DA171210 Selv om Moe er skeptisk til å løse alle samfunnsutfordringer med en kommisjon, utvalg eller ekspertgruppe, er han positiv til Hanssens forslag om en eldrekommisjon.
DA171210 Folk må forstå problemet før radikale forslag kan vinne fram, sier Hanssen og viser til at det tok åtte år før politikerne var enige om at det måtte gjøres noe med folketrygden.
DA171031 Forrige uke la rådmann Bodil Sivertsen fram sitt forslag til budsjett.
DA171029 Økonomien i Stavanger tvinger fram forslag om dyrere kommunale tjenester.
DA171028 Fordelingen av kuttene, flertallspartienes evne til å meisle ut et forslag til bystyret og opposisjonens evne til å peke på svakhetene, er her og nå-politikken.
DA171028 De neste ukene skal Stavanger-politikerne bruke til tenners gnissel over rådmannens forslag til 2017-budsjett.
DA171026 Sviktende skatteinntekter som et resultat av økt arbeidsledighet er noe av bakgrunnen for rådmannens forslag .
VG171022 - Jeg fikk et forslag lagt foran meg.
SA171022 Gammel tapt sak ¶ Forslag om å liberalisere drosjemarkedene har vært fremmet med jevne mellomrom siden 1970-tallet.
FV171022https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/Brakhus-matte-bare-le-av-Laurns-freidige-forslag-244144b.html | Brækhus måtte bare le av Lauréns freidige forslag
FV171022https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/Brakhus-matte-bare-le-av-Laurns-freidige-forslag-244144b.html På pressekonferansen etter nederlaget kom Laurén med et forslag .
DN171022 oktober skal senatet stemme over regjeringens forslag .
DN171022 * Europakommisjonen la i mars 2016 frem forslag til endringer i direktivet.
DB171022 Partiet hans jobber i disse dager med et forslag som skal være med og begrense bruken av midlertidige tillatelser hos enslige mindreårige asylsøkere.
DB171022 Nå prøver SV, MDG og Rødt å samle støtte på Stortinget til et forslag som skal myke opp praksisen.
DB171022 Kommer også med forslag
DB171022 Ap vil lansere forslag
DA171022 Men i 2014 kom nye forslag på bordet fra medieaktørene om nullmoms på alt.
AA171022 Det må ingen misoppfatte, sier ordfører Britt Helstad til NRK, som kommer til å legge fram forslag for kommunestyret.
SA171021 Regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2018.
SA171021 | Brækhus måtte bare le av Lauréns freidige forslag
SA171021 På pressekonferansen etter nederlaget kom Laurén med et forslag .
DB171021 På tross av forsvarets forslag om husarrest, valgte retten å varetektsfengsle 20-åringen i 60 dager.
DB171021 Parallellt jobber politikerne i Ap med et forslag som kan føre til mindre bruk av midlertidige tillatelser blant de enslige mindreårige.
DA171021 Da jeg googlet deg kom « Line Elvsåshagen singel » opp som første forslag .
BT171021https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/qKRK0/Macrons-skatt-pa-IT-giganter-splitter-EU-landene | Macrons skatt på IT-giganter splitter EU-landene ¶ Forslag om skatt på IT-giganter møtte sterk motstand under EU-toppmøte, men kommer snart på bordet igjen.
BT171021https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Brakhus-matte-bare-le-av-Laurns-freidige-forslag-244144b.html | Brækhus måtte bare le av Lauréns freidige forslag
BT171021https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Brakhus-matte-bare-le-av-Laurns-freidige-forslag-244144b.html På pressekonferansen etter nederlaget kom Laurén med et forslag .
AP171021https://www.aftenposten.no/osloby/i/ORr7q/-Flere-tusen-i-pelsprotest Samtidig er det forslag om tilskudd til pelsdyrnæringen, 2 millioner kroner øremerket dyrevelferd.
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Brakhus-matte-bare-le-av-Laurns-freidige-forslag-244144b.html | Brækhus måtte bare le av Lauréns freidige forslag
AP171021https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Brakhus-matte-bare-le-av-Laurns-freidige-forslag-244144b.html På pressekonferansen etter nederlaget kom Laurén med et forslag .
VG171020 I tillegg melder Jushjelpa i Midt-Norge at de må legge ned dersom regjeringens forslag blir en realitet.
SA171020 I tillegg til de fire vi har sett på nå, var det ytterligere 16 forslag .
SA171020 FIDE gjør faktisk jobben sin : De går gjennom forslag fra arrangører og forsikrer at turneringene er så bra som mulig.
NL171020 Regjeringen nekter å foreslå modell for produksjonsvederlag fra fiskeoppdrettsnæringen til kommunene i forslag til statsbudsjett.
DB171020 - Selv om jeg har mest greie på - og interesse for - tennis, ville jeg aldri fremmet et så håpløst forslag .
DB171020 Man skal ikke ta sin egen post, men heller ikke komme med forslag til hvordan vi skal ha mer ansvarlige budsjetter i framtida.
DB171020 Heggelund etterlyser forslag på hvordan utgiftene kan reduseres.
DB171020 - Men slike forslag kommer aldri.
DB171020 Finansdepartementet kommer deretter med et forslag til Stortinget for en endelig avgjørelse.
DB171020 Han la også til at han ville ha likt å se noen forslag fra Kennedy om hva « portene » kan ha blitt brukt til, om så bare for å fraråde folk fra å spekulere hele veien til utenomjordisk opprinnelse.
DB171020 Nå reagerer hun på regieringens forslag til kutt i ordningen med blant annet fri rettshjelp.
DB171020 Seinest i forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringen kuttet i alle de ovennevnte tiltakene og legger hele byrden over på det rødgrønne byrådet i Oslo.
DA171020 I regjeringens forslag til statsbudsjett er støtten til rettshjelpstiltak kuttet med 15 millioner kroner totalt.
DA171020 Det overraskende her er at også byrådspartiene protesterer på byrådets forslag .
DA171020 Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen er leder av helse- og sosialkomiteen, og har fremmet flere private forslag om ernæring og kosthold, som ikke er blitt vedtatt.
DA171020 - Byråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) stiller seg positiv til intensjonen i våre forslag , sier Stove Lorentzen til Dagsavisen.
DA171020 Han viser til at Oslo-delegasjonen fremmet et lignende forslag om varig vern av LoVeSe på landsmøtet for fire år siden, men ble nedstemt.
DA171020 Han viser til at Oslo-delegasjonen fremmet et lignende forslag om varig vern av LoVeSe på landsmøtet for fire år siden, men ble nedstemt.
DA171020 Etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett øker støtten til pelsdyrnæring, samtidig som de fjerner tilskudd frivillige dyrevernsorganisasjoner har hatt i årevis, er aksjonistenes indignasjon på kokepunktet.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/sjakk/Valget-av-Saudi-Arabia-som-VM-vert-blir-latterliggjort-Na-slar-sjakktopp-tilbake-mot-norsk-kritikk-244083b.html FIDE gjør faktisk jobben sin : De går gjennom forslag fra arrangører og forsikrer at turneringene er så bra som mulig.
AA171020 Det er hårreisende at dagens forslag ikke er demokratisk diskutert med folk som berøres, før politikerne tar endelig stilling », skriver Loktu.
AA171020 Da er det fint at Morten og andre engasjerer seg og kommer med gode forslag .
AA171020 - Jeg oppfatter forslaget som bystyret behandler som et « rart » forslag .
AA171020 oktober behandle et forslag om å redusere gjennomgangstrafikken med bil og prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikken i Midtbyen.
AA171020 Statens vegvesen er redd for at rådmannens nye forslag , som politikerne skal ta stilling til senere denne måneden, kan føre til at bruprosjektet over Nidelva igjen forsinkes.
VG171019 Puigdemont har forsøkt å presse Madrid til forhandlingsbordet, men det regionale parlamentet har ennå ikke stemt over et slikt forslag .
NL171019 I Troms har vi sammen med Troms fylkeskommune og Sametinget hatt møter med aktuelle kommuner om et foreløpig forslag .
DN171019 Mitt forslag er at regjeringen tilbakefører halvparten av momsøkningen til finansiering av fellesgoder, sier han.
DN171019 Medhus ønsker regjeringens forslag til økt reiselivsmoms velkommen.
DN171019 Medhus støtter regjeringens forslag om å øke reiselivsmomsen.
DN171019 En samlet reiselivsnæring, med organisasjoner som NHO Reiseliv, Virke og Alpinanleggenes Landsforening i spissen, har reagert med både sjokk og vantro på regjeringens forslag om å øke momsen på alt fra overnatting, heiskort og opplevelser fra ti til 12 prosent.
DB171019 Etter at regjeringens forslag tlil statsbudsjett ble lagt fram forrige uke, anklaget Senterpartiet Frp for løftebrudd i bompengesaken.
DB171019 Sju forslag for høyere sysselsettingsandel Kommentar ¶
DB171019 Blant et av grepene regjeringen gjør i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 er å innføre det som har fått navnet « Tesla-skatten ».
DB171019 Høyre vedtok en programformulering våren 2017 i tråd med Høies forslag .
DB171019 Det å få beskjeden like før leggetid, kunne også skape traumer for henne, ifølge rektoren, som heller kom med et annet forslag .
DA171019 Videre la han fram forslag om at det lages et eget notat som viser hvordan perspektivtegningene ser ut med høyder sammenlignet med eksisterende bebyggelse, hvor illustrasjonene er riktige.
DA171019 Bydelsutvalget på Madla og beboere i området har vært svært kritisk til TPG Homes forslag til nybygg i Snorres gate 30.
DA171019 | Slik unngås trafikkaos - forslag til ny riksvei 19 ¶
DA171019 Vårt forslag baserer seg på to hovedknutepunkter ; der trafikken fra Jeløy møter gatenettet på bysiden og der trafikken fra ferjeleiet, havna og Jeløy samles og ledes ut av byen.
DA171019 Slik har planarkitektene bak denne kronikken tegnet og forklart deler av sitt forslag til løsning for riksvei 19 gjennom Moss.
DA171019 DEBATT : Her er fire veteranplanarkitekters forslag til løsning for hovedveien gjennom Moss.
DA171019 Fagforbundet har lenge vært i front for nedtrapping av norsk oljeutvinning, men ifølge Klassekampen har det kommet forslag om å fjerne kravet om varig vern av nordområdene til landsmøtet.
DA171019 Ordfører eller andre kan selvsagt svare med et alternativt forslag til vedtak, men da holder det med en tredels flertall for å avvise det, sier den tidligere lederen i kontrollutvalget.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV Så lenge de er enige, kan de stemme ned regjeringens forslag eller vedta sine egne.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV SV har fremmet forslag om å utvide ordningen, og de ser nå ut til å få flertall for en endring - hvis Ap stemmer for.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV Det vil bety forslag om utvidede velferdsordninger, tøffere kamp mot sosial dumping, økt skatt og mye mer.
BT171019https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/OLRjw/Na-er-opposisjon-en-god-posisjon-for-SV Ap blir nødt til å ta stilling til SVs forslag .
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KQEwM/Dagens-kortinnlegg--fredag-20-oktober Vi synes det er positivt at regjeringen ønsker å rette fokus mot integrering, men mener at regjeringens forslag om å fjerne skatteklasse 2 vil virke mot sin hensikt.
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Ed0ql/-Nikabforbud-er-symbolpolitikk-som-innskrenker-de-rammedes-frihet oktober signerte 34 akademikere et debattinnlegg der de kritiserte universitetsledelsen ved syv av åtte norske universiteter for unnfallenhet i innspill til Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
AA171019 Oppgaven var å tegne eller modellere forslag til en skulptur.
AA171019 Rådmannens forslag om kutt i rusomsorg, lavere opptrappingstempo på bemanning i eldreomsorgen og lavere lærertetthet i ungdomsskolen, er saker mange av partiene har problemer med.
VG171018 Forslag om ny lov ¶
VG171018 | Sjefsgeologen på Mannen : - Jeg har fått noen rare forslag
VG171018 Rare forslag
VG171018 - Jeg har fått noen rare forslag etterhvert, sier han.
VG171018 PRESENTERER : Fredag forrige uke presenterte forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide la frem regjeringens forslag til ny struktur for Hæren og Heimevernet.
SA171018 I forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringen imidlertid foreslått å kutte 25 millioner kroner i tilskuddet til folkehøgskolene.
SA171018 Tidlig i forrige stortingsperiode fremmet Sp og KrF i fellesskap forslag om at Vinmonopolet skulle overta taxfree-salget.
SA171018 - Vi vil på nytt fremme forslag om at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol ved norske lufthavner, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til Vårt Land.
NL171018 Regjeringens forslag om å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 til 12 prosent er i tråd med Skatteutvalgets forslag om å skyve skattebyrden fra arbeid og sparing til forbruk.
NL171018 Regjeringens forslag om å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 til 12 prosent er i tråd med Skatteutvalgets forslag om å skyve skattebyrden fra arbeid og sparing til forbruk.
DN171018 Han er også imot Macrons forslag om å skjerme private kreditorer når eurosoneland trenger krisehjelp.
DN171018 Årsaken er regjeringens forslag om å øke reiselivsmomsen fra ti til 12 prosent.
DN171018 Støre fulgte opp med å vise til at Human Rights Service beholder statsstøtten i regjeringens forslag til statsbudsjett.
DN171018 Tidlig i forrige stortingsperiode fremmet Sp og KrF i fellesskap forslag om at Vinmonopolet skulle overta taxfree-salget.
DN171018 - Vi vil på nytt fremme forslag om at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol ved norske lufthavner, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til Vårt Land.
DN171018 Til landsmøtet har det kommet forslag om å fjerne kravet om varig vern.
DN171018 Fra Fagforbundet i Sandnes er det også forslag om å stryke miljøavsnittet i handlingsprogrammet.
DN171018 DN mener : LO må stemme ned forslag om sekstimersdag ¶
DB171018 Tidlig i forrige stortingsperiode fremmet Sp og KrF i fellesskap forslag om at Vinmonopolet skulle overta taxfree-salget.
DB171018 - Vi vil på nytt fremme forslag om at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol ved norske lufthavner, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til Vårt Land.
DA171018 Uansett hva kulturministeren svarer i Stortingets i dag, vil Gharahkhani bruke de neste ukene på å samle et politisk flertall i kulturkomiteen mot regjeringens forslag om pressekutt.
DA171018 Til Saudlands forslag om å innhente mer kunnskap, har hun følgende å si : ¶
DA171018 Tidlig i forrige stortingsperiode fremmet Sp og KrF i fellesskap forslag om at Vinmonopolet skulle overta taxfree-salget.
DA171018 - Vi vil på nytt fremme forslag om at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol ved norske lufthavner, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til Vårt Land.
DA171018 Da Brendes nye jobb ble kjent i september, varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at han ville forbli i jobben til trontaledebatten var holdt og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 var lagt fram.
DA171018 Team Urbis vant med sitt forslag « Adapt ».
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/Qnp3R/Vil-frata-kommunene-retten-til-a-styre-over-matjorden Innbyggere og opposisjonspolitikere i Bergen reiser seg i protest mot byrådets forslag om å gjøre om landbruksjord til næringsareal.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/9gl7r/Askoy-radmannen-foreslar-halv-pris-for-elbiler-og-fem-nye-ar-med-bompenger ELBIL-BETALING : Tirsdag skal formannskapet i Askøy kommune behandle saken om elbilbetaling i bomringen - samt utvidelse av innkrevingstid etter forslag fra rådmann Eystein Venneslan.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant Onsdag for én uke siden sluttet et samlet storting opp om KrFs forslag om å be Regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1gQ4J/Modre-til-alvorlig-syke-barn--Erna-Solberg-er-ignorant-og-arrogant Onsdag for én uke siden sluttet et samlet storting opp om KrFs forslag om å be Regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qzzRw/Folkehoyskolene-er-ikke-et-friar-Ikke-kutt-i-stotten--Kenneth-Skaftun-Johansen Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 innebærer inntil 45 millioner kroner kutt til folkehøyskolene i Norge.
AP171018https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/qzzRw/Folkehoyskolene-er-ikke-et-friar-Ikke-kutt-i-stotten--Kenneth-Skaftun-Johansen Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 innebærer inntil 45 millioner kroner kutt til folkehøyskolene i Norge, skriver Kenneth Skaftun Johansen ( 18 ).
AA171018 Mindretallspartiene fremmet forslag om Høyres Pål Sæther Eiden som fylkesordfører og Frps Lill Harriet Sandaune da det kom til valget av de to sentrale ledervervene onsdag.
AA171018 Da Brendes nye jobb ble kjent i september, varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at han ville forbli i jobben til trontaledebatten var holdt og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 var lagt fram.
AA171018 Tidlig i forrige stortingsperiode fremmet Sp og KrF i fellesskap forslag om at Vinmonopolet skulle overta taxfree-salget.
AA171018 - Vi vil på nytt fremme forslag om at Vinmonopolet skal overta salget av alkohol ved norske lufthavner, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe til Vårt Land.
AA171018 Det er et godt forslag .
VG171017 Hun skrev : Et forslag fra en venn av meg : Hvis alle kvinner som har blitt seksuelt trakassert eller angrepet skriver « metoo » som en statusoppdatering, så vil vi kanskje se hvor stort problemet er.
SA171017 Nå har regjeringen lagt fram forslag om 2000 nye IKT-studieplasser, noe som er et skritt i riktig retning.
SA171017 KrF sier nei til regjeringens forslag om dagpengekutt.
DB171017 I sitt forslag til statsbudsjett skriver regjeringen følgende om eiendomsskatt på bolig : « Regjeringen foreslår å : (...
DB171017 Lysning : G8+ sitt forslag .
DA171017 - Blir det i det hele tatt plass til oljenæringen hvis SVs forslag blir vedtatt ?
DA171017 Musikksjefen trakk seg, og fagforeningene ved Operaen protesterte både mot Miskimmons personalpolitikk, og mot kulturdepartementets forslag om å erstatte pensjon med engangsutbetaling.
DA171017 - Blir det i det hele tatt plass til oljenæringen hvis SVs forslag blir vedtatt ?
DA171017 Tross høylytte krav om at organisasjonen bør miste støtten : Da Høyre/Frp-regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2018, lå HRS fortsatt inne.
DA171017 MDG kommer derfor til å legge fram et forslag om null moms på reparasjoner i sitt alternative statsbudsjett, og kommer også til å ta opp forslaget når budsjettet skal behandles av Stortingets finanskomité.
DA171017 Tidligere i høst sendte Arbeids- og sosialdepartementet forslag til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon på høring.
DA171017 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Forslag på høring ¶
DA171017 - Vi har nå sendt ut forslag til nye samordningsregler på høring.
BT171017https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/6p4q0/Sykelonn-som-fortjent_-Solberg Ett forslag er å snu dagens ordning på hodet.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pJJGX/Store-varsler-at-Ap-skal-bli-toffere-mot-EOS Dersom det kommer forslag som svekker den muligheten så vil Ap være mot det, sier Støre.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger Senterpartiet fremmer derfor flere konkrete forslag nå, blant annet at Stortinget må forplikte seg til å øke legeårsverkene i kommunene og et krav om medisinstudenter må være lengre i allmennmedisin.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Regjeringens forslag til ny hær stemmer overens med det Aftenposten skrev om Landmaktutredningen i juni, nemlig at Hæren skal satse mye på langtrekkende våpen og sivile som kan kalles inn.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/OLLPV/En-av-Harens-storste-avdelinger-skal-ikke-ha-soldater-til-daglig Da Regjeringen før helgen presenterte sitt forslag til fremtidens hær var hans første, uttalte reaksjon positiv.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 - Det er Regjeringens forslag til budsjettet, og det er en viktig satsing.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MMMjR/Statsbudsjettet-er-altfor-detaljert--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund Bildet : Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på vei til talerstolen for å legge frem Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KQa8e/Kulturministeren-er--pa-kollisjonskurs-med-virkeligheten--Frantzen_-Jensen_-Ogrey_-Hetland-og-Olsen Regjeringens forslag om kutt i pressestøtten vil utelukkende bidra til å svekke det mediemangfoldet støtten skal bidra til å opprettholde, skriver innleggsforfatterne.
VG171016 Den spanske regjeringen har tidligere avvist forslag om dialog uten at Catalonia har avklart om de har erklært uavhengighet eller ikke, fordi de vil vite hva utgangspunktet for dialogen er.
VG171016 ¶ TESLA MODELL X : Får nesten 80 000 i avgift om regjeringens forslag går igjennom.
VG171016 Jeg har kanskje ikke så mange svar, men jeg har et forslag til hvordan vi kan føre denne debatten videre på en konstruktiv måte.
NL171016 Det blir da vanskelig for regjeringen og skulle legge frem et forslag med annen innretning, når Stortinget så tydelig sa nei til en ren produksjonsavgift i næringskomiteen.
NL171016 Er de redde for at forslag om utestenging av IFA kan bli en konsekvens ?
NL171016 I Regjeringens forslag til ny NRK-plakat heter det at « NRK skal være til stede på, og utvikle nye tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud ».
DN171016 Jeg er også bekymret for regjeringens forslag om å øke reiselivsmomsen fra ti til 12 prosent i statsbudsjettet.
DN171016 Da Brendes nye jobb ble kjent i september, varslet statsminister Erna Solberg ( H ) at han ville forbli i jobben til trontaledebatten var holdt og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 var lagt fram.
DN171016 Norske Skog-styret, med investor Christen Sveaas i spissen, la onsdag ettermiddag frem sitt siste forslag for refinansieringen av det konkurstruede selskapet.
DN171016 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DB171016 KrF sier nei til regjeringens forslag om dagpengekutt.
DB171016 Den spanske statsministeren avslo den katalanske presidentens forslag om internasjonal megling, og startet med støtte fra det største spanske opposisjonspartiet prosessen for å sette det katalanske selvstyret til side.
DA171016 - Når det gjelder økt ressursutnyttelse generelt, har vi i meldingen kommet med flere forslag til tiltak, både i forhold til forebygging og økt materialgjenvinning.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/W9awj/Politisk-utkledningskunst Ønsker du som politiker å kamuflere en skikkelig ubehagelig og kontroversiell sak, pakk den inn i en litt artig symbolhandling eller et vågalt forslag du vet aldri vil bli vedtatt.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse | Uforståelig forslag om nedleggelse ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/viten/i/LvoeV/Ubrukelige-kvalitetsmal-i-forskningen--Oyvind-Osterud I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/Edxq2/HR-selskap--Pendlere-kan-spare-tusener-pa-foreslatt-endring Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 ta fra pendlere som kan lage mat i pendlerboligen, et diettfradrag på 205 kroner.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/46LmR/Universitetsledelsen-viser-en-malplassert-toleranse-for-nikab--Birkelund_-Froland-og-Saugstad oktober støtter 34 universitetslærere, som vi representerer, Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved landets universiteter.
VG171015 Hvis Høie mener alvor med at han er bekymret for at pasienter som kunne hatt nytte av ordningen ikke får det i dag, må han komme med forslag til hvordan ordningen skal endres, og samtidig besørge finansiering for de ekstra kostnadene som følger med at flere skal få best mulig behandling, sier han.
DN171015 Eiendom Norge støtter regjeringens forslag om å fjerne skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig.
DN171015 | USA avviser fransk forslag om selskapsskatt for IT-giganter ¶
DN171015 USA støtter ikke Frankrikes forslag om å skattlegge salgsinntektene til internasjonale IT-giganter som Google og Amazon, sier USAs finansminister Steven Mnuchin.
DN171015 EU-kommisjonen har varslet et forslag til nye regler neste år, slik at skatten skal betales der pengene tjenes.
DB171015 ¶ BLIR DYRERE : Om regjeringens forslag til momsøkning blir vedtatt, vil norsk reiseliv bli dyrere.
DA171015 Men budsjettkutt på 150 millioner kroner følges opp med nytt forslag om kutt neste år.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dVgo1/Kan-jeg-miste-kontrollen-og-faktisk-gjore-det Bevisstheten er en kontinuerlig idémyldring der alle forslag er velkomne, men der de fleste raskt forkastes som ubrukelige og ikke får noen videre behandling.
AA171015 Avisen har gått gjennom de ulike departementenes egne forslag til statsbudsjett og funnet fram lønn, bonuser, godtgjørelser og pensjon til alle lederne.
VG171014 Da Siv Jensen denne uken la frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, gjorde hun det med stil.
VG171014 Stortingsflertallet vender tommelen ned for regjeringens forslag om ikke å kjøpe egne helikoptre til Hæren, men forsvarsministeren har fortsatt tro på flertall.
DB171014 Lederen i FIS' langrennskomité, Vegard Ulvang, understreker overfor NRK at dette foreløpig er tanker og ikke konkrete forslag som er behandlet.
DB171014 FIS kommer også med forslag om at det bare skal være én stilart i sprint og den skal være i fri teknikk.
DB171014 Et forslag er også at lagsprinten vil ha en utøver fra hvert kjønn i framtida.
DB171014 POSITIV : Aiman Mazyek, leder for Tyske muslimers sentralråd, er positiv til de Maizières forslag .
DB171014 Martin Schulz, leder for Det sosialdemokratiske partiet ( SPD ), sier ifølge Die Welt at han er overrasket over innenriksministerens forslag , men tar imot det med åpne armer.
DB171014 Alexander Dobrindt, minister for samferdsel og og digital infrastruktur for CDUs søsterparti CSU, stiller seg også uforstående til de Maizières forslag .
DB171014 Dét mener økonomene er status etter at Siv Jensen i går la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171014 Industrikommuner taper nesten en milliard kroner dersom regjeringens forslag om kutt av maskinskatten går igjennom.
DA171014 Industrikommuner taper nesten en milliard kroner dersom regjeringens forslag om kutt av maskinskatten går igjennom.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Dette finner vi ikke igjen i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Regjeringens forslag om en økning på kun 54 millioner i statsbudsjettet for 2018 til arbeidet mot vold og overgrep mot barn er museskritt i det viktige arbeidet som må til på feltet, sier barneombud Anne Lindboe.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Men Regjeringens forslag er langt unna den størrelsesorden vi mener er nødvendig, sier Ropstad, som håper dette kan komme opp som en egen sak for Stortinget senere.
AA171014 | USA avviser fransk forslag om selskapsskatt for IT-giganter ¶
AA171014 USA støtter ikke Frankrikes forslag om å skattlegge salgsinntektene til internasjonale IT-giganter som Google og Amazon, sier finansminister Steven Mnuchin.
AA171014 EU-kommisjonen har varslet et forslag til nye regler neste år, slik at skatten skal betales der pengene tjenes.
AA171014 - Dette er et altfor dramatisk forslag til å bli vedtatt i Stortinget nå.
VG171013 Regjeringens forslag til statsbudsjett er strammere og mer økonomisk edruelig enn det har vært de siste årene.
VG171013 Leder Regjeringens forslag til statsbudsjett er strammere og mer økonomisk edruelig enn det har vært de siste årene.
VG171013 Nye stridsvogner, styrking i Finnmark og utvidet verneplikt, er blant regjeringens forslag for Hæren og Heimevernet.
VG171013 Kan bygge på forslag fra juni ¶
VG171013 I juni la bridager Aril Brandvik fram forslag til organiseringen til landmakten, etter bestilling fra Stortinget.
VG171013 Det sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide da hun fredag la frem regjeringens forslag til ny struktur for Hæren og Heimevernet.
VG171013 Men uken før valget bekreftet statsminister Erna Solberg ( H ) overfor VG at regjeringen ikke ville følge utredernes forslag om å halvere Telemark Bataljon på Rena : ¶
VG171013 Landmaktutredernes ønske om en ny bataljon ligger an til å bli redusert til en mindre styrke i regjeringens endelige forslag .
VG171013 Fredag skal regjeringen endelig legge fram sitt forslag til fornyelse av Hæren og Heimevernet, mer enn ett år etter at Forsvarets langtidsplan ble avklart.
VG171013 Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra.
VG171013 Ett hovedgrepet i Forsvarets eget forslag var å flytte tyngdepunktet i Hærens stående styrker nordover, og å styrke Hæren med en større andel vernepliktige soldater med opptil 16 måneders førstegangstjeneste - på bekostning av grenaderer, altså profesjonelle soldater.
SA171013https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/E30kK/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Steen, Bjørn Maarud, er kritisk til Regjeringens forslag .
SA171013https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/E30kK/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Regjeringens forslag om en engangsavgift for tyngre elbiler vil om kort tid ramme en rekke familie-elbiler og helelektriske SUV-biler.
SA171013 « Regjeringens forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger.
NL171013 Vi synes derfor regjeringen har truffet godt med innretningen på sitt forslag .
NL171013 Regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i bilavgiftene i Statsbudsjettet som ble presentert sist torsdag.
DN171013 ¶ Regjeringen la torsdag frem forslag til statsbudsjett for 2018 som var på linje med markedenes forventninger.
DN171013 De tre, sammen med alle demokratene, gjorde blant annet at Trumps forslag om å avskaffe Obamacare falt med knappest mulig margin.
DN171013 McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
DB171013 Vedtaket ble at nasjonene skulle diskutere dette hjemme og eventuelt fremme forslag til nest møte i mai.
DB171013 - Kommer det forslag på bordet, vil de bli behandlet i langrennskomiteen ( 17 nasjoner ).
DB171013 ( Dagbladet ) : Den etter hvert mye omtalte « moroskatten », er blant punktene som ble lagt fram i regjeringens forslag til statsbudsjett i går.
DB171013 ¶ LA FRAM STATSBUDSJETTET : Finansminister Siv Jensen la i dag fram forslag til statsbudsjett.
DB171013 Den store skuffelsen gikk noe over i august, da samferdselsministeren tok initiativ til et forslag som fikk ordførerne til å se et snev av håp.
DB171013 ¶ I går la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
DB171013 Til sammenligning : Den svenske regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble presentert tidligere i høst, var på 1000 milliarder svenske kroner.
DB171013 - Vi kan ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner.
DB171013 Her er de i Stortingssalen, like før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171013 Nordea har sett på hva Stockinger-familien får i skattelette neste år med regjeringens forslag .
DA171013 - Den småligheten regjeringen viser overfor de sårbare gruppene i samfunnet, er kanskje det jeg synes er mest oppsiktsvekkende, sier lederen av Norges største arbeidstakerorganisasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171013 Nordea har sett på hva Stockinger-familien får i skattelette neste år med regjeringens forslag .
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0eKgJ/Lavtlonnede-med-krav-pa-billig-barnehage-gar-glipp-av-tilbudet Ordningene er kjempet gjennom av KrF og Venstre - og har ifølge Bekkevold vært en forutsetning for at KrF har gått med på forslag om økt makspris.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/E337A/Forsvaret-far-nye-artillerivogner Fredag skal Søreide legge frem regjeringens forslag til fornyelse av Hæren og Heimevernet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/E337A/Forsvaret-far-nye-artillerivogner Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra, men rammene rundt langtidsplanen for forsvaret vil ikke bli utvidet.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides ( H ) forslag om å droppe egne helikoptre for Hæren har ikke flertall på Stortinget, og det kan bli omkamp om antall HV-soldater.
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2LW4x/Regjeringens-forslag-til-ny-kirkereform-sentraliserer-makten-i-landets-storste-folkebevegelse--Oyvind-Habrekke | Regjeringens forslag til ny kirkereform sentraliserer makten i landets største folkebevegelse Øyvind Håbrekke ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2LW4x/Regjeringens-forslag-til-ny-kirkereform-sentraliserer-makten-i-landets-storste-folkebevegelse--Oyvind-Habrekke Kulturdepartementet har nylig sendt forslag til ny lovgivning for tros- og livssynssamfunn ut på høring.
AP171013https://www.aftenposten.no/kultur/i/q2lz1/Kulturbudsjett-kjemisk-fritt-for-nytenkning--Sarah-Sorheim Utover det er det et forslag som ikke går i noen som helst dramatisk retning.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html « Regjeringens forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger.
AA171013 I tillegg la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett denne uka.
AA171013 Styret har vært tydelig på at deres siste forslag er endelig og at alternativet er konkurs dersom det ikke får støtte.
AA171013 og deres partnerskap Bennett Management Corporation at de avviser Norske Skog-styrets siste forslag til en refinansieringsløsning, skriver Dagens Næringsliv.
AA171013 Styret har vært tydelig på at deres siste forslag er endelig og at alternativet er konkurs dersom det ikke får støtte. ( ©NTB ) ¶
AA171013 og deres partnerskap Bennett Management Corporation at de avviser Norske Skog-styrets siste forslag til en refinansieringsløsning, skriver Dagens Næringsliv.
AA171013 Norges Røde Kors jubler over at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har fjernet momsen for mindre redningsbåter.
AA171013 I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen et momsfritak for redningsbåter som er mindre enn 15 meter ( rundt 50 fot ).
AA171013 Fredag skal Søreide legge fram regjeringens forslag til fornyelse av Hæren og Heimevernet.
AA171013 Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra, men rammene rundt langtidsplanen for forsvaret vil ikke bli utvidet.
VG171012 Falla om forslag : - Da kan vi like gjerne kle oss ut ¶
VG171012 Regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i bilavgiftene i dagens Statsbudsjett.
VG171012 Kommunene som fra nå innfører eiendomsskatt, får ifølge regjeringens forslag ikke lov å øke satsene med mer enn én promille i året.
VG171012 Kortere opptjeningsperiode for dagpenger er et slikt forslag .
VG171012 - Dette er et forslag for å gi handlingsrom til mer presserende oppgaver i Landbruksdepartementet nå.
VG171012 Finansminister Siv Jensen la torsdag formiddag frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.
VG171012 Den laveste momssatsen øktes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett.
VG171012 * Komme med konkrete forslag .
VG171012 Regjeringen har nå lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2046/Politikk/trond-giske-nuller-ut-aps-tesla-kutt Nå kommer regjeringen med et forslag som ser på vekt istedenfor pris.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2046/Politikk/trond-giske-nuller-ut-aps-tesla-kutt De er avmålt til regjeringens forslag , sier Giske.
DN171012 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på kontoret sitt i finansdepartementet etter å ha lagt frem forslag til statsbudsjett for neste år.
DN171012 Støtten blir kuttet med 25 millioner kroner, i tillegg til at studiestøtten minsker med 11 millioner kroner i regjeringens forslag .
DN171012 I torsdagens forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å avvikle driften av kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard.
DN171012 Nå kommer regjeringen med et forslag som ser på vekt istedenfor pris.
DN171012 De er avmålt til regjeringens forslag , sier Giske.
DN171012 Torsdag la finansminister Siv Jensen ( Frp ) frem forslag til statsbudsjett for 2018.
DN171012 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) under et intervju i finansdepartementet etter å ha lagt frem forslag til statsbudsjett for neste år.
DN171012 For dem som leter etter andre alternativer i oppstrømssektoren har Sveen-Nilsen følgende forslag : kjøp en haug med store oljeselskaper eller prøv kombinasjonen DNO, International Petroleum Corporation og Faroe Petroleum.
DN171012 Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen økes med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år.
DN171012 Men enkelte forslag slår ut kraftig for enkelte.
DN171012 Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen sier at regjeringens forslag til statsbudsjett i det store bildet ikke vil gi store endringer for lommeboken til folk flest.
DN171012 Regjeringen la torsdag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år.
DN171012 De mest sentrale nøkkeltallene fra regjeringens forslag til neste års statsbudsjett ble kjent kl. 8.00 torsdag morgen, to timer før selve budsjettet. Nøkkeltallene utdypes her.
DN171012 « Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 26 milliarder kroner. », ifølge Statsbudsjett-dokumentet.
DN171012 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018.
DN171012 Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 for Stortinget klokken 10, men allerede klokken 08.00 ble de viktigste nøkkeltallene som kan gi utslag i finansmarkedene presentert.
DN171012 For første gang presenteres de mest sentrale nøkkeltallene fra regjeringens forslag til neste års statsbudsjett allerede to timer før selve budsjettet blir kjent.
DN171012 Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171012 Regjeringens forslag om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene blir møtt med kraftig kritikk fra en rekke hold.
DN171012 - Det virker som om regjeringen har misforstått problemet, sier gründer Karl Munthe-Kaas i Kolonial.no om regjeringens nye forslag til utsatt opsjonsbeskatning for gründerbedrifter.
DN171012 Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen øker med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år.
DB171012 Norsk reiseliv er både skuffet og forbannet over regjeringens forslag om å øke lavmomsen fra 10 til 12 prosent.
DB171012 « Regjeringens forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger.
DB171012 Han kastet om seg med forslag : ¶
DB171012 Forslag
DB171012 De samme kildene oppgir at flere til stede, deriblant utenriksminister Rex Tillerson, ble overrasket over presidentens forslag .
DB171012 ( Dagbladet ) : Finansminister Siv Jensen presenterte i dag klokka 10.00 regjeringens forslag for neste års statsbudsjett.
DB171012 Seniorkonsulent Erik Lund i Miljødirektoratet sier til Dagbladet at fagmyndigheter er i ferd med å utarbeide et forslag til egne bestemmelser om foring av vilt, som trolig vil komme på høring rundt årsskiftet.
DB171012 STATSBUDSJETTET : I dag kommer et forslag til statsbudsjettet.
DB171012 ( Dagbladet ) : Det er foreløpig ytterst få som vet nøyaktig hva vi har i vente, når finansminister Siv Jensen presenterer sitt forslag til statsbudsjett for Stortinget klokka 10 i dag.
DB171012 Han frykter at arbeidsløse og aleneforeldre kan gå trangere tider i møte, dersom regjeringens forslag får gjennomslag.
DB171012 Det er hovedtrekkene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, som ble presentert for Stortinget klokka 10.00 i dag, mener SV.
DB171012 - MEST TIL DE RIKE : Det mener forbrukerøkonom Elin Reitan etter å ha sett på regjeringens forslag til statbudsjett for 2018.
DB171012 SKUFFET : Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF er skuffet over det hun mener er nedprioritering av miljøet i forslag til statsbudsjett.
DB171012 - Derfor er det et veldig godt samfunnsøkonomisk forslag .
DB171012 HEMMELIGHETSFULL : Da Siv Jensen dro hjemmefra i dag morges, ønsket hun ikke å røpe noe om regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.
DB171012 - Vi skal leve det livet vi ønsker å leve, og vi skal føre oss trygge, sier Jensen og redegjør deretter for regjeringens forslag om bevilgninger til politi, kriminalomsorgen og forsvaret.
DB171012 ( Dagbladet ) : - Du får vente å se, sa finansminister Siv Jensen til Dagbladet i dag morges, da hun fikk spørsmål om regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.
DB171012 STATSBUDSJETTET : I dag kommer et forslag til statsbudsjettet.
DB171012 Her må virkelig Stortinget vise sin makt og gå mot et slikt forslag , sier Rusdal.
DB171012 Dersom denne lekkasjen er korrekt er det et forslag som er uverdig og jeg skulle nær sagt forkastelig, sier hun.
DB171012 Ett forslag er å la grensa gå ved fengselsstraff.
DB171012 EUs medlemsland har diskutert saken siden i fjor, og i juni i år la Kommisjonen fram et forslag til hvordan registeret kan utformes.
DB171012 SV ser imidlertid urovekkende på regjeringens forslag til statsbudsjett.
DB171012 ( Dagbladet ) : Klokka 10.00 legges regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fram.
DB171012 ¶ STATSBUDSJETTET : I dag kommer et forslag til statsbudsjettet.
DB171012 Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst. 30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
DB171012 Opposisjonspartiene på Stortinget har følgende å bemerke på regjeringens forslag .
DB171012 I OPPOSISJON : Ap-leder Jonas Gahr Støre har flere ting å utsette på i regjeringens forslag til statsbudsjett.
DB171012 Det er det ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringens forslag til statsbudsjett kritiseres for skjev fordeling, svak distriktspolitikk, for få miljøtiltak og altfor lite fokus på arbeidsliv.
DA171012 - Vi kan ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner.
DA171012 Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å gi en merverdiavgiftskompensasjon på 185 millioner kroner til idrettslag rundt om kring i landet som ønsker å bygge idrettsanlegg.
DA171012 Fornybar AS, et investeringsfond for ny, miljøvennlig teknologi, får 200 millioner i Regjeringens forslag til statsbudsjett.
DA171012 I går kveld behandlet samferdsels- og miljøkomiteen to forslag fra Høyre og Frp, som gikk på MC-folkets kår.
DA171012 Alternative forslag fra henholdsvis SV, Sp og Ap samlet ikke nok støtte.
DA171012 Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er et godt utgangspunkt, med forståelige prioriteringer.
DA171012 Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en politikk for de få, uten å ta hensyn til hele landet, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.
DA171012 Regjeringens forslag til statsbudsjett er positivt på mange områder, men er for dårlig for familiene, skolen og bistand, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
DA171012 Regjeringen går inn for skatte- og avgiftslettelser på 3 milliarder kroner i forslag for statsbudsjett for 2018.
DA171012 Satsing på jernbane økes med 5,7 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mens satsingen på vei økes med hele 7,7 prosent.
DA171012 LO har gått gjennom statsbudsjettet og regnet på hvor store kuttene i dagpenger blir som følge av regjeringens forslag .
DA171012 Reaksjonene fra KrF og Venstre - partiene som Høyre/Frp-regjeringen nå skal forhandle om budsjett med - er påfallende dempet etter at finansminister Siv Jensen ( Frp ) kom til Stortinget i går med regjerings forslag til statsbudsjett for 2018.
DA171012 Men et annet forslag provoserer mer.
DA171012 Onsdag fikk Kristelig Folkeparti flertall for å be regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen, som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.
DA171012 Kristelig folkeparti sier regjeringens forslag om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene bryter med avtalen på borgerlig side.
DA171012 Sp har også åpnet for å se på forslag til lærernorm - partiet har selv et programfestet mål om lærertetthet for de laveste trinnene.
DA171012 I dag legges regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fram.
DA171012 Det ligger nært et lignende forslag fra SV.
DA171012 Det kan få betydning for de forestående budsjettforhandlingene, som starter opp mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre etter at regjeringen i dag legger fram forslag til statsbudsjett for 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/Qd4wR/EU-vil-samle-informasjon-om-dommer-mot-nordmenn Ett forslag er å la grensa gå ved fengselsstraff.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/Qd4wR/EU-vil-samle-informasjon-om-dommer-mot-nordmenn EUs medlemsland har diskutert saken siden i fjor, og i juni i år la Kommisjonen fram et forslag til hvordan registeret kan utformes.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/n3Ebo/Giske--Tror-ikke-pa-budsjettkrise-i-host Vi kommer til å presentere vårt alternative forslag med økt satsing, sier Støre, og peker på de viktigste områdene : ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dxybz/Kort-forklart-Hvor-far-staten-pengene-sine-fra Her kan du lese mer om hva neste års forslag til statsbudsjett vil bety for lommeboken din.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Satsing på jernbane økes med 5,7 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, mens satsingen på vei økes med hele 7,7 prosent, ifølge NTB.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake KrF og Venstre snekrer nå på listen over forslag fra Regjeringen de vil vrake i forhandlingene om neste års statsbudsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Det var to nokså godlynte sentrumspartier som tok imot Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 på Stortinget torsdag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Både Venstre og KrF mener Regjeringens forslag om å innføre engangsavgift for tunge elbiler bryter med en avtale om elbilfritak som ble inngått mellom de fire borgerlige partiene i mai 2015.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Steen, Bjørn Maarud, er kritisk til Regjeringens forslag .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OG4el/Fremtidens-familie-elbiler-rammes-av-den-nye-Tesla-avgiften Regjeringens forslag om en engangsavgift for tyngre elbiler vil om kort tid ramme en rekke familie-elbiler og helelektriske SUV-biler.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7Eglo/Slik-pavirkes-lommeboken-din-av-statsbudsjettet Statsbudsjettet inneholder en rekke forslag som påvirker den enkeltes privatøkonomi.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7Eglo/Slik-pavirkes-lommeboken-din-av-statsbudsjettet Regjerings statsbudsjett inneholder en rekke forslag som påvirker folks privatøkonomi.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/w7zVd/Direkteblogg-Statsbudsjettet-for-2018 Finansminister Siv Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjett klokken 10 torsdag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/w7zVd/Direkteblogg-Statsbudsjettet-for-2018 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Regjeringen sendte i juni ut et forslag på høring om å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen ( pedagognorm ) og et minimumskrav til grunnbemanning i barnehagen ( bemanningsnorm ).
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Hege Storhaug og organisasjonen Human Rights Service ( HRS ) får beholde statsstøtten også neste år i regjeringens forslag til statsbudsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service * Regjeringens forslag inneholder nye skatte- og avgiftslettelser i 2018 på om lag 3 milliarder kroner. 0,7 milliarder kroner får virkning i 2018, mens resten av lettelsene først vil få virkning i 2019.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken I forslag til nytt statsbudsjett foreslås det å kutte i pressestøtten.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken I forslag om nytt statsbudsjett skal pressestøtten kuttes med 25,7 millioner.
AA171012 Både Venstre og KrF tok i bruk den mildeste innestemmen da Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år ble lagt på bordet i går formiddag.
AA171012 ¶ Terje Breivik ( V ) ¶ Forslag til statsbudsjett 2018 legges frem av finansminister Siv Jensen klokka 10.00 torsdag.
AA171012 Siv Jensen passet da også på å gratulere Giske med den prestisjefylte posisjonen da hun skulle svare på det som ble en svært kritisk tirade fra Giske mot regjeringens forslag til statsbudsjett.
AA171012 Regjeringens forslag for 2018 er derfor et godt utgangspunkt for de kommende forhandlingene i Stortinget.
AA171012 - Regjeringens forslag til statsbudsjett er positivt på mange områder, men er for dårlig for familiene, skolen og bistand, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
AA171012 - Regjeringens forslag til statsbudsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen med fallende ledighet, økt vekst og stigende optimisme.
AA171012 Regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget til bompengefinansiering av utbyggingen så snart nødvendige avklaringer foreligger.
AA171012 Regjeringen la torsdag formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.
AA171012 Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018.
AA171012 * Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.
AA171012 Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget.
AA171012 Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke slå fast at hvor nivået burde ligge, men sier regjeringens forslag « i hvert fall ikke » er høyt.
AA171012 Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en politikk for de få, uten å ta hensyn til hele landet, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.
AA171012 LO har gått gjennom statsbudsjettet og regnet på hvor store kuttene i dagpenger blir som følge av regjeringens forslag .
AA171012 Beslutningen om forlengelse kommer dagen før et ministermøte i Luxembourg der Schengen-landene skal diskutere forslag til endringer i reglene.
AA171012 Lekkasjene har vært mange før regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram torsdag formiddag.
AA171012 Kristelig folkeparti sier regjeringens forslag om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene bryter med avtalen på borgerlig side.
AA171012 Regjeringens forslag til statsbudsjett er positivt på mange områder, men er for dårlig for familiene, skolen og bistand, mener KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
AA171012 Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Siv Jensen passet da også på å gratulere Giske med den prestisjefylte posisjonen da hun skulle svare på det som ble en svært kritisk tirade fra Giske mot regjeringens forslag til statsbudsjett.
AA171012 Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen synes regjeringens forslag er overraskende lavt.
AA171012 Regjeringens forslag er stikk i strid med hva hjelpeorganisasjonene har bedt om.
AA171012 Regjeringens forslag om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene blir møtt med kraftig kritikk fra en rekke hold.
AA171012 Jeg har ikke noe forslag til hva vi kan gjøre for å styrke arbeidet ICAN gjør, ikke noe annet enn at vi sier stopp !
AA171012 KrF vil også innføre bemanningsnorm for lærere, et forslag som både er dyrt og omstridt i kommunene.
AA171012 Under trontaledebatten tirsdag ble det klart at Ap får flertall for sitt forslag om å utvide fedrekvoten fra 10 til 14 uker.
AA171012 Dersom forslag om økningen på laveste momssats blir vedtatt blir det både kulturtilbud og idrettsarrangement dyrere.
VG171011 * Fredag ble et nytt, utvannet forslag fra Republikanerne om en ny helsereform nedstemt i Senatet.
VG171011 * Det har imidlertid vært strid internt blant republikanerne om hva en ny helsereform skal omfatte, og en rekke forslag har blitt debattert og forkastet.
VG171011 Et flertall har allerede varslet at de vil støtte Aps forslag om å utvide fedrekvoten fra 10 til 14 uker, slik den var før den ble endret i forrige stortingsperiode.
VG171011 Det er et kostbart og dårlig forslag .
VG171011 Fredag legger forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) frem regjeringens forslag til ny struktur for Hæren og Heimevernet.
VG171011 PUNGER UT : Regjeringen kommer med 30 millioner ekstra til bekjempelse av ungdomskriminalitet og tettere oppfølging av gjengangere i Oslo sør - i regjeringens forslag til statsbudsjett torsdag.
VG171011 Onsdag kveld fikk KrF støtte for minst to forslag som partiet har lagt på Stortingets bord under den to dager lange trontaledebatten : ¶
VG171011 - Prisen for å sikre vårt forslag til lærernorm er 800 millioner kroner, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.
VG171011 Flere forslag ?
SA171011 Skinstad-Jansen er positiv til Kunnskapsdepartementets forslag til endring i barnehageloven.
DN171011 ( E24 ) ¶ * regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.
DN171011 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN171011 I det nye forslaget gir imidlertid Norske Skog-styret aksjonærene 0,7 prosentpoeng flere aksjer enn i sitt første forslag .
DN171011 En gruppe på 65 prosent av de pantsikrede seniorkreditorene støtter det nye redningsforslaget, slik det også støttet styrets tidligere forslag .
DN171011 - Dette nye forslaget gir juniorgruppen en vesentlig bedre deal enn styrets forrige forslag .
DN171011 Norske Skog-styret la onsdag ettermiddag frem et nytt og « endelig » forslag for å redde selskapet.
DB171011 Norsk elbilforening er ikke glade for at prisen på Teslaer nå går opp, og ber Stortinget stanse regjeringens forslag .
DB171011 Vil prøve å danne flertall med KrF i sosialpolitikk, bistandsspørsmål og klimasaker, og fremmet allerede under trontaledebatten 10 forslag .
DB171011 FATTIGDOM OG KLIMA : SV-leder Audun Lysbakken vil fremme forslag om klima og fattigdom som KrF kan støtte.
DB171011 - Vi fremmer forslag på områder hvor vi vet KrF er enige med oss og ikke med regjeringen.
DB171011 - Jeg ser for meg at vi må ta tida til hjelp og være tålmodige, men at det er store muligheter for gjennomslag, for dersom KrF forventer at vi skal støtte deres forslag, må vi kunne håp at de støtter våre forslag når de er i tråd med det har sagt tidligere, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.
DB171011 - Jeg ser for meg at vi må ta tida til hjelp og være tålmodige, men at det er store muligheter for gjennomslag, for dersom KrF forventer at vi skal støtte deres forslag , må vi kunne håp at de støtter våre forslag når de er i tråd med det har sagt tidligere, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.
DB171011 - KrF har lansert et dyrt forslag om lærernorm, som de vil ha inn i budsjettforhandlingene.
DB171011 Regjeringen har allerede sendt ut på høring et forslag om bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene.
DB171011 Til NTB sa SVs Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski at « det er meningsløst at utvalget som skal se på klimarisiko for norsk økonomi, ikke skal komme med forslag til hvordan vi kunne redusert denne risikoen.
DB171011 Jeg er svært opptatt av at NRK skal være en åpen og vennlig organisasjon som er åpen for kritikk, synspunkter og forslag utenfra.
DA171011 Regjeringens forslag om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene blir møtt med kraftig kritikk fra en rekke hold.
DA171011 Talspersonen, som ikke ønsker å stå fram med navn, jobber for et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA og er tydelig på at styrets forslag allerede er dødt.
DA171011 Det ble onsdag ettermiddag lagt fram et nytt og revidert forslag til redningsplan for konkurstruede Norske Skog.
DA171011 KrF og V valgte blant annet å støtte Aps forslag om å gjeninnføre 14 ukers pappaperm, og et samlet Storting instruerte regjeringen til å gjøre endringer i den omstridte nye pleiepengeordningen.
DA171011 Jensen minner om at man må ha summen av mange gode forslag i minne.
DA171011 Like lett var det ikke for partiet å få flertall for sitt andre forslag , der Moxnes oppfordret Stortinget til å be « regjeringen etterleve baseerklæringen og sørge for at det ikke finnes militærbaser på norsk jord, også når det gjelder rotasjonsordningen ».
DA171011 Dermed fikk partiet vedtatt sitt aller første forslag i Stortinget onsdag.
DA171011 Halvannet år etter at langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram, skal forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) fredag presentere regjeringens forslag til rammer og struktur for Hæren og Heimevernet de neste årene.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Skinstad-Jansen er positiv til Kunnskapsdepartementets forslag til endring i barnehageloven.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Norsk elbilforening reagerer sterkt på budsjettlekkasjen og ber Stortinget stanse Regjeringens forslag .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal er opprørt over Regjeringens forslag .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak Han er forbannet over regjeringens forslag : ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Qd4JJ/Elbilforeningen-rasende--Regjeringen-gambler-med-Norges-viktigste-klimatiltak - Dette vet vi at det ikke er flertall for i Stortinget, og likevel ønsker Regjeringen å provosere med et forslag som vil skape enorm usikkerhet i bransjen og for forbrukere som allerede har forhåndskjøpt en elbil, sier Bu.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Solberg signaliserer likevel at forslaget til statsbudsjettet som legges frem torsdag inneholder forslag om å opprettholde statsstøtten til islamkritiske HRS, som utgjør 1.835.000 kroner i år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Solberg signaliserer likevel at forslaget til statsbudsjettet som legges frem torsdag inneholder forslag om å opprettholde statsstøtten til islamkritiske HRS som utgjør 1.835.000 kroner i år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Som alltid vil det kom en rekke andre forslag til endringer opp og ned i skatter og avgifter.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Med regjeringens forslag om å øke posten, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i budsjettet for neste år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Konsekvensene av Regjeringens forslag til endringer vil variere fra noen tusenlapper til flere titusen kroner i økt pris, avhengig av vekt, for de modellene som blir berørt.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 for Stortinget klokken 10.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Skinstad-Jansen er positiv til Kunnskapsdepartementets forslag til endring i barnehageloven.
AA171011 | Norske Skog legger frem « endelig forslag » til redningsplan ¶
AA171011 OPPDATERT : Ifølge Dagens Næringsliv sier en representant for de usikrede obligasjonseierne at de allerede har avvist styrets forslag , og at de diskuterer internt hvordan de skal offentliggjøre sitt avslag og sin begrunnelse.
AA171011 Her kommer de to gruppene også bedre ut enn i styrets forrige forslag .
AA171011 - Det nye og omforente forslaget vil gi mer verdi til de usikrede obligasjonseierne og aksjonærene enn styrets forslag fra 18. september 2017.
AA171011 SV har fremmet et eget forslag om ordningen som vil bli behandlet på Stortinget senere i høst.
AA171011 Onsdag sluttet et samlet storting seg opp om KrFs forslag om å gjøre endringer i ordningen igjen.
AA171011 I forslaget heter det : « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver ».
AA171011 - SV stemmer for KrFs forslag i dag, men vil presisere at selv om Stortinget vedtar noe på pleiepenger i dag, så må vi likevel ha en ordentlig debatt når vårt forslag med konkrete endringer går til komiteen, uttalte SV-leder Audun Lysbakken i trontaledebatten.
AA171011 - SV stemmer for KrFs forslag i dag, men vil presisere at selv om Stortinget vedtar noe på pleiepenger i dag, så må vi likevel ha en ordentlig debatt når vårt forslag med konkrete endringer går til komiteen, uttalte SV-leder Audun Lysbakken i trontaledebatten.
AA171011 Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst.
AA171011 Talspersonen, som ikke ønsker å stå fram med navn, jobber for et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA og er tydelig på at styrets forslag allerede er dødt.
AA171011 Det ble onsdag ettermiddag lagt fram et nytt og revidert forslag til redningsplan for konkurstruede Norske Skog.
VG171010 I likhet med både Grøvan ( KrF ) og Arnstad ( Sp ) vil hun fremme forslag om å fjerne kravet en av de første dagene etter Stortingets åpning.
VG171010 Fremmer forslag tirsdag ¶
VG171010 - Vi kommer til å fremme forslag om dette allerede tirsdag.
VG171010 Under trontaledebatten tirsdag vil Ap blant annet fremme forslag om å øke pappapermisjonen fra 10 til 14 uker.
VG171010 Ti forslag
VG171010 SV vil også legge fram forslag om at familier med alvorlig syke barn skal kunne motta pleiepenger så lenge barnet trenger det.
VG171010 Partiet vil også legge fram flere forslag om reversering av både kommunereformen og regionreformen.
VG171010 Også fra de andre partiene kommer det en lang rekke forslag .
VG171010 Også KrFs opplyser til NTB at de vil fremme forslag om lærernorm og flere lærere i skolen.
VG171010 Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag.
VG171010 ENIGE : KrF vil støtte Ap og Jonas Gahr Støres forslag om å gjeninnføre en fedrekvote på 14 uker.
VG171010 Kristelig folkepartis forslag er mindre konkret utformet.
VG171010 I dag fremmer både SV og KrF forslag om lovendring i forbindelse med trontaledebatten.
VG171010 Forslaget innebærer konkrete forslag om at pleiepengene ikke reduseres etter ett år, og at tidsbegrensningen oppheves.
VG171010 Da Stortinget behandlet endringene av pleiepengeordningen i vår, fremmet SV et alternativt forslag hvor det ikke var reduksjon av stønaden etter et år, og ikke stopp i utbetalingen etter fem år.
VG171010 31 av Arbeiderpartiets 32 representanter stemte mot SVs alternativ, og for regjeringens forslag som altså trådte i kraft 1. oktober.
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html Ulvang forteller at ideen vil bli diskutert neste år, og at det ennå ikke er snakk om et konkret forslag ennå.
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html - Men kommer det et forslag , vil det være elementer tilknyttet langrenn og langrennsutstyr.
SA171010 Ulvang forteller at ideen vil bli diskutert neste år, og at det ennå ikke er snakk om et konkret forslag ennå.
SA171010 - Men kommer det et forslag , vil det være elementer tilknyttet langrenn og langrennsutstyr.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html Skinstad-Jansen er positiv til Kunnskapsdepartementets forslag til endring i barnehageloven.
DN171010 ¶ Finansminister Siv Jensen er ventet å legge frem forslag om en rentebegrensningsregel i statsbudsjettet denne uken.
DN171010 Trumps forslag kommer etter at NBC News i forrige uke meldte at Tillerson i sommer kalte Trump for en « idiot » under et møte i Pentagon.
DN171010 Schäuble benytter også intervjuet med FT til å uttrykke sin støtte til Frankrikes president Emmanuel Macron som har lansert flere forslag om å reformere eurosamarbeidet.
DB171010 Dersom dette skulle skje, er det ikke utenkelig at det kan komme et forslag om færre lag i Premier League.
DB171010 De seks største Premier League-klubbene har fremmet et forslag om å få et større utbytte av inntektene som tv-rettighetene gir.
DB171010 Trine Skei Grande er mest kritisk til forslag om lærernormen.
DB171010 - Trine Skei Grande har jo sammen med Høyre og Frp støttet ethvert forslag om å overføre penger fra kommunene til byene i inntektssystemet for norske kommuner, sier Marit Arnstad.
DB171010 - Det kan jo hende at kompromisset kan være et forslag som Senterpartiet har lansert tidligere ; en utredning av hvordan en lærernorm vil å slå ut, både på skolenivå og kommunenivå.
DB171010 I dag fremmer både SV og KrF forslag om lovendring i forbindelse med trontaledebatten.
DB171010 « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver », heter forslaget Dagbladet har fått tilgang på.
DB171010 Under trontaledebatten i Stortinget i dag kommer KrF til å fremme et forslag som skal endre på nettopp dette.
DB171010 SV-leder Audun Lysbakken sier partiet hans kommer til å støtte KrFs forslag i dag, selv om SV også lanserer sitt eget.
DB171010 Også SV fremmer tirsdag eget forslag for å snu på pleiepengeordningen.
DB171010 Torsdag legges regjeringens forslag til statsbudsjett fram, og et gjengangerkrav fra bokbransjen de siste årene har vært at momsen på ebøker må skrotes.
DB171010 « Jeg begynte å legge til navn, og hele tida dukket det opp forslag på andre jeg kanskje kunne kjenne.
DA171010 - Det har kommet mange forslag om å revidere grunnloven, og gjøre Spania til en mer føderal stat.
DA171010 Venstre fremmer forslag om endringer i den foreslåtte sykehusstrukturen i Finnmark og rir nok en gang den gamle kjepphesten om lobbyregister.
DA171010 Senterpartiet fremmer ni forslag og vil ha omkamp om nedlegging av flystasjonen på Andøya og nye runder om rovdyrpolitikk og kommune- og regionreform.
DA171010 Mange forslag
DA171010 KrFs gruppemøte gikk nemlig inn for å støtte Arbeiderpartiets forslag om å øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker.
DA171010 I tillegg kommer ni løse forslag til selve debatten.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 En høstflom av kostbare forslag , sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland om de 31 representantforslagene som ble fremmet tirsdag.
DA171010 Venstre fremmer forslag om endringer i den foreslåtte sykehusstrukturen i Finnmark og rir nok en gang den gamle kjepphesten om lobbyregister.
DA171010 Syse sa : Summen av alle gode forslag , er vi imot.
DA171010 Senterpartiet fremmer ni forslag og vil ha omkamp om nedlegging av flystasjonen på Andøya og nye runder om rovdyrpolitikk og kommune- og regionreform.
DA171010 Partiet fremmet også forslag for å begrense bruken av innleid arbeidskraft og sikre læreplasser til alle kvalifiserte søkere.
DA171010 I tillegg kommer ni løse forslag til selve debatten.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 En høstflom av kostbare forslag , sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.
DA171010 SV, som sendte et tilsvarende forslag til Stortinget i vår, har varslet at de vil støtte Senterpartiets forslag , skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA171010 SV, som sendte et tilsvarende forslag til Stortinget i vår, har varslet at de vil støtte Senterpartiets forslag, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA171010 Det er trolig flertall på Stortinget for Senterpartiets forslag om at pensjonister kan få pensjonsslippen tilbake på papir.
DA171010 I tillegg kommer ni løse forslag til selve debatten.
DA171010 En høstflom av kostbare forslag , sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.
DA171010 Venstre fremmer forslag om endringer i den foreslåtte sykehusstrukturen i Finnmark og rir nok en gang den gamle kjepphesten om lobbyregister.
DA171010 Senterpartiet fremmer ni forslag og vil ha omkamp om nedlegging av flystasjonen på Andøya og nye runder om rovdyrpolitikk og kommune- og regionreform.
DA171010 Mange forslag
DA171010 KrFs gruppemøte gikk nemlig inn for å støtte Arbeiderpartiets forslag om å øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker.
DA171010 I tillegg kommer ni løse forslag til selve debatten.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 En høstflom av kostbare forslag , sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland om de 31 representantforslagene som ble fremmet tirsdag.
DA171010 - Med forslag til løsninger, på budsjettsiden og med planmessige ideer.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Som alltid vil det kom en rekke andre forslag til endringer opp og ned i skatter og avgifter.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden Samme begrunnelse bruker KrF-leder Knut Arild Hareide for å begrunne at hans parti KrF støtter Aps forslag .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zd8Qr/-Erna-Solberg-Jeg-har-vart-for-pappakvote-hele-tiden SV, Sp, Venstre og KrF har alle kunngjort at de stemmer for Aps forslag om å øke kvoten til 14 uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag Syse sa : Summen av alle gode forslag , er vi imot.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag * Nå er det flertall på Stortinget for igjen å øke fedrekvoten til 14 uker etter at KrF har gitt støtte til Arbeiderpartiets forslag om dette.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3WmVX/Solberg-forberedt-pa-nye-nederlag---gikk-pa-tap-tirsdag * Aps forslag innebærer en tredeling av den totale foreldrepermisjonen - 14 uker til både far og mor, mens den siste tredelen kan fordeles fritt.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje Men gruppemøtet tirsdag morgen avklarte altså at KrF støtter Aps forslag , som dermed vil få flertall på Stortinget.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje KrF vil støtte Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/gg3E0/KrF-stotter-Aps-fedrekvote-forslag--kan-bli-utvidet-mot-regjeringens-vilje - Vi har behandlet Aps forslag i vår gruppe.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Under trontaledebatten tirsdag vil Ap også fremme forslag om å øke pappapermisjonen fra 10 til 14 uker.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Tirsdag går politikerne i gang med behandlingen av en lang rekke forslag om å reversere tidligere vedtak.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Ti forslag
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget SV vil også legge fram forslag om at familier med alvorlig syke barn skal kunne motta pleiepenger så lenge barnet trenger det.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Partiet vil også legge fram flere forslag om reversering av både kommunereformen og regionreformen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Også fra de andre partiene kommer det en lang rekke forslag .
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Også KrFs opplyser til NTB at de vil fremme forslag om lærernorm og flere lærere i skolen.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/ebM64/Opposisjonen-kvesser-knivene--klart-for-omkamper-pa-Stortinget Fra SV kommer det hele ti forslag tirsdag, blant annet at regjeringen må utrede hvordan Norge kan knytte seg til FNs atomvåpenforbud.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html Ulvang forteller at ideen vil bli diskutert neste år, og at det ennå ikke er snakk om et konkret forslag ennå.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Det-nye-forslaget-gjor-OL-vinneren-oppgitt--Da-kan-vi-like-godt-kle-oss-ut-ogsa-243552b.html - Men kommer det et forslag , vil det være elementer tilknyttet langrenn og langrennsutstyr.
AA171010 Trumps forslag kommer etter at NBC News i forrige uke meldte at Tillerson i sommer kalte Trump for en « idiot » under et møte i Pentagon.
AA171010 Taiwans president Tsai Ing-wen ber Kina komme med forslag til nye måter Taiwan og Kina kan samhandle på.
AA171010 Venstre fremmer forslag om endringer i den foreslåtte sykehusstrukturen i Finnmark og rir nok en gang den gamle kjepphesten om lobbyregister.
AA171010 Senterpartiet fremmer ni forslag og vil ha omkamp om nedlegging av flystasjonen på Andøya og nye runder om rovdyrpolitikk og kommune- og regionreform.
AA171010 Mange forslag
AA171010 KrFs gruppemøte gikk nemlig inn for å støtte Arbeiderpartiets forslag om å øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker.
AA171010 I tillegg kommer ni løse forslag til selve debatten.
AA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
AA171010 En høstflom av kostbare forslag , sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland om de 31 representantforslagene som ble fremmet tirsdag.
AA171010 Partene valgte likevel å fortsette forhandlingene om en løsning på overtid, med sikte på å legge frem en nytt forslag som partene kunne bli enige om.
AA171010 I en børsmelding tirsdag ettermiddag skriver Norske Skog at de er i sluttfasen med å å ferdigstille dokumentasjonen til et nytt forslag for å løse gjeldskrisen i selskapet, noe de også varslet dagen før.
AA171010 Et forslag må ha støtte fra 75 prosent av kreditorene og to tredeler av aksjonærene i selskapet.
AA171010 De usikre kreditorene gikk hardt ut mot styrets forslag , mens store deler av de pantsikre kreditorene raskt støttet forslaget.
AA171010 - Det er ikke uventet at KrF varsler forslag om bemanningsnorm, men min første tanke er at en regel slik KrF tar til orde for først og fremst vil sørge for flere lærere i sentrale strøk, hvor man i dag har gode skoleresultater, samtidig som andelen ukvalifiserte lærere trolig vil øke, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen ( Frp ) til
AA171010 Han etterlyste også temaet likestilling i regjeringens trontale og talen om rikets tilstand, som ble holdt under Stortingets åpning mandag, og viste til Aps forslag om å øke fedrekvoten til 14 uker.
AA171010 Syse sa : Summen av alle gode forslag , er vi imot.
AA171010 Selskapet opplyser at de er i ferd med å sluttføre dokumentasjonen til et revidert forslag .
AA171010 Norske Skog opplyser at de er i ferd med å gjøre seg ferdig med et nytt forslag om restrukturering for å unngå konkurs.
AA171010 Han håpte da at partene kunne enes om et omforent forslag til løsning tirsdag, men nå utsettes en eventuell avklaring nok en dag.
AA171010 En forslag om restrukturering ble lagt fram av styret 18. september, men selskapets eiere og långivere ble ikke enige om planen.
AA171010 Et såkalt løst forslag til saken fra partileder Knut Arild Hareide tar til orde for endringer som sikrer « sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver. » ( ©NTB ) ¶
AA171010 KrF har allerede varslet at partiet vil stemme for Aps forslag om å utvide fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 til 14 uker.
AA171010 | Fremmer forslag om lobbyregister i Stortinget ¶
AA171010 Tirsdag formiddag fremmer Venstre forslag om lobbyregister i Stortinget, etter modell av vedtaket i Trondheim nylig.
AA171010 Det er ikke første gang Venstre fremmer et forslag om lobbyregister i nasjonalforsamlingen, men de har blitt nedstemt.
AA171010 Men gruppemøtet tirsdag morgen avklarte altså at KrF støtter Aps forslag , som dermed vil få flertall på Stortinget.
AA171010 KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen.
AA171010 - Vi har behandlet Aps forslag i vår gruppe.
AA171010 Parlamentarisk leder Marit Arnstad leverte en rekke forslag på vegne av Senterpartiet.
AA171010 Målt i antall forslag må de likevel se seg slått av SV.
AA171010 Miljøpartiet De Grønne ble avspist med én eneste representant, men Une Bastholm er til gjengjeld produktiv og leverte seks forslag .
AA171010 Mer enn 25 forslag ble lansert i trontaledebatten på Stortingets første ordinære dag.
AA171010 Hele ti forslag ble levert at Audun Lysbakken og hans ferske stortingsgruppe, hvor så mye som åtte av elleve representanter er helt nye.
AA171010 Da er det mer måtehold å spore i Arbeiderpartiet, men deres forslag om å utvide pappapermen ser til gjengjeld ut til å bli vedtatt.
VG171009 Lederen i FIS' langrennskomité understreker at dette foreløpig er tanker og ikke konkrete forslag som er behandlet.
VG171009 Et norsk digitalt grenseforsvar vil etter Lysne II-utvalgets forslag bli underlagt verdens kanskje strengeste og mest omfattende kontrollregime : En forhåndsgodkjenning av en domstol, en uavhengig kontroll og en etterhåndskontroll av et uavhengig organ - EOS-utvalget.
VG171009 Senterpartiet fremmer mandag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen.
DN171009 Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018 den 12. oktober.
DN171009 KrFs Hans Fredrik Grøvan legger frem forslag tirsdag.
DN171009 KrF går dermed rett i strupen på regjeringspartiene med sitt forslag , som legges frem i Stortinget allerede tirsdag.
DN171009 Sp fremmer mandag forslag om å reversere kommunereformen ¶ ¶
DN171009 | Sp fremmer mandag forslag om å reversere kommunereformen ¶
DN171009 Senterpartiet fremmer mandag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen.
DB171009 Tirsdag fremmer partiet fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen ( se faktaboks ).
DB171009 Sp fremmer nå følgende forslag til behandling i Stortinget : ¶
DB171009 Stortingspolitiker Abid Raja ( V ) sier til Dagbladet at han støtter regjeringens forslag om å stoppe den statlige støtten til Islamsk Råd Norge, og mener rådet har seg selv å takke.
DB171009 Der høringsuttalelsen fra NHHs Trond Døskeland og Jan Tore Klovland støtter forslaget fra Gjedrem-utvalget ( slik de også støtter absolutt alle andre forslag derfra ), er NTNU-professor Knut Anton Mork mer i tvil og professor Steinar Holden ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo tilhenger av at de to hensynene blir likestilt, kan Finansavisen fortelle.
DB171009 Det er SV som har varslet forslag om at e-postpraksisen til Sandberg skal bli en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
DB171009 Ap og Sp er nå i tenkeboksen på om de skal støtte et slikt forslag eller ikke.
DA171009 Macron fremmet i juli et lignende forslag om å opprette et registreringssenter for migranter i Libya.
DA171009 Torsdag blir regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram, og både finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) har varslet at tiden for omfattende vekst i bruken av oljepenger er over.
DA171009 Han sier at KrF om kort tid vil avgjøre om partiet skal fremme sitt opprinnelige forslag på nytt, eller om det er mer hensiktsmessig å be regjeringen gå inn i den vedtatte lovteksten og justere der det er nødvendig.
DA171009 Dermed kan det dannes et nytt flertall sammen med SV og Senterpartiet - som stemte for KrFs alternative forslag da femårskravet ble vedtatt 12. juni.
DA171009 Mandag fremmer Sp fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av deler av kommunereformen.
DA171009 Torsdag legger finansminister Siv Jensen ( Frp ) fram regjeringens forslag til statsbudsjett.
DA171009 Norske Skog hadde også framgang etter melding om at styret i selskapet jobber med et nytt forslag til redningsplan.
DA171009 I børsmeldingen skriver styreleder Christen Sveaas at selskapet jobber med et revidert forslag til restrukturering av selskapet som vil bli offentliggjort tirsdag.
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/OGn6V/Kan-du-virkelig-bli-avhengig-av-sukker--Nina-Kristiansen I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Tirsdag er det trontaledebatt i Stortinget og første mulighet for representantene etter valget til å fremme konkrete forslag .
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Senterpartiet fremmer fire forslag om reversering av ulike deler av kommunereformen, som de håper å få KrF med på, skriver NTB.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Mandag skrev Aftenposten at Ap kommer med et forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget I tillegg fremmer Ap et forslag om å stramme inn bruken av innleid arbeidskraft.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Flere forslag om kommune-omkamp ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Arbeiderpartiet fremmer også flere forslag tirsdag.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen | Sp fremmer forslag om å reversere kommunereformen ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/yk1nA/Sp-fremmer-forslag-om-a-reversere-kommunereformen Senterpartiet fremmer i dag fire forslag i Stortinget knyttet til reversering av ulike deler av kommunereformen.
AA171009 Partilederne skal nå legge fram koalisjonsavtalen for sine respektive partier, og det kan fortsatt komme forslag til mindre justeringer.
AA171009 Partene valgte likevel å fortsette forhandlingene om en løsning på overtid, med sikte på å legge frem en nytt forslag som partene kunne bli enige om.
AA171009 I en børsmeldig skriver selskapet at de er i sluttfasen med å ferdigstille dokumentasjonen til et nytt forslag for å løse gjeldskrisen i selskapet.
AA171009 Et forslag må ha støtte fra 75 prosent av kreditorene og to tredeler av aksjonærene i selskapet. | - Robotkelnere kan kortslutte, men ellers kan de jobbe døgnet rundt ¶
AA171009 Ifølge styrelederen jobber selskapet nå med et revidert forslag til redningsplan som vil bli offentliggjort før tirsdag kl. 17.
AA171009 Han håper at partene kan enes om et omforent forslag til løsning tirsdag.
AA171009 Norske Skog hadde også framgang etter melding om at styret i selskapet jobber med et nytt forslag til redningsplan.
VG171008 Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter.
SA171008https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Finsk-TV-kanal-hevder-langrennsovelse-blir-fjernet--De-har-ikke-rett_-sier-Age-Skinstad-243465b.html Nasjonene er bedt om å diskutere dette hjemme og eventuelt komme med forslag før neste vårs møte i mai, sier Ulvang.
SA171008 Nasjonene er bedt om å diskutere dette hjemme og eventuelt komme med forslag før neste vårs møte i mai, sier Ulvang.
SA171008 Nasjonene er bedt om å diskutere dette hjemme og eventuelt komme med forslag før neste vårs møte i mai, sier Ulvang.
SA171008 Et lignende forslag har allerede fått støtte i nasjonalforsamlingen.
NL171008 Jeg har registrert følgende forslag nevnt som mulig navn på den nye regionen : ( Nord- ) Hålogaland, Arctandria, Nord-Norge, Troms og Finnmark og Finnmark.
DB171008 Verken IOC eller Verdens helseorganisasjon var enige i dette, og avviste alle forslag om å endre planene.
DB171008 Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 ble nemlig utformet før valgkampen begynte i august.
DB171008 Hun vil heller ikke si noe om hvorvidt regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en prøveordning eller kompensasjonsordning om eiendomsskatt, som en slags kompromissløsning.
DB171008 oktober presenterer finansminister Siv Jensen ( Frp ) regjeringens forslag for statsbudsjettet 2018.
DB171008 oktober presenterer Jensen regjeringens forslag til neste års statsbudsjett.
DA171008 Torsdag legger Solberg II-regjeringen fram sitt første forslag til nytt statsbudsjett.
DA171008 | Ap støtter ikke SVs forslag om signering av traktat om atomvåpenforbud ¶
DA171008 Til tross for at Støre fredag kritiserte regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i arbeidet for nedrustning av atomvåpen, vil Ap ikke støtte SVs forslag .
DA171008 Støre lukker imidlertid ikke døren helt, og sier Ap kan støtte et forslag med en annen ordlyd.
DA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/agr94/Venstre-kan-sikre-flertall-for-Ap-forslag-om-okt-fedrekvote Hun forventer at partiets stortingsgruppe støtter Aps forslag .
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/agr94/Venstre-kan-sikre-flertall-for-Ap-forslag-om-okt-fedrekvote Førstkommende tirsdag vil Ap fremme forslag om at fedrekvoten økes fra 10 til 14 uker.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/agr94/Venstre-kan-sikre-flertall-for-Ap-forslag-om-okt-fedrekvote Førstkommende tirsdag er det trontaledebatt i Stortinget og første mulighet for representantene etter valget til å fremme konkrete forslag .
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/agr94/Venstre-kan-sikre-flertall-for-Ap-forslag-om-okt-fedrekvote Ap varsler at partiet blant annet kommer til å fremme forslag om å øke fedrekvoten fra dagens 10 til 14 uker.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Poblene-er-Vladimir-Putins-store-frykt-Her-er-grepene-Russland-har-tatt-243456b.html Et lignende forslag har allerede fått støtte i nasjonalforsamlingen.
AA171008 Torsdag legger Solberg II-regjeringen fram sitt første forslag til nytt statsbudsjett.
AA171008 | Ap støtter ikke SVs forslag om signering av traktat om atomvåpenforbud ¶
AA171008 Til tross for at Støre fredag kritiserte regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i arbeidet for nedrustning av atomvåpen, vil Ap ikke støtte SVs forslag .
AA171008 Støre lukker imidlertid ikke døren helt, og sier Ap kan støtte et forslag med en annen ordlyd.
AA171008 SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171008 SV fremmer tirsdag et forslag i Stortinget om at Norge må signere FN-traktaten om et internasjonalt atomvåpenforbud, men Aps støtte til forslaget uteblir.
AA171008 I opposisjonspartiene, som tapte valget nok en gang, ble det lagt « kriseplaner » for utvikling av nye politiske løsninger i frykt for at de unge Ap-representantene skulle produsere mengder av nye forslag og løsninger som var egnet til å endre det politiske landskapet i byen.
VG171007 Det tar ikke Nesbø lang tid før han kommer opp med et forslag : « Snømannen ».
SA171007https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Da-realityserien-gikk-galt_-bestemte-Thale-Myhre-seg-for-a-gjore-comeback-pa-idrettsbanen-Sist-gang-ble-hun-utestengt-243413b.html Det å komme til en semifinale i NM er tøft, men drømmer er til for å nås, sier Kjær, før han kommer med et forslag : ¶
SA171007 Det å komme til en semifinale i NM er tøft, men drømmer er til for å nås, sier Kjær, før han kommer med et forslag : ¶
NL171007 Her er 57 forslag til hva det nye barnet skal hete ¶ ¶ ¶
FV171007https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Da-realityserien-gikk-galt_-bestemte-Thale-Myhre-seg-for-a-gjore-comeback-pa-idrettsbanen-Sist-gang-ble-hun-utestengt-243413b.html Det å komme til en semifinale i NM er tøft, men drømmer er til for å nås, sier Kjær, før han kommer med et forslag : ¶
DN171007 - Styrets forslag er bortfalt.
DB171007 Olaug Bollestad, nyvalgt komitéleder i helsekomiteen for KrF, sier hennes parti står ved Høyres forslag til president.
DB171007 - Hva synes du om den polske regjeringens forslag om å legge forvaltningen av pengene under en regjeringstyrt organisasjon ?
DB171007 På torsdag legger Siv Jensen frem forslag til statsbudsjett for 2018.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Da-realityserien-gikk-galt_-bestemte-Thale-Myhre-seg-for-a-gjore-comeback-pa-idrettsbanen-Sist-gang-ble-hun-utestengt-243413b.html Det å komme til en semifinale i NM er tøft, men drømmer er til for å nås, sier Kjær, før han kommer med et forslag : ¶
VG171006 - Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO.
VG171006 Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sa Solberg.
VG171006 - Jeg legger til grunn at de fire partiene som utgjør flertallet vil stille seg bak Høyres forslag , dermed ligger det an til at det blir slik.
VG171006 Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sa Solberg.
VG171006 Tirsdag skal SV legge frem et nytt forslag på Stortinget på atomvåpen-forbud.
VG171006 Men statsminister Erna Solberg var like krystallklar tilbake : Høyre/Frp-regjeringen ikke kommer til å « støtte forslag som svekker NATO ».
SA171006 Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
SA171006 Første gang hennes forslag ble avvist av FIS var i 2012.
DN171006 - Det er ganske spesielt med tanke på Stortingets ansikt utad at samtlige partier bortsett fra Ap fremmer forslag på menn, sier Hansen.
DB171006 Energiminister Khalid al-Falih sier Saudi-Arabia var fleksible til Moskvas forslag om å utvide avtalen til slutten av neste år.
DB171006 Ifølge avisa Berlingske vil regjeringen nå fremme et forslag som er ventet å ligge tett opp til Dansk Folkepartis opprinnelige utkast.
DB171006 - SVs forslag skal vi ta stilling til når det faktisk foreligger, skriver Huitfeldt i en SMS.
DB171006 I Norge avviste Stortinget i 2010 et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB171006 Olaug Bollestad, nyvalgt komitéleder i helsekomiteen for KrF, sier hennes parti står ved Høyres forslag til president.
DB171006 De samlet seg om et forslag , som de ga navnet Kampen kulturbryggeri.
DB171006 Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier statsminister Erna Solberg.
DB171006 Lysbakken vil allerede tirsdag legge fram et forslag om at Norge skifter side og undertegner FN-traktaten.
DB171006 Nå ligger et slikt forslag også på bordet i Norge.
DB171006 Han har allerede varslet at det kommer et forslag om at Norge skal slutte seg til FN-forbudet når Stortinget åpner.
DB171006 Den nåværende presidenten kom med et forslag Thompson ble sjokkert av.
DA171006 Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier Solberg.
DA171006 SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.
DA171006 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! 318 forslag
DA171006 Det var kommet inn 318 forslag på personer og organisasjoner som burde vinne Nobels fredspris i år, noe som er et høyt tall.
DA171006 De vil ikke støtte et forslag som svekker NATO, sa Solberg da hun gratulerte ICAN med årets fredspris.
DA171006 Anniken Huitfeldt ( Ap ), leder av Stortingets utenrikskomité, skriver i en SMS at de vil ta stilling til SVs forslag når det foreligger, mens partileder Jonas Gahr Støre uttalte til NTB at det var « ingen automatikk » i at de ville støtte SVs forslag .
DA171006 Anniken Huitfeldt ( Ap ), leder av Stortingets utenrikskomité, skriver i en SMS at de vil ta stilling til SVs forslag når det foreligger, mens partileder Jonas Gahr Støre uttalte til NTB at det var « ingen automatikk » i at de ville støtte SVs forslag.
DA171006 Det er meningsløst at utvalget som skal se på klimarisiko for norsk økonomi ikke skal komme med forslag til hvordan vi kunne redusert denne risikoen, sier Haltbrekken og Kaski til NTB.
DA171006 Ap har varslet at de vil komme med et forslag for å få ned bruken av midlertidighet, men partiet mener fortsatt at det var riktig å fjerne kravet om en rimelighetsvurdering.
DA171006 Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier Solberg.
DA171006 Ap har varslet at de vil komme med et forslag for å få ned bruken av midlertidighet, men partiet mener fortsatt at det var riktig å fjerne kravet om en rimelighetsvurdering.
DA171006 VG noterer seg at den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag , også er en av de fire toppkandidatene blant spillselskapene.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/Jkjrm/Den-internasjonale-kampanjen-for-a-avskaffe-atomvapen-ICAN-far-Nobels-fredspris Utenriksminister Børge Brende ( H ) har sagt at det ikke er aktuelt å støtte et forslag som svekker NATO som forsvarsallianse.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ww78M/Ap-fremmer-egen-kandidat-til-stortingspresidentvervet Men vårt forslag er seriøst ment, sier Støre.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Alpinstjernen-nekter-a-gi-opp-drommen-om-a-konkurrere-med-mennene--Ikke-bare-et-show-243407b.html Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Alpinstjernen-nekter-a-gi-opp-drommen-om-a-konkurrere-med-mennene--Ikke-bare-et-show-243407b.html Første gang hennes forslag ble avvist av FIS var i 2012.
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det ikke er noen automatikk i at Ap vil støtte SVs forslag , men han kritiserer samtidig regjeringen for å ikke ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.
AA171006 På et åpent møte i Melhus onsdag kveld lanserte Nye Veier forslag til en ny tunnelløsning i Melhus, også dette for å kutte kostnader.
AA171006 Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier Solberg.
AA171006 Det er meningsløst at utvalget som skal se på klimarisiko for norsk økonomi ikke skal komme med forslag til hvordan vi kunne redusert denne risikoen, sier Haltbrekken og Kaski til NTB.
AA171006 SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.
AA171006 VG noterer seg at den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag , også er en av de fire toppkandidatene blant spillselskapene.
AA171006 Samtidig kom det ingen signaler om at Ap vil støtte SVs forslag .
AA171006 Like fullt vil SV allerede tirsdag fremme et forslag i Stortinget om at Norge starter en prosess på vei mot å signere FN-traktaten.
AA171006 SV vil allerede neste uke fremme et forslag i Stortinget om at Norge må starte prosessen med å slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.
AA171006 På spørsmål fra NTB om Arbeiderpartiet vil slutte opp om SVs forslag i Stortinget, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre at det « er ingen automatikk i det ».
AA171006 Men vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier hun.
AA171006 Allerede tirsdag vil SV fremme forslag om at regjeringen i løpet av perioden skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 SV har varslet at de allerede tirsdag vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.
AA171006 Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det ikke er noen automatikk i at Ap vil støtte SVs forslag , men han kritiserer samtidig regjeringen for å ikke ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.
AA171006 Arbeiderpartiet har på denne bakgrunn kommet til at vi ikke kan støtte Høyres forslag til president.
AA171006 Venstres leder Trine Skei Grande ville fredag ettermiddag ikke endelig bekrefte om de fremmer forslag på sitt eget partis Abid Raija til presidentskapet, noe som i så fall vil innebære en forrykking av kjønnsbalansen - ned til en kvinne og fire menn.
AA171006 Når de likevel fremmer forslag på den sittende presidenten, kan ikke vi være med på det, sier Støre.
AA171006 Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier at han ikke har noen kommentar til at Ap fremmer eget forslag på stortingspresident.
AA171006 - Det er ganske spesielt med tanke på Stortingets ansikt utad at samtlige partier bortsett fra Ap fremmer forslag på menn.
VG171005 oktober der han skal legge frem forslag til hvilke strategi USA skal ha overfor Iran fremover.
VG171005 - Dette er er ett av syv forslag vi kommer med.
VG171005 Den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag , er den fjerde toppkandidaten.
DN171005 Styrets forslag fra 18. september er det ikke blitt enighet om.
DN171005 - Diskusjonene med kreditorgruppene vil vi fortsette med sikte på å komme frem til et omforent forslag .
DN171005 * Den nye Norske Skog-sjefen Lars Sperre la i begynnelsen av juni frem sitt forslag til redning av selskapet.
DN171005 Nytt forslag fra juniorene ¶
DN171005 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN171005 Juniorgruppen har brukt de siste dagene på å gjennomgå denne informasjonen, og skal torsdag ettermiddag ha sendt et nytt forslag til Norske Skog-styret og seniorgruppen.
DN171005 Det har ikke noen store konsekvenser at tilbudet er utløpt, ettersom kreditorene har diskutert endringer fra styrets forslag de siste to ukene.
DN171005 - Vi mener at vi går langt for å komme de sikrede kreditorene i møte i vårt nye forslag , både når det gjelder verdsettingen av selskapet i emisjonen, og fordelingen av aksjer etter refinansieringen, sier talspersonen til DN torsdag ettermiddag.
DN171005 - Diskusjonene med kreditorgruppene vil vi fortsette med sikte på å komme frem til et omforent forslag .
DN171005 * Den nye Norske Skog-sjefen Lars Sperre la i begynnelsen av juni frem sitt forslag til redning av selskapet.
DB171005 Nesten ti år har gått siden Bernt Liavaag ga opp å få sitt forslag ut på norske veier, men Vinje holder fortsatt muligheten åpen.
DA171005 Torsdag ble det kjent at flere republikanske senatorer er åpne for å diskutere Demokratenes forslag om å forby visse typer våpenmodifikasjoner.
DA171005 Diskuterer to forslag
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Ow5v1/Na-apner-flere-republikanske-ledere-for-a-strengere-vapenlover Har stanset flere forslag
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Ow5v1/Na-apner-flere-republikanske-ledere-for-a-strengere-vapenlover Flere republikanske ledere sier at de kan støtte forslag om å forby tilbehøret Stephen Paddock ( 64 ) brukte i Las Vegas-massakren.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/Ow5v1/Na-apner-flere-republikanske-ledere-for-a-strengere-vapenlover Etter tidligere masseskytinger har de sagt nei til demokratenes forslag om å stramme inn.
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Oslos-fineste-fasader I år kom det inn drøyt 20 forslag .
AP171005https://www.aftenposten.no/osloby/i/8eKrG/Dette-er-Oslos-fineste-fasader I år kom det inn drøyt 20 forslag .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/2Eakv/Tredje-frist-for-Norske-Skogs-redningsplan-narmer-seg september frem et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/2Eakv/Norske-Skog-utsetter-nok-en-gang-fristen-for-en-redningsplan september fram et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OwOKV/Mor-ma-ha-mulighet-til-atte-maneders-permisjon-etter-fodselen--Gry-Hay Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm tar til orde for en todeling av foreldrepermisjonen, i tråd med et forslag i NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
AA171005 Torsdag melder The Washington Post at flere republikanske senatorer er åpne for å diskutere Demokratenes forslag om å forby visse typer våpenmodifikasjoner.
AA171005 Folk har også henvendt seg til politiet direkte og kommet med forslag til hvor de synes det bør holdes kontroller.
AA171005 Store deler av de pantsikrede kreditorene har allerede støttet styrets forslag til gjeldsløsning.
AA171005 Forslaget har derimot blitt kraftig avvist av de usikre långiverne, som i forrige uke i stedet lanserte sitt eget forslag .
AA171005 september fram et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
AA171005 | Telenor vil legge ned avdeling i Harstad ¶ 82 ansatte vil miste jobben dersom Telenor-styret gjennomfører et forslag om å legge ned kundeserviceavdelingen i Harstad.
AA171005 Det har ikke noen store konsekvenser at tilbudet er utløpt, ettersom kreditorene har diskutert endringer fra styrets forslag de siste to ukene.
AA171005 september fram et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
VG171004 Politiet er nå i ferd med å avslutte etterforskningen, og så snart de får svar fra rettsmedisinerne vil de oversende saken til statsadvokaten med forslag til tiltale.
SA171004https://www.aftenbladet.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html - Men det er ikke hver dag vi ser forslag som dette, så det er kult og interessant.
NL171004 Våpenlovutvalget kom i sin tid med flere forslag til innskjerping av norske våpenregler.
NL171004 Dere har gjort oss urett og det minste vi må få kunne kreve at det gjøres en konsekvensutredning av dette strukturvedtaket, og at all iverksetting utsettes til Stortinget har behandlet de forslag som kommer om en moderering av hele " Regionreformen " sin tvangsprosjekt.
NL171004 Vi velger å starte denne artikkelen med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.
NL171004 For å åpne opp kommunikasjonen mellom familiene og de styrende vil vi utarbeide et forslag til en « familiemelding ».
NL171004 Det vil si melding fra barnefamiliene til kommunen om både godt og dårlig, forslag til bedring og endringer av levekårene for barna og mulighet for selv å be om hjelp.
NL171004 Blant annet vil vi utarbeide et forslag om å tredele dagens satsning : hjelpe-barnevernet skal bistå familiene i stort og smått og følge nøye med i alle barns levekår i kommunen, myndighets-barnevernet skal være tungt faglig rustet til det vanskeligste arbeidet når oppveksten skal vurderes som ikke god nok og barnet hentes ut av familie
FV171004https://www.fvn.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html - Men det er ikke hver dag vi ser forslag som dette, så det er kult og interessant.
DN171004 ¶ Kringkastingssjefen synes lite om Schibsted forslag .
DB171004 Dit reiste hun angivelig etter et forslag fra Paddock.
DB171004 Og så kan du komme med forslag til løsninger.
DA171004 Av Svenska Akademiens nettside går det fram at det vanligvis kommer inn forslag på rundt 200 forfattere.
DA171004 Av Svenska Akademiens nettside går det fram at det vanligvis kommer inn forslag på rundt 200 forfattere.
DA171004 Marienlyst Utvikling AS, der kommunen og Ticon eier en halvpart hver, har sendt inn sitt forslag til reguleringsplan, og byplankontoret jobber nå med å vurdere denne og lage saksframlegg.
BT171004https://www.bt.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html - Men det er ikke hver dag vi ser forslag som dette, så det er kult og interessant.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/p7eoR/Iran-avtalen-og-atomvapen-pa-topp-hos-nobelspekulanter Den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag , er den fjerde toppkandidaten.
AP171004https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AjMj3/Ansiktsdekkende-plagg-bor-forbys-ved-universitetene Ledelsen ved syv av åtte av landets universiteter avviser Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
AP171004https://www.aftenposten.no/bil/Dette-fotgjengerfeltet-vekker-oppsikt-10647b.html - Men det er ikke hver dag vi ser forslag som dette, så det er kult og interessant.
AA171004 Høyre-representantene skal først velge nytt gruppestyre, og det er gruppestyret som skal legge fram forslag til fordeling av verv og posisjoner.
VG171003 IDRETTENS HUS ( VG ) I et møte med Idrettsstyret skal idrettspresident Tom Tvedt ( 49 ) ha motsatt seg et forslag om kutt i sin egen millionlønn.
VG171003 Det er denne delen av søknaden, og de ifølge Øystein Dale solide kuttene, som har å gjøre med nevnte forslag til kutt i styrelønn og honorarer - som Tom Tvedt angivelig ikke ville gå med på.
VG171003 Asphjells forslag skal ha vært et av flere for å få ned kostnadene i NIF-administrasjonen.
VG171003 Det har nå kommet inn forslag om at hennes protest burde resultere i en statue med navnet « Kvinnen med handlevognen ».
VG171003 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) antyder igjen i en kronikk i VG at det var Jonas Gahr Støres støtte til et forslag om å ta imot 10 000 kvoteflyktninger som var årsaken til det store antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015.
VG171003 Hun er kritisk til Ap, som nylig sa i VG at de vil fremme et forslag for å få ned bruken av midlertidige oppholdstillatelse for enslige asylsøkere.
VG171003 Berg opplyser at et uavhengig utvalg i 2015 leverte forslag om at NVE skulle få et noe utvidet mandat til å kunne gå direkte inn i håndteringen også av overvannet.
VG171003 - Stortinget stemte i vår ned Senterpartiets forslag om en gransking av tvangsbruk i norsk psykiatri.
VG171003 - Jeg mener saken viser at vårt forslag om en offentlig gransking av norsk psykiatri, er like aktuell i dag.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Samtidig hevder VG å vite at idrettspresident Tom Tvedt har motsatt seg et forslag om å gå ned i lønn.
SA171003 Samtidig hevder VG å vite at idrettspresident Tom Tvedt har motsatt seg et forslag om å gå ned i lønn.
DN171003 i Representantenes hus inne et forslag om å gjøre det lettere å kjøpe lyddempere, og at personer autorisert til å bære skjulte våpen skal kunne ta med seg våpen inn i andre delstater.
DN171003 Leder Knut Arild Hareide sier det var Krf som fremmet forslag om personlige bilskilt, og ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Frp som mange sikkert tror.
DB171003 Ledende republikanere i Representantenes hus har tidligere sendt inn et forslag om å gjøre det lettere å kjøpe lyddempere, og at personer autorisert til å bære skjulte våpen skal kunne ta med seg våpen inn i andre delstater.
DB171003 Når forutsetningen for at andre skal få det bedre er at du får litt mindre gunstige ordninger, er det lett å la være å støtte forslag til endringer.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Samtidig hevder VG å vite at idrettspresident Tom Tvedt har motsatt seg et forslag om å gå ned i lønn.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-feilrettede-heksejakter-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen I juni avviste Facebook-ledelsen på årets generalforsamling et forslag om å utarbeide en rapport for å avdekke hvor stort problemet med falske nyheter faktisk er for selskapet.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-en-heksejakt-pa-feil-person-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen I juni avviste Facebook-ledelsen på årets generalforsamling et forslag om å utarbeide en rapport for å avdekke hvor stort problemet med falske nyheter faktisk er for selskapet.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/LJxbJ/Vapendebatten-hetes-opp-i-USA--Tanker-og-bonn-er-ikke-nok Før massakren som krevde minst 59 menneskeliv i Las Vegas, hadde ledende republikanere i Representantenes hus inne et forslag om å gjøre det lettere å kjøpe lyddempere, og at personer autorisert til å bære skjulte våpen skal kunne ta med seg våpen inn i andre delstater.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvdb2/Ny-skjebnedag-for-Norske-Skog september frem et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/BoK47/Norske-Skog-utsetter-fristen-for-a-fa-pa-plass-en-redningsplan september frem et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Samtidig hevder VG å vite at idrettspresident Tom Tvedt har motsatt seg et forslag om å gå ned i lønn.
AA171003 Men det jeg håper, er at hun i sin tale til det konservative landsmøtet i morgen vil komme med nye avklaringer, slik at konkrete forslag kan legges på bordet, sa Verhofstadt.
AA171003 Før massakren som krevde minst 59 menneskeliv i Las Vegas, hadde ledende republikanere i Representantenes hus inne et forslag om å gjøre det lettere å kjøpe lyddempere, og at personer autorisert til å bære skjulte våpen skal kunne ta med seg våpen inn i andre delstater.
AA171003 Store deler av de pantsikrede kreditorene har allerede støttet styrets forslag til gjeldsløsning, som innebærer at de vil sitte igjen med 94 prosent av aksjene i Norske Skog.
AA171003 Skal et forslag godkjennes må långivere bak minst 75 prosent av gjelden støtte den, samtidig som to tredeler av dagens eiere i Norske Skog må si ja.
AA171003 På spørsmål om hvilket forslag man nå tar utgangspunkt i, svarer han : ¶
AA171003 Forslaget har derimot blitt kraftig avvist av de usikre långiverne, som i forrige uke i stedet lanserte sitt eget forslag .
AA171003 - Offisielt er det ikke noe annet enn styrets forslag som ligger på bordet, men hvis man skal komme frem til en omforent løsning, så må man komme frem til noe nytt.
AA171003 Store deler av de pantsikrede kreditorene har allerede støttet styrets forslag til gjeldsløsning.
AA171003 Forslaget har derimot blitt kraftig avvist av de usikre långiverne, som i forrige uke i stedet lanserte sitt eget forslag .
AA171003 september fram et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
AA171003 september fram et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet.
AA171003 Når Stortinget åpner igjen etter ferien, blir det nye Stortinget møtt med et forslag fra Senterpartiet om å ta en ny runde om tvangsvedtakene.
AA171003 Dersom alle disse partiene nå stemmer for Senterpartiets forslag , blir det flertall.
AA171003 De politiske løsningene blir bedre når mangfoldet øker og de store partiene har mot til å høre på andre ideer og forslag .
VG171002 Det vil heller ikke komme noe slikt forslag fra Det hvite hus.
NL171002 Større poliklinisk aktivitet og lengre åpningstider ved Alta nærsykehus, med forslag til konkrete utvidelser blant annet innenfor fagområdene revmatologi, nevrologi, hudsykdommer, kreftbehandling og syn.
NL171002 Skulle et slikt forslag mot formodning få flertall i Stortinget, betyr det at alle planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Finnmark blir lagt på is i overskuelig framtid.
NL171002 Selv kunne jeg godt tenke meg å komme med noen forslag til profil på stillerom eller tema for utsmykningen av havneterminalen.
NL171002 I flere omganger nå har vi kunnet lese i avisen om forslag om stillerom og om et rom dedisert til de som døde da slagskipet Tirpitz ble senket i 1944.
DN171002 Styrets forslag inneholder ingen slik opsjonsutstedelse og de sikrede obligasjonseierne har ikke ønsket å utstede warrants.
DN171002 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN171002 Regjeringens forslag om poseavgift i statsbudsjettet for 2015 vakte som kjent store kontroverser og ble til slutt lagt bort.
DN171002 oktober for å behandle styrets forslag om utbetaling av fem kroner per aksje i tilleggsutbytte.
DB171002 Til begge forrettene var sommelierens forslag en Chardonnay, en Juillot Mercurey, som smakte friskt og fortreffelig til både suppe og tartar.
DA171002 Nylig varslet Arbeiderpartiet i VG at de skal fremme et forslag når Stortinget samles i oktober.
DA171002 - Vi kommer til å fremme et forslag om at det må innføres et sett med sårbarhetskriterier som skal tas med i vurderingen før UDI gjør vedtak.
DA171002 - I utgangspunktet står vår politikk fast, men vi vil selvsagt ta en grundig vurdering av Ap sitt forslag når det kommer til Stortinget.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AA171002 Målet har vært å finne fram til et navn som bidrar til at alle innbyggerne kan kjenne tilhørighet til den nye kommunen, heter det i invitasjonen til å komme med forslag .
AA171002 Etter forslagsfristen valgte den politisk oppnevnte navnegruppa å gå videre med åtte forslag til nytt kommunenavn : Halsa, Hemne, Havn, Vinjar, Vinjefjord, Fjordheim, Sodvin, Sjøstrand og altså Heim.
AA171002 Det var mange forslag på Hemne som nytt kommunenavn.
AA171002 Henrik Kierulf hevder at han ikke var klar over at det ville bli fremsatt forslag på ham mot Torhild Aarbergsbotten.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Finansminister Siv Jensen ( Frp ) har det overordnede politiske ansvaret for Oljefondet, som har valgt å stemme nei til forslag om større åpenhet om falske nyheter i Facebook og Google.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere En uke senere fremmet Lamb og andre aktivistinvestorer et nærmest identisk forslag på generalforsamlingen til Alphabet, som er Googles eierselskap.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Arjuna Capital hadde fremmet et forslag om at Facebook skulle lage en rapport om hvor stort problemet er og hvilke tiltak selskapet gjennomfører for å få bukt med det.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere - Med det forbeholdet at jeg ikke kjenner saken utover det som fremgår her, så synes jeg umiddelbart det er litt underlig at fondets representanter skulle gå mot et forslag om en utredning, særlig når vi vet hvilken utfordring falske nyheter representerer.
SA170930 Avviser forslag om småbåtregister ¶
DB170930 Seks av seks boligsameier har nå stemt ned Rivelsruds forslag .
DB170930 Dermed kan en slik regjering oppleve at flere forslag som er mer moderate enn hva Frp og Høyre alene ville fremmet, blir ytterligere frisert, før de eventuelt kan vedtas.
DB170930 De kan på forhånd avklare hva som sies, og slipper å eskalere konflikter og krangle etter at et forslag er lansert.
DA170930 Her vil du sannsynligvis finne mange fine forslag til ting du kan gjøre i høstferien.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/xKp7V/Nazistene-marsjerte-i-Gteborg-35-personer-er-pagrepet Dersom det blir arrangert nazimarsj i Oslo, har Ingeborg Senneset et forslag til ruten.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JaewR/Barnepsykolog--Du-ma-nesten-tilbake-til-70-tallet-for-a-finne-barn-som-bare-lop-ut-og-fant-pa-noe-selv Oppfordre barnet til å finne på noe selv, uten å komme med konkrete forslag , sier Ulvund.
AP170930https://www.aftenposten.no/kultur/i/3vnP9/Europas-mektigste-finansministre-strammer-til-skattekampen-mot-Facebook-og-Google Et nytt og radikalt forslag kan sikre Norge store skatteinntekter fra internasjonale IT-giganter.
AP170930https://www.aftenposten.no/bil/Na-kan-du-pante-baten-din-10548b.html Avviser forslag om småbåtregister ¶
AA170930 Thorburn tror det fort kan bli nye forhandlinger om det ikke kommer et helt nytt forslag på bordet som gir de usikrede obligasjonseierne mer.
AA170930 - Jeg synes deres forslag virker langt mer rimelig.
AA170930 I forslag til et nytt EU-direktiv åpnes det for å avgiftsbelegge strømmetjenester.
VG170929 Der er det ventet at endringer vil bli gjort, før de eventuelt stemmer over et forslag som kan sendes tilbake til presidenten for å signeres som lov.
VG170929 Beregninger viser at Trumps forslag vil føre til 2200 milliarder dollar mindre i skatteinntekter for USA de neste ti årene.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Derfor har gratangsværingen et konkret forslag til hva som bør skje videre.
NL170929 Etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV, gikk et stort flertall i kommunestyret i Tromsø inn for forbud mot ansiktsdekkende plagg i grunnskole og voksenopplæring.
DN170929 | Professor om Norske Skog-styrets forslag : - En dårlig løsning ¶
DN170929 Professor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole er kritisk til styrets redningsplan i Norske Skog og mener juniorgruppens forslag virker langt mer rimelig.
DN170929 På et møte i West Virginia i slutten av juli spøkte presidenten med å gi ministeren sparken dersom han ikke sikret flertall for et forslag til ny helsereform.
DB170929 I mai avdekket Dagbladet at kommunens oppfølging av KPMG-rapporten besto i at ledergruppen selv, under ledelse av havnedirektøren, skulle komme opp med sine egne forslag til tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
DB170929 Byrådet i Oslo la denne uken fram sitt forslag til kommunebudsjett for 2018, der det satses sterkt på tiltak som skal få det til å spire og gro i hovedstaden.
DA170929 Forslaget til redningsplan fra Norske Skog-styret ble først møtt med en kald skulder hos flertallet av de såkalt usikrede kreditorene, som kom på banen med sitt eget forslag der de kommer bedre ut, ifølge E24.
AP170929https://www.aftenposten.no/reise/Hvorfor-skal-du-gidde-a-bruke-3040-timer-pa-en-strekning-som-ellers-kan-gjennomfores-pa-under-to--10231b.html Et forslag om en høyhastighetslinje som kutter total reisetid fra 30 - 40 timer til seks timer, har sirkulert i vietnamesisk politikk siden 2007.
AP170929https://www.aftenposten.no/osloby/i/7bo6W/Politikere-innrommer-Saken-er-ikke-skikkelig-utredet_-men-Ruselokka-skole-rives-likevel Vi stemte for Venstres forslag om at så store og viktige saker for byen må fremmes som reguleringssaker som går grundig til verks, og ikke som byrådet har gjort denne gangen med en forenklet byggesak.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Rvnm8/Likestillingsombudet-vil-todele-foreldrepermisjonen Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm støtter dermed det enstemmige Ellingsæter-utvalgets forslag .
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html Derfor har gratangsværingen et konkret forslag til hva som bør skje videre.
AA170929 Hun mener det er for tidlig å si hvilke forslag som har noe for seg.
AA170929 - Det er lagt fram mange forslag uten substans, der vi bare har fått navnet og ikke definisjonen.
AA170929 Hun mener det er for tidlig å si hvilke forslag som har noe for seg.
AA170929 - Det er lagt fram mange forslag uten substans, der vi bare har fått navnet og ikke definisjonen.
AA170929 Neste år kommer et forslag til nye regler, varsler EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.
AA170929 Flere tusen forslag til private bilskiltnavn er blitt avslått, men dette skiltet slapp gjennom i Melhus.
AA170929 Flere tusen forslag til private bilskiltnavn er blitt avslått, men dette skiltet slapp gjennom i Melhus.
AA170929 Ikke overraskende ble dette møtt med en kald skulder hos flertallet av de usikrede kreditorene, de såkalte juniorlångiverne, som kom på banen med et eget forslag der de kommer klart bedre ut.
AA170929 Dette ble kontant avvist av kreditorene som er sikret med pant i fabrikkene, de såkalte seniorlångiverne, der flertallet støttet Norske Skog-styrets forslag .
AA170929 Ikke overraskende ble dette møtt med en kald skulder hos flertallet av de usikrede kreditorene, de såkalte juniorlångiverne, som kom på banen med et eget forslag der de kommer klart bedre ut.
AA170929 Dette ble kontant avvist av kreditorene som er sikret med pant i fabrikkene, de såkalte seniorlångiverne, der flertallet støttet Norske Skog-styrets forslag .
AA170929 Til Dagens Næringsliv sier en representant for de usikrede obligasjonseierne at målet deres er en konstruktiv dialog, noe han mener deres eget forslag viste.
VG170928 Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres.
VG170928 Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent.
VG170928 Regjeringen velger selv hva slags politikk de vil føre og hva slags forslag de vil komme med, sier KrF-lederen.
SA170928https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Oftere enn vi voksne er klar over, kommer barn med kloke forslag vi bør lytte til og ta på alvor.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Et nytt forslag , frontet av Premier League-sjef Richard Scudamore, er på bordet.
SA170928 Oftere enn vi voksne er klar over, kommer barn med kloke forslag vi bør lytte til og ta på alvor.
SA170928 Et nytt forslag , frontet av Premier League-sjef Richard Scudamore, er på bordet.
NL170928 I byutviklingskomiteen gikk et flertall med Ap, SV, Rødt og Sp forbausende nok inn for administrasjonens forslag om tre felts vei, men ba samtidig om at saken utsettes med tanke på mer utredning.
NL170928 Byutviklings anbefalte forslag går ut på at fortauene skal være 2,5 og 2 meter brede og gå på begge sider av veien, sykkelstien skal være 3 meter bred, mens det er satt av hele 2,25 meter til grøntareal og kantstein.
DN170928 Sammenlignet med tidligere forslag ser det ut til at forslagene vil kunne gi større stimulanser til den økonomiske veksten, siden middelklassen for en større del av de planlagte skattelettelsene, skriver DNB Markets i en oppdatering.
DN170928 Seniorlångiverne i Norske Skog slår kraftig tilbake mot juniorenes forslag til redningsplan.
DN170928 Foto : Tomas Larsen ¶ | - Juniorenes forslag til redningsplan har ingen sjanse ¶
DB170928 Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent.
DB170928 Jeg tror også det kan være en god løsning for Venstre, i tillegg til ovennevnte forslag .
DA170928 Han beskrev forslaget som en gjentakelse av tidligere republikanske forslag , som startet med løfter om felles velstand og ansvarlig budsjettstyring, men endte opp med å sette sosiale utgifter og infrastruktur i fare.
DA170928 Partiet, som legger fram en rekke forslag dels på egne vegne, og dels med støtte i andre flertallspartier, ønsker også å sette av tomtene i utfylling i sjøen til boliger.
DA170928 Kari Raustein ( H ) la også fram forslag om å skrinlegge disse planene.
DA170928 Det var i går samtaler også med opposisjonspartiet Ap, for å samkjøre forslag og samles om sentrale trekk i utviklingen av Stavanger sentrum.
DA170928 - Vi mener utnyttelsen av Holmen-området er for lav i dagens forslag til sentrumsplan, men vi går kanskje ikke for en så kraftig økning som Høyre, sier Nordtun.
DA170928 Jurymedlemmer vil som tidligere bli oppnevnt etter forslag fra de ulike organisasjonene, går det fram av pressemeldingen fra Amandakomiteen.
BT170928https://www.bt.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Oftere enn vi voksne er klar over, kommer barn med kloke forslag vi bør lytte til og ta på alvor.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQy8P/160000-migranter-i-Europa-skulle-fordeles-pa-to-ar-Fasiten-viser-at-kun-tre-land-klarte-jobben EU-kommisjonens opprinnelige forslag lignet den midlertidige omfordelingsmekanismen.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/95MQl/-Trumps-skattereform-far-blandet-mottagelse Han beskrev forslaget som en gjentagelse av tidligere republikanske forslag , som startet med løfter om felles velstand og ansvarlig budsjettstyring, men endte opp med å sette sosiale utgifter og infrastruktur i fare.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rkX88/Disse-fire-kan-fa-jobben-med-a-lose-hostens-budsjettfloker 12.10 : Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/O4RBO/Kort-sagt_-fredag-29-september Og at alle forslag ble fulgt.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7bJdv/Er-det-sant-at-ingen-foreldre-liker-meg_-og-at-de-nekter-barna-sine-a-vare-sammen-med-meg La meg først få avklare at dette ikke er et klageskrift, men et ønske om å fremme et forslag for å øke toleransen for annerledeshet.
AP170928https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Mistenker-du-at-barnet-ditt-blir-mobbet-Dette-er-tegnene-du-bor-se-etter-10518b.html Oftere enn vi voksne er klar over, kommer barn med kloke forslag vi bør lytte til og ta på alvor.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Et nytt forslag , frontet av Premier League-sjef Richard Scudamore, er på bordet.
AA170928 Vi vil lytte til ethvert forslag som spanske myndigheter er villige til å legge på bordet, sa Romeva.
AA170928 Temer vant en omgang i korrupsjonssaken i august, da underhuset i kongressen med klart flertall nedstemte et forslag om riksrett. ( ©NTB ) ¶
AA170928 Det kom inn 28 forslag , og i går ble vinneren kåret.
AA170928 Alt dette mener juryen svenskene i Mareld har fått med i sitt forslag .
AA170928 Mays forslag er at overgangen skal vare i rundt to år.
AA170928 Frank Bakke-Jensen ( H ) er positiv til britenes forslag om en overgangsperiode på rundt to år etter brexit.
AA170928 Kulturdepartementet sendte torsdag et forslag til en total revisjon av den norske tros- og livssynslovgivningen ut på høring.
AA170928 Den norske kirke og Human-Etisk Forbund er positive til flere av punktene i regjeringens forslag om å endre tros- og livssynslovgivningen i Norge.
AA170928 oktober skal Utdanningsdirektoratet komme med forslag til hvordan en ordning med mobbeombud kan organiseres. ( ©NTB ) ¶
AA170928 Jurymedlemmer vil som tidligere bli oppnevnt etter forslag fra de ulike organisasjonene, går det fram av pressemeldingen fra Amandakomiteen. ( ©NTB ) ¶
VG170927 Presidentens støttespillere ønsker å fremme et forslag om å endre grunnloven for å oppheve denne aldersgrensen.
VG170927 Da den svenske regjeringen la frem sitt forslag til budsjett i forrige uke, var et av de mest bemerkelsesverdige tallene 44 milliarder kroner.
VG170927 Team Urbis vant arkitektkonkurransen om nytt regjeringskvartal med sitt forslag « Adapt ».
VG170927 I mai i år leverte sju ulike prosjektgrupper anonymt sine forslag til nytt regjeringskvartal.
VG170927 Deres ulike forslag la grunnlag for reguleringsplan for området som Statsbygg la fram høsten 2015.
DN170927 Onsdag ettermiddag litt før børsen stengte kom nok et forslag til redningsplan på banen : Et fra junior-obligasjonseierne.
DN170927 Norske Skogs største aksjonær og styreleder Christen Sveaas har akkurat fått et nytt forslag til redningsplan for selskapet.
DN170927 - I dag er situasjonen slik at det foreligger et forslag fra styret som majoriteten av de sikrede kreditorer støtter og det foreligger et tilbud fra de usikrede kreditorer som kom i dag.
DN170927 Ifølge forslaget er det en « blandet koalisjon » norske og utenlandske investorer som fremmer sitt eget forslag .
DN170927 En gruppe såkalte « junior » obligasjonseiere i kriserammede Norske Skog går kraftig ut mot styrets kriseplan, og fremmer i stedet sitt eget forslag .
DN170927 Eget forslag
DN170927 Men ett tenkt forslag har blitt offentliggjort og dreier seg om en ordning som gir familier og selskaper muligheten til å søke statlige fradrag for delstatsskatter.
DN170927 Men enkelte forslag holder republikanerne for seg selv for å forhindre nok en intern strid.
DN170927 For å kompensere for de store skattekuttene skal det også komme forslag om reduserte fradrag.
DN170927 Det vil bli et veldig, veldig solid forslag , sa Trump tirsdag.
DN170927 Norge har ønsket mer fleksible regler for grensekontroll og gikk tidligere i år sammen med Danmark, Frankrike, Tyskland og Østerrike om et eget forslag til regelendringer.
DN170927 Team Ubris' forslag til nytt regjeringskvartal.
DN170927 Team Ubris' forslag Adap.
DB170927 Sju forslag
DB170927 Nå er det altså deres forslag Statsbygg nå vil gå videre med i arbeidet med nytt regjeringskvartal.
DB170927 Opposisjonen vil fremme drøssevis av forslag som KrF i utgangspunktet kan og bør stemme for, men som vil gjøre livet surt for regjeringen.
DB170927 Dermed er det deres forslag Statsbygg nå vil gå videre med i arbeidet med nytt regjeringskvartal, som skal huse alle departementene, unntatt Forsvarsdepartementet.
DA170927 Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.
DA170927 President Donald Trump talte varm om sitt forslag til skattereform i Indianapolis onsdag.
DA170927 I en tale i Indianapolis onsdag forsøkte Trump å skape entusiasme for sitt forslag til skattereform, få timer etter at Det hvite hus og republikanerne i Kongressen la fram et rammeverk for hvordan skattesystemet skal endres.
DA170927 Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres.
DA170927 Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent.
DA170927 ) og Bill Cassidy måtte tirsdag erkjenne at det ikke er flertall i Kongressen for partiets siste forslag til ny helsereform.
DA170927 Skatt Vest opplyste i retten at de hadde mottatt to forslag fra saksøktes side på betalingsordninger.
DA170927 Hun har mange forslag til barnevennlige fjellturer, men påpeker at turene hun anbefaler, er fine for alle.
DA170927 Det foreslår i hvert fall byrådet i sitt forslag til Oslo-budsjett, som legges fram onsdag.
DA170927 SUs forslag om gratis angrepiller, kommer i etterkant av et lignende forslag som ble fremmet i sommer.
DA170927 SUs forslag om gratis angrepiller, kommer i etterkant av et lignende forslag som ble fremmet i sommer.
DA170927 Dårlig forslag , svarer Helsedirektoratet.
DA170927 - Vårt forslag er at prisen på nødprevensjon settes til maks 100 kroner i apotek.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-lover-historiske-skattelettelser Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-lover-historiske-skattelettelser President Donald Trump talte varm om sitt forslag til skattereform i Indianapolis onsdag.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-lover-historiske-skattelettelser I en tale i Indianapolis onsdag forsøkte Trump å skape entusiasme for sitt forslag til skattereform, få timer etter at Det hvite hus og republikanerne i Kongressen la frem et rammeverk for hvordan skattesystemet skal endres.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-lover-historiske-skattelettelser Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-lover-historiske-skattelettelser Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-legger-fram-skattereform Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-legger-fram-skattereform President Donald Trump legger onsdag fram et forslag til skatteform i et forsøk på å sette dagsorden og styrke sitt presidentskap.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/4ydee/Trump-legger-fram-skattereform Det vil bli et svært, svært solid forslag , sa presidenten.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Onsdag la Oslo-byrådet frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2018.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 september frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2017.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) la onsdag frem byrådets forslag til kommunebudsjett for Oslo i 2018.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Budsjettet inneholder en lang rekke endringer og forslag som påvirker Oslo-folks hverdag direkte.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WnRw2/--Det-er-ikke-behov-for-a-redusere-bruken-av-oljeinntekter--Siv-Jensen Det er talende at Marianne Marthinsen ikke trekker frem noen nye forslag fra Arbeiderpartiet ¶
AA170927 - Utvidet begrensning til 280 tegn er et fælt forslag , skriver The New York Times' fjernsynskritiker James Poniewozik på Twitter.
AA170927 Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.
AA170927 I en tale i Indianapolis onsdag forsøkte Trump å samle støtte til sitt forslag til skattereform, få timer etter at Det hvite hus og republikanerne i Kongressen la fram et rammeverk for hvordan skattesystemet skal endres.
AA170927 Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres. ( ©NTB ) ¶
AA170927 Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent.
AA170927 Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres.
AA170927 Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten til 20 prosent.
AA170927 Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.
AA170927 President Donald Trump legger onsdag fram et forslag til skatteform i et forsøk på å sette dagsorden og styrke sitt presidentskap.
AA170927 Det vil bli et svært, svært solid forslag , sa presidenten.
AA170927 Regjeringen til Frankrikes president Emmanuel Macron har lagt fram et forslag til nytt statsbudsjett preget av skattekutt og kutt i offentlige utgifter.
AA170927 Kommisjonen la onsdag fram et forslag til nytt program for kvoteflyktninger for perioden fram til oktober 2019.
AA170927 Tidligere i år gikk Norge sammen med Danmark, Frankrike, Tyskland og Østerrike om et eget forslag til regelendringer for Schengen.
AA170927 Majoriteten av Norske Skogs usikrede kreditorer vil si nei til styrets forslag til restrukturering av industriselskapet, sier en kilde til Finansavisen.
AA170927 - Utvidet begrensning til 280 tegn er et fælt forslag , skriver The New York Times' fjernsynskritiker James Poniewozik på Twitter.
AA170927 Siden februar i år har syv prosjekteringsgrupper arbeidet med å utvikle forslag til et nytt regjeringskvartal i Oslo.
AA170927 Team Urbis vant arkitektkonkurransen om nytt regjeringskvartal med sitt forslag « Adapt ».
AA170927 I mai i år leverte sju ulike prosjektgrupper anonymt sine forslag til nytt regjeringskvartal.
AA170927 Deres ulike forslag la grunnlag for reguleringsplan for området som Statsbygg la fram høsten 2015.
VG170926 SIER NEI : Arizona-senator John McCain motsetter seg nok en gang partikollegenes forslag .
VG170926 På veien har det vært flere nederlag, senest i sommer da et forslag ble skrotet av tre republikanske senatorer.
VG170926 I håp om å komme i mål, la de republikanske senatorene Lindsey Graham og Bill Cassidy frem et nytt forslag i september.
VG170926 McCains tommel ned skrotet forrige forslag
VG170926 Vikaren scroller nedover skjermen, slenger ut noen forslag til vaksiner, men virker usikker.
VG170926 Foto : Anthony Huus, Plan Norge ¶ FORSLAG : APs Hadia Tajik vil fremme forslag om å endre loven slik at barn under 18 år ikke skal kunne gifte seg i Norge ¶
VG170926 FORSLAG : APs Hadia Tajik vil fremme forslag om å endre loven slik at barn under 18 år ikke skal kunne gifte seg i Norge ¶
NL170926 Sykehusstruktur er endret tidligere blant annet gjennom representantforslag, såkalte dok 8 forslag , i Stortinget, slik det skjedde med akuttsykehus i Odda.
NL170926 Et forslag Arbeiderpartiet var med på å stemme for.
DN170926 McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
DN170926 Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skog.
DN170926 Norske Skog melder at 65 prosent av de viktigste obligasjonseierne støtter Norske Skog-styrets forslag til redningsplan.
DN170926 - Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke, skriver selskapet i meldingen.
DN170926 McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
DA170926 Beboerne vil merke forskjeller i løpet av 2018 lover Johansen og han oppfordrer dem som har forslag til hva som kan gjøres, til å kontakte bydelskontoret. ​ - Oslo har ulike levekårsutfordringer, men vi skal være en by for alle.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/bERBk/Dette-er-Macrons-omfattende-plan-for-a-endre-Europa President Emmanuel Macrons tale på universitetet Sorbonne i Paris tirsdag ettermiddag der han la frem en lang liste med forslag til reformer av EU.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Kdv77/-Twitter-vil-teste-ut-dobbelt-sa-lange-meldinger - Utvidet begrensning til 280 tegn er et fælt forslag , skriver The New York Times' fjernsynskritiker James Poniewozik på Twitter.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qj5xE/10-grunner-til-at-Hareide-sier-nei-til-fast-folge-med-Solberg-og-Jensen I landsmøtetalen sin i vår sa Hareide klart ifra om at han var lei av å « reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAOVg/Ap-vil-foresla-asylendringer-snarest KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er likevel åpen for forslag for få ned midlertidigheten.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAOVg/Ap-vil-foresla-asylendringer-snarest Jobber med forslag
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mAOVg/Ap-vil-foresla-asylendringer-snarest - Ap kommer til å jobbe fram et forslag og vi skal levere det så snart som mulig, fortsetter Lauvås.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/O4Mzq/Venstresiden-og-KrF-bor-sette-en-stopper-for-norsk-stotte-til-superlonninger-til-bistandstoppene--Andreas-C-Halse Halse foreslår at man starter med et forslag om at norske bistandspenger ikke lenger skal gå til organisasjoner med ledere som tjener mer enn vår egen statsminister.
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/mAAj0/Nytt-forslag-til-22-juli-minnesmerket-bevarer-ogsa-Picasso | Nytt forslag til 22. juli-minnesmerket bevarer også Picasso ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/mAAj0/Nytt-forslag-til-22-juli-minnesmerket-bevarer-ogsa-Picasso I et brev til Statsbygg og Riksantikvaren kommer han nå med et forslag til hvordan striden rundt det nasjonale minnesmerket etter 22. juli i Regjeringskvartalet kan løses.
AA170926 Macron ventes å gå lenger i sine forslag enn Juncker gjorde.
AA170926 Ifølge rapportene derfra vil det blant annet komme forslag om et eget budsjett, et eget finansdepartement og et eget pengefond for eurosonen.
AA170926 | Listhaug advarer mot Aps forslag om opphold for enslige asylbarn ¶
AA170926 Arbeiderpartiets innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås har varslet at partiet vil komme med forslag som skal føre til at færre barn bare vil få midlertidig opphold i Norge.
AA170926 - Ap kommer til å jobbe fram et forslag , og vi skal levere det så snart som mulig, sier han.
AA170926 Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke. ( ©NTB ) ¶
AA170926 - Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet.
AA170926 - Ap kommer til å jobbe fram et forslag , og vi skal levere det så snart som mulig, sier han.
VG170925 KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ønsker likevel andre forslag som kan få ned midlertidigheten velkommen.
VG170925 - Vil dere stemme imot et forslag fra Ap ?
VG170925 - Vi fremmet et forslag om å avskaffe hele ordningen med midlertidig opphold i vår, men der ble vi dessverre nedstemt av Ap, Sp og regjeringen.
VG170925 - Ap kommer til å jobbe frem et forslag og vi skal levere det så snart som mulig, understreker han.
SA170925 Sykkelpresident og leder for Bergen2017, Harald Tiedemann Hansen, synes Solhaugs forslag er overveldende.
DN170925 Uttalelsen har skapt nye spørsmål om hva slags forslag republikanerne vil legge frem, ifølge byrået.
DN170925 Trumps fremste økonomiske rådgiver Gary Cohn, finansminister Steven Mnuchin, speaker Paul Ryan og majoritetsleder Mitch McConnell er noen av republikanerne som leder an arbeidet med et forslag til skattereform.
DN170925 En kilde Bloomberg har snakket med, sier at Trump muligens vil gå imot et forslag med en bedriftskatt høyere enn 15 prosent.
DN170925 Det er de som ifølge Bloomberg vil legge frem et forslag om en bedriftskatt på 20 prosent.
DN170925 - Vi får se hva som skjer, men jeg håper det blir 15 prosent, sa USAs president Donald Trump til reportere søndag om republikanernes kommende forslag for endring i bedriftsskatten, ifølge Bloomberg.
DN170925 Helseminister Bent Høie ( H ) sa i forbindelse med at Stortinget vedtok hans forslag i sommer at han ikke var overrasket over søksmål fra tobakksindustrien, som han tok med stor ro.
DN170925 ¶ Med Europakommisjonens forslag vil det bli regnet som klimagassutslipp hvis vi nå begynner å ta ut mer biomasse fra skogen enn vi har gjort de siste 25 årene, selv om vi samtidig øker mengden karbon som lagres i skogen og vi bruker biomassen til klimavennlige produkter, skriver artikkelforfatteren.
DB170925 Helseminister Bent Høie ( H ) sa i forbindelse med at Stortinget vedtok hans forslag i sommer at han ikke var overrasket over søksmål fra tobakksindustrien, som han tok med stor ro.
DB170925 Nå kan det samme skje igjen, ettersom et revidert forslag vil komme opp til votering innen utgangen av september.
DB170925 Blir det en massiv isfront overfor alle fra AfD, og vil samtlige partier gå sammen om å konsekvent stemme ned alt som kommer av forslag fra den kanten ?
DB170925 Forslag til fred på jord : La de to bukkeskallene smelle sammen i kontrollerte former.
DA170925 Etter måneder med forberedelser, skal det hele toppe seg i dag : Millioner av kurdere er ventet å stemme « ja » til et forslag om å løsrive seg fra Irak for så å danne en egen uavhengig kurdisk stat.
DA170925 Men i de øvrige Ap-styrte storbyene med kraftig klimafokus, får Zeros forslag en blandet mottakelse.
DA170925 Helseminister Bent Høie ( H ) sa i forbindelse med at Stortinget vedtok hans forslag i sommer at han ikke var overrasket over søksmål fra tobakksindustrien, som han tok med stor ro.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-sykkelforbundet-242844b.html Sykkelpresident og leder for Bergen2017, Harald Tiedemann Hansen, synes Solhaugs forslag er overveldende.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-Sykkelforbundet-242844b.html Sykkelpresident og leder for Bergen2017, Harald Tiedemann Hansen, synes Solhaugs forslag er overveldende.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/6LLyz/Ikke-i-noe-fag-er-forskningsfeil-mer-akutt-enn-i-ren-matematikk--Simen-Gaure I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/dy67X/Her-blir-funksjonshemmede-demonstranter-baret-ut-av-Senatet Fredag varslet John McCain, som er senator fra delstaten Arizona, at han ikke kommer til å stemme for republikanernes siste forslag til helsereform.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/dy67X/Her-blir-funksjonshemmede-demonstranter-baret-ut-av-Senatet Demonstranter i rullestol ble halt og løftet ut av Senatet mandag kveld, da de protesterte mot republikanernes forslag til helsereform.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/P7VKJ/Toppmotet-er-slutt_-men-Trumps-kamp-mot-FN-fortsetter--- Det førte til rasende reaksjoner og forslag om å kutte USAs finansielle støtte til verdensorganisasjonens fullstendig.
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/P7VKJ/Fire-grunner-til-at-Trump-kjemper-mot-FN Det førte til rasende reaksjoner og forslag om å kutte USAs finansielle støtte til verdensorganisasjonens fullstendig.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar september legger byrådet frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2018.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-Sykkelforbundet-242844b.html Sykkelpresident og leder for Bergen2017, Harald Tiedemann Hansen, synes Solhaugs forslag er overveldende.
AA170925 | Polens president prøver å komme EU i møte med eget forslag om reform av domstoler ¶
AA170925 Prosessen stanset midlertidig opp i juli da president Duda, støttet av store folkemengder i gatene, nedla veto mot regjeringens reformpakke og lovet å legge fram sine egne forslag .
AA170925 Polens president Andrzej Duda legger fram egne forslag om reform av landets rettsvesen i håp om å finne en felles forståelse med EU.
AA170925 Partileder Kaczynski sa mandag at det er stor avstand mellom regjeringens opprinnelige forslag og det presidenten har presentert.
AA170925 Nå kan det samme skje igjen, ettersom et revidert forslag vil komme opp til votering innen utgangen av september.
VG170924 Nå sender hennes departement ut et forslag om justering av utlendingsloven på høring.
VG170924 Vi vil vurdere å fremme forslag om dette i Stortinget selv, men håper samtidig at regjeringen ser at dette er kommet skjevt ut for de sykeste barna og deres familier.
VG170924 Lysbakken fremmet et alternativt forslag som ville sikre foreldrene 100 prosent pleiepenger hele veien.
VG170924 Da Stortinget behandlet pleiepengeordnigen i vår, stemte 31 av Arbeiderpartiets 32 representanter for regjeringens forslag . Én representant støttet SVs alternativ.
VG170924 - Et slikt forslag vil vi ta stilling til når det kommer til behandling i Stortinget, sier Rigmor Aasrud, som i forrige periode representerte Ap i arbeids- og sosialkomiteen.
SA170924https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/L2VaJ/Vi-kan-fa-slutt-pa-at-menn-kjoper-sex Nasjonalt ser vi at forslag om å få offentlige regulerte bordeller og opphevelse av sexkjøpsloven, begrunnes med at dette vil gi kvinner i prostitusjon flere rettigheter og større kontroll over eget liv.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngA1/Frp-topp-vil-endre-valgloven-Du-skal-fa-bestemme-hvem-som-kommer-pa-Stortinget Regjeringen la i fjor sommer opp til å endre grensen til 8 prosent også ved stortingsvalg, men den ble nedstemt i Stortinget og sendt tilbake til regjeringen med beskjed om å fremme et nytt forslag før stortingsvalget 2021.
DN170923 Stortinget vedtok regjeringens forslag i mai og høringsfristen gikk ut 1. september.
DB170923 Han fortalte videre at partiet fremmer en rekke forslag , som forbud mot ansiktsdekkende plagg og hodeskjerf for kvinnelige offentlige ansatte.
DB170923 Nytt forslag
DA170923 Han var også tydelig på hvilke saker Ap umiddelbart vil fremme forslag om når Stortinget åpner, blant annet å gjeninnføre 14 dager pappapermisjon og reversere endringer regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven.
AA170923 NTNU-arkitektene tegner selve bygget i samarbeid med Universitetet i Nairobi og Entreprenørskolen ved NTNU har levert et forslag til et utdanningsopplegg som ligner det NTNU har for entrprenørskap.
AA170923 Stortinget vedtok regjeringens forslag i mai og høringsfristen gikk ut 1. september.
VG170922 Senator Chuck Grassley gikk i en samtale med journalister fra hjemstaten Iowa tidligere i uken så langt som å si at å oppfylle løftet om å fjerne Barack Obamas helselov var minst like viktig som det faktiske innholdet i et nytt forslag .
VG170922 HAR LAGT FREM NYTT FORSLAG : Bill Cassidy ( t.v. ) og Lindsey Graham ( t.h. ) er senatorene som kom med det siste forslaget til ny helselov.
VG170922 Collins og Murkowski stemte nei sammen med John McCain da partiets forrige forslag var oppe til avstemning før Kongressen tok sommerferie.
VG170922 Onsdag gikk høringsfristen ut for regjeringens forslag om å forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
VG170922 Nord universitet i Bodø stiller seg imidlertid bak regjeringens forslag .
VG170922 Et mer pragmatisk forslag , hvor det gis hjemmel til å løse eventuelle problemer gjennom samtaler og praktiske tiltak, vil langt være å foretrekke, er beskjeden fra rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole.
VG170922 Når man jobber med forslag til løsninger rundt enkeltbarn og ungdom, kan man legge alt til rette for at man i neste omgang kjøper av seg selv.
NL170922 Hittil i år har de fått inn 74 forslag , 61 av dem omhandler legemidler.
NL170922 En håndfull ganger i året får også Beslutningsforum forslag om å godkjenne medisiner for svært sjeldne sykdommer, som ofte også er svært dyre.
DN170922 | McCain vil stemme mot nok et forslag om å avskaffe Obamacare ¶
DN170922 McCain stemte også i mot republikanernes forrige forslag om å avskaffe helsereformen da det ble tatt opp til votering i slutten av juli i år.
DN170922 Nestlederen i Norsk oversetterforening kommer med følgende forslag til oversettelse : ¶
DB170922 En av dem som den siste uka har markert seg som den sterkeste motstanderen av Republikanernes siste forslag , er talkshow-vert Jimmy Kimmel.
DB170922 Da lovet senatoren dyrt og hellig at han ville være imot ethvert forslag som ikke beskyttet folk med medfødte sykdommer eller som innebar at forsikringsselskaper kan fastsette en årlig grense, eller en grense på livstid, for hvor mye man kan få utbetalt i forsikring, skriver NTB.
DA170922 Det er et mål å levere konkrete forslag til tiltak allerede for 2017-2018.
DA170922 | SV varsler seks forslag på Stortingets første dag ¶
DA170922 I talen til partiets landsstyremøte fredag gjorde han det klart at det kommer seks forslag allerede på første dag.
DA170922 Han mener forslag om lærernorm og økt barnetrygd er andre saker som bør ligge nær KrFs hjerte.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/jRGWe/Kreftsyke-John-McCain-trosser-Trump-og-redder-trolig-Obamacare-for-andre-gang John McCain vil ikke stemme ja til et nytt republikansk forslag til helsereform.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/jRGWe/Kreftsyke-John-McCain-trosser-Trump-og-redder-trolig-Obamacare-for-andre-gang Fredag varslet McCain, som er senator fra delstaten Arizona, at han ikke kommer til å stemme for republikanernes siste forslag til helsereform.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Det skal ut fra revidert forslag gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene.
AA170922 Et hovedelement i tilbudet er et forslag om en overgangsperiode.
AA170922 Nestlederen i Norsk oversetterforening kommer med følgende forslag til oversettelse : ¶
NL170921 Administrasjonens anbefalte endrede forslag til løsning på Stakkevollveien rissikerer å undergrave grunnlaget for en byvekstavtale og slik sett er denne saken en prøvestein på Tromsø kommunes vilje til å gjøre de prioriteringene som er nødvendige.
NL170921 Administrasjonens forslag står slik sett til stryk.
NL170921 Bakgrunnen for at det kommer til behandling nå er at Kunnskapsdepartementet har sendt et forslag om forbud mot plaggene på skole ut på høring.
NL170921 september 2017 framla Sametingets representanter i styret et forslag om å anbefale å si nei til Nussirprosjektet, et forslag resten av styret forkastet.
NL170921 september 2017 framla Sametingets representanter i styret et forslag om å anbefale å si nei til Nussirprosjektet, et forslag resten av styret forkastet.
DN170921 I juni sendte Uber et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) med flere forslag til endringer i selskapet.
DB170921 Dagbladet kjenner til at det er forslag om tilsvarende reduksjoner rundt om i landet.
DA170921 I juni sendte Uber et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) med flere forslag til endringer i selskapet.
DA170921 Forskjellen fra den gang til nå er at landet har en regjering som sitter, og som er klare til å legge fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/8nyr1/Kim-Jong-un-kaller-Trump-sinnsforvirret Nestlederen i Norsk oversetterforening kommer med følgende forslag til oversettelse : - Det er ikke lett, men jeg vil foreslå « gammel sullik ».
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/8nagx/I-syv-ar-har-republikanerne-provd-a-skrote-Obamacare-Na-prover-en-TV-komiker-a-forhindre-at-de-lykkes-i-siste-liten Nytt forslag til helsereform ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/8nagx/I-syv-ar-har-republikanerne-provd-a-skrote-Obamacare-Na-prover-en-TV-komiker-a-forhindre-at-de-lykkes-i-siste-liten Der lovet senatoren at folk med allerede eksisterende helseproblemer - for eksempel Kimmels nyfødte sønn, som ble født med en alvorlig hjertefeil - må beskyttes i ethvert nytt forslag til helselovgivning.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/e9V4a/Hoie-skal-ta-stilling-til-ny-fosterdiagnostikk-test Aftenposten om forslag til ny bioteknologilov : Etterlysning : politisk mot i bioteknologisaker ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/4Mp99/Fredsforsker-mener-arbeid-mot-atomvapen-bor-hedres-med-fredspris * Den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag
AA170921 35-åringen sto bak Le Pens kontroversielle utspill under valgkampen om å forlate Eurosonen, et forslag mange mener svekket Le Pens popularitet.
AA170921 Han ba om støtte til et russisk-kinesisk forslag om samtaler.
AA170921 Det enstemmige vedtaket er basert på et britisk forslag som stammer fra et brev fra den irakiske regjeringen til FNs generalsekretær António Guterres der FN blir bedt om støtte til å rettsforfølge ekstremistgruppa.
AA170921 Forskjellen fra den gang til nå er at landet har en regjering som sitter, og som er klare til å legge fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober.
AA170921 Forskjellen fra den gang til nå er at landet har en regjering som sitter, og som er klare til å legge fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober.
AA170921 Da jeg passerte et skilt der det sto noe tøv om Norwegian twist, meldte ett spørsmål seg med full kraft : Hvorfor bablet politikerne under valgkampen om brunost og vaffel i stedet for å komme med forslag til hvordan vi kan styrke språket ?
VG170920 Det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.
NL170920 Det jobbes nå frenetisk med å Arbeiderpartiet til å fremme et dok-8 forslag som opphever tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms.
NL170920 Og skulle så galt skje at Stortinget gir sin tilslutning til forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylker, vil kommunestyrer og fylkesting bli diskriminert i forhold til Sametinget og samiske organisasjoner.
DN170920https://www.dn.no/grunder/2017/09/20/2121/Handel/-ingen-er-interessert-i-levering-etter-to-til-fem-dager NHO sier nei til forslag om lærlingfond ¶
DN170920 | NHO sier nei til forslag om lærlingfond ¶
DN170920 Norske Skogs forslag er at seks milliarder av gjelden på ni milliarder gjøres om til aksjer som gis til kreditorene.
DN170920 NHO sier nei til forslag om lærlingfond ¶
DB170920 - Vi kommer til å begynne denne stortingsperioden med å fremme en rekke forslag på områder hvor vi vet KrF er enig med oss, og ikke enig med regjeringen.
DB170920 - Vi synes det er leit at Regjeringen stemte ned vårt forslag til en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.
DB170920 Ottosens forslag er å vise til åpenbaringene i Bibelen.
DA170920 Høyrepopulistene får slippe for billig unna - og andre politikeres forslag til alternative politiske løsninger er ofte for dårlige, mener han.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/e9QEO/Vi-ma-innse-at-Nord-Korea-er-blitt-var-fiende Flere andre akademikere har gått offentlig ut med forslag til et retningsskifte i Xis Nord-Korea-politikk - inkludert en tilnærming til USA.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/e9QEO/Kina-blir-stadig-mer-irritert-pa-USA Flere andre akademikere har gått offentlig ut med forslag til et retningsskifte i Xis Nord-Korea-politikk - inkludert en tilnærming til USA.
AA170920 Den norske siden mener EU-kommisjonen har gitt saken for lav prioritet og viser blant annet til at EU-siden ennå ikke har svart på forslag til tilpasninger som EØS-landene har foreslått for en del av rettsaktene.
AA170920 | NHO sier nei til forslag om lærlingfond ¶
AA170920 I juni sendte Uber et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) med flere forslag til endringer i selskapet.
AA170920 Rådmannens forslag til budsjett for kultur og kirke, har en totalramme på 307,4 millioner for 2018.
AA170920 Likevel er det ikke satt av penger til ny kirke på rådmannens forslag til trondheimsbudsjett.
AA170920 Kirkelig fellesråd søkte om 67 millioner til ny Charlottenlund kirke, mens det i rådmannens forslag til investeringsbudsjett ikke er satt av penger til formålet.
AA170920 Av disse får de i rådmannens forslag tildelt 236 millioner, altså 26,1 millioner kroner mindre.
VG170919 Hun mener regjeringen ikke har noe annet valg enn å følge nemndenes forslag .
NL170919 Fylkeskommunene skal få mer ansvar for strategisk kompetansepolitikk og gjennom Kulturmeldingen vurderes forslag om en ny ansvarsdeling av kulturoppgaver.
NL170919 | Forslag til lekeplasser i Tromsø sentrum ¶
DN170919 Nye frister blir henholdsvis forslag til høring i april 2018 og konklusjon i juli.
DN170919 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN170919 Virke tror ikke et flertall vil motsette seg et forslag om å fjerne grensen.
DN170919 SV har ikke foreslått endringer i grensen, men er åpen for å diskutere forslag .
DB170919 Vil fremme forslag om pappaperm ¶
DB170919 Vi vil raskt fremme forslag om å sikre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170919 Og ja, for å nevne et tredje eksempel : Vi vil raskt fremme forslag om å styrke og forsterke arbeidsmiljøloven.
DB170919 Vi som var fageksperter for Tysse leverte flere forslag ved forrige revisjon av WADA-koden.
DB170919 Jeg er ikke helt sikker på om det er akkurat disse forslagene jeg vil fremme når alle argumenter er vurdert og de er veid opp mot alternative forslag , men jeg er helt sikker på at det haster med å komme i gang med diskusjoner og politiske endringer som kan sikre at den nye teknologien blir et løft for oss alle.
DB170919 Her er mine fem forslag for å sikre at den digitale revolusjonen skjer på en sosialt ansvarlig måte : ¶ 1.
DA170919 Per i dag har vi ikke forslag på hvor disse elevene skal gå på skole.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann Forskeren Kanstantsin Dzehtsiarou fra Liverpool-universitet tror imidlertid ikke at Jaglands forslag vil ha noen effekt.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann Amnesty har startet lobbyvirksomhet for at Europarådets medlemsland skal støtte Jaglands forslag .
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Konkrete forslag
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, forslag om statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger, og om modernisering av arbeidsmiljøloven.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, forslag om statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger, og om modernisering av arbeidsmiljøloven.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Konkrete forslag
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger og fremme forslag til å modernisere arbeidsmiljøloven.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger og fremme forslag til å modernisere arbeidsmiljøloven.
AA170919 To republikanske senatorer har lagt fram et nytt forslag om å avvikle Barack Obamas helsereform og gi delstatene større makt til å fastsette egen helsestandard.
AA170919 Men ydmykt nok spurte han medlemmene når det ble vel mange nye forslag og alternativer.
AA170919 ¶ Ap med flertallet ber rådmannen å starte behandling av detaljplanlegging av utbyggingsfelt merket B1 og B2 ( øverst til høyre på kartet ) på forslag til plankart for områdeplan for Overvik.
AA170919 Ottar Michelsen ( SV ) kommenterte ikke MDGs forslag under debatten, men sier etterpå : ¶
AA170919 Men vi vil synliggjøre vårt nedslagspunkt, sa Renolen, og fremmet et eget forslag om at Overvik utsettes til mer sentrumsnære utbyggingsområder er utnyttet.
AA170919 MDG med eget forslag
AA170919 Etter tautrekking utover ettermiddagen og kvelden mandag, kom Ap og storkoalisjonen frem til et forslag de kunne enes om.
AA170919 De la også inn et forslag om jordflytting.
AA170919 Bygningsrådet vedtar at forslag til områderegulering av Overvik utsettes og fremlegges samtidig med byutredningen. 3.
AA170919 Bygningsrådet ber rådmannen å starte behandling av detaljplanlegging av utbyggingsfelt merket B1 og B2 på forslag til plankart for områdeplan for Overvik, med forutsetning om at utbygging av disse ikke innvirker negativt på fremkommelighet for metrobuss og kollektivtrafikken eller på annen måte innvirker negativt på å ivareta nullvekstmålet.
AA170919 - Jeg er enig i MDG sitt forslag, men jeg kommer ikke til å støtte det, fordi vi nå har blitt enige om et felles forslag .
AA170919 - Jeg er enig i MDG sitt forslag , men jeg kommer ikke til å støtte det, fordi vi nå har blitt enige om et felles forslag.
AA170919 Rektor hadde innstilt på å si nei til forbud, menville at Nord universitet skulle støtte et alternativt forslag å innføre plikt til samtale med dem som eventuelt møter med ansiktsdekkende hodeplagg, ¶
AA170919 NSO mener at slike forslag innskrenker lik rett til utdanning. » ( Ekstern lenke ) ¶
AA170919 Med 7 mot 6 stemmer vedtok styret ved Nord denne uka en høringsuttalelse der universitetet støtter regjeringens forslag å forby heldekkende ansiktsplagg.
AA170919 Flertallet av de som har sagt sin mening, støtter regjeringens forslag om forbud, skriver høyskoleavisa Khrono.
AA170919 Men for de andre partiene er det viktig å begynne å jobbe med disse sakene, fremme forslag og etablere et tydelig alternativ til regjeringen, sier Støre til NTB.
AA170919 Men Arbeiderpartiet vil bruke planen til å fremme forslag i opposisjon i Stortinget, varslet han i sin landsstyretale tirsdag.
AA170919 Ap vil imidlertid vente på et forslag fra regjeringen i denne saken.
AA170919 Vi setter pris på at det kommer forslag som kan stimulere kulturaktiviteten i byen.
AA170919 Jeg har et forslag ; Olav Trygvassons gate er Trondheims tradisjonelle handlegate og paradegate.
VG170918 De ansatte kommer med flere påstander om forholdene på TV 2 Sporten, fordelt over åtte punkter med gjennomgang og forslag til løsning.
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/1514/Industri/vil-kutte-gjelden-med-seks-mrd Styrets forslag innebærer kreditorordninger i henhold til engelsk rett.
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/1514/Industri/vil-kutte-gjelden-med-seks-mrd Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/1514/Industri/vil-kutte-gjelden-med-seks-mrd - Tror du styrets forslag blir akseptert ?
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/1514/Industri/vil-kutte-gjelden-med-seks-mrd - Når styret har lagt frem et forslag , så antar jeg det har god oversikt over aksjonærene.
DN170918 Styrets forslag innebærer kreditorordninger i henhold til engelsk rett.
DN170918 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN170918 - Tror du styrets forslag blir akseptert ?
DN170918 - Når styret har lagt frem et forslag , så antar jeg det har god oversikt over aksjonærene.
DB170918 USAs president Ronald Reagan gått ut og avvist alle forslag om å stoppe våpenkappløpet, og kalt Sovjetunionen for et « ondt imperium ».
DB170918 Nå kommer orkanen « Maria » ¶ ¶ FORSLAG : Sylvi Listhaug foreslår nye regler som gjør det enklere for politiet å holde på utlendinger som stanses i norsk grensekontroll.
DA170918 Blokkbebyggelse og motorvei var Oslo byplankontors forslag til sanering av nedre del av Grünerløkka.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/oXO0m/Det-er-sjelden-greit-a-parkere-politiske-motstandere-med-at-de-er-ridd-av-folelser--Oyvind-Osterud I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/XKkzo/Ble-jernbanedirektor-ved-nyttar-Na-varsler-hun-at-hun-slutter Jernbanereformen, som dagens regjering vedtok og innførte, ligner i stor grad på det som var Enger og Jernbaneverkets forslag til ny organisering av norsk jernbane.
AA170918 Formannskapet behandler tirsdag et forslag fra rådmannen som går ut på å sikre Trondheim kommune mer innflytelse i det interkommunale selskapet Trondheim Havn.
AA170918 Rådmannen har fremmet to alternative forslag ; 1 ) at planen vedtas slik den foreligger, eller 2 ) at « områderegulering for Overvik utsettes til byutredning med nullvekstmålet er ferdigstilt og nytt transportsystem for Trondheim øst er fastsatt », som er rådmannens anbefalte forslag .
AA170918 Rådmannen har fremmet to alternative forslag ; 1 ) at planen vedtas slik den foreligger, eller 2 ) at « områderegulering for Overvik utsettes til byutredning med nullvekstmålet er ferdigstilt og nytt transportsystem for Trondheim øst er fastsatt », som er rådmannens anbefalte forslag.
SA170917https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Hellelands liste med forslag til tiltak og forbedringer som IOC kan sette i verk, er slik : ¶
SA170917 Hellelands liste med forslag til tiltak og forbedringer som IOC kan sette i verk, er slik : ¶
DN170917 Aktuell : Regjeringens forslag til ny pakkereiselov har vært ute på høring ¶ ¶ 1.
DN170917 oktober orienterer finansminister Siv Jensen ( Frp ) Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
DN170917 oktober orienterer finansminister Siv Jensen ( Frp ) Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet De la frem et forslag om en utsettelse av folkeavstemningen.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Vedum : - Ikke et radikalt forslag
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel I juni 1995 fremsatte Sps Helge Lund et forslag om at alle kommunesammenslåinger fremover skulle være frivillig for alle parter.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Høyre støttet, overraskende for mange, Lunds forslag .
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Hvis Sp kommer med et forslag som samsvarer med vårt syn, vil vi støtte det, sier nestleder Hadia Tajik.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Frivillighetslinjen - vedtatt i 1995 etter forslag fra Sp og gjeldende helt frem til Solberg-regjeringen - skal bekreftes av et nytt flertall.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel Ap vil støtte et forslag om å reversere tvangssammenslåinger, dersom noen kommuner ber om det.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Nå får vi se hvordan den nye stortingsgruppen stiller seg til Sps forslag .
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Nå får KrF samle sin nye gruppe og så får den i ro og mak vurdere vårt forslag .
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Dette er heller ikke et radikalt forslag .
AP170917https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-krever-bedre-kjonnsbalanse-i-IOC-242180b.html Hellelands liste med forslag til tiltak og forbedringer som IOC kan sette i verk, er slik : ¶
VG170916 Om det kommer forslag til en minnelig løsning, så vurderer vi det, sier Edvartsen.
DA170916 Her har vi en rad med gode forslag og har fått gjort mye i Oslo.
AA170916 Neste uke går høringsfristen ut for regjeringens forslag om å innføre forbud mot heldekkende ansiktsplagg på norske utdanningsinstitusjoner.
AA170916 Kunnskapsdepartementets alternative forslag , med utgangspunkt i dagens regelverk, er en bedre vei.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Potter-tryller-i-trondernes-ferieby-Na-herjer-laget-fra-Vinterstaden-i-Europa-242072b.html Nå har en av byens innbyggere levert inn et forslag om at det skal bygges en statue av manageren fra lille Solihull i England.
SA170915 Nå har en av byens innbyggere levert inn et forslag om at det skal bygges en statue av manageren fra lille Solihull i England.
DN170915 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN170915 Easyjet har levert inn et forslag på å kjøpe deler av Air Berlins kortdistansevirksomhet.
DB170915 Sp vil nemlig fremme forslag i Stortinget om å oppheve tvangssammenslåinger av kommuner, i de tilfellene der kommunene ber om det.
DB170915 KrF vil altså ikke automatisk støtte forslag om å reversere tvangssammenslåinger, selv om de støttet en frivillighetslinje i kommunereformen for bare noen måneder siden.
DB170915 - Når et slikt forslag kommer på bordet i Stortinget, håper jeg at KrF vil være oppriktig overfor sine velgere, sier Arnstad.
DA170915 Halse har ett konkret forslag : Lær av Aps mann i Groruddalen, Jan Bøhler.
DA170915 Fremskrittspartiet fremmet forslag om å forby heldekkende plagg allerede i 2010.
DA170915 Etter Ap har stemt ned våre forslag ser det endelig ut til at de har kommet etter oss og at vi får på plass et forbud mot heldekkende plagg i skolen- og undervisningsinstitusjoner, sier integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) til Dagsavisen, gjennom sin politiske rådgiver Espen Teigen.
DA170915 Bøhler sier at han har vært den første til å ta opp i Stortinget en rekke forslag med krav til integrering, som Frp først senere har valgt å fronte.
DA170915 Ap har også frontet en rekke andre forslag på integreringsfeltet der partiet har bedre løsninger enn Frp, sier han.
DA170915 - Jeg gjør det arbeidet som partiet mener jeg bør gjøre, og ble spurt forrige runde om jeg hadde forslag til statsråder.
DA170915 Noe av det første SV skal gjøre når det nye Stortinget trer sammen, er å fremme forslag om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170915 - Vi vil invitere MDG, Rødt, KrF og Venstre til et nærmere samarbeid, slik at vi blant annet kan fremme felles forslag , svarer Haltbrekken.
DA170915 - Vi kommer til å stå på natt og dag for å få gjennomslag i miljøpolitikken, og vi kommer til å legge fram mange viktige forslag om natur og oljeboring, for å få mest mulig gjennomslag de neste fire årene, forsikrer Haltbrekken.
DA170915 - Det vil være et forslag om vern mot petroleumsvirksomhet.
DA170915 Lexbergs forslag til forbedringer : ¶
DA170915 Jeg ser at brevet inneholder konkrete forslag til forbedring og det tar vi til oss.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/Jj5Xj/Islamistiske-hatpredikanter-knyttes-til-mange-terrorangrep Et forslag er å tilby imamutdanning i Sverige, noe som også har vært tema i Norge.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Kommunenes inntekter : Styrke kommunenes frie inntekter med 2 til 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag i 2018.
AP170915https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7eOvV/Skal-det-lages-en-biobank-med-DNA-fra-nesten-alle-nordmenn--Kristin-Halvorsen-og-Ole-Johan-Borge Men Regjeringens forslag om å kunne lagre dataene uten tidsbegrensning, er kontroversiell.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Potter-tryller-i-trondernes-ferieby-Na-herjer-laget-fra-Vinterstaden-i-Europa-242072b.html Nå har en av byens innbyggere levert inn et forslag om at det skal bygges en statue av manageren fra lille Solihull i England.
AA170915 - Departementets forslag innebærer at det kan avholdes én lottotrekning i 2018 hvor 50 prosent av overskuddet tildeles DNT.
AA170915 Noen forslag : ¶ 1.
VG170914 Likevel har Merkel måtte tåle kritikk fra blant andre miljøbevegelsen for at hun ikke har vært hardere i sin refs og sine forslag til sanksjoner.
DN170914 Tilhengerne av umiddelbar kostnadsføring har knyttet dette opp mot et annet forslag , nemlig å kutte skattefradragene for rentekostnader på lån.
DN170914 Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike har nå sendt et felles forslag til Europakommisjonen.
DN170914 - Etter vårt syn er dette et forslag som balanserer nødvendigheten av å opprettholde Schengen-regelverket med behovet for å gi medlemsstatene de nødvendige verktøy for å opprettholde sin egen indre sikkerhet, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DN170914 Nå har et forslag kommet gjennom Kongressen, der presidenten blir bedt om å fordømme hatgrupper.
DB170914 SJOKKERTE KONGRESSEN : Plutselig bestemte Donald Trump seg for å følge Demokratenes forslag om å knytte penger til orkanhjelp etter uværet i Texas til et vedtak om å heve det såkalte gjeldstaket for en tremåneders periode.
DB170914 Plutselig hadde han bestemt seg for å følge Demokratenes forslag om å knytte penger til orkanhjelp etter uværet i Texas til et vedtak om å heve gjeldstaket for en periode på tre måneder.
DA170914 Lokale politikere støtter forslag om å forby heldekkende plagg i utdanningsinstitusjoner.
AA170914 Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike har nå sendt et felles forslag til EU-kommisjonen om saken.
AA170914 - Vi kommer til å fremme forslag om Andøya nettopp fordi det er en annen sammensetning på Stortinget og fordi i løpet av valgkampen har det kommet nye og relevante opplysninger, og det er usikkerhet rundt tallgrunnlaget, sier Vedum til NTB ¶
VG170913 Vi spurte ham om det ikke var fint at vi nå hadde et forslag til løsning der han kan gå inn i miljøet igjen, alternativet er å bli oppsagt.
VG170913 Når USA godtok å moderere sitt forslag til nye FN-sanksjoner, var etter alt å dømme for å unngå at Kina eller Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet.
VG170913 Forslaget fikk ikke en eneste støttespiller, men i år ser det ut til at et lignende forslag får langt mer støtte i ryggen.
VG170913 Bernie Sanders fremmer nok en gang et forslag om offentlig finansiert helsevesen.
VG170913 Avisen Guardian viser til at en undersøkelse som i 2009 antydet at 43 prosent av amerikanere støtter et slikt forslag .
VG170913 - Forslagene om helsereform Sanders fremmet under valgkampen er forslag demokratene lenge har ønsket, men ikke har gått inn for fordi det ikke har vært politisk grunnlag for å få det gjennom, sier Moen.
VG170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
VG170913 Det er utallige muligheter for tidenes høstferie - her er våre forslag : ¶
NL170913 Her er 44 forslag i en spennvidde fra fiskerihavner til kulturminner. 5 av forslagene, herunder ansvaret for de samiske videregående skolene som i dag er underlagt Kunnskapsdepartementet, er foreslått lagt til Finnmark.
NL170913 Forslag om endringer skal fremmes i en stortingsperiode, og kan først vedtas i neste.
DN170913 - Hvem må dere overbevise for å få tilslutning til styrets forslag ? - 75 prosent av kreditorene i de respektive fem lån må stemme ja til refinansiering og så må to tredjedeler av aksjonærene stemme ja til refinansierings-betingelsene.
DN170913 « Styret i Norske Skogindustrier asa arbeider for tiden med å utarbeide et forslag til en rekapitaliseringsløsning for hele konsernet, og er i dialog med både de sikrede kreditorene og konsernets øvrige interessegrupper », heter det i meldingen.
DN170913 Seadrill har jobbet i nærmere et år med å få til en eller annen avtale med kreditorene, og flere forslag og tidsfrister har kommet og gått.
DN170913 Utvalget som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen, har sitt første møte 16. oktober.
DN170913 Utvalget har frist til utgangen av 2019 med å legge fram forslag til ny valglov.
DN170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramninger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
DN170913 Da USA godtok å moderere sitt forslag til nye FN-sanksjoner, var det etter alt å dømme for å unngå at Kina eller Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet.
DB170913 Skal det komme et forslag før en eventuell rettsmekling må det i så fall komme fra NFF.
DB170913 DEN FØRSTE PROBLEMSTILLINGEN, som er den store saken, vil ende i retten om ikke Edvartsen kommer tilbake med et forslag til løsning innen 14 dager etter å ha mottatt brevet.
DB170913 Utvalget har frist til utgangen av 2019 med å legge fram forslag til ny valglov.
DB170913 Og apropos diskusjoner om den norske valgloven : Et utvalg som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgloven, har sitt første møte 16. oktober.
DB170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
DB170913 Det ble for mye overordnet føleri og for lite konkrete forslag til å styrke landets posisjon i fremtiden.
DA170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
DA170913 Her er seks forslag til hvordan du kan starte din egen øyekspedisjon. 1.
DA170913 - Ja, det kan jo være et forslag å ta med seg videre, sier Benedicte Lund.
DA170913 Hun understreker at alle forslag skal medlembehandles.
DA170913 Både MDG, Høyre og Ap kommer til å ha konkrete forslag med seg på bystyremøtet 25. september.
DA170913 På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/vMxal/Ap-og-de-blabla-kan-apne-for-konsekvensutredning-utenfor-Lofoten På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.
AA170913 Da USA godtok å moderere sitt forslag til nye FN-sanksjoner, var det etter alt å dømme for å unngå at Kina eller Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet.
AA170913 Utvalget som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i den norske valgordningen, har sitt første møte 16. oktober.
AA170913 Utvalget har frist til utgangen av 2019 med å legge fram forslag til ny valglov. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Onsdag sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en et forslag på høring om å endre bestemmelsen om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kubikkmeter.
AA170913 Når planen legges fram, vil selskapets kreditorer få to uker, ti arbeidsdager, til å ta stilling til styrets forslag .
VG170912 Protestene tirsdag er landsdekkende : I hele 180 franske byer tar folket til gatene mot presidentens forslag .
VG170912 PARIS ( VG ) President Emmanuel Macrons forslag til ny arbeidslov får fagforeninger til å rase og folket til å ta til gatene.
VG170912 Kanskje den rødgrønne siden burde kikke nærmere på et forslag fra Fremskrittspartiet : Frp vedtok på sitt årsmøte i mai at de ville heve sperregrensen for utjevningsmandater, som i dag er på 4 prosent.
VG170912 I samarbeidet de siste fire årene har nemlig regjeringen og samarbeidspartiene kunnet gå til stortinget med forslag de visste de hadde flertall for.
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html | Obos-sjef og ordfører med « unikt » forslag : Slik kan unge uten egenkapital kjøpe sin første bolig ¶
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Obos har sendt inn forslag til Finanstilsynet om delt eierskap.
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Jensen mener ordfører Tuva Moflags forslag om høyere avdrag for å oppnå egenkapital ikke tar høyde for risikoen for boligprisfall, og at forutsetningen er lav rente og økende boligpriser.
SA170912 | Obos-sjef og ordfører med « unikt » forslag : Slik kan unge uten egenkapital kjøpe sin første bolig ¶
SA170912 Obos har sendt inn forslag til Finanstilsynet om delt eierskap.
SA170912 Jensen mener ordfører Tuva Moflags forslag om høyere avdrag for å oppnå egenkapital ikke tar høyde for risikoen for boligprisfall, og at forutsetningen er lav rente og økende boligpriser.
DN170912 - I natt traff Parlamentet en historisk beslutning om å støtte opp under den britiske befolkningens ønske, og stemte for et forslag som gir sikkerhet og klarhet i møte med vår uttredelse av EU, heter det i en uttalelse fra May ifølge Reuters.
DN170912 Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya sier det er « en stor feil » å ignorere Russlands og Kinas forslag til å gjenoppta dialog med Nord-Korea.
DN170912 President Donald Trump varslet i forrige uke at et forslag om skjerpede sanksjoner ville komme på Sikkerhetsrådets bord innen seks dager.
DN170912 FNs sikkerhetsråd har enstemmig godkjent USAs nye og noe mildere forslag til nye sanksjoner mot Nord-Korea.
DA170912 Utvalget har frist til utgangen av 2019 med å legge frem forslag til ny valglov.
DA170912 I sommer oppnevnte regjeringen et nytt valglovutvalg som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/GdWmQ/Putin-og-Merkel-snakker-sammen-igjen-om-Ukraina-FN-styrker-kan-bli-losningen-for-a-stoppe-Europas-farligste-konflikt Putins forslag innebærer dessuten en eller annen form for direkte kontakt mellom ukrainske myndigheter og opprørerne, noe som er uakseptabelt for Kiev.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/GdWmQ/Putin-og-Merkel-snakker-sammen-igjen-om-Ukraina-FN-styrker-kan-bli-losningen-for-a-stoppe-Europas-farligste-konflikt Putin har varslet konkrete forslag i FNs sikkerhetsråd.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/GdWmQ/Putin-og-Merkel-snakker-sammen-igjen-om-Ukraina-FN-styrker-kan-bli-losningen-for-a-stoppe-Europas-farligste-konflikt I utgangspunktet ble Putins forslag møtt med dyp skepsis, særlig i Kiev.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/92J8q/Her-skapte-protestvalg-lokale-politiske-jordskjelv - Stemningen i Alta snudde for oss da partileder Siv Jensen gikk ut og bekreftet at Frp vil stemme ja til Venstres forslag om timeout og utredning av sykehusstrukturen i Finnmark.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/aAVAO/Hvordan-ville-vi-organisert-domstolene-vare-om-vi-startet-med-blanke-ark-i-dag--Ragna-Aarli I mandatet er kommisjonen pålagt å komme med forslag til endring av struktur og organisering av grunnmuren i den dømmende makt.
AP170912https://www.aftenposten.no/kultur/i/zmqk5/De-tapte-sin-rodgronne-kulturkamp Vi mener venstresiden samlet sett har et bedre forslag til kulturpolitikk.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html | Obos-sjef og ordfører med « unikt » forslag : Slik kan unge uten egenkapital kjøpe sin første bolig ¶
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Obos har sendt inn forslag til Finanstilsynet om delt eierskap.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html Jensen mener ordfører Tuva Moflags forslag om høyere avdrag for å oppnå egenkapital ikke tar høyde for risikoen for boligprisfall, og at forutsetningen er lav rente og økende boligpriser.
AA170912 Macrons forslag til arbeidslivsreformer er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen i løpet av de neste månedene ettersom presidentens parti La République en Marche vant et stort flertall i valget i juni.
AA170912 Perus avgjørelse kommer samme dag som FNs sikkerhetsråd godkjente USAs forslag til nye sanksjoner mot Nord-Korea. ( ©NTB ) ¶
AA170912 Oppslutningen vil vise hvor stor evne fagbevegelsen har til å mobilisere mot Macrons reformer i en tid der ulike fagforbund er splittet i to leire, de som er sterkt imot alle Macrons forslag , og de som ønsker å inngå kompromisser.
AA170912 Macrons forslag til arbeidslivsreformer er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen i løpet av de neste månedene ettersom presidentens parti La République en Marche vant et stort flertall under valget i juni.
AA170912 FNs sikkerhetsråd har enstemmig godkjent USAs forslag til nye sanksjoner mot Nord-Korea.
AA170912 Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya mener samtidig at det er « en stor feil » å ignorere Russlands og Kinas forslag til å gjenoppta dialog med Nord-Korea.
AA170912 Tirsdag morgen la Norske Skog ut meldingen om et møte førstkommende mandag klokka 13, der de skal presentere et forslag som har til hensikt å gi selskapet en « robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet ».
AA170912 Styret i Norske Skog vil mandag neste uke legge fram et forslag om refinansiering for å få selskapet på beina igjen.
AA170912 Norske Skog varslet tidligere i sommer at de jobbet med et forslag fra de pantsikrede kreditorene, der de sistnevnte kunne få kontroll over 75 prosent av selskapet.
AA170912 Tirsdag morgen la Norske Skog ut meldingen om møtet mandag klokka 13, der de skal presentere et forslag som har til hensikt å gi selskapet en « robust industriell og finansiell plattform for videre utvikling av selskapet ».
AA170912 Styret i Norske Skog vil mandag neste uke legge fram et forslag om refinansiering for å få selskapet på beina igjen.
DN170911 Motparten kom med et siste forslag som ville økt kostnadsnivået og redusert selskapets konkurranseevne, sier Lothe.
DB170911 STORTINGET : Svein Flåtten avbildet mens han legger fram forslag til statsbudsjett for 2016.
DB170911 - Vi kommer ikke til å flytte oss mer, sier han til Dagbladet, men presiserer at pilotene gjerne hører på hvis SAS har et forslag til løsning.
DB170911 President Donald Trump varslet i forrige uke at et forslag om skjerpede sanksjoner ville komme på Sikkerhetsrådets bord innen seks dager.
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/mJlB4/Na-strupes-Nord-Koreas-tilgang-pa-kinesisk-olje Fikk med Kina på utvannet forslag
AA170911 President Donald Trump varslet forrige uke at et forslag om skjerpede sanksjoner ville komme på Sikkerhetsrådets bord innen seks dager.
NL170910 I Forsvarsbyggs ( FB ) forslag til planprogram for Evenes av 19 juni heter det at " med bakgrunn i Stortingets vedtak om lokalisering av base for QRA ( F35 ) og MPA er det ikke lenger aktuelt å vurdere alternative lokaliseringer ".
DN170910 Administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening er sikker på at en bunnfradragsløsning blir vesentlig lettere å praktisere enn politikernes ulike forslag om å kutte i formuesskatten på såkalt arbeidende kapital.
DN170910 Dessuten er det et stort spørsmål hvorvidt Kina, Nord-Koreas allierte, vil være med på et slikt forslag fra USA.
DA170910 Valgkampens 2 dårligste politiske forslag ¶ 1.
DA170910 Valgkampens 2 dårligste politiske forslag ¶ 1.
VG170909 - Han dikterte den definitivt ikke, men han koblet seg på, kom med forslag , slik som enhver far ville gjort, sa pressesekretær Sarah Sanders i august.
VG170909 Støre varslet nemlig torsdag at han vil fremme et slik forslag mot Solbergs Høyre/Frp-regjering etter valget dersom de borgerlige mister flertallet.
VG170909 I oktober 2014, med sitt selvlagde statsbudsjett, kom resultatet : Store skattegaver til mangemillionærer og milliardærer kombinert med forslag om kutt for svake grupper.
VG170909 Husker du ? Forslag til NTP 2018-2029 : Prioriterer ikke Intercity helt til Lillehammer, Halden og Skien ¶
VG170909 Bane NOR har fremmet to forslag til trasévalg for nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik : Nøtterøykorridoren og Vearkorridoren.
DN170909 Tiltakene i USAs forslag om en FN-resolusjon innebærer blant annet et forbud mot å eksportere olje til Nord-Korea og at FN-land ikke skal ansette nordkoreanske gjestearbeidere.
DB170909 PARTIET Venstre er nærmest til å svare på det ettersom denne smått originale ideen om å lage en organisasjon for de uorganiserte dukket opp som et forslag derfra inn i revidert nasjonalbudsjett.
DB170909 Tiltakene i USAs forslag om en FN-resolusjon innebærer blant annet et forbud mot å eksportere olje til Nord-Korea og at FN-land ikke skal ansette nordkoreanske gjestearbeidere.
DB170909 ÅPEN FOR FORSLAG : - Vi er alltid interessert i forslag til hvordan vi kan få til enda mer, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.
DB170909 ÅPEN FOR FORSLAG : - Vi er alltid interessert i forslag til hvordan vi kan få til enda mer, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.
DB170909 Resultatene av disse tiltakene vil se i tiden framover, men vi er alltid interessert i forslag til hvordan vi kan få til enda mer, sier Berg.
DB170909 Miljøbyråden : - Interessert i forslag
DB170909 Arbeiderpartiet har 24 forslag i sitt program, men bare tre- fire av dem er nye, egne forslag .
DB170909 Arbeiderpartiet har 24 forslag i sitt program, men bare tre- fire av dem er nye, egne forslag.
DB170909 - Hvis Heggelund hadde brukt en brøkdel av den tiden han bruker på å forsøke å lage negativt spinn på Arbeiderpartiet sine forslag , på å faktisk gjøre noe for de mer enn 70 000 ungdommene som står utenfor arbeidslivet hadde det vært den største innsatsen Frp og Høyre hadde hatt for ungdom gjennom hele perioden, sier han.
DA170909 - SV har flere ganger støttet og fremmet forslag om å oppheve midlertidig opphold for barn.
AA170909 Det beste er å drive valgkamp og få møte helt vanlige folk, bedrifter, organisasjoner og alle andre som kommer med gode forslag om hvordan hverdagen kan bli enklere og bedre for dem. 8.
AA170909 Han vil måtte gi etter for helt ville forslag , sier Frp-leder Siv Jensen til NTB etter valgkampens siste TV-sendte partilederdebatt i Bergen fredag kveld.
NL170908 Vær ydmyk overfor at andre mennesker kanskje har svar, andre beregninger eller forslag til løsninger som kan vise seg å være bedre enn de dere først har kommet frem til.
NL170908 | Forslag tell kors'n unngå å gå med ræva først inn i framtida...
DB170908 Vi avviste i juni forslag om sluttpakke med lønn ut 2018 da SEE heller ville stå i jobben sin.
DB170908 Intet nytt forslag etter det, og SEE er tilbake på jobb.
DB170908 Jeg håper dette gjør Arbeiderpartiet mer vennlig stilt til vårt forslag om profittforbud i barnevernet, sier Lysbakken og henviser til et SV-forslaget som ble nedstemt i vår.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 Konkrete forslag
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 Jeg lurte på om du hadde noen gode forslag til hvordan jeg kunne fortelle foreldrene mine at jeg er homofil ?
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 Du ber om noen forslag til hvordan, og jeg tenker at du ønsker noen måter der du slipper å si setningen rett ut.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 Det finnes mange måter å gjøre det på, men her er noen forslag : Skriv et brev, lapp eller melding - på den måten slipper du å si det rett ut, og du kan selv velge om du vil være der når de leser det.
AA170908 Dette er forslag som har mye til felles med forslag som Hellas har fremmet overfor EU-kommisjonen. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Dette er forslag som har mye til felles med forslag som Hellas har fremmet overfor EU-kommisjonen. ( ©NTB ) ¶
AA170908 Frp-leder Siv Jensen kontret med å etterlyse konkrete forslag fra Støre.
VG170907 Gå imot forslag om å legge HV under en felles sjef for landmakten ¶
NL170907 De har hatt flere anledninger senere til å rette dette opp, men stemte ned et forslag fra Sp, Sv, V og Krf så sent som i juni i år.
NL170907 Vi kan som eksempel ta forslag i meldingen om å endre melkekvoteregioner fra 18 til 10.
NL170907 Et annet eksempel er forslag om bortfall av mottaksplikten for geit.
DN170907https://www.dn.no/nyheter/2017/09/07/2120/Finans/-banker-som-star-for-denne-typen-atferd-fortjener-smekk-pa-lanken Torsdag formiddag sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag til ny finansavtalelov ut på høring.
DN170907https://www.dn.no/nyheter/2017/09/07/2120/Finans/-banker-som-star-for-denne-typen-atferd-fortjener-smekk-pa-lanken Banksjef Gunnar Hovland i BN Bank støtter regjeringens forslag til ny finansavtalelov og mener at banker fortjener en " smekk på lanken " dersom de sender folk i gjeldsfella.
DN170907https://www.dn.no/nyheter/2017/09/07/2120/Finans/-banker-som-star-for-denne-typen-atferd-fortjener-smekk-pa-lanken - Dette virker som et fornuftig forslag som Instabank støtter.
DN170907 Torsdag formiddag sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag til ny finansavtalelov ut på høring.
DN170907 Banksjef Gunnar Hovland i BN Bank støtter regjeringens forslag til ny finansavtalelov og mener at banker fortjener en " smekk på lanken " dersom de sender folk i gjeldsfella.
DN170907 - Dette virker som et fornuftig forslag som Instabank støtter.
DN170907 et onsdag jobbet republikanerne, ifølge AP, for en frist på 18 måneder for å nå gjeldstaket, før de måtte gå ned til 12 måneder, så til seks måneder, før Trump til stor overraskelse for Ryan, den republikanske senatoren Mitch McConnell og finansminister Steven Mnuchin, aksepterte demokratenes forslag på tre måneder og tok demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer i hånden.
DN170907 Republikanerne knyttet lovforslaget om å øke gjeldstaket til et forslag om nødhjelp til ofrene etter orkanen Harvey.
DN170907 På tross av den pågående krisen, er det imidlertid lite sannsynlig at USAs forslag til nye sanksjoner blir vedtatt.
DN170907 Justis- og beredskapsdepartementet sender torsdag et forslag til ny finansavtalelov ut på høring.
DB170907 The Telegraph melder at det ikke var enstemmig forslag .
DB170907 Plutselig bestemte han seg for å følge Demokratenes forslag om å knytte penger til orkanhjelp etter uværet i Texas til et vedtak om å heve det såkalte gjeldstaket for en tremåneders periode.
DB170907 Planen Trump gikk med på, kom som et forslag fra Demokratene Pelosi og Schumer.
DA170907 Hun la til at den myanmarske regjering vurderer å implementere visse forslag som sist måned ble lagt fram av en kommisjon ledet av tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan.
DA170907 Storberget responderer med et forslag til tretrinns løsning.
BT170907https://www.bt.no/100Sport/fotball/Her-er-seks-grep-Norge-kan-gjore-for-a-bli-gode-i-fotball-241546b.html Her er seks forslag fra Anders Pamer om hvor man kan ta grep.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/QLKbV/Aftenposten-mener-Fornuftig-snuoperasjon-om-fortetting Onsdag stemte samtlige partier på forslag som vil stanse disse prosessene.
AA170907 Hun la til at den myanmarske regjering vurderer å implementere visse forslag som sist måned ble lagt fram av en kommisjon ledet av tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan.
AA170907 | Barnier uroet av britenes forslag for Nord-Irland ¶
AA170907 EUs brexitsjef Michel Barnier sier han ikke kan godta britenes forslag til løsning for irene.
VG170906 Men : Her er det mange gode forslag .
VG170906 DRAMMEN/ASKER/BÆRUM ( VG ) Her er Høyre og SV helt enige : Ingen av dem vil støtte Sps forslag om å redusere skatten på arbeidsinntekt.
VG170906 Hun vil ikke svare på om regjeringen vil fremme forslag om en felles landmaktsjef for Hæren og HV, slik landmaktutrederne gikk inn for i juni.
SA170906 Her er seks forslag fra Anders Pamer om hvor man kan ta grep.
NL170906 Igjen er du ikke sannferdig når du benekter at dette faktisk skjer, og vil øke med ditt forslag .
NL170906 Debatten handler om fremtiden, og om ditt forslag til endring av trålernes pliktleveringer som kun begunstiger noen få.
NL170906 Hva angår Andøya, så stemmer det at Arbeiderpartiet, etter lang diskusjon, sluttet seg til et bredt forlik omkring Regjeringens forslag til Langtidsplan, herunder flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi skal behandles samlet og det skal fremmes et helhetlig forslag for bystyret.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Hvis det premisset endrer seg, gjør det at vi må ha en grundigere prosess før vi sender et endelig forslag til bystyret, sier Marcussen til Aftenposten.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LKqpR/Na-begynner-Hoie-a-fa-oversikt-over-sykehjemskoen Jusekspert beskriver Regjeringens forslag som « bla-bla ».
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/nyhetsanalyse/i/72VAo/Troverdighet-og-apenhet-Kampkraft-Likestilling-Syv-punkter-er-avgjorende-nar-rodgronn-innsats-ma-veies-mot-bla--om-Forsvaret « Forsvaret er i dag ute av stand til å forsvare norske interesser, i Norge », fastslo Forsvarspolitisk utvalg i 2008 i sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-er-seks-grep-Norge-kan-gjore-for-a-bli-gode-i-fotball-241546b.html Her er seks forslag fra Anders Pamer om hvor man kan ta grep.
AA170906 Gnassingbe holdt tirsdag kveld regjeringsmøte der det ble meislet ut forslag til ny lov som begrenser antall perioder man kan sitte ved makten i landet.
AA170906 - Rekrutteringskampanjen har ikke noe med trakasseringssaken å gjøre, det ble dermed skivebom, mener hun og legger til at hun ser fram til å se rådmannens forslag for en nasjonal rekrutteringskampanje, uten at den omtalte saken trekkes inn.
AA170906 Med regjeringens forslag om å øke posten, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i neste statsbudsjett.
AA170906 Senterpartiet har fremmet forslag om kraftig styrking av kulturminnebudsjettet i både 2015, 2016 og 2017.
AA170906 I tillegg har vi fremmet forslag om en skatte- og avgiftspakke for private eiere av kulturminner.
AA170906 Når det gjelder bordvenner får du på forhånd tildelt et bord i restauranten, men dette er bare et forslag fra skipsbesetningens side.
VG170905 Tverrpolitisk forslag
VG170905 Allerede fire timer etter at det ble klart at Trump fjerner DACA kom demokraten Dick Durbin og republikaneren Lindsay Graham fra Senatet i Kongressen med et tverrpolitisk forslag om en ny lov som skal sørge for at de 800.000 « drømmerne » ikke trenger å frykte at de blir sendt ut av landet.
VG170905 ) representerer hvert sitt parti, men har kommet med et felles forslag for å sørge for at de såkalte « drømmerne » ikke risikerer utsendelse av USA.
VG170905 Likevel : Nobelkomiteen mener Rajas forslag er uaktuelt.
VG170905 Hun beskylder også Sanders for å hele tiden komme med forslag som gikk ett skritt lenger enn hennes, selv om de kanskje ikke var realistiske.
VG170905 Men både i Høyres programkomité og på Høyre-landsmøtet i vår ble Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises forslag om et jobbskattefradrag, nedstemt.
VG170905 Marianne Marthinsen ( Ap ) viser til at de også tidligere har fremmet forslag om økt pendlerfradrag.
NL170905 Arbeiderpartiet sier også nei til alle forslag som går ut på å svekke arbeidstakeres rett til sykelønn.
DN170905 Flere forslag vil komme.
DN170905 - President Trumps forslag om at han vil kutte all handel med land som handler med Nord-Korea, er en tom trussel overfor Kina.
DN170905 Samtidig ble et forslag til tilleggsreguleringer som skulle si nei til olje-oppvarming i landbruket og i midlertidige brakkebygninger sendt på høring.
DN170905 Regelrådet og lederen Sandra Riise gir Klima- og miljødepartementet ga rødt lys for forslag om fyringsforbud Foto : Gunnar Blöndal ¶
DN170905 - En som pendler 72 kilometer hver vei vil med Senterpartiets forslag få i overkant av 8.000 kroner mer i fradrag.
DB170905 Her er sju forslag , samt boblere : ¶ 1.
DA170905 - Det som er interessant med presidentens forslag , er at han bruker virkeligheten som argument.
DA170905 * Jordan vil skrote samme lov, og i tillegg endre et forslag i straffeloven som gir lavere straffer for æresdrap.
DA170905 Jordan vil skrote samme lov, og i tillegg endret et forslag i straffeloven som gir lavere straffer for æresdrap.
DA170905 - Det som er interessant med presidentens forslag , er at han bruker virkeligheten som argument.
DA170905 Det er et mål å levere konkrete forslag til tiltak allerede for 2017 - 2018.
DA170905 Men han ønsker slike forslag velkommen.
DA170905 - Dette er veldig gode og konkrete forslag som det kan komme noe ut av.
DA170905 - En som pendler 72 kilometer hver vei vil med Senterpartiets forslag få i overkant av 8.000 kroner mer i fradrag.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Selv om både de borgerlige og Rødt er enige i en intensjon om å skjerme områdene allerede nå, har de ikke greid å bli enige om et felles forslag .
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Planene er blitt foreslått videreført, i noe endret form, av det rødgrønne byrådet i deres forslag til revidert kommuneplan.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Men vi vil forsøke å formulere et nytt forslag som kommer Rødt i møte i forhold til å stille prosessene i bero, sier hun.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Men han kommenterer Rødts forslag i en e-post via byrådssekretær Tor-Henrik Andersen.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Man risikerer en situasjon hvor et flertall i bystyret i teorien er for, men hvor det likevel ikke skjer - fordi ikke noe konkret forslag får flertall.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Før sommeren samlet de borgerlige partiene seg om et forslag om ta de to områdene ut av planen.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt For Frp er deler av ordlyden i Rødts forslag umulig å akseptere.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt De borgerlige har fremmet et forslag om å ta de to strøkene helt ut av kommuneplanen og bevare dem som i dag, altså som småhusområder hvor bare « eplehagefortetting » tillates.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Bjørnar Moxnes og Eivor Evenrud, som begge sitter i bystyret for Rødt, fremmer nå sitt eget forslag inn i den betente striden.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt - Hadde vi støttet de borgerliges forslag , ville det vært rent valgflesk.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan Kaller borgerlig forslag « udemokratisk » ¶
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan I april la byrådet byrådet frem et forslag til ny kommuneplan, bare ta to år etter at den forrige ble vedtatt.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan Først etter at vi har gått gjennom svarene, skal byrådet fremme sitt forslag til ny kommuneplan, sa byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) til Aftenposten mandag.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan Byrådet la i vår frem et forslag til ny kommuneplan, hvor flere nye småhusområder var definert til fortettingsområder.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan - Dette må være første gang en opposisjon fremmer forslag om å fjerne områder fra en kommuneplan, før den er politisk behandlet, sier han.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8mL9/Ber-byradet-trekke-hele-forslaget-til-kommuneplan - Det er et forslag utarbeidet av administrasjonen.
AA170905 USA har latt sirkulere et forslag til de øvrige medlemmene av rådet med tanke på et vedtak mandag til uken.
AA170905 Etter besøket på brannstasjonen leverte Opoku et forslag hun fikk enstemmig tilslutning til : ¶
AA170905 ¶ Forslag : Sist mandag fremmet SV forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 | Vi kan ikke kutte i sykepleiernes vaktskifte-tid ¶ ¶ Forslag : Sist mandag fremmet SV forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 Sist mandag fremmet SV derfor forslag i Stortinget om at regjeringen må instruere samtlige helseforetak til ikke å kutte i tiden som er tilgjengelig til rapport ved vaktskifte, slik at vi unngår en utvikling tilsvarende den vi nå ser på St.
AA170905 Samme kveld som Stortinget behandlet vårt forslag om å ikke kutte i tiden som brukes på informasjon om pasientene, stemte de fleste partier på Stortinget mot vårt forslag om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.
AA170905 Samme kveld som Stortinget behandlet vårt forslag om å ikke kutte i tiden som brukes på informasjon om pasientene, stemte de fleste partier på Stortinget mot vårt forslag om å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.
AA170905 For å få penger til å ta i bruk ny teknologi, nye medisiner og gi oss et bedre helsetilbud, kommer det forslag om den typen innsparinger vi ser på St.
AA170905 I dette debattinnlegget kommer forfatteren Kim Småge med forslag på en rekke kvinner som Trondheim kunne ha satt på sokkel.
AA170905 Hun er både landskapsarkitekt og skulptør, og har levert et forslag som vi til slutt samlet oss om.
VG170904 Det er uklart hvilke forslag USA kommer til å forsøke å få lagt frem, men Haley gjentok mandag det president Donald Trump tvitret i helgen om at USA kan komme til å stoppe handel med et hvert land som driver handel med Nord-Korea.
SA170904 Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten.
SA170904 Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. 12.
SA170904 De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
NL170904 Selv om SV havna i den såkalte dødens posisjon etter forrige stortingsvalg og har måttet jobbe i dyp opposisjon har vi likevel oppnådd flertall for viktige forslag .
NL170904 SV fremma videre et forslag om kvalitetsreform i barnehagene.
NL170904 Ett konkret forslag som jeg vet mange av dere politikere er enige om : Hev barnetrygda, inntektsbeskatt stønaden slik at den blir justert i forhold til hvor høy inntekt man har.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. 12.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
DN170904 - Dette er ti forslag Høyre og Frp aldri ville gått inn på, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.
DN170904 Etter prøvesprengningen kom et nytt forslag fra president Donald Trump : ¶
DN170904 ¶ Regjeringens forslag til nye bestemmelser om opphavsrett vil fungere som et incitament for dem som engasjerer og ansetter kunstnere til å lage dårlige og upresise rettighetskontrakter, mener innleggsforfatterne.
DB170904 * Øke kommunenes frie inntekter med 2 til 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag for 2018.
DB170904 Kom gjerne innom Sandvika så har jeg noen forslag , men ikke ta fra meg muligheten til å treffe disse ungdommene og gjøre en forskjell !
DA170904 Samtidig sier Haley at USA vil ta seg tid til å sende rundt et nytt forslag om sanksjoner til debatt blant medlemmene av Sikkerhetsrådet.
DA170904 Ap-lederen viser også til fiskeripolitikken, der regjeringen fremmet forslag om å skrote hele pliktsystemet i fiskeriene - plikter som ble ilagt trålselskaper i bytte mot lukrative torskekvoter, for å sikre industrivirksomhet og bosetting i lokalsamfunn langs kysten.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/g8rma/-Er-vi-fodt-til-a-hate--Kristian-Gundersen I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/32oqv/USAs-FN-ambassador-sier-Nord-Korea-ber-om-krig Samtidig sier Haley at USA vil ta seg tid til å sende rundt et nytt forslag om sanksjoner til debatt blant medlemmene av Sikkerhetsrådet.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige Men det er et forslag utarbeidet av administrasjonen, Plan- og bygningsetaten.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige Jeg håper at vi skal klare å legge vårt forslag frem for bystyret i løpet av høsten.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige I bystyremøtet på onsdag fremmer Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre et forslag om at småhusstrøkene på Smestad og Nedre Grefsen skal tas ut av de områdene som foreslås som utviklingsområder i forslaget til ny kommuneplan.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige Først etter at vi har gått gjennom svarene, skal byrådet fremme sitt forslag til ny kommuneplan.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige Dette må være første gang en opposisjon fremmer forslag om å fjerne områder fra en kommuneplan, før den er politisk behandlet, sier Johansen som understreker at hans byråd ikke har pekt ut ett eneste utviklingsområde.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige Byrådsleder Raymond Johansen lar seg provosere av de borgerlige partienes forslag til ny kommuneplan.
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige Administrasjonens forslag
AP170904https://www.aftenposten.no/osloby/i/nzBwx/Raymond-Johansen-raser-over-et-ratt-valgkamputspill-fra-de-borgerlige - Men det foreligger et forslag til ny kommuneplan ?
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Nei, derfor har Senterpartiet i Stortinget fremmet forslag om styrking av den kommunale jordmortjenesten.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Kontantstøtten, kombinert med De Grønnes forslag om å redusere foreldrebetaling for barnehage for de familiene som sliter mest økonomisk, gir de foresatte reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud. 12.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse, og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
AA170904 Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft gjentok et tidligere britisk forslag om at sanksjonene må rettes mot nordkoreanere som har arbeid i andre land, og som sender penger hjem.
AA170904 Samtidig sier Haley at USA vil ta seg tid til å sende rundt et nytt forslag om sanksjoner til debatt blant medlemmene av Sikkerhetsrådet.
AA170904 Der har Kina og Russland lagt fram forslag , men så vidt vi vet har ikke USA gått inn i dette, sier han.
AA170904 Der har Kina og Russland lagt fram forslag , men så vidt vi vet har ikke USA gått inn i dette, sier han.
AA170904 Der har Kina og Russland lagt fram forslag , men så vidt vi vet har ikke USA gått inn i dette, sier han.
AA170904 Ragdes forslag , Jervtrud, som fikk flest stemmer.
AA170904 », skrev Reppe etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai hvor NSL ikke hadde fått støtte for et forslag .
VG170903 Samtidig insisterer de på at Moskva fortsatt forplikter seg til et felles russisk-kinesisk forslag , som skal få Pyongyang til å slutte med våpentestene sine mot at USA suspenderer sine militærøvelser i regionen, melder NTB.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen Vi kan ende opp med å fremme et eget forslag , og så stemme subsidiært for dem som kommer oss mest i møte, sier Evenrud.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen Onsdag skal bystyret stemme over et forslag om å « frede » småhusmiljøene på Smestad og Nedre Grefsen.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen I tillegg til det borgerlige fellesforslaget fremmer Wilhelmsen et eget, mindre omfattende forslag om at « utviklingen på Smestad settes på vent » inntil kommuneplanen er behandlet av bystyret.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen I bystyremøtet onsdag fremmer Høyre, Frp og Venstre et forslag om å stanse planene for småhusområdene på Nedre Grefsen og Smestad.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen Hvis byrådets forslag til ny kommuneplan blir gjeldende politikk, kan eneboligområdet på sikt bli erstattes av tilsvarende blokker.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen Det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt forslag til revidert plan.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen - I stedet må kommunen lansere helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger og gode bomiljøer.
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen - Hvorfor fremme et forslag som er så likt et annet forslag , men som bare gjelder for ett område ?
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen - Hvorfor fremme et forslag som er så likt et annet forslag, men som bare gjelder for ett område ?
AP170903https://www.aftenposten.no/osloby/i/bpQ0A/Flertall-i-bystyret-for-a-skjerme-to-smahusomrader_-Rodt-pa-vippen - Forslagene om Smestad og Nedre Grefsen fremmes i sammenheng med at vi fremmer et forslag om å revidere småhusplanen for blant annet å legge til rette for lavere utnyttelse enn i dag på den enkelte tomt, sier Pia Farstad von Hall ( H ).
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yPxLr/Her-er-Stores-planer-for-de-100-forste-dagene-dersom-han-blir-statsminister Dette er ti forslag Høyre og Frp aldri ville gått inn på, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.
AA170903 I et intervju med Fox News sa Mnuchin at han forbereder et forslag om at land som handler med Nord-Korea, vil bli forhindret fra å handle med USA.
AA170903 Samtidig insisterer de på at Moskva fortsatt forplikter seg til et felles russisk-kinesisk forslag , som skal få Pyongyang til å slutte med våpentestene sine mot at USA suspenderer sine militærøvelser i regionen.
VG170902 Et annet forslag fra Amundsen er tvangskastrering av « pedofile monster ».
NL170902 Av Forsvarsbyggs ( FB ) forslag til planprogram for Evenes datert 19 juni heter det at " med bakgrunn i Stortingets vedtak om lokalisering av base for QRA ( F35 ) og MPA er det ikke lenger aktuelt å vurdere alternative lokaliseringer ".
DN170902 Forut for det årlige møtet mellom Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika søndag, har Kina fått kritikk for sitt forslag om å utvide organisasjonen med andre land.
DB170902 Blant annet sendte hun nylig ut et forslag om å ta drosje-løyvene fra drosjer som kjører miljø-fiendtlige biler.
DB170902 - Vi gir gjerne ros til byrådet for å ha støttet våre forslag .
DB170902 Medlem av justiskomiteen for Arbeiderpartiet, Lene Vågslid sier i en e-post til VG at Amundsens forslag kommer seint, men godt.
DB170902 Hun er mest opptatt av at det har tatt justisministeren ( og hans forgjenger ) fire år å komme med forslag til tiltak mot vold i nære relasjoner.
DB170902 Det er grunn til å merke seg at Amundsens forslag om at en anmeldelse skal kunne utløse tvangsbruk av fotlenke, ikke møter noen prinsipiell motstand i Arbeiderpartiet.
DB170902 Og hvis valgkampen var som NRK-serien Skam, kunne seerne ( altså velgerne ) sende inn forslag underveis.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon Ap vil styrke kommuneøkonomien med 3 milliarder utover regjeringens forslag for 2018.
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/928RE/Aftenposten-mener-Macron-kan-lykkes-med-reformer Torsdag la statsminister Édouard Philippe og arbeidsminister Muriel Pénicaud frem 36 forslag til reform av arbeidsmarkedet.
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MQdeE/De-glemte-barna--Anne-Bitsch Utvalget har avdekket en rekke systemsvikt i barnevernet og andre hjelpeinstanser og kommer med flere gode forslag til hvordan barns rettssikkerhet bedre kan ivaretas.
AA170902 Dette forstod politikerne, men de hadde ikke noen forslag til tiltak.
VG170901 Eller avviser gode forslag , slik oljeminister Terje Søviknes ( Frp ) gjorde nylig, etter et uvanlig utspill fra Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen.
VG170901 Ny bistandsinstruks, ny samfunnssikkerhetsinstruks og forslag til ny våpenlov er viktige skritt mot et enda tryggere Norge.
VG170901 I tillegg kommer Regjeringen i dag med et forslag til ny våpenlov.
VG170901 - Under ett år etter at Traavik-utvalgets NOU ble avgitt, la regjeringen i juni frem forslag til ny sikkerhetslov.
VG170901 På mandag vil administrasjonen til å legge fram et forslag om hvordan de skal håndtere den manuelle tellingen.
VG170901 På det ene punktet møtte vi motstand fra flere aktører ( domstolene og Høyesterett, journ.anm ), men der har vi sagt at vi skal utrede et nytt forslag .
VG170901 I en pressemelding fredag skriver regjeringen at de, på bakgrunn av innvendingene fra domstolene, heller vil utrede et nytt forslag om å behandle tap av foreldreansvaret som et sivilt krav i straffesaken mot den ene parten.
VG170901 Fredag formiddag legger regjeringen frem sitt nye forslag til endringer i barne- og straffeloven.
NL170901 Sandberg vil komme tilbake til Stortinget etter valget med nye forslag .
DN170901 Etter at Trump-administrasjonen led et sviende nederlag i kampen om en ny helsereform, der den ble kritisert for ikke å ha lagt frem et grundig nok forslag , er signalet nå at den skal grave seg dypere ned i detaljene.
DB170901 Forslagene til endringer i barnevernloven som Horne legger fram i dag, vil bli fulgt opp av et forslag til helt ny barnevernlov som regjeringen vil sende på høring først senere.
DB170901 - Dette er forslag som har vært på bred høring og som jeg tror alle kan stille seg bak, sier hun.
DB170901 ( Dagbladet ) : I formiddag la regjeringen fram forslag til endringer i barnevernloven i statsråd.
DA170901 Det første Øvstegård vil gjøre dersom han får en plass på Stortinget, er å fremme forslag om å øke barnetrygden.
AA170901 Fransk næringsliv applauderer president Emmanuel Macrons forslag til oppmyking av arbeidslivet.
AA170901 juli - i sitt forslag til ny og strengere våpenlov.
VG170831 Huckabee Sanders fortalte også at Trump ville at journalistene skulle komme med forslag til ham om hvilke veldedige organisasjoner som skulle motta pengene.
VG170831 Vi vil vurdere alle forslag , og fotlenke kan være et godt alternativ til varetekt.
VG170831 TIL KAMP MOT VOLD I NÆRE RELASJONER : Justisminister Per-Willy Amundsen med nye forslag mot vold i nære relasjoner.
VG170831 Medlem av Justiskomiteen for Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, sier i en e-post til VG at Amundsens forslag kommer sent, men godt.
DN170831 Regjeringen lanserte tirsdag et forslag om å kutte 23 milliarder danske kroner i skatt.
DN170831 Finansminister Kristian Jensen og regjeringen har lansert et forslag om skattekutt i Danmark.
DN170831 En av de største sakene i valgkampen har vært partileder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets forslag om å øke skattene med 15 milliarder kroner.
DN170831 Mangelfulle forslag og krangel over brexitregningen har kostet Storbritannia den lille muligheten landet hadde til å forme overgangsperioden, mener analytiker Malcolm Barr i J.P.Morgan.
DN170831 Der skal brexitregningen skal diskuteres, men britene har ifølge Bloomberg ikke levert et forslag til en finansiell avregning av skilsmissen.
DN170831 - Mangel på detaljerte og brukbare forslag i papirene Storbritannia har levert, og de mislykkede forsøkene på å komme videre med samtaler takket være uenighet om penger, betyr at Storbritannia har mistet den begrensede muligheten de hadde til å forme overgangsperioden, skriver J.
DN170831 Trumps forslag går ut på å senke skatten for middelklassefamilier og redusere straffeskatt for selskaper for å hente tilbake kapital til USA fra utlandet.
DN170831 - Stortinget har etter forslag fra Ketil Solvik-Olsen vedtatt å kreve inn 126 milliarder kroner i bompenger.
DB170831 - Stortinget har etter forslag fra Ketil Solvik-Olsen vedtatt å kreve inn 126 milliarder kroner i bompenger.
DB170831 - MDGs forslag om et så lavt rentetak er problematisk på flere måter.
DB170831 De eldre taper ofte når det er forslag om innsparinger i kommunen.
DA170831 Dessverre er prosjektene som raskt ville kuttet reisetid på Sørlands- og Bergensbanen flyttet langt fram i tid i regjeringens forslag til transportplan.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/MQP0J/EOS-modellen-var-losningen-ingen-ville-ha_-men-na-kan-britene-ende-opp-som-Norge-likevel - Vi har sagt at vi er åpne for alle forslag , og vi har ingen planer om å skyte ned noen ideer mens britene drodler.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/928B9/Det-hvite-hus-ber-om-46-milliarder-kroner-i-krisehjelp-til-flomarbeidet - Vi går nå til Kongressen og gir dem et forslag om en første sum.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/i/vLn2L/Nye-Veier-og-Statens-vegvesen-landet-pa-samme-belop-da-de-vurderte-E6-strekning-om-igjen Med rimeligste løsning for nytt forslag fra Veivesenet « stiger » nettonytten til −0,17.
AA170831 Trumps forslag går ut på å senke skatten for middelklassefamilier og redusere straffeskatt for selskaper for å hente tilbake kapital til USA fra utlandet.
AA170831 Han var heller ikke interessert i å diskutere Høyres forslag om å samarbeide med private for å sikre raskere utbygging av nye skoler.
NL170830 Det betyr at forarbeid for ny mineralveileder er arbeidsdokumenter som vi kan legge inn i et forslag og i en bred samfunnsprosess etter sametingsvalget.
NL170830 ( NOU'en med tiltak og forslag til lovendringer samt høringsuttalelser kan leses på Regjeringens hjemmeside ).
NL170830 De har i denne regjeringsperioden jobbet systematisk mot alle forslag til innstramninger i norsk innvandringspolitikk.
DB170830 Begrunnelsen for Bastholms forslag om et tak på 8,5 prosent er at tilbydere av forbrukslån ikke skal kunne ta høyere rente enn det taket staten har satt for forsinkelsesrente.
DB170830 Slik debatten er nå synes det viktigere for NRK å diskutere taktikk og « one-linere », heller enn hvorvidt et forslag til statsbudsjett går opp.
DB170830 Et enstemmig flertall ba Regjeringen om å komme tilbake med et forslag til en lovfesting av trygt barnehagemiljø, lik det vernet skoleelever har gjennom opplæringsloven.
DA170830 Rådmannen har lagt fram nytt forslag .
DA170830 Det gjenstår noen kilometer, men deres forslag viser eksempelvis ned til millimeteren hvor en eventuell stasjon vil kunne ligge.
DA170830 Et konkret forslag fra Rygg er at barnevernet må få ansvaret for alle unge asylsøkere mellom 15 og 18 år, som også har vært et krav fra Barneombudet og en rekke organisasjoner som jobber med barns rettigheter.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdwQQ/Hareide-og-Grande-etterlyser-mer-jobb-med-integrering-fra-Listhaug Vi så også mange flere forslag fra henne i forbindelse med asylforliket enn på integreringsforliket, sier hun.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GdwQQ/Hareide-og-Grande-etterlyser-mer-jobb-med-integrering-fra-Listhaug En skal sende på høring alle forslag eller endringer av lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltning og myndigheter og utredninger.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Fem forslag for å få flyktninger i jobb ¶
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/OMkmb/Sylvi-Listhaug-70-prosent-innstrammingsminister--17-prosent-integreringsminister Siden hun som landbruksminister kastet Felleskjøpet-dressen og inntok den nyopprettede statsrådsposten som innvandrings- og integreringsminister, har Sylvi Listhaug rukket å sende 24 forslag på høring.
VG170829 Nå venter politikerne på et konkret forslag for Donald Trump, skriver AP. 5.500 har søkt tilflukt ¶ 600 båter er satt inn i evakueringen, og både Louisiana og Florida har bidratt med båter.
VG170829 Men Kongressen kan ikke vedta noen bistandspakke før Det hvite hus legger fram et forslag .
NL170829 Det var mange forslag , og avstemminga ble etter hvert så kaotisk at flere kommunestyrerepresentanter etterpå sa at de ikke var klar over hva de hadde stemt for.
FV170829https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html | Ønsker du å gi barnet ditt et sjeldent navn, finner du mange gode forslag her.
FV170829https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Trenger du tips til enda flere navn, kan du se hele listen med 500 forslag her.
FV170829https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html NAVN : Gaia, Kanutta, Odetta, Cyprian, Haftor eller Lambrikt kan kanskje være gode forslag for foreldre som ønsker å gi barnet sitt et helt spesielt navn.
DN170829 Helseminister Bent Høie sier til DN at han ikke hadde noe prinsipielt imot Buchardt og Eriksens forslag om å bygge og leie ut til staten, og at det var Helse Sør Øst og Oslo universitetssykehus som tok beslutningen om at staten skulle bygge selv, på vanlig måte.
DN170829 Listhaug betegner KrFs forslag som merkelig.
DN170829 Nå venter politikerne på et konkret forslag fra Trump.
DN170829 Men Kongressen kan ikke vedta noen bistandspakke før Det hvite hus legger fram et forslag .
DN170829 Nå venter politikerne på et konkret forslag fra president Trump.
DN170829 Men den amerikanske Kongressen kan ikke vedta, eller avslå, noen bistandspakke før Det hvite hus legger fram et forslag , skriver Reuters.
DB170829 - Vi har gjort veldig mye knyttet til integrering sammen med KrF, så dette synes jeg er et merkelig forslag , skriver Listhaug i en epost til Dagbladet.
DB170829 Helsemyndighetene har nedsatt en spesialkommisjon for å komme med forslag til løsninger på opiatkrisen.
DA170829 Det er skremmende at Kolumbus sitt forslag om busser over Domkirkeplassen kategorisk avvises før det er utredet og alternativet er skikkelig beskrevet, skriver arkitekt Per Th.
DA170829 Kommunedirektør Leidulf Skjørestad la fram forslag til endring av romprogrammet for folkebad i Jåttåvågen for ordfører Christine Sagen Helgø og de øvrige politikerne i kommunalstyret i går.
DA170829 AUF og Arbeiderpartiet har flere ganger tatt til orde for å boikotte Israel eller støttet forslag som boikott.
DA170829 I sitt forslag til statsbudsjett for neste år vil regjeringen fremme forslag om en lånebevilgning på 2,7 milliarder til dette.
DA170829 I sitt forslag til statsbudsjett for neste år vil regjeringen fremme forslag om en lånebevilgning på 2,7 milliarder til dette.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wW3GP/Miljopartiet-De-Gronne-kan-havne-pa-vippen-Slik-vil-partiet-bruke-makten Økningen på fem kroner er et forslag , og ingen hellig sum for oss.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/OMEBl/Regjeringen-vil-investere-i-ny-klinikk-pa-Radiumhospitalet I statsbudsjettet for 2018 som legges fram i oktober, vil regjeringen fremme forslag om en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/KwPP4/KrF-lyser-ut-jobben-som-integreringsminister Listhaug betegner KrFs forslag som merkelig.
AA170829 Nå venter politikerne på et konkret forslag fra Trump.
AA170829 Men Kongressen kan ikke vedta noen bistandspakke før Det hvite hus legger fram et forslag .
AA170829 I statsbudsjettet for 2018 som legges fram i oktober, vil regjeringen fremme forslag om en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene.
AA170829 Listhaug betegner KrFs forslag som merkelig.
AA170829 Frps forslag om å avvikle prøveprosjektet miljøgate i Innherredsveien nå bør avvises av bystyret, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170829 Frps forslag er korttenkt og ødelegger hele ideen med å teste ut nye løsninger for byen, før de eventuelt blir permanente.
AA170829 Det er et dårlig forslag som bystyret bør si nei til.
VG170828 Arbeiderpartiet vil sette en stopper for deres forslag om salg av Norge.
SA170828https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Etterlyser-Tom-Tvedt-Hvorfor-er-idretten-helt-usynlig-i-valgkampen-241113b.html Hvis idretten ikke ser store utfordringer å ta tak i, så kan vi hjelpe med noen forslag .
SA170828 | Ønsker du å gi barnet ditt et sjeldent navn, finner du mange gode forslag her.
SA170828 Trenger du tips til enda flere navn, kan du se hele listen med 500 forslag her.
SA170828 NAVN : Gaia, Kanutta, Odetta, Cyprian, Haftor eller Lambrikt kan kanskje være gode forslag for kommende foreldre som ønsker å gi barnet sitt et helt spesielt navn.
SA170828 | Ønsker du å gi barnet ditt et sjelden navn, finner du mange gode forslag her.
SA170828 Trenger du tips til enda flere navn, kan du se hele listen med 500 forslag her.
SA170828 NAVN : Gaia, Kanutta, Odetta, Cyprian, Haftor eller Lambrikt kan kanskje være gode forslag for kommende foreldre som ønsker å gi barnet sitt et helt spesielt navn.
SA170828 Hvis idretten ikke ser store utfordringer å ta tak i, så kan vi hjelpe med noen forslag .
NL170828 Statens Vegvesen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan som har vært ute til offentlig ettersyn i sommer, og høringsfristen er i slutten av denne måneden.
NL170828 SVV har lagt frem forslag til « avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene », og disse forslagene vurderes av høringsinstansene.
NL170828 Etter at NSR-rådet i sak etter sak har akseptert at sin gruppe stiller seg bak forslag fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe og andre, har de også lagt sin politikk for neste periode nærmere Arbeiderpartiet.
NL170828 Derfor tok AP initiativ til et alternativt forslag , som det ble et flertall for.
NL170828 Daværende sametingsråd fremmet forslag som i hovedtrekk gikk ut på å si nei til all gruvevirksomhet før mineralloven ble endret, skrote avtaler som var inngått mellom utbyggere og samiske næringsinteresser samt skrote Mineralveilederen som ble innført i 2010.
NL170828 Da det gikk opp for NSR at de stemte mot NSR-rådets forslag på disse viktige punktene, holdt forliket på å rakne.
NL170828 Både Arbeiderpartiet og andre partier forventet derfor at NSR skulle komme med forslag til ny mineralveileder.
NL170828 Forslag til revidert Mineralveileder må deretter ut på bred høring, slik at både involverte og berørte næringer og samfunn kan delta i utviklinga på dette feltet.
DB170828 Når det gjelder USADA-sjef Travis Tygart forslag om regelendring, altså å åpne for mildere dopingstraffer hvis man blir trodd på at man ikke har dopet seg med hensikt, får det delvis støtte i den finske leiren.
DB170828 Tajik mener et problem ved Amundsens forslag et at en stor andel av overgrepene blir begått av mindreårige gjerningspersoner.
DB170828 | Død person funnet i Nidelva ¶ ¶ FORSLAG : Justisminister Per-Willy Amundsen foreslår kjemisk kastrering av personer som forgriper seg på barn.
DB170828 Le Maire innrømmet samtidig at lignende forslag allerede var gjort på EU-nivå og i OECD uten suksess.
DB170828 Hadia Tajik i Ap sier Amundsens forslag gir en falsk trygghet.
DB170828 Når så ABC Nyheter påpeker at dette slettes ikke var nevnt i programkomiteens forslag til landsmøtet, svarer Wiborg med å fjerne delingen umiddelbart ( men uten å gjøre sine følgere oppmerksom på at han hadde delt feilinformasjon ).
DB170828 april i år ( samme dag som nettstedet så dagens lys ), altså to uker etter at Senterpartiets landsmøte var avsluttet og endelig program ( uten noen slike forslag ) var vedtatt.
DB170828 Allerede kommer det velmente forslag til hva som kan eller bør bli konklusjonene til utvalget som skal ledes av Camilla Stoltenberg.
DB170828 To ganger har regjeringa kommet til Stortinget med et forslag om å redusere dagens 288 kommunale kemnerkontorer til 27 regionale kontorer som i følge Skatteetaten vil gjøre en like god eller bedre jobb, fordi de får samlet fagkompetanse.
DA170828 Arbeiderpartiet mener prisen på SFO må ned for alle foreldre, og støtter derfor Foreldreutvalgets forslag om et makstak for å unngå at barn prises ut av en læringsarena som for de fleste har blitt en svært viktig del av deres hverdag.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html | Ønsker du å gi barnet ditt et sjelden navn, finner du mange gode forslag her.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Trenger du tips til enda flere navn, kan du se hele listen med 500 forslag her.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html NAVN : Gaia, Kanutta, Odetta, Cyprian, Haftor eller Lambrikt kan kanskje være gode forslag for kommende foreldre som ønsker å gi barnet sitt et helt spesielt navn.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html | Ønsker du å gi barnet ditt et sjeldent navn, finner du mange gode forslag her.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Trenger du tips til enda flere navn, kan du se hele listen med 500 forslag her.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html NAVN : Gaia, Kanutta, Odetta, Cyprian, Haftor eller Lambrikt kan kanskje være gode forslag for foreldre som ønsker å gi barnet sitt et helt spesielt navn.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170828https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/825AG/Sylvi-Listhaugs-forslag-er-problematisk-Men-ikke-fordi-hun-vil-utfordre-menneskerettighetene--Andreas-Slettholm | Sylvi Listhaugs forslag er problematisk.
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html | Ønsker du å gi barnet ditt et sjeldent navn, finner du mange gode forslag her.
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Trenger du tips til enda flere navn, kan du se hele listen med 500 forslag her.
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html NAVN : Gaia, Kanutta, Odetta, Cyprian, Haftor eller Lambrikt kan kanskje være gode forslag for kommende foreldre som ønsker å gi barnet sitt et helt spesielt navn.
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html | Ønsker du å gi barnet ditt et sjelden navn, finner du mange gode forslag her.
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Trenger du tips til enda flere navn, kan du se hele listen med 500 forslag her.
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html NAVN : Gaia, Kanutta, Odetta, Cyprian, Haftor eller Lambrikt kan kanskje være gode forslag for kommende foreldre som ønsker å gi barnet sitt et helt spesielt navn.
AA170828 - Jeg postet bilde av skiltet på Facebook, og fikk mange gode forslag til forklaringer.
VG170827 Egenkapitalen er i praksis borte, og kreditorene vurderer nå ulike forslag til løsning.
NL170827 På stortinget har Sosialistisk Venstreparti fremmet et forslag som en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk.
DN170827 May kan bli presset av parlamentet til å følge Labours forslag , skriver Financial Times.
DN170827 Labours nye forslag åpner for en interessant tid fremover for brexit-forhandlingene, mener førstelektoren.
DN170827 Starmers forslag er, etter omfattende diskusjoner, godkjent av samtlige i Labour-ledelsen, skriver The Guardian.
DN170827 Skyggeministeren foreslår en mykere overgang, hvor Storbritannia forblir i en tollunion og det indre markedet i EU gjennom en lengre overgangsfase, et forslag han mener fagforeninger støtter.
DB170827 Uber, som ønsker å fortsette driften i Norge, truet med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet, ifølge NTB.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/XyoAm/Storbritannia-Labour-gar-hardt-inn-for-myk-Brexit Starmers forslag er, etter omfattende diskusjoner, godkjent av samtlige i Labour-ledelsen, skriver The Guardian.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/XyoAm/Storbritannia-Labour-gar-hardt-inn-for-myk-Brexit Skyggeministeren foreslår en mykere overgang, hvor Storbritannia forblir i en tollunion og det indre markedet i EU gjennom en lengre overgangsfase, et forslag han mener fagforeninger støtter.
AP170827https://www.aftenposten.no/verden/i/42E9o/Labour-presser-May--vil-bremse-brexit Sir Keir Starmer, Labours skyggeminister for Brexit-spørsmål, presenterte partiets nye forslag i en kronikk i The Observer søndag.
AA170827 Starmers forslag er, etter omfattende diskusjoner, godkjent av samtlige i Labour-ledelsen, skriver The Guardian.
AA170827 Skyggeministeren foreslår en mykere overgang, hvor Storbritannia forblir i en tollunion og det indre markedet i EU gjennom en lengre overgangsfase, et forslag han mener fagforeninger støtter.
VG170826 Men det spørs om Wiborgs forslag er nok - for på VGs ferske måling fra Østfold er det foreløpig rødgrønn jubel - Sp og Ap sikrer hvert sitt nye mandat.
VG170826 Lauvås sier innvandringsminister Sylvi Listhaugs forslag om kutt i norskundervisning for vel et år siden undergraver tilliten til Frp på integreringsfeltet.
VG170826 I en fersk meningsmåling utført av Infact for VG i Østfold, støtter tre av ti Wiborgs forslag .
VG170826 - Jeg tror dette er et forslag Frp selv skjønner er skutt fra hofta.
DB170826 ° Regjeringens forslag til lov om nasjonalt ID-kort ble fremmet for Stortinget 13. mars 2015.
DB170826 Statsministeren tar avstand fra Listhaugs forslag om å fengsle asylsøkere som har fått avslag, og sier det er nok handlingsrom i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å ivareta sikkerheten til norske borgere.
DA170826 Statsministeren fremholder at dette er et gammelt forslag fra Frp, som hun er godt kjent med.
DA170826 - Vi mener at dette er realistiske og helt nødvendige forslag for partier som vil ta klima og natur på alvor, svarer Jensen.
DA170826 - Burde dere ikke heller ha kommet med mer politisk realistiske forslag , hvis målsettingen er å endre statsbudsjettet for 2018 i grønnere retning ?
VG170825 Hvis Leger uten grenser har et forslag til hvordan dette kan løses uten å begrense trafikken over havet, vil vi tro italienske myndigheter er lutter øre.
VG170825 - Hvis De Grønne får gjennomslag for sitt forslag om å stanse letingen på norsk sokkel, vil norsk økonomi og Norge stanse opp.
NL170825 Eksempel 2 : Skal de sammenslåtte fylkene hete a ) Hålogaland b ) Finmark/Finmork eller c ) eget forslag .
DN170825 Ulike forslag om å kutte i sykelønnen fikk ikke tilslutning på Høyres landsmøte i vår.
DN170825 Imidlertid sluttet partiet opp om et forslag om å la et utvalg se på sykelønnen.
DA170825 Kolumbus' forslag om busstrafikk over Domkirkeplassen - slik det ble omtalt av Aftenbladet torsdag - tar verken hensyn til historien, fotgjengerne eller torghandlerne.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Likevel har så mange som én av fire briter svart at det er et godt forslag i en fersk undersøkelse.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Likevel er det så mange som én av fire briter som har svart at det er et godt forslag i en fersk undersøkelse.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/o0K87/Stadig-flere-kvinner-sextrakasseres-pa-undergrunnen-i-London-Na-kommer-kravet-om-egne-vogner-for-kvinner Labour-politikerens forslag møter kraftig kritikk fordi det legger ansvaret på ofrene, i stedet for å fokusere på overgriperne.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/mJ0Vp/Macrons-popularitet-har-rast-gjennom-sommeren_-men-den-vanskelige-jobben-starter-forst-na I tillegg møtte forslag om å opprette en lovfestet og formell førstedamerolle for Macrons kone Brigitte motstand fra aktivister.
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/723L4/Velferd_-profitt-og-barnehager---vi-vil-heller-ta-debatten-om-kvalitet--Steffen-Handal Vi har forslag til fire tiltak for mer likeverdige barnehagetilbud.
AA170825 Telefon : 464 07 200 E-post : webred@adresseavisen.no ¶ | - Gammelt forslag fra Frp ¶
AA170825 Statsminister Erna Solberg sier Sylvi Listhaugs forslag om å internere asylsøkere med uavklart ID ikke er noe nytt.
AA170825 KrF-lederen mener Listhaugs forslag er skremmende.
AA170825 - Dette er et gammelt forslag fra Frp, som jeg er godt kjent med.
AA170825 Statsminister Erna Solberg ( H ) avviser Frps forslag om å sette asylsøkere uten ID-papirer i lukkede mottak.
AA170825 Fredag rykket Frp-leder Siv Jensen ut og forsvarte Listhaugs forslag .
AA170825 - Dette er et gammelt forslag fra Frp, som jeg er godt kjent med.
VG170824 Da VG ga ham noen forslag , kom ønsket nokså raskt.
VG170824 I går tikket det inn et forbedret forslag , men det er usikkert om det er godt nok for romsdalingene som kjemper om medalje i serien og cupfinale på Ullevaal.
VG170824 Regjeringen har derfor sendt på høring flere forslag som presiserer faste ansettelser, samtidig som det vil ivareta bedrifters behov for å kunne leie inn vikarer, og åpner også for å sette en kvote for hvor stor andel som kan leies inn.
NL170824 Forslag som å legge ned alle distriktslegekontor og å innføre bompenger må i bestefall være gjort av politikere med store sorte hull i den politiske distrikts kompetansen.
DN170824 Også eierne av andre Norske Skog-obligasjonslån har fremmet forslag til løsning, og det er heller ikke enighet mellom alle långiverne om hvordan en ny finansieringsløsning skal se ut.
DN170824 Eierne av det pantsikrede obligasjonslånet har nemlig selv foreslått som en del av sitt forslag at renten kuttes fra dagens 11,75 prosent til ni prosent.
DB170824 Sekretariatet har også mulighet til å medvirke ved å sette frem forslag til en minnelig ordning eller legge fram sin vurdering av saken, på bakgrunn av vedtak som tidligere er truffet i tilsvarende saker, sier Anne B.
DB170824 Vårt forslag om lærertetthet vil koste om lag 2 milliarder i året.
DB170824 Men til tross for den gode intensjonen, er det to problemer ved Brendes forslag .
DA170824 Også regjeringen ser med skepsis på utviklingen, og sendte i sommer ut en rekke forslag på høring for å begrense innleie.
DA170824 NYTT FORSLAG : Per Skau er forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvar for byggebransjen.
DA170824 Dessverre har Frp vært med på å stemme ned våre 30 forslag for et tryggere arbeidsliv.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnmOn/Helmaks-med-Egon-Olsens-all Egon Olsen halte i land en knapp 3 - 2 seier over de innsattes forslag i bydelens navneutvalg.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel I dag skal de tolv mastergradsstudentene, fra en lang rekke studieretninger, presentere sitt forslag for nye Kjeller for ordføreren i Skedsmo.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJrmq/Na-vil-tyskerne-fjerne-flyskatten-igjen Men ingen av partiene har foreløpig stilt konkret forslag om det i Stortinget etter landsmøtevedtakene.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WMVq/Frp-ordforer-med-eiendomsskatt-Alternativet-er-farre-sykehjemsplasser - Ønsker du Frps forslag velkommen ?
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/zmO2q/Sveaas-lover-blod_-svette-og-tarer-for-Norske-Skog De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AA170824 Sist fredag ble fristen for et revidert forslag til en finansiell redningsplan utsatt nok en gang - til onsdag.
AA170824 Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag ville bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.
AA170824 Papirprodusenten Norske Skogs endringer i styret gjør at selskapet igjen har utsatt presentasjonen av et forslag til refinansiering.
AA170824 Nominasjonskomiteen i selskapet la onsdag ettermiddag fram sitt forslag til nytt styre, som skal velges under en ekstraordinær generalforsamling torsdag.
AA170824 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
VG170823 - Tallene er basert på tilgjengelig skattestatistikk fra Statistisk sentralbyrå, og vi mener dette gir et relativt godt bilde av hvilke fylker som vil få skatteøkninger med Arbeiderpartiets forslag , sier partner og avdelingsleder Sveinung Fjose i Menon til VG.
VG170823 Fremmet forslag om solidaritetsansvar ¶
DN170823 Norske Skog hadde frist til onsdag med å finne en løsning på sine finansielle utfordringer, og hadde opplyst at det planla å fremme et nytt forslag til refinansiering basert på en skisse fra de viktige pantesikrede obligasjonslångiverne.
DN170823 I juni i fjor ble den norske borgerlige regjeringen enige om å følge Nasjonal Transportplans forslag for 2018 - 2019 for mål om hvor mange lave- og nullutslippskjøretøy det skal være i landet.
DN170823 Mitt forslag er at staten bruker to-tre prosent av Oljefondet på å kjøpe de utenlandskeide aksjene i Statoil, slik at selskapet blir nær 100 prosent statseid og tas av børs, sier forfatteren.
DB170823 Tidligere i vår la Jonas Gahr Støre fram et forslag i Stortinget med en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv.
DB170823 - Nei, det er et forslag som omfatter profesjonelle utbyggere.
DB170823 Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen for Arbeiderpartiet, Truls Wickholm, sier i en kommentar at hans parti er for gode forslag som gjør at folk spiser sunnere, men mener det finnes mer målrettede måter å gjøre det på enn gjennom momskutting : ¶
DB170823 SP og SV støtter forslag om å forby prisdumping ¶
DB170823 Det finnes langt mer kostnadseffektive forslag for å øke konsumet av grønnsaker.
DB170823 Neida, de fleste punktene var inntil for noen år sida norsk lov og praksis, eller det er forslag som har blitt diskutert i Stortinget gjentatte ganger uten å vekke oppsikt ; slik som at barn ikke skal interneres, eller kravet om å stanse praksisen med midlertidig opphold for ungdom under 18 år.
DB170823 Men når det fremmes forslag er de automatisk imot.
DA170823 Vi har fremmet en rekke forslag på Stortinget for å få bukt med plastproblemet, blant annet om at Norge må ta initiativ til en internasjonal konvensjon mot plastforurensing, og at det må bevilges mer penger til å håndtere plastforsøplingen på hjemmebane.
DA170823 Lederen av bystyregruppa, Eirik Lae Solberg, mener det må innføres akutte tiltak og vil sende et konkret forslag til behandling, skriver Aftenposten.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Oslo-ordfører, Marianne Borgen, tror ikke Høyres forslag er løsningen på problemene.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/92Ka5/Hoyre-vil-ha-mer-politi_-videoovervaking-og-narkohunder-i-Oslo-skolen Han vil nå sende inn et konkret forslag til behandling.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/RWyOr/Fire-av-fem-mulige-nullskattytere-har-en-formue-under-4-millioner-kroner « Regjeringen anslår at Høyres forslag om å gjøre formuesskatten til en skatt på boliger og bankinnskudd vil skape 3900 flere nullskattytere, men mener dette ikke er et problem.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/ejMrK/Sveaas-foreslatt-som-styreleder-i-Norske-Skog Sist fredag ble fristen for et revidert forslag til en finansiell redningsplan utsatt nok en gang - til onsdag.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/ejMrK/Sveaas-foreslatt-som-styreleder-i-Norske-Skog Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag vil bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/ejMrK/Sveaas-foreslatt-som-styreleder-i-Norske-Skog Nominasjonskomiteen i selskapet la onsdag ettermiddag frem sitt forslag til nytt styre, som skal velges under en ekstraordinær generalforsamling torsdag.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/ejMrK/Sveaas-foreslatt-som-styreleder-i-Norske-Skog De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre fjerdedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AA170823 Samtidig varslet selskapet at de ville komme med et justert forslag for å løse gjeldskrisen, men onsdag ettermiddag hadde et nytt forslag ennå ikke kommet på bordet.
AA170823 Samtidig varslet selskapet at de ville komme med et justert forslag for å løse gjeldskrisen, men onsdag ettermiddag hadde et nytt forslag ennå ikke kommet på bordet.
AA170823 Samtidig varslet selskapet at de ville komme med et justert forslag for å løse gjeldskrisen.
AA170823 Sist fredag ble fristen for et revidert forslag til en finansiell redningsplan utsatt nok en gang - til onsdag.
AA170823 Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag vil bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.
AA170823 Nominasjonskomiteen i selskapet la onsdag ettermiddag fram sitt forslag til nytt styre, som skal velges under en ekstraordinær generalforsamling torsdag.
AA170823 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
VG170822 - Dette er ikke et godt forslag .
VG170822 - Dette er ikke en kortsiktig sak, relatert til valgkampen eller ett forslag som er fundamentert gjennom vedtak i partiet : Aps politikk på dette området ligger fast.
DA170822 - Jeg hører at hun er tydelig på at hun ikke har et forslag om å endre den, og det er jeg tilfreds med.
DA170822 Tirsdag sender hun et forslag til forskriftsendring ut på høring.
DA170822 - Jeg hører at hun er tydelig på at hun ikke har et forslag om å endre den, og det er jeg tilfreds med.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zmrJw/Disse-terroristene-betaler-barn-og-unge-fem-kroner-for-a-ta-pa-seg-selvmordsvest Det kan anspore dem til å godta et så ubalansert forslag , fremholder de.
AP170822https://www.aftenposten.no/osloby/i/yP4oa/Tidligere-etterretningssjef-Norge-bor-ikke-delta-i-jakten-pa-Taliban - Jeg har tidligere sagt at dette er et dårlig forslag , det er fryktelig dumt.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/P1o1R/Snart-kan-alle-nyfodte-bli-testet-for-alvorlig-immunsvikt-Ordningen-utredes-pa-rekordtid De møtes månedlig for å ta stilling til innkomne forslag .
SA170821 Han poengterer at Caputos forslag er vanskelig å få til i praksis.
DB170821 » Daglig leder i Herøy ASVO, Jørn Moe, forklarer at han plottet ned noen forslag til hvordan annonsen kunne formuleres.
DB170821 ¶ HELSETEAM : Helseminister Bent Høie ( H ) med forslag om helseteam for eldre.
DB170821 Ett konkret og ganske enkelt forslag kan være at debattredaktøren gjør mer for å få fram de som klarere å gjengi andres posisjoner og meninger presist, og som klarer å argumenter med mer enn egne følelser.
DA170821 Han gjør deg trygg som skuespiller og så hører han samtidig på forslag .
DA170821 Han gjør deg trygg som skuespiller og så hører han samtidig på forslag .
BT170821https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Roberta-24-brukte-samme-krem-som-Johaug-Rett-for-OL-fikk-hun-beskjeden-norsk-langrenn-frykter-mest-240616b.html Han poengterer at Caputos forslag er vanskelig å få til i praksis.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/eVAvM/Martin-Schulz-ser-en-fremtid-som-kansler-Men-velgerne-ser-ikke-ut-til-a-vare-enige Partiet har også lansert en egen « fremtidsplan » med blant annet forslag til digitalisering av staten og en ny måte å finansiere videreutdannelse på.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/XVPmE/Listhaug-ville-ha-Europas-strengeste-asylpolitikk-Her-er-tallenes-tale Migrantkrisen preget politikken og medier over hele kontinentet, og Norges ferske innvandringsminister la frem forslag til betydelige innstramninger i innvandringspolitikken.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap Svein Flåtten ( H ) mener Ap må svare skikkelig om konsekvensene ved sitt forslag til reform av pensjonsordningen.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap Men beregninger fra Nav viser at partiets forslag kan påføre pensjonistene store tap - hvis lønnsveksten i samfunnet blir høyere enn ventet.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap Marianne Marthinsen ( Ap ) mener deres forslag til justering av pensjonsordningen vil sikre mer stabilitet og trygghet.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap Det var etter det at Høyres Svein Flåtten bestilte beregningen på hva « en pensjonist vil tape med Aps forslag hvis anslaget på reallønnsvekst viser seg å være henholdsvis 0,25, 0,50, 0,75 og 1 prosentpoeng lavere enn den faktiske utviklingen hvert enkelt år som pensjonist ».
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nzwEJ/NAV-Pensjonister-kan-tape-hundretusener-pa-forslag-fra-Ap » | Nye beregninger : Pensjonister kan tape hundretusener på forslag fra Ap ¶
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Roberta-24-brukte-samme-krem-som-Johaug-Rett-for-OL-fikk-hun-beskjeden-norsk-langrenn-frykter-mest-240616b.html Han poengterer at Caputos forslag er vanskelig å få til i praksis.
VG170820 Her måtte vi finne ut av teknikker, og Eili kom med flere forslag , forteller Trier og fortsetter : ¶
DN170820 « En ser for seg at et revidert forslag basert på dét forslaget vil presenteres tidlig neste uke », skriver selskapet.
DN170820 Norske Skogs fremtid - - - Norske Skog regner nå med å ha klart et omforent forslag , med støtte fra de viktigste obligasjonseierne, tidlig denne uken.
DN170820 Et slikt forslag vil kreve et samtykke fra minst 75 % av obligasjonsverdiene.
DN170820 - Diskusjonene mellom de største obligasjonseierne har materialisert seg i et revidert forslag fra de største obligasjonseierne.
DN170820 Norske Skog regner nå med å ha klart et omforent forslag , med støtte fra de viktigste obligasjonseierne, tidlig denne uken.
DN170820 - Diskusjonene mellom de største obligasjonseierne har materialisert seg i et revidert forslag fra de største obligasjonseierne.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/wWEAP/Tre-momenter-a-tenke-over-nar-du-stemmer--Erling-Roed-Larsen Her er tre forslag : ¶
AA170820 I fjor jobbet vi lenge med et forslag for å hindre de kommersielle aktørene i barnehagesektoren.
AA170820 Jeg vil ha statsvitere og økonomer som forklarer hvorfor et politisk forslag er håpløst eller genialt, ikke en retorikkekspert som berømmer Støre fordi han « begynner hvert poeng med en kort setning ».
VG170819 Frps folk trekker stadig frem Støres forslag under Ap-landsmøtet våren 2015 om at Norge skulle ta imot 10.000 flere kvoteflyktninger fra Syria.
VG170819 Et forslag om karensdager ble behandlet og nedstemt av Høyres landsmøte i vår, så det er ikke aktuelt for oss å innføre karensdager i løpet av neste stortingsperiode, sier hun til VG.
DB170819 store oppslag om Siv Jensen forslag om å stille norskkrav for å kunne motta velferdsytelser, uten at jeg har fått med meg at noen journalister har stilt de åpenbare oppfølgingsspørsmålene om hvordan dette konkret og praktisk skal fungere.
DA170819 Verken Utdanningsforbundet eller SV har et fiks ferdig forslag til alternativ modell til fritt skolevalg, men mener begge det må igangsettes en bred prosess med mål om å finne et nytt alternativ.
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/i/3nvQd/Hvem-leverer-best-pa-samferdsel-Rodgronne-eller-bla-Her-er-Aftenpostens-analyse Og Kleppas utspill om å bygge veier i spleiselag med næringsliv, hennes villighet til å se på nye måter å sikre langsiktig finansiering av veiprosjekter, og hennes lufting av forslag om å ta investeringer i vei ut av statsbudsjettet, fikk nei i egen regjering.
AA170819 Jeg vil utfordre dere til å forplikte dere til utslippskutt i Norge de neste fire årene og komme med deres forslag til hvordan vi skal kutte utslippene kraftig.
VG170818 Venstre la denne uken fram et nytt forslag til endringer i formueskatten, som ble først omtalt i Dagens Næringsliv.
DB170818 I mars i år kom en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet nekter å ta til følge UDI sine forslag om å kunne gjøre en mer barnesensitiv vurdering av asylsøknadene til enslige asylbarn som har fylt 16 år.
DB170818 KrF har fremmet forslag i Stortinget om å bruke de virkemidlene vi har til å redusere alkoholforbruket i Norge.
DA170818 Den er ikke knyttet til et konkret politisk forslag , som de gjorde med kontantstøtten i 1997, sier Aalberg.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jakw8/Du-vet-du-er-pa-Arendalsuka-nar Her er noen forslag til andre saker fra Arendal-teamet : ¶
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/ldAXk/Politisk-skepsis-til-mediefritak-for-arbeidsgiveravgift Hun var med i Mediemangfoldsutvalget som i mars la fram sin utredning med forslag til fremtidens mediepolitikk i Norge.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/ldAXk/Politisk-skepsis-til-mediefritak-for-arbeidsgiveravgift - Vi visste når vi foreslo det, at det ville være et overraskende forslag for noen politikere, sier administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening til Dagens Næringsliv.
AA170818 Papirkonsernets frist for å komme til enighet med kreditorene ble sist fredag utsatt med én uke, men selskapet varsler nå at et nytt forslag til løsning vil komme før fristen går ut.
AA170818 Flere forslag er forkastet, og fristen for å komme til enighet er utsatt flere ganger.
AA170818 Det vil bli et nytt møte der aksjonærene får et endelig forslag til vedtak, sier Dybevig.
AA170818 De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.
AA170818 | Betimelig forslag om åpenhet ¶
AA170818 Elin Marie Andreassen ( Frp ) vil nå fremme forslag i bystyret om at reglene endres, slik at ordføreren selv må svare på slike spørsmål.
AA170818 Det er et betimelig forslag
AA170818 Andreassens forslag er en god anledning til å avklare rollefordelingen mellom politikere og administrasjonen.
AA170818 Om du på forhånd har målt opp plassen, kan du etter et møte gå hjem med en 3D-tegning med forslag på ditt nye kjøkken.
AA170818 Alle som ønsker kan nemlig bestille seg en time hos en kjøkkenkonsulent i HTH, som sammen med deg kan sette opp et forslag til ditt nye kjøkken.
NL170817 I debatten om jernbane i Nord-Norge er det veldig få som innser at Nordlandsbanen allerede er i ferd med å fragmenteres i tre regionale baner ( henholdsvis Steinkjer-Trondheim, Saltenpendelen og forslag om Helgelandspendelen ) - og så en fjernlinje for gods.
NL170817 Debatten har gitt mange rare forslag fra geitost og torvtak til demokrati og likestilling.
DB170817 Arbeidsministeren har sendt forslag om å begrense bruken av innleie og sikre arbeidstakerne forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår på høring.
DB170817 Hareide satt Frp sine kristne verdier under ild da han konfronterte Jensen med Frp sine forslag om at tigging skal være forbudt, men det skal være lov å kjøpe sex.
DB170817 juli, men forbauses av at den relativt sterke kritikken ikke resulterer i mer kraftfulle forslag til endringer i hvordan vi organiserer bistanden.
DA170817 Det er forslag om 300 kroner.
AA170817 Konsekvensene dersom høringens forslag blir gjennomført er mange og i praksis en nedgradering av IKT-faget - og dette i en tid hvor digitalisering setter samfunnsstrukturer i alle ledd på prøve.
VG170816 Denne uken la Venstre fram et nytt forslag til endringer i formuesskatten, som først ble omtalt i Dagens Næringsliv.
VG170816 Mattilsynets forslag var å øke denne grensen til opptil ni måneder.
VG170816 Han synes derfor ikke noe om Mattilsynets forslag om å la okser gå ute på beite.
VG170816 Det samme gjelder et forslag om å gi oksene et mykt underlag å ligge på, mot dagens ofte brukte betongspaltegulv.
VG170816 At det da sannsynligvis blir uten noen forslag om å la okser gå ute, begrunner Knævelsrud i økonomiske og praktiske forhold.
VG170816 : Mattilsynet la i sommer fram et forslag om at også okser skal ut i friluft, men etter et møte med næringen vil forslaget antageligvis ikke se dagens lys.
NL170816 Når Sylvi Listhaug og Frp nå foreslår å frata oppholdstillatelsen til foreldre som sender barn på koranskole i utlandet, så er dette et forslag Ap både kunne og burde ha kommet med.
NL170816 Senterpartiet var det eneste partiet som under forhandlingene om langtidsplanen kjempet for at bevilgningene til Forsvaret måtte økes ut over regjeringens forslag .
NL170816 Sosialistisk venstrepartis forslag om at vi nå overfører kvotene til kystflåten uten forpliktelser, vil ikke gi råstoff til industrien jevnt og helårlig.
DN170816https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/2046/Industri/skogeiere-frykter-konkurs Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN170816 Kreditorene vurderer forslag fra ledelsen som kan tilføre selskapet kapital.
DN170816 Talkshow-vert Jimmy Kimmel kom i sitt program tirsdag kveld med et forslag til hvordan USA kan håndtere Trump.
DB170816 Et av partiets forslag er en nærnaturlov, som etter modell av markaloven i Oslo, skal verne skog og mark nær byene.
DB170816 - Dersom det blir aktuelt å fremme et forslag om at kongehuset eller Det kongelige hoff skal omfattes av offentlighetsloven, vil det måtte utredes nærmere hvilke deler av virksomheten forslaget skal omfatte, og hva som tilhører kongehusets privatliv, sier lovrådgiver Ole Knut Løstegaard i Justisdepartementet til Dagbladet.
DA170816 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil kopiere et dansk forslag som, om det blir vedtatt, gir myndighetene rett til å vurdere oppholdstillatelsen til foreldre som sender sine barn på koranskole i hjemlandet.
DA170816 Dansk Folkeparti varslet nylig at de vil fremme et lignende forslag i det danske Folketinget etter sommerferien, og det ligger an til at dette vil få flertall med støtte fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.
DA170816 Siden da har regjeringen levert en rekke forslag for hvordan pensjonsspørsmålet kan løses.
DA170816 - Finansdepartementet har saken til behandling og planlegger å sende et forslag til regelverksendringer på høring.
DA170816 - Så lenge det ikke fantes noen alternative forslag , måtte det bli slik, sa Sissel Urke ( V ), leder for hovedutvalget for utdanningssektoren, da kuttene hadde blitt vedtatt.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe Forslag om økt skatt er en av dem.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/XVG1x/Frp-Nakenkontroll-og-strengere-straffer-vil-hindre-overgrep-mot-barn Frps forslag om obligatorisk helsekontroll der alle barn kler seg nakne, møtte mye kritikk da det ble lansert i mars.
AA170816 Det forslaget møtte en kald skulder i unionen, og EU ga beskjed om at det er for tidlig å ta stilling til forslag som gjelder tiden etter brexit.
AA170816 Han legger til at man trenger en norm på « minimum kommunenivå », og at forslag fra andre partiet på en lærer pr. 15 elever virker fornuftig.
AA170816 Dansk Folkeparti varslet nylig at de vil fremme et lignende forslag i det danske Folketinget etter sommerferien, og det ligger an til at dette vil få flertall med støtte fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.
VG170815 - Det kom opp et forslag om at alle klubber måtte ha både jente- og guttefotball.
VG170815 Regjeringen måtte søke støtte hos Senterpartiet da den for to år siden klarte å sikre flertall for et forslag om å tillate lokalt tiggeforbud.
VG170815 Vi har derfor innført forslag der lærerstudenter som tar grunnskoleutdanningen på normert tid og tar jobb i Nord-Norge kan få slettet halve studielånet.
NL170815 Sentrale aktører innen luftfart både fra næringslivet og offentlig sektor støtter UiTs forslag om å styrke kompetansen i luftfartsnæringen ved å etablere en mastergrad i luftfartsvitenskap.
DN170815 Videre mener analytikeren at det er liten sannsynlighet for at andre aktører vil komme med forslag som er bedre enn Transoceans bud, samt liten sjanse for at budet ikke blir akseptert av Songas aksjonærer.
DN170815 I det ferske britiske dokumentet står det at et forslag om grensespørsmålet med Irland blir lagt fram onsdag.
DN170815 EU ga samme dag beskjed om at det er for tidlig å ta stilling til forslag som gjelder tiden etter brexit.
DN170815 I det ferske britiske dokumentet står det at et forslag om grensespørsmålet med Irland blir lagt fram onsdag. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB170815 Verken Hofstad Helleland, Borten Moe eller Listhaug har kommet med noen konkrete politiske forslag - de har bare snakket til noen spesifikke strømninger i det norske folk.
DB170815 - Lie sa en gang en ting som jeg tror var veldig riktig : At Ap alltid måtte gå til valg på en stor reform, altså at de måtte skape entusiasme rundt noen forslag som folk mente at var en god ide, og som folk tror kan bedre deres hverdag, sier Todal Jenssen.
DA170815 Regjeringen måtte søke støtte hos Senterpartiet da den for to år siden klarte å sikre flertall for et forslag om å tillate lokalt tiggeforbud.
AA170815 I det ferske britiske dokumentet står det at et forslag om grensespørsmålet med Irland blir lagt fram onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170815 EU ga samme dag beskjed om at det er for tidlig å ta stilling til forslag som gjelder tiden etter brexit.
AA170815 I det ferske britiske dokumentet står det at et forslag om grensespørsmålet med Irland blir lagt fram onsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170815 Regjeringen måtte søke støtte hos Senterpartiet da den for to år siden klarte å sikre flertall for et forslag om å tillate lokalt tiggeforbud.
AA170815 ¶ Mange råd : Over 300 høringsuttalelser har kommet til Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksens forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.
AA170815 Under tittelen « Kunstfag under press » advarte hun kraftig mot Kunskapsdepartementets forslag til ny overordnet del av læreplanverket for grunnskolen.
AA170815 Hansen er på kulturens vegne, med god grunn, svært kritisk til Kunnskapsdepartementet og Torbjørn Røe Isaksens forslag til nytt læreplanverk for grunnskolen, skriver vår kommentator.
VG170814 Det er imidlertid ikke mangel på forslag og press fra rådgivere som er opptatt av å få sine politikere til å skinne, og få sakene de tjener politisk på på dagsorden.
VG170814 Bjørn Sandvik, førsteamanuensis i økonomi ved Universitetet i Bergen, bekrefter at Andresen-søstrene kan bli nullskattytere med regjeringens forslag , siden deres formue er i Ferd-aksjer og de står uten inntekt.
VG170814 - Regjeringens forslag om fritak for formuesskatt på arbeidende kapital betyr at det bare er formuesskatt på personlig eide bolig og hytter.
DB170814 VM i lagtempo var opprinnelig UCIs forslag slik at de fikk implementert profflagene i mesterskapet.
DB170814 Etter en innbitt kamp om signaturen, kom det spanske forbundet med et forslag om at de kunne dele spilleren, men det var til slutt Real Madrid som trakk det lengste strået.
DB170814 Den triste sausen ødelegger, og testernes forslag til Ikea-gjester er å be om denne - med bearnaisesausen.
DB170814 Ordfører Marianne Borgen inviterte samtidig alle barn til å komme med forslag som kan gjøre Oslo bedre, i form av ei forslagskasse formet som rådhuset.
DB170814 Barns forslag er egnet til inspirasjon.
DA170814 Men det er verken jeg eller Raymond som avgjør om vi skal takke ja til Mehrens forslag , poengterer hun.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Men vi har fremmet forslag for Stortinget om å sikre skadede pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge - Vi har ikke gått inn i et forslag om å etablere traumesenter på alle akuttsykehus der transporttiden er mer enn 45 minutter, og det er det gode grunner til.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort I tillegg til disse tallfestede anslagene er det en rekke andre forslag i Fremskrittspartiets program om økte fradrag, reduserte avgifter og bruk av skattestimulering for å nå et mål ( Se faktaramme under ).
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort - Forslaget hadde vært langt mer troverdig hvis det hadde blitt fulgt opp med konkrete og troverdige forslag til hvordan staten skal kutte utgiftene tilsvarende, sier han.
AA170814 Noe av årsaken til at Ananiassen takket ja til styrets forslag om å fortsette, er at teateret skal flytte fra Olav Tryggvasons gate til Rosendal Teater og han ønsker å lede teatret gjennom flytteprosessen.
VG170813 26-åringen har lenge vært svært omdiskutert grunnet sine fysiske kvaliteter, og tidligere i sommer kom det Internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) med et forslag som kan stoppe Semenyas fremtidige mesterskapsplaner.
VG170813 Bakgrunn : Caster Semenya - OLs mest kontroversielle gullfavoritt ¶ 26-åringen har lenge vært svært omdiskutert grunnet sine fysiske kvaliteter, og tidligere i sommer kom det Internasjonale friidrettsforbundet ( IAAF ) med et forslag som kan stoppe Semenyas fremtidige mesterskapsplaner.
DB170813 Konklusjon : Veldig bra forslag .
DB170813 Konklusjon : Et skikkelig bla, bla forslag . ( tommel NED - egentlig et stort spørsmålstegn ) ¶ 2.
DB170813 Washington sier fortsatt nei til forhandlinger uten forhåndsbetingelser, og til Kinas forslag om at USA og Sør-Korea slutter med sine felles militærøvelser ved Nord-Koreas grense, og at Nord-Korea som en gjenytelse fryser sitt kjernefysiske våpenprogram.
VG170812 SVs forslag går ut på å la hver lærer få ansvar for maksimum 15 elever på 1. til 4. klassetrinn, og maks 20. elever per lærer på 5. til 10. trinn.
VG170812 SV-leder og medlem av Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite, Audun Lysbakken mener imidlertid at kunnskapsministerens tall ikke stemmer for SVs forslag .
VG170812 Det er et forslag som landets lærere står samlet bak og som vil løse problemer med overfylte klasserom, sier Lysbakken.
VG170812 - Dette er spennende forslag og jeg kan si ja til de to første om at ungdom ned i 16 år skal kunne selge alkohol, og å øke frikortgrensen, sier FrPs arbeidspolitiske talsmann, Erlend Wiborg til VG.
VG170812 Hun viser til at legemiddelindustrien allerede har kommet med et konkret forslag om en overgangsordning på det Siv Jensen tar til orde for.
SA170812 Han inviterte lederne for de store klubbene til hemmelige middager og kom med forslag som senere skulle bety dannelsen av Premier League.
NL170812 Sandberg fremmer omstridde forslag , lider nederlag i Stortinget eller trekker forslagene før det kommer til åpen votering.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hemmelige-moter_-rettssaker_-budkrig---og-til-slutt-suksess-Slik-ble-Premier-League-til-240091b.html Han inviterte lederne for de store klubbene til hemmelige middager og kom med forslag som senere skulle bety dannelsen av Premier League.
DN170812 Tysklands forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU motsetter seg Schulz' forslag .
DN170812 Han kom fredag med et forslag om kvoteordning for el-biler i EU.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hemmelige-moter_-rettssaker_-budkrig---og-til-slutt-suksess-Slik-ble-Premier-League-til-240091b.html Han inviterte lederne for de store klubbene til hemmelige middager og kom med forslag som senere skulle bety dannelsen av Premier League.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/nqzPQ/Hat--og-voldspredikanter-har-ingenting-i-Norge-a-gjore--Sylvi-Listhaug Aftenposten går på lederplass ut mot mitt forslag om å innføre en svarteliste for ekstreme islamister og andre hatpredikanter.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/nqzPQ/Hat--og-voldspredikanter-har-ingenting-i-Norge-a-gjore--Sylvi-Listhaug Aftenposten går på lederplass ut mot mitt forslag om å innføre en svarteliste for ekstreme islamister og andre hatpredikanter.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hemmelige-moter_-rettssaker_-budkrig---og-til-slutt-suksess-Slik-ble-Premier-League-til-240091b.html Han inviterte lederne for de store klubbene til hemmelige middager og kom med forslag som senere skulle bety dannelsen av Premier League.
AA170812 Men demontering og flytting av et velfungerende Landbruksdirektorat som jobber med vitale nasjonale interesser, skiller seg ut fra andre direktorat, og er derfor et lite ansvarlig og gjennomtenkt forslag .
VG170811 Faktum er at Frp i sitt partiprogram ikke sier noe som helst om innhold i bistanden, heller ikke forslag til hva som kan gjøres bedre.
DB170811 Etter Høyres landsmøtevedtak om å tillate røyking av heroin i sprøyterommene, stanset de et forslag på Stortinget om å tillatte nettopp dette.
DB170811 At Høyre også har stanset forslag om å gjøre om sprøyterommene til brukerrom, ved å tillate bruk av andre stoffer enn heroin, viser at Høyre er en bremsekloss i kampen for en verdig rusomsorg.
DB170811 Nå venter vi på at regjeringen skal legge fram et forslag slik at vi kan vurdere innholdet.
DB170811 Men Høyres forslag om et patruljerende innsatsteam i Oslo vil være et like stort sløseri.
DA170811 « Om du vil ein gong te » fremsto som et artig forslag istedenfor en desperat bønn.
DA170811 - Det skjer de mest groteske ting med norske barn i dag, hevder hun og sier partiet vil legge fram et forslag om dette til høsten.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/7r2LV/Ytterligere-skyteepisoder-i-Danmark--byer-vil-ha-nasjonalt-rad De tre borgermesternes forslag skal være et supplement til « gjengpakken » som ble vedtatt på Folketinget tidligere i år.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVKRq/Hoyres-Torbjorn-Roe-Isaksen--Jeg-tar-meg-av-og-til-i-a-savne-Jens-Stoltenberg- Tajik avviser fullstendig at Aps forslag til endringer av pensjonistoppgjørene er å « reversere viktige deler av pensjonsreformen » og kaller kritikken hårreisende.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/rqwP3/Norske-Skogs-gjeldsfrist-utsatt-i-n-uke Ifølge E24 har selskapet fått flere forslag om finansiell restrukturering fra sine långivere, men det var fredag kveld ikke inngått noen endelige avtaler.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/rqwP3/Norske-Skogs-gjeldsfrist-utsatt-i-n-uke Flere forslag
AA170811 | McCain med forslag til ny Afghanistan-strategi ¶
AA170811 De tre borgermesternes forslag skal være et supplement til « gjengpakken » som ble vedtatt på Folketinget tidligere i år.
AA170811 - Det skjer de mest groteske ting med norske barn i dag, hevder hun og sier partiet vil legge fram et forslag om dette til høsten.
AA170811 Ifølge E24 har selskapet fått flere forslag om finansiell restrukturering fra sine långivere, men det var fredag kveld ikke inngått noen endelige avtaler.
VG170810 Bentsen sier han vil la alle lokale, som har gode forslag til promotering av attraksjonen, bruke navnet om han vinner konkurransen om merkevaren.
NL170810 Hva mener så kommunene selv om regjeringens forslag ?
DB170810 STREIKET MOT ERNA : I januar gjennomførte LO, Unio og YS gjennomførte en politisk streik i to timer i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.
DB170810 I 2015 mobiliserte ikke bare LO, men også UNIO og YS, til streik mot regjeringens forslag om å svekke arbeidstakernes rettigheter gjennom arbeidsmiljøloven.
DB170810 Før sommeren kom regjeringen bransjen til unnsetning med et forslag som i realiteten vil utvide adgangen til midlertidige ansettelser.
DB170810 Et forslag som var nesten en avskrift av NHOs forslag , sier Gabrielsen.
DB170810 Et forslag som var nesten en avskrift av NHOs forslag, sier Gabrielsen.
DB170810 Kenyanerne stemmer ikke så mye på idéer og politiske forslag ; hovedsakelig stemmer de etter etniske skillelinjer, etter stammetilhørighet.
DB170810 At Sp, etter initiativ fra Dyrevernalliansen, i 2017 slutter seg til et forslag om å utrede muligheten for å bruke noen av de ca. 15 milliarder skattekronene som jordbruksavtalen omfatter, på dyrevelferd, skulle bare mangle.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/nqq9a/Dette-er-kandidatene-til-arets-Oslo-bys-arkitekturpris Alle byborgere har hatt muligheten til å komme med forslag til en verdig vinner av prisen.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene Vurdere et svensk forslag om å begrense utbyttet til en prosentsats av investert kapital, for å skille fra foreldrebetaling.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Og jeg må si det er på grensen til trist at vi i fire år har foreslått og fått nedstemt konkrete forslag til tidlig innsats.
AA170810 Trondheim kommune henvendte seg til innbyggerne for å få forslag til byplanleggingsprosjekter pengene skulle brukes til.
AA170810 I alt fikk kommunen inn 16 forslag .
AA170810 - Det har kommet inn veldig mange gode forslag .
AA170810 Leka-ordfører Johansen var en av dem som reagerte kraftig på fylkesmann Inge Ryans forslag om at øykommunen Leka burde finne noen å slå seg sammen med, da det ble kjent 30. september i fjor.
NL170809 Det har ikke manglet på forslag eller initiativ fra Sametingets side, vi har blant annet tatt initiativ til at vi i felleskap utarbeider en handlingsplan for implementering av erklæringen og utarbeidet en skisse til hvordan et slikt arbeid skal kunne foregå uten at det var noe interesse til å ta tak i dette fra regjeringen.
NL170809 Partiene konkurrerer om å være tøffest i klimapolitikken, men også her finnes det forslag om dårlige klimatiltak med liten eller ingen effekt.
NL170809 Er du i opposisjon, bør du ikke falle for fristelsen til å gå inn for forslag du og partiet ditt ikke greier å gjennomføre i regjering.
NL170809 Det betyr imidlertid ikke at alle forslag som fremmes om økte støttesatser og mer penger er gode, eller at det ikke forekommer misbruk av trygdeordninger.
NL170809 Vi mener at regelverket som nå kommer er et godt forslag som er gunstig for lovlige aktører og dermed vil bidra til å øke seriøsiteten til bransjen.
DB170809 Daglig leder Linda Noor i den minoritetspolitiske tenketanen Minotenk, ser flere problemer med helseministerens forslag .
DB170809 Studenter på eldrehjem : Frp fremmet forslag om dette i 2016, etter en studietur til Nederland.
DA170809 Han har mange ganger tidligere sluppet unna forslag om mistillit.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170809 - Jeg skjønner at vi ikke kan si dette uten å komme med forslag , sier Skogen Lund, og fortsetter : ¶
DA170809 Nå avviser Ap et lignende forslag fra NHO.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170809 - Jeg skjønner at vi ikke kan si dette uten å komme med forslag , sier Skogen Lund, og fortsetter : ¶
NL170808 Vi er ofte uenige med Listhaug i sak, som for eksempel når dårlig gjennomtenkte forslag kan innebære at tilliten mellom lærerne og innvandrerbarn blir borte.
DN170808 Macrons forslag
DN170808 Fischer skriver at mens statsminister Erna Solberg ( H ) ville ha et bredt forlik der nesten hele Stortinget stilte seg samlet bak den nye asylpolitikken, ville Fremskrittspartiet stemme over hvert enkelt forslag for å få fram forskjellen mellom dem og de andre partiene.
DB170808 ¶ GENERALSTREIK : Et stort antall demontranter møtte opp på Eidsvolls plass utenfor Stortinget da LO, Unio og YS i januar 2015 gjennomførte en politisk streik i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. instabank ¶
DB170808 Det skapte bråk og rabalder da regjeringen la fram forslag til revidering av arbeidsmiljøloven i 2014.
DB170808 Beregninger gjort av klimaforskere fra Cicero i høst, viste at SV, MDG og Venstres forslag til statsbudsjett ga størst kutt i klimagassutslipp.
DA170808 Samtidig har Nord-Korea også avvist et forslag fra Sør-Korea om å gjenstarte samtaler igjen, og begrunnelsen er nettopp de nye sanksjonene.
DA170808 Hun trekker fram SVs forslag om at alle under 25 skal ha rett til arbeid.
DA170808 - Skal vi komme noen vei må de andre partiene støtte SVs forslag .
DA170808 Gilje tror regjeringens forslag om pakkeforløp for ME-syke kan ha mye for seg - med enkelte forbehold.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner - Sp vil i diskusjoner med andre partier ta utgangspunkt i våre egne forslag og vårt alternative budsjett.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner - Er Aps forslag på formuesskatten i tråd med det Sp mener er et « rettferdig system » ?
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter Kierulf viser til forrige ukes nazimarsj i Kristiansand for å kritisere Listhaugs forslag . - « Det kollektive vi » må få høre på hva folk har å si.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/XVXb7/Skepsis-til-Listhaug-forslag-om-innreiseforbud-for-hatpredikanter Det sier jurist og samfunnsdebattant Anine Kierulf om Sylvi Listhaug sitt forslag om en « svarteliste » mot hatpredikanter « som kommer med et budskap som er uforsonlig med våre verdier og levesett ».
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/QVvPV/Internett-kjendis-skal-fa-unge-til-a-stemme * Nordic Screens' forslag er ett av flere sosiale medier-prosjekter som har fått støtte fra Valgdirektoratet.
AA170808 Fischer skriver at mens statsminister Erna Solberg ( H ) ville ha et bredt forlik der nesten hele Stortinget stilte seg samlet bak den nye asylpolitikken, ville Fremskrittspartiet stemme over hvert enkelt forslag for å få fram forskjellen mellom dem og de andre partiene.
AA170808 I prosessen hvor Kreftforeningen valgte å skifte arbeidsgiverforening, fikk sykepleierne et nytt forslag til tariffavtale.
VG170807 Ap mener at enkelte forslag tar helsetjenesten i feil retning.
VG170807 Listhaug sier at de nå jobber med et slikt forslag i justisdepartementet.
VG170807 - Er det opp til meg, kommer det et forslag om å svarteliste hatpredikanter i neste periode.
VG170807 - Det er altså ikke sikkert at det kommer et forslag fra regjeringen her ?
NL170807 Steinveg vil komme med forslag til en plan for dette arbeidet i forbindelse med utarbeidingen av ny økonomiplan.
DB170807 Dette fordi hun ikke tror et slikt forslag vil få støtte fra Stortinget.
DB170807 Under det korte møtet oppfordret Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha sin nordkoreanske kollega, Ri Yong-ho, til å akseptere Sør-Koreas forslag om møter for å minske spenningen på den koreanske halvøya.
DB170807 EØS-avtalen gir oss rett til å delta i Kommisjonens arbeidsgrupper og komiteer som forbereder nye forslag .
DB170807 Når vi legger fram reformen neste vår vil den inneholde forslag fra dem som har skoene på.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover - Ved å ikke støtte et forslag som Groruddalssatsingen, så mener vi at regjeringen er med på å stikke kjepper i hjulene for byrådet både på forskjeller og fordeling.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5okj/Aftenposten-misforstar-utvisning--Elin-Berstad-Mortensen-og-Andr-Mokkelgjerd juli mot NOAS' kritikk av Regjeringens forslag om å endre reglene for utvisning av asylsøkere.
AA170807 Under det korte møtet oppfordret Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha sin nordkoreanske kollega, Ri Yong-ho, til å akseptere Sør-Koreas forslag om møter for å minske spenningen på den koreanske halvøya.
VG170806 I juni satte Kina foten ned for et forslag om nye sanksjoner mot Nord-Korea, men valgte altså denne runden å stemme for.
SA170806https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QV6jA/Det-er-storrelsen-det-kommer-an-pa Et forslag er en landsdekkende kampanje, for å erstatte dagens godteposer med kremmerhus.
VG170805 SVs forslag går ut på å la hver lærer få ansvar for maksimum 15 elever på 1. til 4. klassetrinn, og maks 20. elever per lærer på 5. til 10. trinn.
VG170805 Og det kan vårt forslag .
VG170805 Men da må vi gjennomføre vårt og Utdanningsforbundets forslag , som vi vet vi har en samlet lærerstand og foreldrene i ryggen på.
VG170805 Det er vårt forslag lærerne vil ha.
VG170805 - Jeg registrerer det, men tallene viser også tydelig at Ap og Gahr Støre har liten støtte for sitt forslag om å øke skatten på norske arbeidsplasser.
VG170805 Ap-lederen mener at alle skal påse at lover og regler blir fulgt i Norge, men mener altså at statsrådens forslag går for langt.
DN170805 Da kom Vietnam med forslag til endringer i et planlagt kommunike fra møtet.
DB170805 Før Senterpartiets landsmøte i 2013, lanserte Borten Moe et forslag om å åpne det igjen.
DB170805 - Jeg ledet programarbeidet i Sp som i år la fram et enstemmig forslag om at de ikke skulle åpnes for utvinning i disse områdene.
DB170805 - Dette er en sak som betyr mye for oss og vi liker ikke Aps forslag , men vi stiller ingen ultimatum, sier Moe.
DB170805 - Det er et område som formelt er åpnet og satt på vent, sier Borten Moe, og understreker at dette var et forslag som ikke ble vedtatt.
DB170805 Nysgjerrighet og gode forslag til hva vi kan gjøre med all denne distriktspolitiske iveren, det må bli ønsket for den neste Stortingsperioden.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vqBaj/Store-Listhaug-oppfordring-minner-om-et-angiversamfunn Ap-lederen mener at alle skal påse at lover og regler blir fulgt i Norge, men mener altså at statsrådens forslag går for langt.
AP170805https://www.aftenposten.no/meninger/i/Ja9M7/Tegnehannes-guide-til-a-verne-om-gode-norske-verdier De nevnte da en rekke ting som representerer norske verdier, men kom ikke med noen konkrete forslag til hvordan vi verner om dem.
AA170805 Da kom Vietnam med forslag til endringer i et planlagt kommunike fra møtet.
AA170805 Siv Jensens forslag om å nekte flyktninger Nav-ytelser dersom de ikke har lært norsk innen fem år, får ikke den samme støtten fra statsministeren.
VG170804 Forskjellen mellom Frp og SV sine forslag er at førstnevnte vil avskaffe retten til å søke asyl i landet du kommer til med asylsentre, mens SV vil ha asylsentre i andre land som et supplement til dagens ordning.
NL170804 Vi i Fremover har sågar fremmet forslag om å ta en Narvik-overgang til nye Troms/Finnmark.
NL170804 At Listhaugs forslag i tillegg bryter grunnleggende med lærernes strenge taushetsplikt og rokker ved grunnmuren i den norske rettsstaten, er noe statsråden, som selv har vært lærer, vet utmerket godt.
DN170804 Regjeringen har identifisert et problem, men Trumps forslag på hvordan dette løses kan gjøre situasjonen verre, sier handelsekspert Chad Bown ved tenketanken Peterson Institute for International Economics til Reuters.
DB170804 Ap-lederen mener at alle skal påse at lover og regler blir fulgt i Norge, men mener altså at statsrådens forslag går for langt.
DB170804 ¶ KRITISK : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) får ikke gehør i Utdanningsforbundet for sitt forslag om å angi barn av asylsøkere som reiser på ferie til hjemlandet.
DB170804 Media er en viktig « kunde », skriver Scaramucci, før han lister opp en rekke føringer og forslag .
DB170804 Summen av forslag i utredningen synliggjør da også med all tydelighet at det ikke er penger nok til å etablere et relevant forsvar av Norges landterritorium.
DB170804 Men uansett hva man måtte mene om utredningens konkrete forslag , gjenstår det to hovedproblemer knyttet til utredningens mandat og rammebetingelser : ¶
DA170804 - Vi har en dialog med bymiljøetaten, hvor vi har kommet med konkrete forslag om erstatningsplasser i randsonen av hvor vi kan parkere i dag, men det er stille derfra.
DA170804 Vi ønsket å framheve et herregårdslandskap i Østfold, og da falt valget på Værne Kloster, som ble vårt prioriterte forslag , sier Stenrød.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene - Dette har vi fulgt opp i vårt forslag til statsbudsjett 2017, sier han.
AA170804 Samtidig langet hun ut mot Arbeiderpartiets forslag om å øke skattene, som hun mener vil gå ut over langt flere enn de som tjener mye.
AA170804 - Vi gjennomførte jo en Europa-utredning sist vi satt i regjering, så det er ikke uten videre et dårlig forslag å ha en tilsvarende utredning nå, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170804 | Ingen rødgrønn støtte til Jensens forslag om norskkrav for Nav-støtte ¶
AA170804 Et forslag om ytterligere reduksjon « sa Stortinget takk og lov nei til », ifølge Støre.
VG170803 Siste del av meldingen er en referanse til at Trumps forslag om å fjerne Obamas helsereform, ikke fikk tilstrekkelig antall stemmer til å bli vedtatt.
VG170803 Tirsdag gikk to republikanske medlemmer i den amerikanske kongressen, Tom Reed og Charlie Dent, sammen med demokrater for å fremme et nytt forslag .
VG170803 Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truet senest i begynnelsen av juni med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
SA170803 - Det ser ut som FFP er mer et forslag enn en regel.
SA170803 I stedet vurderer friidrettspresident Hansen et forslag om at rekordene satt før 1991 skal slettes.
SA170803 Det vil bli et av mine forslag til de nye anbefalingene, sier Hansen.
SA170803 Det vekket stor oppstandelse da Det europeiske friidrettsforbundet ( EA ) med president Hansen i spissen i mai la frem et forslag om å stryke alle gamle europarekorder i friidrett.
NL170803 La meg komme med et forslag til svar : Det er ikke Sp som er Høyres problem, men Høyre selv.
NL170803 I denne situasjonen kommer regjeringen med et forslag til langtidsplan for Forsvaret som innebærer en klar svekkelse av Hær og Heimevern.
FV170803https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Mourinho--2-milliarder-for-Neymar-er-ikke-dyrt-239661b.html - Det ser ut som FFP er mer et forslag enn en regel.
DB170803 Det er mer et forslag enn en regel.
DB170803 - Det ser ut som FFP er mer et forslag enn en regel.
DB170803 Verdensrekordholderen i tresteg, Jonathan Edwards, var blant dem som gikk sterkest ut mot Hansens forslag .
DB170803 Ifølge Inside The Game vurderer Svein Arne Hansen å lansere et nytt forslag der bare rekorder satt før 1991 blir strøket.
DB170803 I seg selv er dette ingen kontroversielle forslag .
DB170803 Det er mer et forslag enn en regel.
DB170803 Siv Jensen sa også at hun støtter et forslag fra Oslo Frp som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv.
DB170803 Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.
DB170803 Dette er et godt forslag som bør diskuteres, mener Jensen.
AP170803https://www.aftenposten.no/osloby/i/4PkA9/Gar-hardt-ut-mot-hoyhuskate-utbyggere Forslag til det nye Landbrukskvartalet på Grønland ( 100 meter ), Entra-bygget på Vaterland ( 110 meter ), og Olav Thons Gunerius-gigant ( 98 meter ) er for tiden under behandling hos Plan- og bygningsetaten.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqB5v/Siv-Jensen-Vil-frata-innvandrere-velferdsytelser-hvis-de-ikke-larer-seg-norsk-innen-fem-ar - Jeg er ikke sikker på om det å sette en grense på fem år er veien å gå, men vi skal selvfølgelig vurdere alle forslag , sier Schou.
AP170803https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/rqK0m/Uteskolen-Norges-vakreste-sti Vi lanserer « sti-konkurransen » med et forslag : fra Eggum til Unstad på Vestvågøy i Lofoten er Norges vakreste sti.
AP170803https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/rqK0m/Uteskolen-Norges-vakreste-sti Send oss ditt forslag .
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mourinho--2-milliarder-for-Neymar-er-ikke-dyrt-239661b.html - Det ser ut som FFP er mer et forslag enn en regel.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-trekker-friidrettstoppen-rekordforslaget-etter-krass-kritikk--Vi-gjorde-for-darlig-forarbeid-239637b.html I stedet vurderer friidrettspresident Hansen et forslag om at rekordene satt før 1991 skal slettes.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-trekker-friidrettstoppen-rekordforslaget-etter-krass-kritikk--Vi-gjorde-for-darlig-forarbeid-239637b.html Det vil bli et av mine forslag til de nye anbefalingene, sier Hansen.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-trekker-friidrettstoppen-rekordforslaget-etter-krass-kritikk--Vi-gjorde-for-darlig-forarbeid-239637b.html Det vekket stor oppstandelse da Det europeiske friidrettsforbundet ( EA ) med president Hansen i spissen i mai la frem et forslag om å stryke alle gamle europarekorder i friidrett.
AA170803 I foredraget ga Jensen også støtte til et forslag fra Oslo Frp som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv.
AA170803 Hun viser til regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i skolen, og mener forbudet bør utvides til det offentlige rom generelt.
NL170802 Heller ikke i behandlingen av kommuneproposisjonen for 2018 i juni ville flertallet på Stortinget støtte Sp sitt forslag om å starte et 10 årig etterslepsprogram for fylkesveg med 1,5 milliarder i 2018.
NL170802 For Senterpartiet i en Sp/Ap basert regjering vil det være naturlig å følge opp Sps forslag fra juni.
DN170802 Et annet og mer kostnadskrevende forslag er å tvinge bilprodusentene til å installere ny programvare som kan få ned Nox-utslippene dramatisk allerede innen utgangen av året.
DN170802 Et annet og mer kostnadskrevende forslag er å tvinge bilprodusentene til å installere ny programvare som kan få ned Nox-utslippene dramatisk allerede innen utgangen av året.
DN170802 Seks ulike alternativer er utredet, og i mars ble et forslag om å modifisere dagens fødselsnummer sendt på høring.
DB170802 Men i Ap pleier vi ikke å komme med forslag i Stortinget for forslagets skyld.
DB170802 Hvis man sammenligner aktivitetsnivået til Høyre i opposisjon med Arbeiderpartiet i opposisjon, ser man at Høyre fremmet 45 prosent mer egne forslag fra 2005 til 2009, og 50 prosent mer fra 2009 til 2013, enn det Arbeiderpartiet har gjort de siste fire åra.
DB170802 De er veldig aktive og kommer med mye egne forslag , sier han. 50 prosent mer politikk ¶
DB170802 Altså forslag de aldri får gjennomslag for.
DB170802 - Vi har fremmet forslag når det er behov for det.
DB170802 - Hvorfor har dere fremmet så mange færre forslag ?
DB170802 Høyres forslag vil gi de med 100 millioner eller mer i formue 15 509 ganger mer i skattekutt enn de 94 prosentene med lavest formue.
DB170802 Blant de mange kommentarene til twitter-innlegget er det alt fra morsomme ordspill ( « I was made for loving moo« » ) til forslag om at Kiss-vokalisten burde adoptere sin kuule dobbeltgjenger.
DB170802 Vår store bekymring er at Helseministerens forslag om Primærhelseteam vil bygge ned denne personlige relasjonen mellom lege og pasient.
DB170802 Høyres forslag innebærer et kutt i kommunenes inntekter på minst seks milliarder kroner, penger som kommunene i hovedsak bruker på skole, helse og eldreomsorg.
DB170802 Foranledningen for det hele var at regjeringspartiene ett år i forveien lovet at de skulle « i statsbudsjett for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift (... ) av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.
DA170802 Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) forteller at Hussainis forslag til løsninger gjør ham oppgitt.
DA170802 Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom ( FpU ) forteller at Hussainis forslag til løsninger gjør ham oppgitt.
DA170802 Men kanskje Ole Tellefsen har noen forslag ? | - Jonas blir ikke sjef uten SV ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/01dw0/Norske-Skog-aksjen-til-vars-etter-Solbergs-antydninger-om-mulig-hjelp- Konsernet er i forhandlinger med kreditorene om en refinansiering av gjelden, men har så langt ikke fått med seg aksjonærer og långivere på sine forslag .
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Jusekspert beskriver Regjeringens forslag som « bla-bla ».
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd - Frps forslag , hvis det hadde blitt fulgt opp, kunne kanskje ha endret den rettslige situasjonen noe.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre Seks ulike alternativer er utredet, og i mars ble et forslag om å modifisere dagens fødselsnummer sendt på høring.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/jqek9/Dramatisk-borsdag-for-Norske-Skog-etter-antydninger-om-statshjelp Konsernet er i forhandlinger med kreditorene om en refinansiering av gjelden, men har så langt ikke fått med seg aksjonærer og långivere på sine forslag .
AA170802 Et annet og mer kostnadskrevende forslag er å tvinge bilprodusentene til å installere ny programvare som kan få ned Nox-utslippene dramatisk allerede innen utgangen av året.
AA170802 Et annet og mer kostnadskrevende forslag er å tvinge bilprodusentene til å installere ny programvare som kan få ned Nox-utslippene dramatisk allerede innen utgangen av året.
AA170802 Konsernet er i forhandlinger med kreditorene om en refinansiering av gjelden, men har så langt ikke fått med seg aksjonærer og långivere på sine forslag .
AA170802 Konsernet er i forhandlinger med kreditorene om en refinansiering av gjelden, men har så langt ikke fått med seg aksjonærer og långivere på sine forslag .
AA170802 Konsernet er i forhandlinger med kreditorene om en refinansiering av gjelden, men har så langt ikke fått med seg aksjonærer og långivere på sine forslag .
AA170802 Seks ulike alternativer er utredet, og i mars ble et forslag om å modifisere dagens fødselsnummer sendt på høring.
VG170801 Og som med forslag flest, må dette også arbeides mer med.
VG170801 Men det er bølgen av migranter som får europeiske ledere til å vurdere forslag de tidligere avviste.
VG170801 Italia behandler kommende uke et forslag om å sette inn krigsskip og helikopter for å stoppe flyktningbåtene.
VG170801 Før helgen kom Frankrikes friske pust av en president med forslag om å bygge asylmottak i Afrika.
SA170801 - Jeg synes debatten viser at det er behov for å gjøre en liten jobb med å se på dette, for det mangler ikke på forslag om mulige tiltak.
SA170801 - Hva tenker du om Serieforeningen for kvinnefotballs ( SFK ) forslag til en syvårsplan for klubb- og spillerutvikling ?
NL170801 Dette er to dårlige og mye debatterte forslag som det er all grunn til å gå i mot.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Jeg synes debatten viser at det er behov for å gjøre en liten jobb med å se på dette, for det mangler ikke på forslag om mulige tiltak.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Hva tenker du om Serieforeningen for kvinnefotballs ( SFK ) forslag til en syvårsplan for klubb- og spillerutvikling ?
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/LVGKV/Ukentlig-skyting-i-danske-byer--dette-er-gjengen-bak-den-nye-bandekrigen Tidligere i år la justisminister Søren Pape Poulsen frem en såkalt bandepakke med forslag om straffeskjerpelser, oppholdsforbud og en rekke andre tiltak for å få has på gjengkriminalitet.
AP170801https://www.aftenposten.no/osloby/i/KV4b6/Hoyre-vil-ha-innsatsteam-mot-bostedslose Tybring-Gjedde er klar over at Høyres forslag om et innsatsteam ikke vil løse problemet med de bostedsløse, det vil i best fall flytte det.
AP170801https://www.aftenposten.no/osloby/i/KV4b6/Hoyre-vil-ha-innsatsteam-mot-bostedslose Høyres forslag til varig løsning ¶
AP170801https://www.aftenposten.no/osloby/i/KV4b6/Hoyre-vil-ha-innsatsteam-mot-bostedslose Høyre vil på nytt fremme forslag om innsatsteam som skal forebygge at bostedsløse slår seg ned nær borettslag, skoler og barnehager.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger Men innen utgangen av neste år skal Sjøfartsdirektoratet legge frem forslag til nytt regelverk på dette området, basert på forslag til konkrete tiltak som ble lansert i vår.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger Men innen utgangen av neste år skal Sjøfartsdirektoratet legge frem forslag til nytt regelverk på dette området, basert på forslag til konkrete tiltak som ble lansert i vår.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgWg/Turist-kom-for-ren-luft-og-fikk-en-sjokkerende-opplevelse-Se-hvordan-cruiseskipene-forurenser-Geiranger Forslag til nytt regelverk legges frem neste år ¶
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/MVbzJ/Broen-i-Drammen-kan-bli-revet-for-a-slippe-toget-frem Bane Nor jobber nå med forslag til reguleringsplan.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Jeg synes debatten viser at det er behov for å gjøre en liten jobb med å se på dette, for det mangler ikke på forslag om mulige tiltak.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - Hva tenker du om Serieforeningen for kvinnefotballs ( SFK ) forslag til en syvårsplan for klubb- og spillerutvikling ?
VG170731 På denne bakgrunnen har det denne sommeren kommet et forslag om å redusere antall primærnemnder, for å få en mer ensartet praksis.
NL170731 Det overrasker meg egentlig ikke, siden SP sammen med AP, SV og MDG i fjor fremmet forslag i Stortinget om kraftig økning i drivstoffavgiftene for å fase ut nye bensin/dieselbiler.
NL170731 Senterpartiet har lagt fram forslag om statlig garantiordning for å redusere bompengene og vi har lagt frem forslag om halverte bomsatser for lastebiler som en del av tiltakspakken for næringslivet.
NL170731 Senterpartiet har lagt fram forslag om statlig garantiordning for å redusere bompengene og vi har lagt frem forslag om halverte bomsatser for lastebiler som en del av tiltakspakken for næringslivet.
DN170731 juli et forslag fra en komité som representerer de pantsikrede obligasjonseierne, som tilbyr et sikret lån på 15 millioner euro, og øvrig finansiering.
DN170731 Men flere analytikere har også pekt på at Trumps manglende evne til få igjennom forslag skaper usikkerhet omkring den politiske situasjonen i USA, som igjen får investorene til å selge unna amerikanske dollar.
DN170731 - Vi ønsker ikke å ta stilling til avtalen før vi har et konkret forslag på bordet.
DB170731 - Vi ønsker ikke å ta stilling til avtalen før vi har et konkret forslag på bordet.
DB170731 Frps forslag om at staten skal overta deler av omsorgen, som skulle være et stort pilotprosjekt, startet med få kommuner og endte med færre.
DB170731 Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger.
DB170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet mandag fram et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem melder NRK.
DB170731 - Hvis man skal gjennomføre et forslag som dette, så må det faktisk kontrolleres at de studentene som flytter inn på eldrehjem faktisk er egnet til å bo der.
DB170731 Jeg har noen forslag til løsninger som jeg vet virker.
DA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland legger Arbeiderpartiet på mandag fram i sin plan for eldreomsorgen neste stortingsperiode, et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem, melder NRK.
DA170731 - Hvis man skal gjennomføre et forslag som dette, så må det faktisk kontrolleres at de studentene som flytter inn på eldrehjem faktisk er egnet til å bo der.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte Arbeiderpartiet er uenig i Frp og Høyres forslag om å kutte investeringstilskuddet til renovering og ombygging av EKSISTERENDE sykehjem og omsorgsboliger.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqnmJ/Ap-vil-bare-gi-ett-tallfestet-eldrelofte - Ap har ikke noen konkrete forslag som legger press på kommunene til å bygge ut flere sykehjemsplasser.
AP170731https://www.aftenposten.no/norge/i/zqJ3r/Ny-regjering-kan-skrote-klimapakt-med-EU - Vi ønsker ikke å ta stilling til avtalen før vi har et konkret forslag på bordet.
AA170731 Klima- og miljødepartementet har nå ut et forslag som kan resultere i at det blir enklere å skyte ørn for å redusere tap av sau og tamrein melder NRK.
AA170731 Inspirert av et prosjekt i Nederland, legger Arbeiderpartiet mandag fram et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem, melder NRK.
AA170731 - Hvis man skal gjennomføre et forslag som dette, så må det faktisk kontrolleres at de studentene som flytter inn på eldrehjem, faktisk er egnet til å bo der.
VG170730 Et konkret forslag er at NFF burde stilt krav til toppserieklubbene.
VG170730 - Det er regjeringens forslag , sier Hofstad Helleland.
DB170730 Vi vil vurdere ethvert seriøst forslag som kan løse krisen.
DB170730 I en tidligere versjon av denne saken skrev Dagbladet lørdag kveld at Jonas Gahr Støre hadde kommet med forslag om asylsentre i Libya.
DB170730 Det var altså Stein Eirik Lauvås som åpnet for å støtte et forslag fra Emmanuel Macron.
DB170730 - Fortsatt mot Frps forslag
DB170730 - Arbeiderpartiet er, nå som før, mot Frps forslag om at Norge skal opprette asylmottak i Afrika.
DA170730 Jeg måtte sende inn forslag til Snapchat et par ganger før jeg mitt ble tatt i bruk.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dV1Go/Erna-Solberg-roste-samarbeidet-hjemme-hos-foreldrene-til-Hareide Erna Solberg om Arbeiderpartiet : - De burde lære seg å være mer åpne for andres forslag .
AA170730 SVs partileder Audun Lysbakken tjuvstartet valgkampen med å slå tilbake mot Torbjørn Røe Isaksens ( H ) forslag å regne ut fattigdom på.
VG170729 Og han fortalte om partiets innsats for å stanse regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.
DB170729 ¶ KRITISK TIL STØRE : Erna Solberg mener Støres forslag vil få enda flere asylsøkere til å prøve lykken i Europa.
DB170729 Vi vil vurdere ethvert seriøst forslag som kan løse krisen.
DB170729 Solberg sier også at flyktningstrømmen til Europa neppe vil avta dersom man etablerer asylsentre i Afrika, og at Støres forslag slik sett ikke vil hjelpe land som Italia og Hellas, som har store problemer med å håndtere alle asylsøkerne landene mottar.
DB170729 - Hva er ditt forslag , da ?
DB170729 I fellesferien har Justis- og beredskapsdepartementet sendt en rekke forslag til innstramminger ut på høring, og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er i alle kanaler for å understreke hvor streng hun vil være.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XV7w7/Erna-Solberg-om-Arbeiderpartiet--De-burde-lare-seg-a-vare-mer-apne-for-andres-forslag | Erna Solberg om Arbeiderpartiet : - De burde lære seg å være mer åpne for andres forslag
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XV7w7/Erna-Solberg-om-Arbeiderpartiet--De-burde-lare-seg-a-vare-mer-apne-for-andres-forslag Til ABC Nyheter sier Lauvås at Ap vil vurdere « ethvert seriøst forslag » som kan løse krisen i Middelhavet.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XV7w7/Erna-Solberg-om-Arbeiderpartiet--De-burde-lare-seg-a-vare-mer-apne-for-andres-forslag Statsminister Erna Solberg, som i helgen startet en fire dager lang vestlandsturné, mener Arbeiderpartiet bør lytte bedre til andres forslag .
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XV7w7/Erna-Solberg-om-Arbeiderpartiet--De-burde-lare-seg-a-vare-mer-apne-for-andres-forslag Solberg advarer partiet om å være for kritiske neste gang noen andre kommer med nye forslag .
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XV7w7/Erna-Solberg-om-Arbeiderpartiet--De-burde-lare-seg-a-vare-mer-apne-for-andres-forslag Et lignende forslag med asylmottak i andre land ble foreslått av tidligere Frp-leder Carl I.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XV7w7/Erna-Solberg-om-Arbeiderpartiet--De-burde-lare-seg-a-vare-mer-apne-for-andres-forslag - Arbeiderpartiet må lære seg å være litt mer åpne for forslag fra andre enn å ha en ryggmargsrefleks, sier Solberg til Aftenposten.
AA170729 Deretter vil medlemmene ha 30 dager på seg til å godkjenne eller avvise presidentens forslag .
AA170729 For to uker siden varslet selskapet at det hadde fått to forslag om refinansiering.
AA170729 juni fram sitt forslag til refinansiering.
AA170729 I sommer har regjeringen hatt et forslag om å redusere antallet nemnder ute på høring.
VG170728 | Nytt nederlag for republikansk forslag om å erstatte Obamacare ¶
VG170728 Det gikk ut på at bare visse deler av Obamacare skal trekkes tilbake, etter at forslag om å fjerne eller erstatte hele helsereformen tidligere har blitt avvist.
VG170728 Deretter vil medlemmene ha 30 dager på seg til å godkjenne eller avvise presidentens forslag .
NL170728 | Historieløst forslag om distriktskvoter ¶
NL170728 I fiskeriministerens forslag til hvor distriktskvoten skal tas fra går fem av fem forslag ut på at kystflåten skal være med på spleiselaget.
NL170728 I fiskeriministerens forslag til hvor distriktskvoten skal tas fra går fem av fem forslag ut på at kystflåten skal være med på spleiselaget.
NL170728 I fire av fem forslag er det kun kystflåten det skal tas kvantum fra.
DN170728 En rekke forslag om retningen til en ny helsereform er blitt heftig diskutert i Senatet denne uken.
DN170728 Partileder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vurderer det de inntil nylig mente var et useriøst forslag .
DN170728 Partileder Jonas Gahr Støre henviser til Lauvås som sier til ABC Nyheter at partiet vil vurdere « ethvert seriøst forslag » som kan løse krisen.
DN170728 Nytt nederlag for republikansk forslag om å erstatte Obamacare ¶
DN170728 | Nytt nederlag for republikansk forslag om å erstatte Obamacare ¶
DN170728 Deretter vil medlemmene ha 30 dager på seg til å godkjenne eller avvise presidentens forslag .
DB170728 ¶ NEDERLAG : Nattens avstemming resulterte i et nytt nederlag for republikansk forslag om å erstatte Obamacare.
DB170728 Ettersom debatten rundt Trumps konservative forslag har gått både høyt og lavt det siste døgnet har én av seansene fått mer oppmerksomhet enn andre.
DA170728 Det overrasker meg egentlig ikke, siden Sp sammen med Ap, SV og MDG i fjor fremmet forslag i Stortinget om kraftig økning i drivstoffavgiftene for å fase ut nye bensin/dieselbiler.
DA170728 Partileder Jonas Gahr Støre henviser til Lauvås som sier til ABC Nyheter at partiet vil vurdere « ethvert seriøst forslag » som kan løse krisen.
DA170728 Vi vil vurdere ethvert seriøst forslag som kan løse krisen.
DA170728 Partileder Jonas Gahr Støre henviser til Lauvås som sier til ABC Nyheter at partiet vil vurdere « ethvert seriøst forslag » som kan løse krisen.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/GVAbV/Aftenposten-mener-Fornuftig-a-forenkle-utvisningsprosessen For tiden er et forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet på høring.
AA170728 | Nytt oppsiktsvekkende nederlag for republikansk forslag om å erstatte Obamacare ¶
AA170728 Partileder Jonas Gahr Støre henviser til Lauvås som sier til ABC Nyheter at partiet vil vurdere « ethvert seriøst forslag » som kan løse krisen.
VG170727 I lang tid har også FrP snakket om å « hjelpe folk i nærområdene », uten at partiet har gjort så mye mer enn å fremme useriøse forslag som å opprette norske asylmottak i andre land.
VG170727 FEILAKTIG : - I lang tid har også FrP snakket om å « hjelpe folk i nærområdene », uten at partiet har gjort så mye mer enn å fremme useriøse forslag som å opprette norske asylmottak i andre land, skriver Krf-politiker Hilde Frafjord Johnson om Sylvi Listhaug ( Frp, bildet ).
VG170727 Regjeringen la frem et forslag i juni.
DN170727 Noen håndfaste politiske forslag skulle komme i løpet av dagen, på fergen på vei til Stavanger, like etter at nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik hadde blitt med på turen.
DN170727 Mandagen ble fylt med politiske forslag fra Støre.
DN170727 En 16 år gammel gutt og en 30 år gammel mann ble onsdag drept under protester mot Venezuelas president Nicolás Maduros forslag til grunnlovsendringer.
DB170727 FOR et par måneder siden kjempet Svein Arne Hansen ; den norske presidenten i det europeiske friidrettsforbundet ( EAA ), fram et revolusjonerende forslag om å stryke alle verdensrekorder i sporten som var satt før 2 005.
DB170727 EAAs forslag ble umiddelbart kraftig kritisert av flere av de gamle rekordholderne som følte seg urettferdig mistenkeliggjort.
DB170727 Han minner om at sist Frp fremmet et lignende forslag , handlet det om et forbud mot alle religiøse symboler, også kors.
DB170727 I en tid preget av store folkevandringer og tilhørende utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og kriminalitet, er utvalgets forslag å splitte opp Politiets utlendingsenhet ( PU ), norsk politis fremste kompetansemiljø på utlendingsområdet.
AA170727 En 16 år gammel gutt og en 30 år gammel mann ble onsdag drept under protester mot Venezuelas president Nicolás Maduros forslag til grunnlovsendringer.
AA170727 Svein Otto Nilsen og Morten Kokaas fra Pensjonistpartiet fremmet i mars et forslag i bystyret om å se på tilstanden til tilfluktsrommene i Trondheim - og samtidig se på hvilke formål de i dag brukes til.
AA170727 Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet er skuffet etter at hans forslag i bystyret om å se på tilstanden til alle tilfluktsrom i Trondheim ble avvist i mars.
AA170727 Det er unødvendig av Ap å selge inn tiltakene sine med misvisende tall, for det er gode forslag i pakken.
AA170727 Arbeiderpartiets tiltakspakke mot ungdomsledighet inneholder flere gode forslag , men Jonas Gahr Støre tegner et overdrevent dystert bilde av arbeidsmarkedet når han skal selge den til velgerne.
VG170726 FORNØYD MED EN SEIER : President Trump omtalte på en pressekonferanse tirsdag den nye behandlingen i senatet som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag , stemte for å gi det en ny sjanse.
VG170726 Ettersom flere republikanske senatorer offentlig har sagt at de vil stemme imot både opphevingen og forslag om en helsereform, er det flere som innser at det kan bli vanskelig.
VG170726 Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson og nestleder, Trond Giske, er ikke imponert over Listhaugs forslag - halvannen måned før stortingsvalget.
VG170726 - Dette er enda et forslag for å gjøre livet vanskeligere for noen.
SA170726 Klubben kom også med et forslag til sine seere som fulgte kampen. 📺 If you are encountering any problems try changing your stream from auto to a different stream number.
NL170726 Lofotrådet har fremmet forslag om det, og til og med reiselivsnæringas stedlige representant, Destinasjon Lofoten, går inn for det.
FV170726https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Da-Rosenborg-sendingen-streiket_-fyrte-Helland-los-i-sosiale-medier-239317b.html Klubben kom også med et forslag til sine seere som fulgte kampen. 📺 If you are encountering any problems try changing your stream from auto to a different stream number.
DN170726https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/2058/Utenriks/-et-farlig-spill-om-helsereformen Forvirringen som har oppstått kan føre til at det vedtas forslag som ingen egentlig vet hva inneholder.
DN170726https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/2058/Utenriks/-et-farlig-spill-om-helsereformen En 20 timers debatt om helsereformen skal avløses av individuelle forslag og innvendinger, såkalt « vote-a-rama », uten en fast tidsbegrensning.
DN170726https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/2058/Utenriks/-et-farlig-spill-om-helsereformen Demokratene Jeff Merkley og Chris Murphy er blant dem som skal ha planlagt å fremme over 100 forslag hver.
DN170726https://www.dn.no/nyheter/2017/07/26/2058/Utenriks/-et-farlig-spill-om-helsereformen - En rekke forslag blir lagt frem helt « rå », uten å ha vært til behandling noen steder.
DN170726 Trumps forslag til helsereform var nedstemt to ganger tidligere i Senatet, og onsdagens avstemning var et nytt nederlag for presidenten.
DN170726 President Donald Trump og republikanernes ledelse i Senatet fikk startet prosessen i Senatet med et nødskrik, men har så langt ikke fått flertall for sine forslag til å fjerne og erstatte Obamacare.
DN170726 | Analysebyrå om britisk forslag : Vil ha « massiv påvirkning på markedene » ¶
DN170726 I juni i fjor ble den norske borgerlige regjeringen enige om å følge Nasjonal Transportplans forslag for 2018 - 2019 for mål om hvor mange lave- og nullutslippskjøretøy det skal være i landet.
DN170726 Presidenten omtalte tirsdagens vedtak i Senatet som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag , stemte for å gi det en ny sjanse.
DN170726 | Grønn yrkestransport på ville veier ¶ ¶ Forslag om å bytte ut kollektiv varetransport med elbiler i kollektivfeltene er som « å banne i kirken ».
DB170726 SV har ett forslag , men er fleksible på å forhandle om andre mulige måter å innfri SVs hovedkrav, sier Kaski.
DB170726 Presidenten omtalte tirsdagens vedtak i Senatet som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag , stemte for å gi det en ny sjanse.
DB170726 Hvis partene ikke kommer fram til et forslag om hvordan Hadid kan ferdigstille bryggeprosjektet på en lovlig måte, kan han bli tvunget til å rive gigantvillaen på 2080 kvadratmeter.
BT170726https://www.bt.no/100Sport/fotball/Da-Rosenborg-sendingen-streiket_-fyrte-Helland-los-i-sosiale-medier-239317b.html Klubben kom også med et forslag til sine seere som fulgte kampen. 📺 If you are encountering any problems try changing your stream from auto to a different stream number.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Da-Rosenborg-sendingen-streiket_-fyrte-Helland-los-i-sosiale-medier-239317b.html Klubben kom også med et forslag til sine seere som fulgte kampen. 📺 If you are encountering any problems try changing your stream from auto to a different stream number.
AA170726 Senatet har sagt ja til en ny behandling av Donald Trumps forslag til helsereform, men vil ikke oppheve store deler av Obamacare, slik Trump ønsket. 57 senatorer stemte natt til tirsdag mot forslaget om å oppheve helsereformen til ekspresident Barack Obama, mens 43 stemte for.
AA170726 Presidenten omtalte vedtaket om å gi helsereformen hans en ny behandling som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag , stemte for å gi det en ny sjanse.
AA170726 Trumps forslag til helsereform var nedstemt to ganger tidligere i Senatet, og onsdagens avstemning var et nytt nederlag for presidenten.
AA170726 Senatet har sagt ja til en ny behandling av Donald Trumps forslag til helsereform, men vil ikke oppheve store deler av Obamacare, slik Trump ønsket.
AA170726 Presidenten omtalte vedtaket om å gi helsereformen hans en ny behandling som en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag , stemte for å gi det en ny sjanse.
AA170726 Det regnes likevel som svært usannsynlig at et forslag om å aktivere artikkel 7 i EU-traktaten kan føre fram.
VG170725 Hittil har det ikke blitt fremmet forslag som ikke resulterer i at millioner av amerikanere vil miste sin helseforsikring, og motstanden er stor i den amerikanske befolkningen.
VG170725 » Knut Egil Hareide er leder i KrF, som har et kontroversiellt forslag i programmet.
DN170725 Senatet skulle ikke stemme over noe endelig forslag til helsereform, men bestemme om dette skal tas opp til videre debatt.
DN170725 - Vi vet ikke om vi stemmer over presidentens forslag, Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.
DN170725 - Vi vet ikke om vi stemmer over presidentens forslag , Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.
DN170725 ¶ For øvrig minner jeg om at Støres forslag i 2017 over tid ikke vil gi pensjonistene en eneste krone mer enn Støres forslag i 2009, skriver forfatteren..
DN170725 ¶ For øvrig minner jeg om at Støres forslag i 2017 over tid ikke vil gi pensjonistene en eneste krone mer enn Støres forslag i 2009, skriver forfatteren..
DB170725 I dag skal Senatet stemme over et forslag over hvilken reform som skal erstatte Obamacare, et forslag som ventes å bli nedstemt, til stor fortvilelse for presidenten som hadde dette som en av sine fremste valgløfter.
DB170725 I dag skal Senatet stemme over et forslag over hvilken reform som skal erstatte Obamacare, et forslag som ventes å bli nedstemt, til stor fortvilelse for presidenten som hadde dette som en av sine fremste valgløfter.
DB170725 I slutten av mars, da Representantes hus stemte over et forslag som opphever og erstatter Obamacare, klarte Trump heller ikke da og piske inn nok republikanske stemmer.
DB170725 Et forslag ble vedtatt i Representantens hus, og følgelig sendt videre til Senatet for godkjenning.
DB170725 Astrid Pettersen, seksjonsleder ved Statens barnehus i Oslo, støtter advokatenes forslag .
DB170725 " Hvis avkriminalisering av rekreasjonsbruk kun er et skritt på veien mot legalisert narkotika, er det naturlig å forvente at de som agiterer for et slikt skritt, har et noenlunde konkret og gjennomtenkt forslag til hvordan en slik endestasjon er tenkt å fungere.
DB170725 Hvilken skatteregning Oljefondet kan akseptere er også en del av debatten i etterkant av Sentralbanklovutvalgets forslag om å flytte pensjonsfondet ut av sentralbanken.
DA170725 Trump-administrasjonens forslag til helsereform har møtt sterk motstand langt inn i Det republikanske partiet, og både det første og det andre utkastet er tidligere avvist i Kongressen.
DA170725 To republikanske senatorer brøt ut og stemte imot under Senatets votering tirsdag, men forslaget om å vurdere Trump-administrasjonens forslag til helsereform på nytt, fikk likevel det nødvendige flertall etter at visepresident Mike Pence benyttet sin dobbeltstemme.
DA170725 For Trump er tirsdagens vedtak i Senatet likevel en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag , stemte for å gi det en ny sjanse.
AP170725https://www.aftenposten.no/osloby/i/vqpKm/Historien-om-et-Vannspeil-Gi-byen-fjorden-tilbake Langt inn i 1990-tallet ble Vannspeilet tegnet inn på forslag og visjoner, og for hver opptegning økte den opprinnelig tynne vannlinjen til drømmen om et bredt Vannspeil, som dessuten skulle være en « visuell buffer » mot trafikken utenfor.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter Etter rapporten vedtok Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AA170725 Han truet i samme slengen med å sparke helseminister Tom Price hvis han ikke sikrer flertall for et nytt forslag som skal legges fram i Kongressen tirsdag.
AA170725 Trump-administrasjonens forslag til helsereform har møtt sterk motstand langt inn i Det republikanske partiet, og både det første og det andre utkastet er tidligere avvist i Kongressen.
AA170725 To republikanske senatorer brøt ut og stemte imot under Senatets votering tirsdag, men forslaget om å vurdere Trump-administrasjonens forslag til helsereform på nytt, fikk likevel det nødvendige flertall etter at visepresident Mike Pence benyttet sin dobbeltstemme.
AA170725 For Trump er tirsdagens vedtak i Senatet likevel en seier, ettersom flere av senatorene som tidligere har sagt nei til hans forslag , stemte for å gi det en ny sjanse.
AA170725 - Vi vet ikke om vi stemmer over presidents forslag, Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.
AA170725 - Vi vet ikke om vi stemmer over presidents forslag , Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.
VG170724 Nytt forslag
VG170724 I forrige uke ble det klart at republikanernes forslag til ny helselov ikke ville få flertall etter at to av deres egne senatorer gikk ut og sa de ikke kunne støtte forslaget.
VG170724 Den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, sier hun nekter å stemme for McConnells siste forslag .
VG170724 - Hvis det skulle skje, må vi bare gå tilbake til tegnebrettet og utforme et nytt forslag .
VG170724 - Det stemmer ikke at vi har gitt opp kampen mot nærpolitireformen, men vi kommer med noen forslag som kan gjøre noe med retningen på arbeidet som skjer nå.
DN170724 Da skal velgerne stemme over president Nicolás Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
DB170724 For å illustrere : Dersom du googler Ingvild Isaksen kommer « skade » og « injury » opp som to forslag .
DB170724 Et eget utvalg er i gang med å lage et forslag til nasjonale retningslinjer.
DB170724 Skal stemme over forslag
DB170724 I slutten av mars, da Representantes hus stemte over et forslag som opphever og erstatter Obamacare, klarte Trump heller ikke da og piske inn nok republikanske stemmer.
DB170724 I morgen skal Senatet etter planen stemme over deres forslag som skal oppheve og erstatte Obamacare, men reformforslaget ventes å bli nedstemt.
DB170724 Før et forslag kan stemmes over, skal imidlertid senatorene stemme over hvorvidt forslaget skal opp til debatt.
DB170724 Et forslag ble vedtatt i Representantens hus, og følgelig sendt videre til Senatet for godkjenning.
DB170724 ( Dagbladet ) : Etter alt å dømme venter et nytt helsenederlag USAs president Donald Trump i dag tirsdag, når Senatet skal stemme over et forslag om å oppheve og erstatte Obamacare.
DB170724 Siden fulgte vi opp med blant annet sykeforsikring ( 1907 ), avskaffelse av barnearbeid, forslag om universell barnetrygd for alle barn ( 1946 ), Folketrygden ( 1967 ).
DB170724 I stedet for å svartmale kan de heller komme med konstruktive forslag til hvordan vi bevarer små forskjeller i samfunnet vårt.
DA170724 I 2009 var et forslag om lovpålagt ID-merking av katter ute på høring.
DA170724 I 2009 var et forslag om lovpålagt ID-merking av katter ute på høring.
DA170724 Sterkt kritisk : - Regjeringens forslag må trekkes, mener Gjermund Andersen i NOA.
DA170724 I « Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner », som nylig ble sendt på høring fra Landbruks- og matdepartementet, heter det blant annet følgende : ¶
DA170724 Høringsinstansene har mulighet til å komme med reaksjoner på regjeringens forslag fram til 7. oktober.
DA170724 Andersen er ikke nådig i sin karakteristikk av regjeringens forslag til ny forskrift om skogsdriften i Marka.
DA170724 - NOA krever derfor at regjeringens forslag trekkes tilbake og erstattes av ett nytt som tar markalovens formål og intensjoner på alvor, sier han.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han Om en bedrift oppretter en trening eller praksisplass, er det et spennende forslag .
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3ndkv/Byggeprosjekt-25-ganger-dyrere-pa-fem-ar-Stortinget-knallhardt-ut-mot-egen-direktor Etter rapporten rettet Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet etter forslag fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AA170724 Da skal velgerne stemme over president Nicolás Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
AA170724 Men mye av dette ligger allerede inne som forslag i våre alternative budsjetter.
AA170724 Kommunen har allerede fått flere forslag til egnede steder og hvis man kommer til at svanefamilien ikke vil blir for stresset av flyttingen, og vil finne seg til rette på det nye stedet, så tyder det på at « Havnesjefen » kanskje unngår avlivning. ( ©NTB ) ¶
DN170723 Det er Hammonds forslag som nå skal ha fått gjennomslag i regjeringen.
DN170723 Deretter vil medlemmene ha 30 dager på seg til å godkjenne eller avvise presidentens forslag .
DB170723 Deretter vil medlemmene ha 30 dager på seg til å godkjenne eller avvise presidentens forslag .
DB170723 EU la fram sine krav og forslag etter tur, mens britene spurte uten å klargjøre sine utgangspunkt, ifølge diplomatiske kilder.
DA170723 Bransjeorganisasjonen har i samarbeid med andre parter utarbeidet et forslag til et felles informasjonsskriv som skal følge med alle droner som selges.
AP170723https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqmW7/Regelendring-kan-gi-frislipp-for-skogshugst-i-Marka Styreleder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Gjermund Andersen, frykter at skognæringen får hugge fritt i Marka hvis regjeringens nye forslag blir vedtatt.
AP170723https://www.aftenposten.no/osloby/i/lqmW7/Regelendring-kan-gi-frislipp-for-skogshugst-i-Marka Et forslag fra landbruksdepartementet om å fjerne søknadsplikten for skogshugst i Marka, ble nylig sendt ut på høring.
AA170723 Deretter vil medlemmene ha 30 dager på seg til å godkjenne eller avvise presidentens forslag .
AA170723 Deretter vil medlemmene ha 30 dager på seg til å godkjenne eller avvise presidentens forslag .
AA170723 Bransjeorganisasjonen har i samarbeid med andre parter utarbeidet et forslag til et felles informasjonsskriv som skal følge med alle droner som selges.
VG170722 Minnesmerkene har blitt mindre og mer lavmælte for hvert forslag som blir tegnet.
VG170722 Rotevatn er ikke fornøyd med at et forslag ennå ikke ligger på bordet, og begrunner misnøyen sin med at dette er et spørsmål som har store praktiske konsekvenser for mange.
VG170722 I begynnelsen av juni svarte daværende konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg på et skriftlig spørsmål fra Rotevatn at et forslag vil legges fram snarest mulig.
VG170722 Før jul lovet innvandringsminister Sylvi Listhaug at et forslag vil komme i løpet av våren.
VG170722 Det er fordi Stortinget har bedt regjeringen om å komme med et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap, men så har det blitt utsatt og utsatt og utsatt og utsatt.
VG170722 Departementet avventet med å legge fram et forslag om dobbelt statsborgerskap til etter landsmøtesesongen.
DN170722 I Senatet stemte 16 medlemmer for presidentens forslag , mens fire stemte mot.
DB170722 Det er et forslag som trener Kåre Ingebrigtsen er åpen for.
AA170722 I Senatet stemte 16 medlemmer for presidentens forslag , mens fire stemte mot.
AA170722 Nærmest rutinemessig avfeies forslag de ikke har underskrevet selv.
VG170721 Jeg vil derfor gjøre det helt klart : Jeg vil personlig invitere alle kloke hoder fra industrien, politikken og samfunnet til å komme med forslag , sier han.
VG170721 Her er Aps fem forslag : ¶
VG170721 Helseminister Bent Høie ( H ) sier Aps forslag er mistenkelig like flere tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet startet utredningen av før sommeren, og som Høie har fortalt om til VG og Aftenposten tidligere.
DN170721 Europakommisjonen publiserte i mai 2016 et forslag om å endre AMT-direktivet, hvor strømmetjenester pålegges å ha minst 20 prosent europeisk innhold i sin katalog, og å bidra økonomisk til produksjon av europeisk innhold.
DN170721 - Dette er et forslag vi har spilt inn, og så må man vurdere hvordan det vil slå ut.
DB170721 Tidlig i juli demonstrerte 70 000 mennesker mot politikernes manglende evner til å løse problemer knyttet til fattigdom, ulikhet og klima, noe som fikk Der Spiegel til å etterspørre nye, modige forslag til løsninger.
DB170721 Robeyns har ikke noe godt svar på dette problemet som i essens er det samme problemet som også rammer forslag om betydelig høyere skattlegging i Norge.
DB170721 Ett slikt forslag er å definere en rikdomsterskel og konfiskere all rikdom over terskelen.
DB170721 Ikke minst fordi mange i Polen mener at regjeringens forslag fremmes i kjølvannet av Trumps besøk til Warszawa tidligere i måneden, for å understreke at Polen har internasjonal støtte.
DB170721 EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans truet onsdag med å utløse artikkel 7 i EUs traktat, dersom den polske regjeringen presser gjennom sitt forslag som vil legge høyesterett direkte under regjeringens kontroll.
DB170721 Våren 2017 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om barnevernsreform.
SA170720 På siste fotballting ble et forslag om å øke overføringen til kvinnefotballen med seks millioner kroner, småpenger i NFFs budsjett, stemt ned.
DN170720https://www.dn.no/etterBors/2017/07/20/1944/Film/vil-gjore-netflix-norskere Europakommisjonen publiserte i mai 2016 et forslag om å endre AMT-direktivet, hvor strømmetjenester pålegges å ha minst 20 prosent europeisk innhold i sin katalog, og å bidra økonomisk til produksjon av europeisk innhold.
DN170720https://www.dn.no/etterBors/2017/07/20/1944/Film/vil-gjore-netflix-norskere Det foreligger lignende forslag i andre land, så vi mener det er verdt å vurdere også for Norge, sier Golimo.
DN170720 Konkrete forslag til ny politikk er det foreløpig lite av.
DN170720 ¶ En pensjonist med 300.000 kroner i inntekt ville fått om lag 7400 kroner mer i pensjon de siste fire årene med vårt forslag til modell, sammenlignet med den Frp og Høyre har styrt etter, skriver forfatteren.
DN170720 Europakommisjonen publiserte i mai 2016 et forslag om å endre AMT-direktivet, hvor strømmetjenester pålegges å ha minst 20 prosent europeisk innhold i sin katalog, og å bidra økonomisk til produksjon av europeisk innhold.
DN170720 Det foreligger lignende forslag i andre land, så vi mener det er verdt å vurdere også for Norge, sier Golimo.
DB170720 Hans forslag går ut på at nye medlemmer av høyesterett skal stemmes over i sejmen, og at det kreves støtte fra tre femdeler i salen.
DB170720 Financial Times kaller regjeringens forslag til lovendringer en blitskrig mot uavhengige domstoler.
DB170720 Det vil ikke gi Lov og rettferdighetspartiet makt til å utnevne dommere slik de vil, men det støtter deres opprinnelige forslag om å kunne gi dommerne sparken.
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Den-norske-passiviteten-minner-mest-om-manglende-respekt-for-jentene-239053b.html På siste fotballting ble et forslag om å øke overføringen til kvinnefotballen med seks millioner kroner, småpenger i NFFs budsjett, stemt ned.
VG170719 - Det var en oppgitt kommentar fordi alle andre forslag hadde blitt avvist.
DN170719 En dommer i Hawaii, Derrick Watson, sa at regjeringens forslag var for restriktivt, mens Trump ba Høyesterett om å tydeliggjøre sin avgjørelse.
DN170719 - Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sa den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, som sier hun nekter å stemme for McConnells siste forslag .
DB170719 Senatorene Susan Collins, Lisa Murkowski og Rob Portman sier også at de ikke vil stemme for McConnells forslag , ifølge New York Times.
DB170719 - Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sa den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, som sier hun nekter å stemme for McConnells siste forslag .
DB170719 Det er selvsagt ikke vanskelig å finne mange eksempler på at høyresiden har forslag som gir, eller kan hevdes å gi, mindre ulikhet i, selv om Kolbeinstveit har valgt å ikke gjøre det.
AP170719https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/pqORw/Aftenposten-mener-Utvidede-krav-til-statsborgerskap-kan-virke-negativt ¶ Statsråd Sylvi Listhaug ( Frp ) har fremmet et knippe forslag som trolig kun har negative effekter.
AA170719 - Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sa den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, som sier hun nekter å stemme for McConnells siste forslag .
AA170719 Det regnes også som svært usannsynlig at et forslag om å aktivere artikkel 7 i EU-traktaten kan bli vedtatt.
VG170718 Derfor omtales det som en fiasko for Trump når det natt til tirsdag ble klart at republikanernes forslag til ny helselov ikke får flertall etter at to av deres egne senatorer, Mike Lee og Jerry Morgan, gikk ut og sa de ikke kunne støtte forslaget.
VG170718 - Vi støtter McConnels forslag om å avskaffe « Obamacare » nå og erstatte den senere.
VG170718 ( VG ) Natt til i tirsdag kollapset republikanernes forslag til ny helselov.
VG170718 - Vi har sett på denne problemstillingen tidligere, og det er et forslag som har kommet opp med jevne mellomrom.
SA170718 Deretter bytter dere lister og eliminerer bort forslag som ikke virker fristende, altså aktiviteter man ikke ville gledet seg til.
SA170718 - For å velge ut aktiviteter med størst muligheter for suksess for dere som par, anbefales følgende : begge noterer forslag hver for seg.
SA170718 Forslag som blir stående etter elimineringen, skal være aktiviteter som begge vil glede seg til på forhånd og som begge vil bidra til at blir vellykket, sier Huseby.
SA170718 På Fotballtinget i mars la toppserieklubben Arna Bjørnar frem et forslag om 6 mill. kr ekstra på årets budsjett.
NL170718 Ifølge Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO, vil pensjonistene på sikt kunne komme dårligere ut med Arbeiderpartiets siste forslag enn med dagens ordning.
NL170718 Høyre vil vurdere Arbeiderpartiets forslag ut fra hvordan det slår ut for pensjonistene, og vil gå imot hvis det gir pensjonistene dårligere økonomi.
NL170718 Basert på Norges Banks prognoser vil Aps nygamle forslag gi pensjonistene noen få kroner mer i 2018, men klart mindre i 2019 og 2020.
FV170718https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter--Sorg-for-alenetid-i-ferien-10398b.html Deretter bytter dere lister og eliminerer bort forslag som ikke virker fristende, altså aktiviteter man ikke ville gledet seg til.
FV170718https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter--Sorg-for-alenetid-i-ferien-10398b.html - For å velge ut aktiviteter med størst muligheter for suksess for dere som par, anbefales følgende : begge noterer forslag hver for seg.
FV170718https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Parterapeuter--Sorg-for-alenetid-i-ferien-10398b.html Forslag som blir stående etter elimineringen, skal være aktiviteter som begge vil glede seg til på forhånd og som begge vil bidra til at blir vellykket, sier Huseby.
DN170718 Republikanske kongressmedlemmer har foreslått et budsjett for 2018 som i stor grad går bort fra president Donald Trumps forslag .
DN170718 Blant annet fordi hun skal ha avslått hans forslag om å komme med et løfte for å beskytte britiske borgeres rettigheter.
DN170718 Da skal velgerne stemme over Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
DN170718 98 prosent av de 7,2 millionene som stemte var imot Maduros forslag , ifølge opposisjonen.
DB170718 Vårt forslag handler om å sørge for at både dagens og morgendagens pensjonister skal ha en trygg økonomi.
DB170718 Aps forslag vil skjerme pensjonistene i nedgangstider siden de bare får halvparten så stor nedgang som lønnstakerne.
DB170718 « Ethiojazz for betongjungelen » er mitt beste forslag .
AP170718https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter--Sorg-for-alenetid-i-ferien-10398b.html Deretter bytter dere lister og eliminerer bort forslag som ikke virker fristende, altså aktiviteter man ikke ville gledet seg til.
AP170718https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter--Sorg-for-alenetid-i-ferien-10398b.html - For å velge ut aktiviteter med størst muligheter for suksess for dere som par, anbefales følgende : begge noterer forslag hver for seg.
AP170718https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Parterapeuter--Sorg-for-alenetid-i-ferien-10398b.html Forslag som blir stående etter elimineringen, skal være aktiviteter som begge vil glede seg til på forhånd og som begge vil bidra til at blir vellykket, sier Huseby.
AA170718 - Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sa den republikanske senatoren Shelley Moore Capito fra West Wirginia, som nektet å stemme for McConnells siste forslag .
AA170718 ( ©NTB ) ¶ | Forslag om distriktskvote på torsk til Øst-Finnmark på høring ¶
AA170718 Et utvalg la tidligere i år frem forslag om å behovsprøve barnetrygden, fjerne kontantstøtten og gjøre barnehage og SFO gratis.
VG170717 Om hans reviderte forslag , som ble klart forrige uke, kan nå 50 stemmer er foreløpig usikkert.
VG170717 Men flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, har de siste ukene jobbet med en ny versjon av partiets forslag til ny helselov, som skal erstatte den såkalte « Obamacare ».
VG170717 I vår behandlet Stortinget et omfattende forslag til bistandsreform fremmet av nettopp KrF.
NL170717 Venstres forslag bygger i hovedsak på faglige anbefalinger fra nåværende og tidligere forsvarssjefer.
DN170717 Men opposisjonen vil bruke den uoffisielle avstemningen til å måle folkets syn på Maduros forslag om å endre grunnloven.
DN170717 Det er opposisjonen som står bak den uoffisielle avstemningen, ettersom de ønsker å måle folkets syn på president Nicolás Maduros forslag om å endre grunnloven.
DB170717 Bare 24 prosent foretrekker Republikanernes forslag .
DA170717 Dagens forslag mener han ikke holder mål.
DA170717 - Vil dette være et forslag fra stortingsrepresentant Moxnes, om du er det etter valget ?
AA170717 Hele 98 prosent av dem som deltok, stemte mot Maduros forslag om å kalle sammen en forsamling som skal endre grunnloven, ifølge opposisjonen.
AA170717 Da skal velgerne stemme over Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
AA170717 Men opposisjonen vil bruke den uoffisielle avstemningen til å måle folkets syn på Maduros forslag om å endre grunnloven.
AA170717 Hvis regjeringens forslag blir tatt imot på en positiv måte i Nord-Korea, åpner det for det første interkoreanske møtet siden desember 2015.
AA170717 Han varsler at Oslo Frp vil komme med et konkret forslag til regelendring i høst.
AA170717 Mazyar Keshvari varsler at Oslo Frp vil komme med et konkret forslag til regelendring i høst.
AA170717 Han varsler at Oslo Frp vil komme med et konkret forslag til regelendring i høst.
DB170716 Norske Skog har mottatt forslag til rekapitalisering ¶
DB170716 juni stemte et samlet Oslo bystyre nei til et forslag fra Frps Carl I.
DB170716 ¶ OK FORSLAG : Mennesket trenger rammer i tilværelsen, skriver Arve Hjelseth.
DN170715 Norske Skog har mottatt to forslag om refinansiering.
DB170715 » Det er ikke sjelden kost at politiske forslag går fra skisse til lov ved hjelp av frykt-retorikk.
DB170715 juni 2016 sendte departementet ut et forslag om å oppheve forskriften i Hardangerfjorden.
DA170715 Republikanerne har presentert sitt reviderte forslag til en ny helsereform.
DA170715 Intervjuobjektene omtalte ham som en som ikke tålte kritikk, kun omga seg med mennesker som sa ja til alle forslag og kvittet seg med all opposisjon.
DA170715 Demonstrerte, gikk i møter, krangla med politikere, lagde nye forslag .
VG170714 - Trenerjobber får en oftest etter forslag av andre trenere med makt, og det er menn.
VG170714 I 2016 fremmet Senterpartiet forslag om at regjeringen skulle gjennomføre en uavhengig utredning av legemiddelmangelsituasjonen og komme tilbake til Stortinget med en beredskapsplan.
SA170714https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Arna Bjørnar fikk imidlertid ikke responsen de ønsket på sitt forslag om å øke disse med 6 millioner kroner. 40 prosent av de stemmeberettigede sa ja, men NFF-president Terje Svendsen var blant dem som talte mot forslaget.
SA170714 Arna Bjørnar fikk imidlertid ikke responsen de ønsket på sitt forslag om å øke disse med 6 millioner kroner. 40 prosent av de stemmeberettigede sa ja, men NFF-president Terje Svendsen var blant dem som talte mot forslaget.
FV170714https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Arna Bjørnar fikk imidlertid ikke responsen de ønsket på sitt forslag om å øke disse med 6 millioner kroner. 40 prosent av de stemmeberettigede sa ja, men NFF-president Terje Svendsen var blant dem som talte mot forslaget.
DN170714 Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell forsøker igjen å få flertall i egne rekker for et revidert forslag til ny helsereform.
DN170714 Republikanerne har presentert sitt reviderte forslag til en ny helsereform.
DA170714 På det siste bystyremøtet før sommeren ble det vedtatt, etter forslag fra byrådspartiene, at bystyret ber byrådet om å utrede muligheten for lavere kollektivpriser utenom rushtiden.
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Arna Bjørnar fikk imidlertid ikke responsen de ønsket på sitt forslag om å øke disse med 6 millioner kroner. 40 prosent av de stemmeberettigede sa ja, men NFF-president Terje Svendsen var blant dem som talte mot forslaget.
AA170714 Republikanerne har presentert sitt reviderte forslag til en ny helsereform.
AA170714 Det er et godt forslag .
DB170713 ¶ LAVUTSLIPPSSONER : Forslaget til Lan Marie Nguyen Berg om lavutslippssoner er ikke et fornuftig forslag .
DB170713 Den påstanden er en klar overdrivelse for å legitimere et lite fornuftig forslag .
DB170713 Ikke minst fikk vi stoppet regjeringens håpløse forslag om å innføre studieavgift for utenlandsstudenter.
DB170713 Vi støtter ikke Aps forslag fordi den nylig foreslåtte modellen bare er nok en ordning som fratar pensjonistene penger de har rett på.
DB170713 Jeg er imidlertid ikke optimistisk til støtte fra den kanten ; så sent som i 2015 stemte de ned et forslag fra undertegnede om at pensjonistene ikke skulle få redusert kjøpekraften sin som følge av underreguleringen.
DA170713 DSB skriver også i rapporten at de vurderer å støtte et forslag fra svenske myndigheter om å arbeide for å endre den internasjonale standarden for gasspatroner for å hindre at slike patroner kan skru seg ut.
AA170713 DSB skriver også i rapporten at de vurderer å støtte et forslag fra svenske myndigheter om å arbeide for å endre den internasjonale standarden for gasspatroner for å hindre at slike patroner kan skru seg ut. ( ©NTB ) ¶
AA170713 - Juryen nominerer også selv, men alle kan komme med forslag , sier han.
AA170713 september er siste frist for å sende inn forslag til kandidater.
VG170712 For å stille tiltale må et forslag få simpelt flertall i kongressen og to tredjedels flertall i Senatet.
VG170712 - Det er veldig tidlig å fremme et forslag om riksrett så tidlig som etter 6 måneder, spesielt når republikanerne har 57 representanters majoritet i kongressen.
VG170712 Derfor vil Italia i desperasjon fremme et forslag som EU-landene er positive til : ¶
VG170712 Hun mener det er et urealistisk forslag , selv om det er viktig å ha fokus på eldreomsorg.
DB170712 Et annet forslag som spilles inn fra tid til annen, er å utvide nøytral sone.
DB170712 Når et forslag om dette vil legges fram, kan hun foreløpig ikke svare på.
DB170712 - Det han skriver er at byrådets forslag vil gå utover vareleveringen og gjøre den dyrere, og det er jo riktig ?
DB170712 ( Dagbladet ) : Oslo-byrådets forslag om varebilgebyrer på inntil 50 000 kroner i lavutslippssoner har vakt stort engasjement på Facebook.
DB170712 Han er positiv til samferdselsdepartementets forslag , men mener det ikke kommer til å bli noen stor forskjell for taxiindustrien eller deres kunder.
DB170712 ¶ TRUES AV RIKSRETT : Representanten Brad Sherman fra California har reist et formelt forslag om å stille den amerikanske presidenten Donald Trump for riksrett for angivelige forsøk på å hindre etterforskningen av hans valgkampanjes Russland-forbindelser, melder flere amerikanske medier.
DB170712 « Donald John Trump har handlet i motstrid med hans tillit som president og undergravd den konstitusjonelle regjeringen », heter det blant annet i Shermans forslag om riksrett.
DB170712 Det er representanten Brad Sherman fra California som nå har reist et formelt forslag om å stille den amerikanske presidenten Donald Trump for riksrett, melder flere amerikanske medier.
DB170712 - Vårt forslag om lobbyregister var på nytt oppe til behandling i Stortinget for bare to uker siden, men det ble nedstemt med brask og bram.
DB170712 Truckers International Association er kritiske til byrådets forslag til nye lavutslippssoner i Oslo.
DA170712 For å stille tiltale må et forslag få simpelt flertall i kongressen og to tredjedels flertall i Senatet.
DA170712 - Det er veldig tidlig å fremme et forslag om riksrett så tidlig som etter 6 måneder, spesielt når republikanerne har 57 representanters majoritet i kongressen.
DA170712 Men jeg synes det er interessant hvordan man med et slikt forslag prøver å ta kontroll over kvinnekroppen ved å kontrollere sinnet hennes.
DA170712 Deretter med KrFs forslag om obligatorisk refleksjonstid på to dager for kvinner som vil ha abort.
DA170712 - Med et forslag om obligatorisk tenketid prøver man å ta kontroll over kvinnens kropp ved å kontrollere sinnet hennes, sier forfatter Lotta Elstad, som snart er bokaktuell med den feministiske komedien « Jeg vil ikke tenke ».
DA170712 - Dette er jo et veldig lite og tilsynelatende harmløst forslag .
DA170712 Ap var blant partiene som stemte for SVs forslag .
DA170712 Lundteigen har liten sans for MDGs forslag om å slå sammen Vestfold og Buskerud og deler av Akershus, som han mener vil bli altfor stort.
AA170712 - Med dagens forslag anerkjenner EU-kommisjonen de massive kuttene Hellas har gjort i budsjettunderskuddene, ned til et nivå under snittet i eurosonen, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170712 - Jeg postet bilde av skiltet på Facebook, og fikk mange gode forslag til forklaringer.
VG170711 « I dag sa vi klart og tydelig at vi ville begynne en diskusjon om en medlemskaps-handlingsplan og vårt forslag om en slik diskusjon ble mottatt med glede », sa den ukrainske presidenten Poroshenko på pressekonferansen etter møtet mandag.
VG170711 juli at Finans Norge støtter Barnefamilieutvalgets forslag om likedeling av foreldrepermisjon.
DB170711 Derfor er jeg glad for at Venstres forslag om lokal forskrift fikk et bredt flertall i Oslo bystyre.
DA170711 Forslag har kommet, komiteer har vurdert og innstilt eller forkastet, og bystyret har stemt.
AA170711 Siden ungdomspartienes forslag gir ungdom under 16 år samme tilbud som dem over den seksuelle lavalderen, kan terskelen for å oppsøke helsesøster bli lavere.
AA170711 Det er et godt forslag .
AA170711 Planen inneholder da også forslag om å fjerne 30 parkeringsplasser for bil.
DB170710 Slike forslag kan etter TIA Norges mening ikke få stå uten kommentarer.
DA170710 I 1981 ble Stadsfysikus i Oslo bedt av Miljøverndepartementet om å utarbeide forslag til bruks- og verneplan for Hovedøya.
DA170710 Zero påpeker at dette « var et spenstig forslag » for ikke mer enn ett år siden.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste Plutselig var det ikke så farlig lenger, og man stemte imot forslag som jeg tror hadde gått igjennom hvis man sto i den samme situasjonen som i 2015, sier hun og legger til : ¶
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste I første innstrammingsrunde, i fjor, ble flere av Regjeringens forslag avvist av flertallet på Stortinget.
AA170710 | Trump går tilbake på forslag om samarbeid med Russland om IT-sikkerhet ¶
VG170709 Støtter utvalgets forslag
VG170709 Som arbeidsgiverforening har Finans Norge imidlertid besluttet å støtte utvalgets forslag .
SA170709 Hun har også et godt forslag til hvordan de kan få inn mer rutine i laget.
DB170709 Et forslag som nå blir hardt kritisert av republikanere, som mener Moskva ikke er til å stole på etter den påståtte innblandingen i det amerikanske valget i fjor.
DB170709 Det har også kommet flere forslag om å utvide muligheten til overvåkning.
BT170709https://www.bt.no/100Sport/fotball/Var-aktuell-for-flere-klubber---takket-umiddelbart-ja-til-toppserielag-uten-a-snakke-med-treneren-eller-spillerne-238545b.html Hun har også et godt forslag til hvordan de kan få inn mer rutine i laget.
AP170709https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Var-aktuell-for-flere-klubber---takket-umiddelbart-ja-til-toppserielag-uten-a-snakke-med-treneren-eller-spillerne-238545b.html Hun har også et godt forslag til hvordan de kan få inn mer rutine i laget.
VG170708 VIL IKKE ENDRE PLANENE : Mens justisminister Per Willy Amundsen nekter å komme naboene i møte på deres forslag .
VG170708 TRENGER NYE FORSLAG : Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik lover å komme med forslag til å redusere støyen hvis de kommer i regjering.
VG170708 TRENGER NYE FORSLAG : Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik lover å komme med forslag til å redusere støyen hvis de kommer i regjering.
VG170708 Men jeg forutsetter at regjeringen tar høringsrunden på alvor, og at de etterpå kommer med forslag for hvordan man kan bidra til å redusere støy.
VG170708 Justisdepartementet har foreløpig ikke konkrete forslag til dette, det kommer i dialog med de berørte partene.
DB170708 Med Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett for 2017 ville 500 flere studenter hatt studentbolig i dag.
DB170708 Da doblet vi antallet studentboliger som ble bygget, og Arbeiderpartiet var også først til å gå inn for å bygge 3000 studentboliger i året - noe vi har fulgt opp i hvert eneste forslag til statsbudsjett de siste fire årene.
VG170707 Det er derfor et positivt element i Aftenpostens reportasje å kunne registrere at Arbeiderpartiets bydelspolitiker Rashid Nawaz fra Stovner og Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari, som kan være uenige om mye, i hvert fall har et felles forslag til handling : « Kontantstøtten må bort, for den holder kvinnene passivt hjemme », sier Nawaz.
NL170707 Jeg har vært skuffet og forvilet over at de ikke ønsket å sikre flertall for Senterpartiets to forslag i Stortinget i vår, forslagene sikret at hovedbase for helikopter fortsatt skal være på Bardufoss.
DB170707 Pensjonistforbundet, Unio, LO og en rekke ledere i ulike aviser har uttrykt støtte til Arbeiderpartiets forslag , men regjeringen sier nei.
DB170707 Bakgrunnen er Arbeiderpartiets forslag om å sikre en mer rettferdig og stabil pensjon.
DB170707 Arbeiderpartiets forslag vil skjerme pensjonistene i nedgangstider siden de bare får halvparten så stor nedgang som lønnstakerne.
DB170707 Aps forslag gir disse pensjonistene trygghet i hverdagen.
AA170707 Det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse, sier Brende.
VG170706 Regjeringen er i likhet med Forbrukerrådet uenig i kommisjonens forslag om å begrense lengden på selgers ansvarsrett til to år.
VG170706 Kreftforeningen har ved flere tidligere anledninger støttet Høies forslag om å gjøre designet på tobakksprodukter nøytralt.
VG170706 juli må alle tobakksprodusenter begynne prosessen med å endre utseende på all snus og røyk som selges i Norge, etter at Stortinget vedtok Bent Høies forslag om endring av tobakksskadeloven.
SA170706 Torsdagens ekstraordinære årsmøte vedtok enstemmig styrets forslag om nye eiere.
DB170706 Ifølge NRK har Bymiljøetaten i Oslo sendt et forslag ut på høring som innebærer at det opprettes såkalte lavutslippssoner.
DA170706 Økningen har fått Italia til å true med å stenge havneportene sine for redningsskip - et forslag som har fått hjelpeorganisasjoner til å rase.
DA170706 Urealistisk forslag
AA170706 - Jeg minner også om at bompengenivået kunne vært merkbart lavere dersom Stortinget hadde gitt regjeringen støtte i alle regjeringens forslag til bompengekutt, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i svaret til Geir Pollestad.
AA170706 Ifølge NRK har Bymiljøetaten i Oslo sendt et forslag ut på høring som innebærer at det opprettes såkalte lavutslippssoner.
VG170705 Regjeringen stemmer ned forslag om å stoppe våpeneksport til undertrykkende diktaturer som Saudi-Arabia.
VG170705 Da SV fremmet forslag om å evaluere vår politikk i Israel og Palestina, stemte regjeringen det ned.
VG170705 Da SV fremmet forslag om en evaluering av krigen i Libya, stemte Regjeringen det først ned.
VG170705 Da SV fremmet forslag om at krigsdeltagelse skal debatteres i åpent storting og bli demokratisk forankret, stemte regjeringen det ned.
AA170705 - Det vil vise seg i løpet av de neste dagene, ja kanskje bare i løpet av noen timer, sa Anastasiades og la til at tyrkiske forslag avvek fra rettesnorene Guterres trakk opp for forhandlingene i forrige uke da han sist deltok for å få fortgang i samtalene.
NL170704 Hadde Vipps vært et politisk forslag ville sannsynligvis Senterpartiet vært imot - og kalt det for sentralisering.
NL170704 Se forslag til §13, s 56 i " Den nye same-retten " hvor det også i tillegg fremmes forslag om å skrive inn konsultasjonsplikt i flere hjemmelslover.
NL170704 Se forslag til §13, s 56 i " Den nye same-retten " hvor det også i tillegg fremmes forslag om å skrive inn konsultasjonsplikt i flere hjemmelslover.
DN170704 Initiativet ligner imidlertid på forslag som Kina har presentert før, og som USA har avvist.
DN170704 Tirsdag ble forslag til detaljert regelverk sendt ut på høring.
DN170704 Finansdepartementet har sendt ut forslag til regler for ny skattefavorisert sparing til pensjon.
DB170704 Vik har gitt visepolitimester Trond Sekkingstad i oppdrag å finne folk som skal gjøre jobben, se på hvordan de skal gripe dette an og komme med forslag til hvordan jobben skal gjøres.
DB170704 Jeg forstår at dette i høy grad handler om de pårørende, og at hensynet til de pårørende også er Gunnes sitt velmenende forslag til liberalisering.
DB170704 Forslag til ny pensjonsordning ble lagt frem av Arbeiderpartiets regjering i 2009.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Venstresiden-er-dum_-hoyresiden-er-ond-336361b.html Det er partienes jobb å slakte hverandres politiske forslag , og å tilby velgerne ulike retninger.
AA170704 Initiativet ligner på forslag som Kina har presentert før, og som USA har avvist.
AA170704 Et forslag til løsning på den langvarige konflikten i området blir lagt fram i FN.
AA170704 Kypros´ regjeringstalsmann Nicos Christodoulides beskyldte den tyrkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu for å ha uttalt at den greske siden hadde tatt et skritt tilbake i sine forslag , mens den tyrkiske siden hadde tatt et skritt fremover.
AA170704 Ett forslag er å styrke samarbeidet med Libya for å få ned antall flyktninger og migranter som i det hele tatt når fram til kysten og videre ut i internasjonalt farvann.
AA170704 Sier styret ja til hans forslag , kan senteret være halvveis finansiert.
AA170704 Skal vi gjøre som Weidemann foreslår - forby sykling her - slik at stien på magisk vis tørker opp, eller skal vi ta den logiske konsekvensen av hans forslag : Å også forby gåing her ( og minst alle hundene som tråker rett igjennom ), siden denne stien er så sårbar.
VG170703 USA-kontorene til en rekke internasjonale organisasjoner har nå protestert på kuttforslaget og oppfordrer Kongressen til å avvise presidentens forslag til bistandsbudsjett i en felles uttalelse.
SA170703 Om du går inn på ut.no får de en rekke fine forslag .
NL170703 Til tross for store hull inneholder LMU flere forslag som vil gjøre Hæren mer relevant enn den er i dag.
DN170703 Bryggeri- og drikkevareforeningen har fremmet følgende forslag som nå skal vurderes av Skattedirektoratet : ¶
DB170703 Et forslag har vært å tilby amnesti.
DB170703 Vi fremmet derfor vårt eget forslag som innebar at partene måtte sette seg ned igjen til forhandlingsbordet med en økt ramme og med klare føringer om at små og mellomstore bruk skulle komme bedre ut.
DB170703 H og FrP stemte subsidiært for Venstres forslag , og det fikk dermed flertall.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Organisasjoner-Millioner-trues-av-Trumps-bistandskutt-336398b.html - Vi anmoder på det sterkeste Kongressen om å avvise presidentens forslag til bistandsbudsjett og opprettholde dagens bevilgning på 500 milliarder kroner, skriver de i en felles uttalelse.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Utvalgets forslag til redusert skattesats på bedriftenes overskudd gir i utgangspunktet 17,5 milliarder kroner i redusert skatt.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Utvalgets forslag til redusert skattesats på bedriftenes overskudd gir i utgangspunktet 17,5 milliarder kroner i redusert skatt.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WqRB/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt Foreningens forslag for øl inntil 4,7 volumprosent ( avgiftsklasse D ) er slik : ¶ 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50.000 literne ¶ 15 prosent rabatt for volum mellom 50.000 og 100.000 liter ¶ 10 prosent rabatt for volum mellom 100.000 til 150.000 liter, og ¶ 5 prosent rabatt for volum mellom 150.000 til 200.0
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WqRB/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt Finansdepartementet oppgir at bakgrunnen er et forslag fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WqRB/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt Det er Bryggeri- og drikkevareforeningens forslag til avgiftsendringer Finansdepartementet har adoptert.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt-624501b.html Foreningens forslag for øl inntil 4,7 volumprosent ( avgiftsklasse D ) er slik : ¶ 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50.000 literne ¶ 15 prosent rabatt for volum mellom 50.000 og 100.000 liter ¶ 10 prosent rabatt for volum mellom 100.000 til 150.000 liter, og ¶ 5 prosent rabatt for volum mellom 150.000 til 200.0
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt-624501b.html Finansdepartementet oppgir at bakgrunnen er et forslag fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Smutthull-i-EOS-avtalen-kan-gi-smabryggerier-avgiftskutt-624501b.html Det er Bryggeri- og drikkevareforeningens forslag til avgiftsendringer Finansdepartementet har adoptert.
AP170703https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Elleve-ting-du-kan-gjore-med-barna-i-sommer--nesten-helt-gratis-10322b.html Om du går inn på ut.no får de en rekke fine forslag .
AA170703 Theophilus sa at det er uforsvarlig at menigmann våger å røre ved kronete hoder, at det er uforstandigåville dømme i saker, som man ikke er grundig opplyst om, ubetenksomt å ville sette fram forslag om de tingene som man ikke har erfaring med, og utilbørlig å trenge seg inn i de affærene som man ikke er kalt til.
AA170703 Supert forslag : Det mener Børge Barlindhaug som er gründer og daglig leder i To tårn bryggeri om at regjeringen ønsker redusert alkoholavgift for småbryggerier.
VG170702 - Dette var et veldig bra år for å ta livet av dårlige forslag fra våpenlobbyistene, sier Shannon Watts, grunnleggeren av organisasjonen Moms Demand Action for Gun Sense in America, eller « Mødre forlanger handling for våpenvett i Amerika » på norsk.
DN170702 Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/USA_-Kina-og-Japan-i-samtale-om-Nord-Korea-sondag-624427b.html Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-624447b.html Seriøst forslag
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-624447b.html Regjeringen har sendt forslag til et helt nytt register ut på høring.
AA170702 Frustrasjonen har økt hos Trump-administrasjonen ettersom Nord-Korea, tross sanksjoner, trusler og forslag om dialog, nekter å slutte med testing av ballistiske missiler og utvikling av kjernefysiske våpen.
DB170701 Forbud mot røyking på uteserveringer var ett av flere forslag fremmet av Arbeiderpartiet i 2011, da de ønsket å gjennomføre en innstramming i røykeloven.
DB170701 Den samme dagen som republikanerne la fram sitt forslag , publiserte Souza ut et bilde av Obama med to knyttede never i et av rommene i Det hvite hus.
DB170701 Den hyggelige stemningen kom av at Skogen Lund og Gabrielsen inntok studio med et felles budskap og forente forslag ; en tiltakspakke for å få flere under 30 år ut i arbeid.
DA170701 - I neste stortingsperiode vil jeg fremme forslag om en endring av markaloven slik at vi unngår en ny bølge av veiutbygginger i Marka.
BT170701https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Hordnesfjellet-reiser-seg-336371b.html Etter planen skulle lokalbefolkningen få tilbake jordbruksareal og travpark, men nå kommer forslag om å bygge industri i stedet.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Vi har ikke de endelige svarene, men mener våre forslag er et godt grunnlag å bygge videre på for å utvikle fremtidens sikkerhetsnett for barn.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Apne-Hoyre-er-skuffet-over-at-Raymond-Johansen-ikke-har-fulgt-opp-lofte-om-a-ta-imot-flere-LHBT-flyktninger-til-Oslo-624219b.html Oslo er kjent for gode helsetjenester, et godt LHBT-miljø og stort mangfold, og det er nettopp derfor jeg applauderte Johansens forslag i 2015, sier han.
DA170631 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
DA170631 - Den eneste saken som skal opp er å trekke søknaden om sammenslåing med Holmestrand og fremme forslag om ny søknad til Drammen.
VG170630 Om eller når et slikt forslag vil bli vedtatt, er ifølge Guslund vanskelig å svare på siden det nå er på høring.
VG170630 Guslund opplyser om at det nå er sendt på høring et forslag om å innføre et overtredelsesgebyr om man bryter alkoholreklameloven.
SA170630 Helt til høyre i bildet forslag til ny bygningsmasse på Fiskepiren og Jorenholmen.
SA170630 juni skal Borbély ha svart at de kunne møtes og bedt om forslag til dato.
SA170630 Michalsen mener degt er vanskelig å ta stilling til et mulig utlån uten at det er noe konkrete forslag på bordet.
DN170630 | Thon-hotell kan bli tredje høyeste bygning i Oslo ¶ 100.000 kvadratmeter og 27 etasjer med hotell, kjøpesenter og boliger er Olav Thons fremste forslag til å erstatte Gunerius-kvartalet i Oslo.
DN170630 Ifølge Aftenposten er Thons fremste forslag å rive Gunerius og flere tilhørende bygninger, og deretter bygge opp et helt nytt hotell.
DB170630 Departementet har i sitt forslag likevel gått inn for andre regler for ansvar her hjemme enn det man for eksempel har valgt i vårt naboland, Sverige, og har heller ikke lyktes helt med å klargjøre hvor ansvar mellom ulike aktører skal plasseres, mener Virke.
DB170630 Nå satt jo Nils Arne Eggen på den benken, så det ble litt latter og et forslag fra Orkla om at han bare måtte gå og flytte bilen så lenge, men han slapp å forlate banen, da, forteller Erlandsen, og legger til at det er første gang han har opplevd at feilparkerte biler på stadion tilhører en av spillerne på banen.
DB170630 Den ungarske statsministeren som et siste sleivspark i retning Angela Merkel?- Redningen kom vestfra, i form av et forslag fra kommisjonspresident Jean-Claude Junkers om å gi denne store tyske europeer en offisiell EU-begravelse i Strasbourg.
DB170630 Problemet er at ingen av arbeidsgruppens forslag ble vedtatt til lov.
DA170630 Det er bakgrunnen for at et administrativt forslag fra Oslopakke 3 om å fjerne bommen på Galgeberg, og erstatte den med en ordinær bomtasjon ( « bomsnitt ». på fagspråket ).
DA170630 - Disse endringene ligger i et forslag som regjeringen har kommet med og som ble behandlet i stortinget i vår.
AP170630https://www.aftenposten.no/amagasinet/Karaoke-pa-hoylys-dag-624360b.html I ukene som kommer vil norske medier være fylt til randen av forslag om hva du bør fylle solløse, regntunge feriedager med.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tysk-storavis-hevder-nye-dokumenter-beviser-lognen-om-FIFA-presidenten-238118b.html juni skal Borbély ha svart at de kunne møtes og bedt om forslag til dato.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-talent-drar-trolig-pa-utlan-til-hosten-238115b.html Michalsen mener degt er vanskelig å ta stilling til et mulig utlån uten at det er noe konkrete forslag på bordet.
AA170630 Alle partiene - bortsett fra Ap - sluttet nemlig opp om SVs forslag : « I forbindelse med prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien ber formannskapet rådmannen sørge for at søknader knyttet til bl.a. uteservering og gategrunnsleie behandles så raskt som mulig.
AA170630 | Thon-hotell kan bli tredje høyeste bygning i Oslo ¶ 100.000 kvadratmeter og 27 etasjer med hotell, kjøpesenter og boliger er Olav Thons fremste forslag til å erstatte Gunerius-kvartalet i Oslo.
AA170630 Ifølge Aftenposten er Thons fremste forslag å rive Gunerius og flere tilhørende bygninger, og deretter bygge opp et helt nytt hotell.
VG170629 Revidert forslag
VG170629 Hun tror på et bedre forslag etter møtet med presidenten.
VG170629 Derfor jobbes det ifølge flere senatorer nå på spreng med å få klart et revidert forslag innen fredag, slik at representantene kan ta det med seg hjem.
VG170629 - Klarer vi ikke nå et kompromiss innen fredag vil vi kanskje måtte se mer på et forslag som går på tvers av partilinjene.
VG170629 ( VG ) Minst ni republikanere nekter å stemme ja til partiets eget forslag til ny helsereform.
VG170629 | « Trumpcare » i fare - nytt forslag til helselov kan komme fredag ¶
VG170629 Nå er et forslag om regulering av arbeidskraftinnleie sendt ut på høring.
VG170629 KRITISK : Per Olaf Lundteigen ( Sp ) slår hardt ned på Hauglies forslag om ny hjemmel for bemanningsbyråene.
VG170629 FORESLÅR LOVENDRINGER : Arbeidsminister Anniken Hauglie vil stramme kraftig inn reglene for utleie av arbeidskraft i byggesektoren og sender et forslag på høring ut nå med sikte på å fremme lovendringer til høsten.
VG170629 Etter at flere forslag til lovendringer ble skissert i begynnelsen av juni gikk Arbeiderpartiet hardt ut mot Hauglies kamp.
VG170629 Det er forslag de rødgrønne har lagt frem, LO-kongressen har vedtatt, og høyre stemt ned.
VG170629 Dersom det var for dårlig så kunne de ha fremmet et forslag som er bedre.
VG170629 - Aps tidligere forslag har vært for dårlig, de har vært halvveis og lite gjennomtenkt, og derfor har vi ikke kunne støtte det tidligere.
SA170629 I valgkampen 2013 påstod jeg at det ville komme et forslag om rushtidsavgift her på Nord-Jæren.
SA170629 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) har sendt et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring.
NL170629 Styret ville ikke gå for administrasjonens forslag om å redusere antall fakultet fra åtte til fem.
NL170629 Med vårt forslag vil pensjonister aldri få redusert sin kjøpekraft når arbeidstakerne får økt sin, slik de har opplevd i to av de siste fire årene.
NL170629 Frp og Venstre går langt i å avvise vårt forslag , mens Høyre ikke vil avklare hva de mener.
DB170629 Som kjent vurderer utenriksdepartementet for tiden et konkret forslag fra Martine-stiftelse på slike samtaler.
DB170629 FrP kritiserer NSO fordi vi mener regjeringens forslag om et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg for studenter i høyere utdanning ikke har et solid faglig grunnlag.
DB170629 Noen kommuner tvinger sine rektorer til å arrangere skolegudstjenester i tråd med FrPs forslag .
DB170629 Men ser vi nærmere på Arbeiderpartiets forslag , er det verken grunnlag for å kalle det populisme eller generasjonsran.
DA170629 - Seriesystemet er til kontinuerlig evaluering, men først må toppklubbene bli enige før et eventuelt nytt forslag spilles inn til fotballtinget, svarer Terje Svendsen.
DA170629 En rekke av klima- og miljøvedtakene som er fattet på Stortinget, har kommet etter forslag fra SV alene eller også sammen med Venstre, understreker Lars Haltbrekken, stortingskandidat for førstnevnte parti.
DA170629 Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) har sendt et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-336328b.html De viser til at neste års bevilgninger til Fredskorpset legges frem i regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Jan-Bohler-Ap-vil-ha-omkamp-om-arealbruken-i-Regjeringskvartalet-624265b.html « Lysning » er ett av to forslag som nå står igjen i kampen om nytt regjeringskvartal.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Jan-Bohler-Ap-vil-ha-omkamp-om-arealbruken-i-Regjeringskvartalet-624265b.html Da Statsbygg presenterte sitt forslag til reguleringsplan tidligere i år, var nemlig hverken R5 eller R6, de to byggene som er i bruk i dag, tatt med.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Men Stortinget har siden 2015 bedt Regjeringen legge frem en strategi som sørger for at det etableres demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind i Norge, etter forslag fra MDGs Rasmus Hansson.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Men Stortinget har siden 2015 bedt Regjeringen legge frem en strategi som sørger for at det etableres demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind i Norge, etter forslag fra MDGs Rasmus Hansson.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/dVL8w/-Aftenposten-mener-Etterlysning-Politisk-mot-i-bioteknologisaker ¶ I ny stortingsmeldingen presenterer regjeringen flere forslag til hvordan bioteknologifeltet bør reguleres fremover.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/leder/-Aftenposten-mener-Etterlysning-Politisk-mot-i-bioteknologisaker-624278b.html ¶ I ny stortingsmeldingen presenterer regjeringen flere forslag til hvordan bioteknologifeltet bør reguleres fremover.
VG170628 USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag , melder NTB.
VG170628 Mandag kom Storbritannias statsminister Theresa May med sitt forslag ( ekstern lenke ) til hvilke rettigheter EU-borgerne i Storbritannia, og britene i EU, bør ha etter brexit.
VG170628 Etter at de forlot forhandlingsrommet fremmet Venstre et eget forslag i Stortinget.
NL170628 De har fremmet et presist forslag om hvordan jernbane i nord kan realiseres, i form av igangsettelse av konseptvalgutredning ( KVU ) av en jernbane fra Narvik til Tromsø med sidearm til Harstad.
NL170628 i dag er et uforpliktende forslag om « informasjons-innhenting » om en jernbane fra Fauske til Narvik og derfra til Tromsø.
NL170628 Høyre har også fremmet privat forslag der de vil frata skoleledelsen ved Sommerlyst skole den sjølsagte retten og plikten skoleledelsen har til å lage pedagogiske ordninger som er tilpasset både den nye bygningsmassen på Sommerlyst, og til beste for undervisninga av elevene.
DN170628 I slutten av mai fikk Seadrill et forslag til refinansieringsløsning fra selskapets kreditorer.
DN170628 Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, sa Tajik til NTB.
DN170628 Onsdag i forrige uke stemte nestleder Hadia Tajik og resten av Ap-representantene nei til et forslag fra SV om å fjerne kuttene i barnetillegget.
DN170628 - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
DN170628 USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag .
DN170628 Fungerende sjef Ronald Vitiello i Toll- og grensekontrolldirektoratet sa tirsdag at mellom fire og åtte selskaper blant dem som har sendt inn forslag , vil få kontrakt for å bygge prototypene i San Diego.
DN170628 Senatets justerte forslag innebærer kun en marginal forbedring av dette, noe som har fått tvilen til å melde seg hos flere av partiets senatorer.
DN170628 Republikanerne har 52 av de 100 representantene i Senatet og tåler derfor ikke flere enn to utbrytere om de skal sikre nødvendig flertall for sitt forslag til helsereform.
DN170628 Et forslag som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, vil ifølge Kongressens budsjettkontor føre til at 22 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med Obamacare.
DB170628 Om et forslag om regelendring skal tas videre, gjøres det i så fall etter et møte der.
DB170628 Sist uke ba også Stortinget regjeringen fremme forslag om en lovfesting av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170628 Men det kan virke som om Stortinget ikke er enig med seg selv, for denne uka stemte Stortingsflertallet mot et forslag om å sørge for at barn som er asylsøkere har et likeverdig tilbud sammenliknet med andre barn som er underlagt statens omsorg.
DB170628 Foto : Stian Lysberg Solum / NTB scanpix ¶ FORSLAG 1 : « Adapt » er et av de to vinnerforaslagene.
DB170628 Foto : Statsbygg ¶ FORSLAG 7 : Vidsyn.
DB170628 Foto : Statsbygg ¶ FORSLAG 6 : Sekvenser.
DB170628 Foto : Statsbygg ¶ FORSLAG 4 : Lysning.
DB170628 Foto : Statsbygg ¶ FORSLAG 3 : Kiming.
DB170628 Foto : Statsbygg ¶ FORSLAG 2 : Akersryggen.
DB170628 FORSLAG 5 : Rak Rygg.
DA170628 Senatets justerte forslag innebærer kun en marginal forbedring av dette, noe som har fått tvilen til å melde seg hos flere av partiets senatorer.
DA170628 Republikanerne har 52 av de 100 representantene i Senatet og tåler derfor ikke flere enn to utbrytere om de skal sikre nødvendig flertall for sitt forslag til helsereform.
DA170628 Et forslag som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, vil ifølge Kongressens budsjettkontor føre til at 22 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med Obamacare.
DA170628 Stavanger Ap var tidlig ute med et forslag , stortingsrepresentant Iselin Nybø og Rogaland Venstre har vært tydelige i sine krav - og det er åtte år siden daværende Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland sendte brev til daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen der tanken om et medisinsk fakultet i Stavanger ble lansert.
DA170628 Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, sa Tajik til NTB.
DA170628 Onsdag i forrige uke stemte nestleder Hadia Tajik og resten av Ap-representantene nei til et forslag fra SV om å fjerne kuttene i barnetillegget.
DA170628 - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/leder/Valgterror-fra-Frp-336183b.html Det er liten grunn til å tro at Frps forslag vil minske terrorfaren.
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Bygger-prototyper-for-Mexico-mur-i-sommer-624146b.html USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag .
AP170628https://www.aftenposten.no/verden/Bygger-prototyper-for-Mexico-mur-i-sommer-624146b.html Fungerende sjef Ronald Vitiello i Toll- og grensekontrolldirektoratet sa tirsdag at mellom fire og åtte selskaper blant dem som har sendt inn forslag , vil få kontrakt for å bygge prototypene i San Diego.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Et-av-disse-to-forslagene-blir-det-nye-regjeringskvartalet-624207b.html Forslag til nytt regjeringskvartal.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/En-av-disse-to-skal-forme-nye-regjeringskvartalet-624207b.html Forslag til nytt regjeringskvartal.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Arkitektene-lover-yrende-liv-i-nytt-regjeringskvartal-624232b.html I G8+ sitt forslag « Adapt » er kunsten til Picasso lagt inn i det nye bygget der Y-blokken står i dag.
AP170628https://www.aftenposten.no/osloby/Arkitektene-lover-yrende-liv-i-nytt-regjeringskvartal-624232b.html - Det er spennende forslag , som vil bli videreutviklet ytterligere frem mot byggestart.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Kan-koste-flere-titalls-millioner-bistandskroner-a-flytte-Fredskorpset-til-Forde-624072b.html De viser til at neste års bevilgninger til Fredskorpset legges frem i Regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober.
AA170628 Senatets justerte forslag innebærer kun en marginal forbedring av dette, noe som har fått tvilen til å melde seg hos flere av partiets senatorer.
AA170628 Republikanerne har 52 av de 100 representantene i Senatet og tåler derfor ikke flere enn to utbrytere om de skal sikre nødvendig flertall for sitt forslag til helsereform.
AA170628 Et forslag som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, vil ifølge Kongressens budsjettkontor føre til at 22 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med Obamacare.
AA170628 USAs myndigheter har ikke oppgitt hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag, men flere har villig delt ut opplysninger om sine forslag .
AA170628 Fungerende sjef Ronald Vitiello i Toll- og grensekontrolldirektoratet sa tirsdag at mellom fire og åtte selskaper blant dem som har sendt inn forslag , vil få kontrakt for å bygge prototypene i San Diego.
VG170627 Rapporten viser nemlig at Senatets justerte forslag til en ny helsereform vil føre til at 22 millioner flere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med dagens lov.
VG170627 Det er heller ikke et nytt eller ugjennomtenkt forslag .
VG170627 Stortingsrepresentanten viser til at Frp har fremmet forslag om å endre pensjonssystemet.
VG170627 Solberg baserer beregningene på prognoser fra Norges Bank, og mener at Støres forslag vil gi pensjonistene et bedre oppgjør neste år, men at uttellingen vil bli betydelig mindre de to årene etter.
VG170627 I denne perioden ville pensjonistene fått mer penger med Arbeiderpartiets forslag enn med dagens ordning, mens de i bedre økonomiske tider ville fått mindre.
VG170627 Hun mener dette er et forslag som Høyre har tatt stilling til tidligere når de de siste årene har vurdert slike spørsmål fortløpende.
VG170627 Hun mener beregninger viser at Aps forslag vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.
VG170627 LO bekrefter til VG at de er orientert av Arbeiderpartiet om et forslag for regulering av alderspensjon.
SA170627 Jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO er skeptisk til Gjedrem-utvalgets forslag .
SA170627 Forslag som Antirasistisk senter kommer med, er et av flere eksempler i dagens samfunn som setter ytringsfriheten i fare i et samfunn som blir stadig mer ultrasensitivt.
DN170627 Rapporten fikk enda flere republikanske senatorer til å vegre seg for å stemme for sitt eget partis forslag .
DN170627 En fersk rapport viser at 22 millioner amerikanerne vil stå uten helseforsikring i 2026 dersom president Trumps forslag til helsereform ble vedtatt.
DN170627 En fersk rapport som viste at 22 millioner amerikanerne vil stå uten helseforsikring i 2026 dersom president Trumps forslag til helsereform ble vedtatt, fikk enda flere republikanske senatorer til å vegre seg for å stemme for sitt eget partis forslag .
DN170627 En fersk rapport som viste at 22 millioner amerikanerne vil stå uten helseforsikring i 2026 dersom president Trumps forslag til helsereform ble vedtatt, fikk enda flere republikanske senatorer til å vegre seg for å stemme for sitt eget partis forslag.
DN170627 ¶ Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre la tirsdag frem forslag som vil gi kraftigere økning av pensjonene de neste par årene, men som kan bremse veksten i pensjoner senere.
DB170627 Men det kan bli vanskelig, for kongressens budsjettkontor leverte mandag en rapport som viser at Senatets justerte forslag til en ny helsereform vil føre til at 22 millioner vil stå uten helseforsikring i 2026.
DB170627 Senatets justerte forslag innebærer kun en marginal forbedring av dette, noe som har fått tvilen til å melde seg hos flere av partiets senatorer.
DB170627 Republikanerne har 52 av de 100 representantene i senatet og tåler derfor ikke flere enn to utbrytere om de skal sikre nødvendig flertall for sitt forslag til helsereform.
DB170627 Et forslag som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, vil ifølge Kongressens budsjettkontor føre til at 23 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med Obamacare.
DB170627 Et annet forslag er å endre rentefradragsordningen.
DA170627 Gjennom de siste to årene har både ledelsen og de ansattes organisasjoner i Operaen ventet på at Kulturdepartementet skal legge fram forslag til Stortinget om ny operapensjonslov.
DA170627 I enkelte år kan pensjonistene tape enda mer med Støres forslag , enn med dagens system, sier han.
DA170627 Hvorfor har ikke regjeringen fremmet forslag om dette ?
DA170627 Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la tirsdag på bordet et forslag om å fjerne underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent årlig, som i de siste årenes svake lønnsoppgjør har gitt pensjonister reallønnsnedgang.
DA170627 Ap : - Ansvarlig forslag
DA170627 - Dette er et ansvarlig forslag som vi kommer til å gjennomføre, sier hun.
DA170627 I enkelte år kan pensjonistene tape enda mer med Støres forslag , enn med dagens system, sier han.
DA170627 Hvorfor har ikke regjeringen fremmet forslag om dette ?
DA170627 Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la tirsdag på bordet et forslag om å fjerne underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent årlig, som i de siste årenes svake lønnsoppgjør har gitt pensjonister reallønnsnedgang.
DA170627 Ap : - Ansvarlig forslag
DA170627 - Dette er et ansvarlig forslag som vi kommer til å gjennomføre, sier hun.
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-sender-USAs-internasjonale-omdomme-til-bunns-624039b.html Rundt en tredjedel ( 34 prosent ) støtter Trumps forslag - som han senere har gått vekk fra - om å trekke seg fra atomvåpenavtalen med Iran.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene | Solberg : - Aps forslag kan gi dårligere utvikling for pensjonistene ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene Med Aps forslag vil de få halvparten av lønnsveksten, pluss 0,25 prosent. 900.000 pensjonister ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene Dermed er det skapt usikkerhet om virkningen av Aps forslag , og om det vil bli flertall for å gjennomføre reformen.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene Aps forslag medfører en årlig regulering med et snitt av forventet lønns- og prisvekst.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene - Dette er et forslag i tråd med LOs forslag under årets trygdeoppgjør.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3nBAq/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene - Dette er et forslag i tråd med LOs forslag under årets trygdeoppgjør.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html | Solberg : - Aps forslag kan gi dårligere utvikling for pensjonistene ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html Med Aps forslag vil de få halvparten av lønnsveksten, pluss 0,25 prosent. 900.000 pensjonister ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html Aps forslag medfører en årlig regulering med et snitt av forventet lønns- og prisvekst.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html - Dette er et forslag i tråd med LOs forslag under årets trygdeoppgjør.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Aps-forslag-kan-gi-darligere-utvikling-for-pensjonistene-624078b.html - Dette er et forslag i tråd med LOs forslag under årets trygdeoppgjør.
AA170627 Rådmannen kom med flere forslag til aktuelle områder, deriblant parkeringsplassen mellom Vitenskapsmuseets bygninger Gunnerushuset og Suhmhuset.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag .
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag , stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
AA170627 Men de ville likevel ikke støtte KrF sitt forslag i første omgang.
AA170627 I formannskapets møte tirsdag fremmet Geirmund Lykke ( KrF ) et forslag på vegne av KrF, MDG, H, Frp og Venstre om å støtte rådmannens anbefaling.
AA170627 Dette var Aps forslag - som falt med fem mot seks stemmer : ¶
AA170627 Rådmannen kom med flere forslag til aktuelle områder, deriblant parkeringsplassen mellom Vitenskapsmuseets bygninger Gunnerushuset og Suhmhuset.
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag, stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag .
AA170627 Politikere fra alle partier understreket imidlertid viktigheten av en omforent løsning, og etter at Ap og SV innså at de ikke vant frem med sitt forslag , stemte de for forslaget til KRf og sikret dermed et enstemmig forslag.
AA170627 Men de ville likevel ikke støtte KrF sitt forslag i første omgang.
AA170627 I formannskapets møte tirsdag fremmet Geirmund Lykke ( KrF ) et forslag på vegne av KrF, H, Frp og Venstre om å støtte rådmannens anbefaling.
AA170627 Dette var Aps forslag - som falt med fem mot seks stemmer : ¶
AA170627 Et forslag fra Høyre om å få fortgang i planarbeidet, som en naturlig del av den prioriterte sentrumsplanen, ble til og med nedstemt av de rødgrønne i formannskapet i vår.
VG170626 Samtidig har Tyrkia gjennomgående stukket kjepper i hjulene for at EU kan benytte NATOs ressurser, mens Kypros konsekvent blokkerer EUs forslag om tettere samarbeid med NATO.
SA170626 Multiconsults forslag « Årringene » er valgt som vinner av idékonkurransen for Arneageren.
SA170626 En jury, ledet av Høyre-politiker Kristen Høyer Mathiassen har siden begynnelsen av mai hatt flere møter for å vurdere tre ulike forslag .
SA170626 Asplan Viaks forslag for belysning er så godt at juryen anbefaler dette tatt med videre i prosessen.
SA170626 I et høringsnotat - for forslag til endring i petroleumsforskriften - viser regjeringen til at de fleste EØS-land med olje- og gassproduksjon har en slik mulighet i dag og at det derfor er noe som er naturlig også for Norge.
SA170626 | RYKTEBØRSEN : - Da Tottenham fikk høre om Mourinhos forslag , begynte de å le ¶
NL170626 Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har i vår to ganger stemt ned forslag fra Senterpartiet om å bevare hovedbasen for helikopter på Bardufoss.
DN170626 May la mandag frem et detaljert forslag til hvilke rettigheter som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia når britene går ut av EU.
DB170626 Vi har hatt mange forslag som har fått gjennomslag på Stortinget, og som vi jobber med nå for å endre barnevernet til det bedre, sier barne- og likestillingsministeren.
DB170626 Hun viser til barnevernsreformen som nylig er vedtatt i Stortinget og lovutvalget som leverte sine forslag til ny barnevernlov i september i fjor.
DB170626 ¶ VANT KONKURRANSEN : Jonas Dahlbergs forslag vant konkurransen om minnesmerke for 22. juli.
DB170626 Kunstneren Jonas Dahlbergs forslag , som blant annet innebærer det dype snittet gjennom en klippe nær plassen for tragedien på Utøya 2011, har tiltrukket seg oppmerksomhet og anerkjennelse langt utenfor Norges grenser.
DA170626 Olav Thon Gruppen og OBOS ville i 2012 sette opp et hotell på 7000 kvadratmeter på Youngstorget, et forslag som møtte motbør.
DA170626 Det hun sikter til er et forslag fra KrF som Dagvisen omtalte i september, som ble fremmet for Stortinget i oktober, og som ble vedtatt av Stortinget 10. januar i år.
DA170626 Høyre fremmet 144 slike forslag da partiet var i opposisjon i perioden 2009-2013.
DA170626 Dette er forslag vi vil gjennomføre hvis vi vinner valget, forsikrer han.
DA170626 Den eneste klimasaken Høyre har funnet, er et forslag fra Ap-lederen om å utrede Oljefondets investeringer i kullselskaper.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Lover-penger-til-E16-og-jernbane-335165b.html Ap og Sp fremskynder byggingen av ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, i forhold til regjeringens forslag .
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Flere-hundre-nordmenn-rammet-av-Norwegian-kanselleringer-336149b.html Norwegian med forslag til løsning ¶
BT170626https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Flere-hundre-nordmenn-rammet-av-Norwegian-kanselleringer-336149b.html I tillegg tilbyr flyselskapet berørte passasjerer å komme med forslag til alternativ, rimelig transport som de vil dekke.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html Et artig og totalt virkelighetsfjernt forslag .
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/May-vil-la-nordmenn-bli-etter-brexit-624023b.html May la mandag fram et detaljert forslag til hvilke rettigheter som skal gjelde for EU-borgere i Storbritannia når britene går ut av EU.
AP170626 | RYKTEBØRSEN : - Da Tottenham fikk høre om Mourinhos forslag , begynte de å le ¶
AA170626 Kongressens budsjettkontor har beregnet at Senatets justerte forslag til helsereform kun vil gi en forbedring i amerikaneres adgang til helseforsikring i 2026.
AA170626 - Kompromisset har et lavere ambisjonsnivå enn EU-kommisjonens forslag , sa EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete etter møtet.
VG170625 « Når de stemmer mot våre forslag nå, følger de i alle fall opp det de har gjort hele denne stortingsperioden, nemlig å stemme ned våre forslag for et mer seriøst arbeidsliv », skriver Støre i en e-post til VG.
VG170625 « Når de stemmer mot våre forslag nå, følger de i alle fall opp det de har gjort hele denne stortingsperioden, nemlig å stemme ned våre forslag for et mer seriøst arbeidsliv », skriver Støre i en e-post til VG.
VG170625 Vi har våre egne forslag vi vil vedta, sier Heggelund til VG.
VG170625 VILLE STYRKE ARBEIDSMILJØLOVEN : Men nå har regjeringspartiene stemt mot APs forslag i Stortinget.
VG170625 Om de gjør det, kunne de jo stemt for våre forslag i Stortinget.
VG170625 Nå skal regjeringens forslag ut på høring, da vil vi få mange høringsutspill og dialog med partene i arbeidslivet.
VG170625 I samme slengen vil Hauglie fremme forslag om ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråene ; altså tillate mer bruk av vikarer.
VG170625 Forslaget kommer bare halvannen uke etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lovet å sende ut flere forslag på høring som skulle sikre et tak for innleie av arbeidskraft, og hindre at arbeidere ikke får lønn mellom ulike oppdrag.
VG170625 Ap-lederen opplever det som merkelig at regjeringspartiene stemte mot et forslag som arbeidsministeren selv - i større eller mindre grad - har ønsket.
VG170625 - På Stortingets siste dag fremmet Ap et forslag over bordet som hverken var behandlet eller vurdert av noen.
VG170625 - Det har nærmest blitt en vane at Arbeiderpartiet fremmer forslag som de vet regjeringen jobber med.
DB170625 To nordmenn vant over 8 millioner hver ! 13 juni ble et viktig forslag fra Kristelig Folkeparti ( KrF ) om papirløse migranters rett til helsetjenester nedstemt i Stortinget.
DB170625 KrF ba i sitt forslag regjeringen sørge for at også papirløse migranter gis eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primærhelsetjenesten, inkludert rett til å stå på liste til fastlege.
DB170625 Chris, den nye fredens apostel, kommer med et lite forslag til perspektivendring : « Jeg ser ikke en føkkboy, jeg.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqPkP/LO-sjefen-omfavner-NHO-og-anklager-Hoyre-for-loftebrudd - Vi støttet Scheel-utvalgets forslag om dette.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/politikk/LO-sjefen-omfavner-NHO-og-anklager-Hoyre-for-loftebrudd-623191b.html - Vi støttet Scheel-utvalgets forslag om dette.
DN170624 Forslaget som nå behandles i Senatet, er svært likt et forslag som i forrige måned ble vedtatt i Representantenes hus, og som ifølge Kongressens budsjettkontor vil frata 23 millioner amerikanere helsedekningen.
DB170624 Men i mitt forslag til fireårsplan har jeg allerede pekt på tre områder som utvilsomt vil føre til økt sysselsetting : flere boliger, en styrking av lokalsykehusene og en raskere veiutbygging.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html Torsdag lanserte Kunnskapsdepartementet et forslag om endringer i barnehageloven.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html De mener Regjeringens ferske forslag ikke går langt nok.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html - Vi skulle helst sett at regjeringen gikk opp til målet om 50 prosent i sitt forslag .
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html - Nå har det jo endelig kommet et forslag .
VG170623 Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år mange hundre forslag fra fanklubber og agenter.
VG170623 Åpen for å støtte nytt forslag
VG170623 Senatets forslag til ny helsereform er en massiv overføring av rikdom fra fattige til rike, sier Barack Obama.
VG170623 Samtidig innrømmer han at Obamacare slettes ikke var perfekt, og sier at han er åpen for å støtte et nytt forslag fra republikanerne.
VG170623 Men en omlegging ala Jensens forslag vil nok kunne få ned antallet asylsøkere, som for tiden er rekordlavt primært på grunn av EU og Tyrkia.
VG170623 Hun hevder Frp tidligere har stemt ned forslag om permanent grensekontroll.
VG170623 - Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier hun.
VG170623 Ekspert på menneskerettigheter og folkerett, UiO-professor Cecilia Baillet, mener Frps forslag er bekymringsfullt.
VG170623 - Vi kan ikke gi tilslutning til et forslag som etter vår oppfatning medfører så mange negative konsekvenser for folk flest og for samfunnet, skrev Politidirektoratet ( POD ) i sin høringsuttalelse til regjeringens frislipp.
SA170623 Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
SA170623 Han har ledet et utvalg som har utarbeidet forslag til ny sentralbanklov.
SA170623 Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag .
SA170623 For knapt et år siden engasjerte Klepp kommune etter konkurranse ut tre veletablerte arkitektkontor og brukte en million kroner på å lage forslag til en fremtidsrettet byplan.
SA170623 Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier Sps Heidi Greni til VG.
SA170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet.
SA170623 Bankens forslag til avtale var på grensen til mistillit.
DN170623 Utvannet forslag
DN170623 Macrons forslag møtte kraftig motbør i diskusjonene innad i EU.
DN170623 Torsdag la Republikanerne i Senatet i USA frem sitt forslag til en ny helsereform som skal erstatte Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare.
DN170623 Siden er Trumps forslag blitt behandlet og justert av Senatet.
DN170623 Fondsforvalteren i Arctic har fulgt prosessen om å stable på bena et forslag til helsereform tett, og har snakket med flere senatorer siden Trump på andre forsøk fikk flertall for ny helsereform.
DN170623 Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen, og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, fremholder Ap-nestlederen.
DN170623 Tajik sier til NTB at Ap unnlot å stemme for SVs forslag fordi « det ikke er måten vi driver budsjettpolitikk på ».
DN170623 At Ap stemte for andre av våre forslag i samme debatt, gjør dette enda mer uforståelig, sier Valen til NTB.
DN170623 - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
DN170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
DN170623 Øgrey, understreker at momsøkning på lisensen ikke er et forslag , men et eksempel på inndekning.
DN170623 Et slikt forslag vil bety at lisensen blir dyrere, for å dekke inn de 850 millionene som forsvinner fra « NRK-potten ».
DN170623 Dette vil gi staten 850 millioner kroner, men det er ikke et forslag fra oss, og vårt primærstandpunkt er at det ikke bør være nødvendig med en slik inndekning.
DB170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier Lysbakken, som kaller forslaget en « avledningsmanøver ».
DB170623 - ØNSKER Å PROVOSERE : SVs Audun Lysbakken mener Frp ønsker å provosere med sitt forslag om asylstans.
DB170623 « Samtidig passet jeg på å si om og om igjen at selv om « the Affordable Care Act » representerte et viktig skritt framover for Aerika, så var den ikke perfekt, og vi kan heller ikke sette sluttstrek ved den », skriver Obama, og legger til at om republikanerne hadde kommet med et bedre forslag , hadde han støttet det offentlig.
DB170623 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
DB170623 Men det mener han de ikke har gjort, for han feller følgende dom over deres forslag .
DB170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
DB170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier Lysbakken.
DB170623 Utvalget skal ha ros for at man ikke har veket unna slike problemstillinger og våget å komme med radikale forslag som vil skape debatt.
DB170623 Skal ha ros for å ha kommet med radikale forslag
DB170623 Allerede har jurister avvist enkelte forslag som i strid med grunnleggende prinsipper, slik som forslaget om å tillate varsling av personer dømt for seksuelle overgrep mot barn.
DA170623 Jacobsen mener at mange av Høyres forslag er gode og positive.
DA170623 Høyre fremmer forslag og stemmer for forslag som gjør ting dyrere, men sender ikke penger med.
DA170623 Høyre fremmer forslag og stemmer for forslag som gjør ting dyrere, men sender ikke penger med.
DA170623 Her i bystyret legger de også fram forslag som til sammen koster 80 millioner uten å si hvor de pengene tas fra, sier han.
DA170623 Da byrådet la fram sitt forslag til revidert budsjett i slutten av mai, skriver de at økonomiske handlingsrommet gir mulighet for økt politisk handlingsrom.
DA170623 - Mens både Venstre og KrF i sine reviderte budsjetter foreslår å redusere inntektene fra eiendomsskatt med 750 millioner i 2017 og angir hvor kuttene tas, har ikke Høyre presentert et eneste kutt, men ber byrådet legge fram forslag til å gjennomføre Oslo Høyres politikk, sier Jacobsen.
DA170623 - Dette blir ikke bedre av at Høyre i tillegg fremmer flere verbale forslag som de vet koster penger, og som de ikke foreslår at penger følger med, både i komiteen og nå i bystyret, sier Ap-lederen.
DA170623 Dagen etter varslet KrF at partiet ville fremme forslag om en slik lov.
DA170623 Frps forslag blir avfeid av regjeringspartner Høyre, som legger vekt på de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Washington-Post-Putin-ga-direkte-instruksjoner-om-a-svekke-Clinton-336099b.html En hemmelig innsatsstyrke av etterretningsfolk ble satt sammen for å samle informasjonen og komme med forslag til mulige reaksjoner.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Republikanerne-mangler-flertall-om-helsereform-336057b.html Republikanerne har lagt frem sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Republikanerne-mangler-flertall-om-helsereform-336057b.html NYTT FORSLAG : Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, fotografert etter å ha lagt frem Republikanernes forslag til ny helsereform.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Republikanerne-mangler-flertall-om-helsereform-336057b.html NYTT FORSLAG : Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, fotografert etter å ha lagt frem Republikanernes forslag til ny helsereform.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Washington-Post-Putin-ga-direkte-instruksjoner-om-a-svekke-Clinton-623893b.html En hemmelig innsatsstyrke av etterretningsfolk ble satt sammen for å samle informasjonen og komme med forslag til mulige reaksjoner.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Republikanerne-mangler-flertall-for-forslag-til-helsereform-623813b.html | Republikanerne mangler flertall for forslag til helsereform ¶
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Republikanerne-mangler-flertall-for-forslag-til-helsereform-623813b.html Republikanerne har lagt frem sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Han har ledet et utvalg som har utarbeidet forslag til ny sentralbanklov.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag .
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Nesten daglig kommer det forslag om å investere noe av fondets penger på nye måter for å oppnå ulike formål.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Han har ledet et utvalg som har utarbeidet forslag til ny sentralbanklov.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Finansminister Siv Jensen ser frem til å sette seg inn i utvalgets vurderinger og forslag .
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html Vi mener slike forslag hører hjemme i den ordinære statsbudsjettbehandlingen, og kan ikke behandle store ekstrasatsinger midt i året, framholder Ap-nestlederen.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html Tajik sier til NTB at Ap unnlot å stemme for SVs forslag fordi « det ikke er måten vi driver budsjettpolitikk på ».
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html At Ap stemte for andre av våre forslag i samme debatt, gjør dette enda mer uforståelig, sier Valen til NTB.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Aps-Hadia-Tajik-kritiserte-uforekutt--stemte-imot-a-gjore-noe-med-det-623819b.html - SV fremmet en lang rekke forslag som vil ha store kostnader uten inndekning.
AA170623 En hemmelig innsatsstyrke av etterretningsfolk ble satt sammen for å samle informasjonen og komme med forslag til mulige reaksjoner.
AA170623 | Republikansk forslag til helsereform klart - mangler flertall ¶
AA170623 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
AA170623 Kjernepunktet i britenes forslag er at enhver EU-borger som har vært i Storbritannia i fem år, skal få tilbud om permanent oppholdstillatelse.
AA170623 - Det er et godt første forslag som jeg setter pris på.
AA170623 Utvalgets forslag sendes på høring fredag.
AA170623 Et kjapt søk i mediearkivet Retriever viser at Frp gjentatte ganger og over flere år har fremmet forslag om å opprette asylmottak i utlandet.
AA170623 Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier Sps Heidi Greni til VG.
AA170623 Det de egentlig driver med her, er å komme med stadig mer radikale forslag for å slippe en valgkamp som handler om de økende forskjellene, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet. ( ©NTB ) ¶
AA170623 Grønne lunger : Her skal det bygges, hvis Koht arkitekters forslag blir gjennomført.
VG170622 Blant annet kom Wiik med forslag om å foreta en grundigere undersøkelse av årsrapportens revisorrapport.
VG170622 | Går sterkt imot forslag til ny helselov i USA : - Hjerterått ¶
VG170622 - For første gang måtte jeg amme mens jeg la fram et forslag i parlamentet.
VG170622 Frp/Høyre stemte mot Ap sitt forslag om å gjøre noe med dette.
VG170622 Ap fremmet forslag som hadde bedret ofrenes situasjon.
SA170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
SA170622 | Republikansk forslag til helsereform klart - mangler flertall ¶
SA170622 Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, på vei ut etter å ha lagt fram Republikanernes forslag til ny helsereform.
SA170622 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
SA170622 | Republikanerne klare med forslag til ny helsereform ¶
SA170622 Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, på vei ut etter å ha lagt fram Republikanernes forslag til ny helsereform.
SA170622 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
SA170622 Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond, skriver Dagens Næringsliv.
SA170622 - Vi synes det er gode, kostnadsbesparende forslag .
SA170622 Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis.
NL170622 Departementet har med høringsnotatet for snøkrabbe lagt inn forslag på en forvaltning som ikke lar seg gjennomføre i praksis, skriver SINTEF-forsker Leonore Olsen ( bildet ).
NL170622 Og han gjør det fortsatt, noe som ikke minst har kommet til syne både gjennom Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett og i våre forslag til Revidert nasjonalbudsjett, gjennom de siste 4 år.
NL170622 Arbeiderpartiet fremmer derfor et forslag der vi foreslår at midlene lyses ut av departementet og at mindre investormiljø i hele landsdelen kan søke på et beløp tilsvarende det de greier å reise av privat kapital.
DN170622 | Republikanerne legger fram forslag til ny helsereform ¶
DN170622 Republikanerne har lagt fram sitt forslag til helsereformen som skal erstatte Obamacare.
DN170622 Storbritannias statsminister Theresa May vil bruke EUs toppmøte til å lansere et forslag til hvordan borgeres rettigheter kan beskyttes etter brexit.
DN170622 - Det jeg vil fortelle om i dag, er Storbritannias forslag til hvordan vi kan beskytte rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia, og britiske borgere som bor i EU, sa May da hun ankom EU-toppmøtet i Brussel.
DN170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
DB170622 ¶ FORSLAG OM NEDLEGGELSE : Styret i Follo har innstilt et forslag om nedleggelse.
DB170622 Har solgt ut sesongbillettene og har stadion midt på « The Strip » ¶ ¶ FORSLAG OM NEDLEGGELSE : Styret i Follo har innstilt et forslag om nedleggelse.
DB170622 divisjonsklubben Follo melder torsdag på sine nettsider at de på et ekstraordinært styremøte har innstilt et forslag om å avvikle all drift og legge ned om ikke « rammebetingelsene for klubbens drift endres vesentlig ».
DB170622 Mer enn 200 bedrifter har meldt sin interesse etter at USAs sikkerhetsdepartement sendte ut en offisiell invitasjon til å sende inn forslag til design av muren som skal strekke seg langs grensa mellom USA og Mexico.
DB170622 ¶ MULTITASKING : Senator Larissa Waters i Australia ammer sin vesle datter mens hun fremmer et forslag i Senatet.
DB170622 Politikeren fra venstre-fløypartiet The Greens ammet vesle Alia Joy mens hun fremmet et forslag om behandling av svart lungesykdom, en sykdom som først og fremst rammer arbeidere i kullgruver, melder Huffington Post.
DB170622 - Dette er første gangen jeg har måttet fremme et forslag mens jeg ammer, skriver Waters på Twitter i dag, ifølge Herald Sun.
DA170622 Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond, skriver Dagens Næringsliv.
DA170622 Regjeringen har tatt sin beslutning : AUFs forslag om å benytte Utøyakaia som minnested, vant fram.
DA170622 Dette var jo et forslag vi og støttegruppa foreslo i forkant av at naboer ville gå til rettssak for å stoppe minnesmerket på Sørbråten, sier Hussaini til Dagsavisen.
DA170622 Ikke fall for et så populistisk forslag som det Ap kommer med her.
DA170622 De skulle vel egentlig ønske at det var deres forslag i utgangspunktet.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Trump-hevder-a-ha-fatt-en-stralende-id-om-Mexico-mur-336006b.html Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html - Utvalget kommer med forslag til 57 tiltak på ulike nivåer og understreker hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse og samarbeid på tvers av tjenester, sier Horne.
BT170622https://www.bt.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Vi synes det er gode, kostnadsbesparende forslag .
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Trump-hevder-a-ha-fatt-en-stralende-id-om-Mexico-mur-623718b.html Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Trump---Jeg-tok-ikke-opp-samtalene-med-FBI-sjefen-623805b.html Han valgte å komme med svaret torsdag, kun noen timer etter at Senatets forslag til en ny helsereform ble presentert for offentligheten.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/EU-presidenten-siterer-John-Lennon-Drommen-hans-er-at-britene-skal-ombestemme-seg-om-Brexit-623751b.html Når det gjelder Brexit skal Theresa May legge frem et forslag for hvordan britene ser for seg at rettighetene til EU- og EØS-borgere i Storbritannia - og briter i EU - skal bli etter Brexit.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Store-har_-bevisst-eller-ubevisst_-sitert-meg-feil-en-rekke-ganger-623744b.html Men dette er felt hvor Regjeringen har stemt ned en lang rekke forslag om å styrke innholdet.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Slik-skal-politikerne-unnga-valg-hacking-i-Norge-623620b.html Et annet forslag er å være forsiktig med minnepinner som kan inneholde virus eller andre farer.
AP170622https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Vi synes det er gode, kostnadsbesparende forslag .
AP170622https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Radikalt-OL-forslag-Northug-og-Bjorgen-kan-ga-for-gull-i-Nord-Korea-237653b.html Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
AP170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
AP170622 - Vi synes det er gode, kostnadsbesparende forslag .
AP170622 Tidligere denne måneden ble det lagt frem et forslag om at de to landene i fellesskap skal søke om å få VM i fotball i 2030.
AA170622 Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas.
AA170622 Medlemslandene får nå tre måneder på seg til å legge fram forslag til hva de selv kan bidra med i samarbeidet.
AA170622 EU-kommisjonens forslag er at det etter 2020 skal tilføres minst 1,5 milliarder euro i året, tilsvarende rundt 14 milliarder kroner.
AA170622 Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond, skriver Dagens Næringsliv.
AA170622 Det er klart etter at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond, skriver Dagens Næringsliv.
AA170622 Et nytt forslag om flere ansatte og flere barnehagelærere i norske barnehager blir sendt ut på høring torsdag.
VG170621 Til CNBC fortalte Gerber at de etter flere måneder med tequila-smaking fant ut at de skulle lage sin egen type, etter forslag fra Clooney selv.
VG170621 Dette er et forslag som kreftlege Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet i flere år har kjempet for sammen med Kreftforeningen.
SA170621 Med sine ukritiske forslag om underskuddsforetak innen fornybar energi, burde MDG heller endre sin farge til rødt, men det partinavnet er allerede opptatt.
SA170621 » Samtidig presenterer hun ikke et eneste forslag til hvordan hun og Arbeiderpartiet vil bidra til dette.
SA170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
SA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
SA170621 Forslag
NL170621 juni behandler styret ved UiT Norges arktiske universitet et forslag om at Det juridiske fakultetet skal samorganiseres med fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ( BFE ).
NL170621 Hun fremmet forslag om at kommunen ikke skal følge plan- og bygningsloven.
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2108/Politikk/mdg-krever-gransking-av-milliardoverskridelser-pa-norsk-sokkel Bare SV stemte for MDGs forslag om å kreve gransking, som ble lagt fram på Stortingets siste dag før sommerferien onsdag.
DN170621 Bare SV stemte for MDGs forslag om å kreve gransking, som ble lagt fram på Stortingets siste dag før sommerferien onsdag.
DN170621 For nå er det klart at regjeringen støtter dagligvarebransjens forslag om å innføre en ny avgift der inntektene går til et miljøfond.
DN170621 Bransjeorganisasjonen Virke er godt fornøyd med at myndighetene går for handelens forslag .
DN170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
DN170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
DN170621 Forslag
DN170621 ¶ Beps-prosjektet har resultert i et forslag om endring av skatteavtalene gjennom at OECD har utviklet et multilateralt instrument, sier forfatteren.
DB170621 Tidligere denne måneden kom også president Moon Jae-in med et forslag om at Nord- og Sør-Korea i samarbeid med flere asiatiske land skulle legge inn søknad om å holde VM i fotball i 2030.
DB170621 I formiddag la han fram et forslag på Stortinget om at uavhengige forskere skal kartlegge det genetiske opphavet til ulvestammen i Norge.
DB170621 ¶ IKKE FORBUD PÅ JOBB : Oslo bystyre stemte onsdag kveld ned et forslag om å forby hijab og nikab på jobb i Oslo.
DB170621 Reaksjonene mot EUs forslag har ikke latt vente på seg.
DB170621 Kjernen i EUs forslag er at potetene skal blansjeres, altså kokes i kort tid, før de friteres.
DB170621 IKKE SÅ SPRØTT : Trond Moi mener EUs forslag virker fornuftig.
DB170621 IKKE LENGER FRITT FRAM : EUs forslag handler om å detaljstyre hvordan pommes frites bør tilberedes.
DB170621 EUs skriv ligger nå ute til høring ( det er to dokumenter, et generelt forslag til regulering og et tilleggsdokument med detaljerte framgangsmåter for steking av pommes frites ).
DB170621 - Hva tenker du om EU-kommisjonens forslag til at man eventuelt skal være nødt til å blansjere potetene før frityrsteking ?
DB170621 ( Dagbladet ) : EU-kommisjonen har i disse dager et nytt forslag på trappene.
DB170621 Min erfaring er at norske politikere stort sett er opptatt av å fremme forslag som er kunnskapsbaserte.
DB170621 Eller motsatt - vi fremmer forslag som i ettertid viser seg ikke å være særlig smarte fordi relevante motforestillinger ikke var på bordet i tide.
DA170621 Dette virker mer som en symbolpolitikk, en markering, enn et gjennomtenkt forslag , sier Skjervold til Dagsavisen.
DA170621 Hagens forslag om å forby religiøse, politiske og filosofiske symboler på kommunalt ansatte.
DA170621 Venstres forslag om lokale vannskuterregler i Oslo fikk flertall i bystyret.
DA170621 Guri Melby, Venstres gruppeleder i bystyret, la under behandlingen av revidert Oslobudsjett i bystyret onsdag kveld fra et verbalt forslag , som fikk flertall mot Høyres og Frps stemmer.
DA170621 Et privat forslag er den mest konkrete måten å løfte en sak på, men da blir det ikke behandlet før sommeren, og her tenker jeg at det bør jobbes raskt slik at man får et regelverk på plass så fort som mulig.
DA170621 SVs forslag i Stortinget skal sikre at denne rapporteringen også gjøres i de årene det ikke er valg.
DA170621 Partiet kan få flertall for sitt forslag om å endre partiloven.
DA170621 Partiet fremmer i dag et forslag i Stortinget om å skjerpe kravene til rapportering av økonomiske bidrag som partiene mottar.
DA170621 Det fremmer partiet forslag om på siste stortingsmøte før valget.
DA170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
DA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
DA170621 Forslag
DA170621 Tove Paule viste til reglementet som tilsa at ordføreren eller en tredel av representantene kunne avvise forslag som kom etter at strek var satt.
DA170621 Til Dagsavisen Fremtiden konstaterte Opdal Hansen kort og godt at han ikke behøvde å si mer om uansvarligheten i Aps forslag , siden MDG allerede hadde sagt altfor ham.
DA170621 Sørensen fulgte opp med å rose Helgheims innspill - og kalte Aps forslag enten utrolig lite gjennomtenkt, utrolig kynisk eller bare helt uansvarlig.
DA170621 MDGs Ståle Sørensen gikk kraftig ut mot Masud Gharahkhanis forslag i bystyret tirsdag kveld.
DA170621 Det hele endte med at bare Ap, SV og Sp stemte for Aps forslag .
DA170621 Dermed leverte Gharahkhani et revidert forslag , nå inkludert et punkt om å innkalle til ekstraordinært bystyremøte 9. oktober - hvis reguleringsplan fortsatt ikke var på plass.
BT170621 juli - omstridt forslag vrakes ¶
BT170621 Et nytt forslag kan være konstruktivt.
BT170621 BLIR TROLIG SKROTET : Jonas Dahlbergs forslag til minnesmerke over 22. juli-ofrene.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-bygge-2000-boliger-i-gammelt-industriomrade-623642b.html Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag .
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-bygge-2000-boliger-i-gammelt-industriomrade-623642b.html Et annet forslag fra Rødt ble derimot vedtatt - enstemmig.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-bygge-2000-boliger-i-gammelt-industriomrade-623642b.html Enstemmig støtte til forslag
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-vil-kreve-flere-ansatte-og-mer-kompetanse-i-barnehagen-623674b.html Hun kjenner ikke til detaljene i forslaget, men håper at regjeringen leverer et forslag som er levedyktig.
AP170621 Plan- og bygningsetaten satte ned foten, de reduserte maksimale høyder til seks etasjer i sitt forslag .
AP170621 Et annet forslag fra Rødt ble derimot vedtatt - enstemmig.
AP170621 Enstemmig støtte til forslag
AP170621 Hun kjenner ikke til detaljene i forslaget, men håper at regjeringen leverer et forslag som er levedyktig.
AP170621 Dinardi understreker at hun synes utvalget har gjort en stor innsats og kommet frem til flere gode forslag til tiltak som kan bidra i kampen mot vold og overgrep mot barn.
AP170621 - Jeg har tro på at politikerne vil mobilisere og gjennomføre våre forslag til tiltak, mange av dem svært konkrete, sier leder i Barnevoldsutvalget, Ann-Kristin Olsen.
AA170621 Det gjelder blant annet et forslag om å endre finansieringen av eldreomsorgen ved å innføre hva opposisjonen har kalt en " demensskatt ".
AA170621 Ønsker forslag velkommen ¶
AA170621 Har du forslag til utflukter i Trondheims nærområde som burde være med i Hurtigrutens program ønsker Hurtigruten at du tar kontakt.
AA170621 Men før det skal det altså voteres over en rekke forslag til endringer i revidert fra opposisjonspartiene.
AA170621 Ap og Sp står sammen om ti konkrete endringsforslag, mens SV alene står for langt flere - blant dem 30 konkrete forslag mot ulikhet.
AA170621 Forslag
AA170621 ¶ Tålmodig samboer : - Hun er veldig behjelpelig, hører på mine forslag og er veldig tålmodig, sier Arne Marius Haugen om samboer Charlotte Aakerhus.
VG170620 Jo mindre tid fra offentliggjøring til avstemning, jo mindre tid for politikere, organisasjoner, eksperter og andre til å komme med innspill for å påvirke senatorene som skal stemme over det som av mange er ventet å være et kontroversielt forslag .
VG170620 I stedet for å jobbe videre med det forslaget, valgte Senatet å skrive et helt nytt forslag , noe president Donald Trump har omtalt, noe motsigende, som både « en strålende plan » og « smålig ».
VG170620 Han er klar på at begge partier fortjener muligheten til å debattere og komme med forslag til endringer av lovforslaget, som republikanerne håper skal erstatte den såkalte « Obamacare ».
VG170620 Det klarte de riktig nok ikke, og etter 25 dager med debatt i Senatet banket Demokratene til slutt gjennom sitt forslag .
VG170620 ( VG ) Bak lukkede dører sitter 13 hvite menn fra Det republikanske partiet og meisler ut forslag til ny helsereform i USA.
VG170620 SKUFFET : Arbeiderpartiets Kari Henriksen ( innfelt ) hadde håpet Fremskrittspartiet og Høyre ville stemt for Aps forslag om at politiet skal prioritere vold- og overgrepssaker.
VG170620 Grunnen til at vi ikke stemte for dette vedtaket, er at det er helt unødvendig ; det er som å fremme et forslag om å følge Norges lover, sier Leirstein til VG.
VG170620 Dagen etter stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot et forslag fra Arbeiderpartiet, om at vold- og overgrepssaker skal prioriteres hos politiet.
VG170620 Her er tre ulike forslag
SA170620 Brannsjef Henry Ove Berg og Rogaland Brann og Redning får støtte for sitt forslag om å legge brannstasjonen til Lervig.
SA170620 Enkelt og greit ¶ Forslag : Kan det åpnes for to-timers fri parkering, slik som for eksempel er praksis på Våland ?
DN170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
DB170620 Det er nå 30 år siden siste utredning av autismefeltet, så det er behov for å kartlegge og finne forslag til løsninger, sier Drangsholt.
DB170620 De Ruiter har stått i bresjen for et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om en helhetlig plan for autisme som en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget gikk inn for 8. juni.
DB170620 juni, svarte Frp med forslag om at Stortinget skulle ta fra Godskesen hennes internasjonale verv i Europarådet og Nordisk råd.
DB170620 Tuftebarten har et godt forslag til hvordan.
DB170620 Jeg har kommet med flere forslag til prosjekter, men blir avvist.
DB170620 De får hvert år inn mellom 100 og 200 forslag til nye prosjekter, forteller dramasjef Ivar Køhn til Dagbladet.
DA170620 I går leverte rådet sine siste innspill til regjeringen, med forslag til hvordan man kan styrke kulturnæringene i Norge.
DA170620 Anne-Britt Gran la i går fram forslag til regjeringen fra Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.
DA170620 - Jeg forstår det er frustrerende for Ap å ikke få gjennomslag for egne forslag , men jeg synes ikke det kler Arild Grande å forsøke å ta mannen fremfor ballen.
DA170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
DA170620 Torsdag i forrige uke fortalte Unge Høyres Caroline Hoff og Victoria Fevik til Drammens Tidende at deres forslag , om å doble helsesøsterdekningen i videregående skole, hadde fått gjennomslag hos moderpartiet.
DA170620 Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om å si opp kontrakten om å bygge leilighetsblokker på Marienlyst, men så langt er det ingenting som har tydet på at de vil få med seg et flertall av bystyrerepresentantene på det.
BT170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
AP170620https://www.aftenposten.no/verden/Flertall-stotter-domstolenes-avvisning-av-innreiseforbud-623552b.html Da det ble stoppet, kom et revidert forslag som lot irakere slippe inn i USA.
AP170620https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-for-Dette-var-byens-forste-gagate-623586b.html Men debatten om « Hvordan få mer vei » ble etter hvert møtt med forslag om bilbegrensning, noe 1960-tallet hadde lite sans for : ¶
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/Stortingsrepresentant-melder-seg-ut-av-Frp-623549b.html Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
AP170620 Da det ble stoppet, kom et revidert forslag som lot irakere slippe inn i USA.
AP170620 Men debatten om « Hvordan få mer vei » ble etter hvert møtt med forslag om bilbegrensning, noe 1960-tallet hadde lite sans for : ¶
AP170620 Men vi forventer at slike forslag utredes grundig, ikke at det legges frem som et hastevedtak helt på slutten av perioden.
AP170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
AA170620 Han ba begge sider sette til side " smerten og uenigheten fra fortiden ", men hadde ikke noen konkrete forslag om hvordan prosessen kunne drives fremover eller hvordan unngå temaene som har fått alt til å gå i stå tidligere.
AA170620 Det er oppsiktsvekkende og fullstendig uakseptabelt, sa Elin Marie Andreassen ( Frp ), som også mente at rådmannens forslag ville innebære opptil « flere års utsettelse ».
AA170620 - Rådmannens forslag innebærer i praksis en utsettelse på minst ett år eller flere.
AA170620 Frps forslag i sin helhet er slik : ¶ 1.
AA170620 Momyr fremmet også forslag om at metrobuss-prosjektet vurderer å legge linje S1 fra Lund via Kattemskogen og Johan Tillers veg til Torvtaket og videre om City Syd.
AA170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
AA170620 Frps forslag om å frata Ingebjørg Godskesen vervet i Nordisk råd falt med 58 mot 40 stemmer.
VG170619 Men etter å ha lest sammendragene fra Riksrevisjonen, de åpne og hemmeligstemplete, er Regjeringens beslutning om å holde skjult Riksrevisjonens forslag til åpent sammendrag, umulig å forsvare.
VG170619 Siste gang skjedde det for få dager siden, da representanter fra Arbeiderpartiet hadde fremmet 31 konkrete forslag for et seriøst og trygt arbeidsliv. 30 av dem ble nedstemt, blant annet med stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet.
VG170619 Om vi vinner valget til høsten, står Arbeiderpartiet klare med en rekke forslag som vil bidra til et mer seriøst og tryggere arbeidsliv.
VG170619 LO, UNIO, og YS gjennomførte en politisk streik mot forslag som flyttet makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekket fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.
VG170619 I 2015 førte regjeringens forslag til svekkelser av arbeidsmiljøloven til noen av de største demonstrasjonene gjennomført av arbeidstakerorganisasjonene i Norge noensinne.
VG170619 Hvert eneste år i denne stortingsperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag som skal sikre trygghet i arbeidslivet.
VG170619 Gjennom hele stortingsperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag som både ville ha bidratt til at flere kom i jobb, og ikke minst til et tryggere arbeidsliv.
VG170619 i så fall er ikke Hauglies forslag godt nok.
VG170619 Vil ikke fremme forslag likevel ¶
VG170619 Mandag ettermiddag legger brigader Aril Brandvik fram nye forslag til organisering av Hæren og Heimevernet, også kalt landmakten, som Stortinget har bestilt.
VG170619 - Siden jeg har 3 barn, er det forslag om DDYCOOL, men jeg er nok for konservativ.
SA170619 I disse dager behandles forslag fra aksjelovutvalget som åpner for teknologinøytral kommunikasjon med aksjeeierne og for fullstendig digital føring av selskapsdokumentasjon.
NL170619 I vårt forslag til revidert budsjett foreslår Arbeiderpartiet å bevilge 50 millioner kroner til oppstart av et verdiskapingsprogram for havet.
NL170619 I Arbeiderpartiets forslag til ny transportplan prioriterer vi 5 milliarder mer til kyst- og nordområdene.
NL170619 At HIN skulle ha framsatt et forslag som ville medføre å miste fakultetsstatusen etter 2 år faller på sin egen urimelighet.
DN170619 Varsler forslag på toppmøte ¶
DN170619 Storbritannias statsminister Theresa May har nemlig planer om å stjele showet på EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag med et forslag til avtale om borgeres rettigheter.
DN170619 Et av Brandvik-utredningens forslag er å samle hær og heimevern under én øverstkommanderende.
DA170619 Barnier bekreftet også at EU hadde fått gjennomslag for sitt forslag om å dele forhandlingene inn i faser.
DA170619 Men valgte likevel å støtte opp om Rødts forslag .
DA170619 - Av hensyn til innbyggerne valgte vi å gå inn for Rødts forslag , sier BU-medlem Knut Elvatun ( Ap ) til Dagsavisen.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/i/4P7Ge/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-623512b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170619https://www.aftenposten.no/verden/Brexit-forhandlingene-er-endelig-i-gang_-men-kan-ende-i-fiasko-Fem-faktorer-gjor-at-britene-er-kraftig-svekket-623468b.html EUs forslag er at forhandlingene skal gå i sykluser på fire uker, og at de skal deles inn i faser.
AP170619https://www.aftenposten.no/verden/Brexit-forhandlingene-er-endelig-i-gang_-men-kan-ende-i-fiasko-Fem-faktorer-gjor-at-britene-er-kraftig-svekket-623468b.html Avisen melder også at statsminister Theresa May kommer til å legge frem et forslag til avtale om borgeres rettigheter når hun deltar på EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag denne uken.
AP170619https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-foreslar-at-norsk-barnevern-heretter-heter-Trygg-og-Forsvarlig-Oppvekst-623523b.html Vi velger å starte med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.
AP170619 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170619 EUs forslag er at forhandlingene skal gå i sykluser på fire uker, og at de skal deles inn i faser.
AP170619 Avisen melder også at statsminister Theresa May kommer til å legge frem et forslag til avtale om borgeres rettigheter når hun deltar på EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag denne uken.
AP170619 Vi velger å starte med vårt forslag til ny betegnelse på vårt barnevern.
AA170619 Barnier bekreftet også at EU hadde fått gjennomslag for sitt forslag om å dele forhandlingene inn i faser.
AA170619 I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag .
AA170619 Det er Arbeiderpartiets forslag om å legge ned Leksdal, Ness og Volden som ble vedtatt.
VG170618 * Dette regnes som « presidentvalgets siste runde » fordi det avgjør hvor lett den nyvalgte presidenten vil kunne få igjennom sine forslag .
VG170618 Emmanuel Macron har allerede fremmet et forslag om å forby regjeringsmedlemmer og parlamentarikere å ansette familiemedlemmer.
VG170618 - Jeg stemmer på « Republikken på vei » sin kandidat, fordi nå har vi valgt Macron til president, og da vil jeg hjelpe han å få gjennom sine forslag , sier Prunier til VG.
SA170618https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Verdens-raeste-kvinnelige-alpinist-vil-konkurrere-mot-Kjetil-Jansrud-237454b.html Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
SA170618 Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
DB170618 I april kom regjeringen med sitt forslag til ny åndsverkslov.
BT170618 Utredningen kom med forslag om å opprette barne- og familiesentre der helsestasjon og barnevernstjenesten samarbeider om å bedre foreldres omsorgskompetanse.
BT170618 I et tilsvar kom Horne med flere forslag om forbedringer i tjenesten og innspill til bedre rettssikkerhet i barnevernsrettslige avgjørelser.
AP170618https://www.aftenposten.no/osloby/MDG-sier-nei-Vil-Hoyre-stotte-Ap-pa-Majorstuen-623320b.html Foreløpig er det bare Fremskrittspartiet som har sagt at det støtter byrådets forslag .
AP170618https://www.aftenposten.no/osloby/MDG-sier-nei-Vil-Hoyre-stotte-Ap-pa-Majorstuen-623320b.html Det vil ha en mindre utbygging på tomten mellom Majorstuen skole og Frogner stadion enn det byrådet går inn for i sitt forslag .
AP170618https://www.aftenposten.no/osloby/MDG-sier-nei-Vil-Hoyre-stotte-Ap-pa-Majorstuen-623320b.html - I de to årene vi har holdt på, er det kun i denne saken og i spørsmålet om utbyggingsvolum på Ekebergsletta, at vi ikke har kunnet stille oss bak et forslag .
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fem-kroppsovingsforskere-Fysisk-aktivitet-i-skolen-redder-ikke-folkehelsen--623355b.html « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om gradvis innføring av mer fysisk aktivitet, med mål om én times daglig fysisk aktivitet for alle elever, i alle deler av opplæringen.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fem-kroppsovingsforskere-Fysisk-aktivitet-i-skolen-redder-ikke-folkehelsen--623355b.html juni skal Stortinget diskutere et forslag fra Ap, Sp, SV, MDG og KrF om en times daglig fysisk aktivitet for alle skolebarn og en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen.
AP170618https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Verdens-raeste-kvinnelige-alpinist-vil-konkurrere-mot-Kjetil-Jansrud-237454b.html Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
AP170618 Foreløpig er det bare Fremskrittspartiet som har sagt at det støtter byrådets forslag .
AP170618 Det vil ha en mindre utbygging på tomten mellom Majorstuen skole og Frogner stadion enn det byrådet går inn for i sitt forslag .
AP170618 - I de to årene vi har holdt på, er det kun i denne saken og i spørsmålet om utbyggingsvolum på Ekebergsletta, at vi ikke har kunnet stille oss bak et forslag .
AP170618 « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om gradvis innføring av mer fysisk aktivitet, med mål om én times daglig fysisk aktivitet for alle elever, i alle deler av opplæringen.
AP170618 juni skal Stortinget diskutere et forslag fra Ap, Sp, SV, MDG og KrF om en times daglig fysisk aktivitet for alle skolebarn og en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen.
AP170618 Så får vi se om det amerikanske skiforbundet kommer med et konkret forslag , sa Skårdal.
VG170617 Et annet forslag er at det kan dømmes mål dersom en spiller handser på målstreken, slik for eksempel Luis Suárez gjorde i VM i 2010.
SA170617 Nå kommer IFAB med smått sensasjonelle forslag til nye endringer i fotballen, skriver avisen The Times.
SA170617 I fjor sommer kom en rekke nye regler i fotballen, også det etter forslag fra IFAB.
DA170617 Utstillingen « Et sted å være » i Arkitekturmuseet stiller spørsmål ved denne beslutningen ved å inkludere Superunions forslag for Arne Garborgs plass, som forutsetter bevaring av Y-blokken.
DA170617 Sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandel gjennom forskriftene til eiendomsmeglingsloven eller ved å fremme forslag for Stortinget om endringer i avhendingsloven.
DA170617 Fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperes reklamasjonsmuligheter.
DA170617 En enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget vil styrke boligkjøpernes rettigheter, etter forslag fra KrF.
DA170617 - Med jevne mellomrom blir vi kontaktet av fortvilte boligkjøpere som opplever at det ikke legges vekt på selv åpenbare mangler, forteller Syversen om bakgrunnen for KrFs forslag til endringer i boligmarkedet.
DA170617 - Et uhyre viktig bidrag til en tryggere bolighandel, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, om familie- og kulturkomiteens forslag .
BT170617 Nå kommer IFAB med smått sensasjonelle forslag til nye endringer i fotballen, skriver avisen The Times.
BT170617 I fjor sommer kom en rekke nye regler i fotballen, også det etter forslag fra IFAB.
AP170617https://www.aftenposten.no/okonomi/Stort-flertall-for-a-gi-Polet-taxfree-jobben-623341b.html I stedet kom et forslag der Vinmonopolets rolle ble sentral.
AP170617https://www.aftenposten.no/okonomi/Stort-flertall-for-a-gi-Polet-taxfree-jobben-623341b.html Hun sier KrF vil støtte fullt opp om et forslag om å gi taxfree-oppdraget til Polet, og sier dette er helt i tråd med hva partiet har foreslått tidligere.
AP170617https://www.aftenposten.no/kultur/Naboer-sier-ja-til-minnesmerke-pa-Utoya-kaia--Det-er-ikke-vi-som-er-ofrene-etter-22-juli-623343b.html Velforeningen har avvist alle tidligere forslag og ønsker seg et minnesmerke på Utsikten, som ligger mellom E16 og kaien.
AP170617 I stedet kom et forslag der Vinmonopolets rolle ble sentral.
AP170617 Hun sier KrF vil støtte fullt opp om et forslag om å gi taxfree-oppdraget til Polet, og sier dette er helt i tråd med hva partiet har foreslått tidligere.
AP170617 Dette var Sundes eget forslag til kuttliste ¶
AP170617 Aftenposten har gått gjennom Sundes fagmilitære råd fra 2011, andre forslag han kom med til omorganiseringer for bakkestyrker og hans uttalelser om Forsvarets kvaliteter i sitt siste år som forsvarssjef.
AP170617 Velforeningen har avvist alle tidligere forslag og ønsker seg et minnesmerke på Utsikten, som ligger mellom E16 og kaien.
AP170617 Nå kommer IFAB med smått sensasjonelle forslag til nye endringer i fotballen, skriver avisen The Times.
AP170617 I fjor sommer kom en rekke nye regler i fotballen, også det etter forslag fra IFAB.
AA170617 Partiet vil derfor legge fram forslag om at planen sendes tilbake til regjeringen når Stortinget behandler transportkomiteens innstilling om NTP mandag.
AA170617 Da de ville legge han inn igjen, hadde boligkontoret i kommunen trådt fram med et forslag .
VG170616 Tvert om fremmer de forslag som går i motsatt retning.
VG170616 Særlig debatten om mat har vært ellevill i årene etter at SV lanserte forslag om et gratis måltid til alle skolebarn.
VG170616 Oslo bystyre gikk imot Fremskrittspartiets forslag om å forby barnehijab i skolen.
VG170616 Konkrete forslag til tiltak : ¶
VG170616 Forslag til tiltak ¶
SA170616 | Stavanger : Mer til ungdomsskolene i forslag til ny pengefordeling ¶
SA170616 Ungdomsskolene vil få mer penger om politikerne vedtar forslag til ny modell for ressurstildeling til skolene.
SA170616 Finn Lea på Kannik er en av de fire rektorene som har vært med i utvalget som har hatt i oppdrag å lage forslag til ny modell for pengefordeling til skolene.
SA170616 LO Stat og Spekter er blitt enige i årets mellomoppgjør etter at riksmeklerens forslag ble godtatt fredag morgen.
SA170616 Fristen gikk ut ved midnatt, men klokken 8.30 ble meklerens forslag godtatt.
NL170616 I tiden framover vil det komme mange kreative forslag til oppryddingstiltak.
NL170616 Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim har en treffende kronikk om denne saken http://nordnorskdebatt.no/article/et-selvskudd-uit hvor han stiller spørsmål ved grunnlaget for et slikt forslag , eller rettere sagt det manglende faglige grunnlaget for det.
NL170616 Men å frata fakultetsstatusen og faglig selvstendighet for det juridiske fakultetet er et svært ugjennomtenkt forslag som i tillegg mangler legitimitet.
DN170616https://www.dn.no/nyheter/2017/06/16/2052/Utenriks/merkel-og-macron-vil-stoppe-kineserne Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel, sammen med Italias Paolo Gentiloni, vil ifølge avisen Financial Times fremme et forslag om å stoppe kinesiske oppkjøp i Europa.
DN170616 Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel, sammen med Italias Paolo Gentiloni, vil ifølge avisen Financial Times fremme et forslag om å stoppe kinesiske oppkjøp i Europa.
DN170616 Samferdselsdepartementet la før jul frem flere forslag om å lempe på reguleringen i drosjemarkedet.
DN170616 Regjeringen sendte fredag over forslag til Stortinget om å lempe på kravet om drosjeløyve for samkjøring.
DN170616 Tre statsråder la fredag frem både forslag til en oppdatert sikkerhetslov og beredskapsinstruks.
DB170616 ¶ NYTT FORSLAG : Å flytte på russetiden har vært diskutert mange ganger før, men ikke blitt gjennomført.
DB170616 Vi trenger forslag til en ny modell som har bred oppslutning rundt seg.
DB170616 Et nytt forslag vil at russetiden skal starte 17.mai.
DB170616 - Godt forslag for alle parter ¶
DB170616 NY LOV : Statsminister Erna Solberg, Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen under pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet.
DB170616 ( Dagbladet ) : Regjeringen la fredag fram forslag til en helt ny sikkerhetslov og en bistandsinstruks som gjør at Forsvaret kan bistå politiet så raskt og effektivt som mulig.
DB170616 Denne uka sendte regjeringen et forslag på høring om å forby heldekkende ansiktsplagg i barnehager og skoler.
DA170616 LO Stat og Spekter er blitt enige i årets mellomoppgjør etter at riksmeklerens forslag ble godtatt fredag morgen.
DA170616 Fristen gikk ut ved midnatt, men klokken 8.30 ble meklerens forslag godtatt.
BT170616 Å flytte eksamen til før russetiden, slik russen nærmest på rutine krever hvert år, mener utvalget er et dårlig forslag .
BT170616 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) satte ned en arbeidsgruppe for å finne løsninger, og i går ble deres forslag lagt frem.
BT170616 I går fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert forslag til hvordan skoleåret kan organiseres bedre.
BT170616 Et forslag er å gjøre eksamensperioden kortere.
BT170616 Det kommer stadig forslag om nye ting som skal inn på læreplanen, så på listen over alt fra personlig økonomi til studieteknikk, er det bare å plukke.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html I tillegg vil vi gå inn i komiteens merknader og forslag til vedtak, og håndtere dette videre på en god måte, sier han ¶
AP170616 I tillegg vil vi gå inn i komiteens merknader og forslag til vedtak, og håndtere dette videre på en god måte, sier han ¶
AA170616 - Dette kuttet i barnetillegget er et usosialt og smålig kutt som målrettet rammer uføre med barn, sier Ottar Michelsen som har fått med seg sentrum-venstrepartiene på å be rådmannen komme tilbake med et forslag om hvordan kuttet kan kompenseres lokalt.
AA170616 « Fylkesmannen finner etter sin lovlighetskontroll med vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 at den politiske føringen ikke vil kunne gjennomføres lovlig innenfor barnehagelovens rammer.
AA170616 Vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 kjennes derfor ugyldig og oppheves, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 andre ledd.
AA170616 Samtidig har Stortinget også vedtatt regjeringens forslag om at det skal være mulig å jobbe mellom klokka 21 og 23.
AA170616 Regjeringen la samtidig fram forslag til en helt ny sikkerhetslov.
AA170616 Regjeringen la fredag fram forslag til en helt ny sikkerhetslov og en bistandsinstruks som gjør at Forsvaret kan bistå politiet så raskt og effektivt som mulig.
AA170616 LO Stat og Spekter er blitt enige i årets mellomoppgjør etter at riksmeklerens forslag ble godtatt fredag morgen.
AA170616 Fristen gikk ut ved midnatt, men klokken 8.30 ble meklerens forslag godtatt.
VG170615 Kommentar : - Slett forslag om rekordsletting ¶
VG170615 Nylig la jeg frem forslag om å styrke vernet av varslere, slik at ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal bli bedre ivaretatt.
VG170615 Et av Høyres nye forslag er å gjøre inndrivelse av utestående lønn til en del av ordningen med fri rettshjelp.
VG170615 Derfor sender regjeringen før sommeren et forslag på høring som skal begrense omfanget av innleie og sikre arbeidstakerne lønn mellom oppdrag.
VG170615 Da Høyre og FrP nylig la frem forslag om å fjerne særrettighetene flyktninger har til ulike trygdeordninger, stemte Ap ned forslagene.
VG170615 Ap er ivrige på å kritisere og stemme ned regjerings forslag til ny politikk, men det er vanskelig å få øye på partiets egne løsninger for å få flere flyktninger i jobb.
VG170615 Han fremmer i morgen et forslag for Stortingets kontrollkomité, som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten etter byggeskandalen i høst.
VG170615 - Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sier han.
SA170615 Trolig er det enklere for Svihus og Ap å forsøke å svartmale situasjonen enn å komme med egne forslag til flere tiltak.
SA170615 Rådmannens nye forslag er tynnere fundert.
SA170615 Mangelfullt forslag
SA170615 Da er det flott at politikerne ikke gjør en omprioritering basert på et mangelfullt forslag krydret med faktiske feil.
NL170615 Vi har sendt kommunen flere forslag til avtale de siste årene.
NL170615 OVF har de siste årene gitt kommunen flere forslag til nye, langsiktige avtaler for å sikre dette som rekreasjonsområde også for fremtiden.
NL170615 Og så, når navnet på det nye fylket i nord diskuteres, kommer Arnt Ryvold med et genialt forslag : Arctandria.
DN170615 Når Stortingets kontrollkomité møtes fredag, kommer SVs Bård Vegar Solhjell til å fremme et forslag som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten, ifølge VG.
DN170615 I tillegg sendes et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende, ifølge Klima- og miljødepartementet.
DN170615 SV legger i realiteten fram tre ulike forslag : ¶
DN170615 At Stortinget nektet å behandle årets trygdeoppgjør, er bakgrunnen for SVs forslag .
DN170615 Sanner opplyser at regjeringen snart legger fram forslag til en ny lov med mulighet for konkurranse fra private aktører om dette.
DB170615 SV la torsdag fram forslag det som i realiteten er tre ulike forslag : At stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en gjennomsnittlig norsk pensjonist, at de folkevalgte får samme prosentsats som en gjennomsnittlig pensjonist samt at stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en vanlig, norsk heltidsarbeider fikk i fjor, nemlig 8900 kroner.
DB170615 SV la torsdag fram forslag det som i realiteten er tre ulike forslag : At stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en gjennomsnittlig norsk pensjonist, at de folkevalgte får samme prosentsats som en gjennomsnittlig pensjonist samt at stortingspolitikerne får samme kronetillegg som en vanlig, norsk heltidsarbeider fi
DB170615 - Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sa Valen oppgitt.
DB170615 Deres egne forslag til Nasjonal transportplan summerer seg til sju milliarder mer enn regjeringen, KrF og Venstres forslag .
DB170615 Deres egne forslag til Nasjonal transportplan summerer seg til sju milliarder mer enn regjeringen, KrF og Venstres forslag.
DA170615 « Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager », heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.
DA170615 Selve stasjonen er tekstet med " forslag Basartaket " både på snitt og plan !
DA170615 Selskapet Norske Bane as har laget et tilsvarende forslag .
DA170615 Av mange forslag for å bedre sikkerheten til sjøs, foreslo også utvalget som laget rapporten et eget høyhastighetssertifikat.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stortingspolitikerne-gir-seg-selv-21674-kroner-ekstra-i-lonn-623290b.html - Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sier han.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Na-vil-Regjeringen-kutte-i-kontantstotte-og-barnetrygd-som-sendes-til-utlandet-623216b.html Å « kjøpekraftsjustere » kontantstøtte og barnetrygd er ett av flere forslag i den nye stortingsmeldingen Eksport av norske velferdsytelser.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Na-vil-Regjeringen-kutte-i-kontantstotte-og-barnetrygd-som-sendes-til-utlandet-623216b.html - Når det gjelder kontantstøtten, har vi et enklere forslag enn å kjøpekraftsjustere den : Bare legg den ned, sier Tajik.
AP170615 - Vi har tid til å diskutere forslag om pils i parken, men ikke trygdeoppgjøret, sier han.
AP170615 Å « kjøpekraftsjustere » kontantstøtte og barnetrygd er ett av flere forslag i den nye stortingsmeldingen Eksport av norske velferdsytelser.
AP170615 - Når det gjelder kontantstøtten, har vi et enklere forslag enn å kjøpekraftsjustere den : Bare legg den ned, sier Tajik.
AA170615 Kommunalråd for Ap, Jarek Masinski, leverte et forslag i bystyret torsdag kveld hvor han understreker at oppfølgingen av stort elevfravær må skje i tett samspill og dialog med skolene og de foresatte.
AA170615 I Jasinskis forslag , som har støtte hos alle samarbeidspartiene i posisjon, foreslår de at det skal etableres felles rutiner og praksis for oppfølgingen av fravær.
AA170615 I tillegg sendes et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og lignende, ifølge Klima- og miljødepartementet.
AA170615 Når Stortingets kontrollkomité møtes fredag, kommer SVs Bård Vegar Solhjell til å fremme et forslag som slår fast at Stortinget ikke lenger har tillit til stortingspresidenten, ifølge VG.
VG170614 Ønsker man et forbud, kan man selvsagt fremme forslag om lovendring i Stortinget, noe jeg og Oslo Høyre mener sterkt at man bør avstå fra.
VG170614 behandle et forslag fra Fremskrittspartiet, fremmet av Carl I.
VG170614 VGs avsløringer var en av grunnene til at Hadia Tajik så seg nødt til å fremme forslag i parlamentet om at regjeringen nå må gjennomføre nærpolitireformen i tråd med Stortingets vedtak og intensjon.
VG170614 - Dette handler i bunn og grunn om at man ikke kan stole på at justisministeren får gjort jobben sin, uten at Stortinget bistår ham med det, sier Hadia Tajik, etter at en samlet justiskomité i dag stilte seg bak Aps forslag .
VG170614 - Dette er innholdsløs retorikk, og forslag som slår inn åpne dører.
VG170614 - Dette er den eneste gangen i denne fireårsperioden der unnlatelsessynden fra justisministeren har vært så alvorlig at Stortinget har måttet fremme forslag om at Stortingets vedtak på gjennomføres slik Stortinget har bedt om.
VG170614 - Det var pussig av Ap å fremme et sånt forslag , men vi ville vise at vi står sammen med Ap og de andre forlikspartnerne i nærpolitireformen om at den skal gjennomføres slik Stortinget har bestemt.
DN170614 Bare Venstre og KrF sluttet opp om Senterpartiets forslag " Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter ".
DN170614 Trumps forslag om å reforhandle klimaavtalen avviste han blankt.
DN170614 - Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
DN170614 Donald Trump skal ha sagt at senatet har strammet inn for mye i sitt forslag til ny helsereform.
DN170614 Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Uber-saken kan tyde på at nyskapende plattformer får det tøffere fremover.
DB170614 Nå har Folketinget skjerpet tiggerstraffen til to ukers fengsel, men avvist et forslag fra Dansk Folkeparti om å automatisk utvise utenlandske tiggere.
DB170614 Derfor vil KrF komme tilbake med et mer gjennomarbeidet forslag til høsten i den nye stortingssesjonen, sier Kjell Ingolf Ropstad til Dagbladet.
DB170614 ( Dagbladet ) : KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk bare støtte fra Senterpartiet og MDG i Stortinget i dag på sitt forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170614 ( Dagbladet ) : KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad fikk bare støtte fra Senterpartiet og MDG i Stortinget i dag på sitt forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170614 Domstolen vedtok mandag å avvise et forslag som ville hindret presidenten i å kunne endre på grunnloven.
DB170614 Regjeringens forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner er overdreven symbolpolitikk og en klassisk tåkelegging, som setter virkelige politiske utfordringer i skyggen.
DB170614 Et forslag til lovregulering av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, er nå sendt på høring av Kunnskapsdepartementet.
DB170614 Som om det dreier seg om en stafettpinne, kastes forslag på kandidater opp i lufta, uten de altfor grunnleggende analysene om hvem som er kvalifisert til å framstå som økonomisk, politisk og moralsk leder.
DA170614 april i år, hvor de kom med forslag til hva de mener en slik tilleggsutredning bør inneholde.
DA170614 Det ser vi at flere gjør, og det er helt i tråd med vårt forslag .
DA170614 Også KrF er opptatt av dette, og partiet har derfor fremmet følgende forslag som snart behandles i Stortinget : « Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperens reklamasjonsmuligheter.
DA170614 Også KrF er opptatt av dette, og partiet har derfor fremmet følgende forslag som snart behandles i Stortinget : « Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag for Stortinget som sikrer at kravet til vesentlighet ved reklamasjoner utformes slik at stigende priser på tomter og boliger ikke automatisk forringer boligkjøperens reklamasjonsmuligheter.
DA170614 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Forslag i Stortinget ¶
AP170614https://www.aftenposten.no/verden/Det-politiske-klimaet-i-Washington-er-blitt-livsfarlig-623229b.html I sosiale medier er det politiske landskapet delt opp i ekkokamre der forslag til kompromisser drukner i bombastiske og aggressive løsninger.
AP170614 I sosiale medier er det politiske landskapet delt opp i ekkokamre der forslag til kompromisser drukner i bombastiske og aggressive løsninger.
AA170614 Trumps forslag om å reforhandle klimaavtalen avviste han blankt.
AA170614 Han har derfor sans for intensjonen bak Sps forslag , men legger til : ¶
AA170614 Det var mot dette bakteppet Sp fremmet sitt forslag .
AA170614 Bare Venstre og KrF sluttet opp om Senterpartiets forslag " Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter ".
AA170614 Sverre Pedersen, som utarbeidet sitt forslag til reguleringsplan av « ringparken » i 1927, skrev at « [ h]ar man først valgt et markert punkt i terrenget, i dette tilfelle Gløshaugterrassen, og understreket dets fremtredende betydning i bybilledet gjennom plasseringen av et betydningsfullt offentlig kompleks, må man konsekvent følge tanke
AA170614 Selv om « Veien videre » har interessante forslag til hvordan man kan omgjøre Klæbuveien til gjennomgående bygate, kan bygging langs « randsonen » av parken, som forslaget legger opp til, i verste fall bety at vi i stedet for et « byintegrert campus » får en borg - med en park som gjøres utilgjengelig for byen, og med bygninger som bidrar til
AA170614 For det er et skrikende misforhold mellom intensjonen om å ivareta parken, og vinnerutkastets forslag om å bygge ikke mindre enn 16 - seksten - nye bygninger nettopp der.
VG170613 - Vi kommer til å savne Kristin og er åpne for forslag til ny makker til Cathrine, som nå er i full sving med nye ekspedisjoner i Bodø og omegn.
VG170613 Regjeringen har lansert et forslag om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universiteter.
VG170613 Men med vårt forslag skal det ikke lenger være tilfeldig om elevene får ekstra hjelp.
VG170613 Med vårt forslag vil alle skoler ha plikt til å sette inn tiltak når eleven trenger det - ikke når det er for sent.
VG170613 Arbeiderpartiet slåss i sin regjeringsperiode med nebb og klør mot SVs forslag om en nasjonal lærernorm.
VG170613 Vi er for å se på straffenivået, men i vårt forslag ba vi om en grundigere utredning for å vurdere flere forhold som ikke var med i saken, som for eksempel at de fengselsplassene som trengs ikke finnes.
VG170613 Tidlig i mai fremmet regjeringen forslag om å øke strafferammen for gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd, som blant annet drap, voldtekt og overgrep mot barn.
VG170613 FIKK NEI : Tidlig i mai fortalte finansminister Siv Jensen og justisminister Per-Willy Amundsen om regjeringens forslag til å øke straffene.
VG170613 Dette avviser Amundsen overfor VG, og sier at de stadig fremmer forslag som de ønsker skal gå fort igjennom, og at det ikke er noe spesielt med dette.
VG170613 Vi har funnet tre konkrete forslag til turer det er mulig å gjennomføre i fellesferien i år, men om du ikke finner akkurat det du lette etter, får du kanskje inspirasjon til hvor du kan lete.
VG170613 Forslag til overnatting : Villa Miramar på Boutique-homes.com har fortsatt ledige datoer i juli.
VG170613 Forslag til overnatting : Airbnb-leilighet med havutsikt i Rhodos by.
VG170613 Forslag til bosted : Hotel Fesch er et lite hotell i nærheten av alt du trenger i byen, og det er bare en liten spasertur til stranden.
VG170613 Skilt-entusiasten forteller at han har klar noen forslag , men ikke helt har bestemt seg ennå.
SA170613 Fylkesmannens forslag om å beholde de berømte kaiene for turistnæringen, blir heller ikke tatt hensyn til av SU.
NL170613 Men nå ligger et forslag fra regjeringen på bordet : det skal ikke være tillatt å bruke ansiktsdekkende plagg i norske barnehager, skoler, høgskoler eller på universitetene.
NL170613 Lederen i organisasjonen LIM ( Likestilling, integrering, mangfold ), Mahmoud Farahmand, mener regjeringens forslag er godt, og at det gir et helt klart signal om hvilke ideologier man aksepterer og godtar i et samfunn.
NL170613 Det var et gjennombrudd da et utvalg fra tankesmien Agenda la fram sitt forslag til en bedre integreringspolitikk i fjor sommer.
DB170613 I Stortinget i morgen fremmer KrF-representanten forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170613 I Stortinget i morgen fremmer KrF-representanten forslag om at « Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre straffelovens §§ 292 og 300 ved å ta bort begrepet « voldtekt til samleie », uten å endre realiteten i straffebudene.
DB170613 Vi ble møtt med at det ikke var mulig å gjøre en utredning av et annet alternativ enn Sørbråten, men når AUF og støttegruppa etter 22 kommer med et forslag kan de utrede det, sier Holtane-Berge.
DB170613 Til Dagbladet sier Maria Holtane-Berge, leder av Utstranda vel, at de skulle ønske at man også kunne utrede deres forslag .
DB170613 - Vi har ønsket en vurdering av vårt forslag også, for å finne en løsning som er best for alle.
DB170613 Gjennomgangen og forslag til endringer kom i april i år, da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la fram flere forslag som opphever de fleste særrettighetene flyktningene har i dag, særlig knyttet til rett til alderspensjon og uførepensjon.
DB170613 Gjennomgangen og forslag til endringer kom i april i år, da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la fram flere forslag som opphever de fleste særrettighetene flyktningene har i dag, særlig knyttet til rett til alderspensjon og uførepensjon.
DB170613 Vi kommer til å savne Kristin, og er åpen for forslag på en ny makker til Cathrine Montero Moen, som nå er i full sving med nye ekspedisjoner i Bodø og omegn, skriver produsenten.
DA170613 Velforeningen Utstranda Vel ivrer for en plassering på stedet som heter « Utsikten », et forslag som kommunalminister Jan Tore Sanner ( V ) foreløpig har sagt at det ikke er aktuelt å utrede.
DA170613 - Det er gledelig at Statsbygg ser ut til å like vårt forslag om et minnesmerke på Utøykaia.
DA170613 KrF har fremmet flere forslag som snart skal behandles av Stortinget, vedrørende dette.
DA170613 Forslag i Stortinget ¶
DA170613 I kveldens formannskapsmøte vil Gharahkhani fremme forslag om at det i saksframlegget til bystyremøtet presiseres at det skal gjøres kostnads-, virknings- og effektberegninger for aksjonsgruppas forslag .
DA170613 I kveldens formannskapsmøte vil Gharahkhani fremme forslag om at det i saksframlegget til bystyremøtet presiseres at det skal gjøres kostnads-, virknings- og effektberegninger for aksjonsgruppas forslag.
DA170613 Grunnen til at vi har skrevet det som vi har, er fordi det kan komme flere andre forslag i medvirkningsfasen, som også må vurderes.
DA170613 FOTO : KATRINE STRØM Støtte : Masud Gharahkhani mener et forslag med så stor støtte i befolkningen må tas på alvor.
DA170613 - Vi har med punktet om aksjonsgruppas forslag i saksframlegget nettopp for å vise at vi tar det på alvor.
DA170613 Når vi skal behandle denne saken til våren igjen - og har fått smalnet den litt igjen, da vil jeg bli skikkelig overrasket om det er et eneste forslag som er spilt inn som da ikke er vurdert, sa Tore O Hansen ( H ) og fikk som bonus med seg MDGs Thorbjørn Faber Geirbo over på sin side.
DA170613 I stedet sto posisjonen steilt på rådmannens forslag til vedtak, men med en protokolltilførsel om at FrPs alternative forslag og Innbyggerinitiativet utredes.
DA170613 I stedet sto posisjonen steilt på rådmannens forslag til vedtak, men med en protokolltilførsel om at FrPs alternative forslag og Innbyggerinitiativet utredes.
DA170613 Det vises til utredningsprogrammet : " Det utarbeides ulike tiltakspakker med utgangspunkt i vedtatt BBP2 av september 2016 og innspill i medvirkningsprosessen slik som Innbyggerforslaget fra « Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser forslag er å anse, skal det gjøres kostnadsberegninger og virknings/effektberegninger for.
DA170613 Derfor går vi for rådmannens forslag , sa han.
DA170613 ATM-utvalget fastsetter utredningsprogrammet, utarbeider høringsforslag og anbefaler forslag til lokalpolitisk sluttbehandling, og gjør eventuelle tilpassinger av prosessen. 3.
DA170613 Forslag til justert Buskerudbypakke2 legges fram for endelig behandling i by- / kommunestyrer / fylkesting i mai - juni 2018.
BT170613 Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen.
AP170613 Joacim Lund har imidlertid rett i at det er kommet mange forslag til hvordan drosjemarkedet bør reguleres på sikt.
AP170613 Joacim Lund har imidlertid rett i at det er kommet mange forslag til hvordan drosjemarkedet bør reguleres på sikt.
AA170613 Vi er imidlertid ikke kjent med at et slikt lovforslag er varslet lagt fram i Israel, svarer Solberg på spørsmål om hvordan UD ser på Netanyahus forslag . ( ©NTB ) ¶
AA170613 Velforeningen Utstranda Vel ivrer for en plassering på stedet som heter « Utsikten », et forslag som kommunalminister Jan Tore Sanner ( V ) foreløpig har sagt at det ikke er aktuelt å utrede.
AA170613 - Det er gledelig at Statsbygg ser ut til å like vårt forslag om et minnesmerke på Utøykaia.
VG170612 Valget på ny nasjonalforsamling, som alltid skjer kort tid etter at en ny president er valgt, regnes som « presidentvalgets siste runde », fordi sammensetningen av partier nasjonalforsamlingen avgjør hvor krevende det vil bli for presidenten å få gjennom sine forslag .
VG170612 Et utvalg som skal vurderer tiltak for å beskytte barn mot nettporno må selvsagt legge frem egne forslag - men et mandat bør også være å evaluere effekten av et filter levert av internettleverandør, eller innføring av alderskontroll for tilgang til nettsider med porno ( slik de nå innfører i England ).
VG170612 - NHO hilser regjeringens forslag velkommen fordi vi lenge har ønsket mer ryddige arbeidsforhold for de ansatte.
VG170612 - Legger vi ut for åpen høring forslag som vil stanse at folk ikke får lønn mellom oppdrag og som begrenser innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet som er viktig for arbeidsgiverne.
VG170612 - Høyre og FrP har gjentatte ganger, i fire år, gått imot forslag som Arbeiderpartiet har fremmet for å rydde opp i problemene som statsråden omtaler, senest på fredag.
VG170612 - Etter å ha avvist å gjøre noe med dette i lang tid, og etter å ha stemt imot en rekke forslag som kunne løst en del av disse problemene, er det positivt hvis regjeringen vil treffe tiltak mot innleieproblemet.
VG170612 - Derfor sender vi en rekke forslag på høring før ferien, med sikte på å fremme lovendringer til høsten.
VG170612 Regjeringen har lagt frem forslag om å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger, slik at de unge skal få tettere oppfølging.
VG170612 Å da komme med noen små forslag rett før valget, og tro at det er nok, er i beste fall et narrespill fra regjeringen, sier han til VG.
VG170612 Tvedt Solberg mener regjeringens arbeidslivspolitikk frem til nå gjør at Hauglies forslag virker som lureri.
VG170612 Tvedt Solberg er hakket mer skeptisk til Hauglies forslag .
VG170612 Det sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg om arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies forslag for å hindre at arbeidere ikke får lønn mellom oppdrag.
VG170612 Arbeiderpartiet mener arbeidsministerens forslag for å få bukt med nulltimerskontrakter og mye midlertidighet, er et spill for galleriet.
SA170612 » Forslaget står på tre bein : Det er ( 1 ) satire, over regjeringens forslag til Stortinget om ikke å innføre stemmerett til norske 16-åringer etter i fire år å ha gjennomført en vellykket forsøksordning, i en tid hvor politisk engasjement synes viktigere enn noen gang.
SA170612 Jeg publiserte forleden en kronikk med et merkelig forslag i form av tittelen : « Ta stemmeretten fra de gamle !
SA170612 I sin kronikk har han et glimrende forslag for bevaring av demokratiet ; ta stemmeretten fra de gamle.
SA170612 Det er ( 2 ) ironi, når jeg i stedet forestilte meg hvordan regjeringens forslag til Stortinget ville se ut med samme begrensning av medborgerskapet i andre livsenden, altså hvordan folk ville ta det om det i stedet var de eldre som ble fratatt stemmerett og mulighet for politisk engasjement.
SA170612 Tirsdag skal politikerne ta stilling til rådmannens forslag om nedlegging av et bofellesskap.
DN170612 Hun mener opposisjonens forslag gir kronemessig lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper samt styrker små og mellomstore bruk.
DB170612 Regjeringens forslag totalforbyr ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet, fra og med barnehagen til og med høyskole- og universitetsnivå.
DB170612 - SPESIELT : Stortingsrepresentant Morten Stordalen ( Frp ) kaller Arbeiderpartiets forslag for spesielt.
DB170612 Regjeringens forslag totalforbyr ansiktsdekkende plagg gjennom hele utdanningsløpet, fra og med barnehagen til og med høyskole- og universitetsnivå.
DB170612 Regjeringen ønsker ikke å utarbeide noen forslag til sanksjoner, men nevner utvisning som en mulig sanksjonsform.
DB170612 - Det er et forslag som er sterkt forebyggende.
DB170612 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
DB170612 Bjørnhaug ( Ap ) etter at hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger.
DB170612 Diaz hadde grillfest hjemme hos seg selv, da Benji Maddens tvillingbror kom med følgende forslag : ¶
DA170612 Butenschøn mener SVs forslag er interessant og sier det norske engasjementet nærmest har gitt Norge en « nisje » i internasjonalt diplomati.
DA170612 Hun mener opposisjonens forslag gir kronemessig lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper samt styrker små og mellomstore bruk.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-man-komme-raskt-frem-eller-ta-hensyn-til-alle-Na-onsker-Ruter-a-legge-ned-holdeplasser-622407b.html De er positive til Ruters forslag om å legge ned Schous plass, så lenge kollektivtrafikken kommer raskere frem.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html Tidligere har politikere fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre gått sammen om et forslag til et lignende nasjonalt forbud.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Ulv-tok-ytterligere-12-sauer-i-helgen--na-frykter-bondene-blodig-beitesommer-622969b.html april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag , og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Nesten ingen støttet Veivesenets forslag om bro som erstatning for tunnel Drøbak-Hurum da de kom med sin anbefaling i februar 2015.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Men i likhet med Ap vil Sp bruke mer penger på transport enn Regjeringen i deres forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Google-forandrer-sokeforslag-om-at-kvinner-skal-vare-pa-kjokkenet-622999b.html Selv om vi gjør vårt beste for å hindre at upassende forslag genereres får vi det ikke alltid til, og derfor oppfordrer vi brukerne til å flagge innhold de finner upassende gjennom vår feedback-knapp ( « Rapporter upassende innhold » ) under søkeforslagene.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Google-forandrer-sokeforslag-om-at-kvinner-skal-vare-pa-kjokkenet-622999b.html - Autoforslagene genereres algoritmisk, og er på den måten ingen eksakt vitenskap - det betyr at funksjonen enkelte ganger kan generere støtende forslag .
AP170612 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612 Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612 Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan.
AP170612 Tidligere har politikere fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre gått sammen om et forslag til et lignende nasjonalt forbud.
AP170612 april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag , og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170612 Nesten ingen støttet Veivesenets forslag om bro som erstatning for tunnel Drøbak-Hurum da de kom med sin anbefaling i februar 2015.
AP170612 Men i likhet med Ap vil Sp bruke mer penger på transport enn Regjeringen i deres forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612 Selv om vi gjør vårt beste for å hindre at upassende forslag genereres får vi det ikke alltid til, og derfor oppfordrer vi brukerne til å flagge innhold de finner upassende gjennom vår feedback-knapp ( « Rapporter upassende innhold » ) under søkeforslagene.
AP170612 - Autoforslagene genereres algoritmisk, og er på den måten ingen eksakt vitenskap - det betyr at funksjonen enkelte ganger kan generere støtende forslag .
AP170612 Da kom Transportkomiteen med sine kommentarer til Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170612 Ap legger opp til å bygge mer vei enn det Høyre og Frp-regjeringen foreslår i sitt forslag til Nasjonal transportplan.
AA170612 Kirkerådets møte, som foregår fram til onsdag, skal også ta stilling til et forslag om å gå over til en ren valgordning, der kun resultatene fra de lokale og de nasjonale høringsrundene avgjør hvem som blir ny biskop, og ikke som i dag, et eget tilsettingsorgan som har siste ordet.
AA170612 ( ©NTB ) ¶ | Forslag om ekstra fysisk aktivitet i skolen fikk ikke flertall ¶
AA170612 Det er derfor gledelig at rådmannen nå endelig, i den nye « Plan for friluftsliv og grønnstruktur » som skal behandles av bystyret i september, følger opp biologenes mangeårige forslag om å legge om stien her ( gjerne kombinert med et fugletårn ), slik at i det minste noe av den skaden som ble gjort kan bli rettet på.
VG170611 Dette legger til rette for at Macron kan få gjennomført sine politiske forslag , uten så mektig motstand fra de andre partiene.
VG170611 
 * Dette regnes som « presidentvalgets siste runde » fordi det avgjør hvor lett den nyvalgte presidenten vil kunne få igjennom sine forslag . 
 * president Emmanuel Macrons nye sentrumsparti Republikken fikk flertall i valgets første runde.
VG170611 * Dette regnes som « presidentvalgets siste runde » fordi det avgjør hvor lett den nyvalgte presidenten vil kunne få igjennom sine forslag . * president Emmanuel Macrons nye sentrumsparti Republikken på vei leder med en oppslutning på rundt 30 prosent i meningsmålingene.
VG170611 Og han hadde vært i kontakt med Rustad og andre i nettsidens redaksjonelle ledelse, blant annet med forslag om å gjøre bloggen om til avis.
VG170611 Uttalelsen ( se skjermdump ) ble skrevet som et svar til et innlegg innvandrings- og integreringsministeren la ut lørdag, der hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger.
SA170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
SA170611 Etter at hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger.
DN170611 Forslag til bedre mekanismer for forebygging, avdekking, kompetansebygging og objektsikring er blant de viktigste temaene i meldingen.
DN170611 Martin Kolberg ( Ap ), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken.
DB170611 Jacobsen heier på Tygarts forslag
DB170611 Hvis Tygarts forslag bidrar til det i enda større grad, er det veldig fint.
DB170611 Foto : Hans Arne Vedlog / Dagblader ¶ FORSLAG : Martin Johnsrud Sundby synes det er vanskelig å forstå FIS og vil ha flere jurister inn dopingproblematikken.
DB170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
DA170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, melder VG som først omtalte saken.
AP170611https://www.aftenposten.no/osloby/Denne-kontor-ghettoen-ved-E18-skal-fa-tusenvis-av-boliger-og-nye-grontomrader-622884b.html Forslag til områderegulering er lagt frem.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-flytter-eiendommene-hjem-622344b.html mai sendte departementet forslag til Stortinget.
AP170611 Forslag til områderegulering er lagt frem.
AP170611 mai sendte departementet forslag til Stortinget.
AP170611 Martin Kolberg ( Ap ), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken.
AA170611 Martin Kolberg ( Ap ), som er leder i Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité, leverte sist torsdag et forslag til en gradert innstilling i saken.
AA170611 Men næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstres forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
AA170611 Fredag la imidlertid Venstre fram et forslag med en ramme på 625 millioner.
VG170610 Fire forslag kom inn, men til slutt sto bare Evjen tilbake.
VG170610 Partiet gjentar også løftet fra partiprogrammet om å øke statens andel i kollektivavtalene i byen til 70 prosent, anslått til 9,6 milliarder kroner over regjeringens forslag som er 50 prosent statlig dekning.
VG170610 Det største opposisjonspartiet plusser på seks veistrekninger ut over regjeringens forslag til NTP, nasjonal transportplan, for årene fram mot 2029.
VG170610 Det hender enkelte parti kommer med urealistiske forslag , men vi må forvente av et parti som vil styre landet, må komme med mer seriøse alternativ enn dette, advarer Astrup.
VG170610 Dessuten ligger det allerede inne store effektiviseringsgevinster i vårt forslag .
DN170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
DB170610 Trump brukte også det tragiske angrepet i London - der sju ble drept - til å promotere sitt eget forslag om et innreiseforbud til USA fra hovedsaklig muslimske land.
DB170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
DB170610 Sentralbanken holder på å utrede et forslag om å innføre digitale sentralbankpenger, slik at alle som vil kan få en konto i Norges Bank.
DA170610 " Spesielt beklager jeg beslutningen om å ikke inkludere et tak og et gulv i vårt forslag til å imøtekomme de økte kostnadene innen sosialomsorgen.
DA170610 Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser.
DA170610 - Vi vil sikre en skikkelig og verdig behandling av et så alvorlig forslag , og vi vil forsikre oss om at vi finner det mest rettferdige straffenivået, sier Kari Henriksen ( Ap ).
AP170610 De er positive til Ruters forslag om å legge ned Schous plass, så lenge kollektivtrafikken kommer raskere frem.
AA170610 Hun kom med flere forslag om hvordan saken kan avsluttes, blant annet at den avvises eller at en eventuell straff anses som allerede sonet da Polanski satt inne i 42 dager i forbindelse med en psykiatrisk evaluering.
AA170610 | Studenter fra Trondheim tegner sykkelhotell i Oslo ¶ 31 forslag fra fem land konkurrerte om å tegne det beste sykkelhotellet for t-banenettet i Oslo.
AA170610 Tirsdag skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen om å heve strafferammen for svært grove forbrytelser.
AA170610 - Vi vil sikre en skikkelig og verdig behandling av et så alvorlig forslag , og vi vil forsikre oss om at vi finner det mest rettferdige straffenivået, sier Kari Henriksen ( Ap ). ( ©NTB ) ¶
AA170610 Der legger partiet på seks veistrekninger i tillegg til dem som står i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan fram mot 2029, skriver VG.
VG170609 Hun mistet kontakten med folket og la frem forslag om kutt i sosiale tiltak til eldre og barn, kutt som ikke egentlig sparer så mye penger, men stikker dypt i folk, sier Whyatt.
VG170609 Ifølge VGs opplysninger skal Venstres forslag til ramme ligge noe over 600 millioner kroner.
VG170609 Ifølge NTB kommer det positive toner fra Fremskrittspartiet, som nå vurderer Venstres forslag om jordbruksoppgjøret.
VG170609 Etter at Venstre torsdag pakket sammen og forlot forhandlinger med de andre opposisjonspartiene, legger partiet nå et nytt forslag til løsning på bordet, som regjeringspartiene Høyre og Frp nå snuser på.
VG170609 Straffen er den dobbelte av påtalemyndighetens forslag .
SA170609 Politikere i Stavanger støtter rådmannens forslag som skal sikre varslere rettferdig behandling.
SA170609 Odd Jo Forsell ( H ) er leder av administrasjonsutvalget i Stavanger kommune som støtter rådmannens forslag om et interkommunalt varslingssekretariat.
SA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
SA170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
SA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
SA170609 Flere detaljer i Venstres forslag til løsning på jordbruksoppgjøret ble kjent fredag.
SA170609 Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren.
NL170609 Vår innsats bidro også sterkt til at fiskeriminister Sandberg nylig trakk sitt forslag om å fjerne pliktbestemmelsene for trålerne.
NL170609 Hun hevder også at Sandbergs trukne forslag innebar at forslaget ikke ville gi en eneste arbeidsplass på kysten.
NL170609 Mens vi venter på et slikt økonomisk mirakel, fortsetter vi 'hardt arbeid'-metoden, med forslag til nye innsatsområder for en foreldredrevet bredde- og toppidretts klubb.
DN170609 Praksis er da at statens siste tilbud blir lagt frem som forslag til vedtak i Stortinget.
DN170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
DN170609 Partiet foreslår nå at oppgjøret sendes tilbake til partene med partiets forslag som utgangspunkt.
DN170609 Spesielt Mays forslag om redusert støtte til skolene og den omstridte nye eldrepolitikken, med « dementia tax », har vært tapersaker for May, tror Røsås.
DB170609 ¶ MOT LØSNING : Flere detaljer i Venstres forslag til løsning på jordbruksoppgjøret ble kjent fredag.
DB170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
DB170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
DB170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
DB170609 Straffen er den dobbelte av påtalemyndighetens forslag .
DA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
DA170609 Næringskomiteens Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
DA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
BT170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
BT170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
BT170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
BT170609 Flere detaljer i Venstres forslag til løsning på jordbruksoppgjøret ble kjent fredag.
AP170609https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bekreftet-Na-blir-dette-en-OL-gren--Er-mer-og-mer-i-vinden-i-Norge-237002b.html Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren.
AP170609 SAS er kritisk til regjeringens forslag : ¶
AP170609 Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren.
AP170609 Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren.
AA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
AA170609 Næringskomiteens leder Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
AA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
AA170609 Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.
AA170609 Næringskomiteens Geir Pollestad ( Sp ) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.
AA170609 Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.
VG170608 Ifølge eksperter kan noe av fallet skyldes flere forslag fra statsministeren om kutt i velferdsordninger.
VG170608 Corbyns forslag om å bedre studiestøtten og fjerne de forhatte skolepengene som de konservative innførte, og som i enda større grad har gjort det til et klassespørsmål om hvem som har råd til å ta høyere utdanning, faller i god jord i dette segmentet.
SA170608 Vi observerer at politikere fremmer forslag om innføring av et nytt varslingsombud som skal bidra til å ivareta ansatte og sikre dem et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
SA170608 Arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler, og komme med forslag til forbedringer.
SA170608 KrF fremmet også i forbindelse med integreringsmeldingen flere forslag om å gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for de som sitter på asylmottak.
SA170608 Venstre fremmer nå et eget forslag til løsning, mens de øvrige opposisjonspartiene snakker videre.
SA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
FV170608 Ingebjørg Godskesen ( Frp ) varslet at hun vurderte å stemme mot regjeringens forslag om tvangssammenslåinger.
FV170608 Ingebjørg Godskesen ( Frp ) varslet at hun vurderte å stemme mot regjeringens forslag om tvangssammenslåinger.
DN170608 Toril Nag, konserndirektør tele i Lyse er veldig fornøyd med regjeringens forslag , som vil gjøre det lønnsomt å bygge ut fiberbredbånd langt flere steder både i byer og distriktene.
DN170608 Regjeringens forslag til nasjonale graveregler inkluderer lavere gebyrer og åpner for moderne gravemetoder som mikrogrøfter, noe bredbåndsbransjen har etterspurt i mange år.
DN170608 Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet lagt frem et felles forslag om nye nasjonale graveregler, som nå skal på høring før de legges frem for Stortinget.
DN170608 Deretter vil et forslag bli oversendt Stortinget.
DN170608 Foto : Jeff Gilbert Prerna Bhardwaj fra London stemte på arbeiderpartiet Labour torsdag, blant annet på grunn av partiets forslag om å skrote studieavgiften.
DB170608 Om få timer skal Stortinget stemme over et forslag fra Frp, Høyre og Venstre om å redusere antall kommuner i Norge fra 428 til 354. 1,68 millioner nordmenn bor dermed i en annen kommune når de setter seg ned ved middagsbordet i ettermiddag enn de gjorde da de spiste frokost i morgentimene.
DB170608 Frps Ingebjørn Godskesen vurderer å gå mot partipisken, og da behøves bare én dissident til for å vrake kommunalminister Jan Tore Sanners ( H ) forslag om å bruke tvang for å slå sammen 11 norske kommuner.
DB170608 Venstre fremmer derfor fredag et forslag til løsning i saken.
DB170608 Samtlige forslag om tvang ble vedtatt, i tre tilfeller bare med bare én stemmes overvekt.
DB170608 Når et samfunn blir så hardt rammet som Andøy kommune, er det avgjørende at forslag og vedtak blir grundig og kvalitetsmessig belyst best mulig.
DA170608 Den endelige ordlyden i flertallspartienes forslag er ikke helt klar ennå.
DA170608 DEBATT : Stavanger SV vil stemme mot rådmannens forslag om å legge ned Tastaveden skole.
DA170608 De vil også kritisere departementet for at de ikke har villige til å utrede naboenes eget forslag til nasjonalt minnested, nemlig « Utsikten ».
DA170608 Venstre fremmer derfor fredag et forslag til løsning i saken.
DA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Studenter-deltok-for-moro-skyld---vant-arkitektkonkurranse-om-sykkelhotell-622439b.html Vi synes ett forslag var så godt at vi valgte ikke å kåre en toer, men hadde i stedet to gode bidrag på delt 3. plass, sier Stoknes, som gleder seg over at vinnerne var et lag av studenter ved NTNU.
AP170608https://www.aftenposten.no/osloby/Studenter-deltok-for-moro-skyld---vant-arkitektkonkurranse-om-sykkelhotell-622439b.html - Vi fikk inn 31 forslag og er veldig fornøyd med det.
AP170608 Vi synes ett forslag var så godt at vi valgte ikke å kåre en toer, men hadde i stedet to gode bidrag på delt 3. plass, sier Stoknes, som gleder seg over at vinnerne var et lag av studenter ved NTNU.
AP170608 - Vi fikk inn 31 forslag og er veldig fornøyd med det.
AP170608 Om få dager behandles Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) i Stortinget, der det er satt av 312 milliarder til jernbane mellom 2018 og 2029.
AP170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018.
AA170608 Trumps forslag fikk et flertall på 233 mot 186 stemmer.
AA170608 Venstre fremmer nå et eget forslag til løsning, mens de øvrige opposisjonspartiene snakker videre.
AA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
AA170608 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AA170608 Regjeringen sender nå et forslag på høring for å endre pengespillovens paragraf 10 for å gjøre det mulig å gi Turistforeningen halvparten av overskuddet fra en lottotrekning i 2018. ( ©NTB ) ¶ | 20-åring dømt for å ha voldtatt lillebror ¶
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
AA170608 Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017.
AA170608 Venstre fremmer nå et eget forslag til løsning, mens de øvrige opposisjonspartiene snakker videre.
AA170608 Venstre fremmer derfor et eget forslag til løsning i saken.
AA170608 Det la Arbeiderpartiet inn forslag om.
VG170607 Keeperens navn har også inngått i en del rykter rundt byttehandler av spillere mellom United og Real Madrid - som et påstått forslag hvor Real Madrid kunne hente De Gea i bytte mot 22 millioner pund og Álvaro Morata.
VG170607 | Tajik fremmer forslag om at « regjeringen gjør jobben sin » ¶
VG170607 Fordi det er kort tid til Stortinget trer fra hverandre før sommeren, fremmes Arbeiderpartiets forslag i tråd med Stortingets forretningsorden paragraf 39 C.
VG170607 FREMMER FORSLAG : Hadia Tajik ( Ap ), leder i Stortingets justiskomité, mener viktige deler av nærpolitireformen enten ikke er forstått eller ikke ser ut til å være ivaretatt.
VG170607 Etter VGs avsløringer ser Hadia Tajik ( Ap ) seg nødt til å fremme forslag i Stortinget om at regjeringen gjør akkurat det de skulle gjøre i utgangspunktet.
VG170607 - Dette er innholdsløs retorikk, og forslag som slår inn åpne dører.
SA170607 | Sp kommer med forslag om Forsand i Stortinget ¶
SA170607 Nå varsler Senterpartiet og Geir Pollestad at partiet vil levere et eget forslag om sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes.
SA170607 Politikerne har vedtatt forslag om opphøyde sykkelveier.
SA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
SA170607 Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.
SA170607 Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.
NL170607 Senterpartiet kommer til å stemme i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang.
NL170607 Derfor er Senterpartiet helt klare på at vi kommer til å stemme i mot alle forslag om å slå sammen kommuner og fylker med tvang.
NL170607 NOAH er svært skuffet over at dyrevelferd nok en gang blir nedprioritert av myndighetene, og at vårt forslag om videre forbud mot kommersiell utnytting av reptiler - men med løsninger som ville hindret at dyr blir avlivet eller lider av manglende veterinærbehandling - ikke ble valgt.
DN170607 Tirsdag ble et forslag fra Ap og Venstre med samme meningsinnhold, men med en litt annen formulering, nedstemt.
DN170607 Forslaget ble fremmet av Ap og KrF, men et nærmest likelydende forslag ble først fremmet av SV, Ap og Sp i juni i fjor, men dette forslaget ble imidlertid nedstemt april i år.
DN170607 Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
DN170607 Nå jobber vi med å fremme et forslag på det selv, og så får vi se hva som blir behandlet først, sier Oskar Grimstad ( Frp ), som sitter i Stortingets næringskomité.
DN170607 Før jul i fjor stemte Frp mot et lignende forslag , men på vårens landsmøte gikk partiet inn for en slik utredning.
DN170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet.
DB170607 ¶ TRUER MED Å DRA : Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
DB170607 Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
DB170607 I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) ramser selskapet opp en rekke forslag til endringer.
DB170607 I det opprinnelige utkastet fra USA var det også lagt til forslag om nye sanksjoner, men dette ville ikke Kina, som tradisjonelt er Nord-Koreas nærmeste allierte og støttespiller, ha med.
DB170607 De har konsekvent stemt ned hvert eneste forslag vi har kommet med.
DB170607 Sammen med fraksjonslederne for Frp, Venstre og KrF, henholdsvis Bente Thorsen, Iselin Nybø og Anders Tyvand, fremmet Vinje i dag forslag i Stortinget om løse situasjonen for de norske psykologstudentene i Ungarn : ¶
DA170607 Rygge formannskap skal behandle et forslag om « heltidskultur » på sitt møte torsdag 8. juni.
DA170607 Regjeringen og samarbeidspartiene la onsdag fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for Stortinget.
DA170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
DA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
DA170607 Nå jobber vi med å fremme et forslag på det selv, og så får vi se hva som blir behandlet først, sier Oskar Grimstad ( Frp ), som sitter i næringskomiteen på Stortinget.
DA170607 I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, har trioen Ap, Sp og SV fremmet et forslag hvor de ber Stortinget utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
DA170607 Det vil også Frp, som fremmer samme forslag for Stortinget.
DA170607 Da de rødgrønne fremmet et lignende forslag for Stortinget før jul i fjor, stemte Frp imidlertid imot.
DA170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet vårt.
DA170607 - Vi har allerede levert inn et forslag som vi kommer til å holde på, så får vi se hvordan vi eventuelt samkjører det etter hvert.
DA170607 Kristelig Folkeparti har kommet med et forslag der partiet går inn for å bedre helsetilbudet til papirløse.
BT170607 Regjeringen la frem sitt forslag 11. mai.
BT170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
BT170607 Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Tyrkia-sender-soldater-til-Qatar-622756b.html Beslutningen i den tyrkiske nasjonalforsamlingen er resultat av et forslag som har ligget på bordet i flere måneder, men som det nå trolig ble satt fortgang i som følge av krisen Qatar befinner seg i.
AP170607https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stottepartiene-flytter-pa-droyt-400-millioner-kroner-i-revidert-budsjett-622684b.html Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AP170607https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Stottepartiene-flytter-pa-droyt-400-millioner-kroner-i-revidert-budsjett-622684b.html Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
AP170607https://www.aftenposten.no/digital/Dette-ma-du-vite-om-nye-Ios-11-10243b.html Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.
AP170607https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Landslagstreneren-gleder-seg-til-en-host-uten-astmabrak--Det-blir-n-tidstyv-farre-236922b.html Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.
AP170607 Beslutningen i den tyrkiske nasjonalforsamlingen er resultat av et forslag som har ligget på bordet i flere måneder, men som det nå trolig ble satt fortgang i som følge av krisen Qatar befinner seg i.
AP170607 Høyre i Oslo vil fremme forslag som er til byens beste uavhengig av hvem som sitter i regjering, og kan ikke begrense oss til forslag som er forhåndsklarert med nasjonale politikere, sier Lae Solberg.
AP170607 Høyre i Oslo vil fremme forslag som er til byens beste uavhengig av hvem som sitter i regjering, og kan ikke begrense oss til forslag som er forhåndsklarert med nasjonale politikere, sier Lae Solberg.
AP170607 Et slikt forslag måtte eventuelt vært lagt frem for Stortinget ».
AP170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AP170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
AP170607 Stortingsflertallet fremmer derfor følgende forslag : ¶
AP170607 Ved å lære av dine søk kan Siri forutse hva du vil og komme med forslag før du har spurt.
AP170607 Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.
AP170607 Han har en spøkefullt forslag til hvordan det skal bli fred.
AA170607 Marte Løvik ( Sp ) fremmet et forslag på vegne av flertallet som ble enstemmig vedtatt : « Formannskapet anbefaler NTNU i den videre prosessen å ha en bredere involvering av og informasjon til berørte naboer av utbyggingen. » - Her har ikke NTNU vært gode, de klarer ikke å snakke med naboene, særlig de på vestsiden.
AA170607 Stortingsflertallet fremmer derfor følgende forslag : ¶
AA170607 Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.
AA170607 I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) ramser selskapet opp en rekke forslag til endringer.
AA170607 Nå jobber vi med å fremme et forslag på det selv, og så får vi se hva som blir behandlet først, sier Oskar Grimstad ( Frp ), som sitter i Stortingets næringskomité.
AA170607 Før jul i fjor stemte Frp mot et lignende forslag , men på vårens landsmøte gikk partiet inn for en slik utredning.
AA170607 - Vi støtter intensjonen i deres forslag i tråd med det vi vedtok på landsmøtet.
AA170607 Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai.
AA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
AA170607 Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.
VG170606 Nå har saken likevel vært til behandling på Stortinget, etter at KrF fremmet forslag om å lovfeste omsorgsansvaret.
NL170606 Våre forslag innebærer at fordeling av leveringspliktige kvoter kan skje gjennom de ordinære årlige kvotetildelingene som en distriktskvote som lokale fartøyer kan søke om eller gi anbud på og ikke som nå til forhåndsbestemte fartøyer.
NL170606 Om en trålreder betaler 40-50 millioner for å slippe leveringsforplikelse er det mye billigere enn om Fiskeriministerens forslag skulle bli godtatt.
NL170606 Det er unødvendig å si det, men dette innebærer en avvisning av alle forslag til samisk etnisk kontinuitet i Lappland siden steinalderen eller bronsealderen.» ( s.26 ) ¶
NL170606 Regjeringens forslag ville gitt mer til kystflåten enn det som landes via pliktsystemet i dag.
NL170606 Lønnsomheten i fiskeindustrien har lenge vært lavere enn i andre næringer, men regjeringens forslag ville bidratt til å styrke industriens rammebetingelser.
NL170606 Det har ikke kommet noen troverdige forslag til alternativer.
NL170606 Det har ikke kommet noen troverdige forslag til alternativer, skriver fiskeriminister Per Sandberg.
FV170606 Tirsdag kom kommunens forslag til ny havn i Kongsgård/Vige.
DN170606https://www.dn.no/nyheter/2017/06/06/2055/Industri/fant-ingen-redning-i-europa Sent fredag sendte Norske Skogs ferske toppsjef Lars Sperre ut et forslag til en redningsplan.
DN170606 Sent fredag sendte Norske Skogs ferske toppsjef Lars Sperre ut et forslag til en redningsplan.
DB170606 ( Dagbladet ) : Flertallet i kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen går i mot Venstre forslag om å beskytte lærertittelen ved å innføre en sertifiseringsordning for lærere.
DB170606 Som ventet får ikke Ap sine forslag for et mer seriøst arbeidsliv flertall i Stortinget, da Høyre mener de overlapper med regjeringens egne tiltak.
DB170606 - Jeg forutsetter at Støre kommer til salen fordi dette er et forslag han selv har fremmet.
DB170606 - Arbeiderpartiet prøver å slå inn åpne dører når regjeringen i sin offensive kamp mot arbeidslivskriminalitet allerede har 25 konkrete punkter i vår plan som er bedre enn Arbeiderpartiets forslag .
DB170606 Kokken publiserte ifølge The Guardian et blogginnlegg etter at Mays forslag ble kjent torsdag kveld, der han skrev om overvekt i England.
DB170606 - FORFERDELIG : Tv-kokken Jamie Oliver er svært misfornøyd med statsminister Theresa Mays siste forslag .
DB170606 KrF kom også med tre andre forslag mot porno, blant annet ønske om et pornofilter for barn, men trolig får ingen av de tre forslagene flertall i Stortingets justiskomité.
DB170606 Men det er et sjansespill å kritisere ethvert forslag til terrorbekjempelse, uansett hvor feilrettet forslagene er, knappe to dager før et valg.
DA170606 KrF kom også med tre andre forslag mot porno som ble behandlet av justiskomiteen, blant annet et ønske om et pornofilter for barn.
DA170606 | Setter foten ned for forslag om strengere straffer ¶
DA170606 Stortinget innstiller på å stemme ned regjeringens forslag om å øke maksstraffen i saker hvor gjerningspersonen har begått flere grove lovbrudd.
DA170606 - Jeg er veldig skuffet over at Ap og Senterpartiet stemmer mot et forslag som ville økt straffene.
DA170606 juni vil flertallet i Stortinget stemme nei til regjeringens forslag om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd.
DA170606 Forslaget fremmes så i bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag om bilfritt sentrum, og vil komme opp i bystyret 21. juni.
DA170606 - Høyre i bystyret vil fremme et forslag om fortsatt MC-parkering på gatenivå i sentrum på Samferdsels- og miljøkomiteens møte tirsdag, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, til Dagsavisen.
BT170606 15 timer hos Riksmekleren ¶ 30 dager etter streiken hadde det nesten ikke vært kontakt mellom partene, bortsett fra et brev fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hvor de kom med en rekker forslag til nye forhandlinger.
AP170606 Støttepartiene Venstre og KrF har dyttet på for et forslag til ny Nasjonal transportplan som skal gi et kjempeløft for vei og jernbane i årene som kommer.
AA170606 Rådmannens forslag vraket ¶
AA170606 Rådmannen har kommet med flere forslag til områder hvor hans navn kunne hedres, deriblant parkeringsplassen mellom Vitenskapsmuseets bygninger Gunnerushuset og Suhmhuset som det ble innstilt på.
AA170606 Rådmannens forslag vraket ¶
AA170606 Rådmannen har kommet med flere forslag til områder hvor hans navn kunne hedres, deriblant parkeringsplassen mellom Vitenskapsmuseets bygninger Gunnerushuset og Suhmhuset som det ble innstilt på.
AA170606 Ifølge NRK skal partiene ha flyttet på under 500 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag .
VG170605 - Bjørn Erik har forståelse for den situasjonen vi er i, og vi har sagt til Aafk at de er hjertelig velkomne til å komme tilbake med oss med et forslag , sier agenten og utdyper at det tilbudet Abdellaoue fikk av tidligere direktør Hoff, ikke var i nærheten av det de ønsket.
SA170605 Der reagerer de sterkt på kommuneledelsens håndtering av saken, fra 2014 og til denne ukas forslag om nedleggelse.
DB170605 På møtet skal flere ledere fra emiratene delta, og på forslag til dagsorden står blant annet forholdet til Qatar, mulig samarbeid mellom USA og DFA for å stoppe « Irans aggresjon » og « problemet » al-Jazeera.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/gMo21/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere-622409b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170605 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170605 Hun anklager samtidig Corbyn for å ha stemt mot alle forslag til antiterrorlover det britiske parlamentet har godkjent.
AA170605 Vi har et forslag : La fylkene/regionene beholde ansvaret for tannhelse.
AA170605 Regjeringens forslag til ny lov for ansatte i staten innebærer slik jeg ser det, en ytterligere svekkelse av arbeidsmiljøloven.
AP170604 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) overveier et forslag om å stoppe statsstøtten til flere private høyskoler.
AA170604 USAs president Donald Trump var raskt ute med å gjenta sitt meningsløse forslag om å stenge grensene for innreise fra en rekke muslimske land.
SA170603https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Her-ser-politiet-etter-tegn-pa-bruk-av-anabole-steroider-I-hele-2016-hadde-politiet-900-saker-for-bruk-og-besittelse-av-dopingmidler-235394b.html - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
SA170603 - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
DN170603 Sikkerhetsrådet i FN har enstemmig vedtatt et forslag om å tilføye nye navn fra Nord-Korea på en allerede lang svarteliste.
DN170603 I det opprinnelige utkastet fra USA var det også lagt til forslag om nye sanksjoner, men dette ville ikke Kina, som tradisjonelt er Nord-Koreas nærmeste allierte og støttespiller, ha med.
BT170603 - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
AP170603https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Her-ser-politiet-etter-tegn-pa-bruk-av-anabole-steroider-I-hele-2016-hadde-politiet-900-saker-for-bruk-og-besittelse-av-dopingmidler-235394b.html - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
AP170603 - Men hvis Høyre vil kommentere noen av sine forslag , så er det selvfølgelig opp til dem.
AP170603 - Riksadvokatembetet fikk i oktober 2016 en henvendelse fra Trøndelag statsadvokatembeter med forslag om blant annet økning av strafferammen for den grove dopingkriminaliteten.
VG170602 Det finnes en lang rekke forslag til tiltak som skal gjøre norsk skole bedre.
VG170602 I Trumps første forslag til statsbudsjett rammes ingen hardere enn miljøverndirektoratet ( EPA ).
SA170602 Systematisk språkopplæring i barnehagen burde derfor være et nokså ukontroversielt forslag .
SA170602 mai om Oslo Høyres forslag om norskopplæring i barnehagen.
SA170602 Det foreligger også forslag om å spisse økonomien i damefotballen med å gi mer til de få lagene i Toppserien.
NL170602 Like fullt er det snakk om et havari for et forslag som Sandberg har investert ganske mye politisk kapital i.
NL170602 Fiskeriminister Per Sandberg har trukket sitt forslag om å avvikle pliktsystemet for trålerne.
NL170602 UiT er forberedt på at det vil bli debatt om arbeidsgruppens forslag og om det endelige vedtaket.
FV170602 Nå skal huset rives og grunnen overføres til Kristin og Øyvind Viksnes, i følge et forslag til Vennesla-politikerne FOTO : Uleberg, Odd Inge ¶
DN170602 Etter å ha sittet i konsernsjefstolen i under en måned, har Lars Sperre lagt et forslag på bordet.
DB170602 Nettopp det ble faktisk gjort i Smaalenenes Avis i april i år, som et av flere forslag til navnet på den nye storkommunen bestående av Spydeberg og Eidsberg som, mot sin vilje, blir slått sammen med Hobøl, Askim og Trøgstad.
DB170602 Men i lys av andre mer eller mindre seriøse forslag på kommunenavn understreker Schmidt at man ikke bør konstruere nye stedsnavn.
DB170602 Det er med andre ord ikke bare å slenge ut et forslag , som for eksempel Hurrahølet kommune.
DB170602 Han reagerer på regjeringens forslag til regelendring for organisasjonen Det frivillige skyttervesen, fra Stortingsproposisjon 123 s « Investeringar i Forsvaret og andre saker ».
DB170602 Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med forslag om konkrete lovforslag.
DB170602 Vårt forslag handler om å forenkle regelverk og gjøre det enklere å regulere, sier han.
DB170602 Bamble-politikerne jobber nå på spreng for å få på på plass et forslag til neste kommunestyremøte.
DB170602 Til tross for flere oppfordringer og forslag , er likevel ikke endringene innført. 2001-2003 ¶ 2001 : Høyesteretts ankeutvalg avviser en begjæring om gjenopptakelse av saken mot Fredrik Fasting Torgersen, og påpeker at flere viktige bevis er blitt borte.
DB170602 Regjeringens forslag er å gi oljebransjen tilgang til nye områder i det vi kaller for " iskanten " - fordi isen er i ferd med å smelte bort.
DB170602 Hva gjelder KrFs forslag er vi på linje med Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi.
DA170602 « Bremsingen » kommer i form av et eget forslag i den nettopp avgitte innstillingen fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
DA170602 Formålet med endringsforslagene i loven er å gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land, heter det i innstillingen, som inneholder flere forslag til endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing.
DA170602 Det er her Ap og KrFs medlemmer i kulturkomiteen kommer med et eget forslag i innstillingen, som skal behandles i stortingssalen neste uke.
DA170602 | Sandberg trekker forslag om å fjerne pliktsystemet ¶
DA170602 I tillegg fremmet flertallspartiene et forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på hvordan arrangementet skal gjennomføres.
BT170602 Det var kanskje ikke Bøes intensjon, men vi liker hans forslag .
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/politikk/En-ny-og-mer-liberal-alkohollov-i-Finland-kan-sette-det-norske-Vinmonopolet-i-fare-622268b.html Statsråd Bent Høie forsvarer Vinmonopolet og mener at finnene med sitt forslag til ny alkohollov kan undergrave denne nordiske ordningen.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/politikk/En-ny-og-mer-liberal-alkohollov-i-Finland-kan-sette-det-norske-Vinmonopolet-i-fare-622268b.html Finlands forslag er for øyeblikket til vurdering i EU, hvor det vurderes om lovforslaget er forenelig med EU-retten, skriver Stortinget i sitt nyhetsbrev om EU-EØS.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Full-forvirring-om-Stortingets-palmeolje-vedtak-622451b.html Lite gjennomtenkt forslag
AP170602 Putin fikk denne uken svært tøffe forslag på bordet fra sine økonomiske rådgivere for å redde Russlands økonomiske fremtid.
AP170602 Denne uken la Putins strateger frem flere drastiske forslag for Russland som får mange russere til å se rødt.
AP170602 Bare sosialdemokratene stemte imot da Enhedslistens forslag ble lagt fram for avstemning.
AP170602 - Men hvis Høyre vil kommentere noen av sine forslag , så er det selvfølgelig opp til dem.
AP170602 Statsråd Bent Høie forsvarer Vinmonopolet og mener at finnene med sitt forslag til ny alkohollov kan undergrave denne nordiske ordningen.
AP170602 Finlands forslag er for øyeblikket til vurdering i EU, hvor det vurderes om lovforslaget er forenelig med EU-retten, skriver Stortinget i sitt nyhetsbrev om EU-EØS.
AP170602 Lite gjennomtenkt forslag
AP170602 Når det synes å være et totalt fravær av en diskusjon og forslag til løsninger knyttet til sårbarhet og sikkerhet, tolker jeg det slik at konkurrentene nok har levert materiale for dette hovedkriteriet, men at det er vurdert for sensitivt til å kunne vises i en offentlig utstilling.
AP170602 Det er et totalt fravær av diskusjoner og forslag til løsninger knyttet til sårbarhet og sikkerhet i de syv utkastene til nytt Regjeringskvartal.
AP170602 Det foreligger også forslag om å spisse økonomien i damefotballen med å gi mer til de få lagene i Toppserien.
AA170602 Sikkerhetsrådet i FN har enstemmig vedtatt et forslag om å tilføye nye navn fra Nord-Korea på en allerede lang svarteliste.
AA170602 I det opprinnelige utkastet fra USA var det også lagt til forslag om nye sanksjoner, men dette ville ikke Kina, som tradisjonelt er Nord-Koreas nærmeste allierte og støttespiller, ha med.
AA170602 Bare sosialdemokratene stemte imot da Enhedslistens forslag ble lagt fram for avstemning.
AA170602 Norske Skog har lagt frem et forslag der store deler av gjelda gjøres om til aksjer i selskapet.
AA170602 | Trekker forslag om å fjerne pliktsystemet ¶
AA170602 Senest i 2015 stemte et klart flertall på Stortinget nei til et forslag fra KrF om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere.
AA170602 Lite gjennomtenkt forslag
AA170602 Det har vi meldt inn i forslag til statsbudsjettet for 2018, sier Erling Moe, kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen. ( ©NTB ) ¶
VG170601 Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter.
VG170601 Vi tar kortversjonen : Denne gangen ble regjeringens forslag stoppet av Kristelig Folkeparti og Venstre ( som egentlig er støttepartier for regjeringen ).
VG170601 Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går for øyeblikket gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til utvalgets forslag .
VG170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
SA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
NL170601 Sametingets forslag om sannhetskommisjon for fornorskninga, som Kirsti Bergstø og jeg har foreslått på Stortinget, har startet en viktig debatt med høy temperatur.
FV170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
DN170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
DN170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
DN170601 EU-kommisjonen har lagt frem den nye veipakken « Europa i bevegelse » som blant annet inneholder forslag om at bompenger skal betales etter kjørt distanse.
DN170601 Representantene vurderer to forslag til felles uttalelse.
DN170601 Han påpeker at Venstre har fremmet flere forslag for å stramme inn den omdiskuterte ordningen.
DB170601 Komiteen har samlet seg om et felles forslag : ¶
DB170601 De fire partiene mener det må bli enklere å få vurdert, og ved behov få bygget på, utenlandsk formalkompetanse til norske krav og fremmer forslag om at regjeringen skal foreta en full gjennomgang av hvordan utenlandske utdanninger og autorisasjon godkjennes.
DB170601 juni skal Stortinget ta stilling til et forslag fra Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen, der Marianne Aasen er medlem.
DB170601 Siden regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform tidligere i vår, har Trøgstad i Østfold valgt å frivillig danne en ny storkommune sammen med naboene.
DB170601 - Vi jobber med lærerløftet som vi gikk til valg på, og har mange flere forslag for å løfte lærerne videre, men er ikke klare for alle Venstres detaljerte planer videre, sier hun.
DB170601 Grande reagerer dermed på at Frp stilte seg bak et forslag om at en ny NRK-lisens skal betales av enkeltpersoner, og at alle voksne med inntekt skal betale for NRK uavhengig av om man har TV eller ikke.
DB170601 Frp står inne for et forslag om at alle voksne skal bidra.
DB170601 Arild Grande ( Ap ) reagerer på at Frp før valget sa de skulle fjerne NRK-lisensen, for så å stille seg bak et forslag om at hver person skal betale for NRK.
DB170601 - Hvorfor stiller dere dere bak et forslag dere ikke er for ?
DB170601 Grande reagerer dermed på at Frp stilte seg bak et forslag om at en ny NRK-lisens skal betales av enkeltpersoner, og at alle voksne med inntekt skal betale for NRK uavhengig av om man har TV eller ikke.
DB170601 Frp står inne for et forslag om at alle voksne skal bidra.
DB170601 Arild Grande ( Ap ) reagerer på at Frp før valget sa de skulle fjerne NRK-lisensen, for så å stille seg bak et forslag om at hver person skal betale for NRK.
DB170601 - Hvorfor stiller dere dere bak et forslag dere ikke er for ?
DA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
DA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
DA170601 Arbeiderpartiets stortingsgruppe overkjører lokalpolitikerne i Oslo, og vil ha full utbygging av E18 mellom Oslo og Asker i tråd med regjeringens forslag i NTP.
DA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
DA170601 Dagsavisen har denne uka omtalt et forslag fra Småkraftforeninga om å tillate et større innslag privat eierskap i kraftsektoren, slik at tilgangen til kapital blir større.
DA170601 Stortinget sier nei til regjeringens forslag om trygdekutt for innvandrere.
DA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
BT170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
BT170601 Sammen med SV og Venstre fremmer vi derfor forslag om strengere karanteneregler, straff for utnyttelse av au pairer og regler som sikrer at familier med personer som er dømt for straffbar handling mot au pairer ikke får ta i mot en au pair.
BT170601 I tillegg fremmer vi et forslag om at oppholdstillatelsen knyttes til au pairen selv, og ikke til vertsfamilien.
AP170601https://www.aftenposten.no/verden/Han-havnet-midt-i-krigen-som-endret-Midtosten-622324b.html - Minister Begins forslag om å inkludere hele området i Israel uten å gi statsborgerskap har en visjon om geografisk og historisk integritet.
AP170601https://www.aftenposten.no/osloby/E18-saken-Oslo-Ap-tapte-for-Ap-pa-Stortinget-622316b.html - Det stortingsgruppen gjør er å påpeke fire ting : De støtter Regjeringens forslag om utbyggingen av første etappe, ikke hele utbyggingen.
AP170601https://www.aftenposten.no/okonomi/Stanser-tusenvis-av-tollfrie-pakker-pa-grunn-av-juks-622232b.html Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) mener det å fjerne ordningen er et dårlig forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-forbyr-palmeolje-for-all-offentlig-transport-622295b.html BIDRAG : SVs Heikki Eidsvoll Holmås klarte å samle et bredt flertall på Stortinget for sitt forslag om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i alt offentlig innkjøp.
AP170601https://www.aftenposten.no/norge/Kjorelengden-kan-komme-til-a-erstatte-bompengene-622308b.html Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
AP170601 - Minister Begins forslag om å inkludere hele området i Israel uten å gi statsborgerskap har en visjon om geografisk og historisk integritet.
AP170601 Og i fjor støttet partiet et forslag i bystyret fra KrF og Frp om å « ikke prioritere Nedre Grefsen [.. ] i inneværende bystyreperiode ».
AP170601 Nå, når det rødgrønne byrådets forslag til revidert kommuneplan behandles, mener Rødts gruppeleder i bystyret at prosessen er blitt en annen.
AP170601 Det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt forslag til revidert plan.
AP170601 Da det forrige byrådets forslag til kommuneplan ble vedtatt i bystyret, var Rødts representanter de eneste som stemte imot helheten.
AP170601 Og i fjor støttet partiet et forslag i bystyret fra KrF og Frp om å « ikke prioritere Nedre Grefsen [.. ] i inneværende bystyreperiode ».
AP170601 Nå, når det rødgrønne byrådets forslag til revidert kommuneplan behandles, mener Rødts gruppeleder i bystyret at prosessen er blitt en annen.
AP170601 Det rødgrønne byrådet har lagt frem sitt forslag til revidert plan.
AP170601 Da det forrige byrådets forslag til kommuneplan ble vedtatt i bystyret for to år siden, var Rødts representanter de eneste som stemte imot helheten.
AP170601 - Det stortingsgruppen gjør er å påpeke fire ting : De støtter Regjeringens forslag om utbyggingen av første etappe, ikke hele utbyggingen.
AP170601 Statssekretær Jørgen Næsje ( Frp ) mener det å fjerne ordningen er et dårlig forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere.
AP170601 BIDRAG : SVs Heikki Eidsvoll Holmås klarte å samle et bredt flertall på Stortinget for sitt forslag om å forby palmeoljebasert biodrivstoff i alt offentlig innkjøp.
AP170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
AP170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AP170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AP170601 At det ikke ble lagt inn forslag til omorganisering av POD i nærpolitireformen skyldes at kritikken fra 2013 var håndtert.
AA170601 Stortinget kommer ikke til å få noe forslag om å lage stor-kommune på Fosen.
AA170601 Om ti år kan kjørelengde bli avgjørende for hvor mye man skal betale i bompenger, dersom et forslag fra EU-kommisjonen blir vedtatt.
AA170601 Både SV og Sp har sendt forslag til Stortinget om det å få pensjonsslippen tilbake på papir.
AA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform lå det an til en fasit på 358 kommuner.
AA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AA170601 Instruksen kommer som følge av forslag om praksisendring fra UDI og anbefaling fra Europakommisjonen.
AA170601 Da regjeringen la fram sitt forslag til kommunereform, lå det an til en fasit på 358 kommuner.
VG170531 Likevel kan det komme forslag til endringer som griper inn i Heimevernets oppsett.
VG170531 Derfor har vi fremmet en rekke forslag for å stramme inn.
VG170531 Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne frata folk statsborgerskapet etter en slik risikovurdering.
VG170531 Bystyret sa også nei til et forslag om å avholde en folkeavstemning om bompenger.
SA170531 Levekårssjefens forslag til løsning ?
NL170531 I skrivende stund ( onsdag ) er Sametinget samlet i plenum, og i løpet av ettermiddagen blir det lagt frem et forslag til vedtak der Sametinget ber Stortinget om å starte prosessen med å opprette en sannhetskommisjon.
NL170531 Vi har et forslag : La fylkene beholde ansvaret for tannhelsen.
NL170531 Fylkesnes står bak et forslag om at kystkommuner skal kunne nyte godt av avgifter fra havbruksanlegg i deres område.
NL170531 Regjeringens forslag til hvor denne grensen bør settes, dukket sist opp i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet for noen uker siden.
DN170531 Et annet forslag er at eurosonen kan få et eget budsjett, slik EU har et eget budsjett i dag.
DN170531 Der lanseres en rekke forslag for å fordype valutaunionen.
DN170531 - Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere.
DB170531 Høyre-veteran Michael Tetzschner er positiv til regjeringens forslag , men har større problemer med å svelge utspillet fra Frp på Stortinget.
DB170531 Dermed kan mennesker - dersom Frps forslag går gjennom - risikere å bli påført ulik straff for samme handling.
DB170531 Både regjeringens forslag og det mer ytterligende forslaget fra Stortings-Frp, er for seint presentert til å bli behandlet i inneværende stortingsperiode.
DB170531 - Det er på alle måter et problematisk forslag , sier Tetzschner.
DB170531 ( Dagbladet ) : Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne ta fra folk statsborgerskapet hvis en « framtidsrettet risikovurdering » betegner dem som en trussel mot Norge.
DB170531 Regjeringens forslag er på kollisjonskurs med fuglelivet Debatt ¶
DB170531 Å legge frem et forslag om tidlig fokus på norsk er som et slag i magen for oss som jobber med barn, det er som å si at vi ikke har nok fokus på språk.
DB170531 Jeg må si jeg måtte gni meg litt i øynene da jeg kom over Høyres forslag om å starte undervisning i norsk for de store barna i barnehagen.
DB170531 Begum og Høyre lener seg verken på pedagoger eller forskning når de fremmer sitt forslag om språkopplæring og formell lek i barnehagen.
DA170531 Her vil jeg råde folk til å bruke Michelin-guiden, som gir veldig gode forslag - enten det gjelder stjernerestauranter eller mer folkelige spisesteder, sier Medhus.
DA170531 Der har de samlet inn forslag på vegne av bydelen for å gjøre Grønland til et bedre sted for alle som bor og ferdes der.
DA170531 Claire-Louise Bennett deltar på Litteraturfestivalen i Lillehammer onsdag og torsdag, og på et arrangement i Cappelens Forslag fredag.
BT170531 Ap og Sp fremskynder byggingen av ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, i forhold til regjeringens forslag .
BT170531 Dette fikk SV til å komponere et forslag om å legge ned hele ordningen, og partiet fikk raskt støtte fra fagbevegelsen, Ap og Sp.
BT170531 Nå har LEVE fremmet et forslag om nullvisjon for selvmord overfor bystyret i Bergen.
BT170531 Som sak nummer tre hadde Stortinget til behandling et forslag om å opprette en handelshøyskole i Bergen og samtidig bevilge 50.000 kroner til å starte byggearbeidene.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html - Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.
AP170531https://www.aftenposten.no/okonomi/Politiets-aksjon-mot-Uber-sjaforene-Ma-betale-tilbake-11-millioner-kroner-622087b.html Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går nå gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til delingsøkonomiutvalgets forslag .
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Noen-som-passer-for-deg-621664b.html I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html LNU har lagt frem ti ulike forslag som de i sum mener kan øke valgdeltakelsen blant unge.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Kontroversielt forslag
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Fakta : Ti forslag for å øke valgdeltakelsen ¶
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Det er flertall blant stortingspartiene om å beholde det slik, et forslag om å endre valgloven på dette punktet ble nedstemt i fjor.
AP170531 - Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.
AP170531 Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går nå gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til delingsøkonomiutvalgets forslag .
AP170531 Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går nå gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til delingsøkonomiutvalgets forslag .
AP170531 I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.
AP170531 LNU har lagt frem ti ulike forslag som de i sum mener kan øke valgdeltakelsen blant unge.
AP170531 Kontroversielt forslag
AP170531 Fakta : Ti forslag for å øke valgdeltakelsen ¶
AP170531 Det er flertall blant stortingspartiene om å beholde det slik, et forslag om å endre valgloven på dette punktet ble nedstemt i fjor.
AP170531 Det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalget presenterte nylig sitt forslag om å avvikle UP og overføre trafikkoppgavene til landets 12 politidistrikter.
AA170531 Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.
AA170531 Uttalelsene fra de Trump-lojale senatorene kommer mens Senatet er i ferd med å vurdere Trumps forslag .
AA170531 Et annet forslag er at eurosonen kan få et eget budsjett, slik EU har et eget budsjett i dag.
AA170531 Der lanseres en rekke forslag for å fordype valutaunionen.
AA170531 Parlamentarikerne går inn for flere innstramminger i EU-kommisjonens forslag .
VG170530 I behandlingen av skattereformen fremmet SV 23 forslag for å hindre kapitalflukt.
VG170530 Hvordan gir det mening å stemme mot et forslag om å innføre plikt til å opplyse om alt utenlandsk eierskap i selvangivelsen ?
VG170530 Statssekretæren påpeker at departementet har satt ned et spesialistutvalg som skal se på dagens system og komme med forslag til forbedringer.
SA170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.
DN170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag på 410 millioner kroner, melder NRK.
DN170530 Ikke flertall for SVs forslag
DN170530 Det ønsker også Senterpartiet, men uten regjeringens støttepartier får ikke forslaget flertall når Stortinget behandler Andersens forslag fredag.
DN170530 Begge partiene har vært kritiske til dagens au pair-ordning, men slutter seg ikke til et forslag fra SVs Karin Andersen om å fjerne den, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DB170530 Det aller første spørsmålet gjaldt en nyhet i Washington Post om et angivelig forslag til russerne fra Trumps svigersønn Jared Kushner om å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal.
DA170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag på 410 millioner kroner, melder NRK.
BT170530 Jeg konstaterer at Ap og Sp kritiserer, uten å fremme noen alternative forslag .
BT170530 Alle mine forslag til overskrifter er fakta.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Vi fremmet 23 forslag .
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Lover-a-fjerne-tollfri-import-under-350-kr--hvis-han-vinner-valget-622104b.html Han sier at partiet så raskt som praktisk mulig etter et regjeringsskifte til høsten vil starte prosessen med å fjerne dagens frigrense på 350 kroner, og at det kan skje allerede i det reviderte forslag til statsbudsjett for 2018 som en ny regjering skal legge frem.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Lover-a-fjerne-tollfri-import-under-350-kr--hvis-han-vinner-valget-622104b.html - Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere, sier han.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Lover-a-fjerne-tollfri-import-under-350-kr--hvis-han-vinner-valget-622104b.html - Eventuelle forslag fra andre partier vil vi vurdere når de kommer, sier Høvset.
AP170530 Vi fremmet 23 forslag .
AP170530 Han sier at partiet så raskt som praktisk mulig etter et regjeringsskifte til høsten vil starte prosessen med å fjerne dagens frigrense på 350 kroner, og at det kan skje allerede i det reviderte forslag til statsbudsjett for 2018 som en ny regjering skal legge frem.
AP170530 - Å fjerne ordningen med tollfri import er et dårlige forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere, sier han.
AP170530 - Eventuelle forslag fra andre partier vil vi vurdere når de kommer, sier Høvset.
AP170530 Det ønsker også Senterpartiet, men uten regjeringens støttepartier får ikke forslaget flertall når Stortinget behandler Andersens forslag fredag.
AP170530 Begge partiene har vært kritiske til dagens au pair-ordning, men slutter seg ikke til et forslag fra SVs Karin Andersen om å fjerne den, skriver Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AP170530 I morgen skal Oslo kommune behandle et privat forslag fra Frps Carl I.
AP170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.
AA170530 Rådmannens forslag om lavere fart på E6 nord for Trondheim ble tirsdag nedstemt av trondheimspolitikerne.
AA170530 Rådmannens forslag fikk støtte fra SV og Miljøpartiet De Grønne, men flertallet i formannskapet stemte imot, og forslaget falt.
AA170530 - Hvorfor ble rådmannens forslag om fartsgrenser stemt ned i formannskapet i dag ?
AA170530 Ikke overraskende støttet KrF rådmannens forslag : ¶
AA170530 Det er flertall på Stortinget for å gi mer penger til bøndene enn regjeringens forslag ettersom Venstre og KrF går sammen med de rødgrønne.
AA170530 Torsdag denne uken skal Hagens forslag behandles i Oslo kommunes finanskomité, skriver Vårt Land.
AA170530 Hagens forslag om å forby politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser.
AA170530 Hagen, som sitter i bystyret for Oslo Frp, et privat forslag om forbud mot synlige politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser.
AA170530 | Dark Room-etterforskerne støtter omstridt forslag om utvidet IP-lagring ¶
VG170529 Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag , skal det hete i rapporten.
SA170529 Det beste for alle ville vært bare å ha gått for Høyre sitt forslag , som var park med parkering under.
NL170529 Han skriver selv på Facebook : « Takk til eldrerådet i Arbeiderpartiet for gode forslag til ny politikk, for våre eldre !
FV170529 Slik blir krysset Vestre Strandgate og Gyldenløves gate i WSPs forslag .
DN170529 Trump-administrasjonen leverte et forslag til skattekutt som var på én side.
DN170529 Skatteplanene var en del av Trumps forslag til nytt statsbudsjett, lagt frem sist uke.
DN170529 Etter at det første forslaget ble avvist av Kongressen, som er kontrollert av republikanerne, førte nye, lange forhandlinger til et forslag som så vidt ble stemt gjennom.
DN170529 Trumps forslag til ny helsereform inkluderte en pott på 8 milliarder dollar som skal bidra til å dekke helseforsikringsutgifter for personer med kroniske lidelser.
DB170529 I september 2016 la Nærings- og fiskeridepartementet fram et forslag som går ut på å gi departementet nødvendig hjemmel til å kreve registrering av turistfiskevirksomheter, og rapportering av fangst.
DB170529 - Vi har fremmet en rekke forslag i Stortinget om skjerpet regelverk for mer seriøsitet i arbeidslivet.
DB170529 Det er kloke formuleringer, og gode forslag til hvordan et slikt fag kan settes sammen og hva som skal være formålet med det.
DB170529 Det er et forslag det er vel verdt å overveie.
BT170529 Et annet forslag som ligner mer på reiselivsbransjens internettskepsis, er et fra Norsk filminstitutt om en egen avgift på strømmetjenester som Netflix.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html Høyre fremmer forslag om at Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-mener-Lysneutvalget-i-dag-om-digitalt-grenseforsvar--Bjorn-Erik-Thon-622080b.html Medlemmene i Lysne-utvalget må klargjøre hvordan de ser på sitt eget forslag i lys av utviklingen etter at de fremla sin rapport.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-mener-Lysneutvalget-i-dag-om-digitalt-grenseforsvar--Bjorn-Erik-Thon-622080b.html I september 2016 la Lysne II-utvalget frem sitt forslag til digitalt grenseforsvar ( DGF ).
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-mener-Lysneutvalget-i-dag-om-digitalt-grenseforsvar--Bjorn-Erik-Thon-622080b.html Et år senere kom Lysne II-utvalget med forslag til digitalt grenseforsvar.
AP170529 Høyre fremmer forslag om at Bystyret ber byrådet søke staten om å få tomten tilbakeført.
AP170529 Medlemmene i Lysne-utvalget må klargjøre hvordan de ser på sitt eget forslag i lys av utviklingen etter at de fremla sin rapport.
AP170529 I september 2016 la Lysne II-utvalget frem sitt forslag til digitalt grenseforsvar ( DGF ).
AP170529 Et år senere kom Lysne II-utvalget med forslag til digitalt grenseforsvar.
AP170529 Et annet bakteppe for innlegget er Særorganutvalgets forslag om å slå Økokrim sammen med Kripos til en felles bistands- og etterforskningsenhet, å skille ut statsadvokatene fra Økokrim og å flytte ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet til et politidistrikt.
AA170529 ANCs ledelse har gått imot et forslag om mistillitsavstemning mot Sør-Afrikas president Jacob Zuma : Forslaget ble nedstemt med 54 mot 18 stemmer.
VG170528 Ifølge eksperter kan noe av fallet i oppslutning også skyldes flere forslag fra May om kutt i velferdsordninger.
SA170528 I denne sammenheng kan vi avspore enhver klimadebatt og ethvert forslag til tiltak, som også i dette tilfellet.
NL170528 Nå som finlenderne har kommet med en invitasjon til å faktisk skape noe sammen og vil vi skal komme med forslag til løsninger så må vi møte dette så godt vi kan.
DB170528 Vil stanse forslag
DB170528 juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som sier at tilbud om spesialiserte hjelpetiltak lovfestes ¶
DB170528 - Jeg vil ha en jobb i Norge med å kutte hodet av folk som omskjærer babyer, skriver han og linker til en artikkel fra Jerusalem Post om norske Fremskrittspartiets forslag om et omskjæringsforbud.
DA170528 I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.
BT170528 I desember 2016 sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsnotat med forslag om skjerpet straff for flere lovbrudd og heving av maksstraffen hvor gjerningspersonen har begått lovens mest alvorlige handlinger flere ganger.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Svigersonnens-hemmelige-Russland-forslag-forer-til-at-Trump-avlyser-folkemote-622041b.html Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Svigersonnens-hemmelige-Russland-forslag-forer-til-at-Trump-avlyser-folkemote-622041b.html ) og hans forslag om å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva, er blitt stort slått opp amerikanske medier de siste dagene.
AP170528 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
AP170528 ) og hans forslag om å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva, er blitt stort slått opp amerikanske medier de siste dagene.
VG170527 Favorittoddsen er kraftig senket, og slik er vi tvunget til kjøre et forslag på Barcelona-seier i et 0-2-handikappspill til 2,00 i odds.
VG170527 Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag , skal det hete i rapporten.
VG170527 Bare halvannen time før Trump sto på talerstolen i Sigonella, ble helgens G7-møte avsluttet med skuffende få resultater, delvis fordi USA blokkerte forslag fra de andre økonomiske stormaktene.
VG170527 Det er ikke ofte en embetsmann i politiet går så tydelig ut mot et politisk forslag som det Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold gjorde på Twitter denne uken, da han skrev : « Vi trenger ikke mer øl i parken.
SA170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
DN170527 Petter Gottschalk, professor ved BI og ekspert på økonomisk kriminalitet, ser derimot fordeler ved utvalgets forslag .
DN170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
AP170527https://www.aftenposten.no/osloby/De-borgerlige-snur_-vil-avlyse-blokksjokk-i-villastrok-621843b.html Så sent som i november i fjor stemte Høyre og Venstre mot et forslag i bystyret om ta Nedre Grefsen ut av kommuneplanen.
AP170527 Byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad, kaller Lundmarks forslag « strålende ».
AP170527 Så sent som i november i fjor stemte Høyre og Venstre mot et forslag i bystyret om ta Nedre Grefsen ut av kommuneplanen.
AP170527 Som flere har påpekt i sammenheng med Regjeringens forslag til ny felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag, representerer den nåværende likestillingsloven for kjønn en gullstandard ved hvordan den i tiår har gitt det sterkeste vernet mot diskriminering i alle deler av samfunnet.
AA170527 Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.
SA170526 Se forslag over blomster nederst i saken ¶
SA170526 Nordlies forslag
DN170526 Vi skal høre på særorganene i den kommende høringsrunden før vi trekker en konklusjon knyttet til utvalgets forslag , sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.
DN170526 Likevel støttet ikke regjeringspartiene Arbeiderpartiets forslag om å opprette et slikt senter.
DN170526 Arbeiderpartiet var de eneste i komiteen som fremmet forslag om å opprette et nasjonalt senter for bekjempelse av cyberkriminalitet.
DN170526 september 2015 for å komme med et forslag om hvordan et slikt nasjonalt senter kunne organiseres.
DB170526 I Aftenpostens Uviten-spalte skriver fagfolk om det de mener er « dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk ». 23. mai setter professor i statsvitenskap Øyvind Østerud andres tematisering av inndelingen av mennesker i « vi » og « de andre » på dagsorden.
DA170526 - Mitt forslag er mindre kvantitet, mer kvalitet.
BT170526 Se forslag over blomster nederst i saken ¶
BT170526 Nordlies forslag
AP170526https://www.aftenposten.no/bolig/Fa-sommerblomster-som-varer-helt-til-frosten-kommer-10138b.html Se forslag over blomster nederst i saken ¶
AP170526 « Akersryggen » er ett av syv forslag til nytt Regjeringskvartal.
AP170526 Se forslag over blomster nederst i saken ¶
AP170526 Nordlies forslag
VG170525 - Jeg vil nok foreløpig bruke ordet symbolsk om forslagene ; så får vi se etter møtet hva som kommer konkret ut av møtet ; om dette er forslag som USA har ønsket.
VG170525 » skriver retten, som legger til at kvinnen avviste mannens forslag .
VG170525 God timing for forslag
VG170525 Fremskrittspartiet ( Frp ) har fremmet forslag på Stortinget om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker.
SA170525 Tyngden av partimaskineriene, byråkratiet og den stadig mer konsentrerte makta i nettverkene til den « politiske klassen », som skaper en omfattende politikerforakt, ikke bare blant de eldre, men også blant motløse unge, får ingen løsning gjennom et slikt forslag som dette, og trenger andre og flere demokratiforsøk.
SA170525 Mitt forslag her er pur logikk basert på erfaring for å sikre generasjonskorrigert representasjon for framtidas politiske samfunn.
SA170525 FOTO : Shutterstock/Scanpix ¶ Forslag til demokratisk løsning : Allmenn stemmerett forsvinner når man trer inn i pensjonistenes rekker !
SA170525 Claudia Chwalisz og Policy Network i « The Populist Signal », for å skape større engasjement i et samfunn med dalende politisk deltagelse som utnyttes av politiske populister, selv om mange forslag herfra godt kan vurderes også i Norge ( tenketanken Agenda har tidligere formidlet denne forskningen i Norge ).
DN170525 Konkret peker Alec Phillips på Trumps forslag om 200 milliarder dollar i ekstra bevilgninger over de neste ti årene, noe som i partnerskap med private skal utløse totalt 1000 milliarder dollar til investeringer i infrastruktur over ti år.
DN170525 Han plukker også fra hverandre enkelte av Trumps forslag , som løftene om en massiv satsing på infrastruktur.
DN170525 De ser med forskrekkelse på utsiktene til at USAs statsgjeld fortsetter å øke, og de vil sette ned foten for mange av Trumps forslag .
DB170525 Først da løftet Zlatan trofeet, før superstjerna poserte foran et relativt dristig forslag fra en tilhenger.
DB170525 Ap, SV og Sp har vært kritisk til slike bedriftsinterne avtaler - og har i Stortinget støttet et forslag som går ut på å fjerne « smutthullet » i arbeidsmiljøloven som tillater utstrakt bruk av bemanningsbyrå for disse selskapene.
DB170525 Forslag om å heve sperregrensen, blir gjerne begrunnet med at det vil gjøre Stortinget mer styringsdyktig, men lite tyder på at det er resultatet.
AP170525 Frp har stilt forslag på Stortinget om å stryke forbudspunktet « i park » fra Alkoholloven, skriver Vårt Land.
AA170525 Ved enstemmighet kan ministerrådet legge fram forslag for Nordisk råd, i noen tilfeller også fatte vedtak selv, som er bindende for de enkelte regjeringene. ( ©NTB ) ¶
VG170524 Fridager i fare : Forslag om å slette en fridag ¶
NL170524 Spørsmålet om det skal opprettes en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikken behandles i stortinget etter forslag fra SV.
NL170524 Hvorfor omfattes samer og kvener i samme forslag ?
NL170524 Imidlertid viser det seg at først nå, et halvt år senere, legger administrasjonen frem et forslag til fordeling av kuttene i innkjøp på de forskjellige avdelingene i kommunen.
DN170524 Seadrill har fått et forslag til refinansieringsløsning fra selskapets kreditorer, omtalt som tredjeparter og tilknyttede investorer.
DN170524 USAs president Donald Trump og hans administrasjon anklages for grove regnefeil, tvilsomme anslag og logiske brister i sitt forslag til USAs statsbudsjett.
DN170524 Seadrill har fått et forslag til refinansieringsløsning fra selskapets kreditorer, omtalt som tredjeparter og tilknyttede investorer.
DN170524 Det hardt prøvede riggselskapet Seadrill har fått et forslag til refinansiering, men er ennå ikke i mål.
DB170524 Pavens tirade refererte til Trumps forslag om å bygge en fysisk mur mot Mexico, for å holde latin-amerikanerne ute fra USA, fordi mexicanerne ifølge Trump : ¶
DA170524 I første omgang vil det muligens bli lettere å få tysk gehør for forslaget om et tettere fransk tysk forsvarssamarbeid i Europa enn Macrons forslag til endringer i eurosonen, tror Rieker.
DA170524 - Vi kommer til å fremme et privat forslag for å sikre at dere i fremtiden også vil ha en permanent samlingplass i sentrum, sier han.
DA170524 - Vi kommer til å fremme et privat forslag for å sikre at dere i fremtiden også vil ha en permanent samlingplass i sentrum, sier han.
DA170524 Derfor har byrådet lagt inn et forslag om å bevilge fire millioner ekstra til Popsenteret i forslaget til til revidert budsjett for 2017.
DA170524 Sverige la fram et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende enn Helgesens opprinnelige forslag , skrev NTB i februar.
DA170524 Sverige la fram et forslag til klimalov som er betydelig mer forpliktende enn Helgesens opprinnelige forslag, skrev NTB i februar.
BT170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
BT170524 Hun har partiet i ryggen, mens et tilsvarende forslag falt på Frps landsmøte i vår.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport--23-millioner-flere-amerikanere-vil-sta-uten-helseforsikring-med-nye-Trumpcare-621871b.html Republikanernes nye forslag til helsereform, som må godkjennes av Senatet før det eventuelt sendes til presidet Trumps skrivebord for signering, vil gjøre det mulig for delstatene å avgjøre om forsikringsselskapene skal få diskriminere mot folk med eksisterende helseproblemer.
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport--23-millioner-flere-amerikanere-vil-sta-uten-helseforsikring-med-nye-Trumpcare-621871b.html Marginal endring fra forrige forslag
AP170524https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport--23-millioner-flere-amerikanere-vil-sta-uten-helseforsikring-med-nye-Trumpcare-621871b.html Det er en marginal endring fra de 24 millionene i forrige rapport, som ble laget for det forrige forslaget til helsereform - et forslag som ikke ble sendt til avstemning i Representantenes hus fordi det var tydelig at republikanerne manglet stemmene som skulle til.
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html Fremskrittspartiet så " med bekymring på Regjeringens forslag om endring av finansieringen av enkelte antihistaminer ", og mente dette kunne svekke tilbudet for allergikere, medføre økt sykefravær og dermed økte samfunnsøkonomiske kostnader.
AP170524 Republikanernes nye forslag til helsereform, som må godkjennes av Senatet før det eventuelt sendes til presidet Trumps skrivebord for signering, vil gjøre det mulig for delstatene å avgjøre om forsikringsselskapene skal få diskriminere mot folk med eksisterende helseproblemer.
AP170524 Marginal endring fra forrige forslag
AP170524 Det er en marginal endring fra de 24 millionene i forrige rapport, som ble laget for det forrige forslaget til helsereform - et forslag som ikke ble sendt til avstemning i Representantenes hus fordi det var tydelig at republikanerne manglet stemmene som skulle til.
AP170524 | Forslag om stans kongekrabbefangst i fire måneder ¶
AA170524 Republikanere i Senatet har sittet i lukkede møter for å forsøke å forfatte et eget forslag til helsereform. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter står bak et forslag om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker, ifølge Vårt Land.
AA170524 - Frps forslag går betydelig lengre enn Høyres program.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
AA170524 - Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart.
AA170524 Bare én av de 72 klagene som kom inn etter at Politidirektoratet la fram sitt forslag til ny tjenestestruktur, ble tatt til følge.
AA170524 Tre av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter står bak et forslag om å fjerne forbudet mot å drikke øl og vin i parker, ifølge Vårt Land.
AA170524 - Frps forslag går betydelig lengre enn Høyres program.
AA170524 Arbeidsgiverforeningen Spekter opplyser at de mandag la fram flere forslag til løsninger på konflikten, som de ikke hadde fått noen tilbakemelding på.
AA170524 - Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det.
VG170523 Tidligere justisminister Anders Anundsen ( Frp ) ble overrasket da Politidirektoratet ( POD ) gang på gang kom til ham med forslag som var « i strid » med den vedtatte politikken.
VG170523 Og når det da kommer forslag fra POD om at vegg-i-vegg er tak-til-gulv, altså ulike etasjer, så samsvarer ikke det med det som er evaluert i det nasjonale nødmeldingsprosjektet.
SA170523 Hvis det virkelig er penger i kassa, har jeg noen forslag til alternative investeringer som en større del av innbyggerne vil få glede av ( som i kommunalpolitisk ånd betyr større avkastning på investeringen ).
NL170523 I slutten av mai skal et utvalg levere et forslag til styret, som igjen avgjør UiT-organiseringen i slutten av juni.
NL170523 Kalkulerer en det inn, er ministerens forslag til kvoteavståelse bare knapt 8 %.
NL170523 Dette for å forklare regjeringens forslag til endringer i pliktsystemet for trålerne.
NL170523 I tillegg inneholder denne NOUen er rekke forslag som vil etnifisere politikken og forvaltningen ytterligere om de blir fulgt opp.
DN170523 De ser med forskrekkelse på utsiktene til at USAs statsgjeld fortsetter å øke, og de vil sette ned foten for mange av Trumps forslag .
DN170523 President Donald Trumps forslag til statsbudsjett for USA presenteres mens han selv er på rundreise i utlandet.
DN170523 De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene.
DA170523 Byrådet vil komme nærmere tilbake med forslag til disponering av midlene og eventuelle endringer i Klima- og energifondet senest ved fremleggelse av sak 1/2018 », heter det i teksten i revidert budsjett.
DA170523 - Stortinget kan ikke sitte stille å se på et forslag fra regjeringen som er i sterk konflikt med en melding vi vedtok for noen uker siden, sier leder av næringskomiteen Geir Pollestad ( Sp ).
DA170523 Svaret var at de ønsket en åpen og reell høringsrunde - og at andre forslag var velkomne, forklarer politimester i Sør Øst politidistrikt Christine Fossen.
BT170523 | Nye forslag til løsning i barnehagestreiken ¶
BT170523 Spekter har også lagt i bordet et forslag om forlik i de to sakene som skal for retten til høsten.
BT170523 Her lanseres flere forslag til hvordan konflikten kan løses.
BT170523 Flere forslag om løsning ¶
BT170523 BT er vel mediet, og kommunen hadde forslag til en liten gimmick på Festplassen med en bysykkel », skrev Roger Valhammer i Sparebanken Vest til byråd Anna Elisa Trytis rådgiver i april.
BT170523 Sps næringspolitiske talsperson Geir Pollestad ville ikke støtte SVs forslag fordi han ikke stoler på at regjeringen ville ha fulgt opp bestillingen på en tilfredsstillende måte.
BT170523 Senterpartiet og SV har vært tydelige på at Stortinget bør plusse på tilbudet fra staten, men et forslag fra SV om å sende hele oppgjøret i retur til regjeringen, fikk ikke tilslutning fra noe annet parti på tirsdagens komitémøte.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hagen-Regjeringen-bor-ga-av-hvis-flertallet-gir-mer-til-bondene-621754b.html - Derfor forventer jeg - nei, jeg krever - at Høyre og Frp står fast ved det de nå fremmer for Stortinget, og ikke forhandler om ett øre mer enn det som ligger i Regjeringens forslag , sier han.
AP170523https://www.aftenposten.no/norge/Stortinget-vil-la-mobbeofre-soke-om-oppreisning-Ny-lov-trer-i-kraft-til-hosten-621475b.html I april 2016 sendte Regjeringen sitt forslag på høring, det kom en rekke innspill i høringsrunden.
AP170523 - Derfor forventer jeg - nei, jeg krever - at Høyre og Frp står fast ved det de nå fremmer for Stortinget, og ikke forhandler om ett øre mer enn det som ligger i Regjeringens forslag , sier han.
AP170523 I april 2016 sendte Regjeringen sitt forslag på høring, det kom en rekke innspill i høringsrunden.
AA170523 De mange politisk kontroversielle kuttene innebærer at forslag neppe kommer langt i Kongressen, til tross for at Republikanerne kontrollerer begge kamrene.
AA170523 - Vi tar gjerne i mot andre forslag fra folk om hva de tror denne boksen kan ha vært benyttet til, sier Reed.
VG170522 Regjeringens forslag vil likevel sørge for et skjerpet straffenivå som bedre reflekterer samfunnets syn på gjentatte grove integritetskrenkelser.
SA170522 Regjeringens forslag ble trukket, men kun fordi kritikken var så massiv.
SA170522 I andre enden har Ap på sin side dannet flertall i Stortinget mot Frp's forslag om bompengekutt.
SA170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
SA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
SA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
SA170522 Jeg har to konkrete forslag .
DN170522 Demokratene er ventet å stille seg på bakbena og motkjempe ethvert forslag fra Trump, men det er uansett den sittende presidenten som vil få skylden, ifølge Mjelde.
DB170522 ( Dagbladet ) : I dag legger regjeringa fram et forslag til Stortinget om å fjerne « strafferabatten » på drap og serievoldtekter.
DB170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
DB170522 ¶ DROPPER FORSLAG : Justiss- og beredskapsdepartementet sier at de har besluttet å skrinlegge forslaget om 40 års maksstraff for de alvorligste forbrytelsene.
DB170522 Regjeringen vil skjerpe straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
DB170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
DB170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
DB170522 november legge fram et forslag til en ny dimensjonsforskrift for Justisdepartementet.
DB170522 Dermed avfeide landsmøtet for eksempel et spennende forslag til partiprogrammet som innebar mål om « moderat økonomisk vekst ».
DA170522 Vinteren 1911-1912 fikk han forkastet sitt forslag om bygging av små leiligheter på kommunens tomtearealer.
DA170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
DA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
DA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
DA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
BT170522 Planene som ble presentert er et resultat av forslag fra velforeningene i området og Nygårdsparkens venner, forteller Evy Singstad, leder i Nygårdsparkens venner.
BT170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
BT170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
BT170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
BT170522 Jeg har to konkrete forslag .
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html Rasmus Hansson vil fremme nytt E18 forslag
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html Og utspillet deres sammenfaller i tid med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens presentasjon av forslag til ny Nasjonal transportplan ( der det står at E18 skal bygges sammenhengende ).
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html Jeg kommer til å fremme forslag i Stortinget om at Stortinget respekterer det Oslo og Akershus allerede er blitt enige om, sier Hansson.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Det er samme løsning som Regjeringen og støttepartiene V og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170522 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170522 Rasmus Hansson vil fremme nytt E18 forslag
AP170522 Og utspillet deres sammenfaller i tid med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens presentasjon av forslag til ny Nasjonal transportplan ( der det står at E18 skal bygges sammenhengende ).
AP170522 Jeg kommer til å fremme forslag i Stortinget om at Stortinget respekterer det Oslo og Akershus allerede er blitt enige om, sier Hansson.
AP170522 Byrådets forslag til revidert kommunebudsjett for hovedstaden skal vedtas av bystyret før sommerferien.
AP170522 Det er samme løsning som Regjeringen og støttepartiene V og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
AP170522 Jeg har to konkrete forslag .
AA170522 Det er samme løsning som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.
AA170522 Regjeringen skjerper straffen for gjentatte grove volds- og seksuallovbrudd, men dropper et omstridt forslag om å øke maksstraffene til 30 og 40 år.
AA170522 I et forslag som ble sendt ut på høring før jul, gikk regjeringen inn for både å heve dagens maksimumsstraff fra 21 år til 30 år, samt heve strafferammen for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten fra dagens 30 år til 40 år.
AA170522 En ekspertgruppe bestående av 13 fagpersoner ved Universitet I Bergen kritiserte regjeringens forslag både når det gjaldt preventive hensyn og hensynet til ofrene, « sosial ro » og proporsjonalitet.
AA170522 Vi håper det blir slik, også fordi Starmus blir arrangert samtidig med at NTNU har det travelt med å gjøre ferdig et mer konkret forslag til hvordan det nye universitetsområdet kan utformes.
SA170521 Anna Kvam, som er førstekandidat for Rogaland og talsperson for Grønn Ungdom, fikk tilslutning fra landsmøtet for et forslag om å åpne for eggdonasjon.
DN170521 Enklere blir det ikke ! Forslag til TV : 49-55 " " 4K LCD, 10.000 kr ¶
DN170521 Forslag til TV : 65-75 " 4K LCD, 15-20.000 kr ¶
DN170521 Forslag til TV : 65 " OLED/LCD med HDR, 25-30.000 kr.
DN170521 Forslag til TV : 55 " LCD, 8000-10.000 kr ¶
DB170521 Her finner du seks forslag til superenkelt tilbehør til grillmaten.
DB170521 Her er noen forslag .
DB170521 Forslag som pappapermisjon, sekstimersarbeidsdag, gode og trygge velferdsordninger rundt familien, kravet om å gi mannen adgang til fødestuen, et ønske om flere menn inn i barnehage og skole nettopp for å ha gode rollemodeller, samt flere forsøk på å løfte både husarbeidet om omsorgsansvaret inn i pol
DA170521 Søviknes kaller MDGs forslag « galskap », og at det vil være en katastrofe for Norge.
BT170521 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Du-vet-du-er-pa-MDG-landsmote-nar-621495b.html 13.... delegatene viser til sitt eget forskningsarbeid som argument for et forslag . 14.... det serveres quinoabiff med grønnsaker som hovedrett under landsmøtemiddagen, men likevel finnes et vegansk alternativ. 15.... musikkartisten som spiller under landsmøtemiddagen unnskylder saueskinnsvesten sin, men påpeker at hun fôret sauen opp økologisk, slaktet og spiste den, at
AP170521 13.... delegatene viser til sitt eget forskningsarbeid som argument for et forslag . 14.... det serveres quinoabiff med grønnsaker som hovedrett under landsmøtemiddagen, men likevel finnes et vegansk alternativ. 15.... musikkartisten som spiller under landsmøtemiddagen unnskylder saueskinnsvesten sin, men påpeker at hun fôret sauen opp økologisk, slaktet og spiste den, at
VG170520 Fredag godkjente Japans kabinett et forslag som kan gi keiseren lov til å abdisere hvis det er ønskelig.
SA170520 ) er rystet over De grønnes forslag .
DB170520 Pragmatikken var gjennomgående, og en del andre mer radikale forslag ble nedstemt.
DB170520 Med mål om å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen og fase ut oljenæringen innen 2032, vedtok MDG en rekke ambisiøse forslag til hvordan vi skal omorganisere det norske samfunnet under landsmøtet lørdag. 30 timers uke ¶
DB170520 Utdanningsbyråd i Oslo, Arbeiderparteits Tone Tellevik Dahl, er forbauset over Høyres forslag .
DB170520 Men ingen slike forslag har blitt fremmet her til lands siden den gang.
BT170520 MDG vil ha kjøttfri dag og kortere arbeidsuke, men sa nei til forslag om mer snål frukt og selvkjørende droner for frakt av mennesker.
BT170520 ) er rystet over De grønnes forslag .
BT170520 Det er kanskje nytt for bystyredirektøren som før mandag skal avgjøre om komité for oppvekst skal få lov til å behandle et forslag fra en samlet opposisjon om en mulighetsanalyse for Tveiterås skole.
BT170520 Dette er også i tråd med intensjonene i forslag til revidert arealdel til kommuneplanen.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Kamp-om-det-apne-nettet-Amerikansk-lovforslag-kan-innskrenke-internettilgangen-i-USA-621551b.html I praksis vil et slikt forslag bety at nettleverandører - som f. eks.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Kamp-om-det-apne-nettet-Amerikansk-lovforslag-kan-innskrenke-internettilgangen-i-USA-621551b.html En krig mot det åpne internettet, sier kritikere om det amerikanske medietilsynets ( FCC ) forslag om å skrote loven om nettnøytralitet.
AP170520 I praksis vil et slikt forslag bety at nettleverandører - som f. eks.
AP170520 En krig mot det åpne internettet, sier kritikere om det amerikanske medietilsynets ( FCC ) forslag om å skrote loven om nettnøytralitet.
AA170520 - Vi har fått noen forslag som vi må se nærmere på.
VG170519 Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.
VG170519 Enkelte andre forslag om å skjerpe punkter om forbruk og produksjon av fossilt brennstoff, falt imidlertid.
VG170519 Oslo kommune har også tatt initiativ til at folk skal komme med forslag til å skape et levende bilfritt sentrum, og gir støtte til prosjekter og gode ideer.
SA170519 mai bygger på en rekke misforståelser av forslaget til ny åndsverklov, et forslag som siden er justert i tråd med kunstnernes ønsker.
SA170519 Vi har et forslag : La fylkene beholde ansvaret for tannhelse.
SA170519 Nesten alle er enig om at dette er et særdeles dårlig forslag fra regjeringen.
SA170519 Dårlig forslag
SA170519 Regjeringen sender torsdag forslag til ny åndsverklov på høring.
SA170519 I fjor sørget regjeringspartiene og KrF for at et lignende forslag ble avvist.
SA170519 Når skikretser og langrennstoppene møtes til vårmøte, vil det ligge et radikalt forslag på bordet.
SA170519 Aktivistene kan ha sine grunner til å tvile på om det når helt frem med sitt radikale forslag når skitoppene møtes denne våren.
SA170519 Sjöberg irriterte seg over at Hansen kom med forslag om rekordsletting, siden Hansen - ifølge Sjöberg - var med på å skjule dopingproblemet i stedet for å knuse det.
NL170519 Det foreligger forslag om tverrfaglig sammensatte forskningsprosjekt, som samlet sett kan fremme - og formidle - hvilke følger fornorskingspolitikken fikk.
FV170519https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Svensk-legende-skapte-rabalder-med-doping-anklager-Na-far-han-stotte-av-OL-gullvinner-235849b.html Sjöberg irriterte seg over at Hansen kom med forslag om rekordsletting, siden Hansen - ifølge Sjöberg - var med på å skjule dopingproblemet i stedet for å knuse det.
DN170519 I februar la den svenske regjeringen fram et forslag til en avgiftsøkning.
DB170519 Jeg skal lede en komité med en representanter fra hvert kontinent, og sammen skal vi legge fram forslag til en permanent struktur som skal gjøre at myndighetene kan være offensive i gjennomføringskraft for å styrke antidopingarbeidet, sier hun, ¶
DB170519 På bakgrunn av et forslag fra Tynset MDG vedtok De grønne imidlertid også at det skal være jakt på ulv etter følgende formulering : ¶
DB170519 Landsmøtet stemte derimot ned et forslag om å redusere biltrafikken utenfor byene med 10 prosent.
DB170519 Landsmøte har vedtatt satsing på romfart på Svalbard, et forslag som ble fremmet fra Grünerløkka i Oslo.
DB170519 Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte også for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.
DB170519 Et forslag om at biltrafikken reduseres med 20 prosent i storbyene innen 2021 ble også vedtatt av landsmøtet.
DB170519 En kime til innstrammingspolitikk finner vi også i Grønn Ungdoms forslag til landsmøtet.
DA170519 Så skal jeg sortere dem, og presentere temaene for de byrådene som det enkelte forslag sorterer under, sier ordføreren til Dagsavisen.
DA170519 Mange forslag
DA170519 Forrige uke ble « Rådhuset » åpnet, og flere hundre ark med meninger og forslag flommet ut over gulvet på ordførerens kontor.
DA170519 Et forslag som ordføreren umiddelbart bifalt.
DA170519 Et forslag ordføreren nok ikke kommer til å gå inn for.
DA170519 - Vi ønsker å sette opp en permanent stemmeurne utenfor ordførerens kontor, hvor barn og unge, hver dag året igjennom kan komme med forslag , sier kunstnerisk leder Hilde Brinchmann i Tigerstadsteatret.
DA170519 - Her er det mange gode forslag , og innspill, sier Marianne Borgen.
DA170519 - Her er det et godt forslag vedrørende mobbing, sier hun, og leser.
DA170519 FORSLAG : Ordfører Marianne Borgen ( t.h ) var overveldet over de mange innspillene fra Oslos barn og unge, da hun sammen med representanter fra Tigerstadsteatret åpnet « Rådhuset ».
DA170519 Oslo bispedømme mottok forslag på 69 personer til å overta etter Kvarme.
DA170519 Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut oljenæringen i løpet av 15 år.
DA170519 Enkelte andre forslag om å skjerpe punkter om forbruk og produksjon av fossilt brennstoff, falt imidlertid.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Sistnevnte sak foreslo MDG først som del av et bredere forslag som ble nedstemt, men det ble senere vedtatt etter et forslag fra Arbeiderpartiet.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Sistnevnte sak foreslo MDG først som del av et bredere forslag som ble nedstemt, men det ble senere vedtatt etter et forslag fra Arbeiderpartiet.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Men en oversikt laget av stiftelsen Holder de ord basert på Stortingets database over forslag og avstemninger, viser at MDG stemmer sammen med SV i 70 prosent av sakene der ikke alle partiene på Stortinget er enige.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Hansson sier han visste før han kom inn på Stortinget at partier sjelden stemmer på forslag de ikke selv har vært med på.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Han peker blant annet på flere forslag partiet har fremmet av produksjon og bruk av plast, og tiltak mot plastforurensning, som han mener ble nedstemt til tross for at det er bred politisk enighet om saken.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html Grafen under viser hvor mange forslag Hansson har kommet med i årene 2013 - 14, 2014 - 15, 2015 - 16 og 2016 - 17.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Rasmus-Hanssons-fire-ar-pa-Stortinget-i-tall-621379b.html - I denne perioden har Stortinget for eksempel for første gang diskutert temaer som reduksjoner i tempoet på oljeutvinningen og forslag om å redusere det materielle forbruket, sier hun.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronnes-landsmote---Vi-tor-a-banne-i-oljekatedralen-og-si-Det