DA171209 Kirkerådets leder Kristin Gunlauksrud Raaum, mener Ivar Braut er en sterk og trygg brobygger, med en godt forankret tro.
DA171209 - Du går nå inn i en krevende lederposisjon, men du er en person med stor trygghet, og en godt forankret tro som bærer deg gjennom både de tunge og de lyse dagene, sa leder i Kirkerådet, Kristin Gunlauksrud Raaum da hun presenterte Ivar Braut som ny biskop i Stavanger domkirke fredag formiddag.
DB171019https://www.dagbladet.no/annonse/youtubere-reiser-landet-rundt-som-hemmelige-laerervikarer-for-tv-aksjonen-nrk/68780603 Skolegang er en rettighet forankret i FNs Barnekonvensjons artikkel 28.
DB171018 Gjennom et tverrfaglig nasjonalt arbeid forankret i Helsedirektoratet, « Fra kunnskap til handling », har man jobbet bevisst med å øke kompetansen hos helsearbeidere, slik at de også kan ta krevende samtaler med foreldre.
DB171015 Selv om det er like mange kvinnelige studenter som menn som tar høyere utdanning i Saudi-Arabia, og selv om det er innført visse insentiver for at kvinner skal få arbeide, og selv om det nå kan se ut som om det lempes på forbudet mot kvinnelige sjåfører, er dette dypt forankret i det tradisjonelle samfunnet, og ikke noe som vedtas politisk.
DB171015 Det grunnleggende med tildekking og å unngå enhver form for det som anses som usømmelig opptreden, vil fortsatt ligge dypt forankret i kulturen.
DB171014 - Våre helligdager er kristent forankret , og etter mitt syn skal det også fortsette å være slik, sa han ifølge nyhetsbyrået AFP.
DB171012 - Grunnlovsretten : Tre fjerdedeler av våpeneiere mener at retten til å eie et våpen er en grunnleggende frihet - og at den er forankret i grunnlovens andre paragraf.
DN171011 - Det er såpass godt forankret til hva som kommer at det skal svært mye til for at det skal få noen innvirkning på kronekursen, sier strategen.
DB171010 Regjeringen vil arbeide for at psykisk helse, livskvalitet og mestring er forankret i alle sektorer og er gjennomgående i folkehelsepolitikken.
DB171009 Den er dypt forankret , ikke minst i partier som vet at neste gang sitter de i regjering.
VG171008 Det er derfor man har forankret ungdomsstraffen i Konfliktrådet.
AP171007https://www.aftenposten.no/kultur/i/4yPBg/Tre-norske-folkemusikere-som-utfordrer-sjangeren Nøkternt sett er dette musikk forankret i jazzen, men viser samtidig hvor vanskelig det er å plassere musikk i en gitt kontekst.
VG171006 Han fortalte om et prosjekt forankret på toppnivå i norsk politi, som han nå måtte snakke om for å renvaske seg.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/KddQM/Fredsprisen-gikk-til-nedrustningsarbeid-Norge-valgte-a-boikotte Den norske interessekonflikten mellom et globalt atomvåpenforbud - som Norge jo i prinsippet er for - og sikkerhetspolitikken forankret i NATO-alliansen, har satt regjeringen i en vanskelig skvis, påpeker seniorforsker og nedrustningsekspert Sverre Lodgaard i NUPI.
AA171005 - Jeg ønsker å være en politiker for hele Trøndelag, selv om jeg er trygt forankret i et kystdistrikt.
DB171004 Utgravningen skal ha blitt forankret av tre- og jernstenger.
DB171003 Vi har jobba veldig godt med kommunepartiene, og forankret strategi godt, men ser at når valgkampen skulle iverksettes i det intensive, ikke har klart å være den som målbærer nok entusiasme rundt et tydelig politisk prosjekt, sier Stenseng.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/Mzkx0/-Hvis-vi-ikke-skal-snakke-om-vapenkontroll-etter-Las-Vegas_-nar-skal-vi-gjore-det-da Amerikanernes forhold til våpen er dypt forankret i kulturen - og i grunnlovens andre tilleggsparagraf, som oppfordrer til en godt bevæpnet milits som kan stå opp mot et eventuelt fremtidig diktatur.
NL170929 Dette viktige rettsprinsippet for alle folk er nedfelt i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og forankret i norsk lov gjennom menneskerettsloven fra 1999.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass Alt må være forankret i kjernen til konseptet.
DN170929 Alt må være forankret i kjernen til konseptet.
AA170929 Å tilfredsstille sitt eget barn er biologisk forankret .
DA170928 - Vi ønsker et bredt forankret flertall, og gjøre byen bedre sammen uten så mye blikk på politisk farge.
VG170927 Jeg sa klart fra på møtet at vi fant Reedie sine uttalelser upassende og ikke forankret i WADA sin strategi eller poltikk.
DA170927 Dette er positivt, og det er viktig at samarbeidet er forankret hos aktørene selv, sier kulturminister Helleland.
VG170926 Reglene for hva som skal meldes inn når en elg er felt, er i stor grad forankret i privatrettslige avtaler.
DB170925 Men det betyr at moral ikke trenger å være et rent menneskelig produkt - forankret i evolusjonens tilfeldigheter.
DA170921 I Tromsø vil en « bredt forankret » bymiljøavtale bli iverksatt for fullt i 2019, opplyser Greiner. | - Urealistisk med blågrønn regjering ¶
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/E6Voa/Norges-Bank-holder-renten-uendret Inflasjonsforventningene synes godt forankret , og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp.
AP170921https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7W8RW/Fagforeninger-ber-naringsministeren-gripe-inn-slik-at-ansatte-i-Telenors-selskap-i-Bangladesh-far-danne-fagforening Vi ønsker at våre ansatte i Bangladesh skal få organisere seg, men det må være forankret i lokalt regelverk.
AA170921 Inflasjonsforventningene synes godt forankret , og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, skriver banken.
AA170921 Inflasjonsforventningene synes godt forankret , og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp, heter det.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/jRyAo/Trump-i-FN---Rocket-man-er-pa-selvmordstokt Stoltenberg sa at det nå er avgjørende at Iran-avtalen ble respektet og forankret .
DN170917 For det første så må beslutningene være godt forankret , og det må være en klar retning.
AP170917https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qjaKL/Tvangskommunene-kan-fa-reversere-likevel - Men er en søknad om reversering forankret lokalt, så er jeg klar for å si ja til en slik søknad, sier han.
DB170916 Høyrepopulister som Trump og Listhaug får energi fra en dypt forankret protest i vår kultur, som er langt større enn amerikansk og norsk politikk, og eldre enn noen høyre-venstre-akse.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Heiberg har pekt på Kristin Kloster Aasen som sin etterfølger, det ble forankret i styret i Norges idrettsforbund, og deretter ble hun nominert - og akseptert.
SA170915 Heiberg har pekt på Kristin Kloster Aasen som sin etterfølger, det ble forankret i styret i Norges idrettsforbund, og deretter ble hun nominert - og akseptert.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Heiberg har pekt på Kristin Kloster Aasen som sin etterfølger, det ble forankret i styret i Norges idrettsforbund, og deretter ble hun nominert - og akseptert.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/I-kveld-kan-Kristin-Kloster-Aasen-bli-Norges-nye-internasjonale-idrettstopp-242071b.html Heiberg har pekt på Kristin Kloster Aasen som sin etterfølger, det ble forankret i styret i Norges idrettsforbund, og deretter ble hun nominert - og akseptert.
VG170914 « Hvitt hav », noe mer konkret forankret i samtiden ved krigsslutt.
VG170914 - Strategien, organisering og andre sider av valgkampen er gjort i fellesskap, godt forankret i partiet og det har vi et felles ansvar for.
DN170914https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/2126/Industri/gjelsten-selskap-boyer-av-for-miljokritikk-skjermer-brevik Det er forankret i emosjoner og retter seg ikke inn mot fakta.
DN170914 Det er forankret i emosjoner og retter seg ikke inn mot fakta.
DN170914 Det er også begrenset risiko ettersom boligprisutviklingen i landet i stor grad har fulgt den modellerte boligprisen til Nordea de siste årene, og Bernhardsen tror det betyr at oppgangen i boligprisene er forankret i grunnleggende forhold.
DA170914 Men valget er forankret i styret i Norges Idrettsforbund.
VG170913 - Botten mener det som kom ut i valgkampen ikke var godt nok forankret hos industrien og skapte unødig støy ?
VG170913 Ifølge VGs opplysninger er veien videre for Venstre nå forankret i partiledelsen : Venstre vil ikke lengre være bundet av å samhandle med KrF, slik de har gjort i fire år.
DB170913 Det er mange myter knyttet til cruise, og de er godt forankret hos mange, sier Løkaas Fossum til Dagbladet.
DN170912 Det politiske budskapet har vært forankret i hele ledelsen, i hele sentralstyret, vi har et kollektivt ansvar for resultatet, sa Giske.
DB170912 Han sier partiledelsen har stått samlet og at de har forankret sine beslutninger i partiets organisasjoner.
DB170912 Så skal det sies at vår strategi har vært veldig godt forankret i partiorganisasjonen, sier Giske.
DB170912 En partileder er nødt til å trekke partiet videre, og Støre tenker kanskje nå at han skulle fornyet mer, og forankret mindre.
DA170912 Det politiske budskapet har vært forankret i hele ledelsen, i hele sentralstyret, vi har et kollektivt ansvar for resultatet, sa Giske.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen Andre kilder sier til Aftenposten at dette ikke var tema, fordi strategien har vært solid forankret i partiets organer.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen - Hvor bredt har strategien vært forankret ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen - Det har vært forankret i både sentralstyret og landsstyret, men den fortellingen har ikke truffet godt nok blant folk, og det må vi ta en lærdom av.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Ap-topper-vil-evaluere-ledelsen-etter-valgnederlaget - Hvor bredt har strategien vært forankret ?
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Ap-topper-vil-evaluere-ledelsen-etter-valgnederlaget - Det har vært forankret i både sentralstyret og landsstyret, men den fortellingen har ikke truffet godt nok blant folk, og det må vi ta en lærdom av.
AA170912 Partiledelsen avviste spørsmål om valgkampstrategien har vært for dårlig forankret i partiorganisasjonen.
NL170911 De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon, og de er forankret i menneskerettighetene.
DB170907 Steen Jensen skrev oppropet sammen med samboeren Trude Solheim, og forankret det hos Trond Giske.
DA170907 Den norske deltakelsen i Afghanistan ble forankret i et enstemmig stortingsvedtak, dog med kraftig strid i SV.
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Disse er forankret i hjernestammen og i strukturen amygdala i hjernen.
DB170903 Steen Jensen skrev oppropet sammen med samboeren Trude Solheim ( 48 ), og forankret det hos Ap-politiker Trond Giske.
VG170831 Samtidig sier dere nå at en ny søknad må være forankret politisk.
VG170831 Eksport av norsk militært materiell presenterer et konkret dilemma ; en dypt forankret forståelse av Norges rolle som fredelig nasjon kommer i konflikt med politikken som føres.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/WrozQ/-Fagre-lofter-til-Holmlia--men-ingen-penger De forsikret at ønsket om et områdeløft er bredt forankret i en befolkning hvor de fleste ikke har anledning til å møte statsråder midt på formiddagen.
DB170830 Fordi disse oppgavene er forankret i prinsipper som uavhengighet, mangfold og objektivitet, bør pressen være med på å forme valgkampen.
AA170825 Selve politikken er forankret med hovedvekt på våre viktigste saker, arbeid, helse, skole og klima.
VG170824 Da er BSU er et viktig virkemiddel, som jo også er godt forankret i befolkningen, sier han, og understreker at åtte av ti mellom 18 og 33 år sparer i BSU.
VG170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DN170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DB170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DB170824 Folk er til enhver tid forankret i mange slags fellesskap, men det er vanlig å anta at færre av dem har den stabilitet som kjennetegnet industrisamfunnet.
DA170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
DA170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJ0yl/Norge-skyter-fart-Kjopeglade-forbrukere-gir-flere-jobber ) Forventningsbarometeret viser en bredt forankret optimisme over hele landet. » 22. august 2017.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQ73r/Flere-ungdomspartier-vil-avvikle-BSU-ordningen - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
AA170824 - Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.
VG170820 Den politikken er godt forankret i hele landet.
DB170819 Vi må ta den tiden vi trenger slik at saken er godt opplyst og forankret , men jeg håper Stortinget kan gjøre vedtak om bevæpning av politiet i høst.
VG170814 Nemlig tilliten til at et samfunns suksess er forankret i menneskets frihet til selvstendig og fri tenkning.
DA170812 ) Særlig Mobeck på tuba ga en fin fylde til lyden, mens Hvals mangeårige medspiller Håvard Volden forankret det hele med elektronikk og bass.
DN170811https://www.dn.no/nyheter/2017/08/11/2150/Finans/norske-skog-far-en-uke-pa-seg - Etter måneder med diskusjoner med obligasjonseierne, er planen at vi i neste uke kan starte med de reviderte transaksjonsforslaget som oppnår de fleste av kravene for rekapitaliseringsprosessen med støtte fra de store kreditorene og som er forankret hos aksjeeierne.
DN170811 - Etter måneder med diskusjoner med obligasjonseierne, er planen at vi i neste uke kan starte med de reviderte transaksjonsforslaget som oppnår de fleste av kravene for rekapitaliseringsprosessen med støtte fra de store kreditorene og som er forankret hos aksjeeierne.
SA170810 - Basert på den sterke plattformen som nå er forankret , er utgangspunktet før vi skal forhandle ny avtale enda sterkere.
DB170810 Ved å synliggjøre den kritiske tradisjonen forankret i islams egne ressurser, vil religionskritikk ikke lenger være noe som oppfattes som et utenfra angrep på religionen, men noe som framstår som en integrert del av religionen selv.
DB170810 Her er det viktig å få fram at konstruktiv kritikk er forankret i islams egen lære.
DA170810 Den engelskspråklige delen oppdaget ideologien til det franske « nye høyre », med sine røtter fra 1960-tallet, som framsto som filosofisk forankret og frigjort fra raseteori.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/ASO-forlenger-trolig-avtalen-med-Arctic-Race--Tromso-far-en-nokkelrolle-240092b.html - Basert på den sterke plattformen som nå er forankret , er utgangspunktet før vi skal forhandle ny avtale enda sterkere.
VG170805 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener Gro Harlem Brundtland hopper lettvint over grunnleggende verdier som er forankret tverrpolitisk, som ytringsfrihet, demokrati og likestilling.
DA170805 - I offentlig sektor har alle AFP forankret i tariffavtaler, og ikke minst en god tjenestepensjon, sier forskningslederen.
DA170805 - I offentlig sektor har alle AFP forankret i tariffavtaler, og ikke minst en god tjenestepensjon, sier forskningslederen.
VG170804 Ytringsfrihet og trosfrihet er forankret i vårt samfunn og det skal vi forsvare enten vi er i posisjon eller opposisjon, svarer Ap-lederen.
DB170804 - Rødehavs-prosjeket vil bli en luksusdestinasjon rundt øyene i en lagune, forankret i naturen.
DB170804 Samtidig er de kulturelle fenomenene som mange peker på som viktige i Norge, neppe klart forankret i kristendommen.
VG170803 Det at vi skal stille opp for verdens fattige og forfulgte er forankret i ansvaret for vår neste.
DB170802 « Da blir noe som ellers ville vært fremmed, nemlig forandring, modernitet, mindre farlig - fordi også de som savner det som var, ser at det som kommer fremover er forankret i vår historie.
AA170802 Vi forventer dog at Kroksæter ser forskjellen på seleksjon av barn, som verken er forankret i klubb eller krets, og en dynamisk utvelgelse av ungdommer som er forankret i en nasjonal spillerutviklingsmodell.
AA170802 Vi forventer dog at Kroksæter ser forskjellen på seleksjon av barn, som verken er forankret i klubb eller krets, og en dynamisk utvelgelse av ungdommer som er forankret i en nasjonal spillerutviklingsmodell.
DB170801 - I Jemen har du blant annet å gjøre med ultrareaksjonære, superkonservative og meget religiøse samfunn som er forankret og nesten spikret fast i gamle tradisjoner, sier danske TV 2s mangeårige Midtøsten-korrespondent Steffen Jensen til danske BT.
NL170726 Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap.
DB170724 Barns rett til å bli hørt er forankret både i Barnekonvensjonen og Barneloven.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html Det skal være en tungt forankret prosess, hvis ikke mislykkes vi.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Espelund-utvalg-skal-dra-Norge-rundt-og-kartlegge-kvinnefotballen-239028b.html Det skal være en tungt forankret prosess, hvis ikke mislykkes vi.
DB170717 Menyen så i alle fall lovende ut da den omsider kom : Et lite utvalg antipasti, ni fristende pastaretter, pizzameny, og et knippe hovedretter - stort sett forankret i italiensk « comfort food»-tradisjon. -  Men er det litt gnient at de ikke setter brød og olje på bordet, og det eventuelt må bestilles ? spurte Fredag.
DB170717 Vi har lenge visst at risiko og omsorgssvikt handler om et samspill mellom samfunns- og kulturelle forhold, nettverksforhold, ytre stressfaktorer, samlivsforhold, samt personlighetsforhold, fysisk og psykisk helse hos barn og foreldre som igjen er forankret i genetiske forhold.
AP170715https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqyna/Store-sammenligner-seg-selv-med-Macron Selv om Macron har rent flertall i nasjonalforsamlingen, har han varslet at han ønsker samlende løsninger og beslutninger forankret i bredere politiske forlik.
DA170712 Olram, forteller at intervjumetodene deres er forankret i solid forskning, men erkjenner at det kan være et vanskelig felt.
AA170711 Det vil si at hovedråvarene skal være lokale, mens godt selskap skal være forankret i enten det som påvirker oss internasjonalt, eller gamle tradisjoner.
VG170705 Da SV fremmet forslag om at krigsdeltagelse skal debatteres i åpent storting og bli demokratisk forankret , stemte regjeringen det ned.
AA170704 Fortsettelsen av denne vedtekten er like viktig, nemlig at festivalen skal være « nært knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen.
NL170703 Identitet og innhold : Styrke bevisstheten rundt felles interesser, og definere ambisjoner og mål, forankret i næringslivets behov ¶
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqO6L/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor Dette står i skarp motsetning til det norske idealet om et likeverdig utdanningstilbud basert på tilpasset opplæring for den enkelte elev, forankret i opplæringsloven paragraf 1-3 : « Opplæringen skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven ».
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor-624229b.html Dette står i skarp motsetning til det norske idealet om et likeverdig utdanningstilbud basert på tilpasset opplæring for den enkelte elev, forankret i opplæringsloven paragraf 1-3 : « Opplæringen skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven ».
DA170628 Det er en alternativ læringsarena, men alt er forankret i kompetansemål, forteller Waage.
VG170626 Det er lettest å oppnå i stater som mangler et solid forankret demokratisk grunnfeste.
DB170626 Holocaust var knyttet til en ideologi forankret i en pseudovitenskapelig, menneskefiendtlig rasetenkning, fjernt fra kristendommens etiske normer.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-trenger-et-europeisk-kvotesystem---336071b.html Retten til asyl er en grunnleggende menneskerett, og vi vil at asylpraksis skal være forankret i Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller, og at anbefalinger fra for eksempel FNs høykommissær for flyktninger følges.
VG170625 Det vitner om et engasjement som er godt forankret i befolkningen.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Språkrådets arbeid er forankret i den tegnspråklige minoritets interesse, og må være der språket og språkbrukerne i all hovedsak er.
SA170624 At FM-nettet er passé er en påstand som bare er forankret i løse luften og i noen aktørers budsjetter.
DN170622 - Inflasjonsforventningene synes godt forankret .
DB170622 De mener inflasjonsforventningene er forankret .
DB170622 Jakten, som ikke finner sted på en gitt dato, er ikke-kommersiell, og lokalt forankret .
AA170622 De mener inflasjonsforventningene er forankret .
AA170622 De mener inflasjonsforventningene er forankret .
AP170621 Årets spesialvalg viser at det er mulig for demokratene å vinne i distrikter som tidligere var solid forankret på republikansk side.
VG170619 - Ap vil ha et sterkt, moderne og folkelig forankret heimevern.
NL170619 Det var her kunnskapssenteret for nordområdepolitikken ble forankret , blant annet ved oppbyggingen av Framsenteret.
NL170618 Vi er en del av et mektig og historisk sterkt kulturelt område, dypt forankret i den verden som omgir oss.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/aVWVM/Aftenposten-mener-En-skam-for-Solberg-regjeringen Og grunnen til hemmeligholdet må da være bredt forankret i Stortinget selv.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-En-skam-for-Solberg-regjeringen-623442b.html Og grunnen til hemmeligholdet må da være bredt forankret i Stortinget selv.
AP170618 Og grunnen til hemmeligholdet må da være bredt forankret i Stortinget selv.
DB170617 NRKs oppdrag er forankret i vedtektene deres, så NRK kan ikke ilegges de samme sanksjonene som kommersielle allmennkringkastere.
DB170615 Den er forankret i en eneste påle, og henger opptil 100 meter over bakken. 250 mennesker har anledning til å være på brua samtidig.
DA170615 - Qatar har støttet Det muslimske brorskap, som i 2012 vant det eneste frie valget Egypt har hatt siden 50-tallet, og som under den arabiske våren demonstrerte at de ikke bare er sterkt forankret i Egypt, men også flere deler av regionen.
DA170613 « Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Regjeringen-Ikke-lov-a-forskjellsbehandle-ideelle-og-kommersielle-barnehager-623081b.html Det viser at den politiske avtalen som er inngått, ikke er forankret juridisk, sier han.
AP170613https://www.aftenposten.no/kultur/Documenta-regnes-a-vare-verdens-viktigste-kunstutstilling-622905b.html Slike store ord, gjerne forankret i tidens motetenkere, fungerer som teoretisk pynt.
AP170613https://www.aftenposten.no/kultur/Documenta-regnes-a-vare-verdens-viktigste-kunstutstilling-622905b.html Ikke fordi det mangler høyspente ambisjoner, men fordi utstillingen er så forankret i historien.
AP170613 Det viser at den politiske avtalen som er inngått, ikke er forankret juridisk, sier han.
AP170613 « Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet.
AP170613 Slike store ord, gjerne forankret i tidens motetenkere, fungerer som teoretisk pynt.
AP170613 Ikke fordi det mangler høyspente ambisjoner, men fordi utstillingen er så forankret i historien.
AA170613 « Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet.
VG170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.
DB170612 Røe Isaksen argumenterte for at siden det allerede er anledning til å innføre lokale forbud, bør forbudet være forankret i nasjonal lov.
DA170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette bør være forankret i nasjonal lov.
BT170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette burde være forankret i nasjonal lov.
AA170612 Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette bør være forankret i nasjonal lov.
NL170608 I 1991 ble samarbeidet politisk forankret i en nordnorsk kulturavtale, mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner.
NL170608 Det bærer bud om at kulturpolitikken forankret gjennom flere tiår under skiftende politisk styring er i ferd med å løses opp.
DN170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst.
AA170607 - Anerkjennelse av Parisavtalen og bevaring og styrking av det multilaterale handelssystemet forankret i WTO er nøkkelkomponenter når vi vil skape mer inkluderende vekst.
VG170605 Forslaget om frislipp ble forankret i regjeringens Sundvolden-erklæring, med ønske om å fjerne særnorske forbud og påbud.
DB170601 . Ap-ordføreren gikk nemlig til valg på at han var for kommunesammenslåing, men på en demokratisk måte som var forankret i lokalbefolkningen.
DA170601 Regjeringens jurister har forankret muligheten for at norske soldater kan gå inn på syrisk territorium i retten til kollektivt selvforsvar, ifølge FN-paktens artikkel 51.
DA170601 - Det norske militære bidraget er trygt folkerettslig forankret , skriver forsvarsministeren, og viser til at den folkerettslige vurderingen er uendret siden Norge besluttet å bidra til operasjonen mot IS, « Inherent Resolve ».
DB170531 Informasjonen skal derimot være forankret i eksisterende forskning gjort av og for næringen, miljøorganisasjoner og internasjonale uavhengige aktører.
DA170531 Riklis er imidlertid godt forankret i den israelske fredsleiren, og ønsker en tostatsløsning på den historiske konflikten.
DA170531 Dermed så man i ettertid at flere av tiltakene ikke var godt nok forankret i beboernes ønsker, behov og ressurser.
DA170529 Store teater har alltid vært forankret i kunstneriske visjoner hos teatersjefen, det er så åpenbart.
VG170528 Den symbolske seieren mot Jon Jones september 2013 landet og forankret Alexander Gustafsson som en av de fem beste i lett-tungvekt for en lang tid.
DB170527 Da Sana og Yousef hadde sitt søtemøte ved kjøkkenbenken tidligere i sesongen var det gulrotskrelling de bondet over, og gulroten ble sånn sett forankret i Sanas og seerens sinn som en visuell markør på relasjonen mellom henne og Yousef.
AP170527https://www.aftenposten.no/norge/Psykolog-Peder-Kjos-Barnets-beste--diskusjoner-kan-oke-konflikt-mellom-foreldre-621074b.html - Meglingsinstituttet står fortsatt sterkt, mye fordi det er forankret i begrunnelsen om « barnets beste », sier Kjøs.
AP170527 - Meglingsinstituttet står fortsatt sterkt, mye fordi det er forankret i begrunnelsen om « barnets beste », sier Kjøs.
DN170526 Å tildele ressurser til bekjempelse av cyberkriminalitet har vært forankret politisk lenger tilbake i tid også.
VG170524 NYTT POLITIHUS : Planene om å flytte inn i nybygg ble forankret hos blant annet Frede W.
VG170524 Forankret hos POD-topper ¶
NL170523 En grunnleggende forutsetning for enhver etnisk gruppe er nemlig et samfunnsmessig felleskap forankret i kultur, næringsliv og areal.
BT170523 Politikk forankret i KrFs kjerneverdier ; menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet, vil aldri være seg selv nok, men alltid holde verdien av sin neste og fellesskapet høyt.
DB170522 Dersom ledelsen ikke lenger skal være lokalt forankret , kan det ramme rekruttering til deltidsmannskapet, sier Trygve Slagsvold Vedum.
AA170522 Den blir tatt inn til kai og forankret .
BT170521 Vi har forsket på hvordan drama som læringsform fungerer og ser klart hvordan elevaktivitet gir dybdelæring og internalisert og mer forankret innsikt, men også opplevelse av stabilisering av selvfølelse, trygg identitet og betydningsfull tilhørighet.
DA170520 - Før jeg begynte på denne galskapen, forankret jeg initiativet hos 30 kloke mennesker - alt fra tillitsvalgte fra organisasjonslivet til pasienter, pårørende og helseansatte, og ikke minst jurister.
NL170517 - Boka er lokalt forankret i hele området.
DB170516 I den sammenheng er det interessant å registrere at både toprosent-forventningen og vedtaket om styrket motstandsdyktighet i sivil sektor er forankret i artikkel 3 i Atlanterhavspakten, som sier at partene enkeltvis og i fellesskap skal opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep.
AA170516 Den er forankret i erfaringer og visdom overført gjerne muntlig, fra generasjon til generasjon over tusener av år.
AP170515https://www.aftenposten.no/viten/-Forskeren-som-snudde-naturen-pa-hodet-621175b.html Men naturvern er forankret i kunnskap som er jordvendt, og ikke himmelvendt.
AP170515 Men naturvern er forankret i kunnskap som er jordvendt, og ikke himmelvendt.
AP170515 Både Njå og Endestad etterlyser et mandat fra byråden i Oslo til skoleledelsen om at korpsene skal høre til på sin skole og være forankret i nærmiljøet.
DA170512 Onkel Tuka har vært godt forankret i amerikansk musikktradisjoner, først og fremst i bluegrass, som de har behersket til fingerspissene.
BT170512 Her har vi altså et internasjonalt anerkjent og nasjonalt forankret dansekompani som nærmest tvinges til å forlate byen, før en løsning kom på plass i siste time.
VG170511 De endringer det er snakk om, er forankret i styrevedtak, og er ikke noe solospill fra min side.
DB170510 Mer europeisk samarbeid, mer toleranse for annerledeshet forankret i franske - europeiske - verdier, og vilje til å gjennomføre reformer for å skape en bedre framtid for folk ble vinneroppskriften i Frankrike.
VG170509 Her har har Svein-Erik tatt ansvar ved å tre til siden, og det er jo forankret i denne tillitskrisen.
VG170509 - Svein-Erik har tatt ansvar ved å tre til siden, og det er jo forankret i denne tillitskrisen.
DB170509 Armenias bidrag er forankret i folk og jazzet opp med element av elektronika.
BT170508 Macron selv er forankret i en teknokratisk fransk tradisjon, mener hun.
AP170508 Formelt er kontakten forankret i Grunnloven, der statsministeren rangeres som den øverste blant Kongens rådgivere.
VG170507 - Kommer hun over 40 prosent, har hun forankret sin posisjon som opposisjonsleder mot Macron.
AA170507 - Han har en veldig ung politisk bevegelse som i de ulike valgkretsene vil konkurrere med politikere som er godt forankret og noen ganger svært populære i sine lokalmiljøer.
DB170506 Nå kan du altså si at noe er hjerte, selv om vi er usikre på hvor godt forankret dette er i det norske språk.
DN170504 I Høyres og Frps regjeringsplattform etter valgseieren ble avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor forankret .
DA170504 Samarbeidet med partiene på venstresiden er også forankret i forbundets formålsparagraf, forklarer han.
SA170503 Da Høyre og Frp entret regjeringskontorene, var det forankret i regjeringsplattformen at de skulle avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor.
DA170503 Samarbeidet med partiene på venstresiden er også forankret i forbundets formålsparagraf, forklarer han.
AP170503 Da Høyre og Frp entret regjeringskontorene, var det forankret i regjeringsplattformen at de skulle avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor.
AA170503 I Høyres og Frps regjeringsplattform etter valgseieren ble avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor forankret .
VG170502 De færreste partier i Ukraina arbeider etter partiprogrammer som er forankret i en bred medlemsmasse.
DB170502 Jeg har forståelse for at noen politikere og representanter for politiet ønsker seg et flatt forbud mot tigging, fordi det er korteste vei, men den korteste veis prinsipp er et prinsipp som i liten grad samsvarer med rettsstatsprinsippene, som har langsommere prosesser forankret i rettssikkerhetsnormer.
DB170502 Ikke uventet er det sentrale tema et spørsmål om forbud som reguleringsmekanisme, forankret i et emosjonelt underliggende behov for å usynliggjøre velstandssamfunnets underside.
DB170502 I lys av ovenstående er derfor diskusjonen om forbud ikke forankret i noe behov for nye hjemler.
DB170502 Det er mitt syn at ropet på et flatt hjemmelsforbud mot tigging er forankret i et ønske om å bruke det juridiske argumentet som en flottør for moralske synspunkter som gjenspeiler et mørkt menneskesyn, uten noen forståelse for fattigdommens kompleksitet og tragedie.
BT170502 Det er faglig forankret i Universitetet i Bergen og forskningsmiljøene ved Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret.
BT170502 Splittende saker som kutt i sykelønnen og asylgaranti falt, og partiet er fortsatt trygt forankret i sentrum av norsk politikk.
BT170502 Disse verdiene er for KrF forankret i den kristne kulturarven.
DB170501 ¶ Må la banker gå konkurs : - Ideen om at enhver bankkrise er så alvorlig at vi må gripe inn med statlige virkemidler for å løse den, er svakt forankret , sier professor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI.
DB170501 Finansavisen : - Ideen om at enhver bankkrise er så alvorlig at vi må gripe inn med statlige virkemidler for å løse den, er svakt forankret , sier professor Erlend Kvaal ved Handelshøyskolen BI til Finansavisen.
DB170429 Det gjør ikke saken bedre - faktisk mye verre - at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) i et brev til Stortinget sier forslaget til endringer i Riksrevisjonens kritikk ikke var forankret hos « avdelings- eller departementsledelsen ».
VG170428 De endringer det er snakk om, er forankret i styrevedtak, og er ikke noe solospill fra min side.
DN170428 Hvis dette ikke er forankret høyt nok oppe, er ikke det en forklaring på hemmeligholdet fra regjeringen, sier Knut Arild Hareide.
DN170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte.
DA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
DA170428 Han mener KrFs hovedsatsinger er kloke investeringer, som er godt forankret i forskning.
AA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
SA170427 Han tror det ferske representantforslaget vil få flertall på Stortinget og viser til at det er forankret hos regjeringspartiene Høyre og Frp.
DN170427 Ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) var forslaget til endringer i Riksrevisjonens kritikk ikke forankret hos henne.
DN170427 Han tror det ferske representantforslaget vil få flertall på Stortinget og viser til at det er forankret hos regjeringspartiene Høyre og Frp.
DB170427 Han tror det ferske representantforslaget vil få flertall på Stortinget og viser til at det er forankret hos regjeringspartiene Høyre og Frp.
DB170427 Men Ap slår nå fast at Norge skal ha sterkt, folkelig forankret og moderne heimevern for framtida.
DB170427 En persons rett til anerkjennelse av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet er forankret i retten til frihet og likhet.
DA170427 « Your Name » forteller dessuten en skikkelig bra historie, som er fast forankret i japansk kultur og folklore.
AA170426 Bosettingsprisen gis til den kommunen hvor arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av nyankomne flyktninger er best forankret i kommunens planer og strategier.
AP170422 Norske politikere har alltid understreket at vår utenrikspolitikk skal være forankret i folkeretten.
SA170421 Hvor er den offentlige debatten på vei om dødsstraff og grov sjikane for og av politiske motstandere og religiøse grupper er akseptert og legitimert av deler av befolkningen, forankret i politiske uttalelser som på ingen måte oppfordrer til slike handlinger ?
SA170421 Ap-lederen advarer mot å gå bort fra en bredt forankret streng asyllinje - selv om det angår enslige mindreårige asylbarn.
VG170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse gjengitt av NTB.
SA170420https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Rosenborg-nekter-a-stille-i-TV-2s-FotballXtra-234262b.html All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
SA170420https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
SA170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
SA170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
FV170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
FV170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
DB170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse torsdag.
DB170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i en uttalelse torsdag.
DA170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse torsdag.
BT170420https://www.bt.no/100Sport/fotball/Rosenborg-nekter-a-stille-i-TV-2s-FotballXtra-234262b.html All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
BT170420https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
BT170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
BT170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
AP170420https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Rosenborg-nekter-a-stille-i-TV-2s-FotballXtra-234262b.html All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
AP170420https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
AP170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sa Bjerketvedt til Bergens Tidende torsdag.
AP170420 All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk, må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt.
VG170418 Men viktigst er at et nyvalg, med Brexit-resultatet som utgangspunkt, vil gi statsminister May et helt annet mandat til å gjennomføre forhandlingene og lande en avtale hun med større trygghet kan fastslå er forankret i folkeviljen.
DB170418 Vi er et parti som er trygt forankret , men også grundig fornyet, sa Støre.
DA170415 Under Jean-Marie Le Pens ledelse var partiet var forankret i fascistisk tankegods.
BT170411 Ideen er forankret i historien til partiet som er grunnlagt på bekjempelse av skatter og avgifter.
SA170407 Men jeg tror mange av USAs allierte deler min bekymring over at denne beslutningen er svakt forankret , og knapt nok informert om på forhånd, sier Harpviken.
AP170407https://www.aftenposten.no/verden/Norsk-forsker-om-USAs-flyangrep--Kan-gi-mer-rom-til-islamistiske-grupperinger-618931b.html » - Her har vi en leder for verdens viktigste militærmakt som snur på en femøre, og ikke sørger for å ha beslutningene forankret hverken i sin egen kongress, befolkning eller hos sine allierte.
AP170407 » - Her har vi en leder for verdens viktigste militærmakt som snur på en femøre, og ikke sørger for å ha beslutningene forankret hverken i sin egen kongress, befolkning eller hos sine allierte.
SA170406 Hvis det skal settes i gang en søknadsprosess for OL, må det i hvert fall være godt forankret i medlemsmassen vår, sier styreleder i idrettsrådet i Bergen, Terje Valen, til BA.
SA170406 - Må være godt forankret
BT170406 Hvis det skal settes i gang en søknadsprosess for OL, må det i hvert fall være godt forankret i medlemsmassen vår, sier styreleder i idrettsrådet i Bergen, Terje Valen, til BA.
BT170406 - Må være godt forankret
AP170406 Hvis det skal settes i gang en søknadsprosess for OL, må det i hvert fall være godt forankret i medlemsmassen vår, sier styreleder i idrettsrådet i Bergen, Terje Valen, til BA.
AP170406 - Må være godt forankret
SA170405 Hvis vi skulle gå i gang med en ny OL-runde så er det min holdning at vi må ha en skikkelig god runde som er forankret både i idretten og politikken.
FV170405 Hvis vi skulle gå i gang med en ny OL-runde så er det min holdning at vi må ha en skikkelig god runde som er forankret både i idretten og politikken.
BT170405 Hvis vi skulle gå i gang med en ny OL-runde så er det min holdning at vi må ha en skikkelig god runde som er forankret både i idretten og politikken.
AP170405https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsleder-raser-mot-OL-utredning-i-Lillehammer---Det-er-en-del-folk-sorpa-som-mangler-sosiale-antenner-233474b.html Hvis vi skulle gå i gang med en ny OL-runde så er det min holdning at vi må ha en skikkelig god runde som er forankret både i idretten og politikken.
AP170405 Hvis vi skulle gå i gang med en ny OL-runde så er det min holdning at vi må ha en skikkelig god runde som er forankret både i idretten og politikken.
BT170404 For protestene mot det nye skiltet er godt forankret i regionens kulturhistorie og ideologiske understrøm.
SA170403 Ikke tilstrekkelig forankret
SA170403 For så langt framstår « Rutenplanen » som ikke tilstrekkelig forankret blant de som skal investere og drive næringsutvikling i Sandnes sentrum.
DA170401 Det samtidige debutalbumet « 1001 Fnatt » var også dypt forankret i gode amerikanske tradisjoner.
VG170331 Denne selvjustisen er forankret i pressens etiske regler, og begrunnet i risikoen for smitteeffekter.
SA170331 Det er nemlig ingen enkel jobb å flytte et skip som ligger fast forankret i nedrykksstriden hvert år til å bli et lag som skal oppover på tabellen.
DN170331 - Et åpent og politisk forankret statlig fond som vårt er ikke godt egnet til å bære risikoen ved slike investeringer, sammenlignet med andre investorer, sier finansminister Siv Jensen ifølge NTB.
AP170331 Det er nemlig ingen enkel jobb å flytte et skip som ligger fast forankret i nedrykksstriden hvert år til å bli et lag som skal oppover på tabellen.
DA170330 Vi har jobbet med meldingen i flere måneder, og når da regjeringen må be om mer tid fordi de ikke har klarert og forankret politikken sin med samarbeidspartiene på Stortinget, vitner det om dårlig politisk håndverk, sier Storberget.
SA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.
AP170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sa en EU-talsmann, ifølge NTB.
AA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.
AP170325https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Distriktsopproret-er-dypest-sett-muliggjort-av-distriktenes-suksess--Einar-Lie-617732b.html Dagens distriktsopprør er dypt forankret i et langvarig politisk arbeid som har støttet opp om distriktene.
AP170325 Økonomisk var 1800-tallets Norge et land uten noen nasjonal elite, men med et stort antall sterke, selveiende bønder og lokalt forankret økonomisk virksomhet.
AP170325 Dagens distriktsopprør er dypt forankret i et langvarig politisk arbeid som har støttet opp om distriktene.
SA170323 Det skal være forankret hos styre, ledelse og de ansatte. 2.
DB170323 Både Tvedt og Andersen er sterkt forankret i idrett som folkebevegelse der det viktigste er å bruke sportens kraft som et sosialt verktøy for et inkluderende norsk samfunn.
BT170323https://www.bt.no/100Sport/fotball/Slik-skal-norske-toppklubber-bruke-320-millioner-pa-a-skape-de-neste-juvelene-232755b.html Det skal være forankret hos styre, ledelse og de ansatte. 2.
AP170323https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-skal-norske-toppklubber-bruke-320-millioner-pa-a-skape-de-neste-juvelene-232755b.html Det skal være forankret hos styre, ledelse og de ansatte. 2.
AP170323 Det skal være forankret hos styre, ledelse og de ansatte. 2.
AP170322 - Men dette var klarert og forankret på høyeste nivå.
DA170321 Lege Ibrahim Bamba sier folk forbinder kjønnslemlestelse med en forankret tradisjon.
DA170319 Men det viktigste er at vi har gode låter og at vi er sjelelig forankret i materialet.
DB170318 Det skal være tiltak som er forankret i forskning og ikke bare noe man synes, tenker eller tror elever skal ha.
DA170318 Sentrale veivalg er forankret i Stortinget.
AA170318 - Det var en enstemmig komité og innstillingen er godt forankret , sier Kirsti Leirtrø, som ledet valgkomiteen siden Eva Kristin Hansen er sykmeldt.
AA170318 Det er ganske bredt forankret i partiet i utgangspunktet da det ble offentlig, så jeg har tro på at kompromisset blir resultatet etter landsmøtet.
AA170318 - Det var en enstemmig komité og innstillingen er godt forankret , sier Kirsti Leirtrø, som ledet valgkomiteen siden Eva Kristin Hansen er sykmeldt.
DN170317 - Jeg håper og tror jeg har forankret dette i Stortinget på en slik måte at det går gjennom.
DB170317 - Jeg håper og tror jeg har forankret dette i Stortinget på en slik måte at det går gjennom.
DA170317 - Som uavhengig kandidat mangler Macron et parti i ryggen som er solid forankret i de over 500 valgkretsene som skal velge ny nasjonalforsamling etter presidentvalget.
AP170317 - Jeg håper og tror jeg har forankret dette i Stortinget på en slik måte at det går gjennom.
AA170317 - Jeg håper og tror jeg har forankret dette i Stortinget på en slik måte at det går gjennom.
AA170317 - Jeg håper og tror jeg har forankret dette i Stortinget på en slik måte at det går gjennom.
SA170316 Inflasjonsforventningene synes godt forankret .
DN170316 - Inflasjonsforventningene synes godt forankret .
DB170316 Inflasjonsforventningene synes godt forankret .
AA170316 Inflasjonsforventningene synes godt forankret .
AA170316 Inflasjonsforventningene synes godt forankret .
AA170316 I Norge har vi hatt en godt forankret modell og ryddig drift av toppdomenet helt fra starten.
DB170314 Noen taler mot en slik utredning ved å vise til at monarkiet ble innført ved folkeavstemning i 1905 og at det siden den gang har vært solid forankret i den norske opinionen.
AA170314 Alle beslutninger i fellesmøtet må derfor være bredt forankret for å kunne være representative og gjeldende.
DB170310 Merk her at det ikke var finkulturelt snobberi som kjennetegnet fagdommerne, de var alle trygt forankret i den lette populærmusikken.
DB170307 Dette viser hvor viktig det er at mediene ikke lar seg villede av stemningsbølger, som ofte ikke er forankret i kunnskap eller forståelse for hvordan rettssamfunnet fungerer.
DB170307 Dette viser hvor viktig det er at mediene ikke lar seg villede av stemningsbølger som ofte ikke er forankret i kunnskap eller forståelse for hvordan rettssamfunnet fungerer.
DN170306 At dette blir en godt forankret dyd i organisasjonen, tydeligere enn i dag, det står jeg for.
DB170305 Reformen skulle være lokalt forankret , og polititjenesten i hele landet skulle bli bedre, sier lederen av Stortingets justiskomite, Hadia Tajik ( Ap ).
DB170305 Der konkluderes det med at tilliten fra de ansatte i politiet til Politidirektoratet er tynnslitt, og at reformen ikke er spesielt godt forankret i etaten.
DB170303 Jeg er ikke imot en kommunereform, men da bør den være godt forberedt og forankret i lokaldemokratiet.
BT170303 Dyrevelferd er dypt forankret i vår norske folkesjel.
AP170303 - Et demokrati blir ikke bærekraftig før verdier som sameksistens, likestilling, humanisme, rasjonalisme og autoritetsskepsis - det vi ofte ( og noen ganger for å provosere ) kaller « liberale verdier » - blir tilstrekkelig forankret i samfunnet, skriver Jean-Pierre Jans.
DB170302 Haram og Leka er øykommuner som nettopp gjennom et lokalt forankret folkestyre har greidd å snu befolkningsnedgang til vekst - gjennom et innflyttingsoverskudd som kompenserer for underskudd i naturlig tilvekst.
AA170302 Samtidig har hun sørget for at arbeidet er solid forankret i ledergruppen.
VG170301 Disse kvalitetene ved det norske samfunnet er derimot avfødt en vestlig sekulær tradisjon, med røtter tilbake i Opplysningstiden og ikke minst sterkt forankret i den franske revolusjon og den amerikanske grunnloven, symbolisert ved de tre fargene i det norske flagget, direkte adoptert fra det franske - rødt, hvitt og blått.
SA170227 Klarspråksarbeidet er godt forankret i ledelsen i kommunen, heter det.
DB170227 Skriftnormalene for begge skriftspråkene er i dag demokratisk forankret gjennom overordnede språkpolitiske føringer i Stortinget, med et spesifisert oppdrag til Språkrådet fra Kulturdepartementet.
BT170225 Bergen burde naturlig tatt en ledende rolle i et slikt initiativ, og en interessegruppe kunne blitt meget slagkraftig hvis arbeidet ble godt forankret med stortingspolitikere fra respektive regioner.
DA170224 I romjula ga en svensk domstol tillatelse til å felle 24 ulv, noe som var forankret i hjemmelen Helgesen nå foreslår at skal bli en del av norsk lov.
BT170224 Dette er tydelig forankret i Lov om barnevernstjenester.
VG170223 Han har også stilt spørsmål om hvor høyt opp dette er forankret .
DB170223 Det er ikke bare honnørord - bak hvert enkelt ord ligger verdiene våre fulle av historie, verdier som er dypt forankret .
BT170223 Valutaen i denne banken ble forankret i et sølvfond som besto av private bidrag, også kjent som « sølvskatten ».
SA170222 Nå møter vi spillere som stort sett er regionalt og nasjonalt forankret , mens toppklubbene på seniornivå forsyner seg fra hele verden.
FV170222 - Båten ligger nå ganske stabilt, den er forankret med to ankere og « BB Server » har også fått en sleper om bord, sia Anders Bang-Andersen ved Hovedredningssentralen til Aftenbladet ved 16.15-tiden.
DN170222 - Dette er derfor nok et utslag av skrivebordsregler som ikke er forankret i kunnskap om transportpolitikken, og som derfor tar feil når de hevder ubegrenset etableringsrett er i kundenes interesse, sier Trevland videre.
BT170222 Ajkic gjør det med en rolig autoritet og interesse for mennesker på alle sider av innvandringskløften, med en nysgjerrighet som er dypt forankret i hans egen historie som flyktning.
AP170222 Nå møter vi spillere som stort sett er regionalt og nasjonalt forankret , mens toppklubbene på seniornivå forsyner seg fra hele verden.
DB170221 . Arbeiderparti-ordføreren forteller at han gikk til valg i 2015 om at han var for kommunesammenslåing, men på en demokratisk måte som var forankret i lokalbefolkningen.
DB170221 Støtte som kan gi makt til å gjennomføre tradisjonell høyrepolitikk, men forankret i folks frustrasjon over lønnsnedgang, arbeidsledighet, frykt for islam og innvandring og en følelse av å ha blitt forlatt av globaliseringens vinnende eliter.
AP170221 - Mener du at forslaget ikke er forankret i befolkningen ?
AP170221 - Jeg ble litt overasket over at det ble dette resultatet, det er ikke fylkesmannens anbefaling, så sånn sett er det litt underlig at de kommer med et forslag som ikke er forankret , sier Flæten.
VG170220 DÅRLIG LEDERSKAP : - Det er dårlig politisk lederskap fra Jonas Gahr Støre å så tvil om Norges forhold til EU, i en tid da behovet for en solid forankret europeisk union er større enn noensinne, mener kronikkforfatterne.
VG170220 Det er dårlig politisk lederskap fra Jonas Gahr Støre å så tvil om Norges forhold til EU, i en tid da behovet for en solid forankret europeisk union er større enn noensinne.
BT170220 De er tradisjonelle, forankret i den britiske landsbygden der man stoler på seg selv og på gode venner.
DB170217 Hvilke resultater kan man oppnå ved å vektlegge en helhetlig og lokalt forankret delingskultur på bynivå ?
VG170216 Aldri har behovet for en solid forankret europeisk union vært større enn i dag.
DB170216 Gode faglige vurderinger fra flere utvalg og fra Norges Bank ligger bak beslutningen, som er godt forankret og bærekraftig.
DN170215 Så lenge inflasjonen er godt forankret , kan pengepolitikken ta andre hensyn.
DB170214 Der mener vi fra statens side at den ikke hører hjemme, sier Sejersted til NRK og understreker at norsk petroleums- og klimapolitikk er forankret på Stortinget.
DB170214 konsesjonsrunde er forankret i et bredt flertall på Stortinget.
AA170214 Advokatene Geir Sviggum og Tormod Ludvik Nilsen som har ledet advokatfirmaet Wikborg Reins kontor i Shanghai, ser det de omtaler som en " game changer " når det kommer til større investeringer som krever politisk godkjennelse eller er forankret hos myndighetene.
AA170214 Der mener vi fra statens side at den ikke hører hjemme, sier Sejersted til NRK og understreker at norsk petroleums- og klimapolitikk er forankret på Stortinget.
AA170214 konsesjonsrunde er forankret i et bredt flertall på Stortinget.
VG170211 Hva gjelder den konkrete sak det vises til er dette en sak som gjennomgående og løpende er håndtert og forankret i rett organ hos NSF.
AA170208 Jensen har sagt at prosjektet var forankret på toppnivå i norsk politi, men at han ikke kan si hva det dreier seg om.
SA170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret .
FV170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret .
DA170207 I retten har Jensen forklart at prosjektet er forankret på toppnivå i politiet : ¶
BT170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret .
BT170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret .
AP170207 Hovedprinsippene er forankret i Stortinget.
AP170207 Hovedprinsippene er forankret i Stortinget.
AP170207 Men samtidig må slike vedtak være skikkelig juridisk forankret .
AA170207 De presiserer også at det er en juridisk forankret vurdering.
VG170206 De presiserer også at det er en juridisk forankret vurdering.
AP170206 Hovedprinsippene er forankret i Stortinget.
VG170205 Han mener at loven er forankret i regjeringen og henviser til at departementet i fjor fastslo at løyveplikten skulle bestå.
AP170203https://www.aftenposten.no/osloby/Deichman-kan-bli-egen-etat-614438b.html Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 pæler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell.
AP170203 Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 pæler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell.
DN170202 I forrige uke ble blant annet den nye strategien forankret på et fire dagers seminar for 300 Telenor-topper i Myanmar.
DN170202 I forrige uke ble blant annet den nye strategien forankret på et fire dagers seminar for 300 Telenor-topper i Myanmar.
DN170201 - Men så lenge modellene de bruker ikke er forankret i forskningen, så lenge analysene fra modellen ikke er publisert eller diskutert på internasjonale konferanser, så vet vi ikke om det er modellen som er god eller om det er gode forskere som bruker skjønn på å styre modellen, sier Bjørnland.
DB170201 - Norges Bank ved Thomas Sevang sier til Dagbladet at de arbeider med utgangspunkt i internasjonale prinsipper forankret i FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170131 Han forteller at det arbeides med utgangspunkt i sentrale internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
DB170130 Den kulturen er dypt forankret i partiet.
AP170130 Tenåringer som tilhører grupper med religiøst forankret avhold fra alkohol bor ofte i bydeler med svake levekår - noe som må antas å trekke gjennomsnittskonsumet ned i disse bydelene.
DN170129 Biblioteket hviler nå på 290 pæler som strekker seg 40 til 60 meter gjennom vann og løsmasser før de er forankret i fast fjell.
DN170129 Forankret i fjell ¶
BT170129 Men det betyr at alt må være forankret i den situasjonen man faktisk befinner seg i.
AP170129 Hovedprinsippene er forankret i Stortinget.
SA170121 ), ideologisk forankret i en dypt konservativ visjon for Amerika.
SA170121 ), ideologisk forankret i en dypt konservativ visjon for Amerika.
SA170121 Senterpartiet var minst like ivrig som de andre partiene til å få prosjekt forankret i budsjett og økonomiplan, nå før kommunesammenslåingen.
DB170120 Så godt som alle partier på Stortinget legger til grunn at vi mennesker har bidratt til den store hastigheten på dagens klimaendringer, et syn som er vitenskapelig meget godt forankret .
DN170119 Dendrobium er inspirert av naturen og forankret i teknologi - en sammensmelting av design og ingeniørkunst - jeg kan ikke vente til mars da bilen skal avsløres for verden, sier Larissa Tan, som er sjef for Vanda Electrics.
DN170119 Men Paris-avtalen kan han ikke formelt trekke USA ut av før om tre år, Iran-avtalen er en multilateral avtale, forankret i FN, som flere av hans egne ministre er imot å oppheve, og en straffetoll mot Kina vil nok økonomer advare ham mot.
DB170116 For her sidestilles sveitiske urmerker forankret i århundre med fagkunnskap og håndverkskunst, med « sveitsiske » klokkemerker som tøyer regelverket til det ytterste.
DB170116 Prosjektet skal være forankret på toppen av norsk politi og hos riksadvokat Tor-Aksel Busch.
DB170115 Direktør i Helse-Vest og styreleder i Spekter, Herlof Nilssen, ga gjennom Twitter spekterdirektøren sin fulle støtte og spesifiserte at Spekters politikk var godt forankret i helseforetakenes øverste ledelse.
BT170115 Gjennom en slik planprosess får man avdekket mye viktig informasjon, samkjørt mange ulike aktører, og forankret verdiene og vernet på mange steder.
DB170113 Her må vi også huske på at IS ikke bare er okkupant, men også lokalt forankret .
BT170113 Å ta slike hensyn er det i dag ikke samme adgang til etter norsk lov, selv om både Norges og EUs regelverk er forankret i Bernkonvensjonen.
SA170112 Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte.
DB170112 Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte, skriver NTB.
BT170111 Det er særlig ett prosjekt han viser til, skikkelig hysj-hysj, forankret på toppnivå, med Rikets sikkerhet på spill.
DN170110 Hun sitter også i partiets sentralstyre og understreker at kompromissforslaget fra programkomiteen er godt forankret i organisasjonen.
DB170110 - Det har vært forankret på toppen i norsk politi.
DB170110 - Prosjektet er forankret på toppnivå i norsk politi.
BT170110 - Dette prosjektet er forankret på toppnivå i norsk politi, og jeg kommer ikke til å si noe om det, sier Jensen.
BT170110 - Dette prosjektet er forankret på toppnivå i norsk politi, og jeg kommer ikke til å si noe om det, sier Jensen.
DB170106 Til det har denne bevegelsen både for mange medlemmer og står for sterkt lokalt forankret over hele landet.
AP170106 Ifølge domsavsigelsen har Hodne forklart at hun oppfatter hijab som et plagg som symboliserer en farlige politisk ideologi, muhammedanismen, og at bruk av hijab ikke er forankret i den del av Koranen som omhandler « gudetro », men er politisk forankret .
AP170106 Ifølge domsavsigelsen har Hodne forklart at hun oppfatter hijab som et plagg som symboliserer en farlige politisk ideologi, muhammedanismen, og at bruk av hijab ikke er forankret i den del av Koranen som omhandler « gudetro », men er politisk forankret.
AP170105 Lokalt forankret , tradisjonsbevisste og folkekjære langt utover hjemstedets omland.
AP170105 Han var tro mot sin bakgrunn : alt han gjorde var forankret i et skarpt blikk på intellektuelt jåleri og maktelitens privilegier.
DB170104 Gamle konflikter mellom klanene vil derfor materialisere seg gjennom tipsing om andre somaliere som ledd i en hevn forankret i gamle klanskonflikter.
AP170102 Populistiske partier, heter det i Pax Leksikon fra 1980, er forankret i « det jamne folks » interesser og virkelighetsoppfatninger.
BT161227 Meningsinnholdet er likevel det samme : Det er dårlige tider for den som prøver å føre samfunnsdebatt forankret i fakta og verifiserbare sannheter.
BT161227 Meningsinnholdet er likevel det samme : Det er dårlige tider for den som prøver å føre samfunnsdebatt forankret i fakta og verifiserbare sannheter.
AP161213 - Dette var ikke godt nok forankret i stortingsgruppen.
AP160914 Sepp Blatter og Michel Platini var utøvende presidenter, som satte i sving ting på egen hånd uten at det nødvendigvis var forankret i styret.
AP160604https://www.aftenposten.no/okonomi/Mens-andre-Statoil-avdelinger-har-kuttet_-har-hun-nesten-doblet-staben-198961b.html Mens man med tradisjonell havvind må skreddersy hver enkelt mølle til bunnforholdene, er de flytende vindmøllene bare forankret til bunnen, og kan se helt like ut.
SA160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet.
SA160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet og involverer alle regionale helseforetak ( se mer i faktaboks ).
BT160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet.
BT160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet og involverer alle regionale helseforetak ( se mer i faktaboks ).
AP160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet.
AP160521 Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet og involverer alle regionale helseforetak ( se mer i faktaboks ).
SA160518 Noen synes tema er gøy fordi det gjør resten av planleggingen enklere - da har man forankret feiringen i noe konkret og kan tilpasse pynt, mat, leker og innbydelser der etter.
FV160518https://www.fvn.no/familieogoppvekst/16-tips-for-barnebursdag-8596b.html Noen synes tema er gøy fordi det gjør resten av planleggingen enklere - da har man forankret feiringen i noe konkret og kan tilpasse pynt, mat, leker og innbydelser der etter.
AP160518 Noen synes tema er gøy fordi det gjør resten av planleggingen enklere - da har man forankret feiringen i noe konkret og kan tilpasse pynt, mat, leker og innbydelser der etter.
AP160414https://www.aftenposten.no/osloby/Slik-kan-Fridtjof-Nansens-plass-bli-uten-biler-53643b.html Her kan man lage noe som oppfyller ønskene som er forankret i byrådserklæringen ; ta arealer som i dag er forbeholdt bilen og gi en tilbake til de myke trafikanten som bruker byrommene.