NL171204 CO2-utslipp fra forbrenning av fossile energibærere som gass, olje og kull må reduseres vesentlig de neste tiårene.
AP171130 Dette innlegget sto på trykk i « Det fossile hjørnet » i Si ;D.
AP171128 Det fossile hjørnet : Dette kan du gjøre dersom du opplever å bli utsatt for hatytringer ¶
SA171120 Gjennom tidenes brenning av karbonet i de fossile energiressurser har vi fått et globalt klimaproblem.
AP171116 Det materielle forbruket vårt bør ses på som en like stor trussel mot miljøet som fossile brensler. 3rd-party-bio ¶
NL171115 De krever at selskaper unngår å drive virksomhet som konkurrerer med lokale samfunn på tilgang til vann der hvor det er knapphet for vann, og har tatt stilling mot utvinning av miljøfiendtlige fossile energikilder som tjæresand.
DB171114 Budsjettet viser klart at det allerede er fossile brensler enn verden tåler innenfor to graders oppvarming.
DB171113 Hovedårsaken til de økende globale utslippene er at CO2-utslippene fra fossile energikilder i Kina igjen vokser betydelig.
DB171113 Forskere tilknyttet Global Carbon Project anslår at de globale utslippene fra fossile energikilder og industri vil stige 2 prosent i 2017.
AA171113 Hovedårsaken til de økende globale utslippene er at CO2-utslippene fra fossile energikilder i Kina igjen vokser betydelig.
AA171113 Forskere tilknyttet Global Carbon Project anslår at de globale utslippene fra fossile energikilder og industri vil stige 2 prosent i 2017.
AP171109 Over halvparten av verdens befolkning kan rammes hvis ikke produksjon og bruk av fossile brennstoffer reduseres raskt og betydelig.
AP171109 Det er enighet blant klimaforskere om at utslipp som skyldes produksjon og bruk av fossile brennstoffer, må gå mot null så raskt som overhodet mulig.
AP171109 Det er enighet blant forskere om at for eventuelt å kunne nå dette målet, må tiltak for en betydelig reduksjon i produksjon og utslipp av fossile brennstoffer meget raskt på plass.
NL171108 Det er neppe slik at Venstres politiske budskap om tilbakeholdenhet i å tappe ut fossile ressurser og særlig vise varsomhet i torskens fødestue, spiller fallitt blant nordlendingene.
NL171108 Det viktigste vi imens kan gjøre, er å arbeide for reduksjon i bruk av fossile brennstoffer, så økonomisk fordelaktig som mulig.
DB171108 Trump gikk til valg på å gjenreise økonomien i kullstatene, forklarer Samset, og hvis du tar Parisavtalen på alvor, betyr det slutten på bruken av kull og fossile brensler.
SA171107 For eksempel kan Stortinget bestemme at Oljefondet kan få lov til å gjøre investeringer direkte i fornybare energi prosjekter og infrastruktur i andre verdensdeler, som i mange land nå er konkurransedyktige med fossile energiprosjekter.
SA171106 De spilte denne fossile fotballen som de har holdt på med i mange år nå, så fantasiløst og uspennende at det halve kunne vært nok.
AP171106 De spilte denne fossile fotballen som de har holdt på med i mange år nå, så fantasiløst og uspennende at det halve kunne vært nok.
DA171103 - Det stemmer, hvis de planlegger økonomisk vekst ved å bruke fossile energikilder.
DB171102 Det aller meste av det går på fossile biler.
VG171101 KrF ønsker nå å kneppe til også på de fossile bilene for å gjøre elbilene like konkurransedyktige, sier Kjell-Ingolf Ropstad, KrF-nestleder og finanspolitisk talsmann.
VG171101 KrF anslår at avgiftsforslaget for fossile biler gir dem om lag én milliard kroner i ekstra inntekter i deres alternative budsjettet.
VG171101 - Størsteparten av avgiftslettelsen har vært til fossile biler.
DN171101 CEO argumenterer på sin side for at gassbransjen bidrar til å låse Europa til fossile brensler, blant annet ved å fremme bygging av rørledninger og annen infrastruktur som vil bli stående i mange tiår framover.
DA171028 Det er lenge siden jeg har sluppet ut avgasser fra fossile kjøretøy.
AP171026 | Det fossile hjørnet : Du er velkommen om du ikke drikker !
AP171023 | Det fossile hjørnet : Hvorfor er « pro-life » misvisende ?
SA171020 Dette vil gi fossile brensel-produsenter i land med lave CO2-utslipp per capita, i praksis fattige land, et konkurranse-fortrinn.
AP171020 | Milliardene i avgiftskutt har gått til fossile biler ¶
AP171020 Vil ha opp avgiften for de fossile
AP171020 Ved å øke prisforskjellen mellom fossile og utslippsfrie biler, vil overgangen til en utslippsfri bilpark gå raskere, sier hun. 9 milliarder i kutt ¶
AP171020 Transportanalytiker Sveinung Kvalø har beregnet at fossile biler har fått desidert flest milliarder i avgiftsskutt.
AP171020 Mange fossile biler ¶
AP171020 Asheim i Zero mener kuttet i engangsavgift for fossile biler er som å kjøpe katta i sekken.
AP171019 Dette innlegget sto på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D 20. oktober.
AP171017 Dette innlegget stod på trykk i « det fossile hjørnet » på Si ;D 18. oktober.
AP171016 | Se foredraget til Googles fremtidsforsker : Innen 10 år vil fossile energikilder miste verdien ¶
AP171016 | Googles fremtidsforsker : Innen 10 år vil fossile energikilder miste verdien ¶
AP171016 - Fossile energikilder er ikke levedyktige.
AP171016 Denne teksten sto på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D 17. oktober.
AP171012 Hun mener det er to hovedmål på bilfronten : Det er å få økt andelen elbiler ytterligere og få folk til å bytte ut sine fossile brennstoff-biler til mer klimavennlige kjøretøy.
VG171011 Nå vil flere velge bort elbil - og heller velge fossile biler, mener NAF-kommunikasjonssjefen.
DA171010 - I våre øyne blir det helt feil å « forby » luftfart gjennom skatter og avgifter og manglende utbygging av flyplasser fordi fly i dag bruker fossile drivstoff, responderer Lothe.
AP171009 Skal målene fra Parisavtalen nås, må etterspørselen ned og mye fossile ressurser forbli i bakken.
AP171007 Fossile energikilder - kull, olje og gass - vil sakte fortrenges hvis, eller når, fornybar energi blir billigere.
DB171006 Samtidig er verden på god vei mot å avvenne seg avhengigheten av fossile brensler.
DA171006 Han sier det er viktig at utvalget vurderer den økonomiske risikoen for Norge når verden skal omstille seg fra fossile energibærere.
AA171006 Han sier det er viktig at utvalget vurderer den økonomiske risikoen for Norge når verden skal omstille seg fra fossile energibærere.
AP170927 Denne teksten sto på trykk i Det fossile hjørnet på Si ;D 28. september.
SA170924 Fordi det er teknisk mulig og bare litt dyrere enn dagens fossile transport.
DB170924 Og de første beregningene av karbonbudsjettet gjorde nettopp dette : De viste at størsteparten av verdens fossile energireserver må bli liggende urørt dersom togradersmålet skal nås.
DB170924 Dette har igjen bidratt til større debatt og politisk konflikt omkring ny utbygging av fossil energiproduksjon rundt i verden, og økt interesse for tiltak som kan begrense tilbudet av fossile energikilder.
DB170924 Basert på rapporten fra FNs klimapanel er det blant annet beregnet hvilke olje- og kullressurser som vil bli liggende i bakken dersom karbonbudsjettet skal holdes, og det er økende diskusjon om den økonomiske risikoen som følger av at store fossile energireserver må forbli urørt.
BT170924 Fordi det er teknisk mulig og bare litt dyrere enn dagens fossile transport.
AP170924 Fordi det er teknisk mulig og bare litt dyrere enn dagens fossile transport.
AA170924 Fordi det er teknisk mulig og bare litt dyrere enn dagens fossile transport.
DA170917 Jeg er for første gang plassert i den fossile aldersgruppe 60-64.
DB170916 Verden har funnet, og begynt å utvikle, flere fossile reserver enn klimaet kan tåle.
DA170915 * Trekke oljefondet helt ut av investeringer i fossil energi, fordi « fossile løsninger tilhører gårsdagen og er verken ansvarlige, anstendige eller lønnsomme i framtiden ».
DA170911 SV : Vil gjøre Norge fritt for fossile utslipp innen 2040.
AP170911 Den europeiske utgaven av Politico er også på oljesporet : « Å være skeptisk til olje og gass kan virke som politisk selvmord i Norge, et land som ble rikt takket være eksport av fossile drivstoffer.
DB170910 Og fossile brennstoff som hentes opp, har en tendens til å bli brent.
DB170910 Hvis det skjer - hvis USA skulle bestemme seg for å fase ut sin fossile produksjon - vil Norges handlinger plutselig ha fått betydning langt utover våre grenser.
DB170910 Alle disse landene har store industrier som utvinner fossile brennstoff.
DA170910 Så alvorlig, faktisk, at kampen mot fossile brensler dessverre kan føre til en litt forhistorisk politikk.
DA170910 Så alvorlig, faktisk, at kampen mot fossile brensler dessverre kan føre til en litt forhistorisk politikk.
AP170907 - Orkanene ville vært der uansett, men vår bruk av fossile brensler er i ferd med å gjøre tropiske orkaner kraftigere og mer skadelige.
VG170901 Spørsmålet man kan stille seg er hvorvidt det produseres biler med fossile motorer overhodet om 15 år, med de enorme konsekvensene dette vil få for etterspørselen etter olje.
VG170901 Ikke nødvendigvis bare fordi de er opptatt av klima, men fordi de er opptatt av risikoen knyttet til fremtidige fossile investeringer.
VG170901 De samme forbudene diskuteres også her hjemme, hvor Stortinget har vedtatt at det ikke skal selges nye fossile biler om åtte år.
DB170831 - Vi må gradvis jobbe mot et lavutslippssamfunn, da må man også gradvis fase ut de fossile energikildene.
AP170829 Selv om vi ser ut til å ha en felles oppfatning av at det må bli en slutt på den fossile energiens tidsalder, later ingen av de større produsentene til å være beredt på å begynne på overgangen i den skala og med det alvor som vitenskapen legger til grunn.
NL170828 Urinnbyggere i Latin-, Sentral-, og Nord-Amerika slåss for deres livsgrunnlag mot store mineralselskap og den fossile industrien.
VG170826 Utslippene skapes ikke - som oljelobbyen liker å gi inntrykk av - når fossile brensler hentes opp, men når de brennes.
VG170821 Vi har jo samarbeidet om å få oljefondet ut av kull, om elektrifisering av sokkelen, og om ambisiøse vedtak om å fase ut fossile biler.
DB170821 Konkurransen det fossile møter blir sterkere for hver dag som går.
AP170821 Dette innlegget stod på trykk i « det fossile hjørnet » på Si ;D 22. august.
DB170818 - Frp er stolte av å være garantisten for videre satsing og utvikling av fossile ressurser, noen som vil sikre arbeidsplasser og velferd for Norge i overskuelig framtid.
DB170818 Etter tre år med kraftig reduserte oljepriser, en petroleumsnæring i krise, et akselererende grønt skifte globalt, og en internasjonal klimaavtale som slår fast at bruken av fossile brensler må stoppes, er svaret fra de største partiene at de vil satse MER på oljeutvinning.
NL170817 Det vil være politisk vanskelig å øke avgiftene på fossile biler nok.
DN170817 | Halvorsens stresstest vil fortelle lite om sjansen for fossile feilinvesteringer ¶
AP170816 Først når vind- og solenergi blir tre ganger så stort som fossile energikilder, vil du kunne lese at fornybar og fossil energi bidrar likt til verdens energiforsyning.
DB170815 Vi vil satse stort på bio- og sirkulærøkonomi og erstatte fossile energikilder med fornybare.
AP170812 Avgiftene på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff skal gradvis økes.
DB170811 Bruken av fossile brensler vil gå ned, i takt med målene for kutt i utslipp og i takt med stadig rimeligere fornybare løsninger.
DB170809 - Norge har vært et forbilde i sin forvaltning av naturressurser og velstanden som fulgte med det fossile brenslet.
DB170807 Verden står overfor et historisk skifte : etter hundrevis av år der menneskelig sivilisasjon har vokst og utviklet seg på bekostning av livsgrunnlaget vårt, er vi i ferd med å rive oss bort fra naturødeleggelse, fossile energikilder og forurensing.
DB170806 Samtidig akselerer det grønne skiftet ; lanseringen av Teslas 3-modell og Storbritannias vedtak om stopp for fossilbiler er to eksempler på at omstillingen vekk fra den fossile energiens tidsalder er i full gang.
DB170806 Den andre handler om endring av petroleumspolitikken i en virkelighet der den fossile energiens rolle blir mindre.
NL170801 I tillegg kommer våre klima- og miljømessige forpliktelser som ikke kan innfris av en region henvist til en fremtid som CO2-troll med et økende antall fossile biler, fordi alternativet ikke finnes.
DN170801 Elbiler ventes å kjøre forbi fossile tidligere enn antatt ¶
DN170731 Norge og Nederland er foreløpig de eneste landene som vil stoppe nysalg av fossile biler innen 2025.
DN170731 Elbiler ventes å kjøre forbi fossile tidligere enn antatt ¶
DN170731 - Det er altfor sent å vente til 2040 med å fase ut fossile biler.
DB170731 Skal vi nå togradersmålet og forhindre irreversible klimaendringer, må to tredjedeler av verdens kjente fossile ressurser bli liggende under bakken, i følge FNs klimapanel.
AP170731 Norge og Nederland er foreløpig de eneste landene som vil stoppe nysalg av fossile biler innen 2025.
AP170731 - Det er altfor sent å vente til 2040 med å fase ut fossile biler.
AA170731 Norge og Nederland er foreløpig de eneste landene som vil stoppe nysalg av fossile biler innen 2025.
AA170731 - Det er altfor sent å vente til 2040 med å fase ut fossile biler.
DB170728 Skadene fra den fossile energien vil bli langt større enn den kortsiktige gevinsten.
DB170728 En studie i Nature fra 2014 fastslår at alle fossile reserver i Arktis bør bli liggende dersom vi vil tenke kostnadseffektivitet.
DB170728 Dette er grunnen til at kampen for å la fossile ressurser ligge har blitt viktig for miljøbevegelsen i hele verden, under slagordet " keep the coal in the hole and the oil in the soil ".
DB170728 Dersom alle fossile reserver som allerede er « utviklet » - altså som er i ferd med å utvinnes i dag - blir tømt, så er vi allerede over 1000 milliarder tonn CO2.
DB170728 Bård Lahn, som har skrevet notatet for Cicero, påpeker at de fleste land som driver med fossil energi har det samme argumentet : Det er plass til « vår » fossile energi så lenge alle andre land lar sin egen ligge.
NL170726 Hovedgrunnen er bruk av fossile energikilder som øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.
DB170726 Minst â... ” av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende om vi skal nå 2-gradersmålet og unngå katastrofale klimaendringer.
DA170726 Og det er altså ikke bare dem som eier bil som foretrekker fossile kjøreturer i bilbyen.
AA170719 Skal private transportselskaper kunne ta teknologien i bruk er det åpenbart at det må bygges et nettverk av fyllestasjoner i hele landet, men løsningen må også være konkurransedyktig med fossile drivstoff.
AA170719 Da både kjøretøyene og infrastrukturen er dyrere enn for fossile drivstoff, er det helt avgjørende at myndighetene gjennom Enova bevilger støtte til denne satsingen.
VG170716 Samtidig vet vi at både sol- og vindenergi blir billigere raskere enn noen kunne sett for seg og utkonkurrere fossile energikilder.
AA170714 - Produkter som er laget av olje, gass eller andre typer fossile kilder har en utslippsstørrelse.
AA170714 Tesla har uansett skapt bevegelse i den fossile bilbransjen.
DB170713 Menneskeheten har gjort seg helt avhengig av slike fossile energikilder : I 2013 dekket de 81 prosent av verdens energibehov.
DB170713 De siste tretti årene er det blitt stadig sikrere at jordens klima er alvorlig truet av dette fossile brenselet som har CO2 som et uunngåelig sluttprodukt.
AP170713 - Produkter som er laget av olje, gass eller andre typer fossile kilder har en utslippsstørrelse.
DN170710 - Ved å bestemme at markedet for fossile brensler er viktigere enn klimaendringer, sier Trump at han godtar konsekvensene, sier Samset og peker på følgende eksempler : ¶
DB170710 Når det gjelder energi, som er nøye knyttet til klima, fikk Trump igjen inn sitt avvikende syn : USA skal hjelpe andre land med å « bruke fossile brensler på en reinere og mer effektiv måte ».
DN170709 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », heter det i « USA-avsnittet ».
DN170709 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », lød de mest kontroversielle ordene.
DN170709 En slik omfavnelse av fossile brensler var vanskelig for de øvrige landene å akseptere.
DB170709 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », heter det i slutterklæringen.
DB170709 Det var ingen tvil om at hun i utgangspunktet ville isolere Trump etter at han i vår trakk USA fra forpliktelsene i Paris-avtalen om fossile utslipp.
VG170708 Trump presset på for å få med en kontroversiell formulering om fossile brensler i erklæringen - et press han til slutt vant frem med.
VG170708 Ifølge Le Monde står det nå i erklæringen at gruppen vil jobbe for « en renere og mer effektiv utnytting av fossile energikilder », i tillegg til økt bruk av fornybare og andre rene alternativer.
VG170708 Donald Trump ønsket å ha med en kontroversiell uttalelse om fossile brensler, noe de andre lederne motsatte seg.
DN170708 USA ønsker å skrive inn en henvisning til fossile drivstoff, som de øvrige 19 medlemmene ikke vil ha.
DB170708 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », står det i avsnittet, skriver Reuters.
DB170708 Slik NTB forstår, vil USA neppe godta at begrepet « fossile brensler » strykes fra dokumentet.
DB170708 Men avsnittet er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler.
DB170708 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », lyder det omstridte avsnittet.
DB170708 Det var et avsnitt der USA la ut om sin energipolitikk, og som inneholdt en kontroversiell henvisning til fossile brensler.
DA170708 - Vi må innføre høyere fossile avgifter, slik at landets flyplassdrift blir tilpasset deretter.
AP170708 Så sent som lørdag morgen var det endelige utkastet til tekst fortsatt ikke klart fordi USA ville ha inn en henvisning til fossile brensler.
AA170708 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », lyder det omstridte avsnittet.
AA170708 USA vil neppe godta at begrepet « fossile brensler » strykes fra dokumentet, fastslår en diplomatkilde overfor NTB.
AA170708 Avsnittet er en beskrivelse av USAs prioriteringer i klima- og energipolitikken, men er kontroversielt fordi amerikanerne insisterer på å ha med en henvisning til fossile brensler.
AA170708 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », lød de mest kontroversielle ordene.
AA170708 En slik omfavnelse av fossile brensler var vanskelig for de øvrige landene å akseptere.
AA170708 « USA vil bestrebe seg for å samarbeide tett med andre land for å hjelpe dem med å få tilgang til og bruke fossile brensler på en renere og mer effektiv måte », lød de mest kontroversielle ordene.
AA170708 En slik omfavnelse av fossile brensler var vanskelig for de øvrige landene å akseptere.
DN170706 Elbiler ventes å kjøre forbi fossile tidligere enn antatt ¶
DN170706 Elbiler ventes å kjøre forbi fossile biler før 2040 ¶
DB170701 For det første så beveger teknologiutviklingen seg i en retning som gjør det stadig mer lønnsomt å satse på fornybar energi, mens det fossile blir utkonkurrert.
DA170628 Det handler om at vi må fase ut all bruk av fossile energikilder.
DA170628 Ap får kjeft av Naturvernforbundet for sin sin oljepolitikk, men Zero og Framtiden i våre hender er fornøyd med at miljøpolitisk talsperson Terje Aasland er innstilt på å snu ryggen til fossile løsninger i transportsektoren.
AP170626 Dette innlegget sto på trykk i « Det fossile hjørnet » i Si ;D.
AP170626 Dette innlegget sto på trykk i « Det fossile hjørnet » i Si ;D.
DN170621 Han viser til prognoser fra det internasjonale energibyrået IEA, som tilsier at fossile brensler vil stå for 40 prosent av energimiksen i 2040, selv i et grønt scenario.
AP170621 Vet du ikke hva « fossile energikilder til spisslast i fjernvarme » betyr ?
DA170619 | Banker blir mindre fossile
DA170619 Det samme er tilfellet for Danske Bank, selv om banken « deler bekymringene ved at utvinning og forbruk av fossile brensler » bidrar til klimaedringer.
DA170619 - Ifølge IEA, Det internasjonale energibyrået, forventes det primære globale energibehovet å øke med 35 prosent fra 2010 til 2035, og selv med utviklingen av lavkarbon og mer effektive energisystemer, vil fossile brensler forbli en viktig del av kraft- og brensellevering og støtte bred økonomisk utvikling over hele verden, sier pressesjef Tina Berggård i Danske Bank.
NL170613 Saken er at fossile energikilder må brennes, noe som også gir utslipp.
SA170612 Selv om det, enn så lenge, går for sakte, beveger de seg tross alt med små skritt i retning mindre ensidig satsning på fossile prosjekter.
DN170608 Statoils analyse forutsetter at kullforbruket reduseres fordi dette er det mest CO2-intensive fossile brenselet.
AP170608 Det fossile hjørnet : Vis barnet ditt at alkohol er noe man kan kose seg med ¶
AP170608 | Det fossile hjørnet : Det er ikke urettferdig med ulik tilgang på hjelpemidler Hedda Birgitte Huse ¶
AP170607 Dette innlegget ble publisert i « Det fossile hjørnet » i Si ;D 1. juni.
AA170607 Nå har en internasjonal gruppe forskere studert materiale, skinnrester fra t-rex og flere av slektningene dens, og sammenholdt med en database med fossile avtrykk.
SA170606 Jeg forklarte hvordan ingeniørene finner de fossile skattene flere tusen meter nede i havgrunnen og klarer å bringe den til overflaten i storm og høye bølger.
SA170604 Statoil Future Energy Forum 2017 handler om den fossile energifremtiden, ikke den fornybare.
BT170602 Sørge for at langt det meste av fossile ressurser som fossilindustrien planlegger å utvinne blir værende i grunnen.
BT170602 Dreie bruken av oljefondet og andre norske investeringer bort fra fossile ressurser og over på fremtidsrettede og bærekraftige næringer, både i Norge og internasjonalt.
NL170601 Det blir leita etter olje og gass som aldri før og regjeringa ønsker ingen nedtrapping av den fossile energiproduksjonen.
BT170601 Mens resten av verden vil ta ansvar for å rydde opp etter den fossile forurensningsfesten, trekker verdens mektigste urokråke på skuldrene og vil melde seg ut.
AP170601 Trump har i løpet av sin tid som president signert en rekke presidentordrer som fjerner forordninger for kullselskaper og andre bedrifter som driver med fossile brennstoff.
AP170601 - Den siste tiden har Puitt og Bannon sørget for at Trump har fått møte en parade av konservative ledere og republikanske lovgivere som har formidlet bekymringen sin for at Parisavtalen vil hemme en energiagenda som fremmer fossile brennstoff, heter det i Politico-artikkelen.
AP170601 Trump har i løpet av sin tid som president signert en rekke presidentordrer som fjerner forordninger for kullselskaper og andre bedrifter som driver med fossile brennstoff.
AP170601 - Den siste tiden har Puitt og Bannon sørget for at Trump har fått møte en parade av konservative ledere og republikanske lovgivere som har formidlet bekymringen sin for at Parisavtalen vil hemme en energiagenda som fremmer fossile brennstoff, heter det i Politico-artikkelen.
AP170601 Trump har i løpet av sin tid som president signert en rekke presidentordrer som fjerner forordninger for kullselskaper og andre bedrifter som driver med fossile brennstoff.
AP170601 Dette innlegget ble publisert i « Det fossile hjørnet » i Si ;D 1. juni.
AP170531 Jeg kjenner ham personlig og kan gå god for at han er dedikert til å gjøre alt han kan for at California, verdens sjette største økonomi, leder an i overgangen fra fossile brennstoff til fornybar energi, sier Mann.
DB170530 I tillegg kommer det at verden allerede har funnet og er i ferd med å utvinne flere fossile reserver enn klimaet kan tåle, dersom vi skal holde oss innenfor 2 graders oppvarming og gallopperende, irreversible klimaendringer.
DA170530 « Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe.
DA170530 « Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe.
DN170528 Han viser til at selv fjorårets rapport fra Oil Change International « The Sky`s Limit » opererer med at fossile energikilder i 2050 vil utgjøre 20 prosent av energimiksen.
AP170528 Han viser til at selv fjorårets rapport fra Oil Change International « The Sky`s Limit » opererer med at fossile energikilder i 2050 vil utgjøre 20 prosent av energimiksen.
DB170526 Vi har i dag allerede funnet flere fossile ressurser enn det er mulig å forbrenne om vi skal nå Parismålene - samtidig er det ifølge Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ), under gitte forutsetninger, plass til å finne noen flere ressurser som følge av at det ikke er mulig å utvinne alle de uoppdagede ressursene.
DB170526 Forutsetningene for at det skal være mulig å finne nye fossile ressurser, som kan brennes innenfor rammene av Parisavtalen, er for det første at en stor del av de ressursene som allerede er funnet blir liggende.
DB170526 Det er altså i denne balansegangen - mellom en klimapolitikk som lykkes godt, men ikke for godt, det er plass til å lete etter flere fossile ressurser.
DN170523 Utviklingen går bare i én retning : bort fra fossile brennstoff og mot fornybare ressurser.
BT170523 For klimaets skyld kan vi jo håpe at markedet setter en brå stopper for fossile næringer.
DN170522 Fossile byggplasser ¶
DA170522 Fossile byggplasser ¶
AP170522 Fossile byggplasser ¶
SA170519 Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DB170515 Intern uenighet og dissens er det også om hvor fort fossile personbiler skal fases ut i Norge.
DB170515 - Det er et paradoks at vi er en nasjon som har levd og lever godt av inntekter fra fossile ressurser.
DA170515 Intern uenighet og dissens er det også om hvor fort fossile personbiler skal fases ut i Norge.
DB170514 Vi må kutte i vårt fossile forbruk, og i vår fossile produksjon, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.
DB170514 Vi må kutte i vårt fossile forbruk, og i vår fossile produksjon, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.
DB170511 Det bør egentlig være ganske lett : Tre fjerdedeler av kjente fossile ressurser må ligge i bakken dersom man skal stoppe klimaendringene.
SA170510 Vi er midt i en revolusjon for grønn teknologi, og ifølge Verdens Økonomiske Forum utkonkurrerer fornybar energi den fossile i land etter land allerede.
SA170510 Vi er midt i en revolusjon for grønn teknologi, og ifølge Verdens Økonomiske Forum utkonkurrerer fornybar energi den fossile i land etter land allerede.
BT170507 Professor Tony Seba ved Stanford University og forfatter av boken « Clean Disruption of Energy & Transportation » hevder at alle biler vil være elektriske og selvkjørende innen 2030, fordi alle fossile energikilder og kjernekraft vil være utkonkurrert.
DB170501 Skal klimatrusselen møtes, i tråd med Paris-avtalens krav, så må den fossile energibruken raskt ned.
DB170501 Budskapet i boken er at den fossile energiens epoke går mot slutten.
BT170427 Elbilene bør også betale for miljøbelastningen, men her lytter vi til ekspertisen og avventer hva de mener er gunstig for å få en mest mulig smertefri overgang fra fossile til elektriske fremkomstmidler.
BT170427 - Vi tenker at elbilistene må skattlegges hardere, men at de ikke må miste konkurransefortrinnet i forhold til de fossile bilene.
VG170426 Skal man få en redelig diskusjon om kostnadene ved å fase inn elbiler, må man også ta med seg kostnadene forårsaket av fossile biler, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
VG170426 - Det er hele poenget : Helgesen og myndighetene må sørge for at det startes et arbeid som kan vise de helsemessige gevinstene i Norge ved å gå fra fossile biler til elbiler.
DB170426 Alt dette bidrar til at nabolandene våre raskere kan fase ut de fossile kraftverkene sine.
SA170420 Hvem er det som bruker den fossile gassen fra Lyse ?
SA170420 Biogassen fra IVAR transporteres i Lyses rør, og er teknisk sett samme gass som den fossile .
SA170419 Ved å få flest mulig kjøretøy over på elektrisk drift, vil man kunne utnytte fossile brensler langt mer effektivt og miljøvennlig ved å brenne fossilt i store varmekraftverk i stedet for i millioner små bilmotorer.
SA170419 DEBATT : Ved å få flest mulig kjøretøy over på elektrisk drift, vil man kunne utnytte fossile brensler langt mer effektivt og miljøvennlig ved å brenne fossilt i store varmekraftverk i stedet for i millioner små bilmotorer.
VG170418 Nå fases fossile biler ut og stadig flere kjøper seg elbiler.
DB170411 I den sto det blant annet at verden måtte halvere sitt forbruk av fossile brensler i løpet av de neste 30-40 årene. 30 år seinere kjenner vi fasiten : utslippene er nær fordoblet.
DB170405 Vi må utvikle bærekraftig biodrivstoff, vi må gjøre fossile biler dyrere slik at elbil tar hele nybilsalget raskt.
BT170404 En dag vil all olje være oppbrukt, og innen da må vi år for år erstatte fossile energikilder med fornybare.
BT170404 All den tid 85 prosent av verdens energikonsum baseres på fossile energikilder, oppnår man ikke annet med å stenge ned norsk oljeproduksjon enn at de øvrige oljeprodusentene får bedre etterspørsel og priser.
DB170403 Utslippsreduksjonene skyldes i hovedsak finanskrisen i 2009, energieffektiviseringstiltak og mer fornybar kraftproduksjon som har erstattet fossile energikilder.
DB170402 Og så lenge jeg ikke har mulighet til å lade en elbil på grunn av manglende infrastruktur i fylket, er jeg avhengig av fossile drivstoff.
DA170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AP170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AA170330 Landets utslipp fra bruk av fossile brensler og industri er verdens femte største.
AP170326 Dette innlegget stod på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D mandag 27. mars.
AP170326 For samfunnet har høy kompetanse og kunnskap vært avgjørende for å sikre velferd og levestandard, og vil bli enda viktigere når de fossile rikdommene tar slutt.
AP170322 Dette innlegget stod på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D torsdag 23. mars.
VG170319 De erstatter kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med å lage forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal muliggjøre et kutt på tre millioner CO2 i løpet av fireårsperioden.
VG170319 De skrotet å få oljefondet ut fra fossile investeringer som hovedkrav og krever heller utslippskutt.
AA170319 På spørsmål om kravet om å trekke fossile investeringer ut av oljefondet nå er skrinlagt, svarer Valen benektende.
DB170318 Haltbrekken understreker at han støtter Kaskis ønske om å trekke oljefondet ut av fossile investeringer.
AA170317 Forskningsprosjektet Global Carbon Project anslo i november at utslippene fra fossile brensler og industri i 2016 ville bli på 0,2 prosent.
DB170316 To tredjedeler av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.
DB170316 Det blir en kamp om hvilke fossile ressurser som skal brennes på veien mot katastrofen, og den vil vi være med på.
BT170315 Selve produksjonsprosessen innebærer også at det også lages en rekke andre produkter som erstatter fossile materialer som biokull til smelteverksindustrien.
SA170314 Selve produksjonsprosessen innebærer også at det også lages en rekke andre produkter som erstatter fossile materialer, som biokull til smelteverksindustrien.
SA170314 Produksjonsprosessen innebærer også at det også lages en rekke andre produkter som erstatter fossile materialer.
DA170314 Fagsjef i WWF-Norge, Arild Skedsmo, er enig med sin navnebror i at Oljefondet nå må få opp farten og komme seg ut av fossile energiselskaper fortest mulig.
AP170313 Hun peker på at ifølge FNs klimapanel ( IPCC ) må tre fjerdedeler av verdens kjente fossile ressurser bli liggende urørt om den globale oppvarmingen skal begrenses til to grader for å unngå ødeleggende klimaendringer.
DB170310 ¶ Oljeindustrien taper : Bærekraftig biodrivstoff er en viktig løsning for å fase ut fossile drivstoff i transportsektoren.
DB170310 Bærekraftig biodrivstoff er en viktig løsning for å fase ut fossile drivstoff i transportsektoren, og er en avgjørende klimaløsning for tunge kjøretøy, skipsfart og fly.
AP170306 « Et forbud må støttes av landene som har kjernevåpen », skrev Bård Ludvig Thorheim fra UD i det fossile hjørnet 2. mars.
VG170301 I tillegg til strukturene som ser ut som fossile mikrober, inneholder bergartene en cocktail av kjemiske forbindelser som de mener nesten sikkert er resultatet av biologiske prosesser, skriver Washington Post.
AP170301 For å oppfylle forpliktelsene våre i Parisavtalen må 80 prosent av verdens kjente fossile ressurser bli liggende i bakken.
AP170301 Både Kina, Afrika og EU satser stort på fornybar energi, og ifølge Verdens økonomiske forum er vind og sol allerede billigere enn fossile brensler i mer enn 30 land.
AP170301 Dette innlegget sto på trykk i det fossile hjørnet på Si ;D torsdag 2. mars. 28. februar skrev 12 ungdomsorganisasjoner Si ;D-innlegget : « Brende, du må forstå alvoret og delta i forhandlingene om atomvåpen ».
AP170226 Dette innlegget sto på trykk i Det fossile hjørnet i Si ;D mandag 27. februar.
DB170215 I dag dekker fossile energikilder størstedelen av verdens energietterspørsel.
AA170214 Det blir gjerne etterlyst en klimavennlig satsing fra olje- og gasselskapenes side, spesielt blant studenter ved NTNU som ønsker at universitetet skal trekke alle sine investeringer ut av fossile selskaper.
VG170209 - Elbiler oppfører seg mer og mer som fossile biler i rekkevidde og bruk, det betyr at man trenger flere hurtigladere, sier Berg.
AP170209 | Det fossile hjørnet : Bli enig med sjefen om løsninger på matsvinn ¶
BT170208 Dette skjer selv om CO₂-avgiftene for de fossile brenslene er altfor små til å betale for de reelle skadevirkningene av CO₂ på klima og havmiljø.
AP170205 Dette innlegget stod på trykk i Det fossile hjørnet i Si ;D mandag 6. februar ¶
SA170203 Nå blir det en kraftig økt vrakpant for fossile varebiler dersom du erstatter den med en el-varebil.
SA170203 Elbiler har ingen moms og engangsavgift ved kjøp og leasing, det gjør dem langt billigere enn fossile biler.
SA170203 Det er rett og slett fordi vi ikke har teknologi til å skille mellom fossile biler og elbiler når de kjører inn og ut.
SA170203 Nå blir det en kraftig økt vrakpant for fossile varebiler dersom du erstatter den med en el-varebil.
SA170203 Elbiler har ingen moms og engangsavgift ved kjøp og leasing, det gjør dem langt billigere enn fossile biler.
SA170203 Det er rett og slett fordi vi ikke har teknologi til å skille mellom fossile biler og elbiler når de kjører inn og ut.
DB170201 Påstanden om at isotopforholdet antyder at bare 4% av CO2 i atmosfæren er fra fossile kilder avslører også en uvitenhet om karbonbudsjettet og karbonets kretsløp.
DB170201 Den fossile vekstmodellen som vår generasjon har bygget på vil, om vi ikke raskt endrer kurs, innebære at de som kommer etter oss « arver » et menneskefiendtlig og konfliktutløsende klima som det kan ta flere hundre år å komme seg ut av.
DN170126 Samtidig stiger ledigheten i fossile næringer, mens investorenes nedskrivninger og risikoen for ytterligere tap øker.
AP170125 LANG KYST : Fossile skjell preger stranden langs Lyme Regis i Dorset, England.
BT170120 Det er blitt åpenbart at verdens energibehov ikke kan dekkes ved økt utbygging av fossile energikilder, og at slike investeringer vil være svært risikoutsatte.
DN170119 Han vil bort fra fellesbetegnelsen « fossile brensler » fordi det er så stor forskjell på CO2-utslippene fra kull og gass, spesielt.
DN170119 Ifølge eksperter er den eneste løsningen på problemet å redusere bruken av fossile brensler som fører til enorme utslipp av CO2.
SA170118 Ifølge eksperter er den eneste løsningen på problemet å redusere bruken av nettopp fossile brensler, samtidig som satsingen på fornybar energi må økes.
SA170118 Hovedårsaken er ifølge NOAA bruken av fossile brensler, mens værfenomenet El Niño til en viss grad også bidrar til økte temperaturer.
DN170118 Hovedårsaken er ifølge NOAA bruken av fossile brensler, mens værfenomenet El Nino også bidrar til økte temperaturer. - 2016 var et ekstremår for det globale klimaet, og står fram som det varmeste årets så langt registrert, sier Petteri Taalas, generalsekretær i FN-organet World Meteorological Organization ( WMO ). ( ©NTB ) ¶
SA170115 For å nå Norges klimamålsetninger er det helt avgjørende at vi fortsetter å skifte ut den fossile bilparken med mindre forurensende alternativer så raskt som mulig.
DB170112 Avgifter på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff skal også økes gradvis.
DN170108 Dersom fossile brensler også de neste tiårene vil dominere det globale energibildet, må vi innen tre-fire år vurdere om det er riktig å satse på både olje og gass og ny fornybar energi, slik vi gjør i dag, sa Lund til Stavanger Aftenblad da.
DB170107 Mesteparten dekkes av fossile energikilder.
DB170107 For det andre vil avtalen kunne føre til at etterspørselen etter fossile energikilder på sikt reduseres.
DB170105 Hvis vi skal brenne alt som er av fossile brensler under bakken, så når vi ikke to graders målet.
AP170105 | Det fossile hjørnet : Kjønnsidentitet er mer enn følelser og kjønnsorgan Stine Margrethe Knutsdatter Olsen ¶
AP170105 Dette innlegget sto på trykk i « Det fossile hjørnet » i Si ;D.
AP170105 | Det fossile hjørnet : Kjønnsidentitet er mer enn følelser og kjønnsorgan Stine Margrethe Knutsdatter Olsen ¶
AP170105 Dette innlegget sto på trykk i « Det fossile hjørnet » i Si ;D.
AA161231 Går man noen hundre millioner år tilbake i tid og studerer fossile koraller som både har daglige og årlige vekstringer, finner man at året hadde mellom 385 og 410 dager, med andre ord at døgnet var betydelig kortere enn nå.
AA161231 Går man noen hundre millioner år tilbake i tid og studerer fossile koraller som både har daglige og årlige vekstringer, finner man at året hadde mellom 385 og 410 dager, med andre ord at døgnet var betydelig kortere enn nå.
VG161227 Fordeler : Vil være et globalt gode, utslippskutt vil muliggjøre fortatt bruk av fossile brensler mens vi legger om til alternativt ¶
AP161214 | Det fossile hjørnet : Skolen skal fange opp elever som sliter Torbjørn Røe Isaksen ¶
AP161207 Her er seks ( av mange ) eksempler : ¶ 1 ) « Så lenge verden fortsatt er avhengig av fossile ressurser for å møte det samlede energibehovet, bør det (.. ) være et mål at minst mulig av energiproduksjonen kommer fra nettopp kull. » ( Verdt å vite, annonse ) ¶
AP161128 Det er derfor på etterspørselssiden man må finne alternativer for å få redusert bruken av fossile brensler.
AP161114 - Det er gode nyheter at de totale utslippene fra bruk av fossile brensler ikke økte i fjor heller, og at de gikk noe ned i Kina og USA.
AP161006 I sitt innlegg i Stortinget torsdag pekte han på at det isteden er avgiftslette på fossile kjøretøy som prioriteres.
AP160928 Å fjerne « fossile energikilder til spisslast i fjernvarme » er et av tiltakene i klimabudsjettet.
AP160928 I perioder hvor det er veldig kaldt, hender det at man bruker fossile energikilder for å produsere fjernvarmen.
AP160928 I 2015 sto fossile energikilder for 1,3 prosent av Oslos fjernvarmeproduksjon, en nedgang fra året før.
AP160922 Dette innlegget sto på trykk i « Det fossile hjørnet » i Si ;D 23. september.
SA160707 Ut fra et industrielt perspektiv vil det derfor være en forsømmelse om vi ikke utnytter denne muligheten industrielt gjennom en forsert teknologiutvikling som vil bidra til verdiskaping på samme måte som vi har bygget verdier på god forvaltning av de fossile ressursene våre.
AP160523 Vi har allerede funnet over fem ganger for mye fossile brensler for klimamålene fastsatt i Parisavtalen. 3rd-party-bio ¶
AP160523 Global oppvarming skyldes vårt overforbruk av fossile energikilder som olje og gass.
SA160512 Sunde, Jostein Soland, Gunnar Berge og Njål Kolbeinstveit i Seniortanken nevner ikke den fossile energibruken i Norge, som altså skal fases ut og erstattes med fornybar strøm, med ett ord i sitt innlegg 6. mai, men skriver at vindkraft er et subsidiesluk uten klimaeffekt.
SA160512 Denne betydelige fossile energibruken kommer i tillegg til den vannkraften og vindkraften vi produserer og bruker hvert år i Norge ( ca. 140 TWh i 2015 ).
SA160504 Energien skal tillegges CO2 fra den fossile andelen av avfallet og fra tilført fossil energi.
SA160504 Dette stemmer ikke, i Oslo regner det nye byrådet med utslippene fra både den fossile delen i avfallet og fra tilført fossil energi.
AP160430 Vi vet nå at det aller meste av verdens resterende fossile reserver må bli liggende hvis vi skal klare å begrense oppvarmingen av jordkloden.
AP160430 Den nye klimamålsettingen krever betraktelig mindre bruk av fossile brensler.
AP160430 Fossile investeringer styrer oss i dag mot en minst fire grader varmere verden innen år 2100.
SA160427 Den kan også fase ut eventuelle fossile kilder i fjernvarmen, slik Lyse nå gjør ved å knytte sammen sine fjernvarmenett på Forus og Sandnes.
AP160405 Jeg er for incentiver som får folk til å bruke elbil fremfor fossile drivstoffbiler.
AP160316 Det betyr at den økte hugsten kan redusere fossile utslipp med rundt 1,6 millioner tonn CO2/år.
AP160308 Biodrivstoffet erstatter fossile drivstoff som bensin og diesel, som gir betydelige innenlandske utslipp av CO2.
AP160228 Det er ikke fordi vi misliker fossilbilister, men fordi det i dag koster for lite å kjøre fossile biler.
AP160220 Utgangspunktet er at store deler av verdens kjente fossile reserver - kull, olje og naturgass - må forbli i bakken hvis verden skal nå klimamålene alle er enige om.
AP160209 - Der kommer det frem at vi ser på gass som det viktigste fossile brennstoffet.
AP160205 Marokko ble valgt fordi det i tillegg til de naturlige forutsetningene for solenergi også kunne tilby politisk stabilitet og et ønske om å fase ut fossile subsidier.
AP160202 Fyring fra vedovner er det som skaper mest problemer om vinteren etter fossile utslipp fra kjøretøy.
AP160202 Fyring fra vedovner er det som skaper mest problemer om vinteren etter fossile utslipp fra kjøretøy.
AP160126 Hvis bussene i fremtiden kaster ut biogass til fordel for batteri eller hydrogen, kan vi gå tilbake og bruke energien selv - eller finne nye anvendelsesområder der biogassen erstatter fossile energikilder, sier Holmstad.
AP160121 Det er forbruket av fossile av brensler, og ikke hvem som leverer det, som er avgjørende for de globale utslippene av klimagasser.
AP160117 Inntil vi har 100 prosent fornybar energi i verden, vil fossile energikilder spille en rolle, og av de fossile er gass den reneste.
AP160117 Inntil vi har 100 prosent fornybar energi i verden, vil fossile energikilder spille en rolle, og av de fossile er gass den reneste.
AP160106 Et eksempel : Etter studier av fossile fisk, forutsa Neil Shubin hvordan mellomleddet mellom fisk og amfibium måtte se ut, når det hadde levd og hvor man i dag kunne finne restene av det.