BT171213 Fordommer og anti-katolske holdninger var utbredt, og som kandidat ble Kennedy anklaget for å kunne overlate makten til paven.
NL171212 Det gir nemlig muligheter til å basere oppfatninger om kriminaliteten blant innvandrere på fakta, ikke på følelser og fordommer .
DA171212 Han mener bekymringsmeldingene, som er bakgrunnen for at barna blir undersøkt, bygger på fordommer og uvitenhet.
AP171212 For å bekjempe dette må vi som samfunn erkjenne at slike fordommer er et samfunnsproblem.
AP171212 3rd-party-bio ¶ Fordommer av ulik karakter og alvorlighetsgrad finnes i alle samfunn.
AA171212 Samtidig er det bekymringsfullt at 34 prosent har sterke fordommer mot muslimer, som det gikk fram av en undersøkelse fra HL-senteret.
DA171211 - Det er den beste måten å gjøre fremmedfrykt og fordommer til skamme på - ved å vise at de aller fleste klarer seg helt fint, mener hun.
AP171211 Og som kan lett ty til fordommer før man blir kjent med nye personer.
AP171211 Jeg vil begynne med å si at funnene relatert til muslimers fordommer mot jøder, er noe som bør tas på alvor.
VG171210 De har også møtt noen fordommer .
AP171210 En fersk undersøkelse utført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter ( HL-senteret ) viser at 34,1 prosent av nordmenn har fordommer mot muslimer, mens 10 prosent mener at trakassering og vold mot muslimer kan forsvares.
DB171209 - Sjalusi og fordommer
DB171209 - Jeg tror det er mye sjalusi og fordommer .
DB171207 ¶ FORFERDET : Som en som flere ganger har vært gjenstand for enkeltes muslimhat, ble jeg ikke overrasket, men forferdet : Jeg visste ikke at det sto så ille til : " Samlet sett viser 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer, skriver Sumaya Jirde Ali.
DB171207 Jeg visste ikke at det sto så ille til : " Samlet sett viser 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer.
DB171207 Det er også gledelig at andelen i befolkningen med fordommer mot jøder har gått ned fra 12,1% til 8,3%.
DB171207 Forekomsten av slike fordommer er høyere blant menn enn blant kvinner, blant eldre enn blant yngre og blant personer med lav utdanning enn blant personer med høy.
DB171207 En tredjedel av den norske befolkningen har utpregete fordommer mot muslimer og nesten halvparten mener at muslimene kan takke seg selv for muslimhets.
DB171206 Rapporten viser også at de spurte muslimene har større fordommer mot jøder enn andre.
DB171206 NOEN NØKKELTALL FRA UNDERSØKELSEN : ¶ 34,1 prosent av befolkningen av utpregede fordommer mot muslimer.
DB171206 En undersøkelse utført av Holocaust-senteret viser at holdningene til jøder er mer positive enn før, mens så mange som 34,1 prosent av nordmenn har utpregede fordommer mot muslimer.
DB171206 Andelen i befolkningen med utpregede fordommer mot jøder har gått ned fra 12,1 i 2011 til 8,3 prosent i 2017. 48 prosent støtter påstanden om at « muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets » ¶ 42 prosent støtter påstanden « muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet » ¶ 39 prosent svarer bekreftene på påstanden « muslimer
DB171206 Samlet har 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer. 48 prosent av respondentene støtter påstanden om at « muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets ». 42 prosent søtter påstanden « muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet ». 39 prosent svarer bekreftende på påstanden « muslimer utgjør en trussel mot norsk kul
DB171206 Gamle fordommer
DB171206 Endresen mener det er viktig å tenke over hvordan det er å leve med så mange fordommer rettet mot seg.
DB171206 Ahsan tror at det i stor grad handler om gamle fordommer , som det norske samfunnet ikke har klart å kvitte seg med.
DB171206 Fordommer
DB171206 Forskjellige æraer og samfunn, forskjellige metoder, men samme formål : homolegering, konformitet, ignoranse og fordommer ..., skriver twitterbruker Spooky M.
DA171206 Tross at færre oppgir å ha fordommer mot jøder, opplever 2 av 3 jøder at de må skjule religionen sin.
DA171206 Sultan og Kohn er begge enige i at det trengs mer kunnskap i befolkningen om disse gruppene for å bekjempe fordommer mot minoriteter, samtidig som det aktivt må jobbes med folks holdninger.
DA171206 Færre har fordommer mot jøder ¶
DA171206 Tross at færre oppgir å ha fordommer mot jøder, opplever 2 av 3 jøder at de må skjule religionen sin.
DA171206 Sultan og Kohn er begge enige i at det trengs mer kunnskap i befolkningen om disse gruppene for å bekjempe fordommer mot minoriteter, samtidig som det aktivt må jobbes med folks holdninger.
DA171206 Færre har fordommer mot jøder ¶
AP171206 Et lignende prosjekt er allerede på plass i Norge : To unge norske jøder besøker videregående skoler rundt om i landet for å synliggjøre minoriteten, vise mangfold blant jøder i Norge, spre kunnskap og bidra til å redusere fordommer .
VG171205 | Undersøkelse : Jødehatet har blitt verre ¶ Fordommer og stereotypiske forestillinger om jøder i Norge er mindre vanlige i dag enn i 2011.
VG171205 Samlet har 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer.
VG171205 Samlet er andelen i befolkningen med utpregede fordommer mot jøder gått ned fra 12,1 prosent i 2011 til 8,3 prosent i år.
SA171205 - Ofte handler det om egne fordommer - særlig mot andre foreldre.
DB171205 Det verste er at rasister og populister misbruker denne saken til sin fordel, bekrefter sine fordommer , og gjør det vi snakker om til et muslimproblem, og dermed øker forskjellene, sier Sofia.
BT171205 - Ofte handler det om egne fordommer - særlig mot andre foreldre.
AP171205 Samlet sett viser resultatene at utbredelsen av antisemittisme i den norske befolkningen har gått ned mellom 2011 og 2017, langs de tre dimensjonene fordommer , negative følelser og sosial avstand.
AP171205 Samlet sett ligger utbredelsen av fordommer mot jøder i Norge på 8,3 prosentpoeng, en nedgang fra 12,1 i 2011.
AP171205 I gjennomsnitt er utbredelsen av fordommer tre til fire ganger større i det muslimske utvalget enn i befolkningen generelt.
AP171205 HL-senterets undersøkelse viser også utbredte fordommer mot jøder blant nesten en tredjedel i det muslimske utvalget.
AP171205 HL-senterets undersøkelse viser at antisemittisme og muslimfiendtlighet er beslektet : De med fordommer og motvilje mot fremmede, scorer høyt både på muslimfiendtlighet og antisemittisme.
AP171205 Forskergruppen har kartlagt fordommer , motvilje og sosial distanse til muslimer ved å lage tilsvarende indekser som dem som er brukt i analysene av holdninger til jøder.
AP171205 En av tre respondenter viser utpregede fordommer mot muslimer.
AP171205 De som viser fordommer og motvilje mot fremmede, scorer høyt både på muslimfiendtlighet og antisemittisme.
AP171205 At det er mer utbredte fordommer blant muslimer enn i befolkningen generelt, er også funnet i andre undersøkelser i Europa.
AP171205 Fordommer og motvilje mot fremmede ¶
AP171205 Fordommer mot jøder i det muslimske utvalget ¶
AP171205 To av tre jøder unngår å vise sin identitet i frykt for diskriminering og fordommer .
AP171205 Studien viser nemlig at muslimer har langt mer utbredte fordommer mot jøder enn hva resten av befolkningen har.
AP171205 Påstandene, som er beslektet, er slått sammen til tre grupper, såkalte indekser, som måler fordommer mot jøder eller muslimer, sosial avstand ( villighet til å inngå naboskap og vennskap ) og negative følelser ( motvilje ).
AP171205 Nesten én av tre muslimer i Norge har negative fordommer mot jøder.
AP171205 Ifølge studien svarer to av tre jøder at det hender de unngår å vise sin identitet i frykt for diskriminering og fordommer .
AP171205 De som viser fordommer og motvilje mot fremmede, skårer høyt både på muslimfiendtlighet og antisemittisme.
AP171205 Da en lignende studie ble gjennomført i 2011, hadde 12 prosent av befolkningen i Norge negative fordommer mot jødene.
AP171205 - Ofte handler det om egne fordommer - særlig mot andre foreldre.
AA171205 | Færre har fordommer mot jøder ¶ Fordommer og stereotypiske forestillinger om jøder i Norge er mindre vanlige i dag enn i 2011, men antimuslimske holdninger er svært utbredt i Norge.
AA171205 | Færre har fordommer mot jøder ¶
AA171205 Samlet har 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer.
AA171205 Samlet er andelen i befolkningen med utpregede fordommer mot jøder gått ned fra 12,1 prosent i 2011 til 8,3 prosent i år.
AA171205 - Ofte handler det om egne fordommer - særlig mot andre foreldre.
AP171204 Så til personbetegnelser : Vinje skriver at det er « overhengende fare for at eventuelle fordommer vil klebe til de nye betegnelsene, og dermed vil behovet for enda en omdøping melde seg, jf. serien krøpling, invalid, vanfør, ufør, handicappet ».
AP171204 Ingen tror fordommer fordufter bare ved å bytte ut et ord med et annet.
AP171203 I vår kvalitative forskning kom vi frem til at våre informanter, som alle rekrutterer i Oslo, ikke hadde vanskeligheter med å akseptere at andre rekrutterere har fordommer på bakgrunn av folks utseende, men at de i mindre grad anerkjenner at de selv blir påvirket.
AP171203 Dette fungerer som positive fordommer .
AP171202 Belastet med en rekke fordommer fra religiøse stereotypier som vi får presentert i mediene.
DN171130 « Utenlandske fordommer » ¶
DN171130 - Enkelte utenlandske investorer ser på denne saken med fordommer .
AP171130 Det er nemlig overhengende fare for at eventuelle fordommer vil klebe til de nye betegnelsene, og dermed vil behovet for enda en omdøping melde seg, jf. serien krøpling, invalid, vanfør, ufør, handicappet.
DN171128 - Vi vet alle at det er veldig mye hat og fordommer der ute, særlig når det gjelder muslimer.
DB171128 Skal vi lykkes med å få ned antall mennesker med narkotikaproblemer og antall overdosedødsfall, må vi legge fordommer og moralisme til side og heller gjøre det som faktisk fungerer.
DA171128 | Frelse og fordommer
BT171128 - Vi vet alle at det er veldig mye hat og fordommer der ute, særlig når det gjelder muslimer.
AP171128 Tvedt legger til grunn egen begrenset kunnskap, tillagt klare fordommer , i kritikken av « islamske » verdier.
AP171128 - Vi vet alle at det er veldig mye hat og fordommer der ute, særlig når det gjelder muslimer.
VG171127 jeg vet ikke hvor tunge fordommer er i Norge mot alkoholiker.
VG171125 På dette feltet er det så lite kunnskap, og jeg tror det har noe med fordommer å gjøre, og at noen kanskje tenker at de kan gå løs på funksjonshemmede fordi de har mindre mulighet til å beskytte seg, sier Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund, til VG.
VG171123 Det vil bli ubehagelig, men vi har alle et ansvar om å ta oppgjør med deler av kulturarven, holdningsstrukturene og språket som fortsatt opprettholder rasistiske tankesett, fordommer og diskriminering.
SA171123 - Mye bunner i foreldrenes egne fordommer og antagelser om at ungdommens venner ikke passer inn i det livet man hadde sett for seg for sitt eget barn.
SA171123 - Møtte du fordommer som kvinne og trener ?
FV171123 - Møtte du fordommer som kvinne og trener ?
DA171123 Ved å lære om menneskerettigheter, konfliktløsing og bærekraftig utvikling - og bli kjent med jevnaldrende fra andre kulturer - kunne fordommer motarbeides og konflikter forhindres.
DA171123 Tanken med å sende ut nettopp 11-åringer er at de er gamle nok til å kunne takle å det, men unge nok til å være uten fordommer , forklarer Ulla Nordgarden, som er styreleder for CISV Buskerud - og har sendt begge sine døtre på leire i tur og orden.
DA171123 | - De er gamle nok til å kunne takle å det, men unge nok til å være uten fordommer
BT171123 - Møtte du fordommer som kvinne og trener ?
AP171123 - Mye bunner i foreldrenes egne fordommer og antagelser om at ungdommens venner ikke passer inn i det livet man hadde sett for seg for sitt eget barn.
AP171123 - Møtte du fordommer som kvinne og trener ?
AA171123 - Mye bunner i foreldrenes egne fordommer og antagelser om at ungdommens venner ikke passer inn i det livet man hadde sett for seg for sitt eget barn.
AA171123 - Møtte du fordommer som kvinne og trener ?
DB171122 Spør du andre folk om sunnmøringer, vil fordommer om gjerrighet dominere.
DB171122 I likhet med Ishaq kjemper nemlig « Skamløs»-kvinnene på to fronter samtidig : Mot sosial kontroll og fordommer fra minoritetsmiljøene, samt mot press og fordommer fra storsamfunnet.
DB171122 I likhet med Ishaq kjemper nemlig « Skamløs»-kvinnene på to fronter samtidig : Mot sosial kontroll og fordommer fra minoritetsmiljøene, samt mot press og fordommer fra storsamfunnet.
DB171122 Dette til tross for at Herz uttalte seg svært positivt om Ishaqs funn i A-magasinet : « At positive holdninger nå kommer frem kan skape andre forventinger, som igjen kan være selvforsterkende i en tid med mange fordommer , » sa Herz.
AP171122 Spørsmål : Hvilke fordommer mot jobben din er de vanligste ?
AP171122 Dette var gøy, hukommelsen og mine fordommer fikk en knekk.
AP171121 La oss ikke forme seksåringer med fordommer .
AP171121 En seks år gammel jente skal ikke gå rundt med fordommer .
VG171120 Filmen tok for seg raseproblematikk og fordommer når kjærlighet oppstår mellom farget og hvit.
VG171116 - I beste fall handler dette om fordommer eller kunnskapsløshet.
DB171116 - I beste fall handler dette om fordommer eller kunnskapsløshet.
AP171116 - I beste fall handler dette om fordommer eller kunnskapsløshet.
AA171116 - I beste fall handler dette om fordommer eller kunnskapsløshet.
BT171114 Blikket har ingen fordommer , det er fylt med forventninger.
VG171113 Her møter hun både sine egne fordommer , overraskelser og frykt.
VG171113 - Forestillinger og fordommer lurer oss til å sette merkelapper på folk.
AP171113 Da moren dumper Tomo hos sin bror, møter hun sine egne fordommer .
AP171113 At fordommer også er noe barn har fra tidlig av, ser vi i Naoko Ogigamis nye film.
SA171110 Det er likevel klart at det er balansegang hvor mye man bør by på seg selv før det kan bygge opp under folks fordommer og dermed skade omdømmet, sier Geving.
DA171110 Filmens egentlige verdi ligger i bearbeidelsen av sorg og sinne, hvor moralske og etiske spørsmål flyter sammen med fordommer , avmakt og et jag etter « øye for øye»-tilnærmet hevn.
DA171110 En nydelig, klok og viktig film som beveger på flere plan, så vel hva gjelder kjønn og identitet, som fordommer , utenforskap og det å reise seg å gå videre etter et tap som snur livet fullstendig på hodet.
BT171110 Det er likevel klart at det er balansegang hvor mye man bør by på seg selv før det kan bygge opp under folks fordommer og dermed skade omdømmet, sier Geving.
AP171110 Det er likevel klart at det er balansegang hvor mye man bør by på seg selv før det kan bygge opp under folks fordommer og dermed skade omdømmet, sier Geving.
AP171110 Det er likevel klart at det er balansegang hvor mye man bør by på seg selv før det kan bygge opp under folks fordommer og dermed skade omdømmet, sier Geving.
VG171109 MED FAKKEL : Statsminister Erna Solberg sa i appellen at det ikke skal aksepteres at fordommer og hets får spre seg i samfunnet.
VG171109 Hun understreket at det ikke skal aksepteres at fordommer og hets får spre seg i samfunnet.
DN171109 Det kan gå veldig galt ¶ ¶ 11 år gamle Guro Heggholmen ber oss bli bevisst våre fordommer .
DB171109 AFRIKA : Fordommer og satire går hånd i hånd gjennom musikalen.
NL171108 Likevel er det fortsatt en samfunnsutfordring med fordommer knyttet til homofili, og selv i et liberalt samfunn som det norske er det viktig å understreke at dette er en del av norsk hverdagsliv.
DB171107 Men næringa slåss fortsatt mot inngrodde fordommer
DB171105 Mobbing og fordommer i offentligheten setter en tone og gir tillatelse til slemhet og fordommer , og det kompromitterer den moralske utdanningen av barn, sa Bush.
DB171105 Mobbing og fordommer i offentligheten setter en tone og gir tillatelse til slemhet og fordommer, og det kompromitterer den moralske utdanningen av barn, sa Bush.
DB171105 ¶ BRYTER FORDOMMER : TV-kokk Ole Martin Alfsen har gjort seg svært bemerket gjennom snart ti sesonger av « 4-stjerners middag ».
AP171105 Er det virkelig ingen som kan forstå at jeg er nyhetsoppdatert, samfunnsengasjert og ydmyk, i tillegg til å være bosatt i Norges mest økonomisk ressurssterke kommune ? - Fordommer er de lenker uvitenheten smir for å holde menneskene adskilt, sa forfatteren Marguerite Blessington.
AP171105 Det er slike fordommer jeg møter hvor enn jeg går.
AP171105 - Sigøyner er det verste du kan kalle noen I Norge møter romfolk fordommer og diskriminering, mener aktivister.
DN171102 Det blir vanskeligere og skille sant fra usant, og resultatet blir mer frykt, mistillit og fordommer .
AP171102 - Kom uten fordommer !
AP171102 Tips : bare legg til side fordommer og hengi deg til opplevelsen.
DB171028 Påstander, fordommer og stråmenn preger i stor grad den offentlige samtalen om religion, integrering og radikalisering.
AP171028 På nettet florerer det med fordommer mot muslimer.
AP171027 Bush erklærte nylig at « fordommer og mobbing får sette den nasjonale tonen ».
VG171026 Jeg forventer at de nasjonale nyhetssendingene skal presentere balansert journalistikk slik gode journalister skal, men så presenterer de bare sine egne fordommer og mangel på innsikt.
DA171026 Bush sa i en tale nylig at USAs demokrati nå trues av isolasjonisme, fordommer , usannheter og troen på den hvite rases overlegenhet.
BT171026 FOTO : Odd Mehus ¶ | « Gjengangere » utfordrer fordommer , men ikke sine egne ¶
AP171025 Mobbing og fordommer i vårt offentlige liv setter tonen og åpner for grusomhet og trangsynthet, sa Bush.
AP171025 Mobbing og fordommer i vårt offentlige liv setter tonen og åpner for grusomhet og trangsynthet, sa Bush.
AP171025 Nesten halvparten av beboerne i Ullevål Hageby mener mange har fordommer mot den attraktive hagebyen. 28 prosent kvier seg for å si at de bor der.
AP171025 | - Mange har fordommer mot Ullevål Hageby ¶
AA171025 - Kunst og kultur er en av de viktigste faktorene for å komme i kontakt med hverandre og bryte ned fordommer .
VG171024 I en tale i New York framholdt han at USAs demokrati trues av fordommer og usannheter - og rasisme.
VG171024 Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.
VG171023 Vi må passe på nyansene i diskusjonen om negativ sosial kontroll, så det ikke blir en debatt basert på fordommer .
VG171023 Men det vi nå må passe oss for, er å basere debatten på ensidige stereotyper og fordommer om innvandrerkvinner som ofre, og muslimske mørkemenn som overgripere.
VG171023 Debatt Vi må passe på nyansene i diskusjonen om negativ sosial kontroll, så det ikke blir en debatt basert på fordommer .
DB171023 Mindre fordommer
DB171023 Matusiak, som også er daglig eier av Sometimes Pole Studio i Oslo, sier at pole sport møter mindre fordommer og referanser til stripping enn hva hun opplevde for bare få år siden.
DB171023 - For barn finnes det heller ingen fordommer som voksne har til idretten, så for dem minner det mer om sportsgrener som dans og turn.
BT171022 Vi er ikke født med fordommer , det er noe som læres.
BT171022 Slik er de fleste barn, for ingen er født med fordommer .
BT171022 De er oppvakte, nysgjerrige og uten fordommer .
VG171020 Ja, som jeg forsøkte å si : Folk liker det som svarer til deres bekymringer, fordommer og følelser.
SA171020 Min urokkelige tro og erfaring om at det er i menneskemøtet - menneske møter menneske at fordommer vi i utgangspunktet har om ulikheter oss imellom, mister sin styrke.
SA171020 Jeg blir trist av å lese alle krasse kommentarer og fordommer mot bedehusfolket som har kommet fram på sosiale media.
SA171020 Hele saken får med dette en dimensjon som gjerne ikke var tenkt, og som skaper mye debatt, en debatt der både fordommer mot bedehusfolk i sin helhet blir ytterliggående og urettferdig, og der enkelte av oss, som har et annet syn, og som bare går i kirken og ikke deltar på bedehuset, ikke lenger er verdig å kalle seg kristen.
SA171020 Det har gått bra, selv om mange advarte om fordommer i bedehuskulturen, skriver Skifjell i leserbrevet under.
AP171020 I en tale i New York framholdt han at USAs demokrati trues av fordommer og usannheter - og rasisme.
AP171020 Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.
DN171019 USAs demokrati trues nå av isolasjonisme, fordommer , usannheter og troen på den hvite rases overlegenhet, mener tidligere president George W.
DN171019 - Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.
DB171019 Vi ønsker at Östersund skal være en klubb for alle, og vi jobber hardt med å viske ut fordommer .
DB171019 Politikken ser ut til å være mer sårbar for konspirasjonsteorier og ren oppdiktning, sier den tidligere presidenten og legger til : ¶ - Fordommer og ideer om den hvite rases overlegenhet i enhver form er blasfemi mot den amerikanske overbevisningen, og det betyr at selve identiteten til landet vårt avhenger av at vi viderefører idealer.
DB171019 Mobbing og fordommer i offentligheten setter en tone og gir tillatelse til slemhet og fordommer , og det kompromitterer den moralske utdanningen av barn, sier Bush.
DB171019 Mobbing og fordommer i offentligheten setter en tone og gir tillatelse til slemhet og fordommer, og det kompromitterer den moralske utdanningen av barn, sier Bush.
DA171019 USAs demokrati trues nå av isolasjonisme, fordommer , usannheter og troen på den hvite rases overlegenhet, mener tidligere president George W.
DA171019 - Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.
DA171019 Du er også pinupmodell som deltar i konkurranser, har folk fordommer ?
VG171018 mai-talen i Tønsberg som 19-åring, ha en hel rekke spalter i Tønsbergs Blad ( « Jakobs jammer », « Jakobs fordommer » og « Avkledd av Jacob » ) og jobbe for bekjempelse av fordommer .
VG171018 mai-talen i Tønsberg som 19-åring, ha en hel rekke spalter i Tønsbergs Blad ( « Jakobs jammer », « Jakobs fordommer » og « Avkledd av Jacob » ) og jobbe for bekjempelse av fordommer.
DB171018 Juss-Buss og JURK er besatt med jusstudenter som jobber fulltid og hjelper folk med knuste drømmer og samtidig knuser fordommer om at juristspirer mangler idealisme.
AP171017 Det er også et felt preget av politikk, følelser og fordommer i den offentlige debatten.
NL171016 Men kan være med på å forsterke fordommer og stereotypier om den aktuelle kulturen, som majoriteten blir sittene igjen med som sannhetsbilde av den aktuelle kulturen.
DB171016 De er ofre for fordommer om at de er alkoholiserte, late og ressurssvake.
BT171016 Jeg tror du skal være ganske konspirativt anlagt om du mener det ligger fordommer eller bevisste signaler bak Jensens valg av kostyme.
VG171011 Avslutningen med en overstresset Svendsen i kamp med høyaggressiv chef, sammenskrudd av samtlige fordommer om franske kjøkkensjefer er godt koke-TV i dobbelt forstand.
AP171011 Det at denne strategien er utbredt, skyldes at homofile er en gruppe mange har fordommer mot fra før.
AA171011 - Vi er i en situasjon i dette landet hvor det er mange fordommer og negative holdninger mot folk med muslimsk bakgrunn, sier hun.
DB171010 - Du kan se på bøkene som fulle av fordommer mot kvinner på grunn av måten de dør på.
VG171009 Erling Lae : - Kampen mot fordommer er evigvarende ¶
VG171009 Begge to kom ut av skapet tidlig på 70-tallet, i en tid der det fortsatt eksisterte store fordommer mot homofili.
AP171009 | Ikke la seksuelle fordommer overstyre andre kvaliteter ved en person Ingrid Ravnanger ¶
AA171009 I talen viser regjeringen til at vi har høy levestandard og rause velferdsordninger, at den frivillige innsatsen er stor og at en rekke fordommer hører fortiden til.
NL171008 | Finnmark, feighet og fordommer
NL171008 Dersom fylkestinget i Troms under sin samling i neste uke velger å støtte fylkesrådets innstilling om å velge navnet « Troms og Finnmark fylkeskommune », vil stahet, fordommer og mangel på mot ha vunnet over fornuften.
DB171007 POLITISK KORREKTE FORDOMMER er også blitt utfordret med bortgangen til Playboy-grunnlegger Hugh Hefner.
AP171007 Dette er altså kompliserte saker, og som en slags trøst tyr Rovelli til Platons hulelignelse : « Vi befinner oss alle sammen innerst i en hule lenket til våre egen uvitenhet, til våre fordommer , og med det svake sanseapparatet vårt ser vi ikke annet enn skygger.
VG171006 De tre ulike tidsplanene fungerer som tematiske speilbilder som viser hvordan fordommer og heksejakt kan forblinde og ødelegge liv og lokalsamfunn.
DB171006 Det har, etter vår mening, resultert i mye uvitenhet, historieløshet og fordommer .
VG171004 Lothe er sjokkert over at godt voksne mennesker sprer hets, hat og fordommer på sosiale medier, og spør : « Kom sosiale medier for brått på den eldre garde ?
NL171004 For sør for Dovre lever mange fordommer videre.
AP171004 Universitetet i Oslo skriver for eksempel i sitt høringssvar : « Kunnskap er avgjørende i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter, og tilgang til utdanning er det mest sentrale virkemiddelet for å oppnå dette ».
AA171004 Jeg ber retten om å legge alle fordommer til side, sier forsvarer Siri Langseth.
VG171003 Det sier noe om hvordan propaganda og fordommer dominerer tenkemåten til altfor mange.
AA171003 Ennå finnes fordommer mot film som kunst.
DB171002 Det var i denne verdenen full av fordommer at Laaksonen skapte homoerotisk kunst, skriver svenske Aftonbladet.
DB171001 Der holdt du en tale, og i talen tar du til motmæle mot dem som ytrer rasisme, muslimhat og fordommer i ditt navn.
AP171001 Stigmatisering, diskriminering, å bli puttet i bås, indre og ytre fordommer .
AP171001 Jeg er blitt møtt med den type fordommer , og jeg skjønner at folk har trodd dette, tidligere prosjekter tatt i betraktning.
DB170930 Samtidig mener 26-åringen at oppmerksomheten « Jævla homo » har fått tyder på at fordommer mot personer som er « skeive », framfor heterofile, fortsatt er et tema som krever oppmerksomhet.
DB170930 ANGRIPER EGNE FORDOMMER : Gisle A.
AP170930 Slike ideer tærer på et åpent og sjenerøst sivilsamfunn og spiller på fordommer og frykt.
VG170929 Han mener at serien er en « reise i klisjeer og fordommer » fordi den fokuserer på homomiljøet som sterkt seksualisert, og han mener at dette er et problem for seere ned til 15 år.
VG170929 Han ga et hårreisende innsyn i drivkraften bak engasjementet mot hjemstedets fordommer : Både hans skeive storebror og hans første skeive kjæreste hadde tatt livet av seg.
DB170929 - Denne direktøren har nok noen fordommer mot mennesker i den delen av byen som gjør det lettere for ham å anklage alle kollektivt.
DB170929 - Denne direktøren har nok noen fordommer mot mennesker i den delen av byen som gjør det lettere for ham å anklage alle kollektivt.
VG170928 Det var selvfølgelig artig å få bekreftet en hel rekke fordommer om moderne arkitektur og hvordan man så for seg at statsforvaltningen skulle samles i en urban fjellkjede av byråkratiske baser mellom Youngstorget og Akersgata.
AP170928 En del frykter fordommer dersom de snakker om sine egne liv eller forteller om sin partner eller kjønnsidentitet.
AP170928 I NRK-serien « Jævla homo » får programleder Gisle Gjevestad Agledahl frie tøyler til å bekrefte egne fordommer mot homofile.
AP170928 Det krampaktige forsøket på å bekrefte programlederens fordommer er først og fremst en grov stigmatisering av folk på Grønland, og et syltynt bevis på at heterofile menn misliker homofile.
AP170928 I NRK-serien « Jævla homo » får programleder Gisle Gjevestad Agledahl frie tøyler til å bekrefte egne fordommer mot homofile.
SA170927 - Jeg berømmer NFL-spillerne og organisasjonen for å ta et standpunkt nå for likhet, for inkludering, mot rasisme og fordommer , sa han ifølge New York Times.
DA170927 Sentrum er Solli Plass, hvor man kan dra en lørdagskveld for å bli kvitt fordommer , og ende opp dynka i dyr champagne og jævla irritert på dumme spradebasser med dyre sigarer og irriterende bra drag på det til enhver tid ønskede kjønn.
BT170927 - Jeg berømmer NFL-spillerne og organisasjonen for å ta et standpunkt nå for likhet, for inkludering, mot rasisme og fordommer , sa han ifølge New York Times.
AP170927 - Jeg berømmer NFL-spillerne og organisasjonen for å ta et standpunkt nå for likhet, for inkludering, mot rasisme og fordommer , sa han ifølge New York Times.
VG170926 Kjære Gisle, jeg mener TV-serien din, som hadde premiere forrige uke, er en reise i klisjeer og fordommer .
VG170926 Homokampen i Norge og internasjonalt får dessverre ingen plass i fortellingen din om møtet med egne fordommer .
VG170926 At du tør å dra ut, møte folk og konfrontere dine egne fordommer er bra.
DB170926 - Folk har fordommer , og det er selvfølgelig synd at folk har det.
VG170925 Deres metode er å spre frykt og fordommer og utnytte den misnøye som finnes.
DN170925 Kritikere beskylder ham for å gå utover sitt embete og bryte med den amerikanske grunnloven som beskytter mot religiøse fordommer .
DB170924 Igjen og igjen evner kommentatorene og utfordre seg selv og sine fordommer .
DB170923 For noen vil dette være en bekreftelse på deres fordommer mot denne delen av Oslo, sier en far.
DB170921 Showet har allerede hatt premiere i byer som Bergen, Trondheim og Drammen, men dette var første gangen Oslo-beboere kunne ta del i showet som tar for seg tabubelagte temaer som sjalusi, sorg og fordommer .
DB170921 LATTER ( Dagbladet ) : Torsdag var det premiere på Ørjan Burøe ( 43 ) sitt show « Fordommer » i Oslo.
DA170920 - Det skyldes nok fordommer .
DB170919 Vil bryte fordommer
DB170919 - Jeg vil gjerne være med på å bryte noen fordommer .
DB170919 Samtidig går hun til angrep på lillesøsteren, og mener at hun har mange fordommer om hvem som kan være overgripere.
DB170919 - For meg ser det ut som om forfatteren av « Fri vilje » har mange fordommer både om overgrep og overgripere og også om hva som skjer i et terapirom.
VG170918 Kommer dem som trenger å se det for å møte og knuse sine egne fordommer og forestillinger til å se på ?
VG170918 I en tidlig sekvens røvertestes folks fordommer når han presenteres med henholdsvis kvinnelig og mannlig kjæreste.
VG170918 Og jeg møtte meg selv litt i døra, for jeg trodde jeg var en åpen og fin fyr, og så viser det seg at jeg bærer på mange fordommer jeg også.
VG170918 Gjevestad Agledahl synes det tøffeste med programmet for ham selv har vært å konfrontere egne fordommer .
VG170918 Gjevestad Agledahl egne og andres fordommer rundt det å være skeiv.
VG170918 - KJÆRLIGHET ER KJÆRLIGHET : Sophie Elise Isachsen mener merkelapper er unødvendig og håper serien kan fjerne noen fordommer .
DB170917 Man må være bevisst på at man også kan trekke med seg menneskelige fordommer inn i dataene.
DA170917 | Han vil utfordre fordommer mot skeive ¶
DA170917 Jeg møtte mine egne fordommer i døra.
DA170917 - Serien er et forsøk på å rydde opp i mine egne og andres fordommer rundt skeive i dagens Norge.
AA170917 Hun kom til makten i juni i år, men fordommer og hets mot homofile er fortsatt et stort problem i det dypt konservative landet.
DB170916 Jeg vet hva folk tenker og ser mange har fordommer .
VG170914 Når hun står ute i skogen på øvelse med Garden og proklamerer sin kjærlighet til Norge er det kanskje med på å bekjempe noen fordommer , sa Moslet til salen.
SA170914 - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
FV170914 - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
DN170914 - Presidenten var veldig klar i sin opprinnelige uttalelse, at han fordømte hat, fordommer og rasisme i alle former.
DA170914 - Vi håper å kunne være med på å bryte ned fordommer .
BT170914 - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
AP170914 UiO går imot et forbud da de mener at alle skal ha mulighet til å tilegne seg kunnskap uavhengig av hva de måtte ha på seg, og at utdannelse er et betydelig virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter.
AP170914 - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
AA170914 - Det er viktig å holde tungen rett i munnen og ikke overføre egne fordommer og usikkerheter over på barnet sitt.
DB170913 Men næringa slåss fortsatt mot inngrodde fordommer
DB170913 Men næringa slåss fortsatt mot inngrodde fordommer
DB170912 Han brukte tidvis så store ord, og så mange klamme metaforer at en stakkar kunne rødme under REM-søvnen, men legens livsoppgave var ikke til å misforstå : toleranse, for åpenhet, mot fordommer , mot rasisme, for det gode, meningsfulle, gale og fine liv for absolutt alle.
DA170912 - Jeg må innrømme at jeg hadde litt fordommer mot musikkmiljøet.
AP170909 Et valg som innebar utestengelse, fordommer og splittelser. 16 år senere har vi dessverre måttet ta valget mellom å hate og å elske flere ganger enn vi skulle ønske, i kjølvannet av flere grusomme handlinger.
AA170909 Vi må demme opp for hat og marginaliserende fordommer .
DB170908 I høringssvaret skriver UiO at tilgang til utdanning er et sentralt virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter.
DA170908 I høringssvaret skriver UiO at tilgang til utdanning er et sentralt virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter.
AP170908 I høringssvaret skriver UiO at tilgang til utdanning er et sentralt virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter.
AA170908 I høringssvaret skriver UiO at tilgang til utdanning er et sentralt virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter.
AA170908 Jeg har selvfølgelig møtt fordommer , og jeg har måttet bevise hva jeg kan ved flere anledninger.
AA170906 Resultatene avslørte at det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til hvordan det egentlig er å være på cruise, og ikke minst - at noen går glipp av det som kunne vært drømmeferien på grunn av utdaterte fordommer .
VG170905 En del har nok en del fordommer mot oss, dette blir bare forsterket når andre partier kommer med påstander om oss som ikke stemmer.
DB170901 ¶ TILTAK : Vi trenger mer forskning på hva som faktisk virker av straff og rehabilitering heller enn tiltak basert på fordommer og teoretiske antagelser, skriver artikkelforfatter.
DB170901 Men vi trenger mer forskning på hva som faktisk virker av straff og rehabilitering heller enn tiltak basert på fordommer og teoretiske antagelser.
DA170901 En løs kanon som bekrefter alle fordommer om rasistiske politisosiopater.
DN170831 ¶ Våre fordommer kan overføres til maskinene.
DA170831 Den ferske spillefilmen « The Lost Cafe » leker med fordommer i skildringen av en sterk kvinne som reiser ut for å studere.
VG170829 Hat, fordommer og dumskap fra stadig flere.
AP170828 Lee, tok også til orde mot hat og fordommer da han presenterte prisen for « beste kamp mot systemet » med Susan Bro.
AA170828 Berrum har blant annet deltatt i tv-seriene « Berrum & Beyer », « Boller og burritos », « Kjendisprat med Lars Berrum » og « Norske fordommer ».
VG170827 Jeg merker fordommer mot kvinner fortsatt, men det blir bedre og bedre.
VG170827 Mannen saksøkte Arpaio og Maricopa County sheriffkontor, med påstand om at politiet drev med « racial profiling », eller raseprofilering, en praksis der noen blir mistenkt for kriminalitet eller plukket ut til politikontroller basert på fordommer om deres rase eller hudfarge.
SA170826 Men når jeg rir i USA, merker jeg at det fremdeles er mange fordommer mot kvinner.
DB170826 Selv om de norske spillerne gjør det bra i nederlandsk fotball om dagen, opplever Thorsby at de må jobbe med visse fordommer .
AP170826 Men når jeg rir i USA, merker jeg at det fremdeles er mange fordommer mot kvinner.
VG170825 To av tre respondenter mener at " hat og fordommer " har økt i landet siden Trump inntok Det hvite hus.
VG170825 Mener hat og fordommer har økt ¶
VG170825 Kun to prosent sier det har blitt mindre hat og fordommer .
VG170825 HAT OG FORDOMMER : To av tre svarer at « hat og fordommer » har økt i landet etter at Donald Trump ble president.
VG170825 HAT OG FORDOMMER : To av tre svarer at « hat og fordommer » har økt i landet etter at Donald Trump ble president.
DB170825 Han har i dag to barn, Anette og Andreas Veerpalu, som satser for fullt på ski og deltok i VM i Lahti, men lever med fordommer om at deres far var en doper.
VG170824 En ung bærumsgutt med fotballfartstid fra Stabæk, som hadde vokst opp med store doser fordommer mot sodd og skinnvest, var på bortebane på uhorvelig mange plan den kvelden.
DN170824 Siden Trump ble valgt har det blitt mer hat og fordommer i landet, mener 65 prosent av dem som svarte på undersøkelsen.
DB170824 Siden Trump ble valgt har det blitt mer hat og fordommer i landet, mener 65 prosent av dem som svarte på undersøkelsen.
DA170824 Siden Trump ble valgt har det blitt mer hat og fordommer i landet, mener 65 prosent av dem som svarte på undersøkelsen.
AA170824 Siden Trump ble valgt har det blitt mer hat og fordommer i landet, mener 65 prosent av dem som svarte på undersøkelsen.
VG170823 - Er det én ting jeg har lært nå, så er det at man skal sette seg inn i hver enkelt sak og ikke uttale seg eller ha fordommer før du vet sikkert hva som har skjedd.
DB170823 Akkurat som de ikke rapportere at jeg gikk hardt ut mot hat, fordommer og vold, og at jeg fordømte nynazistene, hvite nasjonalister ( white supremacists ) og Ku Klux Klan, sa Trump, som omtalte sine egne uttalelser som « perfekte ».
DB170823 - Hele denne arenaen fordømmer sterkt bøllene som står bak hat, fordommer og vold, sa Trump.
DB170823 Akkurat som de ikke rapportere at jeg gikk hardt ut mot hat, fordommer og vold, og at jeg fordømte nynazistene, hvite nasjonalister og Ku Klux Klan, sa Trump, som omtalte sine egne uttalelser som « perfekte ».
DB170823 Kan det henge samme med at « gendercide » viser med tydelighet at vi er nødt til å snakke om hva som skjer når gamle fordommer møter ny teknologi ?
AA170822 ¶ Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse der mottaker anerkjennes for sin innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet.
AA170822 - Han har vært brukerorganisasjonenes spydspiss i å bryte ned fordommer knyttet til farlighet og psykiske lidelser, og har satt et kritisk søkelys på medienes dekning av slike saker.
AA170820 Presidenten takket også dem som hadde tatt til motmæle mot fordommer og hat og skrev at « Nasjonen vil snart komme sammen igjen ! ».
VG170818 I tillegg fikk hun masse kjærlighet fra Spotify og andre streamingtjenester som har vurdert låten uten fordommer .
DN170817 De feilrepresenterer totalt det jeg sier om hat, fordommer etc.
VG170816 Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for.
VG170816 Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for.
VG170816 Den andre protesterer mot rasisme og fordommer .
DN170816 Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for.
DN170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
DN170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
DB170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
DB170816 Stigma og fordommer kan lett få praktiske konsekvenser når det dreier seg om den man er, og som man ikke kan gjøre noe med enten man ønsker eller ei.
DA170816 Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for.
DA170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
AP170816 Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for.
AP170816 Den andre motarbeider rasisme og fordommer .
AP170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
AP170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
AA170816 Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for.
AA170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
AA170816 Slike fordommer er imot alt det landet vårt står for.
AA170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og innenlandsk terror.
AA170816 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
DB170815 - USAs ledere må hedre våre grunnleggende verdier, og skal tydelig fordømme hatefulle ytringer, sjikaner, fordommer og hvit overlegenhet, tordnet Frazier.
DB170815 - Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror.
DB170815 Vi lever i en tid der alarmistene får stadig mer gehør - de som fortegner virkeligheten og skaper fiendebilder basert på sine fordommer .
DA170815 | Sommerjobb som stripper ¶ Fordommer , sex-mas og null i fastlønn : Fire østeuropeiske kvinner forteller om jobben som stripper i Oslo.
DA170815 Kvinnene mener mange har fordommer mot dem og at det er en del stigma i samfunnet.
AP170815 Du får hele tiden bekreftet dine fordommer og påstander.
AP170815 Du får hele tiden bekreftet dine fordommer og påstander.
VG170814 - Som jeg sa på lørdag, fordømmer vi på sterkest mulig måte denne grove utvisningen av hat, fordommer og vold.
VG170814 Presidenten fordømmer « alle former for vold, fordommer og hat », sier en talskvinne.
DN170814 - De som sprer vold i navnet til fordommer forbryter seg mot selve kjernen av hva USA er, fortsatte Trump.
DB170814 Han sa videre at rasisme, hat og fordommer ikke har noen plass i Amerika.
AA170814 Presidenten fordømmer « alle former for vold, fordommer og hat », sier en talskvinne.
AA170814 Det ble hyllet som en kunstnerisk seier, mens de samme kritikerne har akkurat like mange fordommer som meg selv mot reality-TV og tanketomme blogger.
VG170813 - Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisningen av hat, fordommer og vold, sa Trump på en pressekonferanse, og la til : ¶
VG170813 - Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisningen av hat, fordommer og vold.
DB170813 - Presidenten sa veldig tydelig i sin uttalelse i går at han fordømmer alle former for vold, fordommer og hat, og selvfølgelig inkluderer det hvite nasjonalister, Ku Klux Klan, nynazister og alle ekstremistgrupper, sier en talsperson til TV-kanalen.
DA170813 - Vi fordømmer på det sterkeste dette sjokkerende uttrykket for hat, fordommer og vold, fra flere sider, fra flere sider, sa Trump.
AA170813 - Vi fordømmer på det sterkeste dette sjokkerende uttrykket for hat, fordommer og vold, fra flere sider, fra flere sider, sa Trump, som ikke ønsker å legge skylden på noen.
VG170812 - Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisningen av hat, fordommer og vold, sier Trump, og legger til : ¶
AP170812 Damore har senere forklart at han skrev det 10-sider lange brevet fordi han mener at politiske fordommer hindrer åpen debatt og gjør at begge sider lider av en « ideologisk dødvinkel ».
AP170812 Damore har senere forklart at han skrev det ti sider lange brevet fordi han mener at politiske fordommer hindrer åpen debatt og gjør at begge sider lider av en « ideologisk dødvinkel ».
AP170812 « Hvite nasjonalister og deres fordommer representerer ikke vårt land.
AP170812 - Vi fordømmer på det sterkeste dette opptrinnet av hat og fordommer , sa president Donald Trump på en pressekonferanse fra New Jersey lørdag kveld norsk tid.
AA170810 | Naturister og fordommer
DB170809 Eller når noen kun sitter foran PCen og er sinte og sprer hat og fordommer .
DA170809 Flere vil nemlig hevde at Migos er kulturgribber der de skor seg på fordommer , sies det.
VG170808 Eller homofile ateister fra Midtøsten som knapt kan bevege seg uten å møte fordommer og hets fra en eller annen kant.
VG170808 Valgkamper er generelt et godt sted for å spre fordommer , men sjelden en god arena for antirasisme ».
VG170808 Sett utenfra kan det føles som et lukket samfunn som ikke aksepterer hvem som helst som er annerledes, og som har mange fordommer .
VG170808 Kort oppsummert kan islamofobi defineres som feilaktige negative fordommer og stereotypier om islam og konspiratorisk tankesett som underbygger frykt for, hat mot og diskriminering av muslimer ( jmf.
DB170805 Mennesker med funksjonsnedsettelser kan ha problemer med å finne en partner på grunn av egne og andres fordommer .
DB170805 De tenker kanskje at det er vanskeligere for enkelte å ha sex enn det er, og må jobbe med egne fordommer før de er modne for å bli sammen med en person som tilfeldigvis har en funksjonsnedsettelse.
VG170803 Samtidig kan de som har mer kontakt med innvandrere ha færre fordommer .
VG170802 Statsministeren trekker fram at det er viktig å huske at det lenge var fordommer mot kvinner i idretten.
DA170802 Jeg har ingen grunn til ikke å ha tillit til mennesker, og det er heller ikke bra å ha fordommer , sier Kuz.
DB170801 Våre politisk korrekte analyser bygger selvsagt på fordommer , dårlige ånde, slett håndverk og siste skrik.
DB170729 Menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene skal inn i skolepensum for å spre bevisstgjøring om hva slags rettigheter borgerne har i det unge demokratiet og for å bekjempe gamle fordommer .
DB170727 Det er fra oss barna lærer om godhet, men også om fordommer .
DB170726 Og det finnes enda flere fordommer , både fra mannen i gata og fra helsepersonell.
DB170725 Som så mange ganger i « Game of Thrones » handler det om fordommer som må vike ( selvsagt kan Grey Worm ha sex ) og aksept for det som er annerledes.
NL170724 ¶ NORD-NORGE BANEN : Vi må slåss mot mange fordommer når det gjelder forlengelse av Nord-Norge banen.
NL170724 Det vesentlige vil være at vi får en debatt som forhåpentlig vil kvele fordommer og inngrodde vrangforestillinger, og gi ny kunnskap om hvorfor det er så viktig å få videreført jernbanen nordover.
DB170720 For at mediene ikke skal bidra til promotering av hat og fordommer mot minoritetsgrupper, foreslår jeg en rekke tiltak til norske medier som kan bidra til å oppnå disse målene.
DB170720 En slik ensidig negativ mediedekning av muslimer gir grobunn for økt skepsis, frykt, og fordommer mot muslimer som en minoritetsgruppe.
VG170719 En ting er når en fra allmennheten uttaler seg generaliserende om noen basert på enkel uvitenhet eller fordommer .
VG170719 Det bidrar til polarisering av samfunnet og skaper fordommer .
DB170718 Jo, Magnus Hoem Iversen skrev nylig en god kommentar om hvordan partienes fordommer mot hverandre er en fornærmelse mot velgerne.
VG170717 Hvorfor ikke søke fakta, Listhaug, i stedet for å lage fordommer om andre ?
NL170717 Nok en gang skal en viktig kamp fram i lyset, mot fordommer , diskriminering og manglende aksept.
DB170717 ¶ BARNEVERN : Vi kan ikke basere vårt barnevern på synser og troer, positive og negative fordommer eller manglende kompetanse som blir til maktmisbruk, skriver artikkelforfatterne. aller media ¶
DB170717 Vi kan ikke basere vårt barnevern på synser og troer, positive og negative fordommer eller manglende kompetanse som blir til maktmisbruk.
DB170715 I mange land har disse vurderingene ofte blitt bygget på fordommer hvordan seksuelle minoriteter ser ut eller oppfører seg.
DB170715 I Norge har UDI og UNE jobbet med å forhindre at vanlige fordommer om homofile blir vektlagt ved troverdighetsvurderingen.
VG170714 Jeg ble offer for hans fordommer .
VG170714 Jeg ble offer for hans fordommer , skriver kronikkforfatteren.
VG170713 - Storheten i ikke-voldelig motstand er at selv når mennesker står overfor et mektig tyranni og påføres lidelse, svarer offeret hat med kjærlighet, fordommer med toleranse, arroganse med ydmykhet og vold med rasjonell tanke.
VG170712 Men jeg satt med egne fordommer på vei opp til Træna òg, og var klar for å møte folk som var helt forskjellige fra meg selv.
VG170712 Med sekken full av vin og fordommer reiste jeg med en kompis fra Mo i Rana, og var klar for å tilbringe hele helgen med hans vennegjeng.
DB170712 Hvis Listhaug hadde tatt seg bryet med å delta på disse markeringene, ville hun visst at påstandene er basert på fordommer og misforståelser, ikke fakta.
DB170711 Fortsatt henger visse fordommer igjen mot kvinnelige fotballspillere, men Hege Riise er klar på at utviklingen har gått så raskt at nivået på dagens kvinnelige spillere nærmer seg herrene når det gjelder det tekniske og taktiske.
VG170708 Morena Herrera, som leder en aktivistgruppe for avkriminalisering av abort, mener dommen er basert på fordommer fra aktor og dommeren.
VG170708 - Basert på fordommer
DB170708 Mye av det er fortsatt fordommer , sier Atta Aneke.
DA170704 Min egen sønn Olav hadde fordommer mot Afrika, før hans mor og jeg tok ham og lillebror Sigurd med på lang vinterferie til Senegal.
BT170704 Partienes fordommer mot hverandre er en fornærmelse mot velgerne ¶
BT170704 Men om slike fordommer slenges omkring for ofte er det en fare for at måten politikerne fremstiller hverandre på kan smitte over på resten av samfunnet.
VG170701 Vi har langt igjen å gå for at folk kan leve livene sine uten å bli møtt av fordommer .
VG170701 | Erling Lae : - Kamp mot fordommer er evigvarende ¶
VG170701 STÅR OPP MOT FORDOMMER : Erling Lae gikk i sin første Pride parade i 1983.
VG170701 Kamp mot fordommer er evigvarende.
VG170701 Dermed ligger det alltid en kime til at fordommer kan gro opp igjen.
BT170701 Så til deg som sitter med fordommer : Lukk øynene og finn ut hva du er avhengig av, enten det er positivt eller negativt.
BT170701 Men det jeg reagerer på, er at når det først snakkes, så kommer det mange fordommer frem.
BT170701 Engstelse for fordømming, stigmatisering, tap av verdighet og kontroll, og ikke minst fordommer , ligger til grunn for tausheten fra den som sliter og de medavhengige rundt.
AP170701 - Århundres fordommer og forutinntatte holdninger skyldes kirken, religiøse dogmer, bokstavtro tolkning av bibelen.
AP170701 Vi har langt igjen å gå for at folk kan leve livene sine uten å bli møtt av fordommer .
AA170701 Vi har langt igjen å gå for at folk kan leve livene sine uten å bli møtt av fordommer .
VG170630 - Det oppleves som ekstremt stigmatiserende og det understreker gamle fordommer om transpersoner, tordner Bjurstrøm.
DB170630 Synlighet og åpenhet er det viktigste middelet mot fordommer og kunnskapsløshet.
DB170630 Jeg var redd for de fordommer , trusler og bemerkninger flere har møtt.
AP170630 Du skriver at samfunnet er dømmende, og du har nok dessverre rett i at det er noen som tror at det å være bifil betyr at man bare ikke har bestemt seg for hvem man er, men dette er rett og slett fordommer som kommer av mangel på kunnskap.
AP170630 Du skriver at samfunnet er dømmende, og du har nok dessverre rett i at det er noen som tror at det å være bifil betyr at man bare ikke har bestemt seg for hvem man er, men dette er rett og slett fordommer som kommer av mangel på kunnskap.
SA170628 I den nevnte samtalen mellom Isak og Sana forstår Isak en hel del mer av hvor vanskelig det kan være å være ung muslim i Norge, mens hun blir utfordret på at hvis hun er lei av fordommer , må hun faktisk ta seg bryet med å svare på « dumme » spørsmål.
SA170627 På engelsk blir denne formen for fordommer kalt « ableism » og kan forstås på linje med rasisme eller mannsjåvinisme.
SA170627 DEBATT : Et av de sterkeste våpnene mot hat og fordommer er ytringsfriheten.
VG170626 De dør ikke fordi de er homofile, de dør på grunn av andre menneskers uakseptable fordommer og ekstreme intoleranse.
SA170626 Hun tar opp rasisme, og « Skam » leverer kanskje en av de mest tankevekkende samtalene på norsk TV når Sana og kompisen Isak snakker om nettopp rasisme, hat og fordommer .
SA170625 Merker ingen fordommer
SA170625 Kapteinen merker ingen fordommer mot homofile i Molde-miljøet.
SA170625 - Jeg merker ingen slike fordommer i vårt miljø, og jeg har heller ikke gjort det i tidligere klubber jeg har spilt for.
NL170625 Det er faktisk mulig å utfordre egne fordommer og oppdage noe som du aldri har sett før, som kan være berikende og tankevekkende for deg selv.
DB170625 For der sesongen til nå har vist oss ringvirkningene av hat, mistro og fordommer , og hvordan de nærer på hverandre, har den siste episoden vist oss at dette også fungerer med motsatt fortegn.
AP170625 Merker ingen fordommer
AP170625 Kapteinen merker ingen fordommer mot homofile i Molde-miljøet.
AP170625 - Jeg merker ingen slike fordommer i vårt miljø, og jeg har heller ikke gjort det i tidligere klubber jeg har spilt for.
DB170624 Alle har masse fordommer , og det er mye som kan irritere oss, men vi har ikke opplevd hvordan det faktisk er å være 80 år.
DA170624 Men selv i 2017 møter fotballspillende jenter på mange fordommer .
DB170623 Ikke ønsker jeg at mine meninger skal diskrediteres av mine trosfeller, eller at andre skal bruke min historie til å fremme fordommer og muslimfiendtlig retorikk.
DB170623 ¶ SPARKER NEDOVER : Sacha Baron Cohen og filmen « Borat : Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan » synliggjør våre fordommer og utfordrer våre oppfatninger, skriver artikkelforfatteren.
DB170623 « Borat » synliggjør våre fordommer og utfordrer våre oppfatninger, og den får det til fordi den også tør å sparke nedover.
AP170623 « Jeg dro hjem med fordommer i en goodiebag », skriver Sandra Bruflot ( H ) i denne kronikken.
AP170623 Når Kapital « problematiserer spørsmål rundt kjønnsroller, forventninger og fordommer », blir det litt rart å sende de mektige kvinnene hjem med antirynkekremer, strømpebukse, interiørblad og en armani-veske i en goodiebag, meldte Bruflot på Facebook.
AP170622 Skjulte fordommer var temaet da Kapital inviterte til feiring av landets mest innflytelsesrike kvinner.
AP170622 Oppfordret til å utfordre fordommer
AP170622 Les hele innlegget her : Jeg møtte opp for anerkjennelse fra Kapital, men dro hjem med fordommer i en goodiebag ¶
AP170622 I en sal fylt til randen av mektige kvinner ble det manet til å utfordre fordommer og stå opp mot forskjellsbehandling.
AP170622 Her har de samlet Norges mektigste kvinner, snakket om skjulte kjønnsroller, forventninger, fordommer og forskjellsbehandling, og så blir vi sendt hjem med disse tingene, forteller Bruflot.
AP170622 | Jeg møtte opp for anerkjennelse fra Kapital, men dro hjem med fordommer i en goodiebag Sandra Bruflot ¶
VG170621 Må utfordre fordommer
VG170621 I stedet oppfordrer hun dem som rekrutterer til å tenke gjennom fordommer og kjønnsstereotypier.
AA170621 Må utfordre fordommer
AA170621 I stedet oppfordrer hun dem som rekrutterer til å tenke gjennom fordommer og kjønnsstereotypier.
AA170621 I stedet oppfordrer hun dem som rekrutterer til å tenke gjennom fordommer og kjønnsstereotypier.
DB170619 I stedet for komplekse sammenhenger, usikkerhet og ærlighet, lever man i et selvvalgt ekkokammer av egne interesser, ofte skapt nettopp for å nøre opp under egne meninger og fordommer .
DB170619 Porter i 2016, påpekte Hamm at det ikke er så uvanlig med fordommer rundt det at folk legger seg inn til rehabilitering.
NL170618 Dette gjelder imidlertid ikke for urfolkskulturer, som lenge har vært marginalisert, til tider med det retoriske målet om å styrke bildet av et ubebodd og ubeboelig Arktis, ofte støttet av seige politiske og etniske fordommer .
DB170617 » Han tror ikke det hjelper å late som det ikke finnes fordommer mot islam.
DB170617 Nå øver hun på å tenke at folk ikke har fordommer mot islam.
VG170615 Flere ville blant annet vite hvorfor Vesten har fordommer mot landet og om det finnes noen løsning på Ukraina-krisen.
DB170615 Jeg har satt mine fordommer mot tyrkiske menn på prøve, og ikke deres, sier hun til Dagbladet.
DB170615 Hun sier at artikkelen handler om hvor hun kommer fra, og hennes fordommer .
DB170615 Hun ser det med forskerøyne og kjønnsbriller, og jeg ser det fra mine egne fordommer og det livet jeg har levd, sier Tepe.
DB170613 Som tyrkisk borger oppvokst i Danmark forteller Tepe at møtene i Istanbul også har gitt henne et møte med egne fordommer .
DB170613 Møte med fordommer
DB170613 Det skal bli til en historie om å konfrontere sine fordommer for deretter å finne hjem.
DB170613 - Jeg har alltid hatt fordommer mot tyrkiske menn.
AP170613 Ved hjelp av dialog kan vi forebygge fordommer utenforstående kan ha mot dem som ønsker å ta sitt eget liv eller som har en psykisk lidelse.
AA170611 De mener lovene bidrar til å nøre oppunder ubegrunnet frykt og fordommer .
DA170610 Kritikere mener de bidrar til å nøre oppunder ubegrunnet frykt og fordommer .
AA170610 Kritikere mener de bidrar til å nøre oppunder ubegrunnet frykt og fordommer .
DB170608 Alle som ville ha sine fordommer om USAs 45. president bekreftet, fikk det i dagens senatshøring.
AA170608 - Helt siden starten i 1996 har vi hatt en ambisjon om å utvide sjangerens rom, rive vegger og bygge ned fordommer .
AP170607 Der heter det at presidentordren « taler med vage ord om nasjonal sikkerhet mens konteksten drypper av religiøs intoleranse, fordommer og diskriminering ».
DB170606 ¶ AVSLØRINGER : Den britiske dronningmora, som gikk bort i 2002, hadde ifølge skribent sir Roy Strong fordommer mot hudfarge.
DN170605 Statsministeren slo fast at de må gjøre mer for å bekjempe fordommer og hat, og ikke bare den voldelige formen av ekstremisme.
DA170605 - Som så mange andre hadde jeg fordommer mot Tveita - men da jeg kom opp hit en varm junidag innså jeg at det var en liten grønn perle, og et fint sted for barn å vokse opp.
DA170605 Selv om nye medisiner gjør at hivpositive ikke lenger er smittefarlige så er fordommer farlige for livskvaliteten.
DA170605 Det er disse gruppene som er under hardest press i dagens debattklima, og de møter fordommer både i og utenfor miljøet.
DB170603 Og om det mot formodning skulle ha gått deg hus forbi, så er det ganske mange paralleller i denne historien til hvordan konflikter, både på mikro- og makronivå, eskalerer og løper løpsk gjennom gjensidig mistro, selvrettferdig harme, fordommer , manglende kommunikasjon og forhastede konklusjoner, og gjeng- og mobbmentaliteten får ta overhånd.
VG170601 - Filmen vår har et budskap som ønsker å utfordre fordommer om fysisk skjønnhet i samfunnet ved å understreke den indre skjønnhet, skriver Sujin Hwang blant annet.
NL170601 Og Husebekk er i ferd med å gi evig liv til alle fordommer mot Tromsø - en storby som ikke holder det man lover så snart lokkematen er ryddet av bordet.
DB170601 Selskapet legger til at filmen er en familiekomedie, med et budskap som utfordrer fordommer relatert til fysisk skjønnhet i samfunnet, ved å understreke betydningen av indre skjønnhet.
DB170530 Undersøkelser viser at alderistiske fordommer kan ha negativ påvirkning på eldres oppfatning av egen helse, som for eksempel kan føre til svekkede resultater i kognitive tester.
BT170529 Men da han sto frem offentlig med sin historie, ble han ofte møtt med fordommer , benektelse og påstander om at menn ikke kan voldtas av kvinner.
BT170529 Det betyr forhåpentlig at flere forskere, politi og andre fagfolk også forstår at kvinner kan begå seksualforbrytelser, og at menn og kvinner kan løfte sine tabubelagte hemmeligheter om kvinneovergrep ut i det offentlige rom uten å møte myter og fordommer . » | Norden har gått foran ¶
AA170527 Dermed har mange fordommer forsvunnet.
BT170525 Ingvild Tennfjord : Terningkast seks til fem av årets roséviner Det finnes folk som har fordommer mot rosévin.
BT170525 Det finnes folk som har fordommer mot rosévin.
DB170524 - Vi trenger harde virkemidler, som politi og etterretning, men vi trenger også myke, som integrering og kamp mot fordommer og isolasjon.
AP170524 Det finnes folk som har fordommer mot rosévin.
VG170522 Noe av det skumleste med å komme ut av skapet som homofil - jada, jeg vet det selv - er nettopp frykten for at hele din person vil fargelegges med signalrosa fordommer , som vil tvinge deg inn i trange rom for din videre eksistens.
BT170522 I verste fall oppfyller du alle borgernes verste fordommer , på ren trass.
DB170520 Det betyr at selv om så sterke fiendebilder som konspirasjonsstereotypiene er typisk for ekstreme ideologier, så dukker de også opp i vanligere fordommer .
DB170519 Dere hindrer aksept og forståelse for ulikheter og dere bygger opp fordommer og fremmedfrykt.
DB170516 Uansett fordommer , jentelaget til AEM Lleida klarte noe som hører sjeldenhetene til.
DB170516 Fordommer
SA170515 Narkotikapolitikken er i stor grad basert på myter og fordommer .
SA170515 Basert på myter og fordommer
NL170515 Samtidig har jeg vokst opp med fordommer og jeg har hørt nok historier om skam og fornedrelse til at jeg ikke er villig til å generalisere min egen families opplevelser.
NL170515 Men for å få bukt med fordommer mot samer i dag mener jeg historien må fram i lyset på en bedre måte.
BT170515 | - Det er lett å spille på folks frykt, angst og fordommer
VG170514 Å være motstander av gutteomskjæring er en ting, men å fremstille det som villet brutalitet passer dessverre, men helt sikker ikke-intendert, inn i gamle fordommer om jøden som et ondsinnet og utspekulert folk, der rituelle okkulte overgrep - som å ofre barn, har vært et fast innslag.
DB170513 Jeg møtte mine egne fordommer om meg selv, jeg danset som en gærning sammen med glitrende gutter i tangaer og sang til « Euphoria » av full hals.
DB170511 Under opplæringen måtte hun regelmessig kjempe mot både fordommer og stereotypier.
DB170511 I tillegg til at utdanninga er dyr, har hun også møtt andre fordommer .
DB170511 Vi skal vokte oss fra å framelske en intellektuell innavlskultur der vi leser bare det som bekrefter våre fordommer .
DB170511 En annen side ved våre innebygde fordommer og tilbøyeligheter, er at vi foretrekker mennesker som tenker som oss selv.
DB170510 Johansen forteller at folks holdninger ofte er preget av fastgrodde myter og fordommer .
DB170510 Vi må stå opp mot dem som spiller på frykt og fordommer .
DA170509 Slik fratar vi folks religiøsitet på bakgrunn av egne fordommer .
DA170509 Realiteter og fordommer
DA170509 Når Ali blir møtt med fordommer , fordi hun er mørk i huden eller bærer hijab, vil hun komme til bunns i hva det handler om.
DA170509 Men vi klikket raskt veldig godt, og vi luftet våre gjensidige fordommer .
DA170509 Likevel er det fordommer , fordi jeg bare antar at de ikke er til stede i familien.
DA170509 I dag skal hun delta på arrangementet « Fordomskveld » på Nobels Fredssenter, hvor tanken er å nettopp ufarliggjøre fordommer .
DA170509 Det betyr at folk er i ferd med å våkne opp og at vi kan rive ned tabuene rundt det å ha fordommer , sier Ali.
DA170509 Ali er også åpen om egne fordommer mot somaliske menn.
DA170509 Ali ble selv konfrontert med sine egne fordommer da hennes nåværende bestevenninne begynte i klassen.
AP170509 Terrorfrykt er ofte forbundet med økt intoleranse og fordommer overfor grupper som oppfattes som annerledes.
AP170509 Slik lærte han også oss søringer en lekse om våre egne fordommer .
DA170507 For det er mange fordommer mot Oslos beste vestkant.
BT170507 Det er lett å ha mange fordommer og dømme andre som ikke er enige med en selv.
BT170507 | Jeg hadde fordommer mot byen ¶
BT170507 Før jeg kom til Bergen i 2004, hadde jeg mange fordommer mot byen.
BT170507 Da ser man at fordommer og usikkerhet forsvinner ganske raskt.
BT170506 Når man kommer fra et annet land, må man kjempe mot ulike fordommer uten å ha familien sin tilstede.
BT170505 Fordommer hjelper ikke.
AP170504 | Stigmatisering er et virus som kryper inn i kroppen, smitter oss med fordommer og gjør samfunnet sykere Ingeborg Senneset ¶
AP170504 Kvinnen skriver at hun ble diagnostisert som 20-åring, i forbindelse med at hun fødte sitt første barn, men gikk mange år ubehandlet - mens hun møtte fordommer som at hun var narkoman eller hadde hatt risikabel sex.
AP170504 | Stigmatisering er et virus som kryper inn i kroppen, smitter oss med fordommer og gjør samfunnet sykere Ingeborg Senneset ¶
AP170504 Kvinnen skriver at hun ble diagnostisert som 20-åring, i forbindelse med at hun fødte sitt første barn, men gikk mange år ubehandlet - mens hun møtte fordommer som at hun var narkoman eller hadde hatt risikabel sex.
VG170501 Vi kan ikke flykte fra fortiden, men gjennom å lese og lære om den får vi utfordret fordommer og holdninger.
AP170501 Tidlig innsats i skolen, eldre pluss golf pluss fordommer , faktasjekk og Saudi-Arabia og FNs kvinnekommisjon.
AP170428 - Så vi ser i en viss grad med vår historie, våre minner, vaner - eller fordommer ?
DA170426 Det røper hans fordommer , sier Hustvedt, men også samfunnets.
AP170426 Drillen minner deg på å stille deg selv spørsmålet : « Stoler jeg på dette av en god grunn, eller er det fordi jeg har fordommer ? » spør Øistein Lysne Sommerfeldt ( 20 ).
AP170425 Hvilke fordommer har vi mot Oslo øst og Oslo vest ?
VG170424 Moralen i « Bamse og heksens datter » er at dialog er bedre enn fordommer når det kommer til menneskene rundt oss.
DA170423 Det har fått met til å tenke at det er ekstra viktig å være åpen om hvordan barn lages fordi det er mange fordommer og mangel på kunnskap - nettopp fordi det er for få slike historier som deles.
BT170423 Vårt mest effektive våpen i kampen mot fordommer vil være å levere fotballmessig god underholdning.
BT170423 I tillegg behøver vi at media tar oss seriøst og ikke trykker sleivete overskrifter som gir næring til gamle fordommer .
VG170422 - Først tenkte jeg at jeg måtte unngå å skrive om Djursholm, siden det er mye fordommer knyttet til stedet.
DB170422 Nettopp arbeidet med å bryte ned fordommer gjorde at Nyquist fikk Brosteinprisen fra Kirkens Bymisjon - og på plass for å hylle ham var selveste kronprinsesse Mette-Marit.
AP170422 Først ut er Jakob Semb Aasmundsen ( 20 ) som tidligere har skrevet om egne fordommer , feminisme, ateisme og homofili. | 17-årig jente anmeldt for å ha sparket politimann ¶
AP170422 Først ut er Jakob Semb Aasmundsen ( 20 ) som tidligere har skrevet om egne fordommer , feminisme, ateisme og homofili. | - Det har vært en heksejakt, sier moren til avdøde Angelica Lem Heggelund ¶
DB170421 Hun utdannet seg til advokat, men opplevde at hun ikke fikk alle jobbene hun ønsket seg, på grunn av fordommer mot Le Pen-familien og partiet.
DB170421 Fordommer
DB170420 Presidentens mange sterke meninger og fordommer gjør at jeg tipper visse mennesker føler seg velkomne, mens andre ikke gjør det, sa McCourty til Time.
DB170420 Et sånt programkonsept bidrar til å opprettholde en forenklet forestilling om hva overvekt er, og er med på å berede grunn for fordommer , sier Graff.
DB170420 Fordommer
SA170418 | Klemetsen flyttet hjem etter OL-gullet : - Jeg hadde underbevisste fordommer om nordnorsk kompetanse ¶
AP170418 | Klemetsen flyttet hjem etter OL-gullet : - Jeg hadde underbevisste fordommer om nordnorsk kompetanse ¶
DB170414 Restauranten som gjør fordommer mot britisk mat til skamme ¶
AP170414 Har du fordommer om tyskerne som velorganiserte petimeter ?
AP170414 Har du fordommer om tyskerne som velorganiserte petimeter ?
DB170413 Denne thrilleren setter både det amerikanske rettssystemet og våre egne fordommer under lupen.
SA170412 Det handler om å bryte ned fordommer slik at vi kan dele et fellesskap.
DB170412 - Jeg legger ikke merke til fordommer og slikt.
VG170411 Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London sier til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og kulturelle fordommer .
BT170411 Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London sier til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og kulturelle fordommer .
AA170411 Advokat Roger Kista ved Christian Legal Centre i London sier til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og kulturelle fordommer .
DA170410 Han la ikke skjul på at han blei konfrontert med egne fordommer og stadig fikk passet sitt påskrevet.
DB170409 I Irshad Manjis « Hva er galt med Islam ? » fra 2005, tar hun til orde for å tolke Koranen uten hensyn til tradisjonelle fordommer mot homofile og lesbiske.
DB170409 For når fordommer og vrangstillinger brynes mot autoritative tekster, kan mennesker finne veien til livene de er skapt til å leve.
VG170408 Jeg forsøkte å si noe høyt om fordommer , manglende kunnskap, kolonihistorien, leste Ziauddin Sardar, Reza Aslan, Tariq Ramadan og Irshad Manji, jeg prøvde i mange år å være en ambassadør for de såkalte liberale muslimer, først ved å engasjere meg i debatter, analysere pressens menn, senere mer observerende, tvilende, skeptisk
BT170408 Å påstå at vi sitter i « et semi-lydtett glasshus », er en myte og bygger opp under fordommer .
BT170408 Og kunstnerforakt og fordommer brer seg.
VG170407 Vi tror en bredere debatt om dataspill vil være sunt med tanke på de fordommer , skyttergravsposisjoner som til dels dominerer i ordskiftet om dataspill.
DB170407 Vi mener den krasse offerrollen Islamsk Råd Norge har inntatt i samfunnet vil øke fordommer og skepsis mot muslimer og islam, ikke skape færre muslimer med knuste drømmer.
DB170407 Okay, 5 måneder da uten at vi dag ut og dag inn skulle bli pepret hodet fullt av dogmer, overtro, bitterhet, latskap, åndelig striptease, bønnerop, nazifrisører, storhauger, fordommer , vold, presteskap, fromhet, bomber, løgner, vestlig aggresjon, helvete, imamer, biskoper, omskjæring, gass, feighet, granater og banditter som i ly av en eller annen syre
DB170407 Denne saken inneholder ikke spor av fordommer , krenkelser, satire, ironi, blasfemi, kunnskap, mot, svinekjøtt eller gluten.
DB170405 Når noen faktisk også ser ut til å mene at motstand mot nikab skyldes fremmedfrykt, fordommer og diskriminering, representerer det en uthuling av viktige begreper som det er riktig å reagere på.
DB170405 På landsbygda skal hun bli konfrontert med eget liv og fordommer når hun treffer 95 år gamle Mrs.
DA170405 Motbevise fordommer
AP170405 Strømdal, Heiberg og Kaggestad ¶ Fordommer mot eldre arbeidstagere sender verdifull kompetanse ut av arbeidslivet lenge før de har gått ut på dato.
AP170405 Ikke som normert pensjonsalder, men i form av fordommer og konstruerte barrièrer mot eldre arbeidstagere som sender verdifull kompetanse ut av arbeidslivet lenge før de har gått ut på dato. | 65.000 Ap-velgere til Senterpartiet Harald Stanghelle ¶
SA170403 Her er et utvalg debattinnlegg : i ¶ - Fordommer må vike for fakta i surrogatidebatteni ¶
AP170401 Oslo, det verste i livet er å være ung - ingen passer helt på om du gjør noe galt, fordommer blir slengt mot deg, det er ikke bra nok å være bare deg.
VG170330 Utfordringen er at seriepremisset er hakket for forelsket i å spille på fordommer om både korrekte bypamper og klønete bygdenisser.
AA170330 Dette fordi « Nier Automata » er en av de få spill du bør imøtekomme med fullstendig uten fordommer .
BT170329 Eurovision er ikke musikalsk viktig, men er blitt løftet frem som en fest for toleranse og liberale verdier og mot utenforskap, hat og fordommer .
DA170327 » Den uanmeldte gjesten blei tatt imot med vennlig interesse, men også en porsjon sunn skepsis og erfaringsbaserte fordommer .
VG170325 Det kan godt hende at det etter krigen var noen som satt igjen med fordommer mot at Senterpartiet skulle ha forsvarsministeren, men jeg tror ikke det betyr noe.
DB170325 Fordommer bør ikke stå i veien for gode skadereduserende tiltak.
DB170323 Programmet, som ledes av Thomas Seltzer, åpnet med en sekvens hvor folk på gata ble spurt om de har hørt om noen fordommer mot somaliere.
AP170323 Kringkastingsrådet mener Trygdekontorets program om somaliere bidro til å bryte ned fordommer .
AA170323 Kringkastingsrådet mener Trygdekontorets program om somaliere bidro til å bryte ned fordommer , og rådet roser norsksomalierne som hadde klaget på programmet.
SA170322 Hun har også møtt fordommer , men stått i det.
SA170322 Det er det heldigvis ikke, men litt fordommer henger selvfølgelig igjen der også.
FV170322 Hun har også møtt fordommer , men stått i det.
FV170322 Det er det heldigvis ikke, men litt fordommer henger selvfølgelig igjen der også.
DA170322 Kvinners og menns liv er inngjerdet av sterke konvensjoner og fordommer .
BT170322 Hun har også møtt fordommer , men stått i det.
BT170322 Det er det heldigvis ikke, men litt fordommer henger selvfølgelig igjen der også.
AP170322 Hun har også møtt fordommer , men stått i det.
AP170322 Det er det heldigvis ikke, men litt fordommer henger selvfølgelig igjen der også.
AA170320 Men mirakler skjer fortsatt og selv om mine forventninger var mikroskopiske til årets « åpen sandkasse » - tilnærming til serien, så tilstår jeg villig at mine fordommer har blitt gjort til skamme.
DB170319 - De har sine fordommer .
DA170319 Norsk Sykepleierforbund mener det er svært viktig at eldre som drikker ikke møtes med stigmatisering eller fordommer .
DA170319 - Vi skal ikke møte pasienter med rusproblemer med fordommer , men med kompetanse.
VG170318 Samtidig boblet kommentarfeltene over av frykt og sinne, fordommer og uro for asylstrømmen.
DB170318 Frihet til å handle, frihet til ikke å la seg definere av andres fordommer , frihet til å begjære klisjeene og gi seg hen til dem.
DB170317 Og den besteborgerlige moren til Marikken fyller sine døtre med fordommer mot både fattige og hedninger.
DB170317 Jeg trodde ikke vi enda levde i en verden med så mye fordommer og grusomme ord.
SA170316 Sakariassens verden blir dette til at dommerne har moralske fordommer mot prostituerte og gir prostituerte mindre vern enn andre kvinner.
SA170316 Sakariassens verden blir dette til at dommerne har moralske fordommer mot prostituerte og gir prostituerte mindre vern enn andre kvinner.
DB170316 Med dette klarer Cicero selv å gi Hagen og alle klimaskeptikerene på laget hans en lissepasning, når de tydeligvis ikke klarer å se forbi egne fordommer mot kjernekraft.
DA170314 Mye tyder på at folk, uavhengig av egen hudfarge, er påvirket av fordommer .
DA170314 Likevel tror de det fremdeles henger igjen mange fordommer knyttet til det å være mann og jobbe i barnehage.
DA170314 Gamle fordommer
DA170314 - Mangelen på menn skyldes nok lav status og gamle fordommer .
BT170314 Det må handle om grenser, motvirke fordummende fordommer og forhindre trakassering og diskriminering.
DN170310 To av tre amerikanere mener at det har blitt mer hat og antisemittisme og flere fordommer i USA etter at Donald Trump overtok som president, viser en måling.
DN170310 Foto : Drew Angerer/Getty Images/AFP photo/NTB scanpix ¶ 63 prosent av de spurte mener at det nå er mer hat og flere fordommer blant amerikanere enn det var under president Barack Obama, viser målingen som er utført av Quinnipiac University. 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før.
DN170310 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før.
DB170310 To av tre amerikanere mener at det har blitt mer hat og antisemittisme og flere fordommer i USA etter at Donald Trump overtok som president, viser en måling. 63 prosent av de spurte mener at det nå er mer hat og flere fordommer blant amerikanere enn det var under president Barack Obama, viser målingen som er utført av Quinnipiac University. 32 prosent av de spurte mener at det ikke
DB170310 63 prosent av de spurte mener at det nå er mer hat og flere fordommer blant amerikanere enn det var under president Barack Obama, viser målingen som er utført av Quinnipiac University. 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før.
DB170310 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før.
DB170310 De lar seg styre av fordommer .
DA170310 To av tre amerikanere mener at det har blitt mer hat og antisemittisme og flere fordommer i USA etter at Donald Trump overtok som president, viser en måling.
DA170310 63 prosent av de spurte mener at det nå er mer hat og flere fordommer blant amerikanere enn det var under president Barack Obama, viser målingen som er utført av Quinnipiac University. 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før.
DA170310 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før.
AA170310 To av tre amerikanere mener at det har blitt mer hat og antisemittisme og flere fordommer i USA etter at Donald Trump overtok som president, viser en måling. 63 prosent av de spurte mener at det nå er mer hat og flere fordommer blant amerikanere enn det var under president Barack Obama, viser målingen som er utført av Quinnipiac University. 32 prosent av de spurte mener
AA170310 63 prosent av de spurte mener at det nå er mer hat og flere fordommer blant amerikanere enn det var under president Barack Obama, viser målingen som er utført av Quinnipiac University. 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før. 77 prosent av de spurte karakteriserer fo
AA170310 32 prosent av de spurte mener at det ikke har vært noen endring, mens kun 2 prosent mener at det er mindre hat og færre fordommer enn før. 77 prosent av de spurte karakteriserer fordommene som rettes mot minoritetsgrupper i USA for et " svært alvorlig " eller " ganske alvorlig " problem. 70 prosent mener at antisemittisme nå er et " svært alvorlig " eller " ganske alvor
DA170309 Arbeidsforholdene for disse damene var angivelig langt fra like anspente som de skildres i filmen, siden NASA-ledelsen var mer opptatte av problemløsning enn rasistiske fordommer .
BT170309 Slike holdninger og fordommer er det vi må endre på.
BT170309 Holdninger og fordommer må ta en helomvending.
BT170309 Det hjelper bare så lite når majoriteten av lekdommere sitter der med fordommer og dårlige holdninger, ikke minst lite kunnskap om temaet.
DB170308 På den internasjonale kvinnedagen, la oss alle love å gjøre alt vi kan for å vinne over bevarte fordommer , støtte engasjement og aktivisme, og fremme likestilling mellom kjønnene og bemyndige kvinner.
DN170307 De kan motvirke fordommer mot kjønn etnisitet, samt motvirke at folk setter seg på venteliste hos de mest populære legene, fordi de tror det må være noe galt med dem som har mange ledige plasser.
DB170307 Til og med jeg, som har vært kjæreste med en gutt i et par år nå, er stappfull av fordommer selv.
DB170307 Forhåpentligvis får programmet rydda litt i alt dette - selv om vi sikkert også kommer til å få bekrefta noen fordommer , sier han og legger til : ¶
DB170307 - Stappfull av fordommer selv ¶
DB170307 - HAR SELV FORDOMMER : Gisle Agledahl jobber med et dokumentarprosjekt titulert « Jævla homo ».
DB170307 - Det er så mange fordommer og så mye skam og uvitenhet knytta til seksualitet og identitet.
VG170306 Jeg opplever en gutt som knuser alle eventuelle negative fordommer .
SA170306 Bakenfor ord og fordommer og slik skape et rom av fred og ikke-diskriminering.
DB170306 Som et forsvar for alle dem som ennå møter fordommer og diskriminering i samfunnet vårt.
AA170306 Jeg tror det handler om fordommer når folk mener dette ikke er idrett.
VG170303 - Hvis ikke dette er bevis på at hat og fordommer er noe som er lært, så vet ikke jeg.
DB170303 « Hvis ikke dette er bevis på at hat og fordommer er noe som er tillært, så vet ikke jeg », skriver moren i innlegget og poengterer : ¶
DB170303 Men kanskje er fordommene mot det britiske kjøkkenet som fordommer flest : ufortjente.
DB170303 Ikke minst kan du ta turen dersom du har noen fordommer om engelskmenn og mat, som du vil rette opp.
VG170302 Mine fordommer retter seg mot Frankrike og franskmenn.
DB170302 - Folk har veldig mange fordommer mot hopping og vektpining.
SA170301 Jeg vet at alle og enhver i hele landet, omtrent, har fordommer mot skihoppere.
SA170301 Det er rett og slett bare fordommer , legger han til.
DB170301 - Jeg møtte mange fordommer som offiser og alenefar, og holdt på å miste barna på grunn av dårlig økonomi, fortalte han retten.
BT170301 Jeg vet at alle og enhver i hele landet, omtrent, har fordommer mot skihoppere.
BT170301 Det er rett og slett bare fordommer , legger han til.
AP170301 Jeg vet at alle og enhver i hele landet, omtrent, har fordommer mot skihoppere.
AP170301 Det er rett og slett bare fordommer , legger han til.
SA170227 Dette bygger fordommer både mot politikere og mot Rogaland.
SA170227 Dette bygger fordommer både mot politikere og mot Rogaland.
DB170227 President Donald Trump fordømmer truslene, som han omtaler som « fryktelige og smertefulle og en trist påminnelse om jobben som fortsatt må gjøres for å utrydde hat, fordommer og ondskap ».
DB170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter.
AA170227 President Donald Trump fordømmer truslene, som han omtaler som » fryktelige og smertefulle og en trist påminnelse om jobben som fortsatt må gjøres for å utrydde hat, fordommer og ondskap ».
AA170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter. ( ©NTB ) ¶
DA170225 Vi har skrevet veldig mye om overvektige og fjernet noen fordommer der, håper jeg.
DA170225 - Men, sier han og slipper et to hundre og femti kilos sukk, jeg merker jo folks fordommer mot overvekt.
DA170225 Hvilke fordommer møter du ?
DB170224 Det handler om humanisme, om alle typer fordommer , forskjeller mellom svart og hvitt, mellom homo og hetero - om alle slike ulikheter, sier hun.
DB170223 Og blant folk er det fordommer .
DB170223 Fordommer
AA170223 Det sjette er et informasjonsprosjekt som skal bryte ned fordommer mot den nye teknologien.
VG170222 Med satirisk snert skildrer Hawley det uverdige sirkus som oppstår når nyhetsmediene jager i flokk og - basert på misforståelser, fordommer og journalistikkfagets indre logikk - værer blod.
AA170222 Organisasjonen kritiserer også Norge for at voldtekt og vold mot kvinner fortsatt er et stort problem, at politiets etterforskning i slike saker ofte ikke er grundig nok og at domfellelse i flere saker preges av fordommer knyttet til kjønn og seksualitet.
SA170221 Dessverre så er det ikke bare her at folk har sånne fordommer , sier han til avisen.
DB170221 I stedet holdt jeg på å utvikle selvforakt, og brukte samfunnets fordommer mot meg selv.
BT170221 Dessverre så er det ikke bare her at folk har sånne fordommer , sier han til avisen.
AP170221 Dessverre så er det ikke bare her at folk har sånne fordommer , sier han til avisen.
AA170221 - Denne turen var en meningsfull påminnelse på hvorfor vi må kjempe mot fordommer , intoleranse og hat i alle former, sa Trump tirsdag etter et besøk til Det nasjonale museet for afroamerikansk historie og kultur i Washington tirsdag.
AA170221 Eh, der har du mine fordommer .
AA170221 - Dette er først og fremst et show, men det handler om rasisme, fordommer og er en del av samfunnsdebatten.
VG170220 Med hårspennen som varemerke bekjempet hun fordommer mot kvinner.
VG170220 Med hårspenna som varemerke bekjempet hun fordommer mot kvinner.
DB170220 - Denne måneden er vi stolte av å kunne feire transkjønnet skjønnhet og vise hvordan modeller som Valentina Sampaio, som poserer for forsida av Vogue for første gang, forandrer motebransjens uttrykk og er med på å rive ned fordommer .
SA170217 | Fordommer må vike for fakta i surrogatidebatten ¶
SA170217 Fordommer må snart vike for fakta i surrogatidebatten.
DB170217 Før jeg får femten « Fy fæn æss, du er jækla uviten og full av fordommer , æss»-mailer, vil jeg bare si : Jeg har full tro på at Erlend Elias vil finne 1001 muligheter for å løse ovennevnte knipe.
DA170217 Flytting av jobber kan ikke være styrt av fordommer - enten det er mot hovedstaden eller oljehovedstaden.
AA170217 Samtidig er meningene blitt så ekstreme på alle sider av bordet, med mye frykt og mange fordommer .
AA170217 Jeg tror det er sunt å kunne le av seg selv og sine fordommer .
AA170217 Formålet med konkurransen er å vise hvordan man kan bruke humor til å bekjempe frykt og fordommer .
AA170217 Den handler om lengsler og lidenskap, om erotiske følelser, fordommer og skam.
BT170216 Kunst gir et unikt rom for ytring, refleksjon og utfordring av fordommer .
AP170216 Bytte av sex er tabu å snakke om fordi det er så mange fordommer og mye uvitenhet knyttet til fenomenet, sier Befrin Karimi ( 18 ).
AP170216 Og sikkert like mange fordommer .
AA170216 Fordommer Samlet sett mener forskerne at funnene understøtter at ADHD er forårsaket av fysiske faktorer, og at det bør kategoriseres som en nevrologisk tilstand.
DB170213 - Jeg har ingen fordommer mot menn i nettingstrømper, og når jeg får spørsmål om å ta en rolle, tenker jeg først på å levere best mulig.
SA170211 Fordommer , holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
DB170211 Fordommer , holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
AP170211 I tillegg til å åpne hele følelsesspekteret til seerne, har årets sesong også brutt fordommer .
AA170211 Fordommer , holdninger og for dårlig kunnskap gjør at gutter ikke får den hjelpen de skal ha, sier Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.
DB170210 - Jeg tror sponsormarkedet fortsatt er preget av fordommer mot proffboksing.
SA170209 Jeg er en del av hylekoret som bruker ytringsfriheten min til å forsøke å bidra med en smule folkeopplysning i en debatt preget av populistisk retorikk som skaper unødvendig frykt og fordommer .
FV170209 En av grunnene til dette er kommunenes manglende vilje eller evne til å integrere, men også fordommer , frykt og stigmatisering.
DB170209 Adams beklaget overfor dem som i årevis har levd med stigma og fordommer det medfører å ha et kriminelt rulleblad.
AA170209 Adams beklaget overfor dem som i årevis har levd med stigma og fordommer det medfører å ha et kriminelt rulleblad.
DB170208 Presidentens mange sterke meninger og fordommer gjør at jeg tipper visse mennesker føler seg velkomne, mens andre ikke gjør det, sier han til Time.
DA170207 Hans pedagogiske foredrag var banebrytende, både for evnen til å få ut ny kunnskap og for å stikke hull på gamle fordommer om helsetilstanden i verden, sier fungerende rektor ved Karolinska institutet, Karin Dahlman-Wright i en uttalelse.
BT170207 Hans pedagogiske foredrag var banebrytende, både for evnen til å få ut ny kunnskap og for å stikke hull på gamle fordommer om helsetilstanden i verden, sier fungerende rektor ved Karolinska institutet, Karn Dahlman-Wright i en uttalelse.
AA170207 Hans pedagogiske foredrag var banebrytende, både for evnen til å få ut ny kunnskap og for å stikke hull på gamle fordommer om helsetilstanden i verden, sier fungerende rektor ved Karolinska institutet, Karn Dahlman-Wright i en uttalelse.
AA170207 Eller er det bare « fake news » og alternative fakta ? Fordommer og feilaktige antakelser kan bare tilbakevises med kunnskap og fakta.
DB170206 - Her møtte jeg mine egne fordommer i døra.
DB170205 Likevel, mener hun at vi har en lang vei å gå for å bekjempe fordommer .
DB170205 - Mange stereotypier og fordommer
DB170205 - Folk vet rett og slett ikke nok om hva spiseforstyrrelser er, og det hersker mange stereotypier og fordommer .
VG170203 Kombinasjonen faglig tyngde og et lett, tilgjengelig og ungdommelig språk - som er uten skam og fordommer , appelerer så til de grader.
DB170203 Vi har fordommer på vår kant også.
DB170203 Fordommer fører ingen steder hen.
AP170203 Stine Elize Gaassand ( 21 ) mener fortsatt det finnes mange fordommer mot de som tar det.
VG170202 Det er ment som en kompliment, men det bunner i fordommer mot svarte folk, sier Eddie Esmail ( 28 ).
DB170202 - Når antisemittisme, rasisme, hatkriminalitet og andre spørsmål knyttet til jøder blir diskutert i det offentlige, i politisk debatt og i media, vil antisemitter føle seg mer trygge eller mer motiverte til å uttrykke sine fordommer offentlig, forklarer Rich.
DB170202 Folket utrykker fordommer , hat og frykt gjennom falske nyheter, skrev den anerkjente historikeren Marc Bloch.
AP170202 Og sikkert like mange fordommer .
AP170130 Vi skal bekjempe hat og fordommer , skriver ordfører i New York Bill de Blasio på Twitter.
AP170130 Vi skal bekjempe hat og fordommer , skriver ordfører i New York Bill de Blasio på Twitter.
SA170127 Vis en episode av tv-serien « Flukt » med Leo Ajkic, som er motgift mot fordommer , og et mesterstykke i innlevelse.
SA170127 Relater det til nåtid og vis en episode av tv-serien « Flukt » med Leo Ajkic, som er motgift mot fordommer , og et mesterstykke i innlevelse.
SA170127 januar, er det Den internasjonale holocaustdagen, og akkurat én uke siden en mann som splitter og nører opp under fordommer og hat, kom til makten i USA. 20. januar har skrevet seg inn i historiebøkene.
DB170127 - Jeg tror det aller viktigste for å redusere fordommer vi har mot hverandre er hverdagsintegrering, og å øke forståelsen for- og kontakten med hverandre.
DB170126 Mer nysgjerrighet enn fordommer
DB170126 Hun stortrives i jobben, og forteller at hun langt oftere møter spørsmål og nysgjerrighet enn fordommer .
DB170126 Ingen kvinne skal behøve å bekymre seg for å bli møtt med mindre respekt og fordommer om at de er uintelligente på grunn av sitt kjønn.
DB170126 Også fagfolk har fordommer , overvurderer egne evner og tar systematisk gale valg.
AP170125 Hun jobber som meninghetspedagog i Asker, og har møtt mange fordommer rundt sin bosituasjon.
BT170123 Som en mulatt kvinne, har jeg vært utsatt for alt fra oppriktig uvitenhet til bevisst ignoranse, og ubevisste fordommer til skamløs rasisme.
SA170121 De kalte Jackson for « King Mob » ut fra slik de oppfattet hans demagogi, som spilte på følelser og fordommer .
SA170121 Blant hvite amerikanere blir høy skår på tilslutning til autoritære tiltak assosiert med fordommer mot et bredt spekter av « ut-grupper », som homofile, afro-amerikanere, innvandrere og muslimer.
SA170121 De kalte Jackson for « King Mob » ut fra slik de oppfattet hans demagogi, som spilte på følelser og fordommer .
SA170121 Blant hvite amerikanere blir høy skår på tilslutning til autoritære tiltak assosiert med fordommer mot et bredt spekter av « ut-grupper », som homofile, afro-amerikanere, innvandrere og muslimer.
DB170121 Lite fordommer
DB170121 - Jeg har møtt overraskende lite fordommer etter at « Flukt » kom på skjermen.
AP170120 For hvordan skal man egentlig takle den samme ubehagelige kunden uten å miste jobben, gjentagende møter med krevende romfolk, være antimaterialist uten fordommer mot vestkanten ?
DB170118 Det er dette som kan kalles kulturell rasisme : Fordommer og undertrykkelse av mennesker basert på stereotypier om kulturelle grupper.
AP170118 Noen vil bare stole på medier som bekrefter deres fordommer , skriver Jan Arild Snoen.
BT170116 Kirken bør ikke bare være et serviceorgan for rituelle festligheter og tristesser, men en motvekt til ideologi som skaper avstand, grenser, murer, hat og fordommer .
FV170113 Hvis vi tar det på alvor så prøver vi vel å se nyansene,  og menneskene som hele, med muligheter, istedenfor at vi prøver å presse dem inn i små rom av fordommer .
DB170112 Hvis vi tar det på alvor så prøver vi vel å se nyansene, og menneskene som hele, med muligheter, istedenfor at vi prøver å presse dem inn i små rom av fordommer .
BT170112 Hvorfor er det fortsatt knyttet så mye skam og fordommer til menstruasjon ?
AP170112 Hvis vi tar det på alvor så prøver vi vel å se nyansene, og menneskene som hele, med muligheter, istedenfor at vi prøver å presse dem inn i små rom av fordommer .
SA170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap.
SA170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap, sier Margrét Pála Ólafsdottir.
FV170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap.
FV170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap, sier Margrét Pála Ólafsdottir.
DB170111 Jeg forsøker å ikke la andres tanker og fordommer begrense meg.
BT170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap.
BT170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap, sier Margrét Pála Ólafsdottir.
AP170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap.
AP170111 Det har vært en blanding av forståelig kritikk, men også av fordommer og mangel på kunnskap, sier Margrét Pála Ólafsdottir.
DB170110 Vi har et regjeringsparti som sprer fordommer og forakt mot folk som trenger hjelp.
DB170109 Her skal alle dommere stille uten fordommer , ingen skal ha gjort seg opp noen mening på forhånd.
DB170109 TROR PÅ SKAM : Blogger Maryam Trine Skogen tror Sana i suksesserien « Skam » kan være med på å bryte fordommer .
BT170106 Vi fulgte ham i møte med omverdenen, kom tett på hans egne forbehold, andres og egne fordommer , og hans kvaler med å bekjenne sin legning til sin religiøse og psykisk syke mor.
BT170106 Jeg merket forelskelsens fengslende grep, så godheten mellom mennesker, og fordommer falle.
DB170105 Bilder var iscenesatt, basert på fordommer og løgn.
AP170104 Her handler det om global oppvarming, plast og søppel i havet, q-tips som skylles ned i dass, fordommer og fremmedfrykt.
DB170102 Markedet kan forsterke allerede eksisterende fordommer .
DB170102 I tillegg vil markeder kunne bryte ned fordommer vi har.
DB170102 Språket vi benytter om andre mennesker spiller en viktig rolle for videreføring og opprettholdelse av stereotyper og fordommer .
DB170102 Dette gir ofte grobunn for fordommer og diskriminering som kan gi alvorlige konsekvenser for store menneskegrupper.
BT161228 De som bærer på fordommer har spesielt lyst til å uttrykke sin frustrasjon, ovenfor det som da er helt uskyldige utenforstående.
AP161214 Blånissenes vante juleforberedelser blir forstyrret av uventede hendelser, og den modige nissejenta Turte tar skjeen i egen hånd for å røske opp i inngrodde forestillinger og fordommer .
AP161214 Blånissenes vante juleforberedelser blir forstyrret av uventede hendelser, og den modige nissejenta Turte tar skjeen i egen hånd for å røske opp i inngrodde forestillinger og fordommer .
AP161203 Fordommer og tabu : Mange gravide skammer seg ¶
AP161203 Fordommer og tabu : Mange gravide skammer seg ¶
AP161122 Vi bygger ned fordommer .
VG161115 Alternativet kan bli mer fordommer og mistenksomhet.
AP161030 Hun er også klar over at det fortsatt er en del fordommer ute i samfunnet, men ser på publikumstilstrømningen at de når ut til nye generasjoner.
FV161020 - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat.
SA161019 - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat.
AP161019 - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat.
AP161018 Hun ønsker seg bidrag bidrag som viser nyanser og utfordrer fordommer vi har, men ikke tør å innrømme.
AP161018 Herz : - Utfordre fordommer
AP161017 For at jeg skal kunne leve lykkelig med min drømmemann, må foreldrene mine gjennom et hav av baksnakking, hat og fordommer fra andre, som har den oppfatningen at vi skal gifte oss med en av samme nasjonalitet.
AP161011 Vi må anta at de mener det er greit å dyrke fordommer .
BT161001 Det burde være en selvfølge at jeg får mulighet til å bli invitert til lengre samtaler, slik at de lærer meg å kjenne, istedenfor å danne seg et bilde av meg basert på forutinntatte fordommer og en generell oppfatning av en rusmisbruker, gjerne som litt dum og en som ikke vet sitt eget beste.
BT161001 Denne forskjellsbehandlingen av ulike pasientgrupper er 100 prosent basert på fordommer .
BT161001 Den er basert på fordommer , straff, mistenkeliggjøring, trusler og kontroll.
BT161001 Det burde være en selvfølge at jeg får mulighet til å bli invitert til lengre samtaler, slik at de lærer meg å kjenne, istedenfor å danne seg et bilde av meg basert på forutinntatte fordommer og en generell oppfatning av en rusmisbruker, gjerne som litt dum og en som ikke vet sitt eget beste.
BT161001 Denne forskjellsbehandlingen av ulike pasientgrupper er 100 prosent basert på fordommer .
BT161001 Den er basert på fordommer , straff, mistenkeliggjøring, trusler og kontroll.
AP160916 Jeg tror det er få steder i Oslo som vekker så mange positive og negative følelser og fordommer som Groruddalen.
AP160916 Det er forsøk på å viske bort frykt og fordommer folk har mot Groruddalen.
AP160903 Clara har formeninger om - og til dels fordommer mot - mange sider ved brorens historie : ¶
AP160901 Zahid Ali henter frem gamle fordommer fra 90-tallet.
AP160724 | Fordommer har jeg forsonet meg med.
AP160616 Men alt har med fordommer å gjøre.
AP160613 Artikkelforfatter er grunnlegger av organisasjonen World Against Prejudice, som jobber for å bekjempe fordommer , blant annet mot homofile.
AP160523 Mange fordommer henger igjen fra den tiden.
AP160519 I WADA finnes ingen fordommer mot Russland.
AP160518 Utenforstående med manglende kunnskap blir heller til kritikere med fordommer mot oss som lider.
AP160518 Utenforstående med manglende kunnskap blir heller til kritikere med fordommer mot oss som lider ¶
AP160518 De lidende møter fordommer
AP160511 utvikle læringsressurser mot gruppebaserte fordommer til bruk i lærerutdanningene 66. kreve norskkunnskaper og bestått test i samfunnsfag for å få norsk statsborgerskap 67. heve botidskrav for statsløse og norskgifte 68. heve botidskravet ved søknad om statsborgerskap 69. innføre regler om tap av statsborgerskap for overtredelse av visse bestemme
AP160504 Vi kjemper mot all form for hat, rasisme, fordommer og forskjellsbehandling basert på religion og etnisitet.
VG160426 Men det kommer av en uinformert holdning som bunner i fordommer og overformynderi.
VG160426 Men det kommer av en uinformert holdning som bunner i fordommer og overformynderi, skriver John Weltman.
AP160425 Trosser fordommer og hat ¶
AP160425 Som til tross for fordommer , hat, trusler og fysisk vold trosser samfunnet rundt seg og bryter grenser.
AP160425 Jenta som ikke lar seg begrense av konsepter som skam, ære og fordommer - og vår tid er nå.
AP160424 Så dukket ekspertene og antropologene opp med akademiske fordommer gjennom tenkementaliteten kulturrelativisme, som praktiseres som ideologi.
AP160420 - Fordommer fantes ikke bare under andre verdenskrig, fordommer om forskjellige folk tilhører nåtiden, og det tilhører alle.
AP160420 - Fordommer fantes ikke bare under andre verdenskrig, fordommer om forskjellige folk tilhører nåtiden, og det tilhører alle.
SA160417 Fikk du med deg denne ? - Fordommer
SA160417 FORDOMMER : Sebastien Muller ( t.v ) innrømmer at han hadde fordommer mot yoga da han prøvde det for første gang for åtte år siden.
SA160417 - Jeg kjente at jeg hadde fordommer til yoga som jeg ville utfordre.
SA160417 FORDOMMER : Sebastien Muller ( t.v ) innrømmer at han hadde fordommer mot yoga da han prøvde det for første gang for åtte år siden.
AP160417 Fikk du med deg denne ? - Fordommer
AP160417 FORDOMMER : Sebastien Muller ( t.v ) innrømmer at han hadde fordommer mot yoga da han prøvde det for første gang for åtte år siden.
AP160417 - Jeg kjente at jeg hadde fordommer til yoga som jeg ville utfordre.
AP160417 FORDOMMER : Sebastien Muller ( t.v ) innrømmer at han hadde fordommer mot yoga da han prøvde det for første gang for åtte år siden.
AP160417 Vi ser etter alt som kan ødelegge en klubbs omdømme, enten det er ekstrem promiskuitet, religiøse fordommer eller ekstreme holdninger, sier direktør i Kroll, Ben Hamilton til The Guardian.
AA160417 Foto : Vegard Eggen ¶ FORDOMMER : Sebastien Muller ( t.v ) innrømmer at han hadde fordommer mot yoga da han prøvde det for første gang for åtte år siden.
AA160417 Fikk du med deg denne ? - Fordommer
AA160417 FORDOMMER : Sebastien Muller ( t.v ) innrømmer at han hadde fordommer mot yoga da han prøvde det for første gang for åtte år siden.
AA160417 - Jeg kjente at jeg hadde fordommer til yoga som jeg ville utfordre.
AP160415 Pakistans ambassadør til Norge : ¶ Fordommer på begge sider hindrer det også, noe Aps nestleder Hadia Tajik og stortingsrepresentant Stefan Heggelund ( H ) fikk merke da de var gift.
AP160415 Fordommer hindrer ¶
AP160410 Les flere innlegg om fordommer og rasisme : ¶
AP160408 Kampen mot fordommer og diskriminering er viktigere enn en rockekonsert, sier Bruce Springsteen og avlyser en konsert i Nord-Carolina.
AP160408 - Noen ting er viktigere enn en rockekonsert, og denne kampen mot fordommer og diskriminering er en av dem, mener Springsteen, som mener meningsmotstanderne forsøker å sende landet bakover i stedet for fremover.
AP160406 Det har så mange fordommer knyttet til seg, sier hun. 3rd-party-bio ¶
AP160406 - Hvilke fordommer møter man ?
AP160406 Sterke fordommer
AP160406 Når man sier man er ateist eller kristen, er det mange fordommer knyttet til det, sier kristne Ingrid Vatnar Olsen ( 20 ) og ateist Theodor Rene Carlsen ( 18 ).
AP160406 Når man sier man er ateist eller kristen, er det mange fordommer knyttet til det ¶
AP160406 Det har så mange fordommer knyttet til seg.
AP160406 - Mitt inntrykk er at det er akseptert å tro, men samtidig : Når man sier man er ateist eller kristen, er det mange fordommer knyttet til det.
AP160317 Det kan være behagelig å godta synspunkter som nærer seg på fordommer , gitt at det er enklere og mindre komplisert.
SA160309 - Jeg møter på mange fordommer
FV160309 - Jeg møter på mange fordommer
AP160304 « Gjennomgangene har vist at enkelte anmeldelser skulle vært kodet med et motiv knyttet til hat og fordommer , men hvor dette ikke er blitt gjort », het det i et brev fra POD.
SA160226 - Jeg møter mange fordommer og får mye hat : ¶ megaflopp / Shutterstock / NTB scanpix ¶
FV160226 - Jeg møter mange fordommer og får mye hat : ¶ megaflopp / Shutterstock / NTB scanpix ¶
AP160226 - Jeg møter mange fordommer og får mye hat : ¶ megaflopp / Shutterstock / NTB scanpix ¶
AP160224 Etter å ha gått ut av politiskolen med beste karakterer, møter hun en verden av fordommer da hun har første dag på jobb og ender som parkeringsvakt.
AP160224 De tar alle våre fordommer , setter opp et speil - og vi skjønner at det selvsagt er oss det hele handler om.
AP160224 Etter å ha gått ut av politiskolen med beste karakterer, møter hun en verden av fordommer da hun har første dag på jobb og ender som parkeringsvakt.
AP160224 De tar alle våre fordommer , setter opp et speil - og vi skjønner at det selvsagt er oss det hele handler om.
DA160223 Historiske paralleller kan være farlige å dra, men når fremmedfrykt og fordommer får enkeltpersoner til å uniformere seg i svart og ta ut i gatene for å opprette orden, er vi over grensen.
AP160216 På den måten er det for eksempel enklere for meg å vite hva slags argumenter jeg skal bruke for å svare en såkalt Islamkritiker - en som kanskje ikke har så mye kunnskap om islam, og som lever med store fordommer .
AP160215 Det fører bare til fordommer og kunnskapsløse meninger.
AP160208 Petter Nyquists arbeid bidrar til å bryte ned fordommer og viser at menneskelig mangfold lever på tvers av sosiale forskjeller, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon om prisvinneren.
AP160125 Noen vil leve opp til journalistikkens prinsipper, mens andre er mer orientert mot hat og fordommer mot muslimer.
AP160114 Rapport om livet på gaten i Oslo : ¶ | « Serien er med på å skape en holdningsendring » ¶ ¶ Fordommer ble borte etter noen dager på gaten, sier Nyquist. frivillig blant annet for folk som sover ute.
AP160114 Prosjektet gjorde noe med mine fordommer , de er alle lagt døde nå.
AP160107 Straks fordommer mot « utlendingene » dominerer den offentlige debatten, lyttes det ikke til advarslene mot overforenkling.
FV160106 : - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat ¶ 6.
AP160106 : - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat ¶ 6.
AP160106> : - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat ¶ 6.
AP160106> target="avis" href= : - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat ¶ 6.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= : - Jeg møter på mange fordommer og får mye hat ¶ 6.