DA171229 De populære snø-lekene på Tøyen i 2016 fikk tilskudd fra Oslo kommune, men en forutsetning var at ubrukte penger skulle brukes til et nytt X-games i Oslo.
DB171227 Han har dessuten større forutsetning for å følge med på regelverket i kommunen enn det jeg har, siden han jobber her på heltid og jeg tross alt har dette som et tillitsverv på fritiden.
DB171227 Han har dessuten større forutsetning for å følge med på regelverket i kommunen enn det jeg har, siden han jobber her på heltid og jeg tross alt har dette som et tillitsverv på fritiden.
AA171226 Et godt utviklet begrepsapparat er en forutsetning for at barn skal lykkes på skolen, uavhengig av språk.
SA171222 Åpenhet er og skal være en forutsetning for å bygge tillit i organisasjonen.
FV171222 Åpenhet er og skal være en forutsetning for å bygge tillit i organisasjonen.
BT171222 Åpenhet er og skal være en forutsetning for å bygge tillit i organisasjonen.
AP171222 - En forutsetning for å stille var at jeg ikke skulle gå inn i saken, men snakke om hvordan vi håndterer slike saker, og samtidig fremsi en beklagelse.
AP171222 Åpenhet er og skal være en forutsetning for å bygge tillit i organisasjonen.
AA171222 Det er en forutsetning for at vi i framtiden skal kunne løse slike situasjoner på en annen måte, og at ikke politikere tar slike saker kun til orientering.
AA171222 Det er en forutsetning for at vi i framtiden skal kunne løse slike situasjoner på en annen måte, og at ikke politikere tar slike saker kun til orientering.
AA171222 Åpenhet er og skal være en forutsetning for å bygge tillit i organisasjonen.
VG171221 - Sakens alvorlighet tilsier at det er nødvendig, så det har ikke vi motsatt oss, under den forutsetning at hun får det helsetilbudet hun åpenbart trenger på sykehus.
AP171221 Første og viktigste forutsetning er at kandidaten er ekte zambisk : Personer med dobbelt statsborgerskap kan ikke søke opptak i politiet.
AP171221 Det er en forutsetning for å forstå hva du trenger for å få det bedre.
AA171221 Det er selvsagt en forutsetning .
AA171221 Han sa samtidig at økt kunnskap vil være en forutsetning for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, og for Salmars utvikling som et globalt ledende oppdrettsselskap.
VG171220 Dobbelt statborgerskap er derfor en forutsetning for at domstolene kan fradomme folk sitt norske statsborgerskap.
VG171220 - Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning for å frata personer det norske statsborgerskapet på grunn av terrorhandlinger eller lignende.
VG171220 Forutsetning for å frata ¶
SA171219 Samtidig gikk debatten i Norge på om hvorvidt det skulle gis statsstøtte til OL-søknaden, noe som var en forutsetning for at Oslo skulle sikre seg lekene.
FV171219 Samtidig gikk debatten i Norge på om hvorvidt det skulle gis statsstøtte til OL-søknaden, noe som var en forutsetning for at Oslo skulle sikre seg lekene.
DN171219 Esa setter derfor som forutsetning at Norge evaluerer nullmomsen etter to år, kommer det frem i pressemeldingen.
DA171219 I en spørreundersøkelse gjennomført av frivillighetssentralene svarer 51,3 prosent at de har fått færre midler i år enn Stortingets forutsetning . 29,9 prosent sier de fikk mer, mens 18,8 prosent sier de fikk som forutsatt.
BT171219 Samtidig gikk debatten i Norge på om hvorvidt det skulle gis statsstøtte til OL-søknaden, noe som var en forutsetning for at Oslo skulle sikre seg lekene.
AP171219 ESA setter derfor som forutsetning at Norge evaluerer nullmomsen etter to år, skriver ESA i pressemeldingen.
AP171219 ESA setter derfor som forutsetning at Norge evaluerer nullmomsen etter to år, skriver ESA i pressemeldingen.
AP171219 Samtidig gikk debatten i Norge på om hvorvidt det skulle gis statsstøtte til OL-søknaden, noe som var en forutsetning for at Oslo skulle sikre seg lekene.
AA171219 Samtidig gikk debatten i Norge på om hvorvidt det skulle gis statsstøtte til OL-søknaden, noe som var en forutsetning for at Oslo skulle sikre seg lekene.
DN171218 At markedet er slik, gjør det vanskeligere å få nordmenn til å ta en doktorgrad - en forutsetning for rekruttering til det høygraderte feltet hvor Norge mangler kryptologer.
DB171218 Sammen med aktivitetsplikten, er den et helt sentralt verktøy i likestillingspolitikken og bidrar til at Norge har misunnelsesverdig god informasjon og statistikk, en forutsetning for å drive forebygging og utforme politikk som virker.
BT171218 En forutsetning for det skal skje er at vi som samfunn trenger en felles kulturell og verdimessig plattform som kan støtte foreldre, barn og lærere i synet på skole.
DN171217 Da er det enklere å bruke mye tid på det, og mengdetrening er alltid en forutsetning for å bli skikkelig god.
AP171217 Det er spekulativt å hevde at leninismen var en nødvendig forutsetning for at arbeiderbevegelsen og velferdsstaten ble en avgjørende kraft i vår del av verden.
AP171217 Når vi vet at rundt 30 barn, en stor, norsk skoleklasse, fødes med abstinenser eller andre symptomer på rusavhengighet hvert år, må prevensjon bli en forutsetning for å gå på LAR.
AP171217 Med prevensjon kan kvinner selv - når de har tilgang på det - velge om og når de skal få barn, en forutsetning for kvinners frihet og uavhengighet. 3rd-party-bio ¶
AP171217 Argumentet mot å ha langtidsvirkende prevensjon som forutsetning for å tilbys LAR, har vært at det kan oppfattes som tvang.
AP171217 Hvilket er en forutsetning for at ettpartistaten Kina skal lykkes med å realisere Xis « China Dream » - et Midtens rike som er tilbake som verdens midtpunkt. 3rd-party-bio ¶
AP171215 - Under forutsetning for at de dømmes etter tiltalen, så er påstanden innenfor hva som er en rimelig reaksjon, sier Evanger.
AA171215 For omstillingskommunene Lierne og Rissa/Leksvik er vurderingen at hjelp utenfra er en forutsetning for at lokalsamfunnet og de gjenværende bedriftene skal kunne utvikle seg videre og skape vekst og arbeidsplasser lokalt.
SA171214 I tillegg er det en forutsetning fra banken at Stavanger kommune inngår en årlig leieavtale til vanlig markedspris til bruk av banene i Jåttåvågen.
SA171214 - Med forutsetning om at emisjonen lykkes, og at kommunen er med og bidrar, så er den det, sier Christiansen.
SA171214 I tillegg er det en forutsetning fra banken at Stavanger kommune inngår en årlig leieavtale til vanlig markedspris til bruk av banene i Jåttåvågen.
SA171214 - Med forutsetning om at emisjonen lykkes, og at kommunen er med og bidrar, så er den det, sier Christiansen.
NL171214 Da vil en nordnorsk region være en forutsetning .
DB171214 Slik er en sterk rettsstat en forutsetning for et velfungerende demokrati.
BT171214 I tillegg er det en forutsetning fra banken at Stavanger kommune inngår en årlig leieavtale til vanlig markedspris til bruk av banene i Jåttåvågen.
BT171214 - Med forutsetning om at emisjonen lykkes, og at kommunen er med og bidrar, så er den det, sier Christiansen.
AP171214 I tillegg er det en forutsetning fra banken at Stavanger kommune inngår en årlig leieavtale til vanlig markedspris til bruk av banene i Jåttåvågen.
AP171214 - Med forutsetning om at emisjonen lykkes, og at kommunen er med og bidrar, så er den det, sier Christiansen.
AA171214 En forutsetning var at du måtte gi avkall på egen særegenhet til fordel for nasjonen, som skulle være sterk i Europa.
SA171213 Vi har understreket at en minstenorm ikke løser alle utfordringer i skolen, men den er en forutsetning for å nå målet om likeverdig opplæring til alle elever.
DB171213 I meget spesielle tilfelle kan, etter avtale, resultater i nasjonale mesterskap tas med i vurderingen under forutsetning av at resultatet er målbart og holder topp international standard.
DB171213 - Tilgang til informasjon om håndverkere er en forutsetning for å ta gode valg og ikke bli lurt, sier Skeidsvoll.
AP171213 Du må gjerne prøve deg, men da er evnen til å innse nederlag en absolutt forutsetning .
AP171213 | #Metoo : Du må gjerne prøve deg, men da er evnen til å innse nederlag en absolutt forutsetning Tage S.
AP171213 Helsedirektoratet kom i sommer med en uttalelse som inneholdt dette : « Privatpersoner kan fritt omtale alkohol, men det er en forutsetning at omtalen ikke fremstår å være på vegne av eller initiert av en bransjeaktør i alkoholmarkedet, eller at privatpersonen oppnår fordeler ved å omtale alkoholholdige produkter ».
AP171212 Den har ikke vært bra hele tiden, og nettopp dette er en viktig forutsetning for at den har blitt bra nå.
AP171212 Den har ikke vært bra hele tiden, og nettopp dette er en viktig forutsetning for at den har blitt bra nå.
SA171211 Dette vil jo være en forutsetning for en betydelig kapasitetsøkning og dermed grunnlag for å åpne opp banen for andre brukere, andre typer arrangement på en helt annen måte enn dagens situasjon », skrev Viking i sitt brev.
DB171211 Slik Dani Rodrik gjentatte ganger har poengtert, er nasjonalstaten ikke et problem, men en nødvendig forutsetning for langsiktig og stabil handel og åpenhet.
AP171211 Dette vil jo være en forutsetning for en betydelig kapasitetsøkning og dermed grunnlag for å åpne opp banen for andre brukere, andre typer arrangement på en helt annen måte enn dagens situasjon », skrev Viking i sitt brev.
AA171211 Dette vil jo være en forutsetning for en betydelig kapasitetsøkning og dermed grunnlag for å åpne opp banen for andre brukere, andre typer arrangement på en helt annen måte enn dagens situasjon », skrev Viking i sitt brev.
DN171210 Venstre-leder Trine Skei Grande fikk fra sitt landsstyre krav om at verning av Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørefeltene og Iskanten mot oljeaktivitet er en forutsetning for å gå inn i regjering.
DB171210 Når vi nå har bestemt oss for å gå i regjeringsforhandlinger, er det med klar forutsetning om at vi vil ha en ny regjering som ikke bare fører en rausere politikk, men også har en rausere og inkluderende retorikk, skriver Raja.
VG171208 Helårsbevilgningen fra 2019 blir da åtte millioner kroner - med en forutsetning om at fylkeskommunene bevilger den andre halvparten for hvert mobbeombud.
SA171207 Det er også en forutsetning for avtalen at Start ikke henter spillere fra andre klubber før etter endt G14-sesong.
FV171207 Det er også en forutsetning for avtalen at Start ikke henter spillere fra andre klubber før etter endt G14-sesong.
DN171207 I årsregnskapet bekrefter styret at forutsetning for fortsatt drift er til stede.
AP171207 Det er også en forutsetning for avtalen at Start ikke henter spillere fra andre klubber før etter endt G14-sesong.
DB171206 Tariffavtale er en forutsetning for AFP, og AFP innebærer at bedriftene betaler 2,5 prosent av lønna inn i ordningen.
DA171206 En viktig forutsetning for NHO og arbeidsgiversiden med den nye AFP-ordningen var at den ikke skulle bli dyrere for bedriftene.
BT171205 En tvil om hvorvidt det er mulig å bo både tett og godt samtidig, og jeg leser en forutsetning om at de fleste nok vil foretrekke å bo i mindre tette bomiljøer, om de kunne velge.
VG171204 På samme måte ville nok Martin Johnsrud Sundby, som tidligere har sagt at han synes synd på Legkov, fått rokket ved forestillingen om at en positiv dopingprøve er en forutsetning for å berettige utestengelse.
NL171204 Rent og produktivt hav er en helt fundamental forutsetning for videre vekst innen marine- og maritime aktiviteter.
DB171204 Et sterkt nasjonalt forsvar er en forutsetning for å kunne drive selvstendig utenriks- og sikkerhetspolitikk.
DB171204 En forutsetning for å kunne tenke selv, og ikke la Donald Trump tenke for oss.
AA171204 Fosfor er en forutsetning for liv på Jorda.
AP171203 Hun påpeker at det er en forutsetning at den fysiske aktiviteten skal implementeres i de eksisterende fagene og mener derfor politikerne griper direkte inn i den enkelte lærers metodefrihet.
SA171129 Jo, fordi vi kan få en bedre forståelse av hvordan kreft spres i kroppen og bedre forståelse er en forutsetning for bedre diagnostikk og behandling.
DB171129 Å få slutt på splittelsen mellom de rivaliserende palestinske partene Hamas og Fatah er en nødvendig forutsetning for fred.
DN171128 Tidligere i år åpnet Kina direkte forbindelser med Panama - en forutsetning for det var at forbindelsene med Taiwan ble brutt.
DA171127 Det må være en ny utfordring med alle filmene Øvredal lager, det er en viktig forutsetning .
AP171127 De ser for seg en slags forståelse om at Venstre skal opptre som konstruktivt støtteparti under forutsetning av at partiet får viktig gjennomslag på noen viktige områder som eventuelt kan listes opp i en « mini-avtale ». 4.
SA171125 En forutsetning for å utføre HLR er å overkomme frykten for konfrontasjon med død.
NL171124 Vedtaket er forutsetning for forhandlinger med staten om en byvekstavtale som vil utløse store statlige bidrag for å løse de trafikale utfordringer vi har.
BT171124 En forutsetning for at et lag skal kunne fungere, er at det har felles spilleregler som medlemmene i gruppen aksepterer og forplikter seg til å følge.
NL171122 Mitt svar var at dette er jo Bodø kommunes egen visjon og det er nasjonen Norges forutsetning for å bevilge milliardene til den nye flyplassen.
NL171122 Her har begge disse - under forutsetning av korrekt framstilling i Nordlys - brutt med nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.
BT171122 En forutsetning på kryss og tvers av samtlige partier var likevel at politikk skulle forbli politikk - og ikke bli domstolsmat.
AP171122 Vital 50-åring ¶ 50 år er et gammelt sekund, men dette er en høyst vital 50-åring : Utviklingen av ulike atomklokker og det internasjonale samarbeidet rundt standardisert nøyaktig tid og frekvens er en fundamental forutsetning for en rekke teknologier moderne samfunn er helt avhengige av.
AP171122 At privatlivet nettopp er privat, er en grunnleggende forutsetning for selvrespekt, gjensidig tillit og dype vennskap, for intime relasjoner - ja, for å kunne eksistere som voksne ansvarlige individer.
SA171121 Da vi kjøpte skipet, var det under forutsetning at det skulle ha fast plass i Vågen, mener han.
AP171121 - Men det er forutsetning at det overføres tilstrekkelig med oppgaver til de nye fylkene.
VG171120 - Vi har tenkt at det ikke er nødvendig eller en forutsetning at man må være til stede i Norge.
VG171120 De gjorde en god innsats, men har ikke forutsetning for å mene om han var i live da de fant han.
DB171120 Vedtaket om omgjøring ble fattet under forutsetning av at Stortinget vedtar det, og man venter også på behandlingen i Stortinget.
DA171120 Men det er en forutsetning for vedtaket at Stortinget stiller seg bak det, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) i forbindelse med kunngjøringen. bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no ¶
DA171120 For det var alltid en forutsetning at rapporten skulle offentliggjøres, opplyser flere til Dagsavisen.
DA171120 Det var en forutsetning at rapporten skulle offentliggjøres, sier Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen.
DB171119 En forutsetning for regnestykket er at oljeprisen ligger på rundt 50 dollar fatet.
DN171118 Erfaring med bruk av skredsøker, søkestang og spade er en forutsetning for å kjøre på disse stedene.
AA171118 Fredag varslet han Frps støtte til en gjennomgang av reglene - under forutsetning av at eventuelle endringer først gjelder fra neste periode.
VG171117 Nærmest en forutsetning .
NL171117 opprettelse av salgslag med adgang til å fastsette minstepris til fisker, og definering av særlige krav om å være aktiv fisker som forutsetning for å kunne eie og drifte fiskefartøy.
DN171117 Som forutsetning i notatet brukes en rente på hele syv prosent, noe som gjør det « svært lønnsomt å komme i produksjon raskest mulig ».
BT171117 august neste år, under forutsetning av godkjenning fra myndighetene.
AP171117 Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse, og er en forutsetning for å bli viet.
VG171115 Forståelse er ikke aksept, men en forutsetning for å gi god hjelp.
VG171115 - Det bygger på en tysk modell, hvor det ikke nevnes at en viktig forutsetning er at man kan ha midlertidig ansatte i to år.
NL171115 En forutsetning for å klare dette vil være tilstedeværelse av ulike teknologiske løsninger som kan redusere belastningen for helsepersonellet.
DN171115 Det er en forutsetning for å få lån i bank til bolig, og det gir forutsigbarhet for nå man skal på jobb og når man kan ha ferie.
SA171113 På andre lav- og nullutslippsområder har vi den velkjente biogassproduksjonen på Nord-Jæren med Lyses gassdistribusjonsnett som forutsetning .
DB171113 Utvalget understreket at kvalitet er en forutsetning for samfunnsmessig og politisk relevans. 6.
AP171112 Disse prosjektene er en forutsetning for at Regjeringen skal oppfylle Norges del av Paris-avtalen.
DB171111 I den het det at den amerikanske presidenten « understreket at alliansen mellom USA og Sør-Korea, bygget på frihet, demokrati, menneskerettigheter og rettferdighet, forblir en viktig forutsetning for sikkerhet, stabilitet og framgang i « the Indo-Pacific ».
VG171109 Statistikkproduksjonen er SSBs primæroppgave og en positiv vekselvirkning mellom denne og forskning, analyser og utredning er en forutsetning for at forskningsvirksomheten i et statistikkbyrå kan forsvares over tid.
NL171108 For å ha et vennlig og balansert forhold til et naboland, er det nesten en forutsetning at man vet mer om dem enn at de har en leder vi misliker.
DN171108 De viser til at dagens bevæpningsmodell til dels er basert på forutsetning om at tilstrekkelig informasjon om en konkret trusselsituasjon er tilgjengelig i forkant av et eventuelt antiterroroppdrag.
DB171108 « Modellen er til dels basert på en forutsetning om at tilstrekkelig informasjon om en konkret trusselsituasjon vil være tilgjengelig i planleggingen av de enkelte politioppdrag, eller at rammene for oppgaveløsningen enkelt kan tilpasses under et oppdrag fordi trusselsituasjoner utvikler seg og eskalerer over tid ».
DB171108 FORUTSETNINGEN : Karin Andersen ( SV ), leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, mener at aktivitetsrett for flyktninger og asylsøkere må være en forutsetning for aktivitetsplikt.
DA171108 De viser til at dagens bevæpningsmodell til dels er basert på forutsetning om at tilstrekkelig informasjon om en konkret trusselsituasjon er tilgjengelig i forkant av et eventuelt antiterroroppdrag.
DA171108 De viser til at dagens bevæpningsmodell til dels er basert på forutsetning om at tilstrekkelig informasjon om en konkret trusselsituasjon er tilgjengelig i forkant av et eventuelt antiterroroppdrag.
AA171108 De viser til at dagens bevæpningsmodell til dels er basert på forutsetning om at tilstrekkelig informasjon om en konkret trusselsituasjon er tilgjengelig i forkant av et eventuelt antiterroroppdrag.
SA171107 En forutsetning er at eksisterende boligbebyggelse og byrom ikke skyggelegges i urimelig grad.
DB171107 Samtidig var Lenins revolusjon en forutsetning for Russlands styrke under 2.verdenskrig, og som USAs rival under Den kalde krigen, da Russland gjennom sitt surrogat Sovjetunionen var på sitt sterkeste noen sinne. 2. verdenskrig er i Russland kjent som Den store fedrelandskrigen, og historien om den er kjernen i den patriotismen, som ved s
DB171107 Det var da Haukås fastslo ovennevnte forutsetning mellom grøtskålene, at sidekvinnen Eunike Hoksrød slo hånda i bordet.
DA171107 - Taxfree utgjør en viktig del av Avinors inntektsgrunnlag og bidrar til å opprettholde nettverket av lufthavner over hele landet, som igjen er en forutsetning for bosetting og næringsliv i distriktene.
AA171107 Tilskuddet er etter min mening en forutsetning for videreføring av selve fastlegesystemet da dette er bundet til den enkelte pasient.
AA171107 En forutsetning er at eksisterende boligbebyggelse og byrom ikke skyggelegges i urimelig grad.
VG171106 Hvordan vi som samfunn ser på gutter og det maskuline i vår kultur er en vesentlig forutsetning for det sosiale samspillet, og er med på å definere hvilke type forventninger man har til gutter.
SA171106 Det siste er selvsagt under forutsetning av at tjenesten tilfredsstiller krav til sikkerhet.
DB171106 Det er når Haukås, som meldte seg på tv-programmet for å formidle sin egensnekrede filosofi, fastslår ovennevnte forutsetning mellom grøtskålene, at sidekvinnen slår hånda i bordet.
DA171104 Forfatteren trenger ikke skrive med en forutsetning om at absolutt alle skal høre til blant leserne.
BT171104 Høyre- og Frp-regjeringen vil innføre en forutsetning om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning, meldte vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) fredag.
AP171104 - Bærekraftig produksjon er en forutsetning .
VG171103 Dette bør være en forutsetning for å søke om støtte fra det norske fellesskapet.
NL171103 I praktisk talt alle de store prosjektene i Nordland og Troms er bompenger lagt inn som en forutsetning .
NL171102 Forsvarssjefen ga i sitt FMR ( fagmilitære råd ) anbefaling om å avvikle den maritime patruljekapasiteten MPA på Andøya og opprette en mindre og ubevæpnet dronebasert overvåkningskapasitet ( MSA ) på Evenes, under forutsetning av at Orion flyene skulle avvikles og erstattes av droner.
VG171101 Det er forståelig at Røde Kors bruker tidligere prosjekter for å vekke givergleden på ny, men det er selvsagt en forutsetning at informasjonen som gjengis er korrekt.
SA171101 Jeg har permisjon uten lønn fra skiforbundet, og det var en forutsetning både for meg og Discovery.
SA171101 Det var også en forutsetning fra Discovery for å ansette ham som ekspert, sier Lars Hojem Kvam, som er kommunikasjonsrådgiver for Eurosport og Discovery.
NL171101 Sammen med landskogtakseringa har en vært en forutsetning for at en rasert skog i 1917 har blitt til en skog med tredoblet stående m3-masse og en fordoblet årlig tilvekst.
NL171101 Nå brukes angrep på sistnevnte som en forutsetning for å få til de to første.
FV171101 Jeg har permisjon uten lønn fra skiforbundet, og det var en forutsetning både for meg og Discovery.
FV171101 Det var også en forutsetning fra Discovery for å ansette ham som ekspert, sier Lars Hojem Kvam, som er kommunikasjonsrådgiver for Eurosport og Discovery.
DA171101 Arkitektkonkurranse er også en forutsetning .
AP171101 Jeg har permisjon uten lønn fra skiforbundet, og det var en forutsetning både for meg og Discovery.
AP171101 Det var også en forutsetning fra Discovery for å ansette ham som ekspert, sier Lars Hojem Kvam, som er kommunikasjonsrådgiver for Eurosport og Discovery.
AA171101 Jeg har permisjon uten lønn fra skiforbundet, og det var en forutsetning både for meg og Discovery.
AA171101 Det var også en forutsetning fra Discovery for å ansette ham som ekspert, sier Lars Hojem Kvam, som er kommunikasjonsrådgiver for Eurosport og Discovery.
VG171031 En viktig forutsetning i myndighetenes avslag på en rekke slike returer er at Kabul er en trygg nok provins å sende ungdommene til.
DB171031 - Det er en ekstremt viktig forutsetning for å lykkes, at forskningen er 100 prosent uavhengig.
BT171031 God, dialogbasert og tydelig ledelse er en forutsetning for omstilling i en stor og kompleks virksomhet.
DB171030 Det er en forutsetning for å komme på offensiven, sier Kolberg.
DB171030 - Det er en forutsetning for å komme på offensiven.
DB171030 Kulturministeren beskriver kunstnerorganisasjonene som « fagforeningene og interesseorganisasjonene », som fordrer medlemskap som forutsetning for komitearbeid og som ikke tåler å miste innflytelse.
SA171029 Det er en forutsetning for å komme tilbake, mener Burchnall.
BT171029 Men advokattjenester er en integrert del av de aller fleste samfunnsområder av den enkle grunn at det å tolke og rettlede innen et mangfoldig lovverk er en oppgave de aller fleste organisasjoner gir til advokater som en spesialistoppgave få har forutsetning for å fylle.
AP171029 Det er en forutsetning for å komme tilbake, mener Burchnall.
AP171028 Vi samarbeider gjerne med Norsk Tipping eller Rikstoto dersom det er en forutsetning at en slik modell integreres i dagens ordning.
DB171027 Langt viktigere er det at enkelt innsyn er en forutsetning for at folk skal kunne ha tillit til skattesystemet.
DB171025 Økt lærertetthet vil gi skoleleder flere muligheter og større fleksibilitet i organiseringen av undervisningen, noe som ifølge rapporten er en nødvendig forutsetning for å lykkes i å redusere behovet for spesialundervisning.
NL171024 Det må være en soleklar forutsetning at alle relevante politiske miljøer - i Nordland, Troms og Finnmark - stiller på like vilkår når det gjelder innspill i en så viktig sak.
NL171024 Ved å myke opp regelverket slik at fornøyelseskjøring blir tillatt i godjente løper, har demokratiet sagt at det skal skje under forutsetning at viktig friluftsliv og naturverdier skal tas hensyn til.
NL171024 På denne måten er mange gitt adgang til å kjøre med snøskuter i utmark, under forutsetning av at reglene følges.
BT171024 Hallikparagrafen er i beste fall tvilsom i relasjon til skadefølgeprinsippet, den er i strid med lovgivers forutsetning om at moralske synspunkter ikke skal få utslag i strafferettslige regler, og den praktiseres på en måte som er til skade for dem den angivelig er satt til å beskytte.
SA171023 I tillegg var en av betingelsene som lå som forutsetning når tomten ble kjøpt, at det skulle sikres areal til en Rema 1000-butikk på minst 2000-2500 m2.
DB171023 - Men det er en forutsetning at et slikt salg ikke må være til fordel for listeførte personer og enheter eller militæret, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg overfor Dagbladet.
BT171022 KOSTBART : Hvor mange flere kostbare og farlige hendelser - som de siste årenes flommer - trenger vi før klimatilpasning tas på alvor som en forutsetning for klimaomstilling, spør innsenderne.
BT171022 Hvor mange flere kostbare og farlige hendelser - som de siste årenes flommer - trenger vi før klimatilpasning tas på alvor som en forutsetning for klimaomstilling ?
DB171021 - Jeg hadde sagt ja til å bli fotografert til forsida av Luis høstutgave, under den forutsetning at det var INGEN NAKENHET.
VG171020 Fra folk som har forutsetning for å vite det, sier forfatter Per Egik Hegge til VG.
VG171020 Fangst og lagring en avgjørende forutsetning for å nå norske klimamål. og man svikter også Norges løfter til omverdenen om Paris-avtalen om å bidra til karbonfangst og lagring, sier Lier Hansen. 100 kan forsvinne ¶
SA171020 Platini, som er utestengt i fire år, fikk lov til å gå på EM-kamper i hjemlandet Frankrike i fjor sommer under forutsetning av at han ikke hadde offisielle funksjoner.
SA171020 Men i år har det sett mer lovende ut enn på en stund, sier Mathisen, som mener Manchester-klubbene har best forutsetning til å nå langt i årets turnering.
FV171020 Men i år har det sett mer lovende ut enn på en stund, sier Mathisen, som mener Manchester-klubbene har best forutsetning til å nå langt i årets turnering.
DB171020 Fra folk som har forutsetning for å vite det, sier forfatter Per Egil Hegge til VG.
BT171020 Fra folk som har forutsetning for å vite det, sier forfatter Per Egil Hegge.
BT171020 Men i år har det sett mer lovende ut enn på en stund, sier Mathisen, som mener Manchester-klubbene har best forutsetning til å nå langt i årets turnering.
AP171020 Avgiftsfritakene har vært en forutsetning for elbilenes inntreden i markedet, for at nettet av ladestasjoner er bygget ut, og for at teknologien har kunnet utvikle seg.
AP171020 Platini, som er utestengt i fire år, fikk lov til å gå på EM-kamper i hjemlandet Frankrike i fjor sommer under forutsetning av at han ikke hadde offisielle funksjoner.
AP171020 Men i år har det sett mer lovende ut enn på en stund, sier Mathisen, som mener Manchester-klubbene har best forutsetning til å nå langt i årets turnering.
DN171018 President Xi Jinping lover velstand, harmoni i et vakkert, sosialistisk og moderne land - med et snev av demokrati - under forutsetning av at det skjer med kommunistpartiets ledelse.
DB171018 Sp-politikeren viser til at Høyre i valgkampen garanterte for at bemanningen i politiet skulle øke med 1500 nye stillinger innen 2021, under forutsetning av at ikke Senterpartiet kom i regjering.
DB171018 Det henger nok sammen med at det er en forutsetning for å orke høy arbeidsbelastning å ha det bra, sier forskeren til Finansavisen.
DB171018 For at TV 2 skal motta de 135 millionene som følger med avtalen om kommersiell allmennkringkasting, mener Urfjell det må være en forutsetning at kanalen har en stor satsning på alle de fem områdene.
VG171017 Men en forutsetning har normalt vært at den ansatte varsles i forkant.
DA171017 En annen forutsetning er at dette tiltaket representerer et reelt miljøskifte - og ikke er tilknyttet den ordinære skolen.
DB171015 - De har gjort lovnader under forutsetning om at rentene vil være normale, altså 4,5 prosent i de fleste land.
VG171014 I enkeltpasientsakene er det i tillegg en forutsetning at de skal skille seg fra gruppen for øvrig - noe som i sakens natur medfører variasjon.
DB171014 En forutsetning vil være at det er tilstrekkelig med oljevernberedskap på plass.
AA171014 Hun trekker fram at denne bemanningsøkningen er en viktig forutsetning for Nærpolitireformen.
AP171013 Ordningene er kjempet gjennom av KrF og Venstre - og har ifølge Bekkevold vært en forutsetning for at KrF har gått med på forslag om økt makspris.
AP171012 Snill forutsetning
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Trygghet på at man er bra nok er en forutsetning .
AA171012 - Norge må bistå fattige land i å utvikle systemer til å hente inn og fordele skattepenger som kan bidra til utvikling og økt vekst, noe som er en forutsetning for på sikt å kunne avvikle bistand, sier Helland. ( ©NTB ) ¶
DB171011 Mix lar seg intervjue under forutsetning at Dagbladet ikke kapper vekk noe i svarene hans.
DA171011 Håkestad sier han ikke har noen forutsetning for å mene tiggerne utgjør noe større problem enn andre.
AP171011 Med det første premisset som gitt forutsetning , var det for dommerne utelukket å anse pengene i bankboksen som tilbakeholdte salgsinntekter kontrollert av Forum Gallery.
VG171010 Etter en klage fra Redaktørforeningen får pressen nå være til stede under forutsetning av at de ikke avslører tiltaltes identitet eller krenker privatlivets fred i gjengivelsen av det som kommer fram i retten.
AA171010 Det må være en klar forutsetning for nye lovregler at det ikke legges hindringer i veien for slik kontakt direkte mellom borger og folkevalgt.
VG171009 Utvalget sa samtidig klart at et digitalt grenseforsvar utgjør et inngrep i personvernet, og at det derfor er en forutsetning at det etableres et strengt kontrollregime bestående av både teknologiske og menneskelige kontrollmekanismer.
DA171009 En annen viktig forutsetning var at rabatten ved bruk av kort/brikke skulle ligge på mellom 30 og 50 prosent.
DA171006 Han skriver at vilkåret « ikke kan utledes av Flyktningkonvensjonen, av sammenhengen i konvensjonsteksten eller av folkerettslig sedvanerett », og at en forutsetning for å si at en stat er bundet av folkerettslig sedvanerett er at det har vært en fast etablert praksis over tid.
DA171006 Han skriver at vilkåret « ikke kan utledes av Flyktningkonvensjonen, av sammenhengen i konvensjonsteksten eller av folkerettslig sedvanerett », og at en forutsetning for å si at en stat er bundet av folkerettslig sedvanerett er at det har vært en fast etablert praksis over tid.
AA171006 En annen forutsetning for fremskyndelse er at Nye Veier faktisk får overta ansvaret for byggingen av E6 på strekningen mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad ( rett sør for Melhus sentrum ).
AA171006 Norge er avhengig av den amerikanske atomparaplyen, det ligger til grunn for vår forsvarspolitikk og er en forutsetning for Norges sikkerhet, sier han.
DN171005 Dette har vært en forutsetning for at det japanske teknologiselskapet Softbank stiller opp med frisk kapital.
SA171003 Og det mener Eggen er en forutsetning hvis man skal opp og frem som fotballspiller.
AP171003 - Vi gikk inn i arbeidet med reguleringsplanen med forutsetning om at det var mulig å delta i arkitektkonkurransen.
AP171003 Og det mener Eggen er en forutsetning hvis man skal opp og frem som fotballspiller.
AP171002 En forutsetning for å enes om mulige tiltak er at man er enige om hva som er problemet.
AA171002 Hun har gitt elevene anledning til å delta på demonstrasjonen som foregår midt i skoledagen, men under forutsetning av at foreldrene synes det er greit.
NL171001 Det spørs om de ikke også er en forutsetning for Hurtigruten, og hvordan den kan skille seg ut fra rendyrkede cruise skip.
NL171001 De 34 anløpsstedene er fortsatt en forutsetning i anbudet.
NL170928 En stabil og sikker veg mellom Norge og Russland er en forutsetning for gode forbindelser mellom de to landene, og for videre vekst og utvikling i hele Nordområdet.
AA170928 Avtalen er en viktig forutsetning for handel og investeringer mellom Norge og Kina.
VG170927 Hun minner om at det er en forutsetning i Oslopakke 3-avtalen at også de kollektivreisende skal ta sin del av regningen for ny T-banetunnel i Oslo, ny Fornebubane og de andre store tiltakene i pakken.
DN170927 « Det er imidlertid en forutsetning for å styrke velferden, gir nødvendige ressurser for å forberede helsetjenester, utdannelse og sikkerhet », skriver WEF.
DB170927 En viktig forutsetning for å kunne kutte nok i CO2-utslippene til at temperaturen på jorda ikke overstiger klimamålene, er kunnskap om hvor mye planeten tåler.
AP170927 Paradoksalt nok er en normalisering av forholdet til Washington trolig øverst på ønskelisten til Kim Jong-un, men da under forutsetning av at han sitter trygt resten av livet.
DB170926 - Så små barn har ikke forutsetning for å vite hva man snakker om hvis man tar det opp i forkant.
AP170926 - Når tilbudet blir fremsatt under forutsetning av enighet, så er det ingen avtale nå.
AA170926 Så lenge sykepleierne fortsatt skal tilberede og injisere legemidler på sykehuset, er ulike former for vedlikehold av kompetansen en forutsetning for god pasientsikkerhet.
VG170923 Det er nemlig en forutsetning for at én av de to stjernene skal ha nubbesjans til å realisere gulldrømmen, at lagkompisene legger det til rette for dem.
DB170923 ) Det er også en klar forutsetning at pengene ikke er øremerket en elev, men skal komme hele elevgruppen til gode, og at ingen presses til å gi eller bidra ».
VG170921 En forutsetning er også forståelse for religionens betydning.
SA170921 LO krevde nulltoleranse for sosial dumping som forutsetning for å si ja til EØS og hadde en pakke med 15 krav som skulle løse alt.
NL170921 En framtidig optimal Metrobussløsning i Tromsø vil for alle praktiske formål kunne regnes som en bybane på hjul og være en forutsetning for persontransport i Tromsø, der Stakkevollveien er en av de absolutt viktigste strekningene.
DB170921 Dette er en kritisk forutsetning for å sikre høy kvalitet og forsvarlig drift til akseptable kostnader for innbyggerne.
AP170921 Her tok man ikke bort den gamle malingen først, og det er en forutsetning for all videre oppussing.
DN170920 ¶ De fleste papiraviser driver nå butikken under forutsetning av at fremtiden er digital, noe som med god margin virker som det mest plausible scenarioet.
DN170919 ¶ De fleste papiraviser driver nå butikken under forutsetning av at fremtiden er digital, noe som med god margin virker som det mest plausible scenarioet.
AA170919 Bygningsrådet ber rådmannen å starte behandling av detaljplanlegging av utbyggingsfelt merket B1 og B2 på forslag til plankart for områdeplan for Overvik, med forutsetning om at utbygging av disse ikke innvirker negativt på fremkommelighet for metrobuss og kollektivtrafikken eller på annen måte innvirker negativt på å ivareta nullvekstmålet.
DB170918 Det handler til enhver tid at rytteren med best forutsetning til å vinne skal plasseres i de avgjørende situasjonene.
DB170918 Staten er ingen egotvangstrøye, men en forutsetning for å bidra globalt.
NL170916 Men det er en grunnleggende forutsetning for at vi skal få det til.
DB170915 - Retten besluttet fire uker med brev- og besøkskontroll under en forutsetning at siktede blir overført til en psykiatrisk helseinstitusjon førstkommende mandag, sier politiadvokat Hilde Strand til Dagbladet.
DB170915 Han forsvarer sine første Facebook-innlegg med å skrive at kritikk er demokratiets mor og en forutsetning for fremgang og forbedring.
AP170915 Den siktede østeuropeeren samtykket til politiets fengslingsbegjæring, under forutsetning av at han ble overført til en helseinstitusjon, ifølge politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt.
AA170915 Den siktede østeuropeeren samtykket til politiets fengslingsbegjæring, under forutsetning av at han ble overført til en helseinstitusjon, ifølge politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt.
AA170915 En sentral forutsetning er fornyelse og utvidelse av laboratoriene ved NTNU/SINTEF.
AP170914 Derfor ble det en forutsetning for lisenstildeling at minst 50 prosent av forskningen knyttet til feltutviklingen måtte utføres i Norge.
VG170913 - Det har hele tiden vært en forutsetning at industriens deponibehov skal sikres.
DB170913 ° En forutsetning for adgang til SAS-loungene er at man har et gyldig dagsaktuelt boardingkort med avreise fra Oslo lufthavn.
DB170913 DOKUMENTENE FLORERER I de fleste redaksjoner og felles for mange av dem er at ordet konfidensielt går igjen som en forutsetning for absolutt diskresjon og null innsyn fra omverdenen.
AP170913 Vedkommende venter at KrF og V kommer til å kreve dette som en forutsetning for et konstruktivt samarbeid, uansett samarbeidsform.
AA170913 Forhandlingsleder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund, Jens Lippestad, sier at de setter seg til forhandlingsbordet under en forutsetning : ¶
NL170912 Jeg har ingen forutsetning for å mene noe som helst om hva Tøllefsen gjør, men « Kystens tankesmie » ( for øvrig et svært visjonært navn ) ser jeg for meg bør ha større vyer enn å gå til personangrep på kystbåtredere ?
DN170912 En stabil drift er en forutsetning for at disse forhandlingene skal lykkes.
DB170912 En stabil drift er en forutsetning for at disse forhandlingene skal lykkes.
AA170912 En stabil drift er en forutsetning for at disse forhandlingene skal lykkes.
DB170911 - En forutsetning for et velfungerende demokrati er at folket føler at de er representert blant dem som bestemmer, sier Bjurstrøm. 60 + fraværende i regjeringen ¶
DB170911 - Hver stemme ved dette valget teller, og det er en helt grunnleggende forutsetning at alle får stemme på det partiet de ønsker.
DA170911 Fagforeningene er altså en viktig forutsetning for å holde ulikhetene nede.
DA170911 Fagforeningene er altså en viktig forutsetning for å holde ulikhetene nede.
DB170910 Forresten, hvis du har gått rundt i den villfarelse at retorikk egentlig dreier seg om læren om talekunst og følgelig er noe som er en forutsetning for en rasjonell og sivilisert debatt snarere enn noe som forgifter den, så tar du dessverre smertelig feil.
DB170909 Faste rammer for finanspolitikken er antakelig en nødvendig forutsetning for å bli enige om gode fellesskapsløsninger i møte med disse utfordringene.
AA170909 Jeg og Høyre mener at privat eierskap er en forutsetning for et fritt samfunn og for vår felles velferd.
VG170908 - Vi har fem krav vi har vært klare på hele veien, og som har vært en forutsetning for å skrive under en avtale om regjeringssamarbeid, sier Lysbakken.
NL170908 Betegnelsen 'ideologisk' kan avklare grunnsyn i ulike velferdsmodeller, for eksempel en modell hvor statlig innblanding anses som en hindring for løsning av problemer som løses bedre i markedet, versus en modell der kollektive løsninger og omfordeling oppfattes som en forutsetning for håndtering av de samme problemene.
DB170908 I det norske samfunnet er høyere utdannelse en stadig viktigere forutsetning for å klare seg bra.
DB170908 En forutsetning for å få til innføringen av pakkeforløp er at psykisk helsevern må omorganiseres fra generalistmodell til mer spesifikke modeller for behandling av ulike lidelser.
DA170908 Jeg har møtt folk som tror på det, men også mange som sier « vet ikke, det har jeg ingen forutsetning for å vite ».
SA170907 - Under forutsetning av at Smirnov er sitert riktig, kan det se ut som om det er prøvd å skape ett eller annet som jeg ikke helt vet hva er, sier Rune Andersen.
DB170907 IKT og teknologi er en forutsetning for suksess, IKT er en integrert del av alt vi gjør.
BT170907 - Under forutsetning av at Smirnov er sitert riktig, kan det se ut som om det er prøvd å skape ett eller annet som jeg ikke helt vet hva er, sier Rune Andersen.
AP170907 - Under forutsetning av at Smirnov er sitert riktig, kan det se ut som om det er prøvd å skape ett eller annet som jeg ikke helt vet hva er, sier Rune Andersen.
AA170907 - Under forutsetning av at Smirnov er sitert riktig, kan det se ut som om det er prøvd å skape ett eller annet som jeg ikke helt vet hva er, sier Rune Andersen.
NL170906 En viktig forutsetning for å få svar, er at man oppgir navn.
DB170905 Det er ikke viktig at MDG sine representater noen ganger er nødt til å fly eller ta taxi, det er ikke viktig at Rødt sin førstekandidat har vært nødt til bruke en kommersiell barnehage og det er ikke under noen forutsetning viktig at AP sin leder har brukt en leverandør som har hatt underleverandører som ikke har betalt skatt.
SA170904 Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far.
SA170904 Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent. 15.
FV170904 Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far.
FV170904 Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent. 15.
AP170904 Når det gjelder egg- og sæddonasjon så må det etter Fremskrittspartiets mening være en lovmessig forutsetning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far.
AP170904 Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent. 15.
DB170903 Vi ønsker oss er en kulturminister som ser at kunsten er en forutsetning for et demokratisk samfunn og en kritisk offentlighet, og som lar denne verdien være førende for ambisjoner og prioriteringer.
DB170903 Vi ønsker oss er en kulturminister som ser at kunsten er en forutsetning for et demokratisk samfunn og en kritisk offentlighet, og som lar denne verdien være førende for ambisjoner og prioriteringer, skriver artikkelforfatter.
DB170902 - Felles for alle aktører bør være en grunnleggende forutsetning om at penger bevilget til offentlig hjelp og omsorg skal komme brukerne til gode, og driften bør være langsiktig, sier Sandøy.
SA170901 Seier over Aserbajdsjan fredag er naturligvis en forutsetning , et forsvarlig tap mot Tyskland tre dager etter kan forsterke inntrykket av fremgang.
NL170901 Landets territorielle sikkerhet er en forutsetning for å utvikle alle de gode formål politikerne i dag snakker om.
VG170831 Å ha en dialog og å holde folk varme gjennom mesterskapet, burde være en forutsetning .
DN170831 - Det er en forutsetning at takstene skal ned, sier han.
DB170831 - Det er en forutsetning at takstene skal ned, sier han.
DB170831 - Sunne, gode og appetittvekkende måltider er en forutsetning for å bøte på utfordringen med underernæring blant eldre.
DA170831 Dette er under forutsetning av at man bestiller omtrent to uker i forveien, og velger nattog med kupè omtrent halvparten av gangene.
DA170831 - En forutsetning for et godt liv som pensjonist er at økonomien er trygg og forutsigbar.
DN170830 - Vi har flere ganger tilbudt folk fast jobb under forutsetning at de fullfører nødvendig utdannelse i løpet av en viss tid fremover.
DB170830 Tid til undring er en forutsetning for indre motivasjon og drivkraften til kontinuerlig utforsking av det spesialfelt hver enkelt finner i sitt potensial, og som på den måten blir en livslang lidenskap.
DA170830 La oss si 90.000 kroner for å jobbe tre-fire kvelder i uka : Staten betaler 30.000 under forutsetning av at kommunen bidrar med det samme.
VG170829 Som en teknisk forutsetning er det lagt til grunn at søkerne bor i asylmottak/omsorgssenter i ett år, og deretter bosettes eller returnerer/forlater mottak.
DB170829 Deler av fiskeindustrien har fått lov å drive fiske under forutsetning av at de forplikter seg til å levere fisken til kystsamfunnene.
NL170828 For å ha et valg er første forutsetning at vi har noe å velge mellom.
NL170828 Dette nærarbeidet, hvor dialog og kontakt med familien er en viktig forutsetning for å kunne inkludere og etter hvert også integrere disse familiene inn i vår foreldredrevne barne- og ungdomsidrett i Norge, er oversett som suksessfaktor.
AA170828 I fremtiden vil færre kjøpe påstanden om at økonomisk vekst basert på økt utvinning av olje og gass er en forutsetning for å opprettholde et godt velferdssamfunn.
DB170827 - Vi har stemt sammen med Høyre på Stortinget gjennom hele fireårsperioden, fordi vi var forpliktet til det, noe som selvsagt er en forutsetning for et regjeringssamarbeid.
DB170827 I september 2005 ble siktelsen frafalt, under den forutsetning at Slater holdt seg unna bråk i seks måneder, skrev New York Times den gang.
DA170827 Storskjermene var en forutsetning for det spesielle sorgfellesskapet som oppsto i London, med samspillet mellom det som skjedde inne i kirken og det som skjedde ute.
DA170826 Fotografiene presenterer utsnitt av virkeligheten, men de fremstår med en klar forutsetning om kunstnerens manipulasjon.
VG170825 - NATOs tilstedeværelse er en forutsetning for Latvias sikkerhet, i en situasjon hvor Russland ikke endrer sin politikk og kraftig demonstrerer sitt militær nærvær og potensial ved Det baltiske hav, skriver presseansvarlig Aiva Kokorisa på vegne av ved det latviske forsvarsdepartementet, i en uttalelse til VG.
VG170824 Kristiansens søster forteller til Fagbladet og FriFagbevegelse at de pårørende satte det som en forutsetning at de kroniske sårene skulle bli godt stelt på bo- og servicesenteret.
DA170824 Før han flytter inn setter Åge og de pårørende som forutsetning at de kroniske sårene skal bli godt stelt.
DB170823 ULLEVAAL ( Dagbladet ) : Alexander Søderlund er overraskende nok ikke i landslagstroppen selv om han i norsk målestokk har vært det nærmeste vi kommer en defensiv forutsetning i en god 4-4-2 formasjon.
DA170823 Promillen ble målt til 2,22 og straffen ble 45 dagers fengsel som ble gjort betinget under forutsetning av at han gjennomfører et promilleprogram.
VG170822 Men her sporer den norske debatten så fort av, ettersom det altså ikke er noen forutsetning for å bli dopingdømt at inntaket var bevisst.
NL170822 Jo, det har vært egenskaper hos menneskene, som har vært en forutsetning for å overleve som art, og etablert lenge før kristendommen ble en religion.
VG170821 Det er en forutsetning for å lykkes.
AA170819 Da er det en forutsetning at alle folkegrupper blir inkludert i fellesskapet og at ingen minoritetsgrupper blir ansett som fiender.
AA170818 Åpenhet er en forutsetning for å ansvarliggjøre politikerne.
AA170818 Selvsagt skal kvalitet fortsatt være en forutsetning .
NL170817 Evnen til empati, kjærlighet til sine nærmeste og godhet for andre mennesker er en egenskap hos menneskearten som har vært en forutsetning for å overleve som art og er etablert hos oss lenge får kristendommen ble religion.
DB170817 Likevel, og tross et konserntap på over 320 millioner kroner av en omsetning på 49 millioner, skriver styret ifølge avisen i sin beretning av « årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift ».
DB170817 For vanlige folk er det en forutsetning at du har et noenlunde anstendig menneskesyn for å bli akseptert i samfunnet.
NL170816 Å fjerne formueskatten på arbeidende kapital er ikke en trussel mot, men en forutsetning for, den norske velferdsmodellen.
DN170816 Det er en viktig forutsetning for bransjen, påpeker Lem i Live Nation.
DB170815 - For at Dagbladet skal fortsette å være i front av utviklingen i mediebransjen er http en forutsetning , sier Wiksén.
VG170814 Under forutsetning om at Adegbenro-overgangen går i orden, svarer Jonsson følgende på hva de to signeringene har å si for Europa-eventyret denne høsten : ¶
AP170814 Anslått inntektstap, avrundet ( og valgt forutsetning ) : ¶ selskapsskatten skal ned til 23 prosent som en del av skatteforliket : 2,5 mrd. kr ¶
VG170812 Det er i så fall en forutsetning at Venstre kommer over sperregrensen - og at Høyre, Venstre, KrF og Frp beholder flertallet i Stortinget.
VG170812 Å tallfeste lærertettheten er nemlig SVs forutsetning for å gå inn i samarbeid med AP, noe Lysbakken uttalte til VG i forrige uke.
VG170812 JA TIL LÆRERNORM : Audun Lysbakken ( SV ) har en klar forutsetning for å gå inn i samarbeid med Ap : Tallfest lærertettheten.
DB170811 Det er en forutsetning , du kan ikke konkurrere for mye eller trene for mye, sier Mads Kaggestad og fortsetter : ¶
DB170811 Det var en forutsetning for å oppfylle sunnmøringens drøm om å bli en av verdens beste tikjempere.
DB170811 - Men det å ha en blodbank er en forutsetning for å drive god leukemibehandling, forklarer hun.
DB170811 - Blodbank er en forutsetning
AA170811 De har ikke tillatelse til å snakke om den hemmelige dialogen og uttaler seg derfor under forutsetning av at de får være anonyme.
AP170810 Er ikke tilgjengelighet en forutsetning ?
DB170809 Ifølge Bent Høie er likestilling en forutsetning for all framgang i samfunnet.
DB170809 - Det er etter min oppfatning den viktigste faktoren for økonomisk framgang, og det er en forutsetning for et åpent og liberalt samfunn.
DB170809 Utmattete turister, uten utstyr og forutsetning for å gå den ti timer lange turen, måtte reddes ut av frivillige, lokale redningsgrupper.
AP170809 - Jeg har ingen forutsetning for å si hvordan hun tenker, men regner med at dette kom ganske overraskende på Vigdis Hjorth.
DA170807 - Fordi vi vil sikre velferdsstatens opprettholdelse, som er en forutsetning for lykkelige liv og utvikling.
DA170806 Studiekompetanse er blant annet en forutsetning for å kunne jobbe i Sporveien, Foroddens foreløpige drømmejobb.
DA170806 Studiekompetanse er blant annet en forutsetning for å kunne jobbe i Sporveien, Foroddens foreløpige drømmejobb.
AP170806 - Vi vet at folk har ulik forutsetning for å vurdere det man finner av studier på internett, og det er ofte de med mest ressurser, som har leger i familien, som har mulighet til å finne frem til studiene.
VG170805 Audun Lysbakken ( SV ) har en klar forutsetning for å gå inn i samarbeid med Ap : Tallfest lærertettheten.
VG170805 - Det er en forutsetning for at SV skal skrive under avtale om regjeringssamarbeid i høst.
DB170804 Under forutsetning av at TRS-avtalen betaler utbytte, mens forward-avtalen ikke gjør det, fikk Midelfart utbetalt 6,2 millioner, mens Trøim fikk utbetalt knappe 4 millioner.
DA170804 - Jeg hadde møtt opp, men jeg ville satt det som forutsetning at vi også kunne diskutert hvordan kanalen opererer, sier han.
AA170804 - Ap legger EØS-avtalen til grunn for vårt forhold til Europa, og det er en klar forutsetning for at vi påtar oss regjeringsansvar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.
AA170804 Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.
SA170803 Uansett burde alle som steller med norsk fotball være enige om at god teknikk er en forutsetning for suksess, enten man spiller på den ene eller andre måten.
AP170803 Uansett burde alle som steller med norsk fotball være enige om at god teknikk er en forutsetning for suksess, enten man spiller på den ene eller andre måten.
DN170802 Som en forutsetning for revisorjobben krevde BDO at tok vesentlige nedskrivninger av anleggsporteføljen.
VG170801 - I første omgang mener jeg vi skal nærme oss dette basert på tillit og en forutsetning om at vi deler målene.
AA170801 Noe som er en forutsetning for at legen vil kunne utføre arbeidet sitt på en god måte.
SA170731 Det er en forutsetning .
AP170731 Det er en forutsetning .
VG170730 Den gjennomsnittlige dyreeier har ikke kunnskap eller forutsetning for å se eller forstå alt dette.
DN170728 For å forstå farene og risikoen i den kinesiske økonomien er det en forutsetning å vite forskjellen på tigrer, fluer, krokodiller, svaner, neshorn - og høns.
DA170727 Den lange kulverten var en forutsetning for flertallet da bystyret i 2012 vedtok E 39 forbi Tasta.
DN170726 Komiteen skriver at prosessen kan starte snart, men under forutsetning av at økonomien utvikler seg omtrent som forventet.
DB170726 Partiet har kampen mot « velferdsprofitører » som sin mest profilerte sak, og har stilt krav om ingen nye private kommersielle barnehager eller sykehjem i Oslo som forutsetning for samarbeid med byrådet.
DN170725 I prinsippet bør det være en forutsetning at behandlingen har dokumentert effekt, sier Toppe, nestleder i Stortingets helsekomité for Senterpartiet til Bergens Tidende.
AP170725 I det ligger også en grunnleggende respekt for at alle partene må få sitt og med konkurransekraft som forutsetning for utbytte, god lønn og sikre arbeidsplasser.
AA170725 I prinsippet bør det være en forutsetning at behandlingen har dokumentert effekt, sier Toppe, nestleder i Stortingets helsekomité for Senterpartiet til Bergens Tidende.
DB170724 Like muligheter er en forutsetning for mindre forskjeller.
AP170724 Det skaper mer utrygghet for jobb og mindre forutsetning for omstilling, slår Støre fast.
AA170724 Et viktig forutsetning for å få maks 45 minutter responstid i hele landet, er at det fins nok politifolk på jobb.
VG170723 Det er en forutsetning for politisk stabilitet, og løsning av de andre utfordringene kontinentet har.
DA170722 Tremålsseier mot Danmark søndag er en forutsetning dersom Norge skal nå kvartfinalene.
DA170722 Sverige møter Italia i siste runde og trenger faktisk ett poeng for å være helt sikker på avansement, men bare et tysk tap for Russland er en forutsetning for et scenario hvor svenskene ryker ut.
NL170721 En forutsetning er at minoritetskulturen anerkjenner majoritetskulturen, og at majoriteten respekterer minoriteten.
DB170721 Dette er en forutsetning for å drive toppidrett i dag, sier Sandnes.
DB170721 Det er en viktig forutsetning for å skape stolte øyeblikk både på herre- og damesiden, sier Sandnes.
DA170720 En forutsetning er at det skjer som dykket utslipp under sommermånedene.
AP170719 - Det var en klar forutsetning at alle ansatte, og ikke bare ledelsen, skulle forsikres.
DN170718 Ifølge Reklamasjonsnemnden er en forutsetning for å få behandlet saken i nemnda at klageren har vært i kontakt med meglerforetaket og forsøkt å få til en løsning.
DN170718 En viktig forutsetning for å lykkes med flere av disse prosjektene har vært det gode forholdet mellom det kommersielle og det redaksjonelle i VG, sier Haneborg.
DB170718 Hvis man ønsker å komme med knusende kritikk av enkeltsaker, burde det egentlig være en forutsetning at man først leser selve dommen, og ikke bare baserer seg på medienes gjengivelse.
AA170718 Ifølge Reklamasjonsnemnden er en forutsetning for å få behandlet saken i nemnda at klageren har vært i kontakt med meglerforetaket og forsøkt å få til en løsning.
NL170717 Dette verdigrunnlaget er i samsvar med helseprofesjonens tradisjonelle etikk, og en forutsetning for faglig kvalitet.
VG170714 En forutsetning for at VG har kunnet spille denne rollen er tillit.
VG170714 Tenketanken Chatham House påpeker at verden har 14 svært viktige transportmessige flaskehalser som er en forutsetning for global matsikkerhet.
VG170714 Muligheten for å importere matvarer en sentral forutsetning for norsk matsikkerhet, skriver DSB i rapporten.
DB170714 Dette problemet har myndighetene forsøkt å løse ved å legge et visst fysisk aktivitetsnivå inn både som forutsetning for sine kostholdsråd og ved at ett av de tolv kostholdsrådene underlig nok handler om at vi bør være mer fysisk aktive.
DB170714 Det er derfor en umulig oppgave å lage detaljerte kostholdsråd som passer for hele befolkningen, selv om vi legger inn en forutsetning om at de bare skal gjelde for den friske delen av befolkningen.
DB170714 Den lave tilliten til det politiske systemet var en forutsetning for at Trump kunne vinne.
VG170713 Spesielt viktig er evnen til å ta imot allierte ettersom det er en viktig forutsetning for et troverdig forsvar av Norge.
VG170713 Da man hadde denne relokaliseringsordningen, var en forutsetning at de som skulle inngå i ordningen var personer som hadde en innvilgelsesprosent på 75 prosent i EU.
DB170712 Og når vi skal gjøre sentrum mer og mer fritt for biler, er det en selvfølgelig forutsetning at det skal være tilgang til å levere varer, akkurat som det allerede er i Karl Johan og andre gågater.
AA170712 - En forutsetning for å kunne arrangere Norway Cup er basert på de tjenestene vi får fra politiet.
SA170711 - En forutsetning for å kunne arrangere Norway Cup er basert på de tjenestene vi får fra politiet.
DB170711 En forutsetning for innsyn og åpenhet er at henvendelser og utsendelser journalføres.
BT170711 - Politiets tjenester er en forutsetning .
AP170711 - Politiets tjenester er en forutsetning .
AP170711 - Politiets tjenester er en forutsetning .
AP170711 - En forutsetning for å kunne arrangere Norway Cup er basert på de tjenestene vi får fra politiet.
AA170710 Gabbay støtter opprettelsen av en palestinsk stat, men under forutsetning av at den blir demilitarisert og at palestinerne ikke får ha sitt eget forsvar.
VG170707 Men det er en forutsetning at man får til en tverrpolitisk forståelse av hva problemene består i, og hva som kan gjøres.
DB170707 De europeiske G20-landene, samt Norge og Nederland som er invitert med i år, var enige at frihandel er en forutsetning for utvikling.
AA170707 Konstruktiv uenighet er en forutsetning for en stabil utenrikspolitikk, ikke en trussel mot den.
DB170706 Men endringer i folketrygden bør skje innenfor folketrygdens bærende prinsipp - at sysselsetting både er en forutsetning for, og et resultat av, folketrygdens eksistens.
AA170706 Det er en forutsetning at sykehuset forsatt skal bruke hotellet til sine pasienter, og det skal også legges inn en klausul om rett til gjenkjøp av eiendommen.
DB170705 For Venstre var det en klar forutsetning for regionreformen at de nye fylkeskommunene skulle sikres tilstrekkelig sterk økonomi for å håndtere nye oppgaver.
DB170705 Fordi norske studenter har dårlig økonomi og lave inntekter, samtidig som det i mange år vært flere tusen i kø for å få studentbolig, er bygging av studentboliger en viktig forutsetning for å gi studenter muligheten til høyere utdannelse.
AA170704 Det vil i tilfelle kun bety at bygningene blir solgt, mens det er en forutsetning at driften fortsetter som før.
AA170703 - Jeg vil gjenopprette det franske folks friheter ved å oppheve unntakstilstanden til høsten, for disse frihetene er en forutsetning for et sterkt demokrati, sa han mandag. ( ©NTB ) ¶
VG170701 Det er også et svært godt resultat, tatt i betraktning Kristoffs forutsetning som temporytter.
VG170701 - I Carr har Raiders funnet det man kaller en franchise quarterback, som er nærmest en forutsetning for et hvert lag som har realistiske ambisjoner om Super Bowl-suksess.
AP170701 En tilfredsstillende bolig er en sentral forutsetning for at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig, skaffe eller beholde arbeid, og delta i samfunnet.
AP170701 Under diskusjoner om demokratisk reform i den muslimske verden møtes vi ofte av kritikk for ikke å ha vektlagt et « skille mellom moské og stat » som en forutsetning for demokratisk reform.
VG170630 - Aktor har konspirative teorier ved at man ser hendelsen baklengs - med forutsetning om at de tiltalte hadde kunnskap om det forferdelige som ble gjort.
VG170630 Det bør fortsatt være en diagnose, mener hun, ettersom det er en forutsetning for å få tilgang til behandling i det norske helsevesenet.
DB170630 Enig eller uenig i framgangsmåten : En forutsetning for slik praksis er at det gjøres innenfor lovens rammer.
SA170629 Det var en forutsetning for å bygge videre, sier Kvalevåg til Aftenposten.
AP170629 Det blir helt feil dersom flyselskapet planlegger sine ruter med den forutsetning at piloter og andre « selger » feriedagene sine.
AP170629 Det var en forutsetning for å bygge videre, sier Kvalevåg til Aftenposten.
VG170628 Samtidig ble det kjent at Storbritannia vil gi Norge det samme tilbudet som EU, med forutsetning om at briter i Norge får tilsvarende rettigheter i bytte.
VG170628 Det er en viktig forutsetning for at staten skal bruke penger på IRN, sier Helleland til VG.
SA170628 Det var en klar forutsetning at ikke vi skulle betale, forklarer Thommessen.
NL170628 I en klassisk disiplinutdanning er det ikke alltid en forutsetning med lærersamarbeid mellom fagene.
NL170628 Da er det en forutsetning å ha tilgjengelig den læringsarenaen som kreves - der og da.
DB170628 Ankepunktene jeg hører rundt Sarpsborgs beste spiller er det mange ser som en forutsetning for å lykkes internasjonalt, evnen til å flytte beina uten ball og dekke rom.
DB170628 Videre heter det at en viktig forutsetning for at å ivareta disse funksjonene og oppgavene på en god og effektiv måte er at organisasjonen har tillit hos de som den er satt til å representere, samt politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet generelt.
BT170628 Det var en klar forutsetning at ikke vi skulle betale, forklarer Thommessen.
AP170628 Skal du ha en sak inn for nemnda, er det en forutsetning at du har forsøkt å få til en løsning med flyselskapet først.
AP170628 Skal du ha en sak inn for nemnda er det en forutsetning at du har forsøkt å få til en løsning med flyselskapet først.
AP170628 Det var en klar forutsetning at ikke vi skulle betale, forklarer Thommessen.
AA170628 Det var en klar forutsetning at ikke vi skulle betale, forklarer Thommessen.
AA170627 Formannskapet understreker at det er en forutsetning at stedet blir opparbeidet slik at det hedrer Olav Gjærevoll på en verdig måte.
AA170627 Formannskapet understreker at det er en forutsetning at stedet blir opparbeidet slik at det hedrer Olav Gjærevoll på en verdig måte.
VG170626 En effektiv bekjempelse av dagens terrorisme er derfor en forutsetning for å verne om de liberale demokratiske verdiene samfunnet vårt er bygget på.
DA170626 Bjørn André Gulstad, forsvarer for en 19-åring, sier til RA at hans klient hele tiden har hevdet at han ikke hadde forutsetning for å vite at fornærmedes alder var lavere enn den hun oppga.
AP170626 I undersøkelsen blir folk bedt om å vurdere påstanden « Et lønnsomt næringsliv er en forutsetning for velferd ».
VG170624 Det er en forutsetning for å lykkes.
DB170624 Ble jeg spurt, som om vedkommende mente det var en forutsetning for å mene noe i saken.
NL170623 Å avvikle FM har vært en forutsetning for å kunne gjennomføre denne oppgraderingen av den digitale infrastrukturen og sikre radiomottakere inn i alle hjem og i biler.
BT170623 Det er også en forutsetning at innholdet tilbys på én lineær TV-kanal, og at allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett.
AP170623 En forutsetning når du ikke kan danse !
AA170623 Det er også en forutsetning at innholdet tilbys på én lineær TV-kanal, og at allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett.
DA170622 Da jeg skulle overta i konserthuset, var det en forutsetning at jeg skulle trekke meg ut av driften av Norwegian Wood.
BT170622 Økt kunnskap om hvordan ulike diagnostiske utslag kan gjenspeile volds- og overgrepserfaringer er selvsagt en forutsetning .
AA170622 - Den virkelige endringen jeg har gjort i dette spørsmålet, er at jeg ikke har sagt at det å avsette Bashar al-Assad er en forutsetning for alt, sier Macron.
VG170621 Politiet rekonstruksjon i dagslys på vinteren utgjør en vedvarende uriktig forutsetning for avhørene og forklaringene i denne saken.
NL170621 God dialog med de ansatte i kommunen må være en forutsetning for å ta kvalifiserte beslutninger.
NL170621 Ved å legge inn en forutsetning om økonomi inn i mandatet så skuler man det egentlige problemet med landmakten.
DB170621 Dette har systematisk blitt trenert av det ukrainske establishmentet, men er en forutsetning for tilbaketrekking av de tunge våpnene til de pro-russiske separatistene.
AA170621 Hussaini legger til at det har vært en forutsetning fra AUFs side at naboene skulle involveres i prosessen.
AA170621 Hussaini legger til at det har vært en forutsetning fra AUFs side at naboene skulle involveres i prosessen.
VG170620 En forutsetning for bedre samordning er at kriminalomsorgen prioriterer forutsigbarhet rundt tidspunkt for løslatelse og overføringer mellom fengsler høyere enn i dag.
DB170620 Men gode språkkunnskaper er en forutsetning .
DB170620 Men det er nok en forutsetning at ansatte kan kommunisere med kundene, forklarer Nicolaisen.
NL170619 Dette var en utslagsgivende forutsetning for enighet om fusjonen !
NL170619 En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene, er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for fremtiden.
NL170619 En forutsetning for å oppnå ønsket vekst og verdiskapning er bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser.
DB170618 Professor ved Boston College, Peter Gray, forteller at barnet instinktivt vil leke fordi det er naturens måte å sikre seg at barnet får øvd på det som er viktig i samfunnet Det er merkelig at noe som var en så viktig forutsetning for hele reform 97 med et pennestrøk ble borte, fordi noen som ikke har utdannelse på området tror at leken er uvesentlig for læring.
SA170616 De to selskapene varslet i mars at de ville slå seg sammen i håp om å kunne konkurrere med de største matvarekjedene, under forutsetning av at det ble godkjent av Konkurransetilsynet.
DN170616 Kohl så på et så bredt og tettest mulig forpliktende samarbeid mellom de europeiske landene som en forutsetning for fred og velstand i vår verdensdel, påpeker Brende.
DA170616 Det var nemlig en forutsetning for at de kunne bygge det nye industriområdet ved siden av Moss Pukkverk.
AA170616 Kohl så på et så bredt og tettest mulig forpliktende samarbeid mellom de europeiske landene som en forutsetning for fred og velstand i vår verdensdel, påpeker Brende.
DB170614 ( Dagbladet ) : Å signere utøverkontrakten er en forutsetning for å få lov til å delta på landslagssamlinger med resten av de norske alpinessene.
DA170614 Straffen ble betinget fengsel i 36 dager under forutsetning av at 50-åringen gjennomfører et promilleprogram.
AA170614 Byggingen skal etter planen starte allerede i 2018, men fylkestinget setter som forutsetning at prosjektet legges frem for fylkesutvalget for godkjenning før det lyses ut på anbud.
VG170613 Han blir fort en lederfigur til høsten, da under forutsetning av at han spiller fotball på klubblaget sitt.
VG170613 En forutsetning for denne traktaten mellom nordirske nasjonalister og unionister, er at den britiske regjeringen skal forholde seg nøytral til overenskomsten og dens premisser.
DB170613 Fagdirektøren påpeker at det er en forutsetning for å tilby MST/FFT at barnevernstjenesten har gjort en undersøkelse av foreldrenes omsorgsevner før MST/FFT anbefales som tiltak.
AA170613 Det har ligget som en forutsetning i Statsbyggs mandat at en eventuell utvikling av et minnested her, er involvering og dialog med naboer og andre lokale interesser.
VG170612 Det tror jeg er en forutsetning for at et mindre bra lag skal slå et bedre lag, sier Lagerbäck.
NL170612 Nå brukes angrep på sistnevnte som en forutsetning for å få til de to første.
DA170611 Det siste ble oppmeldt med en forutsetning stilt fra klubben om at alle spillerne skulle få tilbudet og noenlunde lik spilletid/antall kamper også på dette laget, sier Eide.
VG170610 Ifølge AP har flere sentrale medlemmer av statsministerens parti satt som forutsetning at Hill og Timothy forsvinner for å støtte May videre.
VG170610 Å ha styrke selv er en forutsetning for å kunne vise solidaritet med andre.
DA170610 - De stilte som forutsetning at gammel gjeld var gjort opp.
AA170610 Flytende vann regnes som en grunnleggende forutsetning for alt liv.
BT170609 Det er en forutsetning at byombudet, det uavhengige kontrollorganet som påser at det ikke gjøres feil eller urett i forvaltningen, skal delta i utvelgelsen av saker.
AA170609 Skal man få til et slikt historisk løft er samarbeid en forutsetning .
AA170609 Skal man få til et slikt historisk løft er samarbeid en forutsetning .
NL170608 Statssekretær Tore Hattrem har tidligere sagt dette : « Det er åpnet for å selge enkelte typer militært materiell, under klar forutsetning av at det ikke kan brukes til intern undertrykking.
DB170608 Samtlige har vært krystallklare på at dersom de fikk tilsendt en kronikk som skildret et slikt konstruert scenario, så ville de se det som en absolutt forutsetning for publisering at dette premisset ble tydelig kommunisert til alle lesere, slik at man er klar over at dette er fiksjon og ikke en presis skildring av virkeligheten.
DB170608 Og hvis man likevel, av dramaturgiske grunner, ønsker å utforme teksten slik at den skildrer én fiktiv enkeltsak, så må det være en åpenbar forutsetning at man informerer leserne om dette grepet.
DA170608 Men i det lå det en forutsetning om at Moss kommune skal leie svømmeanlegget til trening og undervisning mot en årlig sum på omkring 30 millioner kroner.
DA170608 Embetsverket i departementet har nemlig en helt annen forutsetning for å ha oversikt over alle konsekvenser ved justeringer i oppgjøret, enn partiene på Stortinget.
DA170608 Klubben gikk med på at det kunne gjøres under forutsetning av at alle barna skulle få tilbud om å være med og at det skulle være noenlunde lik spilletid for barna.
DN170607 - Med unntak av USA er det sterk enighet i OECD om at globalisering og frihandel er en viktig forutsetning for videre vekst og reduksjon av fattigdom, sier Jensen.
AA170607 Han påpeker at deres nye anførsler går spesielt på at de mener beslutningsgrunnlaget inneholdt en feilaktig forutsetning om at fellessykehuset ville bli vesentlig dyrere enn det de økonomiske rammene ga rom for.
AA170607 - Alle er enige om at en forutsetning for at biodrivstoff skal være et alternativ til vanlig drivstoff er at det skal være så bærekraftig som mulig.
DB170606 Det var et mirakel, og Rafa var en viktig forutsetning for at det hendte.
AA170606 En forutsetning er at tilsynet med områder som har stor betydning for samfunnssikkerhet, ikke svekkes. ( ©NTB ) ¶
VG170603 Opplysningene om møtet mellom Abedi og Battar-brigaden i Libya har New York Times fått fra en pensjonert europiesk etterretningsoffiser som kun har uttalt seg under den forutsetning at han blir anonymisert.
NL170602 Det er en forutsetning for en vellykket omstilling at alle ansatte som er med i prosessen, jobber for samme mål.
DA170602 * Bygging av ny jernbanetunnel under Oslo er en forutsetning for å få full effekt av InterCity-utbyggingen på Østlandet.
AA170602 God kunnskap om natur er en forutsetning for å ta vare på arter og naturtyper.
NL170601 Forslaget kommer nemlig bare to år etter at den tradisjonsrike høgskolen ble fusjonert inn i UiT, under klar forutsetning av at et teknologisk fakultet skulle ledes fra Narvik.
DA170601 - Det er en forutsetning at deres kamp er rettet mot ISIL, og ikke regimet eller dets støttespillere.
AA170601 Det er en forutsetning at kontoret ligger sentrumsnært.
DA170531 Det igjen innebærer dødsdommen for ambisjonen om 50 prosent CO2-kutt for Oslo fram mot 2020, etter som et anlegg for karbonfangst på Klemetsrud har vært en forutsetning for denne målsettingen.
NL170530 Det må være en forutsetning at vi får vite noe om dette før valget.
AA170530 Heisen starter ved Oppdal kirke, og politikerne godkjente utbyggingen i 2006 under forutsetning at det ikke blir noe snøkanonanlegg der, ifølge opp.no.
DB170529 Anslagsvis tas det opp cirka 250 tonn fisk av fisketuristene som besøker kommunens registrerte turistfiskenæringer i løpet av året, med forutsetning om at de holder seg innenfor kvota på 15 kilo filet.
DA170529 Tyrkia vil gjerne delta i en offensiv for å drive IS ut av Raqqa - men en forutsetning er at de kurdiske opprørerne ikke får delta i operasjonen.
NL170528 Bruk av kombinerte stillinger der både UiT og Tromsø kommune bidrar økonomisk er en forutsetning for modellen.
BT170528 En forutsetning for at straffen skal virke preventivt, er at straffen utformes slik at gjerningspersonen blir rehabilitert og forberedt på å føres tilbake til samfunnet.
AA170527 Mannen ble dømt til 40 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år med forutsetning om at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.
VG170524 For mens de andre toppklubbene i Premier League, som Manchester City og Arsenal, betaler spillerne sine bonuser for å komme til Champions League, så er det en forutsetning i United-spillernes kontrakter at de alltid skal spille i den prestisjefulle turneringen.
VG170524 » Kompetanse i realfagene er en forutsetning for at Norge skal lykkes i å utvikle ny teknologi og kunnskapsbaserte næringer.
VG170524 - Den gangen var kravet en forutsetning fra Kystverket og Hovedredningssentralen for at vi skulle kunne samlokaliseres, samarbeide og jobbe tett operativt grunnet deres befatning av gradert materiale.
VG170524 « En viktig forutsetning for valg av hovedseter har vært at det er dagens politihus som utgjør alternativene », skrev POD til Justisdepartementet før valget skulle tas.
NL170523 En grunnleggende forutsetning for enhver etnisk gruppe er nemlig et samfunnsmessig felleskap forankret i kultur, næringsliv og areal.
BT170523 Ved å be partene gjenoppta forhandlingene under den klare forutsetning at bøndene skal ha den samme kronemessige inntektsutviklingen som andre grupper, kunne vi ha unngått en langdryg prosess, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.
DB170522 Men i så fall må en viktig forutsetning være på plass : ¶
DB170522 Det er en forutsetning at kampen er rettet mot ISIL.
DB170522 Om ikke skriftlig, så har det vært en forutsetning hele veien, sier Cappelen, at av den hasj som ble innført av ham, skulle Eirik Jensen får 500 kroner per kilo.
BT170522 Gulsvik var medunderskriver av forskningsavtalene, og hans forskningsaktiviteter var GSKs klare forutsetning for at pengene ble overført til Innovest.
DB170520 Likevel mener Murphy at Trump bør velge en kandidat uten politisk bakgrunn, en forutsetning som ekskluderer Lieberman.
VG170519 Troskap mot de grunnleggende prinsippene i den islamske republikken og dens religion, er en forutsetning for å stille som kandidat.
DB170519 At han blir trodd, er en forutsetning for anklagene mot Jensen.
DB170519 At han blir trodd, er en forutsetning for anklagene mot Jensen.
AA170519 Tidsplanen er lagt under forutsetning av regjeringen førstkommende mandag legger fram jordbruksavtalen i ekstraordinært statsråd.
SA170518 Det er derfor en forutsetning for en vellykket sentrumsutvikling at nye prosjekter ivaretar og « spiller sammen med » disse historiske kvalitetene.
NL170518 Ved midnatt står sola i nord, og fri sikt mot storhavet i nord er en forutsetning for å se den de første dagene.
NL170518 Men dette er ei forutsetning som svikter.
NL170518 For at staten skal ha en forpliktelse til å gi samer større fiskekvoter enn andre, må det jo være ei forutsetning at det er staten som er eier av fisken og dermed har rett til å disponere over denne.
DN170518 Det er en dårlig forutsetning for å vinne nye posisjoner.
DB170518 Arbeid og talent er en forutsetning , men flaks er nødvendig.
AP170517 Et forskningsorientert helsevesen skaper gode og kostnadseffektive helsetjenester, og er en forutsetning for utvikling av presisjonsmedisin, et sentralt politisk og faglig satsingsområde i helsesektoren.
VG170516 Men et transparent finansielt system der transaksjoner kan overvåkes er en forutsetning for å finne bakmennene.
SA170516 Et godt flyrutetilbud er en forutsetning for ny vekst i Stavanger-regionen.
DN170516 Ifølge den amerikanske storbanken JP Morgan har europeiske aksjemarkeder én god forutsetning for å prestere fremover : den elendige utviklingen siden finanskrisen sammenlignet med amerikanske markeder.
DA170516 Det er en forutsetning at slike opplæringsplasser ikke skal fortrenge ordinære arbeidsplasser eller utlysninger.
NL170515 Spørres det hva som var deres mandat, forutsetning og samtidsbidrag ?
NL170515 Fra 1918 - 1925 utforsket den polare farvann, og Harald Ulrik Sverdrup kom hjem med et unikt materiale som bidro sterkt til å bygge opp det særdeles solide geofysiske miljøet i Bergen - som er en viktig forutsetning for at vi kan snakke om et « landslag » i dag.
DA170515 Det er også en forutsetning at kommunedelsutvalgene med utvidet oppgaver får tilgang til nødvendig sekretærfunksjon.
DA170515 Det er en forutsetning at utvalgene får økonomiske ressurser for å løse de nye oppgavene.
SA170512 Det var etter at hun hadde hørt på en rekke talere, som klart og tydelig sa at åpenhet er en forutsetning for det norsk samfunn står for.
DB170512 - Boikott skaper avstand, og regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten.
BT170512 Det var etter at hun hadde hørt på en rekke talere, som klart og tydelig sa at åpenhet er en forutsetning for det norsk samfunn står for.
AP170512 Det var etter at hun hadde hørt på en rekke talere, som klart og tydelig sa at åpenhet er en forutsetning for det norsk samfunn står for.
AP170512 Det var etter at hun hadde hørt på en rekke talere, som klart og tydelig sa at åpenhet er en forutsetning for det norsk samfunn står for.
VG170511 - Statens naturoppsyn har alltid som forutsetning at det de gjør er etisk, sikkerhetsmessig og dyrevernmessig forsvarlig.
SA170511 Flere av dem legger ikke skjul på at de frykter straffeforfølgelse om det blir kjent at de godtok å senke prisen, og har satt anonymitet som forutsetning for å uttale seg til avisen.
AA170511 - Fredelig sameksistens mellom Israel og Palestina er en nødvendig forutsetning for fred i regionen, sa Putin.
DN170510 En forutsetning for pensjonskassen var imidlertid en prisbeskyttelse, som i en tidsbegrenset periode sikret kassen en eventuell høyere kurs.
DN170510 Dette var en forutsetning for at jeg fikk lov til å tegne aksjer utover mine retter fra compliance-avdelingen vår, skrev Dragesund i en epost til DN.
SA170509 Trolig dreier det seg om et pengeløp på flere millioner i rene sponsormidler, med forutsetning på at det lokale næringslivet ble med på spleiselaget.
DB170509 Tillit er forutsetning for pengers verdi.
DB170509 Gatti sier at han fikk lydfilene fra « kilder på Malta » som lekket båndene til ham under forutsetning av anonymitet.
DB170509 Rasjonelt kan det være vanskelig å forstå at kutting i barnepenis skal være en forutsetning for åndelighet, frelse og forbindelse med det guddommelige, men religion er basert på tro og følelser, ikke rasjonalitet. 7.
AP170509 Gammelfeminister, understøttet av Manifest, hevder i anledning kvinnedagen at sekstimersdagen er en forutsetning for likestilling.
SA170508 Dale setter som forutsetning at saneringsperioden skal bli så kort som mulig og han presiserer at hensyn til dyrevelferd skal ivaretas.
DB170508 Blant disse har vært USAs forutsetning om at Nord-Korea gir opp sitt atomvåpenprogram.
DA170508 En forutsetning for å lykkes med denne oppgaven, er å styrke kommuneøkonomien som setter kommunene i stand til å planlegge og iverksette en politikk for styrking av eldreomsorgen.
BT170508 Dale setter som forutsetning at saneringsperioden skal bli så kort som mulig og han presiserer at hensyn til dyrevelferd skal ivaretas.
AP170508 Det er derfor bemerkelsesverdig at professor i innovasjon Magnus Gulbrandsen på Forskningsrådets årlige forskningskonferanse uttalte at « Nytte i forskning er en forutsetning for kvalitet, ikke omvendt ».
AP170508 Det er derfor bemerkelsesverdig at professor i innovasjon Magnus Gulbrandsen på Forskningsrådets årlige forskningskonferanse uttalte at « Nytte i forskning er en forutsetning for kvalitet, ikke omvendt ».
AA170508 Dale setter som forutsetning at saneringsperioden skal bli så kort som mulig og han presiserer at hensyn til dyrevelferd skal ivaretas.
VG170506 I formuleringene i programforslaget heter det at det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som en biologisk mor og en biologisk far.
SA170505 En grunnleggende forutsetning er at selskapenes kostnader finansieres over statsbudsjettet.
DA170504 Men i etterkant har Nasjonal Front justert valgprogrammet sitt, og overgangen til en nasjonal myntenhet er ikke lenger en forutsetning for partiet politikk.
AP170504 Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Oscar Dietrichson, sier at en bred og balansert etterforskning med god bevissikring er en forutsetning for riktig påtaleavgjørelse, og eventuelt riktig dom eller riktig frifinnelse.
AP170504 Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Oscar Dietrichson, sier at en bred og balansert etterforskning med god bevissikring er en forutsetning for riktig påtaleavgjørelse, og eventuelt riktig dom eller riktig frifinnelse.
AP170503 Dette er en forutsetning for å få konsesjon.
AA170503 Stopp i anleggsarbeidet vinterstid har aldri vært en forutsetning i konsesjonen.
SA170502 Nødvendig kompetanse er en forutsetning for å overføre ansvar og oppgaver fra stat til kommune.
SA170502 Nødvendig kompetanse er en forutsetning for å overføre ansvar og oppgaver fra stat til kommune.
DB170502 I tillegg er det en forutsetning at du går minst 10 000 skritt om dagen, og at du gjerne har lastet ned en app som følger dine bevegelser.
DB170502 Den globaliserte nasjonalstaten er en nødvendig forutsetning for nasjonal verdiskapning, og grenseflyt av mennesker er en konsekvens av dette.
DA170502 Det er en veldig flott forutsetning , sier Elise Storsveen.
AA170502 Innsikt i strukturelle forskjeller mellom morsmålet og fremmedspråket er en forutsetning for å kunne identifisere og korrigere seg selv og dermed unngå å stagnere i språklæringsprosessen.
DA170429 Tyrkia vil gjerne delta i en offensiv for å drive IS ut av Raqqa - men en forutsetning er at de kurdiske opprørerne ikke får delta i operasjonen.
AP170429 Ådnevik opplyser at megleren mente at det var « en forutsetning for handelen at alle ovennevnte eiendommer selger til min oppdragsgiver ».
AP170429 Ådnevik opplyser at megleren mente at det var « en forutsetning for handelen at alle ovennevnte eiendommer selger til min oppdragsgiver ».
AA170429 Tyrkia vil gjerne delta i en offensiv for å drive IS ut av Raqqa - men en forutsetning er at de kurdiske opprørerne ikke får delta i operasjonen.
VG170428 NFF registrerer at denne forutsetning i dag ikke er på plass.
SA170428 En forutsetning var at tilliten mellom de ulike partene ble gjenopprettet.
FV170428 En forutsetning var at tilliten mellom de ulike partene ble gjenopprettet.
DA170428 En forutsetning var at tilliten mellom de ulike partene ble gjenopprettet.
AP170428 En forutsetning var at tilliten mellom de ulike partene ble gjenopprettet.
VG170427 Det er en forutsetning at sanksjoner kombineres med reelt diplomati, slik at det skapes realistiske forventninger om at sanksjonene kan bli hevet, sier Lodgaard, som bruker Iran som et eksempel.
SA170427 - Dette prosjektet er en forutsetning for fortsatt toppsatsing i Stabæk.
FV170427 - Dette prosjektet er en forutsetning for fortsatt toppsatsing i Stabæk.
DN170427 Enkel tilgang til eksempelvis Google Maps, sosiale medier og Tripadvisor er ikke lenger noe som er greit å ha - det er en forutsetning for våre digitale borgere, sier Kristian Fredheim, kommunikasjonsrådgiver i Telia Norge, til DN.
DB170427 - Dette prosjektet er en forutsetning for fortsatt toppsatsing i Stabæk.
DA170427 " Hanan Mohamed Abdelrahman setter seg inn i og forstår hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning .
BT170427 - Dette prosjektet er en forutsetning for fortsatt toppsatsing i Stabæk.
AP170427 - Dette prosjektet er en forutsetning for fortsatt toppsatsing i Stabæk.
VG170426 Høy sysselsetting er en forutsetning for en bærekraftig velferdsutvikling og viktig for å til god integrering, skriver statsråden i en epost via Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling.
AP170426 For å lykkes med den digitale revolusjonen, blir det derfor en forutsetning å ta i bruk smarte sensorer som måler de viktigste kvalitetsegenskapene hver dag og hvert sekund.
VG170425 Til sammen 2,4 millioner, men kommunen har lagt inn en forutsetning om at Øyer Næringsråd bidrar med halvparten, forklarer Edvard Cock i Mosetertoppen Panorama AS, som driver utleie av hytter og annekser ved Hafjell.
AA170425 - Det er en forutsetning at teatersjefen bor eller bosetter seg i Trondheim.
SA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
DB170424 Men en absolutt forutsetning for dette er at de som foretar undersøkelsene, ikke antar.
AA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
AA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
AA170424 Moren skal ikke ha benyttet seg av tilbud i barne- og ungdomspsykiatrien for datteren, selv om dette ble satt som en forutsetning da jenta ble utskrevet fra sykehus.
DB170422 Så ille blir det neppe, men det er nesten en forutsetning for å luke bort alle kampavgjørende feil.
VG170421 - Det er, som presisert, ingen forutsetning for at disse lovtekstene endres, men NAV har et ansvar for å ivareta en helhet der det er flere ting som henger sammen, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Brandal Myklebust i Barne-og likestillingsdepartementet til VG.
BT170421 Ap har mange velgere å vinne tilbake før valget i september, og en forutsetning for å få det til er at velgerne begriper hva partiet står for.
BT170421 - Eksport og internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å opprettholde en nasjonal forsvarsindustri, sier forsvarsministeren.
AP170421 Kjønnskvotering er ikke en forutsetning for likestilling.
AP170421 | Minstenorm for lærertetthet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for likeverdig opplæring Steffen Handal ¶
AP170421 Vi har sagt at den er en nødvendig forutsetning for å gi alle skoler omtrent samme mulighet til å gi likeverdig opplæring.
AA170421 Det vil gi en trygg og effektiv håndtering av fly på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenet sin operative evne, sier Eriksen Søreide.
AA170421 Det vil gi en trygg og effektiv behandling av flyene på bakken, noe som er en forutsetning for å sikre kravene til kampflyvåpenets operative evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
DB170420 Å forstå dette er en forutsetning for å trigge en nytolkningsprosess som kan emansipere muslimsk tenkning fra en innsnevret og statisk struktur i utakt med de aktuelle vilkårene vil lever under.
DA170420 En nødvendig om enn ikke tilstrekkelig forutsetning for å nå dette målet, er at alle skoler har et minimum av lærerressurser som står i forhold til elevtallet, sier Grande, som får støtte fra fylkesleder i Vestfold, Truls Vasvik : ¶
DA170420 En nødvendig om enn ikke tilstrekkelig forutsetning for å nå dette målet, er at alle skoler har et minimum av lærerressurser som står i forhold til elevtallet, sier Grande, som får støtte fra fylkesleder i Vestfold, Truls Vasvik : ¶
AP170420 Alle intervjuene ble gjort « off the record » og under forutsetning av at informasjonen ikke ville bli publisert før valget var over.
AP170420 Jonas Gahr Støre reiser til Vestlandet stadig vekk, noe som er en forutsetning hvis den tunge børen han bærer skal bli lettere.
VG170419 Han sier sterke fagforeninger både en forutsetning for at partene er jevnbyrdige, og for at arbeidslivet er seriøst.
SA170419 Åpenhet skaper tillit, og tillit er en forutsetning for et godt og varig forhold.
DA170419 - Det har vært en klar forutsetning at dette er et fylkeskommunalt ansvar som må finansieres med ferjeavløsningsmidler og bompenger.
BT170419 Åpenhet skaper tillit, og tillit er en forutsetning for et godt og varig forhold.
AP170419 Åpenhet skaper tillit, og tillit er en forutsetning for et godt og varig forhold.
VG170418 - Det er en streng forutsetning for regnestykket ; det kan hende at vi ikke er der om åtte år.
VG170418 Påtalemyndigheten mener moren ikke benyttet seg av helsehjelp for datteren, selv om det ble satt som en forutsetning da jenta ble skrevet ut fra sykehus.
BT170418 Frivillighet er en forutsetning for å videreføre og utvikle velferdssamfunnet.
VG170417 Påtalemyndigheten mener moren ikke benyttet seg av helsehjelp for datteren, selv om det ble satt som en forutsetning da jenta ble skrevet ut fra sykehus.
DA170412 - Aktiv deltakelse i arbeidslivet er en viktig arena for integrering og trivsel for den enkelte, og det er dessuten en forutsetning for den langsiktige bærekraften for det norske velferdssystemet.
DB170411 I Vær varsom-plakaten beskrives kildevernet som absolutt, som et « grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn » og som « en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon ».
BT170410 Det store nasjonale prosjektet som er en forutsetning for å binde sammen Vestlandet til en sterk region.
DA170408 - Det som står i forslaget, er at hvis skaping av opphavsrettslig verk er en forutsetning for arbeidet, så skal det skje en automatisk overføring av denne retten til arbeidsgiver.
BT170407 Bybanen ligger også inne med forutsetning om kontinuerlig videre utbygging.
AP170407 Thomas Slensvik minner om at det nærmest var begynt å bli akseptert som en forutsetning at Assad kom til å bli sittende.
SA170406 En E16-opprustning er en forutsetning på strekningen Bergen-Voss ( E16 og Bergensbanen ) samt at Hordfast står klar til 2030.
DA170406 God timing er en forutsetning både innen humor og skrekk, så det er ingen bombe at en komedieveteran Peele fikser den biten overlegent.
BT170406 En E16-opprustning er en forutsetning på strekningen Bergen-Voss ( E16 og Bergensbanen ) samt at Hordfast står klar til 2030.
AP170406 En E16-opprustning er en forutsetning på strekningen Bergen-Voss ( E16 og Bergensbanen ) samt at Hordfast står klar til 2030.
SA170405 Det vil være en forutsetning etter min oppfatning at Norges Idrettsforbund går inn for dette, når Norge eventuelt skal søke for dette på nytt.
FV170405 Det vil være en forutsetning etter min oppfatning at Norges Idrettsforbund går inn for dette, når Norge eventuelt skal søke for dette på nytt.
DN170405 - Så er det en forutsetning at denne regjeringen blir sittende de kommende 12 årene, legger han til med et smil.
BT170405 Det vil være en forutsetning etter min oppfatning at Norges Idrettsforbund går inn for dette, når Norge eventuelt skal søke for dette på nytt.
AP170405 Det vil være en forutsetning etter min oppfatning at Norges Idrettsforbund går inn for dette, når Norge eventuelt skal søke for dette på nytt.
VG170404 - Det er meningsløst at elever som ikke har forutsetning for å tilegne seg kunnskap i andre fremmedspråk, også skal følge undervisning i faget, sier Solem.
DB170404 - Det var en forutsetning
AP170404 Og skal man kunne få innsyn i hva som skjer, er det en forutsetning at dokumenter arkiveres og journalføres.
DN170403 Men ikke minst krever det etater som har forutsetning for å avdekke at summen av det som foregår er forsøk på manipulasjon eller på å påvirke valgresultatet, sier Tajik.
DN170403 For vi har hittil med god grunn hatt som forutsetning at et parlamentsvalg hvor som helst - og et stortingsvalg i Norge - er bygd på en tillit til at systemene i seg selv og valgmekanismene i demokratiets grunnfjell fungerer.
DA170403 KOMMENTAR : Mediemangfold er en forutsetning for demokrati og ytringsfrihet, skriver Venstres Annamaria Gutierrez.
DA170403 En av dem er at demokrati krever offentlighet, og dermed er mediemangfold en forutsetning for demokrati og ytringsfrihet.
BT170403 « Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi er en forutsetning for god faglig kvalitet på diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus.
BT170403 For at samfunnet skal kunne ivareta kvinners behov, er det blant annet en forutsetning at de blir hørt og sett.
DB170401 Flynn har sagt at han er villig til å forklare seg for Senatet under forutsetning av at han blir gitt full immunitet, altså garanti for å slippe straff.
DB170401 Det må være en absolutt forutsetning at det ikke oppstår risiko for statsløshet.
DB170401 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
VG170331 I fjor skrev den lovende midtbanespilleren femårskontrakt med nordlendingene - ifølge pappa og daværende rådgiver Sten Normann med en klar forutsetning : Bodø/Glimt skulle ikke stå i veien om unggutten ønsket å ta nye steg.
VG170331 Medienes engstelige, intuitive og følelsesmessige overdekning av dagens terrorhendelser er en nødvendig forutsetning for at dagens terrorisme skal klare å berøre oss.
DB170331 Kollektivet er en forutsetning for all den synging, hopping og roping og annen bevegelse som kommer til uttrykk.
DB170331 Der er også liv og røre blant publikum ofte en forutsetning for en god opplevelse, og liv og røre skapes best om man kan bevege seg, skumpe i hverandre, danse og hoppe.
DN170330 Såkalt « feilbarlighet » ble beskrevet av Jan Fougner fra Wiersholm tidligere under konferansen som en forutsetning for at en bedrift skal få en åpenhetskultur.
DN170330 - Norge har en forutsetning for å være en industrinasjon i mye mer enn 100 år til, sier statsminister Erna Solberg.
DB170330 - Tilgang på kapital en er viktig forutsetning for utvikling av næringslivet.
DA170330 - I forarbeidet til stortingsmeldingen og tidligere høringsuttalelser, har vi sagt at vi ikke er negative til at enkeltvedtak i mobbesaker fjernes under forutsetning av at man sikrer dokumentasjon av hva skolen har gjort og skal gjøre, på en betryggende måte.
AA170330 Prestasjon i form av utdanning blir altså nærmest en forutsetning for å ikke falle utenfor fellesskapene i vår samtid.
SA170329 Vedkommende uttalte seg under forutsetning av ikke å bli navngitt.
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DA170329 En forutsetning for at man kan prestere er at man er skadefri.
SA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
FV170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
BT170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake penger til IRN, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 Mer miljøvennlig transport med effektive skip er en forutsetning for at verden skal ha en bærekraftig økonomisk vekst til fordel for en økende verdensbefolkning, understreker Henriksen.
SA170327 Hun vil ha konsekvensutredning, men sier det er en « absolutt forutsetning » for oljevirksomhet at det gir lokale arbeidsplasser og at oljen kan leve i sameksistens med fiskeri og turisme.
DB170327 Nav mener også at de ikke har noen forutsetning til å kommentere hvorvidt kvinnens veileder presset henne fordi veilederen selv følte seg presset av Nav.
DB170327 - Vi har ingen forutsetning for å mene noe om påstandene om at Din utviklings veileder skal ha oppført seg truende ovenfor kvinnen, da vi ikke var tilstede under samtalene de hadde, skriver avdelingsleder Karen Pedersen i en e-post til Dagbladet.
AP170327 Hun vil ha konsekvensutredning, men sier det er en « absolutt forutsetning » for oljevirksomhet at det gir lokale arbeidsplasser og at oljen kan leve i sameksistens med fiskeri og turisme.
DN170324 - Det er en forutsetning at man er i stand til å ta vare på de viktigste områdene i samfunnet vårt.
DB170324 - Her står det spesifikt at internasjonalisering er en forutsetning for å heve kvaliteten for norsk høyere utdanning.
DA170324 Påtalemyndigheten la ned påstand om at han ble dømt til 36 dagers fengsel, som ble gjort betinget under forutsetning av at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.
AA170324 Han framholder at partiets holdning om at det er nødvendig for arbeidstakere å kjempe for sine interesser, ikke er et hinder for gjennomslag ved forhandlingsbordet, men en forutsetning .
DB170323 Til grunn for Stortingets vedtak om pensjonsreformens reguleringsregler lå en forutsetning om reallønnsvekst på 1,5 prosent.
DB170323 Dagbladet påstår at pensjonsreformens underregulering er en nødvendig forutsetning for en rettferdig byrdefordeling mellom generasjonene.
DB170323 Avtalen var verdt seks millioner kroner, og i den sto det klart at det var en « uttrykkelig forutsetning » at Olsø personlig skulle gjøre jobben.
AP170323 Reformene forener protestene i distriktene, og er på mange måter en forutsetning for at Sp skal vokse, sier Aardal.
SA170322 Det er en god forutsetning , sier Horneland.
DN170322 Vi mener at et slikt kollektivt vern er en forutsetning for forsvarlig arbeidstid i sykehus og god pasientsikkerhet, sier forfatterne.
DB170322 I avtalen var det en « uttrykkelig forutsetning » at leveransen ble foretatt av Rune Olsø personlig.
DB170322 I avtalen var det en « uttrykkelig forutsetning » at leveransen ble foretatt av Rune Olsø personlig.
AP170322 Han skulle holde kontakt med sine gamle miljøer ikke minst på MC, men det var en uttrykkelig forutsetning at nå skulle alt skje etter boka, sa Aas.
AP170322 I avtalen er det en « uttrykkelig forutsetning » at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.
AP170322 Det er en god forutsetning , sier Horneland.
AA170322 - En grunnleggende forutsetning for avtalen er at den ikke er i strid med internasjonale menneskerettigheter.
DN170321 I anbudsbetingelsene ligger en forutsetning om « American first » når det gjelder bruk av bygningsmaterialer.
DN170321 Anbudsbetingelsene setter som forutsetning en minstelønn på 10,20 dollar.
DN170321 OECD tror Kina vil klare å opprettholde en høy økonomisk vekst - under forutsetning av at det gjennomføres reformer.
DB170321 Hun presiserte at en forutsetning for å ta profitt ut av barnehager var at lønningene både til ansatte er i nærheten av lønna i de kommunale barnehagene, at husleia ligger på markedsnivå og at innkjøp av varer og tjenester ikke ligger over markedspris.
VG170320 Det bør være helt uproblematisk for Støre å sette ned foten for kommersielle barnehager som ennå ikke er bygd, og dette er en forutsetning for at Rødt skal støtte en ny Arbeiderparti-regjering.
DN170320 ¶ Norske Skogs revisor, BDO, understreker at det er vesentlig usikkerhet rundt Norske Skogs forutsetning for fortsatt drift.
DN170320 Norske Skogs revisor, BDO, understreker at det er vesentlig usikkerhet rundt Norske Skogs forutsetning for fortsatt drift, ifølge selskapets årsrapport for 2016, lagt frem mandag.
DN170320 Norske Skogs revisor, BDO, understreker at det er vesentlig usikkerhet rundt Norske Skogs forutsetning for fortsatt drift ( Going Consern ), melder TDN Finans som viser til selskapets årsrapport for 2016, lagt frem mandag. « (..
VG170318 Om man skal bekjempe ekstremisme, er det etter vår mening en forutsetning å forstå drivkreftene.
VG170318 Oslo kommune har videre anført at det er en forutsetning for å reise søksmål at klageadgangen er utnyttet.
AP170318 Men første forutsetning er at vi kommer over sperregrensen, sier Lahlum til Aftenposten.
DB170317 Tvert imot har russisk langrenn tidligere vært av den oppfatning at doping er forutsetning for suksess.
DA170317 * SV vil at det regionale folkevalgte nivået skal ta over ansvaret for sykehusene, men det er dissens om dette skal være en forutsetning for fylkessammenslåing.
AA170317 I avtalen er det en « uttrykkelig forutsetning » at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.
AA170317 I avtalen er det en « uttrykkelig forutsetning » at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.
SA170315 En forutsetning for etableringen er at fylkesvei 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland skal være tatt i bruk før det gis brukstillatelse innenfor planområdet.
SA170315 Da kan vi ikke gjøre fotballbaner til parkeringsplasser og iverksette ny sykehusbygging på Ullandhaug med den forutsetning at alle ansatte skal parkere som før.
DB170315 Men selv om rettens forutsetning er at bedriftenes tilnærming til fenomenet klesdrakt er nøytralt, er det liten tvil om at de fleste som vil bli rammet av denne dommen er muslimske kvinner som insisterer på å bære religiøse hodeplagg, som hijab.
DB170315 Domstolens forutsetning for at det er lov å sparke personer på grunn av påkledning, er at virksomheten har et behov for å framstå som « nøytral » overfor sitt publikum.
DB170315 Det er også en forutsetning at bedriftens interne regelverk er generelt.
SA170314 En god skole er en forutsetning for å gi barn og unge den kompetansen de trenger for å skape sine egne liv.
DA170313 Sosial identitet og tilhørighet, struktur i hverdagen og følelsen av å være en fullverdig samfunnsborger vil - for de fleste - ha arbeid som en forutsetning .
DB170312 - Sogn og Fjordane og Hordaland har blant annet vedtatt frivillig sammenslåing under forutsetning at de skal få flere oppgaver ?
DB170312 For LO hadde dette vært en forutsetning for å slutte seg til EØS-avtalen, men loven møtte sterk motstand.
VG170311 En forutsetning for å få pressevisum til Syria er at man må jobbe med en statlig oppnevnt tolk fra informasjonsministeriet i Damaskus, noe som innebærer at VG ikke kan jobbe like fritt og selvstendig som vi ville ha foretrukket.
SA170311 Lars Tjærnås holder en knapp på Barcelona som seriemester, under forutsetning av at Messi, Neymar og Luis Suárez fortsetter storspillet.
FV170311 Det er også en forutsetning at firmaet har tidligere erfaringer med driftsøkonomiske kulturbygg, med gode utstillingsarealer og gode løsninger for publikumsflyt.
AP170311 Lars Tjærnås holder en knapp på Barcelona som seriemester, under forutsetning av at Messi, Neymar og Luis Suárez fortsetter storspillet.
VG170310 - En forutsetning for at NISO dekker juridisk bistand, er at man er medlem på det tidspunktet en aktuell sak oppstår, og at NISO fra første stund er med på rådgivning.
VG170310 For å få pressevisum til Syria er det en forutsetning at VG har med en tolk fra det statlige informasjonsministeriet.
VG170310 Putin understreket likevel viktigheten av å bevare Syrias territorielle integritet og sa at det er " en nødvendig forutsetning for å komme fram til en omfattende fredsavtale i landet ".
DA170310 Når elevene først får hjelp, mangler de grunnleggende ferdighetene som forutsetning for å lære mer, sier Haug.
AA170310 Putin understreket likevel viktigheten av å bevare Syrias territorielle integritet og sa at det er " en nødvendig forutsetning for å komme fram til en omfattende fredsavtale i landet ".
AP170309 Selvsagt under en helt avgjørende forutsetning : At velgerne til høsten fornyer kontrakten med Solberg-regjeringen.
VG170308 VG besøker sykehuset med en tolk som vi har fått tildelt fra informasjonsministeriet i Damaskus, som var en forutsetning for å få pressevisum.
DB170308 Det er derfor grunn til å tro at universalismen i ordningen ikke er en tilstrekkelig forutsetning for at folk vil hegne om ordningen.
AA170308 Hun satte også som forutsetning at norske utslipp innen landbruk, transport og resten av ikke-kvotepliktig sektor, synker.
AP170307 Da Coop fikk kjøpe Ica, var det med en forutsetning om at Coop måtte selge nær hundre av butikkene.
AA170307 Innsikt er en forutsetning for ansvarlig forvaltningsvirksomhet.
VG170306 Under reportasjeturen i Syria er VG pålagt å jobbe med en tolk fra det statlige informasjonsministeriet i Damaskus, det er en forutsetning for å få pressevisum.
AP170306 | Høy vitenskapelig kvalitet er en forutsetning for nytte Ole Petter Ottersen Dag Rune Olsen Gunnar Bovim ¶
DN170305 Ifølge E24 har Bavaria Norge kommet frem til beløpet under forutsetning av at kundene selv leier ut bilen til andre syv døgn i måneden.
BT170305 En rekke av disse bør legges til Bergen - ikke fordi Bergen sårt trenger flere statlige arbeidsplasser, men fordi etatene og enhetene som flyttes da har størst forutsetning for å lykkes.
BT170305 Kiosken er en del av byvevet, og har det urbane livet som sin viktigste forutsetning .
AA170305 Ifølge E24 har Bavaria Norge kommet fram til beløpet under forutsetning av at kundene selv leier ut bilen til andre sju døgn i måneden.
AA170305 Ifølge E24 har Bavaria Norge kommet fram til beløpet under forutsetning av at kundene selv leier ut bilen til andre sju døgn i måneden.
VG170303 Men om noen skulle tro at Petter Northug på siste er en forutsetning for norsk stafettgull, viste Krogh så til de grader at det finnes et ankerliv også uten mannen fra Mosvik.
DA170303 - En prinsippbeslutning om tillatelse til å bygge når behovet oppstår, er en viktig forutsetning for at Oslo lufthavn skal kunne ivareta sin knutepunktfunksjon på en tilfredsstillende måte i framtiden, skriver hun videre.
BT170303 Jeg mener dette er en forutsetning for å lykkes.
BT170303 Det er en forutsetning at det skal være godt å bo i den nye kommunen, der trivsel hos ansatte og kvalitet på tjenestene skal være hovedfokus.
DB170302 Det er en viktig forutsetning når vi snakker om at vi skal ha et mer likt tilbud og et bedre politi landet rundt, sier Humlegård.
DA170302 Kreativ frihet og streng aldersgrense er en forutsetning for å lage en film som dette, men « Logan » kunne neppe ha blitt laget på et tidligere tidspunkt i superhelt-sjangerens levetid.
AA170302 Fagerholt mener at klart språk er en forutsetning for å forstå rettigheter og plikter.
DB170301 Han påpeker at innsats fra spillerne må være en forutsetning .
AA170301 I rådmannens forslag til budsjett for 2017 ble det lagt inn som forutsetning at kommunen sier opp avtalen, skriver Fosna-Folket.
AA170301 For at mobilbetaling skal få gjennomslag innen retail er det en forutsetning at BankAxept blir benyttet.
BT170228 Noe skjedde : Den rød-grønne regjeringen satte i gang byggingen av nytt dobbeltspor i Ulriken, en viktig forutsetning for å modernisere Vossebanen.
AA170227 Bevaringen av Bakklandet var en forutsetning for at Svartlamon lyktes med sin kamp og står fram som et forbilde for nye kamper for viktige bymiljøer.
VG170226 Hvis Venstre skal være med på en oppmykning av naturmangfoldsloven, er dét en klar forutsetning .
DA170226 - Utbedring av Grenseveien fra brua over E6 til Innspurten der man kjører inn til Vålerengas nye stadion, er en forutsetning for at vi skal få brukstillatelse til stadion og den nye skolen første august, sier daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark AS, Stig-Ove Sandnes, til Dagsavisen.
AA170226 Der ber vi regjeringen vurdere en egen utdanning i karriereveiledning, med erfaring og kompetanse fra regionalt arbeidsliv som en forutsetning , sier Kristina Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse, som tror også frafallstallene vil ha godt av en profesjonell ordning. 63 prosent av Finnmarks elever valgte yrkesfag i fjor.
VG170225 VG har med en tolk fra informasjonsministeriet i Damaskus, en forutsetning for at vi fikk pressevisum til å besøke Syria.
SA170224 - Men det var vår klare forutsetning at maten skulle lages på Lervig.
BT170224 Godt foreldrearbeid er ikke en motsetning til, men snarere en svært viktig forutsetning for godt barnevern til barnas beste.
AA170224 Det er en forutsetning for at det kan seile videre.
VG170223 Mahads lærer : - Hadde bedre forutsetning i fransk ¶
BT170223 Det er en forutsetning at det bidras med egeninnsats, forklarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NRK.
AA170223 Et innvilget lån vil nemlig være en forutsetning for flere søknader om investeringstilskudd.
VG170222 En forutsetning for at det kan bli slik, er at mennesker snakker sammen, også om det som er vanskelig.
DB170222 Vi har dialog med våre kunder og flere interessegrupper, og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank.
AA170222 Alle evalueringer av tidligere sammenslåinger viser at lokal forankring og vilje til å gjennomføre er en forutsetning for å lykkes, sier ordfører i Leikanger, Jon Håkon Odd ( Ap ), til Kommunal Rapport. ( ©NTB ) ¶
SA170221 Det er bare en enkel forutsetning for at han skal klare det.
FV170221 Han er enig med kommisjonen i at en raskere politiaksjon hadde vært mulig, men sier det baserer seg på en forutsetning om at alt var kjent og fungerte optimalt til enhver tid.
DA170221 - Jjeg har gått inn for en kommunal norm, men utelukker ikke en norm på skolenivå under forutsetning at det ikke går utover min mulighet som skoleeier til å kunne prioritere flere lærere på skoler med de største behovene, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.
BT170221 Argumentasjonen som nyttes er at dette er en forutsetning hvis det fremtidige fylkesmannsembetet skal ha hovedsete på Hermansverk.
BT170221 Argumentasjonen som nyttes er at dette er en forutsetning hvis det fremtidige fylkesmannsembetet skal ha hovedsete på Hermansverk.
AP170221 Det er bare en enkel forutsetning for at han skal klare det.
SA170220 Å kutte i administrasjonen ses dermed på som en forutsetning for å nå institusjonenes mål om å bli internasjonalt konkurransedyktige.
DB170220 - Elsertifikatene var en nødvending forutsetning for å ta investeringsbeslutningen for ett år siden, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft til Finansavisen.
SA170219 Trygg kroppslig balanse er en forutsetning for å lykkes i målrettete, effektive og presise handlinger.
SA170219 - Hvis vi investeringsmessig går inn i det er det en forutsetning at vi får sett dem godt før vi tar en avgjørelse.
DN170219 - Men det ser ut som om noen fra fødselen av har en bedre forutsetning for å bli virkelig gode, bemerket Rimol.
AP170219 - Hvis vi investeringsmessig går inn i det er det en forutsetning at vi får sett dem godt før vi tar en avgjørelse.
FV170218 « Det er 0,34 sekunder », skriver politiet, og legger til at mannen fikk kjøre videre under forutsetning av at han brukte lengre tau eller holdt betydelig lavere fart.
DB170218 - En forutsetning må imidlertid være at det er snakk om ordentlige jobber til ordentlig lønn.
DA170218 For å redusere konflikter knyttet til verneprosesser i sin alminnelighet, anser Sp det som en forutsetning for vernevedtak i regjering eller Storting at alle lokalt berørte kommuner og grunneiere er enige.
DN170217 Ifølge Jotterand var fusjonen satt som en forutsetning av myndighetene for offentlig støtte til heisoppgraderinger.
DB170217 Denne prisen varier fra strekning til strekning, og er en viktig forutsetning for prisingen av anbudet.
DB170217 Samtalen mellom Trump og Xi skal ha vært en forutsetning for at Wang valgte å reise til G20-møtet i Bonn.
DB170217 Innlevelsesevnen er en forutsetning for selve lesingen, den er enda viktigere enn å kunne tyde bokstaver på papir.
AA170217 Samtalen mellom Trump og Xi skal ha vært en forutsetning for at Wang valgte å reise til G20-møtet i Bonn.
AA170217 Samtalen mellom Trump og Xi skal ha vært en forutsetning for at Wang valgte å reise til G20-møtet i Bonn.
DB170216 Regjeringen Stoltenberg hadde imidlertid lagt inn som forutsetning i regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet at det ikke kunne bygges gasskraftverk i Norge uten CO2-rensing.
SA170214 En forutsetning for å lykkes som et topplag er en bred og god stall.
DB170214 Det er en forutsetning at det utvendige vegguttaket sitter nært routeren som står inne, slik at du har gode signaler.
DB170214 Da de nylig la avfallshåndteringen ut på anbud, satte de som forutsetning at arbeidsmiljø og kvalitet skulle telle 60 prosent, pris 40 prosent.
DB170214 Store deler av skog og fjell, noe som kalles utmarksbeite, kan selvsagt brukes om sommeren, under forutsetning at man har forsvarlig tilsyn for dyrene.
BT170214 En forutsetning for å lykkes som et topplag er en bred og god stall.
AP170214 En forutsetning for å lykkes som et topplag er en bred og god stall.
AA170213 Vi i Fri diskuterer gjerne kjønn og identitet, men da under forutsetning av at debatten blir holdt på et mer saklig nivå enn dette.
VG170212 Nettopp uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati.
DB170212 En forutsetning for å gå videre med forslaget til DGF må være at menneskerettighetene vurderes nærmere i lys av ny rettspraksis i EU-domstolen og EMD.
DB170211 Dersom man skal lykkes med å løfte milliarder av mennesker ut av ekstrem fattigdom, er det en forutsetning at jenter og kvinners grunnleggende menneskerettigheter oppfylles.
VG170210 Som oftest under forutsetning av at dette går til sykehus, eldreomsorg, skole og barnehager.
SA170210 Selvsagt under forutsetning av at skiene dukker opp.
AP170210 Selvsagt under forutsetning av at skiene dukker opp.
AA170210 Da Statens vegvesen ga tillatelse til at 60 tonns vogntog kunne få kjøre over brua var det en forutsetning at kjøretøyene holdt god avstand til hverandre.
DB170209 Hvis jeg skal klare å hevde meg internasjonalt er det en forutsetning at jeg er best i Norge.
DB170209 Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å utvikle verdensledende fagmiljøer.
DB170209 Det kan virke som om betalingsevne er en forutsetning for å være i samsvar med nasjonale prioriteringer i forsknings- og høyere utdanningspolitikk.
DB170209 Hva om disse passasjervennlige reguleringene ble forutsetning for persontransport, for å beskytte kunden, ikke dagens reguleringer som først og fremst beskytter en eksisterende forretningsmodell og staten for skattesnyteri ?
SA170208 En forutsetning for dette vil selvsagt være enkel og god tilgang, et godt og variert utvalg av varer, og fornuftige priser.
DN170208 Enkel handel over landegrensene er en forutsetning for at Alibaba vil lykkes med de internasjonale strategiene.
AP170208 En forutsetning for dette vil selvsagt være enkel og god tilgang, et godt og variert utvalg av varer, og fornuftige priser.
AP170208 - Så tror jeg også at vi i samtaler med denne gruppen kan få en bedre forutsetning for hva vi i realiteten åpner for, sier han videre.
AA170208 - Så tror jeg også at vi i samtaler med denne gruppen kan få en bedre forutsetning for hva vi i realiteten åpner for, sier han videre.
SA170207 Frihet fra seksualisert undertrykking er nemlig en forutsetning for full livsutfoldelse og frigjøring av kvinner og menn.
DB170207 En forutsetning må imidlertid være at det er snakk om ordentlige jobber til ordentlig lønn.
VG170206 Det er en forutsetning for å lykkes, sier Bratseth, som likevel ber om litt ro : ¶
DN170206 Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, skriver i en epost til DN at « vi er veldig positive til delingsøkonomiutvalget har tatt tak i skattespørsmålet, som er en viktig forutsetning for konkurranse på like vilkår mellom nye og etablerte aktører.
BT170206 - Det er en viktig forutsetning for konkurranse på like vilkår mellom nye og etablerte aktører, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.
AP170206 Amyloide plakk i hjernen er en forutsetning for diagnosen Alzheimers sykdom.
AP170206 Amyloide plakk i hjernen er en forutsetning for diagnosen Alzheimers sykdom.
AA170206 - Det er en viktig forutsetning for konkurranse på like vilkår mellom nye og etablerte aktører, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.
BT170204 Barn har ikke samme forutsetning til å forstå hva som skjer, hvorfor det skjer og at rusmiddelmisbruket ikke er deres skyld eller ansvar.
AA170204 - Skolegang er en helt essensiell forutsetning for å bygge et sunt demokrati.
AA170204 Det vil også være en forutsetning for at vi skriver under en avtale med Ap etter valget.
DB170203 Det er de som har best forutsetning for å tilvende seg ny teknikk.
BT170203 - En forutsetning for at vi skal få kontroll på situasjonen er at alle bosspann er tette.
AP170203 Partiene er enige om at tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere er en forutsetning for å gjennomføre tidlig innsats.
DB170202 De Vibe sier han la fram i avhør med politiet i Asker og Bærum at Cappelen så på det som en forutsetning at det han forklarte ikke ville føre til utvidede siktelser mot hasjligaen, nye siktelser mot andre personer i Norge eller mot leverandører i utlandet.
DB170202 Det har vært en forutsetning for meg hele tida at hovedtema i etterforskningen ikke er hvem jeg har fått hasjen fra.
DB170202 ( Dagbladet ) : - Det var en forutsetning at det ikke skulle være fokus på de andre i nettverket.
DB170202 - Politireformen har noen gode intensjoner, men en forutsetning for å nå dem, er at de som skal løse samfunnsoppdraget får jobb.
DB170202 Det var en forutsetning at man ikke skulle bruke dette til å utvide saken mot andre.
AP170202 Aktivitet, arbeidssøking eller utdanning bør være en forutsetning for å motta denne omstillingsstønaden, foreslår utvalget, som er ledet av dekan Ann-Helen Bay ved Høgskolen i Oslo.
DB170201 Likestilling er en forutsetning for å kunne opprettholde en sjenerøs velferd og bør slik sett ikke være valgfritt.
AP170201 Under forutsetning av dagens trafikksystem, med et nært uendelig antall komplekse situasjoner, gjenstår en rekke utfordringer knyttet til sensorer og automatisert kjøring.
AP170201 Under forutsetning av dagens trafikksystem, med et nært uendelig antall komplekse situasjoner, gjenstår en rekke utfordringer knyttet til sensorer og automatisert kjøring.
DB170131 Det er en forutsetning for å få jobben at man er en sterk sportslig kandidat.
DB170131 Det har vært en forutsetning for meg hele tida at hovedtema i etterforskningen ikke er hvem jeg har fått hasjen fra.
SA170126 Lærdommen fra « oljehistorien » viser at en forutsetning for å lykkes, er at partene anerkjenner dilemma, spenninger og interessemotsetninger som ligger i « å forstå risiko ».
DN170126 Indiske myndigheter har satt som en forutsetning at 30 prosent av komponenter må komme fra lokale selskaper.
SA170125 Det er en forutsetning at utleien ikke i urimelig grad er til sjenanse for andre beboere i borettslaget.
DN170125 - Jeg traff nesten « spot on » med min forutsetning om at Libya ville øke produksjonen fra om lag 350.000 daglige fat i september til 700.000 fat ved årets slutt, skriver han i en epost til DN.
BT170125 Det er en forutsetning at utleien ikke i urimelig grad er til sjenanse for andre beboere i borettslaget.
AP170125 Det er en forutsetning at utleien ikke i urimelig grad er til sjenanse for andre beboere i borettslaget.
AA170125 Det er en forutsetning at utleien ikke i urimelig grad er til sjenanse for andre beboere i borettslaget.
DN170124 Vi har intensivert dialogen med våre kunder og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank, sa Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for store og internasjonale kunder i DNB til DN den gang.
DB170124 Et godt samarbeid mellom hjem og skole står sentralt i oppbyggingen av den moderne norske skolen : det er en forutsetning at foreldrene bidrar.
AP170124 En forutsetning for å jobbe bedre sammen er at barnevernet har ressurser nok til å løfte oppgaven med å avdekke økningen av vold i nære relasjoner.
VG170123 Skal bevegelsen samle bred støtte i det amerikanske folk er det en forutsetning at demonstrasjonene er fredelige og at budskapet er samlende og konstruktivt.
DB170122 Alliert øving og trening har i årtier vært en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk, og er en grunnleggende forutsetning for Norges forsvarsevne.
BT170122 Det er da en forutsetning at energien er produsert uten vesentlige klimagassutslipp.
DB170121 Men det rimer ikke med den strenge aktsomhetsplikten Johaug er underlagt som profesjonell idrettsutøver ; en forutsetning hun har føyd seg etter i treningshverdagen gjennom en årrekke : ¶
DB170120 For alle andre som søker om oppholdstillatelse i Norge, er dokumentert ID en forutsetning for innvilgelse.
BT170118 For å nå disse målene er egnede arenaer en nødvendig forutsetning .
DB170117 For Høyre er det en forutsetning at vi som pasienter frivillig vil dele helseopplysningene våre, sier Tone Trøen.
DB170117 Hver Kontraherende Part kan gjøre unntak fra bestemmelsene i Artikkel 4, 5,6, 7 og fra forbudet mot bruk av metoder nevnt i Artikkel 8, under forutsetning av at det ikke er noen annen tilfredsstillende løsning og at unntaket ikke vil være skadelig for vedkommende bestands overlevelse : ¶ - å tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, fangst
SA170116 Tar vi dette som forutsetning bør både Klopp og Mourinho ha god samvittighet.
FV170116 Tar vi dette som forutsetning bør både Klopp og Mourinho ha god samvittighet.
DB170116 Videre er det en forutsetning at selve urverket ( « motoren » ) er sveitsisk, som blant annet innebærer at minst 60 prosent av produksjonskostnadene må være generert i Sveits.
DB170116 Senere kan foreldre forlate barnet opptil flere dager under forutsetning av at det er hos personer som det har et tilknytningsforhold til.
BT170116 Tar vi dette som forutsetning bør både Klopp og Mourinho ha god samvittighet.
AP170116 Tar vi dette som forutsetning bør både Klopp og Mourinho ha god samvittighet.
DB170113 Bærekraftighet - både miljømessig, sosialt og økonomisk - er en forutsetning for opplevelsesturismen, og reiselivsnæringen kan gjøre Norge til førstevalget for ansvarlige turister.
AP170112 - At alle brukergrupper skulle kunne bruke hallen var en forutsetning for å bygge den.
DB170111 - Flyktningavtalen med EU forutsetter at Tyrkia skal være en sikkerhetsvegg både mot flyktningstrømmen og terror, men en slik forutsetning hviler på at Tyrkia selv er stabilt.
BT170111 På politisk hold har begrensede helserettigheter blitt legitimert delvis ved å fremheve at irregulære lever i Norge ulovlig, de har ikke bidratt til skatteinntekter, eller at begrenset tilgang til helserettigheter er en forutsetning for en fungerende asylpolitikk.
AP170110 Hun tror ikke stigende boligpriser er en forutsetning for at sysselsettingen innen næringen øker, men at det kan forsterke tendensen.
BT170108 For å gi plass til det mangfoldet, er det en forutsetning at man ikke hindrer forskjeller å være synlige, men heller gir mennesker mulighet til å kjenne sine røtter og vite hvordan vår kultur er formet.
DB170107 - En åpen og opplyst offentlig samtale er en forutsetning for demokrati.
DB170107 - Vi ønsker alltid at deltakerne i « 4-stjerners middag » skal holde middagen hjemme hos seg selv, og det er i utgangspunktet en forutsetning for å være med i programmet.
DB170106 En samlet idrettsbevegelse var en forutsetning for Høyres støtte til en økning av idrettens andel av tippeoverskuddet : ¶
DB170106 Det er en naturlig forutsetning i ethvert lokalsamfunn, og ligger til grunn for det meste som allerede gjøres.
SA170105 Tilgang på fornybar energi er en forutsetning for utvikling av nye grønne arbeidsplasser.
BT170105 I spill kan enhver, uansett bakgrunn og forutsetning , oppleve mestring og anerkjennelse.
AP170104 En annen forutsetning var at han selv ikke hadde drept noen mens han var i Syria.
AP170104 En annen forutsetning var at han selv ikke hadde drept noen mens han var i Syria.
AP170104 Institusjonene selv må være flinkere til å prioritere de sterke fagmiljøene og satse der de har best forutsetning for å lykkes, sier hun.
AP170104 Institusjonene selv må være flinkere til å prioritere de sterke fagmiljøene og satse der de har best forutsetning for å lykkes, sier hun.
SA170102 Samtidig er det en viktig forutsetning at barnehagene er store nok til å ivareta et god fagmiljø.
SA170102 Samtidig er det en viktig forutsetning at barnehagene er store nok til å ivareta et god fagmiljø.
AP170102 Gass er også en viktig forutsetning for å fase ut kull, som har mer enn dobbelt så høye utslipp pr. kWh produsert.
AP161210 Den som er trygg på seg selv, er også trygg på andre, og har forutsetning for å behandle alle anstendige mennesker som likemenn og - kvinner.
AP161207 Fakta : Flere innvandrere mot 2030 ¶ Forutsetning : Nettoinnvandringen ( innvandring minus utvandring ) synker fra drøyt 37.000 i år og neste år til rundt 27.000 i de fem siste årene til 2030.
AP161207 Fakta : Flere innvandrere mot 2030 ¶ Forutsetning : Nettoinnvandringen ( innvandring minus utvandring ) synker fra drøyt 37.000 i år og neste år til rundt 27.000 i de fem siste årene til 2030.
SA161129 « En forutsetning for læring og utvikling er at barn har tilknytning til trygge og stabile ansatte i barnehagen.
SA161129 Dette gir en trygg start for de minste og er en forutsetning for utvikling og læring.
BT161123 Å kunne omgås andre mennesker og bygge relasjoner er vel egentlig en forutsetning for å kunne leve et godt og fullverdig liv ?
AP161122 Venstre vil være tro mot dette regjeringsprosjektet tross alle andre uenigheter under én forutsetning : Venstre må ha noe som gjør at de med troverdighet kan si at klimautslippene reduseres.
AP161025 I statsbudsjettet for 2016 kan vi for eksempel lese at Regjeringen « ikke anser frivilligheten som et supplement til offentlig virksomhet, men som en grunnleggende del av menneskers liv og virke og en forutsetning for et godt samfunn ».
AP161024 Eriksen Søreide mener det er å snu problemstillingen på hodet og peker på at styrking av Norges forsvar er en forutsetning for å få til det planlagte samarbeidet.
AP161022 I min erfaring er det å kunne forholde seg til at man kommer til å dø, en forutsetning for å kunne oppleve god livskvalitet helt til det siste og en « god død ».
SA161021 Å sikre et skikkelig bredt ubebygget grøntdrag må også være en forutsetning for avgrensing av byggeområdet.
SA161021 Relokalisering av jernbanen er forutsetning for « frigivelse » til bebyggelse, heter det.
AP161009 Men en forutsetning for å unngå at vi ender opp i « The Circle-samfunnet », er en mer omfattende debatt om hvordan digital teknologi utfordrer privatlivet.
AP161007 En forutsetning for å klage staten inn, vil være at alle nasjonale muligheter er uttømt og jeg kan ikke tenke meg noe mer effektivt enn vårt nasjonale system for prøving, sier Høyre-politikeren.
AP160929 « Kun de norske utøverne i turneringen kunne ble norgesmester, under forutsetning av at de er norsk statsborger med gyldig medlemskap i en norsk klubb, eller annet nasjonalt forbund. » « Det er den siste delen av setningen som har skapt en uheldige situasjonen for NGF.
AP160928 I byrådserklæringen står det at det er en forutsetning at staten velger Klemetsrud som en del av pilotprosjektet.
AP160924 Men da er det en forutsetning at den andre har gitt sitt samtykke.
AP160918 - Det er en forutsetning at slik internering oppfyller internasjonale standarder og rettssikkerhetsgarantier, sier Berger Røsland.
BT160915 Nå håper de å få på plass flere vanter til slikt spill, men det er ingen forutsetning for treerfotball.
AP160913 Hvis det er en forutsetning med fritak for bompenger, så er det høyst interessant å diskutere, sier han, men understreker at han ikke vil fortelle lokalpolitikerne hva de skal gjøre.
AP160910 I et debattinnlegg til Aftenposten skriver byråden at « det har vært en forutsetning at kulturlandskapet skal ivaretas, og at naturinngrepene skal være minimale ».
AP160907 En forutsetning for støtten fra koalisjonen er at innsatsen rettes mot ISIL.
SA160904 Værekraft virker fra innsiden, og er en forutsetning for de andre, ytre målene.
VG160825 - Jeg er enig med Sivilombudsmannens i at det er en forutsetning for at biblioteket skal kunne bidra til en offentlig samtale og debatt, at alle lovlige ytringer får slippe til, sier Undlien til VG.
AP160825 De fleste klimaforskere, FNs klimapanel inkludert, mener CO₂-fangst er en forutsetning for å oppnå store nok globale utslippskutt tidsnok til å begrense oppvarmingen til 2 grader.
SA160822 - Riise ble løst fra kontrakten i fjor med den forutsetning at han ikke ville komme tilbake og spille i ISL.
FV160822 - Riise ble løst fra kontrakten i fjor med den forutsetning at han ikke ville komme tilbake og spille i ISL.
BT160822 - Riise ble løst fra kontrakten i fjor med den forutsetning at han ikke ville komme tilbake og spille i ISL.
AP160822 Et ambisjonsnivå som ga oss en stor, reservebasert forsvarsstruktur med forutsetning om god varslingstid.
AP160822 - Riise ble løst fra kontrakten i fjor med den forutsetning at han ikke ville komme tilbake og spille i ISL.
AA160725 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AA160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AA160724 juli : Den internasjonale olympiske komité tillater russiske utøvere å delta i Rio under forutsetning at oppfyller en rekke anti-dopingkrav satt av de internasjonale særforbundene. ( ©NTB ) ¶
AP160715 Belønnet fedmeSolid fysisk form er derimot ikke en forutsetning for å spise her.
AA160715 Belønnet fedmeSolid fysisk form er derimot ikke en forutsetning for å spise her.
SA160703 I det hele tatt var Frankrike foruroligende skjerpet, og en forutsetning for en sensasjon pleier å være at favoritten tar lett på det.
FV160703 I det hele tatt var Frankrike foruroligende skjerpet, og en forutsetning for en sensasjon pleier å være at favoritten tar lett på det.
BT160703 I det hele tatt var Frankrike foruroligende skjerpet, og en forutsetning for en sensasjon pleier å være at favoritten tar lett på det.
AP160703 I det hele tatt var Frankrike foruroligende skjerpet, og en forutsetning for en sensasjon pleier å være at favoritten tar lett på det.
AP160628 En viktig forutsetning for at det indre marked skal fungere er like konkurransevilkår for alle bedrifter uavhengig av nasjonalitet.
AP160622 Teknologi er en forutsetning for at vi skal klare å svare på fremtidens krav i eldreomsorgen.
AP160621 Den sentraliserte makten er en forutsetning for at partiet skal kunne stå støtt og samlet i politiske saker der de er på kollisjonskurs med egne velgere.
AP160621 Forutsetning for å stå støtt ¶
AP160617 Etterretning, overvåking og situasjonsforståelse er en forutsetning for å løse Forsvarets oppgaver og skape et godt beslutningsgrunnlag.
AP160616 Samtidig er erkjennelse av et problem en forutsetning for å kunne gripe fatt i det.
SA160614 - Årsaksbildet er komplekst, men jeg tror en forutsetning er at Russland ikke ble « vaksinert » mot nazismen og dens iboende rasisme etter annen verdenskrig.
AP160614 - Årsaksbildet er komplekst, men jeg tror en forutsetning er at Russland ikke ble « vaksinert » mot nazismen og dens iboende rasisme etter annen verdenskrig.
AP160613 Nå har Nasjonalt råd for ernæring kommet med en uttalelse om at vi kan ha et godt kosthold som vegetarianere, under forutsetning av at man tar tilskudd fordi kostholdet ikke lenger dekker næringsbehovet vårt.
AP160609 Hun understreker at en sentral forutsetning for at begge aktørene regner med en fortsatt høy andel av olje og gass selv med et tograders-scenario, er at karbonfangst- og lagring kommer raskt på plass.
AP160609 Lojalitetsprosenten er høy, en forutsetning for oppmuntrende målingstall.
SA160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
AP160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
AA160602 Disse ressursene kan ved siden av å drive sin idrett kunne brukes til samfunnsnyttige oppgaver under forutsetning av at klubbene får betalt for dette arbeidet.
AP160528 Jeg har ikke forutsetning for å vurdere om dette er tilfellet i denne konkrete saken, men håper politiet har tatt grundige og gode vurderinger av metodebruken, sier Klinge.
AP160526 Det er en forutsetning at lokaliseringen gjelder mobil som mistenkte besitter eller antas å ville bruke.
AP160525 - Tilrettelegging for alle utøvere vil være en forutsetning for en nyansert og positiv utvikling innen gatekunsten.
SA160512 Mæland synes derfor det er helt greit at de får lov til å « rolpa » ( tulle ) litt sammen under forutsetning av at de ikke går utover helse, trygghet - eller tredjepart.
BT160512 Mæland synes derfor det er helt greit at de får lov til å « rolpa » ( tulle ) litt sammen under forutsetning av at de ikke går utover helse, trygghet - eller tredjepart.
AP160512 Stabil bosetting er en forutsetning for at Norges suverenitet over Svalbard skal ha politisk troverdighet.
AP160512 Mæland synes derfor det er helt greit at de får lov til å « rolpa » ( tulle ) litt sammen under forutsetning av at de ikke går utover helse, trygghet - eller tredjepart.
AP160502 En forutsetning for støtten er at operasjonene er rettet mot ISIL, og at de ikke undergraver det pågående fredsarbeidet i Syria, sier Søreide.
AP160501 Det tar normalt noen dager å få gjort alt, under forutsetning at det er data der.
AP160425 Forskning viser at langsom vekst i ungdommen er en forutsetning for at et tre skal bli virkelig gammelt.
SA160421 En forutsetning i strategien er at avfallsvarme er klimanøytral og uten CO2-utslipp.15 stemte for et forslag med denne alternative formuleringen : « Bystyret ønsker å presisere at fjernvarme ikke kan regnes som klimanøytral, men skal tillegges den CO2-andelen som kommer fra avfallet og tilført fossilt brennstoff.
SA160418 - For Frp og meg er det en forutsetning at Fylkesmannen skal styrkes for å ivareta denne viktige oppgaven og at det skal gjøres godt kjent at elever og foreldre kan ta direkte kontakt med Fylkesmannen for at denne tar opp saken direkte med skolen.
AP160416 Problemet med EU slik unionen i dag fremstår, er at den er tuftet på en bristende forutsetning .
AP160416 En bristende forutsetning ...
AP160415 » Grande satte også som en forutsetning for et slikt nytt regjeringssamarbeid at Venstre blir et større parti.
AP160415 Stortingsrepresentant Jan Bøhler ( ap ) tar i Aftenposten fredag til orde for at norskkurs for imamer bør bli forutsetning for å få statstilskudd.
AP160415 - Ved tildeling av offentlig støtte kan det legges inn en forutsetning om at imamer går på norskkurs for å lære norsk, sier Bøhler som vil ta dette opp i Stortingets spørretime.
AP160412 Hans avgang ble fremmet som en forutsetning for fredsforhandlinger.
SA160405 Det er en forutsetning for at kulturer skal kunne sameksistere, og det skiller seg i prinsippet ikke fra hva som gjør pasienter motiverte til å stumpe røyken eller å bruke medisiner mot høyt blodtrykk.
AP160404 Dette har vært en forutsetning for å få kildene til å snakke fritt om sine investeringer og sin kontakt med DNB.
SA160322 Anonymt ¶ 123 nåværende spillere i den amerikanske fotballigaen har svart, under forutsetning av anonymitet.
AP160322 Anonymt ¶ 123 nåværende spillere i den amerikanske fotballigaen har svart, under forutsetning av anonymitet.
AP160317 Fra de folkevalgte var det imidlertid en forutsetning at politiet og PST skulle varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter opp basestasjonene, såkalte IMSI-catchere.
AP160317 En viktig forutsetning for et velfungerende demokrati er nødvendig respekt for sannheten, av tidligere senator Daniel Patrick Moynihan formulert som « Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts.
AP160316 Byrådet vil fjerne én av fem biler fra Oslos veier og kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2020 En forutsetning for at byrådet skal nå målet, er fangst og lagring av CO2 fra søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud.
AP160314 Mens Russland har sagt at det ikke er avgjørende om Iran blir med på avtalen, skal dette være en forutsetning for OPEC-landet Kuwait.
AP160310 Kommunikasjon er en klassisk utfordring for mange, men en forutsetning for å oppnå suksess, påpeker Falck.
AP160308 Åpenhet fra og tillit til myndighetene er en nødvendig forutsetning for å lykkes med dette ».
AP160305 Dele : er en forutsetning for at mennesker rundt deg skal strekke seg.
AP160305 - En forutsetning for god ledelse er å skape avstand og tid for refleksjon.
SA160303 God opplæring av fosterforeldrene er en forutsetning for god kvalitet i fosterhjemsomsorgen.
AP160303 Uten å bli fortalt at valget mitt er rett eller galt av andre som ikke har noen forutsetning for å klare å sette seg inn i min situasjon på det tidspunktet, hverken andre mødre eller politikere.
AP160223 Finansieringen av Fornebubanen og ny avkjøring på E18 er en forutsetning for at boligene kan bygges og tas i bruk.
AP160219 Han sier det er en forutsetning for hans klient, i dette tilfellet i praksis Kriminalomsorgen, at de holder seg innenfor de menneskerettslige rammene.
AP160218 Tomten eies av Oslo kommune, men ble i sin tid festet bort under forutsetning av at den ble brukt til eldrehjem.
AP160216 Bak tildelingen ligger det likevel en klar forutsetning om at Oslo kommune må forplikte seg til å realisere Lambda.
AP160216 Det er bred enighet på Stortinget om en mer restriktiv linje, men en ufravikelig forutsetning er at vi skal overholde våre internasjonale forpliktelser og konvensjoner.
AP160211 En forutsetning for flyttingen er at NRK får realisert verdiene som ligger på Marienlyst og selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.
AP160208 februar skriver i Aftenposten at åpenhet om kritikkverdige forhold er en forutsetning for å kunne bygge pasientens helsetjeneste. 3rd-party-bio ¶
AP160207 Beklager å kjede dere med tall, men det er tall man må kunne for at noen snart kan forsøke å satse, realpolitisk, på det kulturuttrykket Norge har størst forutsetning for å lykkes innen : TV-drama. 3rd-party-bio ¶
AP160207 Åpenhet fra og tillit til myndighetene er en nødvendig forutsetning for å lykkes med dette. 3rd-party-bio Martin Slottemo Lyngstad ¶
AP160206 Listhaug kontret påstanden ved å si at innstramming er en forutsetning for å få til god integrering, og pekte videre på at det har noe å si hvor mange som skal integreres.
DA160205 « En forutsetning for læring og utvikling er at barn har tilknytning til trygge og stabile ansatte i barnehagen.
DA160205 Dette gir en trygg start for de minste små og er en forutsetning for utvikling og læring.
DA160205 « En forutsetning for læring og utvikling er at barn har tilknytning til trygge og stabile ansatte i barnehagen.
DA160205 Dette gir en trygg start for de minste små og er en forutsetning for utvikling og læring.
AP160205 Det er en forutsetning for å unngå trafikkvekst, sier Schytz.
AP160205 - Politikernes forutsetning om at det ikke skal bli økt biltrafikk inn til Oslo hviler derfor på et skjørt fundament. privat ¶
AP160204 E18 har alltid vært en sentral forutsetning for enigheten om Oslopakke 3, og det er ikke aktuelt å skrinlegge prosjektet, sier Lae Solberg.
DA160203 - Felles uterom og store parker er en forutsetning for at det er bygd så tett her.
AP160203 Asker og Sandvika, med lokk over en ny E18, vil være en forutsetning for å nå klimamålene.
AP160131 Jeg har ingen forutsetning for å si noe om hva som ble gjort, men regner med at det handler om et og annet skøytetak.
AP160129 Den er en forutsetning for all frigjøring og den kampen er ikke vunnet enda.
AP160126 Dersom korrupsjon, politisk og økonomisk kaos er en forutsetning for å være OL-vert, er Brasil velkvalifisert : ¶
AP160126 Dersom korrupsjon, politisk og økonomisk kaos er en forutsetning for å være OL-vert, er Brasil velkvalifisert : ¶
AP160126 Fra de folkevalgte var det imidlertid en forutsetning at politiet og PST skulle varsle tilsynsmyndighetene hver gang de setter opp basestasjonene, såkalte IMSI-catchere.
AP160126 Stanghelle påpeker helt korrekt at jeg brukte hans uttalelse i 2006 i min forrige bestselger som bokens « motto » : « Det finnes øyeblikk i historien da konfrontasjon er en nødvendig forutsetning for en ærlig dialog.
AP160124 Dersom korrupsjon, politisk og økonomisk kaos er en forutsetning for å være OL-vert, er Brasil velkvalifisert.
AP160121 Likestilling er til både enkeltmenneskers og samfunnets beste, og må bygge på en forutsetning om at investering i familielivet skal være fullt ut forenlig med investering i arbeidslivet.
AP160120 - Vår forutsetning er at det er viss rettssikkerhet i landene som beskytter borgeren og hans eller hennes data.
AP160120 - Men det er under forutsetning av at skattene er betalt.
AP160111 Lav lønnsvekst er en forutsetning for at rentesettingen kan hjelpe til i omstillingene.
AP160110 Statens vegvesen : Høy bompengesats en forutsetning
AP160110 - Men de bærende elementene i E18-prosjektet er ikke bare i tråd med klimaforliket, men en forutsetning for å oppfylle det, sier Astrup.
AP160110 - Bompenger er en forutsetning for at prosjektet blir realisert, så det er åpenbart ikke riktig.
AP160109 Han sier det er en forutsetning at ansatte klarer dette med arbeidsgiver, og eventuelt legger ut for merkostnaden selv dersom endret reiseopplegg gjør at selve jobbdelen av reisen blir dyrere for arbeidsgiver.
BT160106 Det krever areal og rom, og er en viktig forutsetning for transformasjonsprosesser og fortetting.
AP160106 Hun sier at dersom man skal etterleve loven, er det en forutsetning at vanlige folk forstår lovteksten.
NL160105 Tidlig trening er en forutsetning for å mestre.
AP160105 - Det innebærer at irregulær innvandring og menneskesmugling er en forutsetning for at man skal kunne søke om asyl - om beskyttelse.
AP160105> - Det innebærer at irregulær innvandring og menneskesmugling er en forutsetning for at man skal kunne søke om asyl - om beskyttelse.