AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles Journalister skriver ned forskerordene og spør ikke nok.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles Journalister skriver ned forskerordene og spør ikke nok, skriver Nina Kristiansen.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html Journalister skriver ned forskerordene og spør ikke nok.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html Journalister skriver ned forskerordene og spør ikke nok, skriver Nina Kristiansen.
AP170612 Journalister skriver ned forskerordene og spør ikke nok.
AP170612 Journalister skriver ned forskerordene og spør ikke nok, skriver Nina Kristiansen.