DB171014 Hun leker seg med formidling , rytmikk og klang og plutselig er alt som det skal være.
DA171012 - Lite utstillingslokale begrenser oss veldig, både i å kunne ta imot skolegrupper og turistgrupper, sier Brynja Bjørk Birgisdottir, som leder avdeling for formidling .
AA171011 Høyere utdanning er jo nettopp den institusjonen hvor forskning på og formidling av norsk språk har sin grunnfestede posisjon.
AA171011 Dette er den primære avhandlingsteksten og skal være en komplett formidling av hele forskningsprosjektet : begrunnelse for problemstilling, forskningens kontekst, teoretisk konstruksjon av forskningsfeltet, forskningsmetode, analyse av data, diskusjon av funn og konklusjon.
VG171010 Med andre ord - aksjonsleder sto alene om sin trusselforståelse og formidling av denne til kommisjonen.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/PkoeR/Feilinformasjon-om-ME-kan-skremme-pasienter-fra-dokumentert-behandling--Vegard-Bruun-Bratholm-Wyller oktober ) bryter flere regler for vitenskapelig tenkning og formidling : ¶
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/OGn6V/Kan-du-virkelig-bli-avhengig-av-sukker--Nina-Kristiansen I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DB171007 Det dreier seg blant annet om tiltak på områder som resultatbasert styring, risikostyring, avdekking av uregelmessigheter, forbedring av den årlige rapporteringen og formidling av resultater i mottakerlandene, sier Bildøy til Dagbladet.
DA171005 - JobLearn er en ledende aktør innen kursvirksomhet og formidling av kvalifisert arbeidskraft, hovedsakelig på oppdrag fra Nav.
SA171004 Vi fortalte også om et spennende teknologiprosjekt som vi har startet med forskningsmiljøer og NRK for framtidens formidling av idrett, arena og tv.
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DB171004 - Kan ikke formidling
DB171004 - Slik handler en institusjon som ikke forstår sitt offentlige oppdrag eller sin egen virksomhet, som ikke har grunnleggende kunnskap om formidling av kunstnerisk arbeid, og som ikke har selvtillit ettersom de innerst inne oppfatter at eksistensen deres bygger på billettsalg, skriver Paulin.
DB171004 - Kan ikke formidling
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Trondheim-presenterte-sin-VM-soknad---Den-er-unik-pa-flere-omrader-243338b.html Vi fortalte også om et spennende teknologiprosjekt som vi har startet med forskningsmiljøer og NRK for framtidens formidling av idrett, arena og tv.
DB171003 Her var det ikke formidling av nyheter som var det viktige, men å framstå som en propagandamaskin for Rajoy og hans regjeringsparti, PP.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/yQrEr/Like-typisk-norsk-som-dugnaden_-er-diskusjoner-om-oppmotet---Atle-Fretheim I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DB170930 Klassisk musikk handler mye om teknikk og formidling av følelser.
DB170930 Klassisk musikk handler mye om teknikk og formidling av følelser.
DB170929 Traust formidling i konserthusene ¶
DB170927 - Politiet i Tromsø har den siste tiden jobbet målrettet mot konkrete personer og adresser etter mistanke om hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon.
AA170927 Mediene, både i skriftlig og muntlig formidling , skaper og opprettholder imidlertid språklige modeller som enten fremmer eller hindrer likestilling.
NL170926 Her kan kunstneren komme forskeren til unnsetning - den ene har formidling som er spesialfelt, den andre kan sin vitenskap.
DN170926 Rolleblanding og ukritisk formidling av PR-stoff var konklusjonen da TV 2 tirsdag ble felt i PFU for dobbeltrollene til Arne Hjeltnes.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/QGpbP/TV-2s-laksetur-til-Japan-med-Hjeltnes-brot-god-presseskikk TV2-kjendis Arne Hjeltnes er felt for rolleblanding og ukritisk formidling av PR-stoff i Pressens Faglige Utvalg ( PFU ).
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/QGpbP/TV-2s-laksetur-til-Japan-med-Hjeltnes-brot-god-presseskikk Arne Hjeltnes, som nå er involvert i en ny runde i serien « Gutta på tur », hevder at anklager om « ukritisk formidling av PR-stoff » egentlig bunner i skepsis mot norsk laks.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/6LLyz/Ikke-i-noe-fag-er-forskningsfeil-mer-akutt-enn-i-ren-matematikk--Simen-Gaure I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
VG170924 Paret tok seg godt betalt for hele pakken med formidling av arbeid, bolig og reise.
VG170924 Ekteparet ble dømt i Høyesterett for utilbørlig utnytting i forbindelse med formidling av arbeid.
VG170924 - Utlendingsloven har riktig nok en straffebestemmelse som rammer utilbørlig utnyttelse av utlendinger i forbindelse med formidling av arbeid eller bolig i dag.
DB170923 Det er kraft, teknikk, dynamikk og formidling så finjustert og prima levert at man må vel bare hive av seg hatten først som sist.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/walxn/Alt-teller-innen-forskning_-men-pa-ulike-mater--Tony-Burner Det er sjelden jeg er uenig i hans betraktninger, men innlegget om formidling som « ikke teller », blir for unyansert.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/walxn/Alt-teller-innen-forskning_-men-pa-ulike-mater--Tony-Burner formidling » er en kunstig motsetning.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/walxn/Alt-teller-innen-forskning_-men-pa-ulike-mater--Tony-Burner Formidling hører til forskerrollen, på linje med veiledning og undervisning.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/oXO0m/Det-er-sjelden-greit-a-parkere-politiske-motstandere-med-at-de-er-ridd-av-folelser--Oyvind-Osterud I Uviten skriver Nina Kristiansen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
VG170917 - Hun fanget låten med ekstremt bra formidling , flyt og rytmikk.
DN170917 - De tar bedre høyde for utviklingen som har vært i reisemarkedet de siste årene, særlig når det gjelder formidling og kjøp av reiser på nett.
AP170917https://www.aftenposten.no/kultur/i/zaJaq/Ny-undersokelse-Nesten-halvparten-av-nordmenn-stoler-ikke-pa-forskning Direktøren i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, mener norske forskere bør « skjerpe seg » : - Vi må være mer åpne og engasjere oss i formidling .
DB170916 Hip hop handler jo mye om attitude og formidling , der er det ingen tvil om hvem som er kveldens ener så langt.
DB170916 ¶ Hip hop handler jo mye om attitude og formidling , der er det ingen tvil om hvem som er kveldens ener så langt.
VG170914 - Kanskje var han først og fremst og mest av alt et opplysningsmenneske... i troen på at kunnskap og formidling bringer verden fremover, sa Støre.
DB170913 Det handler om politikk, budskap og formidling .
DB170913 - Denne nettsiden er fordekt formidling av prostitusjon, der alle relasjoner mellom « sjenerøse, velstående menn » og « søte, nydelige, fleksible jenter » beskrives som en økonomisk transaksjon, heter det i anmeldelsen fra Ottar.
AA170913 - Denne nettsiden er fordekt formidling av prostitusjon, der alle relasjoner mellom « sjenerøse, velstående menn » og « søte, nydelige, fleksible jenter » beskrives som en økonomisk transaksjon, heter det i anmeldelsen fra Ottar.
VG170910 Han hadde spesielle evner for formidling - han inspirerte studenter og andre som ikke mange kan gjøre, forteller rektoren.
VG170910 Han hadde en unik begavelse i formidling , og vi har hatt mange gode samtaler i årene etter.
NL170908 Fra resten av media-Norge, sør for Trondheim, savnes formidling og kunnskap om fiskeripolitikk.
AA170906 Vi må våge å satse på god formidling , og det er én av grunnene til at det sørsamiske kultursenteret på Snåsa, Saemien Sijte nå må bygges.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/g8rma/-Er-vi-fodt-til-a-hate--Kristian-Gundersen I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AA170904 To sentrale virkemidler for å få til dette, er byggingen av Senter for kunst, arkitektur og musikk ( KAM ) og at Vitenskapsmuseet blir et knutepunkt for formidling sammen med Vitensenteret på Kalvskinnet.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/ejk3O/Nord-Korea-bekrefter-Testet-hydrogenbombe I det ligger det en formidling om at hvis fiendtligheten, i første rekke fra USA, avtar, så kan også atomprogrammet justeres, sier Lodgaard.
DA170901 Hva er du opptatt av å formidle i din kunst ? - Formidling er et moderne begrep, som lett blir litt utvisket.
NL170831 Slik formidling må finne sted der hvor publikum befinner seg, og det er i byens sentrum.
NL170831 Et 27.000 kvadratmeter stort og moderne senter for formidling , innenfor en kostnadsramme på 1,5 milliarder.
AA170829 Og da er vi tilbake i spørsmålet om kunstens språk og formidling .
AA170829 I debatten høres det noen ganger ut som at man må velge mellom kvalitativt høytstående kritikk og enklere formidling .
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud, Atle Fretheim og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170827https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/02BXM/Det-bor-blinke-varsellamper-nar-majoriteten-bestemmer-hva-minoritetenes-symboler-betyr-eller-ikke-betyr--Sturla-J-Stalsett Det er galt å gjøre det til et prinsipp at kjent livssynstilhørighet undergraver nøytral og tillitvekkende formidling , skriver Sturla J.
NL170824 Det kan også være viktig at eleven ikke « utsettes » for samme lærer ved støttetiltak - formidling er gjerne avhengig av kjemi.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3wmw/Vinneren-er-klar-Dette-blir-det-nye-klimahuset-i-Botanisk-hage-pa-Toyen I det 650 kvadratmeter store klimahuset legges det opp til et bredt spekter av forskningsbaserte utstillinger, debatter, filmer, forelesninger, diskusjoner og annen formidling fra både egne forelesere og inviterte gjester.
AA170823 Hun har ledet ni selvstendige museer som er spredt over et stort geografisk område, og sammen med museumsdirektørene og ansatte har hun greid å nå kulturdepartementets mål om et sterkere fokus på forvaltning, formidling , forskning og fornying, sier Brodtkorb.
DB170816 - Mitt perspektiv er at musikk er kunst og en plattform for formidling av følelser og refleksjoner.
DA170816 I denne situasjonen vil Arbeiderpartiet styrke NAV sin rolle både i formidling og oppfølging av personer som er på tiltak.
VG170806 - Det er musikk, det er ord, formidling og kunst.
AA170804 Hos aktørene synes dette som autoritet i det individuelle arbeidet med tolkning, formidling og fokus i den skapende samhandlingen.
AA170804 Nå skal den oppgraderes og benyttes til lukkede arrangement i Trondheim som firmafester, bryllup og julebord, forteller Børre Johnsen som er daglig leder for Dora 3 og driver med formidling av artister og kulturaktører.
DA170731 De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap, formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres.
DA170731 De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap, formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres.
VG170726 « Kygo : Stole The Show » er en stort sett ensidig formidling av Kygos karriere, den er tross alt produsert av mannen selv.
DB170708 Undervisning og formidling har blitt vanskeligere.
NL170626 Fakultets fagmiljø har fokus på utdanning, forskning og faglig formidling i hele regionen.
SA170622 Dette betyr at olje- og gassarkivet får nye muligheter til å bruke og anvende intern kompetanse knyttet til utstillinger, interaktive nettløsninger, formidling og forskning.
SA170622 Så mens alt annet siden har endret seg, og internett har gitt helt nye muligheter for formidling og tilgjengelighet, har kommuneinndelingen vært status quo.
NL170620 Styret ønsker bedre kvalitet i forskning, undervisning, formidling og innovasjon, og styret ønsker bedre strategisk styringsevne.
DA170619 Krisen, som slo ut i full blomst da nabolandene iverksatte blokade av Qatar for to uker siden, startet i etterkant av strid rundt nettopp formidling av nyheter, eller rettere sagt : Det som det siste året er blitt kjent som falske nyheter.
DA170619 Michelet forteller det slik det var og det er viktig fortelling og formidling .
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/i/4P7Ge/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170619https://www.aftenposten.no/viten/-Tankelos-internasjonalisering-ved-norske-universiteter-623512b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170619 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170616https://www.aftenposten.no/viten/i/yqR6r/Trar-og-planter-snakker-med-hverandre-gjennom-et-stort-nettverk-av-kanaler Denne teksten er skrevet som en del av emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk ( MNKOM ) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170616https://www.aftenposten.no/viten/Trar-og-planter-snakker-med-hverandre-gjennom-et-stort-nettverk-av-kanaler-623265b.html Denne teksten er skrevet som en del av emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk ( MNKOM ) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170616 Denne teksten er skrevet som en del av emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk ( MNKOM ) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.
BT170615 Skal Bergen ta et nytt steg fremover i sin kulturbyambisjon, med økt opera-, musikkteater- og konsertproduksjon, økt vekt på formidling og talentutvikling, må antall musikere i Bergen Filharmoniske Orkester og sangere i Edvard Grieg Kor økes vesentlig.
BT170615 Med statens store satsing på opera i Oslo fulgte en kulturpolitisk ambisjon om at det skulle legges en ny og forsterket strategi for produksjon og formidling av opera over hele landet.
BT170615 Byen trenger en styrket fysisk infrastruktur som legger til rette for høykvalitets kunstutøvelse, formidling , publikums- og talentutvikling ; kort og godt skape åpne og inviterende møteplasser mellom kunsten og publikum.
BT170615 Alle disse institusjonene og ensemblene setter i dag agendaen for kvalitet, nyskaping og formidling innenfor sine kunstfelt og bidrar til at Bergen stadig oppleves som relevant og interessant også internasjonalt.
SA170614 Nå får jeg fortsette å jobbe med det jeg brenner for : utvikling av det norske fotballproduktet og formidling av norsk fotball og idrett generelt.
BT170614 - Følelsen av å bygge lag, formidling og det å stake ut en retning.
AP170614 « Antar man at bestemor i dag er en uutdannet kvinne som har gått og sullet hjemme i alle år og følgelig ikke skjønner akademisk formidling ?
AP170614 Er det fordi man antar at bestemor i dag er en uutdannet kvinne som har gått og sullet hjemme i alle år og følgelig ikke skjønner akademisk formidling ?
AP170614 Nå får jeg fortsette å jobbe med det jeg brenner for : utvikling av det norske fotballproduktet og formidling av norsk fotball og idrett generelt.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles Når ressursene brukes på profilering, blir det mindre formidling .
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles Men det bør være et minstekrav at hun forstår all formidling og journalistikk om forskning.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag I 2011 skrev to forskere innen formidling av naturvitenskap, Erik Knain og Stein Dankert Kolstø, om aktive timer, eller som de kaller det, utforskende arbeidsmetoder.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/5XxJX/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag Denne teksten er skrevet som en del av emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk ( MNKOM ) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html Når ressursene brukes på profilering, blir det mindre formidling .
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html Men det bør være et minstekrav at hun forstår all formidling og journalistikk om forskning.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html I 2011 skrev to forskere innen formidling av naturvitenskap, Erik Knain og Stein Dankert Kolstø, om aktive timer, eller som de kaller det, utforskende arbeidsmetoder.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Kan-rollespill-fa-flere-til-a-velge-naturfag-622335b.html Denne teksten er skrevet som en del av emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk ( MNKOM ) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.
AP170612 Når ressursene brukes på profilering, blir det mindre formidling .
AP170612 Men det bør være et minstekrav at hun forstår all formidling og journalistikk om forskning.
AP170612 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170612 I 2011 skrev to forskere innen formidling av naturvitenskap, Erik Knain og Stein Dankert Kolstø, om aktive timer, eller som de kaller det, utforskende arbeidsmetoder.
AP170612 Denne teksten er skrevet som en del av emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk ( MNKOM ) på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.
AA170612 Flere medier ble pålagt midlertidige forføyninger for å forhindre videre formidling av falske utsagn.
AA170610 - Det skal være en hyggelig tur med noe formidling ombord.
NL170608 SKINN fikk i sitt landsdelsoppdrag et ansvar for å bidra til å gi befolkningen i landsdelen et bredest mulig tilbud innen visuelle kunstopplevelser med fokus på lokalkompetanse på utstillingsproduksjon og formidling .
NL170608 Det omfatter også Nasjonalmuseet for kunst, for koordinering og formidling av deres utstillingsproduksjoner i Nord-Norge.
VG170607 Er det en oppfordring til steining av vantro - eller « bare » formidling av en religiøs tekst ?
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/gMo21/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-fysikerne-intellektuelle-bedragere-622409b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170605 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DB170603 I Frankrike, Israel og Belgia må allerede store aktører som tjener penger på formidling av filmer, serier og programmer, bidra til å finansiere nye produksjoner.
DB170603 I Frankrike, Israel og Belgia må allerede store aktører som tjener penger på formidling av filmer, serier og programmer, bidra til å finansiere nye produksjoner.
DB170603 I land som Frankrike, Israel og Belgia må store nasjonale og internasjonale selskaper som tjener penger på formidling av filmer, serier og programmer, bidra til i finansieringen av nye produksjoner.
NL170602 oktober 2016 besluttet styret at målet med organisasjonsprosessen er å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i UiTs kjerneoppgaver, som er utdanning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling .
DB170602 Ryel tror at formidling av alvorlige temaer som kreft, alvorlig sykdom og død ofte gir folk en helt annen resonans når de blir formidlet gjennom kunstneriske uttrykk.
DA170602 For ham har samspill og formidling vært viktige stikkord i løpet av hans karriere, og han sier at å motta kulturprisen henger ekstremt høyt.
SA170601 NRK satser også på garderobe-bilder i sin formidling av NM.
AP170601 NRK satser også på garderobe-bilder i sin formidling av NM.
AA170601 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Pensjonistene-klarer-seg-fint--Jan-Arild-Snoen-622262b.html Pensjonistpar fikk i løpet av 2016 og 2017 en litt bedre reallønnsutvikling enn folk som jobber, skriver Snoen, som synes mediene er for raske til ukritisk formidling av pensjonist-klagekoret.
AP170531 Pensjonistpar fikk i løpet av 2016 og 2017 en litt bedre reallønnsutvikling enn folk som jobber, skriver Snoen, som synes mediene er for raske til ukritisk formidling av pensjonist-klagekoret.
AP170530https://www.aftenposten.no/kultur/Kunsthoyskolen-i-Oslo--Lite-kommuniserende-avgangsutstilling-622183b.html Årets avgangsutstilling for master i billedkunst fra KHiO har fine verk, men mangler fullstendig formidling .
AP170530 Årets avgangsutstilling for master i billedkunst fra KHiO har fine verk, men mangler fullstendig formidling .
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AA170528 - Vi håper flere skoler etter hvert vil ta den i bruk i formidling av byens historie, sier Rye Bårdsen.
DB170526 I Aftenpostens Uviten-spalte skriver fagfolk om det de mener er « dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk ». 23. mai setter professor i statsvitenskap Øyvind Østerud andres tematisering av inndelingen av mennesker i « vi » og « de andre » på dagsorden.
NL170523 Selv om temperaturen i debatten har vært stor, synes det som der er enighet om at en trenger mer kunnskap, men ikke minst at en nå trenger et krafttak når det gjelder formidling av kunnskap til nye generasjoner.
NL170523 SAMENES HISTORIE : Det er enighet om at en trenger mer kunnskap, ikke minst at en nå trenger et krafttak når det gjelder formidling av kunnskap til nye generasjoner.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/i/x62rV/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Oyvind-Osterud-Vi-og-De-andre-621642b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170522 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170522 Forbudet gjelder formidling av innskudd og gevinst til og fra pengespillselskaper som ikke har norsk tillatelse.
AA170519 Hun tror det er en klok strategi å snakke med unge mennesker, eksperter innen markedsføring og andre som lykkes med formidling .
AA170519 Hun skulle gjerne hatt mer penger til Kunstmuseet, men tror det er mye på hente i å tenke nytt og annerledes når det gjelder formidling for å nå ut til folk flest.
NL170516 I det såkalte samfunnsoppdraget ligger det forventninger fra aktørene rundt til hva universitetene skal gjøre innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling .
NL170516 Behovet for mer forskning ( og mer formidling ) om fornorskningsprosessen er åpenbart.
AA170516 | Kunst og jåleri ¶ ¶ Formidling : Måten deler av kunst formidles på skaper mindreverdier ved å fremmedgjøre.
AP170515https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Foreldre-holder-barna-pa-unodvendige-dietter-621168b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DB170508 Det var mitt første møte med TV-mediumet, og med formidling av vitenskap til et bredt publikum.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/i/dKPvq/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170508https://www.aftenposten.no/viten/-Kristian-Gundersen-Er-forskningspolitikken-forskningsbasert-620725b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170508 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
VG170503 Dette handler til en viss grad om bevissthet og ansvarsfølelse blant forskerne, men det handler også om hvor raskt vi får til en bærekraftig overgang til Open Access og Open Science for vitenskapen, og hvordan vi skrur sammen incentivstrukturer for forskere slik at formidling og deltagelse i Fake science er offentlig debatt lønner seg.
DA170502 - Publikum må nok måtte regne med noe lengre ventetid enn vanlig, sier seksjonsleder for bevaring og formidling , Lars Olsen til kommunens nettside.
AP170501https://www.aftenposten.no/viten/-Hvorfor-tror-ikke-alle-pa-forskning-620113b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170501 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DA170429 På gardsbruk.no har vi også gratis formidling mellom kjøper og selger.
BT170429 | Ridder av god formidling
BT170429 Hemmeligheten bak hans fremragende formidling er nettopp omveiene, som viser glimt av livet modellene forsøker å forklare.
AA170429 Er Margreth Olins kinodokumentar « Barndom»unik formidling av barns lek, eller ukritisk hyllest til steinerbarnehager ?
DA170427 Studenten skal kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene ».
DA170427 De trenger pedagogikk, spesialisering og en faglig tyngde, men de trenger også opplæring i muntlig formidling og de trenger « et rom » der de kan finne sin rolle som lærer.
DA170427 Da vil vi få mange lærere som har fått opplæring i muntlig formidling og som har lært hvordan de kan lage varierte og praktiske undervisningsøkter for elevene.
AP170427https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/jWLMo/Lager-ny-festival--Vi-skal-bli-for-film-det-Oya-er-for-musikk Vi er gode på formidling , men uten et erfarent team hadde vi aldri greid å etablere en festival på fem måneder, mener hun.
AP170427https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Lager-ny-festival--Vi-skal-bli-for-film-det-Oya-er-for-musikk-619871b.html Vi er gode på formidling , men uten et erfarent team hadde vi aldri greid å etablere en festival på fem måneder, mener hun.
AP170427 Vi er gode på formidling , men uten et erfarent team hadde vi aldri greid å etablere en festival på fem måneder, mener hun.
DB170426 Jurist Anine Kierulf er blant dem som har argumentert for at akademia tar for lett på sin lovfestede plikt til formidling .
DN170424 Deling - hva er nytt ? Formidling er ikke deling ¶
BT170424 Lærerstudentene fortjener en bred og systematisk opplæring i muntlig formidling for å styrke sin beredskap til å lede og ta ordet.
BT170424 En del av dette bildet viser manglende kompetanse til å vurdere kropp- og stemmebruk i muntlig formidling .
BT170424 Det foruroligende er at de nasjonale planene på nytt har utelatt et obligatorisk tilbud i fagområdet som har muntlig formidling i sin kjerne : drama og teater.
AP170424 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DB170421 - Det er et stort vakuum i norsk formidling av kunstmusikk.
DB170421 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
VG170420 Der heter det følgende : « Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.
SA170420https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Na-koker-det-over-for-fotballens-kloke-hoder-234263b.html Spørsmålet er om seere og lesere kan stole på at de får en journalistisk uavhengig formidling av landets største idrett.
SA170420https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/TV-2-risikerer-a-bli-utestengt-fra-OL-234242b.html - Det står endog i Vær varsom-plakaten at avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer ikke skal være til hinder for fri nyhetsformidling.
SA170420 Spørsmålet er om seere og lesere kan stole på at de får en journalistisk uavhengig formidling av landets største idrett.
SA170420 - Det står endog i Vær varsom-plakaten at avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer ikke skal være til hinder for fri nyhetsformidling.
FV170420 - Det står endog i Vær varsom-plakaten at avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer ikke skal være til hinder for fri nyhetsformidling.
DB170420 Men for de som kan tenke seg å jobbe med barn og unge - og med formidling av kunnskap, kan sletting av studielån være en ekstra gulrot.
BT170420https://www.bt.no/100Sport/meninger/Na-koker-det-over-for-fotballens-kloke-hoder-234263b.html Spørsmålet er om seere og lesere kan stole på at de får en journalistisk uavhengig formidling av landets største idrett.
BT170420https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/TV-2-risikerer-a-bli-utestengt-fra-OL-234242b.html - Det står endog i Vær varsom-plakaten at avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer ikke skal være til hinder for fri nyhetsformidling.
BT170420 - Det står endog i Vær varsom-plakaten at avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer ikke skal være til hinder for fri nyhetsformidling.
AP170420https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/TV-2-risikerer-a-bli-utestengt-fra-OL-234242b.html - Det står endog i Vær varsom-plakaten at avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer ikke skal være til hinder for fri nyhetsformidling.
AP170420 - Det står endog i Vær varsom-plakaten at avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer ikke skal være til hinder for fri nyhetsformidling.
AA170420 - Vi er svært opptatt av god formidling og arbeider kontinuerlig med å forbedre språket i fagbøkene våre, sier hun. ( ©NTB ) ¶
DB170418 - Vi er svært opptatte av god formidling og arbeider kontinuerlig med å forbedre språket i fagbøkene våre, sier Bergem til Dagbladet.
BT170418 Mange er blitt tause, og noen er blitt svært høyrøstet i sin åndelige formidling .
BT170418 Det handler også om formidling av grunnleggende kunnskap om tro.
BT170418 Vi som utdanner fremtidens kunsthistorikere er opptatt av at formidling av samtidskunst må ha som mål å få publikum til å ta omkostningene ved å våge å gå inn i det som kan fremstå som en ubegripelig verden.
AP170417 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
BT170412 Norsk Trikotasjemuseum holder til i de gamle fabrikkbygningene til Salhus Tricotagefabrik, og driver med formidling , dokumentasjon og forskning på norsk trikotasjeindustri og tekstilindustri.
BT170411 Det er flott, slik Karlsen påpeker, at kunstutdanningen i Bergen tilbyr mastergrad i kuratorpraksis, nettopp for å styrke formidling av og kommunikasjon om kunst.
BT170410 Og det er derfor jeg også vil slå et slag for at faglig formidling av kunst er noe en må prioritere.
BT170410 Dessverre prioriterer man der synlighet over god formidling , noe som gjør at det offentlige fylles av sterke markedsavdelinger som mangler det nyanserende språket som tilhører formidlingens felt.
BT170410 Dermed kan Museumsforbundet melde at museene gjør en god jobb med formidling basert på økende publikumstall.
BT170410 Begge deler må regnes som « formidling ».
AP170410https://www.aftenposten.no/viten/i/epbGl/Kristian-Gundersen--Var-Sokrates-pa-nett I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170410https://www.aftenposten.no/viten/Kristian-Gundersen--Var-Sokrates-pa-nett-618879b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170410 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
VG170409 Men det er ikke sikkert alle skal drive med formidling .
VG170409 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
SA170409 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
DN170409 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
DB170409 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
DB170409 Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, beskriver ham en av landets største radioprofiler, og som en ener på formidling av musikk.
DA170409 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
AA170409 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
AA170409 Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk - først og fremst jazz og blues.
BT170408 Fronter enklere språk og forståelig formidling .
BT170407 | - Formidling av kunst må ikke skape barrierer ¶
BT170405 Jeg blir skuffet om BT undervurderer den såkalte Youtube-generasjonen, og andre generasjoner, ved å prioritere underholdende formidling av det seriøse arbeidet kunstnerne gjør.
BT170405 Her problematiserer Sigurdsen - som er kunstanmelder i BT - kunstfeltets språk, markedsføring og formidling .
BT170405 Felles for all formidling er at feltet aldri skal undervurdere sitt publikum.
BT170405 BT etterlyser nå mer formidling om hva som rører seg på kunstfeltet i byen og i regionen.
AP170403 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DN170329 Der fikk staten medhold i at Raise International ikke hadde drevet virksomhet, i skattelovens forstand, men kun sørget for plassering og formidling av kapital.
DA170328 Nye Tou viser hvordan man kan ta et gammelt bryggeri, og gjøre det om til et av de største og mest mangfoldige anleggene for produksjon og formidling av kunst og kultur i hele Norge.
AP170327https://www.aftenposten.no/viten/Oyvind-Osterud--Antidoping-pa-tynn-is-617963b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170327 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170325 I en tid hvor stadig flere oppsøker den alternative medisinen, er det samtidig en gullalder for medisinsk formidling : Hvorfor er vi så opptatt av å lære oss skolemedisin på fritiden ?
DA170324 Det ble gitt noe over 42 millioner kroner i tilskudd til å styrke formidling og tilgjengeliggjøring av filmkultur i Norge.
AA170324 Det ble gitt noe over 42 millioner kroner i tilskudd til å styrke formidling og tilgjengeliggjøring av filmkultur i Norge.
AP170320https://www.aftenposten.no/viten/Nar-mediene-vinkler-hardt-pa-pessimisme_-kan-fakta-komme-i-andre-rekke--Nina-Kristiansen-617470b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen ( bildet ), Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170320 I Uviten skriver Nina Kristiansen ( bildet ), Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DA170317 På 80-tallet var hun stor i England og USA, da hun var knyttet til to pionerer innen rocka formidling av smykkekunst, i henholdsvis London og New York.
DA170316 Senteret har blant annet drevet med forskning og formidling av norsk migrasjonshistorie og de prosesser som knytter seg til fenomenet migrasjon og har hatt kontor på Strandkaien.
AP170313 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170311 Ifølge programutkastet skulle en slik kulturkanon « skape forståelse, formidling og offentlig diskusjon ».
AA170311 Men det har gått over all forventning, og i dag får vi nok en publikumsrekord, sier Ingrid Forseth, fagleder for formidling og utstillinger ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
AP170308 Inneholder kafé, bokhandel, seks scener og forskjellige rom for samtale, debatt og formidling .
DB170307 Vårt konkurransefortrinn er knyttet til en redigert og reflektert formidling av nyheter, opplevelser og kunnskap.
DB170307 Vårt konkurransefortrinn er knyttet til en redigert og reflektert formidling av nyheter, opplevelser og kunnskap.
AP170306https://www.aftenposten.no/viten/Simen-Gaure--Forvirrende-statistikk-om-svensk-kriminalitet-616514b.html I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170306 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
VG170303 Trump innrømmet langt på vei dette da han nylig innrømmet at selv om han ville gitt seg selv toppkarakter for jobben han så langt har gjort, så har han litt å hente på formidling .
DB170303 Når det gjelder formidling av utleiesenger til turister er også Airbnb en storaktør i Norge når det gjelder å skaffe utleieren ekstra inntekter.
DB170302 Er det vi som påpeker disse utfordringene, som ikke er unike, som «..aldri kommer til å ta noe ansvar i den store debatten om hvordan vi skal sikre at norske velgere også i framtida tar beslutninger basert på kritisk formidling og fakta... » eller mediene som til stadig sporer av viktige debatter ved å vinkle dem til å dreie seg om enkeltpolitikere de ikke liker ?
DB170228 Og spør du meg, er det et sted som holder på med noe annet, som for eksempel nyansering, synliggjøring av paradokser, formidling av komplekse sammenhenger, dialoger som ikke finnes andre steder, samtaler ingen andre tar.
DB170227 På samme måte som det er en kjedelig og utakknemlig jobb å tråle artikkelen for å dobbel- og trippelsjekke at alle tall og resultater er korrekt gjengitt - man kan få ros for godt språk, spennende formidling , eller lettlest visuelt design, men ingen sender tommel-opp på Facebook og sier « Denne artikkelen likte jeg godt, for alle tallene var riktige.
AP170227 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AA170226 Det er skriving og formidling som er primærinteressen min, så får jeg se om jeg får gjort noe alvor av det til slutt.
DA170225 Det oppjagede tempoet er høyt og høylytt, noe som ikke er til hinder for stor humor og formidling om timingen sitter.
DB170224 Det virker nå avklart at Keshvari aldri kommer til å ta noe ansvar som maktperson i den store debatten om hvordan vi skal sikre at norske velgere også i framtida tar beslutninger basert på kritisk formidling og faktasjekking av makthavernes påstander.
AA170223 Rektor Gunnar Bovim ved NTNU ber akademikerne engasjere seg i samfunnsdebatten, og intet er viktigere i disse Trump-tider enn faktabasert formidling .
SA170220 øse : Man ønsker store, fortrinnsvis internasjonalt finansierte forskningsprosjekt med dristige forskningsdesign og utstrakt grad av internasjonalt samarbeid ; oppbygging av solid forskningsinfrastruktur ; etablering av sentra for fremragende forskning ; samhandling med nærings- og samfunnsliv, og formidling med store ambisjoner om å nå ut til brukerne.
BT170220 Derfor vokser det frem grasrotstrukturer for formidling av informasjon og medikamenter som omgår institusjonelle systemer.
AP170219 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
FV170217 Via Facebook-sider med tusenvis av medlemmer drives det formidling av pirattaxi-virksomhet i Agder.
AP170215 For formidling , forskning og forvaltning av vår felles kunst og kulturarv vil bygget gi arbeidsbetingelser som kvalitativt løfter den visuelle kunsten.
AP170213 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AA170213 Kultur trenger teknologi til sin formidling , og NTNU har lange tradisjoner for tverrfaglig samarbeid, sier Hofstad Helleland.
AA170213 Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
DN170208 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
DN170206 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
DN170206 Delingsøkonomier formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett som Uber og Airbnb.
DB170206 Men det er også uakseptabelt at en institusjon med nasjonalt ansvar for formidling av kunst er mest kjent for sine interne konflikter.
DB170206 I det nye bygget til Nasjonalmuseet skal det være fokus på innhold, publikum og formidling av kunst.
BT170206 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
AP170206 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170206 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170206 Spørsmålet kan kanskje virke sært, men styreleder Linda Bernander Silseth var svært tydelig på betydningen av formidling , engasjement og kommunikasjon da hun mandag formiddag presenterte Karin Hindsbo som Nasjonalmuseets nye direktør.
AA170206 Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper som Airbnb og Uber på internett.
AA170206 Målgruppen for tiltakene i Kreativt Norge er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
AA170206 kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling , markedsføring, markedsutvikling og forretningsutvikling.
AA170204 Men alt annet enn musikken og Maries formidling var glemt det øyeblikket konserten startet.
SA170202 Kurs og formidling
SA170202 De vil etablere møteplasser for kompetanseutvikling og - formidling .
FV170202 Kurs og formidling
FV170202 De vil etablere møteplasser for kompetanseutvikling og - formidling .
BT170202 Jeg vil derfor heller minne Bjerkestrand om siste ledd i selve forslaget, nemlig at vi ønsker en oversikt over norsk kulturarv « med hensikt å skape forståelse, formidling og offentlig diskusjon.
BT170202 Kurs og formidling
BT170202 De vil etablere møteplasser for kompetanseutvikling og - formidling .
AP170202 Kurs og formidling
AP170202 De vil etablere møteplasser for kompetanseutvikling og - formidling .
AP170201 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170201 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DN170131 Arbeidsoppgaver som krever tilegning og formidling av kunnskap, kan være av betydning, tror Bakken.
BT170130 Universitetene svikter både studenter og forelesere når de nedprioriterer formidling .
DB170129 ¶ LÆRING : Inger Merete Hobbelstad bidrar i med sin kommentar til å sementere en forståelse av undervisning som formidling , skriver Arild Raaheim.
DB170129 rt fra det faktum at slike « temperaturmålinger » eller « popularitetsmålinger » ikke har noen effekt på endring av undervisningskvaliteten ( jfr Marsh, 2007 : Do university teachers become more effective with experience ? ), bidrar denne praksisen til å sementere en forståelse av undervisning som formidling , noe også Hobbelstad gjennom sin kommenter bidrar til.
AP170125 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170125 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DN170122 - Vaniday er en app for formidling av skjønnhetstjenester og produkter, hvorfor skjønnhetsbransjen ?
DB170113 Å få ny kunnskap er ansett som en viktig del av opplevelsen, og formidling av matkulturen gir store muligheter for dette.
SA170112 » I utkastet til strategiplanen for Universitetet i Stavanger for 2017 - 2020 står det : « I det innovative universitetet preger nyskapning og innovasjon alle våre utdanninger, vår undervisning, forskning, formidling og den kunnskapen som utvikles og deles.
SA170112 Dette er et motto som faktisk tar opp i seg det flere av oss har ment var universitetets fremste oppgave, å drive kritisk, uavhengig forskning, undervisning og formidling .
AP170111 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
AP170111 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
DB170110 Formidling av kunnskap og kulturopplevelser, slik at publikum kan kjenne på andre sider av seg selv enn hva de gjør i det mest prosaiske og dagligdagse, er noe det kommer til å fortsette å være etterspørsel etter.
DB170107 De få gangene dette ikke lar seg gjøre, blir middagen holdt på et sted med personlig tilknytning, som for eksempel i barndomshjemmet eller på feriestedet til deltakerne, sier han og fortsetter : ¶ - « 4-stjerners middag » er et underholdningsprogram som oppfordrer til matglede og formidling av matkunnskap.
DN170104 Han er vokst opp med digital formidling av journalistikk.
DB170102 - Det er nok et tiltak fra Facebook sin side for å fange brukernes behov og ønske om mulighet til formidling i 'nuet'.
AP161214 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Simen Gaure, Kristian Gundersen og Øyvind Østerud hver uke om det de mener er mangelfull forskning, flau formidling , kunnskapsløs politikk eller ren fusk.
AP160928 I Uviten skriver Nina Kristiansen, Kristian Gundersen, Øyvind Østerud og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling , kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.
SA160712https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Samarbeid her betyr å bidra til ulovlig markedsføring og formidling av pengespill.
SA160712 Samarbeid her betyr å bidra til ulovlig markedsføring og formidling av pengespill.
FV160712https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Samarbeid her betyr å bidra til ulovlig markedsføring og formidling av pengespill.
BT160712 Samarbeid her betyr å bidra til ulovlig markedsføring og formidling av pengespill.
AP160712https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven-208444b.html Samarbeid her betyr å bidra til ulovlig markedsføring og formidling av pengespill.
AP160712 Samarbeid her betyr å bidra til ulovlig markedsføring og formidling av pengespill.
AP160615https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Doktorgrad-om-barnedrap-Helt-vanlig-forskningsformidling-454839b.html Doktorgradskandidat Vibeke Ottesens formidling av egne funn er helt legitim.
AP160415https://www.aftenposten.no/osloby/--Vil-Oslo-ha-kunstnere-i-byen-53523b.html Flere av Kulturetatens egne kultureiendommer åpnet opp som møteplasser for aktiviteter og formidling av kunst og kultur til publikum de siste par årene.
BT160412 I et intervju med UiB-avisen Katarsis, uttaler psykolog Peder Kjøs « Inntil jeg ser god empiri som tilsier noe annet, er jeg skeptisk til at formidling på klasseromsnivå skal ha særlig effekt på for eksempel spiseforstyrrelser » og « Slike forslag er i seg selv gode ideer med de beste intensjoner, men de blir like fullt brede, generelle tiltak rettet mot alle, mens det egentlig er et fåtall som har behov
AP160203 Nå ligger Oslofjordmuseet i Vollen og viser båter inne og ute med særlig vekt på formidling til barn.
AP160203 Formidling av yrkesfiske og fritidsbåter lå hennes hjerte nær.
BT160119 Her finnes i dag en stiftelse som driver med forskning om formidling på krigshistorie og menneskerettigheter.
SA160108 Riddervold ble, som den aller første, i 1995 tildelt Ingrid Espelid Hoviks pris, for formidling av matkultur.
SA160108> Riddervold ble, som den aller første, i 1995 tildelt Ingrid Espelid Hoviks pris, for formidling av matkultur.