DN171016 Ved forrige årsskifte hadde konkursboet, som bestyres av advokat Espen Hamar i advokatfirma Kvale, vel 22 millioner kroner på konto etter forliket med Stordalen.
DB171016 Det er ikke rart om kvinnene som inngikk forlik med Weinstein, så for seg at forliket ga dem i alle fall en viss kompensasjon, selv om det ville innebære å holde munn om de de opplevde - og at alternativet ville være å bli knust i retten.
VG171013 I forliket om Forsvarets langtidsplan het det også man skulle utrede om de ni gjenstående Bell-helikoptrene på Bardufoss ville være nødvendig for å sikre Hæren økt mobilitet fremover.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/2RBEa/Stortinget-kan-ta-omkamp-om-Heimevernet Nå understreker forlikspartner Ap at forliket gjelder Luftforsvaret og Sjøforsvaret - og ikke legger bindinger for behandlingen av landmaktutredningen.
DA171011 Grepet kom inn i forliket på Arbeiderpartiets initiativ.
DA171011 Vi er ikke bundet av forliket når vi skal ta stilling til landmaktutredningen.
DA171011 Men forlikspartner Arbeiderpartiet slår fast at forliket gjelder « to av tre bein ».
DA171011 Forliket gjelder to tredjedeler av Forsvaret.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Økt støtte til private etter forliket
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Forliket sikret private aktører økt offentlige støtte, både til etablering og drift.
VG171003 Forliket om at 8000 kvoteflyktninger skulle hentes til Norge over tre år ble for øvrig støttet av seks av partiene på Stortinget, inklusive hennes tre borgerlige partnere.
NL170928 Høyre, Venstre, KrF og Sp vurderer å trekke seg fra forliket , dersom det ikke blir fire felts vei.
DN170927 Scania valgte ikke å bli med i forliket .
AA170927 Scania valgte ikke å bli med i forliket .
DA170925 Alle partier var med på forliket , unntatt Frp.
DA170925 Forliket innebar at 14 klimatiltak ble vedtatt, og sammen med klimameldingen danner de nå grunnlaget for norsk klimapolitikk.
DN170922 Forliket er i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning knyttet til selskapets etablering i Usbekistan i 2007.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2158/Telekom/telia-ma-ut-med-965-millioner-dollar-i-korrupsjonsforlik Forliket er inngått i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning knyttet til selskapets etablering i Usbekistan i 2007.
DN170921 Forliket er inngått i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning knyttet til selskapets etablering i Usbekistan i 2007.
AP170920https://www.aftenposten.no/osloby/i/51XEm/Knusende-dom-mot-Westerdals_-ma-tilbakebetale-nesten-30-millioner-kroner * Rundt 470 tidligere studenter godtok ikke forliket .
AA170920 På bakgrunn av forliket henla Økokrim straffesaken mot Westerdals, og det er vi uenige i, sier Andersen som nå har frist til 27. september med å levere en begrunnelse for klagen til Økokrim.
AA170920 Etter forliket med staten henla Økokrim saken med begrunnelse i bevisets stilling.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Fikk vi ansvar for ting som vi ikke forutså da forliket ble inngått, spør Giske.
DN170917 - Uten det forliket hadde vi ikke eksistert i dag.
VG170916 - Vi kan si mye rart om dommerkonflikten og forliket , men faktum er at det var dårlig for begge parter.
VG170916 « Jeg har selv skrevet inn i forliket at vi må være trygge på tallgrunnlaget.
VG170916 - Vi står ved forliket , og ville gått gjennom alle tallene for Andøya dersom vi hadde vunnet valget.
NL170915 Og så begynte partiet å stille spørsmål til sine egne beslutninger, for eksempel forliket om Forsvarets framtid.
VG170913 Tre uker etter forliket har Husvik fått ny jobb - i Radio Norge.
VG170913 Forliket på 10,1 millioner dollar ( cirka 83 millioner kroner ) ble inngått i 2014, men først kjent nå, melder avisen Los Angeles Times.
NL170912 Vi har derimot fått mye kjeft for forliket med H/FRP om Forsvarets langtidsplan.
DA170912 Forliket slår blant annet fast at to tredeler av utslippsreduksjonene skal tas i Norge.
DA170912 Forliket slår blant annet fast at to tredeler av utslippsreduksjonene skal tas i Norge.
DB170911 - Vi tok initiativ til det brede innvandringsforliket i Stortinget da krisen inntraff i 2015, og ønsker at landet skal styre videre på dette forliket .
VG170909 - Du ordlegger deg som om Ap nå løper fra forliket og vil opprettholde Andøya ?
VG170908 Sp sto utenfor dette forliket .
VG170908 Det er også i tråd med forliket i Oslopakke 3.
VG170907 I forliket om langtidsplanen ble fremtiden til landmakten, hær og heimvern, utsatt.
NL170907 Da kan alle som innser at forliket var ufornuftig på enkelte punkter, se alt under ett - og sikre den for alle formål beste løsning.
DA170907 Det samme gjorde SV, som derimot mente forliket ikke var ambisiøst nok.
NL170906 Men i forbindelse med forliket sørget vi imidlertid for å få inn en klausul om at støtten var betinget at det ikke fremkom vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, skriver Espen Barth Eide.
NL170906 I forbindelse med forliket sørget vi imidlertid for å få inn en klausul om at støtten var betinget at det ikke fremkom vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget.
DA170906 161 av 169 stortingsrepresentanter står bak forliket - det vil si alle partiene på Stortinget foruten MDG og SV.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Høyre mener forliket er « langt på vei kommunisme ».
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Det er uklart om forliket vil gjøre at utbyggere vil slutte å banke på dører for å sikre seg tomter i disse områdene.
NL170905 I Ap er irritasjonen stor over at regjeringspartiet FrP rir to hester i saken, og ikke er lojale mot forliket som er inngått, der Andøya legges ned.
VG170904 Her straffes Ap, Høyre og Frp etter forliket om Forsvarets langtidsplan ( LTP ).
NL170902 Den politiske ansvarligheten relateres til forpliktelsen om å overholde forliket , uavhengig av om prosessene som dannet grunnlaget for beslutningen er basert på redelighet, åpenhet, etterrettelighet, god ressursutnyttelse eller i henhold til retningslinjer.
VG170901 Verken Husvik eller TV 2 har ønsket å gå inn på forliket de ble enige om etter rettsmeklingen i Oslo tingrett i forrige uke.
DN170829 Erling Løken Andersen sier han som elevrepresentant reagerer sterkt på både henleggelsen og forliket .
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen Erling Løken Andersen sier han som elevrepresentant reagerer sterkt på både henleggelsen og forliket .
NL170828 Da det gikk opp for NSR at de stemte mot NSR-rådets forslag på disse viktige punktene, holdt forliket på å rakne.
NL170825 Når de også viser til at de var delaktig i det brede forliket om Langtidsplanen for Forsvaret, fnyser bare velgerne i forsvarsfylket Troms.
NL170825 Når Sylvi Listhaug og Siv Jensen dundrer i vei med Frps innvandringspolitiske brøling, er Aps spake svar at de var jo med på forliket om en streng innvandringspolitikk.
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Programleder-saksokte-TV-2--na-er-hun-ferdig-i-kanalen-240895b.html Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelse, men er nå ferdig etter å ha inngått forliket .
SA170824 Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelse, men er nå ferdig etter å ha inngått forliket .
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Programleder-saksokte-TV-2--na-er-hun-ferdig-i-kanalen-240895b.html Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelse, men er nå ferdig etter å ha inngått forliket .
DN170824 Forliket omfatter også sakskostnadene ».
BT170824https://www.bt.no/100Sport/fotball/Programleder-saksokte-TV-2--na-er-hun-ferdig-i-kanalen-240895b.html Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelse, men er nå ferdig etter å ha inngått forliket .
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten Rundt 470 tidligere studenter godtok ikke forliket .
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Programleder-saksokte-TV-2--na-er-hun-ferdig-i-kanalen-240895b.html Husvik svarte med å saksøke kanalen for usaklig oppsigelse, men er nå ferdig etter å ha inngått forliket .
VG170823 Dette forliket står alle partiene, med unntak av SV, bak.
VG170817 Men forliket som ble inngått i vår åpner etter det VG erfarer for at 38-åringen får enda mer penger dersom han ikke får sjansen til å returnere etter nyttår.
NL170816 Forliket mellom FrP, Høyre og Arbeiderpartiet om LTP'en dreier seg i all hovedsak om storinnkjøp av nye jagerfly, ubåter og marine overvåkningsfly og ikke minst en utredning av hæren.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Forliket har ført til at : ¶
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Forliket har ført til at : ¶
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene Wickholm sier mange av talle er usikre og at det ikke er den nøyaktige summen av 2017-forslaget og forliket som gjelder til 2021.
VG170803 Politikken som føres i dag er basert på det brede forliket som ble inngått på Stortinget der Ap, Høyre og de fleste partier var med.
DN170803 Likevel melder Apptix at det har kommet til forlik med Fusion, og forklarer forliket med at « så lenge Fusion opprettholdt kravet, ville det hindre nye strategiske initiativer for Apptix ».
DN170803 Forliket innebærer også at Fusion ikke kan komme med nye krav i fremtiden.
DN170725https://www.dn.no/etterBors/2017/07/25/2053/Teknologi/anslatte-google-inntekter-i-norge-25-milliarder-google-norways-skatteregning-29-millioner Som en del av forliket , betaler Google også 130 millioner pund i skatt for årene tilbake til 2005, og må samtidig inntektsføre flere av sine salg i Storbritannia.
DN170725 Som en del av forliket , betaler Google også 130 millioner pund i skatt for årene tilbake til 2005, og må samtidig inntektsføre flere av sine salg i Storbritannia.
DB170724 - Om Johnny ønsker å endre resultatet av forliket , må vi insistere på at han donerer den fulle mengden av 57 millioner kroner til veldedighet, heter det i uttalelsen.
AA170720 Etter dette forliket kan selskapene få utbetalt enda større beløp fra forsikringsoppgjørene neste år.
NL170718 Arbeiderpartiet var en del av dette forliket .
DN170718 Inspirasjonen til forliket kommer fra barnehageforliket, der alle partiene på Stortinget gikk sammen om felles mål for barnehagene.
AA170712 - Dette forliket er en krass påminnelse om hva som skjedde med denne banken før finanskrisen, og den høye prisen som betales for dens jakt på globale ambisjoner, sier direktør Ross McEwan i Royal Bank of Scotland ( RBS ) i en uttalelse.
DB170710 I det endelige forliket lover landene å kjempe mot proteksjonisme, men godtar forsvarstiltak mot prisdumping for å tekkes Trump.
NL170707 Hva har partiet gått med på i forliket ?
DN170705 Forliket er hemmelig, skriver Bergens Tidende.
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/i/WVJPd/Loste-milliardstrid-over-bedre-middag Hva forliket går ut på, er hemmelig.
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/i/WVJPd/Loste-milliardstrid-over-bedre-middag Forliket partene kom frem til onsdag virket å være noe alle var fornøyde med.
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/Loste-milliardstrid-over-bedre-middag-624676b.html Hva forliket går ut på, er hemmelig.
AP170705https://www.aftenposten.no/okonomi/Loste-milliardstrid-over-bedre-middag-624676b.html Forliket partene kom frem til onsdag virket å være noe alle var fornøyde med.
VG170704 * I forliket om langtidsplanen for forsvaret er Høyre, Frp og Arbeiderpartiet enige om at dagens fordeling av ni helikoptre på Bardufoss og ni helikoptre på Rygge skal fortsette til nye helikoptre fra Kystvakten er på plass, trolig innen 2019 - 2020.
VG170704 * Forliket sier også at landmaktutredningen, som skal se på Hærens behov i fremtiden, skal utrede om de ni Bell-helikoptrene som blir stående på Bardufoss frem til alternativ kapasitet er etablert, eller annen helikopterkapasitet, vil være nødvendig for å gi Hæren økt mobilitet.
DB170621 - Om Johnny ønsker å endre resultatet av forliket , må vi insistere på at han donerer den fulle mengden av 57 millioner kroner til veldedighet, heter det i uttalelsen.
DN170615 Hun ønsker ikke å kommentere noen detaljer fra forliket eller sluttavtalen.
DN170615 - Forliket innebærer at NRK utbetaler et sluttvederlag som er vesentlig lavere enn det vedkommende ble tilbudt i forbindelse med nedbemanningen, skriver Nyhus.
VG170614 Dagens innstilling fra justiskomiteen innebærer hverken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket .
AP170611 Flypassasjeravgiften ble forsøkt markedsført som en miljøavgift, men forlikspartnerne erkjente raskt at det mer er snakk om en såkalt fiskal avgift - en avgift som skulle sikre staten inntekter for å finansiere forliket .
DB170609 Nyheten om forliket kom da Kunnskapdepartementet sendte pressemelding om saken fredag ettermiddag.
DB170609 Med forliket , blir rettsaken mellom skolen og staten unngått.
DB170609 Dagbladet har forsøkt å få svar fra kunnskapsministeren på hvorfor det er så stor differanse mellom statens krav og forliket .
DB170609 Administrerende direktør Solfrid Lind sier forliket vil føre til ro og at man kan legge sakene bak seg.
DA170609 Administrerende direktør Solfrid Lind sier forliket vil føre til ro og at man kan legge sakene bak seg.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Westerdals-betaler-tilbake-statsstotte-pa-42-millioner-622890b.html Administrerende direktør Solfrid Lind sier forliket vil føre til ro og at man kan legge sakene bak seg.
AP170609 Administrerende direktør Solfrid Lind sier forliket vil føre til ro og at man kan legge sakene bak seg.
AA170609 Administrerende direktør Solfrid Lind sier forliket vil føre til ro og at man kan legge sakene bak seg.
VG170607 Vi håper også at Venstre og KrF, som har vært med på forliket fra Stortinget, ser verdien av å stadfeste det som vi våren 2015 forhandlet frem som krav.
VG170607 Tajik bekrefter at forslaget ikke innebærer verken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket .
VG170607 Oppslag både i VG og Politiforum har avdekket eksempler på at viktige deler av forliket enten ikke er forstått eller ikke ser ut til å være ivaretatt, sier Hadia Tajik til VG.
VG170607 Når det blir avdekket at sider ved forliket ikke er ivaretatt, og vi har stilt spørsmål i Stortinget om hvorfor både skriftlig og muntlig flere ganger og blitt avfeid av statsråden, er vi nødt til å handle.
VG170607 - Ja, særlig fra Høyre og Fremskrittspartiet som sitter i regjering og har ansvar for gjennomføringen av forliket .
VG170607 - Er det vi ser nå, tegn på at forliket er i ferd med å slå sprekker ?
NL170607 Nå spekuleres det i forsvarspolitiske kretser om Ap vil bruke den nødutgangen de la inn da forliket kom i stand.
NL170607 Men hvis Ap, mot formodning, velger å trekke seg fra forliket må de gjøre det nå, i juni.
NL170607 Men da Ap gikk med på forliket i desember, la de inn et forbehold om at kostnadsberegningene som Forsvarsdepartementet hadde presentert, stemte.
NL170607 Det har også vært motstridende meninger innad i Ap før forliket kom i stand.
DA170606 Bilister må betale 2,5 milliarder kroner mer i bompenger når Stortinget vraker forliket om utbyggingen av E18 i Oslopakke 3.
AP170601https://www.aftenposten.no/osloby/E18-saken-Oslo-Ap-tapte-for-Ap-pa-Stortinget-622316b.html Forliket må opprettholdes, samtidig som alle må ha fokus på kostnader ved utbyggingen, sier Sivertsen.
AP170601 Forliket må opprettholdes, samtidig som alle må ha fokus på kostnader ved utbyggingen, sier Sivertsen.
DB170531 I forvissning om at det så til de grader var et marked for nye plasser, og fordi de visste at forliket på Stortinget innebar at de kunne påregne kommunale tilskudd, var det mange som investerte private penger.
VG170529 Ifølge Tajik hadde Humlegård vært opptatt av å forsikre politikerne om at forliket på Stortinget om reformen var forstått av ham, og at han ville bidra til gjennomføringen.
DB170525 Sønnen mener at forliket hindrer saken i å bli belyst tilstrekkelig, slik den hadde blitt dersom den hadde blitt ført for retten.
DB170525 - Forliket har forhindret bevis fra å bli ført i rette.
VG170522 Tross forliket med Oslobyrådets forhandler Lan Marie Nguyen Berg, har hun primært ønsket en sammenhengende utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta - slik regjeringen og stortingsflertallet nå går inn for.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/E18-braket-Beboerne-pa-Strand-er-lettet_-men---Vi-venter-med-a-sprette-champagnen-621698b.html Forliket innebar at første del av veien skulle bygges i to adskilte etapper.
AP170522 Forliket innebar at første del av veien skulle bygges i to adskilte etapper.
AA170517 - Jeg synes det var et gjerrig tilbud fra regjeringen, som ikke tar på alvor forliket som et samlet storting kom frem til i jordbruksmeldingen i vinter, sier Geirmund Lykke, KrFs førstekandidat til Stortinget i Sør-Trøndelag.
VG170509 For her er det fortsatt en haug med uløste spørsmål, og forliket innebærer i praksis at man glatter over på kort sikt, i stedet for å komme frem til noe bærekraftig i en krevende situasjon.
AP170505https://www.aftenposten.no/meninger/Kong-Harald-star-i-spissen-for-en-tusenarig-statsform--Trond-Norn-Isaksen-620420b.html Ved forliket på Kvitsøy i 1208 ble Norge i praksis delt i to ved at baglerne fikk Østlandet.
AP170505 Ved forliket på Kvitsøy i 1208 ble Norge i praksis delt i to ved at baglerne fikk Østlandet.
AA170505 Partiet fikk ikke flertall for strengere krav til familiegjenforening da forliket ble lagt i Stortinget, og Jensen varsler nye krav om innstramninger.
DA170428 Vi har vært med på forliket .
AP170427 Det opplyser 69-åringens advokat, som ikke vil gå inn på hvor mye erstatning legen får og hva forliket innebærer.
DB170425 Trump sa også at han personlig ikke synes O'Reilly burde gått med på forliket .
DB170422 Rimelighetsvilkåret var ikke en del av innstrammingene i asylforliket på Stortinget, og kunne således blitt gjeninnført uten at Ap brøt med forliket , forklarer Austenå.
DB170422 - Det forundrer meg at Ap sier at de ønsker å stå fast på forliket men at de ønsker en annen praksis.
DB170422 Støre mener regjeringen ikke har fulgt opp asylforliket i Stortinget, og blant annet ikke har sikret barnefaglig kompetanse ved mottakene, slik forliket sier.
AA170422 Høyre og FrP har gått bort fra forliket og tatt seg frihet til å fjerne rettferdigheten i asylpolitikken, det er ikke holdbart, sier Julie Indstad Hole.
DB170421 Ap-folk mener at forliket understreket det særlige hensynet til mindreårige, men i praksis har endringene på disse punktene ført til en dramatisk endring i håndteringen av EMA.
DA170419 At Aps partner i forliket om Langtidsplanen for Forsvaret Høyre tidfestet dette på sitt landsmøtet påvirker ikke Ap, mener han.
DA170419 - Nei, dette er ikke direkte knyttet til forliket .
DB170417 Trump sa også at han personlig ikke synes O'Reilly burde gått med på forliket .
AP170410 I forslaget til ny Nasjonal transportplan ( NTP ) legger Regjeringen, Venstre og KrF opp til å overkjøre byrådet i Oslo og forliket i Oslopakke 3 fra i fjor.
AP170410 Bakgrunnen er som følger : I forliket om Oslopakke 3 ble Oslo, Akershus og Statens vegvesen enige om å stoppe utbyggingen av E18 ved Strand og deretter bli enige om den videre byggingen.
AP170410 - Overprøver budskapet i planen forliket om Oslopakke 3, eller gjør det ikke ?
VG170406 Han er en god person, sier Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket .
VG170406 Han er en god person, sier Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket .
DB170406 Han er en god person, sier president Donald Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket . 67 år gamle O'Reilly er Fox News' mest populære programleder med showet « The O'Reilly Factor ».
DB170406 Det siste forliket ble inngått i fjor, skriver avisen.
AA170406 Han er en god person, sier president Donald Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket . 67 år gamle O'Reilly er Fox News' mest populære programleder med showet " The O'Reilly Factor ".
AA170406 Han er en god person, sier president Donald Trump, som personlig ikke syns O'Reilly burde gått med på forliket . 67 år gamle O'Reilly er Fox News' mest populære programleder med showet " The O'Reilly Factor ".
VG170402 Det siste forliket ble inngått i fjor, skriver avisen.
DB170402 Det siste forliket ble inngått i fjor, skriver avisen.
VG170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner, ifølge NTB.
VG170331 Forliket betyr at flere tusen tidligere studenter vil få det meste av skolepengene tilbake, skriver CNN.
SA170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner.
SA170331 Forliket setter sluttstrek for nesten sju år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltakerne i rettsvesenet.
SA170331 Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken.
SA170331 Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego.
DN170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner.
DN170331 Forliket setter sluttstrek for nesten sju år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltakerne i rettsvesenet.
DN170331 Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken.
DN170331 Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego.
DB170331 Trump University ble stemplet som svindel av studentene som saksøkte : Nå har de inngått forlik på 215 millioner ¶ Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego.
DB170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner.
DB170331 Forliket setter sluttstrek for nesten sju år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltakerne i rettsvesenet.
DB170331 Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken.
DA170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner.
DA170331 Forliket setter sluttstrek for nesten sju år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltakerne i rettsvesenet.
DA170331 Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken.
DA170331 Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego.
BT170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner.
BT170331 Forliket setter sluttstrek for nesten syv år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltakerne i rettsvesenet.
BT170331 Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken.
BT170331 Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego.
AP170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner.
AP170331 Forliket setter sluttstrek for nesten syv år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltagerne i rettsvesenet.
AP170331 Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken.
AP170331 Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego.
AA170331 Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar - som tilsvarer 215 millioner kroner.
AA170331 Forliket setter sluttstrek for nesten sju år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltakerne i rettsvesenet.
AA170331 Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken.
AA170331 Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego.
VG170330 Det ble en symbolsk og politisk markering av forliket mellom arbeid og kapital, sosialistisk og borgerlig side i politikken.
DN170329 - Data fra FNs klimapanel har gjort at forliket er justert til 48,6 millioner tonn.
AP170329 Ifølge forliket Vimpelcom inngikk med amerikanske myndigheter, har Vimpelcom betalt store pengesummer til et postkasseselskap i et skatteparadis, som kontrolleres av presidentdatteren Gulnara Karimova.
DA170328 En rekke av satsingene går på tvers av det vedtatte forliket om Langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ), som Senterpartiet stilte seg utenfor.
DA170327 De vil drive valgkamp på en rekke forsvarssatsinger som går på tvers det vedtatte forliket om Langtidsplanen for Forsvaret som ble inngått i høst.
DA170327 De inngikk forliket med Høyre og Frp.
DA170327 Ap står ved forliket
SA170322 Slik har Venstres Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg ( H ) kommentert forhandlingene og forliket om biodrivstoff, i ettertid.i ¶
AP170322 Det var vår oppgave da vi fremforhandlet forliket om Oslopakke 3, sier Berg.
AP170322 Slik har Venstres Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg ( H ) kommentert forhandlingene og forliket om biodrivstoff, i ettertid : « Vi hadde det ikke en gang på reservelisten. » 7 ) Betyr kritisk journalistikk om biodrivstoff at avisene er mot bruk av biodrivstoff ?
VG170315 Etter forliket åpnet de regionale rovviltnemdene for felling av 32 ulv i 2016 og 2017, men før jul sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen at et slikt uttak var i strid med loven og Bern-konvensjonen.
VG170315 - Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
AA170315 - Ulveforliket er utgangspunktet for regjeringen, og en del av forliket er at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammene av naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
DB170314 - Det var forholdsvis likt det gamle bestandsmålet, men i det nye forliket teller vi også med grenseulvene.
DN170313 I forliket vil Seadrill motta en kontantbetaling på 170 millioner dollar, omkring 1,5 milliarder kroner, opplyses det i en melding mandag.
AA170313 I tillegg til regjeringen deltar Moderaterna, Centern og Kristdemokraterna i forliket .
AA170313 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sier dette var kjent for Stortinget etter forliket som ble inngått i 2015.
VG170308 - Lovforslaget skal behandles i Stortinget, men det er ikke tilstrekkelig til å kunne gjennomføre forliket i Stortinget.
VG170308 - Arbeiderpartiet forholder seg til det forliket vi har inngått med regjeringen og går ikke inn for noen endringer av regelverket nå.
AA170308 - Arbeiderpartiet forholder seg til det forliket vi har inngått med regjeringen og går ikke inn for noen endringer av regelverket nå.
DB170305 I forliket som ble vedtatt på Stortinget var det også enighet om å legge vekt på å utvikle og skape en bedre kultur og skape en moderne ledelse i politiet.
DB170303 Forliket innebærer et beløp tilsvarende tre årslønner, ifølge fagforeningens advokat, Christen Horn Johannessen.
AA170303 Nå når de store prinsipielle spørsmålene i saken allerede var avgjort i hennes favør, var det med dette forliket all grunn til å avslutte den fire år lange tvisten, sier advokat Christen Horn Johannessen.
AA170303 - Crewlink har inngått forlik fordi kostnadene ved en rettssak i Norge ville vært høyere enn beløpet i forliket .
AA170303 Forliket innebærer et beløp tilsvarende tre årslønner, ifølge Christen Horn Johannessen, advokat i fagforeningen Parat.
AA170222 Det er på tide at partiene som var med på forliket våkner og tar ansvar for hva som er i ferd med å skje med norsk politi, mener Klinge. ( ©NTB ) ¶
AA170219 Partiene som forhandler på Stortinget er innstilt på å legge fram en enighet om regionreformen samtidig med forliket om kommunereformen.
DB170216 Sp var ikke med på forliket om Langtidsplanen for Forsvaret, og er bekymret.
DB170216 I Venstres merknad til forsvarsdelen av budsjettet, står det følgende om budsjettavtalen med regjeringen : ¶ « Forliket innebærer at regjeringen i 2017 ikke har anledning til å gjennomføre eller starte gjennomføringen av en rekke av de forslag som ligger i langtidsplanen.
DB170216 ¶ KRITISK : Oslo-representant og Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde kritiserer regjeringen for forliket med Ventre om å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
DB170213 I likhet med store deler av stortingsgruppa i partiet, hadde han helst sett at forliket ble fulgt opp.
DB170213 - Jeg er ikke i posisjon til å bestemme hvor mange ulv vi skal ha, men forstår at mange på bygda er frustrert over at det har tatt tid å gjennomføre forliket .
AA170212 Forliket innebar blant annet at bestandsmålet for gaupe og jerv skulle videreføres, ifølge NRK.
AA170212 Forliket innebar blant annet at bestandsmålet for gaupe og jerv skulle videreføres, ifølge NRK.
DA170208 Huitfeldt avviser at Ap vingler vekk fra forliket : ¶
DA170208 - Arbeiderpartiet skaper uro på Rygge, uro i Bardufoss, og de vingler i forhold til det fra forliket vi inngikk i november, sier statssekretær i forsvarsdepartementet, Øystein Bø ( H ).
DA170208 - Ap vingler fra forliket når de sier at de nå garanterer helikopterstøtte for hæren på Bardu, sier Bø.
DB170207 I tillegg har Tarpley sagt seg villig til å betale en klekkelig sum til førstedamen som en del av forliket .
DB170207 Det er ikke kjent hva slags sum Tarpley skal betale Melania Trump i forliket .
AP170202 Høyres skolesatsing er blitt forsterket gjennom dette forliket .
AP170202 Høyres skolesatsing er blitt forsterket gjennom dette forliket .
DB170201 Store ord til tross, det er fint lite ulveopprørene har fått gjennom i forliket som ble presentert i går morges etter at Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og KrF hadde brukt natta til å bli enige.
DB170201 Det er vanskelig å tolke dette forliket som noe annet enn et forsøk på å roe gemyttene.
DB170201 - Om Johnny ønsker å endre resultatet av forliket , må vi insistere på at han donerer den fulle mengden av 57 millioner kroner til veldedighet, heter det i uttalelsen.
BT170201 Helgesen hadde også advart Stortinget om at det var « tvilsomt » at forliket kunne stå seg i møte med loven og konvensjonen.
NL170131 * Bedriftsskatteforliket på Stortinget følges opp ved at selskapsskatten reduseres, samt at vi vil følge opp forliket ifht. finansskatt og rentebegrensningsregelen.
DB170131 Store ord til tross, det er fint lite ulveopprørene har fått gjennom i forliket som ble presentert i dag tidlig etter at Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og KrF hadde brukt natta til å bli enige.
DB170131 Det er vanskelig å tolke dette forliket som noe annet enn et forsøk på å roe gemyttene.
AP170130 - Men hvordan tolker Ap sentralt forliket for Oslopakke 3, skal E18 bygges som planlagt Lysaker-Asker eller er alt i det blå etter Strand ?
AP170126 Det var vår oppgave da vi fremforhandlet forliket om Oslopakke 3, sier Berg.
AP170126 Det er noe av bakgrunnen for at vi i forbindelse med forliket ikke ønsket flere biler inn til Oslo, ikke ønsket flere felt med vei, fordi vi ville passe på helsen til Oslos innbyggere, sier hun.
DN170123 Ap forsvarer seg med at forliket kun omfatter struktur og ikke skattesats.
DB170119 Overfor Dagbladet forteller finansrådgiveren at han ikke kommer til å etterkomme forliket .
AP170115 Denne strekningen er satt på vent som følge av forliket om Oslopakke 3 fra juni i fjor.
AP170115 Den største konsekvensen av forliket om Oslopakke 3 i fjor var at Veivesenet får bygge ny E18 bare på strekningen Lysaker-Strand.
DB170114 Skilsmissen er et faktum etter at juristene fredag godkjente betingelsene i forliket partene kom til i august.
DN170111 RICHARDS ¶ Forliket ble varslet tirsdag, og er nå bekreftet av justisdepartementet i USA.
DB170111 Bloomberg skriver at bilprodusenten la fram detaljer om forliket tirsdag.
FV170110 Sp sto utenfor forliket om nærpolitireformen på Stortinget i 2015.
FV170110 Sp sto utenfor forliket om nærpolitireformen på Stortinget i 2015.
DN170109 Tidligere har Volkswagen gått med på å betale nesten 16 milliarder dollar som er det største forliket i et sivilt forbruker-søksmål i USA noensinne.
DN170108 Forventningen er at man leter etter alle mulige måter å kunne gjennomføre forliket på.
AP170108 Intensjonen i forliket var krystallklar ; tallet på ulv skal markant ned.
AP170108 Intensjonen i forliket var krystallklar ; tallet på ulv skal markant ned.
AP170106 Solberg understreket torsdag at det kan bli vanskelig å gjennomføre forliket .
AP170105 Ulvemeldingen ble utgangspunkt for det siste forliket fra i juni fjor.
DB170104 Men det fikk vi ikke flertallet med på, dermed må vi akseptere forliket .
DB170104 - Jeg skal ikke kommentere hvordan det er behandlet, men bare si at de fire partiene bak forliket har gitt klar beskjed om at vi må få tilbake en fortolkning eller en sak som gjør at Stortingets intensjoner kan oppfylles.
SA161113https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Draktene-som-endret-fotballreglene-188969b.html I forliket ble det trolig også spesifisert at Puma fra nå av ikke skulle gjøre noen krumspring på draktfronten framover, for siden den gang har produsenten holdt seg på matta med tanke på nyvinninger.
BT161113https://www.bt.no/100Sport/fotball/Draktene-som-endret-fotballreglene-188969b.html I forliket ble det trolig også spesifisert at Puma fra nå av ikke skulle gjøre noen krumspring på draktfronten framover, for siden den gang har produsenten holdt seg på matta med tanke på nyvinninger.
BT161113 I forliket ble det trolig også spesifisert at Puma fra nå av ikke skulle gjøre noen krumspring på draktfronten framover, for siden den gang har produsenten holdt seg på matta med tanke på nyvinninger.
AP161113https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Draktene-som-endret-fotballreglene-188969b.html I forliket ble det trolig også spesifisert at Puma fra nå av ikke skulle gjøre noen krumspring på draktfronten framover, for siden den gang har produsenten holdt seg på matta med tanke på nyvinninger.
AP160831 I tillegg til forliket , vil amerikanske myndigheter gå til sivilt søksmål for å få tilbake pengene som er betalt i bestikkelser.
AP160810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-om-integreringsforslag--Dette-er-a-sla-inn-apne-dorer-601850b.html Hun er uenig i at meldingen går utover forliket som allerede er vedtatt i Stortinget, og synes det meste er gammelt nytt.
AP160414 Det går rett imot avtalen, sier hun og påpeker at Regjeringen utfordrer både avtalen og forliket mellom seks partier i Stortinget når den « legger masse forslag oppå forliket . » - Men hva vil Høyre og Frp si hvis dere danner flertall med Ap og Sp ?
AP160414 Det går rett imot avtalen, sier hun og påpeker at Regjeringen utfordrer både avtalen og forliket mellom seks partier i Stortinget når den « legger masse forslag oppå forliket. » - Men hva vil Høyre og Frp si hvis dere danner flertall med Ap og Sp ?
AP160408 Det er også sånn at i det forliket vi hadde enighet om, var det mer midlertidighet.