DN171215 Over 50 forfattere har sluttet seg til initiativet til å stifte foreningen Norske Forfattere - åpen for alle skjønnlitterære forfattere uavhengig av sjanger.
DN171215 Over 50 forfattere har sluttet seg til initiativet til å stifte foreningen Norske Forfattere - åpen for alle skjønnlitterære forfattere uavhengig av sjanger.
DN171215 Over 50 forfattere har sluttet seg til initiativet til å stifte foreningen Norske Forfattere - åpen for alle skjønnlitterære forfattere uavhengig av sjanger.
DN171215 Initiativet kom etter et debattinnlegg i Aftenposten av Arne Svingen, som tok til orde for at alle forfattere må med.
DB171215 Initiativet kom etter et debattinnlegg i Aftenposten av Arne Svingen, som tok til orde for at alle forfattere må med.
DB171215 Gjennom de 40 årene NFF har eksistert, har Det faglitterære fond delt ut over én milliard kroner i stipend til norske forfattere og oversettere.
DB171215 En årsak synes å være at NFF stiller noen enkle betingelser til faglitterære forfattere når de mottar stipend fra oss.
DB171214 Jeg tenker at det jeg har gjort på mange måter er et større overtramp enn andre forfattere som skriver om folk i sin omgangskrets.
AP171214 Norske forfattere forlanger nemlig ikke store forskudd for bøkene sine.
AP171214 Det merkelige er at mange av bøkene som ungene selv velger, er fra en norsk virkelighet, skrevet av norske forfattere .
AP171214 | Så lenge Den norske Forfatterforening er lukket, trenger vi en ny organisasjon : Norske forfattere
AP171214 Vi ønsker i første omgang å samle flest mulig forfattere bak dette initiativet.
AP171214 Vi mener det bør opprettes en organisasjon for alle skjønnlitterære forfattere i Norge.
AP171214 Så snart organisasjonen er på plass må den ta kontakt med alle relevante parter i vår bransje, med sikte på maksimal representasjon og innflytelse for Norske forfattere i de råd, utvalg, organer og bedrifter som styrer pengene eller på annen måte bestemmer rammevilkårene for vårt yrke.
AP171214 Norske forfattere vil også kreve innflytelse i fordelingen og forvaltningen av bibliotekvederlagsmidlene, tilsvarende de ordningene som nå gjelder for andre fagforeninger.
AP171214 En forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske forfattere uavhengig av sjanger.
AP171214 Det kan også være et mål for Norske forfattere .
AP171214 Det hadde vært en fordel om alle norske skjønnlitterære forfattere , uavhengig av sjanger, hadde vært samlet i én åpen forening.
AP171214 Den nye foreningen kan hete « Norske forfattere ».
AP171214 Alle som vil delta på dette registrerer seg på Facebook-gruppen til Norske forfattere , eller melder direkte fra til initiativtagerne.
AP171214 Sammen med Helle Stensbak og Eystein Hanssen står han bak initiativet om å stifte den nye fagforeningen Norske Forfattere .
AP171214 Man bør ha aktive, populære forfattere med, sier Svingen.
AP171214 Krimforfatter Helle Stensbak er en av initiativtagerne til den nye forfatterforeningen, som skal være åpen for alle skjønnlitterære forfattere .
AP171214 Initiativtagerne understreker at den nye forfatterforeningen ikke blir en « de avvistes forening » for forfattere som ikke er medlem hos DnF.
AP171214 Han påpeker at noen av landets bestselgende forfattere , serieforfattere som Frid Ingulstad, aldri har sluppet inn i DnF.
AP171214 Han mener det burde være i forfatterforeningenes egne interesser å representere hele bredden av norske skjønnlitterære forfattere .
AP171214 En gruppe forfattere stifter en ny, norsk forfatterorganisasjon åpen for alle skjønnlitterære forfattere , uavhengig av sjanger.
AP171214 En gruppe forfattere stifter en ny, norsk forfatterorganisasjon åpen for alle skjønnlitterære forfattere, uavhengig av sjanger.
AP171214 - Vi skal stifte en forening med forutsigbare kriterier for medlemskap, som kan organisere alle norske skjønnlitterære forfattere , uavhengig av sjanger, sier initiativtagerne.
AP171214 - Samtidig skjønner jeg at det er utfordrende for etablerte forfattere som selger godt at de ikke er medlemmer.
AP171214 - Hele poenget er at den nye forfatterforeningen skal være åpen for samtlige forfattere etter et sett med kriterier som alle kan forstå og som er forutsigbare.
AP171214 - Det er blitt et demokratisk problem at mange aktive forfattere står utenfor foreningene som forhandler frem kontrakter og mottar biblioteksvederlag, og som kan fordele dette videre gjennom sine litterære råd, sier Svingen.
SA171213 Svenske Jens Lapidus ( født 1974 ) er en av Sveriges mestselgende forfattere . 1 2 3 4 5 6 ¶
DA171213 Til tross for mye kritikk fra forfattere og kunstnerorganisasjoner ble forslaget sist uke vedtatt i Stortinget.
DA171213 Samtidig var Flatland en av seks forfattere som skrev et felles opprop mot kulturministerens forslag om å endre forvaltningen av Statens Kunstnerstipender.
DA171213 Ikke alle forfattere er flinke til å skrive søknader.
DA171213 - Jeg har selv fått stipender og vet hvor viktig det er, særlig for nye, unge forfattere som trenger tid og rom til å utvikle et forfatterskap.
SA171212 Når kulturministeren velger å kalle argumentene fra et samlet kunstfelt med billedkunstnere, komponister og forfattere for « akademisk snobberi », når politikerne selv overtar en av kunstnernes viktigste oppgaver i landet, å lage minnesmerke over 22. juli, når leder av kulturstyret som både godkjenner offentlig kunstprosjekt, bevilger penger og lager kulturplaner, mener noe offentlig o
AP171212 Dette er forfattere som har skrevet flere titalls bøker og vært skribenter de siste 40 - 50 årene.
AA171212 For det andre var de skrevet av anonyme forfattere .
AA171212 - Men mange av dem har en tydelig forfatterstemme, og vi vet jo at mange kjente forfattere også skrev skillingsviser.
AA171212 - Det er grunn til å tro at disse tekstene hadde mye større utbredelse hos publikum enn datidens kjente forfattere , sier Brandtzæg.
VG171211 Samtidig reagerer forfattere på at statsråden vil frata forfatterforeningen retten til å demokratisk velge personene som skal vurdere hvem som får stipend.
DB171211 Vestlige enkeltpersoner og organisasjoner, samt FN- og EU-organer, protesterer prisverdig mot Tyrkias forfølgelse av forfattere , journalister og andre.
DB171211 Der oppdager jeg også at forfattere av hobbybøker ikke får lov til å bli medlem.
DB171211 De blir sammenliknet med forfattere av vitsebøker !
VG171210 John Wayne Gacy er en annen seriemorder som har inspirert filmskapere og forfattere .
BT171210 Norsk kunstfelt, fra forfattere til billedkunstnere, er ingen stor yrkesgruppe.
BT171210 Forfattere , fotografer og billedkunstnere fortviler, ikke minst fordi de opplever at tunge, faglige argument blir møtt med klisjeaktig populisme.
AA171210 Forfattere , billedkunstnere, musikere og en rekke kunstnerorganisasjoner har protestert mot Kulturdepartementets justering av organiseringen av kunstnerstipend.
AP171209 Lund skriver der om norske forfattere og journalister at de « med dette P2-språket sitt sniker seg så velment inn på verden, men allikavel tar de godt for seg å det skal væra ».
AA171208 Noen av Sveriges mest prominente forfattere og akademimedlemmer er dratt inn i skandalen som tidligere støttespillere for « Kulturprofilen ».
VG171207 Vanligvis er de en gruppe forfattere som skriver episodene sammen, men på denne sesongen delte Camilla og Hans skrivejobben på de åtte episodene.
VG171206 I dag bestemmer ni fagpersoner hvilke norske forfattere som får stipend.
VG171206 Disse stipendene er livsnerven i utviklingen av ny norsk skjønnlitteratur, og alle våre store forfattere har på et tidspunkt i karrieren vært avhengig av dem.
VG171206 Derfor er det ikke rart at hun forsøker det samme når hun går løs på norske forfattere .
VG171206 - I dag bestemmer ni fagpersoner hvilke norske forfattere som får stipend.
NL171206 Han kunne vise til at ikoniske forfattere som Aleksis Stenwall ( 1834-1872 ) og Eino Lönnbohm ( 1870-1926 ) hadde tjent landet ved å ta navn som Kivi og Leino.
AP171206 Er det en naturlig oppgave for staten å gi gaver til forfattere og billedkunstnere, som jo er selvstendig næringsdrivende ?
VG171205 Foto : Mariam Butt, NTB scanpix ¶ FORFATTERE : Marte Wexelsen Goksøyr synes det var hyggelig å høre at Jo Nesbø synes hun er ei ålreit dame.
VG171205 Det som også er kult, er at både Jo og jeg er forfattere .
DA171205 Nilsen er helt enig med Shakar i at det betyr veldig mye for en debutant å få være på et boktorg med andre store forfattere .
AP171205 | Alle aktive forfattere må med Arne Svingen ¶
AP171205 Vi snakker om forfattere som ofte har utgitt mange bøker : ¶ 3rd-party-bio ¶
AP171205 Tiden er derfor overmoden for å lette på opptakskriteriene, og la aktive forfattere innenfor et bredt spekter av litterære sjangre få være medlemmer av foreningene.
AP171205 På den måten kan vi si at foreningene faktisk representerer norske forfattere og har en bredspektret rådskompetanse som fører til rettferdig stipendfordeling.
AP171205 Og her snakker vi om forfattere som er ufrivillig uorganiserte.
AP171205 Mange forfattere får nemlig ikke være medlem i foreningene !
AP171205 Det burde være i forfatterforeningenes egne interesser å representere hele bredden av norske skjønnlitterære forfattere .
AP171205 At det ikke er i foreningenes egne interesser å representere hele bredden av norske skjønnlitterære forfattere , er for meg yrkets aller største gåte.
AP171205 Alle aktive forfattere innenfor et bredt spekter av litterære sjangre bør kunne være medlemmer av forfatterforeningene, skriver Arne Svingen.
AP171205 I over 50 år har hun vært en viktig del av dansk offentlighet, og en av Danmarks mest leste og høyt skattede forfattere .
AP171204 Men dette dreier seg ikke om hvem som blir tildelt stipend eller om å trekke forfattere eller andre kunstneres kompetanse i tvil.
AP171203 Skulle noen i rådet sette seg på sin høye hest og vise forakt for andre forfattere og deres arbeid, vil han raskt bli dratt ut av sadelen.
AP171203 Sjølsagt er det forfattere som burde ha fått stipend, men ikke fikk.
AP171203 Sammensetninga av rådets medlemmer må avspeile sammensetninga blant norske forfattere , altså kjønn, målform, geografisk bakgrunn og sjangeren forfatterne skriver i.
AP171203 Jeg må føye til her, at forfattere som ikke er medlemmer, også kan søke stipend og veldig ofte får.
AP171203 I samtalene vi har hatt, har vi vært enige om én ting : Lille Norge kan umulig ha flere intelligente, talentfulle, skriveføre forfattere enn de fleste andre land.
AP171203 I det siste tiåret har jeg reist mye utenlands på forskjellige oppdrag og har møtt mange forfattere og representanter for bokbransjen ellers.
DB171202 Som ikke snakker om eller leser bøker av kvinnelige forfattere .
DB171202 Om eldre, mannlige forfattere , kritikere og forlagsredaktører som har utnyttet sin posisjon overfor unge kvinner, som bare ønsket å prate litteratur med forbildene sine.
DB171202 Men også fordi bøker av kvinnelige forfattere har tatt en mye større del av oppmerksomhetskaka de siste åra.
DB171202 Gutteklubben av kulturmenn har fått mye av skylda for at kvinnelige forfattere i mange år har vært mye mindre synlige enn mannlige, når priser deles ut, bøker skal anmeldes, kolleger skal framsnakkes og festtaler skal holdes.
DB171202 For en måned siden intervjuet Klassekampen en rekke kvinnelige forfattere , som fortalte om trakassering og overgrep.
DB171202 Både Kritikerprisen for skjønnlitteratur og den mer kommersielle Bokhandlerprisen har gått til kvinnelige forfattere tre år på rad, mens Brageprisen for skjønnlitteratur har gjort det samme i to år.
DA171202 Det standpunktet gjelder ikke bare billedkunstnere, men også forfattere , musikere, filmkunstnere og andre.
DA171202 - Formålet er å løfte fram framtidens forfattere .
DB171201 Sammen med andre litteraturpolitiske tiltak, som innkjøpsordning, bibliotek- og kopieringsvederlag, bokavtale og Den Kulturelle Skolesekken, er stipender nødvendige for å sikre forfattere en inntekt å leve av.
DB171201 Rådets kompetanse på barne- og ungdomslitteratur sikrer at stipendene går til forfattere som kan skape nye bøker av høy kvalitet.
DA171201 I 2011 mottok hun Dobloug-prisen, som deles ut årlig av Svenska Akademien til norske forfattere .
NL171128 Da startet samebølgen for alvor, i stor grad med argumentasjonspotensial fra avhandlinger utformet av norske fagfolk og institusjoner, til dels også av skjønnlitterære forfattere !
AA171128 Den spilte også en viktig rolle for byens kunstnere, forfattere og artister i sin tid - og var et livlig sted.
AP171125 | Amerika som utopi ¶ 1800-tallets forfattere og kunstnere drømte om å skape idealsamfunn i den nye verden.
AP171125 Forfattere og romanlesere er mer fortrolige med følelsesmessig uklarhet enn klare meninger.
AP171125 Forfattere og romanlesere er mer fortrolige med følelsesmessig uklarhet enn klare meninger.
DA171124 Blant de ti nominerte var fem kvinner og fem menn, inkludert flere erfarne og veletablerte forfattere , som Lars Saabye Christensen og Jan Kjærstad. | « Killing Of A Scared Deer » : Et nattsvart mareritt ¶
DA171124 - Jeg er også svært glad for at bokhandlerne i år velger å løfte fram et såpass ungt forfatterskap som mitt - for rundt meg står en ny og viktig generasjon forfattere , og sammen med dere skal vi arbeide for å gjøre framtida til norsk litteratur mangfoldig og lys ! sier hun.
SA171123 Hele 24 forfattere kommer : Kjente navn som Sven Egil Omdal, Asgeir Lode, Erling Jensen, Axel Leversen, Mari Anne Næsheim Hall, Solveig Nessa, Gunnar Skadberg, Frode Fanebust, Nils Helge Amdal og Jack Rostøl tar med sine gamle og nye bøker.
SA171123 Han mener at Rogaland har mange gode forfattere av lokalhistorisk litteratur, som skriver gode bøker.
DB171123 Nok en roman som befester Helga Flatlands stilling som en av våre aller fremste yngre forfattere Dagbladet Pluss ¶
DB171123 Fokus på unge forfattere
DB171123 Dagbladets anmelder, Christine Krøger, har tidligere omtalt Flatland som « en av våre aller fremste yngre forfattere », og ga « En moderne familie » terningkast seks.
AP171123 Flatland har danket ut forfattere som Lars Saabye Christensen, Tom Egeland, Jan Kjærstad, Frode Tiller, Maja Lunde og Maria Parr.
AP171123 - Jeg er svært glad for at bokhandlerne i år velger å løfte fram et såpass ungt forfatterskap som mitt - for rundt meg står en ny og viktig generasjon forfattere , og sammen med dere skal vi arbeide for å gjøre framtiden til norsk litteratur mangfoldig og lys, sa Flatland.
SA171122 Det er mulig at dette er korrekt, men jeg synes i alle fall at den innsatsen som Arbeidernes Historielag og forfattere som Kristian Sunde, Gunnar Roalkvam, Torgrim Titlestad og Halvor Sivertsen har utført på denne fronten, bør nevnes.
VG171121 » Prisen for beste barne- og ungdomsbok gikk også til en av Samlagets forfattere , nemlig Maria Parrs « Keeperen og havet » - som er en oppfølger til den populære boken « Vaffelhjarte », den første boken om Trille og Lena fra Knert-Matilde.
NL171121 Selv hadde jeg ansvar for en samtale med en av Sveriges mest omtalte forfattere de siste årene, Ebba Witt-Brattström.
NL171121 Ordkalotten har nå gjennom en årrekke etablert seg som en av våre viktigste festivaler og klarer å tiltrekke seg anerkjente og spennende forfattere fra inn- og utland.
NL171121 Det er nemlig en debatt som noen av oss mener har en tendens til å føres på en litt annen måte i forhold til kvinnelige forfattere enn mannlige.
AP171121 Lite sammenlignet med Netflix og The Crown, men likevel et betydelig beløp som kommer hele den norske bransjen til gode - skuespillere, forfattere , produsenter og regissører.
AP171119 NRK bidrar hvert år med mange hundre millioner kroner til selvstendig næringsdrivende musikere, forfattere , dramatikere, skuespillere og uavhengige produksjonsselskap - i tillegg til den redaksjonelle dekningen av deres næringsvirksomhet.
DN171118 Men jeg vil tro erfarne forfattere vil kreve ganske stort frihetsrom i slike avtaler, sier Møller.
DN171118 Erfarne forfattere vil kreve mye frihet ¶
DN171118 Det vil veldig få forfattere synes er interessant, sier hun.
DN171118 - Det er overhodet ikke vanlig for skjønnlitterære forfattere å være lønnet eller inngå engasjementsavtaler, så vi har ingen praksis eller erfaring med slik oppdragsskrivning i Den norske Forfatterforening.
AP171118 Jan Guillou er en av Sveriges mest kjente forfattere og spaltister. 73-åringen har blant annet sittet i fengsel for sin journalistiske virksomhet på det radikale 70-tallet, og har skrevet bøker som seriene om etterretningsagenten Hamilton og tempelridderen Arn, som begge er blitt store internasjonale suksesser.
VG171117 I den selvbiografiske bølgen i norske litteratur de siste ti år, har flere forfattere skrevet tett på egne erfaringer med en mor som eksistensielt omdreiningspunkt.
DN171116 Det kan true samholdet i EU, advarer statsviter Christof Schiller, én av rapportens forfattere .
DB171115 Av forfattere som brukes mer flittig i dag, kan man nevne Goffman, Bourdieu og Foucault som durkheimianere.
DB171113 Lars Petter Sveen lanserte en annen forklaringsmodell i Vårt Land tidligere i år, der han mente at den norske litterære tradisjonen etter Ibsen og Solstad, med realisme, psykologiske skildringer og lukkede rom, hindrer mange forfattere i å skrive politisk.
AP171112 Kan forfattere tillate seg hva som helst ved å forandre navn ?
AP171112 Frøland, professor i medisin, Universitetet i Oslo ¶ Forfattere og virkeligheten ¶
AP171111 Aidt blir regnet som en av Danmarks fremste forfattere , og denne utgivelsen, med sin sjangermessige blanding av drømmer, sitater, essayistikk og dikt, er også formelt enestående i forfatterskapet.
AP171111 Niels Fredrik Dahl er en av våre virkelig anerkjente forfattere .
AP171111 Finske forfattere
AP171111 Et knippe sterke finske forfattere kan være i ferd med å endre på dette.
DA171110 Sting er mest kjent for å kombinere kafé med kulturliv, og er kanskje mest kjent for den årlige litteraturuka, der flesteparten av landets forfattere har vært innom.
AP171110 Etter å ha lett litt rundt, endte Ringmar opp med 15 prosent kvinnelige forfattere på pensumlisten sin.
AP171110 En retningslinje som skal motivere til å ha minst 40 prosent kvinnelige forfattere på pensumlistene har skapt stor debatt ved Universitetet i Lund.
AP171110 - Erik ville ta bort fem kvinnelige forfattere fra pensum, som han selv har valgt tidligere, men styret sa han kunne ta bort fire og beholde Judith Butler.
AP171110 Etter å ha lett litt rundt endte Ringmar opp med 15 prosent kvinnelige forfattere på pensumlisten sin.
AP171110 En retningslinje som skal motivere til å ha minst 40 prosent kvinnelige forfattere på pensumlistene har skapt stor debatt ved Universitetet i Lund.
AP171110 - Erik ville ta bort fem kvinnelige forfattere fra pensum, som han selv har valgt tidligere, men styret sa han kunne ta bort fire og beholde Judith Butler.
AP171109 Jeg er bare abonnent, men tar likevel sjansen på å svare for avisen : Som sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal Norsk Forlag, innkaller du alle forfattere i stallen din til konferanse om etisk åpenhet, fra torsdag kl. 15 til fredag kl. 15, med overnatting.
DB171108 Om han i det hele tatt vil prøve ? 52 kjente forfattere , organisert i PEN America, har skrevet brev til president Xi Jinping og oppfordret ham til å løslate poeten Liu Xia fra husarrest.
AP171105 Hvor er virkelighetslitteraturens veimerker ? Forfattere har copyright på sine litterære verk.
AP171105 Enkelte forfattere skriver om sine erfaringer med nærstående personer uten å anonymisere og avidentifisere.
AP171105 Forfattere kan tillegge sine personer de egenskaper de vil, også når nålevende modeller brukes, og sensitiv informasjon kan brukes slik at personvern og rettssikkerhet settes i fare.
VG171104 Ikke akkurat noe lystelig lesning altså, Lindstrøm skriver seg med denne boken inn i et litterært apokalyptisk landskap vi kjenner fra forfattere som Cormac McCarthy, Jan Roar Leikvoll eller for den saks skyld fra Primo Levis bøker.
NL171103 Bente Pedersen ( 56 ) fra Skibotn i Storfjord er en av Norges mestselgende forfattere , best kjent for sine historiske serieromaner, forankret i faktiske forhold på Nordkalotten.
DB171103 Malere som maler bilder på gamlemåten, og forfattere som skriver tradisjonelt narrativt, har hevdet at de blir tilsidesatt.
BT171103 Som forfattere av « Metodebok for sykehjemsleger » og ansvarlige overleger i avdeling for sykehjemsmedisin, føler vi likevel behov for å svare på Muslands anklager.
AP171103 I Klassekampen forsvarte flere forfattere Hjorths metode.
AP171103 september skrev Ingunn Økland at forfattere « fråtser i selvbiografiske familiekonflikter ».
DA171102 Sting er mest kjent for å kombinere kafé med kulturliv og er kanskje mest kjent for den årlige litteraturuka, der flesteparten av landets forfattere har vært innom.
AP171102 Men de kaster begge lys over det jeg opplever som en sentral tendens blant yngre, nordiske forfattere : Kroppen er blitt medium og åsted for livskampen.
AP171102 Kirsten Thorup er 75 år, men skriver seg inn i en tankevekkende tendens blant yngre, nordiske forfattere .
AP171102 Begge forfattere er svært opptatt av en bestemt form for performance, nemlig kroppskunst.
VG171101 Dette er en stor anerkjennelse, og det betyr så mye for oss å være nominerte sammen med en hel gjeng med andre strålende forfattere .
BT171101 To søstre, to forfattere , to bøker, men ( foreløpig ) bare ett skuespill.
VG171031 Hvis man også trekker inn Luthers teoretiske syn på heksebrenning, og utelater motreformasjonens praksis med ikke bare å brenne Luthers bøker, men også protestantiske forfattere som John Frith og Thomas Cranmer, erkebiskop av Cantebury, lar det seg absolutt gjøre å minimere Martin Luther til en reaksjoner tulling vi ikke bør befattes oss mer med.
AP171031 Utgivelsen kan sikkert være av interesse på Island ettersom far og sønn begge er kjente forfattere .
AP171031 Fakta : Bare to norske kvinner har vunnet tidligere ¶ 11 norske forfattere har fått prisen tidligere.
AP171031 Aldersmessig har prisvinnerne fordelt seg slik : Syv forfattere var mellom 30 og 40 år da de mottok prisen. 18 var mellom 40 og 50 år, 19 forfattere var mellom 50 og 60 år, 10 var mellom 60 og 70 år og to forfattere var over 70 år da de fikk prisen, ifølge Nordisk råd.
AP171031 18 var mellom 40 og 50 år, 19 forfattere var mellom 50 og 60 år, 10 var mellom 60 og 70 år og to forfattere var over 70 år da de fikk prisen, ifølge Nordisk råd.
AP171031 18 var mellom 40 og 50 år, 19 forfattere var mellom 50 og 60 år, 10 var mellom 60 og 70 år og to forfattere var over 70 år da de fikk prisen, ifølge Nordisk råd.
AP171031 Utgivelsen kan sikkert være av interesse på Island ettersom far og sønn begge er kjente forfattere .
AP171031 Fakta : Bare to norske kvinner har vunnet tidligere ¶ 11 norske forfattere har fått prisen tidligere.
AP171031 Aldersmessig har prisvinnerne fordelt seg slik : Syv forfattere var mellom 30 og 40 år da de mottok prisen. 18 var mellom 40 og 50 år, 19 forfattere var mellom 50 og 60 år, 10 var mellom 60 og 70 år og to forfattere var over 70 år da de fikk prisen, ifølge Nordisk råd.
AP171031 18 var mellom 40 og 50 år, 19 forfattere var mellom 50 og 60 år, 10 var mellom 60 og 70 år og to forfattere var over 70 år da de fikk prisen, ifølge Nordisk råd.
AP171031 18 var mellom 40 og 50 år, 19 forfattere var mellom 50 og 60 år, 10 var mellom 60 og 70 år og to forfattere var over 70 år da de fikk prisen, ifølge Nordisk råd.
AP171031 Vigdis Hjorth og finske Laura Lindstedt er ledende nordiske forfattere akkurat nå.
VG171030 Og å gjøre dette med en 10 år gammel bok, tror jeg ikke det er mange forfattere som har lykkes med, sier Jonasson - som mener de kan takke all PR-en rundt filmen for den økte interessen.
DB171030 ¶ HETT PAR : To av verdens mestselgende forfattere , Dan Brown og Ken Follett, møtes på Sentrum Scene i Oslo i kveld.
DB171030 LITTERATUR : I kveld møtes to av verdens bestselgende forfattere på scenen i Oslo.
DN171027 2016 ble et godt år for flere forfattere .
AA171026 En av tidenes mestselgende forfattere vokste opp i små kår i Portland, men han har bodd i delstatens nest største by, Bangor, mesteparten av livet.
DA171025 Han regnes som en av de mest spennende stemmene i norsk etterkrigslyrikk, og han har inspirert en rekke lyrikere og forfattere .
DA171024 Maria Schraders film om historien til en av tidenes største tyskspråklige forfattere er kun vist på kino i Norge i regi av Jødiske filmdager på Cinemateket.
BT171024 Hadde forfattere vært mer villige til også å snakke om « ofrenes » premisser, kunne det bidratt til bedre forståelse for hvorfor kunsten skal være fri og frimodig.
BT171024 Derfor er det problematisk at forfattere ikke i større grad deltar i debatt om de helt konkrete konsekvensene av å bruke slekt, venner og hendelser i romanlitteratur.
AP171024 Var ikke min ytring like mye verdt ; skulle ikke jeg få fortelle min historie ? Forfattere har kunstnerisk ytringsfrihet.
AP171024 I fjor gikk mange forfattere og folk fra bokbransjen aktivt ut til forsvar for Arv og miljø.
AP171024 Hvordan er det mulig at forfattere kan skrive så tett på sine omgivelser ?
AP171024 Helga Hjorth¶Hvordan er det mulig at forfattere kan skrive så tett på sine omgivelser ?
AP171024 Det virker som forfattere og forlagsbransjen er blinde for sin egen maktutøvelse.
AP171024 Det burde være selvsagt, særlig blant kulturjournalister, forlagsfolk og forfattere , de som forvalter den ytterste form for ytringsfrihet.
AP171022 Nå må forfattere som har en eller annen idé om et samarbeidsprosjekt med barn, lage en skriftlig søknad, samt enn presentasjonsvideo av sitt prosjekt.
AP171022 Målet er å få profesjonelle forfattere og illustratører til å gå i dialog med barn og unge, for å gi disse et verktøy til selv å komme med sine kulturelle ytringer, sier Tora Ferner Lange, fagansvarlig for barne- og ungdomskultur i Norsk kulturråd.
AP171022 Klasse 5B ved Ekeberg skole er Norsk kulturråds nye våpen for å bestemme hvilke forfattere som skal få midler fra faglig utvalg for litteratur.
AP171022 - Det blir viktig å plukke forfattere som ikke bare vi synes er bra, men også som treåringer og andre synes er morsomme, sier Annicken Sesvold Tørring ( 10 ).
AP171022 Forfattere som ønsker en del av den nye pengepotten til Norsk kulturråd må overbevise denne gjengen.
AP171021 Før jeg ga ut bøker selv, var forfattere på signering noe av det tristeste jeg kunne tenke meg.
AP171021 De kunne fortelle meg at til og med kjente forfattere ble sittende alene.
DB171020 Som et resuktat av dette utgjør forurensning en trussel mot grunnleggende menneskerettigheter, som retten til liv, helse, velvære, trygt arbeid, samt beskyttelse av barn og de mest sårbare, sier Karti Sandilya, en av studiens forfattere .
DB171020 Dette har man sett i høyinntektsland, og noen mellominntektsland, der lovgivningen har bidratt til å dempe de mest åpenbare formene forurensning, sier en annen av studiens forfattere , Richard Fuller.
DA171020 De fikk selskap av forfattere , filmskapere og andre kunstnere, fra fjern og nær, enten de het Dostojevskij, Nick Cave eller Wim Wenders.
AA171020 Viser frem nye forfattere
AA171020 De fem nominerte er unge forfattere , noen av dem debutanter.
AA171020 - Vi har vurdert både godt etablerte, kjente forfattere og unge, ukjente forfattere .
AA171020 - Vi har vurdert både godt etablerte, kjente forfattere og unge, ukjente forfattere.
AP171019 Prinsipielt mener hun det er et gode at forfattere svarer kritikere.
AP171019 Det er det mange forfattere som synes, sier Farsethås.
AP171019 Her er det lite av den urbane naturbegeistringen som så mange Thoureau-inspirerte forfattere dyrker om dagen.
DB171018 Studiens forfattere skriver at vulkanutbrudd kan ha forstyrret klimaet ved å spy ut svovelholdige gasser i stratosfæren.
AA171018 Vi bør da huske at det har forfattere og filmskapere gjort i mange år.
SA171017 Berømte jødiske vitenskapsmenn og forfattere fikk hånende anførselstegn i yrkestitlene sine, som « vitenskapsmannen » Albert Einstein og « forfatteren » Stefan Zweig.
AP171017 Oppsummert, så ga subjektive forfattere og målemetoder, tilpassede kriterier, aktiv markedsføring og vide pasientgrupper kun svake og kortvarige effekter.
VG171016 De giftige stikkene, selv når det var andre forfattere hun skrev om.
VG171016 - Som kritiker mener jeg det prinsipielt er av det gode at forfattere kan ta til motmæle mot anmeldere i offentligheten.
DB171016 Triumferende tar han setningen inn i sin egen anmeldelse, setter to forfattere direkte opp mot hverandre, som om han var programleder i Farmen, for å håne meg ekstra og gni det inn ».
DB171016 En takk for de hårreisende sjikanene, ikke bare av meg, men av utallige forfattere som hadde vært rammet av henne », skriver Bjørnstad.
DB171016 Ikke bare det, det er ukrainske forfattere som har skrevet sannheten om det mest barokke og selvhøytidelige russiske tøvet, slik at Russland har ristet av latter, og grått i fortvilelse over sin egen skjebne.
DB171016 For nasjonens fremste forfattere har skrevet på russisk, og ikke ukrainsk.
VG171015 Ingen andre norske forfattere , bortsett fra Jostein Gaarder, har ligget så lenge på toppen av den tyske bestselgerlisten.
VG171015 Før hun begynte på det som har gjort henne til en av Tysklands mest solgte forfattere i år, var det egentlig en roman om forhold hun syslet med.
VG171015 Tradisjonelt har svenske forfattere vært ganske utilgjengelige, så jeg ville være noe annet.
VG171015 Jeg ville vise småbarnsmammaen, at det går an å bytte karriere og bli forfatter - jeg ville vise at forfattere er helt vanlige mennesker, sier Läckberg som er utdannet siviløkonom.
AP171015 Flere norske forfattere enn på mange tiår engasjerer seg i kampen mot klimakrisen.
AP171014 Men i dag er det etablert kunnskap at begge forfattere er inspirert av gamle myter og sagn, eksempelvis Volsungesaga, som ble nedtegnet på 1200-tallet.
VG171013 Vi har alltid sett på Åsne som en av våre forfattere - og er glade for at hun skal gi ut neste bok hos oss, sier Steen.
DB171011 ¶ Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) vil at utlandet skal oppdage flere norske forfattere , og bevilger 5 millioner kroner til prosjektet « Litteratur ut i verden ».
DB171011 Når våre mestselgende forfattere ikke har norske agenter betyr det at få inntekter går tilbake til bransjen.
DB171011 Når vi nå blir hovedland under bokmessa Frankfurt 2019 må vi sørge for at vi har norske agenturer som kan representere våre forfattere internasjonalt og bruke bokmessen som en strategisk arena for å selge norsk litteratur, sier Daams.
DB171011 Mer enn 7000 forlag, bokhandlere, oversettere, illustratører, trykkerier, filmprodusenter, interesseorganisasjoner, forfattere , produsenter av digitale tjenester og andre bransjeaktører fra mer enn hundre land møtes.
DB171011 Men målet er at norske agenter skal hjelpe norske forfattere ut i verden, og sikre at verdiskapningen ikke går utenlands.
DB171011 Klingen Daams mener derfor at kompetansen til eksisterende og nye agenturer kan heves, slik at norske forfattere får den hjelpen de trenger til å slå gjennom internasjonalt.
DB171011 Hvis vi har solide agenturer som representerer norske forfattere internasjonalt, vil det også hjelpe andre norske forfattere ut i verden, legger Helleland til.
DB171011 Hvis vi har solide agenturer som representerer norske forfattere internasjonalt, vil det også hjelpe andre norske forfattere ut i verden, legger Helleland til.
DB171011 For det er ikke til å stikke under en stol at mange norske forfattere er representert av utenlandske agenter.
DB171011 Dette skal bidra til at flere norske forfattere blir oppdaget utenfor landets grenser, og at verdiskapningen blir i Norge.
DA171010 Både forlag og forfattere må få økt sine vederlag for e-bøker.
DB171008 I løpet av åra har det huset noen av verdens mest anerkjente musikere, forfattere , filmskapere og kunstnere.
DB171008 Det var lenge kjent som et slags fristed for strevende musikere og forfattere .
VG171006 Det er også noen fra helsesektoren, noen som har egen bedrift, andre forfattere .
VG171005 De siste årene er mangfoldige regimemotstandere, forfattere , journalister og kunstnere fengslet, torturert og henrettet.
DB171005 Av forfattere som har markert seg utenlands, fikk Helleland avbud fra Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø, Karin Fossum, Roy Jacobsen, Morten Strøksnes, Linn Ullmann, Carl Frode Tiller, Tomas Espedal, Anne Holt, Anne B.
DB171005 En av 1900-tallets største forfattere fikk aldri Nobelprisen i litteratur.
DB171004 Noen forfattere holder seg stadig til krimkonvensjoner, andre sprenger dem i filler.
DA171004 Av Svenska Akademiens nettside går det fram at det vanligvis kommer inn forslag på rundt 200 forfattere .
DA171004 Av Svenska Akademiens nettside går det fram at det vanligvis kommer inn forslag på rundt 200 forfattere .
AP171004 Av Svenska Akademiens nettside går det fram at det vanligvis kommer inn forslag på rundt 200 forfattere .
AP171004 * Prisen har tre ganger gått til norske forfattere : Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928.
AA171002 I år dreier spekulasjonene seg igjen om kjente forfattere som kenyanske Ngugi wa Thiong'o, japanske Haruki Murakami, canadiske Margaret Atwood og syriske Adonis, hvis egentlige navn er Ali Ahmad Said Asbar.
DA170930 Kun gærne forfattere ønsker vel å dveeeele ved heftige og vonde ting.
DA170930 Ikke minst er den hjulpet fram av andre forfattere , inkludert Karl Ove Knausgård, som nå gir den ut på sitt forlag, Pelikanen.
AP170930 Anerkjente forfattere som Joan Didion, Julian Barnes og Joyce Carol Oates har skildret tapet av egne ektefeller, her hjemme har Kjersti Ericsson gjort det samme.
VG170929 Gjennom levende og troverdige dialogutvekslinger, bygger han opp karakterer med sjel, her har andre forfattere mye å lære.
VG170928 Flere kjente forfattere som Ian Fleming, Margaret Atwood og Haruki Murakami har bidratt.
VG170928 Han åpnet spaltene for komikere som den unge Woody Allen og forfattere som Ray Bradbury, Roald Dahl og Gabriel Garcia Marquez.
DN170928 Ved siden av nakenbildene har bladet brakt velskrevne artikler av store forfattere som James Baldwin, John Cheever, Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates og Isaac Bashevis Singer.
DB170928 Lista over kjente forfattere som har blitt publisert i Playboy er like lang som lista over kjente nakenmodeller : Hunter S.
DB170928 Ved siden av nakenbildene har bladet brakt velskrevne artikler av store forfattere som James Baldwin, John Cheever, Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates og Isaac Bashevis Singer.
DA170928 Ved siden av nakenbildene har bladet brakt velskrevne artikler av store forfattere som James Baldwin, John Cheever, Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates og Isaac Bashevis Singer.
AP170928 Ideen var å gi ut et blad med en kombinasjon av nakne kvinner og dyptpløyende artikler, intervjuer med fremstående personer og fortellinger fra kjente forfattere .
AA170928 Ved siden av nakenbildene har bladet brakt velskrevne artikler av store forfattere som James Baldwin, John Cheever, Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates og Isaac Bashevis Singer.
AA170928 Ved siden av nakenbildene har bladet brakt velskrevne artikler av store forfattere som James Baldwin, John Cheever, Nadine Gordimer, Joyce Carol Oates og Isaac Bashevis Singer.
DB170927 Ved å se for seg hva slags følelser og dilemmaer knyttet til spesifikke historiske omstendigheter som kan ha inspirert forfattere fra andre epoker, berører Greenblatt nettopp noe allment - fordi alles liv leves i reaksjon på slike spesifikke omstendigheter.
DA170927 Dette besøket ble straks omstridt i Kultur-Norge, og kulturminister Helleland fikk kritikk fra blant annet Norske PEN fordi hun som « ytringsfrihetsminister » ikke tok opp kinesiske forfattere og journalisters dårlige ytringsfrihet.
SA170926 I kulturlivet, blant forfattere og musikere, så er det mange flere og ganske vanlig, sier historiker Hans Olav Lahlum ¶
DB170926 Vi forfattere sitter mye alene og jobber, og derfor er det ekstra hyggelig med en oppmerksomhet.
AP170926 I kulturlivet, blant forfattere og musikere, så er det mange flere og ganske vanlig, sier historiker Hans Olav Lahlum ¶
AA170926 Refuserte forfattere med åndsverket i nattbordsskuffen kan lese om hagefesten i Se og Hør.
AA170926 Der poserer profilerte forfattere med sjampis i glasset som en del av markedsføringen.
VG170921 Tirsdag inviterer kulturdepartementet og UD flere hundre norske kunstnere, filmregissører, forfattere , artister, skuespillere og deres støtteapparat til mottakelse og fest i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo.
VG170919 Norske forfattere om konflikten : - Eneste gjengjeldelse som funker ¶
DB170919 - Hvis « Guden for små ting » er en bok om barndommen, slik mange forfattere skriver, er dette en bok om voksenlivet, sier Roy, som begynte å skrive boka for ti år siden.
DA170918 Vigdis Hjorth har gjennom fire tiår vært en av Norges mest omdiskuterte forfattere , og har vært kjent for å blande liv og dikting i romaner som « Hjulskift », « Tredje person entall » og « Tredve dager i Sandefjord ».
AP170916 Hittil har norske forfattere i liten grad skrevet om klimaet, kanskje fordi resultatet så lett kan minne om en aksjon i stedet for skjønnlitteratur.
AP170916 Foreningen for klimaengasjerte forfattere ble faktisk nedlagt i fjor.
VG170915 Som så mange andre forfattere skrev han bøker ved siden av jobben.
VG170915 Som lærere trenger de steds-spesifikk kunnskap i mange fag : om regionens fugler og fisker, flora og fauna, om områdets historie, om lokale språkmerker og dialektuttrykk, og om kjente forfattere , musikere og kunstnere fra stedet.
VG170914 Her beskrives landskap som ingen andre skjønnlitterære forfattere gjør.
DA170914 Prosjektet er et samarbeid mellom de to fotografene, sju forfattere og to forskere, og har fått støtte fra Fritt Ord og Oslo kommune.
DA170914 I tillegg har vi tekster fra sju forfattere , en fra hver bydel langs T-banelinja, sier Aspelund.
SA170913 # Spørsmålet om Fribyen Stavanger skal utvides til ikke bare å gjelde forfattere , men også eksempelvis musikk og visuell kunst.
DB170913 Hun har også vært ute og oppfordret forfattere til å forsikre seg mot figurtyveri.
AP170913 Over 100 forfattere og illustratører skal i sving på over 50 arrangementer i løpet av tre dager.
AP170910 Jacobsen har lite til overs for forfattere som ikke kan si om det de skriver er sant.
DB170909 Men forfattere som har skitnet til sine hender med kriminalistiske fortellinger, får ikke slike priser.
VG170907 Men med Millennium har han ifølge Dina Penger blitt en av Sveriges mest innbringende forfattere .
DB170906 Legger vekk boka med en gang forfattere begynner å beskrive skyene Dagbladet Pluss ¶ | « Paradise»-Aleksander debuterer som skuespiller : - Jeg er en « kjendis-kjekkas » ¶
DA170905 Hun mener rettsdokumentene fra landssvikoppgjøret er en gullgruve for forfattere , journalister og forskere.
DA170905 Andre lands journalister, forfattere og historikere misunner oss for landssvikarkivet i Norge, sier Hjeltnes.
DA170902 Så jeg fikk tak på Rocambole Pedersens bok fra 1919, og tenkte « fuck it, dette blir moro », alle forfattere trenger ikke å skrive opp mot Proust eller Joyce.
AA170901 Utallige forfattere , fra Garborg og Hamsun til Edvard Hoem og Roy Jacobsen, har boltret seg i dette landskapet.
DN170831 | Jakter utenlandssuksess for norske forfattere
DN170831 Spjeldnæs sier forlagets agenturvirksomhet åpner for å hjelpe forfattere fra andre forlag ut i verden.
DN170831 Spjeldnæs presenterte torsdag Aschehougs høstliste med nye bøker fra forfattere som Jan Kjærstad, Maja Lunde, Tom Egeland og Ketil Bjørnstad.
DN170831 Samtidig har Aschehoug intensivert arbeidet med å lansere norske forfattere utenlands.
DN170831 Oslo Literary Agency åpner også for å « ta » forfattere fra andre forlag som vil ut i verden.
DN170831 Aschehoug har doblet staben som selger norske forfattere utenlands.
DB170830 Andre som satte sitt preg på The Voice fra et tidlig stadium var tegneren Jules Feiffer og forfattere som James Baldwin, Ezra Pound, Henry Miller og Lester Bangs.
DB170828 Oslo-stedet er kjent som restaurant og vannhull for en rekke profilerte mennesker, fra politikere og kunstnere til mediefolk og forfattere .
DB170826 Haarberg forteller om gullalderen på 1800-tallet, hjemkjøpet av norske forfattere fra dansk til norsk Gyldendal i 1925.
AP170825 Jan Kjærstad er en av landets største forfattere og er aktuell med romanen « Berge ».
DB170824 Der var stjerneskuddet Whitehead sammen med mer etablerte forfattere som Zadie Smith og Dave Eggers.
DA170824 Selv begynte jeg å skrive på 90-tallet, da hadde heldigvis forfattere som Ralph Ellison, James Baldwin og Toni Morrison gått foran meg og banet vei, slik at jeg kunne fortelle om svarte liv og svart historie på min egen rare måte, sier Whitehead.
AP170823 Verdensmester i slampoesi, internasjonal teatersuksess, banebrytende ballett, og møte med en av Norges mest kjente forfattere .
VG170822 Ronald Fangen, en av mellomkrigens viktige forfattere , og sentral i den nye kristen-humanistiske tradisjonen, var den som først utviklet vår tenkning rundt de kristne verdiene.
DB170822 Det er ikke mange forfattere som kan skilte med en såkalt blurb, en anbefaling, av Vladimir Ilitch Lenin.
AP170819 Forfattere elsker å skrive om å komme i kontakt med naturen og « det ekte ».
VG170818 Norske forfattere om konflikten : - Eneste gjengjeldelse som funker ¶
AP170818 Verdensmester i slampoesi, internasjonal teatersuksess, banebrytende ballett, og møte med en av Norges mest kjente forfattere .
DB170817 Samtidig er det, med sin dramatikk, nettopp den utfordringen alle forfattere leter etter.
DB170817 Når de som er barn nå blir forfattere , får vi helt nye historier, der terror er en naturlig rekvisitt i en kjærlighetshistorie.
DB170817 Med boka blir Kjærstad en av et knippe skjønnlitterære forfattere som har brukt elementer av hendelsen i romanene sine ( se faktaboks ).
DB170817 Har siden plassert seg i fremste rekke blant norske forfattere , ikke minst gjennom sin vilje til å søke nye former og uttrykk for forståelsen av sin samtid.
DB170817 Han tror mange forfattere vegrer seg.
DB170817 Flere forfattere har skrevet bøker som har elementer av 22. juli : ¶
VG170816 SKUFFER : Jonathan Safran Foer ( 40 ) regnes som en av USAs mest betydningsfulle forfattere .
AP170816 Med romanen « Den som ser » bryter en av landets mest folkekjære og bestselgende forfattere tausheten til Grønelv-folket etter tyve år, og da er det mye som skal sies.
VG170814 tviklingen kan føres tilbake til idealene bak den amerikanske og franske revolusjonen og ikke minst tilskrives rasjonelle, fremsynte, intelligente og ikke minst modige opplysningsfilosofer som Voltaire, Diderot, Descartes, Locke, Bacon, Montesquieu mv, hvis skrifter ofte ble forbudt og deres forfattere forfulgt, nettopp fordi de sto i direkte opposisjon til kristendom og preste
DA170813 Solhjell sammenligner bibliotekene og kulturskolene med breddeidretten - at det er der rekrutteringen av norske kunstnere og forfattere skjer.
DA170813 Kulturminister Linda Hofstad Helleland syntes ikke det var « naturlig » å ta opp forfattere og journalisters ytringsfrihetskår når hun møtte sin kinesiske kollega i Beijing i mai.
DA170813 En kulturminister som bekjemper hatytringer, hjelper forfulgte forfattere , og generelt røkter ytringsfriheten.
AA170812 En slags litterær hevn, fra et menneske som ikke fant seg i å være maktesløs mot det hun mente var uredelig utlevering av seg selv og familien, i en roman av en av Norges fremste forfattere .
VG170811 Norske forfattere om konflikten : - Eneste gjengjeldelse som funker ¶
VG170811 Helga Hjorths grep om å svare en skjønnlitterær tekst med en annen skjønnlitterær tekst engasjerer folk, og det er flott å se at forfattere og samfunnsdebattanter ønsker denne romanen velkommen, sier Gaathaug.
VG170811 Ragde mener Helga Hjorth er i sin fulle rett til å svare sin søster i romanform, og det må også forfattere tåle å få mot seg.
VG170811 Ragde mener forfattere må tåle å få motbær for sine ytringer.
VG170811 Norske forfattere ønsker debatten velkommen, men har blandet syn på boken.
DA170811 Gjennom litteraturen, gjennom å lese forfattere som Amalie Skram, Inger Elisabeth Hansen, Pia Taftrup og andre som skriver forståelsesfullt og forsonende om kroppens styrker og svakheter, har jeg akseptert kroppen.
VG170810 Edward de Vere, den syttende jarlen av Oxford, er blant de mest populære alternative forfattere som er kreditert for William Shakespeare's verk.
DB170810 La oss håpe dette ikke blir en bølge, at alle forsmådde kjærester, koner, venninner, onkler, lærere og så videre finner ut at de vil skrive romaner om kjente norske forfattere .
DA170810 - Jeg håper at både forfattere og forlag i større grad kan ta innover seg perspektivet til dem som opplever dette.
VG170809 Her er atskillig å diskutere blant forfattere og forlag, samt et enestående materiale for framtidig forskning på litteraturfeltet.
DB170809 Jeg håper romanen min vil kunne føre til at forlag og forfattere i sterkere grad tar inn over seg det perspektivet jeg viser fram, sier hun.
DB170809 Hun foreslår at det bør utarbeides retningslinjer for forfattere og forlag, og mener det burde finnes en tredjepart som kunne trekkes inn i de etiske vurderingene.
DB170809 Det begynte med at han støttet en protestaksjon blant mer enn 40 indiske forfattere mot « økende intoleranse og angrep mot ytringsfriheten ».
DB170809 Den britiske avisen The Guardian har invitert en rekke indiske og pakistanske forfattere til å reflektere rundt 70-årsmarkeringen.
AP170809 Verdensmester i slampoesi, internasjonal teatersuksess, banebrytende ballett, og møte med en av Norges mest kjente forfattere .
AP170809 Jeg tror ikke forfattere er kyniske.
AP170809 Dale baserer selv mye av sin skriving på ekte hendelser og mennesker han har møtt, noe han regner med gjelder de fleste forfattere .
AP170809 - Tror du utgivelsen til Helga Hjorth kan virke avskrekkende på andre forfattere ?
AP170809 - Jeg tror veldig mange forfattere tenker over hvordan boken deres vil bli mottatt.
AP170808 Men Helga Hjorth pådrar seg de samme problemene som søsteren Vigdis Hjorth og andre forfattere av virkelighetslitteratur.
DA170807 I tillegg til å presentere ulike forfattere , ønsker festivalen også å skape debatt.
DA170807 Forfattere og journalister har jeg alltid blitt imponert av.
DB170806 For et år siden begynte han å spille inn podkasten « Forward », der han intervjuet alt fra musikere, NFL-spillere og forfattere .
DB170805 Jeg kunne når som helst ramset opp et dusin fremragende, samtidige forfattere som verken skriver « autofiksjon » eller såkalt « virkelighetslitteratur » ( for øvrig et idiotbegrep skapt av en kritiker, som ikke bør brukes seriøst verken av Kjærstad eller noen andre ).
AP170805 Mange av de innsatte her var forfattere , kunstnere og intellektuelle.
VG170804 « Ulvefellen » er tydelig inspirert av forfattere som Len Deighton, Eric Ambler og John le Carré, og inneholder flere referanser til spionklassikeren « Riddle of the Sands » av Erskine Childers.
DA170803 - Merkelig som det kan høres ut, så blir afrikanske forfattere som meg beskyldt for å appropriere afrikansk kultur, sier Obioma.
AP170802 Hver sauna session har et eget underholdningsprogram, som kan inkludere forfattere , musikere, DJs, performancekunstnere med mer.
DB170731 Felles med forfattere som Jack Kerouac, Allen Ginsberg og William Burrroughs hadde disse kunstnerne en trang til å skape et alternativt univers.
DN170729 Forlaget Aschehoug skriver i en melding i dag at forlaget har mistet en av sine største forfattere .
DB170729 Norske forfattere har det ikke greit de heller, mener Saabye Christensen.
DB170729 Hans teorier er blitt satt i forbindelse med forfattere som Nietzsche og Lawrence Sterne.
DB170729 Forlaget Aschehoug skriver i en melding i dag at forlaget har mistet en av sine største forfattere .
DB170728 Hun er en av mange kvinnelige forfattere som måtte streve hardt for å hevde seg i et mannsmiljø.
DA170726 Ikke minst norsklærerne, som skal hjelpe og inspirere framtidens forfattere , poeter og skribenter, fastslår Jon Mile.
VG170725 Bakgrunn : Journalister og forfattere arresteres midt på natten ¶
NL170721 Halvor Tjønn ( Muhammed, slik samtiden så ham, 2012 ), Enzensberger, Hellesnes og David Hume er eksempler på forfattere som klargjør premissene.
AP170720 Hvilke norske forfattere leser vi om hundre år ?
VG170715 Også personer anklaget for bånd til det terrorstemplede, kurdiske PKK er tatt, fagforeningsmedlemmer med marxistisk ideologi har mistet sine jobber, en rekke journalister og forfattere er blitt fengslet, og opposisjonelle med ulike bakgrunner er rammet.
AA170713 Han understreker at det ikke må være kjente forfattere som står bak verket.
DB170712 I dag dreier det seg om to forfattere som begge var blant de mest populære innslagene i den legendariske « Barnetimen for de minste » på 1950-tallet.
DB170710 Og da den svenske folkefavoritten giftet seg med en av Sveriges største forfattere i 2010, ble de to et av landets mest omtalte par.
VG170707 Tusenvis av mennesker har blitt fengslet, ytringsfriheten er ytterligere skrenket inn, og journalister og forfattere arresteres midt på natten.
DB170707 Forfattere stilles for retten fordi de har kjent noen som har kjent noen osv., som har vært kritiske til presidentens styre.
AP170702 Tekstene er av nordnorske forfattere og diktere.
AP170629 | Krim-bloggen : Forfattere i Hollywood ¶
AP170629 Listen over berømte forfattere som har mislykkes i Hollywood er lang.
DA170628 Helleland fikk kritikk fra blant annet Norske PEN fordi hun som « skribentenes kulturminister » ikke tok opp kinesiske forfattere og journalisters dårlige ytringsfrihet da hun møtte Shugang i Beijing i mai.
DA170628 - Men hva med norske forfattere som er uønsket i Kina, de kan vel ikke utveksles ?
VG170627 Det er ikke hverdagskost å få besøk av en av verdens mestselgende forfattere , sier forlegger Øyvind Hagen i en pressemelding fra Bazar Forlag - som forøvrig nå er kjøpt opp av Cappelen Damm.
NL170627 Forfattere : professor Tore Henriksen, daglig leder ved KG Jebsen-senter for havrett, og Ingvild U.
DB170627 Men vi mener at det heller ikke er unaturlig at norske billedkunstnere eller forfattere både er venner, og ikke minst at de inngår i et profesjonelt nettverk, som jo Facebook er for veldig mange.
AA170627 Ingen stemmer heves fra arbeiderbevegelsen eller fra kirken, fra akademia eller fra forfattere , skriver Jagland.
DA170626 Til festivalen kommer også blant andre den prisbelønte amerikanske forfatteren Maggie Nelson, Jenny Hval og en rekke andre norske forfattere og billedkunstere.
DA170626 Festivalen koblet toneangivende anglo-amerikanske forfattere og kritikere med norsk litteraturmiljø, og er blitt framhevet som en viktig faktor i Karl Ove Knausgårds internasjonale gjennombrudd utover 2010-tallet.
DA170626 Dette er forfattere Knausgård er interessert i og liker, understreker Saugestad.
VG170625 Tyrkisk presse knebles : Journalister og forfattere arresteres midt på natten ¶
SA170625 Det har gjort forfatter JK Rowling til en av verdens best betalte forfattere , ifølge Forbes.
AA170625 Det har gjort forfatter JK Rowling til en av verdens best betalte forfattere , ifølge Forbes.
BT170624 Salman Rushdie og andre prominente forfattere er rasende på den indiske statsministeren, Narendra Modi, fordi han ikke har tatt avstand fra fanatiske hinduers lynsjing av en muslimsk familie.
BT170624 Både arabiske og europeiske forfattere lot seg fascinere av ørkendronningen som nesten hadde erobret det mektige Romerriket.
BT170624 Beskrivelsene av byen ble rasende populære i Vesten og har blant annet inspirert det amerikanske riksvåpenet og våre egne forfattere Ludvig Holberg og Henrik Wergeland.
VG170623 Hun bor utenfor Detroit og er en kjent person i amerikansk bokbransje, der hun er engasjert i flere foreninger og organiasjoner for amerikanske forfattere .
NL170618 Gjennom århundrene har kunstnere og forfattere i den vestlige verden forestilt seg og skildret den kalde verden.
AP170617 Ringen hører til en ny type forfattere som prøver å forstå utviklingen i dette særegne landet.
AP170617 Ringen hører til en ny type forfattere som prøver å forstå utviklingen i dette særegne landet.
VG170616 Noen få norske forfattere har kanskje en Brage-statuett på skrivebordet eller et trykk fra Nordisk råd på veggen.
DB170616 ¶ MITT BIBLIOTEK : Dylan siterer fra skolepensum, forfattere forteller om en oppvekst mellom linjene og her et utdrag fra denne skribents oppvekstbibliotek, med Hjallis signert da.
DB170616 Der leses ofte om forfattere , også om musikere og journalister faktisk, som snakker om hvordan de vokste opp mellom linjene på det lokale biblioteket.
AA170615 De seks ble plukket ut fra en liste som besto av 126 forfattere . ( ©NTB ) ¶ | - Et mirakel hvis flere blir funnet i live ¶
VG170614 Roy Jacobsen er nå i London for å delta på kveldens store prisutdeling der han som en av seks nominerte forfattere som kan vinne den internasjonale The Man Booker-prisen.
VG170614 Ingen norske forfattere har vært nominert tidligere, hverken på langlisten eller kortlisten til prisen.
VG170614 - Jeg er nå blitt fortalt at ingen norske forfattere er blitt nominert hverken til langlisten eller kortlisten før, så det er jo helt spesielt !
VG170614 Ingen norske forfattere har vært nominert tidligere, hverken på langlisten eller kortlisten til prisen.
VG170614 - Jeg er nå blitt fortalt at ingen norske forfattere er blitt nominert hverken til langlisten eller kortlisten før, så det er jo helt spesielt !
FV170613 Flere har tatt til orde for at forfattere skal frasi seg Jerusalemprisen.
AP170613 Han er en av seks forfattere som kniver om den prestisjetunge utmerkelsen, som deles ut i London og forutsetter publisering i Storbritannia.
DA170612 Sammenligninger med forfattere som Jojo Moyes og Tatiana De Rosney suser rundt igjen - der hun tryller fram historier fra ulike tider og skjebner som ofte er tunge og bære.
AP170611 Stephen King er en av tidenes mest suksessrike forfattere .
AA170611 Norske forfattere har aldri tidligere blitt nominert til prisen.
AA170611 Blant vinnerne av Booker-prisen for den engelskspråklige verden siste 30 år, er forfattere som A.S.
FV170609 | Sterkt møte mellom Mette-Marit og forfattere i Vennesla ¶
AP170609 I 35 år er det blitt utdannet forfattere i Bø.
VG170608 Sørlandsbanen kjenner hun ut og inn, og flere av årets forfattere på Litteraturtoget er forfattere med sørlandsbakgrunn.
VG170608 Sørlandsbanen kjenner hun ut og inn, og flere av årets forfattere på Litteraturtoget er forfattere med sørlandsbakgrunn.
VG170608 Jeg gleder meg også til å høre med Bjarte og Gaute om hva det å gå på denne skolen har betydd for dem og det at de valgte å bli forfattere .
VG170608 Arrangert hvert år siden 2014 som en to dagers togtur med stopp på stasjoner underveis og samtaler med forfattere og lesing fra bøker på lokale bibliotek.
VG170608 - Jeg merker det faktisk på bøkene at de er skrevet av forfattere som er fra Sørlandet.
VG170607 Oslo Literary Agency : Eies av Aschehoug, men er nå blitt frittstående, slik at de også representerer forfattere fra andre forlag.
VG170607 I dag har de 19 ansatte, 45 forfattere og 20 manusforfattere.
VG170607 Det er også viktig med uavhengige agenturer, slik at forfattere får flere valgmuligheter, sier Astrid Dalaker, som mener Salomonsson står fritt til å mene hva han vil, men at han bommer når han sier dette er en trend - siden det per i dag er bare to nyoppstartede agenturer i Norge.
VG170607 - Ja, vi har fått utallige henvendelser fra forfattere som ønsker å bli representert.
VG170607 - Det finnes ikke et agentur i verden som har så mange ansatte og så få forfattere .
VG170607 forfattere fra Samlaget, Spartacus og Kagge.
DA170607 Et kultursamarbeid med Kina fungerer dårlig når Norge må gå på tå hev, mener Kina-ekspert Torbjørn Færøvik, som er en av flere norske forfattere som ikke får lov til å komme inn i Kina.
DA170607 Det er flere forfattere og akademikere her i Norge som ikke får visum til Kina, og jeg er en av dem.
DA170607 Både forfattere , forskere og journalister, sier Færøvik.
DA170607 - Kina er veldig hårsår for kritikk, blant annet fra forfattere .
DB170606 Dagbladet har møtt fire forfattere for å snakke om hvordan romanene blir til.
VG170605 I opptaket forteller prisvinneren om bøker og forfattere som har preget livet hans, akkompagnert av piano i bakgrunnen.
DB170605 Dagbladet har møtt fire forfattere for å snakke om hvordan romanene blir til.
DB170605 Det siste trinnet er leve av å være forfattere .
DB170605 - Vi har som mål å bli forfattere på heltid, sier Agnes Matre.
DB170605 - Kvinnelige forfattere har ofte en nærere tilknytning til karakterene.
AP170605 I opptaket forteller prisvinneren om bøker og forfattere som har preget livet hans, akkompagnert av piano i bakgrunnen.
AP170605 I opptaket forteller prisvinneren om bøker og forfattere som har preget livet hans, akkompagnert av piano i bakgrunnen.
AA170605 I opptaket forteller prisvinneren om bøker og forfattere som har preget livet hans, akkompagnert av piano i bakgrunnen.
DB170604 Dagbladet har møtt fire forfattere for å snakke om hvordan romanene blir til.
DB170603 Å hevde at « skjønnlitterære forfattere ikke har monopol på sitt språk », slik Strøksnes gjorde, er mildt sagt å sprenge åpne dører.
DB170603 Ellers har festivalen som alltid vært preget av mye hygge og sosial omgang mellom forfattere som normalt sitter innelukket på mørke hybler og dystre småbruk i utkant-Norge.
DB170603 ¶ BOKJEGERE : - Det er ingen grunn til å la utenlandske agenter få flere av våre bestselgende forfattere , sier Even Råkil, rettighetssjef i Oslo Literary Agency.
DB170603 Vi er overrasket over hvor greit det har vært å få forfattere, og hvor mange gode forfattere som henvender seg til oss, sier Astrid Dalaker.
DB170603 Vi er overrasket over hvor greit det har vært å få forfattere , og hvor mange gode forfattere som henvender seg til oss, sier Astrid Dalaker.
DB170603 Tidligere har det vært vanlig at forlagene selv har håndtert salget av egne titler og forfattere til utlandet.
DB170603 Som agenter må vi være bevisste på hvilke forfattere vi velger.
DB170603 Representerer mer enn 200 forfattere fra Aschehoug, Oktober og Universitetsforlaget.
DB170603 Representerer Cappelen Damms forfattere , og har nå styrket arbeidet med å få dem utgitt internasjonalt Vigdis Hjorth, Lars Saabye Christensen, Roy Jacobsen og Erlend Loe er noen av forfatterne de jobber med.
DB170603 Og siden dette er verdens viktigste møteplass for den internasjonale bokbransjen - og det å være hovedland gjør at man får en enorm eksponeringsmulighet av sitt lands litteratur og forfattere - er det ingen grunn til å ligge på latsida.
DB170603 Nærmere 40 norske forfattere i stallen, blant andre Erling Kagge, Hanne Kristin Rohde, Ragnar HoPvland og Kaja Nordengen.
DB170603 Mer enn 7000 forlag, bokhandlere, oversettere, illustratører, trykkerier, filmprodusenter, interesseorganisasjoner, forfattere , produsenter av digitale tjenester og andre bransjeaktører fra mer enn hundre land møtes.
DB170603 Har forfattere som Nicolai Houm, Erika Fatland, Erik Fosnes Hansen, Monika Kristensen og Helene Uri.
DB170603 Har forfattere som Jostein Gaarder, Jon Michelet, Maja Lunde, Dag Solstad, Per Petterson og Nina Lykke i stallen.
DB170603 Fra 2016 inngikk Gyldendal forlag et samarbeid med disse, men det gjelder kun for noen av deres skjønnlitterære forfattere .
DB170603 Foreløpig kan agentene skilte med sju forfattere i egen portefølje.
DB170603 Det er ingen grunn til å la dem få flere av våre bestselgende forfattere , sier Even Råkil, rettighetssjef i Oslo Literary Agency.
DB170603 De gjør en jobb vi forfattere verken har tid, kapasitet, innsikt eller kontaktnett til å gjøre selv.
DB170603 De er fortsatt eid av Aschehoug, men jobber også for forfattere som ikke tilhører forlaget.
DB170603 - Konkurransen om forfattere er internasjonal.
DB170603 - Jeg tror de fleste av dagens forfattere kan ha nytte av å ha en litterær agent.
DB170603 Forfattere om agenter : ¶
AP170603 Dagens forfattere må levere vitser som en komiker, lodde dypt som en filosof og ha et image som en rockestjerne.
AP170603 Dagens forfattere må levere vitser som en komiker, lodde dypt som en filosof og ha et image som en rockestjerne.
AP170603 Dagens forfattere må levere vitser som en komiker, lodde dypt som en filosof og ha et image som en rockestjerne.
DB170602 Under programposten « Det vi skrev som barn » hadde fem forfattere rotet i gamle pappesker og funnet gulnede ark og fillete dagbøker.
DB170602 Sjón slo fast at politikere er redde for forfattere , men de har også noe felles med dem.
DA170602 - Jeg har vært i Nigeria flere ganger tidligere, og har undervist på en skriveskole for unge nigerianske forfattere .
DB170601 For det første ville man vise noe av det indiske artister - dansere, forfattere , sangere og musikere - kan berike sitt norske publikum med.
DB170601 Vet du forresten at fire av mine barn er blitt forfattere ?
DB170601 Han er et av hovednavnene på Litterturfestivalen, og regnes som en av Afrikas største nålevende forfattere .
DB170601 STOR SUKSESS : Sjøkrigsserien har gjort Jon Michelet til en av Norges mesttjenende forfattere .
DA170601 Men Aftenpostens kommentator brukte den som eksempel på at dagens forfattere er umoralske i sin lettvinte bruk av levende modeller i bøker.
VG170531 Slik er det med engelsk-irske Claire-Louise Bennetts debutroman « Dam », som kom ut i Irland i 2015 og som raskt ble oppdaget av kritikere og andre forfattere .
DB170531 For å opprettholde myten om kunstneres inngrodde trang til rus, føler mange forfattere en forpliktelse til å heve glassene utover natta.
DA170531 - Global Parliament of Mayors er et viktig forum for Stavanger å delta aktivt i - spesielt på bakgrunn av posisjonen vi har internasjonalt som smartby og som friby for forfulgte forfattere .
DB170530 Over 400 forfattere kommer til byen ved enden av Mjøsa.
DB170530 Som fikk Nordisk råds litteraturpris tilbake i 2005 for romanen « Skugga-Baldur », noe som ga ham lesere langt utenfor øyrikets grenser, og som lenge gikk rundt og var misunnelig på forfattere som fikk lov til å skrive for « Framtidsbiblioteket ».
DB170530 Forfattere satt fengslet.
DA170530 Onsdag starter « In Other Words », en internasjonal konferanse i samarbeid med bl.a Lillehammer kommune om fengslede forfattere og fribyrforfattere.
DA170530 Her ba de Helleland ta opp situasjonen for fengslede kinesiske forfattere , journalister og skribenter, når hun skulle møte Kinas kulturminister.
AA170529 Ikke alle som kan lese og skrive er journalister eller forfattere , men vi bruker språkkunnskaper hver eneste dag.
AA170527 Til sammen 43 forfattere har bidratt til boken, mens fotograf Mari Vold har tatt de fleste bildene.
AA170527 Samtidig var det også bokslipp av antologien « Gatelangs », en samling skjønnlitterære tekster skrevet av trønderske forfattere , som alle har tatt utgangspunkt i et sted i Trondheim.
DB170526 Da Tolstoj hevdet at alle lykkelige familier ligner hverandre, men at alle ulykkelige familier er ulykkelige på sin egen måte, forklarte han samtidig hvorfor familier som ikke er gode steder å være, øver størst tiltrekningskraft på filmskapere og forfattere .
AP170526 - Situasjonen for forfattere , journalister og intellektuelle er blitt svært, svært vanskelig i Tyrkia, sier hun.
AP170526 To av verdens fremste forfattere er i Oslo på samme tid, uten at de er klar over at den andre er her.
AP170526 - Situasjonen for forfattere , journalister og intellektuelle er blitt svært, svært vanskelig i Tyrkia, sier hun.
AA170525 For øvrig har vi også i dag forfattere som skriver mer åpent samfunnskritisk, eksempelvis Sidsel Dahlen og Knut Arnljot Braa.
AA170525 Det er en del forfattere som i større grad burde dyrket antydningens kunst, budskap og virkning kan bli desto sterkere på denne måten.
DB170524 Kina ligger nå som nummer to på lista over land som har flest fengslede forfattere og journalister.
DB170524 Ifølge PEN har kinesiske myndigheter fylt opp fengslene med dissidenter, forfattere , journalister, forleggere og bloggere.
DA170524 Zhisheng er bare en av mange menneskerettighetsadvokater, dissidenter, journalister og forfattere som akkurat nå er sperret inne av det kinesiske regimet.
DA170523 « Kinesiske myndigheter har fylt opp fengslene med dissidenter, forfattere , journalister, forleggere og bloggere, og ifølge PEN International er mer enn 40 fengslet i dag ene og alene for å ha benyttet seg av sin grunnleggende rett til ytringsfrihet », hevder PEN.
DA170523 Kulturminister Linda Hofstad Helleland må ta opp menneskerettighetssituasjonen for fengslede forfattere , kunstnere og journalister når hun møter sin kollega i Kina, oppfordrer Norsk PEN.
DA170523 Hun bør si ifra på vegne av hardt pressede kinesiske kunstnere, særlig forfattere og journalister, mener PEN.
DA170523 - Kina ligger helt i toppen på statistikkene over antall fengslede forfattere og journalister i verden.
DA170522 Men det er flere andre forfattere hun også setter høyt.
VG170520 Rørvik - uten tvil en av landets morsomste forfattere - kombinerer presis komisk timing med treffende ordvalg og artige poenger.
SA170520 - Det kan være å snakke med forfattere , politikere, folk som jobber med bokideer, foredrag, mental trening og psykisk helse.
AP170520 - Det kan være å snakke med forfattere , politikere, folk som jobber med bokideer, foredrag, mental trening og psykisk helse.
VG170518 Rettighetssjef i Oslo Literary Agency, Even Råkil, fortalte da at dette er noe svært få norske forfattere har oppnådd.
VG170518 Maja Lunde har klart det ikke mange norske forfattere har klart før henne : I dag gikk hun inn på toppen av den tyske bestselgerlisten som trykkes i Der Spiegel hver uke.
DA170518 Honorarer til forfattere som leser opp i NRK er knyttet til de programkonseptene vi har.
DA170518 En avtale med Norsk Forfatterforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere inngått i 2007 gjør at forfattere som leser opp i NRK har fått et standardhonorar på 5.162 kroner for innlesning av verk på inntil en halvtime, oppjustert til 5.924 kroner i fjor.
DA170518 Det er viktig at forfattere blir honorert for jobben de gjør, sier Kriznik.
DA170518 - Det er ikke riktig at NRK ikke har råd til å betale forfattere for å lese diktene sine, det avviser jeg på det sterkeste, fastslår Hoel.
AP170518 Audun Mortensens forfatterskap er i høy grad basert på sampling, remiksing og lån fra andre forfattere .
AP170518 Audun Mortensens forfatterskap er i høy grad basert på sampling, remiksing og lån fra andre forfattere .
AP170517 Hvorfor ? | Forfattere støtter Lars Saabye Christensen : - Noen unngår å skrive romaner av frykt for å bli skutt ¶ 22. juli, radikalisering, religion, seksualitet og myten om snille nordmenn er temaer som behandles med varsomhet i norske bøker, mener forfattere.
AP170517 juli, radikalisering, religion, seksualitet og myten om snille nordmenn er temaer som behandles med varsomhet i norske bøker, mener forfattere .
AP170517 - Hvorfor er bokvalitet så viktig for oss mennesker ? | Forfattere støtter Lars Saabye Christensen : - Noen unngår å skrive romaner av frykt for å bli skutt ¶ 22. juli, radikalisering, religion, seksualitet og myten om snille nordmenn er temaer som behandles med varsomhet i norske bøker, mener forfattere.
AP170517 | Forfattere støtter Lars Saabye Christensen : - Noen unngår å skrive romaner av frykt for å bli skutt ¶ 22. juli, radikalisering, religion, seksualitet og myten om snille nordmenn er temaer som behandles med varsomhet i norske bøker, mener forfattere.
AP170517 juli, radikalisering, religion, seksualitet og myten om snille nordmenn er temaer som behandles med varsomhet i norske bøker, mener forfattere .
AA170517 Cannes-festivalen spiller en viktig rolle som forsvarer av europeisk filmkunst og auteur-dyrking av regissører som personlige « forfattere » av film.
DB170516 Selvfedme er en naken-selfie av det Norge som i enhver sammenheng framhever seg som verdens rikeste land, beste og mest vellykkede samfunn, med den beste natur, beste skinasjon, de beste forfattere , beste i alt, selv helt uten å sitere pinlige tidligere statsminister-utsagn.
DA170516 Forfattere som Kjartan Fløgstad og Per Egil Hegge skal bidra med sine blikk på 1917-revolusjonen, Sovjet og Russland.
AP170516 Ukrainske myndigheter har også tidligere fått hard kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner for å gå for langt i kampen mot russisk propaganda, blant annet ved å forby russisk filmer, bøker, forfattere og journalister.
VG170512 Den utitulerte historien på 800 ord er skrevet på et A5 postkort og var ett av flere verker som ble donert av forfattere til veldedighetsauksjonen.
AA170512 Som den norske ungdomssuksessen « Skam » har også forfattere og serieskapere i den amerikanske serien satt viktig, relevant og vanskelig ungdomsproblematikk på dagsorden.
VG170511 - Vi er mer enn henrykt over at vi får tilbringe mer tid med disse karakterene, disse fantastiske skuespillerne, våre latterlig talentfulle forfattere og vårt utrolige crew - som alle er som familie for oss.
VG170511 Sveen er klar over at det er flere forfattere som følger etter.
VG170511 Ingen av forlagets norske forfattere nådde denne bestselgerlisten.
VG170511 Det er klart at ikke alle forfattere kan lykkes med bøkene sine, det er ikke noe vi kan kontrollere.
VG170511 Dessuten Samuel Bjørk og andre spennende forfattere som Ingebjørg Berg Holm, Roar Ræstad og Jan Boris Stene.
VG170511 - Det er leit å høre at forfattere ikke er fornøyd.
VG170511 - Både Gard Sveen og Monika Yndestad har bevist at de er gode forfattere , og vi mener at vi har et stort potensiale for både å sørge for at forfatterne skriver de beste bøkene sine, samt å nå ut til et større publikum.
BT170511 På de tre tiårene har en rekke forfattere vært innom den anerkjente forfatterskolen.
DB170510 Alderdom handler om at håret er grått som en regnværsdag ( ser nok av mannfolk som farger håret og ser ut som om de har stappet hodet i et gammeldags blekkhus ), beina verker, synet svekkes, hukommelsen sløves ned i tide, referansene vi en gang hadde til musikere, forfattere og politikere etc. er straks helt passe og vi forsøker en slags kur for evig ungdom, til ingen nytte.
DB170510 I Norge har forfattere som Jostein Gaarder og Karl Ove Knausgård tatt tydelige standpunkt på oljeboringen.
VG170509 Når Bill Clinton samarbeider med en av verdens mestselgende forfattere , er det med en savnet president som thriller-tema.
SA170509 Hagen, fem om dagen, ti liter melk, ett brød, en pakke kjøttdeig, en ost, trepakning med tacokrydder, gråtende sky, snikende tiger, skjult drage, selfis, tåfis, softis, navlelo, forfattere som har skrevet en halv krimbok og derfor uttaler seg om politiets arbeidsmetoder i drapssaker, innslagspunktet for toppskatten, Skatten på sjørøverøya, korru
DB170507 - Våre bilder av vikingene er blitt skapt av skandinaviske forfattere og kunstnere i nasjonalismens tidsalder.
DB170506 « Jeg advarte deg indirekte om det som skulle skje », står det videre i brevet, før forfattere bekjenner sin kjærlighet til Jenkins Hernandez.
DA170506 Fortsatt har stedet en sugende tiltrekning på drømmere, forfattere og romantikere.
DA170506 « Orgelet, derimot, var ikke til å misforstå, og likevel gåtefullt og majestetisk », skrev Lars Saabye Christensen i boka « Den beste låten », der norske forfattere fortalte om sine favorittsanger.
AA170506 At en av landets mest kjente forfattere kaster lys over den kanskje største norske kunstneren av alle, vil gi fornyet interesse for Munch.
DB170505 At forfattere blir beskyldt for plagiat, skjer med jevne mellomrom.
VG170504 Roy Jacobsen er en av seks forfattere på kortlisten til den prestisjefylte The Man Booker-prisen - som første nordmann noensinne.
BT170504 Litteraturhuset skriver i programteksten : « Det har skjedd noe de siste årene i Litteratur-Norge : Unge, kvinnelige forfattere setter dagsorden og blir stadig trukket frem som navnene bak årets mest interessante utgivelser ».
AP170504 Slik jeg ser det, er problemet at bøkene egentlig skrives av politikere og profesjonelle produksjonsteam, heller enn forfattere .
AP170504 Det er ikke så ofte å se norske forfattere kuratere utstillinger, men kjendisfaktoren etter Karl Ove Knausgårds internasjonale suksess har nok vært utslagsgivende da Munch-museet inviterte ham til å lage en egen Munch-utstilling.
DB170503 ( Dagbladet ) : I en årrekke har forfattere , kjendiser og politikere ikledd seg pseudonymer for å være anonyme, eller for å beskytte privatlivet sitt.
DA170503 Han er en av Ukrainas mest berømte forfattere , og mannen bak den nylig utkomne « Anarchy in the UKR », en roman som ifølge forlaget er den første ukrainske romanen som er blitt oversatt til norsk.
DA170503 Agualusa kalles ofte magisk realist, i tradisjonen etter latinamerikanske forfattere som Borges og García Márquez.
AP170503 Det er ikke så ofte å se norske forfattere kuratere utstillinger, men kjendisfaktoren etter Karl Ove Knausgårds internasjonale suksess har nok vært utslagsgivende da Munch-museet inviterte ham til å lage en egen Munch-utstilling.
DB170502 Ikke skriv kritisk om norske forfattere hvis du vil bli invitert inn i det gode selskap.
AA170502 Jubileumsbok med 43 forfattere
AA170502 Hjemås er redaktør for boka, som samler til sammen 43 forfattere mellom permene.
AA170502 Antologien « Sorgenfri Gatelangs » er en samling av skjønnlitterære tekster ført i pennen av trønderske forfattere .
FV170501 Ingvar Ambjørnsen mener mange forfattere er mer opptatt av å skrive om sin vanskelige oppvekst enn om samfunnsproblemer.
DB170430 Hvert år reiser forlagsfolk og forfattere ned for å kjøpe og selge.
AP170429 Neegaard ¶ | Forfattere i Hollywood truer med streik - Game of Thrones kan bli rammet ¶
AP170429 Hvor blir det av engasjementet og stridslysten blant landets kanskje mest medieombruste forfattere ?
VG170428 Rettighetssjef Even Råkil i Aschehoug sier at dette er noe svært få norske forfattere har oppnådd.
VG170428 Dette er det kun noen svært få norske forfattere som har klart.
DB170428 Jeg ønsker Eias satire velkommen som et spark oppover, mot forlag og forfattere som ikke tar sine lesere og deres behov for kunnskap om religion tilstrekkelig på alvor.
AP170428 » Hvor fantastisk hadde det ikke vært om det fantes ett tips som forløste all verdens forfattere ?
DB170427 På denne måten kunne vi « se » hva som var under oss og isen, på samme måte som en flaggermus kan « se » sin omgivelser, sier Christina Carr, som er en av artikkelens forfattere .
DA170426 Lena Dunham, hun fra TV-serien « Girls », anbefaler den på omslaget, det samme gjør berømte forfattere som Jennifer Egan og Richard Ford.
DA170426 « Ingen konkurranse », svarte han da hun spurte ham hvorfor Julia Kristeva var eneste kvinne nevnt på en lang liste forfattere i « Min kamp ».
DA170426 Et eget essay er viet Karl Ove Knausgårds kjappe avfeiing av kvinnelige forfattere i et sceneintervju Siri Hustvedt, som altså er en kollega, gjorde med ham.
VG170422 « Jurister resonnerer, forfattere fantaserer, » skriver Malin Persson Giolito i etterordet.
VG170422 Rettssalsdramaet er en egen undersjanger i krimlitteraturen - perfeksjonert av forfattere som Erle Stanley Gardner ( Perry Mason ), John Grisham og Chris Tvedt ( Mikael Brenne ).
DB170422 At « Nord-Norge » bare er myte, en romantisk konstruksjon fra 70-tallet, - skapt av studenter, forfattere og visesangere den gang kjellerkroa Prelaten i Tromsø var det politiske og filosofiske snekkerverkstedet i nord ?
AP170422 « So Long - norske forfattere om Leonard Cohen ».
AP170422 So Long - norske forfattere om Leonard Cohen ¶
AP170422 Norske forfattere forteller om eget og landets forhold til Leonard Cohen i den nye boken « So Long ».
VG170421 Nå konkurrerer han med fem andre forfattere om den presitsjetunge bokprisen.
VG170421 - Jeg er nå blitt fortalt at ingen norske forfattere er blitt nominert hverken til langlisten eller kortlisten før, så det er jo helt spesielt !
DA170421 Boka « So Long - norske forfattere om Leonard Cohen » inneholder også rapporter fra alle konserter i Norge.
DA170421 | Flere forfattere for flyktninger ¶
DA170421 Rundt 200 forfattere ber Arbeiderpartiet vise verdighet og anstendighet i flyktningpolitikken.
DA170421 Nå har rundt 170 nye forfattere , dramatikere og oversettere sluttet seg til oppropet.
DA170421 Aps partisekretær Kjersti Stenseng har mottatt brev der rundt 200 forfattere ber partiet hennes gå for en verdig og anstendig flyktningpolitikk.
DB170420 Det finnes en egen PEN-klubb for nordkoreanske forfattere i eksil.
BT170420 I fjerde runde av Cornerteaterets serie der forfattere snakker om en dramatiker de setter høyt, er turen kommet til Frode Grytten.
AP170420 | To forfattere snakket med 100 av Hillary Clintons nærmeste.
DA170419 I serien om glemte forfattere skal Kjersti Annesdatter Skomsvold lese Aksel Sandemose, altså han med janteloven, for første gang.
DA170419 I tillegg har flere forfattere brukt terror, spesielt tiden etter terror, som rammer for romaner.
DA170419 Den delte familien er denne forfattergenerasjonens måte å skrive familien på, som kritiker Tom Egil Hverven mente Geir Gulliksen forfattere på Tiden og siden Oktober farget det litterære nitti- og nullnulltallet med.
BT170419 Derfor samarbeidet jeg også med amerikanske forfattere med samme bakgrunn om å skrive et musikalsk teaterstykke om våre fedre og de hindringene de møtte da de ville etablere seg med familiene i USA.
AA170419 Britiske Neil Gaiman er mannen som revolusjonerte tegneseriemediet med « Sandman » til å bli en av verdens mest populære forfattere .
DB170418 Blant disse er tretten medlemmer av nasjonalforsamlingen og en lang rekke journalister og forfattere .
DB170418 - Læreverk blir utviklet over år gjennom et tett samarbeid mellom forfattere , fagfolk, lærere og konsulenter.
BT170414 FORFATTERNES FAVORITTER : Krimforfatterne forteller hvilke forfattere de selv svært gjerne leser.
DB170413 Trist, synes mannen bak historien, en av landets mest leste forfattere , Jørn Lier Horst ( 47 ).
DB170413 Jeg leier av Forsvarsbygg, som har åpnet det for kunstnere, forfattere og andre kulturfolk.
VG170411 Mustafa Baltaci, « romanforfatter i Tyrkia », skrev i april 2016 et brev til KUD, der han hevder at Norge belønner forfattere ved å kjøpe tusen eksemplarer av skjønnlitterære utgivelser.
DA170411 Det klassiske forlaget, opprinnelig startet av Virginia Woolf, inviterte en rekke forfattere til å gjøre sitt med skaldens stykker, i anledning firehundreårsjubileet for hans død.
AA170411 Det har vært trykt påskekrim på melkekartongene siden 1997, og før Staalesen og Midthun har kjente forfattere som Unni Lindell, Jon Michelet, Anne Holt, Tom Egeland, Kim Småge og Erlend Loe også bidratt.
DB170410 Utgivelsen i den franske serien inspirerte en rekke franske forfattere , blant dem Jean-Patrick Manchette ( 1942-1995 ), som med sine 11 romaner har kultstatus i Frankrike.
SA170407 De vanligvis så kreative spillerne til Strømsgodset så ut som en gjeng forfattere med komplett skrivesperre.
BT170407 De vanligvis så kreative spillerne til Strømsgodset så ut som en gjeng forfattere med komplett skrivesperre.
VG170403 Det er ikke bare forfattere i Lindells « entourage », men en miks av mennesker.
DB170403 Ngugi wa Thiong'o ( 79 ) fra Kenya er en av Afrikas mest anerkjente forfattere .
DB170403 Ambjørnsen forteller at han egentlig ikke er av typen forfattere som klarer å jobbe på hotellrom.
DB170402 Vi får jevnlig høre at vi er hevngjerrige synsere som har gjort oss en karriere på å slakte forfattere .
DB170402 Vi får jevnlig høre at vi er hevngjerrige synsere som har gjort oss en karriere på å slakte forfattere .
VG170401 Det kan virke som om forfattere ikke lenger trenger å skrive godt så lenge de har et handlingstungt og dramatisk plott forlaget kan selge til hordene av spenningshungrende og tilsynelatende ukritiske krimlesere.
VG170401 Selv er vi skjønnlitterære forfattere .
DB170401 Hva særpreger romanene som faller inn under denne kategorien, skrevet av forfattere fra Norge, Sverige, Danmark og Island ?
DB170331 KVINNER SOM DREPER : De fleste krimbøkene som kommer fra norske forfattere , er skrevet av menn.
DB170331 - Er det forskjell på hvordan kvinnelige og mannlige forfattere dreper mellom permene ?
DB170328 Tre norske forfattere har også fått prisen, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson ( 1903 ), Knut Hamsun ( 1920 ) og Sigrid Undset ( 1928 ).
DB170327 Mens Zjadan selv skriver på ukrainsk, så sier han at det også er viktige forfattere som skriver på russisk.
DB170327 Men dette er forfattere som ikke støtter det russisk-inspirerte opprøret i fylkene Donetsk og Luhansk i øst.
DB170327 Siden kom TV-serien « Brideshead Revisited » ( 1981 ), som gjorde Jeremy Irons til en av britenes hotteste skuespillere og spredte Evelyn Waughs navn som en av verdens best kjente katolske forfattere , ved siden av Graham Greene.
DA170326 Men å gi forfattere mer penger, forutsetter at man verdsetter litteratur generelt, mener Kriznik.
DA170326 En annen viktig ting er at forfattere jobber med språk.
DA170326 Da jeg skrev « Den delte byen » slo det meg at inntektsgapet øker også mellom forfattere .
DA170326 - Tenkte på det du spurte om, rundt hva litteraturen kan gjøre, og det er et viktig spørsmål som vi forfattere må øve oss mer på å svare på, for det er viktig å kunne si noe om betydningen litteratur kan ha i et enkelt menneskes liv, og i et samfunn, jeg tenker at den kan virke i det mer subtile, slik også kunst gjør, treffe oss på en annen måte, lage et, eller mange rom, være et møte, være noe som
DA170326 - Det er ikke så vanlig at forfattere selger mye med en gang.
DA170326 - Både forfattere og andre kunstnere har hatt en nedgang i inntekt de siste tiårene.
DA170326 - Forfattere trenger økt økonomisk makt, etter mange år med inntektsnedgang.
DB170325 Innenfor litteraturhistorien er det mange forfattere som har hatt, og har, et elskverdig forhold til ørreten.
DB170325 ØSTKANT-GUTT : Tom Egeland er i likhet med en hel rekke forfattere fra etterkrigsgenerasjonen fra drabantbyene i Oslo Øst.
DB170325 Treffende oppvekstskildringer fra vestkanten har vi fått fra forfattere som Lars Saabye Christensen, Vigdis Hjorth og Ketil Bjørnstad.
DB170325 Hvilke kjente forfattere i 1960-talls generasjonen har vokst opp der ?
DB170325 Andre forfattere opererer mer uavhengig av hvor de har tilbrakt barndommen.
AP170325 Men også forfattere som Maurits Hansen og Claus Pavel Riis som beskrev det norske landskapets forbindelse med folkesjelen.
AA170325 Hun har brukt store deler av sin tid og kapasitet til å organisere internasjonale nettverk for andre kvinnelige poeter og forfattere .
DN170323 På Lorry har stortingspolitikere, forfattere , journalister og statsråder skapt skandale.
DN170323 På Lorry har stortingspolitikere, forfattere , journalister og statsråder skapt skandale.
DB170323 Anonyme forfattere
DB170323 - Mange forfattere mener sexscener er noe av det vanskeligste å skrive, hva tenker du ?
BT170323 Han er en av Norges viktigste forfattere , kanskje den viktigste for etterkrigspoesien her til lands, og denne uken kommer han til Litteraturhusets « Lyrikksalong » for å snakke med poesidebutanten Fredrik Hagen fra Odda.
VG170322 Nozick har vist til hvordan « ordsmeder » - journalister, kunstnere, forfattere , akademikere mv. - blir skeptiske til kapitalisme, fordi deres sterke sider ikke alltid verdsettes like mye i et markedsorientert samfunn.
DB170322 KRITISK : - Dagens vedtak fra Konkurransetilsynet viser at maktkonsentrasjonen i bokbransjen ikke er sunn, og at den verken gagner lesere, forfattere eller mangfoldet, sier forlegger og eier av Juritzen forlag, Arve Juritzen til Dagbladet.
DB170322 ( Dagbladet ) : - Dagens vedtak fra Konkurransetilsynet viser at maktkonsentrasjonen i bokbransjen ikke er sunn, og at den verken gagner lesere, forfattere eller mangfoldet, sier forlegger og eier av Juritzen forlag, Arve Juritzen til Dagbladet.
DA170322 Nå har 29 forfattere signert et opprop for en anstendig flyktningpolitikk.
DA170322 Følgende forfattere har sluttet seg til : ¶
AP170322 En av fangene, Finn Molvik, har redegjort for denne hendelsen i norsk krigshistorie : hva de ulike forfattere og aktører har sagt og skrevet om dette og hva som er sakens realiteter ( « Norske fanger i Buchenwald våren 1945 », mai 2006 ).
SA170320 Tre småting til : Verken plastisk kirurgi, kreativ tatovering eller barndommens mobbehistorier er særlig oppfinnsomt - bare nå i vår har grepene og motivene dukker opp i andre krimhistorier fra nordiske forfattere .
DA170320 Når det ser ut som om alt er i ferd med å løse seg, ville de fleste andre forfattere være fornøyde med seg selv.
AP170317 Krim-annekteringen gjør faktisk dagens russere mer stolte enn både Gagarins første tur i verdensrommet og Russlands store og verdenskjente komponister og forfattere .
AP170317 Ikke mange norske forfattere har sittet i fengsel.
DB170316 - Morten Ramm er Norges morsomste mann og vi gleder oss til å håndtere hans forfattertalenter i denne unike debutboken, men vi tenker langsiktig med alle våre forfattere og har allerede ideer til flere utgivelser med Ramm, uttaler han i en pressemelding.
AA170316 - De er alle tre kjempegode forfattere , det er et veldig godt selskap å være i.
AA170316 Men festivalen som begynte torsdag og slutter lørdag, byr på en rekke forfattere , som for eksempel Bård Torgersen ( med musikeren Kenneth Ishak ), Ida Hegazi Høyer, Endre Ruset, Kristin Ribe, Birigit Cold, Pedro Carmona-Alvarez.
DB170314 Spesielt hard skyts rettes mot moteriktige forfattere og journalister ».
DB170314 Stieg Larssons tidligere samboer oppfordrer forfattere til å sikre seg mot figurtyveri ¶
DA170314 Samtidig håper vi å få med flere jenter og kvinner som forfattere av historier etter hvert.
AA170313 De som har fattet interesse for adopsjonshistorien, og som har skrevet forbilledlig om temaet, er enkelte forfattere og ikke minst journalister.
DB170311 65 forfattere fra inn og utland gjør rede for sine motiver.
AP170310 Fra Augustus og Tiberius via en lang rekke forfattere til skipsrederen Onassis.
AA170310 Fra Augustus og Tiberius via en lang rekke forfattere til skipsrederen Onassis.
DB170309 Han sier at av de 37 vurderte bøkene, er 28 skrevet av rutinerte forfattere .
DB170309 - Av de 37 krimbøkene i 2016 var 29 skrevet av mannlige forfattere , åtte av kvinner.
DA170309 65 forfattere deltar på 55 programposter.
BT170309 Det, og sikkert litt til, blir tema når Marie Amdam møter bokens forfattere , Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, til samtale i anledning Kvinnefestivalen.
AA170309 Der møter vi en av verdens ledende forfattere om mat og matkultur, amerikanske Michael Pollan, basert på hans bok med samme tittel fra 2008.
DB170308 Tidligere år har vi oppfordret til å skrive « krimdikt », « krimrick » ( basert på limerick ), « krimtvitring » - og nå vil vi ha forfattere , og alle som vil, til å begå « krim-haiku » - altså dikt i haiku-form.
DB170308 Også i år sparker vi det hele i gang med å invitere forfattere og lesere til å gjøre « kriminell litterær ugagn ».
DB170308 Her har vi et knippe forfattere som har tatt utfordringen.
DB170308 Dagbladet har tradisjon for å utfordre forfattere i nye sjangere i forkant av Krimfestivalen.
DB170308 mars starter Krimfestivalen i Oslo - vi varmer opp med å oppfordre forfattere og leserne til å begå kriminelle handlinger i haikudikt-form.
DB170308 mars blir det dødelig moro, fart og spenning med 65 forfattere fordelt på 55 arrangementer spredt utover på åtte scener i Oslo.
DA170308 Hennes siste publiserte dikt sto i antologien « Bibeldikt », som kom ut høsten 2014, der framstående norske forfattere skrev dikt med utgangspunkt i bibeltekster.
DA170308 Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, forfattere av « Gleden med skjeden » ¶
AP170308 I år står 65 forfattere på programmet og det blir intervjuer, debatter, krimteatersport og quiz.
AP170308 Vi har også skolebesøk der forfattere møter skolebarn.
AP170308 Inneholder også forfatterleilighet og et skriveloft der 500 forfattere og skribenter arbeider med litteratur- og skriveprosjekter.
AP170308 Her kan man høre diktopplesninger eller forfattere i samtale om for eksempel samfunnsspørsmål - vi tror på de langsomme samtalene, sier Wiese, og nevner bl.a. debutantdagene hver høst der 25 - 30 nye forfattere får presentert seg for publikum, forteller Wiese.
AP170308 Daglig leder ved Litteraturhuset Andreas Wiese foran veggdekorasjonen der Steffen Kverneland har karikert kjente norske forfattere .
AP170308 - Utenlandske forfattere sier « hvorfor har vi ikke noe slikt i London eller Montreal ? ».
AP170308 debutantdagene hver høst der 25 - 30 nye forfattere får presentert seg for publikum, forteller Wiese.
SA170307 Kulturdepartementet drysset tirsdag sju priser på til sammen 330.000 kroner over forfattere , oversettere, illustratører og tegneserieskapere.
SA170307 " Utgivelsene preges av forfattere og illustratører som stadig løfter seg og bringer noe nytt til bøkene.
DB170307 Matematikere, supermodeller, idrettsutøvere, forfattere , politikere, aktivister, krigere, dronninger, arkeologer, spioner, arkitekter og til og med en ballerina.
BT170307 BOKAKTUELL : Svein Skotheim gir ut boken « Bergens 100 største rævhollar » i 2018 med forfatter Tore Hansen og en lang rekke lokale historikere og forfattere .
AA170307 Kulturdepartementet drysset tirsdag sju priser på til sammen 330.000 kroner over forfattere , oversettere, illustratører og tegneserieskapere.
AA170307 " Utgivelsene preges av forfattere og illustratører som stadig løfter seg og bringer noe nytt til bøkene.
DB170306 Dersom diktere og forfattere må innestå for sine fiktive jeg-personers holdninger og handlinger, da går vi trange kulturelle tider i møte.
DN170305 med mange kjente forfattere og politikere på gjestelisten samt en ressurssterk kundegruppe.
DA170304 FOR DEN KLASSISKE DAMEN : For den klassiske damen : De har hatt mange trofaste kunder - politikere, skuespillere og forfattere .
DA170304 FOR DEN KLASSISKE DAMEN : For den klassiske damen : De har hatt mange trofaste kunder - politikere, skuespillere og forfattere .
DA170303 I takketalen benyttet Vigdis Hjorth anledningen til å komme med en innrømmelse, på vegne av seg selv, og - tror hun - forfattere flest.
DB170302 At Oslo-teatre setter opp stykker skrevet av ikke-vestlige forfattere , omtaler hun som fantastisk.
DB170228 Vil dette kunne føre til at forfattere og forlag tilpasser seg det som anses å være rådende syn i vurderingsutvalgene ?
DB170227 Vi var forresten to nordmenn, sammen med fastlegen fra Irland, doktor Guinness ( selvsagt ), som satt hos James og så cup og vi tenkte : Hvorfor kan vi ikke reise verden rundt på norske puber som er oppkalt etter norske forfattere ?
DB170226 » Vi vet om det mannlige blikket fra feministisk teori, vi vet om det hvite blikket fra forfattere som Toni Morrison, Oodgeroo Noonuccal og Ta-Nehisi Coates.
DB170225 Jeg mener vi har nok av forfattere som både står sterkt i Norge, og som er oversatt til de andre nordiske språkene.
DA170225 Haruki Murakami ( 68 ) er en av verdens mest populære forfattere , og har årlig vært blant bookmakernes favoritter til Nobels litteraturpris.
FV170224 De fleste som bor i Skärkäll er kunstnerisk aktive på ulike vis : arkitekter, kunstnere, filmskapere, fotografer, forfattere og musikere.
DB170223 To forfattere fra hvert av de fem nordiske land er nominert til årets nordiske litteraturpris, i tillegg til en forfatter fra Færøyene og en fra Åland.
AP170223 Tarjei Vesaas' debutantpris står sterkt fordi den gir yngre forfattere et skikkelig løft.
AA170223 To forfattere fra hvert av de fem nordiske land er nominert til årets nordiske litteraturpris, i tillegg til en forfatter fra Færøyene og en fra Åland.
DB170222 » I tillegg til debutantprisen er han nominert til Sørlandets litteraturpris som deles ut til forfattere med tilknytning til Sørlandet.
AA170222 Studiens forfattere ønsket å se om kontakt med katter i barndommen øker risikoen for å utvikle mentale problemer, skriver CBS News.
AP170221 - Jeg kan røpe så mye som at det kommer en bok fra Gyldendal i høst, som jeg, Sofia og Amina er forfattere av.
DA170218 Det er grunnen til at forfattere som Ola Karlsen kan avdekke ny informasjon om de som var på « på feil side » under krigen.
BT170216 Men navnet er mer symbolmettet akkurat nå, fordi behovet for ekte kunnskap og impulser fra virkeligheten er viktigere enn noen gang, fra forfattere som har vært der selv.
DB170214 Når en av Norges mestselgende forfattere , Jo Nesbø, gjør det stort i utlandet med en ny bok, er det et svensk agentur som forvalter rettighetene.
DB170214 De to traff hverandre i Bloomsbury-kretsen som besto av britiske forfattere , intellektuelle, filosofer og kunstnere.
DB170214 - Filmen blir en kjærlighetshistorie, en utforsking av kreativitet og perspektivene fra en av våre mest ikoniske forfattere , har regissør Chania Button uttalt om filmen ifølge Screendaily.
DA170214 Eirik Jensen-saken vekker stor interesse blant både forfattere og filmskapere.
AP170214 40 forfattere og filmregissører har skrevet støttebrev for filmen, hvor de går hardt ut mot « de såkalte ortodokse » og den russiskortodokse kirken.
DB170213 Hun sier de fleste fanfiction-forfattere ikke er opptatt av å bli forfattere .
DN170212 De faglitterære forfatterne har lenge vært misfornøyde med at skjønnlitterære forfattere har et annet avtaleverk, med høyere royaltysatser.
AP170212 Aftenposten presenterer en serie av samtaler Finn Skårderud har hatt med forfattere fra New York.
VG170211 For her har stykkets forfattere boltret seg i den trønderske musikalske gave til det norske folk som effektivt akkompagnement til en munter, tøvete og leken historie om tilstanden i Sherwoodskogen.
DB170211 « Radio på tv », kalte hun programmene der barn og enkelte voksne diskuterte bøker og intervjuet forfattere .
DB170211 Misnøyen med NRK var en gjenganger på konferansen, der flere forfattere klaget over manglende interesse for bøkene deres, mens « det finnes så mange programmer om voksenbøker ! ».
DA170211 Jeg har mange venner som er forfattere , og jeg ser hvordan de bruker sine subjekter til å framstille verden på sin måte.
DA170211 Forfattere har den fordelen at de at de kan skape historier utenfor tid og rom samtidig som de ikke trenger å miste kontakten med den virkelige verden.
FV170210 gang skal Sørlandets Litteraturpris deles ut til forfattere med tilknytning til Sørlandet.
DB170210 Men det er et faktum at NIPCC har en lang rekke høyt meritterte forfattere , som formidler sunn skeptisk forskning.
AP170208 Onsdag lanserer han Pulsereads.com, et nettsamfunn og butikk for forfattere , kritikere og ikke minst vanlige lesere.
VG170204 Men de 18 ukene bak murene har satt spor i en av Tyrkias mest kjente forfattere .
VG170204 Bakgrunn : Journalister og forfattere arresteres midt på natten ¶
DB170130 - Vi har i alle år hatt stor pågang av studenter og forfattere - og mengder av mennesker som ganske enkelt liker å fordype seg i et historisk materiale som på helt unikt vis tegner et bilde av landets utvikling, sier sjefredaktøren.
DN170129 Forfatter Karl Ove Knausgård mener Siri Hustvedt feiltolket hans utsagn om kvinnelige forfattere da de to møttes til samtale om « Min kamp » i New York.
SA170128 Rebecca Bigler, psykologiprofessor ved Texas-universitetet, roser studien og antyder at grunnlaget for de stereotypiske holdninger blir lagt i de første skoleårene når barna blir eksponert for berømte forskere, musikere og forfattere - de historiske geniene - som nesten alltid er menn.
DB170128 Rebecca Bigler, psykologiprofessor ved Texas-universitetet, roser studien og antyder at grunnlaget for de stereotypiske holdninger blir lagt i de første skoleårene når barna blir eksponert for berømte forskere, musikere og forfattere - de historiske geniene - som nesten alltid er menn.
DB170128 Hennes nye roman foregår i et norsk bygdemiljø av den typen vi også kjenner i romaner av forfattere som Jonny Halberg og Levi Henriksen.
BT170128 Rebecca Bigler, psykologiprofessor ved Texas-universitetet, roser studien og antyder at grunnlaget for de stereotypiske holdninger blir lagt i de første skoleårene når barna blir eksponert for berømte forskere, musikere og forfattere - de historiske geniene - som nesten alltid er menn.
AP170128 Man skal jo ikke utelukke at det finnes andre forfattere som skriver på ungareren László Krasznahorkais vis, men jeg tviler.
DB170127 I USA leser ikke menn kvinnelige forfattere .
BT170126 januar å invitere forfattere , kritikere og forskere til å kritisere utvalget vi har gjort.
DB170123 Derfor, alt som er blitt sagt eller som blir sagt eller skrevet av politisk korrekte forskere, journalister, lærde, politikere, botanikere, ornitologer, historikere og forfattere er løgn.
DB170118 Dette er godt beskrevet av forfattere og historikere som Daniel J.
DB170114 En av Norges største forfattere melder seg dermed på nytt inn i det offentlige ordskiftet rundt den pågående rettssaken i Oslo tingrett, hvor eks-politimann Eirik Jensen står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.
DB170113 Hver av verdiene kunne bli tolket, belyst og kritisert av Norges fremste forskere, kunstnere og forfattere ( skulle gjerne lest Knausgård om likestilling ).
AP170113 Foreløpig er det etablert hele 3002 aktive grupper, og Indivisible-rapporten er lastet ned over en halv million ganger, sier Ezra Levin, en av rapportens forfattere , til Rachel Maddow på MSNBC fredag kveld.
AP170113 Foreløpig er det etablert hele 3002 aktive grupper, og Indivisible-rapporten er lastet ned over en halv million ganger, sier Ezra Levin, en av rapportens forfattere , til Rachel Maddow på MSNBC fredag kveld.
AP170113 Billedkunstnere, forfattere og andre interesserte samles på søndag til lysfest for Edvard Munchs Ekely.- Vi ønsker ikke Bjarne Melgaards dødshus her, sier Harald Lyche.
AP170113 Billedkunstnere, forfattere og andre interesserte samles på søndag til lysfest for Edvard Munchs Ekely.- Vi ønsker ikke Bjarne Melgaards dødshus her, sier Harald Lyche.
SA170112 Litteraturuka på Sting lar også mange unge og ukjente forfattere slippe til, som poeten Erik Larsen i 2015.
SA170112 Betyr dette at det ikke lenger er rom for den lyttende åpenheten som det legendariske Sting-publikumet demonstrerer når det møter stadig nye og ulike forfattere ansikt til ansikt ?
SA170112 Litteraturuka på Sting lar også mange unge og ukjente forfattere slippe til, som poeten Erik Larsen i 2015.
SA170112 Betyr dette at det ikke lenger er rom for den lyttende åpenheten som det legendariske Sting-publikumet demonstrerer når det møter stadig nye og ulike forfattere ansikt til ansikt ?
DB170105 Artikkelen har ikke mindre enn åtte forfattere : Silje Ask Lundberg, som er leder i Naturvernforbundet, Brita Skållerud, nestleder i Norges Bondelag, Ulf Winther, generalsekretær i Norsk forening mot støy, Christoffer Ringnes Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender, Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, Finn Bjørnar Lu
SA170101 Ved å være en friby for forfulgte forfattere tar vi et tydelig standpunkt for ytringsfrihet.
DA161214 - Jeg har lest at det kun er 15 forfattere i Norge som kan leve av sitt forfatterskap.
BT161207 Men jeg tror det skal være forfattere som offentlig har bidratt med sine tanker og refleksjoner om hvordan de skriver romaner.
BT161207 - Jeg har ennå ikke rukket å tenke detaljert over hvilke forfattere jeg vil invitere.
AP161202 Du kan finne kule gaver fra en rekke spennende designere i tillegg kommer forfattere for å signere bøkene sine og det hele kan kombineres med en tur på museet.
AP161108 Vigdis Hjorth mener forfattere må kunne skrive nært opp til eget liv.
AP161108 - Hvis skjønnlitterære forfattere skal forholde seg til de rådende etiske retningslinjer i samfunnet, ville litteraturen aldri kunne bringe noe nytt.
AP161105 Som anmelder skal man selvsagt ikke gi forfattere råd om hva de bør skrive.
AP161103 Møt både nye og etablerte forfattere på Oslo bokfestival.
AP161024 Økland minnet om at det de siste årene er blitt vanligere at forfattere sier i intervjuer at de skriver om ting de selv har opplevd.
AP161024 - Jeg tror lesere tenker at forfattere som Hjorth og Gulliksen trekker veksler på eget liv, men det er ikke sånn at vi alle må vite hva som er absolutt sant og usant i bøkene.
AP161016 Fire av forfattere i den nye antologien « Islamsk humanisme ».
AP161008 Det egne selvet står høyt i kurs blant skjønnlitterære forfattere for tiden.
AP160929 Vi trenger kort og godt moralsk anstendige forfattere , og vi har både forfatterforeninger og forlag som kan arbeide med forfatternes yrkesetikk.
AP160927 Det ligger på boulevard Saint-Germain i nærheten av flere franske forlag og bokhandler, og har vært flittig frekventert av kjente forfattere , filosofer, designere og kunstnere siden 1880-årene.
AP160927 Bakerst i boken finner vi et lite noteapparat der forfatteren forklarer hvordan hun siterer eller baserer visse avsnitt på forfattere som Tove Ditlevsen og Rolf Jacobsen.
AP160927 Forfattere henter setninger, bilder og motiver fra hverandre hele tiden.
AP160927 Ingunn Øklands kommentar : Forfattere fråtser i selvbiografiske familiekonflikter.
AP160927 - Mange holder på på denne måten, og forfattere har gjort det til alle tider.
AP160924 | Litteraturen er på villspor ¶ Forfattere fråtser i selvbiografiske familiekonflikter.
AP160924 For i virkelighetslitteraturens tidsalder er det stadig flere forfattere som gir blaffen i å fiksjonalisere eller kamuflere levende modeller.
AP160924 Forfattere vekker interesse ved åpent å bruke egen biografi.
AP160924 | Litteraturen er på villspor ¶ Forfattere fråtser i selvbiografiske familiekonflikter.
AP160916 Ønsker Facebook å la intelligente mennesker - ikke bare redaktører, men også forfattere , statsministre og borgere - bruke denne plattformen til å fremsette modige utsagn om rettferdighet ?
AP160916 På samme vis som de ikke lærer å skrive fordi alle skal blir forfattere .
AP160903 Erik Fosnes Hansen er ikke helt som andre norske forfattere .
AP160827 En av Norges ti beste forfattere under 35 år. | - Norsk kunst må ut i verden ¶
AP160827 Anne Helene Guddal ble kåret til en av Norges viktigste forfattere under 35 år etter bare én bok, debuten med diktsamlingen Også det uforsonlige finnes ( 2014 ).
AP160827 Plutselig kan han komme med en lang og komisk skildring av forfattere som tilfredsstiller borgerskapet gjennom å snakke nonsense på litteraturfestivaler og ligge med bibliotekarene.
AP160813 Mortensen kan plagiere eller radbrekke andre forfattere .
AP160813 Guddal ble i fjor kåret til en av landets ti beste forfattere under 35 år - kun på bakgrunn av debuten.
AP160731 I boken nevner Bjørnstad Profil-gjengen, der forfattere som Dag Solstad, Jan Erik Vold, Espen Haavardsholm og Eldrid Lunden var med, som eksempel på kunstnere med makt i sin egen tid.
AP160619 Huser også bokhandel, restaurant og arbeidsplasser for forfattere .
AP160615 Bård Larsen fra Civita har skrevet om Venezuela og angriper det meste som finnes av forskere, journalister, forfattere og organisasjoner som har vært uenig med Civita.
AP160611 Både tegneserien Ungdomsskolen og romanen Ungdomsskulen er skapt av forfattere som er relativt unge.
AP160611 ANMELDELSE : Generasjonsskillene viskes ut hos to unge forfattere som skriver og tegner om livet på ungdomsskolen.
DB160604 Han hadde en egen evne til å utvide Dagbladets vennekrets med akademikere, forfattere og kunstnere.
AP160522 Selv har Witt-Brattström vært en ledende figur i svensk kvinnesak siden 1970-tallet og er litteraturprofessor med kvinnelige forfattere som spesiale.
AP160522 Hvorfor har denne ekteskapshistorien allmenn interesse ? †" Alle forfattere bruker sine livserfaringer.
AP160522 Det må også gjelde kvinnelige forfattere .
AP160522 De flagger for frigjøringen, for Sibelius og for sine store forfattere .
AP160522 Forfattere som Märtha Tikkanen, August Strindberg og Ingmar Bergmans Scener fra et ekteskap har vært min inspirasjon.
AP160522 Forfattere må få skrive om hva som helst.
AP160416 De mest litterære setningene i boken er hentet fra andre forfattere ( Edith Södergran, Virginia Woolf, Karl Ove Knausgård, Lena Andersson ).
AP160414 Problemet er imidlertid at hvis ikke EU reagerer på Tyrkias undertrykkelse av forfattere , intellektuelle, journalister og kurdere, så er det tyrkiske flyktninger som kommer.
AP160414 Over 1000 advokater og dommere er forflyttet og avsatt, det samme med universitetsansatte, og for noe få dager siden ble fem nye forfattere fengslet for å ha fornærmet presidenten.
AP160414 - Tyrkia har en trist historie når det gjelder fengsling av forfattere og journalister, opp gjennom de siste tiårene har det vært gjentagende forfølgelser.
AP160414 forskjellige grupper i Tyrkia, først republikanerne, så militæret, deretter en av hans tidligere viktigste støttespillere, Fetulah Gülen og hans bevegelse, som har hatt stor innflytelse i Tyrkia, nå kriger han mot kurderne, hvor det nærmer seg en borgerkrig, og ikke minst mot journalister, forfattere , dommere og intellektuelle.
AP160412 UNNGÅ MUSEER : En av verdens mestselgende forfattere , Paulo Coelho, mener du bør unngå museer på reisen hvis du ikke har en klar oppfatning av hva du ønsker å se.
AP160412 I fjor delte en av verdens mestselgende forfattere , brasilianske Paulo Coelho, ni reisetips i et blogginnlegg.
AA160412 UNNGÅ MUSEER : En av verdens mestselgende forfattere , Paulo Coelho, mener du bør unngå museer på reisen hvis du ikke har en klar oppfatning av hva du ønsker å se.
AA160412 I fjor delte en av verdens mestselgende forfattere , brasilianske Paulo Coelho, ni reisetips i et blogginnlegg.
AA160412 UNNGÅ MUSEER : En av verdens mestselgende forfattere , Paulo Coelho, mener du bør unngå museer på reisen hvis du ikke har en klar oppfatning av hva du ønsker å se.
AA160412 I fjor delte en av verdens mestselgende forfattere , brasilianske Paulo Coelho, ni reisetips i et blogginnlegg.
AP160409 | Her er fire religionskritiske forfattere
AP160409 Kristendomskritikk ble et viktig anliggende for radikale forfattere i perioden 1920 - 1960.
AP160409 Han føyer seg inn i en sterk tradisjon av religionskritiske forfattere .
AP160409 Stadig færre forfattere dyrker en slik rolle som intellektuell frispiller, men den har sine fordeler.
AP160401 Redaktørene der kan ikke gi så grundige lesninger selv til etablerte forfattere , som det er mulig å gjøre for Karl Ove i sitt eget forlag.
AP160401 Da vi spurte etter forfatteren Kenneth Moe i resepsjonen på det store boklageret ble den tilkalte sjefen fornærmet : - Det jobber ikke forfattere her, her pakker vi og distribuerer bøker, var hennes kontante svar. 3rd-party-bio ¶
AP160330 Kan en annen årsak være at Hollywood har gitt manusforfatterne sparken i den tro at siden historien ligger der, trenger man ikke forfattere ?
AP160321 Forfattere : ¶
AP160320 Fotballfans roper « Ned med regjeringen ! » på stadion ; forfattere , journalister, dommere og advokater blir fengslet, tiltalt for fornærmelse mot presidenten eller sparket ; noen sprenger bomber i byene ; og Erdogan leker katt og mus med EU med trussel om et par millioner syriske flyktninger.
AP160320 Fotballfans roper « Ned med regjeringen ! » på stadion ; forfattere , journalister, dommere og advokater blir fengslet, tiltalt for fornærmelse mot presidenten eller sparket ; noen sprenger bomber i byene ; og Erdogan leker katt og mus med EU med trussel om et par millioner syriske flyktninger.
SA160307 Kvinner fra ulike religioner og livssynssamfunn var samlet for å lytte, dele, vokse og inspireres av kvinnelige mystikere og hverandres livserfaringer og livsanskuelser formidlet av kvinnelige religionsforskere og forfattere .
SA160304 Typiske brukergrupper er forskere og studenter, forfattere og journalister, advokater og personer som søker etter sine rettigheter eller slektshistorie, i tillegg til den historieinteresserte allmenheten.
AP160304 Og om hvordan forfattere nagler leseren fast.
AP160227 Hos andre forfattere kombineres en slik ensidig islamkritikk med et dystert verdensbilde, med konspirasjonsteorier og med rene undergangsfortellinger.
AP160227 Hege Storhaug gjør som mange andre forfattere av islamkritiske bøker gjerne gjør, blander relevant og irrelevant, gammelt og nytt, og har en problematisk kildebruk, mener vår anmelder.
AP160227 | « Islamkritiske forfattere som Hege Storhaug er vanskelig å ta seriøst » ¶
AP160220 Joyce Carol Oates er en av få kvinnelige forfattere som har fulgt sporten fra barnsben.
AP160220 Ikke rart boksesporten opptar forfattere og filmskapere.
AP160216 Hele pensum er på norsk, og med så mange studenter er det store summer å hente for både forfattere og forlag.
AP160207 Det vil si at det skal settes i gang serieutviklingsprosesser der forfattere skal løpe som hamstere i bur, men like få serier vil bli realisert.
AP160207 Det skal settes i gang serieutviklingsprosesser der forfattere skal løpe som hamstere i bur ¶
DA160205 Ser man på historiske malere og forfattere , så har ingen av dem tatt hensyn til sensur, og tar man utgangspunkt i seg selv som menneske, er det ikke en eneste scene i « Love » som oppleves sjokkerende.
AP160130 Neste bok fra samme forfattere skal handle om hvordan E18 ble til videre, fra Drammen og videre gjennom Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, helt til Kristiansand....
AP160127 Mye av det som slås ned på kan like gjerne betegnes som kritikk, ulike vurderinger eller uenighet om prioriteringer, slik bokens forfattere , Ingeborg Eliassen og Cathrine Sandnes, har fremholdt. 3rd-party-bio ¶
DB160115 En av forskjellene mellom norskfaget for 10-15 år siden og nå, er at vi ikke lenger kan nøye oss med norske forfattere .
DB160115> En av forskjellene mellom norskfaget for 10-15 år siden og nå, er at vi ikke lenger kan nøye oss med norske forfattere .
DB160115> target="avis" href= En av forskjellene mellom norskfaget for 10-15 år siden og nå, er at vi ikke lenger kan nøye oss med norske forfattere .
DB160115> target="avis" href= target="avis" href= En av forskjellene mellom norskfaget for 10-15 år siden og nå, er at vi ikke lenger kan nøye oss med norske forfattere .