DA171031 Forrige uke la rådmann Bodil Sivertsen fram sitt forslag til budsjett.
DA171029 Økonomien i Stavanger tvinger fram forslag om dyrere kommunale tjenester.
DA171028 Fordelingen av kuttene, flertallspartienes evne til å meisle ut et forslag til bystyret og opposisjonens evne til å peke på svakhetene, er her og nå-politikken.
DA171028 De neste ukene skal Stavanger-politikerne bruke til tenners gnissel over rådmannens forslag til 2017-budsjett.
DA171026 Sviktende skatteinntekter som et resultat av økt arbeidsledighet er noe av bakgrunnen for rådmannens forslag .
DA170631 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
DA170631 - Den eneste saken som skal opp er å trekke søknaden om sammenslåing med Holmestrand og fremme forslag om ny søknad til Drammen.
AP170626 May la mandag fram et detaljert forslag til hvilke rettigheter som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia når britene går ut av EU.
AP170626 | RYKTEBØRSEN : - Da Tottenham fikk høre om Mourinhos forslag , begynte de å le ¶
VG170625 « Når de stemmer mot våre forslag nå, følger de i alle fall opp det de har gjort hele denne stortingsperioden, nemlig å stemme ned våre forslag for et mer seriøst arbeidsliv », skriver Støre i en e-post til VG.
VG170625 « Når de stemmer mot våre forslag nå, følger de i alle fall opp det de har gjort hele denne stortingsperioden, nemlig å stemme ned våre forslag for et mer seriøst arbeidsliv », skriver Støre i en e-post til VG.
VG170625 Vi har våre egne forslag vi vil vedta, sier Heggelund til VG.
VG170625 VILLE STYRKE ARBEIDSMILJØLOVEN : Men nå har regjeringspartiene stemt mot APs forslag i Stortinget.
VG170625 Om de gjør det, kunne de jo stemt for våre forslag i Stortinget.
VG170625 Nå skal regjeringens forslag ut på høring, da vil vi få mange høringsutspill og dialog med partene i arbeidslivet.
VG170625 I samme slengen vil Hauglie fremme forslag om ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråene ; altså tillate mer bruk av vikarer.
VG170625 Forslaget kommer bare halvannen uke etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lovet å sende ut flere forslag på høring som skulle sikre et tak for innleie av arbeidskraft, og hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.
VG170625 Ap-lederen opplever det som merkelig at regjeringspartiene stemte mot et forslag som arbeidsministeren selv - i større eller mindre grad - har ønsket.
VG170625 - På Stortingets siste dag fremmet Ap et forslag over bordet som hverken var behandlet eller vurdert av noen.
VG170625 - Det har nærmest blitt en vane at Arbeiderpartiet fremmer forslag som de vet regjeringen jobber med.
DB170625 To nordmenn vant over 8 millioner hver ! 13 juni ble et viktig forslag fra Kristelig Folkeparti ( KrF ) om papirløse migranters rett til helsetjenester nedstemt i Stortinget.
DB170625 KrF ba i sitt forslag regjeringen sørge for at også papirløse migranter gis eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primærhelsetjenesten, inkludert rett til å stå på liste til fastlege.
DB170625 Chris, den nye fredens apostel, kommer med et lite forslag til perspektivendring : « Jeg ser ikke en føkkboy, jeg.
AP170625 - Vi støttet Scheel-utvalgets forslag om dette.
DN170624 Forslaget som nå behandles i Senatet, er svært likt et forslag som i forrige måned ble vedtatt i Representantenes hus, og som ifølge Kongressens budsjettkontor vil frata 23 millioner amerikanere helsedekningen.
DB170624 Men i mitt forslag til fireårsplan har jeg allerede pekt på tre områder som utvilsomt vil føre til økt sysselsetting : flere boliger, en styrking av lokalsykehusene og en raskere veiutbygging.
AP170624 Torsdag lanserte Kunnskapsdepartementet et forslag om endringer i barnehageloven.
AP170624 De mener Regjeringens ferske forslag ikke går langt nok.
AP170624 - Vi skulle helst sett at regjeringen gikk opp til målet om 50 prosent i sitt forslag .
AP170624 - Nå har det jo endelig kommet et forslag .
VG170623 Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år mange hundre forslag fra fanklubber og agenter.
VG170623 Åpen for å støtte nytt forslag
VG170623 Senatets forslag til ny helsereform er en massiv overføring av rikdom fra fattige til rike, sier Barack Obama.
VG170623 Samtidig innrømmer han at Obamacare slettes ikke var perfekt, og sier at han er åpen for å støtte et nytt forslag fra republikanerne.
VG170623 Men en omlegging ala Jensens forslag vil nok kunne få ned antallet asylsøkere, som for tiden er rekordlavt primært på grunn av EU og Tyrkia.
VG170623 Hun hevder Frp tidligere har stemt ned forslag om permanent grensekontroll.
VG170623 - Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier hun.
VG170623 Ekspert på menneskerettigheter og folkerett, UiO-professor Cecilia Baillet, mener Frps forslag er bekymringsfullt.
VG170623 - Vi kan ikke gi tilslutning til et forslag som etter vår oppfatning medfører så mange negative konsekvenser for folk flest og for samfunnet, skrev Politidirektoratet ( POD ) i sin høringsuttalelse til regjeringens frislipp.
SA170623 Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
SA170623 Han har ledet et utvalg som har utarbeidet forslag til ny sentralbanklov.
SA170623 Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag .
SA170623 For knapt et år siden engasjerte Klepp kommune etter konkurranse ut tre veletablerte arkitektkontor og brukte en million kroner på å lage forslag til en fremtidsrettet byplan.
SA170623 Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier Sps Heidi Greni til VG.
SA170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet.
SA170623 Bankens forslag til avtale var på grensen til mistillit.
DN170623 Utvannet forslag
DN170623 Macrons forslag møtte kraftig motbør i diskusjonene innad i EU.
DN170623 Torsdag la Republikanerne i Senatet i USA frem sitt forslag til en ny helsereform som skal erstatte Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare.
DN170623 Siden er Trumps forslag blitt behandlet og justert av Senatet.
DN170623 Fondsforvalteren i Arctic har fulgt prosessen om å stable på bena et forslag til helsereform tett, og har snakket med flere senatorer siden Trump på andre forsøk fikk flertall for ny helsereform.
DN170623 Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen, og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, fremholder Ap-nestlederen.
DN170623 Tajik sier til NTB at Ap unnlot å stemme for SVs forslag fordi « det ikke er måten vi driver budsjettpolitikk på ».
DN170623 At Ap stemte for andre av våre forslag i samme debatt, gjør dette enda mer uforståelig, sier Valen til NTB.
DN170623 - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
DN170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
DN170623 Øgrey, understreker at momsøkning på lisensen ikke er et forslag , men et eksempel på inndekning.
DN170623 Et slikt forslag vil bety at lisensen blir dyrere, for å dekke inn de 850 millionene som forsvinner fra « NRK-potten ».
DN170623 Dette vil gi staten 850 millioner kroner, men det er ikke et forslag fra oss, og vårt primærstandpunkt er at det ikke bør være nødvendig med en slik inndekning.
DB170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier Lysbakken, som kaller forslaget en « avledningsmanøver ».
DB170623 - ØNSKER Å PROVOSERE : SVs Audun Lysbakken mener Frp ønsker å provosere med sitt forslag om asylstans.
DB170623 « Samtidig passet jeg på å si om og om igjen at selv om « the Affordable Care Act » representerte et viktig skritt framover for Aerika, så var den ikke perfekt, og vi kan heller ikke sette sluttstrek ved den », skriver Obama, og legger til at om republikanerne hadde kommet med et bedre forslag , hadde han støttet det offentlig.
DB170623 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
DB170623 Men det mener han de ikke har gjort, for han feller følgende dom over deres forslag .
DB170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
DB170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier Lysbakken.
DA170623 Jacobsen mener at mange av Høyres forslag er gode og positive.
DA170623 Høyre fremmer forslag og stemmer for forslag som gjør ting dyrere, men sender ikke penger med.
DA170623 Høyre fremmer forslag og stemmer for forslag som gjør ting dyrere, men sender ikke penger med.
DA170623 Her i bystyret legger de også fram forslag som til sammen koster 80 millioner uten å si hvor de pengene tas fra, sier han.
DA170623 Da byrådet la fram sitt forslag til revidert budsjett i slutten av mai, skriver de at økonomiske handlingsrommet gir mulighet for økt politisk handlingsrom.
DA170623 - Mens både Venstre og KrF i sine reviderte budsjetter foreslår å redusere inntektene fra eiendomsskatt med 750 millioner i 2017 og angir hvor kuttene tas, har ikke Høyre presentert et eneste kutt, men ber byrådet legge fram forslag til å gjennomføre Oslo Høyres politikk, sier Jacobsen.
DA170623 - Dette blir ikke bedre av at Høyre i tillegg fremmer flere verbale forslag som de vet koster penger, og som de ikke foreslår at penger følger med, både i komiteen og nå i bystyret, sier Ap-lederen.
DA170623 Dagen etter varslet KrF at partiet ville fremme forslag om en slik lov.
DA170623 Frps forslag blir avfeid av regjeringspartner Høyre, som legger vekt på de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av.
BT170623 En hemmelig innsatsstyrke av etterretningsfolk ble satt sammen for å samle informasjonen og komme med forslag til mulige reaksjoner.
BT170623 Republikanerne har lagt frem sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
BT170623 NYTT FORSLAG : Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, fotografert etter å ha lagt frem Republikanernes forslag til ny helsereform.
BT170623 NYTT FORSLAG : Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, fotografert etter å ha lagt frem Republikanernes forslag til ny helsereform.
AP170623 En hemmelig innsatsstyrke av etterretningsfolk ble satt sammen for å samle informasjonen og komme med forslag til mulige reaksjoner.
AP170623 | Republikanerne mangler flertall for forslag til helsereform ¶
AP170623 Republikanerne har lagt frem sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
AP170623 Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
AP170623 Han har ledet et utvalg som har utarbeidet forslag til ny sentralbanklov.
AP170623 Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag .
AP170623 Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen, og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, framholder Ap-nestlederen.
AP170623 Tajik sier til NTB at Ap unnlot å stemme for SVs forslag fordi « det ikke er måten vi driver budsjettpolitikk på ».
AP170623 At Ap stemte for andre av våre forslag i samme debatt, gjør dette enda mer uforståelig, sier Valen til NTB.
AP170623 - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
AA170623 En hemmelig innsatsstyrke av etterretningsfolk ble satt sammen for å samle informasjonen og komme med forslag til mulige reaksjoner.
AA170623 | Republikansk forslag til helsereform klart - mangler flertall ¶
AA170623 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
AA170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
AA170623 - Det er et godt første forslag som jeg setter pris på.
AA170623 Utvalgets forslag sendes på høring fredag.
AA170623 Et kjapt søk i mediearkivet Retriever viser at Frp gjentatte ganger og over flere år har fremmet forslag om å opprette asylmottak i utlandet.
AA170623 Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier Sps Heidi Greni til VG.
AA170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Grønne lunger : Her skal det bygges, hvis Koht arkitekters forslag blir gjennomført.
VG170622 | Går sterkt imot forslag til ny helselov i USA : - Hjerterått ¶
VG170622 - For første gang måtte jeg amme mens jeg la fram et forslag i parlamentet.
SA170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
SA170622 | Republikansk forslag til helsereform klart - mangler flertall ¶
SA170622 Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, på vei ut etter å ha lagt fram Republikanernes forslag til ny helsereform.
SA170622 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
SA170622 | Republikanerne klare med forslag til ny helsereform ¶
SA170622 Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, på vei ut etter å ha lagt fram Republikanernes forslag til ny helsereform.
SA170622 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
SA170622 Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond, skriver Dagens Næringsliv.
SA170622 - Vi synes det er gode, kostnadsbesparende forslag .
SA170622 Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis.
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis, skriver SINTEF-forsker Leonore Olsen ( bildet ).
NL170622 Og han gjør det fortsatt, noe som ikke minst har kommet til syne både gjennom Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett og i våre forslag til Revidert nasjonalbudsjett, gjennom de siste 4 år.
NL170622 Arbeiderpartiet fremmer derfor et forslag der vi foreslår at midlene lyses ut av departementet og at mindre investormiljø i hele landsdelen kan søke på et beløp tilsvarende det de greier å reise av privat kapital.
DN170622 | Republikanerne legger fram forslag til ny helsereform ¶
DN170622 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
DN170622 Storbritannias statsminister Theresa May vil bruke EUs toppmøte til å lansere et forslag til hvordan borgeres rettigheter kan beskyttes etter brexit.
DN170622 - Det jeg vil fortelle om i dag, er Storbritannias forslag til hvordan vi kan beskytte rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia, og britiske borgere som bor i EU, sa May da hun ankom EU-toppmøtet i Brussel.
DN170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
DB170622 ¶ FORSLAG OM NEDLEGGELSE : Styret i Follo har innstilt et forslag om nedleggelse.
DB170622 Har solgt ut sesongbillettene og har stadion midt på « The Strip » ¶ ¶ FORSLAG OM NEDLEGGELSE : Styret i Follo har innstilt et forslag om nedleggelse.
DB170622 divisjonsklubben Follo melder torsdag på sine nettsider at de på et ekstraordinært styremøte har innstilt et forslag om å avvikle all drift og legge ned om ikke « rammebetingelsene for klubbens drift endres vesentlig ».
DB170622 Mer enn 200 bedrifter har meldt sin interesse etter at USAs sikkerhetsdepartement sendte ut en offisiell invitasjon til å sende inn forslag til design av muren som skal strekke seg langs grensa mellom USA og Mexico.
DB170622 ¶ MULTITASKING : Senator Larissa Waters i Australia ammer sin vesle datter mens hun fremmer et forslag i Senatet.
DB170622 Politikeren fra venstre-fløypartiet The Greens ammet vesle Alia Joy mens hun fremmet et forslag om behandling av svart lungesykdom, en sykdom som først og fremst rammer arbeidere i kullgruver, melder Huffington Post.
DB170622 - Dette er første gangen jeg har måttet fremme et forslag mens jeg ammer, skriver Waters på Twitter i dag, ifølge Herald Sun.
DA170622 Regjeringen har tatt sin beslutning : AUFs forslag om å benytte Utøyakaia som minnested, vant fram.
DA170622 Dette var jo et forslag vi og støttegruppa foreslo i forkant av at naboer ville gå til rettssak for å stoppe minnesmerket på Sørbråten, sier Hussaini til Dagsavisen.
DA170622 Ikke fall for et så populistisk forslag som det Ap kommer med her.
DA170622 De skulle vel egentlig ønske at det var deres forslag i utgangspunktet.
BT170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
BT170622 - Vi synes det er gode, kostnadsbesparende forslag .
AP170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
AP170622 Han valgte å komme med svaret torsdag, kun noen timer etter at Senatets forslag til en ny helsereform ble presentert for offentligheten.
AP170622 Når det gjelder Brexit skal Theresa May legge frem et forslag for hvordan britene ser for seg at rettighetene til EU- og EØS-borgere i Storbritannia - og briter i EU - skal bli etter Brexit.
AP170622 Men dette er felt hvor Regjeringen har stemt ned en lang rekke forslag om å styrke innholdet.
AP170622 Et annet forslag er å være forsiktig med minnepinner som kan inneholde virus eller andre farer.
AP170622 - Vi synes det er gode, kostnadsbesparende forslag .
AP170622 Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
AA170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
AA170622 Medlemslandene får nå tre måneder på seg til å legge fram forslag til hva de selv kan bidra med i samarbeidet.
AA170622 EU-kommisjonens forslag er at det etter 2020 skal tilføres minst 1,5 milliarder euro i året, tilsvarende rundt 14 milliarder kroner.
AA170622 Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond, skriver Dagens Næringsliv.
AA170622 Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond, skriver Dagens Næringsliv.
AA170622 Et nytt forslag om flere ansatte og flere barnehagelærere i norske barnehager blir sendt ut på høring torsdag.
VG170621 Til CNBC fortalte Gerber at de etter flere måneder med tequila-smaking fant ut at de skulle lage sin egen type, etter forslag fra Clooney selv.
VG170621 Dette er et forslag som kreftlege Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet i flere år har kjempet for sammen med Kreftforeningen.
SA170621 Med sine ukritiske forslag om underskuddsforetak innen fornybar energi, burde MDG heller endre sin farge til rødt, men det partinavnet er allerede opptatt.
SA170621 » Samtidig presenterer hun ikke et eneste forslag til hvordan hun og Arbeiderpartiet vil bidra til dette.
SA170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
SA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
SA170621 Forslag
NL170621 juni behandler styret ved UiT Norges arktiske universitet et forslag om at Det juridiske fakultetet skal samorganiseres med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ( BFE ).
NL170621 Hun fremmet forslag om at kommunen ikke skal følge plan- og bygningsloven.
DN170621 Bare SV stemte for MDGs forslag om å kreve gransking, som ble lagt fram på Stortingets siste dag før sommerferien onsdag.
DN170621 For nå er det klart at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond.
DN170621 Bransjeorganisasjonen Virke er godt fornøyd med at myndighetene går for handelens forslag .
DN170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
DN170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
DN170621 Forslag
DN170621 ¶ Beps-prosjektet har resultert i et forslag om endring av skatteavtalene gjennom at OECD har utviklet et multilateralt instrument, sier forfatteren.
DB170621 Tidligere denne måneden kom også president Moon Jae-in med et forslag om at Nord- og Sør-Korea i samarbeid med flere asiatiske land skulle legge inn søknad om å holde VM i fotball i 2030.
DB170621 I formiddag la han fram et forslag på Stortinget om at uavhengige forskere skal kartlegge det genetiske opphavet til ulvestammen i Norge.
DB170621 ¶ IKKE FORBUD PÅ JOBB : Oslo bystyre stemte onsdag kveld ned et forslag om å forby hijab og nikab på jobb i Oslo.
DB170621 Reaksjonene mot EUs forslag har ikke latt vente på seg.
DB170621 Kjernen i EUs forslag er at potetene skal blansjeres, altså kokes i kort tid, før de friteres.
DB170621 IKKE SÅ SPRØTT : Trond Moi mener EUs forslag virker fornuftig.
DB170621 IKKE LENGER FRITT FRAM : EUs forslag handler om å detaljstyre hvordan pommes frites bør tilberedes.
DB170621 EUs skriv ligger nå ute til høring ( det er to dokumenter, et generelt forslag til regulering og et tilleggsdokument med detaljerte framgangsmåter for steking av pommes frites ).
DB170621 - Hva tenker du om EU-kommisjonens forslag til at man eventuelt skal være nødt til å blansjere potetene før frityrsteking ?
DB170621 ( Dagbladet ) : EU-kommisjonen har i disse dager et nytt forslag på trappene.
DB170621 Min erfaring er at norske politikere stort sett er opptatt av å fremme forslag som er kunnskapsbaserte.
DB170621 Eller motsatt - vi fremmer forslag som i ettertid viser seg ikke å være særlig smarte fordi relevante motforestillinger ikke var på bordet i tide.
DA170621 Dette virker mer som en symbolpolitikk, en markering, enn et gjennomtenkt forslag , sier Skjervold til Dagsavisen.
DA170621 Hagens forslag om å forby religiøse, politiske og filosofiske symboler på kommunalt ansatte.
DA170621 Venstres forslag om lokale vannskuterregler i Oslo fikk flertall i bystyret.
DA170621 Guri Melby, Venstres gruppeleder i bystyret, la under behandlingen av revidert Oslobudsjett i bystyret onsdag kveld fra et verbalt forslag , som fikk flertall mot Høyres og Frps stemmer.
DA170621 Et privat forslag er den mest konkrete måten å løfte en sak på, men da blir det ikke behandlet før sommeren, og her tenker jeg at det bør jobbes raskt slik at man får et regelverk på plass så fort som mulig.
DA170621 SVs forslag i Stortinget skal sikre at denne rapporteringen også gjøres i de årene det ikke er valg.
DA170621 Partiet kan få flertall for sitt forslag om å endre partiloven.
DA170621 Partiet fremmer i dag et forslag i Stortinget om å skjerpe kravene til rapportering av økonomiske bidrag som partiene mottar.
DA170621 Det fremmer partiet forslag om på siste stortingsmøte før valget.
DA170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
DA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
DA170621 Forslag
DA170621 Tove Paule viste til reglementet som tilsa at ordføreren eller en tredel av representantene kunne avvise forslag som kom etter at strek var satt.
DA170621 Til Dagsavisen Fremtiden konstaterte Opdal Hansen kort og godt at han ikke behøvde å si mer om uansvarligheten i Aps forslag , siden MDG allerede hadde sagt altfor ham.
DA170621 Sørensen fulgte opp med å rose Helgheims innspill - og kalte Aps forslag enten utrolig lite gjennomtenkt, utrolig kynisk eller bare helt uansvarlig.
DA170621 MDGs Ståle Sørensen gikk kraftig ut mot Masud Gharahkhanis forslag i bystyret tirsdag kveld.
DA170621 Det hele endte med at bare Ap, SV og Sp stemte for Aps forslag .
DA170621 Dermed leverte Gharahkhani et revidert forslag , nå inkludert et punkt om å innkalle til ekstraordinært bystyremøte 9. oktober - hvis reguleringsplan fortsatt ikke var på plass.
BT170621 juli - omstridt forslag vrakes ¶
BT170621 Et nytt forslag kan være konstruktivt.
BT170621 BLIR TROLIG SKROTET : Jonas Dahlbergs forslag til minnesmerke over 22. juli-ofrene.
AP170621 Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag .
AP170621 Et annet forslag fra Rødt ble derimot vedtatt - enstemmig.
AP170621 Enstemmig støtte til forslag
AP170621 Hun kjenner ikke til detaljene i forslaget, men håper at regjeringen leverer et forslag som er levedyktig.
AP170621 Dinardi understreker at hun synes utvalget har gjort en stor innsats og kommet frem til flere gode forslag til tiltak som kan bidra i kampen mot vold og overgrep mot barn.
AP170621 - Jeg har tro på at politikerne vil mobilisere og gjennomføre våre forslag til tiltak, mange av dem svært konkrete, sier leder i Barnevoldsutvalget, Ann-Kristin Olsen.
AA170621 Det gjelder blant annet et forslag om å endre finansieringen av eldreomsorgen ved å innføre hva opposisjonen har kalt en " demensskatt ".
AA170621 Ønsker forslag velkommen ¶
AA170621 Har du forslag til utflukter i Trondheims nærområde som burde være med i Hurtigrutens program ønsker Hurtigruten at du tar kontakt.
AA170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
AA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
AA170621 Forslag
AA170621 ¶ Tålmodig samboer : - Hun er veldig behjelpelig, hører på mine forslag og er veldig tålmodig, sier Arne Marius Haugen om samboer Charlotte Aakerhus.
VG170620 Jo mindre tid fra offentliggjøring til avstemning, jo mindre tid for politikere, organisasjoner, eksperter og andre til å komme med innspill for å påvirke senatorene som skal stemme over det som av mange er ventet å være et kontroversielt forslag .
VG170620 I stedet for å jobbe videre med det forslaget, valgte Senatet å skrive et helt nytt forslag , noe president Donald Trump har omtalt, noe motsigende, som både « en strålende plan » og « smålig ».
VG170620 Han er klar på at begge partier fortjener muligheten til å debattere og komme med forslag til endringer av lovforslaget, som republikanerne håper skal erstatte den såkalte « Obamacare ».
VG170620 Det klarte de riktig nok ikke, og etter 25 dager med debatt i Senatet banket Demokratene til slutt gjennom sitt forslag .
VG170620 ( VG ) Bak lukkede dører sitter 13 hvite menn fra Det republikanske partiet og meisler ut forslag til ny helsereform i USA.
VG170620 SKUFFET : Arbeiderpartiets Kari Henriksen ( innfelt ) hadde håpet Fremskrittspartiet og Høyre ville stemt for Aps forslag om at politiet skal prioritere vold- og overgrepssaker.
VG170620 Grunnen til at vi ikke stemte for dette vedtaket, er at det er helt unødvendig ; det er som å fremme et forslag om å følge Norges lover, sier Leirstein til VG.
VG170620 Dagen etter stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot et forslag fra Arbeiderpartiet, om at vold- og overgrepssaker skal prioriteres hos politiet.
SA170620 Brannsjef Henry Ove Berg og Rogaland Brann og Redning får støtte for sitt forslag om å legge brannstasjonen til Lervig.
SA170620 Enkelt og greit ¶ Forslag : Kan det åpnes for to-timers fri parkering, slik som for eksempel er praksis på Våland ?
DN170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
DB170620 Det er nå 30 år siden siste utredning av autismefeltet, så det er behov for å kartlegge og finne forslag til løsninger, sier Drangsholt.
DB170620 De Ruiter har stått i bresjen for et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om en helhetlig plan for autisme som en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget gikk inn for 8. juni.
DB170620 juni, svarte Frp med forslag om at Stortinget skulle ta fra Godskesen hennes internasjonale verv i Europarådet og Nordisk råd.
DB170620 Tuftebarten har et godt forslag til hvordan.
DB170620 Jeg har kommet med flere forslag til prosjekter, men blir avvist.
DB170620 De får hvert år inn mellom 100 og 200 forslag til nye prosjekter, forteller dramasjef Ivar Køhn til Dagbladet.
DA170620 I går leverte rådet sine siste innspill til regjeringen, med forslag til hvordan man kan styrke kulturnæringene i Norge.
DA170620 Anne-Britt Gran la i går fram forslag til regjeringen fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.
DA170620 - Jeg forstår det er frustrerende for Ap å ikke få gjennomslag for egne forslag , men jeg synes ikke det kler Arild Grande å forsøke å ta mannen fremfor ballen.
DA170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
DA170620 Torsdag i forrige uke fortalte Unge Høyres Caroline Hoff og Victoria Fevik til Drammens Tidende at deres forslag , om å doble helsesøsterdekningen i videregående skole, hadde fått gjennomslag hos moderpartiet.
DA170620 Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om å si opp kontrakten om å bygge leilighetsblokker på Marienlyst, men så langt er det ingenting som har tydet på at de vil få med seg et flertall av bystyrerepresentantene på det.
BT170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
AP170620 Da det ble stoppet, kom et revidert forslag som lot irakere slippe inn i USA.
AP170620 Men debatten om « Hvordan få mer vei » ble etter hvert møtt med forslag om bilbegrensning, noe 1960-tallet hadde lite sans for : ¶
AP170620 Men vi forventer at slike forslag utredes grundig, ikke at det legges frem som et hastevedtak helt på slutten av perioden.
AP170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
AA170620 Han ba begge sider sette til side " smerten og uenigheten fra fortiden ", men hadde ikke noen konkrete forslag om hvordan prosessen kunne drives fremover eller hvordan unngå temaene som har fått alt til å gå i stå tidligere.
AA170620 Det er oppsiktsvekkende og fullstendig uakseptabelt, sa Elin Marie Andreassen ( Frp ), som også mente at rådmannens forslag ville innebære opptil « flere års utsettelse ».
AA170620 - Rådmannens forslag innebærer i praksis en utsettelse på minst ett år eller flere.
AA170620 Frps forslag i sin helhet er slik : ¶ 1.
AA170620 Momyr fremmet også forslag om at metrobuss-prosjektet vurderer å legge linje S1 fra Lund via Kattemskogen og Johan Tillers veg til Torvtaket og videre om City Syd.
AA170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
AA170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
VG170619 Men etter å ha lest sammendragene fra Riksrevisjonen, de åpne og hemmeligstemplete, er Regjeringens beslutning om å holde skjult Riksrevisjonens forslag til åpent sammendrag, umulig å forsvare.
VG170619 Siste gang skjedde det for få dager siden, da representanter fra Arbeiderpartiet hadde fremmet 31 konkrete forslag for et seriøst og trygt arbeidsliv. 30 av dem ble nedstemt, blant annet med stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet.
VG170619 Om vi vinner valget til høsten, står Arbeiderpartiet klare med en rekke forslag som vil bidra til et mer seriøst og tryggere arbeidsliv.
VG170619 LO, UNIO, og YS gjennomførte en politisk streik mot forslag som flyttet makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekket fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.
VG170619 I 2015 førte regjeringens forslag til svekkelser av arbeidsmiljøloven til noen av de største demonstrasjonene gjennomført av arbeidstakerorganisasjonene i Norge noensinne.
VG170619 Hvert eneste år i denne stortingsperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag som skal sikre trygghet i arbeidslivet.
VG170619 Gjennom hele stortingsperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag som både ville ha bidratt til at flere kom i jobb, og ikke minst til et tryggere arbeidsliv.
VG170619 i så fall er ikke Hauglies forslag godt nok.
VG170619 Vil ikke fremme forslag likevel ¶
VG170619 Mandag ettermiddag legger brigader Aril Brandvik fram nye forslag til organisering av Hæren og Heimevernet, også kalt landmakten, som Stortinget har bestilt.
VG170619 - Siden jeg har 3 barn, er det forslag om DDYCOOL, men jeg er nok for konservativ.
SA170619 I disse dager behandles forslag fra aksjelovutvalget som åpner for teknologinøytral kommunikasjon med aksjeeierne og for fullstendig digital føring av selskapsdokumentasjon.
NL170619 I vårt forslag til revidert budsjett foreslår Arbeiderpartiet å bevilge 50 millioner kroner til oppstart av et verdiskapingsprogram for havet.
NL170619 I Arbeiderpartiets forslag til ny transportplan prioriterer vi 5 milliarder mer til kyst- og nordområdene.
NL170619 At HIN skulle ha framsatt et forslag som ville medføre å miste fakultetsstatusen etter 2 år faller på sin egen urimelighet.
DN170619 Varsler forslag på toppmøte ¶
DN170619 Storbritannias statsminister Theresa May har nemlig planer om å stjele showet på EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag med et forslag til avtale om borgeres rettigheter.
DN170619 Et av Brandvik-utredningens forslag er å samle hær og heimevern under én øverstkommanderende.
DA170619 Barnier bekreftet også at EU hadde fått gjennomslag for sitt forslag om å dele forhandlingene inn i faser.
DA170619 Men valgte likevel å støtte opp om Rødts forslag .
DA170619 - Av hensyn til innbyggerne valgte vi å gå inn for Rødts forslag , sier BU-medlem Knut Elvatun ( Ap ) til Dagsavisen.
AP170619 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170619 EUs forslag er at forhandlingene skal gå i sykluser på fire uker, og at de skal deles inn i faser.
AP170619 Avisen melder også at statsminister Theresa May kommer til å legge frem et forslag til avtale om borgeres rettigheter når hun deltar på EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag denne uken.
AP170619 Vi velger å starte med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.
AA170619 Barnier bekreftet også at EU hadde fått gjennomslag for sitt forslag om å dele forhandlingene inn i faser.
AA170619 I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag .
AA170619 Det er Arbeiderpartiets forslag om å legge ned Leksdal, Ness og Volden som ble vedtatt.
VG170618 Emmanuel Macron har allerede fremmet et forslag om å forby regjeringsmedlemmer og parlamentarikere å ansette familiemedlemmer.
VG170618 - Jeg stemmer på « Republikken på vei » sin kandidat, fordi nå har vi valgt Macron til president, og da vil jeg hjelpe han å få gjennom sine forslag , sier Prunier til VG.
SA170618 Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
DB170618 I april kom regjeringen med sitt forslag til ny åndsverkslov.
BT170618 Utredningen kom med forslag om å opprette barne- og familiesentre der helsestasjon og barnevernstjenesten samarbeider om å bedre foreldres omsorgskompetanse.
BT170618 I et tilsvar kom Horne med flere forslag om forbedringer i tjenesten og innspill til bedre rettssikkerhet i barnevernsrettslige avgjørelser.
AP170618 Foreløpig er det bare Fremskrittspartiet som har sagt at det støtter byrådets forslag .
AP170618 Det vil ha en mindre utbygging på tomten mellom Majorstuen skole og Frogner stadion enn det byrådet går inn for i sitt forslag .
AP170618 - I de to årene vi har holdt på, er det kun i denne saken og i spørsmålet om utbyggingsvolum på Ekebergsletta, at vi ikke har kunnet stille oss bak et forslag .
AP170618 « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om gradvis innføring av mer fysisk aktivitet, med mål om én times daglig fysisk aktivitet for alle elever, i alle deler av opplæringen.
AP170618 juni skal Stortinget diskutere et forslag fra Ap, Sp, SV, MDG og KrF om en times daglig fysisk aktivitet for alle skolebarn og en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen.
AP170618 Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
VG170617 Et annet forslag er at det kan dømmes mål dersom en spiller handser på målstreken, slik for eksempel Luis Suárez gjorde i VM i 2010.
SA170617 Nå kommer IFAB med smått sensasjonelle forslag til nye endringer i fotballen, skriver avisen The Times.
SA170617 I fjor sommer kom en rekke nye regler i fotballen, også det etter forslag fra IFAB.
DA170617 Utstillingen « Et sted å være » i Arkitekturmuseet stiller spørsmål ved denne beslutningen ved å inkludere Superunions forslag for Arne Garborgs plass, som forutsetter bevaring av Y-blokken.
DA170617 Sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandel gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller ved å fremme forslag for Stortinget om endringer i avhendingsloven.
DA170617 Fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.
DA170617 En enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget vil styrke boligkjøpernes rettigheter, etter forslag fra KrF.
DA170617 - Med jevne mellomrom blir vi kontaktet av fortvilte boligkjøpere som opplever at det ikke legges vekt på selv åpenbare mangler, forteller Syversen om bakgrunnen for KrFs forslag til endringer i boligmarkedet.
DA170617 - Et uhyre viktig bidrag til en tryggere bolighandel, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, om familie- og kulturkomiteens forslag .
BT170617 Nå kommer IFAB med smått sensasjonelle forslag til nye endringer i fotballen, skriver avisen The Times.
BT170617 I fjor sommer kom en rekke nye regler i fotballen, også det etter forslag fra IFAB.
AP170617 I stedet kom et forslag der Vinmonopolets rolle ble sentral.
AP170617 Hun sier KrF vil støtte fullt opp om et forslag om å gi taxfree-oppdraget til Polet, og sier dette er helt i tråd med hva partiet har foreslått tidligere.
AP170617 Dette var Sundes eget forslag til kuttliste ¶
AP170617 Aftenposten har gått gjennom Sundes fagmilitære råd fra 2011, andre forslag han kom med til omorganiseringer for bakkestyrker og hans uttalelser om Forsvarets kvaliteter i sitt siste år som forsvarssjef.
AP170617 Velforeningen har avvist alle tidligere forslag og ønsker seg et minnesmerke på Utsikten, som ligger mellom E16 og kaien.
AP170617 Nå kommer IFAB med smått sensasjonelle forslag til nye endringer i fotballen, skriver avisen The Times.
AP170617 I fjor sommer kom en rekke nye regler i fotballen, også det etter forslag fra IFAB.
AA170617 Partiet vil derfor legge fram forslag om at planen sendes tilbake til regjeringen når Stortinget behandler transportkomiteens innstilling om NTP mandag.
AA170617 Da de ville legge han inn igjen, hadde boligkontoret i kommunen trådt fram med et forslag .
VG170616 Tvert om fremmer de forslag som går i motsatt retning.
VG170616 Særlig debatten om mat har vært ellevill i årene etter at SV lanserte forslag om et gratis måltid til alle skolebarn.
VG170616 Oslo bystyre gikk imot Fremskrittspartiets forslag om å forby barnehijab i skolen.
VG170616 Konkrete forslag til tiltak : ¶
VG170616 Forslag til tiltak ¶
SA170616 | Stavanger : Mer til ungdomsskolene i forslag til ny pengefordeling ¶
SA170616 Ungdomsskolene vil få mer penger om politikerne vedtar forslag til ny modell for ressurstildeling til skolene.
SA170616 Finn Lea på Kannik er en av de fire rektorene som har vært med i utvalget som har hatt i oppdrag å lage forslag til ny modell for pengefordeling til skolene.
SA170616 LO Stat og Spekter er blitt enige i årets mellomoppgjør etter at riksmeklerens forslag ble godtatt fredag morgen.
SA170616 Fristen gikk ut ved midnatt, men klokken 8.30 ble meklerens forslag godtatt.
NL170616 I tiden framover vil det komme mange kreative forslag til oppryddingstiltak.
NL170616 Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim har en treffende kronikk om denne saken http://nordnorskdebatt.no/article/et-selvskudd-uit hvor han stiller spørsmål ved grunnlaget for et slikt forslag , eller rettere sagt det manglende faglige grunnlaget for det.
NL170616 Men å frata fakultetsstatusen og faglig selvstendighet for det juridiske fakultetet er et svært ugjennomtenkt forslag som i tillegg mangler legitimitet.
DN170616 Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel, sammen med Italias Paolo Gentiloni, vil ifølge avisen Financial Times fremme et forslag om å stoppe kinesiske oppkjøp i Europa.
DN170616 Samferdselsdepartementet la før jul frem flere forslag om å lempe på reguleringen i drosjemarkedet.
DN170616 Regjeringen sendte fredag over forslag til Stortinget om å lempe på kravet om drosjeløyve for samkjøring.
DN170616 Tre statsråder la fredag frem både forslag til en oppdatert sikkerhetslov og beredskapsinstruks.
DB170616 ¶ NYTT FORSLAG : Å flytte på russetiden har vært diskutert mange ganger før, men ikke blitt gjennomført.
DB170616 Vi trenger forslag til en ny modell som har bred oppslutning rundt seg.
DB170616 Et nytt forslag vil at russetiden skal starte 17.mai.
DB170616 - Godt forslag for alle parter ¶
DB170616 NY LOV : Statsminister Erna Solberg, Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen under pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet.
DB170616 ( Dagbladet ) : Regjeringen la fredag fram forslag til en helt ny sikkerhetslov og en bistandsinstruks som gjør at Forsvaret kan bistå politiet så raskt og effektivt som mulig.
DB170616 Denne uka sendte regjeringen et forslag på høring om å forby heldekkende ansiktsplagg i barnehager og skoler.
DA170616 LO Stat og Spekter er blitt enige i årets mellomoppgjør etter at riksmeklerens forslag ble godtatt fredag morgen.
DA170616 Fristen gikk ut ved midnatt, men klokken 8.30 ble meklerens forslag godtatt.
BT170616 Å flytte eksamen til før russetiden, slik russen nærmest på rutine krever hvert år, mener utvalget er et dårlig forslag .
BT170616 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) satte ned en arbeidsgruppe for å finne løsninger, og i går ble deres forslag lagt frem.
BT170616 I går fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert forslag til hvordan skoleåret kan organiseres bedre.
BT170616 Et forslag er å gjøre eksamensperioden kortere.
BT170616 Det kommer stadig forslag om nye ting som skal inn på læreplanen, så på listen over alt fra personlig økonomi til studieteknikk, er det bare å plukke.
AP170616 I tillegg vil vi gå inn i komiteens merknader og forslag til vedtak, og håndtere dette videre på en god måte, sier han ¶
AA170616 - Dette kuttet i barnetillegget er et usosialt og smålig kutt som målrettet rammer uføre med barn, sier Ottar Michelsen som har fått med seg sentrum-venstrepartiene på å be rådmannen komme tilbake med et forslag om hvordan kuttet kan kompenseres lokalt.
AA170616 « Fylkesmannen finner etter sin lovlighetskontroll med vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 at den politiske føringen ikke vil kunne gjennomføres lovlig innenfor barnehagelovens rammer.
AA170616 Vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 kjennes derfor ugyldig og oppheves, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 andre ledd.
AA170616 Samtidig har Stortinget også vedtatt regjeringens forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23.
AA170616 Regjeringen la samtidig fram forslag til en helt ny sikkerhetslov.
AA170616 Regjeringen la fredag fram forslag til en helt ny sikkerhetslov og en bistandsinstruks som gjør at Forsvaret kan bistå politiet så raskt og effektivt som mulig.
AA170616 LO Stat og Spekter er blitt enige i årets mellomoppgjør etter at riksmeklerens forslag ble godtatt fredag morgen.
AA170616 Fristen gikk ut ved midnatt, men klokken 8.30 ble meklerens forslag godtatt.
VG170615 Kommentar : - Slett forslag om rekordsletting ¶
VG170615 Nylig la jeg frem forslag om å styrke vernet av varslere, slik at ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal bli bedre ivaretatt.
VG170615 Et av Høyres nye forslag er å gjøre inndrivelse av utestående lønn til en del av ordningen med fri rettshjelp.
VG170615 Derfor sender regjeringen før sommeren et forslag på høring som skal begrense omfanget av innleie og sikre arbeidstakerne lønn mellom oppdrag.
VG170615 Da Høyre og FrP nylig la frem forslag om å fjerne særrettighetene flyktninger har til ulike trygdeordninger, stemte Ap ned forslagene.
VG170615 Ap er ivrige på å kritisere og stemme ned regjerings forslag til ny politikk, men det er vanskelig å få øye på partiets egne løsninger for å få flere flyktninger i jobb.
VG170615 Han fremmer i morgen et forslag for Stortingets kontrollkomité, som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten etter byggeskandalen i høst.
VG170615 - Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sier han.
SA170615 Trolig er det enklere for Svihus og Ap å forsøke å svartmale situasjonen enn å komme med egne forslag til flere tiltak.
SA170615 Rådmannens nye forslag er tynnere fundert.
SA170615 Mangelfullt forslag
SA170615 Da er det flott at politikerne ikke gjør en omprioritering basert på et mangelfullt forslag krydret med faktiske feil.
NL170615 Vi har sendt kommunen flere forslag til avtale de siste årene.
NL170615 OVF har de siste årene gitt kommunen flere forslag til nye, langsiktige avtaler for å sikre dette som rekreasjonsområde også for fremtiden.
NL170615 Og så, når navnet på det nye fylket i nord diskuteres, kommer Arnt Ryvold med et genialt forslag : Arctandria.
DN170615 Når Stortingets kontrollkomité møtes fredag, kommer SVs Bård Vegar Solhjell til å fremme et forslag som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten, ifølge VG.
DN170615 I tillegg sendes et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende, ifølge Klima- og miljødepartementet.
DN170615 SV legger i realiteten fram tre ulike forslag : ¶
DN170615 At Stortinget nektet å behandle årets trygdeoppgjør, er bakgrunnen for SVs forslag .
DN170615 Sanner opplyser at regjeringen snart legger fram forslag til en ny lov med mulighet for konkurranse fra private aktører om dette.
DB170615 SV la torsdag fram forslag det som i realiteten er tre ulike forslag : At stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en gjennomsnittlig norsk pensjonist, at de folkevalgte får samme prosentsats som en gjennomsnittlig pensjonist samt at stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en vanlig, norsk heltidsarbeider fikk i fjor, nemlig 8900 kroner.
DB170615 SV la torsdag fram forslag det som i realiteten er tre ulike forslag : At stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en gjennomsnittlig norsk pensjonist, at de folkevalgte får samme prosentsats som en gjennomsnittlig pensjonist samt at stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en vanlig, norsk heltidsarbeider fi
DB170615 - Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sa Valen oppgitt.
DB170615 Deres egne forslag til Nasjonal transportplan summerer seg til sju milliarder mer enn regjeringen, KrF og Venstres forslag .
DB170615 Deres egne forslag til Nasjonal transportplan summerer seg til sju milliarder mer enn regjeringen, KrF og Venstres forslag.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 Selve stasjonen er tekstet med " forslag Basartaket " både på snitt og plan !
DA170615 Selskapet Norske Bane as har laget et tilsvarende forslag .
DA170615 Av mange forslag for å bedre sikkerheten til sjøs, foreslo også utvalget som laget rapporten et eget høyhastighetssertifikat.
AP170615 - Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sier han.
AP170615 Å « kjøpekraftsjustere » kontantstøtte og barnetrygd er ett av flere forslag i den nye stortingsmeldingen Eksport av norske velferdsytelser.
AP170615 - Når det gjelder kontantstøtten, har vi et enklere forslag enn å kjøpekraftsjustere den : Bare legg den ned, sier Tajik.
AA170615 Kommunalråd for Ap, Jarek Masinski, leverte et forslag i bystyret torsdag kveld hvor han understreker at oppfølgingen av stort elevfravær må skje i tett samspill og dialog med skolene og de foresatte.
AA170615 I Jasinskis forslag , som har støtte hos alle samarbeidspartiene i posisjon, foreslår de at det skal etableres felles rutiner og praksis for oppfølgingen av fravær.
AA170615 I tillegg sendes et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende, ifølge Klima- og miljødepartementet.
AA170615 Når Stortingets kontrollkomité møtes fredag, kommer SVs Bård Vegar Solhjell til å fremme et forslag som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten, ifølge VG.
VG170614 Ønsker man et forbud, kan man selvsagt fremme forslag om lovendring i Stortinget, noe jeg og Oslo Høyre mener sterkt at man bør avstå fra.
VG170614 behandle et forslag fra Fremskrittspartiet, fremmet av Carl I.
VG170614 VGs avsløringer var en av grunnene til at Hadia Tajik så seg nødt til å fremme forslag i parlamentet om at regjeringen nå må gjennomføre nærpolitireformen i tråd med Stortingets vedtak og intensjon.
VG170614 - Dette handler i bunn og grunn om at man ikke kan stole på at justisministeren får gjort jobben sin, uten at Stortinget bistår ham med det, sier Hadia Tajik, etter at en samlet justiskomité i dag stilte seg bak Aps forslag .
VG170614 - Dette er innholdsløs retorikk, og forslag som slår inn åpne dører.
VG170614 - Dette er den eneste gangen i denne fireårsperioden der unnlatelsessynden fra justisministeren har vært så alvorlig at Stortinget har måttet fremme forslag om at Stortingets vedtak på gjennomføres slik Stortinget har bedt om.
VG170614 - Det var pussig av Ap å fremme et sånt forslag , men vi ville vise at vi står sammen med Ap og de andre forlikspartnerne i nærpolitireformen om at den skal gjennomføres slik Stortinget har bestemt.
DN170614 Bare Venstre og KrF sluttet opp om Senterpartiets forslag " Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter ".
DN170614 Trumps forslag om å reforhandle klimaavtalen avviste han blankt.
DN170614 - Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
DN170614 Donald Trump skal ha sagt at senatet har strammet inn for mye i sitt forslag til ny helsereform.
DN170614 Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Uber-saken kan tyde på at nyskapende plattformer får det tøffere fremover.
DB170614 Nå har Folketinget skjerpet tiggerstraffen til to ukers fengsel, men avvist et forslag fra Dansk Folkeparti om å automatisk utvise utenlandske tiggere.
DB170614 Derfor vil KrF komme tilbake med et mer gjennomarbeidet forslag til høsten i den nye stortingssesjonen, sier Kjell Ingolf Ropstad til Dagbladet.
DB170614 ( Dagbladet ) : KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk bare støtte fra Senterpartiet og MDG i Stortinget i dag på sitt forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170614 ( Dagbladet ) : KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk bare støtte fra Senterpartiet og MDG i Stortinget i dag på sitt forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170614 Domstolen vedtok mandag å avvise et forslag som ville hindret presidenten i å kunne endre på grunnloven.
DB170614 Regjeringens forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner er overdreven symbolpolitikk og en klassisk tåkelegging, som setter virkelige politiske utfordringer i skyggen.
DB170614 Et forslag til lovregulering av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, er nå sendt på høring av Kunnskapsdepartementet.
DB170614 Som om det dreier seg om en stafettpinne, kastes forslag på kandidater opp i lufta, uten de altfor grunnleggende analysene om hvem som er kvalifisert til å framstå som økonomisk, politisk og moralsk leder.
DA170614 april i år, hvor de kom med forslag til hva de mener en slik tilleggsutredning bør inneholde.
DA170614 Det ser vi at flere gjør, og det er helt i tråd med vårt forslag .
DA170614 Også KrF er opptatt av dette, og partiet har derfor fremmet følgende forslag som snart behandles i Stortinget : « Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperens reklamasjonsmuligheter.
DA170614 Også KrF er opptatt av dette, og partiet har derfor fremmet følgende forslag som snart behandles i Stortinget : « Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperens reklamasjonsmuligheter.
DA170614 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Forslag i Stortinget ¶
AP170614 I sosiale medier er det politiske landskapet delt opp i ekkokamre der forslag til kompromisser drukner i bombastiske og aggressive løsninger.
AA170614 Trumps forslag om å reforhandle klimaavtalen avviste han blankt.
AA170614 Han har derfor sans for intensjonen bak Sps forslag , men legger til : ¶
AA170614 Det var mot dette bakteppet Sp fremmet sitt forslag .
AA170614 Bare Venstre og KrF sluttet opp om Senterpartiets forslag " Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter ".
AA170614 Sverre Pedersen, som utarbeidet sitt forslag til reguleringsplan av « ringparken » i 1927, skrev at « [ h]ar man først valgt et markert punkt i terrenget, i dette tilfelle Gløshaugterrassen, og understreket dets fremtredende betydning i bybilledet gjennom plasseringen av et betydningsfullt offentlig kompleks, må man konsekvent følge tanke
AA170614 Selv om « Veien videre » har interessante forslag til hvordan man kan omgjøre Klæbuveien til gjennomgående bygate, kan bygging langs « randsonen » av parken, som forslaget legger opp til, i verste fall bety at vi i stedet for et « byintegrert campus » får en borg - med en park som gjøres utilgjengelig for byen, og med bygninger som bidrar til
AA170614 For det er et skrikende misforhold mellom intensjonen om å ivareta parken, og vinnerutkastets forslag om å bygge ikke mindre enn 16 - seksten - nye bygninger nettopp der.
VG170613 - Vi kommer til å savne Kristin og er åpne for forslag til ny makker til Cathrine, som nå er i full sving med nye ekspedisjoner i Bodø og omegn.
VG170613 Regjeringen har lansert et forslag om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universiteter.
VG170613 Men med vårt forslag skal det ikke lenger være tilfeldig om elevene får ekstra hjelp.
VG170613 Med vårt forslag vil alle skoler ha plikt til å sette inn tiltak når eleven trenger det - ikke når det er for sent.
VG170613 Arbeiderpartiet slåss i sin regjeringsperiode med nebb og klør mot SVs forslag om en nasjonal lærernorm.
VG170613 Vi er for å se på straffenivået, men i vårt forslag ba vi om en grundigere utredning for å vurdere flere forhold som ikke var med i saken, som for eksempel at de fengselsplassene som trengs ikke finnes.
VG170613 Tidlig i mai fremmet regjeringen forslag om å øke strafferammen for gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd, som blant annet drap, voldtekt og overgrep mot barn.
VG170613 FIKK NEI : Tidlig i mai fortalte finansminister Siv Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen om regjeringens forslag til å øke straffene.
VG170613 Dette avviser Amundsen overfor VG, og sier at de stadig fremmer forslag som de ønsker skal gå fort igjennom, og at det ikke er noe spesielt med dette.
VG170613 Vi har funnet tre konkrete forslag til turer det er mulig å gjennomføre i fellesferien i år, men om du ikke finner akkurat det du lette etter, får du kanskje inspirasjon til hvor du kan lete.
VG170613 Forslag til overnatting : Villa Miramar på Boutique-homes.com har fortsatt ledige datoer i juli.
VG170613 Forslag til overnatting : Airbnb-leilighet med havutsikt i Rhodos by.
VG170613 Forslag til bosted : Hotel Fesch er et lite hotell i nærheten av alt du trenger i byen, og det er bare en liten spasertur til stranden.
VG170613 Skilt-entusiasten forteller at han har klar noen forslag , men ikke helt har bestemt seg ennå.
SA170613 Fylkesmannens forslag om å beholde de berømte kaiene for turistnæringen, blir heller ikke tatt hensyn til av SU.
NL170613 Men nå ligger et forslag fra regjeringen på bordet : det skal ikke være tillatt å bruke ansiktsdekkende plagg i norske barnehager, skoler, høgskoler eller på universitetene.
NL170613 Lederen i organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering, mangfold ), Mahmoud Farahmand, mener regjeringens forslag er godt, og at det gir et helt klart signal om hvilke ideologier man aksepterer og godtar i et samfunn.
NL170613 Det var et gjennombrudd da et utvalg fra tankesmien Agenda la fram sitt forslag til en bedre integreringspolitikk i fjor sommer.
DB170613 I Stortinget i morgen fremmer KrF-representanten forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170613 I Stortinget i morgen fremmer KrF-representanten forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170613 Vi ble møtt med at det ikke var mulig å gjøre en utredning av et annet alternativ enn Sørbråten, men når AUF og støttegruppa etter 22 kommer med et forslag kan de utrede det, sier Holtane-Berge.
DB170613 Til Dagbladet sier Maria Holtane-Berge, leder av Utstranda vel, at de skulle ønske at man også kunne utrede deres forslag .
DB170613 - Vi har ønsket en vurdering av vårt forslag også, for å finne en løsning som er best for alle.
DB170613 Gjennomgangen og forslag til endringer kom i april i år, da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la fram flere forslag som opphever de fleste særrettighetene flyktningene har i dag, særlig knyttet til rett til alderspensjon og uførepensjon.
DB170613 Gjennomgangen og forslag til endringer kom i april i år, da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la fram flere forslag som opphever de fleste særrettighetene flyktningene har i dag, særlig knyttet til rett til alderspensjon og uførepensjon.
DB170613 Vi kommer til å savne Kristin, og er åpen for forslag på en ny makker til Cathrine Montero Moen, som nå er i full sving med nye ekspedisjoner i Bodø og omegn, skriver produsenten.
DA170613 Velforeningen Utstranda Vel ivrer for en plassering på stedet som heter « Utsikten », et forslag som kommunalminister Jan Tore Sanner ( V ) foreløpig har sagt at det ikke er aktuelt å utrede.
DA170613 - Det er gledelig at Statsbygg ser ut til å like vårt forslag om et minnesmerke på Utøykaia.
DA170613 KrF har fremmet flere forslag som snart skal behandles av Stortinget, vedrørende dette.
DA170613 Forslag i Stortinget ¶
DA170613 I kveldens formannskapsmøte vil Gharahkhani fremme forslag om at det i saksframlegget til bystyremøtet presiseres at det skal gjøres kostnads-, virknings- og effektberegninger for aksjonsgruppas forslag .
DA170613 I kveldens formannskapsmøte vil Gharahkhani fremme forslag om at det i saksframlegget til bystyremøtet presiseres at det skal gjøres kostnads-, virknings- og effektberegninger for aksjonsgruppas forslag.
DA170613 Grunnen til at vi har skrevet det som vi har, er fordi det kan komme flere andre forslag i medvirkningsfasen, som også må vurderes.
DA170613 FOTO : KATRINE STRØM Støtte : Masud Gharahkhani mener et forslag med så stor støtte i befolkningen må tas på alvor.
DA170613 - Vi har med punktet om aksjonsgruppas forslag i saksframlegget nettopp for å vise at vi tar det på alvor.
DA170613 Når vi skal behandle denne saken til våren igjen - og har fått smalnet den litt igjen, da vil jeg bli skikkelig overrasket om det er et eneste forslag som er spilt inn som da ikke er vurdert, sa Tore O Hansen ( H ) og fikk som bonus med seg MDGs Thorbjørn Faber Geirbo over på sin side.
DA170613 I stedet sto posisjonen steilt på rådmannens forslag til vedtak, men med en protokolltilførsel om at FrPs alternative forslag og Innbyggerinitiativet utredes.
DA170613 I stedet sto posisjonen steilt på rådmannens forslag til vedtak, men med en protokolltilførsel om at FrPs alternative forslag og Innbyggerinitiativet utredes.
DA170613 Det vises til utredningsprogrammet : " Det utarbeides ulike tiltakspakker med utgangspunkt i vedtatt BBP2 av september 2016 og innspill i medvirkningsprosessen slik som Innbyggerforslaget fra « Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser forslag er å anse, skal det gjøres kostnadsberegninger og virknings/effektberegninger for.
DA170613 Derfor går vi for rådmannens forslag , sa han.
DA170613 ATM-utvalget fastsetter utredningsprogrammet, utarbeider høringsforslag og anbefaler forslag til lokalpolitisk sluttbehandling, og gjør eventuelle tilpassinger av prosessen. 3.
DA170613 Forslag til justert Buskerudbypakke2 legges fram for endelig behandling i by- / kommunestyrer / fylkesting i mai - juni 2018.
BT170613 Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen.
AP170613 Joacim Lund har imidlertid rett i at det er kommet mange forslag til hvordan drosjemarkedet bør reguleres på sikt.
AP170613 Joacim Lund har imidlertid rett i at det er kommet mange forslag til hvordan drosjemarkedet bør reguleres på sikt.
AA170613 Vi er imidlertid ikke kjent med at et slikt lovforslag er varslet lagt fram i Israel, svarer Solberg på spørsmål om hvordan UD ser på Netanyahus forslag . ( ©NTB ) ¶
AA170613 Velforeningen Utstranda Vel ivrer for en plassering på stedet som heter « Utsikten », et forslag som kommunalminister Jan Tore Sanner ( V ) foreløpig har sagt at det ikke er aktuelt å utrede.
AA170613 - Det er gledelig at Statsbygg ser ut til å like vårt forslag om et minnesmerke på Utøykaia.
VG170612 Valget på ny nasjonalforsamling, som alltid skjer kort tid etter at en ny president er valgt, regnes som « presidentvalgets siste runde », fordi sammensetningen av partier nasjonalforsamlingen avgjør hvor krevende det vil bli for presidenten å få gjennom sine forslag .
VG170612 Et utvalg som skal vurderer tiltak for å beskytte barn mot nettporno må selvsagt legge frem egne forslag - men et mandat bør også være å evaluere effekten av et filter levert av internettleverandør, eller innføring av alderskontroll for tilgang til nettsider med porno ( slik de nå innfører i England ).
VG170612 - NHO hilser regjeringens forslag velkommen fordi vi lenge har ønsket mer ryddige arbeidsforhold for de ansatte.
VG170612 - Legger vi ut for åpen høring forslag som vil stanse at folk ikke får lønn mellom oppdrag og som begrenser innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet som er viktig for arbeidsgiverne.
VG170612 - Høyre og FrP har gjentatte ganger, i fire år, gått imot forslag som Arbeiderpartiet har fremmet for å rydde opp i problemene som statsråden omtaler, senest på fredag.
VG170612 - Etter å ha avvist å gjøre noe med dette i lang tid, og etter å ha stemt imot en rekke forslag som kunne løst en del av disse problemene, er det positivt hvis regjeringen vil treffe tiltak mot innleieproblemet.
VG170612 - Derfor sender vi en rekke forslag på høring før ferien, med sikte på å fremme lovendringer til høsten.
VG170612 Regjeringen har lagt frem forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger, slik at de unge skal få tettere oppfølging.
VG170612 Å da komme med noen små forslag rett før valget, og tro at det er nok, er i beste fall et narrespill fra regjeringen, sier han til VG.
VG170612 Tvedt Solberg mener regjeringens arbeidslivspolitikk frem til nå gjør at Hauglies forslag virker som lureri.
VG170612 Tvedt Solberg er hakket mer skeptisk til Hauglies forslag .
VG170612 Det sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg om arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies forslag for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom oppdrag.
VG170612 Arbeiderpartiet mener arbeidsministerens forslag for å få bukt med nulltimerskontrakter og mye midlertidighet, er et spill for galleriet.
SA170612 » Forslaget står på tre bein : Det er ( 1 ) satire, over regjeringens forslag til Stortinget om ikke å innføre stemmerett til norske 16-åringer etter i fire år å ha gjennomført en vellykket forsøksordning, i en tid hvor politisk engasjement synes viktigere enn noen gang.
SA170612 Jeg publiserte forleden en kronikk med et merkelig forslag i form av tittelen : « Ta stemmeretten fra de gamle !
SA170612 I sin kronikk har han et glimrende forslag for bevaring av demokratiet ; ta stemmeretten fra de gamle.
SA170612 Det er ( 2 ) ironi, når jeg i stedet forestilte meg hvordan regjeringens forslag til Stortinget ville se ut med samme begrensning av medborgerskapet i andre livsenden, altså hvordan folk ville ta det om det i stedet var de eldre som ble fratatt stemmerett og mulighet for politisk engasjement.
SA170612 Tirsdag skal politikerne ta stilling til rådmannens forslag om nedlegging av et bofellesskap.
DN170612 Hun mener opposisjonens forslag gir kronemessig lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper samt styrker små og mellomstore bruk.
DB170612 Regjeringens forslag totalforbyr ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet, fra og med barnehagen til og med høyskole- og universitetsnivå.
DB170612 - SPESIELT : Stortingsrepresentant Morten Stordalen ( Frp ) kaller Arbeiderpartiets forslag for spesielt.
DB170612 Regjeringens forslag totalforbyr ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet, fra og med barnehagen til og med høyskole- og universitetsnivå.
DB170612 Regjeringen ønsker ikke å utarbeide noen forslag til sanksjoner, men nevner utvisning som en mulig sanksjonsform.
DB170612 - Det er et forslag som er sterkt forebyggende.
DB170612 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
DB170612 Bjørnhaug ( Ap ) etter at hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger.
DB170612 Diaz hadde grillfest hjemme hos seg selv, da Benji Maddens tvillingbror kom med følgende forslag : ¶
DA170612 Butenschøn mener SVs forslag er interessant og sier det norske engasjementet nærmest har gitt Norge en « nisje » i internasjonalt diplomati.
DA170612 Hun mener opposisjonens forslag gir kronemessig lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper samt styrker små og mellomstore bruk.
AP170612 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612 De er positive til Ruters forslag om å legge ned Schous plass, så lenge kollektivtrafikken kommer raskere frem.
AP170612 Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612 Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan.
AP170612 Tidligere har politikere fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre gått sammen om et forslag til et lignende nasjonalt forbud.
AP170612 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag , og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170612 Nesten ingen støttet Veivesenets forslag om bro som erstatning for tunnel Drøbak-Hurum da de kom med sin anbefaling i februar 2015.
AP170612 Men i likhet med Ap vil Sp bruke mer penger på transport enn Regjeringen i deres forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612 Selv om vi gjør vårt beste for å hindre at upassende forslag genereres får vi det ikke alltid til, og derfor oppfordrer vi brukerne til å flagge innhold de finner upassende gjennom vår feedback-knapp ( « Rapporter upassende innhold » ) under søkeforslagene.
AP170612 - Autoforslagene genereres algoritmisk, og er på den måten ingen eksakt vitenskap - det betyr at funksjonen enkelte ganger kan generere støtende forslag .
AP170612 Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612 Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan.
AA170612 Kirkerådets møte, som foregår fram til onsdag, skal også ta stilling til et forslag om å gå over til en ren valgordning, der kun resultatene fra de lokale og de nasjonale høringsrundene avgjør hvem som blir ny biskop, og ikke som i dag, et eget tilsettingsorgan som har siste ordet.
AA170612 ( ©NTB ) ¶ | Forslag om ekstra fysisk aktivitet i skolen fikk ikke flertall ¶
AA170612 Det er derfor gledelig at rådmannen nå endelig, i den nye « Plan for friluftsliv og grønnstruktur » som skal behandles av bystyret i september, følger opp biologenes mangeårige forslag om å legge om stien her ( gjerne kombinert med et fugletårn ), slik at i det minste noe av den skaden som ble gjort kan bli rettet på.
VG170611 Dette legger til rette for at Macron kan få gjennomført sine politiske forslag , uten så mektig motstand fra de andre partiene.
VG170611 
 * Dette regnes som « presidentvalgets siste runde » fordi det avgjør hvor lett den nyvalgte presidenten vil kunne få igjennom sine forslag . 
 * president Emmanuel Macrons nye sentrumsparti Republikken fikk flertall i valgets første runde.
VG170611 * Dette regnes som « presidentvalgets siste runde » fordi det avgjør hvor lett den nyvalgte presidenten vil kunne få igjennom sine forslag . * president Emmanuel Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei leder med en oppslutning på rundt 30 prosent i meningsmålingene.
VG170611 Og han hadde vært i kontakt med Rustad og andre i nettsidens redaksjonelle ledelse, blant annet med forslag om å gjøre bloggen om til avis.
VG170611 Uttalelsen ( se skjermdump ) ble skrevet som et svar til et innlegg innvandrings- og integreringsministeren la ut lørdag, der hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger.
SA170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
SA170611 Etter at hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger.
DN170611 Forslag til bedre mekanismer for forebygging, avdekking, kompetansebygging og objektsikring er blant de viktigste temaene i meldingen.
DN170611 Martin Kolberg ( Ap ), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken.
DB170611 Jacobsen heier på Tygarts forslag
DB170611 Hvis Tygarts forslag bidrar til det i enda større grad, er det veldig fint.
DB170611 Foto : Hans Arne Vedlog / Dagblader ¶ FORSLAG : Martin Johnsrud Sundby synes det er vanskelig å forstå FIS og vil ha flere jurister inn dopingproblematikken.
DB170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
DA170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
AP170611 Forslag til områderegulering er lagt frem.
AP170611 mai sendte departementet forslag til Stortinget.
AP170611 Martin Kolberg ( Ap ), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken.
AA170611 Martin Kolberg ( Ap ), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken.
AA170611 Men næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstres forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
AA170611 Fredag la imidlertid Venstre fram et forslag med en ramme på 625 millioner.
VG170610 Fire forslag kom inn, men til slutt sto bare Evjen tilbake.
VG170610 Partiet gjentar også løftet fra partiprogrammet om å øke statens andel i kollektivavtalene i byen til 70 prosent, anslått til 9,6 milliarder kroner over regjeringens forslag som er 50 prosent statlig dekning.
VG170610 Det største opposisjonspartiet plusser på seks veistrekninger ut over regjeringens forslag til NTP, nasjonal transportplan, for årene fram mot 2029.
VG170610 Det hender enkelte parti kommer med urealistiske forslag , men vi må forvente av et parti som vil styre landet, må komme med mer seriøse alternativ enn dette, advarer Astrup.
VG170610 Dessuten ligger det allerede inne store effektiviseringsgevinster i vårt forslag .
DN170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
DB170610 Trump brukte også det tragiske angrepet i London - der sju ble drept - til å promotere sitt eget forslag om et innreiseforbud til USA fra hovedsaklig muslimske land.
DB170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
DB170610 Sentralbanken holder på å utrede et forslag om å innføre digitale sentralbankpenger, slik at alle som vil kan få en konto i Norges Bank.
DA170610 " Spesielt beklager jeg beslutningen om å ikke inkludere et tak og et gulv i vårt forslag til å imøtekomme de økte kostnadene innen sosialomsorgen.
DA170610 Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser.
DA170610 - Vi vil sikre en skikkelig og verdig behandling av et så alvorlig forslag , og vi vil forsikre oss om at vi finner det mest rettferdige straffenivået, sier Kari Henriksen ( Ap ).
AP170610 De er positive til Ruters forslag om å legge ned Schous plass, så lenge kollektivtrafikken kommer raskere frem.
AA170610 Hun kom med flere forslag om hvordan saken kan avsluttes, blant annet at den avvises eller at en eventuell straff anses som allerede sonet da Polanski satt inne i 42 dager i forbindelse med en psykiatrisk evaluering.
AA170610 | Studenter fra Trondheim tegner sykkelhotell i Oslo ¶ 31 forslag fra fem land konkurrerte om å tegne det beste sykkelhotellet for t-banenettet i Oslo.
AA170610 Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser.
AA170610 - Vi vil sikre en skikkelig og verdig behandling av et så alvorlig forslag , og vi vil forsikre oss om at vi finner det mest rettferdige straffenivået, sier Kari Henriksen ( Ap ). ( ©NTB ) ¶
AA170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
VG170609 Hun mistet kontakten med folket og la frem forslag om kutt i sosiale tiltak til eldre og barn, kutt som ikke egentlig sparer så mye penger, men stikker dypt i folk, sier Whyatt.
VG170609 Ifølge VGs opplysninger skal Venstres forslag til ramme ligge noe over 600 millioner kroner.
VG170609 Ifølge NTB kommer det positive toner fra Fremskrittspartiet, som nå vurderer Venstres forslag om jordbruksoppgjøret.
VG170609 Etter at Venstre torsdag pakket sammen og forlot forhandlinger med de andre opposisjonspartiene, legger partiet nå et nytt forslag til løsning på bordet, som regjeringspartiene Høyre og Frp nå snuser på.
VG170609 Straffen er den dobbelte av påtalemyndighetens forslag .
SA170609 Politikere i Stavanger støtter rådmannens forslag som skal sikre varslere rettferdig behandling.
SA170609 Odd Jo Forsell ( H ) er leder av administrasjonsutvalget i Stavanger kommune som støtter rådmannens forslag om et interkommunalt varslingssekretariat.
SA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
SA170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
SA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
SA170609 Flere detaljer i Venstres forslag til løsning på jordbruksoppgjøret ble kjent fredag.
SA170609 Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren.
NL170609 Vår innsats bidro også sterkt til at fiskeriminister Sandberg nylig trakk sitt forslag om å fjerne pliktbestemmelsene for trålerne.
NL170609 Hun hevder også at Sandbergs trukne forslag innebar at forslaget ikke ville gi en eneste arbeidsplass på kysten.
NL170609 Mens vi venter på et slikt økonomisk mirakel, fortsetter vi 'hardt arbeid'-metoden, med forslag til nye innsatsområder for en foreldredrevet bredde- og toppidretts klubb.
DN170609 Praksis er da at statens siste tilbud blir lagt frem som forslag til vedtak i Stortinget.
DN170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
DN170609 Partiet foreslår nå at oppgjøret sendes tilbake til partene med partiets forslag som utgangspunkt.
DN170609 Spesielt Mays forslag om redusert støtte til skolene og den omstridte nye eldrepolitikken, med « dementia tax », har vært tapersaker for May, tror Røsås.
DB170609 ¶ MOT LØSNING : Flere detaljer i Venstres forslag til løsning på jordbruksoppgjøret ble kjent fredag.
DB170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
DB170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
DB170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
DB170609 Straffen er den dobbelte av påtalemyndighetens forslag .
DA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
DA170609 Næringskomiteens Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
DA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
BT170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
BT170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
BT170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
BT170609 Flere detaljer i Venstres forslag til løsning på jordbruksoppgjøret ble kjent fredag.
AP170609 SAS er kritisk til regjeringens forslag : ¶
AP170609 Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren.
AP170609 Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren.
AA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
AA170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
AA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
AA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
AA170609 Næringskomiteens Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
AA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
VG170608 Ifølge eksperter kan noe av fallet skyldes flere forslag fra statsministeren om kutt i velferdsordninger.
VG170608 Corbyns forslag om å bedre studiestøtten og fjerne de forhatte skolepengene som de konservative innførte, og som i enda større grad har gjort det til et klassespørsmål om hvem som har råd til å ta høyere utdanning, faller i god jord i dette segmentet.
SA170608 Vi observerer at politikere fremmer forslag om innføring av et nytt varslingsombud som skal bidra til å ivareta ansatte og sikre dem et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
SA170608 Arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler, og komme med forslag til forbedringer.
SA170608 KrF fremmet også i forbindelse med integreringsmeldingen flere forslag om å gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for de som sitter på asylmottak.
SA170608 Venstre fremmer nå et eget forslag til løsning, mens de øvrige opposisjonspartiene snakker videre.
SA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
FV170608 Ingebjørg Godskesen ( Frp ) varslet at hun vurderte å stemme mot regjeringens forslag om tvangssammenslåinger.
FV170608 Ingebjørg Godskesen ( Frp ) varslet at hun vurderte å stemme mot regjeringens forslag om tvangssammenslåinger.
DN170608 Toril Nag, konserndirektør tele i Lyse er veldig fornøyd med regjeringens forslag , som vil gjøre det lønnsomt å bygge ut fiberbredbånd langt flere steder både i byer og distriktene.
DN170608 Regjeringens forslag til nasjonale graveregler inkluderer lavere gebyrer og åpner for moderne gravemetoder som mikrogrøfter, noe bredbåndsbransjen har etterspurt i mange år.
DN170608 Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet lagt frem et felles forslag om nye nasjonale graveregler, som nå skal på høring før de legges frem for Stortinget.
DN170608 Deretter vil et forslag bli oversendt Stortinget.
DN170608 Foto : Jeff Gilbert Prerna Bhardwaj fra London stemte på arbeiderpartiet Labour torsdag, blant annet på grunn av partiets forslag om å skrote studieavgiften.
DB170608 Om få timer skal Stortinget stemme over et forslag fra Frp, Høyre og Venstre om å redusere antall kommuner i Norge fra 428 til 354. 1,68 millioner nordmenn bor dermed i en annen kommune når de setter seg ned ved middagsbordet i ettermiddag enn de gjorde da de spiste frokost i morgentimene.
DB170608 Frps Ingebjørn Godskesen vurderer å gå mot partipisken, og da behøves bare én dissident til for å vrake kommunalminister Jan Tore Sanners ( H ) forslag om å bruke tvang for å slå sammen 11 norske kommuner.
DB170608 Venstre fremmer derfor fredag et forslag til løsning i saken.
DB170608 Samtlige forslag om tvang ble vedtatt, i tre tilfeller bare med bare én stemmes overvekt.
DB170608 Når et samfunn blir så hardt rammet som Andøy kommune, er det avgjørende at forslag og vedtak blir grundig og kvalitetsmessig belyst best mulig.
DA170608 Den endelige ordlyden i flertallspartienes forslag er ikke helt klar ennå.
DA170608 DEBATT : Stavanger SV vil stemme mot rådmannens forslag om å legge ned Tastaveden skole.
DA170608 De vil også kritisere departementet for at de ikke har villige til å utrede naboenes eget forslag til nasjonalt minnested, nemlig « Utsikten ».
DA170608 Venstre fremmer derfor fredag et forslag til løsning i saken.
DA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
AP170608 Vi synes ett forslag var så godt at vi valgte ikke å kåre en toer, men hadde i stedet to gode bidrag på delt 3. plass, sier Stoknes, som gleder seg over at vinnerne var et lag av studenter ved NTNU.
AP170608 - Vi fikk inn 31 forslag og er veldig fornøyd med det.
AP170608 Om få dager behandles Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i Stortinget, der det er satt av 312 milliarder til jernbane mellom 2018 og 2029.
AP170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018.
AA170608 Trumps forslag fikk et flertall på 233 mot 186 stemmer.
AA170608 Venstre fremmer nå et eget forslag til løsning, mens de øvrige opposisjonspartiene snakker videre.
AA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
AA170608 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AA170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018. ( ©NTB ) ¶ | 20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror ¶
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
AA170608 Venstre fremmer nå et eget forslag til løsning, mens de øvrige opposisjonspartiene snakker videre.
AA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
AA170608 Det la Arbeiderpartiet inn forslag om.
VG170607 Keeperens navn har også inngått i en del rykter rundt byttehandler av spillere mellom United og Real Madrid - som et påstått forslag hvor Real Madrid kunne hente De Gea i bytte mot 22 millioner pund og Álvaro Morata.
VG170607 | Tajik fremmer forslag om at « regjeringen gjør jobben sin » ¶
VG170607 Fordi det er kort tid til Stortinget trer fra hverandre før sommeren, fremmes Arbeiderpartiets forslag i tråd med Stortingets forretningsorden paragraf 39 C.
VG170607 FREMMER FORSLAG : Hadia Tajik ( Ap ), leder i Stortingets justiskomité, mener viktige deler av nærpolitireformen enten ikke er forstått eller ikke ser ut til å være ivaretatt.
VG170607 Etter VGs avsløringer ser Hadia Tajik ( Ap ) seg nødt til å fremme forslag i Stortinget om at regjeringen gjør akkurat det de skulle gjøre i utgangspunktet.
VG170607 - Dette er innholdsløs retorikk, og forslag som slår inn åpne dører.
SA170607 | Sp kommer med forslag om Forsand i Stortinget ¶
SA170607 Nå varsler Senterpartiet og Geir Pollestad at partiet vil levere et eget forslag om sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes.
SA170607 Politikerne har vedtatt forslag om opphøyde sykkelveier.
SA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
SA170607 Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.
SA170607 Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.
NL170607 Senterpartiet kommer til å stemme i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang.
NL170607 Derfor er Senterpartiet helt klare på at vi kommer til å stemme i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang.
NL170607 NOAH er svært skuffet over at dyrevelferd nok en gang blir nedprioritert av myndighetene, og at vårt forslag om videre forbud mot kommersiell utnytting av reptiler - men med løsninger som ville hindret at dyr blir avlivet eller lider av manglende veterinærbehandling - ikke ble valgt.
DN170607 Tirsdag ble et forslag fra Ap og Venstre med samme meningsinnhold, men med en litt annen formulering, nedstemt.
DN170607 Forslaget ble fremmet av Ap og KrF, men et nærmest likelydende forslag ble først fremmet av SV, Ap og Sp i juni i fjor, men dette forslaget ble imidlertid nedstemt april i år.
DN170607 Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
DN170607 Nå jobber vi med å fremme et forslag på det selv, og så får vi se hva som blir behandlet først, sier Oskar Grimstad ( Frp ), som sitter i Stortingets næringskomité.
DN170607 Før jul i fjor stemte Frp mot et lignende forslag , men på vårens landsmøte gikk partiet inn for en slik utredning.
DN170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet.
DB170607 ¶ TRUER MED Å DRA : Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
DB170607 Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
DB170607 I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) ramser selskapet opp en rekke forslag til endringer.
DB170607 I det opprinnelige utkastet fra USA var det også lagt til forslag om nye sanksjoner, men dette ville ikke Kina, som tradisjonelt er Nord-Koreas nærmeste allierte og støttespiller, ha med.
DB170607 De har konsekvent stemt ned hvert eneste forslag vi har kommet med.
DB170607 Sammen med fraksjonslederne for Frp, Venstre og KrF, henholdsvis Bente Thorsen, Iselin Nybø og Anders Tyvand, fremmet Vinje i dag forslag i Stortinget om løse situasjonen for de norske psykologstudentene i Ungarn : ¶
DA170607 Rygge formannskap skal behandle et forslag om « heltidskultur » på sitt møte torsdag 8. juni.
DA170607 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for Stortinget.
DA170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
DA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
DA170607 Nå jobber vi med å fremme et forslag på det selv, og så får vi se hva som blir behandlet først, sier Oskar Grimstad ( Frp ), som sitter i næringskomiteen på Stortinget.
DA170607 I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, har trioen Ap, Sp og SV fremmet et forslag hvor de ber Stortinget utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
DA170607 Det vil også Frp, som fremmer samme forslag for Stortinget.
DA170607 Da de rødgrønne fremmet et lignende forslag for Stortinget før jul i fjor, stemte Frp imidlertid imot.
DA170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet vårt.
DA170607 - Vi har allerede levert inn et forslag som vi kommer til å holde på, så får vi se hvordan vi eventuelt samkjører det etter hvert.
DA170607 Kristelig Folkeparti har kommet med et forslag der partiet går inn for å bedre helsetilbudet til papirløse.
BT170607 Regjeringen la frem sitt forslag 11. mai.
BT170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
BT170607 Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.
AP170607 Beslutningen i den tyrkiske nasjonalforsamlingen er resultat av et forslag som har ligget på bordet i flere måneder, men som det nå trolig ble satt fortgang i som følge av krisen Qatar befinner seg i.
AP170607 Høyre i Oslo vil fremme forslag som er til byens beste uavhengig av hvem som sitter i regjering, og kan ikke begrense oss til forslag som er forhåndsklarert med nasjonale politikere, sier Lae Solberg.
AP170607 Høyre i Oslo vil fremme forslag som er til byens beste uavhengig av hvem som sitter i regjering, og kan ikke begrense oss til forslag som er forhåndsklarert med nasjonale politikere, sier Lae Solberg.
AP170607 Et slikt forslag måtte eventuelt vært lagt frem for Stortinget ».
AP170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AP170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
AP170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AP170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
AP170607 Stortingsflertallet fremmer derfor følgende forslag : ¶
AP170607 Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.
AP170607 Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.
AP170607 Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.
AA170607 Marte Løvik ( Sp ) fremmet et forslag på vegne av flertallet som ble enstemmig vedtatt : « Formannskapet anbefaler NTNU i den videre prosessen å ha en bredere involvering av og informasjon til berørte naboer av utbyggingen. » - Her har ikke NTNU vært gode, de klarer ikke å snakke med naboene, særlig de på vestsiden.
AA170607 Stortingsflertallet fremmer derfor følgende forslag : ¶
AA170607 Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
AA170607 I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) ramser selskapet opp en rekke forslag til endringer.
AA170607 Nå jobber vi med å fremme et forslag på det selv, og så får vi se hva som blir behandlet først, sier Oskar Grimstad ( Frp ), som sitter i Stortingets næringskomité.
AA170607 Før jul i fjor stemte Frp mot et lignende forslag , men på vårens landsmøte gikk partiet inn for en slik utredning.
AA170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet.
AA170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
AA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
VG170606 Nå har saken likevel vært til behandling på Stortinget, etter at KrF fremmet forslag om å lovfeste omsorgsansvaret.
NL170606 Våre forslag innebærer at fordeling av leveringspliktige kvoter kan skje gjennom de ordinære årlige kvotetildelingene som en distriktskvote som lokale fartøyer kan søke om eller gi anbud på og ikke som nå til forhåndsbestemte fartøyer.
NL170606 Om en trålreder betaler 40-50 millioner for å slippe leveringsforplikelse er det mye billigere enn om Fiskeriministerens forslag skulle bli godtatt.
NL170606 Det er unødvendig å si det, men dette innebærer en avvisning av alle forslag til samisk etnisk kontinuitet i Lappland siden steinalderen eller bronsealderen.» ( s.26 ) ¶
NL170606 Regjeringens forslag ville gitt mer til kystflåten enn det som landes via pliktsystemet i dag.
NL170606 Lønnsomheten i fiskeindustrien har lenge vært lavere enn i andre næringer, men regjeringens forslag ville bidratt til å styrke industriens rammebetingelser.
NL170606 Det har ikke kommet noen troverdige forslag til alternativer.
NL170606 Det har ikke kommet noen troverdige forslag til alternativer, skriver fiskeriminister Per Sandberg.
FV170606 Tirsdag kom kommunens forslag til ny havn i Kongsgård/Vige.
DN170606 Sent fredag sendte Norske Skogs ferske toppsjef Lars Sperre ut et forslag til en redningsplan.
DB170606 ( Dagbladet ) : Flertallet i kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen går i mot Venstre forslag om å beskytte lærertittelen ved å innføre en sertifiseringsordning for lærere.
DB170606 Som ventet får ikke Ap sine forslag for et mer seriøst arbeidsliv flertall i Stortinget, da Høyre mener de overlapper med regjeringens egne tiltak.
DB170606 - Jeg forutsetter at Støre kommer til salen fordi dette er et forslag han selv har fremmet.
DB170606 - Arbeiderpartiet prøver å slå inn åpne dører når regjeringen i sin offensive kamp mot arbeidslivskriminalitet allerede har 25 konkrete punkter i vår plan som er bedre enn Arbeiderpartiets forslag .
DB170606 Kokken publiserte ifølge The Guardian et blogginnlegg etter at Mays forslag ble kjent torsdag kveld, der han skrev om overvekt i England.
DB170606 - FORFERDELIG : Tv-kokken Jamie Oliver er svært misfornøyd med statsminister Theresa Mays siste forslag .
DB170606 KrF kom også med tre andre forslag mot porno, blant annet ønske om et pornofilter for barn, men trolig får ingen av de tre forslagene flertall i Stortingets justiskomité.
DB170606 Men det er et sjansespill å kritisere ethvert forslag til terrorbekjempelse, uansett hvor feilrettet forslagene er, knappe to dager før et valg.
DA170606 KrF kom også med tre andre forslag mot porno som ble behandlet av justiskomiteen, blant annet et ønske om et pornofilter for barn.
DA170606 | Setter foten ned for forslag om strengere straffer ¶
DA170606 Stortinget innstiller på å stemme ned regjeringens forslag om å øke maksstraffen i saker hvor gjerningspersonen har begått flere grove lovbrudd.
DA170606 - Jeg er veldig skuffet over at Ap og Senterpartiet stemmer mot et forslag som ville økt straffene.
DA170606 juni vil flertallet i Stortinget stemme nei til regjeringens forslag om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd.
DA170606 Forslaget fremmes så i bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag om bilfritt sentrum, og vil komme opp i bystyret 21. juni.
DA170606 - Høyre i bystyret vil fremme et forslag om fortsatt MC-parkering på gatenivå i sentrum på Samferdsels- og miljøkomiteens møte tirsdag, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, til Dagsavisen.
BT170606 15 timer hos Riksmekleren ¶ 30 dager etter streiken hadde det nesten ikke vært kontakt mellom partene, bortsett fra et brev fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hvor de kom med en rekker forslag til nye forhandlinger.
AP170606 Støttepartiene Venstre og KrF har dyttet på for et forslag til ny Nasjonal transportplan som skal gi et kjempeløft for vei og jernbane i årene som kommer.
AA170606 Rådmannens forslag vraket ¶
AA170606 Rådmannen har kommet med flere forslag til områder hvor hans navn kunne hedres, deriblant parkeringsplassen mellom Vitenskapsmuseets bygninger Gunnerushuset og Suhmhuset som det ble innstilt på.
AA170606 Rådmannens forslag vraket ¶
AA170606 Rådmannen har kommet med flere forslag til områder hvor hans navn kunne hedres, deriblant parkeringsplassen mellom Vitenskapsmuseets bygninger Gunnerushuset og Suhmhuset som det ble innstilt på.
AA170606 Ifølge NRK skal partiene ha flyttet på under 500 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag .
VG170605 - Bjørn Erik har forståelse for den situasjonen vi er i, og vi har sagt til Aafk at de er hjertelig velkomne til å komme tilbake med oss med et forslag , sier agenten og utdyper at det tilbudet Abdellaoue fikk av tidligere direktør Hoff, ikke var i nærheten av det de ønsket.
SA170605 Der reagerer de sterkt på kommuneledelsens håndtering av saken, fra 2014 og til denne ukas forslag om nedleggelse.
DB170605 På møtet skal flere ledere fra emiratene delta, og på forslag til dagsorden står blant annet forholdet til Qatar, mulig samarbeid mellom USA og DFA for å stoppe « Irans aggresjon » og « problemet » al-Jazeera.
AP170605 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170605 Hun anklager samtidig Corbyn for å ha stemt mot alle forslag til antiterrorlover det britiske parlamentet har godkjent.
AA170605 Vi har et forslag : La fylkene/regionene beholde ansvaret for tannhelse.
AA170605 Regjeringens forslag til ny lov for ansatte i staten innebærer slik jeg ser det, en ytterligere svekkelse av arbeidsmiljøloven.
AP170604 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) overveier et forslag om å stoppe statsstøtten til flere private høyskoler.
AA170604 USAs president Donald Trump var raskt ute med å gjenta sitt meningsløse forslag om å stenge grensene for innreise fra en rekke muslimske land.
SA170603 - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
DN170603 Sikkerhetsrådet i FN har enstemmig vedtatt et forslag om å tilføye nye navn fra Nord-Korea på en allerede lang svarteliste.
DN170603 I det opprinnelige utkastet fra USA var det også lagt til forslag om nye sanksjoner, men dette ville ikke Kina, som tradisjonelt er Nord-Koreas nærmeste allierte og støttespiller, ha med.
BT170603 - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
AP170603 - Men hvis Høyre vil kommentere noen av sine forslag , så er det selvfølgelig opp til dem.
AP170603 - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
VG170602 Det finnes en lang rekke forslag til tiltak som skal gjøre norsk skole bedre.
VG170602 I Trumps første forslag til statsbudsjett rammes ingen hardere enn miljøverndirektoratet ( EPA ).
SA170602 Systematisk språkopplæring i barnehagen burde derfor være et nokså ukontroversielt forslag .
SA170602 mai om Oslo Høyres forslag om norskopplæring i barnehagen.
SA170602 Det foreligger også forslag om å spisse økonomien i damefotballen med å gi mer til de få lagene i Toppserien.
NL170602 Like fullt er det snakk om et havari for et forslag som Sandberg har investert ganske mye politisk kapital i.
NL170602 Fiskeriminister Per Sandberg har trukket sitt forslag om å avvikle pliktsystemet for trålerne.
NL170602 UiT er forberedt på at det vil bli debatt om arbeidsgruppens forslag og om det endelige vedtaket.
FV170602 Nå skal huset rives og grunnen overføres til Kristin og Øyvind Viksnes, i følge et forslag til Vennesla-politikerne FOTO : Uleberg, Odd Inge ¶
DN170602 Etter å ha sittet i konsernsjefstolen i under en måned, har Lars Sperre lagt et forslag på bordet.
DB170602 Nettopp det ble faktisk gjort i Smaalenenes Avis i april i år, som et av flere forslag til navnet på den nye storkommunen bestående av Spydeberg og Eidsberg som, mot sin vilje, blir slått sammen med Hobøl, Askim og Trøgstad.
DB170602 Men i lys av andre mer eller mindre seriøse forslag på kommunenavn understreker Schmidt at man ikke bør konstruere nye stedsnavn.
DB170602 Det er med andre ord ikke bare å slenge ut et forslag , som for eksempel Hurrahølet kommune.
DB170602 Han reagerer på regjeringens forslag til regelendring for organisasjonen Det frivillige skyttervesen, fra Stortingsproposisjon 123 s « Investeringar i Forsvaret og andre saker ».
DB170602 Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med forslag om konkrete lovforslag.
DB170602 Vårt forslag handler om å forenkle regelverk og gjøre det enklere å regulere, sier han.
DB170602 Bamble-politikerne jobber nå på spreng for å få på på plass et forslag til neste kommunestyremøte.
DB170602 Til tross for flere oppfordringer og forslag , er likevel ikke endringene innført. 2001-2003 ¶ 2001 : Høyesteretts ankeutvalg avviser en begjæring om gjenopptakelse av saken mot Fredrik Fasting Torgersen, og påpeker at flere viktige bevis er blitt borte.
DB170602 Regjeringens forslag er å gi oljebransjen tilgang til nye områder i det vi kaller for " iskanten " - fordi isen er i ferd med å smelte bort.
DB170602 Hva gjelder KrFs forslag er vi på linje med Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi.
DA170602 « Bremsingen » kommer i form av et eget forslag i den nettopp avgitte innstillingen fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
DA170602 Formålet med endringsforslagene i loven er å gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land, heter det i innstillingen, som inneholder flere forslag til endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing.
DA170602 Det er her Ap og KrFs medlemmer i kulturkomiteen kommer med et eget forslag i innstillingen, som skal behandles i stortingssalen neste uke.
DA170602 | Sandberg trekker forslag om å fjerne pliktsystemet ¶
DA170602 I tillegg fremmet flertallspartiene et forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på hvordan arrangementet skal gjennomføres.
BT170602 Det var kanskje ikke Bøes intensjon, men vi liker hans forslag .
AP170602 Putin fikk denne uken svært tøffe forslag på bordet fra sine økonomiske rådgivere for å redde Russlands økonomiske fremtid.
AP170602 Denne uken la Putins strateger frem flere drastiske forslag for Russland som får mange russere til å se rødt.
AP170602 Bare sosialdemokratene stemte imot da Enhedslistens forslag ble lagt fram for avstemning.
AP170602 - Men hvis Høyre vil kommentere noen av sine forslag , så er det selvfølgelig opp til dem.
AP170602 Statsråd Bent Høie forsvarer Vinmonopolet og mener at finnene med sitt forslag til ny alkohollov kan undergrave denne nordiske ordningen.
AP170602 Finlands forslag er for øyeblikket til vurdering i EU, hvor det vurderes om lovforslaget er forenelig med EU-retten, skriver Stortinget i sitt nyhetsbrev om EU-EØS.
AP170602 Lite gjennomtenkt forslag
AP170602 Når det synes å være et totalt fravær av en diskusjon og forslag til løsninger knyttet til sårbarhet og sikkerhet, tolker jeg det slik at konkurrentene nok har levert materiale for dette hovedkriteriet, men at det er vurdert for sensitivt til å kunne vises i en offentlig utstilling.
AP170602 Det er et totalt fravær av diskusjoner og forslag til løsninger knyttet til sårbarhet og sikkerhet i de syv utkastene til nytt Regjeringskvartal.
AP170602 Det foreligger også forslag om å spisse økonomien i damefotballen med å gi mer til de få lagene i Toppserien.
AA170602 Sikkerhetsrådet i FN har enstemmig vedtatt et forslag om å tilføye nye navn fra Nord-Korea på en allerede lang svarteliste.
AA170602 I det opprinnelige utkastet fra USA var det også lagt til forslag om nye sanksjoner, men dette ville ikke Kina, som tradisjonelt er Nord-Koreas nærmeste allierte og støttespiller, ha med.
AA170602 Bare sosialdemokratene stemte imot da Enhedslistens forslag ble lagt fram for avstemning.
AA170602 Norske Skog har lagt frem et forslag der store deler av gjelda gjøres om til aksjer i selskapet.
AA170602 | Trekker forslag om å fjerne pliktsystemet ¶
AA170602 Senest i 2015 stemte et klart flertall på Stortinget nei til et forslag fra KrF om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere.
AA170602 Lite gjennomtenkt forslag
AA170602 Det har vi meldt inn i forslag til statsbudsjettet for 2018, sier Erling Moe, kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen. ( ©NTB ) ¶
VG170601 Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter.
VG170601 Vi tar kortversjonen : Denne gangen ble regjeringens forslag stoppet av Kristelig Folkeparti og Venstre ( som egentlig er støttepartier for regjeringen ).
VG170601 Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går for øyeblikket gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til utvalgets forslag .
VG170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
SA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
NL170601 Sametingets forslag om sannhetskommisjon for fornorskninga, som Kirsti Bergstø og jeg har foreslått på Stortinget, har startet en viktig debatt med høy temperatur.
FV170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
DN170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
DN170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
DN170601 EU-kommisjonen har lagt frem den nye veipakken « Europa i bevegelse » som blant annet inneholder forslag om at bompenger skal betales etter kjørt distanse.
DN170601 Representantene vurderer to forslag til felles uttalelse.
DN170601 Han påpeker at Venstre har fremmet flere forslag for å stramme inn den omdiskuterte ordningen.
DB170601 Komiteen har samlet seg om et felles forslag : ¶
DB170601 De fire partiene mener det må bli enklere å få vurdert, og ved behov få bygget på, utenlandsk formalkompetanse til norske krav og fremmer forslag om at regjeringen skal foreta en full gjennomgang av hvordan utenlandske utdanninger og autorisasjon godkjennes.
DB170601 juni skal Stortinget ta stilling til et forslag fra Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen, der Marianne Aasen er medlem.
DB170601 Siden regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform tidligere i vår, har Trøgstad i Østfold valgt å frivillig danne en ny storkommune sammen med naboene.
DB170601 - Vi jobber med lærerløftet som vi gikk til valg på, og har mange flere forslag for å løfte lærerne videre, men er ikke klare for alle Venstres detaljerte planer videre, sier hun.
DB170601 Grande reagerer dermed på at Frp stilte seg bak et forslag om at en ny NRK-lisens skal betales av enkeltpersoner, og at alle voksne med inntekt skal betale for NRK uavhengig av om man har TV eller ikke.
DB170601 Frp står inne for et forslag om at alle voksne skal bidra.
DB170601 Arild Grande ( Ap ) reagerer på at Frp før valget sa de skulle fjerne NRK-lisensen, for så å stille seg bak et forslag om at hver person skal betale for NRK.
DB170601 - Hvorfor stiller dere dere bak et forslag dere ikke er for ?
DB170601 Grande reagerer dermed på at Frp stilte seg bak et forslag om at en ny NRK-lisens skal betales av enkeltpersoner, og at alle voksne med inntekt skal betale for NRK uavhengig av om man har TV eller ikke.
DB170601 Frp står inne for et forslag om at alle voksne skal bidra.
DB170601 Arild Grande ( Ap ) reagerer på at Frp før valget sa de skulle fjerne NRK-lisensen, for så å stille seg bak et forslag om at hver person skal betale for NRK.
DB170601 - Hvorfor stiller dere dere bak et forslag dere ikke er for ?
DA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
DA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
DA170601 Arbeiderpartiets stortingsgruppe overkjører lokalpolitikerne i Oslo, og vil ha full utbygging av E18 mellom Oslo og Asker i tråd med regjeringens forslag i NTP.
DA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
DA170601 Dagsavisen har denne uka omtalt et forslag fra Småkraftforeninga om å tillate et større innslag privat eierskap i kraftsektoren, slik at tilgangen til kapital blir større.
DA170601 Stortinget sier nei til regjeringens forslag om trygdekutt for innvandrere.
DA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
BT170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
BT170601 Sammen med SV og Venstre fremmer vi derfor forslag om strengere karanteneregler, straff for utnyttelse av au pairer og regler som sikrer at familier med personer som er dømt for straffbar handling mot au pairer ikke får ta i mot en au pair.
BT170601 I tillegg fremmer vi et forslag om at oppholdstillatelsen knyttes til au pairen selv, og ikke til vertsfamilien.
AP170601 - Minister Begins forslag om å inkludere hele området i Israel uten å gi statsborgerskap har en visjon om geografisk og historisk integritet.
AP170601 Og i fjor støttet partiet et forslag i bystyret fra KrF og Frp om å « ikke prioritere Nedre Grefsen [.. ] i inneværende bystyreperiode ».
AP170601 Nå, når det rødgrønne byrådets forslag til revidert kommuneplan behandles, mener Rødts gruppeleder i bystyret at prosessen er blitt en annen.
AP170601 Det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt forslag til revidert plan.
AP170601 Da det forrige byrådets forslag til kommuneplan ble vedtatt i bystyret, var Rødts representanter de eneste som stemte imot helheten.
AP170601 Og i fjor støttet partiet et forslag i bystyret fra KrF og Frp om å « ikke prioritere Nedre Grefsen [.. ] i inneværende bystyreperiode ».
AP170601 Nå, når det rødgrønne byrådets forslag til revidert kommuneplan behandles, mener Rødts gruppeleder i bystyret at prosessen er blitt en annen.
AP170601 Det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt forslag til revidert plan.
AP170601 Da det forrige byrådets forslag til kommuneplan ble vedtatt i bystyret for to år siden, var Rødts representanter de eneste som stemte imot helheten.
AP170601 - Det stortingsgruppen gjør er å påpeke fire ting : De støtter Regjeringens forslag om utbyggingen av første etappe, ikke hele utbyggingen.
AP170601 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) mener det å fjerne ordningen er et dårlig forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere.
AP170601 BIDRAG : SVs Heikki Eidsvoll Holmås klarte å samle et bredt flertall på Stortinget for sitt forslag om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i alt offentlig innkjøp.
AP170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
AP170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
AP170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AP170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AP170601 At det ikke ble lagt inn forslag til omorganisering av POD i nærpolitireformen skyldes at kritikken fra 2013 var håndtert.
AA170601 Stortinget kommer ikke til å få noe forslag om å lage stor-kommune på Fosen.
AA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
AA170601 Både SV og Sp har sendt forslag til Stortinget om det å få pensjonsslippen tilbake på papir.
AA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AA170601 Instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen.
AA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
VG170531 Likevel kan det komme forslag til endringer som griper inn i Heimevernets oppsett.
VG170531 Derfor har vi fremmet en rekke forslag for å stramme inn.
VG170531 Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne frata folk statsborgerskapet etter en slik risikovurdering.
VG170531 Bystyret sa også nei til et forslag om å avholde en folkeavstemning om bompenger.
SA170531 Levekårssjefens forslag til løsning ?
NL170531 I skrivende stund ( onsdag ) er Sametinget samlet i plenum, og i løpet av ettermiddagen blir det lagt frem et forslag til vedtak der Sametinget ber Stortinget om å starte prosessen med å opprette en sannhetskommisjon.
NL170531 Vi har et forslag : La fylkene beholde ansvaret for tannhelsen.
NL170531 Fylkesnes står bak et forslag om at kystkommuner skal kunne nyte godt av avgifter fra havbruksanlegg i deres område.
NL170531 Regjeringens forslag til hvor denne grensen bør settes, dukket sist opp i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet for noen uker siden.
DN170531 Et annet forslag er at eurosonen kan få et eget budsjett, slik EU har et eget budsjett i dag.
DN170531 Der lanseres en rekke forslag for å fordype valutaunionen.
DN170531 - Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere.
DB170531 Høyre-veteran Michael Tetzschner er positiv til regjeringens forslag , men har større problemer med å svelge utspillet fra Frp på Stortinget.
DB170531 Dermed kan mennesker - dersom Frps forslag går gjennom - risikere å bli påført ulik straff for samme handling.
DB170531 Både regjeringens forslag og det mer ytterligende forslaget fra Stortings-Frp, er for seint presentert til å bli behandlet i inneværende stortingsperiode.
DB170531 - Det er på alle måter et problematisk forslag , sier Tetzschner.
DB170531 ( Dagbladet ) : Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne ta fra folk statsborgerskapet hvis en « framtidsrettet risikovurdering » betegner dem som en trussel mot Norge.
DB170531 Regjeringens forslag er på kollisjonskurs med fuglelivet Debatt ¶
DB170531 Å legge frem et forslag om tidlig fokus på norsk er som et slag i magen for oss som jobber med barn, det er som å si at vi ikke har nok fokus på språk.
DB170531 Jeg må si jeg måtte gni meg litt i øynene da jeg kom over Høyres forslag om å starte undervisning i norsk for de store barna i barnehagen.
DB170531 Begum og Høyre lener seg verken på pedagoger eller forskning når de fremmer sitt forslag om språkopplæring og formell lek i barnehagen.
DA170531 Her vil jeg råde folk til å bruke Michelin-guiden, som gir veldig gode forslag - enten det gjelder stjernerestauranter eller mer folkelige spisesteder, sier Medhus.
DA170531 Der har de samlet inn forslag på vegne av bydelen for å gjøre Grønland til et bedre sted for alle som bor og ferdes der.
DA170531 Claire-Louise Bennett deltar på Litteraturfestivalen i Lillehammer onsdag og torsdag, og på et arrangement i Cappelens Forslag fredag.
BT170531 Ap og Sp fremskynder byggingen av ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, i forhold til regjeringens forslag .
BT170531 Dette fikk SV til å komponere et forslag om å legge ned hele ordningen, og partiet fikk raskt støtte fra fagbevegelsen, Ap og Sp.
BT170531 Nå har LEVE fremmet et forslag om nullvisjon for selvmord overfor bystyret i Bergen.
BT170531 Som sak nummer tre hadde Stortinget til behandling et forslag om å opprette en handelshøyskole i Bergen og samtidig bevilge 50.000 kroner til å starte byggearbeidene.
AP170531 - Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.
AP170531 Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går nå gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til delingsøkonomiutvalgets forslag .
AP170531 Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går nå gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til delingsøkonomiutvalgets forslag .
AP170531 I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.
AP170531 LNU har lagt frem ti ulike forslag som de i sum mener kan øke valgdeltakelsen blant unge.
AP170531 Kontroversielt forslag
AP170531 Fakta : Ti forslag for å øke valgdeltakelsen ¶
AP170531 Det er flertall blant stortingspartiene om å beholde det slik, et forslag om å endre valgloven på dette punktet ble nedstemt i fjor.
AP170531 Det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalget presenterte nylig sitt forslag om å avvikle UP og overføre trafikkoppgavene til landets 12 politidistrikter.
AA170531 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
AA170531 Uttalelsene fra de Trump-lojale senatorene kommer mens Senatet er i ferd med å vurdere Trumps forslag .
AA170531 Et annet forslag er at eurosonen kan få et eget budsjett, slik EU har et eget budsjett i dag.
AA170531 Der lanseres en rekke forslag for å fordype valutaunionen.
AA170531 Parlamentarikerne går inn for flere innstramminger i EU-kommisjonens forslag .
VG170530 I behandlingen av skattereformen fremmet SV 23 forslag for å hindre kapitalflukt.
VG170530 Hvordan gir det mening å stemme mot et forslag om å innføre plikt til å opplyse om alt utenlandsk eierskap i selvangivelsen ?
VG170530 Statssekretæren påpeker at departementet har satt ned et spesialistutvalg som skal se på dagens system og komme med forslag til forbedringer.
SA170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.
DN170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag på 410 millioner kroner, melder NRK.
DN170530 Ikke flertall for SVs forslag
DN170530 Det ønsker også Senterpartiet, men uten regjeringens støttepartier får ikke forslaget flertall når Stortinget behandler Andersens forslag fredag.
DN170530 Begge partiene har vært kritiske til dagens au pair-ordning, men slutter seg ikke til et forslag fra SVs Karin Andersen om å fjerne den, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DB170530 Det aller første spørsmålet gjaldt en nyhet i Washington Post om et angivelig forslag til russerne fra Trumps svigersønn Jared Kushner om å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal.
DA170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag på 410 millioner kroner, melder NRK.
BT170530 Jeg konstaterer at Ap og Sp kritiserer, uten å fremme noen alternative forslag .
BT170530 Alle mine forslag til overskrifter er fakta.
AP170530 Vi fremmet 23 forslag .
AP170530 Han sier at partiet så raskt som praktisk mulig etter et regjeringsskifte til høsten vil starte prosessen med å fjerne dagens frigrense på 350 kroner, og at det kan skje allerede i det reviderte forslag til statsbudsjett for 2018 som en ny regjering skal legge frem.
AP170530 - Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere, sier han.
AP170530 - Eventuelle forslag fra andre partier vil vi vurdere når de kommer, sier Høvset.
AP170530 Det ønsker også Senterpartiet, men uten regjeringens støttepartier får ikke forslaget flertall når Stortinget behandler Andersens forslag fredag.
AP170530 Begge partiene har vært kritiske til dagens au pair-ordning, men slutter seg ikke til et forslag fra SVs Karin Andersen om å fjerne den, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170530 I morgen skal Oslo kommune behandle et privat forslag fra Frps Carl I.
AP170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.
AA170530 Rådmannens forslag om lavere fart på E6 nord for Trondheim ble tirsdag nedstemt av trondheimspolitikerne.
AA170530 Rådmannens forslag fikk støtte fra SV og Miljøpartiet De Grønne, men flertallet i formannskapet stemte imot, og forslaget falt.
AA170530 - Hvorfor ble rådmannens forslag om fartsgrenser stemt ned i formannskapet i dag ?
AA170530 Ikke overraskende støttet KrF rådmannens forslag : ¶
AA170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.
AA170530 Torsdag denne uken skal Hagens forslag behandles i Oslo kommunes finanskomité, skriver Vårt Land.
AA170530 Hagens forslag om å forby politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser.
AA170530 Hagen, som sitter i bystyret for Oslo Frp, et privat forslag om forbud mot synlige politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser.
AA170530 | Dark Room-etterforskerne støtter omstridt forslag om utvidet IP-lagring ¶
VG170529 Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag , skal det hete i rapporten.
SA170529 Det beste for alle ville vært bare å ha gått for Høyre sitt forslag , som var park med parkering under.
NL170529 Han skriver selv på Facebook : « Takk til eldrerådet i Arbeiderpartiet for gode forslag til ny politikk, for våre eldre !
FV170529 Slik blir krysset Vestre Strandgate og Gyldenløves gate i WSPs forslag .
DN170529 Trump-administrasjonen leverte et forslag til skattekutt som var på én side.
DN170529 Skatteplanene var en del av Trumps forslag til nytt statsbudsjett, lagt frem sist uke.
DN170529 Etter at det første forslaget ble avvist av Kongressen, som er kontrollert av republikanerne, førte nye, lange forhandlinger til et forslag som så vidt ble stemt gjennom.
DN170529 Trumps forslag til ny helsereform inkluderte en pott på 8 milliarder dollar som skal bidra til å dekke helseforsikringsutgifter for personer med kroniske lidelser.
DB170529 I september 2016 la Nærings- og fiskeridepartementet fram et forslag som går ut på å gi departementet nødvendig hjemmel til å kreve registrering av turistfiskevirksomheter, og rapportering av fangst.
DB170529 - Vi har fremmet en rekke forslag i Stortinget om skjerpet regelverk for mer seriøsitet i arbeidslivet.
DB170529 Det er kloke formuleringer, og gode forslag til hvordan et slikt fag kan settes sammen og hva som skal være formålet med det.
DB170529 Det er et forslag det er vel verdt å overveie.
BT170529 Et annet forslag som ligner mer på reiselivsbransjens internettskepsis, er et fra Norsk filminstitutt om en egen avgift på strømmetjenester som Netflix.
AP170529 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170529 Høyre fremmer forslag om at Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført.
AP170529 Medlemmene i Lysne-utvalget må klargjøre hvordan de ser på sitt eget forslag i lys av utviklingen etter at de fremla sin rapport.
AP170529 I september 2016 la Lysne II-utvalget frem sitt forslag til digitalt grenseforsvar ( DGF ).
AP170529 Et år senere kom Lysne II-utvalget med forslag til digitalt grenseforsvar.
AP170529 Et annet bakteppe for innlegget er Særorganutvalgets forslag om å slå Økokrim sammen med Kripos til en felles bistands- og etterforskningsenhet, å skille ut statsadvokatene fra Økokrim og å flytte ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet til et politidistrikt.
AA170529 ANCs ledelse har gått imot et forslag om mistillitsavstemning mot Sør-Afrikas president Jacob Zuma : Forslaget ble nedstemt med 54 mot 18 stemmer.
VG170528 Ifølge eksperter kan noe av fallet i oppslutning også skyldes flere forslag fra May om kutt i velferdsordninger.
SA170528 I denne sammenheng kan vi avspore enhver klimadebatt og ethvert forslag til tiltak, som også i dette tilfellet.
NL170528 Nå som finlenderne har kommet med en invitasjon til å faktisk skape noe sammen og vil vi skal komme med forslag til løsninger så må vi møte dette så godt vi kan.
DB170528 Vil stanse forslag
DB170528 juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som sier at tilbud om spesialiserte hjelpetiltak lovfestes ¶
DB170528 - Jeg vil ha en jobb i Norge med å kutte hodet av folk som omskjærer babyer, skriver han og linker til en artikkel fra Jerusalem Post om norske Fremskrittspartiets forslag om et omskjæringsforbud.
DA170528 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
BT170528 I desember 2016 sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsnotat med forslag om skjerpet straff for flere lovbrudd og heving av maksstraffen hvor gjerningspersonen har begått lovens mest alvorlige handlinger flere ganger.
AP170528 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
AP170528 ) og hans forslag om å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva, er blitt stort slått opp amerikanske medier de siste dagene.
VG170527 Favorittoddsen er kraftig senket, og slik er vi tvunget til kjøre et forslag på Barcelona-seier i et 0-2-handikappspill til 2,00 i odds.
VG170527 Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag , skal det hete i rapporten.
VG170527 Bare halvannen time før Trump sto på talerstolen i Sigonella, ble helgens G7-møte avsluttet med skuffende få resultater, delvis fordi USA blokkerte forslag fra de andre økonomiske stormaktene.
VG170527 Det er ikke ofte en embetsmann i politiet går så tydelig ut mot et politisk forslag som det Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold gjorde på Twitter denne uken, da han skrev : « Vi trenger ikke mer øl i parken.
SA170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
DN170527 Petter Gottschalk, professor ved BI og ekspert på økonomisk kriminalitet, ser derimot fordeler ved utvalgets forslag .
DN170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
AP170527 Byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad, kaller Lundmarks forslag « strålende ».
AP170527 Så sent som i november i fjor stemte Høyre og Venstre mot et forslag i bystyret om ta Nedre Grefsen ut av kommuneplanen.
AP170527 Som flere har påpekt i sammenheng med Regjeringens forslag til ny felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag, representerer den nåværende likestillingsloven for kjønn en gullstandard ved hvordan den i tiår har gitt det sterkeste vernet mot diskriminering i alle deler av samfunnet.
AA170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
SA170526 Se forslag over blomster nederst i saken ¶
SA170526 Nordlies forslag
DN170526 Vi skal høre på særorganene i den kommende høringsrunden før vi trekker en konklusjon knyttet til utvalgets forslag , sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.
DN170526 Likevel støttet ikke regjeringspartiene Arbeiderpartiets forslag om å opprette et slikt senter.
DN170526 Arbeiderpartiet var de eneste i komiteen som fremmet forslag om å opprette et nasjonalt senter for bekjempelse av cyberkriminalitet.
DN170526 september 2015 for å komme med et forslag om hvordan et slikt nasjonalt senter kunne organiseres.
DB170526 I Aftenpostens Uviten-spalte skriver fagfolk om det de mener er « dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk ». 23. mai setter professor i statsvitenskap Øyvind Østerud andres tematisering av inndelingen av mennesker i « vi » og « de andre » på dagsorden.
DA170526 - Mitt forslag er mindre kvantitet, mer kvalitet.
BT170526 Se forslag over blomster nederst i saken ¶
BT170526 Nordlies forslag
AP170526 « Akersryggen » er ett av syv forslag til nytt Regjeringskvartal.
AP170526 Se forslag over blomster nederst i saken ¶
AP170526 Nordlies forslag
VG170525 - Jeg vil nok foreløpig bruke ordet symbolsk om forslagene ; så får vi se etter møtet hva som kommer konkret ut av møtet ; om dette er forslag som USA har ønsket.
VG170525 » skriver retten, som legger til at kvinnen avviste mannens forslag .
VG170525 God timing for forslag
VG170525 Fremskrittspartiet ( Frp ) har fremmet forslag på Stortinget om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker.
SA170525 Tyngden av partimaskineriene, byråkratiet og den stadig mer konsentrerte makta i nettverkene til den « politiske klassen », som skaper en omfattende politikerforakt, ikke bare blant de eldre, men også blant motløse unge, får ingen løsning gjennom et slikt forslag som dette, og trenger andre og flere demokratiforsøk.
SA170525 Mitt forslag her er pur logikk basert på erfaring for å sikre generasjonskorrigert representasjon for framtidas politiske samfunn.
SA170525 FOTO : Shutterstock/Scanpix ¶ Forslag til demokratisk løsning : Allmenn stemmerett forsvinner når man trer inn i pensjonistenes rekker !
SA170525 Claudia Chwalisz og Policy Network i « The Populist Signal », for å skape større engasjement i et samfunn med dalende politisk deltagelse som utnyttes av politiske populister, selv om mange forslag herfra godt kan vurderes også i Norge ( tenketanken Agenda har tidligere formidlet denne forskningen i Norge ).
DN170525 Konkret peker Alec Phillips på Trumps forslag om 200 milliarder dollar i ekstra bevilgninger over de neste ti årene, noe som i partnerskap med private skal utløse totalt 1000 milliarder dollar til investeringer i infrastruktur over ti år.
DN170525 Han plukker også fra hverandre enkelte av Trumps forslag , som løftene om en massiv satsing på infrastruktur.
DN170525 De ser med forskrekkelse på utsiktene til at USAs statsgjeld fortsetter å øke, og de vil sette ned foten for mange av Trumps forslag .
DB170525 Først da løftet Zlatan trofeet, før superstjerna poserte foran et relativt dristig forslag fra en tilhenger.
DB170525 Ap, SV og Sp har vært kritisk til slike bedriftsinterne avtaler - og har i Stortinget støttet et forslag som går ut på å fjerne « smutthullet » i arbeidsmiljøloven som tillater utstrakt bruk av bemanningsbyrå for disse selskapene.
DB170525 Forslag om å heve sperregrensen, blir gjerne begrunnet med at det vil gjøre Stortinget mer styringsdyktig, men lite tyder på at det er resultatet.
AP170525 Frp har stilt forslag på Stortinget om å stryke forbudspunktet « i park » fra Alkoholloven, skriver Vårt Land.
AA170525 Ved enstemmighet kan ministerrådet legge fram forslag for Nordisk råd, i noen tilfeller også fatte vedtak selv, som er bindende for de enkelte regjeringene. ( ©NTB ) ¶
VG170524 Fridager i fare : Forslag om å slette en fridag ¶
NL170524 Spørsmålet om det skal opprettes en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikken behandles i stortinget etter forslag fra SV.
NL170524 Hvorfor omfattes samer og kvener i samme forslag ?
NL170524 Imidlertid viser det seg at først nå, et halvt år senere, legger administrasjonen frem et forslag til fordeling av kuttene i innkjøp på de forskjellige avdelingene i kommunen.
DN170524 Seadrill har fått et forslag til refinansieringsløsning fra selskapets kreditorer, omtalt som tredjeparter og tilknyttede investorer.
DN170524 USAs president Donald Trump og hans administrasjon anklages for grove regnefeil, tvilsomme anslag og logiske brister i sitt forslag til USAs statsbudsjett.
DN170524 Seadrill har fått et forslag til refinansieringsløsning fra selskapets kreditorer, omtalt som tredjeparter og tilknyttede investorer.
DN170524 Det hardt prøvede riggselskapet Seadrill har fått et forslag til refinansiering, men er ennå ikke i mål.
DB170524 Pavens tirade refererte til Trumps forslag om å bygge en fysisk mur mot Mexico, for å holde latin-amerikanerne ute fra USA, fordi mexicanerne ifølge Trump : ¶
DA170524 I første omgang vil det muligens bli lettere å få tysk gehør for forslaget om et tettere fransk tysk forsvarssamarbeid i Europa enn Macrons forslag til endringer i eurosonen, tror Rieker.
DA170524 - Vi kommer til å fremme et privat forslag for å sikre at dere i fremtiden også vil ha en permanent samlingplass i sentrum, sier han.
DA170524 - Vi kommer til å fremme et privat forslag for å sikre at dere i fremtiden også vil ha en permanent samlingplass i sentrum, sier han.
DA170524 Derfor har byrådet lagt inn et forslag om å bevilge fire millioner ekstra til Popsenteret i forslaget til til revidert budsjett for 2017.
DA170524 Sverige la fram et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende enn Helgesens opprinnelige forslag , skrev NTB i februar.
DA170524 Sverige la fram et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende enn Helgesens opprinnelige forslag, skrev NTB i februar.
BT170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
BT170524 Hun har partiet i ryggen, mens et tilsvarende forslag falt på Frps landsmøte i vår.
AP170524 Republikanernes nye forslag til helsereform, som må godkjennes av Senatet før det eventuelt sendes til presidet Trumps skrivebord for signering, vil gjøre det mulig for delstatene å avgjøre om forsikringsselskapene skal få diskriminere mot folk med eksisterende helseproblemer.
AP170524 Marginal endring fra forrige forslag
AP170524 Det er en marginal endring fra de 24 millionene i forrige rapport, som ble laget for det forrige forslaget til helsereform - et forslag som ikke ble sendt til avstemning i Representantenes hus fordi det var tydelig at republikanerne manglet stemmene som skulle til.
AP170524 | Forslag om stans kongekrabbefangst i fire måneder ¶
AA170524 Republikanere i Senatet har sittet i lukkede møter for å forsøke å forfatte et eget forslag til helsereform. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter står bak et forslag om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker, ifølge Vårt Land.
AA170524 - Frps forslag går betydelig lengre enn Høyres program.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
AA170524 Bare én av de 72 klagene som kom inn etter at Politidirektoratet la fram sitt forslag til ny tjenestestruktur, ble tatt til følge.
AA170524 Tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter står bak et forslag om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker, ifølge Vårt Land.
AA170524 - Frps forslag går betydelig lengre enn Høyres program.
AA170524 Arbeidsgiverforeningen Spekter opplyser at de mandag la fram flere forslag til løsninger på konflikten, som de ikke hadde fått noen tilbakemelding på.
AA170524 - Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det.
VG170523 Tidligere justisminister Anders Anundsen ( Frp ) ble overrasket da Politidirektoratet ( POD ) gang på gang kom til ham med forslag som var « i strid » med den vedtatte politikken.
VG170523 Og når det da kommer forslag fra POD om at vegg-i-vegg er tak-til-gulv, altså ulike etasjer, så samsvarer ikke det med det som er evaluert i det nasjonale nødmeldingsprosjektet.
SA170523 Hvis det virkelig er penger i kassa, har jeg noen forslag til alternative investeringer som en større del av innbyggerne vil få glede av ( som i kommunalpolitisk ånd betyr større avkastning på investeringen ).
NL170523 I slutten av mai skal et utvalg levere et forslag til styret, som igjen avgjør UiT-organiseringen i slutten av juni.
NL170523 Kalkulerer en det inn, er ministerens forslag til kvoteavståelse bare knapt 8 %.
NL170523 Dette for å forklare regjeringens forslag til endringer i pliktsystemet for trålerne.
NL170523 I tillegg inneholder denne NOUen er rekke forslag som vil etnifisere politikken og forvaltningen ytterligere om de blir fulgt opp.
DN170523 De ser med forskrekkelse på utsiktene til at USAs statsgjeld fortsetter å øke, og de vil sette ned foten for mange av Trumps forslag .
DN170523 President Donald Trumps forslag til statsbudsjett for USA presenteres mens han selv er på rundreise i utlandet.
DN170523 De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene.
DA170523 Byrådet vil komme nærmere tilbake med forslag til disponering av midlene og eventuelle endringer i Klima- og energifondet senest ved fremleggelse av sak 1/2018 », heter det i teksten i revidert budsjett.
DA170523 - Stortinget kan ikke sitte stille å se på et forslag fra regjeringen som er i sterk konflikt med en melding vi vedtok for noen uker siden, sier leder av næringskomiteen Geir Pollestad ( Sp ).
DA170523 Svaret var at de ønsket en åpen og reell høringsrunde - og at andre forslag var velkomne, forklarer politimester i Sør Øst politidistrikt Christine Fossen.
BT170523 | Nye forslag til løsning i barnehagestreiken ¶
BT170523 Spekter har også lagt i bordet et forslag om forlik i de to sakene som skal for retten til høsten.
BT170523 Her lanseres flere forslag til hvordan konflikten kan løses.
BT170523 Flere forslag om løsning ¶
BT170523 BT er vel mediet, og kommunen hadde forslag til en liten gimmick på Festplassen med en bysykkel », skrev Roger Valhammer i Sparebanken Vest til byråd Anna Elisa Trytis rådgiver i april.
BT170523 Sps næringspolitiske talsperson Geir Pollestad ville ikke støtte SVs forslag fordi han ikke stoler på at regjeringen ville ha fulgt opp bestillingen på en tilfredsstillende måte.
BT170523 Senterpartiet og SV har vært tydelige på at Stortinget bør plusse på tilbudet fra staten, men et forslag fra SV om å sende hele oppgjøret i retur til regjeringen, fikk ikke tilslutning fra noe annet parti på tirsdagens komitémøte.
AP170523 - Derfor forventer jeg - nei, jeg krever - at Høyre og Frp står fast ved det de nå fremmer for Stortinget, og ikke forhandler om ett øre mer enn det som ligger i Regjeringens forslag , sier han.
AP170523 I april 2016 sendte Regjeringen sitt forslag på høring, det kom en rekke innspill i høringsrunden.
AA170523 De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene.
AA170523 - Vi tar gjerne i mot andre forslag fra folk om hva de tror denne boksen kan ha vært benyttet til, sier Reed.
VG170522 Regjeringens forslag vil likevel sørge for et skjerpet straffenivå som bedre reflekterer samfunnets syn på gjentatte grove integritetskrenkelser.
SA170522 Regjeringens forslag ble trukket, men kun fordi kritikken var så massiv.
SA170522 I andre enden har Ap på sin side dannet flertall i Stortinget mot Frp's forslag om bompengekutt.
SA170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
SA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
SA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
SA170522 Jeg har to konkrete forslag .
DN170522 Demokratene er ventet å stille seg på bakbena og motkjempe ethvert forslag fra Trump, men det er uansett den sittende presidenten som vil få skylden, ifølge Mjelde.
DB170522 ( Dagbladet ) : I dag legger regjeringa fram et forslag til Stortinget om å fjerne « strafferabatten » på drap og serievoldtekter.
DB170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
DB170522 ¶ DROPPER FORSLAG : Justiss- og beredskapsdepartementet sier at de har besluttet å skrinlegge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene.
DB170522 Regjeringen vil skjerpe straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
DB170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
DB170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
DB170522 november legge fram et forslag til en ny dimensjonsforskrift for Justisdepartementet.
DB170522 Dermed avfeide landsmøtet for eksempel et spennende forslag til partiprogrammet som innebar mål om « moderat økonomisk vekst ».
DA170522 Vinteren 1911-1912 fikk han forkastet sitt forslag om bygging av små leiligheter på kommunens tomtearealer.
DA170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
DA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
DA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
DA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
BT170522 Planene som ble presentert er et resultat av forslag fra velforeningene i området og Nygårdsparkens venner, forteller Evy Singstad, leder i Nygårdsparkens venner.
BT170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
BT170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
BT170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
BT170522 Jeg har to konkrete forslag .
AP170522 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170522 Rasmus Hansson vil fremme nytt E18 forslag
AP170522 Og utspillet deres sammenfaller i tid med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens presentasjon av forslag til ny Nasjonal transportplan ( der det står at E18 skal bygges sammenhengende ).
AP170522 Jeg kommer til å fremme forslag i Stortinget om at Stortinget respekterer det Oslo og Akershus allerede er blitt enige om, sier Hansson.
AP170522 Byrådets forslag til revidert kommunebudsjett for hovedstaden skal vedtas av bystyret før sommerferien.
AP170522 Det er samme løsning som Regjeringen og støttepartiene V og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170522 Jeg har to konkrete forslag .
AA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
AA170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
AA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
AA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
AA170522 Vi håper det blir slik, også fordi Starmus blir arrangert samtidig med at NTNU har det travelt med å gjøre ferdig et mer konkret forslag til hvordan det nye universitetsområdet kan utformes.
SA170521 Anna Kvam, som er førstekandidat for Rogaland og talsperson for Grønn Ungdom, fikk tilslutning fra landsmøtet for et forslag om å åpne for eggdonasjon.
DN170521 Enklere blir det ikke ! Forslag til TV : 49-55 " " 4K LCD, 10.000 kr ¶
DN170521 Forslag til TV : 65-75 " 4K LCD, 15-20.000 kr ¶
DN170521 Forslag til TV : 65 " OLED/LCD med HDR, 25-30.000 kr.
DN170521 Forslag til TV : 55 " LCD, 8000-10.000 kr ¶
DB170521 Her finner du seks forslag til superenkelt tilbehør til grillmaten.
DB170521 Her er noen forslag .
DB170521 Forslag som pappapermisjon, sekstimersarbeidsdag, gode og trygge velferdsordninger rundt familien, kravet om å gi mannen adgang til fødestuen, et ønske om flere menn inn i barnehage og skole nettopp for å ha gode rollemodeller, samt flere forsøk på å løfte både husarbeidet om omsorgsansvaret inn i pol
DA170521 Søviknes kaller MDGs forslag « galskap », og at det vil være en katastrofe for Norge.
BT170521 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
AP170521 13.... delegatene viser til sitt eget forskningsarbeid som argument for et forslag . 14.... det serveres quinoabiff med grønnsaker som hovedrett under landsmøtemiddagen, men likevel finnes et vegansk alternativ. 15.... musikkartisten som spiller under landsmøtemiddagen unnskylder saueskinnsvesten sin, men påpeker at hun fôret sauen opp økologisk, slaktet og spiste den, at
VG170520 Fredag godkjente Japans kabinett et forslag som kan gi keiseren lov til å abdisere hvis det er ønskelig.
SA170520 ) er rystet over De grønnes forslag .
DB170520 Pragmatikken var gjennomgående, og en del andre mer radikale forslag ble nedstemt.
DB170520 Med mål om å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen og fase ut oljenæringen innen 2032, vedtok MDG en rekke ambisiøse forslag til hvordan vi skal omorganisere det norske samfunnet under landsmøtet lørdag. 30 timers uke ¶
DB170520 Utdanningsbyråd i Oslo, Arbeiderparteits Tone Tellevik Dahl, er forbauset over Høyres forslag .
DB170520 Men ingen slike forslag har blitt fremmet her til lands siden den gang.
BT170520 MDG vil ha kjøttfri dag og kortere arbeidsuke, men sa nei til forslag om mer snål frukt og selvkjørende droner for frakt av mennesker.
BT170520 ) er rystet over De grønnes forslag .
BT170520 Det er kanskje nytt for bystyredirektøren som før mandag skal avgjøre om komité for oppvekst skal få lov til å behandle et forslag fra en samlet opposisjon om en mulighetsanalyse for Tveiterås skole.
BT170520 Dette er også i tråd med intensjonene i forslag til revidert arealdel til kommuneplanen.
AP170520 I praksis vil et slikt forslag bety at nettleverandører - som f. eks.
AP170520 En krig mot det åpne internettet, sier kritikere om det amerikanske medietilsynets ( FCC ) forslag om å skrote loven om nettnøytralitet.
AA170520 - Vi har fått noen forslag som vi må se nærmere på.
VG170519 Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.
VG170519 Enkelte andre forslag om å skjerpe punkter om forbruk og produksjon av fossilt brennstoff, falt imidlertid.
VG170519 Oslo kommune har også tatt initiativ til at folk skal komme med forslag til å skape et levende bilfritt sentrum, og gir støtte til prosjekter og gode ideer.
SA170519 mai bygger på en rekke misforståelser av forslaget til ny åndsverklov, et forslag som siden er justert i tråd med kunstnernes ønsker.
SA170519 Vi har et forslag : La fylkene beholde ansvaret for tannhelse.
SA170519 Nesten alle er enig om at dette er et særdeles dårlig forslag fra regjeringen.
SA170519 Dårlig forslag
SA170519 Regjeringen sender torsdag forslag til ny åndsverklov på høring.
SA170519 I fjor sørget regjeringspartiene og KrF for at et lignende forslag ble avvist.
SA170519 Når skikretser og langrennstoppene møtes til vårmøte, vil det ligge et radikalt forslag på bordet.
SA170519 Aktivistene kan ha sine grunner til å tvile på om det når helt frem med sitt radikale forslag når skitoppene møtes denne våren.
SA170519 Sjöberg irriterte seg over at Hansen kom med forslag om rekordsletting, siden Hansen - ifølge Sjöberg - var med på å skjule dopingproblemet i stedet for å knuse det.
NL170519 Det foreligger forslag om tverrfaglig sammensatte forskningsprosjekt, som samlet sett kan fremme - og formidle - hvilke følger fornorskingspolitikken fikk.
DN170519 I februar la den svenske regjeringen fram et forslag til en avgiftsøkning.
DB170519 Jeg skal lede en komité med en representanter fra hvert kontinent, og sammen skal vi legge fram forslag til en permanent struktur som skal gjøre at myndighetene kan være offensive i gjennomføringskraft for å styrke antidopingarbeidet, sier hun, ¶
DB170519 På bakgrunn av et forslag fra Tynset MDG vedtok De grønne imidlertid også at det skal være jakt på ulv etter følgende formulering : ¶
DB170519 Landsmøtet stemte derimot ned et forslag om å redusere biltrafikken utenfor byene med 10 prosent.
DB170519 Landsmøte har vedtatt satsing på romfart på Svalbard, et forslag som ble fremmet fra Grünerløkka i Oslo.
DB170519 Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte også for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.
DB170519 Et forslag om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyene innen 2021 ble også vedtatt av landsmøtet.
DB170519 En kime til innstrammingspolitikk finner vi også i Grønn Ungdoms forslag til landsmøtet.
DA170519 Så skal jeg sortere dem, og presentere temaene for de byrådene som det enkelte forslag sorterer under, sier ordføreren til Dagsavisen.
DA170519 Mange forslag
DA170519 Forrige uke ble « Rådhuset » åpnet, og flere hundre ark med meninger og forslag flommet ut over gulvet på ordførerens kontor.
DA170519 Et forslag som ordføreren umiddelbart bifalt.
DA170519 Et forslag ordføreren nok ikke kommer til å gå inn for.
DA170519 - Vi ønsker å sette opp en permanent stemmeurne utenfor ordførerens kontor, hvor barn og unge, hver dag året igjennom kan komme med forslag , sier kunstnerisk leder Hilde Brinchmann i Tigerstadsteatret.
DA170519 - Her er det mange gode forslag , og innspill, sier Marianne Borgen.
DA170519 - Her er det et godt forslag vedrørende mobbing, sier hun, og leser.
DA170519 FORSLAG : Ordfører Marianne Borgen ( t.h ) var overveldet over de mange innspillene fra Oslos barn og unge, da hun sammen med representanter fra Tigerstadsteatret åpnet « Rådhuset ».
DA170519 Oslo bispedømme mottok forslag på 69 personer til å overta etter Kvarme.
DA170519 Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.
DA170519 Enkelte andre forslag om å skjerpe punkter om forbruk og produksjon av fossilt brennstoff, falt imidlertid.
AP170519 Sistnevnte sak foreslo MDG først som del av et bredere forslag som ble nedstemt, men det ble senere vedtatt etter et forslag fra Arbeiderpartiet.
AP170519 Sistnevnte sak foreslo MDG først som del av et bredere forslag som ble nedstemt, men det ble senere vedtatt etter et forslag fra Arbeiderpartiet.
AP170519 Men en oversikt laget av stiftelsen Holder de ord basert på Stortingets database over forslag og avstemninger, viser at MDG stemmer sammen med SV i 70 prosent av sakene der ikke alle partiene på Stortinget er enige.
AP170519 Hansson sier han visste før han kom inn på Stortinget at partier sjelden stemmer på forslag de ikke selv har vært med på.
AP170519 Han peker blant annet på flere forslag partiet har fremmet av produksjon og bruk av plast, og tiltak mot plastforurensning, som han mener ble nedstemt til tross for at det er bred politisk enighet om saken.
AP170519 Grafen under viser hvor mange forslag Hansson har kommet med i årene 2013 - 14, 2014 - 15, 2015 - 16 og 2016 - 17.
AP170519 - I denne perioden har Stortinget for eksempel for første gang diskutert temaer som reduksjoner i tempoet på oljeutvinningen og forslag om å redusere det materielle forbruket, sier hun.
AP170519 Hansson understreket at MDGs forslag gjerne blir nedstemt, for så å bli plukket av andre partier, utvannet og så vedtatt.
AP170519 SV la denne uken frem forslag for å gjøre det enklere for ideelle og kommuner å drive mottak.
AP170519 Når skikretser og langrennstoppene møtes til vårmøte, vil det ligge et radikalt forslag på bordet.
AP170519 Aktivistene kan ha sine grunner til å tvile på om det når helt frem med sitt radikale forslag når skitoppene møtes denne våren.
AP170519 Sjöberg irriterte seg over at Hansen kom med forslag om rekordsletting, siden Hansen - ifølge Sjöberg - var med på å skjule dopingproblemet i stedet for å knuse det.
AA170519 Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.
AA170519 Enkelte andre forslag om å skjerpe punkter om forbruk og produksjon av fossilt brennstoff, falt imidlertid.
AA170519 Oslo Bispedømme mottok forslag på 69 ulike personer til å overta etter Kvarme.
AA170519 Bispedømmerådet står uansett fritt til å velge kandidater enten de er med eller ikke med på listen med forslag fra ansatte og råd i Oslo bispedømme.
AA170519 Hansson understreket at MDGs forslag gjerne blir nedstemt, for så å bli plukket opp av andre partier, utvannet og så vedtatt. ( ©NTB ) ¶
AA170519 Oslo bispedømme mottok forslag på 69 personer til å overta etter Kvarme.
AA170519 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) la fram et forslag til klimalov i slutten av mars, der regjeringen vil lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050.
VG170518 Jeg skal gi regjeringen honnør for å ha fulgt opp daværende helseminister Jonas Gahr Støre sitt forslag om gjøre det mulig å endre juridisk kjønn uten operasjon.
VG170518 I 2012 vedtok Stortinget et forslag fra Stoltenberg II en lov om helhetlig diskrimineringsvern på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
VG170518 I 2008 la statsråd Anniken Huitfeldt ( Ap ) fram forslag om en felles ekteskapslov, og lik rett til adopsjon og assistert befruktning for lesbiske og homofile.
VG170518 At statsråden i tillegg bruker regjeringens forslag til en ny LHBT handlingsplan for å begrunne fremgangen blir rett og slett bare pinlig.
VG170518 Retten mente likevel at aktors forslag til straff på åtte måneder ble for strengt.
SA170518 ( Illustrasjon fra Stavanger kommunes forslag til sentrumsplan. ) ¶
SA170518 Partiet, som har landsmøte denne helgen, skal behandle følgende forslag fra fylkeslaget i Østfold : ¶
SA170518 Han har i stedet et annet forslag : ¶
NL170518 Dette er opprinnelseslandet til Sametingets forslag om en sannhets- og forsoningskommisjon.
NL170518 Forslag til nye tverrfaglige perspektiver som jeg etterlyste i mitt forrige innlegg har Øystein Vangsnes formulert på en utmerket måte http://nordnorskdebatt.no/article/forskarrolla-sanninga-opplevde ¶
NL170518 Nordnorske aviser har avstedkommet mange morsomme forslag .
DN170518 Regjeringens forslag til jordbruksoppgjør kan føre til at norsk potetspritproduksjon går til grunne.
DN170518 Norsk potetspritproduksjon kan gå til grunne med regjeringens forslag til jordbruksoppgjør.
DN170518 Millionstøtten til produksjon av potetmel består i regjeringens forslag .
DN170518 Men disse økningene var ikke formelt fremlagte forslag og går ikke inn i det regjeringen legger frem stor Stortinget, sier Dale til DN.
DN170518 Han bekrefter at regjeringens opprinnelige forslag om å kutte prisnedskrivningstilskudd på kroner 9,50 per liter sprit nå blir lagt uendret frem til vedtak i Stortinget.
DN170518 Fast praksis er da at statens siste formelle tilbud da blir lagt frem som regjeringens forslag til vedtak i Stortinget.
DN170518 - Vi vil legge inn forslag om å få støtten inn igjen når Stortinget skal behandle landbruksoppgjøret, sier Sp-lederen.
DN170518 Et utvalg som har sett på særorganene legger frem sitt forslag i ettermiddag, og det kan bety en stor omfordeling i makt og midler.
DB170518 « Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en permanent løsning som sikrer at uføre ikke mister retten til eller får mindre bostøtte som følge av uførereformen. » - I begrunnelsen for forslaget vises til at som følge av uførereformen, fikk uføretrygdede en økning i brutto inntekt som oversteg inntektsgrensene for bostøtte, mens netto
DB170518 I forslag til revidert heter det at « Bostøtten skal sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig.
DB170518 Hun minner om at Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet og SV, fremmet følgende forslag i behandlingen av statsbudsjettet for 2017 : ¶
DB170518 - SVs forslag om å sikre folk på uføretrygde samme nivå på bostøtten, er stemt ned.
DB170518 På Google I/O presenterte Google tre nye funksjoner i Foto : ¶ Forslag til hvem du skal dele med basert på hvem som er i bildene.
DB170518 Dette skal gjøres svært enkelt med foto-appen, der du kan få forslag til fotobøker etter en tur eller lignende.
DB170518 Det vil derfor si at om noen her i dag har et bedre forslag enn « Ja vi elsker », så er det fullt mulig å bytte den ut.
DB170518 En deputert fra miljøpartiet REDE, Alessandro Molon, har levert inn et forslag om å stille Temer for riksrett.
DA170518 Utvalgets forslag vil tilføre politidistriktene nesten 600 nye politimannskaper. | - Vi trenger ikke bemanningsbyråer ¶
DA170518 I forkant var det mye medieoppmerksomhet rundt forslag om å begrense profitt i velferden, men hvor mange fikk egentlig med seg hvordan det endte ?
DA170518 Fiskeripolitisk talsperson i Ap, Ingrid Heggø, tar nå et kraftig oppgjør med en statsråd hun mener er mer opptatt av å få oppmerksomhet for radikale forslag , enn å utforme politikk han kan få igjennom i Stortinget.
DA170518 Da pliktsystemet kom på dagsorden, satte Arbeiderpartiet ned en intern ekspertgruppe for å kontre regjeringens forslag .
DA170518 De vil frata trålere kvoter dersom de ikke oppfyller sine plikter - det er dagens lovverk, sier Sandberg, som ikke ser det nye med Aps forslag til fiskeripolitikk.
BT170518 Arild Hermstad, som er stortingskandidat for De Grønne, minner om at partiet vil støtte et eventuelt forslag om ballongforbud fra byrådet.
BT170518 Han har i stedet et annet forslag : ¶
AP170518 Møtet mellom Trump og Abbas resulterte likevel i palestinsk optimisme, men styrket israelernes frykt for at Trump kan komme opp med et forslag til fredsavtale de ikke ønsker.
AP170518 Partiet, som har landsmøte denne helgen, skal behandle følgende forslag fra fylkeslaget i Østfold : ¶
AP170518 Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til partiprogram.
AP170518 Nytt forslag : MDG vil sende deg i « rørpost » til København.
AP170518 Men det er mange forslag om det motsatte ; både om ting som koster, og forslag som vil tappe statskassen for inntekter.
AP170518 Men det er mange forslag om det motsatte ; både om ting som koster, og forslag som vil tappe statskassen for inntekter.
AP170518 I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.
AP170518 Dette er ord Miljøpartiet De Grønne bruker om egen politikk i forslag til nytt program.
AP170518 Utvalgets forslag vil tilføre politidistriktene nesten 600 nye politimannskaper.
AP170518 Utvalgets forslag innebærer blant annet at « de fagområdene som i dag hovedsakelig ligger til Økokrim og Kripos, samles i én enhet for etterforskningsbistand ».
AP170518 Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, synes utvalget kommer med en del « meget spenstige forslag ».
AP170518 Aftenpostens Harald Stanghelle og Eldbjørg Løwer, leder for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) har nylig kommentert Justis- og beredskapsdepartementets forslag om lovendringer i EOS-kontroll-loven.
AP170518 Han har i stedet et annet forslag : ¶
AA170518 I tillegg til rådmannens forslag ville de blant annet bruke 7 millioner kroner på Olavshallen.
AA170518 Frp hadde inne et forslag på 40 millioner.
AA170518 ) : Rådmannen skal legge frem en sak med forslag til plassering av de nye bingene.
AA170518 SVs forslag er fullstendig urealistisk, mener flertallet av de andre partiene.
AA170518 Ottar Michelsen ( SV ) fremmet nemlig et forslag om å beholde et mål fra den forrige planen, om at man innen 2020 skal redusere klimagassutslippene i Trondheim med 25 prosent sammenlignet med 1991.
AA170518 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
VG170517 Presdidentens forslag om å « la det gå » er ifølge New York Times det tydeligste beviset på at på at presidenten har forsøkt å påvirke justisdepartementets etterforskning av presidentens støttespillere og deres bindinger til Russland.
VG170517 Kunnskapsdepartementet bekrefter ovenfor VG at utvalget har sendt flere forslag på høring.
SA170517 Det kommer forslag om bytter underveis i kampene og kritikk av både formasjon og treningsopplegg, humrer kombinerttreneren.
SA170517 Som visepresident skal Helleland lede arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til en slik strategi fram mot WADA-møtene i Seoul i november.
SA170517 Det kommer forslag om bytter underveis i kampene og kritikk av både formasjon og treningsopplegg, humrer kombinerttreneren.
BT170517 Som visepresident skal Helleland lede arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til en slik strategi fram mot WADA-møtene i Seoul i november.
AP170517 Regjeringens forslag til nye byggforskrifter, TEK 17, er ute til høring nå.
AP170517 Det kommer forslag om bytter underveis i kampene og kritikk av både formasjon og treningsopplegg, humrer kombinerttreneren.
AP170517 Som visepresident skal Helleland lede arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til en slik strategi fram mot WADA-møtene i Seoul i november.
AP170517 Det kommer forslag om bytter underveis i kampene og kritikk av både formasjon og treningsopplegg, humrer kombinerttreneren.
VG170516 UFØRE-UFØRET : Ap-leder Jonas Gahr Støre fremmer en rekke forslag for å snu økningen i antallet unge uføre.
VG170516 I skissen ligger også et forslag om at disse reservestyrkene skal inn og trenes, også etter endt førstegangstjeneste.
VG170516 Det kommer trolig forslag om å økt tilstedeværelse med landstyrker i Finnmark, og da sannsynligvis på garnisonen i Porsanger.
VG170516 Aril Brandvik har tidligere uttalt til VG at han ikke ser for seg noe forslag om å slå sammen Hæren og Heimevernet under en felles ledelse.
SA170516 I forbindelse med framleggelsen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett i forrige uke, ga finansminister Siv Jensen ( Frp ) også uttrykk for tydelige positive forventninger til utviklingen i norsk økonomi : Veksten skal ta seg opp, arbeidsledigheten falle og oljeprisen stige ytterligere.
SA170516 | Bondeorganisasjonene ser på nytt forslag fra staten ¶
SA170516 Staten la mandag fram nye forslag , som bondeorganisasjonene skal vurdere, sier han.
SA170516 Under årets fotballting, hadde LSK Kvinner et forslag inne om å øke det årlige tilskuddet til Toppserien og 1. divisjon fra 17 til 50 millioner kroner.
SA170516 PS : Et forslag om å redusere lag i toppserien vil eventuelt bli tatt opp på fotballtinget i 2018, og iverksatt tidligst i 2019-sesongen.
NL170516 Venstre har også flere andre forslag til behandling i Stortinget som vil gjøre hverdagen enklere for landets småbedrifter.
NL170516 Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ( RNB ) for 2017 inneholder en stor satsing på gründere.
NL170516 Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at Venstre har gjennomslag på Stortinget.
NL170516 Regjeringens forslag til RNB er et godt utgangspunkt for disse forhandlingene som nå skal skje på Stortinget, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av de forslagene vi har fremmet for å legge til rette for alt folk over hele landet skal kunne skape flere arbeidsplasser.
NL170516 Flere av forslagene som regjeringen fremmer, er forslag som Venstre har stått alene om de siste ti årene, og nå har fått gjennomslag for.
NL170516 Et annet forslag i RNB som vi i Venstre gleder oss over at kommer på plass, er endringer i regelverket for privat pensjonssparing.
NL170516 Jeg har i alle fall tre forslag : For det første tror jeg, som Bård A.
NL170516 De siste ukene har det gått en debatt om et forslag om en såkalt " sannhetskommisjon ", en debatt jeg har engasjert meg i.
DB170516 Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram torsdag i forrige uke, la regjeringen blant annet fram et forslag om å gi Nav 30 millioner ekstra for å unngå feilutbetalinger til brukerne.
DB170516 juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som innebærer at MST-tilbud lovfestes.
DA170516 E-posten inkluderte et telefonnummer til Det hvite hus og forslag til meldinger leserne kunne legge igjen til Ivanka.
DA170516 Utdanningskomiteen på Stortinget var tirsdag klare med sin innstilling om regjeringens forslag til ny lov om mobbing.
DA170516 Komiteen trosset også Isaksens forslag om at det personlige straffansvaret skulle endres fra uaktsomt til grovt uaktsomt.
DA170516 Imidlertid går en samlet komité inn for et eget forslag om at det skal opprettes mobbeombud i hvert fylke.
DA170516 Seks forslag
BT170516 Under årets fotballting, hadde LSK Kvinner et forslag inne om å øke det årlige tilskuddet til Toppserien og 1. divisjon fra 17 til 50 millioner kroner.
BT170516 PS : Et forslag om å redusere lag i toppserien vil eventuelt bli tatt opp på fotballtinget i 2018, og iverksatt tidligst i 2019-sesongen.
AP170516 Ifølge både amerikanske og russiske medier har det de siste ukene vært diskutert nye forslag til løsninger med Trump-administrasjonen.
AP170516 Under årets fotballting, hadde LSK Kvinner et forslag inne om å øke det årlige tilskuddet til Toppserien og 1. divisjon fra 17 til 50 millioner kroner.
AP170516 PS : Et forslag om å redusere lag i toppserien vil eventuelt bli tatt opp på fotballtinget i 2018, og iverksatt tidligst i 2019-sesongen.
AA170516 | Bondeorganisasjonene ser på nytt forslag fra staten ¶
AA170516 Staten la mandag fram nye forslag , som bondeorganisasjonene skal vurdere, sier han.
AA170516 I forbindelse med framleggelsen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett i forrige uke, ga finansminister Siv Jensen ( Frp ) også uttrykk for tydelige positive forventninger til utviklingen i norsk økonomi : Veksten skal ta seg opp, arbeidsledigheten falle og oljeprisen stige ytterligere.
AA170516 | Bondeorganisasjonene ser på nytt forslag fra staten ¶
AA170516 Staten la mandag fram nye forslag , som bondeorganisasjonene skal vurdere, sier han.
AA170516 Verken jeg, Brøndbo eller resten av Høyre tror at Arbeiderpartiets forslag om å sende en skatteregning på 15 milliarder kroner til norske bedrifter og arbeidstakere, vil sette fart på verdiskapningen.
SA170515 Per Erik Mæhlum bekrefter at sykkelforbundet har vurdert Sandes forslag om å redusere feltstørrelsen tidligere.
NL170515 Stortinget må avvise fiskeriminister Per Sandbergs forslag i stortingsmelding nummer 20,om avvikling av pliktssystemet for torsketrålere.
NL170515 Fiskeriministeren har vært på reise i nord der han har presentert sitt forslag i stortingsmelding 20 « Pliktsystemet for torsketrålere ».
NL170515 Dette har han gjort som en viktig del av sitt forslag om avviklinga av det ikkefungerende pliktsystemet for torsketrålere.
NL170515 Derfor gjennomskues også Sandbergs forslag .
NL170515 Der møtte han en fullsatt sal som hadde sitt å si om hans forslag om å kutte pliktsystemet.
DN170515 EUs forslag , som skal behandles i oktober, innebærer at varer kjøpt på nett kun har garanti i to år, ifølge Aftenposten.
DN170515 Forslag til nye EU-regler kan resultere i dårligere garanti enn i dag for norske forbrukere som handler på nett.
DB170515 Sentralstyret støtter et forslag om å avvikle BSU-ordningen.
DB170515 Også forslag som stemmerett for 16-åringer og sperregrense på 2 prosent ved stortingsvalg vil skape debatt.
DB170515 Et annet forslag tar til orde for å utrede straffeavgift for land som ikke følger opp Parisavtalen og andre miljøavtaler.
DB170515 Under en stortingsdebatt i 1848 ble det fremmet forslag om å øke bevilgningene for å dekke husleieutgiftene, men mange var imot.
DB170515 I 1974 torpederte stortingspresident Johan Sverdrup et forslag om å bygge skulpturmuseum med tilknyttet nasjonalgalleri i Studenterlunden.
DB170515 Da skrev prest og stortingsmann Hans Riddervold et brev til Stortinget med forslag om å bevilge 1000 spesidaler årlig til en samling.
DA170515 Sentralstyret støtter et forslag om å avvikle BSU-ordningen.
DA170515 Også forslag som stemmerett for 16-åringer og sperregrense på 2 prosent ved stortingsvalg vil skape debatt.
DA170515 Et annet forslag tar til orde for å utrede straffeavgift for land som ikke følger opp Parisavtalen og andre miljøavtaler.
DA170515 Senterpartiet framla nylig et forslag på Stortinget, om blant annet et prøveprosjekt med støtte til håndverkere som tilbyr energieffektiviseringstiltak.
BT170515 PROTESTERTE : Odd Nordstoga er blant kunstnerne som har reagert sterkt på forslag til ny åndsverklov.
AP170515 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170515 Tellevik Dahl skriver at hun er kjent med at både lokale krefter og Utdanningsetaten har gitt skolekorpset på Uranienborg forslag til alternative løsninger i byggeperioden.
AP170515 Per Erik Mæhlum bekrefter at sykkelforbundet har vurdert Sandes forslag om å redusere feltstørrelsen tidligere.
AA170515 NTNUs leder for campusprosjektet, Merete Kvidal sier de skal komme med forslag uten å bygge i parken fordi kommunen er kritisk til det.
AA170515 Han leverte oppgaven sin før jul og i midten av januar leverte de sitt forslag til idékonkurransen.
AA170515 Før sommeren skal et nytt forslag være ferdig.
SA170514 Dersom Ap, SV og Sp, med flere, mener staten kunne fjernet bompengene på Nord-Jæren, hvorfor stemmer da deres egne stortingsrepresentanter imot regjeringens forslag om bompengekutt ?
AP170514 Nå frykter McNatt og andre at tallene vil stige igjen fordi republikanernes forslag til ny helselovgivning vil gjøre det mulig for delstatene å gjøre det så godt som umulig å tegne forsikring dersom man har en eksisterende sykdom.
AP170514 Hadde hun kommet, ville hun hørt fra borgere som er livredde for hva som skjer dersom republikanernes nye forslag til helsereform skulle bli vedtatt i lovverket.
AP170514 I et forslag som mest sannsynlig skal behandles i Brussel i oktober, ønsker de en harmonisering av regelverket for handel på internett for å bidra til mer handel på tvers av landene i EU.
VG170513 Nord har også spisset det gamle kravet om sekstimersdag som det normale - enda et forslag som er i strid med industriforbundenes ønsker og behov.
VG170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue, som tok initiativ til et leserinnlegg i avisen Nationen.
SA170513 Venstre fikk denne uken gjennomslag i Stortingets familie- og kulturkomité for sitt forslag om en slik evaluering.
DN170513 Venstre fikk denne uken gjennomslag i Stortingets familie- og kulturkomité for sitt forslag om en slik evaluering.
DB170513 Foto : NRK ¶ Forslag til neste Google-søk : How to not Google everything, but talk to people instead.
DA170513 Dette må cruiseskipene gjøre noe med nå, om de vil fortsette å seile i verdensarven, dersom rapportens forslag blir vedtatt ( se faktaboks ).
DA170513 Venstre fikk denne uken gjennomslag i Stortingets familie- og kulturkomité for sitt forslag om en slik evaluering.
DA170513 Et forslag om et generelt forbund ble ikke vedtatt.
AP170513 Men nettstedet Politifact påpeker at det ikke foreligger noe konkret krav til selskapene - kun et forslag .
AA170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue.
AA170513 Aps forslag er å gi billigere barnehagetilbud til alle i hele landet med lav inntekt og i tillegg til gi det samme til folk med høy inntekt i utvalgte bydeler.
AA170513 Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls- og miljøproblem, og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen, advarer Grue.
AA170513 Mange fosninger er lei av endeløse diskusjoner og stadig nye forslag .
VG170512 Med LOs forslag om sekstimersdag og utfasing av oljen, kan man spørre hvor de pengene skal komme fra.
VG170512 LO-kongressen, som vedtar nytt program i dag, har fått inn forslag om utfasing av oljeaktiviteten frem mot 2050.
VG170512 Bekymringene stikker ikke dypere enn hva et forslag i sykelønnskutt kan gjøre med oppmerksomheten til LO-medlemmene.
VG170512 Et eksempel er regjeringens nye forslag til skattelettelser, nærmere bestemt 840 millioner kroner i året til landets pensjonister.
VG170512 Hagen fremmet i 2007/2008 forslag om å øke sperregrensen fra fire til fem prosent, men fikk ikke flertall.
VG170512 Men fredag formiddag ble det flertall for et forslag om å boikotte Israel, mot sterke advarsler fra den ferske LO-lederen Hans Christian Gabrielsen.
VG170512 Lovendringen skjer etter at Mattilsynet i fjor sendte ut et forslag på høring om endring i regelverket.
SA170512 Denne økonomiske modellen finnes allerede i åndsverkloven slik den foreligger, før regjeringens forslag til endring.
SA170512 mai, kom det fram at regjeringen i forslag til ny åndsverklov ( paragraf 71 ) vil at opphavsretten til et verk overdras til arbeidsgiveren.
SA170512 Et slikt forslag vil nok kun gå gjennom i Stortinget dersom KrF med støtte fra SV og MDG skulle få flertall.
SA170512 I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legger finansminister Siv Jensen ( Frp ) opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner i år, en økning på mer enn 20 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets bruk.
SA170512 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har i forslag til revidert nasjonalbudsjett redusert bruken med 4,7 milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget.
DN170512 Flere norske artister mobiliserte mot regjeringens forslag til ny åndsverklov.
DN170512 Fiske vil ha forrang for olje om LO vedtar sitt eget forslag til uttalelse fredag.
DB170512 LO-kongressen avviste et forslag om å forby bemanningsbyråer.
DA170512 Det ble i dag klart at kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten er enige om et forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren.
DA170512 - Det er fint at vi får en klimalov, men regjeringens forslag er en vits, kontrer Oslo-byråden.
BT170512 Opposisjonen fikk ikke lov til å legge frem et forslag om å utrede flyttingen av Tveiterås skole på nytt.
AA170512 Flere norske artister mobiliserte mot regjeringens forslag til ny åndsverklov.
AA170512 I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legger finansminister Siv Jensen ( Frp ) opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner i år, en økning på mer enn 20 milliarder kroner sammenlignet med fjorårets bruk.
AA170512 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har i forslag til revidert nasjonalbudsjett redusert bruken med 4,7 milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget.
VG170511 Regjeringens forslag om gratis kjernetid for to- og treåringer gjelder bare for dem som allerede har fått oppholdstillatelse.
VG170511 Her kommer fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 Her har vi hentet frem fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 Forbund over hele landet har spilt inn forslag til hvordan LO kan bidra til bedre integrering og en mer human asylpolitikk.
VG170511 Det ligger flere forslag til behandling på LO-kongressen som på en god måte viser dette.
VG170511 Debatt Her kommer fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.
VG170511 Så er det skissert et forslag om å sette opp innhengninger og jage dem inn der.
VG170511 Det skjer etter at Mattilsynet i fjor sendte ut et forslag på høring om endring i regelverket for hold av eksotiske dyr.
SA170511 Samferdselsdepartementet har torsdag lagt fram sitt forslag om utbygging og finansiering av ny E39 mellom Kristiansand og Lyngdal.
SA170511 Bekymring for smutthull i den nye bompakken har resultert i forslag om å stenge Jåttåveien i Stavanger.
SA170511 Hold Norge Rent og forsøksprosjektet Fishing for Litter får tilsammen 7 millioner kroner ekstra for å øke innsatsen mot marin forsøpling gjennom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
FV170511 Samferdselsdepartementet har torsdag lagt fram sitt forslag om utbygging og finansiering av ny E 39 mellom Kristiansand og Lyngdal.
DN170511 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) legger opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner i år, ifølge regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag.
DN170511 Regjeringens forslag til pensjonssparing med skattefradrag møter jubel i bransjen - og ros fra Arbeiderpartiet.
DN170511 Catharina Oustad ( 53 ) er positiv til regjeringens forslag til pensjonssparing med skattefradrag.
DN170511 EU-domstolen generaladvokat Maciej Szpunar la torsdag fram sitt forslag til dom i en sak fra Spania der Uber er blitt trukket for retten av Elite Taxi, en bransjeorganisasjon for taxisjåfører i Barcelona.
DN170511 Den nyvalgte presidenten Emmanuel Macron har høstet mye ros for sine forslag for å endre Frankrikes økonomiske politikk, både nasjonalt og internasjonalt.
DN170511 Oljepengebruken er i tråd med regjeringens forslag om redusert anslått realavkastning for Oljefondet.
DN170511 Regjeringens forslag til skatteendringer legges fram i en egen proposisjon om « Endringar i skatte- og avgiftsreglane ».
DN170511 Proposisjonen om « Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet » inneholder regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for det inneværende året.
DB170511 Statsbygg leverte sin « konseptvalgutredning » i april 2016 som favoriserte et forslag om at Kulturhistorisk museum skulle overta galleriet innenfor rammene av et « byuniversitet » på Tullinløkka.
DA170511 I februar kom han med et forslag om å utvide det til 20 ganger dets opprinnelige størrelse.
DA170511 Palestinas forslag om å suspendere Israel, falt som ventet med klar margin.
DA170511 Det skjer etter at Mattilsynet i fjor sendte ut et forslag på høring om endring i regelverket for hold av eksotiske dyr.
DA170511 Om et forslag fra sin egen byrådsleder.
DA170511 Et enkelt forslag med følgende tekst : « Det innføres ikke meldeplikt for tigging i Oslo ».
DA170511 - Hvis det kommer som forslag , ja.
DA170511 - Det er med respekt å melde et tafatt forslag og kan oppsummeres som en mellomting mellom absolutt ingenting og nesten noe, sa Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.
DA170511 - Jeg er ganske sikker på at de har skuffen full av horrible forslag .
DA170511 - Horrible forslag
BT170511 Ett annet forslag som kommer frem er å slå sammen Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ).
BT170511 Regjeringens forslag om å fusjonere Havforskningsinstituttet ( HI ) og NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, er meget bra og vil styrke oss.
AP170511 Rognliens sekretariat skal presentere et forslag overfor styringsgruppen i slutten av mai.
AP170511 Endelig forslag kan være klart om to uker ¶
AP170511 De skal få se et forslag i slutten av mai.
AP170511 Andre forslag til økte inntekter gir 839 milliarder kroner ¶
AP170511 Andre forslag til økte inntekter gir 839 milliarder kroner ¶
AP170511 Rognliens sekretariat skal presentere et forslag overfor styringsgruppen i slutten av mai.
AP170511 Endelig forslag kan være klart om to uker ¶
AP170511 De skal få se et forslag i slutten av mai.
AP170511 | Uteskolen : Et drøyt forslag på denne årstiden ¶
AA170511 I Utenriksdepartementets forslag til budsjett for 2016 var det opprinnelig satt av 383,5 millioner kroner i støtte til arbeid for menneskerettighetene verden over.
AA170511 Fem representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet stemte for rådmannens forslag om sammenslåing, mens resten av kommunestyret, 18 representanter, stemte for et alternativt forslag .
AA170511 Fem representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet stemte for rådmannens forslag om sammenslåing, mens resten av kommunestyret, 18 representanter, stemte for et alternativt forslag.
AA170511 - Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper.
AA170511 Engangsavgiften kuttes for motorsykler med lave utslipp i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
AA170511 - Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper.
VG170510 Ingen andre partier har planer om å gjøre Norge til det første land i verden med en slik lov, selv om enkelte forslag er blitt debattert i så vel SV og Venstre som Senterpartiet.
VG170510 Ja, vi leverte for to uker siden 30 forslag på Stortinget, for et seriøst og organisert arbeidsliv - inspirert av samtalene vi har hatt med tillitsvalgte over hele landet, sa han og la til : ¶
VG170510 Vinner på eget forslag
VG170510 Nesvik sier til VG at han ikke har beregnet effekten av sitt eget forslag , og at han dermed ikke var klar over at forsalget ville gi dem flertall : ¶
SA170510 For det andre : Selv om det er flertall mot et forslag i en av fagkomiteene, behøver det ikke å være et flertall mot forslaget i Stortinget i plenum.
SA170510 Dette fordi " Venstrepolitiker Sveinung Rotevatn har bestemt seg : Han vil ikke støtte Arbeiderpartiets forslag ...
DN170510 Valgkomiteens forslag til nytt Telenor-styre ble vedtatt av bedriftsforsamlingen i Telenor onsdag ettermiddag.
DN170510 - Vårt forslag kan motvirke Morks frykt, ved at man bygger opp en buffer basert på fondets konkrete resultater og bruker denne til å sikre stabilitet for statsbudsjettet i dårlige år for fondet, sier Breivik.
DN170510 Kunstnerne hevder de kan miste store inntekter om forslag til ny åndsverklov blir vedtatt.
DB170510 Tirsdag fikk Høyre og Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i Sola kommune.
DB170510 - Kalde forslag fra Høyre ¶
DB170510 - Høyre har blitt flinke til å bruke varme ord om kalde forslag .
DB170510 For noen uker siden var et liknende forslag fremmet for SVs landsmøte, men kom ikke til realitetsbehandling.
DB170510 Den nåværende presidenten kom med et forslag Thompson ble sjokkert av.
DA170510 - Vårt forslag kan motvirke Morks frykt, ved at man bygger opp en buffer basert på fondets konkrete resultater og bruker denne til å sikre stabilitet for statsbudsjettet i dårlige år for fondet, sier Breivik.
DA170510 I gårsdagens Dagsavisen forsvarte leder av Fagforbundet Mette Nord forbundets forslag om å stoppe alle investeringer i petroleum innen 2050.
DA170510 Blant de lengste debattene i dag var den om Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehgs private forslag .
DA170510 I fjor vinter kom regjeringen med et forslag om å skrote serveringsloven, som regulerer serveringssteder som restauranter og barer.
DA170510 Derfor tar vi en ny runde og ser på saken før vi eventuelt kommer tilbake til Stortinget med et nytt forslag , sa næringsminister Monica Mæland i Stortingets spørretime onsdag.
DA170510 I gårsdagens Dagsavisen forsvarte leder av Fagforbundet Mette Nord forbundets forslag om å stoppe alle investeringer i petroleum innen 2050.
BT170510 TRASIG : Lite jubel å hente fra tilhørerne da Plan- og bygningsetaten presenterte sitt anbefalte forslag i rådhuskantinen tirsdag.
BT170510 Avisen skrev tirsdag at i Fagforbundets forslag heter det at « investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås. » - Dette forslaget ville skapt problemer for titusener av arbeidsplasser.
AA170510 Tirsdag fikk Høyre og Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i Sola kommune.
AA170510 Ifølge avisen vil det komme flere forslag om økt pengebruk på enkeltområder. ( ©NTB ) ¶
VG170509 - Så det har vært to konkrete forslag til løsning tidligere ?
VG170509 Gruppen kom med forslag til forbedring, blant annet flere voldtektsmottak, egne team med spesialkompetanse på voldtekt i politiet, økt bruk av videoopptak ved avhør for å sikre en autentisk forklaring og kompetanseheving i politiet.
SA170509 | Tannleger frykter verre tannhelse med regjeringens forslag
SA170509 Her er noen gratis forslag til ting dere kan prioritere FØR forbudet mot fattigdom.
SA170509 Skolesjefen fikk ikke skolepolitikerne med seg på sitt forslag om at gamle skoler skal bygges ut i stedet for å bygge nye.
DB170509 Det faktum at han nå sitter som president i EAA, forandrer ingen ting av det han gjorde på 70, 80 - og 90-tallet, sier Patrik Sjöberg til Expressen, datidas svenske glamstjerne i sporten som med Hansens forslag altså risikerer å miste en europarekord i høyde..
DB170509 Hjemme i Norge har regjeringen fremmet forslag om å oppheve de gamle reglene om at vannscootere må holde seg minst 400 meter fra land, og isteden få et regleverk som ligner småbåter.
DB170509 Han viser også til Fagforbundets forslag på LO-kongressen om å droppe investeringer i oljesektoren etter 2050.
DB170509 Vi anmoder politikerne om å avvise foreliggende forslag og bidra til en reform som styrker både innholdet og håndhevingen av eksisterende lovverk.
DB170509 Solberg-regjeringen har nylig lagt fram forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov, forslag til endringer i håndhevingsapparatets ( ombudets og klagenemndas ) oppgaver og ressurser og forslag om at nemnda flyttes fra Oslo til Bergen.
DB170509 Solberg-regjeringen har nylig lagt fram forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov, forslag til endringer i håndhevingsapparatets ( ombudets og klagenemndas ) oppgaver og ressurser og forslag om at nemnda flyttes fra Oslo til Bergen.
DB170509 Solberg-regjeringen har nylig lagt fram forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov, forslag til endringer i håndhevingsapparatets ( ombudets og klagenemndas ) oppgaver og ressurser og forslag om at nemnda flyttes fra Oslo til Bergen.
DB170509 Resultatet er et forslag som i stor grad skyver ansvaret for å ivareta vernet mot diskriminering fra sentrale samfunnsaktører, som arbeidsgivere og likestillingsmyndigheter, over på individene selv.
DB170509 Det er langt fra formildende tall når vi skal tolke Frps forslag .
DB170509 Det er et sunnhetstegn at et stort mangfold av partier og interesser representeres på toppnivå, med alt som følger av offentlig debatt og gransking av påstander og politiske forslag .
DA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging.
DA170509 Høyre og Fremskrittspartiet i Sola fikk gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i kommunen.
DA170509 25 ) står det at Statens vegvesen har ansvar for planleggingsarbeidet fram til arbeidet med reguleringsplan kan starte ( punkt 2.5.2 ) Først skal altså Statens vegvesen ha ferdig et forslag til reguleringsplan.
DA170509 Setningen Eggum sikter til, er formulert slik i et forslag fra Fagforbundet om hva LO bør mene om lavutslippssamfunnet : ¶
DA170509 Ikke lenge etter at Oljefondet ble en realitet, begynte det å komme forslag om etiske retningslinjer for fondet.
DA170509 Der kom de med en rekke forslag om hvordan Norge kan møte en stadig voksende plattform- og delingsøkonomi.
BT170509 Årsaken til at jentene selv ikke la ned et forslag om en 50/50-fordeling i sin aksjon, er klar : ¶
BT170509 Jeg syns det er morsomt og veldig hyggelig at folk kommer med forslag til navn.
AP170509 Men det kommer flere forslag torsdag.
AP170509 Etter det Aftenposten forstår kommer det flere forslag om økt pengebruk på enkeltområder.
AP170509 Raja synes et forslag om å forby tungtransport i tunnelen frem til et nytt løp er på plass er fornuftig.
AP170509 Årsaken til at jentene selv ikke la ned et forslag om en 50/50-fordeling i sin aksjon, er klar : ¶
AP170509 Jeg syns det er morsomt og veldig hyggelig at folk kommer med forslag til navn.
AP170509 Her er noen forslag : ¶
AP170509 Spørsmålet vi reiste, er om innbyggerne tar stilling til forslag om telefonavlytting ut fra allmenne, prinsipielle standpunkter, eller om holdningene deres er påvirket av hvilke grupper avlyttingen er rettet mot.
AA170509 I saksforberedelsene heter det at det siden 1995 ikke har vært fremmet politiske saker om ordningen med æresborgere eller forslag om flere æresborgere.
AA170509 Ifølge Dagsavisen heter det i deres forslag at « investeringer som vil gi utslipp, lokalt eller globalt, i et tidsperspektiv utover 2050 må unngås.
AA170509 Stortinget skal ha sin endelige behandling av ulike forslag om å bevare beredskapen 15. mai.
AA170509 Hvis de ikke er fornøyd, vil SV stå fast ved partiets forslag om at dagens modell skal videreføres.
AA170509 Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging, melder Stavanger Aftenblad.
AA170509 Høyre og Fremskrittspartiet i Sola fikk gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i kommunen.
AA170509 Stortinget skal ha sin endelige behandling av ulike forslag om å bevare beredskapen 15. mai.
VG170508 Kommentar : - Slett forslag om rekordsletting ¶
VG170508 Hansen er president i Det europeiske friidrettsforbundet, og torsdag gikk Sjöberg til angrep på Hansen, etter nordmannens forslag om å slette alle friidrettsrekorder før 2005.
VG170508 Det kommer neppe noe forslag om å slå sammen Heimevernet og Hæren i landmaktutredningen om et modernisert norsk landforsvar.
DB170508 Pave Frans kom i slutten av april med et forslag om at Norge kunne være en potensiell mekler i forhandlingene mellom nettopp Kina og Nord-Korea.
DB170508 To forslag gikk gjennom denne helga : krav om offentlig granskning av moskeer og å arbeide for lovhjemmel for å forby hijab i skolen.
DB170508 Svaret kom i form av uhemmet politikk for kutt i skatter og avgifter, og mer eller mindre drakoniske forslag til innstramminger i innvandrings-, integrerings- og flyktningpolitikken.
DB170508 Men i dagens politiske situasjon i Europa er det like urealistisk som Siv Jensen og regjeringens forslag om å få EU med på å endre reglene for å redusere trygdeeksport.
DB170508 I tillegg snekret partiet et kompromiss med utgangspunkt i et forslag fra Oslo Frp, partiets fanebærer i kampen for en strengere innvandringspolitikk.
DB170508 Her er noen forslag ; « Hjerte, smerte » ( « Jeg hadde tenkt » ), « Med penn som våpen » ( « Revolusjonens røst » ), « Natur og menneske » ( « På stengrunn » ), « Uro » ( « Nr. 13 » ) og ikke minst « Dikt og forbannet løgn » ( « Tilbake til livet » ).
DA170508 Til LO-kongressen som starter mandag er det sendt inn flere forslag enn tidligere om å gå ut av EØS, å reforhandle eller endre avtalen.
DA170508 Samtidig er et forslag om å stenge veien permanent nå ute til offentlig høring.
DA170508 Frode Myrhol ( FNB ), og Frps Kristoffer Sivertsen og Mats Danielsen advarer mot å stenge Consul Sigval Bergesens vei på permanent basis, slik forslag til reguleringsplan for området nå legger opp til.
DA170508 Et forslag om å stenge Consul Sigval Bergesens vei for trafikk permanent er nå ute på høring.
DA170508 Ved årsskiftet 2015/2016 la regjeringen fram 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken, som en oppfølging av et asylforlik i Stortinget.
AP170508 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170508 Men det kommer flere forslag torsdag.
AP170508 Etter det Aftenposten forstår kommer det flere forslag om økt pengebruk på utgiftssiden.
AP170508 Over 1800 forslag er kommet inn fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd.
AP170508 LOs sekretariat har i sin innstilling tatt med 100 forslag .
AP170508 LO-kongressen behandler nå forslag om folkeavstemning om EØS-avtalen.
VG170507 Kommentar : - Slett forslag om rekordsletting ¶
SA170507 Et forslag om å fjerne europa- og verdensrekorder satt før 2005 har fått mange til å reagere kraftig.
SA170507 Sjöberg ble inderlig forbannet over Hansens forslag om å stryke alle europarekorder satt før 2005.
FV170507 Et forslag om å fjerne europa- og verdensrekorder satt før 2005 har fått mange til å reagere kraftig.
FV170507 Sjöberg ble inderlig forbannet over Hansens forslag om å stryke alle europarekorder satt før 2005.
DN170507 Andre forslag er å øke minimumspensjonen og kutte ned på boligskatt.
DN170507 Gi meg et forslag til noe som er bedre enn å ha pengene på børsen, sier Stenshagen.
DN170507 Til LO-kongressen som starter mandag er det sendt inn flere forslag enn tidligere om å gå ut av EØS eller å reforhandle eller endre avtalen for å begrense Brussel-direktivenes innflytelse over norsk arbeidsliv.
DN170507 Polens forslag er at midlene skal forvaltes av et nytt nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet.
DB170507 I Norge har regjeringen lagt fram forslag om å oppheve de gamle reglene om at vannscootere må holde seg minst 400 meter fra land, og isteden få et regleverk som ligner småbåter.
DB170507 De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uka - etter forslag fra Norge - et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet.
DA170507 * Forslag om å si nei til tvang i kommunesammenslåinger falt.
BT170507 Samferdselsministeren sier det ikke er aktuelt å fremme et forslag om å etablere det før valget, men at det vil komme i neste stortingsperiode.
BT170507 Et forslag om å fjerne europa- og verdensrekorder satt før 2005 har fått mange til å reagere kraftig.
BT170507 Sjöberg ble inderlig forbannet over Hansens forslag om å stryke alle europarekorder satt før 2005.
AP170507 Han vil ikke spekulere i hvorfor Frp har fremmer forslag om dette nå.
AP170507 Forslag om å si nei til tvang i kommunesammenslåinger falt.
AP170507 Et forslag om å fjerne europa- og verdensrekorder satt før 2005 har fått mange til å reagere kraftig.
AP170507 Sjöberg ble inderlig forbannet over Hansens forslag om å stryke alle europarekorder satt før 2005.
AA170507 Men mindretallets forslag fikk ikke gjennomslag.
AA170507 Høyre stemte også ned et forslag om å fjerne formueskatten, men heller redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital.
VG170506 Frp-landsmøtet gikk inn for å følge landsstyrets forslag om at nettleverandører får anledning til å innføre minimum seks måneders lagring av ip-adresser for å kunne bekjempe alvorlig kriminalitet på nettet.
FV170506 Et forslag som ville endre Frps syn på kommunesammenslåinger ved å uttrykke at dette kun skal skje ved frivillighet, falt.
DN170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag .
DN170506 DN mener : Problematisk forslag om lagring av IP-adresser ¶
DB170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag .
DB170506 - Håpløst forslag
DB170506 - Det er et helt håpløst forslag , og det har jeg gjort ganske tydelig rede for, sier han : ¶
DB170506 Programkomiteens opprinnelige forslag ble stående med 129 stemmer mot 96, og blir altså stående.
DB170506 Landsstyrets mindretall gikk inn for et forslag om at panten skulle økes, et forslag sørtrønderske Sivert Bjørnstad har vært blant forkjemperne for.
DB170506 Landsstyrets mindretall gikk inn for et forslag om at panten skulle økes, et forslag sørtrønderske Sivert Bjørnstad har vært blant forkjemperne for.
DB170506 Frp-topper strides om nedleggelse av Politidirektoratet : - Det er et håpløst forslag
DB170506 Forslag om nedleggelse av Politidirektoratet ( POD ), forbud mot omskjæring på guttebarn, krav om at skoler gjennomfører skolegudtjenester og en liberalisering av surrogati var blant de heteste stridstemaene i forkant av lørdagens politiske landsmøtedebatt.
DB170506 Regjeringens forslag innebærer opprettelsen av et slags Stor-Finnmark med et nytt tyngdepunkt i sør : Tromsø.
DA170506 FEIRET : Donald Trump feiret etter at Representantes hus sa ja til forslag til ny helselov.
DA170506 - De har altså vedtatt et forslag de ikke vet konsekvensene av ?
DA170506 « Regjeringens forslag endrer ikke reglene på området », kommenterer statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i kulturdepartementet.
DA170506 er at departementet, helt imot meget tydelige råd og innspill fra alle samtlige kunstnerorganisasjonene, i innstillingen til Stortinget foreslår at opphavsretten til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker eller en oppdragstaker automatisk skal overføres til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren ( forslag til ny paragraf 71 ).
DA170506 NOPA står på den lange talerlisten som ble offentliggjort fredag, til høringen i Stortingets kulturkomité tirsdag, om regjeringens forslag til ny åndsverklov.
DA170506 Kulturdepartementets forslag til ny åndsverklov vil møte skarp kritikk fra kunstnerorganisasjoner i neste ukes stortingshøring.
DA170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag .
AP170506 Programbehandlingen på Frps landsmøte er i år lagt opp slik at forslag måtte ha mer enn ni stemmer i landsstyret på forhånd for å komme opp til votering. 5.
AP170506 Et forslag om å si at « kommunesammenslåingene skal skje frivillig » ble nedstemt.
AP170506 Programbehandlingen på Frps landsmøte er i år lagt opp slik at forslag måtte ha mer enn ni stemmer i landsstyret på forhånd for å komme opp til votering. 5.
AP170506 Et forslag om å si at « kommunesammenslåingene skal skje frivillig » ble nedstemt.
AP170506 De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uken - etter forslag fra Norge - et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet.
AP170506 Et forslag om å øke flaskepanten var det.
AA170506 Overland er uansett resultat av vedtakene, fornøyd med at fylkeslaget har fått tilslutning til flere forslag som allerede er vedtatt i handlingsprogrammet.
AA170506 De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uka - etter forslag fra Norge - et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet.
AA170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag .
VG170505 | Populistisk forslag fra Frp ¶
VG170505 Tajik sier Ap i forrige uke la frem et forslag der de ba regjeringen sørge for at slike saker får prioritet.
VG170505 * Gruppen kom med forslag til forbedring, blant annet flere voldtektsmottak, egne team med spesialkompetanse på voldtekt i politiet, økt bruk av videoopptak ved avhør for å sikre en autentisk forklaring og kompetanseheving i politiet.
VG170505 Styret i fylkeslaget, som siden 2005 har sikret Per Sandberg stortingsplass, kommer også med forslag til valgkomiteen om hvem som kan erstatte en av de to nestlederne partiet har i dag : ¶
VG170505 Men det som virkelig skal ha forsuret forholdet mellom Listhaug og Jensen, var håndteringen av regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken fra desember 2015 til juni i fjor.
VG170505 En rekke kilder VG har snakket med sier regjeringens forhandlingsstrategi var å gå høyt på banen med svært strenge forslag , slik at de kunne forhandle seg ned til en løsning som inkluderte flest mulig partier.
VG170505 Regjeringen fremmer igjen forslag for Stortinget om å øke maksimumsstraffen, denne gangen til 26 års fengsel.
VG170505 - Jeg er spent på å høre argumentene for hvorfor dette ikke skulle passere i Stortinget når allmennheten åpenbart vil mene at dette er et fornuftig forslag , sier Jensen.
SA170505 Blant annet har forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK17, akkurat vært på høring.
SA170505 - Jeg har kontrakt ut året, men har ikke fått noe forslag fra AaFK.
DN170505 Etter det DN forstår forelå det et forslag til avtale som partene i mellomtiden skal ta stilling til.
DN170505 Forslag
DB170505 KIB har en rekke forslag til tiltak som organisasjonen mener vil bedre norsk barnevern : ¶
DB170505 En slik strategi som den Frp-lederen skisserer, betyr at Venstre og KrF må stille mistillitsforslag hvis de vil bli kvitt regjeringen, eller stemme for et forslag om å kaste regjeringen.
DB170505 Det var et forslag til hvordan USA kunne hindre at innvandrere kom til USA, ifølge The Guardian.
DB170505 Partileder Knut Arild Hareide unngikk flertall for KrFu's forslag om at Norge skal ta imot 10 000 ekstra asylsøkere fra overbelastede EU-land.
DB170505 Frp legger ikke inn slike begrensninger, og landsmøtet skal også stemme over et forslag om å forby kommunal eiendomsskatt.
DB170505 Premier League og Eliteserien på lørdagskupongen ¶ fra norsk tipping ¶ Forslag til en ny barnevernsreform med overføring av oppgaver fra stat til kommune ble nylig lansert.
DB170505 I januar i år sendte regjeringen et forslag om å fjerne aldersgrensa på disse kjøretøyene, ut på høring.
DA170505 Nå foreligger det et forslag til uttalelse på Frps landsmøte om å granske norske moskeer.
DA170505 Frp skal i helgen behandle et forslag om at alle norske moskeer skal granskes.
DA170505 Omstridt ¶ Forslag om å begrense eller forby rituell omskjæring av gutter har vært oppe til debatt i flere norske politiske partier.
DA170505 Et slikt forslag ble trukket og ikke realitetsbehandlet under SV-landsmøtet tidligere i vår.
DA170505 - Dette er uansett ikke et forslag som er ment å ramme jøder.
DA170505 Omstridt ¶ Forslag om å begrense eller forby rituell omskjæring av gutter har vært oppe til debatt i flere norske politiske partier.
DA170505 Et slikt forslag ble trukket og ikke realitetsbehandlet under SV-landsmøtet tidligere i vår.
DA170505 - Dette er uansett ikke et forslag som er ment å ramme jøder.
DA170505 Det går fram av en gjennomgang Naturvernforbundet har gjort av regjeringens forslag til nye samferdselsprosjekter fram mot 2029.
AP170505 Før SVs landsmøte ble det lagt frem et forslag om å innføre 15 års aldersgrense for omskjæring av gutter, men forslaget ble trukket.
AP170505 I et intervju med Aftenposten tidligere denne uken snakket Jensen om hvor kjedelig det var å sitte i opposisjon når alle Frps forslag ble nedstemt.
AP170505 Blant annet har forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK17, akkurat vært på høring.
AP170505 - Jeg har kontrakt ut året, men har ikke fått noe forslag fra AaFK.
AA170505 * Forslag til endringer i sykelønnsordningen samt partiets klimapolitikk strandet i landsstyret og vil ikke bli realitetsbehandlet.
AA170505 Vi bør innføre autorisasjon av barnevernspersonell, rett til å klage, fylkesnemnd uten barnevernsadvokat og uavhengige sakkyndige i barnevernssaker ¶ Forslag : Kronikkforfatteren kommer med tre forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og familier i barnevernssaker.
AA170505 På bakgrunn av blant annet slike bekymringer utarbeidet Barne- og likestillingsdepartementet forslag til ny lov om barnevern med tiltak for å bedre rettssikkerheten for familier og barn i barnevernssaker.
AA170505 Forslag : Kronikkforfatteren kommer med tre forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og familier i barnevernssaker.
AA170505 Barne- og likestillingsdepartementet har lagt fram forslag til ny lov om barnevern.
AA170505 Reforhandling av EØS-avtalen og forslag om forbud mot eiendomsskatt blir viktigere enn taktikkeri mot sentrum.
AA170505 Etter at Høyre skjøt ned sitt eget forslag om å reise en kulturkanon, er det nok lettere å samles om nytten av ny kulturmelding.
VG170504 VGs kommentator : Slett forslag om rekordsletting ¶
VG170504 | Slett forslag om rekordsletting ¶
VG170504 I seg selv er det nødvendig og prisverdig å reise debatten om å bli kvitt fortidens spøkelser, og det er ikke lett å komme opp med forslag som vil fungere.
VG170504 Han godtar alle forslag fra Mollekleiv.
VG170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter. 100 dager - 100 høydepunkter : Slik er Donalds liv i Det hvite hus ¶
VG170504 Det er et bra forslag , sier republikanske Kevin McCarthy til et samlet pressekorps onsdag kveld.
VG170504 Den amerikanske kongressen vil torsdag stemme over et forslag som innebærer at store deler av tidligere president Barack Obamas helsereform oppheves.
VG170504 Analysen av forrige forslag viste at minst 24 millioner amerikanere kunne miste helseforsikringen.
VG170504 Etter en opphetet diskusjon, skal de to ha blitt enige, etter at Trump godtok senatorens forslag om å bevilge åtte milliarder dollar over fem år til personer med kroniske sykdommer.
VG170504 * Gruppen kom med forslag til forbedring, blant annet flere voldtektsmottak, egne team med spesialkompetanse på voldtekt i politiet, økt bruk av videoopptak ved avhør for å sikre en autentisk forklaring og kompetanseheving i politiet.
VG170504 Hagens forslag går ut på at regjeringen ikke automatisk skal søke avskjed eller stille kabinettsspørsmål dersom de fire borgerlige partiene klarer å beholde flertallet.
VG170504 Hagen og Oslo Frp legger på partiets landsmøte i helgen frem et forslag om hva som skal være partiets strategi for å beholde regjeringsmakten etter valget i september.
SA170504 Trumps forslag til ny helsereform går nå videre til Senatet for avstemning, der den også må vedtas for å bli gjeldende.
SA170504 Det er med bakgrunn i dette at Næringsforeningens ressursgruppe for Sandnes har gitt full støtte til de private aktørene i Ruten Parkering AS, som har utarbeidet et forslag om å bygge 430 parkeringsplasser i en etasje under Ruten.
SA170504 Da den politiske ledelsen satte foten ettertrykkelig ned for et parkeringshus under Ruten og samtidig ga åpning for å komme med nye forslag , tok Thon Eiendom denne ballen og la nesten på rekordtid fram et alternativ som viser hvordan et parkeringshus i to etasjer og med 270 parkeringsplasser faktisk talt kan integreres i en bypark på en veldig bra måte.
SA170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid, og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
FV170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid, og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
DN170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
DN170504 Et stillbilde fra den offisielle tv-sendingen fra Representantenes hus torsdag der Republikanernes forslag om å oppheve store deler av Obamacare ble vedtatt med knapt flertall.
DN170504 Erkekonservative Republikanere støtter nytt forslag til helsereform ¶ | - De vil ta over mer trafikk i Europa ¶
DN170504 Erkekonservative Republikanere støtter nytt forslag til helsereform ¶
DN170504 Kongressen skal torsdag stemme over et forslag som innebærer at store deler av tidligere president Barack Obamas helsereform oppheves.
DN170504 Regjeringens forslag bygger på innspill fra ni faglige råd og fem ekspertutvalg fra arbeidslivet, samt en vurdering fra Utdanningsdirektoratet.
DN170504 Derfor sendte regjeringen torsdag et forslag ut på høring som kan bli den største endringen i yrkesfagene siden Kunnskapsløftet i 2006.
DN170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
DN170504 Donald Trump kan få en etterlengtet seier i Kongressen torsdag når det skal stemmes over et nytt forslag som vil oppheve store deler av Obamacare.
DN170504 Det er et bra forslag , sier McCarthy.
DN170504 Den amerikanske kongressen vil stemme for et forslag som innebærer at store deler av tidligere president Barack Obamas helsereform oppheves.
DB170504 Han presiserer at hans oppgave har vært å fasilitere samtalene, der partene har møttes for å kunne lytte til hverandres standpunkter, klargjøre roller og forventninger og hvor de kunne legge frem forslag til løsninger.
DB170504 Edvartsen har sluttet seg til alle hans forslag om hvordan dømmingen skal på plass igjen snarest.
DB170504 I grell kontrast med arrangørens forslag om å innføre en konkurranse som skulle kåre « Beste utforkjører » under årets utgave, har to av Giro d'Italias dødsulykker skjedd i utforkjøringer ( det gjelder også Francisco Cepeda og Fabio Casartellis dødsulykker i touren ).
DB170504 Torsdag stemmer Kongressen over et forslag som - dersom det blir vedtatt - innebærer at store deler av Obamas helsereform fra 2010 vil bli opphevet, ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170504 - Sekretariatets forslag er at EØS-avtalen fortsatt skal være en del av LOs Europa-politikk.
DB170504 Samtidig som Frp går inn for å programfeste en slik lagring av IP-adresser, har KrF fremmet forslag om det samme i Stortinget.
DB170504 juni - med et overveldende flertall på 522-13 og etter forslag fra statsminister Theresa May.
DA170504 Trumps forslag til ny helsereform åpner for at delstater kan se bort fra dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke.
DA170504 Trumps forslag går nå videre til Senatet for avstemning, der den også må vedtas for å bli gjeldende.
DA170504 Israels utenriksdepartement uttalte da at de ville følge opp UNICEFs forslag til forbedringer - i alt 38 anbefalinger.
DA170504 Hagen reiser til partiets landsmøte med et forslag om at alle som skal bli norske statsborgere må avlegge et troskapsløfte om ytringsfrihet.
BT170504 Trumps forslag til ny helsereform åpner for at delstater kan se bort fra dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke.
BT170504 Trumps forslag til ny helsereform går nå videre til Senatet for avstemning, der den også må vedtas for å bli gjeldende.
BT170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
BT170504 Det er et bra forslag , sier McCarthy.
BT170504 Den amerikanske kongressen vil stemme for et forslag som innebærer at store deler av tidligere president Barack Obamas helsereform oppheves.
BT170504 På sosiale medier manglet det ikke på mer eller mindre kreative forslag til høyrevridde programkonsepter.
BT170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid, og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
AP170504 Republikanernes forslag til ny helsereform vil la delstatene selv få avgjøre om folk med eksisterende helsetjenestebehov skal få tegne forsikring.
AP170504 Men hverken republikanerne eller demokratene ønsker å bli omfattet av republikanernes forslag til ny helsepolitikk.
AP170504 Republikanernes forslag til ny helsereform vil la delstatene selv få avgjøre om folk med eksisterende helsetjenestebehov skal få tegne forsikring.
AP170504 Russland la onsdag frem et forslag om sikkerhetssoner i Syria for opprørerne, noe som Assad-regimet tidligere har avvist kategorisk.
AP170504 Venstre-landsmøtet stemte i vår ned et slikt forslag og SV trakk forslag om omskjæringsforbud ved landsmøtets start.
AP170504 Venstre-landsmøtet stemte i vår ned et slikt forslag og SV trakk forslag om omskjæringsforbud ved landsmøtets start.
AP170504 Fra jødisk hold er det advart kraftig mot et slikt forslag som enkelte mener vil gjøre det umulig å leve som jøde i Norge.
AP170504 For første gang står forslag om omskjæringsforbud for gutter på programutkastet til Frp, som skal drøfte temaet på landsmøtet i helgen.
AP170504 Nestleder Per Sandberg har ledet programkomiteen som har fremmet forslag om hva partiet med Siv Jensen i spissen skal mene de neste fire årene.
AP170504 I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.
AP170504 - Avgifter på bil skal reduseres og vris over på bruk, sies det i forslag til nytt handlingsprogram for Frp.
AP170504 Siv Jensen om hvorfor hun ikke vil i opposisjon : - Det er ganske kjedelig i lengden når hvert eneste forslag du har blir stemt ned ¶ 4.
AP170504 Hagen reiser til landsmøte med et ferskt forslag til uttalelse i lommen : Han vil at landsmøtet skal vedta krav om en muntlig og skriftlig troskapsed- eller erklæring.
AP170504 - Edvartsen er meget fornøyd med Mollekleivs arbeid, og aksepterer alle de konstruktive forslag han har kommet med.
AA170504 Trumps forslag til ny helsereform åpner for at delstater kan se bort fra dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke.
AA170504 Trumps forslag til ny helsereform åpner for at delstater kan se bort fra dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke.
AA170504 Den amerikanske kongressen vil stemme for et forslag som innebærer at store deler av tidligere president Barack Obamas helsereform oppheves.
AA170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
AA170504 Det er et bra forslag , sier McCarthy.
AA170504 Den amerikanske kongressen vil stemme for et forslag som innebærer at store deler av tidligere president Barack Obamas helsereform oppheves.
AA170504 Regjeringens forslag bygger på innspill fra ni faglige råd og fem ekspertutvalg fra arbeidslivet, samt en vurdering fra Utdanningsdirektoratet. ( ©NTB ) ¶
AA170504 Derfor sendte regjeringen torsdag et forslag ut på høring som kan bli den største endringen i yrkesfagene siden Kunnskapsløftet i 2006.
VG170503 I den forbindelse er Høyre positive til Kristelig Folkeparti sitt forslag om å se på en erstatningsordning, sier Vinje til VG.
VG170503 - Det er gledelig at Høyre og KrF endelig har snudd etter at de for bare ett år siden stemte mot Aps forslag om en oppreisningsordning for elever som har opplevd stor skade som følge av mobbing og trakassering, sier Bjørnø.
VG170503 - Av en eller annen grunn samler de seg om et forslag som allerede er imøtekommet.
SA170503 Du har ingen forslag å komme med.
SA170503 Søviknes fremmer et forslag om dette under Frps landsmøte til helgen, melder NRK.
SA170503 Tre rekorder satt på Bislett Stadion kan forsvinne om friidrettsforbundet får gjennomslag på sitt forslag .
SA170503 Han mener EAAs forslag er fornuftig og kan være til det beste for friidretten.
FV170503 OSLO : Aps fraksjon i Stortingets justiskomité har fremmet et forslag de mener bedre vil ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen, skriver Dagbladet.
DN170503 Hva betydde regjeringens forslag for næringen ?
DN170503 Direktør Stein Johnsen i Virke mener Regjeringens forslag ville vært skadelig for næringslivet.
DN170503 Dette unntaket ville regjeringen stramme inn i sitt nye forslag til markedsføringslov - til at bedrifter kun kunne ta kontakt med kunden om kunden eksplisitt hadde samtykket til dette på forhånd.
DN170503 Aktuell : Familie- og kulturkomiteen sa nei til Regjeringens forslag om at bedrifter ikke kan markedsføre nye produkter over telefon til eksisterende kunder, noe Virke har kjempet mot.
DN170503 Fire av styremedlemmene skal ut, ifølge nominasjonskomiteens forslag .
DN170503 Stortingskandidat i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken ( SV ) sier til Dagsavisen at partiet kommer til å fremme et forslag for Stortinget om saken hvor de ber om stopp i planleggingen.
DB170503 Han mener EAAs forslag er fornuftig og kan være til det beste for friidretten.
DB170503 Nå har Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets justiskomité fremmet et forslag de mener bedre vil ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen.
DB170503 Stortingskandidat i Sør-Trøndelag Lars Haltbrekken ( SV ) sier til Dagsavisen at partiet kommer til å fremme et forslag for Stortinget om saken hvor de ber om stopp i planleggingen.
DB170503 Du har ingen forslag for å få ned arbeidsledigheten, sa Macron.
DB170503 Helgesen viser til pave Frans sitt forslag om at Norge kunne være en potensiell mekler i forhandlingene mellom landene.
DA170503 Du har ingen forslag for å få ned arbeidsledigheten, sa sentrumskandidaten Emmanuel Macron da han møtte Nasjonal fronts kandidat Marine Le Pen til den eneste debatten før den avgjørende runden i presidentvalget.
DA170503 Han mener EAAs forslag er fornuftig og kan være til det beste for friidretten.
DA170503 Hensikten med møte er å høre gode historier og motta innspill og forslag for reiselivet i framtiden.
DA170503 Ap vil forkaste Kulturdepartementets forslag til avvikling av operapensjon.
DA170503 SV kommer til å fremme forslag om dette i Stortinget, opplyser Lars Haltbrekken, stortingskandidat for partiet i Sør-Trøndelag.
DA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.
DA170503 Kari Henriksen ( Ap ) i Stortingets justiskomité har fremmet et forslag de mener vil ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen bedre.
DA170503 Aps fraksjon i Stortingets justiskomité har fremmet et forslag de mener bedre vil ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen, skriver Dagbladet.
BT170503 Tre rekorder satt på Bislett Stadion kan forsvinne om friidrettsforbundet får gjennomslag på sitt forslag .
BT170503 Han mener EAAs forslag er fornuftig og kan være til det beste for friidretten.
AP170503 Tre rekorder satt på Bislett Stadion kan forsvinne om friidrettsforbundet får gjennomslag på sitt forslag .
AP170503 Han mener EAAs forslag er fornuftig og kan være til det beste for friidretten.
AA170503 Han presenterte onsdag et forslag til mandat for første fase av de kommende brexit-forhandlingene.
AA170503 En kasakhstansk diplomat opplyste at det også er lagt fram et russisk forslag om etablering av minst fire sikre soner, som skal patruljeres av russiske, tyrkiske og iranske soldater.
AA170503 Onsdag la EU-kommisjonen fram et forslag til mandat for den første fasen av forhandlingene med Storbritannias om vilkårene for utmelding av EU.
AA170503 Kanskje vil vi endre sammensetningen av juryen som skal vurdere hvem som bør få prisen, og vi vil også vurdere om det riktig å bruke 400 000 kroner på dette, sier Andreassen, som synes rådmannens forslag høres rimelig ut.
AA170503 Hvis et forslag blir drøftet offentlig og man blir nedstemt etterpå, så er det ikke så koselig for en person som man egentlig vil løfte frem, men som man så mener ikke oppfyller kriteriene for æresborger, sier Wolden.
AA170503 Elin Marie Andreassen ( FrP ) fremmet forslag om å utsette saken : ¶
AA170503 Arve Tellefsen er en av to æresborgere av Trondheim i dag, og til Adresseavisen sa han onsdag at han støtter rådmannens forslag : ¶
AA170503 - Vi har med jevne mellomrom fått forslag til nye æresborgere i Trondheim, men det har ikke blitt noen flere siden 1997.
AA170503 Søviknes fremmer et forslag om dette under Frps landsmøte til helgen, melder NRK.
AA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger.
AA170503 Ombudet mener at Stortinget går bort fra flere av regjeringens forslag til strengere regler.
AA170503 - Vi i Oslo Frp er ikke fornøyd og har derfor fremmet forslag om en nedtrappingsperiode, sier Hagen til NRK.
AA170503 Aps fraksjon i Stortingets justiskomité har fremmet et forslag de mener bedre vil ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen, skriver Dagbladet.
AA170503 Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag , gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
VG170502 Florence Griffith-Joyner « uslåelige » tider på 100 og 200 meter er blant flere verdensrekorder som kan bli slettet etter IAAF-president Sebastian Coes ja til et forslag om oppsiktsvekkende regelendringer i friidretten.
VG170502 KrF fremmet onsdag forslag i Stortinget om å lagre alle nordmenns IP-adresser i seks måneder.
VG170502 Regjeringen blir nå tvunget til å legge fram et forslag til lovendring.
SA170502 Jeg har nylig lagt fram et forslag til en reform i barnevernet, der kommunene får mer ansvar.
DB170502 Revolusjonerende forslag
DB170502 Men på landsmøtet skal de diskutere et forslag fra Fpu om å granske alle moskeer, og et annet om å påby skoler å arrangere skolegudstjeneste.
DB170502 I et avsnitt om industrien og næringslivets rammebetingelser for å stimulere økt kildesortering og gjenbruk, vil mindretallet skvise inn et forslag som ville skapt ovasjoner på et MDG-landsmøte : økt pant på panteflasker og bokser.
DB170502 Partiene kan vedta departementets forslag om en robust og framtidsrettet modell som gir organisasjoner rett til å søke på objektivt grunnlag.
BT170502 - Vi ba om å få et nytt og billigere forslag , og tenkte det var lurt å legge litt press på kommunen.
AA170502 ¶ Flere spørsmål : På formannsskapsmøtet onsdag har kommunalråd Ingrid Skjøtskift ( H ) flere spørsmål til rådmannens forslag om å avvikle ordningen med æresborgere.
AA170502 Regjeringen blir nå tvunget til å legge fram et forslag til lovendring.
VG170501 Å pøse på med flere lærere er et vanlig forslag , nå sist fra KrF, som på landsmøtet i helgen vedtok å innføre en nasjonal norm.
VG170501 Ullmann er rimelig sikker på at det vil bli flertall for et EØS-kritisk forslag på LO-kongressen 8 - 12. mai.
VG170501 - Det vil bli lagt frem flere forslag til formuleringer, alt fra krav om utmelding av EØS, til krav om å utrede utmelding og krav om forbedring og reforhandling.
VG170501 KRAV FRA LOs STØRSTE FORBUND : Leder av Fagforbundet, Mette Nord, vil fremme et konkret forslag på LO-kongressen om vel en uke, som kan være begynnelsen på en prosess for å innføre 6-timerdag i Norge.
VG170501 Faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, sier til VG at han er rimelig sikker på at det vil bli flertall for et EØS-kritisk forslag på LO-kongressen.
SA170501 Vi sliter nok med rekrutteringen til yrket som det er, og utvalgets forslag fremmer heller ikke ønsket vårt om mer heltid og høyere pensjonsalder ( gjennomsnittet for sykepleiere i dag er 58 år ).
SA170501 Boye Ullmann i Nei til EU håper LO vil gå inn for et EØS-kritisk forslag på kongressen i mai.
SA170501 Det er imidlertid lite som tyder på at Høyre eller Fremskrittspartiet vil gi sin støtte til opposisjonens forslag .
SA170501 Dermed er det flertall i Stortinget for å overkjøre helseminister Bent Høies ( H ) forslag om nedlegging.
SA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
SA170501 Med norske Svein Arne Hansen i spissen har EAA lagt fram et forslag om at gamle rekorder nettopp skal være gamle.
FV170501 Med norske Svein Arne Hansen i spissen har EAA lagt fram et forslag om at gamle rekorder nettopp skal være gamle.
DN170501 Han er rimelig sikker på at det vil bli flertall på LO-kongressen for et EØS-kritisk forslag .
DB170501 KIB har en rekke forslag til tiltak som organisasjonen mener vil bedre norsk barnevern : ¶
DB170501 Dette er et forslag som jeg i utgangspunktet er positiv til og som om kort tid skal sendes på høring.
DA170501 Det er imidlertid lite som tyder på at Høyre eller Fremskrittspartiet vil gi sin støtte til opposisjonens forslag .
DA170501 Dermed er det flertall i Stortinget for å overkjøre helseminister Bent Høies ( H ) forslag om nedlegging.
DA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
DA170501 Det er imidlertid lite som tyder på at Høyre eller Fremskrittspartiet vil gi sin støtte til opposisjonens forslag .
DA170501 Dermed er det flertall i Stortinget for å overkjøre helseminister Bent Høies ( H ) forslag om nedlegging.
DA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
BT170501 Med norske Svein Arne Hansen i spissen har EAA lagt fram et forslag om at gamle rekorder nettopp skal være gamle.
AP170501 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170501 Noen kommer til å jobbe seks timer, men som virkemiddel for arbeid tror jeg ikke det er et godt forslag .
AP170501 I utkastet til nytt partiprogram finnes det ingen forslag om å forby bemanningsbyråer, og Arbeiderpartiet har vedtatt å slå ring rundt pensjonsreformen.
AP170501 Under åtte rødgrønne flertallsår var det ikke ett eneste forslag fra opposisjonen de en gang luktet på, sier Jensen og fortsetter : ¶
AP170501 Men det er ganske kjedelig i lengden når hvert eneste forslag du har i opposisjon i Stortinget blir stemt ned.
AP170501 | - Det er ganske kjedelig i lengden når hvert eneste forslag du har blir stemt ned ¶
AP170501 Dette er et godt forslag .
AP170501 Med norske Svein Arne Hansen i spissen har EAA lagt fram et forslag om at gamle rekorder nettopp skal være gamle.
AA170501 Det er imidlertid lite som tyder på at Høyre eller Fremskrittspartiet vil gi sin støtte til opposisjonens forslag .
AA170501 Dermed er det flertall i Stortinget for å overkjøre helseminister Bent Høies ( H ) forslag om nedlegging.
AA170501 Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå.
DA170431 - Det må da være et upopulært forslag ?
SA170430 Vi er ikke kjent med noen forslag til endring av helligdagsfreden, sier Kheradmandi.
FV170430 Dagrun Eriksen la fram sitt siste forslag til partiprogram under helgas landsmøte i Trondheim.
DB170430 KrF hadde fire muligheter til å pynte på et dyrt partiprogram med noen kutt som monner : Kutt i sykelønn, kutt av BSU, kutt av skatteklasse 2, og hevet pensjonsalder var alle forslag fra KrFU.
DB170430 De svarte med å gi Kjell Ingolf Ropstad ( 31 ) plass i partiledelsen, men også med å stemme ned nesten samtlige forslag fra KrFU i programbehandlingen.
DA170430 Når det gjelder hva regjeringen bør gjøre, har Grande en rekke forslag .
BT170430 Vi er ikke kjent med noen forslag til endring av helligdagsfreden, sier Kheradmandi.
AP170430 Verdier som varmer » lyser opp veggen bak talerstolen der delegat etter delegat fremmer verdibegrunnede forslag som koster. 5... en delegat forsvarer forslag om innføring av lokal dirigentstøtteordning med at « det er en støtte til frivilligheten ». 6... det alltid pågår en intern strid i partiet om hvor Israel-vennlig man skal være, og et par fylker alltid ønsker å stryke en formulering i pro
AP170430 5... en delegat forsvarer forslag om innføring av lokal dirigentstøtteordning med at « det er en støtte til frivilligheten ». 6... det alltid pågår en intern strid i partiet om hvor Israel-vennlig man skal være, og et par fylker alltid ønsker å stryke en formulering i programmet om en « tostatsløsning » : nei til en egen palesti
AP170430 Norge skal forplikte seg på å relokalisere asylsøkere fra Italia og Hellas etter relokaliseringsprogrammet vedtatt av EU, men et forslag om å tallfeste antallet til 10.000 asylsøkere falt.
AP170430 Han har likevel meninger om hvordan arbeidslivet i Norge kan bli bedre med FpUs forslag til endringer.
AP170430 Klarere kan det ikke sies at man ikke selv tror på realismen i egne forslag .
AP170430 Vi er ikke kjent med noen forslag til endring av helligdagsfreden, sier Kheradmandi.
AA170430 Sør-Trøndelag fikk vedtatt sitt forslag om at minoritetsforeldre uten gode nok norskkunnskaper skal få norskopplæring når de mottar kontantstøtte.
AA170430 Det lå hele fire ulike alternative forslag , og vedtaket ble fattet med 89 mot 84 stemmer.
VG170429 mai vil EU-kommisjonen presentere et forslag til juridisk mandat for forhandlingene med Storbritannia.
VG170429 KrFU la fram et forslag om at Norge bør ta imot 10.000 « EU-flyktninger » de neste to årene, et forslag som fikk støtte fra en rekke delegater.
VG170429 KrFU la fram et forslag om at Norge bør ta imot 10.000 « EU-flyktninger » de neste to årene, et forslag som fikk støtte fra en rekke delegater.
VG170429 I et opprinnelig forslag fra resolusjonskomiteen ble det foreslått at Norge skulle forplikte seg til « å relokalisere asylsøkere fra Italia og Hellas ».
VG170429 Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.
VG170429 Derfor tror jeg ikke det er ett tall som er riktig i denne situasjonen, sa Hareide, som heller anbefalte KrFUs sekundære forslag om at Norge skal ta imot « langt flere » av de relokaliserte asylsøkerne.
DN170429 KrFU la fram et forslag om at Norge bør ta imot 10.000 « EU-flyktninger » de neste to årene, et forslag som fikk støtte fra en rekke delegater.
DN170429 KrFU la fram et forslag om at Norge bør ta imot 10.000 « EU-flyktninger » de neste to årene, et forslag som fikk støtte fra en rekke delegater.
DN170429 I et opprinnelig forslag fra resolusjonskomiteen ble det foreslått at Norge skulle forplikte seg til « å relokalisere asylsøkere fra Italia og Hellas ».
DN170429 Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.
DN170429 Derfor tror jeg ikke det er ett tall som er riktig i denne situasjonen, sa Hareide, som heller anbefalte KrFUs sekundære forslag om at Norge skal ta imot « langt flere » av de relokaliserte asylsøkerne.
DB170429 Med knapt flertall gikk KrFs landsmøte med 91 mot 81 stemmer inn for KrfUs sekundære forslag om at Norge skal ta i mot « langt flere » av de relokaliserte asylsøkerne, et forslag også Hareide anbefalte.
DB170429 Med knapt flertall gikk KrFs landsmøte med 91 mot 81 stemmer inn for KrfUs sekundære forslag om at Norge skal ta i mot « langt flere » av de relokaliserte asylsøkerne, et forslag også Hareide anbefalte.
DB170429 Knut Arild Hareide sa i sin landsmøtetale i går at KrF har større ambisjoner for distriktspolitikken enn å drive skadebegrensning på Høyre og Frp's forslag .
DA170429 - Vi hadde en konkurranse blant våre medlemmer og så samlet fanekomitéen vår seg bak et forslag som så ble ferdig designet.
DA170429 Og i et forslag om å erstatte tjenestemannsloven, som ble lagt fram denne måneden, går regjeringen inn for å harmonisere reglene for midlertidighet i staten, med reglene for dette i arbeidsmiljøloven. sofie.prestegard@dagsavisen.no ¶
BT170429 KrF-leder Knut Arild Hareide tar avstand fra Venstre, og vil ikke støtte KrFUs forslag om å kutte i sykelønnen.
AP170429 Publikum får mulighet til å konfrontere byrådene direkte om innholdet i forslag til ny kommuneplan.
AP170429 Det betyr at byrådet ber om tilbakemeldinger til deres forslag , samt at det kan bli endringer i den endelige planen.
AP170429 To fylkeslag fremmet forslag om - og fikk gjennomslag for - at også KrF burde « vurdere en gå inn for en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til to prosent av BNP ».
AP170429 Syversen selv stilte seg bak ett av de største innsparingsforslagene på møtet : et forslag om kutt i sykelønnsordningen, slik at man bare får 90 prosent av lønnen utbetalt.
AP170429 I tillegg kommer mange andre forslag som f.eks. « betydelig » økt barnetrygd, som skal skattlegges, over en halv milliard kroner til forbedret kontantstøtte og mye annet som partiet enten ikke har regnet på, eller som koster under én milliard kroner.
AP170429 - Det er nok slik at summen av det vi ønsker å få til, er krevende, sier Syversen, som trøster seg med at det er « blitt fremmet forslag som ikke har gått gjennom ».
AP170429 i programkomiteen fremmet forslag om å tone ned partiets kamp mot ekteskap mellom homofile.
AA170429 FNs sikkerhetsråd har enstemmig godkjent et forslag til resolusjon om Vest-Sahara etter at frigjøringsbevegelsen Polisario trakk seg ut av buffersonen.
AA170429 KrFU la fram et forslag om at Norge bør ta imot 10.000 « EU-flyktninger » de neste to årene, et forslag som fikk støtte fra en rekke delegater.
AA170429 KrFU la fram et forslag om at Norge bør ta imot 10.000 « EU-flyktninger » de neste to årene, et forslag som fikk støtte fra en rekke delegater.
AA170429 I et opprinnelig forslag fra resolusjonskomiteen ble det foreslått at Norge skulle forplikte seg til « å relokalisere asylsøkere fra Italia og Hellas ».
AA170429 Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.
AA170429 Derfor tror jeg ikke det er ett tall som er riktig i denne situasjonen, sa Hareide, som heller anbefalte KrFUs sekundære forslag om at Norge skal ta imot « langt flere » av de relokaliserte asylsøkerne.
SA170428 Egg fra burhøner havner på bordet til Stortinget etter at Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) kommer med forslag om å forby buregg innen 2025.
SA170428 Langt fra alle skolebarn spiser frokost hjemme og mange dropper lunsjen eller kjøper usunne alternativ », påpekte fylkeslaget i sitt forslag .
SA170428 Et forslag om å innføre skolemat skapte stor debatt, men ble nedstemt av et stort flertall under KrFs landsmøte.
SA170428 Bakgrunnen var et forslag fra fylkeslaget i Nordland om å innføre gratis skolemat som en forsøksordning på utvalgte skoler for å motvirke forskjeller i læring og helse.
SA170428 Tre forslag til fantastiske bed ¶
SA170428 Guri Haavi gir leserne forslag til tre ulike blomsterbed som passer til både erfarne og nybegynnere.
FV170428 Politikerne i Søgne avviste rådmannens forslag til nye varslingsrutiner.
FV170428 Vi er ikke kjent med noen forslag til endring av helligdagsfreden, sier Kheradmandi.
DB170428 I den kritiserte han også et forslag om å ta fra 1,9 millioner kroner fra aldersbestemte landslag og overføre dem til klubber i Toppserien. « 110 000 fotballjenter trenger et lokomotiv.
DB170428 Det foreligger motstridende forslag , og partilederen må snakke uklart.
DB170428 ¶ VANT : Leder i programkomiteen Dagrun Eriksen ( i midten ) fikk gjennomslag for sitt forslag om å innføre skatt på barnetrygd.
DB170428 Det gjorde at partiet enstemmig stemte ned et forslag om å gi intensiv kontantstøtte ( dobling til 15000,- per måned i en kortere periode ), som hadde gjort det mer lønnsomt å være hjemme enn å jobbe for en av fire kvinner.
DB170428 Venstre har fremmet forslag om en kommisjon som skal utrede personvernets sårbarhet i en digital tidsalder.
DB170428 Tvert imot blir forslag om mer inngripende lover og nye overvåkingsmetoder som regel mottatt med bred begeistring på Stortinget.
DB170428 Amundsens forslag , som han også vil legge fram for Frp's landsmøte neste helg, er problematisk på flere måter.
DA170428 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
DA170428 KrFU har gjennom en årrekke bedt moderpartiet holde igjen på pengebruken, og lagt inn forslag i år om kutt i sykelønna.
DA170428 - Dette er et forslag som gir større innflytelse til stortingsgruppa.
DA170428 - Alle forslag må vurderes opp mot den økonomiske situasjonen, påpeker partileder Knut Arild Hareide til Dagsavisen.
DA170428 * Ordet styrke står oppført 221 ganger, og ordet øke er oppført over 150 ganger i KrFs forslag til partiprogram, som vedtas i Trondheim denne helgen.
DA170428 Debatten om forsterreduksjon har vist at abortloven for enkelte partier er hellig, og at forslag til endringer er et angrep på kvinners rett til abort.
DA170428 - Dette er et forslag som verken jeg eller Arbeiderpartiet støtter, sier andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Togeir Micaelsen ( Ap ).
BT170428 Tre forslag til fantastiske bed ¶
BT170428 Guri Haavi gir leserne forslag til tre ulike blomsterbed som passer til både erfarne og nybegynnere.
AP170428 Fredag ble forslag til forbud mot det muslimske heldekkende ansiktssløret nikab behandlet i underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, og forslaget ble godkjent.
AP170428 « Etaten har også merket seg de forslag til tiltak som Deloitte anbefaler.
AP170428 Selv om politikerne hevder at de ikke blander seg inn i anbudene til Renovasjonsetaten, var det et privat forslag fra Høyre-representant Anne-Lise Høegh som var startskuddet for at man vurderte å innføre en skiftordning, ifølge Deloitte-rapporten.
AP170428 « Byrådet har utarbeidet forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen.
AP170428 I forslag til nytt program hadde programkomiteen foreslått en mulighet til å ta ut det man kan få i kontantstøtte i en kortere periode enn i dag og dermed få mer pr. måned.
AP170428 Etter at KrFs programkomité la frem sitt første forslag , har KrF i budsjettforhandlinger med Høyre og Frp og Venstre fått gjennomslag for å øke støtten.
AP170428 I forslag til nytt program sies det at KrF vil utrede en delvis takst eller betaling for optiker når barn under 18 år henvises til en generell utredning - og henvisningen kommer fra helsesøster, skolehelsetjenesten eller fastlegen.
AP170428 Hanssen og den rødgrønne regjeringen hadde lansert et forslag om innstramning i sykelønnsordningen som innebar at arbeidsgiverne skulle betale en større andel av utgiftene.
AP170428 Tre forslag til fantastiske bed ¶
AP170428 Guri Haavi gir leserne forslag til tre ulike blomsterbed som passer til både erfarne og nybegynnere.
AA170428 Fredag ble forslag til forbud mot det muslimske heldekkende ansiktssløret nikab behandlet i underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, og forslaget ble godkjent.
AA170428 FNs sikkerhetsråd utsatte torsdag å stemme over et forslag til resolusjon om konflikten rundt Vest-Sahara, men forventes å stemme i løpet av fredag.
AA170428 KrF i Sør-Trøndelag vant frem med forslag som styrker minoritetsforeldres rett til språkopplæring.
VG170427 Han bedyrer at han ser positivt på regjeringens forslag .
VG170427 På sitt landsmøte hadde Høyre et forslag om å gjøre den behovsprøvd.
VG170427 KrF-lederen ga også støtte til forslag om å fornye partiets syn på kontantstøtten og barnetrygden.
VG170427 Det er et dårlig forslag .
SA170427 Vi har i mer enn ti år forsøkt å fremme forslag i flere sammenhenger ( også i Norsk olje og gass ), samt i foredrag og vitenskapelige artikler, om at petroleumsindustrien trenger grundigere granskinger, men uten å få noe gjennomslag.
SA170427 Selv i dagens situasjon med høyt kostnadsfokus, burde det være på høy tid at et slikt forslag blir tatt til følge.
SA170427 Det er tre lokale grupper som har levert inn forslag til utforming av plassen.
SA170427 Tom Nordlies forslag om å slå sammen Oslo-klubber ble ikke godt mottatt av supporter Morten A.
DN170427 Hareide ramset også opp alle dårlige forslag KrF har stemt imot.
DN170427 Det er å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen.
DB170427 Byråden oppfattet at det fra bydelsdirektøren var en klar motstand mot alle forslag fra byrådsavdelingen til løsninger i Villa Eik-saken og fosterhjemssaken », heter det i rapporten.
DB170427 Var og er ikke byrådsleder selv i stand til å vurdere at dette var nødvendig ? 5 ) Kan byrådsleder utelukke at ikke flere kommunale ledere også har slurvet med utfyllingen av sine taxi-regninger, slik FrP antyder ? 6 ) Har byrådsleder ellers noen kommentar til FrPs forslag forvaltningskontroll ?
DB170427 FrP-nestorens forslag om full gransking av kommunens kontrollsystemer for reiseregninger skal i dag behandles i finanskomiteen.
DB170427 Ap-politikeren utelukker ikke at partiet hennes faller ned på samme løsning, men sier et slikt forslag ikke er behandlet i partiet ennå.
DB170427 Vi samarbeider med alle som har gode forslag , og dette er en virkelig viktig sak, sier hun.
DB170427 Sammen med Jonas Gahr Støre ( AP ), Audun Lysbakken ( SV ), Dagrun Eriksen ( Krf ) og Rasmus Hansson ( MDG ) står han bak et forslag som skal få en times daglig fysisk aktivitet inn i skolen.
DB170427 MER AKTIVITET : Fem partier har kastet ball og kommet opp med et felles forslag som skal gi mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse.
DB170427 ( Dagbladet ) : Ap-leder Joans Gahr Støre har fått hele opposisjonen med unntak av Venstre til å gå sammen om å fremme et forslag i Stortinget som skal få mer fysisk aktivitet inn i skolen og samfunnet.
DB170427 I de tre årene som har gått, har Støre konsekvent argumentert for, og stemt for økt oljeutvinning, og mot alle forslag om å la olje ligge.
DB170427 Det var et komisk forslag fra Hareide, men alvoret i det er klart : KrF vil bort fra FrP og inn i en regjering - nå luftes alle fluktplaner.
DB170427 ¶ SVARER HØYRE : SV-leder Audun Lysbakken går i rette med det han mener er skremselspropaganda fra Høyres Kristin Vinje om SVs forslag om å hindre profitt på velferd.
DB170427 Stortingsrepresentant Kristin Vinje ( H ) fortsetter å spre skremselspropaganda om SVs forslag om å hindre profitt på velferd i Dagbladet ( 19. april ).
DB170427 Derfor har vi fremmet et forslag i Stortinget der vi ber regjeringen utarbeide en nasjonal oversikt over hvordan loven etterleves og håndheves.
DA170427 Tre lokale konsulenter har nå levert forslag til hvordan plassen i hjertet av Stavanger sentrum bør bli.
DA170427 Det er et mål med vårt forslag å bevare den intime stemningen på stedet, beskriver arkitekten bak forslaget.
DA170427 Forslag
DA170427 Hun leter stadig etter nye innfallsvinkler for å hjelpe elevene til å forstå, og hun anerkjenner deres egne tanker, forslag og kreativitet. (...
DA170427 Departementet vil sende på høring et forslag om å erstatte dagens operapensjonslov med en ordning som sikrer de kunstneriske utøverne flerårig støtte til omstilling når de når aldersgrensen for pliktig fratreden.
DA170427 Han presiserer at KrF ikke har inkludert årsavgift som et forslag i neste stortingsprogram.
BT170427 Støtter forslag
BT170427 - Det må være veldig fair å løfte denne debatten, og det må vi tåle, sier Ulstein, som samtidig påpeker at han støtter programkomiteens forslag til tekst.
BT170427 Et optimistisk forslag til et pessimistisk folk.
AP170427 Eierne av denne tomten har allerede laget et forslag til en boligblokk på 17 etasjer.
AP170427 KrF-lederen mener partiet har reddet Distrikts-Norge fra mange dårlige forslag fra regjeringen.
AP170427 Det er å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen.
AP170427 Partiets forslag om at alle som får barn og ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger skal få 185.000 ( 2G ) kroner i stønad, er et eksempel på en slik velferdsordning.
AP170427 Men programkomiteen har luket ut forrige programs konkrete forslag om at KrF skal jobbe for å reversere ekteskapsloven.
AP170427 Innbakt i KrFs familiepolitikk ligger ingen forslag om tredelt permisjon, men en fedrekvote på 14 av totalt 53 uker.
AP170427 I forslag til nytt program sier ikke KrF hverken et tydelig ja eller nei til at homofile kan inngå ekteskap.
AP170427 I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.
AP170427 KrF-lederen mener partiet har reddet Distrikts-Norge fra mange dårlige forslag fra regjeringen.
AP170427 Det er å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen.
AP170427 Tom Nordlies forslag om å slå sammen Oslo-klubber ble ikke godt mottatt av supporter Morten A.
AA170427 OAS møttes onsdag og vedtok et forslag om at regionens utenriksministre skal avholde krisemøte om Venezuela, og bak forslaget står 16 land, inkludert Brasil, Mexico og USA, men ikke Venezuela.
AA170427 Høyre, Frp og Venstre fremmet et lignende forslag i fjor.
AA170427 KrF-leder Knut Arild Hareide er lei av å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen.
AA170427 De har stanset og moderert forslag etter forslag fra regjeringa.
AA170427 De har stanset og moderert forslag etter forslag fra regjeringa.
VG170426 Partiorganisasjonen vil diskutere forslag om en intensiv-kontantstøtte doblet på nytt, altså til hele 15 000 kroner.
VG170426 TIL IP-KAMP : Justisminister Per-Willy Amundsen har fått sentralstyret i Frp med på et forslag om å lagre alle norske IP-adresser i et halvt år.
VG170426 Regjeringen har fremmet et forslag som skal stramme inn trygdereglene for flyktninger.
VG170426 - Regjeringens forslag om å stramme inn trygdereglene for flyktninger vil få flere i jobb, mener Høyre.
VG170426 Presidentskapet svarte imidlertid ikke, men forslaget gikk til votering med presidentskapets innstilling som det ene alternativet, og Navarsetes forslag som det andre.
SA170426 Kristoffer Sivertsen ( Frp ) møtte stor uenighet for sitt forslag på dagens møte i Kommunalstyret for kultur og idrett.
SA170426 Når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte i Trondheim denne uken, har ungdomspartiet spilt inn flere forslag knyttet til likestilling og diskriminering.
SA170426 - De fleste av regjeringens forslag er slått tilbake.
DN170426 « Målet er å fremlegge et balansert forslag som er akseptabelt for alle investorer », skriver selskapet, som både vil forlenge det pantsikrede obligasjonet, få ned rentekostnadene og styrke egenkapitalen.
DN170426 Trumps forslag til skattereform innebærer også at bedriftsskatten kuttes til 15 prosent fra dagens 35 prosent.
DN170426 | Erkekonservative Republikanere støtter nytt forslag til helsereform ¶
DN170426 Motstand fra gruppen Freedom Caucus var hovedårsaken til at president Donald Trump måtte droppe sitt forslag til helsereform i forrige måned.
DN170426 Siden forrige bud fra Frontline har DHT kjøpt BW Groups VLCC-flåte og Frontlines nye forslag inkluderer alle skip som både er levert og skal leveres til DHT fra BW Group.
DN170426 President Donald Trumps forslag til skattereform innebærer at bedriftsskatten kuttes til 15 prosent fra dagens 35 prosent.
DN170426 Trumps forslag til skattereform innebærer også at bedriftsskatten kuttes til 15 prosent fra dagens 35 prosent.
DN170426 Allerede før Trumps skattekutt og andre dyre forslag ligger budsjettunderskuddet i USA an til å øke kraftig de neste årene, til hele 12.000 milliarder kroner i 2027.
DN170426 OAS skal møtes onsdag for å diskutere et forslag om at regionens utenriksministre skal avholde krisemøte om Venezuela, og bak forslaget står 16 land, inkludert Brasil, Mexico og USA, men ikke Venezuela.
DB170426 divisjon for 2017, der 45 av millionene skulle fordeles på toppserieklubbene, ble avvist på sin egen urimelighet, eller at Arna Bjørnars mer beskjedne forslag om en budsjettøkning på 6,8 millioner kroner falt med 61 mot 87 stemmer.
DB170426 ¶ OMFATTENDE REFORM : Trump presenterer forslag til omfattende skattereform.
DB170426 Trump gjorde som varslet, og la onsdag fram sitt forslag til en ny og omfattende skattereform.
DB170426 Et annet sentralt punkt i Trumps forslag til skattereform innebærer at bedriftsskatten kuttes til 15 prosent fra dagens 35 prosent.
DB170426 ¶ VIL IKKE HØRE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Arbeiderpartiets forslag om « klima-TBU » er « smør på flesk ».
DB170426 Arbeiderpartiets forslag har fått støtte fra både organisasjoner i arbeidslivet, forskningsmiljøene og miljøorganisasjonene.
DA170426 Et nytt, moderert forslag er nå lagt fram.
DA170426 Det er varslet at Trump vil legge fram et forslag til skattereform onsdag.
DA170426 Byrådets forslag innebærer i korte trekk at Oslo kommune tar Hafslund av børs.
BT170426 Beboerne har gitt klart uttrykk for sin motstand mot det sørlige alternativet, og har fremmet flere alternative forslag .
AP170426 På ni av ti punkter - unntaket er helsereformen, som ble stanset av Trumps eget parti - hadde han ikke engang presentert noe forslag .
AP170426 Når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram på sitt landsmøte i Trondheim denne uken, har ungdomspartiet spilt inn flere forslag knyttet til likestilling og diskriminering.
AA170426 FNs sikkerhetsråd vil trolig stemme over forslag til resolusjon om den fastlåste konflikten rundt Vest-Sahara.
AA170426 Et nytt, moderert forslag er nå lagt fram.
AA170426 Det er varslet at Trump vil legge fram et forslag til skattereform onsdag.
AA170426 | Erkekonservative Republikanere støtter nytt forslag til helsereform ¶
AA170426 En gruppe sterkt høyreorienterte republikanere sier de støtter et nytt forslag til helsereform i USA.
AA170426 Med vårt forslag vil fedre være sikret minst ti fridager når barnet fødes, sier EUs likestillingskommissær Vera Jourová.
AA170426 EU-kommisjonen la onsdag fram en stor pakke med forslag som er ment å styrke sosialpolitikken i Europa.
AA170426 Under dagens møte i bystyret legger miljøpakkekameratene ( alle partier minus Fremskrittspartiet og Rødt ) fram et forslag om å oppheve taxiforbudet.
AA170426 I dagens forslag til vedtak ber bystyret rådmannen avklare om elbiler kan bruke kollektivfeltene i Kollektivbuen ( sentrum med omegn ) etter at superbussen er satt i drift.
AA170426 - De fleste av regjeringens forslag er slått tilbake.
AA170426 Byrådets forslag innebærer i korte trekk at Oslo kommune tar Hafslund av børs.
AA170426 Byrådets forslag innebærer i korte trekk at Oslo kommune tar Hafslund av børs.
AA170426 - Vi er svært fornøyd med at Stortinget har avvist regjeringens mange forslag om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmelk, samt markedsordningene for poteter og epler, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.
AA170426 - Vi er svært fornøyd med at Stortinget har avvist regjeringens mange forslag om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmelk, samt markedsordningene for poteter og epler, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.
VG170425 Vedum mener det var et godt grunnlag til mistillit og viser til at ingen av partiene på Stortinget stemte for Helgesens forslag om å endrenaturmangfoldloven.
VG170425 FREMMER FORSLAG : Marit Arnstad ( Sp ) i bakgrunnen fremmer tirsdag formiddag mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170425 Møre og Romsdal KrF har fremmet forslag foran KrFs landsmøte i Trondheim til helgen om å stramme inn igjen partiets syn på at homofile par kan inngå ekteskap og slå fast at partiet skal jobbe for å reversere den nye loven som kom i 2009.
VG170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
VG170425 Men som VG skrev sist uke, er det klart at ingen av partiene på Stortinget støtter Helgesens forslag om å endre naturmangfoldloven.
DN170425 Mens Trumps totale forslag og løfter vil koste 7200 milliarder dollar.
DB170425 Partiet har fremmet et forslag om en heliumballongfri kommune til tirsdagens bystyremøte i Drammen, melder Drammens Tidende.
DB170425 En av sakene som trolig vil engasjere KrFs landsmøtedelegater mest, er forslag om å skattlegge barnetrygden.
DB170425 Det å stille krav til språkopplæring til nyankomne som har bodd kortere tid enn tre år i Norge, ikke har gjennomført introduksjonsprogram og mottar kontantstøtte, er et spennende forslag som jeg tror kan være god integreringspolitikk, og som jeg gjerne er med å diskutere videre, sier Tina Bru, stortingsrepresentant fror Høyre.
DB170425 Derfor kommer vi nå med et forslag om å gjøre kontantstøtteordningen mer fleksibel, sier Knut Arild Hareide to dager før KrF-landsmøtet åpner i Trondheim.
DB170425 Vi har fått avklaringene som gjør at vi nå kan si at vi ikke stemmer for Sp sitt forslag , sa partileder Jonas Gahr Støre i debatten.
DB170425 Deretter har Helgesen kommet til Stortinget i tre omganger med forslag til løsninger på striden, uten at stortingsflertallet har blitt fornøyd.
DA170425 Politiets forslag til straff var betinget fengsel i 30 dager.
DA170425 Også Jorid Martinsen ( SV ) stemte for de innsattes forslag .
DA170425 Som det går fram av hovedsaken på disse sidene, ble Miljødirektoratets forslag til ny skadefellingsforskrift stanset fordi « det ikke var i samsvar med avbyråkratiseringen i forvaltningen ».
DA170425 Dette arbeidet syntes å nærme seg en konklusjon for fire år siden, etter som direktoratet da sendte ut et forslag til ny forskrift på høring.
DA170425 Dagsavisen har også spurt regjeringen, ved Klima- og miljødepartementet, om avbyråkratisering også vil stå sentralt når regjeringen skal vurdere Miljødirektoratets nye forslag til forskrift som blant annet skal omfatte skadefelling.
DA170425 - Vårt endelige forslag la opp til langt større fokus på skadeforebyggende tiltak, for å sikre at de beste skadeforebyggende tiltakene ble vurdert og at felling i størst mulig grad skulle unngås.
DA170425 - Vårt forslag ble ikke endelig fastsatt, da det ikke var i samsvar med målet om avbyråkratisering i forvaltningen, svarer Grønvik.
DA170425 Partiet har fremmet et forslag om en heliumballongfri kommune til tirsdagens bystyremøte i Drammen, melder Drammens Tidende.
DA170425 Regjeringens forslag grep med andre ord inn i kjernen av profesjonsutøvelsen til barnehagelærerne som mobiliserte.
DA170425 Før regeringen kom til selve arbeidet med rammeplanen, fremmet de flere upopulære forslag .
DA170425 Det skapte rabalder da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i fjor vår ville innføre en veiledende norm for hvor mye språk en femåring skulle kunne, og kom med forslag som mange mente åpnet opp for mer dokumentasjon av barnehagebarns utvikling.
BT170425 Norwegian sier Aps forslag strider med loven : ¶
AP170425 Det har blitt levert en rekke forslag om hvordan en Trump-initiert mur mot Mexico kan se ut.
AA170425 Han fikk nylig saken oversendt fra politiet i Trøndelag, med forslag om henleggelse.
AA170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AA170425 Partiet har fremmet et forslag om en heliumballongfri kommune til tirsdagens bystyremøte i Drammen, melder Drammens Tidende.
AA170425 Finansforbundet kom tirsdag til enighet med Finans Norge om et anbefalt forslag i årets mellomoppgjør for finanssektoren.
DN170424 Dersom planutvalget gir positiv respons vil Norwegian Property jobbe videre med planene og utarbeide forslag til reguleringsplan.
DN170424 Men Trump har nå annonsert at han vil legge frem et forslag om skattereform kommende onsdag.
DN170424 Kongressen og domstolene har for eksempel stanset presidentens forslag om innreiseforbud for borgere fra syv muslimskdominerte land, og Trump fikk ikke Kongressen med seg på å vrake Obamacare og gjennomføre en ny helsereform.
DB170424 Dette er bare noen av eksemplene på diskriminering som ikke dekkes av regjeringens forslag til felles likestillingslov.
DA170424 Mandag la Wedler frem forslag om tiggerforbud i Stavanger for bystyret.
DA170424 Ordførerens forslag fikk flertall i bystyret, og dermed blir det ikke noe trehussalg eller opprustning av Nytorget med det første.
DA170424 Ordføreren la dermed fram følgende forslag : ¶
DA170424 I en interpellasjon i bystyret mandag kveld kom Ap med et forslag om at Stavanger kommune må selge trehusene den eier på Nytorget, med sikte på rehabilitering og bevaring.
DA170424 Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger stemte for ordførerens forslag .
DA170424 - Noen forslag har vi sagt nei til, selv om de er svært gode.
BT170424 Fylkesordfører Pål Kårbø ( KrF ) anklages for sabotasje etter forslag om å prioritere E16 foran Hordfast.
BT170424 Både KrF og SV har fremmet forslag om å bevare akuttkirurgien i Odda.
AP170424 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170424 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag , og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170424 Statssekretær Reynir Johannesson ( Frp ) i Samferdselsdepartementet sier Nkoms forslag er et godt grunnlag å jobbe videre med.
AP170424 Gode musikalske innspillinger, forfatteren Vidar Sandbeck og turn ( her representert ved verdensstjernen Simone Biles ) er noen forslag fra det siste året til hva som bør bli pensum i norsk skole.
AA170424 Statens vegvesen har sendt ut forslag om endringene til lokalpolitikerne i de berørte kommunene, og håper på saksbehandling i løpet av våren.
VG170423 Også Fredrik Nordkvelle og Joakim Våge Nilsen skal ha sagt nei til et forslag om en ny avtale fra Odds side.
VG170423 Alle de regionale helseforetakene skal lage utviklingsplaner som også omfatter forslag om akuttjenesten.
SA170423 I kjølvannet av dokumentaren finner Stavanger Frp det gunstig å relansere sitt gamle forslag om å forby tigging ( Aftenbladet 20. april ).
DN170423 Statssekretæren understreker at dersom Nkoms forslag gjennomføres, vil det innebære ekstra utgifter.
DN170423 Selskapets ledelse mener Nkoms forslag får lite konsekvenser for dem.
DN170423 Norges nye mobiloperatør, Ice, hilser Nkoms forslag velkommen.
DN170423 Nkoms forslag er et godt grunnlag å jobbe videre med, sier Johannesson.
DN170423 - Får Nkoms forslag eventuelle konsekvenser for dere ?
DN170423 Japan og Australia har kritisert Kinas forslag og ønsker seg en RCEP-avtale med « høy kvalitet », som inkluderer tjenester og investeringer for å lokke USA tilbake til TPP-avtalen.
DB170423 Helseministeren utarbeidet på bakgrunn av disse en høringsuttalelse med påfølgende høringsrunde om lov om endring av juridisk kjønn som alle interesserte kunne få uttale seg om, før et endelig forslag ble forelagt Stortinget.
DB170423 Et ekspertutvalg utarbeidet et forslag , en tverrdepartemental arbeidsgruppe under ledelse av Justisdepartementet arbeidet videre med saken.
DA170423 Nå har Olaf Svorstøl ( Rødt ) fremmet et forslag som skal opp i BU neste torsdag.
DA170423 - Derfor har jeg fremmet et forslag som skal opp på BU-møte førstkommende torsdag, sier Olaf Svorstøl til Dagsavisen.
AP170423 Kongressmedlemmene klappet for Trump under fellesmøtet i februar, men har ellers vist seg å være en uregjerlig bøling, som da de avviste hans forslag til ny helselovgivning.
AP170423 Høyre sendte ut pressemeldingen « Regjeringen trekker Senterpartiets forslag om nasjonalt tiggeforbud ».
AP170423 I en rekke ulike medieoppslag er rapporten blitt brukt til å latterliggjøre konkrete forslag fra Utdanningsforbundet og flere partier på venstresiden.
AA170423 Alle de regionale helseforetakene skal lage utviklingsplaner som også omfatter forslag om akuttjenesten.
VG170422 Ikke bare om høyresidens skattelettelser, men om Aps egne forslag om det Støre kaller moderate skatteskjerpelser.
VG170422 Partiledelsen ba landsmøtet avvise et forslag fra Fjell Ap om å avvikle hele taxfree-ordningen.
VG170422 Ap-landsmøtet vedtok lørdag, i tråd med programkomiteens forslag , at de vil vurdere om Vinmonopolet bør ta over taxfreeordningen når gjeldende avtale med Travel Retail Norway utløper i 2022.
VG170422 UDI har kommet med flere forslag som regjeringen ikke har fulgt.
VG170422 Foto : Odin Jæger, VG ¶ - - Ap kan ikke konkurrere med oss om å være strenge, sier Frps Helge André Njåstad, når han får opplest Aps forslag om enslige mindreårige asylsøkere.
VG170422 Leder i Høyres kvinneforum, stortingsrepresentant Tina Bru, støtter ikke Hadia Tajik og Aps forslag .
VG170422 I vårt forslag til partiprogram har ikke vi noe om det Ap foreslår, fordi vi er uenige i det.
VG170422 Han tordner mot Ap-nestleder Hadia Tajik, som leder partiets programkomité og fredag la frem sine forslag for Aps landsmøte på Folkets Hus i Oslo.
VG170422 Blant dem er en rekke forslag til liberaliseringer i familiepolitikken, som landsmøtet skal ta stilling til i helgen.
SA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
FV170422 Flere på landsmøtet er bekymret for økningen i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og før landsmøtet kom det inn flere forslag om å endre reglene.
DN170422 Imidlertid føyes det til et nytt forslag om at partiet skal arbeide for at alle under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på tre måneder.
DN170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
DN170422 Også SV har tatt til orde for å grunnlovsfeste denne retten og fremmet i 2015 et forslag om dette i Stortinget.
DN170422 Arbeiderpartiets landsmøte tar lørdag stilling til et forslag om å grunnlovsfeste allemannsretten.
DB170422 I så fall ville vi vært klare til å fremme forslag til Stortinget om det med en gang, sier Grande.
DB170422 Hans rådgiver Espen Teigen går i et innlegg på Facebook langt i å antyde at Ap-ledelsen har lurt asylopprørerne i eget parti med på et forslag uten effekt.
DB170422 Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene.
DB170422 Men flertallet på landsmøtet lot seg ikke overbevise, og avviste sentralstyrets forslag .
DB170422 Landsmøtet sa med klart flertall nei til sentralstyrets forslag om å « redusere AAP til to år for personer født etter 1990.
DB170422 Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene.
DB170422 Landsmøtet sa med klart flertall nei til sentralstyrets forslag om å « redusere AAP ( arbeidsavklaringspenger, red.anm ) til to år for personer født etter 1990.
DB170422 Men flertallet på landsmøtet lot seg ikke overbevise, og avviste sentralstyrets forslag .
DB170422 Landsmøtet sa med klart flertall nei til sentralstyrets forslag om å « redusere AAP til to år for personer født etter 1990.
DB170422 Det jobbes nå med et forslag om at Ap vil « slutte opp om målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot to prosent av BNP innen et tiår », får VG opplyst.
DB170422 VG fortalte denne uka at det er delte meninger i befolkningen vedrørende programkomiteens forslag om å gi barn flere enn tre juridiske foreldre og innføringen av et tredje juridisk kjønnsalternativ.
DA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
DA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har gått høyt på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses ¶
DA170422 Med vårt forslag vil de få tilbud om to år, men etter de to årene vil jobbgarantien slå inn, sa nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik til NRK da forslaget ble lansert.
DA170422 I Arbeiderpartiets forslag til partiprogram heter det at arbeidsavklaringspenger ( AAP ) skal reduseres til to år for de som er født etter 1990.
DA170422 Det Ap og Sp nå er desimert til, er hvilke forslag fra meg de klarer å stoppe - ikke hvilke egne forslag de får gjennom.
DA170422 Det Ap og Sp nå er desimert til, er hvilke forslag fra meg de klarer å stoppe - ikke hvilke egne forslag de får gjennom.
AP170422 Et flertall av delegatene, som måtte ha hjelp av politiet med å komme gjennom rekkene til tusenvis av demonstranter og inn i møtelokalet, stemte imidlertid ned Petrys forslag .
AP170422 . Samtidig har hun med seg et forslag om at Alternative für Deutschland må avgrense seg klart mot rasisme og nynazisme.
AP170422 Erna Solberg etter NRK-dokumentar : - Vi kan raskt komme med nytt forslag om tiggeforbud ¶
AP170422 Flere på landsmøtet er bekymret for økningen i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og før landsmøtet kom det inn flere forslag om å endre reglene.
AP170422 Partiet stemte i 1995 for et forslag fra Sp som i realiteten innebar at ingen kommuner skulle slås sammen hvis kommunene sa nei.
AA170422 Et flertall av delegatene stemte imidlertid imot Petrys forslag .
AA170422 Samtidig med at Senterpartiet fosser fram på målingene, frir Arbeiderpartiet til befolkningen på bygda med et forslag som kan gjøre bensin billigere på bygda.
AA170422 Julie Indstad holde valgte likevel å opprettholde sitt forslag , som hun mener er godt og allerede finnes i andre land, som Spania, Østerrike og Frankrike.
AA170422 Samtidig med at Senterpartiet fosser fram på målingene, frir Arbeiderpartiet til befolkningen på bygda med et forslag som kan gjøre bensin billigere på bygda.
AA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
AA170422 Vedtaket betyr at AUF-leder Mani Hussaini ikke vant fram med sitt forslag om at permisjonen skal todeles med en del til hver av foreldrene.
VG170421 Senterpartiet akter å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøstatsråden etter at Stortingets energi- og miljøkomité enstemmig har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
VG170421 | Godt forslag fra Støre ¶
VG170421 STØTTER FORSLAG : - Det er gledelig at Arbeiderpartiets landmøte muligens vedtar at et barn som har flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre, skriver Bård Standal.
VG170421 Dette er et godt forslag .
VG170421 Bedre forslag mottas med takk.
VG170421 Går igjennom : Nestleder Trond Giske er sikker på at Ap-landsmøtet vil utrede et forslag som vil gi billigere bensin på bygda.
VG170421 Flere Ap-lokallag har kommet med forslag om å differensiere drivstoffavgiftene, og sentralstyret i Ap har innstilt på at partiet vil « utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensitet i drivstoffet ».
VG170421 Bellona-Hauge mener Aps forslag er helt urealistisk.
VG170421 Bellona-Hauge kaller bensinforslaget gammeldags og populistisk, og peker på at Ap også skal stemme over et forslag om å kutte i støtten til de største elbilene.
VG170421 Det har også Gratangen Arbeiderparti sendt inn forslag om til partiprogrammet.
VG170421 - Jeg har et intenst ønske om at Ap skal snu, og hvis de gjør det, skal jeg stå klar på mandag med et forslag om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret som kan fremmes raskt på Stortinget, sier Skei Grande.
VG170421 Det samme sier Elisabeth Vik Aspaker ( H ), som er sakordfører for behandlngen av Venstres forslag i utenriks- og forsvarskomiteen : ¶
VG170421 Det fikk Venstre til å legge inn forslag i Stortinget om at planen måtte legges ut til offentlig debatt i god tid før valget.
SA170421 Hvem som fronter ett hvert forslag er likegyldig, og de første som angriper person og viker fra sak, har automatisk tapt hele diskusjonen - i mine øyne.
SA170421 Det er slik ekstremisme oppstår, når selv de mest ekstreme forslag og tanker blir akseptert eller rett og slett bare får stå uimotsagt.
DN170421 Det er et forslag til endring av arbeidsmiljøloven som har fått Statoil-ledelsen til å varsle at utbyggingen av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsatt hvis lovendringen gjennomføres, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170421 Samtidig kommer redaksjonskomiteen til å jobbe videre med å forene utallige forslag som er kommet inn før og under landsmøtet.
DB170421 forslag fra ap og krf : ¶
DB170421 Med seg i sekken har Stavanger-delegasjonen med seg et forslag om å fjerne statlig støtte til nye religiøse skoler.
DB170421 For det første har sentralstyret i innstilling til en rekke innsendte forslag anslått prisen.
DB170421 - Hvilke forslag koster mest ?
DB170421 - Det er mange forslag som koster mye, som økt satsing på forsvar, barnehager, transport, men det er ikke verre enn at det er håndterbart.
DB170421 De viktigste sakene til Hamon er et forslag om minstelønn på 750 Euro i måneden for alle over 18 år.
DB170421 Hvis Arbeiderpartiets forslag blir vedtatt, vil det åpne Lofoten for petroleumsaktivitet.
DB170421 Arbeiderpartiets forslag innebærer å konsekvensutrede Nordland VI, og la 10 prosent av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja være skjermet for petroleumsaktivitet.
DB170421 Den tydelige anbefalingen deres innebærer at de mener regjeringens forslag til nye regler om familiegjenforening hindrer integrering og kan bryte med Barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
DB170421 Partiet hadde fått det akkurat som det ville på to vesentlige punkter, tross at stortingsflertallet hadde justert regjeringens opprinnelige forslag .
DA170421 Det er et forslag til endring av arbeidsmiljøloven som har fått Statoil-ledelsen til å varsle at utbyggingen av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsatt hvis lovendringen gjennomføres, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170421 Samtidig kommer redaksjonskomiteen til å jobbe videre med å forene utallige forslag som er kommet inn før og under landsmøtet.
DA170421 Vi er også svært lydhøre for forslag , legger han til.
DA170421 Samtidig kommer redaksjonskomiteen til å jobbe videre med å forene utallige forslag som er kommet inn før og under landsmøtet.
DA170421 Redaksjonskomiteen skal ha fått flere forslag til formuleringer til vurdering, og jobbet fredag ettermiddag med å komme fram til en tekst.
BT170421 » NEDSKALERING : Ap burde støtte De Grønnes forslag om en planlagt og styrt nedskalering av oljeindustrien, skriver innsender.
BT170421 Ap burde heller støtte De Grønnes forslag om en planlagt og styrt nedskalering av oljeindustrien, og samtidig skape ti tusen nye grønne arbeidsplasser hvert år.
AP170421 Kulturminister og visestatsminister Piotr Glinski har også kommentert de norske midlene : - Vårt forslag er at « Nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet » skal være operatør, slik at pengene fra Norge blir offentlige midler som kan disponeres av den polske regjeringen.
AP170421 Vårt forslag til minstenorm vil føre til færre elever pr. lærerårsverk i mer enn 60 prosent av alle grunnskoler.
AP170421 Linn-Elise Øhn Mehlen, leder i Rød Ungdom, fikk denne memen etter at hun hadde uttalt seg i debatten etter KrFs forslag om to dagers « betenkningstid » før ev. abort.
AA170421 Tre forslag
AA170421 Det er et forslag til endring av arbeidsmiljøloven som har fått Statoil-ledelsen til å varsle at utbyggingen av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsatt hvis lovendringen gjennomføres, skriver Stavanger Aftenblad.
AA170421 Redaksjonskomiteen skal ha fått flere forslag til formuleringer til vurdering, og jobbet fredag ettermiddag med å komme fram til en tekst.
AA170421 Det er lagt til grunn at 9.000 uten lovlig opphold skal returneres i 2017, og Stortinget har bevilget 105 millioner ekstra til dette, basert på vårt forslag , sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i Justis- og beredskapsdepartementet til Politiforum i januar.
VG170420 Vi har forelagt Stortinget alle vurderinger og et forslag vi mener ville gi en større adgang til felling, sier Helgesen.
VG170420 Da ble det klart at ingen av partiene på Stortinget støtter Helgesens forslag om å endre naturmangfoldloven.
VG170420 Les også : Dette var regjeringens forslag til tiggeforbud ¶
VG170420 I forkant av Ap-landsmøtet har også lokallaget i Levanger sett seg nødt til å sende et skriftlig forslag om at Støre og partiledelsen må snakke så vanlig folk forstår.
VG170420 Det har også Gratangen Arbeiderparti sendt inn forslag om til partiprogrammet.
VG170420 - Vi har i dag samlet oss om et felles forslag som innebærer at rimelighetsvilkåret gjeninnføres, bekrefter Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, overfor VG.
SA170420 Et nytt forslag kan gjøre området rundt turistattraksjonen Kjerag til Rogalands første nasjonalpark.
DN170420 Som følge av et forslag fra Boligvekstutvalget, oppretter nå byrådet en « fast track»-avdeling, en boligenhet som skal sørge for raskere byggesaksbehandling.
DB170420 Som kjent er deres forslag fortsatt ikke blitt innført.
DB170420 Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo har også fremmet også et privat forslag om tiggerforbud i Oslo torsdag.
DB170420 Der er arbeid til alle og utjevning av forskjeller en rød tråd i programkomiteens forslag , noe som også er et sentralt tema når partileder Jonas Gahr Støre ( Ap ) taler til landsmøtet i dag.
DB170420 Norge har ved flere anledninger fått refs av FN, sist for forslag til innstramning når det gjelder familiegjenforening.
DB170420 Ap har tvert om konkurrert med Frp i flere år om å være landets strengeste dørvokter og har i denne perioden bidratt til forlik på Stortinget med marginale justeringer fra regjeringens forslag .
DB170420 Er forslaget om tiggeforbud et forslag laget for å omgå disse bestemmelsene ?
DA170420 Corbyn har likevel vært på offensiven i det siste med en rekke forslag , som blant annet minstelønn på ti pund per time og gratis skolemat.
DA170420 Det viktigste er å komme med konkrete politiske forslag til folk, sier Poulson.
DA170420 Slik Dagsavisen tidligere har skrevet, har flere fylkes- og lokallag brutt med programkomiteens forslag og sendt inn endringsforslag i forkant av landsmøtet der de vil kjempe for en minimumsnorm for lærertetthet ved hver enkelt skole.
DA170420 Normen skal gjelde « på kommunenivå for de yngste elevene », heter det i Aps forslag til partiprogram 2017 - 2021.
DA170420 Et nytt forslag til operapensjonslov var ventet i fjor, men ble utsatt, og ventes nå lagt fram for Stortinget før sommeren.
DA170420 Slik Dagsavisen tidligere har skrevet, har flere fylkes- og lokallag brutt med programkomiteens forslag og sendt inn endringsforslag i forkant av landsmøtet der de vil kjempe for en minimumsnorm for lærertetthet ved hver enkelt skole.
DA170420 Normen skal gjelde « på kommunenivå for de yngste elevene », heter det i Aps forslag til partiprogram 2017 - 2021.
DA170420 Hagen og Tommy Skjervold, som sitter i Frps bystyregruppe i Oslo, har skrevet et forslag hvor de tar til orde for tiggeforbud i hovedstaden.
DA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag .
DA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag.
DA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter.
DA170420 Sp har, sammen med KrF, fremmet forslag om dette i Stortinget, men ble nedstemt.
BT170420 Nå er situasjonen ganske annerledes, og et forslag om utbytteforbud i private barnehager skal behandles på Aps landsmøte.
BT170420 For å lokke tilbake velgerne som har forsvunnet til Sp de siste månedene, er det kommet forslag om billigere drivstoff i distriktene.
AP170420 Før sommeren sender derfor Helse- omsorgsdepartementet et forslag på høring om varig lagring av blodprøvene.
AA170420 | Hagen og Skjervold bak privat forslag om tiggeforbud i Oslo ¶
AA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter.
AA170420 Hagen og Tommy Skjervold, som sitter i Frps bystyregruppe i Oslo, har skrevet et forslag hvor de tar til orde for tiggeforbud i hovedstaden.
AA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag .
AA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag.
AA170420 Fremskrittspartiet fremmet et forslag om nasjonalt tiggeforbud i 2015, men trakk forslaget fordi de manglet flertall i Stortinget.
AA170420 Da rådmannen i fjor høst la frem forslag til handlings- og økonomiplan frem til 2020, understreket han at den største utfordringen blir å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft.
AA170420 « Vi registrerer at den politiske språkbruken ofte bærer preg av for mye tåkeprat, eller det mange velgere kaller politikerprat », skriver de i et forslag som vanskelig kan tolkes som noe annet enn et spark til partiledelsen.
VG170419 - Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.
VG170419 Les også : Dette var regjeringens forslag til tiggeforbud ¶
VG170419 Han viser til negative erfaring med tiggeforbud i Danmark, og peker på to forslag KrF har fremmet han mener fungerer bedre.
VG170419 Et annet forslag er å gi politiet flere verktøy, blant annet muligheten til å avlytte telefonen så man får kjennskap til kommunikasjonen bak.
VG170419 Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen ( H ) sier at et tiggeforbud har ikke vært et aktuelt forslag i byen ¶
VG170419 Dessuten rekker ikke regjeringen gjøre ferdig noe forslag om dette denne perioden, sier han.
SA170419 Avgrensningen av selve torgflaten mot Haakon VIIs gate kunne også vært mer markert - og eventuell følelse av åpenhet redusert - dersom man fullførte vinnerprosjektets spennende forslag om et fremskutt glassbygg ( storkiosk/informasjon og tehus ) på hjørnet mellom Haakon VIIs gate og Kongsgårdbakken ?
SA170419 Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.
SA170419 - Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag .
DN170419 - Forslag om forskrift om overtredelsesgebyr vil bli sendt på høring om kort tid, med sikte på å fastsette en forskrift på senhøsten, legger hun til.
DN170419 Ulvekonflikten har aldri vært større, så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK etter at Stortinget har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
DN170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
DN170419 - Forslag om forskrift om overtredelsesgebyr vil bli sendt på høring om kort tid, med sikte på å fastsette en forskrift på senhøsten, legger hun til.
DN170419 Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag fram sin innstilling til regjeringens forslag for å styrke fagskolene.
DN170419 Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.
DB170419 Likevel har ledelsen i Riksidrottsforbundet gitt beskjed om at de nå kommer til å stemme mot et forslag fra svensk friidrett om å opprette et uavhengig Anti- Doping Sverige.
DB170419 ¶ AVVIST : Klima- og miljøminister Vidar Helgesens forslag til lovendring i det betente ulvespørsmålet avvises av en enstemmig energi- og miljøkomite på Stortinget.
DB170419 Vidar Helgesen mener regjeringens forslag ville gitt en noe videre adgang til felling av ulv.
DB170419 Statsråden kom med et forslag han mente kunne hjelpe, men det forutsatte enighet mellom samarbeidspartiene.
DB170419 Et tredje forslag som hele komiteen, med unntak av Senterpartiet, stiller seg bak går ut på at man skal ha en gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, slik svenskene har gjort på sin side av grensen.
DB170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum til NRK onsdag ettermiddag.
DB170419 - Statsråd Vidar Helgesens forslag til lovendring fikk ingen tilslutning, opplyser Høyres saksordfører Eirik Milde.
DB170419 Skulle BNLs forslag bli tatt til følge, vil antall a-krimsentre da øke fra fem til tolv.
DB170419 Det foreligger ikke noe forslag i Stortinget om å utvide dette.
DB170419 Et forslag Hadia Tajik i 2009 avslørte at Jens Stoltenberg hadde lurt inn i regjeringsplattformen uten dekning i AP'S program, og som dagens liberale partiledelse kjemper mot.
DA170419 Det synes jeg er et veldig bra forslag , sier Venstres mann i kommunalstyret for byutvikling, Kjartan Alexander Lunde.
DA170419 Kirkens Bymisjon tror ikke Wedlers forslag vil løse noe.
DA170419 Et forslag fra Frps Sivert Bjørnstad før påske går ut på å gjøre et unntak for parker og strender, men altså ikke å fjerne det generelle forbudet mot drikking på offentlig sted.
DA170419 I et privat forslag til Oslo bystyre foreslår representantene Guri Melby og Odd Einar Dørum å sette opp fotobokser for automatisk trafikkontroll ( ATK ) i de tre Oslo-gatene.
DA170419 Tidligere i programprosessen har Horten Ap sendt inn et lignende forslag .
DA170419 Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.
DA170419 - Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag .
BT170419 Ulvekonflikten har aldri vært større, så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK etter at Stortinget har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
BT170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
AP170419 Mélenchon har en rekke radikale forslag : For eksempel vil han innføre 100 prosent skatt på den delen av inntekten som er over 400.000 euro ( 3,8 millioner kroner ), og han vil ha en ny forfatning der den nesten kongeaktige presidentmakten avskaffes.
AP170419 Han vil legge frem forslaget i forbindelse med at Stortinget behandler forslag til ny klimalov etter påske.
AP170419 Arbeiderpartiet etterlyser bedre klimatall fra Regjeringen, og lanserer forslag om å opprette et beregningsutvalg for klimagassutslipp, etter modell fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene ( TBU ).
AP170419 - Jeg synes det er et gledelig forslag fra Arbeiderpartiet, og det samsvarer med et forslag Cicero kom med i høringen til den nye klimaloven.
AP170419 - Jeg synes det er et gledelig forslag fra Arbeiderpartiet, og det samsvarer med et forslag Cicero kom med i høringen til den nye klimaloven.
AP170419 I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.
AP170419 I forslag til nytt program er den fjernet.
AP170419 Det gjenspeiles i Aps forslag til landbrukspolitikk, i Aps syn på kommunesammenslåing - og når Aps bruker formuleringer som « det samlede rovdyrtrykket ».
AP170419 Aps program er ikke uten forslag som kan bli kostbare på kort sikt : Ett av dem er en garanti om intensivopplæring av alle elever under et definert minstenivå i lesing og regning.
AP170419 Landsmøtet skal blant annet behandle forslag om å fjerne « streng » fra setningen om at Ap vil ha en « streng, rettferdig og human » asylpolitikk.
AP170419 Flere forslag er kommet inn for å myke opp praksisen med å returnere enslige, mindreårige asylsøkere til Afghanistan etter de er fylt 18 år, og for å la Barnevernet overta ansvaret for enslige mindreårige i aldersgruppen 15 - 18 år.
AP170419 Med Aps forslag får fire av fem lik eller lavere skatt på inntekten, ni av ti pensjonister blir ikke berørt, understreker han.
AP170419 - Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.
AP170419 Ulvekonflikten har aldri vært større, så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK etter at Stortinget har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
AP170419 Dermed blir det neppe flertall bak Sps forslag .
AP170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
AP170419 | Erna Solberg etter NRK-dokumentar : - Vi kan raskt komme med nytt forslag om tiggeforbud ¶
AP170419 - Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.
AA170419 Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven ble onsdag avvist av en samlet energi- og miljøkomité.
AA170419 - Energi- og miljøkomiteen har vedtatt en innstilling som tydelig parkerer regjeringens forslag .
AA170419 - Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.
AA170419 En kraftig reduksjon i antall melkeregioner og forslag om å avvikle markedsreguleringene for korn og egg, blir også stoppet av næringskomiteen.
AA170419 Ulvekonflikten har aldri vært større, så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK etter at Stortinget har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.
AA170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
VG170418 Jeg er stolt over å være leder av Arbeiderpartiets største og mest tradisjonsrike partilag, men jeg er enda mer stolt av at vi på et nylig møte i dette partilaget, enstemmig vedtok å fremme et forslag for landsmøtet i Arbeiderpartiet, om fem års foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker.
VG170418 I forkant av Ap-landsmøtet i helgen har partiets lokallag i Levanger i Nord-Trøndelag har sett seg nødt til å sende inn et skriftlig forslag til Ap-landsmøtet hvor de bønnfaller partiet om å bruke et klart og tydelig språk.
VG170418 januar la Ap frem sitt forslag til programutkast hvor det ble fokus på at de vil trekke tilbake 15 milliarder kroner av Solberg-regjeringen skattelette og innføre et tredje kjønn : Hen.
SA170418 Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.
SA170418 Det er kommet flere forslag om at Aps landsmøte skal gjøre lignende vedtak, for eksempel ved å sidestille reglene for utbytte fra privatskoler og barnehager.
SA170418 Det er kommet flere forslag om at Ap skal beholde visjonen om en « helhetlig skoledag ».
SA170418 Ap stemte i fjor sommer for flere av regjeringens forslag til innstramning av innvandringspolitikken.
SA170418 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven, og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
SA170418 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven, og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
SA170418 Et forslag som gjøre det lov med førerløse biler skal være på plass i løpet av få måneder, håper samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
SA170418 FOTO : Privat ¶ | Forslag til Ap-landsmøtet : Unngå tåkeprat, Jonas Gahr Støre ¶
DN170418 Trump trakk til slutt sitt forslag og led dermed sitt første nederlag som president.
DN170418 Den tidligere Goldman Sachs-toppen mener skattereformen sannsynligvis er blitt utsatt en del på grunn av helsereformen, og sikter til Trumps forslag om å bytte ut Obamacare med sitt eget forslag .
DN170418 Den tidligere Goldman Sachs-toppen mener skattereformen sannsynligvis er blitt utsatt en del på grunn av helsereformen, og sikter til Trumps forslag om å bytte ut Obamacare med sitt eget forslag.
DN170418 Ett forslag av flere hundre ¶
DB170418 Det kommer også forslag om foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap.
DB170418 Forslag som gratis barnehager for 5-åringer vil for eksempel koste 2 milliarder i året, mens selvstendig opptjening av foreldreperm for far vil koste 500 millioner i året.
DB170418 Et av stridstemaene på landsmøtet er et forslag om å gjeninnføre arveavgiften.
DA170418 Men selv om folkeavstemningen ikke var demokratisk, er det ingen tvil om at millioner av tyrkere faktisk valgte å stemme på et politisk forslag som gir dem mindre demokrati.
DA170418 Landsmøtet skal også behandle et forslag som åpner for at barn med flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre.
DA170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité.
DA170418 Ap-nestleder Hadia Tajik presenterte nylig valgkomiteens forslag om å vurdere innføring av et tredje juridisk kjønn og mer enn to juridiske foreldre.
DA170418 - Det finnes ingen handlingsplaner i regjeringens forslag til klimalov.
AP170418 Onsdag vil hun legge frem et forslag for parlamentet om nyvalg 8. juni.
AP170418 Forslag for parlamentet ¶
AP170418 Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.
AP170418 Det er kommet flere forslag om at Aps landsmøte skal gjøre lignende vedtak, for eksempel ved å sidestille reglene for utbytte fra privatskoler og barnehager.
AP170418 Det er kommet flere forslag om at Ap skal beholde visjonen om en « helhetlig skoledag ».
AP170418 Ap stemte i fjor sommer for flere av regjeringens forslag til innstramning av innvandringspolitikken.
AP170418 Landsmøtet skal også behandle et forslag som åpner for at barn med flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre.
AP170418 Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité. ( ©NTB ) ¶
AP170418 Ap-nestleder Hadia Tajik presenterte nylig valgkomiteens forslag om å vurdere innføring av et tredje juridisk kjønn og mer enn to juridiske foreldre.
AA170418 Der varslet han at han allerede i løpet av de første ukene etter valget ville legge fram et forslag for å " forenkle " den franske arbeidsmiljøloven, som regnes som heller komplisert.
AA170418 - Jeg synes det er et klokt forslag , sa Giske til NRK.
AA170418 Senest på møtet mellom EUs arbeids- og sosialministre i mars ble forslag til revisjon av trygdekoordinering diskutert.
VG170417 Når Ap sitt landsmøte går av stabelen i helgen, skal partiet ta stilling til to nye forslag fra partiets programkomité. * 1 Ap vil vurdere å innføre en tredje kjønnskategori. * 1 Ap vil også vurdere om et barn som har flere enn to omsorgspersoner, også kan ha flere enn to juridiske foreldre.
VG170417 I nytt forslag til partiprogram, ligger det forslag om å vurdere et tredje kjønn og flere juridiske foreldre.
VG170417 I nytt forslag til partiprogram, ligger det forslag om å vurdere et tredje kjønn og flere juridiske foreldre.
VG170417 - Nei, og dette er så langt et forslag fra oss som sitter i programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Kjerkol.
BT170417 Siden fagetatene presenterte sitt forslag , hadde imidlertid behovet for statlige midler økt med to milliarder kroner.
BT170417 Men da statsminister Erna Solberg ( H ), sammen med Frp, Venstre og KrF presenterte sitt forslag til NTP på Arna stasjon 28. februar i år, var plutselig prosjektet skjøvet ut til andre periode, en gang mellom 2024 og 2030.
BT170417 Da fagetatene presenterte sine forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) våren 2016, lå for eksempel prosjektet E16/Vossabanen inne med byggestart i den første perioden fra 2018 til 2024.
AP170417 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170417 Fakta : Dette skriver Regjeringen om Europas nye supersignalsystem i sitt ferske forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) ¶
AP170417 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven, og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
AP170417 I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven, og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.
AP170417 Et forslag som gjøre det lov med førerløse biler skal være på plass i løpet av få måneder, håper samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170417 » Bakgrunnen er at den tekniske planleggingen av den nye brua ( Nydalsbrua ) er ferdig og at bruprosjektet omsider har kommet inn i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan.
DN170416 Regjeringens forslag bryter dessuten med budskapet i reiselivsmeldingen, der ren, stille og uberørt natur selges som del av merkevaren Norge, sier hun.
DN170416 Med Aps forslag kan vi risikere at vi flytter lærerstillinger fra de øverste trinnene ned til 1. - 4. trinn, sier Handal til NTB.
DN170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil " innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
DN170416 Forbundsleder Steffen Handal i Utdanningsorbundet er ikke fornøyd med Arbeiderpartiets forslag om å innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene.
DN170416 Det må strenge regler til, mener Utdanningsforbundet, som ber Ap-landsmøtet kaste partiledelsens forslag .
DA170416 Med Aps forslag kan vi risikere at vi flytter lærerstillinger fra de øverste trinnene ned til 1.-4. trinn, sier Handal til NTB.
DA170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil « innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ».
DA170416 De ber Ap-landsmøtet kaste partiledelsens forslag .
DA170416 Med Aps forslag kan vi risikere at vi flytter lærerstillinger fra de øverste trinnene ned til 1.-4. trinn, sier Handal til NTB.
DA170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil " innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
DA170416 De ber Ap-landsmøtet kaste partiledelsens forslag .
BT170416 april la han frem et forslag , på vegne av Ap og SV, om en helhetlig plan for oppfølging av mennesker med autisme.
AP170416 Regjeringens forslag bryter dessuten med budskapet i reiselivsmeldingen, der ren, stille og uberørt natur selges som del av merkevaren Norge, sier hun.
AP170416 Miljøvernministeren tok dermed innersvingen på et forslag om å tillate elmotoriserte sykler i skog og mark, men samtidig innføre klare begrensninger i ferdselen.
AP170416 Miljødirektoratets forslag om elmotorferdsel i utmark ble sendt på høring for over to år siden.
AP170416 250-wattsbandittene i Marka : Helt uten å vite det, har hundrevis av elsyklister kanskje vært lovbrytere ¶ Forslag ble trillet ut i 2015 ¶
DN170415 Foto : Sverre Houmb - Dagens Næringsliv ¶ Forslag om differensiert drivstoffavgift har kommet fra flere deler av landet, og mye tyder på at det blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg, melder NRK.
DN170415 Dårlig forslag , svarer Frp.
DN170415 Ap-nestleder Trond Giske synes differensiering er « et klokt forslag » og tror det kan få gjennomslag på landsmøtet.
DN170415 - Jeg er for billigere bensin, men dette synes å være et dårlig forslag .
DB170415 | AP : Minst 100 drept i eksplosjon ved busser med evakuerte i Syria tidligere lørdag ¶ ¶ FORSLAG : Miljøpartiet i Sverige vil ha fotlenker til personer med utvisningsvedtak.
DB170415 Partiets tredje forslag er mindre hemmelighold mellom ulike myndigheter.
DB170415 Miljøpartiet opplyser at de kommer til å ha med tre forslag til møtet, det første er å gi sikkerhetspolitiet Säpo mer penger, skriver Dagens Nyheter.
DB170415 Andre forslag inkluderer skyting med lasere, endring av baner med slynger, påsetting av seil for å øke luftmotstanden, og å fange inn småbiter med en slags teip.
DB170415 Hvis du ønsker å slå til med skikkelig spenstig påskefrokost, har vi noen forslag til hvordan du kan imponere på eggefronten : ¶
DA170415 Dårlig forslag , svarer Frp.
DA170415 Ap-nestleder Trond Giske synes differensiering er « et klokt forslag » og tror det kan få gjennomslag på landsmøtet.
DA170415 - Jeg er for billigere bensin, men dette synes å være et dårlig forslag .
DA170415 Forslag om differensiert drivstoffavgift har kommet fra flere deler av landet, og mye tyder på at det blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg, melder NRK.
AP170415 Partiets tredje forslag er mindre hemmelighold mellom ulike myndigheter.
AP170415 Miljøpartiets talspersoner Gustav Fridolin og Åsa Romson har med tre forslag til møtet om terrorbekjempelse neste uke.
AP170415 Miljøpartiet opplyser at de kommer til å ha med tre forslag til møtet, det første er å gi sikkerhetspolitiet Säpo mer penger, skriver Dagens Nyheter.
AP170415 I fjor kom det imidlertid inn forslag om å DØPE OM hytta.
AA170415 Partiets tredje forslag er mindre hemmelighold mellom ulike myndigheter.
AA170415 Miljøpartiet opplyser at de kommer til å ha med tre forslag til møtet, det første er å gi sikkerhetspolitiet Säpo mer penger, skriver Dagens Nyheter.
AA170415 | Ekspert : - AP forslag om billigere bensin på bygda kan føre til " svenskehandel " ¶
AA170415 Ap-nestleder Trond Giske synes differensiering er « et klokt forslag » og tror det kan få gjennomslag på landsmøtet.
AA170415 - Jeg er for billigere bensin, men dette synes å være et dårlig forslag .
AA170415 Forslag om differensiert drivstoffavgift har kommet fra flere deler av landet, og mye tyder på at det blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg, melder NRK.
AA170415 | Ekspert : - AP forslag om billigere bensin på bygda kan føre til " svenskehandel " ¶
AA170415 Ap-nestleder Trond Giske synes differensiering er « et klokt forslag » og tror det kan få gjennomslag på landsmøtet.
AA170415 - Jeg er for billigere bensin, men dette synes å være et dårlig forslag .
AA170415 Forslag om differensiert drivstoffavgift har kommet fra flere deler av landet, og mye tyder på at det blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg, melder NRK.
AA170415 Dårlig forslag , svarer Frp.
AA170415 Ap-nestleder Trond Giske synes differensiering er « et klokt forslag » og tror det kan få gjennomslag på landsmøtet.
AA170415 - Jeg er for billigere bensin, men dette synes å være et dårlig forslag .
AA170415 Forslag om differensiert drivstoffavgift har kommet fra flere deler av landet, og mye tyder på at det blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg, melder NRK.
DB170414 Det var da heller ikke mange dissenser da programkomiteen la fram sitt forslag i begynnelsen av februar.
DB170414 AUF fikk med seg Anniken Huitfeldt på et forslag om å fjerne « K»-en og utvikle religions- og livssynsfaget til det de mener vil være et mer inkluderende fag.
DB170414 Da bør du lese dette ¶ fra Instabank ¶ Forslag om differensiert drivstoffavgift har kommet fra flere deler av landet, og mye tyder på at det blir vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg, melder NRK.
DB170414 Ap-nestleder Trond Giske synes differensiering er « et klokt forslag » og tror det kan få gjennomslag på landsmøtet.
DB170414 - Jeg er for billigere bensin, men dette synes å være et dårlig forslag .
DB170414 Et samlet forslag .
BT170414 Fakta : Forslag på høring ¶
BT170414 En felles NTB-melding med tittelen « Forslag om at DNA-tester skal stanse juks med familieinnvandring » ble gjengitt i Bergens Tidende, Dagsavisen og Klassekampen, for å nevne noen nyhetsformidlere.
BT170414 Opplæringsavdelingens forslag synliggjør den stemoderlige behandlingen vår elevgruppe i lang tid har blitt utsatt for i Hordaland fylkeskommune.
AA170414 Slike forslag tas selvfølgelig imot med jubel hos Røde Kors : ¶
VG170413 - Dere står jo imot arbeiderpartiet på flere verdispørsmål og i familiepolitikk, med forslag fra Aps programkomité på eggdonasjon, et tredje kjønn og flere juridiske foreldre.
VG170413 Før KrFs landsmøte vil ungdomspartiet kjempe gjennom et forslag om at Norge skal ta 10.000 ekstra asylsøkere fra overbelastede EU-land.
DN170413 Departementet fremmer flere forslag som på flere sentrale områder er i strid med utvalgets rapport.
DB170413 Videoen kommer i kjølvannet av regjeringens forslag om å endre forskriften til plan- og bygningsloven ( TEK ), en endring som vil senke kravene for boliger tilpasset funksjonshemmede.
VG170412 Skal fremme forslag om etterforskning ¶
VG170412 Nyhetsbyrået Reuters melder at et forslag i FNs sikkerhetsråd om å starte en internasjonal gransking av gassangrepet kan være klar for votering allerede i løpet av dagen.
DN170412 Et forslag om å kutte fikk ikke flertall under landsmøtet i det største regjeringspartiet.
DN170412 Vi ser på forslag som vil gi konkrete resultater.
DB170412 Hennes forslag til innstramninger i asylpolitikken, integreringsforslag og tydelige debatter skapte oppmerksomhet, både i form av kritikk og støtte.
DA170412 Sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen reagerer kraftig på regjeringens forslag om å fjerne de fleste særordninger for flyktninger i folketrygden.
DA170412 Hun reagerer kraftig på regjeringens forslag om å fjerne de fleste særordninger for flyktninger i folketrygden.
DA170412 Å innføre CO2-merking, som sett på burgerkjeden Max, er ett av forslagene, og Helgesen var også åpen for å vurdere forslag om å legge en klimaavgift på produksjon av storfe og sau.
DA170412 - Det som har gått gjennom fylkeslagene og landsstyret er et forslag om å øke bruken av alternativer til fengselsstraff. | - Jeg er svært bekymret ¶
DA170412 Et forslag om å kutte fikk ikke flertall under landsmøtet i det største regjeringspartiet.
BT170412 Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad ( Frp ) har varslet at han vil fremme et forslag på Stortinget etter påske.
BT170412 Da Fagetatens forslag til bybanetrasé til Fyllingsdalen ble lagt frem var nedturen stor da vi så at det inneholdt en bybaneparkering/et depot som effektivt vil ødelegge for denne visjonen.
BT170412 Byrådet har sendt ut fagetatens forslag til trase til Fyllingsdalen, og løsning for endestoppet på Spelhaugen.
AA170412 Stortingsflertallet har akkurat vendt tommelen ned for mange av Dales forslag i landbruksmeldingen.
AA170412 Selv sier landbruksministeren at han synes det er « artig at Ap og Sp nå måler sin politikk basert på hva de klarer å stoppe av forslag fra meg ».
SA170411 Der har de aller fleste av regjeringas forslag blitt stoppa.
DB170411 - Også her har regjeringen avvist Ap's forslag til tiltak, sier hun.
DB170411 Kontroversielle forslag og initiativ ble lekket videre, bak hennes rygg, til statsministerens kontor.
DB170411 Tusk skrev så et brev til stats- og regjeringssjefene i de 27 andre medlemslandene i EU med forslag til retningslinjer for forhandligene med Storbritannia.
BT170411 På Torgallmenningen stimler de til, og de roper ut sine forslag .
BT170411 På Frps landsmøte må partileder Siv Jensen forholde seg til et forslag om å nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt.
BT170411 På Fremskrittspartiets landsmøte må forsamlingen forholde seg til et forslag om å frata norske kommuner retten til å kreve inn eiendomsskatt.
AP170411 En rekke folk kastet seg på emneknaggen #NewUnitedAirlinesMottos og skrev mer eller mindre slagferdige forslag til slagord på selskapets vegne. 'Board as a doctor, leave as a patient' : Internet crushes airline with #NewUnitedAirlinesMottos http://t.co/tNm8U8foK9 pic.twitter.com/6eOqJASHt7 ¶
AP170411 En rekke folk kastet seg på emneknaggen #NewUnitedAirlinesMottos og skrev mer eller mindre slagferdige forslag til slagord på selskapets vegne. 'Board as a doctor, leave as a patient' : Internet crushes airline with #NewUnitedAirlinesMottos http://t.co/tNm8U8foK9 pic.twitter.com/6eOqJASHt7 ¶
AP170411 Stortingsflertallet har akkurat vendt tommelen ned for mange av Dales forslag i landbruksmeldingen.
AP170411 Selv sier landbruksministeren at han synes det er « artig at Ap og Sp nå måler sin politikk basert på hva de klarer å stoppe av forslag fra meg ».
AP170411 Stortingsflertallet har akkurat vendt tommelen ned for mange av Dales forslag i landbruksmeldingen.
AP170411 Selv sier landbruksministeren at han synes det er « artig at Ap og Sp nå måler sin politikk basert på hva de klarer å stoppe av forslag fra meg ».
AA170411 april skal velgerne i Tyrkia stemme over presidentens og nasjonalforsamlingens forslag til endringer i den tyrkiske grunnloven.
AA170411 Engasjementet rundt Tines påskekrim øker fra år til år, og i fjor sendte rundt 200 000 inn forslag til svar.
AA170411 - Så sender vi ideer fram og tilbake, jeg lager et råmanus med replikker og forslag til bildeinnhold, før Arild kommer med innspill, av og til også til teksten.
VG170410 I forkant av landsmøtet som arrangeres den første helgen etter påske, har det kommet inn forslag om å oppheve hele ordningen med midlertidig opphold eller myke opp på midlertidigheten.
SA170410 Venstre har ikke programfestet noe standpunkt, men stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sier til Aftenposten han tror Venstres politikere er åpne for å diskutere et forslag .
SA170410 Han varsler et forslag i Stortinget rett etter påske.
SA170410 Ekspertens forslag
SA170410 Byrådslederen understreker sin store takknemlighet til alle de sjenerøse gavene fra Mohn, og sier han har bedt administrasjonen om å komme med et forslag til hvordan kommunen kan koordinere seg tettere slik at givere blir ivaretatt bedre.
SA170410 Da får kanskje storklubbene gjennomslag for et forslag som skal ha blitt avvist i forrige runde : Friplasser i Champions League basert på « historisk suksess ».
FV170410 Han er kritisk til innvandringspolitikken og et forslag han mener vil gi enda mindre kristendom i skolen.
FV170410 Ekspertens forslag
DB170410 Stortinget skal ta stilling til fordelingen av tippemidlene - og vedta enten Arbeiderpartiets eller regjeringens forslag - tidlig i mai.
DA170410 - Det blir et paradoks hvis de skal brukes millioner på å utvide friområder, også gjennom ekspropriasjon, mens det ikke legges til rette for parkering, sier Moi Nilsen, som medgir at han ikke har et klokkeklart forslag til hvor de nye parkeringsplassene eventuelt skulle ligge.
BT170410 ), har en rekke forslag til lokaldemokratireformen i Bergen.
BT170410 Venstre har ikke programfestet noe standpunkt, men stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sier til Aftenposten han tror Venstres politikere er åpne for å diskutere et forslag .
BT170410 Han varsler et forslag i Stortinget rett etter påske.
BT170410 Lokaldemokratiutvalget har kommet med spenstige forslag om nye bydelsutvalg og et borgerpanel, basert på et tilfeldig trukket utvalg av Bergens befolkning.
BT170410 Byrådslederen understreker sin store takknemlighet til alle de sjenerøse gavene fra Mohn, og sier han har bedt administrasjonen om å komme med et forslag til hvordan kommunen kan koordinere seg tettere slik at givere blir ivaretatt bedre.
BT170410 Da får kanskje storklubbene gjennomslag for et forslag som skal ha blitt avvist i forrige runde : Friplasser i Champions League basert på « historisk suksess ».
AP170410 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170410 Venstre har ikke programfestet noe standpunkt, men stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sier til Aftenposten han tror Venstres politikere er åpne for å diskutere et forslag .
AP170410 Han varsler et forslag i Stortinget rett etter påske.
AP170410 Ekspertens forslag
AP170410 Byrådslederen understreker sin store takknemlighet til alle de sjenerøse gavene fra Mohn, og sier han har bedt administrasjonen om å komme med et forslag til hvordan kommunen kan koordinere seg tettere slik at givere blir ivaretatt bedre.
AP170410 Da får kanskje storklubbene gjennomslag for et forslag som skal ha blitt avvist i forrige runde : Friplasser i Champions League basert på « historisk suksess ».
AA170410 Vi plukker ut innkomne forslag , personer og familier slik at vi får et bredest mulig spekter.
AA170410 Du kan komme med forslag til hvor turen skal gå, hvor langt vi skal gå og om du ønsker å gå på ski eller til fots.
DB170409 Gode forslag
DA170409 | KrF vurderer å slutte med straff ¶ Forslag om at rusavhengighet bør behandles som en sykdom skal opp på landsmøtet til KrF.
AP170409 En ung arkitekt har allerede tegnet et forslag : - Hva med en kulinarisk skole ?
AP170409 Du kan lese mer om Erik Reitens forslag her : http://issuu.com/erikreiten/docs/myntgata_culinary_school__erik_reit ¶
AP170409 Den nyutdannede arkitekten Erik Reiten foregrep begivenhetenes gang da han laget forslag til fremtidig skole som sin diplomoppgave sist høst, på det gitte premiss at Oslo kommune skulle overta stedet.
AP170409 Alle forslag du nevner, dessuten ett med å tilrettelegge for gründere, er relevante, sier byrådssekretæren.
DA170408 Han og hans organisasjon har nå begynt å sette seg inn i regjeringens forslag om ny åndsverklov, som onsdag ble lagt fram for Stortinget.
DA170408 Forbundsleder i Norsk filmforbund, Sverre Pedersen, er ikke fornøyd med regjeringens forslag til ny åndsverklov.
DA170408 Filmforbundet er skuffet på vegne av landets kunstnerne over regjeringens forslag til ny åndsverklov, som nå skal behandles i Stortinget.
DA170408 Sps forslag om å opprettholde kontanter som et tvunget betalingsmiddel er basert på personvernet, samfunnsberedskapen og forbrukernes valgfrihet.
DA170408 Formålet med Sps forslag , som får politisk støtte, er at den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter ikke skal fjernes.
DA170408 Dette er forøvrig ikke første gang et forslag om lavere fartsgrenser der hvor mange oppholder seg og bor, er blitt fremmet av hensyn til folkehelsa.
BT170408 I Norge ble Frps forslag om å forby burka og nikab nedstemt av Stortinget i 2010, men i fjor høst startet regjeringen arbeidet med forbud i undervisningssituasjoner.
BT170408 Benoît Hamon som nå er kandidat for PS, representerer venstresiden i partiet, og har profilert seg mest på et forslag om å innføre borgerlønn.
AA170408 Det ble superfint, har du flere forslag , spør hun.
VG170407 KrFs forslag kan bety endringer på asylpolitikken i vår, for på dette punktet har KrF Ap i ryggen, og dermed muligheter for flertall.
VG170407 KrF skal fremme forslag i Stortinget om å bosette enslige mindreårige med midlertidig opphold umiddelbart - ikke etter et år som regjeringen nå har lagt opp til.
VG170407 Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Mazyar Keshvari, sier at KrFs forslag vil « åpne slusene på nytt ».
VG170407 De fremmer forslag i Stortinget om umiddelbar bosetting av visse asylbarn, om at ansvaret for asylbarna skal lovfestes og at midlertidig opphold skal skrotes.
VG170407 - Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, men dersom de ikke vil, vil vi søke gjennomslag med Ap, understreker han.
DB170407 Det var Russlands forslag om å bringe Syrias kjemiske våpen under internasjonal kontroll, som fikk president Barack Obama til å utsette planene om et militært angrep mot regimet i Damaskus.
DB170407 Og jo flere titler du bedømmer, desto bedre forslag vil Netflix kunne gi deg, forsikrer selskapet.
DA170407 To styringsgrupper er nå satt ned for å utarbeide et endelig forslag til plan for Folkebadet som skal legges fram 1. kvartal 2018.
DA170407 Nå har vi satt ned en bred og god styringsgruppe som skal se på dette i 2017 og levere et endelig forslag i første kvartal 2018.
DA170407 I formannskapet la Ap fram et forslag som freder svømmetilbudet i Hetlandshallen, og som understreker at svømmetilbudet i bydelene skal opprettholdes også når Folkebadet kommer.
DA170407 Men stortingsflertallet ber samtidig regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til øko-mål, mot stemmene til Høyre og Frp.
DA170407 - Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.
BT170407 Dernest kommer forslag til nye prosjekter, hvor nytt Sotrasamband koster ca 9,6 milliarder.
AP170407 Det er derfor vi sender forslaget ut på høring slik at lokalmiljøene får anledning til å uttale seg, sier Lippestad som forsikrer at høringssvarene skal vurderes før et endelig forslag legges frem for bystyret.
AP170407 Byrådet har sendt et forslag om mer liberale skjenkeregler i Oslo ut på høring.
AA170407 Det ligger på samvittigheten til alle riksdagslederne og partiene, ettersom de konsekvent har avvist alle forslag om kontakt, sier Kosatjov til Interfax. ( ©NTB ) ¶
AA170407 USA, Storbritannia og Frankrike kom med sitt første forslag til en resolusjon tirsdag, men Russland gjorde det klart at de ikke ville stemme for resolusjonsutkastet som da lå på bordet.
AA170407 Torsdag kveld skulle et revidert forslag stemmes over i New York.
AA170407 Sikkerhetsrådets 15 medlemmer skulle ha stemt over et revidert forslag til resolusjon natt til fredag, norsk tid.
AA170407 I Russlands forslag skal det ikke inngå krav om at Syria må samarbeide med en uavhengig gransking, noe som var påkrevd i det opprinnelige forslaget fra USA, Storbritannia og Frankrike.
AA170407 FNs sikkerhetsrådet utsetter å stemme over forslag til en resolusjon etter angivelig bruk av kjemiske våpen i Syria.
AA170407 Opprinnelig var det 36 forslag med i konkurransen.
AA170407 De fem finalistene har justert sine forslag etter innledende runde.
AA170407 LES LEDER : Et dårlig forslag om barnehager ¶
AA170407 Vi fremmer forslag vi håper regjeringen vil være med på, hvis ikke vil vi søke gjennomslag med Ap, sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF.
AA170407 Partiet vil etter påske fremme et forslag i Stortinget om umiddelbar bosetting, ikke etter ett år slik regjeringen har lagt opp til, skriver VG.
SA170406 Tettere oppfølging og mer arbeidsretting er viktige stikkord for vårt forslag til ny ordning.
SA170406 Regjeringen var klar for tøffe kutt i klimagassutslippene som ville rammet jordbruket hardt, men komiteen vil ikke avgiftsbelegge i tråd med Grønn skattekommisjons forslag .
SA170406 Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, er fornøyd med at regjeringen ikke fikk gjennomslag for alle sine forslag om hos flertallet i næringskomiteen.
SA170406 Her legger landbruks- og matministeren til grunn at regjeringen har fått flertall for viktige forslag som vil gi økt matproduksjon og styrke jordbrukets konkurranseevne.
SA170406 - Det mest fantastiske er at Geir Pollestad nå jubler over å ha stoppet noen av mine forslag .
SA170406 Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, er fornøyd med at regjeringen ikke fikk gjennomslag for alle sine forslag om endringer hos flertallet i næringskomiteen.
SA170406 - Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.
SA170406 - Det er kommet noen forslag om andre starttidspunkter, for å gjøre oss mindre sårbare for vind.
DN170406 Partileder Jonas Gahr Støre kaster seg inn i det nordnorske kystopprøret mot Sandbergs forslag .
DN170406 - Vi setter foten ned for Frp og Høyres defensive og historieløse forslag om å avvikle båndet mellom fiske i havet og aktivitet på land i nord, sier Støre til NTB.
DB170406 For kort tid siden strammet Danmark inn, og har fratatt statsborgerskapet til enkelte terrorister, sa konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg ( Frp ), til Dagbladet i går, i forbindelse med debatten om regjeringens forslag til endringer i statsborgerloven.
DB170406 Den nåværende presidenten kom med et forslag Thompson ble sjokkert av.
DB170406 I justiskomiteens innstilling heter det at « Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden knyttet til tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. » - For KrF er dette en sak vi prioriterer høyt, både i valgkamp og hvis vi kommer i regjering.
DB170406 I justiskomiteens innstilling heter det at « Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden knyttet til tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. » - For KrF er dette en sak vi prioriterer høyt, både i valgkamp og hvis vi kommer i regjering.
DB170406 Arbeiderpartiet er provosert over at justiskomiteen ber regjeringen gripe fatt i flere forslag som allerede er vedtatt av Stortinget.
DA170406 Å sende regningen videre til staten er neppe et kontroversielt forslag blant lokale kommunepolitikere.
DA170406 Venstres landsmøte gikk sist helg inn for hennes forslag om å programfeste at partiet skal vurdere statlig støtte til kirkebygg som « utgjør en viktig del av vår kulturarv ».
DA170406 Iselin Nybø ( V ) fikk gjennom et forslag under Venstres landsmøte om statlig støtte til viktige kirkebygg.
DA170406 - Det har blitt lagt fram et forslag om at staten skal være ansvarlig for vedlikehold av alle middelalderkirker, sier hun.
DA170406 - Landsmøtet skal drøfte et forslag om å erstatte dagens flypassasjeravgift med en avgift som har reell klimaeffekt og som tar hensyn til distriktsarbeidsplasser og rutetilbud, forteller samferdselspolitisk talsperson Eirik Sivertsen.
DA170406 En sammenligning av SVs og Aps forslag til lærernorm som Kunnskapsdepartementet nylig har gjort, viser at SVs forslag gir minimum 1.000 flere lærere.
DA170406 En sammenligning av SVs og Aps forslag til lærernorm som Kunnskapsdepartementet nylig har gjort, viser at SVs forslag gir minimum 1.000 flere lærere.
BT170406 Onsdag la regjeringen frem forslag til å endre veiloven, slik at dette blir mulig.
BT170406 Onsdag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) frem forslag til Nasjonal Transportplan ( NTP ) for årene 2018 - 2029.
AP170406 Men stortingsflertallet ber samtidig regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til øko-mål, mot stemmene til Høyre og Frp.
AP170406 - Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer fremtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.
AP170406 Den tidligere samferdselsministeren er ikke det minste forundret over at de fire vestlandsfylkene er de som kommer dårligst ut på investeringer i den første perioden av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170406 Partiene krever blant annet at Regjeringen må komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking, og tallfeste hvor mye de vil satse på bekjempelse av vold og overgrep i planperioden i forslag til statsbudsjett for 2018.
AP170406 Partiene krever blant annet at Regjeringen må komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking, og tallfeste hvor mye de vil satse på bekjempelse av vold og overgrep i planperioden i forslag til statsbudsjett for 2018.
AP170406 I innstillingen fra justiskomiteen til Stortinget har KrF, Høyre og Frp også flere forslag som vil gjøre planen mer forpliktende.
AP170406 Han går inn for flere forslag for å forebygge vold mot barn i innvandrermiljøer.
AP170406 Flertallet i Justiskomiteen kommer med flere forslag til tiltak mot familievold i innvandrermiljøer, blant annet statistikk over hvem som utfører vold og overgrep.
AP170406 Fakta : Her kan du lese flere forslag til stortingsvedtak mot vold og overgrep ¶
AP170406 De kunne fått flertall for viktige forslag som vi andre hadde kunnet støtte, sier saksordfører Ropstad.
AP170406 De kommer derfor ikke med noen egne forslag i innstillingen, og støtter heller ikke forslagene fra flertallet.
AP170406 Bildet er tatt da AUFs Mani Hussaini ( i midten ) og Lisbeth Røyneland fra Den nasjonale støttegruppen ( til venstre ) la frem forslag om et minnested på Utøya-kaia.
AP170406 - Det er kommet noen forslag om andre starttidspunkter, for å gjøre oss mindre sårbare for vind.
AA170406 Men stortingsflertallet ber samtidig regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til øko-mål, mot stemmene til Høyre og Frp.
AA170406 - Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.
AA170406 Svartlamon beboerforenings forslag siden 1999, og vedtatt på foreningens årsmøte i 2014, er å bygge ut bydelen med « hentehus », tømmerkassehus som står tomme andre steder og kan settes opp langs Strandveien mot Dora.
AA170406 På « Tollpost-tomta » er et av beboernes forslag å bygge hageterassehus.
VG170405 Vi ( IOC ) vil kommunisere med eventuelle søkerbyer og er åpne for nye forslag som måtte komme, sier Heiberg.
VG170405 Han påpeker også at søkerbyer i fremtiden skal kunne komme med forslag til nye øvelser som er unike for hvert OL.
VG170405 Men det er også vanlig med TV-piloter at man har forslag til skuespillere, uten at alle karakterer nødvendigvis blir utviklet videre.
VG170405 Tusks forslag , som var et av mange punkter i utkast til felles EU-linje om brexit, satte sinnene i kok i Storbritannia : ¶
VG170405 Prosjektene er å regne som forslag , og må vedtas i Stortinget før de blir realiteter.
SA170405 Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene.
SA170405 Styret satte ned et utvalg som skulle gå gjennom åpenhetskulturen i idretten, og samtidig komme med forslag til forbedringer.
SA170405 Han vil ikke si om styret kommer til å foreslå dette, heller ikke om han selv vil jobbe for et slikt forslag .
FV170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
DN170405 Regjeringen legger fram forslag til ny åndsverklov, som skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961.
DN170405 Angrep Le Pens forslag om å skrote euroen ¶
DN170405 | USA får forslag om solceller og turiststopp på Mexico-mur ¶
DN170405 Anbudene til amerikanske myndigheter for bygging av ny mur mot Mexico inneholder flere kreative forslag .
DN170405 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) la fram forslag til endringer i kringkastingsloven onsdag.
DB170405 Lovproposisjonen inneholder følgende forslag til endringer av kringkastingsloven : ¶
DB170405 Dette kom frem da kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) la fram forslag til endringer i kringkastingsloven onsdag.
DB170405 SV-politikeren sier videre at det så vidt hun vet ikke finnes noen unntakstilstand i Norge som skulle tilsi at regjeringen legger fram et forslag som dette.
DB170405 Lovforslaget innebærer også et forslag til saksbehandling, hva gjelder ny § 26b.
DB170405 Benedikte Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, utarbeidet i 2015 en NOU som la grunnlaget for departementets forslag .
DB170405 - Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for perioden 2018-2029 er en gedigen skuffelse og et alvorlig løftebrudd.
DB170405 Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene.
DB170405 Høyres arbeidspolitiske talsperson mener at Arbeiderpartiets forslag om å innføre jobbgaranti for AAP-ere ikke vil bidra til å få folk i arbeid.
DB170405 Den handler om å gi folk tettere individuelle oppfølging, slik våre forslag sikrer.
DB170405 - I regjeringens forslag til endringer i AAP-ordningen foreslår vi blant annet å redusere varigheten til tre år.
DB170405 ¶ STRAFFBART : Hvis regjeringens forslag til ny åndsverkslov blir vedtatt, kan nordmenn bli straffet for å strømme filmer og TV-serier som åpenbart er lagt ut på internett ulovlig.
DB170405 ( Dagbladet ) : I dag kom regjeringen med sitt forslag til ny åndsverkslov.
DB170405 Ny helhetlig lov bygger på Diskrimineringslovutvalgets forslag i « NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern ».
DB170405 Det kan være forslag om kinesiske investeringer i amerikansk infrastruktur, noe som kan bety både nødvendig opprustning av veier og jernbane og mange arbeidsplasser i USA.
DA170405 Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig å øke bomavgiftene for kjøretøy som bidrar til helseskadelig luftforurensning.
DA170405 Han legger fram et forslag til endring i veiloven som også gjør det mulig å differensiere bompengene etter tid på døgnet.
DA170405 Et annet forslag om å gi kommuner mulighet til å øke bompengene på dager med akutt høy luftforurensing, er tidligere sendt på høring.
DA170405 april, tar imidlertid en rekke fylkeslag og lokallag nå til orde for å bryte med programkomiteens forslag , og heller gå i retning av den løsningen SV, KrF, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnopplæringen vil ha : En nasjonal fastsatt norm på hvor mange elever en lærer skal ha ansvar for.
DA170405 Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig å øke bomavgiftene for kjøretøy som bidrar til helseskadelig luftforurensning.
DA170405 Han legger fram et forslag til endring i veiloven som også gjør det mulig å differensiere bompengene etter tid på døgnet.
DA170405 Et annet forslag om å gi kommuner mulighet til å øke bompengene på dager med akutt høy luftforurensing, er tidligere sendt på høring.
DA170405 Fiskeriminister Per Sandberg har møtt motbør for regjeringens forslag om å avvikle trålrederienes plikter overfor lokalsamfunnene langs kysten.
DA170405 Da la den rødgrønne regjeringen fram et forslag om at deltidsansatte skal få lovfestet rett til økt stillingsprosent lik deres faktiske arbeidstid.
DA170405 Dagen etter sa KrFs Line Henriette Hjemdal at hennes parti ville fremme et forslag om en norsk matkastelov for Stortinget.
BT170405 - Regjeringen sier i sitt forslag at ressurser tilsvarende 12 til 18 personer vil bli fjernet fra dagens ombud.
BT170405 Han sier regjeringens forslag til jordbruksmelding setter hele landbruksmodellen i spill.
BT170405 Ap-leder Jonas Gahr Støre sier regjeringens forslag til jordbruksmeldingen setter hele landbruksmodellen i spill.
AP170405 Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor er blant etatene som legger frem sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
AP170405 Vigsling overføres fra domstolene til kommunene i 2018, ifølge Regjeringens forslag .
AP170405 Store kommuner vil få flere kollektivtransportoppgaver med Regjeringens forslag .
AP170405 Lovpålagt interkommunalt samarbeid ( IKS ) : Regjeringen varsler at den utreder forslag om å innføre en hjemmel i kommuneloven for å pålegge kommunene å samarbeide.
AP170405 Kommunene vil få enda mer ansvar for barnevernet med Regjeringens forslag .
AP170405 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) la fram forslag til endringer i kringkastingsloven onsdag.
AP170405 Regjeringen ved Kulturdepartementet og statsråd Linda Hofstad Helleland ( H ) la onsdag frem forslag til ny åndsverklov.
AP170405 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) la onsdag frem forslag til ny åndsverksloven, som er kulturlivets viktigste lov.
AP170405 Styret satte ned et utvalg som skulle gå gjennom åpenhetskulturen i idretten, og samtidig komme med forslag til forbedringer.
AP170405 Han vil ikke si om styret kommer til å foreslå dette, heller ikke om han selv vil jobbe for et slikt forslag .
AA170405 Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene.
AA170405 - Ditt forslag innebærer nasjonalisme og krig, sa han ifølge Le Parisien.
AA170405 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) la fram forslag til endringer i kringkastingsloven onsdag.
AA170405 Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig å øke bomavgiftene for kjøretøy som bidrar til helseskadelig luftforurensning.
AA170405 Han legger fram et forslag til endring i veiloven som også gjør det mulig å differensiere bompengene etter tid på døgnet.
AA170405 Et annet forslag om å gi kommuner mulighet til å øke bompengene på dager med akutt høy luftforurensing, er tidligere sendt på høring. ( ©NTB ) ¶
AA170405 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) la fram forslag til endringer i kringkastingsloven onsdag.
SA170404 Han forteller også at de har bedt skolemyndighetene komme med direkte forslag til hvordan de kan begrense segregeringen.
SA170404 - Ditt forslag innebærer nasjonalisme og krig, sa han ifølge Le Parisien.
SA170404 | Horne hører på kritikerne i forslag til felles likestillingslov ¶
SA170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov på høring.
DN170404 Cumhuriyet er blant Tyrkias eldste aviser og har markert seg som en sterk kritiker av president Recep Tayyip Erdogans forslag til grunnlovsendring, som skal avgjøres i en folkeavstemning 16. april. 12 varetektsfengslet ¶
DN170404 - Regjeringens forslag til omfordeling av kvoter mellom fartøygrupper bryter med de forutsetninger som har vært lagt til grunn av en samlet næring, sa assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.
DB170404 Får støtte av Ulvang, men Alsgaard fnyser av Jacobsens nye forslag : - Brutalt ¶
DB170404 ( Dagbladet ) : I fjor høst kom det et forslag om forbud fra den svenske innenriksministeren Anders Ygeman og den svenske regjeringa.
DB170404 Sandbergs forslag er en sterk favorisering av trålerindustrien på bekostning av landanleggene, argumenterte hun under høringen.
DB170404 Ordførerkollega Siv Dagny Aasvik fra Hadsel brukte ord som « spotpris » og « hån » for å beskrive fiskeriministerens forslag .
DB170404 - Hvis Venstre går bort fra sitt eget forslag , får ikke forslaget flertall.
DB170404 ( Dagbladet ) : I morgen skal Venstre diskutere om de skal gå bort fra sitt eget forslag om å frata UDI muligheten til å tilbakekalle statsborgerskap.
DB170404 Regjeringen skriver at de snarest vil legge frem forslag om endringer av markaloven for Stortinget, med sikte på en tilsvarende åpning for el-sykler også innenfor markagrensen.
DA170404 De stemmeberettigede skal stemme over hele 18 forandringer i grunnloven, inkludert forslag som vil gjøre presidenten, nå altså Erdogan, langt sterkere.
DA170404 Et enstemmig Storting ba regjeringen for to år siden om å utarbeide et forslag til en opptrappingsplan, som senere ble angrepet for å være lite ambisiøs.
DA170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov på høring.
BT170404 Venstres forslag om å utvide arbeidsgivers ansvar, vil være et effektivt tiltak for å redusere sykefraværet.
BT170404 En kombinasjon av Venstres to forslag er reformen norsk arbeids- og velferdspolitikk trenger.
BT170404 Er det et gjennomtenkt forslag , eller er det viktigste bare å få gjennomført en bestilling ?
BT170404 Du skriver i forslag til vedtak at : « vanlege skadar og sjukdommar, som gjeld dei fleste pasientane, skal framleis behandlast ved Odda sjukehus gjennom skadepoliklinikk og akuttfunksjon i indremedisin.
AP170404 Cumhuriyet er blant Tyrkias eldste aviser og har markert seg som en sterk kritiker av president Recep Tayyip Erdogans forslag til grunnlovsendring, som skal avgjøres i en folkeavstemning 16. april.
AP170404 Han forteller også at de har bedt skolemyndighetene komme med direkte forslag til hvordan de kan begrense segregeringen.
AP170404 | Regjeringen kommer med tre forslag for å stoppe veksten i bruken av forbrukslån ¶
AP170404 Så kom tre departementer fellesskap med en rekke forslag tirsdag.
AP170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov på høring.
AP170404 - Det er ikke slik at vi har hyret inn konsulenter for å komme med forslag til navn.
AP170404 I forrige uke debatterte Stortingets helse- og omsorgskomité et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om endringer i sprøyteromsordningen.
AP170404 Høyre burde støtte Venstre og Arbeiderpartiets forslag om å tillate brukerne av dagens sprøyterom å røyke i stedet for å injisere heroin.
AA170404 Cumhuriyet er blant Tyrkias eldste aviser og har markert seg som en sterk kritiker av president Recep Tayyip Erdogans forslag til grunnlovsendring, som skal avgjøres i en folkeavstemning 16. april.
AA170404 Samtidig legges det frem flere forslag for å hindre veksten i kredittgjeld, blant annet innføring av et gjeldsregister, eller en gjeldsinformasjonslov som det heter i forslaget.
AA170404 | Horne hører på kritikerne i forslag til felles likestillingslov ¶
AA170404 Horne fikk kritikk da hun i januar sendte forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov på høring.
AA170404 Pollestad har tidligere varslet at det lå an til betydelige endringer fra regjeringens forslag .
AA170404 Det skal også ha vært skepsis til forslag om å avvikle ordning med markedsregulering for korn og egg.
VG170403 Først syntes jeg forlagets forslag hørtes ut som litt mye, men nå nyter jeg det.
VG170403 En filibuster er en lang debatt som skal trenere et forslag så mye at det ikke når fram til avstemning.
VG170403 Da den demokratiske senatoren Chris Coons sa at han ikke vil støtte nominasjonen, nådde Demokratene det magiske tallet som sikret stemmer til å kunne gjennomføre en såkalt « filibuster » - en lang debatt som skal trenere et forslag så mye at det ikke når fram til avstemning.
VG170403 Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen reagerer også på at regjeringens nye forslag til Nasjonal Transportplan har blitt presentert stykkevis og delt med presentasjon av lokale vei- og banetiltak Norge rundt - mens stortingsmeldingen ennå ikke er fremlagt.
VG170403 Norsk Presseforbund sier det er problematisk når kun deler av et forslag eller en melding presenteres.
SA170403 Når barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) legger fram ny adopsjonslov, blir det uten noe forslag om stebarnsadopsjon etter surrogati.
SA170403 Ti personer med ulike forutsetninger - se ekspertens forslag til studievalg.
SA170403 Ekspertens forslag
FV170403 Ti personer med ulike forutsetninger - se ekspertens forslag til studievalg.
FV170403 Ekspertens forslag
DN170403 Skandiabanken var én av bankene som falt i kjølvannet av Finanstilsynets forslag .
DN170403 President Donald Trumps trakk forrige uke tilbake sitt forslag til en ny helsereform, men slaget er langt ifra tapt, mener USA-kommentator Eirik Bergesen.
DN170403 Heller ikke USA-kommentator Eirik Bergesen tror Trumps forslag er skrinlagt.
DN170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.
DB170403 Filibuster er en lang debatt som har som formål å forhindre at et forslag blir vedtatt.
DB170403 Det er første gang siden 1968 at et forslag til en ny høyesterettsdommer blir rammet av en filibuster.
DB170403 - Vi legger stor vekt på at Israel vil komme med konkrete forslag til tiltak som vil bedre situasjonen for plalestinerne, sier utenriksministeren.
DB170403 Det er « Medel-Svensson » selv, altså vanlige forbrukere, som sender inn forslag til hvilke matvarer de mener bør få stempelet « Årets Matbløff ».
DB170403 Vårt forslag tilsvarer omtrent det garanterte minstenivået alle norske grunnskoler hadde inntil 1985, med noe forbedring for småskoletrinnet.
DB170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DB170403 Hennes forslag til innstramninger i asylpolitikken, integreringsforslag og tydelige debatter skapte oppmerksomhet, både i form av kritikk og støtte.
DA170403 Mediemangfoldsutvalget kom med konkrete forslag bestående av direkte og indirekte tiltak.
DA170403 Hun er dessuten kritisk til å utforme politikk basert på fartsområdeutvalgets forslag fra 2014, fordi rammebetingelsene til Color Line er annerledes nå enn da.
DA170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
DA170403 Lørdag fikk Unge Venstre flertall for sitt forslag om å stanse 24. konsesjonsrunde på moderpartiets landsmøte i Ålesund.
BT170403 Ti personer med ulike forutsetninger - se ekspertens forslag til studievalg.
BT170403 Ekspertens forslag
AP170403 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170403 Det er første gang siden 1968 at et forslag til ny høyesterettsdommer blir rammet av en filibuster.
AP170403 Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking.
AP170403 I fjor høst fikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen beskjed om å gå en ny runde på landmaktens innretning og komme med forslag om dette.
AP170403 I fjor høst fikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen beskjed om å gå en ny runde på landmaktens innretning og komme med forslag om dette.
AP170403 Ti personer med ulike forutsetninger - se ekspertens forslag til studievalg.
AP170403 Ekspertens forslag
AA170403 Jeg har også bedt tilsynet om å komme med forslag til informasjonstiltak basert på denne undersøkelsen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AA170403 Når barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) legger fram ny adopsjonslov, blir det uten noe forslag om stebarnsadopsjon etter surrogati.
AA170403 ( ©NTB ) ¶ | Forslag om at DNA-tester skal stanse juks med familieinnvandring ¶
VG170402 Nyhetsstedet Politico, som har fulgt Trump tett, hevder at Trump med dette ser for seg å komme med et nytt forslag til helsereform som kan være lettere for Demokratene å fordøye.
VG170402 Men etter en tøff kamp med å få nok republikanere til å stemme på Trumps forslag , ble det trukket 24. mars, like før stemmegivninge skulle skje.
VG170402 - Svært skuffende, er reaksjonen til Nina Jensen i WWF, som har regnet seg frem til at deres forslag kan gi kutt som tilsvarer 35 ganger Norges årlige utslipp.
VG170402 Men søndag formiddag hadde partiledelsen avklart at de nå vil stemme med SV og MDG i Stortinget tirsdag, for et forslag de tidligere har avvist, om å avslutte tildeling av blokker i norsk sektor i Arktis.
VG170402 ÅLESUND ( VG ) I skjul prøver regjeringen å få Venstre til å gå bort fra sitt eget forslag om å la domstolen avgjøre statsborgerskap-saker for utlendinger.
VG170402 | Hemmelige forhandlinger : Venstre kan stoppe sitt eget forslag
VG170402 Partiene har nå bedt om mer tid før det omstridte forslag om statsborgerskapsloven skal avgjøres på Stortinget.
VG170402 Om Venstre vil forhandle med regjeringen om å løpe bort fra eget forslag , så må de ta ansvar for at vi ikke får igjennom forslaget.
VG170402 I januar samlet Venstre, Ap, SV, Sp og MDG seg om et forslag om at bare domstolen, ikke Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, skal kunne tilbakekalle statsborgerskap fra personer som har løyet om identiteten sin.
VG170402 - Hvis dere får til enighet med regjeringen, trekker Venstre støtten til eget forslag ?
DN170402 | VG : Regjeringen tilbyr Venstre avtale for å droppe forslag
DN170402 Venstre kan komme til å droppe eget forslag om at kun domstolen skal kunne tilbakekalle statsborgerskap, til fordel for en avtale med Høyre og Frp, skriver VG.
DN170402 På Høyres landsmøte for tre uker siden fikk et forslag om å kutte i sykelønnen ikke tilslutning.
DN170402 Men partiet sluttet opp om et forslag om å la et utvalg se på sykelønnen.
DB170402 Landsmøtet sluttet seg til programkomiteens forslag om å gradere barnetrygden, « slik at barn fra lavinntektsfamilier kommer best ut av reformen.
DB170402 Hordaland Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag om å gi automatisk statsborgerskap til barn som fødes av foreldre med flyktningstatus.
DB170402 Bush, Dennis Wilder, drar fram ett forslag og en trussel han tror Trump vil legge fram for sin kinesiske kollega i Nord-Korea-spørsmålet.
DA170402 På Høyres landsmøte for tre uker siden fikk et forslag om å kutte i sykelønnen ikke tilslutning.
DA170402 Men partiet sluttet opp om et forslag om å la et utvalg se på sykelønnen.
AP170402 Med klart flertall stemte Venstres landsmøte nei til Unge Venstres forslag om å utrede muligheten for å tillate eutanasi.
AP170402 Et forslag om å skattlegge barnetrygden fikk ikke flertall. 10.
AP170402 11... når forslag til vedtak leveres med fotnoter og litteraturlister. 12... når nestlederen går på talerstolen til « Running with the wolves » av Aurora.
AP170402 Her er reaksjonene deres på Veivesenets forslag for forbindelsene Horten-Moss og bro til Hurum via Håøya.
AP170402 Her er Veivesenets forslag til nytt tunnelløp for Oslofjordtunnelen.
AA170402 Et forslag om å skattlegge barnetrygden fikk imidlertid ikke flertall.
AA170402 På SVs landsmøte for to uker siden ble et lignende forslag trukket. ( ©NTB ) ¶
AA170402 Et flertall på landsmøtet avviste flere forslag om å ta inn et punkt i det nye partiprogrammet om at gutter må ha nådd en viss alder og ha gitt et informert samtykke før rituell omskjæring kan utføres.
AA170402 Landsmøtet stemte ned programkomiteens forslag om å utrede aktiv dødshjelp i Norge.
AA170402 I dag er engelsk obligatorisk, men et stort flertall sa ja til programkomiteens forslag om enda et språkfag.
AA170402 Guri Melby i programkomiteen snakket varmt om et forslag om gratis barnehage og SFO til alle gjennom behovsprøving av barnetrygden.
VG170401 Tidligere utenriksminister og presidentkandidat i USA, Hillary Clinton, slår fredag ned på president Donald Trumps forslag om å kutte milliarder av dollar i diplomatiske midler.
VG170401 KRITISK : Tidligere statssekretær Hillary Clinton talte ved Georgetown University i Washington DC fredag under et arrangement som fremmer kvinner i fred og sikkerhet hvor hun kritiserer Trumps forslag om kutt i diplomatiet.
VG170401 I februar da Trump-administrasjonen sendte ut sine overordnede prioriteringer for neste års statsbudsjett, ble det kjent at Trump vil gi 450 milliarder kroner mer til forsvaret mens resten av statsapparatet må belage seg på drastiske kutt i hans forslag til budsjettet.
VG170401 Hillary Clinton refser Trump for forslag om å kutte diplomatiske midler.
VG170401 Der kommer det fram at Clinton mener Trumps forslag om å kutte 31 prosent av det amerikanske utenriksdepartementet og organet for internasjonal utvikling vil gjøre USA mindre trygt og samtidig undergrave USAs internasjonale ståsted.
VG170401 På et landsstyremøte for noen uker siden skal hun ifølge avisen Dagens Næringsliv ha stemt mot et forslag om å utelukke regjeringssamarbeid med Frp.
VG170401 Hun støttet programkomiteens forslag om å stille strenge krav før det deles ut noen konsesjoner i denne runden.
SA170401 I Stavanger har kommunalstyret for oppvekst fremmet forslag om at minst 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.
SA170401 Kristoffer Sivertsen og Frp ( til høyre ) går mot Rune Askeland og Venstres forslag om å øke andelen menn i Stavangers barnehager fra sju til 20 prosent.
SA170401 Høyre, Ap, KrF, Sp og Rødt vil støtte et forslag fra Venstre om at andelen menn i Stavangers barnehager må opp fra sju til 20 prosent.
DN170401 For å vinne gjennomslag tok imidlertid Unge Venstre inn et noe mer moderat forslag som strøk setningen om å « stoppe utlysningen av flere letelisenser. » - Så dere vil ikke stoppe kranene helt ?
DB170401 Programkomiteens forslag lød : ¶
DB170401 Høgberg skrev i 2015 en NOU som har vært med på å legge grunnlaget for departementets forslag til endringer.
DB170401 Det må være et minimumskrav for et så vidtgående forslag at det ligger en straffedom i bunn, sier han til Dagbladet.
DB170401 Derfor var tanken bak Høgbergs forslag i NOU-en at eventuelle lovendringer måtte knyttes opp mot straff.
DB170401 Denne vurderingen skal som utgangspunkt legges til grunn », heter det i Justisdepartementets forslag .
DB170401 Men i en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag , nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde.
DB170401 - Forslaget er ikke et forslag som skrur igjen oljekrana.
DB170401 Før landsmøteåpningen i Ålesund varslet hennes partikollega på Stortinget, Abid Raja, at han vil fremme forslag om at Venstre skal garantere for at et borgerlig flertall ved valget skal gi en borgerlig regjering.
DB170401 Abid Raja sier til Dagbladet at han vurderer å droppe sitt alternative forslag etter at Trine Skei Grande har nyansert sine uttalelser i landsstyret og i Politisk Kvarter i NRK Radio fredag morgen.
DB170401 Det kunne vært unngått om flere på venstresida hadde hatt flere konstruktive forslag til hvordan vi kan prioritere morgendagens velferd til beste for de som trenger det mest.
DB170401 Hennes forslag til innstramninger i asylpolitikken, integreringsforslag og tydelige debatter skapte oppmerksomhet, både i form av kritikk og støtte.
DA170401 Samlet kan motstanden gjøre at USAs ferske president på sikt går på enda et nederlag : Nylig måtte Trump trekke eget forslag til helsereform, bare uker etter at hans omstridte innreiseforbud ble stoppet av USAs rettssystem.
DA170401 Det skulle gå flere år før mine forslag gikk igjennom.
DA170401 Men i en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag , nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde.
DA170401 - Forslaget er ikke et forslag som skrur igjen oljekrana.
BT170401 - Men Unge Venstres forslag ble moderert.
BT170401 Men selv det var ikke godt nok for Rotevatn og Hauge, som tok med sitt eget forslag til helgens landsmøte i Ålesund.
BT170401 Det sier stortingspolitikeren Sveinung Rotevatn som sammen med Peder Lofsnes Hauge reiste bust mot Oslo-representanten Guri Melbys forslag om å fjerne sidemålskarakteren fra norskfaget.
BT170401 - Misforstått forslag
BT170401 - Men det er et misforstått forslag .
BT170401 Regjeringen og samarbeidspartiene har kommet med forslag til innbyrdes prioritering av de forskjellige prosjektene i Nasjonal transportplan ( NTP ).
AP170401 Utenriksminister Børge Brende ( H ) sa etter avstemningen at det ikke er aktuelt å støtte et forslag som svekker NATO som forsvarsallianse.
AP170401 I 2013 arrangerte regjeringen en konferanse kalt « Det humanitære initiativet om atomvåpen » ( HINW ), som senere førte til en konferanse i Wien der Østerrike la frem et forslag til slutterklæring for å forby kjernefysiske våpen.
AP170401 Vi har ikke kommet til en bygningsplan, da må vi først få et mye mer konkret forslag , presiserer leder av bydelsutvalget, Arve Edvardsen ( H ).
AP170401 Det vi har sett på, er utbyggernes forslag til reguleringsplan.
AP170401 Et forslag til en ny byggteknisk forskrift, kalt Tek 17, har denne vinteren vært ute på høring.
AP170401 Det ligger flere forslag på bordet hvor det åpnes for å lempe på de strenge kravene som finnes i dag : ¶
AP170401 - Det er viktig at flest mulig følger med når forslag til ny plan kommer, sier byråden.
AP170401 Etter først å ha avvist et bredt forslag om stanse videre oljeleting med 109 mot 108 stemmer, ble det altså flertall for å si nei til 24. konsesjonsrunde.
AP170401 - Men Unge Venstres forslag ble moderert.
AP170401 - Er det en vesentlig svekkelse av Unge Venstres opprinnelige forslag ?
AA170401 Et forslag for å ta inn et punkt om at Venstre støtter et norsk EU-medlemskap i partiets nye program, ble nedstemt med 113 mot 107 stemmer. ( ©NTB ) ¶
AA170401 Men i en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag , nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde.
AA170401 Forslaget falt først med 109 mot 108 stemmer, men i en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag , nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde.
AA170401 - Forslaget er ikke et forslag som skrur igjen oljekrana.
AA170401 Men i en ny runde stemte delegatene over et revidert forslag , nemlig å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde.
AA170401 Men sent fredag kveld kom det forslag på å stryke den siste setningen.
AA170401 Et forslag fra Oslo Venstre for å ta inn et punkt om at Venstre støtter et norsk EU-medlemskap i partiets nye program, ble nedstemt med 113 mot 107 stemmer.
VG170331 Freedom Caucus mener Trumps forslag ikke går langt nok i å fjerne det offentliges rolle i markedet for helsetjenester.
VG170331 Redaksjonskomiteen på landsmøtet jobber fredag kveld med å lande et forslag om samarbeid som landsmøtet skal vedta lørdag morgen.
VG170331 I dagens Dagbladet varslet Raja at han ville fremme et eget forslag - i strid med partiledelsens ønske - om at en stemme på Venstre er en garanti for en borgerlig regjering.
VG170331 Han vil stille seg bak ledelsens forslag , og legge saken død fordi partileder Grande skal ha beklaget VG-utspillet.
VG170331 - Det var et forslag til oppmykning fra vår side, ved at innstramningen for internflukt ikke skulle slå så sterkt inn.
SA170331 Med bare to stemmers overvekt vedtok landsmøtet å si nei til programkomiteens forslag om å fjerne fraværsregelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
SA170331 Flere i partiledelsen i Venstre var ute av salen da landsmøtet vendte tommelen ned for deres forslag om å skrote fraværsgrensa i videregående skole.
SA170331 Derimot ble et forslag om å evaluere fraværsregelen vedtatt med stort flertall.
SA170331 Raja trekker tilbake forslag
SA170331 Men fredag ettermiddag, etter at saken hadde preget starten på landsmøtet, at han likevel ikke vil komme med noe nytt forslag .
SA170331 Da må det være helt greit at jeg mener noe annet enn redaksjonsnemndens forslag til uttalelse.
SA170331 Forslag om å fjerne kontantstøtten, innføre ventestøtte.
SA170331 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen ¶
SA170331 - Vi har fått mange forslag , men neste alle er blitt lagt bort.
FV170331 | Regjeringen sier nei til forslag om porno-utvalg ¶
FV170331 Werp ( H ) i justiskomiteen sier at ytringsfrihet og nettsensur gjør det vanskelig å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
FV170331 Regjeringen mener ytringsfrihet og nettsensur gjør det problematisk å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
FV170331 Det er ikke bare Høyre som er negative til KrFs forslag .
FV170331 - Ett forslag er at kommunen kan kjøpe et antall plasser på fastlegelisten til leger som har ledig kapasitet, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.
DN170331 Werp ( H ) mener det er problematisk å å gjennomføre KrF forslag om å sette ned pornoutvalg.
DN170331 Regjeringen mener ytringsfrihet og nettsensur gjør det problematisk å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
DN170331 Det er ikke bare Høyre som er negative til KrFs forslag .
DN170331 - Presidenten har gitt sin tilslutning til et forslag fra Forsvarsdepartementet om å tilby ytterligere flystøtte til det somaliske forsvaret og den fredsbevarende styrken fra Den afrikanske unionen ( AU ) i Somalia, sier kaptein Jeff Davis.
DN170331 Byantikvar Janne Wilberg frykter at kommunalminister Jan Tore Sanners forslag til enklere byggeforskrifter kan skape ny slum i Oslo.
DN170331 På landsmøtet står en rekke skolesaker på programmet, som et nytt lærerløft og beskyttelse av lærertittelen, innføring av et nytt obligatorisk språkfag for tiåringer og forslag om å fjerne fraværsgrensen i videregående skole.
DN170331 Også et forslag om å avvikle taxfreeordningen kan skape opphetet stemning.
DB170331 Med bare to stemmers overvekt vedtok landsmøtet å si nei til programkomiteens forslag om å fjerne fraværsregelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
DB170331 Flere i partiledelsen i Venstre var ute av salen da landsmøtet vendte tommelen ned for deres forslag om å skrote fraværsgrensa i videregående skole.
DB170331 Derimot ble et forslag om å evaluere fraværsregelen vedtatt med stort flertall.
DB170331 Synskadades riksförbund kritiserer Riksbanken i Sverige for ikke å ha lyttet bedre på deres forslag til de nye myntene og sedlene.
DB170331 - Landsmøtet har fått et forslag til vedtak fra landsstyret om at vi skal inngå samarbeid med med Høyre og KrF.
DB170331 Stortinget behandler i disse dager forslag til endringer i fordelingen av midlene fra Norsk Tipping.
DB170331 Kreftforeningen sier selv at de må kutte i sine aktiviteter og forskning dersom de mister sin faste andel av tippemidlene, og jeg håper vi får med oss resten av opposisjonen på å gå imot Høyres forslag .
DA170331 Stenersen lånte den samme ordlyden vi bruker i vårt forslag , sier Nissen.
DA170331 Opprinnelig var dette et privat forslag fra bystyrerepresentantene Abdullah Alsabeehg ( Ap ), Harald Nissen ( MDG ) og Trine Dønhaug ( SV ) i kultur- og utdanningskomiteen, hvor de foreslo at byrådet bes opprette et nytt bibliotek på Mortensrud, og at byrådet bes gjøre om bibliotekfilialen på Bjørnholt til skolebibliotek.
DA170331 Det er slik at når man kommer med et forslag , så blir det ofte justert underveis.
DA170331 - Dette var et forslag som opprinnelig kom fra Abdullah Alsabeehg, sier Nissen.
DA170331 Forslag
DA170331 Werp ( H ) i justiskomiteen sier at ytringsfrihet og nettsensur gjør det vanskelig å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
DA170331 Regjeringen mener ytringsfrihet og nettsensur gjør det problematisk å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
DA170331 Det er ikke bare Høyre som er negative til KrFs forslag .
DA170331 Vi har gitt et positivt høringssvar til regjeringens forslag , sier Parat-lederen i en uttalelse.
BT170331 Stikk i strid med dette hevdet barneombudet i 2015 at regjeringens forslag om delt bosted ikke setter barnets beste i sentrum.
BT170331 Bufdirs høringssvar til forslag om endringer av Barneloven er deprimerende lesning.
AP170331 Selv om Venstre sier det vil « fjerne skattefradrag for å gjøre skattesystemet enklere og skattegrunnlaget bredere, » vrimler det av forslag om nye skattefradrag i programforslaget : De skal bidra til alt fra energisparing til bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende.
AP170331 I et så omfattende program er det plass til mange detaljerte forslag .
AP170331 Høyres forslag til nytt program er såpass rundt i kantene at det blir stadig vanskeligere å se tydelig forskjell på Ap og Høyre.
AP170331 Bortsett fra dem som deltar på Venstres landsmøte i helgen, kommer få enkeltpersoner til å lese hele Venstres forslag til nytt program.
AP170331 Alle finner alle hjertesaker i Venstres forslag til nytt program.
AP170331 Men men noen få stemmers overvekt, 107 mot 105 stemmer, gikk landsmøtet imot programkomiteens forslag om å fjerne regelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
AP170331 I forlengelsen av vedtaket ble et forslag om å evaluere fraværsregelen vedtatt med stort flertall.
AP170331 Raja trekker tilbake forslag
AP170331 Men fredag ettermiddag, etter at saken hadde preget starten på landsmøtet, at han likevel ikke vil komme med noe nytt forslag .
AP170331 Da må det være helt greit at jeg mener noe annet enn redaksjonsnemndens forslag til uttalelse.
AP170331 Forslag om å fjerne kontantstøtten, innføre ventestøtte.
AP170331 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen ¶
AP170331 Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven, noe Stortinget tidligere har bedt om. ( ©NTB ) ¶ | - Venstre har vist evne til død og gjenoppstandelse mange ganger tidligere ¶
AP170331 | Regjeringen sier nei til forslag om porno-utvalg ¶
AP170331 Werp ( H ) i justiskomiteen sier at ytringsfrihet og nettsensur gjør det vanskelig å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
AP170331 Regjeringen mener ytringsfrihet og nettsensur gjør det problematisk å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
AP170331 Det er ikke bare Høyre som er negative til KrFs forslag .
AP170331 Rådmannen har utarbeidet forslag til ordlyden i en eventuell anmeldelse.
AP170331 - Vi har fått mange forslag , men neste alle er blitt lagt bort.
AA170331 - Presidenten har gitt sin tilslutning til et forslag fra Forsvarsdepartementet om å tilby ytterligere flystøtte til det somaliske forsvaret og den fredsbevarende styrken fra Den afrikanske unionen ( AU ) i Somalia, sier kaptein Jeff Davis.
AA170331 Rådmannen har utarbeidet forslag til ordlyden i en eventuell anmeldelse.
AA170331 Med bare to stemmers overvekt vedtok landsmøtet å si nei til programkomiteens forslag om å fjerne fraværsregelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.
AA170331 Flere i partiledelsen i Venstre var ute av salen da landsmøtet vendte tommelen ned for deres forslag om å skrote fraværsgrensa i videregående skole.
AA170331 Derimot ble et forslag om å evaluere fraværsregelen vedtatt med stort flertall.
AA170331 På landsmøtet står en rekke skolesaker på programmet, som et nytt lærerløft og beskyttelse av lærertittelen, innføring av et nytt obligatorisk språkfag for tiåringer og forslag om å fjerne fraværsgrensen i videregående skole.
AA170331 Også et forslag om å avvikle taxfreeordningen kan skape opphetet stemning.
AA170331 Regjeringen har også satt ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom dagens regelverk og komme med forslag til hvordan varslere kan få bedre beskyttelse.
AA170331 Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven, noe Stortinget tidligere har bedt om. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven, noe Stortinget tidligere har bedt om.
AA170331 | Regjeringen sier nei til forslag om porno-utvalg ¶
AA170331 Regjeringen mener ytringsfrihet og nettsensur gjør det problematisk å gjennomføre KrFs forslag om å nedsette et porno-utvalg.
AA170331 Det er ikke bare Høyre som er negative til KrFs forslag .
AA170331 Sverige la fram et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende enn Helgesens opprinnelige forslag , skrev NTB i februar.
AA170331 Sverige la fram et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende enn Helgesens opprinnelige forslag, skrev NTB i februar.
VG170330 FIFA har torsdag kveld lagt fram sitt konkrete forslag til hvordan VM blir fra 2026.
VG170330 Da han skrev boken « Revolusjon » i fjor, var det faktisk ganske revolusjonerende da han la fram et forslag om at staten skulle overta ansvaret for alle typer arbeidsledighetstrygd, i stedet for at det ligger i hendene på fagforeninger og ansatte, slik det har vært siden 2. verdenskrig.
VG170330 Så jeg har et forslag til, la oss stenge Pornhub !
VG170330 - Jeg forholder meg til at vi har sendt ut et forslag som skal legges frem i morgen for landsmøtet.
SA170330 Og hvis et slikt forslag blir vedtatt, kan vi spørre oss selv : Hvor langt skal dette gå ?
SA170330 Dette er et håpløst forslag som på ingen måte vil gjøre det norske helsevesenet varmere.
SA170330 Etter forslag fra Mats Danielsen ( Frp ) ble det vedtatt å sende planen tilbake enda en gang, denne gang for å unngå at en nabo til byggeprosjektet får regulert en del av sin hage til friareal.
SA170330 Administrasjonen hadde bare lagt fram et forslag i saken.
SA170330 | Slik er FIFAs forslag til nye VM ¶
SA170330 Torsdag kveld publiserte de et forslag til fremtidens mesterskap på sine nettsider.
SA170330 Her er FIFAs forslag til fordelingen for 45 av de 48 plassene : ¶
DN170330 Etter harde dragkamper med miljøbevegelsen lanserer klima- og miljøminister Vidar Helgesen et nytt forslag til landets aller første klimalov fredag.
DB170330 Raja fremmer forslag om at en stemme på Venstre er en garanti for en borgerlig regjering.
DB170330 - Landsmøtet har fått et forslag til vedtak fra landsstyret om at vi skal inngå samarbeid med Høyre og KrF.
DB170330 Også i New York, Illinois og Arizona har lovgivere fremmet forslag om å straffe selskaper som bidrar til murbyggingen.
DB170330 Han trekker det opprinnelige forbudet og erklærer at han vil komme tilbkae med et nytt revidert forslag som hensyntar domstolenes innvendinger.
DB170330 ¶ PLASSERER SP TIL VENSTRE : Med begrepet « venstresiden » kan vi for øvrig trygt plassere også Senterpartiet etter helgens landsmøte, der de valgte å sende videre til landsstyret et forslag om å forby profitt i velferden, skriver Kristian Tonning Riise.
DB170330 Med begrepet « venstresiden » kan vi for øvrig trygt plassere også Senterpartiet etter helgens landsmøte, der de valgte å sende videre til landsstyret et forslag om å forby profitt i velferden.
DB170330 Det omfatter for øvrig forslag om å prøve ut elektrosjokkvåpen som et nytt taktisk våpen.
DB170330 Hvis Islamsk Råd virkelig ønsker å bygge broer har jeg et forslag til hvilke prosjekter som bør prioriteres i første omgang : ¶ 1.
DB170330 Regjeringens forslag innebærer at varslingsreglene nå også skal gjelde for innleide arbeidstakere.
DB170330 Med regjeringens forslag til lovendringer blir ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, bedre ivaretatt enn i dag.
DA170330 Dette har han fremmet forslag om i Stortinget.
DA170330 SV vil derfor fremme forslag om at kravet om enkeltvedtak i mobbesaker opprettholdes.
DA170330 Nå frykter han at deler regjeringens forslag til endringer i Opplæringsloven skal bidra til det stikk motsatte : ¶
DA170330 Det vil også SV som vil fremme forslag om at skolens enkeltvedtak i mobbesaker må beholdes.
DA170330 Det kan bli resultatet av regjeringens forslag til ny mobbelov, mener KS.
DA170330 - Vi kan ikke støtte et forslag som vil bidra til at elevenes rettssikkerhet svekkes.
DA170330 - Dersom regjeringens forslag vedtas i sin nåværende form, mister familiene denne retten, påpeker Lysbakken.
DA170330 Hvis flere av Dales forslag går igjennom, vil det gi irreversible endringer for norsk landbruk, sier Storberget.
DA170330 Etter det Dagsavisen forstår, er det knyttet spenning til hvordan KrF og Venstre stiller seg overfor regjeringens forslag om å gjøre omfattende endringer i markedsreguleringsordningene, som å avvikle samvirkebasert ordninger for korn og egg, og om å redusere antallet melkeregioner fra 18 til 10.
DA170330 Både i opposisjonen og i landbruket frykter man at Venstre og KrF i forhandlingene på overtid likevel vil gå med på flere av regjeringens forslag .
DA170330 - Landbruksmeldingen inneholder dramatiske forslag som reverserer fundamentet for den norske modellen.
BT170330 Vegsjef Helge Eidsnes vil ikke svare på om MDGs forslag kan være en god løsning for å få ned kostnadene.
BT170330 MDGs forslag er dermed trolig et av få som virkelig kan løse floken som har oppstått.
BT170330 Dette er barnas høringssvar, har Margreth Olin selv sagt om regjeringens forslag til barnehagenes nye rammeplan.
AP170330 | Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til partiprogram.
AP170330 Skulle Rødt imidlertid hatt et flertall på Stortinget, og fått gjennom alle sine forslag , ville det kostet titalls milliarder.
AP170330 Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til partiprogram : ¶
AP170330 Noe annet han trekker frem for å finansiere sine forslag er å stanse kjøp av kampfly.
AP170330 Hans løsning for å finansiere alle hans forslag , er blant annet å øke skattene for alle.
AP170330 Selv om Venstre sier det vil « fjerne skattefradrag for å gjøre skattesystemet enklere og skattegrunnlaget bredere, » vrimler det av forslag om nye skattefradrag i programforslaget : De skal bidra til alt fra energisparing til bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende.
AP170330 I et så omfattende program er det plass til mange detaljerte forslag .
AP170330 Høyres forslag til nytt program er såpass rundt i kantene at det blir stadig vanskeligere å se tydelig forskjell på Ap og Høyre.
AP170330 Bortsett fra dem som deltar på Venstres landsmøte i helgen, kommer få enkeltpersoner til å lese hele Venstres forslag til nytt program.
AP170330 Alle finner alle hjertesaker i Venstres forslag til nytt program.
AP170330 | Slik er FIFAs forslag til nye VM ¶
AP170330 Torsdag kveld publiserte de et forslag til fremtidens mesterskap på sine nettsider.
AP170330 Her er FIFAs forslag til fordelingen for 45 av de 48 plassene : ¶
AA170330 Freedom Caucus mener Trumps forslag ikke går langt nok i å fjerne det offentliges rolle i markedet for helsetjenester. ( ©NTB ) ¶
AA170330 Rådmannen i Trondheim har utarbeidet forslag til ordlyd i anmeldelse i Kystadsaken.
AA170330 Forslag utstilt ¶
AA170330 i form av et forslag om å innføre et eget fag for livsmestring i skolen, gjenstår å se om dette blir mer enn fine ord i fine fora.
VG170329 Hun legger frem i statsråd fredag en rekke forslag til innstramminger og endringer.
SA170329 Kristoffer Sivertsen ( Frp ) ( i midten ) kjempet mot forslaget fra Rune Askeland ( V ) som sitter til venstre sitt forslag om flere menn i barnehagene.
FV170329 Etter at tunnelprosjektet ble lagt på is, har Hidra Velforening kommet med et forslag om en flytebro over til Hidra.
FV170329 Fremskrittspartiet og Senterpartiet, med støtte fra Kristelig folkeparti, la fram følgende forslag , med muligheter for å se på en rimeligere løsning : ¶
DN170329 På et lukket landsstyremøte i Venstre for tre uker siden var partileder Trine Skei Grande med på å stemme ned et forslag om å utelukke regjeringssamarbeid med Frp.
DN170329 Samme dag vil hun også fremme forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven, blant annet om varsling og kveldsarbeid, før Hauglie i siste statsråd før påske, onsdag 5. april, legger fram lovforslaget om de såkalte " flyktningfordelene " i folketrygden.
DB170329 69 medlemmer stemte for Sturegons forslag , mens 59 stemte mot.
DB170329 Han mener Mays forslag eksplisitt burde inneholde en formulering om at britene også ønsker å forlate Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ( EØS ), der Norge er medlemsland.
DB170329 I svaret trekker hun også fram at Stortinget har bedt Regjeringen utrede forslag som kan gi Skatteetaten bedre mulighet til å dele informasjon med andre offentlige etater.
DB170329 Tusk vil i løpet av uka utarbeide et forslag til retningslinjer for forhandlingene som så vil bli drøftet av EU-diplomater i ukevis før stats- og regjeringssjefene i de 27 andre medlemslandene skal vedta dem på et toppmøte 29. april.
DB170329 Dette er NHO Reiseliv helt enige i, og vi vil derfor gi to konkrete forslag til hvordan en bør endre og effektivisere tilsynskulturen i Norge : ¶
DA170329 Nikolai Astrup ( H ) stemte mot SVs forslag om Tonsenhagentrikken, men kan komme til å skifte mening.
DA170329 Med et sånt forslag vil samfunnet akseptere surrogati som prinsipp, sier Breivik.
BT170329 Derfor ; noen forslag til hvordan Bergen kan gjøres til en distriktspolitisk lekkerbisken her.
AP170329 konsesjonsrunde eller vedtak om at alle lisenser må « klimatestes » før de utdeles ? Forslag om å fjerne fraværsgrensen i videregående skole ¶
AP170329 Forslag om å fjerne kontantstøtten, innføre ventestøtte.
AP170329 Forslag om å avvikle taxfree-ordningen ¶
AP170329 Med vårt forslag vil det være fullt mulig at valgkretsene følger regiongrensene allerede i 2021, sier Rotevatn. kristoffer.hatteland.endresen@af ¶
AP170329 Ifølge valgforsker Anders Todal Jenssen vil Venstres forslag om 20 utjevningsmandater være mer demokratisk enn alternativet med 10.
AP170329 Bakgrunnen for disse kravene er å sikre at endringer i Grunnloven har såkalt kvalifisert flertall i Stortinget og at befolkningen skal ha mulighet til å være med å bestemme hvilke forslag som bør vedtas/forkastes, gjennom å stemme på de partier som går for eller mot ulike forslag .
AP170329 Bakgrunnen for disse kravene er å sikre at endringer i Grunnloven har såkalt kvalifisert flertall i Stortinget og at befolkningen skal ha mulighet til å være med å bestemme hvilke forslag som bør vedtas/forkastes, gjennom å stemme på de partier som går for eller mot ulike forslag.
AP170329 - Med våre forslag står Stortinget rimelig fritt til å bestemme hvor mange kretser og representanter det skal være.
AP170329 Med et flertall på ti, stemte det skotske parlamentet for Sturgeons forslag .
AP170329 Her er fire forslag til hvordan vi kan hjelpe dem.
AP170329 Helseministeren har forsvart pasientskadeordningen og utfordret andre til å stå frem med forslag til noe bedre.
AA170329 - Provinsrådet i Kirkuk stemte i dag for å godkjenne et forslag om å heise det irakiske flagget og Kurdistans flagg over regjeringsbygningene, sier guvernør Najm al-Din Karim til journalister etter tirsdagens vedtak.
AA170329 De tre partiene har flertall og kan blokkere en særlov dersom et slikt forslag kommer til avstemning i Stortinget.
AA170329 - Vi ønsker ikke å la oss presse, men bruke den tid vi mener vi trenger for å vurdere konsekvensene av et slikt forslag .
AA170329 Venstre-leder Trine Skei Grande viste til Dagens Næringslivs oppslag om at arbeidsgivere kan risikere bøter eller straffeskatt om de ikke oppfyller kravene, dersom Skatteetatens forslag blir regelen.
AA170329 - Det er gode grunner til at Regelrådet utreder konsekvenser av denne type forslag , sa Mæland. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Han viser også til regjeringens forslag til lovendringer, som han mener vil gi økt fleksibilitet til å felle ulv. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Det er folkeavstemning om et forslag til 18 tillegg til den tyrkiske grunnloven.
VG170328 - En komplisert og langvarig byråkratisk prosess er sannsynlig, som involverer forslag til nye reguleringer som kan erstatte Clean Power Plan og offentlige høringer om disse.
VG170328 Innen fredag vil Tusk følge opp med et forslag til retningslinjer for brexitforhandlingene.
SA170328 I midten Vaules partikollega Karl Gjedrem ( Ap ), som raljerte med ordførerens forslag om mistillit.
SA170328 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm frykter konsekvensene dersom regjeringens forslag om å splitte ombudet og flytte klagesaksbehandlingen til Bergen går igjennom.
DN170328 I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til USAs miljødirektorat EPA kuttet med 31 prosent.
DN170328 Gir støtte til førsteminister Nicola Sturgeons forslag om ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.
DN170328 Venstre-nestleder Terje Breivik leder programkomiteen i partiet og kjemper mot et forslag om å øke skatten på primærboligen.
DN170328 Nestleder i programkomiteen Guri Melby, Oslo-representant Marit Vea og Unge Venstres Tord Hustveit står bak et forslag som vil innebære en kraftig økning i skatt på bolig.
DN170328 Regjeringens forslag i landbruksmeldingen er å myke opp systemet for melkekvoter noe for å gi litt bedre muligheter for lønnsom drift.
DN170328 Tirsdag la en enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget frem sin innstilling til regjeringens forslag om kommersiell allmennkringkasting.
DN170328 Kulturkomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om å gi en kommersiell allmennkringkaster nærmere 138 millioner kroner i statsstøtte.
DN170328 For å unngå ytterligere utsettelser vil Arbeiderpartiet slutte seg til regjeringens forslag i denne omgang, sier partiets mediepolitiske talsmann, Arild Grande.
DN170328 For å unngå ytterligere utsettelser vil Arbeiderpartiet slutte seg til regjeringens forslag i denne omgang, sier Aps mediepolitiske talsmann, Arild Grande.
DB170328 Sammen med Freddy de Ruiter og Stein Erik Lauvås ( Ap ), vil hun nå se om det er mulig å stille et forslag i Stortinget, for å hente Atiqullah tilbake til Norge for å få ham helsemessig utredet.
DB170328 Skotske parlamentarikere stemte i dag over spørsmålet, og ga som ventet førsteminister Nicola Sturgeons støtte i hennes forslag om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia. 69 medlemmer av forsamlingen stemte tirsdag for forslaget, mens 59 stemte mot.
DB170328 Arbeiderpartiet og Venstre la fram et forslag om å åpne for at rusavhengige skal få lov til å røyke heroin og ta andre rusmidler enn heroin på sprøyterom.
DB170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
DB170328 I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til USAs miljødirektorat EPA kuttet med 31 prosent.
DB170328 I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til USAs miljødirektorat EPA kuttet med 31 prosent.
DB170328 Ett av utvalgets forslag var omsorgsprogram, eller TNR-metoden ( trap-neuter-release ), en internasjonalt anerkjent metode som går ut på at hjemløse katter som bor ute blir fanget inn, kastrert, merket og sjekket av veterinærer.
DA170328 I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til USAs miljødirektorat EPA kuttet med 31 prosent.
DA170328 Klima- og miljøarbeid ble den store taperen da Trump for to uker siden la frem sine forslag til landets nye statsbudsjett.
DA170328 Kommunalstyret for byutvikling støttet utbyggernes siste forslag .
DA170328 Det er ikke første gang politikerne kommer med slike forslag .
DA170328 - Vi tar de politiske forslagene seriøst, men vi har hatt fem år nå med ulike ideer og forslag , sier leder for ungdomshuset Metropolis, Thomas Ognedal Matre, til RA.
DA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
DA170328 Arbeiderpartiet og Venstre la fram et forslag om å åpne for at rusavhengige skal få lov til å røyke heroin og ta andre rusmidler enn heroin på sprøyterom.
DA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
DA170328 Om få dager vil den norske regjeringen trolig legge fram sitt endelige forslag til en norsk klimalov.
DA170328 Jeg vil koble det klimapolitiske rådet til vårt forslag om at regjeringens statsbudsjett skal inneholde effekten budsjettet vil få for klimaet.
BT170328 I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til EPA kuttet med 31 prosent.
BT170328 | Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning ¶
BT170328 FARVEL, TROVERDIGHET : Paul Ryans forslag til erstatning av Obamacare, fikk ikke nok stemmer i Kongressen.
BT170328 Det er nærmest en bragd i seg selv at Ryan klarte å utforme et forslag som var dømt til å mislykkes fra dag én.
AP170328 | Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning ¶
AP170328 Det blir mange lange kvelder i Kongressen fremover om finanskomiteen i Representantenes hus skal holde løftet om å ha et forslag til skattereform klart i løpet av våren.
AA170328 Det er ventet at politikerne i Edinburgh vil støtte førsteminister Nicola Sturgeons forslag om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet for Skottland.
AA170328 | Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning ¶
AA170328 Søreide fortalte også at regjeringens forslag til ny sikkerhetslov vil komme " i løpet av våren ".
AA170328 Arbeiderpartiet og Venstre la fram et forslag om å åpne for at rusavhengige skal få lov til å røyke heroin og ta andre rusmidler enn heroin på sprøyterom.
AA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
AA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
VG170327 Og partiledelsen klarte ikke helt å finte vekk Senterkvinnenes forslag .
VG170327 Det tradisjonelt næringsvennlige partiet behandlet også et forslag om et rent forbud mot profitt - altså overskudd - på velferd.
VG170327 Det henger sammen med at regjeringen i forrige uke foreslo å avvikle pliktsystemet for torsketrålere, et forslag det ikke ble rent lite kritikk og rabalder av.
SA170327 Statoil kommer med et nytt forslag til aksjonærene sine som de håper er en vinn-vinn-situasjon.
SA170327 Så håper jeg vi slipper å se flere forslag som felles lagbilder for TIL og Glimt.
DN170327 - Finansdepartementets forslag virker ikke, sier Sandra Riise i Regelrådet Foto : Gunnar Blöndal ¶
DN170327 - Trump fikk ikke gjennom sitt forslag til helsereform gjennom Kongressen.
DB170327 Et forslag som har skapt mye debatt.
DB170327 Sp beveget seg i mer liberal retning blant annet når det gjelder ruspolitikk, og landsmøtet avviste programkomiteens forslag om å kreve betaling av utenlandske studenter.
DA170327 » Elevene kommer med mange gode forslag , men blir hver gang like overrasket når jeg svarer « sofa-partiet » eller « hjemmesitterpartiet ».
DA170327 Utdanningsetatens forslag til ny skolebehovsplan for videregående skoler vil, ifølge Øvland, bli sendt på offentlig høring i mai.
DA170327 - Denne vil inneholde analyse av elevenes søkning, arbeidslivets og samfunnets behov og forslag til skoleutbygging.
DA170327 På landsmøtet den helgen skal partiet vedta en rekke EØS-kritiske forslag og uttalelser.
DA170327 Lundteigen har til partiprogrammet sendt et omfattende forslag om at regulert innvandring fra land utenom Norden må erstatte den frie EØS-innvandringen.
DA170327 Sjøfolk fra hele Norden frykter å bli erstattet av billigere, utenlandsk arbeidskraft med næringsminister Monica Mælands ( H ) forslag om å myke opp regelverket for det norske internasjonale skipsregisteret ( NIS ).
BT170327 EUROPRIDE : Kristelig Folkeparti støtter ikke eget byråds forslag om å gjøre Bergen til vertsby for Europride. søke om å søke om Europride.
BT170327 Man må ikke automatisk stille seg bak ethvert forslag som måtte komme.
BT170327 Istedenfor å forsøke å forstå hva KrF faktisk tenker om planen, med våre merknader og alternative forslag , velger lederskribenten å kneble den åpne debatten ved å latterliggjøre KrF.
BT170327 Det betyr ikke at man automatisk må stille seg bak ethvert forslag som måtte komme.
AP170327 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170327 Nå skal et par småveier på Skillemoen få navn, og Altaposten lister opp forslag som kommer fra leserne : Promilleveien, Konjakksknollen, Rundbrennerlia og Kusjitveien.
AP170327 Andre forslag går ut på å kalle opp veiene etter personer i Andeby, for eksempel Skruemækkdøkkgata.
AP170327 I dag er alle sakene om tilbakekall av statsborgerskap satt i bero fordi Stortinget skal behandle et forslag om at slike saker bør avgjøres i rettssystemet istedenfor i utlendingsforvaltningen.
AP170327 mars at hun er redd forslag til ny TEK 17 - byggeteknisk forskrift - vil gi dårligere boliger.
AP170327 Høyre har vedtatt et forslag om betinget bistand knyttet til retur av asylsøkere som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.
AA170327 Så kom det et forslag i siste liten som isteden legger den på Siholmen.
AA170327 april til et protestmøte mot fiskeriminister Per Sandbergs ( Frp ) forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem, skriver Klassekampen.
SA170326 Landsmøtet avviste flere forslag som programkomiteen hadde lagt fram for å spare penger.
SA170326 Det er landsmøtets natur å ha høye ambisjoner, erkjenner Vedum diplomatisk etter at delegatene hadde stemt over flere hundre forslag til nytt partiprogram.
DN170326 Needham, som leder organisasjonen « Heritage Action for America » var imot lovforslaget, og han mener beskyldningene tar fokus bort fra det nødvendige arbeidet med å utarbeide et bedre forslag til erstatning av den eksisterende helselovgivningen, ifølge Washington Post.
DB170326 Sveen fikk nylig et krav på over 90000 kroner i eiendomsskatt, men dét er en regning han slipper å betale dersom byrådets forslag går gjennom i bystyret.
DB170326 Dagbladet blir med på omvisning i en av selskapets mest eksklusive leiligheter, som er vernet og dermed unntatt fra eiendomsskatten ifølge Oslo-byrådets forslag .
DB170326 Trygve Slagsvold Vedum fulgte sentralstyrets flertallsinnstilling, men har uttalt at han lever godt også med ungdomspartiets forslag .
DA170326 Protestantene gikk fra Oslo S til Stortinget for å vise sin protest mot Erdogans forslag som skal besluttes ved en folkeavstemning i Tyrkia 16. april.
DA170326 Ungdomspartiet vant også fram med et forslag om å si tydelig nei til reservasjonsrett for leger, når det gjelder abort og prevensjon.
DA170326 Et tidligere forslag om å forby nikab på offentlig sted, ble ikke vedtatt.
DA170326 Det ble heller ikke noe av Ola Borten Moe og programkomiteens forslag om å sikre trosstøtte kun til trossamfunn med norske statsborgere.
DA170326 " Komiteens flertall, med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, forventer at regjeringen kommer tilbake til Stortinget hurtigst mulig etter høringen med forslag til et regelverk som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner. " heter det i merknaden.
AP170326 Barnetrygd : Øke barnetrygden og motarbeide forslag om å skattlegge den.
AP170326 9.... når Oslo-partiet fremmer forslag om å innføre mulighet for kryssløp fra studieretning « hest og hovslager » og « skogbruk » på annet trinn i videregående skole til « agronom » på tredje trinn. 10.... når « skadegjørere » er synonym for vernede rovdyr som ulv, jerv og bjørn i et forslag til uttalelse. 11.... når hele salen ste
AP170326 4.... når ingen synes det er rart at det finnes forslag til uttalelser som omtaler « målprissystemet for gris ». 5.... når du kan spore partilederen etter latteren.
AP170326 10.... når « skadegjørere » er synonym for vernede rovdyr som ulv, jerv og bjørn i et forslag til uttalelse. 11.... når hele salen stemmer i allsang med verselinjene « motvinden kjæm fra høyre » og « vi må'kje sammenslås... » ¶ 12.... når folkemusiker og felespiller Sven Nyhus og et gammeldansorkester er to av tre som er innleid for å underholde på landsmøtefesten.
AP170326 Senterpartiets landsmøte skulle for eksempel ta stilling til forslag om å kutte i fordelene for de mest kostbare elbilene og oppheve gratisprinsippet for utenlandsstudenter.
AA170326 Senterpartiets landsmøte i Trondheim har blant annet avvist et forslag om å innføre skolepenger for utenlandske studenter.
AA170326 Opprinnelig lå det er forslag fra programkomiteen som la opp til å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
AA170326 Landsmøtet gikk inn for et forslag som sier at det bør opprettes regionale nemnder, etter modell fra Portugal, som skal sørge for individuelle behandlingsopplegg for de som tas for besittelse av narkotika til eget bruk. 5.
AA170326 Protestantene gikk fra Oslo S til Stortinget for å vise sin protest mot Erdogans forslag som skal besluttes ved en folkeavstemning i Tyrkia 16. april.
VG170325 Og siden jeg mener Fredrik Semb Berge er den av stopperne som kan bli aller best, var mitt forslag å pare han med kollega Steffen Hagen i Odd.
VG170325 Politico.com skriver at motstanden mot Trumps forslag var så sterk at medarbeidere i Det Hvite Hus ønsket at avstemningen skulle gjennomføres og påføre Trump et ydmykende nederlang på tv-kanalenes Live-sendinger.
DN170325 Borten Moe forsvarte også andre forslag til innsparinger : Kutt i støtten til elbiler, som særlig går ut over store, dyre modeller, å kreve skolepenger fra utenlandsstudenter og omlegging av støtten til trossamfunn.
DN170325 Han ledet også programkomiteen og mener deres forslag til partiprogram går langt nok.
DN170325 Første nestleder Ola Borten Moe har imidlertid lite til overs for Senterkvinnenes forslag .
DB170325 Det er derfor gledelig at representanter fra Venstre og Arbeiderpartiet har fremmet et forslag for Stortinget om å gjøre det lov å innta heroin på andre måter enn injisering på brukerrommene, samt at det åpnes for at også andre stoffer enn heroin skal tillates ( se pdf ).
DA170325 I februar lanserte de dessuten verktøyet Airbnb Policy Tool Chest, en « verktøykasse » rettet mot myndighetene, der de kommer med forslag til ulike måter å løse mange av de aktuelle problemene på, både i forhold til adekvate reguleringsordninger, skatteinnkreving og nabolagskonflikter - i tillegg til åpne opp for å gi fra seg data.
DA170325 I Norge har det kommet lignende forslag .
DA170325 Bakgrunnen for hennes frustrasjon er transportkomitéens avvisning av et forslag fra SVs Heikki Eidsvoll Holmås, om at staten må dekke 50 prosent av utgiftene til ny trikkelinje fra Sinsenkrysset over Tonsenhagen og videre til Linderud i Oslo.
AP170325 Andre forslag er oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger, egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.
AA170325 Ideen om sommertid ble lansert av den amerikanske vitenskapsmannen og oppfinneren Benjamin Franklin ( 1706 - 1790 ) allerede i 1784, men det gikk mer enn 100 år før Franklins forslag ble prøvd ut i praksis.
AA170325 Etter en pause på over ti år, satte helsedirektøren sommeren 1957 igjen fram forslag om innføring av sommertid.
AA170325 Forslaget om å endre narkotikalovgivningen møter motbør på Senterpartiets landsmøte, men Ola Borten Moe har håp om å samle nok stemmer bak sitt forslag til det nye arbeidsprogrammet.
AA170325 Men redaksjonskomiteen mente det trengs en grundigere debatt om saken og foreslo å overlate saken til landsstyret, et forslag partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk på talerstolen for å støtte.
AA170325 Borten Moe forsvarte også andre forslag til innsparinger : Kutt i støtten til elbiler, som særlig går ut over store, dyre modeller, å kreve skolepenger fra utenlandsstudenter og omlegging av støtten til trossamfunn.
AA170325 Det er et dårlig forslag .
VG170324 For det er vanskelig å se at de sitter på så glimrende forslag , noen av dem.
VG170324 STORFLYPLASS : Slik ser et tidligere forslag ut av nye Polarsirkelen Lufthavn, Mo i Rana.
VG170324 ILLUSTRASJON : Slik ser et tidligere forslag ut av nye Polarsirkelen Lufthavn, Mo i Rana.
SA170324 Det ble ingen jubeldag for Donald Trump og hans forslag til helsereform.
SA170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.
SA170324 Den republikanske ledelsen i Representantenes hus har trukket tilbake president Donald Trumps forslag til helsereform, opplyser kilder i Kongressen.
FV170324 Fredag kveld trakk presidenten tilbake sitt forslag om helsereform fra avstemning i siste liten.
DN170324 » Han skriver videre at « Regjeringen vil avvente høringsinstansenes vurderinger og innspill og kommer deretter tilbake med forslag til endringer i kommende budsjettopplegg.
DN170324 Svaret på eposten kommer fra Finansdepartementet der statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) skriver at « Skattedirektoratet har sendt på høring forslag til forbedringer av skattereglene for naturalytelser.
DN170324 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) i Finansdepartementet skriver at det kommer forslag til endringer i beskatning av naturalytelser i « kommende budsjettopplegg ».
DN170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.
DN170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.
DN170324 Under den første prøveavstemningen i Representantenes hus fredag, signaliserte 230 av representantene at de akter å stemme for Trump-administrasjonens forslag , mens 194 signaliserte at de vil stemme imot.
DN170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.
DN170324 Men ifølge Senterpartiets forslag til partiprogram skal Reitan betale mindre i skatt : « Bunnfradraget i formuesskatten økes og formuesgrunnlaget for driftsmidler og aksjer reduseres videre.
DN170324 Trump har allerede problemer med å få igjennom sitt forslag til en erstatning av Obamacare.
DB170324 Det er her den tidligere landslagssjefen Ketil Tømmernes kommer inn som valgkomiteens forslag som ny president for eventuelt å få mer kommersielt ut av de mange nye, unge frontfigurene.
DB170324 For avstemningen i Representantenes hus skal etter planen gå av stabelen seinere i kveld, men allerede nå anslår både The New York Times og CNN at Trump ikke har nok stemmer bak sitt forslag .
DB170324 Justisdepartementet og Finansdepartementet har siden 2015 sittet på konkrete forslag om lovendringer som kan bidra til oppmyking av taushetspliktbestemmelsene, sier hun og refererer til regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.
DB170324 ( Dagbladet ) : Donald Trumps forslag til ny helsereform, som etter planen skal erstatte Obamacare, er den virkelige hete poteten i amerikansk politikk om dagen.
DA170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere.
DA170324 Under den første prøveavstemningen i Representantenes hus fredag, signaliserte 230 av representantene at de akter å stemme for Trump-administrasjonens forslag , mens 194 signaliserte at de vil stemme imot.
DA170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare har så langt møtt motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.
BT170324 TRENGER STØTTE : USAs president Donald Trumps forslag til Obamacare-erstatning risikerer å ikke få nok støtte fra republikanerne.
BT170324 Under den første prøveavstemningen i Representantenes hus fredag, signaliserte 230 av representantene at de akter å stemme for Trump-administrasjonens forslag , mens 194 signaliserte at de vil stemme imot.
BT170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.
AP170324 Fredag kveld trakk presidenten tilbake sitt forslag om helsereform fra avstemning i siste liten.
AP170324 Avstemningen om USAs president Donald Trumps forslag til Obamacare-erstatning ble utsatt til fredag morgen.
AP170324 Trump kansellerte fredag en avstemning om republikanernes forslag til å erstatte Barack Obamas helsereform.
AP170324 Mange demokrater hudflettet republikanernes forslag , og påpekte at det ville gå ekstra hardt ut over eldre amerikanere.
AP170324 Republikanernes forslag , som ble lagt frem for helsekomiteen i Representantenes hus 8. mars, var riktignok billigere for myndighetene enn Obamacare, men langt dyrere for den jevne amerikaner.
AP170324 Mens folk vendte ryggen til republikanernes forslag til ny helsereform, økte samtidig støtten til systemet som ble innført i 2010.
AP170324 Bare minutter før Representantenes hus skulle stemme over et forslag om ny helsereform - en sak republikanerne har hatt som sin fanesak i syv år - ble forslaget trukket og avstemmingen utsatt på ubestemt tid.
AP170324 EU-kommisjonen nevner forsvars- og sikkerhetssamarbeid, harmonisering av skatteregler og samarbeid om arbeidstagerrettigheter som forslag til slike områder.
AP170324 Under den første prøveavstemningen i Representantenes hus fredag, signaliserte 230 av representantene at de akter å stemme for Trump-administrasjonens forslag , mens 194 signaliserte at de vil stemme imot.
AP170324 Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møter motstand ikke bare hos demokrater, men også hos konservative republikanere som mener at det må kuttes enda mer i de føderale utgiftene.
AP170324 Nå har byrådet fremmet forslag om en ny parkeringsnorm.
AA170324 Donald Trumps forslag til en erstatning for Obamacare møtte motstand.
VG170323 Torsdag jobbet Trump for å overbevise republikanerne om å stemme for hans forslag til endringer i helsereformen.
VG170323 Etter møtet uttalte gruppens leder Mark Meadows at « de ikke har en avtale » med Trump om hans forslag , ifølge nyhetsbyrået AP.
VG170323 De har tidligere vist sin motstand til Trumps forslag , siden de mener at forslaget ikke går langt nok i å oppheve Obamacare.
VG170323 KrF har i dag valgt å fremme et forslag i Stortinget hvor vi utfordrer regjeringen på flere tiltak for å beskytte barn fra pornografi.
VG170323 « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet, samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie.
VG170323 « Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremme forslag om fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet, samt fremme forslag om å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie.
VG170323 Dette i et forslag på Stortinget som lød slik : ¶
SA170323 Riksadvokat Tor-Aksel Busch er svært kritisk til regjeringens forslag om strengere maksimumsstraff.
SA170323 Hva er ditt forslag til startoppstilling ?
DN170323 Torsdag stemmer Kongressen over Trumps forslag om å skrote Obamacare og erstatte den med sitt eget forslag .
DN170323 Torsdag stemmer Kongressen over Trumps forslag om å skrote Obamacare og erstatte den med sitt eget forslag.
DN170323 Ifølge amerikanske medier møter presidentens forslag sterk motstand.
DN170323 Her er avisen The Hill sin liste over hvor republikanere står til Trumps forslag om å erstatte Obamacare med sin egen helselovgivning.
DN170323 Det betyr et foreløpig nei til Trumps nye forslag .
DN170323 President Donald Trumps forslag til Obamacare-endringen skal opp til avstemning i Representantenes hus torsdag.
DN170323 - Forslaget vil føre til tap av dekning og fjerne forsikring for mange amerikanere som ikke har råd, spesielt de med lav inntekt og eldre, sier Dent og kaller det « en despotisk tidsfrist » og mener de må prøve å komme fram til et bedre forslag .
DB170323 Og næringsministeren får også støtte for sitt forslag om ikke å innføre en nasjonal turistskatt : ¶
DB170323 - Vi har ikke diskutert den lokale tursitskatten i medlemsmøtene, men generelt sett så støtter vi regjeringens forslag i stortingsmeldingen om ikke å innføre turistskatt, sier Per-Arne Tuftin, direktør for Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv.
DB170323 Ettersom Norge om noen tiår vil gå tom for nye fødselsnumre, sender Finansdepartementet nå ut et forslag til nye fødselsnummer på høring.
DB170323 Stortingets helsekomite skal torsdag behandle et forslag fra Venstre og Ap.
DB170323 Den nåværende presidenten kom med et forslag Thompson ble sjokkert av.
DA170323 Men så er det en gang sånn at dette handler om konkurranseutsetting, ikke et forslag om å legge ned KIA, sier hun.
DA170323 Hun er Høyres fraksjonsleder i Utdanningskomiteen i Oslo bystyre, og en av fire underskrivere på et privat forslag om KIA.
DA170323 - Vi kommer ikke til å støtte et forslag om å konkurranseutsette voksenopplæringa, sier Eivor Evenrud i Rødt.
DA170323 Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre skal legge fram sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) før påske.
DA170323 Fylkeslag kan spille inn sine endringsforslag til sentralstyret i partiet, som til slutt innstiller til landsmøtet hvilke forslag som bør avvises eller vedtas.
DA170323 Et annet forslag som har fått mye oppmerksomhet, er at Norge må stille krav om at land som skal motta norsk bistand inngår returavtaler.
DA170323 Han støtter forskernes forslag om bedre språkopplæring for polske arbeidere : ¶
DA170323 Stortinget avviser i dag flere av Jon Georg Dales forslag .
DA170323 Siste hånd på landbruksmeldinga skulle legges, og det store spørsmålet var om regjeringspartiene fikk med seg KrF og Venstre på flere deres forslag om å endre norsk landbrukspolitikk.
DA170323 Heller ikke regjeringens forslag om å fjerne prosentmålet for andelen økologisk produksjon, får gjennomslag.
DA170323 Han mener dette eksemplet illustrerer at flere av regjeringens forslag bunner i ideologi.
AP170323 Den konservative Tea Party-fløyen i det republikanske partiet er svært kritiske til partiledelsens forslag til ny helsereform.
AP170323 Den konservative Tea Party-fløyen i det republikanske partiet er svært kritiske til partiledelsens forslag til ny helsereform.
AP170323 Det bidrar til at det bygges opp frustrasjon som så knyttes til noen konkrete forslag , som kommunereform og politireform.
AP170323 Nord-Trøndelag Sp, er det nå fremmet forslag om å legge " Nye Veier AS " inn under Statens vegvesen og " sikre en bedre finansieringsmodell som kan gi raskere gjennomføring av selskapets prosjekter ".
AP170323 Men de vil ha mer av mye som koster penger, skriver Solveig Ruud i denne nyhetsanalysen av Sps forslag til nytt partiprogram.
AP170323 Komiteen har lagt frem et forslag der den ber om å få bruke - eller gjeninnføre - en overgangsklausul i EØS-avtalen som ga Norge og en del andre land lov til å midlertidig stille strengere krav til arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.
AP170323 Bistand og returavtaler : Sentralstyret anbefaler partiet å gå mot programkomiteen forslag om å stille krav om at land som mottar norsk bistand skal inngå returavtaler. ( av asylsøkere ) ¶
AP170323 Regjeringen legger om kort tid frem sitt forslag til Nasjonal transportplan ( NTP ) for 2018 - 2029.
AP170323 Hva er ditt forslag til startoppstilling ?
AA170323 - Det kom et forslag fra de fire flertallspartiene om å utsette saken.
AA170323 Et forslag fra Ap og KrF om å sikre maks 45 minutters reisevei for 90 prosent av befolkningen ved utstedelse av pass og våpenkort, fikk Sps subsidiære støtte.
AA170323 - For å understreke betydningen av Stortingets vilje og intensjon stemte vi for et forslag som ber regjeringen sikre både kompetanse og politikraft ved tjenestestedene, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170323 - Alle Sps forslag ble nedstemt, og hovedlinjene i politireformen ligger fast.
AA170323 Fylkesadministrasjonene presenterte onsdag sitt forslag til en framtidig strategi og organisering av samferdselsområdet i et sammenslått Trøndelag.
SA170322 Regjeringen kommer snart med forslag til ny bemanningsnorm som sikrer hvor mange barn det kan være per voksen.
SA170322 Kristoffer Sivertsen og Frp ( til høyre ) går mot Rune Askeland og Venstres forslag om å øke andelen menn i Stavangers barnehager fra sju til 20 prosent.
SA170322 Ap, KrF, Sp og Rødt vil støtte et forslag fra Venstre om at andelen menn i Stavangers barnehager må opp fra sju til 20 prosent.
DN170322 Stem på mitt forslag , eller « You're fired », er beskjeden fra president Donald J.
DB170322 I går vedtok kontrollkomiteen i Trondheim følgende forslag : ¶
DB170322 Framfor luftige forslag om å etablere en norsk kulturkanon, bør regjeringspartiene snarere trå til og redde håndfaste kulturobjekter fra å forvitre.
DA170322 Kjøkkensjef Karl Svela har ingenting imot at Lervig skal drifte sitt eget kjøkken, men han synes politikerne snakker storkjøkkendriften på Stokka sykehjem ned for å snakke det alternative forslag opp.
AP170322 Den konservative Tea Party-fløyen i det republikanske partiet er svært kritiske til partiledelsens forslag til ny helsereform.
AP170322 Programmet er fullt av forslag om bedre og nye støtteordninger - til alt fra skogplanting, beiter og kulturbygg.
AP170322 Høyres forslag til nytt program er såpass rundt i kantene at det blir stadig vanskeligere å se tydelig forskjell på Ap og Høyre.
AP170322 Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor », sies det i Sps forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram.
AP170322 Da saken ble diskutert i kontrollkomiteen i Trondheim dagen før, gikk Ap imot et forslag fra Høyre og Frp, som ville anbefale formannskapet å gå til anmeldelse.
AA170322 Da saken ble diskutert i kontrollkomiteen i Trondheim dagen før, gikk Ap imot et forslag fra Høyre og Frp, som ville anbefale formannskapet å gå til anmeldelse.
VG170321 De har til og med vedtatt å lage det, på grunn av et tøvete forslag fra Frank Rossavik som han selv angret på - men det kommer dessverre ikke.
SA170321 Det er derfor ikke mulig å gi råd om « enkle grep » for å få til et akseptabelt forslag , heter det i administrasjonens saksforelegg.
DN170321 Republikanske ledere har jobbet med flere forslag til endringer av reformen og Trump lover et godt resultat.
DN170321 De kommer med mange konkrete forslag som de mener er nødvendig for at Kina kan få en bærekraftig, langsiktig vekst - slik landet har hatt sammenhengende siden de første reformene startet på slutten av 1970-tallet.
DB170321 HISTORIEN taler for at hans forslag er mer effektivt når det gjelder å avsløre de største idrettsheltene som sporten gjerne vil beholde på plakaten.
DB170321 Republikanske ledere har jobbet med flere forslag til endringer av reformen og Trump lover et godt resultat.
DB170321 Men det har knyttet seg en del skepsis til Trumps forslag , som av enkelte har blitt kalt « Obamacare lite ».
DB170321 ( Dagbladet ) : Regjeringen presenterte mandag sitt forslag til ny skolepolitikk.
DB170321 Dette er et dårlig forslag fordi det vil uthule systemet og velte enda mer av kostnadene for pensjonsreformen over på dagens yrkesaktive.
DB170321 Regjeringens forslag om å bruke et utvalg av indikatorer for å sette en nedre grense for hvilken kvalitet vi kan tåle i norsk skole, har allerede møtt motbør fra Utdanningsforbundet og flere forskere.
DA170321 Rapporten fra NFI er første gang et konkret forslag om strømmeavgift er kommet på kulturministerens bord.
DA170321 - Det som alltid underkommuniseres med slike forslag til nye avgifter på andres tjenester og arbeid, er at disse tjenestene allerede har betalt betydelige beløp for gjøre filmprodusentenes filmer tilgjengelig for publikum, kommenterer Torgeir Waterhouse, direktør for IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge.
DA170321 - Jeg ble invitert av mitt britiske forslag til å skrive en roman basert på et Shakespeare-stykke, og ba om å få « Macbeth ».
DA170321 Lokalmiljøet har tidligere spilt inn et forslag om minnested ved E16.
BT170321 Republikanske ledere har jobbet med flere forslag til endringer av reformen og Trump lover et godt resultat.
AP170321 I et nytt forslag ber de byrådet revidere småhusplanen.
AP170321 Eget forslag rettet mot villaeiere på Grefsen og Smestad ¶
AP170321 - Vi fremmer nå et forslag der vi setter foten ned for ukontrollert utvikling i småhusområdene.
AA170321 Republikanske ledere har jobbet med flere forslag til endringer av reformen og Trump lover et godt resultat.
AA170321 Over 240 mennesker er hittil i mars pågrepet i den tidligere Sovjet-republikken, i forbindelse med omfattende demonstrasjoner, blant annet mot et forslag om innføring av en ny skatt.
AA170321 - Vårt forslag legger opp at til Trondheim kommune skal støtte forslaget oppheve forskriften.
AA170321 Det står to saker på dagsorden : ¶ 1 ) Juridisk betenkning fra kommuneadvokaten tilknyttet Rune Olsøs rolle i « Kystad-saken » ¶ 2 ) Privat forslag - Vurdering av Kystad-avtalen opp mot Trondheim kommunes etiske retningslinjer - fra Hilde Opoku ( MDG ) ¶
AA170321 Det var Ellen Reitan som frontet Aps alternative forslag , som altså ikke innebar å anbefale politianmeldelse.
AA170321 - Vi mener alle lensmannskontorer som vil bestå etter politireformen, skal kunne utstede pass og våpenkort, men Ap og KrFs forslag er et skritt i riktig retning og vi vil stemme for dette subsidiært i stortingssalen, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.
AA170321 Lokalmiljøet har tidligere spilt inn et forslag om minnested ved E16.
AA170321 Det er forståelig at foreldre oppfatter barnevernet som en fiende når det blir fremsatt forslag om omsorgsovertakelse, og ført bevis for dette for fylkesnemnda og domstolene.
VG170320 Hvis du ikke har noen konkrete forslag , vil vi komme med det selv.
VG170320 NYTT FORSLAG : Fagforbundsleder Mette Nord leder LOs desidert største forbund, hvor mange barnehageansatte er organisert.
VG170320 Hun viser til at de i sitt nye forslag til partiprogram skriver at de vil « gi kommuner adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager ».
VG170320 - Det kan være en god idé at SVs forslag om profittfrie private barnehager avgrenses til fremtidige barnehage-utbygginger, ikke de som allerede er etablert, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.
VG170320 - Mitt inntrykk er at dette er et forslag som er ment å gjøre alle fornøyde, og at det er et ledd i valgkampen, sier Luster-ordfører Ivar Kvalen, som mener regjeringen burde fulgt Vegvesenets anbefaling, til NRK.
SA170320 Mange partier har hatt oppe forslag om avvikling av ordningen, eller at vinmonopolet skal ta over, uten at det har hendt noen verdens ting.
SA170320 - Mitt inntrykk er at dette er et forslag som er ment å gjøre alle fornøyde, og at det er et ledd i valgkampen, sier Luster-ordfører Ivar Kvalen, som mener regjeringen burde fulgt Vegvesenets anbefaling, til NRK.
SA170320 Illustrasjonsfoto : Frank May / NTB scanpix ¶ | Forslag om 40 års maksstraff får hard medfart ¶
FV170320 FOTO : Anders Martinsen ¶ | Forslag om 40 års maksstraff får hard medfart ¶
DN170320 Samtidig fronter Borten Moe altså i DN mandag, som leder av programkomiteen i Senterpartiet, et forslag som vil gjøre elbilen Tesla mange hundre tusen kroner dyrere ved at nullutslippsbil får et fast støttebeløp, ikke fullt momsfritak som i dag.
DB170320 Utvalget la frem sitt forslag i februar 2017.
DB170320 Regjeringens forslag
DB170320 ¶ NY SKOLEPOLITIKK : Regjeringa, ved kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen og statsminister Erna Solberg, presenterer sitt nye forslag til skolepolitikk på Lakkegata skole i Oslo i dag.
DB170320 Ut fra et av lekerommene på Tøyen bibliotek kom presentasjonssultne ungdommer med et forslag om at barn bør lære om sex allerede i barnehagealder.
DB170320 Denne helgen var det derimot partiunderbruket av Facebook-gruppa « Vi som er hipstere i Oslo » som samlet seg på Tøyen for å vedta nye forslag til hvordan de skal bruke opp Statens pensjonsfond utland raskest mulig.
DA170320 - Dette er bare et forslag , som vi ikke ønsker å kommentere.
DA170320 Nøyaktig hvem som kan risikere å bli vist utgangsdøren er så langt ikke klart, men det foreligger nå et forslag til hvor nedbemanningen trolig vil bli gjennomført.
DA170320 - Vi har et klart og tydelig vedtak fra vårt landsmøte i dette spørsmålet, og et enstemmig forbundsstyre har oversendt våre forslag til kongressen.
AP170320 I Uviten skriver Nina Kristiansen ( bildet ), Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170320 Arbeiderpartiets storbypolitiske talsperson Jan Bøhler roser gjengprosjektet og Groruddalssatsingen og lanserer tre forslag til hvordan Oslo kan bli en tryggere by.
AA170320 - Mitt inntrykk er at dette er et forslag som er ment å gjøre alle fornøyde, og at det er et ledd i valgkampen, sier Luster-ordfører Ivar Kvalen, som mener regjeringen burde fulgt Vegvesenets anbefaling, til NRK.
AA170320 - Vi har et klart og tydelig vedtak fra vårt landsmøte i dette spørsmålet, og et enstemmig forbundsstyre har oversendt våre forslag til kongressen.
AA170320 ( ©NTB ) ¶ | Forslag om 40 års maksstraff får hard medfart ¶
AA170320 Deres ledere kjente brevet før utsendelse, og distribuerte et forslag til svar som fikk bred oppslutning.
VG170319 Et godt forslag i reiselivsmeldingen er å tilrettelegge og markedsføre nasjonale turstier.
VG170319 - Dessuten er det slik at Ap er mer positiv enn noensinne, sier han og viser til at flere Ap-representanter i vinter fremmet et forslag i Stortinget, som Ap stemte for om « gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak ».
VG170319 - Nei, vi ønsket ikke at listen skulle fylles på med mange forslag , men fem er ikke noe problem, sier Valen.
DN170319 Derfor skulle jeg gjerne sett at reiselivsmeldingen hadde inkludert forslag om en egen cruisepassasjeravgift.
DB170319 ¶ STØTTER SVs FORSLAG : Venstre-nestleder Ola Elvestuen mener kuttønsket til SV er et godt mål, men tror Ap neppe vil bli med på dansen.
DB170319 Landsmøtet går også inn for å tillate eggdonasjon og avskaffe abortnemndene og sa nei til et forslag om å tilby tidlig ultralyd til alle.
DB170319 - Ingen har fremmet flere forslag og ingen har gitt mer støtte til den utviklinga norsk industri nå tar - en utvikling for å være en del av framtida, for å bli klimanøytral og framtidsrettet.
DB170319 Nytt forslag
DA170319 Jeg ser at mange har tatt imot vårt forslag .
BT170319 Hun påpeker også at man gjennom denne regjeringens forslag til NTP, har fått strekningen inn i planen for første gangen.
BT170319 Et forslag om å si nei til eggdonasjon av hensyn til giverens helse, ble avvist.
BT170319 Et forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
AP170319 Et forslag om å tallfeste dette til 20.000 de neste tre årene, ble avvist ¶
AP170319 Et forslag om å bruke av oljefondet for å finansiere jernbaneutbygging falt.
AP170319 Det samme ble et forslag om å tillate aktiv dødshjelp.
AP170319 * Et forslag om tidlig ultralyd for alle gravide i offentlig regi ble avvist.
AA170319 Et forslag om å fjerne hele formuleringen, falt under søndagens avstemming.
AA170319 Det samme gjorde et forslag om å utrede lovlig omsetning av cannabis. ( ©NTB ) ¶
AA170319 Et forslag om å si nei til eggdonasjon av hensyn til giverens helse, ble avvist.
AA170319 Et forslag om å fjerne hele formuleringen, falt under søndagens avstemming.
AA170319 Et forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
AA170319 Det samme gjorde et forslag om å utrede lovlig omsetning av cannabis.
AA170319 Forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
AA170319 Naturvernforbundets tidligere leder Lars Haltbrekken har jobbet hardt for et vedtak om norske utslippsmål under SV-landsmøtet, men hans forslag gikk i utgangspunktet lenger enn det som nå blir kompromisset.
AA170319 | SV avviste forslag om tidlig ultralyd til alle ¶
AA170319 Landsmøtet i SV sa nei til et forslag om å tilby tidlig ultralyd til alle.
AA170319 Et forslag om å si nei til eggdonasjon av hensyn til giverens helse, ble avvist.
AA170319 Forslag om at det offentlige skal tilby tidlig ultralyd til alle gravide som ønsker det, ble avvist med 109 mot 90 stemmer.
AA170319 Jeg ser at mange har tatt imot vårt forslag .
AA170319 Jeg ser at mange har tatt imot vårt forslag .
AA170319 Å forby utbytte fra private barnehager er et dårlig forslag .
AA170319 | Et dårlig forslag om barnehager ¶
AA170319 UTBYTTEFRITT : SVs landsmøte skal ta stilling til et forslag om å kreve forbud mot utbytte i private barnehager.
AA170319 Det må gjerne vurderes å skjerpe kravene til innhold i barnehager og krav til lønn og pensjon for de ansatte, men utbytteforbud er rett og slett et dårlig forslag .
AA170319 Ap i Trondheim har varslet at de vil fremme forslag om utbytteforbud på Aps landsmøte i april.
AA170319 SV-landsmøtet avviste samtidig et forslag om å ta med at Norge også må si nei til rakettskjold.
AA170319 I utgangspunktet var ikke eggdonasjon nevnt, men Snorre Valen fikk flertall for sitt forslag om at eggdonasjon kan tillates i Norge.
VG170318 Uten gode forslag til løsninger når mennesker med ulik bakgrunn skal leve sammen.
VG170318 SV har tidvis vært et slikt venstrepopulistisk parti, som har kommet med lettvinte, men populære forslag , og truffet stemningsbølger både av misnøye og engasjement.
VG170318 Men Skei Grande angriper altså SVs forslag om forbud mot profitt i barnehagene.
VG170318 GARDERMOEN ( VG ) Venstre-leder Trine Skei Grande mener SVs forslag om å forby utbytte i barnehager er kvinnediskriminerende.
VG170318 Så mange forslag som det kom i går, kan kravlista fort bli utvannet.
VG170318 Barnefattigdom er et annet viktig område for meg, som vi kan forebygge gjennom våre forslag om økt barnetrygd, billigere SFO og barnehage.
SA170318 Klubbenes forslag selv ¶
SA170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
FV170318 Klubbenes forslag selv ¶
FV170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
DB170318 - Vil ikke det vanne ut både ditt og Haltbrekkens forslag ?
DB170318 « SV vil derfor kun støtte en regjering som umiddelbart vil arbeide for et atomvåpenforbud », heter det i et forslag til uttalelse fra fylkeslaget.
DB170318 Pollestad viser til Senterpartiets utspill i går, da partiet tok tydelig avstand fra Sandbergs forslag om å gi trålere eid av fiskeindustrien evigvarende kvoter uten forpliktelser.
DB170318 | Svar på 20 spørsmål ? få en kulere Android-telefon ¶ ¶ 20 SPØRSMÅL : Svar på 20 spørsmål om hva du liker best, så kommer Google med forslag til hvordan telefonen din kan piffes opp.
DB170318 I alt 20 spørsmål skal besvares, før du så får opp tre forslag til hvordan din nye hjemskjerm kan se ut.
DA170318 Donald Trumps forslag til kraftige budsjettkutt møter sterk motstand i eget parti.
DA170318 Blant de mest sentrale kuttene er forslag om å ta 6 milliarder dollar - eller 13 prosent av budsjettet - fra USAs bolig- og byutviklingsdepartement.
DA170318 Donald Trumps forslag til kraftige budsjettkutt møter sterk motstand i eget parti.
BT170318 Klubbenes forslag selv ¶
BT170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
AP170318 Republikanernes nye forslag er nemlig i alvorlig trøbbel.
AP170318 Her analyserer hun SVs forslag til ny politikk ¶
AP170318 Her analyserer hun SVs forslag til ny politikk ¶
AP170318 Her analyserer hun SVs forslag til ny politikk ¶
AP170318 Klubbenes forslag selv ¶
AP170318 Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.
AA170318 Jeg ser at mange har tatt imot vårt forslag .
AA170318 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i tillegg fremmet et forslag for landsmøtet om å bruke deler av oljefondets inntekter til å bygge en " effektiv og hurtig jernbane i hele landet ".
AA170318 Et lignende forslag er også fremmet av stortingsrepresentant Karin Andersen.
AA170318 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i tillegg fremmet et forslag for landsmøtet om å bruke deler av oljefondets inntekter til å bygge en " effektiv og hurtig jernbane i hele landet ".
AA170318 Et lignende forslag er også fremmet av stortingsrepresentant Karin Andersen.
AA170318 Et alternativt forslag som Haltbrekken også har fremmet, sier kategorisk nei til tildeling av nye letelisenser i neste periode.
VG170317 Vi mener det er et godt forslag , men har kommet til at landsstyret vil være gi et bedre grunnlag for en god diskusjon en et vanskelig tema.
VG170317 Han uttrykker lettelse over at omstridt forslag trekkes.
VG170317 Landsstyret sine forslag til hovedkrav er : ¶ 1.
VG170317 Et annet forslag som ønskes inn på topp-prioriteringslisten til SV, er et forslag fra tidligere Naturvernforbundet-leder Lars Haltbrekken, som er partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag.
VG170317 Et annet forslag som ønskes inn på topp-prioriteringslisten til SV, er et forslag fra tidligere Naturvernforbundet-leder Lars Haltbrekken, som er partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag.
VG170317 - Det er viktig å få til utslippskutt i Norge så derfor fremmer vi et så konkret forslag og håper å få flertall for det, sier Haltbrekken til VG.
VG170317 Her er fem forslag til reiser hvor du kan bytte ut harryfaktor med solfaktor.
FV170317 Christiansens forslag ble støttet av tre partifeller, to representanter fra Senterpartiet, to fra KrF, to fra Frp og Høyres Gunnar Høygilt, ifølge Lillesands-Posten.
FV170317 - Mitt forslag er å frafalle innsigelsen, for det er innsigelsen som gjør prosessen usikker.
DN170317 Regjeringen la fredag frem pliktmeldingen, med forslag om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.
DN170317 Kina har etterlyst konkrete forslag fra den nye amerikanske regjeringen - uten å ha fått det.
DN170317 Lerøy er ikke tilfreds med regjeringens forslag som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag på 20 prosent.
DN170317 - Lerøy er derfor ikke tilfreds med regjeringens forslag som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag på 20 prosent.
DN170317 Som DN skrev onsdag inneholder ikke reiselivsmeldingen et forslag om å innføre turistskatt, til tross for at flere byer har ønsket dette.
DB170317 Uefa har heller ingen kjente planer eller forslag på bordet.
DB170317 Etter rådmannens detaljerte forslag med krav til de som søker tilskudd, går det blant annet fram at kommunen vil vurdere å trekke tilbake støtten til de som ikke bruker elsykkelen minst 600 kilometer i året.
DB170317 ( Dagbladet ) : Det rødgrønne og sykkelvennlige flertallet i Ski kommunestyre kommer til å vrake kommuneadministrasjonen forslag om å « overvåke » med GPS innbyggere som får 5 000 kroner i kommunal støtte til å kjøpe elsykkel.
DB170317 Blant havområdene Fylkesnes' forslag gjelder er : ¶
DB170317 Vi har rettet opp i en rekke utilsiktede konsekvenser av uførereformen Lysbakkens gamle regjering la fram, og vi sendte ut flere forslag på høring i høst som kommer til å koste 800 millioner.
DB170317 Vilkårene for varsling vil bli forverret dersom regjeringens forslag til ny lov om statens ansatte blir vedtatt i Stortinget.
DB170317 Det er snakk om å lansere ideer og forslag som er ment å ha reell politisk innflytelse, mobilisere andre, og, til syvende og sist, forandre folks liv.
DB170317 På SVs landsmøte foreligger det fem forslag som går inn for at valgprogrammet skal prioritere forbud mot atomvåpen og si nei til at Norge deltar i utbyggingen av USAs rakettskjold.
DB170317 På landsmøtet vil det bli fremmet forslag om at SV må prioritere forbud mot atomvåpen og si nei til at Norge deltar i utbyggingen av USAs rakettskjold.
DB170317 Mitt forslag til forklaring på at folk tror at Trump har en diagnose, og at denne diagnosen altså ikke er i samme kategori som lungebetennelse, er at han bryter reglene så selvsagt, og at han slipper unna med det.
DA170317 Fredag skrev Rogalands Avis om Stavanger offshore tekniske skole ( SOTS ) som, etter et forslag fra fylkesrådmannen, sto i fare for å miste sine to VG1-klasser på teknisk og industriell produksjon ( TIP ).
DA170317 Kjell Salvanes, professor i samfunnsøkonomi ved NHH, kaller SVs forslag om å fjerne krav til inntekt og botid for familiegjenforening for en fattigdomsfelle.
DA170317 Det ville kunne virke prisdrivende fordi flere ville fått muligheten til å kjøpe bolig, men dette må ses i sammenheng med våre forslag om å vri skatt fra inntekt over på bolig.
DA170317 - Noen forslag virker imidlertid mindre gjennomtenkte og kan virke i motsatt retning.
DA170317 - Dette er et forslag som ikke er utdypet, så det er det vi må ta stilling til, avslutter Lysbakken.
DA170317 Søknaden ble sendt etter at ordfører Rita Ottervik ( Ap ) varslet at partiet vil støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
BT170317 Fiskeridirektoratet har sendt ut Forslag til regulering av forsøksfisket etter makrellstørje ( blåfinnet tunfisk ) i 2017.
BT170317 Saken dreier seg om et forslag om å avgradere et sammendrag som Riksrevisjonen ønsket at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet skulle godta.
BT170317 Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall, er simpelthen feil.
BT170317 SIMPELTHEN FEIL : Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall, er simpelthen feil, skriver Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
BT170317 Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall, er simpelthen feil.
BT170317 SIMPELTHEN FEIL : Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall, er simpelthen feil, skriver Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP170317 Talskvinne i kinesisk UD Hua Chunying gjør det klart at Beijing gjerne vil høre USAs forslag om hvordan Nord-Korea-problemet kan håndteres.
AP170317 Hun la til at spørsmålet er om slike forslag til alternative løsninger faktisk finnes.
AP170317 - Dersom USA eller andre land har forslag om bedre tilnærminger, bør de fremme dem, sa kinesisk UDs talskvinne Hua Chunying på en pressebriefing her i Beijing omtrent samtidig med at Tillerson møtte medier i Tokyo.
AP170317 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) høster motbør blant de folkevalgte for sitt kontroversielle forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem.
AP170317 - Det er lite sannsynlig at Sandbergs forslag blir stående uendret gjennom behandlingen i komiteen, sier Pollestad.
AA170317 Saken dreier seg om et forslag om å avgradere et sammendrag som Riksrevisjonen ønsket at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet skulle godta.
AA170317 Fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) høster motbør blant de folkevalgte for sitt kontroversielle forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem.
AA170317 - Det er lite sannsynlig at Sandbergs forslag blir stående uendret gjennom behandlingen i komiteen, sier Pollestad.
AA170317 Selskapene får nå en måned på seg til å legge fram forslag til endringer i vilkårene, og får også klar beskjed om å gjøre mer for å beskytte forbrukere mot svindel.
AA170317 Søknaden ble sendt etter at ordfører Rita Ottervik ( Ap ) varslet at partiet vil støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
AA170317 Haltbrekken har levert forslag om å skjerpe klimaformuleringene i partiets hovedkrav.
VG170316 President Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret, inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
VG170316 Ordfører Rita Ottervik kalte avtalen mellom utbyggeren og Staur Holding for « noe svineri », og støttet med bakgrunn i avsløringene et forslag fra Venstre om å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et lobbyregister - noe Ap i Trondheim tidligere har vært motstandere av.
VG170316 Området ble først foreslått vernet av rådmannen, men Ap og Høyre støttet et forslag som å ta området ut av vernesonen.
VG170316 UENIG : Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ), synes Hagens forslag ikke er nødvendig.
VG170316 I desember 2015 kom Hagen med et lignende forslag i bystyret.
VG170316 Hun tror ikke Hagens forslag blir vedtatt i bystyret.
VG170316 Hun reagerer sterkt på Hagens forslag .
VG170316 Hagen mener det er greit at Oslo kommune risikerer å miste arbeidstakere med hans nye forslag .
VG170316 Før byrådet ville ta stilling til Hagens forslag , ble det sendt til Justisdepartementet med spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for å eventuelt innføre et forbud.
DN170316 Trumps budsjett inneholder blant annet forslag om å sette et tak på USAs bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner, samtidig som USAs bidrag til FNs klimafond og en rekke andre FN-fond fjernes fullstendig.
DN170316 FN advarer mot plutselige kutt i støtten til verdensorganisasjonen, samme dag som USAs president Donald Trump la fram sitt første forslag til statsbudsjett.
DB170316 ¶ BUDSJETT : Deler av Trumps forslag til statsbudsjett er publisert dagen før det legges frem.
DB170316 Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
DB170316 I flere timer druknet nyheten ukas store sak, Trump-administrasjonens forslag til en helsereform.
DB170316 I sitt forslag tar Hagen opp Dagbladets opplysninger om at flere Oslo-topper blir hentet hjemme i taxi for å kjøres til jobb.
DB170316 I et forslag som partiet nå har sendt inn til bystyret, krever de en full gjennomgang av kommunens rutiner for godkjenning av reiseregninger i alle virksomheter og etater.
DB170316 Nå har de kommet med forslag til NRK om en kollektiv avtale, med like vilkår som alle andre bransjens aktører på film og tv.
DB170316 Midt i april skal folket stemme over å endre Grunnloven, et forslag som vil samle all utøvende makt i president Erdogans hender.
BT170316 Men kineserne utfordrer USA og sier at deres forslag om å trappe ned konfliktnivået på den koreanske halvøya er den eneste farbare veien å gå.
BT170316 - Dersom USA eller et annet land har en bedre plan, et bedre forslag , så kom med det.
BT170316 Vi har over lengre tid hatt en prosess som ser på sokkelbemanningen i Statoil og forslag til nedbemanning som i stor grad kommer fra ledelsen.
BT170316 Det kommer opp uforståelige forslag til omorganisering, og mer uforståelig er forslagene til effektivisering, jo lengre og mer fargerike blir Powerpoint-presentasjonene.
AP170316 Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
AP170316 Donald Trump gjør store omprioriteringer i sitt første forslag til budsjett, som legges frem torsdag.
AP170316 Deler av Trumps forslag til statsbudsjett er publisert dagen før det legges frem.
AP170316 Det er den første reiselivsmeldingen på 17 år, og statsråd Mæland bekrefter overfor Aftenposten at det vil komme forslag om en ekstra stor skattelette for hotelleierne for å sikre næringen bedre driftsvilkår.
AP170316 Dette går frem av et forslag som skal behandles av lokalpolitikerne i neste uke.
AP170316 Når Oslo ønsker å være forsøkskommune for erstatning av kontantstøtten er ikke det et forslag vi har tatt ut av luften.
AA170316 Trumps budsjett inneholder blant annet forslag om å sette et tak på USAs bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner, samtidig som USAs bidrag til FNs klimafond og en rekke andre FN-fond fjernes fullstendig.
AA170316 FN advarer mot plutselige kutt i støtten til verdensorganisasjonen, samme dag som USAs president Donald Trump la fram sitt første forslag til statsbudsjett.
AA170316 President Donald Trump varsler store kutt i bevilgningene til klima- og miljøtiltak i sitt første forslag til nytt statsbudsjett.
AA170316 Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.
AA170316 - Status er at vi har fått en bestilling fra bystyret, etter forslag fra varaordføreren, av en gjennomgang av saken.
AA170316 Etter flere forslag er det slik Trondheim Spektrum kan bli seende ut.
VG170315 Innledningsvis berømmes Evalueringsutvalget for en betydelig interesse for fagområdet, og en omfattende vurdering som i stor grad sammenfaller med interne vurderinger i NIF IT Naturligvis vil det være meningsforskjeller om analysegrunnlag, manglende momenter, forslag og anbefalinger mellom den som evaluerer og de som blir evaluert.
VG170315 President Donald Trump la i begynnelsen av mars frem et nytt, revidert forslag til innreiseforbud etter at det forrige forbudet ble stanset av en føderal dommer.
VG170315 Nytt forslag
VG170315 Han opptrer blant annet på en pressekonferanse i en klovneutgave av Det hvite hus, hvor han presenterer et forslag om å deportere alle hunder ( skrevet « doggs », på rapperens karakteristiske vis ), før han blir liksom-henrettet mot slutten av videoen.
VG170315 » Til slutt ble han spurt om realismen i sitt forslag : ¶
VG170315 Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.
VG170315 I mars kom Helgesen med en ny vurdering til Stortinget, der han holdt fast ved lovtolkningen, og samtidig fremmet et forslag til lovendring som kan åpne for økt adgang til felling i fremtiden.
DN170315 President Trump skal neste uke legge frem sitt endelige forslag til statsbudsjett.
DN170315 I forrige uke gikk Lukasjenko delvis tilbake på et svært upopulært forslag , noe som også er svært uvanlig.
DN170315 mars la Helgesen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DN170315 Det vil ikke komme forslag om innføring av turistskatt når næringsminister Monica Mæland presenterer regjeringens reiselivsmelding fredag.
DN170315 SV-ledelsen risikerer likevel dyrt landsmøte : Til behandling finnes det forslag om både doblet barnetrygd og høyhastighets jernbane til Troms - for til sammen mange titalls milliarder.
DB170315 Her er ti forslag til hva du kan fylle påskeferie med.
DB170315 Vi tror ikke folk flest, verken politikere eller andre, er klar over konsekvensene av slike forslag , uttalte Kari Løvendahl Mogstad, fastlege og spesialist i allmennmedisin.
DB170315 SV-politikeren fra Troms sto derfor opprørt på Stortingets talerstol og ba Arbeiderpartiet trekke sitt forslag .
DB170315 Men jeg sa i fra at jeg leverte inn kompromissforslaget og han responderte med at han sto på sitt opprinnelige forslag .
DB170315 Han fikk ikke dårlig med svar, men oppdaget plutselig at Arbeiderpartiet sto bak et forslag mistenkelig likt hans eget.
DB170315 - Det blir et underlig spørsmål da vårt forslag er et kompromissforslag som bygger på SV sitt forslag .
DB170315 - Det blir et underlig spørsmål da vårt forslag er et kompromissforslag som bygger på SV sitt forslag.
DB170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DB170315 Særlig fordi ulike trossamfunn kan ha ulikt syn på hva ekteskapsinngåelse innebærer, og ulikt syn på, og aksept for - skilsmisse, heter det i et forslag som partilaget vil at landsmøtet skal ta stilling til.
DB170315 Vi tror ikke folk flest, verken politikere eller andre, er klar over konsekvensene av slike forslag , sier Kari Løvendahl Mogstad, fastlege og spesialist i allmennmedisin.
DB170315 Her skal det skal stemmes over et forslag som gir presidenten mer makt.
DB170315 Regjeringens forslag om å lage en ny naturmangfoldlov slik at flere rovdyr kan skytes, er følgelig grunnleggende i strid med Bernkonvensjonen.
DB170315 ¶ Skeptiske : Det er langt fra å være ekspert på svangerskap og andre friske tilstander, til å få samme helhetlige medisinske kompetanse som fastleger har, skriver innleggsforfatterne om Høyres forslag om å overføre deler av « kvinnehelsen » til jordmødre.
DA170315 Når næringsminister Monica Mæland presenterer regjeringens reiselivsmelding fredag, vil den ikke inneholde forslag om innføring av turistskatt, slik en rekke norske byer og kommuner har jobbet for.
DA170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DA170315 Særlig fordi ulike trossamfunn kan ha ulikt syn på hva ekteskapsinngåelse innebærer, og ulikt syn på, og aksept for - skilsmisse, heter det i et forslag som partilaget vil at landsmøtet skal ta stilling til.
DA170315 Det vil det ikke med våre forslag .
BT170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
BT170315 SV-lederen sier han er inspirert av et forslag som har vært utredet i Sverige, der det settes en prosentsats som gjør det mulig å ta ut avkastning av egne investeringer.
AP170315 DUBLIN ( Aftenposten ) : Forslag om at Irland bør følge Storbritannia ut av EU, avfeies blankt. 80 prosent er for fortsatt medlemskap. 85 prosent sier de støtter euroen.
AP170315 Det er et meget problematisk forslag .
AA170315 I forrige uke gikk Lukasjenko delvis tilbake på et svært upopulært forslag , noe som også er svært uvanlig.
AA170315 SV-lederen sier han er inspirert av et forslag som har vært utredet i Sverige, der det settes en prosentsats som gjør det mulig å ta ut avkastning av egne investeringer.
AA170315 Når næringsminister Monica Mæland presenterer regjeringens reiselivsmelding fredag, vil den ikke inneholde forslag om innføring av turistskatt, slik en rekke norske byer og kommuner har jobbet for.
AA170315 Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldsloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.
AA170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven.
AA170315 Særlig fordi ulike trossamfunn kan ha ulikt syn på hva ekteskapsinngåelse innebærer, og ulikt syn på, og aksept for - skilsmisse, heter det i et forslag som partilaget vil at landsmøtet skal ta stilling til.
AA170315 Valgkomiteen tror ikke på et nytt felles forslag .
AA170315 Leirtrø tror ikke det blir aktuelt å komme med et nytt felles forslag for de to fylkene, skriver Adresseavisen ¶
VG170314 I februar la vi fram et forslag om å skaffe et skikkelig kunnskapsgrunnlag for den store biodrivstoffet som skal brukes i norske biler.
VG170314 Airbus har allerede krysset den engelske kanal med et elektrisk fly, og Avinor har rost MDGs forslag om å gjøre Finnmark til testfylke for elfly.
VG170314 I Aps forslag til nytt partiprogram for 2017-2021 står det nemlig at de vil « lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet ».
SA170314 Solfrid Lerbrekk ( Sv ), Torstein Tvedt Solberg ( Ap ) og Geir Pollestad fra Sp står samlet bak et nytt forslag om å rydde opp i det uklare regelverket for oljearbeidere på flerbruksfartøy.
SA170314 19.36 : Styrets forslag til ny valgkomite i Tromsø Idrettslag er gjenvalg for leder Kay Hugo Hanssen, Lisbeth Kåberg som medlem ( ny ), Bjørn Nilsen som medlem ( ikke på valg ), Ørjan Holstad varamedlem ( ikke på valg ).
DN170314 Britiske politikere stemte ned et forslag som blant annet ville sikret rettigheter for EU-borgere i landet og gi parlamentet en « betydelig stemme » i den avgjørende brexit-avgjørelsen, ifølge den britiske avisen The Guardian.
DN170314 ¶ Hvis den svenske regjeringens siste forslag om økte bankavgifter blir vedtatt så er sannsynligheten « veldig, veldig stor » for at storbanken Nordea flytter sitt hovedkontor ut av Sverige, sier bankens konsernsjef Casper von Koskull i et intervju med Dagens Industri.
DN170314 Regjeringens nye forslag vil bety en stor økning i avgiftene som Nordea må betale.
DN170314 Nordeasjef Casper von Koskull liker dårlig den svenske regjeringens forslag om økte bankavgifter, og truer med å flytte hovedkontoret.
DN170314 Hvis den svenske regjeringens siste forslag om økte bankavgifter blir vedtatt så er sannsynligheten « veldig, veldig stor » for at storbanken Nordea flytter sitt hovedkontor ut av Sverige, sier bankens konsernsjef Casper von Koskull i et intervju med Dagens Industri.
DN170314 Et forslag fra regjeringen om å innføre en ny bankskatt i Sverige fikk mye kritikk, og i slutten av februar snudde regjeringen.
DN170314 Gjedrem-utvalgets forslag til endringer i sentralbankloven kan inkludere å kutte inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent, tror sjefstrateg i Danske Bank Markets.
DN170314 President Recep Tayyip Erdogans forslag til presidentsystem betyr tilbakeskritt for demokrati i Tyrkia, heter det i en ny rapport.
DB170314 Så kommer han med et forslag til Northug : ¶
DB170314 Sammenlignet med skremmebildet flere hadde om en slags tvangsreform på forhånd, må jeg jo si at det er ganske få forslag hvor Stortinget nå foreslår at man skal skjære gjennom, og det er situasjoner som er vel begrunnet, sier han.
DB170314 ¶ SKAL FORENES OM REGJERINGSKRAV : SV-leder Audun Lysbakken har mange forslag på boirdet til helgens landsmøte i Arendal.
DB170314 Arbeiderpartiets forslag vil bety at de samme kriteriene som gjelder polititjenester, også blir lagt til grunn for sivile tjenester som utstedelse av pass og våpenkort.
DB170314 - Hensikten med vårt forslag er å sikre at de sivile polititjenestene blir gode og lett tilgjengelig for folk flest.
DB170314 ( Dagbladet ) : Tirsdag legger Arbeiderpartiets nestleder og leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, fram et forslag i komiteen som skal sikre bedre sivile polititjenester for folk i distriktene.
DB170314 Hvis det forelå et gjennomarbeidet forslag til en annen type statsoverhode, ville nok oppslutningen til monarkiet vært mer edruelig.
DA170314 Via en webapp kan publikum for eksempel sende inn forslag til hvor de ulike landskapene på Jæren er hentet fra, sier direktøren.
DA170314 Og nå har de altså vedtatt å sende inn et forslag om dette til Arbeiderpartiets landsmøte.
DA170314 - Vi er ikke de eneste som kommer til å sende inn forslag i denne retningen, så om landsmøtet kommer til å vedta akkurat fem års foreldelsesfrist, vet jeg ikke.
DA170314 - Dagens forslag er for omfattende, uttalte Berg i en pressemelding i helga.
DA170314 Thue opplyser også at regjeringen om kort tid vil sende et nytt forslag der skolens verdigrunnlag løftes ytterligere, på høring.
DA170314 » Rambøll påpeker også at både lærere og samarbeidsaktører har kommet med forslag om å vekke « Generasjon Grønn » til live igjen : ¶
BT170314 SKYTESKIVE : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) har fått kritikk for sitt forslag om å lage en statlig kulturkanon i Norge.
BT170314 Kulturminister Linda Hofstad Hellelands forslag om en ny kulturmelding ble derimot applaudert og banket gjennom.
BT170314 I helgen skrotet landsmøtet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens forslag om å lage en offisiell liste over verdige norske kulturuttrykk, en såkalt kulturkanon.
BT170314 Foran landsmøtet på Gardermoen kommende helg foreligger det i alt 36 forslag til politiske uttalelser.
AP170314 19.36 : Styrets forslag til ny valgkomite i Tromsø Idrettslag er gjenvalg for leder Kay Hugo Hanssen, Lisbeth Kåberg som medlem ( ny ), Bjørn Nilsen som medlem ( ikke på valg ), Ørjan Holstad varamedlem ( ikke på valg ).
AP170314 19.36 : Styrets forslag til ny valgkomite i Tromsø Idrettslag er gjenvalg for leder Kay Hugo Hanssen, Lisbeth Kåberg som medlem ( ny ), Bjørn Nilsen som medlem ( ikke på valg ), Ørjan Holstad varamedlem ( ikke på valg ).
AA170314 - Det er nå klart at møtet ikke vil kunne samle seg om felles innstilling, all den tid avvikende forslag foreligger.
AA170314 « Den 6.mars fattet Sør-Trøndelag Ap et enstemmig styrevedtak om utsettelse av valg av fellesstyre, fordi det allerede den gang ble varslet at det ikke var samling rundt omforente forslag .
AA170314 Samtidig tror hun ikke det blir aktuelt å prøve å komme frem til et nytt felles forslag for begge fylkene.
AA170314 Kirsti Leirtrø ledet valgkomiteen som fremmet et forslag til ny ledelse i Trøndelag Ap med Rune Olsø på topp, og uttaler seg også på vegne av partiets valgkomité i Sør-Trøndelag.
AA170314 Aarbergsbotten sier til Adresseavisen at hun ser for seg et stort kraftpotensial i mange av sideelvene til Gaula, uten at hun i dag har konkrete forslag til hvilke vassdrag som i fremtiden bør utnyttes til kraftproduksjon.
AA170314 Gjedrem-utvalgets forslag til endringer i sentralbankloven kan inkludere å kutte inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent, tror sjefstrateg i Danske Bank Markets.
AA170314 Til sammen foreligger det 45 forslag til behandling i perioden 2017 - 2021.
AA170314 I Stortinget tirsdag ble flere forslag presentert og debattert, blant annet grunnlovsfesting av allemannsretten og grunnlovsfesting av retten til å søke asyl.
AA170314 For eksempel ligger det for første gang forslag som handler om at marine ressurser - fisk - skal tilhøre fellesskapet.
AA170314 En del forslag har vært fremmet tidligere, mens andre er nye.
AA170314 Forslag for å endre Grunnloven må legges fram i ett av de tre første årene i en stortingsperiode, og forslaget blir så behandlet i løpet av de første tre sesjonene i neste periode.
AA170314 ( ©NTB ) ¶ | 45 forslag om å endre Grunnloven ¶
VG170313 Senere på kvelden gikk Overhuset med på Underhusets forslag - enighet oppnådd.
VG170313 mars ble Overhusets endrede forslag nedstemt i Underhuset.
VG170313 Den britiske regjeringens forslag til brexit-vedtak i Parlamentet kan bli endelig godkjent mandag.
VG170313 De borgerlige har stemt ned alle våre forslag om tidlig innsats i skolen og om ekstra innsats for dem som henger etter i småskoletrinnet.
FV170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt. ( ©NTB ) ¶
DB170313 - Vi vil ta en runde med alle tillitsvalgte og høre om de har noen forslag eller innvendinger på hvordan overtidssystemet er per dags dato.
DB170313 Rutte mente på sin side at Wilders' forslag vil være en trussel mot Nederland.
DB170313 Recep Tayyip Erdogans forslag om å forandre Tyrkia til en presidentledet republikk, har fått vind i seilene etter at nasjonalistene i parlamentet signaliserte sin støtte til den president Erdogan og partiet AKP.
DB170313 april, hvor det skal stemmes over et forslag som gir presidenten mer makt.
DB170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.
DB170313 Landsmøtene i Sp, Venstre og MDG skal behandle forslag om å dele permisjonstiden inn i tre like store deler, til mor, far og en fellesperiode.
DB170313 Nylig ble det fremmet et forslag i Polen om å totalforby abort med en strafferamme på to-fire år.
DB170313 Frykten for at saken skulle få flertall på møtet ble sterk nok til at partiledelsen kort tid før saken skulle voteres la inn et forslag om at spørsmålet skulle utsettes til 2018.
DA170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.
DA170313 I tider med høy ledighet fremmes det ofte forslag til enkle løsninger.
DA170313 Rådmannen utreder nå et forslag om å legge ned Lyngrabben aktivitetssenter på Krapfoss.
DA170313 Han var klar på at dette først og fremst er et nytt forslag for å spare penger innen omsorgstjenestene ; ikke en utredning for å gi brukerne av Lyngrabben et bedre tilbud. paul.norberg@dagsavisen.no ¶ | 90 prosent norsk i Frankrike ¶
DA170313 - Rådmannen skal utrede et forslag om hvordan tjenestetilbudet skal være for denne sårbare brukergruppen, sa Anne Bramo ( Frp ).
DA170313 Men forslag om kutt i velferdsordninger, vant ikke frem : Både barnetrygden og kontantstøtten består, tross enkelt forslag om å kutte disse ytelsene.
DA170313 Men forslag om kutt i velferdsordninger, vant ikke frem : Både barnetrygden og kontantstøtten består, tross enkelt forslag om å kutte disse ytelsene.
DA170313 Jeg kan ikke se at Ap har kommet med noen tiltak eller med noen forslag på Stortinget om dette.
DA170313 Et nytt forslag som i større grad forplikter Høyre til å oppnå NATOs toprosentmål innen 2024, gikk gjennom på helgens landsmøte.
DA170313 Derfor er jeg glad for at det har kommet opp et forslag som knytter oss opp til NATO-ambisjonen fra 2014, sa Tage Pettersen, ordfører i Moss, fra talerstolen på landsmøtet, som fulgte flere partifeller som argumenterte for kompromissforslaget.
AP170313 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170313 Den britiske regjeringens forslag til brexit-vedtak i Parlamentet kan bli endelig godkjent mandag.
AP170313 Olje- og energiminister Terje Søviknes sendte mandag formiddag forslag om blokker som skal lyses ut i 24. konsesjonsrunde på høring.
AP170313 Til veiformål og jernbaneformål ble det i Regjeringens forslag til 2017- budsjett foreslått 59 milliarder kroner.
AP170313 Statsråden varsler at hun til våren vil legge frem forslag til ny AAP-ordning.
AP170313 - Dette er et forslag fra en regjering ruset på olje og gass.
AA170313 Rutte mente på sin side at Wilders' forslag vil være en trussel mot Nederland.
AA170313 Ordføreren har i dag gjort det klart at Ap stiller som medforslagsstiller til et privat forslag fra Venstres Erling Moe i bystyrets møte tirsdag.
AA170313 Tidligere har Venstre hatt forslag om lobbyregister hvor medlemmer av bystyret og dens organer fører oversikt over møter de ha med organisasjoner, lobbyister og lignende ¶
AA170313 I tillegg til å be kontrollkomiteen se på saken, fremmer varaordføreren forslag til bystyret som ber rådmannen om en uhildet gjennomgang av det etiske regelverket i kommunen.
AA170313 I et privat forslag ber han om at det lages en bestemmelse, enten i bystyrets reglement eller i kommunens etiske retningslinjer, der det står eksplisitt at medlemmer av bystyret og bystyrets organer ikke kan drive betalt lobbyvirksomhet mot de samme organer.
AA170313 Derfor er det også en del av mitt private forslag , sier Moe.
AA170313 Ottervik varslet mandag at Arbeiderpartiet ville støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
AA170313 Adresseavisen har fått se Olsøs permisjonssøknad, der han skriver at han « konstaterer at det er fremmet et privat forslag til behandling i bystyret, som jeg har forstått vil bli vedtatt. » « Forslaget innebærer nye regler, der bystyrerepresentanter som gjennom sitt lønnede arbeidsforhold har behov for å ha møter med kommunen i ulike beslutningssaker, ikke lenger kan sitte
AA170313 Søknaden ble sendt etter at Trondheim-ordfører Rita Ottervik ( Ap ) mandag varslet at Ap vil støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet, ifølge Adresseavisen.
AA170313 Naturvernforbundets leder Silje Lundberg mener staten undergraver sitt eget forvaltningssystem med Sanners forslag .
AA170313 Landsmøtene i Sp, Venstre og MDG skal behandle forslag om å dele permisjonstiden inn i tre like store deler, til mor, far og en fellesperiode.
AA170313 I oktober 2014 la adopsjonslovutvalget fram sitt forslag til ny Lov om adopsjon, NOU : 2014 - 9.
SA170312 Vedtaket erstattet et forslag om å åpne for « skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneintereser ivaretas ».
SA170312 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk ikke stemt for sitt eget forslag om å lage en norsk kulturkanon.
SA170312 Alle forslag om konkrete innstramminger ble nedstemt, men landsmøtet sa ja til å sette ned et utvalg som « vurderer sykelønnsordningen ».
FV170312 Vedtaket erstattet et forslag om å åpne for « skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneintereser ivaretas ».
FV170312 FOTO : Monica Strømdahl Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk ikke stemt for sitt eget forslag om å lage en norsk kulturkanon.
FV170312 Alle forslag om konkrete innstramminger ble nedstemt, men landsmøtet sa ja til å sette ned et utvalg som « vurderer sykelønnsordningen ».
DN170312 I stedet for å stå på varig vern på Ap-landsmøtet i april, vil vi fremme et forslag hvor vi foreslår at vi venter i fire år med å avgjøre om området skal konsekvensutredes, sa AUF-leder Mani Hussaini til VG i januar.
DN170312 I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI.
DN170312 Dissens og eget forslag
DN170312 AUF kommer til å legge fram sitt eget alternative forslag til kompromiss på landsmøtet.
DN170312 Geografisk blokkering og prisdiskriminering ved netthandel skal stoppes, ifølge et forslag fra Europakommisjonen som har vært ute på høring.
DN170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
DN170312 Det var et forslag fra Unge Høyre og fylkeslagene fra Akershus, Oslo og Vestfold som fikk landsmøtets tilslutning.
DN170312 Årsaken var at amerikanske Securities and Exchange Commission ( SEC ) avviste et forslag om å åpne for investeringer i bitcoin gjennom såkalte exchange-trade fund ( ETF ).
DN170312 Høyres landsmøte vedtok lørdag et forslag om å sikre retten til å betale med kontanter.
DN170312 Et forslag om å utrede om bedrifter skal få mulighet til å velge det bort, falt da forslagene ble satt opp mot hverandre.
DN170312 Mye ville sett annerledes ut om regjeringspartiene hadde vært villige til å se på våre forslag fremfor å stemme mot dem på autopilot.
DN170312 Likevel har en rekke forslag fra Arbeiderpartiet som kunne gitt styrket satsing på norsk journalistikk blitt nedstemt i Stortinget med Høyre i spissen.
DB170312 Det var et forslag fra Unge Høyre og fylkeslagene fra Akershus, Oslo og Vestfold som fikk landsmøtets tilslutning.
DB170312 Flere fylkeslag sendte inn forslag om at Norge må må ha som ambisjon å nå NATOs mål om å bruk 2 prosent av BNP innen 2024.
DB170312 Flere fylkeslag kom med lignende forslag .
DA170312 Politikerne sa nei til et forslag om bygging i området tidligere, men er nå fornøyd med utbyggerne og arkitektenes planer.
DA170312 Tilhengerne ble tydelig irritert da nestleder og helseminister Bent Høie i siste liten fremmet et forslag om å utsette beslutningen til neste år.
DA170312 I stedet for å stå på varig vern på Ap-landsmøtet i april, vil vi fremme et forslag hvor vi foreslår at vi venter i fire år med å avgjøre om området skal konsekvensutredes, sa AUF-leder Mani Hussaini til VG i januar.
DA170312 I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI.
DA170312 Dissens og eget forslag
DA170312 AUF kommer til å legge fram sitt eget alternative forslag til kompromiss på landsmøtet.
AP170312 Vedtaket erstattet et forslag om å åpne for « skånsom utbygging i nye vassdrag forutsatt at viktige verneintereser ivaretas ».
AP170312 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk ikke stemt for sitt eget forslag om å lage en norsk kulturkanon.
AP170312 Alle forslag om konkrete innstramminger ble nedstemt, men landsmøtet sa ja til å sette ned et utvalg som « vurderer sykelønnsordningen ».
AP170312 Det var et forslag fra Unge Høyre og fylkeslagene fra Akershus, Oslo og Vestfold som fikk landsmøtets tilslutning.
AA170312 Tilhengerne ble tydelig irritert da nestleder og helseminister Bent Høie i siste liten fremmet et forslag om å utsette beslutningen til neste år.
AA170312 Det var et forslag fra Unge Høyre og fylkeslagene fra Akershus, Oslo og Vestfold som fikk landsmøtets tilslutning.
AA170312 I stedet for å stå på varig vern på Ap-landsmøtet i april, vil vi fremme et forslag hvor vi foreslår at vi venter i fire år med å avgjøre om området skal konsekvensutredes, sa AUF-leder Mani Hussaini til VG i januar. ( ©NTB ) ¶
AA170312 I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI.
AA170312 AUF kommer til å legge fram sitt eget alternative forslag til kompromiss på landsmøtet.
AA170312 Høyres landsmøte har vedtatt flere forslag som koster, men statsminister Erna Solberg vil prioritere tiltak som skaper vekst og arbeidsplasser først.
AA170312 Hun ser blant annet for seg et stort kraftpotensial i mange av sidelevene til Gaula, uten at hun i dag har konkrete forslag til hvilke vassdrag som i fremtiden bør utnyttes til kraftproduksjon.
VG170311 Siden har de to partiene fremmet felles forslag i Stortinget om å tillate røyking av heroin på sprøyterom.
VG170311 Helseminister Bent Høie ( H ) trakk et forslag om å tillate røyking av heroin på sprøyterom straks han ble statsråd.
VG170311 - Det å åpne for legalisering for røyking i sprøyterommet, vil gjøre det til et sted der det er lovlig å bruke narkotika som ellers er forbudt, uttalte Høie da han la Støres forslag i skuffen.
FV170311 Programkomiteen droppet punktet i sitt forslag til nytt partiprogram.
DB170311 Her står alle flotte avstikkere, med anbefalinger og forslag til ting du kan gjøre.
DB170311 Svein Flåtten ( H ) legger fram forslag til statsbudsjett for 2016 under en pressekonferanse på Stortinget mandag kveld.
DB170311 Programkomiteen droppet punktet i sitt forslag til nytt partiprogram.
DB170311 Et forslag om å fjerne ordet " moderate " ble avvist.
BT170311 EUROPRIDE : Kristelig Folkeparti støtter ikke eget byråds forslag om å gjøre Bergen til vertsby for Europride. søke om å søke om Europride.
BT170311 Dette er første gang i perioden at et av de tre byrådspartiene bryter og stemmer mot et forslag fra byrådet.
BT170311 Landsmøtet behandlet et forslag om at barnetrygden skulle avvikles for at pengene heller skulle brukes til gratis barnehage og SFO.
BT170311 Eksempel på det er regjeringens forslag om strammere kår for blant annet uføre og kronisk syke.
AP170311 Programkomiteens forslag om å nedsette et utvalg som skulle « utarbeide en oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv », ble overraskende for mange stemt ned på Høyres landsmøte fredag kveld.
AP170311 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var ikke selv i salen da hans forslag om en kulturkanon ble nedstemt FOTO : Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶
AP170311 Bare to fylkeslag, Oppland og Hordaland Høyre, hadde fremmet forslag om å stryke forslaget fra programmet, og det ble derfor avvist av flertallet i redaksjonskomiteen.
AP170311 - Jeg mener fortsatt det er et godt forslag .
AP170311 - I praksis betyr ikke det mye på kort sikt, mener statsministeren og legger til at hun « synes er greit » er at programmet spesielt nevner at bunnfradraget skal heves, siden det ikke var nevnt i programkomiteens forslag .
AA170311 Selv om Høyres vedtak innebærer at avviklingen av formuesskatten skyves ut i tid, var det en skjerpelse av programkomiteens forslag .
AA170311 Men Unge Høyre fikk med seg landsmøtet på et forslag om at det skal settes ned et utvalg som skal se på sykelønnen.
AA170311 Landsmøtet vedtok også et forslag om å vurdere å heve aldersgrensen i arbeidslivet, men å tallfeste dette ble avvist. ( ©NTB ) ¶
AA170311 I lørdagens omfattende behandling av arbeids- og velferdspolitikken falt som ventet radikale forslag om kutt i sykelønn og innføring av én karensdag.
AA170311 Saken behandles søndag formiddag på Høyres landsmøte, og på bordet ligger et forslag som slår fast at Norges forsvarsbudsjett skal økes år for år i tråd med vedtaket på Natos toppmøte i Wales i 2014.
AA170311 Partiledelsen i Høyre har roet ned de mest ivrige forsvarsopprørerne i partiet ved å legge frem et nytt forslag som skal sikre økte forsvarsbudsjett de neste årene.
AA170311 Landsmøtet avviste imidlertid et mer bastant forslag om å gå inn for en aldersgrense på 75 år.
AA170311 Høyres landsmøte vedtok lørdag et forslag om å sikre retten til å betale med kontanter.
AA170311 Høyres landsmøte avviste lørdag et forslag om ikke å gå inn for konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten.
AA170311 Radikale forslag om å kutte i sykelønnen fikk ikke tilslutning på Høyres landsmøte, som sluttet opp om et forslag om å la et utvalg se på sykelønnen.
AA170311 Radikale forslag om å kutte i sykelønnen fikk ikke tilslutning på Høyres landsmøte, som sluttet opp om et forslag om å la et utvalg se på sykelønnen.
AA170311 Samtidig fikk redaksjonskomiteen tilslutning til sitt forslag om formuesskatten.
VG170310 april, skal avgjøre om forslag til endringer i grunnloven skal vedtas.
VG170310 Venstre har nå fremmet et eget forslag i Stortinget og ber om støtte fra de andre partiene for å få ut planen før valget.
VG170310 - Ap har ikke tatt stilling til Venstres forslag .
VG170310 Høyres programkomite la torsdag ut et forslag om at to-prosentmålet skulle beskrives som et « langsiktig mål », men det mente mange fylkeslag var en altfor svak forpliktelse. 55 prosent støtte ¶
VG170310 Delt om forslag
VG170310 Høyres landsmøte sluttet seg fredag til et forslag om å fjerne den utskjelte flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen avgift.
VG170310 Ja til eggdonasjon var et forslag som kom i etterkant fra en del fylker.
SA170310 Et forslag om å utvide salgstidene for alkohol ble avvist. ( ©NTB ) ¶
SA170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser partileder Siv Jensen.
SA170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
SA170310 Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.
FV170310 | Utsatte forslag om å tillate eggdonasjon ¶
DN170310 - Arbeiderpartiets forslag til lovendring vil innebære betydelige kostnadsøkninger.
DN170310 - Arbeiderpartiets forslag til lovendring vil innebære betydelige kostnadsøkninger, sier Administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ( til venstre ).
DB170310 Han mener formålet med mindretallets forslag var godt, men midlet feil.
DA170310 Nicola Sturgeon har lagt fram forslag om at Skottland blir værende i det indre markedet selv om resten av Storbritannia går ut.
DA170310 Høyres landsmøte sluttet seg til et forslag om å fjerne den utskjelte flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen avgift.
DA170310 mars mottok kommunalminister Jan Tore Sanner et forslag fra Statsbygg om at de nå for alvor vil starte den formelle prosessen med å vurdere Utøya-kaia som nytt sted for plassering av minnesmerket etter massakren 22. juli 2011.
DA170310 Programkomiteens forslag om å opprettholde dagens fedrekvote, ble vedtatt.
DA170310 Flere forslag til ny familiepolitikk skapte liv og røre i landsmøtesalen fredag ettermiddag.
DA170310 Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble blankt avvist.
DA170310 Det var til tider livlig debatt da landsmøtet fredag diskuterte flere forslag til ny familiepolitikk.
DA170310 Et forslag om å utvide salgstidene for alkohol ble avvist.
DA170310 Dersom alle delegatene fra disse fylkene støtter Høies forslag , vil saken bli utsatt.
BT170310 Både konservative og demokrater raser mot forslag til ny helsereform.
BT170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
BT170310 Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.
AP170310 Han kan støtte 15 av 16 konkrete forslag .
AP170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser partileder Siv Jensen.
AP170310 » Willoch mener alle forslag om å fjerne barnetrygden vil føre til at familier med barn sakker økonomisk akterut sammenlignet med familier uten barn og viste til at antall fødsler pr. kvinne nå synker igjen.
AP170310 Kåre Willoch hadde noen timer tidligere holdt en hilsningstale til landsmøtet der han engasjert talte for å både barnetrygden og å gå imot alle forslag om å behovsprøve den.
AP170310 Men hun opplevde at ledelsen ikke hørte på hennes og kollegenes varsler eller forslag til løsninger.
AP170310 Høyres landsmøte skal behandle et forslag om returavtaler som betingelse for bistand.
AA170310 - Kommunen vil komme med forslag om at containere kjøres ut til Sula i uke 12 for så å bli hentet inn i løpet av uke 14, slik at alt søplet som Aksel Johansen har lagret gjennom alle disse årene kan kastes og leveres på godkjent mottak i god tid før påske, skriver Hanssen, som også håper på gode resultater etter den store årlig
AA170310 - Kommunen vil komme med forslag om at containere kjøres ut til Sula i uke 12 for så å bli hentet inn i løpet av uke 14, slik at alt søplet som Aksel Johansen har lagret gjennom alle disse årene kan kastes og leveres på godkjent mottak i god tid før påske, skriver Hanssen, som også håper på gode resultater etter den store årlig
AA170310 Hun oppfordrer landsmøtet til å støtte nestleder og helseminister Bent Høies forslag om å utsette saken til landsmøtet i 2018.
AA170310 Dersom alle delegatene fra disse fylkene støtter Høies forslag , vil saken bli utsatt.
AA170310 Debatten om hvorvidt eggdonasjon skal tillates i Norge, ble opphetet da Høie leverte inn et forslag om å utsette å ta stilling til eggdonasjon til neste år.
AA170310 Programkomiteens forslag om å opprettholde dagens fedrekvote, ble vedtatt.
AA170310 Flere forslag til ny familiepolitikk skapte liv og røre i landsmøtesalen fredag ettermiddag.
AA170310 Et forslag om å avvikle kontantstøtten ble blankt avvist.
AA170310 Det var til tider livlig debatt da landsmøtet fredag diskuterte flere forslag til ny familiepolitikk.
AA170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser partileder Siv Jensen.
AA170310 Et forslag om å utvide salgstidene for alkohol ble avvist. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Høyres landsmøte sluttet seg til et forslag om å fjerne den utskjelte flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen avgift.
AA170310 Høyres landsmøte sluttet seg til et forslag om å fjerne den utskjelte flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen avgift.
AA170310 Flertallet valgte å lytte til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba dem om å forkaste et forslag om å avvikle ordningen.
AA170310 Et forslag om å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO og målrettede ytelser til de lavinntektsfamilier, ble avvist.
AA170310 Vedtaket ble truffet etter forslag fra Østfold Frp under landsstyremøtet forrige helg, opplyser Frp-leder Siv Jensen.
AA170310 Det er en langt strengere formulering enn programkomiteens forslag om at partiet skal ha som " langsiktig ambisjon " å nå et slikt nivå.
AA170310 ( ©NTB ) ¶ | Forslag til forsvarskompromiss i Høyre ¶
VG170309 - Ambassadøren, med sin henvisning til regjeringsplattformen i 2005, synes å blande sammen med norsk holdning til Bush-administrasjonens forslag til missilforsvar.
VG170309 Nå var ikke Arbeiderpartiets forslag egentlig bedre.
VG170309 Det har kommet inn tre forslag som omtaler eggdonasjon.
VG170309 Bru er leder av resolusjonskomiteen, som skal behandle inkomne forslag til resolusjoner.
DB170309 Svensk-norsk forslag
DB170309 - Utgangspunktet var at det ikke skulle testes ut i verdenscup, men da det kom et norsk-svensk forslag før sprinten i går og alle var enige, valgte juryen å prøve det her.
DB170309 - Det var et lagledermøte før Drammen-sprinten, hvor det kom et forslag om å teste ut dette her.
DB170309 I forrige uke presenterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen et forslag til endring av naturmangfoldloven.
DB170309 Hun påpeker at regjeringen snart legger fram kommet med forslag til en reform av barnevernet, og at forslag til endring av barnevernloven er sendt på høring.
DB170309 Hun påpeker at regjeringen snart legger fram kommet med forslag til en reform av barnevernet, og at forslag til endring av barnevernloven er sendt på høring.
DB170309 « Høyre vil ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået », lyder programkomiteens forslag for de neste fire årene.
DB170309 Den betente rovdyrdebatten blusser trolig opp, blant annet fordi Oppland Høyre har sendt inn et forslag til uttalelse om at « Stortingets vedtak i ulveforliket er ikke veiledende, men gjelder.
DB170309 Det er å håpe at han har andre forslag til løsninger enn militære trusler. | « For lite, for sent », ble « for mye, for lenge » ¶
DB170309 Et forslag gjør kaffekosen litt enklere når du sitter i sofaen.
DA170309 Forslag til nytt styre i klubben kan du sjekke her.
DA170309 Derfor mener Bru at forslag hun står for, er verdt å diskutere : ¶
BT170309 Men når planen legges frem for bystyret i slutten av mars, skifter KrF mening og legger frem flere alternative forslag .
BT170309 Fakta : KrFs alternative forslag
BT170309 - Vi kommer til å stemme for vårt eget forslag og ikke byrådets.
BT170309 Regjeringens opprinnelige forslag var en saktere opptrapping, der kun klimavennlig, avansert biodrivstoff skulle blandes inn.
BT170309 Men når planen legges frem for bystyret i slutten av mars, skifter KrF mening, og legger frem flere alternative forslag .
BT170309 Fakta : KrFs alternative forslag
BT170309 - Vi kommer til å stemme for vårt eget forslag , og ikke byrådets.
AP170309 Redaksjonskomiteen skal gi en anbefaling til landsmøtet om hvilke innsendte forslag som skal vedtas og forkastes.
AP170309 Forslag om at Høyre skal si ja til eggdonasjon er sendt inn av Høyres fylkeslag i Oppland, Hedmark, Hordaland og Oslo, samt Unge Høyre.
AP170309 « Rasende » etter forslag fra Høie ¶
AP170309 Samtidig som Bent Høie gikk på talerstolen, ble det delt ut et forslag om å utsette saken til landsmøtet 2018, signert Høie og ti fylkeslag.
AP170309 Regjeringens nye forslag om å skyte mer ulv gjør det ikke bedre, mener Siri Martinsen.
AA170309 - Ambassadøren, med sin henvisning til regjeringsplattformen i 2005, synes å blande sammen med norsk holdning til Bush-administrasjonens forslag til missilforsvar.
AA170309 Et forslag om plastposeforbud ble imidlertid for sterk kost for landsmøtet. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Et forslag om å avvikle næringen falt.
AA170309 Vi har sett venstresidens forslag til programmer.
AA170309 Forslag om å si ja til dette er sendt inn av flere fylkeslag samt av Unge Høyre. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Det er ikke tilfeldig at mange innsendte forslag på landsmøtet handler om distriktspolitikk.
VG170308 Det vil bli stemt over valgkomiteens forslag til president først, og så kan det komme benkeforslag på andre kandidater, svarer valgkomiteens leder.
FV170308 Søgne-ordfører Astrid Hilde fremmet i november forslag om å tilby rådmann Kim Høyer Holum en sluttpakke, på grunn av manglende tillit.
DN170308 Storbritannsias finansminister Philip Hammond la fram regjeringens forslag til nytt statsbudsjett i Parlamentet onsdag.
DN170308 - Idet vi forbereder oss på en framtid utenfor EU, kan vi ikke slå oss til ro med tidligere prestasjoner, sa den britiske finansministeren da han la fram regjeringens forslag til nytt statsbudsjett i Parlamentet onsdag.
DN170308 Få uker etter at deres omstridte innreiseforbud ble avvist av en amerikansk domstol, tårner motstanden mot Trumps forslag til en ny helsereform seg opp fra alle kanter.
DN170308 Lunken mottagelse for forslag om økt mediestøtte ¶
DN170308 Jack Waitz' ukeprogram for deg som har holdt formen i vinter : ¶ Forslag til et ukeprogram for en som har beholdt kondisjonen sin over vinteren : ¶
DB170308 Han tror regjeringens forslag om strengere opptakskrav vil heve statusen.
DB170308 Vi har også lagt fram en fosterhjemsmelding, fått nytt forslag til barnevernlov og gitt i oppdrag til Helsetilsynet å gjennomgå over 100 barnevernssaker.
DB170308 Det viser en gjennomgang av regjeringens forslag til statsbudsjett.
DB170308 Spenstig forslag
DB170308 I forslag til nytt partiprogram som skal behandles under helgens landsmøte i Høyre, står Tone W.
DB170308 Førstkommende mandag fremmer Frp et forslag i Stortinget som de mener vil kunne sørge for at kjønnslemlestelse, seksuelle overgrep og vold mot barn oftere blir oppdaget.
DB170308 Frps forslag 1.
DB170308 På ett punkt svikter utvalget : det er lite forslag til prioritering eller inndekning.
DB170308 Til tross for at forslaget møter motstand på lederplass i de borgerlige avisene i Akersgata, VG og Aftenposten, kan utvalgets forslag bli Høyres politikk om vinden snur i riktig retning på landsmøte til helgen.
DB170308 Høyre kan gå til valg på å gjøre barnehage gratis for alle og fjerne kontantstøtten, også det i tråd med Ellingsæter-utvalgets forslag , om ikke partiledelsen også denne gang griper inn for å smøre samarbeidet med Kristelig Folkeparti.
DB170308 Et nytt offentlig utvalg, ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har kommet med en rekke velbegrunnede forslag for å bedre familiepolitikken.
DB170308 Det er et godt forslag .
DA170308 - Men disse bydelene er bare forslag .
DA170308 Selv om kulturministeren flere ganger understreket at hun vlle legge stor vekt på det mediebransjen selv mener om utvalgets forslag i høringsrunden, så ga hun likevel noen politiske signaler i går.
DA170308 Mediemangfoldsutvalget har nå kommet med sine anbefalinger til politikerne, men så kan det ta både vinter og vår før vi før får vite hvilke reelle politiske forslag regjeringen vil komme med for å berge norske medier i krise.
DA170308 Kulturministeren synes umiddelbart at særlig ett forslag virker i overkant raust.
DA170308 Den kommer med interessant forslag til hvordan det er « på den andre siden », men er egentlig mer opplysende om hvordan det står til med ulike maktstrukturer på vår side.
DA170308 « Kjære Ijeawele, eller Et feministisk manifest på femten forslag » ¶
DA170308 Det må blant annet gjøres vurderinger av om OVA i det enkelte tilfelle er egnet som beskyttelsestiltak, det skal foretas egnethetsvurdering av voldsutøveren, lages en gjennomføringsplan med blant annet forslag til forbudssoner og så videre.
BT170308 Plutselig kom hun med følgende forslag : - Jeg tror rett og slett vi må prøve å file ned spissen !
BT170308 Tre forslag
BT170308 Kunnskapsdepartementet sender onsdag ut et forslag om å skjerpe karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen, opplyser departementet i en pressemelding.
AP170308 Spørsmålet er om den konservative fløyen kommer til å holde fast på motstanden sin eller om det bare er en del i et forhandlingsspill der de ønsker å få inn så mange av sine hjertesaker som mulig i et nytt og revidert forslag .
AP170308 Senator Rand Paul ( til høyre ) og andre konservative republikanere har vist sterk motstand mot sitt eget partis forslag til ny helsereform.
AP170308 Dette er kun tre av de mange negative reaksjonene som er kommet fra konservative republikanere etter at den republikanske ledelsen i Representantens hus - med president Trumps velsignelse - mandag la frem et forslag til en ny helsereform.
AP170308 Kinas utenriksminister Wang Yi kom med sine forslag til å redusere spenningen på Korea-halvøya da han onsdag deltok i møter under Den nasjonale folkekongressens sesjon i Beijing.
AP170308 Oslo FrP stiller seg også bak Johansens forslag , ifølge leder Mazyar Keshvari.
AP170308 Minos varsler at KrF vil gjøre motstand mot Johansens forslag .
AP170308 Men barne- og likestillingsminister Solveig Horne skriver i en e-post til Aftenposten at det må lovendringer til for å gjennomføre Johansens forslag .
AP170308 Loven må endres for å gjennomføre byrådets forslag
AP170308 Lederen for KrFs lokallag på Østensjø, Elisabeth Løland, forteller at byrådets forslag rammer henne personlig.
AP170308 Elisabeth Løland, leder for Østensjø KrF, forteller at Johansens forslag rammer familien hennes.
AP170308 Byrådslederens forslag må godkjennes av regjeringen før det kan gjennomføres.
AP170308 ) og Elisabeth Løland i KrF reagerer kraftig på byrådsleder Raymond Johansens forslag om å fjerne kontantstøtten i deler av Oslo.
AP170308 Vi kommer på møter, vi snakker, vi har forslag .
AP170308 - Men disse bydelene er bare forslag .
AP170308 Tre forslag
AP170308 Kunnskapsdepartementet sender onsdag ut et forslag om å skjerpe karakterkravene for å komme inn på sykepleierutdanningen, opplyser departementet i en pressemelding.
AP170308 Mange forslag som det tidligere har blitt bråk rundt, er luket ut fra årest programforslag. vignett ¶
AP170308 Høyres programkomité, ledet av Torbjørn Røe Isaksen, har luket ut en del kontroversielle forslag .
AP170308 Høyres forslag til nytt program er såpass rundt i kantene at det blir stadig vanskeligere å se tydelig forskjell på Ap og Høyre.
AP170308 Husker du bråket rundt Høyre forslag om å innføre karakterer i grunnskolen ?
AP170308 I utkastet til nytt stortingsprogram for Høyre er det tatt inn et forslag om å « vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet ».
AP170308 I dag står kampen om normering av bokmålet, og Høyres forslag er i høyeste grad demokratisk, skriver innleggsforfatterne.
AA170308 - Idet vi forbereder oss på en framtid utenfor EU, kan vi ikke slå oss til ro med tidligere prestasjoner, sa den britiske finansministeren da han la fram regjeringens forslag til nytt statsbudsjett i Parlamentet onsdag.
AA170308 Regjeringen har til sammen tre ulike forslag til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes : ¶ 1.
AA170308 - Det kom inn hele 54 gode forslag , det er en økning på hele 24 prosent fra året før.
AA170308 Tirsdag besluttet Stortingets energi- og miljøkomité at den først neste uke vil fastsette en tidsplan for behandlingen av miljøminister Vidar Helgesens ( H ) forslag til endring av naturmangfoldsloven.
AA170308 Stortinget må hastebehandle regjeringens siste forslag til løsning på ulvefloken for å åpne for mer ulvejakt allerede i år, krever Frp.
AA170308 - Men disse bydelene er bare forslag .
AA170308 Papiravisenes opplag har sunket jevnt og trutt, en tendens som igjen ble svært tydelig da lesertallene for norske mediehus ble offentliggjort omtrent samtidig med at Mediemangfoldsutvalget la frem sine forslag .
AA170308 Mediemangfoldsutvalgets forslag kan bidra til at norske medier blir i stand til å ivareta sin viktige demokratiske funksjon og beholde sin uavhengighet.
AA170308 Mediemangfoldsutvalget har nå levert gode forslag til hvordan vi kan sikre at mediene beholder sine viktige oppgaver i det norske demokratiet.
AA170308 Gode forslag : Kulturminister Linda Hofstad Helleland fikk tirsdag overlevert Mediemangfoldsutvalgets utredning av utvalgsleder Knut Olav Åmås og Thor Gjermund Eriksen ( t.h. ).
VG170307 Det gjorde dessverre fotballtinget i helgen, da et forslag om å stille konkrete krav til NIF ble vingeklippet.
VG170307 Tirsdag formiddag kom Mediemangfoldsutvalget under ledelse av Knut Olav Åmås med sitt forslag til alternativ finansiering av statskanalen.
VG170307 Et stort flertall i nasjonalforsamlingen sa tirsdag ja til regjeringens forslag om systematisk internering av asylsøkere i mottaksleire langs landets sørlige grenser.
VG170307 Det er nemlig forholdsvis enkelt å finne alternative måter å finansiere en dobling av den universelle barnetrygden på, som har bedre egenskaper enn flertallets forslag - både med hensyn til insentivstruktur og fordelingsvirkninger - men begge alternativene ligger utenfor mandatet.
VG170307 Dermed oppnår vi en viss målretting av støtten, men økningen i den disponible barnetrygden blir ikke så høy som vi hadde ønsket, og fattigdomsreduksjonen som oppnås blir mindre enn med flertallets forslag .
SA170307 Vårt forslag
SA170307 Aps Torstein Tvedt Solberg frykter at arbeidsminister Anniken Hauglie ikke vil ta i oljearbeidere utenfor arbeidsmiljøloven og legger derfor fram selv et forslag for å sikre oljearbeidernes rettigheter.
DN170307 I januar kom styret i Guangxi med 1001 forslag til aksjonærene som de måtte ta stilling til.
DN170307 ¶ Knut Olav Åmås har ledet mediemangfoldsutvalget, som tirsdag overleverte sin rapport med forslag om mer støtte til mediene.
DN170307 I dag får kulturminister Linda Hofstad Helleland Mediemangfoldsutvalgets forslag til hvordan staten best kan fordele penger som går til medier.
DN170307 Mediemangfoldsutvalgets forslag om å avvikle « storbystøtten » til nummer to-mediene kan få konsekvenser for Bergensavisen, ifølge sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson.
DB170307 En konkurranse skal utlyses med det første, der arkitekter kan komme med sine forslag til hvordan « nye » La Rambla bør være.
DB170307 LILLESTRØM KVINNER HADDE et forslag om hinsides overføringer på 50 millioner kroner til klubbene i Toppserien og 1. divisjon for 2017, der 45 av millionene skulle fordeles på toppserieklubbene.
DB170307 ARNA BJØRNARS FORSLAG om en budsjettøkning på 6,8 millioner kroner ut over fotballstyrets forslag , der over halvparten skulle dekkes inn gjennom kommersielle inntekter og et ligasponsorat - en tenk på et tall lek så lenge virkeligheten dessverre forteller at det er ( nesten ) umulig å selge kvinnefotballen - møtte sin skjebne med 61 mot 87 stemmer.
DB170307 ARNA BJØRNARS FORSLAG om en budsjettøkning på 6,8 millioner kroner ut over fotballstyrets forslag, der over halvparten skulle dekkes inn gjennom kommersielle inntekter og et ligasponsorat - en tenk på et tall lek så lenge virkeligheten dessverre forteller at det er ( nesten ) umulig å selge kvinnefotballen - møtte sin
DB170307 Vi lytter gjerne til andre forslag , uansett må det nå skje noe og det fort, sier Lello.
DB170307 - Vi skal være villig til å se på alle kreative forslag som kan bidra til å ivareta framtidas beitenæring, sier Arnstad til Dagbladet.
DB170307 - Er det realisme i et slikt forslag ?
DB170307 - Dette er et konkret forslag til et konfliktdempende tiltak i en situasjon der det ser ut til at det er lite handlingskraft hos regjeringen for gjennomføring av Stortingets vedtak.
DB170307 - Det hadde absolutt vært interessant å se en utredning om det, og for dem som har sendt det inn er det et ærlig forslag som absolutt bør undersøkes.
DB170307 NASA-forskernes forslag går ut fra at iskappene på Mars' poler skal smelte etter at magnetskjoldet er blitt plassert mellom sola og Mars.
DB170307 I et nytt forslag lanserer NASA-forskere å bygge et magnetskjold rundt Mars for å gjøre planeten mer beboelig.
DB170307 I NASA-forskernes forslag skriver de at « hvis dette kan oppnås i løpet av en mannsalder, er ikke koloniseringen av Mars langt unna ».
DB170307 Det er i alle fall slik forskningsnettstedet Science Alert omtaler NASA-forskeres forslag om å « bygge » et magnetskjold rundt Mars.
DB170307 Utvalgets mandat var først og fremst å « ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett », men de hadde også muligheten til å komme med forslag om økt ressursbruk.
DB170307 For når man har kjøpeslått bort det ene og den andre, er det ett forslag som står igjen som det viktigste, riktigste og mest revolusjonerende grepet : Fritak for arbeidsgiveravgift for alle nyhetsbaserte norske medier i en tidsbegrenset periode på fire år.
DB170307 Men FN har med nebb og klør kjempet mot et forslag fra 2013 om å opprette en EU-domstol for dette.
DB170307 Utvalget kommer også med en rekke gode forslag .
DA170307 Hun har nå en rekke forslag på bordet til hvordan EUs medlemsland kan trappe opp det militære samarbeidet.
DA170307 Faktabaserte partier som er opptatt av god miljøpolitikk bør droppe forslag om datokjøring.
DA170307 - Faktabaserte partier som er opptatt av god miljøpolitikk bør droppe forslag om datokjøring, skriver Frp-politikerne Kristoffer Sivertsen og Leif Arne Moi Nilsen.
BT170307 Hennes forslag om å opprettholde akuttkirurgien fikk bare hennes egen stemme.
BT170307 Halve styret støttet så et forslag fra Liv Kari Eskeland ( H ), tidligere ordfører på Stord.
BT170307 Eskelands forslag fikk fem stemmer.
BT170307 Derfor ble utfallet i tråd med direktørens forslag .
BT170307 Velmente forslag om gratis barnehage og gratis SFO fører med seg store utgifter.
BT170307 Sveinbjørnsson har ikke hatt tid til å regne på hva utvalgets mange forslag vil innebære for BA, men sier at de ansatte er vant til å leve med usikkerhet om pressestøtten.
BT170307 Medieviter Helle Sjøvaag, som blant annet forsker på mediemangfold i Norge, mener utvalgets forslag er en videreføring av tradisjonen for mediepolitikk.
BT170307 Her er utvalgets forslag : ¶
BT170307 Et annet forslag demper likevel dramatikken.
BT170307 Han ber også Miljødirektoratet komme opp med forslag til returordninger for sjømatnæringen.
BT170307 Et annet forslag han nå vil ha utredet, er en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen selv får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når det er blitt til avfall.
BT170307 Velmente forslag om gratis barnehage og gratis SFO fører med seg store utgifter.
AP170307 Demokratene i begge kamre i Kongressen har for lengst varslet hard kamp mot ethvert republikansk forslag om å endre det mange anser som Obamas fremste innenrikspolitiske seier.
AP170307 På Høyres landsmøte til helgen skal partiet ta stilling til et forslag om å fjerne barnetrygden, for heller å gi norske foreldre gratis barnehage og gratis SFO.
AP170307 Kristin Vinje støtter mindretallets forslag , og skal debattere med Helleland.
AP170307 Det kommer til å være tøft å få flertall for et slikt forslag , men jeg tror de fleste ser det er på tide vi gjør noe med barnetrygden som ordning, sier Vinje.
AP170307 I universitets- og høyskolesektoren kan et nytt forslag fra Kunnskapsdepartementet gi kvinnelige forskere nok et hinder for en likestilt karrière.
AP170307 Høyskolerektor Curt Rice peker på konsekvenser et forslag fra Regjeringen vil kunne få.
AP170307 Et nytt forslag fra Kunnskapsdepartementet kan gi kvinnelige forskere enda et hinder for en likestilt karrière.
AP170307 - Situasjonen utviklet seg fra møte til møte, sa leder Knut Olav Åmås da han tirsdag presenterte Mediemangfoldsutvalgets forslag til en ny, norsk mediepolitikk.
AP170307 | Lunken mottagelse for forslag om økt mediestøtte ¶
AA170307 138 folkevalgte i nasjonalforsamlingen sa tirsdag ja til regjeringens forslag om systematisk internering av asylsøkere i mottaksleire langs landets sørlige grenser.
AA170307 Merkel støtter nå Hollandes forslag om et tilpasset EU, der medlemslandene som ønsker det skal kunne gå videre i sin integrering selv om andre setter på bremsen.
AA170307 Utlevering av personopplysninger må ha et tydelig rettslig grunnlag, noe høringsbrevets forslag sikrer, sier Sandberg.
AA170307 Stortingets energi- og miljøkomité venter med å fastsette en tidsplan for behandlingen av regjeringens siste forslag til ulveløsning.
AA170307 Senterpartiet reagerer på at energi- og miljøkomiteen tirsdag bestemte seg for å vente én uke med å fastsette en tidsplan for å behandle Helgesens forslag .
AA170307 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fastslo da han la fram sitt forslag til endring av naturmangfoldsloven sist fredag, at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode.
AA170307 Hensikten med Helgesens forslag er å åpne for felling av flere ulver, men statsrådens lovendring møter motbør fra alle kanter.
AA170307 I deler av partiet er det stor misnøye med Høyre-statsråd Vidar Helgesens siste forslag til løsning.
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, og også forslag til helt nye tiltak.
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, og også forslag til helt nye tiltak.
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
AA170307 NOU-en « Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne » inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
VG170306 NEW YORK ( VG ) Donald Trump har gjort flere justeringer i sitt nye forslag til innreiseforbud.
VG170306 Et annet forslag som Horne ikke er udelt positiv til, er å droppe kontantstøtten.
VG170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
SA170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
DN170306 Utvalgets forslag til ny politikk for barnefamilier ¶
DN170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
DN170306 ¶ Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( til venstre ) mottok mandag forslag fra utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter om endringer i støtten til barnefamiliene.
DB170306 | Oddvar driver antibarnevernsgruppe på Facebook : - Jeg synes synd på ansatte i barnevernet, rådmenn og ordførere som snart må stå til rette for sine handlinger ¶ ¶ Forslag : Miljøminister Vidar Helgesen vil endre naturmangfoldsloven.
DB170306 Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og at det vil gjøre det vanskeligere å felle ulv.
DB170306 ¶ MANGE FORSLAG : Statsråd Solveig Horne ( Frp ) sier utvalget ikke har spart på kruttet, og venter at forslagene skaper debatt.
DB170306 Der kommer utvalget med flere kontroversielle forslag om omdiskuterte ordninger som barnetrygd og kontantstøtte.
DB170306 Flere fylkeslag har kommet med lignende forslag .
DB170306 Både Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop sa de var positive til Høies forslag , ifølge NTB.
DB170306 Jeg håper utvalget kommer med radikale forslag og ideer, og at de legger fram forslag til finansiering av mediene som kan fungere over tid, sier han.
DB170306 Jeg håper utvalget kommer med radikale forslag og ideer, og at de legger fram forslag til finansiering av mediene som kan fungere over tid, sier han.
DB170306 Dette er et forslag NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tidligere har uttalt seg sterkt imot, og sagt at folk må vite hva pengene de betaler inn går til.
DB170306 - Det er viktig at man får på bordet mer grundige forslag til forbedringer i mediepolitikken, for det er en kritisk situasjon med veldig store endringer på kort tid.
DA170306 mars-komiteen inn rundt 60 forslag til mulige paroler.
DA170306 mars-komiteen i Stavanger inn over 60 forslag til paroler.
DA170306 | Omfavner forslag om omlegging av familiepolitikken ¶
DA170306 Også i Senterpartiet blir utvalgets forslag dårlig mottatt.
DA170306 Lysbakken ser likevel noen forslag som gode.
DA170306 - Det er et svært dårlig forslag å behovsprøve barnetrygden.
DA170306 LES OGSÅ : Omfavner forslag om omlegging av familiepolitikken ¶
DA170306 LES OGSÅ : Omfavner forslag om omlegging av familiepolitikken ¶
DA170306 Et annet forslag som Horne ikke er udelt positiv til, er å droppe kontantstøtten.
DA170306 - Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.
BT170306 Fredag la regjeringen frem forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv, slik Stortinget har bedt om.
BT170306 Etter at Helgesen ble tatt som politisk gissel av stortingsviljen, kom han tilbake med et forslag som skal « skape bedre samsvar » mellom ulveforliket og gjeldende rett.
BT170306 På landsmøtet skal partiet behandle forslag tett opp til utvalgets : gratis barnehage og SFO, slutt på kontantstøtte og universell barnetrygd.
BT170306 Også KrFs Geir Jørgen Bekkevold syns behovsprøving av barnetrygden er et dårlig forslag .
BT170306 Horne ønsker valgfrihet ¶ Forslag om å kutte kontantstøtten og dele foreldrepermisjonen etter fødsel likt mellom mor og far, er også politisk krutt.
BT170306 Gratis barnehage er derimot et godt forslag , mener hun.
BT170306 Et ekspertutvalg ledet professor Anne Lise Ellingsæte leverte forslag til store endringer i barne- og familiepolitikken til barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ).
BT170306 Ekspertenes forslag om hvordan alle barn kan sikres en god oppvekst, møter motstand.
BT170306 Regjeringen fremmer forslag til endringer i barneloven som skal behandles i Stortinget i vår.
AP170306 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170306 De er overrepresentert i ledighetsstatistikken, men under behandlingen av den franske anti-diskrimineringsloven nylig ble et forslag overraskende vedtatt.
AP170306 Utredningen som legges frem tirsdag inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak.
AP170306 Utredningen som legges frem tirsdag inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak.
AP170306 Utgangspunktet til Knut Olav Åmås og hans utvalg har vært at pengebruken samlet sett ikke skal endres, men de kan også fremme forslag om økt eller redusert pengebruk.
AP170306 Tirsdag møtes kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) og Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås igjen, når sistnevnte legger frem Mediemangfoldsutvalgets forslag til ny mediepolitikk.
AP170306 Tirsdag kommer Mediemangfoldsutvalget med sitt forslag til alternativ finansiering av statskanalen.
AA170306 Som følge av de store protestene ble vedtaket opphevet, og regjeringen har varslet at den vil utarbeide et nytt forslag som skal legges fram for nasjonalforsamlingen.
AA170306 Nå sender Vegdirektoratet et forslag ut på høring.
AA170306 Da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fredag la fram sitt forslag til endringer i naturmangfoldsloven, slo han fast at tempoet i Stortingets behandling av saken ville avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen denne vinteren.
AA170306 På landsmøtet skal partiet behandle forslag tett opp til utvalgets : gratis barnehage og SFO, slutt på kontantstøtte og universell barnetrygd.
AA170306 Også KrFs Geir Jørgen Bekkevold syns behovsprøving av barnetrygden er et dårlig forslag .
AA170306 Gratis barnehage er derimot et godt forslag , mener hun.
AA170306 Ekspertenes forslag om hvordan alle barn kan sikres en god oppvekst, møter motstand.
AA170306 Forslag om å kutte kontantstøtten og dele foreldrepermisjonen etter fødsel likt mellom mor og far, er også politisk krutt.
AA170306 I løpet av min tid på Stortinget er det fremmet flere forslag om å stanse leting og boring etter ny olje og gass.
AA170306 Et utvalg som har sett på offentlig støtte til barnefamiliene, la fram spenstige forslag .
AA170306 Barnefamilieutvalgets forslag gir dem en dytt framover.
AA170306 Et forslag om at vi bare trenger én nasjonal filmpris, kunne ført til nedleggelse av Kanonprisen.
VG170305 Idrettsstyret har implementert samtlige forslag fra utvalget med virkning fra 1. januar 2017.
VG170305 Han var opprinnelig mot et forslag fra fem klubber i Norge, som mente at NFF burde anmode NIF om å åpne regnskapet sitt fra 2011 til 2015 for offentlig innsyn.
VG170305 Bernander, leverte en serie med forslag .
VG170305 Videoen er Scarletts pappa, Alex Sabours svar på et forslag til vedtak fra danske folkevalgte, hvor de slår fast at det er et problem at det i enkelte bydeler i Danmark er et flertall med innvandrerbakgrunn.
VG170305 Flertallet i Folketinget i Danmark skrev altså i sitt forslag til vedtak at : ¶
SA170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag .
SA170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag.
SA170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
SA170305 I Arna Bjørnars forslag la man også opp til å dekke inn noe av overføringen med å kutte 1,9 mill. kr i kostnadene til yngre landslag.
FV170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag .
FV170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag.
FV170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
FV170305 I Arna Bjørnars forslag la man også opp til å dekke inn noe av overføringen med å kutte 1,9 mill. kr i kostnadene til yngre landslag.
DB170305 ¶ NYE FORSLAG : Donald Trumps administrasjon vurderer å ta i bruk nye tiltak på grensa mellom Mexico og USA.
DB170305 Roy Steffensen ( Frp ) fra Rogaland Frp er glad for ordlyden i forslag til partiprogram, som trolig blir endelig Frp-politikk på partiets landsmøte i mai.
DB170305 Utvalgets forslag om et konsekvent individorientert pensjonssystem er basert på en snever forståelse av de behovene det offentlige pensjonssystemet skal dekke, og det virker helt urimelig å gi forslagene tilbakevirkende kraft for store grupper av kvinner som ikke lenger har en reell mulighet til å tilpasse seg endr
DB170305 Senere har skiftende regjerninger fulgt opp denne linjen, men uten å legge frem forslag til hvordan regelverket faktisk skal se ut.
DB170305 Et offentlig ekspertutvalg har nettopp lagt frem forslag til en reform av Folketrygdens ytelser til etterlatte.
DB170305 Utvalget har også jobbet videre med forslag til hvordan kommersielle kringkastere, som TV 2, kan kompenseres.
DB170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
DB170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
DA170305 Måtte trekke forslag
DA170305 Fotballtinget vedtok i helgen et nytt forslag om åpenhet, men forbundsstyret fikk fjernet kravet om innsyn i regnskapene til Norges Idrettsforbund før 2015.
DA170305 En annen sak det ble mye debatt rundt på fotballtinget, var forbundsstyrets forslag om å endre praksisen for representasjonsrett på fotballtinget.
BT170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag .
BT170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag.
BT170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
BT170305 I Arna Bjørnars forslag la man også opp til å dekke inn noe av overføringen med å kutte 1,9 mill. kr i kostnadene til yngre landslag.
AP170305 | Et moderat forslag om delt bosted : Unødvendig og uheldig Andenæs, Tjersland og Kjøs ¶
AP170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag .
AP170305 ULLEVAAL STADION : Arna Bjørnar fikk ikke gjennomslag for sitt forslag på Fotballtinget om å øke overføringene til toppklubbene på kvinnesiden med 6 millioner kroner sammenlignet med NFF-styrets forslag.
AP170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
AP170305 I Arna Bjørnars forslag la man også opp til å dekke inn noe av overføringen med å kutte 1,9 mill. kr i kostnadene til yngre landslag.
AA170305 Noen mener at kostnadene er hårreisende, andre kaller det et idiotisk forslag , mens andre anbefaler motorsykkel.
AA170305 Vi kan ikke ha en minister som står bak sånne forslag , sier han.
AA170305 Venstreleder Trine Skei Grande regner med at landsmøtet støtter opp om årsmøtets forslag .
AA170305 Utvalget har også jobbet videre med forslag til hvordan kommersielle kringkastere, som TV 2, kan kompenseres.
AA170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
AA170305 NOU-en " Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne " inneholder en rekke forslag til endringer og justeringer av dagens ordninger, samt forslag til helt nye tiltak, forteller Åmås.
AA170305 Fredag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fram forslag til endringer i naturmangfoldsloven som skal gi større mulighet for lisensfelling av ulv.
VG170304 President Terje Svendsen ønsker IKKE å stemme for et forslag om at NFF skal be NIF få slutt på hemmeligholdet om pengebruk før 2015.
VG170304 En av mulighetene er å se nærmere på et konstruktivt forslag fra Oslo-klubben Ready.
VG170304 Amerikanske myndigheter vurderer et forslag om at mødre og barn som krysser grensen fra Mexico ulovlig, kan bli skilt fra hverandre, sier tre tjenestemenn.
VG170304 Amerikansk myndigheter vurderer nå et forslag om at mødre og barn som krysser grensen fra Mexico ulovlig kan bli skilt fra hverandre, melder Reuters.
SA170304 Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017.
DB170304 Flere gode forslag om et mer rettferdig system ønskes velkommen.
DA170304 Da stemte et stort flertall, 358 mot 256, for et forslag fra Labour om at regjeringen må garantere at EU-borgere som nå er bosatt i Storbritannia får beholde oppholdstillatelse og rettigheter, og at dette må garanteres innen tre måneder etter at artikkel 50 er utløst.
DA170304 På nettstedet www.pilegrimsleden.no finner du en meget god turplanlegger med kart, turbeskrivelser, forslag til forberedelser og overnattingsalternativer.
BT170304 Tidligere lørdag ble det kjent at amerikanske myndigheter vurderer et forslag om at mødre og barn som krysser grensen fra Mexico ulovlig, kan bli skilt fra hverandre, sier tre tjenestemenn.
BT170304 Tidligere lørdag ble det kjent at amerikanske myndigheter vurderer et forslag om at mødre og barn som krysser grensen fra Mexico ulovlig, kan bli skilt fra hverandre, sier tre tjenestemenn.
BT170304 FRP OG VENSTRE : Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjettet 2017.
AP170304 Amerikanske myndigheter vurderer et forslag om at mødre og barn som krysser grensen fra Mexico ulovlig, kan bli skilt fra hverandre, sier tre tjenestemenn.
AP170304 - Vi har prøvd å være tro mot arkitektenes forslag , men gjort noen endringer av økonomiske grunner.
AA170304 Amerikanske myndigheter vurderer et forslag om at mødre og barn som krysser grensen fra Mexico ulovlig, kan bli skilt fra hverandre, sier tre tjenestemenn.
VG170303 I 2015 la Jernbaneverket, Ruter og Statens Vegvesen fram et forslag om « Oslo-navet », et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet inn til og gjennom Oslo.
VG170303 Vi blir overrumplet av nye forslag hele tiden.
VG170303 - Nå har de lyktes med å hindre at Stortingets opprinnelige forslag om bestandsmål og forvaltning ikke kan følges opp.
VG170303 Fredag fremmet regjeringen forslag til endring i naturmangfoldloven for Stortinget.
VG170303 - KrF er for alle gode forslag som bidrar til at ulveforliket oppfylles, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i en tekstmelding til VG.
VG170303 Hun tok opp flere av Arbeiderpartiets forslag fra deres partiprogram, blant annet om å tillate flere enn to personer som foreldre for et barn og om å tillate et tredje kjønn.
VG170303 - Når de går lengst på bioteknologi - og ønsker et samfunn som blir et sorteringssamfunn - går lengre enn Arbeiderpartiet på det, og støtter SVs forslag om å begrense tros- og livsynssamfunnets mulighet til religionsfrihet - da blir de ikke troverdige i mange av de kristne miljøene, hevder Hareide.
VG170303 Selv mener jeg vi står samlet i mange viktige spørsmål, mens de prøver å dempe ned konflikten mot Arbeiderpartiet som kommer med en del forslag i sitt program som jeg stusser fælt over, sier hun.
VG170303 Listhaug tok fra talerstolen opp flere av Aps forslag om å tillate flere foreldrepar og om å tillate et tredje kjønn.
VG170303 SV og Venstre fremmer neste uke forslag om at alle nybygg må kunne lade elbiler.
SA170303 Basert på årets søkertall kommer vi til å legge fram forslag om endringer i løpet av mars.
SA170303 Regjeringen sendte et forslag om endringer i naturmangfoldsloven ut på ekspresshøring i februar.
SA170303 Ifølge VG støttes regjeringspartienes forslag til lovendringer av KrF og Arbeiderpartiet.
SA170303 Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse senere i dag presentere innholdet i regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven.
SA170303 Lederen vektlegger sterkt at posisjonen i Sandnes har tatt ut rådmannens forslag til ny sykkelvei til det nye skiskytteranlegget i Melshei.
FV170303 mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
FV170303 Det var Ljubov og Vladimir og mange andre gode forslag .
DN170303 Personalsjef Tom Haukland i Nesseby kommune forsvarer den nye turnusordningen og sier til NRK at han mener sykepleierne hadde fått en bedre turnus om de gikk med på kommunens opprinnelige forslag .
DB170303 ¶ RETTIGHETER : - Jeg er glad for å kunne legge fram forslag som styrker innsatsen for at innvandrerjenter skal få oppfylt sine basale rettigheter i Norge, sier Sylvi Listhaug.
DB170303 - Jeg er glad for å kunne legge fram forslag som styrker innsatsen for at innvandrerjenter skal få oppfylt sine basale rettigheter i Norge, sier Sylvi Listhaug ¶
DB170303 Når vi legger fram reformen neste vår, vil den inneholde forslag fra dem som har skoene på.
DB170303 Regjeringens forslag vil bidra til en bedre forholdsmessighet mellom lovbrudd og reaksjon i slike saker. | « Politisk drap » som ser ut som sjølmord ¶
DB170303 Etter regjeringens forslag skal domstolene fortsatt utmåle en rimelig straff i den enkelte sak.
DB170303 februar omtaler Dagbladet regjeringens forslag om å heve straffenivået i saker der gjerningspersonen har begått flere lovbrudd.
DA170303 Høyre gikk for en mellomløsning med sykkelvei på den ene siden av bilveien, mens byrådets forslag om sykkelvei på begge sider fikk flertall.
DA170303 Bred enighet om forslag fra Kulturrådet til ny stortingsmelding om kultur.
BT170303 Her er våre forslag : ¶ 1.
AP170303 mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 - Regjeringen legger i dag frem et forslag om å endre loven, for å få mulighet til å skyte mer ulv.
AP170303 - Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldsloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv.
AP170303 mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AA170303 De tre partiene varsler at de vil fremme et forslag i forbindelse med opptrappingsplanen mot vold og overgrep som ber regjeringen om å tydeliggjøre straffeloven på dette området.
AA170303 Regjeringens forslag om endringer i naturmangfoldsloven er politisk narrespill, mener Norges Bondelag.
AA170303 Personalsjef Tom Haukland i Nesseby kommune forsvarer den nye turnusordningen og sier til NRK at han mener sykepleierne hadde fått en bedre turnus om de gikk med på kommunens opprinnelige forslag .
AA170303 Ifølge VG støttes regjeringspartienes forslag til lovendringer av det andre samarbeidspartiet KrF samt Arbeiderpartiet.
AA170303 Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse senere i dag presentere regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven.
AA170303 Regjeringen sendte et forslag om endringer i naturmangfoldsloven ut på ekspresshøring i februar.
AA170303 Ifølge VG støttes regjeringspartienes forslag til lovendringer av KrF og Arbeiderpartiet.
AA170303 Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse senere i dag presentere innholdet i regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven.
AA170303 Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og i praksis vil medføre at det blir vanskeligere å felle ulv.
AA170303 Han mener regjeringens forslag aldri skulle vært lagt fram.
AA170303 De fire partiene skal nå behandle Helgesens forslag .
AA170303 Han la fredag fram et forslag til en endring i naturmangfoldsloven for å løse ulvefloken.
AA170303 Helgesen la fredag ettermiddag fram et forslag til en endring av naturmangfoldsloven som skal åpne for økt uttak av ulv.
AA170303 - For å gi en noe større mulighet for felling av ulv og forvaltning, ikke minst innenfor ulvesonen, legger vi fram et forslag til en endring av loven som er innenfor Bernkonvensjonen, sa miljøministeren.
AA170303 | Høyres ulvegeneral skyter ned forslag fra egen statsråd ¶
AA170303 Eirik Milde er rovdyrpolitisk talsperson i Høyre og medlem av energi- og miljøkomiteen, som får Helgesens forslag til behandling.
AA170303 Regjeringens forslag om endringer i naturmangfoldsloven vekker liten begeistring i stortingsgruppa til Fremskrittspartiet.
AA170303 Dette er et gammelt forslag , jeg lanserte det første gang i 1998 og gjentok forslaget i 2005.
VG170302 Et forslag om han kunne ta til takke med en mindre orden, ble oppfattet som en ren ydmykelse.
VG170302 Statssekretær Sigbjørn Aanes ( H ) sier at hun ikke vil kommentere ulike forslag til Høyres landsmøte, før landsmøtet.
VG170302 - At mange fylkesforeninger har fremmet lignende forslag , viser hvor tydelig Høyre er som forsvarsparti, og hvor viktig NATO-medlemskapet er for Norge.
VG170302 * Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.
SA170302 I midten forslag til ny plan, der rådhusmarka mellom de to gravlundene skal bebygges med 300 boenheter på mellom fire og åtte etasjer - der kirkegårdene blir liggende som øyer med en smal prosesjonsvei mellom.
SA170302 I forslag til ny plan, som tomteselskapet nå har oversendt kommunen til behandling, er parkvisjonen valgt vekk.
SA170302 Det var Ljubov og Vladimir og mange andre gode forslag .
FV170302 Arkivbilde : Politimester Kirsten Lindeberg er her i Grimstad, der hun i oktober i fjor presenterte sitt forslag til ny organisering av politistasjoner og lensmannskontorer i Agder.
FV170302 KrF ble beskyldt for å opptre ufint da bystyret diskuterte SVs forslag om å slutte å handle israelske varer fra Vestbredden.
DN170302 Vi skal ikke komme med direkte forslag, men vise hvordan dagens Afp fungerer og komme med forslag til løsninger, sier Gjelsvik.
DN170302 Vi skal ikke komme med direkte forslag , men vise hvordan dagens Afp fungerer og komme med forslag til løsninger, sier Gjelsvik.
DN170302 På en konferanse i regi av Pensjonsforum torsdag, kom forsker Knut Røed ved Frischsenteret med forslag til hvordan ordningen kan endres, slik at den i større grad omfatter de som Afp-ordningen opprinnelig var rettet mot ; « sliterne » i arbeidslivet.
DN170302 desember skal partene legge frem forslag til om ordningen skal bestå eller endres.
DN170302 Euforien i kjølvannet av presidentvalget har ført Wall Street til gjentatte rekorder, noe som har vekket bekymring rundt verdisettingen, særlig i mangel av konkrete politiske forslag fra Washington, D.C ¶
DN170302 Euforien i kjølvannet av presidentvalget har ført Wall Street til gjentatte rekorder, noe som har vekket bekymring rundt verdisettingen, særlig i mangel av konkrete politiske forslag fra Washington, D.C ¶
DB170302 Da Dagbladet presenterte sitt forslag til lag for Martin Johnsrud Sundby, sa han følgende : ¶
BT170302 Det var Ljubov og Vladimir og mange andre gode forslag .
AP170302 Det var Ljubov og Vladimir og mange andre gode forslag .
AA170302 Den tiltalte mannen er 23 år gammel, og det er lagt fram forslag om tiltale mot en 47 år gammel mann.
AA170302 - For å rette opp i dette har programkomitéleder Snorre Valen lagt inn forslag om å fjerne abortnemndene.
VG170301 På møtet gjorde Sanner det klart for naboene at det er Støttegruppen og AUFs forslag som nå vil bli vurdert av regjeringen som alternativ til Sørbråten.
VG170301 - Vi opplever ingen dialog i møtet, men en presentasjon av et forslag hvor alle rammene ligger fast og hvor vi ikke har noen innflytelse på prosessen med valg av plassering, heter det i en pressemelding advokat Harald Stabell sender på vegne av de berørte naboene.
VG170301 februar sitt forslag til løsning for et minnested etter 22. juli-terroren.
VG170301 Ikke engang Aps Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen gir støtte til sitt eget partis forslag om å konsekvensutrede Nordland 6.
SA170301 KrF har lenge kjempet for og fremmet forslag om dette allerede i 2011.
DN170301 - Da vi kom til Washington kom noen av dem til oss med et forslag : De kunne fikse det slik at han fikk en plass i komiteen som bestemmer skatter og avgifter, en av de tre viktigste i Huset.
DB170301 ( Dagbladet ) : Mens politikerne i Oslo krangler om avgifter, mulige dieselforbud i Oslo og nye grep for å redusere forurensning, går nå en anerkjent helseekspert ut i Dagbladet med et helt annet forslag til hvordan nordmenn kan bedre miljøet ; nemlig ved å droppe både slankekurer og oksekjøtt !
DB170301 I vårt forslag understreker vi og viser vi til lovens bestemmelse om barns rett til medvirkning, og at barna skal få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen.
DB170301 I vårt forslag til ny rammeplan for barnehagen bygger vi videre på dagens rammeplan.
DB170301 Bare en uke etter at Bill Gates' forslag om å skattelegge robotene gikk verden over, tar Miljøpartiet De Grønnes talsperson, Rasmus Hansson, til orde for det samme.
DA170301 | Sanner utreder AUFs forslag
DA170301 På møtet gjorde Sanner det imidlertid helt klart for naboene at det er Støttegruppen og AUFs forslag som nå skal bli vurdert av regjeringen som alternativ til Sørbråten.
DA170301 Kommunalminister Jan Tore Sanner jobber nå med en grundig vurdering av AUF og Støttegruppens nye forslag til minnested.
DA170301 Dette synes jeg er et interessant forslag som jeg ønsker en grundig vurdering av, skriver kommunalminister Jan Tore Sanner i en e-post til Dagsavisen.
DA170301 De er tydelig skuffet over at statsråden i møtet slo fast at han ikke kommer til å vurdere deres forslag til plassering av minnested.
DA170301 - Vi opplever ingen dialog i møtet, men en presentasjon av et forslag hvor alle rammene ligger fast og hvor vi ikke har noen innflytelse på prosessen med valg av plassering.
DA170301 juli for daglige, altfor store påminnelser og påkjenninger, sier naboene, som mener de har « bedt om dialog » og « kommet med konstruktive forslag til løsning » de siste tre årene.
BT170301 Etterforskningen har nylig endt med tiltale og forslag om tiltale mot to menn fra Romania, 23 og 47 år gamle.
BT170301 Etterforskningen har nylig endt med tiltale og forslag om tiltale mot to menn fra Romania, 23 og 47 år gamle.
BT170301 Noen få måneder senere kom også Jernbaneverket og Statens vegvesen med sine forslag til NTP.
BT170301 Deretter kom Forsvarsdepartementet med et eget, omskrevet forslag som svekker alvoret.
AP170301 Signalet fra presidenten var også tydelig da han presenterte sitt forslag til et nytt budsjett på mandag.
AP170301 Prosessen med å overbevise demokratene om å støtte Trumps forslag , er heller ikke begynt.
AA170301 Bakov sier han vil fortsette å jobbe for å realisere prosjektet og besvare avslaget med et nytt forslag .
AA170301 - Det har kommet noen gode forslag , men vi er ikke fornøyd ennå.
AA170301 I rådmannens forslag til budsjett for 2017 ble det lagt inn som forutsetning at kommunen sier opp avtalen, skriver Fosna-Folket.
AA170301 Selv om det fra enkelte partilag i distriktene har vært murret litt over at de tre første plassene fylles av folk fra Trondheim og Klæbu ( en kommune som slås sammen med Trondheim i 2020 ) så er det lite som tyder på at det vil bli endringer i nominasjonskomiteens forslag .
AA170301 - Det har vært en litt spesiell situasjon, men nå legger vi frem et forslag for nominasjonskomiteen til møtet lørdag 4. mars.
AA170301 - Vi opplever ingen dialog i møtet, men en presentasjon av et forslag hvor alle rammene ligger fast og hvor vi ikke har noen innflytelse på prosessen med valg av plassering, heter det i en pressemelding advokat Harald Stabell sender på vegne av