VG171021 - Vi har full tillit til at styret og administrasjonen i Bergen 2017 gjør det de kan for å innfri våre forpliktelser og få full oversikt over økonomien i sykkel-VM.
VG171021 Artikkel 155 i Spanias grunnlov slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
VG171021 Artikkel 155 i Spanias grunnlov slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
DN171021 I paragraf 155 står det kort fortalt at myndighetene kan ta over kontrollen med de regionale myndighetene, dersom de ikke møter sine forpliktelser i henhold til grunnloven eller skader Spanias generelle interesser.
DB171021 - Alle innstramningsforslagene regjeringen la frem var grundig redegjort for i innstramningspakken, og vi mener helt klart at alle disse var innenfor våre internasjonale forpliktelser .
DB171021 Loven slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
VG171020 1.november er en kritisk dato for å ungå forpliktelser i 2018.
SA171020 - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap.
SA171020 - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap, sier Kristin Kloster Aasen.
NL171020 Det er jo interessant at en statsråd fra Frp er mer bekymret for våre angivelige internasjonale forpliktelser i denne saken, hva nå enn de skulle være, enn hensynet til fellesskapet og kystbefolkningen.
AP171020https://www.aftenposten.no/norge/i/E0w3a/Eiendomsmegler-domt-til-a-betale-4_5-millioner-i-erstatning-til-klient - Vi mener det er en god og grundig dom som setter fokus på meglerens forpliktelser , men synes hun minst burde fått én million til, sier Dahls advokat, Arvid Dahm.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/IOC-tar-grep-etter-interne-skandaler-Na-har-de-laget-egen-nei-liste-til-medlemmene---244042b.html - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/IOC-tar-grep-etter-interne-skandaler-Na-har-de-laget-egen-nei-liste-til-medlemmene---244042b.html - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap, sier Kristin Kloster Aasen.
DA171019 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Dynamo Media AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT171019https://www.bt.no/kultur/i/MM5ro/-Zombiefilm-eller-elektrofest-Her-er-fem-fine-tips-for-helgen Dette er bare to små smakebiter i en svær konfekteske, så egentlig er det bare å snu døgnrytmen på hodet, glemme alle forpliktelser og gjemme seg for høsten på Østre i uken som kommer.
DB171018 Norsk innsats for sivilsamfunn og menneskerettighetere fører med seg forpliktelser om åpenhet, også i Norge.
AA171018 « Å knytte det svenske og norske jernbanenettet sammen gjennom elektrifisering av Meråkerbanen har stått på sakskartet i mange år, men har så langt strandet på grunn av manglende forpliktelser fra norsk side.
DN171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
DN171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
DB171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
DB171017 En del eldre har kontroll på alkoholomfanget mens de er i jobb, men får problemer når forpliktelser og faste rammer forsvinner.
DA171017 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at det var grunn til å anta at Ukt Haugesund AS er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171017 Jæren tingrett la opplysningene fra Vatland & Sønn AS til grunn og kom til at firmaet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/XxxVo/Norsk-grnderselskap-med-milliardkontrakt-i-Iran Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/3ll8L/Norsk-grnderselskap-med-milliardkontrakt-i-Iran Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
AA171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
AA171017 Strømprodusentene vil likevel få krav om lavere utslipp, og regjeringen forsikrer at den vil overholde Australias forpliktelser i Parisavtalen.
AA171017 - Vi innstiller på at vi anbefaler å vurdere tilbudene hvor Norge har forpliktelser gjennom avtaler, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik ( Ap ) til Trønder-Avisa like etter møtet.
NL171016 » Det ble konkludert om avgiftens innretning, uten at det var tatt stilling til avgiftens økonomiske effekter eller hvordan den ville stå seg opp mot våre internasjonale forpliktelser .
NL171016 I tillegg vil en slik avgift være i strid med noen av våre internasjonale forpliktelser , herunder EFTA-konvensjonen og de fleste EFTA-frihandelsavtalene.
DN171016 I tillegg kommer såkalte uprioriterte fordringer på 124 millioner, men disse vil først være relevante dersom visse forpliktelser knyttet til driften av noen av hotellene faktisk blir misligholdt.
DN171016 I tillegg kommer såkalte uprioriterte fordringer på 124 millioner, men disse vil først være relevante dersom visse forpliktelser knyttet til driften av noen av hotellene faktisk blir misligholdt.
DA171016 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge opplysningene til Straenhuset AS til grunn og kom videre til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DN171015 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har gjentatte ganger slått fast at Iran overholder sine forpliktelser i avtalen.
DN171015 - Jeg har allerede skrevet ni brev hvor jeg lister opp de tilfellene hvor USA ikke har levd opp til eller vært for sent ute med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til JCPOA, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif, med henvisning til avtalens tekniske navn.
DB171015 - Det er det samme problemet som oppstår i mange andre land, og det man frykter er at selskapene ikke vil klare å innfri sine forpliktelser for dagens og fremtidige pensjonister, sier Andreassen.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia « Slike feige angrep styrker USAs forpliktelser til å støtte våre somaliske og afrikanske samarbeidspartnere for å bekjempe terrorisme », skrives det i en uttalelse.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-189-dode-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia « Slike feige angrep styrker USAs forpliktelser til å støtte våre somaliske og afrikanske samarbeidspartnere for å bekjempe terrorisme », skrives det i en uttalelse.
AA171015 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har gjentatte ganger slått fast at Iran overholder sine forpliktelser i avtalen.
AA171015 - Jeg har allerede skrevet ni brev hvor jeg lister opp de tilfellene hvor USA ikke har levd opp til eller vært for sent ute med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til JCPOA, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif, med henvisning til avtalens tekniske navn.
VG171014 Avtalen er forøvrig inngått også med blant andre Storbritannia, Frankrike og Russland, som alle har sagt at de vil stå ved sine forpliktelser i avtalen, uansett hva Trump-administrasjonen gjør.
DN171014 - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Stortinget ba i sin tid om en opptrappingsplan med tydelige økonomiske forpliktelser , men en økning på 54 millioner neste år er knapt noe mer enn en videreføring av dagens tiltak, fastslår Ropstad.
AA171014 - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
AA171014 - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
VG171013 I svaret het det at « Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep ».
VG171013 Selv om Ap sto sammen med Frp og Høyre om Forsvarets langtidsplan i fjor, sier Anniken Huitfeldt ( Ap ) til VG at partiet ikke har noen forpliktelser overfor regjeringen om å støtte landmaktplanen.
DB171013 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser .
DB171013 Skal vi oppnå våre internasjonale forpliktelser , kan ikke denne slappe klimapolitikken fortsette.
DA171013 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Totalservice Ekrene AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/od3n0/Brende-Norge-bekymret-over-Trumps-holding-til-Iran-avtalen - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/XxbP7/Tillerson-bekrefter-Trump-skroter-ikke-Iran-avtalen * Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser .
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/MMnoE/IAEA-sjefen-bestrider-Trumps-Iran-pastander IAEA-sjefen gjentar at Iran har overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
AA171013 IAEA-sjefen gjentar at Iran har overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen. ( ©NTB ) ¶
DB171012 Rådgiverne skal angivelig også ha forklart Trump at et økt antall atomvåpen ville vært problematisk - blant annet med tanke på internasjonale lover og reguleringer, samt forpliktelser undertegnet av samtlige presidenter siden Richard Nixon.
DA171012 Haugaland tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Olden Varmepumper AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171011 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre til at Plan Bee AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG171010 Vi jobber med en utredning for å kartlegge handlingsrommet med tanke på våre internasjonale forpliktelser .
DA171010 Retten la opplysningen til Norsk All Transport AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171010 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Vertshuset Grand AS ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB171009 Norges regjering er lojal mot en politikk som er hånlig forakt for folkerettslige forpliktelser til å bygge en trygg verden.
DB171009 Den norske politikken på området, hvor lojalitet til Nato er det overordnede, er ikke i samsvar med Norges forpliktelser til atomnedrustning.
DB171009 Det gir NRK noen ekstra forpliktelser, forpliktelser som NRK-ledelsen er fullt innforstått med, og som det også gis tydelige signaler om gjennom NRKs styringsdokumenter.
DB171009 Det gir NRK noen ekstra forpliktelser , forpliktelser som NRK-ledelsen er fullt innforstått med, og som det også gis tydelige signaler om gjennom NRKs styringsdokumenter.
DA171009 Stavanger tingrett kom til at Inov8 Energy AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA171009 Når det gjelder House Of Movement AS kom Stavanger tingrett til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171009 Natursteinspesialisten AS opplyste i retten at de ikke kan dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171009 Jæren tingrett la til grunn at betalingsudyktigheten ikke er forbigående og at selskapets eiendeler og inntekter ikke kan gi full dekning for selskapets forpliktelser .
DA171009 Haugaland tingrett la også til grunn at foreningen antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG171008 For stater som har ratifisert Barnekonvensjonens tredje valgfrie tilleggsprotokoll kan barn eventuelt også klage inn brudd på deres rettigheter til FNs barnekomité, som da vil gjøre en konkret vurdering av om statene har overholdt sine forpliktelser .
NL171008 Det er vanskelig å se for seg hvordan ministeren skal kunne gjøre det han har kunngjort uten både å bryte internasjonale forpliktelser overfor samene som urfolk og vår gode nabostat Sverige.
VG171006 Ingen behøver å være i tvil om hvor mine forpliktelser ligger, sier stopperen med 91 A-landskamper.
NL171006 Vi har ikke informasjon om at russiske synspunkter vedrørende Svalbard er endret og legger til grunn at Russland vil etterleve sine folkerettslige forpliktelser .
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av de
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser , så har vi et stort problem.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser .
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissæren syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av de
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser , så har vi et stort problem.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser .
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissærens syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
AA171006 Politikk er penger og en serie forpliktelser .
AA171006 Men da uten forpliktelser .
AA171006 Etter å ha lastet om bord milliarder av statlige kroner, vurderer Hurtigruten å kaste alle statlige forpliktelser over bord og seile sin egen sjø.
VG171005 Uavhengig av politiets undersøkelser vil vi følge opp våre forpliktelser etter opplæringslovens bestemmelser, skriver Hvalby.
DB171005 Med en aldrende befolkning har staten store forpliktelser fram i tid, sier Haugland.
DA171004 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XP0XB/Erna-Solberg-Vi-bruker-under-3-prosent-av-Oljefondet - Vi har noen friske, høye forpliktelser knyttet til Forsvaret.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XP0XB/Erna-Solberg-Vi-bruker-under-3-prosent-av-Oljefondet - Høye forpliktelser til Forsvaret ¶
AA171004 Venezuela har ingen problemer med å oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor Russland, hevdet Maduro da han besøkte et energiforum i Moskva onsdag.
DB171003 Det må knyttes forpliktelser til en slik støtte og settes et minstekrav når det gjelder å innfri formålet.
AP171003https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yaPXA/Frykter-soppelkaos-for-kjoleskap-og-panelovner Budskapet er dermed at det blir for lite avfall igjen til at Norsirk kan oppfylle sine forpliktelser .
AA171003 Hun påpeker at langtidsplanen for Forsvaret og Nasjonal transportplan betyr store forpliktelser .
DN171002 Ifølge organisasjonen vil ikke Norge klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste tolv årene, ved å fortsette dagens politiske kurs.
DB171002 - Unndrar seg forpliktelser
DA171002 « Norge vil ikke klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste 12 årene, ved å fortsette dagens politiske kurs », heter det i den nye rapporten.
DA171002 « Norge vil ikke klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste 12 årene, ved å fortsette dagens politiske kurs », heter det i den nye rapporten.
NL171001 Til avisa Klassekampen sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten : _Som en rein kommersiell aktør vil vi klare oss bedre uten en avtale med staten og de forpliktelser som den gir.
DN171001 Som for eksempel rubelkrisen i 1998, da staten misligholdt sine forpliktelser og millioner russere mistet alle sparepengene sine over natten.
VG170928 Før møtet hadde hennes rådgivere laget lange notater om alt de fire partiene var enige om gjennom fire år med samarbeidsavtale, forpliktelser som utbygging av vei og jernbane, psykiatri, klimasatsinger og mye annet stort og smått.
DN170928 Med avtalen følger det forpliktelser til transport av lokale passasjerer og gods, samt krav om at skipene skal innom samtlige 34 anløpssteder både på nordlig og sørlig rute.
DB170927 Hvis det er Nord-Korea som angriper først, har Kina ingen forpliktelser til å støtte landet.
DA170927 Stavanger tingrett kom også til at selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AA170927 Putin brukte også talen til å kritisere Washington, og sa det er beklagelig at USA ikke har opprettholdt sine internasjonale forpliktelser om å destruere kjemiske våpen innenfor tidsrammen.
AA170927 | NATO og USA fornyer forpliktelser overfor Afghanistan ¶
AA170927 - Jeg er avhengig av at medlemslandene påtar seg ambisiøse forpliktelser , sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.
AA170927 Store, selvstendige barn sannsynliggjør dessuten en helg uten bekymringer og forpliktelser .
VG170926 Det betyr at det er opp til det nye Stortinget å bestemme Norges internasjonale forpliktelser for 2018.
FV170926https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html - Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett, og som voksne må vi ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke.
DA170926 Retten kom også til at Nor Gros AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170926 - Ja, alle har rett til egen politikk og praksis, men alle må overholde de relevante internasjonale forpliktelser som flyktningkonvensjonen og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, understreker Martinsen.
SA170925 - Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett, og som voksne må vi ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke.
AP170925https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter-om-hevnporno-blant-mindrearige--Var-en-voksen-de-unge-tor-a-prate-med-om-vanskelige-ting-10607b.html - Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett, og som voksne må vi ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke.
AA170925 En talskvinne for Tsjads myndigheter, Madeleine Alingue, sa mandag at forbudet står i sterk kontrast til landets anstrengelser og forpliktelser i kampen mot terrorisme.
DB170923 Avtalen trådte i kraft i januar 2016, etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
DN170922 - Det er ikke « Tyskland først » som har gjort landet vårt sterkt og rikt, men « europeiske og internasjonale forpliktelser først » som har gitt tyskere fred og velstand, sier Gabriel.
DA170922 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom videre til at LH Montering AS er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170922 Med dette enorme privilegiet følger det også forpliktelser .
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/8n2OW/Theresa-May-i-viktig-tale-Godtar-fri-flyt-av-folk-i-to-ar-etter-brexit I dette regnestykket er også mer langsiktige forpliktelser som EU mener britene har tatt på seg, blant annet pensjonsutbetalinger til EU-byråkrater.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.
AA170922 - Det er ikke « Tyskland først » som har gjort landet vårt sterkt og rikt, men « Europeiske og internasjonale forpliktelser først » som har gitt tyskere fred og velstand, sier Gabriel.
AA170922 Vi ser derimot for oss en realistisk og langsiktig løsning i Klæbu, der kommunen, næringsforeningen og det lokale travlaget ønsker et nytt travsenter hjertelig velkommen, med de forpliktelser en slik sterk og bred invitasjon også medfører.
VG170921 - Konsekvensen av manglende forsiktighet i denne saken har mest sannsynlig ført til at UNE har fattet et vedtak som er i strid med våre internasjonale forpliktelser , og utsatt henne for grovt menneskerettighetsbrudd.
NL170921 Det er dette mandatet de er tildelt, og da kan de ikke la partipolitikk og/eller personlige preferanser gå foran deres forpliktelser i henhold til Finnmarksloven.
DN170921 Seadrill har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen.
DA170921 Det har vært en bærebjelke, og en hovedlinje for Norge at man ikke stiller spørsmål ved USAs forpliktelser til artikkel 5 om kollektivt forsvar, sier Melby.
DA170921 De vil ikke lenger i samme grad inngå forpliktelser som tjener andre lands interesser, men ikke USA, sier han.
DA170921 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge selskapets opplysninger til grunn og at Saxsay AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170921 - De store byene, inkludert Tromsø, har vist vilje til å ta grep og kutte klimagasser for å hjelpe regjeringen å nå sine nasjonale forpliktelser .
DA170920 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Miranda AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170920 Jæren tingrett kom til den at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170920 - General Dunford ga uttrykk for at han verdsetter Norges forpliktelser til internasjonale sikkerhetsoperasjoner, blant annet det betydelige bidraget til kampen mot ISIS og NATO-oppdraget Resolute Support i Afghanistan, og landets lederskap innenfor sikkerhet i den nordisk-baltiske regionen og i Nord-Atlanteren, heter det.
VG170919 - Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un og Nord-Korea som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser .
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann I desember 2015 ville Jagland undersøke i hvilken grad Aserbajdsjan etterlever sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen, noe han som generalsekretær har rett til etter konvensjonen.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann Hvis to tredjedeler av de 47 statene stemmer for forslaget, vil domstolen vurdere om det kaukasiske landet etterlever sine forpliktelser i henhold til konvensjonen ved ikke å frigi Mammadov, det vil si at landet ikke har fulgt opp en endelig dom fra Strasbourg.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann - Domstolen vil bare konkludere med at Aserbajdsjan ikke følger sine forpliktelser ved å nekte å frigi denne politiske fangen.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/L2zmQ/Solberg-om-Trumps-retorikk--Sterkt_-det-som-ble-sagt Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser , og Trump er under press i USA for å vise styrke, påpeker han.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjo1E/I-fjor-ble-Slettasulven-fredet-av-Helgesen-Na-lever-den-farlig-igjen Årsaken var at Justisdepartementet mente fellingen ville være i strid med både Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen, fordi man ikke kunne dokumentere at ulvene utgjorde noen fare for husdyr og tamrein.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/8n0aW/Vikingsamfunnet-var-fredelig De kunne bare i beskjeden grad opprettholde sine forpliktelser overfor sine venner og hirdmenn.
VG170917 Det innebærer en del muligheter, men også en del forpliktelser , og vi kan ikke være en gratispassasjer.
DB170917 Dette feltet handler i tillegg om internasjonale forpliktelser og sikkerhet.
SA170915 Målet er at klubben skal oppnå en posisjon og en økonomi der egne inntekter dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG.
SA170915 Det ligger ingen forpliktelser i avtalen etter denne treårsperioden.
NL170915 Dere har forpliktelser som er større enn å være lojal mot ledelsen i hovedstaden.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kjell-Inge-Rokke-gir-15-millioner-til-handballen-i-Molde-242088b.html Målet er at klubben skal oppnå en posisjon og en økonomi der egne inntekter dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Kjell-Inge-Rokke-gir-15-millioner-til-handballen-i-Molde-242088b.html Det ligger ingen forpliktelser i avtalen etter denne treårsperioden.
AA170915 Torsdag fikk selskapet beskjed om at søknaden var innvilget, og selskapet sier at det har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser og fortsette virksomheten uten avbrudd.
DA170914 Selskapet har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser og forventer at virksomheten vil være uavbrutt gjennom restruktureringsprosessen, heter det i en pressemelding.
DN170913 Selskapet har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen.
DN170913 Det er kreditorvernet som gjør at Chapter 11 egner seg for restrukturering av store internasjonale konserner med mange eiendeler og forpliktelser .
DA170912 - Jeg tror ikke de heller ønsker å ha en regjering som står uten noen forpliktelser overfor dem.
AA170912 - Jeg tror ikke de heller ønsker å ha en regjering som står uten noen forpliktelser overfor dem.
DN170911 Dette er en engangssum som britene skal betale til felleskassen som sin del av EUs vedtatte forpliktelser , som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
DA170911 Et blikk utenfra hjelper oss å sørge for at den norske valgloven er i tråd med internasjonale forpliktelser og standarder, sier Sanner.
VG170909 Når vi lover å styrke forsvar og beredskap så vil det bli et forsvar med kampkraft og bærekraft som kan ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser .
DA170909 - Vi har forpliktelser og avtaler, som er inngått ut ifra at Nye Jordal Amfi står klar til seriestart neste år.
DA170909 Et blikk utenfra hjelper oss å sørge for at den norske valgloven er i tråd med internasjonale forpliktelser og standarder, sier kommunal- og moderniseringsminister Sanner.
AA170909 Dette er en engangssum som britene skal betale til felleskassen som sin del av EUs vedtatte forpliktelser , som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
NL170908 Norges klima-politiske forpliktelser pålegger oss reduserte utslipp av klima-gasser, og etter hvert null-utslipp, fra transportsektoren.
DB170907 - Jeg er opptatt av at vi ivaretar våre folkerettslige forpliktelser .
DA170907 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170907 Retten kom til at Husets Øyne AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170907 I Brussel ble det også enighet om nye gjensidige forpliktelser « SMART deliverables 2017-2018 » under Self Reliance through Mutual Accountability Framework ( SMAF ).
AA170907 Det blir fortsatt viktig for det internasjonale samfunn å holde Afghanistan til sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonene landet har tiltrådt.
NL170906 Med en opparbeidet egenkapital på 45 millioner kroner og gjeld på vel 6 millioner kroner i Senjen Invest AS, høres det nokså rart ut når Tøllefsen beskylder Fylkesnes « å totalt overse at jeg driver en virksomhet med gjeld og forpliktelser som skal dekkes inn dersom man velger å avslutte ».
DA170906 Erdogan står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
DA170906 Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/kkb5k/Erdogan-bruker-nazi-sammenligning-overfor-Tyskland---igjen Tyrkias president står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
AA170906 Erdogan står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
DA170905 Haugaland tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
AA170905 - Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til fredsavtalen som ble inngått i Paris, som er å være garantister for menneskerettigheter, demokrati og frie valg, sier han.
NL170904 Det er ganske oppsiktsvekkende logikk fra en stortingsrepresentant å totalt overse at jeg driver en virksomhet med gjeld og forpliktelser som skal dekkes inn dersom man velger å avslutte.
DN170904 Utenriksminister Børge Brende ( H ) har tidligere vært klar på at det er uaktuelt for Norge å endre kurs, ettersom traktatene ikke er forenlige med Norges forpliktelser i NATO.
DN170904 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, sier han.
DB170904 Til og med utenriksminister Boris Johnson, som i EU anses som politisk klovn, han som før sommeren sa EU kan « plystre » etter betaling, snakker nå om å « gjøre opp forpliktelser ».
DB170904 Davis godtar « forpliktelser » etter 44 års medlemskap, altså ubetalte regninger.
DB170904 » Det er et karaktertrekk ved den reelle populismen at den forsøker å delegitimere alle andre som står i deres vei : media, sivile organisasjoner, domstoler og internasjonale forpliktelser .
VG170903 - Jeg oppfordrer Nord-Korea til å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, skriver Stoltenberg i en uttalelse.
DB170903 Partiet har ført en politikk som konsekvent har gitt de rikeste i Norge mer makt og rikdom, og sørget for at de rikeste i landet får stadig mindre forpliktelser for å betale inn til fellesskapet.
DA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ldrnA/Krisemote-Trump-skal-diskutere-Nord-Korea-med-sine-radgivere Mattis sa at USA står fast ved sine forpliktelser til å beskytte sine allierte.
AA170903 - Denne handlingen er et nytt alvorlig brudd på Nord-Koreas internasjonale forpliktelser , sier Guterres' talsperson Stephane Dujarric.
AA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg. ( ©NTB ) ¶
VG170902 Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.
AA170901 Dette er en engangssum som britene skal betale til felleskassen som sin del av EUs vedtatte forpliktelser , som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
VG170831 Hun mener det strider både mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
DB170831 Dette var lagmannsretten uenig i, og kom til at kortvarig internering på Trandum ikke i seg selv er i strid med verken norsk lov eller Norges menneskerettslige forpliktelser .
DA170831 Retten kom også til at Fisk & Koraller AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller - og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170831 Både forsvarsministeren og utenriksministeren har vært krystallklare på USAs forpliktelser , og etter hvert har Trump også bekrefta dette.
DA170831 Men i Oslo Ap er de fortsatt ikke overbevist om regjeringens nye forpliktelser er helt ektefølte.
AP170831https://www.aftenposten.no/verden/i/32Req/Brexit-forhandlingene-gar-tregt-EU-ber-britene-fa-opp-farten Etter fire dager med forhandlinger har det ikke skjedd noen vesentlige fremskritt på det som er de tre nøkkelområdene : Rettighetene til EU/EØS-borgere som bor i Storbritannia, grensen mellom Irland og Nord-Irland og hvilke økonomiske forpliktelser britene har til EU.
AA170831 EU har langsiktige forpliktelser som Storbritannia var med på å vedta, som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
DA170830 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom videre til at 43-åringen var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170830 De som blir valgt inn på Stortinget, har selvfølgelig forpliktelser overfor partiet de representerer, og de skal være med på å styre hele landet.
DN170829 Ifølge TDN Finans skriver samtidig Borr Drilling i prospektet at selskapets arbeidskapital er tilstrekkelig for å dekke selskapets forpliktelser i et tolvmåneders perspektiv.
DA170829 Dagens sykelønnsordning med hundre prosent dekning er alfa og omega for at Aas skal klare sine økonomiske forpliktelser i en lengre sykdomsperiode.
VG170827 Vi har vesentlige forpliktelser i skattereformen og vi vil prioritere å stimulere bedriftene og gründerskap ; det som skal skape nye arbeidsplasser og bedrifter.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zmlXv/Forsinket-passasjer-brukte-feil-ord-i-klagesak_-ble-nektet-erstatning-av-Norwegian Heller ikke Rønne klarer å forstå den vrangviljen Norwegian la for dagen i denne saken og mener historien viser at man risikerer at flyselskapet misforstår med vilje for å unndra seg økonomiske forpliktelser .
VG170826 « En statsråd med ansvar for noen av de svakest stilte menneskene i det norske samfunn, flyktninger og asylsøkere, er villig til å fravike Norges forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ».
AA170826 gs uttalelse har vakt sterke reaksjoner, og nå konstaterer preses i Bispemøtet, tidligere biskop i Borg, Helga Haugland Byfuglien, i en uttalelse at « en statsråd med ansvar for noen av de svakest stilte menneskene i det norske samfunn, flyktninger og asylsøkere, er villig til å fravike Norges forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
VG170825 Røde Kors har i lang tid understreket at det norske eksportkontrollregelverket ikke er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser .
DN170825 - Denne regjeringen er som tidligere regjeringer kjempegode på visjoner og strategier, men så lenge det ikke følger penger og forpliktelser med, er jeg redd det blir med det, sier Austlid til NTB.
DA170825 Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
SA170824 - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
DB170824 - Jeg vil jobbe for det, og må tro det er vilje til å se på realitetene og ikke bare på hva som er politisk opportunt i Norge, og da må det handle om den konkrete situasjonen i Afghanistan og hva som gjør at vi oppfyller våre forpliktelser .
BT170824https://www.bt.no/bolig/-Det-kan-vare-bade-krevende-og-dyrt-om-du-ma-flytte-for-leieavtalen-utloper-10329b.html - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/-Det-kan-vare-bade-krevende-og-dyrt-om-du-ma-flytte-for-leieavtalen-utloper-10329b.html - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
AA170824 Mattis viste til en rekke internasjonale avtaler og forpliktelser Moskva har godtatt siden Sovjetunionens fall i 1991 på pressekonferansen torsdag.
AA170824 Han viste også til andre forpliktelser Russland hadde gjort overfor Ukraina tilbake til 1994.
VG170822 Kriteriene for vurderingen er om politikken er rettssikker, human og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og FNs anbefalinger.
VG170822 Hun skriver at Frp selvsagt er for god rettsikkerhet og har iveratatt internasjonale forpliktelser , blant annet ved å hjelpe med rekordbeløp til nærområdene.
DA170822 Haugaland tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DN170821 Total overtar videre kortsiktig gjeld på 2,5 milliarder dollar, i tillegg til forpliktelser verdt 2,9 milliarder dollar.
DB170821 - Våre verdier og forpliktelser til mangfold er avgjørende når vi jobber for å snakke om betydningen av kreft i alle samfunn.
DN170820 Disse inkluderer blant annet fremtiden til 3,2 millioner EU-borgere i Storbritannia og 1,2 millioner briter i EU, samt økonomiske forpliktelser .
DB170820 Det kan være tungt å stå i det når ferieforbruket gjort det vanskelig for deg å møte dine økonomiske forpliktelser , og regningene hoper seg opp.
VG170818 * Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter ?
DB170818 Gjennom de nye lånene vil selskapet kunne møte sine økonomiske forpliktelser .
AA170818 Gjennom de nye lånene vil selskapet kunne møte sine økonomiske forpliktelser .
NL170817 Stortingsperioden 2017 - 2021 avgjør om Norge klarer å redusere utslippene så mye som klimatrusselen og internasjonale forpliktelser krever.
DA170817 Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
NL170816 Senterpartiet har vært klare på at Norge må leve opp til sine forpliktelser overfor NATO, og øke investeringene og bevilgningene til Forsvaret slik at de utgjør to prosent av vårt brutto nasjonalprodukt.
NL170816 Sosialistisk venstrepartis forslag om at vi nå overfører kvotene til kystflåten uten forpliktelser , vil ikke gi råstoff til industrien jevnt og helårlig.
DB170816 Kanskje de tolker internasjonale forpliktelser om å forhindre retur til forfølgelse annerledes enn de fleste eksperter.
DA170816 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170814 Retten kom også til at Dynamo Logistikk AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DN170810 Han mener markedet er avhengig av at både Saudi-Arabia og andre holder sine forpliktelser .
NL170809 Dette er i tråd med NATO landenes økonomiske forpliktelser ovenfor alliansen og et krav fra USA.
DB170809 Storbritannia skal ha tilbudt å betale 40 milliarder euro til EU for å gjøre opp for allerede inngåtte forpliktelser og andre utestående regninger, ifølge den britiske avisa Sunday Telegraph sist helg.
DB170809 David Davis, statsråden for utmelding av EU, har i forhandlingene med Michel Barnier, sjefsforhandleren til EU, lovt at britene vil stå ved sine « forpliktelser », uten å nevne noe beløp.
DA170809 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170809 - Det som er urealistisk er å oppnå våre forpliktelser til Parisavtalen hvis vi ikke slutter med olje innen 15 år.
DA170809 - Det som er urealistisk er å oppnå våre forpliktelser til Parisavtalen hvis vi ikke slutter med olje innen 15 år.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Forpliktelser har blitt veid tyngre enn gode intensjoner.
SA170808 Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
FV170808https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
DB170808 Det henvises til « menneskerettighetene », men det er ikke alltid klart hvilke forpliktelser som legges til grunn.
DA170808 Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingprofil-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
DA170807 Retten kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AA170807 Han la imidlertid til at Storbritannia er innstilt på å betale en rimelig sum for sine forpliktelser .
DN170805 De oppfordrer Nord-Korea til å « umiddelbart oppfylle sine forpliktelser i henhold til alle relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd ».
AA170805 De oppfordrer Nord-Korea til å « umiddelbart oppfylle sine forpliktelser i henhold til alle relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd ».
DA170804 Haugaland tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170803 - Hvordan kan vi nå våre forpliktelser i Paris-avtalen samtidig som vi henter ut olje i Lofoten ?
DA170803 Retten kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170803 Vølstad Detailing AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170803 - Vår kulturpolitikk vil ha mye tydeligere ambisjoner og dermed sterkere forpliktelser , sier Arnstad, ¶
SA170802 Lillestrøm er blitt enig med Strømsgodset om å overta spillernes forpliktelser ut avtaleperioden.
DB170802 Få steder har Norge så stor troverdighet på å oppfylle sine forpliktelser som i EU-spørsmål.
DA170802 Retten kom også til Våpenhuset AS antas til å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170802https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lillestrom-sikret-seg-Godset-spiss-239609b.html Lillestrøm er blitt enig med Strømsgodset om å overta spillernes forpliktelser ut avtaleperioden.
AA170802 - Det at han sendte meg hit, er et håndfast bevis på at vi står ved våre forpliktelser overfor Montenegro, som NATO nyeste medlem, sa Pence.
VG170801 Irans brudd på sine forpliktelser om missiltesting forteller oss at vi ikke kan stole på dem.
NL170801 I tillegg kommer våre klima- og miljømessige forpliktelser som ikke kan innfris av en region henvist til en fremtid som CO2-troll med et økende antall fossile biler, fordi alternativet ikke finnes.
DN170801 Tvilen er imidlertid stor om hvorvidt dette innebærer sterke nok forpliktelser , og det er usikkerhet rundt hva en eventuell alternativ plan fra Ap og Sp går ut på.
DB170801 I 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for manglende overholdelse av våre forpliktelser om å ha mottaksanlegg for skipsgenerert avfall og avfallsrester.
DA170801 Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
SA170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
DN170731 USAs visepresident Mike Pence forsikrer Estland, Latvia og Litauen om at USA står bak sine forpliktelser i NATO.
DB170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
DA170731 Både forsvarsministeren og utenriksministeren har vært krystallklare på USAs forpliktelser , og etter hvert har Trump også bekrefta dette.
BT170731https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ronaldo-avviste-all-skyld-i-retten-239513b.html Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ronaldo-avviste-all-skyld-i-retten-239513b.html Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
AA170731 USAs visepresident Mike Pence forsikrer Estland, Latvia og Litauen om at USA står bak sine forpliktelser i NATO.
VG170730 Jeg ville gjerne ha vært med forrige gang, men da hadde jeg andre forpliktelser .
DA170730 Kommunen får sikret sine forpliktelser og interesser i forhold til sine innbyggere, og med de resultatene kinoen genererer, sikrer det i tillegg utbytte til kommunen.
AA170728 - Et åpenbart brudd på internasjonale forpliktelser nedfelt i flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, heter det i en kunngjøring fra EU.
AA170728 - Et åpenbart brudd på internasjonale forpliktelser nedfelt i flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, heter det i en kunngjøring fra EU.
DA170727 Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170726 Norge har også, som ett av bare tre land, oppfylt sine forpliktelser til å ta imot sin kvote med asylsøkere fra Italia og Hellas, gjennom EUs såkalte relokaliseringsprogram.
DB170726 Derfor følger Regjeringen dette sporet og Ikkespredningsavtalens forpliktelser , i tråd med Stortingets enstemmige vedtak.
SA170725 Leciejewski og de andre Brann-spillerne har ferie, og målvakten har ingen forpliktelser i Bergen denne uken.
DN170725 Hvor mye Storbritannia må betale for å oppfylle sine forpliktelser i en brexitavtale og grensa mot Irland, er blant temaene som diskuteres.
DN170725 « Det som ikke har endret seg er at Saudi-Arabia og Russland ikke svikter i sine forpliktelser til avtalen », skriver storbanken, som legger til : ¶
BT170725https://www.bt.no/100Sport/fotball/Her-er-Leciejewski-pa-VIP-tribunen-til-klubben-som-vil-kjope-ham-239250b.html Leciejewski og de andre Brann-spillerne har ferie, og målvakten har ingen forpliktelser i Bergen denne uken.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-er-Leciejewski-pa-VIP-tribunen-til-klubben-som-vil-kjope-ham-239250b.html Leciejewski og de andre Brann-spillerne har ferie, og målvakten har ingen forpliktelser i Bergen denne uken.
AA170725 Nylig beskrev FN en ny lov om frivillige organisasjoner som undertrykkende, og et brudd på Egypts forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter.
AA170725 Hvor mye Storbritannia må betale for å oppfylle sine forpliktelser i en brexitavtale og grensa mot Irland, er blant temaene som diskuteres.
AA170724 Hvor mange ulv som finnes i Europa er irrelevant for Norges forpliktelser , noe departementet påpeker i sitt svar til forslagsstillerne.
DB170723 Davis lover nå at landet « står ved sine forpliktelser », men å nevne en pris er tabu hjemme.
DA170721 Retten kom også til Solberg Service AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170721 Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170720 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170719 Fra EUs side har det vært et krav fra første stund at forhandlingene om Storbritannias generelle, fremtidige partnerskap med EU ikke kan starte før man har klart å enes om borgernes rettigheter, Storbritannias økonomiske forpliktelser til EU og spørsmålet om grensen til Irland.
DA170719 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170719https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVajw/Venstres-Abid-Raja-far-kritikk-for-a-soke-traineer-uten-lonn--Jeg-lar-meg-ikke-stoppe-av-LO - De frivillige i politikken kan alltid styre sin egen innsats og hvor mange timer de bruker på å bidra i valgkampen, mens vi ansatte har forpliktelser og en kontrakt med arbeidsgiveren, sier Haugland.
AA170718 - Under annen verdenskrig oppfylte Ungarn ikke sine moralske og politiske forpliktelser .
AA170718 - På grunn av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen er vi langt på vei bundet av EUs avgjørelse.
DB170717 Dette gjelder britiske forpliktelser til alle slags felles tiltak, garantier som er gitt og pensjoner til EU-ansatte i årevis framover.
DA170717 Dalene tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DB170716 Det er noen forpliktelser vi ønsker at de forbedrer.
VG170714 - Jeg vil bare at dere skal vite at jeg er veldig lei meg hvis jeg har skuffet dere i løpet av denne reisen, og jeg vil at alle skal vite at jeg er knust for å ha mislykkes med mine forpliktelser overfor helten min, sier han med referanse til avdøde Jim Henson.
DB170714 Dette er en periode med mange forpliktelser og stress.
DA170714 Oppkjøpet av Tech Team Solutions innebærer overtakelse av ansatte, inkludert selskapets løpende kontrakter og forpliktelser .
VG170713 Håpnes mener vedtakene bryter med Stortingets ulvevedtak fra 2016, stortingsforlikene fra 2004 og 2011, Naturmangfoldloven og Norges forpliktelser i Bernkonvensjonen.
DN170713 ¶ Spørsmålet om hvem vi har forpliktelser overfor er kanskje det mest grunnleggende etiske spørsmålet vi kan stille.
AA170711 Jenter tar allerede brorparten av det ansvaret, og det er ingen tvil om at gutter må bevisstgjøres om at et aktivt sexliv innebærer forpliktelser .
VG170709 Det er denne uken et år siden Trump i et intervju med New York Times for første gang luftet muligheten for at artikkel 5 ville kunne settes til side, om ikke landet som ble angrepet hadde « oppfylt sine forpliktelser ».
AA170709 Vesten anklager Russland for å bryte sine forpliktelser i avtalen. ( ©NTB ) ¶
VG170708 Vi sørger for å ivareta våre forpliktelser knyttet til overvåkning, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse.
DB170708 Jeg har jo ingen forpliktelser , egentlig, men det er en del spillere jeg har hjulpet litt økonomisk og sånn i noen år, hvor jeg til slutt har måttet si at « nå kan jeg ikke gjøre mer, du er nødt til å finne en annen løsning ».
DB170708 Selv om vi, som statssekretær i utenriksdepartementet Michael Roth sa til NTB i går, har oppfylt våre forpliktelser , har vi likevel kapasitet til å ta imot flere.
DA170708 Utenriksminister Børge Brende ( H ) og regjeringen har ikke deltatt i forhandlingene fordi de mener forbudet bryter med Norges forpliktelser i NATO.
DA170708 Forpliktelser , ikke bare tomme ord og fraser, bedyrer hun.
DB170707 Og han unnlot å forsikre at USA står ved sine forpliktelser etter artikkel fem i NATO-traktaten.
DB170707 Norges forpliktelser ovenfor Nato er Brendes andre motargument.
DA170707 Stavanger tingrett legger skyldnerens opplysninger til grunn, og selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170706 Borten-regjeringen var klar på at reformen ville øke de sosiale utgiftene kraftig i mange år fremover og legge store forpliktelser på arbeids- og næringslivet.
DB170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet, sier Børge Brende.
AP170706https://www.aftenposten.no/verden/Brende-leverer-tilbake-stjalet-buddhastatue-624677b.html Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet, sier Børge Brende.
AA170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet, sier Børge Brende. ( ©NTB ) ¶
DA170705 Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller », heter det i kjennelsen.
NL170704 Ved kun å forholde seg til juridiske forpliktelser kommer KMD unna å måtte å begrunne sine standpunkter i avstamningspolitikken reelt.
DB170704 KRLE-faget er altså fullt i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser .
VG170703 Vi er avhengig av at tilskuddsmottagere overholder sine forpliktelser når de mottar penger fra Utenriksdepartementet.
DN170703 De har bekreftet sine forpliktelser til å håndtere Nord-Korea, opplyser Det hvite hus.
DB170703 Vi er avhengig av at tilskuddsmottakere overholder sine forpliktelser når de mottar penger fra Utenriksdepartementet.
AP170703https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/8yReE/Aftenposten-mener-Siv-Jensens-skatteparadoks I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AP170703https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Siv-Jensens-skatteparadoks-624497b.html I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AA170703 De har bekreftet sine forpliktelser til å håndtere Nord-Korea, opplyser Det hvite hus.
DB170701 Med den nye loven oppfyller Norge våre menneskerettslige forpliktelser bedre enn før, blant annet ved at retten til privatliv og forbudet mot diskriminering nå står sterkere.
AP170701https://www.aftenposten.no/verden/USA-pa-kollisjonskurs-med-FN-og-EU-i-synet-pa-Iran-624414b.html - FNs generalsekretær António Guterres er sterkt oppmuntret over at alle parter i avtalen fortsetter å overholde sine forpliktelser , sa Feltman.
AP170701https://www.aftenposten.no/verden/USA-pa-kollisjonskurs-med-FN-og-EU-i-synet-pa-Iran-624414b.html - Alle må overholde sin forpliktelser og blant annet sørge for at det iranske folk på synlig vis kan få nyte godt av sanksjonslettelsene, sa han.
AA170701 - FNs generalsekretær António Guterres er sterkt oppmuntret over at alle parter i avtalen fortsetter å overholde sine forpliktelser , sa Feltman.
AA170701 - Alle må overholde sin forpliktelser og blant annet sørge for at det iranske folk på synlig vis kan få nyte godt av sanksjonslettelsene, sa han. ( ©NTB ) ¶
NL170629 Det gir UiT forpliktelser .
DN170629https://www.dn.no/nyheter/2017/06/29/2053/Finans/tapte-penger-jakter-pa-meglerhonorarene Jeg sitter i noen styrer, men jeg har på ingen måte noen forpliktelser til sentrale personer i Optimum.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Forsvarsministeren-er-fornoyd-med-USA-under-Trump--Vi-ser-ingen-endring-i-USAs-engasjement-624252b.html BRUSSEL ( Aftenposten ) : Tross svært sprikende signaler, er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide trygg på at USA står ved sine forpliktelser til Norge og NATO.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Forsvarsministeren-er-fornoyd-med-USA-under-Trump--Vi-ser-ingen-endring-i-USAs-engasjement-624252b.html Alt dette til tross, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier i et intervju med Aftenposten at hun føler seg trygg på at USA står ved sine forpliktelser til Norge og NATO.
VG170628 Å stå på venteliste hos Opel koster ikke noe, og er derfor uten forpliktelser inntil endelig kontrakt skrives.
VG170627 * Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter ?
DA170627 Stavanger tingrett la opplysningen fra Service Sveis AS til grunn og til at firmaet var ute av stand til dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170627 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170626 Partene har også blitt enig i viktige spørsmål om pensjon og at Storbritannia skal oppfylle sine forpliktelser til NATO ved å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret, heter det i en pressemelding.
VG170626 Beslutningen om felling av ulv fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
DN170626 Vesten anklager Russland for å bryte sine forpliktelser i avtalen.
DN170626 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Rovviltnemnder-pa-Ostlandet-apner-for-felling-av-28-ulver-623992b.html Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
AA170626 Vesten anklager Russland for å bryte sine forpliktelser i avtalen. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Beslutningen fattes blant annet på bakgrunn av internasjonale forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
VG170625 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
DN170625 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
DB170625 Praksisen i Norge i dag bryter med sentrale internasjonale forpliktelser - og forverrer livssituasjonen til papirløse migranter.
DB170625 Helseminister Bent Høie må sikre at Norge følger sine forpliktelser på grunnleggende menneskerettigheter, og legge til rette slik at samtlige som oppholder seg i Norge får tilgang til helsehjelp, skriver artikkelforfatteren.
DB170625 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa fra Stortingets talerstol at han « antok » at gjeldende forskrift om helsehjelp til personer uten opphold i riket er i samsvar med de internasjonale forpliktelser .
DB170625 Bent Høie må sikre at Norge følger sine forpliktelser på grunnleggende menneskerettigheter, og legge til rette slik at samtlige som oppholder seg i Norge får tilgang til helsehjelp.
AA170625 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
VG170623 - Vi har tatt et initiativ til å vurdere en omlegging av Europas innvandringspolitikk og asylmottak i utlandet, innenfor våre internasjonale forpliktelser .
DB170623 Noen stans i all asylinnvandring er helt urealistisk, ikke minst fordi Norge har internasjonale forpliktelser når det gjelder flyktninger.
DA170623 Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170622 - Det gjør at han ikke får fulgt opp sine forpliktelser i Danmark, både familiært og økonomisk.
NL170622 Sametinget mener at staten må ta sine folkerettslige forpliktelser på alvor og sikre at kraftutbygging sammen med andre inngrep ikke truer eller legger ned samisk reindrift.
DN170622 Selskapet skriver i pressemeldingen at « Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter », skriver selskapet.
DA170622 Retten kom til at den skulle legge opplysningene til El Pluss AS til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Norske-myndigheter-viste-til-sharia-da-de-nektet-barna-til-Parwin-a-komme-til-Oslo-Na-har-de-snudd-623807b.html UNE viser blant annet til Norges forpliktelser etter Kvinnediskrimineringskonvensjonen og at et avslag vil fremstå som sterkt urimelig etter norske rettsprinsipper.
DA170621 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170621 Sp fronter en utryddingspolitikk av ulven i Norge, som både strider med Stortingsforlikene i 2011 og 2004, med naturmangfoldloven og med våre internasjonale forpliktelser , blant annet.
VG170620 Det første som må gjøres er å gjennomgå selve rammeverket for samarbeidet, og fastsette tydelig hvilke forpliktelser som ligger hos kriminalomsorgen, arbeids- og velferdsetaten, helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene.
SA170620 « Dessverre kan det se ut som om Ap løper fra sine egne vedtak og sine forpliktelser til å sikre byen et godt og moderne brannvesen », skriver John Peter Hernes.
VG170619 - Det mest ironiske med det hele er at dette er saksforberedende dokumenter til en sak der Stortinget kjører forsvarsdepartementet på blant annet ikke å overholde sine forpliktelser med henhold til sikkerhetsloven, sier Romarheim.
DA170619 Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170618 Mens den nåværende ledelsen ene og alene har kjørt selskapet i grøfta, så vil altså aksjonærer snakke om betingede forpliktelser og intensjonsavtaler fra fem år tilbake ? skriver Wiik i en epost.
DB170617 NRK har langt mer detaljerte innholdskrav enn de andre, sier Grande, og legger til at generalforsamlingen også har sanksjonsmuligheter hvis NRK gjentatte ganger over tid skulle bryte sine forpliktelser .
DB170617 Men det vi ser fra dagens generalforsamling er at NRK i det store og hele har fulgt sine forpliktelser .
BT170617 Da må tvangsbeordring brukes, uten at det tas hensyn til familie og sosiale forpliktelser , sier Kaspersen til Politiforum.
SA170616 Om 2017-18 sesongen har oppfylt alle forpliktelser , kan kanskje diskuteres.
DB170616 Dermed vil ikke russetiden ta helt av uten forpliktelser til skole.
DA170616 Dalane tingrett la opplysningene til Byggservice Egersund AS til grunn og kom til at firmaet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170616 - Jeg veit ikke om jeg vil si tidligere forpliktelser , MDG satt ikke en gang i bystyret da disse vedtakene ble gjort.
DN170614 « På grunn av personlige årsaker er ikke Wu i stand til å oppfylle sine forpliktelser i selskapet og har trukket seg », skriver Anbang i en kort pressemelding.
DN170614 Hvis man vet at verden har forandret seg, og at man i virkeligheten har påført Stortinget helt andre forpliktelser , må det fanges opp i supplerende notater, sier han til NTB.
DA170614 Hvis man vet at verden har forandret seg, og at man i virkeligheten har påført Stortinget helt andre forpliktelser , må det fanges opp i supplerende notater, sier han til NTB.
VG170613 Da svarte Ronaldos agentbyrå, Gestifute, at han hadde oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
SA170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
DB170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
DB170613 Samtidig vil det ikke vært realt overfor de medlemslandene som faktisk oppfyller sine forpliktelser , ikke å gå videre med saken.
DB170613 Løsninger som blir til i brytningsfeltet mellom sivilt samfunn og staten bidrar ikke bare til mer balansert ivaretakelse av våre menneskerettslige forpliktelser - men også til opprettholdelse av den tillit et fungerende demokrati forutsetter.
AP170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
AA170613 I ytterste konsekvens risikerer Polen, Tsjekkia og Ungarn store bøter for brudd på sine juridiske forpliktelser .
NL170612 Samfunnsviterne i Finnmark mener det er behov for å få belyst og utredet skoltesamenes situasjon, med tanke på å sikre deres rettigheter og oppfylle Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor skoltesamene.
DN170612 Verdenssamfunnet må presse USA til å respektere og etterleve sine forpliktelser i atomavtalen, mener Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.
DN170612 - USA vil se at det er i deres egen interesse, og for internasjonal fred og sikkerhet, at de lever opp til sine forpliktelser , sier Zarif.
DA170612 Som medlem av koalisjonen mot IS, strekker Norges forpliktelser seg utover ansvaret for egne soldater, sier Harlem.
DA170612 Men tendensen i NATO og vestlige land har vært at man går lengre enn folkerettens forpliktelser , og ikke ønsker sivile tap overhodet.
DA170612 - Norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser , og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
DA170610 Avtalen om å leie fengselet i Nederland, og gjennomføringen av den, strider ikke med Norges folkerettslige forpliktelser , skriver Justisdepartementet i sitt svar til Sivilombudsmannens svært kritiske rapport.
DA170610 KRITISK : Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener soning i Nederland bryter Norges menneskerettslige forpliktelser .
DA170610 Han mener soningsavtalen bryter Norges menneskerettslige forpliktelser .
AA170610 NATOs pressetalsperson Oana Lungescu sier generalsekretær Jens Stoltenberg ved en rekke anledninger har vist til at USA står ved sine forpliktelser til NATO både i ord og i handling.
VG170609 For de innsatte som er overført mot sin vilje, så innebærer ikke dette et så stort inngrep at man kan si at dette på noen måte bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser , skriver departementet, som legger til at det gjøres grundige vurderinger av hver enkelt innsatt før overføring.
VG170609 Der mente han at soningsforholdene i Nederland bryter med Norges forpliktelser til menneskerettighetene.
SA170609 NATOs pressetalsperson Oana Lungescu sier generalsekretær Jens Stoltenberg ved en rekke anledninger har vist til at USA står ved sine forpliktelser til NATO både i ord og i handling.
SA170609 Norges fotballforbund ( NFF ) sier at de i samarbeid med de nordiske forbundene allerede utfordrer FIFA på menneskerettigheter og forpliktelser om samfunnsansvar i forbindelse med avviklingen av mesterskap.
DA170609 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Stavanger Mediegymnas AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170609 Norges fotballforbund ( NFF ) sier at de i samarbeid med de nordiske forbundene allerede utfordrer FIFA på menneskerettigheter og forpliktelser om samfunnsansvar i forbindelse med avviklingen av mesterskap.
DB170608 Tirsdag roste det amerikanske forsvarsdepartementet Qatar for å overholde sine forpliktelser når det gjelder « regional sikkerhet ».
VG170607 - Uten støtte til kvotepliktig sektor vil ikke Norge kunne nå sine forpliktelser om at prosessindustrien skal være karbonnøytral i 2045.
DN170607 Meieriselskapet skriver at de har gjeld og andre forpliktelser på 26,7 milliarder yuan, tilsvarende nær 30 milliarder kroner.
AP170607 - Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg ( H ) i den muntlige spørretimen.
AP170606 Folkeretten regulerer staters rettigheter og forpliktelser blant annet i væpnet konflikt.
VG170605 Kina og EU er klare til å overta ledertrøyen og flere land har varslet at de nå trapper opp sine forpliktelser .
VG170605 De demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt « United States Climate Alliance », som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Skal vi ta vare på naturverdier i norsk fjellheim i møte med det grønne skiftet, må viktige aktører gå foran og vise at de vil bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser .
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Skal vi ta vare på naturverdier i norsk fjellheim i møte med det grønne skiftet, må viktige aktører gå foran og vise at de vil bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser .
AP170605 Skal vi ta vare på naturverdier i norsk fjellheim i møte med det grønne skiftet, må viktige aktører gå foran og vise at de vil bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser .
FV170604 - Det viktigste vi kan gjøre er å oppfordre landene til å melde inn egne forpliktelser .
VG170602 - De største forurenserne pålegges ingen meningsfulle forpliktelser , sa Trump fra talerstolen i rosehagen i Det hvite hus.
VG170602 Tre av dem, de demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt « United States Climate Alliance », som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser .
VG170602 Også andre politidistrikter måtte sette tilsvarende bygge- og husleieprosjekter på vent for å unngå bindinger i forkant av politisk behandling av politireformen, og POD hadde allerede i september 2013 besluttet midlertidig stans i denne type forpliktelser .
VG170602 Kina satser mye på fornybar energi og sier de vil leve opp til sine forpliktelser i henhold til Paris-avtale.
DN170602 « Undertegnede selskap stiller seg herved økonomisk ansvarlig som selvskyldner for følgende forpliktelser som måtte oppstå for Skeie Energy as i forbindelse med dette selskaps virksomhet ved undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster, derunder lagring og transport på annen måte enn med skip på den norske kontinentalsokkel : ¶ a ) De forpliktelser som det ovennevnte selskap har på
DN170602 rlig som selvskyldner for følgende forpliktelser som måtte oppstå for Skeie Energy as i forbindelse med dette selskaps virksomhet ved undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster, derunder lagring og transport på annen måte enn med skip på den norske kontinentalsokkel : ¶ a ) De forpliktelser som det ovennevnte selskap har påtatt seg eller måtte påta seg overfor Den norske stat, norsk kommune
DB170602 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red. anm. ), sier Spetalen.
DB170602 Spetalen var spesielt opptatt av Kinas forpliktelser i avtalen.
DB170602 Han kaller avtalen en « scam » - altså et bedrag - og reagerer blant annet kraftig på Kinas forpliktelser .
DB170602 Det oppsiktsvekkende i lederartikkelen fra WSJ var at Kina ikke har noen forpliktelser til CO2 utslipp før i 2030.
DB170602 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red. anm. ), sier Spetalen.
DA170602 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Grip Personlig Trening AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170602 - Dersom det er riktig at Kina ikke har noen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen et bedrag.
AP170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser . » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale stan
AA170602 IAEA overvåker avtalen nøye og konkluderer med at Iran overholder sine forpliktelser .
AA170602 Den nye klimaloven vil gi oss en sterkere systematikk i arbeidet med å kutte norske utslipp, og forplikter fremtidige regjeringer og Storting til å gjennomføre utslippskutt i tråd med våre egne mål og internasjonale forpliktelser , sier Ola Elvestuen ( V ), som også leder Stortingets energi- og miljøkomité ¶
AA170602 - Dersom det er riktig at Kina ikke har noen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen et bedrag.
AA170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser . » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standa
VG170601 Trump understreker at USA - allerede fra i dag - vil slutte å følge USAs forpliktelser etter Parisavtalen.
SA170601 Han fremstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
SA170601 Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen.
SA170601 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red.anm. ), sier Spetalen til Dagbladet.
DN170601https://www.dn.no/nyheter/2017/06/01/2222/Utenriks/obama-om-trumps-klimaoppror-vraker-fremtiden Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DN170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DN170601 Transocean har mottatt 320 millioner dollar kontant i forbindelse med salget, samtidig som Borr overtar samtlige forpliktelser overfor verftet.
DA170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DA170601 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170601 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Norwegian Hospitality Ships AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170601 Om ikke alle blir en Trond Mohn eller Bill Gates, hviler det likevel forpliktelser på mennesker som gjør det bra i forretninger.
DA170601 - Rundt Norges militære deltakelse i Afghanistan var det tross alt en annen debatt, der vi også hadde forpliktelser overfor NATO som vi selvsagt skal overholde, sier hun.
DA170601 - Rundt Norges militære deltakelse i Afghanistan var det tross alt en annen debatt, der vi også hadde forpliktelser overfor NATO som vi selvsagt skal overholde, sier hun.
BT170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AP170601https://www.aftenposten.no/verden/Klimaforsker--Trump-gar-imot-verdenssamfunnet-622392b.html Han fremstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AP170601https://www.aftenposten.no/verden/Klimaforsker--Trump-gar-imot-verdenssamfunnet-622392b.html Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen.
AP170601https://www.aftenposten.no/verden/Klimaforsker--Trump-gar-imot-verdenssamfunnet-622392b.html - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red.anm. ), sier Spetalen til Dagbladet.
AP170601 Han fremstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AP170601 Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen.
AP170601 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red.anm. ), sier Spetalen til Dagbladet.
AP170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 - Han framstiller det som om Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 - Hvilke ringvirkninger vil dette gi for andre lands forpliktelser ?
AA170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 - Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl- og flyktningpolitikk, og det er i vår interesse at alle land som deltar i dette samarbeidet etterlever sine forpliktelser .
VG170531 Viktigst av alt var at rike land skulle få lov til å kjøpe seg fri fra sine forpliktelser ved å betale for utslipp i andre land.
SA170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
SA170531 EU står ved sine forpliktelser
SA170531 Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svakere amerikanske forpliktelser overfor Europa, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DB170531 Han sier også at EU og Kina vil detaljere hvordan de skal møte sine forpliktelser etter avtalen, i Brüssel på fredag.
DB170531 Erna Solberg mener derimot at det ikke er grunn til å si at USAs forpliktelser overfor NATO er svekket.
DB170531 - I lys av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sa Solberg, som også minnet om at Tyskland og Frankrike har en egen agenda om å styrke den sikkerhetspolitiske linjen i EU.
DB170531 ¶ ERNA SOLBERG : Urolig over Donald Trumps uklare holdning til NATO og USAs forpliktelser .
DB170531 Det gjenstår å se om Donald Trump vil svekke USAs forpliktelser i NATO, slik han vitterlig lovet i sin valgkamp.
DA170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
DA170531 EU står ved sine forpliktelser
BT170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
BT170531 EU står ved sine forpliktelser
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Et-Trump-nei-til-Paris-kan-gi-Kina-en-gyllen-sjanse-622271b.html Kina og EU bekreftet onsdag at de står ved sine forpliktelser til Parisavtalen, ifølge Associated Press.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg-og-Store-demper-frykten-for-Trumps-holdninger-til-NATO-622258b.html - På bakgrunn av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sier Solberg og legger til at det selvsagt ikke er så greit at presidenten ikke nevnte dette under NATO-møtet.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg-og-Store-demper-frykten-for-Trumps-holdninger-til-NATO-622258b.html - Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg ( H ) i det som kan ha vært hennes siste muntlige spørretime som statsminister.
AP170531 Kina og EU bekreftet onsdag at de står ved sine forpliktelser til Parisavtalen, ifølge Associated Press.
AP170531 - På bakgrunn av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sier Solberg og legger til at det selvsagt ikke er så greit at presidenten ikke nevnte dette under NATO-møtet.
AP170531 - Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg ( H ) i det som kan ha vært hennes siste muntlige spørretime som statsminister.
AA170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
DN170530 Ved årsskiftet hadde China Evergrande forpliktelser på 1200 milliarder kinesiske yuan ( 1480 milliarder kroner ).
DB170530 Dette er et grovt brudd på de forpliktelser som følger av ditt arbeidsforhold », heter det i oppsigelsen.
DA170530 Stavanger tingrett kom til at Vip Fs AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170529 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170529 I Brussel torsdag refset Donald Trump statslederne i de andre Nato-landene for ikke å oppfylle sine forpliktelser .
VG170528 Uklarhet i forpliktelser og ansvar mellom allierte er aldri et gode, sier Jonas Gahr Støre ( Ap ) til VG.
VG170528 Melby mener at selv om både forsvarsministeren og utenriksministeren i USA har uttalt at de skal opprettholde sine forpliktelser , har ikke Europa lenger råd til å bare tro at dette skal rette seg opp.
DB170528 Når procycling.no snakker med Lunke sitter han fremdeles i Sunweb-bussen og venter på at Dumoulin skal få alle obligatoriske intervjuer og forpliktelser .
VG170527 * Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser .
VG170527 * Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser .
VG170527 * Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser .
BT170527 Rene sponsoravtaler hvor oppdragsgiver ikke påtar noen forpliktelser , er å anse som gaver og faller utenfor regelverket » ( Dragsten og Lindalen : Offentlige anskaffelser, kommentarutgave ( 2005 ) ) ( min understrekning ).
AA170527 Sanksjonene kan trappes ned når Russland oppfyller sine forpliktelser , heter det i en uttalelse fra G7-toppmøtet.
VG170526 « Trump er i sin fulle rett om han vil be EU-landene jobbe fortere for å møte sine forpliktelser overfor Nato.
DB170526 Samarbeidet i NATO bygger på den typen forpliktelser som ligger i erklæringen fra Wales.
DA170526 Ifølge tiltalen ble pengene brukt dels til private formål, dels til å dekke andre selskapers forpliktelser .
DA170526 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170525 Trusselen fra Mattis i NATO i februar om at USA ville « moderere sine forpliktelser » overfor land som ikke er med og bærer den felles forsvarsbyrden, er blitt mottatt med største alvor i alle NATO-landenes hovedsteder.
VG170525 Moderere forpliktelser
VG170525 Spørsmålet er om dette er godt nok for amerikanerne og Donald Trumps trussel om å « moderere sine forpliktelser » overfor Nato-land som ikke deltar nok i spleiselaget.
VG170525 NATO er helt avhengige av USA og det han vil si om USAs fremtidige forpliktelser overfor alliansen, er viktig.
VG170525 Trump holdt ingen egen pressekonferanse etter møtet, men NATO-sjef Jens Stoltenberg sa etter møtet at Trump hadde forsikret de andre topplederne at USA står ved sine forpliktelser i NATO.
VG170525 Stoltenberg sa at Trump har sagt dette så mange ganger at det nærmest var underforstått at USA sto ved alle NATOs forpliktelser , som da de møttes i Washington i påsken.
DN170525 Trump har skapt usikkerhet om USA vil stå ved sine forpliktelser og kunne benyttet denne anledningen med et klart budskap.
DN170525 - Disse sikkerhetsutfordringene er grunnen til at jeg har tatt opp svært direkte med generalsekretær Stoltenberg og med medlemmene av alliansen at de må yte sin rettferdige andel og møte sine finansielle forpliktelser . 23 av 28 land betaler ikke det de burde betale.
DB170525 Han har et klart budskap hva angår USAs forpliktelser overfor NATO, men han har også klare forventninger om rettferdig byrdefordeling.
DB170525 - Disse store sikkerhetsbekymringene er samme grunn til at jeg har vært veldig, veldig direkte overfor generalsekretær Stoltenberg og medlemmer av alliansen, og sagt at de må bidra med sin rettferdige andel og oppfylle sine finansielle forpliktelser , la Trump til.
DB170525 ¶ ALVORLIG : - Jeg er opptatt av at vi ivaretar våre folkerettslige forpliktelser .
DB170525 - Jeg er opptatt av at vi ivaretar våre folkerettslige forpliktelser .
DA170525 - Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser , sa Trump.
BT170525 - Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser , sa Trump.
AP170525https://www.aftenposten.no/verden/Alle-landene-har-signert-pa-NATOs-pengemal-I-realiteten-mener-mange-det-er-helt-urealistisk-621654b.html - Mange NATO-land bruker mye mer tid og energi på å rettferdiggjøre sine lave forsvarsbudsjetter enn å gjøre en ordentlig innsats for å oppfylle sine forpliktelser , sier Benitez i Atlantic Council ¶
AP170525 - Mange NATO-land bruker mye mer tid og energi på å rettferdiggjøre sine lave forsvarsbudsjetter enn å gjøre en ordentlig innsats for å oppfylle sine forpliktelser , sier Benitez i Atlantic Council ¶
AA170525 - Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser , sa Trump.
DA170524 - Jeg var der fra 18.00-18.30, og hadde informert initiativtaker Jon Christian Foss om at jeg ikke kunne være lenger på grunn av andre forpliktelser samme kveld.
AA170524 Kjøpet innebærer også omfattende forpliktelser i Nordsjøen, der gamle oljeinstallasjoner må fjernes på en forsvarlig måte. 440 ansatte følger med på kjøpet, men Dong vil fortsatt ha rundt 5.800 ansatte etter salget av olje- og gassvirksomheten til Ineos. ( ©NTB ) ¶
VG170523 I forkant av finalen skulle José Mourinho og en Manchester United-spiller i utgangspunktet stille foran pressen, men de fikk tillatelse av UEFA til å droppe sine forpliktelser som følge av terrorangrepet i Manchester mandag.
NL170523 Pliktsystemet har fungert dårlig fordi myndighetene har tillatt kvotebaroner å gå fra klare forpliktelser .
NL170523 Når trålernes forpliktelser ikke fungerer, velger han å fjerne dem.
NL170523 Han lokker med at kystflåten skal få 20 % av trålernes torskekvoter mot at trålerne slipper forpliktelser .
DB170523 United skal ha søkt Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) om tillatelse til å droppe sine forpliktelser rundt pressekonferansen og fått medhold.
DA170523 United skal ha søkt Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) om tillatelse til å droppe sine forpliktelser rundt pressekonferansen og fått medhold.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017 : ¶
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html - Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
AP170523 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017 : ¶
AP170523 - Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
VG170522 - Stortinget har vedtatt en god langtidsplan som styrker Forsvaret på viktige områder, og som investerer ut over våre forpliktelser , sier hun.
DB170522 Selv om Genèvekonvensjonene pålegger de krigførende partene en rekke forpliktelser i å sikre befolkningen mot cyberangrep, innebærer ikke dette at ikke enkeltindivider eller virksomheter også har et ansvar for å sikre respekt for disse reglene ved cyberangrep.
DA170522 Uten betydelige utslippsreduksjoner her kan nasjonale mål og forpliktelser ikke nås.
DA170522 Norge har sluttet seg til Parisavtalen og vil samarbeide med EU om å møte våre internasjonale forpliktelser i avtalen.
DA170522 KRONIKK : Norges klimamål og internasjonale forpliktelser vil strammes til i årene framover.
DA170522 Byregionene vil være viktige for å oppfylle nasjonale forpliktelser .
AP170522 Innføring av euro medfører også en rekke bestemmelser og forpliktelser i finanspolitikken.
NL170518 Og for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser overfor samene, må også denne samiske særretten lovfestes.
VG170516 For å klare lån og andre forpliktelser , kreves mer enn to jobber.
DB170516 Dette var utgifter Forsvaret ikke hadde noen forpliktelser til å betale.
DA170516 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170516 Retten kom til at Agri Invest AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170516 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Pegassus AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DN170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
DB170515 Konvensjonen sikrer også at Russland og Tyrkia opprettholder sine verdimessige og juridiske forpliktelser til Europa.
DA170515 Stavanger tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170515 Stavanger tingrett kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
AP170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
AA170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
VG170514 Videre i den korte uttalelsen gjentar presidenten USAs forpliktelser til å stå sammen med Japan og Sør-Korea for å møte trusselen fra Nord-Korea, og oppfordrer alle land til å stramme grepet om den lille atommakten.
DB170514 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
DA170511 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170510 Men om ESA ( organ som sikrer at EFTA-stater oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, journ.anm ) er av samme oppfatning, er jeg ikke sikker på.
SA170510 Fakta : Særforbundenes forpliktelser
SA170510 Det skal utpekes en antidopingansvarlig som skal sikre oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet.
SA170510 Alle landslagsutøvere skal gjennomføre et grunnleggende antidopingopplæring og kjenne sitt ansvar og sine forpliktelser .
SA170510 Alle landslagsutøvere må gjennomføre grunnleggende opplæring i antidoping, og vite om ansvar og forpliktelser . ( se fakta ).
NL170510 Situasjonen utnyttes i stedet av utenforstående interesser og aktører som ikke har bærekraftige hensikter eller forpliktelser for regionens fiskerimiljø og kystsamfunn.
DA170510 Stavanger tingrett kom også til at Sally & Mimosa AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller - og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettspresidenten-nadelos-mot-synderne-235333b.html Fakta : Særforbundenes forpliktelser
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettspresidenten-nadelos-mot-synderne-235333b.html Det skal utpekes en antidopingansvarlig som skal sikre oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettspresidenten-nadelos-mot-synderne-235333b.html Alle landslagsutøvere skal gjennomføre et grunnleggende antidopingopplæring og kjenne sitt ansvar og sine forpliktelser .
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettspresidenten-nadelos-mot-synderne-235333b.html Alle landslagsutøvere må gjennomføre grunnleggende opplæring i antidoping, og vite om ansvar og forpliktelser . ( se fakta ).
AP170510 Fakta : Særforbundenes forpliktelser
AP170510 Det skal utpekes en antidopingansvarlig som skal sikre oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet.
AP170510 Alle landslagsutøvere skal gjennomføre et grunnleggende antidopingopplæring og kjenne sitt ansvar og sine forpliktelser .
AP170510 Alle landslagsutøvere må gjennomføre grunnleggende opplæring i antidoping, og vite om ansvar og forpliktelser . ( se fakta ).
VG170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
SA170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
SA170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
FV170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
FV170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
DB170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
DB170509 Forslaget er dessuten på kollisjonskurs med Norges forpliktelser etter blant annet FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som ikke unntar familie- og privatlivet.
DA170509 Jæren tingrett kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Kverme Bygg AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 « Force majeure innebærer at et selskap på grunn av krise, krig eller annen ukontrollerbar hendelse ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtale », skriver DNO.
BT170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
BT170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
BT170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
BT170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Edvartsen-far-ikke-domme-mer-denne-sesongen--Han-satser-pa-a-komme-tilbake-235284b.html « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Edvartsen-far-ikke-domme-mer-denne-sesongen--Han-satser-pa-a-komme-tilbake-235284b.html NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
DA170508 Jæren tingrett la opplysningene fra Altirør AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170506 Vi bare overholder våre juridiske forpliktelser og sørger for at krisen rammer oss minst mulig.
AA170503 Vi må diskutere i detalj hva som er rettigheter og hva som er forpliktelser , sier Davis til tv-stasjonen ITV ifølge Reuters.
DB170502 Jeg var i mange år en av de yngste uten forpliktelser hjemme som alltid sa ja til overtid.
DN170501 Etter dette har selskapet ikke klart å skaffe nye investorer, og Schibsted har valgt å overta aksjemajoriteten i selskapet for å ta seg av selskapets gjeld og forpliktelser .
DN170430 Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser , avslutter han.
AA170430 Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser , avslutter han. ( ©NTB ) ¶
VG170429 - Resolusjonen er god, men den inneholder ingen forpliktelser .
DN170429 - Resolusjonen er god, men den inneholder ingen forpliktelser .
AP170429 « Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser ».
AA170429 - Resolusjonen er god, men den inneholder ingen forpliktelser .
DA170428 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170428 Risikoen for å nedbemanne strategisk feil, og for ikke å etterleve lovpålagte forpliktelser og utføre samfunnsoppdraget, vil være høy », heter det her.
DA170428 Dagsavisen har spurt FHI-direktør Camilla Stoltenberg om hvilke lovpålagte forpliktelser FHI risikerer å ikke klare å etterleve.
DA170428 Karin Andersen mener innstrammingene i asylpolitikken har satt Norge på kant med internasjonale forpliktelser .
DA170428 Hvis Norge sender tilbake til steder der det ikke er trygt, bryter vi våre folkerettslige forpliktelser , sier Andersen.
DA170428 Det må være klinkende klart at Norge står ved internasjonale forpliktelser , og det er det regjeringens ansvar å garantere for, sier Lauvås.
AP170428 Med buss følger også en del forpliktelser .
DA170427 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170427 Retten kom også til selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170427 - Måten vi forvalter rovdyrene våre på nå, er høyst tvilsom med tanke på naturmangfoldsloven, Grunnlovens paragraf 112, og internasjonale forpliktelser som Bernkonvensjonen.
AP170427https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabias-ambassador-til-Aftenposten---Islam-overstyrer-menneskerettigheter-620052b.html Betyr ikke det at dere har de samme forpliktelser som andre land ?
AP170427 Betyr ikke det at dere har de samme forpliktelser som andre land ?
SA170426 Deretter blir det gjennomført en fisjon hvor samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser , bortsett fra det som tilhører Hafslund Produksjon, blir det nye selskapet Nye Hafslund.
DA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelser i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
DA170426 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170425 I det lyset må man forstå europeernes sjokkreaksjon når Trump truer med å moderere sine forpliktelser , sier Friis.
DA170425 Retten kom til at Egedør AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170425 Retten kom videre til at selskapets antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DB170424 Barnehagens forpliktelser blir tydeligere : Fra 1. august blir det klarere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
AP170424https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Forskere-mener-Stortingets-ulvemal-er-lovstridig-og-apenbart-absurd-617328b.html Målet er så lavt at det strider mot internasjonale forpliktelser , mener forskere.
AP170424https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Forskere-mener-Stortingets-ulvemal-er-lovstridig-og-apenbart-absurd-617328b.html Men det er ikke bare dette vedtaket som skal være på kollisjonskurs med Norges internasjonale forpliktelser .
AP170424https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Forskere-mener-Stortingets-ulvemal-er-lovstridig-og-apenbart-absurd-617328b.html - Slik målet ser ut til å tolkes nå - at i det øyeblikket man har flere ynglinger enn det Stortinget har fastsatt, kan man begynne å skyte ulv - strider det mot Norges internasjonale forpliktelser .
AP170424 Målet er så lavt at det strider mot internasjonale forpliktelser , mener forskere.
AP170424 Men det er ikke bare dette vedtaket som skal være på kollisjonskurs med Norges internasjonale forpliktelser .
AP170424 - Slik målet ser ut til å tolkes nå - at i det øyeblikket man har flere ynglinger enn det Stortinget har fastsatt, kan man begynne å skyte ulv - strider det mot Norges internasjonale forpliktelser .
AP170424 Det er Russland som sitter med nøkkelen til en løsning på konflikten i Ukraina og en avvikling av de restriktive tiltakene : Minsk-avtalenes forpliktelser må gjennomføres i praksis.
DB170423 - Regjeringen vil bruke bilaterale kanaler og multilaterale forum til å oppfordre Russland om å granske påstandene og sette i verk nødtiltak for å følge opp sine menneskerettslige forpliktelser , skrev Brende om Norges rolle.
SA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
FV170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
DN170422 Arbeiderpartiet går trolig inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste toprosentmålet.
DB170422 Ifølge Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen har ikke selskapet forpliktelser overfor NPG, fordi de ikke er formell avtalepart.
DA170422 - Mitt råd, gode landsmøte, er at vi skal være en kraftfull opposisjon og minne om at dette skal praktiseres i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for, sa Støre, og fortsatte : ¶
DA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AP170422https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Tre-vedtak-der-Ap-ledelsen-tapte_-og-syv-andre-vedtak-du-bor-fa-med-deg-fra-Arbeiderpartiets-landsmote-619709b.html Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
AP170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
DB170421 Dette gir uten tvil Taliban store inntekter til krigføringen deres, men med drift og skattlegging i en slik størrelsesorden følger det også forpliktelser .
DA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
VG170420 Amerikanerne har bekreftet at de står ved sine forpliktelser .
DB170420 I tillegg har Otium « i 2015 pådratt seg forpliktelser som vil resultere i betalbar skatt i 2017, knyttet til årsregnskapet for 2016, » som det heter i revisorberetningen.
DB170420 Det er ingen ansatte, ingen leieforhold eller andre forpliktelser , » skriver Lie i en SMS til Finansavisen.
DB170420 Det har blitt en vane de siste åra at Norge beveger seg på grensen av våre internasjonale forpliktelser på dette området, og regjeringen er helt åpen om det.
AA170420 Zarif påpeker på sin side at Irans etterlevelse av avtalen har tvunget Trump til å " endre kurs og overholde sine egne forpliktelser ". ( ©NTB ) ¶
AA170420 Utslitte beskyldninger fra USA klarer ikke å dekke over at Iran overholder sine forpliktelser i atomavtalen, hevder Irans utenriksminister.
DA170419 Både Bjørg Ager-Hanssen og undertegnede har tidligere i mange år vært representanter i bystyret og kulturstyret, henholdsvis for H og Ap, og vi vet av den grunn at man har forpliktelser overfor velgerne og denne saken er jo altfor drøy.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-fjerner-loftet-om-antall-flyktninger-fra-partiprogrammet-618533b.html Han understreker at det er viktig å sikre at ettervirkningene av flyktningkrisen høsten 2015 håndteres på en god måte før man påtar seg nye forpliktelser .
AP170419 Han understreker at det er viktig å sikre at ettervirkningene av flyktningkrisen høsten 2015 håndteres på en god måte før man påtar seg nye forpliktelser .
AA170419 Da må vi vite hvilke forpliktelser Statens vegvesen tar på seg, slik at vi vet at pengene sannsynligvis er der når regningen skal betales.
DA170418 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170418 Han mener statlig bistand tar seg av Norges forpliktelser overfor fattige land.
DB170415 Bedrifter kan identifisere og stoppe denne typen ting - de bare ønsker ikke å ta på seg forpliktelser , sier advokat Neville Johnson til CNN.
DA170415 Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170413 Men han har ikke gått tilbake på trusselen fra forsvarsminister James Mattis i februar, om at USA vil moderere sine forpliktelser overfor NATO-land som ikke betaler nok : ¶
VG170413 Hvis det ikke skjer, har de sagt at de må vurdere om USA skal moderere sine forpliktelser, Jeg vil ikke spekulere i hva det innebærer, fordi min jobb er å sørge for at vi ikke havner inn i en situasjon hvor landene ikke leverer på sine forpliktelser , sa Stoltenberg etter møtet.
VG170413 Hvis det ikke skjer, har de sagt at de må vurdere om USA skal moderere sine forpliktelser , Jeg vil ikke spekulere i hva det innebærer, fordi min jobb er å sørge for at vi ikke havner inn i en situasjon hvor landene ikke leverer på sine forpliktelser, sa Stoltenberg etter møtet.
DB170413 Det følger av våre internasjonale forpliktelser at politiet raskt skal avhør barn i saker om vold og overgrep.
DB170412 Hvis det ikke skjer, så har de sagt at de må vurdere det de kaller å moderere USAs forpliktelser .
DN170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser , men at den har en egenverdi.
DA170411 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser , men at den har en egenverdi.
VG170410 Fortumlet og overstimulerte innleder de et såkalt dampende forhold der begge parter har ekteskapelige forpliktelser hjemme.
VG170410 Moderere forpliktelser
VG170410 Men i februar truet forsvarsminister James Mattis med at USA vil « moderere sine forpliktelser » om NATO-landene ikke betaler.
VG170410 Trump-administrasjonen har ikke konkludert, så vi håper de også står på USAs forpliktelser , sier Brende, men han er bekymret over flere klimavedtak.
DA170410 Stavanger tingrett kom til at det skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Jæren tingrett kom til at den skulle legge opplysningene fra Asheim Maskin AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Retten la opplysningene til Sandnes Forskaling AS til grunn og kom til at firmaet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Gandal Elektro AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Retten kom også til at Arkidea AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DB170407 Ingen har funnet rettslig grunnlag for saken, brudd på menneskerettighetskonvensjonen, eller brudd på norske forpliktelser gjennom EØS-avtalen.
DA170407 Mine forpliktelser er til meg selv, forklarer han.
DB170406 I justiskomiteens innstilling heter det at « Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden knyttet til tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. » - For KrF er dette en sak vi prioriterer høyt, både i valgkamp og hvis vi kommer i regjering.
DA170406 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170406 Ombudet vil ikke være i like god stand til å gi veiledning, være pådriver og føre tilsyn med at Norge oppfyller sine forpliktelser etter konvensjonene, sier Bjurstrøm til Dagsavisen.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Det nye helseforetaket overtok vederlagsfritt sykehusene med søkke og snøre ; tomt, bygninger, driftsansvar og økonomiske forpliktelser .
AP170406 Det nye helseforetaket overtok vederlagsfritt sykehusene med søkke og snøre ; tomt, bygninger, driftsansvar og økonomiske forpliktelser .
AP170406 Partiene krever blant annet at Regjeringen må komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking, og tallfeste hvor mye de vil satse på bekjempelse av vold og overgrep i planperioden i forslag til statsbudsjett for 2018.
AP170406 Krever større forpliktelser fra Regjeringen ¶
DB170405 - Ivankas stilling er ubetalt, og styrker våre forpliktelser til etikk og gjennomsiktighet.
DN170404 Selskapet oppga i vinter at det reelt har 116 milliarder kroner i samlet gjeld og forpliktelser .
DB170404 Det er vanskeligere å få fritak fra andre forpliktelser på en mandag.
DB170404 Fiskekonsernet Nergård er villig til å betale mer enn det fiskeriministeren ber om for å slippe sine forpliktelser overfor nordnorske kystsamfunn.
DB170404 Skal Norge overholde sine forpliktelser om reduserte CO₂-utslipp, trengs det vesentlige utslippskutt i veitransport, sjøtransport, luftfart, landbruk, bygg og avfallshåndtering.
DA170404 - For KrF har det vært avgjørende at opptrappingsplanen inneholder økonomiske forpliktelser og øremerking og at det faktisk blir et milliardløft, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
AP170404https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Er-tragedien-ved-Storskog-verdt-a-gjenta--Mads-Andenas-og-Brynjulf-Risnes-618603b.html I strid med internasjonale forpliktelser
AP170404 I strid med internasjonale forpliktelser
VG170403 Norske styrker er også alltid underlagt norske folkerettslige forpliktelser , skriver Bø.
VG170403 Han legger til at de norske styrkene inngår i Operasjon Inherent Resolve og i koalisjonens kommandostruktur, og sier norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
VG170403 Bø understreker at norske styrker er underlagt norske engasjementregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
DB170402 Den handler om at myndighetene må leve opp til sine egne forpliktelser , avtaler og lovnader for å sikre at vi ikke ødelegger livsgrunnlaget for mennesker i Norge og resten av verden - både for framtidige generasjoner og ikke minst for dem som merker konsekvensene av klimaendringene i dag.
DB170401 Norge kan, i henhold til våre internasjonale forpliktelser , innføre bestemmelser om tap av statsborgerskap ved fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser.
DB170401 I tillegg kommer forpliktelser i Langtidsplanen for forsvaret om økte bevilgninger, samt ønsker om fortsatt vekst i helsebudsjetter og kommunebudsjetter.
SA170331 Når de nye personvernreglene trer i kraft fra og med neste år, vil de som behandler store data få større forpliktelser til å gjøre det ordentlig, ifølge Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon.
DN170331 Britenes forpliktelser til EUs sikkerhetspolitikk er betingelsesløs og vil ikke bli brukt som et forhandlingskort i brexit-forhandlingene, sier Boris Johnson.
DN170331 - Jeg vil på det sterkeste understreke at Storbritannias forpliktelser om forsvar og sikkerhet i Europa, er betingelsesløs, sa Johnson under NATOs utenriksministermøte i Brussel fredag.
DA170331 Skuffelsen var derimot stor da de samme gikk bort fra alt innhold og alle forpliktelser i det de har fremmet, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser , men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO.
AA170331 Tusk gjorde det også klart at britene må overholde alle sine økonomiske forpliktelser de har til EU ettersom landet skal fortsette å være EU-medlem fram til 2019.
DB170330 Blant annet må kommunen ta hensyn til om de kan ta vare på kunsten og vise den fram på en god måte, og se på hvilke forpliktelser som følger med gaven, forklarer Hansen.
DA170330 Hun understreker at hun ikke kjenner den konkrete situasjonen i Canada og USA, men sier at Canada er et land som er godt kjent for å respektere menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser og når det gjelder å ta vare på flyktninger.
VG170329 De to har mye å snakke om, men Tillerson bør bruke anledningen til å minne om hvilke forpliktelser en NATO-alliert har.
DN170329 Kinesiske myndigheter har uttalt at Trumps nye vedtak ikke påvirker Kinas forpliktelser , ifølge Reuters.
DB170329 Ivankas stilling er ubetalt, og styrker våre forpliktelser til etikk og gjennomsiktighet, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.
DB170329 Britene har store økonomiske forpliktelser til EU som allerede er avtalt for mange år framover.
DA170329 Både Kina og andre av verdens største utslippsnasjoner lover imidlertid at de vil overholde sine forpliktelser , uavhengig av hva USA gjør.
AP170329 Vitenskapen sier at vi trenger større og mer ambisiøse forpliktelser .
AP170329 Erik Solheim : - Vi trenger større og mer ambisiøse forpliktelser
AA170329 Både Kina og andre av verdens største utslippsnasjoner lover imidlertid at de vil overholde sine forpliktelser , uavhengig av hva USA gjør. ( ©NTB ) ¶
VG170328 Våre forpliktelser i NATO krever satsing på moderne teknologiske kapasiteter og systemer i alle våpengrener.
VG170328 Uansett hvor man står i innvandringsdebatten, må den politiske diskusjonen og prioriteringene foretas innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser .
VG170328 Oppfyllelse av menneskerettslige forpliktelser innebærer som oftest en økonomisk kostnad i første omgang.
DN170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
DB170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
DA170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
DA170328 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170328 « Det danske klimarådet skal være et uavhengig rådgivende ekspertorgan som skal bidra med faglig rådgivning om klimainnsatsen, herunder status for Danmarks oppfyllelse av nasjonale klimamålsetninger og internasjonale forpliktelser , og utarbeide anbefalinger om utforming av klimapolitikken ».
BT170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
VG170327 Norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
VG170327 Hvis man har barn, og man har jobb og andre forpliktelser så blir dette en lang og utmattende prosess.
AA170327 - Den britiske regjeringen nekter å oppfylle sine forpliktelser .
VG170324 - Petter vet hvor grensene går og hvilke forpliktelser han har opp imot Skiforbundet.
DN170324 Regningen skal reflektere tidligere forpliktelser av den britiske regjeringen og det britiske parlamentet, opplyser Juncker i intervjuet.
DN170324 Juncker legger til at Storbritannia må vite, og han regner med at myndighetene vet det, at de må overholde de nye forpliktelsene og tidligere forpliktelser .
DB170324 Dessuten må vi ha noen forpliktelser overfor de menneskene vi sender ut fra Norge.
DA170324 Norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten, sier Salbuvik.
DA170324 Lørenskog ønsker vel å fristille økonomiske forpliktelser , sier Higson til RA.
AA170324 - Missiltesten og testen av rakettmotor er i sterk strid med Nord-Koreas internasjonale forpliktelser , heter det i en pressemelding fra FN.
SA170323 Andre kan være bundet gjennom familie eller andre forpliktelser .
VG170322 - Det jeg har sagt veldig klart er at solidaritet kommer med sterke forpliktelser og ansvar, hvis ikke vil ikke solidaritet holde, argumenterte han videre i parlamentet.
DA170322 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
SA170321 Hjernen er ikke flink til å huske forpliktelser , men en fin plass til å oppbevare ideene dine, mener Morten P.
FV170321 Hjernen er ikke flink til å huske forpliktelser , men en fin plass til å oppbevare ideene dine, mener Morten P.
DB170321 Siden den gangen mener generalsekretæren i Nato at han har fått en rekke bekreftelser på at USA står ved sine forpliktelser .
DB170321 - Det som er det avgjørende for Nato, er at USA står ved sine forpliktelser i Nato.
DA170321 Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170321 Stavanger tingrett kom til Tinyshop AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
BT170321 Den understreker vår forpliktelser overfor NASAs kjernevirksomhet : menneskelig utforskning av verdensrommet, romvitenskap og teknologi, sa Trump tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AP170321 Hjernen er ikke flink til å huske forpliktelser , men en fin plass til å oppbevare ideene dine, mener Morten P.
AA170321 Den understreker vår forpliktelser overfor NASAs kjernevirksomhet : menneskelig utforskning av verdensrommet, romvitenskap og teknologi, sa Trump tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Mattis har truet med å svekke USAs forpliktelser i alliansen hvis europeerne ikke legger mer penger på bordet innen året er omme, men har vært vag på hva dette eventuelt vil innebære.
DB170320 « Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger, herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser . » - Denne saken opprører meg voldsomt.
DB170320 Spørsmålet er om Norge lever opp til sine folkerettslige forpliktelser og barnevernkonvensjonen.
BT170319 Marokko overholder ikke sine internasjonale forpliktelser .
DB170318 Pollestad viser til Senterpartiets utspill i går, da partiet tok tydelig avstand fra Sandbergs forslag om å gi trålere eid av fiskeindustrien evigvarende kvoter uten forpliktelser .
BT170318 Når Stortinget beveger seg i yttergrensen av hva internasjonale forpliktelser tillater, da er det å be domstolene om å ta plass.
AP170318 Forpliktelser til det eksisterende multilaterale handelssystemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon ( WTO ), glimret også med sitt fravær i årets slutterklæring.
AA170318 Det er en del av våre forpliktelser i traktaten, tilføyer Daalder.
AA170318 Forpliktelser til det eksisterende multilaterale handelssystemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon ( WTO ), glimret også med sitt fravær i årets slutterklæring.
DB170317 Under statsledernes første telefonsamtale etter Trumps valgseier, skal Merkel også ha minnet Trump om Geneve-konvensjonen og minnet om hvilker forpliktelser man har for å ta imot mennesker som flykter fra krig.
DB170317 Trump har kritisert NATO-land for å ikke oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser , sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser , sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
VG170316 « America first » innebærer for eksempel å kjøre over andre og avslutte internasjonale forpliktelser .
DN170316 I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i fjor kom det frem at Statoil som en del av en budprosess i Angola påtok seg økonomiske forpliktelser på 1,4 milliarder dollar, eller nærmere drøyt 12 milliarder kroner.
DB170316 retur til hjemlandet kan skje i overensstemmelse med norsk lov og våre internasjonale forpliktelser .
DB170316 Den skal strammes inn hvert femte år, og er bygget opp av forpliktelser som landene selv melder inn.
DA170316 Stavanger tingrett kom til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at stiftelsen er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170316 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170316 Nær en tredel av utredningene mangler også viktige prinsipielle vurderinger og avveininger for eksempel knyttet til personvern, likestilling og menneskerettslige forpliktelser .
VG170315 Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.
DA170315 Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
AA170315 Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldsloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.
VG170314 , ønsker å berolige de asiatiske landene og forsikre dem om at USA fortsatt står ved sine forpliktelser i regionen, militært og økonomisk.
VG170314 | Hevder soning i Nederland bryter med Norges forpliktelser
VG170314 Sivilombudsmannen skriver i en offentlig pressemelding at en slik løsning fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon : ¶
VG170314 - Jeg merker meg at Sivilombudsmannen påpeker at situasjonen er særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon.
VG170314 Vi må ta hensyn til juridiske forpliktelser , og målet er ikke å stille klokken tilbake.
VG170314 Men også her må vi se på hvilke forpliktelser som er inngått, og hvordan vi kan gi pasientene best mulig behandling.
DA170314 Retten la til grunn at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170314 - En slik løsning fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon.
DN170313 USAs forsvarsminister James Mattis har truet med å svekke USAs forpliktelser i alliansen hvis europeerne ikke legger mer penger på bordet innen året er omme, og Trumps hardkjør har skapt usikkerhet om USAs vilje til å stille opp for europeiske allierte.
DB170310 Hvert eneste år tar tusenvis av mennesker seg fri fra jobb, skole og familiære forpliktelser for å bruke kveld ut og kveld inn, helg ut og helg inn på årsmøter, styremøter, programkomitemøter, utvalgsmøter og møter vi ennå ikke helt har funnet på navnene til.
SA170309 Vi er også mange som nå forventer at våre lokale stortingsrepresentanter klargjør sine standpunkter og gir til kjenne hvorvidt de humanitære forpliktelser som er nedlagt i partiprogrammene også er ment å skulle omfatte palestinske barn.
DA170309 Ifølge tiltalen ble pengene brukt dels til private formål, dels til å dekke andre selskapers forpliktelser .
DB170308 Det vil være et brudd på Norges internasjonale forpliktelser å sende en asylsøker tilbake til tortur.
DB170308 - Vi er bekymret for at dommen er ekte og at hun dermed blir sendt tilbake til en inhuman straff som er i strid med Norge internasjonale forpliktelser .
AP170308 FNs sikkerhetsråd, der Kina er blant de faste medlemmene, fordømte tirsdag prøveskytingene i en enstemmig resolusjon som fastslo at det dreier seg om et alvorlig brudd på Nord-Koreas internasjonale forpliktelser som truer med å destabilisere hele regionen.
AA170308 - Dersom mandatet til Kosovos sikkerhetsstyrker nå utvikles som foreslått, vil NATO måtte vurdere nivået på sine forpliktelser , særlig når det gjelder kapasitetsbygging, sier Stoltenberg.
DB170307 Om det er mulig å gjennomføre den er jeg litt mer i tvil om, men ideen har jeg sans for, sier Ørsal Johansen, og påpeker at internasjonale forpliktelser og etiske betenkeligheter ved en slik metode kan gjøre at det ikke er gjennomførbart.
DB170307 ( Dagbladet ) : Hva om Norge kunne kjøpe seg bort fra forpliktelser om å ta vare på rovdyr på samme måte som vi kjøper klimakvoter i utlandet ?
DB170307 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
DA170307 Samtidig preges diskusjonene av skepsis til å gi fra seg makt til Brussel og til å påta seg dyre forpliktelser .
AA170307 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
VG170306 - Nord-Koreas ledelse bør avstå fra ytterligere provokasjoner og rette seg etter internasjonale forpliktelser , sier FN-talsmann Farhan Haq.
VG170306 Staten har heller ikke tilstrekkelige kontrollsystemer og virkemidler for å sikre og å sørge for at kommunene følger opp sine forpliktelser etter opplæringsloven og barnekonvensjonen.
SA170306 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
DB170306 Men uansett går Norges internasjonale forpliktelser foran signalpolitiske hensyn.
AP170306 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
AA170306 - Tyrkias regjering har ikke fulgt opp sine forpliktelser i saken om den pågrepne dommeren Aydin Sefa Akay.
AA170306 Vi kan ikke akseptere en politikk som er rasistisk og stikk i strid med internasjonale forpliktelser fra vår nærmeste allierte, legger Lysbakken til.
VG170305 * En politikk som respekterer, og aktivt, overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken.
SA170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
FV170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
BT170305https://www.bt.no/100Sport/fotball/Kvinneklubbene-tapte--Kjempeskuffende-at-ikke-fotballpresidenten-viser-mer-tro-231706b.html - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
BT170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
AP170305https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kvinneklubbene-tapte--Kjempeskuffende-at-ikke-fotballpresidenten-viser-mer-tro-231706b.html - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
AP170305 « En politikk som respekterer, og aktivt, overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken, » heter det.
AP170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
BT170304 Planer og forpliktelser skaper utfordringer.
DA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser .
DA170303 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170303 - Klimapolitikken betyr ekstra forpliktelser til å kutte utslipp.
AA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser .
AA170303 Denne saken har gitt oss de nødvendige bekreftelser på at internasjonale selskaper som ønsker å operere i Norge, ikke kan løpe fra sine forpliktelser , slik Ryanair har forsøkt i denne saken, sier Einan.
VG170302 Nå gjenstår det å se om Bielsa faktisk blir Lille-trener til sommeren, for argentineren har allerede vist at han har et alternativt syn på kontrakter og forpliktelser . Én ting er i hvert fall sikkert ; dette eventyret er det verdt å holde et øye med.
AP170302 I en stor artikkel i A-magasinet spurte Aftenposten om hvor lenge vi skal kalle det verneplikt, når bare én av seks kalles inn : « Fra i år, da også jentene stiller til sesjon med nøyaktig de samme forpliktelser som gutter, blir det i praksis bare 13 - 14 prosent av vernepliktige norske ungdommer som får slippe inn til tjeneste. » | Trump vil kutte hver tredje dollar fra Rex Tillersons budsjett.
DN170301 De trekker også frem at Russland har redusert oljeproduksjonen med 124.000 fat per dag, sammenlignet med referansenivået, noe som tilsier at de er på god vei mot å nå sine forpliktelser .
DN170301 Bortsett fra Kuwait og Angola, har de fleste landene som var involvert i avtalen om produksjonskutt ikke levd opp til sine forpliktelser - betydelig i noen tilfeller », skriver Commerzbank.
DN170301 Trump kom også med en etterlengtet forsikring om USAs forpliktelser til forsvarsalliansen Nato ( North Atlantic Treaty Organization ), og hevdet at medlemslandene nå pøser penger inn i alliansen, som Trump tidligere har oppfordret til.
DN170301 Men våre parter må møte sine finansielle forpliktelser .
DB170301 Han bemerket likevel at det er viktig at NATO-landene oppfyller sine økonomiske forpliktelser .
DB170301 For dere som snart skal ut og praktisere som barnehagelærere, vil jeg tro det er viktig med en tydelig rammeplan som gir klarere forpliktelser til arbeid med omsorg, lek, læring, danning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse.
AA170301 Trump selv har fått skryt for sin roligere fremtoning, og at han understreket at han vil etterleve internasjonale forpliktelser .
DN170228 I desember meldte Forland at Emas AMC ikke hadde oppfylt sine forpliktelser for skipet på grunn av finansielle problemer.
DN170228 Til sammen sitter selskapet med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser , fremkommer det av refinaniseringsplanen fra januar.
DN170228 Til sammen sitter selskapet med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser , fremkommer det av refinaniseringsplanen fra januar.
DA170227 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170227 Jæren tingrett kom til at Vigrestad Dør & Kjøkken AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170227 I nedrustningskretser er det mange som har stilt spørsmålet om oppgraderingen kan sies å bryte med ikkespredningsavtalen og være i strid med USAs forpliktelser under president Barack Obama.
DN170224 Han sier til Aftenposten at alle økonomiske forpliktelser ble gjort opp i løpet av 2016.
DB170224 Når ble « noblesse oblige », adelskapets forpliktelser overfor samfunnet det er en del av, erstattet med etisk egoisme ?
AA170224 Han sier til Aftenposten at alle økonomiske forpliktelser ble gjort opp i løpet av 2016.
VG170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
DN170223 Det er nå en seriøs aktør som overtar ansatte, kunder og forpliktelser , sier konsernsjef Sigve Brekke, som her er avbildet i Delhi i India torsdag.
DN170223 Det er nå en seriøs aktør som overtar ansatte, kunder og forpliktelser , sier Brekke.
DN170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
DB170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
DB170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og leie av tårn.
DB170223 « Styrelsen finner at Michael Metz Mørch i sin egenskap som styreleder har tilsidesatt sine forpliktelser , og at det er snakk om en vesentlig tilsidesettelse. » heter det blant annet i avgjørelsen fra Erhvervsstyrelsen.
DA170223 Advokater som arbeider for innvandreres rettigheter frykter at de nye innstrammingene bryter med USAs internasjonale forpliktelser .
DA170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
BT170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Men staten skal vedstå seg sine forpliktelser .
AP170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor.
AP170223 Analytikere mener grepet er godt fordi Telenor blir kvitt forpliktelser .
AP170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor.
AP170223 Men staten skal vedstå seg sine forpliktelser .
AA170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor.
AA170223 Analytikere mener grepet er godt fordi Telenor blir kvitt forpliktelser .
DA170222 Uttalelsene om USAs forpliktelser er med på å skape usikkerhet om avskrekkingen.
DA170222 Det burde ikke være noe problem for europeiske regjeringer å forklare at de må stå ved forpliktelser de selv har vedtatt.
AP170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
AA170222 FN ber igjen om at Libya overholder sine internasjonale forpliktelser ved å overføre Saif al-Islam til Den internasjonale straffedomstolen ( ICC ).
AA170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
VG170221 Mens kongeparets jevnaldrende for lengst har gått av med pensjon, og lever et liv uten andre forpliktelser enn å ta vare på seg selv og sine nærmeste, er Kongen og Dronningen fortsatt i full jobb.
SA170221 - Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, sa hun.
BT170221 - Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, sa hun.
AP170221 - Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, sa hun.
AA170221 Næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Else-May Botn, finner få forpliktelser og lite nytt i strategimeldingen.
VG170220 Forbundet har videre operert med utøverkontrakter som har vært problematiske, både overfor forpliktelser etter WADAs regelverk og grunnleggende pasientrettigheter.
VG170220 Han understreket likefullt USAs støtte til NATO, og at USA vil møte sine forpliktelser .
VG170220 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.
DB170220 Vi har plikt til å sørge for at ingen returneres i strid med våre folkerettslige forpliktelser .
DB170220 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger videre.
DB170220 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell.
DN170219 Oslo kommune opplyser at Veireno som følge av tap av penger på kontrakten, har økonomiske problemer og at selskapet fra mandag 20.02.2017 ikke ville klare å oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
DB170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger i pressemeldingen ¶
DB170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger i pressemeldingen.
DB170219 Veireno har kjempet på tre fronter : de har ikke klart å hente søppelet, de har drevet rovdrift på sine ansatte for å møte sine forpliktelser , og utgiftene har økt fordi de har måttet øke antallet medarbeidere.
DA170219 Veireno har også opplyst kommunen om økonomiske problemer og at selskapet fra i morgen ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
DA170219 Veireno har også opplyst kommunen om økonomiske problemer og at selskapet fra i morgen ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
AP170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.
AP170219 Aftenposten vet at Arbeidstilsynet dessuten i nær fremtid vil sende Oslo kommune et brev hvor det varsler gransking av om kommunen har fulgt opp sine forpliktelser overfor Veireno etter at kontrakten ble inngått høsten 2015.
AA170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.
VG170218 - I min omgang med USA, som går på militære kanaler, så er de ganske tydelige på at USAs forpliktelser mot Europa, de står fast.
DA170218 Forsvarsminister James Mattis spredte uro i Europa tidligere i uka da han truet med at USA vil svekke sine forpliktelser til NATO hvis ikke Europa bruker mer penger på forsvar allerede i år.
BT170218 USAs forsvarsminister James Mattis varslet tidligere i uken at amerikanerne vil vurdere å " moderere sine forpliktelser " til Nato hvis ikke europeerne øker pengebruken innen året er omme.
AP170218https://www.aftenposten.no/verden/Irans-elitekrigere-driver-business-for-milliarder-614943b.html Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) fant i september 2005 ut at Teheran ikke fulgte sine internasjonale forpliktelser .
AP170218 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) fant i september 2005 ut at Teheran ikke fulgte sine internasjonale forpliktelser .
VG170217 - Samtidig som vi søker etter ny, felles plattform forventer vi at Russland respekterer sine forpliktelser til Minsk-avtalen og at de jobber for å redusere volden i Ukraina.
DN170217 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa USAs nye forsvarsminister James Mattis.
AP170217 Kravet fra USA er ikke nytt, men det er første gang de kommer en trussel om at dersom pengebruken ikke øker innen året er omme, kan USA komme til å « moderere sine forpliktelser » til alliansen.
AA170217 Hvis pengebruken ikke øker innen året er omme, kan USA komme til å " moderere sine forpliktelser " til alliansen, sa han.
AA170217 Hvis pengebruken ikke øker innen året er omme, kan USA komme til å " moderere sine forpliktelser " til alliansen, sa han.
AA170217 Det ventes at Pence kommer til å orientere sine allierte i Europa og Midtøsten om USAs utenrikspolitikk under Trump-administrasjonen, og at USA vil overholde sine forpliktelser overfor NATO og EU.
VG170216 Hvis ikke, sa Trump, ville USA « moderere sine forpliktelser ».
VG170216 - Vi vil lete etter en vei fremover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser , og at vi i så fall vil vende tilbake til et partnerskap i NATO, sa Mattis, men la til : ¶
VG170216 Norge kan ikke ta ansvar for andre land og at de følger sine forpliktelser .
DN170216 Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO, sa han.
DN170216 Samtidig oppfordrer han Russland til å overholde sine forpliktelser i den såkalte Minsk-avtalen om Ukraina.
DN170216 Skjer ikke det, kan USA " moderere sine forpliktelser " til alliansen, advarte han.
DN170216 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DA170216 Stavanger tingrett la opplysningene fra Ageisco Group AS til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT170216 Boken hennes er en god kunnskapsbase for å skape en bedre politisk debatt, om FNs rolle, internasjonale forpliktelser , Midtøsten, flyktningsituasjonen og menneskerettighetene.
AA170216 Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO, sa han.
AA170216 Skjer ikke det, kan USA " moderere sine forpliktelser " til alliansen, advarte han.
FV170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DN170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA reduserer sitt bidrag til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DB170215 Nå sier James Mattis, kjent som « Mad dog », at USA vil moderere sine forpliktelser til NATO dersom ikke de allierte øker pengebidraget innen året er omme, melder Associated Press.
DB170215 Beskjeden er at USA står på sine forpliktelser til alliansen.
DA170215 Retten la opplysningene til Marauder til grunn og kom til at selskapet ikke var i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170215 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170215 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet var ute av stand til dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170215 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser, mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser , mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 Mattis går ikke i detalj på hvordan USA eventuelt skal redusere sine forpliktelser , men ultimatumet vekker oppsikt under ministermøtet.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser, mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser , mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 Mattis går ikke i detalj på hvordan USA eventuelt skal redusere sine forpliktelser , men ultimatumet vekker oppsikt under ministermøtet.
AP170215 - Slik planen er lagt frem i dag er det bare økonomiske forpliktelser for året 2017, noe som gjør denne planen mer om til en handlingsplan enn en opptrappingsplan, påpeker Ropstad.
AP170215 - Hvis man for eksempel ser på opptrappingsplanen for psykisk helse, innebar den økonomiske forpliktelser og øremerkinger for hele planperioden.
AA170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
AA170214 FNs generalsekretær António Guterres kaller testen " enda et bekymringsfull brudd på sikkerhetsrådets vedtak " og ber Nord-Korea overholde sine internasjonale forpliktelser , sier Guterres visetalsmann Farhan Haq.
AA170214 Den nye bransjenormen innebærer blant annet at finansforetaket må gjøre forbrukeren godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før en avtale om kreditt blir inngått.
AA170214 Den nye bransjenormen innebærer blant annet at finansforetaket må gjøre forbrukeren godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før en avtale om kreditt blir inngått.
VG170213 Lagmannsretten skulle ta stilling til om UNEs vedtak er forenlig med Norges folkerettslige forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen.
AP170213 Når Pence, Tillerson og Mattis nå kommer til Europa, forventer alle å få krystallklare forsikringer om at USA står ved sine forpliktelser på samme måte som tidligere.
VG170212 Menneskerettighetsorganisasjonen mener Russland nå bryter sine forpliktelser etter både FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon.
AP170212https://www.aftenposten.no/verden/Trumps-etikkproblemer-star-i-ko-Ett-av-dem-er-Melanias-onske-om-a-tjene-millioner-pa-forstedametittelen-614994b.html - Spørsmålet er hvor alvorlig denne administrasjonen tar spørsmålet om etiske forpliktelser utover hva deres egne private, egenbetalte advokater forteller dem at de kan og ikke kan gjøre, sier Zaid.
AP170212 - Spørsmålet er hvor alvorlig denne administrasjonen tar spørsmålet om etiske forpliktelser utover hva deres egne private, egenbetalte advokater forteller dem at de kan og ikke kan gjøre, sier Zaid.
AP170212 - Spørsmålet er hvor alvorlig denne administrasjonen tar spørsmålet om etiske forpliktelser utover hva deres egne private, egenbetalte advokater forteller dem at de kan og ikke kan gjøre, sier Zaid.
DB170211 Plan mener at det nå er enda viktigere enn tidligere at Norge leverer på sine forpliktelser for jenter og kvinners rettigheter og likestilling.
VG170210 - Xi Jinping setter pris på Trumps understreking av Washingtons forpliktelser overfor " ett Kina-politikken " og har vist til at " ett Kina-prinsippet " er det politiske grunnlaget i forholdet mellom USA og Kina, heter det i meldingen som er videreformidlet av den statlige fjernsynskanalen CCTV.
SA170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
FV170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
DB170210 - I tillegg må Scandinavian Home AS overta alle forpliktelser overfor de ansatte.
DB170210 Europeerne må ta sin andel av forsvarsutgiftene i NATO, for å kreve at USA overholder sine forpliktelser .
DA170210 Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch mener Russland nå bryter sine forpliktelser etter både FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon som forbyr vold mot kvinner og barn.
BT170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
AP170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
AA170210 - Xi Jinping setter pris på Trumps understreking av Washingtons forpliktelser overfor " ett Kina-politikken " og har vist til at " ett Kina-prinsippet " er det politiske grunnlaget i forholdet mellom USA og Kina, heter det i meldingen som er videreformidlet av den statlige fjernsynskanalen CCTV.
DA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser , skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
DA170209 - Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser , herunder på handelsrettens område.
AA170209 Kenya ville også ha sine internasjonale forpliktelser ved å returnere flyktningene til en konfliktsone, slår domstolen fast, blant annet med henvisning til at Kenya har undertegnet den internasjonale flyktningkonvensjonen.
AA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser , skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
AA170209 - Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser , herunder på handelsrettens område.
AA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser , skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
AA170209 - Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser , herunder på handelsrettens område.
DN170208 - Jeg har så mange forpliktelser og møter ellers, så det er fint å få lov til å ta med barna på sånne arrangementer som det her.
DB170207 Rovdyrforliket skal både sørge for at vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser , og holde konflikten mellom rovdyrtilhengere og rovdyrmotstandere i sjakk.
DB170207 Politikerne kan heller ikke endre på våre internasjonale forpliktelser ved å gi etter fra press fra de nevnte grupper, selv om presset oppleves som både massivt og ubehagelig.
DB170207 Det er nå avgjørende at Norge i fremtiden overholder sine nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor truede arter og ikke lar seg presse av lokale interesser.
AP170207 De oppfordret alle sider i konflikten til å overholde sine forpliktelser om å beskytte sivilbefolkningen og ikke hindre nødhjelpen.
VG170206 Folkvord forklarer at ettersom Myanmar nå har internasjonale forpliktelser er det viktig for myndighetene og armeen å opprettholde et godt omdømme.
SA170206 Om fylkeskommunen på det tidspunkt allerede hadde glemt sine forpliktelser i PIME, ble de i alle fall klart gjort oppmerksom på det.
SA170206 Om fylkeskommunen på det tidspunkt allerede hadde glemt sine forpliktelser i PIME, ble de i alle fall klart gjort oppmerksom på det.
DB170206 Trump-administrasjonen sier videre at samtalen handlet om « USAs sterke respekt for NATO », og at Trump og Stoltenberg diskuterte hvordan de to partene best kan oppfordre alle NATO-allierte til å imøtekomme sine forpliktelser hva gjelder forsvarsbudsjetter.
AA170206 Vi ber om at storsamfunnet ser de forpliktelser , ansvar og oppgaver som det har overfor det samiske folk, ble det sagt i bønnen.
DB170205 Det er noen forpliktelser med å være reserve, selv om jeg er litt bak i rekka.
DB170205 Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt, skrev NTB samme dag som dachsen ble angrepet av en ulv, 31. januar.
DB170205 - Når du er ung kan det være greit å være med i to, tre og fire forestilliger, men når du er oppe i årene med familie og forpliktelser er det greit å vite når du jobber.
DB170203 Avtalen trådte i kraft i januar 2016, etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
AA170203 Reisen regnes som et forsøk på å berolige sørkoreanerne og forsikre dem om at USA står ved sine forpliktelser .
DN170202 Det blir et tilbakeskritt hvis amerikanerne ikke følger opp sine forpliktelser .
DB170202 Nå fryktes det også at riggselskapet, med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser , kan bli en av historiens største konkurser, skriver DN.
DN170201 Riggselskapet Seadrill kan bli en av historiens største konkurser med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser .
BT170201 Men faktum er at han er demokratisk valgt, og at han følger opp sine demokratiske forpliktelser overfor velgerne.
BT170201 Det vi har sett de siste dagene, er at Trump etterlever sine forpliktelser overfor velgerne.
BT170201 Men faktum er at han er demokratisk valgt, og at han følger opp sine demokratiske forpliktelser overfor velgerne.
BT170201 Det vi har sett de siste dagene, er at Trump etterlever sine forpliktelser overfor velgerne.
DN170131 Ellers har vi relativt begrenset med løpende forpliktelser .
DB170131 Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt.
SA170130 - Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser .
DB170130 Klimautfordringen er global - og kan bare løses i et internasjonalt samarbeid med felles mål og forpliktelser .
AP170130 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. | 18 Frp-politikere kan bli ekskludert i dramatisk kveldsmøte ¶
AP170130 - Det er gitt ulike tolkninger i media, men så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
DB170129 Erna Solberg var lenge taus og overlot til Børge Brende å mumle noe om flyktninger og internasjonale forpliktelser .
AP170129 Mange av de konfliktene i innvandrerfamilier og - miljøer som vi kan lese om i avisene nesten daglig, viser at endringene er på vei - og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og - forpliktelser , sier Horgen Friberg.
AP170129 Mange av de konfliktene i innvandrerfamilier og - miljøer som vi kan lese om i avisene nesten daglig, viser at endringene er på vei - og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og - forpliktelser , sier Horgen Friberg.
AP170129 Det kommer ikke til å fungere etter hensikten, det utgjør kanskje et brudd på amerikansk lov, og det bryter med USAs internasjonale forpliktelser .
BT170127 SJEFEN : Et Norge som har valgt å binde seg til USA, uten engang å oppfylle sine forpliktelser i Nato, kan ikke forvente stor frihet til å utforme egen utenrikspolitikk på tvers av Trumps linje, skriver BTs nye gjesteskribent, Ståle Ulriksen.
BT170127 Et Norge som har valgt å binde seg til USA, uten engang å oppfylle sine forpliktelser i Nato, kan ikke forvente stor frihet til å utforme egen utenrikspolitikk på tvers av Trumps linje.
SA170125 Sist uke kunne vi lese at Viking ønsker å frigi Abdi Ibrahim på grunn av deres forpliktelser overfor ham.
DN170125 - Dette er en kunngjøring for å vise Toyotas forpliktelser til å fortsette å investere i USA, heter det i en pressemelding fra Toyota Motors.
AP170125 Sist uke kunne vi lese at Viking ønsker å frigi Abdi Ibrahim på grunn av deres forpliktelser overfor ham.
SA170124 Firmaet som har vunnet anbudet sitter altså igjen med svært begrensede forpliktelser og kan konsentrere seg om å håve inn overskuddet.
SA170124 Begrensede forpliktelser
SA170124 - Da er det ingen forpliktelser .
BT170124 - Da er det ingen forpliktelser .
AP170124 - Da er det ingen forpliktelser .
DB170123 Gjennom institusjonaliseringen av overnasjonale beslutningsorganer og rettsstrukturer vil moralske forpliktelser omgjøres til rettslige, og ingen skal kunne unndra seg sitt ansvar.
AP170122 Ofte er det jo ikke snakk om penger, med om en virksomhet med ansatte og forpliktelser .
AP170122 Ofte er det jo ikke snakk om penger, med om en virksomhet med ansatte og forpliktelser .
FV170120 Blant spørsmålene som reises er om helsereformen skrotes, om det blir økt proteksjonisme og handelskrig med Kina, og om USA vil nedprioritere NATO og andre internasjonale forpliktelser .
BT170120 Parisavtalen er vedtatt og undertegnet, med store forpliktelser til utslippskutt.
DN170119 - I den samtalen forsikret Donald Trump om at USA vil stå ved alle sine forpliktelser i Nato, sier Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg om sin Trump-telefonsamtale når han møter DN i Davos.
DN170119 - I den samtalen forsikret Donald Trump om at USA vil stå ved alle sine forpliktelser i Nato, og at et sterkt Nato er viktig for USA.
DN170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman.
DB170118 På Facebook skrev han at « i Norge turer man fram mer og mer som om man ikke har internasjonale forpliktelser ».
DB170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman.
DB170118 Nasjonalstaten må også befris fra internasjonale forpliktelser , slik sett er den en form for nasjonalisme.
DB170118 Ulikhetene mellom oss og de andre gir oss ikke flere rettigheter enn dem, men det gir oss flere forpliktelser (...
DB170118 - I motsetning til NRK hvor de er opptatt av å nå absolutt alle, så er det ingen forpliktelser i TV Norge annet enn å nå ut til seerne, fortsetter han.
DB170118 Selv om toppmøtet varer fram til fredag har Norges kronprins forpliktelser hjemme i Norge.
BT170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman i en pressemelding.
BT170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman i en pressemelding.
DB170117 I sin redegjørelse for Stortinget var ministeren tydelig på at det hadde vært en vanskelig sak - men at Norges internasjonale forpliktelser og naturmangfoldsloven tvinger ham til å ikke tillate jakta i ulvesonen.
DB170117 Regjeringen mener nemlig at det ikke er innenfor Norges internasjonale forpliktelser å skyte ulven i sona, til tross for at bestandsmålet for ulv er langt høyere enn det Stortinget har gått med på.
DB170117 Vidar Helgesen mener lovendringen vil gjøre at ulveforliket på Stortinget, norsk lov og Norges internasjonale forpliktelser vi henge bedre sammen.
DB170117 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har fått kritikk for å ha satt i gang en heksejakt på innvandrere, og blir av framstående juridiske fagfolk og Europarådets leder, Thorbjørn Jagland, anklaget for å bryte våre internasjonale forpliktelser .
DB170117 Det er heller ikke riktig at det å gjøre noen statsløse nødvendigvis er i strid med våre internasjonale forpliktelser .
SA170116 Viking tør forståelig nok ikke å inngå seriøse forpliktelser ovenfor nye spillere før de vet at de har råd til dem.
DB170116 Gjenkjennelig og forutsigbar var også Tillersons vurdering av Natos forpliktelser overfor sine medlemsland hvis de blir angrepet.
DB170116 Europarådet og regjeringene i alle tilsluttede land må nå passe nøye på om Tyrkia etterlever sine forpliktelser .
DB170116 Der har Norge klare folkerettslige forpliktelser .
AP170116 Viking tør forståelig nok ikke å inngå seriøse forpliktelser ovenfor nye spillere før de vet at de har råd til dem.
DB170115 Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland skriver på sine Facebook-sider søndag at « i Norge turer man fram mer og mer som om man ikke har internasjonale forpliktelser ».
DB170115 I tråd med Norges forpliktelser
DB170115 - Statsborgerloven er i tråd med våre forpliktelser .
DB170114 Helgesen har nemlig unnskyldt sitt valg med at ulvejakt i sona vil bryte med Norges forpliktelser etter Bern-konvensjonen - men Sverige er forpliktet av nøyaktig samme regelverk.
BT170113 Flertallet mener dette innebærer at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven ».
AP170112 USAs forpliktelser overfor andre NATO-land ¶
AP170112 Tillerson gjorde det i høringen klart at han støtter fullt opp om USAs forpliktelser til NATOs artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett medlem er et angrep på alle.
AP170112 USAs forpliktelser overfor andre NATO-land ¶
AP170112 Tillerson gjorde det i høringen klart at han støtter fullt opp om USAs forpliktelser til NATOs artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett medlem er et angrep på alle.
DA170111 LES OGSÅ : Kronikk : Solide forpliktelser
DB170109 I et aksjeselskap er ikke du og de andre eierne nødvendigvis personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser .
DB170109 Du driver for egen regning og risiko, og dette innebærer fullt økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser .
DB170109 Det vil si at du hefter med hele din personlige formue og er ansvarlig for alle forpliktelser enkeltpersonsforetaket pådrar seg, forklarer Berge.
DB170109 Det betyr at du har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser .
DB170109 ( Finansavisen ) : - Dessverre ønsker altfor mange vertsfamilier ikke å overholde sine forpliktelser , konstaterer juridisk rådgiver Toril Husevåg i Au Pair Center til Finansavisen.
DN170108 Solberg viser til at regjeringen jobber videre med å få lovverket, Stortingets ulveforlik og Norges internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen, men erkjenner at dette tar tid.
AP170105 » Og Stortinget har selv uttalt at « forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven. » 10.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
AP170104 Dette skapte tvil om USA ville stå ved sine forpliktelser overfor NATO-land i krise, særlig om disse ikke selv oppfylte sine forpliktelser .
AP170104 Dette skapte tvil om USA ville stå ved sine forpliktelser overfor NATO-land i krise, særlig om disse ikke selv oppfylte sine forpliktelser.
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
DN170102 Telenor skylder den indiske staten 2,5 milliarder kroner i lisensavgifter og har forpliktelser på rundt 2,2 milliarder kroner til finansinstitusjoner, ifølge indiske medier.
DB170102 Telenor skylder den indiske staten 2,5 milliarder kroner i lisensavgifter og har forpliktelser på rundt 2,2 milliarder kroner til finansinstitusjoner, ifølge indiske medier.
AP170102 Telenor skylder den indiske staten 2,5 milliarder kroner i lisensavgifter og har forpliktelser på rundt 2,2 milliarder kroner til finansinstitusjoner.
AP170102 Det betyr at Telenor må dekke halvparten av sine egne forpliktelser i forbindelse med et eventuelt salg.
BT161211 Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, mener Hammerseng-Edin, som har hatt dette gode nettverket i mange år.
AP161211https://www.aftenposten.no/verden/Europa-krangler-om-fordeling-av-flyktninger-Hvor-mye-skal-det-koste-a-nekte-a-ta-dem-imot-610017b.html Noen forskere har foreslått et system som ligner det for klimakvoter, der landene kan kjøpe og selge forpliktelser om å ta imot flyktninger.
AP161211https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Hammerseng-Edin---Mange-synes-det-er-krevende-a-kutte-ut-toppidretten-De-foler-seg-litt-fortapt-227209b.html Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, mener Hammerseng-Edin, som har hatt dette gode nettverket i mange år.
AP161111 Mange store selskaper har alene, og sammen med andre, kommet med forpliktelser som går mye lenger enn Parisavtalen.
VG161020 Det kuttes i rehabiliterings- og utdanningsprogrammer, i rusforebygging og i sosiale attføringstiltak som « Pappa i fengsel », der deltagerne skal motiveres til nye perspektiver og holdninger knyttet til sine forpliktelser overfor familien.
VG160919 Med EU følger det gjensidige forpliktelser og solidariske betingelser, noen koster mer enn andre, men gir også bedre uttelling totalt.
DA160919 Det vil igjen gi ytterligere reduserte inntekter, og da mener styret at selskapet er ute av stand til å opprettholde sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, heter det i pressemeldingen.
SA160913https://www.aftenbladet.no/digital/Dette-er-ikke-lov-pa-Facebook_-Snapchat-og-Instagram-260b.html » Instagram forbeholder seg også retten til å stenge en konto « uansett årsak, uten varsel, når som helst og uten forpliktelser overfor deg ».
AP160913https://www.aftenposten.no/digital/Dette-er-ikke-lov-pa-Facebook_-Snapchat-og-Instagram-260b.html » Instagram forbeholder seg også retten til å stenge en konto « uansett årsak, uten varsel, når som helst og uten forpliktelser overfor deg ».
SA160816 Det kan ta lang tid før elevene er sikret en reell etterprøving av om skolen har oppfylt sine forpliktelser .
BT160728 Men også Svenska kyrkan har forpliktelser i avtalen.
DA160719 | Kronikk : Solide forpliktelser
DA160719 Poenget mitt er at byggingen av dette kollektivsystemet gir enorme muligheter samtidig som det gir enorme forpliktelser innen blant annet arealforvaltningen og boligpolitikken.
DN160707https://www.dn.no/nyheter/finans/2016/07/07/1427/Investeringer/tre-nye-eiendomsfond-stengt-for-uttak-jeg-tror-det-er-noe--bekymre-seg-for Bear Stearns hadde ikke nok midler til å innfri sine økonomiske forpliktelser .
SA160604 Den foreldreløse hovedpersonen er vesentlig, nettopp fordi hun frigjøres fra familiære og samfunnsmessige forpliktelser og føringer.
SA160604 Den foreldreløse hovedpersonen er vesentlig, nettopp fordi hun frigjøres fra familiære og samfunnsmessige forpliktelser og føringer og står fritt til å skape sin egen identitet og velge sitt eget samfunn.
SA160531 Dette vil dekke alle våre forpliktelser til EU.
SA160426https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde
SA160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde
FV160426https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og
FV160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og i
BT160426https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og i
BT160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ik
AP160426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde
AP160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde
AP160420 Vi har gått til sak og påstått at isolasjonstrykket er for tungt i forhold til norske stats forpliktelser i grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
SA160418 Vi burde fått et mye mer konkret mål og konkrete forpliktelser om at alle kommuner skal kobles opp til spesialteam mot mobbing.
AP160414 Vi har ingen forpliktelser overfor det som er lagt frem.
AP160414 Føler ingen forpliktelser overfor Listhaugs omfattende dokument ¶
SA160411https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ik
SA160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikk
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sj
FV160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sja
BT160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjan
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ik
AP160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikk
SA160407https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og
SA160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og i
FV160407https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la
FV160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la s
BT160407https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la s
BT160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sj
AP160407https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og
AP160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og i
AP160403 - Vi kan ikke svare på spørsmål som gjelder konkrete saker, da det ville vært et brudd på våre retningslinjer og juridiske forpliktelser om taushetsplikt mellom oss og kunden.
AP160317 - USA og verdenssamfunnet godtar ikke Nord-Koreas ulovlige kjernefysiske- og ballistiske rakettaktiviteter, og vi vil fortsatt gjøre det kostbart for dem helt til de etterlever sine internasjonale forpliktelser , sa en talsmann for Det hvite hus onsdag.
DA160308 Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA160202 Det ble påvist feil og brudd på Norges folkrettslige forpliktelser og på FNs flyktningkonvensjonen.
SA160126 Dersom det en gang skulle vise seg at Sonangol ikke oppfyller sine forpliktelser og ikke bruker midlene til avtalte formål, er ikke det nødvendigvis et brudd på antikorrupsjonslovgivningen.
AP160122https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-lenge-vil-Karibiens-best-bevarte-hemmelighet-forbli-hemmelig-9179b.html For er det ikke snakk om uunngåelige forpliktelser , finner mange av dem som kommer hit en måte å utvide oppholdet sitt på.
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109https://www.aftenposten.no/verden/Polen-er-gatt-fra-suksesshistorie-til-versting-pa-to-maneder-15207b.html Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».