DA171029 - Som en rapport Senter for økonomisk forskning slår fast : Det er ikke mer å hente på effektivisering i Stavanger-skolen.
DA171007 For om lag ett år siden fikk ordfører Christine Sagen Helgø en rapport utarbeidet av innsiktsfulle mennesker i næringsliv og forskning .
AA170803 Hvordan dette har påvirket fuglebestandene finnes det ikke forskning på, men logisk sett må det vel være sikkert at større ferdsel i hekkeområdene vil ha negativ virkning.
VG170802 Tross mange års forskning , er det vanskelig for førsteamanuensis i idrettsvitenskap å peke på en fasit på hvordan man skal lykkes som fotballspiller.
VG170802 Og som annen forskning viser det at jo tidligere du begynner å plukke, jo større er sjansen for å bomme.
VG170802 Mindre fokus på poeng og seire tror Sæther kan hjelpe spillere i å bli gode, noe hans forskning også viser.
VG170802 Samfunnet fører en pågående kamp mot kreft, blant annet gjennom forskning , nye medisiner og utprøving av nye behandlingsformer.
NL170802 Det gjelder økonomiske ressurser til både utdanning og forskning , men ikke minst til samferdsel, transport og helse.
DB170802 Ut fra forskning er dette det viktigste tiltaket, fordi man frykter å bli straffet eller miste førerkortet, sier Karlsen og legger til : ¶
DB170802 Internasjonal forskning har vist at dette er det beste kvalitetsvirkemiddelet vi har.
AA170802 Innholdet i dette dokumentet har vakt reaksjoner, men FFI hevder det lekkede dokumentet er et uferdig utkast som er basert på « forfalskning av forskning », og har gjort det klart at de ikke stiller seg bak utkastet.
AA170802 Han viser til at det er et viktig prinsipielt skille mellom politikk og forskning . ' ¶
AA170802 - Opposisjonen insinuerer at vi driver politisk detaljstyring av forskning , mens de samtidig mener at vi skal tvinge FFI til å offentliggjøre et arbeid som instituttet selv omtaler som et utkast til et internt dokument som ikke er kvalitetssikret og instituttet ikke går god for, sier Halvorsen.
VG170801 Forskning : Frikjenner snus ¶
DN170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien, noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
DB170801 Etter at verden i 2010 basert på norsk forskning bestemte at gjenoppliving av nyfødte best gjøres med vanlig luft, åpnet det opp for at man med enkle og billige hjelpemidler kan redde så mange som en halv million flere nyfødte barn årlig.
DB170801 Problemet med marin forsøpling kan ikke løses gjennom ett eller to tiltak, det trengs både opprydding, forebygging, forskning , bevisstgjøring og strengere straffer mot forsøpling.
DA170801 - Det er to viktige grunner til at vi gjør dette : Det vil gi staten og det norske samfunnet mer inntekter, og det vil føre til økt trykk på forskning og utvikling av denne teknologien, noe som igjen vil kunne overføres til andre sammenhenger og skape nye jobber, sier Solberg til NTB.
AA170801 Xi har siden han tiltrådte i 2012 presset på for å modernisere landets militære styrker, blant annet gjennom investeringer i teknologi, landets marine samt forskning og innovasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170801 - Internasjonal forskning har vist at hvis man utsetter barn for tidlig for strukturert læringspress og voksenstyrte systemer, så vil det ikke fungere så godt for mange.
VG170731 Målet er å sette rekorder, finansiere bygging av en skole i Himalaya og bidra til forskning .
DB170731 Det investeres lite i forskning og innovasjon i omsorgssektoren sammenlignet med andre sektorer som sykehusene.
DB170731 Arbeiderpartiet vil derfor styrke omsorgsforskningen i Norge og sørge for at omsorgsektoren i større grad drives og bygger på forskning og fagkunnskap. 16.
DB170731 For skal det drives forskning som gavner samfunnet i et lite land som Norge, er det avgjørende at forskningsmiljøene måler seg mot og knytter kontakt med omverden.
DB170731 Det mangler heller ikke eksempler på utenlandske forskere som leverer forskning av høyt internasjonal kvalitet på norske forhold.
VG170730 Myndighetene bør bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
VG170730 Les også : Banebrytende norskledet forskning kan gi hjerteflimmer-svar ¶
VG170730 Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶
VG170730 FORSKNING : Forskere fra seks ulike land har nå funnet nye svar om sykdommen svangerskapsforgiftning.
DA170730 Forskning har vist at kun én av to forbrukere klager.
VG170729 30 prosent av alle pasienter blir bedre som følge av behandlingen, viser forskning publisert i « Journal of cancer research and treatment ».
DB170729 Fattigdommen halveres ¶ Forskning fra SSB viser at fattigdommen i Norge omtrent halveres dersom man tar med offentlige ytelser i statistikken.
VG170728 Men vi deltar i forskning på dette området, og venter blant annet på nye resultater om endringer i ekstremnedbør og styrtregnflommer i små vassdrag.
VG170728 Å holde seg i aktivitet er noe av det viktigste for å sikre seg en god alderdom, viser forskning .
DB170728 Han nevner kunnskap og forskning som områder som må styrkes for å bedre tilbudene.
AA170728 De tre astronautene skal tilbringe fire måneder sammen på stasjonen hvor de skal drive med forskning , før de returnerer til jorden i desember. ( ©NTB ) ¶
AA170728 Vi skal utvikle Norge mer i retning fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi, og til dette trengs mer forskning og gode forskningsverktøy.
AA170728 I 2015 ble det gjennomført en internasjonal ekspertevaluering av norsk forskning innenfor teknologifag.
AA170728 Dette er en stor investering som er prioritert i en rekke politiske dokumenter, blant annet i regjeringens havstrategi og langtidsplan for forskning .
VG170726 Zamran Ahmad Butt tar i VG til orde for at Norge trenger økt forskning rundt og en handlingsplan mot islamofobi.
VG170726 Debatt Zamran Ahmad Butt tar i VG til orde for at Norge trenger økt forskning rundt og en handlingsplan mot islamofobi.
VG170726 Forskning på radikalisering og voldelig ekstremisme er utvetydig på at problemet er mer sammensatt enn som så.
NL170726 Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap.
DN170726 80 bompengeprosjekter som er ferdige, ble nedbetalt to år før tiden, viser ny forskning .
DA170726 Politisk rådgiver i FD, Audun Halvorsen, skrev i en statusoppdatering på Facebook at gjengivelsen av det FFI mener er et uferdig utkast var basert på « forfalskning av forskning ».
DA170726 Politisk rådgiver Audun Halvorsen, svarer følgende på spørsmål om hva som er « forfalskning av forskning » i det som er lekket : ¶
AA170726 De tre astronautene skal tilbringe fire måneder sammen på stasjonen hvor de skal drive med forskning - før de returnerer til jorden i desember. ( ©NTB ) ¶
AA170726 Instituttet mener det lekkede dokumentet er et uferdig utkast som er basert på « forfalskning av forskning », og har gjort det klart at de ikke stiller seg bak utkastet.
VG170725 Nøyaktig hvor stor andel av sakene i media som vinkles negativt finnes det ikke god forskning på.
SA170725 kroner ) til forskning på hjernerystelser som følge av å spille amerikansk fotball.
NL170725 Sammen med bedre betingelser for gründere og mer gunstige skatteregler, er det lettere å lykkes med å starte sin egen bedrift hvis man vil satse på nye og mer klimavennlige løsninger I tillegg har regjeringen gitt rekord mye penger til forskning og utvikling i selskaper for å lage mer klimavennlige løsninger på ting vi allerede gjør i dag.
DB170725 Særlig når ny forskning viser at det finnes metoder for enklere å avdekke og forebygge depresjon hos eldre.
DB170725 Når forskning viser at to så enkle spørsmål kan avdekke begynnende depresjon og psykisk helseplage, bør alle som jobber med eldre i norsk helsetjeneste vurdere å bruke en slik metode.
DA170725 Under Høyres ledelse har vi nådd målet om å investere én prosent av BNP til forskning og utvikling over statsbudsjettet.
DA170725 Med Høyre i regjering ligger støtten til forskning på et rekordhøyt nivå.
AP170725 kroner ) til forskning på hjernerystelser som følge av å spille amerikansk fotball.
VG170724 Demens rammer hver femte person i verden i løpet av livet, viser internasjonal forskning .
DB170724 Programmet brukte avansert forskning og teknologi for å gjøre utfordringen mer tilgjengelig og morsom.
DA170724 Både kunnskap og forskning viser at stabiliteten er bedre når de flytter til kjente personer, påpeker Nygaard.
AA170724 De vil bruke dem til å finansiere forskning på ulvegenene, som et alternativ til departmentets studie.
VG170721 Ytterligere forskning er gjort på feltet i flere vestlige land og tallene er urovekkende.
VG170721 Dette har ifølge forskning gått utover muslimers psykiske helse og mange er generelt bekymret for sin sikkerhet.
VG170721 Det innebærer økt forskning på islamofobi, intensivering av statistikkoppfølging på hatkriminalitet som følge av muslimhat, samt kartlegging av hatefulle holdninger utbredt i befolkningen.
VG170721 Forskning fra det amerikanske universitetet Georgia University viser at man kan forvente cirka fire og en halv ganger mer mediedekning under et terrorangrep når gjerningsmannen er muslim enn hvis gjerningsmannen ikke er muslim.
DB170721 Hun jobber ved Oslo Universitetssykehus som koordinator for nettverket TTA - « Turning the Tide of Antimicrobial resistance » og med forskning , forskningskommunikasjon og undervisning på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.
DB170721 Dessuten tyder nyere forskning på at insentivargumenter lenge har fått for stort gjennomslag og har tillatt ulikheter som ikke bare er urettferdige men også hindrer en økonomi fra å være effektiv.
DB170721 ) ble også Andreas Berghs forskning på tillit nevnt.
AA170721 Inviterer til samarbeid Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom barns og familiers levekår og elevers mestring i skole og senere arbeidsliv.
VG170720 Vesterkjær uttaler at merket er sterkt imot dyretesting og « bruker store summer hvert år til forskning for å finne alternative testmetoder for markeder som Kina. » - Det endelige målet er å eliminere dyreforsøk helt, og de jobber hardt for å få aksept for alternative metoder, sier hun.
DN170720 Financial Times skriver at 331 millioner euro, som skulle brukes til å finansiere høyere utdannelse og forskning , er blitt stoppet.
DN170720 - Da måtte du ha prioritert bort andre ting, som større innsats til skole eller at vi ikke når fastsatte mål innen samferdsel, forsvar og forskning , sier Støre.
DN170720 Financial Times skriver at 331 millioner euro, som skulle brukes til å finansiere høyere utdannelse og forskning , er blitt stoppet.
DN170720 Nå viser ny forskning at tankevirksomheten trolig ikke bør overlates til hjernen alene.
DB170720 juni publiserte Dagsavisen en artikkel som viser til en ny forskning på mediedekning av terrorangrep fra det amerikanske Georgia University.
DB170720 Denne antakelsen er kanskje intuitiv, men finner ikke støtte i forskning .
DA170720 Egen « by-effekt » ¶ - Forskning har vist at klimaendringer øker faren for hetebølger og at disse forsterkes.
DA170720 DØDELIG : En tredel av verdens befolkning lever i dag med dødelige temperaturer minst 20 dager i året, ifølge ny forskning .
AA170720 Planen er på lengre sikt å gjøre folk mer bevisste på hva som er grunnen til at noen får hjernekreft, og samle inn penger til forskning på dette, forteller franskmannen.
AA170720 Han håper hans innsats vil bidra med midler til forskning på hjernekreft.
AA170720 - På lengre sikt er planen å gjøre folk bevisste på hva som er grunnen til at noen får hjernekreft, og samle inn penger til forskning på dette, sier han.
AA170720 forteller at ti personer er involvert i arbeidet som har som mål å samle inn midler til forskning på hjernekreft.
DN170719 Medisinstudent Ellen Mathea Kirsch Warlo på laboratoriet for hjertemedisinsk forskning på Ullevål universitetssykehus.
DN170719 Forskning på canadisk isbjørn viser at det endrede kostholdet blant annet gir utslag i lavere ungeproduksjon for bjørnene.
DB170719 - Vi er fornøyde med å kunne sende ut tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre Andersen, avdelingslederi CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.
DB170719 Trygg Trafikk skriver at forskning viser at selv lovlig bruk av mobilen tilsvarer kjøring med 0,8 i promille.
VG170718 Likevel er det slik at vi nå gjennom iherdig forskning forstår mer og mer.
DB170718 Søvnforsker Hrubos-Strøm oppfordrer deg til å bruke sansene og leke med nye kombinasjoner av sanseinntrykk nå når ferien gir tid og overskudd - for det finnes fremdeles ikke forskning som gir grunnlag for å anbefale enkeltmatvarer.
VG170717 Internasjonal forskning viser at medisinen har livsforlengende effekt.
DB170717 - Forskning skaper håp om gonoré-vaksine, er tittelen til CNN, som var første internasjonale nyhetsmedium som omtaler den « ukjente » bonuseffekten av den norskutviklede vaksinen.
DB170717 Vi har i dag både nasjonal og internasjonal forskning å basere oss på.
DB170717 Norsk forskning har dokumentert at mange barn er blitt diagnostisert og medisinert på grunnlag av sin utagerende adferd, uten at de har fått hjelp med de traumer som ligger til grunn for deres adferd, og som de er blitt påført i sine hjem eller i sine nettverk.
DB170717 Det er godt dokumentert i solid forskning at vanskjøtsel, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep skaper helseproblemer, ikke bare psykiske, men også somatiske helseproblemer som kan vare livet ut.
AA170717 Det er et faktum at man må være offensive i alle deler av utviklingsløpet, fra forskning og utvikling, til kommersialisering og klinisk bruk hos pasientene.
AA170717 Det er derfor behov for ytterlige forskning som kan belyse legemidlets plass i helsetjenesten.
AA170717 Forskning og behandling må i større grad enn i dag sees samlet, og det bør vurderes ulike modeller som kan bidra til at medisinene kommer raskere til pasienten.
VG170716 Evans' forskning er foreløpig kun beskrevet på et WHO-møte i Geneve, men han og kollegene jobber med å få studien publisert i et vitenskapelig tidsskrift.
VG170716 - Evnen til å kontrollere potensielt farlig forskning blir dårligere etter hvert som forskningen blir billigere og enklere å gjøre, sier Marc Lipsitch, epidemiolog og smitteekspert ved Harvard-universitetet, i en kommentar til VG.
SA170716 | Ny forskning : Ti prosent av ansiktet beskyttes sjelden mot solen ¶
FV170716 | Ny forskning : Ti prosent av ansiktet beskyttes sjelden mot solen ¶
DB170716 - Vi er imidlertid noe overrasket over at VMK synes å konkludere på forhånd, selv om de innrømmer at det er manglende forskning på dette og vi først i fjor startet opp et omfattende testprogram på vannkvalitet.
DB170716 Forskning viser at områder som er utsatt for slik selektiv tømmerhogst ofte blir fullstendig avskoget i ettertid, fordi veier som gjør det mulig å hente ut tømmeret også åpner for ulike former for aktivitet og tilflytting som gir videre ødeleggelse av skogen.
AP170716 | Ny forskning : Ti prosent av ansiktet beskyttes sjelden mot solen ¶
AA170716 Forskningen er et samarbeid mellom Norment ( Norsk senter for forskning på mentale sykdommer ) ved Universitetet i Oslo og Center for Translational Imaging and Precision Medicine ved University of California i San Diego. ( ©NTB ) ¶
VG170715 | Ny forskning : Trafikkstøy kan øke faren for tarmkreft ¶
VG170715 Hvis du bor i et område med mye trafikkstøy, har du sannsynligvis større sjanse for å utvikle flere forskjellige krefttyper, viser ny forskning .
DB170715 Forskningen er et samarbeid mellom Norment ( Norsk senter for forskning på mentale sykdommer ) ved Universitetet i Oslo og Center for Translational Imaging and Precision Medicine ved University of California i San Diego.
DB170715 Bak dette glansbildet tårner problemene seg opp : Sykdom, lus, rømning, forurensning, spredning av miljøgifter, et svakt offentlig kontrollregime, ødelagte fjorder og fiskefelter og næringsstyrt forskning .
AA170715 Oppdatert forskning viser at terroristenes profil varierer.
AA170715 Det er heller ikke belegg i internasjonal forskning for å hevde at den typiske terroristen fra Midt-østen er en villfaren, småkriminell taper med begrenset kunnskap om islam, slik bl.a.
VG170714 Studien bekrefter nyere forskning som viser at uvanlig varme i Arktis de siste tretti årene kan føre til hardere vintre i nordlige deler av Nord-Amerika og Europa, og svekket nedbør i sørlige områder av USA.
VG170714 Debatt Forskning viser at hver sjette student er ensom.
VG170714 Forskning viser at hver sjette student er ensom.
DN170714 Vi er sterke på maritim overvåkning og romværsforskning, og dataene fra disse satellittene vil gi nyttige bidrag til forvaltning, forskning og næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland ( H ) i en kommentar.
NL170713 Det viktigste grepet som Tromsø Kommune kan bidra til i framtida, er å legge til rette for at disse institusjonene kan utvikle seg videre, og at forskning og utvikling bidrar til å utvikle nye produkter og enda større verdiskaping basert på de marine ressursene i havet.
DN170713 Ny forskning fra EFSA, EUs myndighet for matvaresikkerhet, viser nemlig at svinekjøtt som ikke er gjennomstekt er den vanligste smittekilden for leversykdommen hepatitt E.
DB170713 Stortingsrepresentant Hansson presiserer at når stortinget møtes igjen kommer MDG til å forfølge dette skarpt, både av hensyn til norsk natur, forskning og oppdrettsindustrien selv.
DB170713 Hansson mener at saken som ble avslørt i Dagbladet tirsdag forsterker behovet for en skikkelig rundvask i forholdet mellom oppdrettsnæring, politikk og forskning .
DB170713 Det er skremmende for norsk forskning, regjeringens forståelse av hvordan man forholder seg til kritisk forskning og skremmende for industrien selv.
DB170713 Det er skremmende for norsk forskning , regjeringens forståelse av hvordan man forholder seg til kritisk forskning og skremmende for industrien selv.
DB170713 Denne saken forsterker et inntrykk av en industri som tror det er lurt å ivareta sine kortsiktige interesser ved å kvitte seg med kritisk forskning .
DB170713 - Den måten oppdrettsnæringa og FrP kommuniserer på om uavhengig kritisk norsk forskning er direkte skremmende.
DB170713 Han forteller at han har arbeidet med forskning på fisk siden 1988, og at han i løpet av åra har opplevd at plast har blitt økende problem for liv i havet.
DB170713 Og når forskning nå kan tyde på at salt mat gjør oss mer sultne, er det ikke så vanskelig å skjønne at det er fort gjort å spise mye snacks når vi først begynner.
DB170713 Og hvis noen er i tvil, viser ny forskning at atomvåpen spiller en framskutt rolle i Russlands militære strategi.
DB170713 Nå, etter den siste dommen og mer forskning , virker det som om alle tok feil.
AA170713 Og vi trenger forskning som ser på problemer som er viktige for næringen.
AA170713 Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover.
SA170712 | Ny forskning : Den eldste i søskenflokken får en spesiell egenskap ¶
SA170712 Søskenflokken gjenspeiler imidlertid ikke forskning som er gjort ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo ( UiO ) og velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
NL170712 Og vi trenger forskning som ser på problemer som er viktige for næringen.
NL170712 Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover.
FV170712 | Ny forskning : Den eldste i søskenflokken får en spesiell egenskap ¶
FV170712 Søskenflokken gjenspeiler imidlertid ikke forskning som er gjort ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo ( UiO ) og velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
DB170712 - Forskning har vist at når isbremmer brekker av kan kan det føre til at det tømmes mer is fra landområdet bak isbremmen, at denne prosessen aksellerer.
DB170712 Morgenbladet har nylig fortalt hvordan NSL bruker store advokatfirmaer til å søke innsyn i og granske forskning som er kritisk til oppdrettsnæringen.
DB170712 Ministeren hadde mottatt en « bekymringsmelding » om Havforskningsinstituttets forskning på villaks i Guddalselva og Etnaelva i Hordaland, og gjorde det nå klart at instituttet skulle være « næringsvennlig ».
DB170712 Og vi trenger forskning som ser på problemer som er viktige for næringen.
DB170712 Både myndigheter og næringsliv er avhengig av solid og uavhengig forskning for å sikre en bærekraftig utvikling framover.
DA170712 - Tror dere ved Overgrepsmottaket at det ville blitt færre overgrep med strengere alkoholkontroll ? - Forskning viser klar sammenheng mellom utsatthet for skader og seksualovergrep og rusmidler/alkohol og tilgang til dette, svarer Nesvold.
DA170712 - Generelt vet vi at andelen som søker akutt hjelp er lav, kanskje bare 10 prosent, anslått ut fra tidligere forskning .
DA170712 Det har aldri tidligere vært gjennomført eksperimentell forskning av denne typen i Norge, og det finnes få eksempler fra Europa.
DA170712 Forskning fra USA har vist at mer ressurskrevende tiltak, som å gå dør-til-dør, har størst effekt.
DA170712 Olram, forteller at intervjumetodene deres er forankret i solid forskning , men erkjenner at det kan være et vanskelig felt.
BT170712 | Ny forskning : Den eldste i søskenflokken får en spesiell egenskap ¶
BT170712 Søskenflokken gjenspeiler imidlertid ikke forskning som er gjort ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo ( UiO ) og velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AP170712 | Ny forskning : Den eldste i søskenflokken får en spesiell egenskap ¶
AP170712 Søskenflokken gjenspeiler imidlertid ikke forskning som er gjort ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo ( UiO ) og velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
VG170711 Få flere kronikker og kommentarer : Følg VG Meninger på Facebook ! Forskning
VG170711 Det kan også være et hjelpemiddel for forskning om lederskap på dette feltet.
VG170711 Forskning kan tilby noe, men begrenset kunnskap om lederskap i ekstreme kontekster.
VG170711 De senere årenes forskning kan tyde på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser og at det er samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som ligger bak.
DB170711 Reppe ba Fremskrittspartiet legge til rette for kompensasjon til oppdrettere i Hardanger som, ifølge ham, er ofre for restriksjoner innført på bakgrunn av sviktende forskning .
DB170711 NSL mener restriksjonene blant annet ble innført på grunnlag av feilaktig forskning utført av Havforskningsinstituttet.
DB170711 Forskningsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet har brukt mye tid på å forsvare marin forskning mot angrepene fra NSL og Frode Reppe.
DB170711 - I notatet forsøker NSL å undergrave Havforskningsinstituttets forskning .
DB170711 Politikk og forskning
DB170711 Bekymringsmeldinga gjaldt blant annet forskning på Guddalselva i Hardangerfjorden, hvor HI er aktiv.
DA170711 Forskning viser at støy kan gi psykisk stress, og helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter.
DA170711 Oppfølgende undersøkelser og forskning på karriereveiledningsfeltet.
AA170711 Men jeg har oppfattet at mye av pengene som kommer inn skal brukes til forskning og trafikksikkerhet, og det synes jeg det er fint å støtte opp om.
VG170710 Det har vært for mye forskning og for lite handling.
NL170710 Forskning viser at en av tre jenter i 10. klasse har et negativt selvbild, og at dette er nært knyttet til utseende.
NL170710 Det er synd at det ikke ble gjort noen forskning på effekten av østrogen på disse jentene.
DB170710 Avgjørelsen kommer på tross av at forskning viser at korallrevet sakte, men sikkert, dør.
DA170710 | Ny forskning : Sex selger ikke ¶
DA170710 : Ny forskning viser at dette trolig ikke er den beste måten å reklamere dersom du ønsker at produktet ditt skal bli husket.
DN170709 Når forskning tilsier at lønnsmodeller basert på innsats neppe er gunstige, kan man lure på hvor fornuftig dette er, sier Hans Petter Stub.
NL170708 juli ), samt frilansjournalist John Gustavsens bidrag om sviktende forskning ( Nordlys 7. juni ).
DB170708 Sexologen viser til forskning som sier at det er stor sannsynlighet for at personer med voldtektsfantasier ikke begår overgrep dersom de får tilgang på ei dokke.
DB170708 Jeg ønsker veldig at det blir mer forskning på preventiv effekt, sier han. | - Dette er fryktelig trist og vanskelig for oss ¶
DB170708 Det betyr naturligvis ikke at all forskning skal tas for god fisk - forskningsfrembrakte funn har blitt korrigert, nyansert og videreutviklet av ny forskning gjennom hele historien.
DB170708 Det betyr naturligvis ikke at all forskning skal tas for god fisk - forskningsfrembrakte funn har blitt korrigert, nyansert og videreutviklet av ny forskning gjennom hele historien.
AA170708 Dette er et klimakunstverk som skal brukes til psykologisk forskning om folks holdning til miljøspørsmål.
AA170708 Det er klimakunst og psykologisk forskning .
AA170708 Forskning gjort ved Universitetet i Edinburgh viser også at det skotske høyere utdanningssystemet har minst mobilitet i Storbritannia.
SA170707 Ettersom dagens forskning ikke tyder på at kunstig sukker er helseskadelig, har vi valgt å ikke trekke ned for dette.
FV170707 Ettersom dagens forskning ikke tyder på at kunstig sukker er helseskadelig, har vi valgt å ikke trekke ned for dette.
DN170707 Altså den klassiske problemstillingen i all forskning om årsak ( kausalitet ) og samvariasjon ( korrelasjon ).
DA170707 Myndighetene må bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
AP170707 Ettersom dagens forskning ikke tyder på at kunstig sukker er helseskadelig, har vi valgt å ikke trekke ned for dette.
VG170706 Vi må forsterke samarbeidet om utdanning, kultur, teknologi, forskning , media (... ) implementere visa-relaterte tiltak og bringe landene nærmere hverandre, sier den kinesiske presidenten i en uttalelse til tysk media.
VG170706 Han er rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder i Komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning .
NL170706 Jeg trenger i og for seg ikke internasjonal forskning for å få dette bekreftet.
DA170706 - Hva med foreldrenes rolle ? - Forskning viser at det har stor effekt på å dempe drikkingen at foreldre snakker med ungdommene sine og markerer tydelig at det ikke er greit å drikke.
DA170706 - Hva med foreldrenes rolle ? - Forskning viser at det har stor effekt på å dempe drikkingen at foreldre snakker med ungdommene sine og markerer tydelig at det ikke er greit å drikke.
VG170705 Undersøkelsen er blitt foretatt av Stéphane Bermon ved sportsmedisinsk institutt i Monaco og IAAFs sjef for helse og forskning , Pierre-Yves Garnier.
VG170705 Forskning : Klar fordel ¶
DB170705 Men vi kommer også til å legge vekt på mange ulike temaer som helse, klima, miljø, forskning og livsstil, sier han, og fortsetter : ¶
AA170705 Relevans i både utdanning og forskning har målsetting om økt kvalitet og effektivitet innen sektoren.
AA170705 Olavs Hospital, kommunen og NTNU med praksisnær og praksisrelevant utdanning og forskning .
AA170705 NTNU, Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole driver forskning og utviklingsarbeid med mål om en framtidsrettet lærerutdanning og best mulig læring for elevene.
AA170705 Kåringen ble utført av EU-Kommisjonens Regional Innovation Scoreboard ( RIS ), og baserer seg på 18 kriterier innen blant annet utdanning, forskning , små og mellomstore bedrifter, patenter og produksjon.
AA170705 I mange år har NTNU og Trondheim kommune samarbeidet godt om forskning og utvikling, spesielt innen helse og velferd.
AA170705 Dette er et brukerstyrt innovasjonsprogram som skal utløse innovasjon i kommunesektoren, og ved hjelp av forskning styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.
AA170705 Forskning og innovasjon er avgjørende for at vi skal greie å gjennomføre omstillingen på en god måte, og langtidsplanen må bidra til dette ».
SA170704 Konstruktive tiltak til forbedring og forskning løfter næringa videre.
DB170704 De kalte dem blant annet ubrukelig forskning, ulovlig forskning og blasfemiske bøker, skriver bloggeren Mosul Eye.
DB170704 De kalte dem blant annet ubrukelig forskning , ulovlig forskning og blasfemiske bøker, skriver bloggeren Mosul Eye.
DA170704 Jeg tenker motsatt : Jo mer frihandel, jo mer viser forskning og historien at man får fred, dialog og kan løfte folk ut av fattigdom, sier Rytman, og legger til : ¶
AP170704 « Ny forskning : Kosttilskudd kan være farlig for folk med demens », skriver iTromsø.
AA170704 Det finnes mye forskning og fakta som man kan bruke og skape engasjement og for å øke forståelsen for det som skjer i samfunnet.
VG170703 Samt er det et stort behov for mer forskning , og da særlig for å få tak i reelle tall på ofre og hvilke industrier som er involvert.
VG170703 NY BEHANDLING : I mange år har det vært lite forskning på lungekreftbehandling, og fremskrittene har vært få.
NL170703 Forskning herfra har allerede skapt næringsaktører som Marealis, som lager blodtrykksmedisin av rekeskall.
NL170703 Det er veldig tydelig at vi trenger mer forskning på dette området.
NL170703 Oljeselskapene føler seg likevel tryggest nå de kan finansiere forskning basert på data-modeller der man lager et slags gigantisk « Minecraft » over sokkelen der man styrer alle faktorer og kan få ut f.eks. resultater for konsekvensene av oljeutslipp ved ulike utslipps- og værscenarioer.
NL170703 Denne type forskning har generert for eksempel prosjektet SYMBIOSES.
DB170703 Mannen fikk tilgang til ornitologisamlinger i museer i blant annet Sveits, Tyskland og Østerrike og hevdet at han gjorde vitenskapelig forskning , ifølge nyhetsbyrået ATS.
DB170703 Dette er en av årsakene til at norsk forskning har behov for et visst vern, ikke gjennom aktivt å stenge noen ute, men å være påpasselig med at det til enhver tid forskes grundig og godt på norsk historie, lovverk, språk og litteratur, og at de nasjonale hensynene får veie tungt når strategiene for disse feltene utvikles.
BT170703 | Pengedryss til ny bergensk forskning
AP170703 - Er det forskning og analyser som viser at ved å sette skattesatsene ned, så går inntektene i kroner og øre opp ?
AA170703 Derfra ser vi hva internasjonal forskning viser om fall fra høyder som blir målt under rekonstruksjoner og sammenligner dette med funn fra de medisinske rapportene som sier noe om barnets skader og omfang.
DN170702 - Fokus på bedre skoler og mer forskning .
VG170701 Valgeksperter, stemmerettsforkjempere og mange av delstatene - både med republikansk og demokratisk lederskap - sier at all forskning på området tyder på at valgfusk på ingen måte er et utbredt problem, og mener hele kommisjonen i beste fall er bortkastede skattepenger.
BT170701 Vi har gjennomgått forskning på feltet selv og innhentet eksterne forskningsoppsummeringer.
BT170701 Innen kvantitativ forskning står sannsynlighetsberegning sentralt.
BT170701 I granskning og kvalitativ forskning er antallet saker underordnet.
VG170630 En NOVA-rapport ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) fra 2013 viste at det var store kunnskapshull om barn som vokser opp med foreldre som ikke er heterofile.
VG170630 Det trengs ikke fakta og forskning og statistikk og meningsmålinger for å mene at det er vakkert at to mennesker elsker hverandre.
VG170630 Forskning viser nemlig at rundt 1500 dyrearter oppviser det som kalles « homoseksuell atferd ».
VG170630 Forskning viser at årsakene er sammensatt.
NL170630 Men Sandberg var ikke den første som forsøkte å så tvil om forskning som viste noe de ikke likte.
NL170630 Men Morgenbladet går videre og setter søkelyset på hvordan uavhengig forskning og forskerne bak rapportene er blitt mottatt og behandlet av mektige makt- og pengekrefter.
NL170630 Jeg opplevde at det var mangel på åpenhet for faginnspill og forskning , og at fakta ble motarbeidet.
NL170630 Det finnes mange eksempler på at de som skal ivareta samfunnets trygghet for ernæring, så vel som trygghet for fri forskning , viser seg å være ambassadører for sterke pengeinteresser.
NL170630 Det er ingen grunn til å tro at all forskning er ufeilbarlig og hellig.
DN170630 Selv om Norge ligger i toppen i offentlig finansiert forskning , mener vi at vi skal strekke oss lengre for å stimulere næringslivet fremover, sa Solberg, som lovte at pengebruken skal opp til 1,25 prosent av BNP over tid.
DN170630 Målet er at Norge skal bruke 3 prosent av brutto nasjonalproduktet på forskning og utvikling.
DN170630 Der kunne statsministeren presentere valgkampens første løfte : En satsing på 1 milliard kroner til forskning og teknologi de neste fire årene.
DN170630 Nyere HRI forskning viser at vi bruker mye av den samme tenkning og strategi mot roboter som mot mennesker.
DB170630 Nå har det kommet ny forskning som gir indikasjoner på at bruk av EPO ikke har den effekten som man først har antatt.
DB170630 Bakgrunnen for rapporten er forskning som Jules Heuberger og hans forskningsteam ved Leiden Universitet i Nederland publiserte i det medisinske tidsskriftet The Lancet torsdag.
DB170630 Vi samarbeider også om forskning på ekstremisme og terrorbekjempelse.
DB170630 Statistikken, så vel som vår kvalitative forskning viser med stor tydelighet at det er mye medmenneskelighet å fortelle om.
DB170630 I vår forskning blant muslimer i Oslo om deres religiøse praksis, ser vi nettopp dette.
DA170630 Forskning har vist at kun én av to forbrukere klager.
BT170630 FOTO : Stein Bjørge ¶ | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
AP170630 Rundt ett av ti barn har opplevd grov vold hjemme, viser norsk forskning fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA ).
AP170630 Rundt ett av ti barn har opplevd grov vold hjemme, viser norsk forskning fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA ).
AP170630 Da må vi ha mer ressurser til forskning , mener barneombudet.
SA170629 | Ny forskning : Spedbarn bør ut av foreldrenes soverom etter seks måneder ¶
SA170629 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
DN170629 Nyere HRI forskning viser at vi bruker mye av den samme tenkning og strategi mot roboter som mot mennesker.
DB170629 I regjeringens eget høringsnotat står det at « Forskning gir altså ingen klare indikasjoner for at nikab og burka faktisk kan utgjøre en hindring for full deltakelse i og utbytte av undervisningssituasjonen ».
DB170629 Mary Valastro kjempet mot ALS i over åtte år, og i 2012 startet familien stiftelsen « Mommy Mary Foundation » for å samle inn penger til forskning på sykdommen, skriver nettstedet Delish.
BT170629 | Ny forskning : Spedbarn bør ut av foreldrenes soverom etter seks måneder ¶
AP170629 Der kan man blant annet lese at « et hovedelement i Regjeringens strategi for havenergi er å styrke satsingen på forskning », at « vindkraft til havs er fremhevet som ett av seks satsingsområder under forskningsstrategien Energi 21 », og at « demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte fra Enova ».
AP170629 | Ny forskning : Spedbarn bør ut av foreldrenes soverom etter seks måneder ¶
AP170629 FOTO : Kjartan Bjelland ¶ | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
AP170629 | Forskning : Hard fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få MS ¶
VG170628 * Milliarder av euro som betales fra Storbritannia til EU og andre veien gjennom et virvar av avtaler som berører alt fra forskning til studenter, må løses fra hverandre og reforhandles.
SA170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning , breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
NL170628 | Å forstå nord uten skole og forskning ?
NL170628 Men for meg er det i hvert fall slående at en stortingsrepresentant kan skrive et innlegg om en landsdel med kraftig vekst og enorme muligheter, uten å nevne skole og forskning med ett ord.
NL170628 Men en skrikende mangel i innlegget, er at hun knapt nevner utdanning og forskning med ett eneste ord.
NL170628 Kunnskap i skolen, rekruttering av lærere i nord, massiv satsing på forskning - dette vil vi fortsette med i neste periode.
NL170628 Hvis vi skal utnytte disse mulighetene kreves det kunnskap, forskning og en systematisk satsing på kompetanse.
NL170628 Hvis vi skal utnytte de store mulighetene i havet og i opprettsnæringen, trengs det kunnskap og investering i forskning .
NL170628 Forskning - og utvikling må underbygge veksten i nord.
NL170628 Blant anna har Veterinærinstituttets forskning vist at lukka anlegg gir effektiv beskyttelse mot lakselus.
DB170628 Forskning fra blant annet NTNU Samfunnsforskning, Institutt for samfunnsforskning og NIBR dokumenterer at omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere ikke er godt nok og at barna har behov for både emosjonell støtte og praktisk tilrettelegging.
BT170628 Vi vet lite om hvor mye verdier som finnes skjult i skatteparadiser, men ti år med lekkasjer og ny forskning har gitt oss noen holdepunkter.
BT170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning , breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
AP170628 Vi har en langsiktig våt drøm om å få til et nytt anlegg på Nymark for forskning , breddeidrett og utvikling av toppidrett, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for idrett og kultur i Bergen.
VG170627 Forskning har vist en liten økning i risikoen for at giver kan få nyresvikt mange år etter transplantasjonen, men alvorlig nyresvikt er en sjelden tilstand, opplyser Pihlstrøm.
VG170627 Ifølge forlaget vever Brown denne gangen forskning , religion og historie også sammen med revolusjonerende ny teknologi.
NL170627 Resultatene bekrefter nasjonal og internasjonal forskning - barndomstraumer, altså det å ha opplevd alvorlig misbruk og omsorgssvikt i ung alder, må tas på alvor !
NL170627 Å plassere Det juridiske fakultetet under BFE-fakultetet kan derfor ha negative følger for Havrettssenteret og annen forskning ved Det juridiske fakultet.
NL170627 Jakobsen, havrettsforsker og prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet.
NL170626 Ved sentralisering av ledelse vil det også følge en sentralisering av utdanning og forskning .
NL170626 Og med kompetanse øker også innslaget av forskning som pågår både i Alta, Tromsø og Harstad.
NL170626 Fakultets fagmiljø har fokus på utdanning, forskning og faglig formidling i hele regionen.
NL170626 Det handler om kvalitet, om UiT Norges arktiske universitet sin rolle i landsdelen, om tillit og omdømme, om sentralisering av makt, om å inkludere verdier fra høgskolesystemet inn i en universitetssammenheng, om synlighet, om at utdanning og forskning har stedlig ledelse i Finnmark fylke, og det handler om flercampusorganisering.
NL170626 Det er ikke bare studenter vi tilfører til UiT Norges arktiske universitet, men kompetanse og forskning innen nye områder.
FV170626 OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
DB170626 Forskning gjort av « New Climate Economy » avslører at man kan spare tre tusen milliarder dollar i infrastrukturinvesteringer de neste 15 åra ved å skape kompakte byer som er forbundet med kollektivtransport.
DB170626 Forskning fra C40-byer viser at stor framgang mot disse målene må være underveis innen 2020, da verdens klimautslipp må ha nådd toppen.
AP170626 Etter tre tiår med forskning er konklusjonen grovt sett at plantene klarer seg veldig bra.
AA170626 Forskning på stoffet med museforsøk konkluderer med at det senker blodsukkeret og reduserer kolesterol.
BT170625 Til tross for at de aller fleste klarer seg fint, viser forskning at de ofte bor dårligere og trangere enn andre ( NOU 2011:15 Rom for alle ).
AP170625 Overraskende forskning
AA170625 | Det er skivebom å beskylde norske politikere for å ignorere forskning
AA170625 Påstanden om at norske politikere ignorerer kritisk forskning står rett og slett ikke til troende.
SA170624 | Maktelitens løsninger er mer forskning , det har liten sysselsettingseffekt ¶
SA170624 Trenger ikke mer forskning
SA170624 Maktelitens løsninger er mer forskning og forsert klargjøring og utlysning av nye leteområder.
SA170624 En hovedkonklusjon er at vi ikke trenger mer forskning , men å iverksette konkrete feltpiloter for å verifisere det kommersielle utvinningspotensialet på norsk sokkel.
SA170624 Dokumentasjonen finnes i publiserte artikler knyttet til resultater fra forskning og felttester gjort i Statoil, Hydro og Saga fra 1990-tallet.
SA170624 » Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
SA170624 Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor.
NL170624 De har en teori om at det er villfisk som har smittet o-laksen og er ikke bekymret for at o-laksen smitter villfisk, selv om ny forskning ved Universitetet i Bergen viser nettopp det.
DB170624 I gamle filmer er forskning og framskritt alltid representert ved store ting : Store skjermer og store maskiner i store rom fulle av lys og brytere og knotter.
DA170624 Britiske universiteter kan miste rundt 15 prosent av budsjettene, med støtte til forskning fra EU.
VG170623 I vår hadde han et engasjement ved Pyongyangs universitet for forskning og teknologi.
VG170623 Myggforsker Reidar Mehl bekrefter at Lillestrøm er velkjent som myggsted - helt tilbake fra han startet sin forskning : ¶
VG170623 Forskning : Fant 43 nye myggarter i Finnmark ¶
NL170623 Men Fiskeridirektoratet kan ikke kreve stans fordi det ikke foreligger forskning som beviser at kontinuerlige undervannseksplosjoner skremmer fisk lenger unna enn 18 nautiske mil ( HI-rapport av 1993 ).
NL170623 I oljenasjonen Norge har vi ikke gjennomført troverdig forskning på seismikk siden 1992 da en meget omfattende rapport finansiert av oljeselskaper viste skremmeeffekter ut til minst 18 n. m. ( 33 km ) i alle retninger fra luftkanonene ( Nordkappbankforsøket ).
NL170623 ) Konklusjonene ble nok for avslørende og forklarer hvorfor ytterligere forskning ikke lenger finansieres av verken oljeselskaper eller myndigheter.
DB170623 Det er forstemmende at utvalget bekrefter forskning og funn som er gjort i lengre tid uten at det er blitt tatt tak i til nå.
DA170623 - Ettersom det er blitt gjennomført lite systematisk forskning på betydningen av landinformasjon i Norge, ville en god analyse, basert på grundig kildearbeid og solid metodikk, skapt grunnlag for konstruktive anbefalinger.
AA170623 Fagutvikling er knyttet til professorenes og forskernes aktiviteter, forskning og veiledning, utvikling av kurs og studieprogrammer, og det administrative støtteapparatet som sørger for strukturer rundt dette, i hovedsak lokalisert i institutter, fakulteter og forskningssentre. 2.
VG170622 Selv om utlendingsmyndighetene mener at de tar hensyn til at asylsøkere kan ha en annen språklig og kulturell forståelse av kjønn og seksualitet, har forskning vist at det legges til grunn en forventning om hvordan man skal være homofil på.
SA170622 Dette betyr at olje- og gassarkivet får nye muligheter til å bruke og anvende intern kompetanse knyttet til utstillinger, interaktive nettløsninger, formidling og forskning .
SA170622 Anklages for å misbruke forskning
SA170622 - Dere har sett vekk fra internasjonal forskning som forteller at 1,50 er det som bør gjelde.
SA170622 FORSKNING : En studie ved Universitetet i Bergen viste at de som spiste store mengder oppdrettslaks fikk bedre blodsukkerregulering og bedre sammensetning av hvite blodceller.
NL170622 Samme dag som Arctic Frontiers og NRK avholdte havdebatt på Kystens Hus i Tromsø - hvor profilerte politikere, forskning og næringsorganisasjoner fikk fronte fremtidens havnasjon under overskriften " Havets Århundre- er vi klare ? " - la Nærings- og Fiskeridepartementet ut høringsnotat for regulering av en ny fiskeriressurs i Barentshavet, snøkrabben.
NL170622 Arbeiderpartiet foreslår et storstilt verdiskapingsprogram for hav, der forskning , innovasjon og kunnskapsoppbygging er områder som prioriteres høyt.
NL170622 Men hvilken sammenheng det har med kvaliteten på forskning og utdanning er det mange som ikke får helt øye på.
BT170622 Anklages for å misbruke forskning
BT170622 - Dere har sett vekk fra internasjonal forskning som forteller at 1,50 er det som bør gjelde.
BT170622 FORSKNING : En studie ved Universitetet i Bergen viste at de som spiste store mengder oppdrettslaks fikk bedre blodsukkerregulering og bedre sammensetning av hvite blodceller.
AP170622 Ørmen Johnsen mener helseforetakene ikke prioriterer forskning og utvikling godt nok.
AP170622 Steinar Aamdal er enig med Ørmen Johnsen i at helseforetakene har fått klare signaler om å satse på mer klinisk forskning .
AP170622 Anklages for å misbruke forskning
AP170622 - Dere har sett vekk fra internasjonal forskning som forteller at 1,50 er det som bør gjelde.
AP170622 FORSKNING : En studie ved Universitetet i Bergen viste at de som spiste store mengder oppdrettslaks fikk bedre blodsukkerregulering og bedre sammensetning av hvite blodceller.
AA170622 Pengene skal gå til forskning og utvikling og våpenkjøp. ( ©NTB ) ¶
AA170622 Der uttalte han seg om kvinner og forskning og antydet at kvinner er middelmådige forskere sammenlignet med menn.
AA170622 Jeg siterte andres forskning , som viste at kvinner tar mindre risiko, og på mange måter kan det tolkes som et kompliment til kvinner.
AA170622 Nå er vi passive tilskuere, og det er kanskje greit, men vi må ha et mål om å få noe ut av dette i form av forskning og utvikling.
VG170621 Da mener jeg de sakkyndige burde lent seg mer på forskning fra utlandet.
SA170621 I mars i år sa ordføreren til Aftenbladet : «... resultatet så langt er vanskelig å måle og det finnes ingen forskning på dette ».
NL170621 Realfagenes forskning knyttet til hav og marin sektor vil komplementere NFH, i tillegg til det biologiske instituttet ved dagens BFE.
NL170621 I Norge er juristutdanningen og hovedtyngden av juridisk forskning organisert innenfor de tre juridiske fakultetene, lokalisert i Oslo, Bergen og Tromsø.
NL170621 Ved UiT er det flere senter for fremragende forskning og alle er sprunget ut av fagmiljø tilknyttet institutt.
NL170621 Svekket studiekvalitet og svekket forskning
NL170621 Siden 2009 har vi opplevd økt tilgang til ressurser innenfor både utdanning og forskning som et resultat av at vi ble en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
NL170621 Hva er det som gjør juristene så annerledes enn alle andre på UiT at de ikke klarer å drive sin utdanning og forskning på samme premisser som alle andre ?
NL170621 Grunnen til at juss er synlig i dag henger først og fremst sammen med dyktige ansatte som gir god undervisning og som driver god forskning , ikke det faktum at de i dag er et eget fakultet.
NL170621 Fjellheim og Nordlys overser det faktum at andre fag og profesjonsutdanninger driver utmerket som institutter under ulike fakultet, og det finnes en rekke suksesshistorier om både forskning i verdenstoppen og om studiekvalitet.
DN170621 Ny forskning : Aktivitetskrav kan redusere kriminalitet ¶
DB170621 - Da må vi få inn avhengig forskning om hva slags ulv det er, slik at vi har objektive fakta å bygge på.
DB170621 | Linea ( 12 ) samlet inn over 500 000 kroner til forskning etter å ha lest om ALS-syke Svein Ove ( 58 ) ¶
DB170621 TÅRENE RANT : Svein Ove ble rørt til tårer da 12 år gamle Linea fortalte ham om planene for en stor støttekonsert til inntekt for forskning på ALS.
DA170621 - Vi samler biologisk materiale, blant annet blodprøver, som er viktig i forbindelse med forskning på ulike sykdommer, slik som MS og HPV, mellom annet for å finne fram til nye behandlingsmetoder, svarer Najafi ivrig.
DA170621 Ny forskning viser at amerikanske medier dekker terrorangrep ulikt, men ikke slik den amerikanske presidenten sier at de gjør det.
DA170621 Det viser ny forskning fra det amerikanske universitetet Georgia University.
DA170621 ( NTB ) ¶ | Forskning : Når muslimer begår terror, får det fire ganger mer mediedekning ¶
AP170621 Vår forskning har vist at det finnes en reseptor eller mottager i hjernen for melkesyre ( HCAR1, hydroksykarboksylsyre ¬reseptor 1 ).
AP170621 Tidligere forskning har vist at denne vekstfaktoren ( VEGF ) styrer karvekst, styrker nerveceller og øker nervekontaktenes evne til å bli mer effektive under læring.
AP170621 I bioteknologidebatten bør forskning veie tyngre enn spekulasjoner om at en livmor kan gjenkjenne gener.
AP170621 Forskning viser at også barn i moderne familiekonstellasjoner er elsket, tatt vare på og oppdratt etter beste evne, skriver innleggsforfatterne.
AA170621 Da bør det være god forskning som støtter at det er verdt innsatsen.
VG170620 Vi har ingen forskning å støtte oss på.
NL170620 kk for denne tankegangen er at ved fusjon av Universitetet og Høyskolen forsvant det såkalte 'fjerde nivå' : det nivå hvor faktisk, fremdeles, grunnvirksomheten foregår, det nivå som er ansvarlig for undervisningen ( i forhold til studieplaner, emnebeskrivelser ) og grunnlaget for fagutvikling ( forskning ).
NL170620 Styret ønsker bedre kvalitet i forskning , undervisning, formidling og innovasjon, og styret ønsker bedre strategisk styringsevne.
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
NL170620 Det handler om å styrke alle deler av UiT, det handler om å gi forskning og undervisning bedre vilkår.
DB170620 « Selv om forskning viser at radikalisering til grupper som IS og Al Qaida i hovedsak skjer utenfor internett vet vi at internet spiller en viktig rolle.
AP170620 Norske pasienter henvises i stedet til nettportalen Helsenorge.no, som skulle gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning ».
AP170620 Nettportalen ble lansert i 2015 for å gjøre det « enklere for pasienter å delta i forskning » ¶
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning , utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning , utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St.
VG170619 BioAlder er basert på forskning fra 20 vitenskapelige publikasjoner i første versjon.
SA170619 Forskning gjort ved Cambridge University noen år tilbake, viste at mer enn 60 prosent av kvinnene oppga dårlig forhold til svigermor som en årsak til stress.
NL170619 Store muligheter venter innenfor næringsrettet forskning , som utvikling av autonome skip, bærekraftig fôrproduksjon, oppdrett av nye arter og høsting lenger ned i næringskjeden.
NL170619 Dette er et eksempel på forskning som er avgjørende i en fremtidig såkalt sirkulær havøkonomi.
NL170619 Derfor er representanter fra både forskning og næringsliv sentrale i ordskiftet når regjeringens Frank Bakke-Jensen møter utfordrer Jonas Gahr Støre tirsdag på Kystens Hus i Tromsø.
NL170619 Denne etableringen minner om norsk reguleringspraksis som kjennetegnes av samspill mellom forskning , forvaltning og næring.
DN170619 Vi ønsker også å delta i EUs forsøksprogram for forsvarsrelatert forskning og utvikling ", heter det.
DN170619 Norge er invitert til å delta i et nytt stort EU-fond for forskning på og felles innkjøp av militært materiell.
DN170619 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) vurderer om Norge skal slutte seg til EUs permanente fond, som i perioden 2021 - 27 skal bruke 500 millioner euro, eller 4,7 milliarder kroner, i året på forskning og 1 milliard euro på innkjøp av forsvarsmateriell, skriver Aftenposten.
AP170619 Simen Gaure : Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170619 Nina Kristiansen : Forskerne har for stor makt når forskning formidles ¶
AP170619 Internasjonalisering er det mest motstandsløse honnørordet i forskning og høyere utdanning.
AP170619 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170619 I Kunnskapsdepartementets ferske høringsbrev om revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere undervisning, står det at en av de langsiktige prioriteringene er « verdensledende fagmiljøer ».
AP170619 Forskning gjort ved Cambridge University noen år tilbake, viste at mer enn 60 prosent av kvinnene oppga dårlig forhold til svigermor som en årsak til stress.
AA170619 BioAlder er basert på forskning fra 20 vitenskapelige publikasjoner i første versjon.
AA170619 | Ubehagelig forskning må tas på alvor ¶
AA170619 Politikere som ignorerer kritisk forskning , gambler med folkehelsen og klimaet.
AA170619 I boka Merchants of Doubt viser Naomi Oreskes og Eric Conway at mektige, amerikanske næringsinteresser har motarbeidet kritisk forskning i en årrekke.
AA170619 Hvis politikerne ser bort fra kritisk forskning , tar de en stor risiko på samfunnets vegne.
AA170619 De fleste vitenskapelige funn er usikre, og at forskning er kritisk betyr ikke at den er riktig.
AA170619 Da tobakksindustrien lyktes med å undertrykke forskning som viste at røyking var helseskadelig, førte det til at flere mennesker døde av lungekreft.
AA170619 Da Are Nylund og Siri Vike ved Universitetet i Bergen kom fram til at en epidemi som rammet chilensk laks i 2007 antakelig stammet fra Norge, meldte selskapet AquaGen dem inn til det nasjonale granskningsutvalget for uredelighet i forskning .
AA170619 Forskning som antydet at litt mindre oljepumping er en god idé, var ikke velkommen.
VG170618 Milliarder av euro som betales fra Storbritannia til EU og andre veien gjennom et virvar av avtaler som berører alt fra forskning til studenter, må løses fra hverandre og reforhandles.
VG170618 Effekten av lang tids bruk av antidepressiva finnes det lite forskning på.
VG170618 Det finnes lite forskning på denne typen medikamenter, og legemiddelindustrien kan ha skapt et feilaktig, positivt bilde av disse substansene.
VG170618 Forskning fra 2015 viser at pasienter som slutter med antidepressiva kan få angst, depresjoner og selvmordstanker.
SA170618 Vi sier nei til SVs nedlegging av oljå, og prioriterer heller de store pengene til forskning , kunnskap og innovasjon.
SA170618 juni likevel til frontalangrep på regjeringens rekordstore tiltakspakke og satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.
NL170618 I fjor kom vår første helhetlige strategi for Arktis, og flere av våre nåværende initiativer, støtteordninger, prosjekter og beslutninger bidrar til regionens bærekraftige utvikling, enten det er gjennom forskning , klima, energi eller kultur.
BT170618 Det viser forskning og erfaring, sier Gudmundur Ebenezer.
BT170618 Initiativtakerne til underskriftsaksjonen etablerer i disse dager et kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet med spesialkompetanse innen klinisk praksis, organisasjon, forskning og sakkyndighet knyttet opp mot barnevern.
VG170617 Ny forskning skremmer : Så varm kan kloden være i 2100 ¶
BT170617 Myndighetene har, blant annet gjennom de to siste nasjonale helse- og omsorgsplanene, fremhevet at det må legges bedre til rette for økt brukermedvirkning i utvikling av helse- og omsorgstjenester og i forskning og innovasjon.
BT170617 De kan være representanter eller observatører i organer som tilrettelegger for forskning , eller de kan være direkte involvert i forskningsprosjekt som såkalt medforsker.
AP170617 Det var funnet i en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) som ble lagt frem i fjor. | 30-siders kontrakter villeder yngre arbeidstagere Jeanette Lea Romslo ¶
AP170617 Det var funnet i en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) som ble lagt frem i fjor.
SA170616 | Legene vil ha mer forskning på helsetjenesten i kommunene ¶
SA170616 Stadig større arbeidsmengde uten tydelig prioritering og mer ressurer er noe av grunnnen til at Legeforeningen vil ha mer forskning på helsetjenesten i kommunene.
NL170616 Så langt har man ikke dokumentert negative helseeffekter av denne forurensningen, men vi trenger sårt mer forskning for å kartlegge påvirkningen av marin forsøpling og mikroplast på matsikkerhet og helse.
NL170616 ¶ Jeg har lagt merke til at rektoratet ved UiT legger stor vekt på at UiT skal være ledende innenfor samisk utdanning og forskning .
NL170616 Jeg har lagt merke til at rektoratet ved UiT legger stor vekt på at UiT skal være ledende innenfor samisk utdanning og forskning .
NL170616 Det har tatt tid og mye ressurser å bygge opp et fakultet som nå har over 800 studenter og som blant annet har et eget havrettssenter som leverer forskning og undervisning på toppnivå internasjonalt.
NL170616 Det er heller ingenting galt med Støres ønske om en stor satsing på forskning og utvikling i « havrommet », men noen velgermagnet utgjør det neppe.
DN170616 Ny forskning : Verre å ha « feil » jobb enn å være arbeidsløs ¶
DB170616 Kunsten har en fordømt plikt til å ta opp stafettpinnen der forskning og kronikker ikke lenger kan ferdes, og sørge for denne introspeksjonen, å ekstrapolere det universelle fra det unike.
DA170616 Denne uka kunne Dagsavisen fortelle om ny forskning som indikerer at vanskeligstilte elever får beskjed om at skolen ikke har ledig elevplass, mens vinnerelever blir møtt med åpne armer.
DA170616 Ap-nestleder Trond Giske ser alvorlig på ny forskning som tegner et bildet av en mer delt skole.
DA170616 Derfor utlyser Forskningsrådet 50 millioner kroner til forskning på videreforedling av biologisk råstoff.
DA170616 - Forskningsrådet er opptatt av å stimulere til forskning som kan løse store samfunnsproblemer, som for eksempel å skaffe nok mat og energi til en økende befolkning.
DA170616 Men hvis det er relatert til forskning , så kunne jeg gjerne sittet fast med helseministeren, slik at jeg kunne fortalt ham om det jeg driver med og prøvd å få en stemme inn på øverste nivå.
DA170616 Kan du fortelle litt om hva du slags forskning du deltar med ?
BT170616 En rapport fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning konkluderte i fjor med at elever ikke får alle undervisningstimene de har krav på, nettopp på grunn av dårlig organisering rundt eksamen.
AP170616 Urskogen i Norge, som i dag kun er rundt 2,4 prosent av all skog, er en viktig kilde til forskning og nye oppdagelser.
AP170616 Nyere forskning viser at Darwin hadde rett hva angår kompleksiteten rundt rotspissen.
AP170616 Mennesket er vant til å snakke for naturen, ta avgjørelser og bestemme over forvaltningen, men når det nå finnes forskning som tyder på at trær faktisk kan snakke for seg selv, så burde kanskje vårt syn endres.
AP170616 Med forskning kommer kunnskap, og hvis planters kompleksitet blir vist til å være høyere utviklet enn tidligere antatt, burde ikke vårt syn på, og vår forvaltning av naturen endres ?
AP170616 Det er gjort mye forskning på hvordan planter kommuniserer med naboene om angrep fra patogener ( for eksempel bakterier, virus og sopp ).
AP170616 Vi ønsker også å delta i EUs forsøksprogram for forsvarsrelatert forskning og utvikling.
AP170616 USAs president Donald Trump presser EU-land til å satse på et stort nytt fond for forskning på og felles innkjøp av militært materiell.
AP170616 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) vurderer nå om Norge skal slutte seg til EUs permanente fond, som i perioden 2021 - 27 skal bruke 500 millioner euro ( 4,7 milliarder kroner ) i året på forskning og en milliard euro ( 9,5 milliarder kroner ) på innkjøp av forsvarsmateriell.
AP170616 Det omfatter blant annet assistert befruktning, genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i livmoren ( PGD ), forskning på overtallige befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og genterapi.
AA170616 Det omfatter blant annet assistert befruktning, genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i livmoren ( PGD ), forskning på overtallige befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og genterapi.
DB170615 Vi har nådd prosentmålene våre på forskning offentlig finansiert forskning , sier Solberg.
DB170615 Vi har nådd prosentmålene våre på forskning offentlig finansiert forskning, sier Solberg.
DB170615 I den grad Birkelands forskning var kjent, var den knyttet til Norsk Hydros kunstgjødsel.
VG170614 I tillegg viser forskning at gruppeundervisning med flere døve eller hørselshemmede elever, også ser ut til å fungere bra for noen elever med hørselnedsettelse.
VG170614 - Med alle midler vi putter i forskning og ny behandling for å få flere til å overleve, er det så synd om antibiotikaresistens skal slå beina under det, sier Jolma.
DN170614 Ny forskning : Verre å ha « feil » jobb enn å være arbeidsløs ¶
DB170614 Nå viser fersk forskning det motsatte.
DA170614 Ifølge OECD viser forskning at foreldre som benytter seg av fritt skolevalg først og fremst gjør det for « å unngå skoler med et høyt antall vanskeligstilte elever ».
DA170614 Hun viser til at det i forskning ikke er belegg for å knytte elevprestasjoner direkte til lærerens innsats.
AP170614 Utstedelse av pass, forskning og 22. juli-teroren.
VG170613 Forskning viser at hvis vi setter inn tiltak tidlig i opplæringsløpet, så vil det ha høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling enn tiltak senere i opplæringsløpet.
VG170613 Her er det undersøkelser og forskning som ligger til grunn, og vi jobber alltid for minst mulig støy, sier Norén.
SA170613 Mye forskning om gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv støtter tanken om at vi ikke kan forklare folks handlinger ved ensidig å vise til hva enkeltpersoner foretrekker.
SA170613 Men forskning minner om at det er ikke nok å undersøke situasjonen hjemme.
SA170613 Flere svar ¶ Forskning har gitt noen svar.
NL170613 Det er mye som tyder på at det vil få en rekke uheldige konsekvenser for utdanning og forskning innenfor juss i Nord-Norge.
FV170613 | Ny forskning : Endre livsstil ?
DB170613 - Vår forskning belager seg på den eneste undersøkelsen gjort i det området av New Zealand, og vi er sikre på at kartografien stemmer, sier Bunn overfor The Guardian om bakgrunnen for rapporten publisert i Journal of the Royal Society of New Zealand.
DB170613 - Meg bekjent er det ingen forskning som underbygger disse påstandene, fremholder Henriette Øien overfor Dagbladet.
DB170613 Det er heller ikke sikkert at optimister nødvendigvis er mer lykkelige enn pessimister, og forskerne har kommet frem til sprikende resultater av forskning på ulike menneskers grunnholdninger.
DB170613 Forskning tyder på at pessimistiske mennesker blir bedre advokater, trolig fordi de er mer opptatt av potensielle fallgruver og problemer, og gjerne vil bli konfrontert med de harde realitetene.
DA170613 Det må ligge forskning bak, som det ikke gjør i dette tilfellet.
BT170613 - Syklingen i Frankrike er for å samle inn penger til forskning på MS og for å få oppmerksomhet om sykdommen.
AP170613 Spør du studentene hvor de helst vil jobbe, er det en ting de er enige om : Virksomheter som legger vekt på forskning og innovasjon er de mest attraktive.
VG170612 Det er det som litt nytt av året ; Å vende blikket mot forskning og andre måter å tenke på, sier Sundby.
VG170612 Les også : Forskning knytter overvekt til åtte nye krefttyper ¶
VG170612 Nettporno er med på å forme unges seksuelle holdninger, og forskning viser altså at den store eksponeringen har sammenheng med vold, og gir et fullstendig feilaktig bilde av gjensidighet og respekt i seksuelle relasjoner, med sin objektivisering av kvinner.
VG170612 Thora ser på handlelapp-samlingen som sosialantropologisk forskning på lavt nivå.
SA170612 | Ny forskning : Endre livsstil ?
NL170612 | Skremmende om lakseindustrien og forskning ¶ ¶
NL170612 I sum tegner dette et skremmende og ubehagelig bilde av samrøret mellom lakseindustrien, myndigheter, politikk og forskning .
NL170612 Denne ukulturen har fått spre seg fordi beslutningstakerne har som premiss at kritisk forskning om lakseindustrien, er uønsket.
DN170612 - Internasjonalt skjer det mye utvikling og forskning rundt makroøkonomiske modeller.
DB170612 Ifølge en annen forskning aktiverer faktisk proteinet kasein samme deler av hjernen som enkelte narkotiske stoffer.
DB170612 Dette er det ikke noen forskning som underbygger.
DB170612 Derimot er det forskning som sier at hat avler hat.
DA170612 Rogne forteller at forskere vegrer seg for å jobbe med forskning som berører oppdrettsnæringen.
DA170612 Funnet førte til nye anklager fra Aqua Gen, som meldte forskerne til det nasjonale granskingsutvalget for uredelighet i forskning .
DA170612 Da oppdrettsindustrien i Chile ble rammet av en ILA-epidemi for ti år siden, skrev fiskeavlsselskapet Aqua Gen As et notat til sine kunder der Nylunds forskning ble stemplet som uetisk.
DA170612 - Politikerne vil ha mer forskning , men mener næringen skal betale for den.
BT170612 Det viktigste er at det er olje og gass som sikrer vår velferd, og gir oss inntekter til å satse på forskning og utvikling av nye løsninger.
BT170612 | Ny forskning : Endre livsstil ?
AP170612 | Nina Kristiansen : Forskerne har for stor makt når forskning formidles ¶
AP170612 Simen Gaure : Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170612 Men det bør være et minstekrav at hun forstår all formidling og journalistikk om forskning .
AP170612 Journalistikk om forskning er ofte skjemmet av faguttrykk og kompliserte vendinger.
AP170612 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612 Allikevel er journalistikk om forskning ofte skjemmet av faguttrykk og kompliserte vendinger.
AP170612 Mye forskning i skolesammenheng viser at praktisk arbeid bidrar til motivasjon og aktivisering, noe rollespill absolutt kan gjøre.
AP170612 Hun har brukt rollespill aktivt i sin undervisning og forskning .
AP170612 Annen forskning har nemlig vist at elevene som velger fysikk faktisk liker den vanlige formen for undervisning.
AP170612 Ved NTNU og Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim har vi i en årrekke bedrevet forskning om festivaldeltagelse på små og store festivaler.
AP170612 | Ny forskning : Endre livsstil ?
SA170611 I mars i år sa ordføreren til Aftenbladet at « vi var halvveis », men la til at «... resultatet så langt er vanskelig å måle og det finnes ingen forskning på dette ».
SA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning .
DA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning .
BT170611 Ja til forskning og fakta basert informasjon og høyt nivå av kunnskap og tillit til vårt solide, norske helsevesen.
AP170611 Bøs forskning viser at skatteøkning på sekundærboliger, bidrar til lavere priser og mindre svingninger.
AA170611 Vi ser også en sterk forekomst av psykiske lidelser hos dem som utfører terror, sier strategisk analytiker Siv Thomassen ved PST som har brukt ett år på rapporten basert på både nasjonal og internasjonal forskning .
VG170610 VGs utregning viste at svenske og danske forskere hadde presentert fire ganger så mye forskning på barnekreft som norske forskere de siste fem årene.
VG170610 Samarbeidet er spesielt viktig for forskning på barnekreft fordi det er få tilfeller hvert år, sier helsepolitisk talsmann Ketil Kjenseth ( V ).
VG170610 Jeg er takknemlig for at Barnekreftforeningen, barnekreft og forskning er satt på kartet, skriver Svenningsen i en sms.
VG170610 De ønsket økt oppmerksomhet rundt barnekreft - og mer satsing på forskning .
VG170610 - Dersom Tobias' historie gjør at noen får lyst til å gi penger til forskning på barnekreft er det veldig fint, sa Hilde Marie Svenningsen bare en uke etter at hun mistet sønnen.
VG170610 Forskning viser at den faglig sett svakeste firedelen i barneskolen, har bare en tredjedels sjanse til å fullføre et fagbrev eller videregående.
DN170610 Airbus lyktes ikke i å bevise at andre former for offentlig støtte, inkludert en avtale om forskning og utvikling med det amerikanske forsvarsdepartementet, hadde skadd den europeiske flyfabrikantens virksomhet, het det i en WTO-uttalelse.
DB170610 Frykt er smittsomt og arvelig, sier du, og legger mer forskning på bordet.
DA170610 Angelvik forteller om forskning som International Transport Forum, en organisasjon under OECD, gjorde i Lisboa for et par år siden.
AP170610 Som bosatt i Norge de siste ti årene og med bakgrunn fra forskning og innovasjon, har jeg lenge vært opptatt av samme spørsmål.
AA170610 Airbus lyktes ikke i å bevise at andre former for offentlig støtte, inkludert en avtale om forskning og utvikling med det amerikanske forsvarsdepartementet, hadde skadd den europeiske flyfabrikantens virksomhet, het det i en WTO-uttalelse.
AA170610 Tilslag går til de prosjektene som er best beskrevet som forskning og som ser ut til å være mest nyttige for regionen.
AA170610 RFFMidt skal bidra til forskning i små og mellomstore bedrifter og i kommunene i Midt-Norge.
AA170610 Et annet poeng er å hjelpe bedrifter som ikke har drevet noe særlig med forskning tidligere til å komme i gang nå.
AA170610 Av de godt over 200 prosjektene som har fått støtte sier nesten alle at det de gjør ikke ville blitt utført uten støtten fra RFFMidt, og forbausende mange sier at de vil fortsette videre med forskning .
AA170610 | Forskning styrker bedriftene ¶
AA170610 kroner fordelt som tilskudd til forskning i næringsliv og kommuner i Midt-Norge.
NL170609 Fra befolkningen, institusjoner, forskning og næringsliv.
DN170609 Giveren, som ønsker å være anonym, har ikke stillet noen krav til hvordan pengene skal brukes - og kan dermed gå til alt fra legater, vedlikehold av bygninger og forskning .
DN170609 - Denne bemerkelsesverdige gaven vil videreutvikle vår styrke innen utdannelse, forskning og innovasjon og bidra til å fremme oppdagelser, oppfinnelser og løsninger for å erobre nye grenser og bygge en bedre verden.
DB170609 - Jeg tror jeg har et ganske uredd blikk på en del ting, og jeg vil prøve å utfordre leserne, sier Sterri, og forklarer at han forankrer meningene sine i filosofi og forskning .
DB170609 Strategien vil omhandle tiltak på forskning og utdanning, og vil legge til rette for langsiktig oppbygging av kompetanse.
AA170609 Forskning viser at innvandrere som bosetter seg i bygdekommuner har lettere for å komme i arbeid.
SA170608 Torsdag får han Falchs seniorpris for fremragende forskning og lederskap innen medisinsk forskning .
SA170608 Torsdag får han Falchs seniorpris for fremragende forskning og lederskap innen medisinsk forskning.
FV170608 Fem videregåendeelever fra Grimstad får Holbergprisen i skolen for sin oppsiktsvekkende forskning på bruk av prestasjonsfremmende midler blant jus- og legestudenter.
FV170608 Fem elever fra Grimstad imponerte både jury og kunnskapsminister med sin forskning på prestasjonsfremmende dopbruk blant ambisiøse jus- og legestudenter.
DN170608 QS-rangeringen vurderer universitetene ut fra seks kriterier, hvorav omdømme og sitering av forskning veier tungt.
DN170608 Kvinner ønsker å fremstå som gode koneemner, selv når det kan ødelegge for egne karrieremuligheter, viser ny forskning .
DB170608 Offisielle kostråd er basert på summen av all tilgjengelig forskning .
DB170608 Forskning på nettopp hvilke miljøer som er sentrum for meslingutbrudd i Europa viser at tros- og livssynsmiljøer med negativt syn på vaksiner ikke sjelden er sentrum for tidligere utbrudd.
DB170608 Vi må fram til 1961 for å finne skikkelig forskning rundt historien om kirkedøra i Wittenberg.
BT170608 Hennes kunstneriske praksis ligger tett opp mot forskning og vitenskap.
BT170608 Da hun ble intervjuet av BT i 2012, ville hun ikke selv beskrive det hun driver med som forskning , men heller som at hun tar for seg ulike naturvitenskapelige tema som hun systematisk undersøker.
BT170608 Tidligere denne våren la den norske regjeringen frem en egen stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning.
BT170608 Onora O'Neill viser hvordan humanistisk forskning kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer.
BT170608 O'Neills virke viser hvordan humanistisk forskning kan gripe inn i praktiske problemstillinger på en svært håndgripelig måte.
BT170608 Hun viser vei for hvordan humanistisk forskning kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer.
AP170608 Min forskning leder an, sier Li Yinhe : Kvinner fronter Kinas sexrevolusjon ¶
AP170608 Skolebidragsindikatorer for videregående skoler ble første gang publisert i fjor av Senter for økonomisk forskning ( SØF ).
AP170608 Rapporten er laget av NIFU ( Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ) på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.
AP170608 De har forskjellige måter å måle videregående skolers bidrag på : NIFU-rapporten som Aftenposten presenterer i dag, og den oppdaterte rapporten til Senter for økonomisk forskning ( SØF. ) ¶
AP170608 Kan forskning fra Frischsenteret brukes til politikk ?
AP170608 juni ¶ Forskning og politikk, Therese Johaug, Vardøens Frogner kino, IKT i skolen, i god tro, hets fra fotballfans, fjesking for HKH og kommentarfeltene.
AP170608 juni spør trygdeadvokat Olav Lægreid om forskning fra Frischsenteret kan brukes til politikk.
AP170608 | Kan kunst få deg til å forstå forskning bedre ?
AP170608 May-Britt Moser har alltid vært opptatt av å formidle forskning på en måte folk kan forstå.
VG170607 Det finnes allerede en god del sesongvarsler, både i Europa og i USA, som forsøker å levere så gode sesongvarsler som mulig, men alle presiserer at dette er prosjekter under utvikling, og er å anse som forskning .
VG170607 Det er godt dokumentert fra empirisk forskning , sier Schjelderup.
FV170607 Ny forskning basert på funn i Marokko viser at menneskeheten kan spores 300.000 år tilbake i tid.
FV170607 Foto : AP / NTB scanpix ¶ Forskning publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser til et banebrytende fossilfunn i Jebel Irhoud i Marokko.
DB170607 Ny forskning basert på funn i Marokko viser at menneskeheten kan spores 300.000 år tilbake i tid.
DB170607 Forskning publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser til et banebrytende fossilfunn i Jebel Irhoud i Marokko.
DB170607 Forskning viser at flytting til slekt eller nettverk i mange tilfeller gjør tilværelsen i fosterhjemmet lettere for barnet.
DB170607 De vurderingene må bygge på den kunnskap og forskning som foreligger, mer enn på politikernes evige behov for raske og synlige tiltak.
AP170607 MANSFIELD ( Aftenposten ) : Høyre- og venstre-siden har veldig ulik oppfatning av hva som er rasisme, viser ny forskning .
AP170607 Ny forskning basert på funn i Marokko viser at menneskeheten kan spores 300.000 år tilbake i tid.
AP170607 Foto : AP / NTB scanpix ¶ Forskning publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser til et banebrytende fossilfunn i Jebel Irhoud i Marokko.
AP170607 Nestoren i norsk utenrikspolitisk forskning , seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI, sier at det er oppsiktsvekkende at diplomater nærmest advarer mot presidenten.
AP170607 Norsk forskning , T-bane, medmødre og sanering av hus på Grefsen.
AA170607 Pengene i fondet skal gå til forskning og utvikling og til anskaffelse av nytt forsvarsmateriell.
AA170607 Ny forskning redder ryktet til tidenes trolig tøffeste dinosaur, etter at det ble hevdet at den kan ha vært dekket av fjær.
AA170607 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer.
AA170607 » En ting er å bruke kropper til medisinsk forskning , men her er de brukt i en spektakulær utstilling.
AA170607 » En ting er å bruke kropper til medisinsk forskning , men her er de brukt i en spektakulær utstilling.
VG170606 Les også : Ny forskning : Carlsen er tidenes beste sjakkspiller ¶
SA170606 OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
NL170606 Han oppsummerer sin forskning blant annet med at « I områdena av det nuvarande södra Finland och ryska Karelen har samernas språkliga förfäder bott.... », og at...
DN170606 Ny forskning : Verre å ha « feil » jobb enn å være arbeidsløs ¶
DB170606 Det hjelper ikke når forskning på tilknytning viser at ca 35% av alle mødre ikke evner å skape trygg tilknytning til sine barn.
BT170606 OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
AP170606 Er det den norske vikingarven som slår inn ? Forskning har vist at den mannlige befolkningen på Orknøyene er genetisk sett over 60 prosent norsk - selv om det er gått nesten 550 år siden den dansk-norske kongen lot skottene overta kontrollen over øyene.
AP170606 OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
VG170605 (... ) Forskning viser at omtale av spesifikke metoder øker risikoen for selvmord, særlig blant yngre og særlig i saker der metoden er presentert », skriver klager.
DB170605 (... ) Forskning viser at omtale av spesifikke metoder øker risikoen for selvmord, særlig blant yngre og særlig i saker der metoden er presentert » heter det i klagen, ifølge VG.
AP170605 Simen Gaure : Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170605 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170605 Etter hvert har jeg kommet på bedre tanker, og klandrer nå fysikerne for ikke å ha vært åpne om at ingen egentlig forstår lysets sanne natur, og at moderne fysikk egentlig er postmoderne forskning .
AA170605 Her kan du lese om at ingen forskning viser gevinst av tanntråd ¶
DB170603 president, og sier videre at alle landene som har sluttet seg til avtalen, vil tjene på den, gjennom satsing på næringsliv og forskning innen lavutslipp.
DA170603 - Her finnes det en god del forskning som i temmelig entydig retning peker på at å sende alkohol med mindreårige på fest, øker konsumet, sier Pape.
AA170603 - Her finnes det en god del forskning som i temmelig entydig retning peker på at å sende alkohol med mindreårige på fest, øker konsumet, sier Pape.
VG170602 - Kampen mot klimaendringene, forskning , innovasjon og de teknologiske prosessene det kommer til å skape, vil fortsette, med eller uten USA.
VG170602 Men det er ingen forskning som tilsier at det er skolens feil at de økonomiske ulikhetene i Norge øker dobbelt så raskt som snittet i OECD.
VG170602 I dag eier de 50 000 rikeste halvparten av all formue, og forskning viser at arv blir stadig viktigere for hva slags muligheter du har.
NL170602 oktober 2016 besluttet styret at målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i UiTs kjerneoppgaver, som er utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.
NL170602 : Enkelte fagmiljø tilfredsstiller ikke fastsatte kvalitets- og kompetansekrav, flere studietilbud har svært få studenter, forskere ved UiT publiserer mindre enn sine kolleger ved UiO, UiB og NTNU, og institusjonen hevder seg dårligere enn de andre breddeuniversitetene på konkurransearenaer for forskning og utdanning.
DN170602 Ny forskning : Aktivitetskrav kan redusere kriminalitet ¶
DB170602 Ifølge nyhetsbyrået Reuters, som har sett relevante dokumenter fra Det hvite hus, lente Trump seg i talen på forskning fra Massachusetts Institute of Technology ( MIT ), mer spesifikt studien « Hvor stor forskjell vil Parisavtalen gjøre ? » fra i fjor.
DB170602 ( Dagbladet ) : Klimaforskere hvis forskning Donald Trump i går lente seg på da han kunngjorde at USA skal ut av Parisavtalen, sier at presidenten totalt har misforstått klimaproblemstillingen, melder CNN.
DA170602 Dette er tiltakene som blir rangert på de tre første plassene, i så måte : ¶ Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi.
DA170602 Dette er tiltakene som blir rangert på de tre første plassene, i så måte : ¶ * Forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi.
VG170601 Les også : Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶
VG170601 Da hjelper år med forskning , innsamlede data og evidens lite.
NL170601 Andre igjen mener at sannhetskommisjon, inspirert av kommisjoner i Sør-Afrika og Canada, er et for drastisk grep - de mener mer edru tiltak heller bør tas i bruk, som mer forskning .
NL170601 " 10 delmål omfatter reduksjon av forurensing og forsøpling, bevaring av økosystemer, havforsuring, fiskeriforvaltning, marine verneområder, fiskerisubsidier, små øystater, forskning , småskala fiske og gjennomføring av Havrettskonvensjonen.
NL170601 Det andre er at det ikke er sannsynliggjort at modellen som legges til grunn for endringene, vil gi bedre resultater for UiT verken når det gjelder forskning eller utdanning.
DN170601 | Ny forskning : Verre å ha « feil » jobb enn å være arbeidsløs ¶
DN170601 | Ny forskning : Aktivitetskrav kan redusere kriminalitet ¶
DB170601 president, og sier videre at alle landene som har sluttet seg til avtalen, vil tjene på den, gjennom satsing på næringsliv og forskning innen lavutslipp.
DB170601 Nyere forskning tyder på at tarmfloraen har stor betydning for helsen, og risiko for overvekt.
DB170601 Det innebærer at jihadistisk terror er i stadig utvikling og at operasjonsområdene fornyes og utvides, viser ny forskning .
DA170601 Han har gitt hundrevis av millioner til forskning og medisin, og drysser gjerne penger til eliteserieklubbene Brann og Tromsø IL.
AP170601 Det samsvarer med annen forskning omtalt i artikkelserien om bioeventyret.
VG170531 Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende svakt fra en leder av en tenketank, og det går på tvers av svært solid forskning , inkludert anbefalingene i rapporten Marte Gerhardsen selv viser til.
DB170531 Forskning viser at det kan virke negativt på dyrelivet.
DB170531 Informasjonen skal derimot være forankret i eksisterende forskning gjort av og for næringen, miljøorganisasjoner og internasjonale uavhengige aktører.
DB170531 Begum og Høyre lener seg verken på pedagoger eller forskning når de fremmer sitt forslag om språkopplæring og formell lek i barnehagen.
DA170531 Forskning viser også at de som kan flere språk har lettere for å drive problemløsning og å veksle raskt mellom ulike oppgaver, noe som blir stadig mer avgjørende i en tid der « omstilling » har blitt et moteord.
DA170531 Forskning viser at jo eldre du er når du lærer deg et nytt språk, jo vanskeligere er det å lære.
BT170531 Etter en meget langdryg etableringsfase, har skolen befestet sin posisjon som et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt innen økonomisk utdanning og forskning .
AP170531 Men nedgangen skjer først når de forlater foreldrenes favn, viser forskning .
AP170531 Der har de sammenstilt eksisterende forskning om ungdom, valg og politisk deltakelse.
AA170531 Det samsvarer med annen forskning omtalt i artikkelserien om bioeventyret.
AA170531 Klemenskirken opp i dagen er en åpenlys invitasjon til å starte ny forskning på en sentral begivenhet i norgeshistorien.
VG170530 Aftenposten omtalte nylig ny forskning som viser at de aller rikeste i Skandinavia unndrar så mye som en tredel av skatten de skulle ha betalt.
DB170530 Dette tallet var oppsiktsvekkende høyt i forhold til tidligere forskning som har anslått ulike utfordringer knyttet til spiseforstyrrelser til å gjelde rundt 20 prosent av jenter i utholdenhetsidrettene.
DB170530 Pikettys forskning tvang fram en tung erkjennelse i partiet : Forskjellene har økt - også på sosialdemokratiets vakt.
DB170530 Da skulle det bare mangle at det offentlige følger opp med å tilby mat som er i tråd med norske kostholdsråd og forskning .
DB170530 Motsatt viser forskning at positive stereotypier gir eldre bedre hukommelse og selvtillit.
DB170530 Forskning viser at eldre kan ha like god effekt av samtaleterapi som yngre mennesker.
BT170530 I oktober skrev VG at ILPI fikk 24 millioner kroner i tilskudd av UD til et prosjekt om å drive nedrustningsarbeid og forskning våren 2011.
AP170530 Det finnes foreløpig lite skandinavisk forskning på hvordan bruken av digitale verktøy virker på barn.
AP170530 Forskning innen nevrologi og relasjonskompetanse understreker dette samspillet som sentralt i den alderen.
AP170530 Aftenposten skrev tirsdag om ny forskning som viser at : ¶ 95 prosent av dem som hadde konto i storbanken HSBC i Sveits i 2006 og 2007, hadde unnlatt å oppgi denne på selvangivelsen.
AP170530 Aftenposten skrev tirsdag om ny forskning med høye anslag på rike skandinavers skatteunndragelse i utlandet i 2006.
AA170530 Det spesielle fargevalget er konklusjonen etter at forskning viste at den var særdeles lite appellerende.
AA170530 Stadig kommer det forskning som underbygger mine antakelser om at vår lille flik av verden er litt halvsprø.
VG170529 Jon Marius Vaag Iversen ved Trøndelag Forskning og Utvikling, sier at i små klasser er forskjellene i læringsutbytte mellom elever med ulik sosial bakgrunn mindre.
VG170529 Ny forskning skremmer : Så varm kan kloden være i 2100 ¶
NL170529 Intensjonen var å oppnå økt kompetanse, bedre kvalitet i forskning og undervisning, styrke den forskningsbaserte utdanningen for profesjonsstudentene, samt gi flere studenter mulighet for utdannelse på master- og PhD-nivå.
NL170529 Både det nye Teknologibygget og de nye studieplassene har vært unyttet målrettet til å styrke fagkompetansen, spesielt rettet mot forskning og forskningsbasert utdanning.
DA170529 En evaluering av denne satsingen utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) viser at et overveldende flertall av lærerne som har fått videreutdanning er fornøyde, at de har endret undervisningsmetodene sine i etterkant av utdanningen, og ikke minst at de mener de er blitt bedre lærere.
BT170529 Det er stort behov for mer forskning på dette feltet, og det er viktig å være klar over at overgrep kan ha mange former og få mange ulike konsekvenser.
AP170529 Simen Gaure : Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170529 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170529 Det siste vi trenger nå er feilaktige gjengivelser av seriøs forskning .
AP170529 I tidsrommet 1903 - 06 brukte han praktisk talt hele sin tid på anvendt forskning , ikke med mål om å bli en rik oppfinner, men for å finansiere kostbare forskningsprosjekter og få midler til å bygge et moderne laboratorium for sine eksperimenter.
AP170529 Hans hypoteser om hvordan partikkelstrålingen påvirker fysikken i kosmos ble nesten fullstendig neglisjert, men den moderne romforskningen fra slutten av 1950-årene førte til at Birkelands forskning fikk en velfortjent renessanse.
AP170529 | Ny forskning : De aller rikeste unndro mest skatt ¶
AP170529 Og ved hjelp av annen statistikk og annen forskning har de tre laget anslag for samlet unndratt skatt i de tre skandinaviske landene.
SA170528 Solid forskning viser dessuten at det ikke har skjedd noen økning i antallet som får psykiske problemer parallelt med at cannabisbruken har gått betraktelig opp.
NL170528 | Kommunen sterkere inn i høyere utdanning og forskning
NL170528 Resultatet av denne satsingen gjennom flere tiår, er at Tromsø kommune nå har internasjonalt ledende miljøer innen utdanning, forskning og spesialistbehandling på UiT/UNN.
NL170528 Med stortingsvedtaket 1968 om opprettelsen av Universitetet i Tromsø ( UiT ) trakk Tromsø det gullkortet en kommune kan drømme om, - langsiktige statlige investeringer i utdanning og forskning .
NL170528 For møte fremtidens behov må Tromsø kommune gå sterkere inn i høyere utdanning og forskning .
DB170528 Vi oppfordrer kvinner som får uholdbare psykiske endringer til å bytte prevensjon, og vi etterlyser ny og bedre forskning på bivirkninger og nye prevensjonsmidler for begge kjønn.
DB170528 I Gleden med skjeden har vi skrevet grundig om både vanlige og uvanlige bivirkninger, med mål om å presentere et ærlig bilde i samsvar med dagens forskning .
DB170528 Hun anklager oss, forfatterne av Gleden med skjeden, for å bagatellisere bivirkninger og se bort fra forskning som viser at hormonprevensjon gir depresjon og nedsatt livskvalitet.
DB170528 Det er mye slik forskning etterhvert.
BT170528 Debatten bør preges av forskning og fakta, og kvasiargumenter som alminnelig rettsfølelse bør unngås.
BT170528 Ny forskning tyder på at kosthold kan spille en viktig rolle i behandlingen av psykiske lidelser.
AP170528 Offisielt bor det 13 millioner mennesker i Russlands hovedstad, men forskning basert på mat- og vannforbruk har anslått at det reelle tallet kan være opp mot 20 millioner.
DB170527 Dette er en anekdotisk påstand, og den er ikke basert på noe forskning eller noe slikt.
AP170527 Les om tidligere forskning på megling : Full konflikt for ett av fire foreldrepar i megling etter samlivsbrudd ¶
FV170526 Doktorgradsstipendiat Daniel Nordgård aner en lysning, men vil ha mer forskning på streaming.
DN170526 I fjor ble det overført 84 millioner til fondet som deler ut midler til humanitært arbeid, forskning og kultur.
DN170526 | Ny forskning : Sjokolade kan forebygge hjerteflimmer ¶
DN170526 Blant annet viser forskning at sjokolade kan redusere demensrisiko.
DB170526 - Svensk forskning , fra blant annet Karolinska, definerer alle skytinger der menn skyter menn, som relatert til gjengmiljøer.
DB170526 Ny norsk forskning : Derfor bør du ikke tine maten i kjøleskapet ¶
DB170526 I Aftenpostens Uviten-spalte skriver fagfolk om det de mener er « dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk ». 23. mai setter professor i statsvitenskap Øyvind Østerud andres tematisering av inndelingen av mennesker i « vi » og « de andre » på dagsorden.
BT170526 Det betyr rekordmange millioner til forskning , kultur og humanitære prosjekter.
AP170526 Les om tidligere forskning på megling : Full konflikt for ett av fire foreldrepar i megling etter samlivsbrudd ¶
AP170526 Les mer om Peder Kjøs' forskning på meglingssamtaler her.
VG170525 Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶
BT170525 Man bør også bevilge mer penger til forskning , og være mer åpen for et bredt samarbeid mellom offentlig og privat helsesektor.
AP170525 Oljefondet setter i gang forskning for å finne ut om det er lurt å møte klimaendringene med økte investeringer i elbilprodusenten Tesla.
AP170525 - Det ser ut til å være lite forskning på dette.
AP170525 Hennes forskning viser at det er viktigere å mobilisere uformelle ledere som kan bidra til en kollektiv kriseledelse.
AP170525 Moser og May-Britt Moser gjennom to tiårsperioder ledet hvert sitt Senter for fremragende forskning ved NTNU i Trondheim.
AP170525 I 2014 la Regjeringen frem en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
AP170525 Ambisjoner, langsiktighet og forutsigbarhet er helt avgjørende for fremgang innen all forskning - ikke minst innen den grunnleggende og nysgjerrighetsdrevne forskningen.
AP170525 Ny forskning tyder på at kosthold kan spille en viktig rolle i behandlingen av psykiske lidelser.
VG170524 - Nei, det er vel forskning som viser at det ikke er så veldig viktig.
NL170524 Forskning sier at ti ganger ( ! ) så mange samer sier dem opplever diskriminering enn den øvrige befolkningen.
DB170524 - Det kan brukes til redningsaksjoner, grensekontroller, filmoppdrag, forskning og overvåking, frakt og ikke minst vil det komme en variant for passasjerer, sier selskapet i pressemeldingen.
VG170523 | Ny forskning : Magnus Carlsen er tidenes beste sjakkspiller ¶
NL170523 Men når vi i næringslivet og offentlig sektor opplever at det innen utdanning og forskning i teknologifag trengs mer kraft, utadvendthet og aktiv tilstedeværelse i hele landsdelen, uroer det oss at universitetene lar ei omorganisering følges av enda ei utredning.
NL170523 Etnisk assimilasjon har mange ansikter og språk er bare ett, noe ikke minst internasjonal folkerett og samfunnsfaglig forskning kan fortelle oss.
DB170523 Videre fikk vi den testa hos Gemological Institute of America ( en ideell institusjon som jobber med forskning og undervisning i gemmologi - læren om edelstener journ. anm. ).
AA170523 Og for nå å kaste vrak på alt, også på forskning , meditasjon og alt som ellers kan utrettes gjennom åndelige studier : Ingenting er til nytte.
VG170522 Ny forskning viser som kjent at det ikke er bærekraftig å spise kjøtt i det omfanget vi gjør.
VG170522 Sametingspresidenten sier hun har vært bekymret for situasjonen over lengre tid, og viser dessuten til forskning som forteller at de samiske samfunnene er preget av manglende tiltro til politi og hjelpeapparat i overgrepssaker.
VG170522 Hun peker på at de gjentatte ganger har tatt opp behovet for et behandlingsapparat med samisk språk- og kulturkompetanse, samt ytterligere forskning på dette temaet i de samiske samfunnene.
SA170522 Utvalget skal bidra til mer forskning samt å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte.
NL170522 Vi har vært heldige : i 2007 fikk vi sammen med kolleger ved Universitetet i Oslo et senter for fremragende forskning , som ga oss 10 år med stabil finansiering.
NL170522 Nylig fikk vi gladnyheten at et nytt senter for fremragende forskning , også denne gang i samarbeid med våre kolleger i Oslo, har blitt finansiert.
DN170522 Vi har mye forskning som forteller oss hva som fungerer, men vi gjør det ikke i klasserommene, sier Boaler til DN.
DN170522 Forskning som er utført på « genihjerner », viser at disse har bedre kommunikasjon - eller høyere aktivitet mellom hjernecellene sine, sammenlignet med hjernecellene til « vanlige » hjerner.
DN170522 Til og med haiangrep på badegjester har en president fått skylden for, viser forskning .
DB170522 Hvorvidt narkose av små barn og nyfødte kan virke uheldig på hjernens utvikling bestrides så langt av eksisterende forskning, men en må aldri glemme at forskning i sitt vesen er kalkulert usikkerhet og således alltid må etterprøve seg selv.
DB170522 Hvorvidt narkose av små barn og nyfødte kan virke uheldig på hjernens utvikling bestrides så langt av eksisterende forskning , men en må aldri glemme at forskning i sitt vesen er kalkulert usikkerhet og således alltid må etterprøve seg selv.
DA170522 Forskning viser at høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand er de to viktigste årsakene til dødsulykker i Norge.
DA170522 Sametingspresidenten sier hun har vært bekymret for situasjonen over lengre tid, og viser dessuten til forskning som forteller at de samiske samfunnene er preget av manglende tiltro til politi og hjelpeapparat i overgrepssaker.
DA170522 Hun peker på at de gjentatte ganger har tatt opp behovet for et behandlingsapparat med samisk språk- og kulturkompetanse, samt ytterligere forskning på dette temaet i de samiske samfunnene.
BT170522 Selv om Gulsvik har brukt tid og krefter på rettssakene har han også funnet tid til forskning .
BT170522 Innovest ble etablert i 1997 av Haukeland sykehus og Stiftelsen Unifob ( UiB ) for å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.
BT170522 Selskapet skal ikke drive forskning i egen regi.
BT170522 Når man har valgt å organisere ekstern forskning ved å danne et aksjeselskap, må man følge aksjelovens regler.
BT170522 Innledningsvis bemerker lagmannsretten at den på bakgrunn av bevisførselen har fått et klart inntrykk av at praksis når det gjelder inngåelse av avtaler om forskning finansiert av legemiddelindustrien har endret seg markert fra slutten av 1990-tallet til i dag.
BT170522 I regnskapene for 2009 til 2012 er det med litt ulike formuleringer uttalt at bundne forskermidler består av overskuddssaldo i de ulike prosjektene som administreres av Innovest, og at midlene tilhører prosjektlederne/forskerne som disponerer midlene i prosjektet for sin forskning .
BT170522 I løpet av sin forskerkarriere har han arbeidet med mange epidemiologiske undersøkelser, og han har vært svært aktiv innen forskning på lungemedisin.
BT170522 Helse Bergen HF ønsker at alle fast og midlertidig ansatte som har Helse Bergen HF som hovedarbeidsgiver og som arbeider med eksternfinansiert forskning og prosjekter skal samarbeide med Innovest AS om dette, slik at avtalen ( e ) om dette blir mellom oppdragsgiver og Innovest AS, og slik at alle økonomiske midler som blir tildelt blir administrert via forskningskonto og regnskap hos Innovest AS.
BT170522 Han opplyste at hans avtale med Innovest var arkivert i Innovest, og at han fortsatt ville være " forskningsaktiv i minst 5 til 7 år " og anvende gjenværende beløp " på min forskningskonto til forskning ".
BT170522 Gulsviks videre forskning på data fra GenKols-studien I tiden etter at midlene regnskapsmessig ble overført til PK-1506, inngikk Innovest og Gulsvik flere tidsbegrensede arbeidsavtaler om timelønnsbasert arbeid i forskningsprosjektet GenKols, bl.a. arbeidsavtaler av 1. november 2007, 3. oktober 2008, 18. august 2009
BT170522 Formålet var å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse, herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for de
BT170522 En allmenn oppfatning var at de gjenværende midlene skulle gå til videre forskning ledet og disponert av forskeren.
BT170522 Den ene saken gjelder spørsmål om eiendomsrett til forskningsmidler samt krav om tilbakebetaling av lønn og refusjon av utgifter i forbindelse med forskning .
BT170522 Den andre saken gjelder krav om utbetaling av lønn og refusjon av utgifter i forbindelse forskning samt spørsmål om gyldigheten av en ansettelsesavtale.
BT170522 " Accrual site " kan likevel benytte data fra undersøkelsene i egen ikke-kommersiell forskning .
BT170522 3.2 at kontrakter om ekstern finansiert forskning skal godkjennes og signeres av helseforetaket selv i tillegg til prosjektleder og Innovest.
AP170522 Simen Gaure : Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170522 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AA170522 Sametingspresidenten sier hun har vært bekymret for situasjonen over lengre tid, og viser dessuten til forskning som forteller at de samiske samfunnene er preget av manglende tiltro til politi og hjelpeapparat i overgrepssaker.
AA170522 Hun peker på at de gjentatte ganger har tatt opp behovet for et behandlingsapparat med samisk språk- og kulturkompetanse, samt ytterligere forskning på dette temaet i de samiske samfunnene. ( ©NTB ) ¶
AA170522 Universitetsskoleprosjektet i Trondheim er inspirert av universitetssykehuset der forskning og medisinsk praksis går hånd i hånd for å sikre at pasientene får det mest oppdaterte medisinske tilbudet.
AA170522 På samme måte som i universitetssykehuset legger prosjektet stor vekt på forskning, men forskning som er tilpasset skolens egenart rettet mot elevers og lærerstudenters læring.
AA170522 På samme måte som i universitetssykehuset legger prosjektet stor vekt på forskning , men forskning som er tilpasset skolens egenart rettet mot elevers og lærerstudenters læring.
AA170522 Med studiet har vi slått to fluer i en smekk : På den ene siden har erfaringsdeling i møte med resultater fra forskning om undervisning bidratt til høyere bevissthet om hvordan undervisningen kan forbedres.
AA170522 Lærerne og skolen anvender ikke forskning som kunnskapskilde og begrunner dette med tidspress og at forskningen mangler relevans for det daglige virket i skolen.
AA170522 Intensjonen er som i universitetssykehusene : Gjennom partnerskap mellom forskning og praksis skal lærere til enhver tid kunne tilby eleven og lærerstudenten det mest oppdaterte av undervisning og veiledning ved at de blir utforskende i egen praksis.
AA170522 Fordelen med modellen er at den dekker hele det 13-årige skoleløpet og åpner for et særlig tett samarbeid mellom skolene og NTNU om forskning , undervisning, lærerutdanning og skoleledelse.
AA170522 Begrepet vi bruker i den sammenheng er samskapt forskning .
VG170521 | Banebrytende norskledet forskning kan gi hjerteflimmer-svar ¶ 12 nye gener forbundet med hjerteflimmer er identifisert i ny studie.
DB170521 Se for dere hva framtiden vil bringe : Ny forskning , ny kunst, nye jobber, mer industri og nye byer bygd på ruinene, sa presidenten.
DB170521 Årsaken er at offentlige etater nekter å ta konsekvensene av bred forskning som dokumenterer at delt bosted er det beste for barnet.
DB170521 I boka legger Camilla Fossum Pettersen fram forskning og statistikk som knuser myter om likestillingslandet Norge.
DB170521 Om vi i stedet skal bruke arenaen til la menn og kvinner skylde på hverandre, fremfor å sammen lete etter gode ordninger, statlige hjelpetiltak, bedre forskning eller eventuelle lovendringer for barnets beste i samværssaker, da sklir debatten ut i meningsløshet.
VG170520 - Er du alene, viser all forskning at du lettere gir etter for gruppepress.
DN170520 Målet er å enes om bærekraftige løsninger som er basert på forskning , kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. ( ©NTB ) ¶
DB170520 Forskning fra Statistisk Sentralbyrå viser at det å kutte i norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene.
BT170520 Dette er virksomheter som til sammen vil bidra til å opprettholde Norge og Bergen som en verdensledende aktør innen sjømat, fiskeri og forskning .
AP170520 Målet er å enes om bærekraftige løsninger som er basert på forskning , kommersiell lønnsomhet og politisk vilje.
VG170519 - Det er vanskelig å si et eksakt tall for hvor klimaeffekten på palmeolje, men all nyere forskning tilsier at dette er verre enn bruk av fossil diesel.
NL170519 I stedet bør myndighetene bidra med midler til mer forskning og forskningsformidling av denne delen av historien, som er og blir en nasjonal skamplett.
NL170519 Og hvorfor snakker man på alle andre områder om viktigheten av å bygge sterke « klynger » både innenfor næringsliv og forskning , eller, som de sier i Forsvaret, å « kraftsamle » komplementære ressurser ?
NL170519 I sin landsmøtetale brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre betydelig med tid på å vektlegge viktigheten av havrelatert forskning .
NL170519 I revidert nasjonalbudsjett bevilget regjeringen nylig fem millioner kroner til planlegging av et nytt kompetansesenter for forskning på hav og arktiske spørsmål.
NL170519 De senere årene har forskningen blitt rettet mer spesifikt mot havbruk og forskning på økosystemene i norske kyst- og havområder.
NL170519 Allerede har den arktiske hovedstaden en rekke miljøer som driver forskning på hav, bl.a. en avdeling av Havforskningsinstituttet.
NL170519 Forskning på havressurser og havmiljø vil få gjennomgripende betydning på en lang rekke samfunnsområder i årene som kommer, både for næringsliv, miljø og samfunnssikkerhet.
NL170519 Vi har i dag ca 75 avtaler med EU om sikkerhet, politisamarbeid, forskning , undervisning, kultur, helse, sosialsikkerhet, regionalpolitikk, klima og miljø mv.
NL170519 Flere av disse avtalene - som f.eks Kultur og Forskning - er så omfattende at Norge i praksis er å regne som medlem av EU.
DB170519 Under pressekonferansen i dag snakket han om viktigheten av å formidle forskning på en god måte.
DB170519 Ifølge vedtaket skal en erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart, og kommunikasjon, forskning og reiseliv.
DB170519 Når lønnsomheten forsvinner for legemiddelindustrien, dropper de forskning og utvikling av nye medisiner.
DB170519 G20-toppmøtet bør lytte til WHOs råd : Flere må opplyses om antibiotikabruk, overvåkning og forskning må intensiveres, spredning av multiresistente bakterier må stanses av bedre sanitærforhold, bruken i dyrehold og helsevesen må ned, og utvikling av nye medisiner må sikres finansiering.
AA170519 Stephen Hawking er kjent for sin forskning på svarte hull og for arbeidet med å forene den generelle relativitetsteorien og kvantefysikken.
AA170519 Det er mange grunner til at vi vil se denne veksten i næringen : Klimaendring, økende matbehov, urbanisering, helse, miljømessig bærekraft, behovet for energi, forskning og teknologisk utvikling.
SA170518 - Ja, det er ingen bedrifter som kommer til å dra dette i gang, siden det krever en veldig stor investorkostnad til forskning og utvikling.
NL170518 Jeg vet ikke om noen forskning som kan hjelpe på sånne holdninger.
NL170518 I tillegg trenger vi mer enn forskning og mer enn det som har kommet frem til nå.
NL170518 I denne sammenhengen kan forskning kun for forskningens skyld i et vakuum bli en blindgate.
NL170518 Det er ingen som påstår at det ikke eksisterer noen forskning om fornorskningspolitikken.
NL170518 Ikke minst gjennom satsing på forskning og ordninger som belønner høy kvalitet i høyere utdanning.
DN170518 - Det er positivt at regjeringens politikk fører til at det blir flere ansatte i politiet, skolen og helsevesenet samt innen forskning og innovasjon, sier hun.
DB170518 Nå viser ny forskning at mange av oss altså har tint på feil måte.
DB170518 Ny norsk forskning : Derfor bør du ikke tine maten i kjøleskapet ¶
AP170518 - Ja, det er ingen bedrifter som kommer til å dra dette i gang, siden det krever en veldig stor investorkostnad til forskning og utvikling.
AP170518 Bolstad varsler også finlesing av rapporten for å finne ut hva som ligger til grunn av forskning og dokumentasjon på at man skal kunne løse oppgavene bedre med en foreslåtte strukturen.
AP170518 Witoszek følger ikke sine idealer om vitenskap i sin egen forskning .
AA170518 Hvordan kan slike saker påvirke ? - Forskning viser at politiske skandaler, som Olsø-saken jo er, har forsvinnende liten betydning.
AA170518 Planen skal revideres kvartalsvis slik at vi kan følge nøye med på framdriften og ta hensyn til ny forskning og nye løsninger som måtte dukke opp underveis mot 2030.
AA170518 Forskning viser at effekten av skandalene for de politiske partiene er svake og kortvarige, selv om det kan gjøre stor skade på karrieren til enkeltpolitikere.
SA170517 Ufarliggjøringen fra Civita stemmer verken med forskning eller erfaring.i ¶
SA170517 Tvert imot er det sambruk i 80 prosent av tilfellene ifølge norsk forskning .
DB170517 Norsk forskning
DB170517 Gjennom forskning og bruk av naturlige enzymer klipper man i proteinkjedene og utvinner peptider fra rekeskallet.
DB170517 Forskning nytter.
AP170517 | Åpne Nordens grenser for forskning og behandling ¶
AP170517 For å bedre forskning og behandling, trenger vi et tverrfaglig nordisk samarbeid.
VG170516 Milliarder av euro som betales fra Storbritannia til EU og andre veien gjennom et virvar av avtaler som berører alt fra forskning til studenter, må løses fra hverandre og reforhandles.
NL170516 Videreutvikling fordrer samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv i nord.
NL170516 I det såkalte samfunnsoppdraget ligger det forventninger fra aktørene rundt til hva universitetene skal gjøre innen forskning , utdanning, innovasjon og formidling.
NL170516 Behovet for mer forskning ( og mer formidling ) om fornorskningsprosessen er åpenbart.
AA170516 Nyere forskning viser at denne bevegelsen i landskapene og naturen er sentral for de økologiske kretsløpene å fungere optimalt.
SA170515 Narkotikapolitikken må endres og baseres på kunnskap og forskning .
SA170515 Det er heller ingen vitenskapelig forskning som viser at gateway-effekten stemmer.
SA170515 DEBATT : Narkotikapolitikken må endres og baseres på kunnskap og forskning .
NL170515 Artikkelforfatterne skriver videre : « Norge har en stolt tradisjon for forskning på arktiske havstrømmer, isforhold og økosystem - en historie som går tilbake til Nansens ferd over Polhavet i 1893 - 96.
DB170515 Polarinstituttet har ansvar for forskning , miljøovervåkning og kartlegging av Arktisk og Antarktisk og deres målinger er tydelige.
DA170515 Forskningsrådet skal bruke 355 millioner kroner på forskning som kan føre til « raske og dype » utslippskutt i transportsektoren og jordbruket.
DA170515 Dette vil være forskning som kommer samfunnet til nytte, men også hvermannsen.
BT170515 | Fri forskning under press i Ungarn ¶
AP170515 Simen Gaure : Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170515 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
VG170514 Milliarder av euro som betales fra Storbritannia til EU og andre veien gjennom et virvar av avtaler som berører alt fra forskning til studenter, må løses fra hverandre og reforhandles.
VG170514 I forskning bruker man de nøytrale begrepene inngruppe ( oss ) og utgruppe ( dem ).
VG170514 Forskning har vist at vi reagerer ulikt på trusler mot « vår » gruppe som kommer fra en annen gruppe mennesker, enn trusler fra været eller noe annet som ingen har herredømme over.
DN170514 Hvordan konsulentene betales, kan avgjøre om et it-prosjekt blir fiasko eller suksess, ifølge ny forskning på flere hundre norske it-prosjekter.
DB170514 Forskning fra fremtredende økonomer ved Statistisk Sentralbyrå viser at å redusere norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, også globalt.
AP170514 Man har valgt å prioritere synlig politi i gatene fremfor bekjempelse av cyberkriminalitet, sier Sofie Nystrøm, direktør ved CCIS, et nasjonalt senter for forskning , utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
AP170514 - All internasjonal forskning viser at unge blir transportert mer og mer med bil.
VG170513 Mer sprø forskning : Skal finne ut om svensker har for lite sex ¶
VG170513 Det finnes ingen spesifikke tall eller forskning på dette.
SA170513 Hun er direktør i Center for Cyber and Information Security ( CCIS ), et nasjonalt senter for forskning , utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
NL170513 | De kamuflerte forskning på bannskap som undersøkelse om trening ¶ 7. klassetrinn på Workinnmarka skole kom på tredjeplass i den nasjonale Nysgjerrigper-konkurransen som arrangeres av Norges Forskningsråd.
DB170513 Stoffer som er plassert i schedule 1 er også på listen over stoffer hvor USA aktivt arbeider for å forhindre forskning i andre land.
DB170513 Når et stoff er plassert i schedule 1 er forskning på medisinske virkninger for alle praktiske formål blokkert i USA, det viktigste landet i verden for medisinsk forskning .
DB170513 Når et stoff er plassert i schedule 1 er forskning på medisinske virkninger for alle praktiske formål blokkert i USA, det viktigste landet i verden for medisinsk forskning.
DB170513 Nå skjer det forskning over hele verden også på de medisinske effektene.
DB170513 Finansiering og tilgang til cannabis for forskning har kun blitt gitt til dem som har forsket på skadevirkninger.
DB170513 Deretter har man sagt nei til medisinsk bruk fordi vi ikke har nok forskning som kan dokumentere effekt.
DB170513 Den eneste fordelen denne kneblingen av forskning har hatt er at vi har kommet i den situasjon at det ikke finnes noe annet stoff i verden hvor skadevirkningene har blitt så nøye studert.
DB170513 Forskning har vært koordinert av de amerikanske myndigheter som har ansvaret for dens bekjempelse.
DB170513 Nå er det så klart ikke bare påstander forfatterne kommer med ; de går gjennom en god del forskning .
DB170513 Men de er snare til å konkludere med at de studiene som heller mot at medikamentene kan ha uheldige bivirkninger, ikke påviser dette - og at store mengder forskning ikke har bevist det den prøvde å bevise.
DB170513 Dette er en anekdote, og som sådan bedre egnet for venninnesamtaler enn for aviskommentarer, hadde det ikke vært for at et stykke ny forskning fra Karolinska Institutet tyder på at jo da, p-piller kan redusere livskvaliteten hos kvinnene som tar dem.
DB170513 Det påpekes at legemiddelindustrien har vist liten interesse for slik forskning og at det er vanskelig å gjøre placebostudier på fruktbare kvinner.
DB170513 Både via forskning og erfaring viser at flat struktur og fordeling av ansvar er mest effektivt, men allikevel består pyramidene, og ikke bare består, de har blitt høyere i form stupide lederlønninger.
AP170513 Hun er direktør i Center for Cyber and Information Security ( CCIS ), et nasjonalt senter for forskning , utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
AA170513 Funnene viser at man kan lære mye av å se på TV, noe som også er i tråd med tidligere forskning .
VG170512 Men slik samvittighetslindring bidrar ikke til den økonomiske veksten vi trenger for å løse kreftens gåte, få enda bedre eldreomsorg, løse det uløste i klimapolitikken eller til å finansiere forskning på vaksiner som kan redde barn i andre land.
VG170512 Ingen forskning gir svar på hvorfor.
VG170512 Det finnes ingen forskning på at dette stemmer.
NL170512 - Vi er svært bevisste når det gjelder å ha nødvendige konsesjoner innen forskning , men har dessverre ikke vært like bevisste når det gjelder undervisning.
NL170512 - Vi er svært bevisste når det gjelder å ha nødvendige konsesjoner innen forskning , men har dessverre ikke vært like bevisste når det gjelder undervisning.
DN170512 Han er spesielt kjent for forskning innen kontraktsteori og insentiv.
DN170512 Black er professor ved University of Texas at Austin og blir fra august tilknytt NHHs nye Senter for utmerket forskning , FAIR.
DN170512 Ny forskning viser hvor store kostnadssprekker det er på samferdselsprosjekte ri Norge.
DN170512 Når viktig forskning går gratis til selskaper som Google, som selv knapt betaler skatt, gir vi arbeidsfrie inntekter til eiere med usosial skattevegring.
DB170512 Tvert imot viser forskning og statistikk at voldtekt og andre seksuelle overgrep generelt er grovt underrapportert, ofte dårlig etterforsket og sjelden får konsekvenser for overgriperen.
DA170512 Ny forskning tyder på at blyant og papir kan være like effektivt om man vil at barna skal lære noe.
DA170512 Funnene bekrefter tidligere forskning .
AP170512 De har ennå ikke fått lov til å sette cellene tilbake i kroppen hans, men slik forskning gir håp til pasienter som Gavriel.
AP170512 De har ennå ikke fått lov til å sette cellene tilbake i kroppen hans, men slik forskning gir håp til pasienter som Gavriel.
AP170512 Råd basert på forskning : Så lenge må du vaske hendene etter å ha tatt i rå kylling ¶
AA170512 Internasjonalt samarbeid innen forskning , sikkerhet og økonomisk utvikling sto på agendaen, sammen med hovedsaker som klimaendringer, utvikling og oljeboring.
AA170512 Ny forskning tyder på at blyant og papir kan være like effektivt om man vil at barna skal lære noe.
AA170512 Funnene bekrefter tidligere forskning .
VG170511 De endret ordlyden fra « kan være » til « er » etter det som var en ny forskning på snus og helseskader siden det forrige direktivet i 2001.
SA170511 Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning .
NL170511 ¶ NY DIREKTØR : Lena Aarekol, som i dag ble ansatt som direktør for Tromsø museum, har lang erfaring fra forskning , forskningskommunikasjon, administrasjon og ledelse.
NL170511 | Ny forskning : Snus fører ikke til kreft ¶
DN170511 Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning .
DB170511 Man kunne kanskje forvente at vitenskapsmenn klarer å korrigere for slike tankefeil, men forskning viser at dette dessverre er langt fra tilfelle.
DB170511 Ikke minst for å kvalitetssikre forskning og få på banen relevante motforestillinger.
DB170511 Fenomenet viser seg å gjelde mer generelt, og særlig amerikansk forskning har sett nærmere på hva som forårsaker en venstredominans i akademia.
DA170511 Ny forskning : Snus fører ikke til kreft.
BT170511 Kvaliteten på utdanning og forskning henger også sammen med bygg, og vi lager ikke bygg bare fordi de skal være pene og se på, sier Røe Isaksen.
BT170511 - Bergen er ledende på denne typen forskning , og det å samle fagmiljøet vil gi et løft for klimaforskningen, mener kunnskapsministeren.
BT170511 Mer politiutstyr og forskning
BT170511 Hadde planen fått virke hele dette århundret, ville det ha redusert temperaturstigninger med bare 0,013 grader celsius ved århundrets slutt, ifølge min fagfellebedømte forskning som er gjort ved hjelp av FNs klimaendringsmodeller.
AP170511 Ny forskning tyder på at blyant og papir kan være like effektivt om man vil at barna skal lære noe.
AP170511 Funnene bekrefter tidligere forskning .
AP170511 Det viser forskning gjort ved blant annet universitetene Stanford og Cornell i USA, Haukeland i Bergen og Griffith University i Australia. 2.
AP170511 Alternative behandlingsmetoder, som strider mot vitenskap og oppdatert forskning , skal ikke fremstilles som det rette.
AA170511 Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning .
AA170511 Forskning på elektrisitetsforbruk i hverdagen forteller oss at dette delvis er riktig.
VG170510 WADA innrømmer at det var for liten forskning på hvor lenge meldonium satt i kroppen.
VG170510 Røe Isaksen støtter seg blant annet til norsk forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som viser at hvis man setter inn tiltak mot lese- og skrivevansker allerede på første- eller andre trinn, så er det 80 prosent sannsynlighet for at den eleven vil ta igjen nivået til de andre i klassen.
SA170510 Til og med genene våre kan « slås av og på » ifølge nyere forskning innen epigenetikk.
SA170510 Imidlertid er det ganske mye vi kan gjøre noe med selv - til og med genene våre kan « slås av og på » ifølge nyere forskning innen epigenetikk.
SA170510 ( ©NTB ) ¶ | Forskning viser at tyggis kan være slankende.
NL170510 Det vesle lokalsamfunnet er i dag et hovedsenter for norsk forskning på Svalbard, og administrasjons- og servicebygget er møteplassen for forskerne som oppholder seg i bosettingen.
NL170510 Forskning er et slikt ekstra bein, og regjeringen viser nå at vi bidrar til å styrke denne satsingen, sier Gudmundsen.
DB170510 Forfatterne av innlegget har lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer.
BT170510 De det først og fremst går ut over er de små barna, og forskning viser at det er de minste barna som er lengst i barnehagen også, og det er her den største risikoen ligger.
BT170510 FOTO : Rune Sævig ¶ | Forskning viser at tyggis kan være slankende.
AP170510 Snakker vi ikke om blærekreft fordi det er så lite forskning på det, eller forskes det mindre på sykdommen siden det ikke er så mye fokus på den ?
AP170510 Og apropos forskning .
AP170510 Resistente bakteriestammer blir vanligvis rapportert innen medisinsk forskning allerede 1 - 2 år etter at en ny type antibiotika er tatt i bruk.
AP170510 Dermed må problemet løses med allmennyttig forskning .
AP170510 Forskning er en kostbar virksomhet, og for å finne nye svar på den utfordringen vi står overfor i dag, trenger vi støtte fra filantroper og stiftelser som vil fremme helseforskning som ligger helt i front.
AA170510 - Serien er ikke basert på forskning og kunnskap om selvmord.
VG170509 Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn som har delt bosted i familier der foreldrene ikke er samboende, har fordeler som bedre psykisk helse, bedre fysisk helse ( da de i større grad får delta på fritidsaktiviteter som avhenger av foreldrenes økonomi ), bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel, bedre forhold til foreldr
VG170509 Folkehelseproblem ¶ Forskning fra Universitetet i Oslo viser at gutter med skilte foreldre ( og som i større grad bor fast hos én av foreldrene sine, og ser mindre til den andre ) tidligere siktes for lovbrudd enn gutter som har foreldre som er gift.
SA170509 Det er gledelig at den kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet nå tas videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning , innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger.
DB170509 Forskning viser at vi faktisk øker våre innkjøp med opptil 25% om vi bruker kort i stedet for kontanter.
DB170509 Og kanskje enda viktigere - forstår vi hvorfor det lønner seg ? Forskning viser en sammenheng mellom bedrifter som scorer høyt på mangfold og økt lønnsomhet.
DA170509 Utfordringene har vi lenge vært klar over, og forholdene må løses i et bredt tverrfaglig samarbeid på tvers av fag og institusjoner, i et tett samarbeid mellom myndigheter, fagekspertise, helsepersonlegg, forskning og næringsliv, mener Ramvi.
DA170509 - Kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet tas nå videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning , innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger.
DA170509 - Tallene er ikke forskning .
AA170509 Kommunalsjefen for barne- og familietjenesten viser til forskning og fagmiljøene når hun råder foreldre til å snakke åpent med barna om selvmord.
AA170509 Det er fordi vi ønsker enda bedre utdanning, forskning og innovasjon.
AA170509 Dette er bakgrunnen for at regjeringen har gitt Siva i oppdrag å etablere Norsk katapult, en ordning med industrielle testsentre som skal bygge bro mellom forskning og marked.
SA170508 Vi håper stortingsmeldingen vil bidra til å løfte potensialet i en sirkulær økonomi og satse på forskning , utvikling og nyskaping i en fremtid som går i sirkel.
SA170508 Satse på forskning og utvikling ¶
SA170508 Likevel, mens EU-kommisjonens politikkpakke for omstilling til en sirkulær økonomi handler om vekst, nye arbeidsplasser, forskning og utvikling, virker det som Norge er mest opptatt av resirkulering og forsøpling.
DB170508 Svensken, som selv ble rammet av en alvorlig ryggmargsskade, vant veldedighetsløpet hvor inntektene går til forskning på nettopp dette.
DB170508 Inntekten går til forskning på en kur for ryggmargsskader.
DB170508 Derfor er det utrolig fint å kunne støtte dette når inntektene går til forskning for ryggmargsskader, sier Henrik Kristoffersen.
DB170508 Alle inntektene fra løpet går uavkortet til Wings for Life, en stiftelse som finansierer forskning for å finne helbredende behandling etter ryggmargsskade.
DA170508 KrF gikk inn for avtalen fordi de mente det var økonomisk fornuftig for et lite land som Norge og at det vil sikre viktige avtaler innen forskning og utdanning og miljø.
BT170508 Gjennom gode kurser og utdanningsprogrammer vil noen forskere og studenter ønske å starte nye virksomheter basert på sin forskning .
BT170508 Bergen kommune er blant de mest ambisiøse kommunene som ønsker å løse velferdsutfordringens tilbudsproblemer gjennom aktiv forskning for å øke produktiviteten i kommunal tjenesteleveranse.
AP170508 Snakker vi ikke om blærekreft fordi det er så lite forskning på det, eller forskes det mindre på sykdommen siden det ikke er så mye fokus på den ?
AP170508 Og apropos forskning .
AP170508 Simen Gaure : Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170508 Ordet grunnforskning er imidlertid ikke brukt en eneste gang i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning ( 2015 - 2024 ).
AP170508 Ordet grunnforskning er ikke brukt en eneste gang i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning ( 2015 - 2024 ), skriver Kristian Gundersen.
AP170508 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170508 Har Lekve hørt om vitenskapshistorisk forskning ?
AP170508 Det er derfor bemerkelsesverdig at professor i innovasjon Magnus Gulbrandsen på Forskningsrådets årlige forskningskonferanse uttalte at « Nytte i forskning er en forutsetning for kvalitet, ikke omvendt ».
AP170508 Per Magnus, fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet, tror én av årsakene kan være at norske mødre er blitt sunnere.
AP170508 La oss tenke oss at et politisk parti vedtok forbud mot barnehager for barn under to år - og begrunnet det med forskning .
AA170508 Per Magnus, fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet, tror én av årsakene kan være at norske mødre er blitt sunnere.
AA170508 Argumentene han bruker for å understøtte dette handler som vanlig lite om hva en campus primært skal romme ; nemlig aktiviteter knyttet til forskning og studier.
VG170507 Hvem har sagt at et møterom trenger å være møterom ? Forskning viser at man uansett tenker bedre når man er i aktivitet.
SA170507 Forutsigbare rammebetingelser gjør det mulig å investere i forskning og utvikling.
SA170507 Det vil alltid være industriell risiko å gå fra forskning til fullskala industrianlegg.
FV170507 | Hevder lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
DB170507 Nyere forskning har modifisert dette synet.
SA170506 | Lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
SA170506 | Hevder lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
FV170506 | Lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
DB170506 Deltageravgiften i veldedighetsløpet går til forskning på ryggmargskader.
BT170506 | Lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
BT170506 | Hevder lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
AP170506 Som forskere bygger vi selvsagt vår argumentasjon på etablert forskning og en pågående akademisk debatt omkring mobbing, fenomen som har allmenn interesse.
AP170506 | Lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
AP170506 | Hevder lege vil bruke Zlatan til forskning : - Har aldri sett noe lignende ¶
AA170506 Vi ønsker derfor forpliktende samarbeid med arbeidsliv og organisasjoner om studentoppgaver, praksisplasser og forskning , noe som kommer alle parter i samarbeidet til gode : ¶
AA170506 Humaniorameldingen peker på flere samfunnsområder hvor de humanistiske fagene skal jobbe for å styrke sin posisjon ; forskning på å løse de store samfunnsutfordringene, lærerutdanning, økt satsing på språkfag og tettere kontakt med arbeidslivet.
AA170506 - Veiledning av studenter som skriver oppgave i samarbeid med bedrift, gir oss som jobber i akademia oppdatert innsikt i hva slags kompetanse arbeidslivet trenger, og gjør at vi ser hvordan vårt fag anvendes på andre områder enn undervisning og forskning .
SA170505 Hvor mye sunnere er egentlig fullkornspasta ? Forskning viser at fullkorn er bra for helsen.
FV170505 Hvor mye sunnere er egentlig fullkornspasta ? Forskning viser at fullkorn er bra for helsen.
DB170505 Forskning viser at man gjerne har dårligere fysisk og psykisk helse ti, tjue år senere.
DB170505 Det er metoder som er utviklet i forskning gjennom tre-fire generasjoner, og som er spesiallaget for eksperimenter hvor du bare har en person, sier Svebak.
DB170505 Forskning viser at selv vi har store problemer med å lure en løgntest, men det vanskeligste er å få folk til å forstå systematikken i metoder som brukes.
DB170505 Med lang erfaring fra arbeid og forskning i barnevernsfeltet og utdanning av sosionomer ønsker vi å peke på at kompetansespørsmålet til arbeid i barnevernsfeltet handler om flere forhold, inkludert rammebetingelsene for arbeidet både i barnevernet og i utdanningene.
DB170505 Han ser bort ifra forskning fra institusjoner som Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) og Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ) og klarer ikke å kildebelegge sine egne påstander om årsakene til radikalisering og terrorisme.
DB170505 Baser deg på fakta og forskning der det finnes ¶ 4.
DA170505 Den nylige utgitte rapporten utarbeidet av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser nettopp det gode arbeidet moskeene gjør, og bør fortsette med, og anbefaler myndighetene å hjelpe til med synliggjøring av dette arbeidet, sier Arshad.
BT170505 Hvor mye sunnere er egentlig fullkornspasta ? Forskning viser at fullkorn er bra for helsen.
BT170505 Prinsippet har sitt utspring i groteske historiske eksempler på uetisk medisinsk forskning .
BT170505 Men fortsatt er det en kjensgjerning at deltakelse i medisinsk forskning kan være risikabelt.
BT170505 Meland har rett i at medisinsk forskningsetikk er spesielt opptatt av den smale forskningsetikken : å beskytte den som deltar i forskning .
BT170505 Komiteene skal fremme etisk forsvarlig forskning og kan kreve endringer der dette åpenbart vil forbedre prosjektene.
BT170505 I onsdagens BT påpeker Eivind Meland svakheter ved den etiske godkjenningen av medisinsk forskning .
BT170505 Fortsatt er det en kjensgjerning at deltakelse i medisinsk forskning kan være risikabelt.
BT170505 Beslutninger om forskning skal ta hensyn til kunnskap om at utvikling av et forskningsfelt kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for enkeltmennesker, dyr, samfunn eller miljø.
AP170505 - Vil han at pengene skal gå til forskning , blir det som han har sagt.
AP170505 Hvor mye sunnere er egentlig fullkornspasta ? Forskning viser at fullkorn er bra for helsen.
VG170504 - Det publiseres stadig forskning på fagfeltet fett, og med jevne mellomrom utfordres Helsedirektoratet på om våre råd om fett er i tråd med oppdatert kunnskap, sier divisjonssjef Linda Granlund i Helsedirektoratet.
SA170504 For å delta i løpet må du betale en deltageravgift, der 100 prosent går til forskning på ryggmargskader.
SA170504 Forskning viser at laget som skyter straffer først har 60 prosent sjanse for å vinne til slutt.
DN170504 Vår forskning viser at hensynet til valgdeltagelse har en betydelig nedside når det gjelder deltagelse i parlamentariske aktiviteter.
DB170504 - Det publiseres stadig ny forskning på feltet, og med jevne mellomrom utfordres vi på om rådene våre er i tråd med oppdatert kunnskap, sier hun.
AP170504 Forskning viser at laget som skyter straffer først har 60 prosent sjanse for å vinne til slutt.
AA170504 Samtidig sikret flertallet økte bevilgninger til blant annet NASA, medisinsk forskning og FBI.
AA170504 - Det publiseres stadig forskning på fagfeltet fett, og med jevne mellomrom utfordres Helsedirektoratet på om våre råd om fett er i tråd med oppdatert kunnskap, sier divisjonssjef Linda Granlund i Helsedirektoratet.
VG170503 Kritikken mot forskning er ofte ideologisk eller politisk fundert.
VG170503 Hvordan kom vi dit at « pressen lyver » og « forskning er noe dritt » ?
VG170503 Fake science et er uttrykk for denne økende mistilliten til forskning .
VG170503 Fake science er alternativ forskning som ikke er bekreftet, kvalitetssikret eller etterprøvd av det profesjonelle forskermiljøet.
VG170503 Det er også lettere enn noensinne å få noe publisert og spre egen forskning .
VG170503 Jonathan Haidt ved New York University mener stormen av mistillit skyldes økende økonomisk ulikhet, men også fremveksten av sosiale medier som sprer alternative kilder og økende kritikk i stor skala, gjør det vanskeligere å opprettholde tillit til etablerte institusjonene, også de som driver med forskning .
VG170503 Han forteller om mye interessant forskning på feltet.
SA170503 - Hovedforklaringen er de politiske satsingene som er prioritert av Regjeringen, som politi, kriminalomsorg, samferdsel og forskning , sier statssekretær Paul Chaffey ( H ) i Kommunal- og moderniseringsdepartemententet som har ansvaret for Regjeringens avbyråkratiseringsarbeid.
DB170503 Samtidig er Paektufjellet i liten grad blitt gjenstand for forskning .
DB170503 - En del forskning tyder jo på at det ikke er fem, men åtte porsjoner frukt og grønt om dagen som er ideelt for helsa.
DB170503 juli-kommisjonen og ny forskning viser at beredskapsmiljøene har for lite trening i å samhandle.
BT170503 | Når forskning blir markedsføring ¶
BT170503 Studieprotokollen har høy kvalitet og er godkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning .
BT170503 Slike spørsmål må legges til grunn for behandlingen i de regionale forskningsetiske komiteene, men må også være førende for etiske avveininger hos den enkelte lege som påtar seg oppdrag i forskning .
BT170503 Sammenblandingen av forskning og markedsføring støtte jeg første gang på i starten av min karriere som allmennpraktiserende lege.
BT170503 Mens « såkornsforskning » er lett å avsløre, er det vanskeligere å se hvordan forskning med metodisk høy kvalitet kan være skjult markedsføring.
BT170503 En svakhet ved den etiske behandlingen av medisinsk forskning er at det legges uforholdsmessig stor vekt på formelle sider ved forskningen, som for eksempel metodisk kvalitet og informert og skriftlig samtykke.
BT170503 Vi har god informasjon fra forskning om at barn vil inkluderes i denne meklingen.
AP170503 Ny forskning viser store forskjeller blant avgangselevene på disse to skolene ( Ljunggren, J. ( red. ) : « Oslo - ulikhetenes by » ).
AP170503 - Hovedforklaringen er de politiske satsingene som er prioritert av Regjeringen, som politi, kriminalomsorg, samferdsel og forskning , sier statssekretær Paul Chaffey ( H ) i Kommunal- og moderniseringsdepartemententet som har ansvaret for Regjeringens avbyråkratiseringsarbeid.
AA170503 I ledelsesforskning er det fint lite som har endret seg de siste tjue åra, og amerikansk forskning og styringsmodeller basert på markedsmodeller i privat næringsliv er de rådende.
VG170502 Rosell forteller at han har vært borti 500 forskjellige bever-individer i løpet av sin forskning .
DB170502 ¶ Satser på forskning : I samarbeid med WWF skal Kjell Inge Røkke bygge det gigantiske forskningsverktøyet « REV » innen sommeren 2020.
DB170502 En til forskning , en del til ekspedisjoner og en siste del til ren utleie av skipet som yatch.
DB170502 Til slutt en bekymring : Jeg mener vi har alt for lite forskning på feltet og jeg vil tro barnepsykologer og andre med relevant kompetanse må lure på hva det er vi driver med når vi legger til rette for at unger ned i 6-års alderen skal kunne velge kjønn.
BT170502 Partiet vil nå kjempe for å « styrke innsatsen på forskning , behandling og oppfølging av barnekreft ».
BT170502 Nå jobber foreldrene for at det skal bli mer forskning på barnekreft.
BT170502 Gjennom sønnens minnefond, ønsker familien å bidra til økt forskning på barnekreft.
BT170502 Den konkluderte med at vi i Norge ligger langt etter de nordiske landene når det gjelder bidrag til forskning på barnekreft og hvor høyt det er prioritert.
BT170502 Da nytter det ikke å tenke at barn er små voksne, og at generell forskning på kreft dekker behovet også for barnekreftforskning.
AP170502 Stadig vekk kommer nye bøker og forskning om borgerkrigen.
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer overgangen mellom barnehage og skole ( Trøndelag forskning ).
AP170502 En av fire barnehager sier de ikke har rutiner som sikrer at barna opplever at barnehage og skole henger sammen, ifølge Trøndelag forskning .
AP170502 Forskning viser at arbeidet med dette varierer.
AP170502 Forskning viser at ansatte kan være usikre på hvordan de skal hanskes med mobbing og derfor ikke gjør nok.
AP170502 Partiet vil nå kjempe for å « styrke innsatsen på forskning , behandling og oppfølging av barnekreft ».
AP170502 Nå jobber foreldrene for at det skal bli mer forskning på barnekreft.
AP170502 Gjennom sønnens minnefond, ønsker familien å bidra til økt forskning på barnekreft.
AP170502 Den konkluderte med at vi i Norge ligger langt etter de nordiske landene når det gjelder bidrag til forskning på barnekreft og hvor høyt det er prioritert.
AP170502 Da nytter det ikke å tenke at barn er små voksne, og at generell forskning på kreft dekker behovet også for barnekreftforskning.
VG170501 Vi har også ny, norsk forskning som bør få flere til å tenke seg om to ganger.
VG170501 Det finnes omfattende utenlandsk forskning med nedslående funn.
VG170501 - Lærerne selv, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen støtter oss, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sin landsmøtetale, hvor han polemiserte mot motstanderne : - De tror tydeligvis at de vet bedre enn både lærerne, elevene og foreldrene, ja - bredden av forskning og erfaring på feltet.
SA170501 DEBATT : Forskning på arbeidstid viser at skift- og turnusarbeid er helsebelastende.
SA170501 Forskning på arbeidstid viser at skift- og turnusarbeid er helsebelastende.
BT170501 Inntektene fra utleien reduserer skipets driftsutgifter, og bidrar til forskning og forskningsutstyr.
BT170501 Inntektene fra utleien reduserer skipets driftsutgifter, og bidrar til forskning og forskningsutstyr.
AP170501 | Hvorfor tror ikke alle på forskning ?
AP170501 Så om forskere holder seg til forskning og ikke vinkler resultatene direkte mot ideologiske påhitt, er det stadig håp om å nå gjennom med kunnskapen.
AP170501 Men det er på sin side litt i motstrid til de som finansierer forskning , som ønsker at den skal være direkte politikkrelevant.
AP170501 Mekanismen her synes å være at man ubevisst forsøker å beskytte identiteten sin, man tror på forskning som passer med sterke oppfatninger man allerede har, snarere enn med virkeligheten utenfor en selv.
AP170501 Istedenfor å tro på forskning holder man seg med forskjellige andre forestillinger.
AP170501 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170501 Et tilbakevendende problem for alle som skriver om forskning , er at ikke alle lesere tror på forskningen.
AP170501 Det er altså stikk motsatt av hva som er hensikten med forskning , å finne ut av hvordan ting er, ikke å finne ut hvordan man skal begrunne det man tror fra før.
AP170501 Det artige i slike saker er at alle sider øyensynlig holder seg med forskning som støtter deres syn, men de gjør nøyaktig det motsatte av hva som regnes som god forskning .
AP170501 Det artige i slike saker er at alle sider øyensynlig holder seg med forskning som støtter deres syn, men de gjør nøyaktig det motsatte av hva som regnes som god forskning.
AP170501 Representert ved NTNU og SINTEF, har Norge vært tidlig ute med forskning på autonome skip.
AP170501 Inntektene fra utleien reduserer skipets driftsutgifter, og bidrar til forskning og forskningsutstyr.
AA170501 På samme tid som Håvard ble inspirert til å lage jakkestolen, satt en forsker på Sintef og tenkte på hvordan forskning på teknisk bekledning i industrien kunne bidra til å gjøre livet til flyktningene tryggere og praktisk mer levelig.
AA170501 Jakkestolen : På samme tid som Håvard ble inspirert til å lage jakkestolen, satt en forsker på Sintef og tenkte på hvordan forskning på teknisk bekledning i industrien kunne bidra til å gjøre livet til flyktningene tryggere og praktisk mer levelig.
BT170430 Forskning på nye medisiner og en ny vaksine har vært underfinansiert i alle år.
AA170430 Der trengs det også både forskning og fornying for å komme videre, ifølge Bjørkhaug.
VG170429 - Jeg blir oppriktig optimistisk og inspirert av å møte ledere fra forskning , politikk og næringsliv fra hele verden, og se at stadig flere deler våre mål og ambisjoner, sier hun.
AP170429 Derfor er dette mer symbolsk, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo der hun er leder for nettverket for Latin-Amerika forskning .
DA170428 Salvanes peker på at det satses på barn og familie, veier og infrastruktur, og utdanning og forskning .
DA170428 KrF får full pott for å satse på de yngste elevene, vei og forskning , men trekk for den omdiskuterte kontantstøtten.
DA170428 Han mener KrFs hovedsatsinger er kloke investeringer, som er godt forankret i forskning .
AA170428 Det betyr holdningsendring men også forskning på materialer som kan erstatte plast i dagliglivet.
SA170427 Forskning og statistikk viser at svært mange av fengselsinnsatte i norske fengsler har en vanskelig bakgrunn, herunder med foreldre som ruser seg, kontakt med barnevernet, arbeidsledighet og rusproblemer.
SA170427 Flere av oss som er involvert i forskning innen antibiotikaresistens ved Universitetet i Stavanger, vil da spent følge med for å få med oss de siste nyhetene fra forskningsfronten.
DB170427 Nordområdesatsingen handler om en mye mer aktiv havsatsning hvor vi henter kompetansen fra kystfiskerne, industrien, forskningsmiljøene og våre ledende fagmyndigheter, og kobler forskning med utforskningen av nye arter og organismer som verden kommer til å trenge.
DB170427 Det var den gang ventet at funnene blant annet kunne være et betydelig bidrag til forskning i verdensrommet.
BT170427 Forskning på pedofili som fenomen finner at dette er en vedvarende og utstrakt seksuell interesse for barn, som vanskelig lar seg endre.
BT170427 Forskning antyder at det ikke stemmer.
AA170427 - Jeg ønsker Ole Petter Ottersen lykke til med sitt oppdrag som rektor for Karolinska institutet og ser fram til et konstruktivt samarbeid fremover, sier Helene Hellmark Knutsson, minister for høyere utdanning og forskning i Sverige.
VG170426 Ol Pejeta har som mål å også samle inn nærmere 80 millioner kroner til forskning og utprøving for å finne avlsmetoder i et siste forsøk på å redde hvite neshorn for framtiden.
VG170426 En ny forskning viser at Norge har utfordringer knyttet til langvarig integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet.
SA170426 Vi er ikke helt i mål, vi har ikke gjort alt av forskning og diskusjoner, men vi har kommet et stykke på vei.
DB170426 Ikke noe om forskning , økonomi, forsvar, kultur, politikk, sport, spillet i kulissene, ulv, oppdrittslaks, tog, bil, PST, kongehuset, politi, narkotika eller sladder.
DB170426 Det har å gjøre med det famøse tellekantsystemet, som ble innført i 2006, og som siden den gang har registrert og premiert publisert forskning .
DB170426 Forskning er naturligvis grunnmuren under universitetsbygningen.
DB170426 Forskning er ikke fasit, og skal ikke bli behandlet som det.
AP170426 Vi er ikke helt i mål, vi har ikke gjort alt av forskning og diskusjoner, men vi har kommet et stykke på vei.
AP170426 Vi er ikke helt i mål, vi har ikke gjort alt av forskning og diskusjoner, men vi har kommet et stykke på vei.
AA170426 Ol Pejeta har som mål å også samle inn nærmere 80 millioner kroner til forskning og utprøving for å finne avlsmetoder i et siste forsøk på å redde hvite neshorn for framtiden.
SA170425 GJESTEKOMMENTAR : Ny forskning tyder på at amerikanerne er langt mer ateistiske enn tidligere antatt.
DN170425 Myhre peker på at Norge bruker rundt ni milliarder kroner årlig på forskning innen helse, men mener vi ikke er gode nok på kommersialisering.
DB170425 Ol Pejeta har som mål å også samle inn nærmere 80 millioner kroner til forskning og utprøving for å finne avlsmetoder i et siste forsøk på å redde hvite neshorn for framtiden.
AP170425 Kirke og sex og elitistisk forskning .
AA170425 Selv mener jeg at eggdonasjon bør tillates og at vi bør sette vår lit til at Bioteknologirådets grundige prosesser, som har evaluert både medisinske, etiske og samfunnsmessige aspekter basert på forskning fra mange tiår og som har resultert i at et flertall har stemt for å tillate eggdonasjon både i 2011 og i 2015.
AA170425 De sier videre at forskning på epigenetikk viser at kvinnen som bærer fram barnet trolig bidrar til å prege fosterutviklingen mer enn tidligere antatt.
VG170424 NAV-direktøren legger til at det er mye forskning på området, og at både spesialister og NAVs rådgivende leger forholder seg til ny kunnskap og nye sammenhenger når de finnes.
VG170424 - Vi er kjent med at brannrøyk kan inneholde kreftfremkallende stoffer og det foregår mye forskning på yrkeskreft som igjen kan påvirke muligheten for å få det godkjent i fremtiden, sier hun.
DB170424 - De må ha et ansvar for hele levetiden til plasten og for at det finnes gode nok mottakssystemer, sier Myhre, som legger til at forskning viser at plast er svært skadelig for aller fleste dyra på land, samt farlig for nær sagt alle havdyr.
DB170424 Når mobbing gir barna arr for livet, kan vi ikke ¶ akseptere at ansatte er usikre på hva de skal gjøre, slik forskning dessverre har vist at mange er.
BT170424 - Hvorfor finnes det så lite forskning på dette ?
AP170424 Skal forskning på slike embryoer i så fall reguleres som annen embryoforskning ?
AP170424 Sentralt står prinsippet om at det å bruke mennesker utelukkende som et middel for forskning er en krenkelse av menneskeverdet.
AP170424 Museembryoene kan ikke utvikle seg til å kunne bæres frem og fødes, men kan brukes i medisinsk forskning i håp om å oppdage nye behandlinger for blant annet infertilitet og alvorlig sykdom.
AP170424 I dag er forskning hvor man bruker menneskeembryoer kontroversielt, og lovverket for forskningen er strengt.
AP170424 Gjennombrudd for forskning
AP170424 Embryoer som er til overs etter assistert befruktning kan imidlertid doneres forskning , og kan da forskes på i 14 dager etter befruktning, før de må destrueres.
AP170424 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170424 På kampanjens nettsider legger de frem forskning om klassestørrelse.
AP170424 Forskning om klassestørrelse som er spesifikk for norske forhold viser ganske tydelig at elever som går i små klasser, hverken får bedre karakterer eller har bedre inntekt og utdanning mange år senere, skriver innleggsforfatteren.
AA170424 Ett av grepene er et internasjonalt havpanel for å samordne forskning og legge grunnlag for bærekraftig havforvaltning.
AA170424 Det må betydelig forskning og utvikling til.
VG170422 - Vi har i vår forskning vist at forekomsten av astma og allergi er to til tredoblet fra 1995 til 2008.
SA170422 Nei, melder New York Times som refererer til ny forskning fra New York University og Michigan State University i USA.
DB170422 I det hele tatt er dette spørsmål som kan få bedre og mer presise svar gjennom god journalistikk, eller forskning som bruker metoder som ligner mer på journalistenes eller politiets.
DB170422 Dette er en velkjent utfordring for samfunnsvitenskapelig forskning i sin alminnelighet, ikke bare den som vil finne ut av hva som driver tilreisende tiggere.
DB170422 Nasjonsbyggingen i nord de siste 45 år har dreid seg om gode fellesgrep innen utdanning, forskning og helsevesen - og landsdelens patriotiske og unisone hyllest til idrettsfolk og kulturarbeidere som har hevdet seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.
BT170422 Nei, melder New York Times som refererer til ny forskning fra New York University og Michigan State University i USA.
AP170422 President Donald Trump og hans republikanske administrasjon har varslet kutt i bevilgninger til forskning, noe som skaper bekymring blant tilhengere av vitenskap og forskning .
AP170422 President Donald Trump og hans republikanske administrasjon har varslet kutt i bevilgninger til forskning , noe som skaper bekymring blant tilhengere av vitenskap og forskning.
AP170422 Over hele verden gikk folk lørdag i demonstrasjonstoget March for Sience til støtte for forskning og vitenskap og mot framveksten av såkalte alternative fakta.
AP170422 I USA har arrangørene av March for Science sagt at partipolitikk skulle holdes utenfor, men de har likevel medgitt at president Donald Trumps republikanske administrasjon har fungert som katalysator for bevegelsen, blant annet ved å gå inn for kutt i bevilgninger til forskning .
AP170422 Den årlige March for Science-markeringen, demonstrasjoner til støtte for vitenskap og forskning , ble markert verden rundt lørdag.
AP170422 - Min jobb er å vise fram mulighetene som ligger i forskning .
AP170422 Nei, melder New York Times som refererer til ny forskning fra New York University og Michigan State University i USA.
AA170422 I USA har arrangørene av March for Science sagt at partipolitikk skulle holdes utenfor, men de har likevel medgitt at president Donald Trumps republikanske administrasjon har fungert som katalysator for bevegelsen, blant annet ved å gå inn for kutt i bevilgninger til forskning .
AA170422 Den årlige March for Science-markeringen, demonstrasjoner til støtte for vitenskap og forskning , ble markert verden rundt lørdag.
AA170422 I USA har arrangørene av dagens planlagte demonstrasjoner i forkant sagt at partipolitikk skal holdes utenfor, men de har likevel medgitt at president Donald Trumps republikanske administrasjon har fungert som katalysator for bevegelsen, blant annet ved å gå inn for kutt i bevilgninger til forskning .
AA170422 Frykt for at forskning og vitenskap er under politisk angrep i Australia, har vokst under den nåværende konservative regjeringen.
AA170422 Den årlige March for Science-markeringen, demonstrasjoner til støtte for vitenskap og forskning , markeres lørdag verden rundt.
VG170421 Wohlleben kombinerer forskning med egne observeasjoner og mener det ikke bare er mennesker ( og trær ! ) som har slike følelser.
VG170421 Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶
FV170421 Nei, melder New York Times som refererer til ny forskning fra New York University og Michigan State University i USA.
DA170421 Å lagre blodprøvene skal bidra til helsehjelp, kvalitetssikring, metodeutvikling og forskning , skriver Aftenposten.
DA170421 Helsedepartementet foreslår å lagre spedbarnsblodprøver til evig tid for forskning , i stedet for å slette dem etter seks år slik som i dag.
DA170421 - Vi har fått tilbakemelding fra FHI og forskere om at lagring av prøver kan spille en avgjørende rolle for fremtidig forskning .
AP170421 Når forskning viser hvordan skolen kan forbedres, snur skolen snuten motsatt vei.
AP170421 Deltagerne protesterte mot det de mener er Donald Trumps trusler mot vitenskap og forskning .
AP170421 Voksne politikere er i tillegg mer utsatt for forfølgelse enn vanlige folk, ifølge norsk forskning .
AP170421 Internasjonal forskning viser at kvinnelige politikere over hele verden opplever sexisme som « en kostnad ved å drive med politikk ».
AP170421 Det foreligger imidlertid et stort kunnskapshull hva gjelder forskning på hvordan ungdomspolitikere opplever ytringsklimaet, eller hvordan de takler hets.
SA170420 Ny forskning viser at gass globalt sett gir ca. like store utslipp som kull pr. energienhet, og større utslipp enn olje.
DN170420 - Krillvirksomheten har krevd, og vil fortsette å kreve, store investeringer knyttet til forskning og utvikling for å bygge en bærekraftig forretning, sier Johansen.
DB170420 Det er gode holdepunkter i forskning for at man bør la det være.
DB170420 Det skyldes i beste fall mer kunnskap, forskning og erfaring som har gitt grunnlag for en bærekraftig asylpolitikk det kan skapes bred oppslutning om i ulike velgergrupper.
AP170420 Viktig med stort materiale for forskning
AP170420 Varig lagring skal brukes til helsehjelp, kvalitetssikring, metodeutvikling og forskning .
AP170420 Trond Markestad mener en slik anonymisert blodbank kan være nyttig for forskning , for eksempel på forekomst av risikofaktorer for sykdom i befolkningen.
AP170420 Dersom prøvene brukes til forskning , skal det skje etter de alminnelige reglene i helseforskningsloven.
AP170420 - Vi har fått tilbakemelding fra FHI og forskere om at lagring av prøver kan spille en avgjørende rolle for fremtidig forskning .
AP170420 - Derfor er det viktig at det er et stort materiale tilgjengelig for forskning .
AP170420 Jeg er den første til å være enig i at man skal være ytterst forsiktig med å slå opp ting og temaer som er dårlig fundamentert med forskning .
AA170420 Å lagre blodprøvene skal bidra til helsehjelp, kvalitetssikring, metodeutvikling og forskning , skriver Aftenposten.
AA170420 Helsedepartementet foreslår å lagre spedbarnsblodprøver til evig tid for forskning , i stedet for å slette dem etter seks år slik som i dag.
AA170420 - Vi har fått tilbakemelding fra FHI og forskere om at lagring av prøver kan spille en avgjørende rolle for fremtidig forskning .
AA170420 Viserektorer blir professor i statsvitenskap, Åse Gornitzka, og Per Morten Sandset, som er direktør for forskning , innovasjon og utdanning ved Helse Sørøst og professor II ved Det medisinske fakultetet. ( ©NTB ) ¶
AA170420 Totalt har 135.587 personer søkt seg til høyere grunnutdanning ved universitet og høyskoler gjennom Samordna opptak ved Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) ¶
SA170419 Nyere forskning viser at en del kneoperasjoner har lite effekt.
DN170419 - Vi er nå i en situasjon hvor Norge trenger mer risikoorienterte investeringer og forskning og utvikling i bedriftene.
DB170419 TRUER BIKUBER VILLE BIER ? Forskning fra Universitetet i Lund i Sverige, publisert i Basic and applied Ecology, viser at nye bikuber kan påvirke tettheten av villbier fordi de konkurrerer om nektar og pollen.
DB170419 Professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Institutt for naturforvaltning bekrefter at ny forskning peker på at det kan være konkurranse mellom honningbier og ville bier.
DB170419 Hun trekker fram forskning som viser at pollineringen blir mer effektiv når mange insektarter bidrar.
DB170419 I fremtiden får vi håpe at ytterligere forskning og mer kunnskap på temaet blir produsert slik at vi kan gå enda mer spesifikt og effektivt til verks med terrorbekjempelse.
DB170419 Bioteknologirådet baler med mange vanskelige spørsmål og gir råd til politikerne om hvordan Norge bør stille seg i den rivende utviklingen rundt gener, DNA, fosterdiagnostikk og annen framtidsrettet forskning på liv og død.
AP170419 - Vi er nå i en situasjon hvor Norge trenger mer risikoorienterte investeringer og forskning og utvikling i bedriftene.
AP170419 | Heroindebatten og Dagbladets løselige bruk av forskning Kenneth Arctander Johansen og Ayna Beate Johansen ¶
AP170419 Et debattinnlegg som forklarte at forskning på heroinassistert behandling ikke vil gi økt kunnskap, ble publisert nesten to måneder på etterskudd - og etter et viktig politisk landsmøte.
AP170419 De frarådet etablering av forskning på HAB.
AA170419 Grått gjør oss grå : Forskning på farger viser at det vi reagerer mest negativt på er der fargene er helt borte, og det er jo sånn vi lever i dag, sier fargeekspert Dagny Thurmann-Moe Foto : Terje Visnes ¶
AA170419 - Forskning på farger viser at det vi reagerer mest negativt på er der fargene er helt borte, og det er jo sånn vi lever i dag.
DN170418 Samtidig er dette forskning med såkalt « Hololens-teknologi » på et nivå så alvorlig at det vil kunne være snakk om liv og død for pasienter som i fremtiden skal gjennom for eksempel en lever- eller hjerteoperasjon.
DN170418 Ved siden av at han er behandlende lege ved Danderyd sykehus er Gordon trolig også den fremste ortopeden i verden innen forskning på røntgen og kunstig intelligens.
DB170418 De fleste er hentet fra de største oppdrettsselskapene, fiskefôrindustrien og forskning .
DA170418 Spesielt når det gjelder forskning basert på norske data.
DA170418 Resultatet av denne evalueringen føyer seg inn i rekken av norsk og internasjonal forskning på dette området, sier SSB-forsker Lars Johannessen, og legger til at Fafo har en parallell kvalitativ evaluering som vi får en sluttrapport fra i slutten av året.
BT170418 Vi ser nå spirer til forskningstema der begge parter ser behov for mer forskning .
AA170418 Det gir elevene mulighet til å forstå betydningen av naturvitenskapelig forskning .
AA170418 Forskning viser at de viktigste faktorene for underprestering er mangel på tilpasset opplæring, mangel på stimulering og at gode læringsstrategier ikke blir utviklet.
VG170417 Men ifølge Ulrike Auga, professor i teologi og kjønnsforskning ved Humboldt Universitet i Berlin, stemmer det dårlig med moderne forskning .
DB170417 Det er gjort lite forskning på konsekvensene av dette, sier han til Dagbladet.
BT170417 « En del forskning tolker den synkende mannsandelen som et statusfall.
AP170417 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170417 Dette er svakt belagt med forskning , bekrefter Mogstad i en e-post når jeg spør henne om dokumentasjon på trenden.
AP170417 Ved Folkehelseinstituttet har vi nylig publisert forskning som antyder at det å ha mange søsken minsker risikoen for psykiske problemer.
AP170417 Nyere forskning har vist at øynene trenger kraftigere stråler enn hva de får fra innendørs belysning for å utvikle seg riktig.
AP170417 Forskning vi har gjort på økolandsbyer, peker mot en mulig løsning.
AP170417 Av 13 senterledere for de nylig tildelte Sentrene for Fremragende Forskning er det bare to kvinner, begge i samarbeid med en mann.
DB170416 ¶ Ny forskning : Denne videoen, tatt med et høyhastighetskamera, viser hva som skjer når skolissene dine løsner.
DB170416 Seniorforsker ved Norsk Institutt for naturforskning ( NINA ), Frode Ødegaard, forteller Dagbladet at han gjennom sin forskning har kommet fram til at nye arter kan overføre sykdom.
DB170416 - ÆSJ : Forskning viser at planter som er importert fra utlandet ofte har med seg « blindpassasjerer » i form av svartelistede insekter.
AP170415 « En del forskning tolker den synkende mannsandelen som et statusfall.
SA170414 Ny forskning viser at førstehjelpere sliter etter å ha utført HLR.
DB170414 - Forskning viser at hvis den globale oppvarmingen fortsetter som nå, kan mesteparten av verdens korallrev være ødelagt innen 50 år.
DB170414 Det er imidlertid sprikende forskning på feltet.
DB170413 Hydrogen-funnet vil altså legges til grunn i videre forskning om utenomjordisk liv også i vårt solsystem.
DA170413 Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.
BT170413 Mennene var alle deltakere i en helseundersøkelse for forskning på hjerte- og karsykdom tidlig på 1970-tallet, ifølge forsker Trude Eid Robsahm.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
DB170412 Tilgjengelig forskning på området forteller imidlertid det motsatte.
BT170412 FORSKNING : Professor Bettina Husebø ble sjokkert da hun begynte å jobbe på sykehjem og forsto hvor lite hun visste om sykehjemsmedisin. − Sykehjemsmedisin er så komplisert at det burde vært en egen disiplin i legestudiet.
BT170412 Norsk Trikotasjemuseum holder til i de gamle fabrikkbygningene til Salhus Tricotagefabrik, og driver med formidling, dokumentasjon og forskning på norsk trikotasjeindustri og tekstilindustri.
DN170411 Xi håper at Kina og Norge kan styrke samarbeid om forskning i Arktis og innen miljøsaker, og at Norge kan " spille en mer proaktiv rolle i å styrke samarbeidet mellom Kina og Norden ".
DB170411 - Riktig, men det behøves det mer forskning på, og min avhandling har ikke avdekket at dette er tilfellet.
DB170411 « Kreftforeningen sier selv at de må kutte i sine aktiviteter og forskning dersom de mister sin faste andel av tippemidlene », sa hun til Dagbladet forrige fredag.
BT170411 Xi håper at Kina og Norge kan styrke samarbeid om forskning i Arktis og innen miljøsaker, og at Norge kan « spille en mer proaktiv rolle i å styrke samarbeidet mellom Kina og Norden ».
AP170411 Tidligere forskning , blant annet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, viser at skolereformen Kunnskapsløftet ikke har ført til mindre sosiale forskjeller i læringsutbyttet mellom elevgruppene.
AP170411 Kystvakten mistenkte at skipet drev med ulovlig forskning i islandsk økonomisk sone, som går 200 nautiske mil fra land.
AP170411 De hevdet imidlertid at de ikke holdt på med noen forskning , men utforsket et skipsvrak fra andre verdenskrig som lå på en kjent lokasjon, og at de dermed ikke trengte noen tillatelse, sier Gudmarsson.
AP170411 - Det er ikke lov å drive kartlegging eller forskning uten tillatelse fra myndighetene.
SA170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning , helse, idrett og samfunnsformål.
FV170410 ( ©NTB ) ¶ | Forskning skal gi arbeidspasser ¶
DN170410 Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) vil verken spekulere om hva som blir årets studietrend eller gi noen råd om hvilke studier ungdom skal søke seg mot.
DN170410 Fra venstre : Torbjørn Nordgård, gründer og leder for forskning og utvikling og investeringsdirektør Jakob Greger Gravdal i Verdane Capital.
BT170410 Kystvakten mistenkte at skipet drev med ulovlig forskning i islandsk økonomisk sone, som går 200 nautiske mil fra land.
BT170410 De hevdet imidlertid at de ikke holdt på med noen forskning , men utforsket et skipsvrak fra andre verdenskrig som lå på en kjent lokasjon, og at de dermed ikke trengte noen tillatelse, sier Gudmarsson.
BT170410 - Det er ikke lov å drive kartlegging eller forskning uten tillatelse fra myndighetene.
BT170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning , helse, idrett og samfunnsformål.
AP170410 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170410 Forskning på etablering av ny vegetasjon i ødelagte områder krever langsiktig testing av ulike metoder.
AP170410 - Ut fra min forskning er hele fenomenet ensom ulv langt på vei en myte, sier Petter Nesser, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI ).
AP170410 Spennende hva nyere forskning kan føre til.
AP170410 | Vi vil fremme god forskning ved Universitetet i Oslo Hans Petter Graver og Inger Sandlie ¶
AP170410 april om Universitetet i Oslos ( UiO ) nye rektor vil fremme god forskning .
AP170410 De vil vite hvordan vi i praksis vil stimulere til bedre forskning og undervisning.
AP170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning , helse, idrett og samfunnsformål.
VG170409 Jeg må nesten minne meg selv på at det egentlig er forskning jeg driver med.
VG170409 - Hva gjør du når du ikke er opptatt med forskning eller de store verdensspørsmålene ?
VG170409 Hans foretrukne hunderase var mops, ikke minst fordi han gjennom nitid forskning hadde funnet ut at nettopp mopsen aldri, verken i historien eller nåtid, hadde hatt noen fornuftig funksjon.
DB170409 - Det ligger fortsatt vanvittig store muligheter for verdiskapning i havet, gjennom fornuftig ressursbruk og forskning på for eksempel å utnytte råstoff til medisiner, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.
DB170409 Men vi må være nøye med hva som presenterer som forskning og hva som presenteres som objektive fakta.
DB170409 For en rekke andre økonomer, statsvitere og sosiologer besitter forskning som viser det motsatte.
AP170409 Vi har satt oss grundig inn i eksisterende forskning og mener det er problematisk å bruke den til å si at delt bosted bør være norm i Norge.
AP170409 Fagfolk bør gir råd basert på forskning som er mest relevant for norske forhold.
SA170408 Vi kan velge å investere dem ; i skole og utdanning, i forskning , i utvikling av nye næringsveier, i infrastruktur som gir oss konkurransekraft i fremtiden.
DB170408 | Norsk forskning : Så lenge varer egget egentlig ¶
DB170408 Eggene holder i månedsvis, skal vi tro norsk forskning .
DB170408 | Norsk forskning : Så lenge varer egget egentlig ¶
VG170407 Hun forteller videre at kinesiske myndigheter et interessert i å samarbeide med Norge på områder som forskning og innovasjon, investeringer, både i Norge og i Kina.
DB170407 Easy Form ble etablert i 2005 og markedsfører seg som en komplett partner innenfor forskning og produktutvikling.
DB170407 Det spiller ingen rolle om forskning viser at barn ikke tar skade av seksuelle bilder, eller sexologer ber foreldrene holde seg unna.
DN170406 - Vi bør modernisere og justere pliktsystemet til behovet for å sikre jevn tilgang av rett råstoff til industrien, sier Ap-lederen, som også lover et løft for forskning og utvikling av hvitfisknæringen dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering.
DN170406 - Det kan ikke være lett, hvis man baserer rådene på økonomisk forskning .
DB170406 Samtidig lager det en debatt der skillet mellom vitenskap og ideologi blir uklart og cherry-picking av forskerresultat og ideologisk fortolking av forskning blir vanlig.
BT170406 Men mange representanter for forskning og skoleverket selv har påpekt med bekymring at en god del av guttene er blitt hengende unødvendig mye etter, bl.a. med resultat at mange dropper ut av videregående skole.
BT170406 BLIR HENGENDE ETTER : Mange representanter for forskning og skoleverket selv har påpekt med bekymring at en god del av guttene er blitt hengende unødvendig mye etter, skriver Tollak Hjelmervik.
SA170405 Ifølge blant annet rapporten fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NIBIO, gir dyrkning av grønnsaker og poteter mer næring per jordbruksareal enn gressfôrede kuer.
DB170405 Han viser til at forslagene til endring av AAP-ordningen er basert på forskning av Sintef og Fafo.
DB170405 Lovforslaget legger en slik effekt til grunn, men dette bygger verken på forskning eller forarbeidene i NOU2015:4 Tap av statsborgerskap.
DB170405 Ingen forskning vi kjenner til kan imidlertid dokumentere at innføring av tap av statsborgerskap har en forebyggende effekt på deltakelse i terrorvirksomhet.
DB170405 Basert på vår forskning om statsborgerskapspolitikk og menneskers erfaringer av statsborgerskap, ser vi tre prinsipielle problemer med regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap. 1.
DB170405 Personer på venstresida er redde for å ytre seg innvandringskritisk, viser forskning .
DB170405 Lovforslaget legger en slik effekt til grunn, men dette bygger verken på forskning eller forarbeidene i NOU2015:4 Tap av statsborgerskap.
DB170405 Ingen forskning vi kjenner til kan imidlertid dokumentere at innføring av tap av statsborgerskap har en forebyggende effekt på deltakelse i terrorvirksomhet.
DB170405 Basert på vår forskning om statsborgerskapspolitikk og menneskers erfaringer av statsborgerskap, ser vi tre prinsipielle problemer med regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap. 1.
DA170405 Hun viser blant annet til nyere forskning som viser at barn som har kompetente voksne rundt seg i barnehagen, får en spesielt god start på skolehverdagen.
DA170405 - Ny forskning fra det nasjonale GoBan-prosjektet, om gode barnehager for barn i Norge, viser at kvaliteten på barnehagetilbudet for 0 - 3 åringer er middels, og langt fra godt nok.
BT170405 mars ) har jeg ikke problemer med å finne forskning som underbygger det statsministeren, utdanningsministeren og barneombudet mener.
AP170405 Kan datasimuleringer utgjøre et etisk fremskritt for medisinsk forskning ?
AP170405 Hvert år benyttes det millioner av dyr til forskning på disse sykdommene.
AP170405 Har databeregninger kommet for å erstatte dyreforsøk, og dermed utgjøre et etisk fremskritt for medisinsk forskning ?
SA170404 Dersom regjeringen sørger for nok midler til forskning og framstilling av alternativer til soya, kan satsingen på en femdobling av dagens lakseproduksjon skje uten bismak og uten regnskogen på samvittigheten.
DN170404 Hun viser til ekstra milliarder til forskning som støtter nyskapning, og mener en serie reformer i hennes periode gir bedre kapitaltilgang og gjør at Norge får mer ut av offentlige budsjetter enn før.
DB170404 Det er ingen forskning som tyder på at astmamedisiner er prestasjonsfremmende.
DB170404 Over hele verden, også i Norge, skapte Wakefields « forskning » økt skepsis til MMR-vaksinen, og flere unnlot å vaksinere barna på grunn av dette.
DB170404 MMR-vaksinen har tidvis vært gjenstand for kontrovers, som i 1998, da den britiske legen og forskeren Andrew Wakefield publiserte forskning som fant sammenheng mellom vaksinen og autisme.
DB170404 Forskning har vist at de som lytter til klassisk musikk i høretelefoner under måltidet i luften, har en mer positiv opplevelse av maten, enn de som spiser maten til akkompagnement av flydur- og - sus.
DB170404 Snarere kan det være grunn til å spørre om ikke hoveddelen av den forskning som er offentlig finansiert i Norge, bør være tilgjengelig på norsk.
DB170404 Rice innrømmer at slik bannlysing av norskspråklig forskning er en ekstrem påstand, « men at den lar seg forsvare ».
DB170404 Det er likevel ikke det samme som at all forskning må være underlagt et slikt krav.
DB170404 Det er innlysende - og ubestridt - at norsk forskning skal strekke seg mot de høyeste internasjonale nivåene.
DB170404 Begrunnelsen er at all forskning er internasjonal, og at den som skriver på norsk melder seg ut.
DB170404 Han anklager meg for å jukse i min fremstilling av fersk forskning fra SSB.
DA170404 - Både IT-bedrifter og selskaper innen medisinsk forskning og utvikling, er eksempler på kunnskapsintensive, forretningsmessige tjenestenæringer med høy verdiskapning, nevner han.
BT170404 Dette er eksempler på hvordan Norges ledende rolle innen forskning og teknologiutvikling kan komme all energiproduksjon til gode.
BT170404 50 foredragsholdere fra inn- og utland vil vise siste nyvinninger innen forskning og teknologi.
AA170404 Fikk du med deg denne : Det er så møkkete i trondheimsskolene at jeg vil påstå det er helsefarlig ¶ Forskning både i Norge og i utlandet viser også dette - skal en mestre lærerjobben, skal en kunne bli en god lærer, er det først og fremst de pedagogiske kvalitetene som er viktig : det er de som legger grunnlaget for at læreren skal kunne skape et godt læringsmiljø for eleven
VG170403 WADA har kommet med en uttalelse til dokumentaren, hvor de blant annet skriver at frem til forskning kan påvise helt sikkert forskjellen på clenbuterol fra farmasien og i forurenset kjøtt, så må alle saker behandles rettferdig, til beste for idretten.
SA170403 Vi håpet den skulle inneholde en tydelig satsing på forskning , da den sentrale innsatsfaktoren for næringsutvikling er kunnskap.
SA170403 KRONIKK : Forskning er nøkkelen til en vellykket utvikling for reiselivsnæringen.
SA170403 For å nå ambisjonen om reiselivet som en kunnskapsbasert, innovativ framtidsnæring viser vår forskning at minst tre tiltak må iverksettes : ¶ 1.
SA170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning , høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling. ( ©NTB ) ¶
DN170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning , høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
DB170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning , høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21 000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
DB170403 Civita glemmer imidlertid å opplyse leserne om at SSB i sin rapport henviser til forskning som kommer fram til positive effekter.
AP170403 Særlig i USA har det siden 70 og 80-tallet vært gjort mye forskning innen dette feltet, og det er blitt utviklet flere avanserte søkeverktøy for å understøtte helsepersonells søkebehov.
AP170403 Med forskning som har stor allmenn interesse, og nesten umiddelbart kan få politiske konsekvenser, er det for sent i ettertid å utrede hva som egentlig har foregått i andedammen der forskningen ble gjort.
AP170403 Incentivene til å fuske i forskning er store, det fører til en nervøs stemning blant forskere.
AP170403 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170403 Et godt råd til de som faktisk skal agere på forskning er å vente noen år til resultatene er bekreftet av flere.
AP170403 Bekymring om fusk skaper tvil om viktig forskning og stadig sterkere dokumentasjonskrav.
AP170403 Nå driver han en organisasjon som jobber med å sette forskning ut i praksis.
AP170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning , høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
AP170403 I Advokatforeningen spør vi oss om hvorfor regjeringen - til tross for hva forskning og erfaring viser - ønsker høyere straffer ?
AP170403 Advokatforeningen spør hvorfor regjeringen - til tross for hva forskning og erfaring viser - ønsker høyere straffer.
AA170403 Det statlige gruveselskapet Store Norske driver nå med både med reiseliv og forskning .
AA170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning , høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling.
AA170403 Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning , høyere utdanning og kunnskapsformidling, med 21.000 medlemmer. 71 prosent er ansatt i en vitenskapelig stilling, og 23,5 prosent i administrativ stilling. ( ©NTB ) ¶
AA170403 Her er fem tiltak som virker, ifølge forskning og praktisk erfaring : ¶
AA170403 Forskning og erfaring viser at restriksjoner på bilbruk må til om bilbruken skal ned.
VG170402 - Pengene som har kommet inn skal først og fremst brukes på forskning , slik at barn og ungdom med kreft skal få den beste behandlingen de kan i fremtiden, sier kommunikasjonsrådgiveren.
SA170402 Dette er nødvendig og viktig da det brukes spesielt i medisin og forskning .
SA170402 Boka presenterer mye forskning .
DB170402 På spørsmål om hun ikke blir bekymret når hennes egne lærere advarer mot lotto-sensur, viser hun til forskning som viser at dette også skjer andre steder.
DB170402 Den fastslår en karakter gjennom ubegrunnede påstander, og viser til læringsutbyttebeskrivelser, forskning og paragrafer.
DB170402 På spørsmål om hun ikke blir bekymret når hennes egne lærere advarer mot lotto-sensur, viser hun til forskning som viser at dette også skjer andre steder.
DB170402 Den fastslår en karakter gjennom ubegrunnede påstander, og viser til læringsutbyttebeskrivelser, forskning og paragrafer.
DB170402 Jeg har egentlig ikke ord for hvor takknemlige vi er overfor alle som har valgt vår viktige sak, vi trenger absolutt mer penger til for eksempel forskning , sier hun.
BT170402 Pengene vil gå til forskning .
AA170402 Les også : Facebook-aksjon gir millioner til forskning på hjernesvulst ¶
DA170401 - De skal vedtas på landsmøtet, men det er klart at fire saker alltid vil være der for Venstre : bredden i miljøpolitikken, styrking av utdanning og forskning , forsvare gründere og nyskapere og bekjempe fattigdom, samt stå ved internasjonale avtaler, sier han.
AA170401 Ifølge uttalelsen skal Venstre i valgkampen først og fremst fronte skolepolitikk og respekt for kunnskap og forskning .
AA170401 Amerikansk forskning viser at når avstanden mellom bedriften og eierne øker, tar bedriften mindre hensyn til lokalsamfunnet.
SA170331 Internasjonal forskning viser at mobbing kan begynne så tidlig som i treårsalderen.
SA170331 Forskning er i dag i stor grad skapt resultater analysert av datamaskiner.
SA170331 - Politisk skandale med for mye « big data » ¶ Forskning fra Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo viser at nettselskapene praktisk talt har ubegrenset kontroll over innholdet ditt.
SA170331 - Det er forskning på at barn som lærer seg gode kostholdsvaner også lever sunnere som voksne.
DN170331 Metastudien, en omfattende samlestudie av tidligere forskning , er publisert på EurekAlert og viser hvor mye klimaendringene endrer verdens dyre- og planteliv, og hvor stor betydning det har for oss mennesker.
DB170331 Vi blir nødt til kutte i penger til forskning og kreftkoordinator-stillinger ute i kommunene, sier hun.
DB170331 Kreftforeningen sier selv at de må kutte i sine aktiviteter og forskning dersom de mister sin faste andel av tippemidlene, og jeg håper vi får med oss resten av opposisjonen på å gå imot Høyres forslag.
DB170331 Vi stoler på forskning mer enn det som er mest behagelig å tro på.
DB170331 Personlige erfaringer og ubegrunnede meninger burde ikke veie like tungt som god forskning .
DB170331 Hva har de etablerte bedriftene å gjøre med et trygt og velfungerende samfunn, med velferdsstat, forskning og nyskaping ?
BT170331 - Det er forskning på at barn som lærer seg gode kostholdsvaner også lever sunnere som voksne.
AP170331 Forskning viser at folk ønsker det slik.
AP170331 Kompetanseheving og lønnsløft for lærere og å satse på forskning og høyere utdanning.
AP170331 - Det er forskning på at barn som lærer seg gode kostholdsvaner også lever sunnere som voksne.
VG170330 Den russiske presidenten har tidligere uttrykt skepsis til forskning på klimaendringer, men under klimatoppmøtet i Paris kalte han klimaendringene en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.
DN170330 Møtet anses også å være døråpner for norsk helsenæring, samt å øke samarbeidet innen forskning og innovasjon.
DB170330 « Ja, det er mulig å kompensere for fallende oljeproduksjon gjennom en helhetlig omlegging til et fornybartsamfunn med forskning og utvikling og utbygging hvor vi bruker vår kunnskap fra olje og gassutvinning som vårt fortrinn », sa Line Henriette Hjemland den gang.
DB170330 Forskning viser tydelig sammenheng mellom problemer tidlig i livet, frafall fra utdanning og til slutt utenforskap fra arbeidslivet.
DB170330 » Dette er i tråd med internasjonal forskning på samme tema.
DB170330 I 2015 gjennomgikk Jan Erik Grindheim og Jan Arild Snoen internasjonal og norsk forskning som undersøkte effektene av større lærertetthet og mindre klassestørrelse, og oppsummerte slik : « Vår konklusjon er at redusert klassestørrelse gir blandede resultater, og som oftest er effekten liten, særlig sett i lys av kostnadene ved dette tiltaket.
DA170330 Har allerede fôr og forskning
DA170330 - Vi har allerede klyngen med forskning og fôrproduksjon.
AP170330 Mæland og statsministeren omtalte flere ganger at denne regjeringen har økt satsingen på næringsrettet forskning over statsbudsjettet med 3 milliarder kroner.
AP170330 Kompetanseheving og lønnsløft for lærere og å satse på forskning og høyere utdanning.
AP170330 Tema er hvordan Forskningsrådet kan legge til rette for at norsk forskning blir bedre.
AP170330 Likevel pipler det jevnlig frem misnøye med hvordan søknader om penger til forskning behandles.
AP170330 - Statusen til egen forskning primært skal knyttes til publikasjoner og andre resultater av forskningen, uavhengig av hvordan forskningen finansieres, skriver Torkel Brekke og Christian H.
AP170330 mars ) usannheter om hva forskning sier om delt bosted, bidrar han til å forvirre og i verste fall tilspisse debatten, heller enn å hjelpe foreldre som ønsker å ta gode valg for sine barn.
AA170330 Nyere forskning viser at mange elever i den norske skolen opplever et betydelig press om å oppnå gode skolefaglige prestasjoner, og symptomene som oppstår som følge av dette presset karakteriseres om psykiske helseplager.
VG170329 De samarbeider blant annet på områder som utdanning, forskning , helse, næring, urfolk og kultur.
SA170329 Sunn fornuft og forskning sier det samme.
SA170329 Forskning viser at mangel på skoleengasjement er en viktig forklaring på frafall.
DN170329 ExxonMobil addresserer dette ved å redusere utslipp av klimagasser i våre egne operasjoner, ved å hjelpe våre kunder til å redusere utslipp, samt at vi driver forskning for å finne teknologiske løsninger.
DB170329 | Gi til noen andre enn Barnekreftforeningen ¶ ¶ FORSKNING : Dyrestudier har ført til forstyrrelser, men får forskerne teste det på mennesker ?
DB170329 Ny forskning viser at slik betennelse i tarmen kan øke risikoen for tarmkreft.
DB170329 Men er det mer forskning på kreft hos barn vi trenger ?
DB170329 Det hevdes av flere at forskning på kreft hos barn underprioriteres av de store legemiddelfirmaene og av offentlige forskningsprogrammer fordi kreft på barn utgjør mindre enn én prosent av alle krefttilfeller i Norge.
DB170329 Barnekreftforeningen sier at pengene de mottar skal gå til forskning på kreft hos barn og ikke mer lobbyarbeid ( selv om det frigjør mer ressurser til slikt ).
DB170329 Pengene er øremerket forskning og informering.
DA170329 Forskning viser at høytlesning har effekt på videre skolegang og utdanningsnivået senere i livet.
BT170329 Voldelig innhold på nett fremprovoserer vold i den virkelige verden, ifølge ny engelsk forskning .
AA170329 Det norsk-russiske samarbeidet omfatter blant annet fiskeriforvaltning, atomopprydning i nord og en rekke lokale og regionale prosjekter innen utdanning, forskning , helse, næring, urfolk og kultur.
VG170328 Utsettes for ulovlig forskjellsbehandling ¶ Forskning viser at enslige flyktningbarn over 15 år har store omsorgs- og oppfølgingsbehov i asylsøkerfasen, og at det ikke er noen grunner til at enslige flyktningbarn over 15 år skal behandles annerledes eller få et mindre tilpasset tilbud enn det de under 15 år får.
VG170328 Pengene som kommer inn skal gå til forskning på barnekreft.
VG170328 FORSKNING : Så langt har Facebook-aksjonen gitt 4,3 millioner kroner til forskning på barnekreft.
VG170328 FORSKNING : Så langt har Facebook-aksjonen gitt 4,3 millioner kroner til forskning på barnekreft.
DB170328 Han fikk professorkompetanse i 2009, og sitter i ledergruppen ved et av ti såkalte Sentre for fremragende forskning .
AP170328 Voldelig innhold på nett fremprovoserer vold i den virkelige verden, ifølge ny engelsk forskning .
DN170327 Amerikanske fagforeninger gir Kina skylden for jobbtap, mens forskning viser til økt automatisering.
AP170327 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170327 Her driver Bøckman forskning som senere skal resultere i en bok om kinesisk nasjonalisme, og som trekker de lange linjer helt tilbake til keiserrikets fall tidlig i det 20. århundre.
AP170327 Erna Solberg må under sin kommende reise til Beijing protestere mot at norske forskere nektes å komme inn i Kina, mener Harald Bøckman, som for tiden driver forskning i Hongkong.
AP170327 - Jeg mener å huske at statsminister Solberg uttalte at de reparerte forbindelsene skal gjøre det lettere for norsk forskning i Kina.
AP170327 » | Utestengt ekspert : Regjeringen må kritisere visumnekt som hindrer norsk forskning i Kina ¶
AP170327 Det viser forskning basert på GPS-senderne dyrene nylig fikk på seg.
AP170327 Forskning viser at hjelpen i liten grad kom frem, og at pengene ikke ble brukt.
AA170327 Det viser forskning basert på GPS-senderne dyrene nylig fikk på seg.
AA170327 | Facebook-aksjon gir millioner til forskning på hjernesvulst ¶
AA170327 Utredningsrapporten om barnekreft som ble utgitt i fjor, skrevet av en rekke overleger ved de største sykehusene i landet hevdet at forskning på barnekreft i Norge er både underfinansiert og nedprioritert.
AA170327 - Vi har tenkt å gi dem til forskning og da spesielt til forskning på hjernesvulst.
AA170327 - Vi har tenkt å gi dem til forskning og da spesielt til forskning på hjernesvulst.
AA170327 Forskning på hjernesvulst ¶
DN170326 Amerikanske fagforeninger gir Kina skylden for jobbtap, mens forskning viser til økt automatisering.
DA170326 Det skjer i et Europa der folk tror antallet muslimer er langt høyere enn det er, ifølge forskning fra London School of Economics.
AP170326 « Norges forskningsråd ved " divisjon for Innovasjon ", innbyr til konkurranse med forhandling i forbindelse med inngåelse av avtale for kjøp av bistand til utvikling av digitale tjenester for mobilisering til forskning i næringslivet.
AP170326 Universitetets bidrag må være å knytte undervisning, forskning og kunnskapsutvikling enda tettere sammen.
AP170326 I tråd med moderne biologisk forskning baserer jeg meg på at de inngår i et dynamisk samspill med hverandre, og at enkeltfaktorer sjelden kan forklare komplekse sammenhenger.
VG170325 Forskning : Så mye varmere kan kloden være i 2100 ¶
SA170325 Kritisk vurdering av både forskning , informasjon om det enkelte barn og vurderinger blant annet tatt av andre profesjoner/hjelpere, er avgjørende for å unngå feil.
DA170325 Ny forskning på gang ¶
BT170325 HEROIN : Fersk forskning fra Bergen fraråder prøveprosjekt med heroinassistert behandling.
AP170325 Annenhver dag får et nytt barn i Norge kreft, derfor trenger Barnekreftforeningen mer penger til forskning .
AP170325 Av forskning på veteraner som har tjenestegjort etter 2002, trekker utvalget blant annet frem Forsvarets Afghanistan-undersøkelse fra 2012.
AP170325 Ifølge Zero-lederen baserer stiftelsens arbeid med biodrivstoff seg på forskning , utredninger og det han kaller sceneariearbeid fra bl.a.
AA170325 Vi har også sterke miljøer innenfor industri og forskning , og vi har ansatte med høy kompetanse.
AA170325 På mange områder finnes det forskning og fakta som peker i ulike retninger og som derfor kan gi grunnlag for ulike holdninger.
AA170325 Det er spennende å få formidlet forskning til barn.
VG170324 Forskning : Så mye varmere kan kloden være i 2100 ¶
DN170324 Norge, som arktisk kyststat med unike fagmiljøer innen næringsliv, forvaltning og forskning , må ta en lederrolle i oppdagelsen av Polhavets dyp, skriver artikkelforfatteren.
DB170324 Forskning viser at barn har en stor læringskapasitet frem til de er rundt 12 år.
DB170324 Også økonomisk likhet er bra for tilliten, men forskning fra Andreas Bergh viser at det er likheten før skatt og overføringer som betyr noe, ikke likheten etter at velferdsstaten har fått virke.
DA170324 Regjeringen har satt inn store ressurser for å bidra til denne omstillingen, både gjennom tiltakspakker, vei og bane, forskning og innovasjon og ikke minst skattelette, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) i en kommentar til NTB.
BT170324 Vi trenger mer forskning , men noe av det vi vet er at skolen bør få et enda tydeligere lovverk og retningslinjer for tverrfaglig samarbeid som samtidig ivaretar barnas rett til inkluderende opplæringstilbud.
BT170324 I 2013 utga Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( Nova ) rapporten Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet.
BT170324 Både nasjonal og internasjonal forskning viser at skolen i større grad bør delta i debatten knyttet til barn og unge som er i utdanning og som har fått eller mottar tiltak fra barnevernet.
AP170324 Norge 2030 : Hvordan vil digitaliseringens neste bølge prege samfunn, næringsliv og forskning ?
AP170324 Hvordan du kan dra nytte av nyskapende forskning
AP170324 Norge 2030 : Hvordan vil digitaliseringens neste bølge prege samfunn, næringsliv og forskning ?
AP170324 Hvordan du kan dra nytte av nyskapende forskning
AA170324 I tillegg økte støtten til forskning , utvikling og innovasjon.
AA170324 Av forskning på veteraner som har tjenestegjort etter 2002, trekker utvalget blant annet fram Forsvarets Afghanistan-undersøkelse fra 2012.
SA170323 Fersk forskning viser at selfiegenerasjonen har doblet arbeidsmengden for barneidoler.
DN170323 Har gitt milliarder i gaver til forskning , utdannelse og idrett.
DB170323 Hun har ikke inngående kjennskap til brillene, men refererer til forskning fra Universitetet i Birmingham i Arizona i USA og PSV.
DB170323 Forskning og utvikling vil bli begrenset, og priser vil ikke presses.
BT170323 Fersk forskning viser at selfiegenerasjonen har doblet arbeidsmengden for barneidoler.
AP170323 Tidligere forskning har vist at Bispeallmenningen, gaten som gikk fra Oslo torg og bispeborgen i øst til Bispebryggen i vest, var datidens Karl Johan.
AP170323 Fersk forskning viser at selfiegenerasjonen har doblet arbeidsmengden for barneidoler.
VG170322 Og den har han ridd uten respekt for grensen mellom politikk og forskning , og iblant med et nonchalant forhold til fakta og konsekvenser.
SA170322 Tidlig innsats ¶ Forskning fra lesesenteret i Stavanger viser at tidlig innsats i leseopplæring kan bidra til at 80 prosent av elevene med lese- og skrivevansker kommer inn i en god utvikling hvis innsatsen settes inn i 1. eller 2. klasse.
SA170322 I Havforskningsinstituttets rapport « Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter » fra 2016 ender omtrent hvert eneste avsnitt med en ganske enkel konklusjon : Man mangler kunnskap og trenger mer forskning .
SA170322 Internasjonal forskning viser at tidlig innsats virker, utfordringen er å integrere denne kunnskapen i norsk skolehverdag, sier Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad ved Lesesenteret ved Uis.
SA170322 | Lykkeforsker vant pris for forskning på glede og trivsel ¶
SA170322 Samme dag som FN kåret Norge til verdens lykkeligste land, fikk lykkeforskeren Ragnhild Bang Nes pris for sin forskning på glede, trivsel og livskvalitet.
SA170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
DN170322 - Den må ses i sammenheng med den øvrige politikken vår for å styrke kvaliteten i norsk forskning og høyere utdanning.
DN170322 - Mye forskning støtter at dette er den mest effektive måten å trene kondisjonstrening på.
DB170322 Forskning viser at en ikke-vestlig innvandrer i snitt koster den norske staten over fire millioner kroner - og hver somalier ni millioner.
AP170322 For å etablere en norsk biodrivstoffindustri jobber vi med å forbedre dagens prosesser og teknologier gjennom målrettet forskning innenfor biokjemi, katalyse, kjemiteknikk og prosessteknologi.
AP170322 Avansert biodiesel ligger litt lenger frem i tid, fordi teknologien er mer kompleks og krever mer forskning for å være konkurransedyktig.
AP170322 I tillegg må staten bidra med betydelige tilskudd til forskning og utvikling.
AA170322 De fleste av prosjektene krever at staten bidrar med så mye som 1/3 av investeringskostnadene, pluss penger til forskning og utvikling.
AA170322 | Lykkeforsker vant pris for forskning på glede og trivsel ¶
AA170322 Samme dag som FN kåret Norge til verdens lykkeligste land, fikk lykkeforskeren Ragnhild Bang Nes pris for sin forskning på glede, trivsel og livskvalitet.
SA170321 Selv om det pågår mye forskning når det kommer til fettets innvirkning på helsen, velger vi å ta hensyn de offisielle kostrådene i denne testen.
SA170321 Alle rådene til Røvik er basert på Getting Things Done-metodikken som har 30 års forskning bak seg.
FV170321 Selv om det pågår mye forskning når det kommer til fettets innvirkning på helsen, velger vi å ta hensyn de offisielle kostrådene i denne testen.
FV170321 Alle rådene til Røvik er basert på Getting Things Done-metodikken som har 30 års forskning bak seg.
DB170321 Aftenposten videreformidlet i forrige uke forskning som viser at gapet mellom sysselsatte unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt merkbart siden 1992.
DB170321 Forskning viser at for barns utvikling er det viktig at barnehagen legger til rette for barns frie lek, samt at voksne initierer lekbaserte læringsaktiviteter som stimulerer språk, matematikk og sosial kompetanse.
DB170321 Forskning viser at en slik støtte er svært viktig for barns trivsel og deltakelse.
DB170321 Nøkkelen ligger i at skolene får frihet til å velge løsninger som ikke krever mye byråkrati og som forhåpentligvis har støtte i forskning .
DB170321 Det loves i tillegg 50 millioner kroner til lokale forskningsprosjekter i skolen for å få mer kunnskapsbasert forskning i skolen.
BT170321 Selv om det pågår mye forskning når det kommer til fettets innvirkning på helsen, velger vi å ta hensyn de offisielle kostrådene i denne testen.
AP170321 Dette bekreftes av ansatte i barnevernstjenesten, i flere tilsynsrapporter og av forskning .
AP170321 Selv om det pågår mye forskning når det kommer til fettets innvirkning på helsen, velger vi å ta hensyn de offisielle kostrådene i denne testen.
AP170321 Alle rådene til Røvik er basert på Getting Things Done-metodikken som har 30 års forskning bak seg.
AA170321 Aftenposten videreformidlet i forrige uke forskning som viser at gapet mellom sysselsatte unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt merkbart siden 1992.
AA170321 Aftenposten videreformidlet i forrige uke forskning som viser at gapet mellom sysselsatte unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt merkbart siden 1992.
AA170321 Vi er svært opptatt av mer forskning slik at vi bedre kan forhindre disse sykdommene og behandle pasientene best mulig, sier statsministeren.
SA170320 Hennes forskning viser at den norske likhetstanken kommer filippinske barnepassere til gode.
SA170320 SUS får penger til til viktig forskning av Sparebankstiftelsen.
SA170320 Pengene går til forskning på antibiotikaresistens og nytt utstyr.
SA170320 I 2015 arrangerte AIK en veldedighetskamp som samlet inn 150 000 kroner til forskning på hjerte- og lungesykdommer.
SA170320 Hjerte- og lungefondet samler inn penger til forskning på hjertesykdom.
FV170320 I 2015 arrangerte AIK en veldedighetskamp som samlet inn 150 000 kroner til forskning på hjerte- og lungesykdommer.
FV170320 Hjerte- og lungefondet samler inn penger til forskning på hjertesykdom.
DN170320 Det kommer frem av den halvårlige doktorgradsstatistikken fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ).
DN170320 Elever som faller fra i videregående skole, har ofte slitt i grunnskolen, viser forskning .
DB170320 Undersøkelsen tar utgangspunkt i forskning på emnet, og ikke innhenting av enkeltforskeres meninger.
DB170320 Store mengder forskning
DB170320 Forskning viser sammenheng mellom foreldrenes eksponering for sprøytemidler og medfødte misdannelser.
DB170320 Forskning viser også at det er 27 ganger så mange tilfeller av kreft i mage, bukspyttkjertel og spiserør i kommuner der det produseres soya som i kommuner uten slik produksjon.
DA170320 Men her er det mye ny forskning hele tiden og mange tok kanskje utdannelsen sin for 20-30 år siden.
DA170320 - Vi er bekymret for at viktig forskning og overvåkning, særlig innen rusfeltet (... ) vil bli nedprioritert eller falle bort, uttalte generalsekretær Mina Gerhardsen.
BT170320 Forskning hittil har gitt lite svar.
BT170320 Vi vet også fra internasjonal forskning at mediedekningen av kvinnelige politikere ofte preges av stereotypiske forventninger, og at kvinner får mer negativ og også mer personfokusert dekning enn menn.
BT170320 Det er derfor godt dokumentert i både statistikk og forskning at kvinner og menn ikke blir vurdert likt, og derfor ikke har like muligheter.
BT170320 Hennes forskning viser at den norske likhetstanken kommer filippinske barnepassere til gode.
BT170320 I 2015 arrangerte AIK en veldedighetskamp som samlet inn 150 000 kroner til forskning på hjerte- og lungesykdommer.
BT170320 Hjerte- og lungefondet samler inn penger til forskning på hjertesykdom.
AP170320 Og det lyse synet sitt på utviklingen bela han med forskning og statistikk.
AP170320 I Uviten skriver Nina Kristiansen ( bildet ), Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170320 Her ignorerer Anders Magnus i NRK all forskning og tall som viser at det slett ikke står dårlig til for ungdom i disse bydelene, men vinkler på enkeltpersoners erfaringer og pessimistiske syn på utviklingen.
AP170320 Det skal ikke mye blaing i statistikk eller søk i forskning for å vise at Berit Ås tar feil.
AP170320 mars ignorerte NRK forskning og tall som viser at det slett ikke står dårlig til for ungdom i Oslo Øst, skriver Nina Kristiansen.
AP170320 Forskning viser for eksempel at barn født sent på året oftere får diagnosen ADHD enn de som er født tidlig på året, og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet har også påpekt at det er biologiske forskjeller mellom gutter og jenters modning.
AP170320 Arbos raseantropologiske forskning omkring 1890-tallet.
AP170320 I 2015 arrangerte AIK en veldedighetskamp som samlet inn 150 000 kroner til forskning på hjerte- og lungesykdommer.
AP170320 Hjerte- og lungefondet samler inn penger til forskning på hjertesykdom.
AA170320 Mange innsatte dør av overdose kort tid etter at de løslates fra fengsel, ifølge ny forskning .
AA170320 Elever som faller fra i videregående skole, har ofte slitt i grunnskolen, viser forskning .
AP170319 Dette er dagens kortinnlegg ¶ ¶ Forskning i psykisk helsevern : keiserens nye klær ¶
AP170319 mars ) seg grunnproblemet i all forskning på behandling av psykiske lidelser : diagnoser som er for upresise til at de lar seg forske på ?
DB170318 Det skal være tiltak som er forankret i forskning og ikke bare noe man synes, tenker eller tror elever skal ha.
DB170318 Tidligere i denne måneden kom en ny rapport om Oslo-ungdoms deltakelse i politikk og organisasjonsliv fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
DB170318 Ny forskning viser at særlig minoritetsjenter engasjerer seg i politisk aktivitet.
DB170318 Hvorfor må Deichman, et hus for litteratur og forskning , absolutt ligge ved vannkanten ?
AA170318 Forskning antyder også en sammenheng med utvikling av diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdom.
FV170317 En skulle derfor tro at direktør for forretningsutvikling, forskning og utdanning, Gisle Løhre Johansen, var en av dem som jublet over satsingen på biodrivstoff.
FV170317 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes type 2 og kreft.
DN170317 Satsing på kultur, mer forskning , lettelse i formuesskatten for hotelleiere og et enklere kontrollregime er blant tiltakene i regjeringens reiselivsmelding.
DB170317 Forskning viser at kvinner er hardere forhandlere på vegne av andre enn de er på vegne av seg selv.
DB170317 Det er velkjent fra psykologisk forskning at det er veldig problematisk med institusjoner hvor de ansatte ikke kan stilles til rette for de feilene de gjør.
DA170317 Gode rammebetingelser, som skatte- og avgiftslettelser, næringsrettet forskning og innovasjon og bygging av vei og bane, er det ene.
AP170317 | Utestengt ekspert : Regjeringen må kritisere visumnekt som hindrer norsk forskning i Kina ¶
AP170317 Her driver Bøckman forskning som senere skal resultere i en bok om kinesisk nasjonalisme, og som trekker de lange linjer helt tilbake til keiserrikets fall tidlig i det 20. århundre.
AP170317 Erna Solberg må under sin kommende reise til Beijing protestere mot at norske forskere nektes å komme inn i Kina, mener Harald Bøckman, som for tiden driver forskning i Hongkong.
AP170317 - Jeg mener å huske at statsminister Solberg uttalte at de reparerte forbindelsene skal gjøre det lettere for norsk forskning i Kina.
AA170317 I tillegg viser forskning , blant annet ved NTNU, at de som bruker både nynorsk og bokmål, gjør det skarpt på flere andre områder.
FV170316 LYKKELIG PAPPA : Carl-Johan Bergqvist etterlyser mer forskning rundt antibiotikabruk i behandlingen av mannlig infertilitet.
FV170316 Jeg etterlyser mer forskning på dette for jeg er overbevist om at det er det som har funket for oss.
FV170316 Det er slik at man må ha dokumentasjon, gjerne gjennom klinisk forskning , for å kunne hevde at antibiotikabehandling kan forbedre fruktbarheten.
DB170316 Noe sånt vil selvsagt etterhvert bli eksportvare, både som turistattraksjon og som mulighet for forskning og videreutvikling på så høyt presisjonsnivå som man kunne ønske.
DB170316 Før « psykolog » ble synonymt med « terapeut », jobbet psykologer med forskning og testing.
DB170316 Det ville da måttet forskning til for å avdekke hva som er lurt å lære.
DB170316 Vi trenger ikke å vente på mer forskning for å vite hva vi bør gjøre.
DB170316 Jeg støtter direktørens ønske om mer forskning på biologiske kjønnsforskjeller.
DB170316 At kjernekraft skal være spesielt farlig kontra andre energikilder er heller ikke noe CICERO kan grunnlegge med fagfellevurdert forskning .
DA170316 Senteret har blant annet drevet med forskning og formidling av norsk migrasjonshistorie og de prosesser som knytter seg til fenomenet migrasjon og har hatt kontor på Strandkaien.
AP170316 Hennes forskning viser at den norske likhetstanken kommer filippinske barnepassere til gode.
AA170316 Ny forskning viser at etter tiår med fremgang for kvinnelige representanter i politisk ledelse verden over, har utviklingen nå nesten stoppet opp.
AA170316 Sykehuset har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forskning på metodene for de omstridte alderstestene, men rettsmedisinerne på OUS har funnet få studier som de mener holder mål.
VG170315 I tillegger planlegger de forskning på en metode basert på DNA-forandringer.
VG170315 I et og et halvt år har fagekspertene ved Rettsmedisinske fag saumfart all tilgjengelig forskning på alderstester - over hele verden - for å finne en bedre måte å sette alderen på asylsøkere på.
VG170315 Det var et stort og tydelig uttrykt ønske, og vi argumenterte for at god forskning tar tid.
SA170315 | Milliarder til forskning i Norge - men ingen ting til Stavanger ¶
SA170315 Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer i Norge status som Senter for fremragende forskning .
SA170315 Et forskningsmiljø som får status som Senter for fremragende forskning ( SFF ), får en millionstøtte over ti år for å kunne drive forskning .
SA170315 Et forskningsmiljø som får status som Senter for fremragende forskning ( SFF ), får en millionstøtte over ti år for å kunne drive forskning.
SA170315 LYKKELIG PAPPA : Carl-Johan Bergqvist etterlyser mer forskning rundt antibiotikabruk i behandlingen av mannlig infertilitet.
SA170315 Jeg etterlyser mer forskning på dette for jeg er overbevist om at det er det som har funket for oss.
SA170315 Det er slik at man må ha dokumentasjon, gjerne gjennom klinisk forskning , for å kunne hevde at antibiotikabehandling kan forbedre fruktbarheten.
FV170315 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
DN170315 Nye sentre for fremragende forskning ¶ 150 forskningsmiljøer søkte om status som Senter for fremragende forskning ( SFF ).
DN170315 Nye sentre for fremragende forskning ¶ 150 forskningsmiljøer søkte om status som Senter for fremragende forskning ( SFF ).
DN170315 I konkurranse med en rekke andre forskningsmiljøer har NHH vunnet frem, og Forskningsrådet har tildelt NHH Senter for fremragende forskning .
DB170315 Det er gjort mye forskning på hva som fremkaller stress på jobb, men én grunn som går igjen handler om mangel på kontroll over arbeidssituasjonen din.
DB170315 Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet viser til forskning som slår fast at jordmoroppfølging gir best resultater med flest naturlige fødselsutfall, mindre epiduralbruk og friskere kvinner og barn under og etter svangerskapet.
DB170315 Sykehuset har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forskning på metodene for de omstridte alderstestene, men rettsmedisinerne på OUS har funnet få studier som de mener holder mål.
DB170315 De baserer seg på synsing, ikke forskning , sier Mogstad.
DB170315 Det er heller ingen forskning som tilsier at kvaliteten blir bedre om man overfører celleprøvetaking fra lege til jordmor.
DA170315 - Selv om lovpålagte oppgaver blir vernet, er vi bekymret for at viktig forskning og overvåkning, særlig innen rusfeltet, samt støttefunksjoner for helsepersonell og publikum, vil bli nedprioritert eller falle bort, fortsetter Gerhardsen.
DA170315 - Actis frykter at kuttene vil gå på bekostning av kvaliteten og true viktige funksjoner på folkehelseområdet som forskning og helseanalyser, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, som har 29 medlemsorganisasjoner.
AP170315 Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper.
AP170315 Til tross for intens forskning finnes det i dag få vaksiner mot disse sykdommene.
AP170315 LYKKELIG PAPPA : Carl-Johan etterlyser mer forskning rundt antibiotikabruk i behandlingen av mannlig infertilitet.
AP170315 Jeg etterlyser mer forskning på dette for jeg er overbevist om at det er det som har funket for oss.
AP170315 Det er slik at man må ha dokumentasjon, gjerne gjennom klinisk forskning , for å kunne hevde at antibiotikabehandling kan forbedre fruktbarheten.
AA170315 Verdensledende forskning
AA170315 Trondheim får med dette to av ti nye norske sentre for fremragende forskning .
AA170315 To ulike NTNU-miljø ved Fakultet for naturvitenskap er utpekt til Senter for fremragende forskning .
AA170315 Til sammen får sentrene 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå.
AA170315 Senter for fremragende forskning er den høyeste statusen et forskningsmiljø kan få i Norge.
AA170315 Målet med ordningen Senter for fremragende forskning er at Norge skal få flere verdensledende fagmiljøer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
AA170315 Men nå er han leder for et Senter for fremragende forskning og har fått ti år til å forske på væskestrøm gjennom porøse medier.
AA170315 I dag er det 21 aktive Senter for fremragende forskning .
AA170315 Det er en voldsom tillitserklæring å bli utpekt til Senter for fremragende forskning , sier Alex Hansen.
AA170315 Derfor er vi glade for at ti nye sentre for fremragende forskning nå kan starte opp.
AA170315 - For samfunnet kan nytten av vår forskning bli at vi får redusert strømforbruket til datamaskiner som bare står på og oppdaterer minnet, sier en veldig glad Brataas som tar i mot nyheten fra Saudi-Arabia.
AA170315 - Dette betyr at vi er i stand til å drive langsiktig forskning , sier Arne Brataas ved Center for Low Dissipation Quantum Spintronics.
AA170315 All seriøs forskning fordrer at man bryner meninger mot hverandre og at forskere ser hverandre i kortene.
VG170314 Da kaster de inn tre bydeler i Groruddalen som ikke har noe med den nevnte gjeng å gjøre, og overser det vi har av forskning og statistikk om levekår og oppvekst både i Oslo Sør og Oslo Nordøst.
SA170314 « Hennes forskning har en opplagt relevans for evalueringer av statlig politikk, for eksempel når det gjelder fødselspermisjon », skriver komiteen.
SA170314 Her ble det også kunngjort at Katrine Vellesen Løken får Nils Klim-prisen for sin forskning på de nordiske velferdsstatene.
SA170314 - I sin forskning bruker Løken avanserte matematiske modeller for å finne avgjørende forklaringsfaktorer og for å vise hvordan statlig politikk påvirker individuell atferd, » sier Gregersen i en pressemelding.
SA170314 Det kan også føre til svært negative helseeffekter livet ut, viser ny forskning publisert i mars/april-utgaven av Harvard Review of Psychiatry.
SA170314 Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, viser ny forskning .
SA170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing, har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
FV170314 Det kan også føre til svært negative helseeffekter livet ut, viser ny forskning publisert i mars/april-utgaven av Harvard Review of Psychiatry.
FV170314 Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, viser ny forskning .
FV170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing, har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
DN170314 Hvis vi skal finne rom for å satse på de områdene vi vet gir resultater - som samferdsel, forskning , utdannelse og vekstfremmende skattereduksjoner - så må vi i større grad prioritere.
DB170314 Søvnforsker og professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen mener at mangel på forskning mest sannsynlig betyr at hva vi spiser ikke er så viktig for hvordan søvnen blir.
DB170314 Lege og søvnforsker Harald Hrubos-Strøm er enig i at det ikke finnes forskning som er god nok til å anbefale noen enkeltmatvare, men han anbefaler å bruke sanseapparatet - både smak og lukt - for å kunne oppleve velvære i innsovningsfasen.
DB170314 Lege Berit Nordstrand påpeker også at det er lite forskning og at studiene er små.
DB170314 Foreløpig er det lite forskning på hvilken type mat som best legger til rette for en god natts søvn.
DB170314 - Jeg kjenner ikke til forskning som gir grunnlag for å anbefale en diett eller en matvare som er bedre enn andre, men jeg vil slå et lite slag for banan som innsovningsmiddel.
DB170314 Forskning viser at selv om det er vanligst blant ungdom og unge voksne, kan også flere slite med døgnrytmen i 30-åra - og dermed ha problemer med å legge seg til normal tid.
DB170314 Forskning og internasjonale organisasjoner har i flere år gjort det klart at dette er veien å gå.
DA170314 Mørkhudete menn blir ifølge forskning i større grad feiloppfattet som store og skumle enn lyshudete.
DA170314 ( NTB ) ¶ | Forskning : Mørkhudede menn ses på som skumlere ¶
DA170314 Prosjektet kan bidra til forskning .
BT170314 « Hennes forskning har en opplagt relevans for evalueringer av statlig politikk, for eksempel når det gjelder fødselspermisjon », skriver komiteen.
BT170314 Her ble det også kunngjort at Katrine Vellesen Løken får Nils Klim-prisen for sin forskning på de nordiske velferdsstatene.
BT170314 - I sin forskning bruker Løken avanserte matematiske modeller for å finne avgjørende forklaringsfaktorer og for å vise hvordan statlig politikk påvirker individuell atferd, » sier Gregersen i en pressemelding.
BT170314 Det kan også føre til svært negative helseeffekter livet ut, viser ny forskning publisert i mars/april-utgaven av Harvard Review of Psychiatry.
BT170314 Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, viser ny forskning .
BT170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing, har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
AP170314 Her ble det også kunngjort at Katrine Vellesen Løken får Nils Klim-prisen for sin forskning på de nordiske velferdsstatene.
AP170314 Det kan også føre til svært negative helseeffekter livet ut, viser ny forskning publisert i mars/april-utgaven av Harvard Review of Psychiatry.
AP170314 Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, viser ny forskning .
AP170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing, har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
AA170314 I år er det samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken som får prisen på 300.000 kroner for sin forskning på nordiske velferdsstater.
AA170314 Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap er nært knyttet til deres lekkompetanse.
AA170314 Penger til forskning
AA170314 Pengene som Ellen Annie har samlet inn blir investert i framtida, de skal gå til forskning på kreft.
VG170313 » I min forskning så jeg at både politikere og diplomater var nølende til å involvere norsk-somaliere i norsk utenrikspolitikk.
DB170313 Forskning viser at riktig mat kan være med på å bidra til å gjøre hverdagen bedre.
BT170313 En stor del av forskning på frafall har vært opptatt av elevers bakgrunn som kjønn, karakterer fra ungdomsskolen, foreldrenes utdanningsnivå og sosioøkonomiske forhold.
BT170313 En stor del av forskning på frafall har vært opptatt av elevers bakgrunn som kjønn, karakterer fra ungdomsskolen, foreldrenes utdanningsnivå og sosioøkonomiske forhold.
AP170313 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170313 Vår forskning avdekker en tydelig og frustrerende forvirring omkring forholdet mellom « det etnisk norske » og « det norske ».
AP170313 På oppdrag fra Kommunenes sentralforbunds ( KS ) program for storbyrettet forskning har vi sett nærmere på de spesifikke utfordringene storbyer står overfor.
AA170313 Vi adopterte bidrar mer enn gjerne med våre erfaringer til en slik forskning .
AA170313 Imidlertid trenger vi forskning også på dette feltet, noe vår forening har arbeidet for siden oppstarten, men fortsatt uten å lykkes.
AA170313 For at en slik høyst nødvendig forskning skal kunne iverksettes bør myndighetene øremerke midler til formålet.
VG170312 Etter at det ble innført et føderalt lovforbud i 1997, som omfattet alle former for jakt på hvithai, har stammen vokst jevnt og trutt år for år, melder Atlantic White Shark Conservancy som finansierer forskning på hvithai i USA.
VG170312 Flere dagaktivitetsplasser for demente og mer forskning på demens. 3 ) Raskere hjelp ved psykiske plager blant annet gjennom lavterskeltilbud i alle kommuner. 4 ) Bedre folkehelse ved sunt skolemåltid og en times fysisk aktivitet hver dag.
FV170312 Barnelege Unni Mette Köpp bruker forskning til å forebygge at barn skal få en dårlig start på livet.
BT170312 Vi trenger mer kunnskap om og forskning på behandling, livskvalitet og levekår for denne gruppen, som i sin tur vil gi bedre livsforlengende og symptomlindrende behandling.
BT170312 Pengene skal gå til forskning og bedre omsorgstilbud til uhelbredelig kreftsyke og deres pårørende.
BT170312 Mye takket være forskning som blir omsatt i mer presise diagnoseverktøy og persontilpassede behandlinger.
BT170312 Men forskning er kostbart.
AP170312 European Centre for Disease Prevention and Control ser sammenheng mellom utbruddet i Romania og utbrudd i tre andre EU-land, men sier at mer forskning er nødvendig for å få mer nøyaktige opplysninger.
AP170312 Øker vi samfunnsnytten av forskning ved å prioritere forskningsmidler utelukkende etter vitenskapelig kvalitet i streng forstand, spør artikkelforfatteren.
AP170312 Lederen av en OECD-gjennomgang av norsk forskning , Philippe Larrue, sa på en konferanse arrangert av Forskningsrådet 6. mars at en slik endring klart ville svekke samfunnsnytten av forskningen.
AP170312 Det beste argument for langsiktig grunnforskning er høy samfunnsnytte av alle typer forskning .
AP170312 » | Nytte og kvalitet i forskning Lars Holden ¶
AP170312 mars om at det er stor sammenheng mellom vitenskapelig kvalitet og samfunnsnytte av forskning .
VG170310 Alt slikt er vanskelig å måle, særlig på kort sikt, men forskning fra blant andre Menon Economics viser at lavere formuesskatt på arbeidende kapital er et godt tiltak for å få mer kapital til norsk, risikofylt eierskap i mindre bedrifter, særlig i distriktene og når det trengs omstilling.
SA170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes type 2 og kreft.
DN170310 Ny forskning : Alle kan doble hukommelsen på få uker ¶
DN170310 ¶ Det er mulig å trene seg til mye bedre hukommelse i løpet av noen uker, viser ny forskning .
DN170310 | Ny forskning : Alle kan doble hukommelsen på få uker ¶
DB170310 - Svensk forskning , fra blant annet Karolinska, definerer alle skytinger der menn skyter menn, som relatert til gjengmiljøer.
DA170310 I år går pengene som samles inn til forskning på livsforlengende behandling, og til bedre tilbud til dem som lever med uhelbredelig kreft.
DA170310 Forskning viser tvert imot at det store problemet er lavere forventninger, mindre læringstrykk og underyting for elever med spesialundervisning, sier Peder Haug til Dagsavisen.
BT170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes type 2 og kreft.
BT170310 Det har i forskning med utgangspunkt i utviklingspsykologi blitt sannsynliggjort at for tidlig og feil læring av teoretisk kunnskap kan ha negative følger for både faglig og følelsesmessig forhold til fag senere.
AP170310 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes type 2 og kreft.
AA170310 Trond Mohn er også kjent som av Norges mest gavmilde filantroper, og har gitt bort store beløp til blant annet forskning og idrett.
VG170309 Solberg la til at man ikke kan regne med at staten vil betale for alle kostnader knyttet til klimavennlige løsninger, men støtte forskning og innovasjon for å bygge et mer klimavennlig samfunn.
SA170309 « Det skal vi oppnå gjennom mer forskning og bedre tilbud til pasienter og pårørende » står det på hjemmesiden til kreftforeningen.
SA170309 Penger til forskning for de med uhelbredelig kreft ¶
SA170309 - I år satser vi enda mer på forskning på hvordan man kan gjøre uhelbredelig kreft levelig.
DN170309 Mohn har ofte vært rundhåndet med donasjoner, og har gitt bort 4,7 milliarder kroner til forskning , utdannelse og idrett, viser en oversikt fra Khrono fra 2015.
DN170309 Hun eier fortsatt et selskap som siden august 2010 har investert i forskning og utvikling innen helse.
DN170309 Har gitt milliarder i gaver til forskning , utdannelse og idrett.
DB170309 » Funnet er i tråd med tidligere forskning , både fra Norge og fra utlandet, og bør derfor ikke komme som en overraskelse.
DB170309 Det finnes store mengder forskning som viser at arbeidstakere som er permitterte i mindre grad ser etter andre jobber, enn arbeidstakere som er på vanlige dagpenger.
DB170309 Det ble også vist i tidligere norsk forskning , men har ikke synes å hatt noen innvirkning på LO eller Aps argumentasjon.
DB170309 ¶ Tvetydig : I vår forskning om norskhet blant elever på videregående skoler, finner vi usikkerhet om hva det etnisk norske er, skriver kronikkforfatteren.
DB170309 I vår forskning om norskhet blant elever på videregående skoler, finner vi usikkerhet om hva det etnisk norske er.
DB170309 For vi vet fra genetisk forskning at folkegrupper ikke kan skilles absolutt fra hverandre.
DA170309 I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser, så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen, satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.
BT170309 Kampen om det foreslåtte nybygget for marin forskning spisser seg til.
BT170309 PASSER PERFEKT : - Akvariets rolle som marin formidler og læringsarena for barn og unge vil passe perfekt inn i et miljø som baserer seg på forskning og utvikling, mener direktør Geir Olav Melingen ( til v. ) og styreleder Erik Bøckmann i Akvariet i Bergen.
BT170309 Ifølge en oversikt fra 2015 laget av høyskoleavisen Khrono, har Mohn gitt 4,7 milliarder kroner til forskning , utdanning og idrett.
AP170309 Handel og forskning .
AA170309 Det viser forskning som NTNU-psykologene Mons Bendixen og Leif Edward Ottesen Kennair har utført.
AA170309 Det er et effektivt samarbeid mellom et universitet med grunnleggende teknologisk forskning og et kundenært institutt som driver anvendt forskning .
AA170309 Det er et effektivt samarbeid mellom et universitet med grunnleggende teknologisk forskning og et kundenært institutt som driver anvendt forskning.
AA170309 Solberg sa seg tilfreds med satsing på samferdsel og jernbane, forskning og styrking av norske arbeidsplassers konkurransekraft.
VG170308 Forskning på effekter av barnehage på barnas skoleprestasjoner og utfall i arbeidsmarkedet viser at tidlig barnehagestart ser ut til å påvirke ferdigheter i språk og regning svært positivt.
VG170308 Ifølge handlingsplanen finnes det ikke forskning om omfanget av slik kontroll, men siden 2013 har rådgivere ved utvalgte ungdomsskoler rapporter om 787 slike saker, hvorav 298 har handlet om " ekstrem kontroll ".
DB170308 Forskning viser at selskaper med kvinnelige direktører presterer bedre målt etter blant annet avkastning på egenkapitalen og gjennomsnittlig vekst.
DB170308 Ifølge handlingsplanen finnes det ikke forskning om omfanget av slik kontroll, men siden 2013 har rådgivere ved utvalgte ungdomsskoler rapporter om 787 slike saker, hvorav 298 har handlet om « ekstrem kontroll ».
DB170308 Vår kjennskap til relevant forskning tilsier imidlertid det stikk motsatte.
DB170308 Vi finner ingen holdepunkter, verken i forskning eller gjennom erfaringene fra vårt arbeid, for å anta at de beslaglagte dukkene kan ha noen forebyggende effekt mot seksuelle overgrep.
DB170308 Tilgjengelig forskning tilsier at jo mindre befatning man har med materiale som kan virke opphissende eller stimulerende på den usunne seksuelle tiltrekningen, desto svakere vil tendensen være til å handle på den.
DB170308 Grøndahl skal videre ha uttalt at « [ j]eg har ikke funnet noe forskning som trekker noen sammenheng fra sexdukker videre til overgrep mot barn.
DB170308 Til sammen 50 millioner kroner er bevilget til forskning om vold i nære relasjoner over en fem års periode.
DA170308 Forskning om de som ytrer seg hatefullt, antyder at motivene kan være veldig forskjellige.
BT170308 En fersk kartlegging fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser tydelig at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak.
BT170308 Å date en kvinne og lykkes med en date finnes det nå veldig god forskning på.
BT170308 | Avgjørende for mannen å forstå kvinnen ¶ Forskning viser at det er ett karaktertrekk alle kvinner leter etter i en mann.
BT170308 Vår forskning viser at det er ett karaktertrekk alle kvinner leter etter i en mann.
BT170308 Vår forskning oppklarer mysteriet.
BT170308 Vi trekker inn forskning fra flere felt for å støtte opp under hovedkonklusjonen : Fra aller første inntrykk og første date, er det hvordan en mann forstår en kvinnes følelser og responderer på dem, som vil bli avgjørende på alle områder av livet hans - livet ut !
BT170308 Selv om kvinnen styrer sin respons til mannen, viser bokens forskning hva en mann kan gjøre for å vekke interessen hennes gjennom kroppsspråk, selvtillit ( ikke arroganse ) og hvordan han viser varme for sine venner.
BT170308 I disse dager utgis oppsiktsvekkende forskning om mannens rolle i parforholdet.
BT170308 Boken « Det kvinner vil ha, det menn vil ha » bygger på forskning over 40 år med 3000 par, og viser noe ganske oppsiktsvekkende om mannens rolle i parforholdet.
BT170308 ( Denne forskningen går på hetereoseksuelle par - vi har gjort forskning på samkjønnede par som er publisert andre steder.
BT170308 En fersk kartlegging fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser tydelig at kultursektoren behøver omfattende kjønnsbalansetiltak.
AP170308 Til tross for mange spektakulære arkeologiske funn over hele verden knyttet til smelting av isfonner, er det gjort lite forskning på hvordan disse fonnene påvirkes av klimaendringer.
AP170308 Ifølge handlingsplanen finnes det ikke forskning om omfanget av slik kontroll, men siden 2013 har rådgivere ved utvalgte ungdomsskoler rapporter om 787 slike saker, hvorav 298 har handlet om " ekstrem kontroll ".
AA170308 Ifølge handlingsplanen finnes det ikke forskning om omfanget av slik kontroll, men siden 2013 har rådgivere ved utvalgte ungdomsskoler rapporter om 787 slike saker, hvorav 298 har handlet om " ekstrem kontroll ".
VG170307 Men anbefalingene fra 2005 er ikke basert på forskning som beviser at menn tåler alkohol bedre enn kvinner og derfor kan drikke mer, skriver Svenska Dagbladet.
VG170307 | Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶
SA170307 Økonomisk-historisk forskning viser at liberalisering av kredittmarkeder er an av de viktigste faktorene bak raskt voksende utlån, gjeldsoppbygging og overoppheting i økonomien.
DN170307 OECD mener norsk forskning ikke skinner ¶
DN170307 Men anbefalingene fra 2005 er ikke basert på forskning som beviser at menn tåler alkohol bedre enn kvinner og derfor kan drikke mer, skriver Svenska Dagbladet.
DN170307 Inn på rektors kontor ¶ ¶ | Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶
DB170307 Foruten å produsere statistikk, skal SSB drive forskning .
DB170307 Forskningsavdelingen omfatter forskning på demografi, makroøkonomi, mikroøkonomi ( bl.a. arbeidsmarkedet ) skatt og miljø.
DB170307 Et utvalg, ledet av Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå ( SSB ), har foretatt en gjennomgang av virksomheten i forskningsavdelingen for å vurdere om SSB bør drive med forskning .
DB170307 Avdelingen ble ikke opprettet primært for å drive innovativ akademisk forskning for internasjonal publisering.
DA170307 I tiår har diktatorene brukt Israel som unnskylding for å unngå politiske reformer, noe som igjen har begrenset det offentlige rom og produsert heller magre resultat i både industri og lokal forskning .
DA170307 I et partytelt på fylkesgrensen signerer de to samarbeidsavtalen mellom vestlandsbyene, der enigheten er stor om alt fra kyststamvei, flyplasser, utdanning, forskning , statlige etableringer til kultur og turisme.
DA170307 - Nyere forskning viser at hjernen ikke skiller mellom kropp og sinn.
BT170307 Men anbefalingene fra 2005 er ikke basert på forskning som beviser at menn tåler alkohol bedre enn kvinner og derfor kan drikke mer, skriver Svenska Dagbladet.
BT170307 | Forskning : Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner ¶
BT170307 Rundt 60 millioner går til « annet », deriblant støtte til samiske aviser, forskning utdanning osv.
AP170307 Årlig brukes flere milliarder kroner på forskning , og naturligvis stiller Kunnskapsdepartementet høye krav til kvalitet.
AP170307 Kvantitativ måling frister, men forskning viser at det er en upålitelig strategi.
VG170306 I rapporten « Uten mål og mening ? » har vi intervjuet elever og foreldre, hatt innsyn i klagesaker, snakket med organisasjoner og gått gjennom relevant forskning for å se på hvordan denne undervisning foregår.
SA170306 | Ny forskning : Skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid ¶
SA170306 Forskning viser i alle fall at økt tid til utendørs aktiviteter, er med på å motvirke utvikling av nærsynthet.
SA170306 Helsevesenet bør bli flinkere til å fremme oppdatert forskning rundt mat og kosthold, etablere kostråd som gjør det enklere å ta gode valg for « store » og « små » økosystem, valg som beriker tarmfloraen og styrker immunforsvaret.
SA170306 DEBATT : Helsevesenet bør bli flinkere til å fremme oppdatert forskning rundt mat og kosthold, etablere kostråd som gjør det enklere å ta gode valg for « store » og « små » økosystem, valg som beriker tarmfloraen og styrker immunforsvaret.
FV170306 | Ny forskning : Skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid ¶
FV170306 Forskning viser i alle fall at økt tid til utendørs aktiviteter, er med på å motvirke utvikling av nærsynthet. | « Halve » Vipers drar vekk før sølvkampen avgjøres ¶
DN170306 | OECD mener norsk forskning ikke skinner ¶
DN170306 Tross bruk av mye penger på forskning og høyere utdanning, er resultatet er bare sånn passelig godt, ifølge en foreløpig rapport fra OECD.
DN170306 OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, merker seg også at norsk industri er konsentrert i sektorer hvor det forekommer lite forskning og utvikling.
DN170306 OECD synes ikke Norge får nok ut av pengene som går til utdannelse og forskning .
DN170306 Et hovedfunn er at forskning innen universitetssektoren er på kun « et tilfredsstillende nivå », og at det bare er noen få områder som virkelig utmerker seg.
DN170306 Den endelige rapporten skal være ferdig i løpet av året, men mandag forelå de foreløpig resultatene om høyere utdanning og forskning i Norge.
DN170306 - Det vil være nødvendig med et sterkt system for forskning og utvikling for å endre den norske økonomien, som fortsatt er svært avhengig av olje og gass, heter det i rapporten.
DN170306 - Den foreløpige rapporten til OECD peker ganske tydelig og velbegrunnet på at forskningspolitikken bør koordineres enda bedre, for at forskning skal kunne svare på vår tids store samfunnsutfordringer, sier statssekretær Bjørn Haugstad ( H ).
DN170306 Han er også styreleder ved NHHs forskningssenter SNF, som utfører eksternfinansiert forskning .
DN170306 OECD mener norsk forskning ikke skinner ¶ ¶
DB170306 Nå har vi offentlig forskning og statistikk som sier at barn har det mye bedre av å bo i sitt rette hjem, selv om ikke alt er helt på stell.
DB170306 Dette er blitt påvist gjennom forskning og mediedekning i lang tid.
DA170306 Vi jobber i helsevesenet, i skolen, i politiet, i Stavanger kommune og med forskning .
BT170306 Betyr det at vi nå kan vente oss mer undervising og forskning knyttet til dette temaet ?
BT170306 | Ny forskning : Skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid ¶
BT170306 Forskning viser i alle fall at økt tid til utendørs aktiviteter, er med på å motvirke utvikling av nærsynthet.
BT170306 | Ny forskning : Skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid ¶
BT170306 Forskning viser i alle fall at økt tid til utendørs aktiviteter, er med på å motvirke utvikling av nærsynthet.
BT170306 Når BUFDIR hevder at forskningen er motstridende bruker de resultater fra forskning på marginaliserte og sosialt belastede familier for å belegge at noe forskning indikerer at barn med delt bosted kommer dårligere ut.
BT170306 Når BUFDIR hevder at forskningen er motstridende bruker de resultater fra forskning på marginaliserte og sosialt belastede familier for å belegge at noe forskning indikerer at barn med delt bosted kommer dårligere ut.
BT170306 I egen forskning har vi studert ungdom i Sogn og Fjordane i en periode da skilsmissehyppigheten økte relativt med 35 prosent.
BT170306 BUFDIR har ikke lagt fram slik forskning , men skriver at forskningen er motstridende, og at spesielt i tidlige barneår er forskningen usikker.
BT170306 Amerikansk forskning på barn i alderen ett til tre år viser også at de yngste barna profiterer på delt bosted.
AP170306 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170306 Det er vanskelig å se hvordan dette kan svekke samfunnsnyttig forskning .
AP170306 | Ny forskning : Skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid ¶
AP170306 | Ny forskning : Skadelig for barn å bruke mobile enheter før leggetid ¶
AP170306 Forskning viser i alle fall at økt tid til utendørs aktiviteter, er med på å motvirke utvikling av nærsynthet.
AA170306 Rapporten baserer seg på intervjuer med elever og foreldre, gjennomgåelse av klagesaker, samtaler med organisasjoner og gjennomgåelse av forskning på feltet.
AA170306 Rapporten baserer seg på intervjuer med elever og foreldre, gjennomgang av klagesaker, samtaler med organisasjoner og gjennomgang av forskning på feltet.
VG170305 Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken.
VG170305 * En politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle.
VG170305 Rettsmedisinske fag har i over et år saumfart all forskning over hele verden, og skulle levere en oppsummering av dette i løpet av februar.
DN170305 Men det skal sies at det er gjort altfor lite forskning på hvorfor kvinner ikke velger ledelse.
DB170305 Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken.
DB170305 Vi må finne en mening, og i stedet for å være bitre eller sinte, så bidrar vi gjennom Minnefondet til Thea Steen, som går til blant annet forskning , sier moren.
DB170305 Yusuf henviser også til en rapport fra « Forskning og utvikling », som viser at kvinner har lavere interesse for nyhetsbildet enn menn.
BT170305 UiB har en samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda for å styrke forskning og forvaltning av nynorsk språk.
BT170305 Også en rekke sentraladministrative oppgaver innen forskning og høyere utdanning som i dag er lokalisert til Oslo, skal flyttes ut.
BT170305 God forvaltning, også innen forskning og høyere utdanning, bygges på solide analyser og godt datagrunnlag - noe Norsk senter for forskningsdata ( NSD ) har utviklet gjennom mange år.
BT170305 Bergen er en mer enn kompetent vert for større deler av statlige arbeidsplasser knyttet til forvaltning innen forskning og høyere utdanning.
BT170305 Begrunnelsen for konklusjonen er i all hovedsak den samlede kompetanse innen finans, forskning og teknologi.
BT170305 Det må bevilges mer penger til opprydning og forskning , videre må man se på løsninger for å redusere dagens plastforbruk, og man må få bedre rutiner for å sikre at plastavfallet ikke ender i havet.
BT170305 Forskning tyder på at mikroplasten i stor grad påvirker det marine økosystemet.
AP170305 Forskning viser at vennskap er den viktigste motivasjon for å trives i et skolemiljø.
VG170304 Pengene skal gå til forskning og bedre omsorgstilbud.
BT170304 Stadig kommer det lignende ønsker : som én prosent til forskning eller én prosent til kultur.
AP170304 Den er også viktig for forskning og utdanning, slår han fast.
VG170303 | Ny forskning : Kloden kan bli fem grader varmere i år 2100 ¶
VG170303 Vi har mye forskning på klimasensitivitet - og alle viser oppvarming, men alle spriker.
VG170303 Friedrichs forskning tyder nå på at jo varmere atmosfæren blir, jo mer sensitiv er den overfor økt konsentrasjon av CO₂ i luften.
DB170303 Han tar forbehold om at han ikke har lest alt, men han har vært gjennom mye forskning og faglitteratur på feltet.
DB170303 - Jeg har ikke funnet noe forskning som trekker noen sammenheng fra sexdukker videre til overgrep mot barn.
DB170303 Jeg vil komme med noen kritiske bemerkninger til måten dette feltet håndteres på av politi, toll - og rettsvesen, på grunnlag av min forskning .
DB170303 Ideologi er ikke nødvendigvis bygd på forskning , men er mer et uttrykk for politisk tro og antakelser.
DB170303 Her mener jeg Dagbladet svikter sine idealer, idet tro og antakelser, det vil si ideologi, erstatter forskning og en redelig diskusjon om de forannevnte sentraliseringsreformer.
AP170303 Forskning : Britene er to av de største deltagerne i EUs rammeprogram for forskning .
AP170303 Forskning : Britene er to av de største deltagerne i EUs rammeprogram for forskning.
AP170303 Forskning : Britene er to av de største deltagerne i EUs rammeprogram for forskning .
AP170303 Forskning : Britene er to av de største deltagerne i EUs rammeprogram for forskning.
DN170302 Det er ikke slik at skattelette har forrang foran alle andre prioriteringer, som skole, forskning , samferdsel og helse, uttalte han til Klassekampen i mars i fjor.
DN170302 Det dreier seg også om skole, om infrastruktur, forskning , og skattekutt, sa Erna Solberg til DN den gang.
DN170302 - Vi skal bruke 160 milliarder på langtidsplanen, 1000 milliarder kroner på Nasjonal transportplan, samtidig som vi har store ambisjoner innenfor helse, beredskap og forskning .
DN170302 Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.
DB170302 PARTIKLER FRA SOLSYSTEMET : Stjernestøvet er blant oss, viser Larsens forskning .
DB170302 Det er dessverre lite forskning på medienes opptreden, men har vi noen holdepunkter for å analysere hvorfor de er på kollisjonskurs med resten av samfunnet.
DA170302 Nyere, global forskning viser nemlig at det er mye bedre å gjenforene barna med foreldrene, slektninger eller en form for fosterfamilie, enn å la barn vokse opp på barnehjem.
AP170302 Funnene i denne saken er hentet fra en ny studie fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
AP170302 Det viser en ny studie fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning.
AP170302 | Thon deler ut millioner til forskning
AP170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning .
AA170302 Det er grunnleggende forskning for å forstå verden rundt oss.
AA170302 Av og til kommer det noe nyttig ut av slik forskning .
AA170302 - Jeg måtte finne en jobb som var relevant for min forskning .
AA170302 Formålet med IPBES er å sammenfatte og vurdere forskning og annen kunnskap om økosystemer og biologisk mangfold.
AA170302 | Thon deler ut millioner til forskning
AA170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning .
AA170302 Det krever store investeringer i kunnskap, forskning og infrastruktur som gjør at det skapes jobber.
VG170301 Det offisielle nord-koreanske nyhetsbyrået omtalte beskyldningene om at nervegiften VX ble brukt i angrepet som « absurde » og uten forankring i forskning .
DN170301 ¶ Olav Thon Stiftelsen deler for 2017 ut i alt 43 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdannelse, tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning .
DN170301 Olav Thon har til sammen gitt over 250 millioner kroner til DNT-hytter og forskning .
DN170301 Nå deler han ut 43 millioner til forskning .
DN170301 Statsminister Erna Solberg under et møte i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien om forskning og høyere utdanning.
DN170301 Hun inviterte torsdag topper fra forskning og næringsliv til et møte med en rekke statsråder for å diskutere hvordan satsing på forskning og utdanning kan bidra til grønn omstilling.
DN170301 Hun inviterte torsdag topper fra forskning og næringsliv til et møte med en rekke statsråder for å diskutere hvordan satsing på forskning og utdanning kan bidra til grønn omstilling.
DN170301 - Myndigheter ønsker mindre tungindustri som kull- og stålverk, og vil ha mer forskning , utvikling og teknologi.
DA170301 Også tidligere har forskning vist at permitterte som ikke blir kalt tilbake av sin arbeidsgiver, har større sannsynlighet for å bli værende ledig lenge.
BT170301 Universitetet i Bergen får milliarder til forskning og nye bygg.
AP170301 Men nyere forskning peker på at innførte sosiale bier kan fortrenge mangfoldet av solitære bier, som totalt sett gjør en bedre jobb.
AA170301 Også tidligere har forskning vist at permitterte som ikke blir kalt tilbake av sin arbeidsgiver, har større sannsynlighet for å bli værende ledig lenge.
VG170228 - Vi ser fra forskning på andre ytelser at når man nærmer seg sluttpunktet i en ordning så begynner det å skje ting.
VG170228 - Burde dere ha ventet med å endre regelverket til man fikk forskning på bordet ?
VG170228 Filmen vant Årets Gullugle, prisen for beste dokumentar som formidler forskning , under Bergen Internasjonale Filmfestival i fjor høst.
DN170228 Universitetet i Agder ( UiA ) og den iranske superforskeren Hamid Reza Karimi får kritikk fra Nasjonalt utvalg for granskning av uredelighet i forskning .
DN170228 Styret ved UiA anmodet i fjor om at saken ble gransket av Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning .
DN170228 Ingen har noen problemer med hans forskning , forskningens art eller noen av hans forskerkolleger.
DB170228 KrF og Barneombudet bør lytte mindre til seg selv og mer til barna og forskning .
SA170227 ØNSKER MER FORSKNING : Martin Johnsrud Sundby ( foran til venstre ) har i en årrekke slitt med astma.
SA170227 Nå ønsker alle nasjoner mer forskning på området.
FV170227 ØNSKER MER FORSKNING : Martin Johnsrud Sundby ( foran til venstre ) har i en årrekke slitt med astma.
FV170227 Nå ønsker alle nasjoner mer forskning på området.
DA170227 Ny norsk forskning viser at om de ansatte organiserer seg, så vanker det mer i lønningsposen.
BT170227 GLAD : MS-syke Grete Kathrine Jacobsen er veldig glad for at forskning på MS er blitt prioritert for pengestøtte.
BT170227 Medarbeidere som får medvirke, er de mest fornøyde medarbeiderne, det vet vi, og det bekrefter også forskning på feltet.
BT170227 « Å gi karakterer lenger ned i skolen strider imot forskning .
BT170227 Det gjør ungene oppmerksom på prestasjon istedenfor mestringsglede, og det er ingen forskning som tyder på at det er bra, heller tvert om. », ifølge professor Åge Diseth ved Det psykologiske fakultet på UiB.
AP170227 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170227 Kimærer har vært mye brukt i medisinsk forskning , for eksempel der kreftceller fra mennesker er blitt satt inn i mus for å studere effekten av legemidler.
AP170227 I så fall kan vi forvente mye mer slik forskning i tiden som kommer.
AP170227 I USA har myndighetene lenge nektet å finansiere slik forskning .
AP170227 I Norge er ikke dette regulert særskilt, men vil indirekte begrenses av en rekke lovverk som regulerer både bioteknologi, genteknologi, dyreforsøk, medisinsk forskning og organtransplantasjon.
AP170227 Dress 2020 : Gjennom ny forskning og samarbeid på tvers av idretter ønsker Olympiatoppen å løfte Norge i front av utviklingen.
AP170227 ØNSKER MER FORSKNING : Martin Johnsrud Sundby ( foran til venstre ) har i en årrekke slitt med astma.
AP170227 Nå ønsker alle nasjoner mer forskning på området.
AA170227 Når det gjelder olje, fiske, havbruk, skipsfart, skipsbygging og maritim og marin teknologi og forskning er vi ofte størst, først eller best.
VG170226 Han er en godt voksen, robust og velrenommert professor som har bygd opp sin akademiske karriere på frittalende, kritisk forskning .
DB170225 Astmautvalgets rapport etterlyser mer forskning på den faktiske effekten av bruk av forstøver, og leder for langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, sier at de vil starte dette arbeidet i samarbeid med Olympiatoppen og Idrettshøgskolen.
DB170225 Det er så mange positive utviklingstrekk og god svensk forskning som vi ikke engang vet om her i Sverige, fortsetter han, og trekker fram miljøet rundt universitetet i Malmø.
DA170225 Så får vi være ydmyke om vi får ny forskning som viser et annet bilde, sier professoren.
BT170225 Men nå viser ny forskning at vi egentlig bare blir misforstått.
AP170225 Her kan du lese om ny forskning som viser hvordan hestene kan fortelle oss hva de ønsker.
SA170224 Men forskning viser at menn har lettere for å overdrive når de snakker om egen treningsinnsats.
SA170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Laila Arnesdatter Hopstock henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
SA170224 ament for å kunne foreta gode kritiske og etiske refleksjoner over eget og andres arbeid, tilføre bredere kulturell kompetanse, større kunnskap om barnefamiliers ulike livsbetingelser - herunder fattigdommens betydning for omsorgsutøvelsen - samt sikre et større og bredere innslag av internasjonal forskning .
DB170224 Forskning har vist at det er forskjell på flerspråklige og enspråklige menneskers hjerner.
DB170224 Kreftregisteret bidrar i høyeste grad til diskusjon, åpenhet og ikke minst forskning om overdiagnostikk og overbehandling - vi kan bare ikke se at akkurat vår statistikkrapport er det riktige forum for disse diskusjonene.
AP170224 Men forskning viser at menn gjerne overdriver når de snakker om egen treningsinnsats.
AP170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT, Laila Arnesdatter Hopstock, henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
AP170224 Analysen og varskuropene er omtrent de samme og helt uberørt av den forskning om menns og kvinners overgang fra utdanning til jobb som faktisk er kommet til siden da.
AP170224 februar - saken fulgt opp av flere medier ) som innrømmer at hun ikke har forsket på feltet, men som heller ikke har tatt seg tid til å undersøke hva som finnes av forskning om dette temaet.
AP170224 Analysen og varskuropene er omtrent de samme og helt uberørt av den forskning om menns og kvinners overgang fra utdanning til jobb som faktisk er kommet til siden da.
AP170224 februar - saken fulgt opp av flere medier ) som innrømmer at hun ikke har forsket på feltet, men som heller ikke har tatt seg tid til å undersøke hva som finnes av forskning om dette temaet.
AA170224 Men forskning viser at menn har lettere for å overdrive når de snakker om egen treningsinnsats.
AA170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Laila Arnesdatter Hopstock henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
VG170223 På høyskolen i Malmö gjøres det for eksempel mye god forskning om integrasjonsspørsmål, sier kongen.
VG170223 Det er meget god utvikling og god forskning , som vi ikke engang kjenner til her i Sverige.
SA170223 Sammenhengene er kjent både i praksis og forskning .
DN170223 - Det var på forskning at Bergen kom et hestehode foran Stavanger.
DB170223 Forskning viser at risikoen for et dårligere liv øker dramatisk dersom sjømat utelates fra menyen.
DB170223 Live Landmark, lederutvikler og instruktør i Lightning Process, kritiserte Forskningsrådets prosess og metode som er valgt for tildeling av 30 millioner kroner til forskning på CFS/ME.
DB170223 Uansett har jo Skogens egen forskning vist at konflikten ikke kan begrenses til en by-landkonflikt, at mange også i ulvesoner ønsker å ha ulv, kan man jo se f.eks. av foreningen Bygdefolk for rovdyr.
DA170223 Forskning utført av American Integration Council viser at innvandrere i USA har lavere kriminalitetsrate enn amerikanere født i USA, ifølge The New York Times ¶
DA170223 Styrets medlemmer blir plukket av Olje- og energidepartementet, og det vil legges vekt på erfaring innen finans, teknologikompetanse og kompetanse innen forskning og akademia.
BT170223 PASSER PERFEKT : - Akvariets rolle som marin formidler og læringsarena for barn og unge vil passe perfekt inn i et miljø som baserer seg på forskning og utvikling, mener direktør Geir Olav Melingen ( til v. ) og styreleder Erik Bøckmann i Akvariet i Bergen.
BT170223 Fornybarmiljøene er sterke, både innen forskning og næringsliv.
AP170223 På høyskolen i Malmö gjøres det for eksempel mye god forskning om integrasjonsspørsmål, sier kongen.
AP170223 Det er meget god utvikling og god forskning , som vi ikke engang kjenner til her i Sverige.
AA170223 På høyskolen i Malmö gjøres det for eksempel mye god forskning om integrasjonsspørsmål, sier kongen. ( ©NTB ) ¶
AA170223 Det er meget god utvikling og god forskning , som vi ikke engang kjenner til her i Sverige.
AA170223 Landet er viktig fordi det har slike enorme ressurser, så mye folk, vekst i økonomien og får større interesse for forskning , sier NTNU-rektoren.
AA170223 Kinesisk forskning i sterk vekst ¶
AA170223 Han slår fast at Kina absolutt ikke er noe u-land når det gjelder forskning , men kvaliteten og antall publiseringer av vitenskapelige artikler har ikke vært på samme nivå som for eksempel USA.
AA170223 De skal besøke universiteter i Shanghai, Nanjing og Beijing og møte kinesiske forskere innen helse og energi, både når det gjelder forskning på fornybar energi og petroleum.
AA170223 - Kina er i stor ekspansjon når det gjelder forskning .
AA170223 « Basert på vurdering av kriteriene innen investeringsmiljø, næringsliv og forskning er vår konklusjon at « Fornybar AS » har størst forutsetninger for å realisere de overordnede målsetningene dersom selskapet lokaliseres i bergensregionen », skriver Deloitte i rapporten.
AA170223 eks « Ibsens bruk av dialektuttrykk fra Gudbrandsdalen » kan umulig komme til sin rett på engelsk i et internasjonalt tidsskrift, men kan være ypperlig forskning og viktig for oss i Norge. 5 ) Folk flest får mindre igjen for midlene som går til forskning, når resultatene blir publisert på engelsk og ikke på norsk.
AA170223 eks « Henrik Ibsens bruk av dialektuttrykk fra Gudbrandsdalen » kan umulig komme til sin rett på engelsk i et internasjonalt tidsskrift, men kan være ypperlig forskning og viktig for oss i Norge.
AA170223 5 ) Folk flest får mindre igjen for midlene som går til forskning , når resultatene blir publisert på engelsk og ikke på norsk.
DB170222 Ved å fjerne den frie leken og innføre mer voksenstyrte og målstyrte aktiviteter, vil dette, ifølge Dion Sommers forskning , føre til at det vil gå dårligere med barna i videre skolegang.
DB170222 Hvorfor er det da slik at politikerne ønsker å utsette barn for mer formell læring, når vi ser at så mye forskning viser at barn lærer bedre gjennom lek ?
DB170222 Dion Sommer, professor i utviklingspsykologi, står bak en omfattende gjennomgang av internasjonal forskning og har gått gjennom 400 forskningsprosjekter.
DB170222 Dette kommer kanskje av at politikerne trekker fram forskning som underbygger deres syn.
DA170222 Solid forskning viser at dette vil styrke skolen, og ikke minst være viktig for faglig svake elever og elever fra familier med lav sosioøkonomisk status.
AP170222 I dag fins det ikke behandling for de fleste av mitokondriesykdommene, men det foregår intens forskning på feltet.
AP170222 Forresten viser forskning at de fleste genene knyttet til arvelig Parkinson kan linkes til mitokondriefunksjon - eller mangel på sådan.
AP170222 Forskning og veien videre ¶
AP170222 » Men Ap ønsker sterke regioner og påpeker i utkast til nytt program at sterkere regioner kan overta flere oppgaver innen samferdsel, utdanning, forskning , næringsutvikling og miljø.
AP170222 | Utvalg vil svekke samfunnsnyttig forskning Lars Holden ¶
AA170222 Ny britisk forskning er krystallklar i sin konklusjon, og avviser tidligere påstander om at parasitter i kattens avføring kan føre til schizofreni, tvangslidelser og andre mentale problemer.
AA170222 Sealab utfører viktig forskning innen akvakultur og marine ressurser, men at dette skal være viktigere enn hele den øvrige virksomheten til stiftelsen er noe krevende å forstå.
AA170222 Men i Hesthagen vil Innovasjonssenteret ligge samlokalisert med NTNUs nye fakultet for Økonomi, med forskning og undervisning innenfor industriell økonomi, samfunnsøkonomi, økonomistyring, operasjonsanalyse, innovasjon, entreprenørskap, strategi og ledelse.
AA170222 Innovasjonssenter krever samspill med teknologi og forskning .
AA170222 Forskning innen medisin og medisinsk teknologi ligger et steinkast unna på Øya.
VG170221 Vi har mye gode data om luftveier, og er det noen som har mulighet for å drive med forskning på luftveier er det Norge.
VG170221 Vi har flagget en del saker her, blant annet rundt kuldegrense og forskning på luftveisproblematikk.
VG170221 De oppfordrer til mer forskning .
SA170221 Men det forutsetter betydelige overføringer av ansvar og oppgaver fra staten om det skal ha noe for seg - ikke minst når det gjelder næringsutvikling, høyere utdanning, forskning , utvikling og kultur.
SA170221 Men, påpeker Houston Chronicle, en kompliserende faktor er at forskerens kone selv ikke er fremmed for forskning .
DN170221 Bertil Tungodden har allerede fått internasjonal oppmerksomhet for forskning som avslører hva amerikanske velgere kan ha tenkt på da de stemte frem Donald Trump.
DA170221 Han har nettopp fått en gjennomgang av IOR-senterets forskning på blant annet nanopartikler og polymermolekyler, som kan brukes for å presse mer olje ut av reservoarene.
DA170221 - All forskning viser at oljeproduksjonen må ned.
DA170221 Vi vet av forskning at det er de rikeste som flyr mest.
BT170221 Just Faaland har gjennom en lang og innholdsrik karriere vist at utviklingsrelatert forskning er relevant og samfunnsnyttig.
BT170221 Han ansatte samfunnsøkonomer og senere et bredere utvalg samfunnsforskere, som kombinerte forskning og rådgivning i utviklingsland, og dette la grunnlaget for det tematiske fokuset og forskningen ved dagens CMI.
BT170221 Marin forskning har gjort kvantesprang siden Michael Sars' dager.
BT170221 I utredningen slås det fast at Bergen allerede er det nasjonale tyngdepunktet for marin forskning og forvaltning i Norge.
BT170221 Et betydelig beløp, absolutt, men nærmest oppsiktsvekkende lavt med tanke på potensielle gevinster for Norge som frontløper innenfor marin utdanning, forskning , forvaltning og verdiskaping.
BT170221 En fersk utredning bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet viser at samlokalisering av de marine forsknings- og forvaltningsmiljøene i Bergen, vil legge forholdene godt til rette for å skape en ny gullalder for norsk marin forskning .
BT170221 Byen har 1000 studenter og langt over 1000 forskere og forvaltere innenfor et bredt spekter av marine fagfelt og har Europas største konsentrasjon av marine fagmiljøer - som leverer fremragende forskning på mange områder.
BT170221 Forskning i verdensklasse krever forskningsinfrastruktur - laboratorier og utstyr - i verdensklasse.
AA170221 Økt forskning på området kreftrehabilitering er meget viktig fremover, blant annet for å vise hvem som trenger hva, hvor og hvorfor.
SA170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning , men først nå blir muligheten brukt.
SA170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon. ( ©NTB ) ¶
SA170220 Virkemidlene er ikke mindre ambisiøse : Man ønsker store, fortrinnsvis internasjonalt finansierte forskningsprosjekt med dristige forskningsdesign og utstrakt grad av internasjonalt samarbeid ; oppbygging av solid forskningsinfrastruktur ; etablering av sentra for fremragende forskning ; samhandling med nærings- og samfunnsliv, og formidling med store ambisjoner om å nå ut t
SA170220 Men det må være en moderne administrasjon med fagkompetent personale som jobber for forskning , utvikling og utdanning, i nært samarbeid med forskeren, og tett på de konkrete prosjektene.
SA170220 | Forskning : Hvilke byråkratiske spøkelser er det professor Mohn ser ?
DN170220 | Økokrim bekrefter etter- forskning av Tine-leverandør ¶
DB170220 Legg gjerne opp til å knytte vennskap med folk på jobben, gode relasjoner er gull for både prestasjon og helse, det viser forskning .
DB170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning , men først nå blir muligheten brukt.
DB170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon. ( ©NTB ) ¶ | - Jeg har ingenting mer å si om situasjonen.
DB170220 I Norge har det vært en omfattende forskning omkring den norske modellen for lønnsdannelse som blant annet har resultert i et stort antall publiserte tidsskriftsartikler og flere doktorgrader i de senere årene.
DB170220 ¶ DELT BOSTED FUNGERER : Norsk forskning viser at delt bosted ved samlivsbrudd er konfliktdempende, skriver kronikkforfatteren - her med sin sønn.
DB170220 Tvert imot viser norsk forskning ( Ekeland og Myklebust ) at delt bosted er konfliktdempende : « Når mor har hatt foreldreansvaret alene har konfliktnivået økt kraftig.
DB170220 Resultatet fra nylig svensk forskning viser at konfliktnivået har gått ned.
BT170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning , men først nå blir muligheten brukt.
BT170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon.
AP170220 Forskning basert på nazistenes egne tall og utsagn tyder på at mer enn én million menn, kvinner og barn ble drept.
AP170220 Politi, tysklandsbrigagen, kunstkritikk, forskning og innvandring.
AA170220 Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning , men først nå blir muligheten brukt.
AA170220 Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon. ( ©NTB ) ¶
VG170219 En artikkel om studien er publisert i Sykepleien Forskning .
VG170219 I dette virvaret av tannbørsteprodusent-språk og vanskelig-dokumenterbar forskning har vi ikke forsøkt å etterprøve påstandene.
DN170219 Også norsk forskning viser at ansatte som jobber fordi de synes jobben er interessant og meningsfull ( er indre motivert ), oppnår bedre prestasjoner enn de som jobber hovedsakelig for å få utbetalt lønn og bonus ( er ytre motivert ).
AP170219 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170219 Det er uheldig for svensk forskning , skriver de.
DA170218 Trump angriper minoriteter, latterliggjør demokratiske institusjoner som rettsvesenet, forakter forskning og er en notorisk løgner.
DB170217 Nettopp bruken av levende dyr i forskningen har vært kjernen i deler av den etiske kritikken mot Church og hans forskning .
DB170217 Han viser til Erica von Essens forskning fra Sverige, som jeg er godt kjent med.
DB170217 Det er også forskning fra Finland som argumenterer langs de samme linjer, av Mari Pohja-Mykrä.
AP170217 Ekteparet Chan Zuckerberg har opprettet en veldedig stiftelse som skal gi store pengebeløp til vitenskaplig forskning .
AP170217 Ekteparet Chan Zuckerberg har opprettet en veldedig stiftelse som skal gi store pengebeløp til vitenskaplig forskning .
AA170217 Ny forskning om barn og fedme : - Overraskende funn ¶
AA170217 - Forskning viser at det kan bety en risiko for barnets psykiske helse hvis ikke barnehagen klarer å ivareta dem godt nok.
AA170217 To omtrent like provoserende svar som trigga meg nok til at fredagskvelden ble brukt til litt superenkel forskning .
VG170216 - Jeg kjenner ikke til noen seriøs forskning som tilsier at astmamedisin er prestasjonsfremmende.
VG170216 Samisk musikk, bildekunst, teater og forskning får fart.
VG170216 Utdanning og forskning , vei og bane, og skattelette som styrker Norges konkurransekraft.
SA170216 Samtidig etterlyser de mer forskning på forstøverapparatene.
SA170216 Etterlyser forskning
FV170216 Har norsk idrett tøyd grensene gjennom forskning ?
FV170216 Samtidig etterlyser de mer forskning på forstøverapparatene.
FV170216 Etterlyser forskning
DB170216 Mener mer forskning trengs ¶
DB170216 - MÅ VURDERE FORSKNINGEN : Høyreback Tom Høgli mener forskning på hodeskader og fotball er viktig.
DB170216 - Mer forskning trengs for å finne ut hvordan andre faktorer, som å drive med idrett, påvirker risikoen for demens, og hvordan denne risikoen er sammenlignet fordelene man ser ved fysisk aktivitet.
DB170216 Hovedkonklusjonene rundt bruken av forstøver på det norske landslaget kan vel oppsummeres med at man har lite forskning som tilsier at det fungerer, men at det ikke er skadelig eller ulovlig, og at det derfor heller ikke er noen grunn til å slutte med den.
DB170216 Vi har prioritert skattelettelser, infrastrukturer, forskning og utdanning, og det er grunnen til at veksten i norsk økonomi er på vei opp igjen.
DB170216 Han viser til at regjeringen har vridd pengebruken over på blant annet investeringer i infrastrukturer og forskning .
DB170216 Når forskning som bygger på de svært vide Oxford-kriteriene holdes utenfor i metastudien, så finner man ingen eller minimal positiv effekt av kognitiv atferdsterapi og ingen positiv effekt av gradert trening.
DB170216 Metastudien går igjennom forskning som har testet effekten av kognitiv terapi og gradert trening.
DB170216 Det store volumet av forskningsbevilgninger til ME i Norge og i andre land gikk i mange år bare til psykosomatisk forskning .
DB170216 Vi mottok over 700 innspill til forskning på ME.
DB170216 Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet, svarer Live Landmark om Lightning Process og de andre innspillene til forskning om ME som kom til rådet.
DB170216 Og det trengs mer forskning og kunnskap om ME enn det de øremerkede 30 millionene kan gi.
DB170216 Forskningsrådets helseprogrammer er tematisk brede og dekker dermed også ulike typer forskning om ME.
DB170216 Vårt krav er at det blir satt ned et utvalg, at det blir bevilget penger til forskning og at alle sentrale aktører blir tatt med i utarbeidelsen av en handlingsplan som skal revideres minimum hvert tredje år.
DB170216 Regjeringen har i mange år, på tvers av politiske skillelinjer hatt en hard profil mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, det har blitt kastet inn flere titalls millioner kroner i forskning og til prosjekter, tiltak og stillinger for å motarbeide dette, men disse problemene er bare symptomer på et mye større problem, nemlig sosial kontroll.
DB170216 Vi trenger mer forskning .
DB170216 Og tror du ikke forskning støtter teorien om at de som er født tidlig på året gjør det bedre ( se pdf ).
DB170216 Nyere samfunnsvitenskapelig forskning viser at det ofte er sammensatte motiver bak ulovlig jakt.
DB170216 Hvis slike handlinger er uttrykk for at myndighetene savner legitimitet i visse befolkningsgrupper - vår egen forskning peker også i den retningen - kommer man ikke i inngrep med problemene om man tror at ulovlig jakt bare handler om å begrense antall ulver.
DA170216 Hun varsler at skattekutt for å skape vekst og satsing på kunnskap, forskning og infrastruktur må stå sentralt også i årene fremover.
BT170216 Samtidig etterlyser de mer forskning på forstøverapparatene.
BT170216 Etterlyser forskning
BT170216 Sæthers forskning er en oppmuntring til de mange som føler seg forbigått og oversett i en tidlig fase.
BT170216 Fra annen forskning vet vi at tidlig spesialisering øker risikoen for s litasjeskader og psykiske belastninger som fører til at spillerne legger opp tidlig.
BT170216 Annen forskning viser at de som har en bredere idrettslig bakgrunn sitter igjen med en større « verktøykasse » i sin foretrukne idrett.
BT170216 Forskning på tysk håndball viste det gjerne er disse spillerne som har størst kreativitet.
AP170216 Mangler forskning
AP170216 Bjørndahl etterlyser mer forskning på fenomenet.
AP170216 2 ) Det foreligger ikke nok forskning på fenomenet. 80 deltagere fra frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste, offentlig forvaltning, politi, helsestasjoner, barnevern, rusomsorg, oppsøkende uteteam, Nav, ulike ungdomstiltak, m.fl. deltok på seminar med Pro Sentret om egne erfaringer om fenomenet. 46 hjelpeapparat i O
AP170216 | SSBs forskning og makromodellene Andreas Benedictow og Roger Hammersland ¶
AP170216 I disse dager pågår det en diskusjon i media om forskning i Statistisk sentralbyrå, utløst av en rapport fra et utvalg nedsatt av SSBs administrerende direktør.
AP170216 Samtidig etterlyser de mer forskning på forstøverapparatene.
AP170216 Etterlyser forskning
AA170216 ( ©NTB ) ¶ | Forskning : ADHD-pasienter har litt mindre hjerne ¶
AA170216 I fjor kom det ny norsk forskning fra Folkehelseinstituttet som viste at en av de viktigste forskjellene mellom ungdom som sa ja eller nei til tilbud om cannabis, var forholdet de hadde til foreldrene sine : Ungdom med et godt forhold til foreldrene sa oftere nei.
VG170215 « Vil statsråden ta initiativ til å opprette et nordisk samvirkefond for barnekreftforskning, hvor staten, ideelle aktører og private sammen kan finansiere forskning på barnekreft, behandlingsmetoder og rehabilitering for barn. » - Forskning på barnekreft spesielt, men også annen forskning på barns sykdommer er underfinansiert og lavt prioritert i norsk helsevesen.
VG170215 Også statssekretær Anne-Grethe Erlandsen har trukket frem ledelsen i ministerrådet som et sted hun vil fremme mer nordisk forskning .
VG170215 Nå håper de hans historie vil bidra til mer forskning på barnekreft.
VG170215 Etter å ha lest hvordan norske forskere bare produserer en fjerdedel av mengden forskning på barnekreft som sine svenske og danske kolleger, stilte Venstres helsepolitiske talsmann Ketil Kjenseth et skriftelig spørsmål til helseministeren onsdag : ¶
VG170215 Et felles fond er viktig for å finansiere bedre forskning , men også for å stimulere til mer forskningssamarbeid på tvers i Norden, sier Kjenseth.
VG170215 » - Forskning på barnekreft spesielt, men også annen forskning på barns sykdommer er underfinansiert og lavt prioritert i norsk helsevesen.
VG170215 » - Forskning på barnekreft spesielt, men også annen forskning på barns sykdommer er underfinansiert og lavt prioritert i norsk helsevesen.
SA170215 Sæthers forskning er en oppmuntring til de mange som føler seg forbigått og oversett i en tidlig fase.
SA170215 Fra annen forskning vet vi at tidlig spesialisering øker risikoen for s litasjeskader og psykiske belastninger som fører til at spillerne legger opp tidlig.
SA170215 Annen forskning viser at de som har en bredere idrettslig bakgrunn sitter igjen med en større « verktøykasse » i sin foretrukne idrett.
SA170215 Forskning på tysk håndball viste det gjerne er disse spillerne som har størst kreativitet.
DN170215 Det gjør det mer lønnsomt å satse på forskning og utvikling av nye løsninger og produkter.
DB170215 ¶ HODESKADER : Britisk forskning viser at det kan være en sammengeng mellom hjerneskader og fotball.
DB170215 Ga lovnader om forskning
DB170215 Det inkluderer bygging av Teknologisenter Mongstad ( TCM ), men ikke forskning på CO2-fangst fra gasskraftverk eller bevilgningene gitt i statsbudsjettet for 2013.
DB170215 Utvalget har foreslått et alvorlig kutt i forskningsavdelingen, fordi mange ikke publiserer forskning av tilstrekkelig høy kvalitet.
DB170215 Til det formålet foreslår de bruk av flere små tidsseriemodeller, som er mer gjennomsiktige ( og dermed lettere å etterprøve ) og som det er lettere å integrere i nyere forskning , både ved å innlemme siste skrik, men også ved at SSB selv deltar på forskningsfronten.
AP170215 Et lærings- og forskningssenter ¶ - Forskning viser at samtaleterapi hjelper mange.
AP170215 - Et samspill mellom utdanning, forskning og forvaltning vil gjøre Steinkjer til et kraftsentrum, sier Frps Lill Harriet Sandaunet.
AP170215 For formidling, forskning og forvaltning av vår felles kunst og kulturarv vil bygget gi arbeidsbetingelser som kvalitativt løfter den visuelle kunsten.
AP170215 Internasjonalt så indikerer forskning at høye konsentrasjoner av disse fluorstoffene i blodet kan føre til død gjennom økt risiko for nyre- og leverkreft.
AP170215 I Norge vet vi gjennom forskning at skismørere er utsatt for nedsatt lungefunksjon og lungesykdommer som kols.
AA170215 Ny forskning på fotgjengere bekrefter stereotypien.
AA170215 - Et samspill mellom utdanning, forskning og forvaltning vil gjøre Steinkjer til et kraftsentrum, sier Frps Lill Harriet Sandaunet.
AA170215 Om vi kan forlenge levetiden på disse er det veldig mye penger å spare, sier Reidun Svarva, prosjektleder for forskning og utvikling i Bane Nor.
AA170215 Jeg håper vi kan komme igang med testing og forskning til sommeren, sier professoren.
AA170215 Forskning på bruer i daglig drift er ofte komplisert, sier Rønnquist.
AA170215 | Rapport : Barnekreftforskningen er underfinansiert ¶ Forskning på kreft hos barn er ikke et prioritert område, konkluderer en rapport, som hevder forskningen er både underbemannet og underfinansiert.
AA170215 Heller ikke jeg tror at tverrfaglig forskning etableres gjennom at forskere dulter borti hverandre på Gløshaugenplatået eller i Høyskoleparken.
AA170215 Alt i alt framstår en konsentrert campus som viktigere i forhold til utdanning enn forskning .
FV170214 Den nye helselaben ( illustrasjon ), som er planlagt bygget på universitetsområdet til UiA i Grimstad, skal bli en motor for forskning og utvikling innen helse- og velferdsteknologi.
DN170214 Men vår forskning viser dessverre at dette langt fra er sannheten, sier forskningssjef Alan Jamieson fra Universitet i Newcastle i en pressemelding.
DB170214 Fra første skoledag har vi blitt fôret med tidvis uforståelige teoretiske beretninger, og landets beste legespesialister har stått i kø for å servere oss sin nyeste forskning .
DA170214 Investeringer i infrastruktur, utdanning og forskning samt vekstfremmende skatteletter prioriteres høyt.
BT170214 En del forskning viser imidlertid at folks moralske holdninger påvirkes av hvem det er som oppnår fordel, og dette kan også påvirke synet på korrupsjon, ifølge NHH-professor og korrupsjonsforsker Tina Søreide. − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordele
BT170214 En del forskning viser imidlertid at folks moralske holdninger påvirkes av hvem det er som oppnår fordel, og dette kan også påvirke synet på korrupsjon, ifølge NHH-professor og korrupsjonsforsker Tina Søreide. − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordele
AA170214 Sentralt for besøket er de to lands partnerskap i Norden og Europa, felles kulturarv og videreutvikling av samarbeid innen kultur, utdanning, forskning og innovasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170214 Utstyret kan blant annet brukes i kreftbehandling og medisinsk forskning .
AA170214 Olavs Hospital skal få det mest moderne utstyret til forskning og kreftbehandling.
AA170214 Olav blir selvforsynt, at utstyret for avansert bildediagnostikk kan brukes til forskning .
AA170214 Kavli-instituttet, med Moser-miljøet i spissen, er klar til å bruke utstyret blant annet på forskning på Alzheimers sykdom og på MS.
AA170214 Han har gitt mest penger til formål i Bergen, men også i Tromsø har fotball fått noe, mens forskning har fått svært store beløp.
AA170214 For snart to år siden ble det anslått at han har brukt 4,7 milliarder kroner i pengegaver, de fleste innen forskning , helse og idrett.
AA170214 Nielsens « forskning » fikk store konsekvenser for samene som levde og lever av reindrift i området.
AA170214 Allerede året etter tapte noen av våre forfedre en rettssak i Rørosområdet, da Høyesterett viste til at Yngvar Nielsen « gjennom sin vitenskapelige forskning har godtgjort, at de fastboendes rettigheter i de her omhandlede trakter er eldre enn Lappernes ».
AA170214 Pengene går til både petroleumsrettet forskning og forskning på nye energiløsninger.
AA170214 Pengene går til både petroleumsrettet forskning og forskning på nye energiløsninger.
AA170214 Men for å drive banebrytende forskning trenger man banebrytende studenter, og disse finner man som oftest i UKA-teltet en sen oktoberkveld.
AA170214 For at denne teknologien skal utvikles videre må det forskes, og forskning er og blir en av NTNUs viktigste oppgaver.
AA170214 I år går pengene til forskning på livsforlengende behandling og til bedre tilbud til dem som lever med uhelbredelig kreft.
VG170213 Det står i kontrast til forskning utført av Vibecke Backer og Morten Hostrup ved Bispebjerg sykehus i København.
VG170213 Ønsker mer forskning
VG170213 « FRI FORSKNING » : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170213 Svenske og danske forskere har presentert fire ganger så mye forskning på barnekreft som norske forskere de siste fem årene.
VG170213 Nå håper de at flere skal få kunnskap om gullsløyfen, barnekreftforeningen og ønsker å støtte forskning på barnekreft.
VG170213 Norge er et lite land som trenger et visst omfang for å få til forskning .
VG170213 Kreftforeningens forskningsmidler har prioritert noen store områder der det er mulig å drive god forskning i Norge, sier Widing.
VG170213 Jeg tror ikke Norge trenger å skamme seg for hva vi bruker av offentlige penger på forskning , men vi må åpne for mer næringsutvikling innenfor helseområdet, slik vi jobber for.
VG170213 I fjor ga det svenske Barncancerfonden 240 millioner til forskning på barnekreft, og det danske Børnecancerfond ga over 50 millioner kroner.
VG170213 Fri forskning
VG170213 For å gjøre enda nye fremskritt, må vi få mer individuell behandling - det krever dyr og ressurskrevende forskning , sier Widing.
VG170213 Dersom Tobias' historie gjør at noen får lyst til å gi penger til forskning på barnekreft er det veldig fint, sa mamma Hilde Marie Svenningsen.
VG170213 Både Sverige og Danmark har legemiddelindustri og annen industri som bidrar stort til forskning .
VG170213 Barnekreft opptrer heldigvis såpass sjelden at man ofte må ha internasjonale prosjekter for at det skal bli god forskning .
VG170213 - Samtidig er det viktig å huske at forskning først og fremst er en offentlig oppgave.
VG170213 - Forskning er utrolig viktig for at nestemann som rammes skal få en litt lettere vei.
SA170213 Har norsk idrett tøyd grensene gjennom forskning ?
FV170213 Har norsk idrett tøyd grensene gjennom forskning ?
DB170213 Om du får en mulighet til å overbringe min takk til presidenten vil jeg være svært takknemlig hvis du også kunne nevne at jeg nå fokuserer min meteorologiske og oseanografiske forskning mot problemene i Sørøst-Asia.
DB170213 Hornig, som fra sitt kontor i Det hvite hus var president Johnsons spesialrådgiver for forskning og teknologi.
DB170213 Etter henvendelsene ble Bjerknes hyret av Pentagon til å drive topphemmelig forskning på militærbasen Pearl Harbor.
DB170213 - Min nylige forskning på sammenhengen i sirkulasjonen i havet og atmosfæren ser ut til å peke mot funn som bør være nyttige for luftvåpenet i Vietnam, og andre steder der det er tropiske forhold.
DB170213 Om du får en mulighet til å overbringe min takk til presidenten vil jeg være svært takknemlig hvis du også kunne nevne at jeg nå fokuserer min meteorologiske og oseanografiske forskning mot problemene i Sørøst-Asia.
DB170213 Hornig, som fra sitt kontor i Det hvite hus var president Johnsons spesialrådgiver for forskning og teknologi.
DB170213 Etter henvendelsene ble Bjerknes hyret av Pentagon til å drive topphemmelig forskning på militærbasen Pearl Harbor.
DB170213 - Min nylige forskning på sammenhengen i sirkulasjonen i havet og atmosfæren ser ut til å peke mot funn som bør være nyttige for luftvåpenet i Vietnam, og andre steder der det er tropiske forhold.
BT170213 Har norsk idrett tøyd grensene gjennom forskning ?
AP170213 Man har kommet langt, men mer forskning og utviklingsarbeid gjenstår før man er i mål.
AP170213 Kampen mot lusen har ført til nye arbeidsplasser innen forskning , produkt - og teknologiutvikling.
AP170213 Historien om hvordan rognkjeks er blitt den tredje største oppdrettsfisken i Norge er på mange måter en solskinnshistorie og et synlig bevis på at satsing på forskning og utvikling kan ha stor samfunnsmessig gevinst - både lokalt, nasjonalt og globalt.
AP170213 Resultatene av slik forskning er blitt karakterisert som bullshit av ledende samfunnsforskere.
AP170213 Postmoderne forskning
AP170213 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170213 Det er et uendelig antall mulige medisinske behandlinger og behandlerne, og troende pasienter krever alltid « et åpent sinn » og mer forskning .
AP170213 Dessverre finnes det også en akademisk variant av bullshit, nemlig postmoderne forskning .
AP170213 Forskning om at menn må skjerpe seg, kjenner jeg meg ikke igjen i ».
AP170213 Bioteknologirådet anbefaler stans ( moratorium ) i bruk av gen-drivere i naturen, men støtter videre forskning .
AP170213 Bioteknologirådet anbefaler stans ( moratorium ) i bruk av gen-drivere i naturen, men støtter videre forskning .
AP170213 Har norsk idrett tøyd grensene gjennom forskning ?
AA170213 Forskning viser at det som fungerer best for de av oss som går igjennom dette er å bli tatt på alvor av omgivelsene.
VG170212 Men med den rivende utvikling innen basalbiologi i dag, er det helt essensielt at alle land bidrar og samarbeider omkring forskning på sjeldne tilstander som barnekreft.
VG170212 I Sverige ga fondet 220 millioner til forskning i 2015, i Danmark bidro fondet med over 40 millioner kroner.
VG170212 Dersom Tobias' historie gjør at noen får lyst til å gi penger til forskning på barnekreft er det veldig fint, sier Hilde Marie Svenningsen.
VG170212 Derfor er det ikke nødvendigvis slik at all forskning på kreft kommer barna til gode.
VG170212 - Jeg håper på sikt at hele det norske systemet blir endret slik at noen midler blir øremerket til forskning på barnekreft, sier Hilde Marie.
VG170212 - Jeg argumenterer ikke for å ta penger eller ressurser fra forskning på voksenkreft, for det er også viktig, men Norge burde få de samme ordningene som nabolandene våre der vi vet at barna blir prioritert, sier hun.
VG170212 - Forskning er utrolig viktig for at nestemann som rammes skal få en litt lettere vei.
DA170212 Det ble lite tid til skriving og forskning , og så ble hun stadig mer kritisk til utviklingen i akademia.
AP170212 Ny norsk forskning : De fleste som har fødselsdepresjon, får symptomer allerede under svangerskapet ¶
AP170212 Telefonsalg, fastleger og forskning .
AA170212 NTNU har ansvar for at det skapes gode forutsetninger for forskning og undervisning.
VG170211 - Det vi kan frykte, er at forskning og utvikling i USA kan lide som følge av varslede kutt til store forskningsinstitusjoner.
VG170211 Hun forteller at bakgrunnen for at hun satte ned utvalget var å undersøke en del spørsmål som ble stilt fra flere om hvorvidt SSB burde ha forskning og hvordan den forskningen burde innrettes, ¶
VG170211 Han mener de nye foreslåtte kravene er like kravene som stilles til eliteuniversiteter, og som vil føre til mindre forskning knyttet til særnorske forhold som for eksempel pensjonsreform, skattreform og finanspolitikk.
VG170211 Der sier jeg også at det er klart at SSB skal ha forskning på makroøkonomiske modeller også fremover, sier Meyer.
VG170211 Søvnforskerne understreker at det trengs mer forskning til for å forstå mysteriet søvn fullt ut.
VG170211 Ny forskning gir oss enda flere grunner til å få oss en god natts søvn.
DB170211 Vi publiserer vår forskning jevnlig i topptidsskriftene.
DB170211 At han sier noe annet tyder på at han ikke har forstått hva forskning er, sa Samset til Dagbladet i desember.
DB170211 - Hvordan kan man forsvare seg mot noe slikt annet enn å vise til at vi gjør en solid og god forskning ?
DB170211 « Integrert ? » sammenfattet forskning om etterkommere etter ikke-vestlige innvandrere, deres utdanningsvalg og overgang fra utdanning til arbeid.
DB170211 | Norske Jacob ble hyllet av USAs president for sin forskning - men nevnte aldri sin nøkkelrolle i verdens mest dødelige militæraksjon ¶
DA170211 Reymert er i dag nestleder i Oslo SV og utdanningsforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ).
AP170211 Artikkelen baserer seg på hennes forskning fra USA på 70-tallet om virkningen av et insektsmiddel som nå også brukes til å ta livet av lakselus på oppdrettslaks.
SA170210 Rekordmange søkte på Skattefunn-ordningen for å drive forskning og bedriftsutvikling.
DN170210 SSB-sjef Christine Meyer har høstet en storm av kritikk etter en intern evaluering av kvaliteten på SSBs forskning .
DN170210 Meyer i SSB har fått kritikk etter en intern evaluering av SSBs forskning .
DN170210 I starten av januar i år fikk Meyer overlevert en rapport fra et internt utvalg som har vurdert kvaliteten på byråets forskning .
DN170210 I rapporten kunne hun lese at SSBs målsetning om å levere forskning av høy internasjonal kvalitet, etterleves « kun i begrenset grad ».
DB170210 - Noe endelig svar har vi ikke, men det som finnes om forskning , gir grunn til en viss optimisme.
DB170210 Moderne forskning på personlighetstesting dreier seg hovedsakelig om å redusere antall nødvendige spørsmål.
DB170210 De brukes typisk innenfor forskning hvor det er veldig mye usikkerhet.
DB170210 Forskning på personlighet ved bruk av algoritmer har foregått siden forrige århundreskifte.
DB170210 Min rolle er å formidle god skeptisk forskning fra fremtredende klimaforskere, de fleste med langt høyere status og vitenskapelig produksjon enn Benestad.
DB170210 Men det er et faktum at NIPCC har en lang rekke høyt meritterte forfattere, som formidler sunn skeptisk forskning .
DB170210 Lindzen ved Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences ved MIT har gjennom sin forskning vist at « En dobling av CO2, alene, bidrar bare med ca 0,5 - 1 grad oppvarming ».
DB170210 Klimapanelet fastslo selv allerede i 2001 at deres forskning og klimamodellering ikke kan brukes til langtids spådommer om det fremtidige klima.
DB170210 I Panelets tredje hovedrapport heter det : « I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig ».
DB170210 For i Panelets Third Assessment Report, avsnitt 14.2.2.2 side 774 heter det i min oversettelse : « I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig ».
AP170210 Som en følge, vil noen av disse ikke kunne begynne å undervise ved delstatens universiteter, noen vil bli forhindret fra forskning og noen vil ikke bli tillatt å vende tilbake om de drar. » 2.
AA170210 Pengene som kommer inn til denne aksjonen går til forskning , og i år også til folk som lider av uhelbredelig kreft.
AA170210 411 av disse jobber innen forskning og utvikling, og selskapet har blant annet bygget opp et team på 132 ansatte i Finland.
VG170209 Så økning - men har ingen mistanke ¶ Forskning har tidligere vist hvordan blodverdiene i internasjonal langrenn økte jevnt og trutt utover på 90-tallet, før de falt brått den dagen det ble mulig å teste for turbodopet EPO i 2000.
VG170209 Blant annet har han arbeidet for å stanse visumordninger for utenlandske arbeidere innenfor forskning og teknologi.
SA170209 - Det er lov å ha det artig på jobb, men det finnes ingen forskning som viser at slike aktiviteter gir bedre samhandling på arbeidsplassen i ettertid - selv om de kommersielle arrangørene kanskje hevder det, sier Stålsett.
SA170209 Hun forstår ikke, mistolker forskning og hun bringer forskningen i vanry ( se Forskning.no, Aftenposten og NRK ).
DN170209 Silje Rydland Skaar ( 27 ) takket nei til jobb og valgte forskning for å få flere muligheter senere.
DB170209 Samtidig har Forskningsrådet åpnet opp for at de ideologiske organisasjonene får blokkere fri forskning .
DB170209 Og det er et stort behov for mer forskning på effekten av ulike tiltak ved ME.
DB170209 Forskningsrådet mottok 737 innspill til forskning .
DB170209 Er slike undersøkelser noe Forskningsrådet kan tillate at blir brukt som argument imot annen forskning ?
DB170209 En god del ønsket forskning på Lightning Process.
DB170209 Denne gangen gjorde Forskningsrådet et eksperiment og introduserte et nytt virkemiddel kalt behovsidentifisert forskning , der hensikten var å demokratisere forskningen : ¶
DB170209 Cochrane-gruppen konkluderer riktig nok på side 14 med at det er et åpent spørsmål om tiltaket vil tjene inn seg selv, men den fire år ferskere studien fra den internasjonale forskergruppen, konkluderer på side 12 med at « funn fra internasjonal forskning har konsekvent demonstrert at det er betydelige økonomiske gevinster ved heroinbehandling siden det reduserer kostnaden knyttet til kriminalitet, fengsling og
DA170209 For eksempel gir forskningsdatabasen Cristin tilgang til all forskning som legges ut.
DA170209 - Det er lov å ha det artig på jobb, men det finnes ingen forskning som viser at slike aktiviteter gir bedre samhandling på arbeidsplassen i ettertid - selv om de kommersielle arrangørene kanskje hevder det, sier Stålsett.
AA170209 - En nasjonal informasjonskampanje, mer forskning , seksuelle overgrep inn i pensum i skolene og flere menn i helsefaglige yrker er blant tiltakene som må iverksettes, mener Saastad.
VG170208 Vi har heller ikke satt i gang noe forskning på dette feltet.
VG170208 Det tar flere år før vi kan se dette i forskning .
VG170208 Vi sier heller ikke hvor mye vi skal bevilge til samferdsel, forskning eller annet heller.
VG170208 Vi har heller ikke satt i gang noe forskning på dette feltet.
VG170208 Det tar flere år før vi kan se dette i forskning .
SA170208 Her skal det være akademiske bygg, tusenvis av nye studentboliger, nye servicebygg for UiS, nye sykehusbygg for minst 12 milliarder kroner og nye bygg for næringsutvikling og forskning .
DB170208 Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordengens nye bok « Født sensitiv » er et skikkelig mageplask, der de serverer en cocktail som består av holistiske krumspring i egen tankeverden og personlige erfaringer, krydret med omstridt forskning .
DB170208 Barnets beste vil alltid være det viktigste og det finnes i dag ikke forskning som viser hvordan det vil være for et barn å vokse opp uten et avklart kjønn.
DB170208 Han har vært lektor i telematikk ved NTNU og var i mange år ansatt i Telenor med forskning , strategi og forretningsutvikling som arbeidsfelt.
DB170208 Alternativ forskning fra utlandet ¶
DA170208 Men skulle det gjennom ny forskning komme fram dokumentasjon som endrer på dette bildet, skal ikke døra være lukket for at det kan tildeles dekorasjoner, sier Søreide til NTB.
DA170208 Større kommuner skulle føre til mer rasjonell drift, viser ny dansk forskning .
AP170208 Både norsk og internasjonal forskning har vist at andre faktorer også spiller inn.
AP170208 Både norsk og internasjonal forskning har vist at andre faktorer også spiller inn.
AA170208 Men skulle det gjennom ny forskning komme fram dokumentasjon som endrer på dette bildet, skal ikke døra være lukket for at det kan tildeles dekorasjoner, sier Søreide til NTB.
DB170207 Her kan jeg ikke vise til noen konkret forskning , men det er en hypotese det hadde vært spennende å sjekke nærmere, sier Sundfør.
DB170207 Det finnes forskning som viser at amerikanerne pleide å tygge maten 25 ganger før de svelget den, mens det i dag holder å tygge den 10 ganger.
DB170207 OVERDIAGNOSTISERING : - Frykter Kreftregisteret at åpenhet rundt overdiagnostikk som en mulig forklaring på økning i forekomst vil kunne gi reduserte midler til videre forskning , og i verste fall nedbygging av institusjoner etablert for å finne kreft tidlig ?, spør Gisle Roksund og Mette Kalager.
DB170207 Frykter Kreftregisteret at åpenhet rundt overdiagnostikk som en mulig forklaring på økning i forekomst vil kunne gi reduserte midler til videre forskning , og i verste fall nedbygging av institusjoner etablert for å finne kreft tidlig ?
DB170207 Forskning av Chapron og Treves fra USA dokumenterer at legalisert ulvejakt ( lisensjakt ) ikke medførte en ønsket reduksjon i den ulovlige ulvejakten som følge av redusert rovdyrmotstand og konflikt, tvert i mot, økte den ulovlige jakten når myndighetene igangsatte lisensjakt.
DB170207 Forskning etter krigen har imidlertid frambrakt ny kunnskap om krigsheltene og krigshistorien.
DA170207 Han holder til på Ahus og blir i dag tildelt demensforkningsprisen av Nasjonalforeningen for folkehelsen for sin lange dedikasjon til forskning på sykdommer som gir demens.
DB170206 ¶ KOMMUNISERER : Ny forskning har gjort kommunikasjon mulig for pasienter « fanget i sin egen kropp ».
DB170206 Holmøy mener det er en fascinerende forskning og at teknologien har stort potensiale, men tror det er et godt stykke igjen.
DB170206 Han forteller at det har vært jobbet med forskning i mange år, og det har vært både positive og negative rapporter.
DB170206 ( Dagbladet ) : Ny forskning har gjort kommunikasjon mulig for pasienter « fanget i sin egen kropp ».
DB170206 All forskning viser også at jo mer fagpersonell du har i en tidlig fase, jo større er mulighetene for at de fullfører videregående utdanning, sier familie- og kulturpolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen ( Ap ) om barnehagebarna.
AP170206 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170206 Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser med ny banebrytende forskning
AP170206 Det er særlig for Alzheimers sykdom, den vanligste årsaken til demens, at man i dag har store forhåpninger til ny forskning på behandling, slik vi driver med.
AP170206 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170206 Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser med ny banebrytende forskning
AP170206 Det er særlig for Alzheimers sykdom, den vanligste årsaken til demens, at man i dag har store forhåpninger til ny forskning på behandling, slik vi driver med.
AP170206 Nå vil statsministeren ha mer forskning på sykdommen.
AP170206 Nå må vi prioritere forskning som kan se på årsakssammenhenger, sier hun.
AP170206 Norsk forskning vekker oppsikt : ME-pasienter må vente lenge på medisin.
AP170206 Nasjonal og internasjonal forskning
AP170206 I tillegg til forskning , der blant annet fem norske sykehus samarbeider om en legemiddel-studie, er statsministeren opptatt av at også ME-pasientene skal møtes med høy faglig kvalitet og profesjonalitet i sitt møte med tjenestene.
AP170206 Engasjerte pasienter : Samlet inn nesten 3 millioner til forskning
AP170206 At det blir satt av midler til forskning er veldig viktig.
AA170206 Regjeringen prioriterer tre tiltak : nasjonal og internasjonal forskning , tett samhandling i behandlingsløpet og bedre mulighet for pleie og omsorg gjennom den nye pleiepengeordningen, sier Solberg.
VG170205 - Alt av tilgjengelig objektiv statistikk, forskning og senest Brochmann 2 rapporten viser at høy innvandring sammen med høye velferdsordninger ikke er mulig.
SA170205 Anders Minge ¶ Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
SA170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
FV170205 Anders Minge ¶ Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
FV170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
BT170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
BT170205 Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
AP170205 Det er flere doktorgrader, flere mastergrader og mer forskning der enn tidligere.
AP170205 Økonomer debatterer heftig Statistisk sentralbyrås ( SSB ) forskning og modellbruk.
AP170205 Anders Minge ¶ Forskning : Ungdommene var sprekere på 80-tallet ¶
AP170205 Forskning viser nemlig at hver tredje ungdom som er medlem av et idrettslag, slutter med organisert idrett allerede før de fyller 17.
AA170205 Et langsiktig mål er å utvikle et eget program for forskning , teknologi og entreprenørskap ved NTNU i Gjøvik.
VG170204 Generelt finner forskning at noe av det første folk som har vært vitne til naturkatastrofer eller terroraksjoner gjør, er å finne frem kameraet.
SA170204 Dårlig søvn over lengre tid kan føre til astma, viser ny forskning .
DB170204 Da folk verden over gjorde den såkalte « ice bucket challenge » for noen år tilbake, var det for å øke oppmerksomheten rundt ALS og samle inn penger til forskning .
DB170204 Understøtter forskning fra 2013 ¶
BT170204 - Forskning har vist at mikroplasten reduserer helsen og næringsopptaket til dyreplankton.
BT170204 - Forskning har vist at mikroplasten reduserer helsen og næringsopptaket til dyreplankton.
AP170204 - De skal drive forskning og etterforskning om hverandre og gi informasjon om « forbrytelser mot det polske folk ».
AP170204 Siden Sunnaas sykehus i fjor åpnet sitt virtuelle laboratorium for spillbasert rehabilitering og forskning , har det ikke manglet på henvendelser.
AP170204 I fjor stod sykehusets nye virtuelle laboratorium for spillbasert rehabilitering og forskning ferdig.
AA170204 Dårlig søvn over lengre tid kan føre til astma, viser ny forskning .
AA170204 Dårlig søvn over lengre tid kan føre til astma, viser ny forskning .
VG170203 NY TEKNOLOGI : - Norsk forskning og norske bedrifter skal bidra til å utvikle ny teknologi for ubåtene som Norge skal kjøpe.
DB170203 Vesten fryktet at iranerne ville utvikle atomvåpen, mens iranske myndigheter forsikret at det anrikede uranet skulle brukes til forskning og energiproduksjon.
BT170203 På apoteket kan kundene få sjekket om de har diabetes, med en egen blodprøve, som en del av forskning .
AA170203 Donato og kollegene har nå avslørt, gjennom forskning på mus, at når stjernecellene blir aktive, utløser de kaskader av endringer i sin del av hjernen.
AA170203 Vi som er oppvokst ved kysten, trenger ikke ty til forskning for å vite hva som befinner seg i havet.
SA170202 UiS er altså langt fremme på forskning innenfor dette feltet.
SA170202 Kurs og formidling ¶ Forskning og utvikling ¶
FV170202 Kurs og formidling ¶ Forskning og utvikling ¶
DN170202 Næringsminister Monica Mæland registrerer at flere bedrifter søker støtte til egen satsing på forskning og utvikling.
DB170202 Russland utgjør en økt trussel mot Norge, og utsatte mål er militære installasjoner, kritisk infrastruktur, teknologisk forskning og industri og ikke minst ; Norske politikere og andre beslutningstakere.
BT170202 Kurs og formidling ¶ Forskning og utvikling ¶
AP170202 Geir Ulfstein underviser i folkerett og er professor ved Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet ved Universitetet i Oslo ( PluriCourts ).
AP170202 | Nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser med ny banebrytende forskning
AP170202 Kurs og formidling ¶ Forskning og utvikling ¶
SA170201 Nyere forskning viser at likestilte parforhold gjør både menn og kvinner mer tilfreds, og vi vet at tilfredse foreldre oftest er bedre foreldre enn utilfredse foreldre.
SA170201 Hennes forskning og fagforfatterskap belyser samarbeid mellom foreldre og fagfolk og forståelser av kjønn i hjem, arbeidsliv og utdanning. i ¶
DN170201 Bjørnland og Storesletten peker på at de fleste sentralbanker innen OECD, inkludert Norges Bank, har tatt i bruk slike analyser av pengepolitikken og at det for tiden er aktiv forskning på bruken av DSGE-modeller til å analysere virkningen finanspolitikk.
DB170201 - Forskning indikerer at denne typen polariserende og diskriminerende politikk i mange tilfeller bare gjør frontene mer steile, sier Romarheim.
DB170201 Forskning som er essensiell for å finne ut hvordan mennesket vil takle lengre oppdrag i rommet - for eksempel en reise til Mars.
AP170201 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170201 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170201 Nå viser imidlertid internasjonal forskning at slike forhold ikke forklarer spesielt mye av lønnsgapet.
AP170201 Les mer forskning fra Kjersti Misje Østbakken : Menn med barn tjener best ¶
AP170201 Blant annet viser norsk og internasjonal forskning at når par etablerer familie, er det størst sannsynlighet for at far intensiverer sin innsats i arbeidsmarkedet mens mor trekker i retning av mer familievennlige jobber, gjerne i offentlig sektor, og reduserer sin arbeidstid for å bruke mer tid på hjemmebane.
AP170201 - Nyere forskning vi har fått tilgang på viser at det går mye bedre med neste generasjon, både når det gjelder yrkesdeltagelse og utdanning, men også når det gjelder verdispørsmål, sier Brochmann.
AP170201 - Nyere forskning vi har fått tilgang på viser at det går mye bedre med neste generasjon, både når det gjelder yrkesdeltagelse og utdanning, men også når det gjelder verdispørsmål, sier Brochmann.
AP170201 I forskning er tid den viktigste ressursen.
AP170201 En ny undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) avkrefter flere av mytene rundt tidsbruk og nytte ved søknader til Norges forskningsråd ¶
AP170201 Den nye undersøkelsen fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) viser at forskere opplever arbeidet med å skrive søknad til Forskningsrådet som faglig utviklende, skriver innleggsforfatterne.
AP170201 Samisk ungdom er sterkere rustet til å takle motgang på grunn av sin kultur, viser ny forskning .
AP170201 Samisk ungdom er sterkere rustet til å takle motgang på grunn av sin kultur, viser ny forskning .
DN170131 Martin Flatø er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannelse ( Nifu ).
DN170131 - All forskning har vist dette fra tidenes morgen, sier Bakken til DN.
DN170131 Forskning er klar på at det er sammenheng mellom elevers akademiske prestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå.
DN170131 SSB-forsker Ådne Cappelen mener rapporten fra SSBs strategigruppe ikke svarer på grunnleggende spørsmål om SSBs forskning .
DB170131 Et studie, med bakgrunn av forskning som startet på 90- tallet av, mener at « termitt-teorien » står bak sirklene.
BT170131 - Det er viktig å signalisere for USA og resten av verden at vitenskapelig integritet og fri og uavhengig forskning er ideer som er verdt å stå opp, sier han.
BT170131 Om problemet oppfattes å være at dette er « å kjøpe undervisning », bør en for balansens skyld stille samme spørsmål til alle insentivordningene som gjelder for forskning .
BT170131 Her fins det mye forskning å la seg inspirere av.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
BT170131 Om problemet oppfattes å være at dette er « å kjøpe undervisning », bør en for balansens skyld stille samme spørsmål til alle insentivordningene som gjelder for forskning .
BT170131 Her fins det mye forskning å la seg inspirere av.
BT170131 God undervisning er forskningsbasert undervisning, og forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og bygger på det forskning har vist skaper god læring.
AP170131 Vi hører stadig om forskning og studier som sier at flere føler seg ensomme og ikke bra nok.
SA170130 Han viste til forskning som forteller at bønder i Rogaland har sterkere bondeidentitet enn bønder fra andre kanter av landet.
DN170130 Foto : Pablo Martinez Monsivais/AP/NTB Scanpix ¶ | Forskning og politikk i SSB ¶
DB170130 - Du kan bruke for eksempel bruke arkivet til forskning , Master-oppgaver eller bachelorskriving.
DB170130 - Dette er fantastisk kult, og at alt er søkbart er et godt hjelemiddel både for kulturhistorisk forskning og for andre historieinteresserte, sier han.
BT170130 Mens forskning har flust med belønningsordninger, er problemet få insentiver til å bli en bedre foreleser.
BT170130 Det betyr at prioritering av undervisning vil gå på bekostning av forskning og andre kjerneoppgaver - akkurat som i dag.
BT170130 Mens forskning har flust med belønningsordninger, er problemet få insentiver til å bli en bedre foreleser.
BT170130 Det betyr at prioritering av undervisning vil gå på bekostning av forskning og andre kjerneoppgaver - akkurat som i dag.
AP170130 Vår forskning tyder på at slike foreldrefaktorer også kan forklare hvorfor ungdom i lave sosiale lag drikker mer enn andre.
AP170130 Internasjonal forskning gir holdepunkter for at foreldrenes oppdragelsesstil og forhold til alkohol har mye å si for de unges drikkevaner.
AP170130 Den klassedimensjonen i tenåringsdrikking som vi fant, er tilsynelatende i strid med forskning som gjelder osloungdom.
AP170130 Den forslitte konklusjonen om at det trengs mer forskning er ofte berettiget - også i denne sammenheng.
AP170130 | Ny forskning viser at vekttap kan være livsfarlig for eldre ¶
DB170129 Når man i tillegg har redusert midlene til forskning og tatt på seg stadig nye og krevende oppgaver i bistandens navn, er det vanskelig å se for seg hvordan man skal løse dette uten en betydelig bruk av konsulenter.
DB170129 Og gode undervisere må - basert på det forskning viser skaper god læring - planlegge ulike undervisnings- og læringsaktiviteter med dette i bakhodet.
DB170129 Dette dokumenteres også gjennom forskning på feltet ( jfr.
AP170129 Tidligere forskning har vist at mange barn av innvandrere gjør en formidabel klassereise, og her ser vi litt av hvorfor.
AP170129 Men forskning viser at de har tatt et langt steg i liberal retning sammenlignet med foreldregenerasjonen.
AP170129 Tidligere forskning har vist at mange barn av innvandrere gjør en formidabel klassereise, og her ser vi litt av hvorfor.
AP170129 Men forskning viser at de har tatt et langt steg i liberal retning sammenlignet med foreldregenerasjonen.
SA170128 - Som samfunn forbinder vi et høyt intellektuelt nivå med menn mer enn kvinner, og vår forskning viser at dette oppfattes av barn som er bare seks eller sju år gamle, sier Andrei Cimpian som ledet studien av 400 barn i alderen fem til sju år.
SA170128 Forskning viser at en neve nøtter om dagen er bra for helsa, og det kan faktisk være bra for vekten også.
FV170128 Forskning viser at en neve nøtter om dagen er bra for helsa, og det kan faktisk være bra for vekten også.
DB170128 - Veldig mye av alt det andre vi har fått til, som reformering av offentlig sektor, av kollektivsatsing, og satsing på skole og forskning , har vi ikke vært så uenige om.
DB170128 - Som samfunn forbinder vi et høyt intellektuelt nivå med menn mer enn kvinner, og vår forskning viser at dette oppfattes av barn som er bare seks eller sju år gamle, sier Andrei Cimpian som ledet studien av 400 barn i alderen fem til sju år.
DB170128 Jeg bidrar til at FN diskuterer forskning , koordinering, finansiering og utvikling av helseteknologi.
DB170128 Man hevder at undersøkelsen « er et uttrykk for at hjernen har lettere for å konsentrere seg om informasjon på papir » og henviser til norsk forskning som viser at norske 10.-klassinger forstår tekster bedre når de leser en fagbok eller skjønnlitterær tekst i bokform enn på en dataskjerm.
BT170128 - Som samfunn forbinder vi et høyt intellektuelt nivå med menn mer enn kvinner, og vår forskning viser at dette oppfattes av barn som er bare seks eller sju år gamle, sier Andrei Cimpian som ledet studien av 400 barn i alderen fem til sju år.
BT170128 Den har fått hundretusener til å melde seg på en kommende demonstrasjon til forsvar av forskning og vitenskapelige fakta, The Science March.
BT170128 Forskning viser at en neve nøtter om dagen er bra for helsa, og det kan faktisk være bra for vekten også.
BT170128 De er blant ledende internasjonale aktører når det gjelder forskning innen søkealgoritmer.
AP170128 Forskning viser at en neve nøtter om dagen er bra for helsa, og det kan faktisk være bra for vekten også.
SA170127 Denne typen trening kan forlenge livet med over tre år ¶ Forskning : Slik må du trene for å leve lengst mulig ¶
DB170127 Mer forskning , for eksempel.
BT170127 ( ©NTB ) ¶ | Forskning : Få blir normalvektige etter fedmeoperasjon ¶
AP170127 ( ©NTB ) ¶ | Forskning : Få blir normalvektige etter fedmeoperasjon ¶
SA170126 Nettavisen Khronos, som skriver om høyere utdanning og forskning , har fått en kommentar fra seniorrådgiver May Merete Tjessem Opdal i HR-avdelingen.
SA170126 | Ny forskning slår alarm om doping i sjakk-verden : - Anbefaler strenge kontroller ¶
SA170126 Men nå kan ny forskning føre til at sjakk også må forholde seg til de som prøver å stjele noen ekstra marginer gjennom medisinsk doping.
FV170126 | Ny forskning slår alarm om doping i sjakk-verden : - Anbefaler strenge kontroller ¶
FV170126 Men nå kan ny forskning føre til at sjakk også må forholde seg til de som prøver å stjele noen ekstra marginer gjennom medisinsk doping.
DN170126 SSB-sjef Christine Meyer høster en storm av kritikk etter en intern evaluering av kvaliteten på SSBs forskning .
DN170126 Det skulle handle om forskning , men det er for lengst gått politikk i det.
DB170126 | Ny forskning : Deprimerte har like stor hjerterisiko som folk med fedme og høyt kolesterol ¶
DB170126 | Ny forskning : Deprimerte har like stor hjerterisiko som folk med fedme og høyt kolesterol ¶
DB170126 | Ny forskning : Deprimerte har like stor hjerterisiko som folk med fedme og høyt kolesterol ¶
DB170126 I tillegg understreker Mathisen at det foreløpig er lite forskning på hvilke konsekvenser den kroppslige endringen en fitnessutøver går gjennom før og etter en konkurranse, kan ha.
DB170126 | Ny forskning : Deprimerte har like stor hjerterisiko som folk med fedme og høyt kolesterol ¶
DB170126 | Ny forskning : Deprimerte har like stor hjerterisiko som folk med fedme og høyt kolesterol ¶
BT170126 | Ny forskning slår alarm om doping i sjakk-verden : - Anbefaler strenge kontroller ¶
BT170126 Men nå kan ny forskning føre til at sjakk også må forholde seg til de som prøver å stjele noen ekstra marginer gjennom medisinsk doping.
AP170126 Vi har blant annet lært om evolusjonen av menneskets hjerne, syn og immunforsvar på grunn av forskning på primatene, opplyser antropologen.
AP170126 Forskning som blander mennesker og dyr, har ført til etisk bekymring.
AP170126 | Ny forskning slår alarm om doping i sjakk-verden : - Anbefaler strenge kontroller ¶
AP170126 Men nå kan ny forskning føre til at sjakk også må forholde seg til de som prøver å stjele noen ekstra marginer gjennom medisinsk doping.
DB170125 Dette er en oppglødd reaksjon på at forskning blir sett på som mer prestisjefylt, og at det å koste så mange studenter gjennom systemet har vært dét som gir økonomisk gevinst.
AP170125 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170125 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170125 Hun minner om at bioteknologiloven trådte i kraft for 13 år siden og ikke har vært revidert siden det, til tross for en rivende utvikling av forskning og behandlingsmetoder.
DN170124 I Arktis er Kina opptatt av å få på plass et multilateralt myndighetsorgan, vitenskapelig forskning , miljøvern og økonomisk utvikling, ifølge ambassadøren.
DB170124 Terje Danielsen forteller at Kåss har vært ansatt ved sykehuset i ti-tolv år, og hele tiden drevet med forskning .
DB170124 Tallene sett i sammenheng med annen forskning viser at barna ikke får tilstrekkelig oppfølging.
DB170124 På grunn av industriens insisterende hemmelighold rundt kostnader til forskning og utvikling er det vanskelig å si i nøyaktig hvilken grad.
DB170124 Men at en betydelig andel av all forskning på legemidler finansieres gjennom offentlige midler er det ingen tvil om.
DB170124 Her foreslås det at myndigheter må « forhandle frem globale avtaler om koordinering, finansiering og utvikling av helseteknologi som komplementerer de eksisterende innovasjonsmodellene, inkludert en bindende konvensjon om forskning og utvikling som skiller kostnadene ved forskning og utvikling fra sluttprisene ».
DB170124 Her foreslås det at myndigheter må « forhandle frem globale avtaler om koordinering, finansiering og utvikling av helseteknologi som komplementerer de eksisterende innovasjonsmodellene, inkludert en bindende konvensjon om forskning og utvikling som skiller kostnadene ved forskning og utvikling fra sluttprisene ».
DB170124 De samme mekanismene sørger også for at forskning på nye typer antibiotika ikke prioriteres, samtidig som antibiotikaresistens er en av de aller viktigste globale helsetruslene.
DB170124 Da får vi situasjoner hvor prisene på livreddende medisiner presses i været, og forskning på behandling for sykdommer som rammer den fattige delen av befolkningen erstattes av forskning på potensmidler og behandling for håravfall.
DB170124 Da får vi situasjoner hvor prisene på livreddende medisiner presses i været, og forskning på behandling for sykdommer som rammer den fattige delen av befolkningen erstattes av forskning på potensmidler og behandling for håravfall.
AP170124 Derfor mobber vi 15 års forskning fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Bergen viser at mobbere har flere fellestrekk.
AP170124 Antropologer har studert fenomenet kunstig intelligens i tiår, og til tross for stadig mer avansert teknologi er tidligere forskning fremdeles høyst gyldig.
DB170123 Det finnes heller ingen forskning som viser at det å straffe barn vil føre til at færre barn kommer hit med manglende dokumentasjon, sier Lindboe til Dagsavisen.
AP170123 Det er viktig å være kritisk til forskning , men da bør man være like kritisk til publikasjonene man selv foretrekker, mener innleggsforfatterne.
AP170123 Det er viktig å være kritisk til forskning , men da bør man være like kritisk til publikasjonene man selv foretrekker, mener innleggsforfatterne.
VG170122 Senere forskning anslår det virkelige dødstallet til minst 12 000.
DN170122 5 Du har donert flere hundre millioner kroner til medisinsk forskning .
DN170122 | Se opp for superlettsolgt forskning
DB170122 RIKTIG TEMPERATUR : Kjølevarer skal oppbevares fra 0-4 grader, opplyser Hanne Møller, matforsker ved Østfold Forskning .
DB170122 Hanne Møller, senior-og matforsker ved Østfold Forskning , jobber hovedsakelig med datomerking i forhold til matsvinn.
DB170122 Foto : Østfold Forskning .
AP170122 I tillegg til at stadig flere store enkeltbygninger kunne gi flere pasienter en verdifull spesialistbehandling, omfattet driften nå også medisinsk forskning og undervisning.
AP170122 Satser mer på forskning og utvikling ¶
AP170122 Like viktig er imidlertid, ifølge Djurberg, Huaweis omfattende investeringer i forskning og utvikling.
AP170122 - Huawei har gått fra å være en copycat til å bli ledende innen forskning og utvikling.
AP170122 10 prosent av omsetningen er investert i forskning og utvikling, og nær 80 000 av selskapets 180.000 ansatte jobber med forskning .
AP170122 10 prosent av omsetningen er investert i forskning og utvikling, og nær 80 000 av selskapets 180.000 ansatte jobber med forskning.
AP170122 Satser mer på forskning og utvikling ¶
AP170122 Like viktig er imidlertid, ifølge Djurberg, Huaweis omfattende investeringer i forskning og utvikling.
AP170122 - Huawei har gått fra å være en copycat til å bli ledende innen forskning og utvikling.
AP170122 10 prosent av omsetningen er investert i forskning og utvikling, og nær 80 000 av selskapets 180.000 ansatte jobber med forskning .
AP170122 10 prosent av omsetningen er investert i forskning og utvikling, og nær 80 000 av selskapets 180.000 ansatte jobber med forskning.
AP170122 Deler årlig ut inntil 50 millioner kroner til allmennyttige formål, i det vesentlige til forskning innen naturvitenskapelige fagområder.
AP170122 Hans forskning viser at barn som innvandrer til Norge sent i barneårene eller i ungdomsårene, gjør det systematisk dårligere når det gjelder : ¶ å komme i arbeid ¶ inntekt ¶ yrkesstatus ¶ risiko for å bli trygdemottagere ¶
AP170122 - Også tidligere forskning har vist at barn som innvandret sent i oppveksten, gjør det dårligere på skolen få år etter ankomst.
AP170122 - Mens tidligere forskning har vist klare generasjonsforskjeller mellom førstegenerasjons innvandrere og deres norskfødte barn, viser denne studien at dette ikke nødvendigvis bare er et generasjonsfenomen, sier han.
SA170121 Psykologisk forskning viser at mange narsissister framstår som sjarmerende, vittige og karismatiske ved første bekjentskap.
SA170121 Femti års empirisk forskning innen personlighetspsykologien har resultert i vitenskapelig enighet om de grunnleggende dimensjoner i menneskelig variasjon.
SA170121 En økende mengde forskning om personlighets, utviklings- og sosialpsykologi viser at en livshistorie utruster voksne med en følelse av sammenheng, hensikt og kontinuitet over tid.
SA170121 En stor og raskt voksende mengde forskning viser at folks temperament, karakteristiske motivasjon og mål, samt egne oppfatninger av seg selv, er sterke forutsigelser om hva de vil føle, tenke og gjøre i fremtiden, og de er effektive hjelpemidler til å forklare hvorfor.
SA170121 Forskning viser utvilsomt at høyere skår på utadvendthet er forbundet med større lykke og vid sosial omgangskrets.
SA170121 Forskning viser at folk som er lave på behagelighet, vanligvis blir sett på som upålitelige.
SA170121 Forskning tyder på at utadvendte har en tendens til å ta høyere risiko, og at folk med lavt nivå i åpenhet sjelden stiller spørsmål ved sine dypeste overbevisninger.
SA170121 Forskning i kognitiv vitenskap viser at mennesker er avhengige av personlige skjemaer for å bearbeide ny sosial informasjon raskt og effektivt.
SA170121 Psykologisk forskning viser at mange narsissister framstår som sjarmerende, vittige og karismatiske ved første bekjentskap.
SA170121 Femti års empirisk forskning innen personlighetspsykologien har resultert i vitenskapelig enighet om de grunnleggende dimensjoner i menneskelig variasjon.
SA170121 En økende mengde forskning om personlighets, utviklings- og sosialpsykologi viser at en livshistorie utruster voksne med en følelse av sammenheng, hensikt og kontinuitet over tid.
SA170121 En stor og raskt voksende mengde forskning viser at folks temperament, karakteristiske motivasjon og mål, samt egne oppfatninger av seg selv, er sterke forutsigelser om hva de vil føle, tenke og gjøre i fremtiden, og de er effektive hjelpemidler til å forklare hvorfor.
SA170121 Forskning viser utvilsomt at høyere skår på utadvendthet er forbundet med større lykke og vid sosial omgangskrets.
SA170121 Forskning viser at folk som er lave på behagelighet, vanligvis blir sett på som upålitelige.
SA170121 Forskning tyder på at utadvendte har en tendens til å ta høyere risiko, og at folk med lavt nivå i åpenhet sjelden stiller spørsmål ved sine dypeste overbevisninger.
SA170121 Forskning i kognitiv vitenskap viser at mennesker er avhengige av personlige skjemaer for å bearbeide ny sosial informasjon raskt og effektivt.
DB170121 Denne arrogante holdningen - som ikke har støtte i forskning om temaet - ble etter hvert tonet ned.
AP170121 Forskning viser at barn som utsettes for vold, blir fysisk og psykisk syke.
SA170120 Foto : Kent Skibstad / NTB scanpix ¶ - Forskning har vist at mange voldtektssaker som har endt med domfellelse i tingretten, har endt med frifinnelse i lagmannsretten med jury.
SA170119 - Det er ikke empirisk grunnlag som tilsier at lekdommere føler seg overkjørt av fagdommere, mens det derimot foreligger forskning som påpeker at jurymedlemmer opplever å bli overkjørt av andre jurymedlemmer, sier Ropstad.
DB170119 Der forteller en engasjert Wikshåland om sin forskning ved Institutt for musikkvitenskap.
SA170118 Uten investeringer i forskning og utvikling vil vi være uforberedt også når neste trussel kommer, advarer Gates.
DB170118 Demokratier kan være svake i perioder, men de har evnen til å gjenføde seg selv på grunn av den dynamikken som fri meningsdannelse, frie valg og fri forskning skaper.
DB170118 Til Jotuns påstand om at ulven er « farlig » kan mye forskning og erfaring legges fram for å berolige dem som tenker som henne.
AP170118 Noen er også så entusiastiske og har så stor tro på sin forskning at de mener målet helliger midlet.
AP170118 Forskere belønnes ut fra hvor mye de publiseres og hvor mye forskningsmidler de klarer å skaffe, og slike belønningssystemer for forskning forebygger ikke fusk.
AP170118 En studie av farmasøytisk forskning fra 2005 viser at 29 prosent av forskningsfusk som kolleger kjente til, aldri ble oppdaget.
AP170118 En stor oversikt gjennomført av det australske forskningsrådet for medisin fant nylig at det på tross av økt forskning ikke var bevis for at homeopati virket mot noen av de 68 tilstandene som hadde vært systematisk vurdert.
AP170118 Noen er også så entusiastiske og har så stor tro på sin forskning at de mener målet helliger midlet.
AP170118 Forskere belønnes ut fra hvor mye de publiseres og hvor mye forskningsmidler de klarer å skaffe, og slike belønningssystemer for forskning forebygger ikke fusk.
AP170118 En studie av farmasøytisk forskning fra 2005 viser at 29 prosent av forskningsfusk som kolleger kjente til, aldri ble oppdaget.
AP170118 Den følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren.
AP170118 Klimapanelet driver ikke med egen forskning , men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen.
SA170117 Videre tyder Skandinavisk forskning på at god kontakt og en god relasjon til både barn og foreldre, er viktig, samt at en sterk ledelse er nødvendig, « dvs. en ledelse som er tydelig og som gir veiledning og fastsetter rammer » ( Sommersel, Vestergaard og Larsen, 2013 ).
SA170117 Når forskning også konkluderer at god ledelse betyr gode relasjoner, så stiller vi oss høyt kritisk til hvilken faglig bakgrunn politikerne kan begrunne foreslått vedtak.
DN170117 Enklere forklart skal god undervisning og kompetanse dokumenteres og gi status - på samme måte som forskning gir det i dag.
DN170117 Norsk forskning
DN170117 Bjerg viser blant annet til forskning Universitetet i Stavanger har utført blant norske 10.-klassinger, som har langt bedre tekstforståelse når de leser en fagbok eller skjønnlitterær tekst i bokform, enn når de gjør det på en dataskjerm.
DB170117 Både fødselen og livet hennes ble godt dokumentert ( se bildene lenger ned i saken ), og hun skal ha vært en stor bidragsyter i amerikansk forskning på arten.
DB170117 Melk inneholder jo veldig mange bra næringsstoffer, og det er mye forskning som tyder på at meieriprodukter ikke er skadelig for vekt og helse, snarere tvert imot, sier Borchsenius og von Krogh, og viser til at melk ifølge forskning også kan redusere risikoen for utvikling av ulike kreftformer.
DB170117 Melk inneholder jo veldig mange bra næringsstoffer, og det er mye forskning som tyder på at meieriprodukter ikke er skadelig for vekt og helse, snarere tvert imot, sier Borchsenius og von Krogh, og viser til at melk ifølge forskning også kan redusere risikoen for utvikling av ulike kreftformer.
DB170117 Vi har både forskning og dokumentasjon på at det tvert om har god effekt.
DB170117 Det merket kjemiprofessoren og tidligere direktør i Norges forskningsråd Ole Henrik Ellestad da han i 2009 kritiserte FNs klimapanel for å legge ensidig vekt på forskning som støttet den rådende klimateorien.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi. 11.
AP170117 Videreføre samarbeidet med europeiske partnere innen vitenskap, forskning og teknologi. 11.
AP170117 Hessen viser korrekt til Forskningsmeldingen fra 2009 som sier at bevilgninger til forskning er « motivert ut fra forskningens nytteverdi ».
SA170116 Det har aldri vært så mye karbon i atmosfæren som det er idag, ifølge forskning .
FV170116 Tilsynet av behandlingen av blodforgiftning skal bli gjenstand for forskning .
DB170116 Og for det tredje viser forskning at helsegevinsten ved sykling mer enn oppveier ulempene ved dårlig luft - selv der luften er vesentlig dårligere enn i noen norsk by.
DB170116 ¶ BOK OM SKJEDEN : Boken « Gleden med skjeden », av legestudentene Nina Brochmann ( t.v ) og Ellen Støkken Dahl, kombinerer kjent medisinsk kunnskap med ny forskning , presentert på en lettfattelig måte.
BT170116 En regjering som tar miljøendringene på alvor og gjør ting for å motvirke det, heller enn å benekte forskning .
AP170116 Forskning viser nå at mennesker har båret levende fisk opp til disse fjellvannene helt siden steinalderen.
AP170116 Forskning viser nå at mennesker har båret levende fisk opp til disse fjellvannene helt siden steinalderen.
AP170116 Begrepene kan høres banale ut, men tankevirus-modellen er basert på moderne psykologisk forskning og kjente terapiretninger.
SA170115 Sjimpanser velger å få barn med maker som er genetisk ulike dem selv, ifølge ny forskning .
SA170115 Sjimpanser velger maker som er mest ulik dem selv, ifølge ny forskning .
SA170115 ( ©NTB ) ¶ | Forskning viser at like aper ikke leker best ¶
FV170115 - Forskning viser at vi blir stivere med alderen.
DB170115 Forskning viser at fiskens evne til å føle smerte og frykt neppe er vesensforskjellig fra varmblodige dyr.
AP170115 Hvert år dør 300.000 - 400.000 russere av røykerelaterte sykdommer, viser forskning fra Det russiske folkehelseinstituttet.
AP170115 Så godt som alt vi er avhengig av er resultat av grunnleggende, vitenskapelig forskning .
AP170115 I Norge har vi bred enighet om at ressursforvaltning skal være basert på kunnskap oppnådd gjennom solid forskning .
SA170114 Selv om lovverket skal sikre gode og forsvarlige helsetjenester og hindre overgrep, viser et stort omfang forskning , tilsyn og rapporter at lovverket ikke blir fulgt i praksis !
SA170114 - Forskning viser at vi blir stivere med alderen.
DN170114 Overlegen ved seksjon for forskning og utvikling i klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus, flyttet til Oslo og trengte jobb.
DN170114 Overlege Peter Mæhre Lauritzen ved seksjon for forskning og utvikling i klinikk for radiologi og nukleærmedisin på Oslo universitetssykehus.
DN170114 I tillegg vil genanalysering bli enklere og mer utbredt, tror Hilde Nebb prodekan for forskning og innovasjon ved Det medisinske fakultetet ved UiO.
DB170114 Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero svarte at ingen forskning noe sted sier at det var varmere i vikingtiden enn i dag, verken i Europa eller noe annet sted i verden.
BT170114 - Forskning viser at vi blir stivere med alderen.
AP170114 - Forskning viser at vi blir stivere med alderen.
DB170113 Vår oppfordring er : Se mot nord, og dra nytte av kunnskap og erfaringer fra forskning og utvikling innen opplevelsesturismen der.
BT170113 Budsjettet for neste år viderefører storsatsingen på infrastruktur, kunnskap og forskning .
AP170113 Forskning fra Skandulv viser at ulven kan ta opp mot en tredel av alle elgkalvene, men det er usikkert hvordan det påvirker bestanden, sier han.
AP170113 Forskning fra Skandulv viser at ulven kan ta opp mot en tredel av alle elgkalvene, men det er usikkert hvordan det påvirker bestanden, sier han.
SA170112 » I utkastet til strategiplanen for Universitetet i Stavanger for 2017 - 2020 står det : « I det innovative universitetet preger nyskapning og innovasjon alle våre utdanninger, vår undervisning, forskning , formidling og den kunnskapen som utvikles og deles.
SA170112 Vil universitetsstyret nå styre mer mot å tjene samfunnet heller enn å tjene fri og kritisk forskning og undervisning ?
SA170112 Nå er erkjennelsesdrevet forskning blitt til innovasjonsdrevet forskning .
SA170112 Nå er erkjennelsesdrevet forskning blitt til innovasjonsdrevet forskning.
SA170112 Kritisk forskning er i stedet erstattet med setninger som : « Vi legger til rette for forskning [... ] hvor ideer omsettes til verdiskapning for individ og samfunn.
SA170112 Kritisk forskning er i stedet erstattet med setninger som : « Vi legger til rette for forskning [... ] hvor ideer omsettes til verdiskapning for individ og samfunn.
SA170112 I et seks sider langt dokument fins ikke begrepet « kritisk forskning » et eneste sted.
SA170112 Dette er et motto som faktisk tar opp i seg det flere av oss har ment var universitetets fremste oppgave, å drive kritisk, uavhengig forskning , undervisning og formidling.
SA170112 Det som ikke er nevnt, er grunnlaget ; begrepet kritisk og uavhengig forskning er ikke nevnt med ett eneste ord.
DB170112 Forskning gjort av Politihøgskolen kan tvert i mot trekke i motsatt retning, nemlig at den som står bak lovbruddet kan få økt status i miljøet og lede til tilsvarende handlinger.
DB170112 NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - har undersøkt dette og skriver at tre fagområder skiller seg ut med en særlig stor økning i antall mastergradsprogram.
DB170112 Det sikrer lik praksis, gir grunnlag for forskning - og skaper større trygghet for helsepersonell som utfører oppgavene.
AP170112 Si ;D-innlegg : Jeg ønsket meg en kunnskaps-regjering som faktisk tror på forskning .
AP170112 Forskning viser at klimaendringene er reelle.
AP170112 januar rusreformbevegelsens omtale av forskning på medisinsk bruk av enkelte rusmidler.
SA170111 Forskning de siste 50-årene har demonstrert at vi ikke er født med spesielt gode evner til å ta beslutninger i komplekse og usikre situasjoner.
DB170111 På samme måte som vi har virkemidler for å stimulere til forskning og innovasjon, må vi ha virkemidler for å stimulere bedriftene til å øke sine investeringer i kompetanseutvikling.
BT170111 Norsk og internasjonal forskning har vist at hverdagslivet som irregulær ofte er hardere i sterke velferdsstater som Norge enn i land med svakere velferdssystemer, hvor det er lettere å klare seg med hjelp fra familie, etniske nettverk og velferdstilbud drevet av religiøse og frivillige organisasjoner.
BT170111 Hvordan er så livet som irregulær migrant i velferdsstaten Norge ? Forskning har vist at det bringer med seg flere utfordringer som er knyttet opp til manglende rettigheter.
AP170111 Vi får håpe og tro at vi får en nyorientering på ledelsesfeltet, man kan jo ikke drive forskning på den måten.
AP170111 Saken der var at ledelsen hadde ansatt en stjerneforsker - svindleren og levemannen Paolo Macchiarini - som hadde forfusket sin kirurgiske forskning og på den måten bidro til flere dødsfall blant pasientene.
AP170111 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170111 Ved å måle den faktiske aktiviteten unngår man et stort problem innenfor forskning på fysisk aktivitet ; nemlig at de fleste av oss er ganske upresise når vi skal rapportere hvor fysisk aktive vi eller barna våre er.
AP170111 Tidligere forskning har vist at fysisk aktivitet hos både barn, ungdom og voksne kan være en gunstig ingrediens i behandling av depresjon.
AP170111 Ofte rådes man til økt fysisk aktivitet med bakgrunn i fordelene det har for den fysiske helsen, men vår forskning fra NTNU viser at også den mentale helsen påvirkes i positiv retning, og at denne effekten vedvarer over tid.
AP170111 I motsetning til hva forskning på voksne viser, blir barn hverken inaktive fordi de er deprimerte eller deprimerte fordi de er inaktive.
AP170111 Vi får håpe og tro at vi får en nyorientering på ledelsesfeltet, man kan jo ikke drive forskning på den måten.
AP170111 Saken der var at ledelsen hadde ansatt en stjerneforsker - svindleren og levemannen Paolo Macchiarini - som hadde forfusket sin kirurgiske forskning og på den måten bidro til flere dødsfall blant pasientene.
AP170111 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170111 Ved å måle den faktiske aktiviteten unngår man et stort problem innenfor forskning på fysisk aktivitet ; nemlig at de fleste av oss er ganske upresise når vi skal rapportere hvor fysisk aktive vi eller barna våre er.
AP170111 Tidligere forskning har vist at fysisk aktivitet hos både barn, ungdom og voksne kan være en gunstig ingrediens i behandling av depresjon.
AP170111 Ofte rådes man til økt fysisk aktivitet med bakgrunn i fordelene det har for den fysiske helsen, men vår forskning fra NTNU viser at også den mentale helsen påvirkes i positiv retning, og at denne effekten vedvarer over tid.
AP170111 I motsetning til hva forskning på voksne viser, blir barn hverken inaktive fordi de er deprimerte eller deprimerte fordi de er inaktive.
AP170111 - En klar trend er at religiøs nasjonalisme fører disse landene oppover listen, sier lederen for strategisk forskning ved Open Doors International, Ron Boyd-MacMillan.
AP170111 De hevder at evidensen for stoffenes effekt er opplagt, og hvis effekten er mangelfullt dokumentert skyldes det at forskning på stoffene er blitt diskriminert.
SA170110 Farlig å se det an ¶ Forskning fra både Handelshøyskolen BI og fra flere utenlandske studier viser at vi næringslivsledere diskuterer for lite teknologi.
DB170110 Kalenderen har også en annen misjon enn å skaffe penger til forskning på behandling av kreft.
DB170110 Søreide la for øvrig vekt på at det er skjedd store endringer i oppfølging av veteranene som kommer hjem fra tjeneste i utlandet, og påpekte at det også er satt av midler til forskning på veteraner.
DB170110 Etter den avtalen som nå er inngått med Iran om deres kjernefysiske forskning , er faren derfra borte.
BT170110 Statsministeren oppfordrer de tre høyskolemiljøene til å bevare alt det de er gode på og i fellesskap skape forskning av enda høyere kvalitet.
BT170110 Større fagmiljøer vil på flere områder være nødvendig for å heve kvaliteten på forskning og utdanning.
BT170110 En slik fusjon gir verken bedre forskning eller utdanning av seg selv.
BT170110 Det vesentlige er at finnes vilje til å løfte kvaliteten på både forskning og utdanning, noe Vestlandet trenger mer enn noen gang.
FV170109 Dweck har gjennom 30 års forskning gjort forsøk med å utsette barn og unge for ulik typer ros, og så testet resultatene etterpå.
DB170109 Ser man til forskning vil man se at disse utfordringene er utbredt og at de er reelle.
BT170109 Tiltakene er tett koblet til forskning og akademia, og regjeringen tilrettelegger for kunnskapsutveksling og eksperimenteringsmidler til gode for hele landet.
BT170109 Tiltakene er tett koblet til forskning og akademia, og regjeringen tilrettelegger for kunnskapsutveksling og eksperimenteringsmidler til gode for hele landet.
AP170109 Uten langsiktig forskning og overvåking har vi ingen mulighet til å fange opp den dynamikken og de prosessene som karakteriserer dette økosystemet, som for eksempel masseansamlinger av spøkelseskreps og snegler i tareskogen.
AP170109 Et stadig mer isfritt Arktis krever mer forskning om livet i havet i mørketiden - som spøkelseskrepsen.
AP170109 Uten langsiktig forskning og overvåking har vi ingen mulighet til å fange opp den dynamikken og de prosessene som karakteriserer dette økosystemet, som for eksempel masseansamlinger av spøkelseskreps og snegler i tareskogen.
AP170109 Et stadig mer isfritt Arktis krever mer forskning om livet i havet i mørketiden - som spøkelseskrepsen.
DN170108 Ifølge en rapport New York Times har offentliggjort, har Coca-Cola brukt 120 milliarder dollar på forskning og andre prosjekter i årene 2010 til 2015 med mål om å forvirre forbrukerne om helserisikoer knyttet til brus og annen sukkerholdig drikke.
DN170108 I søksmålet fra Praxis Project beskyldes Coca-Cola og den amerikanske drikkevareforeningen ABA blant annet for å ha forvansket forskning og for å ha tonet ned sammenhengen mellom USAs fedmeepidemi og et høyt inntak av sukkerholdig drikke, melder Sveriges Television.
DB170108 « Smak er villedende » ¶ - Forskning viser at tobakksindustrien bruker pakningsdesign og fargebruk for å appellere til barn og unge.
DB170108 Blant annet fortalte han til BBC i fjor at menneskeheten risikerer selvutslettelse, blant annet fordi utviklingen av forskning og teknologi gjør at det kan skapes nye måter som ting kan gå galt på.
BT170108 Forskning viser at det som motiverer elevene er konkrete tilbakemeldinger som hjelper dem videre i læringsprosessen.
AP170108 Når forskning blir aktivisme ¶
AP170108 Forskerparet møtte motbør mot sin forskning på psykedelia : ¶
AP170108 Når forskning blir aktivisme ¶
AP170108 Forskerparet møtte motbør mot sin forskning på psykedelia : ¶
DB170107 For å skape nye jobber vil Solberg satse videre på samferdsel, « vekstfremmende skattelettelser », forskning og innovasjon.
DB170107 Ifølge en rapport New York Times har offentliggjort, har Coca-Cola brukt 120 millioner dollar på forskning og andre prosjekter i årene 2010 til 2015 med mål om å forvirre forbrukerne om helserisikoer knyttet til brus og annen sukkerholdig drikke.
DB170107 I søksmålet fra Praxis Project beskyldes Coca-Cola og den amerikanske drikkevareforeningen ABA blant annet for å ha forvansket forskning og for å ha tonet ned sammenhengen mellom USAs fedmeepidemi og et høyt inntak av sukkerholdig drikke, melder Sveriges Television.
DB170106 Det er grunnleggende lærdom i økonomifaget at forskning og utvikling vil underfinansieres i et fritt marked.
DB170106 Etter flere år med flittig bruk og først i 2014 gjorde en forskning på om elevene faktisk lærer så mye som det ble påstått av spillet Dragonbox.
BT170106 Kampen om det foreslåtte nybygget for marin forskning spisser seg til.
SA170105 Vi har begge arbeidet for å begrave myten om at elsykling ikke gir trening, ved utgivelse av bok og forskning .
SA170105 Studier har indikert at vanndrikking kan påvirke vekten, men her trengs det mer forskning for å konkludere.
SA170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
FV170105 Studier har indikert at vanndrikking kan påvirke vekten, men her trengs det mer forskning for å konkludere.
FV170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
DN170105 Vi vokser mye andre steder i verden, og vi vil satse mer på forskning og utvikling.
DB170105 Skadevirkningene er først blitt synlige gjennom mange års grundig og komplisert forskning .
DB170105 Oppsummert forskning fra Storbritannia og andre deler av verden har vist at MDMA kan føre til en lang rekke helse- og psykiske problemer.
DB170105 Min egen forskning på området begynte tidlig på 1990-tallet.
DB170105 De kritiserte spesielt en artikkel fra 2013 der jeg gjennomgikk nyere forskning på effektene av MDMA på mennesker.
DB170105 Bakgrunnen for invitasjonen var min omfattende forskning på dette feltet.
DB170105 for misvisende fremstilling av tidligere forskning .
BT170105 Ifølge Bergen Næringsråds næringspolitiske undersøkelse er det støtte til forskning og høyere kompetanse bedriftene nå helst vil ha fra regjeringen for å møte det ukjente som treffer dem.
BT170105 Påstanden om at rapsbasert biodrivstoff er i konflikt med mat har fått leve i debatten i et tiår, til tross for at den gjentatte ganger er tilbakevist av forskning som viser at dette er en forenkling.
BT170105 Studier har indikert at vanndrikking kan påvirke vekten, men her trengs det mer forskning for å konkludere.
BT170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
AP170105 Forskning viser at bare ti prosent færre biler vil gi radikalt bedre flyt i trafikken på E18, fordi faren ved forsinkende køer øker sterkt når kapasiteten på veien er fullt utnyttet.
AP170105 Studier har indikert at vanndrikking kan påvirke vekten, men her trengs det mer forskning for å konkludere.
AP170105 Det er begrunnet i forskning som viser at mettede fettsyrer øker det dårlige LDL-kolesterolet, som igjen øker risikoen for hjertesykdom.
DN170104 Blant fordelene er Paris' beliggenhet, tilgangen til boliger og kontorer, stor variasjon innen industrien og Frankrikes sterke satsing på forskning .
DB170104 SKUMMEL UTVIKLING : Forskning fra Harvard-universitetet viser at E. coli bakterien kan utvikle kraftig resistens ekstremt raskt.
DB170104 Forskning kan gi svar på hvordan forhindre demens, og i beste fall behandle sykdom som alzheimer Dagbladet Pluss ¶
DB170104 Hvem bevilger penger til hva slags forskning for hvem - det må vi alltid være oppmerksomme på.
AP170104 Blant fordelene er Paris' beliggenhet, tilgangen til boliger og kontorer, stor variasjon innen industrien og Frankrikes sterke satsing på forskning .
DN170103 - Vi opptatte av innovasjon og entreprenørskap, av å bygge en sterk kultur - for å se forskning , utdanning og innovasjon i sammenheng, sier rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU.
BT170103 Det ble ikke funnet spor av giftstoffer i dem, men ny forskning viser at det ikke er nok til å utelukke at lusemidler tok livet av dem.
BT170103 Med bakgrunn i ny forskning fra Havforskningsinstituttet skriver BT : «... det er grunn til å frykte at behandlingene mot lakselus utgjør en større trussel enn oppdretternes interesseorganisasjon, Sjømat Norge, vil ta inn over seg.
BT170103 Forskning og utvikling pågår parallelt med at Sjømat Norge siden 2009 har sørget for at tiltakene mot lakselus er koordinert mellom bedriftene.
SA170102 Ikke sammenlign deg med andre ¶ Forskning har ikke funnet et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet.
SA170102 Funnene våre ble også bekreftet i forskning på området.
SA170102 Forskning om store barnehager viser at de kan være gode kvalitetsbarnehager hvis man har fokus på strukturen og ledelsen.
SA170102 Noe vi på Høgskolen får igjen for det, er data til vår forskning , sier Morten Kristoffersen.
FV170102 Ikke sammenlign deg med andre ¶ Forskning har ikke funnet et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet.
DN170102 Ny forskning viser at det omtrent er umulig å holde vekten nede, meldte Aftenposten i romjulen.
DB170102 Kallbekken mener på sin side at politikerne tidvis bruker forskning selektivt.
DB170102 - Det er ikke i nærheten av forskning , det er dårligere enn kvalifisert synsing, skrev Zero-leder Marius Holm i en facebook-tråd, og påpekte blant annet at Cicero ikke hadde sett på klimaeffekt, kun trafikkeffekt.
DB170102 Han viser til forskning som forteller at elefant- og løvebestandene raser nedover, og at også giraffen nærmer seg rødlistene over utrydningstruede dyrearter.
BT170102 Ikke sammenlign deg med andre ¶ Forskning har ikke funnet et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet.
BT170102 Registreringer på Bybanen i Bergen og internasjonal forskning på trafikksikkerhet viser at såkalte light rail-systemer har lavere ulykkestall enn buss.
BT170102 Registreringer på Bybanen i Bergen og internasjonal forskning på trafikksikkerhet viser at såkalte light rail-systemer har lavere ulykkestall enn buss.
BT170102 Henter du inpirasjon fra bilder av trente kropper?Det er ikke bra for deg, ifølge forskning .
BT170102 Vi har gjort forskning som viser at folk går ned i vekt, om de blir betalt.
BT170102 Men bare åtte prosent klarer å gjennomføre nyttårsforsettene sine, viser forskning publisert i Journal of Clinical Psychology og StatisticBrain.
BT170102 At en god plan fungerer, viste også forskning fra Wake Forest University.
BT170102 - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
BT170102 Men britisk forskning har vist at det er lettere å nå et mål om man noterer ned resultatene underveis.
BT170102 Noe vi på Høgskolen får igjen for det, er data til vår forskning , sier Morten Kristoffersen.
AP170102 Ikke sammenlign deg med andre ¶ Forskning har ikke funnet et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet.
AP170102 Noe vi på Høgskolen får igjen for det, er data til vår forskning , sier Morten Kristoffersen.
SA170101 På Hanabryggene har Sjur Svaboe og hans folk drevet forskning og utvikling over flere år innen en av de nye næringene innen bioteknologi.
SA170101 I tillegg er det prosjekter og forskning som bidrar til bedre dyrehelse og eksempelvis utvikling av nytt utstyr for bedre å kunne redde menneskeliv ved ulykker.
DN170101 En enkel metode for samarbeid fungerer bedre enn å sende ledergruppen i en lavvo i villmarken, ifølge forskning ved NHH.
DB170101 Med alle forbehold, på bakgrunn av nyere forskning og undersøkelser som Sterling-Rice Group mener vil påvirke mediebildet, ser byrået disse mulige trendene i USA : ¶
AP170101 Les anmeldelsen : Dommedagsprofetier, ran, en nedlagt T-banestasjon og kontroversiell forskning .
AP170101 Les anmeldelsen : Dommedagsprofetier, ran, en nedlagt T-banestasjon og kontroversiell forskning .
AP170101 Vi kan bevilge penger til forskning , men det er de kreative hodene som må skape de viktige gjennombruddene.
AP161230 Nyere forskning tar også for seg hvordan depresjon i svangerskapet kan påvirke fosteret, noe man foreløpig ikke vet så mye om.
AP161230 Nyere forskning har vist at barna har økt risiko for blant annet oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, angst og depresjon på sikt.
AP161230 Les om annen norsk forskning her : Tvillingmødre har 80 prosent større sannsynlighet for å bli deprimerte.
AP161230 Internasjonal forskning viser at mellom 10 og 15 prosent oppfyller kriteriene til en fødselsdepresjonsdiagnose.
AP161230 Flertallet blir deprimerte allerede mens de er gravide, ikke etter fødselen, viser ny norsk forskning FOTO : Gladskikh Tatiana / Shutterstock ¶
AP161230 De aller fleste nybakte mødre som opplever depressive plager har dem både mens de går gravide og videre i barseltiden, viser ny, norsk forskning .
BT161227 Når dagens demagoger blir avslørt, øker mistilliten til fakta, forskning og demokratiske institusjoner kanskje enda mer.
BT161227 I Hagens verden finnes altså ikke uavhengig forskning , absurd nok.
BT161227 Når dagens demagoger blir avslørt, øker mistilliten til fakta, forskning og demokratiske institusjoner kanskje enda mer.
BT161227 I Hagens verden finnes altså ikke uavhengig forskning , absurd nok.
AP161222 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler.
AP161219 NIFU ( Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler.
AP161214 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Simen Gaure, Kristian Gundersen og Øyvind Østerud hver uke om det de mener er mangelfull forskning , flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk.
AP161214 Frykter for amerikansk forskning
AP161208 - Dette er det forskning som kan bekrefte.
AP161207 Forskning viser at 30 prosent av seksuelle overgrep mot barn begås av barn under 18 år.
VG161201 Forskning tyder på at de nye mediene har sine fordeler, men at de også kan utgjøre en helserisiko.
AP161125 Men det finnes faktisk forskning på samleiehyppigheten i Norge som kan gi verdifull innsikt.
AP161111 Hun trekker frem forskning som viser at oppfattelse om rettferdig pris avhenger av flere forhold.
FV161104 | Ny forskning : Dropp skrittelleren om du vil ned i vekt ¶
VG161102 - Vi finner det svært bekymringsfullt at forskning viser at stadig flere barn blir indoktrinert i moskeer uten noen form for offentlig tilsyn, sier Kesvari som vil komme tilbake konkrete forslag.
VG161102 - Media og forskere kan drive ordentlig og objektiv journalistikk og forskning om dette.
BT161024 Og det er ikke noe god forskning som kan si klart om det gir noen effekt.
SA161010 Velferdsforskningsinstituttet NOVA har kartlagt funnene sammen med Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Norges Idrettshøgskole.
AP161010 Velferdsforskningsinstituttet NOVA har kartlagt funnene sammen med Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Norges Idrettshøgskole.
VG161004 Norges forskningsråd var framsynte nok til å bevilge penger til forskning på opioidforbruket i Norge, og vår forskningsgruppe har publisert et tjue-talls vitenskaplige artikler om dette.
SA161004 Derimot er han klar og tydelig på at kulturdepartementet har sett helt bort fra medisinsk forskning da de endret forskriftene i knockoutloven.
AP161001 - Forskning viser at motivasjonen knyttet til det å trene uteblir hvis det kun er higen etter den perfekte kroppen eller det å slå en kollega i Birken som er drivkraften, mener professoren.
AP160928 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning , flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP160928 All forskning er ikke like spektakulær, men studiene av skatteparadiser - forsterket av avsløringene i Panama Papers - viser at avgjørende informasjon kan ligge begravd under overflaten.
AP160924 Alexander Gusev mener det er fullt mulig å få mye kunnskap om metanlekkasjer i Europa, men at det krever mer samarbeid med gasselskapene og mer ressurser til forskning .
DN160921 Kjerneformatet i quiz-spillet baserer seg på forskning gjennomført av professor Alf Inge Wang i spillteknologi ved NTNU.
SA160915 FEDRE OG BARN : Kristin Berg Nordahls forskning viser at barn med fedre som hadde vært lenge hjemme med barnet det første året, hadde mindre utagerende adferd som toåringer, dersom far hadde god og positiv samhandling med barnet.
AP160915 FEDRE OG BARN : Kristin Berg Nordahls forskning viser at barn med fedre som hadde vært lenge hjemme med barnet det første året, hadde mindre utagerende adferd som toåringer, dersom far hadde god og positiv samhandling med barnet.
SA160901 Kvinen er seniorforsker ved Agder Forskning , og har en doktorgrad i opplevelsesøkonomi og er mye brukt som ekspert på fotballøkonomi.
FV160901 Kvinen er seniorforsker ved Agder Forskning , og har en doktorgrad i opplevelsesøkonomi og er mye brukt som ekspert på fotballøkonomi.
AP160901 Kvinen er seniorforsker ved Agder Forskning , og har en doktorgrad i opplevelsesøkonomi og er mye brukt som ekspert på fotballøkonomi.
SA160824 Bistrup sier hun forstår at en del foreldre opplever et totalforbud som trygt, men at det ikke finnes forskning som gir belegg for at det er det beste.
AP160824 Bistrup sier hun forstår at en del foreldre opplever et totalforbud som trygt, men at det ikke finnes forskning som gir belegg for at det er det beste.
SA160818 Dweck har gjennom 30 års forskning gjort forsøk med å utsette barn og unge for ulik typer ros, og så testet resultatene etterpå.i ¶
BT160818 Dweck har gjennom 30 års forskning gjort forsøk med å utsette barn og unge for ulik typer ros, og så testet resultatene etterpå.
AP160818 Dweck har gjennom 30 års forskning gjort forsøk med å utsette barn og unge for ulik typer ros, og så testet resultatene etterpå.
SA160817 INGEN BOBLE : Ny forskning viser at norske boligpriser ikke er drevet av en boble.
AP160817 Omfanget og kvaliteten på forskning og utviklingen er middelmådig.
AP160817 Haugli peker særlig på to problemer : At for lite forskning kommersialiseres til varer og tjenester, og at gründerbedriftene mangler kunder som kan skape vekst.
FV160816 Vi vet fra forskning at innvandrermiljøer er spesielt utsatt, sier Mari Trommald.
BT160816 Vi vet fra forskning at innvandrermiljøer er spesielt utsatt, sier Mari Trommald.
AP160811 Dette er fokuset til forskning i dag, forteller hun.
VG160808 Les også : Ingen forskning viser gevinst av tanntråd ¶
VG160808 Eldre som spiser sjokolade, reduserer risikoen for alzheimer og annen kognitiv svikt betydelig, viser ny forskning .
SA160808 Overgangstiden er ofte dårlig forberedt og mange barn blir skuffet, viser ny forskning .
SA160808 Nyere forskning viser at det ikke stemmer.
FV160808 Overgangstiden er ofte dårlig forberedt og mange barn blir skuffet, viser ny forskning .
FV160808 Nyere forskning viser at det ikke stemmer.
DN160808 Eldre som spiser sjokolade, reduserer risikoen for alzheimer og annen kognitiv svikt betydelig, viser ny forskning .
BT160808 Overgangstiden er ofte dårlig forberedt og mange barn blir skuffet, viser ny forskning .
BT160808 Nyere forskning viser at det ikke stemmer.
AP160808 Overgangstiden er ofte dårlig forberedt og mange barn blir skuffet, viser ny forskning .
AP160808 Nyere forskning viser at det ikke stemmer.
AP160807 Forskning og utvikling ( F&U ) er en bærebjelke i en høyteknologisk bedrift som Prox Dynamics.
VG160803 | AP : Ingen forskning viser gevinst av tanntråd ¶
VG160803 Foto : Frank May, NTB scanpix ¶ Forskning viser ikke at bruk av tanntråd virkelig beskytter mot hull i tennene og sykdommer i tannkjøttet, slik tannleger, helsemyndigheter og tannhygieneprodusenter har hevdet i årtier.
AP160727 - Nei, vi finner ikke noe i forskning som sier at det gir høyere trafikksikkerhet utenfor tettbebygd strøk og utenfor kryssområder.
SA160721 Jon Skranes sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.
SA160721 INGEN FORSKNING : Dr.med.
SA160721 Han sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.
SA160721 - Nyere forskning viser at det kan være veldig ulik følsomhet hos de ulike fostrene, blant annet når det gjelder hvor godt fosteret klarer å bryte ned alkohol.
FV160721 Jon Skranes sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.
FV160721 INGEN FORSKNING : Dr.med.
FV160721 Han sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.
FV160721 - Nyere forskning viser at det kan være veldig ulik følsomhet hos de ulike fostrene, blant annet når det gjelder hvor godt fosteret klarer å bryte ned alkohol.
BT160721 Jon Skranes sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.
BT160721 INGEN FORSKNING : Dr.med.
BT160721 Han sier det ikke finnes forskning som viser at inntak av små mengder alkohol i svangerskapet er trygt.
BT160721 - Nyere forskning viser at det kan være veldig ulik følsomhet hos de ulike fostrene, blant annet når det gjelder hvor godt fosteret klarer å bryte ned alkohol.
SA160720 Jeg har godkjenning fra FIS, og all forskning viser at den ikke er prestasjonsfremmende hvis du ikke er astmasyk, sier Bjørgen.
FV160720 Jeg har godkjenning fra FIS, og all forskning viser at den ikke er prestasjonsfremmende hvis du ikke er astmasyk, sier Bjørgen.
AP160720 Jeg har godkjenning fra FIS, og all forskning viser at den ikke er prestasjonsfremmende hvis du ikke er astmasyk, sier Bjørgen.
SA160703 De er et av de landene i verden som jeg vet benytter seg av forskning på feltet, og de har gjort det lenge, sier han.- Det andre er at Tyskland har, historisk sett, hatt litt mer flaks enn andre lag.
FV160703 De er et av de landene i verden som jeg vet benytter seg av forskning på feltet, og de har gjort det lenge, sier han.- Det andre er at Tyskland har, historisk sett, hatt litt mer flaks enn andre lag.
AP160703 De er et av de landene i verden som jeg vet benytter seg av forskning på feltet, og de har gjort det lenge, sier han.- Det andre er at Tyskland har, historisk sett, hatt litt mer flaks enn andre lag.
VG160630 Det er for lite forskning og for lite utvikling av medisiner som vi trenger i felt, sier feltarbeider Dina Hovland i Leger Uten Grenser.
BT160627 Jeg tror forskning er nøkkelen til å klare å endringene vi vet er nødvendige.
AP160621 Ny forskning viser at foreldres kommentarer om kropp og vekt er skadelig for barn - uansett om de er overvektige eller tynne.
SA160618 Forskning viser for øvrig at om lag 4 - 5 prosent av den menneskelige populasjon er homofile.
SA160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter, gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
FV160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter, gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
BT160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter, gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
AP160613 Det begrunner de slik påhelsenorge.no : « Siden forskning viser at kalsium sannsynligvis har både gunstige og ugunstige effekter, gir ikke de norske kostrådene mengdeanbefalinger for meieriprodukter ».
AP160605 Videoillustrasjon : Eivind Andersen, NTNU ¶ Forskning er et av de viktigste virkemidlene for å øke produktiviteten i det norske samfunnet.
AP160605 For å ha et konkurransedyktig og komplett forskningssystem, trenger vi forskningsmiljøer som hevder seg i den absolutte verdenstoppen ( i tillegg til blant annet sterke universitet, god anvendt forskning og forskning som løser samfunnsutfordringene ).
AP160605 For å ha et konkurransedyktig og komplett forskningssystem, trenger vi forskningsmiljøer som hevder seg i den absolutte verdenstoppen ( i tillegg til blant annet sterke universitet, god anvendt forskning og forskning som løser samfunnsutfordringene ).
AP160605 Dette er typisk for de beste sentra for fremragende forskning , for eksempel gruppen rundt nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser, skriver kronikkforfatterne.
SA160603 juni sitt Klimabarometer : 70 prosent av Norges befolkning er positive eller svært positive til landbasert vindkraft, og etter økt forskning , er økt utbygging av fornybar kraft det folk flest mener er det viktigste klimatiltaket norske politikere kan vedta.
SA160602 Forskning tilsier at det er i denne alderen vi skaper flest av våre livslange sosiale nettverk.
SA160602 Forskning sier også at aktivitetsnivået blant ungdom synker kraftig.
BT160602 - KHiB og UiB har gode forutsetninger for å lage et kraftsentrum for kunstnerisk utdannelse, utviklingsarbeid og forskning .
AP160602 Forskning tilsier at det er i denne alderen vi skaper flest av våre livslange sosiale nettverk.
AP160602 Forskning sier også at aktivitetsnivået blant ungdom synker kraftig.
FV160527 Men barnet må ikke sovne i mageleie, jevnfør professor Trond Markestads forskning på krybbedød.
SA160526 Vi har forskning på dette.
AP160526 Vi har forskning på dette.
SA160525 Men barnet må ikke sovne i mageleie, jevnfør professor Trond Markestads forskning på krybbedød.
AP160525 Men barnet må ikke sovne i mageleie, jevnfør professor Trond Markestads forskning på krybbedød.
SA160521 Men forskning viser at situasjonen vi befinner oss i på café og restaurant, for eksempel, påvirker oss i stor grad.
SA160521 I Norge har nærmere en av fem åtteåringer overvekt eller fedme, viser forskning .
SA160521 Dette er bare noe av det forskning viser påvirker våre matvalg.
BT160521 Men forskning viser at situasjonen vi befinner oss i på café og restaurant, for eksempel, påvirker oss i stor grad.
BT160521 I Norge har nærmere en av fem åtteåringer overvekt eller fedme, viser forskning .
BT160521 Dette er bare noe av det forskning viser påvirker våre matvalg.
AP160521 Men forskning viser at situasjonen vi befinner oss i på café og restaurant, for eksempel, påvirker oss i stor grad.
AP160521 I Norge har nærmere en av fem åtteåringer overvekt eller fedme, viser forskning .
AP160521 Dette er bare noe av det forskning viser påvirker våre matvalg.
SA160520 Forskning viser at fødsels- og barselomsorg er av avgjørende betydning for barns utvikling og for utviklingen av relasjonen mellom foreldre og barn.
FV160520 Forskning viser at fødsels- og barselomsorg er av avgjørende betydning for barns utvikling og for utviklingen av relasjonen mellom foreldre og barn.
SA160512 Det siste er ikke noe vi påstår, men det er gjort forskning som viser at golf kan ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen.
AP160512 Det siste er ikke noe vi påstår, men det er gjort forskning som viser at golf kan ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen.
SA160510 - Det står mye forskning igjen for å vise endelige årsakssammenhenger.
FV160510 - Det står mye forskning igjen for å vise endelige årsakssammenhenger.
AP160510 Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ( Tkø ) er et samarbeid mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold og Oslo kommune, og skal blant annet bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten ¶
AP160510 Klinisk forskning hvor behandling, diagnostikk eller utprøving foregår, betinger normalt at deler av teamet er helsepersonell.
AP160510 Begrensningen består i at han ikke kan drive med forskning .
AP160510 - Jeg har ingen motforestillinger ved at Sudbø arbeider som lege eller tannlege - men reagerer på at et offentlig finansiert kompetansesenter hvor pasientnær klinisk forskning er et av formålene ansetter en klinikksjef som har forbud mot å forske, noe Helsetilsynet har bestemt.
AP160510 - Ansvar for journalopplysninger også det som eventuelt trekkes ut til forskning vil være Jon Sudbøs ansvar som klinikksjef.
AP160510 ) « på ingen måte eller på noe tidspunkt skal involveres i TkØs forskning, hverken i søknadsprosesser, datainnsamling, utøvelse av forskning eller andre forhold som grenser mot FoU ».
AP160510 ) « på ingen måte eller på noe tidspunkt skal involveres i TkØs forskning , hverken i søknadsprosesser, datainnsamling, utøvelse av forskning eller andre forhold som grenser mot FoU ».
AP160510 - Det står mye forskning igjen for å vise endelige årsakssammenhenger.
AP160506 Samsung skriver i pressemelding at appen er utviklet på bakgrunn av forskning som indikerer at langvarig bruk av digitale enheter og kort synsavstand til skjermen har ført til en kraftig økning i nærsynthet og andre fysiske symptomer.
BT160504 Vista Analyse legger her for dagen et svært underlig syn på anvendt forskning .
BT160504 Til tross for relativt dramatiske konsekvenser skriver Vista Analyse at de ikke har hatt mulighet til å gå gjennom all forskning knyttet til MST.
SA160503 | Dumt av Røe Isaksen å avvise forskning , feil med flere skjemaer i barnehagene ¶
SA160503 Som folkevalgt mener jeg frasen « forskning viser at... » bør møtes med en ryggmargsrefleks av skepsis.
SA160503 Som Utdanningsforbundets Steffen Handal nylig oppsummerte i ABC Nyheter : « Dette er ikke grep som har støtte i forskning eller i barnehagemiljø ».
SA160503 Men som professor i pedagogikk Solveig Østrem har poengtert i et debattinnlegg i Dagsavisen : « Det refereres til forskningsfunn som støtter regjeringens premissgrunnlag, mens forskning som problematiserer premissene, er utelatt ».
AP160429 Bakteppet er kjent for de fleste : Statsråd Per Sandbergs uttalelser til Bergens Tidende tolkes som forsøk på å styre forskning i retning av ønsket politikk, statsråd Sylvi Listhaug bebreides for å forvrenge en konkret undersøkelse om mindreårige asylsøkere til inntekt for sitt eget syn, og statsråd Monica Mælands avfeier en forskers faglige kritikk av utøvelse
SA160428 Stress og bekymringer øker sjansen for trøstespising, viser forskning .
SA160428 Samtidig har forskning vist at maten vi helst trøstespiser har like mange kalorier fra fett og karbohydrater.
SA160428 Forskning har vist at kombinasjon fet og søt eller karbohydratrik mat øker nivåene av serotonin og dopamin i hjernen vår, delvis ved at de øker insulinutstillelsen.
BT160428 Stress og bekymringer øker sjansen for trøstespising, viser forskning .
BT160428 Samtidig har forskning vist at maten vi helst trøstespiser har like mange kalorier fra fett og karbohydrater.
BT160428 Forskning har vist at kombinasjon fet og søt eller karbohydratrik mat øker nivåene av serotonin og dopamin i hjernen vår, delvis ved at de øker insulinutstillelsen.
AP160426 - Må ikke ha naiv tillitFaglig leder for executive utdanningen ved Handelshøyskolen BI, Ragnhild Silkoset, har sett på forskning rundt Tripadvisor.
AP160425 Forskning viser at langsom vekst i ungdommen er en forutsetning for at et tre skal bli virkelig gammelt.
AP160425 Skogflått sprer trolig sykdommer som ennå er ukjente, og pasienter risikerer derfor å aldri få riktig diagnose, viser ny forskning .
SA160421 ne sammen med en frukt ¶ • En Skyr, kvarg, kesam eller cottage cheese ¶ • En måltidserstatter eller annen bar ¶ • En frukt og en lettyoghurt ¶ • En stor neve nøtter ¶ • Cottage cheese med frukt og nøtter ¶ • Frukt salat med cottage cheese eller kesam ¶ ¶ | Forskning : Slik må du trene for å leve lengst mulig ¶
SA160421 Ny forskning : Selv korte turer i naturen forandrer hjerneni ¶
SA160421 Han sier at studien samsvarer godt med annen forskning på området.
SA160421 De som trente med moderat intensitet i en drøy time i snitt daglig ( 450 minutter i uken ), ser ut til å leve lengst, ifølge ny forskning .
BT160421 erne sammen med en frukt ¶ • En Skyr, kvarg, kesam eller cottage cheese ¶ • En måltidserstatter eller annen bar ¶ • En frukt og en lettyoghurt ¶ • En stor neve nøtter ¶ • Cottage cheese med frukt og nøtter ¶ • Frukt salat med cottage cheese eller kesam ¶ | Forskning : Slik må du trene for å leve lengst mulig ¶
BT160421 Ny forskning : Selv korte turer i naturen forandrer hjernen ¶
BT160421 Han sier at studien samsvarer godt med annen forskning på området.
BT160421 De som trente med moderat intensitet i en drøy time i snitt daglig ( 450 minutter i uken ), ser ut til å leve lengst, ifølge ny forskning .
AP160421 erne sammen med en frukt ¶ • En Skyr, kvarg, kesam eller cottage cheese ¶ • En måltidserstatter eller annen bar ¶ • En frukt og en lettyoghurt ¶ • En stor neve nøtter ¶ • Cottage cheese med frukt og nøtter ¶ • Frukt salat med cottage cheese eller kesam ¶ | Forskning : Slik må du trene for å leve lengst mulig ¶
AP160421 Ny forskning : Selv korte turer i naturen forandrer hjernen ¶
AP160421 Han sier at studien samsvarer godt med annen forskning på området.
AP160421 De som trente med moderat intensitet i en drøy time i snitt daglig ( 450 minutter i uken ), ser ut til å leve lengst, ifølge ny forskning .
SA160420 Hun kjenner ikke til forskning som sier noe om til hvilke private formål ansatte brukersosiale medier til i arbeidstiden, men antar at det er en kombinasjon av både det å følge med på hva venner og kjente holder på med akkurat nå, som å søke opp en youtube-video som kanskje er nyttig for hva du holder på med akkurat nå.
FV160420 Forskning fra danske økolandsbyer viser at en gjennomsnittlig økosamfunnsbeboer skal ha klimagassutslipp på 1/3 sammenlignet med en vanlig dansk borger.
AP160420 Hun kjenner ikke til forskning som sier noe om til hvilke private formål ansatte brukersosiale medier til i arbeidstiden, men antar at det er en kombinasjon av både det å følge med på hva venner og kjente holder på med akkurat nå, som å søke opp en youtube-video som kanskje er nyttig for hva du holder på med akkurat nå.
SA160419 Økolandsbyer er basert på bærekraftig utvikling og prinsippet er å kombinere et sosiokulturelt miljø med en livsstil med lavt forbruk.i ¶ Forskning fra danske økolandsbyer viser at en gjennomsnittlig økosamfunnsbeboer skal ha klimagassutslipp på 1/3 sammenlignet med en vanlig dansk borger.i ¶
BT160419 Forskning fra danske økolandsbyer viser at en gjennomsnittlig økosamfunnsbeboer skal ha klimagassutslipp på 1/3 sammenlignet med en vanlig dansk borger.
AP160419 Forskning fra danske økolandsbyer viser at en gjennomsnittlig økosamfunnsbeboer skal ha klimagassutslipp på 1/3 sammenlignet med en vanlig dansk borger.
SA160418 - Djupedal-utvalget har gått inn i all forskning som finnes om hvordan man kan stoppe, oppdage, bekjempe og forebygge mobbing.
AP160416 Det finnes neppe holdbar forskning som bekrefter høyere inntak av gåseleverpostei blant folk som ofte går i pels, og gjerne stemmer Høyre.
AP160414 - Det er lemfeldigheten med kunnskap og forskning , at man finner på argumentasjon, sier hun og forteller at hun har brukt mye tid å bekjempe ordet ankerbarn fordi « de nesten ikke finnes. » - I Drammen har jeg bare funnet ett, sier hun.
FV160413 Forskerne Kari Stefansen og Ingrid Smette ved NOVA/HiOA ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring og Høgskolen i Oslo og Akershus ) har sammen med Åse Strandbu ved Norges idrettshøgskole sett nærmere på foreldres økende engasjement i den organiserte ungdomsidretten.
SA160412 De senere års forskning tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser.
BT160412 De senere års forskning tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser.
AP160412 De senere års forskning tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser.
AP160411 Kvalitet og samfunnsnytte er ikke uforenlige mål for forskning .
AP160411 Kommisjonen mener det først og fremst er forskning av høy vitenskapelig kvalitet, målt ved publisering og sitering av artikler, som hever produktiviteten.
AP160411 I Produktivitetskommisjonens andre rapport får forskning en nøkkelrolle for omstillingen av Norge.
SA160404 Selv om europeisk bilindustri årlig investerer over 380 milliarder kroner i forskning og utvikling, blant annet for å oppnå mer effektiv bruk av drivstoff og ny motorteknologi, ser det mørkt ut for en rekke produsenter.
BT160404 Selv om europeisk bilindustri årlig investerer over 380 milliarder kroner i forskning og utvikling, blant annet for å oppnå mer effektiv bruk av drivstoff og ny motorteknologi, ser det mørkt ut for en rekke produsenter.
SA160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
FV160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
BT160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
AP160402 Både egne erfaringer og forskning gir oss dokumentasjon på at tiltaket virker.
BT160324 Forskning har vist at det er utrolig vanskelig å øke foreldres tro på at de kommer til å lykkes med spesifikke og generelle foreldreoppgaver.
BT160324 Forskning har vist at denne typen behandling er effektiv mot flere typer psykiske vansker.
SA160321 TETT KONTAKT : Kontakten mellom generasjonene er jevnt over tett, viser ny forskning .
SA160321 Kontakten mellom generasjonene er tett, viser ny forskning fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
SA160321 Kontakten mellom generasjonene er tett, viser ny forskning fra NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
SA160321 Denne rapporten oppsummerer norsk og internasjonal forskning om familiegenerasjoner og identifiserer kunnskapshull og behov for videre forskning .
SA160321 Denne rapporten oppsummerer norsk og internasjonal forskning om familiegenerasjoner og identifiserer kunnskapshull og behov for videre forskning.
SA160321 Forskning om familiegenerasjoner.
AP160321 I debatten om delt bosted for skilsmissebarn er det blitt vist til dansk forskning som et argument for å gjøre delt bosted til selve utgangspunktet ved samlivsbrudd.
AP160316 Vi spurte oss selv : Er det slik at forskning på noen arter forfordeles på grunn av artenes utseende ?
AP160316 Tilstedeværelsen av gorillaer øker sannsynligheten hele 35 ganger for at det også foregår forskning i et område.
AP160316 juli-senter for forskning på høyreekstremisme.
SA160315 Ny forskning : Dette gir stillesittende barni ¶
BT160315 Ny forskning : Dette gir stillesittende barn ¶
AP160315 | Barneombudet sjokkerer på Dagsnytt 18 ! « Forskning som har gyldighet for alle barn finnes ikke », mener psykiater og forfatter Dag Furuholmen.
AP160315 I debatt med professor Frode Thuen krever barneombudet garanti for at forskning på delt bosted må ha gyldighet for alle barn om hun skal ta hensyn til den.
AP160315 Det er som å hevde at man ikke kan behandle barnekreft med cellegift fordi forskning ikke viser at den virker på alle.
AP160315 Forskning som har gyldighet for alle barn finnes ikke.
AP160315 Ny forskning : Dette gir stillesittende barn ¶
SA160314 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
SA160314 Forskning viser at et måltidsmønster der du spiser mange små måltider fremfor få og store, kan gi lavere kolesterol, mer stabilt blodsukker, og en lavere utskillelse av insulin.
AP160314 Forskning har vist at barn med delt bosted har det best.
AP160314 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
AP160314 Forskning viser at et måltidsmønster der du spiser mange små måltider fremfor få og store, kan gi lavere kolesterol, mer stabilt blodsukker, og en lavere utskillelse av insulin.
AP160313 Et slikt spørsmål bør i så fall være et tema for forskning .
AP160313 Legene støttet seg imidlertid til forskning som viser at det har effekt også på nyrekreftpasienter.
AP160312 †" 10-årsperspektivet har gått betraktelig ned, og det er i tråd med internasjonal forskning vi ser på jobbskifte.
AP160311 Olav Eggesvik ¶ Forskning viser at påtrengende passasjerer ikke blir rammet i like stor grad dersom de selv er klar over virkningen dørene på Oslos kollektivtransport har på dem.
AP160311 Forskning viser at påtrengende passasjerer ikke blir rammet når de blir eksponert for flydører.
SA160309 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
FV160309 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
SA160307 All forskning viser at vi har det best når vi er omgitt med disse fargene.
AP160307 All forskning viser at vi har det best når vi er omgitt med disse fargene.
SA160306 Lite forskning
SA160306 Hun forteller at det trengs mer forskning for å si noe sikkert om eventuelle effekter.
AP160306 Johnsen ved UiB har sett på nordisk forskning rundt årsakssammenhengene mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet på oppdrag fra NHO.
AP160306 De så kun på økonomisk forskning .
AP160306 De har sett på nordisk forskning rundt årsakssammenhengene mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet.
AP160306 Johnsen ved UiB har sett på nordisk forskning rundt årsakssammenhengene mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet på oppdrag fra NHO.
AP160306 De så kun på økonomisk forskning .
AP160306 De har sett på nordisk forskning rundt årsakssammenhengene mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet.
AP160306 Lite forskning
AP160306 Hun forteller at det trengs mer forskning for å si noe sikkert om eventuelle effekter.
AP160305 Samtidig er politiets oppgave først og fremst å etterforske og påtaleavgjøre sakene, forskning må andre ta seg av.
SA160304 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte - karsykdom, diabetes type 2 og kreft.
BT160304 Forskning viser at de som spiser bra med fiber og fullkorn, har redusert risiko for livsstilssykdommer som hjerte - karsykdom, diabetes type 2 og kreft.
FV160303 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
SA160301 Smakssansen utvikles tidlig i fosterlivet, og forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
SA160301 FYSEN UNDER GRAVIDITETEN : Forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
FV160301 Smakssansen utvikles tidlig i fosterlivet, og forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
FV160301 FYSEN UNDER GRAVIDITETEN : Forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
BT160301 Smakssansen utvikles tidlig i fosterlivet, og forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
BT160301 FYSEN UNDER GRAVIDITETEN : Forskning har vist at det mor spiser under graviditeten betyr noe for hva barnet liker etter fødsel.
SA160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
BT160229 Forskning viser blant annet at lykopen reduserer risikoen for prostatakreft, reduserer risikoen for å bli solbrent, og kan være med på å redusere kolesterolet.
AP160229 Regjeringen satser sterkt på forskning for å omstille Norge og skape nye arbeidsplasser og næringer.
AP160229 | Forskning må bidra til omstilling Arvid Hallén ¶
AP160227 Denne kronikken er ikke et resultat av forskning .
FV160224 Funnene om at det er danske høyt utdannede som bruker mest tid med barna, samsvarer med klare mønstre fra norsk forskning , ifølge sosiolog Helene Aarseth.
FV160224 Aarset er leder ved seksjon for ungdomsforskning ved Nova ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) og Høgskolen i Oslo og Akershus.
SA160223 Funnene om at det er danske høyt utdannede som bruker mest tid med barna, samsvarer med klare mønstre fra norsk forskning , ifølge sosiolog Helene Aarseth.
SA160223 Aarset er leder ved seksjon for ungdomsforskning ved Nova ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) og Høgskolen i Oslo og Akershus.
AP160223 Funnene om at det er danske høyt utdannede som bruker mest tid med barna, samsvarer med klare mønstre fra norsk forskning , ifølge sosiolog Helene Aarseth.
AP160223 Aarset er leder ved seksjon for ungdomsforskning ved Nova ( Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ) og Høgskolen i Oslo og Akershus.
FV160216 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
FV160216 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
SA160215 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
SA160215 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
BT160215 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
BT160215 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
AP160215 Slik påvirkes du som voksen, ifølge eksperter og forskning .
AP160215 Forskning har vist at enebarna klarer seg like godt sosialt som dem med søsken, og de får like lett venner.
AP160214 Norsk forskning viser at mødre står for omtrent halvparten av volden barn utsettes for, og mest av den mindre synlige volden som ørefiker, lugging, trusler og kalde ord som at « ingen er glad i deg ». * * * * Les den første saken i Aftenpostens serie om mødrevold her : For " Jonas " ble mamma det farligste i l
DA160213 - Dessuten viser nyere forskning at helseskadene ved dårlig luftkvalitet er enda alvorligere enn forskerne tidligere har antatt.
DA160213 - Dessuten viser nyere forskning at helseskadene ved dårlig luftkvalitet er enda alvorligere enn forskerne tidligere har antatt.
SA160208 Han anbefaler at alle rom i boligen har en stabil temperatur på mellom 20 og 22 grader, og lener seg på forskning fra Folkehelseinstituttet.
FV160208 Han anbefaler at alle rom i boligen har en stabil temperatur på mellom 20 og 22 grader, og lener seg på forskning fra Folkehelseinstituttet.
AP160208 Han anbefaler at alle rom i boligen har en stabil temperatur på mellom 20 og 22 grader, og lener seg på forskning fra Folkehelseinstituttet.
AP160128 Et annet moment han mener må med hvis debatten skal løftes litt opp, er at det er veldig mye forskning på veldig mange potensielle farer.
AP160128 Det er tre ting vi ønsker med planen : Økt kunnskap - penger til forskning , styrket tilsyn og bedre forbrukerinformasjon, sier Flesland.
AP160128 - Mye forskning på veldig mange potensielle farer ¶
AP160126 Den aktuelle situasjonen i Brasil har imidlertid ført til at forskning på dette har skutt fart.
AP160122 Rapporten er laget på oppdrag fra storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og finansiert av KS v/Program for storbyrettet forskning .
BT160119 Her finnes i dag en stiftelse som driver med forskning om formidling på krigshistorie og menneskerettigheter.
AP160115 Hans visjon om at kreft skal fjernes skaper forventninger om både mer ressurser til forskning , forebygging, og at vi får resultater av denne.
SA160113 Forskning viser at mange unge strever med selvbilde og kroppsbilde, og mange har heller ikke tilgang til nok penger til å kjøpe seg « identitetsrekvisitter » som gir innpass i de kules verden.
FV160113 Ny forskning knytter mobbeadferd blant barn med en økt risiko for psykiske forstyrrelser som schizofreni, depresjon, angst og stoffmisbruk senere i livet.
FV160113 Forskning viser at mange unge strever med selvbilde og kroppsbilde, og mange har heller ikke tilgang til nok penger til å kjøpe seg « identitetsrekvisitter » som gir innpass i de kules verden.
AP160113 Forskning viser at mange unge strever med selvbilde og kroppsbilde, og mange har heller ikke tilgang til nok penger til å kjøpe seg « identitetsrekvisitter » som gir innpass i de kules verden.
SA160112 Ny forskning knytter mobbeadferd blant barn med en økt risiko for psykiske forstyrrelser som schizofreni, depresjon, angst og stoffmisbruk senere i livet.
BT160112 Ny forskning knytter mobbeadferd blant barn med en økt risiko for psykiske forstyrrelser som schizofreni, depresjon, angst og stoffmisbruk senere i livet.
AP160112 Ny forskning knytter mobbeadferd blant barn med en økt risiko for psykiske forstyrrelser som schizofreni, depresjon, angst og stoffmisbruk senere i livet.
AP160111 Henter du inpirasjon fra bilder av trente kropper?Det er ikke bra for deg, ifølge forskning .
SA160108 Riddervold har i en årrekke drevet forskning , studier, kurser og foredrag om våre matkonserveringstradisjoner.
AP160106 Til nå har slike faktorer blitt tilskrevet en nokså liten rolle, men det foregår mye forskning på området.
AP160106 Sammenhengen mellom ADHD og tilleggsvansker er komplisert og fortsatt gjenstand for forskning .
AP160106 Ny, norsk forskning : ¶ 5.
AP160106 Den økningen vi så tidligere var antagelig knyttet til økt kunnskap og bevissthet om diagnosen og basert på forskning som viste god effekt av medisin for denne gruppen, og at mange ikke hadde fått adekvat hjelp tidligere, sier Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet.
SA160105 Men britisk forskning har vist at det er lettere å nå et mål om man noterer ned resultatene underveis.
NL160105 Forskning viser at de som har drevet ungdomsbedrift på videregående skole, har 50 prosent større sjanse for å starte egne bedrifter.
FV160105 Men britisk forskning har vist at det er lettere å nå et mål om man noterer ned resultatene underveis.
AP160105 Men britisk forskning har vist at det er lettere å nå et mål om man noterer ned resultatene underveis.
AP160103 Grete Brochmanns forskning har i en årrekke påvirket norsk innvandringspolitikk.
AP160103 Grete Brochmanns forskning har i en årrekke påvirket norsk innvandringspolitikk.
SA160102 Vi har gjort forskning som viser at folk går ned i vekt, om de blir betalt.
SA160102 Men bare åtte prosent klarer å gjennomføre nyttårsforsettene sine, viser forskning publisert i Journal of Clinical Psychology og StatisticBrain.
SA160102 At en god plan fungerer, viste også forskning fra Wake Forest University.
SA160102 - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
FV160102 Vi har gjort forskning som viser at folk går ned i vekt, om de blir betalt.
FV160102 Men bare åtte prosent klarer å gjennomføre nyttårsforsettene sine, viser forskning publisert i Journal of Clinical Psychology og StatisticBrain.
FV160102 At en god plan fungerer, viste også forskning fra Wake Forest University.
FV160102 - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
AP160102 Slike utstyrs†" eller moteur er « mer symbol gjenstander som folk gjerne bytter i en Apple klokke », sier Neil Saunders, leder for Conlumino, et firma som driver forskning på detaljhandelen.
AP160102 Vi har gjort forskning som viser at folk går ned i vekt, om de blir betalt.
AP160102 Men bare åtte prosent klarer å gjennomføre nyttårsforsettene sine, viser forskning publisert i Journal of Clinical Psychology og StatisticBrain.
AP160102 At en god plan fungerer, viste også forskning fra Wake Forest University.
AP160102 - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
AP160102> - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
AP160102> target="avis" href= - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.
AP160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= - Forskning har vist at forpliktende kontrakter hjelper til med å for eksempel nå et vektmål.