VG171209 - Vår regjering har tre muligheter for flertall, men all offentlig debatt bygger på og fremsetter en holdning om at regjeringen alltid er avhengig av V/KrF.
AP171208 - Han fremsetter udokumenterte påstander.
SA171129 november fremsetter miljøjournalist Odd Idar Pihlstrøm påstander om Klimarealistene som krever oppklaring.
DA171118 Vi vet at risikoen for at folk fremsetter krenkelser, øker med alkoholkonsumet, sier Nilsson til Dagsavisen.
DA171118 Vi vet at risikoen for at folk fremsetter krenkelser, øker med alkoholkonsumet, sier Nilsson til Dagsavisen.
DA171118 Mener risikoen for at folk fremsetter krenkelser, øker med alkoholkonsumet. d ¶
DB171104 Hva slags krav Kirkemo og lillebroren fremsetter , er foreløpig ikke kjent.
VG171102 Alle de 21 utøverne fremsetter ulovlige påstander om effekt på behandlingen.
VG171030 * 1 To av bildene fremsetter også direkte trusler mot mesterskapet og at det vil komme angrep på arenaene.
VG171027 Politimannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, ønsker ikke å kommentere påstandene politimannens ekskone fremsetter i denne artikkelen.
VG171021fremsetter den tidligere legen konkrete dopingbeskyldninger mot idrettsmiljøet i hjemlandet.
SA171021fremsetter den tidligere legen konkrete dopingbeskyldninger mot idrettsmiljøet i hjemlandet.
DB171021fremsetter den tidligere legen konkrete dopingbeskyldninger mot idrettsmiljøet i hjemlandet.
AP171021fremsetter den tidligere legen konkrete dopingbeskyldninger mot idrettsmiljøet i hjemlandet.
AP171009 Folkeretten innehar ikke noe generelt forbud mot at en region eller et folk fremsetter en erklæring av uavhengighet fra en stat.
AA170926 Men for å underbygge de påstandene jeg fremsetter ; så kan jeg fortelle at det er pleiere som har kommet bort til meg og fortvilet bedt meg om å gjøre noe for å få orden på dette.
DA170913 - Med de provokasjonene SAS fremsetter i mediene, ser det ikke lyst ut for en løsning.
AA170913 - Med de provokasjonene SAS fremsetter i mediene, ser det ikke lyst ut for en løsning.
DB170911 Vi finner det både oppsiktsvekkende og trist at en partipolitiker fremsetter påstander som ikke er korrekt - og det på selveste valgdagen.
DB170911 På selveste valgdagen publiserer Dagbladet en kommentar av spaltist Jonas Bals, som også er Jonas Gahr Støres nære rådgiver, der han fremsetter grove og feilaktige påstander om NHO-foreningene Sjømat Norge og NHO Service.
DB170809 - Klagerne er generelt sett flinke til å fylle ut klageskjema, men viktig at det fremgår tydelig hvilket krav de fremsetter , sier Katrine Heier i Norsk Reiselivsforum.
DA170807 Hva med løgner ? - Fremsetter du en løgn, og du vet at det er en løgn, tenker jeg at noen skal måtte stoppe det og påpeke det.
AP170702 juni fremsetter Joacim Lund lettvinte og til dels feilaktige påstander rundt loven som gir rett til selvbestemt juridisk kjønn.
AP170625 De fremsetter påstander uten dekning, sier han.
AP170625 De fremsetter påstander uten dekning, sier han.
NL170621 Når lederartikler stadig bruker karakteristikker som selvskudd og strategiske feilgrep, og fremsetter krav om offentlig unnskyldninger ?
NL170621 Kommentaren fremsetter følgende påstander om konsekvensene av en omorganisering : ¶
AP170621 | Ukritisk fremsetter mediene påstander om strukturelt urettferdig behandling av muslimske minoriteter Nina Hjerpset-Østlie ¶
BT170608 I hørespillet fremsetter Mx, som jobber med en artikkel til et oppslagsverk om øyets evolusjon og fremtid tre påstander : 1 ) Vi vil se alene, men det samme. 2 ) Verden er i ferd med å bli usynlig. 3 ) Med tiden kommer øyet til å trekke seg tilbake.
VG170607 Fremsetter du en twitteroppfordring til å brenne kirker kl. 11 på søndag, og jeg retwitrer den, har også jeg oppfordret til dette ulovlig.
AP170607 - Thommessen fremsetter udokumenterte påstander.
AP170607 - Thommessen fremsetter udokumenterte påstander.
AP170529 Flere sterke påstander Schiøtz fremsetter bør ses i sammenheng med hans forsvareroppdrag i en pågående korrupsjonsetterforskning som han mener for lengst burde vært stoppet.
AP170529 Flere sterke påstander Schiøtz fremsetter bør ses i sammenheng med hans forsvareroppdrag i en pågående korrupsjonsetterforskning som han mener for lengst burde vært stoppet.
SA170519 - Det er ingen rød tråd mellom de verdiene som skiforbundet fremsetter i sitt skipolitiske dokument og det som praktiseres i norsk barne- og ungdomsidrett, sier Henrik Pay som er sportslig leder i Holmen IF Langrenn i Asker.
AP170519 - Det er ingen rød tråd mellom de verdiene som skiforbundet fremsetter i sitt skipolitiske dokument og det som praktiseres i norsk barne- og ungdomsidrett, sier Henrik Pay som er sportslig leder i Holmen IF Langrenn i Asker.
AA170328 Rødseth fremsetter i sin kronikk kritikk til store superbusser med hensyn til kostnader, komfort og fremkommelighet.
SA170327 mars : På Røsthavet, i baugen på hvalskuta « Gamle Lofotværing », fremsetter SV-leder Audun Lysbakken sitt ultimatum : ¶
AP170327 mars : På Røsthavet, i baugen på hvalskuta « Gamle Lofotværing », fremsetter SV-leder Audun Lysbakken sitt ultimatum : ¶
DB170322 Men når noen fremsetter ( angivelige ) faktaopplysinger, bør det være intervjuerens oppgave å kontrollere at disse opplysningene faktisk er korrekte ( eller i det minste kan være korrekte ) - ikke bare opptre som mikrofonstativ og dermed bidra til at en artikkel om misvisende vinklinger, ender opp med å direkte feilinfo
AP170213 Derfor må det være en jernlov i saklig debatt at det er den som fremsetter en påstand som har bevisbyrden.
VG170211 - Der fremsetter Zebrowski blant annet sine påstander om at « jødekommunistene » for en stor del har kontrollert makten i Polen de siste 25 årene etter murens fall.
DB170201 - Jeg har generelt ikke noe problem med at artister fremsetter tekster med seksuelt og kvinneobjektifiserende tekster, men jeg mener det er et stort problem at slike tekster blir fremført for ungdom under 18 år, sier Hagen.
DB170108 Klagene behandles på samme grunnlag uavhengig av hvem som fremsetter klagen, sier Anne B.
AP161218 » Listhaug har kommet med faktabaserte argumenter for å begrense innvandringen, mens kritikeren fremsetter ubegrunnede karakteristikker av henne.
AP161005 Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
SA160513 Dette er tull, det er latterlig å høre, sier Legkov, som mener at de som fremsetter slike påstander bør saksøkes.
BT160513 Dette er tull, det er latterlig å høre, sier Legkov, som mener at de som fremsetter slike påstander bør saksøkes.
AP160513 Dette er tull, det er latterlig å høre, sier Legkov, som mener at de som fremsetter slike påstander bør saksøkes.
AP160509 Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
AP160427 - Det at partier fremsetter sine primærstandpunkter, det er en del av den politiske debatten, sier Høyres Ingjerd Schou og sikter til uttalelser fra Frp.
SA160314 Det finnes mest sannsynlig tilfeller der boligkjøper, den som fremsetter kupptilbudet, vurderer feil og tar hardere i enn nødvendig.
AP160314 Det finnes mest sannsynlig tilfeller der boligkjøper, den som fremsetter kupptilbudet, vurderer feil og tar hardere i enn nødvendig.
AP160218 Om de fremsetter oppfordringer om terror eller vold, er det naturligvis en annen sak.