DA170509 Hun har bestemt seg for å gjøre noe med denne fordommen .
DA170509 - Fordommen mot somaliske menn bunner i reelle forhold.
BT170420 Vi ble sittende sammen på bussen, og den ene fordommen etter den andre kom frem.
AA170216 - Vi håper at dette vil bidra til å redusere fordommen om at ADHD " bare er en merkelapp " for vanskelige barn eller et resultat av dårlig oppdragelse, sier Hoogman.
VG170207 Paradoksalt nok fører den utbredte fordommen om simple satiretegninger ofte til at publikum forsimpler dem.
BT170102 Første gang jeg møtte fordommen « ufyselig ungdom », var kanskje da jeg bodde på barnevernsinstitusjon.
VG160803 Både menn og kvinner som ansetter folk, lar seg styre av denne fordommen og velger menn.
AP160210 Fordommen er like gal nå som den var før.