DN171212 En forverring
DB171211 Og de skal føre en overbevisende argumentasjon for at boikott skaper bedre vilkår for den akademiske friheten - ikke en forverring .
SA171130 De risikerer forverring .
DA171129 Vi frykter at det kan lede til en generell forverring av menneskerettigheter i Europa.
DA171129 - Det har vært en forverring av menneskerettigheter og rettssikkerhet på flere fronter, mener Williamson.
BT171129 Dette er en forverring , ikke en forbedring av situasjon i dag.
BT171128 - Vi venter gradvis forverring utover i uken, med tanke på kalde temperaturer og inversjoner ut mot fredag, sier vakthavende statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.
BT171118 Internasjonalt er det anbefalt at en allerede ved innkomsten har en samtale med pårørende og eventuelt den gamle om ulike tiltak dersom det oppstår en akutt forverring av sykdomsbildet, for eksempel om man ønsker å forsøke hjertestarter dersom hjertet stopper, sondemating dersom en ikke kan svelge eller restriksjoner i forhold til legemidler.
DN171117 Dette vil være en katalysator for en forverring i markedssentimentet, sier global strateg Benjamin Mandel hos J.P.
AP171116 Men det finnes og eksempler på kupp som har ført til få endringer eller direkte forverring .
DB171108 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug startet med å redegjøre for om norske myndigheter synes landet er trygt nok til å forsvare norsk returpraksis dit, etter flere rapporter om en forverring av sikkerhetssituasjonen i landet.
SA171107 Den største trusselen mot samfunnets stabilitet ( og mot Putins maktposisjon ) er likevel en eventuell sterk og brå forverring av levekårene for folk flest.
DN171103 Det er en forverring siden slutten av 2015.
VG171101 Han forteller om en betydelig forverring av sikkerhetssituasjonen.
DB171031 Samtidig slår stadig flere organisasjoner alarm om en forverring av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
DA171031 Morten Bøås, Sahel-ekspert ved NUPI, mener at en ytterligere forverring i Somalia må sees i sammenheng med utviklingen på Afrikas horn og i Sahel, der stater gradvis svekkes.
AP171029 Varig sykdom hvor det inntrer en livstruende forverring , gir ikke ny rett til pleiepenger.
DA171026 Så, i 2016 og for inneværende år, skjedde det en « dramatisk forverring », fortsetter Gayorfar.
VG171023 - Det var et bilde av forverring .
AP171022 Wyller ser ikke noen risiko og lytter ikke til dem som har opplevd forverring , men ser bare - ifølge egne ord - en « liten høyrøstet gruppe » av ME-pasienter.
AP171022 oktober ) også hvordan LP kan føre til forverring .
SA171019 Kraftig forverring
DB171019 Kraftig forverring
AP171017 Å overse kroppens begrensninger er en effektiv oppskrift på forverring for ME-syke.
AP171017 Et kjernesymptom ved ME er forverring ved for høy mental eller fysisk aktivitet.
NL171016 Den amerikanske rotasjonsstyrken er derfor klok politikk fordi den bidrar til troverdig avskrekking uten å føre til vesentlig forverring av forholdet mellom Norge og Russland.
AA171013 Konsekvensen vil i så fall bli en alvorlig forverring av situasjonen rundt Irans atomprogram, mener Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.
DN171011 Varsler om ytterligere forverring
DN171011 | Varsler om ytterligere forverring
DN171011 Samtidig varsler selskapet på nytt om forverring av resultatene.
AP171011 Pågripelsene har ført til en kraftig forverring i forholdet mellom Tyskland og Tyrkia.
AA171011 Pågripelsene har ført til en kraftig forverring i forholdet mellom Tyskland og Tyrkia.
DB171007 Men reiseforsikringen dekker som kjent akutt og uventet sykdom, og det bør derfor avklares med oss på forhånd om en eventuelt forverring av kjent sykdom vil dekkes, sier Vennesland.
AP171004 Beboerforeningens leder på Grønland ble utsatt for alvorlige trusler : Dramatisk forverring i området ¶
AA171004 | Cuba beskylder USA for forverring av landenes forhold ¶
DA171003 Rus bidrar til forverring av mange av de viktige utviklingsproblemene, som hiv/aids, vold mot kvinner og fattigdom.
DB171001 - Jeg opplevde verken forbedring eller forverring .
DA170927 Det er på alle måter en vanskeligere situasjon, en forverring av regjeringens situasjon.
AP170927 Hovedårsaken synes likevel å ha vært inkompetente byråkrater og en stadig forverring av relasjonene mellom Wien og hovedkildene for matleveransene til byen, i første rekke de ungarske landområdene og de tsjekkiske provinsene.
AP170923 Rapporter viser at pasienter er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring, ofte alvorlig forverring , av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt, skriver artikkelforfatteren.
AP170923 Rapporter viser at pasienter er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring , ofte alvorlig forverring, av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt, skriver artikkelforfatteren.
AP170923 Rapportene viser at pasientene er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring, ofte alvorlig forverring , av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt. 3rd-party-bio ¶
AP170923 Rapportene viser at pasientene er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring, ofte alvorlig forverring , av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt.
AP170923 Rapportene viser at pasientene er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring , ofte alvorlig forverring, av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt. 3rd-party-bio ¶
AP170923 Rapportene viser at pasientene er villige til å prøve « alt » for å bli friske, men at de opplever forverring , ofte alvorlig forverring, av flere av de behandlingene, kurene eller terapiene de har forsøkt.
AP170923 ME-foreningens brukerundersøkelse i 2012 viste at flere opplevde forverring enn forbedring ved bruk av kognitiv terapi, lightning process ( LP ) og gradert opptrening.
AP170923 3rd-party-bio ¶ Forverring av kognitiv terapi ¶
VG170921 Det vil si at barn over 12 år, med en sykdom som er i stadig forverring , og har kort forventet levealder, kan få pleiepenger etter gammel ordning fram til 18 årsdagen.
AP170917 Flere pasienter har rapportert om forverring av sin helsetilstand etter bruk av metoden.
AP170917 De som etter å ha prøvd Lightning Process rapporterte forverring , sa ved oppfølgingen enten at de er like dårlige som før de prøvde Lightning Process, eller at de fortsatt er verre.
AP170917 Av pasienter som knyttet sin bedring eller forverring til bruk av Lightning Process, var det 61 prosent som meldte at de hadde blitt bedre etter å ha prøvd metoden.
AA170906 Slike eksempler på forverring av menneskerettsvernet viser behovet for å støtte de europeiske institusjonene på dette området.
AA170905 Flere kontroversielle saker har svekket oppslutningen, blant annet en forverring av forholdet til Kina.
AA170904 Flere kontroversielle saker har svekket oppslutningen, blant annet en forverring av forholdet til Kina.
DA170902 Har du en kronisk sykdom eller er under behandling for en eksisterende sykdom, bør du være oppmerksom på at det kun er akutt forverring av sykdommen som er dekket av reiseforsikringen.
DN170830 september og « vurdere utarbeidelse av tiltak for å hindre ytterligere forverring av menneskerettighetssituasjonen » i landet.
AA170830 september og « vurdere utarbeidelse av tiltak for å hindre ytterligere forverring av menneskerettighetssituasjonen » i landet.
VG170828 Feilbehandling som fører til forverring av sykdommen, mangel på respekt og folkeskikk overfor pasienten i dens eget hjem er noe som bare godtas.
VG170828 . Det er godt over en måned siden, og jeg fikk kraftig forverring .
VG170824 Russlands annektering av Krim-halvøya og støtte til opprørere i Øst-Ukraina har ført til en kraftig forverring i landets forhold til vestlige land.
VG170824 I løpet av sommeren har vi vært vitne til en ytterligere dramatisk forverring av forholdene i landet.
DB170824 Norge sender ut afghanere som før - til tross for at flere organisasjoner advarer mot en kraftig forverring av sikkerhetssituasjonen i landet.
AA170824 Russlands annektering av Krim-halvøya og støtte til opprørere i Øst-Ukraina har ført til en kraftig forverring i landets forhold til vestlige land.
DA170820 - Det var en vesentlig forverring i offshorenæringene gjennom 2015.
AP170819 - Det var en vesentlig forverring i offshorenæringene gjennom 2015.
VG170815 Enkelte sentre mangler døgnkontinuerlig toalett-tilgang, og generelt dårlige sanitærforhold bidrar til ytterligere forverring av helsesituasjonen.
DN170810 Det er en forverring på 347 millioner kroner fra året før.
AP170810 Den nye muren kan føre til en forverring av forholdet til Hamas, sa sjefen for den israelske sørlige kommandoen til journalister onsdag.
AP170809 Eskaleringen av konflikten, med påfølgende ødeleggelser på infrastruktur og kollaps av offentlige tjenester innebærer en rask forverring av en av verdens største humanitære kriser, mener Hamdan.
AA170809 Eskaleringen av konflikten, med påfølgende ødeleggelser på infrastruktur og kollaps av offentlige tjenester innebærer en rask forverring av en av verdens største humanitære kriser, mener Hamdan. ( ©NTB ) ¶
DN170808 Det er en forverring av situasjonen fra året før, da omsetningen var nesten dobbelt så høy og underskuddet bare 12 millioner kroner.
AP170726 Ved rask livreddende nødhjelp kan verdenssamfunnet bidra til å redusere omfanget av en varslet katastrofe, men parallelt må det også arbeides med å finne politiske løsninger for å unngå ytterligere forverring .
AA170719 - Disse lovene utgjør en betydelig forverring av den systemiske trusselen mot lovstyret i Polen, sier Timmermans.
VG170708 " - Hos enkelte pasienter har man sett en veldig rask forverring etter at de er blitt satt på immunterapi.
VG170707 Og her kommer paradokset : Norsk bistand til Palestina bidrar til stillstand i den politiske prosessen og en gradvis forverring av menneskerettighetssituasjonen, stikk i strid med målene våre.
VG170707 Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak.
DA170705 Cruiseskipene virvler i tillegg opp havbunnen, og bidrar således til forverring av badevannskvalitet og forringelse av biologisk mangfold i havna.
VG170704 Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak.
AA170630 En kraftig forbedring eller forverring - alt ettersom hvordan man ser på det.
VG170628 Mais inngår i det meste av matlaging i Venezuela, så dette er en dramatisk forverring av befolkningens hverdag.
DB170628 Siden i fjor høst har vi vært vitne til en dramatisk forverring i situasjonen for enslige mindreårige som bor på mottak.
VG170627 I rapporten trekkes tre mer grunnleggende utviklingstrekk ved dagens samfunn som har vært koblet til en forverring i ungdoms psykiske helse frem.
NL170620 Risikerer amputasjon og forverring av benskjørheten.
NL170620 På grunn av leggskaden er hun også tvunget til å gi opp den daglige gåtreningen hun er helt avhengig av for å styrke knokkelstruktur, og hindre forverring av benskjørheten.
SA170618 Dons Signe / Rekaa Tone ¶ Forverring i Stavanger ¶
AP170618 Dons Signe / Rekaa Tone ¶ Forverring i Stavanger ¶
DA170603 - Den generelle trenden er ifølge FN i Afghanistan, en årevis forverring i antall sivile drepte, Strand.
DB170601 - Det har skjedd en gradvis forverring av sikkerhetssituasjonen i landet, sier Martinsen.
DB170601 Verdsettelsen er ikke attraktiv i seg selv, og vil ikke gi støtte ved kraftig forverring av vekstutsiktene, mener banken, som uansett konstaterer at aksjer er mer attraktive enn obligasjoner.
DB170527 Men vedtaket har skapt forverring og dyp fortvilelse for de som trenger det mest.
DB170527 I de mest alvorlige situasjonene, de begge foreldrene trengs hos barnet, fører dette til ekstrem forverring av familiens økonomi.
VG170523 Dette er bare den siste av en serie tegn på forverring av et allerede svært anstrengt forhold mellom nord og sør.
AA170508 - Dette er en massiv, massiv forverring , sier Rein Paulsen, som leder OCHAs kontor i Kongo.
BT170429 Meldingene er klare fra flere mottak : Den dagen det blir gitt midlertidig opphold med fare for å bli sendt ut på 18-årsdagen, skjer det en forverring i den psykiske helsen.
VG170422 Det gjør at de som er kronisk lungesyk kan få forverring av symptomene med økt slim, tetthet i brystet og hoste.
DA170422 Vanninntaket har stabilisert seg, og det er derfor ikke noen forverring av situasjonen om bord, sa redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge ( HRS ) til NTB i 22-tiden fredag.
AP170422 Vi opplever nå en forverring og det er derfor vi sier ifra, sier bydelsdirektøren i Nordstrand.
AA170422 Vanninntaket har stabilisert seg, og det er derfor ikke noen forverring av situasjonen om bord, sa redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge ( HRS ) til NTB i 22-tiden fredag.
VG170421 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170421 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
SA170421 Vanninntaket har stabilisert seg, og det er derfor ikke noen forverring av situasjonen om bord, sa redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge ( HRS ) til NTB i 22-tiden fredag.
VG170420 UDI har sett en forverring i tilstanden til asylbarna på mottakene, og melder om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst.
VG170420 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
DA170420 Dette kan medføre store astmaplager eller en forverring av luftveislidelser.
DN170418 « Det er mulig det vil komme en betydelig forverring i risikoaversjon.
DB170415 På lengre sikt er det bare politisk vilje og handling som stanse krig og forverring av klimaet.
DB170415 De tørke- og sultrammede områdene har opplevd en gradvis forverring av klimaet.
VG170410 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
AP170410 President Xi Jinping har ansvaret for den største forverring for menneskerettigheter i Kina siden massakren etter protestene på Den himmelske freds plass i 1989, konkluderer Human Rights Watch ( HRW ).
VG170407 Samtidig advarer myndighetene i Beijing mot en videre forverring av konflikten, melder nyhetsbyrået AFP.
VG170407 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170407 Det siste drøye halvåret har UDI sett en forverring i tilstanden til ungdommene, og mottak melder om økt selvskading, angst, uro og usikkerhet.
VG170406 - Vi har sett en forverring over de siste 5 - 7 årene.
BT170406 Vi er vant til kummerlige undervisningsforhold, men de nye lokalene på Danmarksplass er en forverring .
AP170406 President Xi Jinping har ansvaret for den største forverring for menneskerettigheter i Kina siden massakren etter protestene på Den himmelske freds plass i 1989, konkluderer Human Rights Watch ( HRW ).
AP170405 | « Innovasjon » innen omsorg betyr ofte forverring , ikke forbedring Elin Ørjasæter ¶
VG170404 - Det ser ut til at det blir en forverring utover kvelden, så man bør ikke vente for lenge med å komme seg av gårde, sier Livik.
VG170404 UDI : - Forverring i deler av landet ¶
VG170404 Det er ikke slik at situasjonen går i en positiv retning, den har snarere gått mot en forverring i deler av landet, sier Forfang til VG.
VG170404 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
AP170402 De nylige endringene i lovverket har ført til betydelig forverring av situasjonen for dem som fortsatt sitter på norske mottak.
VG170331 Den svært spesielle kjennelsen i landets øverste domstol innebærer en ytterligere forverring av Venezuelas politiske krise.
FV170330 | Ny rapport : Forverring i ungdomsmiljøer ¶
AA170330 Den svært spesielle kjennelsen i landets øverste domstol innebærer en ytterligere forverring av Venezuelas politiske krise.
AA170329 Det vil bli en knallhard forverring av boligbeskatningen, sier Breivik.
DN170328 Det vil bli en knallhard forverring av boligbeskatningen, sier Terje Breivik.
VG170327 For UDI melder om en forverring i tilstanden til de enslige mindreårige på norske mottak det siste halvåret, med økt uro og usikkerhet.
VG170313 Lignende avlysninger har skjedd i andre europeiske storbyer, noe som har ledet til en kraftig forverring i forholdet mellom Tyrkia og Europa.
AA170310 Eksempler på tilstander som krever et nært samarbeid med lege og sykepleier er forverring hos pasienter med KOLS, hjertesvikt, diabetes, hjerneslag og en snikende utvikling av blodforgiftning.
VG170308 UDI har rapportert om en forverring i mottakene for de enslige mindreårige og mottaksledere slår alarm og usikkerhet, angst, skolevegring, søvnproblemer og selvskading.
AA170308 UDI har rapportert om en forverring i mottakene for de enslige mindreårige og har sagt at de er mest bekymret for de unge guttene som må ut når de fyller 18 år, ifølge VG.
VG170305 Men totalt sett er det er en forverring i ungdommenes tilstand det siste drøye halvåret, sier UDIs assisterende direktør Birgitte Lange til VG.
VG170305 Det siste halvåret har de sett en forverring i tilstanden til ungdommene, med søvnproblemer, dårlig matlyst og sosial isolasjon.
DB170303 En helsetjeneste som fanger opp forverring i eldre pasienters helsetilstand forebygger både lidelse og sykehusinnleggelser.
VG170228 VANSKELIGE TIDER : Norske mottak opplever en forverring i forholdene for enslige mindreårige, med økt usikkerhet og frustrasjon.
VG170228 I en internundersøkelse UDI har gjort, meldte mottakene i sum også om en forverring , med ungdommer med dårlig matlyst, søvnproblemer, engstelse og angst.
AP170228 Det er etter det Aftenposten erfarer ingen dramatisk forverring av Stoltenbergs helse akkurat nå som ligger bak søknaden om fritak.
DA170227 LO og fagforeninger demonstrerer for faste ansettelser, mot Arbeids- og Sosialdepartementets forslag til forverring av arbeidsmiljøloven på Youngstorget i Oslo tirsdag.
VG170226 Russisk militær innblanding i Ukraina har ført til at vestlige land har innført sanksjoner mot Russland, noe som har bidratt til en ytterligere forverring av et stadig mer iskaldt forhold mellom Russland og Vesten.
DA170226 Redd Barna uttalte i januar : « Vi har aldri vært så bekymret for barn som har flyktet alene til Norge som vi er i dag, og vi ser at det har vært en tydelig forverring de siste månedene.
DN170223 « Blant annet på grunn av fortsatt fallende meglerverdier på konsernets flåte, samt ytterligere forverring av markedet for offshoreservice-skip, er det foretatt nedskrivningstester av skipene », opplyser selskapet i kvartalsrapporten.
DN170221 Dette er en forverring fra 2015 da Oslo var den 83. verste byen i verden.
VG170218 - Det er en del av forverring av sikkerhetsbildet, sier Stoltenberg ¶
AP170218 - Jeg tror ikke de nye russiske rakettene vil føre til ny atomopprustning, men det vil uten tvil bidra til en forverring av øst-vest forholdet, sier direktør Hans M.
VG170217 - Dette er absolutt en forverring .
DB170217 - Russerne ruster opp militært, og nå ruster de også opp retorisk, sier Neumann, som mener det representerer en forverring i forholdet mellom Norge og Russland.
VG170216 - Målet er at pasientene skal slippe unødvendige reinnleggelser på sykehus og forverring av helsetilstanden, sier Hammer.
SA170216 Når en person med astma er forkjølet vil man som oftest oppleve en forverring av symptomene og behovet for medisin øker.
FV170216 Når en person med astma er forkjølet vil man som oftest oppleve en forverring av symptomene og behovet for medisin øker.
AP170216 Når en person med astma er forkjølet vil man som oftest oppleve en forverring av symptomene og behovet for medisin øker.
VG170214 Vårt inntrykk er at det er en forverring i ungdommenes tilstand det siste halvåret, sa Lange.
VG170209 Også arbeidstagersiden advarer mot en langsiktig forverring av arbeidsmarkedet.
VG170209 Vårt inntrykk er at det er en forverring i ungdommenes tilstand det siste halvåret, sier Lange.
VG170207 TRUSSELVURDERING : E-tjenestens sjef, Morten Haga Lunde, la i dag frem deres årlige trusselvurdering, hvor de peker på en forverring i Afghanistan.
VG170202 På den ikoniske Maidanplassen i Kiev sier samtlige av de VG treffer at de nå frykter en forverring i det krigsrammede landet.
SA170129 Vi tror bare ikke at en enda tyngre oljeavhengighet er det riktige botemiddelet på lang sikt, men en forverring av problemet.
DN170126 Begge deler kan føre til en forverring og en svekkelse av vekstutsiktene, ifølge Leather.
DB170113 Vi har ikke sett noen forverring av helsetilstanden hans.
DB170113 - Isolasjonsskader forstår jeg som en vesentlig forverring av psykisk og fysisk helsetilstand, alvorlige tegn på depresjon, en alvorlig form form for apati, kognitiv svikt, hukommelsessvikt, spisevegring.
DN170112 Frykter forverring
AP170112 Frykter forverring
DN170106 - Vi frykter en sterk forverring av helikoptersikkerheten, sier Roy Erling Furre, andre nestleder i YS-forbundet SAFE, til Dagsavisen.
DB170106 I 2013 ble det en forverring i den diplomatiske kontakten mellom de to landene da Nord-Korea opphevet en ikkeangrepsavtale fra 1991 og avbørt en telfonisk « hotline », som ble innstallert i 1971, med Sør-Korea.
AP170105 Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene og en rekke pågripelser.
FV161125 I sin forklaring av saken forklarte skiforbundet at den norske landslagslegen Knut Gabrielsen anbefalte, ved en akutt forverring av sykdommen i desember 2014, å bruke inntil tre doser på 5000 mikrogram Ventoline, som inneholdt salbutamol, per døgn, inntatt via forstøverapparat.
AP160923 | Aftenposten mener : Forverring i Syria gleder kun Assad ¶
SA160826 God kontroll av alvorlig astma kan innebære å måtte ta 4-5 forskjellige medisiner hver dag for å hindre tetthet og symptomer og for å forebygge forverring eller anfall.
FV160826 God kontroll av alvorlig astma kan innebære å måtte ta 4-5 forskjellige medisiner hver dag for å hindre tetthet og symptomer og for å forebygge forverring eller anfall.
BT160826 God kontroll av alvorlig astma kan innebære å måtte ta 4-5 forskjellige medisiner hver dag for å hindre tetthet og symptomer og for å forebygge forverring eller anfall.
AP160826 God kontroll av alvorlig astma kan innebære å måtte ta 4-5 forskjellige medisiner hver dag for å hindre tetthet og symptomer og for å forebygge forverring eller anfall.
AP160621 Det er en stor økning på bare tre år, og må kunne kalles en betydelig forverring , sa prosjektleder Kristinn Hegna til Hioa-nytt.
AP160304 Hun frykter også en kraftig forverring av forholdet til naboene på Balkan og at gamle spenninger og konflikter, igjen kan komme til overflaten.
AP160303 Men hovedbildet er stabilitet, ikke forverring .
SA160225 Ifølge Harstad vil ikke det å trosse smertene og kjøre helgens Big Air-konkurranse kunne føre til forverring av skaden. 22-åringen fra Rykkinn er en av de største profilene i snowboardsirkuset.
AP160225 Ifølge Harstad vil ikke det å trosse smertene og kjøre helgens Big Air-konkurranse kunne føre til forverring av skaden. 22-åringen fra Rykkinn er en av de største profilene i snowboardsirkuset.
DA160219 « På langt sikt er det større usikkerhet og vanskeligere å konkludere, men Safetec mener at det på lang sikt vil være en ytterligere forverring fra marginalt negativ til moderat negativ påvirkning av flysikkerheten.
DA160219 « På langt sikt er det større usikkerhet og vanskeligere å konkludere, men Safetec mener at det på lang sikt vil være en ytterligere forverring fra marginalt negativ til moderat negativ påvirkning av flysikkerheten.
AP160209 Sakte forverring av sykdom kan ofte feilaktig forveksles med generell aldring, sier hun.
DA160131 Forverring på ett år * ¶
AP160121 Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.
AP160120 Varslet om forverring i Forsvaret i tale mandag ¶
AP160105 Forverring