BT170221 Utredningen som nå er levert, slår fast at en vellykket satsing på en marin forskningsklynge kan gi svært gode svar på bestillingene fra regjeringen om verdensledende marin forsknin og en fremtidsrettet utdanning.
BT170221 Samspill mellom en verdensledende forskningsklynge og marine næringer - mange av de største aktørene innenfor oppdrett har hovedkontor i Bergen - kan bidra til innovasjon og verdiskaping basert på utnyttelse av nye marine ressurser.
BT170221 KLYNGE : En marin forskningsklynge i Bergen, der forvaltningsdelen inngår naturlig, vil være egnet til å ta en nøkkelrolle som leverandør av den kunnskapen vi trenger, skriver de fire innsenderne.
BT170107 Inn med fem tusen fastboende, parkområder og forskningsklynge .
BT170103 LES OGSÅ : Enige om Marin forskningsklynge