AP171204 I det ligger det at byrådet vil « positivt forskjellsbehandle » ved å overføre betydelige midler fra skoler i Oslo vest til skoler i Oslo øst.
VG171114 Bakgrunnen er at UDI foreslo å forskjellsbehandle de yngste.
SA171109 | Mediebransjen vil at mobilleverendørene ikke skal kunne forskjellsbehandle strømmetjenester ¶
AP171109 | Mediebransjen vil at mobilleverendørene ikke skal kunne forskjellsbehandle strømmetjenester ¶
AA171109 | Mediebransjen vil at mobilleverendørene ikke skal kunne forskjellsbehandle strømmetjenester ¶
DB171102 21-åringen har også sagt at man ikke bør diskriminere eller forskjellsbehandle på grunn av etnisitet.
AP171031 Byrådet vil forskjellsbehandle skolene i Oslo mer enn i dag, og ønsker å vri på enkelte deler av modellen for tildeling av penger ( se fakta ).
AP171030 Da må vi forskjellsbehandle mer.
SA171028 Tiltakene ble iverksatt til tross for at IJF hadde krevd at arrangøren ikke skulle forskjellsbehandle israelske utøvere.
AP171028 Tiltakene ble iverksatt til tross for at IJF hadde krevd at arrangøren ikke skulle forskjellsbehandle israelske utøvere.
AP171019 Kvinner som bærer nikab får beskjed om at « dere kommuniserer vi ikke med », mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle ( og her : unngå å kommunisere med enkelte grupper ) på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.
DA171018 - Om alle skal få likeverdige muligheter, må vi tørre å forskjellsbehandle .
DA171018 - Må tørre å forskjellsbehandle
AA170907 Men det er lov å forskjellsbehandle ansatte i samme bedrift, så nordmennene i Sekkingstad ble overført til Norse, med samme timelønn på rundt 170 kroner og samme arbeidsvilkår.
DB170902 Det er en prinsippsak at vi skal ha like regler til sjøs og ikke forskjellsbehandle , sier Hoksrud.
AP170819 Regjeringen : Ikke lov å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager ¶
AP170814 Grande påpeker at de store forskjellene i Oslo kan reduseres så lenge man tør å forskjellsbehandle .
AP170814 Ap : - Tør å forskjellsbehandle
AA170731 Foran valgkampen i 1995 hevdet TV2 at forbudet strider mot Grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, samt at det ikke var særskilte grunner til å forskjellsbehandle kringkastingsselskaper fra resten av pressen.
DB170720 - Vinmonopolet har plikt til ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet og opprinnelsesland.
AA170720 - Vinmonopolet har plikt til ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet og opprinnelsesland.
DB170717 21-åringen har også sagt at man ikke bør diskriminere eller forskjellsbehandle på grunn av etnisitet.
AP170716 Begrunnelsen for likestillingen var blant annet at regjeringen ikke så behovet for å forskjellsbehandle vannscootere fra andre fritidsfartøy.
AA170713 Havne- og farvannsloven gir en teoretisk mulighet for å forskjellsbehandle vannskutere i forhold til andre fartøystyper, men i praksis vil dette ikke være mulig.
AP170701 - Vi mener at man ikke skal forskjellsbehandle folk på bakgrunn av økonomi.
DN170618 I 2015 godkjente FCC en lov for nettnøytralitet under daværende president Barack Obama, som skulle forsikre at leverandører ikke kunne forskjellsbehandle og profittere på å begrense internettilgang og for eksempel levere raskere tilgang til høyere pris.
SA170614 | Torbjørn Røe Isaksen : - Ikke lov å forskjellsbehandle barnehager ¶
SA170614 Kunnskapsdepartementet mener at kommuner ikke kan forskjellsbehandle private og ideelle barnehager ettersom loven gir adgang til å ta ut utbytte for private.
AP170613 | Regjeringen : Ikke lov å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager ¶
VG170531 Regjeringen skrev i forslaget de sendte på høring rett før jul at den ikke ser behovet for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy.
DA170420 Like muligheter og sosial utjevning skapes først om vi tør å forskjellsbehandle .
DA170420 Like muligheter og sosial utjevning skapes først om vi tør å forskjellsbehandle .
DB170418 Så lenge barna får et godt tilbud og alle lover følges er det pussig å forskjellsbehandle på denne måten.
AP170413 Obamas justisdepartement kritiserte og saksøkte politiet flere steder i USA - som i Ferguson og i storbyene Chicago og Baltimore - for å systematisk forskjellsbehandle minoriteter.
VG170401 Og fra scenen kommer Erdogan med løfter om at hans styre ikke skal forskjellsbehandle kurderne : ¶
AA170308 Etter hvert som det kom inn flere saker fryktet vi å ende opp med å forskjellsbehandle funn.
DB170306 21-åringen har også sagt at man ikke bør diskriminere eller forskjellsbehandle på grunn av etnisitet.
AA170304 Det er feil å forskjellsbehandle folk på denne måten, skriver Eide i innlegget sitt.
AA170304 - I innlegget sitt skriver Gard Eide at det er feil å forskjellsbehandle folk på denne måten.
AP170303 Det er ingen grunn til å forskjellsbehandle KDA fra de andre estetiske fagene, skriver Anonym ( 17 ).
AA170302 Å forskjellsbehandle kunder på den måten synes jeg ikke er greit.
AA170302 « Det er feil å forskjellsbehandle folk på denne måten », skriver skoleeleven Gard Eide i dette debattinnlegget.
AA170302 Det er feil å forskjellsbehandle folk på denne måten.
SA170220 | Kretsens « disp-general » fikk fair play-pris : - Vi må forskjellsbehandle lag ¶
AP170220 | Kretsens « disp-general » fikk fair play-pris : - Vi må forskjellsbehandle lag ¶
DA170215 Det er dobbeltmoral, sier hun og anklager mediene for å forskjellsbehandle folk på høyre- og venstresiden.
AP170209 Byrådet ønsker å sette svært ambisiøse miljømål for Oslo, og vi tar i bruk kraftige grep for å utjevne sosiale forskjeller i byen, blant annet ved å forskjellsbehandle for å skape større likhet, sier Steen ¶
AP170106 Tradisjonelt har det vært to begrunnelser for å forskjellsbehandle donasjon av egg- og sædceller.
VG170103 Denne betegnelsen er vanskelig å svelge for mange tyskere, som på grunn av landets historie er veldig oppmerksom på ikke å forskjellsbehandle noen på grunn av nasjonalitet eller etnisitet, sier førsteamanuensis i europeisk kulturhistorie ved NTNU, Anette H.
AP161120 Si ;D-innlegg : En persons tro vil være en annens vantro, og den offentlige skolen burde ikke forskjellsbehandle livssyn.
AP161120 En persons tro vil være en annens vantro, og den offentlige skolen burde ikke forskjellsbehandle livssyn.
AP160920 - Og vi velger også, med denne reservasjonen, å forskjellsbehandle denne barnegruppen og etnisk norske barn.
AP160511 Ikke sterke argumenter for å forskjellsbehandle
AP160511 - Det er ikke sterke argumenter for å forskjellsbehandle hytteeiere og fastboende, men mulighetene ligger der.
BT160308 Da kan ikke vi forskjellsbehandle og holde dem ute.
AP160218 - Kan ikke forskjellsbehandle religioner vi ikke liker ¶
AP160217 Civil Rights Act ble likevel vedtatt, og forbød å forskjellsbehandle svarte ved stemmeurnene, samt raseskille på skoler, arbeidsplasser, transportmidler og andre offentlige arenaer. 3rd-party-bio ¶
AP160108 Regjeringen må også vurdere hvorvidt det er rettslig adgang til å forskjellsbehandle personer med samme type oppholdstillatelse, sier Kallmyr.