AP171127 Vi diskuterer framdriften for Petter sin del.
DB171121 - Framdriften har vært rimelig god, og jeg tror det er mulighet for å få til enighet i løpet av et døgn hvis jeg snakker på vegne av Venstre.
DB171118 Jensen kom også inn på budsjettforhandlingene på Stortinget i talen, men ga ingen løypemelding om framdriften eller utsiktene til enighet, utover å vise til prioriteringene som er viktige for Frp.
DB171118 Jensen kom også inn på budsjettforhandlingene på Stortinget i talen, men ga ingen løypemelding om framdriften eller utsiktene til enighet, utover å vise til prioriteringene som er viktige for Frp.
AA171118 Jensen kom også inn på budsjettforhandlingene på Stortinget i talen, men ga ingen løypemelding om framdriften eller utsiktene til enighet, utover å vise til prioriteringene som er viktige for Frp.
DN171117 Venstres Terje Breivik, den eneste blant forhandlerne som også deltok i forrige periode, mener framdriften er lovende med tanke på en enighet mandag.
SA171116 I mai i år uttalte Winthershall at framdriften i Maria-prosjektet var så god at selskapets konserndirektør Mario Mehren regnet med oppstart i første halvdel av 2018.
SA171116 Framdriften gikk ennå raskere enn konsernsjefen så for seg.
AA171111 Greier vi å holde denne framdriften , kan vi fra 2020/21 komme i gang med andre E6-etappe fra Kvål til Korporalsbrua i Midtre Gauldal.
DA171102 Det er imidlertid i hovedsak markedet og private utviklere som styrer utbyggingstakten i området, så her er det mange forhold som spiller inn på framdriften , sier Hanna E.
DB171101 Det gir Stortinget mulighet til å behandle framdriften for prosjektene før revidert budsjett, sier Tore Storehaug til Dagbladet.
DA171027 Vi er veldig fornøyd med framdriften det siste året, sier NISO-toppen.
AA171025 - Vi legger opp til en snarlig avklaring av spørsmålet, ikke minst med hensyn til framdriften i dette viktige bruprosjektet, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.
DA171021 Krogh forteller at Simex-konkursen skapte utfordringer for framdriften .
SA171018 Ikke framdriften heller. » | Reiselivet og myndighetene må ta større ansvar for fotturisters sikkerhet ¶
SA171018 Ikke framdriften heller. » | Kuttet i folkehøgskolene er ikke et slag i ansiktet ¶
DB171017 Hun kan ikke si nå om klageprosessen vil føre til forsinkelser i prosessen, men tilføyer at klagebehandlingen i seg selv neppe vil få følger for framdriften i arbeidet med det nye regjeringskvartalet.
DA171016 Hun kan ikke si nå om klageprosessen vil føre til forsinkelser i prosessen, men tilføyer at klagebehandlingen i seg selv neppe vil få følger for framdriften i arbeidet med det nye regjeringskvartalet.
AA171016 Hun kan ikke si nå om klageprosessen vil føre til forsinkelser i prosessen, men tilføyer at klagebehandlingen i seg selv neppe vil få følger for framdriften i arbeidet med det nye regjeringskvartalet.
AA171011 Årsaken til at investeringene er forsinket er at framdriften i flere av kommunens store prosjekter går tregere enn antatt.
AA171011 Arbeiderpartiets gruppeleder, Geir Waage, ber rådmannen trekke lærdom av forsinkelsene og går inn for en kritisk gjennomgang av framdriften .
VG170923 Skildringen av kjærlighetsforholdet gir god og nødvendig spenning til framdriften i teksten.
AA170922 Nå er framdriften avhengig av campusutbyggingen til NTNU.
VG170908 - Ap har mistet noe av framdriften , lekker i alle retninger og klarer ikke å markere saker på egne bein.
NL170902 Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) har nylig presisert sitt oppdrag til Helse Nord ved å be de « ta et særskilt ansvar for framdriften i prosjektet » og se dette i en større sammenheng.
AA170831 EUs ledere skal vurdere framdriften i oktober for å se om de kommet langt nok til at forhandlingene om det framtidige økonomiske samarbeidet kan innledes.
AA170821 - Vi har vært i tvil om framdriften og stilt spørsmål i Stortinget, og vi har fått svar med store hull, fortsetter Ap-lederen.
VG170811 Likevel er det bra for framdriften om leseren får følelsen av at noe står på spill.
DA170809 Men jeg anbefaler at folk kommer på fredag og ser på utgangspunktet, og så kommer innom lørdag og søndag for å se på framdriften .
DB170802 NETTOPP de ulike internasjonale reaksjonene har bremset framdriften på det revolusjonerende forslaget til Svein Arne Hansen og hans EAA.
DA170715 Både Vegdirektoratet og fylkene fortjener ros og honnør for den gode framdriften , mener Bellona.
DA170715 Både Vegdirektoratet og fylkene fortjener ros og honnør for den gode framdriften , mener Bellona.
VG170708 Vi ser bekymringer i lokalsamfunnet, og samtidig som vi opprettholder framdriften på bygging av senteret, må vi imøtegå dem.
AA170701 Overordnet plan for Nyhavna ble vedtatt i 2016 og vi er mange som er opptatt av framdriften , men ikke minst hvordan denne skal gjennomføres til byens beste.
DB170623 Vi vil for første gang få et eget utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktige utslipp, vi må systematisk rapportere på framdriften og vi kan bli møtt med sanksjoner hvis vi ikke oppfyller forpliktelsene.
AP170613 Etterforskningen framstår for utvalget som « ustrukturert og adhocpreget », og det ble utferdiget lite eller ingen skriftlig dokumentasjon om omfanget og framdriften av etterforskningen, ifølge leder for utvalget, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.
AP170613 - Vi har vært opptatt av framdriften , og har hatt dialog om det, men det burde vært i brevs form og kanskje også i form av et pålegg, sier han.
AP170613 Etterforskningen framstår for utvalget som « ustrukturert og adhocpreget », og det ble utferdiget lite eller ingen skriftlig dokumentasjon om omfanget og framdriften av etterforskningen, ifølge leder for utvalget, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.
AP170613 - Vi har vært opptatt av framdriften , og har hatt dialog om det, men det burde vært i brevs form og kanskje også i form av et pålegg, sier han.
AA170613 Etterforskningen framstår for utvalget som « ustrukturert og adhocpreget », og det ble utferdiget lite eller ingen skriftlig dokumentasjon om omfanget og framdriften av etterforskningen, ifølge leder for utvalget, sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.
VG170602 Cappelen Damm ¶ kr 379.- ¶ Framdriften er langsom i romanens første del.
DB170602 Med de nye reglene blir det opp til hver enkelt kommune å lage lokale forskrifter, som regulerer bruken av vannscooter, og nå jobber flere skjærgårdskommuner på spreng med å finne ut hvordan de kan stoppe framdriften .
AA170525 - Begge sider er svært fornøyd med framdriften i det nordisk-kinesiske samarbeidet.
AA170518 Planen skal revideres kvartalsvis slik at vi kan følge nøye med på framdriften og ta hensyn til ny forskning og nye løsninger som måtte dukke opp underveis mot 2030.
DB170428 Det er klart det er uheldig for framdriften av saken.
DA170428 Dette innebærer at Stoltenberg har sett seg nødt til å bremse framdriften i nedbemanningen.
AA170418 - Framdriften i verdensøkonomien har bygget seg opp siden midten av fjoråret, sier IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld.
AA170418 Beslutningen om å utlyse nyvalg i Storbritannia vil ikke påvirke framdriften i brexit-forhandlingene, forsikrer EU.
DA170411 Det er hurtigferjen « Fjord Cat » som har problemer med framdriften .
DN170405 I tillegg vil vi se på framdriften i de store prosjektene regjeringen allerede har presentert.
DA170404 I dag kan Enova si følgende om framdriften i saken : ¶
AA170331 Stortinget skal også regelmessig få informasjon om statusen og framdriften i arbeidet for å nå klimamålene, og det skal rapporteres om hvordan regjeringen forbereder og tilpasser Norge til klimaendringene.
SA170322 - Anleggsområdet er trangt og prosjektet komplisert, men vi gjør det vi kan for å holde framdriften .
AA170321 Så får vi se hvordan framdriften blir, og om det er mulig å få til en ny avtale, sier han.
AA170314 Energi- og miljøkomiteen avgjorde tirsdag framdriften for behandlingen av lovforslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170313 Knappe ressurser bremser framdriften også i saker som gjelder ungdomsstraff. 105 ungdommer har fått ungdomsstraff og 648 ungdomsoppfølging mellom oppstart i juli 2014 og utgangen av 2016.
SA170310 - Årsaken er delvis ingeniørarbeidet og økt arbeidsomfang og delvis framdriften i selve byggearbeidet med å få pusset opp og bygd om et 20 år gammelt skip.
DB170228 - Vi har justert framdriften for å imøtekomme Ap.
AA170228 Mandag satt de fire samarbeidspartiene på borgerlig side i forhandlinger om nasjonal transportplan, etter først å ha orientert gruppene sine om framdriften .
VG170227 Stortingsgruppene til de fire samarbeidspartiene på borgerlig side ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere på dagen.
SA170227 Stortingsgruppene ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere mandag.
DB170227 Stortingsgruppene ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere mandag.
AA170227 Stortingsgruppene ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere mandag.
VG170225 Dessuten stanser framdriften ganske snart opp, historien blir gående i ring og fremstår til slutt som nokså ufokusert.
DB170222 - Det var jo framdriften i antidopingarbeidet, og de kom med sine tanker rundt det.
DA170222 Oppkjøringen i Norge blir for skjematisk og forutsigbar, og når hovedhandlingen flytter seg til Bogota blir både den fysiske framdriften og de skjøre båndene mellom Kjetil og Daniel flytende litt for mye i ring, uten klare forløsende faktorer.
AA170219 Lenge var det ønsker om en omkamp i 2017, men prosessen går tregt og framdriften er liten.
DB170215 Av et møtereferat fremgår det imidlertid at framdriften for dispensasjonssøknaden til Arbeidstilsynet var et tema mellom kommunen og Veireno allerede 29. august : ¶
AA170207 Vegvesenet sa videre at det ikke er realistisk å forsere framdriften , sa kommunaldirektøren.
DN170130 Siden i fjor vår har framdriften vært minimal og så å si begrenset til det rent tekniske.
DN170130 Lenge var det ønsker om en omkamp i 2017, men prosessen går tregt og framdriften er liten.
BT170126 - Verftet er inne i en vanskelig tid, i likhet med næringen for øvrig, og dette har påvirket framdriften i prosjektet.
DB170124 Hovedproblemet med framdriften i kommunereformen skyldes altså uten tvil regjeringen, men det er ikke betryggende at Arbeiderpartiet legger seg så tett opp til Senterpartiets allergiske reaksjon på kommunesammenslåinger.
SA170123 Ingeborgrud er villig til å justere forslaget for å sikre framdriften , men ikke å oppheve det.
SA170123 Hun mener kravet om vil kunne få « store konsekvenser for framdriften av det nye sykehuset ».
DA160308 Slik blir framdriften : ¶
DA160301 I tillegg ba KMU om en egen sak for finansieringen av bodene og at arbeidsutvalget holdes løpende orientert om framdriften i saken.
DA160115 - Hva en ny runde vil ha å si for framdriften av bomringen er høyst uvisst, sier Aasland til RA.