VG170927 Myndigheten har nedlagt et forbud mot direktesendinger fra debattene i parlamentet, skriver allafrica.com.
VG170927 I mars 2011 ble den drapssiktede kvinnen ilagt forbud mot å oppsøke eks-samboeren hun har to barn sammen med.
AA170927 Lederen for Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), Ahmet Uzumcu, hyllet beslutningen fra Moskva og kaller det en viktig milepæl. ( ©NTB ) ¶
AA170927 | Høyre støtter forbud mot barneekteskap ¶
VG170926 I dag overleverer 45 norske wedding-busters tusenvis av brev til fylkesmenn rundt i Norge, der de krever lovendring og forbud mot barneekteskap i Norge. 18 år, mamma og skilt ¶
VG170926 Det er faktisk få land i verden som har forbud mot barneekteskap.
VG170926 Danmark innførte tidligere i år forbud mot å gifte seg før man fyller 18.
NL170926 Et forbud må derfor ledsages av et kontrollregime, antakelig i form av en internasjonal organisasjon med både myndighet og evne til å hindre ethvert tilløp til ny produksjon, over hele kloden.
NL170926 Det sier sitt at ingen av atommaktene er blant de 122 som nylig undertegnet FN-avtalen om forbud .
DN170926 - Et forbud vil gjøre det enklere for oss å promotere og jobbe med egne løsninger på web uten hensyn til klausuler og uten risiko for sanksjoner fra OTA-ene.
DN170926 - Et forbud vil gjøre det enklere for oss å promotere og jobbe med egne løsninger på web uten hensyn til klausuler og uten risiko for sanksjoner fra OTA-ene.
AP170926 Det var til slutt et forbud mot rullende reklame som gjorde at nettstedet måtte fjerne plakatene.
AP170926 Jeg har tro på at et forbud reduserer tilgjengeligheten, og at flere dermed avstår fra cannabisbruk, skriver debattanten.
DN170925 Det er forbud mot politiske aktiviteter.
AA170925 USAs høyesterett har avlyst en høring om reiseforbudet for seks muslimske land etter at Trump-administrasjonen erstattet det med et nytt forbud .
DB170924 Nå ventes et enda strengere forbud
DB170924 Da kom Trump-administrasjonen med et nytt revidert forbud .
DB170924 - Dette er et åpenbart forsøk på å dekke over den opprinnelige synden med muslimforbudet, spesielt siden Trump i forrige uka sa at han ønsket et « større, tøffere og mer spesifikt forbud », sier Anthony D.
DB170924 ( Dagbladet ) : Søndag gikk Donald Trumps kontroversielle innreiseforbud ut, etter å ha vart i 90 dager, og samme dag kom presidenten med et nytt, og til dels strengere forbud .
DB170924 ¶ VENTER NYTT FORBUD : I dag går president Donald Trumps innreiseforbud ut, men det er ventet å komme en ny versjon innen dagen er omme.
DB170924 Deretter kom Trump-administrasjonen med et nytt revidert forbud .
DB170924 Dagens forbud nekter i utgangspunktet personer fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen innreise til USA.
BT170924 Det kan gå noen dager før alle forbud er opphevet.
VG170923 Den kom fem år etter at FNs sikkerhetsråd i 2010 vedtok strenge sanksjoner mot Iran som blant annet innebærer et forbud mot våpenhandel.
VG170923 I juni fikk « Den nordiske motstandsbevegelsen » forbud mot å demonstrere i samme by, noe de forsøkte å demonstrere mot dagen etter.
DB170923 Han fortalte videre at partiet fremmer en rekke forslag, som forbud mot ansiktsdekkende plagg og hodeskjerf for kvinnelige offentlige ansatte.
VG170922 LO omtaler forslaget om et nasjonalt forbud som et « kraftig » og « sterkt inngripende » virkemiddel, men konkluderer likevel med at de støtter forslaget.
VG170922 FORESLÅTT FORBUD : Regjeringen har foreslått et forbud mot bruk av plagg « som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner ».
VG170922 FORESLÅTT FORBUD : Regjeringen har foreslått et forbud mot bruk av plagg « som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner ».
VG170922 Bruker nikab på skolen : Frykter forbud vil ødelegge fremtiden for mange ¶
VG170922 Bakgrunn : Regjeringen vil ha forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler ¶
VG170922 - Norges Handelshøyskole kan ikke se at behovet for et slikt forbud verken er dokumentert eller sannsynliggjort.
VG170922 - Et generelt forbud vil kunne støte kvinner bort fra utdanning og kanskje provosere muslimer i Norge unødvendig, og høgskolen er opptatt av å forsvare prinsippet om lik rett til utdanning, mener Høgskolen i Innlandet.
DA170922 * Norge må gå inn for et forbud mot atomvåpen.
DA170922 - Forskrift om utenlandske treslag innebærer ikke et forbud mot utsetting av utenlandske treslag.
DA170922 | LO støtter forbud mot plagg som dekker ansiktet i skolen ¶
DA170922 LO mener regjeringens lovforslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen er et kraftig, men nødvendig virkemiddel.
SA170921 - Vi har gode erfaringer fra nye byggeprosjekt der forbud mot røyking foran inngangspartier og svalgang tas opp som tema allerede i første møte med beboerne.
NL170921 Saken kommer etter at Arbeiderpartiet selv foreslo et slikt forbud i Stortinget.
NL170921 I utdanningskomiteen, som behandlet saken en uke før, stemte alle våre representanter for et forbud .
NL170921 Bakgrunnen for at det kommer til behandling nå er at Kunnskapsdepartementet har sendt et forslag om forbud mot plaggene på skole ut på høring.
DB170921 I november 2014 avholdt Mas « uoffisiell » folkeavstemning om uavhengighet, på tross av et forbud fra Grunnlovsdomstolen. 80 prosent stemte for uavhengighet, men bare 33 prosent av velgerne deltok.
DB170921 I flere tiår har straff og forbud vært den gjeldende linja i norsk ruspolitikk.
DB170921 Fordi argumentene for regulering og kontrollerte markeder er bedre enn de for forbud , har flere forsøkt å myke opp og legge om linja i ruspolitikken.
AP170921 - Vi har gode erfaringer fra nye byggeprosjekt der forbud mot røyking foran inngangspartier og svalgang tas opp som tema allerede i første møte med beboerne.
VG170920 Vi varslet tidlig at vi ikke kom til å delta i forhandlingene om et forbud mot atomvåpen fordi dette ikke er i tråd med våre NATO-forpliktelser.
VG170920 Avtalen om forbud mot kjernevåpen fjerner ikke et eneste kjernefysisk stridshode, og blir dermed - i beste fall - ren markeringspolitikk, sier Brende.
VG170920 - Et forbud uten tilslutning fra kjernevåpenstatene bringer oss ikke nærmere en verden uten kjernevåpen.
VG170920 * 1 Forbud mot atomvåpen : Vinteren 2016 jobbet Huitfeldt for at Stortinget skulle instruere regjeringen til å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
VG170920 * 1 Forbud mot atomvåpen : Vinteren 2016 jobbet Huitfeldt for at Stortinget skulle instruere regjeringen til å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
NL170920 af 1 lyder : " Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn " ¶ 3 : Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som i artikkel 14 omtaler " Forbud mot diskriminering " - i tråd med rasediskrimineringskonvensjonen - i " tilknytning til en nasjonal minoritet.. ". 4 : Arti
NL170920 2 : Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv...
AA170920 | Over 50 land signerer traktat om forbud mot atomvåpen ¶
AA170920 Over 50 land signerte onsdag en traktat om forbud mot atomvåpen.
VG170919 USA har innført nye økonomiske sanksjoner mot landet og har lagt ned forbud mot at amerikanske selskaper skal delta i « Maduros likvidering av Venezuelas økonomi ».
NL170919 Det er Kunnskaps- og Utdanningsdepartementet som har bedt kommunene vurdere et forbud , og sendt saken ut på høring.
DB170919 Så hvis man tror at ved å innføre forbud mot nikab vil man bekjempe radikal islam, tror jeg at man vil oppnå det stikk motsatte.
DB170919 Selv har jeg hørt fra muslimske venner og bekjente at Norge og vesten er mot oss muslimer, når debatter om forbud har vært på sitt mest opphetede.
DB170919 Noen vil helt klart ha et forbud , i alle offentlige rom.
DB170919 Man kan være for eller mot et forbud .
DB170919 Andre vil ha forbud i bestemte yrker og på institusjoner som universiteter og høyskoler.
DB170919 september at Universitetet i Oslo er feige fordi de ikke vil gå inn for et forbud mot nikab og burka.
AA170919 Studenttinget ved NTNU og leder Marte Øien sa sist uke nei til forbud mot heldekkende ansiktsplagg.
AA170919 Rektor hadde innstilt på å si nei til forbud , menville at Nord universitet skulle støtte et alternativt forslag å innføre plikt til samtale med dem som eventuelt møter med ansiktsdekkende hodeplagg, ¶
AA170919 Norsk Studentorganisasjon ( NSO ) sa i fjor høst nei til et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg.
AA170919 Nord universitet er det eneste universitet som så langt vil ha forbud mot heldekkende ansiktsplagg.
AA170919 Ifølge Universitetsavisa var det ansatterepresentant Espen Leirset som fremmet forslaget om å støtte et forbud .
AA170919 I en uttalelse fra organisasjonen heter det : « Med et eventuelt forbud tvinges enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og den utdanningen de ønsker å ta.
AA170919 Flertallet av de som har sagt sin mening, støtter regjeringens forslag om forbud , skriver høyskoleavisa Khrono.
AP170918 Bakgrunnen er at Universitetet i Oslo i en høringsuttalelse har gått imot et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning.
VG170917 Han er dypt kristen, og ble suspendert i 2016 for å ha håndhevet delstatens forbud mot homofilt ekteskap - til tross for at USAs høyesterett hadde erklært det grunnlovsstridig.
VG170916 Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) skal ha opprettholdt Belgias forbud i juli, da de avviste klager fra to kvinner som gikk med nikab, ifølge Al Jazeera.
AA170916 Vi kan likevel vanskelig se at innføring av et nasjonalt forbud er et godt eller veldimensjonert virkemiddel.
AA170916 Verken Danmark eller Sverige har innført nasjonale regler om forbud mot ansiktsplagg i skoler eller barnehager.
AA170916 Når det gjelder barnehagebarn, elever og studenter, krever et forbud endring i flere lover, blant annet opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven.
AA170916 Neste uke går høringsfristen ut for regjeringens forslag om å innføre forbud mot heldekkende ansiktsplagg på norske utdanningsinstitusjoner.
AA170916 Nei til forbud : Det bør arbeides mot ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skole og undervisning i Norge, men å innføre nasjonalt forbud er ikke veien å gå, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170916 Nei til forbud : Det bør arbeides mot ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skole og undervisning i Norge, men å innføre nasjonalt forbud er ikke veien å gå, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170916 Mulighet for lokale forbud og plikt til samtale for elever/studenter som møter til undervisning i heldekkende plagg, er en mer konstruktiv måte å møte problemet på.
AA170916 Frankrike ble i 2011 første europeiske land som innførte generelt forbud mot bruk av plagg som dekker ansiktet i det offentlige rom.
AA170916 Det bør arbeides mot økende bruk av ansiktsdekkende plagg, men nasjonalt forbud er ikke veien å gå.
DB170915 Langt mindre innføre et forbud mot deres favorittsnacks.
DB170915 Det norske folket har sagt klart og tydelig ifra, med minus 10.000 stemmer, at vi ønsker et liberal-konservativt samfunn tuftet på verdier som frihet og individualisme, fritt for forbud og tvang.
DB170915 Det første de må gjøre er å se bort fra Stortingets vedtak fra mai 2016, der regjeringen ble bedt om å utarbeide et forbud mot mikroplast i kosmetikkprodukter.
DA170915 Etter Ap har stemt ned våre forslag ser det endelig ut til at de har kommet etter oss og at vi får på plass et forbud mot heldekkende plagg i skolen- og undervisningsinstitusjoner, sier integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) til Dagsavisen, gjennom sin politiske rådgiver Espen Teigen.
DA170915 Det samme gjelder forbudet mot kjønnsdelt svømmeundervisning, forbud mot hatpredikanter og tiltak mot at barn sendes til koranskoler i utlandet, hvor regjeringen lenge har svart og opptrådt passivt, sier Bøhler.
DA170915 - Vi var før ute enn Frp med forslaget om forbud mot heldekkende plagg, som nikab, i skole og undervisning.
AA170915 Et forbud mot behandling uten dokumentert effekt, er derfor en god idé.
AA170915 Det er på tide med et forbud mot behandling uten dokumentert effekt.
AA170915 Det er et skritt i riktig retning, men tiden er inne for et forbud mot behandling uten dokumentert effekt.
VG170914 De innebærer forbud mot import av nordkoreanske tekstiler, og et tak på eksport av bensin til landet.
DN170914 De innebærer forbud mot import av nordkoreanske tekstiler, og et tak på eksport av bensin til landet.
DN170914 - Det bør ikke være noe forbud mot å bringe konspirasjonsteorier til torgs.
DB170914 - Men vi har aldri hatt noe generelt forbud mot at de som er på skjermen skal kunne bære religiøse symboler.
DB170914 - Ikke generelt forbud
AP170914 De innebærer forbud mot import av nordkoreanske tekstiler, og et tak på eksport av bensin til landet.
AP170914 UiO går imot et forbud da de mener at alle skal ha mulighet til å tilegne seg kunnskap uavhengig av hva de måtte ha på seg, og at utdannelse er et betydelig virkemiddel i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter.
AP170914 Det gjelder spørsmål vedrørende heldekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner og om nødvendigheten av et nasjonalt forbud .
AA170914 De innebærer forbud mot import av nordkoreanske tekstiler, og et tak på eksport av bensin til landet.
AA170914 De innebærer forbud mot import av nordkoreanske tekstiler, og et tak på eksport av bensin til landet.
AA170914 | Studenttinget ved NTNU ønsker ikke forbud mot nikab ¶
AA170914 Torsdag kveld vedtok Studenttinget ved NTNU at de ikke ønsker forbud mot heldekkende hodeplagg, nikab.
AA170914 Studenttinget ved NTNU vedtok torsdag kveld at de ikke ønsker forbud mot heldekkende hodeplagg.
AA170914 Da bør ikke vi legge oss opp i dette, det er ikke en rolle vi skal ta, sier Øien og tilføyer at dersom det blir aktuelt med eventuelle lokale forbud , må dette informeres om i god tid før opptak og studiestart.
AA170914 - Vi ønsker ikke et nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg fordi et forbud må være faglig begrunnet.
AA170914 - Vi ønsker ikke et nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg fordi et forbud må være faglig begrunnet.
AA170914 - Dette er et tema som virkelig har skapt debatt, derfor ønsket vi å gjøre et vedtak på om vi ville ha et forbud eller ikke.
AA170914 - Det bør ikke være noe forbud mot å bringe konspirasjonsteorier til torgs.
DN170913 Til tross for et internasjonalt forbud mot kommersiell hvalfangst, har Norge drept mer enn 13.000 hval, heter det i en pressemelding fra EU-parlamentet tirsdag.
AP170913 Det legges opp til forbud mot å parkere andre steder - i motsetning til i dag, hvor alle asfaltflater fylles opp på kampdagene.
AP170912 Det omfatter blant annet et forbud mot naturgasseksport og et tak på oljeeksport til Nord-Korea.
DN170911 De ønsker et forbud mot at medlemslandene ansetter nordkoreanske gjestearbeidere da inntektene sendes tilbake til det nordkoreanske regimet.
DB170911 Arbeid og skatt : Rødt vil gjeninnføre forbud mot bemanningsbyråer.
DB170911 Den nye listen på åtte sanksjoner skal være noe mildere, men fortsatt innebære forbud mot eksport av olje til Nord-Korea.
DB170911 Lysbakken nådde fram med sin klare tale om « velferdsprofitører », økende sosiale forskjeller, klima og et verdensomfattende forbud mot kjernevåpen.
AP170911 Når myndigheter og politikere lager forbud , påbud, begrensninger, tiltak og handlingsplaner på udokumenterte forhold, eller legger stor vekt på lite forskning.
AA170911 Ifølge FN-kilder forsøker USA å få de øvrige medlemslandene i Sikkerhetsrådet med på å innføre forbud mot eksport av olje til Nord-Korea.
AA170911 Catalonias president sier alt er klart for å kunne gjennomføre folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania, til tross for forbud fra landets grunnlovsdomstol.
DN170910 Øverst på listen over mulige nye straffetiltak mot Nord-Korea står forbud mot salg av olje.
DB170910 Sverige var det første landet i verden som innførte et forbud mot kjøp av sex.
DA170910 For øvrig registrerer vi at Rødt sier ja til forbud mot kabotasjekjøring. 6.
DA170910 For øvrig registrerer vi at Rødt sier ja til forbud mot kabotasjekjøring. 6.
AP170910 | FN-eksperter : Nord-Korea fortsatte med eksport tross forbud
VG170909 Tilstanden hans er stabil, men han forteller i en SMS til VG at han har fått forbud av legene om å bruke stemmen på grunn av etseskader i halsen.
DN170909 Tiltakene i USAs forslag om en FN-resolusjon innebærer blant annet et forbud mot å eksportere olje til Nord-Korea og at FN-land ikke skal ansette nordkoreanske gjestearbeidere.
DB170909 Tiltakene i USAs forslag om en FN-resolusjon innebærer blant annet et forbud mot å eksportere olje til Nord-Korea og at FN-land ikke skal ansette nordkoreanske gjestearbeidere.
AA170909 Mannen forteller i sms-en til VG at han har fått forbud av legene om å bruke stemmen på grunn av etseskader i halsen.
AA170909 Heldigvis er Høyre et parti som ikke tror nye forbud løser alt.
AA170909 Vi bør være mer opptatt av å fjerne påbud og forbud som er skapt av byråkrater og politikere, og som bare skaper problemer og utfordringer for folk flest i hverdagen. 7.
DB170908 ¶ INGEN FORBUD : Universitetet i Oslo har vedtatt å tillate niquab og burka på univeritetsområdet. norsk tipping ¶
DB170908 Universitetet i Oslo ( UiO ) er de første til å svare på forslaget fra regjeringen som innebærer forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage- og utdanningsinstitusjoner.
DB170908 De andre partiene på Stortinget ønsker ikke et slikt forbud .
DA170908 Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet.
DA170908 Universitetet i Oslo ( UiO ) er de første til å svare på forslaget fra regjeringen som innebærer forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage- og utdanningsinstitusjoner.
AP170908 Støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
AP170908 Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet.
AP170908 Universitetet i Oslo ( UiO ) er de første til å svare på forslaget fra regjeringen som innebærer forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage- og utdanningsinstitusjoner.
AP170908 - Forbud mot å SKYVE TING UNDER Beni Ourain-teppene ( stor risiko for ikke å finne igjen før de PERSISKE er tilbake i trendbildet ) #korttenkt ¶
AA170908 Kina har allerede streng kontroll med muslimske og kristne grupperinger, og religiøse organisasjoner har blant annet forbud mot å motta pengegaver fra utlandet.
AA170908 - Jeg er ikke tilhenger av forbud i sin alminnelighet, men jeg har frontet et forbud mot barne-hijab i skolen.
AA170908 - Jeg er ikke tilhenger av forbud i sin alminnelighet, men jeg har frontet et forbud mot barne-hijab i skolen.
AA170908 Universitetet i Oslo fraråder at det innføres et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved institusjonen, skriver de i et høringssvar til Kunnskapsdepartementet.
AA170908 Universitetet i Oslo ( UiO ) er de første til å svare på forslaget fra regjeringen som innebærer forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage- og utdanningsinstitusjoner.
VG170907 Jeg oppfatter at de ønsker et forbud mot profitt, men forbud er et ganske sterkt virkemiddel.
VG170907 Jeg oppfatter at de ønsker et forbud mot profitt, men forbud er et ganske sterkt virkemiddel.
VG170907 - Men dette vil jo ikke være et forbud mot profitt ?
VG170907 - Det blir forbud mot profitt på skattepenger.
DN170907 I det nye lovforslaget ligger det også et forbud mot å kreve urimelig høye renter, såkalte ågerrenter.
DA170907 Men mens SV har som et krav at en ny regjering må starte arbeidet for et atomvåpenforbud straks, sier Arbeiderpartiet i likhet med regjeringen at det er ikke mulig for Norge ensidig å vedta et forbud mot atomvåpen.
DA170907 I sommer ble det vedtatt en FN-traktat med et forbud mot atomvåpen.
DA170907 Han viser til Norges arbeid for å innføre et forbud mot klasevåpen og landminer internasjonalt.
DA170907 § 6 som inneholder forbud mot villedende og urimelig handelspraksis », skriver Forbrukerombudet i et brev til dem.
AP170907 Der ble et forbud mot rullende reklame lagt inn i politivedtektene for flere år siden.
AP170907 Under utspørringen fikk Støre også spørsmål om han vil gå inn for et forbud mot atomvåpen dersom han blir statsminister.
AP170907 Norge skal være en pådriver for nedrustning med forbud som mål, lover Støre.
AP170907 - Hvis vi skal få driv i nedrustningsprosessen, så må vi ha målet om forbud som sluttprodukt.
VG170906 Og kvinnen, hvis identitet ikke er kjent, har fått forbud mot å røyke, drikke, bruke narkotika i løpet av graviditeten.
VG170906 Forbud mot profitt i velferden er blant SVs fem krav for å gå i regjering med Arbeiderpartiet.
DA170906 Fordi de selvsagt ikke vil være i stand til å stoppe Norge, og fordi MDG-leder Rasmus Hansson ikke kommer til å påføre seg selv forbud mot å kjøre SUV-en sin.
AP170906 Blant annet har Oslo kommune innført forbud mot kontant betaling, krav om minst ti prosent lærlinger i offentlige byggeprosjekter og strenge påbud om tarifflønn og andel av fagarbeidere blant dem som deltar i prosjektene.
AA170906 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har tidligere konkludert med at det ble benyttet sarin eller en sarin-lignende substans.
VG170905 Første forbud
VG170905 Sanksjonene Forbrukerombudet selv kan ilegge nettstedet dersom de mener markedsføringsloven er brutt, er å gi selskapet forbud mot slike reklamer.
VG170905 - Dersom de etter en advarsel ikke retter seg etter vårt forbud , kan vi ilegge dem lovbruddsgebyr.
DN170905 Regjeringen tar selvkritikk i en sak om forbud mot oljefyring i fjøset ¶
DN170905 I juni kom en forskrift om forbud mot oljefyring i de fleste bygninger fra 2020.
DB170905 Tanzania, Uganda, Kamerun, Etiopia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania og Malawi, har alle innført, eller varslet at de vil innføre, lignende forbud .
DB170905 Ingen sentral lov, men enkelte territorier har innført forbud .
DB170905 INNFØRER FORBUD : Denne kua beiter på ei søppelfylling i byen Ngong utenfor Nairobi Kenya, og vasser i plast.
DB170905 Det kan enten være totalforbud, forbud mot enkelte typer tungt nedbrytbar plast, som mikroplast, eller skattlegging av bruk.
DB170905 Dermed føyer Kenya, med sine drøye 40 millioner innbyggere, seg inn i rekken av afrikanske nasjoner som har forbudt - eller varslet forbud - mot plasten.
DB170905 Canada, USA ( Foreløpig kun California og enkelte byer, men en rekke stater og storbyer jobber nå med å innføre restriksjoner eller forbud ).
DB170905 Hivju-paret jobber sammen : - Legger inn forbud mot baderomsregi Dagbladet Pluss ¶
DB170905 Klagen førte til et rettslig forbud som hindret videre bruk av bildene, og ifølge The Guardian ble en etterforskning innledet.
AA170905 Tobé mener tigging er et stort problem i Sverige i dag, og at et nasjonalt forbud er det eneste effektive virkemiddelet.
AA170905 Det konservative opposisjonspartiet Moderaterna vil ha et nasjonal forbud mot tigging i Sverige.
AA170905 Få innført forbud mot kommersiell profitt i velferden ¶ 3.
NL170904 Liberalisering handler om å innse at krigen mot narkotika ikke kan vinnes med forbud og strenge straffer.
NL170904 ABB kjøpte sin rifle som jaktrifle, etter et kort jegerkurs, og kunne enkelt vært stoppet ved å forby halvautomatiske rifler til jaktformål - i stedet for et generelt forbud ved lov.
DB170904 Men å gjøre alle som har fått avslag på sin asylsøknad til kriminelle og fengsle dem på kollektiv basis strider mot prinsippet om forbud mot kollektiv avstraffelse.
AP170904 Norge skal skifte side i de internasjonale forhandlingene om et forbud mot atomvåpen, og klart støtte et forbud .
AP170904 Norge skal skifte side i de internasjonale forhandlingene om et forbud mot atomvåpen, og klart støtte et forbud.
AA170904 Flere av de aktuelle byene har vurdert forbud mot dieselbiler for å kutte NOx-utslipp.
AA170904 Minst én av redaktørene har fått forbud mot å forlate landet før regningen er betalt. ( ©NTB ) ¶
SA170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
FV170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
DN170903 Vi kan ikke både være medlem av NATO og samtidig ha et forbud mot atomvåpen når det er en del av vår forsvarsstrategi, sier Solberg til NTB.
DN170903 Samtidig sier hun at hun ikke støtter et forbud mot atomvåpen.
DN170903 Amerikansk forbud mot reiser til Nord-Korea trer i kraft ¶
DA170903 Vi kan ikke både være medlem av NATO og samtidig ha et forbud mot atomvåpen når det er en del av vår forsvarsstrategi, sier Solberg til NTB.
DA170903 Samtidig sier hun at hun ikke støtter et forbud mot atomvåpen.
BT170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
AP170903 Han krever at politi og myndigheter gjør mer og får på plass gode nok ordninger så de som har fått forbud mot å gå på kamp i Tyskland, heller ikke klarer å komme seg inn på tribunene når laget spiller utenfor landets grenser.
AA170903 Vi kan ikke både være medlem av NATO og samtidig ha et forbud mot atomvåpen når det er en del av vår forsvarsstrategi, sier Solberg til NTB.
AA170903 Samtidig sier hun at hun ikke støtter et forbud mot atomvåpen.
DN170902 | Bidro i « atomspleiselag » - ville ikke ha forbud
DN170902 Utenriksminister Børge Brende ( H ) mente det ikke var aktuelt å støtte et forbud mot atomvåpen.
DN170902 I juli avstod Norge fra å stemme da FN vedtok et forbud mot atomvåpen.
DN170902 Et forbud mot atomvåpen hvor kjernevåpenstatene ikke er med, er ikke veien å gå, svarer Røsland.
DN170902 Amerikansk forbud mot reiser til Nord-Korea trer i kraft ¶
DN170902 Amerikansk forbud mot reiser til Nord-Korea trer i kraft ¶
DN170902 | Amerikansk forbud mot reiser til Nord-Korea trer i kraft ¶
DN170902 Et amerikansk forbud for amerikanere som reiser til Nord-Korea, har trådt i kraft.
DB170902 Kommunale forbud
DB170902 Jeg vet at mange der ute er skeptiske til vannscootere, men vi i Frp blir også kontaktet av mange som synes et forbud er helt tullete, sier Hoksrud. 18. mai i år valgte Stortinget å fjerne vannscooterforskriften, og den lekne farkosten ble sidestilt med andre småbåter.
AP170902 Amerikanske myndigheters forbud for sine innbyggere mot på reise til Nord-Korea, har nå trådt i kraft.
AA170902 | Amerikansk forbud mot reiser til Nord-Korea trer i kraft ¶
AA170902 Et amerikansk forbud for amerikanere som reiser til Nord-Korea, har trådt i kraft.
AA170902 Et amerikansk forbud for amerikanere som reiser til Nord-Korea har trådt i kraft.
AA170902 | Amerikansk forbud mot reiser til Nord-Korea trer i kraft ¶
AA170902 Et amerikansk forbud for amerikanere som reiser til Nord-Korea, har trådt i kraft.
VG170901 Lenger bak i lørdags avisa hadde utenriks-seksjonen en stor sak om at det er full brems i salget av brukte dieselbiler i Tyskland fordi forbrukerne tror det kommer forbud mot dieselbiler i byene.
DB170901 Eller forbud mot nazimarsjer, så de som føler seg veldig undertrykte av det politisk korrekte flertallet kan omfavne hverandre i offerrollen ( " men muslimene, de får lov til å hate de vantro, kle seg i fascistiske plagg og sensurere våre julesanger " ) ?
DA170901 Fagforbundet Handel og Kontor og Arbeiderpartiet vil ha forbud mot bruk av nulltimerskontrakter snarest.
AA170901 Mari Holm Lønseth ( H ) er skeptisk til mange forbud , men synes man skal se ansiktet til hverandre i undervisningssituasjon.
DB170831 « Gjennom alkoholloven er omsetning av alkohol i Norge regulert med aldersgrenser for kjøp, godkjente utsalgssteder ( Vinmonopolet for vin og sprit ), krav til bevilling for utesteder, og forbud mot reklame for alkohol.
DB170831 Det signalet vil jeg ikke sende, men det må være åpent for å diskutere konsekvensene av forbud som ser ut til å ha skapt flere problemer enn det har løst.
DB170831 Det signalet vil jeg ikke sende, men det må være åpenhet for å diskutere konsekvensene av forbud som ser ut til å ha skapt flere problemer enn det har løst.
DB170831 Dersom vi skulle innføre et absolutt forbud mot internering av barnefamilier, ville vi på ny få utfordringer med lengeværende barnefamilier.
DB170830 Avtalen som ble fremforhandlet i juli, omfatter forbud mot bruk, produksjon, testing, lagring og finansiering av atomvåpen.
DB170830 Samtidig foreslo partiet å la kreditorer selv dekke rettsgebyrene for inndriving av usikret gjeld, og et forbud mot å tilby rabatt til den som kjøper på kreditt.
DB170830 Etter skilsmissen fortsatte hun å engasjere seg i veldedighetsarbeid og involverte seg i kampen for et forbud mot landminer.
DA170830 Avtalen som ble fremforhandlet i juli, omfatter forbud mot bruk, produksjon, testing, lagring og finansiering av atomvåpen.
AP170830 Avtalen som ble fremforhandlet i juli, omfatter forbud mot bruk, produksjon, testing, lagring og finansiering av atomvåpen.
AP170830 Det siste utkastet av loven nedlegger også forbud mot å bruke sangen som bakgrunnsmusikk.
AP170830 « Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt », er kraftsalven fra Kirsti Bergstø, nestleder i SV, i Aftenposten 25. august.
AA170830 Mannen er dømt etter straffelovens paragraf 185, som omhandler forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer.
AA170830 Ved å innføre et forbud kan vi sikre at våre felles skattekroner går til det de er ment til og ikke til å berike noen svært få, rike mennesker ytterligere. 3.
AA170830 Når Rødt kommer inn på Stortinget til høsten vil den viktigste saken være å jobbe for et nasjonalt forbud mot kommersielle aktører i velferden vår.
DB170829 Det skal ikke brukes antibiotika i norsk kjøttproduksjon, annet enn når det er sykdom, sier Dale, som avviser at de som ønsker å jukse fritt kan gjøre det uten et forbud .
DB170829 - Hvis svaret var at med forbud skal landet bygges ville det vært en god idé.
DB170828 Flere afrikanske land, blant dem Kamerun, Guinea-Bissau, Mali, Tanzania, Uganda, Etiopia, Mauritania og Malawi, har allerede innført eller kunngjort tilsvarende forbud . 100 millioner poser - årlig ¶
DB170828 Foreløpig er hele øygruppen erklært som utbruddssone, og all eksport av levende planter er forbud , mens smittede prøver destrueres.
AP170828 Flere har innført forbud
AP170828 Flere afrikanske land, blant dem Kamerun, Guinea-Bissau, Mali, Tanzania, Uganda, Etiopia, Mauritania og Malawi, har allerede innført eller kunngjort tilsvarende forbud .
AP170828 Forbud og straff skal erstattes av behandling.
AA170828 Flere afrikanske land, blant dem Kamerun, Guinea-Bissau, Mali, Tanzania, Uganda, Etiopia, Mauritania og Malawi, har allerede innført eller kunngjort tilsvarende forbud .
AA170828 Partiets landsmøte vedtok i vår også å stille krav om kraftige kutt i de norske klimautslippene i neste periode, en profittfri velferd, flere lærere og norsk støtte til et internasjonalt forbud mot atomvåpen. ( ©NTB ) ¶
VG170827 Da hadde sheriffen allerede lagt ned forbud mot sex-magasiner og sigaretter.
VG170827 Brudd på rettigheter ¶ Forbud mot kaffe er langt fra det verste som skal ha foregått i fengslene hans.
DN170827 - Hensynene bak bankers forbud mot å drive annen virksomhet er på den ene side å hindre at banker ikke utsettes for annen type risiko enn den som springer ut av bankvirksomheten.
VG170826 Trump har bedt forsvarsdepartementet, Pentagon, innføre et forbud mot nyansettelser av transpersoner i militæret.
DN170826 Etter innsettelsen i 2015 avlyste Magufuli den offentlige feiringen av landets nasjonaldag, reduserte statsadministrasjonen med elleve departement og la ned forbud mot kjøp av flyreiser på første klasse.
DA170826 Partiene kan være rykende uenige om skatt, avgifter, forbud , påbud, Segway og lakrissigaretter, men å unngå utenforskap og lavere sysselsetting må være et felles mål.
DA170826 LEDER : Partiene kan være rykende uenige om skatt, avgifter, forbud , påbud, Segway og lakrissigaretter, men å unngå utenforskap og lavere sysselsetting må være et felles mål.
AA170826 | Trump beordrer forbud mot transpersoner i militæret ¶
AA170826 USAs president Donald Trump har offisielt beordret Pentagon til å innføre forbud mot transpersoner i militæret.
DB170825 Gårsdagens henrettelse i Florida var den første på 18 måneder, etter at USAs høyesterett la ned forbud mot videre bruk av midazolam.
AP170825 ( Og om det burde innføres forbud på banen. ) ¶
VG170824 « At deltakerne innretter seg etter forbudet allerede på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet.
VG170824 Politikerne i Asker har sagt et samstemt ja til forbud mot bruk av heldekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
VG170824 Geir Kvarme : Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen ¶
VG170824 Tiltak før forbud
VG170824 Hvis ikke bemanningsbransjen tar rev i seilene, så vil vi foreslå at det innføres forbud mot innleie i byggbransjen i hovedstaden.
VG170824 Hvis det ikke holder, vil vi gjennomføre et permanent forbud .
VG170824 Hun bestrider deler av tallene og sier forbud ikke er veien å gå.
VG170824 Før et forbud foreslås, vil Støre gjennomføre flere tiltak for å se om det er mulig å få til forbedringer uten måtte forby bemanningsbransjen å bruke innleie.
VG170824 BARCODE ( VG ) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier de vil foreslå forbud mot innleie i byggbransjen i Oslo, hvis andre tiltak ikke gir resultater.
VG170824 - Vi vil først innføre et midlertidig forbud , for å se virkningene.
VG170824 - Forbud mot innleie vil trolig få dramatiske følger for bygg- og anleggsbransjen.
DB170824 « At deltakerne innretter seg etter forbudet allerede på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet.
DA170824 | Forsvarsminister Mattis må innføre forbud mot transpersoner innen seks måneder ¶
DA170824 President Donald Trumps avgjørelse om å innføre forbud mot transpersoner i militæret ble møtt med protesterer over hele landet.
DA170824 Midlertidig forbud
DA170824 Han mener et slikt midlertidig forbud vil føre til at faste ansettelser og at planlegging igjen blir en del av hverdagen for byggebransjen.
DA170824 Fram til vi har fått ryddet opp i bemanningsbransjen, bør vi ha et midlertidig forbud mot innleie.
DA170824 Derfor mener jeg at regjeringen bør bruke forskriftsadgangen de har til å vedta et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i mellomtiden, sier Skau.
AP170824 « At deltakerne innretter seg etter forbudet allerede på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet.
AP170824 Politikerne i Asker har sagt et samstemt ja til forbud mot bruk av heldekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
AP170824 Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt.
AA170824 « At deltakerne innretter seg etter forbudet allerede på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet », heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet. ( ©NT
AA170824 Politikerne i Asker har sagt et samstemt ja til forbud mot bruk av heldekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.
VG170823 Sangeren fikk samtidig rettens medhold i å ilegge Belafonte besøksforbud og forbud mot i det hele tatt å nærme seg henne og barna.
VG170823 Dette for at de deres rettigheter om blant annet forbud mot selvinkriminering ble ivaretatt.
DN170823 - Men året etter skjerpet de inn regelverket og nå er det forbud mot alle former for bukkestyre.
DB170823 Forbud mot å selge kjøtt til spottpriser i butikkene.
AP170822 La oss holde oss saklige, så vil vi vinne denne debatten til slutt og sørge for at vi får forbud mot disse kvinneundertrykkende plaggene.
DB170821 Dernest er det et internasjonalt forbud beskyttet av EMK mot dobbelforfølgning i straffesaker.
DA170819 - Karbon-skatt og forbud mot industriell kull.
DB170818 Med en plan om å foreslå et forbud av burka i Australia, ankom politikeren salen iført det religiøse plagget, som hun så kastet av seg da det var hennes tur til å tale : ¶
NL170817 Administrasjonssjefen sier at de pågående forhandlingene mellom kommunen og Totalrenovering er uavhengig av hverandre og skriver i sitt saksfremlegg : « Et forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 er en selvstendig, planfaglig vurdering, uavhengig av forhandlinger om kjøpesum.
DB170816 Selskapet krever at flyplassene tar grep og foreslår at disse tiltakene innføres : ¶ Forbud mot salg av alkohol før klokka 10 på formiddagen.
DB170816 Krever et forbud
DB170816 I samme rapport konkludere de med at et forbud vil være uforholdsmessig og unødvendig.
DB170816 ¶ VEKTSKÅLA : Å skulle fronte forbud mot kartongvin, som er noe som kan tippe vektskåla for enkelte, ville være som å forsøke å ro fra Bømlo til England i motvind med strikkepinner midtvinters, skriver Tommy Sjåfjell.
DB170816 Mange vil nok tenke at jeg er fanatisk i forhold til alkohol, men jeg er ikke tilhenger av forbud eller skyhøye priser.
AP170816 Den rødgrønne regjeringen innførte forbud mot reklame i skolen, men aktivitetsskolen er ikke omfattet av dette.
VG170815 POSITIVE TIL FORBUD : Seks av ti spurte i en større undersøkelse om velferdspolitikk sier ja til et forbud mot tigging.
VG170815 POSITIVE TIL FORBUD : Seks av ti spurte i en større undersøkelse om velferdspolitikk sier ja til et forbud mot tigging.
VG170815 Noe nasjonalt forbud , slik regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet opprinnelig ønsket, ble det uansett ikke flertall for.
VG170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud .
VG170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud , men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
VG170815 Et generelt forbud mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
DB170815 - Vi mener vi må stramme inn i særfordelene for flyktninger og i reglene for familiegjenforening, supplerer partileder Jensen, som også vil ha et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
DB170815 Ved Harvard-universitetet vedtok man i 2015 et forbud mot ethvert kjærlighetsforhold mellom ansatt og student, uavhengig av fakultetstilhørighet.
DB170815 På den andre siden kan det argumenteres for at et slikt forbud er paternalistisk ved at det griper unødvendig langt inn i livet til voksne mennesker.
DA170815 Seks av ti spurte i en større undersøkelse om velferdspolitikk sier ja til et forbud mot tigging.
DA170815 Noe nasjonalt forbud , slik regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet opprinnelig ønsket, ble det uansett ikke flertall for.
DA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud .
DA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud , men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
DA170815 Et generelt forbud mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
AA170815 Noe nasjonalt forbud , slik regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet opprinnelig ønsket, ble det uansett ikke flertall for.
AA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud .
AA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud , men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
AA170815 Et generelt forbud mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.
VG170814 Semenya : - Jeg tisser som en kvinne ¶ * 1 I 2014 la CAS ned forbud mot en slik regulering. * 1 Men nå tar IAAF opp kampen igjen.
VG170814 Midlertidig forbud : Kina forbyr Justin Bieber-konserten ¶
NL170814 ¶ NIQAB : Det ble protestert kraftig fra konservativt muslimsk hold da Frankrike innførte forbud mot niqab og burka.
NL170814 Vi har Lov om likestilling og forbud mot kjønnsdiskriminerende reklame.
NL170814 Men den europeiske menneskerettighetsdomstolen har konkludert med at forbud mot ansiktsdekkende plagg ikke er brudd på menneskerettighetene.
NL170814 I dommen understrekes det at det ikke dreier seg om forbud mot bruk av religiøse plagg, men forbud mot heldekkende plagg foran ansiktet.
NL170814 I dommen understrekes det at det ikke dreier seg om forbud mot bruk av religiøse plagg, men forbud mot heldekkende plagg foran ansiktet.
NL170814 Frankrike har vedtatt forbud mot tildekking av ansiktet i det offentlige rom.
NL170814 Det hevdes at dette er et marginalt problem, så lite at det ikke er verdt å innføre noe forbud .
NL170814 Det er vedtatt forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, hvorfor ikke i resten av det offentlige rom også ?
AP170814 Næringsorganisasjonen Airlines UK ønsker et generelt forbud mot å drikke medbrakt alkohol om bord i fly.
AP170814 Flyselskapet har fra før av satt ned forbud mot å nyte medbrakt alkohol på flyet.
AA170814 Støre svarte at forbud ikke nødvendigvis er veien å gå for å unngå at for mange skattekroner går til privat profitt.
AA170814 KrFs Knut Arild Hareide satte foten med for flere borgerlige skattelettelser, mens Rødt har begynt å plage Arbeiderpartiet med forbud mot private barnehager.
AA170814 Han fikk kjapt svar fra Støre, som understreket at forbud ikke nødvendigvis er veien å gå for å unngå at for mange skattekroner går til privat profitt.
DB170813 Italia var først ut i Europa med forbud mot « ikke-nedbrytbare » plastposer i 2011.
DB170813 I Norge har både Krf og SV ivret for forbud mot plastposer.
DB170813 Frankrike innførte i 2016 forbud mot plastposer som er under 0,05 mm tykke, såkalte « lette » plastposer.
DB170812 Høyres representant mente at « lover og forbud ikke er veien å gå ».
VG170811 Kina stilte seg nylig bak FN-sanksjonene som fordømmer Nord-Koreas prøveoppskytinger og innebærer et forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet, til tross for at de kunne brukt vetoretten.
VG170811 * Resolusjonen fordømmer Nord-Koreas prøveoppskytninger og innebærer et forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet.
VG170811 Flere justisministre har ifølge dansk TV 2 forsøkt å legge ned forbud mot andre bander, uten å lykkes.
AP170811 Eide mener Norge på ingen måte må komme i en situasjon der vi støtter et amerikansk angrep, og at konflikten mellom de to landene illustrerer viktigheten av å få på plass et langsiktig forbud mot atomvåpen.
AA170811 Også i Zimbabwe og Mosambik arbeides det med forbud .
DN170810 Det ble nedlagt forbud for kommunistledelsen å delta på arrangementer, reiser og middager sponset av næringslivet.
DN170810 To organisasjoner som kjemper for LHBT-personers rettigheter, har gått til sak mot president Donald Trumps forbud mot transkjønnede i forsvaret.
AP170810 Selv er jeg stor motstander av at barn skal gå med hijab, men jeg vet jeg ikke om forbud er riktig medisin.
AP170810 - Jeg er prinsipielt for et forbud , men praktisk imot.
AA170810 To organisasjoner som kjemper for LHBT-personers rettigheter, har gått til sak mot president Donald Trumps forbud mot transkjønnede i forsvaret.
AA170810 I Norge er det altså ikke noe generelt forbud mot å være toppløs eller naken på stranden, så lenge man ikke utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.
SA170809 Blant annet er det forbud mot å håndhilse.
DB170809 Som det er skrevet på denne plass før, vil et slikt forbud også være alt annet enn en god idé.
DB170809 Foranledningen til aksjonen var drap og lynsjing av folk som kritiserte hindunasjonalisme, forbud mot å spise oksekjøtt o.l.
BT170809 Blant annet er det forbud mot å håndhilse.
AP170809 Vil ha forbud
AP170809 Forbud mot utleie i hovedstaden ¶
AP170809 Bjørn-Kristian Svendsrud er for et forbud mot hijab i barneskolen og omskjæring av guttebarn.
AP170809 Blant annet er det forbud mot å håndhilse.
DB170808 Resten av svenskene har fått forbud mot å være sammen i store grupper, skriver Expressen.
DB170808 Denne loven har blant annet ført til forbud mot at homoseksuelle kan demonstrere i gatene.
AP170808 Hun stiller spørsmål ved hvordan et slikt forbud skal reguleres, og hvordan en ny lovhjemmel skal håndheves.
AP170808 - Vi har andre mekanismer for å møte slike holdninger enn et forbud mot innreise, og vi må tviholde på disse mekanismene.
AP170808 Jeg frykter et forbud vil gjøre at inngrepene går under jorden, og at det vil føre til større skader på barna. 11.
AP170808 Bruk er også regulert i noen situasjoner, i første rekke i form av promillegrenser i bil-, båt- og flytrafikken og forbud mot bruk på offentlig sted.
AA170808 Angrepet skjedde en uke etter at militære myndigheter fjernet et forbud mot å fiske i Tsjadsjøen.
AA170808 Dette har Sverige lagt mye vekt på og i Sverige er det flere forbud mot nattparkering og overnatting spesielt i nærheten av skjærgården.
DB170807 Både i Norge og Sverige jobbes det nå aktivt for å få innført et forbud mot salg av alle typer scampi.
AP170807 Dette er et såpass individuelt spørsmål at det ikke er mulig med et forbud . 5.
AA170807 - Et forbud vil gjelde alle som har ekstreme budskap som er i strid med våre verdier, og som bidrar til å spre hat, sier Listhaug, som mandag møtte sin danske kollega, utlending-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg fra regjeringspartiet Venstre.
VG170806 Sanksjonene, som er initiert av USA, innebærer blant annet forbud mot import av nordkoreanske varer og begrensede investeringer i landet.
VG170806 Det er antatt at dersom det innføres et forbud i Stuttgart, vil flere tyske byer følge etter, ifølge Reuters.
VG170806 Derfor prøver bilprodusentene trolig å hindre at relativt nye dieselbiler skal bli omfattet av eventuelle forbud .
AA170806 Nå har vi endelig på bordet en avtale som er framforhandlet av et klart flertall av verdens land om et folkerettslig gyldig forbud mot atomvåpen.
AA170806 I januar i år hadde jeg en kronikk i Adresseavisen der jeg beklaget at vår regjering ikke engang ville delta på forestående forhandlinger i FN om et forbud mot atomvåpen.
AA170806 Denne nye avtalen om et forbud mot atomvåpen vil legge et nytt både juridisk og moralsk press på atomvåpenstatene til å komme fram til gjensidige og verifiserbare måter å kvitte seg med sine atomvåpen.
AA170806 juli 2017, er forhandlingene i FN sluttført og det foreligger enighet om et forbud mot atomvåpen.
AA170806 Frp går samtidig til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i offentlige rom.
VG170805 Sanksjonene, som innebærer forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet, ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd, melder BBC.
VG170805 Politiet fryktet at ved et forbud ville det nettopp oppstå uønskede situasjoner.
DB170805 De fryktet at ved et forbud ville det nettopp oppstå uønskede situasjoner.
AA170805 De fryktet at ved et forbud ville det nettopp oppstå uønskede situasjoner.
NL170804 Dermed finner jeg det vanskelig å forsvare et forbud , selv om budskapet som meldes er hatefullt.
NL170804 Den tankegangen er nærmest ikke-eksisterende dersom vi bestemmer oss for å lage et forbud mot holdninger vi ser på som potensielt farlige.
DB170804 Forbud mot pels trekker opp, samt krav om å finne løsninger på dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett.
DB170804 De er også ofte sterke tilhengere av rettigheter for homofile og forbud mot sexkjøp.
NL170803 | Ideer bekjempes ikke med forbud
NL170803 Uansett hvor motbydelig og historieløst ekstremisme måtte være, kan ikke ideer bekjempes med sensur eller forbud .
DB170803 Et forbud mot atomvåpen er noe alle NATO-land har gått imot.
DB170803 Barack Obama var like opptatt av at man ikke må lage noe forbud som det den sittende presidenten er.
AP170803 Nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg ¶
AP170803 I neste periode ønsker Frp det samme forbud innført i det offentlige rom, f.eks. på trikk, buss og på fortau - kort sagt på alle offentlige møteplasser.
AP170803 Hun sier også at Frp nå går til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom.
AP170803 Frp-lederen annonserer også nå at Frp, også fra regjeringsposisjon hvis de fortsetter i regjering etter valget, vil innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
AA170803 Chiles kongress myker opp et strengt forbud mot abort som ble innført på tampen av Augusto Pinochets diktatur for nesten tre tiår siden.
AA170803 Å møte nazistenes forkvaklede meninger med rop om forbud og sensur, er en feilslått strategi.
VG170802 Nå blir det et forbud etter en lang kamp, der Ap og Høyre snur.
VG170802 Der har Frp kjempet for et forbud i 10 til 15 år.
VG170802 Borten Moe og Helleland sier de er imot barnehijab, men de vil ikke ha forbud , sier statsråden.
DN170802 Bilindustrien håper å unngå et forbud , ved frivillig å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene.
DN170802 Bilindustrien håper å unngå et forbud , ved frivillig å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene.
DB170802 Norge er nå blitt et land som jobber mot et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
DB170802 I 2010 innførte Catalonia forbud mot tyrefekting, en avgjørelsen som vakte stor oppsikt.
DB170802 Derfor er det nå enda viktigere enn før å oppheve APs forbud om rett til videregående opplæring etter fylte 24 år.
AA170802 Bilindustrien håper å unngå et forbud , ved frivillig å gjøre mer på programvaresiden for å få ned utslippene.
AA170802 Landbruksdepartementet sendte i starten av juli ut et høringsforslag om forbud mot dette.
AA170802 Fisket av edelkreps sparkes i gang på søndag, men arten er truet av krepsepest og det er derfor en rekke forbud krepsefiskerne må huske på.
DB170801 Vår forpliktelse til å forhindre spredning av rasistisk propaganda synes per i dag å komme i konflikt med grunnlovens nylig utvidede forbud mot forhåndssensur.
DB170801 De burde også advare mot at bruken av rasistiske symboler kan være straffbar, et forbud motstandsbevegelsen antagelig brøt.
AP170801 - Blant annet vil det komme strengere krav til utslipp av nitrogenoksider til luft, krav om lavt svovelinnhold i drivstoffet og forbud mot utslipp av kloakk fra skipene.
SA170731 Blant annet har de lagt ned forbud mot bruk av fluor på langrennsskiene før hovedlandsrenn, og de ønsker ikke bruk av fartsdresser i alpint for barn under en viss alder.
DN170731 For å få folk med på det grønne skiftet kan man ikke bare lage forbud .
DB170731 ¶ INNFØRER FORBUD : Fra høsten vil det ikke lenger være lov å gå ut i gata mens du ser på mobilen.
DB170731 Politiet kan nok derfor hevde at demonstrasjonen var ulovlig - men politiet hadde heller ikke lagt ned forbud mot den.
DB170731 Her la politiet ned forbud mot demonstrasjon, begrunnet i at den kunne lede til motdemonstrasjoner og voldelige konfrontasjoner.
AP170731 For å få folk med på det grønne skiftet kan man ikke bare lage forbud .
AP170731 Blant annet har de lagt ned forbud mot bruk av fluor på langrennsskiene før hovedlandsrenn, og de ønsker ikke bruk av fartsdresser i alpint for barn under en viss alder.
AA170731 For å få folk med på det grønne skiftet kan man ikke bare lage forbud .
AA170731 | Et forbud utgått på dato ¶
AA170731 Sterkt medium : Tiden er over da tv var det sterkeste mediet i påvirkning av mennesker og det var gode grunner for forbud mot politisk reklame på fjernsyn, mener Adresseavisen.
AA170731 I en mediesituasjon hvor det er fritt fram for politisk reklame på Facebook, VG-tv, radio og nettbaserte medier, virker et fortsatt forbud mot slik reklame hos tradisjonelle tv-kanaler ufrivillig parodisk.
AA170731 Argumentene for et forbud mot politisk tv-reklame har vært flere.
VG170730 Torsdag innførte presidenten forbud mot demonstrasjoner.
AA170730 Torsdag innførte presidenten forbud mot demonstrasjoner.
VG170728 Maduro har lagt ned forbud mot å demonstrere før valget.
DB170728 ¶ VIAGRA : Det var høy temperatur i studio da CNNs Anderson Cooper intervjuet to poler om Trumps forbud av transkjønnede i militæret.
DB170728 En journalist spurte blant annet om talsmann Ryan Tillon visste hvor mange transkjønnede personer de har i koalisjonen, og om disse hadde blitt informert om Trumps forbud før tweeten kom.
AA170728 | Britene lemper på forbud mot laptop på fly ¶
AA170728 Britene fulgte i mars USA og innførte forbud mot laptoper og nettbrett på direkteruter fra Tyrkia, Libanon, Jordan.
VG170727 Norge må bli en pådriver for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
VG170727 Innføre forbud mot profitt for eierne av barnehager, barnevern og asylmottak.
 ¶ 5.
DN170727 Trump får krass kritikk for forbud mot transpersoner i militæret ¶
DN170727 Trump får krass kritikk for forbud mot transpersoner i militæret ¶ | - Markedet har tatt en liten pause ¶
DN170727 Trump får krass kritikk for forbud mot transpersoner i militæret ¶
DN170727 | Trump får krass kritikk for forbud mot transpersoner i militæret ¶
DB170727 Han minner om at sist Frp fremmet et lignende forslag, handlet det om et forbud mot alle religiøse symboler, også kors.
DB170727 Begrunnelsen for å innføre et slikt forbud er avgjørende for om det er i tråd med menneskerettighetene, understreker Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
DB170727 Med dette hopper han regelrett bukk over både FN-paktens forbud mot maktbruk imellom suverene stater.
AA170727 | Trump får krass kritikk for forbud mot transpersoner i militæret ¶
VG170726 Israel innførte forbud mot alle muslimer under 50 år å komme inn til moskeen, og sier sikkerhetstiltakene er nødvendig.
VG170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som selv var mot et nikabforbud i skolen, foreslår nå et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen.
VG170726 I fjor høst ble Listhaug utskjelt av sine egne fans på Facebook-siden hennes etter at VG omtalte at hun gikk imot et nasjonalt forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner.
VG170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab, men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
VG170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab, men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
VG170726 Hun ønsker derfor å innføre et forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
VG170726 Etter mye om og men snudde Listhaug og gikk likevel inn for et slikt forbud .
VG170726 Det er vel også grunnen til at Frp på fire år i regjering ikke har foreslått et slikt forbud , skriver Giske i en tekstmelding til VG.
VG170726 - Skolen håndhever regler hver eneste dag og det vil de også måtte gjøre med et forbud mot hijab.
DN170726 Videre heter det i oppdateringen at et eventuelt forbud som foreslått vil ha innvirkning langt utenfor Storbritannias grenser ettersom det trolig vil bli kopiert i andre deler av verden.
DB170726 Han minner om at en håndfull representanter for Den nordiske motstandsbevegelsen allerede i juni gjennomførte en markering i Fredrikstad, som en slags protest mot politiets forbud om marsj.
DB170726 Jeg forundrer meg over Ap, som vil ha forbud mot lakrispiper, men ikke mot hijab, et plagg som er seksualiserende overfor barn, sier Listhaug.
DB170726 Skip fra hjelpeorganisasjoner som er på havet for å plukke opp flyktninger, har fra nå av forbud mot å kommunisere med mobiltelefon eller lyssignaler med menneskesmuglere.
DB170726 Nok en gang får vi servert påstanden om at et forbud mot kjernevåpen er fullt forenlig med Nato-medlemskapet.
DB170726 Et argument for et forbud som benyttes er at det vil delegitimere kjernevåpen.
DB170726 Forbud mot reklame for søppelmat, lunsj kl. 11.30 på skoler og ikke kl. 10.00.
AA170726 Det er varslet om et forbud mot diesel- og bensinkjøretøy fra 2040.
AA170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
AA170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab for elever i alle landets grunnskoler og barnehager.
AA170726 I fjor høst gikk Listhaug først imot et forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner, før hun snudde og likevel gikk inn for det.
AA170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab, men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
AA170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab, men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
AA170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
AA170726 I fjor høst gikk Listhaug først imot et forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner, før hun snudde og likevel gikk inn for det.
AA170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab, men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
AA170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab, men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
AA170726 Det er vel også grunnen til at Frp på fire år i regjering ikke har foreslått et slikt forbud , sier han i en kommentar til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170725 Midlertidig forbud : Kina forbyr Justin Bieber-konserter ¶
SA170725 John Sibley / Reuters ¶ 50 år med forbud
DN170725 Tidligere i år fikk Acacia forbud mot å eksportere ubehandlet gull, noe som angivelig kostet selskapet 9 millioner kroner dagen.
DN170725 Høsten 2016 innførte flyselskaper over hele verden innførte forbud mot å ta med Samsungs mest eksklusive smarttelefon, Galaxy Note 7, om bord på fly på grunn av eksplosjonsfare.
DB170725 Ifølge ulike målinger er oppslutningen om et forbud mot cannabis - altså selv et av de mindre skadelige stoffene - på rundt 80% i Norge.
DA170725 Hvis petroleumsproduksjon i resten av verden gjorde som Norge og hadde forbud mot å brenne gass for å bli kvitt den, ville man bare i Vest-Afrika bidra til en reduksjon i CO2-utslippene som er større enn de totale norske utslippene.
AP170725 John Sibley / Reuters ¶ 50 år med forbud
AA170725 Yingluck ble avsatt av militæret i mai 2014 og fikk samtidig et femårig forbud mot å drive politisk virksomhet.
AA170725 Tidligere i år fikk Acacia forbud mot å eksportere ubehandlet gull, noe som angivelig kostet selskapet 9 millioner kroner dagen.
VG170724 Fredag forrige uke kom nyheten om at den kanadiske artisten har fått forbud om å spille konserter i Kina.
DN170724 ¶ Det siste er at EUs utenriksministre vedtok et forbud mot import av gummibåter fra EU til Libya, som man uansett får fra Kina.
DB170724 I et brev til NATO-allierte slo USA i fjor fast at et forbud mot atomvåpen ville delegitimere selve ideen om kjernefysisk avskrekking og få stor innvirkning både på statsparter og ikke-statsparter.
AP170722 Gatemusikantene er blitt utskjelt, og i 2014 innførte politiet et forbud mot å spille i deler av Oslo.
VG170721 Midlertidig forbud
NL170721 Obstruksjon og forbud mot tekniske nyvinninger gjorde at araberne tapte i konkurransen om handel mellom land og kontinenter, slik at de islamske samfunnene stagnerte økonomisk.
DB170720 - Resolusjonen inneholder ikke konkrete sanksjoner, eksempelvis forbud mot handel.
DB170720 Å hindre ytterligere spredning er den første store oppgaven, og at målet må være avskaffelse og forbud .
DB170720 Et forbud mot kjernevåpen, der de landene som har slike våpen ikke er med, er ikke veien å gå.
DB170720 I landsdelen Balearene drøfter parlamentet i disse dagene et lovforslag hvor kommunestyrene kan nedlegge forbud i hele eller deler av kommunen mot korttidsleie.
DB170720 I hovedstaden, Palma de Mallorca, vurderes et fullstendig forbud .
DB170720 Å anklage meningsmotstandere for å handle utelukkende av egeninteresse, er uansett et dårlig utgangspunkt for en konstruktiv debatt ; man kan peke på flere aktører i rusdebatten som har en egeninteresse av å beholde dagens forbud , men det interessante er til syvende og sist ikke hva som motiverer de ulike interessegruppene, men hvilken politikk som vil føre til mindre skade og kostnad fo
DB170720 Skal en avkriminalisering fungere etter sin hensikt, og ikke videreføre de utilsiktede konsekvensene av dagens forbud , må den gjelde alle brukere.
AA170720 - Resolusjonen inneholder ikke konkrete sanksjoner, eksempelvis forbud mot handel.
DN170719 Forbud i traktatene ¶
DB170719 I begynnelsen av mars ba Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag, Pelsdyralslaget og Småbrukarlaget om å utarbeide et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram som oppfyller strenge krav til dyrevelferd.
AA170719 | Snegler utløste full alarm i Australia ¶ 13 levende snegler utløste full alarm i Australia, som har strengt forbud mot innførsel av dyr og planter.
DB170718 USA ønsker at Russland slutter å forstyrre amerikanske diplomater i arbeidet og opphever et forbud mot amerikansk adopsjon av russiske barn.
DB170718 Debatten bør uansett ikke handle forbud mot profitt eller ei, men om klokest mulig regulering.
AA170718 Jøder har adgang, men har forbud mot å be der.
AA170718 Den siktede stefaren i 30-årene er dermed fortsatt varetektsfengslet med brev- og besøkskontroll og forbud mot aviser og kringkasting til 26. juli.
VG170717 Kanskje i FrPs landsmøtevedtak om forbud mot jødisk omskjæring av guttebarn ?
DB170717 Atletico Madrid er for øvrig ilagt et forbud mot å kjøpe spillere frem til januar 2018 - noe som vil si at Costa eventuelt ikke kan spille før da.
DB170717 I Vogue-artikkelen om bryllupet kommer det fram at paret gjorde yoga sammen for å roe nervene før vielsen, og at de påla gjestene et forbud mot å publisere noe som helst fra den store dagen på sosiale medier.
DB170716 Nei til forbud mot religiøse plagg på jobb i Oslo ¶ Forbud og påbud ¶
DB170716 Nei til forbud mot religiøse plagg på jobb i Oslo ¶
DB170716 Blidensol sykehjem i Stavanger vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb høsten 2016, et forbud de trakk i april i år.
DB170716 Blidensol sykehjem i Stavanger vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb høsten 2016, et forbud de trakk i april i år.
AP170716 På det siste bystyremøtet i Oslo før sommeren vedtok flertallet - mot stemmene til Høyre og Frp - at de ønsket et lokalt forbud .
AP170716 Nå kan kommunene selv bestemme om de vil ha forbud eller ikke.
AP170716 Det er bedre enn et nasjonalt forbud .
VG170715 Norske myndigheter ønsker å stanse utslippene innen 2020 og EU jobber for et forbud .
VG170715 Connor ( 15 ) ignorerte lærernes råd om å ta på solkrem - fikk smertefull lekse ¶ Forbud - men ikke for solkrem ¶
VG170715 - Men det er en prosess i EU om et forbud mot å bruke mer enn 0,1 prosent av D4 og D5 i produkter som vaskes av kroppen, slik som såpe og sjampo.
DB170715 I mars ble det utstedt et nytt og mindre omfattende forbud av Trump.
DA170715 Det skulle føre til forbud mot dødsstraff i fredstid, styrke ytringsfrihet og tillate nyheter på kurdisk.
AA170715 I mars ble det utstedt et nytt og mindre omfattende forbud av Trump.
DB170714 | Hivju-paret jobber sammen : - Legger inn forbud mot baderomsregi ¶
AP170714 - Det er riktig at forenkling og fjerning av unødvendige forbud er viktige saker for en Høyre-Frp-regjering, men dette har ikke gått på bekostning av de viktige sakene.
AP170714 - Det er riktig at forenkling og fjerning av unødvendige forbud er viktige saker for en Høyre-Frp-regjering, men dette har ikke gått på bekostning av de viktige sakene, sier Bent Høie.
AA170714 Tidligere har både denne demonstrasjonen og flere motdemonstrasjoner fått forbud .
AA170714 Etter ESAs syn innebærer dette at Norge ikke kan innføre et forbud alene.
AA170714 ESA pekte på at Norge må respektere EUs kjemikalieregelverk REACH, og at et ensidig forbud kan undergrave det internasjonale samarbeidet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter.
AA170714 EFTAs kontrollorgan ESA tok Norge til domstolen fordi man mente at Norge ikke har anledning til å innføre et ensidig forbud .
AA170714 Om et forbud er hensiktsmessig, handler også om hvilket signal det sender.
VG170713 Seniorrådgiver Bjarte Buanes i Kystverket bekrefter at det er mulig for kommunene å innføre lokalt forbud mot vannscootere med hjemmel i en ny paragraf 9 a i den nye forskriftsmalen over lokale ordensforskrifter i Havne- og farvannsloven.
VG170713 Ordfører Harald Furre ( H ) i Kristiansand synes ikke det er behov for hverken forbud eller lokale forskrifter mot vannscooterbruk.
VG170713 Hun tror det kan være flertall i kommunestyret for et lokalt forbud .
VG170713 Hittil er Oslo, Nesodden og Tjøme blant kommunene som er kommet lengst i arbeidet med å innføre egne vannscooter-forskrifter og forbud .
VG170713 Hilde vil vurdere et lokalt forbud mot vannscootere i kommunens farvann i en skjærgård med over 1200 øyer, holmer og skjær.
VG170713 Det nest beste er forbud eller begrensninger sammen med nabokommunene, sier Thorsvik.
VG170713 Bjerke ( Ap ) at et forbud i praksis er innført allerede. 14 dager etter regjeringens oppheving av den nasjonale forskriften så bestemte Tjøme-politikerne seg - med 17 dagers høringsfrist for å innføre et lokalt forbud.
VG170713 - Ja, det vil vi vurdere, men det er viktig for oss at nabokommunene, og spesielt Kristiansand som vi forholder oss til, initierer restriksjoner eller forbud , dersom vi skal innføre det, sier Søgne-ordføreren.
VG170713 - Ja, det kan kommunene gjøre ut fra en faglig vurdering av om et forbud er påkrevd fordi vannscooter representerer et problem for trygg ferdsel, forvaltning av farvannet, miljø- eller friluftsliv, sier Buanes til VG.
VG170713 * Et eventuelt lokalt vedtatt forbud mot vannscootere må kommunen hjemle i en ny paragraf ( 9A ) i forskriftsmalen ut fra hensynet til trygg ferdsel, forvaltning av farvannet, miljø- eller friluftsliv.
VG170713 14 dager etter regjeringens oppheving av den nasjonale forskriften så bestemte Tjøme-politikerne seg - med 17 dagers høringsfrist for å innføre et lokalt forbud .
DB170713 I pressemeldingen fra turistmyndighetene på Balearene, heter det : ¶ - Forbud mot alkoholservering vil garantere sikkerheten og også forhindre anti-sosial turisme.
DB170713 Så må målet være avskaffelse og forbud .
DB170713 Da forslaget om å starte forhandlinger om et slikt forbud kom opp i FN, stemte Norge nei.
AA170713 I dag gjelder et slikt forbud kun for bedrifter og offentlige etater, melder NRK.
AA170713 Administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, mener det er på tide at slikt forbud også skal gjelde for privatpersoner.
AA170713 Kravene til dokumentering av behovet for forbud og områdene man faktisk kan regulere, er så små og spesifikke, at de ikke er mulig å innfri pr.idag.
AA170713 Jo større områder man vil regulere, jo vanskeligere blir det i henhold til loven, og forbud i en hel kommune er så å si umulig å forsvare, slik loven krever man må gjøre.
AA170713 Et enormt og skjevt mediepress, og enkelte kommuners iver etter å lage ordensforskrifter med forbud mot vannskuter, førte til at følgende presisering kom fra Kystverket forrige mandag : « Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannskuterbruk gjennom lokale ordensforskrifter.
AA170713 Dette fordi et forbud mot vannskutere må være nødvendig, for eksempel at skuterkjøring er til hinder for nyttetrafikk på en annen måte en andre båter.
AA170712 Blant disse er omskilting i krysset ved Rosendal kino for å indikere forbud mot gjennomkjøring.
DB170711 Nylig påtroppende operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt sier til Dagbladet at han ikke ønsker å kommentere denne tweeten, eller svare på spørsmål om hvorfor denne tweeten nå kommer på tross av at Agder-politiet i fjor la ned forbud mot såkalte morsomme tweets.
DA170710 * Forbud mot forbrenningsmotorer.
DB170709 - Vi har ikke mottatt noen søknader om slik godkjenning, og derfor har vi ikke vurdert verken godkjenning eller forbud av noen slike produkter.
VG170708 Et lignende forbud er til vurdering hos den norske regjering.
VG170708 Det kan være vanskelig å håndheve et forbud som innebærer forhåndssensur av meninger, særlig når meningene kamufleres som religiøs overbevisning.
DB170708 I 1999 innførte Japan et forbud mot seksuelle framstillinger av barn.
DA170708 Nå kommer det endelig et forbud , som faktisk stigmatiserer dem som bruker masseødeleggelsesvåpen, sier Borgen.
DA170708 HISTORISK FORBUD : For første gang ønsker FN å forby land å skaffe seg eller bruke atomvåpen.
DA170708 - Ofre for atomvåpenødeleggelser skammer seg over Norges fravær ved historisk forbud mot atomvåpen, sier Erling Borgen.
DB170707 Det er første gang FN har vedtatt et slikt forbud .
DB170707 Overfor Berlingske kritiserer Mikkel Sander i Roskildefestivalen både EU-politikerne for manglende forbud mot PVC, og den danske billigleverandøren av campingutstyr, Harald Nyborg, for et mangelfullt utvalg av mer bærekraftige artikler.
DB170707 Vi er inne i den siste uken av FN-forhandlingene for et forbud mot atomvåpen.
DB170707 Det vi ikke trenger dem til er å etablere et internasjonalt forbud som vil skape en norm om at atomvåpen er uakseptabelt.
DB170707 juli, kan et internasjonalt forbud mot atomvåpen være på plass.
DB170707 Siden de jobber med saken kan hun ikke uttale seg om den, men Bævre sier på generelt grunnlag at det er et forbud i markedsføringsloven mot å rette kjøpsoppfordringer mot barn, eller be dem overtale foreldre eller andre voksne til å kjøpe noe til dem.
DB170707 Det andre er at de får et forbud mot å gjenta denne type utsagn, sammen med en betinget tvangsmulkt.
DB170707 Siden de jobber med saken kan hun ikke uttale seg om den, men Bævre sier på generelt grunnlag at det er et forbud i markedsføringsloven mot å rette kjøpsoppfordringer mot barn, eller be dem overtale foreldre eller andre voksne til å kjøpe noe til dem.
DB170707 Det andre er at de får et forbud mot å gjenta denne type utsagn, sammen med en betinget tvangsmulkt.
DA170707 » Til sist vil et forbud mot å ta ut profitt fra barnehagene faktisk sikre mangfoldet i barnehagesektoren, ikke forhindre det, som PBL ofte påstår.
DA170707 Han er bekymret for at et forbud mot å ta ut profitt fra barnehager vil føre til mindre mangfold i sektoren.
DA170707 Det er flere viktige grunner til at vi må få på plass et forbud mot å ta ut store overskudd fra barnehager nå.
DA170707 september, er det alltid et forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark, men nå sier brannvesenet også nei til å tenne kaffebål og grill der det ikke åpenbart kan medføre brann, forklarer brannsjefen.
AA170707 | FN vedtok historisk forbud mot atomvåpen ¶
AA170707 Det er første gang FN har vedtatt et slikt forbud .
VG170706 - Vi vil ha forbud mot PFAS og langt flere kontroller.
SA170706 - I Norge er PFOA forbudt å bruke i klær og andre forbrukerprodukter, og Miljødirektoratet har vært en av initiativtagerne til forbud mot PFOA som nå innføres i EU.
FV170706 - I Norge er PFOA forbudt å bruke i klær og andre forbrukerprodukter, og Miljødirektoratet har vært en av initiativtagerne til forbud mot PFOA som nå innføres i EU.
DB170706 I 2007 la FIFA ned et forbud mot å spille kamper på over 2500 meters høyde i frykt for helsen til spillerne.
DB170706 Riksadvokaten, Luisa Ortega Díaz, er nå satt til side av Høyesterett, hun har fått forbud mot å reise utenlands og hennes eiendeler er beslaglagt.
BT170706 - I Norge er PFOA forbudt å bruke i klær og andre forbrukerprodukter, og Miljødirektoratet har vært en av initiativtagerne til forbud mot PFOA som nå innføres i EU.
AP170706 - I Norge er PFOA forbudt å bruke i klær og andre forbrukerprodukter, og Miljødirektoratet har vært en av initiativtagerne til forbud mot PFOA som nå innføres i EU.
AA170706 Byen og delstaten Hamburg har nedlagt forbud mot protester i de indre delene av byen, samt langs veier til flyplassen.
VG170705 Men så nedla idrettens voldgiftsrett ( CAS ) forbud mot regulering av det mannlige kjønnshormonet hos kvinnelige utøvere i 2014.
DN170705 Like etter ble det innført forbud mot spillkonsoller i Kina.
BT170705 Direktoratet skal dessuten arbeide med muligheter for å stille flere krav til skipene, blant annet grenser for utslipp av nitrogenoksider ( NOx ) til luft, grenser for svovelinnhold i drivstoff samt forbud mot utslipp av blant annet kloakk i fjordene innen utgangen av 2018.
AA170705 Etter 40 år med forbud letter regjeringen på reglene fra 15. august og tillater at enkelte slanger, øgler og skilpadder kan holdes som kjæledyr.
DA170704 Det beste hadde vært om vi fikk forbud mot gjennomkjøring, sier Ap-politikeren.
BT170704 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
AP170704 I tillegg til hyppige test-oppskytninger av raketter i strid med forbud fra FNs sikkerhetsråd, har den uberegnelige diktaturstaten Nord- Korea foretatt fem kjernefysiske prøvesprenginger, én i hvert av årene 2006, 2009 og 2013, og to i 2016.
AP170704 For litt over to uker siden ble en 18 år gammel mann ilagt forbud mot å oppholde seg på bestemte steder på Mortensrud de neste åtte månedene.
AP170704 For litt over to uker siden ble en 18 år gammel mann ilagt forbud mot å oppholde seg på bestemte steder på Mortensrud de neste åtte månedene.
DN170703 Lxs også : Departementet truet businesskolen Probana med forbud : - Opp med humøret, svarte direktøren ¶
DB170703 Om det var et forbud , ville ingeniørene ha funnet masse nye materialer i full fart, en regelendring må til.
DB170703 Forbud må til ¶
AA170703 USA innførte et forbud mot å ta med elektronikk som nettbrett og bærbare datamaskiner i håndbagasjen på direkteflyginger fra blant annet Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater, i mars.
VG170702 - Men er du inne i en OL-boble, hvor du for eksempel gir deg forbud mot å feste ?
VG170702 I Kansas opphevet man lørdag et midlertidig forbud mot våpen på universitetsområder, fordi man ikke har innført ekstra sikkerhetstiltak, som metalldetektorer og vakter.
DB170702 Jeg er tilhenger av forbud mot heldekkende hodeplagg i skolen, og mener kjønnsdelt svømmeundervisning er å gi etter for kulturelt begrunnede krav om kjønnssegregering som ikke hører hjemme i dagens Norge.
AA170702 Müller har vært kjent for å forsvare forbud mot kvinnelige prester i den katolske kirken og kjempet for å begrense lekmenns muligheter til å påvirke kirken.
VG170701 | Ordfører ønsker forbud mot basehopp ¶
VG170701 Heller ikke justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) går inn for forbud .
VG170701 Foto : Thomas Bjørnflaten, NTB scanpix ¶ - Forbud hjelper ingenting, sier daglig leder i Ekstremsportveko, Sofie Torlei Olsen.
VG170701 - Vi jobber hele tiden med sikkerhet, men har ingen tro på at forbud er veien å gå for å få ned ulykker.
VG170701 - Jeg kan legge ned forbud i enkeltområder av hensyn til redningsmannskapet som utsetter seg for stor risiko i arbeidet.
DB170701 Manchester City fikk i mai forbud mot å signere akademispillere.
DB170701 ( Dagbladet ) : Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid har alle hatt eller har forbud mot å signere nye spillere i løpet av de siste tre sesongene.
DB170701 Trolig ikke forbud
DB170701 I 2014 kom en innstramming, der det ble innført tobakksforbud i og ved barnehagers lokaler, tobakksfri skoletid for elever i grunnskolen og på videregående, samt et forbud mot å opprette særskilte røykerom.
DB170701 Forbud mot røyking på uteserveringer var ett av flere forslag fremmet av Arbeiderpartiet i 2011, da de ønsket å gjennomføre en innstramming i røykeloven.
BT170701 - Jeg kan legge ned forbud i enkeltområder av hensyn til redningsmannskapet som utsetter seg for stor risiko i arbeidet.
AP170701 Det fantes forbud mot homoseksuelle handlinger i de første nedskrevne lovene på 1100-tallet.
AP170701 - Jeg kan legge ned forbud i enkeltområder av hensyn til redningsmannskapet som utsetter seg for stor risiko i arbeidet.
AA170701 - Jeg kan legge ned forbud i enkeltområder av hensyn til redningsmannskapet som utsetter seg for stor risiko i arbeidet.
VG170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at flere personer ble utsatt for saringass i Khan Sheikhoun i Syria i april.
VG170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
SA170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at flere personer ble utsatt for saringass i Khan Sheikhoun i Syria i april.
SA170630 Vi i De Grønne mener tiden er overmoden for at også Norge får et forbud mot sjødeponi.
SA170630 Forbud mot sjødeponi nå ¶
DN170630 Russlands svar er et forbud mot import av enkelte matvarer.
DB170630 » Til Dagbladet forklarte Siv Jensen i går at blant Frp's mange kampsaker er forbud mot rituell omskjæring av gutter ikke blant hennes eller partiets prioriterte saker.
DB170630 ¶ OMSKJÆRING : Hans Olav Syversen ( KrF ) er forundret over hvordan Fremskrittspartiet har håndtert landsmøtevedtaket sitt om forbud mot omskjæring av gutter.
DB170630 Jobber hardt for forbud
DB170630 - Jeg vet at mange i partiet jobber hardt for å sette vedtaket om forbud ut i livet.
DB170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
DB170630 Og til sist : Lær trafikkreglene, men se dem som redskaper som kan brukes for å skape flyt, ikke som ufravikelige forbud og påbud som gir deg rettigheter og alle andre plikter.
AP170630 Russlands svar er et forbud mot import av enkelte matvarer.
AP170630 Saringass ble brukt i angrepet mot en småby nordvest i Syria i april, ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AP170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) konkluderer foreløpig med at ofrene trolig ble eksponert for sarin eller en sarin-lignende substans.
AP170630 OPCW står for Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, altså Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AP170630 Konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen ble inngått i 1993 og trådte i kraft i 1997.
AP170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
AA170630 Russlands svar er et forbud mot import av enkelte matvarer.
AA170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at det trolig ble brukt saringass i et angrep i Khan Sheikhoun i Syria i april.
AA170630 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) slår i en rapport fast at flere personer ble utsatt for saringass i Khan Sheikhoun i Syria i april.
DB170629 Selskaper som ikke følger opp de nye kravene, kan imidlertid bli rammet av et slikt forbud .
DB170629 Men det innebærer ikke umiddelbart et utvidet forbud mot bærbare datamaskiner og annen elektronikk i kabinen.
DB170629 Et slikt forbud ble implementert mot flyginger fra ti lufthavner i Midtøsten og Nord-Afrika tidligere i år.
DB170629 At det ikke kommer noe forbud mot bærbare datamaskiner kalles en seier for amerikanske flyselskaper, som har fryktet problemer som følge av et slikt forbud .
DB170629 At det ikke kommer noe forbud mot bærbare datamaskiner kalles en seier for amerikanske flyselskaper, som har fryktet problemer som følge av et slikt forbud.
DB170629 ¶ ETTERLYSER EN MER NYANSERT DEBATT : som også handler om hvordan et forbud vil påvirke dem det gjelder.
DB170629 NSO etterlyser en debatt som ikke kun handler om hva majoriteten opplever når andre bruker heldekkende ansiktsplagg, men også hvordan de det angår vil oppleve et forbud .
DB170629 HL-senteret, som har bidratt til høringsnotatet, peker på flere mulige konsekvenser av et forbud , som stigmatisering, utenforskap og at kvinner blir pasifisert og presset inn i en offerrolle når personlige valg og motivasjon for bruk av plagget avfeies.
DB170629 FrP kritiserer NSO fordi vi mener regjeringens forslag om et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg for studenter i høyere utdanning ikke har et solid faglig grunnlag.
DB170629 For oss handler denne debatten om at vi ønsker et inkluderende og mangfoldig akademia, og vi setter spørsmål ved om et generelt forbud er riktig virkemiddel.
DB170629 Dagens ordning, med lokal tilpasning, gir mulighet for dialog med de det angår på en måte som ikke er mulig med et generelt forbud .
DB170629 Riksadvokat Ortega har fått forbud mot å reise ut av landet.
VG170628 Dersom man ikke får til et forlik kan vi gå til namsmannen og få et forbud mot bruk av det innspilte materialet.
VG170628 I en pressemelding onsdag opplyser Øst politidistrikt at eventuelle motdemonstranter også ilegges et forbud .
DN170628 Russland er hittil det eneste landet med forbud mot å opprette base i Djibouti, ettersom vertslandet ikke vil bli åsted for en stedfortrederkrig, skriver Financial Times.
DB170628 Jeg gjorde det samtidig klart at Frp er en sterk forsvarer av Israel og blant Frps mange kampsaker er forbud mot rituell omskjæring av gutter ikke blant mine eller partiets prioriterte saker.
DA170628 Han leverte en rapport på 403 sider, men FIFA la ned forbud mot å offentliggjøre den, og redigerte den ned til 42 sider som ble offentliggjort.
AP170628 I en pressemelding onsdag opplyser Øst politidistrikt at eventuelle motdemonstranter også ilegges et forbud .
AA170628 | Her skulle det vært forbud mot gjennomkjøring ¶
AA170628 | Siv Jensen : Forbud mot omskjæring ikke prioritert ¶
AA170628 Kjos tar partilederen i forsvar, men sier samtidig at hun vil kjempe videre for et forbud mot omskjæring.
AA170628 Andre Frp-krefter vil jobbe videre for forbud .
AA170628 - Men et slikt forbud av hensyn til barna er viktig for mange av oss i Frp, så det vil definitivt være noe vi vil jobbe for.
AA170628 - Jeg gjorde det samtidig klart at Frp er en sterk forsvarer av Israel, og blant Frps mange kampsaker er forbud mot rituell omskjæring av gutter ikke blant mine eller partiets prioriterte saker.
AA170628 I en pressemelding onsdag opplyser Øst politidistrikt at eventuelle motdemonstranter også ilegges et forbud .
SA170627 Fremfor å stilne kontroversielle ytringer med toleranse, debatt og liberale verdier, stilner man dem med forbud .
SA170627 Den eneste rette måten å stilne slike grupperinger er ikke forbud , men høylytte, fredelige motsvar.
SA170627 De fleste av oss vil være enig i at slike grupperinger på ingen måte er en berikelse for samfunnet, men viser samfunnet seg fra sin beste side når man svarer med forbud , fremfor motsvar ?
DN170627 - Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte en potensiell overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid, sier fungerende etterforskningsdirektør Svenn Gaulen.
DN170627 - Formålet med bevissikringen er å avkrefte eller bekrefte en potensiell overtredelse av konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid, sier fungerende etterforskningsdirektør Svenn Gaulen i Konkurransetilsynet.
DA170627 Berlusconi venter på en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som han håper vil overprøve det italienske rettsvesenets forbud mot at veteranen kan inneha et offentlig verv.
VG170626 DELVIS MEDHOLD : Amerikansk høyesterett skal nå ta stilling til president Donald Trumps omstridte innreiseforbud for personer fra seks muslimske land, et forbud domstolene i USA inntil videre har satt en stopper for.
SA170626 Amerikansk Høyesterett skal nå ta stilling til president Donald Trumps omstridte innreiseforbud for personer fra seks muslimske land, et forbud domstolene i USA inntil videre har satt en stopper for.
DB170626 I praksis betyr dagens avgjørelse i høyesterett at deler av Trumps omstridte forbud nå blir iverksatt, etter at en føderal dommer satte forbudet til side i mars.
DB170626 Selv om det er ulovlig å være homofil i mange muslimske land, er det ingen forbud mot dette i Tyrkia.
DB170626 NTB skriver at elleve aktivister stilte i retten tidligere denne uka for å ha brutt fjorårets forbud , men at samtlige ble frikjent.
DB170626 Dette er det tredje året på rad at det er ilagt forbud mot paraden i Istanbul, en parade som er til for å vise solidaritet, samhold og stolthet for ulike kjønn og legninger.
DB170626 ( Dagbladet ) : Politiet i Istanbul la lørdag ned forbud mot at folk deltar i « Gay Pride»-parader.
BT170626 Amerikansk Høyesterett skal nå ta stilling til president Donald Trumps omstridte innreiseforbud for personer fra seks muslimske land, et forbud domstolene i USA inntil videre har satt en stopper for.
AP170626 Til tross for at myndighetene i Istanbul lørdag la ned forbud mot å la prideparaden gå av stabelen, samlet flere aktivister seg på Taksim-plassen søndag på oppfordring fra arrangørene.
AA170626 Til tross for at myndighetene i Istanbul lørdag la ned forbud mot å la prideparaden gå av stabelen, samlet flere aktivister seg på Taksim-plassen søndag på oppfordring fra arrangørene.
AA170626 Til tross for at myndighetene i Istanbul lørdag la ned forbud mot å la LHBTI-paraden gå av stabelen, samlet flere aktivister seg på Taksim-plassen søndag på oppfordring fra arrangørene.
AA170626 Det ble forbud mot bading på stranda etter haibesøket.
DB170625 Tyrkisk politi aksjonerer mot prideparaden i Istanbul for å hindre den i å gå av stabelen, til tross for at myndighetene hadde lagt ned forbud .
DB170625 Lørdag la myndighetene i Istanbul ned forbud mot å la prideparaden gå av stabelen, angivelig av sikkerhetsgrunner.
DB170625 Forbud
AP170625 Tyrkiske myndigheter la tidligere ned forbud mot paraden.
AP170625 Etter at tyrkiske myndigheter på lørdag la ned forbud mot homoparaden i Istanbul møtte likevel mindre grupper av LHBTI-aktivister opp ved Taksim-plassen i Istanbul.
AP170625 Etter at tyrkiske myndigheter på lørdag la ned forbud mot homoparaden i Istanbul møtte likevel mindre grupper av LHBTI-aktivister opp ved Taksim-plassen i Istanbul.
AA170625 Til tross for at myndighetene i Istanbul lørdag la ned forbud mot å la prideparaden gå av stabelen, samlet flere aktivister seg på Taksim-plassen søndag på oppfordring fra arrangørene.
AA170625 Elleve aktivister stilte i retten tidligere denne uken for å ha brutt fjorårets forbud , men samtlige ble frikjent.
AA170625 Tyrkisk politi aksjonerer mot prideparaden i Istanbul for å hindre den i å gå av stabelen, til tross for at myndighetene hadde lagt ned forbud .
AA170625 Lørdag la myndighetene i Istanbul ned forbud mot å la prideparaden gå av stabelen, angivelig av sikkerhetsgrunner.
DB170624 Nylig innførte den spanske hovedstaden Madrid forbud mot å skreve på busser, trikk og tog.
DB170624 Jeg kan levende forestille meg hvilket ramaskrik et slikt forbud hadde utløst om det ble innført i Oslo.
DB170624 Det samme med forbud mot hijab.
AA170624 Det hvite hus har også innført forbud mot direktesendte lydopptak fra mange pressekonferanser. ( ©NTB ) ¶
VG170623 Skynd deg, for kommunene innfører ikke lokale forbud før til høsten.
VG170623 Politiinspektør Ole Petter Parnemann i POD, som sto bak høringsuttalelsen, kan imidlertid ikke garantere at politiet kommer til å prioritere en håndheving av lokale forbud mot vannskuterkjøring.
VG170623 Men på grunn av krav til høringsrunde, blir det nok ikke innført et forbud før etter sommeren, sier ordfører Nina Sandberg ( Ap ) i Nesodden kommune til VG.
VG170623 Istedenfor forbud over alt må det settes av områder til organisert idrettsaktivitet, sier båtsportleder Ivar Schjetlein i NMF.
VG170623 Hun og Lan Marie Berg forventer at politiet vil håndheve et forbud på fjorden, men vil ikke legge seg opp i politiets prioritering.
VG170623 Få med deg : Oslo bystyre vedtok forbud - Hoksrud : Mageplask !
VG170623 - Selvfølgelig ønsker jeg at politiet skal håndheve et forbud , men politiet må selv prioitere sine oppgaver, bemerker Lan Marie Berg.
VG170623 - Jeg har henvendt meg til andre kommuner i indre Oslofjord for å samkjøre innføringen av et forbud .
DN170623 Frp med nye innstrammingskrav i asylpolitikken ¶ Forbud mot eiendomsskatt svekker lokaldemokratiet ¶
DN170623 - Mange av dere har latterliggjort at Fremskrittspartiet går i bresjen for å fjerne forbud , sa Frp-leder og finansminister Siv Jensen da hun fredag møtte pressen på Mesh i Oslo for å oppsummere før sommeren.
DB170623 Vi lanserer blant annet et arbeidsmål for kutt i transportsektoren på 35-40 prosent, omfattende forbud mot oljefyr og forbud mot nydyrking av myr.
DB170623 Vi lanserer blant annet et arbeidsmål for kutt i transportsektoren på 35-40 prosent, omfattende forbud mot oljefyr og forbud mot nydyrking av myr.
VG170622 - For det første må vi få et effektivt forbud mot reklame.
VG170622 SV ønsker et forbud mot profitt på velferdstjenester.
VG170622 Kommunenes organisasjon, KS, betviler at kommunene kan iverksette et lokalt forbud allerede i sommer.
VG170622 HOKSRUD I OSLOFJORDEN : Stortingsrepresentant Bård Hoksrud ( Frp ) deltok med liv og lyst da Norsk Vannscooterforbund arrangerte felleskjøring fra Frogn til Oslo - der sistnevnte kommune nå vil innføre forbud mot denne typen kjøring.
VG170622 Det gjorde at det i praksis var forbud mot vannskutere i Oslofjorden.
VG170622 Den nye lokale forskriften trer i kraft umiddelbart for å sikre at et forbud er på plass sommeren 2017, står det i forslaget som fikk støtte fra alle partier unntatt Høyre og Frp.
VG170622 - Hvorfor vil du ha forbud ?
VG170622 - Det er skuffende at Oslo innfører forbud , men kanskje ikke så overraskende all den tid Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet utgjør flertallet i hovedstaden, kommenterer Hoksrud som selv har testet vannskuter.
NL170622 På samme dag som det politiske Norge lanserer seg selv som en heiagjeng og grunnlegger for nye marine næringer, lanserer de samtidig gjennom høringsnotatet for endring av forskrift for forbud mot fangst av snøkrabbe, et bevis for kunnskapsfattig forvaltning og det er derfor diskuterbart om Norge er klar for havets århundre.
DB170622 - De fleste hotell har tydelige forbud mot å holde av senger og at mange aktivt samler inn håndklær og legger dem bort fra sengene, dersom reglene brytes, sier Tonje Løkaas Fossum, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving Norge ¶
DA170622 Årsaken er at Norge i 2014 innførte et generelt forbud mot snøkrabbefangst, i påvente av en helhetlig forvaltningsplan for snøkrabbe.
AP170622 | Presset IS innfører forbud mot sosiale medier og skjerper krav om lydighet ¶
AP170622 - Ironisk forbud
AP170622 - Det er derfor noe ironisk at gruppen nå har utstedt forbud mot bruk av sosiale medier for alle sine krigere, skriver de i et notat.
AP170622 Onsdag kveld bestemte bystyret at det blir forbud mot vannscooter i Oslo.
AP170622 Kommunenes organisasjon, KS, betviler at kommunene kan iverksette et lokalt forbud allerede i sommer. Én kilde til forvirring i kommunene skal være i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannscootere og andre farkoster ¶
AP170622 Alle partiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet vil ha forbud .
AP170622 Onsdag kveld bestemte bystyret at det blir forbud mot vannscooter i Oslo.
AP170622 Alle partiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet vil ha forbud .
VG170621 PS : Tyrkia hadde fram til 2010 et forbud mot at kvinner brukte religiøse hodeplagg i landets universiteter, og fram til 2013 gjaldt det samme forbudet i den offentlige administrasjonen.
DB170621 ¶ IKKE FORBUD PÅ JOBB : Oslo bystyre stemte onsdag kveld ned et forslag om å forby hijab og nikab på jobb i Oslo.
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen ¶ ¶ FORBUD : Dette vil Frp ha en slutt på, tigging i Oslo.
DB170621 - Jeg skjønner godt at man i Belgia reagerer på utspillet fra EU-kommisjonen, selv om det ikke er snakk om et forbud .
DA170621 At byrådene selv strengt tatt er kommunalt ansatte, og at et forbud mot politiske symboler på dem ville føre til at politikerne vel hadde måttet ta av seg partipinsene sine, ble likevel ikke nevnt.
DA170621 Den nye lokale forskriften trer i kraft umiddelbart for å sikre at et forbud er på plass sommeren 2017 », står det i forslaget.
NL170620 Norge fikk forbud mot å slå barn i skolen allerede i 1936, året etter Finland som var det første land i verden med en slik lov.
DB170620 Dette har medført et forbud mot import i flere land.
DB170620 Andreassen var så rå til å løpe utfor at datidas langrennstrener Kristen Kvello til slutt nedla forbud mot å være med på dette populære løpet.
AA170620 | Domstol : Russisk forbud mot informasjon om homofili bryter med ytringsfriheten ¶
DN170619 I vedtaket er det nedlagt forbud mot import til EU av produkter fra Krim og Sevastopol.
AP170619 En rekke forbud skulle oppheves.
VG170617 FREDRIKSTAD ( VG ) I går fikk de forbud mot å holde en planlagt demonstrasjon.
VG170616 Vi trenger derfor et forbud mot barnehijab.
VG170616 Geir Kvarme : Nei til forbud mot hijab i skolen ¶
VG170616 Det er flere grunner til at et forbud mot barnehijab er nødvendig og vil være positivt for minoriteter.
DB170616 - Og det er forbud mot å bruke plastposer, sier Hovde.
DB170616 Det stilles også spørsmål ved hvordan et slikt forbud skal overholdes.
DA170616 Fordi politiet vurderer at arrangementet medfører en stor fare for alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlige ferdsel, nedlegges forbud mot gjennomføring i medhold av politilovens paragraf 11, tredje ledd og politiinstruksens paragraf 8-5.
AP170616 - Forbud også i Danmark ¶
AP170616 Bent Høie vil opprettholde forbud mot surrogati, og pålegge foreldre å fortelle barn at de er kommet til verden med sæddonor når barnet er 15 år.
AP170616 Etter avgjørelsen i menneskerettighetsdomstolen om det franske nikabforbudet i 2014, synes det klart at staten har adgang til å innføre et slikt forbud .
AP170616 Aftenposten går inn for forbud for ansatte i undervisningssektoren, men ikke elever og studenter.
AP170616 Etter avgjørelsen i menneskerettighetsdomstolen om det franske nikabforbudet i 2014, synes det klart at staten har adgang til å innføre et slikt forbud .
AP170616 Aftenposten går inn for forbud for ansatte i undervisningssektoren, men ikke elever og studenter.
AA170616 Men det er svært lite som tyder på at et forbud vil føre til at fenomenet går over.
SA170615 Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
SA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170615 Regjeringen presenterer torsdag et forbud mot oljefyring i bolighus, næringsbygg og offentlige bygg.
DN170615 Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
DN170615 Flere land har allerede lagt ned forbud mot å installere nye oljefyrer, slik Norge gjorde i de nyeste byggtekniske forskriftene.
DN170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170615 Regjeringen innfører forbud mot fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.
AA170615 Flere land har allerede lagt ned forbud mot å installere nye oljefyrer, slik Norge gjorde i de nyeste byggtekniske forskriftene.
AA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170614 Ønsker man et forbud , kan man selvsagt fremme forslag om lovendring i Stortinget, noe jeg og Oslo Høyre mener sterkt at man bør avstå fra.
VG170614 | Nei til forbud mot hijab i Oslo-skolen ¶
VG170614 Lovavdelingen i Justisdepartementet hevder at det trolig ikke finnes hjemmel i lovverket for et slikt forbud .
VG170614 Et forbud vil forsterke det skadelige en befolkningsmessig polarisering innebærer.
VG170614 Et forbud vil bidra til ytterligere skiller mellom kulturelle uttrykk, og forsterke opplevelsen av majoritet mot minoritet og at toleranse erstattes med makt.
VG170614 Et forbud mot et hodeplagg som en forholdsvis stor del av Oslos elever bruker, vil undergrave det viktige arbeidet vi som samfunn strever med å implementere, nemlig at Norges befolkning består av et vi, ikke et oss og et dem.
DB170614 Regjeringens forslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner er overdreven symbolpolitikk og en klassisk tåkelegging, som setter virkelige politiske utfordringer i skyggen.
DB170614 Et slik forbud vil bare ramme en håndfull personer, og er en ganske absurd prioritering.
DB170614 75 prosent støtter et forbud , ifølge en undersøkelse utført av Ipsos i januar 2017.
DB170614 Statens jurister har vurdert om et slikt forbud ligger innenfor konstitusjonelle og menneskerettslige rammer.
DB170614 Konklusjonen er at et forbud ikke vil være i strid med tros- og livssynsfriheten eller diskrimineringslovverket.
DB170614 I praksis er det snakk om et forbud som vil ramme bruk av klesplaggene nikab og burka i hele utdanningsløpet.
DB170614 Det kan derfor være behov for en nasjonal regulering av hvordan barnehager, skoler og universiteter skal håndtere et forbud mot plagg som tildekker ansiktet.
DA170614 Da kan det innebære forbud .
BT170614 Et forbud , selv om det kun gjelder utdanningsinstitusjoner, begrenser deres frihet til å leve slik de ønsker.
BT170614 Det kan skape uheldige situasjoner og en opplevelse av diskriminering når lokale forbud kommer på plass fordi enkeltpersoner bruker nikab.
BT170614 Derfor blir dette en avveiing mellom et illiberalt plagg og et illiberalt forbud .
AP170614 Reglene om forbud mot gaver har før vært tatt for gitt, mener ekspertene.
AA170614 I stedet for et « forbud » mot private burde politikerne i Trondheim bruke eksisterende lovverk dersom de mener penger forsvinner på ulovlig vis ned i eiernes lommer.
VG170613 På flere arbeidsplasser hvor det har vært tilløp til konflikt rundt dette har det vært innført lokale forbud , for eksempel i Østfold og Akershus.
VG170613 Og i den grad noen skulle mene at ansiktsslør er et religiøst symbol og at dette er en inngripen i folks personlige trosutøvelse, har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede slått fast at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene.
VG170613 Et slikt forbud burde i utgangspunktet være fullstendig overflødig.
VG170613 Det kan sette den enkelte rektor i en vanskelig situasjon om han eller hun selv står ansvarlig for å innføre og håndheve et slikt forbud .
VG170613 Derfor mener vi at et slikt forbud er på sin plass.
NL170613 | Et forbud helt på sin plass ¶ ¶
NL170613 Nå er det bare SV, MDG og Venstre som går imot forbud mot maskering i det offentlige rom.
NL170613 Det har vært mulig å innføre lokale forbud mot plagg som niqab og burka.
NL170613 Akkurat det er kanskje ikke så merkelig, når det sitter så langt inne å nedlegge forbud mot noe så ekskluderende som ansiktsdekkende plagg.
DA170613 Å si at det er et så stort problem i alle situasjoner at vi må ha et generelt forbud , blir feil.
DA170613 Å lage et generelt forbud for noe som gjelder anslagsvis under hundre personer, er ganske absurd.
DA170613 Studentleder hardt ut mot lovforslag om forbud mot ansiktsdekkende plagg.
DA170613 - På visse studieprogram hvor det er til hinder for læringen, kan det være legitimt å innføre et forbud , for eksempel innenfor pedagogikk eller ved laboratoriearbeid, hvor ingen får lov til å ha hodeplagg av sikkerhetsmessige grunner.
DA170613 - Ja, det er kjempeviktig at vi ikke begynner å lage forbud mot ting politikere synes er vanskelig eller ikke liker.
AP170613 Betew ble løslatt med strenge vilkår om å fortsette utdannelse, fast bolig hvor han måtte være inne før midnatt hver kveld og forbud mot kontakt med kriminelle eller deres familier..
AA170613 Nå varsler han lovforslag som vil innebærer forbud mot all utenlandsk finansiering av slike organisasjoner.
AA170613 Dommen har betydning for tolkningen av straffelovens forbud mot trafficking til tvangsarbeid.
VG170612 Matvarekjedene positive til forbud mot matkasting ¶
VG170612 Stortinget må derfor ta innover seg at Norge allerede har et forbud mot utbredelse, innføring og fremvisning av slik porno, og et forbud mot å overlate porno til barn.
VG170612 Stortinget må derfor ta innover seg at Norge allerede har et forbud mot utbredelse, innføring og fremvisning av slik porno, og et forbud mot å overlate porno til barn.
VG170612 | Regjeringen : Forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler ¶
VG170612 SAMMEN OM FORBUD : Konstituert integreringsminister Per Sandberg og utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen på vei inn til pressekonferansen i Kunnskapsdepartementet for å legge frem nytt lovforslag om plagg som dekker ansiktet.
VG170612 Reagerte : Leyla Hasic studerte med nikab : Forbud vil ødelegge for mange ¶
VG170612 Noen land i Europa har innført forbud mot ansiktsdekkende plagg.
VG170612 Idag har et forbud kunnet vært innført lokalt, men et sentralt forbud vil gi større forutsigbarhet for skoler og høgskoler, legger Røe Isaksen til.
VG170612 Idag har et forbud kunnet vært innført lokalt, men et sentralt forbud vil gi større forutsigbarhet for skoler og høgskoler, legger Røe Isaksen til.
VG170612 Han sier et slikt forbud er en uvanlig regulering i Norge, og at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg.
VG170612 Han er trygg på at det er flertall på Stortinget for lovforslaget, ettersom blant andre Arbeiderpartiet har gått ut og understreket betydningen av et slikt forbud i skole- og høgskolesektoren.
VG170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud , mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.
VG170612 Røe Isaksen mot et generelt forbud
VG170612 Men jeg ser ikke behovet for et sentralt forbud der.
VG170612 Et slikt forbud vil også frata mennesker muligheten til å ta høyere utdanning, som igjen kan føre til isolasjon og dårlig integrering, skriver generalsekretær Mehtab Afsar i en e-post til VG.
VG170612 ANSIKT MOT ANSIKT : Erlend Wiborg ( Frp ) er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og ønsker et utvidet forbud mot nikab og burka i det offentlige rommet.
VG170612 - Vi er prinsipielt mot et forbud som regulerer klesplagg.
VG170612 - Jeg er ikke tilhenger av et generelt forbud .
NL170612 ( En kuriøs side av denne virksomheten, er jo det faktum at flere partier som har produsert slike « nyhetssaker » og gjerne vil ha spredning på dem, er de samme som har sørget for forbud mot politisk reklame i TV ).
DN170612 Det ville ha innebåret at borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen ikke kunne ha reist til USA i 90 dager etter at et slikt forbud hadde blitt innført.
DN170612 | Departementet truet businesskolen Probana med forbud : - Opp med humøret, svarte direktøren ¶
DB170612 ¶ STILLE PÅ HELLIGDAGEN : Utdannings- og forskningsdepartementet i Danmark innfører forbud mot å kontakte kolleger på søndager.
DB170612 Sheida Sangtarash, Stortingskandidat for Akershus SV, mener også forbud i utdanningsinstitusjoner er en riktig avgjørelse.
DB170612 Det blir helt feil å gå inn for et generelt forbud når undervisningssituasjoner er ulike, mener hun.
DB170612 Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon ( NSO ), reagerer på forslaget om forbud mot heldekkende plagg.
DB170612 Tre av fire for forbud
DB170612 Røe Isaksen argumenterte for at siden det allerede er anledning til å innføre lokale forbud , bør forbudet være forankret i nasjonal lov.
DB170612 Regjeringen legger også fram et alternativ til et nasjonalt forbud .
DB170612 Lokalt forbud
DB170612 Kunnskapsminister Røe Isaksen vedgår at et eventuelt forbud ikke vil gjøre seg gjeldene for spesielt mange.
DB170612 Hun viser også til at både Egypt, Tyrkia og en rekke land i Sør-Øst-Asia har forbud mot nikab i undervisningssituasjoner og deler av offentligheten.
DB170612 Et forbud vil gjøre at flere vil ta plagget i bruk.
DB170612 En spørreundersøkelse Ipsos utførte på vegne av Dagbladet i januar, viste at tre av fire nordmenn ønsket et slikt forbud .
DB170612 Dette behøver ikke være noen kjempeutfordring i dag, men det er ingen grunn til å ikke innføre et forbud , sier fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg til Dagbladet.
DB170612 Det var flertall for et slikt forbud i stortingskomiteen.
DB170612 Det er mange land som har innført lignende forbud, og den Europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) har opprettholdt retten til å innføre lignende forbud , sier Sandberg.
DB170612 Det er mange land som har innført lignende forbud , og den Europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) har opprettholdt retten til å innføre lignende forbud, sier Sandberg.
DB170612 Blant annet har Oslo-skolen, flere videregående skoler i Østfold og Akershus og noen høyskoler innført lokale forbud .
DB170612 Beholde dagens mulighet for å innføre lokale forbud ¶ og ¶ kreve at skolen gjennomfører en samtale med eleven eller studenten som bruker heldekkende ansiktsplagg.
DB170612 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
DA170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud , mener regjeringen dette bør være forankret i nasjonal lov.
BT170612 Han sier et slikt forbud er en uvanlig regulering i Norge og at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg.
BT170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud , mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.
BT170612 - UVANLIG : Torbjørn Røe Isaksen sier at et forbud er en uvanlig regulering i Norge.
BT170612 - Et nasjonalt forbud kan få uheldige konsekvenser, og derfor mener vi at et eventuelt forbud må ha lokal forankring.
BT170612 - Et nasjonalt forbud kan få uheldige konsekvenser, og derfor mener vi at et eventuelt forbud må ha lokal forankring.
BT170612 - Et forbud mot ansiktsdekkende plagg bryter med grunnleggende menneskerettigheter, som lik rett til utdanning.
AP170612 Høyesterettsdom avsluttet rasistisk forbud
AP170612 Det ville ha innebåret at borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen ikke kunne ha reist til USA i 90 dager etter at et slikt forbud hadde blitt innført.
AP170612 Tidligere har politikere fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre gått sammen om et forslag til et lignende nasjonalt forbud .
AP170612 Studentorganisasjonen : - Forbud hindrer lik rett til utdanning ¶
AP170612 Og frykter at forbud tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og den utdanningen de ønsker.
AP170612 Jeg tror dette blåses opp til å bli et stort problem, der man i svært få tilfeller vil finne gode løsninger mellom lærer, elev og familie uten et forbud .
AP170612 I dag er det mulig for den fylkeskommunene og den enkelte skoleeier å innføre et forbud mot ansiktsdekkende plagg.
AP170612 Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Østfold og alle videregående skoler i Akershus har innført lokale forbud .
AP170612 Fremskrittspartiet har lenge pushet på for forbud .
AP170612 Elevorganisasjonen er heller ikke glad for et landsomfattende forbud .
AP170612 Forbud mot heldekkende religiøse ansiktsplagg er en utfordring som omfatter svært få, men får store konsekvenser for de det gjelder, mener NSO.
AA170612 Det ville ha innebåret at borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen ikke kunne ha reist til USA i 90 dager etter at et slikt forbud hadde blitt innført.
AA170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud , mener regjeringen dette bør være forankret i nasjonal lov.
AA170612 Organisasjonen Norsk Friluftsliv går ut mot flere medieoppslag der vannscooterimportørene mener at kommuner ikke kan vedta forbud mot vannscootere.
AA170612 | Jurister : Greit med forbud mot å dekke til ansiktet i skolen ¶
AA170612 Til nå har det vært mulig for institusjoner å innføre et forbud lokalt.
DN170611 Trump-administrasjonen har diskutert flere endringer, inkludert forbud mot forretningsvirksomhet med den cubanske hæren samtidig som de diplomatiske forbindelsene blir opprettholdt.
DB170611 I påvente av mer utredning rundt helse - og miljøfarene ved enkelte fluorprodukter, innføres et forbud mot slik smurning for å gjøre langrenn så billig at alle kan få være med.
DB170611 GARDERMOEN ( Dagbladet ) : Hele langrenns-Norge står samlet bak å innføre et forbud mot rådyr fluorsmurning i barne - og ungdomsrenn.
AA170611 Trump-administrasjonen har diskutert flere endringer, inkludert forbud mot forretningsvirksomhet med den cubanske hæren samtidig som de diplomatiske forbindelsene blir opprettholdt.
DB170610 Det betyr for eksempel å forby fluor i konkurranser for barn og yngre løpere selv om enda et forbud i seg selv er dumt.
DB170610 De frykter konsekvensene av at det ennå ikke er praktisk mulig å kontrollere hvilken smurning som er brukt, og vil ha mer tid til å utrede hva enda et forbud gjør med sporten.
DB170610 BERGEN ( Dagbladet ) : Dagbladet skrev i forkant av tittelkampen mellom Cecilia Brækhus og argentinske Erica Farias at det var nedlagt forbud mot video-opptak under treningsleiren hennes i Spania.
DB170610 Men det er ikke forbud mot komiske gjenstander.
DB170610 Men det er ikke forbud mot komiske gjenstander, sier han.
BT170610 Forbud og forsøk på å legge bånd på serieskapernes kunstneriske frihet er iallfall ikke veien å gå.
VG170609 Onsdag vedtok de lokale myndighetene i byen et forbud mot det som på engelsk er kjent som « manspreading » - situasjoner der personer, gjerne menn, sprer beina på en slik måte at medpassasjerer ikke får plass til å sitte, melder britiske The Independent.
AA170609 Vurderer forbud mot u-sving eller påbudt kjøreretning i påkjøringsrampen.
AA170609 Foto : Adressa-tipser ¶ ¶ Forbud mot u-sving ved papirfabrikken eller påbudt å svinge til høyre øverst i påkjøringsrampa er de enkleste tiltakene Statens vegvesen vurderer.
AA170609 - Det enkleste tiltaket kan være å sette opp skilt med forbud mot u-sving ved avkjørselen til papirfabrikken.
VG170608 Nøtterøy skulle med det ligge an til å bli første kommune til å vedta lokalt forbud mot vannscootere.
VG170608 Instruksen er sendt til landets ordførere som vurderer forbud mot vannscootere i strandsonen, etter at vannscooterforskriften ble fjernet i mai.
VG170608 Flere kommuner har ønsket å innføre lokale forbud , etter at det fra statens side ble åpnet for vannscootere fra og med mai i år.
VG170608 Blant kommunene som har jobbet med å være først ute med lokalt forbud , er Nøtterøy og Tjøme.
DB170608 Også andre steder i verden har de hatt kampanjer mot « manspreading », selv om det hører med til sjeldenhetene med rene forbud .
VG170607 Blant våre lovfestede inngrepsmuligheter er forbud mot å true noen, mot å oppfordre til straffbare handlinger og å fremsette grovt hatefulle ytringer.
NL170607 NOAH er svært skuffet over at dyrevelferd nok en gang blir nedprioritert av myndighetene, og at vårt forslag om videre forbud mot kommersiell utnytting av reptiler - men med løsninger som ville hindret at dyr blir avlivet eller lider av manglende veterinærbehandling - ikke ble valgt.
DB170607 - SPARER PENGER : En juridisk tvist mellom den kinesiske dyreparkens investorer og et annet selskap førte til at en domstol la ned forbud mot å selge dyrene.
VG170605 Kyst- og feriekommunen Tjøme foreslår et forbud mot all bruk av vannscootere og lignende motordrevne fartøy på sjøen i de deler av Tjøme kommune der det er fartsbegrensning til 5 eller 30 knop, og som ligger utenfor Færder Nasjonalpark.
VG170605 Forslaget om frislipp ble forankret i regjeringens Sundvolden-erklæring, med ønske om å fjerne særnorske forbud og påbud.
SA170605 Kobles til forbud islamistgruppe ¶
SA170605 Kobles til forbud islamistgruppe ¶
NL170605 Vi trenger effektive tiltak mot fremmedkrigere - forbud mot å delta i krigshandlinger utenfor ditt eget land.
AP170605 Kobles til forbud islamistgruppe ¶
AP170605 Der hvor venstresiden utformer politikk gjennom forbud og tvang, bygger høyresiden løsninger på frivillighet.
DN170603 Innføring skjer samtidig som Trumps omstridte innreiseforbud forsøkes gjeninnført, et forbud rettet mot tilreisende fra seks overveiende muslimske land.
BT170603 Utreder : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
AA170603 Innføring skjer samtidig som Trumps omstridte innreiseforbud forsøkes gjeninnført, et forbud rettet mot tilreisende fra seks overveiende muslimske land.
SA170602 Demonstrasjon for den norske Arbeidsmiljølovens forbud mot midlertidige ansettelser i 2012.
SA170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
SA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
DB170602 Dersom man skulle innføre et forbud mot bruk av SBR, vil det i tillegg bety en ekstrakostnad per kunstgressbane på mellom 600.000-700.000 kroner, viser tall fra NFF.
DB170602 ORDFØRER : Ordfører i Kragerø, Jone Blikra ( Ap ), sier kommunen går inn for et forbud .
BT170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AP170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 Han fikk ikke til et generelt forbud mot biodrivstoff fra palmeolje, men lyktes med et forbud for alle offentlige innkjøpere.
AP170602 Han fikk ikke til et generelt forbud mot biodrivstoff fra palmeolje, men lyktes med et forbud for alle offentlige innkjøpere.
AP170602 Skal utrede forbud
AP170602 Selv om selve vedtaket er helt klart og innebærer et pålegg om gjennomføring av et forskriftsfestet forbud « så snart som mulig », mener statsråden de ulike representantene modererte dette i debatten : ¶
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
AP170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud , men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AP170602 Etter debatten mener Helgesen han er gitt det handlingsrommet han trenger for å avklare om et forbud er lovlig og dermed mulig.
AP170602 Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak et forbud , men samtidig må regjeringen avklare om det er mulig.
AP170602 - Vi ønsker et forbud og har bedt om et forbud .
AP170602 - Vi ønsker et forbud og har bedt om et forbud.
AA170602 Også i nabokommunen Bamble jobbes det nå med å få vedtatt et forbud .
AA170602 Kommunestyret i Tjøme i Vestfold ønsker å vedta forbud mot vannscootere i sin skjærgård og håper å ha forbudet på plass for sommeren setter inn.
AA170602 Skal utrede forbud
AA170602 Selv om selve vedtaket er helt klart og innebærer et pålegg om gjennomføring av et forskriftsfestet forbud « så snart som mulig », mener statsråden de ulike representantene modererte dette i debatten : ¶
AA170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud, men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170602 Hun avviser at Stortinget i realiteten kun har bedt regjeringen om å utrede et forbud , men erkjenner at det kan bli komplisert å få på plass et blankt forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff basert på palmeolje.
AA170602 Etter debatten mener Helgesen han er gitt det handlingsrommet han trenger for å avklare om et forbud er lovlig og dermed mulig.
AA170602 Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak et forbud , men samtidig må regjeringen avklare om det er mulig.
AA170602 - Vi ønsker et forbud og har bedt om et forbud .
AA170602 - Vi ønsker et forbud og har bedt om et forbud.
AA170602 SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.
AA170602 Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.
DB170601 Målet er å få på plass et forbud før Sankthans.
DB170601 Foto : Torstein Bøe / NTB scanpix ¶ FORBUD : Ordfører Bente Bjerke ønsker totalforbud mot vannscootere i skjærgården.
BT170601 Det er i utgangspunktet forbud mot motorisert ferdsel i Preikestol-området.
AP170601 Partiet har tidligere forsøkt å få Stortinget med på et generelt forbud mot å blande inn palmeolje i biodrivstoff, uten å lykkes.
AP170601 KrF og Venstre bryter dermed med regjeringspartiene Høyre og Frp og sørger for at en samlet opposisjon har flertall for forbud .
AP170601 - Et forbud mot offentlig innkjøp av palmeoljebasert drivstoff er et tydelig signal fra Stortinget til bensinleverandørene om at de må legge om, mener Ranum.
VG170531 Venstre mener au pair-ordningen kan bidra til verdifull kulturell utveksling, og går ikke inn for et forbud .
VG170531 Vannscootere brukes primært til lystkjøring og sport og tjener ingen nyttefunksjon ut over dette, skrev Miljøverndepartementet i bakgrunnen for lovforslaget om forbud .
VG170531 Stortinget vedtok i 2000 et generelt forbud mot vannscootere på bakgrunn av at fremkomstmidlene ble oppfattet som svært forstyrrende, og fordi bruksmåten og farten gjør at støyen blir svært intens.
DB170531 Hun fikk seks måneders fengsel og et forbud mot å møte Fualaau.
DB170531 - I tillegg kan de enkelte kommunene vedta strengere regler, som fartsgrenser eller forbud mot kjøring på enkelte steder, sier statssekretæren.
BT170531 KOMMER : - Jeg tror et slikt forbud helt sikkert kommer, før eller siden, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe ( Sp ) OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix ( arkiv ) ¶
BT170531 - Jeg tror et slikt forbud helt sikkert kommer, før eller siden.
BT170531 På 1990-tallet nedla Filippinene forbud mot au-pair-migrasjon til vestlige land.
AP170531 Torstrup har nå levert et ankeskriv til Høyesterett hvor han blant annet viser til menneskerettighetskonvensjonen artikkel 14, som omhandler forbud mot diskriminering ( se faktaboks ).
AA170531 Et eventuelt forbud ville også rammet lesebrett og nettbrett.
AA170531 Et forbud er allerede i kraft for flyginger til USA fra ti flyplasser i åtte land i Midtøsten. ( ©NTB ) ¶
AA170531 Ifølge organisasjonen har myndighetene utstedt 155 forbud mot ulike samlinger av folk og vedtatt 639 forbud mot at enkeltindivider får delta i demonstrasjoner.
AA170531 Ifølge organisasjonen har myndighetene utstedt 155 forbud mot ulike samlinger av folk og vedtatt 639 forbud mot at enkeltindivider får delta i demonstrasjoner.
AA170531 Partiet har tidligere forsøkt å få Stortinget med på et generelt forbud mot å blande inn palmeolje i biodrivstoff, uten å lykkes.
AA170531 KrF og Venstre bryter dermed med regjeringspartiene Høyre og Frp og sørger for at en samlet opposisjon har flertall for forbud .
AA170531 - Et forbud mot offentlig innkjøp av palmeoljebasert drivstoff er et tydelig signal fra Stortinget til bensinleverandørene om at de må legge om, mener Ranum.
DN170530 Ingen forbud , opplyser EU-kilder til Politico, mens Trump-administrasjonen fastholder at forslaget fortsatt ligger på bordet.
DN170530 Hvis det fremkommer nye etterretningsopplysninger, vil et forbud kunne opp på nytt.
DN170530 Et forbud mot bærbare datamaskiner ombord på flygninger til USA vil bli krevende å håndheve.
DB170530 Høsten 2015 avslørte samme avis at brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold har tatt ut 100 millioner fra sine statsstøttede privatskoler, tross strenge regler og forbud mot utbytte.
DA170530 Det største EU-landet, Tyskland, har hatt et særskilt forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen siden 1982, sier Krogstad.
AP170530 Hagen foreslår forbud mot å ha synlige politiske, filosofiske og religiøse symboler på seg.
AP170530 Dette gjelder i så fall kun Oslo kommune, og dermed blir det ikke forbud mot at innvandrings- og integreringsministre fra Nordvestlandet bærer kors utenpå genseren.
AA170530 Hagen, som sitter i bystyret for Oslo Frp, et privat forslag om forbud mot synlige politiske, filosofiske og religiøse symboler på kommunale arbeidsplasser.
DN170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
DB170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
DB170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, meldte Utenriksdepartementet.
DA170529 Storbritannia er blant landene som har tatt konsekvensene av dette med sitt forbud mot mikroplast, som skal tre i kraft senere i år.
DA170529 Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort av nasjonale og lokale forbud verden over.
DA170529 Andre land har innført andre forbud , med plastposeforbud som det mest vanlige.
BT170529 Det innføres forbud mot investeringer i en rekke nordkoreanske industrier og mot salg av særskilte tjenester til diktaturet, melder Utenriksdepartementet.
DN170528 Et forbud mot bærbare datamaskiner ombord på flygninger til USA vil bli krevende å håndheve.
AA170528 I fremtdien er det ikke sikkert passasjerene kan gjøre som denne mannen - det kan bli forbud mot laptoper i fly.
AA170528 Et forbud mot bærbare datamaskiner ombord på flygninger til USA vil bli krevende å håndheve.
AA170528 Et forbud mot bærbare datamaskiner ombord på flygninger til USA vil bli krevende å håndheve.
AP170527 Når Oslofjordtunnelen gjenåpner mandag etter mer enn tre uker, blir det med et midlertidig forbud for tungtransport mellom klokken 07 og 09, og 15 og 18..
DB170526 Heretter blir sonene med forbud mot staking det viktigste forsvaret mot at langrenn utvikler seg til en ren idrett for overkroppsstyrke.
DB170526 Det er absolutt på tide med sterke begrensninger på utleiefirmaenes virksomhet og med et forbud mot nulltimerskontrakter, slik Arbeiderpartiet har gått inn for, sier Gabrielsen i en sms til Dagbladet, via sin pressesekretær.
AA170526 Til tross for at mange land, inklusive Norge, innførte forbud mot bruk av det omstridte sprøytemidlet DDT, har bruken av farlige kjemiske sprøytemidler likevel økt sterkt.
VG170525 Oslos politimester vil beholde dagens forbud mot pils i parken.
AP170525 Etter 40 års forbud blir det tillatt med slanger, øgler og skilpadder som kjæledyr i Norge.
VG170524 Reaksjonene etter at Frps landsmøte vedtok et forbud mot omskjæring har ikke latt vente på seg.
VG170524 Miljøpartiet de Grønne vurderte å gå inn for et forbud , men trakk forslaget med begrunnelse i at de ikke ville mene det samme som Frp.
VG170524 Men skal omskjæring av guttebarn være lov siden noen vil trosse et forbud ?
VG170524 Enkelte mener et forbud er en inngripen i religionsfriheten.
VG170524 At vi vil nekte voksne å skjære i barn er hverken uklokt, eller et forbud mot å praktisere jødedom.
VG170524 mai og omtalte det som « et forbud mot å praktisere jødedom ».
NL170524 Som lokalpolitiker i Skånland Kommune vil jeg arbeide for et fortsatt forbud mot vannscooter langs kystlinjen.
DN170524 Forbrukerrådet ønsker et internasjonalt forbud mot valutaveksling som er ugunstig for forbrukerne, og at utsalgssteder og minibanker i Europa, og dermed også Norge, avstår fra valutaveksling som er ugunstig for forbrukerne.
SA170523 « Hvis biskop Braut skulle godta et forbud mot den nye vigselsliturgien i Nærbø kyrkje, bildet, ville det nærmest fungere som et yrkesforbud for de prestene som godtar homofilt samliv », skriver Ingunn Løkstad Salvesen.
SA170523 Hvis biskop Braut skulle godta et forbud mot den nye vigselsliturgien i Nærbø, ville det nærmest fungere som et yrkesforbud for de prestene som godtar homofilt samliv.
DB170523 SAMTIDIG krever et nytt forbud på elitenivå en klok kontroll for å hindre at langrenn utvikler seg til en idrett som avgjøres på juryrommet.
DB170523 Nå snur både løperne og det internasjonale skiforbundet ( FIS ) og vedtar fredag et nytt forbud for å beskytte den tradisjonelle klassiske stilen.
DB170523 MEN det er slett ikke sikkert at et slikt forbud i seg selv er nok til å beskytte den historiske diagonalgangen.
DB170523 FOR seinest på fjorårets FIS-kongress måtte den internasjonale langrennssjefen Vegard Ulvang bruke all sin faglige autoritet for å få gjennom en test av et slikt forbud i enkelt løp.
DB170523 Bare ved å gjennomføre kontrolltiltak med alminnelig medfølelse vil langrennssporten med enda et forbud unngå å bli en alt for kald idrett.
AP170523 Paven og patriarken er begge enige om flere konservative verdier som forbud mot prevensjon og abort.
DN170522 De har et årlig reisebudsjett på rundt 360 millioner kroner og et klart forbud mot å fly businessklasse.
DA170522 De har et årlig reisebudsjett på rundt 360 millioner kroner og et klart forbud mot å fly businessklasse.
BT170522 De har et årlig reisebudsjett på rundt 360 millioner kroner og et klart forbud mot å fly businessklasse.
AA170522 De har et årlig reisebudsjett på rundt 360 millioner kroner og et klart forbud mot å fly businessklasse.
BT170521 Malkenes mener risikoen for alvorlige ulykker i forbindelse med vannskuterkjøring også tilsier et forbud .
BT170521 Han vil invitere alle kystkandidatene til MDG om å fronte en felles aksjon for å foreslå forbud mot vannskutere.
BT170521 - Ja, et forbud som skal gjelde fritidsbruk av vannskuter i Norge er fullt mulig å få til, svarer han.
AP170521 De har et årlig reisebudsjett på rundt 360 millioner kroner og et klart forbud mot å fly businessklasse.
AP170521 Forbud mot engangsplast ¶
VG170520 Nå er det på tide med et nytt regelverk og et forbud mot profitt i barnevernet.
VG170520 Derfor ønsker SV et forbud mot profitt i velferden.
VG170520 Partiledelsen ønsket fire, men landsmøtet la på et femte krav om å jobbe for et forbud mot atomvåpen ¶
DB170520 utviklingen kommer som følge av anbefalinger fra FN og Verdens helseorganisasjon ( WHO ), og Rolles understrekte at slike forbud , mot bruk og besittelse, primært kriminaliserer mennesker, og ikke rusmidlene man ønsker å få bukt med.
DA170520 Med krav om faste ansettelser og forbud mot nulltimerskontrakter håper byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) å sette standarden for en ryddig byggenæring.
DA170520 * Forbud mot kontant betaling og krav om betaling av lønn til den enkeltes bankkonto.
AA170520 De mener på bakgrunn av dette at forbud mot supporterdrakter er unødvendig.
VG170519 Ifølge amerikanske dyrevernaktivister skal et forbud mot salg av hundekjøtt innføres i forkant av den kontroversielle matfestivalen i Yulin i Kina.
VG170519 I fjor innførte kinesiske myndigheter et forbud mot å drepe hunder på åpen gate.
VG170519 Hvis det er sant at det nå blir et forbud , om enn midlertidig, er det utrolig gode nyheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind til VG.
VG170519 Eieren av en populær hundekjøttrestaurant BBC har pratet med har ikke hørt om noe forbud .
VG170519 Aktivistgruppen Humane Society International skriver i en pressemelding at de har fått bekreftet fra tre selgere på festivalen at myndighetene i Yulin har innført et forbud mot å selge hundekjøtt under arrangementet.
VG170519 Aktivister mener den kinesiske Yulin-festivalen - der tusenvis av hunder slaktes og spises - har fått forbud mot å selge hundekjøtt.
SA170519 For eksempel foreslås det en ufravikelig rett til rimelig vederlag for kunstnere, et forbud mot strømming av ulovlig utlagt materiale og nye straffe- og erstatningsregler, som rettighetshavere lenge har etterlyst.
SA170519 Symbolsk forbud
SA170519 Men i utgangspunktet synes jeg det er krevende å innføre et forbud som ikke er mulig å kontrollere, sier leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad.
SA170519 Men det er ikke bare de helseskadene amatørsmørerne blir utsatt for som er en begrunnelse for at de ber om forbud .
SA170519 Leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad er usikker på hvor enkelt det er å gjennomføre et forbud .
SA170519 Hvis vårmøtet går inn for et forbud , har jeg ingen sterke følelser mot det.
SA170519 Han er en av dem som har gått i spissen mot et forbud mot glidsmurning med fluor i alle årsklasser helt opp til og med 16 år.
SA170519 Et forbud mot fluorsmurning kan komme allerede til vinteren.
SA170519 Dette vil på mange måter være et symbolsk forbud , og så kan vi ble enige om vi skal kontrollere det på den ene eller den andre måten.
SA170519 Det er opptil Norges Skiforbunds vårmøte å ta stilling til forslaget om et forbud på sitt møte i juni.
SA170519 - Vi ser gjerne at vi får med oss de store rennene som Birken på å innføre lignende forbud , sier Torbjørn Hundere.
NL170519 På presentasjonen av meldingen fremstilte Brende det å jobbe for et forbud som en helt urealistisk idé i dagens landskap, og fullstendig i strid med norske interesser - trass i at en norsk regjering har invitert til tidligere runder om dette forbudet.
DA170519 Vegvesenet vurderer også forbud mot tunge kjøretøy.
BT170519 Espevoll er blant de som håper det kommer et forbud mot gassballonger.
BT170519 Byrådet i Bergen vurderer forbud mot gassballonger som en del av en strategi mot plastforsøpling.
BT170519 Nå foreslår MDG-topper på Vestlandet forbud mot plastposer og ikke-nedbrytbar engangsplast.
BT170519 Grønne stortingskandidater på Vestlandet krever forbud mot plastposer og engangsbestikk.
AP170519 Byrådet i Bergen vurderer forbud mot gassballonger som en del av en strategi mot plastforsøpling.
AP170519 Symbolsk forbud
AP170519 Men i utgangspunktet synes jeg det er krevende å innføre et forbud som ikke er mulig å kontrollere, sier leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad.
AP170519 Men det er ikke bare de helseskadene amatørsmørerne blir utsatt for som er en begrunnelse for at de ber om forbud .
AP170519 Leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad er usikker på hvor enkelt det er å gjennomføre et forbud .
AP170519 Hvis vårmøtet går inn for et forbud , har jeg ingen sterke følelser mot det.
AP170519 Han er en av dem som har gått i spissen mot et forbud mot glidsmurning med fluor i alle årsklasser helt opp til og med 16 år.
AP170519 Et forbud mot fluorsmurning kan komme allerede til vinteren.
AP170519 Dette vil på mange måter være et symbolsk forbud , og så kan vi ble enige om vi skal kontrollere det på den ene eller den andre måten.
AP170519 Det er opptil Norges Skiforbunds vårmøte å ta stilling til forslaget om et forbud på sitt møte i juni.
AP170519 - Vi ser gjerne at vi får med oss de store rennene som Birken på å innføre lignende forbud , sier Torbjørn Hundere.
AA170519 Vegvesenet vurderer også forbud mot tunge kjøretøy.
AA170519 mai vedtok Landbruks- og matdepartementet en ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.
VG170518 I 1972 foreslo regjeringen Bratteli ( Ap ) å fjerne Str.lovens §213 - forbud mot mannlig homoseksualitet.
DB170518 - Dagbladet er imot et slikt forbud , og viser til at omskjæring er mer enn et medisinsk spørsmål.
BT170518 - Hvis det blir laget ytterligere innstramminger, om det nå blir pant eller forbud , bør det komme ganske raskt.
BT170518 - Aller helst vil vi ha forbud , men en panteordning kan også få slutt på forsøplingen, sier førstekandidat Arild Hermstad.
AP170518 Forbud mot pelsdyroppdrett i Norge og import av tilsvarende produkter.
VG170517 En stund etter kom meldingen om at Norsk Tipping ønsket en midlertidig forføyning, slik at man kunne stoppe Norgesspill.com fra å bruke ordet Lotto ved å få retten til å nedlegge et midlertidig forbud .
DN170516 | Nå blir det forbud mot skjult nummer ved telefonsalg ¶
DN170516 Stortinget har vedtatt flere innstramminger i regelverket for telefonsalg, blant annet forbud mot skjult nummer og ferdigutfylte fakturaer.
DN170516 Et tredje forbud rammer støttebrev fra frivillige organisasjoner.
DN170516 Det innføres også forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.
DN170516 I et åpent brev til brev til EUs transportminister Violeta Bulc, skriver Kevin Mitchell i Business Travel Coalition ( BTC ) at et forbud vil få enorme konsekvenser.
DN170516 Eliassen sier amerikanske myndigheter har signalisert en avgjørelse om et mulig forbud en av de nærmeste dagene.
DN170516 Amerikanske myndigheter planlegger et forbud mot å ta med egen pc eller nettbrett i kabinen på direkteruter fra Europa til USA.
DN170516 Amerikanske myndigheter har allerede innført forbud mot all elektronikk større enn en smarttelefon på direkteflyvninger til USA fra ti flyplasser, hovedsakelig i Midtøsten ; blant dem Kairo, Istanbul, Kuwait, Qatar og Dubai.
DN170516 - Vi er innforstått med at kunder som rammes av et forbud ikke har andre alternativer enn å sende pc og nettbrett som innsjekket bagasje.
DN170516 - Et forbud mot å ta med seg pc eller nettbrett i kabinen, vil gjøre USA-reisen enda mer tungvinn og sannsynligvis også kaotisk, i alle fall like etter innføringen av forbudet, sier Eliassen.
DN170516 - Det er klart at et forbud vil føre til irritasjon.
DB170516 Men det har gått snart ti år og fraværet av forbud har ikke skapt noe multikulturelt kaos.
DB170516 mai-komiteen i Oslo foreslo den gangen et forbud , noe daværende Oslo-ordfører Fabian Stang overprøvde : Han ville ikke at politiet skulle straffeforfølge folk med andre flagg i folkefesten.
DB170516 Fremskrittspartiet tar antihumanismens « kulturkamp » et skritt videre når de vedtar å gå inn for forbud mot jøder og muslimers religiøst betingede omskjæring av gutter, forbud for skolebarn å dekke til håret eller offentlig ansatte som ikke ønsker å håndhilse på det annet kjønn.
DB170516 Fremskrittspartiet tar antihumanismens « kulturkamp » et skritt videre når de vedtar å gå inn for forbud mot jøder og muslimers religiøst betingede omskjæring av gutter, forbud for skolebarn å dekke til håret eller offentlig ansatte som ikke ønsker å håndhilse på det annet kjønn.
AP170516 | Nå blir det forbud mot skjult nummer ved telefonsalg ¶
AP170516 Stortinget har vedtatt flere innstramminger i regelverket for telefonsalg, blant annet forbud mot skjult nummer og ferdigutfylte fakturaer.
AP170516 Et tredje forbud rammer støttebrev fra frivillige organisasjoner.
AP170516 Det innføres også forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.
AA170516 Ønsker ikke forbud
AA170516 Norges nasjonaldag : I Trondheim ønsker man ikke forbud mot andre flagg enn det norske, men det vektlegges at det er Norges nasjonaldag.
AA170516 Konklusjonen var at « Vi ønsker ikke noe forbud , men vektlegger at dette er Norges nasjonaldag ».
SA170515 Politiet ønsker ikke forbud
SA170515 Innføring av et generelt forbud mot all tigging på bakgrunn av noen tiggeres atferd, vil ikke være til hjelp for flere.
SA170515 Det vil derimot være et forbud mot rop om hjelp blant de menneskene som sliter mest.
SA170515 mai inn for forbud mot tigging.
NL170515 Nei, samisk og kvensk var ikke eksplisitt forbud , men dette lovverket bidro ikke akkurat til å fremme respekt for samisk og kvensk språk.
DB170515 Romania, resulterte nylig i en beslutning om midlertidig forbud mot rumenske myndigheters nedriving av hjemmene til rom-familier sør i Romania, hvor ordføreren i byen Eforie omtaler rom-befolkningen som en infeksjon og beskriver dem som « hunder ».
DB170515 Et generelt forbud mot tigging vil derfor bare være nødvendig dersom en har til hensikt å ramme andre nødstilte borgere i Norge.
VG170514 VG mener : Nei til boikott av Israel ¶ Forbud mot å praktisere jødedom ¶
VG170514 Fremskrittspartiets kaotiske vedtak om forbud mot omskjæring av gutter på landsmøtet sist helg har bidratt til en ny debattrunde.
VG170514 Et forbud mot jødisk omskjæring vil innebære et forbud mot å praktisere jødedom i uoverskuelig fremtid.
VG170514 Et forbud mot jødisk omskjæring vil derfor innebære et forbud mot å praktisere jødedom i uoverskuelig fremtid.
VG170514 Et forbud mot jødisk omskjæring vil innebære et forbud mot å praktisere jødedom i uoverskuelig fremtid.
VG170514 Et forbud mot jødisk omskjæring vil derfor innebære et forbud mot å praktisere jødedom i uoverskuelig fremtid.
VG170514 Det kan argumenteres i det vide og brede - også ( isolert sett ) fornuftig - for et forbud , men konsekvensen/helheten er ikke særlig fornuftig, i alle fall ikke om man fortsatt vil ha en jødisk kultur i Norge eller Europa.
VG170514 Det er nesten utenkelig at et forbud i Norge skulle kunne føre til en slags reformasjon av jødisk tro og identitet.
VG170514 Det er ikke deres ansvar om jøder ikke kan leve med et forbud og velger diaspora.
DB170514 Men det var to temaer det var forbud mot å spørre om : Familien og fotballen.
AP170514 Bojarinnen holder to fingre opp, noe tsaren la ned forbud mot.
DB170513 Når jeg plutselig så at land etter land fulgte etter - nå sist Tyskland - skrev jeg det av på at det var måten man kunne myke opp og likevel holde seg innenfor FN-konvensjonene som krever forbud .
DA170513 Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp ¶ Forbud mot utslipp av scrubbervann, gråvann, urenset og renset kloakk, ¶
DA170513 Det pekes samtidig på at det var viktig å få åpnet opp for et forbud mot bemanningsbransjen innen bestemte bransjer.
AP170513 mars : Omgjorde et forbud mot et potensielt farlig insektsmiddel. 29. mars : Fjernet forbud mot å la kullselskaper tenge nye leiekontrakter på offentlig grunn. 3. april : Omgjorde forbud mot å jakte på rovdyr i viltreservater i Alaska. 5. april : Fjernet krav om at føderale byråer må beregne klimagassutslipp i mil
AP170513 mars : Fjernet forbud mot å la kullselskaper tenge nye leiekontrakter på offentlig grunn. 3. april : Omgjorde forbud mot å jakte på rovdyr i viltreservater i Alaska. 5. april : Fjernet krav om at føderale byråer må beregne klimagassutslipp i miljørapportene sine. 12. april : Beordret høyere grenser for utslipp av
AP170513 april : Omgjorde forbud mot å jakte på rovdyr i viltreservater i Alaska. 5. april : Fjernet krav om at føderale byråer må beregne klimagassutslipp i miljørapportene sine. 12. april : Beordret høyere grenser for utslipp av giftige utslipp fra kraftverk i elver på statlig grunn. 18. april : Beodret gjennomgang av re
AA170513 Vi kan ikke tro at noe går over dersom vi later som om det ikke finnes, eller at det hjelper å nedlegge forbud mot det vi selv ikke har sansen for.
SA170512 | USA vurderer forbud mot bærbare datamaskiner i alle fly fra Europa ¶
SA170512 Når politiet selv mener de har de virkemidlene de trenger, blir et forbud helt overflødig.
SA170512 Jeg mener at forbud mot tigging ikke hører hjemme i et fritt, åpent demokrati.
SA170512 Forbud mot tigging viser en naiv holdning, fordi man tror at forbudet vil løse problemet.
DN170512 Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har ifølge NRK lovet at dersom han kommer til makten ønsker han en strengere regulering av bemanningsbransjen.-Et forbud mot bemanningsbyråene vil være i strid med EØS-reglene, sier Nils Kristian Lie, partner og advokat i Ræder.
DB170512 Men LO åpner for forbud innen bestemte bransjer.
BT170512 Kina har innført forbud mot import av norsk laks fra områder med ILA-smitte, noen som spesielt har rammet produsenter i Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.
AA170512 USA forbereder å utvide sitt forbud mot laptoper inne i kabinen på fly fra Europa, etter tidligere å ha innført et slikt forbud på fly fra land i Midtøsten.
AA170512 USA forbereder å utvide sitt forbud mot laptoper inne i kabinen på fly fra Europa, etter tidligere å ha innført et slikt forbud på fly fra land i Midtøsten.
AA170512 Også Storbritannia innførte et lignende forbud fra seks land i Midtøsten og Nord-Afrika.
AA170512 En ikke navngitt fransk tjenestemann sier at Frankrike kommer til å argumentere imot et eventuelt forbud ettersom franske myndigheter mener det ikke finnes opplysninger som kan forsvare et slikt forbud .
AA170512 En ikke navngitt fransk tjenestemann sier at Frankrike kommer til å argumentere imot et eventuelt forbud ettersom franske myndigheter mener det ikke finnes opplysninger som kan forsvare et slikt forbud.
AA170512 Da USA innførte et forbud mot å ta med laptoper og flere andre små datamaskiner i håndbagasjen på flyvinger fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika i mars, ble det begrunnet med en generell og langvarig bekymring for terrorangrep mot fly på vei til USA.
AA170512 I denne ukas podkast kan du høre panelets tanker om forbud og omskjæring.
AA170512 Debatten om rituell omskjæring av guttebarn er aktualisert etter at Frp på sitt landsmøte vedtok at de vil ha et forbud mot slike religiøse ritualer.
AA170512 USA forbereder å utvide sitt forbud mot laptoper inne i kabinen på fly fra Europa, etter tidligere å ha innført et slikt forbud på fly fra land i Midtøsten.
AA170512 USA forbereder å utvide sitt forbud mot laptoper inne i kabinen på fly fra Europa, etter tidligere å ha innført et slikt forbud på fly fra land i Midtøsten.
AA170512 Også Storbritannia innførte et lignende forbud fra seks land i Midtøsten og Nord-Afrika.
AA170512 En ikke navngitt fransk tjenestemann sier at Frankrike kommer til å argumentere imot et eventuelt forbud ettersom franske myndigheter mener det ikke finnes opplysninger som kan forsvare et slikt forbud .
AA170512 En ikke navngitt fransk tjenestemann sier at Frankrike kommer til å argumentere imot et eventuelt forbud ettersom franske myndigheter mener det ikke finnes opplysninger som kan forsvare et slikt forbud.
AA170512 Da USA innførte et forbud mot å ta med laptoper og flere andre små datamaskiner i håndbagasjen på flyvinger fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika i mars, ble det begrunnet med en generell og langvarig bekymring for terrorangrep mot fly på vei til USA.
AA170512 I det betente spørsmålet om bemanningsbyråene måtte kongressen imidlertid gå til votering om en dissens som tok til orde for et forbud mot slike virksomheter.
VG170511 Det snakkes gjerne om aldersgrenser og i verste fall forbud .
VG170511 Bildet : Frps landsmøte vedtok et forbud mot rituell omskjæring av barn.
VG170511 Jeg mener det er nødvendig med et forbud .
FV170511 - Lokalt forbud er ikke veien å gå, mener, sier Kristiansands ordfører Harald Furre ( H ).
DB170511 På Landbruks- og matdepartementets hjemmeside framgår det at departementet i dag har vedtatt en ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.
DB170511 Men det er veldig vanskelig å håndheve et slikt forbud , spesielt siden det er snakk om hvilke dyr folk har i sitt private hjem, sier Torunn Knævelsrud, sjef for seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet til Nettavisen.
DB170511 Dyrebeskyttelsen Norge er kritiske til Landbruks- og matdepartementets nye forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde disse i alt 19 ulike reptilene.
BT170511 Forskriften om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr ble endret torsdag, opplyser Landbruksdepartementet.
BT170511 Et forbud mot utbytte vil føre til færre private initiativ som i sin tur bidrar til redusert konkurranse.
AP170511 Forskriften om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr ble endret torsdag, opplyser Landbruksdepartementet.
AA170511 Trump-regjeringen har også innført forbud mot PC-er og annen elektronikk på flygninger fra flere land i Midtøsten.
AA170511 Det er nok tilfeldig at det ble så mange forbud i dag, tror Moen.
AA170511 Forskriften om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr ble endret torsdag, opplyser Landbruksdepartementet.
AA170511 Forskriften om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr ble endret torsdag, opplyser Landbruksdepartementet.
AA170511 | Forbud mot omskjæring er ikke riktig medisin ¶ Forbud mot rituell omskjæring av guttebarn, slik blant annet Frp har gått inn for, har på nytt blåst liv i denne vanskelige debatten.
AA170511 Før det skjer, må samfunnet ha en mer pragmatisk holdning enn forbud .
AA170511 Et forbud mot slik omskjæring er ikke veien å gå.
AA170511 | Forbud mot omskjæring er ikke riktig medisin ¶
VG170510 Likevel er det altså jødiske talspersoner som reagerer sterkest : Ervin Kohn sier at et slikt forbud « vil bety slutten på organisert jødisk liv i Norge ».
VG170510 KONTROVERSIELT : Frps landsmøte vedtok et forbud mot rituell omskjæring.
VG170510 Fremskrittspartiet vedtok at de vil innføre forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge.
VG170510 Et forbud vil ikke bli vedtatt.
VG170510 Debatt Fremskrittspartiet vedtok at de vil innføre forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge.
VG170510 De visste utmerket godt at et forbud mot omskjæring av guttebarn i Norge sannsynligvis aldri kommer til å bli virkelighet.
SA170510 Flertallet i formannskapet i Sola vil ha et lokalt forbud mot tigging, slik regjeringen med støtte fra Sp har åpnet for.
SA170510 Biskop Ivar Braut mener et forbud mot tigging er en dramatisk løsning.
FV170510 Han står fast på at forbud er det rette.
DB170510 - Sverige har tatt inn MMA i sitt idrettsforbund og der utføres det dopingkontroller, helsesjekker og det pålegges karantener etter hodetrauma og eventuelt forbud mot å drive med sporten om man oppdager hjernetrauma som kan være farlig.
DB170510 Likevel hevder mange tilhengere av et forbud at det kun dreier seg om å beskytte barn mot et unødvendig medisinsk inngrep det ikke kan samtykke i.
DB170510 Et forbud mot omskjæring må vurderes i forhold til alt det andre saken handler om : Religionsfrihet, foreldreretten og verdien av tilhørighet.
DA170510 Også Tankesmien Agenda vil ha et slikt forbud i byggebransjen og mener med henvisning til praksisen i Tyskland at dette er mulig, ifølge VG.
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
DA170510 Ropstad påpekte faren for at et forbud vil kunne tvinge jøder til å gjøre inngrepet utenlands eller på måter som er mindre trygge enn i dag.
DA170510 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sier at Frp-landsmøtets krav om forbud mot rituell omskjæring ikke skal følges opp.
AP170510 I mars innførte USA og Storbritannia forbud mot å ta med store elektroniske apparater som kamera og PC inn i kabinen på flyruter fra en rekke land i Midtøsten og Nord-Afrika.
AA170510 Også Tankesmien Agenda vil ha et slikt forbud i byggebransjen og mener med henvisning til praksisen i Tyskland at dette er mulig, ifølge VG.
AA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
AA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
AA170510 Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier : Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet.
AA170510 Nå vil Frp ha forbud mot slik skatt.
AA170510 Frps landsmøte vedtok å arbeide for et forbud mot eiendomsskatt.
AA170510 Men klubben tørket inn da okkupasjonsmakten inndro radioene og nedla forbud mot offentlig dans.
VG170509 NEI, MEN JA : Partileder Siv Jensen i Frp ville ikke ha forbud mot rituell omskjæring av guttebarn, men stemte feil.
SA170509 » LETOLIN : Fra toppen av hodet, her er saker jeg mener Sola kommune burde vært prioritert FØR forbud mot fattigdom ( legg gjerne til det som mangler ) : ¶
SA170509 rael, gi den mannen en stav, totalforbud mot åpenhet rundt ilderhold i perioden mars til september, ingen rasister i våre gater, ingen bassister i våre gater, ingen er så trygg i fare, ingen rom-unger på våre skoler, stopp raseringen av Sørumsand, få tilbake Vanilla-Cola, forbud mot tiger, forbud mot tagging, forbud mot tygging og forhud mot tyg
SA170509 ngen i Norge, Med Israel for fred, Med Nord-Korea for fornuft, Med Cuba for kapitalisme, Med Heinrich Himler for koz, med vennlig hilsen peanøtthjerneforbundet, biting av tånegler - vårt siste tabu ?, rett til dagpenger, rett til nattpenger, rett til ukelønn, fem rette og to tilleggstall, forbud mot proffboksing, forbud mot å ta rennafart og slå
SA170509 lastelina, Heia Israel, gi den mannen en stav, totalforbud mot åpenhet rundt ilderhold i perioden mars til september, ingen rasister i våre gater, ingen bassister i våre gater, ingen er så trygg i fare, ingen rom-unger på våre skoler, stopp raseringen av Sørumsand, få tilbake Vanilla-Cola, forbud mot tiger, forbud mot tagging, forbud mot tygging
SA170509 for fred, Med Nord-Korea for fornuft, Med Cuba for kapitalisme, Med Heinrich Himler for koz, med vennlig hilsen peanøtthjerneforbundet, biting av tånegler - vårt siste tabu ?, rett til dagpenger, rett til nattpenger, rett til ukelønn, fem rette og to tilleggstall, forbud mot proffboksing, forbud mot å ta rennafart og slå folk i skallen med et st
SA170509 en stav, totalforbud mot åpenhet rundt ilderhold i perioden mars til september, ingen rasister i våre gater, ingen bassister i våre gater, ingen er så trygg i fare, ingen rom-unger på våre skoler, stopp raseringen av Sørumsand, få tilbake Vanilla-Cola, forbud mot tiger, forbud mot tagging, forbud mot tygging og forhud mot tyggi, kampen mot vekta
SA170509 Kampen mot rosiner i hveteboller, nei til luktelys, forbud mot bønder i bykjernen, kampen mot EF, barns rett til like lange armer, Bring Benny Back !, nei til emu, nei til emo, nei til omo, Børre er homo og nei til hetrofile prester, la bygda leve, la elva leve, åååååå levva livet, spede spira lyt få gro, kampen for tilværelsen, sakkosekkforbu
SA170509 Han står fast på at forbud er det rette.
FV170509 Et flertall på 52 prosent er for et forbud .
DN170509 Firmaet ble på begynnelsen av 2000-tallet dømt for å ha plagiert NRKs populære blånisser og en miniatyrskulptur av kong Olav som det i retten fikk forbud mot å produsere og selge.
DB170509 Under valgkampen tok Trump til orde for et « total forbud mot at muslimer kan komme inn i USA ».
DB170509 Mange jøder og muslimer vil mene at et forbud mot omskjæring er et forbud mot deres religiøse eksistens.
DB170509 Mange jøder og muslimer vil mene at et forbud mot omskjæring er et forbud mot deres religiøse eksistens.
DB170509 Den historiske forfølgelsen av jøder i Europa gjør et forbud mot omskjæring ekstra vanskelig.
AP170509 De skal erstattes av folk fra industrien, som ifølge Pruitts talsperson « vet mer om hvordan industrien rammes av regler og forbud », skriver New York Times.
AP170509 De skal erstattes av folk fra industrien, som ifølge Pruitts talsperson « vet mer om hvordan industrien rammes av regler og forbud », skriver New York Times.
AP170509 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har tidligere oppfordret de store byene i Norge til å vurdere forbud mot tigging.
AP170509 - Vi ville innført et forbud mot tigging, noe som forhåpentligvis ville redusert problemene med tilgrising.
AP170509 Etter at Frps landsmøte forrige helg vedtok at de ønsker et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn, har debatten rast.
AP170509 | Aftenposten mener : Nei til forbud mot omskjæring ¶
AP170509 I helgen ble Frp det første partiet i Norge til å vedta et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
AP170509 Frp har rett når de ønsker et forbud Benjamin King ¶
AA170509 Vi ville innført et forbud mot tigging, noe som forhåpentligvis ville redusert problemene med tilgrising, sier Solberg til Aftenposten. ( ©NTB ) ¶
SA170508 Flere partier ønsker et forbud mot tigging i Sola.
SA170508 Etter en vinter med aggressiv tigging i Sola sentrum, vil Sola trolig innføre forbud mot tigging.
SA170508 | Israel kritisk til Frps forbud mot omskjæring - mener det begrenser religionsfriheten ¶
SA170508 Frp-leder Siv Jensen ønsket ikke et vedtak om forbud mot omskjæring av guttebarn på landsmøtet i helga.
DA170508 Israels ambassadør i Norge mener Frp-leder Siv Jensen og hennes partis nye forbud mot omskjæring begrenser religionsfriheten.
DA170508 Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som har programfestet forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
DA170508 Eneste parti med forbud
AP170508 I Tadsjikistan har myndighetene lagt ned forbud mot dagens « Det udødelige regiment»-marsj.
AP170508 La oss tenke oss at et politisk parti vedtok forbud mot barnehager for barn under to år - og begrunnet det med forskning.
AP170508 Fremskrittspartiet har akkurat programfestet et forbud mot omskjæring av guttebarn.
AP170508 | Forbud mot omskjæring vil være et overtramp mot jøders foreldreansvar Espen Ottosen ¶
AA170508 | Israel kritisk til Frps forbud mot omskjæring - mener det begrenser religionsfriheten ¶
AA170508 Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som har programfestet forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
VG170507 | Forbud mot nye kebabsjapper i Venezia ¶
VG170507 Landsmøtet gikk videre inn for å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen samt ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
DN170507 Landsmøtet gikk videre inn for å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen samt ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
DB170507 I tillegg bestemte Frp på lørdag at partiet nå skal jobbe for et forbud mot omskjæring av guttebarn, at Politidirektoratet ikke skal legges ned og fortsatt bruk av tvang i kommunesammenslåinger.
DB170507 Frps landsmøte ba søndag sine representanter på Stortinget og i regjering om å finne en lovhjemmel til å forby hijab i norske skoler : « Landsmøte ber regjeringsmedlemmer og stortingsgruppen om å arbeide for en klar lovhjemmel for et slikt forbud », heter det i den vedtatte resolusjonen.
DB170507 Han har også fått flest stemmer i Canada, USA og i de oversjøiske franske fylkene, ifølge belgiske La Libre, som alltid har valgresultatene først, siden franske medier har forbud mot publisering av resultater før klokka 20 i kveld.
DA170507 | Jensen vil bli sittende til hun kastes ¶ Forbud mot eiendomsskatt, full gass i oljeutvinningen og strengere innvandringspolitikk skal gi valgseier for Frp.
DA170507 * Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.
DA170507 Forbud mot eiendomsskatt, full gass i oljeutvinningen og strengere innvandringspolitikk skal gi valgseier for Frp.
BT170507 Landsmøtet gikk videre inn for å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen samt ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.
AP170507 Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.
AP170507 Samtidig går partiet inn for et forbud mot eiendomsskatt, som er en av kommunenes virkemidler for å skaffe ekstra inntekter.
AA170507 Et klart flertall vedtok forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
AA170507 Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester, ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet, Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.
VG170506 VG MENER : Advarer mot et generelt forbud
VG170506 KONTROVERSIELT : Frps landsmøte vedtok et forbud mot rituell omskjæring.
FV170506 Likevel ble altså Frp det første partiet i Norge til å vedta et forbud mot omskjæring.
DN170506 Tilbudet kommer etter at USA og Storbritannia i mars innførte et forbud mot å ha med elektronisk utstyr større enn smarttelefoner inn i flyet på direkteflyginger fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika til USA.
DB170506 Politidirektoratets ønskede forbud mot medbrakt alkohol på årets store russetreff og en e-post-protest igangsatt av arrangøren selv har vært mye omtalt før den store festen.
DB170506 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) blir den som eventuelt skal håndheve et forbud mot rituell omskjæring på gutter.
DB170506 Frp-eren sier han ikke er bekymret for at jøder skal føle seg uønsket i Norge, slik enkelte motstandere av et forbud har hevdet både på sosiale medier på fra talerstolen på landsmøtet.
DB170506 Fra talerstolen uttrykker mindretallet i salen to hovedbekymringer til et forbud : ¶
DB170506 De ønsker ikke et forbud mot omskjæring av gutter.
DB170506 At et forbud mot rituell omskjæring skal gi helseplager på barna som omskjæres, fordi det fryktes at omskjæringen ikke vil opphøre med et forbud , men foregå uten helsepersonell.
DB170506 At et forbud mot rituell omskjæring skal gi helseplager på barna som omskjæres, fordi det fryktes at omskjæringen ikke vil opphøre med et forbud, men foregå uten helsepersonell.
DB170506 At et forbud mot rituell omskjæring skal få jøder til å forlate Norge.
DB170506 - Ja, et forbud vil jo omfatte jødene også, så det ligger en utfordring der, ja.
DB170506 Frp vil innføre et forbud mot omskjæring av guttebarn, til sterk motstand fra blant annet det jødiske miljøet i Norge.
DB170506 Fortsatt forbud mot surrogati.
DB170506 Forslag om nedleggelse av Politidirektoratet ( POD ), forbud mot omskjæring på guttebarn, krav om at skoler gjennomfører skolegudtjenester og en liberalisering av surrogati var blant de heteste stridstemaene i forkant av lørdagens politiske landsmøtedebatt.
DB170506 Forbud mot omskjæring av guttebarn.
BT170506 Flertallet i landsstyret ønsket å vedta forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
AP170506 Nestleder Per Sandberg er skuffet over ta det ble flertall for forbud .
AP170506 Frp-leder Siv Jensen ville ikke ha noe forbud mot omskjæring av guttebabyer, men stemte feil.
AP170506 Deretter ble det flertall for forbud .
AP170506 Nestleder Per Sandberg er skuffet over ta det ble flertall for forbud .
AP170506 Frp-leder Siv Jensen ville ikke ha noe forbud mot omskjæring av guttebabyer, men stemte feil.
AP170506 Deretter ble det flertall for forbud .
AP170506 Har du alt fått med deg hva de politiske kranglene vil handle om ? Forbud mot omskjæring og 7 andre saker Frp-erne strides om.
AA170506 Vi har fra før et klart forbud mot omskjæring av jenter og kan ikke se hvorfor gutter skal ha et svakere rettsvern mot overgrep på egen kropp enn jenter.
AA170506 Sandbergs leder redaksjonskomiteen, og etter det NTB forstår jobbes det nå for å få på plass et kompromissforslag som ikke tar til orde for et forbud .
AA170506 Et flertall i landsstyret ønsker å forby, mens et mindretall ikke ønsker et forbud .
AA170506 Landsmøtet gikk med klart flertall inn for å vedta et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
SA170505 Nå skal politikerne vurdere forbud .
DB170505 Vasile oppfordret meg og Fremskrittspartiet til å arbeide for et forbud mot tigging i Norge, og sørge for at romfolk i større grad får hjelp til utdannelse og arbeid i Romania.
DB170505 I desember 2015 ble det som kjent innført forbud mot å ta med ståbrett og enhjulinger som bagasje på en rekke flyselskap verden over, også i Norge, nettopp på grunn av brannrisikoen.
DA170505 Under nestleder Per Sandbergs ledelse jobber redaksjonskomiteen etter det NTB forstår nå for å få på plass et kompromissforslag som ikke tar til orde for et forbud .
DA170505 Fremskrittspartiet kan i helgen gå inn for et forbud mot rituell omskjæring av gutter.
DA170505 Under nestleder Per Sandbergs ledelse jobber redaksjonskomiteen etter det NTB forstår nå for å få på plass et kompromissforslag som ikke tar til orde for et forbud .
DA170505 Fremskrittspartiet kan i helgen gå inn for et forbud mot rituell omskjæring av gutter.
AP170505 Har du alt fått med deg hva de politiske kranglene vil handle om ? Forbud mot omskjæring og 7 andre saker Frp-erne strides om.
AP170505 Om Frps landsmøte sier ja til forbud mot omskjæring, blir de første parti med dette standpunktet.
AP170505 Også før landsmøtet i 2013 diskuterte Frp er forbud mot omskjæring av gutter, uten at dette ble vedtatt.
AP170505 Kohn mener et forbud vil være det samme som « å forby jødisk religiøs praksis ».
AP170505 Ja eller nei til et forbud mot omskjæring av gutter blir et hett tema på Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen.
AP170505 Imam Hamid Ali Farooq ved Islamic Cultural Centre understreker at han respekterer at forskjellige partier har ulike meninger, men mener et forbud ikke er veien å gå.
AP170505 Imam Hamid Ali Farooq ved Islamic Cultural Centre er kritisk til forslaget om forbud .
AP170505 Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn mener Fremskrittspartiet må velge mellom religionsfrihet og et forbud mot rituell omskjæring av gutter.
AP170505 Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn, mener et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn « er å forby jødisk religiøs praksis ».
AP170505 Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Aftenposten er blant dem som ikke støtter et forbud .
AP170505 - Et forbud vil neppe stanse denne praksisen.
AP170505 - Er du bekymret for at norske jøder og muslimer vil oppfatte Frp-forslaget om forbud mot omskjæring av guttebarn som en krigserklæring ?
AP170505 ) ved Islamic Cultural Centre og forstander Ervin Kohn ved Det Mosaiske Trossamfunn er kritiske til et forbud mot rituell omskjæring.
AA170505 Reforhandling av EØS-avtalen og forslag om forbud mot eiendomsskatt blir viktigere enn taktikkeri mot sentrum.
AP170504 Leder av Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, sier forslaget om forbud mot omskjæring av guttebarn er « intoleranse av verste sort ».
AP170504 Et mindretall ønsker ikke et forbud .
AP170504 | Forbud mot omskjæring av gutter og syv andre saker det blir strid om på Frps landsmøte ¶
FV170503 Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF ) tar fylkesmannens forbud mot lydanlegg i kristne teltmøter på Justøy opp med helse- og omsorgsministeren.
AA170503 Pakistan hevet et midlertidig forbud mot dødsstraff og etablerte militære domstoler for å stille militante islamister for retten etter at over 150 personer ble drept i et Taliban-angrep på en skole i desember 2014.
AA170503 Hagen krever forbud mot eiendomsskatt ¶
VG170502 Etter å ha reist en drøy uke som turist gjennom landet, med hjelp av sosiale medier, fremstår unge iranere som eksperter i å manøvrere i en hverdag preget av påbud og forbud .
DB170502 Spørsmålet om kommunetvang er en av totalt seks dissenser i partiprogrammet, sammen med spørsmålet om adgang til lagring av IP-adresser, surrogati, forbud mot rituell omskjæring av gutter, dobbelt statsborgerskap, og nedleggelse av Politidirektoratet.
DB170502 Men er tiggerforbud et skritt i riktig retning, eller vil et flatt forbud som rammer upresist og langt utenfor stridens tema være et feilgrep og et unødvendig tiltak ?
DB170502 Jeg har forståelse for at noen politikere og representanter for politiet ønsker seg et flatt forbud mot tigging, fordi det er korteste vei, men den korteste veis prinsipp er et prinsipp som i liten grad samsvarer med rettsstatsprinsippene, som har langsommere prosesser forankret i rettssikkerhetsnormer.
DB170502 Ikke uventet er det sentrale tema et spørsmål om forbud som reguleringsmekanisme, forankret i et emosjonelt underliggende behov for å usynliggjøre velstandssamfunnets underside.
DB170502 I lys av ovenstående er derfor diskusjonen om forbud ikke forankret i noe behov for nye hjemler.
DA170502 Det forrige byrådet hadde forbud mot å bygge kommunale barnehager.
AP170502 Også Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen har konkludert med dette.
AP170502 Forrige uke ble det dessuten kjent at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gransker 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria. 30 av disse angrepene skal ha funnet sted siste halvdel av 2016. 15 av angrepene skal ha skjedd i år.
AP170502 Også Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen har konkludert med dette.
AP170502 Forrige uke ble det dessuten kjent at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gransker 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria. 30 av disse angrepene skal ha funnet sted siste halvdel av 2016. 15 av angrepene skal ha skjedd i år.
AA170502 I Tyrkia ble 165 personer pågrepet da om lag 200 personer forsøkte å gå til den symboltunge Taksimplassen, der det var nedlagt forbud mot å demonstrere. ( ©NTB ) ¶
VG170501 Men hvis Stortinget vedtar et forbud , vil ESA-domstolen etter alt å dømme kreve at EØS-reglene trumfer ILO-konvensjoner. * 1 Holship-dommen i Høyesterett ¶
VG170501 Landsmøtet i El- og IT-forbundet har krevd et forbud mot bemanningsselskaper.
DN170501 Frps landsmøte skal ta stilling til åtte dissenser om blant annet surrogati og forbud mot omskjæring.
DB170501 Det er imidlertid ikke noe forbud mot bruk av surrogatmødre i utlandet for norske statsborgere - noe som innebærer at nordmenn som vil bruke metoden for å bli foreldre, ofte reiser til for eksempel India, hvor de betaler kvinner for å leie ut kroppen sin til barneproduksjon.
DA170501 I Istanbul i Tyrkia var det også uro, der politiet måtte bruke tåregass for å spre om lag 200 personer som forsøkte å gå til den symboltunge Taksimplassen, der det var nedlagt forbud mot å demonstrere. 165 demonstranter ble pågrepet.
DA170501 Frps landsmøte skal ta stilling til åtte dissenser om blant annet surrogati og forbud mot omskjæring.
AP170501 I Istanbul i Tyrkia brukte politiet tåregass for å spre omtrent 200 personer som forsøkte å gå til Taksimplassen der det var nedlagt forbud mot å demonstrere. 165 demonstranter ble pågrepet.
AA170501 Tyrkisk politi brukte tåregass for å spre demonstranter som forsøkte å trosse myndighetenes forbud og marsjere til Taksimplassen i Istanbul for å feire 1. mai.
AA170501 Hele verden jobber nå for et forbud mot atomvåpen, bare ikke Norge, sier Hilt.
SA170430 Frps landsmøte skal ta stilling til åtte dissenser om blant annet surrogati og forbud mot omskjæring.
DB170429 Tyrkiske kommunikasjonsmyndigheter opplyser samme dag at de håndhever det de kaller et forbud mot Wikipedia.org etter en rettsordre som skal beskytte « nasjonal sikkerhet og offentlig orden ».
DB170429 Lørdag la regjeringen dessuten ned forbud mot de enormt populære datingprogrammene på tyrkisk TV.
DB170429 | Dømt for å ha knivstukket samboerens eksmann ¶ ¶ FORBUD : Kinesiske myndighetene har laget en liste med over to dusin muslimske navn som nå er forbudt i Xinjiang-provinsen som ligger vest i Kina.
DB170429 Tidligere i april trådte et lignende forbud i kraft.
DB170429 Samme forbud gjorde det også hjemmeundervisning ulovlig.
BT170429 VIL HA FORBUD : At vi ikke bør støtte kriminalitet, er vel de fleste enige om, skriver innsender.
BT170429 Men bør vi ha et forbud mot ren tigging ?
AA170429 President Recep Tayyips Erdogans regjering har allerede diskutert et slikt forbud i flere måneder.
AA170429 Tyrkiske kommunikasjonsmyndigheter opplyser samme dag at de håndhever det de kaller et forbud mot Wikipedia.org etter en rettsordre som skal beskytte « nasjonal sikkerhet og offentlig orden ».
AA170429 Lørdag la regjeringen dessuten ned forbud mot de enormt populære datingprogrammene på tyrkisk TV.
AA170429 Tyrkiske kommunikasjonsmyndigheter opplyser samme dag at de håndhever det de kaller et forbud mot Wikipedia.org etter en rettsordre som skal beskytte « nasjonal sikkerhet og offentlig orden ».
AA170429 Lørdag la regjeringen dessuten ned forbud mot de enormt populære datingprogrammene på tyrkisk TV.
SA170428 Fredag beordret Trump en gjennomgang av landets femårsplan for olje- og gassvirksomhet, som blant annet innebærer forbud mot boring etter olje og gass i arktiske farvann.
DN170428 Fredag beordret Trump en gjennomgang av landets femårsplan for olje- og gassvirksomhet, som blant annet innebærer forbud mot boring etter olje og gass i arktiske farvann.
DB170428 ( Dagbladet ) : Mye har vært skrevet og sagt om Politidirektoratets ønskede forbud mot medbrakt alkohol på årets store russetreff.
DB170428 Så mange som 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), skriver NTB.
AP170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AP170428 Fredag ble forslag til forbud mot det muslimske heldekkende ansiktssløret nikab behandlet i underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, og forslaget ble godkjent.
AP170428 Dagen etter innførte EASA flyforbud for Super Puma-helikoptre, et forbud som varte til 7. oktober ( helikoptertypen har fortsatt flyforbud i Norge og Storbritannia ).
AA170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AA170428 Fredag ble forslag til forbud mot det muslimske heldekkende ansiktssløret nikab behandlet i underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, og forslaget ble godkjent.
AA170428 Fredag beordret Trump en gjennomgang av landets femårsplan for olje- og gassvirksomhet, som blant annet innebærer forbud mot boring etter olje og gass i arktiske farvann.
FV170427 « Fremtiden i våre hender » mener et forbud mot hundeposer i plast bør vurderes.
DN170427 Det tok flere uker, og forbud fra internasjonale flyselskaper om å ta med modellene om bord på fly, før ledelsen innså det var et alvorlig problem.
AA170427 Ønsker forbud
AA170427 Han roser partiets representant i næringskomiteen, Line Henriette Hjemdal, for å ta tak i opsjonsproblematikken og jobbe for et forbud .
AA170427 - Jeg håper vi kan få etablert forbud mot opsjonsavtaler, slik Landbruksdirektoratet har foreslått.
DN170426 Indiske barer og restauranter er fortvilte etter det er innført forbud mot å selge alkohol ved serveringssteder langs hovedveiene.
DN170426 Det er allerede nedlagt forbud i fem delstater, men i Madhya Pradesh og Chhattisgarh vurderes det regelrette forbud .
DN170426 Det er allerede nedlagt forbud i fem delstater, men i Madhya Pradesh og Chhattisgarh vurderes det regelrette forbud.
DN170426 - Forbud er ikke et effektivt virkemiddel for å håndtere alkoholmisbruk.
DB170426 Ikke kunne jeg selge, og i 2007 kom det et midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen.
AP170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AP170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AP170426 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har tidligere fastslått at det trolig ble benyttet « sarin eller en sarin-lignende substans ».
AP170426 For eksempel når utenriksminister Børge Brende sier at å støtte et forbud mot atomvåpen er populisme.
AA170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170426 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170426 april, der Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) tidligere har fastslått at det trolig ble benyttet « sarin eller en sarin-lignende substans ».
VG170425 Rektor Songstad har registrert at noen foreldre mener et forbud mot smartklokker på skolene begrenser bruken - som kontaktverktøy mellom foreldre og barn.
VG170425 LA NED FORBUD : Rektor Per Sogstad ved Krohnengen og Eventyrskogen skole i Bergen.
VG170425 Jeg har forståelse for at skoler innfører forbud mot smartklokker.
VG170425 Elever : Smart med forbud mot smarttelefon ¶
DN170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
DB170425 ¶ ØNSKER FORBUD : MDG ønsker forbud mot heliumballonger i Drammen.
DB170425 ¶ ØNSKER FORBUD : MDG ønsker forbud mot heliumballonger i Drammen.
DB170425 Men et nytt forbud fra fylkesmannen kan sette stopper for produksjonen.
DB170425 En dommer i Arkansas la ned forbud mot bruk av vekuroniumbromid, fordi firmaet som produserer legemiddelet hevder at de ble forledet da de solgte det til fengselet.
DA170425 Utenriksminister Børge Brende har omtalt støtte til et forbud for « populisme », og sier at en slik prosess er meningsløs fordi den ledes av land uten atomvåpen.
DA170425 Hvorfor : Gleder seg over at Ap-landsmøtet har uttalt at partiet skal jobbe for et forbud mot atomvåpen.
DA170425 De 132 landene som jobber for forbud er i godt selskap om han mener dette er populisme.
DA170425 Arild Hermstad, som er MDG førstekandidat i Hordaland, understreker at de ikke ønsker noe nasjonalt forbud mot disse ballongene.
DA170425 - Hvorvidt man vil ha et lokalt forbud mot heliumsballonger må være opp til hver enkelt kommune.
BT170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
BT170425 - Men vi hadde nok foretrukket at det ble gitt klare retningslinjer istedenfor et forbud .
BT170425 Norwegian sier Aps forslag strider med loven : ¶ - Forbud mot AOC-etableringer er lovstridig og vil i så fall berøre mange flyselskap i Europa da det er helt vanlig i bransjen.
BT170425 Norwegian mener et forbud er lovstridig.
BT170425 Med kunnskap om at donasjoner til tiggere ikke er en varig løsning på noe problem, og i tillegg i mange tilfelle bidrar til organisert kriminalitet, bør vi gjeninnføre det forbud vi hadde her i landet frem til 2005.
BT170425 I forarbeidene til Løsgjengeloven §11 begrunnes forbud mot sedvanemessig tigging med bekjempelse « av det saakallede fantefolks omstreiferi ».
BT170425 Hva angår kriminalitetsbekjempelse fremholdes fra motstandere av forbud at den bakenforliggende kriminelle aktiviteten allerede er forbudt.
BT170425 Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen vil blåse nytt liv i et forbud som ble avviklet i 2005.
BT170425 Et forbud ville også fjerne en arena for menneskehandel.
BT170425 Et forbud mot tigging ville gi anledning til bortvisning av dem som i dag har mulighet til å legge til rette for kriminell aktivitet og inntjening.
BT170425 Et forbud mot tigging vil på ingen måte løse alt.
BT170425 At i stedet for forbud mot tigging, bør politi og påtalemyndighet forfølge det som i dag er lovstridig.
AA170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
AA170425 De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.
AA170425 Arild Hermstad, som er MDG førstekandidat i Hordaland, understreker at de ikke ønsker noe nasjonalt forbud mot disse ballongene.
AA170425 - Hvorvidt man vil ha et lokalt forbud mot heliumsballonger må være opp til hver enkelt kommune.
VG170424 » For det andre mener Braut-Hegghammer dessuten at et forbud , ved å kaste lys på det ubehagelige faktum at en gruppe land nekter å gi slipp på sine masseødeleggelsesvåpen, kan « undergrave samholdet som er ein føresetnad for eit effektivt ikkjespredningsregime.
VG170424 Slik vi ser det er det ingen som har klart å argumentere godt for hvordan et forbud skal kunne virke ødeleggende på det internasjonale arbeidet for ikkespredning og nedrustning.
VG170424 Ideen om et forbud mot atomvåpen har riktignok fått kritikk fra flere hold.
VG170424 Formålet med å forhandle et forbud er å svekke legitimiteten atomvåpen har fått i det internasjonale samfunn.
VG170424 Et forbud vil ikke svekke, men styrke eksisterende avtaler.
VG170424 Et forbud mot atomvåpen vil styrke ikkespredningsregimet.
VG170424 Et forbud kan øke faren for atomkrig og undergrave det eksisterende regelverket for hindring av atomspredning, hevder hun.
VG170424 Den blåblå regjeringen har stått last og brast med Trump og Putin i sin motstand mot de historiske FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen.
VG170424 Debatt Et forbud mot atomvåpen vil styrke ikkespredningsregimet.
VG170424 Braut-Hegghammer mener for det første at et forbud vil undergrave arbeidet for å hindre spredning av atomvåpen ved å skyve bort USA.
VG170424 ( 2 ) Påstanden om at atomvåpen ikke må forbys fordi et forbud kan skape splid i det internasjonale samfunnet er heller ikke spesielt overbevisende.
VG170424 Krever forbud
SA170424 Vi vet at russen ikke drikker mindre på grunn av et forbud mot medbrakt alkohol.
FV170424 De vil ha forbud mot tigging og fjerne leiren under broa på Vesterveien.
DB170424 Om det blir forbud mot tigging, er det fremdeles lov å kjøpe magasinet Folk er Folk - slik at man i tillegg til god samvittighet kan få lærdom om romfolkets historie.
DB170424 Man klarer aldri å fjerne tigging med forbud .
DB170424 All diskriminering er faktisk allerede forbudt i Norge, gjennom et generelt forbud i Grunnloven og gjennom det generelle diskrimineringsforbudet i FNs Konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som også er norsk lov.
DA170424 Trenger ikke forbud
DA170424 Christian Wedler ( Frp ) sier han opplever stor støtte for tiggeforbud blant politibetjenter han har snakket med, til tross for at politiledelsen stadig sier at et forbud ikke trengs i Stavanger.
SA170423 Bent Høie og Høyre ønsker et totalforbud mot tigging og støttes av Frp, men Venstre og KrF er imot et slikt forbud .
DA170423 Akkurat det har vi allerede forbud mot i dag, sier Mossige og fortsetter : ¶
DA170423 - Dette er ikke et forbud for å bli kvitt tigging, men et forbud for å bli kvitt et annet, større problem.
DA170423 - Dette er ikke et forbud for å bli kvitt tigging, men et forbud for å bli kvitt et annet, større problem.
DA170423 To tredeler av FNs medlemsland har deltatt i forhandlingene om et forbud mot atomvåpen, som begynte i mars i år.
AP170423 Plutselig ville ingen vedkjenne seg at de var for forbud , blant annet fordi forslaget ville kriminalisert også å hjelpe tiggere.
AP170423 I årevis har et forbud på tigging vært høyt på agendaen.
VG170422 | Forbud mot all bålbrenning i Østfold etter flere gressbranner ¶
DB170422 Det er helt unødvendig å gjøre dette, når man ved et forbud kan få det vekk - og fortsatt sørge for at alle konkurrerer på like vilkår.
DB170422 Løsningen mot organisert kriminalitet er altså ikke å innføre et forbud mot tigging, men at politiet faktisk håndhever de lover og regler som allerede finnes.
DB170422 Da spørs det om et forbud om tigging vil ha samme effekt på narkotikasalg, prostitusjon og tyveri.
DB170422 Det er forståelig at ønsker om tiggerforbud blusser opp etter den siste ukens avsløringer, men all den tid politiet ikke har ubegresede ressurser, er det viktigere å gi dem bedre våpen mot åpenbart kriminelle aktiviteter, snarere enn å skape ekstra byrder gjennom å skulle håndheve et forbud mot noe som også enslige, desperate mennesker tyr til.
DA170422 Onsdag konkluderte Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) med at ofrene ble utsatt for saringass eller en lignende gift.
DA170422 Hvordan håndheves forbud mot magasinsalg uten å ramme Asfalt-selgere ?
AP170422 Reaksjonen kommer etter at justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) oppfordrer de store byene i Norge til å vurdere forbud mot tigging.
AP170422 For disse problemene er det ikke behov for et nytt forbud .
AP170422 - Det beste hadde vært en nasjonalt forbud .
VG170421 » Valgordninger, uniforsreglementer og moralske forbud og påbud finner sine begrunnelser i representativitet, deltagelse, legitimitet og samfunnets sammenhengskraft.
VG170421 Vi innser at normerende forbud og påbud må ha legitimitet i befolkningen.
DB170421 Blant annet protesterte han mot Russlands forbud mot « homoseksuell propaganda » før OL i Sotchi 2014. 37-åringen dro også til Hellas for å hjelpe til i arbeidet med flyktningestrømmen.
DB170421 Blant annet protesterte han mot Russlands forbud mot « homoseksuell propaganda » før OL i Sotchi 2014.
DB170421 Men det er her regjeringspartienes kortslutning finner sted : De mener at et forbud mot tigging vil gi politiet enda et verktøy i kassa når de skal bekjempe organisert kriminalitet tilknyttet disse miljøene.
DB170421 Ikke fordi et forbud mot tigging er en rasjonell eller logisk reaksjon på organisert kriminalitet, men av årsaker som heller kan kalles ussel politisk opportunisme.
DB170421 Et tiggeforbud er derfor bare et forbud mot synlig fattigdom og nød.
DB170421 Et forbud mot å be fremmende om penger må i så fall bero på en tro på at alvorlig kriminalitet springer ut ifra tigging - at handlingen « be om penger fra fremmede » er et dragsug mot ulovlig virksomhet.
DA170421 Dommen i Lyon tar utgangspunkt i at retur til Norge ville bryte det såkalte « non-refoulement»-prinsippet, et folkerettslig forbud mot å sende personer til steder hvor de risikerer forfølgelse, eller hvor de risikerer å sendes videre til forfølgelse.
DA170421 Dommen i Lyon tar utgangspunkt i at retur til Norge ville bryte det såkalte « non-refoulement»-prinsippet, et folkerettslig forbud mot å sende personer til steder hvor de risikerer forfølgelse, eller hvor de risikerer å sendes videre til forfølgelse.
DA170421 Dommen i Lyon tar utgangspunkt i at retur til Norge ville bryte det såkalte « non-refoulement»-prinsippet, et folkerettslig forbud mot å sende personer til steder hvor de risikerer forfølgelse, eller hvor de risikerer å sendes videre til forfølgelse.
AA170421 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170421 Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.
AA170421 Politikere, særlig fra Frp, som tapte kampen forrige gang tigging var et hett tema, pusser støvet av sitt gamle krav om å innføre forbud .
AA170421 Politiarbeid er den riktige veien å gå, ikke et generelt forbud mot tigging som kan ramme uskyldige.
VG170420 FORBUD : Høringen om Jehovas vitner fant sted i høyesterett i Russland i Moskva torsdag.
SA170420 I stedet for forbud ble dukken her solgt på halv pris i landets lekebutikker.
SA170420 I Tyskland har dukken blitt rammet av spionasjeregelverk, og derfor møtt forbud .
SA170420 C : Forbud mot å parkere lørdager fra 08.00 til 17.00.
FV170420 C : Forbud mot å parkere lørdager fra 08.00 til 17.00.
DB170420 ¶ VIL HA FORBUD : Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener det som kommer fram i Brennpunkt-dokumentaren « Lykkelandet » er gode grunner til å innføre et tiggeforbud.
DB170420 Tidligere i dag har Erna Solberg og Høyre sagt at de fortsatt ønsker et forbud mot tigging i Norge.
DB170420 Støtter ikke lokale forbud
DB170420 Justisminister Per-Willy Amundsen sier i kveld til NRK at det som kommer fram i dokumentaren er gode argumenter for å innføre lokale forbud mot tigging umiddelbart.
DB170420 I Oslo har heller ikke byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) støttet et lokalt forbud .
DB170420 - Det beste hadde vært en nasjonalt forbud .
DB170420 Politiet argumenterte og arbeidet aktivt for å få Oslo kommune til å vedta et lokalt forbud mot tigging.
DB170420 Ministeren svarer at han er klar for innføre et nasjonalt forbud når stortinget er parat.
DB170420 Men hvorfor kobles dette til et forbud mot tigging ?
DB170420 Et universelt forbud ville ramme gruppen i kraft av deres svakhet : frevær av ressurser til å skaffe et sted å sove legalt.
DB170420 Et forbud mot å sove ute ville ramme gruppen helt treffsikkert.
DB170420 Da dette ikke førte frem, fant noen på at man kunne innføre et forbud mot å sove på offentlige steder.
DA170420 Byrådet i Oslo responderte på akutt høy luftforurensning i januar ved å innføre et midlertidig og kortvarig forbud mot dieselbiler.
DA170420 Sosialbyråd Erlend Horn ( V ) i Bergen vil heller ikke ha noe forbud .
DA170420 Sier nei til forbud
DA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag.
DA170420 - Det beste hadde vært et nasjonalt forbud .
DA170420 Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo mener begeret er fullt og ber bystyret innføre forbud mot tigging i hovedstaden.
DA170420 Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging, skriver de videre.
DA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter.
BT170420 I stedet for forbud ble dukken her solgt på halv pris i landets lekebutikker.
BT170420 I Tyskland har dukken blitt rammet av spionasjeregelverk, og derfor møtt forbud .
BT170420 Responsen fra politikerne burde være å trappe opp politiets arbeid, ikke å innføre nye forbud .
BT170420 Responsen fra politikerne burde være å trappe opp politiets arbeid, ikke å innføre nye forbud , mener BT på lederplass.
BT170420 Onsdag meldte Os-ordfører Marie Bruarøy ( H ) at kommunen vil innføre et forbud .
BT170420 Et forbud mot å tigge er ikke en målrettet løsning på problemet.
BT170420 Bergen trenger ikke et nytt forbud for å bekjempe det som allerede er forbudt.
BT170420 Et forbud mot tigging vil ikke fjerne prostitusjon, det kriminelle nettverket eller de kyniske bakmennene.
BT170420 Et forbud mot tigging kan ikke løse utfordringene skissert i innlegget til Høyre-politikerne så lenge man har fattigdom.
BT170420 Det mangler ikke noe forbud .
BT170420 C : Forbud mot å parkere lørdager fra 08.00 til 17.00.
AP170420 På spørsmål om ikke den spente situasjonen i Nord-Korea viser nettopp behovet for et forbud mot atomvåpen, svarer Brende : ¶
AP170420 Et forbud ville først og fremst bidratt til at de som etterlever vedtak må forholde seg til det.
AP170420 Det gjorde heller ikke Norge, som tidligere har gått i front for et forbud mot blant annet klasevåpen.
AP170420 - Jeg tror ikke et forbud ville stoppet Kim Jong-un i å utvikle atomvåpen.
AP170420 132 land deltok i den første forhandlingsrunden om et forbud tidligere denne måneden.
AP170420 I stedet for forbud ble dukken her solgt på halv pris i landets lekebutikker.
AP170420 I Tyskland har dukken blitt rammet av spionasjeregelverk, og derfor møtt forbud .
AP170420 C : Forbud mot å parkere lørdager fra 08.00 til 17.00.
AA170420 Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo mener begeret er fullt og ber bystyret innføre forbud mot tigging i hovedstaden.
AA170420 Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging, skriver de videre. ( ©NTB ) ¶
AA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter.
AA170420 Sosialbyråd Erlend Horn ( V ) i Bergen vil heller ikke ha noe forbud .
AA170420 - Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo, og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter, skriver de to Frp-politikerne i sitt forslag.
AA170420 - Det beste hadde vært et nasjonalt forbud .
AA170420 - Det beste hadde vært en nasjonalt forbud .
VG170419 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har ikke offisielt bekreftet dette, men de britiske delegatene tvitret onsdag at det er funnet spor etter sarin eller en annen nervegass etter angrepet, som kostet 87 mennesker livet.
VG170419 Høyres gruppeleder i Bergen : - Nødt til å innføre forbud
VG170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging.
VG170419 Et forbud kan ifølge avisen bli vedtatt i kommunestyret i juni.
VG170419 - Vi har lenge vurdert å innføre et slikt forbud lokalt, men når vi nå ser hvor tydelig politiet uttaler seg i dokumentaren og her lokalt, finner vi at tiden er moden, sier hun til avisen.
VG170419 Ordfører i kommunen, Arne Thomassen, sier til VG at de trodde det gikk mot et nasjonalt forbud da de innførte det.
VG170419 Men han ser ikke behovet for et nasjonalt forbud nå.
VG170419 Hovedårsaken er at hvis det skal være noe, må det være et nasjonalt forbud .
VG170419 En stund var det ikke bra forhold, da var vi for et nasjonalt forbud , sier Gleditsch.
VG170419 - Er det ikke aktuelt å vurdere et forbud ?
VG170419 Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.
SA170419 Konklusjonen fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot Khan Sheikhoun 4. april.
SA170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DN170419 Departementet la ned forbud mot at Probana markedsførte mini-MBA som utdannelse på « høyskolenivå » og som MBA.
DN170419 Departementet la ned forbud mot at Probana markedsførte mini-MBA som utdannelse på « høyskolenivå » og som MBA.
DB170419 Konklusjonen fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot Khan Sheikhoun 4. april.
DB170419 Sent i går kveld gikk Fremskrittspartiet ut med ønske om forbud mot tigging.
DB170419 Men våren 2016, da selskapet Oui AS ble registrert i Brønnøysundsregistrene, hadde begge to fortsatt forbud mot å drive næringsvirksomhet.
DB170419 Han nevnte ikke at han hadde forbud mot å drive næringsvirksomhet - og at mobilnummeret og e-postadressen begge er registrert på datterens firma.
DA170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DA170419 Ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans, ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
DA170419 To ansatte anmelder Blidensol sykehjem etter forbud mot hijab ¶
DA170419 Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.
DA170419 - Dette er ikke er forbud for å bli kvitt tigging, men et forbud for å bli kvitt et annet, større problem.
DA170419 - Dette er ikke er forbud for å bli kvitt tigging, men et forbud for å bli kvitt et annet, større problem.
BT170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
BT170419 Danmark og England har nasjonale forbud mot tigging, mens andre europeiske land har gitt kommunene hjemmel til å regulere selv, i tråd med den norske ordningen.
BT170419 | Forbud mot tigging - et veivalg ¶
BT170419 Forbud sitter dermed langt inne.
AP170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AP170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging.
AP170419 Kommuner vil ha forbud
AP170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging.
AA170419 Konklusjonen fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) er basert på prøver fra ti ofre for angrepet mot Khan Sheikhoun 4. april.
AA170419 Uomtvistelige resultater viser at ofrene var utsatt for saringass eller en lignende substans i Syria, opplyser Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
AA170419 Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.
AA170419 Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging.
AA170419 - Vi har lenge vurdert å innføre et lokalt forbud , men når vi nå ser hvor tydelig politiet uttaler seg både i dokumentaren og lokalt, er tiden moden, sier Høyre-ordføreren. ( ©NTB ) ¶
DB170418 Hegnar : Forbud mot eiendomsskatt ?
DB170418 Hun har tidligere tatt til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene bør utvides til alle offentlige steder.
DA170418 Syv forbud
BT170418 Horn er forberedt på en debatt om forbud mot tigging i Bergen og nasjonalt.
BT170418 Hjemdal understreker at hun og partiet har gått inn for nasjonalt forbud tidligere og antyder at det kan bli neste steg for dem.
BT170418 Frp mener et forbud vil være et virkemiddel for å bekjempe alvorlig kriminalitet som trafficking.
VG170417 Han var en svoren veganer, og i studioet hans Paisley Park var det strengt forbud mot røyking og drikking.
DB170417 Supporterne tok på seg niqab for å lure seg unna nytt forbud : - Takk for smutthullet ¶
VG170416 Les også : Derfor vurderte Russland forbud mot « Skjønnheten og udyret » ¶
DB170416 Fra et forbud mot å ha privat mobiltelefon og internett kan man nå kjøpe internett-tilgang - omtrent på ethvert gatehjørne - i alle fall i Havanna.
FV170415 | Nå blir det forbud mot dette : - Du kan bli bøtelagt ¶
VG170414 Det var Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) som sto bak grunnarbeidet.
SA170414 Russland kritiserer Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet.
SA170414 Under en pressekonferanse i Moskva, der Syria og Irans utenriksministre også var til stede, fikk Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gjennomgå for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet for ti dager siden.
DB170414 Et internasjonalt forbud mot cannabis uten USA med på lag er utenkelig.
AA170414 Under en pressekonferanse i Moskva, der Syria og Irans utenriksministre også var til stede, fikk Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) gjennomgå for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet for ti dager siden.
VG170413 I forrige uke fikk den tidligere Spice Girls-stjernen Mel B rettens medhold i å ilegge Stephen Belafonte ( 41 ) besøksforbud, samt forbud mot i det hele tatt å nærme seg henne og barna.
AP170413 De blir derfor underlagt ganske strenge restriksjoner eller totalt forbud , ifølge medieviter Elisabeth Staksrud.
VG170412 Han ba samtidig om en grundig etterforskning av angrepet, og varslet at han vil ta kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
DB170412 Vil jobbe for internasjonalt forbud
DB170412 I rapporten skriver Forbrukerrådet at de ønsker at flere aktører jobber for et internasjonalt forbud mot valutaveksling som er ugunstig for forbrukerne.
DB170412 I sin iver etter forbud mot skatt, ignorerer også Karlsen kommunens rettmessige krav på selvstendighet.
BT170412 I dag er det et generelt forbud mot å drikke på offentlig plass, og det gjelder også i parker og på badestrender.
AA170412 Taiwanske myndigheter har også gått inn for et forbud mot å selge og spise kjøtt fra hund og katt, og personer som selger slikt kjøtt kan få bøter på inntil 250.000 taiwanske dollar ( 70.000 kroner ).
VG170411 Spicer nekter for at innreiseforbudet er et forbud
VG170411 Det blir ikke bedre av at Sverige ikke har forbud mot medlemskap i terrororganisasjoner som IS.
SA170411 Generelt er det ikke forbud mot å legge ut bilder og videoer med voldsskildringer på Facebook.
BT170411 Han sier også at Russland vil ta kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og be verdenssamfunnet om at slike hendelser blir grundig etterforsket.
BT170411 | Herre over egen lommebok ¶ Forbud mot eiendomsskatt vil svekke kommunenes selvstyre.
BT170411 Dette handlingsrommet bør ikke begrenses av statlige forbud .
AP170411 I flere tilfeller er det sådd tvil om middelet virker godt, men USAs høyesterett har bestemt med fem mot fire stemmer at bruken ikke er i strid med grunnlovens forbud mot « grusom og uvanlig straff ».
AP170411 Dette sier han altså til tross for at OPCW, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, allerede har FN-mandat til å granske hendelsen og startet etterforskning umiddelbart etter hendelsen.
AA170411 Generelt er det ikke forbud mot å legge ut bilder og videoer med voldsskildringer på Facebook.
AA170411 Generelt er det ikke forbud mot å legge ut bilder og videoer med voldsskildringer på Facebook.
DB170410 Statens seniorråd har kjempet for å få et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.
DB170410 Det er på høy tid at et forbud kommer på plass.
DA170410 De har kanskje aldri hørt at det er forbud mot å kle seg i karnevalsdrakt på offentlig sted ? » ¶
BT170410 De vil ha slutt på det de kaller unødvendige forbud .
DB170409 Svendsrud peker på at Stortinget har bedt regjeringen vurdere et forbud mot mikroplast i kosmetiske produkter, men mener at et nasjonalt forbud vil ha liten betydning i global sammenheng.
DB170409 Svendsrud peker på at Stortinget har bedt regjeringen vurdere et forbud mot mikroplast i kosmetiske produkter, men mener at et nasjonalt forbud vil ha liten betydning i global sammenheng.
DB170409 Historien finnes både i Koranen og Bibelen, og muslimer og kristne tolker den som et forbud mot homofili.
BT170409 Ifølge Eriksson har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, og vil derfor ikke uttale seg om avhøret utenom å bekrefte at det fant sted.
AP170409 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har allerede startet etterforskning av det påståtte angrepet med kjemiske våpen.
AP170409 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har allerede startet etterforskning av det påståtte angrepet med kjemiske våpen.
VG170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført. | « Jersey Shore»-stjerne risikerer fengsel ¶
VG170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.
SA170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
FV170408 Som de aller første, har tre tenåringsgutter fått forbud mot å oppholde seg i Kristiansand sentrum.
FV170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
DB170408 « Gender » er blitt samlebetegnelsen på alt fra selvbestemt abort til likelønn, forbud mot familievold, aksept av utradisjonelle seksuelle orienteringer og FNs barnekonvensjon.
DB170408 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet undersøkelser av hendelsen.
BT170408 Men er forbud riktig ?
BT170408 Men at islamske miljøer bevisst provoserer med fanatiske klesuttrykk, gjør ikke forbud mer riktig.
BT170408 Men forbud er ingen garanti mot verken tvang eller undertrykkelse.
BT170408 I Norge ble Frps forslag om å forby burka og nikab nedstemt av Stortinget i 2010, men i fjor høst startet regjeringen arbeidet med forbud i undervisningssituasjoner.
BT170408 Et problem med liberale verdier, er at de alltid møter opp i døren når det er snakk om forbud .
BT170408 Et norsk forbud mot nikab skyter spurv med kanon på samme måte.
BT170408 EMD har aldri kommet til at forbud mot hijab og turban ved offentlige skoler og universiteter krenker religionsfriheten, og har avvist flere klager som « åpenbart grunnløse ».
BT170408 Det finnes heller ingen indikasjon på at forbud har redusert bruken av nikab og burka - tvert imot. 10 av 32 franske kvinner som ble intervjuet av menneskerettsorganisasjonen « Open Society Justice Initiative » ( OSJ ), begynte først å dekke seg til da debatten tilspisset seg.
BT170408 Det er dermed naturlig at et forbud får folk til å bruke det i protest.
BT170408 Det at internasjonale domstoler godtar forbud på visse vilkår, betyr ikke at forbudslinjen er klok.
BT170408 Dermed er det fare for at slike forbud kan være i strid med både religionsfriheten og forbudet mot diskriminering.
BT170408 Andre kritikere mener forbud fører til diskriminering, opprør og tvinger kvinner til å leve isolert fra samfunnet - stikk i strid med intensjonen.
AA170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført. ( ©NTB ) ¶
AA170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.
AA170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
AA170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
SA170407 | Ingen forbud mot kjemiske sprøytemiddel i Randaberg ¶
SA170407 Kristine Enger i Randaberg Ap ba politikerne i Randaberg om å bli med på forbud mot å bruke kjemiske sprøytemidler på kommunale areal i kommunen.
SA170407 I Sverige har det lenge vært forbud mot å bruke sprøytemidler i offentlige grøntanlegg. ( illustrasjonsfoto ) ¶
DN170407 Peskov la til at den syriske hæren ikke har kjemiske våpen, og viste til en vurdering fra organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.
BT170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, fremholder Peskov.
AA170407 - Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen, framholder Peskov.
AA170407 Russland hevdet onsdag at det var unødvendig med en resolusjon ettersom både Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har innledet gransking av angrepet, som skal ha kostet 86 mennesker livet i Idlib-provinsen tirsdag.
VG170406 Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FN alt har varslet at de gransker angrepet.
DN170406 Russland hevdet at det var unødvendig med en resolusjon ettersom både Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har innledet gransking av angrepet.
DB170406 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) fikk i 2013 Nobels fredspris.
DB170406 Kjemivåpenkonvensjonen ble vedtatt i Paris i januar 1993 og satte et forbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen.
DB170406 Et forbud det valgte å opprettholde selv etter at saken har fått bred dekning over hele landet, og faren til Bryce møtte skoleledelsen i et møte mandag ettermiddag.
AP170406 Inspektører fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemisk krigføring ( OPCW ) har tidligere slått fast at syriske myndigheter har gjennomført minst tre angrep med klorgass i 2014 og 2015.
AP170406 Inspektører fra FN og Organisasjonen for forbud mot kjemisk krigføring ( OPCW ) har tidligere slått fast at syriske myndigheter har gjennomført minst tre angrep med klorgass i 2014 og 2015.
AP170406 Ifølge det tyrkiske helsedepartementet ble obduksjonen foretatt av tyrkiske patologer i byen Adana, med representanter for Verdens helseorganisasjonen ( WHO ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) til stede.
AA170406 Ifølge det tyrkiske helsedepartementet ble obduksjonen foretatt av tyrkiske patologer i byen Adana, med representanter for Verdens helseorganisasjonen ( WHO ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) til stede.
SA170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
DN170405 Regjeringen foreslår også et forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra kilder som åpenbart er ulovlige.
DN170405 Regjeringen foreslår i ny åndsverklov et forbud mot strømming av film fra kilder som åpenbart er ulovlige.
DN170405 Blant annet vil Regjeringen foreslå et forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra åpenbart ulovlige kilder.
DB170405 Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har varslet at de gransker angrepet.
DB170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
DB170405 Stortinget har vedtatt forbud mot fossil fyring, også spisslast.
DB170405 Forbud mot bruk av fossil fyringsolje vil kutte utslippene med 340.000 tonn CO₂ årlig, hvorav 90.000 tonn er fra spisslast.
DB170405 Han opplyser til Dagbladet at Nordea ikke har et eksplisitt forbud mot bruk av WhatsApp og liknende apper, men at ansatte i Nordea er forpliktet til å bruke kommunikasjonskanalene banken tillater.
DA170405 Et forbud mot matkasting kan bidra til å mette inntil 900.000 mennesker, mener AUF.
AP170405 FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har fastslått at syriske myndigheter sto bak tre angrep med klorgass i 2014 og 2015 og at IS hadde brukt sennepsgass.
AP170405 juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 I 1993 ble konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen inngått, den trådte ikke i kraft før i 1997.
AP170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
AP170405 FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) har fastslått at syriske myndigheter sto bak tre angrep med klorgass i 2014 og 2015 og at IS hadde brukt sennepsgass.
AP170405 juni 2014 : Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) sier de har fjernet alle kjemiske våpen fra Syria.
AP170405 I 1993 ble konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen inngått, den trådte ikke i kraft før i 1997.
AP170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
AA170405 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ).
AA170405 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) tar nå prøver i håp om å kunne slå fast om det ble benyttet kjemiske stridsmidler, og i så fall hvilke stoffer det var snakk om og hvor de kom fra. ( ©NTB ) ¶
AA170405 Russlands fungerende FN-ambassadør Vladimir Safronkov betegnet resolusjonen som unødvendig, ettersom Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) alt har varslet at de gransker angrepet.
VG170404 Den tidligere Spice Girls-sangeren fikk mandag rettens medhold i å ilegge Belafonte besøksforbud og forbud mot i det hele tatt å nærme seg henne og barna.
VG170404 FNs Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) opplyser at de er svært bekymret over meldingene om at angrepet i Khan Shaykhun skal ha vært med kjemiske våpen.
SA170404 Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ). ( ©NTB ) ¶
SA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
SA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
DN170404 Pedersen ønsker å innføre et slikt forbud for blant annet fiskeindustrien.
DN170404 Han viser til at Tyskland har innført et slikt forbud i byggebransjen.
DB170404 ( Dagbladet ) : I fjor høst kom det et forslag om forbud fra den svenske innenriksministeren Anders Ygeman og den svenske regjeringa.
DB170404 Supporterne tok på seg niqab for å lure seg unna nytt forbud : - Takk for smutthullet ¶
DB170404 Surrogati i ordnede former er bedre enn forbud , skriver Ola Magnussen Rydje.
DB170404 Det er god Venstre-ånd å gå mot formynderske forbud .
DA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
DA170404 Forbudet mot « unormalt store » skjegg og slør er bare to av en rekke forbud som myndighetene i regionen Xinjiang innførte lørdag.
DA170404 Allerede i 2014 fikk innbyggerne i byen Karamay en første forsmak på begrensningene, der alle som bar slør eller hadde lange skjegg fikk forbud mot å gå ombord i busser.
DA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) skal nå granske hendelsen.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
BT170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
AP170404 Hun krever at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) skulle etterforske angrepet.
AP170404 Ikke forbud om flybonus på kredittkort ¶
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) undersøker opplysningene om tirsdagens angrep, og organisasjonen sier i en uttalelse at de er " svært bekymret " over meldingene om bruk av kjemiske våpen.
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og FNs granskingskommisjon for Syria ( COI ) har innledet gransking etter angrepet.
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) opplyser at granskere er i gang med å " samle inn og undersøke informasjon fra alle tilgjengelige kilder " om angrepet, som skal ha kostet minst 58 mennesker livet i Khan Sheikhun i Idlib-provinsen tirsdag morgen.
AA170404 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) skal nå granske hendelsen.
AA170404 Regjeringen innfører forbud mot aggressiv markedsføring, ifølge E24.
VG170403 ARD hevder at IOCs medisinske direktør, briten Richard Budgett, skal ha nedlagt forbud mot å offentliggjøre eventuelle positive funn i forbindelse med re-testingen ved laboratoriet i Lausanne i fjor.
DB170403 Formelt er det bare regionalregjeringen for Balearene som kan vedta slike lovendringer, men ordfører José Hila sier til Diario de Mallorca at han ikke akter å vente på en ny lov, men innføre forbud for utleie av ikke-lisensierte private leiligheter allerede i sommer. 3191 leiligheter ulovlige ¶
DB170403 Tyrefekting er utbredt i den spansktalende delen av verden, og i 2013 fjernet Spania alle forbud mot den kontroversielle underholdningsformen.
DB170403 ¶ VIL HA FORBUD : LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ( NNN ) vil ha forbud for vikarbyrået i blant annet fiskeforedlingsindustrien.
DB170403 ¶ VIL HA FORBUD : LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ( NNN ) vil ha forbud for vikarbyrået i blant annet fiskeforedlingsindustrien.
DB170403 Pedersen ønsker å innføre et slikt forbud for blant annet fiskeindustrien.
DB170403 Han viser til at Tyskland har innført et slikt forbud i byggebransjen.
DB170403 Og da hjelper det ikke med forbud , men jeg vet heller ikke om det hjelper med full frihet.
DB170403 Noen skoler innfører forbud mot mobiltelefoner mens andre mener dette er å gå baklengs inn i fremtiden.
DB170403 Det er ingen som foreslår at alle i stupeklubben skal få forbud mot å stupe fra 10-meter´n.
DA170403 Her var det ikke forbud mot to pasninger bakover, men det er verdt å merke seg at VIF vant kampen uten å få Moa Abdellaoue i gang.
AP170403 Vi boikotter ikke forhandlingene i FN om et forbud mot kjernevåpen, men har valgt ikke å delta.
AP170403 Overskriften på Aftenposten.no hevder at Norge boikotter forhandlingene om et forbud mot kjernevåpen som startet i FN i forrige uke.
AA170403 Venstre vedtok ny plastavgift og forbud mot tynne plastposer.
AA170403 De vil også ha forbud mot tynne plastposer og mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
VG170402 Vil ha forbud mot plast ¶
VG170402 Samme året ville britiske politikere ha forbud mot mikroplast i hudpleie, hygieneartikler og tankkremer.
VG170402 Maren Esmark håper at det på sikt blir et forbud mot plast og at kommunene kommer med flere tiltak.
VG170402 I 2016 signerte daværende president Barack Obama et forbud mot mikroplast i skjønnhets- og pleieprodukter.
SA170402 Vi i De Grønne kunne tenkt oss forbud mot heliumballonger, slik som 17. mai-komiteene i Skien og Porsgrunn nylig innførte i sine kommuner.
AP170402 Programkomiteen ville også ha forbud mot engangsservise og - bestikk av plast, men ble nedstemt. 14.
VG170401 Opplysningen som kom fram fredag forklarer til dels hvorfor USA og Storbritannia har innført forbud mot å ta med PC-er, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på fly med enkelte selskaper fra en rekke flyplasser i Midtøsten.
SA170401 Venstre går inn for å innføre forbud mot tynne handleposer av plast.
SA170401 Programkomiteen ville opprinnelig også ha forbud mot engangsservise og - bestikk av plast, men ble nedstemt på landsmøtet i Ålesund lørdag.
SA170401 I tillegg vil partiet har forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
DN170401 Opplysningen som kom fram fredag forklarer til dels hvorfor USA og Storbritannia har innført forbud mot å ta med PC-er, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på fly med enkelte selskaper fra en rekke flyplasser i Midtøsten.
DB170401 Landet innførte et forbud mot gjenvalg i 1992, for å unngå at landet igjen blir en diktaturstat.
DB170401 Rapporten er resultat av et årelangt samarbeid mellom FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ), og de finner det her bevist at begge partene brukte sennepsgass og klorgass i flere angrep.
DB170401 Landet innførte et forbud mot gjenvalg i 1992, for å unngå at landet igjen blir en diktaturstat.
DB170401 I både VG, Dagbladet og lokale medier i Østfold har hun kritisert lokale nikab-forbud, og kjempet mot et lignende nasjonalt forbud .
DA170401 Vi må ikke forveksle forbud og nedrustning.
DA170401 Jeg håper vi får til et forbud i løpet av neste runde av forhandlingene som finner sted til sommeren.
DA170401 Hvem kjemper for et forbud ?
DA170401 Et internasjonalt press gjennom et forbud vil kunne ha massiv effekt.
DA170401 Dette har vi sett gjennom tidligere forbud på andre masseødeleggelsesvåpen som biologiske og kjemiske våpen.
DA170401 Det vi skal få på plass, er et forbud som sier det er ulovlig for alle å ha atomvåpen.
DA170401 Denne uka har det vært det første forhandlingsmøte i FN om et forbud mot atomvåpen.
DA170401 - Først har vi diskutert prinsippene som et forbud skal bygge på.
DA170401 - Det er store sjanser for å få på plass et forbud .
AP170401 NEW YORK ( Aftenposten ) : Norge var ikke med da 132 FN-land denne uken møttes i New York for å forhandle frem et forbud mot atomvåpen.
AP170401 Det initiativet som ble tatt i 2013 av den daværende norske regjeringen handlet ikke om et forbud .
AP170401 - Diskusjonen i dag dreier seg også mer og mer om ikke-spredning, for eksempel å hindre at stater som Nord-Korea får utviklet atomvåpen, og ikke om en diskusjon i FN om forbud mot atomvåpen hvor atommaktene ikke deltar.
AP170401 Opplysningen som kom fram fredag forklarer til dels hvorfor USA og Storbritannia har innført forbud mot å ta med PC-er, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på fly med enkelte selskaper fra en rekke flyplasser i Midtøsten.
AP170401 Myndighetene har også lagt ned forbud mot at krimtatarene skal få markere årsdagen for folkegruppens forvisning fra Krim under krigen.
AA170401 Opplysningen som kom fram fredag forklarer til dels hvorfor USA og Storbritannia har innført forbud mot å ta med PC-er, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på fly med enkelte selskaper fra en rekke flyplasser i Midtøsten.
AA170401 Venstre går inn for å innføre forbud mot tynne handleposer av plast.
AA170401 Programkomiteen ville opprinnelig også ha forbud mot engangsservise og - bestikk av plast, men ble nedstemt på landsmøtet i Ålesund lørdag.
AA170401 I tillegg vil partiet har forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
VG170331 Og selv om mange kinesere kommer som turister til Norge, hemmer forbud mot å reklamere for Norge.
VG170331 Når norske selskaper ikke får delta i statlige anbudskonkurranser og kinesiske media har fått forbud mot å reklamere for Norge, sier det seg selv av det er tungt for mange norske bedrifter.
SA170331 Et lite lysglimt ser vi fra Sverige der skiforbundet har satt forbud for legene mot kjøp av medisiner, annet enn i Sverige.
DN170331 april innfører Universitetet i Oslo forbud mot å bruke armbåndsur under eksamen.
DB170331 Storbritannia fulgte opp amerikanernes forbud , og innførte tilsvarende restriksjoner for flyvninger fra Egypt, Tyrkia, Jordan, Saudi-Arabia, Tunisia og Libanon, ifølge NTB.
DB170331 Etterretningsinformasjonen som førte til at myndighetene valgte å innføre et forbud , var « spesifikk, troverdig og pålitelig », opplyser tre tjenestepersoner til kanalen.
DB170331 april innfører Universitetet i Oslo forbud mot å bruke armbåndsur under eksamen.
AA170331 april innfører Universitetet i Oslo forbud mot å bruke armbåndsur under eksamen.
AA170331 Frem til det siste har det vært et mangeårig forbud mot proffboksing i Norge.
DN170330 Dagens varslervern, som i praksis er et forbud mot at arbeidsgiver gjengjelder mot en arbeidstager som varsler om kritikkverdige forhold, er ikke nok, mener han.
DB170330 Forbud er ikke eneste virkemiddel, understreker Rees.
AP170330 Ola Elvestuen fra Venstre påpeker at det ikke er noe forbud mot å selge 98 oktan.
AA170330 De tre flyselskapene er blant dem som rammes av USA og Storbritannias forbud mot å ha elektronisk utstyr større enn smarttelefoner på direkteflyginger fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika til USA.
AA170330 Det hender også at noen får forbud mot å holde dyr eller forbud mot å drive med bestemte aktiviteter med dyr.
AA170330 Det hender også at noen får forbud mot å holde dyr eller forbud mot å drive med bestemte aktiviteter med dyr.
DB170329 Det er ingen tvil om at SV tar et steg til venstre når de på sitt landsmøte vedtok forbud mot utbytte i private barnehager.
AA170329 - Vi vil derfor beslutte nytt forbud mot ferdsel og opphold i det samme området når snøen legger seg på nytt, opplyser Askholt.
VG170328 På sitt landsmøte vedtok SV at forbud mot profitt i velferden er ett av deres fem ultimatum for å støtte en rødgrønn regjering.
VG170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
VG170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
VG170328 Tage Pettersen er Høyre-ordfører i Moss kommune, som i 2015 innførte forbud mot heldekkende plagg i såkalte « utadrettede stillinger », eksempelvis lærere og hjemmesykepleiere.
SA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
SA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
FV170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
FV170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
DN170328 I 2016 innførte flyselskaper over hele verden forbud mot å ta med Samsungs Galaxy Note 7 om bord på fly på grunn av eksplosjonsfare.
DN170328 Det er seks måneder siden flyselskaper over hele verden innførte forbud mot å ta med Samsungs mest eksklusive smarttelefon om bord på fly på grunn av eksplosjonsfare.
DB170328 MÅTTE SNU : Cat Stevens, som skiftet navn til Yusuf Islam, ble i 2004 satt av flyet i Bangor da han sto på USAs liste over personer med forbud mot å fly.
DB170328 Hun uttalte seg også kritisk mot Høgskolen i Østfold da de innførte et forbud mot nikab i 2014.
DB170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
DB170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
DB170328 Hun baserer mye av sin komedie på ideer om 6-timersdag og forbud mot profitt på offentlige tjenester.
DB170328 Frihandel innebærer at stater ikke legger bånd på handelen med andre land, for eksempel gjennom toll, kvoter eller forbud .
DA170328 I forkant av avstemmingen hadde Norge drevet intens lobbyvirksomhet for å stoppe et forbud .
BT170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
BT170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
AA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
AA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
AA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
AA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
AA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året. ( ©NTB ) ¶
VG170327 SV gikk rett nok lenger og vedtok et ultimativt forbud mot profitt på velferd.
VG170327 Forslaget om forbud mot « velferdsprofitører » ble sendt videre til landsstyret.
VG170327 Det tradisjonelt næringsvennlige partiet behandlet også et forslag om et rent forbud mot profitt - altså overskudd - på velferd.
VG170327 I nasjonalforsamlingen i Pakistan i 1974 ble det erklært forbud mot at ahmadiyya-medlemmer kunne kalle seg for muslimer.
VG170327 - Det er også forbud mot at de kan kalle sine gudshus for moskeer.
SA170327 | Norge sto over forhandlinger om forbud mot atomvåpen ¶
SA170327 USAs FN-ambassadør Nikki Haley forklarte mandag hvorfor USA ikke deltar i forhandlingene om et folkerettslig forbud mot atomvåpen.
SA170327 Forhandlingene om et forbud mot atomvåpen er i gang.
DA170327 Formannskapet ba om ytterligere utredning om hvem et eventuelt forbud skal gjelde og om det er lovlig å pålegge folkevalgte er røykeforbud.
AA170327 | Norge sto over forhandlinger om forbud mot atomvåpen ¶
AA170327 USA og andre atommakter markerte motstand da FN begynte forhandlingene om et forbud mot atomvåpen.
AA170327 Haley sa at hun ønsker seg en verden uten atomvåpen, men viste til at Nord-Korea uansett ikke vil rette seg etter et forbud .
VG170326 Arild Moe, Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institut, sier at det er flere tegn til at det gjenopptas en del kontakter på regjeringsnivå mellom de to landene, selv om det ikke har vært noe forbud mot det.
VG170326 « Det er imidlertid en saklig forskjell mellom ansiktsdekkende plagg og andre religiøse plagg og symboler, som ikke dekker til ansiktet, og dermed ikke påvirker kommunikasjonen på samme måte, » heter det i vurderingen, der det også sannsynliggjøres at et forbud ikke vil være i strid med internasjonale regler og menneskerettigheter.
VG170326 TRONDHEIM ( VG ) Senterpartiet vil ha et forbud mot bruk av nikab og ansiktsdekkende plagg i skoler, høyskoler og universitet, bestemte landsmøtet søndag.
VG170326 Også statsminister Erna Solberg har sagt at hun ikke har problemer med å innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen, dersom det er et bredt ønske.
VG170326 Les også : Listhaug sa først nei til forbud
VG170326 I en lovvurdering for Kunnskapsdepartementet, skriver lovavdelingen at det kan argumenteres for at et slikt forbud først og fremst vil ramme muslimske jenter og kvinner som ønsker å bruke plaggene burka og nikab.
VG170326 Han hevdet at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab.
VG170326 Han går også inn for et forbud i undervisningssammenheng.
VG170326 Frp ønsker et forbud, og i august gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de støttet et forbud i skolen.
VG170326 Frp ønsker et forbud , og i august gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de støttet et forbud i skolen.
DA170326 Marit Berger Røsland mener derimot at dagens sikkerhetspolitiske landskap ikke gir grunnlag for et forbud .
DA170326 Diskusjonen i dag dreier seg også mer og mer om ikke-spredning, for eksempel å hindre at stater som Nord-Korea får utviklet atomvåpen, og ikke om en diskusjon i FN om forbud mot atomvåpen hvor atommaktene ikke deltar, sier Marit Berger Røsland til NTB, og legger til at det er en selvfølge for regjeringen å stå opp for Norges NATO-forpliktelser, og det Norge har vært med på å beslutte i alliansen.
DA170326 - Et internasjonalt forbud mot kjernevåpen uten deltakelse av kjernevåpenstatene vil ikke bringe oss nærmere en verden uten disse våpnene, sier Røsland til NTB.
AA170326 Opprinnelig lå det er forslag fra programkomiteen som la opp til å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
AA170326 Forut for landsmøtet pågikk det en debatt i partiet rundt spørsmålet om det skulle vedtas et forbud mot heldekkende plagg.
AA170326 Statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) mener derimot at dagens sikkerhetspolitiske landskap ikke gir grunnlag for et forbud .
AA170326 - Et internasjonalt forbud mot kjernevåpen uten deltakelse av kjernevåpenstatene vil ikke bringe oss nærmere en verden uten disse våpnene, sier Røsland til NTB.
DB170325 Han er en fyr som må stoppes, få forbud mot å ha PC eller telefon.
DB170325 Norge er tilsluttet EUs embargo mot Sør-Sudan, men vi trenger et verdensomspennende forbud for å stanse våpenstrømmen, sier Brende til Dagbladet.
DB170325 Norge er allerede tilsluttet EUs embargo mot landet, men utenriksministeren vil ha et verdensomspennende forbud for å stanse våpenstrømmen.
DA170325 På landsmøtet denne helgen skal dere blant annet behandle et forslag om å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
DA170325 Det er vel ingen i Norge som er spesielt glad i nikab, men et forbud på offentlige steder er uhensiktsmessig og uhåndterbart.
AA170325 Til partikollega Bjørnar Sellevold og avisa Nordlys, skal Bastesen ha sagt at han vil prioritere blant annet disse sakene : Alt lakseoppdrett må over i lukkede anlegg, oppdrettslaksen må ikke få fortsette å forurense kyst- og fjordstrøk, forbud mot å dumpe avlusingsvann fra lakseoppdrett ut i sjøen og ny politikk for fordeling av torskekvoter, med prioritet på unge som vil inn
DN170324 EU ser helst at en suspendering skjer frivillig slik de unngår å tvinge et forbud på Brasil, som senere vil ta tid å oppheve.
DA170324 - Vi skal fremdeles ha et klart forbud mot bruk og besittelse for å hindre rekruttering og forebygge rusmisbruk.
AA170324 EU ser helst at en suspendering skjer frivillig slik de unngår å tvinge et forbud på Brasil, som senere vil ta tid å oppheve.
VG170323 Sjekk : Zara Larsson trosset forbud i svenske Grand Prix ¶
DN170323 Westerdals har vært i hardt vær etter at DN høsten 2015 skrev om hvordan Westerdals' eiere flyttet over 100 millioner kroner fra skolene til morselskapet, til tross for forbud mot utbytte.
DN170323 Westerdals har vært i hardt vær etter at DN høsten 2015 skrev om hvordan Westerdals' eiere flyttet over 100 millioner kroner fra skolene til morselskapet, til tross for forbud mot utbytte.
DB170323 I det ligger det et forbud mot å gjøre feil på egen banehalvdel, og et absolutt krav om at enhver forsvarsspiller som ikke er ett hundre prosent sikker i sin pasningssak på egen halvdel, umiddelbart slår ballen til en av to spisser.
DB170323 Den hindrer et forbud mot salg av produkter som er i salg i det øvrige Europa.
DB170323 Etter at Adresseavisen begynte å skrive om saken, har Ap i Trondheim gått inn for et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet.
DA170323 Da programutkastet ble lagt fram, gikk Borten Moe ut i Dagsavisen og frontet forslaget om å innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
DA170323 - Personlig er jeg veldig opptatt av at vi ikke skal ha et generelt forbud mot nikab på offentlig sted.
AP170323 Niqab/burka : Programkomiteens flertall ønsket forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygg og institusjoner.
AA170323 Kun timer før angrepet i London advarte Erdogan om at vestlige borgere kunne være i fare dersom land i Europa fortsetter med det han beskriver som " sine arrogante forbud ".
VG170322 Storbritannia fulgte tirsdag ettermiddag opp med et tilsvarende forbud som rammer flygninger fra Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.
VG170322 Det norske Luftfartstilsynet sier til VG at det ikke er aktuelt å innføre et tilsvarende forbud for flygninger til Norge.
VG170322 Han opplyser at flyselskapet har forbud mot å ta med flere dyrearter ombord for å ivareta sikkerheten.
VG170322 Skien og Porsgrunn og innfører forbud mot salg av heliumballonger på 17. mai.
VG170322 Les også : Zara Larsson trosset forbud i svenskenes MGP ¶
VG170322 - Vi kan ikke innføre forbud hver gang noen ikke liker noe, sier han.
DN170322 Da sluttet Storbritannia seg til et forbud som USA innførte om at store elektroniske gjenstander skal forbys å tas med i håndbagasjen under direkteflyvninger til landet.
DN170322 Da sluttet Storbritannia seg til et forbud som USA innførte om at store elektroniske gjenstander skal forbys å tas med i håndbagasjen under direkteflyvninger til landet.
DN170322 Da sluttet Storbritannia seg til et forbud som USA innførte om at store elektroniske gjenstander skal forbys å tas med i håndbagasjen under direkteflyvninger til landet.
DB170322 Tyrefekting er utbredt i den spansktalende delen av verden, og i 2013 fjernet Spania alle forbud mot den kontroversielle underholdningsformen.
DB170322 Istedenfor å innføre forbud kan vi heller prøve å se hvordan man kan gjøre noe med det uten at det skal bli forbudt, sier Hoksrud.
DB170322 I 2009 nedla Drammen kommune forbud mot salg av heliumballonger.
DB170322 Frps stortingsrepresentant Bård Hoksrud, sier til NRK at han ikke støtter et forbud .
DB170322 - Vi kan ikke innføre forbud hver gang noen ikke liker noe.
DB170322 Storbritannia fulgte tirsdag ettermiddag opp med et tilsvarende forbud som rammer flygninger fra Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt, Tunisia og Saudi-Arabia.
DB170322 Det norske Luftfartstilsynet sier til VG at det ikke er aktuelt å innføre et tilsvarende forbud for flygninger til Norge.
DB170322 Forbundet mener det kan ha betydning for byer som planlegger forbud mot eldre dieselbiler.
AA170322 Samme dag fulgte britene opp med et tilsvarende forbud , som gjelder på direkteflyginger til Storbritannia på fly fra Tyrkia, Jordan, Egypt, Saudi-Arabia, Tunisia og Libanon.
AA170322 Frankrike og Canada vurderer også restriksjoner på hva slags elektronikk flypassasjerer kan ha i håndbagasjen etter at USA og Storbritannia innførte forbud .
AA170322 Dette arbeidet kan ikke gjøres ved forbud , sa utenriksminister Mevlut Cavusoglu, som onsdag var i Washington for å delta på et internasjonalt møte om kampen mot IS.
AA170322 Skien og Porsgrunn og innfører forbud mot salg av heliumballonger på 17. mai av miljøhensyn.
AA170322 - Vi kan ikke innføre forbud hver gang noen ikke liker noe, sier han.
AA170322 | Forbud mot heliumballonger i Skien og Porsgrunn ¶
VG170321 USA innfører et midlertidig forbud for passasjerer fra flere muslimske og afrikanske land mot å ha med elektroniske gjenstander i håndbagasjen, melder AFP.
DN170321 BBC melder tirsdag ettermiddag at et lignende forbud innføres også kan bli innført i Storbritannia.
DN170321 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
DN170321 Den venstreradikale kandidaten Mélenchon likte ikke Le Pens budskap om forbud mot alle religiøse hodeplagg, inkludert muslimske hodesjal og jødiske kalotter, og spurte om hun også vil forby folk fra " å ikle seg lange eller korte skjørt " av religiøse årsaker.
DN170321 Forbud mot hodeplagg ¶
DB170321 | DNB undersøker transaksjoner i omfattende hvitvaskingssak ¶ ¶ FORBUD : Reisende fra en rekke land får ikke ta med seg elektroniske artikler større enn en mobil i flykabinen når de reise til USA, her representert ved John F.
DB170321 ¶ MOT PROFITT : Audun Lysbakken vil ha forbud mot profitt på barnehager.
DB170321 ¶ KAN FØLGE USA : Storbritannia vurderer å følge USA og innføre forbud mot laptoper, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på visse flyruter.
DB170321 USA har innført et slikt forbud på flyruter til og fra åtte land i Midtøsten, og Storbritannia vil nå gjøre det samme, melder flere britiske medier.
DB170321 Storbritannia vurderer å følge USA og innføre forbud mot laptoper, nettbrett og annet elektronisk utstyr i håndbagasjen på visse flyruter.
DB170321 ¶ MANGE FORBUD : En rekke elektroniske apparat, som datamaskin, lesebrett, spill og padder, vil bli forbudt på mange flyavganger mellom USA og Midtøsten.
DB170321 USA iverksetter nå ett forbud mot at passasjererne har med seg store elektroniske apparater på alle fly som går mellom USA og land med muslimsk majoritet, melder Al Jazeera.
DB170321 Alkoholloven inneholder et spesielt forbud mot all form for gratis utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed, sier prosjektleder Hege Ramseng i Bryggeri- og Drikkevareforeningen til Dagbladet.
DA170321 Derfor vil SV kreve at en ny regjering raskt går i gang med å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og at alle land ruster ned.
AP170321 Luftfartstilsynet kan også på eget initiativ innføre et forbud hvis de mener det er akutt fare.
AP170321 - Luftfartstilsynet har ikke opplysninger som skulle tilsi at det skal innføres et lignende forbud i Norge.
AP170321 - Bør Norge vurdere et lignende forbud ?
AA170321 USA har innført et slikt forbud på flyruter til og fra Tyrkia, Jordan, Egypt, Marokko, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.
AA170321 Storbritannia følger USAs eksempel og innfører forbud mot bærbare datamaskiner, nettbrett, kameraer og spillkonsoller som håndbagasje på visse flyruter.
AA170321 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
AA170321 Den venstreradikale kandidaten Mélenchon likte ikke Le Pens budskap om forbud mot alle religiøse hodeplagg, inkludert muslimske hodesjal og jødiske kalotter, og spurte om hun også vil forby folk fra " å ikle seg lange eller korte skjørt " av religiøse årsaker.
AA170321 Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, mener det er riktig å fjerne forskriften, og heller la kommunene selv avgjøre hvor det skal være lov å bruke vannscooter og hvor det skal være forbud .
VG170320 Det vi har lagt til grunn på dette området er at private barnehager selvfølgelig skal være regulert på en tydelig og skikkelig måte, men at man ikke legger ned et tydelig forbud mot utbytte, sier Tajik til VG.
DA170320 Le Pen tok også til orde for at Frankrikes forbud mot muslimske hodeplagg i skolene må utvides til å gjelde på alle offentlige steder.
AP170320 En demonstrant holder en plakat med bilde av president Erdogan utenfor det tyrkiske konsulatet i byen i forbindelse med at Nederland nedla forbud mot at tyrkiske politikere skal drive valgkamp i landet.
AA170320 Han har lagt ned forbud mot Det islamske brorskapet, bevegelsen til Mursi. ( ©NTB ) ¶
VG170319 Høyre vil på sin side beholde et forbud mot bruk og besittelse av narkotika.
VG170319 Nå sprekker den planen : De vil ha med et nytt krav om at Norge skal forplikte seg til et forbud mot atomvåpen.
VG170319 Det legges nemlig til et femte krav om å støtte et forbud mot atomvåpen.
VG170319 ATOMKAMERATENE : Partileder Audun Lysbakken og nestleder Snorre Valen ( t.v ) tillater at forbud mot atomvåpen skal bli et hovekrav for å bli med i en ny regjering med Ap.
VG170319 Når vi så stemningen på landsmøtet, som ville ha forbud mot atomvåpen, så er det bare en styrke.
VG170319 * Vurdere et forbud mot plastposer ¶
VG170319 Forbud mot atomvåpen.
SA170319 Eller forbud mot å demonstrere eget vågemot eller akrobatikk ytterst på fjellhyllen ?
SA170319 Spillerne i danske Odense har bekreftet at temaet ble tatt opp på et spillermøte, men benekter at de har fått et forbud om å bli gravide.
SA170319 Pytlick har avvist at det har vært snakk om noe forbud , men erkjenner at han var lei av de mange graviditetene i klubben.
FV170319 Spillerne i danske Odense har bekreftet at temaet ble tatt opp på et spillermøte, men benekter at de har fått et forbud om å bli gravide.
FV170319 Pytlick har avvist at det har vært snakk om noe forbud , men erkjenner at han var lei av de mange graviditetene i klubben.
FV170319 Spillerne i danske Odense har bekreftet at temaet ble tatt opp på et spillermøte, men benekter at de har fått et forbud om å bli gravide.
FV170319 Pytlick har avvist at det har vært snakk om noe forbud , men erkjenner at han var lei av de mange graviditetene i klubben.
DN170319 Vi går ikke inn for et forbud mot utbytte fra private barnehager, men ønsker at dette skal være tydelig regulert, sier Tajik.
DN170319 Men det er ikke mulig for Norge ensidig å vedta et forbud mot atomvåpen, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.
DN170319 Firmaet ble på begynnelsen av 2000-tallet dømt for å ha plagiert NRKs populære blånisser og en miniatyrskulptur av Kong Olav som det i retten fikk forbud mot å produsere og selge.
DB170319 Støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
DB170319 Støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
DB170319 Det hadde vært vanvittig om ikke Norge ble med FN i et slikt forbud .
DB170319 - Konflikten går ikke på om vi er for eller mot atomvåpenforbud, men hva vi tror er riktig vei mot et slikt forbud .
DB170319 Vurdere et forbud mot plastposer.
DB170319 Støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
DA170319 - Men vi har ikke foreslått forbud, blant annet fordi private aktører utgjør et en ganske stor andel av dagens barnehagetilbud og det er vanskelig å overskue konsekvensene av å innføre et slikt forbud for de mange familiene som benytter seg av dette i dag, legger Tajik til.
DA170319 - Men vi har ikke foreslått forbud , blant annet fordi private aktører utgjør et en ganske stor andel av dagens barnehagetilbud og det er vanskelig å overskue konsekvensene av å innføre et slikt forbud for de mange familiene som benytter seg av dette i dag, legger Tajik til.
BT170319 Umiddelbar støtte til internasjonalt forbud mot atomvåpen.
BT170319 Forbud mot å ta ut profitt i barnehager, barnevern og asylmottak.
BT170319 Spillerne i danske Odense har bekreftet at temaet ble tatt opp på et spillermøte, men benekter at de har fått et forbud om å bli gravide.
BT170319 Pytlick har avvist at det har vært snakk om noe forbud , men erkjenner at han var lei av de mange graviditetene i klubben.
BT170319 Spillerne i danske Odense har bekreftet at temaet ble tatt opp på et spillermøte, men benekter at de har fått et forbud om å bli gravide.
BT170319 Pytlick har avvist at det har vært snakk om noe forbud , men erkjenner at han var lei av de mange graviditetene i klubben.
AP170319 * Vurdere et forbud mot plastposer ¶
AP170319 Spillerne i danske Odense har bekreftet at temaet ble tatt opp på et spillermøte, men benekter at de har fått et forbud om å bli gravide.
AP170319 Pytlick har avvist at det har vært snakk om noe forbud , men erkjenner at han var lei av de mange graviditetene i klubben.
AA170319 Svært gledelig, sier leder Frode Ersfjord i Nei til Atomvåpen om SVs krav om et internasjonalt forbud mot kjernevåpen.
AA170319 Ersfjord, som selv er medlem av SV, mener et forbud kan bidra til å stigmatisere våpnene, slik tilfellet internasjonalt er blitt for biologiske våpen, klasevåpen og landminer. ( ©NTB ) ¶
AA170319 UTBYTTEFRITT : SVs landsmøte skal ta stilling til et forslag om å kreve forbud mot utbytte i private barnehager.
AA170319 Det er forbud mot utbytte fra skoledrift, mens det er en begrensning i barnehager.
AA170319 Landsmøtet vedtok også at SV vil vurdere forbud mot plastposer, vil avvikle au pair-ordningen, avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika og reversere nærpolitireformen.
AA170319 I et nytt krav heter det at SV vil « støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen ».
VG170318 SV vil ha forbud mot å ta ut profitt i barnehager, barnevern, asylmottak og sykehjem.
VG170318 Men Skei Grande angriper altså SVs forslag om forbud mot profitt i barnehagene.
VG170318 Det er derfor de vil ha et forbud mot å ta ut profitt hvis du driver barnehage.
SA170318 Således har EU-domstolen tidligere sagt at i Frankrike hvor man har lovfestet forbud mot religiøse plagg i offentlige stillinger, må hijab vike.
DB170318 Veteran vil ha forbud
DB170318 VIL HAR FORBUD : SVs Hallgeir Langeland.
DB170318 Det hadde vært vanvittig om ikke Norge ble med FN i et slikt forbud .
DB170318 - Konflikten går ikke på om vi er for eller mot atomvåpenforbud, men hva vi tror er riktig vei mot et slikt forbud .
AP170318 Han er blant annet bekymret for EU-domstolens aksept av forbud mot religiøse hodeplagg og en økende hets mot muslimer.
AA170318 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag. også borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union ( ACLU ) gikk rettens vei for å stanse presidentordren.
VG170317 Vi vil advare SV mot å vedta forbud mot rituell omskjæring av gutter under 15 år.
VG170317 Vedtar man er absolutt forbud risikerer man også at omskjæringen av gutter foregår utenfor de trygge og medisinsk forsvarlige rammene som norsk helsevesen kan bidra med.
VG170317 Leder Vi vil advare SV mot å vedta forbud mot rituell omskjæring av gutter under 15 år.
VG170317 Et absolutt forbud , slik mindretallet i SVs programkomité går inn for, vil i praksis gripe inn i religionsfriheten.
VG170317 - Jeg er mot å innføre en aldersgrense eller et forbud , sier SV-leder Audun Lysbakken til VG i ettermiddag.
VG170317 Blant annet ble det i fjor nedlagt forbud mot å bruke Samsung Galaxy Note 7 under flyreiser etter flere eksplosjonstilfeller med mobiltypen.
DN170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
DB170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
DB170317 ( Dagbladet ) : For at SV skal sitte i regjering med Arbeiderpartiet etter høstens valg krever partiet et forbud mot profitt på velferdstjenester som for eksempel barnehager.
DB170317 På SVs landsmøte foreligger det fem forslag som går inn for at valgprogrammet skal prioritere forbud mot atomvåpen og si nei til at Norge deltar i utbyggingen av USAs rakettskjold.
DB170317 På landsmøtet vil det bli fremmet forslag om at SV må prioritere forbud mot atomvåpen og si nei til at Norge deltar i utbyggingen av USAs rakettskjold.
DB170317 Det er typisk at Ap-leder Jonas Gahr Støre sa blankt nei til SVs ultimatum om forbud mot profitt i private barnehager - til og med før Audun Lysbakken hadde lagt kravet fram offentlig.
DA170317 Høyt press, gjennombruddstyrke, en Moa som er mer målfarlig enn vi har sett ham på lenge, en eldstemann Christian Grindheim som er i sitt livs form, og innføring av forbud mot støttepasninger.
DA170317 Flere lokallag og fylkespartier i SV mener forbud mot atomvåpen og NATOs rakettskjold bør være et av SVs hovedkrav for å gå i regjering med Arbeiderpartiet.
DA170317 Søknaden ble sendt etter at ordfører Rita Ottervik ( Ap ) varslet at partiet vil støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
AP170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170317 Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
AA170317 Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund blir provosert av at SV vil diskutere et forbud mot omskjæring av små gutter.
AA170317 - De som vil ha et forbud driver med intoleranse og etnosentrisme av verste sort.
AA170317 Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
AA170317 Søknaden ble sendt etter at ordfører Rita Ottervik ( Ap ) varslet at partiet vil støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
AA170317 Lisen over kontroversielle endringsforslag er lang, selv om forslaget om forbud mot omskjæring av gutter ble droppet.
VG170316 Ordfører Rita Ottervik kalte avtalen mellom utbyggeren og Staur Holding for « noe svineri », og støttet med bakgrunn i avsløringene et forslag fra Venstre om å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et lobbyregister - noe Ap i Trondheim tidligere har vært motstandere av.
VG170316 Ønsket forbud i 2009 : Frp vil forby hijab i skolen ¶
VG170316 VIL HA FORBUD : Mange liker seg ikke på jobb når kolleger bruker hijab, mener Carl I.
VG170316 Før byrådet ville ta stilling til Hagens forslag, ble det sendt til Justisdepartementet med spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for å eventuelt innføre et forbud .
VG170316 Da ønsket han et forbud mot hijab for elever i grunnskolen.
VG170316 - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
VG170316 - Hvorfor vil du innføre et slikt forbud ?
SA170316 forbud mot dieselbiler eller andre biler på bestemte dager, er først et faglig spørsmål og dernest et politisk tema.
SA170316 Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet tar kjennelsen til inntekt for at arbeidsgivere kan forby religiøse hodeplagg, som hijab, og sa onsdag at han er helt enig i at et slikt forbud ikke er diskriminerende.
SA170316 - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
SA170316 | Odense-troppen om gravidnekten : - Vi har ikke fått forbud mot å bli gravide ¶
SA170316 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
SA170316 De bekrefter at de mange graviditetene i klubben ble tatt opp på et møte med treneren, men mener at de ikke fikk et forbud .
FV170316 | Odense-troppen om gravidnekten : - Vi har ikke fått forbud mot å bli gravide ¶
FV170316 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
FV170316 De bekrefter at de mange graviditetene i klubben ble tatt opp på et møte med treneren, men mener at de ikke fikk et forbud .
FV170316 Torsdag benekter også spillerne i klubben at de har fått et forbud , men bekrefter at temaet ble diskutert på et møte med treneren.
FV170316 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
DN170316 Vil ha forbud nord for iskanten ¶
DN170316 Europaparlamentet valgte derimot å beholde et krav om forbud mot oljeboring nord for iskanten.
DN170316 Det var helt mot slutten av komitébehandlingen at kravene om forbud ble lagt på bordet.
DN170316 De folkevalgte skulle ta stilling til en resolusjon om Arktis der to av paragrafene tok til orde for forbud mot oljeboring i nord.
DB170316 Det er ikke et forbud mot det, men det er uklokt, sier Dolven.
DA170316 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
DA170316 Det hvite hus anket ikke til Høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med et nytt og noe mindre omfattende forbud .
DA170316 Forbud for seks land ¶
DA170316 - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
DA170316 Jeg tror uansett en ny regjering ledet av Ap vil jobbe for et forbud , og jeg er veldig enig i at det skal være noe SV prioriterer høyt.
DA170316 Jeg har vanskelig for å støtte en regjering som ikke vil jobbe for et forbud mot atomvåpen.
BT170316 | Odense-troppen om gravidnekten : - Vi har ikke fått forbud mot å bli gravide ¶
BT170316 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
BT170316 De bekrefter at de mange graviditetene i klubben ble tatt opp på et møte med treneren, men mener at de ikke fikk et forbud .
AP170316 Forbudet ble midlertidig stanset onsdag etter at en dommer på Hawaii fastslo at det strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170316 Tidligere utsagn om muslimforbud har likevel ikke ødelagt alle sjanser for Trump til senere å innføre et forbud av denne type.
AP170316 Kan få gjennom et forbud
AP170316 innføre « et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg.
AP170316 | Odense-troppen om gravidnekten : - Vi har ikke fått forbud mot å bli gravide ¶
AP170316 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
AP170316 De bekrefter at de mange graviditetene i klubben ble tatt opp på et møte med treneren, men mener at de ikke fikk et forbud .
AA170316 EU-parlamentet valgte derimot å beholde et krav om forbud mot oljeboring nord for iskanten.
AA170316 Det var helt mot slutten av komitébehandlingen at kravene om forbud ble lagt på bordet.
AA170316 De folkevalgte skulle ta stilling til en resolusjon om Arktis der to av paragrafene tok til orde for forbud mot oljeboring i nord.
AA170316 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AA170316 Det hvite hus anket ikke til Høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med et nytt og noe mindre omfattende forbud .
AA170316 Han søkte permisjon etter at det mandag ble klart at Arbeiderpartiet vil støtte forslaget om et lobbyregister og et forbud mot betalt lobbyvirksomhet for folkevalgte i Trondheim.
AA170316 Tone Sofie Aglen mener ordfører Ritas Ottervik engasjement for å innføre lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet er en tåkelegging av de virkelige problemene avisens avsløringer har avdekket.
AA170316 Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet tar kjennelsen til inntekt for at arbeidsgivere kan forby religiøse hodeplagg, som hijab, og sa onsdag at han er helt enig i at et slikt forbud ikke er diskriminerende.
AA170316 - Kjennelsen slår fast at et forbud kan være indirekte diskriminerende.
VG170315 Geert Wilders Frihetsparti fyller brorparten av sitt én A4-side lange partiprogram med vedtak om stopp av innvandring fra muslimske land, nedlegging av moskeer og forbud mot Koranen.
VG170315 I partiprogrammet vil Wilders' parti PVV ha en full stopp av asylsøkere og innvandrere fra muslimske land, han vil stenge moskeer og ha et forbud mot Koranen.
VG170315 Trump tapte i retten når det gjaldt i innføringen av det første innreiseforbudet - et forbud som vakte stor oppmerksomhet og ble møtt av mye kritikk.
VG170315 SV-leder Audun Lysbakken vil ikke være med i en regjering hvis ikke det blir forbud mot profitt i private barnehager.
VG170315 Fredag innleder SV sitt landsmøte, hvor forbud mot profitt er ett av fire hovedkrav for å gå inn i eller inngå skriftlig avtale om en rødgrønn regjering.
SA170315 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
SA170315 Det hvite hus anket ikke til Høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med et nytt og noe mindre omfattende forbud .
SA170315 Forbud for seks land ¶
SA170315 Torsdag benekter også spillerne i klubben at de har fått et forbud , men bekrefter at temaet ble diskutert på et møte med treneren.
SA170315 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
DN170315 Rådet stiller nå krav om tydeligere priser og vil ha forbud mot produktpakker.
DN170315 Pionér blir offer for nytt forbud
DB170315 Innførte forbud
DB170315 FN-organet ICAO gikk i 2015 inn for å nekte et forbud mot batteritypen om bord i passasjerfly.
DB170315 En rekke flyselskaper, inkludert SAS og Norwegian, innførte forbud mot å bruke eller lade telefonen om bord på deres fly.
DB170315 Også Tysklands Angela Merkel støtter delvis forbud av religiøse plagg i det offentlige rom.
DB170315 I land med en sterk tradisjon for skille mellom kirke og stat - i vår tid religion og stat - som Frankrike og Belgia, ble det innført forbud mot å gå i heldekkende religiøse plagg som burqa og niqab i 2011.
DB170315 Dommen slår også fast at et generelt forbud mot religiøse eller politiske symboler kan innebære en indirekte diskriminering, hvis forbudene i særlig grad går ut over mennesker med en bestemt tro.
DB170315 Dommen går i samme retning som en tidligere dom i en annen domstol, nemlig Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som har opprettholdt en fransk dom om forbud mot burqa på offentlige steder.
BT170315 Watson sier han er sikker på at de vil lykkes i å stoppe innreiseforbudet fordi det krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
BT170315 Forbud for seks land ¶
BT170315 Torsdag benekter også spillerne i klubben at de har fått et forbud , men bekrefter at temaet ble diskutert på et møte med treneren.
BT170315 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
AP170315 Watson sier han er sikker på at de vil lykkes i å stoppe innreiseforbudet fordi det krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.
AP170315 Forbud for seks land ¶
AP170315 Torsdag benekter også spillerne i klubben at de har fått et forbud , men bekrefter at temaet ble diskutert på et møte med treneren.
AP170315 Men vi har ikke fått noe forbud mot å bli gravide, står det i pressemeldingen fra spillerne, ifølge danske BT.
AA170315 Rådet stiller nå krav om tydeligere priser og vil ha forbud mot produktpakker.
VG170314 Den belgiske kvinnen som fikk sparken jobbet som resepsjonist for vekterselskapet G4S, et selskap med et forbud mot å gå med synlige religiøse symboler for sine ansatte.
VG170314 FORBUD TILLAT : Belgiske kvinner foran en hijab-butikk i bydelen Molenbeek i Brussel.
VG170314 De Grønne stemte mot en bratt opptrapping av biodrivstoff, og foreslo et forbud mot palmeolje i norske biler.
SA170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
SA170314 Styret ved Blidensol sykehjem ønsker å innføre forbud mot hijab og andre religiøse hodeplagg for de ansatte.
SA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
DN170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
DB170314 Det er imidlertid beklagelig at Høyre slår fast at « forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak ».
DB170314 Dessuten går han inn for et totalt forbud mot Koranen.
DA170314 » LES OGSÅ : To ansatte anmelder Blidensol sykehjem etter forbud mot hijab ¶
DA170314 « I Norge har vernet mot diskriminering på grunn av religion blitt praktisert slik at begrensninger på bruk av hodeplagg og andre symboler i arbeidslivet i utgangspunktet er forbudt, men at for visse typer stillinger kan man ha slike forbud .
DA170314 Ombudets erfaring er at bruk av for eksempel hijab på arbeidsplassen stort sett er akseptert i Norge, og at det ikke er et utbredt ønske fra arbeidsgivere i Norge om å innføre forbud mot bruk av hijab.
DA170314 EU-domstolen sier at slike forbud reiser spørsmål om indirekte diskriminering, det vil si at regler som er lik for alle rammer personer ulikt, og at dette må vurderes konkret.
DA170314 Domstolen sier videre at forbud mot bruk av politiske, livssynsbaserte eller religiøse symboler på arbeidsplassen er tillatt, dersom forbudet er nødvendig for å oppfylle et saklig formål, og forbudet ikke er for vidtrekkende.
DA170314 Det er første gangen EU-domstolen tar stilling til forbud mot bruk av politiske, livssynsbaserte eller religiøse symboler på arbeidsplassen.
DA170314 Hennes erfaring er at det ikke noe utbredt ønske fra arbeidsgivere i Norge å innføre forbud mot hijab.
DA170314 Dommen sier også at et forbud mot religiøse symboler ikke må være for vidtrekkende og må ha et saklig grunn.
BT170314 I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
AP170314 - Vi vil ha forbud mot utbytte og profitt i velferden, og vil starte med barnehager, barnevern og asylmottak, sier Lysbakken.
AA170314 I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.
AA170314 Hennes erfaring er at det ikke noe utbredt ønske fra arbeidsgivere i Norge å innføre forbud mot hijab. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Dommen sier også at et forbud mot religiøse symboler ikke må være for vidtrekkende og må ha et saklig grunn.
AA170314 Nå har Arbeiderpartiet og Venstre foreslått å innføre et nytt lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet for folkevalgte.
AA170314 Den fulle konsekvensen av et slikt forbud er ukjent.
VG170313 I det én A4-side lange partiprogrammet vil han ha en full stopp av asylsøkere og innvandrere fra muslimske land, han vil stenge moskeer og ha et forbud mot Koranen.
DB170313 I oktober i fjor ble et lokalt forbud mot tyrefekting i regionen Catalonia avvist av den spanske grunnlovsdomstolen.
DB170313 Forbud forkastet ¶
DB170313 Forbud og restriksjoner mot abort gir ikke færre aborter, bare farlige aborter.
DB170313 Fra før av hadde ordføreren i havnebyen, sosialdemokraten Ahmed Aboutaleb, lagt ned forbud mot dette folkemøtet.
DA170313 Han har lagt ned forbud mot Det islamske brorskapet, bevegelsen til Mursi, som etter masseprotestene mot det autoritære og militærstøttede regimet til Mubarak, ble Egypts første folkevalgte president.
BT170313 Han har lagt ned forbud mot Det islamske brorskapet, bevegelsen til Mursi, som etter masseprotestene mot det autoritære og militærstøttede regimet til Mubarak, ble Egypts første folkevalgte president.
AP170313 Enten vil høyrepopulistene lage spetakkel fordi tyrkerne får drive valgkamp eller så vil Erdogan-tilhengere protestere mot et forbud .
AP170313 Han har lagt ned forbud mot Det islamske brorskapet, bevegelsen til Mursi, som etter masseprotestene mot det autoritære og militærstøttede regimet til Mubarak, ble Egypts første folkevalgte president.
AP170313 Forslaget kommer samtidig som EU-parlamentet diskuterer et forbud mot utvinning av olje og gass i arktiske strøk.
AA170313 Han har lagt ned forbud mot Det islamske brorskapet, bevegelsen til Mursi, som etter masseprotestene mot det autoritære og militærstøttede regimet til Mubarak, ble Egypts første folkevalgte president.
AA170313 | Vil innføre forbud mot betalt lobbyvirksomhet ¶
AA170313 Ordfører Rita Ottervik sier det skal innføres lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet i Trondheim kommune.
AA170313 Forslaget om lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet fremmes i bystyret på tirsdag.
AA170313 Der foreslås det å lage et register for all lobbyvirksomhet i kommunen og et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
AA170313 - Arbeiderpartiet er med på å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet.
AA170313 SISTE : - Arbeiderpartiet er med på å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet.
AA170313 Ordføreren varsler opprydding i kommunen : - Vil innføre forbud mot betalt lobbyvirksomhet ¶
AA170313 Ottervik varslet mandag at Arbeiderpartiet ville støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
AA170313 I permisjonssøknaden peker Olsø på forslaget om et forbud mot betalt lobbyvirksomhet blant de folkevalgte, som ordfører Rita Ottervik ( Ap ) varslet støtte til mandag.
AA170313 Så har alle blitt enige om at vi er for et lobbyregister og for forbud mot betalt lobbyvirksomhet.
AA170313 Det er praktisk mulig å få til et slikt forbud , men det er noen juridiske grenseoppganger som vi må se på, sier Waage.
AA170313 - Men hvorfor gjør han det nå, og ikke når et slikt forbud eventuelt trer i kraft ?
AA170313 - Et slikt forbud kommer ikke til å fungere rent juridisk, mener flere ?
AA170313 Søknaden ble sendt etter at Trondheim-ordfører Rita Ottervik ( Ap ) mandag varslet at Ap vil støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet, ifølge Adresseavisen.
AA170312 Problematikken er blitt hyperaktuell etter at USAs nye president Donald Trump nylig la ned forbud mot bistand til organisasjoner som informerer om eller tilbyr abort.
VG170311 Nederland gjorde det tidlig klart at de ikke ønsker den slags valgmøter, og Rotterdams borgermester Ahmed Aboutaleb nedla forbud .
DN170311 Nederland gjorde det tidlig klart at de ikke ønsker den slags valgmøter, og Rotterdams borgermester Ahmed Aboutaleb nedla forbud .
DB170311 Trumps nye presidentordre inkluderer innreise forbud mot seks overveiende muslimske land, ikke sju som sist gang.
AP170311 Nederland gjorde det tidlig klart at de ikke ønsker den slags valgmøter, og Rotterdams borgermester Ahmed Aboutaleb nedla forbud , melder NTB.
AP170311 Nederland gjorde det tidlig klart at de ikke ønsker den slags valgmøter, og Rotterdams borgermester Ahmed Aboutaleb nedla forbud .
AA170311 Alhakim sier Irak har vært i kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) i Haag, som kan sende en ekspertgruppe til landet om det er mistanke om angrep med giftige, kjemiske substanser. ( ©NTB ) ¶
AA170311 Nederland gjorde det tidlig klart at de ikke ønsker den slags valgmøter, og Rotterdams borgermester Ahmed Aboutaleb nedla forbud .
VG170310 Den siktede er ilagt forbud mot å nærme seg artisten i påvente av rettssaken.
DB170310 Vi er tross alt et parti som er mot teite forbud .
SA170309 Barnekonvensjonen setter også forbud mot « tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling », den fastslår at fengsling av barn skal « bare benyttes som en siste utvei og for kortest mulig tidsrom », og konvensjonen krever også at « ethvert barn som er berøvet sin frihet, skal ha rett til omgående juridisk o
DN170309 Flere kommuner har innført forbud mot salg av øl fra nettbutikk, men møter motstand.
DB170309 I tillegg har flere politikere i Russland etterlyst et forbud mot Disney-filmen, som nå har samme aldersgrense som filmer beregnet på voksne.
DA170309 Flere kommuner har innført forbud mot salg av øl fra nettbutikk, men møter motstand.
DA170309 Å stoppe Løgnaslagets sketsj ville vært et historisk tilbakeslag i en verden som har gått framover siden Statens filmkontroll la ned forbud mot « Life of Brian » i 1980.
AA170309 | AfD vil ha færre migranter og forbud mot skaut ¶
AA170309 Det høyrepopulistiske partiet AfD i Tyskland vil ha færre migranter og forbud mot bruk av skaut, noe som først og fremst vil ramme muslimske kvinner.
AA170309 Flere kommuner har innført forbud mot salg av øl fra nettbutikk, men møter motstand.
DN170308 Håpet er at en føderal dommer i Hawaii skal utstede et slikt forbud , og at det skal skje raskt.
AP170308 Håpet er at en føderal dommer i Hawaii skal utstede et slikt forbud , og at det skal skje raskt.
AP170308 Eller partiets ønske om mer søndagshandel og forbud mot tigging ?
AP170308 Det har på mange måter formet hans generasjon iranske filmskapere til å finne subtile måter å omgå forbud på.
AA170308 Nasjonalforsamlingen i Israel går inn for et kontroversielt forbud mot bønnerop over høyttaler fra moskeer.
AA170308 Håpet er at en føderal dommer i Hawaii skal utstede et slikt forbud , og at det skal skje raskt.
AA170308 Trumps forbud mot bistand til organisasjoner som informerer og tilbyr abort, har provosert kraftig.
VG170307 - Alle malaysiske statsborgere i Nord-Korea vil få midlertidig forbud mot å forlate landet til hendelsen som fant sted i Malaysia, er løst på skikkelig vis.
SA170307 Flertallet i styret ved Blidensol sykehjem står fast på at det er forskjell mellom lovens forbud mot diskriminering på grunn av religion og et uniformsreglement som forbyr bruk av religiøse plagg, som det mener en hijab er.
DB170307 - Alle malaysiske statsborgere i Nord-Korea vil får midlertidig forbud mot å forlate landet til hendelsen som fant sted i Malaysia, er løst på skikkelig vis, erklærte de ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
DB170307 Dette kan ende med både fengsel og forbud mot å inneha folkevalgte embeter.
DA170307 Østerrike har tatt til orde for et felles europeisk forbud mot at tyrkiske politikere driver valgkamp i Europa.
AP170307 - Alle malaysiske statsborgere i Nord-Korea vil får midlertidig forbud mot å forlate landet til hendelsen som fant sted i Malaysia, er løst på skikkelig vis, erklærte de ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.
AA170307 Tysk politi opplyste at det var avdekket " alvorlige mangler i brannsikkerheten " ved lokalet, og at det derfor er lagt ned forbud mot bruk av lokalet.
AA170307 I et intervju med den tyrkiske avisen Hurriyet omtaler Cavusoglu Tyskland som et " fullstendig undertrykkende regime ", og han gjentar president Recep Tayyip Erdogans krasse uttalelser om at forbud mot tyrkiske politiske arrangementer gir gjenklang til Tysklands nazifortid.
VG170306 Også Barack Obama forsøkte seg med restriksjoner når det gjelder innreise fra de samme landene, uten at det var snakk om et generelt forbud , tilføyer Svein Melby.
SA170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud , sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
SA170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
SA170306 Det handler i bunn og grunn ikke om å regulere pakten gjennom forbud og påbud, men et felles engasjement om å tro på noe felles, sier Graff og legger til : ¶
FV170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud , sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
FV170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
FV170306 Det handler i bunn og grunn ikke om å regulere pakten gjennom forbud og påbud, men et felles engasjement om å tro på noe felles, sier Graff og legger til : ¶
DB170306 Samtidig meldte det malaysiske fotballforbundet mandag at landslaget er ilagt forbud mot å dra til Pyongyang for å spille mot det nordkoreanske landslaget 28. mars.
DB170306 Et forbud mot gasspeis ser han ikke som fornuftig, verken miljø- eller sikkerhetsmessig.
DB170306 Det ene sier at fossil gass er unntatt, mens det andre nedlegger forbud mot nyinnstallasjon, sier kommunikasjonsansvarlig Silje Østerbø i Oljefri.no, som drives av Norges Naturvernforbund.
DB170306 Bare forbud mot nye peiser ¶
BT170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud , sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
BT170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
AP170306 Importforbud for varer fra Krim og Sevastopol, for samme område blir det forbudt å yte lån eller annen kreditt for utvikling av infrastruktur i transport-, telekommunikasjon- og energisektoren, forbudt å yte lån eller annen kreditt for utnyttelse av olje, gass eller mineralressurser, samt forbud mot salg eller eksport av nøkkelutstyr og teknologi til disse sektorene på Krim eller i Sev
AP170306 Forbud mot import og eksport av våpen og forsvarsmateriell ( liste I ) fra og til Russland og et forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi ( liste II ) til militær sluttbruk i Russland.
AP170306 Forbud mot import og eksport av våpen og forsvarsmateriell ( liste I ) fra og til Russland og et forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi ( liste II ) til militær sluttbruk i Russland.
AP170306 Forbud mot handel mv. med verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med løpetid over 90 dager utstedt av fem listeførte russiske finansinstitusjoner.
AP170306 « Et forbud må støttes av landene som har kjernevåpen », skrev Bård Ludvig Thorheim fra UD i det fossile hjørnet 2. mars.
AP170306 Thorheim svarte på Si ; D-innlegget vårt som oppfordret Børge Brende til å delta i FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen.
AP170306 Må virkelig et forbud mot atomvåpen støttes av atomvåpenstatene ?
AP170306 Historien har vist oss at forbud mot inhumane våpen fører til at de blir stigmatisert, upopulære, at de mister finansiering og at de gradvis fases ut, skriver 12 ungdomsorganisasjoner, skriver de 12 ungdomsorganisasjonene.
AP170306 Det handler i bunn og grunn ikke om å regulere pakten gjennom forbud og påbud, men et felles engasjement om å tro på noe felles, sier Graff og legger til : ¶
AA170306 Han sa også at han ikke støtter et generelt forbud mot at tyrkiske regjeringsmedlemmer deltar på offentlige arrangement i Tyskland.
AA170306 Myndighetene har lagt ned forbud mot bruk av eiendommen som følge av manglene.
AA170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud , sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
AA170306 - Et utvannet forbud er fortsatt et forbud, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
AA170306 Samtidig meldte det malaysiske fotballforbundet mandag at landslaget er ilagt forbud mot å dra til Pyongyang for å spille mot det nordkoreanske landslaget 28. mars.
AA170306 I motsetning til i Trumps tidligere forbud , vil personer som allerede har gyldig visum til USA ikke bli nektet innreise. ( ©NTB ) ¶
DB170305 Han sa også at han ikke støtter et generelt forbud mot at tyrkiske regjeringsmedlemmer deltar på offentlige arrangement i Tyskland.
AP170305 Det er også alminnelig enighet om at varslere i dag ikke har et tilstrekkelig vern i arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse.
VG170304 | BBC : Russland vurderer forbud mot « Skjønnheten og udyret » ¶
DB170304 Denne omfattet et forbud mot bruk av begrepet « waterproof », og samtidig en regulering av begrepet « water-resistant ».
VG170303 Lamine Diack, som nå har blitt 83 år gammel, er på sin side bosatt i Frankrike og har fått forbud mot å forlate landet, etter å ha blitt siktet med blant annet « passiv og aktiv bestikkelse ».
AA170303 Den nye loven, som ble vedtatt av nasjonalforsamlingen fredag, inkluderer også forbud mot tobakksreklame, gratisprøver, salg av enkeltsigaretter og salg av sigaretter i nærheten av skoler.
AA170303 Ordføreren i franske Calais får kritikk etter at hun la ned forbud mot å dele ut gratis mat til migranter der leiren " Jungelen " tidligere lå.
AA170303 ( ©NTB ) ¶ | Forbud mot matutdeling i Calais vekker harme ¶
VG170302 Straffen ble 11 måneders fengsel og forbud mot « enhver aktivitet omfattet av dyrevelferdsloven for alle arter », sistnevnte med en minstetid på ti år.
VG170301 Trumps opprinnelige innreiseforbud forbød innbyggere fra syv land med hovedsaklig muslimsk befolkning innreise til USA, i tillegg til et midlertidig forbud som nektet alle flyktninger å komme inn til landet.
VG170301 To forbud , side om side ?
VG170301 NYTT FORBUD ?
VG170301 Strøm sier at han til tross for at tiltakskostnadene er høye, er for avgifter og forbud , istedenfor å bruke tilskudd.
VG170301 april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.
DB170301 ¶ NY VERSJON : Etter å ha møtt massiv motstand etter det første innreiseforbudet, ventes det nå at Trump vil foreta endringer og legge fram et nytt forbud .
AP170301 | Et forbud mot kjernevåpen må støttes av landene som har dem Bård Ludvig Thorheim ¶
AP170301 De ønsker at Norge skal delta i FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen.
AP170301 Dermed ble staten den gangen felt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens ( EMKs ) forbud mot å utsette noen for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.
AP170301 Dermed ble staten den gangen felt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens ( EMKs ) forbud mot å utsette noen for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling.
AA170301 | Trafikkskadde vil fjerne forbud mot vaierrekkverk ¶
DN170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ¶
DB170228 I tillegg undergis 55-åringen brev- og besøksforbud, samt et forbud mot aviser og kringkasting i hele fengslingsperioden.
DB170228 Han sier at opplysninger om angrepet også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AP170228 Den britiske diplomaten Matthew Rycroft sier opplysninger om angrepet tidligere i februar også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AP170228 I påvente av en omregulering fattet Oslo-politikerne for et par uker siden vedtak om forbud mot tiltak på Bygdøy allé 39.
AA170228 Resolusjonsforslaget kom i kjølvannet av en felles etterforskning ledet av FN og Organisasjonen for forbud mot bruk av kjemiske våpen ( OPCW ), som slo fast at det syriske regimet har stått bak minst tre angrep som involverte bruk av klorgass.
AA170228 Den britiske diplomaten Matthew Rycroft sier opplysninger om angrepet tidligere i februar også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AA170228 Han sier at opplysninger om angrepet også bør deles med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
AA170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ¶
AA170228 Nå ønsker hun å diskutere et forbud mot å kjøpe renhold fra virksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ¶
SA170227 | Start-talentet er blitt så sterk at han har fått forbud mot benkpress ¶
SA170227 Nå har han fått forbud mot å trene brystet mer av Steinar Pedersen.
FV170227 | Start-talentet er blitt så sterk at han har fått forbud mot benkpress ¶
FV170227 Nå har han fått forbud mot å trene brystet mer av Steinar Pedersen.
DN170227 Foreløpig er Trumps innreiseforbud for borgere av syv navngitte land stoppet av en domstol i USA, men presidenten har sagt at han vil komme tilbake med et nytt og noe annerledes forbud .
AP170227 Breivik har anført brudd på menneskerettighetenes artikkel 3 om forbud mot " umenneskelig og nedverdigende behandling " og på artikkel 8, som omfatter retten til privatliv og til å stifte relasjoner til andre mennesker.
AP170227 | Start-talentet er blitt så sterk at han har fått forbud mot benkpress ¶
AP170227 Nå har han fått forbud mot å trene brystet mer av Steinar Pedersen.
AA170227 | FN ber partene unngå provoserende ordbruk i Syria-samtaler ¶ Forbud mot mobiltelefoner, opptaksutstyr og krenkende ordbruk er en del av spillereglene under de svært vanskelige Syria-samtalene i Genève.
AA170227 | Forbud mot droneflyging under militærøvelse i Finnmark ¶
VG170226 Når vi innfører et forbud mot oljefyring, må vi være sikre på at det finnes gode alternativer som kan brukes overalt.
VG170226 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har for tiden ute på høring en forskrift om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020.
AP170226 Politikerne i Oslo har hørt på Byantikvaren, og i påvente av en omregulering ble det for et par uker side fattet vedtak om forbud mot tiltak på Bygdøy allé 39.
AA170226 Flere partier tar nå til orde for forbud mot en rekke plastprodukter og mikroplast, og Miljødirektoratet vurderer forbud mot mikroplast på kunstgressbaner.
AA170226 Flere partier tar nå til orde for forbud mot en rekke plastprodukter og mikroplast, og Miljødirektoratet vurderer forbud mot mikroplast på kunstgressbaner.
DB170225 ¶ FORSINKET FORBUD : Donald Trump skulle etter planen ha lansert en ny versjon av det omstridte reiseforbudet denne uka, men det har nå blitt utsatt.
DB170225 Trump kan også bli nødt til å droppe et forbud som hindrer borgere fra enkelte land innpass i USA, uansett om det bare er snakk om ett land.
DB170225 Ifølge Snoen kan nøkkelen til hvorvidt de får et nytt forbud gjennom rettsvesenet ligge i formuleringen.
SA170224 Sjøfartsdirektoratet har fredag gitt lasteskipet « Tide Carrier » forbud mot å forlate kai i Gismarvik, i påvente av en grundig inspeksjon.
DB170224 Emil må få forbud mot sosiale medier og ta seg sammen, sier Northug til Dagbladet.
DB170224 Undersøkende journalister fra nyhetsbyrået Mc Clatchy tok et visitt til parken i 2014, og rapporterte om : ¶ «... dyr i elendige forhold, kjøpmenn som åpenlyst solgte « beinvin », til tross for Kinas forbud fra 1993 som forbyr beinprodukter som stammer fra både ville tigere, og tigere i bur.
DA170224 I januar fikk de forbud mot å ytre seg offentlig om arbeidet sitt.
DB170223 - I praksis er den norske håndhevelsen av miljøbestemmelsene et forbud mot ferdsel.
DA170223 Skipet fikk også inndratt alle godkjenningene sine fra DNV-GL, og hadde forbud mot å gå fra kai.
AA170223 | Tyrkia opphever forbud mot hodeplagg i militæret ¶
AA170223 Tyrkia har opphevet et forbud mot at kvinner i militæret kan bære religiøse hodeplagg i tjeneste.
AA170223 Da UP stanset mannen, la de også ned forbud mot å kjøre bilen.
AA170223 Skipet fikk også inndratt alle godkjenningene sine fra DNV-GL, og hadde forbud mot å gå fra kai.
VG170222 Oljefyr blir forbud i hele Norge fra 2020.
VG170222 Danmark og Sverige har som målsetting at det ikke skal fyres med oljefyr, men har ikke så omfattende forbud som det norske.
DB170222 - I praksis er den norske håndhevelsen av miljøbestemmelsene et forbud mot ferdsel.
DA170222 Så kom en rapport samme år hvor Statens forurensningstilsyn konkluderte med at plastposer var et lite miljøproblem i Norge, og miljøverndepartementet gikk imot Stavangers forbud mot plastposer.
DA170222 I utgangspunktet har e-tjenesten forbud mot å spionere på nordmenn, men som Aftenposten skrev i fjor sommer, kan E-tjenesten lagre metadata om nordmenns telefonsamtaler og internettkontakt med utlandet.
AA170222 Et tilsvarende forbud ved statlige institusjoner ble opphevet i 2013.
DB170221 Da det norske skøytelandslaget var i landet i november, var det med et strengt forbud fra Olympiatoppen mot å spise svine- og oksekjøtt.
DB170221 Ifølge ZDnet har 98 prosent av mobilene blitt returnert, og de få som ikke har gjort det, har blant annet fått forbud mot å ta den med på fly, også hos Norwegian og SAS.
DA170221 - Vi behøver et forbud mot å benytte seg av surrogati i utlandet på samme måte som sexkjøpsloven gjør det straffbart for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, sier Kjersti Toppe ( Sp ) til Vårt Land.
DA170221 - Vi behøver et forbud mot å benytte seg av surrogati i utlandet på samme måte som sexkjøpsloven gjør det straffbart for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, sier Kjersti Toppe ( Sp ) til Vårt Land.
AP170221 - Vi behøver et forbud mot å benytte seg av surrogati i utlandet på samme måte som sexkjøpsloven gjør det straffbart for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, sier Kjersti Toppe ( Sp ) til Vårt Land.
AA170221 Det finnes et globalt forbud mot kjøp og salg av elfenben.
AA170221 Kravet forutsetter at sjåførene kan avløse hverandre i rute, noe det er lagt ned forbud mot i anbudsutlysningen.
AA170221 Nå har han forbud mot å oppsøke tinghuset, annet enn ved rettsmøter han blir innkalt til.
AA170221 Han får også forbud å oppsøke eller på noe vis kontakte advokaten og de nye eierne av eiendommen han eide.
AA170221 Han fikk også et forbud mot å oppsøke de nye eierne på sin gamle eiendom, samt advokaten han hadde filmet.
AA170221 - Vi behøver et forbud mot å benytte seg av surrogati i utlandet på samme måte som sexkjøpsloven gjør det straffbart for nordmenn å kjøpe sex i utlandet, sier Kjersti Toppe ( Sp ) til Vårt Land.
VG170220 I tillegg innførte han strenge restriksjoner på avhørsmetoder og et forbud mot tortur og såkalt waterboarding.
VG170220 Leder Et generelt forbud mot plast er hverken mulig eller ønskelig.
VG170220 Et generelt forbud mot plast er hverken mulig eller ønskelig.
DN170220 Forutsetningen for den norske støtten til CAFI er at Kongo opprettholder et eksisterende forbud mot nye hogsttillatelser.
DB170220 andør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av midlertidig ansatte og innleid personell fra bemanningsforetak, forbud mot kontant betaling, osv.
DB170220 andør, krav om bruk av hovedsakelig fast ansatte, krav om en viss andel faglærte, krav om innbetaling av lønn og annen godtgjørelse til bankkonto, konkrete krav til lønn og arbeidsvilkår knyttet til tariffavtaler, krav ved bruk av midlertidig ansatte og innleid personell fra bemanningsforetak, forbud mot kontant betaling, osv.
DA170220 Reportasje : Skateboard - fra forbud til forbund ¶
BT170220 Forutsetningen for den norske støtten til CAFI er at Kongo opprettholder et eksisterende forbud mot nye hogsttillatelser.
AA170220 I dag skjer avløsningene stort sett i Munkegata eller i Prinsenkrysset, men i anbudsutlysningen er det lagt ned forbud mot at sjåfører avløser hverandre i rute, sier Berg til Adresseavisen.
AA170220 Forbud mot avløsning i rute ¶
AA170220 Da saken ble behandlet i Oslo tingrett, kom retten fram til at soningsforholdene hans var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikler om forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
DN170219 Kina la ned forbud mot kullimport fra Nord-Korea i april, men restriksjonene tillot noe import for privatpersoner.
DB170219 Kina la ned forbud mot kullimport fra Nord-Korea i april, men restriksjonene tillot noe import for privatpersoner, ifølge NTB.
AA170219 Kina la ned forbud mot kullimport fra Nord-Korea i april, men restriksjonene tillot noe import for privatpersoner.
SA170218 Venstre foreslår å innføre forbud mot plastposer og plastbestikk og vil ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast.
SA170218 I tillegg vil partiet har forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
FV170218 | Venstre vil foreslå forbud mot plastposer og plastbestikk ¶
FV170218 Venstre foreslår å innføre forbud mot plastposer og plastbestikk og vil ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast.
FV170218 I tillegg vil partiet har forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
DN170218 Venstre foreslår å innføre forbud mot plastposer og plastbestikk og vil ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast.
DN170218 I tillegg vil partiet har forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
DB170218 Senere i talen forsvarte han innreiseforbudet sitt, et forbud som ble forføyet av en domstol i staten Washington.
BT170218 | Vil straffe plast-kastere ¶ Forbud mot plastposer, bøtelegging av forsøplere og mer pant.
BT170218 Forslag som det Ap foreslår her, om forbud , mener han ikke er gode nok, og baserer seg på at bransjen i dag har lovet ting de ikke kan holde.
AP170218 I tillegg vil det være forbud eller restriksjoner for eksport av varer og teknologi på enkelte sensitive områder.
AP170218 | Venstre vil foreslå forbud mot plastposer og plastbestikk ¶
AP170218 Venstre foreslår å innføre forbud mot plastposer og plastbestikk og vil ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast.
AP170218 I tillegg vil partiet har forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
AA170218 Samme måned la myndighetene også ned forbud mot import av glidemidler.
AA170218 Det er ikke et tilsvarende forbud mot sex mellom lesbiske kvinner.
AA170218 Venstre foreslår å innføre forbud mot plastposer og plastbestikk og vil ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast.
AA170218 I tillegg vil partiet har forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter.
AA170218 I slutten av januar gjeninnførte presidenten et forbud mot at amerikanske bistandspenger kan brukes på organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort.
VG170217 Frp vil også ha lovfestet et forbud mot at data fra grenseforsvaret kan brukes som bevis i straffesaker, slik Riksadvokaten og Kripos ønsker.
SA170217 Torsdag leverte Silver Pensjonsforsikring begjæring om midlertidig forbud mot statlig overtakelse til Oslo byfogdembete.
SA170217 I land med så ulike forutsetninger som Kina, India, Frankrike, Irland og Rwanda har de innført forbud eller restriksjoner mot bruk av plastposer.
FV170217 40-åringen er ilagt forbud mot å besøke sin tidligere bedrift i Østerhus i Grimstad.
DN170217 Stanset av forbud og valuta ¶
DN170217 I en melding skriver han fredag at Silver torsdag morgen leverte begjæring om midlertidig forbud mot statlig overtakelse til Oslo byfogdembete.
DB170217 Planen var å sende ham til Uganda på søndag, men retten har i løpet av kvelden lagt ned en forbud mot å uttransportere asylsøkeren før dommen i saken er klar.
DB170217 Denne ble behandlet i kveld, og retten la da ned et forbud mot at Politiets utlendingsenhet transporterer asylsøkeren ut av landet, før dommen er klar.
DB170217 Uber har slitt med reguleringer og forbud , mens Airbnb har måttet tilpasse seg lokal kultur og behov.
BT170217 | Trump fjernet forbud mot kull-forurensing ¶
AP170217 | Krever forbud mot surrogati-reiser til utlandet ¶
AP170217 | Krever forbud mot surrogati-reiser til utlandet ¶
AA170217 Torsdag leverte Silver Pensjonsforsikring begjæring om midlertidig forbud mot statlig overtakelse til Oslo byfogdembete.
AA170217 Torsdag leverte Silver Pensjonsforsikring begjæring om midlertidig forbud mot statlig overtakelse til Oslo byfogdembete.
SA170216 | Silver ber om midlertidig forbud mot offentlig administrasjon.
SA170216 Silver Pensjonsforsikring ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon.
DN170216 « Silver overleverte torsdag morgen en begjæring til Oslo byfogdembete om midlertidig forføyning med forbud mot at staten fatter vedtak om å sette Silver Pensjonsforsikring as under offentlig administrasjon », skriver Silver i en melding torsdag ettermiddag.
AA170216 | Malawi innfører endelig forbud mot barneekteskap ¶
AA170216 - I prosessen mot et forbud var det avgjørende for parlamentsmedlemmene at de hørte ungdommers eget syn.
AA170216 - Denne milepælen betyr at vi er et skritt nærmere et globalt forbud mot barneekteskap, sier generalsekretær Kjell Erik Øie i Plan International Norge.
AA170216 | Silver ber om midlertidig forbud mot offentlig administrasjon ¶
AA170216 Silver Pensjonsforsikring ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon.
AA170216 | Silver ber om midlertidig forbud mot offentlig administrasjon.
AA170216 Silver Pensjonsforsikring ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon.
SA170215 september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark i hele landeti ¶ det er totalforbud for all bruk av åpen ild hele året i Rogaland Arboret og Stavanger botaniske hagei ¶ brann- og redningssjefen kan forby all bruk av ild ved spesielle vær- og vindforholdi ¶ dersom bålet kommer ut av kontroll, skal brannvesenet
SA170215 Jeg legger ikke ned noen forbud .
FV170215 Jeg legger ikke ned noen forbud .
DB170215 VINNER AV NOBELS FREDSPRIS I 1997 : Jody Williams ( til venstre ) og professor Noel Sharkey lanserte allerede i april 2013 en kampanje med forbud mot drapsroboter.
DA170215 | Deilas Drillo-kjør : Forbud mot pasninger bakover ¶
DA170215 Partiet foreslår blant annet at man skal innføre rentetak, forbud mot markedsføring og strengere krav til hvem som skal kunne tilby forbrukslån.
BT170215 Samtidig varsler de forbud om noen år.
BT170215 Flere har den siste tiden tatt til ordet for å innføre et forbud mot bruk av gamle vedovner.
BT170215 Avventer forbud
BT170215 Andersland sier de skal legge frem en sak om panteordningen for bystyret snart, hvor de vil vurdere å foreslå forbud .
BT170215 Jeg legger ikke ned noen forbud .
AP170215 To slike er utslippsregler for kullindustrien og forbud mot fakling i oljeindustrien.
AP170215 februar, nedla politiet forbud mot en demonstrasjon.
AP170215 Holmen IF Langrenn og Asker Skiklubb ønsker et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring i Norge - i hvert fall opp til Norgescup-nivå.
AP170215 Jeg legger ikke ned noen forbud .
AA170215 Den nye loven innebærer forbud mot røyking på barer, restauranter og kafeer, i tillegg til å forby røykerom på kinoer, konsertarenaer, utstillinger og innendørs sportsarrangementer.
AA170215 Han har også forbud mot å lese aviser de neste to ukene.
AA170215 Derfor legger vi nå ned forbud mot bruk av ild utendørs, sier seksjonsleder Rune Einar Håland i forebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170215 | Forbud mot brenning etter flere lyngbranner i Rogaland ¶
AA170215 Rapporten slår fast at EU-landene skal jobbe for et internasjonalt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis, og Støre ville vite hva slags konsekvenser dette vil få for norsk olje- og gassvirksomhet.
DN170214 Dette er et mer permanent forbud enn de midlertidige opphevelsene fra den føderale domstolen i Washington.
DB170214 Vil ha 18-årsgrense for hijab, troskapsed for innvandrere, og forbud mot hente-ekteskap ¶
AP170214 Han mener et annet argument for å beholde dagens forbud er at man kan komme opp i ulike gråsoner.
AP170214 Flertall for forbud på Stortinget ¶
AP170214 De andre partiene på Stortinget vil beholde dagens forbud .
AP170214 Han mener et annet argument for å beholde dagens forbud er at man kan komme opp i ulike gråsoner.
AP170214 Flertall for forbud på Stortinget ¶
AP170214 De andre partiene på Stortinget vil beholde dagens forbud .
AP170214 Som følge av brannene, så har redningsjefen lagt ned et forbud mot å fyre ild utendørs i alle de ti kommunene som er sør i Rogaland fylke.
AP170214 Med bakgrunn for de brannene som har vært i Gjesdal så legger brann og redningsjefen ned total brenne forbud i våre 10 kommuner. - 110 Sør-Rogaland ( @110SorRogaland ) February 14, 2017 ¶
AA170214 Dette er et mer permanent forbud enn de midlertidige opphevelsene fra den føderale domstolen i Washington.
AA170214 Per i dag er det bare Venstre og Fremskrittspartiet på Stortinget som åpner for surrogati, mens de øvrige partiene vil beholde dagens forbud .
SA170213 Hvorfor argumenterer da ikke de samme personene for et forbud mot sæddonasjon med å si at det er en trygghet for barnet å vite at faren faktisk er biologisk far ?
SA170213 Disse stoffene er det forbud mot å ha hjemme : ¶
DN170213 EU nedlegger blankt forbud mot at Storbritannia inngår bilaterale frihandelsavtaler med tredjeland så lenge Storbritannia fortsatt er medlem av unionen.
DN170213 Strengere regler for telefonsalg er i praksis et forbud mot oppfølging av egne kunder.
DB170213 I det ligger også at han mener det bør innføres forbud mot bruk av « prangende religiøse eller kulturelle plagg som hijab, burka og niqab » for alle offentlige ansatte i arbeidstiden.
DB170213 Han foreslår også at Frp skal gå inn for forbud om burka og niqab ikke bare på utdanningsinstitusjoner i Norge, men generelt i det offentlige rom.
DB170213 Gå inn for et forbud mot henteekteskap, altså arrangerte ekteskap, fordi det er et hinder for integreringen.
DB170213 » Nytt forbud fra USA kan føre til økning i aborter Debatt ¶
DB170213 Restriktive abortlover, religiøse forbud og manglende tilgang til trygg helsehjelp koster svært mange kvinner verden over livet hver dag.
DB170213 Forbud virker derfor stikk motsatt av hva det er ment som.
BT170213 En domstol i Pakistan har nedlagt forbud mot feiring av Alle hjerters dag, også kjent som valentinsdagen, på alle offentlige steder i Pakistan.
BT170213 Domstolen har videre lagt ned forbud mot at mediene kan formidle noe som helst som er knyttet til kjærlighetsdagen.
BT170213 Disse stoffene er det forbud mot å ha hjemme : ¶
AP170213 EU nedlegger blankt forbud mot at Storbritannia inngår bilaterale frihandelsavtaler med tredjeland så lenge Storbritannia fortsatt er medlem av unionen.
AP170213 Disse stoffene er det forbud mot å ha hjemme : ¶
AA170213 En domstol i Pakistan har nedlagt forbud mot feiring av Alle hjerters dag, også kjent som valentinsdagen, på alle offentlige steder i Pakistan.
AA170213 Domstolen har videre lagt ned forbud mot at mediene kan formidle noe som helst som er knyttet til kjærlighetsdagen.
VG170212 Det er ikke lenge siden noen kalte Oslos byråd Lan Marie Nguyen Berg for ei « vietnamesermegge » og ba henne reise tilbake til Vietnam fordi de ikke likte at hun innførte forbud mot dieselbiler.
DB170212 Lysne-utvalget foreslår et absolutt forbud mot å dele overskuddsinformasjon innhentet gjennom DGF, også når det gjelder drap og overgrep mot barn : « Hensynet til rikets sikkerhet er viktigere enn å tillate bruk av denne overskuddsinformasjonen ».
DB170212 Hun mener det vil være uheldig å lovfeste forbud mot bruk av bevis innhentet gjennom DGF, slik Lysne-utvalget har foreslått.
BT170212 Han mener mye skyldes vinteren 2010 i Bergen, da luftforurensningen i sentrum var ekstremt høy, og man begynte å snakke om forbud mot å kjøre dieselbil i bysentra eller skyhøye bompenger.
VG170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
SA170211 En rekke demokrater har kommentert Trumps nederlag i rettsvesenet og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har bedt ham legge vekk det hun omtaler som et " farlig og grunnlovsstridig " forbud .
SA170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
FV170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
DB170211 I år har Øst Polidistrikt nemlig, for første gang, nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russearrangementer i politidistriktet.
DB170211 Tidligere studier viser at amerikansk forbud mot å støtte organisasjoner som gir informasjon om abort har hatt negative konsekvenser for mødre- og barnehelse, familieplanlegging, forebygging og behandling av hiv, og malaria.
DB170211 I 2011 publiserte Verdens Helseorganisasjon ( WHO ) en rapport som indikerer en sammenheng mellom forbud og en økning i aborter i Afrika Sør for Sahara.
DB170211 Forrige uke gjeninnførte Trump-administrasjonen et forbud mot at bistand fra USA skal gå til internasjonale organisasjoner som veileder om abort.
DB170211 Et forbud er et stort tilbakeskritt for den globale framgangen i arbeidet med å sikre oppfyllelse av jenter og kvinners rett til god helse, beskyttelse og likesti4lling.
DB170211 Eller tenk deg et forbud mot pengespill som « tar særlig sikte på å bedre Norsk Tippings stilling ».
DA170211 - Renere teknologi har et kjempestort potensial og vil bli det viktigste tiltaket framfor forbud og restriksjoner, sa statssekretær Reynir Johannesson ( Frp ) i Samferdselsdepartementet til Dagsavisen i juli i fjor.
BT170211 En rekke demokrater har kommentert Trumps nederlag i rettsvesenet og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har bedt ham legge vekk det hun omtaler som et « farlig og grunnlovsstridig » forbud .
BT170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
BT170211 FORBUD MOT MEDBRAKT : Politiet vil kreve skjenkebevilling på alle russetreff.
AP170211 Han mener mye skyldes vinteren 2010 i Bergen, da luftforurensningen i sentrum var ekstremt høy, og man begynte å snakke om forbud mot å kjøre dieselbil i bysentra eller skyhøye bompenger.
AP170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
AA170211 En rekke demokrater har kommentert Trumps nederlag i rettsvesenet og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har bedt ham legge vekk det hun omtaler som et " farlig og grunnlovsstridig " forbud .
AA170211 Myndighetene har innført forbud mot åpne flammer, og flere idrettsarrangementer er avlyst.
AA170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
VG170210 Fengselet skal ha hatt spesielle regler, inkludert et forbud mot å snakke og pålegg om å stille opp på en gitt måte hver gang voktere kom inn i cellene.
VG170210 Matvarekjedene positive til forbud mot matkasting ¶
DA170210 I et forslag fremmet i Stortinget, tar partiet til orde for et tak på hvor mye rente bankene kan kreve og et forbud mot reklame for forbrukslån og kredittkort.
BT170210 FORURENSER : Bergen kommune skal vurdere forbud mot gamle vedovner.
AA170210 Iran er blant de sju hovedsakelig muslimske landene som er omfattet av Trumps innreiseforbud, et forbud som nå er tilsidesatt av amerikanske dommere.
AA170210 I Trondheim er det en lokal forskrift som åpner for strakstiltak som dieselforbud eller forbud mot piggdekk.
AA170210 I tillegg har Lereim besluttet brev- og besøksforbud i hele perioden, samt gitt mannen forbud mot å lese aviser de neste to ukene.
DB170209 Plutselig kom det en høylytt protest fra det finske skiforbundet om den ulovlige blodmanipulasjonen under lekene, og et krav om et forbud mot epo og innføring av blodprøver i regi av det internasjonale skiforbundet, FIS.
BT170209 Høyre vil ha forbud allerede fra 2020.
BT170209 Prisregulering og høy skattlegging ? Forbud mot reklame ?
BT170209 Et forbud mot røyking ( bare spises, drikkes eller sprayes ) ?
AP170209 Et element i saken har vært spørsmålet om innreiseforbudet kan settes i sammenheng med Trumps valgløfte om å innføre et generelt forbud for muslimer mot å reise til USA, noe som ville vært grunnlovsstridig å gjøre.
VG170208 Trumps forbud er begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn, og Det hvite hus har avvist at det dreier seg om et " muslimforbud ".
VG170208 Han understreket at han mener at Trump handler innenfor rammene for hva en president kan bestemme ved å innføre et slikt forbud .
VG170208 Flentje ble også spurt om han mener at presidenten har juridisk mandat til å pålegge et fullstendig forbud mot innreise av muslimer til USA.
FV170208 ØNSKER FORBUD : - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
FV170208 ØNSKER FORBUD : - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
FV170208 Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.
FV170208 De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud .
FV170208 ØNSKER FORBUD : - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
FV170208 ØNSKER FORBUD : - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
FV170208 Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.
FV170208 De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud .
DN170208 Han sa videre at majoriteten av verdens muslimer ikke påvirkes, kun rundt 15 prosent, og da skjønte ikke dommeren hvordan innreiseforbudet skulle ses på som et forbud mot muslimer.
DB170208 Det var første gang, siden landet innførte et forbud mot kjønnslemlestelse av kvinner i 2008, at noen sto tiltalt for brudd på loven.
DA170208 Uten at jeg kan eller vil si så mye om detaljene rundt dette, av grunner jeg tror alle forstår, vil publikum først og fremst merke sjekk av vesker og forbud mot større bager og poser ved alle våre arenaer og kinoer, men vi ser fram mot en fredelig festival som vi ønsker at skal være så åpen for publikum som vi kan få blitt, sikkerhetsopplegget til tross, sier Kosslick.
BT170208 Trumps forbud er begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn, og Det hvite hus har avvist at det dreier seg om et " muslimforbud ".
BT170208 USA har allerede innført et forbud mot mikroplast i kosmetikk.
BT170208 Klima- og miljøministeren ser ikke bort fra at man vil forby enkeltprodukter som mikroplast i kosmetikk også i Norge, men sier at et forbud i EU vil ha større effekt på helse og miljø.
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud , reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene.
BT170208 USA har allerede innført et forbud mot mikroplast i kosmetikk.
BT170208 Klima- og miljøministeren ser ikke bort fra at man vil forby enkeltprodukter som mikroplast i kosmetikk også i Norge, men sier at et forbud i EU vil ha større effekt på helse og miljø.
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud , reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene.
AP170208 Han sa videre at majoriteten av verdens muslimer ikke påvirkes, kun rundt 15 prosent, og da skjønte ikke dommeren hvordan innreiseforbudet skulle ses på som et forbud mot muslimer.
AP170208 I åtte år har Barack Obama, som er oppvokst på Hawaii, hatt forbud mot å drive med sin tidligere hobby, vannsurfing.
AP170208 Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.
AP170208 De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud .
AP170208 - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
AP170208 juli-kommisjonen foreslo forbud mot halvautomatiske våpen var kritikken skarp fra ¶
AP170208 Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.
AP170208 De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud .
AP170208 - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
AP170208 juli-kommisjonen foreslo forbud mot halvautomatiske våpen var kritikken skarp fra ¶
AP170208 Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.
AP170208 De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud .
AP170208 - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
AA170208 Han sa videre at majoriteten av verdens muslimer ikke påvirkes, kun rundt 15 prosent, og da skjønte ikke dommeren hvordan innreiseforbudet skulle ses på som et forbud mot muslimer.
AA170208 Trumps forbud er begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn, og Det hvite hus har avvist at det dreier seg om et " muslimforbud ".
SA170207 Barnehagen praktiserer ikke noe direkte forbud eller krav om 48-timers « karantene ».
DN170207 Fengselet skal ha hatt spesielle regler, inkludert et forbud mot å snakke og pålegg om å stille opp på en gitt måte hver gang voktere kom inn i cellene.
DB170207 Fengselet skal ha hatt spesielle regler, inkludert et forbud mot å snakke og pålegg om å stille opp på en gitt måte hver gang voktere kom inn i cellene.
DB170207 En viktig årsak til det er at den normdannende effekt et forbud mot ulovlig jakt kan ha, sterkt reduseres når staten selv iverksetter jakt på truede rovdyr.
DA170207 Dagens femte forbud ble gitt på grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu.
BT170207 Fengselet skal ha hatt spesielle regler, inkludert et forbud mot å snakke og pålegg om å stille opp på en gitt måte hver gang voktere kom inn i cellene.  ¶
AP170207 Det innføres forbud mot at frivillige organisasjoner kan sende forespørsel om økonomisk støtte til en forbruker, dersom forespørselen kan bli oppfattet som et krav om betaling, f.eks. en utfylt faktura med beløp, kontonummer og betalingsfrist.
AP170207 Det innføres forbud mot at en næringsdrivende kan innhente samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende, for eksempel når forbrukere deltar i en konkurranse eller undersøkelse på internett.
AP170207 Barnehagen praktiserer ikke noe direkte forbud eller krav om 48-timers « karantene ».
AA170207 Fengselet skal ha hatt spesielle regler, inkludert et forbud mot å snakke og pålegg om å stille opp på en gitt måte hver gang voktere kom inn i cellene.
VG170206 Der tok han avstand fra Trumps forbud , og kalte det « et hinder for Airbnbs formål ».
SA170206 Et forbud mot å kontakte eksisterende kunder på telefon vil gjøre det vanskeligere å bygge denne relasjonen til kundene videre, og vi angripes dermed på et område der vi virkelig ser positive muligheter fremover.
SA170206 Et forbud mot oppfølging av egne kunder vil være et alvorlig anslag mot muligheten til å utvikle nye forretningsmodeller.
SA170206 Aftenpostens syv magasiner, som Innsikt, Mat fra Norge og Historie, er eksempler på redaksjonelle produkter som vil bli hardt rammet av et forbud mot oppfølging av egne kunder.
SA170206 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
FV170206 Et forbud mot oppfølging av egne kunder vil være et alvorlig anslag mot muligheten til å utvikle nye forretningsmodeller.
DB170206 Den bør inneholde mer enn forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter, slik Stortinget allerede har gått inn for.
BT170206 Derfor bør ikke det internasjonale forskersamfunnet gripe til boikott for å protestere mot Trumps forbud mot innvandring fra syv land i Midtøsten og Nord-Afrika.
BT170206 15 år tidligere hadde Stortinget innført forbud mot å selge jord til ikke norsktalende, sier historiker og tidligere samepolitiker Steinar Pedersen, til NTB.
BT170206 Et forbud mot å kontakte kundene våre på telefon, vil gjøre det vanskeligere for mediebedrifter som oss.
BT170206 Et forbud mot å kontakte eksisterende kunder på telefon, vil gjøre det vanskeligere å bygge denne relasjonen til kundene videre.
BT170206 Aftenpostens seks magasiner, som Innsikt, Mat fra Norge og Historie, er eksempler på redaksjonelle produkter som vil bli hardt rammet av et forbud mot oppfølging av egne kunder.
AP170206 Immigrasjonsloven gir dessuten et eksplisitt forbud mot diskriminering basert på blant annet rase og religion ved utstedelse av blant annet « innvandrervisa ».
AP170206 Immigrasjonsloven gir dessuten et eksplisitt forbud mot diskriminering basert på blant annet rase og religion ved utstedelse av blant annet « innvandrervisa ».
AP170206 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud , for eksempel mot plastposer.
AA170206 | Katalansk separatistleder risikerer ti års forbud
DN170205 For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra sju land med muslimsk majoritetsbefolkning : Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.
DB170205 - Jeg hadde selvsagt forbud mot å amme.
BT170205 Blant slagordene i protesten var « Det er sånn demokrati ser ut » og « Nei til forbud , nei til mur ».
BT170205 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud , for eksempel mot plastposer.
BT170205 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud , for eksempel mot plastposer.
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra syv land med muslimsk majoritetsbefolkning : Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 Et forbud mot oppfølging av egne kunder vil være et alvorlig anslag mot muligheten til å utvikle nye forretningsmodeller.
AA170205 For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra sju land med muslimsk majoritetsbefolkning : Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.
AA170205 Blant slagordene i protesten var " Det er sånn demokrati ser ut " og " Nei til forbud , nei til mur ".
VG170204 - I utgangspunktet er det ikke noe forbud i kringkastingsloven om at deltagere i program benytter sine private klær, selv om deltagerne har fått disse gratis eller fått betalt for å bruke dem.
DB170204 Av de 51 186 personene UDI mener kan omfattes av Trumps forbud , er 20 903 av dem fra Irak.
DB170204 Også i Norge har Trumps forbud fått kritikk.
DB170204 Av de 51 186 personene UDI mener kan omfattes av Trumps forbud , er 20 903 av dem fra Irak.
BT170204 Rekdal mener Norge burde følge etter land som har forbud mot plast.
BT170204 Rekdal mener Norge burde følge etter land som har forbud mot plast.
VG170203 Les også : Trumps pressetalsmann nekter for at innreiseforbudet er et forbud
SA170203 Men det hjalp ikke at spillerne fikk minuttregler for fremmøte, forbud mot snus og forbud mot å bruke mobiltelefon i garderoben ( blant 12 andre regler ).
SA170203 Men det hjalp ikke at spillerne fikk minuttregler for fremmøte, forbud mot snus og forbud mot å bruke mobiltelefon i garderoben ( blant 12 andre regler ).
DB170203 Sjeikene som støtter USAs kontroversielle forbud
BT170203 Selv om enkelte muslimer sverger til forbud mot bilder av hellige personer, henger menigheten også opp portretter av sin store helt, martyren imam Hussein.
AP170203 Men det hjalp ikke at spillerne fikk minuttregler for fremmøte, forbud mot snus og forbud mot å bruke mobiltelefon i garderoben ( blant 12 andre regler ).
AP170203 Men det hjalp ikke at spillerne fikk minuttregler for fremmøte, forbud mot snus og forbud mot å bruke mobiltelefon i garderoben ( blant 12 andre regler ).
AA170203 Flere brukere slettet også Uber-appen i protest mot at selskapet fortsatte å formidle reiser samtidig som blant annet New Yorks drosjesjåfører unnlot å plukke opp passasjerer i en punktmarkering mot Trumps forbud .
AA170203 Deretter innførte Obama grundigere bakgrunnssjekk av irakiske flyktninger, men han innførte aldri innreisestans eller forbud mot flyktninger fra Irak, påpeker Washington Post.
AA170203 - Jeg er sikker på at det er nytt for folk at president Barack Obama hadde et seks måneders forbud mot innreise av irakiske flyktninger etter at to irakere kom hit til dette landet, ble radikalisert og sto bak Bowling Green-massakren.
SA170202 KOMMENTAR : Klassisk teknikk skal reddes med forbud og tvang.
SA170202 Forbud mot staking gjør langrenn til en sport der dommerne får stor innflytelse på resultatet.
SA170202 KOMMENTAR : Klassisk teknikk skal reddes med forbud og tvang.
SA170202 Forbud mot staking gjør langrenn til en sport der dommerne får stor innflytelse på resultatet.
FV170202 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
FV170202 juni 2014 innført et forbud mot en av de mest brukte perfluorforbindelsene - perfluoroktansyre ( PFOA ) i forbrukerprodukter.
DB170202 Trump : - Dette er ikke et forbud mot muslimer ¶
DB170202 Le Pen støtter Trumps forbud : - Han sa han kom til å gjøre det ¶
DB170202 Av visse grupperinger er forbudet blitt et beskrevet som et forbud mot muslimer, noe Trump har nektet for.
DB170202 - Vi støtter Trump fullt ut i hans forbud som nekter inngang til de som må ønske å forårsake et brudd i Amerikas sikkerhet, skrev han på Twitter, ifølge Al Araby.
DB170202 Terrorforsker mener Trumps forbud hjelper IS og Al-Qaida ¶
DB170202 I fjor viste miljøminister Vidar Helgesen godt lederskap da verden ble enige om et forbud mot HFK-gasser.
DB170202 Greenpeace støtter også et forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter, slik Stortinget har gått inn for.
AP170202 KOMMENTAR : Klassisk teknikk skal reddes med forbud og tvang.
AP170202 Forbud mot staking gjør langrenn til en sport der dommerne får stor innflytelse på resultatet.
AP170202 KOMMENTAR : Klassisk teknikk skal reddes med forbud og tvang.
AP170202 Forbud mot staking gjør langrenn til en sport der dommerne får stor innflytelse på resultatet.
AA170202 - Vidar Helgesen viste i fjor godt lederskap da verden ble enig om et forbud mot HFK-gasser.
SA170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
SA170201 juni 2014 innført et forbud mot en av de mest brukte perfluorforbindelsene - perfluoroktansyre ( PFOA ) i forbrukerprodukter.i ¶
SA170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
SA170201 juni 2014 innført et forbud mot en av de mest brukte perfluorforbindelsene - perfluoroktansyre ( PFOA ) i forbrukerprodukter.i ¶
FV170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
FV170201 juni 2014 innført et forbud mot en av de mest brukte perfluorforbindelsene - perfluoroktansyre ( PFOA ) i forbrukerprodukter.
DN170201 - Dette er et midlertidig forbud , og det vil bli vurdert om tre måneder.
DB170201 - Når det gjelder bosetninger, så er det forbud mot å bygge på okkupert land.
DB170201 Han mener Trumps forbud , i tillegg til å sende ut uheldige signaler, ikke var nødvendig i utgangspunktet.
DB170201 Hun verken avviser eller bekrefter at hun selv vil foreslå å innføre et liknende forbud dersom hun vinner presidentvalget i Frankrike.
DB170201 I mars vil forhandlinger rundt et nytt forbud mot atomvåpen starte i FN.
BT170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
BT170201 juni 2014 innført et forbud mot en av de mest brukte perfluorforbindelsene - perfluoroktansyre ( PFOA ) i forbrukerprodukter.
BT170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
BT170201 juni 2014 innført et forbud mot en av de mest brukte perfluorforbindelsene - perfluoroktansyre ( PFOA ) i forbrukerprodukter.
AP170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
AP170201 juni 2014 innført et forbud mot en av de mest brukte perfluorforbindelsene - perfluoroktansyre ( PFOA ) i forbrukerprodukter.
DB170131 UDI går derfor ut fra at de fleste av disse 51 186 personene omfattes av Trumps forbud og følgelig er uønsket i og avviste fra USA.
DB170131 Også i Norge har Trumps forbud fått kritikk.
DB170131 Av de 51 186 personene UDI mener kan omfattes av Trumps forbud , er 20 903 av dem fra Irak - den største andelen.
DB170131 » Jon Finer påpeker i tillegg at Obamas poltikk kom som følge av en konkret trussel - Kentucky-saken, mens Trumps forbud verken bygger på etterretning eller bevis.
DB170131 Trump : - Dette er ikke et forbud mot muslimer ¶
DB170131 Samtidig understreker han at Obamas politikk ikke var et forbud .
DB170131 Det ble altså ikke ilagt noe forbud mot mennesker fra disse sju landene, men kontrollen med de aktuelle borgerne ble skjerpet ved at det ble obligatorisk å søke om visum.
DB170131 NRK har derfor ikke forbud mot bruk av « Østfold-L-en » i sine språkregler.
AP170131 Trump ga før helgen ordre om et innreiseforbud for flyktninger og mennesker fra syv i hovedsak muslimske land til USA de neste månedene, et forbud som har møtt massiv kritikk verden over.
AP170131 PST mener på sin side et slikt forbud vil være « uheldig » for beviser knyttet til terrorhandlinger.
AP170131 Dersom de ikke får anledning til å benytte « nødvendig og relevant informasjon », kan muligheten for straffeforfølging som virkemiddel mot terrorhandlinger bli redusert, mener PST, og skriver at et slikt forbud vil kunne « skade tilliten » til både E-tjenesten og PST.
SA170130 Noen av demonstrantene i Washington gikk mot kongressbygningen mens de ropte slagord om at flyktninger var velkomne og « Nei til forbud .
DB170130 - Dette er ikke et forbud mot muslimer, som mediene rapporterer uriktig om.
DB170130 Trump : - Dette er ikke et forbud mot muslimer ¶
DB170130 Trump : - Dette er ikke et forbud mot muslimer ¶
DB170130 - Dette er ikke et forbud mot muslimer, som mediene rapporterer uriktig om, sier han i en uttalelse, ifølge New York Times.
DB170130 | Frp med nytt forslag om økt ulvejakt ¶ ¶ FORBUD : Norsk-iranske Elham Binai forteller hun har venner og familie i USA, opprinnelig fra Iran, som ikke tør å reise ut av landet på grunn av Donald Trumps innreiseforbud mot sju land.
DB170130 Trump : - Dette er ikke et forbud mot muslimer ¶
AP170130 Han advarer sterkt mot å diskriminere personer på grunn av deres tro eller religion, selv om han ikke omtaler Trumps forbud direkte.
AP170130 Møter innreiseforbudet som er blitt stemplet som et « forbud mot muslimer », unison fordømmelse fra det overveiende muslimske Midtøsten ?
AP170130 Donald Trump skal selv være irritert over at innreiseforbudet fra de syv landene blir stemplet som et forbud mot muslimer.
SA170129 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år, sa Trump. ( ©NTB ) ¶
DN170129 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år, sa Trump.
DB170129 - Dette er ikke et forbud mot muslimer, som mediene rapporterer uriktig om, sier han i en uttalelse, ifølge New York Times.
DB170129 Erna ut mot Trumps forbud : - Vi har en plikt til å beskytte mennesker på flukt ¶
DB170129 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år.
DB170129 På spørsmål fra Dagbladet om hvilke tanker Listhaug har om Trumps forbud , og om Norge burde gjøre som Trump, svarer hun dette : ¶
DB170129 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år.
DB170129 Et forbud mot muslimer er noe vesentlig annet enn en generell restriktiv politikk, noe også beslektede saker i amerikanske domstoler viser.
BT170129 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år, sa Trump. ( ©NTB ) ¶
AP170129 Trumps forbud skapte kaos på mange amerikanske flyplasser.
AP170129 Kritikere stiller spørsmål ved hvor effektiv Trumps forbud kommer til å være.
AP170129 Flere amerikanske menneskerettsgrupper har varslet søksmål for å få vedtaket opphevet, men det er ikke bare på amerikansk jord Trumps forbud møter motstand.
AP170129 | Domstol blokkerer Trump-ordre : Reisende får bli tross forbud
AP170129 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år, sa Trump.
AP170129 Trumps forbud skapte kaos på mange amerikanske flyplasser.
AP170129 Kritikere stiller spørsmål ved hvor effektiv Trumps forbud kommer til å være.
AP170129 Flere amerikanske menneskerettsgrupper har varslet søksmål for å få vedtaket opphevet, men det er ikke bare på amerikansk jord Trumps forbud møter motstand.
AP170129 - Uansett har dette skapt et inntrykk av at det er et forbud mot muslimer.
AP170129 | Domstol blokkerer Trump-ordre : Reisende får bli tross forbud
AP170129 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år, sa Trump.
DB170128 - Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud , og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år.
BT170128 Are Holen, professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU, mener samfunnets selvpålagte forbud mot å tenke negativt er å klandre for både Brexit og Trump.
BT170128 Are Holen, professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU, mener samfunnets selvpålagte forbud mot å tenke negativt er å klandre for både Brexit og Trump.
AP170127 USA har lenge forsøkt å presse europeiske land til å fjerne forbud mot genmodifisert mat.
DN170126 - Det er ikke et forbud mot innreise for muslimer, men fra land med stor terrorfare.
DB170126 Dette er en lite ærefull tradisjon blant republikanske presidenter som til sine velgere selger et forbud like katolsk som paven, som god kristen familiepolitikk.
DN170125 Men hensynet til brukernes sikkerhet kan begrunne et forbud mot ferdsel oppover nedfarter.
DN170125 Foreløpig er det opp til det enkelte alpinanlegg å vurdere hva som er nødvendig av tiltak og forbud , sier Felix Reimers i advokatfirmaet Grette som har fått i oppgave av Alpinanleggenes Landsforening ( ALF ) å se nærmere på hvor de juridiske grensene går.
AP170125 Striden har ført til fullt eller delvis forbud mot merking av oppdrettslaks fra Norge som økologisk i Belgia, Finland, Frankrike, Nederland og Sverige.
SA170124 Forbud mot dieselbiler, mangedobling av bomavgifter og datokjøring er alle gjengangere i debatten.
FV170124 Etter mønster fra Oslo skal disse ilegges et tre måneders forbud mot å oppholde seg i Kvadraturen i Kristiansand.
BT170124 Et forbud er ren moralisme.
AP170124 Forrige måned tok hun til orde for forbud mot klesdrakter der ansiktet skjules, slik som niqab og burka.
AP170124 Forrige måned tok hun til orde for forbud mot klesdrakter der ansiktet skjules, slik som niqab og burka.
SA170123 En gruppe amerikanske advokater saksøker Donald Trump og anklager presidenten for å ha brutt et grunnlovsfestet forbud mot å motta betalinger fra utenlandske myndigheter.
AP170123 Presidenten gjeninnfører dermed et forbud som Barack Obama opphevet i 2009.
DN170120 Nettaviser og andre nettsteder har fått forbud mot å direktesende - livestreame - eller på annen måte publisere bilder fra Trumps innsettelse.
DB170118 Washington Post skriver at titusenvis av personer flokket til gatene i onsdag for å demonstrere mot et tre år gammelt forbud mot den tradisjonsrike sporten som er flere tusen år gammel.
DB170118 Høyesterett la ned et forbud mot sporten i 2014, og har siden nektet flere forsøk på å tillate den igjen.
DB170118 For det første er det begrenset hvor omfattende et slikt forbud kan være før byen stopper helt opp.
BT170118 FORTSATT FORBUD : Argumentene mot eggdonasjon er utdaterte, konstruerte og dårlige, mener kommentator Naresh Sugandiran.
AP170118 Dieselboikott skapte problemer for mange ¶ Forbud - eller skyhøye priser i bomringen ?
SA170117 Tross forbud for kjøretøy som går på diesel, er unntakene mange, og forbudet omfatter ikke de statlige veiene.
FV170117 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
DN170117 Varselskilt over E-18 ved Hjortnes i Oslo viser at på grunn av akutt luftforurensing er det innført et generelt forbud mot å bruke dieselbiler i hovedstaden tirsdag.
DN170117 Tross forbud for kjøretøy som går på diesel, er unntakene mange, og forbudet omfatter ikke de statlige veiene.
DB170117 | EU-parlamentet har fått ny president ¶ ¶ FORBUD 17.
DB170117 Oslo gikk videre med et forbud på kommunale veier.
DB170117 Hvorfor forbud ?
DB170117 For Bergen ville et forbud som ikke innlemmet riksveier ikke gi stor nok effekt, så vi jobbet videre for å få fram andre virkemidler, sier Anna Elisa Tryti ( Ap ), byråd for byutvikling i Bergen, til Dagbladet.
DB170117 - Oslo satset for et par år siden på et forbud mot diesel.
DB170117 Video : Marie Røssland / Dagbladet ¶ FORBUD 17.
DB170117 På grunn av lave temperaturer og stillestående luft blir det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier.
DB170117 Hvorfor forbud ?
DB170117 - Et forbud mener jeg alltid bør være siste instans, og jeg er heller ikke enig i byrådets tilnærming til å bruke pisk.
DB170117 | EU-parlamentet har fått ny president ¶ ¶ FORBUD : Hele verden omtaler dieselforbudet i Oslo.
DB170117 Video : Marie Røssland / Dagbladet ¶ FORBUD 17.
DB170117 Tross forbud for kjøretøy som går på diesel, er unntakene mange, og forbudet omfatter ikke de statlige veiene.
DB170117 Hvorfor forbud ?
DB170117 ¶ TAR GREP : Oslo kommune har innført forbud mot dieselbiler på kommunale veier for å senke nivået av NO2 i hovedstaden.
DB170117 Fra og med tirsdag morgen har Oslo kommune iverksatt forbud mot dieselbiler på kommunale veier i hovedstaden.
DB170117 På grunn av lave temperaturer og stillestående luft blir det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier.
DB170117 Byrådet i Oslo har fra i dag innført forbud mot å kjøre dieselbil på dagtid i hovedstaden, men forslaget ser ikke ut til å være gjennomtenkt.
BT170117 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
AP170117 Her kan du lese hvordan byråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) oppsummerer tirsdagens forbud .
AP170117 Hverken Akershus fylkeskommune eller Oslo kommune ønsker i utgangspunktet å innføre et forbud .
AP170117 Byråd Lan Marie Nguyen Berg utelukker ikke at det også senere kan innføres forbud mot dieselbiler i Oslo- ¶
AP170117 Dette bør du vite om dieselforbudet : For første gang innføres et midlertidig forbud mot dieselbiler i Oslo kommune ¶
AP170117 Tirsdag morgen ble det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier i Oslo på grunn av lave temperaturer og stillestående luft.
DN170116 Oslo kommune har varslet forbud mot dieselbiler på kommunale veier fra tirsdag morgen ettersom det er varslet akutt høy luftforurensning de neste dagene i Oslo.
DN170116 Dette er første gang Oslo gjennomfører et slikt forbud .
DB170116 Det er et slikt tilbud som er løsningen, ikke forbud , skriver NAF i en uttalelse.
DB170116 Tirsdag og onsdag er det forbud mot å kjøre med dieselbiler på kommunale veier.
DB170116 Om luftkvaliteten i Oslo skal bli bedre på lang sikt, er det ikke nok med et kortvarig forbud .
DB170116 Hvorfor forbud ?
DB170116 Foto : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ FORBUD 17.
DB170116 ¶ BOM STOPP : Oslo innfører forbud som gjør at dieselbileierne får svi.
DB170116 Og hva med dem som skal bruke bilen utenfor byen - der det ikke finnes forbud eller alternativer ?
DB170116 I over to år har politikere forsøkt å kjøre på grønt via Statens Vegvesen og lovgivende myndigheter, som verken har hatt hjemmel eller har sett praktisk mulighet for hvordan et slik forbud skal håndheves.
DB170116 Da er et rent forbud overfor noen få Osloborgere som kjører dieselbil og som ikke nyter godt av alle unntakene, et svært dramatisk innhogg i bevegelsesfriheten.
BT170116 MDG mener byrådets vedovnspolitikk er « puslete », og vil vurdere forbud mot bruk av gamle ovner.
AP170116 Tirsdag får dieselbiler forbud mot å kjøre på de aller fleste veiene i Oslo.
AP170116 På ring 1 vil det skiltes der det er forbud , skriver kommunen.
AP170116 På kommunens nettside ligger det både kart og beskrivelse over hvilke veier som er omfattet av forbud .
AP170116 På grunn av lave temperaturer og stillestående luft blir det innført et midlertidig forbud mot å kjøre dieselbiler på kommunale veier fra tirsdag.
AP170116 Tirsdag får dieselbiler forbud mot å kjøre på de aller fleste veiene i Oslo.
SA170115 Derfor innfører Oslo kommune forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.
FV170115 Derfor innfører Oslo kommune for første gang forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.
DN170115 Derfor innfører Oslo kommune for første gang forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokken 6 til klokken 22 på tirsdag.
DB170115 - Man kan ikke innføre forbud mot biler basert på drivstoffet de bruker, spesielt ikke når det er den type bil politikerne som innførte forbudet anbefalte å kjøpe, sier han.
DB170115 ( Dagbladet ) : I dag varslet Bymiljøetaten i Oslo kommune at det fra tirsdag klokka 06.00 nedlegges et forbud om bruk av dieselbil på de aller fleste veier i Oslo.
DB170115 ¶ FORBUD : Fra tirsdag innføres det forbud mot å kjøre dieselbil på kommunale veier i Oslo på grunn av akutt helseskadelig luftforurensning.
DB170115 « Blomsterspråket gjør meg skeptisk » ¶ ¶ FORBUD : Fra tirsdag innføres det forbud mot å kjøre dieselbil på kommunale veier i Oslo på grunn av akutt helseskadelig luftforurensning.
DB170115 ( Dagbladet ) : Oslo kommune innfører forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag 17. januar.
DB170115 Derfor innfører Oslo kommune forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.
AP170115 Tiltakene det russiske helsedepartementet foreslår : ¶ Forbud mot å selge tobakk til personer som er født etter 2015.
AP170115 Lederen for helsekomiteen, Dmitrij Morozov, sier at komiteen er klar til å behandle forslagene, men understreker at det er mange forskjellige meninger i denne saken og at det beste ville være om man kunne rettlede folk til bedre helsevaner istedenfor å innføre et forbud .
AP170115 Et eventuelt forbud vil gjelde for dem som er født i 2015 og senere.
AP170115 Forbud mot å røyke i nærvær av folk som ikke ønsker det.
AP170115 Forbud mot å røyke i bil hvis det er barn med.
AP170115 For første gang innføres et midlertidig forbud mot dieselbiler i Oslo kommune.
AP170115 Bybranner har gitt forbud mot trebygging.
AP170115 Forbud mot bruk av tre ¶
AP170115 Vi er svært skuffet over at det mangler tilrettelegging når de går i gang med et forbud som rammer enkeltpersoner hardt, sier Sagedal.
AP170115 Det er første gang et slikt forbud gjennomføres i Oslo.
AP170115 Forbud fra tirsdag klokken 06:00 ¶
AP170115 På ring 1 vil det skiltes der det er forbud , skriver kommunen.
AP170115 Jeg har forståelse for at forbud mot å kjøre dieselbil kan skape utfordringer for folks hverdag, og men vi kan heller ikke ha det sånn at barn, eldre og de med luftveislidelser i byen vår må holde seg innendørs fordi lufta er helseskadelig, sier Berg.
AP170115 Ifølge byråden skal et slik forbud kunne redusere NO2-utslippene med 20 - 25 prosent.
AP170115 Det er første gang et slik forbud innføres i Oslo på grunn av akutt helseskadelig luftforurensning.
AP170115 Det er første gang et slik forbud gjennomføres i Oslo.
AP170115 - Når konsentrasjonen av nitrogenoksid går over en viss verdi i et større område over tid, er det vedtatt at vi skal innføre midlertidig forbud mot dieselbiler som et strakstiltak, forklarer Alise Davidsen, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.
AP170115 På ring 1 vil det skiltes der det er forbud , skriver kommunen.
AP170115 Det er første gang et slik forbud innføres i Oslo på grunn av akutt helseskadelig luftforurensning.
AP170115 Det er første gang et slik forbud gjennomføres i Oslo.
AP170115 - Når konsentrasjonen av nitrogenoksid går over en viss verdi i et større område over tid, er det vedtatt at vi skal innføre midlertidig forbud mot dieselbiler som et strakstiltak, forklarer Alise Davidsen, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.
AP170115 For første gang innføres et midlertidig forbud mot dieselbiler i Oslo kommune.
AP170115 Flere land, både i og utenfor Europa, har hatt forbud mot pelsdyroppdrett i flere år.
DB170114 Et av punktene gjelder forbud mot beskyttelsesutstyr som har snev av metall i seg.
DB170114 Det internasjonale forbundet hadde nemlig forbud mot beskyttelsen, men sa etter hvert ja, dersom det var greit for motstanderne.
DB170114 - Det er lovpålagt forbud mot rabatt på alkohol og tobakk, forklarer kommunikasjonsrådgiver Kaia Østbye Andresen i Rema 1000 til Dinside.
BT170114 Ingen andre fylker har slikt forbud .
BT170114 De siste årene har det også vært forbud mot fiske med kilenøter og giljer etter laks i sjøen både i Hardanger og resten av Hordaland.
AP170113 Mizulina sørget for å innføre forbud mot adopsjon til utlandet.
AP170113 Eksperter sier den medisinske risikoen ikke utgjør noen tungtveiende grunn for forbud . 18.
SA170112 Forbud mot klister : ¶
FV170112 Forbud mot klister : ¶
DB170112 - De har forbud mot å knytte relasjoner, og de nedtegner alt han sier og gjør.
DB170112 Kalde krigere som USAs tidligere forsvarsminister Bill Perry har sagt at et forbud er en strålende idé og at det haster mer enn folk tror.
DB170112 123 av verdens 193 stater gikk høsten 2016 inn for å begynne forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i 2017 ( Norge var blant mindretallet som stemte imot den aktuelle FN-resolusjonen ).
BT170112 For flere rusmidler med samme og noen ganger mindre skadelige effekt, har skadepotensialet ført til forbud .
BT170112 Forbud mot klister : ¶
AP170112 Forbud mot klister : ¶
FV170111 Spørsmålet om mental sårbarhet ble avgjørende for tingrettsdommen, hvor Breivik fikk medhold i at soningsregimet i Skien og på Ila er og var i strid med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling.
DB170111 Derfor er det ingen forbud hverken mot kjøp eller bruk av snus, forteller det spanske skatteverkets presseavdeling.
DB170111 forbud vil kunne ødelegge for alliansens atomvåpenplanlegging.
AP170111 Marokko innfører forbud mot all produksjon og salg av burkaen som har heldekkende slør foran ansiktet og viser til sikkerhetsmessige årsaker.
DB170110 Flere lokale klubbledere vil ha forbud mot høyfluor-smøring under skiene.
DB170110 FORELØPIG har Skiforbundet kviet seg for å innføre forbud fordi man mangler sikre kontrollrutiner.
DB170110 Det er noe det er mulig å endre gjennom å innføre et forbud mot helsefarlige fluorprodukter under skia.
DB170110 Da hjelper det med tydelige sosiale tiltak som for eksempel et forbud i barne - og juniorrenn mot dyr og helsefarlig smøring.
DB170110 Forbud mot å kaste mat i Frankrike.
DB170110 I 2007 fikk politiet i Norge forbud mot å bruke ordet.
DB170110 Lin hevder nemlig at hun fikk forbud mot å snakke med journalister, en påstand som blir støttet av journalist i Boston Globe, Jeff Jacoby.
AP170110 Det er også forbud mot abort i tilfeller av incest og voldtekt.
AP170110 Partiene som stemte for videreføring, har dessuten bedt regjeringen utforme et regelverk om et generelt forbud mot gruppehold av mink.
DB170109 - Det er lovpålagt forbud mot rabatt på alkohol og tobakk, forklarer kommunikasjonsrådgiver Kaia Østbye Andresen i Rema 1000 til Dinside.
DB170109 Jeg kunne forstått et forbud om det kun gjaldt skoler og i undervisningssammenheng, men dette går lenger.
DB170109 Flertallet i partiets programkomité ønsker å « innføre forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner ».
DB170109 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
DB170109 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
DB170109 Kroatia har hatt forbud fra 2017, BosniaHerzegovina fra 2018, Serbia fra 2019, Nederland fra 2024 - og nå i høst fulgte også Japan etter.
DB170109 I det minste burde man tilby en avviklingsordning, samt forbud mot oppstart av nye dersom man ikke kan enes om en styrt avvikling nå.
BT170109 : SVAKT BEGRUNNET FORBUD : Oppvurderingen av den biologiske morsrollen mangler fullstendig prinsipiell forankring.
BT170109 : SVAKT BEGRUNNET FORBUD : Oppvurderingen av den biologiske morsrollen mangler fullstendig prinsipiell forankring.
AP170109 Selv om han ikke mener det er noe stort problem med bruk av heldekkende plass i dag, ønsker han altså å forby dette i offentlige bygg og institusjoner og viser til at en rekke andre land har gått inn for lignende forbud .
AP170109 På spørsmål fra Aftenposten bekrefter Moe at han mener et slikt forbud også skal gjelde i barnehager, på helsestasjoner og på Nav-kontoret.
AP170109 Nesvik, hilser programkomiteen i Sp velkommen etter om forbud mot nikab i offentlige bygg.
AP170109 Jeg kunne forstått et forbud om det kun gjaldt skoler og i undervisningssammenheng, men dette går lenger.
AP170109 At Sp nå også kommer etter, gjør at vi nærmer oss et forbud , sier Nesvik, som mener dette er et steg i riktig retning.
AP170109 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
AP170109 Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen - og et forbud kan være på plass i løpet av året.
AP170109 - Det bør innføres forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner.
DN170108 Redd for forbud
DB170107 Nikab-forbudet det nå jobbes med er ikke et generelt forbud, men et forbud i undervisningssituasjoner, får Dagbladet opplyst fra Kunnskapsdepartementet.
DB170107 Nikab-forbudet det nå jobbes med er ikke et generelt forbud , men et forbud i undervisningssituasjoner, får Dagbladet opplyst fra Kunnskapsdepartementet.
DB170107 MOT FORBUD : Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, er kritisk til et nikab-forbud. han viser til at Norge har en tradisjon for å unngå og lovregulere for mye, i motsetning til i Frankrike.
DB170107 Islam-kjenner Kari Vogt tror ikke forbud er veien å gå.
DB170107 Ikke generelt forbud
DB170107 I Frankrike er det omvendt : De lovregulerer alt mulig, men jeg tror det er feil å tro at et forbud kan ordne alt, sier Jagland ¶
DB170107 Et forbud vil gjøre at flere vil ta plagget i bruk.
DB170107 De ønsker et nasjonalt forbud .
DB170107 - Vi snakker ikke om et generelt forbud, men et forbud i undervisningssituasjoner, sier Torbjørn Røe Isaksen.
DB170107 - Vi snakker ikke om et generelt forbud , men et forbud i undervisningssituasjoner, sier Torbjørn Røe Isaksen.
DB170107 - Nikab er ikke et enormt problem i dag, men det er to grunner til at vi ønsker få et lovfestet forbud , sier Røe Isaksen og viser : ¶
DB170107 - Jeg tror flere land vil gå i samme retning : Å innføre forbud mot ansiktsplagg i ulike sammenhenger, sier ministeren.
DB170107 - Jeg tror at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab.
DB170107 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
AP170107 | Jagland frykter nikab- forbud kan føre til økt bruk ¶
AP170107 Thorbjørn Jagland vil ikke ha nikab i skolen, men tror ikke at et forbud er løsningen.
AP170107 Han understreker at det ikke er snakk om et generelt forbud, men et forbud i undervisningssammenheng. 75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skolen og høyere utdanning, viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet. 14 prosent sier det burde være tillatt, og 11 prosent sier de ikke har noen mening.
AP170107 Han understreker at det ikke er snakk om et generelt forbud , men et forbud i undervisningssammenheng. 75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skolen og høyere utdanning, viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet. 14 prosent sier det burde være tillatt, og 11 prosent sier de ikke har noen mening.
AP170107 Frp ønsker et forbud, og i august gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de støttet et forbud i skolen.
AP170107 Frp ønsker et forbud , og i august gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de støttet et forbud i skolen.
AP170107 Europarådets generalsekretær er skeptisk til et forbud og mener at Høyre gir etter for Frp, skriver Dagbladet.
AP170107 Et forbud vil trolig være på plass i løpet av 2017.
AP170107 - Jeg tror at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab.
DB170106 Mulig forbud
BT170106 Dommeren la ned forbud mot å gjengi noe fra avgjørelsen i saken, med unntak av selve fengslingsspørsmålet.
AP170106 I Putins Russland har et Facebook-innlegg nylig ført til både trusler om sosiale sanksjoner og utspill om forbud mot såkalte gledesytringer.
DN170105 Tyrkiske myndigheter har lagt ned forbud om å rapportere om hendelsen, sier en Dogan-journalist til CNN Türk.
DB170105 Hun røkte nesten hele sitt liv, og unnet seg et glass portvin hver søndag, helt til legen la ned forbud da hun fylte 120 år.
BT170105 Tyrkiske myndigheter har lagt ned forbud om å rapportere om hendelsen, sier en Dogan-journalist til CNN Türk.
AP170105 Tyrkiske myndigheter har lagt ned forbud om å rapportere om hendelsen, sier en Dogan-journalist til CNN Türk.
DB170104 ¶ MOT FORBUD : Linn Nikkerud studerer juss og kjemper mot dobbeltmoral.
DB170104 Spørsmålet er i så måte om de som er for et forbud representerer et forholdsmessig syn.
DB170104 Og med det vet de ikke hvem disse kvinnene er, hvorfor de velger å bruke det og hva et forbud betyr for dem.
DB170104 Og det er viktig å huske at det å være mot et forbud ikke er ensbetydende med at man liker plagget.
DB170104 Ofte begrunner de som er for et forbud at nikabkledde kvinner er undertrykte og at en nikab stenger for kommunikasjon.
DB170104 Med andre ord lager vi et problem av et ikke-problem med et forbud , som innskrenker en markant minoritets rettigheter.
DB170104 Jeg tolker tallene slik at de som stemmer for et forbud mener det eksisterer tilstrekkelige grunner for å innskrenke disse menneskerettighetene og fravike det liberalistiske standpunktet.
DB170104 Jeg mener imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig for å begrunne et forbud .
DB170104 Idet man er for et forbud så støtter man, intensjonelt eller ei, ideen om at tvang over kvinnekroppen er et legitimt virkemiddel å bruke når man ikke liker hvordan kvinner går kledd.
DB170104 Hittil har jeg aldri møtt en undertrykket nikabi, men om de finnes er ikke forbud en vei å gå.
DB170104 Et forbud vil gjøre at flere vil ta plagget i bruk.
DB170104 Et forbud signaliserer at deres virkelighetsforståelse ikke er tilstrekkelig nok til å ta en utdannelse - og det er en dom jeg mener ingen mennesker fortjener å få felt over seg.
DB170104 Et forbud berører også flere av menneskerettighetene, eksempelvis ytrings- og religionsfriheten, samt den liberalistiske ideen om selvbestemmelsesrett.
DB170104 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
DA170104 Dette etter at hijab-tilhengere provoserte fram uvilje mot styrets vedtak om forbud mot dette omstridte hodebekledning.
BT170104 Et forbud det var mye kritikk til, men som virkelig slo an i den retningen som var ønsket.
BT170104 En matkastelov skal utredes for å finne ut om det skal bli forbud for dagligvarebutikkene i Norge å kaste spisbar mat.
BT170104 Antall røykere har sunket drastisk fordi vi innførte et forbud i Norge.
BT170104 I tillegg har man ikke noe forbud mot alkoholreklame, så det reklameres for alkohol også rettet mot unge, som kan kjøpe alkohol lovlig fra de er 16 år.
SA170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige.
SA170103 Ny debatt om norske forbud
FV170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige.
FV170103 Ny debatt om norske forbud
DB170103 T yskland : Forbud er blitt diskutert lenge, og er tenkt gjeldende på offentlige steder som universiteter, sykehus og i bil.
DB170103 Spania : Intet nasjonalt forbud, men en håndfull byer har innført forbud mot heldekkende ansiktsslør.
DB170103 Spania : Intet nasjonalt forbud , men en håndfull byer har innført forbud mot heldekkende ansiktsslør.
DB170103 Nederland : Innførte forbud mot heldekkende ansiktsslør i offentlige bygninger, på skoler, offentlig transport og sykehus i 2015.
DB170103 Med andre ord lager vi et problem av et ikke problem med et forbud , som innskrenker en markant minoritets rettigheter, sier hun og fortsetter : ¶
DB170103 Land med delvis forbud / diskusjon om nikab-forbud ¶
DB170103 Italia : Ikke nasjonalt forbud, men regionen Lombardia har innførte forbud på sykehus og lokale myndighetsbygninger.
DB170103 Italia : Ikke nasjonalt forbud , men regionen Lombardia har innførte forbud på sykehus og lokale myndighetsbygninger.
DB170103 Hun viser også til at både Egypt, Tyrkia og en rekke land i Sør-Øst-Asia har forbud mot nikab i undervisningssituasjoner og deler av offentligheten.
DB170103 Et forbud vil gjøre at flere vil ta plagget i bruk.
DB170103 Belgia : Innførte forbud mot heldekkende ansiktsslør i juli 2011 i det offentlige rom.
DB170103 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
BT170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige.
BT170103 Ny debatt om norske forbud
AP170103 Canada presenterte et tilsvarende forbud på samme dag.
AP170103 Canada presenterte et tilsvarende forbud på samme dag.
AP170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige.
AP170103 Ny debatt om norske forbud
AP170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige.
AP170103 Ny debatt om norske forbud
AP170103 Ønsket om barn var så sterkt at hun var blitt tvunget utenlands : Norge har nemlig, som ett av få europeiske land, forbud mot assistert befruktning for enslige.
AP170103 Ny debatt om norske forbud
DB170102 Transportministeren Budi Karya har gitt ham forbud mot å fly innen etterforskningen har gitt resultater.
DB170102 Forbud mot å fly ¶
DB170102 Nilsson forteller at flere i byen har ønsket et forbud mot fyrverkeri.
AP170102 − Vi karikaturtegnere må kunne omgå forbud og forflatede tegninger.
DB170101 - Den norske øyelegeforeningen Norsk Oftalmologisk Forening støtter dette og har sendt brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og bedt om et forbud i Norge, opplyser Bull til NTB.
BT170101 Anders Behring Breivik saksøkte staten fordi han mener soningsforholdene i Skien fengsel strider med menneskerettighetenes forbud mot nedverdigende og umenneskelig behandling.
AP170101 Gamle verstinger som Kina og Russland støttet et forbud .
AP170101 For å kunne gjøre dette var Norge eneste land i tillegg til Tyrkia som stemte mot et internasjonalt forbud for gruvedumping i fjorder og hav under et møte i den internasjonale naturvernunionen ( IUCN ) i høst.
BT161214 Et nytt forbud gir telefonselskaper begrenset mulighet til å vinne tilbake kunder som har flyttet nummeret sitt til en konkurrerende tilbyder.
BT161214 En undersøkelse gjennomført i 2014 viste at omtrent halvparten av landene i Europa hadde innført et forbud mot « winback » ¶
AP161214 Forbud mot kvinnelige vorter ¶
AP161122 I september bragte nettstedet Boston Tribune en historie om et nasjonalt forbud mot å bære våpen synlig i USA.
SA161118 Han har ingen plan om å legge ned forbud mot bruk av forstøverapparat i det norske laget.
AP161118 Han har ingen plan om å legge ned forbud mot bruk av forstøverapparat i det norske laget.
SA161113 En tysk dommer i en rett i Nürnberg kom i april 2005 med en knusende dom over Fifas forbud .
BT161113 En tysk dommer i en rett i Nürnberg kom i april 2005 med en knusende dom over Fifas forbud .
AP161113 En tysk dommer i en rett i Nürnberg kom i april 2005 med en knusende dom over Fifas forbud .
AP161101 Tyrkias president ble fornærmet nok til å kalle inn den tyske ambassadøren i Ankara på teppet to ganger og kreve forbud mot sangen.
AP161019 Butikker og restauranter bør få forbud mot å kaste mat.
AP161014 Med landesorgen følger blant annet et forbud mot underholdning på TV.
SA161007 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener et forbud mot personlige bilskilt er unødvendig og ønsker å åpne for bruken av det.
AP161007 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener et forbud mot personlige bilskilt er unødvendig og ønsker å åpne for bruken av det.
SA161004 - Det er noen ytterst få land i verden som har et forbud mot proffboksing, som Iran og Nord-Korea.
FV161004 Norge har utmerket seg ved sitt forbud mot proffboksing og sitt nei til høydehus.
AP161003 Norge har utmerket seg ved sitt forbud mot proffboksing og sitt nei til høydehus.
AP160928 I tillegg er det varslet et forbud mot fossil oppvarming av bygg i 2020.
AP160921 Innføre et internasjonalt forbud mot bruken av antibiotika som vekstfremmer.
AP160921 Arbeide for et forbud mot veterinærers mulighet for fortjeneste på antibiotika ¶
BT160904 Storaas har jobbet med allergi i over 20 år, og har fått med seg saken om Os barneskole, der elevene fikk forbud mot å ta med seg mat som inneholder fisk eller spor av fisk på grunn av en elev med fiskeallergi.
SA160831 Det er et forbud som har eksistert siden 2010.
FV160831 Det er et forbud som har eksistert siden 2010.
BT160831 Det er et forbud som har eksistert siden 2010.
AP160831 Det er et forbud som har eksistert siden 2010.
BT160830 Han tror at et forbud mot bruk av tjenesten vil gjøre problemet mindre.
SA160824 Bistrup kaller det en lettvint løsning å innføre forbud .
BT160824 STØTTER FORBUD : Aleksander og Othilie Solhaug Vallestad var nervøs for hvordan det ville gå da gutten skulle begynne i barnehagen.
BT160824 Mandag fortalte Bergens Tidende om Os barneskule som innførte forbud mot fisk eller mat med spor av fisk, fordi en av elevene har alvorlig fiskeallergi.
BT160824 Barnehagen innførste tilsvarande forbud som Os barneskule.
AP160824 Bistrup kaller det en lettvint løsning å innføre forbud .
SA160823 Den generelle anbefalingen her er at det ikke bør innsettes forbud mot nøtter i en klasse, skole eller barnehage.
SA160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
FV160823 Den generelle anbefalingen her er at det ikke bør innsettes forbud mot nøtter i en klasse, skole eller barnehage.
FV160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160823 | Allergiekspert : - Forbud gir falsk trygghet ¶
BT160823 Men Bistrup tror ikke et slikt forbud alene er nok, og at forbudet kan være vanskelig å gjennomføre.
BT160823 Mandag fortalte Bergens Tidende om Os barneskule som innførte forbud mot fisk eller mat med spor av fisk, fordi en av elevene har alvorlig fiskeallergi.
BT160823 Hovedregelen er at det ikke skal vedtas forbud mot mat i barnehager og skoler, men i noen tilfeller kan det være reelt.
BT160823 Det er for vanskelig å gjennomføre et fullstendig forbud mot en spesiell type mat, mener Astma - og allergiforbundet.
BT160823 - Man kan tro at alt er trygt på skolen dersom et slikt forbud er innført, men det er nesten umulig å unngå at folk tar med seg mat som inneholder spor av fisk.
BT160823 - Et forbud er ikke riktig vei å gå.
BT160823 Mandag fortalte BT at elevene ved Os barneskole fikk forbud mot å ta med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160823 Den generelle anbefalingen her er at det ikke bør innsettes forbud mot nøtter i en klasse, skole eller barnehage.
BT160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
AP160823 Den generelle anbefalingen her er at det ikke bør innsettes forbud mot nøtter i en klasse, skole eller barnehage.
AP160823 FORBUD : På Os barneskule i Os ved Bergen har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
BT160822 Den generelle anbefalingen her er at det ikke bør innsettes forbud mot nøtter i en klasse, skole eller barnehage.
BT160822 FORBUD : På Os barneskule har alle elevene fått beskjed om at de ikke må ha med seg mat i skoletiden eller på SFO som inneholder fisk eller spor av fisk.
SA160812 Hun kjente ikke til vilkåret om at Toska og Betew hadde forbud mot å ha noen former for kontakt med hverandre, sier Betew s forsvarer Marius Oscar Dietrichson til VG.
DA160812 Hun kjente ikke til vilkåret om at Toska og Betew hadde forbud mot å ha noen former for kontakt med hverandre.
AP160810 Utvalget ønsker et forbud mot niqab-bruk i skolen og som hovedregel i det offentlige for øvrig.
AP160810 Forbud mot niqab i skolen, og forbud som hovedregel i det offentlige for øvrig.
AP160810 Fem partier vil gjøre det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse, og innføre forbud mot niqab i skolen.
AP160810 Forbud mot niqab i skolen, og forbud som hovedregel i det offentlige for øvrig.
DA160729 Inntil nå har han hatt forbud mot å sove borte og måtte hver dag oppholde seg på sin hjemmeadresse i tidsrommet 23.00-6.00.
AP160725 Men du må ha spesielle behov for dyrene for å ignorere utleiers forbud .
SA160723 - Et forbud ville betydd at man hadde utelukket astmapasienter fra konkurranseidrett, forteller Carlsen, som selv var involvert i diskusjoner om dette med Den internasjonale olympiske komité ( IOC ).
AP160723 - Et forbud ville betydd at man hadde utelukket astmapasienter fra konkurranseidrett, forteller Carlsen, som selv var involvert i diskusjoner om dette med Den internasjonale olympiske komité ( IOC ).
FV160722 - Et forbud ville betydd at man hadde utelukket astmapasienter fra konkurranseidrett, forteller Carlsen, som selv var involvert i diskusjoner om dette med Den internasjonale olympiske komité ( IOC ).
SA160721 - Et forbud ville betydd at man hadde utelukket astmapasienter fra konkurranseidrett, forteller Carlsen, som selv var involvert i diskusjoner om dette med Den internasjonale olympiske komité ( IOC ).
BT160721 - Et forbud ville betydd at man hadde utelukket astmapasienter fra konkurranseidrett, forteller Carlsen, som selv var involvert i diskusjoner om dette med Den internasjonale olympiske komité ( IOC ).
AP160721 - Et forbud ville betydd at man hadde utelukket astmapasienter fra konkurranseidrett, forteller Carlsen, som selv var involvert i diskusjoner om dette med Den internasjonale olympiske komité ( IOC ).
AP160720 Til høsten vil partiet fremme et forslag om et forbud i Troms fylkesting, melder NRK.
AP160720 Han mener et forbud kan bidra til bedre integrering.
AP160720 Fremskrittspartiet i Troms vil innføre forbud mot nikab, burka og heldekkende badedrakt, så kalt burkini, på alle videregående skoler i fylket.
AP160720 Derfor er et slikt forbud med på å kunne håndtere disse problemene i fremtiden, mener Eilertsen.
AP160717 Det kommer alltid forslag om forbud , eller diskusjoner om hvorvidt ting i religionen Islam er greit.
AP160710 På sitt siste landsmøtet slo Fremskrittspartiet fast at de ikke kan godta « endringer som i praksis vil innebære et forbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen ».
AP160710 Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.
AP160710 Men heller ikke han vil argumentere for et absolutt forbud mot halvautomatiske våpen i de sivile markedet.
AP160710 De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud .
AP160710 Andre tiltak enn forbud er viktigere for å bekjempe terror, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund.
AP160710 - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
AP160710 På sitt siste landsmøtet slo Fremskrittspartiet fast at de ikke kan godta « endringer som i praksis vil innebære et forbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen ».
AP160710 Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.
AP160710 Men heller ikke han vil argumentere for et absolutt forbud mot halvautomatiske våpen i de sivile markedet.
AP160710 De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud .
AP160710 Andre tiltak enn forbud er viktigere for å bekjempe terror, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund.
AP160710 - Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.
SA160602 Og disse artene er det forbud mot.
SA160602 Gravbergknapp og sibirbergknapp, med visse unntaki ¶ Forbud mot elleve av de nevnte artene trer ikke i kraft før om fem år, 1. januar 2021 : Høstberberis, blomstermispel, dielsmispel, sprikemispel, alpegullregn, gullregn, skjørpil, grønnpil, alaskakornell, blomsterpoppel og berlinerpoppel.
SA160602 Det kommer forbud mot ytterliggere elleve arter i 2021.
BT160602 Og disse artene er det forbud mot.
BT160602 Gravbergknapp og sibirbergknapp, med visse unntak ¶ Forbud mot elleve av de nevnte artene trer ikke i kraft før om fem år, 1. januar 2021 : Høstberberis, blomstermispel, dielsmispel, sprikemispel, alpegullregn, gullregn, skjørpil, grønnpil, alaskakornell, blomsterpoppel og berlinerpoppel.
BT160602 Det kommer forbud mot ytterliggere elleve arter i 2021.
AP160602 Og disse artene er det forbud mot.
AP160602 Gravbergknapp og sibirbergknapp, med visse unntak ¶ Forbud mot elleve av de nevnte artene trer ikke i kraft før om fem år, 1. januar 2021 : Høstberberis, blomstermispel, dielsmispel, sprikemispel, alpegullregn, gullregn, skjørpil, grønnpil, alaskakornell, blomsterpoppel og berlinerpoppel.
AP160602 Det kommer forbud mot ytterliggere elleve arter i 2021.
AP160524 Tone Tellevik Dahl ( Ap ), byråd for oppvekst og kunnskap, har presentert en syvpunkts liste med krav til nye barnehager som erstatning for et forbud mot kommersielle aktører.
AP160524 Erstatter forbud med krav ¶
AP160524 - Vi har dessuten opphevet de borgerliges forbud mot at kommunen selv skal bygge flere barnehager.
AP160510 - Jeg har ingen motforestillinger ved at Sudbø arbeider som lege eller tannlege - men reagerer på at et offentlig finansiert kompetansesenter hvor pasientnær klinisk forskning er et av formålene ansetter en klinikksjef som har forbud mot å forske, noe Helsetilsynet har bestemt.
AP160416 » Pels blir det også langt mindre av hvis Venstre får gjennom sin politikk : Partiet vil ha forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, samt jobbe for forbud mot import av pels fra oppdrett.
AP160416 » Pels blir det også langt mindre av hvis Venstre får gjennom sin politikk : Partiet vil ha forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, samt jobbe for forbud mot import av pels fra oppdrett.
AP160416 Om ikke det får politikere i Høyre til å reise bust, ser det ut til at landsmøtet kommer til å vedta at de også vil jobbe for forbud mot pels fra ville dyr som er skaffet til veie ved fangstmetoder som er ulovlig her i landet.
AP160416 Det innvandringsvennlig partiet Venstre vil innføre forbud mot " eksotiske dyr i sirkus ".
AP160414 - Oslo Høyre er motstandere av et absolutt forbud mot privatbiler innenfor Ring 1, men vi er positive til at flere områder innenfor Ring 1 kan forbeholdes fotgjengere og syklister.
SA160406 Forbud fra årsskiftet ¶
AP160406 Forbud fra årsskiftet ¶
BT160309 Å nekte strippeklubber skjenkebevilling er et viktig og riktig skritt på veien mot et slikt forbud .
BT160309 Et forbud mot strippeklubber vil være en naturlig forlengelse av sexkjøpsloven.
SA160307 Hestkuk.no og derfuhrer.no er to nettadresser norske myndigheter har lagt ned forbud mot.
SA160307 Det statseide aksjeselskapet har lagt ned forbud mot en del adresser.
AP160307 Hestkuk.no og derfuhrer.no er to nettadresser norske myndigheter har lagt ned forbud mot.
AP160307 Det statseide aksjeselskapet Norid har lagt ned forbud mot en del adresser.
AP160307 Hestkuk.no og derfuhrer.no er to nettadresser norske myndigheter har lagt ned forbud mot.
AP160307 Det statseide aksjeselskapet har lagt ned forbud mot en del adresser.
BT160305 Folk som setter hverdag foran ideologi, som ikke passer inn i noen av skyttergravene, og som ser nyanser både når det kommer til forbud mot sexkjøp og effektene av kjønnskvotering.
DA160223 Datidens innføring av forbud mot frivillige ordensvern og forbud mot uniform for å vise politisk tilknytning, har en skremmende gyldighet i dag også.
DA160223 Datidens innføring av forbud mot frivillige ordensvern og forbud mot uniform for å vise politisk tilknytning, har en skremmende gyldighet i dag også.
DA160223 Han henviser til paragraf 26 i politiloven i sin anmeldelse, om forbud mot borgervern.
DA160223 Han henviser til paragraf 26 i politiloven i sin anmeldelse, om forbud mot borgervern.
BT160208 | Vi trenger forbud mot matkasting i Norge ¶
BT160208 Vi bør innføre forbud mot å kaste mat både fra supermarkeder og restauranter.
BT160208 Forrige uke innførte Frankrike forbud mot at supermarkeder kaster mat.
AP160204 Også tre-fire dager i januar 2016 har luften vært så dårlig at det ville vært aktuelt med forbud om dette var vedtatt. 4.
AP160204 Hva skjer hvis jeg likevel kjører dieselbil på en dag med forbud og blir tatt ?
AP160204 Gjør byrådet mer enn å innføre forbud mot diesel ?
AP160204 Det kan gå flere år på rad uten en eneste dag med forbud , men det kan også være noen år det blir flere perioder med dieselnekt.
AP160202 Et forbud kan komme i 2018 eller 2019.
AP160202 Det jobbes med støtteordninger og forbud mot visse typer vedovner.
AP160128 Et nytt stoff utvikles hvert tredje sekund, mens det tar opp til 20-25 år å få på plass et forbud , sier Forsberg.
SA160122 « Vi mener at det må forbud til for å få fortgang på utskiftingen.
SA160122 Støtter forbud
FV160122 « Vi mener at det må forbud til for å få fortgang på utskiftingen.
FV160122 Støtter forbud
BT160122 « Vi mener at det må forbud til for å få fortgang på utskiftingen.
BT160122 Støtter forbud
AP160122 « Vi mener at det må forbud til for å få fortgang på utskiftingen.
AP160122 Støtter forbud
AP160118 Hun ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt forbud mot adgang til aviser og kringkasting.
AP160112 Tyrkiske myndigheter la tidligere tirsdag ned forbud mot å rapportere fra hendelsen, noe som øker forvirringen om hva som egentlig har vært hendelsesforløpet.
DA160111 Som jurypresident har Meryl Streep nedlagt forbud mot at de andre jurymedlemmene orienterer seg om hvilke filmer de skal se på forhånd.
DA160111 Forbud
DA160111 Som jurypresident har Meryl Streep nedlagt forbud mot at de andre jurymedlemmene orienterer seg om hvilke filmer de skal se på forhånd.
DA160111 Forbud
AP160109 Xis generelle forbud mot luksus og ekstravaganser blant partikadrene har nok bidratt til det samme.
AP160108 Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.
AP160108> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Kafeen startet i 1936, men har siden åpningen flyttet lokaler flere ganger på grunn av krig og forbud fra myndighetene.