AP170328 Slike offentlige investeringer vil gjøre at Trump igjen barker sammen med « frihetsgruppen ».
AP170328 Han er en av frontfigurene for den såkalte « frihetsgruppen » - de konservative republikanerne i Representantenes hus som bidro sterkt til å stanse helsereformen.
AP170327 Men han må si til [ frihetsgruppen ] at han ikke kan jobbe med dem.
AP170327 Det hører med til historien at noen av republikanernes viktigste støttespillere, inkludert Heritage Foundation og de styrtrike Koch-brødrene, oppmuntret frihetsgruppen til ikke å la seg rokke av press fra presidenten.