SA171212 På initiativ fra Ap går en enstemmig kommunalkomité inn for å be regjeringen om legge fram en modell for økt bruk av digitale læremidler når revidert nasjonalbudsjett fremmes til våren.
BT171211 Likevel ser vi at dette fremmes nå som endelig forslag i sluttføring av budsjettbehandlingen.
SA171208 Helt til siste slutt var det uavklart om Hagen kunne fremmes som kandidat eller ikke.
SA171208 - Valgbar betyr ikke at man ikke kan fremmes som kandidat.
DN171208 - Kan KrF bli en joker dersom forslaget fremmes ?
DN171208 Kan Heffermehl fremmes som motkandidat til Hagen dersom stortingsflertallet vedtar at Hagens kandidatur ikke kan fremmes ?
DN171208 Kan Heffermehl fremmes som motkandidat til Hagen dersom stortingsflertallet vedtar at Hagens kandidatur ikke kan fremmes ?
VG171207 - Vi får flertall for å kartlegge alle pengestrømmer i offentlig finansiert velferd, inkludert bruk av skatteparadis, og at det skal fremmes forslag om hvordan vi kan hindre dette.
SA171207 Fredag skal Stortinget først stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke.
SA171207 Når Stortinget fredag skal ta stilling til hvem som skal utnevnes til Nobelkomiteen, vil flertallet kreve at man først skal stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke.
SA171207 - Frp kan på et senere tidspunkt fremme forslag om kandidater som er valgbare til komiteen og ha en forventning om at den som da fremmes , vil bli valgt, sier Thommessen.
DN171207 Flertallet på Stortinget har bedt om at Stortinget først skal stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke.
DN171207 - Frp kan på et senere tidspunkt fremme forslag om kandidater som er valgbare til komiteen og ha en forventning om at den som da fremmes , vil bli valgt, sier Thommessen.
DN171207 Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier partiet holder fast ved sin kandidat, og at det fortsatt er mulighet for at han kan fremmes i Stortinget.
DB171207 Når Stortinget fredag skal ta stilling til hvem som skal utnevnes til Nobelkomiteen, vil flertallet kreve at man først skal stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke.
DB171207 Han levner selv ikke så mye håp til sin egen plass i Nobelkomiteen, men er likevel spent på hvordan Stortinget vil håndtere avstemmingen om en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke.
DA171207 Når Stortinget fredag skal ta stilling til hvem som skal utnevnes til Nobelkomiteen, vil flertallet kreve at man først skal stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke.
DA171207 - Frp kan på et senere tidspunkt fremme forslag om kandidater som er valgbare til komiteen og ha en forventning om at den som da fremmes , vil bli valgt, sier Thommessen.
DA171207 Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier partiet holder fast ved sin kandidat, og at det fortsatt er mulighet for at han kan fremmes i Stortinget.
BT171207 Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier partiet holder fast ved sin kandidat, og at det fortsatt er mulighet for at han kan fremmes i Stortinget.
NL171206 Prosjekt skal fremmes i Nordisk Samarbeidsforum for jernbane i 2018 ¶
DN171205 Det mest sannsynlige utfallet er at Hagens kandidatur avvises av stortingsflertallet med henvisning til det nye reglementet - uten at det fremmes en motkandidat.
DB171205 Altså ligger Hagen bare an til å miste sin forespeilede plass i komiteen dersom det fremmes en motkandidat, mener Frp.
DA171204 Ved personvalg i Stortinget er det nemlig slik at det holder med én stemme, dersom det ikke fremmes en motkandidat.
DA171204 Ved personvalg i Stortinget er det nemlig slik at det holder med én stemme, dersom det ikke fremmes en motkandidat.
DB171203 Loven vil kunne hindre politiet fra å uttale seg om hvorvidt det bør fremmes tiltaler mot personer som innehar offentlige verv.
AA171130 Forslaget skal fremmes i en interpellasjon i bystyret 7. desember og vil bli utformet slik at det ikke nødvendigvis skal gjelde alle historiske bygninger.
AP171129 Forslaget fremmes torsdag, og havner etter hvert hos presidentskapet.
AP171129 Barne- og familiedepartementet opplyser at saken fremmes til våren og at fedrekvoten økes fra ti til fjorten uker for barn født etter 1. juli neste år.
DB171128 Så får vi se hva som skjer neste gang, når det fremmes forslag om en kandidat vi ikke har sansen for.
SA171127 Med mindre dårlig nytt dukker opp, fremmes Rogfast i Stortinget før jul - med en arm til Kvitsøy.
DA171127 Loven vil kunne hindre politiet fra å uttale seg om hvorvidt det bør fremmes tiltaler mot personer som innehar offentlige verv.
AP171127 Loven vil kunne hindre politiet fra å uttale seg om hvorvidt det bør fremmes tiltaler mot personer som innehar offentlige verv.
AP171126 46-47 ), og det skal « fremkomme tydelig at det er de universelle menneskerettighetene som fremmes ».
NL171124 I det 7-sider lange brevet som er undertegnet av to saksbehandlere på Sametinget, fremmes flere tilføyelser av politisk karakter til planprogrammet og ber om at kommunen utreder at " Tromsø skal ha som målsetting å utvikle en tydelig samisk orientert by gjennom avtaler med Sametinget ".
BT171124 Nyskapende arkitektur skal fremmes .
BT171124 Gode levekår skal fremmes .
AP171121 Forslag om riksrett fremmes tirsdag ¶
AP171121 En av anklagene som fremmes i riksrettsforslaget, og som deles av folket, er at presidenten rett og slett er for gammel, slik denne demonstranten utenfor parlamentet poengterer.
DN171120 Frp skal de neste dagene diskutere hva de gjør hvis det fremmes en motkandidat i stortingssalen til Carl I.
DN171120 Frp skal de neste dagene diskutere hva de gjør hvis det fremmes en motkandidat i stortingssalen til Carl I.
DB171120 Så får vi se hva som skjer neste gang, når det fremmes forslag om en kandidat vi ikke har sansen for, sier en kilde.
DB171118 Når rettshjelperne får endret vedtakene i 40 prosent av sakene som fremmes for retten, og det i løpet av 2016 er to rettskraftige dommer fra norske domstoler som fastslår at staten bryter folkeretten burde man styrke rettshjelpstiltakene, ikke svekke dem.
DB171117 Før oppropet rundes av med navnene til alle som har undertegnet, fremmes det også en rekke krav til alle i bransjen.
AA171116 Før oppropet rundes av med navnene til alle som har undertegnet, fremmes det også en rekke krav til alle i bransjen.
AA171116 Før oppropet rundes av med navnene til alle som har undertegnet, fremmes det også en rekke krav til alle i bransjen.
DB171114 Forslaget om revurdering av asylsaker, er ett av mange forslag som fremmes i Stortinget i dag.
DN171113 Han mener lovforslaget som nå fremmes , er et viktig skritt som viser at britene har en pragmatisk tilnærming til å få orden i eget hus når de forlater EU.
DN171113 Han mener lovforslaget som nå fremmes , er et viktig skritt som viser at britene har en pragmatisk tilnærming til å få orden i eget hus når de forlater EU.
DB171113 Han mener lovforslaget som nå fremmes , er et viktig skritt som viser at britene har en pragmatisk tilnærming til å få orden i eget hus når de forlater EU.
VG171111 Og igjen fremmes påstander om politisk overstyring.
NL171107 SRUII la frem NOU 2007:13 « Den nye sameretten » som utreder land og vannrettigheter syd for Finnmark og hvor det fremmes forslag om å lovfeste en plikt for staten, fylkene og kommunene til å konsultere Sametinget.
AA171106 Indre motivasjon for læring og positiv adferd fremmes gjennom tillit, respekt og ansvar.
AA171106 Reformene som fremmes slutter Ap seg stort sett til.
VG171104 Statssekretær i Finansdepartementet, Tore Vamraak, skriver i en e-post til VG at forslaget er under behandling, og at det også skal fremmes for Stortinget før det eventuelt blir en realitet.
VG171104 De endelige forslagene vil på vanlig måte sendes på offentlig høring før lovforslag eventuelt fremmes for Stortinget, skriver han.
SA171104 Et endelig forslag vil sendes ut på høring før det eventuelt fremmes for Stortinget.
AP171104 Ifølge kilder i Venstre fremmes det ikke noen forslag om dette i partiets alternative budsjett, siden departementet ikke klarer å forutse konsekvensene.
NL171102 På nytt fremmes krav om en russisk redningsbase på Svalbard.
AP171102 Presidentens « America First»-politikk, der amerikanske interesser skal fremmes på en langt mer aggressiv måte enn tidligere, har gjort mange allierte i regionen nervøse.
AP171025 Første gang henviser man til Lysne-utvalget eller sårbarhetsutvalget ( NOU 2015:13 ), der det fremmes ønske om et valgfag i programmering.
VG171024 At denne tankemåten fremmes mest aktivt av mennesker som påstår de kjemper den gode sak, for toleranse og mangfold, er et av vår tids største paradokser.
SA171024 Kravet om totalforbud fremmes i en resolusjon som tirsdag fikk flertall i plenum i EU-parlamentet.
AA171024 Det står og faller med holdningene, budskapene og verdiene som spres og fremmes .
VG171023 Og det betyr at det bør fremmes et forslag med raskest mulig virkning.
DN171020 Erstatningskravene kan i tillegg fremmes opptil tre år etter hotellbesøket.
AP171019 I budsjettet skriver Regjeringen at de forventer at Statoil, som er operatør for utbyggingen, leverer plan for utbygging og drift i høst, og at saken fremmes for Stortinget til våren.
VG171018 Anklagene som fremmes , dersom de medfører riktighet, er så alvorlige at det synes utenkelig at vinnerkonseptet « Adapt » uten videre kan realiseres.
VG171014 Det fremmes som en idé, faktisk, for både kvinner og menn, å være feminister.
VG171010 Det er alvorlige anklager som indirekte fremmes .
DA171010 En lang rekke av forslagene som fremmes i dag vil ikke føre til økte utgifter overhodet, sier Arnstad.
DA171010 En lang rekke av forslagene som fremmes i dag vil ikke føre til økte utgifter overhodet, sier Arnstad, som mener det er opp til regjeringen å håndtere det parlamentariske grunnlaget.
DA171010 En lang rekke av forslagene som fremmes i dag vil ikke føre til økte utgifter overhodet, sier Arnstad.
AA171010 En lang rekke av forslagene som fremmes i dag vil ikke føre til økte utgifter overhodet, sier Arnstad.
AP171009 Venstre kan sikre flertall for Ap-forslag om økt fedrekvote når forslaget fremmes i trontaledebatten.
AA171006 Vi er overrasket og skuffet over at Høyre foreslår gjenvalg av den sittende presidenten, all den tid det er tradisjon for at det fremmes en samlende kandidat, sier SV-leder Audun Lysbakken.
AA171006 Det hører med til sjeldenhetene at det fremmes en motkandidat når Stortinget skal stemme over hvem som skal være stortingspresident - en stilling som i rang står som nummer to etter kongen.
AP171003 - SV vil ta stilling til saken når de ser hvilke kandidater som fremmes , opplyste kommunikasjonssjef Siri Gjørtz samtidig til NTB.
AP170929 Vi stemte for Venstres forslag om at så store og viktige saker for byen må fremmes som reguleringssaker som går grundig til verks, og ikke som byrådet har gjort denne gangen med en forenklet byggesak.
AA170929 SV vil ta stilling til saken når de ser hvilke kandidater som fremmes , opplyser kommunikasjonssjef Siri Gjørtz til NTB.
DA170923 Selv om KrF nå er i samtaler med regjeringspartiene og Venstre om politikk og samarbeidsform, avviser ikke Hareide å stemme for politikk som fremmes av opposisjonen i Stortinget.
DA170920 Derfor er brannsjefene som er representert i bransjestyret for beredskap, brann og redning i KS Bedrift opptatt av at debatten rundt dette fagområdet er faktabasert, og at det ikke fremmes påstander som ikke medfører riktighet og som kan bidra til å skremme innbyggerne.
DA170919 Forslaget som i kveld fremmes av Sørensen og MDG i formannskapet, lyder som følger : « Planområdet utvides til også å gjelde hele Strømsøbrua t.o.m. krysset i Telthusgata og skal omfatte en helhetlig plan for bedre fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.
VG170917 Det må fremmes mer bevissthet rundt dette temaet gjennom dokumentasjon, informasjon og større forebyggende kampanjer.
NL170913 Forslag om endringer skal fremmes i en stortingsperiode, og kan først vedtas i neste.
AP170906 Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi skal behandles samlet og det skal fremmes et helhetlig forslag for bystyret.
AP170906 Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi skal behandles samlet og det skal fremmes et helhetlig forslag for bystyret.
DA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AP170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170904 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AP170903 - Forslagene om Smestad og Nedre Grefsen fremmes i sammenheng med at vi fremmer et forslag om å revidere småhusplanen for blant annet å legge til rette for lavere utnyttelse enn i dag på den enkelte tomt, sier Pia Farstad von Hall ( H ).
AP170902 I dokumentet fra utenriksdepartementet heter det at de ikke kan bekrefte eller avkrefte eksistensen av andre former for avlytting, ettersom det i søksmålet fra American Oversight også fremmes generelle påstander om avlytting.
NL170901 Vi anbefaler en arbeidsform der Sametinget og Regjeringen har samråd før det fremmes en proposisjon ( ikke bare en melding ) slik kommuneproposisjonen følges opp i statsbudsjettet.
DB170901 Vi som kaller oss liberale har i alle år pleid å skryte av at vi ikke vil forby alt vi ikke liker, at konseptet ytringsfrihet er meningsløst om det ikke gjelder ekstreme og ubehagelige utsagn og at de må fremmes i åpne forum for at de skal bli motsagt.
DB170901 Det fins knapt debatt på stedene der hatytringene daglig fremmes , og det er ikke bare haternes skyld.
DA170831 Dermed kom Stavanger tingrett til at rettsmøtet for behandling av konkursbegjæringen kunne fremmes uten forkynning for skyldneren.
AP170824fremmes de tidligere regjeringspartnerne SV og Sp som de mest aktuelle kandidatene til en ny regjering etter høstens valg.
AP170824fremmes de tidligere regjeringspartnerne SV og Sp som de mest aktuelle kandidatene til en ny regjering etter høstens valg.
AA170824 Der opprettholdes ikke bare innsigelsen fra 2015, men det fremmes også en ny innsigelse.
DB170823 Men når det fremmes forslag er de automatisk imot.
VG170819 Oslo tingrett har, under noe tvil, kommet til at saken skal fremmes selv om det er vanskelig å fastslå at barnet befinner seg i Norge nå.
VG170810 Gjennom å drive aktiv idrett sammen fremmes fellesskap og folkehelse, uansett nivået på den fysiske utfoldelsen.
NL170809 Det betyr imidlertid ikke at alle forslag som fremmes om økte støttesatser og mer penger er gode, eller at det ikke forekommer misbruk av trygdeordninger.
DB170809 Blant de som fremmes på Documents nettsider er kulturpessimistiske Asle Toje - forsker ved Nobelinstituttet, forfatter av Jernburet.
NL170808 Vi i mediene bør i større grad være opptatte av hvilken type budskap som fremmes fra religiøse ledere - også i moskeene - på små og store steder i Norge.
DB170805 Innlegget har vakt stor oppsikt i internasjonale medier, og mange roser Duff for å være en viktig stemme i en uhyrlig aktuell debatt omkring det uoppnåelige idealet som ofte fremmes av blant andre popstjerner og kjendiser.
AA170727 En kilde i Centerpartiet reiste også tvil om hvorvidt det bør fremmes mistillitsforslag mot forsvarsministeren.
AA170727 De borgerlige partiene i Sverige er splittet i synet på om det skal fremmes mistillitsforslag mot forsvarsminister Peter Hultqvist.
AA170727 En kilde i Centerpartiet reiser også tvil om hvorvidt det bør fremmes mistillitsforslag mot forsvarsministeren.
AA170727 De borgerlige partiene i Sverige er splittet i synet på om det skal fremmes mistillitsforslag mot forsvarsminister Peter Hultqvist.
DB170721 Ikke minst fordi mange i Polen mener at regjeringens forslag fremmes i kjølvannet av Trumps besøk til Warszawa tidligere i måneden, for å understreke at Polen har internasjonal støtte.
AA170720 I begynnelsen av juni avviste Borgarting lagmannsrett storbankens krav om at sakene må fremmes på individuell basis, men avgjørelsen ankes nå til Høyesterett, ifølge Dagens Næringsliv.
DA170718 Disse reglene sier at det ikke kan fremmes innsigelse til en plan der det har vært, eller kunne vært, fremmet innsigelse til en tidligere plan som er nyere enn 10 år.
NL170706 juli, fremmes grove beskyldninger og feil vi verken kjenner oss igjen i eller kan la stå uimotsagt.
NL170704 Se forslag til §13, s 56 i " Den nye same-retten " hvor det også i tillegg fremmes forslag om å skrive inn konsultasjonsplikt i flere hjemmelslover.
DN170621 - Mens mistillit fremmes mot stortingspresidenten for Stortingets byggesprekk på 700 millioner kroner, slipper oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) unna med multi-milliard-sprekker på norsk sokkel.
DB170621 Gulating lagmannsrett besluttet altså at de fire ankene ikke skal fremmes i nye forhandlinger.
AP170621 Bred gjennomgang av lover og forskrifter for å gi de ulike tjenestene veiledning om hvordan « barnets beste » skal fremmes .
DA170620 Ordfører Tore Opdal Hansen har ikke selv svart på Dagsavisen Fremtidens henvendelser om denne saken, men økonomi- og eierskapsdirektør Paul Røland skriver i en e-post dette svaret på kritikken som fremmes : ¶
DB170615 Men når debatten fremmes på et fryktgrunnlag, har det negativ effekt både for enkeltmennesker som er avhengige av internasjonal beskyttelse og for samfunnene som tar imot flyktninger.
VG170607 Representantforslaget fra fire av Arbeiderpartiets justispolitikere fremmes for Stortinget torsdag morgen.
VG170607 Fordi det er kort tid til Stortinget trer fra hverandre før sommeren, fremmes Arbeiderpartiets forslag i tråd med Stortingets forretningsorden paragraf 39 C.
DA170606 Forslaget fremmes så i bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag om bilfritt sentrum, og vil komme opp i bystyret 21. juni.
NL170602 Allerede i oktober 2015 ba styret om at det skulle fremmes en sak om reorganisering av UiT.
DN170602 Lagmannsretten avviste DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
DN170602 Før hovedsaken kan komme opp, må det avklares om saken kan fremmes som et gruppesøksmål eller om hver enkelt kunde må kjøre en rettsprosess.
DB170602 Lagmannsretten avviste DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
AA170602 Lagmannsretten har avvist DNBs krav om at sakene må fremmes på individuell basis.
BT170601 KREVER PILS : Sondre Hansmark Persen ( V ) og Tobias Strandskog ( H ) forventer at stortingspolitikerne deres stemmer ja til alkohol i park når forslaget fremmes av Frp i Stortinget.
VG170529 Vi bør ha en skole der slike enkeltsjeler verdsettes, fremmes og ideene deres settes i et system slik at de ikke forsvinner når den ene ildsjelen slutter eller er utbrent.
AA170529 Gjennom å sette høye klimakrav i norske anbud på ferjer og hurtigbåter, fremmes norsk industri sin konkurranseevne ovenfor konkurrenter i andre land.
DB170525 Deretter vil EMD ta stilling til om saken skal fremmes for videre behandling.
VG170521 Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.
DB170520 De fremmes av alt fra de mest marginale til de mektige, og ikke alltid fordi de blir trodd.
SA170519 Regjeringen har endret praksis for trygdeoppgjørene, som nå først skal fremmes som egen sak til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet om høsten.
VG170514fremmes altså et rasjonale som med juridisk oppfølging vil gjøre det vanskelig, for ikke å si umulig for jøder å være jøder under et slikt strafferegime.
AP170511 Begrunnelsen oser av mistillit til Stortingets eget kontrollorgan, for det er av hensyn til PSTs kilder at lovendringen fremmes , skriver Harald Stanghelle.
VG170510 Vi ønsker at det fremmes krav om at alle som jobber for bemanningsselskaper skal ha arbeidsavtale.
DN170509fremmes det samme kravet under LO-kongressen.
DA170509fremmes det samme kravet under LO-kongressen.
DA170509 Kontaktpunktet konkluderte nylig med at saken skal fremmes til videre behandling, og har nå tilbudt seg å mekle mellom partene i den betente konflikten.
VG170501 I tillegg fremmes krav om en enda kortere arbeidsdag, selv om kravet om 8-timersdagen tok nærmere et hundre år å få gjennom.
SA170427 - Noen av påstandene er aggressive og det fremmes påstander som ikke er korrekte.
BT170427 - Noen av påstandene er aggressive og det fremmes påstander som ikke er korrekte.
AA170424 Krav må fremmes til bostyrer innen 22. mai.
VG170421 - Jeg har et intenst ønske om at Ap skal snu, og hvis de gjør det, skal jeg stå klar på mandag med et forslag om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret som kan fremmes raskt på Stortinget, sier Skei Grande.
VG170420 - Mistillitsforslag fremmes i Stortinget, og det kommenterer jeg i Stortinget og ikke i mediene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til VG.
SA170419 - Vi kommenterer ikke et mistillitsforslag før det eventuelt fremmes i Stortinget.
DB170419 - Mistillitsforslag fremmes i Stortinget og jeg vil besvare det der, sier Vidar Helgesen.
DA170419 - Vi kommenterer ikke et mistillitsforslag før det eventuelt fremmes i Stortinget.
AA170419 - Vi kommenterer ikke et mistillitsforslag før det eventuelt fremmes i Stortinget.
AA170418 - Jeg registrer at forslaget fremmes fordi Ap taper velgere til Senterpartiet.
BT170412 Regjeringens synspunkter fremmes nå i det pågående arbeidet med nytt fornybardirektiv.
AA170412 Bøndenes krav fremmes over påske ¶
AP170411 Bøndenes krav fremmes over påske ¶
AP170411 Bøndenes krav fremmes over påske ¶
VG170410 Forslaget om nasjonal eiendomsskatt-stans skal fremmes på Frps landsmøte 6. - 7. mai, sier han.
DB170405 Nikab bør ikke forbys, men den bør heller ikke fremmes , og den bør møte motstand.
DB170404 Professor Peter Thomas Ørebech får redegjøre for sine synspunkter på grensehåndteringen uten at alternative synspunkter fremmes .
DB170401 Etter planen vil proposisjonen fremmes for Stortinget i juni 2017.
VG170330 Det er en trend at ekstreme synspunkter i begge ender av den politiske skalaen fremmes i offentligheten i begge ender.
DA170330 - Vi er nødt til å ta på alvor de alvorlige bekymringene som nå fremmes fra elever og foreldre som har opplevd mobbing på kroppen.
AP170329 Sanner vil altså at det fremmes et endringsforslag til Grunnloven i neste stortingsperiode, basert på utvalgets arbeid som skal være ferdig i 1919.
DB170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
DA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
AA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
DB170327 ¶ MENSTRUASJONSFRI : I Italia fremmes nå et lovforslag om at kvinner skal kunne ta ut tre fridager hver måned i forbindelse med menstruasjon.
DA170327 - Det fremmes påstander om at vi forsøker å svekke norske sjømenn.
DB170320 Samfunnet må endres og realiteten må fremmes !
DA170319 Det er fremmes for oss, men ikke like fremmed alle steder i verden.
DA170313 I tider med høy ledighet fremmes det ofte forslag til enkle løsninger.
AA170313 Forslaget om lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet fremmes i bystyret på tirsdag.
AP170312 Det fremmes sterke og begrunnede mistanker om at de offisielle tallene for vekst kan være høyere enn den reelle situasjonen skulle tilsi, og ikke minst er ekspertene bekymret for at den kraftige økningen i Kinas gjeld skal føre til « nedsmelting ».
DB170308 Merkelig nok vil motstanderne av kvinnebevegelsen gjøre kvinnedagen til en dag der antifeministisk politikk fremmes . 8.mars er julekveld for oss som setter kvinnesak foran det meste, og det er i 8.mars-toget kvinnekampen manifesteres. 8.mars handler om en overordnet forståelse og kunnskap om kvinnens plass i menneskets historie.
AA170307 Anklagene fremmes tirsdag i Le Canard Enchainé, som også i vinter sto bak de første avsløringene som førte til at Fillon etterforskes for misbruk av offentlige midler.
VG170303 Han opplyser at forslaget fremmes i Stortinget neste uke.
AA170301 Virksomheten har egne interne sykkelkonkurranser og sykling som aktivitet fremmes i alle sammenhenger, ifølge juryen.
DA170224 Stavanger tingrett kom til at saken skulle fremmes og at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot selskapet som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
AP170221 Krav om mer politi, mer kameraovervåking og strengere straffer for bråkmakerne fremmes både av politikere og også på lederplass i de største avisene.
SA170220 Foreløpig siste løfte fra departementet var at det skulle fremmes for Stortinget før jul 2016.
SA170220 Det begynner faktisk å haste også, både fordi det må fremmes for Stortinget før påske for å rekke behandling før sommeren, men mest av alt fordi vi er så veldig klar for å komme i gang.
AA170218 Regjeringen har fått inn rundt 1.300 høringssvar, og departementet arbeider nå med en lovproposisjon som skal fremmes for Stortinget til behandling i løpet av vårsesjonen.
DB170217 Fra 2014 og frem til i fjor, måtte farskapstvister tas opp innen barnet var tre år, og kravet måtte fremmes innen ett år fra mistanken først var fattet.
AA170217 I meldingen fremmes en rekke tiltak regjeringen mener skal sikrevekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.
AA170215 Tilsvarende argumenter kan fremmes i forhold til psykologi og prosessen rundt planlegging av nytt bygg for psykisk helse.
FV170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
FV170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
AP170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
AP170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
AP170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen.
AA170208 Justis- og beredskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at arbeidet med ny våpenlov sees i sammenheng med revisjonen av EUs våpendirektiv, men sier de tar sikte på at ny våpenlov fremmes i løpet av vårsesjonen. ( ©NTB ) ¶
DB170202 Spørsmål om sammenslåing fremmes for rådgivende folkeavstemming høsten 2017.
DB170202 Etter setningen over, slås det også fast at « spørsmål om sammenslåing fremmes for rådgivende folkeavstemming høsten 2017 », men at denne folkeavstemningen ikke blir avholdt « hvis Spydeberg innlemmes i den nye kommunen våren 2017 ».
AP170202 Dersom forslaget fremmes , står norske redaktører klare til å ønske det velkommen.
AP170202 Følelser er viktige når et budskap skal fremmes .
SA170201 Dersom landsmøtet vil ha andre kandidater enn de som valgkomiteen har innstilt, må dette fremmes som forslag på landsmøtet.
BT170201 Dersom landsmøtet vil ha andre kandidater enn de som valgkomiteen har innstilt, må dette fremmes som forslag på landsmøtet.
SA170127 Høyesteretts ankeutvalg skal ta stilling til om anken skal fremmes .
DN170126 Forslaget er ett av mange som fremmes i rapporten som legges fram på et frokostseminar i regi av Finansforbundet torsdag morgen.
AP170125 Saken mot Trump fremmes i en føderal rett i New York av organisasjonen CREW, der både Eisen og Painter sitter i styret.
AP170125 Saken mot Trump fremmes i en føderal rett i New York av organisasjonen CREW, der både Eisen og Painter sitter i styret.
BT170116 - Hvis det fremmes et mistillitsforslag, må vi gå grundig gjennom det og vurdere om det er grunnlag for mistillit, som er det sterkeste virkemiddelet vi har i Oslos parlamentariske system.
AP170116 Nå har vi levert forslaget til bystyret, og det vil få byrådens kommentar før det fremmes i komiteen.
AP170116 - Hvis det fremmes et mistillitsforslag, må vi gå grundig gjennom det og vurdere om det er grunnlag for mistillit, som er det sterkeste virkemiddelet vi har i Oslos parlamentariske system.
DB170107 Et annet argument, som også fremmes av Senterpartiets Kjersti Toppe, er at eggdonasjon skaper et skille mellom biologisk og sosial mor.
DN170106 Kongressen vil bli bedt om å sørge for at det settes av nok penger til å drive saken videre, men uten at det fremmes et eget lovforslag om oppføring av en stor, ny grensemur.
AP161229 Dette gjelder søknader som fremmes etter 1. januar.
AP161122 Hun forteller at Frp vil foreslå at ordningen behovsprøves og at det fremmes en sak for bystyret slik at hele sakskomplekset blir belyst.
AP161006 Det fremmes ingen forslag om det.
AP161006 Det fremmes ingen forslag om det.
AP161006 Det fremmes ingen forslag om det.
AP160909 I tillegg fremmes det en sak til politisk behandling om eksisterende vedtak om bosetting skal endres, skriver ordfører Lars Erik Hyllvang ( Sp ).
AP160608 Ytringsfrihet kan bare fremmes gjennom handling, den er noe vi må kjempe for hver dag.
AP160428 Det kan skje fra høsten 2021 - fordi de er så tidlig ute at grunnlovsendring kan fremmes i år.
AP160424 Vi ønsker åpenhet om politikk som fremmes .
DA160330 Men når saken skal fremmes , må de aktuelle miljøkonsekvensene vurderes nøye.
AP160324 En bønn for kjærlighet og fred, som kun kan fremmes gjennom humanistiske verdier som vi finner ( som Aarseth selv skriver ) i alle verdens religioner og livssyn.
AP160128 Men det er ingen blankofullmakt, og vi vil selvsagt vurdere Regjeringens forslag når de fremmes .
AP160120 I Sveits må dette fremmes som en sak i nasjonalforsamlingen.