DA171215 Dette er en sak som opptar næringslivet, sier Hagen, som peker på at NHO vendte tommelen ned da barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) foreslo å uthule fedrekvoten høsten 2014.
DA171131 Arbeiderpartiet foreslo på sin side gruppeleder Eivind Knudsen til vervet.
VG171130 Flere har ytret et ønske om at May skal avlyse Trumps statsbesøk til Storbritannia, men statsministeren insisterte på at forholdet mellom de to stormaktene ville overleve denne stormen, og hun foreslo at statsbesøket skulle finne sted som planlagt.
VG171130 Men er det 2 000 flere enn de 38 000 som regjeringen foreslo ?
SA171130 Der foreslo han å søke permisjon fra Stortinget hver gang han innkalles, dersom han blir medlem i Nobelkomiteen.
DB171130 Han foreslo å søke permisjon fra Stortinget hver gang han innkalles, dersom han blir medlem i Nobelkomiteen.
DB171130 - Senterpartiet foreslo en time fysisk aktivitet i skolen allerede i 2003, og debatten har nå vart i nesten 15 år.
DB171130 oktober, foreslo Jensen at endringene i forskningsavdelingen ble stilt i bero.
BT171130 I 2005 var Kjell Magne Bondevik ( KrF ) avtroppende statsminister, og i hans siste statsbudsjett sammen med Høyre og Venstre foreslo han å fjerne sukkeravgiften.
NL171129 Det var disse som foreslo flytting i utgangspunktet.
DB171129 Regjeringen foreslo i høst å kutte i støtten til folkehøyskolene.
DA171129 I 2016 foreslo PiS innstramminger i abortloven, men ble møtt med store, landsdekkende demonstrasjoner.
DA171129 Det var i mai at et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo å erstatte dagens særorganer innenfor politiet med to enheter, noe som blant annet innebar at trafikkoppgaver blir overført fra Utrykningspolitiet ( UP ) til politidistriktene.
VG171128 Bak forslaget står KrF, som foreslo dette for å fremme folkehelsen.
SA171128 Regjeringen foreslo å redusere antallet HV-soldater fra 45.000 til 38.000 soldater, inkludert 3000 i innsatsstyrken.
SA171128 40.000 soldater i Heimevernet er 2000 mer enn regjeringen foreslo .
DN171128 For snart to uker siden foreslo Norges Bank å ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen til fondet.
DN171128 For snart to uker siden foreslo Norges Bank å ta olje- og gassaksjer ut av referanseindeksen til fondet.
DB171128 - Terry Cooper foreslo at vi kanskje skulle registrere ham for bare én kamp, og dersom han måtte komme innpå, så måtte det bare skje.
DB171128 Brasilianske klubber sendte også en forespørsel til Det brasilianske fotballforbundet hvor de foreslo at Chapecoense ikke kunne rykke ned de neste tre årene, men Chapecoense sa nei til immuniteten.
DB171128 Vi i Ap foreslo å stoppe subsidiene til brus og godteri som i dag bare har halv moms.
DB171128 Sunne valg skal lønne seg, og som et folkehelsetiltak foreslo Arbeiderpartiet at merverdisatsen for brus og godteri økes til det generelle momsnivået, sier Aps helsepolitiske talsperson.
AP171128 Han foreslo at vi skulle legge kobber rundt betongklossene.
AP171128 Det er 2.000 flere enn regjeringen i utgangspunktet foreslo , men 5.000 færre enn Senterpartiet forlanger.
AP171128 Det var protester da man foreslo å bytte ut stortingsmann med stortingsrepresentant.
AP171128 Eller gi dem en ørefik, som Per Sandberg foreslo .
AA171128 SV, Ap og Sp foreslo også at endringer i regelverk og praksis i deltakerloven og havressursloven skulle stilles i bero i påvente av stortingsmeldingen, men dette er det ikke flertall for.
DN171127 De forteller at en foreslo å ha laget på et eldresenter utenfor byen, for å slippe å kjøre i sentrum.
AP171125 Resultatet var trolig gitt : Utvalget foreslo at de som skal jobbe i forskningsavdelingen må publisere i gode internasjonale tidsskrifter.
AA171125 For tre år siden foreslo Leuci selv at Skatvold skulle lage en dokumentar om hans historie.
VG171124 Totalt tilføres politiets driftsbudsjett 239 millioner kroner mer enn det regjeringen foreslo selv da de fremla statsbudsjettet for 2018 i oktober. 55 av disse millionene går spesifikt til etterforskning av seksuelle overgrep og vold mot barn.
NL171124 I 2005 foreslo NHO å snu det norske kartet på hodet, det skulle komme store ringvirkninger på land i Nord-Norge fra den nye " Barentsgulfen ".
DA171124 Ordfører Marianne Borgen ( SV ) foreslo park på Snippen.
DA171124 Ungdomspartiene AUF, SU og Grønn Ungdom vil ha flere unge til å benytte Oslobadene, og foreslo å senke prisen til den samme som for barn.
DA171124 I katalogen som følger utstillingen blir hun kritisert av en annen eksjugoslav, en kunsthistoriker hun selv foreslo , for å svartmale oppveksten og ungdomstiden i Beograd.
DN171123 Regjeringen foreslo å ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år, noe som ble økt til 2.120 etter budsjettforhandlingene.
DB171123 Restruktureringsplanen som Norske Skog foreslo 18. september, innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
DB171123 | Disse har fått permisjon fra Stortinget ¶ ¶ FORESLO ENDRINGER : Den nylig avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer hadde foreslått endringer i forskningsavdelingen.
DB171123 november presiserte KrFs kommunalpolitiske talsperson Torhild Bransdal at partiet fortsatt var veldig opptatt av å bevare maskinskatten, og i sitt alternative budsjett foreslo KrF nettopp dette.
DB171123 Hun ble så rasende over priskrigen at hun med et knips endret KrFs budsjettforslag og foreslo dramatisk avgiftsøkning på brus og godteri.
DB171123 Selv om det kunne vært fristende da Unge Høyre nylig foreslo en kraftig økning i mottak av kvoteflyktninger, eller da Unge Høyre for noen år siden ville øke boligbeskatningen.
BT171123 Men i fjor, midt i oljekrisen, foreslo Etat for plan og geodata en strategi som innebærer at det skal bygges 30.000 boliger i Bergen frem til år 2030.
AA171123 Restruktureringsplanen Norske Skog foreslo 18. september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
VG171122 Serner hadde ikke tro på at tiltak må forankres i bransjen, slik produsent Frederick Howard i Storm Films foreslo , etter å ha etterlyst mer konkret diskusjon rundt problemene med kjønnsulikheter.
VG171122 I 2012 foreslo Hagen, via stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde at det skulle bli enklere for representanter å be seg fritatt for vervet.
VG171122 Det lyttet jeg til, og i mitt forslag til organisering foreslo jeg en betydelig moderasjon med dobbelt så mange ansatte - altså 50 personer, sier Meyer.
VG171122 Da kriteriene for hvilken personer som skulle hvor, foreslo Telle sju rådgiverstillinger som utelukkende skulle jobbe med modellene.
VG171122 - Utvalget som så på hvordan Forskningsavdelingen i SSB burde organiseres, Bye-utvalget, foreslo at denne avdelingen skulle reduseres til 25 personer.
SA171122 Frankrikes president Emmanuel Macron foreslo at Europa skal dekke USAs andel av budsjettet til FNs klimapanel ( IPCC ) under klimatoppmøtets første dag.
NL171122 I tillegg foreslo vi en ny hjemmel for midlertidig ansatte i bemanningsbyråer - når arbeidstaker skal leies ut til reelle vikariater.
DN171122 I utgangspunktet foreslo regjeringen at effektiviseringskravet for staten skulle være på 0,5 prosent, men kravet skjerpes nå til 0,7 prosent.
DN171122 Høyre og Frp foreslo at Norge skulle ta imot 1.120 flyktninger neste år, men i avtalen er partene enige om et antall på 2.120 ¶
DN171122 I utgangspunktet foreslo regjeringen at effektiviseringskravet for staten skulle være på 0,5 prosent, men kravet skjerpes nå til 0,7 prosent.
DN171122 Høyre og Frp foreslo at Norge skulle ta imot 1.120 flyktninger neste år, men i avtalen er partene enige om et antall på 2.120 ¶
DB171122 Flere reagerte da regjeringen foreslo å kutte i bevilgningen, og jusstudenter som gir gratis rettshjelp.
DB171122 ( Dagbladet ) : Da regjeringen la fram sitt statsbudsjett i høst foreslo de å kutte 15 millioner kroner i rettshjelpstiltak som Juss-Buss, JURK ( Juridisk Rådgivning For Kvinner ) og Noas.
DB171122 Høyre og Frp foreslo at Norge skulle ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år, men KrF og Venstre fikk økt tallet med 1.000 personer til 2.120.
DB171122 Høyre og Frp foreslo at Norge skulle ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år, men KrF og Venstre fikk økt tallet med 1.000 personer til 2.120.
DA171122 Norge skal motta 1000 flere kvoteflyktninger enn regjeringen foreslo i neste års budsjett ¶
DA171122 På tirsdagens møte i Arbeidsutvalget i bydelsutvalget, foreslo Arbeiderpartiet å endre disse forskriftene for å gjøre det enklere for de som betaler for beboerparkeringen å finne plass.
DA171122 Norge skal motta 1000 flere kvoteflyktninger enn regjeringen foreslo i neste års budsjett ¶
AP171122 Regjeringspartiene foreslo i utgangspunktet 1120, men KrF og Venstre har økt tallet til 2120.
VG171121 Derfor foreslo utvalget en betydelig reduksjon i forskningsavdelingens stab og at de som hadde publisert få eller ingen artikler, burde bli tilbudt arbeidsoppgaver i statistikkavdelingene.
VG171121 Sentralstyret undervurderte velgerne da de foreslo sitt kompromiss for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier han.
DA171121 De foreslo i stedet å la disse nøkkelpersonene fortsatt få jobbe med sine modeller, selv om de ble flyttet til statistikkavdelingen.
DA171121 Han foreslo at jeg kunne stille opp lettkledd i VG og fortelle om en seksuell preferanse eller lignende for å få mitt nasjonale gjennombrudd. » « En annen maktperson, på alder med min egen far, la hånden på baken min og spurte om jeg forsto hva som skulle til for å komme høyere opp på valglisten eller bli s
AP171121 KrF-ere i de to fylkene foreslo at Viken ble delt i to : At vestre del av Akershus gikk sammen med Buskerud, mens « Øst-Akershus » gikk sammen med Østfold.
DN171120 - Det var vi som foreslo at Frp skulle ta en ny runde på nominasjonen til Nobelkomiteen og det ble støttet av de andre partiene.
DN171120 - Det var vi som foreslo at Frp skulle ta en ny runde på nominasjonen til Nobelkomiteen og det ble støttet av de andre partiene.
DB171120 Han foreslo at jeg kunne stille opp lettkledd i VG og fortelle om en seksuell preferanse eller liknende for å få mitt nasjonale gjennombrudd », skriver politikeren på Facebook om episoden tidligere omtalt av Bergensavisen ( BA ).
AP171120 - Det er faktisk flere år siden jeg foreslo for Rune at han burde lage en forestilling om barndommen sin.
DB171119 ( Dagbladet ) : Den svenske komikeren og programlederen Emma Knyckare fikk umiddelbar respons da hun i sommer foreslo en rockefestival fri for menn.
VG171118 PÅ VENT : USAs president Donald Trump foreslo denne uken å heve forbudet mot import av elefant-troféer.
AP171118 Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at elbiler over to tonn skulle få engangsavgift.
AP171118 Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at elbiler over to tonn skulle få engangsavgift.
AP171118 » Eller man kan gjøre som skuespiller Gøril Mauseth foreslo i et intervju her i Aftenposten nylig : « Slå, bit !
DN171117 Torsdag foreslo Norges Bank at Norge skal selge unna de rundt 285 milliarder kronene av Oljefondets midler som er plassert i olje- og gassaksjer.
DB171117 Påtalemyndigheten foreslo først en bot på « minst 1 000 000 kroner », samt 20 dager betinget fengsel.
AP171117 Partiet omtalte det som en « ubalanse » og foreslo en delvis utsettelse av Regjeringens forslag og i stedet mer til enslige minstepensjonister.
AP171117 I sitt eget alternativ foreslo derfor Venstre å ta 1 milliard fra riksveier og å plusse på drøyt 1,2 milliarder til jernbane.
AP171117 I sine alternative budsjetter for i fjor fremmet både KrF og Venstre forslag om økte bevilgninger til distriktene, bare Venstre foreslo å dra inn igjen penger til fylkesveier.
VG171116 - Dere øker formueskatten mindre enn dere foreslo i fjor, da dere ville øke den til 1,2 prosent ?
VG171116 1,1 prosent er imidlertid et lavere nivå enn Ap ville øke formueskatten med i fjor, da de foreslo at den skulle være på 1,2 prosent.
DB171116 Nå vil Ap øke satsen på godteri og brus til 25 prosent, slik også KrF foreslo i sitt alternative statsbudsjett for neste år.
DB171116 Det var faktisk hun som foreslo at KrF skulle gå inn for det samme i sitt alternative budsjett.
BT171116 Da regjeringen foreslo å oppheve rimelighetsvilkåret i 2016 opplyste de til Stortinget at de som mistet retten til opphold på grunn av dette i stedet ville få opphold på humanitært grunnlag.
AP171116 1,1 prosent er imidlertid et lavere nivå enn Ap ville øke formuesskatten med i fjor, da de foreslo at den skulle være på 1,2 prosent.
AP171116 Vi foreslo at regjeringen skal legge en plan for å øke varers levetid og kvalitet, fremme deling av varer og redusere kjøpepress gjennom reklame.
AP171116 I 2016 foreslo Regjeringen å utvide ordningen til å omfatte også EMA under 16 år.
SA171115 Frankrikes president Emmanuel Macron foreslo at Europa skal dekke USAs andel av budsjettet til FNs klimapanel ( IPCC ) under klimatoppmøtets første dag.
NL171115 Derfor foreslo Arbeiderpartiet i dag, og fikk flertall i Stortinget for at : ¶
DN171115 Frankrikes president Emmanuel Macron foreslo at Europa skal dekke USAs andel av budsjettet til FNs klimapanel ( IPCC ) under klimatoppmøtets første dag.
DB171115 ¶ Frps valgkomité foreslo onsdag formiddag at Hagen skulle erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen.
DB171115 Alle har foreslått en form for forbud mot innleie, noe også Senterpartiet foreslo tilbake i 2016.
DA171115 Frps valgkomité foreslo onsdag formiddag at Hagen skulle erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen.
BT171115 I slutten av 2015 foreslo Høyre/Frp-regjeringen at alle enslige, mindreårige asylsøkere fra nå av bare skulle får midlertidig opphold.
AA171115 Dette skjedde tidlig i forsøksperioden, og i slutten av august foreslo Frp at prøveprosjektet skulle avsluttes umiddelbart.
VG171114 Bakgrunnen er at UDI foreslo å forskjellsbehandle de yngste.
VG171114 Fikk du med deg : NAV foreslo at unge samboere kunne bo i telt ¶
VG171114 Se henne advare i Stortinget sist uke, da SV foreslo å stanse alle returer til Afghanistan, både av voksne og unge : ¶
VG171114 Et år etter lovendringen, foreslo Ap altså en hasteendring.
VG171114 Ap krever også at Regjeringen snur på dette : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
DB171114 oktober foreslo de at Trump jr. skulle lekke den daværende presidentkandidaten, Donald Trump, sine skatteopplysninger til dem.
BT171114 I 2015-budsjettet skaffet samarbeidspartnerne over en milliard kroner ved å redusere kuttene i formuesskatten som regjeringen foreslo .
AP171114 I slutten av 2015 foreslo Høyre/Frp-regjeringen at alle enslige, mindreårige asylsøkere fra nå av bare skulle får midlertidig opphold.
VG171113 Der foreslo Jensen at omorganiseringen skulle settes på hold inntil videre.
VG171113 Dette er instruksen Ap vil oppheve : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
SA171113 For å få til et kompromiss foreslo Finansdepartementet til slutt at de to aktuelle modellene kunne flytte sammen med Holmøy og den andre forskeren over til statistikkavdelingen.
DB171113 Utvalget foreslo at hver forsker skulle jobbe 40% med forskning, 40% med analysearbeid, og 20% med tilbakevirkning til statistikkproduksjonen.
DB171113 Et signert vedlegg til rapporten foreslo konkrete endringer for makroforskningen, begrunnet utfra utviklingen i faget.
DA171113 Vår satsing er for øvrig det vi foreslo ved behandlingen av Nasjonal transportplan ( NTP ) tidligere i år, understreker Myrli.
AP171113 For å få til et kompromiss foreslo Finansdepartementet til slutt at de to aktuelle modellene kunne flytte sammen med Holmøy og den andre forskeren over til statistikkavdelingen.
AP171113 Allerede i 1974 foreslo Anders Lange at « Nobelkomiteen bør med tiden besettes av folk utenfor Stortinget, gjerne også utenfor landet ».
AA171113 - Vi foreslo stenging på bakgrunn av at vi har snakket med elevrådene og fått flere tilbakemeldinger på at det foregår mye mobbing og stygge kommentarer på disse appene.
AA171113 Giske mener spørsmålene ikke blir færre etter at Christine Meyer søndag fortalte VG om at Finansdepartementet under hånden foreslo å gi innvandringsforskeren Erling Holmøy særbehandling for å få løst uenighetene med finansminister Siv Jensen.
VG171112 - Siv Jensen foreslo at hele omorganiseringen av SSBs forskningsavdelingen skulle utsettes til etter at Statistikklovutvalget la frem sin innstilling.
AP171112 I stedet for de rosende punktene foreslo Finansdepartementet en formulering om at begge parter skulle uttale seg « høvelig » etter at Meyer hadde sluttet.
AP171112 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Foreslo « høvelig » i stedet ¶
AP171112 Nå er Jensen så bekymret for leveransene at hun både vil utsette endringene i tråd med det Marthinsen foreslo , og har mistet tillit til Meyer.
DB171111 SV foreslo først en midlertidig stans i alle returer til det krigsherjede landet, også frivillige returer, men dette blir avvist av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som frykter signaleffekten.
DA171111 SV foreslo først en midlertidig stans i alle returer til det krigsherjede landet, også frivillige returer, men dette blir avvist av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som frykter signaleffekten.
DA171111 Da Siv Jensen på fredag listet opp sine egne tiltak for å skape ro i SSB, foreslo hun i likhet med Meyer at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på vent inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling og forslagene har vært på høring.
DA171111 oktober foreslo overfor finansminister Siv Jensen å stille omstillingsprosessen i bero, men at hun ikke fikk lov til å gå ut med dette internt eller offentlig. - 3. november sendte jeg et utkast til departementet med tiltak for å roe ned situasjonen.
DA171111 november, foreslo Christine Meyer å stanse den omstridte flyttingen av 25 forskere.
DA171111 Så var det noen som foreslo meg.
AA171111 SV foreslo først en midlertidig stans i alle returer til det krigsherjede landet, også frivillige returer, men dette blir avvist av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som frykter signaleffekten.
AA171111 SV foreslo først en midlertidig stans i alle returer til det krigsherjede landet, også frivillige returer, men dette blir avvist av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som frykter signaleffekten.
VG171110 Politiet foreslo først 62.000 kroner i bot, men økte til 900.000 etter å ha inkludert kapitalinntektene hans.
SA171110 oktober foreslo å stille det omstridte omorganiseringsarbeidet i bero, uten å få lov til å kommunisere dette offentlig eller internt.
DB171110 oktober foreslo å ta hensyn til denne innvendingen, og vente med omorganiseringen av forskningsavdelingen til statistikklovutvalget hadde lagt fram sin konklusjon.
DB171110 Ed foreslo at jeg kunne ta meg en lur på gjesterommet, og kjæresten min sa at vi bare skulle bli i 20 minutter til, hevdet hun i innlegget på Facebook.
BT171110 oktober foreslo å stille det omstridte omorganiseringsarbeidet i bero, uten å få lov til å kommunisere dette offentlig eller internt.
AP171110 De 25 ansatte som hun foreslo å flytte skal i liten grad ha oppfylt dette kravet.
AP171110 Da foreslo hun - ikke Meyer - å vente med endringene i forskningsavdelingen i et forsøk på å skape ro.
AP171109 Stang foreslo blant annet at folk på østkanten burde gå mer tur i Marka og trene mer.
SA171108 Frode Myrhol ( FNB ) og jeg selv var i mars i år de eneste som stemte mot en stengning av Consul Sigval Bergesens vei, hvor vi foreslo å sende saken tilbake til administrasjonen for å tilrettelegge for biltrafikk.
SA171108 Blant annet foreslo han at man skulle sette en beløpsgrense eller egen standard for refundert maksimalbeløp i reise- og representasjonskostnader.
DB171108 Etter at hun kom tilbake til London fra ferien, foreslo Patel ifølge The Guardian overfor sitt eget departement at Storbritannia skulle bidra til å finansiere feltsykehuset hun hadde besøkt.
DB171108 I 2015 foreslo han å forby homofile flere offentlige tjenester.
DB171108 - Nei, det var ikke jeg som foreslo dem, men det er en vel velfortjent nominasjon, sier Eggum.
DA171108 Etter at hun kom tilbake til London fra ferien, foreslo Patel ifølge The Guardian overfor sitt eget departement at Storbritannia skulle bidra til å finansiere feltsykehuset hun hadde besøkt.
BT171108 Blant annet foreslo han at man skulle sette en beløpsgrense eller egen standard for refundert maksimalbeløp i reise- og representasjonskostnader.
AA171108 Blant annet foreslo han at man skulle sette en beløpsgrense eller egen standard for refundert maksimalbeløp i reise- og representasjonskostnader.
VG171107 Norges idrettsforbund har uttrykt positivitet i forhold til de grepene utvalget hans foreslo i 2016.
VG171107 I tillegg foreslo vi en ny hjemmel for midlertidig ansatte i bemanningsbyråer - når arbeidstager skal leies ut til reelle vikariater, sier Hauglie.
SA171103 Eirik Faret Sakariassen foreslo dette på vegne av SV i kommunalutvalget, men ble nedstemt.
DN171102 Han mener presidenten « politiserer og splitter Amerika », og ber han fokusere på « finansiering av antiterrortiltak » - noe han i det siste budsjettet foreslo å kutte.
AP171102 Regjeringen foreslo blant annet at summen som Utenriksdepartementet bruker på kulturutveksling og norsk kultureksport reduseres fra nesten 50 millioner til drøyt 25 millioner kroner.
AA171102 Det var den tidligere danske statsministeren Hans Hedtoft som foreslo å lage et organ der nordiske parlamentarikere møttes regelmessig.
VG171101 ( VG ) Da en rådgiver for Trump-kampanjen foreslo å arrangere et møte mellom den daværende presidentkandidaten og Russlands president var ikke Donald Trump avvisende til forslaget.
NL171101 Lyse hoder i grensekommunen Kåfjord foreslo derfor noen skarve kvadratmeter gråstein som en passende gave til vår 100-årsjubilerende nabo for å gi dem et toppunkt med bedre pondus og utsikt.
DN171101 Valgkomiteen i it-konsernet foreslo Lunder til styrevervet mindre enn en uke etter at det ble kjent at han ga seg som konsernsjef i Vimpelcom som nå har skiftet navn til Veon.
DB171101 Dermed ser det ut til at det vil bli vanskelig for regjeringen å gjennomføre kuttet på 25,7 millioner kroner, som de foreslo i statsbudsjettet for 2018.
DA171101 Men vi vil gjerne beholde de sju millionene regjeringen foreslo til en egen innovasjonspott, sier Bekkevold, som også tidligere har sagt at han syns kulturminister Linda Hofstad Hellelands kutt er altfor stort.
DA171101 Det vakte oppsikt og debatt i Medie-Norge da kulturminister Linda Hofstad Helleland foreslo å kutte i produksjonstilskuddet til pressen med 25,7 millioner på årets statsbudsjett.
DA171101 Men vi vil gjerne beholde de sju millionene regjeringen foreslo til en egen innovasjonspott, sier Bekkevold, som også tidligere har sagt at han syns kulturminister Linda Hofstad Hellelands kutt er altfor stort.
DA171101 Det vakte oppsikt og debatt i Medie-Norge da kulturminister Linda Hofstad Helleland foreslo å kutte i produksjonstilskuddet til pressen med 25,7 millioner på årets statsbudsjett.
DA171101 - Jeg har fått med meg at regjeringen foreslo forbedringer av vårt klimabudsjett heller enn å lage et eget nasjonalt klimabudsjett som matcher Oslos.
AP171101 Et annet sted å ta pengene fra, er over de ordinære budsjettene fra eierne, slik Oslo-byrådet foreslo i sitt budsjett for 2018.
AP171101 Jeg ble spurt av avisene om å nevne noen andre aktuelle malere enn Sand, og da foreslo jeg at man kunne spurt en fotograf, og dermed få inn andre type kunstnere i den lange malerirekken av rektorer.
SA171031 Arbeiderpartiet mener Mosheim er « særdeles uegnet » til den bruken, og foreslo å fjerne Mosheim som alternativ.
DN171031 Få dager senere endret leder Anne Marit Mevassvik innstilling til utsettelse og foreslo at saken skulle sendes organene i snart sammenslåtte Trøndelag fylke til avgjørelse.
DA171031 Posisjonspartiene i Drammen klarte ikke å bli enige om en felles kandidat og Fremskrittspartiet fremmet Hilde Hovengen som sin kandidat, mens Arbeiderpartiet foreslo sin gruppeleder Eivind Knudsen til vervet.
AP171031 En kvinne i publikum foreslo å løse problemet ved å iverksette tiltak for å få byfolk til å flytte på landet.
AP171030 Statistikeren Sir Bradford Hill foreslo noen kriterier for litt over 50 år siden.
AP171030 Men da Oslo-byrådet la frem sitt budsjettforslag foreslo de å heller bevilge penger til prosjektene over budsjettet, i stedet for å øke prisene.
AP171030 Byrådet foreslo å bevilge ekstra penger til neste år for å unngå en økning, men fikk ikke Akershus med seg.
AP171030 I fjor høst ble det intern splid i det regjeringsoppnevnte Røksund-utvalget da et flertall foreslo å overføre ansvaret for terroraksjoner til sjøs fra politiet til Forsvaret, mot stemmene til politirepresentantene i utvalget.
AP171030 Kjære regjering, jeg vet ikke hva dere hadde i tankene da dere foreslo denne endringen.
AA171030 I fjor høst ble det intern splid i det regjeringsoppnevnte Røksund-utvalget, da et flertall foreslo å overføre ansvaret for terroraksjoner til sjøs fra politiet til Forsvaret, mot stemmene til politirepresentantene i utvalget.
AP171029 En av direktørene på Ila foreslo sovesaler - etter å ha vært på studietur i USA.
DB171028 - Slottet foreslo flere fond, og Kronprinsparets fond var et av dem, sier daglig leder Dag Vidar Hopøy til Dagbladet.
BT171028 Dette kostymeskiftet startet da regjeringen i fjor foreslo å øke avgiftene på diesel og bensin.
AA171028 Tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslo i sommer å flytte Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, ut av sentralbanken og inn i et eget særlovsselskap underlagt Finansdepartementet.
SA171027 MDGs valgkomité i Oslo - det eneste stedet partiet da hadde en ørliten mulighet til å komme på Stortinget - sendte sjokkbølger inn i det lille partiet i juni 2012 da den foreslo å vrake Hanna Marcussen som førstekandidat til fordel for miljøkjendisen.
DN171027 Tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslo i sommer å flytte fondet ut av banken og inn i et eget særlovsselskap underlagt Finansdepartementet.
AP171027 EU-kommisjonen foreslo opprinnelig å fornye godkjenningen med ti år, men dette forslaget fikk ikke det nødvendige flertallet blant EUs medlemsland.
AP171027 MDGs valgkomité i Oslo - det eneste stedet partiet da hadde en ørliten mulighet til å komme på Stortinget - sendte sjokkbølger inn i det lille partiet i juni 2012 da den foreslo å vrake Hanna Marcussen som førstekandidat til fordel for miljøkjendisen.
SA171026 Utvalget foreslo før sommeren å flytte Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, ut av Norges Bank.
SA171026 Utvalget foreslo derfor at fondet skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
AP171026 Erna Solberg forklarer sin antagelse om at det vil koste penger ved å vise til beregninger Regjeringen foretok da den foreslo å redusere fedrekvoten.
AA171026 Varaordfører Ola Lund Renolen foreslo å utsette til neste bystyremøte i november.
AA171026 Han foreslo utsettelse av saken til neste bystyremøte i november slik at fylket og kommunen umiddelbart kan gå inn i reelle forhandlinger, og komme til enighet om hvilke veier som skal stenges, og om den nye metrobussen skal gå midt i veien eller får sidestilt trasé.
DB171025 Tidligere i år foreslo regjeringen derfor å heve strafferammen fra 21 år til 40 år for alvorlige forbrytelser i tilfeller der det var begått flere lovbrudd.
DA171025 Jansen foreslo en 1000 meter høy pikk på Torget, som tidenes turistattraksjon.
AA171025 Under en seremoni for å markere dannelsen av partiet foreslo Aksener at hun kom å stille som presidentkandidat mot Erdogan i valget i 2019.
VG171024 AfD foreslo sin egen representant Albrecht Glaser, som mener retten til fri religionsutøvelse ikke bør gjelde muslimer.
DB171024 Ludvigsenutvalget ( NOU 2015-8, Om framtidas skole ), foreslo at det i den overordnede læreplanen skulle innføres et nytt begrep ; fagovergripende kompetanse.
DA171024 Dessuten foreslo Høyres gruppeleder Tove Paule at dersom reguleringsplanen ikke fikk flertall, ville de gå inn for å be rådmannen forberede en sak med det formål å avvikle avtalene med Ticon og Marienlyst Utvikling.
AP171024 For det første legger kritikerne, som den tyske sosialdemokraten Frank Schwabe, nederlenderen Pieter Omtzigt, sveitseren Andreas Gross - som foreslo å frata Aserbajdsjan stemmeretten i PACE i 2006 - og Den norske Helsingforskomité, frem en rimelig kritikk mot europeiske stater og Jagland.
SA171023 Da en ikke navngitt stortingsrepresentant foreslo at Sølhusvik skulle sitte på fanget hans under et radiointervju, ble han irettesatt umiddelbart av Takvam.
NL171023 Vi har vurdert den avgiften Stortinget foreslo , og funnet ut at den ikke lar seg gjennomføre.
DN171023 | Kunstig intelligens : Forsøk stoppet - foreslo livsfarlig medisin ¶
DN171023 De opplevde nemlig at Watson foreslo preparater som risikerer å drepe pasienten.
DN171023 - Vi har for eksempel opplevd at Watson foreslo en behandling med stoffer som pasienten aldri mer måtte få i sitt liv, fordi det var livsfarlig, sier avdelingsdirektør Leif Panduro Jensen ved Rikshospitalet til Ingeniøren.
BT171023 Da en ikke navngitt stortingsrepresentant foreslo at Sølhusvik skulle sitte på fanget hans under et radiointervju, ble han irettesatt umiddelbart av Takvam.
AP171023 Under kan du se hva de ulike partiene foreslo .
AP171023 Ingen ønsker å gi byrådet ubegrenset fullmakt, mens Fremskrittspartiet foreslo å avvise saken.
AP171023 Da foreslo partiene flere endringer.
AP171023 Under kan du se hva de ulike partiene foreslo .
AP171023 Ingen ønsker å gi byrådet ubegrenset fullmakt, mens Fremskrittspartiet foreslo å avvise saken.
AP171023 Da foreslo partiene flere endringer.
AP171023 Da en ikke navngitt stortingsrepresentant foreslo at Sølhusvik skulle sitte på fanget hans under et radiointervju, ble han irettesatt umiddelbart av Takvam.
DN171020 Debatten har på nytt blitt aktuell etter at regjeringen i statsbudsjettet foreslo å kun bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken i 2018 - noe som er 540 millioner kroner mindre enn det Posten hadde bedt om.
DB171020 Sentralbanklovutvalget foreslo at oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland ( SPU ), skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
DB171020 Det sa han etter at Gjedrem-utvalget foreslo å ta fondet ut av banken i sommer.
DA171020 Sammen med delegasjonen fra Troms, foreslo finnmarkingene å ta inn en formulering om at Fagforbundet skal jobbe for « varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja » ( LoVeSe ).
DA171020 Sammen med delegasjonen fra Troms, foreslo finnmarkingene å ta inn en formulering om at Fagforbundet skal jobbe for « varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja » ( LoVeSe ).
AP171020 KrF foreslo vår at regjeringen skulle sørge for at også papirløse gis eksplisitt rett til helsetjenester i primærhelsetjenesten, og at regjeringen utarbeider ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.
AP171020 KrF foreslo vår at regjeringen skulle sørge for at også papirløse gis eksplisitt rett til helsetjenester i primærhelsetjenesten, og at regjeringen utarbeider ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.
AP171020 Debatten har på nytt blitt aktuell etter at regjeringen i statsbudsjettet foreslo å kun bevilge 165 millioner kroner for å sikre postombæring fem dager i uken i 2018 - noe som er 540 millioner kroner mindre enn det Posten hadde bedt om.
AA171020 Rådmannen foreslo permanent ordning.
DB171019 Hun foreslo at åtteåringen, som den gang var sju, skulle være hjemme fra skolen den påfølgende dagen.
DA171017 For etter at IMDi i sitt innspill til 2017-budsjettet foreslo HRS-kutt, tok det Frp-styrte departementet grep.
DA171017 Det skjer etter at domprost i Oslo, Anne May Grasaas, i sommer foreslo at minnesmerket kunne plasseres her.
BT171017 Skuespiller Alyssa Milano foreslo at alle kvinner med tilsvarende opplevelser skulle skrive « me too » i statusfeltet på sosiale medier, for å vise hvor stort omfanget er.
BT171017 PROTEST : Skuespilleren Alyssa Milano foreslo at alle kvinner som har blitt utsatt for seksuell trakassering om å skrive « me too » på sosiale medier.
AP171017 I sommer gikk domprost i Oslo, Anne-May Grasaas, ut og foreslo at et minnesmerke for 22. juli-ofrene skal plasseres utenfor Domkirken.
AP171017 USA styres i dag av den inkompetente og uforutsigbare Donald Trump, og en av Clinton-leirens utenrikstopper foreslo nylig på TV en drapskampanje mot russiske tjenestemenn i Syria.
DN171016 Bakteppet er at regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver.
DB171016 Men etter at en gruppe nordkoreanske dataforskere kom tilbake fra en utenlandsreise på begynnelsen av 90-tallet, og foreslo at man kunne bruke internett til å spionere på og angripe fiender som USA og Sør-Korea, skal Kim ha sett mulighetene det ga ham.
AP171016 Bakteppet er at Regjeringen i sitt budsjettforslag sist torsdag foreslo å ta bort pendlerfradraget for diett på 205 kroner i døgnet for dem som kan lage mat i pendlerboligen, og som ikke får disse utgiftene dekket av arbeidsgiver.
AP171016 De som er kjent med Arne Næss' dypøkologi, husker at han foreslo et liv « rich in ends and simple in means ».
AP171016 De som er kjent med Arne Næss' ( bildet ) dypøkologi, husker at han foreslo et liv « rich in ends and simple in means », skriver kronikkforfatteren.
DN171015 Som reaksjon foreslo Rouhani i sin tale at Trump bør studere geografi.
AP171015 Som reaksjon foreslo Rouhani i sin tale at Trump bør studere geografi.
AA171015 Som reaksjon foreslo Rouhani i sin tale at Trump bør studere geografi.
DB171014 En venn av meg foreslo at vi skulle søke om medlemskap, forteller al-Raqqawi, før han legger til : ¶
DN171012 Regjeringen foreslo torsdag at det i 2018 blir redusert til 20 millioner kroner.
DB171012 Trump avfeier at han foreslo å tidoble USAs atomvåpenkapasitet.
DB171012 « Jeg påtar meg mandatet fra folket om gjøre Catalonia til en uavhengig stat », sa han, før han foreslo å utsette erklæringa.
DB171012 ¶ VIL FORBY : Senatorene Dianne Feinstein og Bernie Sanders foreslo tidligere denne måneden, som en reaksjon på massedrapene i Las Vegas, en lovendring som forbyr salg av deler som kan gjøre våpen helautomatiske.
AP171012 Forsvaret foreslo å legge ned sitt eget kritiske internblad.
VG171011 I juni la landmaktprosjektet fram en foreløpig rapport, hvor de foreslo 16 måneders verneplikt for deler av soldatene i Hæren, og færre yrkessoldater for å få råd til de tunge investeringene i luftvern, nytt artilleri og nye stridsvogner, og til en ny stående avdeling i Porsanger i Finnmark.
DB171011 Den tidligere presidenten foreslo samtidig at USA sender en « høy-nivå-delegasjon » til Nord-Korea, for nye fredssamtaler.
VG171010 Det møtet endte ifølge henne med at han la hånden på henne og foreslo at de fortsatte på soverommet ved å gi hverandre massasje.
VG171010 * Regjeringen Solberg I foreslo i 2015 å endre lovbestemmelsen slik at kravet nå gjelder for alle fast ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt.
DB171010 Tor Anders foreslo for Titus at vi kunne bruke Sparkassa-løsningen.
DB171010 I 2015 fastslo Konkurransetilsynet at « dagens regulering av drosjemarkedet legger ikke til rette for effektiv konkurranse og produktivitetsvekst », og foreslo å fjerne løyveplikten.
DB171010 Ifølge Riise foreslo Markussen å møtes på Big Horn Steak House i Lillestrøm.
DA171010 - Mediemangfoldsutvalget foreslo å øke fritaket for merverdiavgift til også å gjelde mindre og smalere nyhets- og aktualitetsformidlere.
AP171010 Weinstein la en hånd på henne, og foreslo at de skulle gå på soverommet for litt massasje.
AP171010 Det flertallet nå gjør, er i praksis å be Regjeringen om å gjeninnføre den ordningen som eksisterte før dagens regjering foreslo en reduksjon i kvoten på fire uker.
VG171009 For det var i Tyskland det startet i 2010, da konservative tyske politikere foreslo å selge alt av verdi i Hellas.
DA171009 - Vi foreslo en grense på tre års botid for en av foreldrene kombinert med et krav om norskopplæring, noe SV og Sp stemte for.
VG171008 Jeg foreslo en gang Fredrik Semb og Steffen Hagen i Odd.
SA171008 I vår foreslo Igor Lebedev fra ytre høyre-partiet LDPR at russerne kunne bli « pioner for en ny sport ».
DA171008 Republikanernes senator Carlos Curbelo foreslo å kun forby « bump stocks ».
DA171008 I ettertid foreslo Demokratenes senator Dianne Feinstein å forby salg og produksjon av « bump stocks », avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle.
DA171008 i 2011 brukte såpemerket før og etter-bilder som plasserte tre kvinner med ulik hudfarge på en slik måte at det så ut som reklamen foreslo at kvinnen med lysest hud var sluttresultatet etter bruk av en bodylotion.
AP171008 I vår foreslo Igor Lebedev fra ytre høyre-partiet LDPR at russerne kunne bli « pioner for en ny sport ».
AA171008 Republikanernes senator Carlos Curbelo foreslo å kun forby « bump stocks ». ( ©NTB ) ¶
AA171008 I ettertid foreslo Demokratenes senator Dianne Feinstein å forby salg og produksjon av « bump stocks », avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle.
DB171007 * Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.
NL171006 i år, at Alta er midtpunktet, og foreslo Alta som administrasjonssenter for den nye regionen.
DA171006 Han leste den og foreslo at vi skulle møtes, og vi snakket om hvordan en bok om hans karriere kunne se ut.
DA171006 I fjor sommer foreslo Sykehuset Østfold i en dialog med UDI at ankomstsenteret på sikt bør kunne benyttes som et nasjonalt beredskapssenter, noe det allerede i stor grad er rigget for.
DA171005 Før skytemassakren foreslo flere ledende republikanere i Representantenes hus å gjøre det lettere å kjøpe lyddempere for skytevåpen.
AP171005 Demokratene foreslo å ikke selge våpen til mennesker på FBIs overvåkingsliste.
NL171004 Våpenlovutvalget foreslo også å pålegge helsepersonell og skytterklubber plikt til å melde fra om personer som kunne være uegnet til å være i besittelse av skytevåpen.
DB171004 Ifølge New York Times foreslo hun et forbud allerede i 2013, og nå tar hun på nytt til orde for et forbud.
AA171003 Fagleder Arne Ulset ved Thora Storm sier at skoleledelsen i utgangspunktet foreslo for elevene å legge demonstrasjonen til etter skoletid.
DN171002 Foreslo dødsstraff for homofili ¶
DN171002 Juniorgruppen foreslo i sin redningsplan å utstede warrants tilsvarende 20 prosent av selskapets kapital til seg selv og aksjonærene.
DN171002 I statsbudsjettet for 2015 foreslo regjeringen en poseavgift på 1,50 kroner.
DB171002 Robinson gikk for servitørens anbefalte piggvar, mens sommelieren foreslo en Messmer Riesling til.
DB171001 - Jeg foreslo for styret at vi som styre ikke skulle gå inn i saken.
SA170930 Det var da han spilte i Leeds, og manager Howard Wilkinson foreslo å teste en nykter tilværelse.
FV170930 Det var da han spilte i Leeds, og manager Howard Wilkinson foreslo å teste en nykter tilværelse.
BT170930 Det var da han spilte i Leeds, og manager Howard Wilkinson foreslo å teste en nykter tilværelse.
AP170930 Det var da han spilte i Leeds, og manager Howard Wilkinson foreslo å teste en nykter tilværelse.
DN170929 De to landene foreslo under fredssamtaler i den kasakhstanske hovedstaden Astana at det opprettes fire slike soner i Syria som kan overvåkes av militære observatører.
AP170929 De to landene foreslo under fredssamtaler i den kasakhstanske hovedstaden Astana at det opprettes fire slike soner i Syria som kan overvåkes av militære observatører.
AP170929 Vi foreslo derfor i vårt budsjettforslag for 2017 å rive dagens bygg og erstatte det med et nybygg.
AA170929 De to landene foreslo under fredssamtaler i den kasakhstanske hovedstaden Astana at det opprettes fire slike soner i Syria som kan overvåkes av militære observatører.
AA170929 Restruktureringsplanen Norske Skog foreslo 18. september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
AA170929 Restruktureringsplanen Norske Skog foreslo 18. september innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.
DB170928 Foreslo OL-samarbeid ¶
AP170928 I sin siste økonomiplan, presentert i 2015, foreslo det borgerlige byrådet å doble kommunens gjeld frem til 2019.
AP170928 Det rødgrønne byrådet har økt gjeldsgraden til kommunen enda mer enn de borgerlige foreslo , til tross for at de rødgrønne får inn langt større inntekter.
VG170927 - I begynnelsen foreslo de full stans av all biltrafikk inn til sentrum.
DB170927 Den amerikanske presidenten Donald Trump foreslo under et republikansk folkemøte å sparke samtlige som kneler.
DA170927 Da foreslo samtlige ungdomspartier, med unntak av FpU, gratis prevensjon til alle under 16 år.
VG170926 Da Faless ble gravid, trodde hun at hun måtte gifte seg, da svigerforeldrene foreslo det.
DB170926 Saneringsvedtaket er i strid med tilråding fra en faggruppe med lokale og sentrale eksperter, som foreslo to års saneringstid.
DA170926 Under Virkes konjunkturseminar tirsdag foreslo Madsen å sette ned to utvalg ; et for å lage en enklere arbeidsmiljølov og et for å vurdere sykelønnsordningen.
AP170926 » Selv om Hareide i valgkampen foreslo reformpause og bl.a. kritiserte den nye regioninndelingen, påpeker folk i KrF nå at de mistet dobbelt så mange velgere i distriktene som i sentrale strøk.
AP170926 Under Virkes konjunkturseminar tirsdag foreslo Madsen å sette ned to utvalg ; et for å lage en enklere arbeidsmiljølov og et for å vurdere sykelønnsordningen.
AA170926 Samtidig roste han en tale May holdt i forrige uke hvor hun foreslo at Storbritannia kan bidra til EUs budsjetter i en overgangsperiode på to år etter brexit.
AA170926 EUs to presidentverv bør slås sammen til ett, foreslo han.
AA170926 EUs to presidentverv bør slås sammen til ett, foreslo han.
AA170926 Under Virkes konjunkturseminar tirsdag foreslo Madsen å sette ned to utvalg ; et for å lage en enklere arbeidsmiljølov og et for å vurdere sykelønnsordningen.
AA170926 Etter en stund på den nye avdelingen, så foreslo jeg under et besøk at han skulle ta med seg munnspillet sitt og så skulle vi trille over til « avdeling xxx » slik at han kunne underholde dem som bodde der.
DN170925 - Jeg ga klarsignal til delprosjekter og kunne foreslo mindre endringer i sms-korte eposter.
AP170925 Hvis Arbeiderpartiet skal tette det gapet med kun skatteøkninger, må de være mange ganger større enn det de foreslo i årets valgkamp.
AA170922 May foreslo også en overgangsperiode på rundt to år etter brexit.
NL170921 Saken kommer etter at Arbeiderpartiet selv foreslo et slikt forbud i Stortinget.
NL170921 Om det fortsatt er i tvil : Tromsø Arbeiderparti er på linje med Arbeiderpartiet nasjonalt som foreslo dette.
DA170921 Han tok initiativet til prosjektet etter å ha møtt Emily og Kumail på en podcast, og foreslo at de lagde en film om hvordan de møtte hverandre.
VG170920 Vi foreslo noen endringer for VM i Bergen.
VG170920 Kameraten foreslo å dra Audun Garthe inn i saken, fordi han hadde erfaring med å få folk ut av slike kniper, mener Christensen.
DB170920 Min løsning for en bærekraftig ruspolitikk er derfor å regulere alle narkotiske stoffer slik vi idag regulerer alkohol, slik Nils Christie foreslo allerede i 1985.
DA170920 Man kan ike hente John Carew som de mest desperate foreslo .
NL170919 Til tross for at det er formannskapet som har vedtakskompetanse i saken, foreslo partiet å la være og behandle den, og oversende den til kommunestyret i stedet.
NL170919 I forbindelse med fornyelse av Domkirkeparken foreslo bydelsrådet til kommunen at grøntområdet bak Domkirka kunne bli en fin plass for lek.
DN170919 Statsministeren understreket at Norge har ønsket en reform siden tidligere FN-sjef Kofi Annan foreslo det for 12 år siden.
DB170919 Her er tre av endringene vi da foreslo , som er viktige for å bedre idrettsutøvernes rettssikkerhet : ¶ 1.
DB170919 På festen foreslo Onfroy at de skulle bo sammen, og hun flyttet inn dagen etterpå.
AP170919 For å løse situasjonen foreslo Helgesen først å endre Naturmangfoldsloven for å åpne for økt felling.
AA170919 Statsministeren understreket at Norge har ønsket en reform siden tidligere FN-sjef Kofi Annan foreslo det for 12 år siden.
AA170919 De som står bak prosjektet, foreslo i fjor å bygge en liknende bygning bak Dokkhuset.
SA170918 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg måtte skrive et hårete mål, og da treneren min foreslo Bergen 2017, tenkte jeg : « Nei, det kommer jeg aldri til å klare.
SA170918 Det var Jensen som først foreslo at klubben burde sjekke opp landsmannen, som på det tidspunktet var ute i kulden i Nottingham Forest.
AP170918 Slaget ble imidlertid ikke utkjempet, ettersom de ledende menn i hver hær sendte « bud til sine frender og venner og foreslo forlik mellom kongene.
AP170918 Fordi de ledende menn i hver hær sendte « bud til sine frender og venner og foreslo forlik mellom kongene.
AP170918 Det var Jensen som først foreslo at klubben burde sjekke opp landsmannen, som på det tidspunktet var ute i kulden i Nottingham Forest.
FV170917 Aleksander ( Gamme, ektemann ) så det og foreslo at vi skulle gå bort til gresset.
DN170917 Vi bestemte oss for eksempel for å være tidlig ute med å ta ned mye manuelt arbeid til fordel for mer automatisering og digitalisering, og vi foreslo selv endringer i kontorstrukturen.
BT170917 FOTO : Anne Marit Dahl, Adresseavisen ¶ | - Jeg måtte skrive et hårete mål, og da treneren min foreslo Bergen 2017, tenkte jeg : « Nei, det kommer jeg aldri til å klare.
AP170917 ( ©NTB ) ¶ | - Jeg måtte skrive et hårete mål, og da treneren min foreslo Bergen 2017, tenkte jeg : « Nei, det kommer jeg aldri til å klare.
SA170916 Aleksander ( Gamme, ektemann ) så det og foreslo at vi skulle gå bort til gresset.
BT170916 Aleksander ( Gamme, ektemann ) så det og foreslo at vi skulle gå bort til gresset.
AP170916 Aleksander ( Gamme, ektemann ) så det og foreslo at vi skulle gå bort til gresset.
SA170915 Heiberg foreslo selv Kloster Aasen som sin arvtager allerede i fjor.
FV170915 Heiberg foreslo selv Kloster Aasen som sin arvtager allerede i fjor.
DB170915 De deltok på adhoc-møtet der 17 antidopingbyråer foreslo at Russland nå må utestenges fra vinter-OL.
BT170915 Heiberg foreslo selv Kloster Aasen som sin arvtager.
AP170915 Heiberg foreslo selv Kloster Aasen som sin arvtager allerede i fjor.
DB170914 Han foreslo derfor at folk tok med seg matpakke.
DA170914 Oslo bispedømmeråd foreslo fem kandidater, som etter en avstemningsrunde ble redusert til tre : Sturla Stålsett, Anne-May Grasaas og Veiteberg.
AA170914 Oslo bispedømmeråd foreslo fem kandidater, som etter en avstemningsrunde ble redusert til tre : Sturla Stålsett, Anne-May Grasaas og Veiteberg.
AA170913 I talen foreslo Juncker også en ny europeisk finansminister.
AP170912 Urfolkskontoret Funais budsjetter ble halvert tidligere i år, og president Michel Temer foreslo å redusere størrelsen på flere beskyttede områder i Amazonas-skogen for å gi rom for gruveselskaper og andre som håper å utvinne naturressurser.
AP170912 - Vi må ikke miste denne sjansen, sa Tysklands utenriksminister Zigmar Gabriel forrige uke da Putin foreslo FN-styrker i Ukraina.
AA170912 Myndighetene i Bangladesg foreslo allerede i 2015 å sette opp nye leire på øya Bhasan Char ettersom leiren i Cox Bazar var overfylt, men i fjor ble dette forslaget nedstemt.
DA170910 Etter at Per-Willy foreslo at overgrepsdømte skulle kjemisk kastreres.
DA170910 Etter at Per-Willy foreslo at overgrepsdømte skulle kjemisk kastreres.
AP170910 En tidligere KrF-leder foreslo et tak på lottopremier, men nevnte heldigvis ikke stortingsseter.
VG170908 Hun foreslo aldri at vi skulle ta en kaffe, gå på kino eller gjøre noe sammen.
VG170908 Amundsen foreslo for redaktør Marius Tetlie at Ap og NRK sammen kunne kontakte Eivind Furuseth og Hans Petter Graver slik at de fikk høre vårt syn på saken.
VG170908 I VG-intervjuet bekreftet Sunde at han som forsvarssjef i 2012 foreslo et HV-kutt fordi han var bundet av økonomiske rammer, men likte desto bedre at politikerne fant penger til å hindre dette kuttet.
DB170908 Da Venstre og KrF foreslo å gjøre det samme i Statsbudsjettet, ble ideen latterliggjort av Finansdepartementet.
VG170907 Presidentsønnen ble irritert da Trillanes foreslo at han skulle vise tatoveringen til senatskomiteen.
NL170907 Regjeringa foreslo i meldinga å avvikle markedsbalanseringen for geitmelk med påfølgende bortfall av reguleringstiltak.
DB170907 Han trekker fram som eksempel hvordan den gang 15 år gamle Kim reagerte da kjæresten hans i en telefonsamtale foreslo at han skulle kutte ned på røykinga.
DB170907 Uttalelsen falt i forbindelse med at Listhaug foreslo integreringskriterier som tillegg til krav om botid før det utstedes permanent opphold.
VG170906 Tirsdag kveld gikk Sp-nestleder Ola Borten Moe ut i VG og foreslo at de som går fra trygd til arbeid skal belønnes med et betydelig skattefradrag.
VG170906 VIL IKKE AVVIKLE : En landmakt-rapport fra juni foreslo å halvere Telemark Bataljon i nord.
DB170906 Løe foreslo overfor Justisdepartementet de kunne komme i oktober, men de ville det annerledes.
DB170906 SV stemte ned bemanningsnormen i Stortinget da vi foreslo den i forrige periode.
DB170906 En bemanningsnorm i sykehjem, som særlig Frp da snakket varmt om før de kom i regjering, men som ble stemt ned av Frp da SV foreslo det i Stortinget.
DB170906 - Hvorfor stemte dere ned bemanningsnormen for sykehjem da SV foreslo det i Stortinget ?
AP170906 Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet foreslo nylig å ta ut Smestad og Nedre Grefsen fra kommuneplanen, og varslet at de ønsket å bevare småhusområdene.
AP170906 Få oversikt : Her er de nye områdene byrådet foreslo for tre måneder siden ¶
AP170906 Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet foreslo nylig å ta ut Smestad og Nedre Grefsen fra kommuneplanen, og varslet at de ønsket å bevare småhusområdene.
AP170906 Få oversikt : Her er de nye områdene byrådet foreslo for tre måneder siden ¶
AA170906 Adresseavisen omtalte tirsdag et enstemmig vedtak i formannskapet der varaordfører Hilde Opoku foreslo at rådmannen måtte legge fram en nasjonal strategi for å rekruttere flere kvinner i brann- og redningstjenesten.
VG170905 Hans etterfølger Per-Willy Amundsen fikk mest oppmerksomhet da han foreslo kastrering av pedofile overgripere samt hans verbale og ufine sleivspark mot Ap knyttet til 22. juli-terroren.
VG170905 I statsbudsjettet vår foreslo Löfven-regjeringen å sette ned skatten for 1,4 millioner pensjonister for å utjevne skattenivået mellom lønn og pensjon igjen.
DA170905 Jan Bøhler, som sammen med tidligere NIF-leder Ivar Egeberg, foreslo et spleiselag mellom stat, kommune og sponsorer for å øke resssursene i ungdomsidretten, er både overrasket og skuffet over reaksjonen.
AP170905 De var jo Høyre som for to år siden foreslo og fikk vedtatt at dette området ( Nedre Grefsen, journ.anm. ) skulle bli et utviklingsområde, sier Moxnes med en oppgitt latter.
AA170905 SV foreslo i sitt alternative statsbudsjett en kraftig økning i bevilgningene til sykehusene.
DA170904 En del av det regjeringen foreslo og hadde mulighet til, har den ikke gjennomført.
DB170903 BLE IKKE HER : Rumenske myndigheter foreslo å etablere krisesenteret i dette huset.
DB170903 Når man ser på politikken de har gjennomført sammen med Høyre, er det mer nærliggende å konkludere slik tidligere LO-leder Gerd Kristiansen gjorde, da hun foreslo at Frp burde bytte slagord til « partiet for de med mest ».
DB170903 Cardi foreslo 3000 - så fikk de med en striptease på kjøpet.
AP170903 I sin tid var det de to partiene - da de satt i byråd sammen - som foreslo og fikk vedtatt de to villaområdene til utviklingsområder.
VG170902 Regjeringen foreslo i årets statsbudsjett å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet med 1,6 milliarder kroner.
NL170902 Arbeidsgruppen foreslo nye stillinger for blant annet samisktalende barneleger, gynekologer og geriatere og samlokalisering av tjenestene.
DB170902 januar i år, som bekrefter at det var Venstre, Høyre og KrF som foreslo tilskuddsordningen.
DB170902 Det hører med i bildet at det bare er få dager siden Amundsen foreslo tvangskastrering av pedofile.
AA170902 Kanskje også tiden etter selve kreftbehandlingen må inn i pakkeforløpene, foreslo Heidi Greni ( Sp ).
VG170901 Så sent som i juni foreslo derfor Høyre å opprette et eget innsatsteam med miljøarbeidere, spesialister på ungdomspsykiatri og andre fagfolk som kan gjøre en ekstra innsats på skoler som trenger det.
VG170901 I vår tok han til orde for et kompromiss i spørsmålet om profittfrie barnehager : Han foreslo en Oslo-løsning på barnehagefloken.
VG170831 I 2009/2010 ledet han Stoltenberg-utvalget, som foreslo heroinassistert behandling og narokatikapolitikk som i større grad skulle handle om behandling fremfor straff.
VG170831 Støre foreslo noe liknende også i 2013, men det er en mer forpliktende og omfattende plan for norske elever nå.
DA170831 Hun forteller at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler foreslo å forlenge områdeløftet i Stortinget for et år siden, men at de da ikke fikk gjennomslag.
AP170831 Han understreker også at det var SV som foreslo å trekke den statlige pengestøtten til intolerante trossamfunn og islamsk ekstremisme.
AA170831 Under debatten i bystyret foreslo Marte Løvik på vegne av alle partier, med unntak av Høyre og Frp, at dette ikke bare skal gjelde eksisterende boligfelt, men også nye.
NL170830 Dette var bakgrunnen for at Keskitalo2-rådet foreslo å avvikle veilederen.
DB170830 Etter at mange Twitter-brukere foreslo å starte en " crowdfunding-kampanje " for å samle inn penger til å redde laget, satte de opp en side hvor fansen kunne melde sin interesse, i påvente av å få godkjent en slik kampanje.
DB170830 Valen påpeker at SV allerede i juni i fjor foreslo disse tiltakene for Stortinget.
DB170830 Samtidig foreslo partiet å la kreditorer selv dekke rettsgebyrene for inndriving av usikret gjeld, og et forbud mot å tilby rabatt til den som kjøper på kreditt.
DB170830 Da var Bjarne Håkon Hanssen arbeidsminister, og regjeringen foreslo at bedriftene skulle betale 20 prosent av alt sykefravær opp til 6 måneder, og 10 prosent mellom 6 og 12 måneder.
VG170829 De tok saken, og foreslo ytterligere etterforskningsskritt som kunne belyse saken nærmere.
DB170829 Det var treneren Esteban Vigo som foreslo at den unge gutten skulle prøve seg i den katalanske klubben.
DB170829 Regjeringen foreslo at disse pliktene skulle fjernes.
VG170828 - Han forteller heller ikke at Sp foreslo å øke årsavgiften på bil i fjor høst, legger han til.
VG170828 - Det han heller ikke ønsker å fortelle, er at de samtidig foreslo å øke årsavgiften.
DN170828 Sater ba Trump komme til Moskva for å snakke om det planlagte prosjektet, og foreslo at han kunne få Russlands president Vladimir Putin til å si « store ting » om Trump, ifølge flere som er blitt orientert om korrespondansen.
DB170828 Lagerbäck fant ikke plass til Søderlund, Ajer eller Ødegaard ¶ Foreslo Hodgson i fjor ¶
DB170828 - Vi foreslo strengere straffer for de som forgriper seg på barn, men det sørget Arbeiderpartiet for å stemme ned i Stortinget.
DB170828 Trump reiste aldri til Moskva slik Sater foreslo , men investorer og Trumps selskap signerte et intensjonsbrev.
DB170828 Trump reiste aldri til Moskva slik Sater foreslo , men investorer og Trumps selskap signerte et intensjonsbrev.
DB170828 I 2009 foreslo partiet å gi folk som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep, hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten.
DB170828 Foreslo i 2009 ¶
DB170828 Når ABC Nyheter kontakter Wiborg, forsvarer han sin deling med at « innholdet i den er korrekt », og at artikkelen ikke sier annet enn at dette var noe som Sps programkomité foreslo ( tilbake i februar, den gang artikkelen angivelig ble skrevet ), og at det derfor er relevant å trekke frem, selv om det ikke ble vedtatt på landsmøtet.
DA170828 I 2009 foreslo partiet å gi folk som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep, hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten.
DA170828 Foreslo i 2009 ¶
VG170827 Ett år senere foreslo regjeringen å ta fra titusenvis av arbeidstakere retten til lønn under sykdom.
VG170827 I 2009 foreslo partiet å gi folk som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep, hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten.
DB170827 Høyre foreslo den gang 530 milliarder.
DB170827 - Vi ble latterliggjort av alle partier i 2013 da vi foreslo en Nasjonal Transportplan på 955 milliarder kroner, mens den rødgrønne regjeringen la fram en på ca. 500 milliarder.
DA170827 Sandberg foreslo tidligere i år å fjerne pliktleveringssystemet for torsketrålerne, men trakk til slutt forslaget da han ikke fikk Stortinget med seg.
AP170827 I 2009 foreslo partiet å gi folk som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep, hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten.
AP170827 Foreslo i 2009 ¶
AA170827 I 2009 foreslo partiet å gi folk som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep, hormonbehandling som gjør at de mister sexlysten.
AA170827 Sandberg foreslo opprinnelig å fjerne pliktleveringssystemet for torsketrålerne, men trakk hele forslaget da det strandet i næringskomiteen på forsommeren.
DB170826 For å styrke innsatsen mot svart arbeid gjennom mer robuste kompetansemiljøer i skatteetaten, foreslo Skattedirektoratet å gjøre om dagens 288 kommunale kemnerkontorer til 27 regionale.
VG170825 Det var Mayweather som først foreslo å benytte lettere boksehansker slik at « McGregor skulle føle seg komfortabel ».
VG170825 Det var Madsen selv som foreslo at det skulle lages en film om ham og prosessen rundt hans rakettprosjekt og fikk støtte av kulturhovedstaden gjennom Fonden Aarhus 2017.
DN170825 Ett år senere foreslo regjeringen å ta fra titusenvis av arbeidstakere retten til lønn under sykdom.
AP170825 Nå har Labour-leder Jeremy Corbyn gått inn og avvist forslaget, til tross for at han selv foreslo det samme for bare to år siden.
AP170825 Her sammen med Labour-leder Jeremy Corbyn som, til tross for at han selv foreslo det samme for to år siden, har tatt til motmæle mot forslaget.
AP170825 Det var Madsen selv som foreslo at det skulle lages en film om ham og prosessen rundt hans rakettprosjekt og fikk støtte av kulturhovedstaden gjennom Fonden Aarhus 2017.
AA170825 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har fått mye kritikk etter at hun torsdag foreslo at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.
AP170824 Selv foreslo de Nymannsstien : ¶
AP170824 - Av og til må vi politikere tillate oss å være litt muntre og humørfylte, synes Myhre som i fjor høst foreslo for bystyret at alleen skulle hete Egon Olsen allé - s'en kom inn under behandlingen.
AP170824 Men Forsvaret kan heller ikke starte slike operasjoner på eget initiativ, slik ekspertutvalget foreslo i sin innstilling.
VG170823 Etter å ha grillet, forteller hun at kjæresten foreslo å dra på båttur.
DB170823 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DB170823 Martin McAvaney foreslo : « Til høyre for slangefangerens veske og utstyr nederst på bildet.
DB170823 Miljøpartiet De Grønne foreslo å bruke disse milliardene på FrPs foretrukne løsning - å hjelpe folk der de er.
DA170823 I vår foreslo Ap-lederen personlig i Stortinget å utvide det såkalte solidaransvaret til også å gjelde bestiller.
AP170823 Ap foreslo derfor før sommeren en ny modell med årlig regulering som et snitt av forventet lønns- og prisvekst.
AP170822 I vår foreslo Ap-lederen personlig i Stortinget å utvide det såkalte solidaransvaret til også å gjelde bestiller.
DA170821 - Regissør Joachim Trier foreslo at jeg burde se « Pianolærerinnen » med Isabelle Huppert under forberedelsene, og det gjorde jeg.
DA170821 - Regissør Joachim Trier foreslo at jeg burde se « Pianolærerinnen » med Isabelle Huppert under forberedelsene, og det gjorde jeg.
DA170821 - Finn folk som kan hjelpe dere !, sa jeg og foreslo at de kunne få noen av mine produkter, uten etikett og logo.
AP170821 Aps foreslo derfor før sommeren en ny modell med årlig regulering som et snitt av forventet lønns- og prisvekst, en modell som i sin tid forkastet av tidligere statsminister Jens Stoltenberg ( Ap ).
DN170820 « Seniorene », gruppen av pantsikrede långivere der kjempefondene Blackstone og Cyrus Capital inngår, foreslo i slutten av juli en løsning der disse långiverne overtar 3/4 av aksjene og/eller får andeler i et nytt pantsikret lån.
AA170820 Basert på svarene foreslo administrasjonen i Kirkerådet i juni at det på neste kirkemøte, i april 2018, gås inn for en ren valgordning.
AP170819 De foreslo også nye løsninger for sikrere finansiering, ved omorganisering av vei- og baneutbygging.
VG170818 FRAMGANG : Sp-Trygve har tidligere avvist å bli statsminister, slik KrFs partileder Knut Arild Hareide foreslo .
VG170818 Det er ikke første gang KrF etterlyser Senterpartiets tilbakekomst - tidligere i år foreslo Knut Arild Hareide at Trygve Slagsvold Vedum kunne bli statsminister.
SA170818 Så sterkt reagerte arbeidstakerorganisasjonene på at regjeringen foreslo å svekke arbeidsmiljøloven.
AP170818 - Vi visste når vi foreslo det, at det ville være et overraskende forslag for noen politikere, sier administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening til Dagens Næringsliv.
DN170817 Dette er en god løsning for kundene, så god at det daværende styret i Silver foreslo det samme for Finanstilsynet mai 2016, skriver de tre eierne Stig Grimsgaard Andersen, Åge Westbø og Rune Fløgstad i en kommentar torsdag.
VG170816 I en quiz under feiringen foreslo Røe Isaksen å bruke lagnavnet « Hvit makt ».
DN170816 Det er hva vi må gjøre med Donald Trump, foreslo Kimmel.
DB170816 Regjeringen foreslo å opprettholde pelsdyrbøndenes virksomhet, men å forby gruppehold av mink, slik at det kan være maksimalt en hann og en hunn i hvert bur for å unngå at dyrene skader hverandre.
DB170816 I bursdagsfeiringen til tidligere statssekretær i Høyre, Fredrik Wang Gierløff, ble det arrangert quiz, og Isaksen foreslo lagnavnet « hvit makt ».
DB170816 - Vi fikk poeng for å finne et navn på laget så raskt som mulig, og jeg foreslo at det skulle hete hvit makt på grunn av fargen på båndet.
DA170816 Robert Eriksson foreslo å overlate VTA-tiltakene til kommunene.
DA170816 I sitt siste alternative statsbudsjett, foreslo Fremskrittspartiet ( Frp ) å styrke sektoren med 775 millioner kroner og blant annet øke antallet VTA-plasser med 2000.
DA170816 I revidert budsjett foreslo Arbeiderpartiet 900 millioner til ekstra aktivitetsskapende tiltak, blant annet en dobling av regjeringens vedlikeholdspakke til Sør- og Vestlandet.
DA170816 I mandagens utgave av Dagsavisen foreslo Marit Arnstad å flytte forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet ut av Oslo.
AA170816 Det ble en liten diskusjon på om jeg skulle ha ett av ordene i store bokstaver, slik jeg selv foreslo .
AA170816 I en bursdagsfest foreslo kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) at quizlaget skulle hete « hvit makt ».
AA170816 Vi fikk poeng for å finne på et navn til laget så raskt som mulig, og jeg foreslo at det skulle hete hvit makt på grunn av fargen på båndet, skriver Røe Isaksen i en lengre beklagelse på Facebook onsdag.
DA170813 Utvalget foreslo i juni at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller Oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
DN170812 Schulz foreslo også strengere overvåking av nye bilers utslipp for bilprodusentene.
AP170812 KrF-leder Knut Arild Hareide foreslo økte skatter og avgifter i sitt alternative budsjett.
VG170811 Landets justisminister Søren Pape Poulsen foreslo tirsdag ifølge dansk TV 2 å forby LTF.
VG170811 I sitt statsbudsjett-opplegg i fjor høst foreslo Sp skatteskjerpelser på 7,9 milliarder.
DB170811 Derfor foreslo vi et teknisk beregningsutvalg for klima.
VG170810 Noen av de fremmøte journalistene foreslo å henge opp bilde av han på Nasjonalmuseet.
VG170810 Bentsen har kjempet hardt for steinformasjonens kjendisstatus, etter at han foreslo navnet for reiselivsdirektør i region Stavanger, Elisabeth Saupstad, da hun etterlyste et « lokalt ikon » i januar i år.
DB170810 I skattereformen foreslo H/FrP-regjeringen derfor at satsen skulle reduseres betydelig.
DB170809 Vi har også levert en stortingsmelding hvor vi foreslo en kvalitetsreform i norsk bistand.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DA170809 NHO-sjefens forslag ligge tett opptil et forslag fra daværende næringsminister, nå Ap-nestleder Trond Giske, som i 2011 foreslo å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt.
DB170808 Også en rekke fans foreslo at stjerna trolig hadde betalt med kontanter, noe som i ettertid viser seg å stemme, ifølge Jenner selv.
AP170808 - Det er heller snakk om at vi kommer til å legge oss under nivået vi foreslo i alternativt budsjett fremover, enn over.
VG170807 - Ap har foreslått dette flere ganger før, blant annet pakkeforløpet hjem foreslo vi i 2015.
DB170807 Nå vil hun gjøre det hun foreslo i forrige episode : Fly dragene sine til The Red Keep og angripe Cersei.
AP170807 Men det verste var at alt vi foreslo på barnefattigdom, småbedrifter og miljø ble nedstemt med brask og bram.
AA170807 I februar foreslo kommunestyret å kjøpe rovdyrkvoter fra Øst-Europa, slik at det kan felles flere dyr i Norge, mot at østeuropeerne lar sine rovdyr i fred.
AP170806 I utgangspunktet foreslo Kina og Russland en gjensidig nedtrapping der USA og Sør-Korea skulle stanse sine militære øvelser på Korea-halvøya mot at Nord-Korea gjorde det samme.
AA170806 I utgangspunktet foreslo Kina og Russland en gjensidig nedtrapping der USA og Sør-Korea skulle stanse sine militære øvelser på Korea-halvøya mot at Nord-Korea gjorde det samme.
DN170805 Sør-Korea foreslo i juli nye militære samtaler med nabolandet, men Nord-Korea besvarte ikke henvendelsen.
DB170805 Det var de som foreslo å bygge ut Lofoten sist.
DB170805 Det Ola Borten Moe foreslo , er egentlig det samme som kompromisset Ap gikk inn for på landsmøtet i år, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
DB170805 Politikeren, som vanligvis er sterkt imot apanasje til kongehusets medlemmer, går blant annet hardt ut mot en av kritikerne, Ekstra Bladets Jim Lyngvild, som foreslo å kutte nettopp den årlige apanasjen til prins Henrik.
VG170804 Tony Blairs regjering foreslo dette allerede i 2003, men fikk ikke gjennomslag i EU.
NL170804 Hvis oppspillet også består av en sykehus-sak hvor den mektige ( eks- ) klinikksjefen i UNN, Arthur Revhaug, foreslo å legge ned både fødeavdeling og akuttfunksjon i Narvik.
AP170804 Phelan sa at de ikke hadde sett seg ut noe mål for dette andre angrepet som de også er siktet for, men et IS-medlem foreslo at beholderen kunne plasseres på et folkerikt område eller på et offentlig transportmiddel.
AA170804 Phelan sa at de ikke hadde sett seg ut noe mål for dette andre angrepet som de også er siktet for, men et IS-medlem foreslo at beholderen kunne plasseres på et folkerikt område eller på et offentlig transportmiddel.
VG170803 Han foreslo at presidenten skulle publisere jevnlige kronikker, delta i uformelle samtaler med andre politikere og svare på spørsmål på egne live-sendinger.
DA170803 Det var hans amerikanske forlag som foreslo at han skulle bli boende i USA etter studiene.
VG170801 Og dessuten : Britenes sosialdemokratiske statsminister Tony Blair foreslo alt i 2003 å bygge asylsenter i trygge områder utenfor Schengen.
NL170801 I utredningen om framtidas E10 gjennom Lofoten ( KVU ), foreslo Statens vegvesen tilrettelegging for turister som en del av oppgraderingen av hele strekningen mellom Fiskebøl og Å.
DA170801 Da foreslo KrF å øke kontantstøtten med hele 50 prosent, fra 6.000 til 9.000.
AP170801 - Vi foreslo derfor i våres at det skulle dannes innsatsteam med mannskaper fra politiet og flere kommunale enheter som skulle patruljere de mest utsatte områdene som Ekebergskrenten og Muselunden ved Sinsenkrysset.
VG170731 Økningen av kontantstøtten var et resultat av regjeringens budsjettforhandling for 2017, hvor Kristelig Folkeparti ( KrF ) foreslo å øke støtten til 9.000 kroner, melder NRK.
VG170731 Marijke Koger var en del av kunstnergruppen The Fool - og da John Lennon fant ut at han skulle gjøre noe med sin kull svarte Phantom V i 1966/67, foreslo kunstneren dekorasjoner som lignet på den « Rom-mønstrede » kjerra han hadde hjemme i Weybridge.
DA170731 Økningen av kontantstøtten var et resultat av regjeringens budsjettforhandling for 2017, hvor Kristelig Folkeparti ( KrF ) foreslo å øke støtten til 9000 kroner, melder NRK.
AA170731 Økningen av kontantstøtten var et resultat av regjeringens budsjettforhandling for 2017, hvor Kristelig Folkeparti ( KrF ) foreslo å øke støtten til 9.000 kroner, melder NRK.
AA170731 Etter å ha lest « Stoner » stilte jeg i 2014 spørsmål om det ikke var norske bøker som burde løftes fram på lignende vis, og foreslo Arthur Omre, Cora Sandel og Olav Duun som kandidater.
DB170730 Før regjeringspartiets landsmøte i mai kastet han ut en brannfakkel i DN - og foreslo at EØS-støtten strupes til land som Bulgaria og Romania, på grunn av borgere fra disse landene som begår kriminalitet i Norge.
DN170728 Men allerede i 2001 foreslo tidligere Frp-formann Carl I.
DA170728 Men allerede i 2001 foreslo tidligere Frp-formann Carl I.
DA170728 Men allerede i 2001 foreslo tidligere Frp-formann Carl I.
AA170728 Men allerede i 2001 foreslo tidligere Frp-formann Carl I.
DN170727 Blant annet lovet han en milliard til yrkesfag og foreslo tiltak for å få unge i arbeid.
VG170726 Det skal ha vært Akhmetsjin som foreslo å arrangere en visning mens han var der.
VG170726 Utredningen foreslo at kommunene får et lovpålagt ansvar for en felles standard for håndtering av overvann i all ny bebyggelse.
DN170726 Irobot-sjef Colin Angel foreslo at de kunne selge detaljerte kart over kundenes hjem, basert på informasjonen fra de avanserte robotstøvsugerne, og reaksjonene lot ikke vente på seg.
VG170725 Les også : NAV foreslo at Carina og Mads kunne bo i telt ¶
DB170725 Hun sier at Ap i fjor foreslo en nasjonal strategi for bedre kosthold og ernæring for eldre som bor på sykehjem eller som mottar hjemmetjenester - for å sette fokus på alle sider ved kosthold og ernæring for eldre.
AP170725 laget av arkitekt Petter Bogen, som foreslo å gjøre Mariakirkens ruiner lettere tilgjengelig.
VG170724 - Hvis tanken er så god, hvorfor stemte Frp mot da vi foreslo dette i midten av juni, undrer Arnstad.
VG170724 * Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.
DB170724 Foreslo endring.
AA170724 Kushner la før høringen fram en elleve sider lang kunngjøring der han avviste medieoppslag om at han foreslo å opprette en hemmelig kanal for kontakt med russiske myndigheter gjennom Kisljak.
AA170724 Kushner la før høringen fram en elleve sider lang kunngjøring der han avviste medieoppslag om at han foreslo å opprette en hemmelig kanal for kontakt med russiske myndigheter gjennom Kisljak.
AA170724 Jared Kushner la før høringen fram en elleve sider lang kunngjøring der han avviste medieoppslag om at han foreslo å opprette en hemmelig kanal for kontakt med russiske myndigheter gjennom Kisljak.
AA170724 I mars foreslo Meråker Senterparti at Norge kunne kjøpe rovdyrkvoter av jerv, ulv og bjørn i Øst-Europa.
DB170723 Foreslo endring.
VG170722 NAV foreslo at Carina ( 19 ) og Mads ( 22 ) kunne bo i telt.
DB170722 Etter matchvinnerscoringen mot Dundalk onsdag foreslo han overfor Dagbladet å flytte Bendtner ned på midtbanen og ham selv opp på topp.
DB170722 Foreslo endring.
DB170722 Den gang ble barneavhørene ledet av dommere, og da avhører foreslo å ta en pause og forsøke dagen etter, fikk hun beskjed om at det ikke gikk.
AP170722 Da jeg foreslo dette for arbeidsgiveren min, sa hun at det ikke lot seg gjøre og at jeg eventuelt måtte ta ut alle de fire ferieukene mine først, og deretter bruke avspaseringsdagene mine utover høsten og/eller i juleferien.
VG170720 .Søkte bolighjelp : NAV foreslo telt.
DN170720 I den samme talen foreslo Macron også å stoppe unntakstilstanden i landet, men samtidig innføre deler av den i loven.
DN170720 I den samme talen foreslo Macron også å stoppe unntakstilstanden i landet, men samtidig innføre deler av den i loven.
DN170720 juli, foreslo Brasils miljødepartement å åpne for at store deler av Jamanxim-skogen i Amazonas kan bli avskoget.
VG170719 | NAV foreslo at Carina og Mads kunne bo i telt ¶
DN170719 Styret foreslo et utbytte på 2,00 kroner per aksje for for 2016.
DN170719 I 2009 foreslo de å vrake modellen med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, til fordel for dagens modell basert på lønnsvekst minus 0,75 prosent, skriver artikkelforfatter.
DB170719 Mannen som foreslo Liu Xiaobo til fredsprisen, Jan Tore Sanner ( H ), omgir seg med permanent taushet.
NL170718 I 2009 foreslo de å vrake modellen med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, til fordel for dagens modell basert på lønnsvekst minus 0,75 prosent.
DN170718 USAs president Donald Trump vakte stor oppsikt da han foreslo et budsjett som skulle kutte 54 milliarder dollar fra forskjellige departementer og etater, eksempelvis utenriksdepartementet og det nasjonale helseinstituttet.
DN170718 I Norge foreslo DNB allerede i 2016 å fjerne alle norske kontanter, ettersom så få av kundene brukte dem.
DB170718 Da serieskaper David Benioff spøkefullt foreslo at hun til slutt kunne vise dem en dans, klinket Clarke til med « Funky Chicken»-dansen.
AP170718 Duda foreslo et kompriss der medlemmer av domstolsrådet må ha 60 prosent flertall i parlamentet i ryggen.
NL170717 Da regjeringen først foreslo en rigid og byråkratisk fraværsgrense ble det forkastet av et enstemmig Storting.
DB170717 Opprinnelig var det en belgisk journalist som foreslo det, heter det i boka « Lanterne Rouge - The Last Man in the Tour de France » : ¶
AA170717 Frp foreslo også øke kravet om botid fra sju til ti år tilbake i 2010.
AA170717 Frp foreslo også øke kravet om botid fra sju til ti år tilbake i 2010.
DB170715 Han var bare 18 år da den norske agenten Atta Aneke tok kontakt med ham i Nigeria og foreslo en overgang til Lyn.
DB170715 I årets jordbruksoppgjør foreslo de høyere målpriser enn selv bøndene mente var fornuftig.
AP170715 20 år siden foreslo en gruppe amerikanske og norske forskere, der noen av oss deltok, at avhengighet er : ¶
VG170714 I så måte er dette ikke en sak faktisk.no bør sjekke, slik statssekretær Sigbjørn Aanes foreslo , ettersom det isolert sett ikke er fakta i saken som er problemet.
DA170712 I vår foreslo SV at det måtte gjøres en gjennomgang av kompetansen til UDI og UNE i slike saker.
DB170711 Når jeg og Oslo Venstre foreslo at det skulle utarbeides en slik lokal forskrift i Oslo, så var det nettopp fordi vi mener Oslofjordens natur, friluftsliv og hensynet til de myke trafikantene på sjøen skal veie tyngst.
AA170708 Det var helt tilfeldig at han selv foreslo å opptre, og valget falt på en raplåt.
NL170707 » I Langtidsplanen ( LTP ) av juni 2017 foreslo FD å flytte MPA-basen fra Andøya til Evenes i en samlokalisering med QRA-basen.
DB170707 I 2015 foreslo de kutt i sykelønnsordningen før de snudde etter press fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
AA170707 Musk foreslo opprinnelig å bygge batteriet i mars i år, og lovet da å gjøre jobben gratis hvis ikke batteriet leveres innen hundre dager etter at kontrakten undertegnes.
VG170706 Han foreslo i landsstyret å invitere NKP, Venstre og KrF til et samarbeid.
VG170705 Da regjeringen foreslo å innføre fraværsgrensen mente elevorganisasjonen at det ikke kom til å fungere, at fraværet ikke ville gå ned.
DB170704 Vi foreslo ingen endringer i innholdet i faget, og undervisningen skal fortsette å være objektiv, kritisk og pluralistisk.
DA170704 Vårt fremste bevis på det er collegegenseren som vi foreslo for å vise at de er med i motebildet.
DN170703 Macron foreslo ytterligere reformer for å få et mindre og mer representativt system blant de folkevalgte.
DB170703 May foreslo nyvalg knapt to år inn i valgperioden, etter en tapt folkeavstemning og i en situasjon som var preget av misnøye og uro mer enn jubel.
DB170703 Sist mandag ble det også enighet mellom staten og bondeorganisasjonene etter at de igjen satte seg ned ved forhandlingsbordet med den utvidede rammen vi foreslo .
AA170703 Men Kuwait, som mekler mellom partene, foreslo å utvide fristen.
VG170702 Høyres Jan Tore Sanner, han som foreslo at Liu Xiaobo skulle få fredsprisen, er taus.
AP170630 Situasjonen synes å bli stadig mer anspent, til tross for at både Russland og USA har utpekt IS som fiende nummer én i Syria og at Trump tidlig foreslo at kampen mot terror skulle bringe amerikansk-russiske relasjoner på rett kjøl.
AP170630 Situasjonen synes å bli stadig mer anspent, til tross for at både Russland og USA har utpekt IS som fiende nummer én i Syria og at Trump tidlig foreslo at kampen mot terror skulle bringe amerikansk-russiske relasjoner på rett kjøl.
SA170629 Leder for Kverulantkatedralen ( Kåkå ), Jan Inge Reilstad, foreslo i Aftenbladet 26. mai å ta stemmeretten fra pensjonistene.
DB170629 Andre foreslo at Jones' taktikk var å redde noen av sine antatte ofre, for å få seg selv til å framstå som en « mirakelarbeider ».
AP170629 - Det vi foreslo , og som Stortinget selvfølgelig var ved full bevissthet om at de vedtok, er at vi trenger en øremerket, bevisst og aktiv satsing for å få i gang havvind i Norge gjennom et stort demonstrasjonsprosjekt, legger han til.
AP170629 - Det vi foreslo , og som Stortinget selvfølgelig var ved full bevissthet om at de vedtok, er at vi trenger en øremerket, bevisst og aktiv satsing for å få i gang havvind i Norge gjennom et stort demonstrasjonsprosjekt, legger han til.
VG170628 « Til slutt skal Mexico få betale på en eller annen måte, men det vil bli på et senere tidspunkt slik at vi kan få startet å bygge den sårt tiltrengte muren », skrev Trump da det var klart at administrasjonen hans foreslo for Kongressen at muren ble en post på statsbudsjettet.
DN170628 Regjeringen foreslo å standardisere barnetillegget, men måtte gi tapt i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.
DB170628 juni foreslo nye regler om utilregnelighet og samfunnsvern, er en viktig milepæl nådd. 22. juli avdekket svakheter ved straffelovens regler om utilregnelighet, og skapte diskusjon om rettspsykiaternes innflytelse ved avgjørelsen av om tiltalte er utilregnelig.
DA170628 Regjeringen foreslo å standardisere barnetillegget, men måtte gi tapt i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.
DB170627 De foreslo at Frisk skulle gå ut for å prate med mannen.
DB170627 Da han ringte politiet, foreslo de å koble inn det frivillige brannkorpset i Nuvsvåg, som etter avklaring med 110-sentralen rykket ut i 12-tida og pågrep mannen.
DB170627 Et av dem kom fra Scheel-utvalget, som foreslo å vri skattleggingen bort fra bedrifter og arbeid, over på bolig.
AA170627 Da foreslo Geir Wage ( Ap ) å hedre botanikeren og politikeren med å oppkalle et sted etter ham.
AA170627 Da foreslo Geir Wage ( Ap ) å hedre botanikeren og politikeren med å oppkalle et sted etter ham.
AA170627 Sentralbanklovutvalget foreslo fredag at Statens pensjonsfond utland ( SPU ), eller oljefondet, skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank.
VG170626 - En venn av meg foreslo at blemmene kunne være forårsaket av det.
DN170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
BT170626 For et par år siden foreslo daværende leder i Fremtiden i våre hender, Arild Hermstad, at miljøpartiene skulle gå sammen i blokk og forsøke å ta regjeringsmakten.
AP170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
AA170626 Hun foreslo å redusere lisensfellingskvoten fra tolv til åtte på ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.
DB170625 - Noen foreslo blogg, og jeg tenkte : Jaja, jeg kan vel alltids samle oppskriftene et sted både for min egen og sønnene mine sin del, kommenterer Ann Christin.
AP170625foreslo de å ta den fra tusenvis, men måtte snu.
AP170625foreslo de å ta den fra tusenvis, men måtte snu.
DA170624 Som en del av prosjektet foreslo jeg også at vi skulle få grønt tak, og bier passet godt inn i dette prosjektet.
AP170624 Han uttalte også at målet var å få det opp til 50 prosent, som Øie-utvalget foreslo i sin utredning.
AP170624 MBL bemerker at ikke bare vil finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo .
AA170624 MBL bemerker at ikke bare vil finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo .
AA170624 MBL bemerker at ikke bare vil finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo .
VG170623 Daværende utenriksminister, John Kerry, foreslo å opprette en tverrpolitisk kommisjon for å etterforske russernes forsøk på påvirkning.
DN170623 Regjeringen foreslo å standardisere barnetillegget, men måtte gi tapt i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.
DN170623 Men da SV foreslo å fjerne kuttene, stemte hun imot.
DN170623 Dersom denne satsen økes til 25 prosent, vil det ikke bare finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo .
DA170623 Også i september i fjor, foreslo FIVH overfor Dagsavisen, en lov som pålegger matprodusenter og dagligvarebutikker å gi bort mat de ikke får solgt, til veldedige formål.
BT170623 Scheelkomiteen foreslo på bakgrunn av dette å beholde formuesskatten, redusere selskapsskatten og øke utbytteskatten.
BT170623 Dette har regjeringen i hovedsak gjort, selv om de har økt utbytteskatten mindre enn komiteen foreslo og redusert formuesskattesatsen litt.
AP170623 Regjeringen foreslo å standardisere barnetillegget, men måtte gi tapt i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.
AP170623 Men da SV foreslo å fjerne kuttene, stemte hun imot.
AP170623 Ap-nestleder Hadia Tajik kritiserer regjeringens uførekutt, men stemte imot da SV onsdag foreslo å reversere kuttet.
SA170622 Han foreslo å kle muren med solcellepanel.
NL170622 Det er strengere enn det administrasjonen foreslo og ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
DN170622 Han foreslo å kle muren med solcellepanel.
DB170622 Blant dem var det Las Vegas-baserte byrået Gleason Partners som foreslo en mur av stål, sement og solcellepaneler.
DA170622 Det var Sør-Koreas idrettsminister Do Jong-hwan som nylig foreslo at naboen i nord kan få holde enkelte skiøvelser i 2018.
DA170622 Dette var jo et forslag vi og støttegruppa foreslo i forkant av at naboer ville gå til rettssak for å stoppe minnesmerket på Sørbråten, sier Hussaini til Dagsavisen.
BT170622 Han foreslo å kle muren med solcellepanel.
AP170622 Han foreslo å kle muren med solcellepanel.
AA170622 Han foreslo å kle muren med solcellepanel.
VG170621 Om hvordan klær ble brent da de kom hjem, kniven som havnet i ovnen, redselen ¶ for å bli tatt og avslaget hun ga sønnen da han foreslo « mamma, skal vi ikke gå og melde oss ? ».
SA170621 Jeg har selv vært i kontakt med noen politikere og en politiker foreslo at jeg kunne danne en aksjonsgruppe.
DB170621 Etter å ha intervjuet impliserte parter og hentet inn dokumentasjon, møtereferater og relevant e-postkorrespondanse, foreslo kommunerevisjonen at kontrollutvalget skulle vedta å ta deres redegjørelse av hendelsesforløpet til orientering - altså legge saken død.
DB170621 Stortingskollega Bård Vegar Solhjell foreslo i 2012 at Lagtingssalen kan bli en arena for verdidebatt og kritisk tekning.
DB170621 En Frp-er foreslo - lettere humoristisk - pub i lagtingssalen.
AP170621 Universitetet i Oslo sendte et notat i januar, hvor de foreslo alternative tomter for flerbrukshallen.
AP170621 Blant annet foreslo de å bygge hallen i Tøyenparken, i friområdet Ola Narr og å rive Munch-museet for å bygge hallen der.
DA170620 Kona var negativ til dette, og foreslo at kameraten heller kom hjem til dem.
AA170620 september i fjor, foreslo kommunalråd Geir Waage ( Ap ) å hedre botanikeren og politikeren med å oppkalle et sted, en gate eller en plass etter ham.
VG170619 Men datteren ga ikke opp og foreslo heller å bære moren ut til en vanntank.
VG170619 - Min mann foreslo at vi skulle sette min mor i bilen, men hun klarte ikke å gå inn i bilen selv.
DB170619 - Hitra ? foreslo Fredag.
DA170619 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
AA170619 Under behandling i formannskapet mandag kveld foreslo Arvid Wold ( MDG ) å utsette avgjørelsen på vegne av eget parti, Sp, Sv, V og Frp.
VG170618 Folk demonstrerte da den nylig gjenvalgte, konservative regjeringen foreslo enda flere kutt i 2015.
BT170618 Særdomstolsutvalget foreslo i år at dagens fylkesnemnder bør legges ned.
AP170617 Som forsvarssjef foreslo Harald Sunde å kutte ut flytrafikken til Andøya, og redusere antall overvåkingsfly her fra seks til fire.
AP170617 Harald Sunde bestrider ikke at han foreslo det han gjorde.
AP170617 Han foreslo offentlig å strippe Garden for militær opplæring, den eneste stående avdelingen nær Oslo.
AA170617 De foreslo at de kunne besøke pappa jevnlig, med utgangspunkt i at boligen skulle være i orden.
VG170616 De foreslo blant annet en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, slik at det i større grad ivaretok skolens brede samfunnsmandat.
VG170616 Utvalget foreslo å opprette en egen tropp med soldater fra Forsvarets Spesialkommando i antiterrorberedskap på FSKs base Vealøs i Horten kommune.
DB170616 Han foreslo å utstyre hver europeisk landsby og hver by med gratis trådløs forbindelse til internett rundt de viktigste samlingsplassene for offentlig liv.
DA170616 Marta Breen og Magnhild Folkvord skrev en kronikk der de foreslo å markere jubileet med en statue av kvinnesaksaktivistene Gina Krog eller Fredrikke Marie Qvam, sier Hilde Herming.
NL170615 Arbeidsutvalget, som foreslo nedlegging av mange fag og studietilbud, gjorde et elendig hastverksarbeid.
DB170615 Etter naboenes trusler om rettssak mot realisering av det opprinnelige kunstverket som vant konkurransen, Johan Dahlbergs « Memory Wound » på Sørbråten, foreslo AUF og støttegruppen for ofrene et nytt alternativ på Utøykaia.
DB170615 Jeg sendte inn et bilde for moro skyld ( til den nasjonale konkurransen ), etter at mamma foreslo det, men hadde aldri trodd at jeg skulle vinne.
DA170615 Han leste den og foreslo at vi skulle møtes, og vi snakket om hvordan en bok om hans karriere kunne se ut.
DA170615 Han leste den og foreslo at vi skulle møtes, og vi snakket om hvordan en bok om hans karriere kunne se ut.
DA170615 Av mange forslag for å bedre sikkerheten til sjøs, foreslo også utvalget som laget rapporten et eget høyhastighetssertifikat.
DA170615 - Vi foreslo at det ble innført en spesiell opplæring for de mest hurtiggående båtene.
AA170615 Torsdag skrev Adresseavisen at kommunerevisjonen åpner for å politianmelde foreldre for barna fravær : Trondheim kommune må vurdere å politianmelde det som kalles « foreldremotivert fravær » blant elevene i grunnskolen, foreslo kommunerevisjonen etter å ha foretatt en revisjon av fravær i Trondheimsskolen.
NL170614 Ap vil aldri godta at trålerne skal beholde konsesjonene hvis pliktene faller bort, slik Sandberg, Høyre og Frp foreslo .
DB170614 De rødgrønne partiene, Venstre og KrF foreslo noe liknende i fjor høst.
BT170614 Vi svarte at det var fullt og foreslo et annet produkt.
VG170613 De foreslo nettopp dette stedet tidligere i år for å unngå en opprivende rettssak om et minnesmerke på Sørbråten.
VG170613 Før jul foreslo Justisdepartementet å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.
VG170613 * I mai foreslo regjeringen for Stortinget, etter å ha vurdert høringsuttalelser, å heve maksimumsstraffen til 26 år.
VG170613 * Før jul foreslo Justisdepartementet å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.
DB170613 AUF og støttegruppen foreslo derfor at et minnesmerke kunne bli plassert på Utøyakaia i Hole, for at minnesmerket skulle virket samlende og ikke splittende.
DB170613 Som erstatning for alderspensjon og uføretrygd foreslo de den behovsprøvde ordningen « supplerende stønad ».
DA170613 Ap, Sp og SV foreslo i formannskapsmøtet på rådhuset tirsdag å vedta to nye punkter for Buskerudbyens videre framdrift, basert på Aksjonsgruppens innbyggerinitiativ.
DA170613 Ap foreslo derfor å endre punktet 4, som sa at Innbyggerforslaget fra « Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser », behandles på lik linje med andre innspill i innspills- og høringsfasene.
DA170613 - Det er en presisering som sammen med det som er uttalt av både administrativ og politisk ledelse, gjør at jeg føler meg trygg på at dette vil bli behandlet slik intensjonen er, sa Jon Helgheim ( Frp ) om protokolltilførselen Høyre, KrF og FrP foreslo .
AP170613 Slik beskriver The Guardian kampen om Oslos gater som startet da byrådet foreslo bilfritt sentrum innenfor Ring 1.
AP170613 Hun skriver i en tekstmelding : « Regjeringen foreslo tilleggsbevilgning for Stortinget på 10 mill. kr.
DN170612 Et utvalg nedsatt av SSB-sjef Christine Meyer foreslo i januar å kutte SSBs forskningsavdeling fra 80 til rundt 30 personer.
DN170612 I 2014 foreslo Michael å ansette en gruppe granskere med et millionbudsjett for å grave i privatlivet til journalister som skrev negativ om Uber.
DB170612 - Autokarma tok kontakt med meg og foreslo at jeg skulle bruke låta deres Fare Fare Krigsmann som såkalt walkout-sang, mens jeg går mot buret.
DB170612 Dette er samme ungen som for over et år siden - da et virkelig valg av Trump fortsatt muligens kunne regnes som en dårlig vits - foreslo at hvis nevnte kandidat ble valgt, så burde alle egentlig evakuere til Månen eller Mars, innsiktsfullt basert på tanken om at et slikt valg ikke bare ville være katastrofalt for USA, men for hele kloden.
AP170612 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170612 I en video publisert fredag på Aftenposten reagerte forfatter og blogger Susanne Kaluza på søkeforslagene som Google foreslo og spurte om selskapet hadde et moralsk ansvar for autoforslagene som ble foreslått.
AA170612 Forbudet mot ansiktsdekkende plagg, som regjeringen foreslo mandag, tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og utdanningen de ønsker å ta, mener organisasjonen.
AA170611 Regjeringen foreslo opprinnelig en økonomisk ramme på 410 millioner kroner for årets oppgjør.
VG170610 Vi reiser til Las Vegas, foreslo Brækhus og fikk stor jubel.
DB170610 - Vi synes det er vel og bra når folk kan gjøre opp for seg på stedet, så vi foreslo denne løsningen, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB natt til lørdag.
AA170610 Geimer foreslo også at dommeren kan åpne de forseglede dokumentene som Polanski hevder beviser at han inngikk en avtale med den første dommeren i saken.
AA170610 - Vi synes det er vel og bra når folk kan gjøre opp for seg på stedet, så vi foreslo denne løsningen, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB natt til lørdag.
DN170609 Det har gått cirka et halvår siden han foreslo for gründermiljøet i Bergen at det ble opprettet en egen bransjeforening for å samle aktørene innen finansiell teknologi, vanligvis omtalt som « fintech ».
VG170608 * Fylkesmennene foreslo høsten 2016 at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.
DB170608 Fylkesmennene foreslo høsten 2016 at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.
VG170607 En såkalt « demensskatt » satte også sinner i kok, da Mays parti foreslo at pleietrengende eldre skal betale selv for hjelp i hjemmet, og dersom pengene ikke strekker til, skal man kunne ta pant i husene deres.
VG170607 Etter møtet med presidenten skal Coats ha drøftet situasjonen med flere nære medarbeidere og kommet til at det ville være upassende å gjøre som presidenten foreslo .
VG170607 Ifølge notater fra samtaler mellom Trump og den nå oppsagte FBI-sjefen James Comey foreslo presidenten til og med å fengsle journalister som publiserte gradert materiale.
SA170607 Rapporten foreslo i konklusjon at « personer som har oppholdt seg i Norge i åtte år eller lenger etter endelig avslag på søknad om asyl, kan få oppholdstillatelse i Norge.
NL170607 I vårt høringssvar til forslaget om legalisering foreslo vi å heller ta i bruk løsninger som hindrer at dyr blir avlivet eller lider av manglende veterinærbehandling, for eksempel dispensasjon for å holde omplasserte dyr.
DB170607 I en e-post foreslo konsulent Marc Weinstein å leie et cruiceskip som kunne huse 225 mennesker, som en reserveløsning.
DB170607 Han foreslo også å sparke 130 ansatte.
DB170607 For resten av deltakerne og de ansatte det ikke var plass til, foreslo han at deltakerne som hadde betalt minst kunne delta på den andre helgen av festivalen.
AA170607 - Dere vet at regjeringen foreslo en mindre oljepengebruk i det reviderte budsjettet enn i det vedtatte budsjettet.
VG170606 Det er jeg langt på vei enig i at er en god løsning, men siden det så ut til at elgen ikke kom til å bli med moren sin, og siden elgen ikke ville overlevd der ute i kulden alene, foreslo jeg for politiet at jeg kunne ta med meg elgen hjem på gården, og forsøke å få liv i den, Sausjord.
DA170606 For å komme dagens « kvantumsrabatt » til livs, foreslo Justisdepartementet før jul å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.
AA170606 I den forbindelse foreslo Geir Waage ( Ap ) å hedre botanikeren og politikeren med å oppkalle et sted, en gate eller en plass etter ham.
AA170606 I den forbindelse foreslo Geir Waage ( Ap ) å hedre botanikeren og politikeren med å oppkalle et sted, en gate eller en plass etter ham.
VG170605 Donald Trump kaller justisdepartementets innreiseforbud for et « utvannet » og « politisk korrekt » versjon av det han foreslo .
VG170605 TOK INITIATIV : Tidligere ordfører Ole-Henrik Hjartøy ( H ) var den som først foreslo en samlokalisert nødetat i Bodø.
DN170605 USAs president Donald Trump langer ut mot justisdepartementets « utvannede » og « politisk korrekte » versjon av det opprinnelige innreiseforbudet han foreslo .
DN170605 Blant tiltakene hun foreslo er lengre fengselsstraffer for handlinger knyttet til terrorisme.
DB170605 Jeg foreslo at hun skulle gjøre noe som hun nå skal gjøre, skrev tv-profilen tilbake.
DA170605 USAs president Donald Trump langer ut mot justisdepartementets « utvannede » og « politisk korrekte » versjon av det opprinnelige innreiseforbudet han foreslo .
BT170605 USAs president Donald Trump langer ut mot justisdepartementets « utvannede » og « politisk korrekte » versjon av det opprinnelige innreiseforbudet han foreslo .
AA170605 Blant tiltakene hun foreslo er lengre fengselsstraffer for handlinger knyttet til terrorisme.
VG170604 Da hun foreslo å innføre en egenandel for pleie- og omsorgstjenester for eldre gjorde statsministeren et særdeles upopulært trekk langt inn i sine egne kjernevelgergrupper.
SA170604 Blant tiltakene hun foreslo er lengre fengselsstraffer for handlinger knyttet til terrorisme.
DB170602 I saker der noen var domfelt foreslo de « plikt til forlenget lagring i 25 år etter at saken er avgjort ».
DB170602 Det var åpenbart for arbeidsgruppa at det ville kreve et omfattende arbeid for å iverksette tiltakene de foreslo .
SA170601 - Vi i flertallspartiene foreslo at hurtigbåten til Jørpeland skal bestå fram til Ryfast åpner.
DB170601 Som ventet er det endelige resultatet nesten identisk med det regjeringen foreslo i sin proposisjon for en drøy måned siden, men med noen forskjeller.
DA170601 Han foreslo å fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.
DA170601 Mandag gikk Småkraftforeningas leder Knut Olav Tveit ut i Dagsavisen og foreslo å tillate mer privat kapital inn i kraftsektoren, gjerne fra utlandet.
AA170601 Regjeringen foreslo å fjerne en rekke av særordningene for flyktninger i folketrygden, men forslaget får kun Fremskrittspartiets og Høyres stemmer.
DB170531 Under Frps landsmøte i begynnelsen av mai foreslo stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde å avslutte Siem Pilots redningsaksjoner i Middelhavet.
AA170531 I midten av mai foreslo et utvalg å erstatte dagens særorganer innenfor politiet med to enheter, én for etterforskning og én for beredskap.
VG170530 Allerede før VGs meget nyttige avsløringer av UDs behandling av bistandsmidler, foreslo KrF at bistandsmidlene burde overtas av Norad.
DN170530 Washington Post skrev i forrige uke at Kushner foreslo å opprette en hemmelig kanal mellom Trumps overgangsteam og russiske myndigheter.
DN170530 Les mer her : - Kushner foreslo hemmelig Russland-kanal ¶
AP170530 - Nå må vi kjøre på litt, sa han da han foreslo å utlyse 93 nye blokker i Barentshavet i 24. konsesjonsrunde.
DB170529 Italieneren kalte utfordreren sin arrogant og foreslo at han burde « snakke mindre ».
AP170528 Nå har staben i Det hvite hus fullt fokus på å stoppe bråket rundt påstander om at Trumps svigersønn foreslo å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva.
AP170528 Flere amerikanske medier har i helgen skrevet at Kushner i desember foreslo å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal med myndighetene i Moskva.
AA170528 Flere amerikanske medier har i helgen skrevet at Kushner i desember foreslo å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal med myndighetene i Moskva.
SA170527 Det hvite hus vil ikke kommentere meldingene om at Donald Trumps svigersønn foreslo å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva.
SA170527 Jeg kom inn i politikken på grunn av dårlig utnyttelse og manglende bruk av kommunens idrettsbaner, og nå er det endelig kommet kunstgressbaner slik jeg foreslo i 1995.
DN170527 Donald Trumps svigersønn Jared Kushner foreslo å opprette en hemmelig kanal mellom Trumps overgangsteam og russiske myndigheter, ifølge Washington Post.
DN170527 Den anerkjente avisen skriver fredag at Kushner foreslo en sikker og hemmelig kommunikasjonskanal mellom Trumps folk, Moskva og Russlands ambassadør til USA.
DN170527 | - Kushner foreslo hemmelig Russland-kanal ¶
AA170527 | Avis : Kushner foreslo hemmelig Russland-kanal ¶
AA170527 Donald Trumps svigersønn Jared Kushner foreslo å opprette en hemmelig kanal mellom Trumps overgangsteam og russiske myndigheter, ifølge Washington Post.
AA170527 Den anerkjente avisen skriver fredag at Kushner foreslo en sikker og hemmelig kommunikasjonskanal mellom Trumps folk, Moskva og Russlands ambassadør til USA.
SA170526 Det betyr at arrangementet starter i Oslo, og ikke i Trondheim som FIS og flere utenlandske hoppere foreslo tidligere i år.
DB170526 Det var på denne bakgrunn at Sp på Stortinget foreslo å oppheve arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd, slik at bemanningsforetak bare skal kunne brukes ved arbeid av midlertidig karakter.
DN170525 1 IMF foreslo onsdag at man i Norge innfører mer boligskatt og opphever rentefordelen.
AP170525 I 2010 foreslo Høyre å gjeninnføre muligheten, men fikk ikke nok støtte for å få det gjennom på Stortinget.
VG170524 - Bortsett fra at dere først foreslo Drammen.
DN170524 Han omfavnet en ordning hvor fiskekvoter ble konsentrert og sentralisert, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som foreslo endringen.
DN170524 En samlet opposisjon vil nemlig ha modellen som Norges Fiskarlag foreslo i stedet.
DA170524 Statens vegvesen foreslo i 2015 bro som den beste løsningen, men regjeringen sørget i Nasjonal Transportplan ( NTP ) for å legge knuse brotilhengernes håp, og gå for nytt løp.
VG170523 - Men i denne saken foreslo jo direktoratet overfor deg å gjøre noe annet enn det Stortinget hadde vedtatt ?
AP170523 Regjeringen foreslo at det personlige straffansvaret for ansatte i skolen kun skal gjelde ved « forsettlig » eller « grovt uaktsomme » brudd på regelverket.
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker.
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker, men fikk ikke flertall.
AP170523 Regjeringen foreslo at det personlige straffansvaret for ansatte i skolen kun skal gjelde ved « forsettlig » eller « grovt uaktsomme » brudd på regelverket.
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker.
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker, men fikk ikke flertall.
AA170523 I 2010 foreslo Høyre å gjeninnføre muligheten, men fikk ikke nok støtte for å få det gjennom på Stortinget.
NL170522 Da elevtallet sank, foreslo skolestyret i 1932 at kretsen burde reguleres fra tre- til todelt.
AP170522 Det betyr at de ikke har noe å tilby, sa forsvareren, før han foreslo en strafferabatt på 50 prosent.
DN170521 Så var det noen som foreslo at jeg skulle formalisere kompetansen, forteller Høibakk to dager etter at avhandlingen ble forsvart foran opponenter, bedømmelseskomité og veiledere.
AP170521 Programkomiteen foreslo å senke sperregrensen for å få utjevningsmandater fra dagens 4 prosent til 2 prosent.
VG170520 Alt dette skal skje samtidig som partiet blant annet vil fase ut olje og gass i løpet av 15 år - fem år raskere enn det programkomiteen foreslo .
SA170520 Ifølge Wikheim var det ingen av Midtjylland-spillerne som foreslo å gjøre dommeren oppmerksom på feilen.
DN170520 Alt dette skal skje samtidig som partiet blant annet vil fase ut olje og gass i løpet av 15 år - fem år raskere enn det programkomiteen foreslo .
DA170520 Det var da debatten raste som verst om iskanten, etter regjeringen foreslo at iskanten i Barentshavet skulle defineres etter der det er mer enn 30 prosent sannsynlighet for sjøis i april.
BT170520 Ifølge Wikheim var det ingen av Midtjylland-spillerne som foreslo å gjøre dommeren oppmerksom på feilen.
AP170520 Torsdag foreslo det amerikanske medietilsynet FCC ( The Federal Communications Commission ) å skrote loven om nettnøytralitet, skriver blant andre The Guardian.
AP170520 Ifølge Wikheim var det ingen av Midtjylland-spillerne som foreslo å gjøre dommeren oppmerksom på feilen.
DB170519 - Garik ( Israelian ) foreslo Norge, så da foreslo jeg Trondhiem.
DB170519 - Garik ( Israelian ) foreslo Norge, så da foreslo jeg Trondhiem.
DB170519 Vinkelneren foreslo å fortsette med den samme vinen ut måltidet, men spiseparet valgte å prøve noe fra cocktailmenyen, da det ble sagt at maten var tilpasset den.
AP170519 Sistnevnte sak foreslo MDG først som del av et bredere forslag som ble nedstemt, men det ble senere vedtatt etter et forslag fra Arbeiderpartiet.
AP170519 Denne uken foreslo de å opprette et eget cyberkriminalitetssenter.
VG170518 I 1972 foreslo regjeringen Bratteli ( Ap ) å fjerne Str.lovens §213 - forbud mot mannlig homoseksualitet.
VG170518 Øyen foreslo et slag tennis, men Thambwe hadde skadet benet og inviterte i stedet Øyen og hans kone på middag hjemme hos seg.
AA170518 Roald Arentz ( R ) foreslo 50 millioner til helse- og velferdssektoren og til barnehager.
AA170518 Ikke alle kolleger var like glad for endringene han foreslo .
VG170517 Samtalen mellom Comey og Trump i februar skal ha startet med at Trump uttrykte frustrasjon over alle lekkasjene fra de hemmelige tjenestene, og foreslo at Comey skulle fengsle reportere som publiserte gradert informasjon, ifølge avisens kilder.
VG170516 I mars foreslo Olje- og energidepartementet ( OED ) ved energiminister Terje Søviknes å lyse ut rekordmange blokker i Barentshavet.
DB170516 Siden den gangen den bittelille organisasjonen Norsk Innvandrerforum i 2008 foreslo at barn med flerkulturell bakgrunn skulle få feire nasjonaldagen med andre flagg og folkedrakter, har det vært glissent med stemmer som har tatt til orde for andre flagg på nasjonaldagen. 17. mai-komiteen i Oslo foreslo den gangen et forbud, noe daværende Oslo-ordfører Fabian Stang overprøvde :
DB170516 mai-komiteen i Oslo foreslo den gangen et forbud, noe daværende Oslo-ordfører Fabian Stang overprøvde : Han ville ikke at politiet skulle straffeforfølge folk med andre flagg i folkefesten.
DB170516 Men hans etterkommere i Høyre var nok ikke tilsvarende spiddende ironiske da de i allianse med Fremskrittspartiet i dagens blåsvarte regjering for en tid siden foreslo å kanonisere norsk kultur.
DA170516 Et klokt hode foreslo 16. mai som gunstig kampdag.
DA170516 - Om Barneombudet ble klageinstans, slik Djupedal-utvalget foreslo , ville Barneombudets uavhengige rolle svekkes, mener han.
NL170515 Dette foreslo vi for Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget.
AP170515 En gang foreslo presidenten at vegetarianere burde drepes - og la til at han henviste til Hitler, som avsto fra alkohol og kjøtt.
VG170514 - Han foreslo faktisk noe annet, men vi var redde for at publikum ikke ville kjenne ham igjen, vi ville ha ham så naturlig som mulig.
VG170514 Da jeg så på kartet etter at en venn av meg foreslo en tur fra Østersjøen til Svartehavet etter forrige ekspedisjon visste jeg med en gang at Norskekysten skulle være en del av mitt neste eventyr, sier han.
DB170513 Andre valgte å gjøre narr av lysmaska eller spøkte med at de oppfattet teksten feil : « I'm gonna kill that horse in my bed ? », var det en som foreslo .
VG170512 Hagen foreslo nesten nøyaktig det samme : å heve sperregrensen fra fire til fem prosent.
VG170512 FORESLO DET SAMME : Tidligere Frp-leder Carl I.
VG170512 Flertallet i redaksjonskomiteen, med LO-lederen i spissen, ønsket ikke å gå så lagt som en full boikott, og foreslo heller å boikotte varer fra israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden.
VG170512 Komiteen foreslo heller å boikotte varer fra israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden.
SA170512 Sola KrF stemte mot forslaget fra Frp og Høyre da de foreslo å innføre tiggeforbud.
DN170511 Tidligere i år foreslo regjeringen å redusere anslått avkastning til tre prosent.
DN170511 Tidligere i år foreslo regjeringen å redusere den anslåtte avkastningen til tre prosent.
DA170511 Da statsbudsjettet for 2017 ble behandlet, foreslo Arbeiderpartiet større innsats for de ledige.
DA170511 Venstre foreslo i onsdagens bystyremøte å stoppe det hele.
DB170510 19.oktober 1973 foreslo Nixon et kompromiss, og ba sentor John C.
DB170510 Venn og spritsmugler foreslo samarbeid med Jensen : - Han ble stram og sint ¶
DA170509 Da Ap i 1985 foreslo et oljefond, kommenterte statssekretær Arnulf Ingebrigtsen ( H ) i Finansdepartementet forslaget på følgende måte i Aftenposten : « Arbeiderpartiets oljefond fremstår dessverre som et blendverk.
BT170509 Aksjonistene foreslo navn på kvinnelige musikere, politikere og aksjonister ved å teipe plakater over de mannlige profilenes steiner.
AP170509 Aksjonistene foreslo navn på kvinnelige musikere, politikere og aksjonister ved å teipe plakater over de mannlige profilenes steiner.
AA170509 I dag er dette en tomt i ingenmannsland, og et alternativ er å gjøre om dette til en park, foreslo Bovim overfor Adresseavisen før møtet.
VG170508 BARNDOMSVENNEN I RETTEN : - Jeg foreslo spritsamarbeid, men fikk nei ¶
DB170508 Venn og spritsmugler foreslo samarbeid med Jensen : - Han ble stram og sint ¶
SA170507 Det vakte oppsikt da Hansen og EAA foreslo å slette alle europa- og verdensrekorder satt før 2005.
FV170507 Det vakte oppsikt da Hansen og EAA foreslo å slette alle europa- og verdensrekorder satt før 2005.
DA170507 I dag er han leder av det europeiske friidrettsforbundet, og bråket ble utløst av at han foreslo å nullstille alle verdens- og europarekorder etter 2005.
BT170507 Det vakte oppsikt da Hansen og EAA foreslo å slette alle europa- og verdensrekorder satt før 2005.
AP170507 Det han behendig unnlater å nevne var at byrådet samtidig foreslo og gjennomførte et oppkjøp i E-CO.
AP170507 Byrådslederen viser til at Høyre i byråd i 2004 foreslo å selge Hafslund.
AP170507 Det vakte oppsikt da Hansen og EAA foreslo å slette alle europa- og verdensrekorder satt før 2005.
DB170506 For denne revolusjonen mot friidrettens juks og svindel har vokst seg fram som en nødvendighet etter at tyskerne allerede i 1999 foreslo en slik endring i forbindelse med sitt eget oppgjør mot den dopbaserte DDR-sporten.
DB170506 Da dette ikke slo helt an, foreslo hun å innføre « vanlige penger », altså franc, men side om side med euro.
BT170506 Flertallet i landsstyret foreslo følgende : ¶
AP170506 I februar 2002 foreslo daværende byrådsleder Erling Lae ( H ) at ambassaden burde flyttes til Husebyskogen.
VG170505 Jeg sa også at jeg foreslo at vi skulle si fra om ferien i forkant til Terje ( Hauge ), men det ville ikke Svein-Erik.
VG170505 Vi foreslo allerede i 2015 økt bruk av både besøksforbud og omvendt voldsalarm i Stortinget, men ingenting skjer, sier hun.
VG170505 - Vi foreslo også at justisministeren skal legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt.
VG170505 Før jul foreslo Justisdepartementet å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.
DB170505 Jeg foreslo at man kunne få mulighet til å si nei, men da fikk jeg beskjed om at da kunne man heller finne seg en annen jobb, sier en av jentene.
BT170505 Furuberg nevner at de foreslo satsing på bruk som har færre enn 100 sauer og satsing på melk på Vestlandet slik at fordelingen av budsjettmidlene i bedre grad ville kunne møte Stortingets ønske om fortsatt drift på de mindre brukene.
AA170505 Furuberg nevner at de foreslo satsing på bruk som har færre enn 100 sauer og satsing på melk på Vestlandet slik at fordelingen av budsjettmidlene i bedre grad ville kunne møte Stortingets ønske om fortsatt drift på de mindre brukene.
VG170504 Kaggestad foreslo fem år, med mulighet for forlengelse.
VG170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter. 100 dager - 100 høydepunkter : Slik er Donalds liv i Det hvite hus ¶
VG170504 UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
DN170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
DN170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
DB170504 I Aps sentralstyre, som foreslo kompromisset, satt både LO-leder Gerd Kristiansen, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets tidligere leder leder Arve Bakke.
DB170504 Jeg foreslo at man kunne få mulighet til å si nei, men da fikk jeg beskjed om at da kunne man heller finne seg en annen jobb, forteller hun.
DB170504 I stedet foreslo hun i fjernsyn « Foreninga av Frie Europeiske Stater ».
BT170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
AP170504 Trump foreslo på et tidspunkt en høy straffeskatt på import fra Kina.
AP170504 Trump foreslo på et tidspunkt en høy straffeskatt på import fra Kina.
AP170504 - Nå må vi kjøre på litt, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han tidligere i år foreslo å utlyse rekordmange blokker i Barentshavet gjennom 24. konsesjonsrunde.
AP170504 Det skjer dagen etter at nominasjonskomiteen i Telenor foreslo store endringer i styret til telegiganten.
AA170504 Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.
SA170503 Tidligere denne uken foreslo Det europeiske friidrettsforbundet ( EAA ) at alle europarekorder i friidrett som er eldre enn 2005 skal strykes, med den bakgrunn at flere av rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere.
FV170503 Tidligere denne uken foreslo Det europeiske friidrettsforbundet ( EAA ) at alle europarekorder i friidrett som er eldre enn 2005 skal strykes, med den bakgrunn at flere av rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere.
BT170503 Tidligere denne uken foreslo Det europeiske friidrettsforbundet ( EAA ) at alle europarekorder i friidrett som er eldre enn 2005 skal strykes, med den bakgrunn at flere av rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere.
AP170503 Tidligere denne uken foreslo Det europeiske friidrettsforbundet ( EAA ) at alle europarekorder i friidrett som er eldre enn 2005 skal strykes, med den bakgrunn at flere av rekordene mistenkes å ha blitt satt av dopede utøvere.
AA170503 Påtalemyndigheten foreslo en straff på 15 000 kroner.
DB170502 Opprinnelig foreslo programkomiteen i partiet en formulering om at « arbeidet med ny kommunestruktur skal fortsette », og at « Stortinget i perioden må vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene.
DB170502 For å ta det siste først : i motsetning til ekspertgruppens anbefalinger, skal barn nå kunne velge å skifte kjønn fra 6-års alder, der ekspertgruppa foreslo 18 år.
DA170502 Hun peker på at Sunde i sin tid som forsvarssjef foreslo et mye mindre heimevern enn det som i dag er vedtatt, i tillegg til sterke reduksjoner i Hæren.
AA170502 Hun peker på at Sunde i sin tid som forsvarssjef foreslo et mye mindre heimevern enn det som i dag er vedtatt, i tillegg til sterke reduksjoner i Hæren. ( ©NTB ) ¶
SA170430 For å spare kostnader og å finne nye muligheter, foreslo han å lære av andre bransjer, og av naturen.
AP170429 For å spare kostnader og å finne nye muligheter, foreslo han å lære av andre bransjer, og av naturen.
DB170427 « En av de pårørende ringte internrevisjonen og foreslo at den burde intervjue en bestemt saksbehandler i Bydel Bjerke. (...
DB170427 Etter å ha intervjuet impliserte parter og hentet inn dokumentasjon, møtereferater og relevant e-postkorrespondanse, foreslo kommunerevisjonen at kontrollutvalget skulle vedta å ta deres redegjørelse av hendelsesforløpet til orientering - altså legge saken død.
DB170427 IS foreslo også at hun giftet seg av sikkerhetsgrunner, og hun valgte da en venn av sin avdøde mann til ny ektemann.
DB170427 Tirsdag foreslo De Grønne på Stortinget å fase ut oljeindustrien over en 20-årsperiode, og bygge opp grønne arbeidsplasser.
AP170426 Senest nå på sitt eget landsmøte foreslo de å fjerne K-en i KRLE-faget fra skolen, sier Brynjar Høidebraaten, fylkesleder for KrF i Østfold.
AP170426 Programkomitéen foreslo å fjerne punktet om å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem etter en tostatsløsning.
VG170425 Helgesen foreslo i stedet at Stortinget kunne endre loven for å få åpne opp for mer felling av ulv.
DN170425 Den saudiarabiske visekronprinsen Mohammed bin Salman foreslo i fjor å delprivatisere statsoljeselskapet Saudi Arabian Oil Co.
DB170425 I dag fremmet Sp mistillitsforslag mot statsråden, etter at i ikke engang Helgesens eget parti ville støtte endringer han foreslo i Naturmangfoldsloven.
DB170425 februar foreslo regjeringen å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
DA170425 Myhre ( Frp ) som foreslo å kalle alleen for Egon Olsens allé.
DA170425 Han var blant de to som stemte mot Egon Olsens allé, og som foreslo Nymanns allé.
DA170425 - Hva foreslo dere i forskriften ?
AA170425 Ordningen er omdiskutert, og det offentlige utvalget som i mars la fram sine konklusjoner etter å ha sett på støtten til barnefamilier, foreslo å fjerne den for å finansiere gratis barnehage til alle barn.
DB170424 Venn og spritsmugler foreslo samarbeid med Jensen : - Han ble stram og sint ¶
DB170424 Diskrimineringslovutvalget foreslo derfor i 2009 at en felles likestillingslov også skulle inkludere « andre liknende vesentlige forhold ved en person ».
DA170424 Ap foreslo videre at inntektene fra salget skal gå til umiddelbar forskjønnelse og opprustning av Nytorget, og at kjøremønsteret over torget og det omkringliggende området bør vurderes endret for å legge bedre til rette for fotgjengere og myke trafikanter.
AP170424 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. * 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170423 - Det var en nordmann som foreslo navnet, forteller innehaveren Mustafa Yesilipek, mens han byr på en kopp kaffe.
AP170423 - Det var en nordmann som foreslo navnet, forteller innehaveren Mustafa Yesilipek, mens han byr på en kopp kaffe.
AP170423 I langtidsplanen for Forsvaret foreslo Regjeringen å legge ned Luftforsvarets base på Andøya og å flytte 339-skvadronen med Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge i 2019.
DB170422 ( Dagbladet ) : En novemberdag i 1969 kalte kapellan Joseph Maskell ved Keough High School i Baltimore en student inn på kontoret og foreslo at de skulle ta en kjøretur.
AP170422 I Stortinget foreslo Arbeiderpartiet høsten 2016 en nasjonal strategi for digitalisering i skolen.
VG170421 Les også : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170421 Les også : UDI foreslo praksisoppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
BT170421 Ungdomsgjengen som talte fem pesoner foreslo å dra hjem til en av fedrene for å hente tilhenger.
VG170420 En ganske sinnssyk idé, tenkte Matthieu Teachout ( 28 ) da kona hans foreslo at de skulle ta nesten tre måneder uten lønn for å reise rundt i Frankrike og snakke med fremmede mennesker.
VG170420 Les også : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170419 Flertallet i Stortinget sier at lovendringen han foreslo var unødvendig og at lovtolkningen er utilstrekkelig.
VG170419 Høyre foreslo nylig å kutte AAP til alle fra inntil fire til inntil tre år, med virkning fra nyttår.
DA170419 Venstre foreslo derfor i fjor heller å arbeide for elektrifisering av ferge- og hurtigbåtene.
AP170419 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170419 Statens vegvesen foreslo i 2014 at det skal bygges bro eller tunnel mellom Moss og Horten, tett på store befolkningskonsentrasjoner og ved verneområder av nasjonal verdi.
VG170418 | Vitne i retten : Foreslo sprit-samarbeid med Jensen ¶
DN170418 Det var da hans daværende kjæreste foreslo at man kunne bruke samme ideen til å sjekke hudutslett.
DN170418 Det var da hans daværende kjæreste foreslo at man kunne bruke samme ideen til å sjekke hudutslett.
DB170418 Samarbeid ¶ 59-åringen forteller at en gang foreslo for Jensen at de kunne samarbeide, et samarbeid som kunne ganget dem begge.
DB170418 Vennen kan ikke se for seg at Jensen har vært korrupt, og forteller at han selv foreslo et samarbeid overfor Jensen, men at dette forslaget ble bastant avslått.
DB170418 Venn og spritsmugler foreslo samarbeid med Jensen : - Han ble stram og sint ¶
DA170418 KrF foreslo i 2016 å innføre ordningen « Livsmestring i skolen » etter modell av den kulturelle skolesekken.
VG170417 Sp, KrF, Frp og Høyre stemte tidligere i år nei i Stortinget da Ap foreslo å utrede et tredje kjønn.
DB170417 De løp distansen tre uker før startskuddet skulle gå, og Switzer foreslo å legge inn åtte kilometer til - for å være på den sikre siden.
DB170417 Det var Jacob Grimm ( en av brødrene Grimm ) som foreslo henne som en hypotese, avslører Rostad.
AA170417 Han foreslo et bilde med den da vi fortalte at vi var på turné i flyktningleire.
DB170414 Han foreslo overfor forlaget Aschehoug, som hadde planer om en selvbiografi, at noen skulle samtale med han i stedet.
DB170412 Først ute var lokalpolitikeren Mary Lou Marzian i delstaten Kentucky som for et år siden foreslo at menn som ønsker å bruke viagra, må gjennom en serie med lovpålagte sjekkpunkter, blant annet to legeundersøkelser og en venteperiode, i tillegg til at de må få skriftlig godkjenning av kona si.
AA170412 De tre landene foreslo i forrige uke en resolusjon som fordømmer angrepet, som fant sted forrige tirsdag, men denne ble avvist av Russland.
VG170411 Sylvi Listhaugs departement foreslo nylig flere innstramminger i innvandringspolitikken.
VG170411 Regjeringen foreslo før jul at norske fremmedkrigere skal miste statsborgerskapet.
SA170411 Da regjeringa før jul la fram jordbruksmeldinga si, foreslo de politikk som bygger ned og endrer det landbruket de selv skryter av.
DB170411 Norman Tebbit, også tidligere leder for de konservative og statsråd under Thatcher, foreslo å bringe spørsmålet om uavhengighet for landsdelen Catalonia fra Spania inn for FN som hevn.
VG170410 Lauvås sier Ap nå vurderer om regjeringen gjør det de lovet da de foreslo innstrammingen på rimelighet.
VG170410 Da regjeringen foreslo å fjerne kravet, skrev de : ¶
VG170410 Bakgrunn : UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
DA170410 Sjøl foreslo han å bruke Hans Smilets islender - som han jo hadde fått til odel og eie - men fikk klar melding fra George Wagner : « Jeg meiner du er fra vettet, Korka !
DA170409 Aymeric Merlaud ( 25 ) foreslo for Nasjonal Fronts leder Marine Le Pen at de skulle etablere partiet ved eliteskolen Sciences Po.
DA170409 Aymeric Merlaud ( 25 ) foreslo for Nasjonal Fronts leder Marine Le Pen at de skulle etablere partiet ved eliteskolen Sciences Po.
SA170408 Foreslo samarbeid ¶
AP170408 Foreslo samarbeid ¶
DA170407 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
VG170406 USA, Storbritannia og Frankrike foreslo en FN-resolusjon som fordømmer gassangrepet tirsdag.
SA170406 Regjeringen foreslo å avvikle opplysningskontorene, men fikk ikke flertall.i ¶
SA170406 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
SA170406 Regjeringen foreslo å avvikle avløsertilskudd og ordningen med tidligpensjon, men stoppes av komiteen.i ¶
SA170406 Regjeringen foreslo « kostnadseffektiv matproduksjon » som hovedformål med jordbrukspolitikken, men komiteen støtter ikke det.
SA170406 - Det er Pollestad-Dale « 10 - 1 », fordi han omtrent ikke får gjennomslag for noe av den politikken han foreslo , sier Pollestad til Aftenbladet.
DB170406 Saksordfører Kjell Ingolf Ropstad minner om at KrF foreslo en opptrappingsplan i 2014 og fikk et enstemmig vedtak i Stortinget i 2015.
AP170406 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
AA170406 Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon.
DB170405 Også EU foreslo i høst å tillate mer produktplassering i TV-sendingene.
DB170405 Asylsøkere venter på mottak alt for lenge, mens regjeringen i fjor foreslo å kutte en rekke midlertidige stillinger i UDI.
VG170404 Co-piloten foreslo at 37-åringen skulle forlate flyet.
VG170404 UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170404 UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
SA170404 - Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt.
DB170404 Opprinnelig foreslo hun å endre den til å bare gjelde private arbeidsgivere hvis de hadde mer enn femti ansatte.
DB170404 - Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt.
DA170404 - Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt.
AP170404 - Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt.
AP170404 I høst foreslo barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( FrP ) endringer i barneloven for å bidra til å likestille foreldrene som omsorgspersoner til barnas beste.
AA170404 - Grunnen til at vi foreslo at lovens formålsbestemmelse skulle være nøytral, var at vi mente alle diskrimineringsgrunner var like mye verdt.
AA170404 Støttepartiene Venstre og KrF slo tidlig fast at det ikke var aktuelt å kutte antall melkeregioner fra 19 til 10 slik regjeringen foreslo .
DN170403 I kjølvannet av at Finanstilsynet foreslo innstramninger for banksektoren falt en rekke bankaksjer på Oslo Børs forrige uke, som tynget porteføljene til de utvalgte aksjeplukkerne i DNs porteføljesamling.
BT170403 Han foreslo at Nord-Korea innstiller sitt atomprogram i bytte mot at USA og Sør-Korea slutter med sine felles militærøvelser.
AA170403 Da de borgerlige foreslo poseavgift for å få statsbudsjettet for 2015 i havn, ble de latterliggjort.
VG170402 I starten av 2016 foreslo Venstre og Miljøpartiet De Grønne en ny avgift på plast og stadig flere har blitt oppmerksomme på det enorme miljøproblemet.
SA170402 Jeg foreslo at vi ikke skulle ha plastdippedutter av karakteren kjekt å ha som gevinster.
AP170402 Programkomiteen foreslo å fjerne barnetrygden for å finansiere gratis barnehage og SFO for alle ( se punkt 7 ), men da det ikke fikk gehør, landet man på å beholde barnetrygden på dagens nivå.
AP170402 Da de to satte seg på flyet og hilste på mannen i nabosetet, var det Raja som foreslo å ta en selfie.
DB170401 Torvild Sveen foreslo for eksempel å lage en hel Dagsrevy med bare gladsaker : ¶
BT170401 Deretter stemte landsmøtet over en lignende formulering, hvor man kun foreslo å avvise 24.konsesjonsrunde.
AP170401 Fem representanter foreslo å stryke den siste setningen, fordi de mente den begrenset mulighetene for samarbeid.
VG170331 | UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei ¶
VG170331 UDI foreslo tidligere i år en praksisendring for barna på 16 år.
VG170331 Foto : Jørgen Braastad, VG ¶ 16-ÅRINGENE : UDI ville skjerme enslige mindreårige asylsøkere på 16 år mer og foreslo praksisendringer på internflukt, opplyser UDI-direktør Frode Forfang.
VG170331 - Vi foreslo at hvis du var under 17 år skulle du i hovedsak ikke henvises til internflukt, sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.
DB170331 I 2015 foreslo regjeringen at alle tobakkspakninger som selges lovlig i Norge, blir mørkegrønne og får et standardisert og likt utseende, uavhengig av merke.
DA170331 Opprinnelig var dette et privat forslag fra bystyrerepresentantene Abdullah Alsabeehg ( Ap ), Harald Nissen ( MDG ) og Trine Dønhaug ( SV ) i kultur- og utdanningskomiteen, hvor de foreslo at byrådet bes opprette et nytt bibliotek på Mortensrud, og at byrådet bes gjøre om bibliotekfilialen på Bjørnholt til skolebibliotek.
DA170331 Men det kommer ikke like fort som det Frps Aina Stenersen foreslo fra bystyrets talerstol onsdag kveld.
DA170331 - I realiteten er det ingen forskjell mellom det Stenersen foreslo og det vi foreslo .
DA170331 - I realiteten er det ingen forskjell mellom det Stenersen foreslo og det vi foreslo.
DA170331 Et utvalg som har sett på støtten til barnefamilier, foreslo tidligere i år å fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage for alle, samt behovsprøvde barnetrygden og øke satsene.
AA170331 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) foreslo tidligere i år en praksisendring for 16-åringene, men de fikk ikke gehør for den foreslåtte oppmykningen, skriver VG.
AA170331 UDI foreslo å liberalisere reglene slik at flere asylsøkende 16-åringer fra Afghanistan ville fått permanent opphold i Norge, men regjeringen satte foten ned.
AA170331 - Vi foreslo at hvis du var under 17 år, skulle du i hovedsak ikke henvises til internflukt, sier UDI-direktør Frode Forfang.
VG170330 United-supporter Marcus foreslo Manchester United til bror Martinus, til store reaksjoner fra Chelsea-supporteren, som svarte med å oppkalle laget sitt etter London-klubben.
DA170330 I stedet foreslo presidenten at vi må tilpasse oss den globale oppvarmingen.
AP170330 I stedet foreslo presidenten at vi må tilpasse oss den globale oppvarmingen.
AP170330 Aasen mener det burde ligget penger til dette i statsbudsjettet, og viser til at Ap i sitt alternative budsjett foreslo 5 millioner kroner for å teste ut en stipendordning nettopp rettet mot lærere i Nord-Norge.
AA170330 I stedet foreslo presidenten at vi må tilpasse oss den globale oppvarmingen.
AA170330 AfD-lederen fikk imidlertid krass kritikk da hun foreslo at grensevakter skulle få lov til å skyte mot migranter og flyktninger som tok seg inn i Tyskland.
SA170329 Han foreslo derfor en bevæpningsmodell der politifolk får bære uladd våpen, såkalt fremskutt lagring på kroppen.
FV170329 Foreslo ny anbudsrunde ¶
DB170329 Han foreslo derfor en bevæpningsmodell der politifolk får bære uladd våpen, såkalt fremskutt lagring på kroppen.
BT170329 Han foreslo derfor en bevæpningsmodell der politifolk får bære uladd våpen, såkalt fremskutt lagring på kroppen.
AP170329 Stensrud foreslo for politimesteren i Oslo at Jensen burde bli sjef for det såkalte gjengprosjektet, som skulle hindre « krig » mellom bander og mc-klubber i Oslo.
AP170329 Høyre, Venstre og KrF foreslo at bystyret skulle arbeide for å flytte statskanalens planlagte nye hovedkontor til Groruddalen, og starte reguleringsarbeidet så snart som mulig.
AA170329 Høyre, Venstre og KrF foreslo at bystyret skulle arbeide for å flytte NRKs planlagte nye hovedkontor til Groruddalen, men Arbeiderpartiet mente det var for tidlig å bestemme lokalisering.
AA170329 Han foreslo derfor en bevæpningsmodell der politifolk får bære uladd våpen, såkalt fremskutt lagring på kroppen.
DA170328 Kjartan Lunde ( V ) foreslo at planforslaget fra Alliance Arkitekter og Smart Hotel Holding om riving av trehus for bygging av hotell på Skansen ble sendt tilbake til adminstrasjonen.
VG170327 Han foreslo i dag å etablere en egen organisasjon på utsiden av Norges idrettsforbund.
VG170327 Det henger sammen med at regjeringen i forrige uke foreslo å avvikle pliktsystemet for torsketrålere, et forslag det ikke ble rent lite kritikk og rabalder av.
SA170327 Fem av bystyrets partier foreslo å sende saken tilbake fordi de frykter trafikk-kaos.
SA170327 Sist uke foreslo Regjeringen å utlyse 98 nye oljeblokker i Barentshavet.
DA170327 - Jeg stemte imot forslaget om røykeforbud for ansatte, men da det ble innført, foreslo jeg at det også må gjelde politikere som jobber på rådhuset, sier Molina til RA.
DA170327 Ruter foreslo å legge ned å legge ned Jomfrubråten holdeplass på Ekebergbanen.
AP170327 Sist uke foreslo Regjeringen å utlyse 98 nye oljeblokker i Barentshavet.
AA170326 På landsmøtet foreslo sentralstyret i partiet en ny formulering som modererte forslaget.
VG170325 Vi foreslo dette i 2015, for studenter utenfor EØS, men det ble nedstemt, også av Sp, sier Torbjørn Røe Isaksen til VG.
SA170325 Rettighetslov : Det samme Raundalen-utvalget foreslo også å rettighetsfeste barnevernloven.
DA170325 - I 2013 foreslo jeg å etablere et eget utbyggingsselskap.
AA170325 Men redaksjonskomiteen mente det trengs en grundigere debatt om saken og foreslo å overlate saken til landsstyret, et forslag partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk på talerstolen for å støtte.
AA170325 Han viser dessuten til at regjeringen har dessuten gått inn for å ha 35.000 HV-soldater, 5.000 flere enn det forsvarssjefen foreslo i sitt fagmilitære råd.
AA170325 Akkurat denne summen foreslo vi å øke HVS budsjett med i vårt alternative statsbudsjett for 2017, sier hun ¶
DB170323 I mars 2015 foreslo rådmannen i Trondheim å plassere området Kystad bak den grønne streken, som vil si varig vern.
AP170323 Nye Veier A/S : Programkomiteen foreslo å legge ned dette veiselskapet og overføre oppgavene til Statens vegvesen.
VG170322 I 2004 foreslo han at Oslo skulle ta i mot 1,5 millioner innvandrere fram mot 2050.
DB170322 I forbindelse med bygging av NSB-tunnel på 1990-tallet foreslo daværende teatersjef Ellen Horn å utvide teatrets rombehov ved å bygge nye scene og publikumsareal under bakkenivå.
DA170322 « Snøfall » handlet blant annet om jenta Selmas opplevelse av å være ny i julenissens land, mens skurken Winther hele tida foreslo at hun kunne dra tilbake « dit hun kom fra ».
DA170322 For å komme dagens " kvantumsrabatt " til livs, foreslo Justisdepartementet før jul å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.
DA170322 * Statens strålevern sluttet å være direktorat da det ble lagt under Helsedirektoratet i fjor, men i februar foreslo regjeringen å « reetablere » Strålevernet som egen etat, denne gang under Helse- og omsorgsdepartementet.
AP170322 I mars 2015 foreslo rådmannen i Trondheim å legge området Kystad i Trondheim bak det som kalles « grønn strek », noe som innebærer varig vern.
AA170322 Men regissøren foreslo å ta scener fra actionfilmer som « James Bond », « Kill Bill » og « Mr. and Ms.
DB170321 Foreslo vektere ¶
DB170321 Foreslo kidnapping ¶
DB170321 I februar foreslo AUF og støttegruppen å flytte 22. juli-minnesmerket til Utøyakaia i Hole kommune, for å unngå en opprivende rettssak mellom staten og naboene.
DA170321 juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
AP170321 juli-støttegruppen foreslo Utøyakaia som nytt sted ( bildet ).
AP170321 juli-støttegruppen foreslo Utøyakaia som nytt sted ( bildet ).
AA170321 juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
AA170321 Han minner om at det var Høyre i byråd som i sin tid foreslo å frede Folketeaterbygningen.
FV170320 For å komme dagens " kvantumsrabatt " til livs, foreslo Justisdepartementet før jul å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.
DB170320 Også Barack Obama foreslo en lignende ordning da han var president.
DB170320 - Det første den amerikanske sidekvinnen min foreslo var å ta en runde rundt bordet på hva vi var redde for i livet.
AP170320 Han foreslo også at Barack Obama selv kunne være en av kildene som hadde lekket hemmeligstemplet informasjon til pressen, noe FBI-sjef Comey nektet å kommentere.
AP170320 Han foreslo også at Barack Obama selv kunne være en av kildene som hadde lekket hemmeligstemplet informasjon til pressen, noe FBI-sjef Comey nektet å kommentere.
AA170320 For å komme dagens " kvantumsrabatt " til livs, foreslo Justisdepartementet før jul å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel.
SA170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
BT170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
AA170318 Det er sendt inn i alt 72 klager fra kommunene etter at Politidirektoratet foreslo å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.
DN170317 - Nord-Korea kan legge atomvåpenprogrammet og missiler på hyllen mot at USA og Kina dropper sine felles militærøvelser, foreslo Kinas utenriksminister Wang Yi i forrige uke.
DN170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkortning på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
DN170317 - Pliktutvalget foreslo også at avkortningen skulle gå inn i et fond.
DB170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkortning på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
DB170317 - Pliktutvalget foreslo også at avkortningen skulle gå inn i et fond.
DB170317 Forrige gang foreslo Astrup og programkomiteen å endre hjemfallsretten.
DB170317 Bakgrunnen for Aaslands påstand er at programkomiteen i Høyre i august i fjor foreslo en delprivatisering av hele Statkraft.
DB170317 - Høyres programkomite, med Nikolai Astrup i spissen, foreslo enstemmig å delprivatisere hele Statkraft, ikke bare utenlandsdelen.
BT170317 For øvrig foreslo Kristin Halvorsen og den rødgrønne regjeringen noe av det samme i forrige periode, men de turte ikke å stå i diskusjonen.
BT170317 For øvrig foreslo Kristin Halvorsen og den rødgrønne regjeringen noe av det samme i forrige periode, men de turte ikke å stå i diskusjonen.
AP170317 Mannen som Putin utpekte til « statsminister » for Krim, foreslo tirsdag at Russland bør bli monarki.
AP170317 Opposisjonen krever nå at nasjonalforsamlingen vedtar en lov som det høyrepopulistiske og innvandrerfiendtlige partiet Lega Nord foreslo for to år siden, men den er aldri blitt ferdigbehandlet.
AP170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
AP170317 - Pliktutvalget foreslo også at avkortingen skulle gå inn i et fond.
AA170317 Waage i permisjon foreslo Kystad ut av grønn strek ( for abonnenter ) : Det var Rune Olsøs nære venn Geir Waage som kom formuleringen som førte til at Kystad unngikk varig vern.
AA170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
AA170317 - Pliktutvalget foreslo også at avkortingen skulle gå inn i et fond.
AA170317 Det regjeringsoppnevnte pliktutvalget foreslo en avkorting på 20 prosent av verdien på de gjenværende pliktene.
AA170317 - Pliktutvalget foreslo også at avkortingen skulle gå inn i et fond.
SA170316 Pappa foreslo ny idrett ¶
SA170316 - Pappa foreslo roing.
FV170316 Pappa foreslo ny idrett ¶
FV170316 - Pappa foreslo roing.
FV170316 Pappa foreslo ny idrett ¶
FV170316 - Pappa foreslo roing.
DA170316 Da Forsvarssjefens fagmilitære foreslo å legge ned kystradarkjeden ble det skrevet at Kystradar Nord skulle « kompenseres over tid med bemannede og ubemannede overvåkings- og rekognoseringskapasiteter, inkludert NH90 ».
BT170316 Pappa foreslo ny idrett ¶
BT170316 - Pappa foreslo roing.
AP170316 Pappa foreslo ny idrett ¶
AP170316 - Pappa foreslo roing.
AP170316 Pappa foreslo ny idrett ¶
AP170316 - Pappa foreslo roing.
SA170315 Der får du blant annet høre hva Mons Ivar Mjelde foreslo Åsane-spilleren Jonas Hestetun burde gjøre med en blandemaskin, og hvordan Braaten responderte til Brann-supporteren som ville dele drikken sin med ham.
DB170315 Det ble også drama da Sundby foreslo at de fire første på VM-tremila fikk gå samme distanse i VM, noe som ville gå på bekostning av Krogh.
DB170315 Derfor foreslo i går Emil Jönsson at Northug kunne gå for Sverige i stedet.
BT170315 Det var mamma som foreslo at jeg skulle gjøre det hjemme.
AP170315 Ordstyrer foreslo da at han kunne invitere dem alle til å spise den nederlandske kuen, noe Sipahi syntes var en god idé.
AP170315 Der får du blant annet høre hva Mons Ivar Mjelde foreslo Åsane-spilleren Jonas Hestetun burde gjøre med en blandemaskin, og hvordan Braaten responderte til Brann-supporteren som ville dele drikken sin med ham.
VG170314 Etter ulvebråket før jul, distriktsopprøret mot Høyre og tilløpet til borgerkrig innad i eget parti, foreslo miljøminister Vidar Helgesen ( H ) å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
VG170314 De Grønne stemte mot en bratt opptrapping av biodrivstoff, og foreslo et forbud mot palmeolje i norske biler.
DN170314 I stedet foreslo den økte bankavgifter som skulle gå til den såkalte « oppløsningsreserven » som skal benyttes i tilfelle det oppstår en bankkrise.
AA170314 Kirsti Leirtrø leder i valgkomiteen som enstemmig foreslo Olsø på topp.
VG170313 Siden de ikke foreslo å møtes, trodde Anniken at de hadde en hemmelighet på lur.
DB170313 Forrige gang Unge Venstre foreslo å åpne for eutanasi, sa landsmøtet nei.
DB170313 Denne gangen gikk ikke ungdomspartiet like høyt ut og foreslo i stedet at partiet skulle vurdere muligheten.
DB170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
DA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
AP170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
AA170313 Forrige gang Unge Venstre foreslo å åpne for eutanasi, sa landsmøtet nei.
AA170313 Denne gangen gikk ikke ungdomspartiet like høyt ut og foreslo i stedet at partiet skulle vurdere muligheten.
AA170313 Rogaland Ap foreslo under fylkesårsmøtet i helgen at landsstyret skal utrede muligheten for statlig salg av cannabis.
SA170312 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gikk ut i Aftenposten og foreslo å lage en « oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv ».
SA170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.i ¶
FV170312 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gikk ut i Aftenposten og foreslo å lage en « oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv ».
FV170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DB170312 Werp og Høyres justisfraksjon i Stortinget foreslo generell bevæpning av politiet « på steder og objekter som vurderes som særlig terrorutsatt ».
AP170312 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gikk ut i Aftenposten og foreslo å lage en « oversikt over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv ».
AP170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DN170311 Mindretallet foreslo å kjempe for at familiene selv får full valgfrihet til å fordele foreldrepermisjonen.
DB170311 Som en av landets første politikere foreslo han for 15 år siden forsøk med gratis herion for tunge rusmisbrukere.
DA170311 Det var rustet til forsvarskamp forut for Høyres landsmøte : I utkast til nytt partiprogram foreslo Høyre at Norge skal ha en « langsiktig ambisjon » om å oppfylle NATOs mål om å bruke to prosent av BNP på Forsvaret.
VG170310 Og for å sette dette i perspektiv : Utbytteskatten, som Bondevik II-regjeringen foreslo , økte omfordelingen med om lag 4,5 prosent. 9.
VG170310 Debatten gikk hett for seg etter at Bent Høie foreslo å utsette å ta et standpunkt.
SA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo .
DN170310 Mindretallet foreslo å kjempe for at familiene selv får full valgfrihet til å fordele foreldrepermisjonen.
DB170310 Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes likevel ikke å ta det altfor tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo .
DB170310 På lang sikt må målet være en todeling av foreldrepermisjonen, slik Ellingsæter-utvalget foreslo nylig.
DA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo .
AP170310 Mjaaland foreslo for ledelsen at de ustabile pasientene med selvmordsrisiko burde legges inn frivillig på lukket avdeling et døgn eller to, og at det burde være rutine til seksjonen var bedre rustet.
AP170310 Foreslo et døgn eller to på lukket avdeling ¶
AA170310 Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo .
DB170309 - Grunnen til at Høyres klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke varslet Stortinget om at lisensjakten ikke ville bli gjennomført før det hadde gått et halvt år, henger nok sammen med at han selv foreslo å ha langt flere ulv i Norge enn Stortinget ville, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DB170309 Szydlo foreslo også å fjerne hele valget fra toppmøtets agenda.
DB170309 Faktisk har både regjering og opposisjon aktivt valgt å ignorere dette : Da Miljøpartiet De Grønne i vinter foreslo å utrede bruken av biodrivstoff for å sikre at det har positiv effekt for miljøet, ble det nedstemt på Stortinget.
DA170309 Her foreslo utvalgets flertall å behovsprøve barnetrygden, slik at den brukes på de familiene som trenger det mest, samt til gratis barnehage.
BT170309 Det var politiet som foreslo at saken skulle bli henlagt.
AA170309 Avisen skriver at stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Ingjerd Schou foreslo en endring i rovviltforskriften da Høyre hadde gruppemøte på Stortinget onsdag.
AA170309 Det var politiet som foreslo at saken skulle bli henlagt.
DB170308 Helseminister Bent Høie fra Høyre foreslo at norske kommunestyrer skal kunne avgjøre om allmennlegene i en kommune skal ha reservasjonsrett mot å henvise til abort.
DB170308 Brochmann I foreslo også å fjerne fattigdomsfeller som holdt innvandrerkvinner hjemme.
DA170308 FOTO : JASON REDMOND/NTB SCANPIX ABORT : Det var rekordoppmøte i Warszawa i 2016 da polske myndigheter foreslo et totalforbud mot abort.
DA170308 - Vi tok faktisk et lignende initiativ i forrige periode, men foreslo da at kontantstøtten skulle fjernes i hele Oslo.
AA170308 - Vi tok faktisk et lignende initiativ i forrige periode, men foreslo da at kontantstøtten skulle fjernes i hele Oslo.
BT170307 Samtidig som BA feiret sin første opplagsvekst på tolv år, foreslo et utvalg å kutte støtten til nummer to-avisene i storbyene.
AP170307 - Hva om vi bare drar litt lenger sør, så få vi mer for pengene, foreslo min ikke-norske mann.
AP170307 Fredag foreslo statsråden en lovendring.
DB170306 Fredag foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven slik at det skal bli lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DB170306 Da det såkalte Brochmann-utvalget også foreslo å avvikle kontantstøtten for en drøy måned siden, var innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) tydelig på at hun nå mente det var på tide å avvikle ordninga, slik Frps programkomite også har foreslått.
DB170306 « Jeg foreslo å klippe det kort, og til min overraskelse sa hun seg enig med meg.
VG170305 Det var Sarpsborg 08-leder Cato Haug som foreslo å fjerne setningen om konkret NIF-innsyn fra forslaget som ble stilt.
SA170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
FV170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
DB170305 Vi foreslo 150 millioner kroner ekstra over statsbudsjettet, men det ble avvist av Høyre og Fremskrittspartiet.
BT170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
AP170305 For å nå oppfylle disse kravene, foreslo partiet et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.
AP170305 I sitt forslag til inndekning av den økte overføringen foreslo til å budsjettere med 3,8 mill. kr i kommersielle inntekter og ligasponsorat for Toppserien.
AP170304 I sommer foreslo han å forby Pokémon.
AP170304 Alternativt foreslo arkitektene rimelig takpapp.
VG170303 Dermed kommer stortingspolitikerne på banen etter at Høyre, Venstre og KrF i Oslo nylig foreslo utvidede tiltak for å få flere ladestasjoner til elbiler i sameier og borettslag i hovedstaden.
FV170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
DA170303 Men i 2002 foreslo Den arabiske liga full fred med Israel i bytte mot at landet trekker seg ut fra alle okkuperte områder.
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 februar foreslo Klima- og miljødepartementet å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial. * 3. mars la Regjeringen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 I programmet foreslo de et nytt kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud som gis i eldreomsorgen.
AA170303 Helgesen foreslo fredag å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslo fredag en endring av naturmangfoldsloven slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. ( ©NTB ) ¶ | " Linedanser " på E134-bru førte til panikk ¶
DN170302 Subsea 7 foreslo også et ekstraordinært utbytte på fem kroner pr aksje.
DB170302 Det er ikke noe som kunne sagt mer om Milans fall fra storhet enn da Donnarumma under oppkjøringen til inneværende sesong foreslo at klubben kunne ta inspirasjon fra Leicester.
AA170302 Fordi vi ønsker at oljeformuen skal komme fremtidens generasjoner til gode, foreslo regjeringen derfor nylig å endre handlingsregelen ved å senke anslaget for forventet avkastning av oljefondet fra fire til tre prosent.
VG170301 . Hun tok en mye klokere beslutning enn jeg foreslo .
VG170301 På en konferanse i FN-regi i Genève på tirsdag foreslo landets utenriksminister Yun Byung-se at det isolerte nabolandet i nord skal miste setet sitt i FNs nasjonalforsamling.
SA170301 Bystyret fikk seg en real latter da Miljøpartiet foreslo å asfaltere turstier i Melshei.
FV170301 Demokratenes partileder Vidar Kleppe ( tv ) foreslo i bystyret å fjerne romleiren under Vesterveibroa.
FV170301 Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gundersen foreslo i bystyret å gi penger til breddeidrett i stedet for til rittet Tour des Fjords.
DB170301 « TOJE-UTVALG » : Lars Akerhaug foreslo å nedsette et utvalg under ledelse av Asle Toje ( bildet ), forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstituttet, for å vurdere raske befolkningsendringer og politiske konsekvenser.
DB170301 Etter at forskningsdirektør Asle Tojes kritiske merknader i Brochmann II - utvalgets rapport ble kjent, foreslo jeg å nedsette et Toje - utvalg for å vurdere raske befolkningsendringer og politiske konsekvenser.
DA170301 juli-hendelsene og AUF foreslo for noen uker siden at det nasjonale minnestedet i Hole kommune legges til området rundt Utøyakaia.
DA170301 Jeg er glad vi ikke fikk den fraværsgrensen regjeringen først foreslo , men at grensen er opptil 15 prosent fravær, hvor rektor utøver skjønn.
AP170301 I sin første tale til kongressen foreslo USAs president Donald Trump et nytt innvandringssystem hvor ufaglærte innvandrere ikke blir prioritert.
AA170301 I sin første tale til kongressen foreslo USAs president Donald Trump et nytt innvandringssystem hvor ufaglærte innvandrere ikke blir prioritert.
AA170301 - Det var en overraskende og hyggelig nyhet, sier Christiansen til forskning.no, som foreslo navnet overfor Artsdatabanken.
DN170228 Frontline foreslo et vederlag på 0,8 Frontline-aksjer for hver DHT-aksje.
DA170228 Regjeringen foreslo imidlertid nylig å øke aksjeandelen fra dagens nivå til 70 prosent.
DA170228 I erkjennelse av at det blir vanskeligere å oppnå god avkastning fremover, foreslo regjeringen nylig å øke aksjeandelen til 70 prosent.
AA170228 I erkjennelse av at det blir vanskeligere å oppnå god avkastning fremover, foreslo regjeringen nylig å øke aksjeandelen til 70 prosent.
AA170228 Regjeringen foreslo imidlertid nylig å øke aksjeandelen fra dagens nivå til 70 prosent.
DN170227 Foto : Ida von Hanno Bast Statsminister Erna Solberg ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) foreslo nylig at Oljefondet bør investere 70 prosent av formuen i aksjer.
DN170227 Telia foreslo blant annet å gi såkalte virtuelle operatører, både for dagens grossistkunder og nye aktører, tilgang til sitt landsdekkende mobilnett i tre år.
DB170227 ( Dagbladet ) : Tidligere denne måneden foreslo AUF og støttegruppen å flytte 22. juli-minnesmerket til Utøyakaia i Hole kommune.
DB170227 juli foreslo derfor Utøyakaia som plassering for minnesmerket, for å unngå en opprivende rettssak mellom staten og naboene.
AP170227 Den teknologiske utviklingen den senere tiden har imidlertid gjort at myndighetene i USA i sommer foreslo å oppheve finansieringsstansen, med virkning fra januar i år.
VG170226 Det var onsdag at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslo å endre naturmangfoldsloven.
FV170226 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
SA170225 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
SA170225 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
FV170225 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
DA170225 - Da vi foreslo det, stemte Frp imot, sier SVs Karin Andersen.
BT170225 The Seattle Times mente altså at kaffe - som avisen kalte « Gudenes nektar » - var en lokal kulturbærer, og foreslo derfor en rekke gaver til kaffeelskere.
BT170225 I anledning valentinsdagen foreslo The Seattle Times at leserne burde gi gaver med « lokalt preg ».
BT170225 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
BT170225 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
AP170225 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
AP170225 Rett etter rennet foreslo NRK-reporter Carina Olset å se på klippet av stavbrekket.
VG170224 I den foreslo utvalget innføringen av et såkalt digitalt grenseforsvar.
DN170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
DA170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
DA170224 - Helgesen foreslo jo selv et bestandsnivå som var mer i tråd med vårt syn, men som Stortinget dessverre sa nei til.
AP170224 Landets fylkesmenn foreslo i fjor høst at i alt 200 kommuner burde tvangssammenslås - for å sikre at disse kan levere gode nok velferdstjenester i fremtiden.
AA170224 I en utredning fra i fjor foreslo kommunen at hele Oslo bør bli en lavutslippssone, slik at man betaler en ekstra avgift for å kjøre innenfor kommunens grenser.
VG170223 februar foreslo Klima- og miljødepartementetå endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv - også der det ikke er skadepotensial.
FV170223 | Treneren foreslo at Northug skulle ut av VM-troppen ¶
DB170223 - Det kunne vært Bråthen-stilen om jeg hadde gjort som Odd Grette, treneren min, foreslo i 1985.
DA170223 Reinhold forteller at den svenske regjeringen foreslo en tilsvarende regelendring som Mæland nå har lagt på bordet i 2010, men at rederiene den gang sa seg enige i å fortsette å seile under svensk flagg.
AP170223 Det var det borgerlige byrådet som i april 2015 foreslo dieselforbud på dager med høy luftforurensing og å opprette lavutslippssoner med én gang statlig hjemmel var på plass.
SA170222 I desember foreslo regjeringen flere endringer i reglene for drosjeløyver.
SA170222 Panelet foreslo også at mer av tjenestene burde overføres fra staten til kommunene.
SA170222 Jeg var medlem av Barnevernpanelet, som blant annet foreslo at ingen barneverntjeneste skulle ha mindre enn fem stillinger ( side 24 i Barnevernpanelets rapport ).
DN170222 Vi foreslo en løsning for investorene der vi fikk nye lokale investorer og spisset oss mot subsea, sier Remøy.
DN170222 Løyveordningen i Norge er omstridt, og nylig foreslo det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget å avvikle ordningen, for å slippe til konkurrenter som for eksempel transportplattformen Uber.
DB170222 * Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.
DB170222 Han foreslo for Sysselmannen at « Arktika » kunne overvintre i Duvefjorden og fortsette ekspedisjonen neste vår.
DB170222 februar foreslo Wilders å forby Koranen, som han sammenlikner med Adolf Hitlers « Mein Kampf », og stenge moskeer.
DA170222 Som da Todd Akin fra Missouri i fullt alvor hevdet at kvinner kan unngå å bli gravide av voldtekt ved å « skru av systemet », eller da Vito Barbieri fra Idaho foreslo at man kan sjekke om en kvinne er gravid ved at hun « svelger et lite kamera » - ja, for det kvinner svelger, ender så klart opp i livmora.
BT170222 I desember foreslo regjeringen flere endringer i reglene for drosjeløyver.
BT170222 | Treneren foreslo at Northug skulle ut av VM-troppen ¶
AP170222 I desember foreslo regjeringen flere endringer i reglene for drosjeløyver.
AA170222 I desember foreslo regjeringen flere endringer i reglene for drosjeløyver.
AA170222 Ikke alle de 40 innstrammingsforslagene i Utlendingsloven regjeringen foreslo ble vedtatt i Stortinget.
SA170221 | Treneren foreslo at Northug skulle ut av VM-troppen ¶
DN170221 Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om Fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.
DB170221 Han mener nå at alle nedskaleringsprosesser i Heimevernet bør stanses inntil landmaktsstudien er klar - slik Senterpartiet foreslo til Stortinget forrige uke.
DB170221 Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om Fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.
DA170221 Da foreslo Hetland at Northug byttet plass med Holund, og spurte om han syntes det var greit.
DA170221 Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om Fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.
AP170221 | Treneren foreslo at Northug skulle ut av VM-troppen ¶
AA170221 Det endelige tallet på tvangssammenslåingene er 13, selv om Fylkesmennene i fjor høst foreslo at cirka 200 kommuner skulle slås sammen mot sin vilje.
VG170220 Høyres Nikolai Astrup og daværende miljøvernminister Erik Solheim ( SV ) foreslo dette for snart ti år siden.
VG170220 Luster feiret 50-årsjubileum for den forrige kommunereformen da regjeringen foreslo den nye.
AA170220 I valgkampen foreslo Trump flere ganger at USA burde " ta oljen " fra Irak.
DB170219 Etter at Arbeiderpartiet sist uke foreslo å innføre tredje juridisk kjønnsalternativ kan det virke som om kjønnsforvirringen blant journalister og hvermansen er komplett.
AP170218 Ifølge flere medier foreslo Putin på telefonmøtet å forlenge Start-avtalen om nedrustning av strategiske atomvåpen frem til 2021.
AP170218 I 2011 foreslo en kommisjon å flytte Francos grav fra fjellkatedralen i De falnes dal, men da de konservative tok over regjeringsmakten, ble forslaget lagt i skrivebordsskuffen.
AA170218 Nylig gjorde imidlertid SV-nestleder Snorre Valen det klart at partiet støtter innstrammingen som regjeringen foreslo torsdag, og avisen får opplyst at det er svært delte meninger om dette internt i partiet.
VG170217 Russland har flere ganger gjort forsøk på å bli kvitt arven fra « den kalde krigen » - for eksempel foreslo vi i juni 2008 at man i felleskap skulle utarbeide Avtalen om europeisk sikkerhet.
VG170217 Blant annet foreslo man et kompromiss som innebar at et paritetstall av personer fjernes fra sanksjonslistene på gjensidig grunnlag.
DN170217 » På møtet foreslo den russiske ambassadøren at norske og russiske myndigheter begge skulle stryke et gitt antall personer fra listen over hvem som er nektet innreisetillatelse i de respektive land, for å « aktivisere dialogen » mellom landene igjen.
DB170217 Blant annet foreslo man et kompromiss som innebar at et paritetstall av personer fjernes fra sanksjonslistene på gjensidig grunnlag.
DB170217 Foreslo byttehandel ¶
DA170217 Rogaland SV foreslo Sakariassen som fylkeslagets kandidat.
VG170216 Vi foreslo 11.
SA170216 Utvalget foreslo at det kanskje burde endres til minus 15.
SA170216 Mot slutten av seansen foreslo allikevel granskningsutvalget noen vesentlige endringer.
SA170216 I tillegg foreslo de at det kanskje hadde vært en fordel med færre sprintrenn, samt færre renn i Tour de Ski.
FV170216 Utvalget foreslo at det kanskje burde endres til minus 15.
FV170216 Mot slutten av seansen foreslo allikevel granskningsutvalget noen vesentlige endringer.
FV170216 I tillegg foreslo de at det kanskje hadde vært en fordel med færre sprintrenn, samt færre renn i Tour de Ski.
DN170216 - I vårt land er det flere millioner mennesker som ikke har mulighet til å spise to måltider hver dag og til og med de må få giftet bort barna sine, sier Ranjeet Ranjan, parlamentrepresentanten som foreslo bryllupsskatten.
DN170216 Olsen foreslo allerede i sin andre årstale i 2012 at krittstreken burde reduseres fra fire til tre prosent, og i 2015 slo han fast at regelens tid er forbi.
DN170216 Til tross for at regjeringen få timer før årstalen foreslo en reduksjon fra fire til tre prosent i handlingsregelen, mener Gonsholt Hov at Norges Bank anbefaler en enda mer forsiktig oljepengebruk.
DN170216 I sin andre årstale, i 2012, foreslo Olsen å endre målet for realavkastningen til tre prosent, men forslaget ble skutt ned av statsminister Jens Stoltenberg allerede under takk for maten- talen etter årsmiddagen samme kveld.
DN170216 - Det er bra at regjeringen strammer inn dagens handlingsregel slik Venstre foreslo allerede i 2014.
DN170216 Sentralbanksjef Øystein Olsen foreslo i sin aller første årstale å redusere handlingsregelen til tre prosent.
DB170216 Cappelen foreslo politimetoden som kunne ha løst hele saken.
DB170216 Først ut var SV som foreslo å strupe statsstøtten til trossamfunn med dårlige holdninger knyttet til kvinner, deretter kom Arbeiderpartiet ut å sa at trossamfunn vil miste statsstøtte dersom styrene ikke er likestilte kvinner og menn.
BT170216 Utvalget foreslo at det kanskje burde endres til minus 15.
BT170216 Mot slutten av seansen foreslo allikevel granskningsutvalget noen vesentlige endringer.
BT170216 I tillegg foreslo de at det kanskje hadde vært en fordel med færre sprintrenn, samt færre renn i Tour de Ski.
AP170216 Norges Bank foreslo i et brev til Finansdepartementet å øke andelen til 75 prosent.
AP170216 Utvalget foreslo at det kanskje burde endres til minus 15.
AP170216 Mot slutten av seansen foreslo allikevel granskningsutvalget noen vesentlige endringer.
AP170216 I tillegg foreslo de at det kanskje hadde vært en fordel med færre sprintrenn, samt færre renn i Tour de Ski.
DN170215 Miljøkomiteen i EU-parlamentet foreslo i desember å kutte med 2,4 prosent fra 2021.
DN170215 januar 2019, to år tidligere enn EU-kommisjonen opprinnelig foreslo .
DB170215 Da helseminister Walter Elliot ikke etterkom kravet, foreslo Arbeiderpartiets Manny Shinwell at ministrene til det konservative partiet skulle bli satt på den omstridte kuren.
DB170215 Forrige uke foreslo AUF og støttegruppa å flytte minnestedet til Utøykaia.
BT170215 De ga republikanerne støtte til å opponere mot alt Obama foreslo .
AP170215 Høie ble kraftig kritisert da han foreslo å målrette det statlige tilskuddet slik at det fra 2019 bare skulle gis støtte til rehabilitering og nybygg som bidrar til flere heldøgnsplasser i kommunen.
AA170215 Miljøkomiteen i EU-parlamentet foreslo i desember å kutte med 2,4 prosent fra 2021.
AA170215 januar 2019, to år tidligere enn EU-kommisjonen opprinnelig foreslo .
DB170214 Han har en mer moderat tilnærming enn hva president Donald Trump foreslo for departementet under valgkampen.
VG170213 I et intervju med World Press Photo forteller fotograf Burhan Ozbilici at han var i galleriet fordi en venninne foreslo at han skulle stikke innom på vei etter jobb siden hun var der og det var lenge siden de hadde sett hverandre.
FV170213 Det foreslo administrerende direktør Jan-Roger Olsen overfor sykehusstyret på et allmøte for de ansatte mandag ettermiddag.
DB170213 Brochmann foreslo nemlig til forveksling de samme tiltakene for seks år siden.
BT170213 Vi foreslo to kvelder i Grieghallen.
BT170213 I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslo Kulturdepartementet å flytte deler av virksomheten til Norsk kulturråd ut av Oslo.
AP170213 Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til 30 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot.
VG170212 Kort tid etter det første møtet foreslo Voldum at de to skulle opprette en stiftelse.
VG170212 I den foreslo utvalget innføringen av et såkalt digitalt grenseforsvar.
DB170212 Nominasjonskomiteen foreslo i begynnelsen av januar Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup og Michael Tetzschner til de tre første plassene.
DA170212 Nominasjonskomiteen foreslo i begynnelsen av januar Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup og Michael Tetzschner til de tre første plassene.
DA170212 På flyet tilbake til Washington attentatdagen foreslo noen at hun skulle skifte til rene klær.
BT170212 Sammen med rushtidsavgiften, som Frølich selv foreslo i Bergen bystyre i sin tid der, gjør det at privatbilismen - og bompengeinntektene - i byen vår synker.
AP170212 Det var sanglæreren som foreslo at hun kunne begynne på Musikk på Majorstuen.
AP170212 Nominasjonskomiteen foreslo i begynnelsen av januar Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup og Michael Tetzschner til de tre første plassene.
AA170212 Nominasjonskomiteen foreslo i begynnelsen av januar Ine Eriksen Søreide, Nikolai Astrup og Michael Tetzschner til de tre første plassene.
DA170211 Djuve satt i Brochmann 2-utvalget som nylig foreslo nasjonale retningslinjer på dette for Nav-ansatte.
BT170211 SV foreslo i sitt budsjettforslag for inneværende år å øke barnetrygden med 1,3 milliarder kroner.
BT170211 Dessuten foreslo vi et tillegg på 250 kroner måneden for barn nummer tre, fire og fem.
BT170211 SV foreslo i sitt budsjettforslag for inneværende år å øke barnetrygden med 1,3 milliarder kroner.
BT170211 Dessuten foreslo vi et tillegg på 250 kroner måneden for barn nummer tre, fire og fem.
AP170211 Leder for Den nasjonale støttegruppe for 22-juli-hendelsene Lisbeth Røyneland ( til venstre ) og AUF-leder Mani Hussaini ( i midten ) foreslo før helgen å legge det nasjonale minnesmerket på Utøya-kaia.
VG170210 - Vi foreslo dette også i forbindelse med Oslo-budsjettet i høst, men da ble det nedstemt, sier Guri Melby ( V ), tidligere byråd for samferdsel og miljø i Oslo.
SA170210 Derfor foreslo fylkesrådmannen 28. januar, ifølge Aftenbladet 1. februar, at fylket oppretter et tomteselskap som skal ta rekkefølgekostnadene og byggemodningskostnadene for Helse Stavanger.
DB170210 RUSSERNE selv foreslo for Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) sist sommer at de som en gest skulle la alle sine dopingdømte utøvere bli hjemme fra OL.
DB170210 Størset, som altså satt i arbeidsutvalget som foreslo paroler til toget, skulle helst sett at Rehman kom med kritikken til henne direkte.
VG170209 - Jeg foreslo først en måneds varsel, deretter en uke, men de var helt klare på at forbudet måtte innføres umiddelbart for å hindre at folk strømmet inn i landet før det trådte i kraft, sa Trump.
VG170209 I 2015 foreslo Sessions ifølge New York Times en utestengelse på minimum fem år for de som prøvde å komme inn i landet igjen etter å ha blitt deportert.
DB170209 Han svarte ydmykt på spørsmålene om at Løfshus tok ut et annet lag enn han selv foreslo lørdag.
DB170209 Vi foreslo å ha med et punkt som understreker behovet for å hjelpe sexarbeidere.
DB170209 At han foreslo å bruke skjult mikrofon for å avsløre politimannen, var nok mye i håp om å slippe løs fra varetekt, men styrker samtidig Cappelens troverdighet.
BT170209 Vi foreslo to kvelder i Grieghallen.
BT170209 I fjor høst foreslo regjeringen et meningsløst kompromiss.
VG170208 Vi foreslo dette i dag, og kongressen sluttet seg til det, sier Besseberg til VG.
VG170208 Det var styret i IBU som foreslo å frata Tjumen VM.
DN170208 For 2015 foreslo Kongsberg Gruppen et utbytte på 4,25 kroner per aksje.
DB170208 Men framfor å piske folk inn i arbeid som ikke finnes, foreslo de at myndighetene skulle spille en større rolle i å hjelpe folk i arbeid, både ved å subsidiere deler av lønnen arbeidsgiver betaler, gjennom f.eks. gradert uføretrygd, samt å støtte arbeidsgiver i å legge til rette for personer med spesielle behov, og i siste instans ved at kommunen opprette
DB170208 Her foreslo de å oppheve det strenge skillet mellom syk og frisk og gjøre også sykdomsrelaterte trygdeytelser avhengig av viljen til arbeid.
DA170208 Regjeringen foreslo opprinnelig å flytte Bell 412-helikopterene ( skvadron 339 - se fakta ) fra Bardufoss til Rygge.
BT170208 Finn Gunnar Nielsen foreslo i BT 22. januar noe vi kan gjøre, nemlig satse på havvind som vil skape nye arbeidsplasser, løse utslippsproblemene og øke verdien av norsk vannkraft.
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AP170208 - Er det et paradoks at dere foreslo det dere nå kritiserer byrådet for å gjøre allerede i 1999 ?
AP170208 Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016, var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget - men nå åpner KrF for å vurdere spørsmålet, melder NRK.
AP170208 Samme dag som Frps programkomité enstemmig foreslo å legge ned Politidirektoratet ( POD ), understreket Amundsen hvor viktig etaten er.
AP170208 juli-kommisjonen foreslo forbud mot halvautomatiske våpen var kritikken skarp fra ¶
AP170208 juli-kommisjonen foreslo forbud mot halvautomatiske våpen var kritikken skarp fra ¶
AA170208 Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016, var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget - men nå åpner KrF for å vurdere spørsmålet, melder NRK.
AP170207 Opposisjonen foreslo i et møte i kontrollutvalget 24. januar at bystyret skulle få kommunerevisjonen til også å granske skandalen.
AP170207 Opposisjonen foreslo i et møte i kontrollutvalget 24. januar at bystyret skulle få kommunerevisjonen til også å granske skandalen.
AP170207 Tirsdag foreslo altså Frps programkomité å legge det ned.
AA170207 Tirsdag foreslo Frps programkomité å legge det ned.
AA170207 Tirsdag sto uttalelsen på trykk, samme dag som Frps programkomité foreslo å legge ned etaten.
AA170207 Det startet med at Nina ble kontaktet av NRK som ville ha henne i en jentegruppe, og det endte med at Nina foreslo Miriam og Saima.
VG170206 Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016 - var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget.
DN170206 Selskapet foreslo et vederlag på 0,725 Frontline-aksjer for hver DHT-Holdings-aksje, noe som representerer en implisitt kurs på 5,09 dollar per DHT-aksje basert på sluttkursen på Frontline-aksjen fredag forrige uke.
BT170206 Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016 - var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget. ( ©NTB ) ¶
AP170206 Presidenten har ikke bare satt kjepper i hjulene for at Dragnea selv kunne bli statsminister, men nektet også å akseptere den første kandidaten Dragnea foreslo .
AP170206 Presidenten har ikke bare satt kjepper i hjulene for at Dragnea selv kunne bli statsminister, men nektet også å akseptere den første kandidaten Dragnea foreslo .
AA170206 Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april 2016 - var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget. ( ©NTB ) ¶
VG170205 I oktober i fjor foreslo en utredning at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre slike aksjoner, dersom et terrorangrep rammet Norge eller norske interesser til havs.
AA170205 I oktober i fjor foreslo en utredning ledet av den tidligere sjøoffiseren Arne Røksund at Forsvaret både skulle lede og gjennomføre aksjoner, dersom Norge eller norske interesser til havs rammes av terrorangrep.
DB170204 Njåstad, som også er stortingsrepresentant for Frp og tidligere ordfører i kommunen, foreslo at kommunestyret heller brukte tid på å klekke ut gode ideer som kunne bedre kommunen for innbyggerne.
BT170204 Det var Farage som foreslo Malloch til EU-ambassadør, mens Trump på sin side skal ha anbefalt den britiske regjeringen å utnevne Farage til USAs neste ambassadør.
SA170203 Han foreslo at vi kunne lage en rød, hvit og svart fotball med Brann på siden i den ene jekselen, ler Terje Kjeilen ( 73 ).
SA170203 Det er tannlegen Tormod Nygren som foreslo det, og pensjonisten synes det var et morsomt påfunn.
FV170203 Han foreslo at vi kunne lage en rød, hvit og svart fotball med Brann på siden i den ene jekselen, ler Terje Kjeilen ( 73 ).
FV170203 Det er tannlegen Tormod Nygren som foreslo det, og pensjonisten synes det var et morsomt påfunn.
DB170203 Vi vil gå inn å se om tiltakene vi foreslo da er iversatt eller ikke, og i så fall hvilke tiltak som er iverksatt, sier Kurt A.
BT170203 Han foreslo at vi kunne lage en rød, hvit og svart fotball med Brann på siden i den ene jekselen, ler Terje Kjeilen ( 73 ).
BT170203 Det er tannlegen Tormod Nygren som foreslo det, og pensjonisten synes det var et morsomt påfunn.
BT170203 Han foreslo at vi kunne lage en rød, hvit og svart fotball med Brann på siden i den ene jekselen, ler Terje Kjeilen ( 73 ).
BT170203 Det er tannlegen Tormod Nygren som foreslo det, og pensjonisten synes det var et morsomt påfunn.
AP170203 Han foreslo at vi kunne lage en rød, hvit og svart fotball med Brann på siden i den ene jekselen, ler Terje Kjeilen ( 73 ).
AP170203 Det er tannlegen Tormod Nygren som foreslo det, og pensjonisten synes det var et morsomt påfunn.
AA170203 Den neste omfattende behandlingen av juryspørsmålet fikk vi i NOU 1992:28, som foreslo en alminnelig to-instans behandling av straffesaker.
DB170202 » Nylig foreslo Marco van Basten at kun kapteinen burde være tillatt å snakke med dommeren. | - Mine verste dager ¶
SA170131 Det var skogforvalter Haakon Lie som foreslo et skirenn til minne om birkebeinerferden i 1206.
SA170131 Det var skogforvalter Haakon Lie som foreslo et skirenn til minne om birkebeinerferden i 1206.
FV170131 Det var skogforvalter Haakon Lie som foreslo et skirenn til minne om birkebeinerferden i 1206.
FV170131 Det var skogforvalter Haakon Lie som foreslo et skirenn til minne om birkebeinerferden i 1206.
DB170131 Det var økologen Ken Tinley som i 1971 først foreslo denne løsningen.
BT170131 Det var skogforvalter Haakon Lie som foreslo et skirenn til minne om birkebeinerferden i 1206.
AP170131 Det var skogforvalter Haakon Lie som foreslo et skirenn til minne om birkebeinerferden i 1206.
DB170130 May hadde hastverk med å bli første utenlandske regjeringssjef hos Trump, for å få gjort opp for den kilevinken hun fikk av Trump da han nærmest mottok fanebæreren for britisk utmelding av EU, Nigel Farage, som britisk statsminister og foreslo for May å utnevne ham som ambassadør i USA, og samtidig for å vise britisk styrke i verden idet landet er på vei ut av EU.
DB170128 Grande tror seieren druknet i bråket om bensinavgifter - selv om avgiftene altså ble stående på nivået som regjeringen opprinnelig foreslo .
AP170128 Gjett hvem som kom med denne reaksjonen da Donald Trump i desember 2015 foreslo å nekte muslimer fra å få lov til å slippe inn i på amerikansk jord : ¶
AP170128 Gjett hvem som kom med denne reaksjonen da Donald Trump i desember 2015 foreslo å nekte muslimer fra å få lov til å slippe inn i på amerikansk jord : ¶
AP170126 Som Dagbladet en gang skrev : « Kim Hiorthøy lykkes med alt han foretar seg », og foreslo å sende ham til Midtøsten ( eller kanskje Arbeiderpartiet ) for å ordne opp.
SA170125 Han gikk på trening mandag, men sjekket også opp med manuell terapeut Lars Haugvad på Olympiatoppen, som foreslo at han skulle oppsøke legevakten.
FV170125 Han gikk på trening mandag, men sjekket også opp med manuell terapeut Lars Haugvad på Olympiatoppen, som foreslo at han skulle oppsøke legevakten.
DB170125 Tingrettsdommer Kim Heger var i dag mer skeptisk til å dørene og foreslo løsninger for at pressen kunne få med seg forhandlingene, men at de skulle ha referatforbud.
DB170125 Pressen representant, NRKs Olav Rønneberg, ba om åpenhet og foreslo løsninger som kunne ivareta det.
BT170125 Vi prøver hele tiden å gjøre systemet vårt enklere og da vi foreslo dette for politikerne, var de helt enige.
BT170125 Han gikk på trening mandag, men sjekket også opp med manuell terapeut Lars Haugvad på Olympiatoppen, som foreslo at han skulle oppsøke legevakten.
AP170125 Demokratenes senatsleder Chuck Schumer med senatorene Bernie Sanders og Patrick Leahy foreslo å bruke et tusen milliarder dollar på infrastruktur, samme dag som Trump signerte en presidentordre.
AP170125 Han gikk på trening mandag, men sjekket også opp med manuell terapeut Lars Haugvad på Olympiatoppen, som foreslo at han skulle oppsøke legevakten.
AP170124 Rådgivere foreslo at han selv kunne slå tilbake på Twitter.
SA170123 - Det var vi som foreslo grønne tak i dette området.
SA170123 Halfvarsson foreslo før stafetten i Ulriceshamn at noen andre skulle gå siste etappe.
DN170123 I det alternative budsjettet for 2017 foreslo Ap et bunnfradrag i formuesskatten på 1,35 millioner kroner i kombinasjon med økt sats på 1,2 prosent.
DB170123 Derfor foreslo da også IBU at etterforskningen mot det russiske forbundet skulle fortsette, men ville samtidig ikke dra opp tempoet når det gjaldt løpernes krav til generelt langt hardere reaksjoner på bevisst dopingbruk : ¶
AP170123 Halfvarsson foreslo før stafetten i Ulriceshamn at noen andre skulle gå siste etappe.
DB170120 Veterinærens innlegg kom i kjølvannet av at Høyre forrige uke foreslo å fjerne eksamen og karakter i faget fra sitt partiprogram.
DB170119 Kim Heger foreslo at navnene i disse tektsmeldingene kunne anonymiseres og at disse SMS-ene kunne legges fram for åpen rett.
AP170119 Denne striden varte i ni måneder før presidentskapet kapitulerte og foreslo en slik lovhjemmel.
SA170118 « Folkeaksjonen nei til mer bompenger foreslo i 2016 at det skulle foretas en folkeavstemning om bompenger sammen med kommunesammenslåingsavstemningen, men vi ble nedstemt i bystyret », skriver Leif Høybakk.
SA170118 Folkeaksjonen nei til mer bompenger ( FNB ) foreslo i 2016 at det skulle foretas en folkeavstemning om bompenger sammen med kommunesammenslåingsavstemningen, men vi ble nedstemt i bystyret.
DN170118 Europakommisjonen foreslo sist uke en rekke nye endringer for å styrke personvernet digitalt.
DB170118 Ifølge den tidligere politilederens forklaring foreslo han for Cappelen å sende en tredjeperson som mulig kjøper for å undersøke om den mistenkte hasjtyven hadde den stjålne hasjen.
AP170118 Fødselspermisjon : Trump foreslo i valgkampen seks ukers betalt svangerskapspermisjon.
AP170118 Det vakte ikke mindre oppsikt da Trump senere foreslo at Storbritannia burde utnevne Farage til ny Washington-ambassadør.
AP170118 Fødselspermisjon : Trump foreslo i valgkampen seks ukers betalt svangerskapspermisjon.
VG170117 Vi foreslo humor, derfor ett av slagordene jeg kom opp med : « Hvorfor kjøpe svinedyrt, når du kan få det grisebillig ?
DN170117 Han foreslo grep for økt anerkjennelse av pedagogiske evner.
DN170117 Men ordningen blir ikke like fleksibel som han foreslo .
DB170117 * Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.
DB170116 Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder.
DB170116 For snart fire år siden foreslo Utdanningsdirektoratet å gjøre nynorsk avsluttende på et tidligere stadium enn det er i dag.
AP170115 Programkomiteen foreslo også å nedsette et utvalg som begynner arbeidet med å etablere en såkalt kulturkanon, en liste over de meste sentrale norske kunst- og kulturuttrykk.
SA170114 I statsbudsjettet for 2015 foreslo Høie og regjeringen også en videreføring av tvangsordningen.
SA170114 I 2015 foreslo Høie også for Stortinget, å ta vekk den kulturelle spaserstokken, selv om han i 2014 hadde lovet å videreføre den.
AP170114 » En person som foreslo et familiemedlem som gjorde en betydelig innsats i berømte Kompani Linge, skriver : ¶
DB170113 Da de foreslo en norsk kulturkanon i 2006, ønsket de ikke fagjuryer fra kultureliten, etter dansk modell, men folkeavstemning og en « kanon for folk flest ».
BT170113 Vi foreslo en aksjerabatt på 20 prosent i vårt budsjettforslag for 2017.
BT170113 Høyre og Frp foreslo 10.
AP170113 Hun foreslo i 2014 å forby kvinner å ta høyere utdannelse før de hadde født et barn, samt begrense kvinners rett til abort.
AP170113 Hun foreslo i 2014 å forby kvinner å ta høyere utdannelse før de hadde født et barn, samt begrense kvinners rett til abort.
AP170112 I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen å heve inntektsgrensen fra 417 000 kroner til 428 000 kroner fra høsten 2017.
DB170111 - På et vertshus i Horsens møtte han to menn som foreslo at de skulle gjøre « business », forteller han.
FV170110 Opprinnelig foreslo de lokale arbeidsgruppene å kutte hele 160 tjenestesteder, noe som ville ført til et antall langt under Stortingets minstekrav.
FV170110 Opprinnelig foreslo de lokale arbeidsgruppene å kutte hele 160 tjenestesteder, noe som ville ført til et antall langt under Stortingets minstekrav.
DN170110 Det var det regjeringsoppnevnte aksjelovutvalget, under ledelse av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI, som i en utredning i fjor høst foreslo å senke kravet til minste aksjekapital fra 30.000 til kun én krone.
AP170110 Den konservative polske regjeringen foreslo å totalforby abort, men i fjor høst snudde myndighetene og trakk lovforslaget etter sterke protester.
AP170110 Skolen foreslo burkini ¶
AP170110 Den konservative polske regjeringen foreslo å totalforby abort, men i fjor høst snudde myndighetene og trakk lovforslaget etter sterke protester.
DN170109 Lysbakken mener dette ikke er nok, og foreslo i forrige uke at staten skal gå inn som deleier av unge eller lavtlønte førstegangskjøperes boliger.
DN170109 Kulturminister Linda Hofstad Helleland la rett før jul frem en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting der hun foreslo en form for kompensasjon til allmennkringkasteren på inntil 135 millioner kroner årlig, mot en rekke innholdskrav.
BT170109 Kan vi rett og slett si arbeidsledig, foreslo dommeren.
BT170109 Kan vi rett og slett si arbeidsledig, foreslo dommeren.
AP170108 Familie og andre foreslo navn på 1200 krigshelter som burde vurderes som kandidater til de tre gjeveste utmerkelsene.
SA170106 Daniel-André Tande stiller opp på det meste, men da reporteren foreslo å få filme ham synge Andrea Bocelli dersom det blir hoppukeseier, måtte selv KIF-hopperen sette ned foten.
DB170106 Vinkelneren foreslo relativt ung Riesling til de første rettene - vinen hadde fin ferskenfrukt, men framsto noe ubalansert.
DB170106 Til tross for at vi vet at det trengs ulike avgifter for å endre atferden vår i ulike sektorer, foreslo kommisjonen en enhetlig CO2-avgift.
AP170106 Daniel-André Tande stiller opp på det meste, men da reporteren foreslo å få filme ham synge Andrea Bocelli dersom det blir hoppukeseier, måtte selv KIF-hopperen sette ned foten.
AP170103 Donald Trump foreslo i valgkampen at USA burde forby muslimer fra å reise inn i USA - et forslag som senere ble justert en rekke ganger.
AP170103 Donald Trump foreslo i valgkampen at USA burde forby muslimer fra å reise inn i USA - et forslag som senere ble justert en rekke ganger.
AP170103 Ude har møtt foreldre som har reagert sterkt da hun foreslo at de skulle dra med barnet på Ahus for å få blåmerker undersøkt.
AP170103 Ude har møtt foreldre som har reagert sterkt da hun foreslo at de skulle dra med barnet på Ahus for å få blåmerker undersøkt.
AP170102 Ahmadzais mentor foreslo at han skulle kjøre en bil inn i en folkemengde, slik Bouhlel gjorde i Nice, men terroristen svarte at han ikke kunne kjøre.
BT161223 Bufetat, som har ansvaret for å rekruttere fosterfamilier, foreslo en enkel ombygging som ga flere rom og en trapp mellom andre etasje og de nye rommene i første etasje.
VG161222 desember, foreslo onsdag at Shhaideh inntar statsministerposten.
AA161221 Selv foreslo han en delt løsning mellom Øya og Sorgenfri.
AP161201 Utvalgsleder Mork foreslo at aksjeandelen heller blir senket til 50 prosent.
AP161121 Rett før det russiske parlamentsvalget foreslo den nå sparkede og korrupsjonsanklagede økonomiministeren å senke minsteprisen for en halvflaske vodka fra 190 til 136 rubler, det vil si ca. 16 - 17 kroner.
AP161018 Hun foreslo at alle selskaper skulle tvinges til å publisere hvor mange utenlandske arbeidere de har i staben.
AP161017 Det var en enstemmig nominasjonskomité som foreslo ham.
AP161010 Ap, Sp, SV foreslo at kvalitetsvurderingssystemet skulle endres i tråd med anbefalingene fra Ludvigsen-utvalget, men fikk ikke flertall.
AP161009 - Nå er det på tide å fiske, foreslo en annen.
AP161006 Vi går lengre enn det KrF foreslo i sitt alternative budsjett i fjor, men ikke like langt som det Venstre ønsker.
AP161006 Grønn skattekommisjon foreslo å innføre en generell avgift på alle klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor.
AP160930 Vi går lengre enn det KrF foreslo i sitt alternative budsjett i fjor, men ikke like langt som det Venstre ønsker.
AP160930 Men i forbindelse med revidert budsjett i mai foreslo de at dieselavgiften skulle opp 50 øre.
SA160921 EU-kommisjonen foreslo opprinnelig at gratis roaming skulle begrenses til 90 dager, men dette forslaget ble trukket tilbake etter at forbrukerorganisasjoner reagerte kraftig.
FV160921 EU-kommisjonen foreslo opprinnelig at gratis roaming skulle begrenses til 90 dager, men dette forslaget ble trukket tilbake etter at forbrukerorganisasjoner reagerte kraftig.
VG160910 I mai foreslo innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) at flyktninger kan lage skolelunsj til elevene.
AP160908 Derfor er Siraj motstander av de tre viktigste tiltakene Finanstilsynet foreslo torsdag : ¶
AP160908 Derfor er Siraj motstander av de tre viktigste tiltakene Finanstilsynet foreslo torsdag : ¶
AP160905 Etter at E-sjefene foreslo denne overvåkingen i fjor, gikk alle de borgerlige partiene i Norge imot forslaget, inkludert regjeringspartiene Høyre og Frp.
AP160905 Etter at E-sjefene foreslo denne overvåkingen i fjor, gikk alle de borgerlige partiene i Norge imot forslaget, inkludert regjeringspartiene Høyre og Frp.
AP160905 Etter at E-sjefene foreslo denne overvåkingen i fjor, gikk alle de borgerlige partiene i Norge imot forslaget, inkludert regjeringspartiene Høyre og Frp.
AP160903 Heldigvis droppet han rådet fra kunstnervennen Robert Fraser, som foreslo heroin som trøst.
FV160824 De hyret først inn en energirådgiver som foreslo energitiltak.
FV160824 - Han gikk fra rom til rom og foreslo en totalpakke.
AP160819 Etter utallige tapte budrunder og fortvilelse over « å ikke ha råd til noen ting », foreslo faren til Aanderud-Larsen at de skulle gå på visning i nabohuset i Sandefjord.
SA160812 Da Borch på spøk foreslo at han og Tufte skulle dra tilbake til arenaen for å trene i ettermiddag, svar svaret klart : Kommer ikke på tale.
AP160812 Da Borch på spøk foreslo at han og Tufte skulle dra tilbake til arenaen for å trene i ettermiddag, svar svaret klart : Kommer ikke på tale.
BT160728 Da kirkelig fellesråd i Steigen i vinter foreslo å stenge to kirker av økonomiske hensyn, skapte dette et enormt engasjement i lokalsamfunnet.
AP160630 Men etter at Twitter-brukeren « miss pommery 1926 » foreslo en enkel måte å vise avstand fra rasisme på, har emneknaggen #safetypins trendet på Twitter.
DA160620 Under det siste bystyret før sommerferien i går, foreslo KrF, Venstre og MDG å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017.
DA160620 - Opposisjonen foreslo å disponere 22 millioner av årsresultatet på oppvekst, barn og skole, da vi ser utfordringer med å nå kuttmålene for 2016, sier Thor Magne Seland ( H ).
DA160620 januar 2017 dersom ordfører Stanley Wirak og resten av Ap hadde reist seg da KrF, Venstre og MDG foreslo innføringen for å minke de store kuttene Sandnes må igjennom i år.
DB160618 Det tok for eksempel ikke lang tid etter at danskene foreslo den omstridte smykkeloven, før regjeringen luftet et enda verre forslag.
AP160617 Fakta : Dette var det forsvaret forsvarssjefen foreslo , punkt for punkt : ¶
AP160617 Dette foreslo forsvarssjefen : ¶
AP160617 Dette foreslo forsvarssjefen : Innfasing av nye kampfly vil medføre en planlagt redusert operativ evne i overgangsfasen.
AP160617 Dette foreslo Haakon Bruun-Hanssen i oktober 2015 ¶
AP160615 - Det forrige byrådet foreslo å legge kunstgress på banen nede påKlemetsrud i mellomtiden...
DB160614 Han mente det fatale angrepet på et utested for homofile i Orlando, Florida, viste at han hadde hatt rett da han foreslo innreiseforbud for muslimer.
AP160609 Bakgrunnen er at Frp-politiker Øyvind Korsberg i Svalbardposten tidligere i år foreslo at Svalbard kunne få strømmen sin fra fastlandet.
AP160607 Det blir renn i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund, slik Norge foreslo i søknaden.
AP160602 Jon Christian Elden skriver at Metodekontrollutvalget, som utredet overvåkingsmetoder i 2009, foreslo en kompromissløsning hvor politiet hadde en mer begrenset tilgang til disse metodene.
BT160525 Flyttingen av Tveiterås skole er så lite utredet at vi foreldre lurer på om byrådsavdelingen som for to år siden foreslo skolen nedlagt, i det hele tatt har en plan for de elevene som trenger mest tilpasning, mest kloke hoder og varme hjerter.
AP160522 Siden jødene ikke ville la seg konvertere, foreslo selveste Martin Luther at man skulle tenne på synagoger, brenne jødiske skrifter, konfiskere jødisk eiendom og knuse deres hjem.
AP160522 Siden jødene ikke ville la seg konvertere, foreslo selveste Martin Luther at man skulle tenne på synagoger ¶
AP160521 Opprinnelig foreslo Sophus Lie at det skulle opprettes en pris i Abels navn da det ble klart at det ikke vil bli noen Nobel-pris i matematikk.
AP160512 ET REGJERINGSOPPNEVNT UTVALG ledet av professor Øystein Thøgersen foreslo i fjor sommer at den årlige økningen i bruken av oljepenger burde begrenses til omtrent en femtedel av hva regjeringen Solberg hadde lagt seg på.
AP160511 I Integreringsmeldingen foreslo innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug 69 tiltak for bedre integrering og la vekt på at flyktninger må bidra med egeninnsats.
AP160509 Et ekspertutvalg ledet av professor Øystein Thøgersen foreslo i fjor sommer at den årlige økningen i oljepengebruken minst bør halveres sammenlignet med Solberg-regjeringens første år.
SA160506 For å få til den sosiale fellesskapsfølelsen Melbye Eide og Querasian ønsket seg, foreslo interiørarkitekten av kjøkkenet måtte flyttes til en mer sentral plass i leiligheten.
AP160506 For å få til den sosiale fellesskapsfølelsen Melbye Eide og Querasian ønsket seg, foreslo interiørarkitekten av kjøkkenet måtte flyttes til en mer sentral plass i leiligheten.
AP160503 I forslag til skattereform foreslo Regjeringen også moms på finansielle tjenester.
AP160503 Ap har vunnet frem med sitt forslag om at satsen for selskapsskatten på sikt skal senkes til 23 prosent og ikke 22 prosent som Regjeringen opprinnelig foreslo .
AP160424 » I partiets siste alternative statsbudsjett før partiet gikk inn i regjering, foreslo partiet et kutt på over 3 milliarder 2012-kroner i bensin- og dieselavgifter.
AP160424 Nedsatte avgifter på alkohol og tobakk var også en kjernesak for Frp, som foreslo avgiftslettelser tilsvarende 830 millioner kroner bare på alkohol i det siste alternative budsjettet de la frem.
AP160424 I sitt siste budsjett før Frp fikk landbruksministeren, foreslo Frp nesten halvering av bevilgningene til jordbruksoppgjøret.
FV160423 Arkitekten hadde lyst til å få noe ut av inngangspartiet foran huset, og foreslo en amerikansk « porch » - den typen inngangspartier man ser i mange amerikanske filmer, med en slags veranda på forsiden av huset, der man kan være ute, men samtidig under tak.
AP160423 Alt i alt foreslo han kutt han mener vil komme opp i 17 milliarder kroner.
AP160423 - Bistanden virker ikke, sa han da han foreslo å ta fem milliarder fra bistandsbudsjettet for å få mer til forsvaret.
AP160423 Europakommisjonen foreslo i begynnelsen av april en omfattende endring av Europas asylpolitikk.
SA160422 Arkitekten hadde lyst til å få noe ut av inngangspartiet foran huset, og foreslo en amerikansk « porch » - den typen inngangspartier man ser i mange amerikanske filmer, med en slags veranda på forsiden av huset, der man kan være ute, men samtidig under tak.
AP160422 Arkitekten hadde lyst til å få noe ut av inngangspartiet foran huset, og foreslo en amerikansk « porch » - den typen inngangspartier man ser i mange amerikanske filmer, med en slags veranda på forsiden av huset, der man kan være ute, men samtidig under tak.
AP160421 Frp foreslo lovfestet rett til sykehjemsplass og statlig finansiert eldreomsorg.
AP160421 Avtalen er i tråd med den retningen regjeringen foreslo i høringsnotatet som ble sendt ut i desember, men forslaget er forbedret og forsterket, ifølge partiene som står bak. 200 millioner vil avsettes til kommuner som er større enn 9000 innbyggere og som slår seg sammen og dermed blir tyngdepunkt i en region.
AP160421 Avtalen er i tråd med den retningen regjeringen foreslo i høringsnotatet som ble sendt ut i desember, men forslaget er forbedret og forsterket, ifølge partiene som står bak. 200 millioner vil avsettes til kommuner som er større enn 9000 innbyggere og som slår seg sammen og dermed blir tyngdepunkt i en region.
AP160420 Det var republikaneren Todd Weiler, en mormoner som sitter i delstatssenatet, som først foreslo resolusjonen.
AP160419 Hagen var tidlig ute og foreslo at Regjeringens ulike forslag til asylinnstramning burde stemmes over ett og ett i Stortinget.
AP160419 SV foreslo tirsdag å endre den og bør få bred støtte.
AP160416 Hun ble imidlertid nedstemt da hun foreslo at all norsk kyllingproduksjon skulle baseres på den dyreetiske standarden som gjelder for økologisk kyllingproduksjon.
AP160415 Meldingen kom etter at Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia og Spania foreslo å svarteliste skatteparadiser som ikke deler bedriftsinformasjon med andre land.
AP160415 Derfor foreslo vi dette.
AP160409 Foreslo flytting til Samoa ¶
AP160407 Onsdag foreslo KrF i bystyret å legge saken i bero til behandling av revidert budsjett, men siden saken kom i siste liten, ble den ikke behandlet av politikerne.
AP160406 Men partiets helseutvalg foreslo i fjor å redusere barnetrygden med 350 kroner måneden for å finansiere skolemåltid.
AP160406 Vi foreslo sammen med SV å avvikle parkeringskjelleren i forrige periode, sa Nissen fra talerstolen.
AP160406 I stedet for en helt fast tildeling ( se oversikt nederst i saken ), foreslo byrådet at bystyrets forretningsutvalg skulle disponere 13 av plassene til fordeling blant politikere, mens byrådet fikk kontroll med 17 plasser.
AP160405 Ifølge Jóhannsson var det Gunnlaugsson selv som foreslo å trekke seg da han møtte ledelsen for Fremskrittspartiet tidligere i dag.
AP160405 Denne anbefalingen ignorerte Regjeringen, og like før påske foreslo den nok en utvidelse av politiets fullmakter til å bruke såkalte « skjulte tvangsmidler ».
AP160404 I fjor vår foreslo SV, Venstre og Senterpartiet i Stortinget at fondet skal trekkes ut av slike stater.
AP160402 Han reagerer på at de rødgrønne forsøker å skyve ansvaret over på det forrige byrådet, siden det var disse som først foreslo kuttene.
AP160402 Han får støtte av de andre borgerlige partiene, som opprinnelig foreslo millionkuttene da de selv satt i byråd.
AP160402 Én av årsakene til det var at partiet, nok en gang, foreslo å avvikle støtten på ca. 80 millioner kroner til Oslo nye teater.
AP160330 Reaksjonene har vært umiddelbare etter at Trump foreslo å straffe kvinner som utfører abort.
AP160322 Vi foreslo mye, men fikk ikke til noen ting.
AP160317 Fungerende parlamentarisk leder i KrF, Dagrun Eriksen, foreslo i går at kvinner bør reflektere over abort i to døgn etter at de har fått informasjon om abort.
SA160308 - De fleste ville steile hvis noen foreslo å overlate 1 og 2 til andre.
BT160308 - De fleste ville steile hvis noen foreslo å overlate 1 og 2 til andre.
AP160308 For nesten 10 år siden foreslo Kåre Willoch at engangsstønaden til unge mødre burde være på mer enn 200 000 kroner.
AP160308 - I 2007 foreslo tidligere statsminister Kåre Willoch at kvinner under 30 år som føder barn, bør premieres med 254.000 kroner.
AP160308 - De fleste ville steile hvis noen foreslo å overlate 1 og 2 til andre.
FV160307 - De fleste ville steile hvis noen foreslo å overlate 1 og 2 til andre.
AP160302 Samme år skrev Kåre Willoch, 24 år gammel bystyrerepresentant for Høyre, et innlegg i Morgenposten der han foreslo at Stortinget flyttet til universitetsbygningen i Karl Johans gate.
AP160302 Arkitektene Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno foreslo et realt stykke nygotikk.
SA160228 Det vi gjør hver dag skaper verdiene, sa Haug, og foreslo deretter " folkelighet " som en femte verdi i Fotballforbunet.
SA160228 Thorbjørn Jungård fra Bossekop UL Fotball foreslo et lønnstak for NFF-ledelsen.
SA160228 Bossekop UL Fotball og Eidskog Fotball foreslo å sette et lønnstak for sentraladministrasjonen i Norges fotballforbund ( NFF ).
AP160228 Det vi gjør hver dag skaper verdiene, sa Haug, og foreslo deretter " folkelighet " som en femte verdi i Fotballforbunet.
AP160228 Thorbjørn Jungård fra Bossekop UL Fotball foreslo et lønnstak for NFF-ledelsen.
AP160228 Bossekop UL Fotball og Eidskog Fotball foreslo å sette et lønnstak for sentraladministrasjonen i Norges fotballforbund ( NFF ).
AP160227 I forrige uke foreslo han å slå sammen de små opposisjonspartiene i håp om å få vinne en plass i høstens Duma-valg.
AP160225 Vi foreslo at presidenten ikke skal ha noe med de pengene å gjøre, men at ¶
AP160224 Etter at E-sjefene foreslo denne overvåkingen i fjor gikk et samlet politisk Norge imot forslaget.
AP160224 Den forrige E-sjefen var han som først foreslo dette : E-sjefen vil ha frie tøyler til å overvåke all datatrafikk ¶
AP160224 Da Kjell Veivåg fra Venstre foreslo Munch til Bjørvika i 2005, fikk det kun Venstres stemmer.
AP160221 Han fremholdt at avgiften som ble vedtatt hadde en annen innretning enn den Venstre foreslo , men fikk svar på tiltale fra Frps Hans Andreas Limi.
AP160221 Som pris for å snu i saken, foreslo SV en « Tøyen-pakke », hvor kommunen skulle bruke noen hundre millioner kroner på å ruste opp bydelen - som plaster på det såret det ville være å miste Munch-museet.
AP160220 Vi snakker også med Hege Storhaug, som har fått mye kritikk etter at hun foreslo å redigere Koranen, stenge moskeer og ha væpnede grensevakter.
DA160218 Under budsjettbehandlingen i bystyret foreslo Arbeiderpartiet som eneste parti, å forberede innføring av piggdekkavgift i Stavanger.
DA160218 Under budsjettbehandlingen i bystyret foreslo Arbeiderpartiet som eneste parti, å forberede innføring av piggdekkavgift i Stavanger.
AP160213 Han mente et episk drama om platebransjen kunne ha blitt en god film, og foreslo det til sin gode venn Martin Scorsese.
AP160212 Opprinnelig foreslo de å kombinere en mellomstor scene/flerbrukssal med et begrenset antall publikumsplasser og en kafé, med kontorlokaler/atelieer/studioer i etasjene over.
AP160206 Under årsmøtet i Oslo Frp foreslo påtroppende leder Aina Stenersen å plassere alle asylsøkere i lukkede mottak og avskaffe permanent opphold.
AP160204 - Vi tenkte spesielt på Tyrkia og returavtalen da vi foreslo dette, sa statssekretær Jøran Kallmyr ( Frp ) onsdag.
AP160203 - Dette er gledelig og helt i tråd med det vi foreslo for et par uker siden.
AP160203 » - Vi tenkte spesielt på Tyrkia og returavtalen da vi foreslo dette, sier Kallmyr til Aftenposten.
AP160202 Mandag foreslo Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Sosialistisk Ungdom at adgangen til studieplasser skal avgjøres av mer enn karakterer.
AP160202 Etter at Elevorganisasjonen og Norsk Studentunion foreslo dette, har debatten rast.
AP160201 I fjor høst foreslo finansministeren 10 milliarder i skattekutt : ¶
AP160130 Blant annet foreslo hun at asylsøkere som har reist fra familiemedlemmer, ikke får disse til Norge før de har klart å stå på egne ben i fire år i Norge.
AP160129 « Av alle forslag i Oslo bystyre er kjøttfri mandag det dummeste » mente Frp da Miljøpartiet foreslo det samme i 2012.
AP160127 Så sent som i september foreslo han økt skattlegging av hedgefond.
AP160125 Vi foreslo mye av det samme da.
AP160123 Wergeland foreslo i 1839 å oppheve forbudet, og saken ble behandlet i Stortinget et par år senere.
AP160120 Frp foreslo prisøkning : Vil kutte budsjettet til Ruter og dekke det inn med dyrere månedskort ¶
SA160115 Nylig foreslo vi brun marmor for en oppdragsgiver som ønsket et særegent uttrykk ved oppussing av bad og toalett hjemme.
FV160115 Nylig foreslo vi brun marmor for en oppdragsgiver som ønsket et særegent uttrykk ved oppussing av bad og toalett hjemme.
AP160115 Nylig foreslo vi brun marmor for en oppdragsgiver som ønsket et særegent uttrykk ved oppussing av bad og toalett hjemme.
AP160114 Det var pappa som foreslo det først, og Marit var enig.
AP160107 Basert på dette, foreslo forskerne tre ting som de mener vil få flere til å velge sykkelen fremfor bilen : ¶
AP160105 Den gang foreslo Regjeringen opprinnelig å redusere det behovsprøvde tillegget til en sum som var lik for alle : 7020 kroner i året.
AP160104 Før jul foreslo statens prosessfullmektig, advokat Marius Kjelstrup Emberland, å bruke gymsalen i fengselet som provisorisk rettssal.