DA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige .
AA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige .
AA171012 - En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige .
VG170927 * 1 De ansvarlige har « unndratt seg den faglige og etiske kontroll » og « ikke hatt forsvarlige rutiner ». * 1 I det ene av to undersøkte prosjekter fikk en stipendiat oppgaver veilederen burde ha påtatt seg. * 1 I en publisert artikkel i British Medical Journal skrev forskerne feilaktig at prosjektet hadde « ethical approval ».
VG170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
VG170926 - Manglet forsvarlige rutiner ¶
DB170926 Det konkluderer også med at NIH « ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK ».
DB170926 - Manglet forsvarlige rutiner ¶
DB170921 Det har vært en vellykket strategi i flere tiår og som har ledet til forsvarlige , kostnadseffektive og innovative tjenester til innbyggerne.
DN170914https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/2126/Industri/gjelsten-selskap-boyer-av-for-miljokritikk-skjermer-brevik Han fastholder at Brevik er det mest forsvarlige alternativet.
DN170914 Han fastholder at Brevik er det mest forsvarlige alternativet.
DB170908 Men tjenestene vi har gitt er forsvarlige , og det er ikke slik at ufaglærte har utført oppgaver som krever medisinsk kompetanse.
DB170908 Etter skrivet fikk Aleris mulighet til å iverksette tiltak, men dokumentasjonen gir ifølge kommunen « ikke grunnlag for Helseeaten til å vurdere at Aleris Omsorg AS evner å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere ».
DB170908 Aleris lover forsvarlige tjenester ¶
DB170908 - Som sagt har vi levert forsvarlige tjenester.
DB170908 - Fordi vi har levert forsvarlige tjenester.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/mJ834/Helsetilsynet-er-varslet-etter-at-beboer-ved-eldresenter-fikk-larver-i-sar Moss kommune har tidligere sagt til Fri Fagbevegelse at de har tillit til at beboerne får forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo- og servicesenter.
AA170829 Statoil frykter for konkurransedyktigheten hvis Miljødirektoratet finner ut at utslippene ved oljeraffineriet på Mongstad ikke er forsvarlige for miljøet.
DB170824 Det kalles skatt og omfordelende støtteordninger, men det kalles også forsvarlige lønnsvilkår, et inkluderende arbeidsliv, bevisst tilrettelegging av rimelige og gode boliger og andre tiltak som vi som fellesskap kan finansiere.
NL170822 Stopp svartmalingen av UNN - gi oss forsvarlige økonomiske rammer !
NL170810 Forsvarlige tjenester med god kompetanse er viktig for personer med utviklingshemning.
DB170807 En avvikling av oljebransjen, og en fundamental omlegging av norsk økonomi, er både den økonomisk og økologisk forsvarlige løsningen.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Det som nå går frem av selve lovteksten, var ifølge professoren den eneste rimelige tolkning av den tidligere loven om rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
AA170730 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AA170730 Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AA170728 Nav sentralt opplyser at de er godt kjent med funnene i rapporten, men påpeker at det er kommunene som er ansvarlige for å sikre forsvarlige tjenester.
DB170725 - Barneverntjenestens oppgave i disse sakene er likevel først og fremst å forsikre seg om at barnet er trygt ivaretatt sammen med forsvarlige voksenpersoner.
DB170724 - Men barneverntjenestens oppgave i disse sakene er likevel først og fremst å forsikre seg om at barnet er trygt ivaretatt sammen med forsvarlige voksenpersoner.
DA170710 Vi mener at forsvarlige boforhold, en trygg barnehage, en god skole, tilrettelegging for arbeid til foreldrene, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktige tiltak for å bekjempe fattigdom.
SA170623 Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige , men at den første av de to kan være å foretrekke, gitt at fondet fortsatt skal forvaltes fra Norges Bank.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige , men at den første av de to kan være å foretrekke, gitt at fondet fortsatt skal forvaltes fra Norges Bank.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Utvalget mener begge disse modellene er mulige og forsvarlige , men at den første av de to kan være å foretrekke, gitt at fondet fortsatt skal forvaltes fra Norges Bank.
AA170621 Tydeliggjøre nødvendigheten av forsvarlige rammevilkår.
DA170613 Hun mener Stortinget må forsikre seg om at helsetjenesten og tilsynsmyndighetene kapasitetsmessig og organisatorisk er i stand til å oppfylle sin viktige rolle som den instans som skal etterprøve at landets pasienter får forsvarlige helsetjenester.
VG170511 Det påbyr forsvarlige forhold for gjennomføringen, egenbetaling, og lar helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke vil delta i gjennomføringen avstå dersom det ikke hindrer et forsvarlig tilbud.
VG170510 - Norske veier som ikke er forsvarlige , blir stengt.
DA170510 Tvert imot, det står flere steder at dette er krevende, at det kan føre til reinnleggelser eller at det er på grensen av det forsvarlige , sier Kaski.
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html - De skal opptre forsvarlig, og ha forsvarlige kjøretøyer.
AP170507 - De skal opptre forsvarlig, og ha forsvarlige kjøretøyer.
VG170506 Frp forsøkte å samle partiet i et kompromissforslag om at rituell omskjæring ikke er en offentlig oppgave, men at slike inngrep må av hensyn til barn gjøres i forsvarlige omgivelser, og at Frp vil fjerne all offentlig dekning for slike inngrep.
DB170506 - Denne dommeren er kjent for å være myndig og ta raske forsvarlige avgjørelser.
BT170506 Slike inngrep må av hensyn til barna foregå innenfor forsvarlige rammer.
VG170505 - Vi forventer at NFF tar ansvar og sørger for at dommerne får forsvarlige arbeidsforhold, og ikke blir utsatt for slik opptreden når de utfører oppdrag for NFF.
DB170505 For å sikre forsvarlige tjenester er det også viktig med krav til en minimumsbemanning.
DA170503 - Vi har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser.
DB170502 Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser.
DA170502 Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser, heter det i en uttalelse NTB har fått.
AA170502 Forsvarsdepartementet har innført en rekke forbedringstiltak for å sikre forsvarlige avhendingsprosesser, heter det i en uttalelse NTB har fått.
SA170406https://www.aftenbladet.no/digital/Klar-for-nye-dekk-til-bilen-Vi-tester-muttertrekkere-pa-batteri-10022b.html Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
SA170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
FV170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
BT170406https://www.bt.no/digital/Klar-for-nye-dekk-til-bilen-Vi-tester-muttertrekkere-pa-batteri-10022b.html Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
AP170406 Med 650 Nm løsner den muttere som er skrudd til langt over det forsvarlige og vel så det.
AA170404 - De som får oppholdstillatelse skal tilbys tilstrekkelige og forsvarlige ordninger.
SA170330 Vi må motvirke sårbarhet i kommunene og sikre forsvarlige tilbud.
SA170328 Det er utvilsomt et sykdomstegn at et foretak med årlig budsjett på sju milliarder ikke ser seg i stand til å betjene investeringer i påkrevd størrelsesorden for å realisere nybygg innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
SA170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
FV170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
AP170327 Kvaliteten skal være god og sykehusene skal levere forsvarlige tjenester, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post.
AA170321 I enkelte helt spesielle tilfeller er det ikke mulig å oppnå forsvarlige omsorgsbetingelser i hjemmet.
VG170317 Vedtar man er absolutt forbud risikerer man også at omskjæringen av gutter foregår utenfor de trygge og medisinsk forsvarlige rammene som norsk helsevesen kan bidra med.
VG170317 Omskjæring etter jødisk tradisjon, utført i forsvarlige medisinske omgivelser er ikke et av dem.
VG170317 Hvis Norge skal nekte dem muligheten til å utføre tradisjonen med omskjæring, praktisert i forsvarlige medisinske former, så vil det bli enda vanskeligere å være jøde i Norge.
DB170316 Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland.
DB170316 - Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland, sier fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.
AP170310 - Gjennom tilsynsvirksomhet og de ulike varslene om alvorlige hendelser som kommer inn ser vi sammenhengen, og får et godt utgangspunkt for å kvalitetssikre at sykehuset leverer forsvarlige tjenester.
BT170307 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
AP170307 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
BT170306 Fylkeslegen har konkludert med at de interne rutinene var forsvarlige og i tråd med nasjonale retningslinjer.
DN170303 - Det handler om grunnleggende trygghet og forsvarlige arbeidstidsordninger, sier Marit Hermansen.
DB170303 Bestemmelsen rammer ikke fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
AP170302 mars på å redegjøre for hvilke tiltak som blir satt i verk for å sikre forsvarlige undersøkelser i fremtiden.
DB170301 Barnevernet må levere forsvarlige tjenester og det er alvorlig at vi ikke har gjort det.
DB170301 - Alvorlig at vi ikke har levert forsvarlige tjenester.
AP170301 - Kriminalomsorgen og de ansatte på Ila og i Skien har lagt ned et enormt arbeid, hver eneste dag, i å sikre at soningsforholden hans både er sikre, forsvarlige og samtidig humane.
AA170301 Tjenestene er i dag ikke forsvarlige .
SA170228 Han mener å kunne bevise at hopperne ikke lever på grensen til det forsvarlige .
BT170228 Han mener å kunne bevise at hopperne ikke lever på grensen til det forsvarlige .
AP170228 Han mener å kunne bevise at hopperne ikke lever på grensen til det forsvarlige .
BT170223 Unntatt er også « fremstillinger som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.
SA170222 « Vi vil alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale », skriver Anne-Kari Bratten.
SA170222 Vi vil også berolige pasienter, pårørende og ansatte med at vi alltid vil sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for alle ansatte i sykehusene, uansett tariffavtale.
DB170220 Våre beslutningstakere vurderer hver sak for seg, og alle vedtak skal være forsvarlige ut fra oppdatert landinformasjon og opplysningene i sakene, sier han.
DB170220 Dette er et oppdrag vi tar alvorlig, så alle de avslagene som er gitt til afghanske asylsøkere, har våre beslutningstakere vurdert som forsvarlige .
DB170219 Miljøpartiet de grønne i Oslo skriver på sine nettsider at « Byrådet har derfor vurdert at den eneste forsvarlige løsningen er at kommunen tar over ansvaret for avfallsinnsamlingen ».
VG170218 Jeg spurte om han mener vi er på kanten av det forsvarlige nå.
VG170217 » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer Rise.
DB170216 Jeg stolte på de jeg hadde med å gjøre og at de hadde forsvarlige sikkerhetsanstaltninger, sier Cappelen.
DN170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DB170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
DA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
AA170214 På bakgrunn av at vi har funnet mange og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, har vi krevd at Veireno nå må få forsvarlige arbeidstidsordninger og følge loven på området, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.
VG170213 Med for mye politisk styring har vedtakene ikke vært faglig forsvarlige .
DB170204 Vi må finne andre bedre og forsvarlige firma som kan overta hvis ikke Veireno klarer å skjerpe seg.
VG170203 Han gir klarsignal - eller stopper hopperne - hvis forholdene ikke er innenfor det forsvarlige eller den fastsatte « vindkorridoren ».
AA170203 Yrket er rett og slett en stor bløff ¶ Forsvarlige helsetjenester ¶
AA170203 Pasienten har rett på forsvarlige helsetjenester som har forebyg-gende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, utført av helsepersonell.
SA170121 Over tid har mange kommuner i Rogaland slitt med å sikre seg sykepleierkompetanse for å kunne tilby innbyggerne faglig forsvarlige tjenester.
SA170114 Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser et stort omfang forskning, tilsyn og rapporter at lovverket ikke blir fulgt i praksis !
VG161007 Flere gatehundimportører argumenterer med at Mattilsynet har skrevet under på at de synes dagens importregler er forsvarlige .