 utøvere fra 12 fylker skal forsvare de norske fargene.
AP160103 Om ikke fylker og kommuner/bydeler blir enige blir det megling, og eventuelt endelig avgjørelse i Kommunal†" og moderniseringsdepartementet.
AP160103> Om ikke fylker og kommuner/bydeler blir enige blir det megling, og eventuelt endelig avgjørelse i Kommunal†" og moderniseringsdepartementet.
AP160103> target="avis" href= Om ikke fylker og kommuner/bydeler blir enige blir det megling, og eventuelt endelig avgjørelse i Kommunal†" og moderniseringsdepartementet.