DN170802 Voksende forskjeller
DN170802 OECD og IMF har i flere rapporter sagt at eiendomsmarkedet er sårbart og utgjør en trussel for økonomien - og større økonomiske forskjeller i samfunnet.
DB170802 Vi ønsker ikke mer privatisering, økte forskjeller eller ytterligere svekkelse av offentlig tjenester.
DB170802 Jeg tror ikke det norske folk vil akseptere en så målrettet politikk for økte forskjeller som det Høyre står for.
DB170802 Høyres politikk for større forskjeller og økt budsjettunderskudd er ikke hva Norge trenger.
AA170802 Vår kunnskap tilsier at det er store forskjeller i selskapenes « forretningsmodeller ».
VG170801 Jeg tror ikke det norske folk aksepterer en så målrettet politikk for økte forskjeller som det Høyre står for, sier Ap-lederen.
SA170801 Roper varsku om stadig økte forskjeller mellom gutter og jenter i norsk fotballi ¶
DN170801 Jeg tror ikke det norske folk aksepterer en så målrettet politikk for økte forskjeller som det Høyre står for, sier Ap-lederen.
DB170801 Det samfunnet der det er små økonomiske forskjeller mellom oss.
DA170801 Vik tror at dette skaper store sosiale forskjeller , hvor de som ikke får økonomisk hjelp blir stående lenge på utsiden.
BT170801 Roper varsku om stadig økte forskjeller mellom gutter og jenter i norsk fotball ¶
AP170801 Roper varsku om stadig økte forskjeller mellom gutter og jenter i norsk fotball ¶
VG170731 Dessverre har det vist seg at det er forskjeller mellom ulike nemnder.
SA170731 FOTO : Shutterstock / NTB scanpix ¶ FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
BT170731 FOTO : Shutterstock / NTB scanpix ¶ FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AP170731 FOTO : Shutterstock / NTB scanpix ¶ FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
DB170729 - Konsekvensen er at vi på sikt vil få økte forskjeller i Norge som følge av denne regjeringa, hevder hun.
DB170729 Skattekutt, arbeidsløshet og større forskjeller viste seg ikke å være vinnersaker likevel, sier Ap-nestlederen sarkastisk.
DA170729 - Vi vet dessverre fra noen undersøkelser at Kunnskapsløftet har gitt større forskjeller i skolen.
DA170729 - Vi vet dessverre fra noen undersøkelser at Kunnskapsløftet har gitt større forskjeller i skolen.
DN170728 - Det er ikke store forskjeller på Siv Jensen og Jonas Gahr Støre i den reelle asyl- og innvandringspolitikken.
DB170728 - Et reelt og omfattende arbeid for å minske fattigdom og redusere sosiale forskjeller .
DB170728 Rose, som stilte halvnaken under MTV Video Movie Awards en måned før, oppga standardfrasen « uforenelige forskjeller » som årsak til bruddet, og søkte om full foreldrerett til sønnen Sebastian, ifølge TMZ.
DA170728 Markedet flommet over av olje, og alt økte mest i Rogaland : Inntektene, boligprisene, antall rike, omsetning i ulike næringer, endringer i forbruk, kjøp av tjenester - og sosiale forskjeller , skrev NRK noen år før nedturen startet.
VG170727 NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
SA170727 | Reagerer på store forskjeller i premiepengene : - Føler det er en forskjell på hvor mye man er verdt som utøver ¶
SA170727 Flere norske medier har den siste tiden satt søkelyset på forskjeller i kvinne- og herreidretten.
SA170727 Blinkfestivalen har forskjeller i premiepengene for kvinner og menn.
SA170727 - Hvorfor er det fremdeles såpass store forskjeller ?
DB170727 Mindre forskjeller i lønn og arbeid gir også større valgfrihet når det kommer til familieliv og valg av utdanning.
BT170727 | Reagerer på store forskjeller i premiepengene : - Føler det er en forskjell på hvor mye man er verdt som utøver ¶
BT170727 Flere norske medier har den siste tiden satt søkelyset på forskjeller i kvinne- og herreidretten.
BT170727 Blinkfestivalen har forskjeller i premiepengene for kvinner og menn.
BT170727 - Hvorfor er det fremdeles såpass store forskjeller ?
AP170727 | Reagerer på store forskjeller i premiepengene : - Føler det er en forskjell på hvor mye man er verdt som utøver ¶
AP170727 Flere norske medier har den siste tiden satt søkelyset på forskjeller i kvinne- og herreidretten.
AP170727 Blinkfestivalen har forskjeller i premiepengene for kvinner og menn.
AP170727 - Hvorfor er det fremdeles såpass store forskjeller ?
VG170726 - Det er veldig store forskjeller mellom skolene, men jeg var jo veldig heldig som fikk sjansen til å gå på Syracuse-universitetet, som hadde et veldig sterkt fotballag, forteller Alseth.
VG170726 Med tanke på alt Støre sier om viktigheten av fagorganisering og bekjempelse av økende forskjeller , er dette et paradoks, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, og fyrer løs : ¶
NL170726 Samfunn med små forskjeller er de mest stabile og trygge.
NL170726 De solidariske og universelle ordningene vi har i vårt velferdssamfunn er den beste mekanismen for å utjamne forskjeller .
VG170725 Ingen undersøkelser har dokumentert tydelige forskjeller mellom kommunale og private barnehager.
DB170725 ¶ STORE FORSKJELLER : Våre smakstestere brukte hele spekteret av terninger da de smakte seg gjennom noen av de mange spesialpølsene.
VG170724 Det er fysiske forskjeller på menn og kvinner, og det må komme til uttrykk gjennom måten fotballen utøves på.
DN170724 - Dere forsker på kjønnede forskjeller , men det er ikke så lett å gjøre noe med dem i praksis ?
DB170724 Det vil aldri bli helt likt, men at det er så store forskjeller ...
DB170724 Det er utrolig store forskjeller og jeg skulle gjerne sett at kvinnefotballen fikk mer, sier Nils Johan Semb til Dagbladet.
DB170724 - Det er ekstreme forskjeller .
DB170724 Det er noen likheter der, selv om det rent fotballfilosofisk er klare forskjeller .
DB170724 Hun sier det i praksis er svært utfordrende at barneverntjenesten og politiet har så ulikt lovverk å forholde seg til og at det skaper store forskjeller i hvordan også saker med mistanke om vold og overgrep håndteres.
DB170724 ¶ FORSKJELLER : Vi er uenig om virkemidlene, men vi ønsker alle små forskjeller i samfunnet, skriver Stefan Heggelund.
DB170724 | Bare tog er tog ¶ ¶ FORSKJELLER : Vi er uenig om virkemidlene, men vi ønsker alle små forskjeller i samfunnet, skriver Stefan Heggelund.
DB170724 Vi er uenig om virkemidlene, men vi ønsker alle små forskjeller i samfunnet.
DB170724 I stedet for å svartmale kan de heller komme med konstruktive forslag til hvordan vi bevarer små forskjeller i samfunnet vårt.
DB170724 Audun Herning, partisekretær SV, kommer med påstander om at høyresiden har valgt side for de rikeste og mest privilegerte, framfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller .
DB170724 Små økonomiske forskjeller gir et sterkt og bredt interessefellesskap og fremmer tillit, samarbeidsevne og kompetanse.
DB170724 Regjeringens politikk bremser ikke utviklingen mot økte forskjeller , den setter opp farten.
DB170724 Like muligheter er en forutsetning for mindre forskjeller .
DB170724 Fordi en kraftfull politikk som motvirker økonomiske forskjeller er nødvendig både for å sikre enkeltmennesker reell valgfrihet og for et velfungerende samfunn.
FV170723 Denne saken har engasjert mange : Roper varsko om økte forskjeller mellom gutter og jenter i norsk fotball ¶
DN170723 I dag er det enorme forskjeller fra klasserom til klasserom når det kommer til utstyrspark og lærerens ikt-kompetanse, skriver forfatteren.
DB170723 Uavhengig av dette, er det særlig én påstand som jeg vet vil bli slengt hemningsløst rundt i skoledebattene : Regjeringen har kun gitt skattelette til Norges aller rikeste, og skaper økte forskjeller mellom folk.
SA170722 Denne saken har engasjert mange : Roper varsko om økte forskjeller mellom gutter og jenter i norsk fotball i ¶
DB170722 Man så ingen store forskjeller på enkeltetapper.
BT170722 Denne saken har engasjert mange : Roper varsko om økte forskjeller mellom gutter og jenter i norsk fotball ¶
AP170722 Denne saken har engasjert mange : Roper varsko om økte forskjeller mellom gutter og jenter i norsk fotball ¶
DB170721 Dette ga opphav til store forskjeller mellom ostene fra sted til sted.
DB170721 » Men, som han skriver, « politikken som føres fra høyresiden, fører i sum til økte forskjeller ».
DB170721 Skal vi bevare små forskjeller , er god utdanning og arbeid aller viktigst.
DB170721 Herning vil ikke påstå « at høyresiden i Norge har noe imot små forskjeller i seg selv.
DB170721 det mest vanlige målet på ulikhet, de siste tiårene, er det ingenting som tyder på at det har vært noen forskjeller av betydning mellom røde, rødgrønne, gulgrønne, blågrønngule, blå eller blåblå regjeringer.
DB170721 at høyresiden ved « alle korsveier » velger side « for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, fremfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller ».
DA170721 Verden er i stor endring nå, med stadig flere mennesker på flukt, alvorlige klimaendringer, fæle sultkatastrofer og økende forskjeller .
DA170721 Verden er i stor endring nå, med stadig flere mennesker på flukt, alvorlige klimaendringer, fæle sultkatastrofer og økende forskjeller .
AA170721 Det kan også være forskjeller i de ansattes lønnsvilkår.
AA170721 Så er det store fylkesvise forskjeller , både i nåtid og ikke minst i utvikling av tapstallet.
VG170720 Når medisinene blir så dyre, vil det uansett skape forskjeller i helsetilbudet.
NL170720 En ny måling utført av Ipsos MMI for Dagbladet viser store geografiske forskjeller med hvor tilfreds publikum er med rikskringkastingen.
DB170720 Hvis bekjempelse av forskjeller er viktig, bør de gjøre noe med det de kan.
AA170720 - Det er som kjent store forskjeller mellom de 180.000 andelseierne.
VG170719 FOR STORE FORSKJELLER : Leder Morten Meyer i Huseiernes Landsforbund mener de dyreste kommunene må skjerpe seg.
DB170719 Sterke organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er den viktigste grunnen til at vi har et samfunn med så små forskjeller .
DB170719 Økende forskjeller betyr også at en gruppe i samfunnet får mer makt til å påvirke politikken og definere den politiske debatten.
DB170719 Opp gjennom tidene har de gang på gang valgt side for de rikeste og mest privilegerte i samfunnet, framfor politiske løsninger som gir mindre forskjeller .
DB170719 Når Kolbeinstveit skriver at det " finnes verken historisk eller empirisk hold i at høyresiden har vært mot utjamning " viser det enten en historieløshet eller en manglende forståelse av hvordan et samfunn med små forskjeller skapes.
DB170719 Men politikken som føres fra høyresiden fører i sum til økte forskjeller .
DB170719 Men om vi virkelig skal bekjempe forskjeller er det ingen vei utenom erkjennelsen av at ulikhet handler om skeivfordeling av ressurser.
DB170719 Jeg skulle ønske Kolbeinstveit kunne forklare oss hvordan dette er å jobbe for et samfunn med mindre forskjeller .
DB170719 Jeg påstår ikke at høyresiden i Norge har noe i mot små forskjeller i seg selv.
DB170719 Det er ikke høyresiden som mobiliserer i land etter land for utjevning av forskjeller og oppbygging av velferd.
DB170719 Det er ikke fordi de ser på Høyres politikk som den beste måten å bekjempe forskjeller på, at en rekke av landets milliardærer bidrar med store summer til høyrepartienes valgkamper.
DB170719 Alt dette er sentrale milepæler i historien om hvordan Norge ble et av de landene i verden med minst forskjeller .
DB170719 Forskjeller handler ikke bare om penger, men også om makt.
DB170719 Utvilsomt ser vi en samfunnsutvikling hvor det er økende sosiale forskjeller .
DB170718 Målene om høy velferd og små forskjeller er politisk felleseie.
DB170718 juni uttalte Jonas Gahr Støre at « Norge har så små forskjeller , og vi er lykkelige.
DA170718 Både innenfor de kommunale og mellom ulike privateide barnehager ser vi blant annet store forskjeller i bemanning og i kompetansen til de ansatte.
AA170718 Folkets Hus har ingen olympiske tinder, men i et land med små forskjeller er alt over sju etasjer høyt nok.
DB170717 - WorldTourens organisering driver vel opp lønningene og skaper mer forskjeller også ?
SA170716 - Det er store forskjeller mellom ulike hudtyper og behov for solbeskyttelse.
FV170716 - Det er store forskjeller mellom ulike hudtyper og behov for solbeskyttelse.
DN170716 Det er store forskjeller på ulike prognoser om hvor mange jobber som vil forsvinne.
AP170716 - Det er store forskjeller mellom ulike hudtyper og behov for solbeskyttelse.
DN170715 Nye tall fra OECD viser at Norge har på dette området større forskjeller enn når det kommer til for eksempel USA, ifølge Klassekampen.
AA170715 Nye tall fra OECD viser at Norge har på dette området større forskjeller enn når det kommer til for eksempel USA, ifølge Klassekampen.
VG170714 Og så tror jeg mange kristne er opptatt av små forskjeller og ulikhet, og der kan Frp bidra gjennom innvandringspolitikken.
SA170714 Enorme forskjeller
FV170714 Enorme forskjeller
DB170714 Om vi i tillegg tar forskjeller i fysisk aktivitetsnivå med i betraktningen, kan energibehovet fort variere mellom 1500 kalorier og 5000 kalorier per dag.
DB170714 LOKALE FORSKJELLER : - Prisene kan variere, sier Kristine Arvik, kommunikasjonssjef i Kiwi.
AP170714 Enorme forskjeller
VG170713 - Måten etterutdanningen er organisert på fører til store forskjeller .
NL170713 Store forskjeller mellom folk gir avmakt og utenforskap.
NL170713 Senterpartiet ønsker små forskjeller i Norge.
NL170713 Men da må det være for å utjevne forskjeller mellom folk, ikke for å øke dem.
DB170713 Argumentasjonen bygger på såkalte biologiske forskjeller .
DA170713 Det er interessant å observere at SV finner det nødvendig å gå helt tilbake til rapporter utgitt i 2008 for å finne støtte for sine påstander når det gjelder forskjeller i personalkostnader i henholdsvis kommunale og private barnehager.
DB170712 Det er slik forskjeller reproduseres og ulikheten i samfunnet forsterkes.
DB170711 Der er det naturlig store forskjeller og ikke relevant å sammenligne.
AA170711 Samtidig finnes det forskjeller også her, og de er økende.
AA170711 Nå krangler venstresiden og høyresiden om hvem som mener alvor når de sier at det er viktig å sørge for at Norge er et land med små forskjeller .
AA170711 Marte Gerhardsen og Trond Giske har hevdet at høyresidens satsing på skole som et middel mot sosiale forskjeller ikke monner.
AA170711 Det åpner for kjekling om hvem som egentlig vil kjempe for små forskjeller og om hva ulikhet egentlig er.
DB170710 Og når det gjelder skolematen, ser vi at foreldrebetaling gir økte forskjeller .
DA170710 - Det er noen små forskjeller i prosentene.
DN170709 En gjennomgang av landets 430 kommuner viser store forskjeller i dagens radiotilbud.
VG170708 - Jeg hadde ventet større forskjeller .
DN170707 Norge er operatørnasjon av Norway Grants og EØS-midlene til Romania og Bulgaria, som skal utjevne økonomiske forskjeller .
DB170707 Store forskjeller
DB170707 Mitt mål er at barnebarnet mitt også får gleden av et Norge som er bygget på små forskjeller , høy tillit, muligheter og trygghet for alle.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser, bekjempe forskjeller og frafallet i skolen, handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
DA170707 Selv om han følte seg hjemme, så noterte han seg likevel store forskjeller mellom Norge og England.
DA170707 Når Ap vil skape nye arbeidsplasser, bekjempe forskjeller og frafallet i skolen, handler det også om kvaliteten på demokratiet vårt, fortsetter hun.
AA170707 Vi aksepterer ikke store forskjeller og urettferdighet på jobben, sier Ruben Frendal, tillitsvalgt i Falck.
VG170706 Det er også store individuelle forskjeller på hvilket nivå man er utstyrt med fra naturens side.
DN170706 Vi aksepterer ikke store forskjeller og urettferdighet på jobben, sier Ruben Frendal, tillitsvalgt i Falck.
DB170706 Det er enorme forskjeller på hvor ofte utøverne blitt restet.
DB170706 Ellers kan et svakt lavtrykk over Skandinavia gi bygevær, og dermed lokale forskjeller i hvor og hvor mye nedbør det kommer.
SA170705 Vi har en nedgang, men det er viktig å si at det er store regionale forskjeller , sier Dreyer. - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
SA170705 Fremdeles store regionale forskjeller
DN170705 Det er store geografiske forskjeller .
DN170705 Regionale forskjeller
DB170705 Ved en utøver som vi finner en svakhet på, kan det utgjøre store forskjeller .
DB170705 Hos de beste vil det være mindre forskjeller , men de tidelene det kan utgjøre, kan likevel være avgjørende i en gullkamp.
DA170705 Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller , sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.
AP170705 Vi har en nedgang, men det er viktig å si at det er store regionale forskjeller , sier Dreyer. - 2017 kommer til å havne på et ganske lavt nivå når vi summerer opp ved årets slutt, vi forventer mindre nedgang i andre halvår, sier han.
AP170705 Fremdeles store regionale forskjeller
AA170705 Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller , sier Dreyer i meldingen.
AA170705 | Konfliktrådet bekymret over geografiske forskjeller
AA170705 Rådet ser slike forskjeller i alle typer saker, fra vold og seksuallovbrudd til økonomiske konflikter.
AA170705 Men rådet er bekymret over geografiske forskjeller .
AA170705 Han sier at utviklingen framover vil være preget av store regionale forskjeller .
DN170704 Tror på regionale forskjeller
DN170704 Ifølge NBBL er det nå mindre regionale forskjeller i markedet for borettslagsboliger.
DB170704 Viktige forklaringer på sosial uro og opprør i andre europeiske byer er en følelse av utenforskap, manglende håp for framtiden og økende forskjeller .
DB170704 Samfunn med små forskjeller skapes av politikk som gir muligheter til de mange heller enn de få.
DB170704 Forskningen er tydelig på at samfunn med små forskjeller mellom fattig og rik, har mindre kriminalitet, færre i fengsel, høyere levealder og bedre folkehelse.
DB170704 Selvsagt er det forskjeller fra skole til skole.
BT170704 Høyresidevelgere liker ikke å bli stemplet som rikinger som ønsker større forskjeller i samfunnet.
AP170704 - Det er vanskelig å sette en fast grense, fordi det er så store forskjeller , fra enkeltpersonforetak til store konsern.
AP170704 Tallene viser også store regionale forskjeller , som imidlertid er i ferd med å jevne seg ut.
AA170704 Tallene viser også store regionale forskjeller , som imidlertid er i ferd med å jevne seg ut.
SA170703 | Høyre vil ha små forskjeller , store muligheter og en tryggere verden ¶ ¶
DN170703 - I desember-undersøkelsen var det bare små forskjeller mellom aksjer og renter, mens det denne gangen er omtrent 30 prosent som vil vekte opp aksjer på bekostning av renter, sier Lind.
DN170703 | Advarer mot økte forskjeller på Stortinget ¶
DN170703 - I desember-undersøkelsen var det bare små forskjeller mellom aksjer og renter, mens det denne gangen er omtrent 30 prosent som vil vekte opp aksjer på bekostning av renter, sier Lind.
AP170703 Jeg har selv jobbet i både privat og kommunal barnehage, og merker veldig store forskjeller .
AP170702 - Er det forskjeller i måten de skandinaviske instituttene melder været på ?
VG170701 | UEFA-presidenten vil hindre økonomiske forskjeller med lønnstak ¶
DB170701 Men det er naturligvis forskjeller .
SA170630 Vel på toppen viste verken oksygenopptak eller løpstid noen nevneverdige forskjeller mellom syklistene i gruppen.
NL170630 ¶ UENIGE : Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet.
NL170630 | Å bekjempe forskjeller
NL170630 Rett skal være rett : Norge er ett av landene i verden med minst forskjeller .
NL170630 Poenget er at små forskjeller gir høy grad av tillit, som igjen er en « økonomisk kapital ».
NL170630 Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er uenige om hvor viktig det er å bekjempe forskjeller i samfunnet.
NL170630 Han mener Norge må gjøre mer for å motvirke økende forskjeller .
NL170630 Han hevder at Høyres skattepolitikk står i motstrid til målet om å redusere forskjeller .
NL170630 Enda mer interessant er det at Dørum også forsvarer et samfunn med små forskjeller ut fra en økonoms ståsted.
NL170630 Det vil lønne seg for folk flest og samfunnet som helhet å bekjempe tendensene til økte forskjeller .
DN170630 Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylkene.
BT170630 Vel på toppen viste verken oksygenopptak eller løpstid noen nevneverdige forskjeller mellom syklistene i gruppen.
AP170630 - Men forskerne sier at dette med å komme seg tilbake til utdanning dersom man ikke får jobb ser ut til å favne ressurssterke familier mest, og at de dermed frykter økende sosiale forskjeller og større ulikhet ?
AP170630 Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylkene.
AP170630 Vel på toppen viste verken oksygenopptak eller løpstid noen nevneverdige forskjeller mellom syklistene i gruppen.
AA170630 Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylkene.
DN170629 | Sterkere lut mot økte forskjeller
DB170629 Fysiske forskjeller
DB170629 Test avdekker store forskjeller mellom kaffekjedene : - Vinneren er i særklasse ¶
DB170629 De viktigste forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen, er politiske : å legge til rette for et inkluderende samfunn, sørge for at barn vokser opp nær ansvarlige voksne, redusere sosiale forskjeller , samt legge til rette for at folk på enkelt vis kan leve sunt mht kost og mosjon.
DA170629 Vi liker mange av de samme tingene, men heldigvis er det også noen forskjeller .
AP170629 Geografiske forskjeller i hvert parti ¶
VG170628 - Det er litt forskjeller i hvordan man har definert angrep tidligere og hvordan vi gjør det nå.
SA170628 Vegringen mot å snakke om grunnleggende forskjeller i livssyn på et personlig plan, og kanskje spesielt for å snakke med muslimer om deres forhold til islam, finnes.
DN170628 ¶ Statsministeren avfeier viktigheten av å engasjere seg i kampen mot økt ulikhet med at Norge er kåret til et av verdens beste land å bo i, og at bare Island har mindre forskjeller enn Norge, skriver artikkelforfatteren.
DB170628 Test avdekker store forskjeller mellom kaffekjedene : - Vinneren er i særklasse ¶
DB170628 Test avdekker store forskjeller mellom kaffekjedene : - Vinneren er i særklasse ¶
BT170628 SYMBOL : Skjelettet av Grenfell Tower står igjen som et rungende symbol på forskjeller mellom fattige og rike, skriver Kristine Sævold.
BT170628 Nå står skjelettet av utbrente Grenfell Tower igjen som et rungende symbol på forskjeller mellom fattige og rike.
BT170628 Jonas Gahr Støre har varslet at Arbeiderpartiet mener Norge står overfor en bekymringsfull vekst i forskjeller mellom rike og fattige.
SA170627 Det er likevel flere forskjeller mellom å ha en funksjonsnedsettelse og å tilhøre en minoritet eller undertrykt gruppe.
DN170627 Det er store lokale forskjeller , men dette vil naturlig svinge mye siden antall solgte hytter i ulike kommuner er så lavt at salgstiden vil påvirkes mye av enkeltsalg, sier Dreyer.
DB170627 Til sist er det politikken som avgjør, og jeg tror at folk i Norge ønsker en ny regjering, med sterkere innsats for arbeid, politikk mot økende forskjeller og god skole og trygg eldreomsorg fremfor skattekutt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DA170627 Mehlum påpeker også at det er store demografiske forskjeller knyttet til hvordan folk svarer på dette. 20 prosent av de over 60 år opplever det som greit med en gutt i kjole, mens 50 prosent av de spurte under 30 år svarer det samme.
DA170627 Mehlum påpeker også at det er store demografiske forskjeller knyttet til hvordan folk svarer på dette. 20 prosent av de over 60 år opplever det som greit med en gutt i kjole, mens 50 prosent av de spurte under 30 år svarer det samme.
AP170627 - Denne undersøkelsen viser noen svært store forskjeller mellom Trumps popularitet i dag og hva Obama fikk mot slutten av sin tid som president.
VG170626 STORE FORSKJELLER : Vita Heine viste søndag at hun er blant Norges aller beste syklister da hun igjen vant fellesstarten i NM.
FV170626 - Folk vil ha fellesskap og velferd - ikke økte forskjeller og mer til de rike.
VG170625 Han er klar på at det er helt greit å reagere på forskjeller , som da jentene og guttene fikk forskjellige premier under NM i terrengsykling, men i det lange løp er det kun én ting som vil skape endringer : ¶
DB170625 Store forskjeller ¶ 24 prosent av alle søkere fikk penger i 2016.
SA170624 Han spår økte forskjeller mellom folk.
DA170624 Midtøsten-ekspert Schoder, som også er redaktør av nettstedet Den arabiske halvøy, understreker at det er store forskjeller mellom den arabiske og engelske versjonen av Al-Jazeera.
VG170623 - Du kan ikke finne større forskjeller enn det, sier Ronny Deila til VG.
VG170623 - Jeg tror ikke det er overraskende for Venstre at Frp er så strenge på innvandringsfeltet, svarer Jensen, og legger til at de siste fire årene har vist at partiene har klart å samarbeide godt på flere områder - tross sine ideologiske forskjeller .
DA170623 Samtidig viser den nye undersøkelsen, som er gjennomført av Framtiden i våre hender ( FIVH ), at det er store forskjeller mellom dagligvarekjedene.
AP170623 Men det er såpass mange grunnleggende forskjeller på oss og et parti som Rødt at jeg ikke ser for meg et bindende og nært samarbeid med Rødt på riksnivå, sier han.
AA170623 - Men det er enkelte forskjeller på vårt tilbud og det tilbudet EU-kommisjonen har lagt fram.
VG170622 Realitetene er selvsagt slik : Både Støre og Solberg er helt enig i at debatten om forskjeller må handle om noe mer enn formuesskatten.
VG170622 Og selvsagt er det en politisk oppgave å utjevne forskjeller .
VG170622 Og det er fordi Støre har et godt poeng : Økte forskjeller mellom folk er ikke bra.
VG170622 Og dessuten er begge to imot økte forskjeller .
VG170622 De to politikerne diskuterte forskjeller og det at flere faller utenfor skole og arbeidsliv.
VG170622 - Erna sa at vi ikke skal politisere forskjeller .
VG170622 - Da må vi la være å politisere den debatten om ulikhet og forskjeller og manglende integrering til å bli en debatt om formuesskatten, fordi at det er jo en mismatch i forhold til hva problemet med ulikhet egentlig er.
DB170622 Noen forskjeller er det i Vangstads og Boasson Hagens oppladning til temporittet.
DB170622 Men jeg tenker at Norges kyst er så langstrakt at det kan være lokale forskjeller .
DB170622 Vi må politisere økte forskjeller .
DB170622 Slik skaper vi et samfunn med like muligheter for alle og med små forskjeller .
DB170622 Norge har så små forskjeller , og vi er lykkelige.
DB170622 Men hun har sagt at dette med forskjeller er å amerikanisere debatten.
DB170622 Frykter økte forskjeller
DB170622 Bagatelliserer forskjeller
DB170622 - Solberg har vel en annen politikk for å møte forskjeller enn Ap ?
DB170622 - Små forskjeller har gjort Norge til verdens beste land å bo i.
DB170622 - Og hvis du snakker med folk og ser på målinger, sier de at nest etter krig og terror er økte forskjeller og sviktende tillit noe av det folk frykter mest.
AP170622 Nå har hun de siste dagene sagt at Arbeiderpartiet overdriver dette med forskjeller .
AP170622 Norge er et lykkelig land sammen med Island som har små forskjeller .
AP170622 I samtalen understreket statsministeren at hun var stolt av en satsing på helsesøstre og psykologer i kommunene, og vektla betydningen av å satse på integrering og tidlig innsats i skolen for å motvirke forskjeller og utenforskap.
AP170622 Han slo i innledningen sin fast at han er « dypt uenig med Erna Solberg når hun sier at vi må ikke politisere dette med økte forskjeller » og konkluderte slik : ¶
AP170622 Etter å ha lest Erna Solbergs kommentarer torsdag ettermiddag, legger Støre til : - Det er en grei avklaring fra Solberg at det er formueskatten hun mener vi ikke skal politisere når vi snakker om økte forskjeller .
AP170622 Etter pressekonferansen der Støre slo fast at vi har en statsminister som « ikke mener det er en politisk oppgave å motvirke forskjeller », spurte Aftenposten Støre om enda en gang om han mente han gjenga henne rett.
AP170622 Det er å individualisere det brede samfunnsproblemet som økte forskjeller er.
AP170622 Det er ikke første gang Støre har gjengitt sitatet fra statsministeren om at hun mener man ikke må « politisere dette med økte forskjeller ».
AP170622 Det er en politiske forskjeller i hva vi mener er de viktigste tiltakene, men betyr ikke at interessen er mindre.
AP170622 Arbeiderpartiet mener et omfordelende skattesystem er svært viktig for å bevare små forskjeller , også i Norge, sier han.
AP170622 - Vi har en statsminister som ikke mener det er en politisk oppgave å motvirke forskjeller
AP170622 - Men da må vi la være å politisere den debatten om politisk ulikhet og forskjeller og manglende inkludering til å bli en debatt om formuesskatten for det er jo en mismatch i forhold til hva problemet med ulikhet egentlig er.
AP170622 - Kan du rydde opp : Har Norge en statsminister som mener det ikke er en politisk oppgave å motvirke forskjeller ?
AP170622 - Jeg var i debatt med Erna Solberg med alle landets ordførere i salen hvor Erna sier, sitat : « Vi må ikke politisere dette med økte forskjeller ».
AP170622 - Jeg sa at hun har sagt at hun ikke vil politisere dette med forskjeller .
AP170622 - Går du ikke litt langt når du sier vi har en statsminister som mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjeller ?
AP170622 - Du sa også at hun mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjeller .
AA170622 Alle kan se at samfunnet er i endring, og det er markante forskjeller mellom partiene i disse sakene.
NL170621 Selv mellom Hinnøya og markebygda i Skånland er det forskjeller .
DB170621 Hvor mye vann man bør drikke under treningen avhenger ifølge Garthe av flere faktorer, som for eksempel type trening, øktas varighet, temperatur og individuelle forskjeller .
DB170621 - I flere århundrer har familiene våre kjempet sammen, mot vår felles fiende, på tross av deres forskjeller ... sammen.
DB170621 Det er tydelige forskjeller , sier Arild Grande, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
DB170621 - Uavhengig av hva som er årsaken, viser det signifikante forskjeller .
DA170621 Store forskjeller
DA170621 Kartleggingen viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune i Østfold.
SA170620 Et fellesskap med små forskjeller og store muligheter.
DB170620 Det er også store forskjeller innad blant innvandrergruppene.
DA170620 Store forskjeller i øst og vest.
AP170620 Det er klare forskjeller langs den tydeligste politiske skillelinjen i landet : 82 prosent av demokratene støtter dommerne, mens 73 prosent av republikanerne har lite til overs for domstolens innblanding.
AP170619 79 personer er nå døde eller savnet, og ulykken har satt i gang en hissig debatt om kuttpolitikk og forskjeller mellom fattig og rik i Storbritannia.
AP170619 Men det er store forskjeller på hvor ofte leger sender pasienter til slike studier.
VG170618 - Det er av og til små marginer i historien, små marginale forskjeller som fører oss veldig forskjellige steder, sier kronprins Haakon.
DB170618 Men det er også individuelle forskjeller mellom skolene.
DN170617 Det er heller ikke slik at snittet er høyere i regionene der det har gått hardt utover ansatte i petroleumsrelaterte næringer : Det er noen regionale forskjeller , men gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene er fem eller høyere i alle landsdeler.
DB170617 Selv om det er regionale forskjeller , er gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene fem eller høyere i alle landsdeler, og dermed klart over hva som har vært landsgjennomsnittet i flere år.
DB170617 Landene ligger på toppen av Gini-indeksen som viser økonomiske forskjeller .
DA170617 Dette henger sammen med til dels store forskjeller i boligprisene rundt om i Norge, og kravet om at utbedringer av feil og mangler må beløpe seg til 5-6 prosent av kjøpesummen før erstatning blir aktuelt.
AA170617 Det er heller ikke slik at snittet er høyere i regionene der det har gått hardt utover ansatte i petroleumsrelaterte næringer : Det er noen regionale forskjeller , men gjennomsnittlig antall ansatte i konkursselskapene er fem eller høyere i alle landsdeler.
AA170617 En skole der de som trenger ekstra hjelp får det og at alle har like muligheter til høyere utdanning, motvirker sosiale forskjeller , framholdt Grande.
VG170616 Med sine 15 år i næringslivet og enda flere i Idretts-Norge sier Bjørn Dæhlie at han opplever enorme forskjeller .
VG170616 - Regjeringens skattekutt fører til større forskjeller mellom folk, og øker budsjettunderskuddet, men de bidrar ikke til jobbvekst.
AP170616 Pastor : Avskyelige forskjeller
AA170616 Store forskjeller
AA170616 Det er store forskjeller fra år til år når det gjelder antall lyn i Norge.
AA170616 Han ønsker Høyre og Ap " velkommen etter " når de tar opp økte forskjeller .
SA170615 Hergeirsson ser store forskjeller , men også noen likheter mellom søstrene Bredal Oftedal.
FV170615 Hergeirsson ser store forskjeller , men også noen likheter mellom søstrene Bredal Oftedal.
DB170615 Noe av det som gjør Norge til Norge er at vi har små forskjeller mellom folk, at vi stoler på hverandre, og at vi mener alle har noe å bidra med i samfunnet.
DB170615 - Økte forskjeller
DB170615 I takt med økte forskjeller har også sikkerhetsnettene i landet vårt blitt svakere.
DB170615 Det er en dyster milepæl for et land som legger sin stolthet i små forskjeller og like muligheter for alle.
DB170615 De borgerlige gjør alt de kan for å slippe at valgkampen skal handle om makt, økonomi og forskjeller nå om dagen.
BT170615 Hergeirsson ser store forskjeller , men også noen likheter mellom søstrene Bredal Oftedal.
AP170615 Hergeirsson ser store forskjeller , men også noen likheter mellom søstrene Bredal Oftedal.
DB170614 Da blir det mindre forskjeller på fattig og rik ; en rettsstat og en velferdsstat vil vokse fram og det vil bli en fredelig overgang til et balansert forhold mellom stat og samfunn.
DA170614 I Utdanningsetatens egen oversikt over gjennomsnittlig poengsum for elever ved ordinært inntak av søkere til Vg1 skoleåret 2016/2017, vises dramatiske forskjeller skolene imellom.
AP170614 Tema er « Ny regjering - ny retning », i programmet illustrert med et jernbanespor der det går rett frem gjennom skilt merket « økte forskjeller » og « privatisering ».
SA170613 Forfatterne mener at slike forskjeller viser at kvinner og menn ikke har like muligheter : Hvorfor må mødre fremdeles velge mellom å ha fulltidsjobb eller barn, mens fedre ikke må det ?
NL170613 Næringsstrukturen : Selv om det ( heldigvis ) finnes regionale forskjeller , så er det jo ikke heller til å stikke under en stol at sjømat, fornybar, petroleum, turisme, mineralnæring, muligheter i 'havrommet' - er felles muligheter i alle disse i de tre nordligste fylkene.
NL170613 Det er jo aller helst oss selv som kjenner på flest forskjeller mellom Nordland, Troms og Finnmark.
AA170613 Minimale forskjeller i gjennomsnittskarakter kan få stor betydning, selv om de ikke sier noe om hvem som er best egnet for ulike yrker.
DB170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene.
AP170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene.
AA170612 Tallene fra politiets straffesaksregister ( STRASAK ) avdekker imidlertid store forskjeller mellom de ulike kriminalitetstypene.
AA170612 Selv om Marianne forteller om store forskjeller mellom Norge og Malawi, fant hun også flere likheter.
DB170611 l hevder at « de rød-grønne ønsker å se bakover og bli hyllet », eller når Høyres nettside lager en sak med overskriften « Arbeiderpartiet ønsker ikke forbedring », eller når Civita-spiren Kristian Tonning Riise blogget at « AUF og venstresiden ønsker seg et skolesystem som bygger oppunder sosiale forskjeller ».
DB170611 Hun mente videre at Giske, ved å påstå at høyresiden ønsker økte forskjeller , viser « hvor utspekulert politisk kommunikasjon kan være ».
DB170610 ¶ STORE FORSKJELLER : Bildet til venstre er tatt lørdag kl.02:32 i Holmsbrekkene på Nøtterøy.
BT170610 TROR PÅ FORSKJELLER : Menn og kvinner kan ha ulike roller overfor barna, mener Åshild Hjørnevik Vatshelle.
AP170610 Vi har små forskjeller og høy tillit til institusjonene våre og til hverandre.
VG170609 Mennesker over hele verden står opp mot innstrammingspolitikk og massive forskjeller i inntekt og rikdom ».
SA170609 En nødlader er ment til å være redningen, men her er det store forskjeller på kvalitet.
SA170609 Han ser store forskjeller på kvalitetene i tysk nivå-2-fotball og den norske Eliteserien.
FV170609 En nødlader er ment til å være redningen, men her er det store forskjeller på kvalitet.
BT170609 En nødlader er ment til å være redningen, men her er det store forskjeller på kvalitet.
BT170609 Jeg synes det er smålig å utnytte dette innlegget ved å gjøre sin hemningsløse og irrelevant skrytekampanje til en DNT-reklame, og bagatellisere temaet økonomiske forskjeller i samfunnet.
BT170609 Hvis DNT ikke prioriterer et aktivt og sterkt samfunnsengasjement med fokus på å redusere sosiale og økonomiske forskjeller , samt støtte alle barn, så vil jeg med dette oppfordre DNT å revurdere sitt ståsted i forhold til dette.
BT170609 For det DNT er med på å gjøre med denne type arrangement er å støtte den kommersialiserte leken som det allerede er så altfor mye av, og på denne måten er en dårlig bidragsyter til å forebygge økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet.
AP170609 Store forskjeller
AP170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller .
AP170609 « Mange briter erfarer at de konservative med makten har ført til økte forskjeller », sa Støre.
AP170609 En nødlader er ment til å være redningen, men her er det store forskjeller på kvalitet.
AP170609 Han ser store forskjeller på kvalitetene i tysk nivå-2-fotball og den norske Eliteserien.
AA170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller .
AA170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller . ( ©NTB ) ¶
AA170609 - Dagens prognoser viser at vi kan vente flom på oransje nivå i flere vassdrag, men det blir lokale forskjeller .
AA170609 Det er derfor all mulig grunn til å tro at kortere sommerferie fører til at kunnskapen sitter bedre, og det kan være med på å jevne ut forskjeller mellom skolebarn fra ulike samfunnslag.
SA170608 Han har selv vært med som aktiv i mange år og har opplevd at det er store individuelle forskjeller i treningsmengde og metode blant løperne.
DN170608 Generelt finner vi ikke så store forskjeller i holdninger mellom folk på bygda og folk i mer urbane kommuner, sier sosiolog og forsker Alexander Thanem ved Norsk senter for bygdeforskning.
DB170608 Nå kan vi se det vi pleide å overse og vi kan legge bak oss forskjeller og mannssjåvinisme, sier Podemos-politiker, Clara Serra.
DA170608 - Vi opplever ingen store forskjeller på publikum rundt omkring i landet.
AP170608 Han mener det er en kjent sak at det er forskjeller mellom hvor gode de videregående skolene er til å få elevene til å fullføre og bestå.
AP170608 Bakgrunn : Store forskjeller mellom landets videregående skoler ( for abonnenter ).
AP170608 | Ny NIFU-rapport : Store forskjeller i de videregående skolenes bidrag til at elevene fullfører ¶
AP170608 Han har selv vært med som aktiv i mange år og har opplevd at det er store individuelle forskjeller i treningsmengde og metode blant løperne.
AP170608 Han har selv vært med som aktiv i mange år og har opplevd at det er store individuelle forskjeller i treningsmengde og metode blant løperne.
AA170608 Generelt finner vi ikke så store forskjeller i holdninger mellom folk på bygda og folk i mer urbane kommuner, sier sosiolog og forsker Alexander Thanem ved Norsk senter for bygdeforskning.
VG170607 Hans advokater forsøkte å finne hull i Constands historie, og viste blant annet til forskjeller mellom hennes vitneutsagn i rettssalen og politiforklaringer i et søksmål fra 2005.
SA170607 - Når finansieringssystemet ikke jevner ut forskjeller mellom nye og gamle universiteter er dette ekstra viktig, legger hun til.
DN170607 Utjevne forskjeller
DN170607 Andre har ikke vært like opptatt av å holde forskjeller nede, men fatter nå interesse for både Norges og Skandinavias arbeid for å fordele velferd og utjevne forskjeller gjennom gode utdannelsessystemer, god tilgang på helsetjenester og brede skattefinansierte velferdsløsninger, sier Jensen.
DN170607 Andre har ikke vært like opptatt av å holde forskjeller nede, men fatter nå interesse for både Norges og Skandinavias arbeid for å fordele velferd og utjevne forskjeller gjennom gode utdannelsessystemer, god tilgang på helsetjenester og brede skattefinansierte velferdsløsninger, sier Jensen.
DN170607 - Det er nasjonale myndigheters ansvar å føre en politikk som utjevner forskjeller , understreker Jensen.
DA170607 Han er pasifist, antirasist, og er for å utjevne forskjeller slik at det ikke blir så store skiller mellom folk, sier Jameson.
BT170607 En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene bidrar til at elevene fullfører og består.
AP170607 I alle land Kaufmann har undersøkt, er det et mindretall som mener det er rasistisk med en slik begrunnelse for kutt i innvandringen, men det er betydelige forskjeller mellom de politiske leirene.
AP170607 Også for rentebelastningen vil det være store forskjeller mellom familier og grupper av familier.
AA170607 Konsekvensutredningene konkluderte med at det ikke var store forskjeller mellom Storbakken og Hjelset.
AA170607 | Store forskjeller på fullføring i videregående skole ¶
AA170607 En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor gode videregående skoler er til å få elevene til å fullføre og bestå.
SA170606 Da oppstår det forskjeller .
SA170606 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶ 5.
SA170606 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶ 5.
BT170606 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶ 5.
AP170606 Men som i alle grupper i samfunnet er det store forskjeller .
AP170606 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶ 5.
AP170606 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶ 5.
AA170606 - Det er fremdeles regionale forskjeller , men langt på vei med motsatt fortegn enn hva som har vært trenden de siste årene.
VG170605 Men det skal være vesentlige forskjeller i premissene for handlingen.
VG170605 Bourdieu mener rommet er grunnideen om forskjeller , og at mennesker definerer hverandre gjennom en gjensidig utvendighet.
AP170605 I spørsmålet om innvandring, som preget EU-debatten i Storbritannia i fjor, er det store forskjeller mellom sosialdemokratene i Europa.
AP170605 Da oppstår det forskjeller .
AA170605 Det er sosiale forskjeller og kjønnsforskjeller i kulturbruk.
SA170603 I tillegg er det lokale forskjeller .
SA170603 Blant annet peker Bøhler på store lokale forskjeller .
BT170603 I tillegg er det lokale forskjeller .
BT170603 Blant annet peker Bøhler på store lokale forskjeller .
AP170603 I tillegg er det lokale forskjeller .
AP170603 Blant annet peker Bøhler på store lokale forskjeller .
VG170602 Torbjørn Røe Isaksen viser til økonomen Raj Chetty, som Agenda hadde på besøk i fjor høst, og peker på at han trekker fram utdanning som et viktig tiltak for å utjevne forskjeller .
VG170602 Det vil lønne seg for alle på sikt fordi et samfunn med små forskjeller er best for alle.
VG170602 Alkoholloven regulerer salg av alkohol, og her er det kommunale forskjeller , sier Cathrine Fossum i Rema 1000.
NL170602 Her er det nemlig store forskjeller .
DN170602 Tvert imot er retten tydelig når den tilbakeviser bankens påstander om at det skal være for store forskjeller på de 180.000 kundene, uttaler Jensen.
DB170602 Tvert imot er retten tydelig når den tilbakeviser bankens påstander om at det skal være for store forskjeller på de 180.000 kundene, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.
DB170602 Små forskjeller
DA170602 Forskjeller
AP170602 - Vi beklager at elevene i norsk hovedmål og i politikk og menneskerettigheter har opplevd noen forskjeller i oppgavetekstene på bokmål og nynorsk.
AA170602 Tvert imot er retten tydelig når den tilbakeviser bankens påstander om at det skal være for store forskjeller på de 180.000 kundene, sier Jensen.
VG170601 - Politikerne må ta et valg : Enten må man akseptere at det er forskjeller i helsetilbudet avhengig av folks lommebok, ellers så må man satse mer på det offentlige.
NL170601 Her er det forskjeller mellom ulike delmål.
DB170601 Som ventet er det endelige resultatet nesten identisk med det regjeringen foreslo i sin proposisjon for en drøy måned siden, men med noen forskjeller .
AP170601 En reise på T-banen fra øst til vest i Oslo viser store sosiale forskjeller .
AP170601 Si ;D-innlegg : Dersom vi ønsker et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle, er innskrenking av likestillingen ikke rett vei å gå.
VG170531 Tre av de fire hovedsakene er avgjørende for å motvirke skadelige sosiale forskjeller .
VG170531 Norsk skole reproduserer altså sosiale forskjeller .
VG170531 Mener hun det er uten betydning for forskjeller at innvandrergutten som sliter med å lære seg norsk, får hjelp og støtte fra første dag ?
VG170531 Marte Gerhardsens kronikk i VG kan ikke forstås på annen måte enn at utdanning og tidlig innsats er avsporinger i debatten om hvordan vi skal bekjempe uønskede sosiale forskjeller .
VG170531 Det er rett og slett store forskjeller mellom elever fra ulike sosiale kår når det gjelder hvor godt de lykkes i utdanningssystemet.
VG170531 Både arbeidsliv og skattesystem er viktig for små forskjeller , men det er i høyeste grad også innvandring og utdanningssystemet vårt.
DN170531 - Vi må skape en region der forskjeller er en fordel og ikke grunnlag for sammenstøt.
DB170531 Til tross for at røyking er redusert i alle utdanningsgrupper, er det store forskjeller blant dem, opplyser Folkehelseinstituttet på Verdens tobakksfrie dag.
AP170531 Det er ikke nevneverdige forskjeller i andelen røykere fordelt på kjønn, men hvilket utdanningsnivå man har, synes å være knyttet til tobakksbruk.
AA170531 - Vi må skape en region der forskjeller er en fordel og ikke grunnlag for sammenstøt.
AA170531 Det er ikke nevneverdige forskjeller i andelen røykere fordelt på kjønn, men hvilket utdanningsnivå man har, synes å være knyttet til tobakksbruk.
AA170531 Det er ikke nevneverdige forskjeller i andelen røykere fordelt på kjønn, men hvilket utdanningsnivå man har, synes å være knyttet til tobakksbruk.
SA170530 I samtiden ble de to vurdert å være svært så forskjellige, men Hansen ser flere likheter enn forskjeller .
DB170530 ¶ GEOGRAFISKE FORSKJELLER : Færrest mottar trygdeytelser i Oslo.
DB170530 Det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav.
DB170530 Blant kommunene er det ikke overraskende enda større forskjeller enn mellom fylkene.
DB170530 TO VERDENER : Espen Schöning Lie er leder for ferskvare i Meny - og understreker store forskjeller mellom Sverige og Norge.
DB170530 Et samfunn med store forskjeller truer flere av partiets verdier og mål.
DB170530 Undersøkelsen viser også forskjeller i kulturbruk ulike steder i landet, noe som heller ikke er så rart, med tanke på at tilbudene også varierer ut fra hvor man bor.
BT170530 Sosiolog Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning har også forsket på kjønnsdeling i arbeidslivet, og finner påtagelige forskjeller mellom juristmødre og juristfedre.
AP170530 Store forskjeller mellom kjedene ¶
AP170530 Og forskjeller ved lesing på skjerm og papir.
AA170530 Det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav.
AA170530 Blant kommunene er det ikke overraskende enda større forskjeller enn mellom fylkene.
VG170529 Det som er sikkert, er at færre elever per klasse utjevner sosiale forskjeller og gir større mulighet for at den enkelte eleven blir sett.
VG170529 Det kan blant annet se ut som klassestørrelsen utligner forskjeller som kommer av foreldrenes utdanningsnivå.
VG170529 Altså, små klasser utjevner sosiale forskjeller , og effekten er størst for elevgrupper mellom 11 og 18 elever.
VG170529 Tanken om at vi kan få til mindre forskjeller ved å for eksempel etterutdanne lærerne våre, mens resten av samfunnsutviklingen bare får fortsette i samme retning, er rett og slett naiv.
VG170529 Mange er nok litt overrasket over at partiet Høyre denne våren har gjort ulikhet til sin viktigste sak fram mot valget, ettersom partiet de siste årene igjen og igjen har understreket at økende forskjeller i landet vårt ikke er et problem.
DN170529 Norden må vise verden hvordan kosthold og matproduksjon kan ta hensyn til folkehelse, miljø, dyrevelferd og sosiale forskjeller .
DB170529 - Det er store forskjeller på hva vi ser på som sommer i sør og hva folk ser på som sommer i nord.
DA170529 Det er lærerne som skal bygge neste generasjon - en generasjon som må kunne kjempe mot utfordringer som økte forskjeller , klimakrise, populisme og kunnskapsskepsis.
DB170526 Vi vil fortsette å snakke om vår politikk for arbeid til alle og mot økte forskjeller i de månedene som er igjen til valget, sier Tajik.
DB170526 Det er ikke første gang Guro har reagert på forskjeller mellom gutter og jenter.
AP170526 Forskjeller mellom land ¶
AP170525 En kartlegging Aftenposten tidligere har foretatt, viser at det er store forskjeller mellom politidistrikt i hvordan loven praktiseres.
SA170524 SV er et parti som er opptatt av å utjevne forskjeller og ta kampen mot fattigdom.
SA170524 KRONIKK : Bidrar boligbyggingen til å gjøre gamle forskjeller nye ?
NL170524 Dette er forskjeller som forhåpentligvis vil bli godt ivaretatt i et fremtidig kommisjonsarbeid.
DA170524 Som et motstykke til denne vestlige klassikeren introduserer forfatteren Østens gamle fortelling om Rostab og Sohrab, en far som dreper sin sønn, og kan bruke disse gamle beretningene til å reflektere over forskjeller og likheter i østlig og vestlig tenkning.
DA170524 Det er store forskjeller mellom eldre innvandrerne og eldre i resten av befolkningen når det kommer til helse, viser ny SSB-undersøkelse.
AP170524 Også her er det store forskjeller fra opprinnelsesland til opprinnelsesland. 38 prosent av innvandrere fra Polen ønsker å bo i Norge i fremtiden, mens andelen er dobbelt så høy for folk fra Afghanistan og Vietnam. 22 prosent av polakkene ønsker å flytte tilbake, mens bare 2 - 3 prosent av innvandrerne fra Vietnam, Sri Lanka og
AP170524 Men Astma- og Allergiforbundet mener reglene forvirrer både leger og pasienter, skaper sosiale forskjeller og i verste fall gjør allergikere sykere enn de behøver å være.
SA170523 Mindre sosiale forskjeller ?
BT170523 FORSKJELL PÅ JENTENE OG GUTTENE : Guro ( 11 ) la merke til flere forskjeller på rollene til jentene og guttene i musikkvideoen.
AA170523 Det er store forskjeller på kvinneandelen i statistikken.
DB170522 Det vil være lokale forskjeller , sier Skålevik Valved.
 ¶
DB170522 Når det gjelder slik kollektiv selvregulering, kan vi observere en rekke kulturelle forskjeller som påvirker hvor knirkefritt sosial samhandling går.
AP170522 Resultatene viser store forskjeller i hva vi dør av og hva som gir sykelighet.
VG170521 - Det var forskjeller mellom de nordiske landene, men resultatene må tolkes med forsiktighet, særlig når man sammenligner land på grunn av potensielle forskjeller i datakvaliteten og mengden data tilgjengelig.
VG170521 - Det var forskjeller mellom de nordiske landene, men resultatene må tolkes med forsiktighet, særlig når man sammenligner land på grunn av potensielle forskjeller i datakvaliteten og mengden data tilgjengelig.
FV170521 | Test av lomper : Store forskjeller på sukkerinnholdet ¶
VG170520 Økte forskjeller
VG170520 Men det valget står om, er hva som skal gjøres med raskt økende forskjeller i Norge, sier Lysbakken til VG.
VG170520 Lysbakken vil også fortelle sitt landsstyre lørdag, at SVs hovedsak blir kampen mot økte forskjeller .
VG170520 Landet trenger en ny regjering som prioriterer sterkere innsats for arbeid, politikk mot økende forskjeller og god skole og trygg eldreomsorg fremfor skattekutt til de med mest fra før.
NL170520 I denne gruppen er det større forskjeller i funksjonsnivå enn det det er i grupper med funksjonsfriske ungdommer - etter så mange år med NUK++ skulle man tro det var noe Festspillene hadde fått med seg.
DB170520 Dét skaper forskjeller på barnehagetilbudet som Begum mener går ut over de svakeste barna.
DA170520 Forskeren forteller også at det er enorme forskjeller på hvordan fiskecampene drives.
DN170519 Ap-leder Jonas Gahr Støre forteller at velgerne er bekymret for økte forskjeller .
DB170519 De adaptive demperne ga ikke overdrevent store forskjeller på kjøreopplevelsen.
DB170518 Hindre økte forskjeller
DB170518 Den er et av de viktigste virkemidler vi har for å hindre større forskjeller i Norge.
DB170518 Å beholde og videreutvikle trepartssamarbeidet er vesentlig for et godt arbeidsliv med små forskjeller . 7.
DB170518 Ifølge gini-indeksen, som brukes nettopp til å måle ulikhet, er Norge det landet i Europa med tredje lavest forskjeller .
DB170518 Det er små forskjeller i Norge.
DB170518 Det er med andre ord ikke dekning for å si at Arbeiderpartiet og Høyre har ført en politikk for større forskjeller , selv om det sikkert er fristende for Audun Lysbakken.
AP170517 Det ga mindre forskjeller i størrelse, en utvikling nettopp i den retning Lund etterlyser.
DB170516 Nå som det er slik at alle år i arbeidslivet teller like mye ( for dem som er født etter 1963 ) innebærer det at selv kortere perioder med deltidsarbeid kan utgjøre store forskjeller i utbetalt pensjon.
DA170516 Russetida bidrar til å avdekke sosiale og kulturelle forskjeller i Oslo.
DA170516 Skal vi fortsette veien mot økte forskjeller , eller skal vi snu denne utviklingen ?
DA170516 Bekymra over et samfunn som beveger seg sakte, men sikkert i feil retning, mot økte forskjeller . 1765 unger i Stavanger vokser opp i fattigdom.
SA170515 « For Arbeiderpartiet vil kampen mot sosiale forskjeller alltid være prioritert », skriver Julia Wong.
SA170515 For Arbeiderpartiet vil kampen mot sosiale forskjeller alltid være prioritert, og arbeid til alle jobb nummer én.
DB170515 I det andre brukes derimot biologiske forskjeller til å løfte fram særlige kvaliteter hos kvinner.
AP170515 Idéhistorisk er det dermed dype forskjeller mellom det « skaperverket » som hellige skrifter viser til, og dagens økologiske naturbegrep.
AA170515 Utfordringen med hennes politikk er at hun legger opp til et mer polarisert samfunn, noe som betyr økte forskjeller mellom fattig og rik og økt forskjell mellom etnisk fransk og innvandrere.
VG170512 Like forståelig er det at opposisjonen snakker om økte forskjeller , alle som faller utenfor og økonomiske sykdomstegn.
SA170512 | Test av lomper : Store forskjeller på sukkerinnholdet ¶
SA170512 Vi har valgt å ikke gi dårligere terningkast enn fire ettersom det er små forskjeller på næringsinnholdet mellom vinnerne og taperne i denne testen.
SA170512 Selv om det er visse forskjeller på næringsinnholdet på lompene, er det hva du spiser lompene sammen med som betyr mest.
DB170512 ¶ HOVEDSAK : Kampen mot økte forskjeller blir en hovedsak for Arbeiderpartiet i høstens valg, skriver Trond Giske ( Ap ) i denne kronuikken.
DB170512 Velferdskutt-politikken gir større forskjeller .
DB170512 Tvert i mot har politikken gitt større forskjeller og dårligere finansiering av velferdstjenestene i alle land der den er prøvd ut.
DB170512 Små forskjeller mellom folk er det viktigste kjennetegnet ved den norske samfunnsmodellen.
DB170512 Små forskjeller er resultat av bevisste politiske valg.
DB170512 Skattekutt-politikken gir større forskjeller .
DB170512 Og før Erna Solberg utnevnte henne til øverste ansvarlig for norsk økonomi, sa hun : « Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre ».
DB170512 Når ikke oljeprisfallet i 2014 får skylda for arbeidsløshet og forskjeller , er det innvandrere Frp og Høyre skylder på.
DB170512 Men i et valgår må velgerne få svar : Hvis det er sant når Frp og Høyre sier at de ønsker mindre forskjeller , hvorfor handler de slik at forskjellene blir større ?
DB170512 Kampen mot økte forskjeller blir en hovedsak for Arbeiderpartiet i høstens valg.
DB170512 Høyresiden later som de blir opprørt når vi sier at politikken deres for økte forskjeller er bevisst og målrettet.
DB170512 Høyre og Frp vet at det store flertallet i Norge er imot større forskjeller .
DB170512 At økte forskjeller skal gi mindre forskjeller , er absurd.
DB170512 At økte forskjeller skal gi mindre forskjeller, er absurd.
DB170512 At økte forskjeller gir mer vekst er i hvert fall en slags teori.
DB170512 Arbeidspolitikken gir større forskjeller .
DB170512 Arbeiderpartiets alternativ er en politikk som fornyer og forsterker et Norge med små forskjeller og like muligheter for alle : ¶ 1.
DB170512 mai i år : « Ideen om at forskjeller kan jevnes ut med skatt tror jeg fortsatt ikke på ».
DB170512 ¶ STORE FORSKJELLER : Vår test av pizzakuttere viste at det er store forskjeller på hvor gode de forskjellige produktene er til det som tross alt er deres viktigste oppgave : Å skjære opp pizzaen.
DB170512 ¶ STORE FORSKJELLER : Vår test av pizzakuttere viste at det er store forskjeller på hvor gode de forskjellige produktene er til det som tross alt er deres viktigste oppgave : Å skjære opp pizzaen.
BT170512 | Test av lomper : Store forskjeller på sukkerinnholdet ¶
BT170512 Vi har valgt å ikke gi dårligere terningkast enn fire ettersom det er små forskjeller på næringsinnholdet mellom vinnerne og taperne i denne testen.
BT170512 Selv om det er visse forskjeller på næringsinnholdet på lompene, er det hva du spiser lompene sammen med som betyr mest.
AP170512 | Test av lomper : Store forskjeller på sukkerinnholdet ¶
AP170512 Vi har valgt å ikke gi dårligere terningkast enn fire ettersom det er små forskjeller på næringsinnholdet mellom vinnerne og taperne i denne testen.
AP170512 Selv om det er visse forskjeller på næringsinnholdet på lompene, er det hva du spiser lompene sammen med som betyr mest.
DN170511 - Norge trenger en kraftfull innsats mot forskjeller og fattigdom, ikke enda flere skatterabatter for en liten elite, legger han til.
DB170511 Desto lengre utdanning de som besvarte spørsmålene i undersøkelsen hadde, desto større forskjeller basert på et slikt kriterium ble akseptert.
DA170511 - Norge trenger en kraftfull innsats mot forskjeller og fattigdom, ikke enda flere skatterabatter for en liten elite, legger han til.
AA170511 - Med stålkuletesten prøver vi å finne ut om det er forskjeller mellom de ulike underlagene skiferen er lagt på.
VG170510 Geografisk er det store forskjeller i Norge, men innen for bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Akershus er man nå i en kritisk fase.
DB170510 Han advarte mot et kaldere samfunn og et samfunn med større forskjeller dersom Høyre og Frp får fortsette.
DB170510 Denne tilliten har ført til at vi er et samfunn med små forskjeller , lav sosial spenning, lite kriminalitet, høyt utdanningsnivå og en velferdsstat som stiller opp når vi trenger den.
DB170510 Jeg vil gjerne invitere henne til Norge for nettopp å se hvordan petroleumsaktiviteten i nord drives, og hvor store forskjeller det er mellom Arktis i norske farvann og Arktis i resten av verden.
AP170510 Professor emeritus Ole Moen mener imidlertid det er noen vesentlige forskjeller mellom Watergate og sparkingen av Comey.
VG170509 - Det er forskjeller på hvor mye erfaring og mengdetrening etterforskerne har rundt i landet, forklarer etterforsker Løken.
VG170509 - Sannheten er at dette arbeidslivet og rammene om det bidrar til at nordmenn er lykkeligst i verden, at Norge ifølge FN er verdens beste land å bo i, vi har kortest arbeidstid, vi har det mest likestilte og lærende arbeidslivet, vi har høy lønn koblet med små forskjeller mellom lavt- og høytlønte og vi har mye lavere ledighet enn de fleste andre.
DN170509 Hun mener det er noen viktige forskjeller mellom det norske og det svenske markedet.
DB170509 - Den makta LO har, har vi brukt til å bygge den norske modellen : et samfunn som vektlegger full sysseletting, små forskjeller , økonomisk styring, en sterk velferdsstat og et godt organisert arbeidsliv.
DA170509 - Overraskende forskjeller , sier direktør for Kreftregisteret.
AP170509 Å sikre et land med små forskjeller handler også om å takle den store omleggingen norsk økonomi står midt oppe i.
AP170509 Vi ønsker alle et samfunn med små forskjeller .
AP170509 Norge er et av landene i verden med minst forskjeller mellom folk.
VG170508 Yates meldte i slutten av januar fra til Det hvite hus at det var betydelige forskjeller mellom det etterretningsansatte visste om kontakten, og det Flynn opplyste offentligheten om, ifølge The New York Times.
VG170508 Les også : NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
DN170508 DHT anklager Fredriksen for skittent spill, og beskrev i en pressemelding søndag kveld blant annet forskjeller i forretningsmodellene til de to selskapene.
DN170508 DHT anklager Fredriksen for skittent spill, og beskrev i en pressemelding søndag kveld blant annet forskjeller i forretningsmodellene til de to selskapene.
AP170508 PARIS ( Aftenposten ) : Det er store forskjeller mellom velgerne til Emmanuel Macron og Marine Le Pen.
AP170508 Etter et FBI-intervju av Flynn skal Yates ha sagt til McGahn at det var betydelige forskjeller mellom det etterretningsansatte visste om kontakten og det Flynn opplyste offentligheten om.
AP170507 Det er også store forskjeller i gebyrene aktørene må ut med bare for å søke om graving : ¶
AP170507 Det er også store forskjeller i gebyrene aktørene må ut med bare for å søke om graving : ¶
AP170507 Det er også store forskjeller i gebyrene aktørene må ut med bare for å søke om graving : ¶
AP170506 - Vi må slutte å mase om at mangfold er noe alle bør være komfortable med og at forskjeller i seg selv er en verdifull ting, mener forsker.
SA170505 Men det varierer hvor stor effekt artene har, det er store forskjeller .
DB170505 Ulikhetsdebatten er komplisert, og arbeidet for å bevare små forskjeller er ikke enkelt.
DB170505 Også systemet for lønnsdannelse bidrar til å motvirke store forskjeller .
DB170505 Her legger regjeringen frem en strategi med åtte elementer den mener er viktig for å bevare et samfunn med små forskjeller .
DB170505 Diskusjonen om hvordan vi kan bevare små forskjeller er viktig.
BT170505 Men det varierer hvor stor effekt artene har, det er store forskjeller .
AP170505 Men det varierer hvor stor effekt artene har, det er store forskjeller .
SA170504 STØRRE FORSKJELLER : Med flatere boligprisutvikling betyr beliggenhet, solforhold og infrastruktur mer.
SA170504 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶
DN170504 Vi ser en tilnærmet lik prisutvikling i byer som Trondheim, Bergen og Stavanger, og vi forventer mindre forskjeller i boligmarkedet enn det vi så gjennom hele 2016, sier Dreyer.
DN170504 - Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller .
DB170504 En stor underliggende utfordring er at svært mange velgere egentlig er misfornøyde med utviklingen, i et Storbritannia som preges av økende forskjeller både sosialt og geografisk.
DA170504 I dag er det store forskjeller mellom israelske og palestinske barn som arresteres for å kaste stein eller andre lovbrudd.
BT170504 Skal vi fortsatt ha små forskjeller , arbeid, muligheter og trygghet for alle, trenger vi mer fellesskap - ikke mindre.
BT170504 STØRRE FORSKJELLER : Med flatere boligprisutvikling betyr beliggenhet, solforhold og infrastruktur mer.
BT170504 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶
AP170504 Kontrollen av 275 voldtektssaker og 266 familievoldssaker viser store forskjeller i kvaliteten på etterforskningen.
AP170504 STØRRE FORSKJELLER : Med flatere boligprisutvikling betyr beliggenhet, solforhold og infrastruktur mer.
AP170504 Det blir større forskjeller mellom gode og dårlige boliger ¶
AP170504 Kommunikasjonen er sterkt preget av kulturforskjeller og språkbarrièrer, men også av kraftige forskjeller i rusnivå.
AA170504 Vi ser en tilnærmet lik prisutvikling i byer som Trondheim, Bergen og Stavanger, og vi forventer mindre forskjeller i boligmarkedet enn det vi så gjennom hele 2016, sier Dreyer.
AA170504 - Det har vært god aktivitet i boligmarkedet hittil i år selv om det samlet sett er en marginal nedgang i salget sammenlignet med i fjor, men det er fortsatt store regionale forskjeller .
AA170504 Vår sluttappell med denne kronikken er ; Tenk gjennom hvordan dere fremstår overfor barna både i det offentlige rommet og i grupper på Face book- det kan være vesentlige forskjeller på hvordan barn og ungdom og dere selv opplever hverdagen.
DB170503 STORE FORSKJELLER : Temperaturen i høyden vil ligge på rundt null grader.
DA170503 | Fem forskjeller mellom Macron og Le Pen ¶
DA170503 Her er fem forskjeller mellom sentrumskandidaten Emmanuel Macron og Nasjonal front-leder Marine Le Pen.
DA170503 Fremtidens familiepolitikk skal favne alle typer familier, bygge på aktiv utjevning av sosiale forskjeller , styrking av fellesskapsløsninger og kamp mot utenforskap.
DA170503 Men det påpekes at reglene for henvisning til utredning eller behandling tolkes ulikt ved ulike helseforetak og at registreringssystemene også skaper forskjeller .
AP170503 Vi brukte DNA-analyser for å undersøke genetiske forskjeller i alle artene og populasjonene.
AP170503 Men vi fant også noen forskjeller .
AP170503 | Store forskjeller mellom øst og vest : Osloskolen som bruker mest penger på russefeiring ¶
AP170503 Ny forskning viser store forskjeller blant avgangselevene på disse to skolene ( Ljunggren, J. ( red. ) : « Oslo - ulikhetenes by » ).
AA170503 Men det påpekes at reglene for henvisning til utredning eller behandling tolkes ulikt ved ulike helseforetak og at registreringssystemene også skaper forskjeller .
DB170502 - SÆRT OM SKATT : SV-leder Audun Lysbakken syns det er underlig av Siv Jensen å si at hun ikke tror på ideen om at en kan utjevne forskjeller med skatt.
DB170502 - Det offentlige utjevner forskjeller gjennom velferdsordninger, men ideen om at forskjeller kan jevnes ut med skatt tror jeg fortsatt ikke på.
DB170502 - Det offentlige utjevner forskjeller gjennom velferdsordninger, men ideen om at forskjeller kan jevnes ut med skatt tror jeg fortsatt ikke på.
DB170502 ( Dagbladet ) : I et ferskt intervju i Dagbladet i dag, blir Frp-leder Siv Jensen konfrontert med et av sine egne sitater fra 2013 : « Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre ».
DA170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, variere mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AP170502 Generalen som elsket selfies : Fem likheter og fem forskjeller mellom Donald Trump og Andrew Jackson ¶ 6.
AP170502 Det er store forskjeller .
AP170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, varierer mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AP170502 Det er også en fremtid med økte forskjeller og en svakere arbeiderbevegelse.
AA170502 Likevel viser undersøkelsen at antallet tilsyn og øvelser som gjennomføres for kommunene, variere mye, og at det er store forskjeller i hvordan de følges opp.
AA170502 Innsikt i strukturelle forskjeller mellom morsmålet og fremmedspråket er en forutsetning for å kunne identifisere og korrigere seg selv og dermed unngå å stagnere i språklæringsprosessen.
AA170502 Det er store regionale forskjeller mellom Østlandet og Midt-Norge, og dekan ved HF-fakultetet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, er bekymret for den store nedgangen i antallet elever som velger fremmedspråk som programfag i videregående skole i Midt-Norge ( Universitetsavisa, nov. 2016 ).
DB170501 Også velferdssamfunnet, fagorganisering, statlig eierskap, høyrepopulisme og å redusere forskjeller i samfunnet var temaer i talen, som ble holdt foran et hav av folk og paroler på arbeidernes dag i sentrum av hovedstaden.
DA170501 Politikeren la også vekt på økende forskjeller i samfunnet, og oppfordret publikum til å bruke stemmeretten sin i høst.
AP170501 Trenden får opp farten i økonomien, men setter også press på politikerne om å få kontroll på klimaendringene og økte forskjeller mellom fattig og rik.
AP170501 Både i hovedparolen og i talen var økte forskjeller et sentralt tema.
AP170501 Vi fortjener en regjering som faktisk ønsker å bekjempe økende forskjeller i samfunnet, istedenfor å være den største pådriveren, skriver Dennis B.
AP170501 Si ;D-innlegg : Den største arbeidsledigheten på 20 år og økte forskjeller er noen av flere årsaker til at folk ikke er fornøyd med dagens regjering.
AA170501 Små ting kan gjøre store forskjeller , både på godt og vondt.
DB170430 Med store økonomiske og sosiale forskjeller .
DB170430 Det handler mer om økonomiske forskjeller , sier Kaj-Martin Georgsen, Frankrike-kjenner med utdannelse fra prestisjefylte Sciences Po og som er direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.
DA170430 KrF-byråd Dag Ulstein sier at da KrF nullstilte seg etter bruddet med det borgerlige byrådet, ble det klart at Ap og KrF på sak etter sak deler grunnsyn, som på solidaritet og utjevning av sosiale forskjeller .
SA170429 Dette hindrer for store forskjeller mellom ulike bydeler.
DB170429 ¶ MINDRE FORSKJELLER : En ny landsomfattende undersøkelse viser at det fortsatt er ganske billig å spille fotball.
SA170428 Bakgrunnen var et forslag fra fylkeslaget i Nordland om å innføre gratis skolemat som en forsøksordning på utvalgte skoler for å motvirke forskjeller i læring og helse.
DA170428 - Det er ikke god dekning i litteraturen for å si at det utjevner forskjeller .
AA170428 Der snakket hun om skattesystemet i Norge som er med på å utjevne forskjeller ved at de som tjener minst betaler minst skatt, og at de som tjener mye betaler mer.
AA170428 Hun legger til at hun mener det er store forskjeller i økonomien rundt om i redaksjonene, og at MBL har lovet at lokale oppgjør skal gi god uttelling.
VG170427 I talen sin sa Jonas Gahr Støre at det handler om hva slags Norge vi vil ha : Et Norge der høyrepartiene styrer i fire nye år, eller et Norge der Arbeiderpartiet og sentrum tar ansvar sammen for å redusere forskjeller .
SA170427 Tilsvarende forskjeller ser vi når det gjelder synet på vedlikehold.
DB170427 Dette er Norge - et land som holder ytringsfriheten høyt og som verdsetter og respekterer forskjeller .
DA170427 Aksjonen Mye på spill ! - drama som læringsform får det til ! slo alarm om at det er store forskjeller mellom grunnskolelærerutdanningene når det gjelder hvor mye opplæring lærerstudentene får i drama som estetisk læringsform.
DA170427 * Fordelingspolitikk, der han mener KrF og Sp deler samme grunnholdning i synet på små forskjeller
AP170427 Mens menn tidligere var mer fysisk aktive enn kvinner, er det nå små forskjeller .
VG170426 Les også : NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
BT170426 STORE FORSKJELLER : De franske velgerne står overfor to vidt forskjellige presidentkandidater når de skal avgjøre hvem som blir landets nye president 7. mai.
VG170425 Han henviser også til at kommunen og skolebyråden i Bergen har vektlagt arbeid med å redusere sosiale forskjeller blant barn i byen.
DN170425 For øvrig var det store forskjeller , viser ny analyse.
DB170425 Det bidrar til å utjevne forskjeller i helsetjenesten, hevder Næsje.
DB170425 - I en debatt i regi av Kommunenes Sentralforbund der jeg redegjorde for årsaken til forskjeller , hevdet Jonas Gahr Støre at vi drev på med individuelle forklaringer.
DN170424 Store forskjeller på de to ¶
DB170424 Han sa blant annet rett ut at høyrepartiene ønsker økte forskjeller .
DB170424 Selv i de kommunene som bruker ligningsverdien som grunnlag, kan det være forskjeller .
DA170424 Også på treningsfeltet er det forskjeller .
DA170424 Mange forskjeller
VG170423 Men det er betydelige forskjeller i forhold til valget for 15 år siden.
VG170423 Men det er betydelige forskjeller i forhold til valget for 15 år siden.
VG170423 - To viktige forskjeller
VG170423 - Det er to viktige forskjeller : De har hatt en mer liberal innvandringspolitikk som har gitt en større tilstrømning av flyktninger.
SA170423 Sosiale forskjeller er vår tids største utfordring, og det er et sterkt argument for at vi må få mer tippemidler, mener Thorsen.
SA170423 Bergen har spesielt store sosiale forskjeller og skal vi ruste idretten til å gjøre noe med det, trengs det penger til anlegg.
SA170423 - Gjennom idretten kan vi utjevne sosiale forskjeller .
DB170423 Han sa rett ut at høyrepartiene ønsker økte forskjeller .
DB170423 Politiske forskjeller
DA170423 - Det er fortsatt for store forskjeller i folks kulturbruk knytta til penger og bosted.
BT170423 I gjennomsnitt har nyutdannede humanister en arbeidsledighet omtrent på linje med andre utdanningsgrupper på mastergradsnivå, men det er store forskjeller mellom fagene.
BT170423 Den nye teknologien kan gi oss et samfunn med mer fritid og mindre økonomiske forskjeller .
BT170423 Sosiale forskjeller er vår tids største utfordring, og det er et sterkt argument for at vi må få mer tippemidler, mener Thorsen.
BT170423 Bergen har spesielt store sosiale forskjeller og skal vi ruste idretten til å gjøre noe med det, trengs det penger til anlegg.
BT170423 - Gjennom idretten kan vi utjevne sosiale forskjeller .
AP170423 Sosiale forskjeller er vår tids største utfordring, og det er et sterkt argument for at vi må få mer tippemidler, mener Thorsen.
AP170423 Bergen har spesielt store sosiale forskjeller og skal vi ruste idretten til å gjøre noe med det, trengs det penger til anlegg.
AP170423 - Gjennom idretten kan vi utjevne sosiale forskjeller .
VG170422 I en tid der mye av den politiske debatten handler om økte forskjeller , tror jeg dette kan være en valgkamp der velgerne aksepterer mulige skatteøkninger.
AP170422 Det er fint at de ikke gjør forskjeller på kulturer og religioner, men deler turbanen med alle, sier hun.
SA170421 STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
FV170421 FOTO : Erik Helgeneset STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
DB170421 Så, i forstedene der vi har alt for store forskjeller , høy ledighet og for dårlige skoleresultater, der må vi satse mer.
DB170421 Men vi har for store forskjeller og for høy ledighet, og vi må gjøre mye mer, sier den svenske statsministeren.
DA170421 Også på treningsfeltet er det forskjeller .
DA170421 Mange forskjeller
DA170421 - Vi har hørt signalene fra Bergen og diskutert det her, og funnet at det er tydelige forskjeller fra miljøet i Oslo.
BT170421 STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
AP170421 STORE FORSKJELLER : Både fett- og saltinnhold varierer mye fra produkt til produkt.
AA170421 I mange land har de lukket øynene for økende forskjeller , for økende utrygghet i arbeidsmarkedet, for voksende mistillit til politikerne.
AA170421 Derimot har Ap mye å tjene dersom det fester seg et inntrykk av at regjeringa skaper større forskjeller mellom folk.
AA170421 At det er blitt økende forskjeller mellom by og land.
VG170420 Ja, det er et ord regjeringen bruker i Nasjonal transportplan ! sa Støre til latter fra Ap-landsmøtet da han kritiserte økende forskjeller i Norge.
SA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet, sier Ap-lederen.
FV170420 Jonas Gahr Støre advarte mot økte forskjeller , mot mistillit, mot splittelser og mot populisme.
DB170420 Forslagsstillerne viser til økende ulikhet og henviser til den franske økonomen Thomas Piketty og hans påvisning av arv som kilde til forskjeller .
DB170420 Arv er en viktig kilde til ulikhet og forskjeller i Norge. 77 av landets 100 rikeste har arvet formuen sin, og derfor er skatt på arv viktig for sosial utjevning og rettferdig fordeling, heter det i begrunnelsen.
DB170420 Arv bidrar til stadig økende forskjeller , så prinsippet om arveavgift er fornuftig og bør beholdes, sier Mellem.
DB170420 Der er arbeid til alle og utjevning av forskjeller en rød tråd i programkomiteens forslag, noe som også er et sentralt tema når partileder Jonas Gahr Støre ( Ap ) taler til landsmøtet i dag.
BT170420 | Fem ( små ) forskjeller mellom Ap og Høyre ¶
BT170420 Landets to største partier fremstår like, men det finnes tydelige forskjeller om man leter.
BT170420 Det er vanskelig å spore forskjeller i klima-, olje- og samferdselspolitikk.
BT170420 Onarheim og Hoff skriver at den norske velferdsstaten ikke er skapt for å utjevne forskjeller på tvers av landegrenser.
AA170420 Han mener man i mange land har lukket øynene for økende forskjeller , utrygghet i arbeidsmarkedet og for voksende mistillit til politikerne.
AA170420 Det er dog noen regionale forskjeller som gjør at boligbyggingen må opp i enkelte fylker, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
AA170420 - Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet, sier Ap-lederen.
VG170419 Det vil i det hele tatt være et hav av små hendelser som kan utgjøre store forskjeller , og alle kan jo ikke vurderes i ettertid.
DN170419 - Om man sammenligner kandidaten Trump med presidenten Trump er det store forskjeller på det han lovet og det han har gjort, sier han.
DB170419 Det er store forskjeller mellom hunkjønn og hankjønn i utgangspunktet, som får utslag i idrett, det er jo derfor idretten er delt inn i klasser for kvinner og menn.
BT170419 Her lærer unge mennesker å omgås andre på tvers av hudfarge, religion, nasjonalitet og kulturelle forskjeller .
BT170419 Det norske velferdssystemet er ikke skapt for å utjevne forskjeller på tvers av landegrenser.
AP170419 Statssekretær Bård Folke Fredriksen mener imidlertid det er store forskjeller i spilltradisjonene og spillmarkedet i de skandinaviske landene.
AP170419 Helgen blir også relativt kjølig over hele landet uten store forskjeller fra dag til dag.
AP170419 Blant kvinner er det ingen sikre forskjeller i ensomhetsrisiko mellom de som har kjæreste og de som er single, mens det er en markert forskjell for menn, ifølge samme undersøkelse.
DN170418 - Det er en opplevelse av økte forskjeller .
DN170418 Det er store forskjeller fra sykehus til sykehus hvorvidt ulike brudd opereres.
DN170418 - Også forskjeller basert på nasjonalitet ?
DB170418 Men også her ser vi forskjeller , for mens I.D. har et ratt som trekkes inn, så får ikke Vision E det samme.
DB170418 Utdannelse er en tydeligere markør enn inntekt, og den varer, til tross for at norsk skolepolitikk i flere tiår har vært rettet inn mot å jevne ut sosiale forskjeller gjennom utdanningssystemet.
DB170418 Konfliktsakene er få, men strategien klar : Partiet skal hente velgere på arbeid til alle, reduserte forskjeller , motstand mot sentralisering, og motstand mot privatisering.
DA170418 Og det er store forskjeller .
DA170418 - Vi viser tydelig forskjeller fra Høyre i at vi har en offensiv politikk basert på konkrete bekymringer, at stadig flere står utenfor arbeidslivet, forskjellene øker og at mange jobber er utrygge, sier Stenseng.
BT170418 Jeg har til hensikt å bidra til det, sier Støre, før han understreker at de siste fire årene ikke har etterlatt noen tvil hos ham om at det er « veldig tydelige forskjeller på H og Ap ».
VG170417 - Folk reagerer på økte forskjeller og økt ulikhet mellom by og land.
DB170417 STORE FORSKJELLER : - Mens noen ser frem mot konvolutter stappfulle av tusenlapper, vet andre at gavene ikke kan måle seg med de summer det snakkes om i skolegården.
AP170417 Jeg har til hensikt å bidra til det, sier Støre, før han understreker at de siste fire årene ikke har etterlatt noen tvil hos ham om at det er « veldig tydelige forskjeller på H og Ap ».
DB170416 Økte forskjeller
AP170416 Gustavsen sier det er mange fellestrekk, men også viktige forskjeller mellom hvordan Oslo og London skal bli « smarte ».
DB170415 Men konkurransen i markedet har også gjort at det ikke alltid er så store forskjeller i selve prisene du finner - men forskjellen ligger i selve innholdet i avtalen, som oppgradering, service og avbestillingsmulighet.
DB170415 Og de fleste vil gi ham rett i at av alle likheter og forskjeller folk i mellom er nok den blant de mest vesentlige.
DB170415 Men det er en del forskjeller blant de ulike strømmetjenestene.
DB170415 Flere forskjeller
DB170414 Jeg tror vi alle er like som mennesker og at våre forskjeller gjøre oss til dem vi er som individer og nasjoner.
BT170414 Tall i statistikkbanken til Folkehelseinstituttet avslører også at det er store forskjeller i hjertehelsen kommunene imellom.
DN170413 Ikke-OECD-landenes etterspørsel holdt seg stabil på 1.1 millioner fat per dag i første kvartal, selv om dette skjuler store forskjeller : Mange østasiatiske økonomier tar seg opp, men India og Russland har satt bremsen hardt på, viser IEA-rapporten.
DB170413 Det er store forskjeller fra land til land.
AP170413 Og det er store forskjeller i hvor kompetente politifolkene er og hvilke retningslinjer de skal følge.
SA170412 Store forskjeller
FV170412 Store forskjeller
BT170412 Store forskjeller
AP170412 Store forskjeller
AA170412 - Været blir nok forholdsvis varierende med ganske lokale forskjeller i regionen.
DN170411 Det fører til økte forskjeller og eksklusjon.
DB170411 Det ser ut til at det er noe større forskjeller for kvinner og menn for Aps vedkommende, og litt større forskjeller i motsatt retning for Frp, sier valgforskeren.
DB170411 Det ser ut til at det er noe større forskjeller for kvinner og menn for Aps vedkommende, og litt større forskjeller i motsatt retning for Frp, sier valgforskeren.
DB170411 Ap har foreslått kvotering av menn inn i kvinneyrker, bedre fordeling av foreldrepermisjon, og en rekke andre tiltak for å både jevne ut forskjeller i utdanningsvalg, og også skape bedre likestilling i hjemmet, som i seg selv virker positivt på kvinners stilling i arbeidsmarkedet, sier Anette Trettebergstuen.
DB170411 - Det er forskjeller i stilling, makt og næringer som skaper de reelt viktigste forskjellene.
DB170411 Øystein Herland i Volvo peker på at det er geografiske forskjeller som spiller inn på salget av dieselbiler.
AP170411 Tidligere forskning, blant annet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, viser at skolereformen Kunnskapsløftet ikke har ført til mindre sosiale forskjeller i læringsutbyttet mellom elevgruppene.
AP170411 Sosial bakgrunn utgjør store forskjeller i hvordan det går med oss i utdannelsessystemet, samtidig som det generelle utdannelsesnivået i befolkningen stadig stiger.
AA170411 Det fører til økte forskjeller og eksklusjon.
DB170410 Og det er påfallende forskjeller i fordelingen av penger mellom organisasjonene.
BT170410 Å forstå og bekjempe politiske forskjeller bør nå være like viktig.
BT170410 Det er betydelige forskjeller imellom valgkretsene når det gjelder hvor mange som bruker stemmeretten.
DB170408 ¶ STORE FORSKJELLER : På sykler finner du et utall kvalitets- og prisklasser når det gjelder gir og bremser.
VG170407 Jeg kan ikke se noen store forskjeller i kvalitet.
SA170407 Jeg kan ikke se noen store forskjeller i kvalitet.
DB170407 Jeg kan ikke se noen store forskjeller i kvalitet.
AP170407 Jeg kan ikke se noen store forskjeller i kvalitet.
VG170406 - Det er store forskjeller mellom fattig og rik, og mellom dem som bor i byen og på landsbygda.
DB170406 Både innenfor de kommunale- og kommersielle og ideelle barnehager ser vi blant annet store forskjeller i bemanning og i kompetansen til de ansatte.
BT170406 Når en vet at Ap fikk nesten 900.000 stemmer ved forrige stortingsvalg betyr det enorme forskjeller for Sp.
DN170405 Store forskjeller i boligprisveksten i mars.
DN170405 Det er store forskjeller i boligprisene rundt om i landet.
DN170405 Geving mener boligmarkedet stadig er preget av regionale forskjeller i balansen mellom tilbud og etterspørsel.
DB170405 Og der Rosenkilde synes det var små forskjeller , var de klare i sin dom : ¶
DN170404 Dessuten advarte Ap-lederen sterkt mot en utvikling som innebærer økte økonomiske forskjeller i samfunnet.
DA170404 - Og dette er ett av flere virkemidler bydelen har for å utjevne forskjeller og gi en best mulig oppvekst for alle, avslutter han.
AP170404 - Tigerstadskids er like mangfoldige, rare, finurlige, sinte og glade som alle andre innbyggere i Oslo, sier de og forteller om store forskjeller i oppvekstvilkår.
AP170404 Det er forskjeller også i andre poster i bankene regnskap.
DB170403 Ventetiden på mottak oppleves ofte som svært belastende, og det kan være store forskjeller i hvor lenge asylsøkerne må vente på avklaring om både opphold og bosetting.
DN170401 Norges Bank har undersøkt en rekke forhold rundt regionale forskjeller i boligpriser og gjeld i Norge.
DB170401 Kort tid etter var forholdet over og standardfrasen « uforenlige forskjeller » ble gitt som årsak til bruddet.
DA170401 Du trenger ikke være spesielt observant for å se at det er veldig store forskjeller mellom utstillingene.
SA170331 Flere klubber opplever store forskjeller fra i fjor.
FV170331 Flere klubber opplever store forskjeller fra i fjor.
DN170331 Finansdepartementet er bekymret for « store forskjeller i sysselsettingen mellom majoritetsbefolkningen og ulike innvandrergrupper. (...
DN170331 SSB-tallene viser imidlertid store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper.
DB170331 - Frp fører en politikk for økte forskjeller og sentralisering av tjenester.
DB170331 Det er store forskjeller i bruken av obduksjon i de ulike politidistriktene, sier Eirik Husby Sæther.
DA170331 SSB-tallene viser imidlertid store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper.
BT170331 Både innenfor de kommunale- og mellom ulike privateide barnehager ser vi blant annet store forskjeller i bemanning og i kompetansen til de ansatte.
AP170331 Mer opptatt av fattige enn forskjeller
AP170331 Flere klubber opplever store forskjeller fra i fjor.
AA170331 SSB-tallene viser imidlertid store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper.
VG170330 Tvert imot, så har fylket tradisjonelt hatt tydelige sosiale, økonomiske og politiske forskjeller , men de har vært tonet ned til fordel for et sterkere fokus på desentralisert makt, utbygging og innflytelse.
VG170330 Oppmerksomheten om geografisk likhet gjorde at økonomiske og sosiale forskjeller ble tonet ned og forble dunkle og uopplyste.
DB170330 ¶ BOLIGLÅNSRENTE : Det er store forskjeller , og ingen av storbankene er blant topp ti i Norsk Familieøkonomis kåring.
DB170330 Også med tanke på renter på innskuddskonto, er det store forskjeller bankene imellom, viser den ferske kåringen.
DB170330 Lysbakken benekter også at venstresida bommer i vurderinga av hva som skaper forskjeller i det norske samfunnet.
DB170330 Jeg ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter.
DB170330 Her i Norge har de aller fleste alle fått ta del i velferdsveksten, vi har små forskjeller .
DB170330 - Meldingen viser at økt innvandring skaper større forskjeller i Norge.
AP170330 Mer opptatt av fattige enn forskjeller
AA170330 Det er store forskjeller mellom de ulike kommunene innad i fylkene.
AA170330 - Med så store interne forskjeller i fylkene og i de største byene, er det viktig at kommunene skaffer seg en oversikt over de lokale barnefattigdomsforholdene, sier Trommald.
SA170329 Det er åpenbart store forskjeller på premissene de to virksomhetene drives på.
VG170328 Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.
VG170328 Det er markante forskjeller i det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn på den ene side, og det tilbudet som gis til enslige flyktningbarn over 15 år.
VG170328 Debatt Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.
VG170328 For det er noen tydelige forskjeller mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
VG170328 - Å lovfeste hjelper også for å sikre den samme type omsorgen i alle type mottak, for der ser vi at det er veldig store forskjeller i dag, sier Lange.
SA170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
FV170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
DB170328 Vi vil vedta politikk for et samfunn med mindre forskjeller , og for at vi skal fortsette å løse de store oppgavene sammen, ikke hver for oss.
BT170328 Å gi alle barn mulighet til å gå i barnehage, er det viktigste tiltaket for å utjevne forskjeller .
BT170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AP170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
VG170327 Oversikten viser at det er store regionale forskjeller på strykprosenten, skriver Aftenposten.
VG170327 IKKE BARE ENKELT : En hel del stryker på oppkjøring, men det er store regionale forskjeller .
SA170327 KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
SA170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller .
SA170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller .
FV170327 FOTO : Kallestad, Gorm / NTB scanpix KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
FV170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller .
FV170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller .
DB170327 Oversikten viser at det er store regionale forskjeller på strykprosenten, skriver Aftenposten.
DA170327 Vi vil også jobbe for å beholde et trygt arbeidsliv, utjevne forskjeller ved en mer rettferdig skattepolitikk, styrke fellesskolen, gi de eldre god omsorg og ikke minst ha offentlige sykehus med nok ressurser.
BT170327 KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje. etatsavis ¶
BT170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller .
BT170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller .
AP170327 Barnetrygden skaper forskjeller - og bør endres Bjørn Magnus Vian ¶
AP170327 KAN VISE TIL STORE FORSKJELLER MELLOM FYLKENE : Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.
AP170327 En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller .
AP170327 Den ferske oversikten fra Statens vegvesen avslører enorme forskjeller .
VG170326 Det er mange forskjeller på Lars Lagerbäck og forgjengeren Per-Mathias Høgmo.
DB170326 Det er store forskjeller på batteridrevne varmesåler.
AP170326 Selv forklarer hun at Sp plutselig satt der med en stortingsgruppe på 32 mandater, en gruppe som rommet store forskjeller der ikke alle trakk i samme retning.
AP170326 Hvorfor er det ingen forskjeller på jenter og gutter i fotball ?
VG170325 I dette klimaet, med økende avstand og større forskjeller , har Senterpartiet funnet sin plass.
DB170325 Det er store forskjeller på oss, sier Graver.
DB170325 Vi har tidligere testet de mest vanlige vaffelmiksene du finner i butikkene - og ja : Det er store forskjeller på dem.
DB170325 VAFFELMIKS : Ja, det er store forskjeller på hvordan vaffelmiksen smaker.
DA170325 Men ifølge en rapport utført av forskningsinstituttet ved Hotelschool The Hague og Colliers International, som kom i høst, bidrar Airbnb ofte til å øke sosioøkonomiske forskjeller - ikke nødvendigvis å minke dem.
AP170325 Tore Aarønes mener det er for store forskjeller i pris på mobilabonnement mellom Norge, Sverige og Danmark.
AA170325 Tore Aarønes mener det er for store forskjeller i pris på mobilabonnement mellom Norge, Sverige og Danmark.
AA170325 Det er store forskjeller på oss, sier Graver.
VG170324 I regjeringskoalisjonen med liberalkonservative Rutte har de gjennomført store usosiale kutt og vært med på en politikk som har ført til større forskjeller .
SA170324 Det er store forskjeller på oss, sier Graver.
DB170324 Store forskjeller
BT170324 Hun understreket at det norske samfunnet er godt fordi det utjevner sosiale og geografiske forskjeller .
AP170324 Det er store forskjeller på oss, sier Graver og sier at de kommer til å beholde begge navnene fremover.
DB170323 GODT : De smaker som regel godt, men det er store forskjeller på innholdet i kaker.
DA170323 Der er det store forskjeller mellom statene, men de har holdt sammen i over 200 år.
DB170322 Utover dette har det ikke vært mulig å få noen forklaring fra VG på hva slags forskjeller mellom vedtakene som de egentlig påberoper seg, og hva de bygger sin forståelse på.
AP170322 Utslipp fra veitrafikk utgjør i underkant av en fjerdedel av Norges totale CO2-produksjon, og selv et bilforbud ville medført minimale forskjeller på en global skala.
AP170322 Tar du litt burlesk, noe magisk realisme, en krimgåte og sper på med sosiale forskjeller , sitter du igjen med Bruno Dumonts overflødighetshorn av en film.
DB170321 Nedre kvalitetsgrense : - Det er for store forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på norske skoler.
DB170321 - Vi vet at økende forskjeller begynner med at folk faller fra i skolen.
BT170321 | Store forskjeller i bruk av billeddiagnostikk ¶
AP170321 Det er på dette storpolitiske punktet ubetydelige forskjeller mellom republikanere og demokrater.
AP170321 - Selv om vi nå ser flere positive utviklingstrekk, så vil det fortsatt være forskjeller mellom næringer i tiden fremover, og det er også flere langtidsledige nå enn det var for ett år siden, sier Vågeng.
AA170321 Men UNDP peker også på økte forskjeller i rike land.
VG170320 Store forskjeller
DB170320 Arv er kun én av flere prinsipielle forskjeller på de ulike tjenestepensjonsordningene, sier eksperten videre.
DB170320 Men gjennomsnittet skjuler store forskjeller .
DB170320 Hellevik mener velferdstaten er en viktig årsak til at Norge gjør det så godt, i tillegg til lave økonomiske forskjeller .
DB170320 Nedre kvalitetsgrense : - Det er for store forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på norske skoler.
DA170320 Dette har de gjort med vitende og vilje, og jeg mener det er et av de verste eksemplene på hvordan denne regjeringen med åpne øyne fører en politikk for økte forskjeller , sier SV-lederen.
AP170320 - Det er betydelige forskjeller mellom Sp og SV, men jeg vet ikke om de har økt etter SVs landsmøte.
AP170320 - Betydelige forskjeller
AP170320 Forskning viser for eksempel at barn født sent på året oftere får diagnosen ADHD enn de som er født tidlig på året, og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet har også påpekt at det er biologiske forskjeller mellom gutter og jenters modning.
DB170319 Og det er store forskjeller i landet på når den første vårdagen inntreffer, ifølge Meteorologisk institutt.
DB170319 Vi skal bevare det som er flott i landet : Stor likhet og små forskjeller , sier han.
AA170319 I likhet med fylkene, har de to partilagene mye til felles, men det er også forskjeller .
VG170318 Et hav av forskjeller skiller de to.
VG170318 NY NESTLEDER : Kirsti Bergstø, SVs nye nestleder, sier hun vil kjempe for en samfunn med mindre forskjeller .
SA170318 Små forskjeller
DB170318 Guttenberg trekker fram holdninger til handel og internasjonalt samarbeid som viktige forskjeller de to i mellom.
AP170318 - Bidrar til å minske forskjeller
AP170318 Små forskjeller
VG170317 H ¶ an har lenge vært frustrert over dette, Heltne Nilsen har testet mange baller, og det er store forskjeller , både når det gjelder sprett, stoff, måten den beveger seg på og hvordan den må sparkes til for å få best mulig effekt.
VG170317 Det er vesentlige forskjeller på de to inngrepene.
SA170317 Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen.
SA170317 Like muligheter, tross forskjeller
SA170317 Jeg kan ikke gå med på at arbeidslivet er likestilt før kvinner og menn får like muligheter på tross av sine forskjeller .
DN170317 Han trakk frem kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller som en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen.
DN170317 Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen.
DB170317 Når vi i tillegg står i en tid med økende økonomiske forskjeller er kutt i formuesskatt framfor selskaps- og inntektsskattene en elendig prioritering.
DA170317 Økt barnetrygd og manglende inntektskrav til familiegjenforening er noen av SV-forslagene som kan slå negativt ut om målet er mindre forskjeller , mener økonomer og forskere.
DA170317 Men langt fra alle forslagene i programmet partiet skal vedta i helgen vil virke like bra mot økonomiske forskjeller , mener en rekke økonomer og forskere Dagsavisen har snakket med.
DA170317 Et samfunn med mindre økonomiske forskjeller er et av Sosialistisk Venstrepartis selverklærte hovedmål.
AA170317 I januar i år kom en rapport fra SSB som viser at det er store forskjeller når det gjelder hvor mye elevene lærer på skolen.
AA170317 - I dag er det altfor store forskjeller mellom kommuner når det gjelder hva elevene lærer på skolen, og det er også tegn på at forskjellene er i ferd med å øke.
AA170317 Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller er en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen.
AA170317 Å løfte kampen mot forskjeller og ulikhet og løfte motstanden mot Donald Trump - det går ikke an å være mer i tiden enn det, sier han.
AA170317 Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller er en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen.
AA170317 Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen.
AA170317 Lysbakken vil ha mer makt til arbeidstakerne, utjevning av økonomiske forskjeller og han vil melde Norge ut av EØS.
VG170316 Jeg ser at de foran valget vil prioritere klima, kamp mot velferdsprofitører og økte forskjeller .
VG170316 - Det man har hørt er at det er store forskjeller i takster og man må kunne spørre seg hva som ligger til grunn for takstene.
DB170316 Skoleforskerne sier biologiske forskjeller ikke forklarer hvorfor gutter taper, siden forskjellen mellom jenter og gutter er mindre enn forskjellen innad i et kjønn.
DB170316 Problemet for disse guttene og en rekke av jentene er at den norske skolen ikke er så begeistret for mangfold og forskjeller .
DB170316 Det er ikke ufarlig å hevde at det er forskjeller i normalfordeling.
DA170316 Han tror SVs grunnlag for optimisme skyldes følgende : Uroen som mange føler på når makten og rikdommen i Norge øker, samt det faktum at regjeringen fører en politikk som gir økte forskjeller .
AP170316 Og SV vektlegger kampen mot ulikhet og økte forskjeller mye mer enn MDG.
VG170315 * Det vil alltid være små forskjeller i produksjonen av dekk.
SA170315 - De har sittet i en liberalkonservativ regjering og vært med på en politikk som har skapt økte forskjeller og rammet veldig skjevt sosialt.
DN170315 Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i kvinners lønnsandel i de ulike inntektsgruppene.
DN170315 Selv når forutsetningene er helt like er det til dels store forskjeller mellom kjønnene blant heltidsansatte med høyere utdannelse.
DN170315 Målt etter næring er det også store forskjeller .
DN170315 Blant for eksempel grunnskolelærere er det små forskjeller mellom kjønnene.
DN170315 Blant de ti prosentene med lavest lønn er det små forskjeller , mens det blant de ti prosentene med høyest lønn er svært stor forskjell : De høyest lønnede kvinnene har kun 72 prosent av lønnen til de høyest lønnede mennene.
DN170315 SV er opptatt av forskjeller .
DA170315 - De har sittet i en liberalkonservativ regjering og vært med på en politikk som har skapt økte forskjeller og rammet veldig skjevt sosialt.
BT170315 SV vil gjøre kampen mot økte forskjeller til en gjennomgangsmelodi i valgkampen og krever kraftige skatteskjerpelser for dem med høyest inntekter.
AP170315 Ved å studere forskjeller mellom disse cellene på molekylært nivå, prøver vi å forstå hvordan plasmaceller kan leve i mange tiår.
AA170315 - De har sittet i en liberalkonservativ regjering og vært med på en politikk som har skapt økte forskjeller og rammet veldig skjevt sosialt.
AA170315 SV vil gjøre kampen mot økte forskjeller til en gjennomgangsmelodi i valgkampen og krever kraftige skatteskjerpelser for dem med høyest inntekter.
AA170315 SV holdt onsdag formiddag pressekonferanse før helgens landsmøte, der SV-lederen sa at politisk vilje er nødvendig for å kunne gjøre noe med økende forskjeller her i landet.
AA170315 - Det holder ikke med fine taler om små forskjeller og rettferdighet.
DB170314 Finn.nos produktdirektør mener at det ikke engang i storbyene er spesielle forskjeller å se i bilmarkedet.
AP170314 Nå er det viktigste å få flertall for en ny kurs for arbeid og mindre forskjeller , og et alternativ til Høyre/FrP-regjeringen.
AP170314 - Kamp mot forskjeller og flere lærere i skolen er viktige saker vi står sammen om.
AP170314 - Den utjevner forskjeller og reduserer fattigdom.
VG170313 Det er forskjeller på idrettene, sier Torgalsen.
VG170313 Det er store forskjeller på gebyrene for å bygge hus rundt i landet.
VG170313 * 1 Det er også store forskjeller i saksbehandlingstid : I Kvitsøy er saksbehandlingstiden én dag, mens Gamvik har hele 145 dager, etterfulgt av Hamar med 119 dager og Oppegård med 111 dager. * 1 I 2015 ble det behandlet 97.500 byggesøknader.
DN170313 Økende forskjeller
DN170313 Over alt dette står kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller .
DN170313 - Det blir ikke noe oppgjør med en politisk kurs som har gitt oss økte forskjeller og økte klimagassutslipp, sier SV-lederen.
DB170313 Han forklarer videre at det er viktig å være klar over at det er vesentlige forskjeller mellom regelverket på et treningssenter og innen idretten.
BT170313 Økende forskjeller
BT170313 Over alt dette står kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller .
BT170313 - Det blir ikke noe oppgjør med en politisk kurs som har gitt oss økte forskjeller og økte klimagassutslipp, sier SV-lederen.
BT170313 Økende forskjeller
BT170313 Over alt dette står kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller .
BT170313 - Det blir ikke noe oppgjør med en politisk kurs som har gitt oss økte forskjeller og økte klimagassutslipp, sier SV-lederen.
AP170313 februar svarer økonomiprofessor Einar Lie henne : Det er forskjell på forskjeller ¶ 1. mars skriver lagdommer Rune Bård Hansen : Guttene er i dagens skole ofre for strukturell kjønnsdiskriminering ¶ 1. mars får Einar lie svar av Harriet Bjerrum Nielsen : Bildet av gutter som i mengdevis utestenges fra universiteter og høyskoler er rett og slett feil ¶ 1. mars skriver også Aft
DB170312 Men vær oppmerksom på følgende forskjeller på de ulike løsningene : ¶
DB170312 Her vil det være forskjeller - spesielt i forhold til stabiliteten med ulike skinnesystemer.
FV170311 De viste store forskjeller .
DB170311 HUSK : Sjekk prisen ! Én ting er at det er forskjell på hva det koster å forsikre ulike hunderaser, men du skal være oppmerksom på at det også kan være store forskjeller på hva det koster å forsikre én og samme hund hos ulike forsikringsselskap.
DB170311 Det er imidlertid store forskjeller på hva det koster å forsikre ulike hunderaser.
DB170311 Utjevner vi forskjeller ved mindre adgang til midlertidige stillinger eller ved å satse på utdanning ?
DB170311 Høyre sier også de vil ha små forskjeller , flere arbeidsplasser og muligheter for alle.
AP170311 Det er imidlertid en også rekke forskjeller mellom de to.
AA170311 - Vedtaket betyr at Høyre vil fortsette med sin politikk for økte forskjeller ved å gi milliarder i skattekutt til de med mest, sier han til NTB.
VG170310 Politikerne og VGs debattansvarlig synes å representere et misvisende syn på multikulturalisme, der multilturalisme anses som bakgrunnen for forskjeller , økende motsetninger og splittelser mellom grupper i samfunnet.
SA170310 De viste store forskjeller .
DB170310 STORE FORSKJELLER : Mercedes-en skiller seg kraftig fra sitt opphav, Nissan Navara.
DA170310 Oslo er den byen med størst forskjeller .
BT170310 De viste store forskjeller .
AP170310 » - Men det er fortsatt tydelige forskjeller mellom våre to partier, sier Nikolai Astrup, nestleder i programkomiteen.
AP170310 De viste store forskjeller .
AA170310 For dem som virkelig trenger pengene, er barnetrygda så lav at den ikke bidrar til noen betydelig utjevning av sosiale forskjeller .
AA170310 Det må finnes mer treffsikre virkemidler for å utjevne sosiale forskjeller og tilgodese barnefamilier.
VG170309 Små forskjeller , arbeid til alle, et grønnere næringsliv og verdige liv for syke og eldre var Solbergs åpningsbudskap i landsmøtetalen.
VG170309 Flere ganger i talen kom hun tilbake til poenget med å sørge for små forskjeller .
VG170309 Økende forskjeller
VG170309 NAV-rapport : Større forskjeller og flere fattige i Norge ¶
DB170309 Når Jonas sier at vi ikke gjør noe for å bekjempe forskjeller , er det feil.
DB170309 Kamp mot forskjeller
DB170309 Jeg opplever at venstresida mener forskjeller primært handler om skattepolitikk.
DB170309 Høyre mener kampen mot økende forskjeller handler om å få de som står utenfor arbeidslivet, innenfor, om kunnskap og inkludering, og ikke bare om skattelettelser.
DB170309 Hun mener Høyre har en bedre politikk til å bekjempe forskjeller enn venstresida.
DB170309 Erna Solberg beskrev norske fellesverdier som arbeid til alle og små forskjeller , men hun hoppet over hovedpoenget : Regjeringen hun leder tar Norge i feil retning på alle disse områdene.
DB170309 De har ikke en grunnleggende forsåelse av hva forskjeller er.
DB170309 Forskere og andre kan sikkert diskutere opp og ned hvorfor det er så store forskjeller i sykefraværet mellom landene.
DB170309 Ja, det kan være forskjeller
DB170309 Det vil være forskjeller på materialene hos de ulike, men dette har vi ikke sett på i denne sammenhengen.
BT170309 Statsminister Erna Solberg la vekt på å bevare små forskjeller i sin landsmøtetale.
BT170309 HOLDT TALE : Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 Det mest interessante med statsministerens budskap til landsmøtet, er hvor mye hun legger vekt på små forskjeller som et gode.
BT170309 Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 Der venstresiden legger vekt på skatt, og gjerne økt skatt, som veien til bedre fordeling, tror Høyre mer på skole for å bekjempe økte forskjeller .
BT170309 Statsminister Erna Solberg la vekt på å bevare små forskjeller i sin landsmøtetale.
BT170309 HOLDT TALE : Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 Det mest interessante med statsministerens budskap til landsmøtet, er hvor mye hun legger vekt på små forskjeller som et gode.
BT170309 Det har skjedd en bevegelse når et høyreparti så tydelig sier at å redusere forskjeller er målet.
BT170309 Der venstresiden legger vekt på skatt, og gjerne økt skatt, som veien til bedre fordeling, tror Høyre mer på skole for å bekjempe økte forskjeller .
AA170309 Men det er store forskjeller mellom medlemslandene.
VG170308 Forskerne mener dommerne i stedet bør stille seg spørsmålet om hvilke omstendigheter som ikke kan knyttes til lovbestemmelsene, som kan lede til så store forskjeller i straffeutmålingen av slike saker.
VG170308 - Regjeringens skattekutt fører til større forskjeller mellom folk, og øker budsjettunderskuddet, men de bidrar ikke til jobbvekst.
VG170308 - Jeg tror NHO er langt på vei enig med oss i at små forskjeller er bra for bedriftene og for hele samfunnsutviklingen, sier Kristiansen.
VG170308 - Er du enig med LO i at små forskjeller er en viktig verdi ?
DN170308 Flesland kan fortelle at forbrukerne stort sett spør om det samme uansett hvor de bor, men at det er noen regionale forskjeller .
DN170308 Det er store forskjeller mellom de ulike regionene og provinsene i Kina.
DB170308 Men sånn som det var i dag, er det ikke store forskjeller , påpeker den norske monumentvinneren.
DB170308 Samtidig er det også forskjeller her hjemme.
DB170308 Historisk ubalanserte maktrelasjoner mellom menn og kvinner, forverret av voksende forskjeller mellom og innad i samfunn og land, fører til mer diskriminering av kvinner og jenter.
BT170308 - Jeg synes det er feigt av menn ikke å anerkjenne at det finnes forskjeller , og det blir veldig rart å ikke delta når man ser disse forskjellene.
BT170308 - Jeg synes det er feigt av menn ikke å anerkjenne at det finnes forskjeller , og det blir veldig rart å ikke delta når man ser disse forskjellene.
AA170308 - Jeg tror det står bra til, fordi det er ikke mye forskjeller mellom kvinner og menn.
AA170308 Flesland kan fortelle at forbrukerne stort sett spør om det samme uansett hvor de bor, men at det er noen regionale forskjeller .
VG170307 Knudsen forteller at det sikkert er flere som har fin vekst og at det vil være store lokale forskjeller , men etter det han erfarer er det flere Rema-butikker som må jobbe hardere for pengene nå enn tidligere.
DB170307 Det er store forskjeller både på hvor varme sokkene kjennes og passform og slitasje.
AP170307 februar svarer økonomiprofessor Einar Lie henne : Det er forskjell på forskjeller ¶ 1. mars skriver lagdommer Rune Bård Hansen : Guttene er i dagens skole ofre for strukturell kjønnsdiskriminering ¶ 1. mars får Einar lie svar av Harriet Bjerrum Nielsen : Bildet av gutter som i mengdevis utestenges fra universiteter og høyskoler er rett og slett feil ¶ 1. mars skriver også Aft
VG170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden.
SA170306 En verden preget av åpenhet og forståelse for hverandres forskjeller .
DA170306 - Men det er altså familiene med barn i skolealder som må betale for dette, og konsekvensene er økte forskjeller .
DA170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden.
BT170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, sier partileder Audun Lysbakken.
AP170306 Store forskjeller mellom land ¶
AP170306 Men blant barn med innvandrerbakgrunn er det store forskjeller etter land : ¶
AA170306 - Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, sier partileder Audun Lysbakken.
AA170306 Ifølge rapporten er det også store lokale forskjeller i kompetansen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste, som skal hjelpe skolen med å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov.
AA170306 - Lokale forskjeller
AA170306 Ifølge rapporten er det også store lokale forskjeller i kompetansen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste, som skal hjelpe skolen med å legge opplæringen til rette for elever med særlige behov.
DN170305 - Tallene viser store forskjeller på toppledernivå, der det sitter 80 prosent menn og bare 20 prosent kvinner.
DB170305 Se bare her, forskjeller i leiepriser i lavsesong sammenliknet med høysesong : ¶
DB170305 Norge sett under ett er et av landene hvor det er størst forskjell på høy- og lavsesong-priser, men det er store regionale forskjeller : ¶
DB170305 Det er minst å spare på å velge lavsesong i Nord-Norge - det er minst forskjeller på sesongene der det er mer « væruavhengig » opplevelsesturisme.
DB170304 Hva Linni Meister og Sophie Elise angår fins det tross alt både likheter og forskjeller .
DB170304 - Dette tilbudet fungerer som utjevning av sosiale forskjeller , det sparer miljøet ettersom alle ikke trenger å kjøpe innutstyr som de kun trenger én gang om året - og det sparer privatøkonomien, sier Vogt til Dinside.
VG170303 - De fysiske tallene fra kampene, som jeg har via et trackingsystem, har ingen store forskjeller under disse fire hovedtrenerne, sa Hjelde til VG i fjor.
DN170303 Det er store forskjeller i aktivitetsnivået rundt om i landet, der Stavanger utmerker seg av de store byene med 59,0 prosent flere solgte boliger hittil i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.
DB170303 Det kan også være forskjeller i produktet som ikke så lett lar seg identifisere umiddelbart, men likevel er det altså et annet produkt, sier Nordahl.
DB170303 Vi har sett at det er store forskjeller på tjenestene til eldre.
DB170303 Tilsyn og undersøkelser tyder på at det er betydelige forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre.
DA170303 Det er store forskjeller i aktivitetsnivået rundt om i landet, der Stavanger utmerker seg av de store byene med 59 prosent flere solgte boliger hittil i år sammenlignet med i fjor, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.
BT170303 Her er det store forskjeller , og en hel del mangler.
AP170303 Store forskjeller i eldreomsorgen ¶
AP170303 Helseministeren peker på for store forskjeller i kommunenes tilbud.
AA170303 - Det er store forskjeller i aktivitetsnivået rundt om i landet, der Stavanger utmerker seg av de store byene med 59,0 prosent flere solgte boliger hittil i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.
SA170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
FV170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
DB170302 ¶ STORE FORSKJELLER : En unge som vokser opp i bydelen Gamle Oslo har sju ganger større sannsynlighet for å være i en fattig familie enn en unge som vokser opp på Ullern, skriver artikkelforfatteren.
DB170302 Skal vi lykkes med å demme opp for framveksten av autoritære krefter, må vi føre en politikk for små forskjeller i makt og rikdom, sterke fellesarenaer og toleranse for forskjellighet overalt.
DB170302 Med økte økonomiske forskjeller blir folk flest sin makt til å bestemme over eget liv mindre.
DB170302 Jeg vil ha byer med mer fellesskap og små forskjeller .
DB170302 I motsetning til på små steder, gir byene en mulighet for segregering, med store forskjeller på hvor folk bor.
BT170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
AP170302 - Det er viktig å investere i områdeløft for å unngå at det blir for store sosiale forskjeller i byene.
AP170302 ULIKHETER : Både yoghurt og skyr med korn er rike på kalsium og jod, men det er likevel store forskjeller på næringsinnholdet.
SA170301 Også han har merket seg at det kan være store forskjeller fra nasjon til nasjon på hvordan toppidretten organiseres.
DB170301 - Utjevning og sosiale tiltak er viktig i et land med så store forskjeller som Kina, sier hun.
DB170301 Også i vurderingen av hvor farlig Breivik er, framkommer betydelig forskjeller mellom rettsinstansene, som igjen kan spores tilbake til hvor mye en stoler på de faglige vurderingene som er tatt av kriminalomsorgen.
DA170301 Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft.
AP170301 Også han har merket seg at det kan være store forskjeller fra nasjon til nasjon på hvordan toppidretten organiseres.
AA170301 Rapporten konkluderer med at endringer i regelverket må gjøres med varsomhet, ikke minst fordi regelverket gjelder for hele landet og på tvers av næringer, uavhengig av eventuelle forskjeller i etterspørselen etter arbeidskraft.
AA170301 Fattigdom og store forskjeller er alvorlig, sier Hauglie til avisen.
DB170228 Vi har hatt med sammenleggbare kopper på tur - og det er store forskjeller .
DB170228 Det er store forskjeller både på kvalitet, hvor stødige de er, hvor lett de velter og hvor mye de søler når de først velter...
DB170228 ¶ TEST AV BABYCALL : Det er store forskjeller på babycaller når det kommer til rekkevidde og funksjoner.
DB170228 Svenske Testfakta har nå testet fem babycaller og tre apper til mobil/nettbrett, og de har funnet store forskjeller når det kommer til rekkevidde og pålitelighet.
BT170228 - Denne hendelsen har gjort det veldig tydelig at det er store forskjeller i Tyskland og Tyrkia på hvordan rettsprinsipper og pressefrihet vurderes, sa han.
AP170228 Store forskjeller
AA170228 - Denne hendelsen har gjort det veldig tydelig at det er store forskjeller i Tyskland og Tyrkia på hvordan rettsprinsipper og pressefrihet vurderes, sa han.
AA170228 Fattigdom og store forskjeller er alvorlig, sier Hauglie til avisen.
DN170227 3 Hvor store forskjeller er det i vindforholdene fra år til år ?
DN170227 Sett opp mot partitilhørighet er det også store forskjeller , der Rødt, SV og Venstres velgere i stor grad er uenige i påstanden, mens et klart flertall, 78 prosent, blant Frp-velgerne mener at innvandring truer landets kultur.
DN170227 Det er store forskjeller mellom kvinner og menn, ung og gammel og hvor man bor.
DB170227 Det å splitte normeringa av bokmål og nynorsk mellom ulike institusjoner vil sannsynligvis kunne føre til klart uheldige forskjeller mellom de to norske skriftspråkene.
AP170227 | Det er forskjell på forskjeller Einar Lie ¶
AA170227 Sett opp mot partitilhørighet er det også store forskjeller , der Rødt, SV og Venstres velgere i stor grad er uenige i påstanden, mens et klart flertall, 78 prosent, blant Frp-velgerne mener at innvandring truer landets kultur.
AA170227 Det er store forskjeller mellom kvinner og menn, ung og gammel og hvor man bor.
AA170227 Undersøkelsen viser at det er åpenbare forskjeller mellom by og land.
AA170227 Det er også store partipolitiske forskjeller .
DB170225 HYGGESTUND : En stor måling blant det norske folk avdekker forskjeller på hvem som liker tørr versus søt vin.
DB170225 Det er derimot ingen store forskjeller mellom utadvendte og innadvendte personer, forteller faglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse AS.
DB170224 For det er enorm variasjon i hvor raskt vi lærer språk og store forskjeller i hva vi mener med å « kunne » et språk og hvordan vi velger å evaluere kompetanse.
DB170224 Det handler om humanisme, om alle typer fordommer, forskjeller mellom svart og hvitt, mellom homo og hetero - om alle slike ulikheter, sier hun.
AP170224 Men i likhet med sine kamerater i Kina har Vietnams kommunistledere ikke hatt noen skrupler med å la økonomisk vekst føre til store forskjeller i samfunnet, til tross for sin erklærte likhetsideologi.
AP170224 Mange mishagsytringer på nettet handler også om økende sosiale forskjeller .
AP170224 Landet er i dag preget av store forskjeller mellom fattig og rik.
VG170223 Sætra har vært Kina-proff i over én måned nå, og har merket seg noen forskjeller .
DB170223 Vie oppfordrer til å sjekke vilkårene der det er veldig store forskjeller i pris.
DB170223 PRIS : Det er store forskjeller på pris på helseforsikringene.
DB170223 - Vår undersøkelse viser at det er store prisforskjeller : Det er store forskjeller i ulike aldersgrupper, uttaler Vie til Dinside.
DA170223 Vika peker også på at det er store kulturelle forskjeller mellom de tre fylkene.
BT170223 Statistisk sentralbyrå, Fordelingsutvalget, med flere har påpekt hvor viktig barnetrygden er for å redusere økonomiske forskjeller og redusere antall fattige barn.
AA170223 Noe forskjeller vil man alltid ha i et samfunn, og det er bra, men de bør ikke være for store, sier han.
AA170223 Fasiten i TBUs hovedrapport, som ble lagt fram onsdag, viser at vi får stadig større forskjeller , skriver Klassekampen.
DN170222 Store forskjeller
AP170222 - Det er store forskjeller fra Jorden, fordi planetene kretser rundt en stjerne som er mye kaldere enn solen og som også avgir svakere lys.
AP170222 Men Oslos makt og kulturelle forskjeller vis-à-vis resten av landet, er sterkt overdrevet.
DN170221 Studien peker også på interessante politiske forskjeller mellom USA og Norge, hvor vi ser at folk på høyresiden i Norge i større grad enn i USA er opptatt av effektivitetskostnader ved omfordeling.
DN170221 - Hvordan jobbet dere for å finne ut av forskjeller i holdningen til ulikhet ?
DN170221 Det er store forskjeller på bruken av antibiotika ved norske sykehus.
DB170221 Et rettferdig samfunn med små forskjeller innebærer en satsing på lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, solid infrastruktur og mulighet til å leve gode liv.
AP170220 Konklusjonen deres er at det meste av avviket mellom observasjoner og simuleringer kan forklares gjennom forskjeller i naturlige variasjoner og avvik i pådriv.
AP170220 Små forskjeller mellom by og land ¶
VG170219 - Her vil det være store forskjeller mellom kommunene, men det er ingen tvil om at de som jobber på sykehjem har fått endrede oppgaver etter innføringen av reformen, sier Frøydis Bruvik.
VG170219 Vi la i hvert fall ikke merke til noen større forskjeller på hverken form eller ergonomi som har hatt større innvirkning på resultatene i denne testen.
VG170219 Resultatene var nok hakket under Philips, men det er små forskjeller .
VG170219 På batteritid, derimot, var det store forskjeller , og vinnerne her hadde opp mot tre ganger bedre resultat enn taperne.
VG170219 Men det er såpass små forskjeller at dette ikke er utslagsgivende.
DN170219 | Raser mot « sykelige » forskjeller
DB170219 Men det er likevel noen forskjeller det er verdt å merke seg.
DB170219 Er det store forskjeller - og hvilket bør du velge ?
DB170218 Åtte måneder seinere er paret, som forklarte bruddet med standardfrasen « uforenlige forskjeller », fortsatt formelt gift.
DB170218 Ifølge People har Presley og musikerektemannen, som giftet seg i 2006, havnet i en bitter strid som omhandler langt mer enn bare uforenlige forskjeller .
VG170217 Høie er kjenner at det er for store forskjeller i tilbudet som gis rundt omkring i landet.
DB170217 ¶ DE DYRESTE DIRKETERUTENE : Fra 3.909 kroner til 399 kroner én vei : Det er store forskjeller på innenriks direkteruter i Norge.
DA170217 Er det store forskjeller mellom dere ?
AA170217 Andre årsaker til ulikhetene kan være forskjeller i utdanningsnivå, helse og lokale forhold på arbeidsmarkedet, sier Vågeng.
AA170217 - Men selv om man tar hensyn til dette gjenstår det betydelige fylkesvise forskjeller .
AA170217 En av de største utfordringene verden står overfor i dag, mener Sharief, er hvordan vi jobber med forskjeller mellom de ulike kulturene.
VG170216 Statens nye innkjøpssenter har funnet enorme forskjeller i priser som statlige etater betaler : Den dyreste telefon-avtalen er fem ganger dyrere enn den billigste.
DA170216 Den svenske professoren Kjell Larsson avviste at det var noe etiske forskjeller i hvordan norsk og svensk langrenn håndterte dette.
DA170216 Det er store aldersmessige forskjeller i svarene.
DN170215 Rapporten ser på forskjeller innenfor politisk styrking, utdannelse, økonomisk deltagelse, helse og forventet levealder.
DB170215 - Det er dessverre store forskjeller i behandlingstilbudet epilepsipasientene mottar.
DB170214 ¶ REISEFLASKER : Det er store forskjeller på reiseflasker, både med tanke på hvordan de ser ut, hvor praktiske de er i bruk og - ikke minst - om de er tette.
DB170214 Store forskjeller på reiseflaskene ¶
DB170214 Dessuten er det ganske store forskjeller på produktene.
AP170214 Det er også store forskjeller på hvor langt de kan kjøre på elektrisk drift før forbrenningsmotoren kobles inn.
AP170214 Det er også store forskjeller på hvor langt de kan kjøre på elektrisk drift før forbrenningsmotoren kobles inn.
VG170213 Dette er ikke første gang det er betydelige politiske forskjeller mellom Det hvite hus og mange europeiske hovedsteder.
SA170213 TEST : For 500 kroner får du en elektrisk tannbørste som pusser nesten like godt som toppmodellene, men det er store forskjeller på de billigste børstene.
SA170213 I vår test av tannbørster over 1000 kroner målte vi store forskjeller på nettopp dette.
SA170213 FOTO : David Auby Johansen/Tek.no ) ¶ FORSKJELLER : Philips Sonicare Easyclean HX6511/22 går til topps med 8,5 av 10 mulige poeng.
FV170213 TEST : For 500 kroner får du en elektrisk tannbørste som pusser nesten like godt som toppmodellene, men det er store forskjeller på de billigste børstene.
FV170213 I vår test av tannbørster over 1000 kroner målte vi store forskjeller på nettopp dette.
FV170213 FOTO : David Auby Johansen/Tek.no ) FORSKJELLER : Philips Sonicare Easyclean HX6511/22 går til topps med 8,5 av 10 mulige poeng.
DN170213 Store forskjeller
BT170213 TEST : For 500 kroner får du en elektrisk tannbørste som pusser nesten like godt som toppmodellene, men det er store forskjeller på de billigste børstene.
BT170213 I vår test av tannbørster over 1000 kroner målte vi store forskjeller på nettopp dette.
BT170213 FOTO : David Auby Johansen/Tek.no ) ¶ FORSKJELLER : Philips Sonicare Easyclean HX6511/22 går til topps med 8,5 av 10 mulige poeng.
AP170213 TEST : For 500 kroner får du en elektrisk tannbørste som pusser nesten like godt som toppmodellene, men det er store forskjeller på de billigste børstene.
AP170213 I vår test av tannbørster over 1000 kroner målte vi store forskjeller på nettopp dette.
AP170213 FOTO : David Auby Johansen/Tek.no ) ¶ FORSKJELLER : Philips Sonicare Easyclean HX6511/22 går til topps med 8,5 av 10 mulige poeng.
DA170212 Sosial rettferdighet handler ikke bare om økonomiske forskjeller , men også hvordan vi ivaretar mindre privilegerte grupper i det offentlige rom og lager offentlige rom som inviterer til mangfold og deltakelse.
BT170212 Globalisering har medført større inntektsforskjeller i de rike landene, men mindre forskjeller globalt.
VG170211 Men det er individuelle forskjeller .
DB170211 STORE FORSKJELLER : Forskjellen på minimumspris og maksimumspris kan være betydelig hos de ulike byråene, forteller Gunnar Hammersmark, direktør ved Virke Gravferd.
DB170211 Det er små forskjeller på prisene mellom byråer i samme område, men det er store forskjeller på priser hos hvert byrå, fra minimum til maksimum.
DB170211 Det er små forskjeller på prisene mellom byråer i samme område, men det er store forskjeller på priser hos hvert byrå, fra minimum til maksimum.
DB170211 Det er store forskjeller når elever på videregående forteller hva foreldrene mener om ekteskap på tvers av religion, og hva de mener selv.
DB170211 Store forskjeller mellom land ¶
DB170211 Internasjonale studier har påvist store forskjeller mellom ulike land i hvordan det går med samme innvandrergruppe.
DB170211 For eksempel mener de at særlig to forhold har betydning for suksess innen utdanning : Graden av bolig- og skolesegregering i kombinasjon med sosiale forskjeller , samt graden av tidlig « tracking » i utdanningssystemet.
DA170211 Det er både likheter og forskjeller mellom « Casablanca»-utstillingen og « er jeg fin nok for deg ».
DA170211 Det er både likheter og forskjeller mellom « Casablanca»-utstillingen og « er jeg fin nok for deg ».
BT170211 ET SOLIDARITETSVALG : Under Hordaland SV sitt årsmøte i Bergen i dag slo partileder Audun Lysbakken fast at for SV ville valgkampen handle om kampen mot økte forskjeller .
BT170211 Det var under Hordaland SV sitt fylkesårsmøte på lørdag at partilederen reiste kampen mot fattigdom og økende forskjeller i Norge.
BT170211 - Store forskjeller er gift som ødelegger det beste i et samfunn.
BT170211 ET SOLIDARITETSVALG : Under Hordaland SV sitt årsmøte i Bergen i dag slo partileder Audun Lysbakken fast at for SV ville valgkampen handle om kampen mot økte forskjeller .
BT170211 Det var under Hordaland SV sitt fylkesårsmøte på lørdag at partilederen reiste kampen mot fattigdom og økende forskjeller i Norge.
BT170211 - Store forskjeller er gift som ødelegger det beste i et samfunn.
SA170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
AP170210 Tallene viser at det er svært store forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener i de ulike fylkeskommunene.
AP170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
AP170210 Det er også store forskjeller innad i de ulike fylkestingene på hvor mye medlemmene tjener.
AP170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
AP170210 Det er store regionale forskjeller på hvor mye en fylkespolitiker tjener.
VG170209 Økende økonomiske forskjeller utgjør en trussel.
SA170209 I Norge i dag er det større forskjeller nå enn det var før.
DB170209 | Test av leverpostei : Store forskjeller på jerninnhold ¶ ¶ FORSKJELLER : Porsjonsposene med havregrøt virker harmløse, men er du på jakt etter en sunn grøt skal du lese nøye på pakningen - eller lage den selv og søte med for eksempel friske bær.
DB170209 | Test av leverpostei : Store forskjeller på jerninnhold ¶
DA170209 Her kan det utvikle seg store forskjeller mellom de ulike lærestedene.
AP170209 - Selv om det er store forskjeller så må veterinærene ha en bunnlinje : gode arbeidsforhold og et visst overskudd., påpeker hun.
AP170209 I kommuneplanen fra 2015 er det viet altfor lite plass til spørsmål knyttet til sosiale forskjeller og klima.
AP170209 Byrådet ønsker å sette svært ambisiøse miljømål for Oslo, og vi tar i bruk kraftige grep for å utjevne sosiale forskjeller i byen, blant annet ved å forskjellsbehandle for å skape større likhet, sier Steen ¶
DB170208 I begynnelsen av 1960-årene avdekket amerikanske forskere at det tidlig i livet er forskjeller mellom barn når det gjelder hvor sensitive de er.
AA170208 Svarer Bjarne Brøndbo : « Nav er et system som underbygger forskjeller mellom folk og som skaper tapere », skriver Egil Johansen, som var daglig leder ved det nå nedlagte Sør-Trøndelag Teaterverksted.
AA170208 Nav er et system som underbygger forskjeller mellom folk og som skaper tapere.
AA170208 Den beste måten å bekjempe forskjeller på, er ved å få folk i jobb.
DB170207 Den svenske avisen Testfakta.se har nå testet batteridrevne varmesåler og funnet at det er store forskjeller i hvor godt de fungerer : ¶
AP170207 Men vi ser samtidig at det er markante forskjeller i hva Aps og Høyres velgere står for, spesielt i spørsmål om klassiske høyre-venstre saker som grensen mellom marked og stat, påpeker Aardal.
SA170206 Ved Kannik ungdomsskole er det også store forskjeller fra klasse til klasse.
DN170206 Store forskjeller
BT170206 Forskjeller i reguleringen, svakere forbrukervern og skatteregler som kan oppfattes som uklare og kompliserte, er blant utfordringene.
AA170206 - Studiebarometeret avdekker også at det er store forskjeller mellom de ulike studieprogrammene.
AA170206 Forskjeller i reguleringen, svakere forbrukervern og skatteregler som kan oppfattes som uklare og kompliserte, er blant utfordringene.
AA170206 Men gjennom endring av velferdsordninger kan vi i større grad utjevne forskjeller og stimulere til arbeid.
AA170206 Det er likevel på høy tid å vurdere en behovsrettet barnetrygd som faktisk kan utjevne forskjeller .
AA170206 Både i USA og i Europa ser vi at økte forskjeller får en rekke negative konsekvenser.
VG170205 - Globalisering, arbeidsledighet og økende økonomiske forskjeller er åpenbart medvirkende til populismens vekst.
DB170205 Sammenstillingen avslører store forskjeller mellom fylkene.
DB170205 Han er overrasket over at det er så store forskjeller .
AP170205 Men det er mer aktuelt i dag, fordi vi rundt oss ser økende forskjeller .
AP170205 Det gjør at vi er et land med veldig små økonomiske forskjeller .
AP170205 Men det er mer aktuelt i dag, fordi vi rundt oss ser økende forskjeller .
AP170205 - Vi ser store forskjeller i kreftforekomst, særlig når vi sammenligner ikke-vestlige innvandrere med den øvrige befolkningen.
AA170205 - Vi ser store forskjeller i kreftforekomst, særlig når vi sammenligner ikke-vestlige innvandrere med den øvrige befolkningen.
DB170204 Får utviklingen fortsette, er den farlig for økonomien, og vil bli en viktig årsak til økende forskjeller i makt og rikdom i det norske samfunnet.
AA170204 Dagbladet har laget en oversikt som viser hvor mye de folkevalgte i fylkeskommunene landet rundt får for innsatsen, og avisen fant markante forskjeller .
AA170204 Dagbladet har laget en oversikt som viser hvor mye de folkevalgte i fylkeskommunene landet rundt får for innsatsen, og avisen fant markante forskjeller .
SA170203 Forskjeller mellom bydelene ¶
SA170203 Forskjeller mellom bydelene ¶
DB170203 I Norge har vi lyktes godt med å bruke både statlig og lokalt eierskap, og demokratisk styring for å skape arbeidsplasser og et samfunn med relativt små forskjeller .
AP170203 Det at man trenger arv eller kapital fra foreldre, vil skape sosiale forskjeller på sikt.
DB170202 Samtidig viser statistikken at yrket man har - kanskje ikke overraskende - gir store forskjeller på hvor mye man tjener i snitt per måned.
DB170202 Hun mener den er godt eksempel på hvordan TV-serier fortsatt klarer å samle og inspirere, på tvers av alle grenser og forskjeller .
VG170201 Medisinalberetningene gir viktig kunnskap om geografiske og sosiale forskjeller i befolkningens helsetilstand.
DN170201 Isaksen sier det er store forskjeller mellom kommunene i hvor flinke de er til å gi sine lærere mulighet til videreutdanning.-Noen kommuner er allerede i ferd med å sakke bakut, mens andre kommuner får overoppfylt sine kvoter fordi andre ikke fyller opp sine.
DB170201 Rabbineren sier at sett bort fra religiøse og kulturelle forskjeller er han og Yildirim svært like.
DB170201 ¶ TRÅDLØSE HODETELEFONER : Det er forskjeller på dem, viser vår test.
DB170201 Selv om det er en lignende energi og ærgjerrighet i de to situasjonene, er det også klare forskjeller .
DB170201 Barn av innvandrere fra Midtøsten og afrikanske land blir sjelden sekulære parallelt med at de tar høy utdannelse, og selv om de gradvis blir mer liberale og nærmer seg majoriteten i verdispørsmål, finnes markante forskjeller .
AP170201 Økte forskjeller på toppen bidrar til å opprettholde lønnsgapet.
AP170201 Gjennomsnittlige forskjeller , lik de vi har presentert, kan skjule viktige nyanser.
AP170201 Forskjeller i formell kompetanse forklarer ikke lengre lønnsgapet.
AP170201 Men forskjeller i ansettelsesvilkår kan også ligge bak.
AP170201 Det er store forskjeller mellom mottagerland når det gjelder returforutsetninger.
AP170201 Jeg kjenner Oslo, og den satsingen som er gjort på skolen, Det er viktig å utjevne forskjeller og bruke skolen som et integreringsarena, sier hun.
AP170201 Det er for store forskjeller mellom kommunene i hvor flinke de er til å tilby videreutdanning for lærere.
AP170201 Hvilke forskjeller i prosessen innfinner seg når man som filmstudio lager film nummer seksogfemti i en tilsynelatende endeløs serie av familiefilmer ?
DN170131 En annen fersk rapport fra SSB viser at det er store forskjeller i hvor mye norske elever lærer ved de ulike grunnskolene i landet.
DN170131 Leseprøven ga større forskjeller , hvor tolv prosent av innvandrerelever lå på det høyeste mestringsnivået, sammenlignet med 26 prosent av elevene uten innvandringsbakgrunn.
DN170131 Engelskprøven er også den som gir minst forskjeller mellom innvandringskategorier, ifølge SSB.
DN170131 Det var også små forskjeller mellom kjønnene.
DN170131 Store forskjeller
DB170131 ) tilslører minst fem enorme forskjeller mellom presidentordren som Det hvite hus ga ut på fredag, og hva Obama-administrasjonen gjorde.
DB170130 Typiske eksempler hvor selger velger en budgiver uten det høyeste budet, kan være forskjeller på overtagelsesdato, forbehold eller lignede, ifølge Amlie.
DN170129 Også Statoils granskningsrapport viser til Snorre A og Deepwater Horizon i en oppsummerende sammenligning, selv om det er flere forskjeller .
DB170129 Umiddelbart ser det ut til å være flere likheter enn forskjeller mellom sakene.
DB170129 Man kan tenke på interkjønn som medisinske tilstander eller som menneskelige forskjeller , mener forskeren.
DB170129 Man kan tenke på interkjønn som medisinske tilstander eller som menneskelige forskjeller , mener forskeren.
AP170129 Med svar fra total 7386 ungdommer har det vært mulig å se på forskjeller helt ned på elevenes eller deres families landbakgrunn.
AP170129 Kulturelle forskjeller gjør seg også gjeldende når en ser på hva en mener er viktigst med religion : ¶
AP170129 Kuben-elevene Guro Jenny Strachan ( fra venstre ), Khadydiatou Ndiaye, Vincent Sun og Nihal Al-Morshed merker ikke store forskjeller i hverandres verdisyn i skolehverdagen.
AP170129 I skolehverdagen merker Vincent Sun, Guro Jenny Strachan, Khadydiatou Ndiaye og Nihal Al-Morshed ikke store forskjeller i hverandres verdisyn.
AP170129 - Det er store og til dels problematiske kulturelle og verdimessige forskjeller mellom nordmenn og en del innvandrergrupper.
AP170129 Med svar fra total 7386 ungdommer har det vært mulig å se på forskjeller helt ned på elevenes eller deres families landbakgrunn.
AP170129 Kulturelle forskjeller gjør seg også gjeldende når en ser på hva en mener er viktigst med religion : ¶
AP170129 Kuben-elevene Guro Jenny Strachan ( fra venstre ), Khadydiatou Ndiaye, Vincent Sun og Nihal Al-Morshed merker ikke store forskjeller i hverandres verdisyn i skolehverdagen.
AP170129 I skolehverdagen merker Vincent Sun, Guro Jenny Strachan, Khadydiatou Ndiaye og Nihal Al-Morshed ikke store forskjeller i hverandres verdisyn.
AP170129 - Det er store og til dels problematiske kulturelle og verdimessige forskjeller mellom nordmenn og en del innvandrergrupper.
SA170128 Det igjen fører til store forskjeller når det gjelder ambisjoner og karrierevalg mellom kvinner og menn, heter det.
DB170128 Det igjen fører til store forskjeller når det gjelder ambisjoner og karrierevalg mellom kvinner og menn, heter det.
BT170128 Det igjen fører til store forskjeller når det gjelder ambisjoner og karrierevalg mellom kvinner og menn, heter det.
BT170128 Å kutte i leksehjelpsbudsjettet og å smøre penger tynt utover mange skoler, bidrar ikke til å utjevne sosiale forskjeller , mener Høyre.
BT170128 | Mener byrådet ikke utjevner forskjeller
BT170128 Han tror heller ikke sosiale forskjeller reduseres ved å gi ekstra midler til mange skoler.
AP170128 Det er i det minuttet vi ikke lenger interagerer med hverandre at forskjeller mellom folkegrupper kan bli manipulert og uenighet dyrket frem, sier Muggah.
AP170128 Det er i det minuttet vi ikke lenger interagerer med hverandre at forskjeller mellom folkegrupper kan bli manipulert og uenighet dyrket frem, sier Muggah.
DN170126 Fredrik Aukland mener forskjeller i landslagskontrakter viser hvor lite Skiforbundet har tatt tak i antidopingarbeidet overfor utøvere.
DN170126 Det er ikke store forskjeller .
DB170126 Det norske samfunnet er rikt på ressurser, forskjeller og utfordringer, samtidig som den grunnleggende konformiteten forblir.
AP170126 I et land med enorme og voksende økonomiske forskjeller , er dette noe som utnyttes av ultranasjonalistiske grupper.
AP170126 Fylkesvis er det store forskjeller .
AP170126 Trøst : Det har vært større forskjeller før.
DN170125 - SV vil heller øke skattene for de som har mest, senke skatten betydelig på vanlige og lave inntekter, og bruke mer på fellesskap og utjevning av forskjeller , sier Snorre Valen til DN.
DB170125 Du har kanskje også behov for å ha med deg ting om bord - og også der er det store forskjeller på hva flyselskapene tillater av håndbagasje.
AP170125 Rapporten viser at det er store forskjeller mellom skolene.
SA170124 REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
FV170124 REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
FV170124 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller .
DB170124 Dette er store og alvorlige forskjeller .
BT170124 REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
AP170124 REGIONALE FORSKJELLER : Nora og William dominerer i mange av fylkene kan vi se av SSBs kart, William særlig i Sør-Norge.
SA170123 Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, forteller Hoel.
SA170123 - Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, sier førsteamanuensis Trude Hoel.
FV170123 Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, forteller Hoel.
FV170123 - Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, sier førsteamanuensis Trude Hoel.
DN170123 - Det er svært store forskjeller fra område til område.
DN170123 Etter det NTB forstår er det uenighet innad i Ap om arveavgiften, først og fremst fordi mange frykter et fravær av en slik avgift vil føre til økte forskjeller .
DB170123 Kollisjonstester av barneseter avslører at det er store forskjeller på beskyttelsen ulike barnesetene gir : Dinside omtaler disse testene jevnlig - og du kan lese om den siste barnesetetesten her.
AP170123 Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, forteller Hoel.
AP170123 - Min erfaring er at det er regionale forskjeller rundt dette i Norge, dessuten spiller barnas språklige mestringsnivå inn, sier førsteamanuensis Trude Hoel.
DB170122 Det er så små forskjeller i slalåm - og dermed kan det koste Kristoffersen dyrt i sammendraget.
AP170122 BI-professor Ole Gjems-Onstad ved Institutt for rettsvitenskap sier at det er til dels store forskjeller mellom landene i Europa.
AP170122 BI-professor Ole Gjems-Onstad ved Institutt for rettsvitenskap sier at det er til dels store forskjeller mellom landene i Europa.
AP170122 Studien viser at det er små forskjeller mellom barn født i Norge av innvandrerforeldre, og innvandrerbarn som kommer til landet før skolealder.
AP170122 Små forskjeller mellom norskfødte og de yngste innvandrerbarna ¶
AP170122 Slik kan man utelukke at sammenhengen skyldes bakenforliggende forskjeller mellom barn i ulike typer innvandrerfamilier.
AP170122 Klare forskjeller mellom søsken ¶
DB170121 Vår test viser derimot store forskjeller på hvor mye deigen hever med tørr eller fersk gjær.
DB170121 Her finner du en grundig oversikt som gir deg svaret på hvilke forskjeller hevemidlene har. #4 : Bruk stekeovnen din riktig ¶
DB170120 Det er store forskjeller på restaurantprisene, avhengig av hvor på øya du befinner deg.
SA170119 Men vi ser store forskjeller mellom skoler og kommuner innad i fylket, og dette bør lokale skoleledere og politikere ta tak i, sier kunnskapsministeren.
DN170119 | SSB-rapport : Store forskjeller mellom norske skoler ¶
DN170119 Torsdag publiserte Statistisk sentralbyrå rapporten « Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen ?
DN170119 Det viser rapporten «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen ?
DN170119 Det er store forskjeller når det gjelder hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer.
DB170119 Det er heller ikke politikkområder der det er store politiske forskjeller .
BT170119 Vi vet at det er forskjeller mellom skolene.
BT170119 SSB-undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skoler i Hordaland, der én av tre skoler under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse.
BT170119 FORSKJELLER : - Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skoler i Hordaland, når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer, særlig gjelder dette på barneskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
BT170119 Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av, skriver SSB i en pressemelding.
BT170119 - Vårt hovedmål er å utjevne forskjeller og fange opp elever i risikosonen, sier Thorsen.
BT170119 - Undersøkelsen sier ikke noe om hvorfor det er forskjeller .
BT170119 - I en såpass stor by som Bergen kan det være forskjeller mellom bydelene.
BT170119 - Hvis man i en kommune ser at man sliter med å løfte elevene på ett trinn eller at det er store forskjeller mellom skoler i kommunen, kan man målrette ressursene.
BT170119 FORSKJELLER : - Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skoler i Hordaland, når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer, særlig gjelder dette på barneskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
SA170118 Om du er født tidlig eller sent på året kan gi betydelig forskjeller i de yngre årsklassene.
FV170118 Om du er født tidlig eller sent på året kan gi betydelig forskjeller i de yngre årsklassene.
DB170118 Merk at det var forskjeller innad i bolleposene, og bollene smakspanelet fikk servert er ikke nødvendigvis bollen som er avbildet.
DB170118 Det er riktig at det er kulturelle forskjeller og ulike interesser mellom folk i hovedstaden og andre større byer i spørsmål for eksempel rundt rovdyrforvaltning og Norges tilknytning til EU.
DB170118 Det er svært små genetiske forskjeller mellom etniske grupper av mennesker, mye mindre enn at man kan ta i bruk det biologiske begrepet rase for å beskrive forskjeller dem imellom.
DB170118 Det er svært små genetiske forskjeller mellom etniske grupper av mennesker, mye mindre enn at man kan ta i bruk det biologiske begrepet rase for å beskrive forskjeller dem imellom.
DB170118 Den biologiske raseteorien går omtrent slik : Det er medfødte forskjeller mellom menneskegrupper.
DB170118 Og det er store forskjeller på hvor mange bensinstasjoner de ulike kjedene har - som igjen har betydning for hvor mange steder du har å fylle koppen din : ¶
BT170118 Om du er født tidlig eller sent på året kan gi betydelig forskjeller i de yngre årsklassene.
AP170118 Om du er født tidlig eller sent på året kan gi betydelig forskjeller i de yngre årsklassene.
SA170117 Men i realiteten er det store forskjeller , blant annet i forhold til arv. 3 av 10 vet ikke at samboere ikke arver hverandre automatisk ved dødsfall, slik som gifte gjør.
FV170117 Men i realiteten er det store forskjeller , blant annet i forhold til arv. 3 av 10 vet ikke at samboere ikke arver hverandre automatisk ved dødsfall, slik som gifte gjør.
DB170117 Også når det gjelder sammenhengen mellom et smil og intelligens finner vi store forskjeller mellom ulike folkegrupper.
BT170117 Men i realiteten er det store forskjeller , blant annet i forhold til arv. 3 av 10 vet ikke at samboere ikke arver hverandre automatisk ved dødsfall, slik som gifte gjør.
BT170117 Men i realiteten er det store forskjeller , blant annet i forhold til arv. 3 av 10 vet ikke at samboere ikke arver hverandre automatisk ved dødsfall, slik som gifte gjør.
AP170117 - Store forskjeller fra Snowden ¶
AP170117 Men i realiteten er det store forskjeller , blant annet i forhold til arv. 3 av 10 vet ikke at samboere ikke arver hverandre automatisk ved dødsfall, slik som gifte gjør.
SA170116 Store forskjeller
SA170116 Det er store forskjeller fra bransje til bransje.
SA170116 - Tallene viser at det er store forskjeller fra bransje til bransje.
FV170116 Det er store forskjeller fra bransje til bransje.
FV170116 - Tallene viser at det er store forskjeller fra bransje til bransje.
DN170116 Diskusjonen om økte forskjeller , populisme og velgeropprør i land som USA og Storbritannia danner bakteppe for diskusjonene på Voksenåsen i Oslo.
DN170116 Det vi har sagt er at det er naivt å tro at Norge er immun mot krefter som skaper økte forskjeller , som i sin tur kan føre til at politiske ytterfløyer og lettvinte løsninger vinner fram, sier Støre til NTB.
BT170116 Det er store forskjeller fra bransje til bransje.
BT170116 - Tallene viser at det er store forskjeller fra bransje til bransje.
BT170116 Valget i 2017 blir et valg mellom fortsatt økte forskjeller og svak styring, eller løsninger som fungerer.
BT170116 Norge trenger en regjering som satser på likestilling og mindre forskjeller .
BT170116 Et valg mellom fortsatt økte forskjeller , fortsatt svak styring og mer skattekutt, eller en ny kurs med nye løsninger som fungerer.
BT170116 Erna Solbergs regjering sier at det ikke er noen krise når arbeidsledigheten er på 4,1 prosent, og at forskjeller ikke øker, selv om det har blitt over 8000 flere barn og unge i fattigdom.
AP170116 Det er store forskjeller fra bransje til bransje.
AP170116 - Tallene viser at det er store forskjeller fra bransje til bransje.
AP170115 - Jeg hører folk sier det, men jeg kjenner meg ikke igjen i de politiske realitetene, sier han og påpeker at Sp og Frp har veldig forskjellige løsninger på alt fra utjevning av forskjeller til det å bruke hele landet og nasjonalt eierskap.
AP170115 - Jeg hører folk sier det, men jeg kjenner meg ikke igjen i de politiske realitetene, sier han og påpeker at Sp og Frp har veldig forskjellige løsninger på alt fra utjevning av forskjeller til det å bruke hele landet og nasjonalt eierskap.
DB170114 Samtidig er det også visse forskjeller på norsk og svensk rovdyrforvaltning.
AP170114 Mexico har store økomiske forskjeller .
AP170114 Mexico har store økomiske forskjeller .
AP170114 - Det prosjektet har sett på, er om det er gjort systematiske forskjeller .
DB170113 - Hehe, det er jo alltid noen forskjeller .
DB170113 Men siden det er store forskjeller i sparebehovet fra person til person, anbefaler han å benytte seg av pensjonskalkulatorene som finnes på nettet for å sjekke hva du kan forvente å få i pensjon, og så planlegge ut i fra dette.
AP170113 de enorme forskjeller i finansielle muskler.
AP170113 de enorme forskjeller i finansielle muskler.
SA170111 Til tross for alle våre forskjeller så står vi alle sammen i dette.
SA170111 Det er store forskjeller mellom kilder og informanter, sa den pensjonerte politimannen.
DN170111 Til tross for alle våre forskjeller så står vi alle sammen i dette.
BT170111 Til tross for alle våre forskjeller så står vi alle sammen i dette.
BT170111 Store forskjeller i retorikk kan skjule kosmetiske forskjeller i politikken.
BT170111 Store forskjeller i retorikk kan skjule kosmetiske forskjeller i politikken.
AP170111 Til tross for alle våre forskjeller så står vi alle sammen i dette.
DB170110 Har du funnet andre underlige forskjeller ?
DB170110 Nå skal ikke etniske forskjeller tas med i vurderingen i det hele tatt, forklarer Kvaal.
SA170109 Det ble en bråstopp i kultursatsingen - ambisjonene falt, og vi ser økende forskjeller for å delta eller oppleve kultur.
DB170109 Sammenliknende studier av vareutvalg og priser i Norge, Sverige og Danmark avdekket store forskjeller .
DB170108 Store forskjeller på « økonomipakkene » ¶
DB170108 SMÅ PAKKER : Vår pristest viser små forskjeller når man kjøper én enkelt pakke bacon.
DB170108 Likevel viser vår prissammenligning av disse pakkene store forskjeller mellom kjedene.
DB170108 Samtlige benytter paneler fra LG Electronics, men noen forskjeller i bildet vil det likevel være.
BT170108 For å gi plass til det mangfoldet, er det en forutsetning at man ikke hindrer forskjeller å være synlige, men heller gir mennesker mulighet til å kjenne sine røtter og vite hvordan vår kultur er formet.
DB170107 Det betyr mindre rent fysiske forskjeller og større betydning for dagsform og utstyr.
DN170106 Støre sier kuttene til Høyre øker forskjeller i stedet for å øke sysselsettingen.
DB170106 Treningsmessig er det ikke store forskjeller .
DB170106 Er det noen store forskjeller mellom Norge og Sverige når det gjelder trening og tankegang ?
SA170105 Det er store forskjeller i sukkerinnhold på frokostblandinger, syltetøy, etc.i ¶
FV170105 Det er store forskjeller i sukkerinnhold på frokostblandinger, syltetøy, etc.
DB170105 Sistnevnte oppga standardfrasen « uforenelige forskjeller » som grunn til bruddet i skilsmissepapirene, og siden har duoen holdt tett om ytterligere detaljer rundt separasjonen.
BT170105 En undersøkelse gjort av næringsforeningene i de store byene viser store regionale forskjeller i de økonomiske utsiktene.
BT170105 Det er store forskjeller i sukkerinnhold på frokostblandinger, syltetøy, etc.
AP170105 Bak tallene for fastlandets vareeksport er det store forskjeller mellom næringer.
AP170105 Det er store forskjeller i sukkerinnhold på frokostblandinger, syltetøy, etc.
SA170104 Det har vært ekstremt sterkt marked på Østlandet, høy aktivitet i boligmarkedet og unormalt store regionale forskjeller , oppsummerer Dreyer.
SA170104 Store forskjeller
SA170104 Han mener at det er betydelige forskjeller på å bruke en gammel hoppdress og å ta på seg en med ferskt kunststoff.
DN170104 Venter mindre forskjeller i 2017 ¶
DB170104 Så barnehager med kvalitet og skole med tidlig innsats er den viktigste strategien for å forebygge forskjeller .
DB170104 Han sier globalisering og teknologisk utvikling er drivkrefter for økte forskjeller , dersom det ikke settes inn mottiltak.
DB170104 - Vi vet at utdanningsreformer som gir alle mulighet til grunnleggende opplæring, motvirker forskjeller .
DB170104 - Er utdanning og kompetanse viktigere for å motvirke og utjevne forskjeller enn skatt ?
DB170104 Forskjeller som oppstår tidlig i livet, er det vanskeligere å gjøre noe med.
DB170104 | Dette må du vite om barneforsikring : Store forskjeller i utbetalinger ¶
DB170104 Som du kan lese i den mer detaljerte testrapporten hos testfakta, er det forskjeller både med tanke på energiforbruk, brukervennlighet, egenskaper, varmetid og pris.
DB170104 Det er store forskjeller på vanlige vannkokere, både når det kommer til energiforbruk, egenskaper og hvor lang tid det tar å koke vannet.
BT170104 Det er betydelige forskjeller på hvor mye penger kjønnene bruker på nettet. 27 prosent av mennene svarer at de har kjøpt for over 10.000 kroner på tre måneder, mens bare 16 prosent av kvinnene svarer det samme.
BT170104 Det har vært ekstremt sterkt marked på Østlandet, høy aktivitet i boligmarkedet og unormalt store regionale forskjeller , oppsummerer Dreyer.
BT170104 Store forskjeller
BT170104 Han mener at det er betydelige forskjeller på å bruke en gammel hoppdress og å ta på seg en med ferskt kunststoff.
AP170104 Det har vært ekstremt sterkt marked på Østlandet, høy aktivitet i boligmarkedet og unormalt store regionale forskjeller , oppsummerer Dreyer.
AP170104 Store forskjeller
AP170104 Han mener at det er betydelige forskjeller på å bruke en gammel hoppdress og å ta på seg en med ferskt kunststoff.
DB170103 | Dette må du vite om barneforsikring : Store forskjeller i utbetalinger ¶
DB170103 Forskjellene tallene i mellom er naturligvis mye mindre over 30 år enn på ett enkelt år, men allikevel er det klare forskjeller .
DB170103 Det er store forskjeller fra tallene som trekkes oftest ut kontra de som mest sjelden er blant de syv utvalgte.
DB170102 Det paradoksale er at gjennom fremming av sosiale forskjeller og utenforskap skaper vi også det vi frykter aller mest.
BT170102 Det er store individuelle forskjeller på, hvordan man kan klare den tynne luften, og det er ikke mulig å si på forhånd, om en person vil få problemer eller ikke.
AP161231 Men det er store regionale forskjeller .
AA161231 Men ulikheter knyttet til arv, bolig og utdanning kan skape større forskjeller og noen kan falle utenfor, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til avisen.
SA161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
FV161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
BT161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161230 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
DN161226 | Raser mot « sykelige » forskjeller
AP161219 Hvorfor det er så store forskjeller på charter og rutefly ønsker ikke Johansen å være bastant på, men sier : ¶
AP161219 - Bytte av flyselskaper på en fortløpende reise, kan bli litt problematisk om det er store forskjeller i hva som aksepteres av håndbagasje.
AP161213 Store forskjeller i reglene : ¶
SA161209 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
FV161209 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161209 Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller , sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.
AP161208 - Det er urovekkende store forskjeller mellom det utvalget nordmenn får tilgang til i sine butikker og det svenskene får, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.
AP161207 Omstillingen fra olje og gass vil trolig gi store regionale forskjeller i arbeidsmarkedet.
AP161207 Norge er et av landene i verden med mist forskjeller mellom folk.
AP161207 Dermed er de sammen om å utfordrere det norske idealet om små forskjeller mellom folk.
AP161207 Aldringen kan bidra til en mangel på arbeidskraft på 200.000 personer, men med store regionale forskjeller .
DN161205 Alle tre modellene oppleves som raske og stabile, med små opplevde forskjeller selv om Iphone 7 scorer vesentlig høyere enn de to andre i ulike ytelsestester.
FV161202 Nå indikerer en ny studie at det også finnes merkbare forskjeller mellom de to gruppene når det gjelder personlighet, skriver Cnet.
FV161201 Det er nemlig store forskjeller på hvor stor andel fisk det er i slike produkter.
AP161130 - Det er ingen vesentlige forskjeller på driften av Rema i Norge og Danmark, vi følger den samme filosofi og jeg føler at vi får drive vår danske virksomhet selvstendig, så lenge vi holder oss til kjernevirksomheten som er lavpris dagligvarer baseret på REMA filosofi, sier Burkal.
AP161128 Nå indikerer en ny studie at det også finnes merkbare forskjeller mellom de to gruppene når det gjelder personlighet, skriver Cnet.
VG161115 Særlig i urolige tider som nå, med økende forskjeller , høy innvandring og flere spenninger mellom grupper, trenger vi de universelle ordningene som øker tillit mellom folk.
SA161113 Det må ikke være helt likt, men det må heller ikke være så store forskjeller som det er i dag.
AP161113 Det må ikke være helt likt, men det må heller ikke være så store forskjeller som det er i dag.
AP161108 Ved å frarøve landene penger som trengs til utdanning, helsehjelp og å skape arbeidsplasser, bidrar skatteparadisene til fattigdom og forskjeller over hele verden », heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen Oxfam, som ønsker at Sveits, Nederland, Belgia, Kypros og Luxembourg settes på svartelisten.
AP161108 Noen av medlemslandene i EU har imidlertid sine egne svartelister, men det er store forskjeller på disse.
AP161107 Ifølge EPSI er forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer signifikante.
AP161107 Forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante.
SA161104 STORE FORSKJELLER : - Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.
SA161104 STORE FORSKJELLER : - Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.
SA161104 Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad, sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse.
AP161104 STORE FORSKJELLER : - Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.
AP161104 STORE FORSKJELLER : - Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.
AP161104 Det er en tendens til økende forskjeller mellom de attraktive og mindre attraktive boområdene, mener Roger Bjørnstad, sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse.
FV161102 Edvartsen mener, i likhet med det Oslo Fotballkrets har observert, at det er forskjeller på hvordan kvinnelige og mannlige dommere blir behandlet.
SA161101 Edvartsen mener, i likhet med det Oslo Fotballkrets har observert, at det er forskjeller på hvordan kvinnelige og mannlige dommere blir behandlet.
BT161101 Edvartsen mener, i likhet med det Oslo Fotballkrets har observert, at det er forskjeller på hvordan kvinnelige og mannlige dommere blir behandlet.
AP161101 Edvartsen mener, i likhet med det Oslo Fotballkrets har observert, at det er forskjeller på hvordan kvinnelige og mannlige dommere blir behandlet.
AP161031 Store forskjeller mellom kommunene : Oslo og Bærum på bunn i andel barnehagelærere ¶
AP161026 Vi er opptatt av store sosiale forskjeller og har ar derfor startet nedsalg av kommunale boliger.
SA161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller .
BT161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller .
AP161025 Han mener det er uttalelser og føringer i andre saker som har betydning for vurderingen av Johaugs sak, selv om det kan være avgjørende forskjeller .
SA161023 - Etter en fødsel er det kjempestore, individuelle forskjeller .
BT161023 - Etter en fødsel er det kjempestore, individuelle forskjeller .
AP161020 » Å kjempe for mindre forskjeller mellom fattig og rik, er en av SVs kampsaker.
AP161020 På spørsmål om ikke SV fremmer mange andre forslag som motvirker forskjeller, om alt fra trygdepolitikk til skattepolitikk, svarer Heggelund at den beste måten å redusere forskjeller på, er å hjelpe flest mulig til arbeidslivet, slik at man har en arbeidsinntekt.
AP161020 På spørsmål om ikke SV fremmer mange andre forslag som motvirker forskjeller , om alt fra trygdepolitikk til skattepolitikk, svarer Heggelund at den beste måten å redusere forskjeller på, er å hjelpe flest mulig til arbeidslivet, slik at man har en arbeidsinntekt.
AP161020 Dette undergraver skikkelige lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til økte forskjeller , sier hun.
SA161019 - Det er individuelle forskjeller , men barn i 10-12 års alderen er gamle nok til å ha kontroll og ansvar for egen lykt, hjelm og refleks og dermed også til å kunne ferdes uten voksen på veiene i skumring og mørket.
AP161019 Størst forskjeller i Oslo ¶
AP161019 - Det er individuelle forskjeller , men barn i 10-12 års alderen er gamle nok til å ha kontroll og ansvar for egen lykt, hjelm og refleks og dermed også til å kunne ferdes uten voksen på veiene i skumring og mørket.
SA161010 Forskerne har prøvd å finne ut hvorfor det er så store forskjeller .
AP161010 Forskerne har prøvd å finne ut hvorfor det er så store forskjeller .
AP160930 Se forskjeller med og uten refleks ¶
FV160929 Nå har de to store flaggskipmodellene blitt utsatt for en hard test for å avdekke eventuelle forskjeller i kvaliteten på vannsikringen, og resultatet må sies å være overraskende.
BT160929 Nå har de to store flaggskipmodellene blitt utsatt for en hard test for å avdekke eventuelle forskjeller i kvaliteten på vannsikringen, og resultatet må sies å være overraskende.
SA160928 Se forskjeller med og uten refleks Hun leste også nylig en plakat som hang om bord på bussen som omhandlet intensiv kontrollvirksomhet i regi Statens vegvesen.
FV160928 For mange vil forskjeller i fargekoding og hvitbalanse være det mest iøynefallende - se bildeeksempeler i videoen øverst i saken.
BT160928 For mange vil forskjeller i fargekoding og hvitbalanse være det mest iøynefallende - se bildeeksempeler i videoen øverst i saken.
AP160928 Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier det er store forskjeller fra skole til skole og kommune til kommune, og vil derfor være forsiktig med å generalisere ut fra forskernes funn.
AP160928 Se forskjeller med og uten refleks Hun leste også nylig en plakat som hang om bord på bussen som omhandlet intensiv kontrollvirksomhet i regi Statens vegvesen.
AP160913 Pej Instituttet har sammenlignet hoteller i Europa og USA, og ser store forskjeller på lobby-fokuset.
AP160908 - Dette må vi drøfte med medlemmene våre først, særlig fordi det er stor regionale forskjeller , sier Staavi.
SA160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
BT160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
AP160905 - Landet vårt avviser en globalisering uten regler, der sosiale modeller blir satt opp mot hverandre og dratt nedover, der forskjellene vokser og åndsverkrettigheter - og dermed kulturelle forskjeller - er truet, sa Hollande.
AP160905 Siem mener sin gamle arbeidsgiver NFF gjør lurt i å gå for Ceferin for å utjevne forskjeller i den internasjonale fotballen.
SA160829 | BMW Z4 og Audi TT : Lik pris, store forskjeller
AP160829 | BMW Z4 og Audi TT : Lik pris, store forskjeller
SA160826 - Nei, forekomsten av astma i Nord-Europeiske land er rimelig lik, men det er noe større forskjeller sammenlignet med Sør- og Øst-Europa, dog høyest i engelsktalende land.
FV160826 - Nei, forekomsten av astma i Nord-Europeiske land er rimelig lik, men det er noe større forskjeller sammenlignet med Sør- og Øst-Europa, dog høyest i engelsktalende land.
BT160826 - Nei, forekomsten av astma i Nord-Europeiske land er rimelig lik, men det er noe større forskjeller sammenlignet med Sør- og Øst-Europa, dog høyest i engelsktalende land.
AP160826 - Nei, forekomsten av astma i Nord-Europeiske land er rimelig lik, men det er noe større forskjeller sammenlignet med Sør- og Øst-Europa, dog høyest i engelsktalende land.
AP160816 Det betyr økte forskjeller mellom unge.
AP160811 Det er store forskjeller i andelen foreldre som tror barna ikke tåler mat, og det som kan påvises, sier professor og overlege Karin C.
SA160806 Rasisme og forskjeller
FV160806 Rasisme og forskjeller
AP160806 - Dette nedbøret har vært veldig lokalt, da kan det være store forskjeller over noen få kilometer, sier han.
AP160806 Rasisme og forskjeller
SA160728 - Det er store forskjeller på folk.
FV160728 - Det er store forskjeller på folk.
BT160728 - Det er store forskjeller på folk.
VG160707 Det er riktignok regionale forskjeller i prisutviklingen, men det er ikke bare i hovedstaden at det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn i boligmarkedet.
AP160707 STORE FORSKJELLER : Tabellen viser privatabonnement for fast bredbånd fordelt på nedstrøms hastighet ( teoretiske, ikke opplevde ).
FV160617 Hos Telenor er det store forskjeller i Norge og Danmark : ¶
FV160617 - For det andre er det store forskjeller hva gjelder kostnadsbildet for å investere i mobil infrastruktur i Danmark og Norge.
SA160616 Det er likevel store individuelle forskjeller .
SA160616 - Det er individuelle forskjeller på hvor mye søvn barn trenger.
FV160616 Det er likevel store individuelle forskjeller .
FV160616 - Det er individuelle forskjeller på hvor mye søvn barn trenger.
AP160616 Det er likevel store individuelle forskjeller .
AP160616 - Det er individuelle forskjeller på hvor mye søvn barn trenger.
AP160613 REISEFORSIKRING : Sett deg nøye inn i vilkårene når du velger reiseforsikring - det kan være store forskjeller og penger å spare ved å velge den som passer deg best.
SA160609 Store forskjeller i pengesekken hos trenerne til EM-nasjonene.
AP160609 - Økonomiske forskjeller kommer tydeligere fram i sommermånedene, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.
AP160609 Store forskjeller i pengesekken hos trenerne til EM-nasjonene.
SA160608 Interessant nok leder troen på denne teorien til at det er økende skepsis til begrepet toleranse, ettersom toleranse forutsetter at det faktisk finnes forskjeller mellom mennesker.
AP160608 For de middelaldrende lå kvinnenes bruk av fastlegetjenesten om lag 30 prosent over mennenes, mens det var mindre forskjeller mellom kvinner og menn blant dem mellom 67 og 79 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP160608 - At vi også ser ulikhet mellom menn og kvinners bruk av fastlege i gruppen over 50 år, kan forklares ved forskjeller i helse og sykdomsmønstre, men også av at kvinner har en høyere tilbøyelighet til å følge opp egen helse, skriver byrået i pressemeldingen.
SA160606 Som oftest er det ikke så store forskjeller fra generasjon til generasjon av bilmodeller.
AP160606 Som oftest er det ikke så store forskjeller fra generasjon til generasjon av bilmodeller.
SA160602 I alle grupper, særlig store - er det store forskjeller .
SA160602 Forskjeller i nivå, modenhet og interesse er enhver treners største utfordring.
AP160602 I alle grupper, særlig store - er det store forskjeller .
AP160602 Forskjeller i nivå, modenhet og interesse er enhver treners største utfordring.
DA160531 Forskjeller
AP160531 På spørsmål om hvilke forskjeller det er mellom han og Egil Kristiansen svarer han følgende : ¶
AP160524 Ellers er det minimale forskjeller rent ernæringsmessig mellom de ulike pølsebrødene i denne testen.
AP160523 Det er ingen forskjeller i svarene til studenter og turister.
BT160509 Hun understreker at DAB og FM er ulike teknologier, og selv om man benytter de samme sendepunktene, kan det oppstå lokale forskjeller i dekningen.
AP160509 Hun understreker at DAB og FM er ulike teknologier, og selv om man benytter de samme sendepunktene, kan det oppstå lokale forskjeller i dekningen.
AP160501 Uten hjelpemidler stopper hverdagen opp, og vi kan risikere å miste vår frihet kun på grunn av økonomiske forskjeller , skriver Camilla ( 20 ).
AP160427 Hos Telenor er det store forskjeller i Norge og Danmark : ¶
AP160427 - For det andre er det store forskjeller hva gjelder kostnadsbildet for å investere i mobil infrastruktur i Danmark og Norge.
SA160420 Regionale forskjeller
SA160420 Ifølge undersøkelsen er det regionale forskjeller .
AP160420 Regionale forskjeller
AP160420 Ifølge undersøkelsen er det regionale forskjeller .
AP160416 Dette er en uhøytidelig analyse som viser syv tydelige forskjeller på Venstre og samarbeidspartiet Høyre - med utgangspunkt i behandlingen av en uttalelse om dyrevern.
AP160414 Konfrontert med spørsmålet om det er noen biologiske forskjeller som tilsier at mor bør være mer hjemme i starten enn far, svarer hun at en todeling omtrent betyr et halvt års permisjon for mor - og at få fullammer lengre enn det.
SA160408 Store forskjeller på sukkerinnhold.
BT160408 Store forskjeller på sukkerinnhold.
AP160408 - Hvis vi mislykkes med integreringen, risikerer vi økte sosiale forskjeller .
FV160405 Det kan være store forskjeller innad i en søskenflokk på behovet for kroppskontakt.
AP160403 I dag er det etter hans mening for store forskjeller på i hvilken grad ulike kommuner får flyktninger i jobb etter å ha gått gjennom programmet.
AP160403 Den gang var debatten preget av etniske forskjeller og antall pakistanere.
AP160403 - Klarer vi ikke integreringspolitikken, får vi økte sosiale forskjeller , noe som gir grobunn for radikalisering.
SA160323 Regionsmessig er det ganske store forskjeller .
SA160323 Likevel er det visse forskjeller .
AP160323 Regionsmessig er det ganske store forskjeller .
AP160323 Likevel er det visse forskjeller .
AP160316 Store forskjeller i arbeidsledighet : ¶
AP160315 - Hvis man har satt farten ut fra at det er vindstille, og hopperen plutselig får en sekundmeter med oppdrift i siste del av svevet, vil det utgjøre enorme forskjeller .
BT160310 Denne tilliten er knyttet til små økonomiske forskjeller .
SA160309 Tallene viser at det er markante forskjeller i fruktbarheten rundt om i landet.
SA160309 På landsbasis var tallet 1,73 for kvinner, men det er lokale forskjeller .
SA160309 Det er store forskjeller i formidlingstid i Norge, det spenner fra 15 til 119 dager.
FV160309 Tallene viser at det er markante forskjeller i fruktbarheten rundt om i landet.
FV160309 På landsbasis var tallet 1,73 for kvinner, men det er lokale forskjeller .
AP160309 Det er store forskjeller i formidlingstid i Norge, det spenner fra 15 til 119 dager.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
AP160306 Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret : vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen - Politikk skal uformes for å nå flest mulig, men det skal også være individuelle forskjeller i både hva som er best for familier og barna, sier den ene forskeren, Katrine V.
FV160303 Ettersom det er såpass små forskjeller i næringsinnholdet i deulike typene, og siden vi regner tomatpuré som sunt, har vi valgt åbare bruke de høyeste terningkastene 5 og 6 i denne testen.
AP160303 Men disse partiene har etter hvert godtatt altfor høy arbeidsledighet og altfor store forskjeller .
AP160303 Kulturelle forskjeller er mindre håndgripelige, og mange politikere har nok vært redd for å ta fatt i dette, fordi man lett kan bli satt i samme bås som folk som lefler med brungrums, sier Tajik.
AP160303 - Økonomiske og sosiale forskjeller er det politikerne er vant til.
SA160301 Studie : Overraskende store forskjeller i hvor mye tid foreldre bruker med barn.
SA160301 Studerer man for eksempel ansiktsuttrykket til spedbarn når de får sukkervann eller sur mat, vil man se store forskjeller .
FV160301 Studie : Overraskende store forskjeller i hvor mye tid foreldre bruker med barn.
FV160301 Studerer man for eksempel ansiktsuttrykket til spedbarn når de får sukkervann eller sur mat, vil man se store forskjeller .
BT160301 Studie : Overraskende store forskjeller i hvor mye tid foreldre bruker med barn.
BT160301 Studerer man for eksempel ansiktsuttrykket til spedbarn når de får sukkervann eller sur mat, vil man se store forskjeller .
SA160229 Ettersom det er såpass små forskjeller i næringsinnholdet i deulike typene, og siden vi regner tomatpuré som sunt, har vi valgt åbare bruke de høyeste terningkastene 5 og 6 i denne testen.
BT160229 Ettersom det er såpass små forskjeller i næringsinnholdet i deulike typene, og siden vi regner tomatpuré som sunt, har vi valgt åbare bruke de høyeste terningkastene 5 og 6 i denne testen.
AP160229 Våre resultat viser at det er grunnleggende forskjeller i hvordan kjønnet bestemmes hos fisk, og hos laks er det altså ikke kjønnscellene som bestemmer kjønnet.
FV160224 Overraskende store forskjeller i hvor mye tid foreldre bruker med barn, viser dansk studie.
FV160224 - Tid er interessant, for selv om vi alle i prinsippet har like mye av den, så er der store forskjeller når vi ser på hvilke valg vi tar overfor barna, sier seniorforsker Jens Bonke til den danske avisen Politiken.
SA160223 Overraskende store forskjeller i hvor mye tid foreldre bruker med barn, viser dansk studie.
SA160223 - Tid er interessant, for selv om vi alle i prinsippet har like mye av den, så er der store forskjeller når vi ser på hvilke valg vi tar overfor barna, sier seniorforsker Jens Bonke til den danske avisen Politiken.
AP160223 Overraskende store forskjeller i hvor mye tid foreldre bruker med barn, viser dansk studie.
AP160223 - Tid er interessant, for selv om vi alle i prinsippet har like mye av den, så er der store forskjeller når vi ser på hvilke valg vi tar overfor barna, sier seniorforsker Jens Bonke til den danske avisen Politiken.
DA160214 - Mange tror en tunnel er en tunnel, men det er store forskjeller i dybde, lengde og reaksjon på temperaturer.
DA160214 - Mange tror en tunnel er en tunnel, men det er store forskjeller i dybde, lengde og reaksjon på temperaturer.
AP160210 Men han understreker at flaskehalsen vil være logistikk, og at dette kan gi betydelige regionale forskjeller i netthandelstilbudet.
AP160208 Petter Nyquists arbeid bidrar til å bryte ned fordommer og viser at menneskelig mangfold lever på tvers av sosiale forskjeller , sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon om prisvinneren.
AP160208 Store forskjeller
AP160208 En fersk rapport viser at det er store forskjeller i landet når det kommer til barnehageansattes språkkunnskaper.
AP160204 Halrynjo poengterer at fedre deltar og engasjerer seg langt mer enn før, men at det stadig er store forskjeller mellom mor og far når det kommer til hvem som får ansvaret for familiens logistikk.
DA160201 Dog setter Chirag og Magdi fingeren på velstand, forskjeller og det faktum at alle har en helt eller et forbilde, men ingen er ufeilbarlig.
BT160201 Selv om noe ikke virker som en stor sak i øyeblikket, kan slike små handlinger til sammen gjøre betydningsfulle forskjeller .
DA160122 Rapporten er på 42 sider, og handler i all hovedsak om økonomiske og sosiale forskjeller .
DA160122 I tillegg til det økonomiske aspektet ved økte forskjeller , legger også Valen vekt på det menneskelige ved det.
DA160122 Faret Sakariassen henviser til forrige levekårsundersøkelse, hvor det kommer fram at det er sosiale og økonomiske forskjeller mellom bydelene i Stavanger.
AP160117 Arbeidsledigheten er nå på 25 prosent, og hvis den stiger ytterligere, vil det bidra til enda større forskjeller mellom fattig og rik, noe som kan gi nytt liv til sosial uro og rasemotsetninger.
AP160117 Det er store forskjeller på hva du får for pengene og hvilke aktiviteter du kan velge blant.
AP160114 Store forskjeller på sukkerinnholdet : ¶
SA160113 Forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Høgskolen i Lillehammer, Mari Rysst, mener det er store forskjeller fra skole til skole og fra miljø til miljø hvor stort press ungdommene opplever i forbindelse med skoleball.
FV160113 Forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Høgskolen i Lillehammer, Mari Rysst, mener det er store forskjeller fra skole til skole og fra miljø til miljø hvor stort press ungdommene opplever i forbindelse med skoleball.
AP160113 Forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning og Høgskolen i Lillehammer, Mari Rysst, mener det er store forskjeller fra skole til skole og fra miljø til miljø hvor stort press ungdommene opplever i forbindelse med skoleball.
AP160110 Etter at jobben var gjort, ble kaloriinnholdet regnet ut - og det viser til dels svært store forskjeller .
AP160108 Altså ser tendensene om regionale forskjeller fra i høst ut til å forsterkes, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.
AP160106 Men det finnes store individuelle forskjeller og alle tegn er ikke like iøynefallende.
AP160104 Er det noen praktiske forskjeller ?