VG171212 - Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i den årlige rapporten til Stortinget om forvaltning av statlige selskaper, som publiseres tirsdag ettermiddag.
DN171212 Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, har for første gang samlet reiseaktiviteten i 200 statlige virksomheter og bedt om anbud fra reisebyråene for et samlet reisevolum på 1,3 milliarder kroner i året.
DN171212 ) Riksrevisjonens vurdering er departementets forvaltning av statens eierinteresser i Vinmonopolet ikke er i tråd med prinsipper for god eierstyring.
DB171212 Jeg bringer med meg en innsikt i norsk politikk og forvaltning om hvordan man kan få politiske resultater.
NL171211 Under disse overskriftene finner vi også de fleste rettene i en revitalisert nordområdemeny - urfolk, helhetlig forvaltning , klima, helse, reiseliv, sjømat, olje og gass, mineraler, Barentssamarbeidet med mer.
DN171211 Han sier at det er utfordrende å forholde seg til sektorprinsippet i norsk forvaltning .
SA171210 I mange norske byer og tettsteder oppstår det til stadighet debatter om statlig lokalisering av sykehus, universiteter og store kontorbygg for offentlig forvaltning .
SA171208 Prosjektet støttes av DIFIs ( Direktoratet for forvaltning og IKT ) medfinansieringsordning for digitalisering.
BT171208 Forsker på styring, forvaltning , kommuner, demokrati og samfunnssikkerhet.
AP171208 Kjernen i saken er hvorvidt DNB har drevet aktiv forvaltning av fondene eller ikke.
AP171208 Finanstilsynet slo i 2015 fast at graden av aktiv forvaltning i DNB Norge-fondene var for lav.
AP171208 Banken anklages for å ikke ha drevet aktiv forvaltning av fondene, selv om kundene har betalt for det.
DB171206 Lovverk som skal beskytte natur mot skadelige inngrep er svekket, det samme er forvaltningen som skulle følge opp lovverket, og regjeringen ser stadig bort fra miljøråd fra både forvaltning og forskere.
DB171206 Sejersteds poeng i 1999 var at samspillet mellom politikk, forvaltning og næringsliv i oljeindustrien hadde resultert i en « petrolisering... av det offentlige med de rent forretningsmessige hensyn som de overordnete.
VG171204 lov om forsøk i offentlig forvaltning § 4 andre ledd.
AP171204 Det dreier seg om å innføre en ryddig forvaltning av et av fellesskapets viktigste kulturpolitiske virkemidler.
DN171203 Slik felles forvaltning er avgjørende, mener Johansson.
DN171203 Den norske siden venter at ordningen med felles forvaltning vil fortsette etter brexit.
DB171201 - Da vi skulle inngå en avtale med Filmforbundet om publisering nå, stilte Filmforbundet krav om at NRK skulle gå med på noen helt andre saker som vi har diskutert over et års tid, som gjelder forvaltning av rettigheter og tariffavtale.
AP171201 Utvider formuen til forvaltning
AA171201 Trumpåret : Mens de bedrestilte i nærings liv, forvaltning , media og akademia i sikre og godt betalte jobber med generøse forsikrings- og pensjonsordninger, har råd til å være opptatt av liberale rettighet er, homofile ekteskap og seksuelle overgrep, er folk flest først og fremst opptatt av å ha en jobb å gå til og at lønna strekker til, skriver Steir
AA171201 Mens de bedrestilte i næringsliv, forvaltning , media og akademia i sikre og godt betalte jobber med generøse forsikrings- og pensjonsordninger har råd til å være opptatt av liberale rettigheter, homofile ekteskap og seksuelle overgrep, er folk flest først og fremst opptatt av å ha en jobb å gå til og at lønna strekker til.
BT171130 Det er også lett å se for seg at kvaliteten og attraktiviteten i universitetets studieprogrammer kan øke betydelig, når de er så nær næringsliv, forvaltning og anvendte forskningsmiljøer.
BT171130 Blant dem er god offentlig forvaltning , verdensledende forskningsmiljøer, relevante utdanninger, og ikke minst innovasjoner til nytte for næringene og forvaltningen.
AP171130 FÅR STRYK : SAS' nye nettside får stryk av Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) - som gjort tilsyn.
AA171130 FÅR STRYK : SAS' nye nettside får stryk av Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) - som gjort tilsyn.
AA171129 Rådmannen skal utrede forslag om å la bryggerekka styres av en stiftelse for å sikre en helhetlig forvaltning og bevaring.
DN171128 Hun viser blant annet til de private pensjonskapitalbevisene, som hun mener gir store tap for den enkelte, fordi man ved jobbskifte overtar kostnader ved administrasjon og forvaltning .
DB171128 Jeg forventer mer av statsråden, all den tid det her er forvaltning av fellesskapet sine ressurser.
DB171128 Hun viser blant annet til de private pensjonskapitalbevisene, som hun mener gir store tap for den enkelte, fordi man ved jobbskifte overtar kostnader ved administrasjon og forvaltning .
BT171128 Hun viser blant annet til de private pensjonskapitalbevisene, som hun mener gir store tap for den enkelte, fordi man ved jobbskifte overtar kostnader ved administrasjon og forvaltning .
NL171127 Ved å bygge videre på den arktiske kompetansen og en bærekraftig forvaltning av ressursene, skal det legges til rette for næringsetableringer, verdiskaping og sysselsetning.
DN171126 Forskning tyder allerede på at aktiv forvaltning ikke er lønnsomt, men markedet for fond og aksjer er for komplisert og uoversiktlig for folk flest, så de vil likevel ha hjelp av rådgivere, sier Kjellén.
SA171125 Vi stilte spørsmål til hvordan en tenker at dette er en fornuftig forvaltning av skattebetalerens midler, først å oppgradere et bygg for så å legge det ned kort tid etterpå ?
BT171125 Veivalg innenfor næringslivsutvikling, reguleringer, skattesystemer og ikke minst forvaltning av våre felles ressurser.
AA171125 En syv ganger så stor produksjon av mat fra havet, krever et felles kunnskapsløft innen biologi, teknologi og forvaltning .
NL171124 Kanskje må nye kart for Barentshavet tegnes opp, for fremtidig forvaltning av store økologiske og økonomiske verdier.
NL171124 På sakslisten er oppført Samisk språkutvalgs NOU « Hjertespråket » med forslag til nye tiltak for utbygging av samisk språk i undervisning og forvaltning , Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune, Skansen som Samisk Senter i Tromsø og Gaisi Språksenter, i klart språk, - stedsnavn på samisk og samiske skilt.
DB171124 Som så ofte i nyhetsbildet, har byråkrati og forvaltning blitt til personhets i løpet av kort tid.
DA171124 Som i næringslivet er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv.
BT171123 For oss er det helt naturlig å bli oppført i et lobbyregister når vi tar kontakt med forvaltning eller folkevalgte på vegne av våre oppdragsgivere.
DB171122 Først for å lønne omfattende arbeider med forvaltning , drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.
DA171122 Jeg vil ha en full redegjørelse for hvordan de ser for seg å ivareta de tre viktige områdene formidling, forskning og forvaltning , sier Sagen Helgø i en pressemelding.
AP171122 Kundene har uten å vite det fått passiv forvaltning, men til den høye prisen for aktiv forvaltning .
AP171122 Kundene har uten å vite det fått passiv forvaltning , men til den høye prisen for aktiv forvaltning.
SA171121 Siri Aavitsland, administrerende direktør for MUST, sier imidlertid at de 2,8 millionene er knyttet opp til nye utstillinger, drift og forvaltning i Holmeegenes.
DB171120 Det Bergen-baserte forvaltningsselskapet har i alt vel 3 milliarder kroner under forvaltning , hvorav mesteparten i kredittobligasjoner.
DB171120 - Vil det være mulig å oppnå samme avkastning med mer kapital under forvaltning ?
AP171120 I rettssaken i Oslo tingrett skal de to partene belyse såkalt « aktiv forvaltning ».
AP171120 Han er øverste leder for DNBs forvaltning av fondspenger ¶
AA171120 Banken vil legge fram dokumenter og føre vitner som viser at det har vært en aktiv forvaltning av fondene.
SA171119 DNB synes spørsmål om hvilke krav som skal stilles til aktiv forvaltning av fond, må avgjøres et annet sted enn i retten.
DN171119 Aktiv forvaltning betyr å vurdere selskaper og plassere penger i aksjer i et forsøk på å gi kundene bedre avkastning.
DN171119 - DNB har brukt betydelige ressurser på å levere en kunnskapsbasert ansvarlig forvaltning med kontrollert relativ risiko, skriver Lundestad i sluttinnlegget.
DN171119 * Kjernen i saken er hvorvidt DNB har drevet aktiv forvaltning av fondene eller ikke.
DA171119 Aktiv forvaltning betyr å vurdere selskaper og plassere penger i aksjer i et forsøk på å gi kundene bedre avkastning.
DA171119 - DNB har brukt betydelige ressurser på å levere en kunnskapsbasert ansvarlig forvaltning med kontrollert relativ risiko, skriver Lundestad i sluttinnlegget.
AP171118 Rådet tar DNB til retten fordi kundene i noen DNB-fond har betalt 1,8 prosent forvaltningshonorar for en aktiv, antatt smart forvaltning av pengene.
AP171118 Men slik forvaltning selger DNB ellers for et honorar på bare 0,3 prosent av kapitalen.
AP171118 Konklusjonen er at DNB-kundene ikke har fått aktiv forvaltning av pengene sine, slik de har betalt for.
AP171118 I stedet har de fått passiv forvaltning uten antatt smarte valg.
AP171118 I stedet har de betalt mye for noe som ligger nær passiv forvaltning .
AP171118 Forbrukerdirektør Randi Flesland mener DNB ikke har bedrevet aktiv forvaltning for disse kundene.
AP171118 DNB fikk derfor pålegg om å sette ned prisen på forvaltningen eller å legge forvaltningen om til aktiv forvaltning .
AP171118 Aktiv forvaltning betyr nemlig økt risiko.
AP171118 - Vi har aldri utelukket at DNBs forvaltning kunne gitt ekstra avkastning til kundene.
DN171117 Sunn forvaltning
DN171117 Sunn forvaltning
DN171117 Sunn forvaltning
DB171117 I statsbudsjettet for 2018 pålegges hoffet å rapportere hvor mye av arbeidstida som brukes på forvaltning , vaktmestertjenester og gartnerarbeid på de kongeliges private eiendommer. kongemakta ¶
AP171117 fornøyd med hvor mye bedre krimtatarene har fått det etter gjenforeningen med Russland, både når det gjelder religionsutøvelse, program for erstatning av eiendom de mistet under deportasjonen ( fra 1944 ), og innføring av krimtatarsk som et av tre offisielle språk i utdanningssystemet, media og forvaltning .
VG171115 Det har en viktig prinsipiell betydning, sier konserndirektør Per Arne Slapø i Hunderfossen Forvaltning til VG.
DB171115 ( Dagbladet ) : Neste år må Det kongelige hoff offentliggjøre hvor mye av arbeidstida som brukes på forvaltning , vaktmestertjenester og gartnerarbeid på de kongeliges private eiendommer.
DB171115 ¶ PRAKSISKRITIKK : Ifølge landets fremste ekspert på forvaltning , tar Terje Søviknes feil.
DB171115 Oppsiktsvekkende forvaltning
AP171115 Neste år må Det kongelige hoff offentliggjøre arbeidstid som brukes på forvaltning , vaktmestertjenester og gartnerarbeid på de kongeliges private eiendommer.
DN171114 Riksrevisor Per-Kristian Foss la tirsdag frem gjennomgangen av departementenes og underliggende etaters forvaltning i 2016.
DN171114 Bidraget fra offentlig forvaltning var lite i tredje kvartal og offentlig tjenesteproduksjon var nær samme nivå som kvartalet før, skriver statistikkbyrået.
DB171114 Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 3. kvartal mot 0,8 prosent i 2. kvartal.
DA171114 Store deler av kongefamilien er forhatt på grunn av deres forvaltning med oljeinntektene.
NL171111 Dette er bare begynnelsen, og med en god og bærekraftig forvaltning kan dette bli en gullgruve bedre enn gruvene vi tradisjonelt snakker om.
NL171110 I Tromsø, hvor konferansen er, har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning .
NL171110 I Tromsø har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning .
DN171110 Vi har ikke sett noen norske eller europeiske fond som har så lav grad av aktiv forvaltning som disse fondene, sier Jensen.
DN171110 Forbrukerrådet mener altså kundene har betalt for en aktiv forvaltning , men ikke fått det.
DN171110 Bakgrunnen er at rådet mener DNB ikke har drevet aktiv forvaltning av fondet DNB Norge og to andre relaterte fond.
DB171110 Jussprofessor Bernt kjenner ikke til noe liknende saker i norsk forvaltning .
DB171110 Vi har ikke sett noen norske eller europeiske fond som har så lav grad av aktiv forvaltning som disse fondene, sier Jensen.
DB171110 Forbrukerrådet mener altså kundene har betalt for en aktiv forvaltning , men ikke fått det.
DB171110 Bakgrunnen er at rådet mener DNB ikke har drevet aktiv forvaltning av fondet DNB Norge og to andre relaterte fond.
DB171110 For oss som nokså ufrivillig har måttet bli eksperter på støy, desibel og offentlig forvaltning , reguleringsplaner og politisk saksbehandling de siste seks månedene, vil raskt og billig, uten kvalitet, rasere bomiljøet vårt.
AP171110 Vi har ikke sett noen norske eller europeiske fond som har så lav grad av aktiv forvaltning som disse fondene, sier Jensen.
AP171110 Forbrukerrådet mener altså kundene har betalt for en aktiv forvaltning , men ikke fått det.
AP171110 Bakgrunnen er at rådet mener DNB ikke har drevet aktiv forvaltning av fondet DNB Norge og to andre relaterte fond.
VG171109 En slik pensjonskonto kan også gi lavere kostnader til administrasjon og forvaltning .
SA171109 Vi er verdensledende på strenge krav, forutsigbar og profesjonell forvaltning .
SA171109 Kjører vi på med en tøff satsing på forskning, på skole, utdannelse og infrastruktur som gir konkurransekraft, eller går det mest i offentlig forvaltning og pleie av særinteresser ?
VG171108 - For Etiopia handler klimautfordringene mye om forvaltning av land.
NL171107 Min observasjon er at etter regjeringsskiftet har Sametinget fått økt bestemmende innflytelse i offentlig politikk og forvaltning .
DB171107 Vår reformivrige regjering bør nå konsentrere seg om kun én reform : En tillitsreform i offentlig forvaltning .
DB171107 Sykdomstilstanden har utviklet seg til en epidemi og ser ut til å ha stabilisert seg som en kronisk sykdom i offentlig forvaltning .
DB171106 Data fra Rødboka benyttes i stort antall av norske virksomheter blant bilforhandlere, bank/finans, leasing og offentlig forvaltning .
VG171105 - Arbeidsgiver står ansvarlig for kostnader til administrasjon og forvaltning av pensjonen til den ansatte mens han eller hun er ansatt - men når vedkommende slutter, legger vi til grunn at arbeidstager selv håndterer kostnadene.
VG171104 « Kostnader til forvaltning av tidligere opptjent pensjonskapital dekkes av medlemmet.
VG171104 Foretaket dekker kostnad til forvaltning av den pensjonskapital medlemmer har opptjent i arbeidsforholdet.
AP171104 Mange veterinærer som ikke jobber i klinisk praksis er sysselsatt i forvaltning , hovedsakelig i Mattilsynet, men også andre steder som sentralforvaltningen, Legemiddelverket, Giftinformasjonen mm.
AP171104 Norsk forvaltning er gjennomgående av veldig høy kvalitet.
DA171102 De mener at forbruket er høyere enn det man kan forvente når det er snakk om forvaltning av fellesskapets midler.
NL171031 Gjennom våre forskningsprosjekter er vi spesielt opptatt av å lære av " best practices " i samhandlingen mellom stat, industri og urfolk og også om hvordan tradisjonell kunnskap kan integreres i grunnlaget for forvaltning av ressursene, for å bidra til å løse urfolks og lokalsamfunns utfordringer.
NL171031 Et annet, og beslektet tema det står strid om er forvaltning av villaksen og urfolks rettigheter.
NL171031 Der samiske hensyn i Norge altså behandles som en del av statlig forvaltning gjennom plan- og bygningsloven, ser det ut til at urfolk i Canada tyr til rettsapparatet og til sivil ulydighet når deres stemmer ikke blir hørt.
DN171031 Organisasjonene i Villaksalliansen mener dette ikke er bærekraftig forvaltning av hverken oppdrettsindustri eller villaksressursene, slik Stortinget forutsatte da det stilte seg bak innføring av trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien.
DN171031 Lederkarriere : Investeringsdirektør i Folketrygdfondet, administrerende direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning , investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring ¶
DB171031 Da saken kom opp svarte jeg at departementet er opptatt av hvordan vi kan sikre en best mulig ivaretakelse av hensynet til åpenhet og transparens, samtidig som vi sikrer en effektiv forvaltning av offentlige midler.
AA171031 - Mist er en ekstremt kunnskapsrik organisasjon, som omfatter alt fra forskning og formidling til forvaltning .
DB171030 ( Hegnar.no ) : I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning slår investeringsdirektør Stig Myrseth fast at verden er inne i en fase med tiltakende politisk risiko.
AP171030 Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) har fått oppdraget med å evaluere nærpolitireformen for Justis- og beredskapsdepartementet over fire år.
AP171030 Potensialet til en mer forskningsinformert politikk har aldri vært større, men SSBs forvaltning av registrene gjør dette vanskelig.
DB171028 En forsvarlig forvaltning av ressursene på sokkelen må innebære uavhengig kontroll av lønnsomheten i aktiviteten på norsk sokkel.
AA171028 Men det er fint med, og rom for, diskusjon om forvaltning og organisering av ferdselen i Strindamarka.
DA171027 Denne bekymringen deles ikke av jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, tidligere rektor ved Universitetet i Bergen og regnet som landets ledende autoritet på kommunal forvaltning .
AP171027 Enten ved tvilsom forvaltning , eller terror.
VG171025 Unio advarer mot en flytting fordi det kan føre til mer aktiv forvaltning , og at dette igjen vil medføre unødvendig stor risiko.
SA171025 Vi ser frem til å nyte godt av Skagens betydelige ekspertise innen aktiv forvaltning , direkte kundehåndtering og erfaring med internasjonal distribusjon.
SA171025 Samsung er et av flere selskaper som av etiske hensyn er bannlyst fra Storebrands forvaltning .
SA171025 Samsung er et av flere selskaper som av etiske hensyn er bannlyst fra Storebrands forvaltning .
DA171025 Vi har god erfaring med tydelig aktiv forvaltning gjennom både Storebrand og Delphi.
DA171025 Skagen har også betydelig kapital til forvaltning fra institusjonelle kunder og distributører i Sverige og internasjonalt.
AP171025 Samsung er et av flere selskaper som av etiske hensyn er bannlyst fra Storebrands forvaltning .
AP171025 Vi ser frem til å nyte godt av Skagens betydelige ekspertise innen aktiv forvaltning , direkte kundehåndtering og erfaring med internasjonal distribusjon.
AP171025 Skagens uavhengige forvaltning og investeringsfilosofi videreføres, og porteføljeforvalterne og nøkkelansatte vil bli del av et partnerprogram.
AP171025 Samsung er et av flere selskaper som av etiske hensyn er bannlyst fra Storebrands forvaltning .
AP171025 Vi trenger en bærekraftig forvaltning av naturen vår.
BT171022 Møtet mellom vitenskap og forvaltning krever avklaringer, fortolkninger og tilrettelegging.
AP171022 Med Oljefondet lagt innunder Norges Bank trenger ikke prinsipalen ( Finansdepartementet ) å ta i bruk ekstra incentiver eller kontroll utover det som forvaltning av åtte tusen milliarder kroner tilsier for å få agenten ( Norges Bank ) til å oppføre seg som departementet vil.
AP171021 I Finland ble kampen for finsk språk en knyttneve mot svenskens stilling i offentlig forvaltning , i kulturlivet og i politikken.
DN171020 Heller ikke på privatsiden går det så bra med Weintraubs forvaltning .
DA171019 Vår intensjon har vært å lage et verktøy fagfolkene kan bruke i sin hverdag til å berede det faglige grunnlaget for forvaltning av havområdene, mens politikerne må ta avgjørelser basert på mange og ulike hensyn, svarer Hartviksen.
DA171019 - Med dette verktøyet vil Norge ligge et langt skritt foran våre naboland i å legge til rette for beslutningsgrunnlaget for en bærekraftig forvaltning av våre havområder, sier Njål Tengs Abrahamsen, direktør for marin infrastruktur i Kartverket.
DA171019 Vår intensjon har vært å lage et verktøy fagfolkene kan bruke i sin hverdag til å berede det faglige grunnlaget for forvaltning av havområdene, mens politikerne må ta avgjørelser basert på mange og ulike hensyn, svarer Hartviksen.
DA171019 - Med dette verktøyet vil Norge ligge et langt skritt foran våre naboland i å legge til rette for beslutningsgrunnlaget for en bærekraftig forvaltning av våre havområder, sier Njål Tengs Abrahamsen, direktør for marin infrastruktur i Kartverket.
AA171019 Sammen med datterselskapene Kjeldsberg Eiendomsforvaltning og Kjeldsberg Økonomiservice vil de fortsatt ivareta drift og forvaltning av eiendommene.
AA171019 - Det er viktig med kontinuitet i drift og forvaltning av eiendommene, og hele området som R.
AP171017 Da er det grunn til å stille spørsmål ved om dette er en god forvaltning av våre felles verdier, sier Støvring.
AP171017 - Det er også̊ grunn til å sette spørsmålstegn ved om regjeringens vedtak knyttet til samlokalisering av departementer samsvarer med god offentlig forvaltning og om dette er i konflikt med Oslo kommunes egne demokratiske prosesser knyttet til sentrumsutvikling, forvaltning av offentlige gater, byrom og infrastruktur.
AP171017 - Det er også̊ grunn til å sette spørsmålstegn ved om regjeringens vedtak knyttet til samlokalisering av departementer samsvarer med god offentlig forvaltning og om dette er i konflikt med Oslo kommunes egne demokratiske prosesser knyttet til sentrumsutvikling, forvaltning av offentlige gater, byrom og infrastruktur.
NL171016 Troms og Finnmark har forsknings- og kompetansemiljøer, næringsliv, offentlig forvaltning , innbyggere og lokalsamfunn som ser mulighetene, og sammen skaper gode livskraftige lokalsamfunn i hele området.
NL171016 Ingen må fortelle meg at avstand og geografisk størrelse ikke har noe å si for organisering, forvaltning , politikk, ressursbruk og prioriteringer i et så gigantisk område.
DB171012 Målet er å ha en differensiert forvaltning .
DB171012 Kulturetaten har det overordnede ansvaret for forvaltning av Oslo kommunes kunstsamling, og oversikt over hvilke virksomheter kunstverkene er utplassert i.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til forvaltning og drift av eiendommene i 2018.
NL171011 Samlet gir kunnskapen grunnlag for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av havet.
NL171011 Her samles forskere, forvaltere og næringsliv til foredrag og diskusjoner om både verdiskaping og kunnskapsbasert forvaltning av havområdene.
AP171011 Senteret skal bli verdensledende på havforskning og - forvaltning , ifølge Solberg.
DA171010 * En mer effektiv offentlig forvaltning
NL171009 Både vegavdelingen og avdelingene på regionvegkontoret stiller sin organisasjon og fagkompetanse til disposisjon for den enkelte fylkeskommune i deres arbeid med utredning, planlegging, utvikling av kontraktsmaler, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesveg.
DB171009 « Selv en såkalt « enkel » eller passiv forvaltning av Oljefondet krever mye kompetanse og ressurser, » argumenterer NHH-miljøet.
DA171004 Som også tidligere byplansjef Asle Farner gjentar i Drammens Tidende torsdag, er hovedregelen at offentlig forvaltning skal rette seg etter ombudsmannens uttalelser, framholder Selvig.
DB171003 Til sammenligning har Statens pensjonfond utland rundt én billion dollar under forvaltning , og er verdens største.
DB171003 Avisen antar at de nyervervede aksjene forvaltes av Kuwait Investment Authority, som har sin opprinnelse fra 1953 og som er det femte største statlige investeringsfondet i verden, med over 500 milliarder dollar under forvaltning .
DB171003 Spaltist Tore Nyseter ¶ har flere år bak seg i helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning .
DB171003 Et hovedprinsipp i norsk forvaltning er ansvarsprinsippet, som innebærer at den instans som har ansvaret for en oppgave, også har det økonomiske og administrative ansvaret.
AP171002 Støyen rundt Ap-leder Jonas Gahr Støres forvaltning av familieformuen « var en forstyrrende sak som burde være ryddet vekk », mener Ap-medlemmene.
VG170929 « Dagens bevilgning til Nødnett dekker gjenværende investeringer i den opprinnelige kostnadsrammen, men ikke vidrer forvaltning innen løpende drift », skriver EY i rapporten.
DN170929 Til sammen har de omsatt nærmere 100 millioner kroner på forvaltning av « Gråtass»-merkevaren.
DN170929 Til sammen har de omsatt nærmere 100 millioner kroner på forvaltning av « Gråtass»-merkevaren.
AP170927 Bare på den måten kan vi skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og en bedre og mer effektiv offentlig forvaltning .
VG170926 Medfører opprettholdelsen av slike tituleringer at det skapes en mer eller mindre usynlig barriere for kvinners følelse av tilhørighet i den offentlige forvaltning ?
VG170926 Fellesnevneren for de fleste slike titler er at de hører til den offentlige forvaltning .
VG170926 Det pågår også flere reformer i den offentlige forvaltning , blant annet kommune- og regionreform.
NL170926 Signalene som Helse Nord sender i dette tilfellet, til de mange tusen ansatte i helseregionen og til alle som forventer god forvaltning av helsekronene er, for å si det folkelig, sykt dårlige !
NL170926 Det nye stykket er skreddersydd til å inngå i arrangement hvor Norge ønsker å presentere sin politikk, forvaltning og kunnskap knyttet til havet.
NL170926 Er det riktig forvaltning av fellesskapets begrensede ressurser ?
DN170925 - Men aktiv forvaltning er blitt mye vanskeligere etter 2008.
DB170925 Og investeringsdirektøren i Dovre Forvaltning ligger godt an også i år.
AP170924 Dessverre kan det ikke tas for gitt at alle deler idealet om at undervisning, politikk og forvaltning skal være kunnskapsbasert.
NL170922 Det må da være lov å spørre hvordan en slik forvaltning kan være økologisk bærekraftig ?
NL170921 Vi venter i spenning på hva Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har å si om lovligheten i regjeringens gjennomføring av forhandlinger om forvaltning av grensevassdraget.
NL170921 Nå som den gamle regjeringen blir sittende på norsk side, er det fare for at det kan gå prestisje i deres feilaktige politikk for forvaltning av Tanaelva, men vi får håpe de blå-grønne tar til fornuft i denne sak.
NL170921 Hvis ikke det blir åpnet for nye forvaltninger om Tanaelva, kommer regjeringene i de to statene til å være ansvarlige for flere nye år med rotete og lite bærekraftig forvaltning - hvis da ikke den samiske lokalbefolkningen krever sine territorielle rettigheter, og tar det ansvaret som sentrale myndigheter så langt har vært uvillig til å ta. | - Tromsø setter gress og sykkel foran kollektivfelt ¶ ¶
NL170921 Ganske nylig kom Norge og Finnland endelig fram til en slags " enighet " - men uten å ta hensyn til hva internasjonal folkerett faktisk sier om forvaltning av felles natur- og kulturarv på tvers av landegrenser - spesielt i et urfolksområde.
DB170920 Ulovlig, urapportert og uregulert ( UUU ) fiske koster det globale samfunnet opp mot 23 milliarder dollar årlig, samtidig som svak lokal og regional forvaltning truer det marine ressursgrunnlaget, undergraver offentlig administrasjon og gir næring til korrupsjon.
DB170920 Hovedutfordringen mange steder er mangel på ressurser til å stanse ulovlig fiske og få på plass bærekraftig forvaltning .
DA170920 Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner.
DA170920 Intensjonen med reguleringene var at fiskeressursene skulle medvirke til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene som historisk har nyttegjort seg av fisken, gjennom lønnsom forvaltning .
DN170919 I Direktoratet for forvaltning og IKTs ( Difi ) innbyggerundersøkelse fra i år svarer oppunder 60 prosent at de tror det forekommer ulike former for korrupsjon i kommune og stat.
AP170919 Indirekte ba Støre også partifellene vurdere hans forvaltning av egen økonomi med spørsmålet om « ledelsen i partiet levde opp til forventningene ».
AP170919 Forskningsrådet bør forklare hvorfor det krever et intimt samarbeid mellom forskere, næringsliv og offentlig forvaltning , og at forskningens hovedoppgave er verdiskapning.
DB170916 « På Oslo kommunes nettsider ligger instruks for forvaltning av kunstverk i virksomhetene, regler for kunstordningen og for mottak av kunstgaver, og veiledning for rengjøring og grafittifjerning, i tillegg til veiledning for vedlikehold av kunstgjenstander », skriver kommunikasjonsrådgiver Gustavsen.
DB170916 Kommunerevisjonen Forvaltning av utplassert kunst ¶
DB170916 » Forvaltning av utplasserte kunstverk ¶
VG170915 I to innlegg på Facebook tar Jagland utgangspunkt i flere mediers saker om Jonas Gahr Støres forvaltning av sin formue, og spør retorisk : " Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem.
AA170915 Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune gikk i august inn for at Salmar fikk endre noe på plasseringen av lokaliteten, tross protester fra Sørburøy fiskerlag.
AP170913 - Jonas Gahr Støres forvaltning av egen formue ble et viktig tema i slutten av valgkampen.
DA170912 I møte med offentlig forvaltning er det mange som føler seg maktesløse, og da hjelper det ikke at de må reise enda lenger bort hvor det sitter enda flere byråkrater.
DB170911 I en valgkamp som har vært preget av kontroverser rundt Sylvi Listhaug, opposisjonens gjentatte angrep på statsråden og Jonas Gahr Støres forvaltning av sin private formue, har lederne for landets to største partier også fått vist seg fra sine myke sider.
DA170911 Vil sikre ansvarlig forvaltning og utvinning av eksisterende felt.
AP170910 Direktoratet har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av valget, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer og drift og forvaltning av det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA.
DA170909 * Turistfiske : SV vil ha en sterkere forvaltning og regulering av turistfiske. christine.baglo@dagsavisen.no ¶
NL170908 Vi her i sør kan ikke engasjere oss i fremtidens verdivalg, om forvaltning av ressursene, om det ikke kommer på trykk.
NL170908 Til sammenligning har danske myndigheter foreløpig gitt to byråkrater sparken etter at : " Statsrevisorene påtaler skarpt at miljø- og fødevareministeriets forvaltning av fiskerikvotene har været uprofessionel og helt utilstrækkelig.
NL170908 Havressursloven er lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser, og den sier ¶ § 1 Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunn. § 2 Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.
NL170908 Havressursloven er lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser, og den sier ¶ § 1 Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunn. § 2 Dei viltleva
DN170908 Olsen ( til venstre ) i Husleie.no og investor Grunde Eriksen tror det er et betydelig marked for billig forvaltning av utleieforhold.
DN170908 Ifølge Olsen har selskapet nå 1500 leieforhold til forvaltning , 1000 har tilkommet siden februar.
DN170908 - Tiden da utleiere synes det akseptabelt å gi fra seg 8 - 12 prosent av husleien til administrasjon og forvaltning er forbi.
VG170907 - Kommunen/overformynderiet har et selvstendig ansvar for å ivareta sikker forvaltning av umyndiges midler, og tingretten har vurdert at de ikke har gjort dette på tilstrekkelig god måte.
DA170907 I regjeringens egen perspektivmelding påpekes det at det ikke er sannsynlig « at en mer effektiv offentlig forvaltning alene vil få utgiftsveksten ned på linje med veksten i inntektene ».
DA170907 For å skape balanse mellom inntekter og utgifter, må mer effektiv forvaltning kombineres med at flere kommer ut i arbeid.
DA170907 I regjeringens egen perspektivmelding påpekes det at det ikke er sannsynlig « at en mer effektiv offentlig forvaltning alene vil få utgiftsveksten ned på linje med veksten i inntektene ».
DA170907 For å skape balanse mellom inntekter og utgifter, må mer effektiv forvaltning kombineres med at flere kommer ut i arbeid.
AA170907 - Kommunen/overformynderiet har et selvstendig ansvar for å ivareta sikker forvaltning av umyndiges midler, og tingretten har vurdert at de ikke har gjort dette på tilstrekkelig god måte.
VG170906 Mens vanlige aksjesparefond som regel fordeler pengene etter en indeks, og i liten grad driver aktiv forvaltning , er hedgefond av Egertons type langt mer aktive, og går ut og inn av aksjer med store beløp.
VG170906 Egerton driver med svært aktiv forvaltning , det vil si at de går ut og inn av store aksjeposter i jakt på profitt.
DB170906 Første skritt kan være å overlate styringen av formuen til utenforstående forvaltning , f.eks. en advokat, der han selv ikke har løpende innsyn eller instruksjonsmyndighet.
AA170905 Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune gikk i august inn for at Salmar fikk endre noe på plasseringen av lokaliteten, tross protester fra Sørburøy fiskerlag.
NL170904 Havressurslova må tas på alvor fordi : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av... ( fisken )... og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.
DN170904 Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) anslår at politiet vil spare rundt ti millioner kroner i året på den nye ordningen.
AA170904 Politikerne, forvaltning og øvrige aktører skal føle seg trygge på at vi ikke kommer inn noen kjøkkenveier - vi kommer inn hovedveien.
DA170831 Jon Georg Dale ( Frp ) ønsker derfor en mer offensiv forvaltning av både hjort, elg, villrein og rådyr.
DN170830 - Vi driver hovedsakelig med forvaltning , kjøp og salg av aksjer, så overskuddene kommer stort sett fra realisasjoner av aksjegevinster, sier Molvær.
DB170830 Prosjektet støttes av DIFIs ( Direktoratet for forvaltning og IKT ) medfinansieringsordning for digitalisering.
DB170830 God forvaltning av felles ressurser er god butikk, uavhengig av politisk ståsted !
AP170830 En skal sende på høring alle forslag eller endringer av lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltning og myndigheter og utredninger.
AP170830 « Det er for eksempel ikke sannsynlig at en mer effektiv forvaltning alene vil få utgiftsveksten ned på linje med veksten i inntektene.
AA170830 Prisvinneren har bidratt til utvikling av nye forskningsområder og tilnærminger som er tatt i bruk i vitenskap, utdanning, politikk og forvaltning , og som også vil være sentrale i næringslivet.
DB170828 Når det gjelder den videre utviklingen i aksjemarkedet kan den bli dyster, om vi skal tro analysesjef Stig Myrseth i Dovre Forvaltning .
AP170827 Den trauste kulturen som vår sentralbank er preget av, vil ikke gi rom for annet enn en god og seriøs forvaltning av oljemilliardene.
AP170827 Den trauste kulturen som Norges Bank er preget av, vil ikke gi rom for annet enn en god og seriøs forvaltning av oljemilliardene, skriver Arne Jon Isachsen.
NL170826 Tirsdag har ordfører Kristina Hansen i Nordkapp invitert til dagseminar i Honningsvåg hvor temaet er forvaltning og utvikling av et av landets aller fremste reisemål.
DA170823 Bane NOR står for drift, vedlikehold og forvaltning av all jernbaneeiendom.
AA170823 Dette er ikke en ansvarsfull og kunnskapsbasert forvaltning , sier generalsekretær i WWF, Nina Jensen.
AA170823 Hun har ledet ni selvstendige museer som er spredt over et stort geografisk område, og sammen med museumsdirektørene og ansatte har hun greid å nå kulturdepartementets mål om et sterkere fokus på forvaltning , formidling, forskning og fornying, sier Brodtkorb.
AA170821 Forvaltning av dyrka jord, med et strengt jordvern og en offensiv jordbruks- og distriktspolitikken blir da avgjørende viktig.
DB170817 Dovre Forvaltning , svenske Stellum Kapitalförvaltning og 50 prosent av det svenske fintechselskapet Tieless ble kjøpt gjennom fjoråret for henholdsvis 78, 11 og 27,5 millioner kroner.
DB170817 - Gitt at alle konsesjoner er fratatt og at TNG ikke får eierskap i Dovre Forvaltning og Stellum Kapitalförvaltning, hvordan skal dere klare å videreføre driften ?
DB170816 Stabile rammevilkår, forsvarlig forvaltning av naturressursene og tilgang på kapital vil være helt avgjørende hvor godt industrien vil lykkes i årene som kommer.
NL170814 I tillegg til det opplagte faktum at Norge har høye ambisjoner om å utvikle en helhetlig strategi for bærekraftig bruk av havområdene våre samt spille en viktig rolle i internasjonal forvaltning av verdenshavene, har vi noen flere fortrinn.
NL170814 Da åpner det seg muligheter for en ny næringsvei : forvaltning av havdata.
DB170814 Bare et steinkast unna kommunehuset ligger Direktoratet for Forvaltning og IKT ( Difi ), som har drøyt hundre ansatte i Leikanger.
AP170814 « Senterpartiet vil avvikle foretaksmodellen og mener at sykehusene må tas tilbake til fylkeskommunens folkevalgte styring og offentlig forvaltning » ¶
DN170813 ¶ Vår velferd er tuftet på en god forvaltning av våre naturressurser og vår teknologiske kompetanse og utvikling.
NL170810 Det dreier seg om forvaltning av områder for rekreasjon, friluftsliv og turisme, og handler om å forhindre eller redusere negativ påvirkning av besøk og optimalisere opplevelsen for de besøkende.
DA170810 Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ) har hatt ansvaret for bygging, drift og forvaltning av nødnettet.
AP170810 Direktoratet for nødkommunikasjon ( DNK ) har hatt ansvaret for bygging, drift og forvaltning av nødnettet.
DB170809 - Norge har vært et forbilde i sin forvaltning av naturressurser og velstanden som fulgte med det fossile brenslet.
AA170807 At tettere samarbeid med Sverige om forvaltning av rovdyrbestanden vil gjøre det lettere å felle rovdyr, får flere til å undres over hvorfor et slikt samarbeid ikke finnes.
DB170806 Når kontrakten har blitt undertegnet så vil forvaltning av nye 100 millioner kroner bli satt ut på anbud.
VG170804 Leder i Kjetil Ulset i Gran sauebeitelag mener situasjonen de nå står i er et resultat av manglende forvaltning av dyr i ulvesonen.
AP170804 Forvaltning fremfor vern.
DN170803 Selskapet har rundt tre milliarder under forvaltning , og Maaseide er hovedeier.
DN170803 Bank, forvaltning og sykehus ¶
AA170803 Med overveldende flertall, 383 stemmer mot 3, med 48 avstående, vedtok underhuset den nye loven om etikk innen politikk og forvaltning , en av president Emmanuel Macrons kjernesaker under valgkampen.
NL170802 Tiltakene handler ikke bare om nybygging, men også om nye bruksmuligheter i eksisterende bygninger, kartlegging av boligbehov, målrettet planlegging, bedre kommunal forvaltning og profesjonalisering av små, men viktige utleiemarkeder.
NL170802 I Hasvik har kommunen for eksempel forsøkt å samarbeide med private aktører om bygging og forvaltning av utleieboliger, men uten å lykkes så langt.
AP170802 Norsif er en forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner, som skal fremme kunnskap om ansvarlig og bærekraftig forvaltning i Norge.
NL170801 Mener næringsorganisasjonen fremdeles at vi skal ha en bærekraftig vekst tuftet på en forvaltning som ikke er miljømessig bærekraftig ?
DB170801 Uten den blå-blå reformpsykosen, hadde de også sluppet unna den største tidstyv i norsk offentlig forvaltning , en enorm sløsing av kroner og arbeidsinnsats.
NL170731 Uten den blå-blå reformpsykosen, hadde de også sluppet unna den største tidstyv i norsk offentlig forvaltning , en enorm sløsing av kroner og arbeidsinnsats.
DB170730 Takket være klok forvaltning er bestanden høyere enn den har vært i historisk tid, 4000 - 6000 individer.
DB170730 I en e-post til Expressen sier Carl af Petersens at han ønsker å drive Erstavik videre og ha en samlet forvaltning av eiendommen.
DA170728 Bane Nor har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning , drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
VG170727 Rønneberg sier statusen krever en god forvaltning , og at det dermed er uakseptabelt at man vasser i folk på et slikt sted.
DB170724 Kapitalforvalteren som er lokalisert i Bergen har rundt 2,4 milliarder kroner under forvaltning .
AP170723 Denne setter krav til hva en skogeier må oppnå for å nå målene om bærekraftig forvaltning .
VG170721 Rauset forteller at de har en todelt forvaltning mellom de prioriterte beiteområdene og de prioriterte viltområdene.
DA170720 Og ID-porten fungerer som den skal, sier seniorrådgiver Sol Daler Stafsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT til NTB klokken 17 torsdag.
AA170720 Og ID-porten fungerer som den skal, sier seniorrådgiver Sol Daler Stafsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT til NTB klokken 17 torsdag.
AA170717 Når situasjonen nå er slik at Norge som nasjon forsøker å bygge opp igjen levedyktige bestander av de store rovdyrene, så må fakta og en fornuftsbasert forvaltning få styre skuta.
AA170717 Mijøpartiet De Grønne ( MDG ) er det eneste partiet som tar til orde for at forvaltning av sårbar natur og truede arter skal være kunnskapsbasert, ikke interessestyrt.
VG170716 Tanzania er et godt eksempel på at bistand til bedre forvaltning av naturressurser er en god investering for økonomisk vekst.
VG170716 Norge har bidratt til bedre forvaltning av disse parkene.
VG170716 Men skaper vi arbeidsplasser og god forvaltning slik at folk har en inntekt og betaler skatt, så vil et fattig land på sikt selv kunne betale for brønnene og skolene.
DN170714 Vi er sterke på maritim overvåkning og romværsforskning, og dataene fra disse satellittene vil gi nyttige bidrag til forvaltning , forskning og næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland ( H ) i en kommentar.
VG170713 - Ja, det kan kommunene gjøre ut fra en faglig vurdering av om et forbud er påkrevd fordi vannscooter representerer et problem for trygg ferdsel, forvaltning av farvannet, miljø- eller friluftsliv, sier Buanes til VG.
VG170713 * Et eventuelt lokalt vedtatt forbud mot vannscootere må kommunen hjemle i en ny paragraf ( 9A ) i forskriftsmalen ut fra hensynet til trygg ferdsel, forvaltning av farvannet, miljø- eller friluftsliv.
NL170713 Registeret bør i første omgang gjelde Stortinget, regjeringen og departementene, men systemet bør etter hvert omfatte fylkeskommunal og kommunal forvaltning også.
NL170713 I første omgang bør et lobbyregister som gjelder Stortinget, regjeringen og departementene komme på plass, men systemet bør etter hvert omfatte fylkeskommunal og kommunal forvaltning også.
DB170713 Skal vi lykkes i vårt arbeid har vi derfor behov for å ha et balansert forhold både til lokalsamfunnene, toneangivende forskningsinstitusjoner, forvaltning og våre kritikere, sier Eriksson.
DB170713 Politikerne, forvaltning og øvrige aktører skal føle seg trygge på at vi ikke kommer inn noen kjøkkenveier - vi kommer inn hovedveien.
DB170712 Generelt er det i dag større forventninger til Stortingets administrasjon enn tidligere, det gjelder også innenfor effektiv og god forvaltning , noe Riksrevisjonen har påpekt.
DB170711 Arkivloven skal blant annet beskytte åpenhet og innsyn i norsk forvaltning og sikre demokratiske prosesser.
NL170708 Hvorfor skal vi tro at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ( finansiert av sjømatnæringen ) er oppatt av dyrevelferd og folkehelse når inntjeningen til norske og utenlanske oppdrettsselskaper når nye høyder - mens " verdens beste forvaltning " tilsynelatende har abdisert ?
DN170705 Konklusjonen fra Faktisk.no, etter blant annet å ha sjekket tall fra Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er kommet i offentlig forvaltning , og ikke i privat næringsliv.
DB170705 De går ikke god for måten Jensen bruker tallene på og ifølge dem har den største veksten i sysselsetting kommet i offentlig forvaltning , og ikke i privat næringsliv.
BT170705 Det er bra for miljøet lokalt og viser at vi tar ansvaret vårt for forvaltning av verdensarvområdene på alvor.
AP170705 Konklusjonen fra Faktisk.no, etter blant annet å ha sjekket tall fra Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er kommet i offentlig forvaltning , og ikke i privat næringsliv.
AA170705 Konklusjonen fra Faktisk.no, etter blant annet å ha sjekket tall fra Statistisk sentralbyrå, er at den største veksten i sysselsetting er kommet i offentlig forvaltning , og ikke i privat næringsliv.
NL170704 EDL mener derfor at ordningen bør avvikles fordi den under-graver det etniske og demokratiske likeverdet som Staten bør etterstrebe i sin politikk og forvaltning .
DN170704 Finansdepartementet foreslår at alle som tilbyr profesjonell forvaltning av sparemidler i dag også skal kunne tilby den nye spareordningen.
VG170703 - Nasjonalforsamlingen har også et ansvar for å fremstå som et forbilde for andre gjennom sin forvaltning av offentlige midler, mener Ap-politikeren fra Hordaland.
AP170703 For å gi et bilde av hva en « vanlig jobb i privat sektor » produserer av verdier, har vi sett på brutto verdiproduksjon i Fastlands-Norge og trukket fra verdiene som skapes av de drøyt 800.000 ansatte i offentlig forvaltning .
AP170703 For å gi et bilde av hva en « vanlig jobb i privat sektor » produserer av verdier, har vi sett på brutto verdiproduksjon i Fastlands-Norge og trukket fra verdiene som skapes av de drøyt 800.000 ansatte i offentlig forvaltning .
AA170703 Domstolene kan ikke sammenlignes med forvaltning og annet byråkrati.
DB170702 Halvorsen har de siste årene hatt rundt 30 milliarder dollar, over 250 milliarder kroner, til forvaltning .
NL170630 Tiden er nå overmoden for lokal forvaltning også av allmenningen i Nordland og Troms.
NL170630 Et statlig nedsatt utvalg, kalt SRU2, konkluderte i 2007 med at dette var den beste lokale forvaltning i Nordland og Troms.
NL170630 Det viktigste elementet er lokal forvaltning av ressursene og at inntektene av festeavgifter, fallrettigheter, grus, malm, jakt og fiske og hytteutleie tilbakeføres på lokalt nivå.
NL170630 Det er et legitimt og prinsipielt krav om likhet for loven og lokal forvaltning .
VG170629 Enda en VG-avsløring knyttet til sviktende håndtering av bistandsmidler viser at Utenriksdepartementet har store utfordringer med forvaltning av bistandsbudsjettet.
DN170629 - Klimaendringene er i ferd med å lære oss at vi for vår egen skyld - ikke for jordens skyld - er nødt til å etablere en forvaltning av jordens ressurser på globalt nivå.
DA170627 Det skal gi en mer effektiv og målrettet forvaltning , fortsetter han.
DB170626 Daglig leder Svein Alexander Gogstad i Norse Forvaltning viser overfor Finansavisen til nettsteder med verktøy som lar deg sile ut aksjer basert på indikatorer som P/E, pris/bok og inntjeningsvekst.
DB170624 Kulturrådet opererer etter de samme habilitetsreglene som gjelder all offentlig forvaltning : Et medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil.
NL170623 Fakultetet har også levert Høyesterettsdommere, professorer, politimestre, og en rekke kvinner og menn til offentlig forvaltning og privat næringsliv.
BT170623 Tidlig i august i fjor ble en hemmeligstemplet konvolutt som inneholdt disse opplysningene, send med bud fra CIA til den amerikanske presidenten og tre av hans nærmeste rådgivere, skriver Washington Post, som har snakket med over 30 tidligere og nåværende ansatte i amerikanske forvaltning .
AP170623 Tidlig i august i fjor ble en hemmeligstemplet konvolutt som inneholdt disse opplysningene, send med bud fra CIA til den amerikanske presidenten og tre av hans nærmeste rådgivere, skriver Washington Post, som har snakket med over 30 tidligere og nåværende ansatte i amerikanske forvaltning .
AA170623 Tidlig i august i fjor ble en hemmeligstemplet konvolutt som inneholdt disse opplysningene, send med bud fra CIA til den amerikanske presidenten og tre av hans nærmeste rådgivere, skriver Washington Post, som har snakket med over 30 tidligere og nåværende ansatte i amerikanske forvaltning .
AA170623 En slik modell forankrer arbeid med campus/by i aktivitet heller enn i forvaltning av eiendom.
SA170622 Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre arkiver for samtid og ettertid slik at de kan brukes som kilder for enkeltpersoner, forvaltning og forskere.
NL170622 Snøkrabbefiskeriet har i store trekk kun vært begrenset ved adgangstillatelser altså en forvaltning som tillater tilnærmet fritt fiske.
NL170622 På samme dag som det politiske Norge lanserer seg selv som en heiagjeng og grunnlegger for nye marine næringer, lanserer de samtidig gjennom høringsnotatet for endring av forskrift for forbud mot fangst av snøkrabbe, et bevis for kunnskapsfattig forvaltning og det er derfor diskuterbart om Norge er klar for havets århundre.
NL170622 Prosessen rundt forvaltning av snøkrabben som en ny ressurs tegner et stusselig bilde av en nasjon som tar mål av seg å bli verdensledende i marin ressursutnytting.
NL170622 Mens det norske snøkrabbefiskeriet befinner seg i tredje sesong er forvaltningen og rammevilkårene for næringsaktørene fortsatt uferdig og datamaterialet for å utforme en god forvaltning mangler.
NL170622 Med innføring av en bærekraftig forvaltning er fremtidig verdi av dette fiskeriet estimert i konservative anslag til å kunne ligge i størrelsesorden 2.5- 4,5 milliarder kroner pr år.
NL170622 Dette er svært positivt, men man må i større grad fokusere på at også grunnforskning og forvaltning må prioriteres parallelt.
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis.
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis, skriver SINTEF-forsker Leonore Olsen ( bildet ).
DN170622 Statens nettofordringer, fordringer fratrukket gjeld, i offentlig forvaltning samlet, var ved utgangen av første kvartal på nesten 9.400 milliarder kroner - rundt tre ganger BNP.
DN170622 Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor med 6,2 prosent i første kvartal i år, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,5 og 8,8 prosent.
DN170622 Fornuftig forvaltning av oljeformuen har forsterket virkningen av boligsuksessen, sier forfatteren.
AA170622 Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor med 6,2 prosent i første kvartal i år, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,5 og 8,8 prosent.
SA170621 De samlede utgiftene i offentlig forvaltning anslås til 1 650 mrd. kroner i 2017, eller 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.
AA170621 Det går fram av innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt fram av Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) onsdag.
AA170621 Så sent som i siste utgave av Advokaten ( magasin for advokatene ) uttaler kommunikasjonsdirektøren seg om økonomien - om at domstolene « som øvrige deler av den statlige forvaltning » er underlagt Avbyråkratiserings- og Effektiviseringsreformen.
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning , politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
AP170620 Nå går Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) til det skritt å varsle tilsyn.
NL170619 Men, enn så lenge er det lite som tyder på at politikk og forvaltning i Norge virkelig har tatt inn over seg hvor store trusler havet på kloden står overfor.
NL170619 Et slikt initiativ må belønne bevaring av livet i havet ved å gjøre bærekraftig forvaltning , vern av spesielt viktige områder og reduksjon av forurensing og forsøpling økonomisk lønnsomt.
NL170619 En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene, er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for fremtiden.
NL170619 Norges sammensatte tilnærming til forvaltning der ulike miljøer inkluderes i ansvaret for havområdene kan være et eksportprodukt i seg selv.
NL170619 Denne etableringen minner om norsk reguleringspraksis som kjennetegnes av samspill mellom forskning, forvaltning og næring.
DN170619 Friele-familien tok ut 15 millioner kroner i utbytte fra morselskapet Friele Forvaltning etter fjoråret.
VG170618 Hvilke konsekvenser det bør få for ambassadøren er en personalsak, men skal tilliten til norsk forvaltning , som stort sett holder en høy etisk standard, opprettholdes, så bør reaksjonen være tydelig.
SA170616 Foruten flere sentrale styrelederverv - Lyse og Sandnes Sparebank - satser Harald Espedal nå på forvaltning av egne midler gjennom Espedal og Co.
SA170616 Denne nye kunnskapen kan bidra til bedre forvaltning av sildebestanden.
NL170616 Reindrifta skal selvfølgelig ha sin beskyttelse, men lovverk og forvaltning er nå helt ubalansert, og i stedet for vern, har man plassert reindrift øverst på hierarkiet og kan bestemme over andre, mens fastboende står nederst med lua i hånden.
AP170616 Med forskning kommer kunnskap, og hvis planters kompleksitet blir vist til å være høyere utviklet enn tidligere antatt, burde ikke vårt syn på, og vår forvaltning av naturen endres ?
AP170616 dags dato altfor lite om disse koblingene til å kunne gjøre gode valg når det kommer til forvaltning av den lille uberørte naturen vi har igjen.
AP170616 Med forskning kommer kunnskap, og hvis planters kompleksitet blir vist til å være høyere utviklet enn tidligere antatt, burde ikke vårt syn på, og vår forvaltning av naturen endres ?
AP170616 dags dato altfor lite om disse koblingene til å kunne gjøre gode valg når det kommer til forvaltning av den lille uberørte naturen vi har igjen.
AP170616 Hvis det ikke får konsekvenser i Stortinget vil det heller ikke få konsekvenser i offentlig forvaltning ellers, sier Lundteigen.
DB170615 Så når det kommer mange på én gang, er det naturlig at det kan oppstå kø, understreker Eli Fryjordet, leder av felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.
DB170615 Etter reformen har de fleste kommunene ikke blitt større og mer mottakelige for makt av den grunn, og de nye regionene omfatter noen underlige konstruksjoner som er lite egnet for daglig forvaltning og politikk.
NL170614 I dag gjelder loven sør for Nordland og gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av beite og seterdrift, jakt, fangst og fiske på statsgrunn.
DN170614 Hagen ved Universitetet i Oslo, får i oppdrag å foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning , bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.
NL170613 Et annet eksempel på sametingets amatørmessige arbeid var da sametingsrådet og Miljøverndepartementet i 2012 ville oppheve Tanaloven av 1888, og innlemme det i Finnmarksloven, og dermed sette framtidig forvaltning av Tanavassdraget under Fefo og fylkeskommunen.
SA170612 Statoil er et symbol på vellykket forvaltning av den norske oljeformuen.
DN170612 Aktiv forvaltning har også vært mindre populært i de siste årene blant mange småsparere, som i stedet har søkt seg til passive indeksfond med lavere forvaltningshonorarer.
AP170612 - Vi har bedt om dialog om felles forvaltning av ulv i grensetraktene, uten at svenskene har vært villige til det på det nåværende tidspunkt.
SA170609 De bor i bolig med tilsyn, de fleste har verge og økonomisk forvaltning .
NL170609 Det dreier seg om en annen inndeling av statens forvaltning og oppgaver enn i dag, med færre sentralstyrte direktorater og mer folkestyre.
DB170609 I tillegg er det kommet inn mange nye investorer, og totalt er det nå 65 personer som har overlatt forvaltningen av deler av formuen til Anker-Rasch og hans ansatte i Anaxo Forvaltning .
NL170608 Den nasjonale regionreformen vil i seg selv påvirke kulturlivet ved at forvaltning av statlige driftstilskudd til institusjoner allerede er planlagt flyttet til regionene v / fylkeskommuner.
DN170608 Mens høye boliginvesteringer og etterspørselen fra offentlig forvaltning i stor grad har sørget for det som har vært av aktivitetsvekst de siste årene, vil andre deler av økonomien etter hvert ta over som sentrale drivkrefter for oppgangen, ifølge SSBs prognoser : ¶
DN170608 SSB peker på at norsk økonomi nå løftes av at fallet i etterspørselen fra oljenæringen avtar, samtidig som det lenge har vært høy vekst i boligbyggingen og ganske høy vekst i etterspørselen fra offentlig forvaltning .
DB170608 Slottet vil fortsatt ikke redegjøre for pengebruken på de private eiendommene, men opplyser at fem prosent av de hoffansattes tid gikk til forvaltning og vaktmestertjenester de private eiendommene i 2016.
DB170608 Da vi bestemte oss for å nøste opp i dette, avdekket vi ut at hoffet har brukt midler som er bevilget til til drift av hoffet og de offentlige eiendommene, til å lønne forvaltning , vedlikehold og drift av kongeparet og kronprinsparets eiendommer.
BT170608 Men det er selvsagt ikke problemfritt å etablere en fungerende forvaltning i et politisk kaos.
BT170608 Etter fem år ser også sudanske myndigheter verdien av en trygg forvaltning av de marine ressursene.
VG170607 Dette mener jeg viser en manglende vilje til forvaltning av den vedtatte politikken som skal gjelde utenfor ulvesonen, sier Ulset.
NL170607 Når det gjelder kongeørn forsikrer man at det skal bli lagt et bedre « kunnskapsgrunnlag » enda det er et helt år siden Stortinget ba regjeringen sette i gang forsøksprosjekter på forvaltning av nettopp kongeørn.
AP170607 Ikke desto mindre har Stortingets kontrollorgan en svært viktig rolle i å sikre bedre prosesser og beslutninger i norsk offentlig forvaltning .
SA170606 Det har vært en administrativt krevende prosess, og vi har brukt mye energi på å få på plass en forsvarlig forvaltning , sier Johannessen.
NL170606 Med den nye havretten fikk vi ikke bare rett til høsting innenfor 200milesonen, men også plikt til forvaltning av ressursene i sonen.
DB170606 Mange elementer i politikk og forvaltning gjør endringer mot likestilt foreldreskap vanskelig.
DB170606 Spaltist Tore Nyseter ¶ har flere år bak seg i helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning .
AP170605 Det har vært en administrativt krevende prosess, og vi har brukt mye energi på å få på plass en forsvarlig forvaltning , sier Johannessen.
DN170602 Skagenfondene, Odinfond og Holbergfondene er typiske norske fondsmiljøer som driver med aktiv forvaltning .
DN170602 Indeks/passiv forvaltning : Fondet blir satt sammen av alle selskapene som er i en indeks, for eksempel Oslo Børs' hovedindeks.
DN170602 I mars i fjor påla tilsynet DNB enten å innrette forvaltningen av fondet i samsvar med de kjennetegn aktiv forvaltning har, eller å tilpasse prisingen av fondet til den forvaltningsstrategien som er fulgt.
DN170602 Aktiv forvaltning : Et forvaltermiljø velger selskaper det tror vil gi god avkastning fremover, og setter det sammen i en portefølje i et fond.
NL170601 Innenfor fiskeriforvaltningen vet vi mye om hva som skal til for å sikre bærekraftig forvaltning .
NL170601 Et spørsmål her er hvor fruktbart det er å bruke antall km2 vernet som mål - gir dette et godt bilde av hva som er reell og god forvaltning av havene ?
NL170601 En vurdering av gjennomføring av økosystemmålet er problematisk blant annet fordi det ikke finnes noen omforent definisjon av hva som er en økosystembasert forvaltning .
NL170601 Eksempelvis : delmålet om bærekraftig forvaltning og beskyttelse av økosystemer dreier seg om å oppnå en tilstand med sunne og produktive hav.
DB170601 I likhet med andre motorferdselsaker liberaliseres ferdselen gjennom et demokratisk alibi i form av lokal forvaltning .
DB170601 Fornøyelseskjøring med scooter ble tillatt under alibi av at lokal forvaltning av motorferdselen ville underbygge lokaldemokratiet.
DA170601 Da er spørsmålet om vi skal ha god forvaltning eller forvitring.
AP170601 Riksrevisor Per-Kristian Foss har undersøkt åpenhet og arkivering i statlig forvaltning .
AA170601 Fra uke 25 til og med uke 30 blir kveldsåpent for å få pass ved Sentrum politistasjon, lover seksjonssjef for forvaltning Siw Hind.
AA170601 Dette er endringer vi var i gang med før denne beskjeden kom fra Politidirektoratet, presiserer Siw Hind, seksjonssjef for forvaltning ved Sentrum politistasjon.
NL170531 Hele poenget med å ha forvaltningsplaner er å legge til rette for en vitenskapelig og økosystembasert forvaltning av norske havområder.
DN170531 Morten ÿrsal Johansen ( Frp ) under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
DN170531 Statsminister Erna Solberg erkjenner at statlig forvaltning kan bli bedre på offentlig innsyn og åpenhet.
DN170531 Riksrevisjonen påpeker at det hersker en kultur av redsel og « for forsiktighet » i departementer og statlig forvaltning og mener det knyttes til signaler fra ledelsen.
DB170531 » Videre skisserte Vedum hvordan landbruksminister, arbeids- og sosialminister, utdanningsminister og finansminister sto opp om morgenen og planla å sentralisere forvaltning og tjenester.
DA170531 Statsminister Erna Solberg erkjenner at statlig forvaltning kan bli bedre på offentlig innsyn og åpenhet.
DA170531 Riksrevisjonen påpeker at det hersker en kultur av redsel og « for forsiktighet » i departementer og statlig forvaltning og mener det knyttes til signaler fra ledelsen.
VG170530 Rapportene viser at det ikke er funnet noe som indikerer at det foreligger lovbrudd eller brudd på habilitetsbestemmelser, men at det har foreligget flere svakheter i departementets forvaltning av tilskudd og anskaffelser, står det i uttalelsen fra ILPI, som nå er under avvikling.
NL170530 Dette forplikter fiskerinasjonene til å drive en bærekraftig forvaltning av ressursene i havet.
DN170530 | UD : - Forvaltning av bistandspenger har « gjennomgående svakheter " ¶
DN170530 Gjennomgangen UD har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
DB170530 Departementer og statlig forvaltning bryter stadig loven.
BT170530 | UD : - Forvaltning av bistandspenger har « gjennomgående svakheter » ¶
BT170530 Gjennomgangen Utenriksdepartementet har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ).
BT170530 Departementer og statlig forvaltning bryter stadig loven.
AP170530 I rapporten som ble lagt frem tirsdag, slår Riksrevisjonen fast at praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler.
AP170530 Konklusjonen : Praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler.
AP170530 Konklusjonen : Praktiseringen av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning har alvorlige mangler.
NL170527 » Slik kan Statskog rosemale egen forvaltning av 58 millioner dekar av Norge, med en historie som framstiller jakt i tidligere tider bare forbeholdt rik adel fra Europa, samt uhemmet jakt på rovdyr helt til Statskog kom og åpnet drømmelandet for allmuen til gi-bort-pris.
NL170527 I pressemeldingen prøver derfor Statskog helt bevisst å bygge opp allianser mot lokal forvaltning blant annet ved påstander som at « kystbefolkningen vil få en tilsvarende svakere stilling » i forhold til muligheter for jakt og fiske.
NL170527 Derfor har mange reist krav om at Statskog må avvikles for Nordland og Troms og at ressursene skal tilbakeføres til lokal forvaltning .
NL170527 De sjekker derimot hvem som har betalt jakt- og fiskekort, men er det « forvaltning » !
NL170527 At de driver forvaltning av naturen her, kjenner vi ikke til.
DB170526 - Arbeiderpartiet gikk til valg på at de skulle ha en åpen forvaltning , da er det merkelig å legge seg på en streng linje her.
DB170526 De er små ( han har eid drøye 3 prosent i to prosjekter ), og det er snakk om passiv forvaltning .
BT170526 En evaluering fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) i 2012 konkluderer med at POD ikke hadde fungert godt nok som ledende og koordinerende organ i Politi- og lensmannsetaten.
NL170525 Reindriften mister areal og sliter med en forvaltning som ikke er bygd på samiske sedvaner og verdier.
AP170525 Derfor har vi lyst ut forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om sammenhengene mellom klimaendringer og vår forvaltning av penger, sier Bech-Moen.
AP170525 Derfor har vi lyst ut forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om sammenhengene mellom klimaendringer og vår forvaltning av penger, sier Bech-Moen.
NL170524 Også forvaltning , drift og vedlikehold av kommunale bygg utviser et stort budsjettavvik.
BT170524 En evaluering Direktorat for forvaltning og IKTs ( Difi ) gjorde i 2013, viser at POD ikke har innfridd noen av forventningene.
AP170524 Politiet har et stort digitalt utviklingsbehov, og dette krever en grundig vurdering av hvordan politiet langsiktig finansierer og organiserer sin IKT-utvikling, drift og forvaltning .
NL170523 Da er det ikke forpliktelsene som det er noe galt med, men regjeringas forvaltning og styring.
VG170522 Det i seg selv er godt innenfor det tillatte i norsk forvaltning .
BT170522 likeverdige ledd : - 3 - 16-025171ASD-BORG/03 - legge til rette for klinisk utprøving av legemidler - drive prosjektutvikling med sikte på kommersialisering av ideer fra de klinisk-medisinske, farmasøytiske, tekniske og andre relevante fagmiljø knyttet til Haukeland Sykehus Selskapet kan ta på seg forvaltning av forskningsprogrammer og prosjekter ved sykehuset.
BT170522 Revisjonsrapporter om Innovests forvaltning av forskermidler På bakgrunn av opplysninger om Innovest som Universitetet i Bergen ble gjort kjent med, og et ønske om å undersøke forholdene nærmere, engasjerte Universitetet i Bergen i 2010/2011 et eksternt revisjonsselskap for å gjennomgå universitetets såkalte randsoneaktiviteter.
BT170522 Lagmannsretten kan verken se at fullmakten eller styringsutvalgets kontroll med Innovests forvaltning av de økonomiske ressursene har betydning for spørsmålet om institusjonene skal anses som parter i en avtale det senere etablerte aksjeselskapet har inngått.
BT170522 Endring i forvaltningen av forskningsmidlene Etter at revisjonsrapportene forelå startet institusjonene et endringsarbeid for forvaltning av forskningsmidlene i Innovest.
DB170519 « Utover faglig funderte bestandsmål føre en aktiv kunnskapsbasert forvaltning som i tillegg til rovdyrs økologiske funksjon også tar hensyn til beitenæring, bosetting og bruk av naturen.
DB170519 Dette forplikter fiskerinasjonene til å drive en bærekraftig forvaltning av ressursene.
SA170518 Men mye tyder på at de mangler selv elementære retningslinjer på etisk forvaltning .
DN170518 Solberg vil slett ikke unnskylde at sysselsettingen har vokst innen offentlig forvaltning .
DN170518 Men når sysselsettingen i offentlig forvaltning alene økte med 3.500 personer, innebærer dette at sysselsetting i privat sektor gikk ned.
DB170516 Kryptos Logic er en av mange selskaper i verden som leverer IT-tjenester til bedrifter, offentlig forvaltning og privatpersoner.
DN170515 Disse produktene er gjerne noe dyrere enn indeksfond, men billigere enn aktiv forvaltning .
BT170515 Byen Bergen, næringslivet og offentlig forvaltning på Vestlandet og studiesøkerne må kreve at UiB i større grad tar hensyn til dem enn til en historisk betinget universitetsstruktur.
DB170514 - Det handler om sikker drift og forvaltning .
AP170514 Fredning er ikke et mål, men en forvaltning som belønner de seriøse aktørene og øker sjansene til at kommende generasjoner også kan jakte rype !
AP170514 Fredning av ryper ikke et mål, men en forvaltning som belønner de seriøse aktørene og øker sjansene til at kommende generasjoner også kan gå på rypejakt, skriver Tor Punsvik.
BT170513 Det er betydelig risiko for cyberangrep mot norsk offentlig forvaltning , advarer Nasjonal sikkerhetsmyndighet, her ved kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy.
DB170511 De store partiene i midten har vært helt enige, konsensus og trygg forvaltning har vært stikkordene.
AP170509 Eivind har betydd mye for partiet, norsk politikk og forvaltning , sier Frp-leder Siv Jensen i en melding på Frps nettsider.
AA170509 Eivind har betydd mye for partiet, norsk politikk og forvaltning , sier Frp-leder Siv Jensen på partiets nettsider.
AP170508 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) er ansvarlig for drift og forvaltning av nødnett.
AA170505 En av de voksende utfordringene for kulturlivet som Enger-utvalget påpekte, er hvordan kostnader til pensjon og forvaltning i store institusjoner tar en økende andel av midlene.
DN170504 Selv om fallende inntekter og økte utgifter i statsøkonomien har forsterket dette behovet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) at det i fjor var totalt 1.018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn fire år tidligere.
AP170504 For å nå ut til alle innbyggere i Oslo over 16 år har kommunen hentet telefonnumre fra kontakt- og reservasjonsregisteret til Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ).
AP170504 - Er Oslo kommunes bruk av SMS i tråd med lover og regler for forvaltning ?
SA170503 Likevel har ikke finansminister Siv Jensen og resten av Regjeringen klart å stanse veksten i det statlige byråkratiet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) : ¶
DN170503 - Det er helt essensielt for en bærekraftig forvaltning at vi får en oversikt over hvor mange som fisker og hvor mange teiner som står i sjøen, sier Ring Kleiven.
DB170503 I en knapp måned har han hatt jobben som aksjeanalytiker i Odin Forvaltning .
AP170503 Likevel har ikke finansminister Siv Jensen og resten av Regjeringen klart å stanse veksten i det statlige byråkratiet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) : ¶
AA170503 Selv om fallende inntekter og økte utgifter i statsøkonomien har forsterket dette behovet, viser tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) at det i fjor var totalt 1.018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn fire år tidligere.
DB170502 Så lenge denne strømmen av renteflyktninger fortsetter, er minste motstands vei oppover på børsen, slår investeringsdirektør Stig Myrseth fast i tirsdagens rapport fra Dovre Forvaltning .
AA170502 De gamle arkivskuffene i tre blir nå byttet ut med nye i metall, forteller Cathrine Hovdahl Vik som er er avdelingsleder for utstilling, forvaltning og drift ved Trondheim Kunstmuseum.
AA170502 Cathrine Hovdahl Vik som er er avdelingsleder for utstilling, forvaltning og drift ved museet viser frem et bilde fra samlingen, « Den magiske turban » av Kjell Erik Killi Olsen, 1980.
AA170502 - Tanken er å gjøre hele kunstsamlilngen tilgjengelig på DigitaltMuseum.no, ifølge Cathrine Hovdahl Vik som er er avdelingsleder for utstilling, forvaltning og drift ved Trondheim Kunstmuseum.
SA170501 Som i offentlig forvaltning ellers viser også Kirkeloven at den står for et maktfordelingsprinsipp.
SA170501 Som i offentlig forvaltning ellers viser også Kirkeloven at den står for et maktfordelingsprinsipp.
DA170429 Eksplosiv hyttebygging, turistboom og det at vi tar i bruk stadig større, sårbare naturområder til menneskelig ferdsel, gjør det ekstremt viktig å stoppe opp og tenke lange, smarte og nye tanker rundt bruk og forvaltning av våre sårbare naturskatter.
AP170428 Informasjonsavdelingen i Difi ( Direktoratet for forvaltning og IKT ) opplyser til Aftenposten at de ikke vet hvor mye SMS-utsendingen koster, men at de kommer til å se nærmere på saken til uka.
AP170428 Difi er forkortelsen til Direktoratet for forvaltning og IKT.
AP170428 Og norsk forvaltning skal ikke basere noen beslutninger på slike regler.
AP170428 Og norsk forvaltning skal ikke basere noen beslutninger på slike regler.
AA170428 Nå utdanner vi mange mennesker som kan noe om dette, som kan gå inn i forvaltning , inn i teknologiselskaper og være med på å utvikle denne næringen - om det er det vi skal.
VG170427 At disse blir avvist kan jeg ikke skjønne annet enn at må være i strid med grunnholdningen om hvordan offentlig forvaltning skal fungere, sier Lundteigen til VG.
AA170427 Vedtaket ble gjort i hovedutvalget for forvaltning , og skal så behandles i kommunestyret.
VG170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
DA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AP170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
AA170425 - Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv.
VG170424 Tallene omfatter netto overføringer fra offentlig forvaltning til en gjennomsnittsinnbygger.
DB170424 På regjeringsnivå og i offentlige forvaltning er det en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket.
BT170423 De humanistiske fagene er viktige for kulturnæringen, kreative bransjer, mediene, skolen, offentlig forvaltning og en opplyst offentlighet.
DN170421 Sannhetens regnskap er om vårt aktive eierskap gir aksjonærene en ekstra verdi utover passiv forvaltning .
DA170421 - Det er veldig inngripende å bruke tvang ovenfor personer, og vi er derfor svært opptatte av at det er god forvaltning av dette regelverket, sier Fylkeslegen i Rogaland og avdelingsdirektør, Janne Dahle-Melhus.
DA170421 Forvaltning av regelverk ¶
VG170420 Sundvor ønsker ikke å uttale seg om TV 2s forvaltning av nyhetsretten under årets Eliteserie-kamper, og forklarer dette med at saken skal i retten for å bli avgjort der.
VG170419 Tidligere i vinter ba Stortinget Helgesen om å svare Stortinget om hvordan forvaltning av ulv kunne gjennomføres i tråd med Stortingets rovviltforlik.
VG170419 - De forsøker å instruere regjeringen til en annen forvaltning uten å endre loven, men det går ikke.
SA170419 Klima og miljøminister Vidar Helgesen redegjør for forvaltning av ulv for i Stortinget.
DN170419 Kraft Finans har de siste årene vokst kraftig og har i dag over tre milliarder under forvaltning og 40 ansatte.
DN170419 Faktum er at et klart flertall på Stortinget nå slår fast at våre merknader skal legges til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge, sier hun.
DN170419 - Om Stortinget hadde åpnet for å ha noen flere ulver i Norge, ville det også vært fornuftig med en noe mer aktiv forvaltning .
DA170419 Klima og miljøminister Vidar Helgesen redegjør for forvaltning av ulv for i Stortinget.
DB170418 Grådigheta fikk et navn : « Forvaltning ».
DB170414 Forvaltning og revisjonsvirksomhet skal sikre at midlene brukes i tråd med lover og regler, men det er få utenfor myndighetsapparatet som følger med.
AA170414 ¶ Seksjonssjef for forvaltning Siw Hind ved Sentrum politistasjon tror fortsatt det er mange ulovlige våpen rundt i de trønderske hjem.
AA170414 Men vi tror fortsatt det er mer der ute, sier seksjonssjef for forvaltning Siw Hind ved Sentrum politistasjon.
DA170412 Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, har fått i oppgave å modernisere amerikansk forvaltning .
BT170412 Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, har fått i oppgave å modernisere amerikansk forvaltning .
VG170410 Fondet balanserer godt mellom avkastning og risiko, og har funnet sin plass i norsk forvaltning og politikk.
DN170410 Administrerende direktør Rune Selmar i Odin Forvaltning .
DN170410 - Aktiv forvaltning et tapsprosjekt ¶
AP170410 Det sparer tid både for dem og for oss, sier seksjonssjef for forvaltning , Tom Eklund.
AP170410 Det opplyser Jørn Baaserud, seksjonsleder på forvaltning .
AA170410 Det sparer tid både for dem og for oss, sier seksjonssjef for forvaltning , Tom Eklund.
AA170410 Det opplyser Jørn Baaserud, seksjonsleder på forvaltning .
DN170407 Det har vært en god forvaltning .
BT170405 Forvaltning av verneområder.
AP170405 Her er ansvar/oppgaver som allerede er overført til kommunene : ¶ Forvaltning av verneområder ¶
AP170405 Her er ansvar/oppgaver som allerede er overført til kommunene : ¶ Forvaltning av verneområder ¶
DB170404 Derfor er brunbjørnens status i Norge i stor grad knyttet til artens forvaltning i nabolandene.
DB170404 Derfor er brunbjørnens status i Norge i stor grad knyttet til artens forvaltning i disse landene.
DB170404 Gård : Kornproduksjon og forvaltning av skog.
VG170401 * 1 Utfordringer med brukeropplæring, veiledninger og support både ved innføring, og ikke minst forvaltning og videreutvikling. * 1 Dokumenter og informasjonselementer er like spredt lagret som tidligere. * 1 Informasjonsdeling og samhandling har ikke blitt bedre.
VG170401 Det viser at sport er et fagfelt på lik linje med andre, som kan ta for seg makt, forvaltning av tillit og hvordan store samfunnsressurser blir ivaretatt, sier Welhaven, og legger til : ¶
DB170401 Det meste er knyttet opp til fars, svigerfars og presidenten eiendoms- og forretningsvirksomhet, og ifølge New York Times konkluderer Det hvite hus med at forvaltning av disse eierpostene ikke er i strid med de etiske retningslinjene for presidentens kvinner og menn.
AP170331 Det siste tiåret har makrellstørjebestanden økt etter strengere forvaltning , sa forsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet i Bergen til Bergens Tidende i september, da MS Hillersøy fikk en kjempefangst på 190 størjer på mellom 170 og 300 kilo.
AA170331 Det siste tiåret har makrellstørjebestanden økt etter strengere forvaltning , sa forsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet i Bergen til Bergens Tidende i september, da MS Hillersøy fikk en kjempefangst på 190 størjer på mellom 170 og 300 kilo.
DN170329 Siden finanskrisen har kundene flyttet forvaltningskapital i mengder fra tradisjonelt høyt priset aktiv forvaltning til billigere forvaltningsmetoder, som indeksforvaltning.
DN170329 Blackrock legger nå om rundt 11 prosent av aksjeforvaltningen sin fra aktiv forvaltning, til forvaltning basert på algoritmer og modeller.
DN170329 Blackrock legger nå om rundt 11 prosent av aksjeforvaltningen sin fra aktiv forvaltning , til forvaltning basert på algoritmer og modeller.
DN170329 - Demokratiseringen av informasjon har gjort aktiv forvaltning mye vanskeligere.
AP170327 De morsomme på Marienlyst la ham noen ord i munnen som antydet at vår forvaltning befolkes av skeptikere : De tillegger mennesker som forsøker å sikre seg opphold i Norge, all mulig sluhet.
DN170326 - Det er viktig med debatt om forvaltning av våre felles sparepenger.
AP170326 Under overskriften « Kort beskrivelse » melder Difi, det vil si Direktoratet for forvaltning og IKT : ¶
AA170325 Han har en master i geologi i havn og er i gang med en ny mastergrad i forvaltning av naturressurser.
VG170324 Derfor må det til en enda mer målrettet satsing på at distriktene foretrekkes som stedsvalg for forvaltning av naturressurser - og statlige arbeidsplasser fremfor storbyene, sier Ada Arnstad.
DN170324 | Det Skagen-gründeren gjør her vitner om mistillit til Skagenfondenes forvaltning
DN170324 Norge, som arktisk kyststat med unike fagmiljøer innen næringsliv, forvaltning og forskning, må ta en lederrolle i oppdagelsen av Polhavets dyp, skriver artikkelforfatteren.
DB170324 - Det er ingen god forvaltning å la bygg stå tomme.
DN170323 SE DNs STORE BOLIGSPESIAL HER ¶ statlig forvaltning , og om lag halvparten gjelder utvikling og drift av ikt-systemer i ulike sektorer - i 2015 anslått til 6 milliarder kroner.
BT170323 Statsministeren understreket i talen sin at Island og Norge, sammen med Liechtenstein, har et felles ansvar for effektiv forvaltning av EØS-avtalen.
BT170323 Lederen i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
AA170323 Antall ansatte i politiet har økt med 1.482 personer fra 2013 til 2016, jernbane har fått 501 flere ansatte, veisektoren har fått 485 flere ansatte og fengslene 213 flere, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ). ( ©NTB ) ¶
AA170323 Der hører jeg stadig om bærekraftig verdiskaping, bærekraftig velferd, bærekraftige jobber, bærekraftig vekst, bærekraftige bedrifter, bærekraftig forvaltning , bærekraftig skogbruk...
DN170322 Egentlig er det bra at det faller litt, slik at aksjer blir litt billigere, sier Sissener, som har snaut to milliarder kroner til forvaltning .
DA170322 Til sammen er det nå 63 direktorater, får Dagsavisen opplyst i Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ).
AP170321 Andelen av alle sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning , har de siste ti årene ligget stabilt rundt 30 prosent.
AP170321 Det er mange hensyn å ivareta - reelle utslippskutt fra transportsektoren, skjerming av landbruksjord, bærekraftig forvaltning av skog, hindre avskoging og økonomi.
SA170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning , heter det i rapporten.
FV170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning , heter det i rapporten.
AP170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning , heter det i rapporten.
AP170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning , heter det i rapporten.
AA170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning , heter det i rapporten.
DA170319 Malis forvaltning er sikkert korrupt.
DA170319 Kanskje unngår man korrupsjon ved å samarbeide med FN, men det skaper også en parallell forvaltning .
AA170319 Vi skal skrive om kultur, politikk, forvaltning , liv og menneskeskjebner.
BT170317 Vi må kunne lære av andre lands forvaltning .
BT170317 NJFF har en konferanse om sportsfiske og forvaltning av sjøen på Scandic Bergen Airport fra 31. mars til 1. april.
AA170316 I takt med dette ble spørsmål rundt forvaltning av den norske domeneressursen etter hvert mer interessante både for myndighetene og ulike interessegrupper.
AA170312 « Bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes.
AA170311 I en kort uttalelse fra landsmøtet heter det : Ulveforliket i Stortinget skal gjennomføres, og bestandsregulering og forvaltning innenfor sonen må iverksettes.
DB170310 Lægreid er en av Norges fremste fagpersoner innen forvaltning , politikk og offentlig administrasjon.
DN170308 - Det er gjennom aktiv forvaltning at vi har oppnådd resultater, sier Olaug Svarva i Folketrygdfondet etter en meravkastning siste ti år på 21,2 milliarder kroner.
DB170308 - Da handler det bare om å rydde unna all tvil om at vi skal ha samme rett og respekt for eiendomsrett, lokal forvaltning og livskvalitet i distriktene som i byene.
DN170307 - Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning med et langsiktig fokus.
DB170307 Når det gjelder forskningsavdelingen, så ble den i sin tid opprettet først og fremst for å kunne gi politikk-relevante analyser til storting og forvaltning , særlig Finansdepartementet, blant annet i forbindelse med nasjonalbudsjettene og langtidsprogrammene/perspektivmeldingene.
AP170307 - Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning med et langsiktig fokus.
AA170307 I forbindelse med et presseseminar om ansvarlig forvaltning tirsdag ble det også kjent at oljefondet i fjor avholdt 3.790 selskapsmøter med totalt 1.589 selskaper.
DN170306 I rapporten får Norge ros på en rekke områder, særlig når det gjelder forvaltning av naturressurser og spesialisering innen områdene fiske, akvakultur, olje og gass.
DN170306 Selskapet vil ha rundt 660 milliarder pund, eller rundt 6.200 milliarder kroner under forvaltning .
DB170306 Vi driver en så effektiv forvaltning som mulig, samtidig som at alle skal ha lik og rettferdig behandling.
BT170306 Men det ville være en hodeløs forvaltning av vårt sjeldneste rovdyr, og en trist avslutning på ulvestriden.
SA170305 - Kretsene må bruke mindre tid på forvaltning , og mer tid på utvikling.
FV170305 - Kretsene må bruke mindre tid på forvaltning , og mer tid på utvikling.
DN170305 Tirsdag holder Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, presseseminar om arbeidet med ansvarlig forvaltning av den norske oljeformuen på 7.500 milliarder kroner.
DB170305 Difi ( Direktoratet for forvaltning og IKT ) har vurdert politireformen, og konstaterer at de ansatte i politiet ønsker endring, men at de har liten tiltro til at målene med reformen blir nådd.
BT170305 UiB har en samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda for å styrke forskning og forvaltning av nynorsk språk.
BT170305 God forvaltning , også innen forskning og høyere utdanning, bygges på solide analyser og godt datagrunnlag - noe Norsk senter for forskningsdata ( NSD ) har utviklet gjennom mange år.
BT170305 Bergen er en mer enn kompetent vert for større deler av statlige arbeidsplasser knyttet til forvaltning innen forskning og høyere utdanning.
BT170305 - Kretsene må bruke mindre tid på forvaltning , og mer tid på utvikling.
AP170305 - Kretsene må bruke mindre tid på forvaltning , og mer tid på utvikling.
DN170304 Vi må kombinere en slik satsing med bedre forvaltning av strømmen vi selger ut.
DA170304 Nazistisk forvaltning og overivrige politimenn muliggjorde folkemordet på norske jøder.
DA170304 Nazistisk forvaltning og overivrige politimenn muliggjorde folkemordet på norske jøder.
VG170303 - Nå har de lyktes med å hindre at Stortingets opprinnelige forslag om bestandsmål og forvaltning ikke kan følges opp.
VG170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning , særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, sier Vidar Helgesen, som mandag reiser til Trysil for å møte folk som bor i ulvesonen.
VG170303 - Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen fredag ettermiddag.
SA170303 - Om Stortinget hadde åpnet for å ha noen flere ulver i Norge, ville det også vært fornuftig med en noe mer aktiv forvaltning .
FV170303 - Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sier Helgesen til VG.
FV170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning , særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring.
DB170303 Det er en nyliberalistisk ideologi som hevder at effektivisering av offentlig forvaltning må følge det private næringslivs organisasjons- og styringssystem, også kalt New Public Management.
AP170303 - Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sier Helgesen til VG.
AP170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning , særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring.
AP170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning , særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring.
AA170303 - Om Stortinget hadde åpnet for å ha noen flere ulver i Norge, ville det også vært fornuftig med en noe mer aktiv forvaltning .
AA170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning , særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, sa statsråden.
AA170303 - For å gi en noe større mulighet for felling av ulv og forvaltning , ikke minst innenfor ulvesonen, legger vi fram et forslag til en endring av loven som er innenfor Bernkonvensjonen, sa miljøministeren.
AA170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning , særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, ifølge Helgesen. ( ©NTB ) ¶
DA170302 Lederen i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
BT170302 Lederen i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
AP170302 Leder i Senterpartiet ( Sp ) Trygve Slagsvold Vedum under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
AA170302 Handlingsregelen skal legge til rette for en bærekraftig forvaltning av oljeformuen slik at den også kommer fremtidige generasjoner til gode.
AA170302 Bærekraftig forvaltning
VG170228 Domstolsadministrasjonen advarer mot forsalget fordi domstolen ikke skal drive med forvaltning .
VG170228 Per Olaf Lundteigen ( Sp ) under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget.
SA170228 Venstre foreslår at oljefondet satser på passiv forvaltning av formuen fremfor såkalt aksjeplukking.
SA170228 KrF avviser ikke en økning i aksjeandelen, men ønsker mer informasjon før de gjør seg opp en mening om aktiv forvaltning , mens Arbeiderpartiet opplyser at de er åpen for diskusjonen.
DN170228 Hadde ikke Oljefondet drevet med aktiv forvaltning , ville resultatet blitt dobbelt så bra i fjor.
AA170228 Venstre foreslår at oljefondet satser på passiv forvaltning av formuen fremfor såkalt aksjeplukking.
AA170228 KrF avviser ikke en økning i aksjeandelen, men ønsker mer informasjon før de gjør seg opp en mening om aktiv forvaltning , mens Arbeiderpartiet opplyser at de er åpen for diskusjonen.
VG170227 Norske organisasjoner for ansatte, innsatte og pårørende i norske fengsler kritiserer regjeringen for dårlig forvaltning av kriminalomsorgen.
FV170227 - Vi anslår at det er over 6000 uregistrerte våpen i Agder, og vi håper at mange som besitter ulovlige skytevåpen nå benytter seg av muligheten til å ordne opp uten å bli straffet, sier leder Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Magnus Andreassen i en pressemelding.
DN170227 Finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre, foreslår at Oljefondet slutter med aksjeplukking og satser på passiv forvaltning av oljeformuen.
DN170227 Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning forvalter rundt tre milliarder kroner.
DN170227 Samtidig overtar det virksomheten til Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning .
DN170227 Det fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond for å kunne styrke tilbudet av produkter og tjenester på området.
DN170227 Allegro Kapitalforvaltning har i dag konsesjon for aktiv forvaltning .
AP170227 Å ta passet fra barnebarna er ikke norsk forvaltning verdig, mener jusprofessor Hans Petter Graver.
AP170227 « Ikke norsk forvaltning verdig » ¶
AP170227 Den er ikke norsk forvaltning verdig, sier Graver.
AA170227 I tillegg kjøper Sparebank 1 Markets Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø.
AA170227 Det nye fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond, for å selge flere produkter og tjenester på området.
AA170227 Allegro Kapitalforvaltning har konsesjon for aktiv forvaltning .
VG170226 - Jeg synes det er greit å endre loven for å sikre en aktiv forvaltning .
DN170226 Aktiv forvaltning er et tapsprosjekt - ifølge Hans Thrane Nielsen, som har drevet med aktiv forvaltning i mer enn 20 år.
DN170226 Aktiv forvaltning er et tapsprosjekt - ifølge Hans Thrane Nielsen, som har drevet med aktiv forvaltning i mer enn 20 år.
DN170226 | - Aktiv forvaltning et tapsprosjekt ¶
VG170225 - Denne målingen bekrefter at folket deler det svært negative inntrykket av gjennomføringen av politireformen som både Politiforum og Direktoratet for forvaltning og IKT tidligere har avdekket.
DB170225 Men hvor langt tilbake i synderegisteret skal norsk forvaltning gå ?
SA170224 Mandatet skal inneholde en evaluering av dagens kunst i byens offentlige rom, og innspill til retningslinjer for fremtidig forvaltning av kunst i det offentlige rom.
DN170224 Dette er det første BVP-prosjektet i Norge og gjennomføres i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ).
DA170224 Det kan være riktig å ha en mer fleksibel forvaltning , men da må det ligge til grunn at det må være en større bestand, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen.
DA170224 - Miljødirektoratet må kunne prioritere nye oppgaver, som forvaltning av tilskudd.
AA170223 For eksempel vil en « Beskrivelse av geologien på Hadeland » neppe vekke global begeistring, men være nyttig for lokalbefolkningen, det stedlige næringsliv og den offentlige forvaltning .
VG170222 Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) la onsdag fram en statusrapport for arbeidet som ble gjort i 2016 i forbindelse med nærpolitireformen.
DA170222 Lyche er avdelingsleder for plan og samferdsel i Norconsult, og har bakgrunn fra fylkeskommunal forvaltning og Statens vegvesen.
DA170222 Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) laget i 2010 en rapport som tok for seg de menneskelige sidene av den forrige statlige flyttesjauen.
AP170222 Spesielt tatt i betrakting av at flertallet av norske velgere ønsker et mest mulig likt offentlig tjenestetilbud i hele landet, som av natur medfører en sentralstyrt forvaltning , og som gir lite rom for lokalt selvstyre og autonomi, skriver Mats Kirkebirkeland.
AA170222 Onsdag fikk justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) overrakt en statusrapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) om gjennomføringen av reformen så langt.
AA170222 Forslaget vil gi større muligheter for god forvaltning innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser.' ¶
AA170222 Lise og Arnfinn Hejes fond hadde over 200 millioner kroner til forvaltning , penger som skulle hjelpe studenter og verdige trengende.
AA170222 Nærpolitireformen er en krevende reform, men arbeidet er så langt i rute, fastslår Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) i en statusrapport for 2016.
DN170221 To sentrale personer i det konkursrammede Heje-fondet blir saksøkt av boet for 196 millioner kroner etter « vanvittig » forvaltning .
BT170221 Forutsetningen for en vellykket forvaltning av skattebetalernes penger er imidlertid at kommunene ikke gir slipp på den faglige kompetansen som er nødvendig for styring og kontroll.
BT170221 I utredningen slås det fast at Bergen allerede er det nasjonale tyngdepunktet for marin forskning og forvaltning i Norge.
BT170221 Et betydelig beløp, absolutt, men nærmest oppsiktsvekkende lavt med tanke på potensielle gevinster for Norge som frontløper innenfor marin utdanning, forskning, forvaltning og verdiskaping.
SA170220 | Av skade blir man klok, men det gjelder kanskje ikke offentlig forvaltning ?
DB170220 At lovlig jakt på rovdyr kan ha en konfliktdempende funksjon er enda mer utenkelig, fordi - som hun skriver - « de lokale bøndenes og jegernes protestmarsjer tilsier tvert imot at mange ikke ønsker en forvaltning, med mindre forvaltning her sees synonymt med utryddelse ».
DB170220 At lovlig jakt på rovdyr kan ha en konfliktdempende funksjon er enda mer utenkelig, fordi - som hun skriver - « de lokale bøndenes og jegernes protestmarsjer tilsier tvert imot at mange ikke ønsker en forvaltning , med mindre forvaltning her sees synonymt med utryddelse ».
AA170220 Metoden er revolusjonerende med tanke på fremtidig overvåkning og forvaltning .
AA170220 Bruk av miljø-DNA kan revolusjonere overvåkning og forvaltning av dyr og fisk.
VG170219 Det er 2300 innbyggere i den lille kommunen Leikanger, men likevel har blant annet NAVs økonomitjeneste og Direktoratet for forvaltning og IKT bygd store kontor her.
DN170219 De betyr at man innfører et helt nytt prinsipp i norsk forvaltning , at eiendomslovgivningen i et annet land skal gi grunnlag for gratis fiske på norsk side, sier Pedersen.
DB170217 De lokale bøndenes og jegernes protestmarsjer tilsier tvert imot at mange ikke ønsker en forvaltning, med mindre forvaltning her sees synonymt med utryddelse, i tråd med måten begrepet har vært anvendt på i den siste tids debatt, fra ulvemotstanderes side.
DB170217 De lokale bøndenes og jegernes protestmarsjer tilsier tvert imot at mange ikke ønsker en forvaltning , med mindre forvaltning her sees synonymt med utryddelse, i tråd med måten begrepet har vært anvendt på i den siste tids debatt, fra ulvemotstanderes side.
AA170217 Styrets forvaltning av midlene har i en årrekke vært gjenstand for mistanker, rykter og krangler blant medlemmer av folkegruppen.
VG170216 SKAL KUTTE : Dag Strømsnes ( i midten ), avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ) med statsrådene Jan Tore Sanner og Monica Mæland.
VG170216 - I våre gjennomganger av avtaler viser det seg eksempelvis at det skiller fem ganger mellom billigste og dyreste mobilavtale ; telefonibruk, sier Dag Strømsnes, avdelingsdirektør for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT ( DIFI ) ; leder for det nyopprettede Statens innkjøpssenter.
DN170216 - Endringene regjeringen nå foreslår, styrker rammeverket for forvaltning av olje- og gassinntektene.
DA170216 Byrådet sier tydelig i byrådserklæringen at vi skal følge en offensiv markapolitikk med en langsiktig og framsynt forvaltning av Marka.
AP170216 80 deltagere fra frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste, offentlig forvaltning , politi, helsestasjoner, barnevern, rusomsorg, oppsøkende uteteam, Nav, ulike ungdomstiltak, m.fl. deltok på seminar med Pro Sentret om egne erfaringer om fenomenet. 46 hjelpeapparat i Oslo ble intervjuet.
DN170215 Siden oljeprisen begynte å falle høsten 2014, har det vært god vekst i sysselsettingen innen hotell og restaurant, men ellers har 2 av 3 nye jobber kommet innen offentlig forvaltning og bygg og anlegg.
DA170215 - Men vi må forstå at vern og forvaltning er like viktig som vekst.
AP170215 - Utredningen som nå skal gjøres, skal se på hele kjeden av forvaltning .
AP170215 - Et samspill mellom utdanning, forskning og forvaltning vil gjøre Steinkjer til et kraftsentrum, sier Frps Lill Harriet Sandaunet.
AP170215 For formidling, forskning og forvaltning av vår felles kunst og kulturarv vil bygget gi arbeidsbetingelser som kvalitativt løfter den visuelle kunsten.
AA170215 - Utredningen som nå skal gjøres, skal se på hele kjeden av forvaltning .
AA170215 - Et samspill mellom utdanning, forskning og forvaltning vil gjøre Steinkjer til et kraftsentrum, sier Frps Lill Harriet Sandaunet.
AA170214 Forvaltning og rettsvesen adopterte Yngvar Nielsens lettvinte historieforskning umiddelbart etter at han publiserte en artikkel om at samene i sør var nylig innvandret nordfra.
AP170213 Jeg ønsker at vi skal gi stadig bedre vern til individet, alt fra personvern til at man ikke overkjøres av offentlig forvaltning .
DB170210 Hun forklarer at kommunen ikke sier nei til all ulv, men ønsker forvaltning av ulven på lik linje som med annen vilt.
DN170209 Selskapet har blant annet ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning , drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
DN170209 Økonomien har fortsatt betydelig drahjelp fra offentlig forvaltning , og bygg- og anleggsektoren står for en gode del av veksten.
DN170209 Også investeringene i offentlig forvaltning var klart høyere i 2016 enn i 2015.
DB170208 Det er derfor ikke grunnlag for å endre dagens forvaltning eller grenseverdier.
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
AP170208 Det gir oss innsikt i de utfordringene vi står overfor, og er nyttig når ulike næringer, forvaltning og samfunnet skal omstille seg til fremtidens klima.
SA170207 Inntektene ble benyttet til drift av selskapet, oppgradering og vedlikehold av utleid areal og oppgradering av arealer som hadde potensial for utleie, samt forvaltning av hele den store eiendommen i tråd med de føringer som selskapet fikk fra eier.
SA170207 Formålsparagrafen for selskapet var todelt : Forvaltning av eiendommen og utvikling av eiendommen.
AP170207 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre.
AP170207 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre.
AP170207 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre.
AP170207 I et stadig mer sammenvevet verdenssamfunn er språkkunnskap en nødvendighet, både i næringsliv, offentlig forvaltning og kulturliv.
VG170206 Tittel : Seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD ¶
VG170206 Sissel Hammer, tidligere politimester i Nordre Buskerud, er nå seksjonssjef for juridisk forvaltning i POD.
AP170206 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre ¶
AP170206 - De må ha høy kompetanse i forvaltning av kapital og risiko.
AP170206 Men Kjær er klar på at mer fleksibel forvaltning i Oljefondet må gå hånd i hånd med økte krav til fondets styre ¶
AP170206 - De må ha høy kompetanse i forvaltning av kapital og risiko.
DB170203 Gjennom demokratisk forvaltning av naturressursene har fordelingen blitt bedre, livene tryggere og samholdet sterkere.
DB170203 Vi har et prinsipp i norsk forvaltning , som forenklet sagt innebærer at den som skal bli pålagt en plikt eller fratatt en rett, skal bli hørt i den prosessen som fører til at staten krever noe eller fratar noe.
DN170202 Forbrukerrådet forsøker i én og samme sak å rekke over 180.000 andelseiere som på ulikt tidspunkt har gått inn og ut av tre ulike fond med ulik informasjon, ulik forvaltning , ulike resultater og over en periode på fem år, sier Westerveld.
DN170201 I tillegg til operasjoner knyttet til norsk forvaltning av naturressurser, som for eksempel norske oljeressurser, venter PST at det vil bli gjennomført digital spionasje mot en rekke aktører i norsk næringsliv.
DN170201 », heter det i PST-rapporten, som peker på personer involvert i forsvars- og sikkerhetspolitikk, forvaltning av naturressurser og ivaretagelsen av norske bilaterale relasjoner med land som Russland og Kina som mål for ulike etterretningstjenesters operasjoner.
DB170201 For ansatte i offentlig forvaltning var lønnsveksten i gjennomsnitt noe høyere, med en økning på henholdsvis 1,8 prosent for ansatte i statlig forvaltning og 2,3 prosent for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal forvaltning .
DB170201 For ansatte i offentlig forvaltning var lønnsveksten i gjennomsnitt noe høyere, med en økning på henholdsvis 1,8 prosent for ansatte i statlig forvaltning og 2,3 prosent for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal forvaltning.
DB170201 For ansatte i offentlig forvaltning var lønnsveksten i gjennomsnitt noe høyere, med en økning på henholdsvis 1,8 prosent for ansatte i statlig forvaltning og 2,3 prosent for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal forvaltning.
DB170201 Den samme advarselen gikk til politiske beslutningstakere, særlig de involvert i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, Svalbard-politikk og forvaltning av naturressurser.
DB170131 Fra Stortingets talerstol i dag, under en debatt om klima- og miljøministerens redegjørelse om forvaltning av ulv, dro han det enda et hakk lenger.
BT170131 NY ENIGHET : Høyre, Ap, KrF og Frp vil ha en endring av forskrifen om forvaltning av rovvilt.
BT170131 NY ENIGHET : Høyre, Ap, KrF og Frp vil ha en endring av forskrifen om forvaltning av rovvilt.
DB170128 Årsakene til manglende tilgang til legemidler i mange lav- og mellominntektsland er utilstrekkelige systemer for innkjøp, forvaltning , finansiering og kontroll med bruk.
DN170126 Brexit betyr at vi må etablere nye avtaler om forvaltning og fordeling av bestander i Nordsjøen, sier Per Sandberg.
DN170126 I 2016 var inngangen av midler til forvaltning rekordhøy, og vi har bekreftet vår ledende posisjon i Norden innen rådgivningstjenester til bedriftskunder, sier Koskull.
DB170125 Selskapsnavnet er Carenode International Ltd og driver utleie og forvaltning av boliger i Sverige og i andre land.
DB170125 I Oslo utgjorde offentlig forvaltning ( statlig og kommunal ) i 2010 kun 16 prosent av bruttoproduktet i hovedstaden, mens i for eksempel Troms hadde offentlig tjenesteyting en andel på hele 33 prosent.
AP170125 Smart forvaltning : ¶
AP170125 Smart forvaltning : ¶
SA170124 Saken vi viser til over, viser at sosial dumping ikke bare er noe som finnes i bygningsbransjen ; det sprer seg til mange sektorer og regjeringen bruker offentlig forvaltning for å fremme sine mål.
BT170124 Kathrine Vollevik Knudsen, leder for forvaltning og eiendomsdrift i Askøy kommune, forteller at de kommer til å skifte hele ventilasjonsanlegget.
DN170122 Veiledning av og tilsyn med offentlig forvaltning er en del av Arkivverkets arbeidsoppgaver.
SA170118 Norske forbrukere har over 45 milliarder kroner til forvaltning hos pensjonsselskapene.
FV170118 Norske forbrukere har over 45 milliarder kroner til forvaltning hos pensjonsselskapene.
DN170118 - Alle beslutninger i fondet når det kommer til transaksjoner, investeringer og forvaltning av fondet tilligger investeringskomiteen i fondet som består av tre av partnerne i Union Gruppen, svarer Bjørn Henningsen som er daglig leder for Union Eiendomskapital i en epost.
DN170118 For rike Tidligere Skagen-topp Harald Espedal vurderer å starte forvaltning for rike privatkunder. mer ¶
DB170118 I STORTINGET : Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, var til stede i Stortinget da Vidar Helgesen tirsdag redegjorde for forvaltning av ulv.
DA170118 | Espedal vurderer forvaltning for andre ¶
DA170118 Etter å ha forvaltet egne midler i et par år vurderer han nå muligheten for å starte forvaltning for andre.
DA170118 Den tidligere Skagen-toppen Harald Espedal vurderer å starte forvaltning for rike privatkunder.
DA170118 Den tidligere Skagen-direktøren Harald Espedal vurderer å starte forvaltning for rike privatkunder.
BT170118 Norske forbrukere har over 45 milliarder kroner til forvaltning hos pensjonsselskapene.
AP170118 Norske forbrukere har over 45 milliarder kroner til forvaltning hos pensjonsselskapene.
SA170117 - Vi mener at det bør skje tidligere siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning , sier Foss. ( ©NTB ) ¶ | 20.000 lot bilen stå ¶
DN170117 - Vi mener at det bør skje tidligere siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning , sier Foss.
DB170117 Videre har vi bedt Miljødirektoratet samarbeide med Norges jeger- og fiskerforbund om å utvikle informasjon og veiledning om forvaltning av elgbestander i yngleområder for ulv.
DB170117 ¶ MØTTE STORTINGET : Klima og miljøminister Vidar Helgesen redgjorde for forvaltning for Stortinget i dag.
AP170117 Vi mener at det bør skje tidligere, siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning , sier Foss.
SA170116 Medbestemmelse og ytringsfrihet innskrenkes ikke bare i næringslivet, men ser også ut til å ramme offentlig forvaltning og skoleverket.
AP170114 Men selv om andre samfunnsvitenskaper og deler av humaniora kunne by på forståelse og fortolkning, hadde de ikke potensial til å skyve ut konvensjonell økonomi i modellbygging og analyse i forvaltning , politikk, finans- og næringsliv.
DN170113 « Selvlært med praksiserfaring innen næringsliv, organisasjonsarbeid, statlig forvaltning og kommunesektoren.
DB170113 Det er behov for å styrke utdannings- og kurstilbudet innen naturbasert reiseliv, samt innen bærekraftig forvaltning av jakt- og fiskeressursene.
BT170113 Partiene slo også fast at « prinsippene i rovviltforliket av 2004 (... ) danner grunnlaget for den videre forvaltning av ulv i norsk natur.
BT170113 Her ble det blant annet slått fast at « Norsk forvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.
DB170111 Forsinket journalføring er en av flere måter offentlig forvaltning trenerer innsynsretten på, ifølge utvalget.
AP170111 Forsinket journalføring er en av flere måter offentlig forvaltning trenerer innsynsretten på, ifølge utvalget.
DN170110 Ikke helhetlig forvaltning
AP170109 Vi har kort og godt mye jobb foran oss for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av et hav som er i ferd med å gjennomgå enorme forandringer.
AP170109 Dette er bare ett av mange eksempler på kunnskapshull som vi må fylle for å få til en fremtidsrettet og god forvaltning av det havet som er i ferd med å åpne seg opp i nord.
AP170109 Vi har kort og godt mye jobb foran oss for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av et hav som er i ferd med å gjennomgå enorme forandringer.
AP170109 Dette er bare ett av mange eksempler på kunnskapshull som vi må fylle for å få til en fremtidsrettet og god forvaltning av det havet som er i ferd med å åpne seg opp i nord.
DB170105 Blant annet må det utredes nærmere om en nordisk insentivordning er det beste virkemiddelet for å fremme et nordisk marked for innspillinger, om en slik ordning kan ha utilsiktede konsekvenser for norsk filmbransje, og om det er mulig å få til en god forvaltning av en nordisk insentivordning på tvers av landegrensene, sier hun.
DB170102 Aksjen stiger 3,83 prosent til 298 kroner etter at Investeringsdirektør i Dovre Forvaltning , Stig Myrseth har tatt aksjen inn i sin portefølje over anbefalte aksjer.
DB170102 Selv om Stortinget har vedtatt størrelsen på ulvebestanden og dermed forutsatt forvaltning når målet slik som nå er langt overskredet.
DB170102 - Han var på en konferanse jeg deltok på for ikke lenge siden, og han er ekstremt opptatt av miljø og forvaltning .
AP170102 - De kan gi deg en god jobb i offentlig forvaltning fremfor å dekke det vi mener er et fremtidig behov for næringslivet og samfunnet.
DN170101 Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet ; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.
DN170101 Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning , drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet ; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.
AP161215 Å begrense antall aktører og holde pengespillmarkedet under statlig kontroll er viktig for å sikre ansvarlig forvaltning , sier hun.
AP161207 COAT skal være økosystembasert, langsiktig og spørsmålsdrevet i kjeden fra vitenskap til forvaltning : ¶
AP161207 COAT skal identifisere hvilke effekter av klimaendringene det kan være mulig å motvirke gjennom lokal forvaltning , og hva som kan bli de uunngåelige konsekvensene av et betydelig varmere Arktis.
AP161201 På grunnlag av Stortingets merknader vil deretter Finansdepartementet bestemme aksjeandelen Oljefondet skal bruke i sin forvaltning .
SA161123 Vil grupper med svak røst i samfunnet få sterkere stemme inn i forvaltning og politikk enn i dag ?
SA161123 Politikere og ansatte i regional forvaltning skal lese mange lokalaviser for å ha god nok og relevant lokalkunnskap i en Vestlandsregionen med 1,1 million innbyggere og 43.000 kvadratkilometer.
SA161123 Det gjelder mye og innen forvaltning og demokratiske og kjente geografiske enheter.
AP161030 « Arbeidet med ansvarlig forvaltning er en viktig del av oppdraget til Norges Bank og en integrert del av investeringsprosessen », heter det i svarbrevet til Sametinget.
AP161030 Det handler om klokskap i vår forvaltning av skaperverk og klima, slik at verdens fattige og våre etterkommere kan kjenne barmhjertighet og håp om en bedre verden.
AP161026 Jan Hanvold burde hatt gode svar å gi på relevante spørsmål fra NRK om hans økonomiske forvaltning .
VG161007 Dette er en feiloppfatning og mistolkning av hvordan offentlig forvaltning og EU-samarbeid fungerer.
AP160830 Der arrangerte Oljefondet konferanse om forvaltning av store penger.
SA160818 Vil vi få et mer rettferdig og ivaretakende rettsvesen, samt offentlig forvaltning med kvalitet for mennesket, om folks selvfølelse blir tatt bedre hensyn til ?
SA160707 Ut fra et industrielt perspektiv vil det derfor være en forsømmelse om vi ikke utnytter denne muligheten industrielt gjennom en forsert teknologiutvikling som vil bidra til verdiskaping på samme måte som vi har bygget verdier på god forvaltning av de fossile ressursene våre.
AP160603 - Innholdet i UNEs vedtak kan være vanskelig å forstå, ikke bare for utlendinger som vedtakene retter seg mot, men også for andre med kjennskap til Norge og norsk forvaltning .
AP160522 - Ja, vi må ha en opprydning av regelverket og likebehandling med andre idrettslag i Oslo kommune, og riktig forvaltning av pengene.
SA160514 Kommunereformen er en kompleks sak som krever stor kunnskap om kommunal forvaltning for å forstås i sin fulle og hele bredde.
AP160427 Det britiske tidsskriftet The Economist trykker en artikkel med tittelen « The Next Supermodel » hvor Skandinavia fremstilles som foregangsland når det gjelder reformer i offentlig forvaltning ; « en modell for hvordan man effektiviserer statlig styring ».
SA160411 Bakgrunnen for at kulturministeren vil ha ytterligere innsyn i idrettens forvaltning av pengene, har sin selvfølgelige sammenheng at den får tilskudd i milliardklassen fra det offentlige.
FV160411 Bakgrunnen for at kulturministeren vil ha ytterligere innsyn i idrettens forvaltning av pengene, har sin selvfølgelige sammenheng at den får tilskudd i milliardklassen fra det offentlige.
AP160411 Bakgrunnen for at kulturministeren vil ha ytterligere innsyn i idrettens forvaltning av pengene, har sin selvfølgelige sammenheng at den får tilskudd i milliardklassen fra det offentlige.
AP160408 Når de i dag ikke gjør det, er det ganske enkelt fordi Den norske kirke har en helt annen historie, og tilleggsoppgaver som de andre ikke har, blant annet i forvaltning av kirkebygg og gravferdsforvaltning.
AP160404 - For vanlige folk kan dette trolig oppleves som noe som foregår utenfor deres domene, langt oppe i offentlig forvaltning .
AP160401 - Det må skje innenfor en bærekraftig utvikling, og det er opp til HI å analysere hva som er en bærekraftig forvaltning innenfor oppdretten.
AP160401 Norske myndigheter har klart en forvaltning av torskebestanden som er unik i verdenssammenheng, sier han.
AP160331 Klok forvaltning av oljeformuen har gitt oss større handlingsrom enn andre land.
AP160331 Svenska kyrkan fikk i år 2000 et statlig milliardfond til forvaltning av kulturarven, da stat og kirke skilte lag.
AP160317 I Havressursloven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne lov er :
AP160316 Han er interessert i de tverrfaglige aspektene, og spesielt i forvaltning av biologisk mangfold og økologiske prosesser i tropiske skoglandskap.
AP160308 I Havressursloven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne lov er
AP160308 I Havressursloven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne l
AP160307 NSD har gjort et uttrekk basert på Direktoratet for forvaltning og IKTs egen definisjon på direktorater eller sentralenhetene i lignende organisasjoner - det som populært omtales som « byråkratiet » i statlig sektor.
AP160307 NSD har gjort et uttrekk basert på Direktoratet for forvaltning og IKTs egen definisjon på direktorater eller sentralenhetene i lignende organisasjoner - det som populært omtales som « byråkratiet » i statlig sektor.
SA160304 Som riksarkivar har jeg kastet meg over mulighetene og utfordringene for Arkivverket som følger med at offentlig forvaltning og dokumentproduksjon skjer digitalt.
AP160219 I Havressursloven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.
AP160216 Undertegnende sitter derimot på Blindern og leser side opp og side ned om emner innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og sitter kun med håpet om at jeg, blant de mange andre, skal komme gjennom det trange nåløyet til en drømmejobb innenfor politikk og offentlig forvaltning .
DA160214 - Det har vært arbeidet mye med forvaltning av våre veitunneler i etterkant av de store hendelsene vi har hatt de senere år.
DA160214 - Det har vært arbeidet mye med forvaltning av våre veitunneler i etterkant av de store hendelsene vi har hatt de senere år.
AP160213 I tillegg finnes mange jobber i offentlig forvaltning i Norge, samt i internasjonale organisasjoner, utenrikspolitikk, media osv.
AP160202 I Havressursloven heter det : « Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna », og « Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»I Deltakerloven heter det : « Formålet med denne lov
AP160128 Dette er spesielt alvorlig når det kommer til diskusjoner av vitenskapelig eller helserelatert innhold, der kommentarfelt faktisk kan undergrave livsviktig informasjon, eller informasjon som bidrar til forvaltning av vår naturlige verden.
AP160107 - Der hvor konkurransen har vært hard og internasjonal ser vi fremgang, mens vi innen helse, utdanning, forvaltning , infrastrukturutbygging og klima- og miljøtilpasning fortsatt har et godt stykke å gå.
AP160105 Sintef utfører oppdragsforskning for næringsliv og forvaltning , og er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa.
AP160103 Regional vannforvaltningsplan for vannregion GlommaHva : Planen skal inneholde retningslinjer for forvaltning av vannressursene og hvordan disse skal hensyntas gjennom den samordnete areal- og transportutviklingen.
AP160103> Regional vannforvaltningsplan for vannregion GlommaHva : Planen skal inneholde retningslinjer for forvaltning av vannressursene og hvordan disse skal hensyntas gjennom den samordnete areal- og transportutviklingen.
AP160103> target="avis" href= Regional vannforvaltningsplan for vannregion GlommaHva : Planen skal inneholde retningslinjer for forvaltning av vannressursene og hvordan disse skal hensyntas gjennom den samordnete areal- og transportutviklingen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Regional vannforvaltningsplan for vannregion GlommaHva : Planen skal inneholde retningslinjer for forvaltning av vannressursene og hvordan disse skal hensyntas gjennom den samordnete areal- og transportutviklingen.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Regional vannforvaltningsplan for vannregion GlommaHva : Planen skal inneholde retningslinjer for forvaltning av vannressursene og hvordan disse skal hensyntas gjennom den samordnete areal- og transportutviklingen.