DB171212 I dette tilfellet er det vi som sitter på fakta og kunnskap mens staten har gått inn i en slags faktaresistent følelsesboble, framholder han.
BT171212 Intervjuene styrker FNs påstand om at voldtekt er blitt brukt som « et bevisst terrorverktøy » for å utrydde den muslimske minoriteten, framholder AP.
DA171211 - Regjeringen skal nå komme tilbake til Stortinget med en framdriftsplan for hvordan den kan få dette til, framholder Venstre-representanten.
DB171209 Der har man erkjent at grensehandelen er et nasjonalt problem, og man har i flere omganger redusert avgiftene på særskilte grensehandel-eksponerte varer, framholder Andersen overfor Dagbladet.
DB171208 - Det er et meget stort angrep, helt sikkert det verste på det vi kan huske, framholder FN-talsmann Farhan Haq.
DB171208 - Siden det fortsatt gjenstår noen avklaringer, er det ikke sannsynlig at et vedtak om tildeling vil kunne treffes i løpet av desember, framholder kulturministeren, som legger til at et vedtak skal treffes « så raskt som mulig ».
DA171208 Hamas-lederen Ismail Haniyeh framholder at USA med beslutningen har « erklært krig » mot palestinerne.
DA171207 - Derfor er dette et forslag vi alle bør stå inne for, framholder Raja.
VG171206 Det er derfor viktig at president Trump støttet to-statsløsningen og understreket at Jersusalem-spørsmålet må løses gjennom forhandlinger, framholder Eriksen Søreide.
SA171206 USAs utenriksminister Rex Tillerson framholder at han fortsatt har tro på en israelsk-palestinsk fredsavtale.
SA171206 Stang framholder at « stadig flere vitenskapelige arbeider viser lav klimafølsomhet » for økte CO₂-konsentrasjoner.
DB171206 Både Grøvan og Hareide framholder at KrF i utgangspunktet ønsker at den norske ambassaden flyttes til Jerusalem, men at tidspunktet vil være avgjørende.
DN171202 Rundt hver fjerde journalist i Norge er nå ansatt i NRK, framholder Frp-representanten, som også sitter i Stortingets presidentskap.
SA171201 - Samtidig er det partiene selv som er nærmest til å øke bevisstheten om dette problemet i eget parti og egen stortingsgruppe, framholder han.
VG171130 Ap sier ikke i forslaget eksplisitt hva den nye strafferammen bør være for deling av bilder, men framholder at den minst bør heves til tre år.
DN171130 Og Giske skal få enda en sparereform helt gratis : Halvert sykefravær, sier en ironisk Astrup, som framholder at politiske mål først blir interessante når de fylles med innhold.
DB171130 - I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale mellom fotballforbundet og toppklubbene som sier at NM-finalen skal avslutte sesongen, framholder han.
SA171129 Vi skal nå se på om den skal forlenges eller endres, sier Baltzersen, som framholder at det er et inngripende tiltak å regulere bankenes utlånspraksis.
SA171129 Det er særlig en ekspansiv finanspolitikk som har bidratt til å holde aktiviteten oppe, framholder Baltzersen.
SA171129 - På den måten håper jeg at vi i fellesskap kan sikre at ulike festivaler og arrangementer kan avholdes uten unødvendige inngrep, framholder justisministeren.
SA171129 Med varsler fra Drikkevett-appen kan både hodepine og pinlige situasjoner unngås, framholder Johansen.
DN171129 Med varsler fra Drikkevett-appen kan både hodepine og pinlige situasjoner unngås, framholder Johansen.
BT171129 Med varsler fra Drikkevett-appen kan både hodepine og pinlige situasjoner unngås, framholder Johansen.
VG171128 - Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om, er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, framholder hun.
VG171128 - Hæren sikres dedikert helikopterstøtte, og spesialstyrkene får økt helikopterkapasitet, framholder KrF-leder Knut Arild Hareide.
VG171128 - Det skal også foretas en faglig vurdering og en ny politisk vurdering av Heimevernets behov for mannskap, utstyr og øvelser - samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet, framholder han.
DA171128 - Det skal også foretas en faglig vurdering og en ny politisk vurdering av HVs behov for mannskap, utstyr og øvelser - samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet, framholder han.
AA171128 - Det vi har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om, er at forskriften om hygiene i salong klargjøres, slik at alle frisørbedrifter har like rammevilkår, framholder hun.
DB171127 Hun framholder at utestedet har strukket seg langt for å legge til rette for kunder med funksjonshemninger, i samarbeid med blant andre Blindeforbundet.
VG171124 Selv framholder han at det er snakk om bekjempelse av korrupsjon.
DB171123 - Forskningen i SSB skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empiriske forskningsbaserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen, og kvalitetssikring gjennom internasjonal publisering skal fortsatt være en viktig del av forskningsvirksomheten i SSB, framholder Vikøren.
DA171119 Det skal ikke være noen tvil om at deltakerloven ligger fast, og at vi fortsatt skal ha en fiskereid flåte, framholder Sandberg.
AA171119 Hun framholder at det er viktig å inkludere flere grupper i utdanning og arbeidsliv, samt stimulere til at flere eldre kan stå lenger i jobb.
SA171118 - Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, framholder han.
AA171118 - Det er veldig uvanlig på Stortinget at man blander seg inn i partienes kandidater til valg som Stortinget skal gjøre, framholder Limi.
SA171117 Enkeltpersonen dette gjelder, ble umiddelbart fjernet fra øvelsen av Joint Warfare Centre, og en granskning er på gang, framholder Stoltenberg.
SA171117 Enkeltpersonen dette gjelder, ble umiddelbart fjernet fra øvelsen av Joint Warfare Centre, og en granskning er på gang, framholder Stoltenberg.
BT171117 Leirvaag framholder at det ikke manglet på advarsler fra NTLs tillitsvalgte underveis i prosessen.
VG171116 Det er selvsagt helt feil og har aldri vært hennes intensjon, framholder han på Solbergs vegne.
DB171116 Det er selvsagt helt feil og har aldri vært hennes intensjon, framholder han på Solbergs vegne.
AA171116 Det er selvsagt helt feil og har aldri vært hennes intensjon, framholder han på Solbergs vegne.
DN171115 Han framholder at han representerte et sterkt og selvsikkert Amerika, og at han under turene sine har jobbet for å fremme amerikansk framgang og lederskap.
DB171112 Hun framholder at hun har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd.
DA171112 Blir det ikke budsjettstøtte, må stiftelsen derfor søke midler på annet vis, framholder hun. ( ©NTB ) ¶
DN171111 Hun framholder at Jensens opptreden bidrar til å svekke tilliten til byrået.
DB171111 Hun framholder at hun har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd.
DA171111 Hun framholder at Jensens opptreden bidrar til å svekke tilliten til byrået.
DB171110 Nå må Siv Jensen skjære igjennom og sørge for avklaring, framholder Sp-representanten.
DN171108 At Ap ikke stemte for SVs forslag, hadde med skatteforliket med regjeringen å gjøre, framholder Knutsen.
DB171108 Det har vært mye positivt, framholder Aleksandra Pejkovska.
DA171104 Hun framholder at to andre konferansedeltakere måtte dra ham vekk fra henne. 62-åringen sa under en pressekonferanse lørdag at han selv ikke kan huske hendelsen, men at han tar anklagene veldig seriøst.
DA171101 I dag er gassandelen på nær 60 prosent, og den vil bli større framover, framholder Moen.
DA171027 Selskapet Biogen selv framholder på sin nettside at de « utfører forretning på en etisk måte ».
DA171027 Selskapet Biogen selv framholder på sin nettside at de « utfører forretning på en etisk måte ».
DA171027 Bergh framholder også innvandring og integrering som krevende områder for de to partiene å bli enige om.
DB171024 Regjeringen har også nylig lagt frem en Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff, framholder han.
DB171023 Men det er verdt å få med seg at vi siden i fjor har mer enn halvert størrelsen på smågodteposene våre - noe som vi ser har hatt effekt på salget, framholder Aakvaag Arvin.
DB171023 Kostholdet spiller en viktig rolle i denne problemstillingen, framholder Graff.
DB171023 Det er lov å kose seg iblant, så lenge man spiser mye sunt resten av året, framholder Harald Kristiansen i Coop.
DA171020 I statsbudsjettet for 2018 er det totalt bevilget 723 millioner kroner til fri rettshjelp, framholder Skjøld-Lorange.
DA171020 Han framholder at det fortsatt settes av mye penger til spesielle rettshjelpstiltak også i 2018.
AA171019 I et brev til Spanias statsminister Mariano Rajoy framholder Puigdemont at han ønsker dialog med Madrid.
AA171016 I et intervju med CNN framholder Tillerson at Trump ikke ønsker krig, men en diplomatisk løsning på striden om Nord-Koreas atomvåpenprogram.
AA171013 Men han framholder nå at han uansett ikke hadde kunnet handle på bakgrunn av påstandene.
VG171012 Hun framholder at anklagene som en rekke kjente skuespillere har rettet mot Weinstein, gjør henne kvalm.
DB171012 Skatt på korttidsutleie av del av egen bolig vil gi hoteller og andre tradisjonelle overnattingsvirksomheter like konkurransevilkår som de som leier ut boligen sin gjennom tjenester som Airbnb, framholder finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AP171012 Hun framholder at anklagene som en rekke kjente skuespillere har rettet mot Weinstein, gjør henne kvalm.
AA171012 Hun framholder at anklagene som en rekke kjente skuespillere har rettet mot Weinstein, gjør henne kvalm.
DB171009 IRN framholder at at de jobber med målrettede tiltak for å fremme samhold for muslimer i Norge, konkrete prosjekter med integrering, ungdomsarbeid, prosjekter for barn, deltakelse på konferanser og seminarer og, samt arbeid mot vold og diskriminering.
AA171009 Det er overhodet ingen fare for at Spania blir splittet, framholder statsminister Mariano Rajoy i et intervju med Die Welt.
AA171009 Jahr har gått igjennom saken og framholder nå at det var Jan Helge Andersen som drepte begge jentene.
AA171006 Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, framholder han. ( ©NTB ) ¶
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
AA171006 Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.
VG171004 I avsnittet om Hilde Frafjord Johnsons tid som FNs spesialutsending til Juba framholder Tvedt at perioden hennes endte med protester i gatene i Juba.
DA171004 Som også tidligere byplansjef Asle Farner gjentar i Drammens Tidende torsdag, er hovedregelen at offentlig forvaltning skal rette seg etter ombudsmannens uttalelser, framholder Selvig.
AA171004 Familiens advokat Jan Inge Thesen framholder at muligheten for en slik feil har vært en kjent problemstilling i mange år, og at Helsetilsynets rapport bekrefter det familien allerede har vært klar over, nemlig at Djabril døde som følge av en feilbehandling.
AA171002 Vi har sikret våre medlemmer streikerett på avtalen og minstelønnssatser som følger bransjenivået for sykepleiere, framholder hun.
AA171002 Vi har sikret våre medlemmer streikerett på avtalen og minstelønnssatser som følger bransjenivået for sykepleiere, framholder hun.
DB171001 Lørdag ble over halvparten av skolene som skulle brukes stengt av spansk politi, men regionale katalanske myndigheter framholder likevel at folkeavstemningen vil gjennomføres på demokratisk vis.
DB171001 Han framholder at Canadas multikulturelle sammensetning er landets styrke og at man ikke må la en slik hendelse skape splittelse og frykt, skriver NTB.
DB171001 Statsadvokat Sundet framholder at saken mot 34-åringen skiller seg ut.
DA171001 Utenriksdepartementet framholder at Norge er bekymret for voldsbruken man har sett, men at folkeavstemningen og uenigheten rundt den er et internt anliggende i Spania.
AA171001 Han framholder at politiet har gjort sin plikt.
AA171001 Under en støttedemonstrasjon for Rajoy i Madrid lørdag, var det flere som tok i bruk fascistisk symbolikk, framholder Bygnes.
AA171001 Han framholder at politiet har gjort sin plikt.
AA171001 - Fra norsk side er vi bekymret for voldsbruken vi har sett i dag, og for en ytterligere eskalering av situasjonen, framholder Røsland.
AA171001 Utenriksdepartementet framholder at Norge er bekymret for voldsbruken man har sett, men at folkeavstemningen og uenigheten rundt den er et internt anliggende i Spania.
AA171001 Utenriksdepartementet framholder at Norge er bekymret for voldsbruken man har sett, men at folkeavstemningen og uenigheten rundt den er et internt anliggende i Spania.
AA170930 Trump sier at det ikke skal spares på noe i innsatsen for Puerto Rico, og framholder i sine Twitter-meldinger at hjelpearbeiderne har gjort en fantastisk jobb, til tross for at de ikke har strøm, veiforbindelse og telefon.
AP170927 I et intervju med AP framholder Stoltenberg at angrepet er et tegn på svakhet, ikke styrke.
AA170927 I et intervju med AP framholder Stoltenberg at angrepet er et tegn på svakhet, ikke styrke.
DB170926 Samtidig framholder de at det er et uavhengig redaksjonelt produkt.
AA170926 Alternativet til dette forslaget er langt verre, framholder Sveaas.
DN170925 - Alle medlemsland og hele verden bør huske klart at det var USA som først erklærte krig mot vårt land, framholder Ri og føyer til at dette gir Nord-Korea rett til å iverksette mottiltak.
DA170925 - Alle medlemsland og hele verden bør huske klart at det var USA som først erklærte krig mot vårt land, framholder Ri og føyer til at dette gir Nord-Korea rett til å iverksette mottiltak.
AA170925 - Alle medlemsland og hele verden bør huske klart at det var USA som først erklærte krig mot vårt land, framholder Ri og føyer til at dette gir Nord-Korea rett til å iverksette mottiltak.
AA170925 - Alle medlemsland og hele verden bør huske klart at det var USA som først erklærte krig mot vårt land, framholder Ri og føyer til at dette gir Nord-Korea rett til å iverksette mottiltak.
DA170921 Hun framholder videre at lærere som har blitt utsatt for truende situasjoner må melde dette snarest til arbeidsgiver, slik at skoleledelsen blir klar over problemene.
VG170919 I stedet for å fordømme hæren, så hun ut til å skylde på ofrene, framholder Amnesty.
DB170919 At Suu Kyi under talen uttrykte medfølelse med flyktningene og fordømte alle overgrep, er det minste man kunne forvente seg, framholder han.
DB170919 De ønsker å ta et større ansvar for eget forbruk gjennom valg i markedet, framholder Dulsrud.
DB170919 De fleste « holdbar til»-produktene er kjølevarer, framholder Granum overfor Dagbladet.
DA170919 At Suu Kyi i talen uttrykte medfølelse med flyktningene og fordømte alle overgrep, er det minste man kunne forvente seg, framholder han.
AA170919 At Suu Kyi under talen uttrykte medfølelse med flyktningene og fordømte alle overgrep, er det minste man kunne forvente seg, framholder han.
AA170919 At Suu Kyi i talen uttrykte medfølelse med flyktningene og fordømte alle overgrep, er det minste man kunne forvente seg, framholder han.
AA170919 I stedet for å fordømme hæren, så hun ut til å skylde på ofrene, framholder Amnesty.
AA170914 De skal teste våpen mot en tenkt fiende, men det russiske forsvarsdepartementet framholder at øvelsen er helt og holdent av defensiv karakter.
AA170907 Selv om dette lå i bunnen, måtte de fire partiene hele tiden samarbeide og det var aldri noen garanti for at det skulle holde, framholder hun.
DB170905 Vi har kjempet som løver for å gå gjennomslag i bompengepolitikken, og vi har utgjort en forskjell, framholder Jensen.
DB170905 - Det beløpet ville vært enda større om vi ikke hadde økt det statlige bidraget til veibygging, framholder Jensen.
AA170904 Det er alt annet enn rettferdig, framholder talsmann Geng Shuang. ( ©NTB ) ¶
DA170903 Han framholder også hvor viktig det er å tydeliggjøre en allianse mellom USA, Japan og Sør-Korea.
AA170903 Han framholder også hvor viktig det er å tydeliggjøre en allianse mellom USA, Japan og Sør-Korea.
DB170901 Ifølge valgkommisjonen ble det gjort forsøk på å hacke valgresultatet, men den framholder at forsøket var mislykket.
DB170831 Allerede i inneværende periode har bilistene spart 2 milliarder kroner i bompenger som følge av at bomstasjoner er fjernet og takster redusert, framholder Solvik-Olsen.
AA170831 Men vi må fortsatt evne å videreutvikle oss for å skape enda mer vekst, framholder han. ( ©NTB ) ¶
DB170829 Professor Mørch framholder at foreldre ikke ukritisk bør påberope seg retten til å eksponere barna sine for offentligheten, det være seg på bladforsider, på tv eller i sosiale medier.
DN170828 Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, framholder hun.
AA170825 Men jeg angrer absolutt ikke min stillingtaken, framholder den avtroppende partilederen.
DA170823 Det har jeg ikke, framholder Støre på egne Facebook-sider.
DA170823 - Jeg håper det finnes noen gravejournalister som kan ta en titt etter hvem som har plantet dette, hva som er meningen bak, og hvorfor noe som skjedde i 2011 brått dukker opp i 2017, framholder Svensson på egne Facebook-sider.
DA170823 - Hvis alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne bryggesaken, ville det bli mindre svart økonomi, framholder Kristin Skogen Lund på Twitter.
DA170823 - Da arbeidet var sluttført betalte jeg for oppdraget til avtalt pris, inkludert moms, framholder Støre.
AA170823 - Jeg håper det finnes noen gravejournalister som kan ta en titt etter hvem som har plantet dette, hva som er meningen bak, og hvorfor noe som skjedde i 2011 brått dukker opp i 2017, framholder Svensson på egne Facebook-sider.
AA170823 - Hvis alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne bryggesaken, ville det bli mindre svart økonomi, framholder Kristin Skogen Lund på Twitter.
VG170822 Men skaut er ikke så fremmed i norsk kultur og den kristne kulturkrets, framholder Hauglie i debattråden under innlegget.
DN170822 Han understreker at NATOs engasjement i Afghanistan står fast, og framholder at NATO-medlemmer og allierte allerede har bidratt til å forsterke tilstedeværelsen i det krigsherjede landet.
DB170822 Han understreker at NATOs engasjement i Afghanistan står fast, og framholder at NATO-medlemmer og allierte allerede har bidratt til å forsterke tilstedeværelsen i det krigsherjede landet.
DB170822 Men skaut er ikke så fremmed i norsk kultur og den kristne kulturkrets, framholder Hauglie i debattråden under innlegget.
AP170822 - Jeg håper det finnes noen gravejournalister som kan ta en titt etter hvem som har plantet dette, hva som er meningen bak, og hvorfor noe som skjedde i 2011 brått dukker opp i 2017, framholder Svensson på egne Facebook-sider.
AP170822 - Hvis alle gjorde like mye for å handle hvitt som Støre har gjort i denne bryggesaken, ville det bli mindre svart økonomi, framholder Kristin Skogen Lund på Twitter.
AA170822 Han understreker at NATOs engasjement i Afghanistan står fast, og framholder at NATO-medlemmer og allierte allerede har bidratt til å forsterke tilstedeværelsen i det krigsherjede landet.
AA170822 Men skaut er ikke så fremmed i norsk kultur og den kristne kulturkrets, framholder Hauglie i debattråden under innlegget. ( ©NTB ) ¶
DA170821 Han avviser også at USA og Sør-Korea øver på å invadere Nord-Korea, slik Nord-Korea hevder, og framholder at det kun er snakk om en defensiv øvelse.
AA170821 Han avviser også at USA og Sør-Korea øver på å invadere Nord-Korea, slik Nord-Korea hevder, og framholder at det kun er snakk om en defensiv øvelse.
AA170821 - Jeg synes ikke det Schröder gjør, er ok, framholder hun.
DA170818 Styrelederen i Viken Skog viser til at de to fabrikkene i Skogn og Halden går med overskudd og framholder at skogeierne vil kjempe for å opprettholde den siste store aktøren innen avis- og magasinproduksjon i Norge.
AA170818 Styrelederen i Viken Skog viser til at de to fabrikkene i Skogn og Halden går med overskudd og framholder at skogeierne vil kjempe for å opprettholde den siste store aktøren innen avis- og magasinproduksjon i Norge.
AP170817 - Vi arbeider for fullt med saken, framholder Møller Jensen.
AA170817 - Vi arbeider for fullt med saken, framholder Møller Jensen.
DN170816 Disse varegruppene utgjør til sammen nærmere 40 prosent av butikkenes omsetning, framholder han. 95 prosent ¶
DA170816 Disse varegruppene utgjør til sammen nærmere 40 prosent av butikkenes omsetning, framholder han.
AA170816 Ifølge valgkommisjonen ble det gjort forsøk på å hacke valgresultatet, men den framholder at forsøket var mislykket.
AA170816 Disse varegruppene utgjør til sammen nærmere 40 prosent av butikkenes omsetning, framholder han. 95 prosent ¶
VG170815 Deveaux framholder at det er viktig at ofrene begraves skikkelig for å hindre spredning av sykdommer som kolera.
AA170808 august, men Solberg framholder at regjeringen uansett må planlegge i tråd med de fattede vedtakene.
AA170808 august, men Solberg framholder at regjeringen uansett må planlegge i tråd med de fattede vedtakene.
AA170808 Motstanderne framholder at norske bedrifter påføres en ulempe ved at de får større skatteutgifter enn sine utenlandske konkurrenter.
DN170803 Riksadvokat Rodrigo Janot framholder at Temer har vist forakt for embetet og bør betale erstatning.
AA170803 Riksadvokat Rodrigo Janot framholder at Temer har vist forakt for embetet og bør betale erstatning.
SA170802 Her er min påstand : Den « kontinuerlig tilstedeværende mentaliteten»som Øyrehagen framholder , er kanskje tilstede i ord, men ikke i handling i skolen.
AA170802 Det fremstår som « science fiction », framholder han.
DA170801 Departementet framholder at pågripelsene er enda et bevis for at president Nicolás Maduro er en autoritær leder som ikke er villig til å respektere grunnleggende menneskerettigheter.
AA170801 Departementet framholder at pågripelsene er enda et bevis for at president Nicolás Maduro er en autoritær leder som ikke er villig til å respektere grunnleggende menneskerettigheter.
AA170801 Departementet framholder at pågripelsene er enda et bevis for at president Nicolás Maduro er en autoritær leder som ikke er villig til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. ( ©NTB ) ¶
AA170731 Han framholder at eldreomsorgen viser det veivalget han mener årets stortingsvalg innebærer.
DA170730 Hundreåringens helsetilstand er med andre ord meget bra, framholder han.
AA170728 Det er på disse to øyene samt Chios at situasjonen er verst, framholder han.
DB170725 Men trekk for å være litt for tørr og hard i konsistensen, framholder Daniel.
DB170725 - At utvalget er så stort i de fleste butikker, gjør at alle kan finne en favoritt, framholder duoen.
DB170725 Den svenske kongefamilien er imidlertid ikke alene om å tenke slik, framholder Totland, og tilføyer : ¶
DB170724 Enten vil alle eller ingen ved ambassaden bli evakuert, framholder han.
DB170722 Madonna framholder at hun har rett til privatlivets fred til tross for at hun er verdensberømt.
DB170721 Gjelsvik framholder at dette framstiller det å ikke ha barn som noe negativt eller mangelfullt.
AA170720 Gabriel framholder at Peter Steudtner ikke er noen Tyrkia-ekspert og at han heller aldri har skrevet noe om Tyrkia.
AA170718 Han framholder imidlertid at opposisjonens plan skal gjennomføres skritt for skritt, noe som gir begge parter mulighet til å forhandle fram eventuelle kompromisser underveis. ( ©NTB ) ¶ | - Vi hadde flammene rundt oss som en « u » ¶
AA170709 Det er tragisk at politikerne ikke kommer på banen og gjør noe med situasjonen, framholder advokaten.
DB170702 Helland framholder at det ikke er for seint å hjelpe.
DA170629 - Vi må ikke erstatte nullprosentkontrakter med enprosentkontrakter eller erstatte fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag med regulære midlertidige ansettelser, framholder Støre.
DN170628 Hun framholder at Arbeiderpartiet var imot å kutte i barnetillegget for uføre da det ble vedtatt av regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF i budsjettavtalen for 2015.
DA170628 Hun framholder at Arbeiderpartiet var imot å kutte i barnetillegget for uføre da det ble vedtatt av regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF i budsjettavtalen for 2015.
AA170627 Jeg får en følelse av at mørket senker seg, framholder den tidligere norske stats- og utenriksministeren.
DB170626 Men likevel synes jeg det er rart at gjestene på en restaurant i Drammen har klagd på at bearnéssausen smaker annerledes enn hjemme - for man forventer jo en annen opplevelse når man spiser ute, framholder Risvik.
VG170625 Den russiske ambassaden beskylder det militære og politiske lederskapet i Norge for å føre en « vedvarende aggressiv retorikk mot Russland », og framholder at Norges økte oppmerksomhet om og bevilgninger til forsvarsformål vanskelig kan sies å utelukkende være defensive og ikke rettet mot Russland.
DN170625 Den russiske ambassaden beskylder det militære og politiske lederskapet i Norge for å føre en " vedvarende aggressiv retorikk mot Russland ", og framholder at Norges økte oppmerksomhet om og bevilgninger til forsvarsformål vanskelig kan sies å utelukkende være defensive og ikke rettet mot Russland.
DA170625 Så har jeg alltid tatt opp utfordringene i minoritetsmiljøene, som tvangsekteskap, omskjæring og andre spørsmål, framholder hun.
AA170625 Så har jeg alltid tatt opp utfordringene i minoritetsmiljøene, som tvangsekteskap, omskjæring og andre spørsmål, framholder hun.
DB170624 Den russiske ambassaden beskylder det militære og politiske lederskapet i Norge for å føre en " vedvarende aggressiv retorikk mot Russland ", og framholder at Norges økte oppmerksomhet om og bevilgninger til forsvarsformål vanskelig kan sies å utelukkende være defensive og ikke rettet mot Russland.
AA170624 Den russiske ambassaden beskylder det militære og politiske lederskapet i Norge for å føre en " vedvarende aggressiv retorikk mot Russland ", og framholder at Norges økte oppmerksomhet om og bevilgninger til forsvarsformål vanskelig kan sies å utelukkende være defensive og ikke rettet mot Russland.
SA170623 Forslaget fra Frp om å stanse det partiet beskriver som asylinnvandring er usivilisert og historieløst, framholder KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson overfor VG.
DB170623 Kvinnen avviser at hun har hatt økonomisk vinning av forholdet, noe også Traavik framholder . ( ©NTB ) ¶
AP170623 Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen, og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, framholder Ap-nestlederen.
AP170623 - Vi har prioritert tiltak for gruppa som rammes, blant annet ved å styrke ordningen som skal gi barn fra familier med dårlig betalingsevne mulighet til å dra på ferie og delta på fritidsaktiviteter, framholder Tajik.
AP170623 Kvinnen avviser at hun har hatt økonomisk vinning av forholdet, noe også Traavik framholder . | - Sykehusene i Norden bør samarbeide om kliniske studier ¶ 17.000 pasienter fikk delta i kreftstudier i 2004, mens det bare var nærmere 4.500 i fjor.
AA170623 Kvinnen avviser at hun har hatt økonomisk vinning av forholdet, noe også Traavik framholder . ( ©NTB ) ¶
AA170623 Kvinnen avviser at hun har hatt økonomisk vinning av forholdet, noe også Traavik framholder . ( ©NTB ) ¶
AA170623 Forslaget fra Frp om å stanse det partiet beskriver som asylinnvandring er usivilisert og historieløst, framholder KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson overfor VG.
DA170622 Jeg kjenner ingen som støtter disse beslutningene, bortsett fra regimefolkene selv, framholder Rasha el-Ibiary, en professor ved Det tyske universitetet i Kairo.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
AA170620 Dette er i strid med prinsippene om likhet, pluralisme og toleranse i et demokratisk samfunn, framholder de sju dommerne.
SA170619 Kvinnen avviser at hun har hatt økonomisk vinning av forholdet til Traavik, noe den hjemkalte ambassadøren også framholder selv.
DB170619 Kvinnen avviser at hun har hatt økonomisk vinning av forholdet til Traavik, noe den hjemkalte ambassadøren også framholder selv.
AA170619 Den diplomatiske isolasjonen av Qatar kan vare i årevis, framholder en minister i De forente arabiske emirater.
DB170613 Medforfatter og sykepleier Hege Barhaughøgda framholder at årsaken til at de snakker om sex i boka, er at ereksjonssvikt og mangel på sexlyst er veldig vanlig og et kjent problem blant personer med diabetes : ¶
AA170611 Qatar framholder at landet handler i tråd med sin overbevisning og faste prinsipper, og kaller boikotten for en fiendtlig og tendensiøs kampanje mot landet.
AA170611 De protesterte mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
AA170611 De protesterte mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
DA170610 Nå vil medlemmene marsjere for å protestere mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
AA170610 Nå vil medlemmene marsjere for å protestere mot sharialover som de framholder er uforenlige med vestlig demokrati og individets rettigheter.
DA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
AA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
AA170609 I en uttalelse framholder regjeringen i Doha at den slett ikke støtter terror, men tvert imot gjør mer for å bekjempe terror enn enkelte av landene som har signert svartelisten.
AA170608 - Vi understreker at land som støtter terror, risikerer å bli offer for ondskapen de fremmer, framholder den amerikanske presidenten.
SA170607 Overfor nyhetsbyrået TT framholder han at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.
DN170607 Qatars utenriksminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani mener imidlertid at konflikten skyldes en misforståelse, og framholder overfor CNN at FBI har bekreftet hackingen og plantingen av den falske nyheten.
DN170607 Overfor nyhetsbyrået TT framholder han at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.
DA170607 Overfor nyhetsbyrået TT framholder han at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.
DA170607 Overfor nyhetsbyrået TT framholder han at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.
AA170607 Overfor nyhetsbyrået TT framholder han at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.
AA170607 Overfor nyhetsbyrået TT framholder han at tidligere angrep i Iran har vært utført av folk med lokalkunnskap.
AA170607 Det er i stedet snakk om å søke enkelte unntak, framholder de.
AA170607 Qatars utenriksminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani mener imidlertid at konflikten skyldes en misforståelse, og framholder overfor CNN at FBI har bekreftet hackingen og plantingen av den falske nyheten.
DN170606 Han siterer kilder i Kongressen og amerikansk forsvarsindustri og framholder at den såkalte våpenavtalen er en bunke med dokumenter som enten beskriver Saudi-Arabias ønske om våpenleveranser eller som viser til avtaler som ble inngått mens Barack Obama var president.
DA170606 Han siterer kilder i Kongressen og amerikansk forsvarsindustri og framholder at den såkalte våpenavtalen er en bunke med dokumenter som enten beskriver Saudi-Arabias ønske om våpenleveranser eller som viser til avtaler som ble inngått mens Barack Obama var president. 110 milliarder ¶
AA170606 - En slik trumpifisering av relasjonene i en region som allerede er utsatt for konflikter, er spesielt farlig, sier han og framholder at atomavtalen med Iran i 2015 skulle bidra til å avverge en slik opptrapping.
AA170606 Han siterer kilder i Kongressen og amerikansk forsvarsindustri og framholder at den såkalte våpenavtalen er en bunke med dokumenter som enten beskriver Saudi-Arabias ønske om våpenleveranser eller som viser til avtaler som ble inngått mens Barack Obama var president.
DB170602 Forsker Reilly sier seg enig i at Parisavtalen alene ikke kan bringe resultatene verden trenger, men framholder at den er et nødvendig steg på veien.
AA170530 - Årets tilbud til landbruket vil øke avstanden til andre grupper med 8.700 kroner per årsverk, framholder Furuberg.
AA170529 Militæret frykter at landet vil bli « delt i småbiter » hvis opprørerne ikke går med på en garanti om at de ikke ønsker å løsrive seg, framholder regjeringens talsmann Zaw Htay.
AA170528 USAs minister for innenlands sikkerhet, John Kelly, framholder i flere intervjuer søndag at det alltid er fint å kommunisere med organisasjoner som man ikke er så gode venner med.
AA170528 En nylig pensjonert og svært erfaren FBI-agent, Scott Olson, framholder at en slik bakkanal er helt i strid med hvordan regjeringer i uavhengige land opererer.
DA170524 Han tilhører fortsatt den ytterliggående salafistiske jihadistbevegelsen, framholder Abdel-Basit Haroun.
AA170524 Han tilhører fortsatt den ytterliggående salafistiske jihadistbevegelsen, framholder Abdel-Basit Haroun.
DN170523 Foss framholder at bøndene er i en særstilling som yrkesgruppe ved at de får forhandle med regjeringen om budsjettstøtten for året som kommer.
DA170523 Hun framholder også at angrepet var ment å drepe flest mulig ettersom bomben ble utløst idet konserten med den amerikanske artisten Ariana Grande var slutt og folk strømmet mot utgangene.
DA170523 Hun framholder også at angrepet var ment å drepe flest mulig ettersom bomben ble utløst idet konserten med den amerikanske artisten Ariana Grande var slutt og folk strømmet mot utgangene.
DB170522 Det er trist å se at de nå vingler til å heie fram dyre løsninger som verken hjelper for klimaet eller den forurensede luften, framholder Johansen.
DA170522 Det er trist å se at de nå vingler til å heie fram dyre løsninger som verken hjelper for klimaet eller den forurensede luften, framholder Johansen.
AA170522 Det er trist å se at de nå vingler til å heie fram dyre løsninger som verken hjelper for klimaet eller den forurensede luften, framholder Johansen.
AA170522 Det er altfor lite, mener forsvarerne og framholder at Cappelen både har gitt en uforbeholden tilståelse og har samarbeidet med politiet.
DA170519 Professor Nasser Fakouhi, en anerkjent antropolog, framholder at Iran ikke er som folk flest i Vesten tror.
AA170518 Forsvarsdepartementet framholder at leiren kun skal gi USAs soldater trening, men amerikanske forsvarsledere skal ha ytret ønsker på nettstedet military.com om å gjøre Værnes til sin hovedbase i Europa.
AA170516 Alternativet til samtalene er ingen diskusjon og ikke noe håp, framholder han.
DN170515 Et land som Uganda vil ikke kunne fortsette å hjelpe flyktningene hvis ikke resten av verden kommer på banen, framholder han.
AA170515 Et land som Uganda vil ikke kunne fortsette å hjelpe flyktningene hvis ikke resten av verden kommer på banen, framholder han.
VG170512 Myndighetene vil gjøre alt som er nødvendig for å reagere raskt og effektivt på det nye utbruddet, framholder han.
SA170512 Myndighetene vil gjøre alt som er nødvendig for å reagere raskt og effektivt på det nye utbruddet, framholder han.
AP170512 Myndighetene vil gjøre alt som er nødvendig for å reagere raskt og effektivt på det nye utbruddet, framholder han.
AA170512 Myndighetene vil gjøre alt som er nødvendig for å reagere raskt og effektivt på det nye utbruddet, framholder han.
AA170512 De framholder også at det ikke var kollisjonen med de undersjøiske skjærene som var den direkte årsaken til at 32 personer mistet livet.
AA170511 - Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år, framholder finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen.
DB170508 24-åringen erkjenner at han forårsaket ulykken, men framholder at han ikke gjorde det med vilje, skriver danske BT.
DN170507 Det er fortsatt mange mennesker som ikke har jobb, framholder hun.
DA170507 Grunnlaget for siktelsen er at mannen skal ha gått mot politiet med en øks hevet til tross for gjentatte advarsler om å stanse og legge fra seg øksen, framholder Remman.
AA170505 Men kritikerne mener det er tomme ord, og framholder at det er Bouteflika som uansett sitter med mesteparten av makten.
AA170505 Vi har jobbet med flere medlemsland for å finne en allianse for å få løftet dette, framholder han.
DB170504 Men hele styret stiller seg bak dette, framholder sykkelpresidenten.
DA170503 Senterpartiets Heidi Greni sier det er bedre med to enn én region i nord, men framholder at et flertall av fylkespolitikerne i Finnmark ønsker å fortsette alene.
DA170503 Senterpartiets Heidi Greni sier det er bedre med to enn én region i nord, men framholder at et flertall av fylkespolitikerne i Finnmark ønsker å fortsette alene.
AA170428 Det afghanske innenriksdepartementet framholder at Taliban-offensiven " ikke er noe nytt ».
AA170428 Vi trenger politikere som ser framover og griper de digitale mulighetene, framholder Solberg.
DB170427 Reikerås framholder overfor Dagbladet i dag at hans innsats var avgjørende for at norske nordsjødykkere vant fram i Strasbourg.
DB170427 Han framholder at han er stolt av jobben han har gjort med å fremme menneskerettighetene - også i nordsjødykkersaken.
DA170426 Denne avtalen er en svært god løsning for Oslo kommunes innbyggere, klimamålene og fremtidige generasjoner, framholder Raymond Johansen.
AA170426 Det med IS er bare tull, det er hva jeg tror, framholder han.
AA170426 Denne avtalen er en svært god løsning for Oslo kommunes innbyggere, klimamålene og fremtidige generasjoner, framholder Raymond Johansen.
AA170426 - Hvilke andre kommunale formål disse pengene kunne ha vært brukt til, er ikke nevnt med et ord i redegjørelsen fra « røde Raymond », framholder han.
AP170424 Statsråden framholder likevel at den nye planen skjerper føringene for språkarbeidet, noe han mener er helt nødvendig.
AP170424 Blant minoritetsspråklige har andelen barn i barnehage økt fra 58 til 79 prosent de siste ti årene, framholder Røe Isaksen.
AA170424 Han framholder at dette er en allianse som aldri vil godta islamsk styre i Syria, men understreker at dette er en krig som ikke bare handler om Syria, men « hele den muslimske nasjonen ».
AA170424 Statsråden framholder likevel at den nye planen skjerper føringene for språkarbeidet, noe han mener er helt nødvendig.
AA170424 Blant minoritetsspråklige har andelen barn i barnehage økt fra 58 til 79 prosent de siste ti årene, framholder Røe Isaksen.
FV170417 Ingen kan forutse utfallet av et valg så lenge det går riktig for seg, framholder valgobservatøren.
AA170416 Opposisjonelle ble samtidig forsøkt framstilt som betalte agenter for utenlandske grupperinger, framholder de.
SA170415 Ifølge sikkerhetseksperter har IS bygd sine anlegg i nærheten av sivile boliger, men myndighetene framholder at tusenvis av innbyggere allerede har flyktet fra området som følge av de harde kampene de siste månedene.
DB170415 Ifølge sikkerhetseksperter har IS bygd sine anlegg i nærheten av sivile boliger, men myndighetene framholder at tusenvis av innbyggere allerede har flyktet fra området som følge av de harde kampene de siste månedene.
DA170415 Ifølge sikkerhetseksperter har IS bygd sine anlegg i nærheten av sivile boliger, men myndighetene framholder at tusenvis av innbyggere allerede har flyktet fra området som følge av de harde kampene de siste månedene.
DA170415 Ifølge sikkerhetseksperter har IS bygd sine anlegg i nærheten av sivile boliger, men myndighetene framholder at tusenvis av innbyggere allerede har flyktet fra området som følge av de harde kampene de siste månedene.
AP170415 Ifølge sikkerhetseksperter har IS bygd sine anlegg i nærheten av sivile boliger, men myndighetene framholder at tusenvis av innbyggere allerede har flyktet fra området som følge av de harde kampene de siste månedene.
AA170415 - Uten tilstrekkelig finansiering vil Verdens matprogram ( WFP ) måtte redusere den livsviktige støtten, framholder han.
AA170415 Ifølge sikkerhetseksperter har IS bygd sine anlegg i nærheten av sivile boliger, men myndighetene framholder at tusenvis av innbyggere allerede har flyktet fra området som følge av de harde kampene de siste månedene.
AA170412 Det har aldri skjedd før, framholder han.
DB170410 Samferdselsministeren understreker at nivået på bompengene fremdeles er for høyt for ham som Frp-mann, men framholder at bompengeandelen i nye veiprosjekter er betydelig lavere enn under de rødgrønne - 20 mot 24 prosent.
DB170410 Motor-journalist Røed framholder at 281 milliarder er et tilbakeholdent anslag, fordi deler av flere store framtidige prosjekter, som bypakkene i Trondheim og Tromsø, og ny E39 på Vestlandet, ikke er tatt med.
DB170410 - Dette var bakgrunnen for bekymringssamtalen politiet hadde med ham i 2015, framholder Sigmond.
DN170409 - Når velgerne står i valglokalet, vil de da stemme for mer av det samme ? spør Chabert, som framholder at Macron heller ikke har noe parti i ryggen i parlamentet.
DA170407 - Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, framholder han.
AA170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, framholder Peskov.
AA170406 - Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, framholder han.
DA170405 Men dersom bilparken skiftes ut raskere, kan utslippene kuttes til 4 millioner tonn i løpet av de neste tolv årene, framholder han.
AA170405 - De gangene de har brukt kjemiske våpen, har dødeligheten vært langt mindre både på grunn av type stridsmiddel og leveringsmetoden, framholder Slensvik overfor NTB.
SA170404 Siden 1999 har Russland blitt rammet av over 70 terrorangrep med islamistisk tilknytning, blant annet mot T-banen i Moskva, framholder forskeren.
DB170404 Lenichs forsvarer framholder at det tidligere sentrale medlemmet av påtalemakten har en ellers « fremragende » forhistorie i jobben.
DA170404 Siden 1999 har Russland blitt rammet av over 70 terrorangrep med islamistisk tilknytning, blant annet mot T-banen i Moskva, framholder forskeren.
AA170404 Siden 1999 har Russland blitt rammet av over 70 terrorangrep med islamistisk tilknytning, blant annet mot T-banen i Moskva, framholder forskeren.
DA170331 De fire samarbeidspartiene framholder at fagetatenes råd er lagt til grunn for godspakken, som sies å være samfunnsøkonomisk lønnsom.
AA170330 I tillegg framholder Jordan at reformen ikke " endrer Washington slik vi sa vi skulle ".
AA170329 Tyskland er godt forberedt på de kommende forhandlingene, framholder talskvinnen til statsminister Angela Merkel, Ulrike Demmer, etter at brexit-prosessen offisielt startet onsdag.
AA170328 - Vi gjør rett og slett kaken større, framholder han.
DB170327 Han mener Nord-Irland framsto frustrerende i andre omgang, men framholder at Norge ikke var et lag det luktet mål av.
DB170327 Kristen Visbal, som har laget jentestatuen, framholder at hun ikke har noe imot oksen.
DA170327 I en salgsprosess er det flere faser, og tekst og presentasjon er en viktig del av verdiskapningen, framholder hun.
AA170324 Han framholder at partiets holdning om at det er nødvendig for arbeidstakere å kjempe for sine interesser, ikke er et hinder for gjennomslag ved forhandlingsbordet, men en forutsetning.
SA170323 Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus framholder at de tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.
AA170323 Hun er provosert over regjeringspartiene og Venstres " manglende vilje til å justere kursen " og framholder at flere av forslagene fikk støtte fra Ap, KrF, SV og MDG.
SA170322 Brende sier kampen mot IS gjør store framskritt og framholder at ekstremistgruppen er kraftig svekket.
DN170322 Røe Isaksen sier det ikke er et mål i seg selv å utdanne " veldig mange flere " innen humaniora, men framholder at næringslivet ofte undervurderer kompetansen som humanister besitter.
DB170322 Og han har tatt den nye rollen sin fort, framholder Fredheim.
DA170322 - Det kan bety at vi i praksis like gjerne sender regjeringens krisemillioner til Danmark og Polen, sier Sakariassen, som framholder at det bare er offentlige anskaffelser på over 1,1 millioner kroner pluss moms som må på anbud.
AA170322 Brende sier kampen mot IS gjør store framskritt og framholder at ekstremistgruppen er kraftig svekket.
DA170321 - Det er alvorlig at vi ikke har kommet lenger, sier Solberg, som samtidig framholder at beredskapen har blitt løftet til et helt annet nivå etter 22. juli.
AA170321 - Sør-Sudans leder har påført befolkningen en massiv humanitær krise, framholder han.
AA170321 - Det er viktig at man ikke sitter med inntrykket at vi sitter med usikrede objekter, selv om det gjenstår mye arbeid, framholder justisministeren, som beskriver Riksrevisjonens rapport som et " øyeblikksbilde " som ikke lenger er i samsvar med virkeligheten.
DB170320 Men vi føler at vi traff spillergruppa godt, framholder Torske.
AA170320 Det er sikkert meget riktig i det innsenderen framholder , men vi setter dog et stort spørsmålstegn ved påstanden om at selv de pene pikene er penere i Estenstad-marka enn i Bymarka !
SA170318 Alle er i 30-årene og de har vært nære venner i årevis, framholder han.
DN170318 Alle er i 30-årene og de har vært nære venner i årevis, framholder han.
DA170318 Alle er i 30-årene og de har vært nære venner i årevis, framholder han.
SA170317 Pentagon framholder på sin side at de amerikanske rakettene traff en bygning der al-Qaida hadde et møte ved siden av moskeen.
AP170317 Pentagon framholder på sin side at de amerikanske rakettene traff en bygning der al-Qaida hadde et møte ved siden av moskeen.
AA170317 En talsmann for regjeringen framholder at spanske myndigheter ikke har beveget seg en eneste millimeter i de seks årene forhandlingene har pågått.
AA170317 - Når regjeringen foreslår å fjerne kravet om at personer skal ha mulighet til å søke asyl hvis de returneres til for eksempel Russland, risikerer vi at de blir returnert til det landet de opprinnelig flyktet fra, framholder han.
AA170317 - Når regjeringen foreslår å fjerne kravet om at personer skal ha mulighet til å søke asyl hvis de returneres til for eksempel Russland, risikerer vi at de blir returnert til det landet de opprinnelig flyktet fra, framholder han.
DN170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
AP170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
BT170315 Arbeiderpartiet vil ikke hindre private selskaper som driver barnehager, i å ta ut utbytte, framholder partileder Jonas Gahr Støre overfor VG.
AA170315 Arbeiderpartiet vil ikke hindre private selskaper som driver barnehager, i å ta ut utbytte, framholder partileder Jonas Gahr Støre overfor VG.
DB170313 Det er derfor viktig for Skottland å ta aktive steg for å beskytte sine interesser samtidig som regjeringen i London forbereder sin utmelding av EU, framholder førsteministeren. 55,3 prosent stemte nei og 44,7 prosent ja til løsrivelse da skottene gikk til urnene i 2014.
AA170313 - Det er palmeolje som er lettest tilgjengelig, det er også et avgiftsmessig insentiv i Norge for å bruke det, sier kommunikasjonsdirektør i bensinstasjonskjeden Circle K, Pål Heldaas, som framholder at markedet for såkalt avansert biodrivstoff er fullstendig dominert av palmeprodukter.
DA170311 Vi se det gjentatte ganger i voldtektssaker og mishandlingssaker, der kvinner blir gjort mindre troverdig om hun var kledd i miniskjørt, oppholdt seg på feil sted til feil tid, var ruset, var alene eller gjorde andre ting, framholder Mobæk, og mener det altfor ofte skjer en mistenkeliggjøring av offeret i straffesaker.
AA170309 - Jeg tror ikke de har gitt opp håpet om et kalifat ennå, sier tjenestemannen, som tror at IS satser på å beholde områder øst i Syria og vest i Irak, sier tjenestemannen, som framholder at det kommende slaget om Raqqa neppe blir den siste kampen med IS.
AP170308 Derfor er det viktig å tilby dem som trenger det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dem for å komme ut i arbeid, framholder han.
AP170308 Derfor er det viktig å tilby dem som trenger det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dem for å komme ut i arbeid, framholder han.
AA170308 Derfor er det viktig å tilby dem som trenger det arbeidspraksis og språkopplæring for å ruste dem for å komme ut i arbeid, framholder han.
SA170307 Det kan den, etter min mening, ikke, framholder han.
DN170307 Dette var svært viktig for regjeringen i budsjettforhandlingene i fjor, framholder han.
DN170306 Det kan den, etter min mening, ikke, framholder han.
DB170306 Det kan den, etter min mening, ikke, framholder han.
DA170306 Det kan den, etter min mening, ikke, framholder han. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Det kan den, etter min mening, ikke, framholder han. ( ©NTB ) ¶
SA170303 Det har Venstre ikke tenkt å la ham gjøre, framholder partiets nestleder Ola Elvestuen.
AA170303 - Regjeringen kan ikke gå på tvers av samarbeidsavtalen og endre naturmangfoldsloven når Venstre sier nei, framholder Venstre-nestleder Ola Elvestuen i et innlegg på egne Facebook-sider.
AA170303 Det har Venstre ikke tenkt å la ham gjøre, framholder partiets nestleder Ola Elvestuen.
DA170301 Trump har en helt annen vurdering, framholder Melby, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier.
DB170228 - Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke forsvinner, framholder LO-lederen.
DB170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
DA170228 Administrasjonen i Stavanger kommune framholder at alle dekk som ankommer produksjonen i Danmark er sporbare og kommer fra Danmark og/eller Benelux-landene, hvor det er statlig regulerte krav til dekkvalitet.
DA170228 Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke forsvinner, framholder LO-lederen.
DA170228 - Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.
SA170227 Men han framholder også at UD fortetter arbeidet.
DA170227 Men han framholder at UD fortsetter arbeidet, og han antyder at han ikke tar noen ting for gitt.
BT170227 Men han framholder også at UD fortetter arbeidet.
AA170227 Men han framholder at UD fortetter arbeidet, og han antyder at han ikke tar noen ting for gitt.
DB170225 For meg er han i kategorien kunstner, ikke kokk, framholder Bent Stiansen overfor Dagbladet.
AA170224 - Vi skal være beinharde mot kriminaliteten, men også mot kriminalitetens årsaker, framholder statsministeren.
VG170223 Den svenske justisministeren framholder at SDs innlegg gir et feilaktig bilde av Sverige som et spesielt voldelig land, noe han mener kan få økonomiske konsekvenser og skade svensk næringsliv.
AP170223 Den svenske justisministeren framholder at SDs innlegg gir et feilaktig bilde av Sverige som et spesielt voldelig land, noe han mener kan få økonomiske konsekvenser og skade svensk næringsliv.
AA170223 Den svenske justisministeren framholder at SDs innlegg gir et feilaktig bilde av Sverige som et spesielt voldelig land, noe han mener kan få økonomiske konsekvenser og skade svensk næringsliv.
BT170222 - Det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag, sier han og framholder at Ap hele tiden har vært imot å bruke tvang.
AP170222 - Det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag, sier han og framholder at Ap hele tiden har vært imot å bruke tvang.
DB170221 - Jeg har aldri noen gang opplevd at regjeringsadvokaten framholder et avhør eller et intervju med en 14 år gammel gutt, og holder beviskraften i det opp mot et intervju gjort med en voksen person, sier advokat Arild Humlen.
VG170220 Sivilbefolkningen er avhengig av å spise planter de finner og fisk de fanger selv, framholder Serge Tissot, leder for FNs mat- og landbruksorganisasjon ( FAO ) i Sør-Sudan.
DN170220 Hun framholder at hun ikke har noen reserveplaner, i tilfelle Plan A skulle falle i fisk.
DB170220 I sitt siste debattinnlegg om ulvejakt framholder professor Ragnhild Sollund at vi ikke « kan drepe individer av truede arter for å dempe konflikter ».
AA170220 Hun framholder at hun ikke har noen reserveplaner for det tilfelle at Plan A skulle falle i fisk.
DN170219 Den amerikanske politikeren framholder at han ikke refererer til Trump som en diktator, men han sier samtidig at angrep på journalister som stiller spørsmål ved dem som sitter med makten, vanligvis er et kjennetegn på eneveldige regjeringer.
DB170219 Den amerikanske politikeren framholder at han ikke refererer til Trump som en diktator, men han sier samtidig at angrep på journalister som stiller spørsmål ved dem som sitter med makta, vanligvis er et kjennetegn på eneveldige regjeringer.
BT170219 Den amerikanske politikeren framholder at han ikke refererer til Trump som en diktator, men han sier samtidig at angrep på journalister som stiller spørsmål ved dem som sitter med makten, vanligvis er et kjennetegn på eneveldige regjeringer.
AA170219 Den amerikanske politikeren framholder at han ikke refererer til Trump som en diktator, men han sier samtidig at angrep på journalister som stiller spørsmål ved dem som sitter med makten, vanligvis er et kjennetegn på eneveldige regjeringer.
VG170218 Han framholder at Utenriksdepartementet gjør det som er mulig for å støtte French, som soner under vanskelige forhold, og at det nå arbeides videre med å få nordmannen hjem på annet grunnlag.
VG170216 Dronningen mener likestillingen har kommet langt i Norge, men framholder at det ennå er et stykke fram på flere områder.
DA170216 Sanner sier han er opptatt av god dialog med de ansatte og de ansattes organisasjoner, men framholder at det er et sterkt arbeidsmarked i Oslo.
AP170216 Dronningen mener likestillingen har kommet langt i Norge, men framholder at det ennå er et stykke fram på flere områder.
SA170214 Presidenten framholder at Michael Flynn fikk sparken « bare » på grunn av manglende tillit.
BT170214 Presidenten framholder at Michael Flynn fikk sparken « bare » på grunn av manglende tillit.
AA170214 Først når inflasjonen stiger og sysselsettingen øker, vil sentralbanken Federal Reserve avgjøre om renten skal økes, framholder hun.
AA170214 Presidenten framholder at Michael Flynn fikk sparken " bare " på grunn av manglende tillit.
AA170214 Han framholder at Flynn villedet visepresidenten.
SA170213 Tyskland er vår største handelspartner og en av våre nærmeste allierte, framholder statsministeren.
DN170213 Men det betyr ikke at vi skal ha et nulloppgjør, framholder hun.
BT170213 Tyskland er vår største handelspartner og en av våre nærmeste allierte, framholder statsministeren.
BT170213 Men det betyr ikke at vi skal ha et nulloppgjør, framholder Kristiansen.
AA170213 Men Iohannis framholder at det er viktig at velgerne får anledning til å si sin mening om saken.
AA170213 FN-sjefen framholder at Nord-Korea igjen må rette seg etter internasjonal lovgiving og jobbe for kjernefysisk nedrustning.
AA170213 Men det betyr ikke at vi skal ha et nulloppgjør, framholder Kristiansen.
AA170213 Tyskland er vår største handelspartner og en av våre nærmeste allierte, framholder statsministeren.
AA170213 NSB framholder at fjorårets resultat var blant de beste i konsernets historie, tatt i betraktning at 2016 var et år sterkt preget av omstilling og utgifter knyttet til dette.
VG170212 I intervjuet framholder han at de tradisjonelle partiene vil bli nødt til å samarbeide med Frihetspartiet hvis velgerne støtter partiets motstand mot innvandring og EU.
SA170212 I intervjuet framholder han at det nåværende regjeringspartiet vil bli nødt til å samarbeide med PVV hvis velgerne støtter partiets motstand mot innvandring og EU.
DA170212 I intervjuet framholder han at det nåværende regjeringspartiet vil bli nødt til å samarbeide med PVV hvis velgerne støtter partiets motstand mot innvandring og EU.
AA170212 I intervjuet framholder han at det nåværende regjeringspartiet vil bli nødt til å samarbeide med PVV hvis velgerne støtter partiets motstand mot innvandring og EU.
AA170212 Prøveskytingen av en ballistisk rakett mot Det japanske hav, er en trussel mot fred og stabilitet i regionen og mot verdensfreden, framholder Brende ( H ) på Twitter.
AA170211 Han kan ikke si om hun kommer til å delta på det ukentlige regjeringsmøtet tirsdag, men han framholder at hun kan utføre sine oppgaver som statsminister selv om hun er innlagt.
DA170209 Professor Gunn Enli fra Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo framholder at medieveksten er unik for USA, og skyldes det store politiske dramaet som utspiller seg der akkurat nå.
DN170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
BT170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
BT170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
AA170207 Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo.
VG170205 Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.
DN170205 Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.
BT170205 Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.
BT170205 Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.
AA170205 I intervjuet med TV-kanalen CBS framholder Pence videre at innreiseforbudet er i " full overensstemmelse " med amerikansk lov.
AA170205 Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter i det henseende, framholder regjeringens advokater i anken.
AA170205 Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.
AA170205 Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.
FV170204 Det hvite hus har bedt justisdepartementet om å bestride domstolens kjennelse og framholder at innreiseforbudet er " rettmessig og formålstjenlig ".
FV170204 Det hvite hus har bedt justisdepartementet om å bestride domstolens kjennelse og framholder at innreiseforbudet er " rettmessig og formålstjenlig ".
AA170204 Det hvite hus har bedt justisdepartementet om å bestride domstolens kjennelse og framholder at innreiseforbudet er " rettmessig og formålstjenlig ".
AA170204 Det hvite hus har bedt justisdepartementet om å bestride domstolens kjennelse og framholder at innreiseforbudet er " rettmessig og formålstjenlig ".
VG170203 Iran framholder at rakettene skal brukes i forsvarsøyemed og ikke kan utstyres med atomstridshoder.
AP170203 Iran framholder at rakettene skal brukes i forsvarsøyemed og ikke kan utstyres med atomstridshoder.
AA170203 Iran framholder at rakettene skal brukes i forsvarsøyemed og ikke kan utstyres med atomstridshoder.
DN170202 Iran framholder at rakettene skal brukes i forsvarsøyemed og ikke kan utstyres med atomstridshoder.
AA170202 Iran framholder at rakettene skal brukes i forsvarsøyemed og ikke kan utstyres med atomstridshoder. ( ©NTB ) ¶
BT170201 Ekteskapsinngåelsen markerer nok en milepæl i de homofile og lesbiskes historie, framholder hun.
AP170201 Jeg var selv i USA i desember og møtte sentrale aktører, blant dem Jared Kushner, framholder han.
DN170129 Ranstorp framholder at det allerede i dag er omfattende sikkerhetsprosedyrer for alle som ønsker å komme til USA.
DN170129 Dette er en ren gave til disse organisasjonene, framholder han.
BT170129 Ranstorp framholder at det allerede i dag er omfattende sikkerhetsprosedyrer for alle som ønsker å komme til USA.
BT170129 Dette er en ren gave til disse organisasjonene, framholder han. ( ©NTB ) torp ¶
BT170129 Ranstorp framholder at det allerede i dag er omfattende sikkerhetsprosedyrer for alle som ønsker å komme til USA.
BT170129 Dette er en ren gave til disse organisasjonene, framholder han. ( ©NTB ) torp ¶
AP170129 Han framholder at det allerede er omfattende sikkerhetsprosedyrer for alle som ønsker å komme til USA og at de nye reglene bare bidrar til å demonisere muslimer.
AP170129 Det vil forsterke bildet blant muslimer om at de er hatet av USA, og det vil i sin tur føre til økt radikalisering og islamisme, framholder han.
DB170127 Rapporten selv, og jeg i mitt innlegg, framholder at det er utfordringer ved å sammenligne kommuner.
DN170125 TI framholder at det trengs ytringsfrihet, åpenhet i politiske prosesser og sterke demokratiske institusjoner for at myndighetene skal kunne holdes ansvarlige av sivilsamfunnet og mediene, og for at kampen mot korrupsjon skal kunne lykkes.
BT170124 Washington ( NTB-AP ) : Donald Trumps talsmann framholder at presidenten tror flere millioner stemmer ble avlagt på ulovlig vis i valget, men legger ikke fram noe bevis for påstanden.
SA170119 - Det har lenge vært en utfordring at det avsies en fellende dom uten av den dømte får en begrunnelse, framholder hun.
DN170118 Det tyder på at mesteparten av oppgangen har kommet i privat sektor, framholder hun.
DB170117 Breivik, som har begått så grove forbrytelser som han er dømt for, skal behandles humant, påpeker Emberland, men framholder : ¶
DA170117 Hun framholder at navneendringen fra « Bypakke Nord-Jæren » til « Byvekstavtalen » er fastlagt fra statlig hold.
DA170117 Han framholder at bomringene er helt nødvendige.
AP170117 Dette er trønderske banneord, og er en typisk trøndersk måte å uttale seg på, framholder Kristin Brataas, som sier hun ikke kan skjønne at noen kan oppfatte posten som rasistisk.
SA170116 Eide framholder at uttalelsene, som Bayan opplever som svært nedsettende og negative, har sitt opphav hos saksøkeren selv og hennes familie.
DB170116 Eide framholder at uttalelsene, som Bayan opplever som svært nedsettende og negative, har sitt opphav hos saksøkeren selv og hennes familie.
DB170113 Eide framholder at Breivik hadde en rekke tilbud på Ila.
DB170113 - Vi stilte aldri opp kvinner for at de skulle se på ham, framholder Eide.
DB170113 Han framholder at alle har menneskeverd og trenger noen å snakke med.
DN170111 Solvik-Olsen sier det ikke er et mål i seg selv å kvitte seg med statlige eierposter, men framholder at hva inntektene ved et salg skal brukes til, også har sitt å si.
DN170111 Det er bare å lese programmene deres, framholder hun.
DN170111 - Regjeringspartiene sier det er et mål å redusere det statlige eierskapet, og at eierskapet skal begrunnes særskilt, framholder Tajik.
DN170111 Det er bare å lese programmene deres, framholder hun.
DN170111 - Regjeringspartiene sier det er et mål å redusere det statlige eierskapet, og at eierskapet skal begrunnes særskilt, framholder Tajik.
DB170111 I Dagbladets eldreserie framholder seniorforsker Svein Olav Daatland ved NOVA at vi i Norge har forsømt oss når det gjelder å satse på fleksible løsninger for hjemmebaserte tjenester og ikke-institusjonalisert heldøgns omsorg.
SA170110 Trass i at Cappelen er den som har snakket Jensen inn i saken, bærer han ikke nag, framholder han.
DB170110 - Situasjonen er krevende, framholder han.
FV170102 Jensen framholder at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken i statsbudsjettet for 2017.
AA161231 Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som verdensborgere, sier kongen, som også framholder at kunnskap om kulturell arv bidrar til å gjøre oss helere som mennesker.
AA161231 Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som verdensborgere, sier kongen, som også framholder at kunnskap om kulturell arv bidrar til å gjøre oss helere som mennesker.
SA160827 Enden på visa er at vi må forlenge perrongene, og dermed ryker hele stasjonsbygningen, framholder prosjektlederen i Rom Eiendom, Ingvald Berntsen.
DA160506 Administrasjonen framholder at parkarealet som tas til utvidet brannstasjon, skal erstattes på Siriskjæret med utfylling i sjøen.
BT160416 Men mens psykiaterne erkjenner at deres diagnoser kan være usikre, er barnevernet ofte skråsikre i sine konklusjoner, framholder han.
AP160213 Også på andre måter vil USA bidra for å « stanse denne flodbølgen », framholder Kerry.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
DA160209 Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth framholder at Stavanger kommune er positiv til utbygging av private barnehager når det er i tråd med behov og føringer i kommunens barnehagebruksplan.
AP160107 Med andre ord vil en asylsøker nødvendigvis ha oppholdt seg i et trygt tredjeland på et eller annet tidspunkt, framholder saksbehandleren.