DA171222 Dette forutsetter at våre gjester får like rask visumbehandling som gjester til Danmark og Italia, ¶ og at myndighetene nå agerer, sier Kristin Krohn Devold til NTB. 2016 var rekordår ¶ 2016 var et nytt rekordår for kinesiske turister til Norge med en vekst på 36 prosent fra januar til og med oktober.
SA171215 Det kommer etterpå, og forutsetter at målene er satt.
NL171215 Det forutsetter en avgivelse av statlig myndighet til et politisk nivå som representerer hele den nord-norske befolkningen og med et valgsystem som sikrer at alle deler av landsdelen blir representert.
NL171214 Et sentralt spørsmål vil være hvordan en vil organisere de administrative oppgavene som en slik organisering forutsetter .
NL171214 En slik organisering forutsetter at en har et sentralt overordnet regionråd for hele landsdelen.
NL171214 Det forutsetter imidlertid at vi løfter i fellesskap.
DB171214 Hvor ender vi hvis vi bare forutsetter at publikum vil fortsette å strømme til våre institusjoner for all framtid ?
BT171214 For eksempel forutsetter man at arbeidskraft er en knapp ressurs i hele perioden, og arbeidsledigheten forutsettes å være 3,5 prosent.
BT171214 Det bygger på tall fra 2016, og forutsetter en netto innvandring på 26000 per år, med en økende andel fra Afrika og Asia.
BT171214 Det andre er « 0-scenariet », som forutsetter null inn- og utvandring fra 2016.
AP171214 Men det forutsetter at han endrer seg såpass at ekspertene blir overbevist at han har endret seg til en annen enn det hans personlighet tilsier i dag.
SA171213 Han påpeker at boformen forutsetter at foreldrene er ferdige med å krangle og tåler å se hverandre i gangene.
SA171213 Han påpeker at boformen forutsetter at foreldrene er ferdige med å krangle og tåler å se hverandre i gangene.
SA171213 Det hører med at SR-Bank sitt opplegg forutsetter at nåværende og nye eiere tilfører kapital slik en emisjon er beskrevet her. | 52 utøvere er tatt for bruk av samme stoff som Froome og Johnsrud Sundby ¶
NL171213 ( forutsetter 15 elever i den opprinnelige klassen på Senja vgs ).
NL171213 Luftige formuleringer i styrets vedtak om at man forutsetter at UNN ikke svekkes, endrer ikke på det.
FV171213 Han påpeker at boformen forutsetter at foreldrene er ferdige med å krangle og tåler å se hverandre i gangene.
DA171213 - En aktiv og målrettet likestillingspolitikk forutsetter kjennskap til den faktiske situasjonen i bedriftene.
BT171213 Han påpeker at boformen forutsetter at foreldrene er ferdige med å krangle og tåler å se hverandre i gangene.
AP171213 Han påpeker at boformen forutsetter at foreldrene er ferdige med å krangle og tåler å se hverandre i gangene.
AP171213 Det hører med at SR-Bank sitt opplegg forutsetter at nåværende og nye eiere tilfører kapital slik en emisjon er beskrevet her. | 52 utøvere er tatt for bruk av samme stoff som Froome og Johnsrud Sundby ¶
AA171213 Han påpeker at boformen forutsetter at foreldrene er ferdige med å krangle og tåler å se hverandre i gangene.
VG171212 - Vi forutsetter at hun sikrer fortgang i denne saken.
AA171211 Slik bevissthet, med basiskunnskap og sikkerhetskultur som bidrar til en tryggere digital adferd, forutsetter en viss kjennskap til truslene og forståelse for trendene.
NL171210 fordi det forutsetter massiv styrking av UNN for å bygge opp og vedlikeholde et slikt tilbud i Bodø.
VG171208 Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji.
SA171208 Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji.
SA171208 Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji.
FV171208 Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji.
AP171208 - Dette forutsetter imidlertid at kommunen har truffet vedtaket på bakgrunn av en forsvarlig saksbehandling, herunder at vedtaket er basert på riktige faktiske opplysninger.
AP171208 Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji.
AA171208 Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji.
SA171207 - Det forutsetter jeg at kommunene gjør, sier Tajik, som også er første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.
SA171207 Løsningen forutsetter at Viking Fotball AS tilføres ny kapital gjennom en emisjon mot både eksisterende og nye eiere, på et nivå som sikrer solid økonomisk grunnlag for videre drift.
AP171207 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik forutsetter at kommunene fører tilsyn med bemanningsbyråene de bruker.
AP171207 - Det forutsetter jeg at kommunene gjør, sier Tajik, som også er første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.
AP171207 Løsningen forutsetter at Viking Fotball AS tilføres ny kapital gjennom en emisjon mot både eksisterende og nye eiere, på et nivå som sikrer solid økonomisk grunnlag for videre drift.
NL171206 akkurat den type arbeid som Tromsbanen forutsetter .
DA171206 Den forutsetter at man skal bygge en undervannstunnel i Mosseelva og to kulverter i Vansjø.
BT171206 En slik undersøkelse omfatter blant annet undersøkelse av øyemotorikk, symmetriske reflekser, koordinasjon og balanse, og forutsetter derfor at pasienten tar av seg noe av tøyet.
VG171205 Et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter grønn økonomisk vekst som sikrer at vi kan finansiere gode velferdstjenester og innfri klimamålene.
VG171205 Debatt Et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter grønn økonomisk vekst som sikrer at vi kan finansiere gode velferdstjenester og innfri klimamålene.
VG171205 En slik påstand forutsetter at de som skal ødelegge bevis, skal bryte seg inn i bevislageret hos politiet.
AP171205 Avtalegrunnlaget er, som i et vanlig arbeidsforhold, basert på lojalitet og forutsetter tillit.
DN171204 Dette forutsetter imidlertid at selskapet oppnår høy lønnsomhet raskt og den reelle verdien av skattefordelen er dermed høyst usikker.
DN171204 Vi forutsetter at det vederlaget som kringkasterne har betalt er riktig.
DN171204 Vi forutsetter at det vederlaget som kringkasterne har betalt er riktig.
DB171204 Både av ordlyden og forarbeidene til likestillingsloven § 8 fremgår det at trakassering ikke forutsetter hensikt om det hos den som trakasserer..
AP171201 Det forutsetter kritisk journalistikk og debatt om vår journalistikk og vårt oppdrag.
NL171129 Samtidig forutsetter de at den skal være på krigsfot innen 48 timer.
NL171129 En satsing på bedre utnyttelse og videreforedling forutsetter økt kompetanse.
VG171128 Det er målet, men det forutsetter at vi lykkes i alle ledd.
DB171128 Eksponering er en strukturert prosess som forutsetter solid teoretisk kunnskap og praktisk erfaring før man prøver det selv.
AP171128 Men bruk av nalokson ved overdose forutsetter at man ikke er alene, og da er sprøyteromstilgang et virkemiddel.
NL171127 Et slikt tilbud forutsetter at det etableres større utdannings-, forsknings- og kompetansemiljøer som bidrar til de desentraliserte miljøene.
DN171127 Transaksjonen forutsetter visse betingelser, som blant annet myndighetsgodkjenning.
VG171125 « Hysj » forutsetter en observerende leser.
SA171125 Frivillig å utføre en handling vi under andre omstendigheter ikke vil ha gjort, forutsetter en tro på at en gjør det rette.
DB171125 Og det å generalisere fra « for noen år siden var det mye i media om prostituerte fra Nigeria » til « jeg kan tillate meg å spørre hvilken som helst svart kvinne om hun kan kjøpes » er rasistisk fordi det forutsetter at man ser på svarte kvinner som en homogen masse og som objekter, og ikke som enkeltindivider, sier hun.
AP171125 Skjønt, forelsket er neppe det rette ordet, for det forutsetter et velassortert følelsesliv.
DB171124 - Hvis man skal se etter tegn til forgiftning kan dette ofte finnes i hår og negler, men det forutsetter at forgiftningen har pågått over lengre tid.
BT171123 Den nasjonale tilskuddsordningen forutsetter imidlertid at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune bidrar med hver sin tredjedel av totalutgiftene.
SA171122 Det forutsetter selvsagt at ubåten ligger i mer eller mindre normal posisjon på havbunnen, noe som slett ikke er sikkert.
SA171122 De la nemlig til rette for økt utvinning og samhandling med andre felt, slik petroleumsloven forutsetter .
SA171122 Neste års COP24 i Katowice i Polen blir den virkelige testen på om verden for alvor staker kursen mot karbonkutt i et omfang og tempo som Paris-avtalen forutsetter .
NL171122 Med bakgrunn i retningslinjene - som vi forutsetter at legevakten og Tromsø kommune kjenner til - er uttalelsen fra representanten fra Tromsø kommune urovekkende når han skylder på at det kan være vanskelig for helsepersonell å gjøre gode vurderinger basert på de opplysninger man har i øyeblikket.
DB171122 Det forutsetter at vi finner dem, at krenkelsene tar slutt og at de får bearbeidet traumene på en hensiktsmessig måte.
AP171122 Vitenskapelig kvalitet forutsetter også finansiering.
AP171122 Mens prestisjetidsskriftene ønsker seg originale problemstillinger og nye metoder, forutsetter en kunnskapsbasert politikk også gjentatte studier basert på etablerte metoder, og at forskningen er tilpasset norske forhold.
DA171121 Aps Ingvild Kjerkol sier at partiet selvsagt er opptatt av pasientsikkerhet, men at det forutsetter at sykehusene blir tilstrekkelig finansiert.
DB171119 EU/EØS-systemet forutsetter at medlemslandene skal ha tillit til hverandre.
VG171117 - Da forutsetter du at Trump er en idiot og ikke forstår noe av det som skjer rundt seg.
AP171116 Vi forutsetter at de har gode systemer for rapportering og oppfølging, og at de arbeider for å hindre trakassering, sier Helleland.
NL171115 Det er ellers riktig at full poenguttelling forutsetter et prinsipp om ikke å investere i olje og gass.
BT171115 Men den tradisjonen forutsetter at partigruppene velger kandidater som det er mulig for alle å stille seg bak.
BT171115 Denne løsningen forutsetter tillit.
BT171115 Den forutsetter at partigruppene velger kandidater som det er mulig for alle å stille seg bak.
VG171114 - Vi forutsetter selvsagt at forslaget innebærer at det gjøres en sårbarhetsvurdering før retur, sier Sps innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni i Stortinget og sier det hadde vært meningsløst å sende ut noen nå som kanskje kan sendes tilbake.
VG171114 Jeg forutsetter at NAV-kontorene og kommunene følger regelverket.
NL171114 Dispensasjonen forutsetter at vår bedrift må være eid 60% av norske statsborgere.
DN171114 Det forutsetter at Opec ikke tar grep.
VG171112 - Selv om førerkortdirektivet forutsetter at det utstedes et fysisk førerkort, kan det vurderes om gjeldende krav til å medbringe førerkort, og gebyr på 500 kroner for manglende medbringelse, da vil være hensiktsmessig, skriver Samferdselsdepartementet.
SA171112 Det forutsetter imidlertid at laget opptrer like bastant i forsvar, har målvakter som redder det aller meste, samtidig som de også klarer å omsette sjansene framover på lik linje med kveldens oppgjør mot Kolstad.
FV171112 Det forutsetter imidlertid at laget opptrer like bastant i forsvar, har målvakter som redder det aller meste, samtidig som de også klarer å omsette sjansene framover på lik linje med kveldens oppgjør mot Kolstad.
AA171111 Derfor forutsetter jeg at også Norge vil følge opp forutsetningen om å bruke to prosent, sier Stoltenberg ¶
AA171111 | - Jeg forutsetter at Norge jobber mot å nå toprosentmålet ¶
BT171109 En eventuell bygging av landanlegget og øvrige deler av fullskalaprosjektet, forutsetter at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning, planlagt i 2019.
DA171108 Men det forutsetter at NFI fristilles mer fra departementet, mener Lismoen.
SA171107 Denne avtalen forutsetter at området blir omregulert fra idrettsformål til boligformål.
BT171107 Det forutsetter imidlertid at aktørene handler ensartet og uavhengig av hverandre.
AA171107 - Det forutsetter ikke at alle må kjøpe det samme utstyret, men det betyr at man kjøper utstyr som kan fungere sammen, sier NATO-sjefen.
AA171107 Denne avtalen forutsetter at området blir omregulert fra idrettsformål til boligformål.
BT171105 Men det forutsetter naturligvis at kvaliteten i faget holdes høyt, skriver Kenneth Aadland.
BT171105 For mange er det bedre å forholde seg til en fagmann, men det forutsetter naturligvis at kvaliteten i faget holdes høyt.
SA171104 Det forutsetter også at politipatruljen er der når det skjer, sier Vik til NRK.
VG171103 Alle som er glad i norsk idrett og opptatt av aktivitet, forutsetter at pengene skal gå til aktivitet.
SA171103 Alle som er glad i norsk idrett og opptatt av aktivitet, forutsetter at pengene skal gå til aktivitet.
DA171103 Alle som er glad i norsk idrett og opptatt av aktivitet, forutsetter at pengene skal gå til aktivitet.
NL171102 Innfasingen av F-35 i det norske luftforsvar forutsetter at de fire første F - 35 blir i bruk i USA for trening av piloter og bakkemannskap.
VG171101 Det forutsetter at myndighetene kjenner disse, noe vi etter ti måneders kamp endelig har lykkes å formidle.
VG171101 I tildelingsbrevet skal vi være tydelige på at man forutsetter med største selvfølgelighet at dette er noe som tas på alvor, at man har gode rutiner på rapportering, og ikke minst forebygging.
DA171101 - Jeg forutsetter at Søviknes også stiller seg bak den enigheten vi hadde i Stortinget i forrige periode, sier Elvestuen til NTB.
VG171031 Men det forutsetter at man da også mener Luthers oversettelse av Bibelen fra latin til forståelig folkemål ikke har noen betydning.
NL171031 Vi forutsetter imidlertid at hvis forslaget til regjeringen blir en realitet, så må det evalueres skikkelig etter at et år er gått.
AP171031 Arbeiderpartiet forutsetter selvsagt at eventuelle kjøreregler gjelder alle og ikke diskriminerer enkelte grupper, sier Kallset.
AP171031 - Hvilke utfordringer som oppstår og hvordan de bør håndteres, forutsetter jeg at leietagerne og selskapet har en god og løpende dialog om.
SA171030 Men dette forutsetter at skolen forblir en del av det lokale demokratiet, at den formes og utvikles i et tett og tillitsfullt samarbeid mellom lokalt folkevalgte, foreldre og profesjonene i skolen, innenfor tydelige nasjonale rammer.
SA171030 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir ivaretatt i regjeringens nye asylsystem.
NL171030 Men dette forutsetter at skolen forblir en del av det lokale demokratiet, at den formes og utvikles i et tett og tillitsfullt samarbeid mellom lokalt folkevalgte, foreldre og profesjonene i skolen, innenfor tydelige nasjonale rammer.
DA171030 Jeg forutsetter selvsagt at det er kjøreregler som gjelder alle og ikke regler som diskriminerer mot enkelte grupper, skriver Kallset i en epost til Dagsavisen.
DA171030 Ap : - Forutsetter at det ikke er diskriminering ¶
AP171030 Samtidig er det mange innvandrere som ikke har stemmerett ved stortingsvalg, siden stemmerett der forutsetter norsk statsborgerskap.
DB171029 Men det forutsetter at det fortsatt holdes kontroll på hvor mye som kan produseres.
AP171026 Et levende demokrati forutsetter at alle kan delta med den stemmen de har, og ikke blir stoppet av frykten for negative reaksjoner, sa kong Harald.
AP171026 Pleiepenger forutsetter at man utfører pleie, altså et arbeid og gjør man ikke det får man heller ikke penger.
AA171026 MinID forutsetter at du har opprettet en bruker hos Altinn.
SA171025 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt i regjeringens nye asylsystem.
DA171025 SV forutsetter at de som klager på vedtaket, blir i landet til klagen er avgjort, slik at de kan få uavhengig juridisk hjelp.
DA171025 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt i regjeringens nye asylsystem.
DA171025 Opposisjonen på Stortinget forutsetter at asylsøkeres rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt i regjeringens nye asylsystem, som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har lagt på bordet.
DA171025 KrFs Torhild Bransdal forutsetter forsvarlig saksbehandling og at rettssikkerheten til den enkelte ikke svekkes, ifølge Aftenposten.
DA171025 Klageadgangen er og skal være sentral for rettssikkerheten, ifølge Venstres innvandringspolitiske talsmann Ketil Kjenseth, som forutsetter at det ikke gjøres endringer i den.
AP171025 Andersen forutsetter også, i et så « raskt system », at asylanter som klager på vedtak får bli værende i Norge til klagen er avgjort, slik at de kan få uavhengig juridisk hjelp.
AP171025 Men hun forutsetter at saksbehandlingen skjer på en ansvarlig måte, og at rettssikkerheten til den enkelte ikke svekkes.
AA171025 I 1995 ble Lian flyttet ut i marka uten noen form for beskjed til beboerne, slik plan og bygningsloven helt klart forutsetter .
AP171024 Fremfor å bruke ressurser på å utvikle rettsstaten, demokratiet og alt disse forutsetter , har landet prioritert bokstavelig talt å kjøpe seg fra kritikk i PACE.
VG171021 - Men det forutsetter jo at det er samlere der ute som er like interessert i dette som deg ?
NL171020 Det forutsetter oppmerksomhet på samspillet mellom etnisitet, kjønn, alder, utdanning og klasse.
DB171020 - Men det forutsetter at man straffedømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet.
VG171019 - Jeg forutsetter at det er grundige rutiner, for å sikre at alt har vært innenfor loven.
DN171019 MIT Technology Review mener metoden representerer et fremskritt på veien mot å bygge maskiner med ekte intelligens, en egenskap som forutsetter at man klarer å finne løsninger på vanskelige problemer uten å være avhengig av store mengder data som en algoritme kan bruke til å « trene » seg opp.
DB171019 - Et godt utgangspunkt for forutsigbarhet er at man i større grad opplyser utenlandsstudenter detaljert om lovverket knyttet til autorisasjon, men det forutsetter at autorisasjonsmyndighetene faktisk konsekvent forholder seg til regelverket de også, noe de helt tydelig ikke har gjort i denne saken, sier Alexander Flottorp.
DN171018 Det forutsetter at vi skaper inntjening gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, sier norgessjef Berit Svendsen i Telenor i en kommentar.
NL171017 106L forutsetter en omfattende kvalitetsheving i kommunalt barnevern når det gjelder kartlegginger, utredninger og kunnskap om virkningsfulle tiltak.
AA171017 - Skal vi nå de ambisiøse målene i avtalen, forutsetter det at alle partene gjør en stor innsats.
NL171016 Det forutsetter også folkevalgte med makt og myndighet i Troms og Finnmark.
DB171016 Deres konklusjon er klar : Slike metoder forutsetter en modenhet som små barn ikke har.
NL171015 Alliert hjelp i krise og krig er viktig - det har lenge fått for liten plass i norsk forsvarsplanlegging men det forutsetter at Norge må bruke betydelige ressurser på å legge til rette for slik alliert innsats.
DB171014 Men det forutsetter at det er høy etterspørsel og dårlig tilbud etter den arbeidskraften man har å tilby.
VG171011 Men det forutsetter at han er villig til å betale for det, sier Gisholt og legger til : ¶
AP171011 Også årets budsjett inneholder mange satsinger, men handlingsregelen forutsetter at man bruker mer i dårlige tider enn gode tider.
NL171010 De ivrigste forkjemperne forutsetter at norsk basepolitikk og våre selvpålagte restriksjoner fra sent 1940 tallet fortsatt skal være styrende for vår sikkerhetspolitikk.
VG171009 I en pressemeldingen skriver hun at « han melder seg nå fordi barnets mor gjennom sine representanter i Norge har forpliktet seg til å innlede en dialog om fremtidig samarbeid om barnet, og som forutsetter at barnet skal ha kontakt med begge sine foreldre ».
AP171009 Det er generelt antatt som gjeldende folkerett at en statsdannelse forutsetter : ¶
DB171007 - Det forutsetter jeg, det skulle bare mangle.
DB171007 - Det forutsetter jeg, det skulle bare mangle.
DA171007 - Det forutsetter jeg, det skulle bare mangle.
AA171007 - Det forutsetter jeg, det skulle bare mangle.
DA171006 Stortingets vedtak forutsetter en bred vurdering av en rekke forhold.
DA171006 - Hvis også FN nå setter Emiratene på svartelisten over land som begår overgrep mot barn forutsetter jeg at Stortinget griper inn mot den eksporten som nå skjer til Emiratene for å påse at regjeringen følger opp vedtaket i Stortinget, sier Harlem. 683 barn ble ofre for koalisjonens krigføring i 2016 i Jemen, og det er 38 rapporter om angrep mot skoler og sykehus, ifølge utkastet til FN-rapport
VG171005 Vi forutsetter at eventuell videoovervåking skjer innenfor gjeldende lover og regler, skriver statssekretær Magnus Thue ( H ) i Kunnskapsdepartementet i en epost til VG.
DN171005 Avtalen forutsetter at Softbank får en eierpost på minimum 14 prosent av aksjene i selskapet.
VG171003 Vi forutsetter at de lokale tillitsvalgte varsler arbeidsgiver så tidlig som mulig om aksjonen, slik Hovedavtalen krever, sier Johansen.
FV171003 - Det forutsetter at vi finner riktig mann, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen.
SA171002 - Det forutsetter at vi finner riktig mann, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen.
AP171002 - Det forutsetter at vi finner riktig mann, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen.
DA170931 Regnestykket forutsetter at hver støvsuger brukes én gang i uken og i en halv time hver gang, opplyser Ingvill Sjøvold Nilsen i Energiavdelingen i NVE.
DB170928 Å bygge felles regjeringsplattform forutsetter at partiene har et felles verdigrunnlag på nasjonalt plan, noe det er vanskelig å se at Frp og Venstre pr. dags dato har.
VG170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
DN170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
DB170927 Det som nok er helt sikkert er at Kina aldri kommer til å godta at amerikanske styrker tar jobben, fordi det forutsetter at de krysser den 38. breddegrad, mener professor Jia.
DB170927 Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027, men det forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjektet blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
AA170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
AA170927 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
DN170926 Det forutsetter i så fall at et av de andre opposisjonspartiene ønsker å bekle ledervervet i den fremtredende, men til tider arbeidskrevende kontroll- og konstitusjonskomiteen, som for øvrig er den eneste på Stortinget der opposisjonen er i flertall.
DB170925 Menneskers likeverd, som det er å håpe at Moen forutsetter , trenger en begrunnelse.
AP170925 Forutsetter vi at handlingsregelen på tre prosent overholdes, trenger ikke Arbeiderpartiet vente særlig lenge.
AP170925 I og med at diagnosen ME forutsetter at annen kjent årsak til sykdomsbildet er utelukket, er det ikke mulig å avgjøre hvilke faktorer som har betydd mest i det enkelte tilfellet.
VG170922 Dette forutsetter at vi ser hverandres ansiktsutrykk, skriver administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus Universitetssykehus, som støtter forslaget.
AA170922 Ved salg av pasienthotellet forutsetter Helse Midt-Norge at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St.
VG170921 Det forutsetter en politisk løsning som religiøse ledere stiller seg bak.
AP170920 Jeg forutsetter at politiet selv vil innhente informasjon om de saker Jensen har vært involvert i, sier advokat Vidar Lind Iversen.
VG170918 Hva da med Ottosens kristne moral, som forutsetter at Gud ser deg, vet hva du tenker og hva du gjør, hele døgnet, til enhver tid, hele livet ?
AP170918 Jeg forutsetter at politiet og påtalemyndigheten trekker eventuelle lærdommer av det som har fremkommet under saken.
AA170918 Jeg forutsetter at politiet og påtalemyndigheten trekker eventuelle lærdommer av det som har fremkommet under saken, avslutter justisministeren. ( ©NTB ) ¶
AA170918 Tvert imot forutsetter departementet at andre, eksisterende områder for fortetting prioriteres først.
VG170917 Parisavtalen forutsetter storstilt CO₂-fjerning.
VG170917 Denne avtalen, hvor verdens fremste land ble enige om et samarbeid fram mot en politikk som begrenser global oppvarming til 1,5 grader, forutsetter at det tas i bruk flere teknologier som i dag ikke finnes.
VG170916 Frp-politikeren som vil vere anonym for ikke å forstyrre forhandlingene mellom de fire partiene på borgerlig side, forutsetter at Listhaug får fortsette som innvandringsminister også i en regjering der Venstre og/eller KrF er med.
AA170916 | Frp-kilde til VG : Samarbeid forutsetter at Listhaug får fortsette ¶
AA170916 Frp-politikeren, som ikke vil stå fram med navn, forutsetter at Listhaug får fortsette som innvandringsminister også i en ny regjering hvor det ene eller begge samarbeidspartiene er med.
VG170915 VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen.
AP170915 Det forutsetter åpenhet og utvikling av strukturer og organisering, ikke kun praksis og innhold.
SA170914 Den baserer seg på at mennesker med samtykkekompetanse skal kunne nekte helsehjelp - men det forutsetter naturlig nok at folk generelt, og helsepersonell spesielt, vet hva samtykkekompetanse innebærer.
DB170914 Dette gjør arbeidet med saken vanskelig, og forutsetter at alle departementer samarbeider, fortsetter han.
AP170912 Utplassering av FN-styrker i Ukraina forutsetter også at partene trekke tilbake tyngre våpen fra fronten, utveksler fanger og gir amnesti.
NL170911 De forutsetter at alle mennesker skal ha like muligheter uavhengig av hvem du er.
DA170911 Men det forutsetter at småpartiene plasserer seg i overraskende stor avstand til sperregrensa.
DA170911 Men det forutsetter at småpartiene plasserer seg i overraskende stor avstand til sperregrensa.
AA170911 Dette forutsetter en evne til muntlig fortelling.
DB170910 - Teknologien er ingen magi i seg selv og forutsetter at utøverne er gode nok til å gjennomføre beskjedene de får i kjølvannet av analysene.
SA170909 Men det forutsetter at du vet sånn noenlunde hvor du skal.
BT170909 Men det forutsetter at du vet sånn noenlunde hvor du skal.
AP170909 Men det forutsetter at du vet sånn noenlunde hvor du skal.
AA170909 Men det forutsetter at du vet sånn noenlunde hvor du skal.
SA170908 - Det forutsetter at de snakker sammen og forteller om hverandres behov slik at en kan finne gode løsninger som er godt for paret som en enhet, sier hun. 4.
NL170908 Men dette forutsetter jernbane som hurtig og billig kan frakte store volumer fersk vare til markedene på en måte som er etisk forsvarlig, miljø- og klima-vennlig og bærekraftig over tid.
FV170908 - Det forutsetter at de snakker sammen og forteller om hverandres behov slik at en kan finne gode løsninger som er godt for paret som en enhet, sier hun. 4.
DB170908 Vi forutsetter at Høyre har større ambisjoner for politikken enn at Erna bare skal kunne kalle seg statsminister.
DB170908 Dagens asylpolitikk hindrer integrering - God integrering forutsetter god asylpolitikk.
DB170908 Dagens asylpolitikk hindrer integrering - God integrering forutsetter god asylpolitikk.
BT170908 - Det forutsetter at de snakker sammen og forteller om hverandres behov slik at en kan finne gode løsninger som er godt for paret som en enhet, sier hun. 4.
AP170908 - Det forutsetter at de snakker sammen og forteller om hverandres behov slik at en kan finne gode løsninger som er godt for paret som en enhet, sier hun. 4.
DB170907 Dette kan man enkelt gjøre slutt på, men det forutsetter at alle partiene er enige.
DA170907 * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) som den forventede realavkastningen.
DA170907 * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet ( Statens pensjonsfond utland ) som den forventede realavkastningen.
DA170905 Spørsmålet forutsetter også at det offentlige bruker alle skattekronene direkte på velferd, noe som heller ikke alltid er tilfelle, sier Tybring-Gjedde.
AA170905 Rådmannen ble derfor bedt om å lage et opplegg til en nasjonal rekrutteringskampanje som forutsetter bedre tilrettelegging for kvinner - og som skal løftes fram gjennom KS storbynettverk.
DN170904 - Våre vekstprosjekter er avhengig av lokal prosjektfinansiering, som forutsetter en rekapitaliseringsløsning, svarer Sperre.
VG170902 Men det forutsetter at vi ikke henter penger ut av selve fondet.
VG170901 De kalde fakta er at selve definisjonen av doping ( Wada-koden art 1, jf 2.1 ) ikke forutsetter bevisst juks, mens utmålingsreglene som gjelder nettopp skal skille mellom ulike type saker.
DB170901 Vi tok riktignok ledelsen på Joshua Kings sikre straffespark, men aggressiviteten vi søker, intensiteten vi ønsker, spillvendingene vi trenger og innleggene som nærmest forutsetter et visst trøkk i motstanders boks - det gikk mest for halv maskin.
DA170901 Mustad påpeker at den britiske regjeringen på den ene siden sier den vil ha en hard brexit, men i realiteten kommer med ønsker som forutsetter en tett kobling.
DA170901 Forutsetter moderat aktivitetsnivå og at all mat lages hjemme.
NL170831 Jeg forutsetter at behovet er minst like stort på Nord-Norges eneste militære flybase som også må dimensjoneres for armering av alliertes fly.
NL170831 Jeg forutsetter at armerings- og ammunisjonsplattformer plasseres i tilstrekkelig sikkerhetsavstand fra rullebanen slik at sivil flytrafikk kan avvikles samtidig som armeringsplattformene er i bruk.
DN170831 Solstad Farstad jobber nå ut fra en strategi som forutsetter at man er tilbake på nivået midtveis i en normal markedssyklus innen 2020, og vil bruke nedturen til å optimalisere driftsmodellen og styrke selskapet.
AP170831 - Statens vegvesens løsninger forutsetter at de får lov til å endre sin praksis, noe som viser at de ser at løsninger Nye Veier legger opp til kan gi fordeler, sier Solvik-Olsen til Aftenposten.
DB170830 Kartlegging av vassdrag forutsetter detaljert kartgrunnlag og GIS-kompetanse, dvs. fagfolk som kan visualisere vannets løp i terrenget ved bruk av kart.
DA170830 Jeg forutsetter at fly, i likhet med biler, blir mer miljøvennlige og at det utvikles alternative drivstofformer.
DA170830 - Mange av de husstandsavgiftene som vi har hatt fra 50-tallet er veldig gammeldagse, og forutsetter at alle lever i en kjernefamilie.
VG170828 Doping har en tydelig definisjon, og den forutsetter IKKE at man har fått i seg stoffet med vilje for å dekkes av begrepet.
VG170828 Oversikten forutsetter en rekke ting, blant annet at staten ville valgt å være med på emisjoner som er gjennomført etter at de solgte seg ut.
NL170828 Sametinget forutsetter videre å få det endelige forslaget til plenumsbehandling.
NL170828 Mange kystsamfunn har mistet adgangen til havressursene som de har en lang historisk hevd på som en følge av at myndigheten har godkjent at enkeltredere kan kjøpe og selge kvoterettigheter utenom de politiske vedtaksprosesser som Deltakerloven forutsetter .
DN170828 * Sum for siste år, som forutsetter at selskapet får i havn planlagt emisjon på 150 millioner kroner.
DA170828 - Rekruttering til idrett forutsetter at vi har gode anlegg.
AA170828 Dette forutsetter to ting : At spesialpedagogisk kompetanse er tilgjengelig.
VG170825 Beløpet forutsetter at den heldige vinneren går med på en utbetaling over 29 år.
AP170825 Lønn er den største utgiftsposten, og tilskuddet til private barnehager forutsetter at private tilbydere bruker like mye som kommunene.
NL170824 Alt dette forutsetter at eleven er motivert, vel å merke.
DB170824 Beløpet forutsetter at den heldige vinneren går med på en utbetaling over 29 år.
AP170824 Beløpet forutsetter at den heldige vinneren går med på en utbetaling over 29 år.
AA170824 Beløpet forutsetter at den heldige vinneren går med på en utbetaling over 29 år.
AA170824 Beløpet forutsetter at den heldige vinneren går med på en utbetaling over 29 år.
DA170822 De må søke på vanlig måte, og en eventuell tillatelse forutsetter at kravene i loven og i reguleringsbestemmelsene for området kan etterkommes, utdyper hun.
AP170822 - Det er mulig, men det forutsetter at disse får en tilleggsutdannelse før de sendes ut.
SA170821 En fiffig løsning som selvsagt forutsetter kjeller under.
DA170821 Det forutsetter imidlertid at arbeidsgiver følger arbeidslivets spilleregler.
BT170821 En fiffig løsning som selvsagt forutsetter kjeller under.
AP170821 - Vi forsøker å granske alle tips, men gjennomgangen forutsetter en kraftig prioritering.
AP170821 - Vi forsøker å granske alle tips, men gjennomgangen forutsetter en kraftig prioritering.
AP170821 En fiffig løsning som selvsagt forutsetter kjeller under.
AA170821 - Vi forsøker å granske alle tips, men gjennomgangen forutsetter en kraftig prioritering.
AA170821 En fiffig løsning som selvsagt forutsetter kjeller under.
AP170820 Det forutsetter at KrF foretrekker en slik konstellasjon.
NL170817 Banens fremtid forutsetter imidlertid en svært stor oppgradering.
DA170814 - Det forutsetter også at du snakker norsk eller engelsk, og kan data.
DA170814 - Det forutsetter også at du snakker norsk eller engelsk, og kan data.
AP170814 Aftenposten forutsetter her en reduksjon på rundt 3 prosent, det tilsvarer rundt 10 mrd. kr ¶
AP170813 - Høstens bok forutsetter at leseren har et forhold til « Arv og miljø ».
AP170811 - Kommunereformen var rett og slett ideell for den « stoltenbergianske » metode som forutsetter tillit mellom sentrale politikere som er i stand til å heve seg over partipolitikken i saker som er viktige for landet.
AA170811 Det forutsetter imidlertid at Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un legger til side de siste dagers krigerske retorikk og slutter seg til dialogsporet.
NL170810 Å realisere mål for habilitering og rehabilitering forutsetter at de møter kompetente ansatte.
DB170810 Dagens høye inntak av billig kjøtt, egg og melk forutsetter et industrilandbruk som går utover dyrevelferden.
DB170809 Et trygt Norge forutsetter politiske partier som har kraft til å gjennomføre nødvendige endringer, og ikke bedriver fornekting av fakta og folkebedrag.
AP170809 - Det er umulig å svare på, for det forutsetter at det er en faktisk sannhet i romanen, noe forfatteren selv sier det ikke er.
DB170808 Vi kan snu klimaskuta, men det forutsetter at hver enkelt av oss ikke løper fra regninga på restauranten.
DB170808 Og ja, du har forstått meg riktig ; det forutsetter at du stemmer på et klimaparti i høst.
AA170808 Dette forutsetter selvfølgelig at man tar hensyn til skilting og eiers samtykke på privat grunn.
VG170807 Høyre og Fremskrittspartiet er ikke akkurat siamesiske politikk-tvillinger, og det er faktisk en statsministerprestasjon av dimensjoner at Erna Solberg har klart å holde samarbeidet, som forutsetter støtte fra Venstre og KrF, på en såpass stø kurs som hun har evnet.
NL170807 Administrasjonssjefen peker på at eiendomsskatteloven forutsetter at kommunen foretar alminnelig taksering hvert tiende år og at ny taksering « bør gjennomføres innen rimelig tid ».
AA170807 - Jeg forutsetter at partene klarer å rydde opp i dette, sier Erling Moe.
AA170807 Forutsetter løsning ¶
DB170805 Forskerne i studien, som forutsetter at det ikke blir noen reduksjon i klimagassutslippene eller forbedringer i politikken for å redusere effekten av ekstremvær, sier at funnene viser hvordan klimaendringer raskt øker byrden på samfunnet.
AA170805 - Men det finnes noen ekstremtilfeller, der man for eksempel kan reise hjem på grunn av dødsfall i familien og delta i en begravelse, men det forutsetter at du gir beskjed til myndighetene, sier hun.
AP170804 - Gjeldende våpeninstruks setter rammer for politiets bevæpningspraksis, og denne forutsetter jeg også at Oslo politidistrikt følger, skriver han i en e-post.
VG170803 - Det er riktig at når du får flyktningstatus, så forutsetter det at du har beskyttelsesbehov.
NL170803 Men jernbane må ha gode tilførselsveger, det forutsetter et løft på fylkesvegene.
NL170803 Det forutsetter at kapasiteten på transport økes.
DB170803 Direktør i Norsk olje og gass, Tommy Hansen, mener spørsmålet i undersøkelsen forutsetter at hvis vi slutter å produsere olje og gass i Norge, går den samlede produksjonen i verden ned.
NL170802 ¶ Skal vi få en helhetlig infrastruktur som møter framtidas utfordringer og muligheter i nord forutsetter det minst to tanker i hodet samtidig, og å se helheten.
NL170802 En helhetlig transportinfrastruktur på land forutsetter : 1.
DN170731 Én ulempe er at fullt medlemskap forutsetter fri flyt av mennesker over grensene mellom landene som er med.
AP170731 Én ulempe er at fullt medlemskap forutsetter fri flyt av mennesker over grensene mellom landene som er med.
AA170731 Dimitrij Peskov sier en oppmykning forutsetter leging av det han kaller en tiltakende politisk schizofreni i USA om at Russland manipulerte det amerikanske presidentvalget.
VG170730 I kjennelsen går det fram at retten legger til grunn av Kriminalomsorgen gjør kontinuerlig vurderinger av nødvendigheten av restriksjonene og forutsetter at mannen får nødvendig helsehjelp og at eventuelle skadevirkninger på grunn av isolasjonen vurderes av helsepersonell.
DB170729 Men det forutsetter at politikerne går foran.
AA170729 Men en bærekraftig byutvikling forutsetter langsiktighet hvor helhet og fremtidige behov må prioriteres.
DB170728 I tillegg forutsetter oljebransjen, og våre største partier, at vi vil bruke massive mengder CO2-rensing i framtida.
DA170727 Siden testen er sertifisert, forutsetter vi at den møter de vitenskapelige kravene.
DA170727 Siden testen er sertifisert, forutsetter vi at den møter de vitenskapelige kravene.
AA170727 Hvilke spillere ? Forutsetter at disse er utviklet uten snev av differensiering, inkludert hospitering.
SA170726 - En god tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene, der foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet føler seg trygg.
NL170726 Beregningsmodellen forutsetter at kommunen skal redusere sine utviklingskostnader når deler av tjenesten blir overtatt av private.
FV170726 - En god tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene, der foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet føler seg trygg.
DB170726 Når Teknisk Museum forutsetter at verden ikke når sine vedtatte klimamål, medfølger et ansvar for å vise hva et slikt scenario vil bety for klimaet.
BT170726 - En god tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene, der foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet føler seg trygg.
AP170726 - En god tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene, der foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet føler seg trygg.
DN170725 ( DN side 6 ) ¶ « Forutsetter at statsråden rydder opp » ¶
DB170725 Men det forutsetter at vi anerkjenner at det er et samfunnsproblem og setter temaet på dagsorden.
DB170725 Antirasisme forutsetter at du tar et aktivt standpunkt mot diskriminering i alle former, og forstår at et angrep mot andres frihet er et angrep mot din egen.
DN170724 Kjøpte falske penger - anmeldte selv fordi de " ikke virket " ¶ | - Forutsetter at statsråden rydder opp i rotet ¶
DA170723 - Men det forutsetter at de har en plan for hvordan de skal gjøre det.
DA170723 - Men det forutsetter at de har en plan for hvordan de skal gjøre det.
AA170720 - Vi forutsetter at alle mopeder som selges i Norge er typegodkjent, og dette er ingen tilfeldig godkjenning.
DA170718 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme ungene i barnehagen til gode.
VG170717 Da forutsetter vi en sperregrense på 4 prosent, slik det er på utjevningsmandatene i dag.
NL170717 Helseprofesjonene forvalter et verdigrunnlag som kommer hele samfunnet til gode, men det forutsetter at profesjonens egenart og selvstendighet blir respektert.
DB170717 Men dette forutsetter tverrfaglig samarbeid.
DB170716 Ikke bare fordi Belgia er det svakeste laget i gruppa, men fordi drømmen om kvartfinale ( og nå kan det bli Tyskland om vi blir nummer to ) forutsetter det.
DB170715 Helseøkonomiske prioriteringer er komplekse, en øvelse som forutsetter evnen til å ta tilsynelatende hjerterå beslutninger, hvor også velbegrunnede avgjørelser har dødelige utfall.
DB170714 Istedenfor å tilpasse kostholdsrådene det livet befolkningen lever, velger altså myndighetene å inkludere råd om hvordan befolkningen skal tilpasse seg kostholdsråd som forutsetter en høyere fysisk aktivitet enn befolkningen har.
AA170714 Lagdommerne forutsetter at kvinnens graviditet blir ivaretatt på tross av varetektsfengslingen.
AA170714 Forutsetter at graviditeten blir ivaretatt ¶
AA170714 Salg og kundepleie forutsetter et nettverk av forhandlere og serviceenheter.
NL170713 Men det forutsetter at det finnes et publikum som er villig til å delta, og med et begrenset antall mennesker som bor i nord er det klart at det blir en utfordring med flere aktører og sterkere konkurranse om publikums tid og penger.
NL170713 Det krever innsats, og det forutsetter at artistene som spilles er lokale heller enn mer kjente internasjonale artister.
DB170713 Brende og regjeringen mener det forutsetter atommaktenes medvirkning.
VG170712 Men det forutsetter at vi virkelig vil dette.
VG170711 Filmen forutsetter fullt og helt at barna kjenner til legendestatusen fra før av, og hans bidrag til filmen er noen veldig få replikker og et mimikkløst ansikt.
DB170711 Ved å oppsøke private agenter som tilbyr tilbakebetaling av penger på flyplassen, som for eksempel Global Blue ( forutsetter at butikken du har handlet varen i har en avtale med disse ) ¶ 2.
VG170708 Nestleder i Kristelig Folkeparti og medlem i Justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad, skriver i en tekstmelding til VG at han forutsetter at naboene blir hørt i prosessen.
VG170708 Men jeg forutsetter at regjeringen tar høringsrunden på alvor, og at de etterpå kommer med forslag for hvordan man kan bidra til å redusere støy.
DB170707 Ja, folketrygden forutsetter ansvarlighet.
AA170707 Brende mener dette forutsetter en nedrustningsprosess der også kjernevåpenstatene er med.
SA170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
SA170706 Det forutsetter at Kasparov først banker alle de andre i Saint Louis, slik at han får blod på tann, sier Bae.
BT170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
BT170706 Det forutsetter at Kasparov først banker alle de andre i Saint Louis, slik at han får blod på tann, sier Bae.
AP170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
AP170706 Det forutsetter at Kasparov først banker alle de andre i Saint Louis, slik at han får blod på tann, sier Bae.
AA170706 Det forutsetter at han oppfyller to punkter : ¶
AA170706 Det forutsetter at Kasparov først banker alle de andre i Saint Louis, slik at han får blod på tann, sier Bae.
SA170704 Regnestykket som hevder at oppgradering til dab i bil koster samfunnet 23 milliarder kroner, er forøvrig basert på en utregning som ikke bygger på riktige premisser, fordi det forutsetter at utskiftingen vil pågå i 30 år fremover - og til samme pris som i dag.
DA170704 Et slikt samarbeid forutsetter mindre kritikk av menneskerettighetsbrudd, og sterkere fokus på statslederes rett til å håndtere ikke-statlige voldelige grupper etter eget skjønn.
DB170703 Egeland har rett når han påpeker at et borgerlig flertall forutsetter at Venstre kommer over sperregrensen.
AP170703 Dette forutsetter at den årlige standardveksten innen helse og omsorg blir slik den var i årene 1992 - 2013.
AP170703 Dette forutsetter at den årlige standardveksten innen helse og omsorg blir slik den var i årene 1992 - 2013.
FV170701 Det nye regelverket forutsetter at reklamen som vises på delt skjerm skal merkes tydelig.
VG170630 Beslutningen om kjøp av tre nye politihelikoptre med transportkapasitet er tiltenkt kortere responstid, men det forutsetter samlokalisering med mannskapene, sier han.
SA170630 Det nye regelverket forutsetter at reklamen som vises på delt skjerm skal merkes tydelig.
AP170630 Det nye regelverket forutsetter at reklamen som vises på delt skjerm skal merkes tydelig.
AA170630 Det nye regelverket forutsetter at reklamen som vises på delt skjerm skal merkes tydelig.
VG170628 Dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
NL170628 Personalfleksibilitet forutsetter slik sett samlokalisering. 3.
NL170628 Dette forutsetter at lærerstaben har anledning til å lære av hverandres erfaringer - ikke bare i jevnlige møter, men også i hverdagen - tett på erfaringene ( action ).
AA170628 Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet.
AA170628 Det forutsetter at den utformes med omhu.
DA170627 Barnehageloven forutsetter at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skulle komme barna i barnehagen til gode.
NL170626 Avtalen forutsetter at samtlige 34 havner skal anløpes daglig.
NL170626 Jeg forutsetter at Hurtigruten vet at dersom kommunestyret i Tromsø ikke vil regulere et nytt anlegg i Eidkjosen, så kan et slikt anlegg ikke bygges.
DB170626 Det fordrer mer tillit mellom styringsnivåer, og det forutsetter en viss risikovilje.
AA170626 Det forutsetter selvsagt at byggingen går etter planen.
BT170624 Det er begrunnelsen for lukkede fengslingsmøter, noe som forutsetter at dommeren har sagt seg enig.
NL170622 Det forutsetter at det i det er mulig å bestille billetten.
NL170622 Det er en klok beslutning, og vi forutsetter at styret i UiT holder fast ved dette når de møtes i neste uke.
AP170622 Vi forutsetter også at alle nødvendige tiltak som kan redusere risikoen, blir gjennomført, sier Brende.
AP170622 Jeg forutsetter at Russland kommer opp med ansvarlige løsninger som ikke innebærer en risiko for havet, miljøet og folks helse.
AP170622 - Det er alvorlige spørsmål knyttet til slepet som er ubesvarte, og vi forutsetter at Russland ikke igangsetter noe før de er besvart.
AA170622 Å være trygg på nett forutsetter både digital kunnskap og digital dannelse.
DN170621 Han forutsetter at Oslo kommune behandler de aktuelle tiltakene til Ringes som ethvert annet tiltak.
DB170621 Kontrollutvalget forutsetter at de ulike aktørene bruker læringspunktene i denne saken i sitt forbedringsarbeid, og også vurderer om det er andre forhold ved saken som gir grunnlag for læring ».
DB170620 Gode språkkunnskaper har dessuten større betydning i den ikke-paternalistiske modellen, ettersom den i større grad forutsetter pasientenes aktive deltakelse.
NL170619 Harmonisert og effektiv implementering av polarkoden forutsetter tett internasjonalt samarbeid.
DB170617 Kulturdepartemenet er generalforsamling for NRK, og kom til denne konklusjonen : « Generalforsamlingen forutsetter at NRK følger opp Medietilsynets anmerkninger om nynorsktilbudet på et tilfredsstillende måte.
DB170617 » Et sunt system forutsetter et sunt legeme.
DA170617 Utstillingen « Et sted å være » i Arkitekturmuseet stiller spørsmål ved denne beslutningen ved å inkludere Superunions forslag for Arne Garborgs plass, som forutsetter bevaring av Y-blokken.
AP170617 Det forutsetter en bevisst handling.
SA170616 Han understreker samtidig at det forutsetter endringer i spillerstallen til Molde.
AP170616 Han understreker samtidig at det forutsetter endringer i spillerstallen til Molde.
DN170615 Dette forutsetter at oljeselskapene tar investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert.
DA170615 Men det forutsetter at folk oppfører seg.
NL170614 Og ekstra drøyt blir det, når kommunen forutsetter at det er giveren, kunstneren Leonardo Lustig, som skal betale for monteringen som var anslått til å koste 150.000 kroner.
NL170613 Antakelsen om at taxfree er en utgiftspost forutsetter at det meste av handelen som tidligere skjedde på flyplassen flyttes til avgiftsbelagt salg i Norge.
DB170613 Løsninger som blir til i brytningsfeltet mellom sivilt samfunn og staten bidrar ikke bare til mer balansert ivaretakelse av våre menneskerettslige forpliktelser - men også til opprettholdelse av den tillit et fungerende demokrati forutsetter .
AP170613 Han er en av seks forfattere som kniver om den prestisjetunge utmerkelsen, som deles ut i London og forutsetter publisering i Storbritannia.
DA170612 - Vi forutsetter at USA respekterer krigens folkerett.
VG170611 - Vi forutsetter at politiet følger reglene på området, sier Blekastad.
DB170611 Spillestilen, som er ambisiøs, både krever og forutsetter det.
DB170611 Norges ambisiøse spillestil forutsetter presisjon.
VG170610 Men de forutsetter at myndighetene gjør alt de kan for å avverge terror.
AP170610 « Noenlunde sjokkert » forutsetter at det var en rimelig forventning at han eller hun skulle føle seg sjokkert, og de forventningene gikk i oppfyllelse.
AP170610 « Noenlunde sjokkert » forutsetter at det var en rimelig forventning at han eller hun skulle føle seg sjokkert, og de forventningene gikk i oppfyllelse.
VG170608 Men disse forutsetter altså at unge mellom 18 og 24 år faktisk går til urnene i dag, og at de stemmer som de sier.
SA170608 Alternativet i Lervig forutsetter en utfylling på drøyt 1100 kvadratmeter innerst i bukta.
DN170608 Statoils analyse forutsetter at kullforbruket reduseres fordi dette er det mest CO2-intensive fossile brenselet.
DN170608 Og la det være sagt med en gang : Det såkalte fornybarscenarioet, som forutsetter at verden holder seg til FNs mål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to grader, er stadig mindre sannsynlig.
DB170608 Men alle disse grepene forutsetter åpenbart at premissene formidles tydelig til leseren.
DB170608 En dom for forsettlig 'sovevoldtekt' forutsetter at retten finner det bevist utover rimelig tvil a ) offeret var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg ( objektivt skyldkrav ) b ) at tiltalte skjønte dette ( subjektivt skyldkrav ).
DB170608 Dette forutsetter imidlertid en type formalistisk og skeptisk tolkning av teksten som det er fullstendig urealistisk å forvente fra den jevne avisleser.
AP170607 - Hvis foreldre velger et annet skoletilbud, for eksempel i utlandet, forutsetter jeg at de har vurdert nøye hvilke konsekvenser det vil ha for barnets mulighet til å utvikle norsk språk og senere fungere i det norske samfunnet, uttaler Dahl til Aftenposten.
AA170607 Fallet i hovedstaden er ventet å fortsette en stund til, og det er altfor tidlig å si om boligprisfallet blir bredere, mer langvarig og dypere enn analytikerne forutsetter .
VG170606 Forutsetter man at CAS lander på en straff som ikke er høyere enn 15 måneder, og det er det all grunn til å håpe på, går det da an å se på det som en ekstra styrke for Johaugs ettermæle at den er prøvd helt til topps.
DB170606 - Jeg forutsetter at Støre kommer til salen fordi dette er et forslag han selv har fremmet.
DB170605 Men det forutsetter at han har gode sjanser for å få spilletid, sier svensken.
DB170605 De mest optimistiske anslagene for Labour forutsetter at over 80 prosent av de unge stemmer, noe som er helt usannsynlig.
DB170603 De forutsetter at jeg snakker om bøker som faktisk er interessante for dem, sier han.
DB170531 Jeg forutsetter at dette vil få konsekvenser, men jeg vet ikke hvilke.
DB170530 - Det at de fornærmede og tilretteleggerne/overgriperne befinner seg i utlandet, forutsetter internasjonalt politi-samarbeid og utveksling av informasjon.
AA170530 I flertallsvedtaket fremmet av SV, MdG og Ap heter det i tillegg : « Formannskapet forutsetter at arrangøren sikrer økt vakthold langs skoleruter ved arrangement på dagtid.
AA170530 Det forutsetter at kundene kan ta opplyste valg, noe som igjen forutsetter at vi har uavhengige forskere, kritiske medier som kan informere og offentlige kontrollorganer som kan passe på.
AA170530 Det forutsetter at kundene kan ta opplyste valg, noe som igjen forutsetter at vi har uavhengige forskere, kritiske medier som kan informere og offentlige kontrollorganer som kan passe på.
NL170529 Alt dette forutsetter at det finnes seriøse bedrifter som skaper verdier for oss alle.
DN170529 Korallene kan vokse tilbake igjen etter å ha mistet fargen, men det forutsetter at havtemperaturen faller lenge nok til at revene får hentet seg inn.
AA170529 Korallene kan vokse tilbake igjen etter å ha mistet fargen, men det forutsetter at havtemperaturen faller lenge nok til at revene får hentet seg inn.
DB170528 Deres « soft power » forutsetter en slags magi, siden den ikke lar seg begrunne rasjonelt eller gjennom utøvelse av vold.
SA170527 Tidsbruk : En robotklipper forutsetter at du gjør en jobb med å markere grenser.
SA170527 Tidsbruk : En robotklipper forutsetter at du gjør en jobb med å markere grenser.
BT170527 Tidsbruk : En robotklipper forutsetter at du gjør en jobb med å markere grenser.
AP170527 Tidsbruk : En robotklipper forutsetter at du gjør en jobb med å markere grenser.
SA170525 Alt dette forutsetter at det finnes seriøse bedrifter som skaper verdier for oss alle.
VG170524 Det forutsetter at du må kunne fremvise legitimasjon for å identifisere deg selv, sier Niklas Bodell til Aftonbladet.
DN170524 Selskapet forutsetter videre forhandlinger, samt en selskapsgjennomgang, due diligence, og dokumentasjonsarbeid knyttet til forslaget.
DN170524 Selskapet forutsetter videre forhandlinger, samt en selskapsgjennomgang, due diligence, og dokumentasjonsarbeid knyttet til forslaget.
DN170524 - Vi er klar over det, men ikke har noen ytterligere kommentarer annet enn at vi forutsetter at plattformer som kan stoppe dette, gjør dette, sier Johan H.
DB170524 - Vi er klar over det, men har ikke noen ytterligere kommentarer, annet enn at vi forutsetter at plattformer som kan stoppe dette, gjør det, sier Johan H.
AA170524 Det forutsetter at en storkonflikt er i gang, og dermed er Nato allerede involvert og kan bistå på norsk side.
NL170523 Videre vekst og lønnsomhet forutsetter god og nær utvikling av kompetanse på alle ledd.
NL170523 Vi forutsetter at den prosessen ivaretar hele landsdelens og spesielt næringslivets behov for fremtidskompetanse - og ikke bare er innadvendt.
AA170523 Etikken, som springer ut av en forestilling av Guds radikale kjærlighet, forutsetter en forestilling om et menneske som stadig feiler.
VG170522 Det forutsetter også en mer oppriktig diskusjon om hva som er den rette balansen mellom innvandring og integrering.
DN170522 - Men en transaksjon forutsetter at det finnes både en kjøper og en selger, sier Skogen.
BT170522 Både kravet om fastsettelsesdom for eiendomsrett til midlene og kravet om tilbakebetaling av utbetalt lønn og utgiftsdekning forutsetter at institusjonene har eiendomsrett til de gjenværende midlene.
BT170522 Både Forskningsprotokollen og GenKols-avtalen forutsetter at det forskes videre på det innsamlede materialet.
BT170522 Avtalen forutsetter videre at " Accrual site " og " Prinsipal Investigator " innhenter nødvendige myndighetsgodkjenninger for prosjektet.
BT170522 Avtalen forutsetter en prosjektorganisasjon der Gulsvik er " Prinsipal Investigator " og der " Accrual site " ansetter personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene beskrevet i Forskningsprotokollen.
VG170521 Men det forutsetter at du trener hardt.
DN170521 Limi forutsetter at så vil skje og viser til den nye nasjonale transportplanen på 1.000 milliarder.
BT170521 Men det forutsetter at lærerstudentene lærer om hvordan de skal ta metodikken i bruk.
VG170519 En strategi som forutsetter brudd for å kunne reforhandle statens tilbud i Stortinget, kan gi kortsiktig gevinst, men vil være begynnelsen på slutten for denne ordningen.
NL170519 Det følger av skadeserstatningsloven at oppreisning forutsetter at må skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt ¶
SA170518 Det forutsetter en gjennomsnittshastighet på 970 km i timen og en toppfart på 1200 km i timen.
AP170518 Det forutsetter en gjennomsnittshastighet på 970 km i timen og en toppfart på 1200 km i timen.
AA170518 Planen forutsetter at klimaavtrykket fra Trondheim kommunes egen virksomhet, næringslivet og innbyggerne reduseres.
AA170518 Det er vilje i befolkningen til å bidra, men det forutsetter kloke politiske valg og folkevalgte som har gjennomføringskraft også for mindre populære klimatiltak.
VG170517 forutsetter at det kommer friske penger. * 1 Prosjektet med massevarsling med SMS til befolkningen må legges på is. * 1 Kontrollen med kjemikalier som kan brukes til bomber og annen skade, tas ned.
DN170517 Bare vissheten om at noen kan lete frem kontakter og bevegelser, vil være nok til at kilder som forutsetter anonymitet blir mer tilbakeholdne med å formidle opplysninger til journalister.
DB170517 Dette forutsetter likevel at proppene passer i øret.
NL170516 Jeg forutsetter at også universitetene erkjenner at vi må ta hele landsdelen i bruk - og at man også i kunnskapssektoren må bygge nordnorsk tillit.
DA170516 Bydelsutvalget forutsetter også at det brukes skjønn når regelverket åpner for det og spesielt i saker som berører eldre personer som har bodd lenge i samme lokalmiljø.
DA170516 Bydelsutvalget forutsetter at personer ikke må flytte før de er tildelt annen hensiktsmessig bolig og at de gis rimelig tid til flyttingen.
VG170515 - At maskinen skal kunne bli infisert forutsetter at den ikke er oppdatert med en oppdatering som ble lansert av Microsoft i mars.
AP170513 Statoil forutsetter også at verden innfører karbonfangst i stor skala fra 2020-tallet av, det vil si at kraftverk fanger CO₂ og lagrer den på et trygt sted.
AP170513 Statoil forutsetter at verden i 2025 innfører en global karbonavgift.
VG170512 Skal arbeidstiden ned, må det effektiviseres for å få økonomien til å gå rundt, særlig siden NTL-leder John Leirvaag forutsetter at sekstimersdagen skal gis med full lønnskompensasjon, altså slik at timelønnen øker.
VG170512 VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen.
DN170512 Men det forutsetter selvsagt at vi ikke går tilbake til den gamle loven som sa at slike skoler var forbudte, sier Røe Isaksen til kanalen. ( ©NTB ) ¶
AP170512 » Å peke på noe er svært konkret og forutsetter enten pekefinger eller pekestokk, så ‘Søbye påpeker' hadde vært å foretrekke.
SA170511 Hvis vi forutsetter at voldshandlingen til personen som bodde i boligen er slik at nødverge ikke er aktuelt, vil man i slike tilfeller gjerne se handlingen mindre straffverdig, i lys av den forutgående krenkelsen.
SA170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
FV170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
BT170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
AP170511 Det forutsetter i så fall en endring av NIFs lov, og kan bare vedtas på ting.
DN170510 - Petter Dragesund har bygget opp en stor tillit i markedet gjennom 25 år og tiltalen forutsetter at han skal ha satt denne tilliten i spill ved å medvirke til bedrageri av norske investorer.
DB170510 Min klient har gjennom 25 år bygget opp stor tillit i markedet, tiltalen forutsetter at han skal ha satt denne tilliten i spill ved å medvirke til bedrageri av norske investorer.
DB170510 Min klient har gjennom 25 år bygget opp stor tillit i markedet, tiltalen forutsetter at han skal ha satt denne tilliten i spill ved å medvirke til bedrageri av norske investorer.
DB170509 Opphevelsen av redegjørelsesplikten, som i dag overvåkes av ombudet med klageadgang til nemnda, begrunnes i et ønske om å redusere tidkrevende og byråkratiserende pålegg rettet mot arbeidslivet : « Departementet forutsetter at arbeidsgiver selv ønsker å drive likestillingsarbeid ».
AP170509 Men det forutsetter at Norwegian får fly over Russland.
AP170509 Et samfunn med muligheter for absolutt alle forutsetter at vi takler de grunnleggende årsakene til at ulikheter oppstår, ikke bare behandler symptomene.
AA170509 Men det forutsetter at Norwegian får fly over Russland.
AA170509 - Jeg forutsetter at de som har fått tittelen fortsatt skal behandles deretter, sier Hilde Opoku ( MDG ).
AA170509 Det forutsetter at politikere, næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige støttespillere jobber sammen for å utnytte Trøndelags fortrinn i den globale konkurransen.
AP170508 « Regjeringen forutsetter flertall » ¶
DN170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering.
DB170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering. », sier resolusjonen.
DA170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering », heter det i uttalelsen.
DA170507 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering », heter det i uttalelsen.
VG170506 Ikke kunne hun søke på Politihøgskolen rett etter videregående siden skolen forutsetter plettfri vandel, og ferien i New York måtte hun bare glemme.
AP170506 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering », heter det i uttalelsen ».
AP170506 « Fremskrittspartiets landsmøte forutsetter at regjeringen etter valget blir sittende inntil Stortinget har et flertall som støtter en annen regjering », heter det i uttalelsen ». | - Kommunebyråkrati er ofte en bremsekloss for utrulling av fibernett ¶
DB170505 - Det forutsetter at antidopingregimet i Norge har vært det en må kalle korrupt.
VG170504 Jeg forutsetter at man ikke vil gjøre noe som uklokt som å stille et kabinettsspørsmål, sier Hagen til VG.
DB170503 Loven forutsetter likevel at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen skal komme barna i barnehagen til gode.
DB170503 Argumentasjonen forutsetter legalisering av narkotiske stoffer i sin alminnelighet.
DA170503 Det førte til mange helt uholdbare resultater hvor norsk forsvarsmateriell havnet rundt omkring i verden uten den kontrollen som Stortinget forutsetter at vi skal ha, sier Hansson.
AP170503 - Det forutsetter også at man tar høyde for og er bevisst på Tromsø-effekten, sier han.
AP170503 - Det forutsetter også at man tar høyde for og er bevisst på Tromsø-effekten, sier han.
AA170503 Forhandlinger er sivilisert krangel, og forutsetter gjensidig tillit og respekt.
AA170502 Eksponering for språket man skal lære seg, er helt vesentlig i all språklæring, både hos barn og voksne, men i motsetning til hos barn, hvor språklæringen skjer automatisk og intuitivt, er språklæring hos ungdom og voksne en eksplisitt og bevisst prosess som forutsetter eksplisitte læringsstrategier og et begrepsapparat, et metaspråk, til å kunne snakke om språk.
BT170501 Vi må ta inn over oss at en bærekraftig utvikling forutsetter inkludering og deltakelse.
DB170428 Vi vil jo at hun skal være i stand til å utøve sitt eget forsvar og det forutsetter også at hun er frisk.
DB170428 - Hun har lyst til å følge forhandlingene, men det forutsetter at hun er frisk nok til å gjøre det.
DA170428 Der forutsetter POD at politiet forholder seg til Helsedirektoratets tolkning.
DA170428 Der forutsetter POD at politiet selvsagt forholder seg til Helsedirektoratets tolkning.
SA170427 Til spørsmålet « Hva er en nasjon ? », som Ernest Renan stiller ved Universitetet i Sorbonne i 1869 i en tale hvor han eksplisitt kritiserer rasebegrepet, svarer han på en måte som er forbausende aktuell i dag : « En nasjon forutsetter en fortid ; men kan bare bekreftes i nåtid gjennom en konkret handling : Samtykke, et klart uttrykt ønske om
SA170427 Til spørsmålet « Hva er en nasjon ? », som Ernest Renan stiller ved Universitetet i Sorbonne i 1869 i en tale hvor han eksplisitt kritiserer rasebegrepet, svarer han på en måte som er forbausende aktuell i dag : « En nasjon forutsetter en fortid ; men kan bare bekreftes i nåtid gjennom en konkret handling : Samtykke, et klart uttrykt ønske om
DB170427 Dette forutsetter at diskrimineringsvernets individuelle og strukturelle side ses som to sider av samme sak.
AA170427 Den forutsetter at siktede fortsatt kan plasseres på ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, samt at barnevernstjenesten ikke kan tilby andre alternativer i tidsperioden.
SA170426 Men det forutsetter aktive og kunnskapssøkende politikere.
SA170426 Det forutsetter vi at gjenspeiles i statens tilbud til oss, sier Bartnes.
DA170426 Siri Hustvedt forutsetter - og fortjener - en våken og interessert leser.
BT170426 Han påpeker også at den nye avtalen med staten forutsetter at bompengeinntektene er stabile de neste 20 årene.
AA170426 Det forutsetter vi at gjenspeiles i statens tilbud til oss, sier Bartnes.
DB170425 Men det er en liten stjerne bak der, som forutsetter at jeg må holde meg frisk, sa Northug til Dagbladet i mars.
AA170423 Den forutsetter som kjent at langtransport av gods og folk i all overskuelig framtid skal gå med trailere på firefelts motorvei, og med fly fra utvidede flyplasser.
VG170422 Det forutsetter at de skal i regjering, og at de skal føre en mildere asylpolitikk enn nå.
DA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
AA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
SA170420 Det forutsetter at TV-kanalens medarbeider må være på jobb uten kamera og mikrofon.
FV170420 Det forutsetter at TV-kanalens medarbeider må være på jobb uten kamera og mikrofon.
DB170420 Politiet forutsetter at arrangøren sikrer at alle vilkår som settes for et arrangement oppfylles.
DB170420 Der forutsetter vi at politiet selvsagt forholder seg til Helsedirektoratets tolkning.
BT170420 Det forutsetter at TV-kanalens medarbeider må være på jobb uten kamera og mikrofon.
AP170420 Det forutsetter at TV-kanalens medarbeider må være på jobb uten kamera og mikrofon.
VG170419 Hvis vi forutsetter at Bundesliga får gode erfaringer, tenker jeg at man har det i Norge om to eller tre sesonger.
SA170418 Lange ledetider og ditto transportveier forutsetter at det er et betalingsvillig marked for eventuell gass fra Barentshavet frem mot midten av århundret og kanskje enda lengre.
AA170418 Det er antatt at Trump forutsetter at ulike departementer nå foreslår endringer i visumprogrammet.
DB170417 Utbetaling av sykepenger forutsetter at NAV har godkjent sykmeldingen, sier Øde.
BT170416 TIOBA forutsetter mye en til en-trening, men også trening i grupper.
AP170416 Siden en søknad om et EU-medlemskap forutsetter et demokrati, så tror Nathalie Tocci at EU og Tyrkia må se etter andre former for samarbeid, som en utvidet tollavtale.
AP170416 Siden en søknad om et EU-medlemskap forutsetter et demokrati, så tror Nathalie Tocci at EU og Tyrkia må se etter andre former for samarbeid, som en utvidet tollavtale.
AA170415 Atomvåpen ble også forbudt, rett nok innenfor det såkalte dobbeltvedtaket, altså Norge forutsetter at atomvåpen ikke er i krigsskipene, men vil ikke kontrollere om det er slik når de ligger i norske havner.
BT170412 Dette forutsetter at tjenestene drives på en effektiv måte.
AA170412 Og det forutsetter i hans øyne at de som har « arealgrunnlag nok til å investere, står friere til å gjøre det ».
DB170411 Det forutsetter i så fall sterkere beviser på at koffein kan være helseskadelig, eller at en mener det bryter med idrettens grunnverdier og skader omdømmet.
DB170411 Det forutsetter vi.
AP170411 Og det forutsetter i hans øyne at de som har « arealgrunnlag nok til å investere, står friere til å gjøre det ».
AP170411 Og det forutsetter i hans øyne at de som har « arealgrunnlag nok til å investere, står friere til å gjøre det ».
AP170411 Nordhelle forutsetter at « Ida » forteller sannheten i vitneboksen hvis hun blir tvunget til å vitne mot faren.
DN170410 Varemerkelovens enerett forutsetter at ingen kan selge ( spre ) produkter som bærer et beskyttet kjennetegn, i tilfelle naturalistiske avbildninger av Sinnataggen ( avbildet ), Skrik og Madonna, skriver artikkelforfatteren.
DA170410 Moi Nilsen ( Frp ) viser til at det tidligere er utarbeidet en sak om utvidelse av friområder på Storhaug, som dels forutsetter ekspropriasjon.
BT170410 Et inkluderende arbeidsliv forutsetter at helsevesenet definerer jobb som del av behandlingen, at arbeidsgivere er åpne og nysgjerrige, og ikke minst motiverte jobbsøkere.
SA170408 Det forutsetter demokrati, godt styresett og ikke for stor ulikhet mellom folk flest.
VG170407 Et samfunn med det danskene kaller sterk sammenholdskraft, forutsetter at vi deler en del av de samme referansene.
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AP170406 « Gjeldende retningslinjer for kjøp og salg av eiendom mellom offentlige virksomheter forutsetter at dette gjennomføres med basis i markedsverdi for de aktuelle objektene.
AA170406 Tillerson understreket videre at neste steg i Syria forutsetter en felles internasjonal innsats, først for å nedkjempe IS og stabilisere landet, før en deretter kan begynne arbeidet med samarbeidspartnere for å få Bashar al-Assad fjernet fra makten.
AA170406 Tillerson understreket videre at neste steg i Syria forutsetter en felles internasjonal innsats, først for å nedkjempe IS og stabilisere landet, før en deretter kan begynne arbeidet med samarbeidspartnere for å få Bashar al-Assad fjernet fra makten.
VG170405 Det til tross for at EU ikke godtar så bratte stigninger som tunnelen forutsetter .
VG170405 - Bedre oppfølging og kompetanseheving forutsetter også et bedre samarbeid med blant annet helsesøster og psykiatri, sier kunnskapsministeren.
DN170405 Ifølge Solvik-Olsen forutsetter budsjettmålene en økning av samferdselsbudsjettet med tre til fire milliarder kroner hvert år over perioden.
DN170405 Godkjennelsen forutsetter at ChemChina selger unna deler av både sin og Syngentas plantevernmiddelvirksomhet, opplyser Margrethe Vestager, kommisjonæren som overser EUs konkurransepolitikk.
DB170405 - Det er helt uaktuelt for SV å støtte dette, og vi forutsetter at verken Arbeiderpartiet, KrF, Venstre og SV, ikke går med på disse endringene.
DB170405 Siden forslaget om tap av statsborgerskap forutsetter doble statsborgerskap, vil det stort sett bare kunne ramme dem som på en eller annen måte har innvandrerbakgrunn.
DB170405 Lovforslaget forutsetter dobbelt statsborgerskap.
DB170405 Siden forslaget om tap av statsborgerskap forutsetter doble statsborgerskap, vil det stort sett bare kunne ramme dem som på en eller annen måte har innvandrerbakgrunn.
DB170405 Lovforslaget forutsetter dobbelt statsborgerskap.
AA170405 Godkjennelsen forutsetter at ChemChina selger unna deler av både sin og Syngentas plantevernmiddelvirksomhet, opplyser Margrethe Vestager, kommisjonæren som overser EUs konkurransepolitikk.
AA170405 - Man kan få erstatning for skade på egen bil som følge av hull i veibanen eller andre forhold knytta til veien, men det forutsetter at det finnes et grunnlag for å fremme et krav, sa Riege.
AP170403 Det forutsetter blant annet likestilling, like muligheter til skolegang, jobb, boligmarked og ikke minst emosjonell inkludering.
AA170403 Dette valget forutsetter at du har opprettet en bruker hos Altinn.
BT170402 På meg virker det underlig at en forutsetter at dette er noe som vil styrke faget.
VG170331 Det er derfor smått besynderlig å registrere Gerd Kristiansens harme over Solbergs prioriteringer, der hun forutsetter at statsminister Erna Solberg bør tar opp menneskerettighetssituasjonen i Kina.
DB170331 De overværer ikke bare en fotballkamp, de har som mål å være med å skape den, forstått som et helhetlig ritual hvor det som foregår på banen og på tribunen på en måte forutsetter hverandre.
AP170331 NATOs vedtak fra topmøte i 2014 forutsetter at landene stekker seg mot to prosent innen 2024.
AP170331 Men like viktig : Dette internasjonale samarbeidet skjer på Kinas premisser, og forutsetter full respekt for Kinas kjerneinteresser, sier NUPI-forsker Bjørnar Sverdrup-Thygeson.
AA170331 - Man kan få erstatning på skade på egen bil som følge av hull i veibanen eller andre forhold knytta til veien, men det forutsetter at det finnes et grunnlag for å fremme et krav.
SA170330 Det internasjonale energibyrået IEA har beskrevet hvordan en dekarbonisering av transportsektoren i Norden forutsetter flere samtidige omlegginger ( International Energy Agency 2016, Nordic Energy Technology Perspectives 2016. ).
DB170330 En klimalov skaper nettopp den forutsigbare rammen som dette forutsetter , fordi loven gir en tydeligere og lengre planleggingshorisont for alle involverte parter.
AP170330 Men « plan A » forutsetter et valgresultat som er umulig uten omfattende hacking.
VG170329 - Dette forutsetter at leasingselskapet kan anses som kjøper av drivstoffet.
DN170329 - Jeg registrerer det rapporten fra OECD viser, og forutsetter at de har et godt grunnlag for å komme med et slikt estimat.
DA170329 Et vellykket og inkluderende folkestyre forutsetter at innbyggerne har tillit til de folkevalgte og at denne tilliten forvaltes på en klok måte.
DA170329 Dette igjen forutsetter et godt og avklart samspill mellom de folkevalgte og administrasjonen, og bred involvering av innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.
AP170329 Alt dette forutsetter imidlertid at det ikke blir regjeringsskifte til høsten.
DB170328 Et slikt system, om det skal ha noe som helst stabilt for seg, forutsetter at alle parter enes om arsenaler av en viss størrelse, og aldri tillater noen klar overlegenhet hos noen.
DA170327 - Vi forutsetter at vi skal ha en samkjøring av ressursene, og regner med en dialog til beste for alle.
AP170327 Vi forutsetter da at røyken ikke erstattes med snus eller andre typer tobakk, og at andre deler av livsstilen ikke blir mye verre.
AP170327 Når vi forutsetter at dagens svake økning i kreftraten fortsetter fremover, blir det om ti år, i 2027, over 42 000 krefttilfeller.
AP170327 Vi ønsker å myke opp regelverket slik at man ikke kommer i en urimelig situasjon som forutsetter at etterkommere må korrigere opplysninger fra egne familiemedlemmer, sier UDI-direktøren.
AP170327 Vi ønsker å myke opp regelverket slik at man ikke kommer i en urimelig situasjon som forutsetter at etterkommere må korrigere opplysninger fra egne familiemedlemmer, sier UDI-direktøren.
DA170326 Men å gi forfattere mer penger, forutsetter at man verdsetter litteratur generelt, mener Kriznik.
AP170326 Eurosamarbeidet slår sprekker, og lederen av Eurogroup, den nederlandske finansministeren Jeroen Dijsselbloem, har påpekt at solidaritet forutsetter plikter.
DA170325 « Riksrevisjonen ser svært alvorlig på at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politi, og forsvar, slik Stortinget forutsetter og instruksen krever.
SA170324 Et vellykket og inkluderende folkestyre forutsetter at innbyggerne har tillit til de folkevalgte og at denne tilliten forvaltes på en klok måte.
SA170324 Dette igjen forutsetter et godt og avklart samspill mellom de folkevalgte og administrasjonen, og bred involvering av innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.
SA170324 DEBATT : Et vellykket og inkluderende folkestyre forutsetter at innbyggerne har tillit til de folkevalgte og at denne tilliten forvaltes på en klok måte.
SA170324 Tilsagnet fra Gassror forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med søknad og er påbegynt innen to år. 500.000 kroner kan utbetales ved prosjektstart.
AA170324 Israels framtid som en jødisk og demokratisk stat forutsetter at det opprettes en palestinsk stat, la hun til.
SA170323 Hvis målet er klimagevinst, forutsetter det derimot en betydelig reduksjon av dagens flyplasstilbud.
DN170323 - At det i 2016 ble opprettet et digitaliseringsråd, kan bedre kvalitetssikringen av beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter for ikt-prosjekter, men dette forutsetter at statlige virksomheter gjør bruk av ordningen, sier Foss.
DB170323 * Bestemmelsen forutsetter at området er opparbeidet og tilretteleggingen er klart avgrenset.
DB170323 Men det er en liten stjerne bak der, som forutsetter at jeg må holde meg frisk, sier 31-åringen.
DB170321 Men nytten av det forutsetter at forskerne kommer inn på et tidlig stadium i prosessen og får lov til å påvirke hvordan tiltakene implementeres, slik at effektene kan fastslås med en større grad av sikkerhet.
DA170317 - Jeg forutsetter at man får på plass en erstatning som gir en like god overvåking eller bedre før kystradarkjeden legges ned.
AA170317 - Vi forutsetter at regjeringen foretar en reell evaluering og vil avvente høringsrunden før vi konkluderer, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar.
AA170317 - Vi forutsetter at regjeringen foretar en reell evaluering og vil avvente høringsrunden før vi konkluderer, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar.
DB170316 - Men vi forutsetter også at Therese Johaug søker Norges Idrettsforbund ( NIF ) om støtte til advokatutgifter i tillegg.
AP170315 Effektive vaksiner forutsetter dannelse av antistoffer som gir langvarig beskyttelse.
VG170314 Vi forutsetter også at den nye lovteksten i praksis innebærer at det tas hensyn til beitenæringen og at den kan gi proaktiv beskyttelse av utegående husdyr i områder med nærgående ulv.
DB170314 En rekke tiltak for å begrense eller eliminere skadevirkningene ved rusmidler, som krigen mot narkotika i andre land, gjengdannelse, smugling, urene stoffer og rekruttering av våre mest sårbare ungdommer til narkotikakriminalitet, forutsetter regulert produksjon og salg av ulovlige rusmidler.
DB170314 - Det forutsetter i begge tilfeller at de kan inngå en avtale som klarerer rettighetene som gjør at vi og tv-kanalene kan vise serien på lineær-tv.
BT170314 Tyrkiske statsborgere i Europa må få benytte stemmeretten, og et opplyst demokrati forutsetter at velgerne får høre politikernes argumenter.
BT170314 Dette forutsetter at biodrivstoffet er produsert i henhold til bærekraftskriteriene, og at vi tar hensyn til om produksjonen av biodrivstoffet fører til avskoging og dermed økte utslipp.
AP170314 Men det forutsetter at de ansatte vet hvordan verktøyene brukes både i et etisk perspektiv og på en kreativ og aktiv måte, sier Elin Dybdal Simensen.
SA170313 Salg av holdingselskapets post i oljeserviceselskapet forutsetter at de to partene blir enige om det.
DA170313 Salg av holdingselskapets post i oljeserviceselskapet forutsetter at de to partene blir enige om det.
BT170313 Salg av holdingselskapets post i oljeserviceselskapet forutsetter at de to partene blir enige om det.
AA170313 Både lovbryteren og vergen må samtykke, men informert samtykke forutsetter at de som skal undertegne, har forstått hva de går med på.
AA170313 Salg av holdingselskapets post i oljeserviceselskapet forutsetter at de to partene blir enige om det.
AA170313 Salg av holdingselskapets post i oljeserviceselskapet forutsetter at de to partene blir enige om det.
DB170312 Landsmøtet avviste en dissens om å « gjeninføre kravet om at bruk av overskuddinformasjon fra kommunikasjonskontroll forutsetter at informasjonen omhandler forhold som ville gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll i første omgang. » | Gjengleder Aregai ( 26 ) kan ha blitt lurt inn i drapsfelle i brutalt oppgjør.
DB170312 Men det er ikke slik at beskrivelser av virkeligheten forutsetter at de er 100 prosent korrekte.
DB170312 Her forutsetter prisen at skyvedører går fra vegg til vegg, type nisje da det ikke er beregnet sidevanger.
DB170311 - KrF forutsetter og ber Regjeringen svare positivt på FNs appell om hjelp for å avverge en massiv sultkatastrofe i Sør-Sudan, Jemen, Somalia og nordøst i Nigeria.
VG170310 UTFORDRER STATSMINISTEREN : - En vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis.
VG170310 Men vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis, og at den enkelte er interessert i å gripe mulighetene som kommer.
DA170310 - En eventuell lovendring forutsetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den.
DA170310 - En eventuell lovendring forutsetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den.
DB170309 Et bedre barnevern forutsetter fortsatt kompetanseheving og kunnskapsutvikling.
VG170308 Men det forutsetter jo at alle modererer seg.
DA170308 Vi forutsetter at alt i likestillingsmeldingen blir gjort, men kommer med noen tillegg, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
AA170308 Avtalene med EU og FN forutsetter at vi kutter utslipp i Norge.
VG170307 Maktfordelingen i Langfredagsavtalen forutsetter at irske nasjonalister og unionister sitter sammen i selvstyreregjeringen : ¶
DA170307 - Isolert sett er det positivt å få ekstra midler til trening, men det forutsetter normaldrift av Sjøheimevernet ut 2017.
BT170307 - Skibokser forutsetter vi at trafikantene selv sørger for at er fastmontert og låst.
BT170307 - Skibokser forutsetter vi at trafikantene selv sørger for at er fastmontert og låst.
AP170307 - Skibokser forutsetter vi at trafikantene selv sørger for at er fastmontert og låst.
AP170305 Barna i familier der betingelsene for et godt foreldresamarbeid er svake, trenger noe annet enn ordninger som forutsetter gjensidig tillit og vilje til samarbeid, skriver innleggsforfatterne.
DA170304 - Jeg vil ha arbeidsgivere som sier : I min bedrift forutsetter jeg at menn tar ut i hvert fall den fedrekvoten de har krav på, sier ombudet.
DA170304 Forutsetter fedrekvoten ¶
VG170303 Venstre viser til at samarbeidsavtalen med KrF og regjeringspartiene fra 2013 forutsetter at naturmangfoldloven ikke kan endres i denne stortingsperioden : ¶
BT170302 En avskjedigelse forutsetter at den ansatte må ha « gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen », heter det i Arbeidsmiljøloven. 2.
BT170302 En avskjedigelse forutsetter at den ansatte må ha « gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen », heter det i Arbeidsmiljøloven. 2.
AP170302 Dette forutsetter blant annet at den store norske middelklassen vil fortsette å ta ut stadig mer av sin velferdsøkning i korte og lange flyreiser.
VG170301 Les også : Sylo Taraku - Solidaritet og patriotisme forutsetter ikke etnisk likhet ¶
DB170301 Attpåtil forutsetter de at oljeprisen er høyere enn 80 dollar.
VG170227 | Solidaritet og patriotisme forutsetter ikke etnisk likhet ¶
VG170227 Solidaritet og patriotisme forutsetter ikke etnisk likhet.
VG170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
SA170227 Regelverket for gudstjenester i skoletiden forutsetter at om skolen skal takke ja til en slik invitasjon, så skal det skje i samråd med foreldrene og elevene.
BT170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
AP170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
AA170227 Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.
DB170223 LAHTI ( Dagbladet ) : Langrenn er en utholdenhetsidrett som forutsetter mange år med mye trening.
DB170223 - For det tredje, og det er her det skurrer mest - jeg forutsetter at han ble vurdert etter de samme kriteriene og samme læreplan som de andre elevene : Å sette de gode franskresultatene opp mot de middelmådige resultatene i norsk og engelsk faller på sin egen urimelighet.
BT170223 En utbygging av et slikt omfang forutsetter en konsekvensutredning. 19. desember 2016 var plankonsulent OPUS ferdig med en slik utredning, med tegninger og snitt som viste omfang og høyder i prosjektet.
AP170223 Jeg vil tro at Venstre og byrådet kan bli enige om noe, men det forutsetter at Akershus er med på det, sier Melby.
SA170222 Det forutsetter blant annet at barnevernsarbeiderne får rammebetingelser som gjør dem i stand til å gjøre jobben til beste for de barna som trenger det mest.
DB170222 Det viktigste faremomentet forutsetter altså at disse personene har opptrådt så datasikkerhetsmessig inkompetent at de har brukt samme passord på utenlandske skytjenester og på sensitive norske kontoer.
BT170222 Samarbeidspartiene forutsetter dessuten at Østfold, Akershus og Buskerud klarer å forhandle frem en ny avtale om sammenslåing, etter at de forrige forhandlingene mellom fylkestingene strandet.
AA170222 Samarbeidspartiene forutsetter dessuten at Østfold, Akershus og Buskerud klarer å forhandle fram en ny avtale om sammenslåing, etter at de forrige forhandlingene mellom fylkestingene strandet.
SA170221 Men det forutsetter betydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra staten om det skal ha noe for seg - ikke minst når det gjelder næringsutvikling, høyere utdanning, forskning, utvikling og kultur.
BT170221 Å lykkes med dette, forutsetter vilje til å investere i forsknings- og kunnskapsutvikling, slik at vi blir i stand til å løse både nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til bærekraftig vekst og forsvarlig ressursforvaltning.
AP170221 Nå ønsker Regjeringen å gi kommunene større oppgaver, men det forutsetter at enhetene er store nok.
AA170221 Kravet forutsetter at sjåførene kan avløse hverandre i rute, noe det er lagt ned forbud mot i anbudsutlysningen.
VG170220 Det forutsetter imidlertid at Renzi ikke mistolker sitt eget folk enda en gang, og forregner seg hva viljen til å by ham motstand angår.
DB170220 Fylkesmannen overtar tilsyn med EMA-mottak, noe som forutsetter lovfesting av kvalitetskrav til EMA-mottak. | - Jeg har ingenting mer å si om situasjonen.
DB170220 Men ingen av partene gjør det Minsk-avtalen forutsetter .
BT170220 Høy avkastning forutsetter generelt høy vekst i verdensøkonomien.
BT170220 Disse inntektene forutsetter både høy oljepris og mye aktivitet på norsk sokkel.
DB170219 Men det forutsetter en kommune som klarer å holde regien.
DA170218 - I denne saken er det Enebakk kommune som vil bli mest berørt av et slikt vedtak om å opprette nasjonalpark, og Frp forutsetter da at denne kommunens syn på saken skal ha mer vekt enn de øvrige kommunene.
VG170216 Men han legger til at det forutsetter at Russland bekrefter at de ikke lenger vil bryte internasjonal lov, altså i klartekst trekker seg ut av Ukraina.
VG170216 Vi forutsetter at både sittende og neste finansminister følger Olsens formaning.
SA170216 Men det forutsetter at vi snakker om en telefon som sikter på nostalgipublikummet, sier Kvalheim.
FV170216 Men det forutsetter at vi snakker om en telefon som sikter på nostalgipublikummet, sier Kvalheim.
DA170216 Regelen forutsetter at det over tid brukes like mye av oljefondet som den forventede realavkastningen.
BT170216 Men det forutsetter at vi snakker om en telefon som sikter på nostalgipublikummet, sier Kvalheim.
AP170216 - En høyere andel aksjer forutsetter bred politisk enighet og at vi evner å holde fast ved investeringsstrategien, også i perioder med store utslag i fondsverdien, sier hun ¶
AP170216 Han forutsetter at det skal gjennomføres en reell prosess før vedtak om flytting blir endelig fattet.
AP170216 Men det forutsetter at vi snakker om en telefon som sikter på nostalgipublikummet, sier Kvalheim.
VG170215 NATOs vedtak fra 2014 forutsetter at landene stekker seg mot to prosent innen 2024.
AP170214 - Vi forutsetter at pålegg blir innfridd.
VG170213 - Nei, jeg forutsetter at de som har jobbet med det her har gjort en korrekt og riktig jobb, sier han til Aftonbladet.
DN170213 Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.
DB170213 Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.
DB170213 Med den innvadring SSB forutsetter , vil nødvendigvis dette tallet overstige 50 prosent i en ikke alt for fjern framtid.
AP170213 Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.
AP170213 Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter. | « Ø F AE EI»-mysteriet i Stensberggaten ¶
DB170212 Men denne naturlige vennligheten forutsetter en grunnleggende ærlighet.
DB170209 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
BT170209 Hvis kampen mot populismen forutsetter at man snur kappen etter vinden, vil selv en seier bli til et tap.
BT170209 EU-STILLHET : Hvis kampen mot populismen forutsetter at man snur kappen etter vinden, vil selv en seier bli til et tap, skriver Mathias Fischer.
SA170208 Reell valgfrihet forutsetter like muligheter.
DA170208 - NHO Reiseliv forutsetter at Næringsdepartementet har så god dialog med Stortinget om tidspunkt for fremleggelse at behandling i vårsesjonen er sikret, fortsetter hun.
DA170208 - Forutsetter behandling ¶
AA170208 - Retten forutsetter at det ved neste fengslingsmøte redegjøres nærmere for hvilke konkrete etterforskingsskritt PST har gjennomført i perioden, og hva man har planer om å gjennomføre videre.
DB170207 I en sak som er så vanskelig for Oslo kommune forutsetter jeg at byråden sørger for å holde seg løpende orientert om alle rapporter og opplysninger Renovasjonsetaten får tilgang på.
AA170207 Statoil forutsetter en snittpris på 55 dollar fatet i år, 75 dollar fatet i 2020 og 80 dollar fatet i 2030.
AA170207 Foreningen mener evolusjonsteorien forutsetter at man ser bort fra Bibelens ord om skapelsen.
DN170206 Men det forutsetter at det er enkelt å skatte og at satsene ligger på rett nivå, sier Flesland.
DB170206 Dette forutsetter at arbeidsgivers innsyn skal være rettet til det innholdet man ønsker innsyn i, det vil si at man søker etter konkrete ord og uttrykk, slik at man unngår innsyn i annet innhold.
AP170206 Tradisjonelle diagnosekriterier for Alzheimers sykdom forutsetter at demenssykdommen allerede er etablert.
AP170206 Tradisjonelle diagnosekriterier for Alzheimers sykdom forutsetter at demenssykdommen allerede er etablert.
AP170206 Det forutsetter at dagens regelverk for taxibransjen, med blant annet antallsbegrensning, krav om taksameter og kjøreplikt endres, ifølge Uber-sjefen i Norge.
AP170206 Det forutsetter at dagens regelverk for taxibransjen, med blant annet antallsbegrensning, krav om taksameter og kjøreplikt endres, ifølge Uber-sjefen i Norge.
AA170206 Det forutsetter at dagens regelverk for taxibransjen, med blant annet antallsbegrensning, krav om taksameter og kjøreplikt endres, ifølge Uber-sjefen i Norge.
AA170206 Når hun først skulle være åpen, hadde det i tillegg vært på sin plass å innrømme at inntektene RBK får fra internasjonale spillselskaper via Discovery/Eurosport og Eliteserien forutsetter gjenytelser.
DB170204 De forutsetter hverandre.
BT170203 Begge fylkestingene presiserer at en sammenslåing med Hordaland forutsetter at det skjer en reell overføring av arbeidsoppgaver og makt fra det statlige til det regionale nivået. | - Vi trenger like mange gründerparker som ballbinger ¶
VG170202 - Jeg tror likevel at dette forutsetter at Trump får noe tilbake fra Putin.
AA170202 Foto : Google Maps/montasje ¶ " Forutsetter 90 " : Utdrag fra transportetatenes " Faglig grunnlag for motorvegplan ".
DB170201 Partiene forutsetter at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170131 Partiene forutsetter at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
BT170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
BT170131 Partiene forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.
DB170130 - Vi forutsetter at Oslo kommunes virksomheter følger opp de politiske målsetningene byrådet har om åpenhet.
AP170130 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier Brende til NTB.
SA170129 - Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
SA170129 - Jeg forutsetter at myndighetene sikrer at folk som er i Norge og som har norske papirer, ikke blir skadelidende av dette, sier Støre til NRK.
SA170129 - Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
SA170129 - Jeg forutsetter at myndighetene sikrer at folk som er i Norge og som har norske papirer, ikke blir skadelidende av dette, sier Støre til NRK.
SA170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
SA170129 - Grunnloven forutsetter at Den norske kirke fortsatt skal ha en særlig stilling i landet vårt, og at dette lar seg gjøre uten å diskriminere andre tros- og livssynssamfunn, sa hun.
SA170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
DN170129 - Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
DB170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
BT170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
AP170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i gjenbosetting av flyktninger ¶
AP170129 - Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer.
AP170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i gjenbosetting av flyktninger ¶
SA170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
FV170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
DN170126 Dette forutsetter imidlertid tilslutning fra Kongressen.
DB170126 Det forutsetter imidlertid innsikt i hvilke parametre algoritmen styrer etter og hvilken informasjon som samles inn som bakgrunn for avgjørelsene.
BT170126 Dette forutsetter imidlertid tilslutning fra Kongressen.
BT170126 Dette forutsetter imidlertid tilslutning fra Kongressen.
BT170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
AP170126 Dette forutsetter imidlertid tilslutning fra Kongressen.
AP170126 Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi, får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.
AP170125 Dette er ressurskrevende arbeid, og forutsetter dyktige og erfarne fagfolk.
AP170123 - Dersom vedtak skal omgjøres, så forutsetter det at berørte kommuner ber om det.
AP170123 - Dersom vedtak skal omgjøres, så forutsetter det at berørte kommuner ber om det.
AP170122 Arbeid i anlegg og bergverk forutsetter stadig oftere videregående utdanning.
SA170120 Det kan også bli aktuelt med en utlånsavtale, men det forutsetter trolig at Brann forlenger avtalen med Knudsen.
BT170120 Det kan også bli aktuelt med en utlånsavtale, men det forutsetter trolig at Brann forlenger avtalen med Knudsen.
AP170120 Det kan også bli aktuelt med en utlånsavtale, men det forutsetter trolig at Brann forlenger avtalen med Knudsen.
DB170118 Overtakelsen av hotellene i Norge forutsetter godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.
AP170118 Overtakelsen av hotellene i Norge forutsetter godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.
SA170116 Det forutsetter imidlertid at de både kan og vil prioritere de distansene.
BT170116 Det forutsetter imidlertid at de både kan og vil prioritere de distansene.
AP170116 Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen sier han forutsetter at byrådet i tillegg til å få orden på søppelhentingen også vurderer alle sider av kontrakten med Veireno.
AP170116 Det forutsetter imidlertid at de både kan og vil prioritere de distansene.
SA170115 Fortsetter jeg å kjøre bra på ski, er alt mulig, men det forutsetter at jeg faktisk gjør det.
FV170115 Fortsetter jeg å kjøre bra på ski, er alt mulig, men det forutsetter at jeg faktisk gjør det.
AP170115 Fortsetter jeg å kjøre bra på ski, er alt mulig, men det forutsetter at jeg faktisk gjør det.
SA170114 Gode velferdstjenester forutsetter samarbeid.
AP170113 Utnevnelsen forutsetter et spesielt vedtak som gjør det mulig å overkjøre en regel for utnevnelse av tidligere offiserer som forsvarsministre.
AP170113 − Men det forutsetter at foreldrene vet at de er bærere av den sykdommen, sier han.
AP170113 Dette argumentet forutsetter at du ikke har tro på politisk kontroll.
FV170111 Såkalt mordbrann kan straffes med livsvarig fengsel i Danmark, men det forutsetter at ildspåsetterne vet at det befinner seg folk inne i bygningen når de tenner på. ( ©NTB ) ¶
DB170111 - Flyktningavtalen med EU forutsetter at Tyrkia skal være en sikkerhetsvegg både mot flyktningstrømmen og terror, men en slik forutsetning hviler på at Tyrkia selv er stabilt.
AP170111 - Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap, sier nestleder i programkomiteen, Nikolai Astrup.
AP170111 - Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap, sier nestleder i programkomiteen, Nikolai Astrup.
SA170110 - Som en del av operatørenes godkjenninger forutsetter vi at slike Alert Service Bulletins følges opp i tråd med operatørenes godkjente prosedyrer, legger han til.
BT170110 - Vi forutsetter da at manglene blir bragt i orden.
AP170110 - Dette forutsetter at landene i OPEC i stor grad oppfyller sin avtale.
AP170110 - Dette forutsetter at landene i OPEC i stor grad oppfyller sin avtale.
DN170109 Når du har et marked med tre store aktører, så forutsetter det at de tre opptrer ansvarlige, sier Bredrup.
BT170108 VERDILØSE MENN : De hatefulle trollene er ikke de andre, slik TV 2s programtittel ( « Haterne« ) forutsetter - men en tilbøyelighet i oss alle, skriver Håvard Nyhus.
DB170107 Hvis du som høyresidepolitiker skal gjennomføre det du har lovet og overføre mest mulig av fellesskapets midler fra folk flest til et fåtall rike, forutsetter det at fellesskapets midler faktisk fins, noe som igjen forutsetter en viss politisk stabilitet.
DB170107 Hvis du som høyresidepolitiker skal gjennomføre det du har lovet og overføre mest mulig av fellesskapets midler fra folk flest til et fåtall rike, forutsetter det at fellesskapets midler faktisk fins, noe som igjen forutsetter en viss politisk stabilitet.
DB170106 Coop Extra eller Obs : Du får 11 prosent utbytte på det du handler av frukt og grønt, i tillegg til ditt ordinære kjøpeutbytte - som for de fleste lokallagene er 1 prosent : Du kan altså få 12 prosent kjøpeutbytte på frukt og grønt - men det forutsetter at du har lastet ned Coop-appen.
DB170105 Dette forutsetter at zombie-tilstanden spres som en virussykdom, og at en zombie finner én person om dagen, med en 90 % sjanse for å overføre smitten.
DB170105 Et land kan kanskje tjene på å særbehandle egne bedrifter og arbeidsplasser, men en fri verdenshandel forutsetter at alle begrenser seg for vårt felles beste.
AP170105 Samtidig er både lokale og sentrale myndigheter i det daglige svært opptatt av å opprettholde den økonomiske veksten, og det forutsetter selvsagt effektiv veitransport og høy aktivitet ved fabrikker og kraftverk med produksjon som fører til utslipp.
DB170104 Kompetansereformen forutsetter et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten.
DB170101 Dette er et scenario som forutsetter at Xi velger å ta den kloke veien - at han er foregripende og ser mulighetene.
VG161227 Men i dag er tonen en annen : Faktisk forutsetter klimaavtalen som ble inngått i Paris i fjor at vi i tillegg til umiddelbar og meget bratt reduksjon i CO₂-utslipp - også må lykkes med hittil ukjente tekniske løsninger som å fjerne CO₂ fra luften og lagre den i enorme mengder, sikkert og lekkasjefritt - til evig tid.
SA161217 Så enkelt er det, men det forutsetter at klubben har tenkt gjennom dette, utarbeidet retningslinjer og implementert dem.
BT161217 Ansvarliggjøring forutsetter at forfatterne tar problemstillingen på alvor og setter grenser for seg selv.
AP161217 Så enkelt er det, men det forutsetter at klubben har tenkt gjennom dette, utarbeidet retningslinjer og implementert dem.
AP161207 IEAs scenarier, forutsetter at vi henter ut CO2 fra atmosfæren i en helt annen skala enn det teknologien klarer i dag. 2 ) « Renewal ( fornyelse ) er et scenario der verden faktisk lykkes med å sikre befolkningen nok energi, samtidig som målet om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader kan oppnås ».
SA161126 Den kliniske utredning og behandlingen forutsetter tett samarbeid mellom flere spesialister.
VG161115 Transportkomiteen skriver i dag at de forutsetter at det finnes en løsning for å få sendt biologiske preparater, medisiner og aviser før A-posten kan kuttes.
AP161115 Konvensjonen selv forutsetter at alle andre klagemuligheter er utnyttet før man klager til FN- komiteen.
AP161108 Hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens nettverk/partner.
AP161105 Det er for svakt at Oljefondet « forutsetter » at alle følger lover og regler.
SA161020 Det forutsetter lovendringer i mange land, blant dem USA.
FV161019 - Jeg forutsetter at utslagene faktisk stammer fra denne salven.
DA161018 Retten forutsetter i dag at dom vil foreligge i tingretten innen 2016, og at siktede vil bli holdt fengslet fram til dommen », heter det i kjennelsen.
AP161018 « Interessant at du forutsetter at alle i Norge har de samme verdiene og at alle drikker alkohol.
AP161005 Indoktrineringen forutsetter både motivasjon og sympati med en gruppe.
AP161005 Hvis du har noe å skjule, noe jeg nesten forutsetter , må du vurdere om realitetene er verre enn folks forestillinger.
AP160928 Det andre store tiltaket, å fortsette utfasingen av oljefyring, forutsetter at et statlig forbud kommer på plass innen 2020.
AP160926 Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Andersen, forutsetter at elever og lærere ikke blir overvåket.
AP160925 - En ny våpenstillstand forutsetter at Assads fly settes på bakken, sier Brende, som sier det er fullstendig uakseptabelt at sivile og humanitære mål rammes.
AP160924 Eksempelvis forutsetter jeg at Linda Bostrøm Knausgård har gitt tillatelse til at Karl Ove Knausgård skildrer hennes selvmordsforsøk i romanen Om våren ( 2016 ).
SA160810 Dersom planene gjennomføres slik taksten forutsetter , kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.
AP160810 Dersom planene gjennomføres slik taksten forutsetter , kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.
FV160721 - Å være alene over lengre perioder, som for eksempel en overnatting, forutsetter at barnet er helt selvstendig og trygt, sier Mørch.
DA160719 I statusrapporten for Bypakke Nord-Jæren som ble presentert i siste bystyremøte for sommeren står det å lese på side 4, Rådmannens vurdering, 5 avsnitt, « En god måloppnåelse forutsetter videre at kommuneplanene følger opp med en arealpolitikk som bygger opp om de investeringene som blir gjort gjennom Bypakke Nord-Jæren.
BT160707 For Utkant-Norge blir dette motsatt : Der forutsetter vi en svakere befolkningsvekst eller nedgang og sterk aldring.
AP160706 eHelse-paradigmet forutsetter at menneskers helseproblemer kan løses som ethvert annet IT- eller ingeniørspørsmål.
AP160621 - Det skyldes først og fremst at vi forutsetter at det vil bo stadig flere innvandrere i Norge, og innvandrere har høyere sannsynlighet for å utvandre enn befolkningen ellers, forklarer seniorrådgiver i SSB, Marianne Tønnessen.
AP160610 Vi forutsetter at det nye styret er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Joys.
AP160609 For å nå togradersmålet, forutsetter Statoil at verdens politikere klarer å legge ideologiske og politiske motsetninger til side og samarbeide på en helt annen måte enn de gjør i dag.
AP160609 Det første scenariet har innarbeidet de nasjonale forpliktelsene til å kutte klimagassutslipp landene forpliktet seg til under klimaavtalen som ble inngått i Paris i desember i fjor, og forutsetter en gradvis tilstramming av klimapolitikken i årene fremover.
SA160608 Interessant nok leder troen på denne teorien til at det er økende skepsis til begrepet toleranse, ettersom toleranse forutsetter at det faktisk finnes forskjeller mellom mennesker.
BT160608 Man kan med andre ord si at matrisen forutsetter at det ikke eksisterer utålelige hendelser.
DA160603 - Vi er med, men det forutsetter at man endrer litt på rammebetingelsene.
AP160528 Justiskomitéens Anders Werp ( H ) forutsetter at politiet her har fulgt lovverket til punkt og prikke : ¶
AP160511 - Jeg forutsetter at regjeringen planlegger ytterligere opptrapping av dette, sier Skjelstad.
AP160504 Det forutsetter en mer inkluderende politikk og ikke minst en mer forsonende stil, sier forsker Svein Melbye ved Institutt for forsvarsstudier.
AP160429 Ap : Forutsetter kontakt med Russland ¶
AP160429 - Jeg forutsetter at Regjeringen gjør det som er nødvendig for å ivareta kontrollen ved grensen, som er Schengens yttergrense og nasjonal grense mot Russland, sier hun, og fortsetter : - Jeg forutsetter at det har vært, og vil være, kontakt med Russland om dette slik det er vanlig mellom naboland.
AP160429 - Jeg forutsetter at Regjeringen gjør det som er nødvendig for å ivareta kontrollen ved grensen, som er Schengens yttergrense og nasjonal grense mot Russland, sier hun, og fortsetter : - Jeg forutsetter at det har vært, og vil være, kontakt med Russland om dette slik det er vanlig mellom naboland.
AP160427 Sætre påpeker at det forutsetter at de får flere arealer tildelt : ¶
AP160416 Felles mynt forutsetter felles finanspolitikk et stykke på vei, der land i oppgangskonjunkturer deler litt med land som erfarer dårligere tider.
SA160414 Mat som metter godt er ofte sunn mat, fordi det blant annet forutsetter at man spiser mye grønnsaker og proteinrik mat, sier Nedergaard.
AP160414 Mat som metter godt er ofte sunn mat, fordi det blant annet forutsetter at man spiser mye grønnsaker og proteinrik mat, sier Nedergaard.
AP160410 Svakheten til avtalene er at de bygger på at forespørsel om innsyn i enkeltpersoners inntekt og skatt forutsetter begrunnet mistanke om lovbrudd.
AP160407 - Jeg kjenner ikke til de interne vurderingene, men forutsetter at vurderingen de har gjort holder vann, sier han.
AP160405 Skattlegging av hver enhet innen konsernet forutsetter at den interne prisingen mellom konsernselskapene er forretningsmessig ( armlengde-prinsippet ).
AP160403 Det forutsetter en lovendring, og det skal nå utredes i samarbeid med regjeringen.
AP160331 Den er ukontroversiell i resten av unionen, men EUs regler forutsetter at alle de 28 medlemslandene gir sin godkjenning.
AP160331 Men flertallet - Ap, Høyre, KrF, SV og MDG - er likevel såpass bekymret at det rettes en uvanlig oppfordring til fremtidige regjeringer, der man « forutsetter at det utøves et politisk skjønn som tilsier en viss moderasjon i å rekruttere fra Stortinget ».
AP160331 Forutsetter skjønn ¶
AP160331 Vi ser at satsingen gir resultater, men vi har fremdeles et stykke igjen, og jeg forutsetter at kommunene vil følge opp videre nå som de ser at dette ikke er en engangssatsing, sier hun, og legger til at Helsedirektoratet om kort tid lyse ut 100 millioner kroner av midlene, som er øremerket helsestasjonene og skolehelsetjenesten.
AP160330 Men det forutsetter en tillitsrelasjon mellom medarbeider og leder.
AP160330 Jeg forutsetter at Regjeringen tar hensyn til den kunnskapen som er kommet frem i høringsrunden.
SA160329 Men skal elevene lære mer, forutsetter det at de følger undervisningen.
AP160329 De mener at utlendingslovens paragraf 88 forutsetter at det må foreligge tvil om alder etter en konkret, individuell vurdering dersom aldersundersøkelse skal gjennomføres.
AP160320 Men det forutsetter at Den norske kirke må gi slipp på noen av sine privilegier, og at politikerne gir slipp på styringen av kirken.
AP160319 Det forutsetter selvsagt et stort arbeid med å sanke data, men også på dette området går utviklingen raskt.
AP160318 Regjeringen vil gi kommunene større oppgaver, men det forutsetter at enhetene er store nok.
AP160315 Marius Emberland, som fører saken på vegne av staten, forklarte retten at Behring Breiviks fengsling - og soningsforhold ligger godt innenfor det menneskerettighetene forutsetter .
AP160314 * Selv der hvor helsetjeneste er tilgjengelig, forutsetter det at man er registrert.
AP160301 Normalt er dette bygg som forutsetter midlertidige unntak fra plan- og bygningsloven.
AP160301 Eventuell bruk av telt- og brakkeleire forutsetter politisk avklaring av bruken av disse virkemidlene, sier Knut Berntsen.
AP160301 Forutsetter politisk avklaring.
DA160229 - Byplankontoret forutsetter at parkarealet skal erstattes.
AP160226 Den forutsetter i større grad at private foretak leverer velferdstjenester, folk skal primært stimuleres til å arbeide, og offentlige programmer er ment å lindre fattigdom heller enn å omfordele velstand.
DA160225 Vi forutsetter full framkommelighet for bussen, og kan derfor ikke utelukke innløsning av hus i dette området, sier Andreas Sagen, prosjektkoordinator for Statens vegvesen.
AP160221 - Vi forutsetter at Finansdepartementet i samarbeid med bransjen finner gode løsninger på transferproblematikken, slik at flyselskapene likebehandles, sier Frps finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, til NTB.
AP160218 Likevel forutsetter ledelsen stadig at driften i årene frem til 2019 skal gi et driftsoverskudd på vel to milliarder kroner.
AP160216 Modellen som er lagt til grunn ble lagt på bordet av regjeringspartiene under forhandlingene, og Venstre forutsetter at den endelige innretningen selvsagt ikke blir konkurransevridende, skriver Venstre-nestlederen.
AP160216 Grønn vekst og omstilling forutsetter evne til å integrere innovasjon med eksisterende teknologier og systemer, og her er vannkraften i særklasse.
AP160210 En returavtale med et regime som gjør seg skyldig i forbrytelse mot menneskeheten, en returavtale som forutsetter norsk samarbeid med Eritreas etterretnings - og sikkerhetstjeneste - hvilken naivitet eller kynisme ligger til grunn for en slik avtale ?
DA160209 Bytte til ønsket barnehage forutsetter ledig plass i barnehagen det søkes overflytting til.
DA160209 Bytte til ønsket barnehage forutsetter ledig plass i barnehagen det søkes overflytting til.
AP160204 Dersom det laveste anslaget skal slå til, og Sverige får 70.000 nye asylsøknader i løpet av året, forutsetter Migrationsverket at flere tiltak innføres og at innstrammingene i utlendingspolitikken blir ytterligere skjerpet i løpet av våren.
AP160202 Her er en kommentar med utgangspunkt i boken Angrep eller forsvar : ¶ Forutsetter at rådet følges ¶
AP160202 Skal vi holde oss med et høyteknologisk og aggressivt forsvar, med strategiske angrepsvåpen, som samtidig reduserer den politiske kontrollen over landets militærmakt, eller skal vi innrette oss slik Atlanterhavspakten forutsetter ?
AP160127 Tallene forutsetter vel å merke en dollarkurs på 6,47.
AP160126 - Venstre forutsetter at det er fullstendig uaktuelt for regjeringen å returnere syriske flyktninger til Russland som står i fare for å bli sendt tilbake til krigsherjede Syria av russiske myndigheter, sier Venstres André N.
AP160126 - Venstre forutsetter at det er fullstendig uaktuelt for regjeringen å returnere syriske flyktninger til Russland som står i fare for å bli sendt tilbake til krigsherjede Syria av russiske myndigheter, sier Venstres André N.
AP160125 Det forutsetter vi at Regjeringen gjør, og at de har kontroll på hvem som blir returnert.
AP160122 Det forutsetter imidlertid at Regjeringens forslag om innstramminger blir vedtatt.
AP160122 Dette er vanskelige ting å diskutere, for mye dreier seg om psykologi og subjektive opplevelser som ikke forutsetter noe mystisk eller overnaturlig, men som likevel kan føles veldig ekte og sterkt for pasienten, sier Tjomlid.
AP160121 Vi forutsetter at personell er på plass i morgen og at uttransportering da kan foretas, skriver Politiets Utlendingsenhet i en pressemelding.
AP160120 - Dette vil oppfattes som at vi setter vilkår for å få livreddende hjelp, men jeg forutsetter at man gir informasjon om at et foster også vil ta opp i seg den medisinen som mor tar, og at vi vet at dette betyr at det er stor sjanse for at man føder et barn med abstinenser.
AP160119 Men flere av partienes representanter understreket at de forutsetter at Regjeringen følger vedtaket fra november og at innstrammingen ikke fører til at folk med et beskyttelsesbehov sendes ut.
AP160119 - Representanter fra flere partier brukte formuleringen om at de forutsetter at regjeringen ikke sender ut folk med et beskyttelsesbehov.
AP160118 Han sier at han derfor forutsetter at butikkene overholder grensen, eller ikke har åpent på søndager.
AP160118 Han sier at han derfor forutsetter at butikkene overholder grensen, eller ikke har åpent på søndager.
AP160118 Venstres samarbeid med denne regjeringen forutsetter en politikk som gir reelle kutt i klimautslippene, forklarer Skei Grande via partiets informasjonstjeneste.
AP160118 I tillegg forutsetter Paris-avtalen at regjeringen må skru sine klimaambisjoner kraftig opp.
SA160115 Jeg håper også at våre lovgivere forstår at endrede lover og mulighet til å flytte mobberen til en annen skole har begrenset effekt eller vil være vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi det forutsetter at mobbing utføres av en eller noen få elever som kan identifiseres utvetydig.
FV160115 Jeg håper også at våre lovgivere forstår at endrede lover og mulighet til å flytte mobberen til en annen skole har begrenset effekt eller vil være vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi det forutsetter at mobbing utføres av en eller noen få elever som kan identifiseres utvetydig.
AP160115 Jeg håper også at våre lovgivere forstår at endrede lover og mulighet til å flytte mobberen til en annen skole har begrenset effekt eller vil være vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi det forutsetter at mobbing utføres av en eller noen få elever som kan identifiseres utvetydig.
AP160114 Hos Vinmonopolet sier pressesjef Jens Nordahl at selskapet forutsetter at grossistene, som leverer varer til polet, merker varene i henhold til de alltid gjeldende forskriftene.
AP160114 Hos Vinmonopolet sier pressesjef Jens Nordahl at selskapet forutsetter at grossistene, som leverer varer til polet, merker varene i henhold til de alltid gjeldende forskriftene.
AP160113 Men det forutsetter at man sluker at tabellplassering skal være utgangspunktet for fordelingen av kommersielle inntekter.
AP160108 Vi forutsetter at alt som gjøres må være i samsvar og i samarbeid med FNs høykommisær for flyktninger, sier Toskedal til Aftenposten.
AP160108 - Stortingsvedtaket forutsetter at den norske praksisen er i tråd med våre internasjonale forpliktelser.
AP160107 Hun understreker at det forutsetter at vi klarer å utvikle bærekraftig fôrtilgang og å løse de kortsiktige miljøproblemene, som lakselus og rømning, slik at næringen kan utvikle seg på en biologisk bærekraftig måte.
AP160106 Dette forutsetter at Europas ledere må åpne for å fordele hundretusenvis av flyktninger i året, noe UDI-direktøren tror er mulig.
SA160105 Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære liturgiske ordninger.
AP160105 Det forutsetter samtidig at Europas ledere må åpne for å fordele hundretusenvis av flyktninger i året, noe UDI-direktøren tror er mulig : ¶
AP160105> Det forutsetter samtidig at Europas ledere må åpne for å fordele hundretusenvis av flyktninger i året, noe UDI-direktøren tror er mulig : ¶