VG171020 AKTUELT FOR RENSING : Oslos forbrenningsanlegg for søppel på Klemetsrud i Oslo er et av tre aktuelle anlegg for CO2-fangst og lagring.
DN170914https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/2126/Industri/gjelsten-selskap-boyer-av-for-miljokritikk-skjermer-brevik I prosessen blandes avfallsaske fra forbrenningsanlegg med svovelsyre, som stivner til en gips som snart har fylt igjen kratrene etter kalkstensbruddene.
DN170914 I prosessen blandes avfallsaske fra forbrenningsanlegg med svovelsyre, som stivner til en gips som snart har fylt igjen kratrene etter kalkstensbruddene.
NL170821 Og kattfjordingene er ikke særlig glad for planene om å etablere et deponi på Kattfjordeidet for bunnaske fra Kvitebjørn Varmes forbrenningsanlegg på Skattøra inne i byen.
AP170527 Selv om det meste av byens strøm fortsatt vil komme fra vannkraft og forbrenningsanlegg også i nær fremtid, så tror han vi etter hvert vil se en større miks av energikilder.
SA160504 i dag ikke går ned om man lar være å bruke energien fra et forbrenningsanlegg .
SA160421 Lyses forbrenningsanlegg for fjernvarme i Lervig i Stavanger fyres på gass - utslippsfritt og klimanøytralt, ifølge Rogaland Revisjon.