BT171119 Det er rundt én prosent av all petroleum som forbrennes i Norge, med store utslipp av miljøskadelige gasser som nitrogenoksid ( NOX ) og svoveldioksid ( SO2 ).
DB171114 Dette budsjettet forteller hvor mye olje, kull og gass som kan forbrennes , samtidig som halvannen eller to graders oppvarming unngås.
VG170917 Av 1 kg naturgass som forbrennes , utvikles det nesten tre ganger så mye klimagass : 2,8 kg CO₂, som går ut i atmosfæren.
DB170731 Så lenge norsk olje og gass forbrennes i bilmotorer, gasskraftverk eller gassovner, må politikerne ta en mangedobling av Norges klimagassutslipp på sin kappe.
DB170731 Foruten det faktum at norske klimagassutslipp nærmest utelukkende har økt siden 1990, har vi altså indirekte ytt et mye større bidrag i å endre verdens klima gjennom å la norsk olje og gass selges og forbrennes under andre lands klimaregnskap.
DA170714 - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier pressetalsmann for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, til Aftenposten.
AA170714 - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier pressetalsmann for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, til Aftenposten.
AA170714 - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier Morten Eek, Statoils pressetalsmann for norsk sokkel til Aftenposten.
DB170713 Olje- og gassproduktene forbrennes i hovedsak i andre land og telles ikke med i Norges klimaregnskap.
AP170713 - Rapporten speiler først og fremst at klimagassutslipp forekommer ved at vi og andre lager energi som har et klimagassavtrykk, siden det forbrennes eller blir til produkter i et marked, sier Morten Eek, Statoils pressetalsmann for norsk sokkel.
DN170512 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes , skriver artikkelforfatterne.
DN170509 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes , skriver artikkelforfatterne.
SA170502 Hovedkilden for varme til Lyses fjernvarmenett er avfallsforbrenningsanlegget på Forus, som innebærer at regionens avfall forbrennes på en miljøriktig måte og bidrar til en fornuftig sirkulær økonomi.
DB170316 Likevel er det ingen av dem som tar inn over seg en helt sentral mangel ved norsk klimapolitikk : Oljevirksomheten vår kan ikke bare måles på utslippene som skjer under produksjon, den må også måles på utslippene den bidrar til når oljen forbrennes .
BT170316 Jeg er enig i at avfallshåndtering er et enormt viktig virkemiddel, og viktigere i mange land enn i velregulerte Norge hvor avfall forbrennes .
BT170316 Jeg er enig i at avfallshåndtering er et enormt viktig virkemiddel, og viktigere i mange land enn i velregulerte Norge hvor avfall forbrennes .
AA170306 Det som blir avgjørende for hvor store klimagassutslippene blir i fremtiden er derfor hvilken fossil energi som forbrennes , og hvor den kommer fra.
SA160427 Men ingen utslipp kuttes i virkeligheten, siden restavfallet uansett må forbrennes .
SA160427 For det vil i overskuelig fremtid være restavfall som må forbrennes .
AP160316 Og siden nye trær vil fange tilbake den CO2-mengden som forbrennes med biodrivstoffet, kan dette høres lurt ut fra et klimaperspektiv.
AP160126 Når gassen forbrennes i bilens motor, gir den ikke netto tilskudd av kulldioksid til atmosfæren.