DA171230 Blant annet fordi at Høyesterett har sagt at samfunnsstraff som utgangspunkt er utelukket ved grove narkotikaforbrytelser, og at unntak fra dette kun kan gjøres dersom det foreligger klare og sterke rehabiliteringshensyn eller andre spesielle forhold.
DB171026 « Arbeidstilsynet ser på tiltaket som en potensiell belastning for den enkelte siden den kan knyttes til egen opplevelse av kroppsfokusering og seksualisering, selv om det ikke foreligger noen påstand om misbruk av bildematerialet ».
DA171025 Når det i 2017 foreligger forskning som forteller at kvinner forstår mye mindre av økonomi enn mannen, så er det lett å si : Kulturkjerringer i alle vestlige land, foren dere, konverter heller til økonomikjerringer igjen.
VG171024 Når det ikke foreligger noe bevis blir det bare påstand-mot-påstand, sier politioverbetjent Kari-Janne Lid ved Oslo politidistrikt.
DB171024 Svekkelsene kulminerer med det forslaget til statsbudsjett som nå foreligger .
DA171024 Her heter det blant annet : ¶ * « Det foreligger i dag ingen tillatelser til masseoppfylling på Enebakkveien 460 fra bygningsmyndigheten eller andre myndigheter. » * « Eiendommen ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde, og etter paragraf 5 er bygge- og anleggsdrift forbudt i marka, med mindre det foreligger dispensasjon. » * « Pla
DA171024 » * « Eiendommen ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde, og etter paragraf 5 er bygge- og anleggsdrift forbudt i marka, med mindre det foreligger dispensasjon. » * « Plan- og bygningsetaten ser alvorlig på overtredelsen, da befaringen avdekket et stort omfang på de utførte arbeider.
VG171023 Og hvis det ikke foreligger noe annet alternativ enn SVs forslag om midlertidig stans, bør Stortinget stemme for det, også Ap, sier Godal.
NL171023 Juristene mener imidlertid at politiets begrunnelse er vag og at rutinekontroller uten at det foreligger en farlig situasjon, er i grenseland, rent juridisk.
AP171022 Men det foreligger foreløpig ikke randomiserte, kliniske studier av metodene.
AP171022 Er med i Nasjonal transportplan, men det foreligger ikke datoer for oppstart eller ferdigstillelse ¶
NL171020 I eposten til Nordlys skrev Bø : « Det er ikke riktig at det foreligger slike planer. ( - ) Forsvarsdepartementet har ikke mottatt noen henvendelse fra amerikanske myndigheter om at de eventuelt ønsker en endret innretning, og det er derfor selvsagt heller ikke noe regjeringen har tatt stilling til ».
DB171020 Om det sviktende billettsalget gir underskudd, kan ikke teatret opplyse, siden tallene ikke er klare før regnskapet foreligger , ifølge Christensen.
DA171020 - Det foreligger gode argumenter for en uendelig fullmakt.
AA171020 Rajoy mener det nå foreligger grunnlag for å gjøre dette, etter at Catalonias leder Carles Puigdemont fikk to frister av Madrid til å kunngjøre om hvorvidt han går videre med å erklære regionen uavhengig eller ei.
VG171019 Det foreligger retningslinjer til politiet om infiltrasjon på internett, med de er unntatt av offentlighet, svarer statsadvokaten.
SA171019 Det foreligger ingen god forskning på at disse gir bedre behandling enn det offentlige tilbudet, det er derimot mye som kan tale for at lokal forankring vil gi bedre behandlingsresultater.
DB171019 I praksis betyr endringen at utvalget kan vurdere situasjoner fra GET uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder, skriver Norges Ishockeyforbund.
DA171019 - Det foreligger ikke kartbasert informasjon som på en helhetlig og samlet måte viser de aktivitetene som myndighetene i forvaltningsplanene fastsetter helhetlige rammer for, forteller hun.
DA171019 Det foreligger retningslinjer til politiet om infiltrasjon på internett, men de er unntatt av offentlighet, sier statsadvokaten til VG.
DA171019 - Det foreligger ikke kartbasert informasjon som på en helhetlig og samlet måte viser de aktivitetene som myndighetene i forvaltningsplanene fastsetter helhetlige rammer for, forteller hun.
AP171019 - Det foreligger ikke bevis for at trønderen hadde tilknytning til de væpnede styrkene til Den islamske stat ( IS ), og hans handlinger er heller ikke slik at det skal foreligge en avtale med terrororganisasjonen, sa forsvarer Siri Langset i sin sluttprosedyre i Oslo tingrett torsdag, ifølge Adresseavisen.
AA171019 - For å oppsummerer dette : Ingen aktiv tilknytning til de væpnede styrkene, og det foreligger ikke en avtale.
AA171019 - Det foreligger ikke bevis for at trønderen hadde tilknytning til de væpnede styrkene til Den islamske stat ( IS ), og hans handlinger er heller ikke slik at det skal foreligge en avtale med terrororganisasjonen.
VG171018 - I praksis betyr endringen at utvalget kan vurdere situasjoner fra GET-ligaen uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder.
VG171018 UNE mener det ikke foreligger så sterke menneskelige hensyn at det tilsier at familien skal få bli i Norge, ifølge Folkebladet.
SA171018 Jeg ble underrettet om at forholdet var henlagt « fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.
SA171018 Nå kan sikkerhetsutvalget i ishockeyforbundet gå inn i saker uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder.
SA171018 I praksis betyr endringen at utvalget kan vurdere situasjoner fra GET uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder.
DB171018 Politiets Fellesforbund hevder at det vil bli kritisk for politidistriktene hvis statsbudsjettet vedtas slik det nå foreligger .
DB171018 Hvis det ikke foreligger en avtale om å dele disse oljeinntektene med de kurdiske selvstyremyndighetene ( KRG ), kan det bety at KRG ikke vil klare å betale oljeselskapene, inkludert DNO, for eksporten slik de gjør nå.
AP171018 Det kan ta flere måneder før en endelig obduksjon foreligger .
AP171018 Men jeg vet fra analysemiljøet i NATO, og kanskje også internt i E-tjenesten, at det foreligger andre vurderinger av det som skjedde under øvelsen i nordområdene.
AP171018 - Men jeg vet fra analysemiljøet i NATO, og kanskje også internt i E-tjenesten, at det foreligger andre vurderinger av det som skjedde under øvelsen i nordområdene.
AP171018 Politimester Tone Vangen vil ikke kommentere saken, men sier til avisen at tjenestemannen er suspendert, og at det foreligger en personalsak som blir fulgt opp etter domsavsigelsen.
AP171018 Nå kan sikkerhetsutvalget i ishockeyforbundet gå inn i saker uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder.
AP171018 I praksis betyr endringen at utvalget kan vurdere situasjoner fra GET uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder.
AA171018 - Men det er viktig å presisere at det ikke foreligger noen planer for en endring av innretningen, eller utvidelse, av rotasjonsordningen på Værnes, understreker Bruun-Hanssen.
VG171017 Politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta to til tre måneder før resultatene fra denne foreligger .
SA171017 Det kan ta flere måneder før en endelig obduksjon av de tre døde kvinnene på Romsås foreligger .
NL171017 Det foreligger slik vi ser det ingen god begrunnelse for å bryte med denne organiseringen.
DA171017 De mener også at det foreligger en rekke risikofaktorer for at tiltalte vil utøve ny vold, skriver VG.
DA171017 Jeg ønsker likevel for ordens skyld å presisere at det ikke foreligger noen konklusjon på om de forhold som fremkommer i politianmeldelsen medfører riktighet.
AP171017 Når den reisende opplever at forhold på reisen avviker fra informasjonen han har fått, foreligger det gjerne en mangel i juridisk forstand, sier daglig leder Ann B.
AA171017 Det kan ta flere måneder før en endelig obduksjon av de tre døde kvinnene på Romsås foreligger .
AA171017 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger .
VG171016 Politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta to til tre måneder før resultatene fra denne foreligger .
SA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger .
NL171016 Forbrukerrådet mener følgende må til for å sikre boligkjøperen : lengre tid fra visning til budrunder, bedre tekniske tilstandsrapporter på boligen og angrerett om ikke slik foreligger , felles forsikringsordninger for kjøper og selger, der kjøper får velge forsikringsselskapet, sikret uavhengighet for takstmann, og enklere klageadgang der grunnlaget for erstatning er prisen på reparasjon, og ikke boligverdi og tomt, slik de
DN171016 Det foreligger foreløpig ingen kommentarer fra kurdiske selvstyremyndigheter.
DA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger .
AA171016 Det foreligger foreløpig ingen kommentarer fra kurdiske selvstyremyndigheter.
AA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger .
AA171016 Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke avdekket noen åpenbar dødsårsak, og politiet avventer derfor den endelige rapporten, men det kan ta tid før resultatene fra denne foreligger .
AA171016 Ifølge avisen har forsvareren overfor retten bestridt at det foreligger skjellig grunn til mistanke, noe lagmannsretten ikke er enig i.
AA171015 Statsadvokat Asbjørg Lykkjen skriver i tiltalen at det foreligger nye opplysninger som påtalemyndigheten anser er bevis av vekt.
VG171014 Dette har Håvik fått godkjent - men det foreligger nå en klage på registreringen, innsendt til Patentstyret.
VG171014 -  Unntaksordningen skal brukes i det vanligvis relativt korte tidsrommet fra det er bestilt en metodevurdering for en behandling og gitt markedsføringstillatelse, til det foreligger en beslutning.
VG171014 Kommisjonen har konkludert med at det ikke foreligger omstendigheter eller bevis i denne forbindelse som gir grunnlag for gjenåpning.
VG171014 Gjenopptakelseskommisjonen har flere ganger konkludert med at det ikke foreligger nye omstendigheter rundt DNA-beviset som er egnet til å føre til frifinnelse.
VG171014 Det kan være at det foreligger nye bevis eller omstendigheter som kan være egnet til frifinnelse eller til å gi mildere straff, sier leder Siv Hallgren.
VG171014 Dersom det foreligger et nytt bevis, må kommisjonen vurdere vekten av dette nye beviset opp mot de bevisene som ble ført for den dømmende rett og som ledet til domfellelse.
DA171013 Det eneste som foreligger i budsjettet for 2018 er en oppfølging av stillingene som ble opprettet i 2017, hevder Sp-politikeren.
AP171013 Man kan si at det foreligger en « danger by assosiasjon » ved å være barnet til foreldre som har sex på TV.
AA171013 Det foreligger ingen avlysningsplikt.
NL171012 E8 og ny innfartsvei til Tromsø er ikke med, ettersom reguleringsplanene enda ikke er vedtatt, og det ikke foreligger noe kostnadsoverslag.
DN171012 Det foreligger ikke gode nok tall på den elektriske rekkevidden til ladbare hybrider ennå, så denne ordningen er foreslått innført 1. juli 2018.
DN171012 - De tallene som nå foreligger , vil neppe ha særlig betydning for utviklingen i renter og kronekurs, skriver Aamdal i en oppdatering torsdag.
DA171012 Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.
AP171012 Torsdag presenterte han de konkrete planene som nå foreligger , i Stavanger, sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
AP171012 Pasienten skal tas imot straks dersom det foreligger opplysninger som tilsier at hjelpen er nødvendig.
AA171012 Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.
AA171012 Regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget til bompengefinansiering av utbyggingen så snart nødvendige avklaringer foreligger .
AA171012 Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.
AA171012 Selv om det ikke foreligger en slik avtale nå og til tross for at KrF åpent betrakter seg som et rent opposisjonsparti, følges samme resept denne høsten.
NL171011 Denne er kommet langt og det gjenstår bare ett år før regional plan foreligger .
DB171011 - Det er de mest alvorlige sakene som havner i retten, hvor PST har vært bekymret og hvor det foreligger intensjon om å gjøre noe og en kapasitet til å gjøre det, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Romerikes Blad, og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.
DB171011 Vi kommenterer ikke bøker som ikke foreligger ennå, sier Ek.
DA171011 Retten kom også til at det foreligger et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne midler eller eiendeler - eller at betalingsproblemene er midlertidige.
SA171010 Nå virker det altså som at London har vunnet kampen, selv om det ennå ikke foreligger en bekreftelse fra offisielt hold.
DB171010 - Unntaket er om det foreligger særlige grunner, for eksempel om utgiftene til arkeologiske utgravinger er store målt mot de totale byggekostnadene, og sett opp mot økonomien til utbygger eller gevinsten av tiltaket, legger Trøim til.
DA171010 « Individuelt ved tiltalte og hans situasjon foreligger ingen formildende omstendigheter.
BT171010 Nå virker det altså som at London har vunnet kampen, selv om det ennå ikke foreligger en bekreftelse fra offisielt hold.
AP171010 Nå virker det altså som at London har vunnet kampen, selv om det ennå ikke foreligger en bekreftelse fra offisielt hold.
AA171010 Det dreier seg ikke om et vådeskudd og Spesialenheten opplyser til NRK at det ikke foreligger opplysninger om at det var skytevåpen involvert i hendelsen.
AA171010 - Jeg er ikke i tvil om at det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare.
VG171009 Jeg synes det er få i den norske rettspleien som har fått sin sak så grundig og samvittighetsfullt prøvd som ham, også de særlige omstendigheter han mener foreligger som skulle tilsi frifinnelse.
DN171009 Hvis hun nå mener at det foreligger tungtveiende grunner som gjør at hun burde få lov til å reservere seg mot å være oppført på Legelisten.no, så vurderer vi naturligvis denne saken enda en gang, skriver Søraas i en epost til DN.
DN171009 - Vi har flere ganger vurdert hennes tilfelle og hver gang kommet til at slike grunner ikke foreligger .
DN171009 Det samme gjelder hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som domstolene ikke kjente til ved straffeutmålingen, sier Amundsen.
DB171009 Det samme gjelder hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som domstolene ikke kjente til ved straffeutmålingen, sier Amundsen.
DB171009 Her foreligger det jo ofte ikke noe innarbeidet navn i utgangspunktet.
DA171009 Den foreløpige obduksjonsrapporten er ikke klar, og det er foreløpig usikkert når denne foreligger .
DA171009 Når det gjelder hvor mye plastavfall som genereres på Stortinget, foreligger det ikke fullstendige tall, etter som ikke all plasten blir kildesortert.
DA171009 Når det gjelder hvor mye plastavfall som genereres på Stortinget, foreligger det ikke fullstendige tall, etter som ikke all plasten blir kildesortert.
AA171009 Politiadvokaten opplyser at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke er klar, og det er foreløpig usikkert når denne foreligger .
DN171007 Så langt foreligger det ingen ytterligere opplysninger fra Moskva, men det vises til en rekke russiske luftangrep utført de siste 24 timene.
DA171007 Så langt foreligger det ingen meldinger om at noen av demonstrasjonene skal ha startet.
AA171007 Så langt foreligger det ingen ytterligere opplysninger fra Moskva, men det vises til en rekke russiske luftangrep utført de siste 24 timene.
VG171006 Karantenenemnda har kommet frem til at det ikke foreligger et særlig tilfelle som begrunner karantene eller saksforbud i forbindelse med denne overgangen, skriver leder Hill-Martha Solberg og de andre medlemmene i nemnda i sin begrunnelse.
VG171006 Karantene kan ilegges dersom det foreligger et særlig tilfelle med en konkret forbindelse til politikerens nye jobb fra tidligere ansvarsområder, arbeidsoppgaver eller bestemte saker som var til behandling i departementet i politikerens funksjonstid.
DN171006 Google ønsker ikke å kommentere tallene, men det fremgår av deres nettsider at det kun etterkommer slike henvendelser når det foreligger en rettslig kjennelse og forespørselen ikke favner for bredt.
DN171006 - Statens eierskap i SAS er rent forretningsmessig, og regjeringen mener det ikke foreligger spesielle grunner til at staten skal være langsiktig eier.
DN171006 Vi mener videre at det ikke er ført bevis for at noe krav foreligger .
DN171006 Når det gjelder sakskostnader har Wiik gjort opp sakskostnadene idømt i første instans, selv om det er inngitt anke slik at betalingsplikt ikke foreligger , skriver Wiiks advokat Ole Tokvam i Bing Hodneland i en epost til DN.
DB171006 - SVs forslag skal vi ta stilling til når det faktisk foreligger , skriver Huitfeldt i en SMS.
DA171006 Det foreligger ingen informasjon som tilsier at ammunisjon eller annet materiell fra Norge er brukt i Jemen, sier Sehl i Utenriksdepartementet.
DA171006 Anniken Huitfeldt ( Ap ), leder av Stortingets utenrikskomité, skriver i en SMS at de vil ta stilling til SVs forslag når det foreligger , mens partileder Jonas Gahr Støre uttalte til NTB at det var « ingen automatikk » i at de ville støtte SVs forslag.
AP171006 I høringen vil det bli avgjort om det foreligger tilstrekkelig bevis mot Pell til å stille ham for retten for de seksuelle overgrepene han er siktet for.
VG171005 683 barn ble ofre som følge av koalisjonens krigføring i 2016 og det foreligger 38 bekreftede rapporter om angrep mot skoler og sykehus, heter det i et utkast til FN-rapporten der svartelista inngår.
DN171005 683 barn ble ofre som følge av koalisjonens krigføring i 2016 og det foreligger 38 bekreftede rapporter om angrep mot skoler og sykehus, heter det i et utkast til FN-rapporten.
AP171005 683 barn ble ofre som følge av koalisjonens krigføring i 2016 og det foreligger 38 bekreftede rapporter om angrep mot skoler og sykehus, heter det i et utkast til FN-rapporten.
AA171005 683 barn ble ofre som følge av koalisjonens krigføring i 2016 og det foreligger 38 bekreftede rapporter om angrep mot skoler og sykehus, heter det i et utkast til FN-rapporten der svartelista inngår.
VG171004 Det er ikke lett å få ut ting derfra slik situasjonen er nå, sa Blom, som mener det ikke foreligger noen bestemmelser som hindrer påtalemyndigheten i straffeforfølgelse av den terrortiltalte 34-åringen.
VG171004 - Det fremstår ubestridt at det foreligger en dom, uten at vi vet hva som ble utfallet.
DB171004 Det kan føre til at hovedforhandlingen utsettes til flere opplysninger foreligger , eller at spørsmålet blir oppklart i løpet av hovedforhandlingen, sa Kjetil Gjøen, tingrettsdommer og medlem av dommernes mediegruppe, til Dagbladet i går.
DB171004 - Det er ubestridt at det foreligger en dom, spørsmålet er hva den faktisk går ut på, sier Langseth - men viser til at 34-åringen kort tid etter rettsbehandlingen var løslatt.
AP171004 Han mener at det ikke foreligger noe ansvarsgrunnlag, og legger ned påstand om frifinnelse for både firma og megler.
VG171003 Jeg kjenner jo ikke grunnlaget for hvorfor det er gitt ECT uten samtykke i disse tilfellene, men synes dette tallet er for høyt på bakgrunn av at dette er en behandling som bare kan gis dersom det foreligger en akutt nødsituasjon som ikke kan avhjelpes på annen måte, sier Høie til VG.
DN171003 Selskapet mener Good for Me slipper denne investeringen ettersom det legger seg så nært opp til Lab Pharmas produkter og markedsføringskonsepter slik at det foreligger muligheter for forveksling for potensielle kunder.
DB171003 Det kan føre til at hovedforhandlingen utsettes til flere opplysninger foreligger , eller at spørsmålet blir oppklart i løpet av hovedforhandlingen, sier Gjøen.
DB171003 - Men i dette tilfellet foreligger det jo spesielle omstendigheter.
NL171002 ¶ Det haster med å realisere de planene som faktisk per dato foreligger for Alta.
NL171002 Men først og fremst haster det med å realisere de planene som faktisk per dato foreligger for Alta.
AA171002 To høytstående embetsfolk i Washington opplyser til Reuters at 64-åringen ikke sto oppført i noen database over mistenkte terrorister og at det ikke foreligger beviser som knytter ham til militante grupper.
AA171002 To høytstående embetsfolk i Washington opplyser til Reuters at 64-åringen ikke sto oppført i noen database over mistenkte terrorister og at det ikke foreligger beviser som knytter ham til militante grupper.
AP171001 Det er skal skje innen 48 timer etter at resultatet foreligger .
AP171001 Prøver er tatt, men svarene foreligger ikke før mandag formiddag.
AP171001 « Av hensyn til sakens alvorlighetsgrad og lovbruddets art, sett opp mot den unndragelsesfaren og gjentagelsesfaren som foreligger , mener retten at fortsatt fengsling er tvingende nødvendig og å anse som siste utvei », heter det i en av Oslo tingsretts fengslingskjennelser.
VG170930 Forbundet måtte finne seg i at han reklamerte for drikkevaregiganten inntil en dom foreligger .
DN170930 De totale reisekostnadene, inkludert sekretærens, foreligger foreløpig ikke, men anslås til å beløpe seg til flere hundre tusen dollar.
AA170930 De totale reisekostnadene, inkludert sekretærens, foreligger foreløpig ikke, men anslås til å beløpe seg til flere hundre tusen dollar.
VG170929 Politiet mener det foreligger bevisforspillelse i saken, og at den 42 år gamle kvinnen kan ødelegge for etterforskningen og påvirke vitner dersom hun ikke sitter fengslet.
NL170929 I uttalelsen fra UiT heter det at det « ikke foreligger forskning som konkluderer med at plaggene vil forringe læringsmiljøet ».
DB170929 De totale reisekostnadene, inkludert sekretærens, foreligger foreløpig ikke, men anslås til å beløpe seg til flere hundre tusen dollar.
AP170929 For i denne saken har det vært minimalt med innsyn, og det foreligger ikke noe miljøregnskap, sier han.
AA170929 De totale reisekostnadene, inkludert sekretærens, foreligger foreløpig ikke, men anslås til å beløpe seg til flere hundre tusen dollar.
VG170928 Retten mener drapet er ekstremt og at det foreligger en viss gjentakelsesfare.
DB170928 Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
DB170928 Vi er på et stadium hvor det foreligger skjellig grunn til mistanke, og det er en omfattende etterforskning, sa hun til Dagbladet tidligere i dag.
AP170928 Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
AA170928 Oslo kommune mener det ble satt i verk tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.
SA170927 - Så vidt vi kan se, er det først når barnet blir alvorlig skadelidende av det som har skjedd - samtidig som man ikke ser en forbedring av situasjonen, at det foreligger anmeldelser.
NL170927 Det foreligger en rapport fra det anerkjente firmaet Oslo Economics, som konkluderer med at dersom valget står mellom et sykehus i Alta eller i Hammerfest, vil en lokalisering til Alta gi flere innbyggere, enn dagens løsning, nærhet til akuttsykehus og det beste tilbudet totalt sett.
FV170927 - Så vidt vi kan se, er det først når barnet blir alvorlig skadelidende av det som har skjedd - samtidig som man ikke ser en forbedring av situasjonen, at det foreligger anmeldelser.
DN170927 - I dag er situasjonen slik at det foreligger et forslag fra styret som majoriteten av de sikrede kreditorer støtter og det foreligger et tilbud fra de usikrede kreditorer som kom i dag.
DN170927 - I dag er situasjonen slik at det foreligger et forslag fra styret som majoriteten av de sikrede kreditorer støtter og det foreligger et tilbud fra de usikrede kreditorer som kom i dag.
DB170927 Men så langt foreligger det ingen indikasjoner på at han kommer til å gripe inn.
BT170927 - Så vidt vi kan se, er det først når barnet blir alvorlig skadelidende av det som har skjedd - samtidig som man ikke ser en forbedring av situasjonen, at det foreligger anmeldelser.
AP170927 - Så vidt vi kan se, er det først når barnet blir alvorlig skadelidende av det som har skjedd - samtidig som man ikke ser en forbedring av situasjonen, at det foreligger anmeldelser.
AA170927 Men så langt foreligger det ingen indikasjoner på at han kommer til å gripe inn.
AA170927 - Så vidt vi kan se, er det først når barnet blir alvorlig skadelidende av det som har skjedd - samtidig som man ikke ser en forbedring av situasjonen, at det foreligger anmeldelser.
VG170926 Hele prosessen : Se elgjakten fra skudd til stek ¶ Foreligger det ingen godkjent bestandsplan for området, er det definert som ulovlig felling.
NL170926 Her foreligger ingen nye faglige momenter som gir grunn for ny vurdering.
DB170926 Her foreligger ingen nye faglige momenter som gir grunn for ny vurdering.
AP170926 Inntil det foreligger rettskraftig dom sitter Gjermund Cappelen fengslet, mens Eirik Jensen får bo hjemme som en foreløpig fri mann.
AA170926 Det foreligger ingen meldinger om personskader, og politiet har så langt ikke slått fast hvordan brannen oppsto.
AA170926 Samtidig har kommunen vist til at det foreligger et reelt behov for arealet knyttet til ett konkret fabrikkonsept », skriver Fylkesmannen i brevet.
AA170926 Det kan bare skje dersom det foreligger « sterke grunner » til å inngå ekteskap.
SA170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
DN170925 Det ventes et klart ja, men resultatet foreligger først senere i uken.
DB170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
BT170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
AP170925 « Den bevisførsel som har funnet sted, tilsier ikke at det foreligger noen rimelig og fornuftig tvil om at provokasjon skal ha funnet sted ved noen anledninger.
AP170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
DN170924 Det foreligger nemlig en avtale mellom Nestlé og Bettencourt-familien om at ingen av de to partene skulle øke sine eierandeler, en avtale som gjelder seks måneder etter Liliane Bettencourts død.
AA170923foreligger det en plan for erstatning av jordbruksareal til berørte gårdbrukere.
DB170922 Jeg vet det foreligger noen ønsker, og det har det gjort hvert år, både fra kontilag og fra WorldTour-lag.
AP170922 desember 1998 : Rettspsykiatrisk rapport foreligger .
VG170921 - Foreløpig foreligger det ikke opplysninger om at det skal ha skjedd noe kriminelt, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.
NL170921 De som har fulgt Nussirsaken de siste årene har sikkert fått med seg at jeg er en innbitt motstander av prosjektet slik det foreligger , med planlagt årlig dumping av 2 milliarder kg tungmetallholdig avfall i Repparfjorden.
DB170921 Men det foreligger foreløpig ingen plan om å sende de beste, norske klatrerne til høyden.
AP170921 Fordi det ikke foreligger en dom mot kvinnen, er det den behandlende legen og ikke domstolen som avgjør om tvangsbehandlingen kan avsluttes.
AP170921 En slik reaksjon krever at det foreligger en voldsrisiko og nærliggende gjentakelsesfare.
AA170921 Så vil det ta en måneds tid før det foreligger en tiltale.
VG170920 Foreløpig foreligger det ingen meldinger om skader, men myndighetene hadde på forhånd advart mot det de frykter kan være det verste uværet dette århundret.
DB170920 Det blir uriktig av oss i påtalemyndigheten og i politiet å kunne kommentere saken videre før statsadvokatens avgjørelse foreligger , forteller Pedersen til Dagbladet.
DA170920 Det foreligger ikke opplysninger om at andre kjøretøy har vært involvert.
AP170920 - Jeg vil ikke kommentere noen sider av arbeidet før valgkomiteens innstilling foreligger , sier hun.
AA170920 Lahnstein understreker at han er positiv til forslaget som foreligger , men mener det er viktig at norske eiere får større eierskap i framtiden.
NL170919 Ved spørsmål til kommunen er svaret at det ikke foreligger konkrete planer om å etablere nye lekeplasser.
DB170919 Retten er enig med aktor i at Cappelens betaling viser at det ikke foreligger noe ordinært kilde-politiforhold », heter det i dommen.
DB170919 Holst Fugelli blir fraktet i ambulansefly til Tromsø sammen med ektemannen, der det blir påvist at hjerteceller dør, uten at noen klar diagnose foreligger .
DA170919 - Vi vil følge opp Valard nøye i tiden fremover, ikke minst for å få dokumentert at den enigheten som nå foreligger blir effektuert.
DA170919 For å få innvilget søknad om familieinnvandring ( familiegjenforening ) i Norge foreligger det et krav om en minsteinntekt - et underholdskrav - til familiemedlemmet som bor i Norge.
AP170919 - Vi har grunn til å tro at mange ikke gjorde det, sier Eggum, som avventer forklaringen inntil LOs medlemsundersøkelse foreligger i begynnelsen av oktober.
AA170919 - Vi vil følge opp Valard nøye i tiden fremover, ikke minst for å få dokumentert at den enigheten som nå foreligger blir effektuert.
VG170918 Samtidig har jeg respekt for etterforskningen og jeg tar til meg dommen som foreligger i dag.
DB170918 Han må eventuelt ikke i fengsel før det foreligger en rettskraftig dom og han må inn til soning.
DA170918 Dermed kan det ta år før en rettskraftig dom foreligger .
DA170918 Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener det er kritikkverdig at politiet ikke varsler skolen når det foreligger noe så alvorlig som en drapstrussel mot en av skolens elever.
AA170918 Senere vil retten ta stilling til om det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.
AA170918 Rådmannen har fremmet to alternative forslag ; 1 ) at planen vedtas slik den foreligger , eller 2 ) at « områderegulering for Overvik utsettes til byutredning med nullvekstmålet er ferdigstilt og nytt transportsystem for Trondheim øst er fastsatt », som er rådmannens anbefalte forslag.
AA170918 Ingen er tjent med at politikerne i Trondheim fatter et forhastet planvedtak uten at det foreligger et tilfredsstillende plangrunnlag.
AA170918 Det vil derfor være både oppsiktsvekkende og uforsvarlig om et politisk flertall skulle fatte et planvedtak på det grunnlaget som nå foreligger . 50 prosent av vilkårene fra Fylkesmannen og Vegvesenet er ikke imøtekommet.
AA170918 Det foreligger visstnok heller intet vedtak om at det skal være 2400 boliger på Overvik.
DB170917 Det er en dristig påstand kort tid før fasiten foreligger .
AP170917 " Ut fra NIFABs kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at Lightning Process virker.
VG170916 - Vi deler ingen av bekymringene til PF og kan ikke se at det foreligger noen brudd på arbeidsmiljøloven.
VG170916 Fengsling krever at det foreligger konkret unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare eller at det støter allmennhetens rettsfølelse at domfelte går fri fram mot ankeforhandlingen.
DA170916 Om du genuint begynner å tro at det foreligger en kontrollert plan om å skifte ut befolkningen i Norge og Europa, slik Anders Behring Breivik gjorde, eller at 11. september 2001 var iscenesatt, da kan du begynne å legitimere for deg selv at det er greit å sprenge en bombe og drepe 50 mennesker, sier Guldberg, som også er grunnlegger av ne
VG170915 - Det er primært det å gi en forvaringsstraff til en mann såpass opp i årene som vi mener ikke er riktig i forhold til den praksisen som foreligger , fortsetter han.
VG170915 I tingrettsdommen står det at retten har kommet frem til at det i denne saken foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter », basert på en samlet vurdering : ¶
DB170915 Ingen av disse har gjennomført noen omfattende, fri etterforskning utover det drepende materialet om Russlands svindel som allerede foreligger ved hjelp av WADAs uavhengige etterforskeren Richard H.
DB170915 « FIS har hele tiden sagt at dere ikke ville besvare dette spørsmålet før en dom foreligger .
DB170915 ( Dagbladet ) : Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) har vært stille i Therese Johaug-saken og har begrunnet det med at de ikke vil uttale seg før en dom foreligger : ¶
DB170915 Øvrige fengslingsgrunner foreligger ikke, sier hun.
AP170915 Retten mener likevel at lovverket er til hinder for at mindreårige kan dømmes til forvaring, med mindre det foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter ».
AA170915 Det betyr at Jensen eventuelt ikke må i fengsel før det foreligger er en rettskraftig dom, det vil si at dommen ikke blir anket eller at ankemulighetene er brukt opp, og han blir kalt inn til soning.
AA170915 Retten mener likevel at lovverket er til hinder for at mindreårige kan dømmes til forvaring, med mindre det foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter ».
VG170914 Klagemulighet foreligger frem til 26. september.
VG170914 Helsetilsynet er i gang med en rapport om situasjonen, og Hansen ønsker ikke å kommentere hva sykehuset har gjort feil før den foreligger .
DB170914 Tre sesonger er lagd - og alle foreligger på DVD - med engelske tekster.
DN170913 - Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim.
DB170913 Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i pressemeldingen.
DB170913 Vi mener det fortsatt foreligger bevisforspillelsesfare i saken, som fremdeles etterforskes for fullt, sier politiadvokat Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt til avisa, skriver NTB. 26 år gamle Kjetil Kilen Aase ble funnet død i en omsorgsleilighet på Ålgård lørdag 12. august.
AP170913 Det foreligger ikke noe tidsskjema for de planlagte samtalene.
AA170913 Det foreligger ikke noe tidsskjema for de planlagte samtalene.
AA170913 Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier hun.
VG170912 Ifølge straffeloven kan forvaring kun brukes for mindreårige når det foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter ». 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, sier til VG at de har valgt å anke fordi de mener tingrettens dom er feil : ¶
SA170912 Det foreligger planer som vil gi noe innsparing i andre halvår, men det er utopisk å tro at NIF sentralt vil komme ut i balanse.
DA170912 Overfladiske celler på livmortappen fanges opp med en plastikkbørste, sendes til undersøkelse i laboratoriet og svar foreligger etter få uker.
DA170912 Betegnelsen ME ( Myalgisk encefalomyelitt / encefalopati ) oppsto i 1956 og betyr at det foreligger muskelsmerter og inflammasjon/sykdom i hjerne- og ryggmarg.
BT170912 Det foreligger planer som vil gi noe innsparing i andre halvår, men det er utopisk å tro at NIF sentralt vil komme ut i balanse.
AP170912 Det foreligger planer som vil gi noe innsparing i andre halvår, men det er utopisk å tro at NIF sentralt vil komme ut i balanse.
AA170912 Velasquez mener at det foreligger troverdige opplysninger om at drøyt 6,4 millioner kroner på urettmessig vis fant veien til Morales' valgkamp, i strid med reglene for slik finansiering.
VG170911 Eirik Grønlie, markedsdirektør i Løvenskiold handel, vil ikke bekrefte at det foreligger noen avtale om å utbetale et beløp til Sannis etterlatte.
VG170911 Både Groth og Vad har tidligere vært klar på at de nekter straffskyld etter siktelsen som foreligger mot dem.
VG170911 - Han erkjenner ikke straffskyld, og vi mener at det ikke foreligger noen bevis i saken som indikerer at det har skjedd et drap.
AA170911 Selskapet kan imidlertid sette pengene på en sperret konto inntil en rettskraftig avgjørelse foreligger .
DA170909 Skisseprosjektet er videreutviklet og bearbeidet i forprosjektet som nå foreligger .
NL170908 Samtidig foreligger det et sterkt press på byene i landsdelen, og et klart behov for regionforstørring og turisme basert på mer klima- og miljø-vennlige reisemåter.
NL170908 Det foreligger konkrete planer om en fem-dobling av dagens produksjon.
DN170908 - Vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt.
DB170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
DA170908 Ideen til romanen som nå foreligger , har ligget der hele tida : ¶
DA170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
AP170908 Statens egne fagfolk bekrefter det samme som våre fagfolk i Oslo kommune, nemlig at planene slik de nå foreligger ikke er i tråd med Norges miljøforpliktelser og regjeringens egen klimapolitikk, sier byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ).
AP170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
AA170908 - Vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt.
AA170908 Det gjelder fag der det foreligger helse-, miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
AA170908 - Vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt.
VG170907 - Søknaden fra First Lady promotions er fortsatt ikke ferdigbehandlet, og det foreligger derfor ennå ingen godkjenning Vi har stilt krav til ytterligere legeundersøkelser utover det som er normalt av hensyn til utøverens sikkerhet og hennes alder.
DB170907 Slikt vekker gjenhør mange steder i verden, sjøl om det ikke foreligger et eneste bevis på at ARSA, hvis leder har bodd i Saudi-Arabia, er tilknyttet al-Qaida.
DA170907 Skisseprosjektet er videreutviklet og bearbeidet i forprosjektet som nå foreligger .
DA170907 Tall for 2016 foreligger ennå ikke, ifølge Aftenposten.
AA170907 Selv om det ikke foreligger ¶ troverdige offisielle tapstall, må vi kunne gå ut i fra at antall døde ligger nærmere 200 enn 100 begge steder.
AA170907 Det foreligger et lovutkast som setter begrensninger i forsamlingsfriheten, og det internasjonale samfunn og afghansk sivilsamfunn er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få.
AA170907 At det nå foreligger en samarbeidsavtale mellom Dostums parti Jumbesh-e Milli og det tadsjikiske opposisjonspartiet Jamiat-e Islami, kan tyde på at en tilbakekomst ligger i kortene.
AA170907 - Det foreligger ikke noe parti ved navn Demokratene registrert i Partiregisteret i Brønnøysund - kun Demokratene i Norge.
NL170906 En slik detaljplan foreligger ikke.
NL170906 Selv om den endelige beslutningen om den fremtidige innretningen av Hær og Heimevern først kommer når Landmaktutredningen foreligger , har Arbeiderpartiet vært helt klare på Hæren skal ha sin dedikerte kapasitet, altså helikoptere som har som hovedoppgave å trene og virke sammen med Hæren.
DB170906 Derfor foreligger det intet grunnlag for fortsatt fengsling.
DA170906 Ifølge Thomseth vurderer politiet det slik at det ikke foreligger bevisforspillelsesfare lenger.
DA170906 - Ville det ikke vært naturlig at skolen får informasjon, dersom det foreligger en trusselsituasjon ?
DA170906 « Konklusjonen er at det foreligger skjellig grunn til mistanke for både forsøk på drap og trusler » konstaterte dommeren.
AP170906 I kjennelsen kom det frem at det i saken er beslaglagt en rekke våpen med tilhørende ammunisjon, og at politiet mener det foreligger forklaringer og rapporter som knytter Bhatti til våpnene.
AA170906 Så langt foreligger det ingen reaksjon fra sentralregjeringen i Madrid, men det er ventet at man der vil sette foten ned for forsøket på løsrivelse.
AA170906 | Politiet : - Vi undersøker om det foreligger straffbar uaktsomhet ¶
AA170906 - Vi har ingen grunn til å tro at det foreligger noe forsett.
VG170905 Derfor er det ikke så unaturlig at IOC, selv om man understreker at det ikke foreligger noen trusler mot selve OL, den siste tiden har gjennomført en serie møter med statsledere om sikkerhetsproblematikk i Pyeongchang.
VG170905 Det foreligger en spesielt styrket mistanke, sa aktor Jakob Buch-Jepsen i retten.
VG170905 Han sier det foreløpig ikke foreligger noen dokumentasjon på effekten av språktester.
SA170905 Om svimmelheten gjør at Casper Ruud går glipp av flere turneringer, blir klart når svarene på prøvene foreligger .
DB170905 Derfor foreligger det intet grunnlag for fortsatt fengsling.
DA170905 De første resultatene av analysene foreligger nå.
AP170905 Om svimmelheten gjør at Casper Ruud går glipp av flere turneringer, blir klart når svarene på prøvene foreligger .
VG170904 President Thomas Bach har utsatt avgjørelsen til to nye rapporter foreligger senere i høst.
AP170904 - Men det foreligger et forslag til ny kommuneplan ?
AA170904 Dersom det foreligger risiko for at hackere kan påvirke opptellingen i de elektroniske tellemaskinene, er det både riktig og forståelig at alt gjøres for å forhindre at det oppstår tvil om opptellingen.
DB170903 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om de Twitter-meldingen og vi har lett nøye innen FBI, sa Comey under en åpen høring i den amerikanske kongressen.
AA170903 Ifølge amerikanske myndigheter foreligger det heller ingen planer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i en epost til NTB.
DB170902 På mer direkte norsk : Prinsippet om at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at straff bare kan iverksettes når det foreligger en rettskraftig dom.
DB170902 Justisministeren understreker at det bare skal gjelde « åpenbare saker », men altså før det foreligger siktelse, tiltale eller dom.
AP170902foreligger enda en oversettelse.
DB170901 I planene som foreligger for det norske budet ligger en åpning i Stavanger inne, samtidig som Oslo skal involveres mot slutten av oppholdet.
DB170901 Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune ba i forrige uke ( 22.8 ) Plan- og bygningsetaten undersøke om det « foreligger avvik mellom godkjent byggesøknad og faktisk bruk. » - Det har skjedd en glipp et eller annet sted når vi har fått en fiskerestaurant med en fiskedisk.
DA170901 - Det foreligger ingen avtale mellom Ap og Høyre i Moss, svarer Tollerud tydelig oppgitt.
AA170901 Hvis reformene blir satt ut i livet slik de foreligger nå, vil bedriftsledere kunne avtale lønn og arbeidsvilkår lokalt med arbeidere på bedriften, uten å måtte samordne det med landsomfattende bransjeavtaler.
SA170831 Han krever å stå i stillingen fram til det eventuelt foreligger en rettslig avgjørelse.
DB170831 Det foreligger ingen opplysninger om hvilke opposisjonsledere som kan bli stilt for retten for landsforræderi.
AP170831foreligger tiltalen.
AP170831 I tiltalen som nå foreligger , signert av statsadvokat Leif Morten Eide, skal legekjæresten hennes ha sørget for å gi henne store mengder sterkt vanedannende legemidler.
AA170831 Samtidig foreligger det ulike ideer om undersjøiske tunneler over til Fosen.
VG170830 Det foreligger ingen opplysninger om hvilke opposisjonsledere som kan bli stilt for retten for landsforræderi.
DB170830 Vi mener det i dag foreligger mer medisinsk kunnskap av betydning enn det man hadde tidligere, sier statsadvokat Marit Formo.
DB170830 - Det er fyllestasjonene på Alnabru og Ryen det foreligger konkrete planer om nå, sier byråden etter å ha undersøkt nærmere.
DA170830 Bare det at det foreligger et slikt « crowd funded » dokument skremmer nok de som har brukt all sin politiske makt siden 1999 på å forhindre at dette skulle utredes.
DA170830 Ny detaljert utredning foreligger : Norsk Bane jobber nå med en detaljert utredning av den alternative jernbanetraseen fra Sandbukta til Såstad.
DA170830 Han forteller at dette er første gang det foreligger en utredning på et slikt detaljnivå, selv om de ennå ikke er helt ferdige.
DA170830 - Skandalen blir fullbrakt hvis ikke kommunens ledelse samarbeider med Norsk Bane og påkaller time out inntil utredningen foreligger , sier han.
DA170830 - Med dette foreligger nå, trolig for første gang, et konkret og detaljert alternativ til planen til Bane Nor, skriver Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane AS, i invitasjonen til kommunen, som er adressert rådmannen og ordføreren.
DA170830 Pettersen mener at løsningen som foreligger vil være god for byen og vil sørge for gode muligheter til utvikling.
DA170830 - I dag står Høyre, Ap, SV, Venstre og KrF bak vedtaket som foreligger .
AP170830 Det foreligger ingen opplysninger om hvilke opposisjonsledere som kan bli stilt for retten for landsforræderi.
AP170830 Normalt skal det idømmes kortere ubetinget fengselsstraff for denne type saker, men retten har kommet til at det foreligger særlige grunner for å ikke idømme henne fengselsstraff.
AA170830 Det foreligger ingen opplysninger om hvilke opposisjonsledere som kan bli stilt for retten for landsforræderi.
AA170830 Velasquez mener at det foreligger troverdige opplysninger om at drøyt 6,4 millioner kroner på urettmessig vis fant veien til Morales' valgkamp, i strid med reglene for slik finansiering.
AA170830 Normalt skal det idømmes kortere ubetinget fengselsstraff for denne type saker, men retten har kommet til at det foreligger særlige grunner for å ikke idømme henne fengselsstraff.
DA170829 I en e-post til de ansatte skriver han at entreprenøren « Hent » har gitt tillatelse til åtte testtreninger inntil midlertidig brukstillatelse foreligger .
DA170829 Leder Shakeel Rehman i Moss Ap vil ikke innrømme at det foreligger en avtale mellom Høyre og Ap om ordførervalg og hovedutvalg, slik Dagsavisen Østfold kunne avsløre i helgen.
DA170829 september, sier Rehman, som på direkte spørsmål svarer nei på om det foreligger en avtale om ordførervervet.
AP170829 Vi mener det i dag foreligger mer medisinsk kunnskap av betydning for dødstidspunktet enn det man hadde tidligere, sier statsadvokat Marit Formo.
AA170829 Ifølge dommen foreligger det sterke allmennpreventive hensyn i saken : ¶
AA170829 Vi mener det i dag foreligger mer medisinsk kunnskap av betydning enn det man hadde tidligere, sier statsadvokat Marit Formo.
AA170829 Vi mener det i dag foreligger mer medisinsk kunnskap av betydning enn det man hadde tidligere, sier statsadvokat Marit Formo.
DB170828 Hun sier riktig nok at dersom det foreligger ny dokumentasjon så vil Høyre se på dette.
AP170828 For å kunne vurdere om elever med høyt fravær er mer på skolen nå enn før, trengs mer detaljert informasjon, og det får vi forhåpentligvis når den varslede evalueringen foreligger , om et par år.
AP170828 Det foreligger ikke endelig obduksjonsrapport, og politiet vil ikke kommentere dødsårsaken, utover at det er sannsynlig at det var et drap.
AA170828 Det foreligger ikke endelig obduksjonsrapport, og politiet vil ikke kommentere dødsårsaken, utover at det er sannsynlig at det var et drap.
VG170827 Det kan drøye før obduksjonsresultatet foreligger .
AP170827 « Slik løsningen foreligger i dag er ikke dette ivaretatt, og Coops sterke anbefaling er at man bør vente med lansering til dette er på plass », skriver Coop i brevet datert 14. august.
AA170827 Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd, men operasjonsleder Olav Myrvold i Sør-Øst politidistrikt sier at det ikke foreligger noen mistanke om noe kriminelt. ( ©NTB ) ¶
DB170826 I det følgende vil jeg gi et knippe av eksempler på den avstanden som foreligger : ¶
DA170826 På spørsmål til Tage Pettersen om det likevel foreligger en avtale om å gi fra seg ordførervervet til Ap, svarer han : ¶
DA170826 Det foreligger ingen skriftlige avtaler som dokumenterer hva de to partiene er blitt enige om.
DA170826 - Jeg er ikke kjent med at det foreligger planer hvor Ap og Høyre skal inngå i en fasttømret felles allianse.
AA170826 Trysil-mannens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen, mener det foreligger bevis som kan tyde på at ulven stammer fra menneskelig avl, og at den ikke er finskrussisk, slik tingretten og Rovdata har slått fast.
VG170825 Videre foreligger det en egen trussel mot Basilica de San Petronio i Bologna, keiser Karl den femtes kroningskirke, hvor det finnes et freskomaleri fra 1400-tallet som viser hvordan demoner torturer profeten Muhammed i helvete.
AP170825 Tallet på drepte kan komme til å stige, advarer han og viser til at de sårede ble sendt til flere ulike sykehus som det ennå ikke foreligger oversikt fra.
AA170825 Tallet på drepte kan komme til å stige, advarer han og viser til at de sårede ble sendt til flere ulike sykehus som det ennå ikke foreligger oversikt fra.
DB170824 Enkelte røster spør om det ikke er på tide å bygge ut hjørnene på stadion, men slike planer foreligger ikke ennå.
DB170824 I og med at Westerdals overfor elevene ga uttrykk for at linjene hadde en nødvendig godkjenning, foreligger det en mangel når dette ikke er tilfelle, skriver Berger i sitt sluttinnlegg til retten.
DA170824 - Det foreligger ingen tekniske bevis.
DA170824 I og med at Westerdals overfor elevene ga uttrykk for at linjene hadde en nødvendig godkjenning, foreligger det en mangel når dette ikke er tilfelle, skriver Berger i sitt sluttinnlegg til retten.
AP170824 I og med at Westerdals overfor elevene ga uttrykk for at linjene hadde en nødvendig godkjenning, foreligger det en mangel når dette ikke er tilfelle, skriver Berger i sitt sluttinnlegg til retten.
DB170823 Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
VG170822 Hjort ønsket i går ikke å la seg intervjue av VG, før en endelig avgjørelse i CAS foreligger i dag.
VG170822foreligger omsider en endelig dom i saken mot henne.
VG170822 I denne saken, som i andre tilfeller der det foreligger en positiv dopingprøve, blir det lagt frem en forklaring fra utøverens side om hva som skal ha forårsaket at ting ble som de ble.
VG170822 - Det er ingen opplysninger ennå vedrørende kvinneliket som er funnet, og jeg kommenterer ikke på det før det foreligger en identifikasjon, sier hun.
DB170822 Hjort vil vente med å uttale seg til dommen foreligger .
VG170821 Med mindre det foreligger « eksepsjonelle omstendigheter » som tilsier at vedkommende er helt « uten skyld », skal det idømmes en dopingstraff for regelbruddet den positive prøven utgjør.
VG170819 - Etter dette har retten kommet til at det foreligger en ulovlig barnebortføring etter barnebortføringsloven, står det i kjennelsen.
AP170819 Også store veiprosjekter som E39 ( Stavanger-Kristiansand ), E18 og E6 ser ut til å komme i havn om planene som nå foreligger blir fulgt opp.
VG170818 - Det foreligger ingen informasjon om at utstyr levert fra Norge er brukt i Jemen.
DB170818 FrP vil ta stilling til om det skal tillates leting eller produksjon av olje og gass først etter at en slik konsekvensutredning foreligger .
DA170818 Det foreligger nye opplysninger om at den savnede 20-åringens mobiltelefon har slått inn på basestasjoner som indikerer et større leteområde enn politiet først anslo.
AA170818 Per dags dato foreligger det tre aktive vedtak på skadefelling av bjørn i Norge ; ett i Grong/Høylandet og ett i Snåsa i Nord-Trøndelag og ett på Hedmarksvidda i Hedmark.
VG170817 I dag, tre måneder senere, foreligger det ingen konklusjon.
VG170817 Det foreligger en rettslig avgjørelse på at hun skal møte der, ikke noe som er frivillig, sa han til NTB i går.
NL170817 Vi vet det foreligger omfattende byggeplaner på Sør-Tromsøya og da trengs det friarealer.
DB170817 Til tross for at etikkrådet til Oljefondet konkluderte med at det foreligger en « uakseptabel risiko for at Leonardo på nytt kan bli involvert i grov korrupsjon ».
DB170817 - Jeg kan bekrefte at det foreligger en avtale med Gahr Støre, men at det gjenstår noen formaliteter, sier Stangeland til Dagbladet.
DB170817 ( Finansavisen : ) « Det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift.
VG170816 Spesielt rart blir utspillet når det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, skal ha uttalt at det ikke foreligger slike planer i det hele tatt, sier Marsteinstredet, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Oslo.
VG170816 Det foreligger en rettslig avgjørelse på at hun skal møte der, ikke noe som er frivillig.
DB170816 De siste månedene har jeg snakket med klubber, og det har dukket opp muligheter, men noe konkret foreligger ikke i øyeblikket, sa Bolt, som uttalte at han hadde et tilbud om prøvespill i Borussia Dortmund.
DA170816 Det er usikkert når den foreligger , opplyser politiadvokat Lars Ole Berge.
DA170816 Det er usikkert når den foreligger , opplyser politiadvokat Lars Ole Berge.
DA170816 Foreløpig foreligger det ingen stillbilder fra filmen der John Olav Nilsen er med.
AP170816 Det foreligger en rettslig avgjørelse på at hun skal møte der, ikke noe som er frivillig.
AA170816 Retten kan derfor ikke si seg enig med sørgruppen i at det foreligger feil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, og at vedtaket dermed er ugyldig.
AA170816 Retten kan derfor ikke si seg enig med sørgruppen i at det foreligger feil som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, og at vedtaket dermed er ugyldig.
AA170816 Det foreligger en rettslig avgjørelse på at hun skal møte der, ikke noe som er frivillig.
AA170816 Det er usikkert når den foreligger , opplyser politiadvokat Lars Ole Berge.
AA170816 - Det er usikkert når den foreligger , opplyser politiadvokat Lars Ole Berge.
VG170815 Til tross for den tilspissede situasjonen, forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
DN170815 Til tross for den tilspissede situasjonen, forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
DN170815 Til tross for den tilspissede situasjonen, forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
DB170815 Dagbladet får opplyst at saken fortsatt er under etterforskning, og så lenge en dom ikke foreligger , er den siktede spilleren uskyldig inntil det motsatte er bevist.
DB170815 - Men er det riktig å framføre dette foran 10 000 tilskuere og synge om den siktede, før en dom foreligger ?
DB170815 Til tross for den tilspissede situasjonen, forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
DA170815 « Etter rettens syn foreligger det ingen formildende omstendigheter ved selve kjøringen.
AA170815 Til tross for den tilspissede situasjonen, forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
AA170815 Til tross for den tilspissede situasjonen forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
AA170815 - I denne saken foreligger to motstridende forklaringer.
VG170814 Komiteens leder og nestleder, Angela Ruggiero ( 37 ) og Tony Estanguet ( 39 ), skriver i sin uttalelse forrige uke at Scotts uttalelser er « upassende », og at de stoler på og forventer at IOC, WADA, og alle andre involverte parter, vil ty til strenge tiltak « når fakta foreligger ».
AP170814 Til tross for den tilspissede situasjonen, forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
AP170814 - Dette har vært diskutert i Norge i snart ti år, og det foreligger ikke noen realistiske alternativer til dagens foretaksmodell, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.
AA170814 Tingretten mener fortsatt at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AA170814 Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det foreligger informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon, eller ved større planlagte arrangementer.
DN170813 Flere personer var vitne til hendelsen, og dermed foreligger det også flere ulike beskrivelser av det som skjedde. 22-årige Matt Korbon, som studerer ved Universitetet i Virginia, sier motdemonstranter marsjerte fredelig langs en gate i byen da man plutselig kunne høre « en voldsom bremselyd ».
AP170813 Det foreligger ingen offisielle tall på hvor stort utslippet er, men eksperter anslår at det dreier seg om opptil 35.000 fat råolje som har lekket ut i sjøen mellom oljefeltet og Al-Khafji.
AP170813 Det foreligger ingen offisielle tall på hvor stort utslippet var, men eksperter anslår at det dreier seg om opptil 35.000 fat råolje som hadde lekket ut i sjøen ved det saudi-kuwaitiske oljefeltet Al-Khafji.
AP170813 CIA-sjef Mike Pompeo forsikrer at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
AA170813 Det foreligger ingen offisielle tall på hvor stort utslippet var, men eksperter anslår at det dreier seg om opptil 35.000 fat råolje som hadde lekket ut i sjøen ved det saudi-kuwaitiske oljefeltet Al-Khafji.
AA170813 Flere personer var vitne til hendelsen, og dermed foreligger det også flere ulike beskrivelser av det som skjedde. 22-årige Matt Korbon, som studerer ved Universitetet i Virginia, sier motdemonstranter marsjerte fredelig langs en gate i byen da man plutselig kunne høre « en voldsom bremselyd ».
AA170813 CIA-sjef Mike Pompeo forsikrer at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.
DA170812 Flere personer var vitne til hendelser, og dermed foreligger det også flere ulike beskrivelser av det som skjedde. 22-årige Matt Korbon, som studerer ved Universitetet i Virginia, sier motdemonstranter marsjerte fredelig langs en gate i byen da man plutselig kunne høre « en voldsom bremselyd ».
AA170812 Flere personer var vitne til hendelser, og dermed foreligger det også flere ulike beskrivelser av det som skjedde. 22-årige Matt Korbon, som studerer ved Universitetet i Virginia, sier motdemonstranter marsjerte fredelig langs en gate i byen da man plutselig kunne høre « en voldsom bremselyd ».
AP170811 Denne hendelsen er ikke bekreftet, og det foreligger dessuten en annen versjon av samme hendelse.
DA170810 Dalane tingrett kom videre til at gårdbrukeren var troverdig, og at det ikke foreligger noen holdepunkter for at cannabisen var ment for videresalg.
AP170810 « Nytt i år var at det ble klart for oss at seksjonen systematisk henlegger et svært antall saker fra det offentlige hvor det foreligger grundig dokumentasjon av alvorlige lovbrudd. (... ) ¶ 1/3 av de sakene som har kommet inn til seksjonen blir henlagt uten etterforskning.
AA170810 Tingretten mener fortsatt at det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
VG170809 Nå bekrefter attpåtil produsent David Benioff at det foreligger en tiltrekning.
AP170809 Det japanske forsvarsdepartementet konkluderte denne uken i en analyse at det foreligger bevis på at Nord-Korea har klart å lage atomhoder små nok til å festes på langdistanseraketter.
AA170809 Den pågrepnes tilstand er ukjent, og så langt foreligger det ingen opplysninger om mannens identitet.
AA170809 Den pågrepnes tilstand er ukjent, og så langt foreligger det ingen opplysninger om mannens identitet.
AA170809 Politiet løslot siktede etter avhør i går kveld, ettersom det vurderes at det ikke foreligger grunnlag for fengsling.
AP170808 Det japanske forsvarsdepartementet konkluderte denne uken i en analyse at det foreligger bevis på at Nord-Korea har klart å lage atomhoder små nok til å festes på langdistanseraketter.
AA170808 Ifølge Røli foreligger fortsatt ikke analyser av alle tekniske funn.
VG170807 - Med de konkrete planene som foreligger med Nye Veier, så er vi ferdig ca. 2027.
AP170806 Nå har det gått to år, og fortsatt foreligger det ingen utredning.
AA170806 juli 2017, er forhandlingene i FN sluttført og det foreligger enighet om et forbud mot atomvåpen.
AA170806 Det er ingen grunn til å tro at statsministeren kaster kortene såfremt det fortsatt foreligger et slikt flertall.
VG170805 Han sier til NRK at det bare er når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, at han ønsker at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.
VG170805 Det foreligger nå mye kunnskap om koplingen mellom organisert narkotikakriminalitet og terrorvirksomhet, skriver Birthe Eriksen.
VG170805 - Det foretas heller ingen drøfting av hvorvidt det foreligger verken handlingsplikt eller etterforskningsplikt.
AP170805 En slik jury har spesiell autoritet til å samle inn dokumenter, snakke med vitner og potensielt ta ut tiltale etter hvert, om det foreligger bevis.
AP170805 Han sier til NRK at det bare er når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, at han ønsker at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.
AA170805 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa fredag at det bare er når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, at han ønsker at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.
DB170804 Han sier til NRK at det bare er når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, at han ønsker at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.
AP170803 Men Helse- og omsorgsdepartementet skrev allerede den gang at de mest pleietrengende hadde en rett til sykehjemsplass, men mente at justeringer av loven var nødvendig fordi « mange brukere og pårørende ikke opplever at det foreligger en slik rett ».
DN170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter.
AP170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter.
AP170802 Deretter kom nyheten om at Oslo Børs satte aksjen under særskilt observasjon, med henvisning til de pågående gjeldsforhandlingene, « inntil det foreligger nye avklaringer » rundt situasjonen til konsernet.
AA170802 Deretter kom nyheten om at Oslo Børs satte aksjen under særskilt observasjon, med henvisning til de pågående gjeldsforhandlingene, « inntil det foreligger nye avklaringer » rundt situasjonen til konsernet.
AA170802 - Det foreligger kun et begrenset antall kostnadsestimater fra ulike virksomheter.
VG170801foreligger det derimot en ny rapport som kan få Caster Semenya utestengt nok en gang.
DB170801 Størrelsen på foreleggene foreligger det ikke praksis på ennå.
VG170730 Menneskerettsorganisasjoner minner om at den såkalte Leahy-loven i USA forbyr det amerikanske forsvaret å gi militærhjelp til utenlandske styrker, dersom det foreligger troverdige beviser for at de har gjort seg skyldige i brudd på menneskerettighetene og det ikke blir gjort noe for å stille de skyldige til ansvar.
AA170730 Menneskerettsorganisasjoner minner om at den såkalte Leahy-loven i USA forbyr det amerikanske forsvaret å gi militærhjelp til utenlandske styrker, dersom det foreligger troverdige beviser for at de har gjort seg skyldige i brudd på menneskerettighetene og det ikke blir gjort noe for å stille de skyldige til ansvar.
DB170727 PU har bygget opp spesialistkompetanse når det gjelder å avklare ID der det ikke foreligger dokumenter, som blant annet omfatter sjekk opp mot ulike registre, sjekk av bagasje, undersøkelse på bopel, språktest, tekniske undersøkelser og bruk av tvangsmidler der det er aktuelt.
AA170727 Flere av disse ligger i private bygg, og det er ukjent om det foreligger avtaler som forplikter eierne av byggene.
DA170726 Før helgen karakteriserte direktør ved FFI, John-Mikal Størdal, versjonen som er blitt lekket som « et falsum », og FFI gjorde det klart at instituttet ikke stiller seg bak det som foreligger i utkastet.
AA170726 Retten viste til sakens alvorlighetsgrad og lovbruddets art, sett opp mot at de mener det foreligger unndragelses- og gjentakelsesfare.
AA170726 « Av hensyn til sakens alvorlighetsgrad og lovbruddets art, sett opp mot den unndragelsesfaren og gjentagelsesfaren som foreligger , mener retten at fortsatt fengsling er tvingende nødvendig og å anse som siste utvei », heter det i kjennelsen.
VG170725 Flere republikanere har varslet at de er mot forslaget som foreligger , og det er ventet at Trump vil gå på et nederlag.
DB170725 Men i planene som foreligger er hensikten å bringe ryttere på fra vest til øst, altså på tvers av Norge.
DB170725 FNs spesialutsending til Midtøsten mener konflikten kan bli ytterligere opptrappet dersom det ikke foreligger noen løsning før fredag.
DB170725 I den grad det foreligger erfaringer fra andre land, er problemet at slike lovendringer vanligvis følger av at bruken allerede ligger høyt.
AA170725 FNs spesialutsending til Midtøsten mener konflikten kan bli ytterligere opptrappet dersom det ikke foreligger noen løsning før fredag.
VG170724 Senatet vil nå stemme over hvorvidt Barack Obamas helsereform, den såkalte Obamacare skal avskaffes eller ikke, til tross av at det ikke foreligger en ny og ferdig utarbeidet helsereform, opplyser McConnell.
VG170724 Fredag kom imidlertid avslaget på søknaden hvor Miljødirektoratet skriver at de ikke kan se « at det foreligger tilstrekkelige argumenter for å fravike hovedregelen om at ville dyr ikke skal være i fangenskap ».
AA170724 60-åringen må møte i retten mandag når det foreligger en formell siktelse.
AP170723 « At det foreligger miljøverdier og rødlistearter som myndighetene ikke kjenner til, er en påstand fra NOA.
VG170721 Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et utvisningsvedtak om varig utvisning fra Norge.
VG170721 Det er utfordrende å få til samlokaliseringen i flere av de eksisterende politibyggene, men det foreligger utkast til planer som vi må se nærmere på.
DB170721 Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et utvisningsvedtak om varig utvisning fra Norge.
AA170721 DNA-prøvene av Dali skal nå analyseres for å fastslå om Abels påstand stemmer, og det vil trolig ta minst én måned før resultatet foreligger .
AA170721 Der kom det også fram at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et utvisningsvedtak om varig utvisning fra Norge.
AA170721 Av dommen framgår det at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge og at det foreligger et vedtak om varig utvisning fra Norge.
DN170720 Det foreligger lignende forslag i andre land, så vi mener det er verdt å vurdere også for Norge, sier Golimo.
DN170720 Departementet vil ikke kommentere forslagene fra NFI før rapporten foreligger i desember, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Andersson på vegne av kulturminister Linda Hofstad Helland.
DB170720 ¶ POLITIKK : Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet, skriver Nesteren Hasani.
DB170720 Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet.
DA170720 8.082 råkjørere ¶ - Foreligger det tall for hvor mange som er tatt i fartskontroller og for andre forseelser ?
AA170720 Ofte foreligger det få eller ingen beviser for at de som pågripes har tilknytning til Boko Haram, og de som mishandler fangene nyter godt av straffefrihet, konstaterer Amnesty.
DN170719 Senatet vil stemme over hvorvidt Obamacare skal avskaffes eller ikke, på tross av at det ikke foreligger en ny og ferdig utarbeidet helsereform, opplyser McConnell.
AA170719 Senatet vil stemme over hvorvidt Obamacare skal avskaffes eller ikke, på tross av at det ikke foreligger en ny og ferdig utarbeidet helsereform, opplyser McConnell.
AA170719 Bjerk opplyser til kanalen det foreløpig kun er domsslutningen som foreligger , og at de derfor ennå ikke vet hva som ligger til grunn for boten.
AA170719 - Det burde ha blitt ordnet opp imellom norske og russiske fiskerimyndigheter, sier Bjerk som legger til at han vil vurdere å anke dommen når den foreligger . ( ©NTB ) ¶
VG170717 Selv om retten ikke har konstatert at drapet var planlagt foreligger det et element av planlegging slik at drapet ligger nært opp til grensen for planlagt drap.
DB170717 Dermed tyder ting på at tilbudene fra Astana og UAE Team Emirates overgår det som foreligger fra hans nåværende arbeidsgiver.
VG170716 En bot på 400.000 krever store forseelser, som ikke foreligger her.
VG170716 Mener det foreligger en saksbehandlingsfeil ¶
VG170716 Advokat for barnas mor, Heidi Varmann, sier til Dagbladet at det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barne i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer for barnefaren.
VG170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter.
DB170716 Mors advokat, Heidi Varmann, sier at moren mener lagmannsrettens behandling « har vært for summarisk og overflatisk i en så alvorlig sak, og at det foreligger saksbehandlingsfeil ».
DB170716 Morens advokat sier det foreligger konkret informasjon som tilsier at det er risikofylt å overlate barna i farens varetekt, og at jentas mor har fremlagt dokumentasjon som underbygger hennes bekymringer.
DB170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilt, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, og især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer i henhold til barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter, sier moren til Dagbladet, via sin advokat Heidi Varmann.
AA170716 - Foreløpig vet vi ikke om det foreligger et straffbart forhold eller om dødsfallet skyldes andre ting, sa etterforskningsleder Leif Gundersen til NTB.
AA170716 - Jeg er svært skuffet, fortvilet, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer når det gjelder barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter, sier moren til Dagbladet via sin advokat Heidi Varmann.
VG170715 I forordet til rapporten slår imidlertid en arbeidsgruppe fast at « det foreligger ingen overordnet policy ».
DA170715 Denne gangen vender de blikket framover og presenterer 17 museumsbygg som enten er under bygging eller bare foreligger som prosjekter.
AA170715 Han sier det kan gå en måned før den endelige obduksjonsrapporten foreligger .
AA170715 - Foreløpig vet vi ikke om det foreligger et straffbart forhold eller om dødsfallet skyldes andre ting, sier Gundersen.
AA170715 Han sier det kan gå en måned før den endelige obduksjonsrapporten foreligger .
AA170715 - Foreløpig vet vi ikke om det foreligger et straffbart forhold eller om dødsfallet skyldes andre ting, sier Gundersen.
AA170714 Politiet mener også at « dersom det foreligger en reell fare for barnets sikkerhet, må dette kunne løses innenfor rammen av varetekten, eventuelt plassering på et sted der barnets sikkerhet er ivaretatt », ifølge avgjørelsen.
NL170713 Innlegget er underlig, sett i lys av de fakta som nå foreligger , og som ikke er bestridt av noen - heller ikke av ledelsen selv : ¶
AA170713 Når det gjelder begravelsen, har politiet vært opptatt av bevisforspillelsesfaren som de mener foreligger .
AA170713 Politiet mener det foreligger bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare, og begjærte derfor den siktede 29-åringen varetektsfengslet.
AA170713 Dette begrunnes med at politiet mener det foreligger bevisforspillelsesfare og gjentakelsesfare.
DA170712 « Det var ekstraordinær stor pågang i perioden juni-oktober », heter det i årsmeldingen som nå foreligger .
AA170712 - Vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, derfor er isolasjon påkrevd, sa Sand til Adresseavisen tirsdag.
VG170711 - Saken dreier seg om et klart brudd på vårt interne regelverk, men det foreligger ikke mistanke om økonomiske misligheter slik saken står i dag, sier kommunikasjonssjefen i UD.
DB170711 Han ble seinere siktet og varetektsfengslet, men er nå ute av politiets varetekt - da politiet mener det ikke lenger foreligger fare for bevisforspillelse. 32-åringen har selv forklart at han befant seg på en annen adresse i Oslo da skytingen fant sted.
DA170711 » skriver utvalget, og konkluderer med at det ikke foreligger noen « grove feil ved dommerens forståelse av regelverket » når han velger å sette i gang spillet etter skaden.
DA170711 Dagsavisen har tidligere vært i kontakt med tvillingenes pressekontakt, Marte Schei i Anti, som ikke vil kommentere noe som helst før det foreligger en konklusjon fra Forbrukerombudet.
AA170711 - Vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, derfor er isolasjon påkrevd, sier Sand.
DB170710 - Spesialenheten har imidlertid med bakgrunn i etterforsking av forholdet ikke funnet å konkludere med at det foreligger bevis for at det er opptrådt straffbart.
VG170708 Amundsen vier også klar tale til partier som nå stiller seg tvilende til planene slik de foreligger .
DB170708 - Det foreligger ikke et kontraktstilbud i dag.
DB170708 Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold ?
AA170708 Men noe bilde med ham og bærekraftsballen foreligger så langt ikke. ( ©NTB ) ¶
VG170707 - Kommunen kan ikke se at overformynderiet i sin tid handlet erstatningsbetingende eller at det foreligger erstatningsansvar. | « Askeladden»-stjernen er gateselger ¶
VG170707 - Foreligger ikke erstatningsansvar ¶
SA170707 60-åringen Lauritzen mener at Kaggestad trolig setter seg ned med kartbok og kulepenn når Tour de France-ruten for 2018 foreligger i sin helhet.
FV170707 60-åringen Lauritzen mener at Kaggestad trolig setter seg ned med kartbok og kulepenn når Tour de France-ruten for 2018 foreligger i sin helhet.
DA170707 Til RA forklarer Lufthansa at det foreløpig ikke foreligger noen planer om å opprette forbindelsen.
DA170707 - På nåværende tidspunkt foreligger det ingen konkrete planer, sier Neda Jaafari, talsperson for Lufthansas ruteaktivitet i Europa.
BT170707 60-åringen Lauritzen mener at Kaggestad trolig setter seg ned med kartbok og kulepenn når Tour de France-ruten for 2018 foreligger i sin helhet.
AP170707 60-åringen Lauritzen mener at Kaggestad trolig setter seg ned med kartbok og kulepenn når Tour de France-ruten for 2018 foreligger i sin helhet.
DN170706 Vi vil informere Oslo Børs og andre når det foreligger avklaring, skrev Riste i en mail til DN på tirsdag.
DN170706 Den aktuelle jobben innehas i dag av Jean-Paul Laborde, og offisielt foreligger det ingen planer om å bytte ham ut.
AA170706 Den aktuelle jobben innehas i dag av Jean-Paul Laborde, og offisielt foreligger det ingen planer om å bytte ham ut.
VG170705foreligger en forskningsrapport som kan gi dem rett.
VG170705 Det foreligger også en mulighet til å forlenge avtalen med ytterligere ett år.
DB170705 - I lys av sammenfallet mellom dødstidspunktene for denne jenta og Susanne Rehklau må påtalemakten nå etterforske om det ikke her foreligger et overlagt drap ved hjelp av en dødschip, sa han.
DB170705 « Både visuelt og fonetisk foreligger det en høy grad av likhet da merkevarene Nordfrost og Nordfront bare skiller seg fra hverandre gjennom bokstavene S og N », skriver PRV i sin beslutning, ifølge Expressen.
DA170705 Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold ?
DA170705 Ettersom vi har klaget saken inn til Sivilombudsmannen, mener vi i det minste at det er rimelig at Bane NOR venter med å starte opp arbeidet til svaret derfra foreligger , sier han.
DB170704 Det foreligger i saken ingen rapport fra åstedsundersøkelsen, men tre uker senere sendte en annen politibetjent blodige trefliser fra fjøla til Rettsmedisinsk institutt i Oslo for å få undersøkt om blodet stammet fra 47-åringen.
DA170704 Dagsavisen har tidligere vært i kontakt med tvillingenes pressekontakt, Marte Schei i Anti, som ikke vil kommentere noe som helst før det foreligger en konklusjon fra Forbrukerombudet.
AA170704 Det foreligger ingen kommentar til Amnestys rapport foreløpig.
AA170704 De mener at det ikke foreligger straffbare forhold.
AA170704 Vi er kjent med at rapporten nå foreligger .
AA170704 Denne uken kom konklusjonen, som ifølge daglig leder Bernt Østhus i Staur Holding er : Rune Olsø har ikke brutt på kommunens interne etiske regler, og det foreligger heller ingen brudd på habilitetsreglene.
AA170704 Advokatfirmaet har konkludert med at det « ikke foreligger straffbare forhold, og at verken subjektive eller objektive vilkår for straff er oppfylt ».
VG170703 Therese Johaug har fått beskjed fra Idrettens voldgiftsrett om at hun må vente minst fire nye uker før det foreligger en endelig dom i dopingsaken mot henne.
VG170703 Ifølge straffeloven kan forvaring kun brukes for mindreårige når det foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter ».
SA170703 Alpinstjernen har saksøkt Norges Skiforbund for å få profilere sin egen sponsor på hjelmen, men en rettskraftig dom foreligger ikke ennå.
SA170703 Alpinstjernen har saksøkt Norges Skiforbund for å få profilere sin egen sponsor på hjelmen, men en rettskraftig dom foreligger ikke ennå.
SA170703 Therese Johaug har fått beskjed fra Idrettens voldgiftsrett om at hun må vente minst fire nye uker før det foreligger en endelig dom i dopingsaken mot henne.
FV170703 Tenker du det samme nå som anken faktisk foreligger ?
FV170703 For mindreårige kan forvaring kun brukes når det foreligger « ekstraordinære omstendigheter », ifølge straffeloven.
DA170703 Therese Johaug har fått beskjed fra Idrettens voldgiftsrett om at hun må vente minst fire nye uker før det foreligger en endelig dom i dopingsaken mot henne.
DA170703 Hun vil ikke kommentere noe som helst før det foreligger en konklusjon fra Forbrukerombudet.
BT170703 Therese Johaug har fått beskjed fra Idrettens voldgiftsrett om at hun må vente minst fire nye uker før det foreligger en endelig dom i dopingsaken mot henne.
BT170703 Alpinstjernen har saksøkt Norges Skiforbund for å få profilere sin egen sponsor på hjelmen, men en rettskraftig dom foreligger ikke ennå.
AP170703 Therese Johaug har fått beskjed fra Idrettens voldgiftsrett om at hun må vente minst fire nye uker før det foreligger en endelig dom i dopingsaken mot henne.
AP170703 Alpinstjernen har saksøkt Norges Skiforbund for å få profilere sin egen sponsor på hjelmen, men en rettskraftig dom foreligger ikke ennå.
AP170703 Alpinstjernen har saksøkt Norges Skiforbund for å få profilere sin egen sponsor på hjelmen, men en rettskraftig dom foreligger ikke ennå.
AP170703 Therese Johaug har fått beskjed fra Idrettens voldgiftsrett om at hun må vente minst fire nye uker før det foreligger en endelig dom i dopingsaken mot henne.
AA170703 Anslaget for inneværende år foreligger først i oktober, men utviklingen går i gal retning, slår FN-organisasjonen fast.
AA170703 Ifølge fengslingskjennelsen er lagmannsretten enig med tingrettens avgjørelse i at det foreligger skjellig grunn til mistanke om at siktede har forholdt seg slik som beskrevet i siktelsen.
AA170703 Etter rettens syn foreligger sannsynlighetsovervekt for at hun vil benytte seg av en slik mulighet », heter det fra kjennelsen.
DB170702 - Min klient har hele tiden nektet for enhver innblanding, og hun er ikke enig i at det foreligger sterke bevis, sa Hikes til nyhetsbyrået TT etter at tingrettens konklusjon var klar.
AA170702 Det foreligger ingen offisielle detaljer om de siste dødsfallene, men et medlem av Venezuelas lovgivende forsamling sier ofrene er i alderen 20 til 49 år og at de ble skutt til døde.
BT170701 Det foreligger allerede en tiltalebeslutning mot mannen fra april.
AP170701 Hun påpeker at det i loven om sosiale tjenester ikke foreligger grunn til å gi avslag til etablering på spesifikke adresser - vedkommende fikk derfor innvilget garanti.
DA170631 Det er ikke en promillesak, men en sak der det foreligger påstand om forvaring, det er dødsfølge i saken.
VG170630 VG har vært i kontakt med avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus, som sier at de er informert om søksmålet, og at de vil behandle dette når det foreligger .
VG170630 Til VG sier politiadvokat Tone Bysting i Oslo-politiet at årsaken til henleggelsen beror på at det ikke foreligger en klar dødsårsak, og at det dermed ikke er mulig å si om feilen på sengen har hatt betydning for dødsfallet.
SA170630 ULOVLIG : Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
SA170630 Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
SA170630 - Merk deg at fristen på 14 dager utvides helt opp til 12 måneder dersom du ikke har mottatt opplysninger fra den næringsdrivende om at det foreligger angrerett og angreskjema, samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten, sier Hovde Skjelbostad.
SA170630 Noe eksakt svar på det foreligger naturlig nok ikke.
BT170630 Noe eksakt svar på det foreligger naturlig nok ikke.
AP170630 Zoido har imidlertid understreket at det ikke foreligger noen konkret trussel bak avgjørelsen.
AP170630 Zoido har imidlertid understreket at det ikke foreligger noen konkret trussel bak avgjørelsen.
AP170630 ULOVLIG : Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
AP170630 Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette.
AP170630 - Merk deg at fristen på 14 dager utvides helt opp til 12 måneder dersom du ikke har mottatt opplysninger fra den næringsdrivende om at det foreligger angrerett og angreskjema, samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten, sier Hovde Skjelbostad.
AP170630 Noe eksakt svar på det foreligger naturlig nok ikke.
VG170629 Ifølge en meningsmåling utført for avisen USA Today er det bare 12 prosent av amerikanere som støtter forslaget som foreligger per nå.
VG170629 Er det slik at Norge « må » sende soldater til fremmede land, selv om det ikke foreligger noen artikkel 5-situasjon hvor et NATO-land har blitt angrepet ?
VG170629 Ifølge straffeloven kan forvaring kun brukes for mindreårige når det foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter ».
VG170629 I dommen står det at retten har kommet frem til at det i denne saken foreligger « helt ekstraordinære omstendigheter », basert på en samlet vurdering : ¶
NL170629 De rapporter som foreligger - og de utgravinger som har vært gjort tidligere, sier entydig at tuftene i Steinsvika ikke inneholder fortidsminner av betydning.
FV170629 For mindreårige kan forvaring kun brukes når det foreligger « ekstraordinære omstendigheter », ifølge straffeloven.
DN170629 Tvert imot følger det uttrykkelig av dokumentasjonen at det ikke foreligger noen slik avtale, påpeker Angell til aksjonærene.
DN170629 - Noen slik avtale foreligger simpelthen ikke.
DB170629 Tingretten skriver at det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter i denne saken.
DB170629 Det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter i denne saken, mener retten.
BT170629 Det foreligger nok rettspraksis som dokumenterer at politiet går langt over streken.
AP170629 - Løsningen som nå foreligger er for kompakt og dominerende, og det er trolig også uforsvarlig dyrt å realisere, sier hun.
AP170629 For mindreårige kan forvaring kun brukes når det foreligger « ekstraordinære omstendigheter », ifølge straffeloven.
DA170628 Politiet vil komme ut med nye opplysninger i saken når dette foreligger .
DA170628 Det foreligger ikke en formell siktelse, og etterforskningen fortsetter, sier Christina Nessa, politijurist i Sør-Vest politidistrikt.
BT170628 Det foreligger ikke en formell siktelse, og etterforskningen fortsetter, opplyser politijurist Christina Nessa i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.
AP170628 - Et viktig grep for å få ned saksbehandlingstiden er også at sekretariatet i nemnda nå begynner å ta realitetsavgjørelser i saker hvor det foreligger fast nemndspraksis, som ikke trenger å forelegges nemnda til avgjørelse, sier Bjerkvoll.
AP170628 - Et viktig grep for å få ned saksbehandlingstiden er også at sekretariatet i nemnda nå begynner å ta realitetsavgjørelser i saker hvor det foreligger fast nemndspraksis, som ikke trenger å forelegges nemnda til avgjørelse, sier Bjerkvoll.
AP170628 Det foreligger ikke en formell siktelse, og etterforskningen fortsetter, opplyser politijurist Christina Nessa i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.
AA170628 Dypvik minner om at folk til enhver tid må forholde seg til den skiltingen som foreligger .
AA170628 - Vi mener at det foreligger bevisforspillelsesfare, sier Sand.
AA170628 Det foreligger ikke en formell siktelse, og etterforskningen fortsetter, opplyser politijurist Christina Nessa i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.
FV170627 Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak.
DN170627 Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak.
DB170627 Det er klart at de nå er lettet over at det foreligger en dom, sier Bohinen til Dagbladet og legger til : ¶
DA170627 - Vi kommer til å intensivere aksjonene for å få stanset anleggsmaskinene på nytt og flere ganger, til det foreligger en avgjørelse fra Sivilombudsmannen, sier Gjermund Andersen, styreleder i NOA.
BT170627 Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak, men teknologieksperter som har analysert skjermbildene som har versert i sosiale medier sier det ser ut til å dreie seg om et løsepengevirus.
AP170627 Retten mener det foreligger en rekke skjerpende omstendigheter ved drapet.
AP170627 Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak, men teknologieksperter som har analysert skjermbildene som har versert i sosiale medier sier det ser ut til å dreie seg om et løsepengevirus.
AA170627 Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Retten mener det foreligger en rekke skjerpende omstendigheter ved drapet.
AA170627 Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvem som står bak, men teknologieksperter som har analysert skjermbildene som har versert i sosiale medier sier det ser ut til å dreie seg om et løsepengevirus.
DN170626 PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland skriver videre i en melding at anmeldelsen henlegges med begrunnelse i at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.
DN170626 Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har slått fast at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget, og tidligere sikkerhetstopper har uttalt at det foreligger bevismateriale som rettferdiggjør etterforskningen av Trump og hans medarbeidere.
DN170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».
DB170626 Den konkluderer med at det foreligger brudd på helselovgivningen, og at kommunen ikke har foretatt en risikovurdering og kartlagt hvilke forhold som kan medføre risiko for feilmedisinering.
BT170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
AP170626 Den konkluderer med at det foreligger brudd på helselovgivningen, og at kommunen ikke har foretatt en risikovurdering og kartlagt hvilke forhold som kan medføre risiko for feilmedisinering.
AP170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
AA170626 PST anfører som begrunnelse for henleggelsen « at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold ».
VG170625 Pasienten skal normalt orienteres dersom det foreligger forhold som gjør at taushetsplikten settes til side.
VG170625 - Helsepersonellet har rett og plikt til å varsle politiet eller andre i unntakstilfeller dersom det foreligger tungtveiende grunner til å melde fra.
VG170625 Søndag morgen opplyser politiet til VG at de ikke gjør noe aktivt med saken, men at en etterforskning vil starte når en anmeldelse foreligger .
NL170624 Når resultatet av ALI' sykdomsundersøkelser på laks foreligger til høsten, får vi en indikasjon på hvordan dette har gått.
DB170624 Dersom det ikke foreligger en anmeldelse til uka, så kommer jeg til å anmelde det selv, sier han til Dagbladet.
VG170623 Ifølge CNN har minst fire av de mest konservative republikanerne, blant dem Rand Paul og Ted Cruz, bestemt seg for at de ikke kommer til stemme for forslaget slik det foreligger nå.
VG170623 - Jeg har hatt en god og oppklarende dialog med flere tjenestemenn i UD i dag, og slik jeg vurderer den informasjonen jeg har fått, så er min vurdering at det ikke er rimelig grunn for meg til å be politiet undersøke om det foreligger straffbart forhold, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud til VG.
NL170623 Men Fiskeridirektoratet kan ikke kreve stans fordi det ikke foreligger forskning som beviser at kontinuerlige undervannseksplosjoner skremmer fisk lenger unna enn 18 nautiske mil ( HI-rapport av 1993 ).
FV170623 Tingretten mener det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter ved at handlingene ble begått over lang tid i besteforeldrehjemmet der barna hadde krav på å føle seg trygge.
DB170623 - Vi gjør ingenting før eventuell bekreftet offisiell informasjon foreligger , skriver informasjonssjef i Olympiatoppen, Halvor Lea, i en sms til Dagbladet.
AP170623 - Vi får se når valgresultatet foreligger - da tror jeg regjeringskløen kommer hos Støre.
AA170623 Tingretten mener det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter ved at handlingene ble begått over lang tid i besteforeldrehjemmet der barna hadde krav på å føle seg trygge.
VG170622 Onsdagens angrep betegnes som en isolert hendelse, og tjenestemenn sier det ikke foreligger noen konkret trussel mot lokalsamfunnet i Flint.
VG170622 Ifølge CNN har minst fire av de mest konservative republikanerne, bland dem Rand Paul og Ted Cruz, bestemt seg for at de ikke kommer til stemme for forslaget slik det foreligger nå.
BT170622 Hun sier det er alvorlig at utvalget slår fast at barna ofte ikke blir snakket med når det foreligger mistanke om overgrep eller vold.
AA170622 Onsdagens angrep betegnes som en isolert hendelse, og tjenestemenn sier det ikke foreligger noen konkret trussel mot lokalsamfunnet i Flint.
AA170622foreligger rapporten fra disse samlingene, som kan kaste lys over dette.
VG170621 Tallaksen fortsatte prosedyren med å understreke at han mener det ikke foreligger tvil om at det er den tiltalte 16-åringen som har utført drapshandlingene.
VG170621 - Det foreligger elementer av planlegging, men det er ikke snakk om overlagt drap, fastslo han.
SA170621 Onsdagens angrep betegnes som en isolert hendelse, og tjenestemenn sier det ikke foreligger noen konkret trussel mot lokalsamfunnet i Flint.
SA170621 Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i løpet av fredag da politiet mener det foreligger gjentakelsesfare.
DN170621foreligger rapporten fra etterforskerne i National Transportation Safety Board ( NTSB ).
DB170621 Statsadvokaten mener det foreligger en rekke skjerpende omstendigheter, blant annet hvor målrettet drapet på Hassan framstår.
DB170621 Det foreligger for øvrig et intervju med meg umiddelbart etter dette som jeg er glad skjedde før digitaliseringen av NRK.
DA170621 Da er det fem år siden avtalens inngåelse, og hvis ikke en reguleringsplan foreligger innen den tid kan kommunen kreve at avtalen bortfaller.
AP170621 Laktat : Melkesyre slik den foreligger oppløst i blod og celler.
AP170621 Laktat : Melkesyre slik den foreligger oppløst i blod og celler.
AP170621 Utvalget mener disse også skal få opplysningsrett hvis man har grunn til å tro at det foreligger mindre alvorlige forhold som kan føre til tiltak etter barnevernsloven.
AP170621 Flertallet vil også utrede å innføre en opplysningsplikt til barnevernstjenesten om ufødte barn der det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven før eller etter barnets fødsel.
VG170620 Vi kjenner heller ikke til om det faktisk foreligger en slik sak som det her refereres til.
VG170620 - Generelt kan det sies at en klareringsmyndighet vil forsøke å avklare om det foreligger forhold av sikkerhetsmessig betydning, eksempelvis forhold som kan føre til press.
VG170620 De tiltalte har erkjent at det foreligger bedragerier, men har nektet seg straffskyldige, med begrunnelsen at de selv ble forledet.
VG170619 - Det er kort tid fra innstilling foreligger til behandling, og det er viktig å sikre at representantene får vurdert saken på en grundig måte, skriver Stortingspresidenten.
NL170619 Hvis Narvik fratas fakultetsstatus og den lokale ledelsen, uten at det foreligger tungtveiende grunner, er det åpenbart behov for departementet å instruere styret.
NL170619 Hun har også valgt å flagge sitt syn og legger hele sin tyngde inn på å få styret til å beslutte en 4-fakultetsmodell, selv om det ikke foreligger et faglig grunnlag for en slik beslutning.
DN170619 Friele & Sønner foreligger ikke ennå.
DA170619 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AA170619 Vi mener det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven, sier Soknes.
AA170619 I hovedinnlegget for Arbeiderpartiet argumenterer Trine Reitan for at omstilling i skolestrukturen er tvingende nødvendig på grunn av nedgang i elevtall, at nedgangen vil fortsette, og at det foreligger et sterkt investeringsbehov.
AA170619 De to utredningene som foreligger har delvis ulike metoder for analyser, og delvis ulikt detaljeringsnivå på de aktuelle vegene i Trondheim øst.
VG170618 - Det tidligere vedtatte minnestedet på Sørbråten møtte motstand i nabolaget, men forslaget som nå foreligger , synes å ha støtte blant mange av oss, skriver de og takker Statsbygg og samarbeidspartnerne i arbeidsgruppen for en god prosess.
DA170618 - Det er hyggelig med interesse fra andre, men jeg kan jo ikke si noe om dette før noe konkret foreligger , sa Sander Berge til Dagsavisen under landslagssamlingen i forrige uke.
BT170617 Men han understreker at forhandlingene mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund er pålagt taushetsplikt og at resultatet vil bli gjort kjent så snart det foreligger .
AP170617 Han og hans klient mener det ikke foreligger noen nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet ved prøveløslatelse på bestemte betingelser.
AP170617 - En positiv utvikling under soning behøver ikke å bety at det ikke fremdeles foreligger nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet.
VG170616 Det fremgår også av regelverket at dersom det foreligger sterke grunner kan det søkes om statlig tilskudd ut over 3,9 prosent.
SA170616 Tidligere har enkelte hevdet at utbedringskostnadene må utgjøre nærmere fem-seks prosent av kjøpesummen før det foreligger en mangel.
SA170616 Hvordan du velger å regne på kalkulatoren skal i hvert fall ikke avgjøre om det foreligger et vesentlig avvik eller ikke, sier advokat Johan G.
SA170616 Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
DN170616 For KrF har også åpenbart en vei å gå, og vi har respekt for at partiet må ta den diskusjonen når valgresultatet foreligger , sier Arnstad.
BT170616 Tidligere har enkelte hevdet at utbedringskostnadene må utgjøre nærmere fem-seks prosent av kjøpesummen før det foreligger en mangel.
BT170616 Hvordan du velger å regne på kalkulatoren skal i hvert fall ikke avgjøre om det foreligger et vesentlig avvik eller ikke, sier advokat Johan G.
BT170616 Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
AP170616 Hun sier også at Sp ikke har tatt stilling til norsk deltagelse og vil først gjøre det når saken foreligger .
AP170616 Tidligere har enkelte hevdet at utbedringskostnadene må utgjøre nærmere fem-seks prosent av kjøpesummen før det foreligger en mangel.
AP170616 Hvordan du velger å regne på kalkulatoren skal i hvert fall ikke avgjøre om det foreligger et vesentlig avvik eller ikke, sier advokat Johan G.
AP170616 Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
AA170616 For KrF har også åpenbart en vei å gå, og vi har respekt for at partiet må ta den diskusjonen når valgresultatet foreligger , sier Arnstad.
VG170615 Når alle fakta foreligger vil det bli bestemt hva som vil skje videre, skriver Harrison, og beklager alle ulemper saken medfører.
VG170615 Jeg synes det er dumt at det trekkes konklusjoner når det ikke foreligger tallmateriale, sier generalsekretær Knut Peterson.
SA170615 Det foreligger også ulike opplysninger om detaljene rundt angrepet.
DN170615 Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har slått fast at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget, og tidligere sikkerhetstopper har uttalt at det foreligger bevismateriale som rettferdiggjør etterforskningen av Trump og hans medarbeidere.
DA170615 Det foreligger også ulike opplysninger om detaljene rundt angrepet.
DA170615 Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch skriver i en pressemelding torsdag at den trekker opplysningen fordi det foreligger motstridende opplysninger om hvorvidt den afghanske tenåringsgutten ble drept i angrepet 31. mai eller ikke.
AP170615 Dersom Stortinget gir sin tilslutning til forslaget, vil Regjeringen ta kontakt med EFTAs overvåkingsorgan ESA for å få avklart hvilke muligheter som foreligger for kjøpekraftsjustering av barnetrygd og kontantstøtte.
AA170615 Menneskerettsorganisasjonen skriver i en pressemelding torsdag at den trekker opplysningen fordi det foreligger motstridende opplysninger om hvorvidt den afghanske tenåringsgutten ble drept i angrepet 31. mai eller ikke.
VG170614 juni, og med tittelen " Informasjon om Stiftelsen Fyrlykta om mulig brudd på forutsetninger for skattefritak for ideell organisasjon ", skriver Bufdir at de legger ved rapporten slik at Skatteetaten på selvstendig grunnlag kan vurdere om det foreligger brudd på skatteloven.
DN170614 Det finske sikkerhetspolitiet Skypo opplyser ikke om det foreligger konkrete opplysninger om forestående terroraksjoner, men mener det er grunn til å frykte slike angrep og hever trusselnivået til nivå to av fire.
AA170614 Det finske sikkerhetspolitiet Skypo opplyser ikke om det foreligger konkrete opplysninger om forestående terroraksjoner, men mener det er grunn til å frykte slike angrep og hever trusselnivået til nivå to av fire.
VG170613 Ekspertene mente det ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
VG170613 - I denne saken foreligger det påstander om at legeerklæringene er utstedt på sviktende grunnlag.
FV170613 Retten viser samtidig til at domstolloven åpner for at personer som ikke er direkte knyttet til saken kan gis anledning til å være til stede, dersom det foreligger særlige grunner.
DB170613 Ifølge New York Post er det ikke imot loven å bytte navn på en merkevare, så lenge dokumentasjon på navnebyttene foreligger .
DA170613 Retten kom også til at fengsling i fire uker ikke var et uforholdsmessig inngrep og viste o den forbindelse til den alvorlige siktelsen som nå foreligger mot ham.
AA170613 I planene for sykkelbyen foreligger det konkrete planer for å øke antall sykkelplasser på gateplan.
VG170612 Lagmannsretten kom til under tvil at man av hensynet til Bakkens ettermæle, oppreisningskrav fra halvsøsknene, sakens art og halvsøsknenes påkjenninger, at det foreligger særlige forhold som tilsier at Hoel og halvsøsteren Christina M.
VG170612 Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for Stortinget å komme til en beslutning.
NL170612 Og det blir intet mindre enn « meget spesielt » når de samme fastslår en kostnadsramme som må være basert på dugnadsjobbing og « gi bort priser », og attpåtil ønsker å gå i gang med utbygging FØR det foreligger en vurdering av Evenes sin egnethet !
DN170612 Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for Stortinget å komme til en beslutning.
DB170612 Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for Stortinget å komme til en beslutning.
AA170612 Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for Stortinget å komme til en beslutning.
AA170612 Lagmannsretten var imidlertid enig med Oslo tingrett og mente det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AP170611 - Vi jobber også tett med unge i saker der det ikke foreligger en anmeldelse.
AP170611 Oslo kommunes høringsuttalelse foreligger allerede.
VG170609 Høyesteretts ankeutvalg begrunner sitt avslag med at det ikke foreligger nytt bevismateriale av betydning og at det ikke har skjedd endringer som påvirker den rettslige bedømmelsen.
VG170609 « Gjentagelsesfare kan bare begrunne varetektsfengsling dersom det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lovbrudd om han løslates.
SA170609 Samtidig understreker departementet at det per nå ikke foreligger noen holdepunkter for at Norge faktisk begår menneskerettsbrudd, eller at det foregår tortur og nedverdigende eller umenneskelig behandling i fengselet.
DA170609 Hans helsetilstand er ikke « av en slik alvorlighetsgrad at det foreligger sterke menneskelige hensyn i lovens forstand », heter det i beslutningen.
AA170609 Samtidig understreker departementet at det per nå ikke foreligger noen holdepunkter for at Norge faktisk begår menneskerettsbrudd, eller at det foregår tortur og nedverdigende eller umenneskelig behandling i fengselet.
VG170608 Høyesterett skriver også at bevisførselsen i tingretten og lagmannsretten var omfattende, men at det i Breiviks anke ikke er « gjort gjeldende at det foreligger nytt bevismateriale av betydning », eller at det har skjedd noen utvikling som påvirker rettens bedømmelse.
DB170608 » Forsvareren ba i retten om frifinnelse og begrunner det med at det ikke foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare.
AA170608 Det er ventet at tiltalen først vil foreligge ved årsskiftet, og at påtalemyndigheten vil be om forlenget varetektsfengsling en rekke ganger fram til den foreligger .
AA170608 » Forsvareren ba i retten om frifinnelse og begrunner det med at det ikke foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare.
DB170607 Halvard Helle, Helgemos advokat, sier til Dagbladet at saken handler om hvorvidt det foreligger skatteplikt for bridgeinntekter til Norge eller Monaco.
DB170607 Matthieu Reeb, generalsekretær i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), forteller til norsk presse at det er vanskelig å si når CAS' endelige dom mot Johaug faller, men han sier at det normalt tar rundt seks uker før dommen foreligger i en skriftlig versjon.
DB170607 Matthieu Reeb, generalsekretær i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), forteller til norsk presse at det er vanskelig å si når CAS' endelige dom mot Johaug faller, men han sier at det normalt tar rundt seks uker før dommen foreligger i en skriftlig versjon.
DB170607 De vurderingene må bygge på den kunnskap og forskning som foreligger , mer enn på politikernes evige behov for raske og synlige tiltak.
AP170607 - Også all bruk av kvikksølv i termometre og medisinsk utstyr vil nå måtte bli faset ut, selv om det foreløpig ikke foreligger konkrete planer for hvordan dette skal skje, sier Larssen, som håper at Norge fortsatt vil bevilge midler til å følge opp det tosidige samarbeidet.
AP170607 Men allerede nå foreligger Oslo kommunes høringsuttalelse.
AA170607 Men fra påtalemyndighetens side fremholdes det at det foreligger « et klart misbruk av økonomisk makt ».
DB170606 Matthieu Reeb, generalsekretær i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), forteller til norsk presse at det vanskelig å si når CAS' endelige dom mot Johaug faller, men han sier at det normalt tar rundt seks uker før dommen foreligger i en skriftlig versjon.
DB170606 Matthieu Reeb, generalsekretær i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), forteller til norsk presse at det vanskelig å si når CAS' endelige dom mot Johaug faller, men han sier at det normalt tar rundt seks uker før dommen foreligger i en skriftlig versjon.
DB170606 Matthieu Reeb, generalsekretær i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ), forteller til norsk presse at det vanskelig å si når CAS' endelige dom mot Johaug faller, men han sier at det normalt tar rundt seks uker før dommen foreligger i en skriftlig versjon.
DB170606 Det vil si at det foreligger et økonomisk resultatansvar hvor inntjening og bunnlinjen står i fokus.
AA170606 Politiet begrunner ønsket om varetekt med at de mener at det foreligger bevisforspillelsesfare i saken, opplyser Momyr.
AA170606 Resultatet foreligger ikke ennå.
VG170605 Trump-administrasjonen har forsøkt å innføre et innreiseforbud fra visse land, og i den reviderte utgaven som nå foreligger skal reisende fra hovedsakelig seks muslimske land nektes innreise til USA.
VG170605 Der foreligger det ennå ikke noe presist sluttresultat av forhandlingene.
DB170605 Lodgaard synes det er vanskelig å vurdere de økonomiske konsekvensene av bruddet, fordi det foreløpig foreligger lite informasjon om dette.
VG170604 Trump-administrasjonen har forsøkt å innføre et innreiseforbud fra visse land, og i den reviderte utgaven som nå foreligger skal reisende fra seks hovedsakelig muslimske land nektes innreise til USA.
VG170604 - Det foreligger per nå ingen umiddelbare planer om å foreslå endringer i helligdagslovgivningen, skriver han i en e-post til VG.
SA170604 Det foreligger ikke opplysninger om hvor eller hvordan brannen oppsto, og politiet skal nå gjennomføre tekniske undersøkelser.
AP170604 Det foreligger ikke opplysninger om hvor eller hvordan brannen oppsto, og politiet skal nå gjennomføre tekniske undersøkelser.
AP170604 - De kan ikke formelt identifisere ham før obduksjonsrapporten foreligger i morgen, fortsetter søsteren.
AP170604 - De kan ikke formelt identifisere ham før obduksjonsrapporten foreligger i morgen, fortsetter søsteren.
AP170604 - De kan ikke formelt identifisere ham før obduksjonsrapporten foreligger i morgen, fortsetter søsteren.
VG170603 Seks av personene er løslatt uten at det foreligger noen siktelse. 11 personer sitter fortsatt i varetekt i påvente av ytterligere forhør.
FV170603 - I dopingsaker er det idrettsutøvernes rett å holde sakene konfidensielle, helt frem til det foreligger en dom som går ut på at de har brutt regelverket eller til de blir suspendert.
DB170603 For det foreligger god dokumentasjon på at milliardsummer, som i utgangspunktet skulle ha kommet landets befolkning til gode, har funnet sin vei til Obiang-familiens egne lommebøker.
DB170603 Etter en så dramatisk og uoversiktlig ulykke sitter både overlevende og etterlatte igjen med spørsmål de kanskje aldri får fullgode svar på, hvis de ikke klarer å stole på dokumentasjonen som foreligger .
VG170602 Det vanlige, sier kildene, er at det går mellom én og fire måneder fra høring i CAS til en endelig dom foreligger .
VG170602 - Vi er kjent med at en spiller er anmeldt og vi vet at det foreligger to ulike forklaringer om hendelsesforløpet.
SA170602 - I dopingsaker er det idrettsutøvernes rett å holde sakene konfidensielle, helt frem til det foreligger en dom som går ut på at de har brutt regelverket eller til de blir suspendert.
SA170602 - I dopingsaker er det idrettsutøvernes rett å holde sakene konfidensielle, helt frem til det foreligger en dom som går ut på at de har brutt regelverket eller til de blir suspendert.
SA170602 Det foreligger også forslag om å spisse økonomien i damefotballen med å gi mer til de få lagene i Toppserien.
DB170602 Det foreligger to ulike forklaringer rundt hendelsesforløpet.
DB170602 « Etter min mening bør det så snart som mulig gis regler som sikrer at bevis i straffesaker blir oppbevart også etter at det foreligger rettskraftig dom », skriver Hallgren i eposten.
DB170602 Konklusjonen de kom fram til var at det burde innføres plikt til å lagre « gjenstander, kriminal-tekniske spor og biologisk spormateriale etter at det foreligger rettskraftig dom », i alle saker der strafferammen er over seks år.
DB170602 Arbeidsgruppa konkluderer med at det i saker der det foreligger rettskraftig dom og strafferammen er over seks år, bør det innføres plikt til å lagre 
«gjenstander, kriminaltekniske spor og biologisk spormateriale ».
DA170602 - Vi er kjent med at en spiller er anmeldt, og vi vet at det foreligger to ulike forklaringer om hendelsesforløpet.
BT170602 - I dopingsaker er det idrettsutøvernes rett å holde sakene konfidensielle, helt frem til det foreligger en dom som går ut på at de har brutt regelverket eller til de blir suspendert.
AP170602 - I dopingsaker er det idrettsutøvernes rett å holde sakene konfidensielle, helt frem til det foreligger en dom som går ut på at de har brutt regelverket eller til de blir suspendert.
AP170602 - I dopingsaker er det idrettsutøvernes rett å holde sakene konfidensielle, helt frem til det foreligger en dom som går ut på at de har brutt regelverket eller til de blir suspendert.
AP170602 - I dopingsaker er det idrettsutøvernes rett å holde sakene konfidensielle, helt frem til det foreligger en dom som går ut på at de har brutt regelverket eller til de blir suspendert.
AP170602 Det foreligger også forslag om å spisse økonomien i damefotballen med å gi mer til de få lagene i Toppserien.
AA170602 - Vi er kjent med at en spiller er anmeldt, og vi vet at det foreligger to ulike forklaringer om hendelsesforløpet.
VG170601 Når det da samtidig foreligger et privat tilbud, og vi har en kjøpesterk befolkning, så blir det som det blir, sier Berg i intervjuet.
DB170601 - Det må legges til grunn at brannen ble stiftet på et sted og på et tidspunkt hvor det ikke foreligger vitneobservasjoner, heller ikke av den mistenkte brannstifteren.
AP170601foreligger fasit.
AA170601 - Vi mener det foreligger gjentagelsesfare, sa politiadvokaten til Adresseavisen.
VG170531 Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om beslutningen.
VG170531 - Det er ikke vanlig at domstolene er så klar når det foreligger et brudd på Grunnloven, menneskerettighetene og barnekonvensjonen.
SA170531 Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hva Trump har bestemt seg for å gjøre.
DN170531 Ismail Kawasi, talsmann for helsemyndighetene opplyser at mer enn 50 skadde er ankommet sykehus i Kabul så langt, men at det ikke foreligger noen oversikt over drepte.
DA170531 Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hva Trump har bestemt seg for å gjøre.
BT170531 Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hva Trump har bestemt seg for å gjøre.
AA170531 Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hva Trump har bestemt.
AA170531 Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hva Trump har bestemt seg for å gjøre.
AA170531 - Vi mener det foreligger gjentagelsesfare, sier Bjørsnøs.
VG170530 Deretter vil det gå mange uker før en endelig CAS-dom foreligger .
VG170530 Trener Geir Bakke kan avsløre at det foreligger interesse for unggutten fra andre klubber.
VG170530 Rapportene viser at det ikke er funnet noe som indikerer at det foreligger lovbrudd eller brudd på habilitetsbestemmelser, men at det har foreligget flere svakheter i departementets forvaltning av tilskudd og anskaffelser, står det i uttalelsen fra ILPI, som nå er under avvikling.
NL170530 Det foreligger mange argumenter for både å bygge ut og verne de aktuelle kystnære områdene.
DB170530 - Instruksen sier at « I tilfelle der det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter, skal vedkommende som hovedregel gis avskjed », sa Nygård.
DB170530 - Instruksen sier at « I tilfelle der det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter, skal vedkommende som hovedregel gis avskjed », sier Nygård.
AP170530 Dette er ikke gjort i rapporten som nå foreligger , sier Andersen.
AP170530 Dette er ikke gjort i rapporten som nå foreligger , sier Andersen.
AA170530 Forslaget som nå foreligger imøtekommer langt på vei og nesten fullt ut det kravet vi har hatt i mange år, sier Ole L Haugen ( Ap ).
AA170530 Statens tilbud kan bli vedtatt slik det foreligger , eller så går et flertall inn og endrer ramme og innretning.
SA170529 Inntil disse foreligger , forblir de seks langrennsløperne suspenderte.
DN170529 Det foreligger imidlertid ikke tall på omfanget der.
DB170529 Inntil disse foreligger , forblir de seks langrennsløperne suspenderte.
DB170529 Han vet at det foreligger en glohet diskusjon om hva som skjer med russisk friidrett inn mot sommerens mesterskap, men ikke hva utfallet vil bli.
DB170529 » - Det foreligger såpass mange meldinger om uregistrerte aktører av turistfiske som driver uakseptabelt at vi fant det klokt å varsle myndigheter og be om at det kontrolleres.
DA170529 For eksempel har regjeringen åpnet for at normalarbeidsdagen kan utvides til inntil 10 timer, så lenge det foreligger en skriftlig avtale, sier Spjelkavik.
AP170529 Inntil disse foreligger , forblir de seks langrennsløperne suspenderte.
AP170529 Inntil disse foreligger , forblir de seks langrennsløperne suspenderte.
AA170529 Det foreligger imidlertid ikke tall på omfanget der.
AA170529 Det foreligger imidlertid ikke tall på omfanget der.
VG170528 Og først når denne fasiten foreligger , kan vi si noe sikkert om « RBK 2017 » er en topp eller en flopp.
VG170528 - Bhatti forklarer at han ikke har noe med hendelsen å gjøre i det hele tatt, og slik denne siden ser det, har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti i denne saken, uttalte Heiberg.
SA170528 Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at det kan ryke. | « Vikings søte drøm : En trettendeplass » ¶
SA170528 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | « Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at OL kan ryke » ¶ 15 måneders utestengelse er Therese Johaugs smertegrense.
FV170528 Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at det kan ryke.
FV170528 FOTO : FVN-tipser ¶ | « Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at OL kan ryke » ¶ 15 måneders utestengelse er Therese Johaugs smertegrense.
DN170528 Tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier minister for innenlands sikkerhet, John Kelly.
DN170528 Det er tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier Kelly.
DB170528 Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at det kan ryke.
DA170528 Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at det kan ryke.
BT170528 Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at det kan ryke.
BT170528 FOTO : EINAR AARRE ¶ | « Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at OL kan ryke » ¶ 15 måneders utestengelse er Therese Johaugs smertegrense.
BT170528 Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at det kan ryke.
BT170528 Følg kampen med Doddo her : ¶ | « Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at OL kan ryke » ¶ 15 måneders utestengelse er Therese Johaugs smertegrense.
AP170528 Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at det kan ryke. | « Vikings søte drøm : En trettendeplass » ¶
AP170528 | « Jeg forbereder meg på den straffen som foreligger i dag, men jeg vet med meg selv at OL kan ryke » ¶ 15 måneders utestengelse er Therese Johaugs smertegrense.
AA170528 Det er tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier Kelly.
AA170528 Det er tegn til at det foreligger en « reell trussel », sier Kelly.
VG170527 Regjeringens egen statusrapport viser imidlertid at flere viktige tiltak ikke er gjennomført og at det ikke foreligger noen rapport om flere viktige tiltak som var tenkt gjennomført.
SA170526foreligger fasit for min fan-analyse fra i høst.
DN170526 Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har slått fast at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske valget, og tidligere sikkerhetstopper har uttalt at det foreligger bevismateriale som rettferdiggjør etterforskningen av Trump og hans medarbeidere.
DA170526 « Utroskapen anses som grov, særlig på grunn av beløpets størrelse og fordi det foreligger brudd på den særlige tillit som fulgte med hans rolle som rektor », heter det i tiltalen.
BT170526foreligger fasit for min fan-analyse fra i høst.
AP170526foreligger fasit for min fan-analyse fra i høst.
VG170525 Tidlig torsdag morgen opplyser Greater Manchester Police på Twitter at kvinnen som var pågrepet, er løslatt og at det ikke foreligger noen siktelse mot henne.
FV170525 Den planlagte sykkelveien fra Timenes til Hamre i Kristiansand er satt på vent til det foreligger en rettsavgjørelse i striden om sluttoppgjøret for byggingen av ny Vågsbygdvei.
DN170525 Tidlig torsdag morgen opplyser Greater Manchester Police på Twitter at kvinnen som var pågrepet, er løslatt og at det ikke foreligger noen siktelse mot henne.
DB170525 Tidlig torsdag morgen meldte politiet på Twitter at kvinnen som var pågrepet, er løslatt og at det ikke foreligger noen siktelse mot henne.
DA170525 Oppsettet foreligger ikke ennå.
AA170525 Tidlig torsdag morgen opplyser Greater Manchester Police på Twitter at kvinnen som var pågrepet, er løslatt og at det ikke foreligger noen siktelse mot henne.
VG170524 - Det er viktig å understreke at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten, presiserer han imidlertid i en pressemelding.
DN170524 - Det er ikke dekning for forsikringsforpliktelsene slik det foreligger .
DB170524 Dommer Kim Heger avsluttet gårsdagen med å si at dom i saken trolig foreligger i september.
DB170524 Inntil det foreligger en valid og rettsgyldig konklusjon på om det foreligger brudd på taushetsplikten ( som kan være straffbart etter straffeloven §§ 209 og 210, samt at handlinger foretatt i tjenesten kan vurderes subsumert under reglene om tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet §§ 171-173. ), ber jeg om at byråden snarest besvarer spørsmå
DB170524 Inntil det foreligger en valid og rettsgyldig konklusjon på om det foreligger brudd på taushetsplikten ( som kan være straffbart etter straffeloven §§ 209 og 210, samt at handlinger foretatt i tjenesten kan vurderes subsumert under reglene om tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet §§ 171-173. ), ber jeg om at
DA170524 Redd Barna og NOAS mener at det ikke skal gjennomføres kroppsvisitasjon av foreldre med mindre det foreligger begrunnet mistanke, og at barn ikke skal overvære kroppsvisitering av foreldrene.
DA170524 Redd Barna og NOAS mener at det ikke skal gjennomføres kroppsvisitasjon av foreldre med mindre det foreligger begrunnet mistanke, og at barn ikke skal overvære kroppsvisitering av foreldrene.
DA170524 Det foreligger et spørsmål fra Stortinget til Samferdselsdepartementet om disse forholdene.
DA170524 Ap vil konkludere « så raskt vi kan » etter at svaret på spørsmålet som Sivertsen stilte mandag, foreligger .
BT170524 Unntaket fra en lovfestet rett er hvis « det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted », ifølge vedtaket.
AP170524 Sikkerhetssjef Ingve Eikeland ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten til Bruno Mars.
AA170524 Møtet med Mattarella har allerede funnet sted, men så langt foreligger det ingen uttalelser derfra.
AA170524 Unntaket fra en lovfestet rett er hvis « det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted », ifølge vedtaket.
AA170524 Unntaket fra en lovfestet rett er hvis « det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted », ifølge vedtaket.
AA170524 Sikkerhetssjef Ingve Eikeland ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten til Bruno Mars.
AA170524 Kristiansand tingrett skriver i fengslingskjennelsen at det foreligger « kvalifisert gjentakelsesfare ». ( ©NTB ) ¶
VG170523 Stabssjef ved Oslo-politiet, Johan Fredriksen, påpeker at det allerede foreligger en forhøyet trusselvurdering i Norge.
VG170523 - Det er viktig å understreke at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten i morgen, men alle som er involvert i konserten i morgen er selvfølgelig ekstra skjerpet, sier Ingve Eikeland, sikkerhetssjef ved Telenor Arena, i en pressemelding.
AP170523 Ingve Eikeland, sikkerhetssjef ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangement i Norge eller konserten til Bruno Mars onsdag.
AP170523 - Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
AA170523 Innenriksdepartementet i Bahrain bekrefter at det « er gjennomført en sikkerhetsoperasjon i landsbyen Diraz », men det foreligger ikke offisielle opplysninger om drepte og sårede.
VG170522 Det handler om at det offensive spillet ble litt statisk rundt Zlatan Ibrahimovic og litt om skader bak på banen, sier Tjærnås når han nå vurderer sesongens Manchester United-utgave etter at « dommen » foreligger .
SA170522 For å sitere Dramatikerforbundets advokat : « Loven bør sendes tilbake til ny behandling », fordi : « Lovforslaget som nå foreligger er, etter Dramatikerforbundets mening, dårligere for opphaverne enn det opprinnelige forslaget og dagens lov.
SA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
DB170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
DB170522 « Det foreligger konkret og nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis », slår lagmannsretten fast - og mener Bhatti vil kontakte og påvirke andre impliserte i saken, slik at de fjerner bevis eller gir en annen forklaring enn de ellers ville gitt.
DB170522 - Som også professor Ulfstein er inne på, foreligger det folkerettslig grunnlag for norsk deltakelse i maktbruk i Syria for å forsvare Irak mot angrep fra ISIL.
DA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
BT170522 Ved å signere avtalen selv brøt Gulsvik sin lojalitetsplikt i arbeidsforholdet og opptrådte i strid med arbeidsavtalen med Universitetet i Bergen, som blant annet sier at man ikke må ha stilling eller lønnet oppdrag " som kan hemme eller sinke det ordinære arbeidet med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse ".
BT170522 Til støtte for anførselen om at det ikke foreligger noe arbeidsforhold mellom Gulsvik og Innovest er det også vist til at institusjonene var Gulsviks tjenestemessige overordnede, og at Gulsvik hadde ansvar for å klarere uttak av lønn fra Innovest med institusjonene.
BT170522 Spørsmålet blir om det foreligger omstendigheter som innebærer at Innovest likevel har representert institusjonene på en slik måte at de er parter i avtalen.
BT170522 Noen slik underliggende avtale foreligger ikke, og kan heller ikke innfortolkes i partenes atferd.
BT170522 Lagmannsretten vurderer først Innovests anførsel om at det ikke foreligger noe arbeidsforhold mellom Gulsvik og Innovest.
BT170522 Lagmannsretten finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner for å gjøre unntak fra kostnadsansvaret etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
BT170522 Kravet er under enhver omstendighet urimelig, og det foreligger ingen ond tro hos Gulsvik.
BT170522 I og med at et slikt samtykke ikke foreligger , kan mindretallet ikke se at institusjonene med rette kan disponere over pengene.
BT170522 I Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett, 2009, side 185 uttales følgende : " Kombinasjonsfullmakt " er blitt brukt som betegnelse på de tilfelle hvor flere forskjellige begivenheter i samvirke trekker i retning av å gi inntrykk av at det foreligger et fullmaktsforhold.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn er det ikke noe ved arbeidsavtalen som tilsier at det ikke foreligger et arbeidsforhold mellom Gulsvik og Innovest.
BT170522 Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita Innovest AS helt eller delvis fra kostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
BT170522 Den tredje ankende part, Innovest AS, har vedrørende kravet fra Gulsvik i hovedtrekk anført : Innovest må frifinnes fordi det ikke foreligger noe tjenesteforhold mellom Gulsvik og Innovest, men derimot med institusjonene.
BT170522 kontorfellesskap, og de har samarbeidet på en måte som kan gi omverdenen inntrykk av at det foreligger et fullmaktsforhold.
BT170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AP170522 Men lagmannsretten er enig med Oslo tingrett og mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AA170522 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AA170522 Men lagmannsretten er enig med Oslo tingrett og mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
VG170521 « Vi mener at sakens svært alvorlige karakter og den bakenforliggende hendelsen som mest sannsynlig har vært motivet for drapet, taler for å oppnevne bistandsadvokat når tiltale foreligger ».
VG170520 Alle er nå løslatt, ettersom politiet mener det ikke lenger foreligger bevisforspillelsesfare.
VG170520 - Når resultatene fra rapporten foreligger vil vi ta en vurdering på hva som blir konsekvensene av funnene.
SA170520 De skal spille i Adidas-sko, med mindre det foreligger en medisinsk årsak.
NL170520 Når vi nå ser programmet som foreligger for NUK++, lurer vi på hva som egentlig har skjedd det siste året.
AP170520 De skal spille i Adidas-sko, med mindre det foreligger en medisinsk årsak.
VG170519 - Vi har ikke klarhet i det ennå, Men det er et par-tre år tilbake i tid, det som foreligger nå av materiale, opplyste Bjerketvedt til VG tirsdag.
VG170519 - Vi har ikke klarhet i det ennå, Men det er et par-tre år tilbake i tid, det som foreligger nå av materiale, opplyste Bjerketvedt til VG tirsdag.
VG170519 Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter for eks-politilederen Eirik Jensen.
NL170519 Rettens mindretall, den andre meddommeren, mener at det ikke foreligger slik uaktsomhet som flertallet mener.
NL170519 Retten viser her særlig til det ekstremt glatte føret i motsatt vegbane, i kombinasjon med det feile fallet i vegbanen, gjør at det foreligger en tvil om årsaksforholdet, som er ut over den rent teoretiske tvil.
NL170519 Når også rettens flertall likevel er kommet til at tiltalte må frifinnes for overtredelse av straffeloven, er det på grunn av usikkerheten som foreligger med hensyn til årsakssammenhengen mellom uaktsomheten og dødsfølgen.
NL170519 En av dem er at den nødvendigvis også må se framover, og fremme politiske tiltak når resultatet foreligger .
NL170519 Det foreligger forslag om tverrfaglig sammensatte forskningsprosjekt, som samlet sett kan fremme - og formidle - hvilke følger fornorskingspolitikken fikk.
DB170519 - Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter for Eirik Jensen.
DB170519 - Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter for Eirik Jensen.
DA170519 I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at mengden narkotika tilsier at det foreligger en spredningsfare.
BT170519 - Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formidlende momenter for Eirik Jensen, la hun til.
AP170519 O Globo skrev tidligere i uken at det foreligger lydopptak av Temer der han diskuterte bestikkelser.
AP170519 - Spesialenheten mener det ikke foreligger noen formilDende momenter for Eirik Jensen, la hun til.
AA170519 Avisen O Globo skrev denne uken at det foreligger lydopptak av Temer der han diskuterte bestikkelser.
AA170519 O Globo skrev tidligere i uka at det foreligger lydopptak av Temer der han diskuterte bestikkelser.
VG170518 Det er departementets vurdering at det på samme måte som for mange andre tilsvarende arrangementer, ikke foreligger særskilte argumenter for statlig støtte til et VM i hurtig- og lynsjakk.
FV170518 Politiet melder videre at det ikke foreligger noen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DN170518 Avisen O Globo skrev denne uken at det foreligger lydopptak av Temer der han diskuterte bestikkelser.
DB170518 Ifølge politiet foreligger det ingen informasjon som tilsier at det er nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med saken.
DB170518 Det har vært vanskeligheter med å få til en avtale tidligere, fordi det ikke foreligger noen utleveringsavtale mellom Norge og Den demokratiske republikken Kongo.
DB170518 Det har vært vanskeligheter med å få til en avtale tidligere, fordi det ikke foreligger noen utleveringsavtale mellom Norge og Den demokratiske republikken Kongo.
DB170518 - Bhatti forklarer at han ikke har noe med denne hendelsen å gjøre i det hele tatt, og slik denne siden ser det har heller ikke påtalemyndighetene ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti i denne saken, sier Heiberg, som forteller at Bhatti opplever pågripelsen i Oslo tirsdag kveld som politisk.
DB170518 Det foreligger som sagt ingen avtale om soningsoverføring, og jeg ser ikke grunnlaget for at norsk påtalemyndighet skal ta ut tiltale mot ham.
DA170518 Så langt har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier advokat Bernt Heiberg, som representerte Bhatti under fengslingsmøtet, til NTB.
DA170518 Men tingretten mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
BT170518 Så langt har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier advokat Bernt Heiberg, som representerte Bhatti under fengslingsmøtet, til NTB.
BT170518 Men tingretten mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
AP170518 Det foreligger ingen kommentar fra venezuelanske myndigheter.
AP170518 Avisen O Globo skrev denne uken at det foreligger lydopptak av Temer der han diskuterte bestikkelser.
AP170518 I kjennelsen kommer det frem at det er beslaglagt en rekke våpen med tilhørende ammunisjon i saken og at politiet mener det foreligger forklaringer og rapporter som knytter Bhatti våpnene og som viser at det har vært kontakt mellom siktede og medsiktede i dette tidsrommet.
AA170518 Det foreligger ingen kommentar fra venezuelanske myndigheter.
AA170518 Så langt har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier Heiberg til NTB etter rettsmøtet.
AA170518 Så langt har heller ikke påtalemyndigheten ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger skjellig grunn til mistanke, sier advokat Bernt Heiberg, som representerte Bhatti under fengslingsmøtet, til NTB.
AA170518 Men tingretten mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.
VG170516 - Vi har ikke klarhet i det ennå, Men det er et par-tre år tilbake i tid, det som foreligger nå av materiale, opplyser Bjerketvedt til VG tirsdag.
SA170516 Uten at de offisielle tallene foreligger , virker det som flere enn det har kommet for å se 16. mai-kampen mot Aalesund.
DN170516 Selgerne hevdet på sin side at det ikke foreligger noe økonomisk tap fordi investoren fikk anledning til å by på eiendommen i ettertid, uten å komme med det høyeste budet.
DB170516 Det foreligger ingen opplysninger om hva slags tilknytning personen som ble pågrepet tirsdag, skal ha, annet enn at pågripelsen settes i sammenheng med drapet.
AP170516 « Sør-Vest PD har besluttet saksinntak på FEE økonomiseksjonen med bakgrunn i omstendighetene som foreligger rundt den såkalte Dale-saken ».
AP170516 Uten at de offisielle tallene foreligger , virker det som flere enn det har kommet for å se 16. mai-kampen mot Aalesund.
AA170516 Det foreligger ingen opplysninger om hva slags tilknytning personen som ble pågrepet tirsdag, skal ha, annet enn at pågripelsen settes i sammenheng med drapet. ( ©NTB ) ¶
VG170515 - Saken er under etterforskning, men det foreligger ingen bevisforspillelsesfare, sier Brubakken.
DA170515 « Utroskapen anses som grovt blant annet på grunn av beløpets størrelse og fordi det foreligger brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling i byggefirmaet », heter det i tiltalen.
DN170514 Regjeringen besluttet å gjennomføre en ny kvalitetssikring, som nå foreligger .
AP170514 - Behandling ved Medias Klinikum er svært betenkelig så lenge det ikke foreligger dokumentasjon på effekt.
AP170513 Men nettstedet Politifact påpeker at det ikke foreligger noe konkret krav til selskapene - kun et forslag.
VG170512 Tasmin Lucia-Khan ønsker ikke å spekulere i hvor lang tid det vil ta før det foreligger en konklusjon rundt undersøkelsene om Ryan Wiiks transaksjoner i WR Entertainment.
VG170512 Etter en samlet vurdering falt retten ned på at det foreligger rimelig tvil og at det etter strafferettens beviskrav ikke kan utelukkes at kvinnen har samtykket.
SA170512 Denne økonomiske modellen finnes allerede i åndsverkloven slik den foreligger , før regjeringens forslag til endring.
SA170512 Det foreligger flere dommer på at bakmenn har utnyttet ofre ved å tvinge dem til å tigge.
DB170512 - Det er viktig for kongehuset at det ikke foreligger uheldige bindinger, sa Hagen.
BT170512 Etter en samlet vurdering falt retten ned på at det foreligger rimelig tvil og at det etter strafferettens beviskrav ikke kan utelukkes at kvinnen har samtykket.
AP170512 Etter en samlet vurdering falt retten ned på at det foreligger rimelig tvil og at det etter strafferettens beviskrav ikke kan utelukkes at kvinnen har samtykket.
AP170512 Det er flere dagers produksjon som er satt i karantene inntil nye prøveresultater foreligger .
AA170512 Hun understreker at EU ikke har opplysninger om at det foreligger nye trusler.
AA170512 Så langt foreligger det ingen indikasjoner på hvem som sto bak fredagens eksplosjon i Roma. ( ©NTB ) ¶
AA170512 Hun understreker at EU ikke har opplysninger om at det foreligger nye trusler.
AA170512 Etter en samlet vurdering falt retten ned på at det foreligger rimelig tvil og at det etter strafferettens beviskrav ikke kan utelukkes at kvinnen har samtykket.
VG170511 « Støyplagen vil være en hovedutfordring og det foreligger ingen ¶ terrengformer og annet som kan skjerme anlegget.
DB170511 - Ikke noe av dette foreligger her, tvert imot.
DB170511 * Det internasjonale skiforbundet skriver i en tekstmelding til Dagbladet at de ikke ønsker å kommentere Johaug-saken før det foreligger en endelig dom fra CAS.
DB170511 Han vet ifølge BT foreløpig ikke sikkert hvorvidt det er tatt blodprøve av helikopterpiloten, men foreligger ikke mistanke om rus, ifølge Karlsen.
DB170511 Den amerikanske ambassaden til Norge sier det foreløpig ikke foreligger noen nye retningslinjer.
DB170511 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus i mars.
DA170511 Det foreligger en presumpsjon for at skyldneren er insolvent.
BT170511 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus i mars.
AP170511 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus i mars.
AA170511 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus i mars. ( ©NTB ) ¶
AA170511 Ettersom vi ikke lenger ser det foreligger noen bevisforspillelsesfare i saken, har vi besluttet å løslate ham, opplyser politiadvokat Arild Eikaas i Øst politidistrikt.
VG170510 » « Retten er ikke i tvil om at det foreligger massive brudd på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, både i avtalt tid og faktisk arbeidstid, og lovens regler om overtid. » går det fram av dommen.
SA170510 Planer for utbygging av terrassehagene i Nedre Strandgate 40 - 44 foreligger .
DB170509 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om de Twitter-meldingene, og vi har lett nøye innen FBI, sa det føderale politiets sjef under ed.
DA170509 Stavanger tingrett kom til at firmaet ikke skulle få betalingsutsettelse og viste til at størstedelen av kravet er usikret og at det foreligger presumpsjon for at Stavanger Proff Bilpleie AS er insolvent.
AP170509 Uhnger mener at kommuneplanen slik den nå foreligger er « rått parti ».
AP170509 Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det ikke foreligger noe grunnlag for å ta beslutning om bro eller tunnel før sommeren.
DN170508 Der hvor det foreligger søknader om tilnærmet like prosjekter, er det den søknad som kommer først inn til Fiskeridirektoratet som eventuelt kan tildeles tillatelser, sier Krogenes.
DB170508 Dette bestrider TV 2, og kanalens advokat mener det ikke foreligger noen ærekrenkelser i sakene som er publisert.
AP170508 - Vi mener at hvis den siktede skulle bli løslatt nå, foreligger det en reell fare for at han kan kontakte vitner og påvirke dem, eller forspille og/eller påvirke øvrige bevis i saken.
AP170508 En innstilling fra politiet eller en annen etterforskningsenhet vil alltid være gjenstand for diskusjon og mulige endringer før tiltalen foreligger i endelig form.
VG170506 - Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom. sier daglig leder Robert Lauritsen, som videre sier : ¶
SA170506 De siste månedene har jeg snakket med klubber, og det har dukket opp muligheter, men noe konkret foreligger ikke i øyeblikket, sier Bolt til So Foot.
SA170506 - Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom, sier Robert Lauritsen, daglig leder i klubben.
DN170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag.
DB170506 De siste månedene har jeg snakket med klubber, og det har dukket opp muligheter, men noe konkret foreligger ikke i øyeblikket, sier Bolt til So Foot.
DB170506 - Dette er alvorlig og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom.
DB170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag.
DB170506 Nå fastslår Gulating lagmannsrett at vilkårene for å bli dømt for fullbyrdet bedrageri ikke foreligger for de to oslomennene.
DA170506 - Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom.
DA170506 - Det er positivt at det lovforslaget som foreligger vil gjøre det lettere å sette seg inn i og anvende lovverket, noe som er svært positivt.
DA170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag.
BT170506 - Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom, sier Robert Lauritsen, daglig leder i klubben.
AP170506 De siste månedene har jeg snakket med klubber, og det har dukket opp muligheter, men noe konkret foreligger ikke i øyeblikket, sier Bolt til So Foot.
AP170506 - Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom, sier Robert Lauritsen, daglig leder i klubben.
AA170506 Thorsen tror at forslaget går gjennom, siden det ikke foreligger noen dissens eller alternativt forslag.
VG170505 Ekspertene mente det ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
DN170505 Når Frp-leder Siv Jensen åpner landsmøtet senere i dag, foreligger det en innstilling til nytt handlingsprogram fra landsstyret i partiet, som på nytt går inn for å fjerne hele formuesskatten.
DB170505 Det foreligger veldig mye interessant faglig materiale om økonomisk ulikhet, både i Norge og internasjonalt.
DB170505 - Vi er åpne for det ; gutta er ikke imot tanken, men det foreligger ingen konkrete planer akkurat nå.
DA170505foreligger det et forslag til uttalelse på Frps landsmøte om å granske norske moskeer.
AP170505 Det foreligger ikke noe reelt og saklig behov for å nekte innsyn, mener ekspertene.
AP170505 - Vi ber om forståelse for at vi avstår fra å kommentere en rapport som ennå ikke foreligger , sier Gunnar Johansen, kommunikasjonssjef i departementet til Aftenposten.
AA170505 * Etter behandling i landsstyret i mars foreligger det en innstilling til nytt handlingsprogram med åtte dissenser, om kommunesammenslåing, surrogati, omskjæring av gutter, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
AA170505 * Det foreligger ingen motkandidater til partiledelsen.
VG170504 - Hans erkjennelse av å ha begått de to drapene foreligger fortsatt.
VG170504 Ørn understreker at det ikke foreligger noen konkrete trusler mot hverken Bergen, eller andre Norske byer.
VG170504 Stasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon sier til VG at de alltid vurderer situasjonen ut fra de trusselvurderingene som foreligger : ¶
DN170504 - Selger har uansett alltid et selvstendig ansvar å følge de instrukser som foreligger i selgers fullmakt utstedt til selger, uavhengig av megler, sa fagsjefen til DN da.
DN170504 - Full dokumentasjon over kommunikasjonen og budjournal foreligger , og de hadde 15 timer fra første bud til de ga aksept, og de valgte selv å fremme motbud.
DB170504 At regelverket ikke trår i kraft på Gardermoen til tross for behovet for en skjerpet kontroll, skyldes ifølge Jan Eirik Thomassen at EU gjennom sitt regelverk har fastsatt at det for luftgrensen kan gis « utsettelse » for inntil 18 måneder dersom det foreligger særlige forhold knyttet til infrastruktur.
BT170504 Ikke fordi det foreligger konkrete trusler, men for å forebygge, sier Ørn.
AP170504 Ikke fordi det foreligger konkrete trusler, men for å forebygge, sier Ørn.
AA170504 Politiet mener at det foreligger gjentagelsesfare og begjærer 27-åringen, som er siktet for å ha drept kameraten Råger Holte ( 38 ), fengslet i en ny periode.
AA170504 I en pressemelding torsdag opplyser politiadvokat Kari Bjørsnøs at de begjærer den siktede fengslet i fire uker på bakgrunn av at de mener det foreligger gjentagelsesfare.
AA170504 Politiet mener det foreligger gjentagelsesfare, noe også tingretten var enig i.
AA170504 Advokat Arve Opdahl, som forsvarer den drapssiktede, er uenig i at det foreligger gjentakelsesfare.
AA170504 Politiet sier imidlertid at det ikke foreligger noen konkret trussel mot feiringen. ( ©NTB ) ¶ | 329 asylsøkere til Norge i april ¶
AA170504 - Hans erkjennelse av å ha begått de to drapene foreligger fortsatt.
VG170503 Lagmannsretten kom imidlertid til en annen konklusjon og mener det ikke « foreligger omstendigheter som tilsier at normalstraffnivået for voldtekt til samleie bør fravikes i dette tilfellet ».
VG170503 Det viser seg at det i denne saken foreligger et tilfelle av mangelfull rapportering fra en eksportørs side om utførsel til Brasil.
VG170503 - Det er uklart hvor lenge disse produktene har blitt solgt i Sverige, da det ikke foreligger en tillatelse.
DB170503 Ifølge Justisdepartementets lovavdeling var det ikke hjemmel i Naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene høsten 2016 åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger .
DA170503 Det foreligger ikke alltid begrunnelse for beslutningene som er tatt.
AA170503 - Det at han er norsk statsborger og har tilknytning til Norge, gjør at det er mindre sannsynlig at han forlater landet enn om han ikke hadde en slik tilknytning, men ettersom han står overfor en så alvorlig tiltale mener retten at det foreligger en unndragelsesfare, står det.
AA170503 I brevet begjærer de også at Olje- og energidepartementet vedtar en utsatt iverksetting av vedtaket, inntil det enten foreligger en rettskraftig dom om lovligheten av utbyggingen eller inntil klagen er behandlet.
AA170503 Lagmannsretten kom imidlertid til en annen konklusjon og mener det ikke « foreligger omstendigheter som tilsier at normalstraffnivået for voldtekt til samleie bør fravikes i dette tilfellet ».
AA170503 - Det viser seg at det i denne saken foreligger et tilfelle av mangelfull rapportering fra en eksportørs side om utførsel til Brasil, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD til avisen.
AA170503 Stortingsflertallet slutter seg til Venstres forslag om at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets framtid så snart den foreligger .
DB170502 - Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt.
DB170502 Dette bestrider TV 2, og kanalens advokat mener det ikke foreligger noen ærekrenkelser i sakene som er publisert.
DB170502 Også på dette omdiskuterte området, rumenske tiggere og nødvendigheten av å regulere denne aktiviteten, foreligger det allerede tilstrekkelig lovgrunnlag til å hjemle effektive mottiltak.
DA170502 Foreløpig er foreligger det ingen konkrete planer.
BT170502 Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt, » skriver revisjonen.
AP170502 Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt, » skriver revisjonen.
DN170501 I alt foreligger det åtte dissenser til handlingsprogrammet som skal vedtas under landsmøtet.
DB170501 Det foreligger ingen opplysninger fra myndighetene om pågripelsene.
DA170501 I alt foreligger det åtte dissenser til handlingsprogrammet som skal vedtas under landsmøtet.
BT170501 Den nye rammeplanen, som foreligger i disse dager, gir oss en unik mulighet til å forbedre oss.
BT170429 Ett år etter den tragiske helikopterstyrten ved Turøy, der 13 mennesker mistet livet, foreligger en delrapport som kartlegger årsakene.
VG170428 For første gang foreligger en samlet fremstilling av våre engasjementer i fredsbevarende operasjoner gjennom 25 år.
DB170428 Foreløpig foreligger det ingen konklusjoner fra dette arbeidet, forteller Knut Sandal, direktør for finansiell infrastruktur i Norges Bank.
DB170428 Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag : ¶ 1. i lokaler med tilleggelser hvor det drives serveringsvirksomhet, ¶ 2. i lokaler som vanligvis er alment tilgjengelig for offentligheten, ¶ 3. i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler, ¶ 4. på annet sted der offentlige mø
DB170428 Det foreligger motstridende forslag, og partilederen må snakke uklart.
DB170428 Med den medisinske vurderingen som foreligger nå, så var det ikke forsvarlig å føre saken for retten, sier Sandland.
VG170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger , sier NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, til NRK.
VG170427 Politiet påpeker at det ikke foreligger noen pågående trussel etter pågripelsen.
VG170427 - Foreligger det en instruks om hva man kan veilede om og ikke ?
SA170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger , sier Fisketjønn til fotball.no.
FV170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger , sier Fisketjønn til fotball.no.
DB170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger , sier Fisketjønn til fotball.no.
DB170427 For det første foreligger en plikt til å avskaffe skadelige kjønnsstereotypier, herunder forestillinger om transkvinner som overgripere.
BT170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger , sier Fisketjønn til fotball.no.
AP170427 Politiet påpeker at det som følge av pågripelsen ikke foreligger noen pågående trussel mot befolkningen.
AP170427 Det foreligger ingen restriksjoner på import som gjør at landet ikke mottar tilstrekkelig mat.
AP170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger , sier Fisketjønn til fotball.no.
AA170427 Politiet påpeker at det som følge av pågripelsen ikke foreligger noen pågående trussel mot befolkningen.
AA170427 Retten peker på sakens alvor, den kvalifiserte gjentakelsesfare som foreligger samt siktedes og hans vergers samtykke til fortsatt varetektsfengsling, skriver dommerfullmektig Kjersti Lovise Terjesen i dommen.
VG170426 Det som gjør denne saken ekstra interessant er at, selv om det ikke nødvendigvis viser hele bildet, foreligger en omfattende korrespondanse som gir et detaljert innblikk i noe av det som har skjedd.
DB170425 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170425 Ifølge New York Post er det ikke imot loven å bytte navn på en merkevare, så lenge dokumentasjon på navnebyttene foreligger .
DA170425 - Departementet vil ha en dialog med Miljødirektoratet når nytt forskriftsutkast foreligger .
DA170425 Men slik planen nå foreligger er lekens egenverdi befestet i tillegg til lekens rolle i læringsarbeidet, sier Steffen Handal.
AA170425 - Det foreligger ikke bevis for at føreren har opptrådt på en slik måte at det er grunn til å ta ut tiltale, forklarer Wikdahl.
SA170424 Planprogrammet for ny E39 Lyngdal Vest - Sandnes slik det foreligger er, i henhold til Statens vegvesens eget utsagn, kun en femdel av det totale faktagrunnlag som Statens vegvesen skal legge til grunn når de i høst skal komme med en anbefaling av trasé.
DA170424 « Inntil det foreligger en samlet plan for området, hvor plassering av framtidig tinghus fortsatt kan være aktuelt, kan det ikke selges ut enkelteiendommer, i det slike vil kunne være sentrale for realisering av plan som eventuelt innbefatter nytt tinghus ».
AP170423 Disse har stemt for : Ap sa ja til flytting av 339-skvadronen, samtidig som partiet fikk Regjeringen med på at ni av helikoptrene skulle beholdes på Bardufoss inntil landmaktutredningens anbefaling foreligger .
AA170423 Det foreligger så langt ingen meldinger om at noen har påtatt seg ansvar for eksplosjonen, men IS-tilknyttede ekstremister har tidligere stått bak lignende angrep.
SA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
SA170422 NTB får lørdag morgen opplyst at begge sider har beveget seg i saken og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité.
DN170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
DN170422 Begge sider har beveget seg i saken og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité, skriver NTB å ha fått opplyst.
DB170422 Blant de viktigste er at teknologi som ikke bare foreligger , men som er enkel å bruke uten at altfor mye tid går til spille, som regel blir innført dersom det antas å gi noen form for fordeler.
DA170422 Foreløpig foreligger det ingen planer om å starte noen arkeologisk utgraving, men tanken frister.
DA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
DA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har gått høyt på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses ¶
DA170422 NTB får lørdag morgen opplyst at begge sider har beveget seg i saken og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité.
AP170422 Samtidig understreker Larsen at det fortsatt er tidlig, det foreligger ingen fasit.
AA170422 Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har uroet mange på Aps landsmøte, og nå foreligger et forslag som slår fast at midlertidigheten må begrenses.
AA170422 NTB får lørdag morgen opplyst at begge sider har beveget seg i saken og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité.
AA170422 Lørdag morgen er det klart at begge sider har beveget seg i saken, og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité.
AP170421 Det foreligger imidlertid et stort kunnskapshull hva gjelder forskning på hvordan ungdomspolitikere opplever ytringsklimaet, eller hvordan de takler hets.
VG170420 - Kommunen mener at det ikke foreligger en årsakssammenheng.
VG170420 - Kommunen bestrider derfor at det foreligger erstatnings-, eller ansvarsgrunnlag, og en bestrider at det er grunnlag for oppreisningserstatning, forklarer advokaten.
DN170420 Revisor bemerker i sin beretning at meglerhuset ved årsskiftet ikke tilfredsstilte kapitalkravet, noe som indikerer at « det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift ».
DN170420 Kina ser på Guo som en kriminell og ønsker han sendes tilbake, til tross for at det ikke foreligger en formell siktelse, sier tidligere senioranalytiker for Kina hos etterretningsorganisasjonen CIA, Christopher K.
DB170420 Etter å ha mottatt varsel om tvangsoppløsning på grunn av for sent levert regnskap, foreligger endelig 2015-resultatet for Otium.
DA170420 - Vi vet det foreligger flere endringsforslag.
DA170420 - Vi vet det foreligger flere endringsforslag.
AA170420 Ifølge Den internasjonale kampanjen for å forby landminer ( ICBL ), kostet landminer nærmere 1.000 liv i Jemen i 2015, det siste året det foreligger endelig statistikk for.
DB170419 Selv om hun skal ha vært ukjent med forholdene, foreligger det etter dette en mangel ved varen » skriver FKU i sitt vedtak.
DB170419 Det foreligger ikke noe forslag i Stortinget om å utvide dette.
AP170419 Det foreligger så langt ingen flere opplysninger annet enn at han ble sendt til sykehus.
VG170418 - Vi mener det foreligger gjentagelsesfare, opplyser statsadvokat Jens Olav Sæther.
SA170418 Styret ved Blidensol tillater likevel at ansatte bruker hijab frem til det foreligger en eventuell rettslig avgjørelse.
DB170418 - Vi skal nå se på det videomaterialet og de bildene som foreligger .
DB170418 - Vi mener det foreligger gjentakelsesfare, opplyser statsadvokat Jens Olav Sæther.
BT170418 - Om båten ikke skulle bli fjernet fra bunnen, så har vi selvfølgelig mulighet til å foreta hevingen selv, men da blir det å sende regning til eier, sier Johansen, som er kjent med hevingsplanene som nå foreligger .
AP170418 - Vi mener det foreligger gjentakelsesfare, opplyser statsadvokat Jens Olav Sæther.
AA170418 - Vi mener det foreligger gjentakelsesfare, opplyser statsadvokat Jens Olav Sæther.
DB170416 Resultatene som foreløpig foreligger er basert på det statlige nyhetsbyrået Anadolus informasjon om opptelling av stemmene, og urnene skal sendes til Tyrkias valgråd, Supreme Electoral Council, for omtelling.
DB170416 Samtidig blir det interessant å se på rapporten fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ), når den foreligger på mandag.
VG170414 Washington Posts Nord-Korea-ekspert Anna Fifield skriver at det ikke foreligger planer om å angripe Nord-Korea fra USAs-side.
DB170414 - Endelige svar fra de rettsmedisinske undersøkelser forventes å foreligge på et senere tidspunkt når alle prøvesvar foreligger , skriver politioverbetjent Terje Marstad i en pressemelding.
AP170414 Endelige svar fra de rettsmedisinske undersøkelser forventes å foreligge på et senere tidspunkt når alle prøvesvar foreligger , sier han. ( ©NTB ) ¶
AP170414 - Avdøde er obdusert og foreløpig obduksjonsrapport foreligger .
AA170414 Nå får Uber likevel fortsette driften til det foreligger en endelig avgjørelse i ankesaken, som starter 5. mai.
AA170414 Endelige svar fra de rettsmedisinske undersøkelser forventes å foreligge på et senere tidspunkt når alle prøvesvar foreligger , sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170414 - Avdøde er obdusert og foreløpig obduksjonsrapport foreligger .
VG170413 Ap kan samarbeide med flere partier, inkludert KrF, og har et digert rom å manøvrere i når valgresultatet foreligger .
DB170412 Det følger av barnehagelovens paragraf 22, at personalet uten hinder av taushetsplikt, av eget tiltak skal gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.
DB170412 Comey fikk også støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
DB170412 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om de Twitter-meldingene og vi har lett nøye innen FBI, sa Comey og la til : ¶
DB170412 - Hvis det var slik at eierne av e-postene selv var tilstede og logget inn i sine private epost-kontoer foreligger det samtykke til innsyn.
VG170411 Men, tingretten skal ha avslått ønsket og sagt at det ikke foreligger en god nok begrunnelse for å endre forsvarer, skriver Aftonbladet.
VG170411 Beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg, sier kommunen er i normalberedskap fordi det ikke foreligger en konkret trussel mot Oslo.
SA170410 - Vi har ikke funnet tilstrekkelige bevis for å konkludere med at det foreligger straffbare forhold, sa politiets påtaleansvarlige i saken, Tor Arvid Bruskeland, til Aftenbladet 28. mars.
SA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
DA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
DA170410 Normalt tar det minst to-tre år fra det meldes oppstart av vern for et konkret areal, til vernevedtak i statsråd, foreligger .
AA170410 - Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som foreligger fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt.
VG170409 - Under enhver omstendighet er det rettens vurdering at det foreligger rimelig og fornuftig tvil knyttet til at de tiltalte ikke trodde at fornærmede var med på leken og ikke samtykket til det som skjedde.
AP170409 Han sier det fort kan bli en kombinasjon av ulike formål som kan bidra til dynamikk i området, og synes det er morsomt at det allerede foreligger et prosjektforslag i form av en diplomoppgave fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
AA170409 Den 39-årige usbekeren ble pågrepet ved 1-tiden natt til lørdag, og ifølge svensk politi foreligger det skjellig grunn til mistanke om at han har gjennomført en terrorforbrytelse ved drap.
FV170408 Det skal ikke være dramatisk, det foreligger søknad og det er kontroll på brannen.
DN170408 Mannen ble siktet for " forsøk på å drepe på terroristvis, forsøk på å påføre skade på terroristvis og brudd på våpenloven ", men en domstol i Antwerpen slo fredag fast at det ikke foreligger tilstrekkelige beviser for at det var en terrorhandling.
DN170408 - Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.
DN170408 - Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.
DB170408 - Men legitimiteten er tvilsom dersom det ikke foreligger vedtak fra FNs sikkerhetsråd eller det kan sees på som selvforsvar.
DB170408 Lenge før det foreligger troverdig informasjon.
AA170408 Mannen ble siktet for " forsøk på å drepe på terroristvis, forsøk på å påføre skade på terroristvis og brudd på våpenloven ", men en domstol i Antwerpen slo fredag fast at det ikke foreligger tilstrekkelige beviser for at det var en terrorhandling.
AA170408 - Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.
AA170408 - Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.
AA170408 - Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.
AA170408 - Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.
SA170407 - Per nå foreligger det ingen konkrete opplysninger som kan tilkjennegi øket terrorfare for Norge.
DA170407 - Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyser informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten lørdag formiddag.
DA170407 - Per nå foreligger det ingen konkrete opplysninger som kan tilkjennegi øket terrorfare for Norge.
DA170407 - Slik det foreligger nå kan Hetlandshallen og flere skolebasseng legges ned når Folkebadet står klart.
AP170407 Men politiadvokaten bekrefter at Arbeidstilsynet har pekt på momenter som tilsier at dette er en sak med stort alvor, og vil la politiet selvstendig etterforske om det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.
SA170406 I mellomtiden, og inntil en løsning foreligger , vil ikke Svein-Erik Edvartsen bli satt opp som dommer.
SA170406 - Han blir ikke satt opp som dommer før en løsning foreligger , sier generalsekretæren i Norges Fotballforbund.
DB170406 - Luftfartstilsynet er ikke kjent med at det foreligger rapport knyttet til denne hendelsen fra slovakiske myndigheter.
DB170406 « Det foreligger opplysninger om at det er flere fornærmede i saken og etterforskningen vil derfor også rettes mot å avdekke om siktede har begått flere overgrep.
DB170406 - I lys av sammenfallet mellom dødstidspunktene for denne jenta og Susanne Rehklau må påtalemakten nå etterforske om det ikke her foreligger et overlagt drap ved hjelp av en dødschip.
AP170406 Vågslid stiller seg undrende til at KrF stiller seg bak innstillingen som nå foreligger .
AP170406 Lene Vågslid ( Ap ) stiller seg undrende til at KrF stiller seg bak innstillingen som nå foreligger .
AP170406 I mellomtiden, og inntil en løsning foreligger , vil ikke Svein-Erik Edvartsen bli satt opp som dommer.
AP170406 - Han blir ikke satt opp som dommer før en løsning foreligger , sier generalsekretæren i Norges Fotballforbund.
AP170406 I mellomtiden, og inntil en løsning foreligger , vil ikke Svein-Erik Edvartsen bli satt opp som dommer.
AP170406 - Han blir ikke satt opp som dommer før en løsning foreligger , sier generalsekretæren i Norges Fotballforbund.
AA170406 - Det foreligger informasjon som tyder på at terrorister kan forsøke å angripe markeringen av Anzac-dagen på Gallipoli-halvøya, sier den australske ministeren for krigsveteraner, Dan Tehan, som understreker at tyrkiske myndigheter er klar over trusselen og har styrket sikkerheten.
AA170406 Påtalemyndigheten vil under fengslingsmøtet begjære mannen fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, og begrunner dette med at det både foreligger bevisforspillelse- og gjentagelsesfare, ifølge en pressemelding fra politiadvokat Kari Bjørsnøs ved Trøndelag politidistrikt.
AA170406 Påtalemyndigheten mener det foreligger både bevisforspillelse- og gjentagelsesfare. 38 år gamle Råger Holte ble funnet drept i sitt hjem på Ler onsdag 25. januar.
AA170406 Retten mener at mistanken mot siktede er styrket, og ga medhold i at det foreligger gjentagelsesfare.
AA170406 Påtalemyndigheten begjærte mannen fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, og begrunnet dette med at det både foreligger bevisforspillelse- og gjentagelsesfare.
AA170406 Når det gjelder påtalemyndighetens begjæring om brev- og besøkskontroll i fengslingsperioden, finner Sør-Trøndelag tingrett under tvil at det foreligger bevisforspillelsesfare. 27-åringen ble deretter varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.
DB170405 Det kan det ta opptil to år fra en sak klages inn for ombudet til endelig vedtak foreligger i nemnda.
AP170405 Fra departementets kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund får vi til svar at politisk ledelse hos dem avventer Riksrevisjonens rapport, og at de ikke vil uttale seg om dette før den foreligger .
AA170405 Vi vil ha klarhet i hva som faktisk har skjedd, og bekrefte eller avkrefte den mistanken som foreligger , sa statsadvokaten.
DB170404 Det er skrevet bøker om dette, og det foreligger en rekke studier og forskningsrapporter fra inn- og utland, som viser hvordan markedstankegangen og NPM er ødeleggende for offentlig sektor, som skal drive tjenesteyting overfor enkeltindivider med ulike behov og ikke produksjon av forbruksvarer.
AA170404 Men retten mente at ut ifra usikkerheten som her foreligger til fremdrift i saken, er fire uker rimelig.
AA170404 Vi vil ha klarhet i hva som faktisk har skjedd, og bekrefte eller avkrefte den mistanken som foreligger , sier statsadvokaten.
AA170404 Vi vil ha klarhet i hva som faktisk har skjedd, og bekrefte eller avkrefte den mistanken som foreligger , sier statsadvokaten.
VG170403 - Nå tar vi en vurdering av hvordan vi gjør dette fremover og kommer tilbake til konklusjonen når den foreligger , legger han til.
DB170403 Nå tar vi en vurdering av hvordan vi gjør dette fremover, og kommer tilbake til konklusjonen når den foreligger , sier Landsverk.
DB170403 Han utelukker ikke at snuttene til slutt kan ende mellom to bokpermer, men det foreligger ingen konkrete planer.
DA170403 - Slik det foreligger i dag, tror jeg han ville ha vært glad.
BT170403 » Meg bekjent foreligger det ingen planer for hvordan turnuslegeordningen eller den prehospitale tjeneste blir - hvor mange ambulanser og ambulansepersonell trengs, hvor mye kommer dette til å koste ?
DB170402 Man må holde åpent for at også troverdige kilder kan ha misforstått eller slurvet - i hvert fall når det foreligger konkret dokumentasjon på at det er blitt begått en feil.
AP170402 Svaret, som ikke er gitt, foreligger tidligst til sommeren.
SA170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger.
DB170401 I stedet for å gjennomgå en domstolprosess kan de bare benytte seg av § 26b - det foreligger ikke en straffesak, men de kan frata deg statsborgerskapet likevel, sier Høgberg til Dagbladet.
BT170401 Det foreligger ingen nye kostnadsberegninger eller dokumentasjon for behovet for økt planleggingstid.
BT170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger.
AP170401 - I dag går hoveddelen av eksporten vår til EU-landene, men vi er klar til å gjenoppta den direkte eksporten til Kina i det øyeblikk det foreligger en veterinæravtale mellom våre to land.
AP170401 Før svaret foreligger skal både hovedpersonen selv, hans støttespillere og landslagsledelsen gjøre sine vurderinger.
DB170331 Lagmannsretten mener at det ikke foreligger spesielle omstendigheter som tilsier at utgangspunktet om ubetinget fengsel kan fravikes, og konkluderer med følgende i dommen : ¶
DB170331 Det er slett ikke sikkert at det foreligger noen slik effekt, men den begrunner likevel mye av det supportere gjør.
AA170331 - Generalsekretæren har konsekvent understreket at det ikke foreligger noen plan B for hvordan israelere og palestinere skal kunne leve i fred og sikkerhet.
AA170331 - Generalsekretæren har konsekvent understreket at det ikke foreligger noen plan B for hvordan israelere og palestinere skal kunne leve i fred og sikkerhet.
SA170330 Faglig vurdert er det ikke noen stor forskjell mellom de to alternativene som foreligger .
DB170330 Produktet er altså bare en prototype og det foreligger ingen lanseringsplan ennå, men spør du oss var dette ganske snedig.
DB170330 Her foreligger det ikke så mange detaljer foreløpig utover at klokka skal ha NFC innebygd, men uten pulsmåler.
DB170330 95 m ) », og verdt å merke seg : « Innmeldelse foreligger fra alle Kongsbergs beste hoppere.
DA170330 Hvis Canada vet at det foreligger en risiko for at USA kommer til å videresende folk tilbake til et område der de risikerer forfølgelse eller hvor liv og sikkerhet er i fare, og likevel bruker avtalen, vil det innebære brudd på folkerettslige prinsipper, sier Vevstad.
DA170330 På spørsmål om lovforslaget slik det nå foreligger er for dårlig, svarer KS-direktøren slik : ¶
DA170329 Det foreligger også i saken et sjeldent omfattende bevismateriale for at tiltalte og hans kone er glade i hverandre og at de aldri har ment å gå fra hverandre i form av en separasjon/skilsmisse, står det i dommen.
AP170329 Det foreligger heller ikke dokumentasjon som tilsier at polititjenestepersoner oftere enn før står overfor flere og / eller mer alvorlige trusselsituasjoner nå.
AA170329 - Det vedtaket som nå foreligger bygger på at reaksjonsformen som var valgt, å trekke tilbake godkjenningen, er uforholdsmessig.
VG170328 Elverum, som valgte Drammen i første kamp i sluttspillet, har 14 dager fra dommen foreligger til å anke saken.
SA170328 - Vi har ikke funnet tilstrekkelige bevis for å konkludere med at det foreligger straffbare forhold, sier påtaleansvarlig i politiet, Tor Arvid Bruskeland, til Aftenbladet.
SA170328 Elverum, som valgte Drammen i første kamp i sluttspillet, har 14 dager fra dommen foreligger til å anke saken. ( ©NTB ) ¶
DB170328 Elverum, som valgte Drammen i første kamp i sluttspillet, har 14 dager fra dommen foreligger til å anke saken.
DB170328 Anthonsen kan ikke svare på hvor stort problemet med det aktuelle ungdomsmiljøet er, men sier at det ikke foreligger noen anmeldelser vedrørende vold eller andre saker, fra den aktuelle skolen fra før.
DB170328 Vi har opplyst leseren om dette i to artikler og aldri lagt skjul på noe, og som kjent foreligger det ingen interessekonflikter eller habilitetskonflikter.
AP170328 I kjennelsen skriver tingrettsdommer Magne Revheim Mæland at retten har kommet til at det ikke foreligger sikringsgrunn.
AP170328 Elverum, som valgte Drammen i første kamp i sluttspillet, har 14 dager fra dommen foreligger til å anke saken. ( ©NTB ) ¶
VG170327 Det foreligger foreløpig ingen beviser som tilsier at han er tilknyttet noen terrororganisasjon.
VG170327 Basu sier til BBC at det heller ikke foreligger noe bevis som bekrefter dette.
VG170327 Det er åpenbart at det foreligger en kjempesvikt i dette tilfellet.
DB170327 ¶ ANMELDT : Lensmannskontoret i Nittedal opplyser at det foreligger to anmeldelser på en voldsepisode ved en skole i kommunen.
DB170327 ¶ ANMELDT : Lensmannskontoret i Nittedal bekrefter at det foreligger to anmeldelser på en voldsepisode ved en ungdomsskole i kommunen.
DB170327 Det skal også være mange skadde, men det foreligger så langt ingen tall.
DB170327 Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
DB170327 Kun helt unntaksvis, hvor det foreligger opphopning av noen spesielle sykdommer i slekta, kan det være lurt å sjekke seg i blant.
BT170327 Men nå foreligger en rapport som forteller at vi har større utgifter enn andre kommuner.
BT170327 Ifølge Mevold foreligger en rapport som viser at kostnadene til utviklingshemmede ligger høyere i Bergen enn i de fleste andre kommuner.
AP170327 Av de 90 landene der det foreligger rapporter om slike angrep, har GCPEA dokumentert en serie av minst ti slike angrep i 21 land.
AP170327 Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
AA170327 Av de 90 landene der det foreligger rapporter om slike angrep, har GCPEA dokumentert en serie av minst ti slike angrep i 21 land.
AA170327 Det skal også være mange skadde, men det foreligger så langt ingen tall.
AA170327 Lagmannsretten understreket at det dreier seg om tre overlagte drap, og at det ikke foreligger provokasjon eller andre forhold på ofrenes side som kan virke formildende.
DB170326 - Forholdet er ganske enkelt at det foreligger et regelverk som tilsier at en vedtaksfredet eiendom ikke skal betale, sier han.
AP170326 - Vi er ganske sikre på at Masood sto alene bak angrepet, og vi har ingen informasjon eller tegn som tyder på at det foreligger andre angrepsplaner, fastslår London-politiets antiterror-topp, Neil Basu.
AA170326 Det foreligger ingen meldinger om drepte eller sårede. ( ©NTB ) ¶
AA170326 Men det foreligger restriksjoner på import som gjør at landet ikke mottar tilstrekkelig mat.
AP170325 Fengselsvakter åpnet ild like etter angrepet og skjøt mot fanger som hadde lagt på flukt, men det foreligger ingen meldinger om drepte eller sårede, legger SOHR til.
AA170325 Fengselsvakter åpnet ild like etter angrepet og skjøt mot fanger som hadde lagt på flukt, men det foreligger ingen meldinger om drepte eller sårede, legger SOHR til.
VG170324 Hetland mener imidlertid det ikke foreligger noen konflikt.
VG170324 Det foreligger ikke bevis for at Obama ba om avlytting eller at Trump var mål for avlyttingen, uttalte Nunes da.
DB170324 Han ble sjokkert over at det ikke foreligger bruksplaner for flere praktbygg i Oslo.
DB170324 ( Dagbladet ) : - Det foreligger absolutt ingen klare ideer for videre bruk av Museet for Samtidskunst.
AA170324 Det foreligger heller ingen bekreftelse fra UD i Washington om det er utenriksministermøtet som har blitt framskyndet eller om det dreier seg om annen møteaktivitet.
AA170324 Sveitsisk påtalemyndighet mener det foreligger konkrete mistanker om spionasje mot tyrkiske borgere i Sveits, i regi av en politisk etterretningstjeneste, heter det i en uttalelse fredag.
AA170324 Det foreligger ikke bevis for at Obama ba om avlytting eller at Trump var mål for avlyttingen, uttalte Nunes da.
AA170324 I en høring tidligere denne uken stilte dommer Anthony Trenga spørsmål ved hvorvidt det var nødvendig med en ny midlertidig forføyning, all den tid det allerede foreligger to slike pålegg fra Hawaii og Maryland.
AA170324 Retten er enig med påtalemyndigheten i at det foreligger bevisforspillelsesfare.
VG170323 Bakke sier at det ikke foreligger en formell integrasjonsavtale mellom NIF og sykkelklubbene, og at saken nå vil bli undersøkt nærmere.
DN170323 Det hvite hus' talsmann Sean Spicer sier president Donald Trump ikke visste hvem Manafort hadde jobbet for i forrige tiår og at det ikke foreligger noe som kan indikere at Manafort gjorde noe galt.
DB170323 Politiets etterforskning vil avdekke hvorvidt det foreligger et straffeansvar i den enkelte sak.
AA170323 Det hvite hus' talsmann Sean Spicer sier president Donald Trump ikke visste hvem Manafort hadde jobbet for i forrige tiår og at det ikke foreligger noe som kan indikere at Manafort gjorde noe galt.
VG170322 Derfor er det ekstra underlig når Hylland Eriksen skriver om vår disputt : « Det foreligger altså en uenighet, og den som ikke kan leve med uenighet, vil få vanskeligheter med å trives i et liberalt demokrati.
SA170322 Vi må si klart nei til oppdrettsanlegg i Lysefjorden inntil tilstrekkelig kunnskap foreligger , mener Kjetil Nilsen og Håkon Fossmark.
SA170322 Når det gjelder føre-var-holdningen til Brynjar Berg, så er dette nøyaktig den holdningen man bør ha, og si klart nei inntil tilstrekkelig kunnskap foreligger .
BT170322 Retten har delt seg i et flertall og et mindretall i sin vurdering av saken, skriver BA, der flertallet mener det ikke foreligger virksomhetsoverdragelse eller usaklig oppsigelse.
BT170322 Gyldendal mener det for deres del ikke foreligger grunnlag for å konstatere noen lovovertredelser i saken, hverken i form av samarbeid om kollektiv boikott av Interpress eller informasjonsutveksling i strid med konkurranseloven.
AP170322 Kleppe vil forsøke å vise om det foreligger sammenheng mellom sms-er mellom Jensen og Cappelen og tidspunkter for operasjoner som politiet arbeidet med.
AA170322 Det hvite hus' talsmann Sean Spicer sier president Donald Trump ikke visste hvem Manafort hadde jobbet for i forrige tiår og at det ikke foreligger noe som kan indikere at Manafort gjorde noe galt.
AA170322 Regjeringsadvokaten skriver : « Det foreligger derfor ikke årsakssammenheng mellom pågripelsen og tapt arbeidsfortjeneste ».
AA170322 Gyldendal uttaler i en pressemelding at forlaget ikke deler tilsynets oppfatning og mener det ikke foreligger lovovertredelser i saken for Gyldendals del.
VG170321 Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.
VG170321 - En av personene sier at pålegget eller føringene ble brakt på banen for cirka fire år siden, og at det etter dette, over tid gjennom ord og lederadferd, har befestet seg en klar oppfatning om at et slikt pålegg foreligger .
DB170321 Lagmannsretten kom derfor fram til at det ikke foreligger sannsynlighetsovervekt for at 24-åringens forklaring er sann.
DB170321 Han må i hvert fall ikke sendes ut av landet før dommen foreligger , sa Andenæs til Dagbladet i rettssalen.
DB170321 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om de Twitter-meldingene, og vi har lett nøye innen FBI, sa det føderale politiets sjef under ed.
AP170321 Det foreligger sterk mistanke om at Park personlig var direkte involvert.
AA170321 Som begrunnelse viste de til uttalelser fra statsadvokaten om at etterforskning vil bli vurdert uavhengig av om det foreligger en anmeldelse eller ikke.
SA170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
SA170320 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa FBI-sjef James Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus mandag.
SA170320 Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.
SA170320 Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, hevdet søndag at det ikke foreligger beviser for noen slik hemmelig kontakt med Russland, men demokratene i Kongressen vil nå ha svar på hva amerikansk etterretning egentlig vet om saken.
SA170320 - James Clapper og andre har slått fast at det ikke foreligger beviser for at Potus ( USAs president ) hadde et hemmelig samarbeid med Russland.
FV170320 Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.
FV170320 Komiteens leder, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.
FV170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
FV170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
FV170320 - Oslo statsadvokatembeter oppfatter derfor ikke at det foreligger et reelt behov for å utvide strafferammen for sammenstøt av lovbrudd, er konklusjonen.
DN170320 Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, hevdet søndag at det ikke foreligger beviser for noen slik hemmelig kontakt med Russland, men demokratene i Kongressen vil nå ha svar på hva amerikansk etterretning egentlig vet om saken.
DB170320 Søndag kveld hevdet leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, at det ikke foreligger noen bevis for at Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot valget.
DB170320 På direkte spørsmål om det foreligger noen som helst beviser for at dette har skjedd, svarte NSA-sjefen høylytt og kontant : ¶
DB170320 Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.
DB170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
DB170320 ( Dagbladet ) : - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om de Twitter-meldingene og vi har lett nøye innen FBI.
DA170320 Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.
DA170320 Komiteens leder, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.
DA170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
DA170320 Nøyaktig hvem som kan risikere å bli vist utgangsdøren er så langt ikke klart, men det foreligger nå et forslag til hvor nedbemanningen trolig vil bli gjennomført.
BT170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
BT170320 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa FBI-sjef James Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus mandag.
BT170320 Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.
BT170320 Komiteens leder, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.
BT170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
BT170320 Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.
BT170320 Komiteens leder, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.
BT170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
AP170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AP170320 - Oslo statsadvokatembeter oppfatter derfor ikke at det foreligger et reelt behov for å utvide strafferammen for sammenstøt av lovbrudd, heter det derfra.
AA170320 Han fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger beviser for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
AA170320 - Det foreligger ingen informasjon som støtter opp om denne påstanden, og jeg har undersøkt dette nøye, sa FBI-sjef James Comey under en høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus mandag.
AA170320 Søndag kveld hevdet leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, at det ikke foreligger noen bevis for at Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot valget.
AA170320 Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.
AA170320 Komiteens leder, Trumps republikanske partikollega Devin Nunes, fastholdt da høringen åpnet at det ikke foreligger beviser for noen hemmelig kontakt mellom Trumps medarbeidere og Russland.
AA170320 Comey fikk støtte fra sjefen for den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, som understreket at det heller ikke foreligger bevis for påstanden om at Obama ba andre land om å avlytte Trump.
AA170320 Ekspertene mener det heller ikke foreligger noe klart uttrykk fra befolkningen om at dagens straffenivå er uheldig lavt.
AA170320 - Oslo statsadvokatembeter oppfatter derfor ikke at det foreligger et reelt behov for å utvide strafferammen for sammenstøt av lovbrudd, er konklusjonen.
DA170319 Det foreligger ingen bevis for at Donald Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot presidentvalget, ifølge etterretningskomitéleder.
DA170319 Så langt foreligger det lite konkret kunnskap om hvordan eldre blander alkohol og legemidler, men Ingeborg Rossow i FHI har i en fersk studie sett på dette, og der kom det fram at 6 prosent av eldre ( 60+ ) rapporterte en brukshyppighet av vanedannende legemidler ( sovemidler og/eller beroligende midler ) og alkohol
BT170319 Det foreligger ingen bevis for at Donald Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot presidentvalget, ifølge etterretningskomitéleder.
AP170319 Det foreligger ingen bevis for at Donald Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot presidentvalget, ifølge etterretningskomitéleder.
AA170319 Det foreligger ingen bevis for at Donald Trumps stab hadde noe hemmelig samarbeid med Russland fram mot presidentvalget, ifølge etterretningskomitéleder.
AA170319 Det foreligger ennå ikke meldinger om drepte eller sårede.
AA170318 - Men jeg støtter kompromissforslaget som foreligger , sier hun.
SA170317 Selskapet utroper vinnere i en rekke klasser, og nå foreligger 2017-resultatet for verdens flyplasser.
SA170317 Selv om områdets næringsliv, organisasjoner og innbyggere har kommet et stykke på veien innen Smartby-tankegangen og morgendagens digitale fremtid, foreligger det ingen samlet oversikt eller om hvilken retning arbeidet skal drives videre etter.
SA170317 Selv om næringsliv, organisasjoner og innbyggere har kommet et stykke på veien innen Smartby-tankegangen og morgendagens digitale fremtid, foreligger det ingen samlet oversikt eller noe om hvilken retning arbeidet skal drives videre etter.
DB170317 På SVs landsmøte foreligger det fem forslag som går inn for at valgprogrammet skal prioritere forbud mot atomvåpen og si nei til at Norge deltar i utbyggingen av USAs rakettskjold.
BT170317 Statsråden viser til at det foreligger et ugradert sammendrag av Riksrevisjonens rapport, og en større gradert rapport.
AP170317 Selskapet utroper vinnere i en rekke klasser, og nå foreligger 2017-resultatet for verdens flyplasser.
AA170317 En talsperson for SFO uttalte i august at opplysninger om etterforskningen ikke vil bli offentliggjort før det foreligger en siktelse mot Airbus Group, eller etterforskningen avsluttes.
AA170317 Kommuneadvokatens klare råd er at denne saken burde offentliggjøres med tanke på samfunnsinteressen, og at det ikke foreligger spesielle grunner til å unndra offentlighet, sier Wolden.
AA170317 de som møtte i det aktuelle bygningsrådsmøtet, er slik vi ser det ikke avgjørende for vurderingen av om det foreligger et straffbart forhold.
AA170317 Statsråden viser til at det foreligger et ugradert sammendrag av Riksrevisjonens rapport, og en større gradert rapport.
VG170316 Det foreligger altså en uenighet, og den som ikke kan leve med uenighet, vil få vanskeligheter med å trives i et liberalt demokrati.
SA170316 Advokatfirmaet som representerer spillerne bekrefter at det ikke foreligger noe tilbud eller avtale om en slik sum.
FV170316 Advokatfirmaet som representerer spillerne bekrefter at det ikke foreligger noe tilbud eller avtale om en slik sum.
DN170316 Hva regjeringen legger i " vesentlig økning " av satsen på 20 prosent, konkretiseres ikke i reiselivsmeldingen, men vil først bli klart når budsjettforslaget foreligger i oktober. ( ©NTB ) ¶
DB170316 Advokatfirmaet som representerer spillerne bekrefter at det ikke foreligger noe tilbud eller avtale om en slik sum.
DB170316 Normalt vil de kunne gi støtte i slike saker, men det blir det ikke tatt stilling til før etter at dommen foreligger , sier Skogstad.
DB170316 Det vi har sagt er at vi støtter Therese til endelig dom foreligger , sier Torbjørn Skogstad, lederen i Norges Skiforbunds langrennskomité, til NTB.
DB170316 « Søkeren har ingen særlig tilknytning til Norge, og det foreligger heller ikke sterke menneskelige hensyn i utlendingslovens forstand, som taler for å gjøre unntak fra de alminnelige vilkårene for tillatelse », står det i UDIs første vedtak.
DB170316 Det foretas imidlertid en vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge som tilsier at det skal gis oppholdstillatelse, selv om vilkårene for tillatelsen det er søkt om ikke er oppfylt, fortsetter hun.
AP170316 - Dette må vi komme tilbake til når den endelige utformingen foreligger .
AP170316 Nå har de endelig vært i studio, og etter innpå 20 år som band foreligger studiodebuten.
AP170316 Advokatfirmaet som representerer spillerne bekrefter at det ikke foreligger noe tilbud eller avtale om en slik sum.
AA170316 « Bare gjennom en lengre tids innleggelse vil man etter rettens syn komme i en posisjon til å dempe den store risikoen som foreligger », heter det i rettsavgjørelsen.
AA170316 Hva regjeringen legger i " vesentlig økning " av satsen på 20 prosent, konkretiseres ikke i reiselivsmeldingen, men vil først bli klart når budsjettforslaget foreligger i oktober. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Det foreligger store investeringsplaner for produksjon av biodrivstoff i Norge, men elbilenes inntog gjør altså at behovet ser ut til å være mindre om tretten år enn om tre år.
DB170315 Ifølge Mary McCord i USAs justisdepartement, ble Baratov pågrepet i Canada denne uken, mens det foreløpig ikke foreligger informasjon om de andre siktede.
BT170315 Ifølge Mary McCord i justisdepartementet ble Baratov pågrepet i Canada denne uken, mens det foreløpig ikke foreligger informasjon om de andre siktede.
AP170315 Det foreligger allerede rapporter om at koalisjonens bombing har ført til mange sivile dødsfall.
AP170315 Fakta : Fakta : NAFs sjekkliste før du inngår privatleasing-avtale ¶ Foreligger det en minste bindingsperiode ?
AA170315 Det foreligger ingen ytterligere detaljer om avhøret.
VG170314 Av de samme grunner foreligger det etter rettens vurdering særlige grunner til å gå under den veiledende normen for oppreisningsbeløp.
DN170314 Til helgens landsmøte foreligger i alt 22 dissenser til programmet for neste periode, blant annet om 15-årsgrense for rituell omskjæring, avkriminalisering av narkobruk, og aktiv dødshjelp.
DB170314 Til helgens landsmøte foreligger i alt 22 dissenser til programmet for neste periode, blant annet om 15-årsgrense for rituell omskjæring, avkriminalisering av narkobruk, og aktiv dødshjelp.
BT170314 Foran landsmøtet på Gardermoen kommende helg foreligger det i alt 36 forslag til politiske uttalelser.
BT170314 Slik det er nå, kan ikke politiet bruke narkotikahunder der uten at det foreligger mistanke mot enkeltpersoner.
AA170314 Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hvem som står bak kapringen, og hvordan situasjonen er for mannskapet.
AA170314 - Vi i sør har ikke noen problemer med å gå for den innstillingen som foreligger .
AA170314 - Det er nå klart at møtet ikke vil kunne samle seg om felles innstilling, all den tid avvikende forslag foreligger .
AA170314 Til sammen foreligger det 45 forslag til behandling i perioden 2017 - 2021.
DN170313 Etter å ha lovet langt og hellig at han ville gi bort lønnen dersom han ble valgt til USAs president, foreligger det fortsatt ikke dokumentasjon på at Donald Trump har gitt bort presidentlønnen, melder NBC News.
DN170313 Den foreligger heller ikke sålangt, påpeker NBC.
DA170313 Det ville betydd at Parlamentet ville kunne si nei til brexit hvis det ikke foreligger en akseptabel avtale mellom Storbritannia og EU etter den to år lange forhandlingsprosessen.
AA170313 Varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) ber om at kontrollkomiteen går gjennom alle forhold rundt avtalen for å avdekke om det foreligger brudd på det etiske regelverket og om reglene bør endres.
AP170312 Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170311 NRKs prosjektleder for Grand Prix, Stig Karlsen, opplyser at det ikke foreligger planer om retur til svenskenes populære format.
AA170311 - Det foreligger ikke konkrete beviser for at Daesh har brukt kjemiske våpen, sa Alhakim til pressen før møtet.
VG170310 Allerede før den endelige rapporten foreligger , er den tyrkiske responsen klar : Den er « uakseptabel », fastslår utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu, gjengitt i storavisen Hürriyet.
SA170310 Ved en midlertidig forføyning ønsker man å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil endelig avgjørelse foreligger .
DA170310 Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, skriver Amundsen i en e-post til Dagsavisen.
DA170310 Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, skriver Amundsen i en e-post til Dagsavisen.
BT170310 Det klare rådet de har fått fra juristene er ifølge byrådslederen at det ikke foreligger et erstatningsansvar.
BT170310 Ved en midlertidig forføyning ønsker man å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil endelig avgjørelse foreligger .
AP170310 Ved en midlertidig forføyning ønsker man å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil endelig avgjørelse foreligger .
AA170310 Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, sier justisministeren. ( ©NTB ) ¶
VG170309 - Det avhenger av hvor man er og hvilken risiko man vurderer at foreligger .
FV170309 Her beslutter politikerne i Søgne med stort flertall å vente med forhandlinger om kommunesammenslåing til Stortingets vedtak foreligger .
DN170309 Det vil ta 90 dager før den endelige godkjennelsen foreligger .
DB170309 Kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonald's Norge er taus om hvilke planer som foreligger rundt deres 73 filialer i Norge.
DA170309 « Utroskapen anses som grovt, særlig på grunn av beløpets størrelse og fordi det foreligger brudd på den særlige tillit som fulgte med hans rolle som rektor », heter det i tiltalen.
AA170309 Han viste og til at det ikke foreligger noen opplysninger om at 26-åringen har dratt tilbake til kameratens bolig, ifølge kjennelsen.
AA170309 I prøveløslatelsesdommen fra Tønsberg tingrett het det blant annet at mannen " ikke bør arbeide et sted hvor han har lett tilgang til unge prepubertale gutter ", og retten fant at det " fremdeles foreligger en reell og kvalifisert fare for at mannen ved en prøveløslatelse igjen vil ha seksuell omgang med unge gutter ( barn ) "
VG170308 En offisiell toppliste foreligger ikke, men etter det VG kjenner til er interiørgründeren Denice Hagen den største norske på Instagram, med 2,3 millioner følgere - vel å merke en konto som ikke er personlig, og som promoterer produkter.
VG170308 I februar sendte hennes advokat Linda Ellefsen Eide en begjæring om midlertidig forføyning til retten, med krav om at bruken av ordet opphører inntil det foreligger en rettsavgjørelse.
VG170308 I dommen kommer det frem at det foreligger flere opplysninger i saken som gir klare indikasjoner på betydelige utslipp i luften av blant annet kvikksølv, bly, bromerte flammehemmere, PCB og dioksiner.
DB170308 Det vil si at hun krever at revylaget slutter å bruke ordet « nazifrisør » inntil en rettsavgjørelse foreligger .
DA170308 I februar sendte hennes advokat Linda Ellefsen Eide en begjæring om midlertidig forføyning til retten, med krav om at bruken av ordet opphører inntil det foreligger en rettsavgjørelse.
AP170308 Den konservative fløyen i partiet prøver nå å legge så mye press på partiledelsen at de forstår at det blir vanskelig å gjennomføre planen slik den nå foreligger .
AP170308 I denne saken foreligger det ikke noe vedtak i salen, sier Thommessen.
AA170308 Bilprodusenten General Motors sier det er for tidlig å kommentere dokumentene, men legger til at det, så langt GM kjenner til, ikke foreligger opplysninger om dødsfall eller personskader som følge av at biler kan ha blitt hacket. ( ©NTB ) ¶
AA170308 Det foreligger ingen detaljer om bakgrunnen for de to operasjonene, men pakistanske myndigheter har trappet opp kampen mot antatte opprørere med flere antiterroraksjoner den siste tiden. ( ©NTB ) ¶ | 22 mennesker drept på strand i Libya ¶
AA170308 Det foreligger ingen brudd på utslippstillatelsen, og vi forstår ikke at de kan bli dømt.
AA170308 Hodne har via sin advokat sendt en begjæring om midlertidig forføyning til retten, med krav om at bruken av ordet " nazifrisør " opphører inntil det foreligger en rettsavgjørelse.
DB170307 - Ettersom det foreligger en naturlig dødsårsak, med dilatert kardiomyopati og fettlever, er etterforskningen avsluttet.
BT170307 Johannessen sier til BA at det ikke foreligger tegn på at noe kriminelt har skjedd.
AP170307 Det er mye som skurrer ved forrige ukes nasjonale transportplansirkus : Den svimlende høye totalkostnaden, det ukelange, landsdekkende showet for å presentere planen og det faktum at det fremdeles ikke foreligger noen nasjonal transportplan.
VG170306 Til VG forteller han at det vil bli foretatt en sakkyndigvurdering av våpenet, og at rapporten foreligger om et par uker.
DB170306 Det som imidlertid er på det rene, er at det til nå ikke foreligger noen indikasjon på drapstidspunkt, noe politiet håper sluttrapporten kan gi svar på.
DB170306 Ifølge Torkelsen kommer ikke Løgnaslaget til å fjerne ordet « nazifrisør » fra den aktuelle sketsjen uten at det foreligger en dom.
DB170306 Det vil si at hun krever at revylaget slutter å bruke ordet « nazifrisør » inntil en rettsavgjørelse foreligger .
AA170306 Det som imidlertid er på det rene, er at det til nå ikke foreligger noen indikasjon på drapstidspunkt, noe politiet håper sluttrapporten kan gi svar på.
VG170305 Inntil det foreligger en metode for avlesing av resultatene fra undersøkelsene, har vi ikke noen nytte av de i vår aldersvurdering, sier Bærvahr til VG.
BT170305 Det er en godkjenning som kun gis dersom man kan vise at det foreligger sannsynlig grunn til mistanke.
AA170305 Det er en godkjenning som kun gis dersom man kan vise at det foreligger sannsynlig grunn til mistanke.
SA170304 Trump sammenligner saken med Watergate-skandalen på 1970-tallet, men skriver ingenting om hvilke bevis som foreligger eller hva som ligger bak de oppsiktsvekkende anklagene.
DB170304 Cunningham, som spiller Davos Seaworth, sa nylig i et intervju med Independent at sesongen egentlig skulle ha premiere i april, men at det nå foreligger en annen plan : ¶
DB170304 Produsenten står også ansvarlig for å redegjøre for nøyaktig hvilke aktiviteter klokkens vannresistens er gyldig under, samt hvilke garantivilkår og krav til vedlikehold som foreligger .
AA170304 Trump sammenligner saken med Watergate-skandalen på 1970-tallet, men skriver ingenting om hvilke bevis som foreligger eller hva som ligger bak de oppsiktsvekkende anklagene.
AA170304 Fredag fortalte Gimse at det skal ha vært uenighet om listen som foreligger .
VG170303 Svaret foreligger nå i en rapport som er oversendt idrettsforbundet.
VG170303 De sier det ikke foreligger grunn til å ha en granskning, noe det åpenbart gjør.
SA170303 Idrettens Antidopingbyrå ( WADA ) vil ikke si når beslutningen deres rundt en mulig anke i Therese Johaug-saken foreligger .
FV170303 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
FV170303 Idrettens Antidopingbyrå ( WADA ) vil ikke si når beslutningen deres rundt en mulig anke i Therese Johaug-saken foreligger .
BT170303 Idrettens Antidopingbyrå ( WADA ) vil ikke si når beslutningen deres rundt en mulig anke i Therese Johaug-saken foreligger .
AP170303 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170303 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170303 Bent Høie sier det foreligger en rekke nasjonale rapporter fra Helsetilsynet, ombud, og Nasjonalt senter for menneskerettigheter som forteller at dette ikke er enkelthistorier, men enkelthistorier som representer eldreomsorgen.
AP170303 Idrettens Antidopingbyrå ( WADA ) vil ikke si når beslutningen deres rundt en mulig anke i Therese Johaug-saken foreligger .
DA170302 « Hvordan ønsker Stavanger kommune at kompetanse og kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleie skal ivaretas da stillinger står ledige, og det nå foreligger eksempler på sykepleiere som ikke ønsker å søke seg til kommunen grunnet lavere lønn ?
BT170302 - Det foreligger en innstilling som rådet skal behandle.
BT170302 - Det foreligger en innstilling som rådet skal behandle.
AA170302 Som i tingretten hevdet 31-åringen at han handlet i nødverge, men retten kan ikke se at det foreligger en situasjonen som skulle tilsi det.
DB170301 Selv om det nå er gått lang tid, mener lagmannsretten at det fortsatt foreligger relativt høy risiko for vold og alvorlige trusler mot Breivik fra andre innsatte.
DB170301 Det foreligger ikke klare indikasjoner på at han er påført isolasjonsskader under soningen ».
DB170301 Norges taxiforbund er kritiske til at finansbyråden har bidratt til at kommunen betaler penger uten at det foreligger et organisasjonsnummer.
DA170301 - Det er en mindre operasjon, og kan ikke sammenlignes med Afghanistan, men det foreligger ikke en plan for hva som skal skje når vårt oppdrag er ferdig.
BT170301 Soningsforholdene har samlet sett vært nødvendige for å ivareta sikkerheten, og det foreligger verken umenneskelig eller nedverdigende behandling, mener de tre dommerne.
AP170301 « Lagmannsretten er etter dette kommet til at det foreligger risiko for vold både fra og mot Breivik, og for at han kan inspirere andre til vold.
AP170301 Hva skjer fra en illustratør setter seg ned ved tegnebordet, til det ferdige resultatet foreligger ?
VG170228 Hans Fredrik Grøvan, KrFs representant i Transportkomiteen, sier til VG at det ikke foreligger noen signert avtale.
DN170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
DN170228 juli sørger for at det foreligger en samlet fremstilling av « tendenser, utsikter og alternative redningsmuligheter » i spørsmålet om tjenestepensjoner i privat sektor.
DB170228 Har du som byråd for finans bidratt til at kommunen utbetaler penger uten at det foreligger et organisasjonsnummer ?
DB170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
DB170228 juli sørger for at det foreligger en samlet framstilling av « tendenser, utsikter og alternative redningsmuligheter » i spørsmålet om tjenestepensjoner i privat sektor. ( ©NTB ) ¶
DB170228 Kort fortalt er det en ladbar hybrid vi har med å gjøre, men drivlinjen er ikke det vesentlige, og noe tekniske data å snakke om foreligger ikke.
DA170228 Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.
DA170228 juli sørger for at det foreligger en samlet framstilling av " tendenser, utsikter og alternative redningsmuligheter " i spørsmålet om tjenestepensjoner i privat sektor ¶
AP170228 Morten Hiemeyer, forvalter av Bygdøy Alle 39 AS, som eier lokalene, understreker at det ikke foreligger noen umiddelbare planer om å legge ned kinodriften på Gimle.
AA170228 Selv om det ikke foreligger en endelig rapport, har undersøkelsene vist at begge brannene startet i bussenes elektriske anlegg.
AA170228 Anmeldelsen ble levert mandag, og argumenterer for at det foreligger brudd både på Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven.
AP170227 Det foreligger heller ingen oversikt over hvor mange som har fått opphold på nytt grunnlag etter først å ha mistet det norske statsborgerskapet.
SA170226 Fakta : NAFs sjekkliste før du inngår privatleasing-avtale ¶ Foreligger det en minste bindingsperiode?i ¶
FV170226 Fakta : NAFs sjekkliste før du inngår privatleasing-avtale ¶ Foreligger det en minste bindingsperiode ?
DN170226 - Vi kan derfor ikke kommentere saken før avklaringen fra departementene foreligger , skriver han.
BT170226 Fakta : NAFs sjekkliste før du inngår privatleasing-avtale ¶ Foreligger det en minste bindingsperiode ?
AP170226 Fakta : NAFs sjekkliste før du inngår privatleasing-avtale ¶ Foreligger det en minste bindingsperiode ?
AA170226 - Det er en del spørsmål vi ønsker å få svar på, men inntil fakta og dokumentasjon foreligger , velger jeg å være varsom med å peke ut eventuelle syndebukker, sier hun.
AA170226 Det foreligger idag nye reguleringsplaner for Lade som vil forandre bydelen drastisk.
DB170225 Landslagslege Olberg mener imidlertid at det er naturlige forklaringer på hvorfor dokumentasjonen ikke foreligger allerede.
DB170225 Foreløpig foreligger det ingen ytterligere detaljer om angrepet i byen som er rammet av lignende angrep uttalige ganger siden Syria-krigen brøt ut i 2011.
AA170225 Foreløpig foreligger det ingen opplysninger om hvem som sto bak selvmordsangrepene. ( ©NTB ) ¶
DB170224 Hadde vi visst det, hadde vi ikke deltatt - og vi vil i framtida ikke delta om det foreligger slike restriksjoner, skriver talspersonen for Dow Jones, som publiserer WSJ.
DB170224 Tenk over dette før leasing : ¶ Foreligger det en minste bindingsperiode ?
DA170224 Når presidenten senere oversender Senatets daglige leder og Speaker i Representantenes hus en skriftlig erklæring om at ingen uskikkethet nå lenger foreligger , skal han overta makten, med mindre visepresidenten og et flertall av en slik forsamling som ovenfor er beskrevet, innen fire dager overrekker de samme lederne av de to kongresskamrene en erklæring som tilkjennegir at presidenten er ute av stand til å utføre
AP170224 Siden prisene ikke foreligger , har han ikke regnet på kostnadene selskapet vil pådra seg dersom forslaget blir til virkelighet.
AP170224 Ingen slike dommer foreligger mot ansatte i ACCIONA.
AA170224 - Det regionkartet som foreligger nå, er ikke helt godt, og må jobbes videre med i et utvalg for å kanskje finne en enda bedre løsning, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170223 * Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170223 Bostyrer Madsen bekrefter at transaksjonene vil bli gjennomgått i forbindelse med at boet rutinemessig vil kontrollere om det foreligger såkalte omstøtelige disposisjoner.
DB170223foreligger en helt fersk spørreundersøkelse utført blant medlemmene i Politiets Fellesforbund. 15000 fikk tilsendt undersøkelsen, og 6000 svarte.
BT170223 Rettens vurdering er at det foreligger gjentakelsesfare for nye alvorlige lovbrudd.
AP170223 Mece Invests 2016-regnskap foreligger ennå ikke.
AP170223 I tillegg opplyser Brekke til NTB at det foreligger noen finanskostnader, som han ikke kan gi noe konkret tall på.
AA170223 Rettens vurdering er at det foreligger gjentakelsesfare for nye alvorlige lovbrudd.
AA170223 I tillegg opplyser Brekke til NTB at det foreligger noen finanskostnader, som han ikke kan gi noe konkret tall på. ( ©NTB ) ¶
AA170223 I tillegg opplyser Brekke til NTB at det foreligger noen finanskostnader, som han ikke kan gi noe konkret tall på.
VG170222 - Men jeg kan i alle fall si at det ikke foreligger noe som helst tips fra Jonas Wold eller andre om at Cappelen skal ha innført hasj i denne perioden, sier Elden.
DN170222 Den avtalen som nå foreligger , det er slik det blir, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.
DB170222 I alle tilfeller må imidlertid de generelle vilkårene, om at uttaket ikke truer bestandens overlevelse, samt at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger, være oppfylt, opplyser departementet.
DB170222 Rapporten inneholder betydelige usikkerhetsmomenter, mener Høie, som hevder det foreligger et svært omfattende beslutningsgrunnlag.
DB170222 Nylig har derfor to senatsdemokrater foreslått for kongressen at ingen president skal kunne starte et første slag med kjernefysiske våpen uten at det foreligger en krigserklæring fra kongressen.
DA170222 Den avtalen som nå foreligger , det er slik det blir, sa kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner ( H ) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.
DA170222 - De har kikket på bevisene slik de foreløpig foreligger , og basert på det sagt at dette mest sannsynlig dreier seg om en virksomhetsoverdragelse.
BT170222 Den avtalen som nå foreligger , det er slik det blir, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.
AP170222 Dermed slipper 53-åringen med ett år og ti måneders fengsel, selv om retten mener det foreligger flere skjerpende omstendigheter.
AA170222 Den avtalen som nå foreligger , det er slik det blir, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.
AA170222 I alle tilfeller må imidlertid de generelle vilkårene, om at uttaket ikke truer bestandens overlevelse, samt at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger, være oppfylt, opplyser departementet.
AA170222 Den avtalen som nå foreligger , det er slik det blir, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.
VG170221 Han sier at det foreligger en rekke skredscenarier ned mot denne bebyggelsen, flere skredbaner ned fra fjellet Sukkertoppen, utfra flere ulike væralternativer.
DB170221 - I Stortingets innstilling foreligger det et romertallsvedtak på disse beslutningene og Forsvarsdepartementet legger dette til grunn når det snakkes om « i tråd med proposisjonen », forklarer statssekretær Øystein Bø, og sikter altså til at den overordnede beskjeden fra Stortinget er at antallet HV-soldater i områdestrukturen skal ne
SA170220 Det betyr i klartekst at det foreligger en positiv A-prøve, selv om det offisielt ikke er noen dopingsak før B-prøven er analysert.
FV170220 Det betyr i klartekst at det foreligger en positiv A-prøve, selv om det offisielt ikke er noen dopingsak før B-prøven er analysert.
DB170220 Det foreligger ingen tilsvarende forskningsbidrag basert på små tidsseriemodeller eller innenfor litteraturen om dynamiske stokastiske likevektsmodeller ( DSGE-modeller ), som er Bjørnland og Storeslettens foretrukne alternativ.
AP170220 - Etterforskningen framover vil søke å avkrefte eller bekrefte den mistanken som foreligger .
AP170220 Det betyr i klartekst at det foreligger en positiv A-prøve, selv om det offisielt ikke er noen dopingsak før B-prøven er analysert.
AP170220 Det betyr i klartekst at det foreligger en positiv A-prøve, selv om det offisielt ikke er noen dopingsak før B-prøven er analysert.
AA170220 - Etterforskningen framover vil søke å avkrefte eller bekrefte den mistanken som foreligger .
AP170219 Ingrid Smette, forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, sier at det foreligger ferske, men upubliserte data over unges bytte og salg av sex i Oslo.
VG170218 Det betyr at de krever at revylaget slutter å bruke ordet « nazifrisør » inntil en rettsavgjørelse foreligger .
SA170218 Den andre obduksjonen finner sted lørdag, men det kan ta opptil to uker før resultatet foreligger .
SA170218 For det tredje foreligger det, oss bekjent, ikke noe dokumentasjon som viser at det er flere ulykker per millioner arbeidstimer på disse fartøyene enn det er på rigger eller faste installasjoner.
DB170218 Det vil si at Hodne krever at revylaget slutter å bruke ordet « nazifrisør » inntil en rettsavgjørelse foreligger .
BT170218 Det betyr at de krever at revylaget slutter å bruke ordet inntil en rettsavgjørelse foreligger , menrevylaget har ingen planer om å fjerne ordet fra revyen, og viser til ytringsfriheten.
AP170218 Forslag til uttalelse fra Troms Venstre foreligger foreløpig ikke.
AA170218 Den andre obduksjonen finner sted lørdag, men det kan ta opptil to uker før resultatet foreligger .
AA170218 Det betyr at de krever at revylaget slutter å bruke ordet inntil en rettsavgjørelse foreligger , menrevylaget har ingen planer om å fjerne ordet fra revyen, og viser til ytringsfriheten.
AA170218 Her foreligger verken fasitsvar eller ferdig bruks-anvisning.
DB170217 Han må i hvert fall ikke sendes ut av landet før dommen foreligger , sa Andenæs til Dagbladet i rettssalen.
DB170217 Fram til et lignende bilde foreligger offisielt, har vi tatt oss noen kunstneriske friheter.
AA170217 Det foreligger ingen bekreftelse fra pakistanske myndigheter. ( ©NTB ) ¶
FV170216 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
DB170216 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell.
AP170216 2 ) Det foreligger ikke nok forskning på fenomenet. 80 deltagere fra frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste, offentlig forvaltning, politi, helsestasjoner, barnevern, rusomsorg, oppsøkende uteteam, Nav, ulike ungdomstiltak, m.fl. deltok på seminar med Pro Sentret om egne erfaringer om fenomenet. 4
AA170216 Det foreligger konkrete planer om ombygging av Nyfødt intensiv.
AA170216 Jeg er lettet over at Spesialenhetens avgjørelse nå foreligger med en frifinnelse, og at saken har fått en grundig gjennomgang, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.
SA170215 Høyere skatteinntekter mot slutten av året, samt mindre forbruk på tjenesteområdene og enkelte sentrale poster, preger de foreløpige regnskapstallene som nå foreligger , sier rådmann Per Kristian Vareide i en pressemelding.
DB170215 I stedet foreligger det planer om å starte et annet renseanlegg innen 2020.
DA170215 Høyere skatteinntekter mot slutten av året, samt mindre forbruk på tjenesteområdene og enkelte sentrale poster, preger de foreløpige regnskapstallene som nå foreligger , sier Vareide i en pressemelding.
AP170215 Det var CNN som kvelden i forveien kunne avsløre at de fremste etterretningssjefene i USA uken før hadde informert både Trump og Barack Obama om det foreligger ubekreftede rapporter om at Russland har kompromitterende informasjon om Trump.
AA170215 Ifølge kjennelsen foreligger det nå overvåkningsbilder av siktede før og etter at han forlot boligen til den nå avdøde mannen.
AA170215 Dette mener også lagmannsretten, og det spesifiseres at det nå foreligger en analyse av biologiske spor fra seksjon for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus.
AA170215 Hun vil ikke si mer om hvilke andre planer for nye studier som foreligger .
AA170215 - Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR.
AA170215 - Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale foretaksstraff mot HMR.
VG170214 Og på den måten kan man bevare prinsippet om et objektivt ansvar, og videreføre praksisen om at utøveren straffes for regelbruddet selv om det foreligger så lite som « ubetydelig utvist skyld ».
DB170214foreligger en lang rekke svar etter at Lysne-utvalgets rapport har vært ute på høring.
DA170214 Departementets lovavdeling konkluderte da med at skadeomfang og skadepotensial for de aktuelle ulverevirene er svært begrenset, samt at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling.
AP170214 Det er ikke kjent for Aftenposten om det foreligger et forslag fra noen av partiene om dette på nåværende tidspunkt.
AP170214 Det er ikke kjent for Aftenposten om det foreligger et forslag fra noen av partiene om dette på nåværende tidspunkt.
AA170214 - Min klient anket i førsteomgang fordi han mener det ikke foreligger fengslingsgrunnlag.
AA170214 Departementets lovavdeling konkluderte da med at skadeomfang og skadepotensial for de aktuelle ulverevirene er svært begrenset, samt at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling.
VG170213 Dommen fra Tønsberg tingrett er ikke rettskraftig når det foreligger en anke.
SA170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonelli ¶
FV170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
DA170213 - Listen slik den foreligger har en fin blanding mellom kvinner og menn, en innvandrerrepresentant, og en bra aldersfordeling.
BT170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
AP170213 Undersøke om det foreligger brudd på etiske retningslinjer for helsepersonell ¶
DB170212 Høringsrunden tyder på at denne glidningen er i gang, til og med før det foreligger et konkret lovforslag.
AA170212 - Mye tyder på denne loven skal behandles i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier en anonym kilde i amerikansk UD.
DB170211 Så har de sammenliknet med svarene som er gitt i hjemlandet til foreldrene, som foreligger via World Value Survey.
BT170211 - Med de ferskeste tallene som foreligger snakker vi altså om at 8,7 prosent av barna i Bergen lever i fattigdom, uttrykker Lysbakken.
BT170211 - Med de ferskeste tallene som foreligger snakker vi altså om at 8,7 prosent av barna i Bergen lever i fattigdom, uttrykker Lysbakken.
BT170211 Retten avviser at det foreligger slike begrensninger i tiltaltes førlighet at det skulle hindre ham i å utøve vold.
BT170211 Ifølge utredningen fordi : « Det foreligger imidlertid ingen objektive kriterier for å fastslå om og i hvilken grad et slikt tiltak kan regnes som positiv eller negativ i samfunnsregnskapet ».
VG170210 - Vi vil foreta et tilsyn, og går inn i saken for å se om det foreligger noen brudd på sikkerhetsloven eller andre forhold, sier Øvstedal og legger til.
SA170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
SA170210 Dommerne mener det ikke foreligger noen opplysninger i saken som svekker Johaugs og Bendiksens forklaringer om hvordan hun fikk det forbudte stoffet i kroppen.
FV170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
FV170210 Dommerne mener det ikke foreligger noen opplysninger i saken som svekker Johaugs og Bendiksens forklaringer om hvordan hun fikk det forbudte stoffet i kroppen.
BT170210 Siktelsen ble henlagt på bevisets stilling, noe som ifølge statsadvokaten innebærer at det foreligger så mye tvil at saken må legges vekk.
BT170210 Siktelsen ble henlagt på bevisets stilling, noe som ifølge statsadvokaten innebærer at det foreligger så mye tvil at saken må legges vekk.
BT170210 Siktelsen ble henlagt på bevisets stilling, noe som ifølge statsadvokaten innebærer at det foreligger så mye tvil at saken må legges vekk.
BT170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
BT170210 Dommerne mener det ikke foreligger noen opplysninger i saken som svekker Johaugs og Bendiksens forklaringer om hvordan hun fikk det forbudte stoffet i kroppen.
AP170210 Vi vil ha samtaler med aktuelle personer og innhente dokumentasjon for å se om prosedyrer og bestemmelser i sikkerhetsloven eller forskriftene er fulgt eller om det foreligger brudd, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
AP170210 Siktelsen ble henlagt på bevisets stilling, noe som ifølge statsadvokaten innebærer at det foreligger så mye tvil at saken må legges vekk.
AP170210 Dommerne påpeker at det følger av relevante rettskilder, særlig praksis fra CAS, at det skal svært mye til før det foreligger omstendigheter som innebærer at utøver er helt uten skyld.
AP170210 Dommerne mener det ikke foreligger noen opplysninger i saken som svekker Johaugs og Bendiksens forklaringer om hvordan hun fikk det forbudte stoffet i kroppen.
AA170210 Om klienten hans var i boligen i tidsrommet for dødsfallet, har han imidlertid ikke kunnet gi noe svar på, så lenge det ikke foreligger noe dødstidspunkt.
VG170209 Samtidig har Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) utøvet press på IBU og avkrevd en forklaring på at russiske Tjumen i september ble tildelt VM i 2021 til tross for dopinganklagene som foreligger mot landet.
VG170209 Det kan gå flere dager før prøveresultatene foreligger .
VG170209 - Slik disse sakene er blitt presentert for meg, er det åpenbart at det foreligger grunnlovsbrudd og dermed en ulovlig praksis, sier jurist Eirik Bjørge, førsteamanuensis ved Universitetet i Bristol, der han underviser i offentlig rett og folkerett.
DA170209 Når LO-kongressen samles i mai, må de ta stilling til de to vanskelige sakene uten at det foreligger noen innstilling fra LO-sekretariatet.
AA170209 I Trondheim, hvor det ikke foreligger målinger mellom 1982 og 1996, må vi tilbake til 1975 for å finne et enda høyere februarhøytrykk.
AA170209 Om klienten hans var i boligen i tidsrommet for dødsfallet, har han imidlertid ikke kunnet gi noe svar på - så lenge det ikke foreligger noe dødstidspunkt.
AA170209 Dommen på ni års forvaring, med en minstetid på seks år, opprettholdes fordi Høyesterett mener det foreligger " helt ekstraordinære omstendigheter " i tilfellet til den nå 17 år gamle jenta.
AA170209 " Det overlagte drapet, sammenholdt med antallet alvorlige voldshandlinger fra NNs side både før og etter drapshandlingen og hennes meget alvorlige psykiske tilstand og spesielle motivasjon for sin voldelige atferd, gjør at jeg her mener det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter ", skriver førstvoterende dommer Ragnhild Noer i sin vurd
VG170208 I vurderingen er det også relevant hvor komplisert avgjørelsen er, hvilket rom det foreligger for skjønn i tilknytning til avgjørelsen, hvor inngripende den er osv.
VG170208 - Riksadvokat og Spesialenheten skal vurdere om det foreligger brudd på retningslinjer eller lover vedrørende påstandene i varselet om feilaktig nedprioritering av grov narkotikakriminalitet.
SA170208 Utover dette foreligger det ennå få detaljer om den nye satsingen, og det er ikke kjent hva slags grensesnitt det dreier seg om.
FV170208 Utover dette foreligger det ennå få detaljer om den nye satsingen, og det er ikke kjent hva slags grensesnitt det dreier seg om.
DN170208 Det foreligger ikke sikre tall, men ifølge nyhetsbyrået AP var det godt over en million lyttere.
DB170208 Han slet imidlertid med å utdype videre, eller forklare i hvor stor grad det foreligger en konkret trussel.
DA170208 Stavanger tingrett kom til at det foreligger en sterk sannsynlighetsovervekt for at fornærmede ble voldtatt av 34-åringen, og at det er snakk om en svært grov seksualforbrytelse.
DA170208 Retten kom til at det fortsatt var skjellig grunn til mistanke og at det foreligger forhold som styrker mistanken mot 34-åringen.
DA170208 Og nå ligger det faktisk an til at det blir vesentlig mer vårlig før reiselivsmeldingen foreligger .
BT170208 Det slås fast at det ikke foreligger noen mistanke om bruk av eksplosiver eller lignende.
BT170208 Utover dette foreligger det ennå få detaljer om den nye satsingen, og det er ikke kjent hva slags grensesnitt det dreier seg om.
AP170208 distrikt. Det foreligger ikke sikre tall, men ifølge nyhetsbyrået AP var det godt over en million lyttere.
AP170208 Nå melder byrådet at Deloitte, konsulentfirmaet som skal gjennomføre granskingen, ser at omfanget er større enn først antatt, og at rapporten foreligger rett etter påske.
AP170208 Utover dette foreligger det ennå få detaljer om den nye satsingen, og det er ikke kjent hva slags grensesnitt det dreier seg om.
AA170208 Det foreligger ikke sikre tall, men ifølge nyhetsbyrået AP var det godt over en million lyttere.
AA170208 I et innlegg i The Wall Street Journal argumenterer gruppen for at " det foreligger stadig flere bevis for problemer med atmosfæren som er blitt umulig å ignorere ".
AA170208 Det foreligger ennå ingen straffutmåling, men retten har i likhet med dommen fra 2013 funnet Navalnyj skyldig i underslag av i overkant av 4,1 millioner kroner.
VG170207 - Det er indikasjoner på at denne loven vil bli behandlet i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier kilden.
SA170207 Det foreligger nå et bud på dette bygget som kommunen er fornøyd med.
AP170207 - Det er indikasjoner på at denne loven vil bli behandlet i det israelske rettssystemet, og Trump-administrasjonen avventer å kommentere loven inntil det foreligger en relevant kjennelse, sier kilden.
AA170207 Det foreligger ingen bevis for komplikasjoner ved noen av graviditetene, sa dommer Judge Murray Thompson da han mandag leste opp avgjørelsen.
VG170206 Dette må være kurant så lenge det ikke foreligger noen forutsetninger mot eksponering av noe slag, sier advokat Gunnar Martin Kjenner.
VG170206 Men saken kan gå helt til høyesterett før en endelig avgjørelse foreligger .
DN170206 Det foreligger ingen bevis for omfattende stemmejuks fra valget 8. november.
BT170206 Det foreligger ingen bevis for omfattende stemmejuks fra valget 8. november.
BT170206 Det foreligger ingen bevis for omfattende stemmejuks fra valget 8. november.
BT170206 Man spør seg hva som nå skjer internt i de vestlige etterretningstjenestene i en situasjon der det foreligger konkrete mistanker om et lyssky samarbeid mellom Moskva og det som nå, tragisk nok, har blitt Washington.
VG170205 Men saken kan gå helt til høyesterett før en endelig avgjørelse foreligger .
BT170205 Men saken kan gå helt til høyesterett før en endelig avgjørelse foreligger .
AP170205 Men saken kan gå helt til høyesterett før en endelig avgjørelse foreligger .
AA170205 Det foreligger ingen tekniske bevis mot den siste siktede ( 43 ) etter drapet på Ler, men på grunn av uregelmessigheter i hans politiforklaringer, ble han varetektsfengslet.
AP170204 Det er uklart om det foreligger et utkast til en ny grunnlov som er i en slik stand at det nye parlamentet kan stemme over det.
VG170203 Slottet vil ikke intervjues om saken av NRK, men skriver i e-post til NRK at « det foreligger ingen planer for bygningene.
VG170203 - Det foreligger en siktelse på tvangsarbeid.
SA170203 Ifølge to politikilder er det indikasjoner på at angriperen er en egypter, men det foreligger ingen ytterligere opplysninger om dette.
AP170203 NRK opplyser at det ifølge Slottet ikke foreligger noen planer for bygningene.
AA170203 Ifølge to politikilder er det indikasjoner på at angriperen er en egypter, men det foreligger ingen ytterligere opplysninger om dette.
AP170202 Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om helseeffekter knyttet til eksponering for partikler i jernbanemiljøet.
AP170202 Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om helseeffekter knyttet til eksponering for partikler i jernbanemiljøet.
SA170201 Legemsfornærmelse uten at det foreligger skjerpende omstendigheter omfatter de mindre alvorlige voldshandlingene.
DN170201 - Vi får vente til dommen foreligger .
DB170201 Legemsfornærmelse uten at det foreligger skjerpende omstendigheter omfatter de mindre alvorlige voldshandlingene.
BT170201 Legemsfornærmelse uten at det foreligger skjerpende omstendigheter omfatter de mindre alvorlige voldshandlingene.
AP170201 Legemsfornærmelse uten at det foreligger skjerpende omstendigheter omfatter de mindre alvorlige voldshandlingene.
BT170130 - Det foreligger ingen formell siktelse.
BT170130 Ifølge Justisdepartementets lovavdeling er det ikke hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170130 Cooper og jusprofessor Cristina Rodriguez ved Yale viser til at det dessuten foreligger en egen presidentordre fra 1962, ordre 11030, som beskriver en del formkrav til presidentordrer.
AP170130 Cooper og jusprofessor Cristina Rodriguez ved Yale viser til at det dessuten foreligger en egen presidentordre fra 1962, ordre 11030, som beskriver en del formkrav til presidentordrer.
AP170130 - Det er gitt ulike tolkninger i media, men så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her.
DB170129 VG har i sin dekning først og fremst vært opptatt av å omtale de " grådige menneskene " i ILPI, som har " beriket seg på skattebetalernes penger ", og vist liten interesse for å undersøke om det foreligger større systemiske problemer i UDs bistandsforvaltning.
AP170128 Satantango var hans debutroman, forbløffende nok kom den ut i Ungarn i 1985, og nå foreligger den på norsk i Kari Keménys gjengivelse.
DB170127 DEN overraskende utviklingen i retten i går gjør at denne saken kanskje likevel ikke stopper når avgjørelsen fra den norske domsnemda foreligger om en par uker.
DB170127foreligger også den foreløpige obduksjonsrapporten.
DB170127 Noen av studentene har da i mellomtiden bedt om begrunnelse for karakteren, og innen en viss frist etter at denne foreligger , kan de be om ny vurdering av en ny kommisjon.
VG170126 I dommen fremgår det at det ikke foreligger tvil om at han var psykotisk da de straffbare forholdene skjedde.
SA170125 En talsmann for Trump avviste imidlertid at et slikt utkast til presidentordre foreligger .
FV170125 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger , sier advokaten ¶
DN170125 Hjort medgir at hun har begått et regelbrudd, men bestrider at det foreligger skyld.
SA170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger , sier advokaten ¶
SA170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger , sier advokaten ¶
FV170124 - De har fått beskjed om at det foreligger mulig brudd på vedtektene.
BT170124 Det foreligger ikke noen offentlige bevis for slik omfattende ulovlig stemmegivning under presidentvalget.
BT170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger , sier advokaten ¶
AP170124 Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.
AP170124 Fristen regnes fra det tidspunktet politiet får inn en anmeldelse eller har andre grunner til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold.
AP170124 - Det gjør vi med støtte i regelverket og praksis som foreligger , sier advokaten ¶
SA170123 Det er ventet at avgjørelsen i Domsutvalget foreligger i løpet av en måneds tid.
FV170123 - De har fått beskjed om at det foreligger mulig brudd på vedtektene.
FV170123 - De har fått beskjed om at det foreligger mulig brudd på vedtektene.
FV170123 Det er ventet at avgjørelsen i Domsutvalget foreligger i løpet av en måneds tid.
BT170123 Når prøvesvarene foreligger , blir det bestemt hva som må gjøres med SFO-lokalene før de gjenåpnes.
BT170123 Når prøvesvarene foreligger , blir det bestemt hva som må gjøres med SFO-lokalene før de gjenåpnes.
BT170123 Det er ventet at avgjørelsen i Domsutvalget foreligger i løpet av en måneds tid.
BT170123 Det er ventet at avgjørelsen i Domsutvalget foreligger i løpet av en måneds tid.
AP170123 Det er ventet at avgjørelsen i Domsutvalget foreligger i løpet av en måneds tid.
DB170122 Utover SMS-ene foreligger det med andre ord verken skriftlig innkalling eller referat fra omplasseringsmøtet, ifølge Oslo-byrådet.
DB170121 Han skrev jo ikke minst om innspillingene, albumene, hele musikkskattens enestående distribusjon i våre dager, slik den foreligger i en nærmest komplett og perfekt teknologisk versjon.
AP170121 Lie « understreker », med henvisning til MDMA, at han aldri vil anbefale en behandling før det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for effekt og sikkerhet.
DB170120 - Det er ingen tvil om at hun ble drept, men vi vil ikke kunne si noe mer om dødsårsak før obduksjonen foreligger , sier Ravn Nielsen.
DB170120 Denne utbetalingen er resultat av en konkret forhandlingssituasjon der det ikke foreligger en kontraktsregulert løsning, sier Sommernes til Dagbladet.
SA170119 - Det er ikke empirisk grunnlag som tilsier at lekdommere føler seg overkjørt av fagdommere, mens det derimot foreligger forskning som påpeker at jurymedlemmer opplever å bli overkjørt av andre jurymedlemmer, sier Ropstad.
DB170119 - Derimot, når det foreligger en berettiget mistanke om misbruk av rettigheter til et åndsverk, er det en annen vurdering og etter et annet regelverk.
AP170119 Tall for 2015 foreligger ikke.
DB170117 - Nå holder vi på med en kartlegging av parkeringsplassene både på flyplassen og rundt flyplassen for å få en ordentlig oversikt over antallet og hva slags tillatelser som foreligger .
BT170117 Direktoratet for e-helse, som det heter, mener det foreligger « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170117 Det foreligger så langt ikke opplysninger om at de potensielt helsefarlige produktene er blitt eksporter og i hvilke land de eventuelt kan ha havnet. facebook.com/jorgenlohne ¶ twitter.com/jorgenlohne ¶ jl@ap.no ¶
AP170117 Det foreligger ingen planer om å gjennomsøke dette området.
AP170117 Australia, Malaysia og Kina har tidligere blitt enige om at de bare skal lete utenfor det tidligere angitte leteområdet hvis det foreligger pålitelig informasjon om flyvraket spesifikke beliggenhet.
AP170117 Reglene om forskjellsbehandling og/eller myndighetsmisbruk kommer da til kort, fordi det hverken foreligger noe tidligere sammenlignbart enkelt-tilfelle, eller noen tidligere sammenlignbar praksis av nødvendig ensartethet, varighet og omfang », skriver Oslo tingrett.
DB170116 Inntil utfallet av Deloittes undersøkelser foreligger , finner jeg - som ansvarlig direktør i Oslo kommune, Renovasjonsetaten - det ikke riktig å gi ytterligere kommentarer, sier Sommernes.
DB170116 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen vedrørende lukkede dører at : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd ».
DB170116 I kjennelsen går det fram at : « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent for allmennheten.
BT170116 De avvikene som foreligger skyldes i hovedsak manglende/mangelfulle rutiner og systemer og svikt på systemnivå.
BT170116 Det foreligger seks forskjellige forslag fordelt på tre bydeler : Slettebakken, Nymark, Mindemyren, Nygårdstangen, Kokstad og Krohnsminde idrettsplass.
DB170115 - Det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd.
DB170115 Dieselforbudet innføres tirsdag klokka 06.00 og vil vare fram til det foreligger en vurdering om at det ikke lenger er nødvendig.
BT170115 - Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd, skrev dommer Kim Heger i kjenne
AP170115 Det foreligger ikke noen detaljert oversikt for hvordan pengene skal brukes, men ifølge Den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen ( NDRC ) skal solenergi alene støttes med drøyt 1200 milliarder kroner for å femdoble kapasiteten frem mot 2020.
AP170115 Det foreligger ny kunnskap om biodiversitet.
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren, at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren, at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170115 Hva er definisjonen på en putinist ? Foreligger det en organisasjon av putinister ?
AP170115 For det første hva er definisjonen på en putinist ? Foreligger det en organisasjon av pasifister ?
DB170114 * Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DN170113 - Det er fortsatt mulig at det går en annen vei når den endelige konklusjonen foreligger , sier han.
BT170113 : « Dersom skadepotensialet på husdyr i det konkrete tilfellet er svært begrenset, eller det foreligger annen tilfredsstillende løsning enn felling, vil det kunne oppstå situasjoner der ulvebestanden er større enn bestandsmålet samtidig som det ikke vil være adgang til å tillate felling.
AP170113 Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170113 Ingen i kontrollkomiteen som Aftenposten snakket med fredag ønsker å kommentere saken før det foreligger et svar fra presidentskapet.
AP170113 Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170112 « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent for allmennheten.
DB170112 Tingrettsdommer Kim Heger skriver i kjennelsen fra Oslo tingrett : « Det er vist til at det foreligger særlige forhold som gir grunn til frykt for at de tiltalte og andre risikerer forfølgelse eller represalier hvis innholdet i deler av Jensens forklaringer blir kjent for andre, og at dette også vanskeliggjøre sakens opplysning og at lukkede dører derfor er påkrevd ».
AP170112 Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170112 Politiet har ikke funnet det nødvendig å begjære fengsling av de siktede, siden de mener det ikke foreligger fare for bevisforspillelse. 19-åringen har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer. ( ©NTB ) ¶
AP170112 « Retten finner at det i herværende sak foreligger en kvalifisert og konkret begrunnet frykt for at enkelte opplysninger i Jensens forklaring, som er nødvendig at kommer frem for retten, vil kunne utsette de tiltalte og andre for forfølgelse eller represalier hvis innholdet i denne delen av forklaringen blir kjent
DB170111 * Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170111 - Påtalemyndigheten mener drapet skjedde med overlegg og at det for øvrig foreligger særlig skjerpende omstendigheter.
DA170111 Bytransport og lokaltransport blir urimelig hardt rammet slik det foreligger nå. Én bil kan ha mellom 150 - 170 bompasseringer i måneden.
AP170111 Det var CNN som i 23-tiden tirsdag kunne avsløre at de fremste etterretningssjefene i USA i forrige uke har informert både Trump og Obama om det foreligger ubekreftede rapporter om at Russland har kompromitterende informasjon om Trump.
AP170111 Det var CNN som i 23-tiden tirsdag kunne avsløre at de fremste etterretningssjefene i USA i forrige uke har informert både Trump og Obama om det foreligger ubekreftede rapporter om at Russland har kompromitterende informasjon om Trump.
AP170111 Påtalemyndigheten mener drapet skjedde med overlegg og at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.
DB170110 Det andre sporet er saker hvor UDI vurderer å tilbakekalle en tillatelse fordi det foreligger ny informasjon som tyder på at personen har gitt feil opplysninger for å få opphold i Norge.
AP170110 - Basert på de opplysningene som nå foreligger i saken, er politiets umiddelbare vurdering at de fire barna og den 42 år gamle kvinnen alle har blitt drept av den 45 år gamle mannen, som deretter tok sitt eget liv, heter det i en pressemelding fra Østjyllands Politi.
FV170109 Dette skjedde ved Myra Terrasse, og politiet opplyser at det blir opp til juristen å vurdere beslag av førerkort når anmeldelsen foreligger .
AP170109 Mandag ettermiddag møttes Rema og Mack, men mandag kveld var det klart at det så langt ikke foreligger en avtale mellom partene.
DB170108 De har søkt advokatbistand, og deres advokat bestrider at det foreligger noen plikt til tilbakebetaling.
AP170108 TV 2 har forhørt seg hos den russiske ambassaden, som benekter at en slik enighet foreligger .
SA170106 Dersom diskrimineringen var fremprovosert, foreligger ikke det personlig krenkende element i samme grad som ellers ville være tilfellet.
SA170106 Dersom diskrimineringen var fremprovosert, foreligger ikke det personlig krenkende element i samme grad som ellers ville være tilfellet.
FV170106 Dersom diskrimineringen var fremprovosert, foreligger ikke det personlig krenkende element i samme grad som ellers ville være tilfellet ».
DB170106 Har du blitt trukket for mye skatt vil du få dette igjen når skatteoppgjøret for året foreligger , sier Jebsen.
VG170105 « Generelt bemerkes at i en sak med et såpass uoversiktlig og usikkert faktum er det ikke grunn til å tro at man gjennom en politietterforskning vil kunne bevise at det foreligger straffbart forhold.
DN170105 Ifølge Oppegaard foreligger det ingen stevninger eller rettstvister i sakene.
AP170105 Han sier videre at det ikke foreligger noen direkte trusler mot kjernekraftverket.
VG170104 - En søknad om benådning vil først bli vurdert når det foreligger en rettskraftig dom, og dette ligger langt fram i tid, sier Rivlin.
BT170104 Det foreligger ikke noen sakkyndig uttalelse i saken.
AP170104 * Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170104 Regjeringen mener på sin side at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein til å legitimere skyting i omfanget som først ble foreslått.
AP170104 * Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
AP170104 Regjeringen mener på sin side at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein til å legitimere skyting i omfanget som først ble foreslått.
AP170104 * Lovavdelingen mener det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.
DB170103 « Halv pris » på boten ¶ Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot.
AP170103 Kvalitetssikringen av Statsbyggs forslag om bruk foreligger innen kort tid, og allerede i løpet av våren kan Stortinget fatte en endelig beslutning.
DN170102 Tallene for desember foreligger ikke ennå, men det har vært en ytterligere reduksjon.
DB170102 Det foreligger foreløpig ingen flere opplysninger, og det er ukjent hvem som sto bak angrepet, som fant sted på et travelt torg i Sadr-byen i Bagdad, melder Reuters.
DB170102 Det foreligger foreløpig ingen flere opplysninger, og det er ukjent hvem som sto bak angrepet, som fant sted på et travelt torg i Sadr-byen i Bagdad, melder Reuters.
BT170102 Det foreligger foreløpig ingen flere opplysninger, og det er ukjent hvem som sto bak angrepet, som fant sted på et travelt torg i Sadr-byen i Bagdad, melder Reuters.
AA161231 Politiet hadde utplassert veisperringer for å hindre angrep med kjøretøy av den typen som har funnet sted i Nice og Berlin, og har samtidig slått fast at det ikke foreligger kjente terrortrusler mot nyttårsfeiringen. ( ©NTB ) ¶
DA161230 - Departementet er i dialog med Vegdirektoratet angående fremdriften for arbeidet, men det foreligger foreløpig ikke noen avklaring på når utredningen vil kunne foreligge, sier han.
AP161221 Kjennelsen innebærer at det ikke vil være tillatt å lagre for eksempel tekstmeldinger og trafikkdata uten at det foreligger konkret mistanke om alvorlige lovbrudd.
FV161216 Fredag kom avgjørelsen som avslo Kristoffersens ønske om å inngå midlertidig avtale med Red Bull som omfatter profilering på hjelmen inntil en rettskraftig dom foreligger .
AP161216 Fredag kom avgjørelsen som avslo Kristoffersens ønske om å inngå midlertidig avtale med Red Bull som omfatter profilering på hjelmen inntil en rettskraftig dom foreligger .
FV161215 - Retten har også uttalt at det ikke foreligger forskjellsbehandling, og at Norges Skiforbunds avgjørelse om å ikke tillate inngåelse av avtalen med Red Bull som omfatter hjelm, hverken er vilkårlig eller urimelig, skriver Skiforbundet.
AP161215 Konkrete planer foreligger om å utvikle 5000 kvadratmeter i Prinds Augusts Minde i Storgata til grønt dyrkingsområde.
DB161212 * Vi er kjent med at det foreligger en compliance-sak i Bangladesh som har skjedd under Brekkes tid som Asia-sjef.
AP161212 Hun minner om at det ennå bare foreligger en intensjonsavtale med ambisjon om en avtale om oppkjøp etter forhandlinger på nyåret.
AP161204 Rådet er at trusler der det foreligger konkrete viljeserklæringer bør anmeldes.
AP161201 Den foreligger ikke i endelig versjon ennå, men versjonen Aftenposten har fått tilgjengelig ligger her.
BT161108 Så snart det endelige kampoppsettet foreligger , vil vi også plukke ut våre TV-kamper.
AP161028 - Riksadvokaten finner imidlertid at det i dette tilfellet også er rimelig grunn til å foreta videre etterforskning, med det formål å avklare om det foreligger straffbart forhold som skal forfølges av det offentlige.
SA160930 Det foreligger ikke krav om setebelteforlengere i dagens kontrakt, men begge parter er interessert i å finne ut hvordan vi skal løse utfordringer som dukker opp.
AP160930 Det foreligger ikke krav om setebelteforlengere i dagens kontrakt, men begge parter er interessert i å finne ut hvordan vi skal løse utfordringer som dukker opp.
AA160907 Det foreligger ingen observasjoner fra Nordøyan fyr i Vikna fordi målestasjonen for tiden er ute av drift.
DN160906 Foreløpig foreligger det ingen rettskraftig dom på en Uber-sjåfør i Norge.
BT160904 I Norge foreligger det ikke pålitelige registreringer av antall anafylaktiske reaksjoner, og heller ingen oversikt over anafylaksidødsfall.
DN160831 Spørsmålet om hvorvidt Uber er å regne som pirattaxivirksomhet går fortsatt sin gang i rettsapparatet, og det foreligger foreløpig ingen rettskraftig dom.
AP160831 - Vi mener det kan reises tvil om det foreligger tilstrekkelig lovgrunnlag for å « fengsle » barn, sier Larsen.
SA160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
FV160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
BT160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
AP160828 - Medisin foreskrives kun etter en undersøkelse, der det foreligger en diagnose og kun av lege.
SA160826 Jeg må innrømme at jeg er spent på augustmålingen som foreligger i starten av neste måned, forteller han.
SA160826 Medisinen virker kun hvis det foreligger en slik " krampe ".
FV160826 Jeg må innrømme at jeg er spent på augustmålingen som foreligger i starten av neste måned, forteller han.
FV160826 Medisinen virker kun hvis det foreligger en slik " krampe ".
BT160826 Jeg må innrømme at jeg er spent på augustmålingen som foreligger i starten av neste måned, forteller han.
BT160826 Medisinen virker kun hvis det foreligger en slik " krampe ".
AP160826 Jeg må innrømme at jeg er spent på augustmålingen som foreligger i starten av neste måned, forteller han.
AP160826 Medisinen virker kun hvis det foreligger en slik " krampe ".
VG160822 Det som foreligger nå er 2017-utgaven av det som kanskje kan leses som en slags utopisk serie-samfunnsroman med bilder.
AP160811 Blodprøver alene gir ikke svar på om det foreligger en faktisk matallergi, forteller Landaas.
AP160809 Politimester Hans Sverre Sjøvold trosset sine egne i 2014 : - Selv om det ikke foreligger nye funn i saken har jeg etter en totalvurdering likevel besluttet å tilråde ny etterforskning ¶
AP160809 De påpeker imidlertid at det heller ikke foreligger opplysninger « som fritar ham for den mistanken som ble rettet mot ham i 1990 ».
SA160808 Men fortsatt går departementet inn for at den som er alene om omsorgen for barnet har rett til å overta resten av stønadsperioden - hvis foreldrene ikke blir enige om hvordan de skal dele den, og det ikke foreligger en avgjørelse om samvær fra domstolene.
SA160804 Siden det ikke foreligger en signert avtale for neste avtaleperiode kan vi dessverre ikke bekrefte at de nevnte rettighetene vil tilbys hos TV 2 fra høsten, og en avklaring forventes uansett ikke før helgens Community Shield-kamp.
FV160804 Siden det ikke foreligger en signert avtale for neste avtaleperiode kan vi dessverre ikke bekrefte at de nevnte rettighetene vil tilbys hos TV 2 fra høsten, og en avklaring forventes uansett ikke før helgens Community Shield-kamp.
AP160804 Siden det ikke foreligger en signert avtale for neste avtaleperiode kan vi dessverre ikke bekrefte at de nevnte rettighetene vil tilbys hos TV 2 fra høsten, og en avklaring forventes uansett ikke før helgens Community Shield-kamp.
DB160725 Når det gjelder politiets første etterforskning foreligger det et slags sluttresultat.
SA160719 Det foreligger ikke en mangel, mente selgerne, og eiendommen var ikke i dårligere stand enn kjøperne kunne regne med.
BT160719 Det foreligger ikke en mangel, mente selgerne, og eiendommen var ikke i dårligere stand enn kjøperne kunne regne med.
AP160719 Det foreligger ikke en mangel, mente selgerne, og eiendommen var ikke i dårligere stand enn kjøperne kunne regne med.
DA160520 Påstander om hvorvidt enkeltpersoner holdes unna verv fordi andre driver med politikk i mangel av andre inntekter, er inntil dokumentasjonen foreligger bare påstander som forsurer et miljø større enn partilaget.
AP160520 Ikke så mye teknisk informasjon om Hyundais robotdrakt-satsing foreligger ennå, men drakten skal visstnok sette arbeidere i stand til å løfte flere hundre kilogram.
DA160506 Dette er en kommunal tomt, der det foreligger en opsjonsavtale med utbyggerne av Vannkanten trinn 1.
FV160428 potte, og fjern ( eller plant om ) den svakeste av spirene, anbefaler André Strömqvist, forfatter av " Hageboka ", som ble kåret til beste svenske hagebok i 2012, og som nå foreligger på norsk.
SA160427 potte, og fjern ( eller plant om ) den svakeste av spirene, anbefaler André Strömqvist, forfatter av " Hageboka ", som ble kåret til beste svenske hagebok i 2012, og som nå foreligger på norsk.
BT160427 potte, og fjern ( eller plant om ) den svakeste av spirene, anbefaler André Strömqvist, forfatter av " Hageboka ", som ble kåret til beste svenske hagebok i 2012, og som nå foreligger på norsk.
AP160427 potte, og fjern ( eller plant om ) den svakeste av spirene, anbefaler André Strömqvist, forfatter av " Hageboka ", som ble kåret til beste svenske hagebok i 2012, og som nå foreligger på norsk.
AP160419 Forutsetningen for at paragraf 103 skal brukes, er at det foreligger et krav fra en utenlandsk regjering samt at den tyske regjeringen samtykker i en rettslig vurdering av det.
AP160415 Det foreligger ingen planer om det i dag, sier Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS.
AP160413 D ) Umulig å vite ut fra den informasjonen som foreligger
AP160408foreligger resultatet.
AP160406 Han peker på at Aftenposten, i sin omtale av saken, også skriver at det så langt ikke foreligger dokumentasjon på at DNB har begått lovbrudd.
AP160314 Nord-Korea har rett til å gripe inn hvis det foreligger tegn på at soldater i øvelsen forsøker å invadere Nord-Korea, heter det i en melding fra Nord-Koreas hær.
SA160310 - Vi har ikke fokus på å bli største merke nå, med de rammebetingelsene som foreligger for tiden, sier Olsen.
AP160308 Ut i fra de tallene som foreligger så llangt, har andelen barn i barnehage økt, og ikke sunket : ¶
AP160303 Ut i fra de tallene som foreligger så llangt, har andelen barn i barnehage økt, og ikke sunket : ¶
DA160224 « For å begjære arrest må du sannsynliggjøre at det foreligger et krav.
DA160224 « Det kan ta tid å skaffe et tvangsgrunnlag, og arrest er en mulighet til å sikre et krav før tvangsgrunnlag foreligger .
DA160223 Fagadministrasjonen har en viktig rolle i å klargjøre hvilke risikofaktorer som foreligger og konsekvensene av dem.
DA160223 Den blir stadig bedre, men systemene konkurrerer med hverandre uten at det enda foreligger en internasjonal anerkjent standard for ladning m.v.
AP160216 I et leserinnlegg i Aftenposten.no tirsdag hevder Malthe-Sørenssens advokat, Jonny Sveen, at det ikke foreligger noen anmeldelse av hans klient fra 30. november i fjor.
AP160215 I forbindelse med at en aksjonsgruppe i forrige uke ba om at byggeprosessen stoppes, uttalte Henrichsen til Aftenposten at de er svært fornøyde med planene slik de foreligger nå.
AP160215 I et leserinnlegg i Aftenposten.no tirsdag hevder Malthe-Sørenssens advokat, Jonny Sveen, at det ikke foreligger noen anmeldelse av hans klient fra 30. november i fjor.
AP160211 Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.
AP160211 Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.
AP160210 * Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.
AP160210 Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.
DA160209 Alle vil få informasjon om hvordan de kan endre barnehagesøknaden når vedtaket foreligger .
DA160209 Alle vil få informasjon om hvordan de kan endre barnehagesøknaden når vedtaket foreligger .
AP160209 * Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.
AP160208 februar foreligger resultatet.
AP160208 * Asylsøknader skal kunne avslås hvis det foreligger tungtveiende innvandringsregulerende hensyn.
AP160208 Siden Eirik Jensen ( 58 ) lot være å gå av med pensjon i fjor kan han heve full lønn frem til en rettskraftig dom foreligger tidligst høsten 2017.
AP160205 Slik ser den nye E18 ut, slik planene foreligger nå : 6-felts motorvei, med brede skuldre. 2-felts separat busstrasé, samt en egen sykkelekspressvei.
AP160205 Johansen sier det er vanskelig ikke å se på planene for nye E18, slik de nå foreligger , som et kapasitetsutvidende tiltak, slik også det nye byrådet mener det er.
AP160205 Det foreligger ingen avtale, eller plan, om en vedvarende høy trafikantbetaling for en ny E18 utover perioden som går med til å nedbetale veien.
AP160203 Fordi det foreligger flere kunnskapsoppsummeringer som ifølge Helsedirektoratet viser at det er « dokumentasjon for en sammenheng mellom inntak av salt, blodtrykk og økt risiko for hjerte - og karsykdommer, » pågår det et kontinuerlig samarbeid mellom myndighetene og matvarebransjen for å få ned saltinnholdet i en re
AP160203 - Må planene slankes slik de foreligger i dag ?
DA160131 - Flertallet ser med bekymring på at det foreligger rapporter som tyder på alvorlige brudd på krigens folkerett i denne væpnede konflikten.
BT160117 Det foreligger en rekke bøker skrevet av foreldre med Downs syndrom.
AP160115 Det foreligger flere spesielt skjerpende omstendigheter, poengterer hun.
AP160115 - For hovedmannens del mener vi det foreligger flere særdeles skjerpende omstendigheter.
AP160112 - Det foreligger en generell terrortrussel iTyrkia.
AP160111 Innføre lavutslippssone når statlig hjemmel foreligger .
AP160109 - Det foreligger planer for betydelig økt veikapasitet på innfartsveiene i mange byer i Norge, f. eks.
AP160109 †" Det er en temmelig trygg spådom at planene for utbygging av E 18, slik de nå foreligger , vil gi mer trafikk på flere veier i Oslo, sier Medalen.
VG160106 Los Angeles Times skriver at saken er etterforsket, men at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis.
VG160106 Cosbys advokat har uttalt at tiltalen som foreligger , er grunnløs og at Cosby vil bli frikjent.
AP160106 - Vi mener fortsatt at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot siktede, men vi mener at det ikke er fare for å forspille bevis, sier påtalesjef Linn Hilde Fosso.
AP160105 Tallene for Tyskland er oppdatert til og med oktober og vil øke kraftig når Eurostats statistikk for hele året foreligger .
AP160104 Påtalemyndigheten mener det foreligger skjellig grunn til mistanke om grov omsorgssvikt med døden til følge og skjellig grunn til mistanke om at siktede har unnlatt å hjelpe den nå avdøde.
AP160103 Litt pikant er det at Ellen Grepperud, som har vært det viktigste ansiktet utad for forarbeidene til regionplanen, når den nå foreligger er tilbake som plan†" og utviklingssjef i nettopp Ås.
AP160101 I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101 I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101> I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101> target="avis" href= I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= I disse dager foreligger utredningen, og Eggum gir inntrykk av at han har fått svarene Fellesforbundet og LOs representantskap vedtok foran oppgjøret i 2014 ¶