DN171012 EPPO vil i første omgang få fullmakt til å etterforske og føre for retten saker som gjelder kriminalitet der EU-budsjettet er involvert, for eksempel saker der det er snakk om korrupsjon eller misbruk av EU-midler.
DB171012 Dagbladet får opplyst fra Klimadepartementet at det ikke er korrekt at pengene til bekjemping av søppel i havet kuttes, da regjeringen kommer med en fullmakt om 15 millioner kroner til, som kan brukes i 2018 eller fordeles over flere år.
DA171012 « I tillegg foreslås det at selskapet gis en fullmakt til å forplikte investeringer innenfor en ramme på 200 millioner kroner som kommer til utbetaling i senere år.
SA171011 Bilforhandleren må også ha en fullmakt fra kunden om det er de som bestiller ny nøkkel.
FV171011https://www.fvn.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Bilforhandleren må også ha en fullmakt fra kunden om det er de som bestiller ny nøkkel.
BT171011https://www.bt.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Bilforhandleren må også ha en fullmakt fra kunden om det er de som bestiller ny nøkkel.
AP171011https://www.aftenposten.no/bil/En-ny-bilnokkel-koster-deg-flere-tusen-kroner-Hvorfor-er-det-sa-dyrt-10638b.html Bilforhandleren må også ha en fullmakt fra kunden om det er de som bestiller ny nøkkel.
DA171006 Staten åpner for å gi fullmakt , men ønsker ikke å delta i emisjonen.
DA171006 Staten er positiv til å gi en fullmakt , men ønsker ikke å delta i en eventuell emisjon selv.
AA171006 Staten åpner for å gi fullmakt , men ønsker ikke å delta i emisjonen.
AA171006 Staten er positiv til å gi en fullmakt til emisjon, men ønsker ikke å delta i en eventuell emisjon selv.
AA170930 Du kan selv bestemme hvem som skal få en slik fullmakt, men det stilles egne formkrav til en slik fullmakt for at den skal være gyldig, skriver kronikkforfatterne.
AA170930 Du kan selv bestemme hvem som skal få en slik fullmakt , men det stilles egne formkrav til en slik fullmakt for at den skal være gyldig, skriver kronikkforfatterne.
DA170927 Kvinnen møtte ikke i rettsmøtet, men det gjorde mannen hennes med fullmakt fra kvinnen.
NL170922 En farlig fullmakt som bekymret oss i fagbevegelsen, en bekymring vi hadde med god grunn.
NL170922 Det første høyresiden gjorde når de kom til makten i 2011 var å gi fullmakt til byrådet til å privatisere store deler av kommunen bak lukkede dører.
DN170921 Selskapets generalforsamling har gitt fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 1,5 prosent av aksjene i selskapet for å optimalisere kapitalsituasjonen.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet Regjeringen i Irak har fordømt folkeavstemningen som grunnlovsstridig, og det irakske parlamentet har gitt regjeringen fullmakt til å « bevare Iraks enhet med alle midler ».
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Stortinget vedtok også inndelingsloven som ga regjeringen fullmakt til å slå sammen kommuner som var enige om å slå seg sammen.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i bl.a.
VG170914 Men Venstre-folkene kunne reise hjem fra landsmøtet i Ålesund med retning og en fullmakt om å gå til valg på en tre-partiregjering med Høyre og KrF : ¶
AA170829 Med oppnevnelsen som verge, fikk kvinnen i 50-årene fullmakt til å håndtere den andre kvinnens økonomi og dermed tilgang til hennes bankkonto.
DA170826 Når de går sammen, har de fullmakt til å ta fullstendig styring.
VG170823 Men vi snakker om en etat som har lovgivers fullmakt til å bruke makt mot egen befolkning.
DB170823 For guvernør Greitens var derimot de nye opplysningene nok til at han utsatte henrettelsen og planlegger å utnevne en gruppe på fem personer, inkludert tidligere dommere, som skal gå gjennom bevisene i saken og som får fullmakt til å stevne vitner.
VG170821 Nå er det på tide at både fullmakt , råderett og det å tenke tillitsbasert ledelse i politidistriktene blir gjeldende.
DN170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at Skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstagere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
DN170817 Bare selskaper som gir Skatteetaten fullmakt til utvidet innsyn, får oppdrag av Oslo kommune som var først ut til å inngå avtale med etaten om samarbeid mot arbeidslivskriminalitet fra 1. januar i fjor, skriver Aftenposten.
DB170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstakere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
DB170817 Bare selskaper som gir skatteetaten fullmakt til utvidet innsyn, får oppdrag av Oslo kommune som var først ut til å inngå avtale med etaten om samarbeid mot arbeidslivskriminalitet fra 1. januar i fjor, skriver Aftenposten.
DA170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstakere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
DA170817 Bare selskaper som gir skatteetaten fullmakt til utvidet innsyn, får oppdrag av Oslo kommune som var først ut til å inngå avtale med etaten om samarbeid mot arbeidslivskriminalitet fra 1. januar i fjor, skriver Aftenposten.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVGvA/39-selskaper-svartelistet-av-Oslo-kommune-etter-aksjon-mot-arbeidslivskriminalitet Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at Skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstagere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt- og avgifter. 88 ordnet opp i skatterestanser ¶
DN170815 USAs president Donald Trump har gitt den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer i oppdrag å foreta en full granskning av Kinas handelspraksis, og fullmakt til å vurdere om USA skal bruke en gammel handelslov for å straffe Kina.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/011MA/Ny-kommisjon-skal-sikre-dommernes-uavhengighet EU har reagert overfor Polen, som nylig vedtok lover som gir justisministeren fullmakt til å utnevne dommere.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/eVV4y/President-Trump-barer-pa-et-lite-plastkort-Det-er-alt-han-trenger-for-a-starte-atomkrig Presidentens fullmakt er det eneste leddet i atomrakettkjeden der én person har ansvaret alene.
VG170809 Ransakelsesordren skal ha gitt FBI bred fullmakt , og de beslagla både dokumenter og det som omtales som andre materialer.
DB170804 Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved ordinært pass.
DB170804 IAAF-kongressen fulgte som ventet anbefalingen fra Andersens arbeidsgruppe og IAAF-styret om å forlenge utelukkelsen av Russland, men ga styret fullmakt til å oppheve utelukkelsen når alle kravene er oppfylt.
DA170804 Jan Erik Korssjøen bekrefter at Forsvarsdepartementet ikke har fulgt opp Stortingets fullmakt med å finne strategiske partnere som kan gå inn på eiersiden i selskapet.
DA170804 For å sikre finansieringen av utbygging og etablering på Rygge, ga Stortinget regjeringen i fjor fullmakt til å redusere eierskapet i AIM Norway AS gjennom salg av aksjer.
DA170804 Det er også viktig å påpeke at selv om regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget til å selge statens aksjer i AIM Norway, så vil Forsvarsdepartementet kun selge hvis vi vurderer det som riktig for både selskapets fremtidige utvikling og statens interesser i selskapet.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent - Så lenge det ikke er en permanent ordning, og bevæpningen bestemmes ut fra en konkret trusselsituasjon, så er det innenfor politimesters fullmakt å beslutte å bevæpne politiet - også i lengre perioder ved behov, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud.
AA170804 Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
VG170803 Den nye grunnlovformsamlingen har blant annet fullmakt til å oppløse den sittende nasjonalforsamlingen, vedta nye lover og skrive den nye grunnloven.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/oqOjR/Trump-sier-forholdet-til-Russland-er-pa-historisk-lavmal De nye sanksjonene er i all hovedsak rettet mot russisk energisektor og gir amerikanske myndigheter fullmakt til å ilegge bøter til selskaper som er delaktige i utviklingen av det russiske rørledningsnettet, eller gjør investeringer i russiske energiprosjekter.
VG170728 To dager før valget som vil gi president Maduro fullmakt til å skrive om grunnloven i Venezuela, oppfordrer opposisjonen folket om å fortsette å ta til gatene.
DN170719 En annen mulighet er at EU kan gi Storbritannia en spesiell fullmakt til å forhandle med EFTA, påpeker NUPI-forsker Christophe Hillion.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqAXo/Vil-ha-makt-til-a-bruke-millioner-pa-eiendomskjop-uten-godkjennelse Vi foreslår at byrådet får delegert fullmakt på ubegrenset sum, for at vi skal kunne håndtere dagens marked på lik linje som private aktører, sier Marcussen.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqAXo/Vil-ha-makt-til-a-bruke-millioner-pa-eiendomskjop-uten-godkjennelse Med en slik fullmakt vil kjøp og salg kunne skje i lukkede rom, og jeg mener at eiendomskjøp til hundrevis av millioner kroner bør behandles i bystyret.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqAXo/Vil-ha-makt-til-a-bruke-millioner-pa-eiendomskjop-uten-godkjennelse I stedet ønsker byrådet å selv kunne avgjøre dem på fullmakt - uansett hvor store og kostbare de måtte være.
DN170706 Norges to best betalte toppsjefer skaffer seg fullmakt til å hente inn syv milliarder kroner til mulige oppkjøp.
DN170706 DHT får fullmakt til å hente inn syv milliarder kroner i ny kapital.
DB170703 Løsningen i Katusha ble å ansette Ørn, og gi ham fullmakt til å styre treningen til klassikergruppa i laget.
NL170630 Dette betød imidlerid til at byrådet hadde fullmakt til å privatisere hele bydrift, alle sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner, den kommunale hjemmetjenesten osv.
NL170630 De gav sitt byråd, med Øyvind Hilmarsen ( H ) som leder, fullmakt til å konkurranseutsette, dvs privatisere, all kommunal virksomhet.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Syvende-kampfly-levert-til-Norge-624314b.html Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
AA170629 Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
DB170628 Macrons seier kan altså ikke tolkes som noen fullmakt gitt av et flertall.
SA170624 - Selv om presidenten har fullmakt til å si opp Mueller, har han ingen planer om det, sa Spicer på en pressebrifing.
AA170624 - Selv om presidenten har fullmakt til å si opp Mueller, har han ingen planer om det, sa Spicer på en pressebrifing.
AA170621 Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
VG170617 Det er en fullmakt som må forvaltes klokt.
DN170614 ¶ Finanstilsynet har godkjent DNB-styrets fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer for inntil 2,0 prosent av selskapets aksjekapital, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål i DNB Markets.
SA170613 Det er et av spørsmålene rådmann Per Kristian Vareide har bedt politikerne om fullmakt til å avklare. 1. mai 2004 : Fantastisk stemning og fulle tribuner da Viking stadion ble åpnet med kamp mot Molde ( 1 - 1 ).
AP170613 Før høringen var det er høyst usikkert hvor mye Sessions ville være villig til å si - om han kom til å benytte seg av såkalt « executive privilege », en fullmakt presidenten og hans regjering kan bruke for å unnlate å gi fra seg informasjon.
AP170613 Det er et av spørsmålene rådmann Per Kristian Vareide har bedt politikerne om fullmakt til å avklare. 1. mai 2004 : Fantastisk stemning og fulle tribuner da Viking stadion ble åpnet med kamp mot Molde ( 1 - 1 ).
DN170612 Puerto Ricos medlemmer i Kongressen har begrenset fullmakt .
DB170612 Puerto Ricos medlemmer i Kongressen har begrenset fullmakt .
DB170610 Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
AA170610 Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
AA170610 Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
DN170608 - Vi kan for øyeblikket ikke si noe utover det som er beskrevet i rettsdokumentene, hvor saken er tydelig beskrevet », sier senior porteføljeforvalter Nicolas Dautigny i Polygon, som hadde fullmakt fra et par hundre av småaksjonærene i Evry til å stemme for granskning da generalforsamlingen behandlet saken i fjor sommer.
DN170607 Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 24. juli 2017, opplyses det i en melding.
DB170607 mars om lovbrudd fra Nasjonalforsamlinga og tiltok seg fullmakt til å godkjenne og forlenge unntakstilstanden, til å godkjenne statsbudsjettet og til å granske statsregnskapet.
AP170607 Men selv om den er lukket, så er det fortsatt et åpent nøkkelhull : « Å overføre verdier uten vederlag fra spesialisthelsetjenesten til kommunesektoren vil innebære en omfordeling som departementet ikke har fullmakt til å foreta.
AA170607 Men var de 13 døde noensinne i en posisjon til å gi fullmakt ?
AA170607 Men var de 13 kinesiske døde noensinne i en posisjon til å gi fullmakt ?
AA170606 I begynnelsen av 1980-tallet hadde økningen i internasjonale sportsrelaterte tvister ført til et behov for å etablere en uavhengig og spesialisert internasjonal domsinstans med fullmakt til å avsi bindende avgjørelser mellom partene.
DN170601 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
AA170601 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale. ( ©NTB ) ¶
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Over-3000-boligeiere-i-Oslo-kan-ha-betalt-altfor-mye-eiendomsskatt-622275b.html Skal noen klage på vegne av andre, må fullmakt innhentes.
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Over-3000-boligeiere-i-Oslo-kan-ha-betalt-altfor-mye-eiendomsskatt-622275b.html Kommunen krevde at Norsk Familieøkonomi fikk fullmakt av de 3300 boligeierne.
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Over-3000-boligeiere-i-Oslo-kan-ha-betalt-altfor-mye-eiendomsskatt-622275b.html Fristen Oslo kommune har satt for å sende inn fullmakt til Norsk Familieøkonomi er mandag 5. juni.
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Over-3000-boligeiere-i-Oslo-kan-ha-betalt-altfor-mye-eiendomsskatt-622275b.html Dette er ikke inkludert de klagene Norsk Familieøkonomi representerer, fordi organisasjonen mangler fullmakt fra beboerne.
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Over-3000-boligeiere-i-Oslo-kan-ha-betalt-altfor-mye-eiendomsskatt-622275b.html - Vi har fått fullmakt fra 600 boligeiere, men fortsatt er det mange boligeiere som betaler for mye eiendomsskatt uten å være klar over det, sier Sørmo.
AP170531https://www.aftenposten.no/osloby/Over-3000-boligeiere-i-Oslo-kan-ha-betalt-altfor-mye-eiendomsskatt-622275b.html - Når de plutselig får et brev fra oss, kan jeg skjønne at de ikke vet helt hvem de skal stole på, sier Sørmo, som er blitt oppringt av personer som har fått brevet fra Norsk familieøkonomi og lurer på hvorfor de ber om en fullmakt .
AP170531 Skal noen klage på vegne av andre, må fullmakt innhentes.
AP170531 Kommunen krevde at Norsk Familieøkonomi fikk fullmakt av de 3300 boligeierne.
AP170531 Fristen Oslo kommune har satt for å sende inn fullmakt til Norsk Familieøkonomi er mandag 5. juni.
AP170531 Dette er ikke inkludert de klagene Norsk Familieøkonomi representerer, fordi organisasjonen mangler fullmakt fra beboerne.
AP170531 - Vi har fått fullmakt fra 600 boligeiere, men fortsatt er det mange boligeiere som betaler for mye eiendomsskatt uten å være klar over det, sier Sørmo.
AP170531 - Når de plutselig får et brev fra oss, kan jeg skjønne at de ikke vet helt hvem de skal stole på, sier Sørmo, som er blitt oppringt av personer som har fått brevet fra Norsk familieøkonomi og lurer på hvorfor de ber om en fullmakt .
NL170530 H/V/Frp-byrådet fikk fullmakt til å privatisere all kommunal virksomhet begrenset av en årlig sum på 75 millioner kr for den enkelte kontrakt.
NL170530 juni 2012 vedtok det borgerlige flertallet i kommunestyret en fullmakt til den politiske/administrative ledelsen i Tromsø kommune som savner sidestykke i kommunenorge.
DB170526 I tillegg må du ta med original-ID fra forelderen som gir sin fullmakt .
DB170526 HUSK DENNE : Ta med en fullmakt med originalsignatur.
DB170526 - Da må de huske å ta med en gyldig fullmakt fra den andre forelderen.
BT170526 Det er ikke ekstraforbruk, slik det fremstilles som, men en fullmakt som vi gir internt til å omdisponere penger vi er tildelt.
AA170526 Så langt har Stortinget gitt fullmakt til å bestille 40 fly.
BT170524 Og de må innebære fullmakt til fleksibilitet og improvisasjon i de ad hoc-mobiliserte strukturene.
AA170524 Seks personer er domfelt for å ha forfalsket en fullmakt som gjorde det mulig å tappe kontoen til en av Norges rikeste kvinner, Randi Nilsen.
VG170523 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
BT170522 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
BT170522 Så lenge Innovest ikke var et selvstendig rettssubjekt var det - 20 - 16-025171ASD-BORG/03 nødvendig for daglig leder å ha en slik fullmakt .
BT170522 Selskapet trenger ingen fullmakt , verken fra eierne eller andre, for å inngå avtaler.
BT170522 Innovest er et selvstendig aksjeselskap, som tegner sitt eget selskap uten fullmakt .
BT170522 Han hadde en framtredende rolle på lungeavdelingen på Haukeland sykehus med blant annet fullmakt til å disponere avdelingens forskningsfond.
BT170522 Han forklarte i lagmannsretten at han signerte på vegne av Innovest og ikke for institusjonene, som han heller ikke hadde fullmakt fra.
BT170522 Det får da mindre betydning at Sølvi Søbstad, som hadde en underordnet stilling i Innovest i 2002, forklarte i lagmannsretten at hun mener Gulsvik hadde fullmakt til å signere på vegne av sine arbeidsgivere.
BT170522 Det er pekt på at daglig leder i Innovest i 1998, mens virksomheten ennå var en enhet i stiftelsen Unifob, fikk fullmakt fra eierne til å inngå prosjektavtaler med legemiddelindustrien.
BT170522 Det er opplyst at han hadde en fullmakt til å disponere over lungeavdelingen ved Haukeland sykehus sin bankkonto med forskningsmidler.
BT170522 Det er ingen grunn til at institusjonene skulle opptre med en proforma-avtale, og det er ikke lagt fram noen fullmakt til Innovest AS/Arne Godal til å ansette personell i institusjonene.
BT170522 Det er ikke lagt fram noen fullmakt for at Innovest skulle opptre på vegne av institusjonene.
AA170522 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
DA170518 Mueller har også fullmakt til å ta ut tiltale.
DA170518 Både demokratiske og republikanske politikere har reagert positivt på utnevnelsen av Mueller, som blant annet har fullmakt til å etterforske alle « koblinger og/eller koordinering mellom russiske myndigheter og personer tilknyttet valgkampen til president Donald Trump ».
BT170518 Mueller har også fullmakt til å på egen hånd ta ut tiltale.
BT170518 Mueller har blant annet fullmakt til å etterforske alle « koblinger og/eller koordinering mellom russiske myndigheter og personer tilknyttet valgkampen til president Donald Trump ».
AA170518 Mueller har også fullmakt til å ta ut tiltale.
AA170518 Både demokratiske og republikanske politikere har reagert positivt på utnevnelsen av Mueller, som blant annet har fullmakt til å etterforske alle « koblinger og/eller koordinering mellom russiske myndigheter og personer tilknyttet valgkampen til president Donald Trump ».
DB170515 Vil de franske velgerne gi den nye presidenten fullmakt til å styre landet ?
SA170512 Stavangers rådmann vil ha sju direktører i sitt lederteam, og har fått fullmakt fra politikerne til selv å bestemme hvem det skal være.
VG170510 Og den eneste måten man nå kan få sannheten på bordet om denne saken, er om det oppnevnes en uavhengig spesialetterforsker med fullmakt til å trenge dypt i materien.
DA170510 Dette ved at han i lånesøknaden signerte med sin egen underskrift og samboerens underskrift - uten at han hadde noen form for tillatelse eller fullmakt til dette. 39-åringen ble også dømt for å ha forfalsket underskriften til samboeren i forbindelse med at han undertegnet lånepapirene.
DB170507 Og uansett om det er første gang eller ikke - enten må begge foreldrene være med, eller du må ha med fullmakt fra forelder nummer to.
DB170507 Og ikke glem fullmakt fra forelder nummer to, dersom dere begge to har foreldreansvar.
DB170507 FULLMAKT : Drar du alene med barna på passkontoret, må du ha med fullmakt fra den andre forelderen.
DB170507 » ¶ FULLMAKT : Drar du alene med barna på passkontoret, må du ha med fullmakt fra den andre forelderen.
BT170507 - Et transportpoliti vil ha fullmakt til å gå etter transportbransjen spesielt, og for å ta de kjeltringene som er der.
AP170507 Det er ikke mulig å poststemme eller forhåndsstemme ved presidentvalg, men du kan gi en person fullmakt til å stemme for deg.
DN170504 - Selger har uansett alltid et selvstendig ansvar å følge de instrukser som foreligger i selgers fullmakt utstedt til selger, uavhengig av megler, sa fagsjefen til DN da.
DB170504 Husk fullmakt
DA170425 - BU har fullmakt til å sette navn på gater og plasser, sier BU-leder Viktor Rakov Gjengaar ( MDG ) til Dagsavisen.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Regjeringen har solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i Telenor, Mesta, Baneservice, Filmparken, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter samt Ambita, tidligere Norsk eiendomsinformasjon.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Disse har stemt for : Dette har Regjeringen fullmakt til å avgjøre alene.
AP170423 Regjeringen har solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i Telenor, Mesta, Baneservice, Filmparken, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter samt Ambita, tidligere Norsk eiendomsinformasjon.
AP170423 Disse har stemt for : Dette har Regjeringen fullmakt til å avgjøre alene.
AP170419 Dette burde enkelt kunne la seg løse med en fullmakt fra makter høyere enn Datatilsynet.
DB170418 I tillegg gis kan overordnede fullmakt til å tilby hele 9950 dollar ( 89 000 kroner ) ifølge nyhetsbyrået AP.
DA170418 Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det.
DB170416 Men utover å observere og forfatte rapporten, har ikke OSSE fullmakt til å gjøre noe mer.
SA170414 Vi har gitt dem fullmakt , noe de har de fulgt opp.
FV170414 Vi har gitt dem fullmakt , noe de har de fulgt opp.
BT170414 Vi har gitt dem fullmakt , noe de har de fulgt opp.
BT170414 Vi har gitt dem fullmakt , noe de har de fulgt opp.
AP170414 Vi har gitt dem fullmakt , noe de har de fulgt opp.
DN170410 - Skal man tenke på et mer langsiktig og langvarig militært engasjement i Syria, så tror jeg det vil være lurt av Trump å be om en fullmakt , sier han.
AP170410https://www.aftenposten.no/reise/Neste-maned-skal-alle-ha-pass--Fiks-det-na_-oppfordrer-politiet-10036b.html Fullmakt med underskrift, samt legitimasjon ( gjelder for den foresatte/forelderen som ikke selv møter opp ).
AP170410 Fullmakt med underskrift, samt legitimasjon ( gjelder for den foresatte/forelderen som ikke selv møter opp ).
DB170407 Han sa han ville be om fullmakt fra Kongressen før angrepet, selv om han mente han har myndighet til å beordre et angrep uten de folkevalgtes samtykke.
VG170405 Deretter følger Seravalli opp med å dra det enda lenger - NHL-sjef Gary Bettman har fullmakt til å ilegge en klubbeier bot dersom klubben selv ikke straffer en spiller.
VG170403 Les også : IS-ødeleggelser : Fant Mosuls oldtidsmuseum i ruiner ¶ Fullmakt til å avgjøre hva som er innenfor mandatet ¶
VG170403 - Disse forholdene ivaretas av den norske styrkesjefen som også har det vi kaller « red card authority », som innebærer at han har fullmakt til å avgjøre om oppdrag og oppdragløsning ligger innenfor det mandatet og de rammene norske styrker har, skriver han videre.
VG170331 - Jo, men det er opp til tinget å gi det sittende styret fullmakt videre.
DN170331 Det nye mandatet innebærer at deler av Somalia erklæres som en krigssone, noe som gir øverstkommanderende for USAs styrker i Afrika, general Thomas Waldhauser, fullmakt til selv å avgjøre om, når og hvor det skal angripes.
AA170331 Det nye mandatet innebærer at deler av Somalia erklæres som en krigssone, noe som gir øverstkommanderende for USAs styrker i Afrika, general Thomas Waldhauser, fullmakt til selv å avgjøre om, når og hvor det skal angripes.
VG170330 Larsen sier til VG at hun sendte fullmakt til årsmøtet Islamsk Råd og at hun også har deltatt i valgkomiteens arbeid før årsmøtet.
AA170330 Forsikringsselskapet la til at de nye datterselskapet i Belgia får fullmakt til å skrive ut forsikringer i alle de resterende 27 EU-landene.
BT170328 Det skotske Parlamentet støtter førsteminister Nicola Sturgeons ønske om fullmakt til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. 69 medlemmer av forsamlingen stemte tirsdag for forslaget, mens 59 stemte mot.
AP170328 Retten ga de delstatlige domstolene en viss fullmakt til å vurdere innsattes mentale helsetilstand.
AP170328 Det skotske Parlamentet støtter førsteminister Nicola Sturgeons ønske om fullmakt til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
AA170328 Det skotske Parlamentet støtter førsteminister Nicola Sturgeons ønske om fullmakt til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. 69 medlemmer av forsamlingen stemte tirsdag for forslaget, mens 59 stemte mot.
DB170327 Gi Lagerbäck fullmakt til å gjøre akkurat som han vil.
DA170327 Gi Lagerbäck fullmakt til å gjøre akkurat som han vil.
DA170327 Foto : Pål Karstensen ¶ ¶ | - Gi Lagerbäck fullmakt til å gjøre som han vil ¶
SA170325 For en tjeneste med så mye makt må ha både tillit og fullmakt .
SA170325 En tjeneste med så mye makt må ha både tillit og fullmakt .
VG170320 Comey understreket at FBI vanligvis ikke kommenterer i pågående saker av en slik art, men at han har fått fullmakt til å gjøre det i denne saken fordi den er « av ekstraordinær offentlig interesse ».
DN170320https://www.dn.no/nyheter/2017/03/20/1555/Industri/klarte-ikke-prute-pa-revisor-regningen « Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for Norske Skogindustrier asa for 2015 med opptil NOK 3 010 553, og gir fullmakt til styret til å avgjøre hvilken del av det ekstraordinære revisjonshonoraret som skal betales », het det da.
DN170320https://www.dn.no/nyheter/2017/03/20/1555/Industri/klarte-ikke-prute-pa-revisor-regningen I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320https://www.dn.no/nyheter/2017/03/20/1555/Industri/klarte-ikke-prute-pa-revisor-regningen I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 « Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for Norske Skogindustrier asa for 2015 med opptil NOK 3 010 553, og gir fullmakt til styret til å avgjøre hvilken del av det ekstraordinære revisjonshonoraret som skal betales », het det da.
DN170320 I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 I mandagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 I dagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
DN170320 I dagens innkalling til generalforsamling i Norske Skog fremgår det blant annet at styret i selskapet ønsker fullmakt til å øke aksjekapitalen med 50 prosent og fullmakt til utstedelse av konvertible lån på inntil to milliarder kroner.
AP170320 Det sa FBI-sjef James Comey etter fullmakt fra Justisdepartementet, som altså ledes av Trumps egen justisminister, Jeff Sessions.
AA170316 Sturgeons utspill kom samme dag som det britiske Parlamentet ga May fullmakt til å melde Storbritannia ut av EU.
AA170316 Skottenes førsteminister Nicola Sturgeon erklærte tidligere denne uken at hun ønsker seg fullmakt til å kunne holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.
VG170313 - Høyesterett har lagt til grunn at tidligere forsvarer hadde tilstrekkelig fullmakt fra siktede til å heve ankesaken.
DB170313 - Høyesterett har lagt til grunn at tidligere forsvarer hadde tilstrekkelig fullmakt fra siktede til å heve ankesaken.
DA170313 - Høyesterett har lagt til grunn at tidligere forsvarer hadde tilstrekkelig fullmakt fra siktede til å heve ankesaken.
DA170313 Kjemper mot fullmakt
DA170313 For at Avinor skal kunne sette i gang byggingen av en tredje rullebane, vil selskapet først trenge en fullmakt fra Stortinget.
BT170313 Nå har Høyesterett avgjort at Lukosevicius' første forsvarer, Aasmund Sandland, hadde tilstrekkelig fullmakt til å trekke anken på sin klients vegne.
BT170313 - Han mener han ikke ga forsvareren fullmakt til å trekke anken, og at det ville være ulogisk, siden han fastholder sin uskyld, sier Elden til BT.
AP170313 - Høyesterett har lagt til grunn at tidligere forsvarer hadde tilstrekkelig fullmakt fra siktede til å heve ankesaken.
VG170311 Hvis vi skal tolke tilbakemeldingen din som en oppsigelse av gjeldende fullmakt og avtalen med Idrettens Helsesenter er det fint om du sender oss formell oppsigelse.
VG170311 Etter gjennomgangen av evalueringen hvor alle selskapers score ble presentert, var alle parter enige om at Tryg skulle velges som forsikringsgiver, og at det straks ville bli sendt en fullmakt fra NIF til å informere Tryg om at de var valgt som forsikringsleverandør og inngå avtale.
SA170308 Mays ambisjon om å starte prosessen innen slutten av mars har støtt på utfordringer på hjemmebane, der Parlamentet fortsatt behandler lovforslaget som skal gi regjeringen fullmakt til å utløse artikkel 50. ( ©NTB ) ¶
AP170308 - Kolberg mener presidentskapet ikke har fullmakt til å overprøve en fagkomite, og mener presidentskapet har gjort nettopp det.
AP170308 - Dessuten : Presidentskapet har ikke fullmakt til å overprøve det en fagkomité mener.
AA170308 Mays ambisjon om å starte prosessen innen slutten av mars har støtt på utfordringer på hjemmebane, der Parlamentet fortsatt behandler lovforslaget som skal gi regjeringen fullmakt til å utløse artikkel 50. ( ©NTB ) ¶
AA170307 366 av lordene i Overhuset stemte tirsdag for å endre lovforslaget som skal gi May fullmakt til å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten. 268 stemte imot.
DA170303 Avinor trenger en slik fullmakt for å kunne starte byggingen av en ny rullebane, selv om den skal finansieres over Avinors egne budsjetter.
DA170303 - Men jeg kan ikke si noe mer om beslutningen og om hva regjeringen kommer til om en eventuell fullmakt , sier han.
FV170301 Tom Løchen ( H ) er strålende fornøyd med at Søgne Høyre har gitt ham fullmakt til å initiere at kommunen starter storkommune-forhandlinger med Kristiansand og Songdalen.
AA170301 Ettersom det var et privat møte og de ikke hadde fullmakt til å snakke offentlig om det, har avisens kilder bedt om å få være anonyme.
AA170219 De vil også at skip som dumper plast, skal bøtelegges, og partiet vil gi kommunene fullmakt til å utstede bøter for forsøpling.
AA170216 I tillegg til pågripelsesordren fra en domstol, har politiet fått utvidet fullmakt av statsminister Prayut Chan-o-ocha til å sikre full kontroll over området rundt tempelet.
AA170215 - Det er ingen utenforstående som får tilgang til data fra strømmålerne, med mindre kundene selv gir fullmakt til det.
AA170215 - Det er ingen utenforstående som får tilgang til data fra strømmålerne, med mindre kundene selv gir fullmakt til det.
AA170214 Tidligere i vinter ga presidenten ham fullmakt til å beslaglegge eiendom og godkjenne ministres budsjetter.
DB170212 ) Presidenten vil få fullmakt til å utnevne og avsette statsrådene og lede dem.
DB170211 Byråene søker NAV med fullmakt fra pårørende.
DA170208 I denne perioden har systematisk brukt sin fullmakt til å bestille datautstyr fra sin arbeidsgiver og solgt dette videre til to faste kjøpere.
VG170206 - Vel, du ville vel ikke gitt meg fullmakt til å forvalte pengene dine hvis jeg sa det var Petter Pilgaard som ringte ?
VG170204 Ny fullmakt
VG170204 oktober, og allerede dagen etter kom en ny fullmakt fra Idrettens Hus på Ullevaal stadion : « NIF gir herved Idrettens Helsesenter fullmakt til å velge forsikringsleverandør basert på gjennomført anbudsrunde samt fremforhandle kontrakt med valgte leverandør.
VG170204 oktober, og allerede dagen etter kom en ny fullmakt fra Idrettens Hus på Ullevaal stadion : « NIF gir herved Idrettens Helsesenter fullmakt til å velge forsikringsleverandør basert på gjennomført anbudsrunde samt fremforhandle kontrakt med valgte leverandør.
VG170204 juli skrev daværende organisasjonssjef i NIF, Erik Eide, ut en fullmakt til Idrettens helsesenter ( IHS ).
AA170204 Men de kan ikke stemme i presidentvalget, og Puerto Ricos medlemmer i Kongressen har begrenset fullmakt .
DN170202 Selv om onsdagens fullmakt ble gitt tross et mindre opprør i Labour, kan lovforslaget fortsatt strande i Overhuset.
DN170202 Dermed har tory-statsminister Theresa May fullmakt til å utløse den såkalte artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som er starten på den formelle utmeldelsesprosessen.
SA170131 Lovforslaget går ut på å gi statsminister Theresa May fullmakt til å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som setter i gang den inntil to år lange utmeldelsesprosessen.
SA170131 Før forhandlingene med EU kan begynne, må Parlamentet gi statsministeren fullmakt til å sette i gang utmeldelsesprosessen.
DN170131 Lovforslaget går ut på å gi statsminister Theresa May fullmakt til å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som setter i gang den inntil to år lange utmeldelsesprosessen.
DN170131 Lovforslaget går ut på å gi statsminister Theresa May fullmakt til å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som setter i gang den inntil to år lange utmeldelsesprosessen.
AP170127 - Byrådet har ikke fullmakt til å fjerne så mange parkeringsplasser uten å ha lagt frem saken for bystyret.
AP170127 - Byrådet har ikke fullmakt til å fjerne så mange parkeringsplasser uten å ha lagt frem saken for bystyret.
DB170126 Trump-teamet mener de har fullmakt til å bygge muren gjennom en lov som ble vedtatt under Bush i 2006, slik at de ikke trenger å fremme et eget lovforslag om oppføring av en ny stor mur.
DB170124 Bare Parlamentet i Storbritannia har fullmakt til å vedta lover og da til å melde landet ut av EU.
SA170123 Etter det som omtales som « en helhetlig vurdering », har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023.
DN170123 Etter det som omtales som « en helhetlig vurdering », har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023.
BT170123 Etter det som omtales som « en helhetlig vurdering », har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023.
DB170121 Foruten valg av styret, er det viktig å få med setningen om at « Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.
AP170117 Skal sjefen for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, få fullmakt til å overvåke også norske borgere ?
DB170116 TSA har fullmakt til å ilegge bøter på opptil 12 000 dollar ( drøyt 100 000 kroner ) for forsøk på å ta med seg våpen gjennom sikkerhetskontrollen, men ofte blir det reist straffesak i tillegg.
BT170114 Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Jens Frølich Holte, fremholder at selv om Miljødirektoratet har fått fullmakt til å destruere genmatarielet, er det ikke sikkert at dette blir det endelige utfallet. − Vi har ikke tatt endelig stilling hvordan avviklingen skal skje, og hvordan det innsamlede materialet skal behandles videre, sier Holte.
DN170111 Når vi vil gi fullmakt til at enkelte selskaper kan vurderes solgt, gir Tajik og Ap inntrykk av at vi vil selge så fort som mulig og til enhver pris, sier han.
DN170111 I tillegg ville regjeringen ha fullmakt til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg og Telenor.
DN170111 I Solberg-regjeringens egen eierskapsmelding fra 2014 ble det bedt om fullmakt til helt eller delvis å selge statens aksjer i Ambita AS ( Tidligere Norsk eiendomsinformasjon AS ), Baneservice, Cermaq, Entra, Flytoget, Mesta, SAS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter.
DN170111 I tillegg ville regjeringen ha fullmakt til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i Kongsberg og Telenor.
DN170111 I Solberg-regjeringens egen eierskapsmelding fra 2014 ble det bedt om å fullmakt til helt eller delvis å selge statens aksjer i Ambita AS ( Tidligere Norsk eiendomsinformasjon AS ), Baneservice, Cermaq, Entra, Flytoget, Mesta, SAS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter.
DB170109 Prokura er å gi noen fullmakt til å opptre på vegne av foretaket.
DB170108 - Ja, vi får innimellom saker hvor firmaer har fått fullmakt fra klager.
DB170108 - Det har ikke vært noen stor økning i saker med fullmakt fra klager, etter at virksomhetene startet for noen år tilbake, sier Lea, som ikke anbefaler flypassasjerene å gå veien via disse selskapene for å få økt sjanse til medhold.
DB170107 Trump-teamet mener de har fullmakt til å bygge muren gjennom en lov som ble vedtatt under Bush i 2006, slik at de ikke trenger å fremme et eget lovforslag om oppføring av en ny stor mur.
DB170106 Trump-teamet mener de har fullmakt til å bygge muren gjennom en lov som ble vedtatt under Bush i 2006, slik at de ikke trenger å fremme et eget lovforslag om oppføring av en ny stor mur.
DB170103 I 2016 solgte selskapet varer i kommisjon og på fullmakt for rundt en halv milliard kroner.
AP170101 Knut Werner-Hagen anser det for et « åpent spørsmål » hvorvidt general Fleischer var kjent med Stortingets fullmakt av 9. april, da han snaue to måneder senere rettet sin henstilling til konge og regjering om å bli værende i Norge.
AP161112https://www.aftenposten.no/verden/FARC-og-Colombia-enige-om-ny-fredsavtale-608933b.html President Juan Manuel Santos sa under et besøk i Storbritannia nylig at det var gjort store fremskritt og at han hadde fullmakt til å implementer den.
AP160919https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-til-London-i-host-Var-obs-pa-disse-reglene-8254b.html MED BARN : Barn som reiser sammen venner av familien eller andre voksne de ikke deler samme etternavn med, må ha med fullmakt fra foreldrene om at de får reise til Storbritannia, ifølge britiske myndigheter.
AP160919https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-til-London-i-host-Var-obs-pa-disse-reglene-8254b.html - Da må det ordnes med fullmakt for å reise ut igjen.
AP160316 - Forsvarsdepartementet bestemte dessuten allerede i november i 2014 at forsvarssjefens fullmakt til å avhende materiell ikke lenger kunne delegeres, sier hun.