DN171220 Samtidig opplyser Riksbanken at programmet for støttekjøp av statsobligasjoner ikke forlenges , men at den vil reinvestere innbetalingene den får i form av renter og nedbetalinger på obligasjonene frem til midten av 2019.
DN171220 Samtidig opplyser Riksbanken at programmet for støttekjøp av statsobligasjoner ikke forlenges , men at den vil reinvestere innbetalingene den får i form av renter og nedbetalinger på obligasjonene frem til midten av 2019.
DA171216 Høringsfristen på Buskerudbypakke 2 forlenges til 23. februar.
SA171215 Assistenttrener Even Sels stilling er utvidet, han blir også utviklingssjef minst ut 2019, den avtalen kan forlenges med ett år.
AP171215 Assistenttrener Even Sels stilling er utvidet, han blir også utviklingssjef minst ut 2019, den avtalen kan forlenges med ett år.
BT171214 ALTERNATIV : Dette er velforeningenes forslag til hvordan Fløyfjellstunnelen kan forlenges .
AP171212 Nå ligger det altså an til at perioden forlenges til 2020.
AP171212 Kontrakten varer til desember 2027, og kan da forlenges med tre år. 98 PROSENTS TILFREDSHET : Aftenposten besøkte Tågkompaniets linje i Dalarna i 2013.
AP171211 Noe lignende kan sies om vedtaket om å innføre minst én times fysisk aktivitet for alle elever hver dag uten at skoledagen forlenges .
DA171207 august neste år, men i statsbudsjettet har regjeringen satt av penger ut 2018, og signalisert at ordningen bør forlenges til september 2019.
AA171206 Gjerdet som allerede eksisterer, skal også forlenges .
VG171204 Statsråd Jan Tore Sanner understreker at overgangsordningen som nå forlenges , gjelder kun for kvalifikasjonskravene.
VG171204 februar 2016 forlenges til 1. januar 2020.
DB171201 Hovedårsaken til det er at det er så mange langrennsløpere som er kvalifiserte og at kampen om å komme til OL dermed forlenges godt ut i januar.
SA171130 OPEC og andre oljeprodusenter, inkludert Russland, har på et møte i Wien bestemt at avtalen om produksjonskutt forlenges til slutten av 2018, ifølge Reuters.
SA171130 Den nåværende avtalen varer fram til mars neste år, og forlenges altså til slutten av 2018 etter torsdagens avgjørelse.
SA171130 Kutt i oljeproduksjonen bør forlenges , mener Golflandene og Russland før Opecmøtet.
SA171130 Forventningen nå er at produksjonskuttene forlenges , men at det er usikkert for hvor lenge.
SA171130 En viktig sak for torsdagens møte er om medlemslandene mener avtalen bør forlenges .
DN171130 Den nåværende avtalen varer fram til mars neste år, og forlenges altså til slutten av 2018 etter torsdagens avgjørelse. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171130 Bloomberg News, som rapporterer fra den østerrikske hovedstaden, melder nå at en av delegatene på møtet bekrefter at produksjonskuttene forlenges ut neste år.
DN171130 Bloomberg News, som rapporterer fra den østerrikske hovedstaden, melder nå at en av delegatene på møtet bekrefter at produksjonskuttene forlenges ut neste år.
SA171129 Vi skal nå se på om den skal forlenges eller endres, sier Baltzersen, som framholder at det er et inngripende tiltak å regulere bankenes utlånspraksis.
DN171127 Under møtet vil kartellet sammen med partnerland diskutere produksjonskuttavtalen som har hatt effekt siden januar 2017, og om hvorvidt denne skal forlenges utover perioden fram til mars 2018.
VG171121 Saken kunne dermed ikke behandles, og det endte med at fristen ikke kunne forlenges , sier Grøntvedt Railo til VG.
AP171118 Det betyr at hjemreisen til Trondheim forlenges med nesten tre timer.
VG171114 - I første omgang vil bevæpningen gjelde i tre måneder, men vil kunne forlenges , sa Amundsen på en pressekonferanse torsdag.
VG171114 Fristen for å bestemme om avtalene skulle forlenges var satt til tirsdag denne uken.
AP171114 Om Xi vil fortsette som « core leader » etter 2022, vil han måtte sørge for at aldersgrensen som landets president tas bort eller forlenges .
AP171112 « Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020.
DA171110 Les også : I denne firkantkjøringen kommer ingen verken inn eller ut ¶ Forlenges til Tonsenhagen ¶
VG171109 Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges , skriver NTB.
VG171109 I første omgang vil bevæpningen gjelde i tre måneder, men vil kunne forlenges , sa Amundsen.
DN171109 Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges .
AA171109 Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges .
DB171108 Etter kronprinsens maktgrep føler oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities seg enda sikrere på at de OPEC-regisserte kuttene forlenges , og dermed at oljeprisen ikke faller tilbake i 2018.
AP171105 Den skal forlenges videre nordover nær 200 meter og gi plass til enda flere fly enn i dag.
SA171103 Hvis Solasplitten forlenges med ca. 100 meter frem til Jåttåveien og denne utvides noe, trenger en vesentlig del av trafikken fra Madla- og Hinna-siden ikke å belaste Motorveien i det hele tatt.
SA171103 Hvis Solasplitten forlenges med ca. 100 meter frem til Jåttåveien og denne utvides noe, trenger en vesentlig del av trafikken fra Madla- og Hinna-siden ikke å belaste Motorveien i det hele tatt, hvis en skal til eller fra Forus/Sola/Tananger.
BT171103 Samtidig kan slik behandling, der væskebalansen opprettholdes og ernæring tilføres via blodbanen, føre til at en potensielt plagsom siste livsfase forlenges .
NL171102 I neste omgang kan så Tromsbanen forlenges nordover fra Nordkjosbotn til Alta og sørover fra Narvik til Fauske.
DB171101 Psykologenes lisenser forlenges nå ut året 2018, og de tilbys tilleggsutdanning slik at de kan få innvilget autorisasjon.
DB171026 Men dersom en skal avsette høyere funksjonærer, tar det tid for saksbehandling, som lett kan forlenges om noen velger å drive « fillibuster », altså uthaling.
DB171025 Flere svensker har vært negative til utbyggingen, da de blant annet mener pendlertida vil forlenges .
DN171020 Uttalelser fra flere nøkkelmedlemmer i oljekartellet Opec, og også fra Russland, antyder at en forlengelse av den eksisterende kuttavtalen kan forlenges .
DB171020 I Frankrike i dag er fristen 20 år, men det er ønsket at den kan forlenges til 30 år.
DB171019 Derimot tror Jullum egenkapitalkravet på 40 prosent på sekundærboliger i Oslo forlenges .
AP171018 Listen kunne lett forlenges , for eksempel med utdanningspolitiske grep.
SA171016 Johaug fikk i august beskjed fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om at dopingutestengelsen forlenges til 18 måneder.
FV171016 Johaug fikk i august beskjed fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om at dopingutestengelsen forlenges til 18 måneder.
DB171016 Johaug fikk i august beskjed fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om at dopingutestengelsen forlenges til 18 måneder.
DA171016 Johaug fikk i august beskjed fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om at dopingutestengelsen forlenges til 18 måneder.
BT171016 Johaug fikk i august beskjed fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om at dopingutestengelsen forlenges til 18 måneder.
AP171016 Johaug fikk i august beskjed fra Idrettens voldgiftsrett ( CAS ) om at dopingutestengelsen forlenges til 18 måneder.
SA171013 Den slår fast at fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler skal forlenges til 2020.
DB171013 Her het det blant annet at « fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020. » - Jeg registrerer at regjeringen ikke følger opp avtalen om nullutslippsbiler når de foreslår en engangsavgift som rammer de tyngste bilene, sier Breivik.
DA171012 I avtalen mellom de fire borgerlige partiene står det blant annet at fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler skal forlenges til 2020.
AP171012 Den slår fast at fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler skal forlenges til 2020.
AA171012 Årsaken til at grensekontrollene forlenges fra november og fram til slutten av april, er ifølge Maizière betydelig ulovlig innvandring, samt sikkerhetssituasjonen som følge av en rekke angrep i europeiske land.
AA171012 Tysklands beslutning om forlenget grensekontroll ble offentliggjort dagen etter at den danske regjeringen ga beskjed om at den midlertidige grensekontrollen vil forlenges fram til 12. mai 2018.
AA171012 Årsaken til at grensekontrollene forlenges fra november og fram til slutten av april, er ifølge Maizière betydelig ulovlig innvandring samt den sikkerhetstrusselen som har oppstått som følge av en rekke terrorangrep i europeiske land.
AA171012 For å følge opp avtalen foreslås det at bompengeperioden forlenges med fem år og takstene økes med to kroner.
AA171012 For å følge opp avtalen foreslås det at bompengeperioden forlenges med 5 år og takstene økes med 2 kroner.
AA171012 I avtalen mellom de fire borgerlige partiene står det blant annet at fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler skal forlenges til 2020.
AA171012 Også Venstre viser til avtalen, der det heter at fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler skal forlenges til 2020.
VG171011 Jahren i BFO sier at det kan bli vanskelig å fylle HV-strukturen dersom førstegangstjenesten skal forlenges , fordi flere vernepliktige vil ha « brukt opp » vernepliktstiden før de eventuelt overføres til HV.
DN171009 Kuttavtalen som nå ligger til grunn varer frem til mars 2018 og Opec-landene, samt landene som er utenfor kartellet, men likevel har sluttet seg til avtalen, har ennå ikke bestemt seg for om avtalen skal forlenges .
AP171006 Produksjonsstansen forlenges inntil nødvendig arbeid er gjennomført.
DA171005 Nå skal prøveordningen forlenges og utvides.
AA171005 Selskapet skriver videre at kreditorene som har pant i papirfabrikkene ikke støttet en utsettelse av fristen, og at man trenger godkjennelse fra denne gruppen for at fristen skal forlenges .
DA171003 Formålet med rettsmøtet var å få medhold i fortsatt fengsling, og en dommer besluttet ved møtets slutt at fengslingen skal forlenges med fire uker.
AP171003 En dommer besluttet ved møtets slutt at fengslingen forlenges til 31. oktober.
AA171003 Rettsmøtet kom i stand ettersom Madsen på forhånd hadde krevd løslatelse, men dommeren besluttet at fengslingen forlenges til 31. oktober.
AP170929 Seniorrådgiver Tor Audun Gram i Finansdepartementet sier den norske regjeringen vil be om at dagens avgiftsfritak forlenges : ¶
DN170927 EU-kommisjonen foreslår nå at denne grensen bør forlenges til ett år.
AP170927 Med 21,7 i dag ble rekorden slått, og ifølge Yr.no kan den forlenges i morgen.
AA170927 Nå foreslår EU-kommisjonen at grensa bør forlenges til ett år.
DB170925 Pakk maten godt inn og få den raskt i kjøleskap når du kommer fra butikken, så forlenges holdbarheten en stund.
AP170917 Men eksperimentell medisin tilbys i USA, med 10 % sannsynlighet for at livet forlenges med seks måneder.
DB170915 I motsetning til en fengselsstraff kan en forvaringsdom i prinsippet forlenges et ubegrenset antall ganger, og idømmes bare de aller farligste forbryterne.
AA170914 Sanksjonene forlenges med seks måneder til 15. mars 2018.
DA170913 august i år, og kontrollen forlenges fram til 1. november.
DA170913 august i år, og kontrollen forlenges fram til 1. november.
AA170913 august i år, og kontrollen forlenges fram til 1. november.
AP170910 Men for å klare det må Oslo Sør-satsingen forlenges .
NL170908 Deretter må banen raskt forlenges nordover til Alta og sørover til Fauske, og nåværende Nordlandsbane må av-dieselfiseres, slik at man rundt 2040 har en sammenhengende samfunnsgagnlig, bærekraftig og miljøvennlig stambane fra Trondheim til Alta ! | « Verdier under press » ¶
SA170904 Vi ønsker en lengre foreldrepermisjon for flerlingeforeldre, der far får rett til å være hjemme samtidig med mor i to uker før fødsel og 12 uker etter, og der permisjonen i tillegg forlenges med ti uker ekstra til fri fordeling. 6.
FV170904 Vi ønsker en lengre foreldrepermisjon for flerlingeforeldre, der far får rett til å være hjemme samtidig med mor i to uker før fødsel og 12 uker etter, og der permisjonen i tillegg forlenges med ti uker ekstra til fri fordeling. 6.
DA170904 En gledestrålende kommunalminister Jan Tore Sanner besøkte Holmlia torsdag og ga et etterlengtet løfte : At det populære områdeløftet i Oslo sør skal forlenges .
AP170904 Vi ønsker en lengre foreldrepermisjon for flerlingeforeldre, der far får rett til å være hjemme samtidig med mor i to uker før fødsel og 12 uker etter, og der permisjonen i tillegg forlenges med ti uker ekstra til fri fordeling. 6.
DB170828 Dersom partene ikke blir enige, kan fristen forlenges .
DB170826 Men faktum er at halsen ikke forlenges .
DB170826 Men faktum er at halsen ikke forlenges .
SA170822 - Jeg forventet at utestengelsen skulle forlenges , så jeg er ikke overrasket.
SA170822 - Jeg forventet at utestengelsen skulle forlenges , så jeg er ikke overrasket.
FV170822 - Jeg forventet at utestengelsen skulle forlenges , så jeg er ikke overrasket.
FV170822 I Norge er det mange som har tatt til orde for at Johaug bør frikjennes, eller at dommen på 13 måneder fra domsutvalget i Norges idrettsforbund hvert fall ikke bør forlenges .
BT170822 - Jeg forventet at utestengelsen skulle forlenges , så jeg er ikke overrasket.
AP170822 - Jeg forventet at utestengelsen skulle forlenges , så jeg er ikke overrasket.
SA170821 I Norge er det mange som har tatt til orde for at Johaug bør frikjennes, eller at dommen på 13 måneder fra domsutvalget i Norges idrettsforbund hvert fall ikke bør forlenges .
BT170821 I Norge er det mange som har tatt til orde for at Johaug bør frikjennes, eller at dommen på 13 måneder fra domsutvalget i Norges idrettsforbund hvert fall ikke bør forlenges .
AP170821 I Norge er det mange som har tatt til orde for at Johaug bør frikjennes, eller at dommen på 13 måneder fra domsutvalget i Norges idrettsforbund hvert fall ikke bør forlenges .
VG170819 3 ) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder ( sett i forhold til 2009 - tall ).
SA170818 Dersom utestengelsen på 13 måneder forlenges , risikerer skistjernen å gå glipp av OL.
AP170818 Dersom utestengelsen på 13 måneder forlenges , risikerer skistjernen å gå glipp av OL.
SA170817 Johaug vil ikke rekke Beitostølen-åpningen dersom dommen forlenges i CAS.
DN170817 Forlenges utelukkelsen med tre måneder eller mer, betyr det at Johaug går glipp av OL.
BT170817 Johaug vil ikke rekke Beitostølen-åpningen dersom dommen forlenges i CAS.
AP170817 Johaug vil ikke rekke Beitostølen-åpningen dersom dommen forlenges i CAS.
SA170816 Den første corneren forlenges videre til en ny corner av keeper Flasza. 25 min : Lars-Gunnar Johnsen løper inn i en Sandnes Ulf-spiller på full fart inn i TUIL-boksen.
AP170816 Den første corneren forlenges videre til en ny corner av keeper Flasza. 25 min : Lars-Gunnar Johnsen løper inn i en Sandnes Ulf-spiller på full fart inn i TUIL-boksen.
VG170815 Forlenges utelukkelsen med tre måneder eller mer, betyr det at Johaug går glipp av OL.
SA170815 Forlenges utelukkelsen med tre måneder eller mer, betyr det at Johaug går glipp av OL.
BT170815 Forlenges utelukkelsen med tre måneder eller mer, betyr det at Johaug går glipp av OL.
AP170815 Forlenges utelukkelsen med tre måneder eller mer, betyr det at Johaug går glipp av OL.
AA170813 Rute 60 og 63 : forlenges fra Strindheim og over brua til Lade øst.
AA170813 Rute 4 forlenges fra Lade og over brua til Strindheim.
VG170812 Vi har noen standardøkter mot Flandern og den type klassiske ritt, men nå forlenges intervallen for VM, sier Kristoffs trener Stein Ørn til VG.
AA170809 Fylkesmannen i Oppland skrev mandag i en pressemelding at fellingstillatelsen for ulv forlenges på bakgrunn av skadeomfanget i saken, og fordi det var mistanke om at det var en ulv til i området.
AA170807 « Med bakgrunn i dette, samt det omfattende skadeomfanget i denne saken, forlenges fellingstillatelsen på én ulv », skriver fylkesmannen i en pressemelding.
DB170801 Etter det vil politiet vurdere om fengslingen skal forlenges . 15-åringens forsvarer, Hege Aarli Klem, sier at jenta er preget av situasjonen og har det tøft.
DB170731 Etter det vil politiet vurdere om fengslingen skal forlenges .
DB170730 Etter noen år ble det bestemt at fideikommisset Erstavik skulle forlenges , under Göran Perssons regjering og kulturminister Marita Ulvskog, ifølge Expressen.
SA170720 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre og eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
FV170720 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre og eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
DB170720 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre og eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
BT170720 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre og eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
AP170720 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre og eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
AA170720 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre og eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
DN170716 Kredittsjef for personmarkedet Marianne Kolstad i Danske Bank sier at hun i juni så en liten økning i antall mellomfinansieringer som må forlenges utover normal varighet på seks måneder, men understreker at dette er minimale tall.
VG170711 KAFFE : Elsker du kaffe kan livet forlenges , ifølge nye undersøkelser.
FV170703 Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentakelsesfare.
FV170629 Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentakelsesfare.
AP170629 Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentagelsesfare.
AA170627 ¶ Gammel allé : Schmettows allé skal forlenges til Stokkbekkdalen.
AA170626 Regjeringen i Norge opplyste i forrige uke at det norske militære bidraget i Afghanistan forlenges .
VG170625 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at den bare forlenges med ett år i denne om gang.
DN170625 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at den bare forlenges med ett år i denne om gang.
DB170624 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at den bare forlenges med ett år i denne om gang.
DB170624 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AP170624 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at den bare forlenges med ett år i denne om gang.
AA170624 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170624 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at den bare forlenges med ett år i denne om gang.
DA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
AA170621 Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men etter et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget onsdag, ble det klart at ordningen bare forlenges med ett år.
SA170619 juli blir den siste i TUIL-drakt - om ikke avtalen forlenges .
DN170619 Han mener også kuttene må forlenges for å holde tritt med skiferoljeprodusentene i USA.
DN170619 Utenriksministrene i EU har vedtatt at sanksjonene skal forlenges med ett år til 23. juni 2018.
DN170619 juli, og EU vil i løpet av den kommende måneden avgjøre om de skal forlenges .
AP170619 juli blir den siste i TUIL-drakt - om ikke avtalen forlenges .
DA170617 | Jentenes seiersrekke forlenges : 20 på rad ¶
AA170612 Ladestien skal forlenges inn til Væreholmen og det foreslås i Værebukta en trasé mellom Grytbakkstranda og Smedstrand, som på samme vis som i Leangenbukta vil komme så nær vannkanten at områdets verdi for fuglelivet vil bli lik null.
DB170610 Om fristen skal forlenges så krever det et enstemmig vedtak fra de andre 27 EU-landene.
SA170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
FV170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
DB170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet. 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
BT170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
AP170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
AA170608 En overføring til tvungent psykisk helsevern innebærer at den dømte må være på en institusjon i tre år, og at dette kan forlenges hvert tredje år hvis vedkommende utgjør en fare for samfunnet. 58-årige Mona Nordaas ble funnet drept 16. juni 2016.
AA170608 Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.
DB170607 Hun følte hun fikk gjort alt hun kunne - og nå er det opp til CAS om dopingdommen på 13 måneder blir stående, reduseres eller i verste fall forlenges .
SA170606 Hjort sier at han mener det ikke finnes noen grunn til at den opprinnelige lengden på 13 måneder skal forlenges .
FV170606 Hjort sier at han mener det ikke finnes noen grunn til at den opprinnelige lengden på 13 måneder skal forlenges .
FV170606 Hjort sier at han mener det ikke finnes noen grunn til at den opprinnelige lengden på 13 måneder skal forlenges .
DB170606 Den kan forlenges betydelig hvis FIS får viljen sin.
BT170606 Hjort sier at han mener det ikke finnes noen grunn til at den opprinnelige lengden på 13 måneder skal forlenges .
BT170606 Hjort sier at han mener det ikke finnes noen grunn til at den opprinnelige lengden på 13 måneder skal forlenges .
AP170606 Hjort sier at han mener det ikke finnes noen grunn til at den opprinnelige lengden på 13 måneder skal forlenges .
AP170606 Hjort sier at han mener det ikke finnes noen grunn til at den opprinnelige lengden på 13 måneder skal forlenges .
VG170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
SA170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
FV170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
FV170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
DB170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
DB170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
DA170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
DA170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
BT170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
AP170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
AP170605 I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges .
FV170602 Mens avgiftsinnkrevingen forlenges utover kvelden for gateparkering, kan det bli gratis å sette bilen i kommunens parkeringshus.
SA170530 Dersom CAS-høringen ender med at straffen forlenges til mer enn 15 måneder, får ikke Johaug delta i OL.
FV170530 Dersom CAS-høringen ender med at straffen forlenges til mer enn 15 måneder, får ikke Johaug delta i OL.
BT170530 Dersom CAS-høringen ender med at straffen forlenges til mer enn 15 måneder, får ikke Johaug delta i OL.
AP170530 Dersom CAS-høringen ender med at straffen forlenges til mer enn 15 måneder, får ikke Johaug delta i OL.
AP170530 Dersom CAS-høringen ender med at straffen forlenges til mer enn 15 måneder, får ikke Johaug delta i OL.
AA170530 Demobiliseringssonene vil forlenges med to måneder, noe som betyr at geriljamedlemmene har 60 dager på seg til å gå over til å leve sivile liv.
DB170529 EU har vedtatt at sanksjonene mot det syriske regimet skal forlenges med ett år til 1. juni 2018.
AA170529 EU har vedtatt at sanksjonene mot det syriske regimet skal forlenges med ett år til 1. juni 2018.
BT170528 Dette innebærer at vedkommende får en fengselsstraff som kan forlenges med fem år av gangen.
AA170527 Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig. ( ©NTB ) ¶
VG170526 På tross av kritikk mot leieavtalen anbefaler Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, klart at avtalen forlenges i to nye år.
VG170526 Han er åpen for at avtalen forlenges .
AA170526 - Vi får ikke utnyttet terminalen på Heggstadmoen fullt ut før arbeidet på Heimdal er ferdig, sier Reklev og opplyser at stasjonen må forlenges og utvides.
VG170525 CAS-saken : Bendiksen til Sveits som vitne ¶ Forlenges utelukkelsen er det høyst sannsynlig at hun kan glemme 2018-OL.
SA170525 Forlenges utelukkelsen er det høyst sannsynlig at hun kan glemme 2018-OL.
FV170525 Forlenges utelukkelsen er det høyst sannsynlig at hun kan glemme 2018-OL.
DB170525 Forlenges utelukkelsen er det høyst sannsynlig at hun kan glemme 2018-OL.
BT170525 Forlenges utelukkelsen er det høyst sannsynlig at hun kan glemme 2018-OL.
AP170525 Forlenges utelukkelsen er det høyst sannsynlig at hun kan glemme 2018-OL.
NL170519 Politiske forsøk på egne avtaler for industrien rammes av EUs konkurranseregler og statsstøtteregler, slik vi husker da de stortingsbestemte kraftkontraktene ikke kunne forlenges .
DN170517 Utenriksdepartementet i Washington opplyste onsdag at sanksjonslettelsene som ble innført som del av atomavtalen i 2015, skal forlenges i seks måneder.
AA170517 Utenriksdepartementet i Washington opplyste onsdag at sanksjonslettelsene som ble innført som del av atomavtalen i 2015, skal forlenges i seks måneder.
DN170515 Avtalene varte i første omgang til juni i år, men nå ligger det altså an til at den kan forlenges .
AA170515 Avtalen mellom oljekartellet OPEC, Russland og flere andre oljeprodusenter bør forlenges til mars neste år, mener Russland og Saudi-Arabia.
SA170513 Hvis straffen forlenges , er det stor fare for at hun ikke rekker OL i Sør-Korea neste år.
FV170513 Hvis straffen forlenges , er det stor fare for at hun ikke rekker OL i Sør-Korea neste år.
DB170513 Hvis straffen forlenges , er det stor fare for at hun ikke rekker OL i Sør-Korea neste år.
BT170513 Hvis straffen forlenges , er det stor fare for at hun ikke rekker OL i Sør-Korea neste år.
AP170513 Hvis straffen forlenges , er det stor fare for at hun ikke rekker OL i Sør-Korea neste år.
FV170510 Onsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. november.
DN170510 Onsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. november.
DB170510 Onsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. november.
BT170510 Onsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. november.
AA170510 Onsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. november.
VG170509forlenges altså pausen, etter at partene har kommet til enighet.
DN170509 mai, for å avgjøre om produksjonskuttene skal forlenges , og markedsaktører tror ifølge avisen i økende grad at dette vil skje.
DB170509 Johaug risikerer å gå glipp av OL neste år om utelukkelsen forlenges av CAS.
DA170509 Johaug risikerer å gå glipp av OL neste år om utelukkelsen forlenges av CAS.
DB170505 Slik Dagbladet forstår det, er det også de nederlandske sjefene som har håndtert klager og forespørsler fra de ansatte, samt bestemt hvorvidt kontraktene skal forlenges eller om arbeidsforhold skal avsluttes.
DN170504 | Oljeprisen under 50 dollar fatet - Russland mener kuttavtalen må forlenges
DN170504 Russlands energiminister mener kuttavtalen mellom Opec og 11 andre oljeprodusenter må forlenges .
DN170504 - Dersom markedet skal hente seg helt inn, må initiativet forlenges , sier Russlands energiminister Aleksander Novak.
DN170504 - Dersom markedet skal hente seg helt inn, må initiativet forlenges , sier Russlands energiminister Aleksander Novak i en uttalelse torsdag, melder Bloomberg News.
BT170504 Hun kan ikke kureres, men livet kan forlenges og plagene lindres.
DA170502 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil først neste uke ta stilling til om den norske grensekontrollen skal forlenges .
AA170502 Innreiseforbudet varer i to år, hvorpå myndighetene vil vurdere om det skal forlenges .
SA170501 Med den populariteten engelsk fotball har i Norge er det flere som gruer seg til sesongslutt, men her er en liten mulighet til at sesongen kan forlenges med en storkamp, skriver Mirror.
AP170501 Med den populariteten engelsk fotball har i Norge er det flere som gruer seg til sesongslutt, men her er en liten mulighet til at sesongen kan forlenges med en storkamp, skriver Mirror.
AP170429 Lengre foreldrepermisjon : Permisjonen skal forlenges med fire uker ( 100 prosent lønn ).
DB170424 Sløseri i staten skulle bort, arbeidsuken forlenges , pensjonsalderen økes.
AA170424 Avtalen med Hurtigruten går ut i 2019 og kan forlenges til 2020.
DN170421 mai, og vil da blant annet ta stilling til om kuttavtalen skal forlenges .
DN170419 mai, og vil da blant annet ta stilling til om kuttavtalen skal forlenges .
AA170418 Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig. 57 år gamle Barghouti er en kjent skikkelse blant palestinerne, og meningsmålinger har vist at han er langt mer populær enn president Mahmoud Abbas.
SA170417 Yrkeskarrieren må forlenges .
AA170417 Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig. 57 år gamle Barghouti er en kjent skikkelse blant palestinerne, og meningsmålinger har vist at han er langt mer populær enn president Mahmoud Abbas.
DB170413 Dermed forlenges en reise som startet i juli 2015, skriver Juventus.
DA170407 Ved bruk av elsykkel forlenges grensen til det dobbelte av dette, svarer kommunikasjonsansvarlig Roar Løkken.
SA170406 I dagens ordning er det ingen øvre grense for hvor lenge stønadsløpet kan forlenges .
DB170406 Men dersom CAS finner at straffen må forlenges , slik FIS vil, kan det spøke for både sesongoppkjøring og OL.
BT170406 Straffen kan nemlig forlenges med inntil fem år av gangen ved « nærliggende fare » for nye, alvorlige forbrytelser.
BT170406 Straffen kan forlenges hvis det fortsatt er gjentakelsesfare, sier statsadvokat Raanes.
SA170405 Det er ikke kjent hva som er årsaken til at kontrakten ikke forlenges .
AP170405 » I en langsiktig strategi fra 2016 anbefalte kollektivselskapet Ruter at T-banenettet forlenges med ett stopp fra Ellingsrudåsen til Visperud, og at det derfra bygges et eget veinett for busser, som gir en tverrforbindelse i Groruddalen og nye bussruter mot Ahus.
AP170405 Det er ikke kjent hva som er årsaken til at kontrakten ikke forlenges .
SA170404 Det betyr at dersom TIL skal få skikkelig betalt, må han selges i juli eller august i år dersom kontrakten ikke forlenges .
AP170404 Det betyr at dersom TIL skal få skikkelig betalt, må han selges i juli eller august i år dersom kontrakten ikke forlenges .
AP170402 Den vanskelige mottakstilværelsen forlenges nå ytterligere for mange.
AP170330 I løpet av de nærmeste dagene skal Sikkerhetsrådet stemme over hvorvidt oppdraget med 19.000 personer utplassert i Kongo skal forlenges eller reduseres.
AA170330 I løpet av de nærmeste dagene skal Sikkerhetsrådet stemme over hvorvidt oppdraget med 19.000 personer utplassert i Kongo skal forlenges eller reduseres.
VG170329 Det betyr ikke at avtalen ikke kan forlenges , men slike toppjobber bør være på åremål.
SA170329 Partene må være enstemmige hvis perioden skal forlenges .
DA170329 Partene må være enstemmige hvis perioden skal forlenges .
BT170329 Tidsfristen kan imidlertid forlenges hvis EU-landene og Storbritannia enstemmig beslutter dette.
AA170329 Partene må være enstemmige hvis perioden skal forlenges .
SA170327 mai, men vil nå forlenges .
SA170327 Konsultasjonen mandag betyr at mandatet til dette bidraget nå forlenges til 10. mars 2018.
DN170327 Internasjonale medier meldte etter Opec-møter i helgen at flere land nå har sluttet seg til at kuttene bør forlenges .
BT170327 mai, men kan nå forlenges .
AA170327 Konsultasjonen mandag betyr at mandatet til dette bidraget nå forlenges til 10. mars 2018.
AA170327 Øst politidistrikt ber om at den ressurskrevende fristen forlenges .
DA170325 Blant annet skal linje 12 forlenges fra Disen til Kjelsås hele driftsdøgnet.
DA170325 Forlenges til Kjelsås ¶
SA170321 Det betyr at kapasiteten blir mindre, men samtidig forlenges sesongen.
DB170320 Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.
BT170320 Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.
AA170320 Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.
DA170315 Forrige uke ble Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ( DUUFK ) orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS forlenges med 12 måneder fra og med 10. mars 2017.
VG170314 Vi står fast ved at avtalen ikke bør forlenges , og vi er nå i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å få på plass tiltak for å gjøre det trygt og godt for innsatte å være i Nederland.
VG170314 - Avtalen bør ikke forlenges
AP170313 | Flystreik i Berlin forlenges til onsdag ¶
AA170313 | Flystreik i Berlin forlenges til onsdag ¶
VG170310 Kontrakten utløper om to måneder og partene har ikke bestemt seg for om avtalen skal forlenges .
SA170309 I tillegg til fengselsstraff idømmes ofte en tyngende bot, og om boten ikke betales, forlenges fengselsstraffen ytterligere.
DA170306 Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble mandag ettermiddag orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS forlenges med tolv måneder fra og med 10. mars 2017.
AP170306 Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble mandag ettermiddag orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS forlenges med tolv måneder fra og med 10. mars 2017.
AA170306 Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble mandag ettermiddag orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS forlenges med tolv måneder fra og med 10. mars 2017.
DA170304 Flyktningstrømmen over havet ser ikke ut til å avta i år, men regjeringen har ikke bestemt seg for om det norske bidraget skal forlenges .
DB170303 Fylkesmannen utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på seks år, som kan forlenges én gang.
SA170302 Prosesjonsveien fra Sandnes kapell skulle forlenges og treffe hjertet av Gand kirkegård.
DN170220 « Etter konkurranseloven forlenges dermed saksbehandlingen », heter det.
VG170218 Nå skulle avtalen forlenges , men med nytt innhold.
AP170218 Atomvåpen oppgraderes og moderniseres slik at deres levetid forlenges .
VG170217 I desember i fjor ble det klart at sanksjonsperioden forlenges til 31. juli 2017. 37 selskaper og 146 russere og ukrainere står på sanksjonslisten, basert på at de har krenket Ukrainas territoriale suverenitet, støttet russiske beslutningstagere eller profittert på annekteringen.
VG170215 Saken kan altså forlenges etter at FIS har hatt sitt møte for å diskutere en eventuell anke.
DB170213 Den kan forlenges med ytterligere 12 måneder, dersom Ibrahimovic utløser visse klausuler gjennom sine prestasjoner.
AP170213 Fra Trondheim forlenges også tilbudet til Split.
AA170213 Avtalene innebærer at Simon Møkster-skipene er sikret oppdrag for Statoil til 2025, mens Havila Trolls oppdrag forlenges til minst november 2024.
VG170212 Den nye konstruksjonen vil forlenges til å dekke hele grensen mot Mexico.
DA170212 En forvaringsdom kan imidlertid forlenges for fem år av gangen dersom retten mener det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet.
AP170212 En forvaringsdom kan imidlertid forlenges for fem år av gangen dersom retten mener det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet.
AP170209 Torsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. mai.
AA170209 Torsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. mai.
AA170209 Torsdag opplyser justisministeren at kontrollen forlenges fram til 11. mai.
DA170208 Nå har Stavanger tingrett kommet til at fengslingen skal forlenges med fire uker.
DA170208 Avtalen kan forlenges utover 2018 med et år av gangen, i inntil to år.
BT170124 Forvaring innebærer at straffen i teorien kan forlenges i det uendelige.
DN170123 Novak sier at døren er åpen for at produksjonskuttavtalene mellom Opec og de elleve oljelandene utenfor Opec kan forlenges , om nødvendig.
DN170123 Avtalen kan forlenges
DB170113 På samme måte som med Astrid Uhrenholdt Jacobsen, gjør sykdomsproblemene at karrieren forlenges .
DB170104 Dermed forlenges en trend med et bilmarked på et relativt jevnt økende høyt nivå.
AP161229 Overgangsordning for barnetillegg i uføretrygden forlenges
SA161031 Bilen vi tester har noen ganske ubrukelige seter, som ikke kan forlenges eller vippes.
AP161031 Bilen vi tester har noen ganske ubrukelige seter, som ikke kan forlenges eller vippes.
AP161006 Ordningen kan forlenges til inntil 2600 dager ( 10 år ) dersom en for eksempel tar ut 50 prosent pleiepenger og jobber resten.
AP161006 Ordningen kan forlenges til inntil 2600 dager ( 10 år ) dersom en for eksempel tar ut 50 prosent pleiepenger og jobber resten.
AP160901 Dette fører igjen til et ufrivillig spenningsmoment, for man begynner å lure på om Pablo Escobar virkelig skal ende sine dager på et hustak i Medellin, eller om livet hans forlenges med et par lukrative Netflix-sesonger.
AP160818 Han avviser at antall studiepoeng i pedagogikk bør økes når lærerutdanningen forlenges , og påpeker at lærerutdanningsfaget norsk er noe annet enn disiplinfaget norsk.
AP160714 Listen kunne lett forlenges .
AP160629 Vi gjør en vurdering tidlig neste uke om dekningen skal forlenges , sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg.
AP160615 Nå kommer dere med et krav om at pappapermisjonen skal forlenges til 14 uker.
AP160614 Han fullfører uansett kontrakten med franske Pays d'Aix, det vil si fram til juni 2017, men det betyr ikke nødvendigvis at landslagskarrieren forlenges .
AP160608 Da er det naturlig at avtalen ikke forlenges i høst, sier han til VG.
AP160606 Oslopakke 3 forlenges til år 2036.
AP160606 Oslopakke 3 forlenges til år 2036.
SA160603 Det 25 år gamle ekteskapet mellom Gjensidige og håndballforbudet forlenges med fire år og 50 millioner kroner.
AP160524 Det betyr at dommen kan forlenges hvis det er fare for at han kan begå nye overgrep mot barn og unge.
AP160407 Departementet kan komme til å offentliggjøre en oppdatert liste over personer og selskaper som er svartelistet i juni, før EU-landene skal ta stilling til om sanksjonene mot Russland skal forlenges .
AP160318 I utgangspunktet har programmet en varighet på to år, men tidsrammen kan både forkortes og forlenges etter individuelle vurderinger.
AP160225 Nylig ble det bestemt at kampanjen skulle forlenges i ett år.
AP160216 Han har en forvaringsdom på 21 år, som kan forlenges , men vi vet lite i dag om hvordan hans sak blir vurdert om 20, 30 eller 40 år.
AP160216 Listen kunne forlenges .
AP160215 Macchiarini tvinges nå til å forlate KI, han får ikke sparken, men hans kontrakt forlenges ikke og laboratoriet skal avvikles.
AP160211 Offentlig sektor vil - hvis dagens utviklingstrekk forlenges - svelge hele økningen i sysselsettingen i Norge frem til 2060 ! 45 prosent av yrkesbefolkningen vil være ansatt i stat og kommune, mot 27 prosent i 2014.
AP160128 Med tiden skal linjen forlenges og inngå i Kinas storsatsing for å knytte til seg landene i Sentral-Asia.
AP160126 Ventetiden for familiegjenforening for flyktninger med midlertidig beskyttelse forlenges fra ett til tre år.
AP160120forlenges kampanjen med et år. 178074917_3__jpg_50_539657a-wTaZ2gaU0i.jpg FOTO : Illustrasjonsfoto : Thinkstockphotos.com/Getty Images/iStockphoto ¶
AP160115forlenges den altså med ytterligere 20 dager, og EU-kommisjonen er varslet om at kontrollen kan bli videreført i inntil tre måneder etter 15. januar.