DA171213 Jæren tingrett kom til at sakssøkerne har et forfalt krav mot Tritec AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171212 Jæren tingrett kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot gårdbrukeren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for - og at det ikke er grunn til å tro at gårdbrukeren kan gjøre opp gjelden sin med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA171212 Stavanger tingrett kom videre til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at skyldneren er insolvent.
DA171207 Og : « Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. » | Sting trekker begjæring om oppbud ¶
DA171129 Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
AP171129 Da rettens representanter og journalister besøkte bygningen, så den derfor forfalt ut.
DA171128 Retten la til grunn at saksøkeren har ert forfalt krav mot Reklamisten AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171121 Haugaland tingrett kom til at Kemneren i Karmøy har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
AP171121 Landbruket i Zimbabwe forfalt .
DA171120 Stavanger tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot 58-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171115 Stavanger tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot 33-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171115 Retten kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke stilt betryggende sikkerhet for.
AP171111 Her er fire gode bøker forfalt fra mors perspektiv : ¶
DA171101 Jæren tingrett kom til at det skulle legge framstillingen til saksøkerne til grunn og videre at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171030 Retten la også til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171025 Verken lånene eller avtalt innløsningssum er betalt tilbake, til tross for at de har forfalt .
DA171025 Dermed kom retten til at svogeren har et forfalt krav mot 54-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171025 Retten kom også til at den skulle legge saksøkernes framstilling til grunn og at disse har et forfalt krav mot 48-åringen, som angitt, og som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171024 Stavanger tingrett la til grunn at framstillingen fra Skatt Vest og kemneren var riktig, og at de har et forfalt krav mot kvinnen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171023 Jæren tingrett kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot 49-åringen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA171018 Retten kom også til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA171011 Retten kom også til at det foreligger et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne midler eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA171011 Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og at disse har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171011 Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og at disse har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171003 Retten kom også til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA171002 Stavanger tingrett kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170929 Jæren tingrett kom til at saksøkerne hadde er forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170928 Jæren tingrett kom til at det var ingen holdepunkter for at saksøkernes framstilling er uriktig og at saksøkerne har et forfalt krav mot Nord Mekaniske AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170928 Jæren tingrett kom også til at saksøkerne hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke var grunn til å anta at kvinnen kunne gjøre opp gjelden sin med inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170928 Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at framstillingen til Skatt Vest var uriktig og at Skatt Vest har et forfalt krav mot H.e Maskin AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170927 Retten la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170927 Retten kom til at den skulle legge framstillingen til Skatt Vest til grunn og videre at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170927 Retten la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170926 Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 49-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
AP170926 | Kommunale boliger har forfalt .
DA170922 Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DN170920 For selv om sentralbanken ikke lenger har økt oppkjøpene av obligasjoner i markedene de siste årene, har den reinvestert pengene den har fått inn etter hvert som renter og hovedstol på obligasjoner har forfalt til betaling.
DA170920 Retten la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at 21-åringen er insolvent.
DA170919 Retten la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170919 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170918 Retten kom også til at disse har et forfalt krav mot 43-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til anta at 43-åringen kan gjøre opp gjelden med egne eiendeler eller inntekter - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DB170916 Kroppen forfalt på grunn av kreften.
DB170911 Kroppen forfalt på grunn av kreften.
DB170909 Kroppen forfalt på grunn av kreften.
DA170908 Haugaland tingrett viste til at det var et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170908 Retten la også til grunn at Marius Mur og Flis AS har et forfalt krav til Skatt Vest som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at selskapet plikter å betale inntil det blir endret eller frafalt.
DA170908 Dalane tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke var grunn til å anta Brådlund Bud & Distribusjon AS kan gjøre opp gjelden sin med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DB170907 Noen arenaer er forfalt , og salget av OL-leiligheter har stoppet opp.
DA170907 Stavanger tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170906 Stavanger tingrett kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot Royaler Yachts AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170906 Stavanger tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot Sør-Vest Distribusjon AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170905 Retten kom til at saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
VG170902 - Jeg tror de fleste bilister har opplevd nå at best veisatsing skjer med Frp i regjering og Ap i opposisjon, skriver Solvik-Olsen, som mener veiene har forfalt hver gang Ap har sittet i regjering.
DB170902 Kroppen forfalt på grunn av kreften.
DA170902 Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170901 Retten la også til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot Tiffany Salong AS som det ikke stilt betryggende sikkerhet for.
DA170831 Retten kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot 51-åringen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170830 Haugaland tingrett la til grunn at Skatteoppkreveren i Haugesund har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170819 Stavanger tingrett kom til at Kemneren i Stavanger har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DN170816 Selv om sentralbanken ikke lenger gjennomfører nye oppkjøp av obligasjoner i markedene, har den reinvestert pengene den har fått inn etter hvert som renter og hovedstol på obligasjoner har forfalt til betaling.
DA170814 Jæren tingrett kom til at Kemneren i Sandnes har et forfalt krav mot 46-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170810 Over hele Norge har jernbanen forfalt , for lenge.
DA170808 Jæren tingrett kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DN170802 Deler av gjelden er forfalt uten at selskapet har penger til å innfri den.
DN170731 Misligholdet kan ifølge selskapet medføre at lånet og enkelte av selskapets øvrige lån kan bli erklært forfalt , og « kan ha andre konsekvenser som er utenfor selskapets kontroll », ifølge et brev fra selskapet fredag kveld.
VG170703 Men etter at jeg som 19-åring brøt med det religiøse miljøet jeg vokste opp i, forfalt mine negative holdninger mot LHBTI-miljøet.
DA170629 Retten kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot Tech Bygg Limited som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DB170628 På bloggen har Husby-Sørensen valgt å publisere den sjikanerende kommentaren, som blant annet inneholdt setningen : « Du ser sykt gammel og herja ut, du har forfalt til det ugjenkjennelige ».
DA170626 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest og Kemneren i Stavanger har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
AP170625 - Ikoner over en sosialisme som var blitt forrådt og hadde forfalt til teknokrati.
DA170623 Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170622 Retten la til grunn at saksøkeren hadde et forfalt krav mot Green Solution AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet fir.
DA170620 Retten kom også til at sakssøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at Stavanger Billakkering kan gjøre opp denne med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
DA170619 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 50-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DB170617 - Alt forfalt her under DDR-regimet.
BT170616 Han forteller at noen bilister fikk dra til Post i butikk like ved å betale regningen på forfalt veiavgift.
DA170614 Skolen har i årevis forfalt , og endelig får skolen forutsigbarhet rundt egen fremtid, sier Tellevik Dahl.
DB170608 Teatret har forfalt i flere tiår, og flere alternativer for rehabiliteringen ble vurdert før regjeringen landet på det billigste alternativet.
DB170608 Nationaltheatret har forfalt i flere tiår.
DB170608 FORFALL : Nationaltheatret har forfalt i flere tiår.
DB170608 Forfalt i flere tiår ¶
DB170608 Teatret har forfalt i flere tiår, og flere alternativer for rehabiliteringen ble vurdert før regjeringen landet på det billigste alternativet.
DB170608 Nationaltheatret har forfalt i flere tiår.
DB170608 FORFALL : Nationaltheatret har forfalt i flere tiår.
DB170608 Forfalt i flere tiår ¶
DA170607 Stavanger tingrett kom til at den skulle legge saksøkernes opplysninger til grunn og at disse har et forfalt krav mot 61-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170607 Jæren tingrett kom til at Skatteoppkreveren har et forfalt krav mot bilpleiefirmaet som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170529 Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170524 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170522 Stavanger tingrett la til grunn at privatpersonen hadde et forfalt krav mot ekteparet som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DB170519 Skattene var høye, barnefattigdommen økte, familier satt på asylmottak i en årrekke, veiene forfalt , straffenivået forble uendret og sykehuskøene økte.
DA170519 Retten kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot 44-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at det ikke var grunn til at han kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsvanskene er midlertidige.
AP170519 Frogner bydelsutvalg er glade for at en privat aktør nå tar over lokalene som har stått og forfalt i noen år.
AP170519 - Det har vært ille å se på at den flotte kinoen har stått og forfalt .
DA170518 Stavanger tingrett kom til at Skatt Vest har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
BT170514 Selve huset har forfalt veldig i løpet av de senere årene, ifølge naboen.
DA170513 Retten la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170512 Retten kom også til at Skatt Vest har et forfalt krav mot 39-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170512 Jæren tingrett la til grunn at Skatteoppkreveren i Sandnes har et forfalt krav mot Dela Konstruksjon AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170510 Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170508 Retten kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot Brio Leker Kilden AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170426 Haugaland tingrett kom videre til at Skatt Vest har et forfalt krav mot Fossheim Bed & Breakfast ANS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170425 SR-Bank anførte i retten at lånet er misligholdt, og at det derfor har forfalt .
DA170424 Retten la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170424 Retten la til grunn at saksøkerne hadde et forfalt krav som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for og at skyldneren var insolvent.
DA170424 - Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår.
DB170422 Det i protest mot det han mente var en gjennomkommersialisert sjanger, forfalt til rene legeromaner.
DN170421 - Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår.
DB170421 Nationaltheatret har forfalt i flere tiår.
AP170421 - Nationaltheatret har forfalt gjennom mange tiår.
VG170419 Ankermennenes storhetstid forfalt i flere omganger.
DA170418 Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170416 Jæren tingrett la til grunn at saksøkeren hadde et forfalt krav mot kvinnen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
AP170415 Hovedøyas to bastioner var ikke lenger nødvendige, og de forfalt sakte, men sikkert.
AP170330 I 1623 ble den gjenstående fløyen på- og ombygget til en mer egnet bispegård, som dog forfalt så mye at den i 1874 ble forsøkt solgt.
DB170329 Årsavgiften forfalt i mars og det har betydd et ekstra minus for dem som ikke har hatt anledning til å spare opp til denne.
DA170328 - Det har vært en kampsak i mange år, men likevel forfalt .
AP170327 Etter dette skal bygningene ha forfalt .
AP170327 Aftenposten har tidligere omtalt eiendommen som har stått tom og forfalt ytterligere siden Miljøverndepartementet flyttet ut i 2013, mens Forsvaret har leid lokaler i dyre dommer.
DA170324 Retten kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170323 Stavanger tingrett la til grunn at arbeidstakeren hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170317 Jæren tingrett kom til at Kemneren i Sandnes har et forfalt krav mot Sandnes Retail AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
BT170317 Lite bruk og dårlig vedlikehold gjorde at hytten etter hvert forfalt , forteller Rasmussen.
AP170317 Halvards katedral fortsatt brukt som en vanlig bykirke frem til den forfalt og ble vedtatt revet i 1669.
DA170307 Jæren tingrett kom til at Skatt Vest hadde et forfalt krav som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
AP170307 - Nå er vi ferdige med dem som var i kategori tre, men i mellomtiden er verk fra andre kategori - som vi holder på med nå - nesten forfalt til tredje, så dette er en kontinuerlig prosess, forteller Finn Einars Steen, eiendomskonsulent og fagansvarlig for kunst i Undervisningsbygg.
DA170227 Stavanger tingrett la til grunn at Kemneren i Stavanger har et forfalt krav mot Randaberg Byggtjenester AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DB170224 Som i Øst-Europa under Jernteppet : Skoler og sykehus forfalt , men teateret bestod.
DA170224 Jæren tingrett kom til at Kemneren i Sandes har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
DA170224 Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170224 Stavanger tingrett kom til at saken skulle fremmes og at Skatt Vest hadde et forfalt krav mot selskapet som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
DA170224 Stavanger tingrett la til grunn at saksøkerne hadde et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, at Bilmesteren Sola AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.
DA170221 For at vilkårene etter konkursloven skal være oppfylt, må det være snakk om at det må være « klar og forfalt gjeld ».
DA170220 Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne hadde et forfalt krav mot 62-åringen som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for.
FV170219 Ifølge Gibraltar Chronicle skal hovedkravet, en sluttregning på 9,8 millioner Euro, ha forfalt til betaling 27. januar.
DA170218 Politikken er ennå ikke forfalt til gateslagsmål som var så karakteristisk under Weimar-republikken.
DA170217 Libya har siden forfalt i kaos og intern maktkamp.
DA170217 Retten viste til at det forelå et forfalt krav mot skyldneren som det ikke var stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke var grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
VG170212 Svømmehallen, golfbanen, tennishallen og en innendørs sykkelbane som verdens fremste atleter konkurrerte i har forfalt .
VG170212 Nå har bygningene forfalt . fant sted i Rio de Janeiro.
VG170212 Nå har bygningene forfalt .
VG170212 Mens regjeringen og OL-arrangørene var opptatt med å krangle over ubetalte elektrisitetsregninger på over åtte millioner norske kroner, forfalt bygningene sakte men sikkert.
DN170212 Informasjonsrådgiveren i Oslo kemnerkontor understreker at når det gjelder konkursvarsel, sendes dette for et krav som allerede er forfalt for en tid tilbake.
DN170212 Informasjonsrådgiveren i Oslo kemnerkontor understreker at når det gjelder konkursvarsel, sendes dette for et krav som allerede er forfalt for en tid tilbake.
DN170210 Kravet på 329.490 kroner har sin bakgrunn i forfalt merverdiavgift pluss renter, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett.
DN170203 Kravet på 329.490 kroner har sin bakgrunn i forfalt merverdiavgift pluss renter, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett.
AP170203 Solveig Ruud ¶ − Jeg synes det er sørgerlig at det har forfalt så mye.
DB170201 Mens jernbanen under de rødgrønne forfalt med en milliard kroner i året, rustes den nå opp.
DB170126 - Veiene og jernbanen forfalt under de rødgrønne.
SA170123 Bygningene på Dale forfalt , noe ble leid ut til asylmottak og næringsdrivende, og planer ble lagt, tegninger laget, millioner brukt.
SA170111 I 1989 ble bygget gjort om til to leiligheter, men med tiden forfalt det og måtte rehabiliteres.
AP170111 I 1989 ble bygget gjort om til to leiligheter, men med tiden forfalt det og måtte rehabiliteres.
SA170104 Sandberg sitter nå med en forfalt faktura på 568 kroner og frykter purring og inkasso.
FV170104 Sandberg sitter nå med en forfalt faktura på 568 kroner og frykter purring og inkasso.
BT160901 Betalingsanmerkningen er et faktum cirka seks måneder etter at regningen forfalt . Én utestående regning er én betalingsanmerkning, så alle regningene må gjøres opp for at anmerkningene kan slettes, ifølge Lindorff.
AP160901 Kollektiviseringen førte med seg mekanisering og storbruksfordeler, men systemet forfalt utover 70-tallet og ble svært ineffektivt.
AP160901 Betalingsanmerkningen er et faktum cirka seks måneder etter at regningen forfalt . Én utestående regning er én betalingsanmerkning, så alle regningene må gjøres opp for at anmerkningene kan slettes, ifølge Lindorff.
FV160831 Betalingsanmerkningen er et faktum cirka seks måneder etter at regningen forfalt . Én utestående regning er én betalingsanmerkning, så alle regningene må gjøres opp for at anmerkningene kan slettes, ifølge Lindorff.
AP160602 Landet hadde ikke penger til å betale låneavdrag til Det internasjonale pengefondet ( IMF ) som hadde forfalt , og var dermed teknisk konkurs.
AP160425 De nyrenoverte, neo-klassiske hagene ble opprinnelig anlagt i 1920, men forfalt i flere tiår etter eierens, Kaiser Sumsher Ranas, død.
AA160425 De nyrenoverte, neo-klassiske hagene ble opprinnelig anlagt i 1920, men forfalt i flere tiår etter eierens, Kaiser Sumsher Ranas, død. I disse dager er hagene et folkekjært sted for kjærestepar, familier og turister utmattede av kaoset utenfor de høye murene. " ¶
AP160404 jelden med kriselån fra 110 milliarder euro fra de andre eurolandene og IMF.2012 : Nytt kriselån på 130 milliarder euro fra EU/IMF samtidig som private kreditorer blir tvunget til å avskrive 50 prosent av det de har lånt til den greske staten.2015 : Midlertidig teknisk konkurs da Hellas ikke betaler forfalt lån til IMF 1. juli.