DN171016 Han har forsket på gasellebedrifter.
DA171016 Ravndal har forsket på Breiviks inspirasjonskilder.
DA171016 Ravndal har forsket på Breiviks inspirasjonskilder.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/odAQ7/Slik-kan-Norge-komme-ut-av-strutseposisjonen-og-inn-i-ledertroya--Anita-Krohn-Traaseth Carina Bringedal har forsket på om Golfstrømmen kan stoppe opp pga klimaforandringer.
BT171015https://www.bt.no/amagasinet/i/gVwBL/Nar-hele-verden-logger-seg-pa_-vil-noen-aller-helst-koble-av FORSKER : Marika Lüders har forsket på eldres bruk av sosiale medier.
DN171010 Walker har forsket på søvn i over 20 år og sier at eksperimenter både på mennesker og dyr klart viser at det er direkte farlig å sove for lite.
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Seymour Benzer og studenten hans Ronald Konopka forsket på om endring av genene ( mutasjoner ) kunne påvirke alt fra syn til hukommelse og seksualfunksjon.
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Det er nettopp mekanismene bak svingninger av klokkegenene som årets nobelprisvinnere i fysiologi eller medisin har forsket på.
DB171007 Jan Ketil Rød er professor i geografi ved NTNU, og har forsket på effekter av klimaendringer.
NL171006 I betraktning av at fler og fler av de som sitter hos fastlegen eller ligger på sykehus, er gamle mennesker, er det merkelig at det har vært forsket så pass lite på medisiner og medisinbruk hos gamle.
VG171003 Eksperter som har forsket på psykisk helse blant enslige mindreårige asylsøkere i Norge, forteller om de mange traumene ungdommene har etter ankomst.
DB171003 På vårens FIS-møte fikk Norge flertall for å forby østerrikernes sammensydde undertøysdress i frykt for at den fremste rivalen hadde forsket seg fram til en avgjørende effekt på selve hoppdressens bæreevne : ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/8eAvx/Palestinerne-prover-forsoning-Ekspert-peker-pa-to-store-problemer Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, som har forsket på Midtøsten-konflikten i flere tiår.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/G4g1x/Psykologiprofessor-advarer-Nettovergrep-like-ille-som-fysiske-overgrep Han er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og har forsket på seksuelle overgrep mot barn og unge.
DN170927 Jeg forsket bare fordi jeg elsket det ¶
DA170926 - AfD kan bli splittet, sier Arzheimer, som har forsket spesielt på høyreekstremisme.
DA170925 Einar Vetvik har forsket på hvordan kommunene i Norge ligger an med sine planer for å møte eldrebøl gen.
VG170924 I studien ble det også forsket på sammenhengen mellom barnas symptomer på depresjon og familiens inntekt.
VG170922 Det vet vi ikke før vi har forsøkt og forsket mer, sier Tzoulis.
DA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
DA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
AA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
AA170921 Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.
DN170919 Jeg forsket bare fordi jeg elsket det ¶
DN170918 Jeg forsket bare fordi jeg elsket det ¶
NL170915 Det er forsket mye på effekten av rehabilitering ved hjertesykdom, og tverrfaglig rehabilitering er funnet å gi lavere dødelighet, høyere grad av deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og høyere livskvalitet for enkeltmennesket.
DB170915 Ifølge Jacob Aasland Ravndal, forsker på C-rex, har man forsket lite på venstreekstreme miljøer i Norge tidligere.
DN170913 James Hansen har forsket på klimaendringer i 40 år og spilte en avgjørende rolle i å sette global oppvarming på dagsordenen på 1980-tallet.
DB170913 I arbeidet med bøkene har Fugelli reist i Afrika og forsket på buskmenns forhold til liv og død.
AA170912 Professor Inger Marie Okkenhaug i Volda har forsket på disse.
AA170912 Men den er underkommunisert, og nesten ikke forsket på.
DA170910 Norge har mistet en statsviter som ikke bare forsket på demokratiet.
DA170908 - Regjeringen har vært mer reaktiv enn proaktiv og tatt få nye initiativ i utenrikspolitikken, sier Halvard Leira, NUPI-forsker, som har forsket på utenrikspolitikk.
AP170906https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42XM9/Hvor-er-kjonnsforskerne-i-Stoltenberg-utvalget--Harriet-Bjerrum-Nielsen « Selv har jeg ikke forsket på dette ennå, og det er kanskje ikke mitt fagfelt », skrev Camilla Stoltenberg i et innlegg i Morgenbladet 10. februar i år om årsakene til at guttene klarer seg litt dårligere i skolen enn jenter.
VG170905 En av dem som har forsket på Høyre-skolen er professor Marianne Nordli Hansen.
AA170902 Dette er det forsket svært lite på, sa Aud Vikan, tidligere kreftpasient.
VG170831 Hansen har forsket mye på dette, blant annet ved å reise rundt til mange klubber i Europa.
DA170830 Hun har med bakgrunn i tall fra Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet forsket på osloskolen under Høyres styre, og finner at endringene tyder på at Oslo over tid gjør det dårligere, sett i forhold til landet som helhet.
DB170828 På tross av at pasienter stort sett bor hjemme og får det aller meste av sine legetjenester hos fastlegen, blir det forsket relativt lite på dette området sammenliknet med forskningen på sykehus.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
SA170821 Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Hun har forsket på de stille barna i skolen og er redaktør og en av bidragsyterne i boken Sårbare skolebarn.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Professoren og kolleger har forsket på intensiv ekstraopplæring både i barnehagen og skolen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Har forsket på intensiv ekstraopplæring ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting--Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Professoren og kolleger har forsket på intensiv ekstraopplæring både i barnehagen og skolen.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Har forsket på intensiv ekstraopplæring ¶
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/EG4RA/Politikerne-snakker-om-tidlig-innsats-Denne-erfarne-lareren-mener-det-handler-om-n-ting---Det-er-enkel-matematikk Han har forsket på blant annet skoleresultater, frafall og effekter av tiltak i skolen.
SA170817https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html Hun har forsket på ADHD.
SA170817 Hun har forsket på ADHD.
DB170817 MAKRELLFORSKER : Inger Beate Standal har forsket på makrell i tomat.
DB170817 Hun har sammen med kolleger ved SINTEF forsket på om påleggsmakrell i boks smaker like godt og er like sunt som fersk fisk.
BT170817https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html Hun har forsket på ADHD.
AP170817https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html Hun har forsket på ADHD.
DB170815 - Det er absolutt ingen informasjon i signalet, sier professor David Stupples, som har forsket på radiosystemer ved City University i London, til BBC.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/xq0rG/Vi-som-har-surfet-pa-toppen-av-boligprisveksten-er-en-privilegert-gjeng--Viggo-Nordvik Han har forsket på boligøkonomi og boligpolitikk i en årrekke.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Det har vært forsket mye på familiebakgrunn og skolens betydning i Norge - langt mindre på effekten av nabolag og nærmiljø.
DB170807 Han har i en årrekke forsket på ekstremistmiljøer i Norge og utlandet.
DB170807 Sara Gräslund forsket problemet ned i detalj og skrev sin doktorgrad om dette i 2001 ved Stockholms Universitet, slik flere andre også har gjort, fremholder forskeren vedr NMBU.
DB170807 Ian Bryceson har forsket på scampi-produksjon i over 25 år, og har publisert en rekke artikler i vitenskapelige tidsskrifter, samt deltatt i faglig debatt.
DA170807 Hun har forsket på holdninger og atferden til elbilister og er ikke overrasket over at det kun har vært to dødsulykker med elbiler på norske veier.
AA170807 Hun har forsket på holdninger og atferden til elbilister og er ikke overrasket over at det kun har vært to dødsulykker med elbiler på norske veier.
DB170802 Mediedekningen av drap i Norge har endret seg i løpet av de ti årene jeg har forsket på slike hendelser.
DB170801 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Anders Granås Kjøstvedt, har forsket på nazisme og høyreekstremisme.
DB170730 SYDENEKSPERT : Runar Døving har forsket på Syden i flere tiår.
DB170730 Professor Runar Døving ved Institutt for Markedsføring på Høgskolen Kristiana har flere ganger forsket på Syden og norske reisevaner.
DB170730 Han forteller at høylytte protester fra lokalbefolkningen ikke er noe nytt, og at det samme foregikk da han forsket i felten for 25 år siden.
DB170729 SSB-forsker Rolf Aaberge har selv forsket på effekten av offentlige ytelser på fattigdom i Norge.
VG170727 Og har man mannlige allierte, gode menn til å kjempe sin sak, så er det mer effektivt enn å gjøre det selv, sier førsteamanuensis ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges Idrettshøgskole, Berit Skirstad, som blant annet har forsket på dette med kvinnemakt i idrettsledelse.
VG170727 Hun har tidligere forsket på barn som dreper, for å se etter mønstre i drapene.
VG170725 Hun har forsket nettopp på denne typen nedbør, som har det ved seg at nedbøren er vanskelig å varsle presist - fordi den kan oppstå helt lokalt, og at den kan forårsake store skader på veier, broer og hus.
DA170723 Også de som har forsket på temaet i skolen har inntrykk av at elevene ikke lærer mye om terrorangrepet.
DA170723 Også de som har forsket på temaet i skolen har inntrykk av at elevene ikke lærer mye om terrorangrepet.
DN170719 Gabrielsen har forsket på sjøfugl og økologi i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund de siste 35 årene.
DB170717 Han har hovedfag i statsvitenskap, og har blant annet forsket på innvandreres valgdeltakelse ved Institutt for samfunnsforskning.
AA170717 Berit Skog er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, og har forsket på fenomenet.
SA170716 Han får støtte av André Engesland som er farmasøyt ved sykehusapotek Nord og tidligere har forsket på hud ved Universitetet i Tromsø.
FV170716https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Ti-prosent-av-ansiktet-beskyttes-sjelden-mot-solen-10395b.html Han får støtte av André Engesland som er farmasøyt ved sykehusapotek Nord og tidligere har forsket på hud ved Universitetet i Tromsø.
DB170716 Våre erfaringer så langt tilsier at utsettingen ikke påvirker vannkvaliteten og vi vil få gode svar om noen år om vi får forsket på dette, skriver Løvenskiold.
DB170716 Kari Vogt er religionshistoriker og har forsket mye på blant annet bruken av hijab.
AP170716https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Ti-prosent-av-ansiktet-beskyttes-sjelden-mot-solen-10395b.html Han får støtte av André Engesland som er farmasøyt ved sykehusapotek Nord og tidligere har forsket på hud ved Universitetet i Tromsø.
VG170715 Hun er forsker ved Norsk institutt for luftforskning, NILU, som har forsket på D5 i over 10 år.
DB170715 Trine Tetlie Eik-Nes, stipendiat ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, har forsket på mennesker med spiseforstyrrelser siden 2006.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01kx0/Strekningen-ble-dopt-Frihetens-motorvei-Et-dypt-ironisk-navn-for-en-vei-som-ble-pabegynt-av-Hitlers-tvangsarbeidere--Bjorg-Hellum Men det har blitt forsket på det i de senere år.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01kx0/Strekningen-ble-dopt-Frihetens-motorvei-Et-dypt-ironisk-navn-for-en-vei-som-ble-pabegynt-av-Hitlers-tvangsarbeidere--Bjorg-Hellum Det er blitt skrevet og forsket lite om dette.
DB170712 Forsket på fjellet ¶
VG170706 Han har forsket på mobbing og trakassering i 20 år.
VG170706 Fargen Bent Høie og HOD har valgt ut for de nye forpakningene er forsket frem i Australia i 2012, da landet innførte et krav om såkallte « plain packs » på tobakksvarer, og skal være så lite tiltalende som mulig.
DB170706 Han har hovedfag i statsvitenskap, og har blant annet forsket på innvandreres valgdeltakelse ved Institutt for samfunnsforskning.
DB170704 Han har hovedfag i statsvitenskap, og har blant annet forsket på innvandreres valgdeltakelse ved Institutt for samfunnsforskning.
DB170702 Han har forsket på amerikansk politikk i en mannsalder, med vekt på forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk.
SA170627 Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.
DB170627 Tine Figenschou er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har forsket på Al Jazeera.
BT170627https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-unngar-du-is--og-polsebonanza-i-ferien--10308b.html Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.
AP170627https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-unngar-du-is--og-polsebonanza-i-ferien--10308b.html Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.
AP170627 Bugge har forsket på nordmenns spisevaner, og mener en av utfordringene er at mathøytidene brer om seg i tid.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Norsk-Kina-forsker-om-Liu-Xiaobos-sykdom--Na-puster-Beijing-lettet-ut-623994b.html Harald Bøckman, som i en årrekke har forsket på Kina ved Universitetet i Oslo og nå er gjesteforsker ved prestisjeuniversitetet London School of Economics ( LSE ), tar budskapet om Lius sykdom tungt.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Professor Liv Syltevik ved Sosiologisk institutt på UiB har forsket på levekår blant enslige forsørgere og sier følgende : De som har dårlig økonomi i Norge i dag, har det kanskje mye bedre enn i fattige land.
DB170624 Assisterende professor ved Copenhagen Business School, danske Christoph Ellersgaard, var involvert da danskene gjennomgikk nettverket i sitt eget kulturråd i fjor, og har forsket på maktnettverk i flere år.
VG170623 Han har i flere tiår forsket på forekomsten av ulike myggarter i landet - og dessuten deltatt i tester av myggmidler.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AALnq/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme Dette kan bidra til dårligere kontakt og samspill med jevnaldrende, skriver kronikkforfatteren, som har forsket på sårbare barn.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Han-du-ikke-horer-Hun-du-ikke-ser-De-som-ikke-er-til-bry-De-er-de-stille-barna_-og-vi-svikter-dem--Lisbeth-G-Kvarme-623534b.html Dette kan bidra til dårligere kontakt og samspill med jevnaldrende, skriver kronikkforfatteren, som har forsket på sårbare barn.
DA170621 Eide forsket i perioden 2007-2010 på oppfatningen av norsk mediedekning blant unge med innvandrerbakgrunn, flere av dem muslimer.
DB170620 Han har hovedfag i statsvitenskap, og har blant annet forsket på innvandreres valgdeltakelse ved Institutt for samfunnsforskning.
DB170618 Gaustad har tidligere forsket på nordmenns nedlastingsvaner, og holder i skrivende stund på med en fersk rapport.
DN170616 Men opplegget er forsket på, og nøye planlagt, for å gi best mulig resultater.
AP170616https://www.aftenposten.no/viten/i/yqR6r/Trar-og-planter-snakker-med-hverandre-gjennom-et-stort-nettverk-av-kanaler Suzann Simard har i mange år forsket på trærs muligheter til å dele næringsstoffer og fotosynteseprodukter.
AP170616https://www.aftenposten.no/viten/Trar-og-planter-snakker-med-hverandre-gjennom-et-stort-nettverk-av-kanaler-623265b.html Suzann Simard har i mange år forsket på trærs muligheter til å dele næringsstoffer og fotosynteseprodukter.
AP170616 Suzann Simard har i mange år forsket på trærs muligheter til å dele næringsstoffer og fotosynteseprodukter.
DB170615 I Dagbladet fikk hun krass kritikk fra Nerina Weiss, forsker ved Fafo, som blant annet har forsket på kjønn og skrev sin doktorgrad om kurderproblematikk i Tyrkia.
DB170614 Mye av grunnen til at Andersen er skeptisk, er fordi hun er usikker på om kolesterolet er bedre i varmebehandlet laks enn ikke, og synes forskningen har et litt tynt grunnlag siden det er forsket på rotter i en periode på fire uker.
SA170613 Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, har blant annet forsket på krybbedød, og til Aftenposten har han tidligere forklart årsaken til at tildekket barnevogn potensielt kan bli en dødsfelle : ¶
FV170613 Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, har blant annet forsket på krybbedød, og til Aftenposten har han tidligere forklart årsaken til at tildekket barnevogn potensielt kan bli en dødsfelle : ¶
DB170613 Nerina Weiss, forsker ved Fafo, som blant annet har forsket på kjønn og skrev sin doktorgrad om kurderproblematikk i Tyrkia, er ikke begeistret.
BT170613https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ekspert--Dekk-aldri-til-vognen-10259b.html Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, har blant annet forsket på krybbedød, og til Aftenposten har han tidligere forklart årsaken til at tildekket barnevogn potensielt kan bli en dødsfelle : ¶
BT170613 Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, har blant annet forsket på krybbedød, og til Aftenposten har han tidligere forklart årsaken til at tildekket barnevogn potensielt kan bli en dødsfelle : ¶
AP170613https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ekspert--Dekk-aldri-til-vognen-10259b.html Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, har blant annet forsket på krybbedød, og til Aftenposten har han tidligere forklart årsaken til at tildekket barnevogn potensielt kan bli en dødsfelle : ¶
AP170613 Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, har blant annet forsket på krybbedød, og til Aftenposten har han tidligere forklart årsaken til at tildekket barnevogn potensielt kan bli en dødsfelle : ¶
DA170612 Are Nylund, som har forsket på fiskesykdommer i 30 år, fikk problemer da han ledet en forskergruppe som jobbet med lakseviruset ILA.
AA170612 « I kommunereformsammenheng kan akkurat denne prosessen sies å være svært spesiell » skriver kronikkforfatteren, som har forsket på sammenslåingen mellom Klæbu og Trondheim.
AA170612 Gjennom denne våren har jeg forsket på kommunesammenslåingsprosessen mellom Klæbu og Trondheim.
AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/I-vinter-var-det-fa-boliger-til-salgs-i-Oslo-og-prisene-fok-i-varet-Na-flommer-markedet-over-og-prisene-synker-622960b.html Erlend Eide Bø fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har forsket på hvordan investorer har bidratt til å drive opp prisene i Oslo.
AP170611 Erlend Eide Bø fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) har forsket på hvordan investorer har bidratt til å drive opp prisene i Oslo.
SA170610 Stein Ørn og en gruppe forskere har siden 2014 forsket på hva mosjonsritt betyr for helsen til de som deltar.
SA170608 Det som er enda mer urovekkende, er at NRK kunne opplyse om dette fordi rettssikkerheten til norske pasienter i psykisk helsevern har blitt forsket på.
SA170607https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager.
SA170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager.
BT170607https://www.bt.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager.
BT170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager.
BT170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager.
AP170607https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager.
AP170607 EKSPERT : Tone Strømøy har forsket mye på norske barnehager.
AA170607 Magnetfeltet blir mye større, noe det ikke er forsket nok på.
VG170606 Selv har van Oort forsket på hvordan produksjonen av mat i Norge kan endres til å bli mer bærekraftig og hva som må til for å produsere mer miljøvennlig mat.
DB170603 Erlend Lavik, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, har forsket på TV-serier og film.
DB170603 Erlend Lavik, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, har forsket på TV-serier og film.
BT170602 BETYR MYE : - Det betyr utrolig mye for brukerne at hepatitt C blir tatt på alvor og at det blir forsket på helsen deres, sier Ole Jørgen Lygren i brukerorganisasjonen proLAR.
DN170601 Simen Markussen og hans kolleger har forsket på effekten av aktivitetskrav for unge som mottar sosialhjelp.
BT170530 Sosiolog Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning har også forsket på kjønnsdeling i arbeidslivet, og finner påtagelige forskjeller mellom juristmødre og juristfedre.
DN170529 Vestad fra SSB og University of Chicago og Dennis Fredriksen fra SSB har forsket på konsekvensene av dette, og presenterer funnene av dette i rapporten « Life Expectancy and Claiming Behavior in a Flexible Pension System ».
DB170528 Anneke Buffone og Michael Poulin har forsket på dette.
DB170527 Han har hovedfag i statsvitenskap, og har blant annet forsket på innvandreres valgdeltakelse ved Institutt for samfunnsforskning.
AP170527https://www.aftenposten.no/norge/Psykolog-Peder-Kjos-Barnets-beste--diskusjoner-kan-oke-konflikt-mellom-foreldre-621074b.html Psykolog Peder Kjøs, kjent fra NRK TV-serien « Jeg mot meg », har forsket på hva som virker bra og mindre bra i meglingssamtaler mellom foreldre som skal gå fra hverandre.
AP170527 Psykolog Peder Kjøs, kjent fra NRK TV-serien « Jeg mot meg », har forsket på hva som virker bra og mindre bra i meglingssamtaler mellom foreldre som skal gå fra hverandre.
SA170526 Spør noen som har forsket på dette.
DB170526 I tillegg har hun i en årrekke forsket på hva som påvirker matvaretrygghet og kvalitet på sjømat.
DB170525 Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, sier han selv har besøkt og forsket på de parallelle samfunnene i Storbritannia.
AP170523 Forsker Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan i Stockholm har forsket på terrorisme i over 30 år.
AA170523 NKVTS har forsket mye på reaksjonene blant de overlevende etter terroren i Norge 22. juli 2011.
BT170522 Det er etter flertallets syn mest sannsynlig at avtaleforholdet mellom Innovest og forskere som forsket på prosjekter regnskapsført som " P-konto " eller " A-konto " var slik at forskeres krav på utbetalinger under prosjektene var rent obligatoriske ( kontraktsmessige ) krav mot Innovest.
DN170521 - Det er forsket mye på om meningsmålinger påvirker velgerne, uten at det har gitt noe entydig svar.
BT170521 Vi har forsket på hvordan drama som læringsform fungerer og ser klart hvordan elevaktivitet gir dybdelæring og internalisert og mer forankret innsikt, men også opplevelse av stabilisering av selvfølelse, trygg identitet og betydningsfull tilhørighet.
NL170519 Vi deler synspunktet om at dette feltet fortjener å bli forsket mer på, med en kunnskapsbasert tilnærming som gjelder både norske myndigheters framferd, og de konsekvenser det fikk både for folk og samfunn.
DB170518 Men det er ikke bare kjøtt og fisk de har forsket på.
DB170518 Forskningsinstituttet SP Food and Bioscience i Gøteborg har også forsket på tining av matvarer.
AA170518 Jeg har selv forsket på dette, og det viser seg at folk som har en sympati med partiet utviser stor vilje til å forstå og unnskylde politikere som har gjort noe feil i den forstand at de fortsetter å stemme partiet.
VG170516 Gjelsvik har forsket på årsaker knyttet til selvmord og suicidal atferd.
DA170516 Det er derfor litt rart at det er forsket så lite på den.
VG170515 Astrid Oxaal har forsket på drakthistorie og nasjonal identitet ved Universitetet i Oslo.
DA170515 Nordstrand frykter et tilsvarende scenario som med ebolavaksinen, som ble forsket fram av canadiske helsemyndigheter på begynnelsen av 2000-tallet.
AP170514 Hun er ansatt ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6 til 12 år.
AP170514 Hun er ansatt ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6 til 12 år.
VG170513 Vårdal har forsket på bunadsnæringen og forteller at mange norske syersker er bekymret for utviklingen.
DB170513 Finansiering og tilgang til cannabis for forskning har kun blitt gitt til dem som har forsket på skadevirkninger.
DN170510 NHH-stipendiat Hallgeir Sjåstad har forsket på hvorfor.
DN170510 1 Du har forsket på hvorfor vi gir opp så lett.
DB170510 Det har ikke vært forsket på mikroplast i norsk salt, men forsker Bjørn Grøsvik i Havforskningsinstituttet synes de malaysiske funnene er urovekkende.
AP170506 Goodhart får støtte av den australske akademikeren Karen Stenner, som har forsket på gruppen av mennesker som er svært opptatt av samhold, orden og felles identitet, i faglitteraturen kalt « autoritære ».
DB170505 Professor ved Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, har forsket mye på jenter og idrett.
AA170505 I kriminalomsorgen er det forsket på dette : - Dyr reflekterer ikke over hva de innsatte er her for.
VG170504 Stig Arve Sæther har forsket på norske fotballtalenter og relativ alderseffekt, som er navnet på fenoment som viser at de som er født tidlig på året har størst sjanse for å lykkes.
AP170503https://www.aftenposten.no/viten/-Fro-fra-seks-arter-skal-reparere-norsk-natur-620343b.html Vi har forsket på fjellrapp, sauesvingel, smyle, fjellkvein, føllblom og stivstarr.
AP170503 Vi har forsket på fjellrapp, sauesvingel, smyle, fjellkvein, føllblom og stivstarr.
VG170502 Professor Frank Narve Rosell ved Høgskolen i Sørøst-Norge har forsket på bever i 25 år.
AP170502 Hun har forsket på erfaringer ved overgangen fra barnehage til SFO og skole.
BT170501 - Hav dekker 70 prosent av jordens overflate og mye er det ikke forsket på, sier Røkke.
BT170501 - Hav dekker 70 prosent av jordens overflate og mye er det ikke forsket på, sier Røkke.
AP170501 - Hav dekker 70 prosent av jordens overflate og mye er det ikke forsket på, sier Røkke.
DN170430 Det siste året har DNB, Norsk Regnesentral og stipendiat Kvamme forsket på hvordan de kan lære en robot å se forskjell på risikable og trygge kunder.
AP170430 Dan Olweus har forsket på og arbeidet med mobbing i skolen i 40 år.
AA170428 - Dyr har god virkning på de innsatte, det er det også forsket på i kriminalomsorgen.
AP170426https://www.aftenposten.no/norge/Ekspert-om-norsk-sharialov-tolkning--Det-er-forkastelig-og-dobbeltmoralsk-618841b.html Standal er universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø i Oslo og har forsket på likestilling og kvinners situasjon i Asia.
AP170426 Standal er universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø i Oslo og har forsket på likestilling og kvinners situasjon i Asia.
AA170426 Hauge, som gikk ut fra NTH i Trondheim i 1988, har forsket på Hessdalsfenomenet i 20 år.
DA170424 Da fant jeg ut at det var forsket lite både internasjonalt og i Norden på den psykososiale helsen til de papirløse.
BT170424 - Ingen har forsket nok til å gi et godt svar.
VG170422 Overlege Bjørg Evjenth, en av legene til Tobias, har forsket på forekomst av astma og allergi samt nitrogen oksid i utpust hos skolebarn i Nordland.
AP170421https://www.aftenposten.no/kultur/-Jeg-er-redd-nar-jeg-mottar-drapstrusler_-men-det-skal-ikke-hindre-ytringsfriheten-min-616982b.html Han er den eneste som hittil har forsket på dette.
AP170421 Han er den eneste som hittil har forsket på dette.
FV170420 Professor Ingrid Lund har tidligere forsket på mobbing i barnehage og skole.
VG170419 Han har forsket på jihadisme i Irak og Syria.
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1038/Telekom/mobilen-sjekker-flekker - Jeg har jo forsket på dette.
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1038/Telekom/mobilen-sjekker-flekker Forsket videre i Berkeley ¶
DN170418 - Jeg har jo forsket på dette.
DN170418 - Jeg har jo forsket på dette.
DN170418 Forsket videre i Berkeley ¶
VG170417 Her finner vi hans fødeby Eisleben, gruvebyen Mansfeld der han vokste opp, hovedstaden Magdeburg hvor han gikk på skole, og fremfor alt Wittenberg - protestantismens arnested - med det prestisjetunge universitetet der professor Luther forsket og underviste, slottskirken hvor hans skjellsettende teser ble spikret opp på en dør, og her finner vi også hans grav.
DB170416 Forskerne skriver at det er første gang noen har forsket på dette noe åpenbare spørsmålet.
VG170411 Jeg har ikke forsket på Mangfoldhuset, og for alt jeg vet driver de med mye positivt arbeid.
SA170409 EOR-teknologien er blitt forsket på i Norge på 1980- og 1990-tallet.
SA170409 EOR-teknologien er blitt forsket på i Norge på 1980- og 1990-tallet.
SA170403 Vi har gjennom betydelige prosjekter som Opplevelser i nord forsket på, for og sammen med reiselivsnæringen.
VG170402 Mikroplast er forsket lite på ¶
AP170331 Aftenposten har bedt om svar fra Kina-ekspert Bjørnar Sverdrup-Thygeson som har forsket på de virkningene tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo fikk på norsk-kinesiske handelsrelasjoner, og på hvordan Beijing benytter seg av økonomiske virkemidler som utenrikspolitisk verktøy.
VG170329 Hun har forsket på kulturminner i Arktis siden 70-tallet, og ar bakgrunn fra Riksantikvaren og Polarinstituttet.
DB170328 I 15 år har han forsket på klimaendringer i fortiden ved Universitetet i Oslo.
SA170327 Androlog og lege ved Andrologisk senter i Oslo, Ken Purvis, har forsket på mannlig seksualitet, impotens og fertilitet, og har skrevet flere bøker om temaet, blant annet boken « En guide til mannens underliv ».
FV170327 Androlog og lege ved Andrologisk senter i Oslo, Ken Purvis, har forsket på mannlig seksualitet, impotens og fertilitet, og har skrevet flere bøker om temaet, blant annet boken « En guide til mannens underliv ».
DB170327 De la brød i vann og smakte det til med blant annet urter og blomster, forteller øleksperten, som har forsket på kvinners rolle i ølets historie.
AP170327 Androlog og lege ved Andrologisk senter i Oslo, Ken Purvis, har forsket på mannlig seksualitet, impotens og fertilitet, og har skrevet flere bøker om temaet, blant annet boken « En guide til mannens underliv ».
AP170326 Han har forsket på lysets virkning, døgnrytmer, sol og hudkreft.
FV170325 Hun har selv forsket på søvn under og etter svangerskap.
DA170325 Det er forsket lite på effekten av Airbnb i Norge, selv om det på landsbasis tilbys over 15.000 utleiesteder og tilbudet har økt kraftig gjennom de siste årene.
SA170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
FV170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
BT170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
BT170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
AP170324 Nordgreen har siden 2007 forsket på digitale helsetjenester for psykiske lidelser.
AP170324 Nordgreen har siden 2007 forsket på digitale helsetjenester for psykiske lidelser.
AP170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
AP170324 David Mitchell, Ian Somerville og Owen Hargie fra universitetene i Belfast og Leicester forsket fra 2012 til 2015 på idrett og sosial ekskludering i Nord-Irland.
SA170323https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Fersk-sovnstudie-fastslar-Stor-forskjell-mellom-kvinner-og-menn-9968b.html Hun har selv forsket på søvn under og etter svangerskap.
SA170323 Hun har selv forsket på søvn under og etter svangerskap.
BT170323https://www.bt.no/familieogoppvekst/Fersk-sovnstudie-fastslar-Stor-forskjell-mellom-kvinner-og-menn-9968b.html Hun har selv forsket på søvn under og etter svangerskap.
AP170323 Hun har selv forsket på søvn under og etter svangerskap.
DB170321 Freberg har tatt doktorgrad og har forsket i problematikken med støv og partikler.
BT170321 Paulina Uronen har forsket på biodrivstoff hos Neste i mange år.
VG170320 Han har spesielt forsket på ensomhet, depresjon, tilfredshet og lykkeeldre, hvor han forteller at det er store variasjoner mellom land, og hvor Norge kommer ut på lykketoppen der og.
DB170320 Samfunnsforsker Ottar Hellevik har forsket på lykke i Norge i en årrekke.
AP170320 Paulina Uronen har forsket på biodrivstoff hos Neste i mange år.
AP170319 Det CYs motstandere på sin side har oppnådd, er at han ikke får gjenvalg i Hongkong, påpeker den norske Kina-forskeren Harald Bøckman, som de siste årene har vært utestengt fra Fastlands-Kina, og derfor har forsket mye i Hongkong.
VG170316 Det kunne han saktens ha gjort, men intervjuet handlet hovedsakelig om globale akselererte endringer, som jeg har forsket på de siste fem årene.
SA170316 Hun har allerede forsket mye på Skam, blant annet om hvordan diskusjonstrådene under Skam-episodene på nett bidrar til å lage trygge kunnskapsrom for unge jenter.
AA170316 Hun har allerede forsket mye på « Skam », blant annet om hvordan diskusjonstrådene under « Skam»-episodene på nett bidrar til å lage trygge kunnskapsrom for unge jenter.
AP170315https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/KJeAo/10-tips-for-helgen Denne lørdagen kommer Sigve Indregard, som i en årrekke har vært journalist i Morgenbladet samt forsket på høyreekstreme konspirasjonsteorier.
AP170315https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-616992b.html Denne lørdagen kommer Sigve Indregard, som i en årrekke har vært journalist i Morgenbladet samt forsket på høyreekstreme konspirasjonsteorier.
AP170315 Denne lørdagen kommer Sigve Indregard, som i en årrekke har vært journalist i Morgenbladet samt forsket på høyreekstreme konspirasjonsteorier.
DA170314 I kjølvannet av at politiet i USA har skutt flere ubevæpnede, svarte menn er det forsket på hvordan folk oppfatter menn med ulik hudfarge.
DB170310 Kerstin Bergmann har forsket på fenomenet og trekker fram tre fellesnevnere : Likestilling, sterke kvinner og kritikk av det politiske system.
DA170310 Det er en forklaring professor Peder Haug, som både har evaluert og forsket på spesialundervisning i norsk skole, stiller seg kritisk til.
DB170309 Jeg var i panelet fordi jeg har forsket mye på hvordan ulike tekster brukes i klasserommet.
VG170308 OVERRASKENDE FUNN : Anne Bitsch og Marit Elisabeth Klemetsen har forsket på behandlingen av voldtektssaker i retten.
DA170307 Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har forsket på frifinnelse i voldtektssaker.
AP170307 Senterleder ved CORE og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Mari Teigen, har forsket på likestilling i mange år og mener feminismen i dag er blitt mer mangfoldig enn tidligere.
AA170306 Seglen har forsket på autofagi og dens rolle i kreftutvikling.
DB170302 Før forsket man mer på egen hånd, slik Larsen gjør nå, uten store organisasjoner og pengesekker i ryggen.
DN170228 Karimi ble for to år siden utvist fra Norge fordi PST mener han sammen med kinesiske forskere har forsket på høyhastighets kryssermissiler til fordel for det kinesiske forsvaret.
FV170227 Historiker Nik Brandal har forsket på totalitære bevegelser og er høyskolelektor i internasjonale studier ved Bjørknes.
DB170227 Professor ved Universitetet i Oslo, Bruno Laeng, har forsket på gåsehud-effekten.
VG170226 Helene Lööw ved Uppsala-universitetet har forsket på brannene på svenske asylmottak på 80- og 90-tallet.
BT170226 I de siste årene har Nansensenteret - med støtte fra GC Rieberfondene og i samarbeid med Geofysisk Institutt - forsket på effektene av temperaturinversjoner på luftkvaliteten i Bergen.
AP170224https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Nar-gutter-fremstilles-som-tapere_-ringer-alarmklokkene-langt-hoyere-enn-nar-jenter-er-taperne---Harriet-Bjerrum-Nielsen-615699b.html februar - saken fulgt opp av flere medier ) som innrømmer at hun ikke har forsket på feltet, men som heller ikke har tatt seg tid til å undersøke hva som finnes av forskning om dette temaet.
AP170224 februar - saken fulgt opp av flere medier ) som innrømmer at hun ikke har forsket på feltet, men som heller ikke har tatt seg tid til å undersøke hva som finnes av forskning om dette temaet.
AP170224 februar - saken fulgt opp av flere medier ) som innrømmer at hun ikke har forsket på feltet, men som heller ikke har tatt seg tid til å undersøke hva som finnes av forskning om dette temaet.
FV170223 Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi, og har blant annet forsket på kvinner og menn i sportsjournalistikken.
BT170223 Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi, og har blant annet forsket på kvinner og menn i sportsjournalistikken.
AP170223https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Norge-beklager-etter-heftig-kritikk-fra-Sverige-231001b.html Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi, og har blant annet forsket på kvinner og menn i sportsjournalistikken.
SA170222 Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi, og har blant annet forsket på kvinner og menn i sportsjournalistikken.
BT170222 Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi, og har blant annet forsket på kvinner og menn i sportsjournalistikken.
AP170222 Gerd von der Lippe er professor i idrettssosiologi, og har blant annet forsket på kvinner og menn i sportsjournalistikken.
DN170221 Aktuell : Har forsket på nordmenns og amerikaneres holdning til ulikhet.
FV170220 FORSKER : Dagfinn Moe ved Sintef har forsket på hvilke typer personer som søker risikoen ved å kjøre i skyhøye hastigheter på veiene.
BT170220 Ifølge Uniresearch som har forsket på dette er ca 80 prosent fornøyd med barnevernets tjenester.
SA170219 FORSKER : Dagfinn Moe ved Sintef har forsket på hvilke typer personer som søker risikoen ved å kjøre i skyhøye hastigheter på veiene.
DN170219 Iversen, som er fagansvarlige i konsulentselskapet Assessit og har forsket på hva som kjennetegner unge ledere som oppnår suksess.
AP170219 Dette er enda ikke noe som er blitt systematisk forsket på i Norge.
BT170217 For norsk sjømatnæring er det også viktig at mikroplastutfordringen blir forsket på.
BT170217 For norsk sjømatnæring er det også viktig at mikroplastutfordringen blir forsket på.
AA170217 - Morfaren min har forsket litt på slektshistorien, men han kom aldri lenger enn til 1600-tallet.
AA170213 Selv har han forsket på noen eksemplarer som er skylt på land på Vestlandet.
DA170211 Fafo-forsker Anne Britt Djuve har forsket på introduksjonsprogrammet, hvor enkelte deltakere vegrer seg for å ta praksisplasser hvor de må håndtere svinekjøtt eller alkohol.
BT170211 Men dette blir det nå forsket intenst på.
AP170211 Dem har han forsket på i over en mannsalder.
DB170210 Litteraturprofessor John Sutherland ved University College London og Amanda Vickery, professor i historie ved Queen Mary University i London, har forsket seg fram til den « historisk korrekte » Mr.
AP170210https://www.aftenposten.no/norge/10-aringer---Det-virker-som-om-klesbutikkene-tror-alle-jenter-liker-rosa-614960b.html Julie ( 10 ) og Thea ( 10 ) forsket på hvilke farger jenter og gutter liker på klær.
AP170210 Julie ( 10 ) og Thea ( 10 ) forsket på hvilke farger jenter og gutter liker på klær.
BT170209 | Disse ungdommene har forsket på marin forsøpling ¶
BT170209 UNGE FORSKERE : Mats Bogstad ( 15 ), Lise Axelsen ( 13 ) og Thomas Leonhard Dale Angeltveit ( 13 ) har forsket på marin forsøpling.
BT170209 Mats, Lise og Thomas har sammen med de andre elevene på Fjell ungdomsskole forsket på mikroplast det siste halvåret.
DA170208 - Men saken gjør spørsmålet enda mer betent og politisert, sier Notaker, som har forsket på amerikansk politikk.
BT170208 Hun er forsker ved SIFO og har blant annet forsket mye på klær, vaskevaner og miljø.
BT170208 Hun er forsker ved SIFO og har blant annet forsket mye på klær, vaskevaner og miljø.
DN170207 Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Stockholm og forsket blant annet på sammenhengen mellom økonomi og helse rundt om i verden.
DB170207 Han forsket blant annet på sammenhengen mellom økonomi og helse rundt om i verden, skriver NTB og fortsetter : ¶
DA170207 Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Stockholm og forsket blant annet på sammenhengen mellom økonomi og helse rundt om i verden.
BT170207 Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Stockholm og forsket blant annet på sammenhengen mellom økonomi og helse rundt om i verden.
AA170207 Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska institutet i Stockholm og forsket blant annet på sammenhengen mellom økonomi og helse rundt om i verden.
VG170203 Han har forsket på langtidseffekter av opplevd ledighet.
DB170202 Per Mangset, seniorforsker ved Telemarksforskning, har forsket på kulturpolitikk i mange år.
AP170202 Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på integrering og diskriminering.
AP170202 Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på integrering og diskriminering.
BT170201 Det ble fisk han forsket på til slutt.
AP170201 Ved Institutt for samfunnsforskning og CORE - kjernemiljø for likestillingsforskning, har vi i en årrekke forsket på lønnsforskjellen mellom kvinner og menn.
DB170129 Hun har forsket på ungdom som lever med forskjellige kjønnskarakteristika.
DB170129 Hun har forsket på ungdom som lever med forskjellige kjønnskarakteristika.
DB170127 Eirik Vassenden, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, har forsket på litteraturkritikk.
DB170124 Vi må ha et reguleringssystem som begrenser industriens frihet til å diktere pris på livsviktige medisiner som er forsket frem med blant annet offentlige midler.
DB170124 Foto : Jacques Hvistendahl ¶ FORSKET : Pioneren Werner Heisenberg forsket på kosmisk stråling, ferromagnetisme og subatomære partikler - og uran.
DB170124 FORSKET : Pioneren Werner Heisenberg forsket på kosmisk stråling, ferromagnetisme og subatomære partikler - og uran.
SA170123 SKIFTER TIL ØSTNORSK : Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Trude Hoel, har forsket på barns språk.
SA170123 Har forsket på barns muntlige fortellinger.
FV170123 Har forsket på barns muntlige fortellinger.
FV170123 FOTO : Oksana Kuzmina / Shutterstock SKIFTER TIL ØSTNORSK : Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Trude Hoel, har forsket på barns språk.
DN170123 Investtech har forsket på om det er empirisk grunnlag for å hevde det samme.
DN170123 Førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo har forsket på bruksmønstre for musikkstrømmetjenester.
AP170123 SKIFTER TIL ØSTNORSK : Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Trude Hoel, har forsket på barns språk.
AP170123 Har forsket på barns muntlige fortellinger.
DN170119 Det gjør det ekstra krevende å melde fra om mistanker om interne lovbrudd, ifølge advokat Birthe Eriksen, som har forsket på varslinger.
AP170118 Han har i en årrekke forsket på høyrepopulistiske partier i Europa.
DB170112 Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU, har forsket mye på telefonbruk og sosiale medier.
DN170111 Han har forsket på USA siden 1970-tallet og trekker paralleller til den kalde krigen.
SA170110 Nå har en norsk studie forsket på det samme hos barn, og funnene er blitt omtalt av et av verdens største magasiner.
SA170110 Nå har en norsk studie forsket på det samme hos barn, og funnene er blitt omtalt av et av verdens største magasiner.
BT170110 Nå har en norsk studie forsket på det samme hos barn, og funnene er blitt omtalt av et av verdens største magasiner.
AP170110 Nå har en norsk studie forsket på det samme hos barn, og funnene er blitt omtalt av et av verdens største magasiner.
AP170110 Nå har en norsk studie forsket på det samme hos barn, og funnene er blitt omtalt av et av verdens største magasiner.
AP170108 - Vi har lagt bak oss 40 år der ting som definitivt burde vært forsket på ikke er blitt det.
AP170108 - Vi har lagt bak oss 40 år der ting som definitivt burde vært forsket på ikke er blitt det.
DN170104 Kärkkäinen, som har forsket på hva som stimulerer folk til å jobbe, er en av de sterkeste kritikerne til det nye eksperimentet.
DN170104 Audun Hetland, som har forsket på motivasjonen til ekstremsportutøvere, forteller at det er mange som har lett etter « ekstremsportgenet », uten at man har funnet noen forskjell fra vanlige folk utover et noe sterkere ønske om å søke etter spenning.
AP170104https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/dexew/10-tips-for-helgen Nå har Nasjonalmuseet forsket på proveniensen, det vil si eierhistorien til Fiskeren av Gustave Courbet, og funnet sikre bevis på at museets maleri er utført av kunstneren selv.
AP170104https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-612291b.html Nå har Nasjonalmuseet forsket på proveniensen, det vil si eierhistorien til Fiskeren av Gustave Courbet, og funnet sikre bevis på at museets maleri er utført av kunstneren selv.
AP170104 Nå har Nasjonalmuseet forsket på proveniensen, det vil si eierhistorien til Fiskeren av Gustave Courbet, og funnet sikre bevis på at museets maleri er utført av kunstneren selv.
AP170104 Ellisiv Lærum Jacobsen har forsket på personer over 65 år som er lagt inn på sykehus.
DB170102 Ifølge CN Traveler, forsket de seg fram til en silikonkledd « pille » på størrelse med en mandel som kunne passere gjennom det menneskelige fordøyelsesystemet på en dag eller to uten å bli skadet av magesyre.
BT170102 Han har selv forsket en del på fenomenet.
BT170102 Hun er førsteamanuensis ved NTNU, der hun blant annet har forsket på barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier.
BT170102 Han er professor ved Universitetet i Agder og har blant annet forsket på fysisk aktivitet og motivasjon.
BT170102 Det er forsket lite på effekten av slike Facebook-grupper.
SA170101 Martinsen, professor ved Universitetet i Oslo og ansatt ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, har forsket innenfor feltet trening og psykiatri i over 30 år.
FV170101 Martinsen, professor ved Universitetet i Oslo og ansatt ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, har forsket innenfor feltet trening og psykiatri i over 30 år.
BT170101 Martinsen, professor ved Universitetet i Oslo og ansatt ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, har forsket innenfor feltet trening og psykiatri i over 30 år.
AP170101 De forsket frem teknologien som bedriften nå jobber videre med.
AP170101 De forsket frem teknologien som bedriften nå jobber videre med.
AP170101 Martinsen, professor ved Universitetet i Oslo og ansatt ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus, har forsket innenfor feltet trening og psykiatri i over 30 år.
AP161203 - Jeg tror at dette kravet vil gi høyere bensinpriser, men det kommer veldig an på, sier Judit Sandquist ved SINTEF, som har forsket mye på biodrivstoff.
AP161125 Seksualvaneforsker Bente Træen har forsket på dette.
SA161031 Aarseth har forsket på foreldre i ulike deler av middelklassen de siste ti årene, blant annet finanseliten.
BT161031 Aarseth har forsket på foreldre i ulike deler av middelklassen de siste ti årene, blant annet finanseliten.
AP161031https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Synes-du-halloweenhysteriet-har-tatt-av-785b.html Aarseth har forsket på foreldre i ulike deler av middelklassen de siste ti årene, blant annet finanseliten.
FV161030 Idrettssosiolog Gerd von der Lippe ved Høgskolen i Sørøst-Norge har forsket på kjønnsperspektivet innen idretten i en årrekke.
SA161029 Idrettssosiolog Gerd von der Lippe ved Høgskolen i Sørøst-Norge har forsket på kjønnsperspektivet innen idretten i en årrekke.
BT161029 Idrettssosiolog Gerd von der Lippe ved Høgskolen i Sørøst-Norge har forsket på kjønnsperspektivet innen idretten i en årrekke.
BT161026 Hun har doktorgrad i farmakologi og har forsket på lystsenteret i hjernen.
SA161025 Agneta Lilja er etnolog ved Södertörns högskola i Huddinge i Stockholm som har forsket på halloween.
BT161025 Agneta Lilja er etnolog ved Södertörns högskola i Huddinge i Stockholm som har forsket på halloween.
AP161025https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Nordmenn-bruker-285-millioner-pa-halloween-436b.html Agneta Lilja er etnolog ved Södertörns högskola i Huddinge i Stockholm som har forsket på halloween.
FV161019 En forskningsartikkel skrevet blant annet av representanter fra det spanske og kinesiske antidopingforbundet har forsket på hvor lenge clostebol kan gi utslag i en eventuell dopingtest.
AP161004https://www.aftenposten.no/bil/Slik-er-den-typiske-rakjoreren-8231b.html FORSKER : Dagfinn Moe ved Sintef har forsket på hvilke typer personer som søker risikoen ved å kjøre i skyhøye hastigheter på veiene.
AP160924 De siste årene har det vært forsket på metanutslipp i USA.
FV160909 Dette er en teori som ikke er forsket på, men som Liv mener fungerer for hennes hage.
AP160909https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-pa-en-gard-midt-i-storbyen-Skapte-sitt-eget-hageunivers-midt-mellom-blokker-og-rekkehus-8263b.html Dette er en teori som ikke er forsket på, men som Liv mener fungerer for hennes hage.
SA160808 Hun har forsket på barn i overgangen barnehage, SFO og skole.
FV160808https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Studie-Mange-barn-er-ikke-godt-nok-forberedt-pa-overgangen-til-skole-82b.html Hun har forsket på barn i overgangen barnehage, SFO og skole.
FV160808 Hun har forsket på barn i overgangen barnehage, SFO og skole.
BT160808 Hun har forsket på barn i overgangen barnehage, SFO og skole.
AP160808 Hun har forsket på barn i overgangen barnehage, SFO og skole.
VG160803 Ifølge helsemyndighetene i USA er det knapt forsket på hvor effektiv bruk av tanntråd faktisk er.
VG160803 I et brev til AP bekrefter regjeringen at effektiviteten av tanntråd aldri har blitt forsket på.
VG160803 Aldri forsket på ¶
AP160724https://www.aftenposten.no/kultur/Konene-pleier-a-dra-mennene-med-pa-teater_-men-til-denne-forestillingen-kommer-de-alene-600672b.html Guri Hjeltnes har forsket mye på krigseilerne og har blant annet skrevet to av bindene i bokserien " Handelsflåten i krig 1939-1945 ".
AP160724 Guri Hjeltnes har forsket mye på krigseilerne og har blant annet skrevet to av bindene i bokserien " Handelsflåten i krig 1939-1945 ".
AP160719https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Foreldre-advares-mot-a-dekke-til-vogner---hvorfor-nar-ikke-budskapet-inn-22b.html Han har blant annet forsket på krybbedød.
AP160717 Tore Wig, postdoktor ved institutt for statsvitenska på UiO, har forsket på kupp.
VG160630 Man må bryte linken mellom det den enkelte pasient i fattige områder betaler for legemidlene og det produsenten mottar for å produsere legemidlene, sier professor i samfunnsøkonomi Dag Morten Dalen ved Handelshøyskolen BI som har forsket på om konkurranse kan bidra til lavere legemiddelpriser.
SA160613https://www.aftenbladet.no/bolig/Derfor-bor-du-onske-deg-pinnsvin-i-hagen-8461b.html Snegler står på matlisten til pinnsvinet, men det er ikke forsket på hvilken effekt pinnsvinet har på sneglebestanden, ifølge Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver i NIBIO.
SA160613 Snegler står på matlisten til pinnsvinet, men det er ikke forsket på hvilken effekt pinnsvinet har på sneglebestanden, ifølge Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver i NIBIO.
BT160613 Snegler står på matlisten til pinnsvinet, men det er ikke forsket på hvilken effekt pinnsvinet har på sneglebestanden, ifølge Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver i NIBIO.
AP160613https://www.aftenposten.no/bolig/Derfor-bor-du-onske-deg-pinnsvin-i-hagen-8461b.html Snegler står på matlisten til pinnsvinet, men det er ikke forsket på hvilken effekt pinnsvinet har på sneglebestanden, ifølge Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver i NIBIO.
AP160613 Snegler står på matlisten til pinnsvinet, men det er ikke forsket på hvilken effekt pinnsvinet har på sneglebestanden, ifølge Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver i NIBIO.
SA160512https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Dette-venter-Jorn-Andersen-i-Nord-Korea--Han-ma-passe-seg-211265b.html Fordømmer ikke Jørn AndersenProfessor Stein Tønnesson, som de siste årene har forsket på situasjonen i Øst-Asia, er imidlertid uenig.
BT160512https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dette-venter-Jorn-Andersen-i-Nord-Korea--Han-ma-passe-seg-211265b.html Fordømmer ikke Jørn AndersenProfessor Stein Tønnesson, som de siste årene har forsket på situasjonen i Øst-Asia, er imidlertid uenig.
AP160512https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-venter-Jorn-Andersen-i-Nord-Korea--Han-ma-passe-seg-211265b.html Fordømmer ikke Jørn AndersenProfessor Stein Tønnesson, som de siste årene har forsket på situasjonen i Øst-Asia, er imidlertid uenig.
DB160324 TJUKKE HANSKER : Andrés Ruzo har selv forsket på det varme vannet i elva i Amazonas.
AP160315 De forsket bare på tilknytning til mor, tilknytning til fedre ble aldri undersøkt !
AP160315 Ørbekk har også forsket seg fram til at kvinner kan hoppe lengre enn menn i fremtiden.
AP160315 Det forteller rakettforsker hos Nammo, Erland Ørbekk, som vitenskapelig har forsket på hoppernes flyteknikk.
BT160229 Janneke Van der Ros har forsket på transpersoners livskvalitet og tror mye av grunnen er hvordan samfunnet behandler transpersoner.
FV160224 Hun har forsket på hverdagsliv og foreldreskap i ulike sosiale grupper.
SA160223 Hun har forsket på hverdagsliv og foreldreskap i ulike sosiale grupper.
AP160223https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/--Jeg-klarer-oftere-a-nyte-sma-oyeblikk-med-barna-Det-er-fordi-jeg-har-mer-tid-9022b.html Hun har forsket på hverdagsliv og foreldreskap i ulike sosiale grupper.
AP160219 Hun har blant annet forsket på likestilling og kjønnsroller i media.
SA160214 Forsket på ungdoms-OL ¶
AP160214 Forsket på ungdoms-OL ¶
AP160122 Fafo-forsker Beret Bråten har forsket på store barnehager.
AP160119 Barn har i gjennomsnitt fem forkjølelser i året, voksne har i gjennomsnitt tre.​​Men det er forsket lite på om man kan trene med forkjølelse.
SA160105 Hun er førsteamanuensis ved NTNU, der hun blant annet har forsket på barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier.
SA160105 Han er professor ved Universitetet i Agder og har blant annet forsket på fysisk aktivitet og motivasjon.
SA160105 Det er forsket lite på effekten av slike Facebook-grupper.
FV160105 Hun er førsteamanuensis ved NTNU, der hun blant annet har forsket på barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier.
FV160105 Han er professor ved Universitetet i Agder og har blant annet forsket på fysisk aktivitet og motivasjon.
FV160105 Det er forsket lite på effekten av slike Facebook-grupper.
AP160105 Hun er førsteamanuensis ved NTNU, der hun blant annet har forsket på barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier.
AP160105 Han er professor ved Universitetet i Agder og har blant annet forsket på fysisk aktivitet og motivasjon.
AP160105 Det er forsket lite på effekten av slike Facebook-grupper.
SA160102 Han har selv forsket en del på fenomenet.
FV160102 Han har selv forsket en del på fenomenet.
AP160102 Han har selv forsket en del på fenomenet.