VG171115 Forbedringsarbeidet som pågår nå følger jeg og departementet videre i tett dialog med direktoratet, legger hun til. 25.000 sanksjons-vedtak ¶
DB171005 Konsernsjefen forteller at NSB skal bruke mye tid og penger på vedlikehold og investeringer, og at det forbedringsarbeidet kan forstyrre trafikken.
VG170930 Skiforbundet er ikke i mål med forbedringsarbeidet som adresserer granskningsutvalget anbefalinger fordi vi legger lista høyt i arbeidet med å ivareta utøvernes helse, sikkerhet og trygghet.
AA170703 Forbedringsarbeidet handler selvsagt om større sentrale prosjekter slik som den pågående digitaliseringen, men også i vesentlig grad om løpende lokalt arbeid med kompetanse og å styrke og spisse et allerede solid fagmiljø i de enkelte domstoler.
VG170619 Det politiske samholdet ga forbedringsarbeidet stor legitimitet.
VG170619 juli 2011 var det bred enighet om å prioritere beredskapspolitikken høyt og sørge for tett politisk oppfølging av det forbedringsarbeidet som ventet.
VG170615 Det var Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap ( DSB ) som var prosjekteier for forbedringsarbeidet som skulle gjøres etter tragedien på Valdresekspressen.
AP170608 - Vel, alt som kan hjelpe rektorer og skoler til å gi en bedre opplæring er nyttig, men vi er da opptatt av at myndighetene gjør dette til nyttige redskap i det daglige forbedringsarbeidet .
AP170608 - Vel, alt som kan hjelpe rektorer og skoler til å gi en bedre opplæring er nyttig, men vi er da opptatt av at myndighetene gjør dette til nyttige redskap i det daglige forbedringsarbeidet .
DB170528 Forbedringsarbeidet omfatter å fjerne krafttransformatorer fra tunnelens inngang, slik at færre mennesker går inn i tunnelen.
AA170427 - Vi er veldig fornøyd med prestasjonene og leveransene for fjoråret, og glad for at vi ser tydelig effekt av forbedringsarbeidet vårt.
DA170323 Riksrevisjonen ser det som svært alvorlig at forbedringsarbeidet ikke har vært sikret fremdrift uavhengig av omstillingsprosessene » ¶
FV170321 - Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2, har styrket lønnsomheten.
DA170321 - Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2, har styrket lønnsomheten.
AA170321 - Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2, har styrket lønnsomheten.
VG170209 - I Østfold brukte man mer tid på den biten, og mitt inntrykk er at forbedringsarbeidet har kommet raskere der enn vi så på Ahus, hvor det tok altfor lang tid.
DN170113 - Som del av forbedringsarbeidet , har vi innført nye rutiner for arbeidstagermedvirkning.
BT170111 - Dette er et ledd i det systematiske forbedringsarbeidet vårt.
SA160809 Han mener at det at Statoil nå kan levere planen for utbygging og drift ( PUD ) for Utgard, vil være inspirerende for forbedringsarbeidet oljeselskapet holder med på flere fronter.
SA160809 - Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger.
AP160512 Ulovlig bruk av korttidskontrakter er en bransjeutfordring, og vi og andre innkjøpere samarbeider med underleverandører, fagforeninger og sivilsamfunnet for å drive dette viktige forbedringsarbeidet fremover, skriver Holann.