DB171211 Skrivene vi får fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
VG171206 Den var ikke formulert bra.
SA171201 FRIPENN : Er det virkelig unntak i presseetikken for jødehets, så lenge den er tegnet og ikke formulert i ord ?
NL171201 I sum betyr dette at tyngdepunktet i nordområdesamarbeidet gradvis flyttes østover, mens det norske utenrikspolitiske utgangspunktet alltid har vært formulert i USA.
DB171201 Norsk barne- og ungdomslitteratur utmerker seg internasjonalt, eller som kultur- og idrettsministeren kanskje ville formulert det : Den er i verdenstoppen.
DB171130 Igjen må vi ta Siv Jensens ord, formulert nå i ettertid, for at dette var motivasjonen.
AP171130 I det internasjonale rammeverk er faglig uavhengighet formulert tydelig, sammen med krav om faglighet.
AP171129 Han velsignet derfor Markens Grøde med et enkelt budskap som han alt lenge hadde formulert offentlig.
AP171128 Vi må tåle en skarp formulert debatt, men ingen skal hverken utsette eller bli utsatt for hatytringer.
NL171123 Derfor holder de offentlige tjenestene i Norge et høyt - eller som du kanskje heller ville formulert det - « konkurransedyktig » nivå.
AP171121 Danmark Radios dramasjef Piv Bernth har formulert det slik : i det øyeblikket du blir selvtilfreds, er det kroken på døren.
VG171119 Hensikten med statlig desinformasjon er presist formulert av Hannah Arendt : « Den ideelle undersått i en totalitær stat er ikke den overbeviste nazisten eller kommunisten, men mennesker som har mistet evnen til å skjelne mellom fakta og fiksjon ( det vil si, erfare virkeligheten ) og sannhet og usannhet ( det vil si, tenke fornuftsbasert ).
NL171117 Slik det er formulert må vi ta for gitt at det her tenkes stort, i betydningen at kvoterettigheter i villfiskbestander skal kunne omsettes fritt til aktørene innenfor sjømatnæringa.
DB171115 - Slik forslaget er formulert av departementet, er det naturlig å anta at hoffet framover fører et timeregnskap som de baserer opplysningene i årsrapporten sin på.
DA171115 " Det kunne ikke vært formulert mer presist fra pressebenken i Rådhuset.
AP171115 - Slik forslaget er formulert av departementet, er det naturlig å anta at hoffet fremover fører et timeregnskap som de baserer opplysningene i årsrapporten sin på.
AP171114 Lav lønn og et stort press som førte til et høyt antall skader, var blant bekymringene som ble formulert av en ansatt på fabrikken.
AP171114 Avgiften er naturligvis generelt formulert og handler om bilens tyngde, men i realiteten er spørsmålet om de mest luksuriøse Tesla-modellene skal bli om lag 70.000 kroner dyrere. 3rd-party-bio ¶
AP171114 Derfor har vi formulert en tipunktsliste som kan være utgangspunktet når du som leder skal utarbeide en handlingsplan.
AP171112 Men en grei huskeregel er at dersom svarfordelingen i en spørreundersøkelse ligner resultatene fra presidentvalget i Turkmenistan, så er spørsmålene antagelig dårlig formulert og funnene av begrenset interesse.
AA171111 - Skal vi nå målet slik det ble formulert i Cardiff, om å jobbe mot å nå det i 2024, så er det et krevende løft.
VG171110 I sin tid i rampelyset har den yngre Graham formulert seg relativt spisst om flere temaer.
VG171109 Han sier at USA vil intensivere innsatsen, politisk, økonomisk og militært, for å stanse Iran, men uten at han eller noen i administrasjonen klart har formulert hva det betyr i praksis.
DB171109 Spesifisering av kunnskap og forfatternavn forsvant ut, mens detaljerte beskrivelser av hvordan elevene skulle arbeide, lese og tenke, kom inn, formulert i noe nær hundre tusen kompetansemål.
DB171106 Drapssjef, Jens Møller Jensen i Københavns politi erkjenner at de burde formulert seg mer presist.
VG171102 Oslo Naturterapi : - Jeg var ikke klar over at vi hadde formulert oss feil, og vi vil selvfølgelig rette opp i det vi har fått beskjed om, sier en ansatt på vegne av Oslo Naturterapi.
DB171102 - Hvis ikke Arthur Balfour hadde formulert seg slik han gjorde, ville dette landet kanskje ha vært annerledes og mer rettferdig, skriver den israelske kommentatoren Gideon Levy i avisa Haaretz.
AA171102 Utvalget merker seg at de påklagede kommentarene var generelt formulert i et sakskompleks som gjelder mange aktører.
AP171030 - Det overordnede målet om « å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet », er formulert på en slik måte at det skal mye til at det ikke i noen grad blir oppfylt, heter det.
AP171030 - Det overordnede målet om « å styrke ny-ankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet », er formulert på en slik måte at det skal mye til at det ikke i noen grad blir oppfylt, heter det.
DB171028 Men enda viktigere enn hjelpeløst byråkratisk formulert ideologi, er virkeligheten.
DB171027 Partene har formulert en uttalelse for mediene.
DB171026 Slik forslaget er formulert , er det vanskelig å forutse konsekvensene av forslaget.
DB171026 Bak de 20 kunstnerorganisasjonene befinner det seg 29 000 medlemmer som krever bedre økonomi, formulert gjennom fire punkter : ¶ 1.
AP171026 41 prosent der ønsket straff for blasfemi, og syv prosent mener blasfemi « kan straffes med døden » ( et spørsmål som etter mitt syn burde vært klarere formulert ).
SA171024 - Vi ønsket å gjøre noen tiltak for å skape et godt psykososialt miljø for elevene, men vi ser at vi burde formulert oss annerledes.
AP171024 Christie har senere nektet for at han har formulert seg slik, men guvernøren har pushet Trump offentlig for å gjøre mer.
AP171024 På papiret han signerte var det formulert en intensjonsavtale som skulle redde mange norske liv.
DB171017 Dette er ikke en påstand for å unnskylde fredsprisvinneren, men fakta, krystallklart formulert i den militære grunnloven », skriver Aagre.
VG171015 Slik unntaksordningen er formulert er det ikke overraskende at det er forskjeller mellom sykehusene.
AP171014 Ian Maclead, statsråd i fire konservative regjeringer i etterkrigstiden, er den som har formulert partiets pragmatisme aller best : - The Socialists can scheme their schemes, the Liberals can dream their dreams, but we have work to do. 3rd-party-bio ¶
AP171014 Ian Maclead, statsråd i fire konservative regjeringer i etterkrigstiden, er den som har formulert partiets pragmatisme aller best : - The Socialists can scheme their schemes, the Liberals can dream their dreams, but we have work to do.
AP171013 Budsjettforslaget hun la frem i går leverer på Solberg-regjeringens kulturpolitikk, slik den har ligget fast siden den ble formulert i Sundvollerklæringen for fire år siden.
NL171010 Anbudet som vant konkurransen har løsninger som i beste fall trenger lang og grundig bearbeidelse for å tilfredsstille de krav og forventninger som er formulert i konkurransegrunnlaget, med de forsinkelser og kostnadsøkninger det vil måtte medføre.
AP171009 Forslaget er formulert slik : « Representantforslag fra stortingsrepresentant ( ene ) om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region ».
AP171009 Kravene er så vagt formulert at det blir fullstendig opp til den enkelte byråkrat eller kontrollør å definere alvorlighetsgraden.
AA171009 Ja, den nye overordna læreplanen er annerledes formulert .
NL171004 Før den tid hadde riktignok Christian den Femte i sin lov av 1687 formulert straff for foreldres vold mot sine barn dersom « de sønderslaar deris legeme » og at de skulle få straff som om gjerningspersonen var en ukjent.
DN170927 Derfor har Startuplab, Abelia og Telenor sammen formulert en felles liste over kjøreregler for slike samarbeid.
DN170927 Derfor har Startuplab, Abelia og Telenor sammen formulert en felles liste over kjøreregler for slike samarbeid.
DB170923 Formuleringen som er brukt i min mail er sleivete og jeg burde helt klart formulert meg annerledes.
DB170921 Jeg ser at den burde vært formulert annerledes, sier Akselsen og fortsetter : ¶
AP170919 Han skal ha slått opp kritikken, formulert i 95 teser, på døren til slottskirken i Wittenberg.
VG170913 E-posten er ikke ment for andre enn lederkollegene, og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet.
VG170913 E-posten er ikke ment for andre enn dem og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet, skriver Bjerketvedt.
SA170913 E-posten er ikke ment for andre enn dem og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet, skriver Bjerketvedt til VG.
DB170913 Eposten er ikke ment for andre enn lederkollegene og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet.
AP170913 Det burde heller vært formulert slik : « Velgerne hørte på oss og forsto vår politikk - derfor gikk deres stemme til noen andre ».
AP170913 E-posten er ikke ment for andre enn dem og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet, skriver Bjerketvedt til VG.
NL170908 Og de tenker på norske humanetikere og deres organisasjon som ser ut til å oppfatte sitt oppdrag som det å bekjempe den historiske sammenheng mellom kristendom og norsk kultur - formulert som « norske verdier » av de to politikerne.
VG170906 - Nå er dette to uker siden, men jeg kan ikke huske at det har blitt sagt eller formulert noe på den måten.
VG170905 Jada, « den som ikke er radikal i sin ungdom har ikke noe hjerte og den som ikke er konservativ som gammel har ikke noen hjerne, som den franske statsministeren Georges Clémenceau en gang skal ha formulert det.
DA170905 Pilotprosjektet med egne valgshow for barn, partiprogrammer formulert for barn og nettsider, har ifølge Redd Barna slått an.
DB170903 Kultur og næring er formulert som en kulturpolitisk hovedsatsing og nye kjernebegreper er etterspørsel, sysselsetting, entreprenørskap og omsetning.
AA170903 Hun mener det er langt fra nok fordi han ikke beklager, men kaller det upresist formulert .
VG170831 Men retningslinjene er tilstrekkelig vagt formulert slik at utenriksdepartements vurderinger kan lede til eksport av militært materiell til menneskerettighets-verstingen Saudi Arabia, og av våpendeler og ammunisjon til Emiratene, som er dypt involvert i krigen i Jemen.
SA170831 Kanskje kunne hun formulert kritikken så enkelt som dette : « Jeg er luta lei av at ingen vil høre på meg.
FV170831 Kanskje kunne hun formulert kritikken så enkelt som dette : « Jeg er luta lei av at ingen vil høre på meg.
BT170831 Kanskje kunne hun formulert kritikken så enkelt som dette : « Jeg er luta lei av at ingen vil høre på meg.
AP170831 Kanskje kunne hun formulert kritikken så enkelt som dette : « Jeg er luta lei av at ingen vil høre på meg.
DN170829 Prosjektet nådde en formulert intensjonsavtale, men avtalen ble ikke fullbyrdet, opplyser Trumps daværende rådgiver Michael Cohen til ABC News.
AP170829 Prosjektet nådde en formulert intensjonsavtale, men avtalen ble ikke fullbyrdet, opplyser Trumps daværende rådgiver Michael Cohen til ABC News.
AA170829 Prosjektet nådde en formulert intensjonsavtale, men avtalen ble ikke fullbyrdet, opplyser Trumps daværende rådgiver Michael Cohen til ABC News.
SA170825 Cyrus Brantenberg mener samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
SA170825 Forlagssjefen innser samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
FV170825 Cyrus Brantenberg mener samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
FV170825 Forlagssjefen innser samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
BT170825 Cyrus Brantenberg mener samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
BT170825 Forlagssjefen innser samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
AP170825 Cyrus Brantenberg mener samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
AP170825 Forlagssjefen innser samtidig at setningen « Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse » burde vært formulert annerledes.
VG170824 - Tar man denne siden ut av sammenhengen, ser jeg at setningen kanskje kunne vært formulert annerledes, man kunne kanskje skrevet « føler du deg like bra » i stedet.
DB170823 Det er blant annet formulert av juristen Vigdis Vevstad, som har doktorgrad i asylrett.
DA170823 Ifølge kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er en del av klagene formulert slik at de ikke er egnet til å komme på trykk.
DB170822 Paragrafen er formulert slik : ¶
DN170820 Ifølge en svært teknisk og presist formulert melding Norske Skog og dets rådgivere sendte Oslo Børs fredag kveld er det nemlig « betydelig fremgang » i de pågående samtalene selskapet fører med obligasjonseierne og andre.
DN170820 Ifølge en svært teknisk og presist formulert melding Norske Skog og dets rådgivere sendte Oslo Børs fredag kveld er det nemlig « betydelig fremgang » i de pågående samtalene selskapet fører med obligasjonseierne og andre.
SA170817 - Det er ikke uvanlig at det tar såpass lang tid før den endelige dommen er formulert ferdig.
BT170817 - Det er ikke uvanlig at det tar såpass lang tid før den endelige dommen er formulert ferdig.
AP170817 - Det er ikke uvanlig at det tar såpass lang tid før den endelige dommen er formulert ferdig.
DA170816 Drammen Høyre vil ikke gå ut med nøyaktig hvordan spørsmålene om Marienlyst er formulert , men ifølge Haaning går de på hvorvidt velgerne er positive til utbyggingsplanene, om Marienlyst-saken er en sak som kan få betydning for hva velgerne stemmer i stortingsvalget og i neste kommunevalg og om hvordan respondentene stiller seg til idrettsløftet, som er tett knyttet opp til utbygging
AA170807 Dette ble formulert som « best å rive av plasteret raskt », « barna bør ikke tro at foreldrene skal være her » eller « hvis foreldrene blir for mange dager blir det verre for barnet etterpå ».
VG170803 Loven er formulert på en slik måte at presidenten ikke kan oppheve sanksjonene mot landet uten at Kongressen, som for øvrig vedtok loven med overveldende, tverrpolitisk flertall, er enig.
DB170729 Og om smerten, i møtet med død, tap og mørke, i blant formulert som tapet av faren som treåring eller møtet med den livstruende sykdommen.
DB170728 Hun er kjent for å ha samlet og formulert eventyr, sagn og myter, utgitt som « Eventyr » ( 1925 ), « Nye eventyr » ( 1926 ) og tre seinere bøker.
VG170727 Undermålet, som regjeringen mener blir vanskelig å oppfylle for Norges del, er formulert slik : ¶
DB170726 Men formulert som et eksplisitt ultimatum er det som å helle bensin i øynene på fagbevegelsen og ( dermed ) Arbeiderpartiet.
DB170720 Prinsippet ble formulert av opplysningstidens filosof Montesquieu, og er betraktet som en bibel for demokratiet og den liberale rettsstaten.
DA170714 I Norge ble det klart formulert i Sundhetsloven av 1860.
DA170713 At spørsmålet skal være for hardt vinklet eller formulert ledende er SV uenige i.
VG170706 Hvis Trump har en Russlandspolitikk er den ennå ikke blitt offentlig formulert .
AA170706 Sannsynligvis vil hennes repertoar handle mer om undring og kjærlighet og menneskelivets mange paradokser og krav, enn om en klart formulert tro.
VG170629 At målene er brede og ofte ikke særlig konkret formulert , gir stort handlingsrom for den som forsøker å begrunne bruk av bistand til tiltak som kanskje ikke først og fremst er tenkt å fremme utvikling, men hvor det kan være en hyggelig bieffekt.
DB170626 Mistanken står klart formulert på side 256 i Alfred Fidjestøls bok om Kulturrådet : « Mange mistenkte at Kulturrådet prioriterte oslobaserte kunstnarar på grunn av venskap og formelle og uformelle nettverk i hovudstaden ».
AP170626 Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå.
DB170625 En lang, omtenksomt formulert melding, der hun forteller hvor mye hun beundrer Vilde for styrken og stå-på-viljen hennes, og inviterer henne til Eid-vors på lørdag, sånn at hun kan bryte fasten med alle hun er glad i.
VG170624 Disse er tydelig formulert i et umulig ultimatum.
DN170623 Til slutt endte det med en vagt formulert erklæring om støtte til at EU-kommisjonen ser nærmere på forslaget.
DB170623 Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå.
BT170623 Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå.
AP170623 Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå.
AA170623 Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå.
SA170622 Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå.
SA170622 Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de motsetter seg forslaget slik det er formulert nå og ikke vil stemme for det.
DA170617 I tiår etter tiår har han vært selveste sommeren av Oslo, og ingen har som han formulert den helt spesielle følelsen av varme gater og lumre dager når byen finner hvilepulsen.
NL170609 Utfordringen heter sannhet, eller mere rett formulert sannhetskommisjon.
AP170609 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
VG170607 Men like ofte er det vanskelig å fastlegge hva meningsinnholdet egentlig er - er det en elendig formulert , men åpenbart lovlig politisk ytring ?
AP170607 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
DB170606 I vår helselovgivning er det formulert forsvarlighetskrav som ikke bare angir medisinsk-faglig hjelp, men også krav til en etisk standard.
DB170603 Derfor er Paris-avtalen formulert slik at den ikke trenger behandling i Senatet i USA.
AP170603 Opposisjonsleder Simon Busuttil har krevd at Muscat må gå av etter « fire korrupte år », som han har formulert det.
AA170603 Opposisjonsleder Simon Busuttil har krevd at Muscat må gå av etter « fire korrupte år », som han har formulert det.
BT170602 Bøe etterspør hvordan en anbudstekst skulle vært formulert i et tilfelle som denne sykkelsaken.
VG170601 Michael Cohen forklarte det selv med at « forespørselen var dårlig formulert » og « ikke lot seg besvare ».
DN170601 En tekst er formulert av Peru, Canada, USA, Mexico og Panama, mens den andre er ført i pennen av de karibiske landene i Caricom.
DB170531 Nå står det ingenting i kulturrådsloven om at institusjonens oppgave er å stimulere til debatt, men i « Strategi for Norsk kulturråd 2016 » er målet tydelig formulert .
DA170531 Det antydes en kjærlighetshistorie mellom søsknene, litt vagt og forsiktig formulert , plassert i et slags poetisk rom.
AP170531 Apenes er kritisk til hvordan eksamensteksten var formulert .
DA170530 - Jeg synes oppropet er godt formulert om dette, svarer Nome.
DA170530 - Jeg synes oppropet er godt formulert om dette, svarer Nome.
BT170530 Hvordan mener Ormberg og Strømsnes at anbuds-teksten skulle vært formulert ?
AP170530 - Jeg avslo en invitasjon om å delta siden forespørselen var dårlig formulert , altfor generell og ikke lot seg besvare, sier Cohen.
AA170530 - Jeg avslo en invitasjon om å delta siden forespørselen var dårlig formulert , altfor generell og ikke lot seg besvare, sier Cohen.
VG170529 Hører du hvordan ditt spørsmål er formulert ? spurte en irritert Putin den franske journalisten som stilte spørsmålet.
DA170528 Han mener egne uttalelser er godt innenfor ytringsfrihetens rammer, men innrømmer at han burde ha formulert seg annerledes omkring hva som er et fullverdig liv.
VG170525 - Ville Nato-lederne formulert seg annerledes i 2014, dersom dette målet senere skulle bli lest så bokstavelig ?
AA170522 Universitetet har på sin side tradisjon for å forske på skolen og på lærerne med problemstillinger formulert av forskere, men uten lærernes deltakelse.
AP170521 Målet er tydelig formulert : Likere polititjenester landet rundt.
AP170521 Målet er tydelig formulert : Likere polititjenester landet rundt.
SA170520 FRIPENN : Er det virkelig unntak i presseetikken for jødehets, så lenge den er tegnet og ikke formulert i ord ?
BT170520 Er det virkelig unntak i presseetikken for jødehets, så lenge den er tegnet og ikke formulert i ord ?
BT170520 Aftenpostens anmelder skriver : «... formulert av en kvinne som har løftet seg selv opp fra en av de som blir minst hørt i dag ( psykisk syk anorektiker ), til en av de som blir mest hørt ( journalist og kommentator i Aftenposten ).
NL170518 Forslag til nye tverrfaglige perspektiver som jeg etterlyste i mitt forrige innlegg har Øystein Vangsnes formulert på en utmerket måte http://nordnorskdebatt.no/article/forskarrolla-sanninga-opplevde ¶
VG170514 Men senest i dag ble jeg kontaktet av en kommune som ønsket å vite mer om hvordan vi hadde formulert oss, og vi har mottatt svært positiv respons fra ansatte i skolene og foreldrene i vår kommune, sier hun.
DA170509 Setningen Eggum sikter til, er formulert slik i et forslag fra Fagforbundet om hva LO bør mene om lavutslippssamfunnet : ¶
DB170508 ¶ TRUMP-DOKTRINEN : Utenriksminister Rex Tillerson har formulert Trump-doktrinen : Gi faen i verden.
AP170505 Et berømt innlegg i denne debatten ble formulert i 1889 av den steinrike stålmagnaten Andrew Carnegie, i en artikkel med tittelen Gospel of Wealth.
AP170505 Et berømt innlegg i denne debatten ble formulert i 1889 av den steinrike stålmagnaten Andrew Carnegie, i en artikkel med tittelen Gospel of Wealth.
AA170505 Den kan underkjenne erklæringer som ikke tilfredsstiller de faglige kvalitetskravene, men det er vanskelig for en kommisjon, som selv ikke har møtt familien, eller deltatt i tidligere saksbehandling, å avsløre en slagside i en faglig solid formulert erklæring dersom underliggende premisser for det faglige innholdet i en erklæring er påvirket av utenforliggende hensyn.
DA170503 Han har jobbet intuitivt etter en løst formulert idé.
AA170430 Det var ikke et ensidig krav om kortere arbeidsdag, men formulert som et genialt slagord : Åtte timer arbeid, åtte timer fri, åtte timer hvile.
AA170429 Lund medgir at dette er vagt formulert , men sier de vil være med på å diskutere med andre partier hvordan dette kan finansieres.
DA170428 Han mener egne uttalelser er godt innenfor ytringsfrihetens rammer, men innrømmer at han burde formulert seg annerledes omkring hva som er et fullverdig liv.
BT170427 Schjelderup sier at måten trusselen er formulert på, gjør det tydelig at avsender ønsker å presse byråden til å endre kurs eller trekke seg fra politikken.
DA170424 - Både dette og formuleringen med digitale læremidler er formulert slik at innsatsen kan tilpasses det økonomiske handlingsrommet vi ender opp med å få.
DN170421 - Den første gangen jeg hørte det tydelig formulert som en mulighet, var av Odvar Nordli da han var statsminister på 1970-tallet.
DB170421 Ansvaret er formulert i internasjonal lov gjennom barnekonvensjonen.
DA170421 - Den første gangen jeg hørte det tydelig formulert som en mulighet, var av Odvar Nordli da han var statsminister på 1970-tallet.
DN170420 Så langt er det ikke angitt noe anslag på hvor mange som deltok i « alle demonstrasjoners mor », annet enn et løst formulert « titusener ».
DB170420 Loven ble formulert universelt, uten å nevne Romfolk eller andre grupperinger, slik lover skal formuleres i rettsstater.
DA170420 I ettertid ser avisen at den kanskje var unødvendig konkluderende angående mobbespørsmålet i sakens ingress, og at avisen med fordel kunne ha formulert dette annerledes.
SA170419 Så langt er det ikke angitt noe anslag på hvor mange som deltar i opposisjonens demonstrasjon i Caracas, annet enn et løst formulert " titusener ".
AA170419 Så langt er det ikke angitt noe anslag på hvor mange som deltar i opposisjonens demonstrasjon i Caracas, annet enn et løst formulert " titusener ".
AA170419 Komiteens flertall har formulert fire overordnede mål for landbruket : Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.
DB170418 Hun uttaler at selv om Dagbladet har skrevet at det er moren som sier til TV 2 at datteren utviklet spiseforstyrrelser fordi hun ble mobbet, er påfølgende setninger formulert som om dette er et faktum.
DA170412 Professoren tror Trump ikke har formulert noen amerikansk utenrikspolitikk ennå.
DA170412 I forslaget til Skaar er dette formulert slik at KrF vil «... se på mulighetene for alternativ til straff for rusavhengige.
AP170412 Tyske Tagesschau har lagt ut en faktasjekklenke der de konkluderer med at tilståelsen til Antifa-gruppen er formulert på en måte som gjør det svært usannsynlig at den er genuin.
VG170409 Der lærte han gode manerer og kunsten å komme unna med uhyrligheter, bare de var godt nok formulert .
DB170409 - Det vi har vurdert, er et konkret arrangement i Halden, men det vil jo gjelde mange liknende arrangementer, og slik loven er formulert vil plikten være ganske vidtdekkende.
DB170408 - Hvis forvaltningen, i dette tilfellet Riksantikvaren, har formulert vedtaket feil, er det synd for forvaltningen.
DA170408 Dette er sanger fra hjertet, ofte om smerte, men smartere formulert enn vi har vært vant til siden.
BT170408 Forbudet var nøytralt formulert , men motivet var å ramme de heldekkende muslimske plaggene nikab og burka.
DB170405 Ville det ikke vært lurere å vente til en mer overordnet amerikansk handelspolitikk var formulert ?
DB170405 Dette forholdet skal bygge på « ikke-konfliktskapende, ikke-konfronterende, gjensidig respekt og vinn-vinn samarbeid », slik Xi har formulert det.
AA170405 - Enkelt formulert kan vi si det slik at vi må ha unnlatt å gjøre noe vi kan klandres for at vi burde ha gjort.
DB170402 Hun fikk et ferdig formulert svar som viste til ikke mindre enn tre paragrafer i UH-loven, og fastslo med det at karakteren var endelig.
DB170402 Hun fikk et ferdig formulert svar som viste til ikke mindre enn tre paragrafer i UH-loven, og fastslo med det at karakteren var endelig.
BT170401 - Teksten var for svakt formulert av programkomiteen, så vi sendte inn et endringsforslag.
DA170331 Den andre plata har noen flere lettsindige innslag, med mer uhøytidelig formulert livsvisdom.
VG170328 Han ville aldri skrevet en merknad som var helt likt formulert , men som handlet om en annen gruppe mennesker.
AP170327 - Avtalen er såpass generelt formulert at den gir spillerom.
SA170325 Kravene her er enkelt formulert : Få flest mulig til å oppfatte alle situasjoner likt.
DB170325 Det er lett å være tilhenger av norsk kultur, av « dugnad og grøt », så vel som « ord, holdninger og verdier » som « Ibsen og andre gamle klassikere » har formulert , når man har pyntet juletreet og vil skrive noe kulturministeraktig på Facebook.
BT170325 Kravene her er enkelt formulert : Få flest mulig til å oppfatte alle situasjoner likt.
DA170320 - Slik forskriften er formulert , bør den gi rom for å gi fritak for alle ideelle organisasjoner.
AP170317 - Avtalen er såpass generelt formulert at den gir spillerom.
SA170316 I alle realfag i Norge, fra grunnskole til videregående skole, er det formulert et tydelig læreplanmål : Å lære om hvilke metoder som ligger til grunn for den kunnskapen det vitenskapelige verdensbilde bygger på.
DB170310 Lovgivernes intensjon med BPA er klart formulert i rettighetsfestingen til BPA : « Det som særpreger tjenesten er den økte muligheten arbeidslederrollen gir brukeren til innflytelse over egen livssituasjon.
AP170310 Han kan støtte intensjonen i alle andre kulepunkter Høyre har formulert om grunnskolen.
AP170310 Aftenposten har bedt ham gå gjennom Høyres program for å « gule ut » alt han er enig i, slik det er formulert .
BT170309 Vi må regne med at slagordet, som ble formulert av en gruppe russ, ikke refererer til alder, som Eikefjord antar, men for eksempel antall seksuelle partnere eller kanskje til og med lufttemperatur.
BT170309 Vi må regne med at slagordet, som ble formulert av en gruppe russ, ikke refererer til alder, som Eikefjord antar, men for eksempel antall seksuelle partnere eller kanskje til og med lufttemperatur.
DB170307 - Jeg har laget meg en revyfigur i gammel scenetradisjon, en bygdeoriginal og bondekar med odelssønn, og flesker til rett fra levra med meninger som er langt over det jeg personlig ville formulert , sa Rotmo til NRK.no den gangen.
SA170306 Det burde jeg sett, og formulert meg tilsvarende.
BT170306 Det burde jeg sett, og formulert meg tilsvarende.
BT170306 Hvert skolekort blir utdelt i en kortmappe sammen med en liten trykksak der reglene er tydelig formulert .
AP170306 Det burde jeg sett, og formulert meg tilsvarende.
AP170306 Han avslutter med : « Det burde jeg sett, og formulert meg tilsvarende.
SA170305 Det burde jeg sett, og formulert meg tilsvarende.
DB170305 Alt kringkastet på nettet, filmet, eller formulert i e-poster til Haugan - med hundrevis av andre personer i kopifeltet.
SA170303 Resultatene av undersøkelsen er formulert i rapporten Future Living VII, som blant annet selges til kataloghusleverandørene.
AP170303 Resultatene av undersøkelsen er formulert i rapporten Future Living VII, som blant annet selges til kataloghusleverandørene.
SA170301 Hvis styret har formulert seg på en måte som kan misforstås, må vi se på det på nytt.
SA170301 - Jeg tror de bare har formulert seg feil.
DB170301 Lagmannsretten mener at enkelte av brevene som Breivik har trukket fram i forbindelse med brevkontrollen, « er formulert på en måte som bærer preg av ønske om å teste grenser når det gjelder mulighetene til å etablere kontakt med høyreekstreme nettverk ».
BT170301 Hvis styret har formulert seg på en måte som kan misforstås, må vi se på det på nytt.
BT170301 - Jeg tror de bare har formulert seg feil.
AP170301 Hvis styret har formulert seg på en måte som kan misforstås, må vi se på det på nytt.
AP170301 - Jeg tror de bare har formulert seg feil.
VG170227 - Men den enkle varianten som ble formulert på 1990-tallet, er definitivt ikke riktig.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 De mange skrivene vi mottar fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DB170227 | Skrivene vi får fra det offentlige, er formulert av menneskehoder og skrevet med menneskehender.
DA170227 - Ja, vi har formulert i vårt program at vi skal utrede muligheten for en tredje kjønnskategori.
DA170227 Lovverket og tariffavtalene er formulert veldig ulikt.
VG170223 I Fox' undersøkelse er spørsmålet formulert noe annerledes.
FV170221 Snortheimsmoen : Burde tydelig ha formulert hva vi mente ¶
FV170221 - Jeg burde tydeligere ha formulert hva vi mente da 22. juli-kommisjonen fremla sin rapport.
VG170220 For eksempel om hun hadde formulert seg noe à la følgende : ¶
DA170219 - Jeg ville ikke formulert meg på den måten i dag, som statsråd.
AA170217 Godzimirski peker på at det er ulike måter å kommunisere på, og at det ville vært mulig for ambassadøren å få fram sitt budskap uten å skape den uroen en så skarpt formulert uttalelse vil gjøre.
VG170215 Nå har man mye fokus på sør i NATO, samtidig som det foreløpig er slik at landene i sør ikke har formulert ferdig hva slags behov de har, sier Eriksen Søreide.
DN170214 Formelt sett ble det formulert som et løfte om å " bevege seg mot 2 prosent " innen et tiår.
DB170214 Klubben ønsker likevel å beklage for måten banneret var formulert .
AP170214 Klikk deg gjennom de tre bildene for å se hvordan norskeksamens del A er formulert , samt hvordan teateranmeldelsen innledes.
DB170210 - Forholdet mellom innvandringens omfang og sammensetning og velferdsstatens bærekraft har ligget i bånn for norsk innvandringspolitikk helt siden myndighetene innførte innvandringstoppen på 70-tallet, men det har ikke vært formulert så tydelig, og politikere har hatt en tendens til å skygge unna den diskusjonen.
AP170210 Trump kunne relativt lett innført deler av innreiseforbudet dersom han hadde formulert det bedre.
DB170208 At den bevisst er formulert som « løs i fisken » slik at mange pasientgrupper kan benytte loven.
DB170131 De har formulert det sånn at ikke miljøminister Helgesen skal måtte snu.
DB170130 Slik spørsmålet er formulert , er det naturlig å tolke det som konkret relatert til din egen personlige situasjon - og det er tross alt en hel mengde nordmenn som bor og arbeider i områder av landet der luftforurensning ikke er noe vesentlig problem.
AP170130 - Vi kan ikke vite noe sikkert, men disse presidentordrene er vanligvis svært nøye formulert .
AP170130 - Vi kan ikke vite noe sikkert, men disse presidentordrene er vanligvis svært nøye formulert .
DB170128 Venstre har formulert sine viktigste gjennomslag i femten punkter.
DB170119 Rasmussen skriver i en tekstmelding til Seoghør.no at hun har formulert sine tanker om Lossius' innlegg i et eget blogginnlegg.
AP170111 Skulle jeg formulert meg annerledes, ville det nok ikke blitt på « mer skjønnsomt vis ».
AP170107 Fakta : Slik er Ap-forslagene om bioteknologi formulert
AP170104 Bakgrunnen for Helgesens beslutning ble formulert slik : Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig reproduserende ulvebestand, først og fremst innenfor den definerte ulvesonen.
AP170104 Bakgrunnen for Helgesens beslutning ble formulert slik : Stortinget har vedtatt at Norge skal ha en levedyktig reproduserende ulvebestand, først og fremst innenfor den definerte ulvesonen.
BT170103 Kunsten er alltid i forkant av andre fagfelt, kunstnere uttrykker det som ennå ikke er formulert i samfunnet ».
BT170103 Kunsten er alltid i forkant av andre fagfelt, kunstnere uttrykker det som ennå ikke er formulert i samfunnet ».
AP161224 Politikeren Tammy Duckworth ble utsatt for et temmelig klønete formulert angrep fra sine motstandere.
AP161219 Fellesuttalelsen om normaliseringen av forholdet fra Norge og Kina består av fire punkter, hvor det tredje punktet er formulert på følgende måte ( vår oversettelse-journ.anm. ) : ¶
AP161219 Fellesuttalelsen om normaliseringen av forholdet fra Norge og Kina består av fire punkter, hvor det tredje punktet er formulert på følgende måte ( vår oversettelse-journ.anm. ) : ¶
AP161219 I rapporten er funnet formulert slik : Det er i liten grad en felles forståelse blant aktørene av hva som inngår i en læringsøkt for at den formelt skal telle som en « time ».
AP161206 Replikkene er formulert på en måte som reflekterer hvordan norsk ungdom snakker, blandet med en god mengde « norwenglish » og troverdig bruk av slang.
SA161021 Det er ikke formulert positiv at den bør bygges igjen.
AP160924 Hun er den som har formulert de grunnleggende holdninger og regler Trygve lever etter.
BT160921 Det handler, enkelt formulert , om å : ¶
FV160915 Ifølge juryen er museet ambisiøst, og med et tydelig formulert og utført samfunnsoppdrag.
AP160806 I begynnelsen var kontoret, som Staalesen selv har formulert det.
FV160722 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert .
FV160722 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert .
SA160721 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert .
SA160721 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert .
BT160721 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert .
BT160721 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert .
AP160721 - Ja, jeg har lest gjennom det og jeg er enig i både FIS og CAS i at det er uklart formulert .
AP160721 - Det står også i dommen fra Wada og FIS mener også at dette var uklarert formulert .
AP160601 Veldig enkelt formulert : Vi valgte riktige løsninger til riktig tid.
BT160525 Spørsmål nummer 1 er derfor : Hvordan kan bystyret vite at de tar den beste beslutningen når behovene disse barna har ikke er formulert og derfor heller ikke tatt hensyn til ?
AP160512 Agnete var favoritt, også hos NRK selv, og vant norsk MGP klart med en kul poplåt som starter rolig før synthene bygger den formulert opp mot refrenget.
AP160509 Agnete var favoritt, også hos NRK selv, og vant norsk MGP klart med en kul poplåt som starter rolig før synthene bygger den formulert opp mot refrenget.
AP160423 Spørsmålene er formulert med tanke på å innhente mest mulig relevant informasjon om kandidatene ut fra den spesifikke stillingen de har søkt på.
AP160415 Det er en viktig del av Aftenpostens samfunnsoppdrag å « avdekke kritikkverdige forhold », slik det er formulert i pressens Vær Varsom-plakat.
AP160411 Line Henriette Holten Hjemdal i KrF forventer at DNB nå legger alle kort på bordet, uavhengig av hvordan spørsmålet er stilt eller formulert fra næringsministerens side : ¶
AP160317 En viktig forutsetning for et velfungerende demokrati er nødvendig respekt for sannheten, av tidligere senator Daniel Patrick Moynihan formulert som « Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts.
SA160311 - Jeg ser at vårt råd ikke er veldig bra formulert på nettsidene våre, så her skal vi bli mer presise.
BT160311 - Jeg ser at vårt råd ikke er veldig bra formulert på nettsidene våre, så her skal vi bli mer presise.
AP160311 - Jeg ser at vårt råd ikke er veldig bra formulert på nettsidene våre, så her skal vi bli mer presise.
AP160305 Den ble formulert allerede i 1966 av det såkalte Aukrustutvalget, oppkalt etter lederen, mangeårig forskningssjef Odd Aukrust i Statistisk sentralbyrå.
AP160304 Derfor måtte FBI børste støv av All Writs Act, signert som første dokument av George Washington under den aller første kongressen i 1789, og så bredt formulert at den i bunn og grunn bare sier at en dommer kan pålegge folk å følge loven.
AP160218 †" Du har omdefinert det å være flyktning til noen som støtter FNs universelle menneskerettigheter ? †" Jeg ville ikke formulert det sånn.
AP160218 Med sitt tunnelsyn har Erikstein virket nærmest immun mot faglig forankrede motforestillinger, formulert slik av en av de fremste helseøkonomene : « Fra et driftsøkonomisk ståsted er det ikke noe som tilser at det er noen som helst gevinst ved et prosjekt som dette, kanskje snarere tvert imot.
AP160216 Innlegget med påstander om feil i Aftenposten ble formulert som et tilsvar til Aftenpostens avsløring mandag kveld om at den tidligere journalisten og utrederen Geir Selvik Malthe-Sørenssen ( 50 ) etterforskes for bedrageri.
AP160202 « Icebreaker » starter rolig, men synthene og vokalen bygger den i formulert stil opp mot refrenget.