SA170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder .
FV170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder .
BT170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder .
AP170420 TV 2 påberoper seg nyhetsretten i Åndsverkloven når de viser fotballbilder .