VG170626 Vi har lagt ned mye arbeid i å forbedre barnevernet, blant annet gjennom barnevernsreformen, ny barnevernslov, fosterhjemsmeldingen og gitt Helsetilsynets i oppdrag å gjennomgå over 100 enkeltsaker i barnevernet.
SA160303 Fosterhjemsmeldingen som regjeringen legger fram i dag, er den første i sitt slag ( les meldinger her ).
SA160303 Fosterhjemsmeldingen er et viktig skritt i riktig retning.