DB171019 Statsministeren sier derimot at det viktigste for Norge ikke er å ha en egen EØS-minister, men et godt fundament på plass før Storbritannia forlater EU.
DB171019 Statsministeren sier derimot at det viktigste for Norge ikke er å ha en egen EØS-minister, men et godt fundament på plass før Storbritannia forlater EU.
NL171016 En ting er at man må sloss for å få overført formell makt og myndighet fra staten, noe annet er og at vi må skikke oss slik at den politiske makten vi selv tar og skaper i Troms og Finnmark bygges på et sterkt fundament i samhandling med andre gode krefter, og ikke tas for gitt.
DN171016 - Bergen Group har gjennom det siste året lykkes i å ta en del strategiske og viktige grep som har gitt oss et godt fundament for ny vekst, sier Eikeland.
DB171011 - Samfunnet vårt var bygget på et defekt fundament .
DB171011 Vi har brukt mye penger på et teknologisk fundament og konsept.
AP171011https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/v41Am/Var-viktigste-jobb-er-a-sikre-et-barekraftig-velferdssamfunn--Erna-Solberg Det er ingenting som er et tryggere fundament å bygge landets vekst og velferd på, enn arbeid.
VG171005 En pris til tilretteleggerne av « Iran-avtalen » vil også understreke at avtalen har et solid fundament som vil bestå selv om USA skulle trekke sin støtte, sier Urdal til NTB.
NL171004 Samtidig som vi understreker oppvekstperspektivet som faglig og daglig fundament for vår offentlige beskyttelse av nasjonens barn, vil vi signalisere at vi vil komme med nye utspill om form og innhold for det formål.
NL171004 Målet med forslaget om nytt navn, og dermed storsatsning på det viktigste i vårt ansvar for nasjonen barn, har et moralsk og et politisk fundament .
DA170927 Han mener at ved å sikre kunstverket med et fundament merket med navnene til de omkomne etter 22. juli-terroren, omkranset av en vannspeil, vil Oslo få det nasjonale minnesmerket byen trenger.
AA170927 Han mener at ved å sikre kunstverket med et fundament merket med navnene til de omkomne etter 22. juli-terroren, omkranset av en vannspeil, vil Oslo få det nasjonale minnesmerket byen trenger.
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/mAAj0/Nytt-forslag-til-22-juli-minnesmerket-bevarer-ogsa-Picasso Et fundament i bakkant av Picassos « Fiskerne » skal holde verket på plass, ifølge ideen til arkitekten.
VG170923 Med et topplag av skuespillere som fundament , har hun skapt en forestilling med stilisert modernitet, leken humor og direkte rørende partier.
VG170922 Selv om Sverige fortsatt er et av verdens rikeste og mest velfungerende land, er ikke debatten som har oppstått uten fundament .
DB170921 Det viktigste er at vi sammen lager et fundament for at Norge styres på en god måte, sa hun.
DA170921 Det viktigste er at vi finner fram til et fundament for god styring av Norge, sa Solberg etter samtalene torsdag kveld.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/roqJe/Samtalene-mellom-de-fire-borgerlige-partiene-fortsetter-neste-uke Det viktigste er at vi finner et godt fundament for samarbeid de neste fire år.
AA170921 Det viktigste er at vi finner fram til et fundament for god styring av Norge, sa Solberg etter samtalene torsdag kveld.
AA170921 Det viktigste er at vi finner fram til et fundament for god styring av Norge, sa Solberg etter samtalene torsdag kveld.
VG170916 Med et karikert persongalleri av ymse typer i samfunnets rangstige, stiller Brecht spørsmål om det ER mulig å være god i en verden som er så styrt av kapitalismens fundament .
DB170916 Nei, de gjorde det for et særegent avisprosjekt som sto bunnsolid på et fundament av sannhetssøken.
DA170915 - Hvis målsettingen er å kapre nye velgere og bygge opp partiet med et nytt fundament , er et navneskifte veien å gå.
NL170911 Skolen skal ta vare på en kjerne som ikke endres over tid - felles verdier og et fundament av kunnskap.
NL170911 Den skal gi alle et faglig og verdimessig fundament .
AA170911 Det kan bli som et fundament i ens tilværelse, en bauta som man hegner om.
DB170901 Stopperen er kanskje den beste i verden i sin posisjon og har også vært et fundament for at Juventus har dominert hjemlig liga i lang tid.
AP170901https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/82Ejd/Trygve-Slagsvold-Vedum---Livet-mitt-har-alltid-hatt-en-lys-grunntone I jordskorpen samlet de krefter, med mål om å bygge et fundament som forhåpentlig skal bære frukter.
DA170825 Moss er et lag som kanskje ikke har hatt for mye struktur de siste årene, og nå får jeg oppgaven med å bygge et fundament fra bunnen av.
DA170825 Det er dog mange ting som må forbedres i klubben før vi kan bygge et troverdig fundament .
VG170821 Kanskje vi hadde tatt en plass eller to på tabellen hvis vi hadde hentet andre på kort sikt, men på lengre sikt bygger vi et annet fundament med å stille lokalt.
DB170821 Dersom vi makter å holde fast ved tillit, trivsel og arbeidsglede som fundament også i framtidas arbeidsliv, vil vi fortsette å skape verdiene som sikrer velferdsgodene i verdens beste land å bo i.
AA170821 Jeg tror en levende verdidebatt er viktig for å skape trygghet og bevissthet om hvilke verdier vi vil hegne om, og som fundament for hva de skal bety i praksis. 20 år har gått siden Kjell Magne Bondeviks regjering etablerte Verdikommisjonen.
NL170815 Til sammen utgjør fagstab og infrastruktur et solid fundament å bygge videre på.
VG170814 Norge er det ikke, og det er heller ikke noen av de land som troner på toppen av alle undersøkelser som måler velferd og utvikling for befolkningen ( og nei, samfunnets viktigste fundament blir ikke mer kristent av at en slik floskel av et kompromiss er tatt inn i Grunnloven ).
DB170814 Det er et endelig-prosjekt som blir realisert og en drøm som på sikt vil gi klubben et fundament som matcher de uttalte ambisjonene.
VG170806 Kreditorer og aksjonærer i Norske Skog sitter i knallharde forhandlinger for å gi selskapet et bedre fundament .
VG170805 Det er det gyntske luftslott som er forestillingens fundament .
DB170802 Statskirka har vi jo såvidt avviklet, men statsreligionen skal visstnok fortsatt forkynnes som kulturelt fundament , fordi den tydeligvis er « norsk », enhetlig og opphavet til alle vakre verdier.
DB170801 Og det legitime ønsket om å oppmuntre til å utforske sine 'røtter' og finne tilhørighet og fundament , må ikke bli til en hemsko og tvangstrøye som presser alle til å foreta definitive valg om hvor de 'hører hjemme', og fremstiller det som noe betenkelig og nærmest farlig dersom man strever med å trekke opp slike absolutte linjer omkring sin egen identitet.
VG170725 I øyeblikket er veivesenet i gang med å støpe opp nye brokar som skal være trygge fundament for reserve-broen : ¶
DB170713 - Med knallhard U23-satsing, et par overårige ryttere og et solid fundament rundt ; du synes ikke dere blir for like dagens Joker-satsing ?
VG170709 Manglet fundament
VG170709 Han forteller at han jobber hos en entrepenør som lager en idrettshall i Grimstad og der lå også flaggstangen som manglet fundament - og fikk en ny, behendig eier.
AA170627 ¶ Fundament : Hytta er festet til fire gamle furutrær og støtte topp ekstra med støpte fundament og tømmerstokker.
AA170627 Bjerkvik ¶ ¶ Fundament : Hytta er festet til fire gamle furutrær og støtte topp ekstra med støpte fundament og tømmerstokker.
DB170624 Men Det norske hus trenger en grunnmur og et fundament .
NL170621 Jeg tror at når skogen har blitt ryddet mer klar av trær - og man har plass i hodene og hjertene til å satse med full nordnorsk rulle igjen - at det ligger et sunnere fundament i klubben.
AA170621 For å få til dette, må kaiområdet bygges om og utvides for å få fundament for disse innretningene.
DB170620 Som andre arbeidstakere betaler de sine skatter og bidrar til velferdsstatens økonomiske fundament .
DB170620 Global Dignity skal « bidra til at verdighet skal være et fundament i alt arbeid og all samhandling mellom mennesker » og Young Global Leaders skal « fungere som en godhetens kraft for å overstige barrierene som står i veien for framskritt ».
DA170620 Når de nå med den niende biennalen tar utgangspunkt i det engelske ordet for fremmedgjøring, « Alienation », retter de et kritisk lys mot biennalens nordiske fundament .
NL170618 Da lanserte jeg hypotesen om at det - utover de mangfoldige og forskjellige kulturene i nord, og oppfatningene om nord - eksisterer et felles estetisk fundament som kan deles inn i kulturspesifikke, unike symboler.
BT170615 Et ganske så unikt fundament for Bergens solide posisjon som kunstby ligger i noen få, tett samvirkende klynger av sterke, profesjonelle kulturaktører.
DB170614 Jeg selv har vært med på å arrangere en rekke seminarer, temakvelder, foredrag og studiesirkler som tar tak i kjernen av IS' ideologiske fundament .
DN170613 - Oljeprisen ser ut til å ha bunnet ut, og den viser tegn til å danne et fundament , etter reaksjonen på den overraskende økningen i USA-lagrene.
AP170613 Doksheim forklarer videre at finanskrisen rammet som følge av et svakt fundament i møte med usikre tider.
DB170612 Vi kan snakke om frivillige organisasjoner på alle nivåer, om offentlig debatt i media og ansvar i skolegården, om valg til Storting og om FNs ansvar og fundament .
DB170610 Men skal Norge vinne langsiktig må Lars Lagerbäck bygge et fundament .
SA170609 For at Norge skal bli en del av dette, må de få et fundament på plass for de forskjellige landslagene.
AP170609https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bekreftet-Na-blir-dette-en-OL-gren--Er-mer-og-mer-i-vinden-i-Norge-237002b.html For at Norge skal bli en del av dette, må de få et fundament på plass for de forskjellige landslagene.
AP170609 For at Norge skal bli en del av dette, må de få et fundament på plass for de forskjellige landslagene.
AP170609 For at Norge skal bli en del av dette, må de få et fundament på plass for de forskjellige landslagene.
FV170602 FOTO : Kjetil Reite ¶ | Fundament kjøper opp Ordkraft ¶
DB170529 Skolegangen skaper et fundament for oss alle.
DB170528 Det gir et solid fundament , mener han.
DB170523 Men for oss med beskjeden innsikt i matematiske modeller på dette nivået, er det perspektivrikt å tenke på at Meyers bidrag til norsk oljeleting, har sitt fundament i de første tenkte tanker om rom, form og tid hos jegerkulturer sør i Europa mens Norge lå under kilometertykk is.
NL170521 Ikke en festtale som ser oppvekstmiljøet for barn og unge som et fundament i ethvert samfunn, lite eller stort.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Dette-er-Irans-gjenvalgte-president-Hassan-Rouhani-621549b.html Det betyr at det finnes et fundament for Iran til å bedre forholdet til USA.
AP170520 Det betyr at det finnes et fundament for Iran til å bedre forholdet til USA.
DB170518 Og selv om Rødt også nyskrev deler av sitt prinsipprogram i 2014, og fikk klargjort partiets demokratiske fundament , ga det mest oppmerksomhet at partiet « holder på kommunismen » som sitt langsiktige mål.
DB170516 Trump rokker ved hele etterretningsinnsamlingens fundament - hemmeligholdet.
AP170514 Hallvardskatedralens ruiner i Minneparken ( Ruinparken ) som fundament .
VG170513 Men der Miocic har et fundament i bryting er dos Santos' levebrød eksplosive bokseferdigheter og godt nedtakningsforsvar.
VG170511 Hans største utfordring er å sørge for at fagbevegelsen fortsatt blir et viktig fundament for utviklingen av det norske samfunnet.
AA170511 Vi legger nå et godt fundament for videre drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ).
VG170510 Vi trenger et fundament , en trygghet for å kunne utvikle oss.
SA170510 Det viktigste for Weinberg nå blir å bruke god tid til å lage et godt teknisk fundament .
FV170510 Det viktigste for Weinberg nå blir å bruke god tid til å lage et godt teknisk fundament .
DB170510 CAS har den internasjonale Wada-koden som juridisk fundament når de behandler saker som kommer opp for domstolen.
AP170510 Det viktigste for Weinberg nå blir å bruke god tid til å lage et godt teknisk fundament .
SA170509 I den står det blant annet at « Når Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) nå flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved « forsøkskjøkkenet » i Måltidets Hus bli et godt fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
SA170509 En treårsavtale gir klubben et stødig fundament , og en litt annen stabilitet, sier Kolbjørn Heggdal, banksjef i Sparebanken Møre, på en pressekonferanse i bankens lokaler tirsdag.
DA170509 Når Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved forsøkskjøkkenet i Måltidets Hus bli fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.
DA170506 - Vårt fundament
DB170505 JAZZVENNSKAP : - Han var en slags grunnmur, et fundament , for karrieren min, sier Hilde Louise Asbjørnsen om nylig avdøde Knut Borge.
DB170504 Utviklingen av FIFAs egen menneskerettighetspolitikk har dannet en viktig del av organisasjonens fundament .
SA170430 Med et fundament der vi er så gjerrige bakover, vet vi at det bestandig er gode muligheter for å vinne kamper.
AP170430 Med et fundament der vi er så gjerrige bakover, vet vi at det bestandig er gode muligheter for å vinne kamper.
SA170428 Klubben har god økonomi, et bra fundament , og de beste internasjonale kontraktene.
BT170428 Klubben har god økonomi, et bra fundament , og de beste internasjonale kontraktene.
AP170428 Klubben har god økonomi, et bra fundament , og de beste internasjonale kontraktene.
SA170427 - Det gjenstår å skape en ordentlig hjemmebane og et økonomisk fundament .
FV170427 - Det gjenstår å skape en ordentlig hjemmebane og et økonomisk fundament .
BT170427 - Det gjenstår å skape en ordentlig hjemmebane og et økonomisk fundament .
AP170427 - Det gjenstår å skape en ordentlig hjemmebane og et økonomisk fundament .
DA170426 Under helgens landsmøte i Arbeiderpartiet klarte han og partifellene å kapre nesten like mye spalteplass som Ap selv - ved å gjøre debatten om K-en i KRLE-faget til en kamp mellom et samfunn som velger seg et livssynsnøytralt samfunn, eller et som tydelig velger kristne verdier som sitt fundament .
DB170425 En tilnærmet blendahvit rekruttering i Oslo-fotballen framstår ikke som noe solid fundament for å trekke tilskuere og lokale stjerner til Vålerengas nye stadion.
DB170422 Fairchild har besøkt i overkant av 35 klubber, og gir tenåringstalenter grunnleggende råd til å legge et fundament for en sunn økonomisk framtid.
DB170421 Det handler om å vende fokuset på det som teller, et felles fundament .
DA170421 Nær sagt selvsagt har han også tatt med Stein Ove Bergs « Syng høyt, kamerater », og lar Bergs musikalske bidrag til arbeiderbevegelsen danne en overgang fra oppvåkning og revolusjonære strømninger, til de av dagens utfordringer som utgjør platens fundament .
VG170420 - Det angriper vårt økonomiske fundament for å drive med bredde- og toppfotball i Norge.
VG170420 Norsk Toppfotball, som er toppklubbenes forening, legger ikke skjul på at penger er en stor del av årsaken til at de stevner TV 2 : - Det angriper vårt økonomiske fundament for å drive bredde- og toppfotball, sa administrerende direktør Leif Øverland til NTB denne uken.
VG170420 Der en avtale verdt 2,4 milliarder kroner skal sikre fotballens økonomiske fundament fremover.
VG170419 - Det angriper vårt økonomiske fundament for å drive med bredde- og toppfotball i Norge.
SA170417 Perspektivmeldingen gir oss et godt fundament for å meisle ut en politikk som stimulerer til ytterligere yrkesdeltakelse og høyere avgangsalder i arbeidslivet, men som Perspektivmeldingen også fremhever : Både arbeidsgivernes og arbeidstakernes holdninger spiller en viktig rolle.
VG170409 Han har lagt et enormt solid fundament .
DN170406 SEB tror vekst i ordrebøkene og høyere kapasitetsutnyttelse i 2017 vil gi et fundament for « solide rateøkninger » i 2018 og 2019.
SA170331 De siste årene har TIL prøvd å bygge opp et fundament med unge spillere i sentrum, og det brukes som forklaring når man spør om hvorfor resultatene har uteblitt.
AP170331 De siste årene har TIL prøvd å bygge opp et fundament med unge spillere i sentrum, og det brukes som forklaring når man spør om hvorfor resultatene har uteblitt.
AP170330 På 1880-tallet ble dominikanerklosterets østfløy brukt som fundament for nygotisk bispegård, en byggestil uhyre fjernt fra klosterets.
AP170330 I 1579 ble ruinen så overtatt av borgermester Christian Mule, som brukte vinterhallen murer som fundament for et nytt byggverk.
AP170329https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/KJg3G/10-tips-for-helgen Begge studerte klassisk slagverk ved Juilliard School i New York og etablerte seg som allsidige, kreative musikere med et klassisk fundament og en forkjærlighet for improvisasjon.
AP170329https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-617931b.html Begge studerte klassisk slagverk ved Juilliard School i New York og etablerte seg som allsidige, kreative musikere med et klassisk fundament og en forkjærlighet for improvisasjon.
AP170329 Begge studerte klassisk slagverk ved Juilliard School i New York og etablerte seg som allsidige, kreative musikere med et klassisk fundament og en forkjærlighet for improvisasjon.
AA170329 Sammen med kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup har Kværner i Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging, sier konserndirektør Sturla Magnus for Structural Solutions i Kværner i pressemeldingen.
FV170328 Vi er i ferd med å skape en god kultur i Sandefjord, et godt fundament .
SA170327 Foredles disse riktig videre vil klubben kunne bygge et fundament som gjør at de blir enerådende i nord, og konkurransedyktige mot de beste i sør.
DB170327 Menneskene kan leve side om side med ulike ideer og uttrykk, men må dele et verdimessig fundament .
BT170325 Området med sitt naturmangfold kommer til å bli helt ødelagt for all fremtid når man skal bruke Svarvahellaholmen til fundament for en 50 meter høy bro i sør hvor seilingsleden er tenkt.
FV170324 FOTO : ENO Arkitekter / Fundament
AA170324 Det er en av årsakene til at demokratiske samfunn behøver sterke fundament .
DB170321 Mange kan ikke elementær norsk og matte, fundament for læring i andre fag.
DA170321 For Bakari Traoré ble det en tankevekker at snakket på landsbygda ikke hadde noe medisinsk fundament .
SA170320 Å få så mye omsorg, trygghet, oppmerksomhet og kjærlighet ga meg et fundament som aldri gikk i stykker.
SA170319 - Jeg håper og tror at det er et godt fundament å bygge videre på.
AP170319 - Jeg håper og tror at det er et godt fundament å bygge videre på.
AA170319 Samarbeid mellom offentlig og privat sektor er et viktig fundament for velferdssamfunnet.
SA170315 Vi er i ferd med å skape en god kultur i Sandefjord, et godt fundament .
AP170315 Vi er i ferd med å skape en god kultur i Sandefjord, et godt fundament .
DB170314 Mye av idegrunnlaget finner vi også i Fjordmannen og Anders Bering Breiviks ideologiske fundament .
DB170313 I tillegg frakt fra Oslo til Lofoten, støping av fundament , oppmontering og ulike reparasjoner, men nå strekker søylene igjen hals fra sitt nye hjem.
SA170312 Nå trenger satsinga et tryggere fundament og en sterkere økonomisk ryggrad.
AP170312https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Rokke-satser-millioner-pa-damehandballen-i-Molde-232094b.html Nå trenger satsinga et tryggere fundament og en sterkere økonomisk ryggrad.
AP170312 Nå trenger satsinga et tryggere fundament og en sterkere økonomisk ryggrad.
AA170312 De undervurderte sprengkraften i å ikke stå støtt på sitt eget ideologiske fundament : å være tro mot eiendomsretten, ha respekt for enkeltmennesket og lokalsamfunn i hele landet.
DB170310 I filmen, som er regissert av Mauseths mann Tommaso Mottola, finner Mauseth ut at Karenina var foreldreløs og søker kjærlighet fordi hun mangler et grunnleggende fundament i livet.
FV170309 FOTO : ENO Arkitekter / Fundament
VG170305 - Vi skulle gjerne hatt på plass et samarbeid så raskt som mulig, men vi ønsker at det skal være et godt faglig fundament før OUS tar på seg dette ansvaret fullt ut.
FV170301 FOTO : ENO Arkitekter / Fundament
DB170225 Frivillighetslinja er dårlig politikk, basert på et ustabilt demokratisk fundament .
VG170224 - Men alt dette er ikke noe økonomisk fundament å lene seg tilbake på, sier Bjervig.
VG170224 - Ikke noe økonomisk fundament
SA170224 Det kan blant annet være aktuelt å utvide praksisperiodene i løpet av studiet, sikre mer ferdighetstrening på områder som nettopp skjønnsmessige vurderinger av tiltak og det å skrive gode begrunnelser, sikre bedre juridisk kunnskap og forståelse, sikre et bedre vitenskapelig fundament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over e
VG170223 De skrev blant annet at den « fantastiske suksessen forrige sesong var bygget på et fundament av stabilitet og samhold », og at « klubben støtter og vil fortsette å støtte manageren ».
AP170221 Bushs første reaksjon den skjebnesvangre septemberdagen i 2001 var at « terroristene kan ryste fundamentet i våre høyeste bygninger, men de kan ikke rokke ved Amerikas fundament .
SA170217 Økonomisk drivverdig fundament
SA170217 Det er ikke økonomisk forsvarlig å igangsette prosjekter dersom de ikke har et økonomisk drivverdig fundament .
SA170217 Økonomisk drivverdig fundament
SA170217 Det er ikke økonomisk forsvarlig å igangsette prosjekter dersom de ikke har et økonomisk drivverdig fundament .
DB170217 Infrastruktur, plattformer og institusjoner skulle sikre et godt fundament fordi man visste at delingsbyen ikke ville « komme av seg selv ».
SA170215 - Han må få på plass en tropp og et fundament som gjør at Norge blir vanskelig å slå igjen, svarer Kjetil Rekdal på spørsmål hva som blir Lagerbäcks første utfordring.
FV170215 - Han må få på plass en tropp og et fundament som gjør at Norge blir vanskelig å slå igjen, svarer Kjetil Rekdal på spørsmål hva som blir Lagerbäcks første utfordring.
DB170215 Begrunnelsen er at store makromodeller, som SSB bruker, i stor grad ble gitt opp av den makroøkonomiske forskningen på 1970- og 1980-tallet, fordi de er store og uhåndterlige, lite gjennomsiktige, mangler mikroøkonomisk fundament og at de ikke inkluderer menneskers respons på politikkendringer.
DA170215 - Han må få på plass en tropp og et fundament som gjør at Norge blir vanskelig å slå igjen, svarer Kjetil Rekdal på spørsmål fra NTB om hva som blir Lagerbäcks første utfordring.
DA170215 Kulturministerens valg skal respekteres, men avgjørelser som begrunnes slik som denne lokaliseringen, får et svakt politisk fundament .
BT170215 - Han må få på plass en tropp og et fundament som gjør at Norge blir vanskelig å slå igjen, svarer Kjetil Rekdal på spørsmål hva som blir Lagerbäcks første utfordring.
AP170215 - Han må få på plass en tropp og et fundament som gjør at Norge blir vanskelig å slå igjen, svarer Kjetil Rekdal på spørsmål hva som blir Lagerbäcks første utfordring.
AA170215 Vi har allerede et solid fundament i NTNU, forteller Moe ¶
BT170208 Det har i den senere tid vokst frem en tro på at den moderne sekulære staten ikke trenger et normativt fundament for sin lovgivning.
FV170207 | Kalas-år for Fundament
FV170207 I 2015 gikk det omsider bedre for Fundament Kommunikasjon.
DB170206 Jeg skal bygge videre på et fundament som er lagt av Audun Eckhoff, sier hun.
DB170204 Dette var moderne forbedringer, som ikke svekket, men forsterket lovens fundament : Et trygt og godt arbeidsliv basert på faste og hele ansettelser.
SA170202 Med lærerutdanningen legger de et fundament som er avgjørende og gir oss en mulighet å tenke helhetlig, kontinuerlig læring gjennom hele livsløpet.
BT170201 Isaksen mener den kollektive norske hukommelsen er svekket, og at vi som bor her trenger et kræsjkurs i hva som utgjør Norges kulturelle fundament .
BT170201 Isaksen mener den kollektive norske hukommelsen er svekket, og at vi som bor her trenger et kræsjkurs i hva som utgjør Norges kulturelle fundament .
DN170117 - Søren Brinck har i denne perioden ledet Ringnes på en utmerket måte, og det er et solid fundament han etterlater seg, sier Røed.
SA170116 Vi skal legge et godt fundament på treningsfeltet, så skal vi være klare når vi begynner serien 1. april.
AP170116 Vi skal legge et godt fundament på treningsfeltet, så skal vi være klare når vi begynner serien 1. april.
SA170110 Så det å oppfordre og støtte barna til å telle og finne ut allerede fra de er ganske små, er et godt utgangspunkt for å få et godt fundament i regneutviklingen.
SA170110 - Du får et bra fundament for en videre karriere.
FV170110 - Du får et bra fundament for en videre karriere.
AP170110 - Du får et bra fundament for en videre karriere.
AP170104 Poenget er at jeg frimodig kan påstå at kristendom er bygget på et fullstendig fundament , skriver Jakob Bjørnøy ( 17 ).
AP160611https://www.aftenposten.no/reise/Stor-guide-til-fotball-EMs-vertsbyer-8465b.html De to overvar VM i Brasil, og det var bokens fundament .
SA160529 - Vi har samarbeidet siden Ingar var 14 år, og har brukt god tid på å bygge opp et fundament .
AP160510https://www.aftenposten.no/reise/Stor-guide-til-fotball-EMs-vertsbyer-8633b.html De to overvar VM i Brasil, og det var bokens fundament .
SA160226 Det er lagt et godt fundament med reformene som ble vedtatt, selv om jeg kunne ønske at det gikk enda lenger, sier Espelund til Aftenposten.- Infantino har gjort en veldig god valgkamp, han har reist enormt.
AP160226 Det er lagt et godt fundament med reformene som ble vedtatt, selv om jeg kunne ønske at det gikk enda lenger, sier Espelund til Aftenposten.- Infantino har gjort en veldig god valgkamp, han har reist enormt.
AP160221 Den gir meg et godt fundament for hele arbeidsdagen, og det er bra de dagene det går litt lenge mellom måltidene.
AP160221> Den gir meg et godt fundament for hele arbeidsdagen, og det er bra de dagene det går litt lenge mellom måltidene.