DA171230 Vi har fått fullt medhold for at vi ikke står overfor noen norm eller pålegg : Det eneste som er lovpålagt, er en forsvarlig tjeneste, sier Johansen.
DA171230 Skal vi gjøre som de foreslår, vil det koste 9,6 millioner kroner, og det mener vi ikke er forsvarlig bruk av ressursene.
DA171230 - Ikke forsvarlig pengebruk ¶
VG171210 Jeg var opptatt av hva slags type film det skulle være, og jeg synes regissørens prosjekt hørtes moralsk forsvarlig ut.
VG171209 Fylkeslegen kommer nå med kritikk av Haukeland sykehus for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp.
VG171209 - Helsehjelpen mannen fikk var ikke faglig forsvarlig .
VG171209 - Det er først og fremst arbeidsgivers ansvar å oppfylle at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
VG171209 * Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig både når det gjelder fysisk og psykisk helse og velferd.
NL171209 Det er udiskutabelt en styreleders overordnede ansvar at det blir en forsvarlig behandling av de saker som hører under styret.
NL171209 Den siste utredningen konkluderer jo at slik bemanningen i dag er i Helse Nord, er det ikke forsvarlig å igangsette akuttilbud ved Nordlandssykehuset.
AP171209 HR-direktør Morten Meyer ved Oslo universitetssykehus ( OUS ) opplyser at OUS har 23.000 ansatte og i snitt bare én til to varslede saker i året om seksuell trakassering.- Vi har hatt tre alvorlige eksempler de siste årene som er forsvarlig håndtert : Sanksjoner ble iverksatt og arbeidsforhold avviklet, sier han.
SA171208 Han viser til at det er en stund siden Eni først meddelte Petroleumstilsynet om at pålegget var lukket - det vil si at oljeselskapet hadde ryddet opp i forholdene som gjorde at tilsynet mente det ikke var forsvarlig med produksjon.
SA171208 oktober meldte Petroleumstilsynet at det elektriske anlegget og elektrisk utstyr på Goliat-plattformen hadde for mange feil til at det var forsvarlig med produksjon.
DA171208 Det manglet ikke på advarsler, og systemet med telefonkatalogregistrering var oppe i flere bisperådsmøter uten at det ble fulgt opp på en forsvarlig måte.
DA171208 Det som ikke kommer fram er at alle har rett på forsvarlig helsebehandling.
AP171208 - Dette forutsetter imidlertid at kommunen har truffet vedtaket på bakgrunn av en forsvarlig saksbehandling, herunder at vedtaket er basert på riktige faktiske opplysninger.
AP171208 Det vil stille krav om forsvarlig omsorg.
AP171208 - DNB mener forvaltningen har vært i tråd med informasjonen og at den har vært forsvarlig , sa bankens advokat Helge Lundestad i retten.
VG171207 - Guiden inneholder en rekke tips og retningslinjer for god, forsvarlig og etisk bruk av sosiale medier for å unngå å bidra til å forsterke disse stereotypiene.
DB171207 Han sier lasten ikke er forsvarlig og at ballene er for dårlig sikret.
AP171207 Det vil stille krav om forsvarlig omsorg.
AP171207 Det vil stille krav om forsvarlig omsorg.
VG171206 Gjennom å frata en fagforening retten til å fordele stipendmidler på en demokratisk og faglig forsvarlig måte.
VG171206 Det er svært viktig for oss at alle brukere og ansatte skal være trygge på at vi behandler opplysningene på en forsvarlig måte, sier Høynes.
SA171206 - Det som drev meg, var at jeg hadde verdens beste jobb og ville ha den så lenge det var forsvarlig .
FV171206 - Det som drev meg, var at jeg hadde verdens beste jobb og ville ha den så lenge det var forsvarlig .
DN171206 Det er svært viktig for oss at alle brukere og ansatte skal være trygge på at vi behandler opplysningene på en forsvarlig måte, sier Høynes.
DB171206 Det er svært viktig for oss at alle brukere og ansatte skal være trygge på at vi behandler opplysningene på en forsvarlig måte, sier Høynes.
DB171206 Ifølge rådet må endringer være etisk forsvarlig , bidra til bærekraftig utvikling og være samfunnsnyttig.
BT171206 Hvis kunstnerne skal forvalte sin rolle på en forsvarlig måte, må de også våge å ta del i samfunnet, og bruke sin posisjon til å utfordre andre dominerende tenkemåter.
BT171206 - Det som drev meg, var at jeg hadde verdens beste jobb og ville ha den så lenge det var forsvarlig .
AP171206 - Det som drev meg, var at jeg hadde verdens beste jobb og ville ha den så lenge det var forsvarlig .
AP171206 - Det som drev meg, var at jeg hadde verdens beste jobb og ville ha den så lenge det var forsvarlig .
AA171206 - Det som drev meg, var at jeg hadde verdens beste jobb og ville ha den så lenge det var forsvarlig .
DB171205 - Derfor mener vi det er riktig at utøvere som beviselig har vært underlagt et forsvarlig dopingkontrollregime får anledning til å delta i Pyeongchang.
DB171205 Den tiltalte politimannens sjef i Namdal mener det har vært fullt forsvarlig at han er i aktiv tjeneste.
DB171205 - Fullt forsvarlig å jobbe ¶
DB171205 Advokat Frode Lauareid, som representerer kommunen, viser til i sitt sluttinnlegg at Søgne kommune har satt i verk en rekke tiltak for å gi de ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø.
DB171205 Advokat Frode Lauareid, som representerer kommunen, viser til i sitt sluttinnlegg at Søgne kommune har satt i verk en rekke tiltak for å gi de ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø.
BT171205 Men kutt må være forsvarlig , og kan ikke gå på bekostning av tryggheten for ansatte og innsatte, skriver BT på lederplass.
BT171205 Kutt må være forsvarlig .
AP171205 Dette innebærer blant annet å fremme samarbeid, føre en balansert og forsvarlig kommunikasjon og unngå nedsettende omtale om virksomheten og dens ledere.
NL171203 Det journalistiske prosjektet besto langt på vei i å finne og fortelle historiene på en forsvarlig måte, sette dem inn i en kontekst og forberede lokalsamfunnet på hva som ville komme.
DB171203 - Det har foreløpig ikke vært føre- eller værmessig forsvarlig å fjerne dem, så de blir liggende der til forholdene er bedre.
DB171203 Om du skal spise kjøtt, så bør du sørge for at dyret har hatt et godt og langt liv, at det blir drept forsvarlig, og at det blir brukt forsvarlig .
DB171203 Om du skal spise kjøtt, så bør du sørge for at dyret har hatt et godt og langt liv, at det blir drept forsvarlig , og at det blir brukt forsvarlig.
DB171202 For da ser de at her er det en mulighet for at vi kan få til en forsvarlig dividende til kreditorene.
DB171202 Den er lang, svingete og smal så fram til den er forsvarlig strødd, kan vi ikke slippe kjøretøyene til, sier Trond Volden.
AP171202 Retten bemerker også i dommen at hunden flere ganger tidligere hadde rømt hjemmefra og at eieren derfor burde ha passet på at den var forsvarlig sikret.
AP171202 Motparten mente på sin side at den akitaen ikke var forsvarlig bundet, og at eieren ikke hadde gjort tilstrekkelig for at den ikke skulle slite seg.
AP171202 Den er lang, svingete og smal så frem til den er forsvarlig strødd, kan vi ikke slippe kjøretøyene til, sier Trond Volden.
AP171202 Den er lang, svingete og smal så frem til den er forsvarlig strødd, kan vi ikke slippe kjøretøyene til, sier Trond Volden.
AA171202 Den er lang, svingete og smal så fram til den er forsvarlig strødd, kan vi ikke slippe kjøretøyene til, sier Trond Volden.
NL171201 Alle studentene får et forsvarlig og godt teoretisk grunnlag for senere yrkesutøvelse.
DB171201 Det mener vi ikke er forsvarlig , og vi tror ikke utvalget som består av fem personer har oversikt over 24 komiteers sammensetning, sier Tørdal.
SA171130 Gitt at prisen er grei, gitt at driftsopplegget er forsvarlig , gitt at bruken for breddeidretten er stor nok.
SA171130 Gitt at prisen er grei, gitt at driftsopplegget er forsvarlig , gitt at bruken for breddeidretten er stor nok », skriver Christian Wedler ( Frp ).
AP171130 Vi har klart å finne løsninger innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, sier Frode Jacobsen.
SA171129 - I tider hvor gjeld og boligpriser driver hverandre oppover, er det forsvarlig med slike reguleringer.
NL171129 En analysegruppe har denne uken konkludert med at et dagtilbud innen PCI ved Nordlandssykehuset ikke er faglig forsvarlig .
AP171128 Riksrevisjonen har som sin overordnede oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.
SA171127 Når saker med seksuell trakassering kommer fram i lyset og håndteres på en faglig forsvarlig måte, er det også forebyggende.
SA171127 Når saker kommer fram i lyset og håndteres på en faglig forsvarlig måte, er det også forebyggende.
SA171127 - Også Pakistans flagg ble lagt igjen, og ambassadens skilt ble ikke skrudd ned fra husveggen, sier Nadeem, som er oppgitt over at ambassaden ikke har svart på henvendelser eller hentet pass og dokumenter for å makulere dem forsvarlig .
AP171127 Produktivitet er vel og bra, men når vi vet at vi har en elevbase som er stresser seg syke i en alder av 16, er det da forsvarlig å øke produktiviteten ?
AP171127 Produktivitet er vel og bra, men når vi vet at vi har en elevbase som er stresser seg syke i en alder av 16, er det da forsvarlig å øke produktiviteten ?
VG171126 Ingen vanlige bedrifter ville sagt at dette var forsvarlig bruk av ressurser, sier Brem.
AP171126 For selv om de fleste elevene deres vil klare seg bra i livet, betyr det ikke at skolen drives forsvarlig .
AP171126 De kan ikke nekte forsvarlig helsehjelp og « sette barna ut i skogen for å dø ». 3rd-party-bio ¶
VG171125 Helsemessig forsvarlig ?
VG171125 Vi har særlig understreket ledernes ansvar for å følge opp, og håndtere, slike saker på en forsvarlig måte.
VG171125 - Det er selvsagt beklagelig hvis hun har en slik opplevelse, men vi mener denne saken ble godt opplyst og håndtert på en forsvarlig måte. #metoo i USA : Stjernejournalist sparket etter anklager ¶
VG171124 Flere bønder opplever store utfordringer knyttet til rovdyr, og opplever et høyere trykk enn det som er forsvarlig .
VG171124 Retten slår også fast at rektoren ikke har opptrådt i strid med kravene til en forsvarlig opptreden, og lagmannsretten kan ikke se at det finnes grunnlag for personlig å bebreide rektoren for de uheldige unntakene som har funnet sted.
AP171124 Dette er under det som er forsvarlig , sier forbundsleder Torbjørn Bongo i høringen.
AP171124 Dette er under det som er forsvarlig , sier forbundsleder Torbjørn Bongo i høringen.
SA171123 Under gitte omstendigheter og i alvorlige situasjoner er man likevel nødt til å ty til tvang, for at folk skal få nødvendig og forsvarlig helsehjelp i tide.
SA171123 Oftest handler det ikke om vond vilje til å hjelpe hos mange av de ansatte innenfor helse- og velferdstjenesten, men i stor grad om at handlingsrommet for å kunne gi god og forsvarlig helsehjelp er begrenset.
DN171123 Prisfastsettelsen skal være basert på en forsvarlig faglig vurdering og befaring av eiendommen, og skal kunne dokumenteres. 5.
AP171123 Så kommer min påstand : Vi har i dag en ordning for stipendbehandling og valg av stipendkomité som er faglig forsvarlig , rettferdig og demokratisk.
DB171122 Da de kom tilbake slo advokaten til den tiltalte fast at Mladic hadde høyt blodtrykk, og at det ikke var forsvarlig å fortsette domsopplesningen.
AA171122 Skipsførere ombord tar vurderinger fortløpende om hva som er forsvarlig .
VG171121 Dette problemet har jeg tatt opp internt en rekke ganger, og Christine Meyer er den første direktøren som har vært villig til å diskutere det på en faglig forsvarlig måte, sier han.
VG171121 Den mest internasjonalt anerkjente forskeren i SSB, Rolf Aaberge ( 68 ), mener at « innvandringsregnskapet » til kollega Erling Holmøy aldri skulle vært godkjent, og at det ikke er forsvarlig å bruke det som grunnlag for politiske beslutninger.
VG171121 De mener også at politibetjenten fulgte prinsippene som gjelder for politiets håndtering av skytevåpen, og at politibetjenten ikke gikk utover det som var forsvarlig .
SA171121 Nødvergehandlingen må ikke åpenbart gå utover hva som er forsvarlig .
SA171121 Det er vanskelig å effektivisere, men MUST må se om det er økonomisk forsvarlig å fortsette med alle utstillinger, mener Sivertsen.
SA171121 - Styret opptrer forsvarlig når det ber administrasjonen utrede konsekvenser av en rekke tiltak, sier Annamaria Gutierrez ( V ), leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger kommune.
DA171121 Politiet venter med å avhøre kvinnen til helsepersonell mener det er forsvarlig .
BT171121 Politiet venter med å avhøre kvinnen til helsepersonell mener det er forsvarlig .
AP171121 Men vi mener at nedre grense er nådd for hva som er forsvarlig drift for flere av byens skoler.
AP171121 Det er ikke forsvarlig å foreta ytterligere kutt på reell elevpris til skoler som våre, plassert i våre områder av byen.
AA171121 Politiet venter med å avhøre kvinnen til helsepersonell mener det er forsvarlig .
VG171120 Og hvilke konsekvenser får det dersom vi kutter ut leting og produksjon raskere enn det myndighetene mener er forsvarlig ?
VG171120 Det må forvaltningen ta stilling til, hvordan de skal sikre en forsvarlig behandling av disse sakene, sier Aasrud.
DB171119 Under veiledning, forsvarlig kontroll, og med avsluttende anbefaling fra norske psykologer.
DB171119 Profesjonsgodkjenninger har vi for at myndighetene kan kunne utøve forsvarlig og nødvendig kontroll med profesjonsutøvere.
DB171119 Dette må ses i sammenheng med lovens krav til forsvarlig virksomhet.
DB171119 Det må være den utenlandskutdannede kandidatens kunnskaper og ferdigheter ( kyndighet ) for å utøve forsvarlig yrkesvirksomhet i Norge som skal være avgjørende for om de kan jobbe i Norge eller ikke.
DB171119 Begge måter å lære å utøve profesjonen på er faglig forsvarlig .
AP171119 I begjæringen viste forsvarerne til at saken berører privatlivet til unge mennesker og at det ikke vil være forsvarlig at presse og skolevenner er til stede under rettssaken.
AP171117 Han mener imidlertid at alle budsjettkompromissene så langt er « til å leve med » og innenfor det han kaller en « forsvarlig ramme ». | « Billigsalg » på taxfree - vin satt ned med 100.000 kr flasken ¶
DB171116 « Justis- og beredskapsdepartementets saksbehandling har ikke vært i tråd med reglene som gjelder for behandling av innsynskrav etter offentleglova, forvaltningsloven og alminnelig forvaltningsrettslige krav til forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk.
NL171115 Men UDI påpeker at Norge er helt på kanten av hva som er folkerettslig forsvarlig !
NL171115 Storebrand krever blant annet at selskaper jobber bevisst med å redusere og håndtere avfall fra olje- og gassutvinning på en forsvarlig måte.
DB171115 For meg høres det ut som en lite forsvarlig praksis av Søviknes og hans departement når det gjelder den samfunnsmessige kontroll med konsekvensene av oljeutvinningen, sier Bernt til Dagbladet.
DA171115 Om dette bare er et steg på veien for å bli kvitt hele nivået, må man spørre seg hvor forsvarlig prosessen er.
VG171114 - Jeg er enig i at hovedveien ut av fattigdom er arbeid, men jeg mener bestemt at den enkelte må ha et forsvarlig livsopphold på veien dit.
SA171114 Det som står er at man skal kunne håndtere legemidler forsvarlig , dvs. dele ut medisiner og følge opp effekten av dem.
NL171114 Det ble spådd så svak søking av forskere og studenter at det hverken ville holde et faglig forsvarlig nivå eller oppnå en forsvarlig størrelse.
NL171114 Det ble spådd så svak søking av forskere og studenter at det hverken ville holde et faglig forsvarlig nivå eller oppnå en forsvarlig størrelse.
FV171114 Det viktigste er å holde en fart som gjør det forsvarlig å kjøre.
DB171114 Luftkvaliteten i byen er nå 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig .
DB171114 ¶ BØR UTREDES : Før vi velger en ny innretning på det første skoleåret trenger vi derfor mer forskning slik at vi sikrer et faglig forsvarlig tilbud.
DB171114 Før vi velger en ny innretning på det første skoleåret trenger vi derfor mer forskning slik at vi sikrer et faglig forsvarlig tilbud.
DB171114 I disse kalde, mørke, isolerte og store deler av året isdekte områdene skal altså Norge forsøke å pumpe opp olje, legge til rette for skipstrafikk, helikopteranlegg, etablere ilandføring og sikre forsvarlig beredskap.
DB171114 Stortinget bør derfor gjeninnføre rimelighetsvilkåret, og stanse returene midlertidig til både jussen og sikkerhetssituasjonen er forsvarlig utredet.
AP171114 Det viktigste er å holde en fart som gjør det forsvarlig å kjøre.
AA171114 Det viktigste er å holde en fart som gjør det forsvarlig å kjøre.
SA171113 Nå avdekker fylkesmennene at mange kommuner og helseforetak ikke gir forsvarlig tjenester til personer rammet av rus og psykiske lidelser.
DA171113 På spørsmål om det er forsvarlig å returnere asylsøkere til Afghanistan overhodet, svarer Ødegården følgende : ¶
DB171112 Luftkvaliteten i New Delhi er rangert blant de verste i verden, men nå er den nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig .
BT171112 Politiets kunnskap om arbeidsvarsling og trafikkregulering er åpenbart synkende og man er derfor avhengig av god kommunikasjon med samarbeidende etater for å ivareta trafikksikkerheten på en forsvarlig og god måte.
AA171112 Luftkvaliteten er nærmere 30 ganger dårligere enn det Verdens helseorganisasjon mener er forsvarlig .
VG171110 - Tragedien vi opplevde kunne kanskje ha vært unngått om rekkverket hadde vært i forsvarlig stand.
SA171109 Om MBL eller andre mener at slike ordninger har negative konsekvenser, må vi kunne forvente at de gjennomfører en faglig forsvarlig økonomisk analyse av markedet som dokumenterer disse skadevirkningene.
DN171109 - Det er rett og slett fordi vi mener det er et forsvarlig nivå for å sikre Norge et godt flyvåpen, og fordi vi mener kostnadene ved å gå helt til 52 kommer til å gå utover resten av Forsvaret, sier Lysbakken til NTB.
DB171109 Der presenterte vi trafikklyssystemet, som skal sikre miljømessig forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.
DA171109 - Det er rett og slett fordi vi mener det er et forsvarlig nivå for å sikre Norge et godt flyvåpen, og fordi vi mener kostnadene ved å gå helt til 52 kommer til å gå utover resten av Forsvaret, sier Lysbakken til NTB.
BT171109 Politimesteren er også ansvarlig for at alle ansatte i Vest politidistrikt har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
AP171109 Om MBL eller andre mener at slike ordninger har negative konsekvenser, må vi kunne forvente at de gjennomfører en faglig forsvarlig økonomisk analyse av markedet som dokumenterer disse skadevirkningene.
AA171109 Om MBL eller andre mener at slike ordninger har negative konsekvenser, må vi kunne forvente at de gjennomfører en faglig forsvarlig økonomisk analyse av markedet som dokumenterer disse skadevirkningene.
VG171108 - Dersom reiserådene til Utenriksdepartementet skal være førende for hvilke land som det ikke er forsvarlig å sende folk tilbake til, vil det innebære blant annet at folk i Algerie, Aserbajdsjan, Burkina Faso, Venezuela, Kongo, Egypt, Pakistan og Filippinene vil få bli i Norge, sier Listhaug til VG.
VG171108 Innsamlingskontrollen er en stiftelse Stiftelsens formål er å påse at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig .
DB171108 Talsperson i kanarifansen, Kenneth Kvebek, sier til Dagbladet at det er forsvarlig å ta inngangspenger på en slik kamp.
DB171108 - UDI-direktør Frode Forfang opplyste nylig at de for få dager siden har gjort nok en vurdering av om det er forsvarlig å returnere personer med avslag på asylsøknaden tilbake til Afghanistan.
AA171108 Hun mener forslaget dessuten rokker ved prinsippet om at vurderingene av hvilke land det er forsvarlig å returnere asylsøkere med avslag til, ikke skal være gjenstand for politisk inngripen.
AA171108 Den tidsbegrensede tillatelsen til enslige mindreårige mellom 16 og 18 år gis bare til barn som ikke har annet grunnlag for opphold enn at de mangler forsvarlig omsorg ved retur, sa Listhaug.
AA171108 Hun mener forslaget dessuten rokker ved prinsippet om at vurderingene av hvilke land det er forsvarlig å returnere asylsøkere med avslag til, ikke skal være gjenstand for politisk inngripen.
AA171108 Den tidsbegrensede tillatelsen til enslige mindreårige mellom 16 og 18 år gis bare til barn som ikke har annet grunnlag for opphold enn at de mangler forsvarlig omsorg ved retur, sa Listhaug.
SA171107 Dette er en vesentlig endring fra varslingsreglene vi har i dag, som kun pålegger arbeidsgiver å utarbeide rutiner for forsvarlig varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det.
SA171107 Et asylmottak skal være « nøkternt og forsvarlig ».
DA171107 Men på tross av det så mener vi det er miljømessig forsvarlig å beholde Abels gate som sykkelvei, sier Cecilie Kildahl.
DB171106 Kriteriene for lovlig varsling er for strenge, og stiller blant annet krav til at varslingen må skje « forsvarlig ».
DA171106 Ved å sørge for at fritidsbåter får en forsvarlig behandling, forhindrer vi både lokal forsøpling og at gamle båter brytes ned til mikroplast, sier Helgesen.
AP171106 Ved å sørge for at fritidsbåter får en forsvarlig behandling, forhindrer vi både lokal forsøpling og at gamle båter brytes ned til mikroplast, sier Helgesen. 970 søknader ¶
VG171105 Følgelig er det også viktig at det ikke oppstår tvil om hvorvidt politiet er i stand til å utføre jobben på forsvarlig vis.
DB171105 Om en kunne garantere for en maksimal botid i mottak på mellom 6- 12 måneder, så tenker jeg at standarden « nøktern og forsvarlig » kan være akseptabel.
AP171105 For Aftenposten har det vært avgjørende å bruke materialet på en forsvarlig måte.
AP171105 Fokus rettes derfor mot hvor lenge det er forsvarlig å la en skuespiller henge opp ned uten at det går på helsa løs.
DA171104 Hvor forsvarlig dette er, kommer veldig an på stedet du besøker, og hva slags dyr du tilbys kontakt med.
NL171103 Det sier seg sjøl at lærerne ønsker tid og rom til å utføre disse oppgavene på en forsvarlig måte, for at elevene skal få den opplæringen de har krav på i den formen som er best for dem.
NL171103 Det sier seg sjøl at lærerne ønsker tid og rom til å gjøre forberedelser og etterarbeid på en forsvarlig måte.
DN171103 Ifølge fagforeningen endte det « med et ultimatum fra ledelsen som vi ikke mente var forsvarlig å akseptere ».
DB171103 Spørsmålet om hvordan vi skal klare å sikre en forsvarlig regulering av våpeneksporten slik at den ikke bidrar til krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd havner dessverre i skyggen.
DB171103 Regjeringens bruk av oljepenger er både forsvarlig og godt tilpasset utviklingen i norsk økonomi.
AA171103 | Jeg var pasient der dagen før det sto i avisa om bedring ved akuttmottaket, og jeg kan bekrefte at forholdene ikke er forsvarlig for syke ¶
AA171103 Tilfeldigvis var jeg pasient der dagen før, og jeg kan bekrefte at forholdene ikke er forsvarlig for syke mennesker, en bør være både « frisk » og oppegående.
SA171102 - Er fortsatt drift forsvarlig på Kristin-plattformen ?
DN171102 Ifølge fagforeningen endte det « med et ultimatum fra ledelsen som vi ikke mente var forsvarlig å akseptere ».
DN171102 Der skriver de at årets lønnsforhandlinger ble avsluttet klokken tre natt til torsdag « med et ultimatum fra ledelsen som vi ikke mente var forsvarlig å akseptere ».
VG171101 Retten til forsvarlig behandling betyr at dersom en medisin er eneste alternativ, har pasienten et rettskrav på den.
DB171101 Men som skrevet så var situasjonsbedømmelsen der og da basert på at det var forsvarlig å gjøre som det ble gjort, også ut fra min yrkeserfaring ».
DB171101 Disse avfallstypene inneholder miljøfarlige stoffer, som må håndteres på en forsvarlig måte, forklarer hun.
FV171031 Å komme med dette i desember vil ikke være økonomisk forsvarlig , og vi vil heller ikke rekke å få det ut til butikkene.
DN171031 - Det er mye lettere å være etisk forsvarlig , når vi samtidig kan tjene penger på det.
DN171031 - Det er mye lettere å være etisk forsvarlig , når vi samtidig kan tjene penger på det, sier Jens Ulltveit-Moe om det nye samarbeidet om innkjøp av elektriske biler for næringslivet.
DB171031 UNHCRs anbefalinger skal tillegges vekt og mottakerlandet må gi tilfredsstillende forsikringer om en forsvarlig situasjon for de som skal returneres.
DA171031 « Dersom kommunen fraviker anbefalingen om en skolestartundersøkelse, må de kunne dokumentere at de likevel ivaretar barn og unge på en forsvarlig måte », skrev avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, ved Helsedirektoratets avdeling for barne- og ungdomshelse, til Dagsavisen Fremtiden mandag.
AP171031 - Vi vil få utredet en nedre grense for hva som er forsvarlig driftsramme for en skole.
AP171031 - Vi vil få utredet en nedre grense for hva som er forsvarlig driftsramme for en skole, sier Saida Begum ( H ).
AP171031 - Hvis vi ser på høringssvarene, sier mange at det ikke er forsvarlig å kutte enda mer.
SA171030 Å komme med dette i desember vil ikke være økonomisk forsvarlig , og vi vil heller ikke rekke å få det ut til butikkene.
BT171030 Å komme med dette i desember vil ikke være økonomisk forsvarlig , og vi vil heller ikke rekke å få det ut til butikkene.
AP171030 Å komme med dette i desember vil ikke være økonomisk forsvarlig , og vi vil heller ikke rekke å få det ut til butikkene.
NL171029 Med utgangspunkt i dagens pasientgrunnlag og landsdelens geografi vil det heller ikke være faglig fornuftig og forsvarlig .
NL171029 Med utgangspunkt i dagens pasientgrunnlag og landsdelens geografi vil det heller ikke være faglig fornuftig og forsvarlig , skriver Erlend Svardal Bøe.
DB171028 En forsvarlig forvaltning av ressursene på sokkelen må innebære uavhengig kontroll av lønnsomheten i aktiviteten på norsk sokkel.
VG171027 Ingen skal få ødelagt muligheten til å få et forsvarlig forsvar av at de ikke har råd.
VG171027 - Maskinen var i teknisk forsvarlig stand.
DB171027 - Og vi jobber også med noe som heter « defensive coverage » ( defensiv dekning ), noe som kan utvikle seg til å bli stort for oss fordi kritikken mot Optas data, og som er rimelig forsvarlig , har vært at det er mye vanskeligere å bedømme forsvarsspill enn angrepsspill.
DA171027 « Kontrollutvalget skal føre oppsyn med at kommunens virksomhet er forsvarlig og holder seg innenfor lover og regler.
DA171027 Saken er viktig å belyse fordi den handler om skadeforebygging og trekker en klar grense for hva som ikke er forsvarlig atferd, skriver advokat Anette Fjeld i Gjensidige i en epost til NTB.
AP171027 Saken er viktig å belyse fordi den handler om skadeforebygging og trekker en klar grense for hva som ikke er forsvarlig atferd, skriver advokat Anette Fjeld i Gjensidige i en epost til NTB.
AP171027 Saken er viktig å belyse fordi den handler om skadeforebygging og trekker en klar grense for hva som ikke er forsvarlig atferd, skriver advokat Anette Fjeld i Gjensidige i en epost til NTB.
VG171026 - Maskinen var i teknisk forsvarlig stand.
VG171026 En rekke norske kommuner er helt avhengige av vikarbyråer for å gi innbyggerne forsvarlig legedekning.
DA171026 - Hvis en kommune velger å avvike fra sterke anbefalinger, må de begrunne dette godt og gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse, slik at de sikrer et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud til alle barn og unge i kommunen, skriver avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, i Helsedirektoratets avdeling for barne- og ungdomshelse.
AP171026 Elevene med spesialundervisning får ikke et forsvarlig opplæringstilbud ¶
AP171026 Singer argumenterte for at nyfødte babyer hverken forstår at de selv eksisterer eller har preferanser for sitt eget liv, derfor kan det være forsvarlig å utføre barmhjertighetsdrap dersom babyen har utsikter til liv som innebærer mye lidelse og utilstrekkelig omsorg.
DA171025 KrFs Torhild Bransdal forutsetter forsvarlig saksbehandling og at rettssikkerheten til den enkelte ikke svekkes, ifølge Aftenposten.
VG171024 Ordfører Støstad forteller at kunstverket ble tatt ned på en forsiktig måte, slik at ikke noe ble ødelagt og at det vil oppbevart trygt og forsvarlig .
VG171024 Det katalanske næringslivet er helt avhengig av det spanske markedet, og en selvstendig stat vil ikke være økonomisk forsvarlig , sier Marcus Buck, Spania-ekspert og instituttleder ved Universitet i Tromsø.
VG171024 - Kommunene har jo et selvstendig ansvar for å ha et forsvarlig barnevern, det ble tydeliggjort i loven i 2013.
NL171024 Dette mener fylkestinget ikke er forsvarlig ut fra et operativt perspektiv.
DA171024 - På grunn av utilstrekkelig sikring av last fikk en sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forsvarlig før videre kjøring, skriver Statens vegvesen.
DA171024 Jeg kommer aldri til å gi opp å drive denne kommunen økonomisk forsvarlig , og nå har vi kartlagt flere gode delprosjekter for Marienlystområdet som står igjen.
VG171023 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
DN171023 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
DB171023 Nå har vi mulighet til å behandle disse innstrammingene forsvarlig .
DB171023 Det var rett og slett ikke forsvarlig å sende ut folk med innsamlingsbøsser.
DB171023 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
DB171023 - Nei, det er helt greit å gjøre slikt når det kan forsvares og er forsvarlig gjort.
DA171023 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
DA171023 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
SA171022 - Er fire kamper fire lørdager på rad forsvarlig ?
NL171022 For forsvarlig å ivareta nobelvervet må representantene være fullt klar over forskjellen mellom de to måtene å tenke sikkerhet på, og sørge for at komiteen sammensettes av personer som ut fra holdninger og kunnskaper er innstilt på, og de best egnede til, å fremme Nobels eget formål med prisen.
DB171022 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
DA171022 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
BT171022 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
BT171022 I Norge er sykehusene lovpålagt å tilrettelegge for at helsepersonell får utført helsehjelpen på en forsvarlig måte.
BT171022 - Er fire kamper fire lørdager på rad forsvarlig ?
AP171022 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk, sier banksjef Bente Christensen i Sparebanken Sør til Tvedestrandsposten.
AP171022 Blir krig mer etisk forsvarlig med roboter ?
AP171022 - Er fire kamper fire lørdager på rad forsvarlig ?
AA171022 - Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk.
AA171021 Fylkeslegen i Nord-Trøndelag konkluderer etter sin gjennomgang av saken at 14-åringen ikke fikk forsvarlig helsehjelp før han døde som følge av hjertesvikt 15. desember 2016.
AA171021 | - 14-åring fikk ikke forsvarlig legehjelp før han døde, mener fylkeslegen ¶
VG171020 Det er helt uforståelig at de velger å foreslå et kutt som ikke ivaretar rettshjelpstilbudene på en tilstrekkelig eller forsvarlig måte.
DB171019 Så snart du er forsvarlig fastspent, vil du fly over naturen som en fugl, eller som en superhelt.
VG171018 * Barna vil få forsvarlig omsorg fra mor og far, fra annen familie samt et offentlig dagtilbud.
SA171018 Kristin Torp i Utdanningsforbundet i Stavanger, synes det er viktig at avtalen « sikrer forsvarlig saksbehandling for de som må endre arbeidsoppgaver og arbeidsplass.
AP171018 » Disse paragrafene handler om at dyr bare skal holdes av mennesker hvis det kan gjøres på en forsvarlig måte, at dyr holdes i miljøer som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov og at dyrene skal ha god helse og velferd.
AP171018 Det helt avgjørende spørsmålet er om det er etisk forsvarlig å la dyrene fødes til et plaget liv i fangenskap med norsk lov som alibi.
NL171017 Det er bred enighet innenfor fagmiljøene om at det ikke er forsvarlig å returnere mennesker tilbake til Afghanistan.
AP171017 Fremdeles er det bare en mindre del av E-søppelet som resirkuleres på forsvarlig vis, ifølge rapporten.
VG171016 I Østerrike hadde dette langt på vei vært mulig, med øvelser spredd utover regionen, og i innsalget ble det argumentert hardt for at arrangementet hadde vært forsvarlig både miljømessig og økonomisk.
DB171016 - Vi ser at det er et marked for dette, volummessig er det forsvarlig å gjøre dette, sier Wæraas, som hevder han gjerne skulle satt inn enda flere nye ruter.
DA171016 Selv om det hadde vært mulig å drive med dette på forsvarlig vis - og dyrene fikk sine naturgitte behov dekket - så ville det fortsatt ikke vært bruk for pels.
AA171016 Elevene må ha et faglig forsvarlig lavterskeltilbud - et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor i landet.
AA171016 Dette er ikke forsvarlig .
DB171015 Reagerer på « Farmen»-klipping : - Bare en bikinikropp ¶ - Forsvarlig
DB171015 Når Mats fortsatte å føle seg uvel, syntes vi det var forsvarlig at han valgte å trekke seg fra « Farmen », sier Iversen.
DA171014 Å ha korrekt og oppdatert turiststatistikk er blant annet viktig for å kunne dimensjonere både transport-, toalett- og et forsvarlig helsetilbud, og ha kontroll på turistomfanget på et reisemål.
AP171014 Vi er glade for at ledelsen bekrefter at våre klinikker tilbyr behandling som er faglig forsvarlig .
DA171013 Det er 14 år siden Riksrevisjonen fastslo at Arkeologisk museum i Stavanger ( AmS ) måtte få nytt magasin for å oppbevare gjenstander forsvarlig , og det er 11 år siden kommunalstyret for byutvikling ga klarsignal til riving av nabohus og museumsutbygging på Våland.
DB171011 - Etter hver konkurranse må jeg avgjøre sammen med helseapparatet om det er forsvarlig å kjøre neste eller ikke, bekrefter Svindal.
AP171011 Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet ¶
VG171010 Mannen var ikke tiltalt for å operere i beruset tilstand, men for brudd på helsepersonelloven, for å ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt for å ha unnlatt å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
DB171010 Mannen var ikke tiltalt for å operere i beruset tilstand, men for brudd på helsepersonelloven, for å ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt for å ha unnlatt å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
AA171010 Mannen var ikke tiltalt for å operere i beruset tilstand, men for brudd på helsepersonelloven, for å ha inntatt alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, samt for å ha unnlatt å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.
NL171009 Sterke motkrefter sørpå mente at det nye universitetet langt nord ikke ville få et faglig forsvarlig nivå, på grunn av svak søking fra både forskere og studenter.
DA171009 En kan kun stille garanti i saker med høy risiko hvis det er økonomisk forsvarlig .
AP171008 Det var et fånyttes forsøk på å få lagt inn en pasient med kraftige heroin-abstinenser til forsvarlig behandling.
AA171008 Fylkesmannen konkluderte med at sykepleieren ikke ga pasienten forsvarlig helsehjelp og at vedkommende brøt helsepersonelloven.
AA171007 Enkelte steder er det ikke forsvarlig å kjøre med sommerdekk lenger, sier Storrø.
AA171007 | - Her er det ikke forsvarlig med sommerdekk ¶
AA171007 Men denne uka fikk Jarle Strandvahl i Multi-Bygg beskjed om at største eier likevel ikke vil tilføre nok kapital for å sikre forsvarlig drift videre.
AA171007 Vegtrafikksentralen advarte tidligere i dag om at det enkelte steder ikke er forsvarlig å kjøre med sommerdekk.
AA171007 Vegtrafikksentralen advarte tidligere i dag om at det enkelte steder ikke er forsvarlig å kjøre med sommerdekk.
DB171006 Elevene skal utvikle og lære seg digital dømmekraft, de skal kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett, skriver Asheim i en e-post til Dagbladet.
DB171006 Ny oljeleting blir selvfølgelig ikke mer forsvarlig selv om vi nå kan ha noen år ekstra på å nå 1,5-gradersmålet.
DA171006 To kjøretøy fikk bruksforbud fordi lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret.
DA171006 Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før de fikk kjøre videre.
DA171006 Vi har et system der all makt er hos politikerne i Justisdepartementet - og det er ikke forsvarlig .
DA171006 Vi har et system der all makt er hos politikerne i Justisdepartementet - og det er ikke forsvarlig .
VG171005 Den slår blant annet fast at sykehuset ikke ga Djabrail forsvarlig helsehjelp, og at den aktuelle avdelingen ved sykehuset ikke har hatt rutiner og opplæring av personellet for å sikre at en slik forveksling unngås.
AA171005 - Litt større usikkerhet om boligpriser slår nok direkte inn på hvor høyt man ser det som forsvarlig å låne opp for et hyttekjøp.
VG171004 Helse Bergen HF ga ikke pasienter forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering.
NL171004 Helt tilslutt i denne omgang vil vi understreke at vi ser for oss at arbeidet med en Trygg og Forsvarlig Oppvekst for nasjonens barn styres faglig og strømlinjet fra Staten, og med statens penger alene.
NL171004 Blant de forhold vi vil kommentere, og inkorporere på alvor i vårt nye oppvekst-fokus, er at de stadig sterkere formuleringer om barnevernets rolle i forebygging med tiltenkt ansvar for alle kommunens barn med henblikk på en trygg og forsvarlig oppvekst, blir realisert.
NL171004 Av flere grunner som vi vil argumentere for i artikkelen, foreslår vi at norsk barnevern heretter heter « Trygg og Forsvarlig Oppvekst », TFO.
DB171004 Det andre avviket handler om at Helse Bergen helseforetak ikke ga pasienter forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering, skriver VG.
DB171004 Som justis- og beredskapsminister er jeg opptatt av at publikum får dekket sitt behov for et trygt pass med høy internasjonal tillit på en god og forsvarlig måte.
DA171004 Fem kjøretøy som fikk bruksforbud fordi lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret.
DA171004 - Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før de fikk kjøre videre, heter det i rapporten.
AP171004 Tilsynet feller en hard dom over behandlingen seksåringen fikk på sykehuset, og slår fast at Helse Bergen ikke ga ham forsvarlig helsehjelp.
AP171004 Helse Bergen HF ga ikke pasienten forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering.
AP171004 Han påpeker at sykehuset får kritikk for ikke å ha hatt forsvarlig legemiddelhåndtering.
VG171003 - Dette er et spørsmål vi må ta stilling til hos oss, og vi må fortløpende vurdere hvordan vi skal sørge for at vi har en struktur som er forsvarlig .
DA171003 desember i fjor på strekningen mellom Klepp og Hellvik skal ha unndratt seg fra en politikontroll ved å kjøre langt fortere enn det som var forsvarlig .
DA171002 - Vi har vurdert at det ikke er forsvarlig å starte opprydningen i dag fordi det kan være fare for nye ras.
DA171002 Støre forsvarte seg med at han mente at det var etisk forsvarlig , likevel solgte han seg ut av aksjefondet to uker før valget.
AA171002 Støre forsvarte seg med at han mente at det var etisk forsvarlig , likevel solgte han seg ut av aksjefondet to uker før valget.
AA171002 De voldsomme regnmengdene førte til at en fylling på Augland i Kristiansand må byttes i sin helhet før det er forsvarlig å kjøre tog.
AA171002 Også NSB sliter med store vannmasser, og Sørlandsbanen vil ifølge Bane Nor være stengt i rundt fem dager etter at en fylling på Augland i Kristiansand må byttes i sin helhet før det er forsvarlig å kjøre tog.
VG171001 Det katalanske næringslivet er helt avhengig av det spanske markedet, og en selvstendig stat vil ikke være økonomisk forsvarlig , sier Buck.
VG171001 Om det er forsvarlig å la utenlandske selskaper fra land vi ikke er allierte med levere helt sentrale deler av digitale infrastruktur.
DB171001 Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting.
SA170930 - Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den er blitt avfall.
AP170930 - Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den er blitt avfall.
DN170928 Det er ikke forsvarlig .
AP170928 | Spørsmål og svar : Blir krig mer etisk forsvarlig med roboter ?
AP170928 Vil utstrakt bruk av robotikk og kunstig intelligens ( AI ) gjøre militær maktbruk mer eller mindre etisk forsvarlig ? spør Hansbø.
AP170928 Det kan være fornuftig å avlaste og erstatte mennesker, og dra nytte av det beste ved mennesker og det beste ved maskiner - i effektivt og etisk forsvarlig samspill.
AP170928 Det er høyst usikkert om direkte menneskelig kontroll, altså bemanning om bord eller fjernstyring, er en garanti for etisk forsvarlig systemoppførsel.
VG170927 Da er vi avhengige av at ting blir gjort på en etisk forsvarlig måte, sier Ronglan.
VG170927 - Med iverksatte tiltak vil vi sørge for en langt bedre kvalitetssikring av forsvarlig etisk forskning ved NIH, skriver Ronglan avslutningsvis.
SA170927 - Dette kommer ikke til å stoppe oss fra å kreve at våre medarbeidere skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø når de skal gjøre innsats i tunnel.
NL170926 Staten har flyttet noen av sine institusjoner med store, tunge kompetansemiljøer fordi Stortinget fant det ønskelig og samfunnsøkonomisk forsvarlig .
NL170926 Er det samfunnsøkonomisk forsvarlig å bygge sykehus uten en helhetlig vurdering av lokalisering ?
NL170926 Det sier seg selv at man kan ikke få en optimal ressursbruk og en forsvarlig akuttberedskap på bakgrunn av det.
NL170926 Når de samme politikerne sår tvil om en forsvarlig sykehusstruktur i Finnmark, en struktur de nettopp har vært med å vedta i Stortinget, da er det fristende å stille spørsmål ved integriteten og tilliten til nettopp disse politikerne.
NL170926 Det innebærer et forsvarlig helsetilbud også for de som bor langt unna sykehusene.
DN170926 - Landene må gjennomføre produktivitetsforberedende reformer, investere i høyst nødvendig infrastruktur og opprettholde en forsvarlig makroøkonomisk styring for å sørge for at det langsiktige vekstpotensialet kan nås, sa Sawada.
DB170926 Når de samme politikerne sår tvil om en forsvarlig sykehusstruktur i Finnmark, en struktur de nettopp har vært med å vedta i Stortinget, da er det fristende å stille spørsmål ved integriteten og tilliten til nettopp disse politikerne.
DB170926 Det innebærer et forsvarlig helsetilbud også for dem som bor langt unna sykehusene.
DA170926 Men uansett har vi i Norge et selvstendig ansvar for å avgjøre disse og andre asylsaker på en forsvarlig og juridisk riktig måte, sier Lyster i et skriftlig svar til Dagsavisen.
AA170925 Vi foreldre har siden dette ble klart i vinter protestert kraftig på mangelen på forsvarlig sikring av våre barn, uten å bli hørt.
AA170925 De 500 elevene på Sjetne skole er blitt brikker i et uverdig svarteperspill mellom fylkeskommunen, kommunen og AtB om hvem som skal sitte igjen med merutgiftene ved å gi barna våre forsvarlig busstransport.
DA170923 - Det er lite å hente på å opprette en haug med nye regler, vi bør heller påse at det som gjøres er forsvarlig .
DA170922 Politiet mener også at skjæra ikke er felt på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
AA170922 Politiet mener også at skjæra ikke er felt på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
DB170921 Dette er en kritisk forutsetning for å sikre høy kvalitet og forsvarlig drift til akseptable kostnader for innbyggerne.
DA170921 Samtidig har arbeidsgiver ansvar for å sikre at arbeidstakerne har et forsvarlig arbeidsmiljø.
DA170920 - To av hengerene manglet alt av lys, godset var langt fra forsvarlig sikret, ingen av sikkerhetslenkene var i bruk, merking av gods var fraværende og en av sjåførene hadde ikke førerrett for tilhenger.
DA170920 - Rasmussen transport stilte med kranbil og sjåfør så godset kunne komme seg frem på en forsvarlig måte, heter det i rapporten.
DN170919 - Det var ikke lenger forsvarlig å drive, sier Staib.
VG170918 Og dersom noe ikke er moralsk forsvarlig utenfor et ideologisk rammeverk, da er det selvsagt heller ikke moralsk forsvarlig .
VG170918 Og dersom noe ikke er moralsk forsvarlig utenfor et ideologisk rammeverk, da er det selvsagt heller ikke moralsk forsvarlig.
VG170918 Konklusjon : Retten mener Cappelens rolle i oppussingen av Jensens bad er korrupsjon - og at det klart faller utenfor forsvarlig , adekvat og godt kilde- og politiarbeid.
VG170918 - Dyrene blir her til de dør en naturlig død eller veterinæren sier det ikke er forsvarlig å la dem leve lenger, sier Bjørnebye.
DB170918 Vi har rådet ham til å få teknisk hjelp til å prosjektere en løsning der man kan lede vannet vekk på en forsvarlig måte, og det er ikke ned i hagen til naboen, sier Pedersen.
DA170918 - På grunn av utilstrekkelig sikring av last sjåføren pålegg om å sikre lasten forsvarlig før videre kjøring, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.
DB170917 Louis ikke har mulighet til å skjøtte sikkerheten på en forsvarlig måte.
AA170917 Louis ikke har mulighet til å skjøtte sikkerheten på en forsvarlig måte.
AP170916 Louis ikke har mulighet til å skjøtte sikkerheten på en forsvarlig måte.
SA170915 Derfor er det også et krav at Molde HK Elite skal ha et godt omdømme og opprettholde høy etisk og moralsk standard, herunder også forsvarlig økonomistyring.
AP170915 Derfor er det også et krav at Molde HK Elite skal ha et godt omdømme og opprettholde høy etisk og moralsk standard, herunder også forsvarlig økonomistyring.
AA170915 Vi mener det er forsvarlig , både med kapasitet på undervisningsrom og gode nok arbeidsplasser.
DB170913 Ifølge forskriften for hold av svin skal syke og skadde svin straks behandles på forsvarlig måte.
DB170913 - Under den hatten har de flere andre krav, med en kostnadsvekst som går langt utover det som er forsvarlig for SAS, sier han.
DB170912 - Det var rett og slett ikke forsvarlig å sende meg ut på turer som sannsynligvis ikke ville bli lettere enn den i episode tre, sier han.
DA170912 Lasten måtte sikres forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.
VG170910 - Men er det forsvarlig ?
VG170910 Valgdirektoratet påpeker at det er opp til hver enkelt kommune å sørge for forsvarlig sikkerhet rundt stemmesedlene.
SA170910 Det er for vondt til at det er forsvarlig å spille.
AP170910 Det er for vondt til at det er forsvarlig å spille.
NL170909 En slik lokalisering er sikkerhetspolitiske helt ut forsvarlig , og det styrker tilstedeværelse i nord i fredstid og sikrer allierte forsterkninger i krise og krig.
NL170908 Men dette forutsetter jernbane som hurtig og billig kan frakte store volumer fersk vare til markedene på en måte som er etisk forsvarlig , miljø- og klima-vennlig og bærekraftig over tid.
NL170908 Dersom vi sørger for det EU kaller etisk forsvarlig , bærekraftig produksjon og transport vil eksportverdien kunne ganges med fem innen 2040.
DB170908 Oslo kommune tok umiddelbart grep og satte i gang tiltak som sikrer at alle i dag mottar et forsvarlig tilbud.
DB170908 Er det forsvarlig , da ?
DA170908 Tar saken til Helsetilsynet ¶ - Forsvarlig ved Vålandstunet sykehjem ¶
DA170908 Kommunen fastholder at driften er forsvarlig
DA170908 Jeg sa fra når jeg så at driften etter min mening ikke var forsvarlig .
DA170908 Men, avslaget sto det også : « Å være uten egnet bolig vil si at søker er uten bolig uten helsemessig forsvarlig standard, uforholdsmessig standard, har bolig som ikke er nødvendig tilpasset for funksjonshemmede, eller at det i tilknytning til boligen finnes forhold som virker truende på søkers velferd.
DA170907 * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene.
DA170907 Og at å være uten egnet bolig vil si at søker er uten bolig uten helsemessig forsvarlig standard, uforholdsmessig standard, har bolig som ikke er nødvendig tilpasset for funksjonshemmede eller at det i tilknytning til boligen finnes forhold som virker truende på søkers velferd.
DA170907 * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene.
AA170907 Etter at Universitetet i Bergen tok over ansvaret for språksamlingene, var første steg å få en forsvarlig driftsplattform, mens appen er andre steg, forklarer han.
VG170906 - Jeg ønsker ikke å bruke private tiltak, jeg ønsker at staten skal kunne gi tiltak som er faglig forsvarlig .
SA170906 De sitter nok på mer oppdatert informasjon enn oss utøvere, og har alt å tjene på at gjennomføringen av arrangementet skjer på en trygg og forsvarlig måte.
BT170906 De sitter nok på mer oppdatert informasjon enn oss utøvere, og har alt å tjene på at gjennomføringen av arrangementet skjer på en trygg og forsvarlig måte.
AP170906 Forutsetningen for å stå på venteliste, og ikke umiddelbart få den plassen man har krav på, er at man i påvente av plassen får et tilbud som er helsemessig forsvarlig .
AP170906 De sitter nok på mer oppdatert informasjon enn oss utøvere, og har alt å tjene på at gjennomføringen av arrangementet skjer på en trygg og forsvarlig måte.
AA170906 Opptaksprøver er et positivt sosialt arrangement, så lenge de foregår forsvarlig , sier Bolland til Adresseavisen.
VG170905 Vi vet at skoler med overvekt av elever som sliter ikke har råd til å gi alle elevene forsvarlig opplæring.
VG170905 - På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig, og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen, sa hun til VG mandag.
VG170905 - På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig , og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen, sa hun til VG mandag.
DA170905 Sylvi Listhaug vet utmerket godt at grensen for hva som er menneskerettslig forsvarlig behandling av flyktninger, bestemmes av domstolene og ikke av regjeringen.
VG170904 - På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig, og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen.
VG170904 - På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig , og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen.
SA170904 Fremskrittspartiet ønsker å åpne for å kunne benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og at ultralyd også skal kunne brukes før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig . 2.
FV170904 Fremskrittspartiet ønsker å åpne for å kunne benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og at ultralyd også skal kunne brukes før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig . 2.
DB170904 Men da må asylankomsttallene kontekstualiseres på en slik forsvarlig måte - ikke bare slenges ut som asylankomsttallene for 2016 gir et dekkende totalbilde av hvor mange flyktninger vi til enhver tid 'tar i mot', slik Dagbladet gjør.
AP170904 Fremskrittspartiet ønsker å åpne for å kunne benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og at ultralyd også skal kunne brukes før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig . 2.
AA170904 ¶ Museet har lenge hatt behov for ny vognhall og verksted for å sikre forsvarlig oppbevaring og teknisk vedlikehold av jernbanemateriellet.
AA170904 Museet har lenge hatt behov for ny vognhall og verksted for å sikre forsvarlig oppbevaring og teknisk vedlikehold av jernbanemateriellet.
NL170902 Men er en slik ensidig forståelse av politisk ansvarlighet forsvarlig ?
SA170901 Seier over Aserbajdsjan fredag er naturligvis en forutsetning, et forsvarlig tap mot Tyskland tre dager etter kan forsterke inntrykket av fremgang.
DA170901 Basert på vanlig norsk mat med et forsvarlig kosthold.
AP170901 Valgdirekoratet : Absolutt forsvarlig
AP170901 Men de er sikret gjennom sertifikater og tilgangskontroll som absolutt er forsvarlig , og erfaringsmessig fungerer godt, sa Berg.
VG170831 - En forsvarlig og lønnsom prosjektgjennomføring krever lakseproduksjon over et visst nivå.
VG170831 NYE OPPGAVER : I oktober 2016 ble det innført endringer som blant annet sier at det er fastleger som skal avgjøre om det er forsvarlig at pasientene deres kjører bil.
VG170831 Fylkesmannen og fylkeslegen i Sogn og Fjordane åpnet tilsynssak mot Sogn barnevern kort tid etter dødsfallet, men førstnevnte konkluderte med at barnevernets oppfølging av jenta var forsvarlig .
DN170831 Han mener likevel klubbene har handlet innenfor rammene av hva som er forsvarlig , med tanke på markedssituasjonen klubbene står i. 20 år gamle Ousmane Dembélé har overtatt Neymars draktnummer i Barcelona.
AP170831 Å ha hester som veier flere hundre kilo på et gulv som daglig leder Jeanne von Barnen kan se gjennom, er selvfølgelig ikke forsvarlig .
AP170831 Det som gjør prissammenligningen forsvarlig , er at den er basert på et tilfeldig utvalg og forskjellige varerkurver hver gang, slik at kjedene ikke kan drive med taktisk prissetting, sier hun.
VG170830 SV-nestleder Kirsti Bergstø krever mer åpenhet, og mener Norlandia må bevise at tilbudet de gir er forsvarlig .
VG170830 Det er de som må bevise at tilbudet deres er forsvarlig , og at deres økonomiske interesser ikke setter bemanning og tilstrekkelig kompetanse til side.
VG170830 Kommunalsjef Gro Gustavsen for helse- og sosialtjenester i Moss bekrefter at kommunen mottok et avvik fra ambulansetjenesten om skoggatas oppfølging av beboeren ved hjertestans, som de opplevde hadde blitt fulgt opp på en forsvarlig måte.
DN170830 NVE mener at dersom sikkerheten til mennesker ivaretas gjennom overvåking, varsling og evakuering, slik at arealene kan tas i bruk på en forsvarlig måte, kan dagens regelverk tilpasses hver kommune bedre.
DA170830 Han ble også dømt for å ikke ha hatt bilen i forsvarlig og forskriftsmessig stand.
DA170830 I forbindelse med kjøreturen på felgene ble han også dømt for å ha kjørt som ikke var i forsvarlig og forskriftsmessig stand.
AA170830 Fordi de snakker om klima og miljø, men går inn for leting etter mer olje og gass - blant annet i Lofoten - selv om det for lengst er funnet mye mer olje enn det er forsvarlig å brenne opp om vi skal ha en sjanse til å nå togradersmålet. 5.
NL170829 Å bruke en sivil lufthavn som eneste militære base i Nord-Norge er ikke operativt forsvarlig !
DB170829 Derfor må de som allerede ligger der driftes forsvarlig , sier Helgesen.
DA170829 I disse tilfellene måtte lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.
DA170829 Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret.
DA170829 - Ikke forsvarlig lastet ¶
AA170829 Nå vil Miljødirektoratet se nærmere på omfanget av utslippene og vurdere om mengden er forsvarlig .
AA170829 Fylkesmannen og Fylkeslegen i Sogn og Fjordane åpnet tilsynssak mot Sogn barnevern kort tid etter dødsfallet, men førstnevnte konkluderte med at barnevernets oppfølging av jenta var forsvarlig .
DB170828 Til Dagbladet i dag forklarer Amundsen at kastrering skal foregå innenfor det som er rettslig forsvarlig .
DB170828 - Selvfølgelig kan det gjennomføres innenfor rettsstatens rammer : Med en dom og et medisinsk forsvarlig utgangspunkt.
DB170828 - Forsvarlig
DA170828 De må, som på andre områder, gjøre en løpende vurdering av hvilken kompetanse de trenger for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.
AA170826 Bruken av naturressursene må skje på en forsvarlig måte både når det gjelder natur og samfunnsmessige konsekvenser for øvrig, for eksempel sørsamenes behov.
AA170825 Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI til NTB.
AA170825 Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.
AA170825 Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.
DA170824 Hvem har egentlig ansvaret for at beboerne i Skoggata får forsvarlig omsorg ?
VG170823 Veidirektøren : Forsvarlig sikkerhetsnivå ¶
DB170823 * All avfallshåndtering, oppsamling, oppbevaring og transport skal skje på en forsvarlig måte.
DB170823 86 prosent av de spurte har svært eller ganske stor tiltro til at « jakt i Norge utføres på en human og forsvarlig måte ».
AA170823 - Slik sikres kvalitet og miljømessig forsvarlig drift, sier Fjeldberg, mens han hilser på Aukan-brødrene.
NL170822 Men det vil være avgjørende at man får på plass løsninger som gjør det forsvarlig .
DB170822 Myndighetene må sørge for å gi denne gruppen innsatte et forsvarlig behandlingstilbud og avbryte deres isolasjon, sier Aage Thor Falkanger.
DA170822 Dersom det er forsvarlig , så synes jeg vi skulle kunne gjøre det, sier Listhaug.
AP170822 Dersom det er forsvarlig , så synes jeg vi skulle kunne gjøre det, sier Listhaug.
AA170822 Myndighetene må sørge for å gi denne gruppen innsatte et forsvarlig behandlingstilbud og avbryte deres isolasjon, sier Aage Thor Falkanger.
AA170822 Dersom det er forsvarlig , så synes jeg vi skulle kunne gjøre det, sier Listhaug. ( ©NTB ) ¶
VG170821 I møtet med terrorisme og brutal kriminalitet må norsk politi ha enkel tilgang på våpen, og de må kunne bruke dem på en forsvarlig måte.
SA170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet ¶ a ) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, ¶ b ) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, ¶ c ) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper
SA170821 august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
FV170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet ¶ a ) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, ¶ b ) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, ¶ c ) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir-
FV170821 august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
AP170821 Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet ¶ a ) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, ¶ b ) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, ¶ c ) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper
AP170821 august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.
DB170818 I tillegg plikter enhver stat å fremme utvikling og forsvarlig omsorg etter artikkel 6.
DB170818 Heller ikke får barna en forsvarlig omsorg som fremmer utvikling som alle stater er pålagt å gi, snarere tvert imot.
DA170818 Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.
VG170817 Det bør derfor etableres et kostnads- og effektiviseringsprogram som bidrar til mer forsvarlig kostnadsutvikling.
NL170817 Sagt på en annen måte : En Tromsbane med den trafikk Tromsbanen representerer vil gjøre det samfunnsøkonomisk forsvarlig å oppgradere Ofotbanen med dobbeltspor.
DB170817 I dag er det ingen nasjonal norm for antall elever per klasse, men ifølge opplæringsloven skal inndelingen ikke være større enn det som er « pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig .
DB170817 ( Dagbladet ) : 33 prosent av lærerne mener klassene de underviser er så store at det ikke er pedagogisk forsvarlig viste en undersøkelse som Dagbladet tidligere har omtalt.
SA170816 Og det aller viktigste er at det skal være forsvarlig , sier Garthe, før hun fortsetter : ¶
SA170816 Disse toppidrettsutøverne får hjelp av Olympiatoppen til å skreddersy et opplegg som er helsemessig forsvarlig , selv om det ser veldig spesielt ut.
SA170816 Det lages en strategi som er helsemessig forsvarlig , slik at utøveren klarer å prestere.
DB170816 Pelsdyrnæringen har vært gjenstand for debatt om hvorvidt det er etisk forsvarlig å holde rovdyr i fangenskap for skinnets skyld.
DB170816 Der kom det fram at 33 prosent av lærerne mener klassene de underviser er så store at det ikke lenger er pedagogisk forsvarlig .
DB170816 Stabile rammevilkår, forsvarlig forvaltning av naturressursene og tilgang på kapital vil være helt avgjørende hvor godt industrien vil lykkes i årene som kommer.
DB170816 Man kan da tenke at hvis regelverket er så dårlig, så tar vel helseministeren ansvar for at regelverket endres, slik at Helsedirektoratet kan behandle utenlandsstudenter på en forsvarlig måte.
BT170816 Og det aller viktigste er at det skal være forsvarlig , sier Garthe, før hun fortsetter : ¶
BT170816 Disse toppidrettsutøverne får hjelp av Olympiatoppen til å skreddersy et opplegg som er helsemessig forsvarlig , selv om det ser veldig spesielt ut.
BT170816 Det lages en strategi som er helsemessig forsvarlig , slik at utøveren klarer å prestere.
AP170816 Og det aller viktigste er at det skal være forsvarlig , sier Garthe, før hun fortsetter : ¶
AP170816 Disse toppidrettsutøverne får hjelp av Olympiatoppen til å skreddersy et opplegg som er helsemessig forsvarlig , selv om det ser veldig spesielt ut.
AP170816 Det lages en strategi som er helsemessig forsvarlig , slik at utøveren klarer å prestere.
DB170815 Norske forskere slår alarm : Oljearbeidere har utviklet kreft selv om benzen-nivåene de ble utsatt for er lavere enn det myndighetene regner som forsvarlig
DB170815 Gitt en forsvarlig oljepengebruk, vil dette trolig være på om lag 6,5 mrd. kroner per år de neste åra.
DB170815 44Departementet har ansvar for å legge rammene til rette gjennom et tydelig lovverk, og institusjonene har ansvar for å forvalte den tilliten de har blitt tildelt gjennom forsvarlig håndtering av en sammensatt studentmasse.
VG170813 Det tar tid å bygge opp nye tiltak på en forsvarlig måte, og vi trengte derfor to ekstra år.
DB170813 Det tar tid å bygge opp nye tiltak på en forsvarlig måte, og vi trengte derfor to ekstra år.
VG170812 « Youtube og vevo har fjenet kommentarfeltet på musikkvideoen til " all your friends " fordi det som står skrevet der er såpass alvorlig at det ikke er forsvarlig å ha det åpent lengre.
AA170812 Hva som er lov og hva som er etisk forsvarlig , er ikke nødvendigvis sammenfallende.
DA170811 Hun understreker at det er viktig med involvering av partigruppene i posisjonen samt en forsvarlig behandling av en så viktig sak.
NL170810 Det er ikke alltid det er forsvarlig å fly.
DB170810 ( Dagbladet ) : Helseforetaket var tiltalt for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard forsvarlig helsehjelp, melder Sunnmørsposten.
AA170810 Helseforetaket var tiltalt for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard forsvarlig helsehjelp.
AA170810 Helseforetaket var tiltalt for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard forsvarlig helsehjelp.
SA170809 Det ene er at det er sportslig forsvarlig å spille.
AP170809 Det ene er at det er sportslig forsvarlig å spille.
VG170808 På sin blogg skriver Sophie Elise at « Youtube og Vevo har fjernet kommentarfeltet på musikkvideoen til « All your friends » fordi det som står skrevet der er såpass alvorlig at det ikke er forsvarlig å ha det åpent lenger ».
DB170808 Det er for tidlig å si om den siktede jenta har fått et forsvarlig tilbud fra hjelpeapparatet før Helsetilsynet har gransket saken.
DA170808 - Det er alvorlig at sykehjemmene ikke har tilstrekkelige systemer som sikrer forsvarlig ernæringsarbeid, fortsetter Heldahl.
SA170807 Dessverre kommer rittet for tidlig til at det er medisinsk forsvarlig .
DA170807 Syke og skadde dyr skal ikke ha blitt gitt forsvarlig behandling eller avlivet.
DA170807 - Jeg mener det må utvinnes på en systematisk og forsvarlig måte.
AP170807 Dessverre kommer rittet for tidlig til at det er medisinsk forsvarlig .
AA170807 Fra vinteren 2012 til januar 2017 skal bonden ha unnlatt å gi tilstrekkelig tilsyn og stell til sauer og lam, blant annet ved at syke og skadde dyr ikke har blitt gitt forsvarlig behandling eller blitt avlivet.
VG170805 Presthus skriver i en e-post til VG at Spesialenhetens oppfatning er at saken på bakgrunn av den etterforskingen som er gjennomført er godt nok opplyst til at det er forsvarlig å konkludere med at det ikke er opptrådt straffbart.
DB170805 Det bygger på trafikklysprinsippet, der trafikklyset sørger for at vekst kommer der det er miljømessig forsvarlig .
AP170805 Frp vil ha en raskere og mer forsvarlig asylbehandling.
DA170804 - Sammen med en forsvarlig bruk av oljepenger gir det et godt utgangspunkt for å møte fremtidige utfordringer, mener Jensen.
VG170803 Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at meldeplikten blir ivaretatt og om bekymringsmeldinger blir håndtert forsvarlig .
VG170803 Landbrukssjef Øystein Svalheim ved Bjørnefjorden Landbrukskontor opplyser om at Havnesjefen ble avlivet på en forsvarlig måte.
VG170803 Det var Øystein Svalheim ved landbrukskontoret som først opplyste om at Havnesjefen ble avlivet på en forsvarlig måte.
SA170803 - Neymar er en av de beste spillerne i verden, og kommersielt sett er dette forsvarlig .
FV170803 - Neymar er en av de beste spillerne i verden, og kommersielt sett er dette forsvarlig .
DB170803 - Neymar er en av de beste spillerne i verden, og kommersielt sett er dette forsvarlig .
AP170803 - Neymar er en av de beste spillerne i verden, og kommersielt sett er dette forsvarlig .
NL170802 Motiver som innsparing, korrekt tjenestelinje, hierarki og lydighet er ikke måten pasienter i livstruende omstendigheter trygges på forsvarlig måte.
AP170802 Til VG sier landbrukssjef Øystein Svalheim ved Bjørnefjorden Landbrukskontor at svanen ble avlivet på en forsvarlig måte.
AP170802 FOTO : EIRIK BREKKE ¶ Forsvarlig : - Min erfaring er at opptil 70 - 75 prosent av alle legehenvendelser kan gjøres digitalt i fremtiden, uten at det blir medisinsk uforsvarlig.
NL170801 Synes Ystmark det er forsvarlig å basere en oppdrettsvennlig argumentasjon på en slik rapport ?
VG170731 Datatilsynet fremstår skeptiske og viser til at leger kan få et problematisk behov for å blidgjøre pasienten - utover det som er helsefaglig forsvarlig .
DB170731 Hvis den som gir tilbakemeldingen er sertifisert, skal tilbakemeldingen være etisk forsvarlig .
AA170730 « Det er ikke sikret at henvendelser fra bruker blir identifisert som søknad og gjort til gjenstand for forsvarlig saksbehandling.
AA170730 Tilsynet med Nav i Kongsvinger kommune ( ekstern lenke ) viste at systemet der ikke sikret forsvarlig behandling og oppfølging av søknader.
AA170730 I 8 av dem er det brukt lavere sats enn anbefalt, og i 4 av disse var stønadsnivået så lavt at det skulle vært vurdert om det i det hele tatt var forsvarlig .
AA170730 Et viktig funn er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad, langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det kan dokumenteres at det er forsvarlig .
DB170729 - Jeg mener at man bør ha gode nok spilleforhold til å spille fotball og forsvarlig fotball.
DB170728 - Hun blir værende på Ullevål inntil de medisinsk ansvarlige er trygge på at det er forsvarlig at hun overføres, sier sykehusdirektøren.
AP170728 « Det er ikke sikret at henvendelser fra bruker blir identifisert som søknad og gjort til gjenstand for forsvarlig saksbehandling.
AP170728 Tilsynet med Nav i Kongsvinger kommune viste at systemet der ikke sikret forsvarlig behandling og oppfølging av søknader.
AP170728 I 8 av dem er det brukt lavere sats enn anbefalt, og i 4 av disse var stønadsnivået så lavt at det skulle vært vurdert om det i det hele tatt var forsvarlig .
AP170728 Et viktig funn er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad, langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det kan dokumenteres at det er forsvarlig .
AA170728 Et av dem dreide seg om manglende sikring av at henvendelser fra brukere ble identifisert som søknader og gjort til gjenstand for forsvarlig saksbehandling.
AA170728 Et annet sentralt funn i rapportene er at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad som er langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det dokumenteres at det er forsvarlig .
AA170728 - Hun blir værende på Ullevål inntil de medisinsk ansvarlige er trygge på at det er forsvarlig at hun overføres, sier sykehusdirektøren.
VG170727 Nå står det her, etter en forsvarlig transport hit, forteller Krahn.
VG170727 Kvinnenes trofeer står i første etasje, forsvarlig innestengt og med historien bak hver pokal beskrevet via både tekst og video.
VG170727 I et eget rom i første etasje er kvinnelandslagets triumfer vist fram, forsvarlig låst inne bak en glassvegg.
VG170727 FORSVARLIG INNELÅST : Slik ser det ut der hvor Tyskland oppbevarer kvinnelandslagets pokaler i Dortmund.
DB170722 I dag skal avhørslederen, politiadvokaten i saken, vurdere om det er nødvendig eller forsvarlig at forsvareren er med.
NL170721 Det er nesten som man kan spørre om det er moralsk forsvarlig å tjene så mye penger.
DB170718 Klokka 14.40 i dag sier politiadvokat Per Thomas Omholt at siktede er våken, men ikke i en tilstand som gjør at det er forsvarlig å avhøre ham.
AA170718 God og forsvarlig avfallshåndtering om bord kan bidra i positiv retning;å gjøre sitt aller beste for at mest mulig avfall blir brakt på land og håndtert på rett måte.
VG170717 Løse gjenstander i bilen : Sørg for at alt fra nettbrett til kjæledyr er forsvarlig festet.
VG170716 I en uttalelse fra vann- og avløpsetaten til saksbehandler i Bærum kommune datert februar i år står det at bygningen « ikke har forsvarlig adgang til slokkevann » og at « det må utarbeides en plan for utbyggingsområdet som sørger for at området er dekket brannteknisk ».
VG170715 Formålet med retningslinjene er ifølge Frisch « å legge til rette for Forsvarets behov for lokalt ansatte, og samtidig legge til rette for en enhetlig og forsvarlig ivaretagelse av lokalt ansatte ».
DB170714 - IKKE FORSVARLIG : Det er ikke ansvarlighet å svekke beredskapsapparatet, mener Torbjørn Bongo, leder for Norges Offuserforbund, og Tom-Rune Klemetsen, leder for Norsk Tjenestemannslag i Forsvaret.
DB170714 Universitets- og høyskoleloven § 4-3 slår fast at styret har ansvaret for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.
NL170713 * UNN brøt loven da de ikke ga pasienten forsvarlig helsehjelp.
AA170713 Dette må håndteres på en måte som er forsvarlig , og det kan avstedkomme andre løsninger enn vanlig varetekt i fengsel.
DB170712 I et intervju sa Sandberg at dersom forskningen viste at det ikke var forsvarlig at oppdrettsnæringen kunne vokse fem-seks ganger fram mot 2050, slik Stortinget har satt som mål, måtte Havforskningsinstituttet « lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene ».
DB170712 I et intervju sa Sandberg at dersom forskningen viste at det ikke var forsvarlig at oppdrettsnæringen kunne vokse fem-seks ganger fram mot 2050, slik Stortinget har satt som mål, måtte Havforskningsinstituttet « lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene ».
AA170712 Dette må håndteres på en måte som er forsvarlig , og det kan avstedkomme andre løsninger enn vanlig varetekt i fengsel.
DB170711 På grunn av mørket er det ikke forsvarlig med spill etter klokka 22.00.
DB170711 Dersom forskerne ikke mener en slik vekst er forsvarlig, mente Sandberg at HI skulle legge til grunn at det var forsvarlig, og at de da måtte lage modeller som gjorde det forsvarlig å nå målene.
DB170711 Dersom forskerne ikke mener en slik vekst er forsvarlig, mente Sandberg at HI skulle legge til grunn at det var forsvarlig , og at de da måtte lage modeller som gjorde det forsvarlig å nå målene.
DB170711 Dersom forskerne ikke mener en slik vekst er forsvarlig , mente Sandberg at HI skulle legge til grunn at det var forsvarlig, og at de da måtte lage modeller som gjorde det forsvarlig å nå målene.
SA170710 - Sørg for at alt fra nettbrett til kjæledyr er forsvarlig festet.
DB170710 Kinesiske myndigheter har imidlertid fastholdt at Liu er for svak til at det ville være forsvarlig å sende ham ut på en lang reise.
AP170710 - Sørg for at alt fra nettbrett til kjæledyr er forsvarlig festet.
VG170709 Sommersesongen på Sydpolen varer kun i 90 dager og Furholt er nødt til å gjennomføre turen innen den tid for at det skal være forsvarlig .
NL170707 God og forsvarlig avfallshåndtering om bord er et område som kan bidra i positiv retning og gjøre sitt aller beste for at mest mulig avfall blir brakt på land og håndtert på rett måte.
DB170707 Med dette som bakgrunn velger altså flyselskapene å holde temperaturen så lav som det i det hele tatt er forsvarlig .
AA170707 Fylkesmannen og Fylkeslegen i Sogn og Fjordane åpnet tilsynssak mot henholdsvis Sogn barnevern og jentas fastlege kort tid etter dødsfallet, men førstnevnte konkluderte med at barnevernets oppfølging av jenta var forsvarlig .
NL170706 Nettopp for å ivareta en forsvarlig beredskap i nord og sør.
VG170705 Da burde ansvarlige demokratiske land stille spørsmål til om USAs politikk i Øst-Asia er forsvarlig , sier Helgesen.
DA170705 Diskusjonen om hvorvidt omskjæring er medisinsk forsvarlig eller ikke, er en diskusjon vi ikke går nærmere inn på utover å nevne at en studie av Dan Bollinger viser at det dør cirka 117 guttebarn hvert år i USA som følge av foreldres valg om å omskjære guttebarn.
AA170705 Hun er høygravid, og forsvarer Svanem mener at en eventuell ytterligere fengslingsperiode ikke vil være forsvarlig .
VG170704 I vurderingen til politiadvokat Tone Bysting heter det at « påtalemyndigheten har vurdert det slik at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at legen opptrådte grovt uaktsomt og at operasjonene utgjorde et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling ».
VG170704 Etter Riksadvokatens rundskriv til helsepersonelloven, følger det et ekstra vilkår for å ta ut tiltale mot helsepersonell for lovbrudd, nemlig at handlingen må være « et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling ».
VG170704 - Med utgangspunkt i det strenge beviskravet som følger av straffeprosessloven mener politiet at vi i denne saken ikke kan bevise at det er begått en grovt uaktsom handling og at den utgjør et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling.
BT170704 Samtidig vedtar de budsjetter som ikke bidrar til forsvarlig bemanning i forhold til saksmengde og kompleksitet.
BT170704 Det er så skammelig når både politikere på kommune- og riksnivå snakker varmt om hvor viktig det er med et faglig godt og forsvarlig barnevern.
AA170704 I fengslingskjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett understrekes det at hun i fengselet må følges opp med forsvarlig helsehjelp og om nødvendig overføres til sykehus.
AA170704 De reagerer også på det de opplever som en mild reaksjon fra Helsetilsynet i mars, da de besluttet å begrense legens autorisasjon som følge av det de beskrev som « ikke forsvarlig helsehjelp ».
AA170704 - Med utgangspunkt i det strenge beviskravet som følger av straffeprosessloven mener politiet at vi i denne saken ikke kan bevise at det er begått en grovt uaktsom handling og at den utgjør et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling, sier politiadvokat Tone Bysting til avisen.
BT170701 - Det er en del forhold i denne saken som gjør at jeg mener det ikke fremstår som forsvarlig å sette klienten min i varetekt.
BT170701 | Lær barnet ditt forsvarlig drikking ¶
AP170701 Kommunen har et ansvar for å sikre en forsvarlig bolig for personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.
DA170631 Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før vider kjøring.
NL170630 Regjeringen må gi et klart signal til sjefen i etterretningstjenesten generalløytnant Morten Haga Lunde om at det er helt forsvarlig å bo og å leve i Sør-Varanger, og spesielt for de som arbeider i den militære etterretningen.
DN170630 Bærums avtale med NordRen innebærer at Bærum kommune kan opprettholde en forsvarlig renovasjonstjeneste for innbyggerne inntil en mer langvarig avtale kommer på plass, opplyser kommunen.
DB170630 Det burde vært sent inn gode tekniske rapporter til oss, slik at vi kunne vurdert om arbeidet var forsvarlig , uttalte Leifseth til NRK.
BT170630 Det ville ikke vært forsvarlig .
AA170630 Det burde vært sent inn gode tekniske rapporter til oss, slik at vi kunne vurdert om arbeidet var forsvarlig , uttalte Leifseth til NRK.
AA170630 Det burde vært sent inn gode tekniske rapporter til oss, slik at vi kunne vurdert om arbeidet var forsvarlig , sier direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ), Anne Britt Leifseth til NRK.
SA170629 Forskerne understreker at det er mest forsvarlig å la spedbarnet sove i egen seng på foreldrenes soverom det første halve året, fordi risikoen for krybbedød er størst i dette tidsrommet.
DN170629 Jeg er opptatt av hvordan dette selskapet skal forholde seg til misnøyen blant aksjonærene og har forsøkt å legge til rette for forsvarlig saksbehandling.
DB170629 Ifølge Helsetilsynet har nordmenn rett til « bolig med heldøgns omsorgstjenester når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet ».
DA170629 - Hun har fått med de dissensene hun har levert inn, men det var en særmerknad som kom så sent at den ikke kunne få en forsvarlig behandling i utvalget før NOU-en skulle i trykken.
BT170629 Forskerne understreker at det er mest forsvarlig å la spedbarnet sove i egen seng på foreldrenes soverom det første halve året, fordi risikoen for krybbedød er størst i dette tidsrommet.
AP170629 Forskerne understreker at det er mest forsvarlig å la spedbarnet sove i egen seng på foreldrenes soverom det første halve året, fordi risikoen for krybbedød er størst i dette tidsrommet.
AA170629 I kjennelsen understrekes det at siktede i fengselet må følges opp med forsvarlig helsehjelp og om nødvendig overføres til sykehus.
VG170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
NL170628 Men en femdobling av godstransport langs veiene er verken trafikkmessig forsvarlig eller holdbart for næringen selv.
DN170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
DB170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
DB170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
DA170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
BT170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
AP170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
AA170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
AA170628 - Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte.
VG170627 Fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen, sier til VG at det er Helse Møre og Romsdals ansvar å levere et forsvarlig helsetilbud.
DB170627 - De tar dommen til etterretning og påpeker at det har vært en forsvarlig og saklig rettsbehandling, og en grundig dom.
DB170627 Han ønsker ikke å si noe om når det er forsvarlig å la barn få sin første Snapchat-konto, men mener det kommer helt an på modenhet, bevissthet og erfaring.
AP170627 I luftfartslovens paragraf 5 om bemanning, heter det at « fartøy som brukes til luftfart etter denne lov, skal være bemannet på en betryggende måte », og viser utelukkende til sikkerhet : Det skal være forsvarlig å fly.
AP170627 I luftfartslovens paragraf 5 om bemanning, heter det at « fartøy som brukes til luftfart etter denne lov, skal være bemannet på en betryggende måte », og viser utelukkende til sikkerhet : Det skal være forsvarlig å fly.
VG170626 Han legger til at deres erfaring er at denne type vedtak påklages av svært mange, og både klagefristen og hensynet til forsvarlig saksbehandling gjør at det tar noe tid å behandle klagesaken.
BT170626 De fleste er lett å stille seg bak, som at barnevernet ikke kan henlegge før man har snakket med barnet, tverrfaglige innsatsteam og forsvarlig bemanning ved helsestasjonene.
AP170626 Vår erfaring er at denne type vedtak påklages av svært mange, og både klagefristen og hensynet til forsvarlig saksbehandling gjør at det tar noe tid å behandle klagesaken, sier Lunde.
AP170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AA170626 Fylkesmannen konkluderte med at sykepleieren ikke ga pasienten forsvarlig helsehjelp og at vedkommende brøt helsepersonelloven.
AA170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AA170625 - I Steinkjer sentrum, med over 6000 som har vært på Steinkjerfestivalen vandrende rundt, er ikke slik oppførsel forsvarlig .
DB170624 En evaluering bestilt av regjeringen mener det er bortimot umulig å håndheve regelverket på en forsvarlig måte.
SA170623 Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sier Gjedrem.
SA170623 Fondets oppgave skal bare være å sikte mot « høyest mulig avkastning med en forsvarlig og vel avveid risiko », gitt at forvaltningen er « ansvarlig ».
NL170623 Å håndtere to kringkastingsanlegg over lengre tid er hverken økonomisk eller beredskapsmessig forsvarlig .
DN170623 Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, skriver Gjedrem i pressemeldingen.
DA170623 Mannskaper fra Rogaland brann og redning vil i dag gjennomføre stikkprøvekontroll av flere av de innmeldte bålene for å se til at bålene er forsvarlig satt opp, og sikre at det ikke er noen fare for spredning og forurensning.
DA170623 | Fastholder forsvarlig drift på Vålandstunet ¶
DA170623 - Bemanningen på Vålandstunet er forsvarlig , mener levekårsjefen i sitt svar til Fylkesmannen om ufaglærte ansatte.
AP170623 Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sier Gjedrem.
AP170623 Fondets oppgave skal bare være å sikte mot « høyest mulig avkastning med en forsvarlig og vel avveid risiko », gitt at forvaltningen er « ansvarlig ».
AP170623 Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sier Gjedrem.
AP170623 Fondets oppgave skal bare være å sikte mot « høyest mulig avkastning med en forsvarlig og vel avveid risiko », gitt at forvaltningen er « ansvarlig ».
SA170622 Dette er hverken en fullverdig eller forsvarlig boform, sier hun.
SA170622 Styreleder Ruud sier at rammebetingelsene er slik at det ikke er langsiktige utsikter til at klubben kan driftes forsvarlig .
DB170622 « Kvaliteten på arbeidet advokat Klomsæt har nedlagt, og om tidsbruken var avpasset på forsvarlig måte, er vanskelig å overprøve ».
DB170622 De har brukt mer penger enn det som er langsiktig forsvarlig .
BT170622 Dette er hverken en fullverdig eller forsvarlig boform, sier hun.
AP170622 Dette er hverken en fullverdig eller forsvarlig boform, sier hun.
AP170622 Styreleder Ruud sier at rammebetingelsene er slik at det ikke er langsiktige utsikter til at klubben kan driftes forsvarlig .
AA170622 Dette er hverken en fullverdig eller forsvarlig boform, sier hun.
NL170621 Det er i utakt med folks oppfattelse av rettferdighet og forsvarlig bruk av skattekroner, noe som ikke glemmes til neste valg.
DN170621 - Skulle det kommet et boligkrakk, måtte det vært fordi det har vært for mye « luft » i boligprisene, altså priser høyt over det som har vært forsvarlig , men sånn har det ikke vært, sier Olsen.
DB170621 mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
DA170621 - Skulle det kommet et boligkrakk, måtte det vært fordi det har vært for mye « luft » i boligprisene, altså priser høyt over det som har vært forsvarlig , men sånn har det ikke vært, sier Olsen.
AP170621 Statens helsetilsyn åpnet også en tilsynssak mot behandlerne i helsevesenet, men konkluderte med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170621 Statens helsetilsyn åpnet også en tilsynssak mot behandlerne i helsevesenet, men konkluderte med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
VG170620 I et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus beskrev de et « dårlig arbeidsmiljø » som ikke var forsvarlig i forhold til pasientsikkerheten.
NL170620 Vi foreslår at den skal hete TFO - Trygg og Forsvarlig Oppvekst.
DB170620 Tilsynsmyndighetene har slått fast at de i årevis ikke fikk forsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik i Bydel Bjerke i Oslo.
AP170620 - Prosjektet har støtt på uforutsette problemer, blant annet knyttet til funn av forurensede fyllmasser som måtte skiftes ut og håndteres på en forsvarlig måte.
AP170620 - Prosjektet har støtt på uforutsette problemer, blant annet knyttet til funn av forurensede fyllmasser som måtte skiftes ut og håndteres på en forsvarlig måte.
VG170619 Distribusjonssystemet virker adekvat, men ikke dersom representantene ikke har muligheten til å oppbevare dem forsvarlig , mener Romarheim.
DA170619 Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.
AP170619 | Vi foreslår at norsk barnevern heretter heter Trygg og Forsvarlig Oppvekst ¶
AP170619 Av flere grunner som vi vil argumentere for i artikkelen, foreslår vi at norsk barnevern heretter heter Trygg og Forsvarlig Oppvekst, TFO, med tilsvarende tittel på den nye loven som kommer. | - Færre vestlige kriger vil gi mindre terror ¶
AP170619 Av flere grunner som vi vil argumentere for i artikkelen, foreslår vi at norsk barnevern heretter heter Trygg og Forsvarlig Oppvekst, TFO, med tilsvarende tittel på den nye loven som kommer.
VG170618 Så mange at bare det å dele dem ut på en noenlunde forsvarlig måte krever mange årsverk til saksbehandling.
BT170618 Når fagpersoner innen barnevern og rettspleie mener at forbedringer er nødvendige, har det bakgrunn i en uheldig holdningsmessig utvikling innen sosialtjenestene etter at det biologiske prinsippet ble mistenkeliggjort som en hindring mot å sikre barn forsvarlig oppvekst.
BT170618 HINDRING : Når fagpersoner innen barnevern og rettspleie mener at forbedringer er nødvendige, har det bakgrunn i at det biologiske prinsippet ble sett på som en hindring mot å sikre barn forsvarlig oppvekst, skriver Eivind Meland.
BT170617 Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post til Politiforum at Vest politidistrikt jobber godt for å få gjennomført sykkel-VM på en forsvarlig måte.
AP170616 Stortinget skal ha informasjon som gjør det i stand til å foreta en forsvarlig vurdering av innhold og virkning av de vedtakene som fattes.
AP170616 Saker som presidentskapet legger frem for Stortinget, skal underbygges på en slik måte at Stortinget kan foreta en forsvarlig og selvstendig behandling av dem.
AP170616 Presidentskapets plikt til å påse at konstitusjonelle regler overholdes, innebærer også å legge til rette for at Stortinget kan ta reelle avgjørelser på et forsvarlig grunnlag.
AP170616 Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, mener eggdonasjon er medisinsk forsvarlig , men etisk og kulturelt vanskelig.
AA170616 Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, mener eggdonasjon er medisinsk forsvarlig , men etisk og kulturelt vanskelig.
DA170615 Vi har oppfordret Wieta, organisasjonen som står for merkingen, til selv å starte en gransking for å vurdere om det er forsvarlig å sette merke.
AP170614 Det viktigste for polet er å selge alkohol på en forsvarlig måte.
AP170614 Det viktigste for polet er å selge alkohol på en forsvarlig måte.
AA170614 - Vi ser alltid an situasjonen ved ruskjøring, og vedkommende framsto på en slik måte at vi mente det var forsvarlig å parkere bilen og la ham beholde nøklene, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.
DN170613 « Etter styrets vurdering vil selskapet fremdeles ha en forsvarlig egenkapital og likviditet sett hen til risikoen ved og omfanget av selskapets virksomhet », heter det, ifølge TDN Finans.
DB170613 Pasienten har rett på omsorgsfull og faglig forsvarlig behandling, men det er helsevesenet som avgjør hvilken behandling som skal tilbys, og så kan pasienten takke ja eller nei til tilbudet.
DB170613 Men hva skal man gjøre dersom det er faglig uenighet om hva som er medisinsk forsvarlig behandling ?
BT170613 Påstanden har spinkel støtte i rettspraksis, og det var ikke forsvarlig å gjøre den gjeldende.
AP170613 Alle de tre domstolene som vurderte prøveløslatelse visste at fagfolkene på Ila fengsel og forvaringsanstalt mente at en løslatelse ikke var forsvarlig .
SA170612 « Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull », skriver Målfrid J.
SA170612 Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull.
SA170612 « Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull », skriver Målfrid J.
SA170612 Behandlingen til pasienter både i somatikk og psykiatri skal være etterprøvbar, forsvarlig og omsorgsfull.
NL170612 HI skal legge til grunn at det er forsvarlig ».
AA170612 Jernbanen krysses på planovergang som er sikret med lys og bom, og forsvarlig kryssing av Ranheimsveien ( fortauet er anlagt på motsatt side ) kan ordnes med en kombinasjon av skilting, fartshumper, innsnevring av kjørebanen eller ev. også lyssignal ( « grønn mann » ).
VG170611 Norges landslagssjef Lars Lagerbäck fikk spørsmål om det var forsvarlig å la finnmarkingen spille videre det drøye kvartereret i etterkant av smellen.
SA170611 På spørsmål om det var forsvarlig å la stopperen spille videre, svarer landslagstrener Lars Lagerbäck følgende : ¶
FV170611 - Det er på ingen måte forsvarlig .
AP170611 - Det er på ingen måte forsvarlig .
AP170611 På spørsmål om det var forsvarlig å la stopperen spille videre, svarer landslagstrener Lars Lagerbäck følgende : ¶
AA170611 - Det er på ingen måte forsvarlig .
DB170610 Etter vår vurdering var det forsvarlig - vi lastet ikke for tungt, vi kjørte forsiktig, og ingenting forskjøv seg, sier han.
DB170610 - Det er på ingen måte forsvarlig .
DN170609 Meningene er delte i USA om tidligere FBI-direktør James Comeys orkestrering av senatshøringen er etisk forsvarlig eller endog innenfor lovens rammer.
DB170609 ¶ SIKKERHET : - Vi må utnytte teknologien, men vi må også tenke framover og sørge for en forsvarlig IKT-sikkerhet, skriver justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen i denne kronikken.
DB170609 Vi må utnytte teknologien, men vi må også tenke framover og sørge for en forsvarlig IKT-sikkerhet.
SA170608 Vi observerer at politikere fremmer forslag om innføring av et nytt varslingsombud som skal bidra til å ivareta ansatte og sikre dem et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Uavhengig av denne konkrete saken så ønsker vi å belyse viktige forhold som i liten grad kommer frem når slike saker debatteres, nemlig betydningen av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS ) for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Disse aktørene må involveres for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Der loven krever et arbeidsmiljøutvalg skal også dette arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
SA170608 | « Hvordan få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Ved fastspenning i seng skal personale oppholde seg i samme rom som pasienten, med mindre pasienten ønsker å være alene og at dette er faglig forsvarlig .
NL170607 Alle kvoter som settes for jakt på jerv, bjørn og ulv om vinteren må oppfylles for å komme ned på et nivå som gjør beiteproduksjon forsvarlig .
DN170607 Finanstilsynet kunngjorde onsdag retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, som er lån uten sikkerhet.
DN170607 Finanstilsynet har derfor funnet det nødvendig å fastsette retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån », skriver tilsynet i meldingen, og viser til at retningslinjene skal bidra til forbrukerbeskyttelse ved å redusere faren for at lånekunder påtar seg gjeldsforpliktelser som de senere ikke er i stand til å betjene, samt bidra til solide finansforetak.
AP170607 Haavind-advokatene skriver at det eneste kravet for varsling er at « fremgangsmåten er forsvarlig ».
VG170606 Et etisk standpunkt som er fullt rasjonelt forsvarlig , på både religiøst og sekulært grunnlag.
VG170606 UDI påpekte at ulike asylmottak kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi barna forsvarlig omsorg, men regjeringen sa en slik lov ikke var aktuelt.
VG170606 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernslov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sa assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG i mars.
SA170606 Er det moralsk forsvarlig at Norge skal utvinne enda mer olje ?
SA170606 Det har vært en administrativt krevende prosess, og vi har brukt mye energi på å få på plass en forsvarlig forvaltning, sier Johannessen.
SA170606 - Hedmark fylkeskommunen har investert i et program som hjelper oss i å kunne følge opp fagfraværet på en forsvarlig måte.
VG170605 Kommunene har imidlertid mulighet til å fastsette lokale forskrifter med hjemmel i motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen, av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.
AP170605 Det har vært en administrativt krevende prosess, og vi har brukt mye energi på å få på plass en forsvarlig forvaltning, sier Johannessen.
AP170605 - Hedmark fylkeskommunen har investert i et program som hjelper oss i å kunne følge opp fagfraværet på en forsvarlig måte.
VG170604 Den eneste gangen man har sett seg nødt til å flytte på en valgdato, var i 2001 da et stort utbrudd av munn- og klovsyke på den britiske landsbygda gjorde det nødvendig å vente en måned for å kunne avvikle et forsvarlig valg.
DA170602 I disse tilfellene måtte sjåførene sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.
BT170602 Det ville gitt kommunale kontrollinstanser som Bystyret og kontrollutvalget, samt allmennheten i form av media og øvrige, muligheten til å vurdere om gaven har et forsvarlig grunnlag.
AA170602 Meslingvaksine som ikke var lagret forsvarlig , har kostet 15 barn livet i en landsby i Sør-Sudan, opplyser helseministeren i landet.
DB170601 Du har rett til de helsetjenester som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker.
VG170531 Kommunene har imidlertid mulighet til å fastsette lokale forskrifter med hjemmel i motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen, av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.
NL170530 Men vi er opptatt av å drive forsvarlig , bærekraftig og langsiktig.
DA170530 Men barnehagen drives forsvarlig , og jeg har forstått det sånn at barna er ute som normalt.
AP170529 Hun mener det betales for lite til å kunne drive forsvarlig med tarifflønn til ansatte og en kvalitet til beboerne som organisasjonen kan stå inne for.
AA170529 Det er ikke forsvarlig å pøse mye mer penger inn i Forsvaret uten en grundig gjennomgang av struktur, investeringsbehov og oppgaver : Hvilken trussel er det vi ruster opp for, og hva slags forsvar skal vi ha ?
DB170528 Man kan jo si at det er å lyve i det godes tjeneste, og det er åpent for diskusjon om slik praksis er etisk forsvarlig .
BT170528 Vi må snakke om den « slik gjør vi det her»-kulturen som råder på mange psykiatriske institusjoner, og hvordan en slik holdning kan stå i veien for å gjøre individuelle tilpasninger, tenke nytt og gi god, hensiktsmessig og forsvarlig helsehjelp.
DB170526 - Det er ikke forsvarlig å delta i Europa uten å være trygg på et trygt økonomisk resultat, sier styrelederen.
DB170526 - Som kvinnelig sjef og småbarnsmor selv, legger jeg spesielt vekt på at alt vi sender fra oss er etisk forsvarlig .
BT170526 Det som betegnes som motstand og uvilje i POD, er faglige bidrag til å sikre at politiske vedtak og intensjoner blir gjennomført på en forsvarlig og god måte.
AA170526 Nå har fylkesrådmannen bedt om en vurdering av muligheten for at skoleskyssen fra Sjetne til Brøset enten kan foregå i en annen trasé med lavere hastighet, eller om det er mulig og forsvarlig å ettermontere setebelter i bussene som benyttes.
AA170526 Foto : Martin Andersen ¶ ¶ - Forsvarlig : Fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, mener dagens situasjon er forsvarlig.
AA170526 Derfor mener jeg at dagens situasjon er forsvarlig , sier Solem.
AA170526 - Forsvarlig : Fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, mener dagens situasjon er forsvarlig .
AA170526 - Dagens situasjon forsvarlig
AA170526 Veien skal sikres på forsvarlig måte med et midlertidig betonggjerde, understreker Bergan. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Kjøpet innebærer også omfattende forpliktelser i Nordsjøen, der gamle oljeinstallasjoner må fjernes på en forsvarlig måte. 440 ansatte følger med på kjøpet, men Dong vil fortsatt ha rundt 5.800 ansatte etter salget av olje- og gassvirksomheten til Ineos. ( ©NTB ) ¶
DA170522 Fylkesmannen vil ha svar på hvordan Stavanger kommune planlegger for forsvarlig bemanning på Haukåstunet sykehjem.
DA170522 Fylkesmannen ber i et brev kommunen redegjøre for forholdene i klagen, hvordan man planlegger for « forsvarlig bemanning med tanke på kapasitet og kompetanse for å ivareta pasientene i henhold til deres behov ».
AP170521 Jeg er opptatt av at skipsfarten ikke pålegges urimelige krav og at regelverket er fleksibelt med hensyn til ulike fartøystyper, forutsatt at fartøyene driftes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte som ikke setter skipet, mannskap, passasjerer og miljø i fare », heter det i et brev som tirsdag fikk fra Mæland til stortingsrepresentant Anders Tyvand.
NL170520 Vi har per nå derfor ikke tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig , sier hun til NRK.
NL170520 Helsetilsynet har konkludert med at mannen ikke fikk forsvarlig helsehjelp.
BT170520 Jeg fikk hjelp til å gå opp i vekt slik at det var forsvarlig å starte i turnus.
DN170519 | Om kraftig kritikk ¶ ¶ åtalearbeidet for øvrig er mer enn forsvarlig i enheten ».
DB170519 Men vi er opptatt av å drive forsvarlig , bærekraftig og langsiktig.
DA170519 - Et utenlandsk registrert kjøretøy med tilhenger ble vinket inn fra E39 da den manglet alt av lys og lasten heller ikke var forsvarlig sikret.
AP170519 Kvalitet er mer enn bare at det skal være forsvarlig å være der.
SA170518 Oslo kommune er dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne ( 63 ) som døde av avmagring.
DB170518 Samtidig er det ikke slik at det som er lovlig automatisk er klokt eller etisk forsvarlig .
DA170518 Her måtte sjåførene sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.
DA170518 Oslo kommune er dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne ( 63 ) som døde av avmagring.
DA170518 august 2016 skriver Søgnen : « Som direktør for etaten har jeg et ansvar for å påse at de ansatte har fullt forsvarlig arbeidsmiljø iht. arbeidsmiljøloven. (...
AA170518 - Jeg visste at andre etasje sto i full fyr og skjønte at det ikke var forsvarlig at noen av oss gikk opp.
AA170518 - Ikke forsvarlig
AA170518 Oslo kommune er dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne ( 63 ) som døde av avmagring.
AA170518 Retten mener helt grunnleggende krav til forsvarlig drift var helt tilsidesatt og vurderer forholdet som kvalifisert klandermessig og grovt uaktsomt.
DN170517 - Helt på grensen til at det er forsvarlig
VG170516 Dersom det hadde hatt noe med Edvartsen å gjøre, er jeg sikker på at vi hadde fått beskjed siden NFF så langt jeg har hørt driver forsvarlig intern saksbehandling, og ikke gjennom media.
NL170516 Vi stoppet bilen, og konstaterte at lasten heller ikke var forsvarlig festet, opplyser politibetjent Andreas Celius Enoksen overfor Nordlys.
DB170516 - Med mindre Trump framstår som gjennomtenkt og forsvarlig , og isteden bare buser ut med uttalelser, kan Senatet reagere veldig sterkt.
DA170516 Det måtte lastes av, og sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring, melder Statens vegvesen i sin rapport etter kontrollen.
BT170516 Med forsvarlig standardsetting for å beskytte miljø og grunnleggende verdier.
AP170516 På et hastemøte etter tunnelbrannen sa veidirektør Terje Moe Gustavsen til Aftenposten at han mener Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå.
AA170516 Politiet innhenter nå vurderinger om hvorvidt det er forsvarlig å fortsette arbeidet på stedet.
AA170516 - Er det forsvarlig å la anleggsarbeidet forsette når man finner bombe etter bombe ?
VG170515 Eriksen understreker at varsleren har påpekt at praksisen som er beskrevet i varselet har vært kontraproduktiv i forhold til effektiv kriminalitetsbekjempelse, og at den har vært etisk uholdbar og tvilsom i forhold til forsvarlig straffesaksbehandling.
DA170515 Vi har ønsket at forhandlingene skulle komme opp så raskt som forsvarlig mulig, og håpet på før sommeren.
DA170515 I forbindelse med at 38-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet i mars i fjor skal det også ha blitt funnet diverse skytevåpen som ikke var forsvarlig nedlåst i mannens bolig i Hå kommune.
AA170515 Det var ikke forsvarlig å frakte det, forklarer etterforskningslederen.
DB170512 Visste om bremsefeil ¶ 22-åringen er i Øvre Romerike tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt 16-åringens død, for ikke å ha kjørt hensynsfullt og vært aktpågivende og for ikke å ha sørget for at bilen var i forsvarlig stand.
DB170512 Retten mener er høyere enn forsvarlig ut fra kjøreforholdene denne kvelden - særlig tatt i betraktning at varsellampen for ABS-bremsene lyste.
AA170512 Norges ambassadør i Kenya, Victor Rønneberg, sier til NRK at det åpenbart ikke har vært forsvarlig drift av skolen : ¶
AA170512 Målinger viser at 22-åringen hadde en hastighet på 102 kilometer i timen 250 meter før ulykken, noe retten mener er høyere enn forsvarlig ut fra kjøreforholdene denne kvelden - særlig tatt i betraktning at varsellampen for ABS-bremsene lyste.
AA170512 22-åringen er i Øvre Romerike tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt 16-åringens død, for ikke å ha kjørt hensynsfullt og vært aktpågivende og for ikke å ha sørget for at bilen var i forsvarlig stand.
VG170511 Det påbyr forsvarlige forhold for gjennomføringen, egenbetaling, og lar helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke vil delta i gjennomføringen avstå dersom det ikke hindrer et forsvarlig tilbud.
VG170511 - Her har folk parkert bilen fordi de mente det ikke var forsvarlig å kjøre videre.
VG170511 - Vi må nok bruke de hjelpemidler som er, men det skal skje på en dyreetisk forsvarlig måte.
VG170511 - Statens naturoppsyn har alltid som forutsetning at det de gjør er etisk, sikkerhetsmessig og dyrevernmessig forsvarlig .
SA170511 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier regjeringen gjør dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet.
DN170511 - Her har folk parkert bilen fordi de mente det ikke var forsvarlig å kjøre videre.
DB170511 Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, både i omsorgssentre og i mottak, sier Solveig Horne.
DB170511 - Forsvarlig og tilstrekkelig tilbud ¶
BT170511 Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, sier statsråd Solveig Horne til Dagbladet.
BT170511 - Regjeringen foreslår dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ). 7,5 millioner kroner av dette skal dekke økte kostnader til vei- og kollektivtiltak, mens de resterende 2,5 millionene skal gå til økte utgifter for Sivilforsvaret.
BT170511 Men da er det nødvendig at eierne får ta ut et forsvarlig utbytte dersom driften er god.
BT170511 Vi må også være en forsvarlig forvalter og ta arealhensyn, både fordi det er begrenset av areal og for at det ikke må brukes mer enn nødvendig.
BT170511 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier regjeringen gjør dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet.
AP170511 - Her har folk parkert bilen fordi de mente det ikke var forsvarlig å kjøre videre.
AP170511 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) sier regjeringen gjør dette for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av arrangementet.
AA170511 Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, sier Horne.
VG170510 | Veidirektøren : Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå ¶
VG170510 Vi mener at Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå, sier Gustavsen til Aftenposten.
SA170510 DEBATT : Det er synd at NHO i Rogaland velger å stå sammen med fossilpartiene og oljelobbyen om en politikk som hverken er økonomisk eller klimamessig forsvarlig .
SA170510 DEBATT : Det er synd at NHO i Rogaland velger å stå sammen med fossilpartiene og oljelobbyen om en politikk som hverken er økonomisk eller klimamessig forsvarlig .
SA170510 Hvis det er forsvarlig å stå, og jeg føler meg komfortabel vil jeg stå i mål.
DA170510 - Sykehusene skal drive forsvarlig .
DA170510 - Sykehusene skal drive forsvarlig .
AP170510 Hvis det er forsvarlig å stå, og jeg føler meg komfortabel vil jeg stå i mål.
VG170509 Vi mener dette er en forsvarlig og klok avtale til fotballens beste » skriver Elden i en epost til VG.
DB170509 Det er vanskelig å se hvordan ombudet skal kunne gjennomføre sine lovpålagte pådriver-, veilednings- og konvensjonstilsynsoppgaver på en forsvarlig måte når 12 - 18 årsverk foreslås overført fra ombudet til nemnda.
AP170509 Vi mener at Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til Aftenposten.
AP170509 Oslofjordtunnelen holder et forsvarlig sikkerhetsnivå.
AP170509 - Norske veier som ikke er forsvarlig å bruke blir stengt.
AA170509 Til det svarte Ringard at andre forhold, som forsvarlig skjenking eller ei, også kan gi prikker. | 200 migranter fryktes omkommet etter forlis i Middelhavet ¶
VG170508 Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.
SA170508 Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.
BT170508 Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.
AP170508 Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.
AP170508 Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.
AA170508 Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.
AP170507 - De skal opptre forsvarlig , og ha forsvarlige kjøretøyer.
VG170505 Jeg mener at det nå er kvittert ut på en balansert og forsvarlig måte som ivaretar hensikten med forslaget, nettopp å gi et tydelig signal om at det ikke skal lønne seg å begå gjentagende alvorlig kriminalitet.
BT170505 Prosjektet er forskningsetisk forsvarlig .
BT170505 Komiteene skal fremme etisk forsvarlig forskning og kan kreve endringer der dette åpenbart vil forbedre prosjektene.
AP170505 - Det viser vel først og fremst at det ikke gjennomføres en forsvarlig saksbehandling når man foretar slik forhåndsklassifisering.
AA170505 Der barnevernet igangsatte tiltak, er disse ikke forsvarlig begrunnet eller dokumentert.
VG170504 UDI må ta hensyn til at de mindreårige ikke vil ha forsvarlig omsorg ved retur, siden norske myndigheter ikke kan tilrettelegge for en gjenforening med familie, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour, som har særlig fokus på enslige mindreårige asylsøkere i Norsk organisasjon for asylsøkere ( Noas ), til VG.
VG170504 - Etter regelverket skal UDI avslå asylsøknaden hvis personen ikke har et beskyttelsesbehov og har forsvarlig omsorg i hjemlandet.
SA170504 « Seniorsakens medlemmer forventer at våre politikere tar nødvendige grep og bevilger nok penger så nattevaktbemanningen blir forsvarlig », skriver Aud Klovning Knudsen.
SA170504 Derfor forventer Seniorsakens medlemmer og alle andre i byen vår, som har sine nærmeste på en av byens sykehjem, at våre politikere tar nødvendige grep i denne saken og bevilger nok penger så nattevaktbemanningen blir forsvarlig .
SA170504 Der spurte vi Fosse om hun syntes at nattevaktbemanningen var forsvarlig .
AP170504 Dette er ikke et komplekst område å bore i, det er ganske grunt vann og boremessig fullt ut forsvarlig .
DB170503 Er det riktig og forsvarlig at alle skal få ytre sin mening om ett individ ?
DB170503 Er det riktig og forsvarlig at alle skal få ytre sin mening om ett individ ?
VG170502 - Basert på vitner var det rett og slett ingen forsvarlig eller lovlig grunn til at betjenten skulle åpne ild mot bilen.
SA170502 Når bemanningen ikke er forsvarlig så sier jeg fra.
SA170502 | Barneminister Solveig Horne : Kommunene skal ha et forsvarlig barnevern ¶
AP170502 - Vi er helt avhengige av vann for å drive på en forsvarlig måte, med tanke på renhold.
VG170430 Hun bekrefter at det har vært varslet om problemer i avdelingen i mange år, men at sykehuset har vurdert driften som forsvarlig .
DB170430 Hun sier sykehuset vurderer driften som forsvarlig og at det ikke har vært fristbrudd det siste året.
AA170430 Hun sier sykehuset vurderer driften som forsvarlig og at det ikke har vært fristbrudd det siste året. ( ©NTB ) ¶
SA170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
SA170429 Sørg for at russen kjøper et forsvarlig kjøretøy og skaffer seg en ordentlig sjåfør.
SA170429 Både dommeren og det medisinske personellet mente at det ikke var forsvarlig å fortsette kampen, og en blodig Øksnes måtte innse at verdensmestertittelen glapp etter to år.
SA170429 Både dommeren og det medisinske personellet mente at det ikke var forsvarlig å fortsette kampen, og en blodig Øksnes måtte innse at verdensmestertittelen glapp etter to år.
DN170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
DB170429 I saken ble det dokumentert at Fylkesmannen mener at Bydel Bjerke « ikke sikrer et forsvarlig tjenestetilbud » for de to beboerne med alvorlig autisme.
DB170429 - Det er godt å se at de som skulle inn og jobbe praktisk med ungene, så det samme som oss, sier Gro Greftegreff, mor og verge for Lars som i årevis ikke fikk forsvarlig omsorg i omsorgsboligen Villa Eik i Bjerke bydel i Oslo.
DB170429 Men det kan tenkes at man finner at det er behov for, og forsvarlig å gi en forhåndsuttalelse om hvordan man ser på dette, og ved den senere saksbehandlingen vil det da kunne være et mer eller mindre tungtveiende moment hvor langt museet har kommet i å innrette seg i tillit til denne uttalelsen, sier Bernt.
BT170429 Sørg for at russen kjøper et forsvarlig kjøretøy og skaffer seg en ordentlig sjåfør.
BT170429 Både dommeren og det medisinske personellet mente at det ikke var forsvarlig å fortsette kampen, og en blodig Øksnes måtte innse at verdensmestertittelen glapp etter to år.
AP170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP170429 Sørg for at russen kjøper et forsvarlig kjøretøy og skaffer seg en ordentlig sjåfør.
AP170429 Både dommeren og det medisinske personellet mente at det ikke var forsvarlig å fortsette kampen, og en blodig Øksnes måtte innse at verdensmestertittelen glapp etter to år.
AA170429 - Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
SA170428 Arbeidstilsynet vil vurdere om Blidensol sykehjem har « et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
DB170428 Deloitte mener videre at Renovasjonsetaten ved kontraktoppstart ikke hadde sørget for at etaten visste at Veireno hadde en forsvarlig dekning av personell og rutedimensjonering i forhold til lagsammensetning og arbeidsbelastning per lag.
DB170428 Med den medisinske vurderingen som foreligger nå, så var det ikke forsvarlig å føre saken for retten, sier Sandland.
DB170428 Deloitte mener videre at Renovasjonsetaten ved kontraktoppstart ikke hadde sørget for at etaten visste at Veireno hadde en forsvarlig dekning av personell og rutedimensjonering i forhold til lagsammensetning og arbeidsbelastning per lag.
DB170428 Derfor er det ikke forsvarlig at en selger som kjøper inn ballonger for rundt 10 kroner skal selge dem til 150-200 kroner på gata, og jeg tror ikke barna vil gråte.
AP170428 To motorer ligger forsvarlig lagret i hver sin kasse.
AA170428 Jeg har fått flere signaler om at rettstilstanden gjør det utfordrende å organisere et godt og forsvarlig tjenestetilbud i kommunene.
SA170427 Tanken er at de skal bli stående så lenge det er mulig og forsvarlig , men at de på et tidspunkt må skiftes ut.
DB170427 I skarpe ordelag fastslo Helsetilsynet at bydelen ikke har sikret forsvarlig omsorg for Lars og Jonas på Villa Eik, to unge menn med alvorlig autisme, til tross for at bydelen over lengre tid har « fått anledning til å bringe den uforsvarlige virksomheten til opphør ».
DB170427 Med unntak av sin lille flørt med en forsvarlig klimapolitikk på AUF-leir i 2014, har nemlig Støre vært en av de ivrigste politikerne for å bore olje i Arktis.
BT170427 Enkelt og forsvarlig
BT170427 Det skal være enkelt og forsvarlig , men samtidig legges det opp til en del ubemannede poster.
AP170427 I tillegg er den tidligere politisjefen tiltalt for å ha brutt våpenlovens krav om forsvarlig oppbevaring.
VG170425 Det blir for lavt til at det er økonomisk forsvarlig å kjøre.
VG170425 - Ikke økonomisk forsvarlig
VG170425 Les også : Helsetilsynet : 13-åring fikk forsvarlig helsehjelp ¶
DB170425 Det kan ikke være noen tvil om at det i alle fall har vært økonomisk forsvarlig å etablere nye private barnehager de siste årene.
DA170425 Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.
VG170424 I tillegg mener Fylkesmannen at barneverntjenestene håndterer bekymringsmeldinger på en forsvarlig måte.
VG170424 I den foreløpige rapporten kommer det blant annet frem at kommunen som skoleeier må sørge for å få på plass et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene i skolenes meldeplikt i barneverntjenesten.
VG170424 Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at meldeplikten blir ivaretatt og om bekymringsmeldinger blir håndtert forsvarlig .
DB170424 - Det er sendt bekymringsmeldinger som henlegges av ulike årsaker, noen ganger fordi behandling var satt igang, andre ganger fordi man mente at helsetilstanden var forsvarlig holdt vedlike.
DB170424 13-åring døde av avmagring : Helsetilsynet mener hun fikk forsvarlig helsehjelp ¶
DB170424 Helsetilsynet har gransket oppfølgingen Angelica fikk av helsevesenet, herunder BUP, og kommer til at behandlingen var forsvarlig .
DA170424 Vårt syn er at bemanningen er forsvarlig .
DA170424 LES OGSÅ : Ba om tilsyn, ble nektet å bytte vakt ¶ - Forsvarlig bemanning ¶
DA170424 I den konkrete situasjonen vurderte virksomhetslederen bemanningen som forsvarlig .
DA170424 Han konkluderer med at bemanningen er forsvarlig .
DA170424 Langt ut i de små timer ble det finregnet på bakrommet på om summen av vedtak var forsvarlig .
AA170424 Moen har noen tips til hvordan man kan sikre lasten forsvarlig .
AA170424 Forsvarlig sikring ¶
VG170422 Før barna kan slippes ut, må de voksne sjekke at et er forsvarlig .
DB170422 Samtidig sørge for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer ».
DB170422 Samtidig sørge for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer ».
DB170422 Samtidig sørge for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer ».
BT170422 Samtidig skulle det sørges for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer.
BT170422 Men jeg innså raskt at det nok ikke hadde vært særlig forsvarlig , for jeg begynte faktisk å føle meg litt fnisete og oppstemt, nesten som om jeg var litt brisen.
DB170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
DB170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
DB170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
DA170421 Vi har tillit til at de foretar en grundig og forsvarlig vurdering av alle asylsøknader fra Afghanistan, skriver statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i en e-post.
DA170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
DA170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
DA170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
DA170421 Vi har tillit til at de foretar en grundig og forsvarlig vurdering av alle asylsøknader fra Afghanistan, skriver statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i en e-post.
AP170421 De må gå over uteområdene for å forsikre seg om at det er forsvarlig å slippe ut barna.
AP170421 De må gå over uteområdene for å forsikre seg om at det er forsvarlig å slippe ut barna.
AP170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AP170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AP170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
AA170421 Oslo kommune må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AA170421 Kommunen ble ilagt en bot på 2 millioner kroner i november i fjor for ikke å ha gitt nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til en kvinne som døde av avmagring.
AA170421 I den påfølgende perioden ga ikke kommunen kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, ifølge tiltalen.
VG170419 Det synes jeg er veldig forsvarlig ressursbruk, sier Staberg.
VG170419 Samtidig sørge for gode unntaksordninger for a sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer ».
DB170419 Dersom Nav likevel finner det forsvarlig å avslutte utbetalingen av min uførepensjon og jeg må søke jobb, vil dette medføre at jeg kommer til å bli sykmeldt i en eventuell ny jobb da det ikke er mulig for meg å jobbe med de smertene jeg har.
DA170419 Den er av essensiell betydning for en faglig forsvarlig og trygg kommunehelsetjeneste (... ).
AP170419 Er dette forsvarlig ?
VG170418 Dette ser ikke forsvarlig ut.
VG170418 - Generelt er det ingen høydebegrensning på dette, men regelen er at lasten skal være forsvarlig .
DA170418 Retten kom også til at 21-åringen ikke hadde gått lenger enn nødvendig, og heller ikke gått ut over det som var forsvarlig i situasjonen som oppsto.
BT170418 - Brudd på forsvarlig saksbehandling, sier jussprofessor.
AP170418 mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170418 - Jeg visste at andre etasje sto i full fyr og skjønte at det ikke var forsvarlig at noen av oss gikk opp.
AA170418 - Ikke forsvarlig
SA170417 Det var ikke forsvarlig , sier treneren etter sesongåpninga i Mosjøen.
AP170417 Sistnevnte var dyrest, og selv om Heggelund mener det faglige opplegget var forsvarlig , mener han at komiteen kunne ha tilegnet seg de samme kunnskapene uten å reise dit.
AP170417 - Politiet i Agder ( @politiagder ) April 17, 2017 ¶ det er forsvarlig å kjøre.
VG170416 Stina Smedsrud, regiondirektør i Tollregion Oslo og Akershus, mener bemanningen er forsvarlig i forhold til de risikovurderingene de har tatt.
VG170416 KOSTBART : Stina Smedsrud, regiondirektør i Tollregion Oslo og Akershus, sier bemanningen er forsvarlig , men at det er kostbart å ha folk på jobb på helligdager.
SA170416 En stund lurte de på om det var forsvarlig å la spillet fortsette.
DB170416 Men tilgangen på varer for ustabil til å kunne drive forsvarlig .
AP170416 - Hold forsvarlig avstand til bilen foran deg og følg på når køen setter i gang etter stans, sier Christensen.
AP170416 - Hold forsvarlig avstand til bilen foran deg og følg på når køen setter i gang etter stans, sier Christensen.
AP170416 En stund lurte de på om det var forsvarlig å la spillet fortsette.
BT170415 Det er grunn til å tvile på om den aktuelle barnehagen er i stand til å gi et forsvarlig tilbud.
BT170415 Bergen kommune skal stå som garantist for at byens barnehager driver forsvarlig og innenfor lovens bestemmelser.
AA170414 - Jeg visste at andre etasje sto i full fyr og skjønte at det ikke var forsvarlig at noen av oss gikk opp.
AA170412 - Da jeg var inne hos paret, visste jeg at andre etasje sto i full fyr og skjønte at det ikke var forsvarlig at noen av oss gikk opp.
DA170411 I perioden 2007 - 2013 var hun avdelingssykepleier og dermed mellomleder på Stokka sykehjem, og kjenner til det å skvises mellom økonomi og hensynet til faglig forsvarlig drift.
AA170411 Er det virkelig moralsk forsvarlig å bygge ned matjord for all framtid for å oppnå en høyst midlertidig og usikker effekt på boligprisene ?
DB170410 ¶ PAKK BILEN FORSVARLIG : Det er mange ting som skal med når en familie drar på ferie, men bruk tid på å sikre at bilen er pakket trygt og forsvarlig .
DB170410 ¶ PAKK BILEN FORSVARLIG : Det er mange ting som skal med når en familie drar på ferie, men bruk tid på å sikre at bilen er pakket trygt og forsvarlig.
SA170409 Oljen er hele Norges eiendom, og god og forsvarlig forvaltningen av resursene berører oss alle og er pålagt ved lov.
SA170409 Oljen er hele Norges eiendom, og god og forsvarlig forvaltningen av resursene berører oss alle og er pålagt ved lov.
BT170409 Norge AS styrer mot kraftige underskudd og dagens velferdsnivå er ikke forsvarlig .
DN170408 Med hensyn til store folkemengder og alle turistene fant vi det forsvarlig nå å bevæpne også de delene av distriktet som ikke er byer, sier politimester Christine Fossen til NRK.
DB170408 Derfor bør tunge gjenstander lagres forsvarlig - noe som også demonstreres i videoen over.
DB170408 - Filmen viser at selv med en forsvarlig pakket bil er det stor forskjell på bilens egenskaper på veien.
DA170408 - Med de utfordringene næringen står overfor i dag, er ikke en slik produksjonsvekst - med dagens teknologi med åpne merder - i nærheten av å være forsvarlig .
DA170408 - Langt fra forsvarlig
DN170407 Da synes jeg det er både rett og rimelig og moralsk forsvarlig at USA handler, sier Batra, som også håper at angrepet kan føre til et vendepunkt som gjør en politisk løsning mulig.
BT170407 Da synes jeg det er både rett og rimelig og moralsk forsvarlig at USA handler, sier Batra, som også håper at angrepet kan føre til et vendepunkt som gjør en politisk løsning mulig.
BT170407 - Moralsk forsvarlig
AP170407 Gjennom dialog med de tidlige eierne Rygge Sivile lufthavn om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell.
DB170406 Finnes det likevel arkivmateriale som på forsvarlig måte kan erstattes med digitale kopier og deretter kastes ?
DB170406 For barn som er under ett år gamle, er det grunn til å være skeptisk til barnehage fordi flere anerkjente studier tyder på at barnehagen kan forstyrre barns tilknytning til foreldrene, men ut fra det man i dag vet er det forsvarlig å benytte barnehage fra ettårsalderen.
DB170405 Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell i en pressemelding.
BT170405 Det var en grei ordning, og da var det tydeligvis faglig forsvarlig i motsetning til i dag.
AP170405 Vilkårene for å pålegge samarbeid skal være strenge, slik at hjemmelen skal kunne brukes i unntakstilfeller, når en kommune alene ikke er i stand til å utføre en tjeneste på faglig forsvarlig måte.
AP170405 Også når det gjelder barnevernet, som i dag er et felles ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune, skal kommunene få flere oppgaver og mer ansvar, for å sikre at tilbudet er forsvarlig .
AP170405 Vilkårene for å pålegge samarbeid skal være strenge, slik at hjemmelen skal kunne brukes i unntakstilfeller, når en kommune alene ikke er i stand til å utføre en tjeneste på faglig forsvarlig måte.
AP170405 Også når det gjelder barnevernet, som i dag er et felles ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune, skal kommunene få flere oppgaver og mer ansvar, for å sikre at tilbudet er forsvarlig .
AP170405 Å slippe elsykler løs her er ikke forsvarlig .
AA170405 Da er det bedre å gi en forsvarlig og verdig praksis for både donor, mamma og barnet.
DN170404 Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag.
DB170404 Det er ikke forsvarlig å gi forsvarer og siktede en frist på under en uke til å gjennomgå et tilrettelagt avhør.
DB170404 Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell i en pressemelding.
DA170404 Mot dem sto en annen liberal fløy som forfektet at et samarbeid med et pro-islamistisk parti ikke var demokratisk forsvarlig .
DA170404 Miljødirektoratet opplyser at de pålegger lasteskipet « Harrier » å bli liggende i Gismarvik havn til de er sikret at skipet ikke går til ulovlig opphogging og til større mengder med oljeholdig avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.
DA170404 Det får ikke seile før vi er sikret at det ikke går til ulovlig vraking og at avfallet går til forsvarlig behandling, sier Hambro.
DA170404 Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe og det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag.
DA170404 Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell i en pressemelding.
AP170404 Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell i en pressemelding.
AP170404 I tillegg har vi lave tap som følge av god og forsvarlig kredittgivning.
AA170404 Gjennom dialog med RSL om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell i en pressemelding.
AA170404 Miljødirektoratet opplyser at de pålegger lasteskipet Harrier å bli liggende i Gismarvik havn til de er sikret at skipet ikke går til ulovlig opphogging og til større mengder med oljeholdig avfall er levert til forsvarlig behandling i Norge.
AA170404 Det får ikke seile før vi er sikret at det ikke går til ulovlig vraking og at avfallet går til forsvarlig behandling, sier Hambro. ( ©NTB ) ¶
VG170403 Tilsynssaken vil forsøke å avklare om den drapssiktede 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp, blant annet fra psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag - eller om helsehjelpen har sviktet.
AA170403 Tilsynssaken vil forsøke å avklare om 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp fra en psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag.
AA170403 Det betyr at man vil forsøke å avklare om 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp fra den psykiatriske klinikken i Helse Nord-Trøndelag, samt undersøke om noe kunne vært gjort annerledes i behandlingen av mannen. ( ©NTB ) ¶
DB170402 Landsmøtet vedtok også at partiet vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i mottak og bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere.
BT170401 Det kan ikke tildeles om det ikke er klimamessig og miljømessig forsvarlig .
AP170401 Det kan ikke tildeles om det ikke er klimamessig og miljømessig forsvarlig .
DB170331 Det er nå åpent for enhver å se at graderingen ikke har noe faglig, forsvarlig grunnlag.
VG170330 - Det å bruke tre eller flere medikamenter i denne gruppen er veldig komplisert og i strid med det som kan være forsvarlig .
VG170330 Utfordringen i forhold til å rekruttere sykepleiere har vart i to-tre år, men nå er det så prekært at vi må sette inn tiltak for å få opp fagdekningen for å kunne drive forsvarlig , sier Bogfjellmo.
DB170330 Politiet mener Aaseth har overtrådt dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven ved å avlive skjæra på en « ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig måte ».
DB170330 - Kommunen må gjennomføre en forsvarlig saksbehandling slik det gjøres ved alle henvendelser om gaver, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.
DB170330 Er lovens krav om at varslingen må gjelde « kritikkverdige forhold » og at man må varsle på en « forsvarlig » måte, hensiktsmessig ?
AP170330 Hvordan fikk 13-åringen som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015 forsvarlig helsehjelp, når ingen forsto hvordan hun hadde det ?
AP170330 Det lurer jeg på etter omsider å ha fått innsyn i tilsynsrapportene som gjorde at både Statens helsetilsyn og Aftenposten i begynnelsen av mars i år konkluderte med at helsevesenet ga jenta forsvarlig hjelp.
AP170330 mars ¶ Forsvarlig helsehjelp, guttedebatten, dette er dagens kortinnlegg.
AP170330 Forsvarlig helsehjelp for 13-åringen ?
AA170330 Presseansvarlig hos Norwegian, Daniel Kirchhoff, skriver i en e-post at de har fått inn en rapport som opplyser at buret ble forsvarlig fastspent, og at låsen var løsrevet og lå inni buret.
VG170329 - Forfallet blir bare større fra dag til dag, og det samme gjør utgiftene for å holde bygget i forsvarlig stand, sier styreleder Anne Enger til Klassekampen.
DN170329 - Forfallet blir bare større fra dag til dag, og det samme gjør utgiftene for å holde bygget i forsvarlig stand, sier styreleder Anne Enger til Klassekampen.
DB170329 Borgerne må kunne stole på at opplysninger om dem behandles på en forsvarlig måte og ikke gjøres kjent for uvedkommende.
AP170329 - Forfallet blir bare større fra dag til dag, og det samme gjør utgiftene for å holde bygget i forsvarlig stand, sier styreleder Anne Enger til Klassekampen.
AA170329 Ifølge Fylkesmannen har kommunen brutt loven om forsvarlig drift og journalføring.
AA170329 - Forfallet blir bare større fra dag til dag, og det samme gjør utgiftene for å holde bygget i forsvarlig stand, sier styreleder Anne Enger til Klassekampen.
AA170329 Ifølge Fylkesmannen har kommunen brutt loven om forsvarlig drift og journalføring.
VG170328 - Hele området kan jo ha plass til 100.000 - selv om kun 65.000 er tillatt og forsvarlig under en konsert - og verdens største artister kan fint passe inn her.
VG170328 VIL HA OMSORGS-KRAV : Assisterende direktør Birgitte Lange i UDI sier de vil lovfeste UDI sitt ansvar for forsvarlig omsorg av asylbarna.
VG170328 IKKE LOVFESTET : Hva som er forsvarlig omsorg av asylbarna er i dag ikke lovfestet, og UDI argumenterer for at det blir gjort.
VG170328 De ser at to mottaksledere kan ha vidt forskjellige forståelse av hva det betyr å gi forsvarlig omsorg.
VG170328 - I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernlov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.
FV170328 Som begrunnelse vises det til at 42-åringens opptreden ikke er « preget av et markert avvik fra forsvarlig adferd », samt at Vestergren frivillig plasserte seg i en usikret tilhenger.
DB170328 Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var.
DB170328 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
DB170328 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
DB170328 UNE : - Forsvarlig utsendelse ¶
BT170328 Det å være lærer alene i en stor klasse, og å ha det pedagogiske og sosiale ansvaret for 28 fem-seksåringer, er ikke forsvarlig .
DB170327 Lovens krav om at varslingen må gjelde « kritikkverdige forhold » og at den må framsettes « forsvarlig », har medført så innskrenkende fortolkninger at de i praksis knebler ansattes ytringsfrihet.
SA170326 Jacobsen mener imidlertid det er forsvarlig å hoppe enda lengre i Planica.
FV170326 Jacobsen mener imidlertid det er forsvarlig å hoppe enda lengre i Planica.
DB170326 Det er over grensen for det kapteinen mener er forsvarlig når man skal legge til kai, forteller kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Nordlys.
BT170326 Jacobsen mener imidlertid det er forsvarlig å hoppe enda lengre i Planica.
AP170326 Jacobsen mener imidlertid det er forsvarlig å hoppe enda lengre i Planica.
AA170325 Hun viser til Riksrevisjonens rapport om beredskap, der det går fram at politiet og Forsvaret ikke er i stand til sikre viktige offentlige bygninger og viktige installasjoner på forsvarlig vis.
VG170324 Veldig forenklet sagt skal vi ha en kapasitetsutnyttelse, drive økonomisk forsvarlig og drive effektiv, og det er en veldig sterk føring fra departementet.
DB170324 Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var.
DB170324 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
DB170324 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
DB170324 UNE : - Forsvarlig utsendelse ¶
DB170324 » - Jeg frykter at ministeren sier at dette ikke er mitt bord, men jeg mener at dette er en helseministers ansvar : Å sørge for at mennesker som kommer hit får en forsvarlig helsefaglig oppfølgning.
AA170324 Mehl påpeker at det er produktet i seg selv som er problemet, og det er dermed lite investorer som oljefondet kan gjøre for å gjøre bransjen etisk forsvarlig .
VG170323 - Vi ønsker å presisere at advokat Shariati som privatperson står fritt til å ytre seg, men som prosessfullmektig barnevernssaker fremstår hans innlegg egnet til å stille tvil ved om han vil kunne ivareta sine prosessoppdrag på en saklig og forsvarlig måte, og være i stand til å gi sine klienter tilstrekkelig balansert veiledning.
VG170323 * Ikke ivareta sine klienter på en forsvarlig måte ¶
DB170323 - Hvis en trusselsituasjon oppfattes som reell og alvorlig er det politiets ansvar å sørge for å ivareta fornærmedes sikkerhet på en forsvarlig måte.
DB170323 Hvor forsvarlig er det egentlig å gi en stor gruppe kjøpekraftsnedgang i år hvor økonomien har behov for stimulering ?
DA170323 - Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring, opplyser Stangeland.
SA170322 Og det er omdiskutert om det egentlig er teknologisk mulig eller økonomisk forsvarlig å lage industriløsninger i Norge på norske skogrester.
DN170322 Vi mener at et slikt kollektivt vern er en forutsetning for forsvarlig arbeidstid i sykehus og god pasientsikkerhet, sier forfatterne.
AP170322 Og det er omdiskutert om det egentlig er teknologisk mulig eller økonomisk forsvarlig å lage industriløsninger i Norge på norske skogrester.
AA170322 Og det er omdiskutert om det er teknologisk mulig eller økonomisk forsvarlig å lage industriløsninger i Norge på skogrester. 3 ) Ok.
VG170321 I 2013 var egenkapitalen tapt og på minussiden, og selv om den karret seg såvidt over på plussiden året etter - mye på grunn av private lån fra aksjonærene selv - har den daglige driften ikke hatt tilstrekkelig økonomi til at det var forsvarlig å drive NewJelly videre.
VG170321 UDI stiller krav til driftsoperatørene for å gi beboerne et forsvarlig bo- og omsorgstilbud.
DB170321 - Mitt fokus nå er å gjøre de grepene, steg for steg, som må til som må til for å sikre både forsvarlig arbeidstid og å sikre at byens befolkning får hente avfallet sitt.
DA170321 - Jeg har var en klar talsmann for å lette reguleringsbyrdener på arbeidslivet i mange år, og det gjelder ennå, men likevel mener jeg at denne loven er forsvarlig og nødvendig.
AA170321 Leger som utfører fosterreduksjon ved tvillinger, sier de føler seg presset til å gjøre det tidligere enn de mener er medisinsk forsvarlig .
AA170321 - Vi skulle gjerne unngå å bli presset til å utføre inngrepet tidligere enn det vi synes er medisinsk forsvarlig , sier seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø ved Nasjonalt Kompetansesenter for invasiv fostermedisin ved St.
AA170321 Barnevernets viktigste oppgave er å hjelpe de mest sårbare familiene slik at barna kan få forsvarlig omsorg i hjemmet sitt, hos foreldrene sine.
AA170321 Barnevernet gjør sin del av jobben for å oppnå formålet med barnevernsloven, som er å sikre alle barn en forsvarlig omsorg.
SA170320 Slikt biodrivstoff må vi satse på - men det tar tid å bygge opp en betydelig og samtidig forsvarlig produksjon, og det er usikkert hvor mye drivstoff av denne typen vi kommer til å trenge.
SA170320 | Forfang etter rekordhelgen : - Hvis verdensrekorden skal slås på en forsvarlig måte, må bakkene bygges om ¶
SA170320 Hvis verdensrekorden skal slås på en forsvarlig måte, må bakkene bygges om, sier Forfang til iTromsø.
DB170320 Vi tre som avgjorde saken i nemndmøte, måtte vurdere om det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, og det kom vi til at det var.
DB170320 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
DB170320 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
DB170320 UNE : - Forsvarlig utsendelse ¶
DN170319 Tajik viser til at den rødgrønne regjeringen innførte krav om tariffavtale og forsvarlig drift av private barnehager.
DA170319 Hver pasient skal ha individuell god og forsvarlig behandling, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.
BT170319 trinn får skoler ikke ressurser nok til å tilby et forsvarlig fagtilbud.
BT170318 Alle som varsler om kritikkverdige, og eventuelt lovstridige forhold, har krav på forsvarlig saksbehandling.
AP170317 Han understreker at de faglige retningslinjene sier at man skal ha den kompetansen som kreves for å gi forsvarlig behandling.
BT170316 - Rapporten viser at vi nå driver forsvarlig , og at de grepene vi har gjort er adekvate tiltak som statsadvokaten gir sin tilslutning til.
BT170316 - Driver forsvarlig nå ¶
BT170316 - Rapporten viser at vi nå driver forsvarlig , og at de grepene vi har gjort er adekvate tiltak som statsadvokaten gir sin tilslutning til.
BT170316 - Driver forsvarlig nå ¶
BT170316 Ingen målesystem greier å måle ulykker som ikke oppstår, fordi årsakene til ulykkene er eliminert ved at man har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å drifte installasjonene til havs på en forsvarlig måte.
VG170315 Australske myndigheter har avgjort at det mest sannsynlig var batteriene som tok fyr og forårsaket eksplosjonen, og ber nå reisende bruke og oppbevare batteridrevet utstyr forsvarlig og etter reglene.
VG170315 Det sier seg selv at en slik merkostnad ikke er forsvarlig , sier den avtroppende forbundslederen Sande, som til høsten er stortingskandidat for Ap i Hordaland. 12.000 jobber ¶
VG170315 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
VG170315 - Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier ¶
SA170315 Er det etisk forsvarlig å nekte fattige tiggere og gatemusikanter - de fleste fra Romania og uten norsk pass - rett til å selge Asfalt ?
DB170315 Vi som satt i nemnda kom uansett til at det var forsvarlig å fatte vedtak på det grunnlaget vi hadde, sier Leganger.
DB170315 Vi kom enstemmig til at saken var godt nok opplyst og at det var forsvarlig å returnere ham til Afghanistan, sier UNEs nemndleder i saken, Sissel Leganger.
DB170315 UNE : - Forsvarlig utsendelse ¶
DA170315 Her skriver hun blant annet følgende : ¶ * « Vi er bekymret for situasjonen i 2017, både med tanke på budsjettbalanse, forsvarlig og riktig nedbemanning og vår mulighet til å utføre samfunnsoppdraget ».
AA170315 Tilsynet har derfor varslet pålegg om å etablere robuste planer som skal sikre at anlegget blir forsvarlig vedlikeholdt, og etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte.
AA170315 Tilsynet har derfor varslet pålegg om å etablere robuste planer som skal sikre at anlegget blir forsvarlig vedlikeholdt, og etablere tiltak som sikrer at risiko i forbindelse med videre planlegging og gjennomføring av overflateprogrammet på anlegget blir vurdert og håndtert på en forsvarlig måte.
AA170315 Granskingen påviste blant annet at anlegget var ikke forsvarlig vedlikeholdt, og at det var mangelfull risikovurdering.
DB170314 Selv om det hadde vært en lukrativ bransje å produsere minkkåper for en marginalisert overklasse, så ville det ikke blitt forsvarlig av den grunn.
VG170313 Trener Lenny Eriksson mener laget hans spilte helt i grenseland av hva som var forsvarlig fysisk.
AA170312 Mange motstandere av vindmøller rundt om i landet vil også være nødt til å se på mulighetene til å en fornuftig og forsvarlig utbygging av elvene våre for å sikre nok kraftproduksjon i fremtiden, sier Torhild Aarbergsbotten. | 18 veier stengt av uvær i Finnmark ¶
AP170311 - Det var såpass mye røyk i trappeløpet at det ikke var forsvarlig å evakuere folk, forteller Stig Henning Duaas ved 110-sentralen til Oslo brann- og redningsetat.
AP170310 - Det er imidlertid viktig at helseforetaket følger med og undersøker tallene nærmere som ledd i sin plikt til forsvarlig virksomhet.
AA170310 Vi er et lavpriskonsept, og det er ikke nok mennesker i området rundt senteret til at vi kan drive forsvarlig , sier administrerende direktør i Fresh Fitness, Paal Hansem.
DA170309 Målet er å kunne holde et øye med « toppnivåene » og varsle når nivåene overstiger det som er helsemessig forsvarlig .
BT170309 Det handler om mannens tilgjengelige sosiale roller i visse lag av samfunnet, og ikke om hvorvidt det er moralsk eller etisk forsvarlig å utøve vold mot kvinner.
BT170309 Det handler om mannens tilgjengelige sosiale roller i visse lag av samfunnet, og ikke om hvorvidt det er moralsk eller etisk forsvarlig å utøve vold mot kvinner.
AA170309 Statens helsetilsyns konklusjon er at de to unge pasientene ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med utførelse av mandeloperasjonene.
VG170308 Den eneste grunnen til at disse barna får opphold i Norge, er at de ikke har noen omsorgsperson i hjemlandet og ikke vil få forsvarlig omsorg ved retur.
SA170308 Ikke forsvarlig
SA170308 I denne sammenhengen vil det ikke være forsvarlig å kun lese sakspapirene med oversiktskart.
SA170308 I denne sammenhengen vil det ikke være forsvarlig å kun lese sakspapirene med oversiktskart », skriver Per Torgersen.
DB170308 13-åring døde av avmagring : Helsetilsynet mener hun fikk forsvarlig helsehjelp ¶
VG170307 Vi har ved gjentatte anledninger tatt opp at vi ikke mener det er forsvarlig å ha for få folk på jobb, uten at det har blitt forbedringer, sier Svenkerud.
DB170307 Men malingene inneholder i tillegg til irriterende stoffer og allergener også plast og bør håndteres forsvarlig .
DB170307 Ha også oppsamling for maling som skrapes av og kast det forsvarlig med malingsrester og spann ved en gjenvinningstasjon for spesialavfall. 9.
DB170307 Bli med på en ryddeaksjon eller arranger en selv via Hold Norge Rent sine nettsider, eller rydd litt i naturen når du ellers er på tur og sørg for at plast blir kastet forsvarlig . 8.
AA170307 og ser på om det er forsvarlig at en bussholdeplass ikke er plan, men har en markant skrå ned mot kjørebanen hvor bussen kjører helt inntil.
VG170306 Vår rapport « Uten mål og mening ? » viser at dagens spesialundervisning ikke sikrer elevenes rett til et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud.
VG170306 BEKYMRET : - Alle elever har rett til et forsvarlig og likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole.
VG170306 Alle elever har rett til et forsvarlig og likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole.
SA170306 Målet er å kunne holde et øye med « toppnivåene » og varsle når nivåene overstiger det som er helsemessig forsvarlig .
DA170306 Rudolf Steinerskolen i Oslo får kritikk for ikke å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing på en forsvarlig måte i en ny tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet.
BT170306 De mener jenten ikke fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170306 Fylkesmannen har slått fast at pasienten ikke fikk fullt forsvarlig helsehjelp, men mener likevel at sykehusets rutiner har vært gode nok og at ansvaret for feilen hviler på legen som behandlet jenta.
BT170305 | Rygger inn i fremtiden ¶ Forsvarlig oppgaveløsning i en kommune krever 15 - 20.000 innbyggere i ryggen.
BT170305 Professors Rattsø 12 år gamle parole om at forsvarlig oppgaveløsning i en kommune krever 15 - 20.000 innbyggere i ryggen står seg.
AA170304 På generell basis kan jeg henvise til vegtrafikkloven §23 ; Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig i stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet.
AA170304 På generell basis kan jeg henvise til vegtrafikkloven §23 ; Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig i stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet.
AA170304 Last kan festes forsvarlig på taket, men hvis last stikker ut mer enn 1 meter bak bilen, så skal det merkes slik at andre trafikanter blir oppmerksom på det.
AA170304 Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og lastet.
VG170303 Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig , sier Alexander Tettey til fotball.no.
SA170303 - Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig , fortsetter han.
DB170303 Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig , sier Alexander Tettey til fotball.no.
BT170303 - Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig , fortsetter han.
AP170303 - Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig , fortsetter han.
AA170303 Retten oppsummerte sauebondens handlinger slik : «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold. » - Min klient har bestemt seg for å ikke kommentere dommen foreløpig, sier forsvarer Bjørge Usterud Tveito. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Med sykdommen som følger av så dårlig renhold, kan det umulig være økonomisk forsvarlig å spare på renholdet i skolene, slik Trondheim kommune har lagt opp til.
VG170302 » Retten oppsummerte sauebondens handlingsmønster slik : ¶ «... unnlatelsen skyldes en kombinasjon av at tiltalte var trett som følge av alder og annet arbeid, og hans årelange likegyldige innstilling til forsvarlig sauehold.
VG170302 | Helsetilsynet : 13-åring fikk forsvarlig helsehjelp ¶ Én fastlege får kritikk, men oppfølgingen av den 13 år gamle jenta som døde i Valdres var totalt sett forsvarlig , fastslår Statens helsetilsyn.
VG170302 | Helsetilsynet : 13-åring fikk forsvarlig helsehjelp ¶ Én fastlege får kritikk, men oppfølgingen av den 13 år gamle jenta som døde i Valdres var totalt sett forsvarlig, fastslår Statens helsetilsyn.
VG170302 De mener likevel at oppfølging totalt sett var forsvarlig : Samarbeidet og kommunikasjon, både med jenta/familien og mellom de ulike instansene var tilfredsstillende.
DB170302 Nå har Statens helsetilsyn, som fikk oversendt saken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus nærmere gransking, altså fattet et vedtak i saken etter å ha vurdert om fire virksomheter og to fastleger ga 13-åringen forsvarlig helsehjelp. 13-åring fikk på et tidspunkt behandling for spiseforstyrrelser.
DB170302 Et sentralt tema som helsetilsynet skulle vurdere, var om behandlingen og oppfølgingen jenta fikk var faglig forsvarlig og hvorvidt opplysningsplikten helseinstansene hadde overfor barnevernet ble overholdt.
DB170302 ( Dagbladet ) : Den 13 år gamle jenta som ble funnet død i en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015, fikk forsvarlig helsehjelp.
DA170302 Dersom stillinger står ledige, må virksomhetsleder sørge for at bemanningen er forsvarlig til enhver tid, enten ved omdisponering av eget personell, eller ved innleie av vikarer. » « Hvorfor vil du jobbe som sykepleier når du tjener så lite mamma ? » spør mine barn.
DA170302 | Helsetilsynet : 13-åringen i Lommedalen-saken fikk helsehjelpen hun skulle ha ¶ 13-åringen som døde på Beitostølen i 2015, fikk forsvarlig helsehjelp.
AP170302 « Vi har vurdert at samarbeid og kommunikasjon, både med pasienten/familien, med fastlegene og involverte virksomheter, samlet sett ble forsvarlig ivaretatt.
AP170302 | Helsevesenet ga forsvarlig hjelp i Lommedalen-saken ¶
AP170302 I april i fjor konkluderte Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en 21-siders rapport med at 13-åringen ikke fikk forsvarlig oppfølging.
AP170302 Helsevesenet ga forsvarlig helsehjelp til 13-åringen som døde av avmagring på en hytte i Valdres i 2015, slår Helsetilsynet fast.
AP170302 Helsetilsynet mener Helseforetaket Vestre Viken, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus HF ga jenta forsvarlig helsehjelp.
AP170302 Den ene fastlegen ga jenta helsehjelp som var faglig forsvarlig .
AP170302 Barnevernet : Ikke forsvarlig oppfølging ¶
AP170302 Lovbruddene omfatter kravene til å gjennomføre en forsvarlig undersøkelse til barnets beste.
AA170302 | Helsetilsynet : 13-åringen i Lommedalen-saken fikk helsehjelpen hun skulle ha ¶ 13-åringen som døde på Beitostølen i 2015, fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170302 | Helsetilsynet : 13-åringen i Lommedalen-saken fikk forsvarlig helsehjelp ¶
AA170302 Statens helsetilsyn mener 13-åringen som døde på Beitostølen nyttårsaften 2015, fikk forsvarlig helsehjelp.
AA170302 - Statens helsetilsyn har kommet til at de tre virksomhetene Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus HF ga pasienten forsvarlig helsehjelp.
DB170301 * Avvik 3 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem.
DB170301 * Avvik 2 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn.
DB170301 * Avvik 1 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barnevernstjenesten.
DA170301 Vi har bedt om å få oversikt over hvilke alternativer som finnes til en forsvarlig kostnad.
AP170301 Fylkesmannen presiserer at begge kommuner er ansvarlige for at oppgavene utføres forsvarlig og i overensstemmelse med lover og regler.
AP170301 * Hvorvidt meldinger til barnevernstjenesten blir forsvarlig vurdert.
AP170301 * At kommunen sikrer at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes.
AP170301 * At kommunen sikrer at barnevernstjenesten foretar en forsvarlig vurdering før undersøkelsen konkluderes.
AA170228 Eiere må holde hundene sine i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan skade eller jage hjortevilt, skriver lokalradioen.
DB170227 Vi gjør alt som er helsemessig forsvarlig , sier Stöckl til Dagbladet.
DB170227 Vi må prøve å finne måter å sikre at tømmerhogsten i DRK i framtida foregår på en forsvarlig måte.
DB170227 Selv om noe av dette samarbeidet er moralsk forsvarlig , er det både etisk og juridisk tvilsomt.
BT170227 Det krever sykepleiere som har muligheten til å jobbe smart og faglig forsvarlig .
AA170227 Havet kan ikke lenger brukes som søppelplass, vi må slutte å drive rovdrift på bestander, og nye produksjonsmetoder og andre nyvinninger må tas i bruk på måter som miljømessig, klimamessig og etisk er forsvarlig .
SA170226 Det er ikke forsvarlig å sende ham utfor i konkurranse nå i kveld, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.
DB170226 - Det går på sikkerheten løs, både for innsatte og ansatte, sier Qureshi, som mener det ikke sikres en forsvarlig bemanning i norske fengsler i dag.
DB170226 Utformingen av denne er også gjenstand for politiske valg, der viktige humanitære verdier skal avveies mot det norske systemets evne til å inkludere nykommere på en forsvarlig måte.
AP170226 Det er ikke forsvarlig å sende ham utfor i konkurranse nå i kveld, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.
AA170225 Den gamle lever helt på grensen av hva som er forsvarlig .
AP170224 - Det er ikke noe i veien for å inngå en avtale før konkurs, hvis avtalen er forretningsmessig forsvarlig .
VG170223 OPPGITT : Advokat Birthe Eriksen mener Justisdepartementet må overta ansvaret for å sikre en forsvarlig saksbehandling av varslersaken i Vest politidistrikt.
VG170223 - Du kan ikke prøve deg frem, det går ikke an å gjøre det på en etisk forsvarlig måte.
DN170223 Forsvarlig bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringen med antibiotikaresistens, sier Mike Catchpole, sjefforsker hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen.
DB170223 - Det er ikke noe i veien for å inngå en avtale før konkurs, hvis avtalen er forretningsmessig forsvarlig .
AA170223 Forsvarlig bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringen med antibiotikaresistens, sier Mike Catchpole, sjefforsker hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen.
AA170223 Politiet opptrådte forsvarlig , konkluderer Spesialenheten.
DB170222 eks behandling med saltvann er etisk forsvarlig .
DB170222 ? Synes du, Bent Høie, at dette er forsvarlig ?
DB170222 - Jeg har nettopp snakket med mannskapet som er om bord, og deres vurdering er at det ikke er forsvarlig å gå i gang med sleping i kveld og natt, sier Johan Marius Ly i Kystverket til NRK.
DB170221 Det er ikke bare bare å bli kvitt nesten tre millioner mobiler på en miljømessig og kostnadsmessig forsvarlig måte, og Reuters har tidligere spekulert i mulighetene for å selge disse enhetene på nytt.
DA170221 Bare 15 av Oslos 160 grunnskoler har en forsvarlig god lærertetthet, mener Utdanningsforbundet.
BT170221 Å lykkes med dette, forutsetter vilje til å investere i forsknings- og kunnskapsutvikling, slik at vi blir i stand til å løse både nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til bærekraftig vekst og forsvarlig ressursforvaltning.
DN170220 I begynnelsen av februar sendte Venstre-leder Trine Skei Grande spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om dette er forsvarlig bruk av regnskogsatsingen.
DB170220 Der ble Helgesen lovt at kongolesiske myndigheter skulle rydde opp i korrupsjonssaken i landet og sikre at prosjektet ble gjennomført på en forsvarlig måte.
DB170220 Forskernes informanter kan bekrefte at de lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene ( BUP ) ikke alltid har nødvendig kompetanse og bemanning til å gi forsvarlig helsehjelp til denne gruppen.
DB170220 Når NRK får nærmere seks milliarder kroner i lisens har de et spesielt ansvar for å forvalte det på en forsvarlig måte, sier Fjellheim, som også mener at TV 2 er bedre på å dekke hele landet i sine nyhetssendinger, enn det NRK er.
BT170220 Det har verken vært forsvarlig eller nødvendig å bruke så mye, så lenge fondets vekst har vært kolossal.
BT170220 I begynnelsen av februar sendte Venstre-leder Trine Skei Grande spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om dette er forsvarlig bruk av regnskogsatsingen.
BT170220 WHO anslår at 47.000 kvinner dør årlig av aborter som ikke er utført på en medisinsk forsvarlig måte, hovedsakelig i den fattigste delen av verden.
AP170220 Da kan det være klart for et nytt anbud, men til da lovet han stø kurs og forsvarlig drift etter at han hadde takket renovatørene for jobben de gjør og har gjort og bedt dem om å støtte Vålerenga og å hjelpe til med å fylle stadion til høsten.
AP170220 Da kan det være klart for et nytt anbud, men til da lovet han stø kurs og forsvarlig drift etter at han hadde takket renovatørene for jobben de gjør og har gjort og bedt dem om å støtte Vålerenga og å hjelpe til med å fylle stadion til høsten.
AA170220 Alt dette for å sikre en god og forsvarlig drift innenfor lovverket vi er satt til å forvalte.
DB170219 - Men det realistiske alternativet til mer forsvarlig skogbruk vil neppe være at « skogen får stå i fred », men at skogene blir utsatt for rovdrift eller snauhogst.
DB170219 - I lys av denne saken, framstår det som forsvarlig at Norge i desember utbetalte over 300 millioner kroner til CAFI, der mesteparten av pengene skulle gå til DR Kongo ?
AA170219 Statens helsetilsyn må nå vurdere om det var forsvarlig å foreta inngrepet i stedet for å henvise pasientene til St.
AA170219 - Spørsmålet er om det er forsvarlig .
AA170219 Statens helsetilsyn må nå vurdere om det var forsvarlig å foreta inngrepet i stedet for å henvise pasientene til St.
AA170219 - Spørsmålet er om det er forsvarlig .
VG170218 Så vi er på grensen for hva som er forsvarlig i forhold til å si at vi har en hær, svarte han.
VG170218 Statens Helsetilsyn må nå vurdere om det er forsvarlig at det ble foretatt en etterreseksjon i stedet for at pasientene ble henvist til St.
VG170218 Det er ikke farlig i seg selv å foreta en etterreseksjon, men spørsmålet er om det er forsvarlig .
VG170218 De har nå sendt saken over til Statens Helsetilsyn, og bedt dem vurdere om legens praksis var forsvarlig .
VG170217 - Det er klart vi har våre rutiner og regler som vi følger, det skal være innenfor et forsvarlig omfang og system.
SA170217 Det er ikke økonomisk forsvarlig å igangsette prosjekter dersom de ikke har et økonomisk drivverdig fundament.
SA170217 Det er ikke økonomisk forsvarlig å igangsette prosjekter dersom de ikke har et økonomisk drivverdig fundament.
DN170217 I avviklingsperioden kan foretaket yte investeringstjenester til eksisterende kunder, men kun i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforholdet, opplyser Finanstilsynet.
DB170217 Likevel finner utvalget grunn til å sette spørsmålstegn ved om bruken av forstøverapparat er etisk forsvarlig .
DB170217 Moren deres fikk sitt første barn da hun var 58 år, men datteren har siden 2014 vært tatt hånd om av lokale myndigheter fordi moren ikke tok forsvarlig vare på henne eller sendte henne på skolen.
DA170217 Moren deres fikk sitt første barn da hun var 58 år, men datteren har siden 2014 vært tatt hånd om av lokale myndigheter fordi moren ikke tok forsvarlig vare på henne eller sendte henne på skolen.
AA170217 Moren deres fikk sitt første barn da hun var 58 år, men datteren har siden 2014 vært tatt hånd om av lokale myndigheter fordi moren ikke tok forsvarlig vare på henne eller sendte henne på skolen.
AA170217 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2015 stanset utbetalingen av nye bevilgninger til stiftelsen på grunn av tvil om pengene forvaltes forsvarlig .
AA170217 - Det er klart vi har våre rutiner og regler som vi følger, det skal være innenfor et forsvarlig omfang og system.
VG170216 Bussene blir stående til det er forsvarlig å kjøre igjen.
SA170216 Måten fiskeoppdrett drives i dag er langt fra forsvarlig , og problemene har næringen selv skapt ved å stue dyrene sammen og presse dem til bristepunktet.
SA170216 Langt fra forsvarlig
SA170216 Ja, bruken av astmamedsiner har vært medisinsk forsvarlig .
SA170216 Vi stiller spørsmål om dette er etisk forsvarlig .
SA170216 Man har noen tilfeller utført kortvarige hastetiltak, men dette har vært forsvarlig .
FV170216 Ja, bruken av astmamedsiner har vært medisinsk forsvarlig .
FV170216 Vi stiller spørsmål om dette er etisk forsvarlig .
FV170216 Man har noen tilfeller utført kortvarige hastetiltak, men dette har vært forsvarlig .
DB170216 Utvalget valgte likevel å stille spørsmål ved om det er etisk forsvarlig å gjøre det, spesielt med tanke på signaleffekten det har nedover i aldersgruppene.
DB170216 Det betyr forsvarlig medisinsk praksis, fastslår rapporten på nesten 200 sider, til glede for landslagssjef Vidar Løfshus, leder for langrennskomiteen Torbjørn Skogstad og de andre, som nå fortsetter sin praksis rundt medisinering og bruk av forstøverapparat.
DB170216 Likevel finner utvalget grunn til å sette spørsmålstegn ved om bruken av forstøverapparat for f.eks behandling med saltvann er etisk forsvarlig .
BT170216 Vi stiller spørsmål om dette er etisk forsvarlig .
BT170216 Man har noen tilfeller utført kortvarige hastetiltak, men dette har vært forsvarlig .
BT170216 Ja, bruken av astmamedsiner har vært medisinsk forsvarlig .
AP170216 Ja, bruken av astmamedsiner har vært medisinsk forsvarlig .
AP170216 Vi stiller spørsmål om dette er etisk forsvarlig .
AP170216 Man har noen tilfeller utført kortvarige hastetiltak, men dette har vært forsvarlig .
AA170216 Politimesteren i Møre og Romsdal siktet onsdag helseforetaket for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard forsvarlig helsehjelp.
AA170216 Politimesteren i Møre og Romsdal siktet onsdag helseforetaket for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard forsvarlig helsehjelp.
VG170215 Helse Møre og Romsdal er siktet for ikke å ha gitt en ti måneder gammel gutt, som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp.
VG170215 Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.
DB170215 Straffen kom som følge av biltyveri og for å ha vært i besittelse av en skarpladd hagle som ikke var forsvarlig innelåst.
DB170215 Hadde dette vært klart, kunne kommunen bedt Veireno om å sikre lovlig bemanning og forsvarlig søppelhåndtering.
DB170215 Der innrømmer direktør Remme blant annet at gutten ikke fikk forsvarlig oppfølging ved legevakten i Kristiansund : ¶
DB170215 ( Dagbladet ) : Helse Møre og Romsdal er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian forsvarlig helsehjelp da han var syk og døde i februar 2015.
DB170215 ( Dagbladet ) : Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten onsdag kveld.
DB170215 Å avslutte en lønnsom og forsvarlig produksjon av noe verden trenger, er derfor ikke løsningen.
AA170215 Siktelsen kommer etter at Statens helsetilsyn ved slutten av fjoråret konkluderte med at den ti måneder gamle gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp verken fra HMR, legevakten eller Rikshospitalet ved flere tilfeller før han døde 22. februar 2015.
AA170215 Helse Møre og Romsdal er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp.
AA170215 Helse Møre og Romsdal ( HMR ) er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp.
AA170215 Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.
AA170215 - Etter min oppfatning er omleggingen til femdøgnspost fullt forsvarlig og dessuten i tråd med overordnet målsetting om å føre over mer legeressurser til poliklinikk og dagbehandling, svarte daværende klinikksjef Ove Økland på bekymringsmeldingen ifølge Sunnmørsposten.
AA170215 Siktelsen kommer etter at Statens helsetilsyn ved slutten av fjoråret konkluderte med at den ti måneder gamle gutten ikke fikk forsvarlig helsehjelp verken fra HMR, legevakten eller Rikshospitalet ved flere tilfeller før han døde 22. februar 2015.
AA170215 Helse Møre og Romsdal ( HMR ) er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp.
AA170215 Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.
AA170215 - Etter min oppfatning er omleggingen til femdøgnspost fullt forsvarlig og dessuten i tråd med overordnet målsetting om å føre over mer legeressurser til poliklinikk og dagbehandling, svarte daværende klinikksjef Ove Økland på bekymringsmeldingen ifølge Sunnmørsposten.
DB170214 Store deler av skog og fjell, noe som kalles utmarksbeite, kan selvsagt brukes om sommeren, under forutsetning at man har forsvarlig tilsyn for dyrene.
AP170214 - Det er vanskelig å sikre at surrogati foregår på en etisk og juridisk forsvarlig måte uten at barnets beste og surrogatmorens rettigheter settes i fare.
AP170214 - Det er vanskelig å sikre at surrogati foregår på en etisk og juridisk forsvarlig måte uten at barnets beste og surrogatmorens rettigheter settes i fare.
VG170213 UFORSVARLIG : Veterinær mener mengden blod hestene blir tappet for er dobbelt så mye som det som er forsvarlig .
VG170213 - Det er i hvert fall dobbelt så mye blod som det som er forsvarlig å tappe fra en hest.
SA170213 De lover også at faglig forsvarlig barselomsorg skal tilrettelegges slik at den blir forutsigbar og familievennlig for brukeren.
SA170213 De lover også at faglig forsvarlig barselomsorg skal tilrettelegges slik at den blir forutsigbar og familievennlig enten du er hjemme eller på sykehus.
DN170213 Åtte måneder senere har Helsetilsynet i Nord-Trøndelag konkludert med at kvinnen ikke fikk forsvarlig helsehjelp, skriver Trønder-Avisa og VG.
DB170213 Men jeg kommer til å kjøre slalåmdelen, hvis det er medisinsk forsvarlig , selv om det er helt forferdelig etter anstrengelse, sa Jansrud til NTB noen minutter etter første del av kombinasjonen.
DB170213 Men jeg føler også at han så for sliten ut til at det var forsvarlig å kjøre mer i dag.
DB170213 - På grunn av helsetilstanden er det ikke forsvarlig at han stiller.
DB170213 - På grunn av helsetilstanden er det ikke forsvarlig at han stiller.
DB170213 ( Dagbladet ) : - På grunn av helsetilstanden er det ikke forsvarlig at han stiller.
DB170213 Sørge for at kommunene har en forsvarlig og overordnet ledelse av integreringsarbeidet med en integreringsetat eller integreringskonsulent som sikrer en god og forsvarlig koordinering og samarbeid med « alle som bidrar til god assimilering/integrering som skoler, barnehager, idrettsforeninger, barnevernet, fritidsklubber, borettslag », osv.
DB170213 Sørge for at kommunene har en forsvarlig og overordnet ledelse av integreringsarbeidet med en integreringsetat eller integreringskonsulent som sikrer en god og forsvarlig koordinering og samarbeid med « alle som bidrar til god assimilering/integrering som skoler, barnehager, idrettsforeninger, barnevernet, fritidsklubber, borettslag
DB170213 Det skal gjøres ved at norskfødte barn språkkartlegges i 3-årsalderen og at barnevernet gjennomfører pålegg som sikrer at alle kan forsvarlig norsk ved skolestart - for eksempel ved å pålegge foreldre at barn skal sendes i barnehage eller se på norske TV-programmer hjemme.
DB170213 « I denne saken vil også ansvaret ligge på Boligbygg Oslo KF, som i henhold til § 9 i forskrift om miljørettet helsevern er pålagt å håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte », skriver bydelsoverlegen.
DB170213 Bestemmelsen han sikter til, slår fast at virksomheter « skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte ».
AA170213 Åtte måneder senere har Helsetilsynet i Nord-Trøndelag konkludert med at kvinnen ikke fikk forsvarlig helsehjelp, skriver Trønder-Avisa og VG.
AA170213 - Vi forventer at Rikslønnsnemndas kjennelse vil sikre arbeidstakerne et forsvarlig vern og følge opp intensjonene i den norske modellen om et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
AA170213 Åtte måneder senere har Helsetilsynet i Nord-Trøndelag konkludert med at kvinnen ikke fikk forsvarlig helsehjelp, skriver Trønder-Avisa og VG.
SA170211 Styreleder i Helse Stavanger, Grethe Høiland, sier at hun har fått forsikringer om at kvaliteten i tilbudene vil opprettholdes, og at dette er et faglig forsvarlig budsjett.
SA170211 Det ville ikke vært hverken forsvarlig eller rettferdig å sende løperne inn i tåkeheimen som lå et stykke ned i løypa fra starten.
BT170211 Det ville ikke vært hverken forsvarlig eller rettferdig å sende løperne inn i tåkeheimen som lå et stykke ned i løypa fra starten.
AP170211 Det ville ikke vært hverken forsvarlig eller rettferdig å sende løperne inn i tåkeheimen som lå et stykke ned i løypa fra starten.
AA170211 Treromsleiligheten er tradisjonelt en typisk familiebolig, men et boareal på 50 kvadratmeter uten lagringsplass og uten utsyn fra soverommene, er verken en fullverdig, forsvarlig eller varig bolig for en familie, sier fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund.
SA170210 Veien gjennom Malmei er ifølge Jonas Malmei og andre fastboende der for smal til at en fartsgrense på 80 km/timen er forsvarlig .
DN170210 Treromsleiligheten er tradisjonelt en typisk familiebolig, men et boareal på 50 kvadratmeter uten lagringsplass og uten utsyn fra soverommene, er hverken en fullverdig, forsvarlig eller varig bolig for en familie, sier fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund.
DB170210 Riktignok lover Ap å styrke oppfølgingen innenfor AAP-perioden, og at det ( som i dag ) vil finnes « gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer », men det er fortsatt uklart hvordan dette vil fungere for f.eks. de som trenger mer enn 2 år på å gjennomføre et utdanningsløp for å kvalfisere seg for arbeid.
DA170210 Det eneste vi krever er at de driver forsvarlig , sier Bjørnelv.
DN170209 Det var ikke forsvarlig fra et forretningsmessig synspunkt å fortsette å selge produktlinjen, het det i en uttalelse.
AA170209 Det var ikke forsvarlig fra et forretningsmessig synspunkt å fortsette å selge produktlinjen, het det i en uttalelse.
VG170208 Vi ønsker svar på om POD har vurdert sin habilitet i lys av disse forholdene, og om POD har konkludert med at de i denne saken kan behandle saken på en forsvarlig , objektiv og nøytral måte.
DB170208 Dersom det er forsvarlig vil man ta sikte på at personen med variasjon i kjønnsutvikling beholder sine kjønnskjertler til ferdig pubertet, eller når det er tilrådelig så lenge personen ønsker det.
DA170208 Et kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av at lasten ikke var sikret godt nok i forhold til kravet, sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig / forskriftsmessig før vider kjøring.
DB170207 Lill-Karine Nielsen mener politiet ikke har etterforsket saken på en forsvarlig måte.
DA170207 - I alle tilfellene måtte sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring, melder Stangeland.
DB170206 Med det skal vi bære sammen på en forsvarlig og rettferdig måte, sier Støre.
DB170206 Da er det umulig å arrangere på en forsvarlig måte og dessverre så må vi avlyse Grenaderrennet ", heter det i en melding på rennets nettsted.
DA170206 - Vi kan ikke sitte på alle disse boligene uten kjøpere, og uten kjøpere er det ikke forsvarlig å bygge mer.
VG170205 Her har Kina et dilemma ; de ønsker på de ene siden et kontrollerbart forsvarlig Nord-Korea, samtidig som de ønsker å motarbeide større militær dominans fra USA.
SA170205 I debatten om plassering av ny brannstasjon brukes for eksempel argumentet om at dagens plassering på Lagårdsveien ikke lenger er forsvarlig fordi avstanden er mer enn ti minutter til det nye sykehuset.
DB170205 Men legene forsikret henne om at cellegiften ikke var skadelig, og at barnet ville bli forløst ved hjelp av keisersnitt så snart det var forsvarlig .
AA170205 Grunnen var at resultatene rett og slett var så gode at det ikke var forsvarlig å gi noen av deltakerne placebomedisin.
SA170202 Innsatsleder Joar Halvorsen er på stedet i nitiden, og forteller at det ikke er forsvarlig å være inne i bygget enda.
SA170202 Han forteller at det enda ikke er forsvarlig å være inne i bygget.
BT170201 | Sykehus mente det var forsvarlig å gi 32-åring permisjon - timer etter var han drapssiktet ¶
BT170201 Stavanger universitetssjukehus vurderte det som forsvarlig å gi den 32 år gamle mannen permisjon.
BT170131 49 % mener deres arbeidssted har forsvarlig responstid overfor publikum. 52 % mener deres arbeidssted er gjenstand for politisk detaljstyring. 19 % mener politireformen vil bidra til mer effektiv kriminalitets- bekjempelse.
BT170130 Er det virkelig slik at de ansvarlige i Bergen kommune ikke har tilstrekkelig myndighet til å sikre forsvarlig skolevei for barna og andre trafikanter ?
BT170130 Er det virkelig slik at de ansvarlige i Bergen kommune ikke har tilstrekkelig myndighet til å sikre forsvarlig skolevei for barna og andre trafikanter ?
DN170129 ¶ Snøkrabbe er fortsatt en ny art i våre områder, og som kyststat har vi det viktige ansvaret å forvalte den forsvarlig .
DB170129 Ingen kan tro at det er mulig å forvalte slike midler på en forsvarlig måte uten at mange høyt kvalifiserte mennesker jobber med dette.
SA170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.
SA170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.
DB170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.
DA170127 Disse sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig før videre kjøring, opplyser Arnfinn Stangeland i Statens vegvesen.
BT170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet. 150 plasser på Voss ¶
AP170127 Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.
DN170125 Dersom bilen anses å være trafikkfarlig vil Statens vegvesen gi bilen bruksforbud inntil skaden er forsvarlig reparert.
AP170125 Hun legger vekt på at debatten om bioteknologi ikke bare må dreie seg om hva som er teknologisk mulig, men også hva som er etisk forsvarlig .
SA170124 Derfor mente legen David McDonagh at det ikke var forsvarlig at Brækhus bokset allerede til helgen.
FV170124 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig .
DB170124 I Villa Eik-saken har Dagbladet dokumentert at beboerne Jonas og Lars, to unge menn med alvorlig autisme, ikke har fått forsvarlig omsorg gjennom flere år, til tross for at tilsynsmyndighetene gjentatte ganger har krevd at bydelen skal rydde opp.
DB170124 « Styret finner det forsvarlig med innkjøp fra NADA Norge AS fordi man da er sikret gode produkter, samt at prisen man betaler er konkurransedyktig og tilsvarende den pris andre kunder av NADA Norge AS betaler ».
BT170124 Derfor mente legen David McDonagh at det ikke var forsvarlig at Brækhus bokset allerede til helgen.
AP170124 Derfor mente legen David McDonagh at det ikke var forsvarlig at Brækhus bokset allerede til helgen.
SA170123 Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.
SA170122 Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før en kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier doktor David McDonagh.
DN170122 - Jeg er veldig svak for den skandinaviske lederstilen hvor folk får ansvar og lederen støtter dem i det, gitt at det er forsvarlig .
DB170122 Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier McDonagh.
BT170122 Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før en kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier doktor David McDonagh.
BT170122 Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før en kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier doktor David McDonagh.
AP170122 Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før en kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier doktor David McDonagh.
SA170121 Arbeidsgiver har plikt å legge til rette for at helsepersonell får utføre sitt arbeid faglig forsvarlig .
DN170121 - Tvillingaborter er ikke etisk forsvarlig og burde være forbudt, sa Hareide.
DN170119 Petroleumstilsynet har gitt Eni Norge pålegg om å revurdere gjeldende planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat.
DN170119 Petroleumstilsynet ( Ptil ) har gitt Eni Norge pålegg om « å revurdere gjeldene planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat.
DB170119 Vi har en helseavdeling i fengselet som foretar en kartlegging på om det er forsvarlig å la vedkommende sone etter 24 timer, sier Høidal til Dagbladet.
DB170119 - Hva skjer dersom helseavdelingen ikke finner det forsvarlig at vedkommende soner videre etter 24 timer ?
DB170119 Xi Jinping framstår som verdens fremste forsvarer av fornuften, og talte varmt om verdien av frihandel og behovet for å gjennomføre klima-avtalen fra Paris, verdens fremste håp om en forsvarlig klima-politikk.
BT170119 « Selv om det ikke var forsvarlig å begynne å lage mat om natten i sterk beruset tilstand, har ikke [ tiltaltes navn ] handlet grovt uforsvarlig.
SA170118 Det ble også stilt spørsmål om den utstrakte bruken av såkalt forstøver for å få i seg medisin var forsvarlig .
DN170118 | ENI Norge forsikrer om forsvarlig drift på Goliat ¶
DN170118 Oljeselskapet ENI Norge har svart Petroleumstilsynet om Goliat og lover forsvarlig drift.
DN170118 Etter en rekke alvorlige hendelser mener tilsynet at driften av plattformen utenfor finnmarkskysten ikke er forsvarlig , melder NRK.
DN170118 HAR SVART PTIL - FORSIKRER FORSVARLIG DRIFT PÅ SKANDALE-PLATTFORM.
AP170118 Det ble også stilt spørsmål om den utstrakte bruken av såkalt forstøver for å få i seg medisin var forsvarlig .
SA170117 Jeg mener helt klart at det har vært forsvarlig å la han kjøre, ellers hadde vi tatt han ut av konkurranse, svarer Strauss.
FV170117 Jeg mener helt klart at det har vært forsvarlig å la han kjøre, ellers hadde vi tatt han ut av konkurranse, svarer Strauss.
DB170117 Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utrede om det er faglig forsvarlig å åpne for lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen. 9.
DB170117 Handlingen skal ikke åpenbart gå ut over hva som er forsvarlig i forhold til farlighetsgraden av angrepet, eller utover hva slags interesse angrepet krenker og angriperens skyld.
DB170117 - Det må bli foretatt for å avverge et ulovlig angrep, men må ikke gå lenger enn nødvendig, og ikke åpenbart ut over det som er forsvarlig .
BT170117 På spesialtransporten ble lasten forsvarlig sikret før en av dem som var med i følgebilen kunne kjøre den videre, opplyser Rebnord. | - Putins nett-troll hjalp Trump ¶
BT170117 Spørsmålet er også om fremtidens politiske og teknologiske utvikling gjør systemet forsvarlig .
BT170117 Jeg mener helt klart at det har vært forsvarlig å la han kjøre, ellers hadde vi tatt han ut av konkurranse, svarer Strauss.
BT170117 Jeg mener helt klart at det har vært forsvarlig å la han kjøre, ellers hadde vi tatt han ut av konkurranse, svarer Strauss.
AP170117 Som Nori i Nowhere to hide risikerer han eget liv for å gi oss opprivende bilder, bortenfor forsvarlig journalistisk praksis, men med en grunnleggende menneskelig empati vi ikke kan forsvare oss mot.
AP170117 Jeg mener helt klart at det har vært forsvarlig å la han kjøre, ellers hadde vi tatt han ut av konkurranse, svarer Strauss.
DB170116 Slike husdyr bør transporteres i egne bur som er forsvarlig sikret, sier avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes til Dagbladet.
DB170116 Det har vært livlige diskusjoner når det gjelder hvor tidlig det er forsvarlig å forlate barnet.
AP170116 I tjenestens høringsuttalelse skriver generalløytnant Morten Haga Lunde at selv om et « enstemmig og menneskeretts- og personverntungt » utvalg mener at digitalt grenseforsvar er « forsvarlig og påkrevet », vil de som er « negative til ethvert nytt overvåkingstiltak, og som ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse mellom
AP170116 I tjenestens høringsuttalelse skriver generalløytnant Morten Haga Lunde at selv om et « enstemmig og menneskeretts- og personverntungt » utvalg mener at digitalt grenseforsvar er « forsvarlig og påkrevet », vil de som er « negative til ethvert nytt overvåkingstiltak, og som ikke er opptatt av å måtte finne en rimelig balanse m
SA170115 Hun mener programkomiteens forslag vil styrke forbrukermakten, men påpeker at det også foreslås politikk som skal gjøre hele produksjonskjeden mer miljøvennlig og etisk forsvarlig .
DB170115 Om så mye overtid er forsvarlig fra et medisinsk ståsted og om det vitner om god ledelse, er en annen sak.
DB170114 Rettighetene til å fly over Sibir, som man må om man skal fra Skandinavia til Kina på økonomisk forsvarlig vis, er det SAS som sitter på, både i Norge, Sverige og Danmark, fordi de respektive regjeringene har villet det slik.
BT170114 Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene, og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte ».
BT170112 Jensen er også tiltalt for å ha til sammen ni uregistrerte skytevåpen i hjemmet, på sitt kontor og på en fritidseiendom i Sverige, og for at fem skytevåpen og to vitale våpendeler ikke ble oppbevart forsvarlig nedlåst.
DN170111 « Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte », står det i brevet.
DN170111 Uavhengig av om dette blir utfallet, må Miljødirektoratet fortelles i tildelingsbrev at de må ha beredskap for en slik situasjon og håndtere materialet på en forsvarlig måte.
DN170110 Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil de vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
DN170110 - Dersom det var faglig forsvarlig og uten for mange konflikter knyttet til miljø, biologisk mangfold og fiskeri, så åpnet man for petroleumsvirksomhet.
DB170110 Så ble det brått stans - da legen like før jul gjorde testene valgte å si opp oppdraget etter kritikk fra rådet for legeetikk, som mente legens metoder for aldersfastsettelse var så usikre at det ikke var etisk forsvarlig å utføre dem.
BT170110 Jensen er også tiltalt for å ha til sammen ni uregistrerte skytevåpen i hjemmet, på sitt kontor og på en fritidseiendom i Sverige, og for at fem skytevåpen og to vitale våpendeler ikke ble oppbevart forsvarlig nedlåst.
AP170110 Arbeidstilsynet krever at Veireno AS iverksetter tiltak slik at de ansatte ikke jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig .
AP170110 Arbeidstilsynet krever at Veireno AS iverksetter tiltak slik at de ansatte ikke jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig .
SA170109 - Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
DN170109 Kombinert med strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen, mener vi en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig .
DN170109 Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
DB170109 - Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
AP170109 - Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
AP170109 - Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
AP170109 - Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene.
DB170108 Ved å innkalle kulturministeren til spørretimen, regner Tvedt Solberg med at hun som forsvarlig statsråd retter opp feilen, og gir honnør til skolen.
BT170108 Ta deg tid til å tenke over hvordan dine kleskjøpvaner påvirker de globale omgivelsene - ikke bare med tanke på klimaet, men også hvorvidt klærne er produsert på en etisk forsvarlig måte.
BT170108 Bare sørg for å skaffe heltekappen fra en etisk forsvarlig og miljøvennlig kilde.
SA170107 Vi driver økonomisk forsvarlig , men det går på sparebluss.
BT170107 Vi driver økonomisk forsvarlig , men det går på sparebluss.
AP170107 Vi driver økonomisk forsvarlig , men det går på sparebluss.
AA170107 Vi driver økonomisk forsvarlig , men det går på sparebluss.
DB170106 Dermed var det ikke forsvarlig å gjennomføre de planlagte konkurransene.
DB170106 Sykehuset Østfold brøt kravet om forsvarlig drift da et nyfødt barn døde av surstoffmangel i 2015, mener Statens helsetilsyn.
DB170106 I konklusjonen fra Helsetilsynet heter det at kvinnen ikke fikk forsvarlig og omsorgsfull fødselshjelp, og at kvinnen ikke ble forsvarlig overvåket i hele fødselsforløpet.
DB170106 I konklusjonen fra Helsetilsynet heter det at kvinnen ikke fikk forsvarlig og omsorgsfull fødselshjelp, og at kvinnen ikke ble forsvarlig overvåket i hele fødselsforløpet.
SA170104 - Med tanke på hvor mye dette rennet betyr for sammendraget så er vi igrenseland til forsvarlig , sier Andreas Stjernen til Aftenposten.
FV170104 - Med tanke på hvor mye dette rennet betyr for sammendraget så er vi igrenseland til forsvarlig , sier Andreas Stjernen til Aftenposten.
DN170104 - Det er helt på grensen til at det er forsvarlig nå.
DN170104 | - Helt på grensen til at det er forsvarlig
BT170104 - Med tanke på hvor mye dette rennet betyr for sammendraget så er vi igrenseland til forsvarlig , sier Andreas Stjernen til Aftenposten.
AP170104 - Med tanke på hvor mye dette rennet betyr for sammendraget så er vi igrenseland til forsvarlig , sier Andreas Stjernen til Aftenposten.
DB170103 - Om det er helsemessig forsvarlig , tar vi sikte på å samle alle elevene i gymsalen onsdag.
DB170103 Kirkebøen har åpenbart stor vilje og pågangsmot, men dessverre hjelper det lite når driftsformen han forsvarer aldri kan gi forsvarlig dyrevelferd.
BT170103 Vi holder det gående så lenge det er forsvarlig å ferdes mellom Sævrøy og Fedje.
DB170102 Mens asylsøknader behandles, må søkerne leve et liv som er « nøkternt, men forsvarlig » og ikke få smaken på en hverdag som likner for mye på vår.
BT170102 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane konkluderer med at oppfølgingen av en 12 år gammel jente som døde i fosterhjem var forsvarlig .
SA161214 Nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen.
FV161214 Nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen.
BT161214 Nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen.
AP161214 Nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen.
SA161209 Blant annet rettes det krav om habilitetsinnsyn, krav om bedre rapporterings- og evalueringsrutiner, krav om flere kvinnelige ledere, krav om at idretten skal drives etisk forsvarlig og at idretten skal rydde unna all tvil om at de opererer i gråsoner.
AP161209 Blant annet rettes det krav om habilitetsinnsyn, krav om bedre rapporterings- og evalueringsrutiner, krav om flere kvinnelige ledere, krav om at idretten skal drives etisk forsvarlig og at idretten skal rydde unna all tvil om at de opererer i gråsoner.
VG161115 - Hvis ikke vi får de 300 millioner i statlige kjøp i 2017 må vi se om vi kan forsere den omstillingen raskere enn vi ellers ville ha gjort, og vi har hele tiden sagt at vi trenger 12 måneder for å gjøre det forsvarlig , sa Postens konserndirektør Tone Wille på høringen i oktober.
VG161115 - Dette er en veldig stor omstilling, og vi trenger 12 måneder for å gjøre dette på en forsvarlig måte.
SA161025 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig .
BT161025 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig .
AP161025 Hjort mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men at behandlingen må være forsvarlig .
SA161007 Det ordinære kjennemerket på bilen skal oppbevares på forsvarlig måte så lenge det personlige kjennemerket benyttes.
AP161007 Det ordinære kjennemerket på bilen skal oppbevares på forsvarlig måte så lenge det personlige kjennemerket benyttes.
SA161003 Dette forslaget sikrer både en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, samtidig som problemet med planleggingshorisont og uforutsette vakter løses for arbeidsgiversiden.
AP160921 - Formålet med våpenlovgivningen er at man skal ha kontroll på hvem som har våpen, hvem som omsetter dem og at de oppbevares forsvarlig .
AP160911 Huset skal kuttes på midten, demonteres i nøye oppmålte terninger og flyttes forsvarlig på trailere til Maihaugen på Lillehammer.
SA160905 Så lenge vi holder oss innenfor den doseringen som er forsvarlig og gir det på en riktig måte, er det min rolle som doktor å avgjøre om det er forsvarlig medisinering, sier Bendiksen.
SA160905 Så lenge vi holder oss innenfor den doseringen som er forsvarlig og gir det på en riktig måte, er det min rolle som doktor å avgjøre om det er forsvarlig medisinering, sier Bendiksen.
SA160905 Fredrik Bendiksen er lege for de norske langrennsjentene og mener at den behandlingen som norske løpere har fått er etisk forsvarlig .
SA160905 Bendiksen er overbevist om at det er et forsvarlig opplegg og at de som leger alltid har hatt løpernes helse som sitt viktigste fokus.
BT160905 Så lenge vi holder oss innenfor den doseringen som er forsvarlig og gir det på en riktig måte, er det min rolle som doktor å avgjøre om det er forsvarlig medisinering, sier Bendiksen.
BT160905 Så lenge vi holder oss innenfor den doseringen som er forsvarlig og gir det på en riktig måte, er det min rolle som doktor å avgjøre om det er forsvarlig medisinering, sier Bendiksen.
BT160905 Fredrik Bendiksen er lege for de norske langrennsjentene og mener at den behandlingen som norske løpere har fått er etisk forsvarlig .
BT160905 Bendiksen er overbevist om at det er et forsvarlig opplegg og at de som leger alltid har hatt løpernes helse som sitt viktigste fokus.
AP160905 - Men utvalget er tydelig og enstemmig, og det må behandles på en seriøs og forsvarlig måte.
AP160905 - Men utvalget er tydelig og enstemmig, og det må behandles på en seriøs og forsvarlig måte.
AP160905 Vi må spørre oss om digitalt grenseforsvar er personvernmessig forsvarlig , og om vi ikke er bedre tjent med å beholde dagens situasjon.
AP160831 Vi må ha en annen bemanning enn i dag om man skal sikre at de sykeste eldre får forsvarlig omsorg og pleie, og at de friskeste får et tilrettelagt aktivitetstilbud.
AP160824 Er det forsvarlig å kutte HV fra 45.000 til 35.000 soldater ?
SA160816 For å veie opp for at man fjerner reglene til forsvarlig saksbehandling i skolen, skal altså klageinstansen styrkes.
SA160816 Dersom man fjerner lovfestet krav til forsvarlig saksbehandling i skolen før et nytt effektivt klageorgan er på plass, må det nødvendigvis bety at elevenes rettssikkerhet kan havne i et vakuum i en lang periode.
SA160816 Den formelle knaggen som sikrer forsvarlig saksbehandling etter forvaltningslovens bestemmelser, skal altså tas vekk.i ¶
SA160816 Den formelle knaggen som sikrer forsvarlig saksbehandling etter forvaltningslovens bestemmelser, skal altså tas vekk.
SA160816 Bestemmelsene om aktivitetsplikt er kun en presisering og utviding av dagens handlingsplikt i opplæringslovens paragraf 9a andre ledd, og erstatter på ingen måte kravet i 9a, tredje ledd, om å fatte enkeltvedtak og dermed sikre forsvarlig saksbehandling og dokumentasjon.
SA160816 Bestemmelsen om enkeltvedtak i opplæringsloven, som forplikter skolen til å følge forvaltningslovens kapittel IV til VI, er selve knaggen skolens plikt til forsvarlig saksbehandling i mobbesaker henger på.
AP160803 Mens lederen for Jordmorforbundet mener jordmormangelen er prekær, sier statssekretær Lisbeth Normann at bemanningen i Norge er forsvarlig .
AP160718 Du er selv ansvarlig for at bagasjen er pakket på forsvarlig måte.
AP160702 Svaret er at det ikke er forsvarlig , sier Inger Johannes datter, Mette Kosstad.
AP160702 - Hvordan kan det være forsvarlig å flytte så gamle og syke mennesker rundt på så kort varsel ?
AP160622 På 0-0 var det forsvarlig å håpe på seier, eller : Til å håpe på Zlatan.
AP160621 Han vil uansett tilegne seg masse erfaring, og i samråd med støtteapparatet lar de han sikkert henge med i rittet så lenge det er forsvarlig for kroppen hans.
AP160620 Men hans jobb for IAAF som leder av kommisjonen som skal undersøke om det er forsvarlig å la russiske utøvere komme tilbake, er ikke over.
AA160620 Men hans jobb for IAAF som leder av kommisjonen som skal undersøke om det er forsvarlig å la russiske utøvere komme tilbake, er ikke over.
AP160617 I januar fikk Andersen i oppdrag av Coe å finne ut om det er forsvarlig å slippe russerne tilbake i internasjonal friidrett.
AA160617 I januar fikk Andersen i oppdrag av Coe å finne ut om det er forsvarlig å slippe russerne tilbake i internasjonal friidrett.
AP160612 - Det har vært utfordrende å gjøre dette økonomisk forsvarlig .
AP160611 For det første var beslutningsprosessen av en slik art at det er legitimt å spørre om den var fullt forsvarlig .
AP160607 Enhver bruk av skjulte tvangsmidler skal være nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig.
DA160531 Skal vi ha forsvarlig drift må vi bruke fleksibiliteten i den nye arbeidsmiljøloven, sier Pleym.
AP160525 Svingte godt nede i Østfold nå og da tenkte Ivar Skjerve at det like gjerne var forsvarlig å dra til på volley fra 25 meter.
AP160523 Statsadvokat Haugnes mente under de tidligere rettssakene om prøveløslatelse at det ikke var forsvarlig å prøveløslate Bethew og at det var nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet.
SA160520 Er tidlig hjemreise forsvarlig ?
FV160520 Er tidlig hjemreise forsvarlig ?
AP160519 Formålet med loven var å sikre at rituell omskjæring skjer på en forsvarlig måte.
AP160427 I brevet til departementet skriver UDI at taxi anses som " forsvarlig da asylsøkere enkelte ganger måtte transporteres fra svært avsidesliggende områder på kort varsel.
AP160423 I en situasjon preget av redusert økonomisk handlingsrom og økte krav til omstilling er det hverken bærekraftig eller moralsk forsvarlig at staten selv går motsatt vei.
AP160421 Man kan likevel bli satt på venteliste, hvis man med forsvarlig hjelp kan vente på langtidsplass.
DA160419 - Hvorvidt det er forsvarlig med et nytt togstopp på Forus eller Lura må man se nærmere på.
AP160418 Minst like viktig er det at fellesskapet lager rammeverk og regler for at teknologien kan tas i bruk på en samfunnsnyttig, etisk forsvarlig og bærekraftig måte.
AP160417 Så snart vi skjønte hvilken vei det gikk, var vårt første, og viktigste, spørsmål til Tåsen Helsehus om de hadde nok, og ikke minst gode nok, ressurser til å ta seg av henne på forsvarlig måte, noe vi ble forsikret om.
AP160417 Forskerne mener arbeidet er etisk forsvarlig siden de befruktede eggcellene hadde en kromosomfeil som gjør at de ikke kunne blitt til mennesker uansett, og donorene hadde godkjent forsøkene.
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
AP160414 Foruten foreldrepermisjon blir det debatt om SFO-reform, inntektsgradert barnetrygd, offentlig støttet jordmor ved hjemmefødsler og et forslag om å utrede « ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
DA160412 Det har derimot vært en nedgang i etterspørselen, og det var ikke nok interesserte medlemmer til å forsvarlig gå videre med utbyggingen, sier Gro Hamre, leder i Stavanger motorbåtforening.
AP160406 Vi tenker økonomisk forsvarlig .
AP160405 Midlertidige og begrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere skal bare gjelde der grunnlaget for opphold er at søkeren vil være uten forsvarlig omsorg ved retur.
AP160401 - Om de mener en slik vekst ikke er forsvarlig da ?
AP160401 - HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene, sa Sandberg til BT.
AP160401 - HI skal legge til grunn at det er forsvarlig , og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene, sa Sandberg til BT.
AP160401 - Om de mener en slik vekst ikke er forsvarlig da ?
AP160401 - HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene. svarte han.
AP160401 - HI skal legge til grunn at det er forsvarlig , og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene. svarte han.
AP160331 Etter et forslag fra Sp og KrF har Stortinget enstemmig vedtatt at Regjeringen skal utarbeide en strategi for hvordan viktige kirker kan sikres forsvarlig .
AP160326 - Vi har lagt oss på en nøktern og forsvarlig linje i innhold og pris, men markedet bestemmer også til en viss grad tilbudet vi får inn.
AP160323 Selve vurderingen av om en utbygging er forsvarlig , må ikke kunne påvirkes av hvilken pris utbygger er villig til å betale for et positivt vedtak.
AP160323 Han mener at når kommunene - og overvillige utbyggere - kobler vurderingen av hva som er miljømessig forsvarlig utbygging og tilbud om slike ytelser, setter kommunene seg i en situasjon der de forsømmer sin plikt etter loven til en saklig og uhildet vurdering.
AP160311 Enhver utvidelse av denne adgangen må være nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig.
SA160309 - Det går veldig fort, men det er forsvarlig så lenge de potensielle kjøperne setter seg godt inn i dokumentene på forhånd, og ser nøye på leiligheten, sier Halvorsen.
AP160309 - Det går veldig fort, men det er forsvarlig så lenge de potensielle kjøperne setter seg godt inn i dokumentene på forhånd, og ser nøye på leiligheten, sier Halvorsen.
SA160303 Bedre kartlegging skal gjøre at de tiltakene barnevernstjenestene setter inn møter behovene det enkelte barn har, og gir barna en god og forsvarlig behandling.
AP160301 Er selvbestemt abort etisk forsvarlig når den medisinske utviklingen stiller den enkelte kvinne overfor stadig vanskeligere valg ?
AP160301 Den etiske refleksjonen demokratiet krever av oss, må samtidig få oss til å vurdere om fri abort fremdeles er etisk forsvarlig når den medisinske utviklingen stiller den enkelte kvinne overfor stadig vanskeligere valg.
AP160301 Er selvbestemt abort etisk forsvarlig når den medisinske utviklingen stiller den enkelte kvinne overfor stadig vanskeligere valg ?
AP160221 Dette medfører at de som skal ansettes må ha faglig kompetanse som sikrer forsvarlig omsorg og pleie.
AP160221 Da kan du oppleve å bli sittende i en stol hjemme en hel natt før forsvarlig hjelp kommer, slik en nær venn av meg opplevde.
BT160217 Fylkeslegen har som oppgave å undersøke om helsehjelpen har vært faglig forsvarlig .
DA160213 - Ap er opptatt av både kortsiktige og langsiktige tiltak for å ha en helsemessig forsvarlig luftkvalitet.
DA160213 - Ap er opptatt av både kortsiktige og langsiktige tiltak for å ha en helsemessig forsvarlig luftkvalitet.
AP160211 Vi må være helt sikre på at det er det beste for produksjonen å flytte, og at det er økonomisk forsvarlig .
AP160211 Det er helseregionene som har ansvaret for at tilbudet til enhver tid er forsvarlig , og i tråd med overordnede politiske føringer.
AP160210 At det må være kvalitet i innholdet og at et mottak må drives på en god og forsvarlig måte, sier Tormod Stavenes.
AP160208 Dette gjelder ungdom som får bli i Norge bare fordi det ikke antas at de vil få forsvarlig omsorg i hjemlandet, ikke fordi de har et beskyttelsesbehov.
AP160205 - Da var det ikke forsvarlig å gå på lørdagen.
AP160204 - Innstrammingene i utlendingsloven ivaretar hverken behovet for forsvarlig asylsøknadsbehandling eller bedrer integreringen, sier NTL-leder John Leirvaag i en uttalelse som er gjengitt på forbundets nettsted.
AP160201 - Vi tviler sterkt på at det finnes tilstrekkelig barnefaglig kompetanse i Afghanistan for en forsvarlig drift av et slikt senter, sier generalsekretær Liv Kjølseth.
AP160127 - Vi er sterkt bekymret for at de som kun har benyttet Russland som transittland, og som enten har anskaffet visum på falske premisser eller kjøpt visum av menneskesmuglere, ikke vil få en forsvarlig behandling om de returnes til Russland.
AP160127 Dagens forsvar kan ikke driftes forsvarlig .
SA160125 Mange har stilt spørsmål ved om det var forsvarlig å kjøre rennet i krevende forhold lørdag.
SA160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
SA160125 Aksel Lund Svindal vil ha en objektiv vurdering av om det var forsvarlig å kjøre i Kitzbühel.
FV160125 Mange har stilt spørsmål ved om det var forsvarlig å kjøre rennet i krevende forhold lørdag.
FV160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
FV160125 Aksel Lund Svindal vil ha en objektiv vurdering av om det var forsvarlig å kjøre i Kitzbühel.
BT160125 Mange har stilt spørsmål ved om det var forsvarlig å kjøre rennet i krevende forhold lørdag.
BT160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
BT160125 Aksel Lund Svindal vil ha en objektiv vurdering av om det var forsvarlig å kjøre i Kitzbühel.
AP160125 Mange har stilt spørsmål ved om det var forsvarlig å kjøre rennet i krevende forhold lørdag.
AP160125 Han mener noen som ser objektivt på det kan avgjøre om det var forsvarlig eller ikke, for løpere, arrangører, TV-produsenter og andre involverte har egne interesser alle.
AP160125 Aksel Lund Svindal vil ha en objektiv vurdering av om det var forsvarlig å kjøre i Kitzbühel.
AP160120 Mener trusselvurderingen mot Norge gjør dette forsvarlig
AP160120 Den tvil og uvisshet som i dag hersker om det som skjer på russisk side, er i seg selv et betydelig problem når en forsvarlig returpraksis skal utarbeides.
AP160117 Det er for lite ressurser til at organisasjonen er i stand til å utføre oppgavene sine, det er for dyrt til at det er forsvarlig å fortsette som før.
AP160115 Man må imidlertid også være edruelige på hva som er faktisk mulig og innenfor forsvarlig helsehjelp når det gjelder denne aldersgruppen.
AP160115 Hva er forsvarlig helsehjelp ?
AP160114 Mens sistnevnte var et autoritært kommunist-rede, har Y-blokken representert en fri og forsvarlig statsforvaltning på demokratiske premisser.
AP160113 Wade understreker at hun er for forsvarlig varsling, også til media, men at det må gjøres på rett tidspunkt i prosessen.
AP160113 Wade understreker at hun er for forsvarlig varsling, også til media, men at det må gjøres på rett tidspunkt i prosessen.
AP160107 - Våre medlemmer er vant til omstilling, blant annet gjennom jobbskifter, sa Kristiansen men understreket at slike skifter må gi trygghet og foregå på forsvarlig vis.
AP160104 Brann viser til at det er Askar selv som må vurdere om det er forsvarlig å oppholde seg i Sanliurfa.
AP160104> Brann viser til at det er Askar selv som må vurdere om det er forsvarlig å oppholde seg i Sanliurfa.
AP160104> target="avis" href= Brann viser til at det er Askar selv som må vurdere om det er forsvarlig å oppholde seg i Sanliurfa.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Brann viser til at det er Askar selv som må vurdere om det er forsvarlig å oppholde seg i Sanliurfa.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Brann viser til at det er Askar selv som må vurdere om det er forsvarlig å oppholde seg i Sanliurfa.