DB171216 « Ingen av disse diagnosene regnes som en alvorlig psykisk lidelse i rettspsykiatrisk forstand , men slik vi ser det, kan det tenkes at kombinasjonen av disse tre tilstandene kan innebære en svekke evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen », skriver de sakkyndige - som konkluderer med at mannen er strafferettslig tilregnelig. 21 skadelidte parter ¶
AP171216 I en forstand har jeg vel det.
AA171216 I Nav sier vi gjerne at nav.no er Norges største Nav-kontor, at det er døgnåpent i den forstand at brukerne kan finne mye av det de etterspør der, og i stor grad er folk fornøyd med tjenesten.
SA171215 Sentringer, i gammel forstand , var ute.
DB171215 - Å tjene penger er viktig, i den forstand at Soulspring er vårt levebrød.
AP171215 Han foreslår at i « religiøs forstand » er « vi alle Abrahams barn » ( også hinduer, ateister og buddhister ).
AP171215 Sentringer, i gammel forstand , var ute.
NL171214 Det er ikke alltid lett å akseptere at vett og forstand ikke alltid klumper seg i hop på bestemte steder.
DN171214 - Det var overraskende modig av Norges Bank, i den forstand at den våger seg på å signalisere en renteheving allerede mot slutten av 2018, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
BT171214 Sentringer, i gammel forstand , var ute.
AP171214 - Jeg er stolt av det i den forstand at Frp viser mangfoldet i befolkningen.
VG171213 - Det er ikke uheldig i den forstand at de kun viser interesse, men i den grad det er inngått forhandlinger, så blir det ikke riktig vei.
DB171213 Den overrasker ikke i den forstand at den handler om en problemstilling som BNL har jobbet veldig tett med i mange år, og slik sett føyer den seg inn i rekken av historier som vi ble introdusert for allerede for fire fem år siden.
AP171213 Siden måltallet regnes som et nettotall, vil retur av flyktninger til opprinnelseslandet dersom det er blitt trygt ( i flyktningrettslig forstand ), gjøre det mulig å gi beskyttelse til flere nye flyktninger.
VG171212 - Gjennom innmeldingssystemet « Si fra » for studenter er to saker hittil i år innmeldt i rød varslingslinje som i vid forstand kan kategoriseres under betegnelsen seksuell trakassering.
NL171212 Den er positiv i den forstand at det faller mer som snø om vinteren enn det smelter og renner ut i havet om sommeren.
DN171210 Det å trekke inn et element der man beregner odds og ut fra dette tipper på vinneren, anses i utgangspunktet som en akseptabel måte å produktplassere på, i den forstand at det er sammenheng mellom produktet og handlingen », skriver Medietilsynets Hanne N.
SA171209 ¶ Mens høsten 2018 altså er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
BT171209 Mens høsten 2018 altså er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
AP171209 Men når vedkommende har fått gjentatte bekreftelser på at motparten forsøker å beskytte seg eller har satt tydelige grenser for uønsket adferd, snakker vi likevel om trakassering i juridisk forstand .
AP171209 Mens høsten 2018 altså er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
AA171209 Mens høsten 2018 altså er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
DB171208 - Det var nok en del som oppfattet det som kontroversielt - i den forstand at det var feil å gi folk med et slikt ideologisk standpunkt en jobbsjanse.
DB171208 - Landsverk er fra Aurskog, og vi lot oss inspirere i den forstand at Toffen skulle være fra Aurskog.
VG171207 Når den er tariffestet har også LO stor makt ; i den forstand at hvis ordningen kommer under press, så kan de si nei til endringer og beholde dagens ordning.
DB171207 gang denne kåringen gjennomføres for å sette fokus på personer, grupper og bevegelser som i positiv eller negativ forstand har preget året.
VG171206 En av grunnutfordringene for forfatterforeningen som fagforening er likevel at den har et eksklusivt medlemskap, i den forstand at det er flere som vil ha det enn som får det.
SA171206 Vi håper og tror det fortsatt er slik at den Gud eller Allah gir et embete eller et verv, gir han også forstand .
DB171206 Men han har også vært sterk i den forstand at han har slått ned på alle tilløp til politisk opposisjon.
AA171206 Summen av alle disse dårlige beslutningene blir etter hvert fatal, i ordets rette forstand .
DB171205 Spørsmålet er således hvorfor det mange steder hentes inn ekstern nøkkelkompetanse som a ) ikke har den minste forstand på de særegne oppgaver som den aktuelle institusjonen skal forvalte, og b ) fører et språk som ekskluderer alle som ikke har vært innom BI eller lignende institusjoner ?
VG171204 Det er altså ikke vanlig med dyretragedier i den forstand at det er snakk om mange døde dyr.
AP171204 Omorganiseringen fremstår som riktig, i den forstand at organisasjonskartet i politiet blir mye ryddigere.
AP171203 I økonomisk forstand er trakassering ikke så ulikt forurensning ; man påfører omgivelsene skade for egen fordel.
VG171202 - Det er vanskelig i den forstand at mange ikke klarer å komme tilbake.
VG171201 - - Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, ¶ mot til å forandre de ting jeg kan, ¶ og forstand til å se forskjellen.
AP171201 Fondet er i en viss forstand kommet hjem fra Wall Street. 2.
AA171201 Den i dobbelt forstand grønne varebilen av merket Saic Maxus 80 EV er en av de største elektriske varebilene som er på markedet.
SA171130 Og enda verre ( i økonomisk forstand ), hvis de rykker opp til eliteserien igjen, så utløser det igjen nye krav til standard som Viking selvsagt ikke vil ha råd til å dekke.
SA171130 Helge Gjertveit har innredet en lekker og stilig leilighet, men er egentlig ikke veldig opptatt av interiør, ikke i den forstand at han følger nøye med på trender og stadig gjør endringer i hjemmet.
FV171130 Helge Gjertveit har innredet en lekker og stilig leilighet, men er egentlig ikke veldig opptatt av interiør, ikke i den forstand at han følger nøye med på trender og stadig gjør endringer i hjemmet.
DB171130 - En tidligere undersøkelse Dagbladet gjorde like før valget viste at syv av ti ønsker like mange eller færre flyktninger og asylsøkere til Norge enn i 2016, som var et rekordlavt år i den forstand at det aldri har kommet færre asylsøkere til Norge, med unntak av i 2017 når tallene er enda lavere.
AP171130 Helge Gjertveit har innredet en lekker og stilig leilighet, men er egentlig ikke veldig opptatt av interiør, ikke i den forstand at han følger nøye med på trender og stadig gjør endringer i hjemmet.
AA171130 Helge Gjertveit har innredet en lekker og stilig leilighet, men er egentlig ikke veldig opptatt av interiør, ikke i den forstand at han følger nøye med på trender og stadig gjør endringer i hjemmet.
AP171129 En sensasjonelt god dirigent, og en som er verd å oppleve Til Aulaen kommer hun med et rent symfonisk repertoar i aller beste forstand , det vil si Franz Schuberts Symfoni nr. 5 og Johannes Brahms' Symfoni nr. 2.
VG171128 - Det jobbes med gode løsninger for å finne lukkede anlegg også der : Lukket i den forstand at de blant annet bruker temperaturforskjeller for å holde lusa ute.
NL171128 Det norske samfunnet har likevel ikke vært rasistisk i den forstand at det stanset dem som trengte igjennom kulturelle, sosiale og språklige barrierer.
VG171126 - Ja, i den forstand at Norges olje- og gassvirksomhet vil gå ned etter 2022, fordi vi ikke har noen store, nye prosjekter etter den tid.
AP171126 Det politiske lederskapet har insistert på at de verdiene Norge målbærer er universelle i historisk forstand , og at menneskerettighetene, slik Norge forstår dem, derfor er ideer som de store religionene deler.
VG171125 - Ikke i den forstand at noen har hatt makt over min politiske karriere.
DN171125 - Ikke i den forstand at noen har hatt makt over min politiske karriere.
BT171125 - Ikke i den forstand at noen har hatt makt over min politiske karriere.
AP171125 Det rikspolitiske miljøet i vid forstand gir SSB store og små oppdrag.
AP171125 - Ikke i den forstand at noen har hatt makt over min politiske karriere.
AP171125 I en slik avgrenset forstand , som en makaber og klaustrofobisk pardans, har beretningen absolutt sine lyse eller skal vi kanskje heller si mørke øyeblikk.
SA171124 Han har erfart at han ikke er « udødelig » i den forstand at også kroppen hans kan utsettes for større belastning enn den tåler.
FV171124 Han har erfart at han ikke er « udødelig » i den forstand at også kroppen hans kan utsettes for større belastning enn den tåler.
DA171124 Det har blitt fred i den forstand at FARC og regjeringen har lagt ned våpnene, mener Castañeda.
BT171124 Han har erfart at han ikke er « udødelig » i den forstand at også kroppen hans kan utsettes for større belastning enn den tåler.
AP171124 Han har erfart at han ikke er « udødelig » i den forstand at også kroppen hans kan utsettes for større belastning enn den tåler.
AA171124 Han har erfart at han ikke er « udødelig » i den forstand at også kroppen hans kan utsettes for større belastning enn den tåler.
SA171123 En løsning i tysk forstand betyr flertallsregjering.
SA171123 Mye tyder på at bergenseren blir sentral i dobbelt forstand .
NL171123 For dem som er kategorisert til å motta denne type palliasjon, legger metodeboka til rette for spesialbehandling i negativ forstand .
NL171123 Det er spesialbehandling i negativ forstand .
AP171123 Mye tyder på at bergenseren blir sentral i dobbelt forstand .
AP171122 Det er særlig to forhold som fremheves - begge arvegods fra Hernes & Clemet - som forklaring på at det er så vanskelig å vende tilbake til en kunnskapsorientert skole i bred forstand .
AP171122 Gnecco og Bernal møter hverandre aldri i fysisk forstand , og representerer ulike ideologier med sine respektive fremtoninger.
BT171121 Full støtte til « det grønne skiftet », men med vett og forstand .
DA171120 Det er mange som ser på deg som Norges største diva i positiv forstand .
DA171120 - Jeg hadde aldri ambisjoner om å bli minister, men har alltid vært engasjert i kulturpolitikk i ordets bredeste forstand , og det er jeg fremdeles, uansett stilling og stand.
AA171120 I dommen står det at saken har reist spørsmål om tiltalte har inngått terrorforbund med IS og / eller om han har deltatt i denne terrororganisasjonen i Syria i straffelovens forstand .
DB171118 Testens store vinner var ostepop, i ordets rette forstand : Dette er goudaost som er poppet, til små sprø biter.
VG171117 - Vi har trukket oss ut fra alt av landslag i den forstand at det fungerer ikke å kombinere foreldrerollen med det å være toppidrettsutøver, hvor både Darja og jeg satser for fullt.
DA171117 - Det er sammenlignbart i den forstand at byene ikke tåler vekst i biltrafikken av hensyn til arealbruk og luftkvalitet, mens atmosfæren, hvor flyreisene foregår, ikke tåler fortsatt vekst i utslippene fra flytrafikken.
AP171116 Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle pekte i en kommentar tirsdag på at « utenrikspolitikk i bred forstand har aldri vært hans sterkeste side » og viste til et sitat Hagen selv ga til Bergens Tidende i 2004 : ¶
VG171114 Men jeg er optimist i den forstand at det USA først og fremst oppnår er å vise Trump-politikkens hjelpeløshet og kunnskapsløshet.
DB171114 Det første kvarteret var vi gode i den forstand at vi var revansjesugne og aggressive i presset.
VG171113 Det samme i Danmark, der spillestilen er fastlåst i den forstand at den skal være « spillende », teknisk.
VG171113 Davies understreker i forbindelse med kunngjøringen at avgjørelsen ikke er betydningsfull i den forstand at den kan snu hele brexit-beslutningen.
VG171113 Hvis man legger til grunn at brorparten av de såkalt enslige mindreårige asylsøkerne faktisk har familie ( i afghansk forstand , hvilket er betydelig videre enn den norske kjernefamilien ) og at de fleste heller ikke representerer de aller mest sårbare, men tvert i mot de mer ressurssterke, ja så har vi en sterk politisk bevegelse i Norge som nå vil endre asylpolitikken på sviktende grunnlag.
AP171113 Utenrikspolitikk i bred forstand har aldri vært hans sterke side.
DB171110 Stjernekokken forteller samtidig at flere av kjendisene også har overrasket ham i positiv forstand på kjøkkenet.
SA171109 ( Det blir som å lete etter en mistet forstand rett under gatelykten, selv om det var i mørket vi mistet den.
BT171109 Men når man fyller igjen busslommene, legger man opp til en ingen vei tilbake-politikk i dobbel forstand .
BT171109 Argumentene er å prioritere kollektivtrafikk i den forstand at man skal spare tid ved å ikke kjøre inn i lommen, og for å ikke ende opp lenger bak i køen med tanke på biler som kjører forbi.
AP171109 Hacking og informasjonstyveri er en siste metode russerne har perfeksjonert både i teknisk ( de facto tyveri ) og strategisk forstand , det vil si måten de bruker og sprer informasjonen på.
VG171107 De to anleggene er særegne i den forstand at de koster mye å vedlikeholde, uten at inntektene står i stil, argumenterer Ap-politikeren.
DB171107 - NATOs avskrekking er troverdig i den forstand at russerne vet at dersom de prøver seg militært, vil det utløse krig.
DB171107 De siste ukene har realitydeltakeren opplevd en storm av tilbakemeldinger fra « Farmen»-seere på sosiale medier, både i positiv og negativ forstand .
DB171104 Uttrykket er analogt, i den forstand at alt er tatt opp live i studio, gjennom gammeldags utstyr.
VG171103 De skiller seg så mye mer ut i positiv forstand i forhold til de øvrige tetsjiktklubbene i Championship, forklarer Aase.
VG171103 - Kort fortalt spiller Wolves klokt i den forstand at de ikke ofrer alt offensivt.
VG171103 Det har betalt seg i den forstand at de fleste har levert på veldig høyt nivå.
VG171102 - Når det gjelder artikkel fem, så gjelder artikkel fem i den forstand av at dersom et NATO-land blir angrepet, så er det et angrep på alle.
SA171102 MUST er på vei til å bli et relevant museum i ordets beste forstand : Et moderne, inkluderende og engasjerende museum om byen og for regionens folk.
SA171102 Hvordan i all verden kunne norsk idretts øverste ledere havne i en situasjon der de må innføre regler for bruk av vett og forstand ?
FV171102 Hvordan i all verden kunne norsk idretts øverste ledere havne i en situasjon der de må innføre regler for bruk av vett og forstand ?
DA171102 Det er fortsatt mørkt og kjølig, men også skarpt lekent med gjentakende, suggererende partier og beats som finner nye veier ut fra et sørafrikansk lydbilde som er gjenkjennelig både i tradisjonell og moderne forstand .
AP171102 Hvordan i all verden kunne norsk idretts øverste ledere havne i en situasjon der de må innføre regler for bruk av vett og forstand ?
AA171102 Hvordan i all verden kunne norsk idretts øverste ledere havne i en situasjon der de må innføre regler for bruk av vett og forstand ?
VG171101 - Kampanjen har fungert i den forstand at man har fått frem et problem som har vært der hele tiden, sier Bjurstrøm, som forteller at også hun ble utsatt for trakassering da hun begynte i servicebransjen i ung alder.
DA171101 - Vi vil ha innspill på kandidater i en bredere forstand .
VG171031 Egenhendig greier hun å snu inntrykket av Spesialenheten som en amatørmessig operasjon, og folk i salen som har forstand på sånt, spår henne en lysende fremtid.
VG171031 På tampen av livet ble han antisemitt, i den forstand at han gikk løs på jødisk tro.
DA171031 - Ja, i den forstand at jeg ser tydelig at et balansert og uavhengig media er blitt mer og mer essensielt.
DB171030 I dobbel forstand er « Double Feature » en sone for refleksjon : Den er viet tanken, og den er viet speilvirkninger Dagbladet Pluss ¶
AP171030 - Jeg er opptatt av å gi politiet reformro, i den forstand at man må få gjennomført alle kravene og målsettingen politiet er pålagt gjennom politireformen og ikke komme med masse nytt som skaper ytterligere utfordringer, sier han.
AA171030 At vårt samfunn har blitt mer sammensatt, også i religiøs forstand , innebærer ikke noen svekkelse av kirkens betydning.
VG171029 - Det er helt klart vanskeligere å være morsom om aktualiteter i den forstand at folk har ikke lenger se samme referanserammene.
VG171029 - Erfaring viser at voldgiftsoppdrag kan være arbeidskrevende, i den forstand at de kan hemme eller sinke utførelsen av det arbeid som ligger til dommerstillingen, het det i utredningen.
VG171028 Nei, utøverne er jo ikke arbeidstakere i den forstand , må vite.
VG171027 - Det kom som en overraskelse i den forstand at det ikke er noe som har endret seg i min situasjon.
AA171027 Dette til tross, « Middle-earth : Shadow of war » er ikke et rollespill i tradisjonell forstand .
DB171026 Etter det moderne gjennombruddet i forrige århundre - da mobiliteten tok av i enhver forstand - hører vi mindre om slike lidelser, snarere er vi vitne til nye idealer om omstilling og tilpasning, kulturmangfold og globalisering.
VG171025 Bibelen anses som Guds ord i full forstand .
DB171025 - Maos spøkelse er fortsatt der, både i positiv og negativ forstand .
BT171025 Nyttig i den forstand at reklamen bør unngås av mennesker som er i faresonen for å bli avhengige eller allerede er det, da virkningen er sterkest nettopp på dem.
DB171024 Taperen er storsamfunnet som betaler for det, rusavhengige som blir straffet for avhengighet framfor å bli hjulpet ut av den, samt vanlige folk som vil nyte rusmidler som er sunnere enn alkohol, men like trygge i den forstand at myndighetene og produsenten går god for innholdet.
DB171024 Barn er aldri deltakere i programmet i den forstand at de blir intervjuet.
VG171022 MELSOMVIK ( VG ) Cecilia Brækhus ( 36 ) er fortsatt kamplysten i dobbelt forstand .
DB171022 Skuespilleren mente nemlig han hadde mislyktes med artikkelen, i den forstand at det ble en større diskusjon og oppstyr rundt selve hendelsen, enn om innholdet og budskapet i artikkelen.
DB171021 Det har det ikke minst blitt fordi dette stedet er ganske fjernt fra det som slår deg når du tenker på hotell i tradisjonell forstand .
VG171019 - Jeg tror ikke dette vil bli et nytt Charlottesville, i den forstand at det vil bli kaos, men det er en fare for at myndighetene vil utnytte denne unntakstilstanden til å stanse arrangementet, sier han.
AP171017 Når den reisende opplever at forhold på reisen avviker fra informasjonen han har fått, foreligger det gjerne en mangel i juridisk forstand , sier daglig leder Ann B.
AP171017 Som Mediemangfoldsutvalget påpeker, er det en « styrke at produksjonstilskuddet over tid har virket konserverende, i den forstand at det har bidratt til å opprettholde en stabil og geografisk differensiert pressestruktur ».
SA171016 Trusselen ble kjent for oss da folk var på vei ut fra tribunene, og vi fikk ikke prøvd oss i den forstand .
DN171016 Effekten på arbeidsmarkedet i rike land kan i en viss forstand sammenlignes med masseimmigrasjon av billig arbeidskraft.
DB171016 I debatten brukes begrepet i negativ forstand om at medlemmer av en dominant kultur bruker elementer fra en nå eller tidligere underlegen gruppe, på en måte som eksotifiserer kulturen og endrer uttrykkets betydning, gjerne med økonomisk gevinst.
AP171016 Trusselen ble kjent for oss da folk var på vei ut fra tribunene, og vi fikk ikke prøvd oss i den forstand .
VG171015 - Han er en populist i den forstand at han bruker virkemidler som å overdrive og mobilisere velgere ved å flørte med fremmedfiendtlighet for å sanke stemmer på ytre høyre fløy.
DB171015 Begrepet i sin brede forstand ble skapt av den britiske evolusjonsbiologen Richard Dawkins, og betegner all informasjon som kan spres og lages av organismer.
DA171014 Og bildene er formfullendte i den forstand at det særpregede håndverket gir bildene en autoritet som hever dem over spørsmålet om godt og vondt, vakkert og stygt.
DA171014 De begynte med « Big Jesus Trash Can », der gruppa virkelig høres ut som ramlende søppelspann, i positiv forstand .
AP171014 Problemet med slike ideer er at de « så lett lar seg misbruke, i en mental forstand , uten at du påføres særlig skyldfølelse, » sier M.
NL171012 Tunnelen Breivika - Giæverbukta er et « kinderegg » i den forstand at massene er planlagt brukt til ny vei til flyplassen, samt lengre rullebane.
AP171012 Er en melding til Stortinget om den økonomiske utviklingen og den økonomisk politikken i vid forstand .
VG171011 Avslutningen med en overstresset Svendsen i kamp med høyaggressiv chef, sammenskrudd av samtlige fordommer om franske kjøkkensjefer er godt koke-TV i dobbelt forstand .
VG171011 Førsteamanuensis Terje Spurkland ved Universitetet i Oslo peker på at noen av disse tegnene er nazitegn, i den forstand at de ble misbrukt av nazistene under krigen.
DA171011 I ordets rette forstand har det selvsagt eksistert her lengre enn som så.
NL171010 I negativ forstand .
NL171010 I negativ forstand , skriver Jan Skogheim.
NL171010 Alle de nevnte eksemplene kjennetegnes ved effektive løsninger, effektivitet i den forstand at det er en veloverveid og vellykket fordeling av lys, luft, arealer og romlighet.
DB171010 - Det er vel ingen som tror dette skyldes en ulykke i den forstand .
SA171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand , må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
SA171009 Mens høsten 2018 er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
FV171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand , må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
BT171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand , må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
BT171009 Mens høsten 2018 er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
AP171009 For at tilstanden skal kalles en depresjon i medisinsk forstand , må den oppfylle kriteriene for klinisk depresjon i henhold til det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 ( World Health Organization 1992 ).
AP171009 Mens høsten 2018 er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
AA171009 Mens høsten 2018 er satt av til gruppespillet i Nations League, vil hele 2019 handle om en EM-kvalifisering i tradisjonell forstand .
DB171007 Også her er « The Deuce » mer to the point, når den skildrer prostitusjon som tinggjøring i Marx' forstand .
AP171006 Også dagens karbonavgifter på flyreiser, emballasjeavgiften, og avgiften på elektrisk kraft er usosial, i den forstand at den ikke tar hensyn til størrelsen på lommeboka.
VG171004 Sammen med Emilie Skolmen har Norges mørkeste ( i dobbel forstand ) humorstemme skapt et slags satirisk « Forbrukerinspektørene », uten de tydelige konklusjonene og løsningene.
VG171004 Dette er kanskje ikke ulovlig i juridisk forstand , men etisk problematisk og tydeligvis i strid med kommunale kjøreregler, slik som i Oslo hvor vedkommende fikk sparken fra Barnevernvakta da det ble kjent at han parallelt eide og drev et konkurrerende, kommersielt foretak.
AA171004 Grunnen til at jeg skriver er at jeg føler meg « innafor » i den forstand at jeg var pasient her i to måneder i vinter etter en benamputasjon.
AA171004 " Grunnen til at jeg skriver er at jeg føler meg « innafor » i den forstand at jeg var pasient her i to måneder i vinter etter en benamputasjon " skriver Harald Kr.
DB171003 Og det ble den i aller verste forstand .
DN171002 ¶ Kommunikasjonsdirektør Tor-Christian Haugland i Sparabank 1 mener det har foregått bedrageri eller grovt bedrageri i straffelovens forstand , på nettsiden til en av deres gamle sparebanker, og går til anmeldelse.
DB171002 Denne streiken har aldri handlet om lønnsvilkår i materiell forstand , men om avtalestruktur og hvem som skal være avtaleparter.
VG171001 Ikke i religiøs forstand , men innenfor de kjente naturlovene.
VG171001 Trumps autotarianisme er ikke engang noe særlig opportunistisk i klassisk forstand , den er rent og skjært personlig instinktiv.
SA170930 Eller, det er ikke pant i ordets rette forstand , ettersom man ikke betaler en panteavgift når man kjøper båt.
AP170930 Eller, det er ikke pant i ordets rette forstand , ettersom man ikke betaler en panteavgift når man kjøper båt.
DN170929 - Ja, om vi hadde fått bygget merkevaren i bredere forstand .
DN170929 - Ja, om vi hadde fått bygget merkevaren i bredere forstand .
VG170928 Sidney Crosbys « ja, takk » har i negativ forstand ikke gått upåaktet hen.
AP170928 Det slår meg at de grepene han har gjort gjennom karrièren sin, har vært tydelige og enkle, i disse ordenes beste forstand .
DB170926 Anskaffelsesekspert Marianne Dragsten er enig med kommunerevisjonen i at havnedirektøren kan ha vært habil i lovens forstand .
AA170926 I dag er han pleietrengende ; men har heldigvis « vett og forstand i behold », og han er i stand til å føle gleder og sorger akkurat som alle oss andre.
DA170925 - Jeg tror vi er rimelig godt forberedt i den forstand at disse spørsmålene har vært drøftet lenge.
VG170923 Flyktningleiren ved grensen til Myanmar er ingen leir - i den forstand at det er hvite FN-telt innenfor et gitt område.
AA170923 Han er en hedersmann i ordets rette forstand , ifølge begrunnelsen.
SA170922 Rittet endres også i den forstand at det nå skal arrangeres over tre dager i stedet for fem.
FV170922 Rittet endres også i den forstand at det nå skal arrangeres over tre dager i stedet for fem.
AP170922 Rittet endres også i den forstand at det nå skal arrangeres over tre dager i stedet for fem.
DB170920 I én forstand har Ottosen lite å frykte, for han tror på Gud, så hans verdensbilde står trygt.
DA170920 « Hvis dette er sant, da står min forstand helt stille », sa Evensen.
DA170920 - Når jeg har argumentert for at « vi må ta havet tilbake », har jeg ment dette i dobbelt forstand .
DB170919 Jeg hadde et mål å nå, i dobbelt forstand , og ville nødig kaste bort sekunder og minutter på å løpe under min kapasitet.
AA170918 Særlig skjerpende er det at Jensen var en høyt anerkjent politimann, som retten finner bevist var med på smugling av tonnevis av hasj i passiv og aktiv forstand .
AP170917 Vi forstår at syke opplever at det truer anerkjennelsen av problemets alvor når tidligere syke forteller at de ble friske ved en tilnærming som ikke er biomedisinsk i noen tradisjonell forstand .
VG170916 I den forstand er det ingen grunn til begeistring, sier han til VG.
SA170916 Han er en tempospesialist i ordets rette forstand .
BT170916 Han er en tempospesialist i ordets rette forstand .
AP170916 Han er en tempospesialist i ordets rette forstand .
VG170914 Sannis etterlatte i lovens forstand , hans mor og hans egen sønn, krever 300.000 kroner hver i oppreisning.
DA170914 I den forstand at du finner deg en sak, du er sikker på den, og du stjeler deg mot til å slåss for den - og det gjorde han.
DB170913 Og med det må jeg bare gratulere mine politiske motstandere, og håpe på at det regjeres moderat og konservativt i ordets rette forstand .
DB170913 « Dette er musikk like god som Sibelius, meislet ut med kraft og forstand av en nordisk sjel og bror.
DA170913 I den forstand at du finner deg en sak, du er sikker på den, og du stjeler deg mot til å slåss for den - og det gjorde han.
DB170912 - Jeg er lei meg, men kan også smile i den forstand at vi skal stå oppreist i dette.
DA170911 Avsløringene er sjokkerende : De tyder på at landets største avis, gratisavisen Yisrael Hayom, ikke er en avis i tradisjonell forstand , men heller en uvanlig valgkampstøtte til Israels mangeårige leder, Netanyahu.
VG170910 I ordets beste forstand .
DN170910 I ordets beste forstand .
DB170910 I ytterste forstand dreier dette seg om å bevare alt jeg er så glad i : Kaffe.
DB170910 Blant arbeidene lå blant annet en tegning fra 1920-tallet, som mest sannsynlig er den aller første tegningen av Milnes honningelskende bjørn med liten forstand .
DA170910 I ordets beste forstand .
DA170910 I ordets beste forstand .
AP170910 I ordets beste forstand .
AA170910 I ordets beste forstand .
AA170910 I ordets beste forstand .
DB170909 I ordets beste forstand .
DB170908 - Nei, da må det være nulltoleranse i ordets rette forstand .
DA170908 Byløvene har slått seg ned i restauranten inne i glasshuset som kalles Fisketorget, til stor ergrelse for byens politikere som har uttalt at det heller er blitt nok et spisested med fiskedisk, og ikke et fisketorg i ordets rette forstand .
DB170907 Faktisk mener jeg partiene skylder sine aktivister å bruke deres store frivillige arbeidsinnsats med et minimum av forstand .
DB170907 » Jaglands famøse angrep på Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet fortsetter med : « Folket er i deres forstand en homogen masse som er under trussel fra de andre.
DA170907 I den forstand at det næringslivet det var ment å skulle betjene ikke lenger eksisterer.
AP170907 De mente at kvinnen etter beskrivkravene i sivilrettslig forstand mest sannsynlig hadde vært utsatt for en voldtekt, og dermed hadde krav på oppreisning.
NL170906 I en fersk rapport påpeker Forskningsrådet at at en samfunnsutvikling som tar vare på klima og miljø må bygge på kunnskap i bred forstand .
DN170906 Store deler av den påståelige elektroniske lyddrakten er fjernet, men det elektriske består i metaforisk forstand .
DB170906 september, Martin Schulz, i deres ordskifte i tysk fjernsyn søndag, begge uttrykte vilje til å stanse forhandlingene med Tyrkia, snakket de begge mot bedre forstand .
VG170905 I den forstand at den gjør det morsomme tragisk og den tragiske komisk.
DB170905 Derfor er det i en viss forstand en betydelig bragd at Nord-Korea har klart det i sin sjette test, selv om tidligere atommakter også har klart det.
DB170904 Folket er i deres forstand en homogen masse som er under trussel fra de andre.
DB170903 I en viss forstand kan han jo da le rettferdigheten midt i ansiktet, sier Persson til Expressen.
VG170902 Å følge hennes transformasjon fra sannhetssøkende søster til noe i enhver forstand ganske annet, er en sterk opplevelse.
DB170902 Maria Turtschaninoff skriver feministisk fantasy i beste forstand .
AP170902 Det å skape sosial tilhørighet i et miljø som blir godt å bo i, gir bærekraft i vid forstand .
AP170902 Han har en utstrakt evne til å fange ambivalensen, alt det flytende og dirrende og underkommuniserte i mellommenneskelige forhold, og han setter disse strømningene inn i en kriminalistisk ramme som langt på vei holder etterforskningselementet i vanlig forstand utenfor.
DB170901 BISLETT ( Dagbladet ) : Ingen redningsmann i den forstand at spissen kan skyte Norge til fotball-VM i Russland.
DB170901 - Da er man i dobbelt forstand forsikret om at det man er enige om, er det vi ønsker å gjøre.
NL170831 Men i realiteten er Listhaug ustyrlig, i den forstand at hun holder fast ved sin polariserende strategi, og ikke bryr seg om hva andre måtte mene, heller ikke statsministeren.
DB170830 Det er også, som Slettholm skriver om, åpenbart slik menneskerettighetene « utfordres » av myndighetene hele tiden, i den forstand at det ofte er legitim strid om tolkning, og dette er også en del av selve systemet.
NL170828 ¶ Skolevalgsdebattene er som regel mye mer underholdende, i den forstand at deltakerne byr mer på seg sjøl.
NL170828 Skolevalgsdebattene er også som regel mye mer underholdende, i den forstand at deltakerne byr mer på seg sjøl.
AP170827 I de målingene som er gjort i undersøkelsen, er det i underkant av 10 prosent av velgerne som stemmer taktisk i den forstand at de stemmer på et annet parti enn det de liker best.
AA170827 Britene har i den forstand vært tydeligst, men Diana ble nærmest fortrolig med folk, sier Hjelseth.
VG170826 Skuespillerevnene er det ingenting å si på, men denne tilnærmingen til tysk hardrock er uvær i ordets verste forstand .
VG170825 For korsfarerne ble hjernevasket med at det var tillatt i religiøs forstand å drepe ikke-kristne, at de skulle bli tilgitt alle sine synder og de ble garantert en plass i himmelen.
DB170825 - Arbeiderpartiet er unike i den forstand at de kan mobilisere større velgermasser gjennom valgkampen, sier valgforsker Johannes Bergh.
AP170823 - De har ansvaret i den forstand at de kan gjøre ytterligere tiltak for å få opp deltagelsen blant de eldre.
SA170822 Doping i vanlig forstand er å bruke et forbudt middel for å forbedre sine prestasjoner.
FV170822 Doping i vanlig forstand er å bruke et forbudt middel for å forbedre sine prestasjoner.
DA170822 - Verdiene vi snakker om her er på sett og vis alltid truet, i den forstand at vi mennesker har en tendens til å være egoistiske, grådige og kortsiktige.
DA170822 - God tid - i den fulle forstand at jeg har tid og fylle, og tid sammen med andre.
BT170822 Doping i vanlig forstand er å bruke et forbudt middel for å forbedre sine prestasjoner.
AP170822 Doping i vanlig forstand er å bruke et forbudt middel for å forbedre sine prestasjoner.
SA170821 Husets to hunder er kanskje ikke robuste vaktbikkjer i tradisjonell forstand , men de tar det igjen på sjarmen.
SA170821 I den forstand er det stor kontrast til Therese Johaugs sak.
BT170821 Husets to hunder er kanskje ikke robuste vaktbikkjer i tradisjonell forstand , men de tar det igjen på sjarmen.
BT170821 I den forstand er det stor kontrast til Therese Johaugs sak.
AP170821 Husets to hunder er kanskje ikke robuste vaktbikkjer i tradisjonell forstand , men de tar det igjen på sjarmen.
AP170821 I den forstand er det stor kontrast til Therese Johaugs sak.
AA170821 - Hvis vi tenker kultur i bred forstand , er det å få VM i nordiske grener til Granåsen.
AA170821 Husets to hunder er kanskje ikke robuste vaktbikkjer i tradisjonell forstand , men de tar det igjen på sjarmen.
DB170819 - Vi mener dermed at Proteinella er ernæringsforbedret i den forstand at vi har fjernet sukkeret og gjort det mere proteinrikt ( som kan øke metthetsfornemmelsen ) - og det derfor er et sundere alternativ til de klassiske normale og sukkerholdige smørepålegg, sier Svane til Dagbladet.
NL170817 Da var Hurtigruten i klassisk forstand kommet til veis ende med sitt seilingsmønster og markedsplass som kystens transportmiddel.
DB170817 Vi er overtroiske, men Gud i kristen forstand står ikke så sterkt.
DA170817 - Arbeiderpartiet har sagt på sitt landsmøte at vi kommer til å fjerne flypassasjeravgiften slik den er nå, fordi den er ensidig i norsk forstand og den har ingen miljøeffekt.
AP170815 Likt i den forstand at det vil være store forskjeller på hvor mye som kommer, hvilket betyr at noen vil oppleve kraftig uvær mens noen ikke vil oppleve varselet som riktig i det hele tatt, sier hun.
AA170815 Likt i den forstand at det vil være store forskjeller på hvor mye som kommer, hvilket betyr at noen vil oppleve kraftig uvær mens noen ikke vil oppleve varselet som riktig i det hele tatt, sier hun.
DN170814 Konseptet ligner Pokémon Go, i den forstand at brukeren har en digital avatar som kan bevege seg i et virtuelt landskap.
DB170814 Også slik kan jentene bidra til å skape utvikling i videre forstand .
AP170814 Når det gjelder midlertidig ansatte uten godkjent lærerutdanning, ble følgende spørsmål stilt : « Er det midlertidig ansatte i lærerstillinger som ikke er kvalifiserte, i den forstand at de mangler godkjent lærerutdanning på skolen der du jobber ?
AA170814 Campingene i og rundt Trondheim er ikke campingplasser i tradisjonell forstand .
DB170813 Da mener jeg naturlig i den forstand at tekstene passet med musikken og ikke hørtes påklistret ut.
VG170811 Hun er en skikkelig terningkast fire-versjon av Kim Deal, i den forstand at hun spiller det riktige på bassen, men tilfører ikke bandet noe viktig.
DA170811 Det vil med andre ord ikke bli en hjemmebane i ordets rette forstand , og uten hjemmebane vil Spurs og manager Mauricio Pochettino få det tøffere denne sesongen.
DA170811 Mercer høres nesten ut som på plate - i positiv forstand - og publikum svarer ved å danne et hav av armer og stadig høyere jubel.
DA170810 Og å utgi noe som roman er å gi avkall på den forpliktelsen til offentligheten og leseren som sakprosa og faglitteratur har, om å bli lest som tekster som intenderer å gjøre rede for noe som er sant, i intersubjektiv forstand . » « Intersubjektivitet » er det som er tilgjengelig for flere enn ett subjekt.
SA170808 Magnus er helt unik i det feltet i den forstand at han presterer jevnt godt over tid.
FV170808 Magnus er helt unik i det feltet i den forstand at han presterer jevnt godt over tid.
AP170808 Magnus er helt unik i det feltet i den forstand at han presterer jevnt godt over tid.
AA170808 Magnus er helt unik i det feltet i den forstand at han presterer jevnt godt over tid.
AP170806 - Vi måtte vel tatt av taket og fjernet elektrisiteten, for å være torg i ordets rette forstand
AP170805 Mulla Krekar er ikke lenger flyktning i juridisk forstand , men jusen har så langt gjort det umulig å sende ham ut av landet.
DA170804 Det er jo nærliggende å tro at det i en viss forstand er de unge som må betale for dette, sier Eika.
VG170803 - Knoppsvanene er ofte aggressive i hekketiden, i den forstand at de forsvarer sitt område.
AA170802 Ikke i den forstand at alle er troende og det vi kaller personlig kristne.
NL170801 De veiløse øyene rundt forbi i kommunen er med få unntak alle private i den forstand at det verken finnes transport eller kaianlegg som er tilgjengelige for offentligheten.
VG170730 - Verdiene er under press i den forstand at vi ikke alltid stiller opp for dem.
AP170730 - I en enda bredere forstand : Finnes det noen andre land som viser at det private driver bedre enn det offentlige ?
AP170730 Flere elsykkel-typer har motorer som relativt lett kan trimmes til å gå i hastigheter på 40 - 50 km/t med motorkraft, men da er de ikke lenger sykler i lovens forstand .
AA170730 Flere elsykkel-typer har motorer som relativt lett kan trimmes til å gå i hastigheter på 40 - 50 km/t med motorkraft, men da er de ikke lenger sykler i lovens forstand .
DN170728 - Etter 100 år med fusjoner, fisjoner, nedleggelser og nyskapning vil ingen av dagens børsnoterte selskaper eksistere i direkte gjenkjennelig forstand .
VG170727 Koteng ivrer for « foreldretrenere », i den forstand at norsk fotball må utdanne foreldrene, altså at vi skaffer kompetente trenere til foreldrene.
AP170727 Og som egentlig ikke etter vår mening er utviklingssamarbeid i reell forstand , for de fattigste deler av verden.
AA170725 Nå har Adressa funnet fram til en advokat - etter vår forstand en meget kompetent advokat - som sier at vår praksis er uvanlig.
AP170724 Kosmo var en arbeiderpartipolitiker av den gamle skole, i den forstand at han utøvet praktisk arbeid som forskalingssnekker og tømrer, og var faglig tillitsvalgt før han slo gjennom i partipolitikken.
DN170723 - Jeg mener konsentrasjon av makt i hvilken som helst forstand - økonomisk, politisk eller på andre måter - er farlig, og at konkurranselovgivningen er samfunnets viktigste hjelpemiddel for å håndtere uheldige økonomiske maktkonsentrasjoner i den nye digitale verden, sier Vinje.
DB170721 I årene som kommer regner vi med at bildet for livmorhalskreft kommer til å endre seg drastisk - i positiv forstand .
DA170721 Ikke i den forstand at det forteller én lang historie, men heller strukturelt, alle låtene til sammen skaper en enhet.
DB170719 - Det var et vanvittig prosjekt, i den forstand at de skulle reise i en blikkboks til Nordpolen, sier Harald Dag Jølle fra Norsk Polarinstitutt.
AP170719 Ifølge Arbeidstilsynet finnes det ingen definisjon av « trainee » i arbeidsrettslig forstand , men det er det reelle innholdet og ikke navnet på stillingen som er relevant for om det faktisk kan defineres som et ordinært arbeidsforhold.
VG170717 Byttene i angrep var også uvanlige i den forstand at de ikke kom som følge av skade eller suspensjoner.
VG170714 Interessant i den forstand at den gir et innblikk i måten mange journalister tenker på ; urovekkende i den forstand at det gir et bilde av at journalister er mer opptatt av hvilke påstander de har dekning for, enn å få frem det reelle meningsinnholdet.
VG170714 Interessant i den forstand at den gir et innblikk i måten mange journalister tenker på ; urovekkende i den forstand at det gir et bilde av at journalister er mer opptatt av hvilke påstander de har dekning for, enn å få frem det reelle meningsinnholdet.
VG170714 Mange ting som virker fjerne både i geografisk og politisk forstand , kan være nærmere enn vi tror.
NL170714 Alt dette gjør at publikum selvsagt spør seg om selskapene gambler på bemanningen, i den forstand at man regner med at besetningen vil være villig til å selge noen av feriedagene sine for at kabalen skal gå opp ?
DA170714 Mitt rødgrønne byråd burde ha såpass mye vett og forstand at de stoppa denne prosessen til etter ferien.
DA170714 Når den nye regjeringen kommer på plass etter valget, bør den omfatte både et sykdoms-, pleie- og omsorgsdepartement og et helsedepartement i ordets rette forstand , anbefaler Jan Vilhelm Bakke.
VG170713 Noen er så lange at de virker som penisforlengere i ordets mest bokstavelige forstand .
DA170711 - Byrådet er de som bestemmer, og er ikke noe råd i tradisjonell forstand .
DB170709 Vi snakker altså om ei drittpakke, i ordets egentligste forstand .
DB170707 Hovedsakelig i positiv forstand , sa Robinson, etter å ha rundet sluttbeløpet pent oppover, noe som fikk servitøren til å komme med et grynt som kunne bety både « tusen takk, det var hyggelig ! » eller « for noen gniere. » -  Det finnes mange steder som har bedre - og mer spennende mat, sa Fredag. -  Men det fin
DB170705 Etter alt å dømme er utestengelsen rettskraftig, i den forstand at Peter Sagan, på tross av protesten, ikke blir å se på dagens femte etappe. 27-åringen får heller ikke muligheten til å vinne sin sjette grønne trøye på rad, og med det tangere Erik Zabel som forblir historisk.
VG170703 Det har blitt skrevet mye om at Lenin faktisk ga etter, i den forstand at han løsnet på kommandoøkonomien og ga bøndene rett til å selge varer for å gjøre matmangelen mindre prekær, den såkalte NEP ( Ny Økonomisk Politikk ).
AA170703 Verten sa at det ikke var til noen fornærmelse for kronete hoder eller noen vanære for deltakerne i diskusjonen at de brukte deres forstand i slike ting, som ikke synes å angå deres livskall.
DN170702 Således er JAY-Z også blitt en moden singer/songwriter i tradisjonell forstand som synger om de nære ting.
VG170630 Hun hadde hatt vett og forstand til å legge igjen mobiltelefonen hjemme.
VG170630 Før Ringsrød startet sin prosedyre, hadde Olsens forsvarer, Per Espen Eid, brukt langt tid på å gå gjennom rettskilder som han mente viste at drapet ikke var planlagt i rettslig forstand .
AP170630 Dermed kan en nedtur både forsterkes og smitte over på realøkonomien i videre forstand , på samme måte som oppturen.
AP170630 Dermed kan en nedtur både forsterkes og smitte over på realøkonomien i videre forstand , på samme måte som oppturen.
AA170630 Før Ringsrød var i ilden hadde forsvareren til den 36 år gamle mannen som har innrømmet å ha utført drapet, også brukt lang tid på å argumentere for at drapet ikke var planlagt på forhånd i rettslig forstand .
DB170629 Vestergaard selv sier til danske Ekstra Bladet at han nekter å flytte ut av leiligheten da han ikke ser på seg selv som en narkotikaselger i begrepets tradisjonelle forstand .
DB170628 - Dette er en kaffebar i ordets rette forstand , med kort avstand mellom bar og bord.
DA170627 - Dette er en eksamen for oss i den forstand at dette har vi ikke vært med på før, sa kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF da seansen startet.
VG170626 Uansett hvilken løsning partene lander på - om det blir en nasjonal gjenforening i ordets videste og mest grenseløse forstand , eller om Kypros gjenoppstår som en føderal republikk med en tyrkisk delstat i nord og en gresk i sør - vil det bli harde sluttforhandlinger.
AA170626 På norsk betyr det at samenes eksistens i tradisjonell og kulturell forstand er direkte truet av utbyggingen.
DB170625 FNs konvensjon om økonomiske og sosiale rettigheter ( ØSK ) artikkel 12, som er ratifisert av Norge, anerkjenner retten for enhver til å ha den høyest oppnåelige helsestandard både i fysisk og psykisk forstand , med « vilkår som trygger alle legebehandling og pleie under sykdom ».
VG170623 - Lovverket endrer seg når det gjelder hva som i lovens forstand kan være seksuelle overgrep, supplerer Cosbys talskvinne, Ebonee Benson.
VG170623 I metaforisk forstand .
AA170623 De lever urbane og moderne liv i den forstand at de velger sine miljøer og rutiner.
SA170621 Onsdag brukte han hodet i dobbelt forstand allerede i kampens 8. minutt.
DB170621 Onsdag brukte han hodet i dobbelt forstand allerede i kampens 8. minutt.
DB170621 Den tar for seg kravet flyktninger i enhver forstand føler etter å gjøre seg veldig raskt lommekjent i en aldeles fremmed verden.
DA170621 Onsdag brukte han hodet i dobbelt forstand allerede i kampens 8. minutt.
AP170621 Onsdag brukte han hodet i dobbelt forstand allerede i kampens 8. minutt.
AP170619 I en viss forstand er internasjonalisering selvsagt.
AP170619 I en viss forstand er internasjonalisering selvsagt.
AA170619 - Jeg har ikke sagt det på noen skummel måte i den forstand .
VG170618 Den siste tiden har det blitt dedikert kilometer på kilometer av spalteplass til Cristiano Ronaldo - og ikke i positiv forstand .
VG170618 Dette er virkelig en grønn oase i ordets rette forstand - eller kanskje en liten botanisk hage er en vel så riktig betegnelse.
VG170618 Ikke i klassisk forstand , fortsatt betyr vi relativt lite i verden bortsett fra i vintersport på ski.
DA170617 Brannen i London er en voldsom motivasjon for meg og mine kolleger i den forstand at dette må vi forhindre skjer i Norge.
VG170615 Samtidig er det en ganske imponerende forestillingen i den forstand at det er en maraton-seanse som varer i flere timer og som trekker et stort publikum, sier Blakkisrud til VG.
DN170614 Vi tror mekanismene er veldig annerledes på brukte biler, i den forstand at det er snakk om unike objekter, sier administrerende direktør Frode Hebnes i Bilia.
DA170614 Men synspunktene er ikke ukjente, i den forstand at de har vært en del av diskusjonen i forkant av vedtaket vi fattet i LO-kongressen i mai.
DB170613 Steinerskolene har ikke reel kompetanse til å gå inn i en vaksinedebatt, men vi ønsker naturligvis at våre klasserom skal være helsemessig trygge og fri for smitte, og støtter i den forstand helt ut fellesskapets behov for vaksinering.
DB170613 - Vi ønsker naturligvis at våre klasserom skal være helsemessig trygge og fri for smitte, og støtter i den forstand helt ut fellesskapets behov for vaksinering, skriver Steinerskoleforbundet.
BT170613 Begge har forstand til å ansette formidable stabssjefer som gir deres prosjekt form og farge.
DB170612 - Ingen satt fastklemt i den forstand at vi måtte klippe.
AA170612 - Ingen satt fastklemt i den forstand at vi måtte klippe.
AA170612 Så får vi håpe at politikerne i det minste forstår dette og velger den løsningen som gagner så vel fugler som folk, og dertil altså er gratis i den forstand at den allerede ligger der ferdig opparbeidet.
VG170610 Eller i ordets rette forstand : cool.
DN170609 Ettermiddagens budskap fra May er positivt i den forstand at vi raskt vil ha regjeringsmedlemmer å forholde oss til, sier Brende.
DA170609 Ettermiddagens budskap fra May er positivt i den forstand at vi raskt vil ha regjeringsmedlemmer å forholde oss til, sier Brende.
DA170609 Hans helsetilstand er ikke « av en slik alvorlighetsgrad at det foreligger sterke menneskelige hensyn i lovens forstand », heter det i beslutningen.
AA170609 Ettermiddagens budskap fra May er positivt i den forstand at vi raskt vil ha regjeringsmedlemmer å forholde oss til, sier Brende.
AA170609 Ettermiddagens budskap fra May er positivt i den forstand at vi raskt vil ha regjeringsmedlemmer å forholde oss til, sier Brende.
AA170609 Ettermiddagens budskap fra May er positivt i den forstand at vi raskt vil ha regjeringsmedlemmer å forholde oss til, sier Brende.
VG170608 I ordets ikke alltid like positive forstand .
SA170608 Disse får jobben gjort enklere og i mang en forstand lettere enn ved på bruke tradisjonelle traktorer.
FV170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand , og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
DA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand , og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand , og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Selv om ankeutvalget ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand , og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
AA170608 Selv om ankeutvalget i sin begrunnelse ikke finner at isolasjonen er « fullstendig isolasjon » i juridisk forstand , og dermed ikke i strid med EMK, viser Storrvik overfor NTB til at også ankeutvalget slår fast hvor alvorlig det er å sitte på isolasjon i seks år.
SA170607 Det er altså ikke snakk om hensynsløshet i den forstand at en ikke bryr seg om at for eksempel barn kommer i veien for bomber ment for en annen fiende.
DN170607 Comey skal ha svart at han ikke var « til å stole på » i politisk forstand , men at Trump kunne stole på at han fortalte sannheten.
DB170607 Comey skal ha svart at han ikke var « til å stole på » i politisk forstand , men at Trump kunne stole på at han fortalte sannheten.
DA170607 Comey skal ha svart at han ikke var « til å stole på » i politisk forstand , men at Trump kunne stole på at han fortalte sannheten.
DA170607 Av de større bykommunene er det Sarpsborg som skiller seg ut i positiv forstand , med 54 prosent i hele stillinger.
AA170607 Comey skal ha svart at han ikke var « til å stole på » i politisk forstand , men at Trump kunne stole på at han fortalte sannheten.
VG170606 - Den er ikke veldig lønnsom i samfunnsøkonomisk forstand men gir regionen et stort potensial for mer frakt med mindre fartøyer.
DA170604 Men ett element som går igjen er jo et utenforskap i en eller annen forstand .
AA170604 Men ett element som går igjen er jo et utenforskap i en eller annen forstand .
SA170602 Imidlertid er han farlig i den forstand at han kan fremprovosere et amerikansk angrep på sine atominstallasjoner.
BT170602 Men han kunne like gjerne sagt det om Bergen, og da i mer positiv forstand .
DA170601 Selv om eksplosjoner og selvmordsbomber er vanlige i det konfliktherjede landet, er gårsdagens angrep spesielt i den forstand at det er så stort, sier forsker og Afghanistan-ekspert Arne Strand ved Christian Michelsens institutt.
BT170601 Men det er også enkelt, lekent og på en måte litt barnlig - ment i positiv forstand .
VG170531 « Dam » er ingen pageturner i klassisk forstand .
DB170530 I den grad Solberg stjeler Støres klær i reell politisk forstand , er det som hun tar drakta fra en god lagkamerat.
FV170528 Tour des Fjords endres også i den forstand at det nå skal arrangeres over tre dager i stedet for fem.
DB170527 Det er en slags virkelighetsflukt, i positiv forstand - en mulighet til å distansere seg fra 2017 og leve i en fantasiverden.
AP170527 Flyselskapene tilhører rimeligvis en grenseoverskridende bransje i den forstand at en flyreise ofte bringer både fly og passasjerer til et annet land enn det de startet fra.
VG170522 Ketil Raknes mener etterforskningen som nå pågår er likt Watergate-saken i den forstand at presidenten blir anklaget for kriminelle handlinger, men mener Nixon nok var kriminell på et nivå som Trump vanskelig kan konkurrere med.
VG170522 - Det er likheter i den forstand at det prøves å forhindre en etterforskning.
DB170522 Kritikken blir derfor et kategorimistak i den forstand at en religiøst motivert muslim eller jøde med religiøse beveggrunner for sin religiøse handling vil anse medisinske argumenter som underordnet all den tid risiko ved inngrepet er minimal.
VG170521 « Star Wars»-fansen er kanskje verdens « strengeste » i den forstand at de er veldig beskyttende mot hele universet filmene er en del av.
DB170521 Brukt med forstand er det en bra investering av fellesskapet.
SA170520 - Det er litt gøy å kunne ha en såkalt uslåelig rekord, i den forstand at vi har de ti beste spillerne i verden, sa Jøran Aulin-Jansson, som er sjakkfaglig ansvarlig for turneringen, til Matt & Patt.
AP170520 - Det er litt gøy å kunne ha en såkalt uslåelig rekord, i den forstand at vi har de ti beste spillerne i verden, sa Jøran Aulin-Jansson, som er sjakkfaglig ansvarlig for turneringen, til Matt & Patt.
DA170519 Og Iran er ikke et teokrati i europeisk kristen forstand , men heller et demokrati under bygging, kontrollert av sjiamuslimske religiøse institusjoner og personer, sier han til Dagsavisen.
DA170519 Bradford reagerte spontant da Trump ble valgt til president, og har formet sin installasjon med utgangspunkt i erkjennelsen av at individuelle liv også er historie i ordets rette forstand .
AA170518 Jeg har selv forsket på dette, og det viser seg at folk som har en sympati med partiet utviser stor vilje til å forstå og unnskylde politikere som har gjort noe feil i den forstand at de fortsetter å stemme partiet.
SA170517 Vi sendte det inn, og det virker som vi har fått medhold i den forstand at de i hvert fall beholder femmilen fram til OL i Tokyo.
BT170517 Vi sendte det inn, og det virker som vi har fått medhold i den forstand at de i hvert fall beholder femmilen fram til OL i Tokyo.
AP170517 Vi sendte det inn, og det virker som vi har fått medhold i den forstand at de i hvert fall beholder femmilen fram til OL i Tokyo.
SA170516 Likevel er de ofte forbrytere i lovens forstand .
DA170516 - Det blir ikke bare revolusjon i russisk forstand .
VG170515 Kommer barn og unge seg helskinnet gjennom skolen og får en trygg fot innenfor arbeidslivet, forrenter effekten seg i den forstand at de kan bygge en trygg fremtid for sine barn igjen.
DA170515 Boisen tilføyer at regjeringen nå er på tynn is i mer enn politisk forstand .
VG170514 Nyateistens habitat er fornuftsmaterialismens : At vitenskap og rasjonalitet er religion og tradisjon langt overlegen, i den forstand at opplysningsprosjektet nærmest av naturlige årsaker vil seire til slutt.
AP170513 Det er, i det hele tatt, vanskelig å snakke om « verk » i vanlig forstand her, siden kunsten er så tett flettet inn i de besøkendes bevegelser.
DA170512 Det trengs ikke så mye forstand for å forstå hva som skjer med unge mennesker som føler seg så utenfor.
SA170511 I forlengelsen av den utvikling som har skjedd skulle en tro at det må stilles strengere krav til den forutgående krenkelsen for at sinnet gjerningsmannen opplever i tilfeller som gjelder partnervold, skal anses « berettiget » i straffelovens forstand .
DB170511 De sliter stadig med at de blir kalt dette ordet, ofte i negativ forstand .
DB170511 For selv om boka trolig ikke oppfyller kriterier for rasehat i juridisk forstand , er konflikten som skildres mellom raser, ikke mellom kulturer.
VG170510 Tre rykter i miljøet ¶ 52-åringen forteller om flere rykter : ¶ * 1 Cappelen brukte Jensen som « torpedo », i den forstand at hvis ikke kunder betalte Cappelen, ville han tyste på dem til Jensen.
BT170510 Sistnevntes innenrikspolitikk er i økonomisk forstand klart høyreorientert, der han ønsker mindre reguleringer av markedet.
AA170510 Mannen bak prosjektet, amerikanske Steven Holl, beskrev selv den kontroversielle tilnærmingen som « en konkretisering av en Hamsun-skikkelse i arkitektonisk forstand », som innebærer både ytre og indre konflikt.
VG170509 Løpere : Patrick Thoresen en ener i vid forstand .
DN170509 « Ingen av partene har slik retten ser det fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, og ingen av dem har vunnet saken i lovens forstand » skriver dommeren.
DA170509 Gruppen er svekket i den forstand at den nå har spredt seg geografisk, mistet kontroll på områder og er organisatorisk splittet.
DA170509 Stemningen er tiltalende, og hadde det ikke vært for at ordet « jovial » er blitt ødelagt av en viss Kalas, kunne det vært en treffende beskrivelse - i dens rette, positive forstand .
AP170508 Han ble også ilagt brev- og besøkskontroll og delvis medieforbud, i den forstand at siktede ikke gis tilgang til internett.
VG170506 Men Norge har forsvart - i nær dobbelt forstand - opprykket fra 1. divisjon til VM for verdens 16 beste nasjoner siden mesterskapet i Latvia for 11 år siden.
DA170505 På helse og miljø, men også i psykologisk forstand .
DA170505 Og det ga meg ideen til å utvide perspektivet fra den vesle gruvebyen på Svalbard, og se på restene etter Sovjetunionen i videre forstand , sier Fløgstad.
DB170503 Hun er dessuten en kresen kunstkjenner, både med bakgrunn som kunsthistoriker, kunstsamler og kunstambassadør i vid forstand .
DB170502 Samfunnet har organisert slagkraftige ordensmyndigheter, innrettet på å bekjempe kriminalitet i bred forstand og for å avdekke kriminelle strukturer.
AA170502 45 prosent av bøndene tror gården består i driftsmessig forstand om 50 år, mens bare 23 prosent svarer nei, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring.
DB170430 Opp gjennom åra har det dukket opp flere minneverdige antrekk på den røde løperen - både i negativ og postiv forstand .
DB170428 For å forstå politiske konstellasjoner og hvordan regjeringsmakt blir til, er sentrumsbegrepet i en viss forstand nyttig, og ikke minst er det attraktivt å befinne seg der.
DA170428 Men det er endringer i den forstand at hvis de ikke klarer å skape en videre økonomisk vekst, vil det være vanskeligere å avvise en diskusjon om det.
DA170428 De føler at dette rammer oss fordi instituttledelsen har vært lojal overfor Helse- og omsorgsdepartementet i den forstand at vi har funnet oss i kutt etter kutt over en årrekke, samtidig som vi har påtatt oss oppgaver og nye mandat uten finansiering, sier Gayorfar.
AP170428 Delen som ble funnet, var viktig i den forstand at den synes å forsterke det vi tidligere har sagt om ulykken.
BT170427 - Jeg skjønner godt at dette også er et spørsmål om kapasitet, i den forstand at alt ikke kan bygges ut samtidig.
AP170427 Dette er pop-punk i ordets rette forstand .
AP170427 | Krim-bloggen : Iskaldt i London - i dobbelt forstand
VG170426 Også her var man enige om at det liberale i vid og snever forstand måtte sendes på historiens skraphaug.
SA170426 Verktøyet utgjør også en ekstra beredskap for samfunnet i den forstand at nesten alle tjenestemenn, både i og av tjeneste, har med seg sin Iphone til enhver tid.
DN170426 Clarksons Platou Real Estate, som driver eiendomsvirksomhet « i videste forstand », vokste kraftig i fjor, i et brennhett marked for næringseiendom.
DA170426 « Jentene » er en feministisk bok i den forstand at jeg er feminist, og skriver om jenter og kvinner på en måte som yter dem rettferdighet.
AA170426 Kommisjonen understreker samtidig at den ikke bare er bekymret for denne ene loven, men også for den politiske utviklingen i Ungarn i bredere forstand .
VG170425 Jeg tror rett og slett ikke at TV 2 vil klare å få lønnsomhet ut av en satsing som dette i den forstand at programmet ikke generer nok seere som kanalen kan selge reklame til, sier hun til VG.
DN170425 Clarksons Platou Real Estate, som driver eiendomsvirksomhet « i videste forstand », vokste kraftig i fjor, i et brennhett marked for næringseiendom.
BT170425 Tvert om blir vi oppfordret til å bruke vår forstand .
VG170424 Sliten og påkjent, men også sterk i den forstand at hun med klar røst kan fortelle lange historier om et i hennes øyne tett og kjærlig forhold mellom mor og datter.
DB170424 Ligningsverdi : Verdien av boligen din i skattemessig forstand .
AP170423 Magisk for barn ( og voksne ) i Teater Manus nyrenoverte sal og scene, og folkeopplysning i ordets beste forstand .
DA170422 Sogndal er et klassisk drittlag i den forstand at de spiller fysisk tøft, kælker lange baller oppover, og forsvarer seg som om det sto om livet.
DA170422 - Det er vel sjelden man i bedre forstand kan snakke om utgifter til inntekts ervervelse, eller hva ?
VG170421 Det de nå legger opp til er det motsatte ; by og land, mann mot mann - i den forstand at de legger opp til en politikk hvor de setter folk som bor i distriktene opp mot dem som bor i byene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.
AA170421 Gjennom samskaping i ordets rette forstand , har ansatte og ledere på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og andre avdelinger i eldreomsorgen deltatt i konkret løsningsutvikling for livsgledesertifisering av sykehjem.
AA170420 Det er jo vår politikk som føres i dag i den forstand at vi har fått gjennomslag for våre synspunkter på mange områder.
DA170419 - Etter dette er Tyrkias medlemskapsutsikter begravet, i praktisk forstand .
DB170418 Jern er imidlertid i dobbelt forstand « ironisk », da Volvo benytter seg av en mengde aluminiumsdeler fra Raufoss, i Norge. 6.
VG170417 Men trolig er forklaringen « enklere », i den forstand at det gjenforente Tyskland på flere måter stadig er delt.
SA170416 TV-kommentator Kjetil Rekdal, som noen mener er en surpomp, må ha brukt ordet « ekstremt » i positiv forstand over 20 ganger under kampen Vålerenga-Viking.
BT170416 TV-kommentator Kjetil Rekdal, som noen mener er en surpomp, må ha brukt ordet « ekstremt » i positiv forstand over 20 ganger under kampen Vålerenga-Viking.
AA170416 TV-kommentator Kjetil Rekdal, som noen mener er en surpomp, må ha brukt ordet « ekstremt » i positiv forstand over 20 ganger under kampen Vålerenga-Viking.
VG170414 At Dale fortsatt er i live, mer enn fem år etter at han sluttet seg til AQAP, er oppsiktsvekkende i den forstand at det amerikanske droneprogrammet har drept mer enn 700 medlemmer av AQAP fra 2012, ifølge The Long War Journal.
DB170414 I ordets rette forstand , så er det maten vi bruker mye ressurser på, fordi vi har økonomien til det.
DB170412 « Skader som ofte oppstår i ulike typer sport, er altså vanligvis ikke å regne som ulykkesskader i forsikringsrettslig forstand .
AP170412 Men presidenten hadde nok et bredere perspektiv her i den forstand at Tyskland og mange andre allierte land i mange, mange år har underinvestert i forsvarsvesenene sine på en kronisk måte, sier kilden.
FV170411 - Etter bevisføringen, premissene for de sakkyndiges konklusjoner og psykiater Gunnar Johannessens muntlige redegjørelse for retten, fremstår det som høyst sannsynlig at tiltalte var psykotisk i rettspsykiatrisk forstand da handlingen i tiltalen ble begått, opplyses det i dommen.
DB170411 Ute av balanse i politisk forstand , og i klinisk.
VG170410 Vår abortlov er en av verdens beste, i den forstand at den er et klokt kompromiss skapt gjennom politiske prosesser.
AP170410 Den tidligere sosialisten mener at sikkerhet i bred forstand er det som opptar folk flest.
VG170409 Derfor var opplysningstenkerne ikke tilhengere av demokrati i en moderne forstand .
SA170409 Det handler ikke om trøtthet i vanlig forstand , heller ikke følelsen av å « være sliten etter en dag på jobb ».
DA170409 Det er selvfølgelig feil, og det viste seg dessverre å være feil, i den forstand at han hadde ikke de vennene han trengte da situasjonen ble vanskelig for ham.
DA170409 Det er selvfølgelig feil, og det viste seg dessverre å være feil, i den forstand at han hadde ikke de vennene han trengte da situasjonen ble vanskelig for ham.
VG170408 - Vi kan ikke si noe om hva han kommer til å gjøre, men om han kommer til å bekjempe terrorister, kommer vi selvsagt til å bli allierte, naturlig allierte i den forstand , sammen med russerne, iranerne og mange andre land, sier Assad i et intervju med den portugisiske TV-stasjonen RTP.
SA170408 Vi snakker om 25 mil, med 55 innlagte partier med brostein som kan true med å riste vett og forstand ut av de 160 sykkelrytterne.
SA170408 Vi snakker om 25 mil på veier innlagt 55 partier med brostein som kan truer med å riste vett og forstand ut av de 160 sykkelrytterne.
AP170408 I beste forstand lett å se for seg som en storfilm, mener vår anmelder.
AP170408 Vi snakker om 25 mil, med 55 innlagte partier med brostein som kan true med å riste vett og forstand ut av de 160 sykkelrytterne.
VG170407 MoUen tar også høyde for at Kina ikke lenger er et utviklingsland i tradisjonell forstand .
SA170406 Denne typen kamera er ikke vurdert som fastmontert kamera, og er derfor ikke kameraovervåking - i lovens forstand .
SA170406 - Saken er roet ned nå i den forstand at partene møtes til samtaler rundt samme bord i uken etter påske.
AP170406 Denne typen kamera er ikke vurdert som fastmontert kamera, og er derfor ikke kameraovervåking - i lovens forstand .
AP170406 - Saken er roet ned nå i den forstand at partene møtes til samtaler rundt samme bord i uken etter påske.
AP170406 - Saken er roet ned nå i den forstand at partene møtes til samtaler rundt samme bord i uken etter påske.
VG170405 Trolig ligger det an til tidenes rekord - i negativ forstand .
DB170405 Helsedirektoratet påpekte da også at « et russearrangement arrangert av en arrangør ikke kan betegnes som et sluttet lag i alkohollovens forstand , selv om det aktuelle området er avsperret.
DB170405 Justisminister Amundsen mener at fristene har vært en suksess i den forstand at de har fått løftet fram viktigheten av å prioritere overgreps- og voldssaker mot barn.
DB170404 Hun kritiserer også artisten for å bruke ordet « lærer » i negativ forstand .
DA170404 Han sier dette er ny utvikling i den forstand at Kina tidligere har vært rimelig aksepterende overfor religion.
BT170404 Sykelønnsordningen er dyr i dobbelt forstand .
AP170404 - Ytringsfrihet, rettssikkerhet og menneskerettigheter i bred forstand .
VG170402 I alle fall i den forstand at den blir temaet folk snakker om i lunsjen og i kassakøen.
VG170401 Spørsmålet var i hvilken grad dette skulle påvirke Frisk i negativ forstand .
VG170401 Innvandringsregnskapet er interessant i den forstand at det viser hvilke utgifter staten må legge inn i de totale fremskrivningene, og at en økende innvandrerbefolkning med liten delaktighet i arbeidslivet ikke bare er en utfordring for integreringen, men også for norsk økonomi.
DA170401 Om mørketid i metaforisk forstand .
DA170401 - Jeg har ikke følt for å gå i studio i tradisjonell forstand heller.
DA170401 | En pionér i ordets rette forstand
BT170401 Han har plukket meg opp - i mer enn én forstand .
VG170331 Prins Thomas sin akustiske trommetilnærming er fin, men det er nedbrytningene ( i ordets dobbelte forstand ) til Four Tet som gjør Mjøndalens diskokonge til en britisk houseskatt.
VG170331 Selvfølgelig kan det gå « bra », i den forstand at undergangsprofetiene ikke slår til.
DB170331 Den gamle læreren argumenterte med pondus for kunnskapssamfunnet i bred forstand , for en sterkere satsing på skole og behovet for Lærerløftet 2.0.
AP170331 Sjarmerende og overbevisende høysang til Wimbledon og verdens beste gress, fortalt av bondesønn med forstand på slikt.
BT170330 Aasen-platene til Emile The Duke er vel strengt tatt ikke rap i vanlig forstand .
AA170330 Samtidig ble det gjort klart at dette ikke innebar noen anerkjennelse i folkerettslig forstand , sier hun.
AA170330 - Norge anerkjenner selvsagt Syria som en suveren stat, og vi har fra norsk side konsekvent forholdt oss til at det er Assad-regimet som i folkerettslig forstand representerer staten Syria overfor verdenssamfunnet, sier statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet til NTB.
VG170329 Jeg mener det er sterke grunner for å innføre bevæpning, men jeg er fordomsfri i den forstand at jeg skal gå gjennom utredningen og er åpen for å endre mening, sier Amundsen.
DN170329 Der fikk staten medhold i at Raise International ikke hadde drevet virksomhet, i skattelovens forstand , men kun sørget for plassering og formidling av kapital.
BT170329 For min del, som har Tourettes, så er det ganger at den tar over, i den forstand at kroppen stopper opp, og jeg banner.
DB170328 Den muligens impotente - i politisk forstand - Carrie Lam skal overta som regjeringssjef 1. juli, som er 20-årsdagen for overtakelsen fra britene.
VG170327 Det er en virkelighetsoppfatning blant de deler av de norske mediene, tradisjonelle politikere og akademia ( i vid forstand ) at partiene som har vært lengst til stede representerer det styringsdyktige, fornuftige og moderate, mens nye politikere automatisk blir møtt med « høyrepopulist»-stempelet, fordi de oppfører seg annerledes enn øvrige politikere.
DB170327 Da kan ikke partiet sutre over å bli kalt gammeldags, til og med reaksjonært i bokstavelig forstand , men årets landsmøte viste kanskje at doblingen av Senterungdommens medlemstall siste åra har vært en sunn innsprøyting.
SA170326 Både Tømmernes og Hordnes gikk « all in », i den forstand at de bare sto til valg som president.
FV170326 Bordet inngår i kolleksjonen Frame og er typisk i den forstand at det er lagd i pulverlakkert aluminium og slipper regnvann lett igjennom.
BT170326 Både Tømmernes og Hordnes gikk « all in », i den forstand at de bare sto til valg som president.
AP170326 Poppleton er født og oppvokst her i Gillette, en by som er bygget på kull - både i bokstavelig og billedlig forstand .
AP170326 Både Tømmernes og Hordnes gikk « all in », i den forstand at de bare sto til valg som president.
DB170325 Men i den grad en som meg kan snakke om skuffelse, i den forstand at jeg hadde forventet mer av Høyre, er det på den klassiske kulturens vegne.
DA170325 Mye av kritikken mot EU går på at samarbeidet er utfordrende i styringsmessig forstand , og at folk i for liten grad merker at EU angår deres hverdag, tror Steinnes.
AA170325 Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand .
VG170324 Det betyr at de etter ytterligere to uker vil bli permittert, så sant ikke klubbens økonomiske forutsetninger skulle endres - i positiv forstand .
VG170324 Han tenker høyt om at EU kan ha blitt offer for sin egen suksess, i den forstand at det man har oppnådd gjennom samarbeid er blitt noe man tar for gitt.
DN170324 Riksrevisor Per-Kristian Foss hilser til sin ektefelle etter en i dobbelt forstand fraværende uke.
DA170324 Om å være ute på jordet, kanskje i dobbelt forstand , « fugleskremsler for nokon andres plan », ¶
DB170323 En reiselivsskatt kan virke konkurransevridende i negativ forstand .
DN170322 Humanistiske fag er en fellesbetegnelse på utdanninger innen språk, historie og kultur i vid forstand - til forskjell fra realfag, samfunnsvitenskap, juss, teologi og medisin.
VG170321 At noen karer ( uten vett og forstand ? ) lager en russelåt med oppfordring til barneporno, voldtekt, straffbare seksuelle handlinger og er kvinnediskriminerende, er både usmakelig og umoralsk.
VG170319 Det er med andre ord en i enhver forstand relasjonsorientert historie vi presenteres for i starten av boken.
DA170318 Folkelig er det også, i ordets positive forstand , med lav terskel inn både hva gjelder lokalets enkle og innbydende fasade og stedets prisnivå.
DN170317 Prosjektet med oppgraderingen har fått navnet Njord Future, og er et nybrottsarbeid i den forstand at det er en produksjonsplattform på norsk sokkel som tas til land for oppgradering etter å ha vært i drift i 20 år.
DA170317 Vi får ingen albumaktig helhet i tradisjonell forstand , men stemmen til Zara Larsson er limet som binder alt sammen.
DB170316 « Søkeren har ingen særlig tilknytning til Norge, og det foreligger heller ikke sterke menneskelige hensyn i utlendingslovens forstand , som taler for å gjøre unntak fra de alminnelige vilkårene for tillatelse », står det i UDIs første vedtak.
DB170316 « Dette tilsvarer imidlertid ikke i seg selv særlig tilknytning til Norge i utlendingslovens forstand », mener UDI.
AP170316 I den forstand er vi blitt overrasket, sier Olsen.
AP170316 I den forstand er vi blitt overrasket, sier Olsen.
AP170316 I den forstand er vi blitt overrasket, sier Olsen.
SA170315 « At kravet lå der som et viktig premiss for utbyggingen av de aktuelle delområdene, må derfor alle parter ha vært klar over, i den forstand at det burde vært tatt høyde for mulig forsinkelse ved utbyggingen av ny fylkesvei 505 », skriver Fylkesmannen.
DB170315 - Vi er billigere i drift enn fastlegene og godt utdannet for å følge opp kvinner helse i bredere forstand .
VG170314 Bare oppføre seg normalt og bruke vett og forstand , sier han.
DN170314 Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand .
AP170314 Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand .
AP170314 Den formelle statusen som adoptert har gjort at han ikke har fått fastslått at hans biologiske far også er hans far i juridisk forstand .
AA170314 Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand .
AA170314 Nå er saken kjørt, men det er ikke bare i bokstavelig forstand at Nidarø befinner seg i ei blindgate.
DA170313 Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand .
BT170313 Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand .
AP170313 Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand .
AP170313 De er « gratis » penger i den forstand at de kan finansiere økte utgifter uten å ta den politiske smerten ved å øke skattene, kutte andre utgifter eller øke statens gjeld.
AA170313 Ifølge Spicer mener ikke Trump at det bokstavelig talt var snakk om avlytting, men at han heller refererte til overvåking i bred forstand .
AA170313 Vi kan ikke planlegge vår virksomhet, i den forstand at legevakta sin oppgave er å ta seg av akutt sykdom.
VG170312 - Jeg er litt anal i den forstand at hvis en artist ikke høres bra ut på mine låter, vil jeg ikke at det skal utgis, sier Michaels.
DB170312 Han ønsker også å presisere at det trolig heller ikke er snakk om en innbrenning i tradisjonell forstand .
AP170312 Øker vi samfunnsnytten av forskning ved å prioritere forskningsmidler utelukkende etter vitenskapelig kvalitet i streng forstand , spør artikkelforfatteren.
AP170312 Dette gjelder også når vi tolker vitenskapelig kvalitet i streng forstand som publisering og siteringer av vitenskapelige artikler.
AP170312 Det interessante spørsmålet er imidlertid om vi øker samfunnsnytten av forskningen, på kort og lang sikt, ved hovedsakelig å prioritere forskningsmidler utelukkende etter vitenskapelig kvalitet i streng forstand .
VG170311 - Helt sikkert ikke, i den forstand at IHS er en del av NFF.
DB170311 Men at Martin også en skikonge i dette begrepets fineste forstand , er ikke til å snakke bort.
AP170311 Han er lite opptatt av avanserte etterforskningsmetoder, DNA-profilering, data-finesser og den slags, han er heller ikke synderlig samfunnsrettet i den forstand at han belyser aktuelle problemer og sakskomplekser i sjangerens tilspissede form.
VG170310 I den forstand at låten er mer dansbar enn det hun hittil har gitt ut på egenhånd.
VG170310 - Det har ikke vært vanskelig i den forstand at det er ganske mange på landsmøtet som ønsket en bred diskusjon.
DB170310 Russland har i denne forstand så mange gode naboer at de nesten alltid kjemper i toppen.
DA170310 En artist i ordets rette forstand .
BT170310 Hennes fraseparerte ektefelle, en nå 42 år gammel mann, har innrømmet drap, men ikke gått med på at drapet var planlagt i strafferettslig forstand .
BT170310 Man kunne tenkt på Heimevernet som en billig og helt nødvendig livsforsikring i usikre tider, som å være rustet mot uvær og kulde - både i politisk og klimatisk forstand .
AA170310 For det fjerde er elsykkelen en sykkel i den forstand at jeg ikke får noen rekkeviddeangst hvis batteriet blir tomt - da er det bare å sykle uten batteri.
BT170309 Den tiltalte 42-åringen har innrømmet drap, men ikke gått med på at drapet var planlagt i strafferettslig forstand . 42-åringen ringte først datteren og varslet om drapet.
BT170309 Hennes fraseparerte ektefelle, en nå 42 år gammel mann, har innrømmet drap, men ikke gått med på at drapet var planlagt i strafferettslig forstand .
AA170309 42-åringen har ikke gått med på at drapet var planlagt i strafferettslig forstand .
FV170308 Men : Skal han forlate klubben på den måten Sir Alex Ferguson gjorde det, med forstand til å gi seg mens hans ettermæle fortsatt vil være som en av sin klubbs aller største.
DB170308 - Vi er billigere i drift enn fast legene og godt utdannet for å følge opp kvinner helse i bredere forstand , sier jordmor Siri von Krogh.
SA170307 Men : Skal han forlate klubben på den måten Sir Alex Ferguson gjorde det, med forstand til å gi seg mens hans ettermæle fortsatt vil være som en av sin klubbs aller største.
DB170307 Vi ønsker også å gjøre forsiden vår bedre i den forstand at den blir pakket tettere, at det blir lettere for leserne å navigere innenfor de stoffområdene som interesserer mest, og at vi gir de sakene som er mest verdt å bruke tid på, lengre levetid og bedre synlighet på fronten.
DB170307 Saken til Hurriyet Daily News, som norske medier så tungt baserte seg på, viste seg å være en énsidig sak i den forstand at avisa ikke hadde tatt seg bryderiet med å få en kommentar fra tyrkiske myndigheter, som selvsagt hadde en helt annen versjon av saken.
DB170307 Saken til Hurriyet Daily News, som norske medier så tungt her baserer seg på, viste seg å være en svært énsidig sak i den forstand at avisen ikke har tatt seg bryderiet med å få en kommentar fra tyrkiske myndigheter, som selvsagt hadde en helt annen versjon av saken.
BT170307 Men : Skal han forlate klubben på den måten Sir Alex Ferguson gjorde det, med forstand til å gi seg mens hans ettermæle fortsatt vil være som en av sin klubbs aller største.
DN170306 - NHH er privligert i den forstand at vi har veldig mange alumni, altså tidligere studenter, i ledende posisjoner i samfunnet.
DN170306 NHH er privilegert i den forstand at vi har veldig mange alumni, altså tidligere studenter, i ledende posisjoner i samfunnet.
VG170305 Drøye ti minutter etter pause var det Malmös andre nordmann, Jo Inge Berget, som presenterte seg i negativ forstand .
DB170304 I en viss forstand har de rett : Pressens uavhengighet og rett til ubegrenset maktkritikk er en sentral del av balansen mellom samfunnskreftene.
DA170304 Sprekt gjennomillustrert fortelling om Vilma, som har mer fantasi enn forstand , og ofte havner i trøbbel av den grunn.
DA170304 Sprekt gjennomillustrert fortelling om Vilma, som har mer fantasi enn forstand , og ofte havner i trøbbel av den grunn.
DA170304 Det har vært en utrolig interesse for oppdraget i positiv forstand .
AP170304 Utstillingen tematiserer oppvåkning i eksistensiell forstand , men Charlotte Thiis-Evensen går konkret til verks i sitt kunstprosjekt « Linje 5 » som består av både tekstilverk, video og portrettfoto.
DB170303 Det norske herrelaget i stafett kom fra fem VM-gull på rad med Petter Northug, men også fra barneskirenn i ordets rette forstand med en ankermann som har vekslet mellom å skjelle ut konkurrentene for å være udugelige, hysje ned et mer eller mindre fiendtlig innstilt hjemmepublikum eller arrogant gå baklengs over mål.
VG170302 Samtidig påpeker han at den svenske statskanalen ikke har rettighetene til 2018-OL, og at de « derfor ser annerledes på det » - i positiv forstand .
DA170302 John le Carrés erindringer kan sies å være forbilledlige i den forstand at de både er underholdende fortellinger og samtidig skarpe observasjoner av noen utvalgte mektige menn og kvinner innen politikk og underholdning.
AP170301 Visste du at den mest luksuriøse kaffen i verden er en skikkelig drittkaffe, i ordets bokstavelige forstand ?
AP170301 Oljenæringen er ekstra sårbar i den forstand at hele verden egentlig er enig om å fase den ut.
AA170301 I noen tilfeller var det snakk om å bygge i høyst konkret forstand , blant annet da han igjen snakket om muren han har lovet å reise langs grensen mot Mexico.
SA170228 Her i byen består gatekunsten stort sett av gigantiske malerier der det verken er tatt hensyn til plassering eller målgruppe ; det betyr likevel ikke at den ikke påvirker både folk og byen i « sosiokulturell forstand ».
SA170228 Aga og Gutierrez sier at « Kunsten plasseres ikke lenger bare i eller ved et bygg, og så tror man at jobben gjort » og at « Rammen rundt et kunstverk er ikke lenger bare bygget, men stedet i sosiokulturell forstand ».
SA170228 Her i byen består gatekunsten stort sett av gigantiske malerier der det verken er tatt hensyn til plassering eller målgruppe ; det betyr likevel ikke at den ikke påvirker både folk og byen i « sosiokulturell forstand ».
SA170228 Aga og Gutierrez sier at « Kunsten plasseres ikke lenger bare i eller ved et bygg, og så tror man at jobben gjort » og at « Rammen rundt et kunstverk er ikke lenger bare bygget, men stedet i sosiokulturell forstand ».
DB170228 Minner om gatekjøkken-pommes frites i verste forstand .
DA170228 I den forstand går vi inn i en konsolideringsfase, sier Olsen.
AA170228 Juristenes iskalde svar til Szyszko var at det i rettslig forstand ikke var gjort noe vedtak i ministerrådet i det hele tatt.
AA170228 I den forstand går vi inn i en konsolideringsfase, sier Olsen.
AP170227 I medisinsk forstand er en kimær en organisme satt sammen av celler fra mer enn ett individ.
AA170226 - Vi har ingen tilståelse i den forstand at noen har forklart seg slik at hendelsesforløpet er klart.
VG170225 Her er arrangementet på originalen bedre, i den forstand at det slipper fram vokalen, ikke legger seg oppå og rundt den.
VG170225 Om Trump mener å bygge en mur i ordets rette forstand er uklart, men det er det ordet han bruker.
SA170224 Rammen rundt et kunstverk er ikke lenger bare bygget, men stedet i sosiokulturell forstand .
DB170224 - I den forstand syns jeg det er helt rablende håpløst, mener Fredheim.
DA170224 Tvisten knytter seg til om han er faglært i lovens forstand , og det mener alle andre enn UNE at han er.
DA170224 Men bidragene deres er knapt merkbare, i positiv forstand : Den gigantiske produksjonen og den storslåtte orkestreringen kommer aldri i veien for det Daniel Kvammen vil uttrykke.
DB170223 - Nei, i lovens forstand er det nok ikke det.
AP170223 På landsbasis er det byene på Sørlandet som skiller seg ut i negativ forstand .
DB170222 Vi kjenner ikke at vi har dem på, som er positivt i den forstand at de ikke er ubehagelige.
AP170222 Der EUs forskningsprogram har tre målsetninger ; vitenskapelig kvalitet, konkurransedyktig næringsliv og løse store samfunnsutfordringer, legger utvalget ensidig vekt på vitenskapelig kvalitet i snever forstand .
VG170221 Denne oppmagasinerte kunnskapen setter ham og dronning Sonja i stand til å møte folk i ordets egentligste forstand , til å verdsette gjestfriheten - som er overstrømmende - og til å gjengjelde den, slik de gjorde ved selskapet i Slottsparken på sensommeren i fjor.
SA170220 Grunnlovens menneskerettigheter gjelder, om vi forstår juristene rett, « horisontalt », i den forstand at Grunnloven legger plikter også på privatpersoner som oss.
DA170218 Kan du utdype hvorfor du ikke ser på ham som fascist i klassisk forstand ?
DA170218 Hvorfor : Argumenterer for at Trump ikke er fascist i klassisk forstand .
VG170217 - Det er potensielt sett alvorlig i den forstand at på tidspunktet telefonsamtalene fant sted var Obama president og ansvarlig for utenrikspolitikken.
AP170217 Samtidig fikk juryen mandat til å tenke design i veldig vid forstand .
AP170217 Samtidig fikk juryen mandat til å tenke design i veldig vid forstand .
DB170216 Men den « grunnrenten » som i dag ser ut som vår rikeste kilde til rikdom, kan fort bli en kilde til fattigdom på sikt - økonomisk i snever forstand , men også fordi de gode liv som skal leves i framtida må leves innenfor naturens tålegrenser.
DB170216 - Det kan dukke opp ting fra fortiden om ting blir liggende, og da blir det aldri en ordentlig fortid i den forstand , forteller hun.
DN170215 I økonomisk forstand var middelalderen en istid.
DB170215 - Han må ha en eller annen sinnsyk dobbeltgjenger, sier han, og det må her legges til at Peitzsch trolig ikke mener sinnsyk medisinsk forstand .
AA170215 Det blir ikke krangling i den forstand , men det blir selvfølgelig litt anspent.
DB170213 - Steve er en sann troende i enhver forstand av ordet, ikke bare når det gjelder økonomisk populisme, men også i troen på Trump som leder.
BT170212 Taperne i land som USA er verre stilt enn i Norge, selv om heller ikke disse har tapt mye i absolutt forstand .
BT170212 De som mistet jobben da den norske tekoindustrien gikk dukken på grunn av konkurranse fra land med lavere lønnskostnader mistet ikke mye inntekt i absolutt forstand .
VG170211 På en måte dreper det folks forstand , sier han.
DB170211 Videre påpeker Helsedirektoratet at « et russearrangement arrangert av en arrangør ikke kan betegnes som et sluttet lag i alkohollovens forstand , selv om det aktuelle området er avsperret.
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand ¶ ¶
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand
DB170211 På en måte dreper det folks forstand , sier han.
BT170211 Det kan se slik ut i vårt tilfelle, siden utredningen legger vekt på betydningen av å fremme « Den Nationale Scene som et livskraftig senter for teaterkunst i bredere forstand enn kun å ivareta en vernet bygning og omliggende parkanlegg.
AP170211 På en måte dreper det folks forstand , sier han.
AA170211 På en måte dreper det folks forstand , sier han.
VG170210 I alle fall i den forstand hva de selv opplever som forferdelig.
SA170210 I folkelig forstand er doping noe annet, nemlig at utøveren bevisst bruker et forbudt stoff for å vinne fordeler.
FV170210 I folkelig forstand er doping noe annet, nemlig at utøveren bevisst bruker et forbudt stoff for å vinne fordeler.
DB170210 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand
DB170210 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand
DA170210 Produsent og forfatter ( jeg bruker ordet « forfatter » i sin aller videste forstand ) E.L.
BT170210 I folkelig forstand er doping noe annet, nemlig at utøveren bevisst bruker et forbudt stoff for å vinne fordeler.
AP170210 Selv om det er temmelig uforskammet å be pressen holde munn, hadde Bannon et poeng i den forstand at hans analyse av USAs sanne tilstand under valget viste seg å være nærmere virkeligheten enn de tradisjonelle medienes analyse.
AP170210 Bannon er ikke leninist i ideologisk forstand , selvfølgelig ikke.
AP170210 I folkelig forstand er doping noe annet, nemlig at utøveren bevisst bruker et forbudt stoff for å vinne fordeler.
SA170208 Vi ble litt overrasket, men det var veldig udramatisk i den forstand at han bare ropte ting som jeg opplevde som usammenhengende.
DN170208 På den tiden vi har prøvd bilen, har vi ikke merket noe i negativ forstand til de ekstra centimeterne ute på veien.
DB170208 Man kan si mye om Erna Solberg, men populistisk er hun ikke, i ordets negative forstand .
DB170208 Aron er inspirert av Jungs tanker, men er redelig i den forstand at hun i stor grad henviser til både gammel og ny temperamentsforskning.
DB170207 Jeg ber ikke om særbehandling, men at de bruker forstand og viser fleksibilitet, forklarte Bondevik til Dagbladet på onsdag.
AP170207 - Det går bedre i den forstand at klagetallet stadig går ned.
AP170207 - Det går bedre i den forstand at klagetallet stadig går ned.
AA170207 9 : Forstand : Den franske filosofen François-Marie Arouet sa : « Det beste er det godes verste fiende ».
DB170206 Oversikten over bekreftede bestillinger ( altså salg i egentlig forstand ), er ikke tallmateriale som samles inn systematisk og gjøres tilgjengelig for publikum på samme måten.
BT170206 Igjen er vi tvunget til å se på - ikke uten evne til å handle, men likevel i en vesentlig forstand maktesløse - mens Trump og Bannon arbeider for å ødelegge det liberale, demokratiske landet som med sine mange styrker og sine mange mangler og feil, kan ha begitt seg inn på en av sin histories mørkeste veier.
AP170206 Nye overvåkingsforslag er alltid kontroversielle i den forstand at de skaper stor debatt.
AP170206 Nye overvåkingsforslag er alltid kontroversielle i den forstand at de skaper stor debatt.
AA170206 Det betyr at den ikke er en sognemenighet i vanlig forstand , men har et særlig ansvar for kirkelige tjeneste blant den samiske befolkning innenfor det geografiske området som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør.
DB170204 - Føreren har reagert i den forstand at han ikke har godtatt førerkortbeslaget.
BT170204 Jeg var imidlertid heldig, i den forstand at en venninne av meg hadde fått en fantastisk bok av sin mor.
BT170204 Jeg var imidlertid heldig, i den forstand at en venninne av meg hadde fått en fantastisk bok av sin mor.
AA170204 Det har ingenting med Bibelens kong David å gjøre, men begrepet kan altså i dobbelt forstand være aktuelt for folk som er opptatt av øl i Norge dag.
BT170203 - Føreren har reagert i den forstand at han ikke har godtatt førerkortbeslaget.
DB170202 Jeg ber ikke om særbehandling, men at de bruker forstand og viser fleksibilitet.
SA170131 − Jeg hadde gledet meg i mange dager, men den svenske topplisten er jo like kjedelig som den norske, i den forstand at det ikke har skjedd noe nytt siden 2000-tallet.
FV170131 − Jeg hadde gledet meg i mange dager, men den svenske topplisten er jo like kjedelig som den norske, i den forstand at det ikke har skjedd noe nytt siden 2000-tallet.
BT170131 − Jeg hadde gledet meg i mange dager, men den svenske topplisten er jo like kjedelig som den norske, i den forstand at det ikke har skjedd noe nytt siden 2000-tallet.
BT170131 God undervisning handler i en viss forstand om å ha et repertoar av handlinger, om å ha kunnskap om hvordan studenter lærer, hva de lærer av, og dermed også å vite når en bør tre ned fra podiet og holde litt igjen.
BT170131 God undervisning handler i en viss forstand om å ha et repertoar av handlinger, om å ha kunnskap om hvordan studenter lærer, hva de lærer av, og dermed også å vite når en bør tre ned fra podiet og holde litt igjen.
AP170131 − Jeg hadde gledet meg i mange dager, men den svenske topplisten er jo like kjedelig som den norske, i den forstand at det ikke har skjedd noe nytt siden 2000-tallet.
DB170130 Vi er perfeksjonistiske i den forstand at vi ønsker å gjøre en grundig jobb.
DB170130 Den britiske statsministeren, Theresa May, har avlagt er ytterst farlig besøk hos den nye presidenten i USA, Donald Trump, som kan kalles vellykket i den forstand at Trump ikke sprengte noen nye politiske bomber med May som uskyldig offer under deres korte felles pressekonferanse etter samtalene.
DB170130 Stedet leverte i den forstand at det var en grei pub der og ellers en forstad til byen som også inviterte til The End Tour med Black Sabbath på The O2 Arena, terningkast flammer, mimring og tunge riff med Ozzy i bedre form enn på aldri så lenge.
DB170130 Du innehar verken forstand eller følsomhet, Sir », heter det i innlegget fra O'Neill.
AP170130 Det er mulig at tiltak for å fremme foreldrekompetansen i lavstatusgrupper - både i generell forstand og i forhold til alkohol - vil kunne dempe klasseforskjellene i tenåringsdrikking.
SA170129 Det er trygt i den forstand at det ikke har vært noe alternativ, men for mange brukere er det mye bedre med en teknologisk trygghet, sier Høie. - 2016 må være det siste utprøvingsåret, 2017 blir året der flere kommuner tar dette i bruk.
DN170129 Det er trygt i den forstand at det ikke har vært noe alternativ, men for mange brukere er det mye bedre med en teknologisk trygghet, sier Høie. - 2016 må være det siste utprøvingsåret, 2017 blir året der flere kommuner tar dette i bruk.
DB170129 Det var en gratis overgang i løs forstand : Gullits overgang fra Sampdoria var en indikasjon på Premier Leagues dype lommer og intensjoner om å bli lagt merke til i resten av verden.
DB170129 - Det sier seg i grunnen selv at det er ekstremt sjelden at stillingen en nyutdannet ingeniør går inn i er ledende eller særlig uavhengig i lovens forstand .
AP170129 - Den nye regjeringen er unik, i den forstand at den er unikt dårlig, sa Schumer.
AP170128 Det er trygt i den forstand at det ikke har vært noe alternativ, men for mange brukere er det mye bedre med en teknologisk trygghet, sier Høie.
DB170127 Tradisjonelt var dette klagesaker i egentlig forstand : Det ble nedsatt en kommisjon som fikk alle sakspapirer tilsendt, både studentens besvarelse, hvilken karakter besvarelsen hadde oppnådd, kommisjonens begrunnelse for karakteren, og studentens begrunnelse for klagen ( dersom slike begrunnelser forelå ).
DB170126 Trump og Merkel er på hver sin side av muren i enhver forstand .
DB170125 Taktisk klok i den forstand at han kunne gjøre avgjørende endringer i enkeltkamper.
DB170125 Hjort snakke om skyld i den forstand det hele tatt.
SA170124 Når mengden av stoffet clostebol var så liten at det heller ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt, skulle alt være greit - i folkelig forstand .
FV170124 Når mengden av stoffet clostebol var så liten at det heller ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt, skulle alt være greit - i folkelig forstand .
BT170124 Når mengden av stoffet clostebol var så liten at det heller ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt, skulle alt være greit - i folkelig forstand .
AP170124 Jeg forstår raskt at jeg - helt tilfeldig - nærmest har snublet over noe sjeldent i dobbelt forstand .
AP170124 Jeg forstår raskt at jeg - helt tilfeldig - nærmest har snublet over noe sjeldent i dobbelt forstand .
AP170124 Når mengden av stoffet clostebol var så liten at det heller ikke hadde noen prestasjonsfremmende effekt, skulle alt være greit - i folkelig forstand .
DB170123 I en slik kvantitativ studie vil man alltid måtte sette en « cut-off » som er litt arbitrær, og der noen personer vil bli 'feilklassifisert' ( i den forstand at en individuell kvalitativ analyse ville ha plassert dem i motsatt kategori ).
SA170122 Maskiner, ikke engang selvdrevne, kan kjenne til etikk og moral i normal forstand - de vil gjøre de er programmert til.
DB170122 Historikeren Doris Kearn Goodwin mener tvert om at det er helt naturlig siden kvinnebevegelsen alltid har hatt et generasjonsperspektiv og handlet om solidaritet i videste forstand .
DB170122 Viaplay ( og Viafree ) legger kun ut programmene og filmene, og tilbyr altså ingen kanaler i tradisjonell forstand .
BT170122 Maskiner, ikke engang selvdrevne, kan kjenne til etikk og moral i normal forstand - de vil gjøre de er programmert til.
AP170122 Maskiner, ikke engang selvdrevne, kan kjenne til etikk og moral i normal forstand - de vil gjøre de er programmert til.
SA170121 Hvis alle mennesker i sin natur er sosiale aktører, ser Donald Trump i biologisk forstand ut til å være mer enn det - overmenneskelig i slik grunnleggende forstand .
SA170121 Hvis alle mennesker i sin natur er sosiale aktører, ser Donald Trump i biologisk forstand ut til å være mer enn det - overmenneskelig i slik grunnleggende forstand.
SA170121 Hvis alle mennesker i sin natur er sosiale aktører, ser Donald Trump i biologisk forstand ut til å være mer enn det - overmenneskelig i slik grunnleggende forstand .
SA170121 Hvis alle mennesker i sin natur er sosiale aktører, ser Donald Trump i biologisk forstand ut til å være mer enn det - overmenneskelig i slik grunnleggende forstand.
BT170121 Mannens behandlere mener han ikke er psykotisk i medisinsk forstand , og at tvungent psykisk helsevern ikke er det rette for ham.
FV170120 Maskiner, ikke engang selvdrevne, kan kjenne til etikk og moral i normal forstand - de vil gjøre de er programmert til.
AP170120 - Han er ikke en politiker i vanlig forstand .
DB170118 Andre er ukomfortable med et samfunn som blir mer og mer pluralistisk i etnisk, religiøs og kulturell forstand .
BT170118 Det er blitt for mye føleri, i den forstand at man begynner å diskutere framtida uten å ta med seg at norsk olje og gass faktisk er en del av løsningen på den globale klimautfordringa.
BT170118 Det er blitt for mye føleri, i den forstand at man begynner å diskutere framtida uten å ta med seg at norsk olje og gass faktisk er en del av løsningen på den globale klimautfordringa.
FV170117 Etter hvert sovnet kvinnen og tingretten mente 48-åringen da begikk et overgrep mot henne som innebar samleie i lovens forstand .
DB170117 Likevel ser jeg tydelig at sentraliseringa kan gå for langt, og for egen del stiller jeg nå spørsmål ved om de faglige rådene fortsatt er faglige i den forstand at det er befolkninga som skjønner sine egne behov.
DB170117 Mye av politiets arbeid foregår i gråsoner, i den forstand at de opererer på felter som ikke er helt dekket med regler og normer.
DB170116 Poenget er at bevissthet rundt det faktum at livet er urettferdig i den forstand at noen foreldre blir satt på en hardere prøve enn andre, trolig vil gjøre foreldre bedre i stand til å reflektere over eget samliv.
DB170114 I bokstavelig forstand , dersom dere bor på Vega havhotell som har kjempegod mat.
DB170113 Derfor bør en kanon ikke handle om en snever kultursektor, men om kultur i den vide, dype, antropologiske forstand .
BT170113 Ulvesonen er et eksempel på at Stortingets sonepolitikk har fungert etter hensikten, i den forstand at tapet av beitedyr er betydelig redusert.
DB170112 Helheten ble feil i den forstand at dersom det bare hadde vært ett styremedlem, så hadde det sett bedre ut, sier Rusten til VG.
DB170112 - Ja, Breivik er « ærlig » i den forstand at dette er noe han har sagt før.
DB170112 Svendsen sier også at virkeligheten har innhentet prosjektet, i den forstand at publikum ikke lenger « har noen illusjoner » om hva makten er i stand til, mens produsent John M.
AP170112 Helheten ble feil i den forstand at dersom det bare hadde vært ett styremedlem, så hadde det sett bedre ut, sier Rusten til avisen.
DB170111 Disse realitetsbristene er av en slik karakter at de må regnes som psykoser i medisinsk forstand , har advokat tidligere sagt til Dagbladet.
AP170110 Hverken i vanlig forstand eller i juridisk forstand .
AP170110 Hverken i vanlig forstand eller i juridisk forstand.
AP170110 Reformasjonsjubileet gir oss muligheten til å belyse norsk lærdomskultur i bred forstand og gi forståelse for universitetets viktige rolle som samfunnsaktør og endringsagent også i dag.
DB170108 Likevel ble ikke den hyperfengende « Versace » noen stor hit i tradisjonell forstand .
AP170107 or soningsregimet, på betydningen av de kompenserende tiltakene som er iverksatt for å motvirke skadelige virkninger, og på hvilken kontakt Breivik faktisk har med andre personer, for å begrunne at dette etter statens syn ikke er umenneskelig behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjonens forstand , sier Larsen.
SA170106 Denne saken går utover barnevernet i snever forstand .
DB170106 Samarbeidet med Velon er verdt å merke seg spesielt, i den forstand at InFront kan være Wanda-gruppens skipslos inn i de europeiske farvann.
AP170106 Nå er det klart at boken Henriksen og departementet har vist til ikke blir en krigshistorisk bok i vanlig forstand , men en bok som forklarer hvorfor ingen nå blir dekorert.
DB170104 Likevel : I 2016 ble det registrert 24.222 nye elbiler ( pluss 23 hydrogenbiler - som også er elbiler i den forstand at de er elektrisk motorisert ).
AP170104 tider da mange mener vi er på vei inn i et post-fakta samfunn der retorikk og populistisk strategi overstyrer fakta, er det viktigere enn noen gang å holde seg med universiteter som har bevaring av liberale demokratier som en moralsk agenda i tillegg til å bidra til erkjennelse og innovasjon i vid forstand .
DN170102 Trump har benektet beskyldningen og Ivana Trump har senere sagt at hun ikke mente å bruke ordet « voldtekt » i ordinær, strafferettslig forstand .
DB170102 Mulighetene for direktesending på Facebook oppleves nok likevel fortsatt som ukjent farvann for den gjennomsnittlige facebookbruker, men er også tatt i bruk med hell av flere i mer profesjonell forstand , blant annet hos vår egen statsminister, sier Staude.
DB170101 Er dette latskap av bransjen eller tror du det er sunt i den forstand at de suksessfulle store filmene sanker inn nok penger slik at selskapene tørr å satse på litt smalere og annerledes film ?
VG161228 Hun presiserer at hun ikke må i ordets rette forstand , men at hun syns det er vanskelig å si nei takk til kjøtt hun får servert.
AA161227 I historisk forstand var det mer uvanlig å gå alene, vi er flokkdyr og liker å være sammen med andre.
AP161209 - Skam er vår tids skolefjernsyn, i positiv forstand .
DN161205 Iphone 7 overrasker mest i positiv forstand , med langt bedre bilder enn tidligere modeller.
AP161109 I år er navnet byttet for å virkelig understreke at det skal handle om psykedelisk musikk i ordets videste forstand .
FV161004 Opplevelsen var så voldsom, i dobbelt forstand , at vi nå kan vente nye diskusjoner.
AP161003 Opplevelsen var så voldsom, i dobbelt forstand , at vi nå kan vente nye diskusjoner.
AP161001 Ved å finne opp fiksjoner som Gud, nasjonen og menneskerettigheter - som ikke eksisterer i biologisk forstand - kunne menneskene samarbeide med fremmede i enorme antall, sa Harari i sin forrige bok Sapiens.
AP160915 Men det blir gratis å låne penger helt til 2019, i den forstand at realrenten etter skatt holder seg rundt null.
AP160910 En kvalitet i den forstand at Nina Lykke holder fast ved sitt prosjekt og ikke faller for fristelsen til å uthule det ved å inngår kompromisser.
AP160908 I praksis gjør dere dette kun i en helt overfladisk forstand .
FV160906 Som andre store ladbare hybrider blir denne bilen i relativ forstand rimelig, og selv med batteripakke og elmotor er det rikelig med plass, siden det i utgangspunktet er en diger bil.
SA160905 Som andre store ladbare hybrider blir denne bilen i relativ forstand rimelig, og selv med batteripakke og elmotor er det rikelig med plass, siden det i utgangspunktet er en diger bil.
AP160905 Russerne har ikke råd til slikt, heller ikke i økonomisk forstand .
AP160905 Som andre store ladbare hybrider blir denne bilen i relativ forstand rimelig, og selv med batteripakke og elmotor er det rikelig med plass, siden det i utgangspunktet er en diger bil.
AP160901 - Det er i positiv forstand en politisk tale der Kongen gir råd om hvordan vi bør se på vårt eget land og hverandre.
VG160825 - Biblioteket må ta dette seriøst i den forstand at de sier at SIAN er velkommen på biblioteket, sier Tumyr.
SA160825 Er virkelig alle syke?Dette er doping, har polakkene hevdet, i den forstand at løperne forbedrer sine prestasjoner på en kunstig måte.
BT160825 Er virkelig alle syke?Dette er doping, har polakkene hevdet, i den forstand at løperne forbedrer sine prestasjoner på en kunstig måte.
AP160825 Er virkelig alle syke?Dette er doping, har polakkene hevdet, i den forstand at løperne forbedrer sine prestasjoner på en kunstig måte.
FV160817 FRISKT OG GRØNT : En spesialbygd urtekasse utenfor hagestuen sørger for kortreist mat i dobbel forstand .
AP160816 For Arbeiderpartiet er drømmescanariet en valgkamp der arbeid - i vid forstand - blir et hovedtema : Ikke bare den akutte situasjonen med høy arbeidsløshet på Vestlandet, men også utenforskap blant ungdom og innvandrere og behovet for et kompetanseløft i befolkningen.
AP160807 Forklaringen går, slik jeg forstår Solomon, i to ledd : Kulturen i vid forstand er hva mennesket bruker for å kontrollere dødsangst.
AP160731 - Far var sosialist i dypeste forstand , Jeg skrev i Aftenposten og bodde på Frogner og ble helt sikkert oppfattet som en Høyregutt, det var jeg ikke, men jeg var splittet mellom mange leire og sto utenfor, selv om jeg var nær, sier Bjørnstad.
BT160728 Borger i tradisjonell forstand finnes ikke.
SA160726 FRISKT OG GRØNT : En spesialbygd urtekasse utenfor hagestuen sørger for kortreist mat i dobbel forstand .
BT160726 FRISKT OG GRØNT : En spesialbygd urtekasse utenfor hagestuen sørger for kortreist mat i dobbel forstand .
AP160726 FRISKT OG GRØNT : En spesialbygd urtekasse utenfor hagestuen sørger for kortreist mat i dobbel forstand .
DB160628 Labour har aldri vært et parti i samme forstand ; de har aldri hatt en Haakon Lie, for å si det sånn.
AP160616 Når det er sagt, er norske medier i global forstand veldig bra.
AP160613 - Vi har ikke speidet dem tidligere og dette er ikke et prøvespill i den forstand .
SA160611 - Det er farlig å være her i den forstand at det er uoversiktlig, og flasker flyr gjennom lufta, sa NRKs korrespondent Tore Tollersrud, som er i Marseille.
AP160611 - Det er farlig å være her i den forstand at det er uoversiktlig, og flasker flyr gjennom lufta, sa NRKs korrespondent Tore Tollersrud, som er i Marseille.
AP160609 Tilskuddet skulle nemlig ikke bare brukes til nybygging i den forstand at man måtte bygge nytt i tillegg til det eksisterende tilbudet i en kommune.
AP160604 Et opplagt element er Fremskrittspartiet, som ikke er et liberalkonservativt parti i tradisjonell forstand .
AP160520 Staten mener terroristen ikke på noe tidspunkt er eller har vært utsatt for « umenneskelig eller nedverdigende behandling », verken i faktisk eller rettslig forstand .
AP160513 Ikke i den forstand at mafiaserien kopierer Baltimore-eposet, men at begge seriene finner nye stier i kjente landskap : krim og mafia. 3rd-party-bio ¶
AP160511 Vi kan i dobbelt forstand snakke om en spydspiss.
AP160504 - Tre er et levende materiale i den forstand at det beveger seg litt og for eksempel krymper og sveller med endret fuktighet.
SA160502 Det ene er fordi man frykter skattesvikt med en armada av, i dobbel forstand , svarte Uber-drosjer i gatene.
NL160429 Det har vært et lavterskel tilbud i ordets rette forstand .
AP160427 - Vi har ikke vurdert det som nødvendig å benytte denne bistanden i den forstand at « sivile ressurser ikke var uttømt.
SA160423 Vi er frie fra loven i den forstand at alle bud og regler, til og med de 10 bud, må sees i lys av kjærlighetsbudet Jesus har gitt oss.
AP160420 Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand .
AP160416 En union i ordets rette forstand krever en solidaritet mellom EU-landene som ikke er til stede i dag.
AP160407 » Det sistnevnte er staten, som tilsynelatende skal ha så meget bedre forstand til å bruke våre penger enn vi har selv.
AP160329 Men Russland har også beveget seg, i den forstand at de har gitt klare signaler til Assad om at han må vise vilje til å delta i fredsforhandlingene.
AP160329 Nå kunne det gis tilbake til mediene i vid forstand , mener Bastiansen. | « Astrid S har til gode å gi ut en låt som er nyskapende » ¶
AP160328 Landet er ikke i krig eller borgerkrig i vanlig forstand .
AP160320 Det er en fundamental naivitet i ordets rett forstand over Mevlut, nemlig en naturlighet og ekthet som gjør han så lik fyrst Mysjkin.
AP160317 Vil de i min generasjon som opplever å bli et offer, og denne gang i ordets rette forstand , ha tilliten til rettssystemet som trengs for å kjempe sin sak ?
BT160310 Lossius påpeker at kupping kan være en påkjenning for boligselger, dog også i positiv forstand .
AP160310 Lossius påpeker at kupping kan være en påkjenning for boligselger, dog også i positiv forstand .
AP160307 Itillegg er norskopplæringen lite målrettet - i den forstand at den ikke kvalifiserer den enkelte til arbeidslivet.
AP160306 At strippere er selvstendige kvinner som gjør som de vil med kroppene sine er ufattelig for Ottar, og det samme er FAFO-rapporten som i 2013 konkluderte med at strippere ikke er ofre i noen slags forstand .
AP160306 At strippere er selvstendige kvinner som gjør som de vil med kroppene sine er ufattelig for Ottar, og det samme er FAFO-rapporten som i 2013 konkluderte med at strippere ikke er ofre i noen slags forstand .
BT160305 Den er forsøkt tatt tilbake av høyresiden, som mener det meste koker ned til individ og frihet i en eller annen forstand .
AP160227 I år kan delstaten bli vendepunktet på nytt - denne gang i positiv forstand for den tidligere utenriksministeren, senatoren og førstedamen.
AP160227 Noen ville sikkert nevne Uber også, men Uber er ikke en delingstjeneste i begrepets sanne forstand .
FV160224 NOVA, HIOA ¶ utdannede middelklassen er prosjekter, det å gjøre ting sammen med barn, gjerne knyttet til læring og utfoldelse i bred forstand .
SA160223 NOVA, HIOA ¶ utdannede middelklassen er prosjekter, det å gjøre ting sammen med barn, gjerne knyttet til læring og utfoldelse i bred forstand .
AP160223 NOVA, HIOA ¶ utdannede middelklassen er prosjekter, det å gjøre ting sammen med barn, gjerne knyttet til læring og utfoldelse i bred forstand .
AP160220 Men i den grad noen av de norske oljereservene er på grensen til å være ulønnsomme i samfunnsøkonomisk forstand , vil også de kunne omfattes av en slik klimaavtale.
AP160218 Hvem vil du slippe inn ? †" Nei, jeg vil ikke slippe inn noen i den forstand .
AP160217 Han påpeker at Borgarting lagmannsrett allerede har sagt at det Malthe-Sørenssen har gjort, « neppe kan anses som korrupsjon i straffelovens forstand ».
AP160216 Hos Miljøpartiet De Grønne er derimot bærekraft kun miljømessig bærekraft, mens de andre partiene forstår bærekraft i dels økonomisk og dels miljømessig forstand .
AP160212 Det er ikke en gang foreløpig snakk en våpenhvile i vanlig forstand , men snarere et forslag om en pause i kampene med deler av opprørsbevegelsen.
AP160212 Det er ikke en gang foreløpig snakk en våpenhvile i vanlig forstand , men snarere et forslag om en pause i kampene med deler av opprørsbevegelsen.
AP160210 Det ville gi mening også i den forstand at Rubios politiske profil egentlig ikke er så ulik Cruz'.
AP160210 Med denne endringen blir Den norske kirke selvstendig, og skilles ut fra staten i rettslig forstand .
DA160209 I tillegg kommer også Stavanger prosalong hvor det skal arrangeres temakvelder med prosa i vid forstand .
AP160207 Texas-senator Ted Cruz, som vant forrige mandags nominasjonsvalg i Iowa, sa at han også ville gjeninnført vanntortur fordi han mener at det ikke er å anse som tortur i juridisk forstand .
DA160204 Murphy går umiddelbart til aksjon, i den forstand at han ruser seg på opium og tilbringer resten av filmen i en nummen døs mens han ser tilbake på det turbulente forholdet til Elektra.
AP160202 - Begrepet er i økonomisk forstand meningsløst.
AP160131 Barthes skriver : « Fribryterens funksjon er altså ikke å vinne i vanlig forstand .
AP160128 Det siste - i vid forstand - er viktig.
AP160128 Et mer positivt eksempel er når en åpen, kritisk samfunnsdebatt gjør det mulig å avsløre og fjerne korrupte politikere, eller i videre forstand skape et velfungerende demokrati.
AP160127 Han er filmens moralske samvittighet i den forstand at han er dypt menneskelig og sårbar.
AP160125 †" Selv om vi ikke har mange kilder, graver vi mye selv ¶ †" Vi er ikke medier i normal forstand , vi går kun på de områdene som vi ser mediene er dårlige på, som for eksempel islam og innvandring.
AP160122 - Det er nå klart at forholdene i Russland ikke er slik Listhaug har beskrevet dem, og Russland er ikke noe trygt land i Den europeiske menneskerettskonvensjonens forstand for visse syriske flyktninger.
AP160121 I en viss forstand består klimaproblemet av to distinkte problemer.
AP160120 Iñárritu befinner seg et sted midt imellom, men makter ikke å omhylle Glass med lyriske nok bilder og på den måten tilføre filmen noe ekstra i metafysisk forstand .
AP160113 Ditt notat er derfor ikke et varsel i egentlig forstand .
SA160106 Andelen som synes de har betalt for mye på grunn av boligfeil gir et riktigere risikobilde enn kun å fokusere på antall konflikter i rettslig og forsikringsmessig forstand , der tallene spriker mye, sier Ottar M.
BT160106 Andelen som synes de har betalt for mye på grunn av boligfeil gir et riktigere risikobilde enn kun å fokusere på antall konflikter i rettslig og forsikringsmessig forstand , der tallene spriker mye, sier Ottar M.
AP160106 Andelen som synes de har betalt for mye på grunn av boligfeil gir et riktigere risikobilde enn kun å fokusere på antall konflikter i rettslig og forsikringsmessig forstand , der tallene spriker mye, sier Ottar M.
SA160105 Det betyr ikke at man bagatelliserer uenigheten, men at en ser at den ikke umuliggjør kirkelig enhet i den forstand som bekjennelsen snakker om.
AP160105 - Dem som rammes, vil sikker ikke oppleve dette som rettferdig i den forstand , men det er i realiteten få som merker at det er en innstramming, sier Hans Andreas Limi.
DA160101 Det er ikke snakk om noen våpenhvile i egentlig forstand - en våpenhvile innebærer som regel enighet om delelinjer, observatører for å påse at bestemmelsene følges, felles kommisjoner og så videre - men om en våpenstillstand.