DB171230 Hverdagen med regninger, skru av lyset før du legger deg, dra på butikken og alle forpliktelser eksisterte rett og slett ikke !
AA171230 Under slagordet « America First » forsøker han å trekke USA ut av en rekke internasjonale forpliktelser .
DN171229 - Vi er ikke konkurs, men det ligger i kortene at det meste er tapt når vi har betalt ut alle våre forpliktelser , sier Heine Richardsen.
AP171229 Aftenposten dokumenterer : Slik jobbet Norge for å endre FN-teksten og unngå forpliktelser om aldri å fengsle barn ¶
SA171228 Stavanger tingrett og Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB171228 Søker dialog gjennom internasjonale forpliktelser istedet for å automatisk eliminere kontrakter.
NL171227 Vi ønsker oss også mest mulig fri fra jobb og forpliktelser , for å kunne delta i familieselskap eller vennelag.
VG171225 Avtalene medfører forpliktelser som noen ganger kan komme i konflikt med spillerens egentlige jobb.
SA171225 Avtalene medfører forpliktelser som noen ganger kan komme i konflikt med spillerens egentlige jobb.
FV171225 Avtalene medfører forpliktelser som noen ganger kan komme i konflikt med spillerens egentlige jobb.
BT171225 Avtalene medfører forpliktelser som noen ganger kan komme i konflikt med spillerens egentlige jobb.
AP171225 Avtalene medfører forpliktelser som noen ganger kan komme i konflikt med spillerens egentlige jobb.
AA171225 Avtalene medfører forpliktelser som noen ganger kan komme i konflikt med spillerens egentlige jobb.
DA171223 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Wetu Fasade AS antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA171223 Vi må heller ikke glemme at rikdom fører forpliktelser med seg.
DA171222 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at I Pt AS ikke var i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
NL171221 Likevel mener jeg at det fort kan vise seg å bli ei dårlig løsning, dersom vi har ei politikkutforming og en praksis som man med rimelig grunn kan hevde ligger på kanten av våre internasjonale forpliktelser på ett eller flere områder.
NL171221 Forsiktig kan man derfor si at i flere tilfeller balanserer Norge nå - og andre land også - på stram line hva gjelder å oppfylle internasjonale forpliktelser man tidligere har akseptert med viten og vilje.
NL171221 Men samtidig med at denne ulovlige praksisen utviklet seg fra administrasjonens side, forpliktet staten seg mer og mer i forhold til internasjonale folkerettslige forpliktelser .
DA171221 Retten kom også til at selskapene antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP171221 Men gitt den sterke stillingen som de tre etablerte radiokanalene har, er det av forståelige grunner lite fristende for noen nye landsdekkende aktører å påta seg store forpliktelser i et slikt marked.
DB171220 Det mener vi er riktig, og i tråd med våre internasjonale forpliktelser .
AP171220 I The Last Jedi er det tilbake til hverdagen, med langsiktige forpliktelser hvor ting får konsekvenser både for en selv og for universet.
VG171219 « Vi finner det ikke riktig å opptre slik at vi flytter grensene for hvilke forpliktelser frivillige organisasjoner har overfor offentligheten », uttalte assisterende generalsekretær Øystein Dale den gangen.
DB171219 Spørsmålet er om de blir tryggere ved å skyve Russland ut ; la Russland gå på egen hånd uten juridiske forpliktelser i forhold til resten av Europa.
DB171218 Men det er en forskjell mellom landene som bare unnlater å oppfylle sine forpliktelser, og de som motsetter seg å innfri sine forpliktelser , akkompagnert av propagandistiske pauker og basuner.
DB171218 Men det er en forskjell mellom landene som bare unnlater å oppfylle sine forpliktelser , og de som motsetter seg å innfri sine forpliktelser, akkompagnert av propagandistiske pauker og basuner.
DB171218 Heller ikke land som Frankrike, Østerrike og Spania oppfyller sine forpliktelser .
DA171218 Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG171215 Tjenestene selskapet mottok var i tråd med inngåtte avtaler, og selskapets forpliktelser ble gjort opp i tråd med dette.
SA171215 Det vil både bidra til å nå Norges forpliktelser i Paris-avtalen og gi bedre luft, renere hav og strender og en enklere reisehverdag for folk flest.
DB171215 Snart skal retten avgjøre om regjeringens omfattende felling av ulv er i strid med Naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser .
DA171215 Retten kom også til at Norsk Varme & Kjøle Utvikling AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171215 Stavanger tingrett la opplysningen til Fuuzo International AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DN171214 - Norske Skog asa har ikke betalt renter og avdrag siden juni i år og har ikke overholdt sine forpliktelser ifølge låneavtalene.
DA171214 Haugaland tingrett kom til at Haugesund Uteliv AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171214 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Vb Agilis AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171214 - Jagland er tydelig på at hans forsøk på å få Russland til å bli i Europarådet er basert på prinsippet om at Russland må respektere alle sine forpliktelser som medlem, inkludert å betale kontingenten.
DN171213 Finansministrene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania minte denne uka sin amerikanske kollega Steven Mnuchin om USAs internasjonale forpliktelser og hevdet at reformen kan få alvorlige følger for verdenshandelen.
DB171213 De har laget en sjekkliste for å gjøre det lettere for entreprenørene å overholde sine forpliktelser til å opprettholde et seriøst arbeidsliv.
DA171213 Dalane tingrett kom til at Dalane Pasta AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171213 Jæren tingrett kom til at Sms Sandnes Mat Supermarked AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG171212 Den mangler også forpliktelser til å bygge opp klimafondet.
VG171212 - Den mangler sterkere forpliktelser og virkemidler til å straffe land som ikke oppfyller avtalen.
DB171212 Sjefsforhandleren for EU, Michel Barnier, ville vite hva britene er villig til å betale EU av allerede inngåtte forpliktelser , men statsråden for utmelding av EU, den såkalte « Brexit-ministeren », David Davis, ville i det lengste unngå å love noe før han fikk se omrisset av en framtidig handelsavtale.
DA171212 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Båtskredderservice AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171212 En seier for Sara vil forhåpentligvis lede til at staten må utforme sin reindriftspolitikk med større respekt for næringen og i tråd med Norges urfolksrettslige forpliktelser .
AP171212 Nå er det tilbake til hverdagen, med langsiktige forpliktelser hvor ting får konsekvenser både for en selv og for universet.
AP171212 Nå er det tilbake til hverdagen, med langsiktige forpliktelser hvor ting får konsekvenser både for en selv og for universet.
DN171211 Finansministrene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania har skrevet brev til sin amerikanske kollega Steven Mnuchin, der de blant annet minner om USAs internasjonale forpliktelser .
DB171210 Wilhelmsen har altså rett til å inngå avtaler og forpliktelser på vegne av Afore.
DB171210 - Konsekvensene av at Dagbladet stilte spørsmål om Roger Wilhelmsen er at 17 arbeidere ble permittert med øyeblikkelig virkning, og at firmaet ikke er i stand til å opprettholde sine forpliktelser .
AP171209 At det skal svært mye til for å nekte samvær mellom et barn og de biologiske foreldrene følger av Grunnloven, barnevernloven og våre internasjonale forpliktelser som Den europeiske menneskerettskonvensjon og Barnekonvensjonen.
DB171208 Vedtaket den gang er blitt forsterket i flere omganger, og hvis alle forpliktelser overholdes vil ozon-laget være tilbake til normal tykkelse innen 2050.
AP171208 I pengeoppgjøret er hovedprinsippet at britene skal fortsette å ta sin rettmessige del av alle økonomiske forpliktelser de har vært med på å vedta som medlemsland i EU.
AP171208 Britene har gått med på at de har forpliktelser overfor EU på mellom 40 og 50 milliarder euro.
VG171207 - Den russiske olympiske komite trenger bare akseptere betingelsene i avgjørelsen, uten noen forpliktelser i antidopingspørsmål for å komme tilbake om to og en halv måned.
VG171207 - Departementet gir ikke lisens dersom det anses å være en uakseptabel risiko for bruk i strid med den internasjonale humanitærretten, nasjonale sikkerhetsformål eller dersom eksport på annen måte er uforenlig med våre internasjonale forpliktelser , sa Andersen.
NL171207 Deres oppgave er å føre tilsyn med at allmennkringkasterne NRK, TV 2, P4 og Radio Norge etterlever sine forpliktelser .
DN171207 Det bidrar til en stort gap mellom hva Fellesordningen for afp har på bok, sammenlignet med hva slags fremtidige forpliktelser den har for livslang utbetaling av afp.
DA171207 SVs Eide viser til at sivilombudsmann Thor-Arne Falkanger i en rapport har slått fast at avtalen bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser .
DA171207 - Bryter forpliktelser
AA171207 Ett vesentlig punkt i forskriftsarbeidet gjelder fordelsdeling, altså hvilke forpliktelser næringsaktører skal pålegges for å dele « fordeler » som inntekter, kunnskap og teknologi med staten og fellesskapet.
DB171206 I mai innfridde DNB en bankgaranti til staten på seks millioner kroner, for RSLs forpliktelser overfor Forsvaret. «... forsøke å gjenoppta driften » ¶
VG171205 - Departementet gir ikke lisens dersom det anses å være en uakseptabel risiko for bruk i strid med den internasjonale humanitærretten, nasjonale sikkerhetsformål eller dersom eksport på annen måte er uforenlig med våre internasjonale forpliktelser , sier Andersen.
VG171205 Det er ikke et spørsmål om ambisjoner, men forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen.
AP171205 De ser et selskap som gjør det vanskelig for kommunene å følge opp forpliktelser med tanke på lønns- og arbeidsvilkår.
DB171204 På den ene siden framholdes alvoret i klimasaken og på den andre siden fraskriver regjeringen seg delvis ansvaret for å møte sine forpliktelser om tilstrekkelige og hurtige utslippskutt.
AP171204 Utover høsten har britene imidlertid gitt etter, og statsminister May har sagt at de vil stå ved alle sine forpliktelser .
BT171203 USA har med Trumps « USA først»-politikk trukket seg fra flere globale forpliktelser som ble gjort under administrasjon av Barack Obama, blant annet Parisavtalen.
AP171203 USA har med Trumps « USA først»-politikk trukket seg fra flere globale forpliktelser som ble gjort under administrasjon av Barack Obama, blant annet Parisavtalen.
AP171203 Trukket seg fra flere globale forpliktelser
NL171202 At Troms ikke forstår at dette er uakseptabelt for oss, men heller vil prate om arktisk hovedstad og ulne scenarier helt uten forpliktelser , uten vilje til å sette noe av det ned på et papir, gjorde at vi ikke så noen annen utvei enn å bryte forhandlingene.
DB171202 Forfang skrev at vi nå nærmer oss minstemålet for våre internasjonale forpliktelser .
SA171201 Og han advarer sterkt mot å benytte seg av kassakreditt for å ordne sine økonomiske forpliktelser .
DA171201 Vi har en skatteteknisk selskapsform fra slutten av 1700-tallet og er nøye med å oppfylle våre skattemessige forpliktelser .
AP171201 Helgesen handler i strid med internasjonale forpliktelser , norsk lov og Stortinget.
AP171201 Bakgrunnen var at Justisdepartementet mente fellingen av de 32 siste ulvene var i strid med Naturmangfoldsloven og internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom Bern-konvensjonen.
SA171130 Og han advarer sterkt mot å benytte seg av kassakreditt for å ordne sine økonomiske forpliktelser .
NL171130 Dette viser at pengene må følges av tydelige forpliktelser til kommunene, slik det skjedde før 2003.
DB171130 Folkevalgte skal kontrollere at regelverket er i tråd med forpliktelser Norge har sluttet seg til.
DB171130 Det er et politisk valg hvor langt vi skal tøye strikken for hva som er våre forpliktelser .
DB171130 Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sa at Arbeiderpartiet : « [... ] har lyttet til en UDI-sjef som sier at nå er Norge helt på grensa i forhold til våre internasjonale forpliktelser .
AP171130 Norge har lenge hatt internasjonale forpliktelser for offisiell statistikk, men de er særlig tydelige i EØS-avtalen.
VG171129 EU har satt som vilkår for utmeldelsen at britene må oppfylle sine allerede inngåtte forpliktelser med unionen, avtaler som ble signert mens UK var medlem.
AP171129 I henhold til forliket skulle ambassaden flytte fra eiendommen innen august 2017 uten andre økonomiske eller juridiske forpliktelser , en frist de overholdt.
AP171129 Onsdag kunne Sunnmørsposten fortelle at AaFK nå benytter seg av kassakreditt for å betale sine forpliktelser .
AP171129 Og han advarer sterkt mot å benytte seg av kassakreditt for å ordne sine økonomiske forpliktelser .
DA171128 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Åkra Kafedrift AS er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171128 Regjeringen tar selvsagt hensyn til denne avgjørelsen og andre relevante rettskilder, slik at et lovforslag vil være innenfor rammen av våre forpliktelser og individets rettigheter.
SA171127 - UD kan ha møter med ambassaden og minne om ambassadens plikt til å ivareta sine folkerettslige forpliktelser .
NL171127 Forpliktelser knyttet til oppfølging av det befolknings- og næringstunge Tromsø tilsier en sterk og aktiv tilstedeværelse i byen.
AA171126 Bakgrunnen for klimabudsjettet er Norges forpliktelser i tråd med Parisavtalen.
DA171124 - Fortsatt er mange av statens forpliktelser ikke innfridd, mener Silje Syvertsen, som skriver masteroppgave om fredsprosessen i Colombia ved Universitetet i Oslo og er aktiv i Latin-Amerika-gruppen.
DA171124 Jæren tingrett la opplysningen til skyldneren til grunn og kom til at Din Lokale Vaktmester AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB171123 Britene ville ennå ikke avklare hva de er villige til å betale EU for allerede inngåtte forpliktelser .
SA171122 Paragraf 10-13 dekker tilbakekallelse dersom rettighetshaver ( e ) ikke oppfyller sine forpliktelser .
VG171121 Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser , sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
SA171121 Men med de firbeinte vennene følger også større forpliktelser ; de er dyrere, og det krever mer planlegging rundt ferier.
DN171121 Tidligere har britene tilbudt 20 milliarder euro som skal dekke forpliktelser landet har påtatt seg sammen med de andre EU-landene.
DB171121 Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser , sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
DB171121 Ifølge organet brytes våre forpliktelser i EØS-avtalen ved at fedre ikke har selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
DB171121 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) forsvarer Norges brudd på våre juridiske forpliktelser med tre argumenter : ¶ 1 ) Norge har en raus og god foreldrepengeordning. 2 ) EØS-landene må ha et handlingsrom til å velge nasjonale løsninger. 3 ) Likestillingen koster.
DA171121 Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser , sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
AP171121 Årsaken var at Justisdepartementet mente fellingen ville være i strid med både Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen.
AP171121 Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser , sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
AP171121 Men med de firbeinte vennene følger også større forpliktelser ; de er dyrere, og det krever mer planlegging rundt ferier.
AA171121 Nå ser vi fram til at saken vår kommer opp for retten, der domstolene må vurdere om norsk ulveforvaltning er i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser , sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.
AA171121 Men med de firbeinte vennene følger også større forpliktelser ; de er dyrere, og det krever mer planlegging rundt ferier.
VG171120 Jeg har økonomiske forpliktelser , og det er neppe aktuelt å kombinere jobb med fotball.
VG171120 Eller skal vi se norske utslipp isolert, og se hvilke forpliktelser vi som nasjon har til å begrense utspillene lokalt ?
DN171120 Den skal også være forutsigbar og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser .
DB171120 Selv om presidenten vil trekke USA ut, har en rekke byer, delstater, selskaper og organisasjoner gjort det klart at de fortsatt vil etterleve USAs forpliktelser .
AP171120 Det betyr ikke at de vil løpe fra sine formelle forpliktelser , men at terskelen for å engasjere seg kan bli langt høyere.
DB171119 Å blande jevngod utdanning er og blir tåkelegging av norske forpliktelser etter EØS-avtalen.
DB171119 Dette alternativet, sammen med alternativet om internasjonale forpliktelser ( Nordisk avtale og EØS-avtalen ), bør være tilstrekkelig.
BT171119 Samtidig har arbeidsgivere visse rettslige forpliktelser ikke bare med hensyn til å forebygge og reagere mot seksuell trakassering, men også med hensyn til hva de lovlig kan kommentere om enkeltsaker, når media stiller spørsmål om disse.
AP171119 Europarådets eksperter fastslo i fjor at denne loven bryter med Russlands forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
AP171119 Europarådets eksperter fastslo i fjor at denne loven bryter med Russlands forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
AP171118 Europarådets eksperter fastslo at denne loven er i strid med Russlands forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
DB171117 Ordningen kan bli mer i tråd med Norges internasjonale forpliktelser dersom man i nødstilfeller veier skaden ved å nekte personen selvbestemmelse opp mot skaden personen eventuelt vil påføre seg selv.
DA171117 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Frati Menswear AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171117 Vi vet at dagens forpliktelser ikke vil stanse oppvarmingen på to eller 1,5 grader.
VG171116 Røde Kors viser til at Norge allerede under annen verdenskrig hadde forpliktelser tilsvarende de vi i dag finner i 1.
VG171116 - Når Veum nå oppdaterer boken om « De som falt » fra 2009, med nye opplysninger og fakta om falne frontsoldater under krigen, finner vi det betimelig igjen å minne om våre forpliktelser etter Genèvekonvensjonene, sier Harlem i Røde Kors.
AP171116 De lovet å oppfylle USAs forpliktelser i Paris-avtalen, uansett hva Donald Trump måtte finne på å gjøre.
AP171116 Med avtalen følger nemlig forpliktelser til transport av lokale passasjerer og gods, samt krav om at skipene skal innom samtlige 34 anløpssteder både på nordlig og sørlig rute.
AP171116 Tunge høringsinstanser var sterkt kritiske til å oppheve vilkåret, de mente det stred mot våre rettslige forpliktelser .
AA171116 Med avtalen følger nemlig forpliktelser til transport av lokale passasjerer og gods, samt krav om at skipene skal innom samtlige 34 anløpssteder både på nordlig og sørlig rute.
VG171115 Direktoratet pekte i møtet også på at omorganiseringen kommer samtidig som det er et stort og økende behov for klimastatistikk og SSBs kompetanse, på grunn av mange nye forpliktelser .
VG171115 - Hvis en flytting til Kongsvinger innebærer at leveransene på disse områdene ikke blir i henhold til våre avtaler, vil dette være kritisk for at Norge kan oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser .
DA171115 Retten kom til at Stål og Fasade AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser , og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AA171115 Ogursky understreker at flyselskapet tar dets juridiske forpliktelser veldig alvorlig, og at de i dette tilfelle ønsker å ta saken videre til et høyere nivå i Norge fordi det handler om uunngåelige forsinkelser.
VG171114 Vi kan ikke betale NAV-penger til innvandrere som ikke oppfyller sine forpliktelser .
DB171114 Men til så lenge må man forgylde sine forpliktelser , sine dager og sin alderdom.
DB171114 » Høykommissærens uttalelser om tolkning av konvensjon er ikke bindende i seg selv, men de gir uttrykk for en korrekt tolkning av konvensjonen i tråd med Wien-konvensjonens regler, og kan derfor beskrive bindende forpliktelser .
DB171114 UNHCR, som har mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, var klare på at rimelighet må vurderes hvis internflukt skal anvendes.
DB171114 Men som fremhevet av assisterende direktør i UNE, Ketil Larsen i Klassekampen 9.11.2017, vil UNE « ikke følge generelle instrukser hvis våre beslutningstakere mener resultatet i enkeltsaker da vil være i strid med flyktningkonvensjonen eller andre internasjonale forpliktelser ».
AP171114 Det er snarere en global bølge, der politiske vedtak angripes for å være i strid med grunnleggende juridiske forpliktelser .
AP171114 Vi i Advokatforeningen har ikke innsikt i om andre grupper med tilsvarende studielån, forpliktelser , risiko og ansvar tjener mer.
AP171114 Samtidig kan vi vanskelig legge forpliktelser til nye kjøpere om at stedet må ivaretas, sier han.
AA171114 Det er nettopp derfor det har vært bred politisk tilslutning om et asylsystem hvor fagmyndighetene fatter vedtak i enkeltsaker for å kunne gi opphold til de som har krav på det i henhold til våre folkerettslige forpliktelser , sier Høyres Mari Holm Lønseth.
AA171114 Det er nettopp derfor det har vært bred politisk tilslutning om et asylsystem hvor fagmyndighetene fatter vedtak i enkeltsaker for å kunne gi opphold til de som har krav på det i henhold til våre folkerettslige forpliktelser , sier Høyres Mari Holm Lønseth.
DN171113 IAEA overvåker avtalen nøye og konkluderer med at Iran overholder sine forpliktelser .
DN171113 * Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser .
DA171113 Retten kom til at den skulle legge opplysningene til Gjesdal Bryggeri AS til grunn og videre til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA171113 Eierne av Røros Delikatesser ba om oppbud fordi selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, skriver styret.
AP171112 - Arbeiderpartiet er krystallklare på at Norge skal oppfylle våre internasjonale forpliktelser .
VG171110 De frykter det vil være vanskelig å opprettholde byråets forpliktelser dersom denne statistikken flyttes til Kongsvinger.
DA171110 Regjeringen trosset dermed både vitenskapelige og juridiske råd, samt Norges forpliktelser i henhold til FNs klimaavtale av 2015.
DA171110 Regjeringen trosset dermed både vitenskapelige og juridiske råd, samt Norges forpliktelser i henhold til FNs klimaavtale av 2015 », heter det videre.
AP171110 Samtidig ville det være vanskelig å avslå disse søknadene uten å bryte med internasjonale forpliktelser , slik at alternativet i realiteten har vært å gi gruppen opphold.
DB171108 USA har forpliktelser .
DA171108 o AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
AA171108 Listhaug la til at det skal mye til før den generelle sikkerhetssituasjonen er så alvorlig at enhver retur til et land eller område vil være i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser .
AA171108 Listhaug la til at det skal mye til før den generelle sikkerhetssituasjonen er så alvorlig at enhver retur til et land eller område vil være i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser .
DB171106 Etter å ha skapt mye tvil har USAs president Donald Trump slått fast at USA står ved NATOS forpliktelser .
DB171106 Der USA trekker seg ut av internasjonale avtaler og forpliktelser , har Kina vist seg mer enn villig til å steppe inn og overta.
VG171103 Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.
DN171103 Færre forpliktelser
DN171103 - Trump ønsker ikke å ta på seg for mange forpliktelser utenfor USA.
DB171103 For det første er det vanskelig å forstå hvorfor departementet mener at en lov- eller forskriftsregulering av Norges internasjonale forpliktelser vil medføre et dårligere regelverk for næringen.
DA171103 Retten kom til at den skulle legge opplysningene til Strand Bowling AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
NL171102 Hun presenterte en generell gjennomgang av Jernbanedirektoratets ( JBDs ) forpliktelser , oppgaver og samarbeidsformer.
DA171102 Mye kan forklares med representasjon, forpliktelser og kulturforskjeller i en stor idrettsverden, men inntrykket som sitter igjen er helt ødeleggende.
VG171101 Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.
SA171101 Vi vil ikke gå fra våre forpliktelser .
SA171101 Vi vil ikke gå fra våre forpliktelser , sier Sissel Knutsen Hegdal ( H ).
SA171101 Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.
FV171101 Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.
BT171101 Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.
AP171101 Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.
AA171101 Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.
VG171031 Det er jo en løperavtale og i den ligger det forpliktelser , men også rettigheter og muligheter.
DA171031 Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171031 Haugaland tingrett kom også til at Istanbul Grill House AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA171031 Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AA171031 Senere i gudstjenesten deltok fem representanter for ulike kirkesamfunn med « økumeniske imperativ », forpliktelser om økt kirkelige fellesskap.
VG171030 - Karbonfangst og lagring er det viktigste Norge kan gjøre for å nå togradersmålet i Parisavtalen, og det er helt nødvendig å få på plass for å nå Norges egne forpliktelser om kutt i CO₂-utslipp innen 2030.
BT171030 På samme måte som fars valg ikke problematiseres, slipper også fars arbeidsgiver unna en rekke forpliktelser .
AP171030 Ansvarsforhold må avklares slik at det er klart hvilke forpliktelser SSB har overfor forskning, hvilke kriterier som skal brukes og hvem som har ansvar for godkjenning av hva.
AP171029 Raymond Johansen-byrådet står ved sine forpliktelser og lover en kraftig økning av satsingen til 30 millioner neste år.
DA171027 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB171026 Det er knyttet formelle forpliktelser til behandling av mennesker, særlig barn, som raskest mulig skal få oppleve en normal situasjon.
DA171026 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Lunt & Lekkert AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171026 Haugaland tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT171026 På samme tid skrøt Erna Solberg uhemmet av deres forpliktelser til « en åpen, levende og konstruktiv dialog med frivillig sektor ».
DN171025 Store forpliktelser på fremtidig pensjon tynget balansen kraftig, og aksjen lå og vaket rundt 30 kroner på Oslo Børs.
DB171025 Hvilke forpliktelser ligger det i dette, i forhold til at de nå selger godteri til halv pris ?
DA171025 Men Visegrad-landene kan ikke gå for langt i å trosse internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter, sier Thorleifsson.
DA171025 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Sola Kebab AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
NL171024 Siden Stortingsproposisjonen om Landmakten er holdt innenfor økonomiske rammer som vi vet er for små til å oppfylle våre forpliktelser overfor NATO, så er det nødvendig å øke de økonomiske rammene de neste årene ut over det som nå ligger i langtidsplanen.
DB171023 Hvis kjedene virkelig tok sine forpliktelser på alvor burde de selge frukt og grønt like billig som godteri.
AP171023 Dersom dette gjennomføres, vil fullskalaløsningen hjelpe oss å nå de nasjonale klimamålene og oppfylle våre forpliktelser i Paris-avtalen.
AP171023 Den vil vurdere om det kaukasiske landet bryter sine forpliktelser i henhold til konvensjonen ved ikke å følge opp en endelig dom fra Strasbourg.
AP171023 Andrew Drzemczewski, som i mange år jobbet for Europarådet og nå er gjesteprofessor ved Middlesex-universitetet i London, peker på at en ny prosess i domstolen kun vil konkludere med at Aserbajdsjan ikke følger sine forpliktelser ved å la være å slippe fri Mammadov.
AP171023 Domstolen mente imidlertid det er på tide at landet følger sine internasjonale forpliktelser og beskytter barn mot vold - også fra foreldre i hjemmet.
AP171023 Kritiske resolusjoner om Aserbajdsjan ble vedtatt av forsamlingen i begynnelsen av oktober, og en prosess er startet for å vurdere om Aserbajdsjan oppfyller sine forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
VG171021 - Vi har full tillit til at styret og administrasjonen i Bergen 2017 gjør det de kan for å innfri våre forpliktelser og få full oversikt over økonomien i sykkel-VM.
VG171021 Artikkel 155 i Spanias grunnlov slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
VG171021 Artikkel 155 i Spanias grunnlov slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
DN171021 I paragraf 155 står det kort fortalt at myndighetene kan ta over kontrollen med de regionale myndighetene, dersom de ikke møter sine forpliktelser i henhold til grunnloven eller skader Spanias generelle interesser.
DB171021 - Alle innstramningsforslagene regjeringen la frem var grundig redegjort for i innstramningspakken, og vi mener helt klart at alle disse var innenfor våre internasjonale forpliktelser .
DB171021 Loven slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.
VG171020 1.november er en kritisk dato for å ungå forpliktelser i 2018.
SA171020 - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap.
SA171020 - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap, sier Kristin Kloster Aasen.
NL171020 Det er jo interessant at en statsråd fra Frp er mer bekymret for våre angivelige internasjonale forpliktelser i denne saken, hva nå enn de skulle være, enn hensynet til fellesskapet og kystbefolkningen.
AP171020 - Vi mener det er en god og grundig dom som setter fokus på meglerens forpliktelser , men synes hun minst burde fått én million til, sier Dahls advokat, Arvid Dahm.
AP171020 - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap.
AP171020 - Det skal ikke være i tvil om hva slags forpliktelser man har når man påtar seg et IOC-medlemskap, sier Kristin Kloster Aasen.
DA171019 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Dynamo Media AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT171019 Dette er bare to små smakebiter i en svær konfekteske, så egentlig er det bare å snu døgnrytmen på hodet, glemme alle forpliktelser og gjemme seg for høsten på Østre i uken som kommer.
AP171019 Ett av argumentene utenriksminister Børge Brende nevner mot å støtte forbudet, er blant annet at det står i strid med NATOs forpliktelser .
AP171019 Men med de omfattende juridisk bindende forpliktelser som de nye medlemsland har måttet ta, er de bundet opp i et system av rettsregler og monitorering som stammer fra de gamle liberale demokratiene.
AP171019 Hans ansvar gjelder det mellomstatlige samarbeid, og å påse at Aserbajdsjan oppfyller de folkerettslige forpliktelser landet har tatt som medlem av Europarådet, herunder at landet retter seg etter dommene fra Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ).
DB171018 Norsk innsats for sivilsamfunn og menneskerettighetere fører med seg forpliktelser om åpenhet, også i Norge.
AA171018 « Å knytte det svenske og norske jernbanenettet sammen gjennom elektrifisering av Meråkerbanen har stått på sakskartet i mange år, men har så langt strandet på grunn av manglende forpliktelser fra norsk side.
DN171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
DN171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
DB171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
DB171017 En del eldre har kontroll på alkoholomfanget mens de er i jobb, men får problemer når forpliktelser og faste rammer forsvinner.
DA171017 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at det var grunn til å anta at Ukt Haugesund AS er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171017 Jæren tingrett la opplysningene fra Vatland & Sønn AS til grunn og kom til at firmaet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
AP171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
AA171017 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser .
AA171017 Strømprodusentene vil likevel få krav om lavere utslipp, og regjeringen forsikrer at den vil overholde Australias forpliktelser i Parisavtalen.
AA171017 - Vi innstiller på at vi anbefaler å vurdere tilbudene hvor Norge har forpliktelser gjennom avtaler, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik ( Ap ) til Trønder-Avisa like etter møtet.
NL171016 » Det ble konkludert om avgiftens innretning, uten at det var tatt stilling til avgiftens økonomiske effekter eller hvordan den ville stå seg opp mot våre internasjonale forpliktelser .
NL171016 I tillegg vil en slik avgift være i strid med noen av våre internasjonale forpliktelser , herunder EFTA-konvensjonen og de fleste EFTA-frihandelsavtalene.
DN171016 I tillegg kommer såkalte uprioriterte fordringer på 124 millioner, men disse vil først være relevante dersom visse forpliktelser knyttet til driften av noen av hotellene faktisk blir misligholdt.
DN171016 I tillegg kommer såkalte uprioriterte fordringer på 124 millioner, men disse vil først være relevante dersom visse forpliktelser knyttet til driften av noen av hotellene faktisk blir misligholdt.
DA171016 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge opplysningene til Straenhuset AS til grunn og kom videre til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DN171015 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har gjentatte ganger slått fast at Iran overholder sine forpliktelser i avtalen.
DN171015 - Jeg har allerede skrevet ni brev hvor jeg lister opp de tilfellene hvor USA ikke har levd opp til eller vært for sent ute med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til JCPOA, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif, med henvisning til avtalens tekniske navn.
DB171015 - Det er det samme problemet som oppstår i mange andre land, og det man frykter er at selskapene ikke vil klare å innfri sine forpliktelser for dagens og fremtidige pensjonister, sier Andreassen.
AP171015 « Slike feige angrep styrker USAs forpliktelser til å støtte våre somaliske og afrikanske samarbeidspartnere for å bekjempe terrorisme », skrives det i en uttalelse.
AP171015 « Slike feige angrep styrker USAs forpliktelser til å støtte våre somaliske og afrikanske samarbeidspartnere for å bekjempe terrorisme », skrives det i en uttalelse.
AA171015 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) har gjentatte ganger slått fast at Iran overholder sine forpliktelser i avtalen.
AA171015 - Jeg har allerede skrevet ni brev hvor jeg lister opp de tilfellene hvor USA ikke har levd opp til eller vært for sent ute med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til JCPOA, sier utenriksminister Mohammad Javad Zarif, med henvisning til avtalens tekniske navn.
VG171014 Avtalen er forøvrig inngått også med blant andre Storbritannia, Frankrike og Russland, som alle har sagt at de vil stå ved sine forpliktelser i avtalen, uansett hva Trump-administrasjonen gjør.
DN171014 - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
AP171014 Stortinget ba i sin tid om en opptrappingsplan med tydelige økonomiske forpliktelser , men en økning på 54 millioner neste år er knapt noe mer enn en videreføring av dagens tiltak, fastslår Ropstad.
AA171014 - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
AA171014 - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
VG171013 I svaret het det at « Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep ».
VG171013 Selv om Ap sto sammen med Frp og Høyre om Forsvarets langtidsplan i fjor, sier Anniken Huitfeldt ( Ap ) til VG at partiet ikke har noen forpliktelser overfor regjeringen om å støtte landmaktplanen.
DB171013 Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser .
DB171013 Skal vi oppnå våre internasjonale forpliktelser , kan ikke denne slappe klimapolitikken fortsette.
DA171013 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Totalservice Ekrene AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171013 - Vi oppfordrer alle avtalepartnere til å gjennomføre sine forpliktelser under avtalen, sier han.
AP171013 * Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser .
AP171013 IAEA-sjefen gjentar at Iran har overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
AA171013 IAEA-sjefen gjentar at Iran har overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen. ( ©NTB ) ¶
DB171012 Rådgiverne skal angivelig også ha forklart Trump at et økt antall atomvåpen ville vært problematisk - blant annet med tanke på internasjonale lover og reguleringer, samt forpliktelser undertegnet av samtlige presidenter siden Richard Nixon.
DA171012 Haugaland tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Olden Varmepumper AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171011 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre til at Plan Bee AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171011 Likevel bærer de med seg forpliktelser fra tidligere budsjetter og lager forpliktelser for fremtidige budsjetter.
AP171011 Likevel bærer de med seg forpliktelser fra tidligere budsjetter og lager forpliktelser for fremtidige budsjetter.
VG171010 Vi jobber med en utredning for å kartlegge handlingsrommet med tanke på våre internasjonale forpliktelser .
DA171010 Retten la opplysningen til Norsk All Transport AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171010 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Vertshuset Grand AS ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB171009 Norges regjering er lojal mot en politikk som er hånlig forakt for folkerettslige forpliktelser til å bygge en trygg verden.
DB171009 Den norske politikken på området, hvor lojalitet til Nato er det overordnede, er ikke i samsvar med Norges forpliktelser til atomnedrustning.
DB171009 Det gir NRK noen ekstra forpliktelser, forpliktelser som NRK-ledelsen er fullt innforstått med, og som det også gis tydelige signaler om gjennom NRKs styringsdokumenter.
DB171009 Det gir NRK noen ekstra forpliktelser , forpliktelser som NRK-ledelsen er fullt innforstått med, og som det også gis tydelige signaler om gjennom NRKs styringsdokumenter.
DA171009 Stavanger tingrett kom til at Inov8 Energy AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA171009 Når det gjelder House Of Movement AS kom Stavanger tingrett til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171009 Natursteinspesialisten AS opplyste i retten at de ikke kan dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA171009 Jæren tingrett la til grunn at betalingsudyktigheten ikke er forbigående og at selskapets eiendeler og inntekter ikke kan gi full dekning for selskapets forpliktelser .
DA171009 Haugaland tingrett la også til grunn at foreningen antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG171008 For stater som har ratifisert Barnekonvensjonens tredje valgfrie tilleggsprotokoll kan barn eventuelt også klage inn brudd på deres rettigheter til FNs barnekomité, som da vil gjøre en konkret vurdering av om statene har overholdt sine forpliktelser .
NL171008 Det er vanskelig å se for seg hvordan ministeren skal kunne gjøre det han har kunngjort uten både å bryte internasjonale forpliktelser overfor samene som urfolk og vår gode nabostat Sverige.
VG171006 Ingen behøver å være i tvil om hvor mine forpliktelser ligger, sier stopperen med 91 A-landskamper.
NL171006 Vi har ikke informasjon om at russiske synspunkter vedrørende Svalbard er endret og legger til grunn at Russland vil etterleve sine folkerettslige forpliktelser .
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av de
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser , så har vi et stort problem.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser .
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissæren syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
DA171006 Han understreker at folkerettens forpliktelser går foran ordlyden i utlendingsloven, og viser til § 3, der det står skrevet : « Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling. » - UDI er underlagt politisk instruks, alt som oppfattes som en utvidelse av de
DA171006 Dersom vi ikke kan lene oss på departementenes vurderinger av Norges folkerettslige forpliktelser , så har vi et stort problem.
DA171006 - Vi kan ikke se at opphevelsen av « rimelighetsvilkåret » ved internflukt bryter med våre folkerettslige forpliktelser .
DA171006 - Høykommissæren er gjennom flyktningkonvensjonen gitt mandat til å føre tilsyn med at statene oppfyller sine forpliktelser etter flyktningkonvensjonen, og Høykommissærens syn på hvordan konvensjonen skal tolkes må derfor tillegges svært stor vekt.
AA171006 Politikk er penger og en serie forpliktelser .
AA171006 Men da uten forpliktelser .
AA171006 Etter å ha lastet om bord milliarder av statlige kroner, vurderer Hurtigruten å kaste alle statlige forpliktelser over bord og seile sin egen sjø.
VG171005 Uavhengig av politiets undersøkelser vil vi følge opp våre forpliktelser etter opplæringslovens bestemmelser, skriver Hvalby.
DB171005 Med en aldrende befolkning har staten store forpliktelser fram i tid, sier Haugland.
DA171004 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP171004 - Vi har noen friske, høye forpliktelser knyttet til Forsvaret.
AP171004 - Høye forpliktelser til Forsvaret ¶
AA171004 Venezuela har ingen problemer med å oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor Russland, hevdet Maduro da han besøkte et energiforum i Moskva onsdag.
DB171003 Når man er klar over at statens samlede forpliktelser til pensjon ifølge Finansdepartementet overstiger verdien av statens pensjonsfond utland og folketrygdfondet til sammen med over 1000 milliarder kroner, skulle man tro denne ubalansen var av en slik art at den ble debattert i stort alvor av f.eks.
DB171003 Det må knyttes forpliktelser til en slik støtte og settes et minstekrav når det gjelder å innfri formålet.
AP171003 Budskapet er dermed at det blir for lite avfall igjen til at Norsirk kan oppfylle sine forpliktelser .
AA171003 Hun påpeker at langtidsplanen for Forsvaret og Nasjonal transportplan betyr store forpliktelser .
DN171002 Ifølge organisasjonen vil ikke Norge klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste tolv årene, ved å fortsette dagens politiske kurs.
DB171002 - Unndrar seg forpliktelser
DA171002 « Norge vil ikke klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste 12 årene, ved å fortsette dagens politiske kurs », heter det i den nye rapporten.
DA171002 « Norge vil ikke klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste 12 årene, ved å fortsette dagens politiske kurs », heter det i den nye rapporten.
NL171001 Til avisa Klassekampen sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten : _Som en rein kommersiell aktør vil vi klare oss bedre uten en avtale med staten og de forpliktelser som den gir.
DN171001 Som for eksempel rubelkrisen i 1998, da staten misligholdt sine forpliktelser og millioner russere mistet alle sparepengene sine over natten.
VG170928 Før møtet hadde hennes rådgivere laget lange notater om alt de fire partiene var enige om gjennom fire år med samarbeidsavtale, forpliktelser som utbygging av vei og jernbane, psykiatri, klimasatsinger og mye annet stort og smått.
DN170928 Med avtalen følger det forpliktelser til transport av lokale passasjerer og gods, samt krav om at skipene skal innom samtlige 34 anløpssteder både på nordlig og sørlig rute.
DB170927 Hvis det er Nord-Korea som angriper først, har Kina ingen forpliktelser til å støtte landet.
DA170927 Stavanger tingrett kom også til at selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AA170927 Putin brukte også talen til å kritisere Washington, og sa det er beklagelig at USA ikke har opprettholdt sine internasjonale forpliktelser om å destruere kjemiske våpen innenfor tidsrammen.
AA170927 | NATO og USA fornyer forpliktelser overfor Afghanistan ¶
AA170927 - Jeg er avhengig av at medlemslandene påtar seg ambisiøse forpliktelser , sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.
AA170927 Store, selvstendige barn sannsynliggjør dessuten en helg uten bekymringer og forpliktelser .
VG170926 Det betyr at det er opp til det nye Stortinget å bestemme Norges internasjonale forpliktelser for 2018.
FV170926 - Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett, og som voksne må vi ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke.
DA170926 Retten kom også til at Nor Gros AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170926 - Ja, alle har rett til egen politikk og praksis, men alle må overholde de relevante internasjonale forpliktelser som flyktningkonvensjonen og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, understreker Martinsen.
SA170925 - Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett, og som voksne må vi ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke.
AP170925 - Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett, og som voksne må vi ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke.
AA170925 En talskvinne for Tsjads myndigheter, Madeleine Alingue, sa mandag at forbudet står i sterk kontrast til landets anstrengelser og forpliktelser i kampen mot terrorisme.
DB170923 Avtalen trådte i kraft i januar 2016, etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
DN170922 - Det er ikke « Tyskland først » som har gjort landet vårt sterkt og rikt, men « europeiske og internasjonale forpliktelser først » som har gitt tyskere fred og velstand, sier Gabriel.
DA170922 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom videre til at LH Montering AS er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170922 Med dette enorme privilegiet følger det også forpliktelser .
AP170922 I dette regnestykket er også mer langsiktige forpliktelser som EU mener britene har tatt på seg, blant annet pensjonsutbetalinger til EU-byråkrater.
AP170922 Muligheter for konfliktreduserende og avbøtende tiltak slik at løsningene ikke bryter med Norges forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen.
AA170922 - Det er ikke « Tyskland først » som har gjort landet vårt sterkt og rikt, men « Europeiske og internasjonale forpliktelser først » som har gitt tyskere fred og velstand, sier Gabriel.
AA170922 Vi ser derimot for oss en realistisk og langsiktig løsning i Klæbu, der kommunen, næringsforeningen og det lokale travlaget ønsker et nytt travsenter hjertelig velkommen, med de forpliktelser en slik sterk og bred invitasjon også medfører.
VG170921 - Konsekvensen av manglende forsiktighet i denne saken har mest sannsynlig ført til at UNE har fattet et vedtak som er i strid med våre internasjonale forpliktelser , og utsatt henne for grovt menneskerettighetsbrudd.
NL170921 Det er dette mandatet de er tildelt, og da kan de ikke la partipolitikk og/eller personlige preferanser gå foran deres forpliktelser i henhold til Finnmarksloven.
DN170921 Seadrill har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen.
DA170921 Det har vært en bærebjelke, og en hovedlinje for Norge at man ikke stiller spørsmål ved USAs forpliktelser til artikkel 5 om kollektivt forsvar, sier Melby.
DA170921 De vil ikke lenger i samme grad inngå forpliktelser som tjener andre lands interesser, men ikke USA, sier han.
DA170921 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge selskapets opplysninger til grunn og at Saxsay AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170921 - De store byene, inkludert Tromsø, har vist vilje til å ta grep og kutte klimagasser for å hjelpe regjeringen å nå sine nasjonale forpliktelser .
DA170920 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Miranda AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170920 Jæren tingrett kom til den at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170920 - General Dunford ga uttrykk for at han verdsetter Norges forpliktelser til internasjonale sikkerhetsoperasjoner, blant annet det betydelige bidraget til kampen mot ISIS og NATO-oppdraget Resolute Support i Afghanistan, og landets lederskap innenfor sikkerhet i den nordisk-baltiske regionen og i Nord-Atlanteren, heter det.
VG170919 - Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un og Nord-Korea som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser .
AP170919 I desember 2015 ville Jagland undersøke i hvilken grad Aserbajdsjan etterlever sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen, noe han som generalsekretær har rett til etter konvensjonen.
AP170919 Hvis to tredjedeler av de 47 statene stemmer for forslaget, vil domstolen vurdere om det kaukasiske landet etterlever sine forpliktelser i henhold til konvensjonen ved ikke å frigi Mammadov, det vil si at landet ikke har fulgt opp en endelig dom fra Strasbourg.
AP170919 - Domstolen vil bare konkludere med at Aserbajdsjan ikke følger sine forpliktelser ved å nekte å frigi denne politiske fangen.
AP170919 Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser , og Trump er under press i USA for å vise styrke, påpeker han.
AP170919 Årsaken var at Justisdepartementet mente fellingen ville være i strid med både Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser gjennom Bern-konvensjonen, fordi man ikke kunne dokumentere at ulvene utgjorde noen fare for husdyr og tamrein.
AP170918 De kunne bare i beskjeden grad opprettholde sine forpliktelser overfor sine venner og hirdmenn.
VG170917 Det innebærer en del muligheter, men også en del forpliktelser , og vi kan ikke være en gratispassasjer.
DB170917 Dette feltet handler i tillegg om internasjonale forpliktelser og sikkerhet.
SA170915 Målet er at klubben skal oppnå en posisjon og en økonomi der egne inntekter dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG.
SA170915 Det ligger ingen forpliktelser i avtalen etter denne treårsperioden.
NL170915 Dere har forpliktelser som er større enn å være lojal mot ledelsen i hovedstaden.
AP170915 Målet er at klubben skal oppnå en posisjon og en økonomi der egne inntekter dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG.
AP170915 Det ligger ingen forpliktelser i avtalen etter denne treårsperioden.
AA170915 Torsdag fikk selskapet beskjed om at søknaden var innvilget, og selskapet sier at det har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser og fortsette virksomheten uten avbrudd.
DA170914 Selskapet har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser og forventer at virksomheten vil være uavbrutt gjennom restruktureringsprosessen, heter det i en pressemelding.
DN170913 Selskapet har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen.
DN170913 Det er kreditorvernet som gjør at Chapter 11 egner seg for restrukturering av store internasjonale konserner med mange eiendeler og forpliktelser .
DA170912 - Jeg tror ikke de heller ønsker å ha en regjering som står uten noen forpliktelser overfor dem.
AP170912 Kravet om domstolsbehandling av straffesaker følger både av Grunnloven og av internasjonale forpliktelser til å sikre menneskerettigheter.
AA170912 - Jeg tror ikke de heller ønsker å ha en regjering som står uten noen forpliktelser overfor dem.
DN170911 Dette er en engangssum som britene skal betale til felleskassen som sin del av EUs vedtatte forpliktelser , som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
DA170911 Et blikk utenfra hjelper oss å sørge for at den norske valgloven er i tråd med internasjonale forpliktelser og standarder, sier Sanner.
VG170910 Utfordringene øker, og det er sterkt bekymringsfullt at den nåværende regjering bare har økt statens utgifter og forpliktelser i stedet for å stramme inn.
VG170909 Når vi lover å styrke forsvar og beredskap så vil det bli et forsvar med kampkraft og bærekraft som kan ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser .
DA170909 - Vi har forpliktelser og avtaler, som er inngått ut ifra at Nye Jordal Amfi står klar til seriestart neste år.
DA170909 Et blikk utenfra hjelper oss å sørge for at den norske valgloven er i tråd med internasjonale forpliktelser og standarder, sier kommunal- og moderniseringsminister Sanner.
AA170909 Dette er en engangssum som britene skal betale til felleskassen som sin del av EUs vedtatte forpliktelser , som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
NL170908 Norges klima-politiske forpliktelser pålegger oss reduserte utslipp av klima-gasser, og etter hvert null-utslipp, fra transportsektoren.
DB170907 - Jeg er opptatt av at vi ivaretar våre folkerettslige forpliktelser .
DA170907 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170907 Retten kom til at Husets Øyne AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170907 I Brussel ble det også enighet om nye gjensidige forpliktelser « SMART deliverables 2017-2018 » under Self Reliance through Mutual Accountability Framework ( SMAF ).
AA170907 Det blir fortsatt viktig for det internasjonale samfunn å holde Afghanistan til sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonene landet har tiltrådt.
NL170906 Med en opparbeidet egenkapital på 45 millioner kroner og gjeld på vel 6 millioner kroner i Senjen Invest AS, høres det nokså rart ut når Tøllefsen beskylder Fylkesnes « å totalt overse at jeg driver en virksomhet med gjeld og forpliktelser som skal dekkes inn dersom man velger å avslutte ».
DA170906 Erdogan står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
DA170906 Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170906 Tyrkias president står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
AA170906 Erdogan står fast på at Tyrkia ikke har endret sin holdning til EU og at landet har oppfylt sine forpliktelser på veien til mulig EU-medlemskap.
DA170905 Haugaland tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
AA170905 - Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til fredsavtalen som ble inngått i Paris, som er å være garantister for menneskerettigheter, demokrati og frie valg, sier han.
NL170904 Det er ganske oppsiktsvekkende logikk fra en stortingsrepresentant å totalt overse at jeg driver en virksomhet med gjeld og forpliktelser som skal dekkes inn dersom man velger å avslutte.
DN170904 Utenriksminister Børge Brende ( H ) har tidligere vært klar på at det er uaktuelt for Norge å endre kurs, ettersom traktatene ikke er forenlige med Norges forpliktelser i NATO.
DN170904 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, sier han.
DB170904 Til og med utenriksminister Boris Johnson, som i EU anses som politisk klovn, han som før sommeren sa EU kan « plystre » etter betaling, snakker nå om å « gjøre opp forpliktelser ».
DB170904 Davis godtar « forpliktelser » etter 44 års medlemskap, altså ubetalte regninger.
DB170904 » Det er et karaktertrekk ved den reelle populismen at den forsøker å delegitimere alle andre som står i deres vei : media, sivile organisasjoner, domstoler og internasjonale forpliktelser .
VG170903 - Jeg oppfordrer Nord-Korea til å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, skriver Stoltenberg i en uttalelse.
DB170903 Partiet har ført en politikk som konsekvent har gitt de rikeste i Norge mer makt og rikdom, og sørget for at de rikeste i landet får stadig mindre forpliktelser for å betale inn til fellesskapet.
DA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg.
AP170903 Mattis sa at USA står fast ved sine forpliktelser til å beskytte sine allierte.
AA170903 - Denne handlingen er et nytt alvorlig brudd på Nord-Koreas internasjonale forpliktelser , sier Guterres' talsperson Stephane Dujarric.
AA170903 - Jeg ber Nord-Korea om å respektere sine internasjonale forpliktelser , og til å slutte med alle trusler og handlinger som bidrar til spenning og usikkerhet, uttaler Stoltenberg. ( ©NTB ) ¶
VG170902 Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør.
AA170901 Dette er en engangssum som britene skal betale til felleskassen som sin del av EUs vedtatte forpliktelser , som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
VG170831 Hun mener det strider både mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
DB170831 Dette var lagmannsretten uenig i, og kom til at kortvarig internering på Trandum ikke i seg selv er i strid med verken norsk lov eller Norges menneskerettslige forpliktelser .
DA170831 Retten kom også til at Fisk & Koraller AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller - og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170831 Både forsvarsministeren og utenriksministeren har vært krystallklare på USAs forpliktelser , og etter hvert har Trump også bekrefta dette.
DA170831 Men i Oslo Ap er de fortsatt ikke overbevist om regjeringens nye forpliktelser er helt ektefølte.
AP170831 Etter fire dager med forhandlinger har det ikke skjedd noen vesentlige fremskritt på det som er de tre nøkkelområdene : Rettighetene til EU/EØS-borgere som bor i Storbritannia, grensen mellom Irland og Nord-Irland og hvilke økonomiske forpliktelser britene har til EU.
AA170831 EU har langsiktige forpliktelser som Storbritannia var med på å vedta, som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.
DA170830 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom videre til at 43-åringen var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170830 De som blir valgt inn på Stortinget, har selvfølgelig forpliktelser overfor partiet de representerer, og de skal være med på å styre hele landet.
DN170829 Ifølge TDN Finans skriver samtidig Borr Drilling i prospektet at selskapets arbeidskapital er tilstrekkelig for å dekke selskapets forpliktelser i et tolvmåneders perspektiv.
DA170829 Dagens sykelønnsordning med hundre prosent dekning er alfa og omega for at Aas skal klare sine økonomiske forpliktelser i en lengre sykdomsperiode.
VG170827 Vi har vesentlige forpliktelser i skattereformen og vi vil prioritere å stimulere bedriftene og gründerskap ; det som skal skape nye arbeidsplasser og bedrifter.
AP170827 Heller ikke Rønne klarer å forstå den vrangviljen Norwegian la for dagen i denne saken og mener historien viser at man risikerer at flyselskapet misforstår med vilje for å unndra seg økonomiske forpliktelser .
VG170826 « En statsråd med ansvar for noen av de svakest stilte menneskene i det norske samfunn, flyktninger og asylsøkere, er villig til å fravike Norges forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ».
AA170826 gs uttalelse har vakt sterke reaksjoner, og nå konstaterer preses i Bispemøtet, tidligere biskop i Borg, Helga Haugland Byfuglien, i en uttalelse at « en statsråd med ansvar for noen av de svakest stilte menneskene i det norske samfunn, flyktninger og asylsøkere, er villig til å fravike Norges forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
VG170825 Røde Kors har i lang tid understreket at det norske eksportkontrollregelverket ikke er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser .
DN170825 - Denne regjeringen er som tidligere regjeringer kjempegode på visjoner og strategier, men så lenge det ikke følger penger og forpliktelser med, er jeg redd det blir med det, sier Austlid til NTB.
DA170825 Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
SA170824 - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
DB170824 - Jeg vil jobbe for det, og må tro det er vilje til å se på realitetene og ikke bare på hva som er politisk opportunt i Norge, og da må det handle om den konkrete situasjonen i Afghanistan og hva som gjør at vi oppfyller våre forpliktelser .
BT170824 - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
AP170824 - I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen.
AA170824 Mattis viste til en rekke internasjonale avtaler og forpliktelser Moskva har godtatt siden Sovjetunionens fall i 1991 på pressekonferansen torsdag.
AA170824 Han viste også til andre forpliktelser Russland hadde gjort overfor Ukraina tilbake til 1994.
VG170822 Kriteriene for vurderingen er om politikken er rettssikker, human og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og FNs anbefalinger.
VG170822 Hun skriver at Frp selvsagt er for god rettsikkerhet og har iveratatt internasjonale forpliktelser , blant annet ved å hjelpe med rekordbeløp til nærområdene.
DA170822 Haugaland tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DN170821 Total overtar videre kortsiktig gjeld på 2,5 milliarder dollar, i tillegg til forpliktelser verdt 2,9 milliarder dollar.
DB170821 - Våre verdier og forpliktelser til mangfold er avgjørende når vi jobber for å snakke om betydningen av kreft i alle samfunn.
DN170820 Disse inkluderer blant annet fremtiden til 3,2 millioner EU-borgere i Storbritannia og 1,2 millioner briter i EU, samt økonomiske forpliktelser .
DB170820 Det kan være tungt å stå i det når ferieforbruket gjort det vanskelig for deg å møte dine økonomiske forpliktelser , og regningene hoper seg opp.
VG170818 * Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter ?
DB170818 Gjennom de nye lånene vil selskapet kunne møte sine økonomiske forpliktelser .
AA170818 Gjennom de nye lånene vil selskapet kunne møte sine økonomiske forpliktelser .
NL170817 Stortingsperioden 2017 - 2021 avgjør om Norge klarer å redusere utslippene så mye som klimatrusselen og internasjonale forpliktelser krever.
DA170817 Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
NL170816 Senterpartiet har vært klare på at Norge må leve opp til sine forpliktelser overfor NATO, og øke investeringene og bevilgningene til Forsvaret slik at de utgjør to prosent av vårt brutto nasjonalprodukt.
NL170816 Sosialistisk venstrepartis forslag om at vi nå overfører kvotene til kystflåten uten forpliktelser , vil ikke gi råstoff til industrien jevnt og helårlig.
DB170816 Kanskje de tolker internasjonale forpliktelser om å forhindre retur til forfølgelse annerledes enn de fleste eksperter.
DA170816 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170814 Retten kom også til at Dynamo Logistikk AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DN170810 Han mener markedet er avhengig av at både Saudi-Arabia og andre holder sine forpliktelser .
NL170809 Dette er i tråd med NATO landenes økonomiske forpliktelser ovenfor alliansen og et krav fra USA.
DB170809 Storbritannia skal ha tilbudt å betale 40 milliarder euro til EU for å gjøre opp for allerede inngåtte forpliktelser og andre utestående regninger, ifølge den britiske avisa Sunday Telegraph sist helg.
DB170809 David Davis, statsråden for utmelding av EU, har i forhandlingene med Michel Barnier, sjefsforhandleren til EU, lovt at britene vil stå ved sine « forpliktelser », uten å nevne noe beløp.
DA170809 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170809 - Det som er urealistisk er å oppnå våre forpliktelser til Parisavtalen hvis vi ikke slutter med olje innen 15 år.
DA170809 - Det som er urealistisk er å oppnå våre forpliktelser til Parisavtalen hvis vi ikke slutter med olje innen 15 år.
AP170809 Forpliktelser har blitt veid tyngre enn gode intensjoner.
SA170808 Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
FV170808 Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
DB170808 Det henvises til « menneskerettighetene », men det er ikke alltid klart hvilke forpliktelser som legges til grunn.
DA170808 Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170808 Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
AP170808 Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
AA170808 Kun drøyt halvparten overholder alle sine forpliktelser , og mange betaler ikke sin kontingent.
DA170807 Retten kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AA170807 Han la imidlertid til at Storbritannia er innstilt på å betale en rimelig sum for sine forpliktelser .
DN170805 De oppfordrer Nord-Korea til å « umiddelbart oppfylle sine forpliktelser i henhold til alle relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd ».
AA170805 De oppfordrer Nord-Korea til å « umiddelbart oppfylle sine forpliktelser i henhold til alle relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd ».
DA170804 Haugaland tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170803 - Hvordan kan vi nå våre forpliktelser i Paris-avtalen samtidig som vi henter ut olje i Lofoten ?
DA170803 Retten kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170803 Vølstad Detailing AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170803 - Vår kulturpolitikk vil ha mye tydeligere ambisjoner og dermed sterkere forpliktelser , sier Arnstad, ¶
SA170802 Lillestrøm er blitt enig med Strømsgodset om å overta spillernes forpliktelser ut avtaleperioden.
DB170802 Få steder har Norge så stor troverdighet på å oppfylle sine forpliktelser som i EU-spørsmål.
DA170802 Retten kom også til Våpenhuset AS antas til å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170802 Lillestrøm er blitt enig med Strømsgodset om å overta spillernes forpliktelser ut avtaleperioden.
AA170802 - Det at han sendte meg hit, er et håndfast bevis på at vi står ved våre forpliktelser overfor Montenegro, som NATO nyeste medlem, sa Pence.
VG170801 Irans brudd på sine forpliktelser om missiltesting forteller oss at vi ikke kan stole på dem.
NL170801 I tillegg kommer våre klima- og miljømessige forpliktelser som ikke kan innfris av en region henvist til en fremtid som CO2-troll med et økende antall fossile biler, fordi alternativet ikke finnes.
DN170801 Tvilen er imidlertid stor om hvorvidt dette innebærer sterke nok forpliktelser , og det er usikkerhet rundt hva en eventuell alternativ plan fra Ap og Sp går ut på.
DB170801 I 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for manglende overholdelse av våre forpliktelser om å ha mottaksanlegg for skipsgenerert avfall og avfallsrester.
DA170801 Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
SA170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
DN170731 USAs visepresident Mike Pence forsikrer Estland, Latvia og Litauen om at USA står bak sine forpliktelser i NATO.
DB170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
DA170731 Både forsvarsministeren og utenriksministeren har vært krystallklare på USAs forpliktelser , og etter hvert har Trump også bekrefta dette.
BT170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
AP170731 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania. 32-åringen, som ifølge Forbes er verdens best betalte idrettsutøver, har avfeid alle anklager også tidligere.
AA170731 USAs visepresident Mike Pence forsikrer Estland, Latvia og Litauen om at USA står bak sine forpliktelser i NATO.
VG170730 Jeg ville gjerne ha vært med forrige gang, men da hadde jeg andre forpliktelser .
DA170730 Kommunen får sikret sine forpliktelser og interesser i forhold til sine innbyggere, og med de resultatene kinoen genererer, sikrer det i tillegg utbytte til kommunen.
AA170728 - Et åpenbart brudd på internasjonale forpliktelser nedfelt i flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, heter det i en kunngjøring fra EU.
AA170728 - Et åpenbart brudd på internasjonale forpliktelser nedfelt i flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, heter det i en kunngjøring fra EU.
DA170727 Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170726 Norge har også, som ett av bare tre land, oppfylt sine forpliktelser til å ta imot sin kvote med asylsøkere fra Italia og Hellas, gjennom EUs såkalte relokaliseringsprogram.
DB170726 Derfor følger Regjeringen dette sporet og Ikkespredningsavtalens forpliktelser , i tråd med Stortingets enstemmige vedtak.
SA170725 Leciejewski og de andre Brann-spillerne har ferie, og målvakten har ingen forpliktelser i Bergen denne uken.
DN170725 Hvor mye Storbritannia må betale for å oppfylle sine forpliktelser i en brexitavtale og grensa mot Irland, er blant temaene som diskuteres.
DN170725 « Det som ikke har endret seg er at Saudi-Arabia og Russland ikke svikter i sine forpliktelser til avtalen », skriver storbanken, som legger til : ¶
BT170725 Leciejewski og de andre Brann-spillerne har ferie, og målvakten har ingen forpliktelser i Bergen denne uken.
AP170725 Leciejewski og de andre Brann-spillerne har ferie, og målvakten har ingen forpliktelser i Bergen denne uken.
AA170725 Nylig beskrev FN en ny lov om frivillige organisasjoner som undertrykkende, og et brudd på Egypts forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter.
AA170725 Hvor mye Storbritannia må betale for å oppfylle sine forpliktelser i en brexitavtale og grensa mot Irland, er blant temaene som diskuteres.
AA170724 Hvor mange ulv som finnes i Europa er irrelevant for Norges forpliktelser , noe departementet påpeker i sitt svar til forslagsstillerne.
DB170723 Davis lover nå at landet « står ved sine forpliktelser », men å nevne en pris er tabu hjemme.
AP170723 Det er viktig å få en eller annen type inntekt fordi de har gjeld eller økonomiske forpliktelser til en storfamilie eller ektefelle og barn i hjemlandet, forklarer Baggerød.
DA170721 Retten kom også til Solberg Service AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170721 Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170720 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170719 Fra EUs side har det vært et krav fra første stund at forhandlingene om Storbritannias generelle, fremtidige partnerskap med EU ikke kan starte før man har klart å enes om borgernes rettigheter, Storbritannias økonomiske forpliktelser til EU og spørsmålet om grensen til Irland.
DA170719 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170719 - De frivillige i politikken kan alltid styre sin egen innsats og hvor mange timer de bruker på å bidra i valgkampen, mens vi ansatte har forpliktelser og en kontrakt med arbeidsgiveren, sier Haugland.
AA170718 - Under annen verdenskrig oppfylte Ungarn ikke sine moralske og politiske forpliktelser .
AA170718 - På grunn av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen er vi langt på vei bundet av EUs avgjørelse.
DB170717 Dette gjelder britiske forpliktelser til alle slags felles tiltak, garantier som er gitt og pensjoner til EU-ansatte i årevis framover.
DA170717 Dalene tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DB170716 Det er noen forpliktelser vi ønsker at de forbedrer.
VG170714 - Jeg vil bare at dere skal vite at jeg er veldig lei meg hvis jeg har skuffet dere i løpet av denne reisen, og jeg vil at alle skal vite at jeg er knust for å ha mislykkes med mine forpliktelser overfor helten min, sier han med referanse til avdøde Jim Henson.
DB170714 Dette er en periode med mange forpliktelser og stress.
DA170714 Oppkjøpet av Tech Team Solutions innebærer overtakelse av ansatte, inkludert selskapets løpende kontrakter og forpliktelser .
VG170713 Håpnes mener vedtakene bryter med Stortingets ulvevedtak fra 2016, stortingsforlikene fra 2004 og 2011, Naturmangfoldloven og Norges forpliktelser i Bernkonvensjonen.
DN170713 ¶ Spørsmålet om hvem vi har forpliktelser overfor er kanskje det mest grunnleggende etiske spørsmålet vi kan stille.
AA170711 Jenter tar allerede brorparten av det ansvaret, og det er ingen tvil om at gutter må bevisstgjøres om at et aktivt sexliv innebærer forpliktelser .
VG170709 Det er denne uken et år siden Trump i et intervju med New York Times for første gang luftet muligheten for at artikkel 5 ville kunne settes til side, om ikke landet som ble angrepet hadde « oppfylt sine forpliktelser ».
AA170709 Vesten anklager Russland for å bryte sine forpliktelser i avtalen. ( ©NTB ) ¶
VG170708 Vi sørger for å ivareta våre forpliktelser knyttet til overvåkning, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse.
DB170708 Jeg har jo ingen forpliktelser , egentlig, men det er en del spillere jeg har hjulpet litt økonomisk og sånn i noen år, hvor jeg til slutt har måttet si at « nå kan jeg ikke gjøre mer, du er nødt til å finne en annen løsning ».
DB170708 Selv om vi, som statssekretær i utenriksdepartementet Michael Roth sa til NTB i går, har oppfylt våre forpliktelser , har vi likevel kapasitet til å ta imot flere.
DA170708 Utenriksminister Børge Brende ( H ) og regjeringen har ikke deltatt i forhandlingene fordi de mener forbudet bryter med Norges forpliktelser i NATO.
DA170708 Forpliktelser , ikke bare tomme ord og fraser, bedyrer hun.
DB170707 Og han unnlot å forsikre at USA står ved sine forpliktelser etter artikkel fem i NATO-traktaten.
DB170707 Norges forpliktelser ovenfor Nato er Brendes andre motargument.
DA170707 Stavanger tingrett legger skyldnerens opplysninger til grunn, og selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170706 Borten-regjeringen var klar på at reformen ville øke de sosiale utgiftene kraftig i mange år fremover og legge store forpliktelser på arbeids- og næringslivet.
DB170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet, sier Børge Brende.
AP170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet, sier Børge Brende.
AA170706 Det er et behov for at land styrker samarbeidet seg imellom for å kunne etterleve internasjonale forpliktelser og få stanset slik ulovlig virksomhet, sier Børge Brende. ( ©NTB ) ¶
DA170705 Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller », heter det i kjennelsen.
NL170704 Ved kun å forholde seg til juridiske forpliktelser kommer KMD unna å måtte å begrunne sine standpunkter i avstamningspolitikken reelt.
DB170704 KRLE-faget er altså fullt i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser .
VG170703 Vi er avhengig av at tilskuddsmottagere overholder sine forpliktelser når de mottar penger fra Utenriksdepartementet.
DN170703 De har bekreftet sine forpliktelser til å håndtere Nord-Korea, opplyser Det hvite hus.
DB170703 Vi er avhengig av at tilskuddsmottakere overholder sine forpliktelser når de mottar penger fra Utenriksdepartementet.
AP170703 I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AP170703 I rødt hjørne har vi blant andre Arbeiderpartiet, som mener at skattelettelser ikke gir nevneverdig økt aktivitet, og at statens forpliktelser krever at skattene snarere økes enn reduseres.
AA170703 De har bekreftet sine forpliktelser til å håndtere Nord-Korea, opplyser Det hvite hus.
DB170701 Med den nye loven oppfyller Norge våre menneskerettslige forpliktelser bedre enn før, blant annet ved at retten til privatliv og forbudet mot diskriminering nå står sterkere.
AP170701 - FNs generalsekretær António Guterres er sterkt oppmuntret over at alle parter i avtalen fortsetter å overholde sine forpliktelser , sa Feltman.
AP170701 - Alle må overholde sin forpliktelser og blant annet sørge for at det iranske folk på synlig vis kan få nyte godt av sanksjonslettelsene, sa han.
AA170701 - FNs generalsekretær António Guterres er sterkt oppmuntret over at alle parter i avtalen fortsetter å overholde sine forpliktelser , sa Feltman.
AA170701 - Alle må overholde sin forpliktelser og blant annet sørge for at det iranske folk på synlig vis kan få nyte godt av sanksjonslettelsene, sa han. ( ©NTB ) ¶
NL170629 Det gir UiT forpliktelser .
DN170629 Jeg sitter i noen styrer, men jeg har på ingen måte noen forpliktelser til sentrale personer i Optimum.
AP170629 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Tross svært sprikende signaler, er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide trygg på at USA står ved sine forpliktelser til Norge og NATO.
AP170629 Alt dette til tross, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier i et intervju med Aftenposten at hun føler seg trygg på at USA står ved sine forpliktelser til Norge og NATO.
VG170628 Å stå på venteliste hos Opel koster ikke noe, og er derfor uten forpliktelser inntil endelig kontrakt skrives.
VG170627 * Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter ?
DA170627 Stavanger tingrett la opplysningen fra Service Sveis AS til grunn og til at firmaet var ute av stand til dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170627 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170626 Partene har også blitt enig i viktige spørsmål om pensjon og at Storbritannia skal oppfylle sine forpliktelser til NATO ved å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret, heter det i en pressemelding.
VG170626 Beslutningen om felling av ulv fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
DN170626 Vesten anklager Russland for å bryte sine forpliktelser i avtalen.
DN170626 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
AP170626 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
AA170626 Vesten anklager Russland for å bryte sine forpliktelser i avtalen. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Beslutningen fattes blant annet på bakgrunn av internasjonale forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
VG170625 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
DN170625 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
DB170625 Praksisen i Norge i dag bryter med sentrale internasjonale forpliktelser - og forverrer livssituasjonen til papirløse migranter.
DB170625 Helseminister Bent Høie må sikre at Norge følger sine forpliktelser på grunnleggende menneskerettigheter, og legge til rette slik at samtlige som oppholder seg i Norge får tilgang til helsehjelp, skriver artikkelforfatteren.
DB170625 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa fra Stortingets talerstol at han « antok » at gjeldende forskrift om helsehjelp til personer uten opphold i riket er i samsvar med de internasjonale forpliktelser .
DB170625 Bent Høie må sikre at Norge følger sine forpliktelser på grunnleggende menneskerettigheter, og legge til rette slik at samtlige som oppholder seg i Norge får tilgang til helsehjelp.
AA170625 Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.
VG170623 - Vi har tatt et initiativ til å vurdere en omlegging av Europas innvandringspolitikk og asylmottak i utlandet, innenfor våre internasjonale forpliktelser .
DB170623 Noen stans i all asylinnvandring er helt urealistisk, ikke minst fordi Norge har internasjonale forpliktelser når det gjelder flyktninger.
DA170623 Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170622 - Det gjør at han ikke får fulgt opp sine forpliktelser i Danmark, både familiært og økonomisk.
NL170622 Sametinget mener at staten må ta sine folkerettslige forpliktelser på alvor og sikre at kraftutbygging sammen med andre inngrep ikke truer eller legger ned samisk reindrift.
DN170622 Selskapet skriver i pressemeldingen at « Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter », skriver selskapet.
DA170622 Retten kom til at den skulle legge opplysningene til El Pluss AS til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170622 UNE viser blant annet til Norges forpliktelser etter Kvinnediskrimineringskonvensjonen og at et avslag vil fremstå som sterkt urimelig etter norske rettsprinsipper.
DA170621 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170621 Sp fronter en utryddingspolitikk av ulven i Norge, som både strider med Stortingsforlikene i 2011 og 2004, med naturmangfoldloven og med våre internasjonale forpliktelser , blant annet.
VG170620 Det første som må gjøres er å gjennomgå selve rammeverket for samarbeidet, og fastsette tydelig hvilke forpliktelser som ligger hos kriminalomsorgen, arbeids- og velferdsetaten, helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene.
SA170620 « Dessverre kan det se ut som om Ap løper fra sine egne vedtak og sine forpliktelser til å sikre byen et godt og moderne brannvesen », skriver John Peter Hernes.
VG170619 - Det mest ironiske med det hele er at dette er saksforberedende dokumenter til en sak der Stortinget kjører forsvarsdepartementet på blant annet ikke å overholde sine forpliktelser med henhold til sikkerhetsloven, sier Romarheim.
DA170619 Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
VG170618 Mens den nåværende ledelsen ene og alene har kjørt selskapet i grøfta, så vil altså aksjonærer snakke om betingede forpliktelser og intensjonsavtaler fra fem år tilbake ? skriver Wiik i en epost.
DB170617 NRK har langt mer detaljerte innholdskrav enn de andre, sier Grande, og legger til at generalforsamlingen også har sanksjonsmuligheter hvis NRK gjentatte ganger over tid skulle bryte sine forpliktelser .
DB170617 Men det vi ser fra dagens generalforsamling er at NRK i det store og hele har fulgt sine forpliktelser .
BT170617 Da må tvangsbeordring brukes, uten at det tas hensyn til familie og sosiale forpliktelser , sier Kaspersen til Politiforum.
SA170616 Om 2017-18 sesongen har oppfylt alle forpliktelser , kan kanskje diskuteres.
DB170616 Dermed vil ikke russetiden ta helt av uten forpliktelser til skole.
DA170616 Dalane tingrett la opplysningene til Byggservice Egersund AS til grunn og kom til at firmaet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170616 - Jeg veit ikke om jeg vil si tidligere forpliktelser , MDG satt ikke en gang i bystyret da disse vedtakene ble gjort.
DN170614 « På grunn av personlige årsaker er ikke Wu i stand til å oppfylle sine forpliktelser i selskapet og har trukket seg », skriver Anbang i en kort pressemelding.
DN170614 Hvis man vet at verden har forandret seg, og at man i virkeligheten har påført Stortinget helt andre forpliktelser , må det fanges opp i supplerende notater, sier han til NTB.
DA170614 Hvis man vet at verden har forandret seg, og at man i virkeligheten har påført Stortinget helt andre forpliktelser , må det fanges opp i supplerende notater, sier han til NTB.
VG170613 Da svarte Ronaldos agentbyrå, Gestifute, at han hadde oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
SA170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
DB170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
DB170613 Samtidig vil det ikke vært realt overfor de medlemslandene som faktisk oppfyller sine forpliktelser , ikke å gå videre med saken.
DB170613 Løsninger som blir til i brytningsfeltet mellom sivilt samfunn og staten bidrar ikke bare til mer balansert ivaretakelse av våre menneskerettslige forpliktelser - men også til opprettholdelse av den tillit et fungerende demokrati forutsetter.
AP170613 Ronaldos agentbyrå uttalte da at han har oppfylt sine skattemessige forpliktelser , og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.
AA170613 I ytterste konsekvens risikerer Polen, Tsjekkia og Ungarn store bøter for brudd på sine juridiske forpliktelser .
NL170612 Samfunnsviterne i Finnmark mener det er behov for å få belyst og utredet skoltesamenes situasjon, med tanke på å sikre deres rettigheter og oppfylle Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor skoltesamene.
DN170612 Verdenssamfunnet må presse USA til å respektere og etterleve sine forpliktelser i atomavtalen, mener Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.
DN170612 - USA vil se at det er i deres egen interesse, og for internasjonal fred og sikkerhet, at de lever opp til sine forpliktelser , sier Zarif.
DA170612 Som medlem av koalisjonen mot IS, strekker Norges forpliktelser seg utover ansvaret for egne soldater, sier Harlem.
DA170612 Men tendensen i NATO og vestlige land har vært at man går lengre enn folkerettens forpliktelser , og ikke ønsker sivile tap overhodet.
DA170612 - Norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser , og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
DA170610 Avtalen om å leie fengselet i Nederland, og gjennomføringen av den, strider ikke med Norges folkerettslige forpliktelser , skriver Justisdepartementet i sitt svar til Sivilombudsmannens svært kritiske rapport.
DA170610 KRITISK : Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener soning i Nederland bryter Norges menneskerettslige forpliktelser .
DA170610 Han mener soningsavtalen bryter Norges menneskerettslige forpliktelser .
AA170610 NATOs pressetalsperson Oana Lungescu sier generalsekretær Jens Stoltenberg ved en rekke anledninger har vist til at USA står ved sine forpliktelser til NATO både i ord og i handling.
VG170609 For de innsatte som er overført mot sin vilje, så innebærer ikke dette et så stort inngrep at man kan si at dette på noen måte bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser , skriver departementet, som legger til at det gjøres grundige vurderinger av hver enkelt innsatt før overføring.
VG170609 Der mente han at soningsforholdene i Nederland bryter med Norges forpliktelser til menneskerettighetene.
SA170609 NATOs pressetalsperson Oana Lungescu sier generalsekretær Jens Stoltenberg ved en rekke anledninger har vist til at USA står ved sine forpliktelser til NATO både i ord og i handling.
SA170609 Norges fotballforbund ( NFF ) sier at de i samarbeid med de nordiske forbundene allerede utfordrer FIFA på menneskerettigheter og forpliktelser om samfunnsansvar i forbindelse med avviklingen av mesterskap.
DA170609 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Stavanger Mediegymnas AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170609 Norges fotballforbund ( NFF ) sier at de i samarbeid med de nordiske forbundene allerede utfordrer FIFA på menneskerettigheter og forpliktelser om samfunnsansvar i forbindelse med avviklingen av mesterskap.
DB170608 Tirsdag roste det amerikanske forsvarsdepartementet Qatar for å overholde sine forpliktelser når det gjelder « regional sikkerhet ».
VG170607 - Uten støtte til kvotepliktig sektor vil ikke Norge kunne nå sine forpliktelser om at prosessindustrien skal være karbonnøytral i 2045.
DN170607 Meieriselskapet skriver at de har gjeld og andre forpliktelser på 26,7 milliarder yuan, tilsvarende nær 30 milliarder kroner.
AP170607 - Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg ( H ) i den muntlige spørretimen.
AP170607 - Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg ( H ) i den muntlige spørretimen.
AP170606 Folkeretten regulerer staters rettigheter og forpliktelser blant annet i væpnet konflikt.
VG170605 Kina og EU er klare til å overta ledertrøyen og flere land har varslet at de nå trapper opp sine forpliktelser .
VG170605 De demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt « United States Climate Alliance », som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser .
AP170605 Skal vi ta vare på naturverdier i norsk fjellheim i møte med det grønne skiftet, må viktige aktører gå foran og vise at de vil bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser .
AP170605 Skal vi ta vare på naturverdier i norsk fjellheim i møte med det grønne skiftet, må viktige aktører gå foran og vise at de vil bidra til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser .
FV170604 - Det viktigste vi kan gjøre er å oppfordre landene til å melde inn egne forpliktelser .
VG170602 - De største forurenserne pålegges ingen meningsfulle forpliktelser , sa Trump fra talerstolen i rosehagen i Det hvite hus.
VG170602 Tre av dem, de demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt « United States Climate Alliance », som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser .
VG170602 Også andre politidistrikter måtte sette tilsvarende bygge- og husleieprosjekter på vent for å unngå bindinger i forkant av politisk behandling av politireformen, og POD hadde allerede i september 2013 besluttet midlertidig stans i denne type forpliktelser .
VG170602 Kina satser mye på fornybar energi og sier de vil leve opp til sine forpliktelser i henhold til Paris-avtale.
DN170602 « Undertegnede selskap stiller seg herved økonomisk ansvarlig som selvskyldner for følgende forpliktelser som måtte oppstå for Skeie Energy as i forbindelse med dette selskaps virksomhet ved undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster, derunder lagring og transport på annen måte enn med skip på den norske kontinentalsokkel : ¶ a ) De forpliktelser som det ovennevnte selskap har på
DN170602 rlig som selvskyldner for følgende forpliktelser som måtte oppstå for Skeie Energy as i forbindelse med dette selskaps virksomhet ved undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster, derunder lagring og transport på annen måte enn med skip på den norske kontinentalsokkel : ¶ a ) De forpliktelser som det ovennevnte selskap har påtatt seg eller måtte påta seg overfor Den norske stat, norsk kommune
DB170602 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red. anm. ), sier Spetalen.
DB170602 Spetalen var spesielt opptatt av Kinas forpliktelser i avtalen.
DB170602 Han kaller avtalen en « scam » - altså et bedrag - og reagerer blant annet kraftig på Kinas forpliktelser .
DB170602 Det oppsiktsvekkende i lederartikkelen fra WSJ var at Kina ikke har noen forpliktelser til CO2 utslipp før i 2030.
DB170602 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red. anm. ), sier Spetalen.
DA170602 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Grip Personlig Trening AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170602 - Dersom det er riktig at Kina ikke har noen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen et bedrag.
AP170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser . » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale stan
AA170602 IAEA overvåker avtalen nøye og konkluderer med at Iran overholder sine forpliktelser .
AA170602 Den nye klimaloven vil gi oss en sterkere systematikk i arbeidet med å kutte norske utslipp, og forplikter fremtidige regjeringer og Storting til å gjennomføre utslippskutt i tråd med våre egne mål og internasjonale forpliktelser , sier Ola Elvestuen ( V ), som også leder Stortingets energi- og miljøkomité ¶
AA170602 - Dersom det er riktig at Kina ikke har noen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen et bedrag.
AA170602 « Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser . » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standa
VG170601 Trump understreker at USA - allerede fra i dag - vil slutte å følge USAs forpliktelser etter Parisavtalen.
SA170601 Han fremstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
SA170601 Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen.
SA170601 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red.anm. ), sier Spetalen til Dagbladet.
DN170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DN170601 Transocean har mottatt 320 millioner dollar kontant i forbindelse med salget, samtidig som Borr overtar samtlige forpliktelser overfor verftet.
DA170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DA170601 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170601 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Norwegian Hospitality Ships AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170601 Om ikke alle blir en Trond Mohn eller Bill Gates, hviler det likevel forpliktelser på mennesker som gjør det bra i forretninger.
DA170601 - Rundt Norges militære deltakelse i Afghanistan var det tross alt en annen debatt, der vi også hadde forpliktelser overfor NATO som vi selvsagt skal overholde, sier hun.
DA170601 - Rundt Norges militære deltakelse i Afghanistan var det tross alt en annen debatt, der vi også hadde forpliktelser overfor NATO som vi selvsagt skal overholde, sier hun.
BT170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AP170601 Han fremstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AP170601 Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen.
AP170601 - Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam ( et bedrag, red.anm. ), sier Spetalen til Dagbladet.
AP170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 - Han framstiller det som om Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 - Hvilke ringvirkninger vil dette gi for andre lands forpliktelser ?
AA170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 - Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl- og flyktningpolitikk, og det er i vår interesse at alle land som deltar i dette samarbeidet etterlever sine forpliktelser .
VG170531 Viktigst av alt var at rike land skulle få lov til å kjøpe seg fri fra sine forpliktelser ved å betale for utslipp i andre land.
SA170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
SA170531 EU står ved sine forpliktelser
SA170531 Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svakere amerikanske forpliktelser overfor Europa, sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DB170531 Han sier også at EU og Kina vil detaljere hvordan de skal møte sine forpliktelser etter avtalen, i Brüssel på fredag.
DB170531 Erna Solberg mener derimot at det ikke er grunn til å si at USAs forpliktelser overfor NATO er svekket.
DB170531 - I lys av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sa Solberg, som også minnet om at Tyskland og Frankrike har en egen agenda om å styrke den sikkerhetspolitiske linjen i EU.
DB170531 ¶ ERNA SOLBERG : Urolig over Donald Trumps uklare holdning til NATO og USAs forpliktelser .
DB170531 Det gjenstår å se om Donald Trump vil svekke USAs forpliktelser i NATO, slik han vitterlig lovet i sin valgkamp.
DA170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
DA170531 EU står ved sine forpliktelser
BT170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
BT170531 EU står ved sine forpliktelser
AP170531 Kina og EU bekreftet onsdag at de står ved sine forpliktelser til Parisavtalen, ifølge Associated Press.
AP170531 - På bakgrunn av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sier Solberg og legger til at det selvsagt ikke er så greit at presidenten ikke nevnte dette under NATO-møtet.
AP170531 - Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg ( H ) i det som kan ha vært hennes siste muntlige spørretime som statsminister.
AA170531 EU vil stå ved sine forpliktelser uansett hva USA gjør.
DN170530 Ved årsskiftet hadde China Evergrande forpliktelser på 1200 milliarder kinesiske yuan ( 1480 milliarder kroner ).
DB170530 Dette er et grovt brudd på de forpliktelser som følger av ditt arbeidsforhold », heter det i oppsigelsen.
DA170530 Stavanger tingrett kom til at Vip Fs AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DA170529 Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170529 I Brussel torsdag refset Donald Trump statslederne i de andre Nato-landene for ikke å oppfylle sine forpliktelser .
VG170528 Uklarhet i forpliktelser og ansvar mellom allierte er aldri et gode, sier Jonas Gahr Støre ( Ap ) til VG.
VG170528 Melby mener at selv om både forsvarsministeren og utenriksministeren i USA har uttalt at de skal opprettholde sine forpliktelser , har ikke Europa lenger råd til å bare tro at dette skal rette seg opp.
DB170528 Når procycling.no snakker med Lunke sitter han fremdeles i Sunweb-bussen og venter på at Dumoulin skal få alle obligatoriske intervjuer og forpliktelser .
VG170527 * Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser .
VG170527 * Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser .
VG170527 * Partene har i år ikke nådd en enighet i klimaspørsmålet, fordi USA ikke nærmet seg de andre landenes ønske om forpliktelser .
BT170527 Rene sponsoravtaler hvor oppdragsgiver ikke påtar noen forpliktelser , er å anse som gaver og faller utenfor regelverket » ( Dragsten og Lindalen : Offentlige anskaffelser, kommentarutgave ( 2005 ) ) ( min understrekning ).
AA170527 Sanksjonene kan trappes ned når Russland oppfyller sine forpliktelser , heter det i en uttalelse fra G7-toppmøtet.
VG170526 « Trump er i sin fulle rett om han vil be EU-landene jobbe fortere for å møte sine forpliktelser overfor Nato.
DB170526 Samarbeidet i NATO bygger på den typen forpliktelser som ligger i erklæringen fra Wales.
DA170526 Ifølge tiltalen ble pengene brukt dels til private formål, dels til å dekke andre selskapers forpliktelser .
DA170526 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170525 Trusselen fra Mattis i NATO i februar om at USA ville « moderere sine forpliktelser » overfor land som ikke er med og bærer den felles forsvarsbyrden, er blitt mottatt med største alvor i alle NATO-landenes hovedsteder.
VG170525 Moderere forpliktelser
VG170525 Spørsmålet er om dette er godt nok for amerikanerne og Donald Trumps trussel om å « moderere sine forpliktelser » overfor Nato-land som ikke deltar nok i spleiselaget.
VG170525 NATO er helt avhengige av USA og det han vil si om USAs fremtidige forpliktelser overfor alliansen, er viktig.
VG170525 Trump holdt ingen egen pressekonferanse etter møtet, men NATO-sjef Jens Stoltenberg sa etter møtet at Trump hadde forsikret de andre topplederne at USA står ved sine forpliktelser i NATO.
VG170525 Stoltenberg sa at Trump har sagt dette så mange ganger at det nærmest var underforstått at USA sto ved alle NATOs forpliktelser , som da de møttes i Washington i påsken.
DN170525 Trump har skapt usikkerhet om USA vil stå ved sine forpliktelser og kunne benyttet denne anledningen med et klart budskap.
DN170525 - Disse sikkerhetsutfordringene er grunnen til at jeg har tatt opp svært direkte med generalsekretær Stoltenberg og med medlemmene av alliansen at de må yte sin rettferdige andel og møte sine finansielle forpliktelser . 23 av 28 land betaler ikke det de burde betale.
DB170525 Han har et klart budskap hva angår USAs forpliktelser overfor NATO, men han har også klare forventninger om rettferdig byrdefordeling.
DB170525 - Disse store sikkerhetsbekymringene er samme grunn til at jeg har vært veldig, veldig direkte overfor generalsekretær Stoltenberg og medlemmer av alliansen, og sagt at de må bidra med sin rettferdige andel og oppfylle sine finansielle forpliktelser , la Trump til.
DB170525 ¶ ALVORLIG : - Jeg er opptatt av at vi ivaretar våre folkerettslige forpliktelser .
DB170525 - Jeg er opptatt av at vi ivaretar våre folkerettslige forpliktelser .
DA170525 - Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser , sa Trump.
BT170525 - Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser , sa Trump.
AP170525 - Mange NATO-land bruker mye mer tid og energi på å rettferdiggjøre sine lave forsvarsbudsjetter enn å gjøre en ordentlig innsats for å oppfylle sine forpliktelser , sier Benitez i Atlantic Council ¶
AA170525 - Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser , sa Trump.
DA170524 - Jeg var der fra 18.00-18.30, og hadde informert initiativtaker Jon Christian Foss om at jeg ikke kunne være lenger på grunn av andre forpliktelser samme kveld.
AA170524 Kjøpet innebærer også omfattende forpliktelser i Nordsjøen, der gamle oljeinstallasjoner må fjernes på en forsvarlig måte. 440 ansatte følger med på kjøpet, men Dong vil fortsatt ha rundt 5.800 ansatte etter salget av olje- og gassvirksomheten til Ineos. ( ©NTB ) ¶
VG170523 I forkant av finalen skulle José Mourinho og en Manchester United-spiller i utgangspunktet stille foran pressen, men de fikk tillatelse av UEFA til å droppe sine forpliktelser som følge av terrorangrepet i Manchester mandag.
NL170523 Pliktsystemet har fungert dårlig fordi myndighetene har tillatt kvotebaroner å gå fra klare forpliktelser .
NL170523 Når trålernes forpliktelser ikke fungerer, velger han å fjerne dem.
NL170523 Han lokker med at kystflåten skal få 20 % av trålernes torskekvoter mot at trålerne slipper forpliktelser .
DB170523 United skal ha søkt Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) om tillatelse til å droppe sine forpliktelser rundt pressekonferansen og fått medhold.
DA170523 United skal ha søkt Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) om tillatelse til å droppe sine forpliktelser rundt pressekonferansen og fått medhold.
AP170523 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017 : ¶
AP170523 - Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
VG170522 - Stortinget har vedtatt en god langtidsplan som styrker Forsvaret på viktige områder, og som investerer ut over våre forpliktelser , sier hun.
DB170522 Selv om Genèvekonvensjonene pålegger de krigførende partene en rekke forpliktelser i å sikre befolkningen mot cyberangrep, innebærer ikke dette at ikke enkeltindivider eller virksomheter også har et ansvar for å sikre respekt for disse reglene ved cyberangrep.
DA170522 Uten betydelige utslippsreduksjoner her kan nasjonale mål og forpliktelser ikke nås.
DA170522 Norge har sluttet seg til Parisavtalen og vil samarbeide med EU om å møte våre internasjonale forpliktelser i avtalen.
DA170522 KRONIKK : Norges klimamål og internasjonale forpliktelser vil strammes til i årene framover.
DA170522 Byregionene vil være viktige for å oppfylle nasjonale forpliktelser .
AP170522 Innføring av euro medfører også en rekke bestemmelser og forpliktelser i finanspolitikken.
NL170518 Og for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser overfor samene, må også denne samiske særretten lovfestes.
VG170516 For å klare lån og andre forpliktelser , kreves mer enn to jobber.
DB170516 Dette var utgifter Forsvaret ikke hadde noen forpliktelser til å betale.
DA170516 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170516 Retten kom til at Agri Invest AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
DA170516 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Pegassus AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DN170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
DB170515 Konvensjonen sikrer også at Russland og Tyrkia opprettholder sine verdimessige og juridiske forpliktelser til Europa.
DA170515 Stavanger tingrett kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170515 Stavanger tingrett kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
AP170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
AP170515 Snarere velger vi å gjøre eller oppfylle vår plikt, men kanskje snakker vi heller om å oppfylle våre forpliktelser .
AA170515 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
VG170514 Videre i den korte uttalelsen gjentar presidenten USAs forpliktelser til å stå sammen med Japan og Sør-Korea for å møte trusselen fra Nord-Korea, og oppfordrer alle land til å stramme grepet om den lille atommakten.
DB170514 - Nord-Korea må overholde internasjonale forpliktelser , stoppe all aktivitet med ballistiske missiler og atomprogram, og skrinlegge alle eksisterende masseødeleggelsesvåpen på en fullstendig, verifiserbar og irreversibel måte.
DA170511 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170510 Men om ESA ( organ som sikrer at EFTA-stater oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, journ.anm ) er av samme oppfatning, er jeg ikke sikker på.
SA170510 Fakta : Særforbundenes forpliktelser
SA170510 Det skal utpekes en antidopingansvarlig som skal sikre oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet.
SA170510 Alle landslagsutøvere skal gjennomføre et grunnleggende antidopingopplæring og kjenne sitt ansvar og sine forpliktelser .
SA170510 Alle landslagsutøvere må gjennomføre grunnleggende opplæring i antidoping, og vite om ansvar og forpliktelser . ( se fakta ).
NL170510 Situasjonen utnyttes i stedet av utenforstående interesser og aktører som ikke har bærekraftige hensikter eller forpliktelser for regionens fiskerimiljø og kystsamfunn.
DA170510 Stavanger tingrett kom også til at Sally & Mimosa AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller - og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170510 Fakta : Særforbundenes forpliktelser
AP170510 Det skal utpekes en antidopingansvarlig som skal sikre oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet.
AP170510 Alle landslagsutøvere skal gjennomføre et grunnleggende antidopingopplæring og kjenne sitt ansvar og sine forpliktelser .
AP170510 Alle landslagsutøvere må gjennomføre grunnleggende opplæring i antidoping, og vite om ansvar og forpliktelser . ( se fakta ).
VG170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
SA170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
SA170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
FV170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
FV170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
DB170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
DB170509 Forslaget er dessuten på kollisjonskurs med Norges forpliktelser etter blant annet FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som ikke unntar familie- og privatlivet.
DA170509 Jæren tingrett kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Kverme Bygg AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170509 « Force majeure innebærer at et selskap på grunn av krise, krig eller annen ukontrollerbar hendelse ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtale », skriver DNO.
BT170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
BT170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
BT170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
BT170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509 « NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
AP170509 NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser .
DA170508 Jæren tingrett la opplysningene fra Altirør AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DB170506 Vi bare overholder våre juridiske forpliktelser og sørger for at krisen rammer oss minst mulig.
AA170503 Vi må diskutere i detalj hva som er rettigheter og hva som er forpliktelser , sier Davis til tv-stasjonen ITV ifølge Reuters.
DB170502 Jeg var i mange år en av de yngste uten forpliktelser hjemme som alltid sa ja til overtid.
DN170501 Etter dette har selskapet ikke klart å skaffe nye investorer, og Schibsted har valgt å overta aksjemajoriteten i selskapet for å ta seg av selskapets gjeld og forpliktelser .
DN170430 Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser , avslutter han.
AA170430 Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser , avslutter han. ( ©NTB ) ¶
VG170429 - Resolusjonen er god, men den inneholder ingen forpliktelser .
DN170429 - Resolusjonen er god, men den inneholder ingen forpliktelser .
AP170429 « Målet må være å få Nord-Korea tilbake i forhandlingssporet, og at landet lever opp til sine internasjonale forpliktelser ».
AA170429 - Resolusjonen er god, men den inneholder ingen forpliktelser .
DA170428 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170428 Risikoen for å nedbemanne strategisk feil, og for ikke å etterleve lovpålagte forpliktelser og utføre samfunnsoppdraget, vil være høy », heter det her.
DA170428 Dagsavisen har spurt FHI-direktør Camilla Stoltenberg om hvilke lovpålagte forpliktelser FHI risikerer å ikke klare å etterleve.
DA170428 Karin Andersen mener innstrammingene i asylpolitikken har satt Norge på kant med internasjonale forpliktelser .
DA170428 Hvis Norge sender tilbake til steder der det ikke er trygt, bryter vi våre folkerettslige forpliktelser , sier Andersen.
DA170428 Det må være klinkende klart at Norge står ved internasjonale forpliktelser , og det er det regjeringens ansvar å garantere for, sier Lauvås.
AP170428 Med buss følger også en del forpliktelser .
AP170428 Med buss følger også en del forpliktelser .
DA170427 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170427 Retten kom også til selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DA170427 - Måten vi forvalter rovdyrene våre på nå, er høyst tvilsom med tanke på naturmangfoldsloven, Grunnlovens paragraf 112, og internasjonale forpliktelser som Bernkonvensjonen.
AP170427 Betyr ikke det at dere har de samme forpliktelser som andre land ?
AP170427 Betyr ikke det at dere har de samme forpliktelser som andre land ?
SA170426 Deretter blir det gjennomført en fisjon hvor samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser , bortsett fra det som tilhører Hafslund Produksjon, blir det nye selskapet Nye Hafslund.
DA170426 USA vil uansett neppe kunne leve opp til sine forpliktelser i Parisavtalen, ettersom Trump har gitt full gass og slått en strek over mange av Barack Obamas tiltak for å begrense utslippene av skadelige klimagasser.
DA170426 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170425 I det lyset må man forstå europeernes sjokkreaksjon når Trump truer med å moderere sine forpliktelser , sier Friis.
DA170425 Retten kom til at Egedør AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170425 Retten kom videre til at selskapets antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
DB170424 Barnehagens forpliktelser blir tydeligere : Fra 1. august blir det klarere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
AP170424 Målet er så lavt at det strider mot internasjonale forpliktelser , mener forskere.
AP170424 Men det er ikke bare dette vedtaket som skal være på kollisjonskurs med Norges internasjonale forpliktelser .
AP170424 - Slik målet ser ut til å tolkes nå - at i det øyeblikket man har flere ynglinger enn det Stortinget har fastsatt, kan man begynne å skyte ulv - strider det mot Norges internasjonale forpliktelser .
AP170424 Det er Russland som sitter med nøkkelen til en løsning på konflikten i Ukraina og en avvikling av de restriktive tiltakene : Minsk-avtalenes forpliktelser må gjennomføres i praksis.
DB170423 - Regjeringen vil bruke bilaterale kanaler og multilaterale forum til å oppfordre Russland om å granske påstandene og sette i verk nødtiltak for å følge opp sine menneskerettslige forpliktelser , skrev Brende om Norges rolle.
SA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
FV170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
DN170422 Arbeiderpartiet går trolig inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste toprosentmålet.
DB170422 Ifølge Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen har ikke selskapet forpliktelser overfor NPG, fordi de ikke er formell avtalepart.
DA170422 - Mitt råd, gode landsmøte, er at vi skal være en kraftfull opposisjon og minne om at dette skal praktiseres i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for, sa Støre, og fortsatte : ¶
DA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AP170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
AP170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
AP170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170422 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
DB170421 Dette gir uten tvil Taliban store inntekter til krigføringen deres, men med drift og skattlegging i en slik størrelsesorden følger det også forpliktelser .
DA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
AA170421 Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for.
VG170420 Amerikanerne har bekreftet at de står ved sine forpliktelser .
DB170420 I tillegg har Otium « i 2015 pådratt seg forpliktelser som vil resultere i betalbar skatt i 2017, knyttet til årsregnskapet for 2016, » som det heter i revisorberetningen.
DB170420 Det er ingen ansatte, ingen leieforhold eller andre forpliktelser , » skriver Lie i en SMS til Finansavisen.
DB170420 Det har blitt en vane de siste åra at Norge beveger seg på grensen av våre internasjonale forpliktelser på dette området, og regjeringen er helt åpen om det.
AA170420 Zarif påpeker på sin side at Irans etterlevelse av avtalen har tvunget Trump til å " endre kurs og overholde sine egne forpliktelser ". ( ©NTB ) ¶
AA170420 Utslitte beskyldninger fra USA klarer ikke å dekke over at Iran overholder sine forpliktelser i atomavtalen, hevder Irans utenriksminister.
DA170419 Både Bjørg Ager-Hanssen og undertegnede har tidligere i mange år vært representanter i bystyret og kulturstyret, henholdsvis for H og Ap, og vi vet av den grunn at man har forpliktelser overfor velgerne og denne saken er jo altfor drøy.
AP170419 Han understreker at det er viktig å sikre at ettervirkningene av flyktningkrisen høsten 2015 håndteres på en god måte før man påtar seg nye forpliktelser .
AP170419 En viktig del av arbeidet med ny lov er å gå gjennom SSBs samfunnsoppdrag i en tid med internasjonale forpliktelser og raske teknologiendringer.
AA170419 Da må vi vite hvilke forpliktelser Statens vegvesen tar på seg, slik at vi vet at pengene sannsynligvis er der når regningen skal betales.
DA170418 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170418 Han mener statlig bistand tar seg av Norges forpliktelser overfor fattige land.
DB170415 Bedrifter kan identifisere og stoppe denne typen ting - de bare ønsker ikke å ta på seg forpliktelser , sier advokat Neville Johnson til CNN.
DA170415 Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
VG170413 Men han har ikke gått tilbake på trusselen fra forsvarsminister James Mattis i februar, om at USA vil moderere sine forpliktelser overfor NATO-land som ikke betaler nok : ¶
VG170413 Hvis det ikke skjer, har de sagt at de må vurdere om USA skal moderere sine forpliktelser, Jeg vil ikke spekulere i hva det innebærer, fordi min jobb er å sørge for at vi ikke havner inn i en situasjon hvor landene ikke leverer på sine forpliktelser , sa Stoltenberg etter møtet.
VG170413 Hvis det ikke skjer, har de sagt at de må vurdere om USA skal moderere sine forpliktelser , Jeg vil ikke spekulere i hva det innebærer, fordi min jobb er å sørge for at vi ikke havner inn i en situasjon hvor landene ikke leverer på sine forpliktelser, sa Stoltenberg etter møtet.
DB170413 Det følger av våre internasjonale forpliktelser at politiet raskt skal avhør barn i saker om vold og overgrep.
DB170412 Hvis det ikke skjer, så har de sagt at de må vurdere det de kaller å moderere USAs forpliktelser .
DN170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser , men at den har en egenverdi.
DA170411 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170411 Han sier at frivilligheten ikke må sees på som et verktøy som det offentlige kan bruke til å supplere eller erstatte deres tjenester og forpliktelser , men at den har en egenverdi.
VG170410 Fortumlet og overstimulerte innleder de et såkalt dampende forhold der begge parter har ekteskapelige forpliktelser hjemme.
VG170410 Moderere forpliktelser
VG170410 Men i februar truet forsvarsminister James Mattis med at USA vil « moderere sine forpliktelser » om NATO-landene ikke betaler.
VG170410 Trump-administrasjonen har ikke konkludert, så vi håper de også står på USAs forpliktelser , sier Brende, men han er bekymret over flere klimavedtak.
DA170410 Stavanger tingrett kom til at det skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Jæren tingrett kom til at den skulle legge opplysningene fra Asheim Maskin AS til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Retten la opplysningene til Sandnes Forskaling AS til grunn og kom til at firmaet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Jæren tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Gandal Elektro AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170410 Retten kom også til at Arkidea AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.
DB170407 Ingen har funnet rettslig grunnlag for saken, brudd på menneskerettighetskonvensjonen, eller brudd på norske forpliktelser gjennom EØS-avtalen.
DA170407 Mine forpliktelser er til meg selv, forklarer han.
DB170406 I justiskomiteens innstilling heter det at « Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden knyttet til tiltakene i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. » - For KrF er dette en sak vi prioriterer høyt, både i valgkamp og hvis vi kommer i regjering.
DA170406 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170406 Ombudet vil ikke være i like god stand til å gi veiledning, være pådriver og føre tilsyn med at Norge oppfyller sine forpliktelser etter konvensjonene, sier Bjurstrøm til Dagsavisen.
AP170406 Det nye helseforetaket overtok vederlagsfritt sykehusene med søkke og snøre ; tomt, bygninger, driftsansvar og økonomiske forpliktelser .
AP170406 Det nye helseforetaket overtok vederlagsfritt sykehusene med søkke og snøre ; tomt, bygninger, driftsansvar og økonomiske forpliktelser .
AP170406 Partiene krever blant annet at Regjeringen må komme med forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking, og tallfeste hvor mye de vil satse på bekjempelse av vold og overgrep i planperioden i forslag til statsbudsjett for 2018.
AP170406 Krever større forpliktelser fra Regjeringen ¶
DB170405 - Ivankas stilling er ubetalt, og styrker våre forpliktelser til etikk og gjennomsiktighet.
DN170404 Selskapet oppga i vinter at det reelt har 116 milliarder kroner i samlet gjeld og forpliktelser .
DB170404 Det er vanskeligere å få fritak fra andre forpliktelser på en mandag.
DB170404 Fiskekonsernet Nergård er villig til å betale mer enn det fiskeriministeren ber om for å slippe sine forpliktelser overfor nordnorske kystsamfunn.
DB170404 Skal Norge overholde sine forpliktelser om reduserte CO₂-utslipp, trengs det vesentlige utslippskutt i veitransport, sjøtransport, luftfart, landbruk, bygg og avfallshåndtering.
DA170404 - For KrF har det vært avgjørende at opptrappingsplanen inneholder økonomiske forpliktelser og øremerking og at det faktisk blir et milliardløft, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
AP170404 I strid med internasjonale forpliktelser
VG170403 Norske styrker er også alltid underlagt norske folkerettslige forpliktelser , skriver Bø.
VG170403 Han legger til at de norske styrkene inngår i Operasjon Inherent Resolve og i koalisjonens kommandostruktur, og sier norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
VG170403 Bø understreker at norske styrker er underlagt norske engasjementregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
DB170402 Den handler om at myndighetene må leve opp til sine egne forpliktelser , avtaler og lovnader for å sikre at vi ikke ødelegger livsgrunnlaget for mennesker i Norge og resten av verden - både for framtidige generasjoner og ikke minst for dem som merker konsekvensene av klimaendringene i dag.
DB170401 Norge kan, i henhold til våre internasjonale forpliktelser , innføre bestemmelser om tap av statsborgerskap ved fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser.
DB170401 I tillegg kommer forpliktelser i Langtidsplanen for forsvaret om økte bevilgninger, samt ønsker om fortsatt vekst i helsebudsjetter og kommunebudsjetter.
AP170401 Oslo, det er bra å være ung - få forpliktelser , billigere med kollektiv transport, det er lov å gjøre feil.
SA170331 Når de nye personvernreglene trer i kraft fra og med neste år, vil de som behandler store data få større forpliktelser til å gjøre det ordentlig, ifølge Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon.
DN170331 Britenes forpliktelser til EUs sikkerhetspolitikk er betingelsesløs og vil ikke bli brukt som et forhandlingskort i brexit-forhandlingene, sier Boris Johnson.
DN170331 - Jeg vil på det sterkeste understreke at Storbritannias forpliktelser om forsvar og sikkerhet i Europa, er betingelsesløs, sa Johnson under NATOs utenriksministermøte i Brussel fredag.
DA170331 Skuffelsen var derimot stor da de samme gikk bort fra alt innhold og alle forpliktelser i det de har fremmet, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser , men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO.
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser , men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO.
AA170331 Tusk gjorde det også klart at britene må overholde alle sine økonomiske forpliktelser de har til EU ettersom landet skal fortsette å være EU-medlem fram til 2019.
DB170330 Blant annet må kommunen ta hensyn til om de kan ta vare på kunsten og vise den fram på en god måte, og se på hvilke forpliktelser som følger med gaven, forklarer Hansen.
DA170330 Hun understreker at hun ikke kjenner den konkrete situasjonen i Canada og USA, men sier at Canada er et land som er godt kjent for å respektere menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser og når det gjelder å ta vare på flyktninger.
VG170329 De to har mye å snakke om, men Tillerson bør bruke anledningen til å minne om hvilke forpliktelser en NATO-alliert har.
DN170329 Kinesiske myndigheter har uttalt at Trumps nye vedtak ikke påvirker Kinas forpliktelser , ifølge Reuters.
DB170329 Ivankas stilling er ubetalt, og styrker våre forpliktelser til etikk og gjennomsiktighet, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.
DB170329 Britene har store økonomiske forpliktelser til EU som allerede er avtalt for mange år framover.
DA170329 Både Kina og andre av verdens største utslippsnasjoner lover imidlertid at de vil overholde sine forpliktelser , uavhengig av hva USA gjør.
AP170329 Vitenskapen sier at vi trenger større og mer ambisiøse forpliktelser .
AP170329 Erik Solheim : - Vi trenger større og mer ambisiøse forpliktelser
AA170329 Både Kina og andre av verdens største utslippsnasjoner lover imidlertid at de vil overholde sine forpliktelser , uavhengig av hva USA gjør. ( ©NTB ) ¶
VG170328 Våre forpliktelser i NATO krever satsing på moderne teknologiske kapasiteter og systemer i alle våpengrener.
VG170328 Uansett hvor man står i innvandringsdebatten, må den politiske diskusjonen og prioriteringene foretas innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser .
VG170328 Oppfyllelse av menneskerettslige forpliktelser innebærer som oftest en økonomisk kostnad i første omgang.
DN170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
DB170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
DA170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
DA170328 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170328 « Det danske klimarådet skal være et uavhengig rådgivende ekspertorgan som skal bidra med faglig rådgivning om klimainnsatsen, herunder status for Danmarks oppfyllelse av nasjonale klimamålsetninger og internasjonale forpliktelser , og utarbeide anbefalinger om utforming av klimapolitikken ».
BT170328 Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
VG170327 Norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten.
VG170327 Hvis man har barn, og man har jobb og andre forpliktelser så blir dette en lang og utmattende prosess.
AA170327 - Den britiske regjeringen nekter å oppfylle sine forpliktelser .
VG170324 - Petter vet hvor grensene går og hvilke forpliktelser han har opp imot Skiforbundet.
DN170324 Regningen skal reflektere tidligere forpliktelser av den britiske regjeringen og det britiske parlamentet, opplyser Juncker i intervjuet.
DN170324 Juncker legger til at Storbritannia må vite, og han regner med at myndighetene vet det, at de må overholde de nye forpliktelsene og tidligere forpliktelser .
DB170324 Dessuten må vi ha noen forpliktelser overfor de menneskene vi sender ut fra Norge.
DA170324 Norske styrker er underlagt norske engasjementsregler og norske folkerettslige forpliktelser og er svært opptatt av å sikre full gjennomføring av humanitærretten, sier Salbuvik.
DA170324 Lørenskog ønsker vel å fristille økonomiske forpliktelser , sier Higson til RA.
AA170324 - Missiltesten og testen av rakettmotor er i sterk strid med Nord-Koreas internasjonale forpliktelser , heter det i en pressemelding fra FN.
SA170323 Andre kan være bundet gjennom familie eller andre forpliktelser .
VG170322 - Det jeg har sagt veldig klart er at solidaritet kommer med sterke forpliktelser og ansvar, hvis ikke vil ikke solidaritet holde, argumenterte han videre i parlamentet.
DA170322 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
SA170321 Hjernen er ikke flink til å huske forpliktelser , men en fin plass til å oppbevare ideene dine, mener Morten P.
FV170321 Hjernen er ikke flink til å huske forpliktelser , men en fin plass til å oppbevare ideene dine, mener Morten P.
DB170321 Siden den gangen mener generalsekretæren i Nato at han har fått en rekke bekreftelser på at USA står ved sine forpliktelser .
DB170321 - Det som er det avgjørende for Nato, er at USA står ved sine forpliktelser i Nato.
DA170321 Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170321 Stavanger tingrett kom til Tinyshop AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
BT170321 Den understreker vår forpliktelser overfor NASAs kjernevirksomhet : menneskelig utforskning av verdensrommet, romvitenskap og teknologi, sa Trump tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AP170321 Hjernen er ikke flink til å huske forpliktelser , men en fin plass til å oppbevare ideene dine, mener Morten P.
AA170321 Den understreker vår forpliktelser overfor NASAs kjernevirksomhet : menneskelig utforskning av verdensrommet, romvitenskap og teknologi, sa Trump tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Mattis har truet med å svekke USAs forpliktelser i alliansen hvis europeerne ikke legger mer penger på bordet innen året er omme, men har vært vag på hva dette eventuelt vil innebære.
DB170320 « Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at alle vurderinger, herunder helsemessige, er gjort i denne konkrete saken og at behandlingen og returen her er i samsvar med gjeldende regelverk og innenfor rammene av våre folkerettslige forpliktelser . » - Denne saken opprører meg voldsomt.
DB170320 Spørsmålet er om Norge lever opp til sine folkerettslige forpliktelser og barnevernkonvensjonen.
AP170320 Mens EU kjøper seg ut av sine internasjonale forpliktelser , bærer Hellas og Italia et enormt ansvar for de mange menneskene på flukt som har kommet sjøveien.
BT170319 Marokko overholder ikke sine internasjonale forpliktelser .
DB170318 Pollestad viser til Senterpartiets utspill i går, da partiet tok tydelig avstand fra Sandbergs forslag om å gi trålere eid av fiskeindustrien evigvarende kvoter uten forpliktelser .
BT170318 Når Stortinget beveger seg i yttergrensen av hva internasjonale forpliktelser tillater, da er det å be domstolene om å ta plass.
AP170318 Forpliktelser til det eksisterende multilaterale handelssystemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon ( WTO ), glimret også med sitt fravær i årets slutterklæring.
AA170318 Det er en del av våre forpliktelser i traktaten, tilføyer Daalder.
AA170318 Forpliktelser til det eksisterende multilaterale handelssystemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon ( WTO ), glimret også med sitt fravær i årets slutterklæring.
DB170317 Under statsledernes første telefonsamtale etter Trumps valgseier, skal Merkel også ha minnet Trump om Geneve-konvensjonen og minnet om hvilker forpliktelser man har for å ta imot mennesker som flykter fra krig.
DB170317 Trump har kritisert NATO-land for å ikke oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser , sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
AA170317 - Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser , sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.
VG170316 « America first » innebærer for eksempel å kjøre over andre og avslutte internasjonale forpliktelser .
DN170316 I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i fjor kom det frem at Statoil som en del av en budprosess i Angola påtok seg økonomiske forpliktelser på 1,4 milliarder dollar, eller nærmere drøyt 12 milliarder kroner.
DB170316 retur til hjemlandet kan skje i overensstemmelse med norsk lov og våre internasjonale forpliktelser .
DB170316 Den skal strammes inn hvert femte år, og er bygget opp av forpliktelser som landene selv melder inn.
DA170316 Stavanger tingrett kom til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at stiftelsen er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170316 Retten la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AA170316 Nær en tredel av utredningene mangler også viktige prinsipielle vurderinger og avveininger for eksempel knyttet til personvern, likestilling og menneskerettslige forpliktelser .
VG170315 Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.
DA170315 Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.
AA170315 Vi har nå fremmet forslag om en lovendring med sikte på å få Stortingets bestandsmål, naturmangfoldsloven og internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen.
VG170314 , ønsker å berolige de asiatiske landene og forsikre dem om at USA fortsatt står ved sine forpliktelser i regionen, militært og økonomisk.
VG170314 | Hevder soning i Nederland bryter med Norges forpliktelser
VG170314 Sivilombudsmannen skriver i en offentlig pressemelding at en slik løsning fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon : ¶
VG170314 - Jeg merker meg at Sivilombudsmannen påpeker at situasjonen er særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon.
VG170314 Vi må ta hensyn til juridiske forpliktelser , og målet er ikke å stille klokken tilbake.
VG170314 Men også her må vi se på hvilke forpliktelser som er inngått, og hvordan vi kan gi pasientene best mulig behandling.
DA170314 Retten la til grunn at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.
AP170314 - En slik løsning fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon.
DN170313 USAs forsvarsminister James Mattis har truet med å svekke USAs forpliktelser i alliansen hvis europeerne ikke legger mer penger på bordet innen året er omme, og Trumps hardkjør har skapt usikkerhet om USAs vilje til å stille opp for europeiske allierte.
DB170310 Hvert eneste år tar tusenvis av mennesker seg fri fra jobb, skole og familiære forpliktelser for å bruke kveld ut og kveld inn, helg ut og helg inn på årsmøter, styremøter, programkomitemøter, utvalgsmøter og møter vi ennå ikke helt har funnet på navnene til.
SA170309 Vi er også mange som nå forventer at våre lokale stortingsrepresentanter klargjør sine standpunkter og gir til kjenne hvorvidt de humanitære forpliktelser som er nedlagt i partiprogrammene også er ment å skulle omfatte palestinske barn.
DA170309 Ifølge tiltalen ble pengene brukt dels til private formål, dels til å dekke andre selskapers forpliktelser .
DB170308 Det vil være et brudd på Norges internasjonale forpliktelser å sende en asylsøker tilbake til tortur.
DB170308 - Vi er bekymret for at dommen er ekte og at hun dermed blir sendt tilbake til en inhuman straff som er i strid med Norge internasjonale forpliktelser .
AP170308 FNs sikkerhetsråd, der Kina er blant de faste medlemmene, fordømte tirsdag prøveskytingene i en enstemmig resolusjon som fastslo at det dreier seg om et alvorlig brudd på Nord-Koreas internasjonale forpliktelser som truer med å destabilisere hele regionen.
AA170308 - Dersom mandatet til Kosovos sikkerhetsstyrker nå utvikles som foreslått, vil NATO måtte vurdere nivået på sine forpliktelser , særlig når det gjelder kapasitetsbygging, sier Stoltenberg.
DB170307 Om det er mulig å gjennomføre den er jeg litt mer i tvil om, men ideen har jeg sans for, sier Ørsal Johansen, og påpeker at internasjonale forpliktelser og etiske betenkeligheter ved en slik metode kan gjøre at det ikke er gjennomførbart.
DB170307 ( Dagbladet ) : Hva om Norge kunne kjøpe seg bort fra forpliktelser om å ta vare på rovdyr på samme måte som vi kjøper klimakvoter i utlandet ?
DB170307 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
DA170307 Samtidig preges diskusjonene av skepsis til å gi fra seg makt til Brussel og til å påta seg dyre forpliktelser .
AA170307 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
VG170306 - Nord-Koreas ledelse bør avstå fra ytterligere provokasjoner og rette seg etter internasjonale forpliktelser , sier FN-talsmann Farhan Haq.
VG170306 Staten har heller ikke tilstrekkelige kontrollsystemer og virkemidler for å sikre og å sørge for at kommunene følger opp sine forpliktelser etter opplæringsloven og barnekonvensjonen.
SA170306 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
DB170306 Men uansett går Norges internasjonale forpliktelser foran signalpolitiske hensyn.
AP170306 Guterres ber enda en gang den nordkoreanske ledelsen om å overholde sine internasjonale forpliktelser og avstå fra videre provokasjoner.
AA170306 - Tyrkias regjering har ikke fulgt opp sine forpliktelser i saken om den pågrepne dommeren Aydin Sefa Akay.
AA170306 Vi kan ikke akseptere en politikk som er rasistisk og stikk i strid med internasjonale forpliktelser fra vår nærmeste allierte, legger Lysbakken til.
VG170305 * En politikk som respekterer, og aktivt, overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken.
SA170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
FV170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
BT170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
AP170305 « En politikk som respekterer, og aktivt, overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken, » heter det.
AP170305 - Det er ikke noen økonomiske forpliktelser der, det er mer intensjoner.
BT170304 Planer og forpliktelser skaper utfordringer.
DA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser .
DA170303 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og videre at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170303 - Klimapolitikken betyr ekstra forpliktelser til å kutte utslipp.
AA170303 - Malaysia har samarbeidet fullt ut med Organisasjonen for å forby kjemiske våpen ( OPCW ) og har oppfylt alle sine forpliktelser .
AA170303 Denne saken har gitt oss de nødvendige bekreftelser på at internasjonale selskaper som ønsker å operere i Norge, ikke kan løpe fra sine forpliktelser , slik Ryanair har forsøkt i denne saken, sier Einan.
VG170302 Nå gjenstår det å se om Bielsa faktisk blir Lille-trener til sommeren, for argentineren har allerede vist at han har et alternativt syn på kontrakter og forpliktelser . Én ting er i hvert fall sikkert ; dette eventyret er det verdt å holde et øye med.
AP170302 I en stor artikkel i A-magasinet spurte Aftenposten om hvor lenge vi skal kalle det verneplikt, når bare én av seks kalles inn : « Fra i år, da også jentene stiller til sesjon med nøyaktig de samme forpliktelser som gutter, blir det i praksis bare 13 - 14 prosent av vernepliktige norske ungdommer som får slippe inn til tjeneste. » | Trump vil kutte hver tredje dollar fra Rex Tillersons budsjett.
DN170301 De trekker også frem at Russland har redusert oljeproduksjonen med 124.000 fat per dag, sammenlignet med referansenivået, noe som tilsier at de er på god vei mot å nå sine forpliktelser .
DN170301 Bortsett fra Kuwait og Angola, har de fleste landene som var involvert i avtalen om produksjonskutt ikke levd opp til sine forpliktelser - betydelig i noen tilfeller », skriver Commerzbank.
DN170301 Trump kom også med en etterlengtet forsikring om USAs forpliktelser til forsvarsalliansen Nato ( North Atlantic Treaty Organization ), og hevdet at medlemslandene nå pøser penger inn i alliansen, som Trump tidligere har oppfordret til.
DN170301 Men våre parter må møte sine finansielle forpliktelser .
DB170301 Han bemerket likevel at det er viktig at NATO-landene oppfyller sine økonomiske forpliktelser .
DB170301 For dere som snart skal ut og praktisere som barnehagelærere, vil jeg tro det er viktig med en tydelig rammeplan som gir klarere forpliktelser til arbeid med omsorg, lek, læring, danning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse.
AA170301 Trump selv har fått skryt for sin roligere fremtoning, og at han understreket at han vil etterleve internasjonale forpliktelser .
DN170228 I desember meldte Forland at Emas AMC ikke hadde oppfylt sine forpliktelser for skipet på grunn av finansielle problemer.
DN170228 Til sammen sitter selskapet med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser , fremkommer det av refinaniseringsplanen fra januar.
DN170228 Til sammen sitter selskapet med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser , fremkommer det av refinaniseringsplanen fra januar.
DA170227 Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170227 Jæren tingrett kom til at Vigrestad Dør & Kjøkken AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP170227 I nedrustningskretser er det mange som har stilt spørsmålet om oppgraderingen kan sies å bryte med ikkespredningsavtalen og være i strid med USAs forpliktelser under president Barack Obama.
DN170224 Han sier til Aftenposten at alle økonomiske forpliktelser ble gjort opp i løpet av 2016.
DB170224 Når ble « noblesse oblige », adelskapets forpliktelser overfor samfunnet det er en del av, erstattet med etisk egoisme ?
AA170224 Han sier til Aftenposten at alle økonomiske forpliktelser ble gjort opp i løpet av 2016.
VG170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
DN170223 Det er nå en seriøs aktør som overtar ansatte, kunder og forpliktelser , sier konsernsjef Sigve Brekke, som her er avbildet i Delhi i India torsdag.
DN170223 Det er nå en seriøs aktør som overtar ansatte, kunder og forpliktelser , sier Brekke.
DN170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
DB170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
DB170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og leie av tårn.
DB170223 « Styrelsen finner at Michael Metz Mørch i sin egenskap som styreleder har tilsidesatt sine forpliktelser , og at det er snakk om en vesentlig tilsidesettelse. » heter det blant annet i avgjørelsen fra Erhvervsstyrelsen.
DA170223 Advokater som arbeider for innvandreres rettigheter frykter at de nye innstrammingene bryter med USAs internasjonale forpliktelser .
DA170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
BT170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.
AP170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor.
AP170223 Analytikere mener grepet er godt fordi Telenor blir kvitt forpliktelser .
AP170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor.
AP170223 Men staten skal vedstå seg sine forpliktelser .
AA170223 De overtar også fremtidige forpliktelser , inkludert frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, som kontrakter for tårnleie, sier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor.
AA170223 Analytikere mener grepet er godt fordi Telenor blir kvitt forpliktelser .
DA170222 Uttalelsene om USAs forpliktelser er med på å skape usikkerhet om avskrekkingen.
DA170222 Det burde ikke være noe problem for europeiske regjeringer å forklare at de må stå ved forpliktelser de selv har vedtatt.
AP170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
AA170222 FN ber igjen om at Libya overholder sine internasjonale forpliktelser ved å overføre Saif al-Islam til Den internasjonale straffedomstolen ( ICC ).
AA170222 - Jeg varslet i januar at vi ville arbeide med løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og våre internasjonale forpliktelser henger bedre sammen.
VG170221 Mens kongeparets jevnaldrende for lengst har gått av med pensjon, og lever et liv uten andre forpliktelser enn å ta vare på seg selv og sine nærmeste, er Kongen og Dronningen fortsatt i full jobb.
SA170221 - Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, sa hun.
BT170221 - Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, sa hun.
AP170221 - Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, sa hun.
AA170221 Næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Else-May Botn, finner få forpliktelser og lite nytt i strategimeldingen.
VG170220 Forbundet har videre operert med utøverkontrakter som har vært problematiske, både overfor forpliktelser etter WADAs regelverk og grunnleggende pasientrettigheter.
VG170220 Han understreket likefullt USAs støtte til NATO, og at USA vil møte sine forpliktelser .
VG170220 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.
DB170220 Vi har plikt til å sørge for at ingen returneres i strid med våre folkerettslige forpliktelser .
DB170220 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger videre.
DB170220 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell.
DN170219 Oslo kommune opplyser at Veireno som følge av tap av penger på kontrakten, har økonomiske problemer og at selskapet fra mandag 20.02.2017 ikke ville klare å oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
DB170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger i pressemeldingen ¶
DB170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger i pressemeldingen.
DB170219 Veireno har kjempet på tre fronter : de har ikke klart å hente søppelet, de har drevet rovdrift på sine ansatte for å møte sine forpliktelser , og utgiftene har økt fordi de har måttet øke antallet medarbeidere.
DA170219 Veireno har også opplyst kommunen om økonomiske problemer og at selskapet fra i morgen ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
DA170219 Veireno har også opplyst kommunen om økonomiske problemer og at selskapet fra i morgen ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser .
AP170219 Aftenposten vet at Arbeidstilsynet dessuten i nær fremtid vil sende Oslo kommune et brev hvor det varsler gransking av om kommunen har fulgt opp sine forpliktelser overfor Veireno etter at kontrakten ble inngått høsten 2015.
AP170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.
AP170219 Aftenposten vet at Arbeidstilsynet dessuten i nær fremtid vil sende Oslo kommune et brev hvor det varsler gransking av om kommunen har fulgt opp sine forpliktelser overfor Veireno etter at kontrakten ble inngått høsten 2015.
AA170219 Dette innebærer at kommunen overtar Veirenos forpliktelser knyttet til dette, herunder arbeidsgiveransvar for våre ansatte og materiell, sier Enger.
VG170218 - I min omgang med USA, som går på militære kanaler, så er de ganske tydelige på at USAs forpliktelser mot Europa, de står fast.
DA170218 Forsvarsminister James Mattis spredte uro i Europa tidligere i uka da han truet med at USA vil svekke sine forpliktelser til NATO hvis ikke Europa bruker mer penger på forsvar allerede i år.
BT170218 USAs forsvarsminister James Mattis varslet tidligere i uken at amerikanerne vil vurdere å " moderere sine forpliktelser " til Nato hvis ikke europeerne øker pengebruken innen året er omme.
AP170218 Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) fant i september 2005 ut at Teheran ikke fulgte sine internasjonale forpliktelser .
VG170217 - Samtidig som vi søker etter ny, felles plattform forventer vi at Russland respekterer sine forpliktelser til Minsk-avtalen og at de jobber for å redusere volden i Ukraina.
DN170217 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa USAs nye forsvarsminister James Mattis.
AP170217 Kravet fra USA er ikke nytt, men det er første gang de kommer en trussel om at dersom pengebruken ikke øker innen året er omme, kan USA komme til å « moderere sine forpliktelser » til alliansen.
AA170217 Hvis pengebruken ikke øker innen året er omme, kan USA komme til å " moderere sine forpliktelser " til alliansen, sa han.
AA170217 Hvis pengebruken ikke øker innen året er omme, kan USA komme til å " moderere sine forpliktelser " til alliansen, sa han.
AA170217 Det ventes at Pence kommer til å orientere sine allierte i Europa og Midtøsten om USAs utenrikspolitikk under Trump-administrasjonen, og at USA vil overholde sine forpliktelser overfor NATO og EU.
VG170216 Hvis ikke, sa Trump, ville USA « moderere sine forpliktelser ».
VG170216 - Vi vil lete etter en vei fremover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser , og at vi i så fall vil vende tilbake til et partnerskap i NATO, sa Mattis, men la til : ¶
VG170216 Norge kan ikke ta ansvar for andre land og at de følger sine forpliktelser .
DN170216 Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO, sa han.
DN170216 Samtidig oppfordrer han Russland til å overholde sine forpliktelser i den såkalte Minsk-avtalen om Ukraina.
DN170216 Skjer ikke det, kan USA " moderere sine forpliktelser " til alliansen, advarte han.
DN170216 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DA170216 Stavanger tingrett la opplysningene fra Ageisco Group AS til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT170216 Boken hennes er en god kunnskapsbase for å skape en bedre politisk debatt, om FNs rolle, internasjonale forpliktelser , Midtøsten, flyktningsituasjonen og menneskerettighetene.
AA170216 Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO, sa han.
AA170216 Skjer ikke det, kan USA " moderere sine forpliktelser " til alliansen, advarte han.
FV170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DN170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA reduserer sitt bidrag til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
DN170215 Det betyr at selskapene må sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.
DB170215 Nå sier James Mattis, kjent som « Mad dog », at USA vil moderere sine forpliktelser til NATO dersom ikke de allierte øker pengebidraget innen året er omme, melder Associated Press.
DB170215 Beskjeden er at USA står på sine forpliktelser til alliansen.
DA170215 Retten la opplysningene til Marauder til grunn og kom til at selskapet ikke var i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170215 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170215 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og kom til at selskapet var ute av stand til dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
DA170215 Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
BT170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser, mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser , mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 Mattis går ikke i detalj på hvordan USA eventuelt skal redusere sine forpliktelser , men ultimatumet vekker oppsikt under ministermøtet.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser, mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 USA vil møte sine forpliktelser , mens hvis landene deres ikke vil se et USA som modererer sine forpliktelser til alliansen, må hver og en av dere vise støtte til vårt felles forsvar, sa han.
AP170215 Mattis går ikke i detalj på hvordan USA eventuelt skal redusere sine forpliktelser , men ultimatumet vekker oppsikt under ministermøtet.
AP170215 - Slik planen er lagt frem i dag er det bare økonomiske forpliktelser for året 2017, noe som gjør denne planen mer om til en handlingsplan enn en opptrappingsplan, påpeker Ropstad.
AP170215 - Hvis man for eksempel ser på opptrappingsplanen for psykisk helse, innebar den økonomiske forpliktelser og øremerkinger for hele planperioden.
AA170215 - USA vil møte sine forpliktelser , men hvis landene deres ønsker å unngå at USA modererer sin forpliktelse til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.
AA170214 FNs generalsekretær António Guterres kaller testen " enda et bekymringsfull brudd på sikkerhetsrådets vedtak " og ber Nord-Korea overholde sine internasjonale forpliktelser , sier Guterres visetalsmann Farhan Haq.
AA170214 Den nye bransjenormen innebærer blant annet at finansforetaket må gjøre forbrukeren godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før en avtale om kreditt blir inngått.
AA170214 Den nye bransjenormen innebærer blant annet at finansforetaket må gjøre forbrukeren godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske forpliktelser før en avtale om kreditt blir inngått.
VG170213 Lagmannsretten skulle ta stilling til om UNEs vedtak er forenlig med Norges folkerettslige forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen.
AP170213 Når Pence, Tillerson og Mattis nå kommer til Europa, forventer alle å få krystallklare forsikringer om at USA står ved sine forpliktelser på samme måte som tidligere.
VG170212 Menneskerettighetsorganisasjonen mener Russland nå bryter sine forpliktelser etter både FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon.
AP170212 - Spørsmålet er hvor alvorlig denne administrasjonen tar spørsmålet om etiske forpliktelser utover hva deres egne private, egenbetalte advokater forteller dem at de kan og ikke kan gjøre, sier Zaid.
AP170212 - Spørsmålet er hvor alvorlig denne administrasjonen tar spørsmålet om etiske forpliktelser utover hva deres egne private, egenbetalte advokater forteller dem at de kan og ikke kan gjøre, sier Zaid.
AP170212 - Spørsmålet er hvor alvorlig denne administrasjonen tar spørsmålet om etiske forpliktelser utover hva deres egne private, egenbetalte advokater forteller dem at de kan og ikke kan gjøre, sier Zaid.
DB170211 Plan mener at det nå er enda viktigere enn tidligere at Norge leverer på sine forpliktelser for jenter og kvinners rettigheter og likestilling.
VG170210 - Xi Jinping setter pris på Trumps understreking av Washingtons forpliktelser overfor " ett Kina-politikken " og har vist til at " ett Kina-prinsippet " er det politiske grunnlaget i forholdet mellom USA og Kina, heter det i meldingen som er videreformidlet av den statlige fjernsynskanalen CCTV.
SA170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
FV170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
DB170210 - I tillegg må Scandinavian Home AS overta alle forpliktelser overfor de ansatte.
DB170210 Europeerne må ta sin andel av forsvarsutgiftene i NATO, for å kreve at USA overholder sine forpliktelser .
DA170210 Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch mener Russland nå bryter sine forpliktelser etter både FNs kvinnekonvensjon og FNs barnekonvensjon som forbyr vold mot kvinner og barn.
BT170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
AP170210 De mener det også må forventes at Johaug har « fullgod kunnskap om sitt ansvar og sine forpliktelser etter regelverket ».
AA170210 - Xi Jinping setter pris på Trumps understreking av Washingtons forpliktelser overfor " ett Kina-politikken " og har vist til at " ett Kina-prinsippet " er det politiske grunnlaget i forholdet mellom USA og Kina, heter det i meldingen som er videreformidlet av den statlige fjernsynskanalen CCTV.
DA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser , skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
DA170209 - Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser , herunder på handelsrettens område.
AA170209 Kenya ville også ha sine internasjonale forpliktelser ved å returnere flyktningene til en konfliktsone, slår domstolen fast, blant annet med henvisning til at Kenya har undertegnet den internasjonale flyktningkonvensjonen.
AA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser , skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
AA170209 - Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser , herunder på handelsrettens område.
AA170209 På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser , skriver Brende i et skriftlig svar til Stortinget.
AA170209 - Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser , herunder på handelsrettens område.
DN170208 - Jeg har så mange forpliktelser og møter ellers, så det er fint å få lov til å ta med barna på sånne arrangementer som det her.
DB170207 Rovdyrforliket skal både sørge for at vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser , og holde konflikten mellom rovdyrtilhengere og rovdyrmotstandere i sjakk.
DB170207 Politikerne kan heller ikke endre på våre internasjonale forpliktelser ved å gi etter fra press fra de nevnte grupper, selv om presset oppleves som både massivt og ubehagelig.
DB170207 Det er nå avgjørende at Norge i fremtiden overholder sine nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor truede arter og ikke lar seg presse av lokale interesser.
AP170207 De oppfordret alle sider i konflikten til å overholde sine forpliktelser om å beskytte sivilbefolkningen og ikke hindre nødhjelpen.
VG170206 Folkvord forklarer at ettersom Myanmar nå har internasjonale forpliktelser er det viktig for myndighetene og armeen å opprettholde et godt omdømme.
SA170206 Om fylkeskommunen på det tidspunkt allerede hadde glemt sine forpliktelser i PIME, ble de i alle fall klart gjort oppmerksom på det.
SA170206 Om fylkeskommunen på det tidspunkt allerede hadde glemt sine forpliktelser i PIME, ble de i alle fall klart gjort oppmerksom på det.
DB170206 Trump-administrasjonen sier videre at samtalen handlet om « USAs sterke respekt for NATO », og at Trump og Stoltenberg diskuterte hvordan de to partene best kan oppfordre alle NATO-allierte til å imøtekomme sine forpliktelser hva gjelder forsvarsbudsjetter.
AA170206 Vi ber om at storsamfunnet ser de forpliktelser , ansvar og oppgaver som det har overfor det samiske folk, ble det sagt i bønnen.
DB170205 Det er noen forpliktelser med å være reserve, selv om jeg er litt bak i rekka.
DB170205 Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt, skrev NTB samme dag som dachsen ble angrepet av en ulv, 31. januar.
DB170205 - Når du er ung kan det være greit å være med i to, tre og fire forestilliger, men når du er oppe i årene med familie og forpliktelser er det greit å vite når du jobber.
DB170203 Avtalen trådte i kraft i januar 2016, etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser i henhold til avtalen.
AA170203 Reisen regnes som et forsøk på å berolige sørkoreanerne og forsikre dem om at USA står ved sine forpliktelser .
DN170202 Det blir et tilbakeskritt hvis amerikanerne ikke følger opp sine forpliktelser .
DB170202 Nå fryktes det også at riggselskapet, med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser , kan bli en av historiens største konkurser, skriver DN.
DN170201 Riggselskapet Seadrill kan bli en av historiens største konkurser med 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser .
BT170201 Men faktum er at han er demokratisk valgt, og at han følger opp sine demokratiske forpliktelser overfor velgerne.
BT170201 Det vi har sett de siste dagene, er at Trump etterlever sine forpliktelser overfor velgerne.
BT170201 Men faktum er at han er demokratisk valgt, og at han følger opp sine demokratiske forpliktelser overfor velgerne.
BT170201 Det vi har sett de siste dagene, er at Trump etterlever sine forpliktelser overfor velgerne.
DN170131 Ellers har vi relativt begrenset med løpende forpliktelser .
DB170131 Da tvinger både Norges lover og internasjonale forpliktelser statsråden til å si nei til jakt.
SA170130 - Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser .
DB170130 Klimautfordringen er global - og kan bare løses i et internasjonalt samarbeid med felles mål og forpliktelser .
AP170130 Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. | 18 Frp-politikere kan bli ekskludert i dramatisk kveldsmøte ¶
AP170130 - Det er gitt ulike tolkninger i media, men så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
DB170129 Erna Solberg var lenge taus og overlot til Børge Brende å mumle noe om flyktninger og internasjonale forpliktelser .
AP170129 Mange av de konfliktene i innvandrerfamilier og - miljøer som vi kan lese om i avisene nesten daglig, viser at endringene er på vei - og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og - forpliktelser , sier Horgen Friberg.
AP170129 Mange av de konfliktene i innvandrerfamilier og - miljøer som vi kan lese om i avisene nesten daglig, viser at endringene er på vei - og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og - forpliktelser , sier Horgen Friberg.
AP170129 Mange av de konfliktene i innvandrerfamilier og - miljøer som vi kan lese om i avisene nesten daglig, viser at endringene er på vei - og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og - forpliktelser , sier Horgen Friberg.
AP170129 Det kommer ikke til å fungere etter hensikten, det utgjør kanskje et brudd på amerikansk lov, og det bryter med USAs internasjonale forpliktelser .
BT170127 SJEFEN : Et Norge som har valgt å binde seg til USA, uten engang å oppfylle sine forpliktelser i Nato, kan ikke forvente stor frihet til å utforme egen utenrikspolitikk på tvers av Trumps linje, skriver BTs nye gjesteskribent, Ståle Ulriksen.
BT170127 Et Norge som har valgt å binde seg til USA, uten engang å oppfylle sine forpliktelser i Nato, kan ikke forvente stor frihet til å utforme egen utenrikspolitikk på tvers av Trumps linje.
SA170125 Sist uke kunne vi lese at Viking ønsker å frigi Abdi Ibrahim på grunn av deres forpliktelser overfor ham.
DN170125 - Dette er en kunngjøring for å vise Toyotas forpliktelser til å fortsette å investere i USA, heter det i en pressemelding fra Toyota Motors.
AP170125 Sist uke kunne vi lese at Viking ønsker å frigi Abdi Ibrahim på grunn av deres forpliktelser overfor ham.
SA170124 Firmaet som har vunnet anbudet sitter altså igjen med svært begrensede forpliktelser og kan konsentrere seg om å håve inn overskuddet.
SA170124 Begrensede forpliktelser
SA170124 - Da er det ingen forpliktelser .
BT170124 - Da er det ingen forpliktelser .
AP170124 - Da er det ingen forpliktelser .
DB170123 Gjennom institusjonaliseringen av overnasjonale beslutningsorganer og rettsstrukturer vil moralske forpliktelser omgjøres til rettslige, og ingen skal kunne unndra seg sitt ansvar.
AP170122 Ofte er det jo ikke snakk om penger, med om en virksomhet med ansatte og forpliktelser .
AP170122 Ofte er det jo ikke snakk om penger, med om en virksomhet med ansatte og forpliktelser .
FV170120 Blant spørsmålene som reises er om helsereformen skrotes, om det blir økt proteksjonisme og handelskrig med Kina, og om USA vil nedprioritere NATO og andre internasjonale forpliktelser .
BT170120 Parisavtalen er vedtatt og undertegnet, med store forpliktelser til utslippskutt.
DN170119 - I den samtalen forsikret Donald Trump om at USA vil stå ved alle sine forpliktelser i Nato, sier Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg om sin Trump-telefonsamtale når han møter DN i Davos.
DN170119 - I den samtalen forsikret Donald Trump om at USA vil stå ved alle sine forpliktelser i Nato, og at et sterkt Nato er viktig for USA.
DN170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman.
DB170118 På Facebook skrev han at « i Norge turer man fram mer og mer som om man ikke har internasjonale forpliktelser ».
DB170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman.
DB170118 Nasjonalstaten må også befris fra internasjonale forpliktelser , slik sett er den en form for nasjonalisme.
DB170118 Ulikhetene mellom oss og de andre gir oss ikke flere rettigheter enn dem, men det gir oss flere forpliktelser (...
DB170118 - I motsetning til NRK hvor de er opptatt av å nå absolutt alle, så er det ingen forpliktelser i TV Norge annet enn å nå ut til seerne, fortsetter han.
DB170118 Selv om toppmøtet varer fram til fredag har Norges kronprins forpliktelser hjemme i Norge.
BT170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman i en pressemelding.
BT170118 Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser , sier ESAs president Sven Erik Svedman i en pressemelding.
DB170117 I sin redegjørelse for Stortinget var ministeren tydelig på at det hadde vært en vanskelig sak - men at Norges internasjonale forpliktelser og naturmangfoldsloven tvinger ham til å ikke tillate jakta i ulvesonen.
DB170117 Regjeringen mener nemlig at det ikke er innenfor Norges internasjonale forpliktelser å skyte ulven i sona, til tross for at bestandsmålet for ulv er langt høyere enn det Stortinget har gått med på.
DB170117 Vidar Helgesen mener lovendringen vil gjøre at ulveforliket på Stortinget, norsk lov og Norges internasjonale forpliktelser vi henge bedre sammen.
DB170117 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har fått kritikk for å ha satt i gang en heksejakt på innvandrere, og blir av framstående juridiske fagfolk og Europarådets leder, Thorbjørn Jagland, anklaget for å bryte våre internasjonale forpliktelser .
DB170117 Det er heller ikke riktig at det å gjøre noen statsløse nødvendigvis er i strid med våre internasjonale forpliktelser .
SA170116 Viking tør forståelig nok ikke å inngå seriøse forpliktelser ovenfor nye spillere før de vet at de har råd til dem.
DB170116 Gjenkjennelig og forutsigbar var også Tillersons vurdering av Natos forpliktelser overfor sine medlemsland hvis de blir angrepet.
DB170116 Europarådet og regjeringene i alle tilsluttede land må nå passe nøye på om Tyrkia etterlever sine forpliktelser .
DB170116 Der har Norge klare folkerettslige forpliktelser .
AP170116 Viking tør forståelig nok ikke å inngå seriøse forpliktelser ovenfor nye spillere før de vet at de har råd til dem.
DB170115 Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland skriver på sine Facebook-sider søndag at « i Norge turer man fram mer og mer som om man ikke har internasjonale forpliktelser ».
DB170115 I tråd med Norges forpliktelser
DB170115 - Statsborgerloven er i tråd med våre forpliktelser .
DB170114 Helgesen har nemlig unnskyldt sitt valg med at ulvejakt i sona vil bryte med Norges forpliktelser etter Bern-konvensjonen - men Sverige er forpliktet av nøyaktig samme regelverk.
BT170113 Flertallet mener dette innebærer at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven ».
AP170112 USAs forpliktelser overfor andre NATO-land ¶
AP170112 Tillerson gjorde det i høringen klart at han støtter fullt opp om USAs forpliktelser til NATOs artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett medlem er et angrep på alle.
AP170112 USAs forpliktelser overfor andre NATO-land ¶
AP170112 Tillerson gjorde det i høringen klart at han støtter fullt opp om USAs forpliktelser til NATOs artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett medlem er et angrep på alle.
DA170111 LES OGSÅ : Kronikk : Solide forpliktelser
DB170109 I et aksjeselskap er ikke du og de andre eierne nødvendigvis personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser .
DB170109 Du driver for egen regning og risiko, og dette innebærer fullt økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser .
DB170109 Det vil si at du hefter med hele din personlige formue og er ansvarlig for alle forpliktelser enkeltpersonsforetaket pådrar seg, forklarer Berge.
DB170109 Det betyr at du har fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser .
DB170109 ( Finansavisen ) : - Dessverre ønsker altfor mange vertsfamilier ikke å overholde sine forpliktelser , konstaterer juridisk rådgiver Toril Husevåg i Au Pair Center til Finansavisen.
DN170108 Solberg viser til at regjeringen jobber videre med å få lovverket, Stortingets ulveforlik og Norges internasjonale forpliktelser til å henge bedre sammen, men erkjenner at dette tar tid.
AP170105 » Og Stortinget har selv uttalt at « forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven. » 10.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
AP170104 Dette skapte tvil om USA ville stå ved sine forpliktelser overfor NATO-land i krise, særlig om disse ikke selv oppfylte sine forpliktelser .
AP170104 Dette skapte tvil om USA ville stå ved sine forpliktelser overfor NATO-land i krise, særlig om disse ikke selv oppfylte sine forpliktelser.
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser .
DN170102 Telenor skylder den indiske staten 2,5 milliarder kroner i lisensavgifter og har forpliktelser på rundt 2,2 milliarder kroner til finansinstitusjoner, ifølge indiske medier.
DB170102 Telenor skylder den indiske staten 2,5 milliarder kroner i lisensavgifter og har forpliktelser på rundt 2,2 milliarder kroner til finansinstitusjoner, ifølge indiske medier.
AP170102 Telenor skylder den indiske staten 2,5 milliarder kroner i lisensavgifter og har forpliktelser på rundt 2,2 milliarder kroner til finansinstitusjoner.
AP170102 Det betyr at Telenor må dekke halvparten av sine egne forpliktelser i forbindelse med et eventuelt salg.
BT161211 Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, mener Hammerseng-Edin, som har hatt dette gode nettverket i mange år.
AP161211 Noen forskere har foreslått et system som ligner det for klimakvoter, der landene kan kjøpe og selge forpliktelser om å ta imot flyktninger.
AP161211 Det kan virke som brutalt å slutte som aktiv når Olympiatoppen, forbund og klubb ikke lenger har noen forpliktelser overfor deg, mener Hammerseng-Edin, som har hatt dette gode nettverket i mange år.
AP161122 I Norge, en selvutnevnt pådriver i klimakampen, har Regjeringen og samarbeidspartiene kranglet i ukevis om klimatiltak som er rene bagateller i forhold til forpliktelser Norge alt har påtatt seg.
AP161122 Både EU-landene og Norge kan oppfylle deler av sine forpliktelser ved å betale for utslippskutt i de EU-landene hvor utslippene kan kuttes billigst.
AP161111 Mange store selskaper har alene, og sammen med andre, kommet med forpliktelser som går mye lenger enn Parisavtalen.
SA161109 I tillegg kommer alle familiære forventninger og forpliktelser inn.
AP161029 Kan det bli mye mer enn et NPT II gitt at flere land - særlig i Midtøsten- ikke vil påta seg flere forpliktelser enn de allerede har gjort under NPT ( ikkespredningsavtalen ) ?
VG161020 Det kuttes i rehabiliterings- og utdanningsprogrammer, i rusforebygging og i sosiale attføringstiltak som « Pappa i fengsel », der deltagerne skal motiveres til nye perspektiver og holdninger knyttet til sine forpliktelser overfor familien.
AP161007 Å gi enkeltpersoner klagerett til FNs barnekomite skaper ikke nye forpliktelser .
AP161007 Å gi enkeltpersoner klagerett skaper ikke nye forpliktelser .
AP161007 Skaper ikke nye forpliktelser
AP161007 Det innebærer at komiteen i enkeltsaker kan kommentere hvorvidt Norge overholder sine eksisterende forpliktelser .
AP161006 Nå gjelder det både å sikre at alle land leverer på sine forpliktelser , og at de fortsetter å sette ambisiøse mål i årene som kommer, sier hun.
AP161006 Regjeringspartiene må ta klimautfordringene på alvor, og følge opp sine forpliktelser om å kutte utslippene, ellers har samarbeidet ingen fremtid, sier Breivik.
AP160930 forpliktelser på alvor.
AP160930 Men rettigheter er lite verdt dersom man ikke kan få prøvd om de som er ansvarlige faktisk oppfyller sine forpliktelser , sier Kjørholt.
AP160930 - Rettigheter er lite verdt dersom man ikke kan få prøvd om de som er ansvarlig faktisk oppfyller sine forpliktelser , sier Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver i Barneombudet.
AP160921 Og medlemslandene må holdes ansvarlige når det gjelder våre forpliktelser til å følge opp klimaavtalen fra Paris.
AP160921 FN må tilby medlemsland den beste ekspertise og støtte slik at regjeringer kan følge opp sine internasjonale forpliktelser på dette området.
VG160919 Med EU følger det gjensidige forpliktelser og solidariske betingelser, noen koster mer enn andre, men gir også bedre uttelling totalt.
DA160919 Det vil igjen gi ytterligere reduserte inntekter, og da mener styret at selskapet er ute av stand til å opprettholde sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, heter det i pressemeldingen.
AP160918 | Slik jobbet Norge for å endre FN-teksten og unngå forpliktelser om aldri å fengsle barn ¶
SA160913 » Instagram forbeholder seg også retten til å stenge en konto « uansett årsak, uten varsel, når som helst og uten forpliktelser overfor deg ».
AP160913 » Instagram forbeholder seg også retten til å stenge en konto « uansett årsak, uten varsel, når som helst og uten forpliktelser overfor deg ».
AP160912 » Instagram forbeholder seg også retten til å stenge en konto « uansett årsak, uten varsel, når som helst og uten forpliktelser overfor deg ».
AP160903 Har den moralske forpliktelser ?
AP160829 Alle land har rett til å utføre øvelser så lenge det skjer innenfor internasjonale forpliktelser , heter det i en uttalelse fra NATOs presseavdeling til Aftenposten.
SA160816 Det kan ta lang tid før elevene er sikret en reell etterprøving av om skolen har oppfylt sine forpliktelser .
BT160728 Men også Svenska kyrkan har forpliktelser i avtalen.
DA160719 | Kronikk : Solide forpliktelser
DA160719 Poenget mitt er at byggingen av dette kollektivsystemet gir enorme muligheter samtidig som det gir enorme forpliktelser innen blant annet arealforvaltningen og boligpolitikken.
AP160708 - Alt NATO gjør i den baltiske regionen er forholdsmessig, det er defensivt og helt på linje med våre internasjonale forpliktelser , har Stoltenberg gjentatt igjen og igjen.
DN160707 Bear Stearns hadde ikke nok midler til å innfri sine økonomiske forpliktelser .
SA160630 Taxi-næringen har alltid vært en regulert næring med mange forpliktelser .
AP160628 Mer bærekraftige pensjoner i offentlig og ideell sektor vil være en langt bedre løsning både for de ideelle og for samfunnet som helhet, enn byråkratiske særordninger på kanten av våre internasjonale forpliktelser .
SA160604 Den foreldreløse hovedpersonen er vesentlig, nettopp fordi hun frigjøres fra familiære og samfunnsmessige forpliktelser og føringer.
SA160604 Den foreldreløse hovedpersonen er vesentlig, nettopp fordi hun frigjøres fra familiære og samfunnsmessige forpliktelser og føringer og står fritt til å skape sin egen identitet og velge sitt eget samfunn.
SA160531 Dette vil dekke alle våre forpliktelser til EU.
AP160529 Andre land kan derfor komme til å reagere sterkt hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser .
AP160430 Å åpne for helt nye oljefelt på bakgrunn av dette, vil være den endelige bekreftelsen på at Norge fullstendig gir blaffen i inngåtte politiske forpliktelser .
AP160430 Bryter internasjonale forpliktelser
AP160428 For første gang har vi fått en internasjonal klimaavtale der alle land har forpliktelser .
SA160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde
FV160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og i
BT160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ik
AP160426 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde
AP160421 De mener dette tyder på at det finnes en type hellige krigere som er blitt så til de grader overbevist om kalifatet at de dropper betydelige forpliktelser på hjemmebane for å slutte seg til IS.
DA160420 Men problemet er at NAV ikke har virkemidler som kan benyttes overfor denne gruppen og de har heller ikke økonomiske forpliktelser overfor dem som har brukt opp sine dagpengerettigheter.
AP160420 Vi har gått til sak og påstått at isolasjonstrykket er for tungt i forhold til norske stats forpliktelser i grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
AP160419 Mer moderate krefter mener at fellesskapet også har sosiale forpliktelser .
SA160418 Vi burde fått et mye mer konkret mål og konkrete forpliktelser om at alle kommuner skal kobles opp til spesialteam mot mobbing.
AP160414 Vi har ingen forpliktelser overfor det som er lagt frem.
AP160414 Føler ingen forpliktelser overfor Listhaugs omfattende dokument ¶
AP160414 Vi har ingen forpliktelser overfor det som er lagt frem.
AP160414 Føler ingen forpliktelser overfor Listhaugs omfattende dokument ¶
SA160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikk
FV160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sja
BT160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjan
AP160411 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikk
AP160408 Det førte til at staten fikk ansvaret der kirkeeier ikke ivaretok sine forpliktelser .
SA160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og i
FV160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la s
BT160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sj
AP160407 OECDs generalsekretær Angel Gurría skriver i en pressemelding at Panama ikke har fulgt opp tidligere forpliktelser om automatisk utveksling av informasjon om utlendingers bankkontoer i landet.
AP160407 Påvirker spillingen din familie, arbeid, sosiale forpliktelser og andre aktiviteter?Er du mer opptatt av spill enn du selv og dine andre synes er bra?Har du noen gang følt behov for å spille for mer og mer penger?Har du noen gang løyet for mennesker som er viktig for deg om hvor mye du spiller?Tror du at det bare er et spørsmål om å holde ut, og i
AP160405 Listhaug sa at det Regjeringen legger frem ikke er i strid med Norges internasjonale forpliktelser .
AP160405 På gårsdagens pressekonferanse var imidlertid statsminister Erna Solberg ( H ) tydelig på at forslagene, også i den formen de opprinnelige ble presentert i romjulen, er innenfor internasjonale forpliktelser .
AP160405 Ingen støtter forslaget, mange mener det bør trekkes tilbake, og instanser som NOAS, Juristforbundet, FNs høykommissær for flyktninger og Amnesty mener at forslaget kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser .
AP160404 De skal sjekke om grekerne etterlever tidligere forpliktelser om budsjett - og reformtiltak.
AP160403 - Vi kan ikke svare på spørsmål som gjelder konkrete saker, da det ville vært et brudd på våre retningslinjer og juridiske forpliktelser om taushetsplikt mellom oss og kunden.
AP160403 - Vi kan ikke svare på spørsmål som gjelder konkrete saker, da det ville vært et brudd på våre retningslinjer og juridiske forpliktelser om taushetsplikt mellom oss og kunden.
AP160330 Det følger imidlertid ingen rett til familiegjenforening for flyktninger av Norges internasjonale forpliktelser .
AP160330 Den tyngste delen av kritikken, også fremmet av Regjeringens underliggende etater, har rammet faktagrunnlaget forslagene bygger på, og reist spørsmål om hvorvidt de er i tråd med internasjonale forpliktelser .
AP160328 - Han ber om at de som har begått denne forferdelige terrorhandlingen raskt stilles for retten, i tråd med forpliktelser overfor menneskerettighetene, heter det i uttalelsen.
AP160317 - USA og verdenssamfunnet godtar ikke Nord-Koreas ulovlige kjernefysiske- og ballistiske rakettaktiviteter, og vi vil fortsatt gjøre det kostbart for dem helt til de etterlever sine internasjonale forpliktelser , sa en talsmann for Det hvite hus onsdag.
AP160317 Det var et forent og samstemt Europa som minnet oss på å overholde våre humane og juridiske forpliktelser og at vi skulle åpne våre grenser til alle, da syrere begynte å flykte til Tyrkia fra krigen.
AP160316 Vi kan ikke ha en lov som bryter med internasjonale forpliktelser .
AP160315 - Dette er ikke unormale store beløp for Kirken når vi blir et selvstendig rettssubjekt med de forpliktelser og ansvar det fører med seg.
AP160314 Holm påstår at utvalget legger til grunn at Norges forpliktelser « kan oppfylles gjennom kjøp av billige tiltak i andre EU-land ».
AP160312 Men landene i Øst-Europa har fått aksept for at prinsippavtalen ikke innebærer nye forpliktelser for noe EU-land til å ta imot flere flyktninger.
AP160311 Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser setter klare rammer for hva myndighetene kan tillate seg av inngrep i den enkeltes private sfære.
AP160310 - Irans rakettprogram og prøveskytingen av raketter under en militærøvelse de siste dagene strider ikke mot landets kjernefysiske forpliktelser og atomavtalen inngått med de seks stormaktene, sier talsmann Hossein Jaberi-Ansari i utenriksdepartementet i Teheran torsdag.
AP160310 Bozkir lover at Tyrkia skal oppfylle sine forpliktelser slik at landets avtale om visumfrihet for tyrkiske statsborger til EU kan tre i kraft allerede 1. mai.
DA160308 Stavanger tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
AP160303 Mens resten av delegatene velges i primærvalgene og har forpliktet seg til å stemme på én kandidat, har ikke superdelegatene slike forpliktelser .
AP160301 For KrF er det viktig at disse innstrammingene er innenfor våre folkerettslige forpliktelser og innenfor Flyktningkonvensjonen.
AP160223 Det er lite tenkelig at Norge ikke skal oppfylle våre forpliktelser .
AP160222 Partene uttaler mandag at man « verdsetter konsernet til 1,4 milliarder kroner », men fratrukket«gjeld, pensjon og forpliktelser » betaler den nye stiftelsen395 millioner kroner.
AP160218 Og, som asyldebatten viser, er det på visse områder stor uenighet om hva våre internasjonale forpliktelser krever. 3rd-party-bio ¶
AP160217 Pengene løper, og hundrevis av millioner er alt brukt eller knyttet til forpliktelser
AP160217 Pengene løper, og hundrevis av millioner er alt brukt eller knyttet til forpliktelser .
AP160216 Forslagene regjeringen har sendt på høring vil hemme integreringen og bryte med Norges internasjonale forpliktelser .
AP160216 Det er bred enighet på Stortinget om en mer restriktiv linje, men en ufravikelig forutsetning er at vi skal overholde våre internasjonale forpliktelser og konvensjoner.
AP160211 « Det fremgår ikke av høringsnotatet (... ) hvilke nærmere avveininger som ligger bak forslaget vurdert mot forholdet til Norges internasjonale forpliktelser , særlig EMK art. 8 og Barnekonvensjonen ( BK ) art. 3. », skriver UDI.
AP160210 I avtalen heter det at Norge skal oppfylle internasjonale forpliktelser og gi beskyttelse til folk som er truet.
AP160210 - Vil statsministeren sørge for at våre forpliktelser etter internasjonale konvensjoner står seg gjennom denne krisen, fremfor å være en pådriver for å svekke dem ?
AP160210 - Jeg er enig i at vi må ta våre internasjonale forpliktelser på alvor, sa Solberg.
AP160210 Partiet vil nå be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med helt nye forslag som etter partiets mening må være i tråd med både asylforliket og Norges internasjonale forpliktelser .
AP160210 Partiet ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med helt nye forslag som etter partiets mening må være i tråd med både asylforliket og Norges internasjonale forpliktelser .
AP160210 - Vi kan ikke gå inn for noen forslag som bryter med våre internasjonale forpliktelser .
AP160209 Det virker som om juristene pushet hardt innenfor rammene av grunnloven og internasjonale forpliktelser , mens det på andre områder gjøres antagelser uten noe faglig fundament, sier Carling.
AP160209 Hun peker på at forutsetningen for forliket var at innstrammingene ikke skulle bryte med Norges internasjonale forpliktelser .
AP160209 » PRIO-professor Jørgen Carling er en internasjonal anerkjent migrasjonsforsker : - Det virker som om juristene er pushet hardt innenfor rammene av grunnloven og internasjonale forpliktelser , mens det på andre områder gjøres antagelser uten noe faglig fundament, sier han.
AP160209 Utfordrer internasjonale forpliktelser
AP160209 UNE mener også at forslagene « utfordrer i noen grad » Norges menneskerettslige forpliktelser og andre konvensjonsforpliktelser.
AP160209 Forholdet til internasjonale forpliktelser er videre mangelfullt omtalt i deler av høringsnotatet ».
AP160208 Hun peker på at forutsetningen for forliket var at innstrammingene ikke skulle bryte med Norges internasjonale forpliktelser .
DA160202 Det ble påvist feil og brudd på Norges folkrettslige forpliktelser og på FNs flyktningkonvensjonen.
AP160202 Vår sikkerhet er med andre ord ikke bare avhengig av NATO, men også av hvorvidt vi oppfyller våre forpliktelser i samarbeidet.
AP160202 Med så store økonomiske forpliktelser og risiko ble det bestemt at Norge ikke skulle søke.
AP160201 Selvfølgelig er det mulig å få billigere avtaler, men med dem følger det gjerne restriksjoner som kollektive forpliktelser og lang bindingstid.
AP160129 Ankerfestet for de endringer vi har vært med på er at det er i henhold til våre folkerettslige forpliktelser og Flyktningkonvensjonen.
AP160128 Gjennom god dialog mellom partiene fikk vi stoppet det som kinobransjen kalte « det store kinoranet », vi fikk stoppet planene om at Cinemateket i Oslo ikke lenger skal være et statlig ansvar, og vi fikk på plass forpliktelser om et medfinansieringsansvar, som innebærer at de som tjener penger på å formidle norsk audiovisuelt innhold, også skal bidra til å finansiere nytt innhold.
AP160128 Arbeiderpartiet er beredt til å ta ansvar, med to viktige premisser i bunn : Norge må overholde internasjonale forpliktelser , og det må være trygghet ved eventuell retur.
SA160126 Dersom det en gang skulle vise seg at Sonangol ikke oppfyller sine forpliktelser og ikke bruker midlene til avtalte formål, er ikke det nødvendigvis et brudd på antikorrupsjonslovgivningen.
AP160125 Fredag meldte Statoil i et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at selskapet har betalt til sammen 420 millioner kroner siden 2012 til det statlige angolanske oljeselskapet Sonangol som et ledd i forpliktelser selskapet har påtatt seg i forbindelse med anskaffelse av oljelisenser i Angola, et av verdens mest korrupte land ifølge flere organisasjoner.
AP160125 Det står helt først i forliket at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter internasjonale konvensjoner.
AP160124 november bryter mot internasjonale forpliktelser ¶ 700 av asylsøkerne som har kommet til Norge over den russiske grensen, har enten oppholdstillatelse i Russland eller russisk statsborgerskap ved siden av sitt opprinnelige statsborgerskap, ifølge Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
AP160122 For er det ikke snakk om uunngåelige forpliktelser , finner mange av dem som kommer hit en måte å utvide oppholdet sitt på.
AP160122 januar krevde Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti, en garanti fra regjeringen om at Norge ikke brøt mot internasjonale forpliktelser når asylsøkere med avslag ble returnert til Russland. januar krevde AP at man måtte slutte å sende folk tilbake til Russland på sykkel når det var ned mot 32 minusgrader.
AP160122 - Men regjeringens eksperter mener FNs høykommissær for flyktninger ikke har rett i at Norge bryter internasjonale forpliktelser ved å sende asylsøkere tilbake over Storskog ?
AP160122 - Ikke brudd på internasjonale avtalerListhaug har avvist at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser .
AP160122 Forslagene er ikke i tilstrekkelig grad vurdert opp mot Norges internasjonale forpliktelser .
AA160122 For er det ikke snakk om uunngåelige forpliktelser , finner mange av dem som kommer hit en måte å utvide oppholdet sitt på.
AA160122 For er det ikke snakk om uunngåelige forpliktelser , finner mange av dem som kommer hit en måte å utvide oppholdet sitt på.
AP160121 - Jeg stiller spørsmål ved om dette er i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser .
AP160120 Samtidig slo de fast at det er regjeringens ansvar å forsikre seg om at praksisen er i tråd med internasjonale forpliktelser .
AP160119 Slik våre internasjonale forpliktelser pålegger oss.
AP160119 Listhaug avviste at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser .
AP160119 Hun kunne ikke forsikre om at de ikke blir sendt ut i strid med våre internasjonale forpliktelser , Russland har ikke et fungerende asylsystem.
AP160119 Bryter ikke forpliktelser
AP160118 Han sier at avregningen mellom hva som er gjenstående forpliktelser og hva selskapet har utestående, ennå ikke er gjort.
AP160117 Iran har oppfylt alle forpliktelser i henhold til avtalen om landets atomprogram, opplyste Det internasjonale atomenergibyrået ( IAEA ) lørdag.
AP160117 Den internasjonale atomavtalen mellom Iran og stormaktene ble realisert lørdag da atomenergibyrået IAEA slo fast at iranerne har oppfylt alle sine forpliktelser .
AP160116 Norge har gitt ekstraordinær støtte med 14 millioner kroner til IAEAs arbeid med å kontrollere at Iran oppfyller sine forpliktelser .
AP160116 Landet fortsetter med handlinger som destabiliserer Midtøsten og sprer terror verden over mens det bryter sine internasjonale forpliktelser , heter det i en uttalelse fra Netanyahus kontor.
AP160115 Stortinget har lagt til grunn at regjeringens politikk er juridisk holdbar og ikke strider mot internasjonale forpliktelser , sier Arnstad.
AP160115 - Vi står fast på at praksisen er innenfor folkerettslige forpliktelser .
AP160115 Det er imponerende hvordan du så langt har klart å balansere hensynet til skole, familie og andre forpliktelser .
AP160113 Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide ba i spørretimen onsdag Regjeringen garantere at Norge ikke bryter internasjonale forpliktelser ved å returnere asylsøkere til Russland uten å vurdere beskyttelsesbehovet.
AP160109 Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109 Ifølge parlamentsmedlem Elżbieta Kruk har mediene « sviktet i sine forpliktelser overfor Polen ».
AP160109 Påløpte forpliktelser kan være store for bedriften.
AP160108 Norge bryter sine internasjonale forpliktelser og gjør det i praksis umulig å søke asyl fra et såkalt trygt tredjeland, mener Helsingforskomiteen, NOAS og Amnesty.
AP160108 - Stortingsvedtaket forutsetter at den norske praksisen er i tråd med våre internasjonale forpliktelser .
AP160107 - I mitt svarinnlegg på intranettet gjorde jeg det klart at jeg mente den aktuelle instruksen var innenfor våre menneskerettslige forpliktelser , sier Forfang til NTB.
AP160106 Men det er jo denne diskusjonen vi har hatt når vi i asylavtalen er enige om å ha en større gjennomgang av våre internasjonale avtaler og forpliktelser , sier Høyres Ingjerd Schou.
AP160103 Obamas sikkerhetsrådgiver, Ben Rhodes, sier at Washington ønsker å se Cuba forbedre sine forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter og åpner økonomien for private bedrifter.
AP160101 Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Norge har påtatt seg omfattende forpliktelser om reduserte utslipp.