VG171024 oktober har min bompengeregning nær fordoblet seg, for jeg har også min fastlege og min tannlege utenfor bomringen, sier Lunde som føler seg provosert av Miljøpartiet de Grønnes holdning til folks reaksjoner.
DN171024 Som ivrig treningsentusiast ville Jannike lage noe som var bra for folks helse.
DB171024 OVERSVØMT HELG : Regnet øste ned på Sørlandet i helga og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
BT171024 En fellesnevner i anmeldelsene er at mennene i de fleste tilfellene har tatt seg inn i folks hjem.
BT171024 Nettselskaper, som Google, Apple og Facebook, må fortsette det gode arbeidet de allerede gjør for å sikre tilgangen til folks kontoer.
BT171024 Jo flere som har tilgang på folks kommunikasjon, desto større risiko er det for at uvedkommende kan utnytte svakheter.
AP171024 En fellesnevner i anmeldelsene er at mennene i de fleste tilfellene har tatt seg inn i folks hjem.
SA171023 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
SA171023 Regnet øste ned over Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
NL171023 Politiet er avhengig av folks tillit, og skal politiets aksjoner ha legitimitet, må folket få forklart og begrunnet behovet for dem.
DB171023 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
DA171023 « Senterpartiet anerkjenner gründerens og småbedriftseierens bidrag til utvikling og utbygging av viktige deler av velferdstilbudet, men folks skattevilje svekkes dersom private eiere på en urimelig måte beriker seg på offentlige midler.
DA171023 | Sp varsler tøffere politikk mot private storaktører i velferden ¶ « Folks skattevilje svekkes dersom private eiere på en urimelig måte beriker seg på offentlige midler », heter det i en uttalelse fra partiets landstyre mandag. 2. nestleder i Sp, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, på landstyremøtet mandag.
DA171023 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
BT171023 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
AP171023 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
AP171023 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
NL171022 Regjeringsforhandlinger gir Venstre en unik anledning til å sette folks hverdag på dagsorden, samtidig som de fremmer egne fanesaker.
NL171022 Overordnede føringer og visjoner er bra, men bør ikke stå i veien for å sette fokus på folks hverdagsutfordringer som nasjonale og systematiske innsatser for å nå politiske mål.
NL171022 Klima-, miljø-, og skolepolitikk kan med fordel ta mer utgangspunkt i folks hverdag.
DB171022 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
DB171022 Denne kunnskapen kan være nyttig for å forstå folks syn på moderne medisin, men også i helsekommunikasjon.
AP171022 Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
AA171022 Regnet øste ned over Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng.
VG171021 Men den samme oppfordringen går sannelig også til de identitetsbevisste som til stadighet hisser seg opp over alskens « overtramp », gjerne på vegne av andre, og som mistenkeliggjør folks motiver og intensjoner, så å si på autopilot.
DB171021 Kulturkrasjet har oppstått i forbindelse med arbeidsinnvandringen til Norge, der familier fra Øst-Europa møter en velferdsstat som griper inn i folks liv på godt og vondt.
VG171020 Den handler om folks vanlige liv, noe så ujålete som det.
AP171020 - Vårt arbeid viser at det er lønnsomt å investere i folks utdanning og kompetanse.
SA171019 Strømnettet blir utsatt for store belastninger på de tidene av døgnet hvor folks strømbruk er høyt.
DN171019 Strømnettet blir utsatt for store belastninger på de tidene av døgnet hvor folks strømbruk er høyt.
DN171019 Vi kan ikke ha det slik at norske folks sparepenger bidrar til undertrykking og okkupasjon, slo lederen av utenlandsavdelingen i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim, fast.
DB171019 Men å endre folks holdninger og atferd tar lang tid, sier Årøen.
DB171019 Det jeg har vanskeligere med å forstå er hvordan retten til å få lov til å gå med et annets folks plagg på temafest kan være viktigere enn at folkene plagget tilhører anser det som respektløst, men jeg forsøker så godt jeg kan å forstå dette perspektivet også.
DA171019 Det gir et nytt skudd for baugen og er misbruk av folks tillit å sette seg ned og grine når man ikke får det som man vil.
AP171019 Vi kan ikke ha det slik at norske folks sparepenger bidrar til undertrykking og okkupasjon, slo lederen av utenlandsavdelingen i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim, fast.
AA171019 Strømnettet blir utsatt for store belastninger på de tidene av døgnet hvor folks strømbruk er høyt.
SA171018 De har sett inn i folks øyne ved hjelp av LED-lys som blinker så raskt at det blir usynlig å se med det nakne øyet.
DN171018 De har sett inn i folks øyne ved hjelp av LED-lys som blinker så raskt at det blir usynlig å se med det nakne øyet.
AP171018 Men den kanskje største trusselen mot folks liv og helse er den samme som den vi hørte om i Mosul, nemlig bombene til befrierne.
AP171018 De har sett inn i folks øyne ved hjelp av LED-lys som blinker så raskt at det blir usynlig å se med det nakne øyet.
NL171017 ) Kierulf var på besøk i Kautokeino for noen uker siden og snakket varmt om folks rettigheter til å ytre seg, og som sto fram som både forståelsesfull og sympatisk i samtale med både Keskitalo og andre frammøtte på Samisk Høgskole.
DB171017 Allerede i dette budsjettet tar vi grep for å begrense kommunenes mulighet til å innføre og øke eiendomsskatt på folks bolig, skriver Jensen videre.
DB171017 Hva som var årsaken til folks plager ble aldri lokalisert og brannvesenet lot derfor kjøpesenteret åpne igjen tirsdag etter at alle tekniske systemer var blitt grundig testet.
DB171017 - Dette er gærne folks ansvarsløse herjing på den internasjonale scenen ¶
DA171017 Vi konkurrerer om folks fritid.
AP171017 - Vi har sett at matvarebransjen har opplevd et sviktende omdømme de senere årene, men spesielt har dette rammet Reitan-gruppen som denne gangen nok får merke folks misnøye med de nye tiltakene med « bestevenn»-strategien.
VG171016 Om man ønsker å endre folks holdninger, kan man ikke bare peke og si « du er hvit og burde visst bedre.
SA171016 Kanskje er det folks behov for å sette andre mennesker i bås som gjør at vi også vil sette antirasister i en bås, men kampen er altfor viktig til at vi kan gjøre det.
AP171016 Fire års overlevelseskamp gikk sakte, men sikkert i glemmeboken til det norske folks bevissthet, overskygget av Roald Amundsens ferder og Nansens rolle som nasjonalt midtpunkt.
AP171016 For leger er det grunnleggende å ta folks engstelse på alvor, selv om den skulle være irrasjonell.
AA171016 All erfaring tilsier at redusert fremkommelighet og færre parkeringsplasser, i kombinasjon med et godt kollektivtilbud, er virkemidler som endrer folks adferd og skaper bedre byer.
VG171015 - Vi forstår at dette er vanskelig for folk som bor under fjellet, men bevegelsene er store, og vi kan ikke ta noen sjanser med folks sikkerhet.
DA171015 | Han kjempet for vanlige folks rettigheter og demokrati i Norge.
AP171014 - Vi har sett ned på folks bekymringer og forsøkt å belære velgerne i stedet for å lytte til dem.
VG171013 Like vellykket blir det ikke når han skal engasjere publikum og teste folks toleransegrenser.
VG171013 Så mye av folks velstand, frihet og mulighet til et godt liv er knyttet til å jobbe.
DA171013 Det har lite for seg å subsidiere folks økte levestandard i andre land sammenlignet med andre innbyggere i samme land.
DA171013 Takket være slike, som skritt for skritt jobber for vanlige folks rettigheter og muligheter, er Norge ett av landene i verden med minst forskjeller mellom folk.
DA171013 Takket være slike, som skritt for skritt jobber for vanlige folks rettigheter og muligheter, er Norge ett av landene i verden med minst forskjeller mellom folk.
AP171013 Det vises blant annet til en evaluering som kommer neste år som skal se på folks kjennskap til de to tilbudene og hvorfor noen familier ikke bruker tilbudene.
VG171012 - Du kan se folks biler parkert i oppkjørselen.
VG171012 Dette slår rett inn i folks økonomi.
SA171012 Fordi den er en skatt på bruttoverdien, og den tar ikke hensyn til folks økonomi.
DB171012 - Vi skal huske på at det som betyr mest for folks inntekt er om de har en jobb å gå til, eller ei.
DB171012 Det virker som om de nå kutter i folks trygghet, sier Sp-lederen.
BT171012 Fordi den er en skatt på bruttoverdien, og den tar ikke hensyn til folks økonomi.
AP171012 Regjerings statsbudsjett inneholder en rekke forslag som påvirker folks privatøkonomi.
AP171012 Fordi den er en skatt på bruttoverdien, og den tar ikke hensyn til folks økonomi.
VG171011 I folks bevissthet er det ikke rom for tvil.
DB171011 - Dette er gærne folks ansvarsløse herjing på den internasjonale scenen.
NL171010 For hvordan kan vårt, det norske folks Storting, velge en slik person til vår fremste etter Kongen ?
DB171010 - Folks medievaner endrer seg.
DB171010 For selv om rendyrket vegetar- og vegankost ikke har fått helt fotfeste, er det en helt klar dreining i folks bevissthet, ifølge dr Brevik.
DA171010 Den regulerer stadig mer av folks privatliv, som pensjoner, helsetilbud, men også spørsmål som cyber-kriminalitet.
DA171010 - Man kan bidra til inndekning ved å redusere innsatsen på andre områder, øke folks betaling for offentlige tjenester, finansiere veiprosjekter i større grad med bompenger, eller øke de kommunale eiendomsskattene, sier von Brasch.
AP171010 I parken i Barcelona sier Martinez, som opprinnelig er fra Valencia, at hun støtter folks rett til å stemme og at hun mener det spanske politiet gjorde en feil da de slo så hardt ned på avstemningen.
AP171010 I parken i Barcelona sier Martinez, som opprinnelig er fra Valencia, at hun støtter folks rett til å stemme og at hun mener det spanske politiet gjorde en feil da de slo så hardt ned på avstemningen.
DB171009 De vant økonomiprisen for eksperimenter som måler hvordan kontakt med reptiler ( en meter lange saltvannskrokodiller ) påvirker folks villighet til å gamble på spillemaskiner.
DB171009 Man kan diskutere hvor fornuftig og hensiktmessig dette er som et ensidig mål på folks sykkelbruk, men det gir uansett Aftenposten en viss dekning for deres valg om å fokusere på dette tallet.
AP171009 Det skaper et press på hva som er moralsk riktig og normalt, og det er på tide at vi begynner å respektere folks seksualitet.
VG171008 - Når episoder som den ved Sandy Hook, der 20 av de drepte var barn, eller den i Orlando, ikke endrer folks mening, så vil ingenting gjøre det, tror han.
VG171007 - Hehe, det var ikke min mening å ødelegge folks forhold til snømenn, ler Jo Nesbø.
DB171007 - Blir kundene lurt, når du tilbyr dem tjenester som allerede er gratis eller ligger i folks reiseforsikring allerede ?
AA171007 Men Trump er fortsatt godt likt sammenlignet med folks syn på Kongressen.
DB171006 Remmen understreker at folks konti er trygge.
DB171006 Remman understreker at folks konti er trygge.
NL171005 " Før kommunen tildelte Grieg den tredje lokaliteten, og det i et fjordområde med mange sjøsamer, ble folks kunnskaper og erfaringer ignorert.
DB171005 Ville sjekke folks reaksjoner ¶
DB171005 I Japan er det en enda sterkere del av folks identitet, sier han.
AP171005 Borettslaget har både en forhage og en bakgård som tiltrekker seg folks oppmerksomhet.
AP171005 Borettslaget har både en forhage og en bakgård som tiltrekker seg folks oppmerksomhet.
VG171004 Den ene er lett demoniserende og har som premiss at ingen skal tjene seg rike på å andre folks ulykke.
DB171004 Folks reaksjon er delt mellom de som hyller spansk politis handlekraft, og de som viser avsky.
DA171004 Men når vi begynner å røre ved det, så rokker det ved tilliten fordi det berører folks følelse av sikkerhet og trygghet.
VG171003 Dagen etter den omstridte folkeavstemningen er det nå ett spørsmål som surrer, både over spanske TV-skjermer og i folks hode : Hva nå ? 90 prosent av velgerne stemte for at Catalonia skal bli en egen stat, annonserte lederen for Catalonias parlament natt til mandag.
VG171003 Han mener inntrykket av islamsk terror som den dominerende typen, viser hvordan media og politikere kan forme folks oppfatning.
NL171003 Formen revy omtales gjerne som " folkets talerstol ", og i en tid hvor ytringsfriheten diskuteres, kan denne scenekunstformen ha potensial til å utvide folks forståelse av samfunnet.
DA171003 Fjeld er særlig opptatt av å finne ut hvordan folks dagligspråk fungerer, hvilke ord som brukes, hvordan de faktisk uttales og skrives, og hva de betyr.
DA171003 Fjeld er særlig opptatt av å finne ut hvordan folks dagligspråk fungerer, hvilke ord som brukes, hvordan de faktisk uttales og skrives, og hva de betyr.
SA171002 Myndighetene må stå imot presset - for det norske folks felles beste, skriver Brede Hangeland og Jon Mørland i denne kronikken.
NL171002 Da forsterkes bildet av et parti som uansett vet best, og ikke er interesserte i å ta alvoret i folks uro inn over seg.
AA171001 Selskapet har også fått kritikk etter at det ble kjent at russiske aktører kjøpte annonser designet for å utnytte splittelse i folks syn på rase og religion under fjorårets bitre valgkamp i USA.
VG170930 Macron understreket viktigheten av å bevare et samlet og integrert Irak, samtidig som Frankrike anerkjenner det kurdiske folks rettigheter.
VG170930 Riksadvokat Tor-Aksel Busch begrunnet avviklingen med at folks tillit til rettsvesenet synker når de opplever at en dømt overgriper i neste instans blir frikjent av en jury som ikke begrunner sin avgjørelse.
DB170930 - Vi er bekymret for at utenlandske regjeringer kommer til Trumps forretninger med det ene målet for øye å få spesielle fordeler av USAs president, slik at deres interesser kan få høyere prioritet enn det amerikanske folks interesser.
DB170930 Jeg synes fortsatt de bør gi poeng ut i fra folks utgangspunkt, men det bærer ikke nag, og jeg tar gjerne et dansekurs og et glass vin med Trine en dag, forteller han.
DA170930 - Hvis dette er måten vi takler fredelige demonstrasjoner og et folks ønske om å stemme, kan vi ikke lenger kalle oss et demokrati, avslutter Maria Badía.
AA170930 Macron understreket viktigheten av å bevare et samlet og integrert Irak, samtidig som Frankrike anerkjenner det kurdiske folks rettigheter.
NL170929 Når FeFo, i sitt retoriske svar til FNs spesialrapportør for urfolks rettigheters rapport et år tilbake i tid, påpekte at hun skulle være forsiktig med å kritisere FeFo - da hun " hopper over det faktum at FeFo faktisk er en del av det samiske folks rett til selvbestemmelse " fremstår det hele som tragikomisk.
DB170929 Fremskrittspolitikeren Bård Hoksrud, medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, reagerer sterkt på det han kaller « sløsing med andre folks penger ».
DB170929 - Sløsing med andre folks penger ¶
DN170928 Det som er på topp er gode turområder, kjørevei helt frem, pris, solforhold, godt utbygd løypenett og utsikt, sier Øye, som har undersøkt folks hyttepreferanse siden 1998.
DN170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
DN170928 Det som er på topp er gode turområder, kjørevei helt frem, pris, solforhold, godt utbygd løypenett og utsikt, sier Øye, som har undersøkt folks hyttepreferanse siden 1998.
AA170928 Han begrunnet forslaget blant annet med at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at avgjørelsen blir begrunnet.
NL170927 Først og fremst fordi den ikke tar hensyn til folks inntekt.
DN170927 Faktorer som ifølge rapporten regnes som viktige for folks lykke er omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DN170927 Det gir seg også utslag i folks oppførsel.
VG170924 En annen gang skal hun ha vunnet folks respekt etter å ha blitt tatt for råkjøring.
DB170923 Likevel sitter han igjen med en følelse av saken klart har svekket folks tillit til politiet : ¶
DB170923 De tok folks frykt på alvor, i stedet for å forklare at den ikke hadde noe empirisk grunnlag.
DA170923 - Jeg kan fortelle folks historier.
AP170922 - La oss være kreative og praktiske når det kommer til å designe et ambisiøst økonomisk partnerskap som respekterer både EUs fire friheter og det britiske folks vilje, sa hun.
VG170921 På temaet hvordan « Skam », på grunn av temaene serien tar opp, på mange måter ble livbøyen i folks liv, forteller Josefine hvordan hun opplevde å spille inn historien der Noora blir utsatt for overgrep.
DA170921 Kampen om folks tid og oppmerksomhet blir tøffere.
VG170920 - Jeg kan ikke forklare hvorfor de buer på Bale, for jeg er ikke inne i folks hoder.
DA170920 De er ikke nøytrale sekretærer som noterer ned folks bekymringer, men ideologiske aktører som « selger inn » sin versjon av virkeligheten og av hvilke problemer folk har i sin hverdag.
AP170920 september en debatt om folks tillit til forskning og lader opp med en artikkel mandag 18. september med overskriften « Nesten halvparten av oss stoler ikke på forskning ».
DB170919 Det er et land som slåss for fantasiens villskap, som slåss for en tilværelse som er annerledes enn folks vanlige oppfatning av fremskritt, der alle har en bil og en iphone.
DA170919 Vårt fokus framover vil derfor være på å bygge organisasjonen videre, spesielt med tanke på lokale valg, og gjøre partiet kjent i folks hoder og hjerter, forteller Flekstad.
VG170918 I en tidlig sekvens røvertestes folks fordommer når han presenteres med henholdsvis kvinnelig og mannlig kjæreste.
DN170918 Han legger ikke skjul på at han har meninger om saken og betydningen den har for folks oppfatning av norsk politi, men det vil han holde for seg selv til en rettskraftig dom måtte foreligge.
DN170918 Aftenposten har fått tilgang til tallene fra en undersøkelse om folks tillit til forskning utført av Kantar.
DB170918 Det sosiale mediet har derfor blokkert folks tilgang til kanalens innhold.
DB170918 Debatter om referansebaner, kvotepliktig sektor eller ikke, beregninger om hvilket alternative budsjett som gir mest kutt i CO₂-ekvivalenter, gjør det vanskelig for velgere å vurdere hva miljøpartiene faktisk vil gjøre i folks hverdag.
DA170918 Frykten var at motorveien ville forslumme folks bomiljø.
AA170918 - Det vil åpenbart kunne svekke folks tillit til politiet om det viser seg at en politimann har begått såpass mange lovbrudd over lang tid, sier Ingvild Bruce, stipendiat ved Institutt for offentlig rett.
AA170918 - Det vil åpenbart kunne svekke folks tillit til politiet om det viser seg at en politimann har begått såpass mange lovbrudd over lang tid, sier Ingvild Bruce, stipendiat ved Institutt for offentlig rett. ( ©NTB ) ¶ | - Skepsis til religion kan ødelegge for KrF ¶
DB170917 - USA har avvist det kubanske folks undertrykkere, sa Trump da han annonserte en innstramming av sitt eget lands Cuba-politikk.
DB170917 Forskerne har tatt i bruk store mengder data om folks personlighetstrekk, som er satt sammen med annen data.
DB170917 Forsker Kosinski er kjent for sin bruk av Facebook-data for å gjøre konklusjoner om folks personlighet.
DB170917 Siden det meste av det vi vet om historiske hendelser er basert på andre folks vitnesbyrd og etterforskninger, er dette noe konspiratorikeren kan bruke som et våpen.
AP170917 Omtrent annethvert år bestiller Forskningsrådet en undersøkelse av folks tillit til forskning og formidlingen av den.
AP170917 Det går ut over folks tillit til forskning.
DB170916 Jeg er ikke mot religion, jeg ser at det har en viktig rolle i folks liv.
DB170916 Jeg beskytter folks liv, hjem og samfunn, skrev den amerikanske guvernøren, Eric Robert Greitens på sosiale medier.
DB170916 - Jeg beskytter folks konstitusjonelle rett til å protestere fredelig, men vold tolereres ikke.
DA170916 Og siden Arbeiderpartiet skal være et breddeparti, handler dette blant annet om økonomi og folks trygghet, understreker han. 3 ) Ta helt nye initiativer ¶
DA170916 I verste fall kan det avle vold og svekke folks tro på demokratiet, advarer konspirasjons-eksperter.
DA170915 Men Oslo kommune har lenge jobbet med folks holdninger på dette.
VG170913 Han tok sin sosial-medisin på fullt og udelt alvor : Å forsøke å avdekke forhold i samfunn, kultur og politisk klima som hadde betydning for folks helse.
DB170913 ¶ IT'S THE ECONOMY : Denne grafen viser utviklingen i folks forventninger til økonomien.
DB170913 Den viser utviklingen i det norske folks forventninger til økonomien, og er som et speilbilde av Arbeiderpartiets oppslutning på målingene.
DA170913 - Da jeg kom inn i garderoben i utstillingslokalet, sto Per Fugelli der bak disken og hang opp folks yttertøy.
AP170913 Samfunnsmedisineren var kritisk til dem som ønsket å styre folks helse.
AP170913 Han uttalte seg krast overfor dem som vil styre folks helse, og har sagt at « kristne moralister og ortodokse sosialister har til alle tider villet bestemme over folk.
VG170912 Den eneste måten vi kan vite noe sikkert om folks identitet på er ved å spørre dem.
VG170912 - Teknologi kan ikke identifisere folks seksuelle legning.
NL170912 Først og fremst folks trygghet.
DN170912 Det lå derfor i kortene at også Apple TV måtte komme i en 4K utgave så man kan utnytte mulighetene i folks tv-er.
DB170912 Han peker på at det blir mye spekulasjoner om hva folks motiv for å stemme blankt kan være, nettopp fordi det ikke er gjort inngående studier på temaet.
DA170912 - Ingen, ikke islamistene, ikke diktatorene, greier å tilfredsstille folks forventninger.
DA170912 Og allemannsretten - vi er heldige som har den, og kan jo praktisk talt gå overalt så lenge vi ikke tråkker inn i folks hager.
AP170912 Det høres ikke bra ut i folks ører, sier Johansen.
VG170911 I dette valget er unge igjen på vie mot mønsteret jeg husker fra nittitallet, der den folks politiske glidning fra venstre mot høyre fulgte alderen.
DB170911 - Jeg opplever at Tybring-Gjeddes post var ment til å nøre opp under folks fremmedfrykt, og det uten at han selv åpenbart visste hva som foregikk på bildet.
DB170911 Valgforsker og statsviter Svein Tore Marthinsen mener engasjement er viktigere for folks villighet til å stemme enn været.
AA170911 Torgeir Waterhouse, som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge, sier de falske profilene ofte er ute etter å finne folks kontakter og relasjoner.
VG170910 Men vi som politikere bør skape en god fellesskole, ikke moralisere over folks valg av skoler, svarer Giske.
DB170910 - Jeg opplever at Tybring-Gjeddes post var ment til å nøre opp under folks fremmedfrykt, og det uten at han selv åpenbart visste hva som foregikk på bildet.
DB170910 - Når Ap svekkes, og det er medieomtale om det, så smitter det over på folks vurdering av Støre.
VG170909 Dette har vært valgkampen der de som treffer folks uro, ser ut til å vinne frem.
VG170909 Les også : Støre : - KrF-samarbeid ikke lenger aktuelt ¶ Folks hverdag ¶
DA170909 Diagnosen av den økonomiske situasjonen i Norge har heller ikke stemt med folks oppfatning, sier han : velgerne mener de økonomiske utsiktene er ganske gode.
AP170909 Men når du blir kjent med menneskene gjennom en dramaserie, kan du endre folks oppfatninger av dem, sier serieskaperne.
AA170909 Du lærer mye om folks utfordringer og synspunkter gjennom å snakke med sykepleiere, industriarbeidere og pensjonister.
NL170908 Det kan høres smått ut, men det er folks hverdagsliv det handler om, og muligheten til å få husholdningens regnestykker til å gå opp.
DN170908 Og det vil fortsette å gradvis endre både folks privatliv og arbeidslivet.
AA170908 Først da kommunen bevisst satset på kultur fant de en balanse i folks helhetlige tilværelse.
SA170907 - Jeg synes velferden bør være et offentlig ansvar og ikke et privat område hvor folk kan tjene penger på andre folks helse.
DB170907 Solberg svarte at Støre gjør det lett for seg ved å hente penger fra folks lommebøker istedenfor å prioritere og reformere offentlig sektor.
DB170907 - Vi ønsker å rette oppmerksomheten mer mot vanlige folks skatt, og derfor er økning av bunnfradraget det viktigste for oss nå.
DB170907 - Ap vil løse nye oppgaver ved å ta mer fra folks lommebok.
DB170907 På øya Saint Martin har orkanen knust et ukjent antall bygninger, folks eiendeler ligger strødd rundt om i gatene og biler står oppå hverandre.
DB170907 Alternativet til digitalisering er ikke « alt som før », men dårligere tjenester og et stadig større gap mellom folks forventninger og det de får - og dermed svekket tillit til og oppslutning om velferdsstaten.
DB170907 ¶ ULIKHET OG KLIMA : Folks uro for økende ulikhet er velbegrunnet og fullt mulig å gjøre noe med, skriver SV-leder Audun Lysbakken, her i Dagbladets valgbod, i dette innlegget.
DB170907 Folks uro for økende ulikhet er velbegrunnet og fullt mulig å gjøre noe med.
DA170907 - På grunn av folks urenslighet har vi midd her, som gjør at du får sår og kløe på kroppen, sier han og viser flere steder der han har klødd seg til blods.
DA170907 Ordfører i både Moss og Rygge hevder rett til å ignorere folks demokratiske rettigheter.
DA170907 Det snur folks liv opp ned.
AP170907 - Jeg synes velferden bør være et offentlig ansvar og ikke et privat område hvor folk kan tjene penger på andre folks helse.
NL170906 Den tar ikke hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen.
DB170906 Partiene har litt forskjellig tilnærming til skattereduksjon, for vi er mest opptatt av vanlige folks skatt.
DB170906 - Vi ønsker å rette oppmerksomheten mer mot vanlige folks skatt, og derfor er økning av bunnfradraget det viktigste for oss nå.
DB170906 Øl i parken er derimot ikke så viktig for folks partivalg.
VG170905 - Det eneste som har endret seg er folks oppfatning av det.
VG170905 Men det jeg sier er at i folks daglige virkelighet, så er det noen som har merket at det er vanskelig.
VG170905 De gir et bilde som ikke stemmer overens med folks bilde av situasjonen.
SA170905 Det gjør noe med folks innstilling, mener Olsen.
DB170905 Andelen i arbeid er viktig for både folks inntekt og selvfølelse og for statens mulighet til å finansiere velferdsordninger og andre satsinger.
DB170905 Lover, regler og tjenestetilbud må være tilpasset folks faktiske behov.
DB170905 - Det eneste som har endret seg er folks oppfatning av meg.
BT170905 Det gjør noe med folks innstilling, mener Olsen.
AP170905 Hans pressekollega Liv Eggebø sier at det er Jernbanedirektoratet som bør være adresse for folks misnøye.
AP170905 Hans pressekollega Liv Eggebø sier at det er Jernbanedirektoratet som bør være adresse for folks misnøye.
AP170905 Det gjør noe med folks innstilling, mener Olsen.
AA170905 Det svekker folks skattevilje når de ser at pengene tiltenkt velferd går i lommeboka til privatpersoner ¶ 7.
VG170904 Norge er det landet i verden hvor staten trer mest inn i folks liv.
VG170904 Den statlige overstyringen fører nemlig til ansatte som ikke får være på folks parti.
SA170904 Les mer om det norske folks kritikk her : ¶
NL170904 Politiet og fylkesmannen, som skal være folks sikkerhetsgaranti, er blitt hyttefolkets verste fiender i så måte.
DB170904 En ide om avkriminalisering av narkotika påvirker også folks holdninger.
DB170904 I NUPIs undersøkelse scorer sikkerhets- og forsvarspolitikken høyest på folks prioriteringsliste.
DB170904 Men det er jo dette demokratiet handler om, at folks ulike preferanser blir representert.
AP170904 Dersom man erkjenner at xenofobi er en dypt menneskelig egenskap som vi er genetisk disponert for, og som kan være rasjonell, betyr det at man må ta folks angst på alvor, særlig i et demokrati.
AP170904 Les mer om det norske folks kritikk her : ¶
DB170903 Hva gjør dette med folks tillit til systemet ?
NL170902 I støyberegningene for Andøya er konsekvensene av økt flytrafikk overdimensjonert, både folks belastning av flystøy og kostnadsmessig.
DB170902 - Nå handler det om å være rundt i landet, møte folk og snakke om disse sakene som har betydning i folks hverdag. 3000 nye lærere over fire år er et stort løft over statsbudsjettet.
DB170902 - Frp er ombudsmenn for folks frihet til å ta valg selv.
DB170902 « Vi må ta vanlige folks frykt på alvor, » forklarer Sylvi til de andre deltakerne.
VG170901 - Det er ikke helt min greie, og det blir fort vanskelig fordi jeg ikke kan være sikker på folks intensjoner.
FV170901 Gilli Rólantsson sier han elsker å motbevise folks skepsis.
DB170901 - Folks tilbakemeldinger på valgmøter og på gata er at Arbeiderpartiet er for likt Høyre, også i asyl- og innvandringspolitikken.
DB170901 Men det å tro at vi unnlater å velge noen dersom alle er grønne, er grov undervurdering av folks beslutningstaking.
DA170901 En rystende og inn til beinet skåret historie om illegal abort og tyngende håpløshet i et land preget av gårsdagens strukturelle vanstyre hvor frykten sitter som en evig refleks i folks ryggmarg.
DA170901 Dette har blitt testet i British Columbia med stort hell - og det endrer folks forbruksmønster.
AA170901 - Folks tilbakemeldinger på valgmøter og på gata er at Arbeiderpartiet er for likt Høyre, også i asyl- og innvandringspolitikken.
AA170901 I en stor undersøkelse tidlig på 2000-tallet går det frem at beslutning om å flytte ofte er styrt av forhold i folks individuelle livssituasjon, og at ytre tvingende omstendigheter kan ha mindre betydning.
SA170831 Gilli Rólantsson sier han elsker å motbevise folks skepsis.
NL170831 Hamnvåg er et godt eksempel på at den prinsipielle og ideologisk drevne privatiseringsdebatten i valgkampen, ofte mangler helhetsperspektivet og står fjernt fra folks virkelighet.
DA170831 - Vi ønsker å sikre en mer stabil utvikling av folks pensjoner, sier Jacobsen.
BT170831 Gilli Rólantsson sier han elsker å motbevise folks skepsis.
AA170831 Det beste med å være folkevalgt er at du får jobbe med prosjekter og saker som gir mening som gjør en forskjell i folks liv.
AA170831 Etter at jeg kom inn i kommunestyret i Stjørdal for Rødt etter valget i 2015, har vi vært en iherdig forkjemper for vanlige folks interesser : Mot kommersialisering av barnehagene, for heltid og faste stillinger i kommunen, mot hodeløs nedbygging av dyrkamark, for økt bemanning i velferden og vi har også vært tydelige på at vi ønsker et Trøndelag fritt for nærvær av T
AP170830 En skal sende på høring alle forslag eller endringer av lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltning og myndigheter og utredninger.
AP170830 Jonas Gahr Støre med appell til sine egne om veien videre i valgkampen med fokus på at alt dreier seg om folks verdivalg.
AA170830 Konsekvensene av veivalg i byutviklingen er enorme for folks hverdag og trivsel i dag - og for kommende generasjoner.
NL170829 Men det ser ikke ut til å stemme med folks virkelighetsoppfatning, og gir dermed spillerom for andre konfliktlinjer som Støre taper på.
DN170829 - Jeg kommenterer ikke folks Facebook-statuser, det får andre enn statsministeren ta seg av i debatten​.
DB170829 LETEAKSJON : Ved Gator Country i Texas pleier de å ta i mot alligatorer som bli funnet i f.eks folks svømmebasseng.
DB170829 ¶ LETEKASJON : Ved dyreparken Gator Country sørøst i Texas pleier de å ta imot alligatorer som bli funnet i for eksempel folks svømmebasseng.
AP170829 | Hun plukker brunsnegler fra folks hager ¶
DB170828 Å si at forslaget ville « nekte[t ] deg svenskehandel », er adskillig drøyere, ettersom andre matvarer åpenbart utgjør en vesentlig del av folks « svenskehandel ».
VG170827 - Jeg synes det er latskap når Støre og Ap må hente mer penger ut av folks lønnskontoer for å finansiere velferden i årene fremover : Vi mener det er fullt mulig å bevare nivået på våre velferdstjenester gjennom mer effektiv drift og nytenkning, sier hun, og legger frem tall hun mener beviser at Støre tyr til skatteøkninger der tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg ikke g
AA170827 Han syns den kommende BBC-dramatiseringen om folks reaksjoner etter dødsfallet, har en bra tittel i « Diana and I ». - « Diana og jeg » fanger den nærheten mange følte til henne personlig.
DB170825 VEKKER FØLELSER : Det norske folks sterke tilknytning til Therese Johaug kan gjøre det vanskelig å være objektiv.
VG170824 I målingen har vi også spurt om folks tillit til norske ledere er påvirket av sakene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. 46,9 prosent mener at tilliten er svekket, 25,9 prosent mener at tilliten ikke er svekket, mens 2,9 prosent mener at tilliten er styrket.
VG170824 - Det stemmer ganske godt med den følelsen jeg har fått ved å lese folks kommentarer på sosiale medier og i tradisjonelle medier, sier manager Jørn Ernst.
NL170824 Folks oppfatning er da at politikerne ikke er opptatt av den menige mann, men å tjene storkapitalen.
DB170824 Det er grenser for hvor mange ulike temaer som vil kunne oppta folks oppmerksomhet på en og samme tid, sier USA-kjenner Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda, til Dagbladet.
DB170824 Folks klasse- eller religionstilhørighet har for flertallet mindre betydning enn før.
VG170823 Aps hovedfortelling er ikke tilpasset virkeligheten, den er ikke basert på folks reelle utfordringer.
DB170823 Han sier videre at han føler en stor avsky for politidrap og for folks misnøye for politiet, som har fått et oppsving de siste åra.
DB170823 - Ja, det er spesielt urovekkende fordi folks inntekter utvikler seg svakt, mange ser ut til å erstatte inntekt med gjeld for å holde det gående.
DB170823 - Vi er for valgfrihet, og jeg synes det er tåpelig at vi politikere skal forby folks mulighet til å kjøpe kjøtt uansett hvor lav prisen måtte være.
DB170823 Under besøket ble blant annet presidenten historisk, men det var noe helt annet som fikk folks oppmerksomhet.
DA170823 Ottosen har rett i én ting : Stikkordet er folks følelser.
DA170823 Han forstår folks reaksjoner, sier han til Aftenposten, selv om han også forstår forskjellen på et nyhetsanker og en programleder.
AP170823 FIS sin kommentar til dommen viser bare at vi har en idrettsledelse, på alle nivåer, som er helt ute av proporsjoner, og som bryter helt med « normale » folks rettsforståelse.
SA170822 KRITISK : Tidligere leder i domsutvalget i Norges Idrettsforbund, Lars-Eirik Frisvold, reagerer på det han mener er en dom som strider med folks alminnelige rettsoppfatning.
SA170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
FV170822 KRITISK : Tidligere leder i domsutvalget i Norges Idrettsforbund, Lars-Eirik Frisvold, reagerer på det han mener er en dom som strider med folks alminnelige rettsoppfatning.
FV170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
BT170822 KRITISK : Tidligere leder i domsutvalget i Norges Idrettsforbund, Lars-Eirik Frisvold, reagerer på det han mener er en dom som strider med folks alminnelige rettsoppfatning.
BT170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
AP170822 KRITISK : Tidligere leder i domsutvalget i Norges Idrettsforbund, Lars-Eirik Frisvold, reagerer på det han mener er en dom som strider med folks alminnelige rettsoppfatning.
AP170822 Jeg registrerer at det strider mot folks rettsoppfatning at hun skal bli utestengt i så lang tid.
VG170821 Tiden er inne for å sette folks rettigheter foran terroristenes rettigheter, og arbeide for å trygge vårt land mot ekstreme krefter som terrorister er.
DB170819 Og ja da, retorisk fremførelse er også en reell del av en topp-politikers oppgaver : Deres taler og uttalelser kan ha direkte innvirkning ved å påvirke holdninger i befolkningen og folks adferd i hverdagen.
DB170819 Fordi det vil undergrave vanlige folks vilje til å betale skatt.
VG170818 Man må forstå folks situasjon og ikke gjøre seg opp en mening i løpet av to sekunder.
DB170818 Det handler derimot om at partiene som kjemper om regjeringsmakten, Høyre og Arbeiderpartiet, fortsatt ikke leverer troverdige løsninger på den utfordringen som vil ha størst betydning for folks helse, arbeidsplasser og landets økonomi i all overskuelig framtid.
DA170818 Den handler om folks sikkerhet, men det er samtidig vanskelig fordi et slikt senter vil medføre ulemper, deriblant inngrep i naturen og støy for omgivelsene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) under fremleggelsen av reguleringsplanen for Nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommu
AA170818 Den handler om folks sikkerhet, men det er samtidig vanskelig fordi et slikt senter vil medføre ulemper, deriblant inngrep i naturen og støy for omgivelsene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) under fremleggelsen av reguleringsplanen for Nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommu
DB170817 Stortingsvalget i Norge handler stort sett om makt og posisjoner - lite om politikk som kan endre folks hverdag.
AP170817 Det såkalte Velferdsbarometeret viser folks holdninger i sosialpolitiske spørsmål.
VG170816 Han viser også til at formueskattens « rabatt » på eiendom er trappet kraftig ned, samtidig som politikerne fortsetter å skjerme folks primærbolig.
SA170816 Da Aftenposten ble misbrukt i en lignende svindel sist, uttalte Christian Meyer, som var seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring ( Norsis ), at nettsvindlerne stadig går nye veier for å få tak i folks kredittopplysninger og annen personlig informasjon.
DB170816 Også i Sverige har konseptet slått rot hos tv-seerne, hvor man følger programlederne Patrick Grimlund og Magnus Hedberg, mens de forsøker å rydde i folks skakkjørte økonomi og dårlige vaner.
DA170816 Grunnen er at han mener folks flest levekår uansett er forbedret.
AP170816 Det forstyrrer folks dømmekraft, sa hun og mente at veteraner fra begge sider i borgerkrigen må kunne hedres.
AP170816 Da Aftenposten ble misbrukt i en lignende svindel sist, uttalte Christian Meyer, som var seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring ( Norsis ), at nettsvindlerne stadig går nye veier for å få tak i folks kredittopplysninger og annen personlig informasjon.
DN170815 Pr-byrået Zynk skal bruke data fra opptil 30 millioner norske nettsider for å kunne forutse folks reaksjoner på budskap og hendelser.
DA170815 Om ikke NSB er i statlig eie risikerer vi at folks skattepenger kan forsvinne til private utenlandske eiere, sier Ap-nestlederen.
DA170815 Om ikke NSB er i statlig eie risikerer vi at folks skattepenger kan forsvinne til private utenlandske eiere, sier Ap-nestlederen.
AP170815 - Boligene og bomiljøene må tilpasses folks behov.
AP170815 - Det har skjedd en realitetsorientering i den betydning at folks oppfatninger av hvilke grupper som har det godt eller dårlig er mye mer i samsvar med de svar levekårsdokumentasjonen gir, svarer Hagen.
VG170814 Derfor kan aldri et moderne samfunn som vil sitt folks beste og utnytte deres potensiale, være fundamentert på religiøse verdier som er basert på tekster skrevet av primitive mennesker i en forgangen tid, hvis forståelse av både moral og verden i stort knapt kan sies å ha gyldighet i dag.
AP170814 Arbeidsgiveravgiften skal fjernes for lærlinger, og det skal innføres et fradrag for utgifter til ulike håndverkertjenester i folks hjem.
AA170814 Jeg har fått en overdose med folks privatliv og kjendiser som bare er kjent for å være kjent.
VG170813 Man kan håpe at det gjør at flere blir engasjert i politikken i en tid hvor det er mye og sterk konkurranse om folks oppmerksomhet.
VG170812 « De har operert under nesen på dem som burde ha arrestert dem, og de er blitt fôret med norske folks skattepenger gjennom å ha jobbet på offentlige bygg, sier Haakaas til Aftenposten.
VG170812 Nærheten mellom politikere og folk skapes ikke bare gjennom politikernes tilstedeværelse lokalt og banking på folks dører under valgkampen, men også gjennom åpne debatter om spørsmål folk mener er viktige.
VG170812 Det innebærer en bedre forståelse for vanlige folks bekymringer.
FV170812 En betydelig grunn til endring i folks holdninger virker å være misforståelsen, forsterket av spesielt britisk presse, om at Gatlin er blitt tatt for doping to ganger, sier Morgan.
AP170812 Man fikk en helt vanvittig inflasjon, og vanlige folks lønninger er ikke verdt noe, sier Bull.
SA170811 En betydelig grunn til endring i folks holdninger virker å være misforståelsen, forsterket av spesielt britisk presse, om at Gatlin er blitt tatt for doping to ganger, sier Morgan.
FV170811 Myndighetene må stå imot presset - for det norske folks felles beste, skriver Brede Hangeland og Jon Mørland i denne kronikken.
BT170811 En betydelig grunn til endring i folks holdninger virker å være misforståelsen, forsterket av spesielt britisk presse, om at Gatlin er blitt tatt for doping to ganger, sier Morgan.
AP170811 En betydelig grunn til endring i folks holdninger virker å være misforståelsen, forsterket av spesielt britisk presse, om at Gatlin er blitt tatt for doping to ganger, sier Morgan.
AA170811 Han understreker at dette kan svekke folks skattevilje og true bærekraften i velferdsstaten. ( ©NTB ) ¶
VG170810 Se folks « Skrik-hyllest » til Warholm : ¶
VG170810 Men med den rivende samfunnsutviklingen vi står midt i, som kjennetegnes av en økende kamp om folks tid, er det i dag ikke lenger like selvsagt at enkeltbegivenheter favner så bredt som før.
VG170810 Støre bør se at når penger forsvinner til privat berikelse, svekkes folks skattevilje og at når store summer tappes ut av felleskassa, truer det bærekraften i velferdsstaten.
VG170810 - Skal skattegarantiene til vanlige familier ha noen verdi, må rikspolitikerne sørge for å avvikle eiendomsskatten på folks hjem.
VG170810 - Selv om enkelte kommuner har denne skatten, kjemper våre politikere med nebb og klør for mot denne urettferdige skatteleggingen av folks hjem.
DB170810 Og det må være i tråd med folks rettferdighetssans.
DB170810 Eller når noen vil beskatte folks bolig, og svaret er at hjemmet ikke er et skatteobjekt.
DB170810 Jeg vil leke litt med folks forutinntatthet og snu det på hodet.
DA170810 Gjennom utviklingen i folketall, alderssammensetningen i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard, vil det norske samfunnet gjennomgå store endringer fram mot 2030.
AP170810 Plutselig er « svenske verdier » og « folks uro » blitt de nye politiske motebegrepene.
AP170810 De har operert under nesen på dem som burde ha arrestert dem, og de er blitt foret med norske folks skattepenger gjennom å ha jobbet på offentlige bygg, sier Haakaas.
DN170809 Han utnyttet folks ignoranse, og det er ingen pen story.
DB170809 Vi tror på det motsatte : Styrker du folks kompetanse og har god skole og gode velferdstjenester, kommer jobbene deretter, sier Støre.
DB170809 « Rød alarm indikerer unntakstilstand med mulige negative effekter på vanlige folks helse.
DB170809 Slik svikter Senterpartiet folks trygghet.
DA170809 Han understreket hvordan jevnbyrdighet mellom folk har gjort Norge til et rettferdig samfunn, og mente økte forskjeller er en stor trussel mot folks følelse av trygghet.
AP170809 Plutselig er « svenske verdier » og « folks uro » blitt de nye politiske motebegrepene.
VG170807 Han og hans parti har en ubegrenset appetitt på å konfiskere folks eiendom ved å øke skattene.
DB170807 Han har skapt et minne, som kommer til å være i folks hoder i lang tid, sier faren.
DA170807 LO-leder Gabrielsen minner om at formueskattens hensikt er å virke utjevnende, og at det å fjerne den vil ødelegge folks oppfatning av at skattesystemet er rettferdig.
DB170805 ¶ Nytt marked : Gründerne bak Funding Partners vil stille folks sparepenger til rådighet for vekstbedrifter.
DB170805 Ambulansesjåføren Dennis ble sjokkert over folks oppførsel på ulykkessted.
DB170805 - Videoen ble sendt til oss som et resultat av folks protester mot den første haivideoen.
DB170805 Slike reiser er ikke selvstendig grunnlag for å betvile folks beskyttelsesbehov.
DB170805 Integreringsminister Listhaug hevder hun tar folks bekymringer på alvor.
DB170805 Hun bør oftere ta folks bekymring på alvor ved å imøtegå den, ikke ved å underbygge den.
DB170805 At det skulle være vanlige folks oppgave å angi sine landsmenn skulle man tro var noe vi etterlot på andre siden av Berlinmuren, men på torsdag valgte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug å oppfordre nordmenn til å gjøre nettopp det.
DN170804 Onsdag ble han pågrepet av FBI i USA for angivelig å ha skapt sitt eget virus for å stjele folks nettbankinformasjon, ifølge CNBC.
DN170804 Mannen som ble hyllet da han stoppet det verdensomspennende dataviruset WannaCry er pågrepet for å ha skapt et eget bankvirus for å stjele folks bankinformasjon.
DB170803 Børge Brende sier til Dagbladet at han er opptatt av å ta folks bekymring over situasjonen i USA på alvor.
DB170803 - Det viser at folks meninger er mer progressive enn politikernes klimapolitikk.
DB170803 Han sier blant annet at « vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret.
DB170803 ¶ Høyre respekterer folks arbeidsinnsats og sparepenger, og mener både arbeidsfolk og de som skaper arbeidsplasser skal få beholde mer av egne penger og verdiskaping selv, skriver Heidi Nordby Lunde ( H ) i et svar til Ap-nestleder Trond Giske.
DB170803 Høyre respekterer folks arbeidsinnsats og sparepenger, og mener både arbeidsfolk og de som skaper arbeidsplasser skal få beholde mer av egne penger og verdiskaping selv.
DB170803 Folks behov for tilhørighet er sterkt, til familie og til et storsamfunn.
DA170803 Jeg er ikke imot at det er forskjeller mellom folks religiøsitet, nasjonalitet, hudfarge, legning, alder, familiesituasjon og andre sosiale ting.
DA170803 Som anser romaner « som kunst », som lever farlig i en tid der folks oppmerksomhetsrekkevidde er kort og ordflommen stor.
VG170802 Når Hadia Tajik feilaktig reduserer min meninger i verdidebatten til et spørsmål om vafler og jordbær, forteller det alt om hvor lite Arbeiderparti forstår av folks uro.
DB170802 SV-lederen innrømmer samtidig at han langt på vei deler det norske folks frykt for Trump.
DB170802 - Vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret.
DB170802 ( Dagbladet ) : « This is real, folks ! ! ! », skrev Simmons på Twitter og linket til en sak i The Sun med tittelen « Kalv kalt Genie er født på en Texas-ranch og ser NØYAKTIG ut som Kiss-rocker Gene Simmons ».
DA170802 Ønsker seg reform ¶ - Folks respons hittil har vært overveldende.
VG170801 - Pengene ville ha kommet fra eksterne investorer, og jeg har ingen problem med å bruke andre folks penger, ler han.
DN170801 Og allerede i forbindelse med fremleggelsen av tallene for andre kvartal i år medga Apples toppsjef Tim Cook at selskapet opplevde en pause i folks kjøp av Iphone, noe han mener skyldes de stadig tidligere og hyppigere spekulasjonene om nye iPhone-modeller.
AP170801 Plutselig er « svenske verdier » og « folks uro » blitt de nye politiske motebegrepene.
SA170731 - Andelen av elbiler øker, og det kan nok ligge utfordringer rundt folks kunnskaper om både strøm og sikkerhet når det kommer til elkjøretøy, sier Ole Magnus Ekelund i teoritentamen.no.
DB170731 Den dagen det skjer, er det virkelig utvist forakt for folks smak.
DB170731 Andre mener kritikerne forakter folks smak og bare roser smale kulturuttrykk som er for en vagt definert elite - men dette stemmer heller ikke : Det finnes mange eksempler på bøker, filmer og forestillinger som er populære både blant store publikumsskarer og blant medienes kritikere, som for eksempel Jo Nesbøs krimromaner og den Aman
BT170731 - Andelen av elbiler øker, og det kan nok ligge utfordringer rundt folks kunnskaper om både strøm og sikkerhet når det kommer til elkjøretøy, sier Ole Magnus Ekelund i teoritentamen.no.
AP170731 - Andelen av elbiler øker, og det kan nok ligge utfordringer rundt folks kunnskaper om både strøm og sikkerhet når det kommer til elkjøretøy, sier Ole Magnus Ekelund i teoritentamen.no.
DB170730 Kiwi ansetter rundt 2000 medarbeidere i året.- Det vi ser etter er folks karakter, ikke karakterer.
DB170730 Da begrenser man folks muligheter, forklarer han.
DA170730 Sp-leder Slagsvold Vedum ser ikke ut til å ha en umiddelbar effekt på folks valg av navnet Trygve.
DA170730 Ruth Vatvedt Fjeld er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo og mener omtale av politikere ved fornavn kan ha noe å si for folks forhold til navnet og assosiasjoner, bevisst eller underbevisst.
AP170730 Sp-leder Slagsvold Vedum ser ikke ut til å ha en umiddelbar effekt på folks valg av navnet Trygve.
AP170730 Ruth Vatvedt Fjeld er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo og mener omtale av politikere ved fornavn kan ha noe å si for folks forhold til navnet og assosiasjoner, bevisst eller underbevisst.
AA170730 - Vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret.
VG170729 - Fratar andre folks bevegelsesfrihet ¶
DN170729 - Vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret.
DB170729 - Vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret.
AA170729 - Vi skal passe oss for å bedrive regneøvelser for å få folks problemer til å forsvinne på papiret.
AA170729 Flere forhold har dominert diskusjonen - det noe diffuse fortettingsbegrepet, NTNUs utvidelse og plassering, folks behov for den bynære natur, klimautfordringens innflytelse på utforming av byens infrastruktur og raseringen av jordbruksjord av best tenkelige bonitet.
NL170728 Bedre busstilbud er også en Venstreseier i budsjettforhandlingene, det merkes i folks hverdag som flere ruter og hyppigere avganger.
DN170728 Rettssaken dreier seg kun om seteavstanden er en fare fordi det kan gjøre evakuering vanskeligere, ikke om dårlig plass påvirker folks helse og komfort.
DB170728 I år er det mangelen på strøm som forverrer folks liv, men dette kommer på toppen av alle de andre kroniske og akutte problemene som har blitt del av Gaza-palestinernes « normale » liv », skriver FN-sjefen Robert Piper i en ny rapport. 10 Hamas-år - tre kriger ¶
DB170727 Det kan også være å gi lokalsamfunn større mulighet til å regulere bruk av naturen, der den går utover naturens bærekraft eller folks sikkerhet.
DB170727 I tillegg til å lage kritikerroste album hadde Elliot ( Melissa Arnette Elliott ) gigahits som « Hot Boyz », « Get Ur Freak On », « Work It, Gossip Folks » og « Lose Control ».
NL170726 Det har ikke ødelagt folks lyst til å reise til Hellas, New York eller Roma.
DN170726 Kritikken mot den såkalte Obamacare er at den er en inngripen i folks frihet ved at den pålegger amerikanere å tegne helseforsikring, samt at den medfører store kostnader.
DN170726 - Informasjon som er samlet i folks hjem, bør behandles som personlige opplysninger og selskapene må forsikre seg om at det er gitt eksplisitt tillatelse til å samle og dele informasjonen, sier Jim Killock i Open Rights Group til The Guardian.
DA170726 Den åpner for økt overvåkning, økt bruk av husarrest og flere ransakelser av folks private hjem.
VG170725 enner og tsjekkere har jeg kommet frem til en del forestillinger som går igjen : Barnevernet stjeler barn ; fosterforeldre står i kø for å adoptere, så det trengs stadig flere unger for å fylle etterspørselen i « markedet » ; barnevernet er en form for kommunisme hvor staten trenger inn i uskyldige folks private liv ; barnevernet kidnapper barn fra utlandet til Norge, også visstnok for å fylle
VG170725 Barnevernet stjeler barn ; fosterforeldre står i kø for å adoptere, så det trengs stadig flere unger for å fylle etterspørselen i « markedet » ; barnevernet er en form for kommunisme hvor staten trenger inn i uskyldige folks private liv ¶
DB170725 Jeg vil forebygge rasisme og diskriminering og bekjempe institusjonalisert rasisme som viser seg i folks hverdager.
DB170725 Framfor alt, og det må ikke undervurderes, vil jeg at vi skal kunne snakke om rasisme og hvordan det setter kjepper i hjulene til folk på en direkte og indirekte måte, uten å la folks krenkede følelser sensurere diskursen.
AA170725 Både folks dagligliv og våre lokalsamfunn er helt avhengig av at kollektivtrafikken fungerer godt.
VG170724 Bedre blir det ikke av at budskapet kommer fra en organisasjon som kjemper for at folks rett til å bære skytevåpen.
VG170724 Nesten fire år senere viser DIFIs innbyggerundersøkelse at folks forståelse av innholdet i brev og epost fra offentlige tjenester, er lavere nå enn i 2013 for de aller fleste etatene i undersøkelsen.
SA170723 Edvalds revansje : Da suksessen uteble, merket Boasson Hagen folks tvil : - Mange har vært negative i ¶
AP170723 Edvalds revansje : Da suksessen uteble, merket Boasson Hagen folks tvil : - Mange har vært negative ¶
SA170721 | Da suksessen uteble, merket Boasson Hagen folks tvil : - Mange har vært negative ¶
FV170721 | Da suksessen uteble, merket Boasson Hagen folks tvil : - Mange har vært negative ¶
DB170721 Det klassiske insentivargumentet sier at folks motivasjon til å arbeide, investere og spare vil forsvinne dersom staten skattlegger all inntekt over en grense.
BT170721 | Da suksessen uteble, merket Boasson Hagen folks tvil : - Mange har vært negative ¶
AP170721 | Da suksessen uteble, merket Boasson Hagen folks tvil : - Mange har vært negative ¶
DN170720 På grunn av dette økes folks muligheter for å løse problemer hvis de kan samhandle med konkrete ting, forklarer Sune Vork Steffensen.
DB170720 - Hun ønsker å bli oppfattet som en seriøs skuespiller og nå er hun redd for at dette skal sverte folks inntrykk av henne, og at det vil påvirke produsenter og andre som har innflytelse på karrieren hennes, sa en kilde nær skuespilleren.
DA170720 Det viser hvor viktig det er å nå målet om kun to graders temperaturøkning, sier hun : Men selv i en to grader varmere verden kan vi forvente betydelige klimaendringer mange steder, med økt risiko for blant annet ekstremvær, i form av både varme og nedbør, som påvirker samfunn, folks helse og økonomi, ifølge forskeren.
AA170720 Nilsen sier at Trondheim bydrift generelt er fornøyd med folks oppførsel.
AA170720 Flipover har fokus på folks ressurser og på løsninger.
VG170719 Han mener de som har ekstra bolig som investeringsobjekt kan beskattes, men ønsker ikke skatt på folks hjem fordi han mener den rammer urettferdig og tilfeldig når den kommer uavhengig av ting som inntekt og gjeld på boligen.
DB170719 - Mange lik er fremdeles begravd i ruinene og folks lidelser er enorme, forteller den kurdiske offiseren Hoshyar Zebari til The Independents utsendte journalist, Patrick Cockburn.
DN170718 Fabian Mohedano, en talsmann for « Reforma Horària », gruppen bak pakten, sier til avisen at den lange og usammenhengende arbeidsdagen har en direkte påvirkning på folks helse og familieliv.
AA170718 Den viser også at folks forhold til produktene ofte blir dårligere, og at mange ser på dem som mindre troverdige.
NL170717 Forretningsideen er folks interesse for andres privatliv, men det er reklamen fra produsenter av hudprodukter, bleier etc. som holder butikken gående.
DB170717 Etter hennes oppfatning er ikke mettet fett en problemstilling i forhold til folks helse.
DN170715 Forskere ved Stanford-universitetet i California har analysert data fra skrittelleren på folks smarttelefoner for å finne ut i hvilke land folk er mest aktive og hvor på kloden verdens mest inaktive befinner seg.
DN170715 Amerikanske forskere utpeker verdens lateste land etter å ha analysert data fra skrittelleren på folks smartelefoner.
DB170715 - De siste åra har Astrid S, Sigrid, Aurora og Susanne Sundfør vært langt fremme i folks bevissthet.
DN170714 - Vi tror vi gjør de riktige tingene for å møte endringene i folks medievaner, ved å levere levende bilder i moderne formater som funker på mobil.
DN170714 - Vi tror vi gjør de riktige tingene for å møte endringene i folks medievaner, ved å levere levende bilder i moderne formater som funker på mobil.
DB170714 De kostholdsrelaterte helseproblemene som oppstår, fører til folkelige protestaksjoner, og folks vitnesbyrd om de gode helseeffektene av å ikke følge myndighetenes råd slår beina under alle kostholdsrådene selv om flere av dem faktisk er gode.
DA170714 Vi har ansvar for at det finnes gode systemer som ivaretar folks behov for svar på spørsmål.
NL170713 Sykehusene er viktige for folks trygghet.
NL170713 På fagspråket kan man snakke om såkalt 'sosial kapital' og defineres av forfatter Lyda Hanifan som fundamentet i folks dagligliv : godvilje, fellesskap, sympati og sosial omgang blant de menneskene som utgjør en sosial enhet ( en bygd, en by eller et nabolag, for eksempel ).
VG170711 Staavi fokuserte på folks følelser.
NL170711 Tilliten må altså vurderes utenfra, det dreier seg om folks forventning om uhildet saksbehandling.
DN170711 Vi vil gjøre folks liv enklere, med « My Audi », Audi e-tron og Audi AI.
DB170710 Han forklarer noe av grunnen til folks usunne vaner med at vi ikke lenger har en økonomisk begrensning når det gjelder mat, og at vi har råd til å kjøpe det vi vil.
AP170710 Aftenposten har tidligere skrevet om Oslo kommunes « Salutt»-prosjekt, som årlig gjennomfører en måling av folks opplevelse av trygget i sentrumsområdene fredag og lørdag kveld.
VG170709 - Svaret er definitivt « ja » når det kommer til det å utvikle sykkelsporten og folks oppmerksomhet rundt det å sykle.
VG170708 - Svaret er definitivt « ja » når det kommer til det å utvikle sykkelsporten og folks oppmerksomhet rundt det å sykle.
VG170708 - Det blir vel ikke nødvendigvis en kvalifisert vurdering, men det betyr at jeg har folks støtte, og det er jo ikke å forakte.
DB170708 Han er likevel kritisk til at mange folks syn er veldig ensidige : At det er heiagjenger på begge sider, som mener at Syria-krigen har én ond og én god side.
AA170708 Dette er et klimakunstverk som skal brukes til psykologisk forskning om folks holdning til miljøspørsmål.
DN170707 Det er tross alt folks hjem vi snakker om, sier Buck.
DN170707 - Folks hjem vi snakker om ¶
DB170706 Dessverre vil dette alltid henge ved meg og jeg må alltid håndtere folks personlige meninger.
AA170706 Olavsfestdagene ser det som sin oppgave å være en viktig aktør i det langsiktige arbeidet med å gjøre kirken til et hjem for folks tro og undring.
SA170705 - Andelen av elbiler øker, og det kan nok ligge utfordringer rundt folks kunnskaper om både strøm og sikkerhet når det kommer til elkjøretøy, sier Ekelund.
DB170705 Jeg kan ikke se for meg ham kappe av folks hoder, men at han ønsker oppmerksomhet, overrasker meg ikke, uttalte en kollega av ham i etterkant av flukten, ifølge SMH.
DB170705 - At en så absurd og syk handling kan gå ubemerket hen midt blant publikum er svært lite sannsynlig om det er i folks bevissthet, og da må vi som arrangør være med på å få opp den bevisstheten.
DA170705 - Her spør alle om alt, og blander seg inn i folks personlige liv.
BT170705 - Andelen av elbiler øker, og det kan nok ligge utfordringer rundt folks kunnskaper om både strøm og sikkerhet når det kommer til elkjøretøy, sier Ekelund.
AP170705 Han viste til en studie der folks hovedinnvendinger mot selvkjørende kjøretøy handlet om det å miste kjøregleden, og kontrollen over eget kjøretøy.
AP170705 - Andelen av elbiler øker, og det kan nok ligge utfordringer rundt folks kunnskaper om både strøm og sikkerhet når det kommer til elkjøretøy, sier Ekelund.
AA170705 - Problemet i Norge og svært mange andre land er ikke folks manglende mulighet til å betale mer skatt enn de må, men at noen sniker seg unna og overlater regninga til andre, har Arbeiderpartiets finanspolitiske rådgiver Harald Jacobsen sagt om ordningen.
FV170704 - Andelen av elbiler øker, og det kan nok ligge utfordringer rundt folks kunnskaper om både strøm og sikkerhet når det kommer til elkjøretøy, sier Ekelund.
AP170704 Små annonser for alt fra NHO til herreskjorter og fotobøker dukker opp i folks feed.
AP170704 Sammen med en rekke andre dyktige faggrupper utgjør vi daglig en forskjell for folks psykiske helse.
AA170704 Wangberg forklarer at folks holdninger til kattehold må endres.
VG170703 - Jeg tar til orde for en slutt på jakten etter skandaler, overtrampene hva gjelder antagelsen om uskyld, denne mannejakten hvor folks rykte blir ødelagt, sa Frankrikes yngste president gjennom tidene, fra talerstolen.
VG170703 - Dette var problemet for Hillary-kampanjen : Det var ikke noen innovative digitale metoder som kunne veie opp for at kandidaten ikke hadde et sterkt budskap og en politikk som ville forbedre folks liv.
AP170703 - Det er ikke enkelt å vri folks kjøp fra billig torvjord til litt dyrere kompostjord.
AP170703 - Det er ikke enkelt å vri folks kjøp fra billig torvjord til litt dyrere kompostjord.
AA170703 - Jeg vil gjenopprette det franske folks friheter ved å oppheve unntakstilstanden til høsten, for disse frihetene er en forutsetning for et sterkt demokrati, sa han mandag. ( ©NTB ) ¶
AA170703 - Jeg er fast bestemt på å omforme partiet for å jobbe sammen og gjenvinne folks tillit, sa statsministeren mandag.
VG170701 De har blant annet bedt om folks navn, fødselsdato, adresse, siste fire siffer av folks sosiale sikkerhetsnummer ( ikke ulikt norske personnummer ), rulleblad, militærstatus, partitilhørighet, stemmehistorie og om de er registrerte velgere i flere delstater.
VG170701 De har blant annet bedt om folks navn, fødselsdato, adresse, siste fire siffer av folks sosiale sikkerhetsnummer ( ikke ulikt norske personnummer ), rulleblad, militærstatus, partitilhørighet, stemmehistorie og om de er registrerte velgere i flere delstater.
VG170701 ( Store norske leksikon definerer ordet slik : Propaganda, bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. ) ¶
VG170701 verdenskrig, har flyveblader også blitt brukt i kampen om folks hjerter og sinn.
VG170701 Det er lett paradoksalt at helseministeren vektlegger folks manglende informasjon, når han er så lite villig til å bidra med oppklaring selv.
BT170701 Ord som burde gått ut på dato, og som står i veien for folks tilfriskningsprosess.
VG170630 - Hva tror du sesong fire har gjort med det norske folks forståelse for det å være muslim ?
SA170630 Knaben som turistdestinasjon har i mange år hatt en positiv klang i folks bevissthet.
DN170630 To timer før Trump gikk ut mot henne på Twitter sa Brzezinski at det ikke er normal oppførsel for en leder å tvitre om folks utseende eller å mobbe, lyve, undergrave ledere og kaste folk foran bussen.
DB170630 ( Dagbladet ) : Petter Eliassen har vunnet det som er å vinne i langløpssirkuset de siste årene, og tok for alvor steget inn i folks bevissthet da han staket fra Martin Johnsrud Sundby i Brikebeinerrennet i 2015.
DB170630 Ny sommer med Norwegian-trøbbel : - Ødelegger folks ferier Dagbladet Pluss ¶
AA170630 To timer før Trump gikk ut mot henne på Twitter sa Brzezinski at det ikke er normal oppførsel for en leder å tvitre om folks utseende eller å mobbe, lyve, undergrave ledere og kaste folk foran bussen.
SA170629 Vi må stå sammen og stoppe denne utvikling som vil redusere folks kjøpekraft og truer tusenvis av arbeidsplasser fra neste år.
DN170629 Folks frykt for lav pensjon er en viktig årsak til fondssparing.
DB170629 ) rådgiver Herbert Raymond McMaster mener det var for det amerikanske folks beste å melde USA ut av Paris-avtalen.
DB170629 I det lange løp er de kommersielle kjedene på denne måten med på å øke folks usikkerhet, og øke antallet av det vi gjerne kaller de bekymrede friske.
DB170629 De spekulerer i folks usikkerhet.
DB170629 De spekulerer i folks usikkerhet, skriver artikkelforfatteren.
DB170629 Hun kaller det overformynderi at kirken skal sette seg til doms over folks musikkønsker.
AP170629 - Vi vil holde et skarpt øye med Admiral Kuznetsov mens den lusker tilbake til Russland, et skammens skip som med sitt oppdrag bare har forlenget det syriske folks lidelser, sa han da.
AP170629 To timer før Trump gikk ut mot henne på Twitter sa Brzezinski at det ikke er normal oppførsel for en leder å tvitre om folks utseende eller å mobbe, lyve, undergrave ledere og kaste folk foran bussen.
AP170629 Folks mening om syklistenes evne til å overholde trafikkreglene henger sterkt sammen med hvor ofte man selv sykler : De som sykler ofte er mer tilbøyelige til å mene at syklistene er flinke til å overholde trafikkreglene.
AP170629 Folks mening om syklistenes evne til å overholde trafikkreglene henger sterkt sammen med hvor ofte man selv sykler : De som sykler ofte er mer tilbøyelige til å mene at syklistene er flinke til å overholde trafikkreglene.
DB170628 - Ødelegger folks ferier Dagbladet Pluss ¶
DB170628 Folks grunner til å ikke tørre å gå er mange, men en ting har de til felles ; fortellinga om omgivelser de er usikre på.
DB170628 Hvis folks sinne bobler over, er det ikke sikkert støttespillerne til Temer holder ut å verne ham når Janot sliter ut deres motstand med stadig nye anklager.
AA170628 Dette gjelder jo folks bolig.
AA170628 Det er noe av det viktigste i folks liv, sier Dobloug.
VG170627 Og et steinkast unna ligger de fornemme strøkene hvor folks hunder har bedre bostandard enn her, sier Kensington-kvinnen.
VG170627 Langs gjerdene og portene til folks boliger, henger regntunge plakater med bilder av savnede mellom lapper med tilbud om juridisk hjelp og støttegrupper. 9 år gamle Tayla Rose og bestemor Tanya McFarley vil fortsette å gjøre alt de kan for å hjelpe til i det brannrammede nærområdet.
VG170627 Vi kan ikke kjøre militærhelikoptre rundt i folks nabolag, det er ganske skrudd, sier Raja til VG.
VG170627 - Kan ikke ha militærhelikoptre i folks nabolag ¶
SA170627 I en studie måltidsforskeren har gjort, spurte hun hva som skjedde med folks matvaner på sommeren.
SA170627 - Våre studier viser folks orientering til mat endres veldig når vi kommer til høytid, ferier, fest og merkedager.
DB170627 - Ødelegger folks ferier Dagbladet Pluss ¶
BT170627 I en studie måltidsforskeren har gjort, spurte hun hva som skjedde med folks matvaner på sommeren.
BT170627 - Våre studier viser folks orientering til mat endres veldig når vi kommer til høytid, ferier, fest og merkedager.
AP170627 I en studie måltidsforskeren har gjort, spurte hun hva som skjedde med folks matvaner på sommeren.
AP170627 - Våre studier viser folks orientering til mat endres veldig når vi kommer til høytid, ferier, fest og merkedager.
NL170626 Det eierne trolig skjønner mindre av, er den posisjonen Hurtigruta har langs kysten og i folks bevissthet.
NL170626 Vi formidler noe som er grunnleggende arktisk - et polarområde der jorden i lang tid har gitt urfolkskulturene det de trenger for å leve, og et polarområde der folks tilpasning til uforutsette forandringer kan gi oss grunnleggende kunnskap om samfunn over hele verden.
DB170626 - Ødelegger folks ferier ¶
DB170626 Han jobber iherdig med opplysningsarbeid i den hensikt å endre folks negative oppfatning av hai.
AP170626 Aleris opplever at folks betalingsvilje øker på mange områder.
AP170626 Folks betalingsvilje øker når det gjelder egen helse.
AA170626 Det jeg ser, er at bystyret, uten tanke på folks liv og økonomi, nå presser folk til å betale en fyllplass på SFO, uten at man trenger det.
AP170625 Men arrangørene mener det heller er et forsøk på å styre folks oppfatning av paraden, og understreker at det er et fredelig arrangement.
AP170625 Men arrangørene mener det heller er et forsøk på å styre folks oppfatning av paraden, og understreker at det er et fredelig arrangement.
VG170624 Bellator NYC avslører mye om hvor Bellator er i markedet og folks bevissthet.
DB170624 HJEMMEHÅPET : Mens Daniel Hoelgaard og Odd Christian Eiking sto igjen og småpratet med folks langs løypa, dro Sindre Lunke til på storeskiva opp hele den avsluttende stigningen i den nesten to mil lange NM-rundløypa.
DB170624 TV-kanalen Al-Jazeera fordømmer kravet om stengning av nettverket og kaller det en beleiring av journalistyrket og et forsøk på hindre ytringsfriheten og folks rett til å motta informasjon og blir hørt.
AP170624 Hennes politiske rådgiver Espen Teigen sier til NTB at de folks bekymringer på alvor.
DB170623 Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet, sa Jensen.
DB170623 - Vi følger ikke et vestlig mønster når vi holder valg, og ber om folks stemmer.
DA170623 Derfor går vi til valg på fem helt konkrete tiltak for å sikre det norske folks trygghet.
AP170623 Flere, deriblant artisten Lily Allen, har anklaget regjeringen og mediene for å prøve å styre folks sorg ved å tone ned antallet døde i brannen.
DB170622 Fremskrittspartiet kaller dette å ta folks helse på alvor.
DA170622 Men mens man kanskje er redde for å uttale seg i offentligheten, pågår debattene for fulgt i folks hjem, i vennekretser.
AP170622 Jeg forutsetter at Russland kommer opp med ansvarlige løsninger som ikke innebærer en risiko for havet, miljøet og folks helse.
AA170622 Kunstverkene har gjerne referanser fra virkelige folks liv og det de kjemper for, sier Steffen Wesselvold Holden som er kurator for utstillingen, og tilføyer at trekunst er en levende og viktig sjanger innenfor samtidskunsten som ofte tar opp problemstillinger knyttet til miljø og økologi.
NL170621 Det er i utakt med folks oppfattelse av rettferdighet og forsvarlig bruk av skattekroner, noe som ikke glemmes til neste valg.
DB170621 Hun sier en eventuell dom på ti års kan vise seg å stride med folks rettsfølelse.
DA170621 I mediene ble det langt mer oppmerksomhet rundt folks religiøse bakgrunn, sier hun.
DA170621 - En mer representativ mediedekning kunne bidra til at folks oppfatninger om terror ble mer i takt med virkeligheten, skriver de.
AP170621 Målet er å styrke folks lojalitet til SAS og slik øke inntjeningen for flyselskapet, sier Roald.
AP170621 Målet er å styrke folks lojalitet til SAS og slik øke inntjeningen for flyselskapet, sier Roald.
VG170620 Tidligere : Brann scorer og scorer - publikum uteblir ¶ - Folks likegyldighet til suksessen forundrer meg, legger han til.
SA170619 I dag er det mest sannsynlig usikkerheten rundt Donald Trumps utenriks- og handelspolitikk og utfordringene EU-samarbeidet står overfor når Storbritannia er i ferd med å melde seg ut, som preger folks holdninger.
DB170619 Tradisjonelle medier setter fortsatt dagsorden, men det formidles nå gjennom Facebooks algoritmer og filtreres gjennom folks egne valg, likes, delinger og handlinger.
DA170619 Tanken bak var at Qatar, en bitte liten stat med kun i overkant av 200.000 statsborgere og til sammen rundt to millioner innbyggere, måtte bli kjent og være i folks bevissthet, slik at landet ikke bare skulle kunne forsvinne.
AA170619 I dag er det mest sannsynlig usikkerheten rundt Donald Trumps utenriks- og handelspolitikk og utfordringene EU-samarbeidet står overfor når Storbritannia er i ferd med å melde seg ut, som preger folks holdninger.
AA170619 Det er et stort beløp, men hvis arrangementet klarer å stimulere folks interesse for de store spørsmålene kloden står overfor, vil Starmus også få stor verdi.
VG170618 Og når folks forståelige frustrasjon over dårlig økonomi og innvandring møtes med enkle, udemokratiske svar.
NL170618 Studiene viser at økt fokus på kultur ikke bare gir større økonomisk vekst, men bidrar til å øke folks livskvalitet, det lokale selvbildet og stedets prestisje.
DN170618 Det vil kunne gå ut over folks tilgang på innhold og ytringsfriheten, sier han.
DN170618 - Vil gå utover folks tilgang ¶
SA170617 Faktisk sender de ut 1000 « spioner » som flytter inni vanlige folks hjem fra New York til Shanghai og observerer dem fra morgen til kveld.
SA170617 - Dokumentaren later i det lengste som om ambisjonen er å søke etter sannheten, men alt handler om å renvaske bildet av hele det norske folks elskede skijente, skriver han.
DA170617 Når han introduserer « Barn av regnbuen » som det det vitterlig er, en sang om miljøet opprinnelig skrevet av Pete Seeger, blir det høytid og Badet og alle nynner med, nå vel vitende om at sangen også har en helt spesiell betydning på grunn av hvordan den vokste inn i folks bevissthet etter 22. juli.
AP170617 Faktisk sender de ut 1000 « spioner » som flytter inni vanlige folks hjem fra New York til Shanghai og observerer dem fra morgen til kveld.
AP170617 - Dokumentaren later i det lengste som om ambisjonen er å søke etter sannheten, men alt handler om å renvaske bildet av hele det norske folks elskede skijente, skriver han.
AP170617 - Dokumentaren later i det lengste som om ambisjonen er å søke etter sannheten, men alt handler om å renvaske bildet av hele det norske folks elskede skijente, skriver han.
AA170617 - USA har avvist det cubanske folks undertrykkere, sa Trump.
AA170617 Tendensen i folks medievaner er klar, stadig flere holder seg oppdatert på nyhetsbildet via mobiltelefon og ulike plattformer på nett.
AA170617 Når vi skal rigges for å kunne gå live både på nett, lokal-tv og riks i sendinger til langt på kveld, så gjør det noe med folks arbeidstid.
NL170616 Ingen vil ta tak i det som er grunnleggende diskriminerende, for eksempel en motorferdsellov som strider fullstendig mot folks rettsoppfatning og verdensbilde.
DN170616 - USA har avvist det cubanske folks undertrykkere, sa Trump i talen fredag kveld.
DN170616 - USA har avvist det cubanske folks undertrykkere, sa Trump.
DB170616 - USA har avvist det cubanske folks undertrykkere, sa Trump i talen fredag kveld.
DA170616 - USA har avvist det cubanske folks undertrykkere, sa Trump i talen fredag kveld.
DA170616 Vi kutter store produksjonskostnader, og har sørget for å ikke tape andre folks penger.
AP170616 - USA har avvist det cubanske folks undertrykkere, sa Trump i talen fredag kveld.
VG170615 - Vi er kommet ganske langt i å tenke ut neste sesongs historiebuer, men jeg tror også vi venter på folks reaksjoner på denne sesongen.
DB170615 Han sier han støtter det cubanske folks håp for økonomisk og politisk frihet, sa Rubio.
DB170615 Russerne har mange hundre års erfaring i å mene at det bare er HAN som kan ordne opp i vanlige folks elendighet.
BT170615 Selv om straffenivået skal ta hensyn til folks oppfatning av rettferdighet, kan ikke det aspektet være enerådende.
BT170615 Byen trenger å vise frem essensen av det den faktisk har å by på - også utenom festspilltiden, og som gjør publikumstilbudet mer nærværende i folks hverdag.
AP170615 Strider mot folks rettsfølelse ¶
AP170615 - Det viktige her er at ordningen oppfattes urimelig og strider mot folks rettsfølelse.
AA170615 Gode trafikkløsninger betyr svært mye for folks reisevaner og ikke minst for kvaliteten på våre nærområder.
DN170614 Utslipp av klimagasser skaper store problemer for økonomien og folks helse, skriver artikkelforfatteren.
DB170614 Når dere tar bort vanlige folks liv for å betale de rikeste blant oss, er deres egne liv fortapt.
DB170614 Folks hus og hjem kan ikke lenger overlates til markedet alene, det er på tide å la boligpolitikken få ta en større plass.
VG170613 Og i den grad noen skulle mene at ansiktsslør er et religiøst symbol og at dette er en inngripen i folks personlige trosutøvelse, har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede slått fast at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene.
SA170613 Trekk ved arbeidslivet og samfunnet ellers påvirker folks planer om flere barn.
SA170613 Mye forskning om gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv støtter tanken om at vi ikke kan forklare folks handlinger ved ensidig å vise til hva enkeltpersoner foretrekker.
NL170613 Også NRK Sápmis kommentator, Magne Ove Varsi, er kritisk og kommenterer 19.01.17, at det er alarmerende, at konvensjonen, som de nordiske regjeringene har lagt fram, med deltakelse fra sametingene, innskrenker det samiske folks rett til selvbestemmelse.
VG170612 Han sier et slikt forbud er en uvanlig regulering i Norge, og at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg.
NL170612 Nedlatende påstander om nabobyen er neppe representative for folks meninger i landsdelen vår.
DA170612 Han medgir at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg.
BT170612 Han sier et slikt forbud er en uvanlig regulering i Norge og at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg.
AA170612 Han medgir at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg.
VG170611 - Sosiale medier er allestedsnærværende i folks liv.
VG170611 « Politikerne er redd for islamistene, men mitt råd er å bli mye mer redd for det norske folks raseri.
DB170611 Johaug-saken har endret det norske folks oppfatning av doping og gitt et mer nyansert bilde, som Dagbladet har problematisert tidligere.
AA170611 - Vi ser en økning av kulturminnekriminalitet, som er ganske alvorlig fordi det handler om folks og lands kulturminner, identitet og kulturarv.
AA170611 - Vi ser en økning av kulturminnekriminalitet, som er ganske alvorlig fordi det handler om folks og lands kulturminner, identitet og kulturarv.
DB170610 - Det vi ser etter er folks karakter, ikke karakterer.
DB170610 Man skal jo ta folks frykt på alvor.
DA170610 - Dagens lovverk strider med folks rettsfølelse.
AP170610 Utspill om revejakt og egenandeler i eldreomsorgen endret folks syn på statsministeren.
AA170610 De splitter familier og ødelegger folks levebrød og utdanning, skriver menneskerettsorganisasjonen i en uttalelse lørdag.
AA170610 - Dagens lovverk strider med folks rettsfølelse.
NL170609 Det finnes ikke noe mer grunnleggende ansvar for norske folkevalgte, enn ansvaret for folks trygghet.
DN170609 - De konservative har forsøkt å pakke inn sitt budskap med at de er såkalte omsorgsfulle konservative som legger vekt på vanlige folks situasjon.
AA170609 « Spelromantikk, religiøst svermeri og forlatte historiefaglige posisjoner har altfor lenge pushet en framstilling av Olav og hans samtid som dominerer i folks historieoppfatning » skriver Axel Christophersen i dette debattinnlegget.
AA170609 Spelromantikk, religiøst svermeri og forlatte historiefaglige posisjoner har altfor lenge pushet en framstilling av Olav og hans samtid som dominerer i folks historieoppfatning.
VG170608 Gjør du det, kan du i folks øyne snakke om både sprettballer og bli kåret til Skandinavias kjedeligste mann.
DB170608 Vil åpne folks øyne med sterk video : - Man bryr seg ikke fordi det handler om funksjonshemmede ¶
DB170608 Vil åpne folks øyne med sterk video : - Man bryr seg ikke fordi det handler om funksjonshemmede ¶
AP170608 Anundsen om truslene mot Sophie Elise : - Politiets oppgave å forsvare folks ytringer ¶
AA170608 Dette vil fange folks oppmerksomhet og få dem til å innse at staten er et voldsapparat.
DA170607 Disse kinaputtene som fant sted i dag vil ikke ha den minste effekt på vårt folks vilje, sa ayatolla Khamenei til studenter i Teheran onsdag kveld.
BT170607 Det som er interessant, er at meningsmålinger over lang tid viser veldig lite endring i folks tillit.
AP170607 Professor Kaufmann har kartlagt folks oppfatninger av hva som er rasisme i kjølvannet av valget av Donald Trump og Brexit.
AP170607 Han mener at folks ønsker om kraftige kutt i innvandringen for raskt er blitt stemplet som rasisme og at det har bidratt til å gjøre det lett for partier på ytre høyre å vinne frem med sin elitekritiske retorikk.
VG170606 Sorry folks , but if I would have relied on the Fake News of CNN, NBC, ABC, CBS, washpost or nytimes, I would have had ZERO chance winning WH ¶
DB170606 Seierherrenes problem blir følgelig dagen derpå : Valgkamp i Norge gjør lite eller ingenting for å dempe folks forventninger.
AP170606 - Det er upopulært å gjøre endringer i folks nabolag, men det må til hvis vi skal sikre en bedre fremtid sammen, sier Agnes Nærland Viljugrein, leder AUF i Oslo.
VG170604 Og dette endrer vanlige folks liv.
DB170603 Damen - som egenhendig fant opp konseptet Fjernsynskjøkkenet på NRK TV - har sittet på universalnøkkelen til det norske folks hjerter, uansett alder og bakgrunn.
BT170603 I Norge har både lover og normer lagt sterke begrensninger på folks liv inntil ganske nylig.
AP170603 Han mener arrangementet er med på å åpne folks øyne for Rockabilly-kulturen.
AA170603 - Det er liten tvil om at Zilles Twitter-meldinger og påfølgende rettferdiggjøring har ødelagt vår posisjon i folks bevissthet, sier DAs nåværende leder Mmusi Maimane i en uttalelse.
SA170602 Nå må det være vanlige folks tur.
VG170601 Erna ber Sp-Trygve ta seg en bolle : Utnytter folks uro ¶
VG170601 - Politikerne må ta et valg : Enten må man akseptere at det er forskjeller i helsetilbudet avhengig av folks lommebok, ellers så må man satse mer på det offentlige.
SA170601 - Det strider mot folks rettsoppfatning når man på den ene siden sier at det er « ubetydelig utvist skyld », og når det på den andre siden får så store konsekvenser, sier Røste.
DN170601 De kan fintune folks følelser og etablere en atmosfære som forhindrer oss å oppnå felles interesser knyttet til terrorisme.
DB170601 - Det strider mot folks rettsoppfatning når man på den ene siden sier at det er « ubetydelig utvist skyld », og når det på den andre siden får så store konsekvenser, sier Røste.
DB170601 T-t-t-that's all, folks .
DB170601 De som må betale dyrt også her er det tradisjonelle friluftslivet, natur og dyreliv, foruten folks helse.
AP170601 Slike ting vil ikke avgjøre velgernes atferd, folks bevisst og det endelige resultatet, sa Putin.
AP170601 - Det strider mot folks rettsoppfatning når man på den ene siden sier at det er « ubetydelig utvist skyld », og når det på den andre siden får så store konsekvenser, sier Røste.
AP170601 - Det strider mot folks rettsoppfatning når man på den ene siden sier at det er « ubetydelig utvist skyld », og når det på den andre siden får så store konsekvenser, sier Røste.
DB170531 Under besøket ble blant annet presidenten historisk, men det var noe helt annet som fikk folks oppmerksomhet.
DA170531 Ved å jobbe mot tobakk, beskytter man folks helse, reduserer fattigdom og fremmer utvikling.
VG170530 Mange av datamaskinene som ble rammet var nært knyttet til folks liv og helse.
SA170530 FN vil fortsatt stå ved den irakiske regjeringens og det irakiske folks side i kampen mot terror og håper at de skyldige raskt vil bli pågrepet og stilt til ansvar, heter det i en kunngjøring fra Guterres.
DB170530 - Jeg tror det strider mot folks rettferdighetssans at de som tjener seg styrtrike på å eie og leie ut boliger slipper eiendomsskatt, mens andre som ikke gjør det må betale, sier Moxnes.
DB170530 Ved det indonesiske Uluwatu-tempelet på Bali har en gruppe aper for vane å rappe folks briller, kameraer, vesker og penger.
DB170530 Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å tvinge noen til å spise i offentlige kantiner, vi ønsker at det offentlige skal gjøre innkjøp som er bedre for kloden, dyra og folks helse.
DB170530 Men hva hvis du oppdager at det som holder deg tilbake i alderdommen ikke er helsa, men derimot andre folks forventninger om at du som eldre nødvendigvis må være svekket og hjelpesløs ?
AA170530 FN vil fortsatt stå ved den irakiske regjeringens og det irakiske folks side i kampen mot terror og håper at de skyldige raskt vil bli pågrepet og stilt til ansvar, heter det i en kunngjøring fra Guterres. ( ©NTB ) ¶
AA170530 Men forslaget er omstridt, fordi det av personvernforkjempere ses på som et uforholdsmessig stort inngrep i folks privatliv og personvern.
VG170529 På disse årene som har gått har jo konkurransen om folks tid bare hardnet til, og det er vanskelig å gi den vanlige mannen i Stavanger-gaten skylden for den tilsynelatende tiltagende likegyldigheten, som er blitt blåtrøyenes kanskje største fiende.
DA170529 - Han treffer ved å appellere til folks følelser og snakke om kjernen i våre sosialdemokratiske verdier : Solidaritet, frihet, sosial rettferdighet og fred, sier Post.
AP170529 Den nye straffeloven av 2005 la opp til en del kraftige straffskjerpinger, men avviste etter en grundig vurdering - herunder av folks rettsfølelse - å øke det ordinære maksimum over 21 år.
BT170528 Kjedelige bilder fra andre folks liv, intervjuer med Nils Arne Eggen og Powerpoint-presentasjoner.
VG170526 STRENGE SIKKERHETSTILTAK : Vakter sjekker folks bagasje før de får lov til å gå inn i rettshuset i Tunis fredag.
DA170526 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sa Mustad til Dagsavisen etter terrorangrepet.
AP170526 Det kommer frem i en undersøkelse Ipsos har gjort for DNB av folks sparevaner i Norge, Sverige og Danmark.
AP170526 - Da reality-TV kom, hadde publikum stor appetitt på å se vanlige folks følelser og reaksjoner på nært hold.
DN170525 Folk har dessuten vendt seg til rentefradrag og at det politiske flertallet ikke vil beskatte folks hjem.
DB170525 Jeg sender mine kondolanser og ber deg viderebringe det norske folks dypeste medfølelse til de etterlattes familier og til de som er skadet », skrev kong Harald.
VG170524 - Hvordan besvarer NATO folks frykt for terror i Europa, når den som regel kommer fra « home grown » terrorister, folk som er født og oppvokst i landet de angriper ?
DB170524 Du vet aldri hva som er i folks hjerte.
DB170524 Under besøket ble blant annet presidenten historisk, men det var noe helt annet som fikk folks oppmerksomhet.
DB170524 I tillegg til det økonomiske opphavet til folks uro, motstand mot globalisering og innvandring, vil ikke Anne Applebaum undervurdere en så banal årsak som kjedsomhet.
DA170524 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sier han.
DA170524 - May er såpass rutinert at hun ikke slår politisk mynt på dette, men i folks ubevissthet tror jeg dette vil styrke ønsket om en solid leder, og at dette kan styrke Mays posisjon, sier han.
DA170524 - Dette handler om folks trygghet og om responsen ved nød og krisehendelser.
AA170524 Det skyldes delvis at det nye forslaget innebærer at forsikringen dekker mindre av folks helseutgifter.
DN170523 Han avsluttet sin Manchester-uttalelse ved å si at alle land må stå sammen i kampen mot terrorisme og beskytte menneskeliv og folks rett til å leve i fred og trygghet. | - Feigt å ramme barn og unge på konsert ¶
DB170523 Jeg sender mine kondolanser og ber deg viderebringe det norske folks dypeste medfølelse til de etterlattes familier og til de som er skadet », skriver kong Harald.
AA170523 Han avsluttet sin Manchester-uttalelse ved å si at alle land må stå sammen i kampen mot terrorisme og beskytte menneskeliv og folks rett til å leve i fred og trygghet. ( ©NTB ) ¶
VG170522 Dette strider ikke bare mot folks rettsfølelse, men prinsippet om forholdsmessighet mellom lovbrudd og reaksjon.
DB170522 Det er en tilpasning til folks rettsforståelse, hva folk oppfatter som rettferdig, sier justisministeren til TV 2.
DA170522 - Man kan ikke få slutt på terrorisme ved å gi folks penger til en supermakt, understreket Rouhani under mandagens pressekonferanse.
DA170522 - For folks rett til å være seg selv, mene hva de vil og si det de mener.
AP170522 Den handler om at skolens spisseste albuer og høyeste stemmer får makten til å kunne håndplukke personer og herje med folks selvtillit.
AA170522 - Man kan ikke få slutt på terrorisme ved å gi folks penger til en supermakt, understreket Rouhani under mandagens pressekonferanse.
VG170520 Sentralisering virker godt når det er enkle spørsmål som ikke angår folks liv direkte.
VG170520 De snakker ikke om det folk er opptatt av, som er gode skoler, veier, en benk i parken, det som er folks valg i hverdagen.
SA170520 | MDG vil bruke det offentlige til å endre folks matvaner ¶
NL170520 - Det bør være slik at de forebygger og tar vare på folks liv og helse.
DN170520 - EU står klar til å fortsette arbeidet for full implementering av atomavtalen, bilaterale forhold, regional fred og å møte det iranske folks forventninger, legger hun til. ( ©NTB ) ¶
DB170520 UiO beskriver en økonomisk krise som har gitt utslag i varemangel og sterkt økende spedbarnsdødelighet, mens inflasjon har gjort at folks penger er verdt svært lite.
DA170520 Nedleggelser av folks helsetrygghet er helt hodeløst.
BT170520 Søviknes sier han ønsker alle nye arbeidsplasser velkommen, så sant de er lønnsomme og ikke skal betales over folks skatteseddel.
VG170519 Han har brukt folks misnøye med treg økonomisk vekst og arbeidsledighet til å oppnå stor støtte.
NL170519 Som visesanger og kulturarbeider reagerer jeg på at man vil utelukke en av de få organisasjonene i Nordnorge som representerer språket og litteraturern, en av de viktigste ankerfestene i et folks identitet.
FV170519 - Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende for folks tillit til politiet enn det Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har gjort, sa hun i retten fredag.
DN170519 Partipolitisk standpunkt påvirker bare til en viss grad folks tillit til norske medier. 840 av de 5000 deltakerne i Medborgerpanelet er tilfeldig trukket ut og spurt hvilken grad av tillit de har til NRK Dagsrevyen, TV 2-nyhetene, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen.
DN170519 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sa Dale til NTB torsdag.
DB170519 Det salget har sikkert noe å gjøre med prisingen av billettene, men enda mer med folks forståelse av hva som er flott sport.
DB170519 - Dette rammer vanlige folks hverdag.
DB170519 Derfor er den reelle forskjellen for folks lommebok på en fortsatt Frp-Høyre-regjering og en regjering ledet av Støre meget stor.
DA170519 - Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende for folks tillit til politiet enn det Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har gjort, sa hun i retten fredag.
AP170519 De forenes dessuten i opprøret mot den såkalte eliten, gjerne i et rop om at maktpolitikere, byråkrater og journalister ikke forstår vanlige folks bekymringer.
AA170519 - Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende for folks tillit til politiet enn det Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har gjort, sa hun i retten fredag.
NL170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
NL170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
DB170518 - Dette rammer vanlige folks hverdag.
AP170518 Landbruksministeren : - Aksjonene kan ramme folks tilgang til mat ¶
AP170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale.
AA170518 Landbruksministeren sier aksjonen kan ramme folks tilgang på mat.
AA170518 - En sak som storhall på Nidarø avgjør ikke folks valg av parti.
AA170518 | Landbruksministeren : - Aksjonene kan ramme folks tilgang til mat ¶
AA170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
AA170518 - Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.
VG170517 Ordet potetgull har blitt brukt i lang tid og er en del av folks dagligtale.
DN170517 Trumps upopularitet og folks oppfatning kan trolig også påvirke sjansen for en rettssak.
DB170517 Folks ører er skapt forskjellige, og selv sliter vi med at nesten alt vi prøver av gummipropper ramler ut igjen - uansett størrelse og form.
DA170516 - Mange føler at deres posisjon som individ i samfunnet er truet, og det igjen skaper en endring i folks bevissthet hvor de humanistiske verdiene settes til side til fordel for meg og mitt.
NL170515 Hvordan bør vi forholde oss til folks erfaringer ?
DN170515 Dernest ga folks økte kostholdsbevissthet knekkebrød en fordel som et mellommåltid.
BT170515 | - Det er lett å spille på folks frykt, angst og fordommer ¶
BT170515 Selv om politikere tenker på folks beste, kan de ikke ta hensyn til alle samtidig.
BT170515 Politikerne klarer heller ikke alltid å tenke på folks beste over tid.
AP170515 Og det er penger i folks redsel for bestemte matvarer.
VG170514 Mange av datamaskinene som rammes er viktige for folks liv og helse.
SA170514 Det påhviler politikerne å ta hensyn til folks privatøkonomi samtidig.
DN170514 I USA, Tyskland, Kina og Japan er lønn den viktigste faktoren for folks karrievalg.
VG170513 Å debutere på hjemmebane med det norske folks støtte i ryggen er noe jeg setter høyt, forteller han til VG.
VG170513 Mange av datamaskinene som rammes er viktige for folks liv og helse.
AP170513 Vi må få folks hverdagslogistikk til å gå opp.
DB170512 Da skvallerkålen først var kommet, spredde den seg ukontrollert og ble en plage i folks hager.
DB170512 Det finnes bare ett resultat av en slik politikk : massive kutt i folks velferd.
AP170512 Han har fortid som pornoforfatter og bruker Bruce Springsteen som avledningsmanøver når han ikke orker å høre på folks problemer.
VG170511 LIVSFARLIG : Torbjørn Røe Isaksen sa fra scenen i Bergen at han mener det er livsfarlig å systematisk undergrave folks tillit til pressen.
VG170511 Det er klart det er noen som hører på det om politikere i sine kanaler jevnt og trutt forteller at mediene er upålitelige og at dette er noe mediene har funnet på, sier VGs Jacobsen om folks tro på mediene. 43 prosent av Høyre-medlemmene svarer i undersøkelsen at de mener media vil påvirke politiske prosesser.
SA170511 Til sammenligning er tallene for folks tillit til politikere omtrent på det samme nivået. 41 prosent svarer at de har verken stor eller liten tiltro, mens bare 25 prosent sier de har nokså stor tiltro.
DB170511 Det er stort mangfold, også i folks meninger, men jeg kan med sikkerhet si at flertallet av FBI-ansatte har sett positivt på Comey, svarte McCabe under en høring i Sentatet om trusler mot USAs sikkerhet.
DB170511 Det er stort mangfold, også i folks meninger, men jeg kan med sikkerhet si at flertallet av FBI-ansatte har sett positivt på Comey, svarte McCabe.
DB170511 Til sammenligning er tallene for folks tillit til politikere omtrent på det samme nivået. 41 prosent svarer at de har verken stor eller liten tiltro, mens bare 25 prosent sier de har nokså stor tiltro.
DA170511 - Hvis Hanvold hadde vært så kristelig og grasrot-orientert som han gir seg ut for å være, hadde han for lengst begynt å svare på vanlige folks undring og kritikk, mener Sigmund Ådnøy, som også hadde signert gårsdagens leserbrev.
AA170511 Til sammenligning er tallene for folks tillit til politikere omtrent på det samme nivået. 41 prosent svarer at de har verken stor eller liten tiltro, mens bare 25 prosent sier de har nokså stor tiltro.
DB170510 Han sa også at Comey hadde mistet det amerikanske folks tillit og at Trump har utvist « sterkt og besluttsomt lederskap ».
DB170510 Johansen forteller at folks holdninger ofte er preget av fastgrodde myter og fordommer.
DA170510 Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for ? - Folks rett til å være seg selv, uavhengig av sosiale klasser, politiske overbevisninger, hudfarge, landegrenser og seksuell legning.
AP170510 Visepresident Mike Pence sier at Comey hadde mistet det amerikanske folks tillit og sier Trump har utvist « sterkt og besluttsomt lederskap ».
AA170510 Pence mener Comey hadde mistet det amerikanske folks tillit og sier Trump har utvist « sterkt og besluttsomt lederskap ».
VG170509 - Du ser folks raseri i dag, men for meg er det ikke et sjokk.
VG170509 Det har skapt støy og skadet fotballen i folks øyne.
VG170509 - Skadet fotballen i folks øyne ¶
SA170509 DEBATT : At fylkets kontroll- og kvalitetsutvalg har enstemmig ønsket at forholdene rundt Dale Eiendom granskes, er veldig positivt og må vel være i henhold til folks allmenne rettsoppfatning.
DA170509 - Spørsmålet om fondet skal investere i unotert infrastruktur handler ikke om klima, men om hvilken risiko vi bør ta med det norske folks sparepenger.
DA170509 | - Vi må være varsomme ¶ risiko : Når det gjelder det norske folks sparepenger, må vi være forsiktige, påpeker Finans-departmentet i sitt svar på kritikken. positiv : Statssekretær Tore Vamraak ( H ) i Finansdepartementet.
DA170509 Slik fratar vi folks religiøsitet på bakgrunn av egne fordommer.
DA170509 Når det gjelder det norske folks sparepenger, må vi være forsiktige, påpeker Finans-departmentet i sitt svar på kritikken.
DA170509 - Spørsmålet om fondet skal investere i unotert infrastruktur handler ikke om klima, men om hvilken risiko vi bør ta med det norske folks sparepenger.
DA170509 Jeg er bekymret for at han vet for mye om hedgefond og for lite om vanlige folks liv.
AP170509 Vi har undersøkt folks holdninger til telefonavlytting.
DN170508 Også folks inntrykk av integreringen er bedre enn i fjor, og det er de over 60 år som synes integreringen fungerer best.
AA170508 Også folks inntrykk av integreringen er bedre enn i fjor, og det er de over 60 år som synes integreringen fungerer best.
VG170507 Det er mange tilbud, og alle prøver å kapre folks hverdager, sier han.
VG170507 Newth er sikker på at folks forbruksmønster vil endres dramatisk.
DA170507 - Men når man skal finne sin vei må man være omgitt av voksne som har kunnskapen om folks forskjellighet, og jeg mener vi ikke har en skole som tar høyde for det, og derfor er det så mange som taper allerede på vei inn i skolen.
AP170507 Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet.
DA170506 - Du utnytter folks nød.
VG170505 Sivilombudsmannen mener folks rettssikkerhet ikke er god nok når det ikke går an å klage på eiendomsskatten i flere kommuner.
VG170505 Men Jensen er best til å profilere seg som vanlige folks ombudskvinne.
VG170505 Frp-leder og finansminister Siv Jensen og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener lovendringen samsvarer med folks rettsoppfatning.
BT170505 Senterpartiet utnytter folks usikkerhet mot forandring.
BT170505 De skaper en falsk trygghet på at det eksisterende fungerer, og utnytter folks usikkerhet mot forandring.
AA170505 WFP anbefaler at verdenssamfunnet sørger for å skape trygg tilgang på mat og levebrød på eller ved folks hjemsted.
SA170504 LAR DEN STÅ : Brannvesenet er bekymret over folks holdning til stikkontakter.
FV170504 LAR DEN STÅ : Brannvesenet er bekymret over folks holdning til stikkontakter.
DB170504 Denne frykten bidrar gjerne til å forsterke boligprisfallet, da psykologien og folks oppfatning av fremtidig boligprisutvikling, gjerne har direkte innvirkning på boligprisene.
DB170504 Det har nok hjulpet på folks oppfatning, sier hun, og legger til : ¶
DA170504 Jeg tror det rokker ved folks rettsoppfatning når det er så lett å få tilgang til norske velferdsordninger, som utgjør en stor del av en gjennomsnittlig månedsinntekt i de landene det eksporteres til.
DA170504 Han tror trygdeeksporten utfordrer folks rettsoppfatning.
DA170504 Man tar ikke med seg piknikpleddet og setter seg utenfor folks stuevindu, selv om det er nettopp et slikt sted vi trenger - med plass for både idrett, lek og sosiale møter, sier Ingerid Møller.
AP170504 Han henvender seg til folks håp, ikke deres frykt, skriver Obama.
AP170504 LAR DEN STÅ : Brannvesenet er bekymret over folks holdning til stikkontakter.
AA170504 Han henvender seg til folks håp, ikke deres frykt, skriver Obama. ( ©NTB ) ¶
DN170503 - Jeg ville ikke appellere til folks følelser slik min motstander gjorde, og jeg tror helt ærlig det er dette jeg tror får ham inn i alle mulige problemer med å holde løftene sine, sier Clinton, ifølge Wall Steet Journal.
DB170503 Likevel stemte bare fem prosent av innbyggerne her på Le Pen, til tross for at hun spiller på - og vinner på - folks frykt, sier Mauault.
AP170503 Når man spør om folks personlige situasjon, er imidlertid araberne litt mindre fornøyd enn sine jødiske naboer.
AP170503 Når man spør om folks personlige situasjon, er imidlertid araberne litt mindre fornøyd enn sine jødiske naboer.
AP170503 Venezuelas rasende demonstranter har fått en naken stillferdig helt : Fem av årsakene til folks raseri.
DN170502 - Vi opplever det vi tror er en pause i folks Iphone-kjøp, som vi tror skyldes de stadig tidligere og hyppigere spekulasjonene om nye iPhone-modeller, sa toppsjef Tim Cook under en telefonkonferanse med analytikere etter resultatfremleggelsen, skriver CNN.
DB170502 Som personlig trener nevner Andersson at det å implementere gode, fornuftige valg over tid, kombinert med en riktig mengde trening som passer inn i folks hverdag, vil bidra til gode resultater.
DB170502 - Det er fortsatt millioner av potensielt livstruende maskiner i folks hjem.
AP170502 Venezuelas rasende demonstranter har fått en naken stillferdig helt : Fem av årsakene til folks raseri.
AP170502 - Det henger sammen med folks korte hukommelse samt billigere priser som følge av lav etterspørsel rett etter et terrorangrep.
AP170502 - Det er ikke overraskende at turismen går ned som følge av folks sjokkreaksjon etter valget.
AA170502 Respons Analyse har undersøkt folks holdninger til russetiden.
AA170502 Så er det sånn, at vi er på det samme markedet som veldig mange andre, som også er avhengige av folks giverglede.
VG170501 Det er én ting å være opptatt av mitt folks kamp for rettigheter, og noe annet å være en væpnet kriger.
VG170501 Det var nok ikke egentlig folks høyeste ønske å få operasjon på Sykehuset Innerst i Innlandet.
DB170501 That's right folks for just $10k, you too can have the " refugee fleeing war torn region " treatment at #fyrefestival pic.twitter.com/RqYzGq0Yg5 ¶ - 👌🏻Garrett Garner🎺 ( @garrettgarner12 ) 28. april 2017 ¶
BT170501 Et antielitistisk venstreparti som tok folks erfaringer og ønsker på alvor og brukte disse i en strategi mot « makta » og « utviklingen ».
BT170501 Denne arrogansen og holdningen om at vanlige folks problemer ikke er noe å ta på alvor genererer mer fiendtlighet og forakt hos dem som føler seg overkjørt.
AP170501 Russen stjeler folks nattesøvn : Russespetakkel og bråk hvert år.
VG170430 Vi kompromisser ikke på norske folks sikkerhet.
AA170430 Stiene nedenfor hoppbakken er avsperret for å ivareta folks sikkerhet.
AP170429 - At vi bruker folks skattepenger har jeg stor respekt for.
VG170428 I alle fall har ikke setet i FNs Menneskerettighetsråd lagt en demper på Saudi-Arabias hjemlige avkappinger av folks kroppsdeler.
DB170428 Vi observerer miljø, landsbyer og folks adferd, vi vurderer hvem som vil prate med oss, og hvor lett de prater, hvordan de framstår, hva de helst vil prate om, hva som gjør dem sinte og hva som gjør dem stolte.
AP170428 - KrF må bli relevante i folks liv.
BT170427 » Folks frykt for ulven kan bekjempes med kunnskap i stedet for kuler.
BT170427 Folks frykt for ulven skal være en lovlig grunn til fellelse.
AA170427 - Hun pisker opp hat og løgn og utnytter folks frykt, men kommer ikke selv med noen svar, hevdet han. ( ©NTB ) ¶
DB170426 Det siste betyr at folks frykt blir medbestemmende for ulvens framtid i Norge.
AP170426 Et mål for de moderne lufthavnene både i Norge og internasjonalt er at de skal være en viktig del av folks feriehverdag og et sted en liker å være med massevis av tilbud.
VG170425 I Stortinget tirsdag gikk heller Sp, Ap, Høyre, Frp og KrF inn for å instruere Helgesen om å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
SA170425 Tyver kjenner normale folks rutiner.
SA170425 Luksusmegler forteller at han unngår å avbilde folks kunstsamlinger i forbindelse med boligsalg.
DB170425 Enkelt forklart betyr det at hensynet til folks uro, til jakthensyn og private næringsinteresser, skal kunne vektlegges mer enn før, slik stortingsflertallet har bedt om.
DA170425 Søndagens knusende tap mener hun først og fremst må tilskrives folks skuffelse over François Hollande som president.
BT170425 Tyver kjenner normale folks rutiner.
BT170425 Luksusmegler forteller at han unngår å avbilde folks kunstsamlinger i forbindelse med boligsalg.
AP170425 Tyver kjenner normale folks rutiner.
AP170425 Luksusmegler forteller at han unngår å avbilde folks kunstsamlinger i forbindelse med boligsalg.
SA170424 STOR TRO PÅ RESULTATER : Initiativtaker Ove Gudding, fagleder i havnevesenet, Andreas Dyrdal og miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, håper tiltak som Port Bin kan bidra til å endre folks holdninger ovenfor marin forsøpling.
BT170424 STOR TRO PÅ RESULTATER : Initiativtaker Ove Gudding, fagleder i havnevesenet, Andreas Dyrdal og miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, håper tiltak som Port Bin kan bidra til å endre folks holdninger ovenfor marin forsøpling.
BT170424 Det er vanskelig for enkeltmennesker å vurdere hvor stor faren for kriminalitet er, og det er lett å spille på folks fremmedfrykt og redsel for å fremstå som naiv.
DB170423 Og en helt unødvendig bruk av folks skattepenger.
DA170423 - Det er fortsatt for store forskjeller i folks kulturbruk knytta til penger og bosted.
AA170423 Hun brenner for å vise frem samlingen sin til alle som ønsker å se den, og gjør en rekke tiltak for å vekke folks interesse for samtidskunst.
VG170422 Ap har tidligere vist at det kan ta folks uro på alvor, og samtidig bevare en medmenneskelig og respektfull tilnærming.
BT170422 Å stjele folks lommebøker, mishandle og tvinge kvinner til prostitusjon eller plage folk med tilrop og tigging, er ikke en del av rumensk kultur.
BT170422 Å stjele folks lommebøker og tvinge kvinner til prostitusjon eller tigging er ikke en del av rumensk kultur.
DB170421 Hun tror at grunnen til at denne saken har blitt så stor, er folks generelle holdning til alvorlig syke barn.
DA170421 Lek med folks frykt ¶
DA170421 - Dette var en tarvelig måte å leke med folks frykt på, sa Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fredag.
DA170421 - Kanskje hjelper det litt mot folks ubevisste tendens til å se på kjønn og alder, sier hun.
AP170421 Og folks syn på fremtiden er heller dystert : Ifølge Gallup mente 91 prosent av befolkningen i fjor at økonomien ser ut til å bli verre.
AP170421 Her er fem av årsakene til folks raseri. 1.
AA170421 - Dette var en tarvelig måte å leke med folks frykt på, sa Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière fredag.
DB170420 Gud forandrer ikke et folks vilkår, før de forandrer seg selv !
DA170420 Det reduserer folks ventetider og gjør det lettere å bytte mellom kryssende linjer. 5.
DA170420 Politikk handler om å løse folks hverdagsutfordringer.
VG170419 Her går klima- og miljøminister Vidar Helgesen på flere nederlag : Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
DN170419 Her har flertallet lyttet til folks uro og instruert regjeringen om å gjøre det samme, sier han.
DN170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
BT170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
AP170419 - Vi må gjøre alt vi kan for å åpne folks øyne til risikoen for en finale mellom to ekstreme kandidater.
AP170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
AA170419 - Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.
VG170418 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
SA170418 Et bedre, mer personlig kollektivtilbud vil øke folks etterspørsel, og vi trenger folk for å sikre at alt fungerer.
DN170418 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
BT170418 Det er provoserende å se folks godvilje bli utnyttet slik det avdekkes her.
BT170418 - Hvis vi ikke klarer det, fortjener vi ikke folks tillit.
BT170418 Å forsøke å endre folks jobbønsker kan være like problematisk som det er vanskelig.
BT170418 I dag manifesterer den seg for eksempel i kunst som utforsker politisk ladde tema, som inviterer til interaksjon, og som bringer kunsten ut av museet og inn i folks hverdagsliv.
AP170418 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
AA170418 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
SA170417 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
SA170417 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
AP170417 - Hvis vi ikke klarer det, fortjener vi ikke folks tillit.
AP170417 Et bedre, mer personlig kollektivtilbud vil øke folks etterspørsel, og vi trenger folk for å sikre at alt fungerer.
AA170417 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
AA170417 - Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over sin egen grunnlov, men med et så jevnt resultat er det samtidig avgjørende at president Erdogan innleder samtaler med opposisjonen og det sivile samfunn om veien videre for Tyrkia, mener Brende.
DN170415 - Kunstig intelligens har potensial i seg til å utslette folks privatliv ¶
AP170415 I løpet av de fem årene Norge var okkupert fra 1940, ble bombeflyangrep, flyalarmer og panikkflukt til kjellere en skremmende del av folks hverdagsliv.
VG170413 - Man må vinne folks tillit ¶
DB170413 Dette ved å appellere til folks fremmedfrykt.
DB170413 ¶ ANKLAGES FOR FOLKEMORD : Det sudanske folks frigjøringsbevegelses hær feirer etter harde kamper i okotber i fjor.
DB170413 Hidden folks fungerer på samme måte, der du i enkle, men akk så detaljerte, strektegninger skal finne en håndfull ting.
DB170413 Hidden folks for iOS ( App store, kr 44,- ) ¶
DB170413 Hidden Folks ( iOS ) ¶
VG170412 RISIKOVURDERER : Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, er svært opptatt av at folks skal føle jeg trygge og sikre når de ferdes i alpinanleggene.
DN170412 Palm Beach County har sett seg lei på å bruke folks skattepenger på å beskytte presidenten hver gang han besøker vinterferieboligen Mar-a-Lago.
DB170412 - Folks forventinger er i endring, og stadig flere tror boligprisfesten er over, konstaterer hun.
VG170411 Siden har He prøvd å endre folks mening om dødsstraff i Kina.
SA170411 Andelen som har svart ja, har vært stabil, dette, men jeg håper folks oppfattelse av dette ikke endres i negativ retning.
FV170411 Andelen som har svart ja, har vært stabil, dette, men jeg håper folks oppfattelse av dette ikke endres i negativ retning.
DA170411 - Hvis asylsøkere kobles til terror, kan det øke folks bekymring for økte motsetninger i samfunnet, sier Brekke.
BT170411 Andelen som har svart ja, har vært stabil, dette, men jeg håper folks oppfattelse av dette ikke endres i negativ retning.
BT170411 Andelen som har svart ja, har vært stabil, dette, men jeg håper folks oppfattelse av dette ikke endres i negativ retning.
AP170411 Andelen som har svart ja, har vært stabil, dette, men jeg håper folks oppfattelse av dette ikke endres i negativ retning.
VG170410 Sivilombudsmannen om eiendomsskatten : Folks rettssikkerhet ikke god nok ¶
DA170410 Vi lar oss fasinere av gatestopler i Barcelona som diskré registrerer folks bevegelser.
DB170409 Heller ikke den nye ordningen med utstrakt bruk av husarrest vitner om noen form for humanisme, bare at det er penger å tjene på fotlenker med innebygd GPS, og penger å spare på å forvandle folks hjem til vedlikeholdsfrie, overvåkede fengsler.
DB170408 Når « deres » barn blir tatt ut av foreldrehjemmet mens de bor i utlandet, framstiller de livsstilskonservative dette som et angrep på nasjonens kropp : Det norske barnevernet « fortsetter en gammel vikingtradisjon med å røve andre folks kvinner og barn » ( Russlands forrige barneombud ), kompenserer for « utbredt innavl ved å sikre seg friskt blod » ( litauisk programleder på TV ) eller « holder den n
VG170407 Samtidig er han stolt over sitt folks reaksjon.
DB170407 Som Dylan selv sier det i et intervju i forbindelse med den nye plata ; disse sangene rommer essensen av livet, den menneskelige tilstanden, de har tillit til styrken i vanlige folks hverdagsliv.
VG170406 | Sivilombudsmannen om eiendomsskatten : Folks rettssikkerhet ikke god nok ¶
DN170406 Investeringer i verdipapirer, tilrettelegging ved fusjoner og oppkjøp og utstedelse av nye aksjer og obligasjoner ble forbeholdt investeringsbanker som ikke risikerte vanlige folks penger.
DN170406 Etter kollapsen på Wall Street i 1929 ble det et opprør mot bankene som hadde tapt folks sparepenger på halsbrekkende investeringer.
DB170406 Programmet ble tatt av lufta i 2014, men fikk fortsatt en plass i folks hjerter.
AP170406 Det gapet er vi helt avhengig av å gjøre mindre, for ha folks tillit til at det offentlige og kommune drives effektivt og fornuftig, sier Johansen.
DN170405 - Det du foreslår, madame Le Pen, er å redusere det franske folks kjøpekraft, for å gå vekk fra euro vil for sparere og arbeidere bety redusert kjøpekraft, sa Macron.
DB170405 I tillegg hadde pupillene en spesiell form og folks hjerterytme var ekstrem langsom, som kan tyde på saringass kan være brukt.
AP170405 Dette forslaget kan gi grensemyndighetene mulighet til å invadere folks privatliv ved å undersøke årevis med private eposter, tekstmeldinger og andre meldinger », skriver de i en felles uttalelse.
AP170405 - Invaderer folks privatliv ¶
AA170405 - Det du foreslår, madame Le Pen, er å redusere det franske folks kjøpekraft, for det å gå vekk fra euro vil for sparere og arbeidere bety redusert kjøpekraft, sa Macron.
SA170404 - Det du foreslår, madame Le Pen, er å redusere det franske folks kjøpekraft, for det å gå vekk fra euro vil for sparere og arbeidere bety redusert kjøpekraft, sa Macron.
SA170404 Videre innføres det en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den.
SA170404 Andre land bør lære av Norges måte å takle terror på, konkluderer to forskere i en større studie om det norske folks sorgreaksjon etter terroren i 2011.
FV170404 Videre innføres det en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den.
DB170404 Folks forventninger til toalettene blir høyere, sier turistforskeren Zhan Dongmei ved Kinas turisthøyskole.
DB170404 Regjeringen vil innføre en gjeldsinformasjonslov, tidligere kalt gjeldsregister, som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den ¶
DA170404 Videre innføres det en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den.
AP170404 De vil også innføre en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld.
AP170404 Andre land bør lære av Norges måte å takle terror på, konkluderer to forskere i en større studie om det norske folks sorgreaksjon etter terroren i 2011.
AA170404 Dette skal gi bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan unngå å gi lån til personer som ikke vil være i stand til å betjene gjelda, skriver E24.
AA170404 Videre innføres det en gjeldsinformasjonslov som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den.
DB170403 Men forbrukermarkedet - renhold i folks hjem - har gått under radaren.
DB170403 Det er vanskelig å anslå omfanget av svart renhold i folks hjem, men det er enighet om at problemet øker.
DB170403 mars ) på en rekke tiltak for å bekjempe svart renhold i folks hjem. i.
DB170403 Legg merke til hva som skjer på folks skjermer på en forelesning eller et møte, så skjønner du hva jeg mener : også voksne, inkludert meg selv, har også vanskelig for å fokusere på en ting om gangen når vi sitter med et digitalt redskap mellom hendene.
AA170403 Men også her skal det mye til for å endre folks vaner.
DB170402 Derfor er et nettverk av lokalsykehus over hele landet avgjørende for folks liv og helse, sier initiativtaker Terje Kollbotn, møtedelegat og sykehusaktivist fra Odda.
DB170402 Programmet ble tatt av lufta i 2014, men fikk fortsatt en plass i folks hjerter.
DA170402 Derfor er et nettverk av lokalsykehus over hele landet avgjørende for folks liv og helse, sier initiativtaker Terje Kollbotn, møtedelegat og sykehusaktivist fra Odda.
AA170402 Derfor er et nettverk av lokalsykehus over hele landet avgjørende for folks liv og helse, sier initiativtaker Terje Kollbotn, møtedelegat og sykehusaktivist fra Odda.
DB170401 - Han visste at han hadde skapt noe som rørte ved folks hjerter, og som har hjulpet oss med å bevege oss framover.
AP170401 Å rive folks hjem for å bygge noe nytt og større er ikke byutvikling, sier Wilhelmsen.
SA170331 Kosinski og hans medforskere brukte folks Facebook-aktivitet for å sette sammen en personlighetsprofil på en stor gruppe individer.
SA170331 Forsker Michal Kosinski har avdekket vanlige folks personlighet ved å studere deres Facebook-likes.
SA170331 For noen år siden utviklet han en metode som kan avdekke personlighetstrekk med stor nøyaktighet ved hjelp av vanlige folks Facebook-likes.
SA170331 Datamaskiner kan på en mye mer nøyaktig måte avdekke folks personlighetstrekk enn mennesker kan, mener Michal Kosinski.
SA170331 - Det er enhver politikers plikt å møte folks uro og engstelse med ærlighet, kunnskap og løsninger, ikke med frykt, splittelse og kunnskapsforakt.
SA170331 Det var virkelig fare involvert, og han hjalp med å redde folks liv, sa Moyes ifølge Sunderlands hjemmeside.
DB170331 - Utover sikkerheten for våre kilder, er vi meget oppmerksomme på våre egne folks sikkerhet i forbindelse med reiser i felten, og har helt faste prosedyrer for sikkerhetsvurdering og rutiner underveis, sier Danwatch-direktør Jesper Nymark til Dagbladet.
BT170331 - Det er enhver politikers plikt å møte folks uro og engstelse med ærlighet, kunnskap og løsninger, ikke med frykt, splittelse og kunnskapsforakt.
BT170331 Det var virkelig fare involvert, og han hjalp med å redde folks liv, sa Moyes ifølge Sunderlands hjemmeside.
AP170331 Det var virkelig fare involvert, og han hjalp med å redde folks liv, sa Moyes ifølge Sunderlands hjemmeside.
AA170331 FN har egne bilder som viser en oppbygging av militærinstallasjoner nær Yei allerede i september og at ødeleggelsen av folks hjem startet så tidlig som oktober.
AP170330 Forsker Michal Kosinski har avdekket vanlige folks personlighet ved å studere deres Facebook-likes.
AP170330 Datamaskiner kan på en mye mer nøyaktig måte avdekke folks personlighetstrekk enn mennesker kan, mener Michal Kosinski.
VG170329 - I dag handler regjeringen på bakgrunn av det britiske folks demokratiske vilje og den handler også ut fra den klare og overveldende holdningen i dette parlamentet, sa May videre.
AP170329 - I stedet undergraver denne kriminaliteten lokale og nasjonale økonomier, ødelegger miljøet og setter folks helse og sikkerhet i fare, sier hun.
AA170329 - Jeg er ihuga motstander av å skattlegge folks hjem.
AA170329 - Eksistensen av ulvesonen medfører konkrete virkninger på folks liv.
SA170328 Problemet er bare at ettervern som oftest ikke bare er en periode i folks liv ; en avgrenset periode etter rusbehandling.
SA170328 Ettervern er som oftest ikke bare er en periode i folks liv ; en avgrenset periode etter rusbehandling.
DN170328 - Jeg er ihuga motstander av å skattlegge folks hjem.
DB170328 »... men ingen spurte om folks tiltro til medienes presisjon Spaltist ¶
BT170328 Republikanerne ser på det som et uakseptabelt statlig inngrep i folks frihet, men det er nødvendig for å presse unge, friske mennesker inn i markedet.
VG170327 NIF agerer som en klassisk monopolist og setter sine egne organisasjonsbehov foran folks behov, sier han til VG.
DN170327 Hvis de oppnår høye volumer vil trolig prisen falle, og det kan åpne nye markeder, ikke minst folks hjem.
DA170327 Det går fram av Helsepolitisk barometer, en årlig undersøkelse som kartlegger folks holdninger til helsepolitiske spørsmål.
DA170327 Det går fram av Helsepolitisk barometer, en årlig undersøkelse som kartlegger folks holdninger til helsepolitiske spørsmål.
BT170327 Siden mange av trygde- og pensjonsordningene er basert på folks skatt, har forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister og trygdede en direkte innvirkning på de offentlige budsjettene.
AA170327 Østre Rosten er en av veiene som går igjen i folks rapporter.
AA170327 Det går fram av Helsepolitisk barometer, en årlig undersøkelse som kartlegger folks holdninger til helsepolitiske spørsmål.
DA170326 Det skjer i et Europa der folks inntekt enten har stagnert eller krympet.
DA170326 - Litteraturen er meningsbærende i folks liv, sier Heidi Marie Kriznik.
VG170325 Senterpartiet har ikke vært så langt fremme i folks bevissthet siden EU-kampen på 1990-tallet.
VG170325 Erna : Sp-Trygve utnytter folks uro og tegner skremmebilder ¶
VG170325 Den siste tiden har det ikke manglet på kritikk fra Høyre-folk om populisme fra Sps side, enten det er stortingsrepresentant Hårek Elvenes som har sagt at Senterpartiet setter grupper opp mot hverandre, eller statsminister Erna Solberg som har anklaget Trygve Slagsvold Vedum for å utnytte folks uro og tegning av skremmebilder.
DB170325 Sørheim forteller at det meste av landet nå er trukket inn i krigshandlingene mellom regjeringsstyrker lojale til president Salva Kiir Mayardit og opprørerne, som domineres av en utbrytergruppe fra regjeringspartiet Det sudanske folks frigjøringsbevegelse ( SPLM ).
DB170325 ) Jeg tror at folks oppfatning er : Man er enten en uskyldig ungjente, et ikon eller mamma.
VG170324 Torsdag var det noen og 30 kongressmedlemmer som var imot, så Ryan har hatt en jobb å gjøre med å endre folks meninger, sier Jan Arild Snoen, kommentator i Minerva og USA-kjenner.
VG170324 Demonisering og mistenkeliggjøring bidrar til å øke mistilliten til institusjonene som er der for å ivareta folks interesser.
AP170324 Michal Kosinski viste hvordan digitale spor kan avdekke folks personlighet.
AP170324 Michal Kosinski viste hvordan digitale spor kan avdekke folks personlighet.
AA170324 Vedum er på sitt beste når han setter ord på vanlige folks møte med det « effektive og byråkratiske » storsamfunnet.
VG170323 » Jobbik omgjør vanlige folks følelser av usikkerhet i møte med globaliserte kriser til irrasjonell frykt, mener Thorleifsson.
VG170323 RØRT VANN : Ungarske Jobbik er et eksempel på et parti som omgjør vanlige folks følelser av usikkerhet i møte med globaliserte kriser til irrasjonell frykt, mener sosialantropolog Cathrine Thorleifsson.
DB170323 Klubben som valgte å signere Bruno har allerede fått merke folks vrede.
BT170323 Det er folks behov som er viktigst, og særlig der det bor mange, og mange kjører.
AP170323 Bakgrunnen for politiets kampanje er ny statistikk som viser at folks tips har hatt stor betydning for etterforskningen.
SA170322 mars er imidlertid bekymret for at « den mer konservative Braut » vil bidra til at « kirken fjerner seg så mye fra folks hverdag at den fremstår som uinteressant i samtiden ».
DN170322 Foto : Per Thrana ¶ | - Kunstig intelligens har potensial i seg til å utslette folks privatliv ¶
DB170322 Til tross for at statsminister Erna Solberg mener det er vanskelig å måle lykke, viser svært mange studier at spørsmålet fanger opp det vi er ute etter, nemlig folks vurdering av deres eget liv.
AP170322 Myndighetene forsøker å vise at årsaken til protestene er utenlandsk innblanding og ikke folks misnøye, påpeker forskeren Denis Meljantsov overfor nyhetsbyrået Reuters.
AA170322 På bare et par tiår har folks daglige transportbehov økt fra fire km daglig til 40 km daglig, å se for seg en drastisk reduksjon i personbilparken vil kreve en dramatisk ombygging av hele landet, ellers er alle ekstraavgifter og begrensninger grovt urettferdig
DB170321 Men denne debatten viser at man ikke kan tulle med sånne ting, handlinger som bryter med folks rettsfølelse eller opplevelse av Fair Play.
DB170321 - Europas eneste agenda er å holde folk borte, ikke å få bort folks lidelser, sier Stein.
DA170321 Øyre har merket en voldsom endring i folks gjenbruksvaner de siste ti årene.
DA170321 Innføre tiltak som løfter vanlige folks liv.
VG170320 De fire øverste landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
SA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
SA170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
SA170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
FV170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
FV170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
FV170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
DN170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DB170320 Alle landene som topper lista scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
DB170320 Ifølge Hellleviks funn har det blant annet siden 2000-tallet skjedd en overgang i folks verdiorientering der flere har gått fra å ha en materialistisk livsoppfatning ti len mer idealistisk.
DB170320 At målinger på folks subjektive lykkenivå er nyttige, er han ikke i tvil om.
DB170320 I iveren etter å få være med å spille de ulike rollene, gir filmen et blikk inn i hvilke traumer de har gjennomlevd, men også folks umettelig behov for å diskutere og dissekere andre menneskers liv.
DB170320 I iveren etter å få være med å spille de ulike rollene, gir filmen et blikk inn i hvilke traumer de har gjennomlevd, men også folks umettelig behov for å diskutere og dissekere andre menneskers liv.
AP170320 Norge scorer dermed høyest når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AP170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
AP170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt og godt styresett.
AA170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse, og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
AA170320 - Grunnen til at arbeidsledighet har en stor påvirkning på folks lykkefølelse er enkel.
AA170320 Dersom et kulturhus serverer dårlig kaffe, eller dårlig rødvin, så har alt dette innflytelse på folks oppfatning av et kulturhus, tilføyer Raade.
BT170319 Marokko har tydeligere enn noensinne uttrykt at de nekter å respektere Vest-Saharas folks rett til selvbestemmelse og fredssamtalene har stilnet.
AP170319 Utgående Hongkong-leder CY Leung ble mandag valgt av Den nasjonale folkekongressen til viseformann i CPPCC ( Det kinesiske folks politisk- konsultative konferanse ), forsamlingens viktigste rådgivende organ.
VG170318 Les også : Senator John McCain : Trump svekker folks tillit til regjeringen ¶
VG170318 Det er ingen som får det bedre av å legge ned folks levebrød og møysommelig oppbyggede kunnskap, fordi man ser for seg noe annet i fremtiden.
AP170318 Et klokt utsagn er : « Du kan forandre folks ferdigheter, men ikke personligheten ».
AA170318 Hvordan kan vi bygge tett uten at det går ut over folks helse ?
DB170317 Det er snakk om å lansere ideer og forslag som er ment å ha reell politisk innflytelse, mobilisere andre, og, til syvende og sist, forandre folks liv.
DB170317 Den åpenbare grunnen til det, er at det er vanskelig å gjennomføre klimapolitikk - særlig en som skal virke raskt og innebærer inngripen i vanlige folks liv.
AA170317 - Dette handler om folks hverdag og livsgrunnlaget for viktige mediebedrifter utover hele landet, fremholder han. ( ©NTB ) ¶
AA170317 - Dette handler om folks hverdag og livsgrunnlaget for viktige mediebedrifter utover hele landet, fremholder han. ( ©NTB ) ¶
SA170316 DEBATT : I to avgjørelser har dommerne i Stavanger tingrett vekket mange folks harme og sinne.
SA170316 DEBATT : I to avgjørelser har dommerne i Stavanger tingrett vekket mange folks harme og sinne.
SA170316 Der andre norske ski-idoler sliter med dopingdommer har Petter Northug vunnet folks hjerte for lengst.
AP170316 Men hvis du har bodd i tredve år bak de mørke vinduene i en limousin, slik Hillary Clinton har, så skjønner du ikke vanlige folks situasjon.
AP170316 - Populistenes suksess er knyttet til folks manglende tillit til politikere og politiske systemer.
AA170316 - Dette er uheldig fordi utredninger er grunnlaget for beslutninger som påvirker folks liv, og som bestemmer hvordan offentlige midler skal brukes.
VG170315 Ulvesaken skal behandles på Stortinget i vår og flere partier truer nå Helgesen med mistillit, hvis han ikke finner en løsning innenfor lovens rammer som også tar hensyn til ulveforliket og folks behov for å føle seg trygge for ulven.
DN170315 Forventningen om at renteutviklingen kan snu, kan påvirke folks adferd.
DN170315 - Det siste året har folks oppfatning av renteutviklingen endret seg ganske drastisk.
DB170315 - Arbeiderpartiet har spesielt mistet folks tiltro.
DB170315 Og at man tar hensyn til folks fullstendig irrasjonelle frykt for å ha rovdyr i nærområdet.
DB170315 Fastlegeordningen er på topp blant folks tilfredshet med offentlige tjenester.
AA170315 Forventningen om at renteutviklingen kan snu, kan påvirke folks atferd.
AA170315 - Det siste året har folks oppfatning av renteutviklingen endret seg ganske drastisk.
SA170314 Paaske skiller ikke på humoristers parodiering av « lokalkjendisers » gjøren og laten med språkbruk som ofte presser mot ytringsfrihetens yttergrenser ( akkurat som satirebladet Charles Hebdo eller Muhammed-karikaturene i Jyllandsposten ), og det å karakterisere folk eller folks religion direkte med rasistiske ord.
DA170314 Utfordringen er samtidig at enkelte politiske partier søker påskudd for å innføre restriksjoner for folks bilbruk, valg av dekk og flere avgifter til egen fordel.
BT170314 Snakk mye om penger, og om at det er noe som definerer folks verdi.
VG170313 Forskjellen rimer ikke i vanlige folks øyne.
VG170313 Tidligere har Postens logo blitt misbrukt av svindlere som ønsker å ta kontroll på folks datamaskin.
DB170313 ¶ GJEMMER SEG : Tennisstjernen Caroline Wozniacki innrømmer at hun fra tid til annen kler seg ut for å slippe folks oppmerksomhet.
DB170313 Tennisstjernen Caroline Wozniacki innrømmer at hun fra tid til annen kler seg ut for å slippe folks oppmerksomhet. 26-åringen tiltrekker seg oppmerksomhet uansett hvor i verden hun ferdes, og enkelte ganger kan det bli meste laget for 26-åringen.
DB170313 Her er det viktig å ta grep, og jeg er glad for at byrådet prioriterer folks helse over det at alle skal kunne kjøre hvor de vil akkurat den dagen hvor det er veldig høy og helseskadelig luftforurensning, uttalte byråden til NRK, mandag 16. februar.
AP170313 John Esposito viser til The Bridge Initiative Team, som innhenter og illustrerer data, når han referer til misforholdet mellom fakta og fiksjon i folks oppfatning av muslimer.
AP170313 Det er et misforhold mellom fakta og fiksjon i folks oppfatning av muslimer, mener islam-ekspert.
AP170313 John Esposito viser til The Bridge Initiative Team, som innhenter og illustrerer data, når han referer til misforholdet mellom fakta og fiksjon i folks oppfatning av muslimer.
AP170313 Det er et misforhold mellom fakta og fiksjon i folks oppfatning av muslimer, mener islam-ekspert.
VG170312 | Senator John McCain : Trump svekker folks tillit til regjeringen ¶
DB170310 Folks oppsparte midler er brukt opp på veien, og situasjonen for flyktningene er veldig, veldig vanskelig, sa Charmain Mohamed, Flyktninghjelpens Syria-rådgiver, til Dagbladet tidligere i år.
DB170310 « CNN bruker sin makt og innflytelse for å forsterke folks misforståtte bilde og frykt for hinduisme », skriver hun blant annet.
DB170310 - Dette er kjente navn, som har en større fanskare i bunn, mens de andre artistene må etablere seg i folks bevissthet, sier Tangen.
DA170310 - Jeg er opptatt av rollen sanger spiller i folks liv.
DA170310 Han mente staten måtte ut av folks kjøkken, og at det var familien selv som skulle bestemme hvordan den ville dele permisjonen seg imellom.
SA170309 WADA og Antidoping Norge driver et viktig arbeid og er avhengig av folks forståelse og støtte for å lykkes.
SA170309 Krenker folks rettsfølelse ¶
SA170309 En slik straffeutmåling krenker folks rettsfølelse.
SA170309 Avhengig av folks forståelse ¶
DN170309 Det er mer sannsynlig å klare å justere folks handlinger når følelser settes i sving, enn med ren informasjon.
DN170309 Det er mer sannsynlig å klare å justere folks handlinger når følelser settes i sving, enn med ren informasjon.
DB170309 - Tyskland kommer til å forsvare seg mot forsøk på å forstyrre kommunikasjonen på en slik måte at de forsøker å påvirke folks mening, sa Gabriel torsdag på en pressekonferanse i Moskva sammen med sin russiske motpart Sergej Lavrov.
DB170309 Vi kan være gode på å snakke om systemer og penger, men det er når det berører mennesker og har betydning for folks liv, at det gir mening.
DA170309 Hva som egentlig skjedde i Smolensk preger fortsatt folks daglige samtaler og gir grobunn for bitre feider.
DA170309 Jeg har vært fascinert av at folk ikke egentlig vet hvordan samer ser ut, noe jeg tror skyldes rasebiologien, at oppdelingen i forskjellige folketyper på Statens rasebiologiske institutt fortsatt sitter fast i folks oppfatning.
DA170309 Uavhengig av hvilke land vi snakker om, må hensynet til lokalbefolkning generelt og urfolk spesielt, veie tyngst når etableringen av dagbrudd står i konflikt med folks livsgrunnlag.
BT170309 Disse sakene griper så sterkt inn i folks liv.
AA170309 - Tyskland kommer til å forsvare seg mot forsøk på å forstyrre kommunikasjonen på en slik måte at de forsøker å påvirke folks mening, sa Gabriel torsdag på en pressekonferanse i Moskva sammen med sin russiske motpart Sergej Lavrov.
AA170309 De påpeker at det er folks rett å være involvert i både korte og lange seksuelle forhold, uten at de skal trakasseres.
VG170308 Senator John McCain mener at Det hvite hus må komme på banen etter WikiLeaks-lekkasjen om at CIA kan hacke folks mobiler.
VG170308 Comey understreket samtidig viktigheten av å finne en balanse mellom vanlige folks rettsmessige behov for privatliv og FBIs muligheter for å skaffe seg informasjon uten å bryte loven.
DB170308 I showet forteller hun blant annet at hun fikk beskjed om å slanke seg før hun skulle filme komedien « Trainwreck » ( 2015 ), fordi det ville « skade folks øyne » hvis hun veide mer enn 64 kilo.
VG170307 Trump har gjentatte ganger erklært at Obamacare er i ferd med å kollapse og at folks helsetilbud vil implodere om ikke den blir erstattet.
DB170307 Vår grunnholdning er for eksempel stadig at vanlige folks medvirkning i domstolen er et demokratisk pre.
DB170307 Vår grunnholdning er for eksempel stadig at vanlige folks medvirkning i domstolen er et demokratisk pre.
DA170307 Samtidig vises det til et ønske om at Stavanger skal framstå som en miljøby og et klart ønske om å begrense folks anledning til å kjøre bil i Stavanger.
DA170307 Den staket ut resten av mitt liv, og en intensjon og et ønske om å bidra til å endre folks tilværelse, sier Stewart ¶
VG170306 - Sørge for folks sikkerhet ¶
VG170306 - President Trump utøver sin rettmessige myndighet for å sørge for folks sikkerhet, sa Tillerson, som sier at administrasjonen mandag har briefet Kongressen om den nye versjonen av innreiseforbudet.
SA170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
FV170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
BT170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
AA170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
VG170304 Det er det ikke, pressefriheten og folks interesse for nyheter overlever slikt.
DB170304 Ikke ved å sette grenser for folk ytringer, men ved å sette grenser for folks handlinger.
BT170304 oktober 1517, gjenoppstår i folks bevissthet som den reformatoren han i sannhet var.
BT170304 Å vise frem vanlige folks teser på en bergensk kirkevegg, er en god måte å hedre både Martin Luther og humanismen på.
FV170303 Det handler om folks livskvalitet og næringsgrunnlag, mener Gundersen.
AP170303 Det handler om folks livskvalitet og næringsgrunnlag, mener Gundersen.
AA170303 Skarpest var han i sin kritikk av makten og de menneskene som var mer opptatt av egne posisjoner og makt, enn vanlig folks liv og hverdag.
VG170302 De deler ut løpesedler i folks postkasser.
AA170302 Vi ser at dette reduserer passiviteten, og gir økt verdighet i folks liv.
AA170302 Ellers bekrefter undersøkelsen det vi lenge har ment, at det er forskjell på folks holdninger i byen og på landet.
VG170301 Vi hadde så vidt begynt med prosjekter for å installere dører og vinduer i folks utbombede hjem, og hadde nettopp lagt nye vannrør til en liten del av gamlebyen.
VG170301 En viktig årsak er at vi ikke har lykkes i å gjøre klimautfordringen til endel av folks hverdag, sier Hansson.
DB170301 - Familieplanlegging på denne måten er en stor inngripen i folks privatliv, og de som fikk flere barn enn tillatt ble straffet.
DB170301 Programmet så sin slutt i 2014, men er har fortsatt fått en plass i folks hjerter.
SA170228 Nå, akkurat nå, driver terrororganisasjonen IS og ødelegger århundrers, årtuseners kunsthistorie og kultur, fordi de mener den er med på å undergrave folks oppfatning av tilhørighet.
DN170228 | LO-lederen frykter for folks pensjoner ¶
DN170228 LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret for folks pensjoner.
DN170228 - Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke forsvinner, fremholder LO-lederen.
DB170228 - Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke forsvinner, framholder LO-lederen.
DB170228 Barnevernet er en institusjon som har som oppgave å gripe inn i noen av de alvorligste smertepunktene i folks liv.
DA170228 Ingeborg Heldal, nyansatt utviklingsredaktør i Se og Hør, er ikke i tvil om at kjendisene fortsatt spiller en viktig rolle i folks liv.
DA170228 | LO-lederen frykter for folks pensjoner ¶
DA170228 Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke forsvinner, framholder LO-lederen.
AP170228 I tillegg har Gallups indeks for folks tiltro til de økonomiske utsiktene gjort et voldsomt byks siden valget.
AP170228 Folks økonomisk situasjon eller akkurat hvor mange innvandrere eller asylsøkere som kom til landet i fjor, er mindre viktig, sier Rooduijn.
AP170228 Oljefondet har likevel en stor indirekte betydning for folks inntekter ved at mye oljepenger blir brukt på statsbudsjettet til å lønne offentlig ansatte i skole, helse og omsorg.
AP170228 Men dette betyr også at næringslivet har en mye større direkte betydning for folks inntekter enn Oljefondet har.
VG170227 Barry Jenkins on the #Oscars Best Picture mix-up : " The folks from #LaLaLand were so gracious.
VG170227 Selv om det er snart 20 år siden hun forlot Stortinget, er hun fortsatt i folks bevissthet, sa han.
DB170227 Bush blir så spurt om han noen gang så på mediene som det amerikanske folks fiende.
DB170227 Og disse tallene viser at selv med et kraftig tall i tillit til media fra 2016 til 2017, ligger den fortsatt knepent foran folks « tillit til myndighetene » ( 43 mot 41 prosent ) i de 28 undersøkte landene totalt.
DB170227 - Letícia ( @berry_sck ) February 27, 2017 ¶ |... men ingen spurte om folks tiltro til medienes presisjon ¶
BT170227 I dag handler det om folks syn på innvandring.
BT170227 I dag handler det om folks syn på innvandring.
AP170226 I dag handler det om folks syn på innvandring.
VG170225 Erna om Sp-Trygves suksess : Utnytter folks uro og tegner skremmebilder ¶
VG170225 Det norske folks uro gjenspeiles også blant dem som skal gjennomføre reformen, nemlig politiet.
VG170225 Erna om Sp-Trygves suksess : Utnytter folks uro ¶
FV170225 - Følte du at folks syn på deg forandret seg etter den gangen ?
DB170225 Geir Hagbarth Andresen understreker at det selvsagt finnes gode unntak fra regelen, og at han gjerne vil skryte av det norske folks vinvaner : ¶
DA170225 - Men, sier han og slipper et to hundre og femti kilos sukk, jeg merker jo folks fordommer mot overvekt.
AP170225 Det var en av de reformene som da virket nesten revolusjonær, fordi den førte til store forandringer i folks liv, skriver Kristin Clemet.
VG170224 - Jeg tar folks reaksjoner med godt humør.
SA170224 - Følte du at folks syn på deg forandret seg etter den gangen ?
FV170224 - Følte du at folks syn på deg forandret seg etter den gangen ?
DN170224 - Ved å gi inntrykk av at tjenesten er mye mer brukt enn den i realiteten er, får forbrukerne et feilaktig bilde av hvor utbredt det er å bruke Propr - noe som vil kunne påvirke folks beslutning om kjøp.
DN170224 Presidenten har i ukevis gått til kraftige angrep på pressen, og fredag gjentok han også påstanden om at mediene er " det amerikanske folks fiende ".
DA170224 Samtidig er det viktig å huske på at folks inntrykk av deg er basert på et bilde eller et intervju, de kjenner deg egentlig ikke, sier hun.
BT170224 - Følte du at folks syn på deg forandret seg etter den gangen ?
AP170224 - Følte du at folks syn på deg forandret seg etter den gangen ?
AA170224 Presidenten har i ukevis gått til kraftige angrep på pressen, og fredag gjentok han også påstanden om at mediene er " det amerikanske folks fiende ".
VG170223 Erna om Sp-Trygves suksess : Han utnytter folks uro ¶
VG170223 Erna om Sp-Trygves suksess : Utnytter folks uro og tegner skremmebilder ¶
DB170223 verdenskrig er mye mer til stede i folks bevissthet i Russland enn i andre europeiske land som kjempet på alliert side.
AP170223 Jeg er redd dette bare er begynnelsen på en stadig skjerpelse av skatt på folks hjem.
AP170223 Han er oppgitt over at byrådet ikke tar hensyn til folks inntekt og at systemet de har innført ikke er mer nyansert.
AP170223 Det vil styrke kollektivsatsingen og svekke folks behov for eget kjøretøy.
AP170223 - Folks reisevaner vil endre seg, men ikke fordi vi bruker pisk.
VG170222 Erna om Sp-Trygves suksess : Utnytter folks uro ¶
VG170222 Erna om Sp-Trygves suksess : - Utnytter folks uro ¶ 5.
VG170222 Her tenker man ikke på folks ve og vel, man velger å tenke med hjertet i stedet for med hodet når man skal investere milliarder.
DA170222 - Jeg så på Facebook-siden Venner av Rygge at engasjementet er stort for å kunne bidra med mindre pengebeløp og synliggjøre folks støtte til flyplassen, og kom derfor med et konkret forslag om å starte en profesjonell kronerulling.
AP170222 Favoritter : Ikke godt å si, men de som kommer seg videre vil ha gode muligheter til å gå seg inn i folks hjerter.
VG170221 Erna om Sp-Trygves suksess : - Utnytter folks uro ¶
SA170221 Bjørn Einar Romøren skjønner at folks tiltro er svekket.
SA170221 - Vi ser i denne målingen en tendens over tid at folks holdninger til doping i skiidretten har endret seg.
SA170221 - Vi må stikke fingeren i jorden og innse at vi har hatt to saker som har påvirket folks holdninger, selv om de ikke er tradisjonelle dopingsaker.
SA170221 - Jeg synes nok det er overraskende at det er så stor endring i folks tillit, sier lege Inggard Lereim, som sitter i Norges idrettsforbunds etiske råd, og dessuten er fungerende leder av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
SA170221 - Betyr svarene at folks meninger har endret seg på grunn av det som har skjedd i høst og sommer med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug ?
FV170221 Bjørn Einar Romøren skjønner at folks tiltro er svekket.
FV170221 - Vi ser i denne målingen en tendens over tid at folks holdninger til doping i skiidretten har endret seg.
FV170221 - Vi må stikke fingeren i jorden og innse at vi har hatt to saker som har påvirket folks holdninger, selv om de ikke er tradisjonelle dopingsaker.
FV170221 - Jeg synes nok det er overraskende at det er så stor endring i folks tillit, sier lege Inggard Lereim, som sitter i Norges idrettsforbunds etiske råd, og dessuten er fungerende leder av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
FV170221 - Betyr svarene at folks meninger har endret seg på grunn av det som har skjedd i høst og sommer med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug ?
DB170221 - Jeg føler meg skyldig for at jeg ikke levde opp til folks forventninger.
DB170221 Støtte som kan gi makt til å gjennomføre tradisjonell høyrepolitikk, men forankret i folks frustrasjon over lønnsnedgang, arbeidsledighet, frykt for islam og innvandring og en følelse av å ha blitt forlatt av globaliseringens vinnende eliter.
DB170221 Erna Solberg mener partiet « bygger opp fiendebilder » og « spiller på folks uro ».
DB170221 Budskapet printes på kaffekrus og er beskrivelsen til folks vekkerklokker på smarttelefoner - slik at budskapet kommer opp når alarmen går av.
BT170221 Konserter og underholdning er det som skal krydre verdensmønstringen for en av verdens mest dopingbefengte idretter, og smøre folks godvilje.
AP170221 Bjørn Einar Romøren skjønner at folks tiltro er svekket.
AP170221 - Vi ser i denne målingen en tendens over tid at folks holdninger til doping i skiidretten har endret seg.
AP170221 - Vi må stikke fingeren i jorden og innse at vi har hatt to saker som har påvirket folks holdninger, selv om de ikke er tradisjonelle dopingsaker.
AP170221 - Jeg synes nok det er overraskende at det er så stor endring i folks tillit, sier lege Inggard Lereim, som sitter i Norges idrettsforbunds etiske råd, og dessuten er fungerende leder av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet ( FIS ).
AP170221 - Betyr svarene at folks meninger har endret seg på grunn av det som har skjedd i høst og sommer med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug ?
AA170221 Han filmet dessuten ansatte ved Sør-Trøndelag tingrett og la ut meldinger hvor han hevdet at de misbrukte sin stilling, at de var kaldblodige mordere og at domstolen var en trussel mot folks sikkerhet.
VG170220 Erna om Sp-Trygves suksess : Utnytter folks uro og tegner skremmebilder ¶
VG170220 Statsminister Erna Solberg mener på sin side at Vedum utnytter folks uro og tegner skremmebilder.
SA170220 Favoritter : Ikke godt å si, men de som kommer seg videre vil ha gode muligheter til å gå seg inn i folks hjerter.
DB170220 Men det må være mulig å diskutere praktiske utfordringer uten å kalle noen for uekte kjønn, mistenkeliggjøre folks motiver og legitimere diskriminering.
DA170220 Helsedirektoratet påpeker at « noen bestemmelser som åpner for mer fleksibel arealutnyttelse, vil kunne ha negativ innvirkning på folks helse ».
BT170220 Favoritter : Ikke godt å si, men de som kommer seg videre vil ha gode muligheter til å gå seg inn i folks hjerter.
VG170219 Erna om Sp-Trygves suksess : Han utnytter folks uro ¶
DB170219 Her ligger det hauger med elektrisk utstyr som har forårsaket store skader på folks hjem.
VG170218 Det er slik man gjør på møtene til Nasjonal Front, de som lever av folks misnøye, hvor de spiller på hat og responderer med å bue når noen gjør noe de ikke liker.
VG170218 Erna om Sp-Trygves suksess : Han utnytter folks uro ¶
FV170218 På hyller og bord var det lysestaker og andre gjenstander som brukes i folks religiøse liv.
DN170218 - Mange sier at kriger starter i folks hoder.
DB170218 Presidentens apparat har også, i samarbeid med Det republikanske partiet, startet en meningsmåling på folks tillit til den etablerte pressen.
DB170218 - Denne typen utstyr kan true folks privatliv.
DB170218 - Hva kan du si om det norske folks forhold til vin i 2017 ?
DB170218 Hvordan skal slike forslag gjøre folks liv bedre ?
DA170218 - Mange sier at kriger starter i folks hoder.
BT170218 Du kaller det falske nyheter og kjefter på oss som om vi var barn fordi vi stiller spørsmål på det amerikanske folks vegne, tordnet Smith i fredagens program.
BT170218 Du kaller det falske nyheter og kjefter på oss som om vi var barn fordi vi stiller spørsmål på det amerikanske folks vegne, tordnet Smith i fredagens program.
AP170218 På hyller og bord var det lysestaker og andre gjenstander som brukes i folks religiøse liv.
AA170218 På hyller og bord var det lysestaker og andre gjenstander som brukes i folks religiøse liv, skriver Aftenposten.
AA170218 Du kaller det falske nyheter og kjefter på oss som om vi var barn fordi vi stiller spørsmål på det amerikanske folks vegne, tordnet Smith i fredagens program.
AA170218 | Erkebiskop beskylder Trump for å leke med folks liv ¶
VG170217 Erna om Sp-Trygves suksess : Han utnytter folks uro ¶
DN170217 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil vurdere hvorvidt loven må strammes til for å hindre at folks privatøkonomi blir avgjørende for om en sak prøves for retten.
DN170216 - Disse brutale inngrepene i folks økonomiske trygghet kunne vært unngått.
AP170216 Rike folks problemer er også problemer, når dagligdags mammadrama blir til mord.
DN170215 Staten hevder en slik overtakelse skal trygge folks pensjonsmidler.
AA170215 Dette er Datatilsynet skeptisk til og mener at det åpner for å gi andre innblikk i folks privatliv.
VG170214 Fillon faller dessuten denne måneden ti prosentpoeng i en kartlegging av folks politiske sympatier.
VG170214 Til sammenligning regnes ikke bønder, fiskere og syltetøyfabrikkanter som spekulerer i folks næringsbehov for mathaier.
VG170214 Noen vil kanskje hevde at folks mulighet til boliglån er vel så viktig som fri formgivning av slikkerier.
DN170214 Dette er Datatilsynet skeptisk til og mener at det åpner for å gi andre innblikk i folks privatliv.
DB170214 Dette er Datatilsynet skeptisk til og mener at det åpner for å gi andre innblikk i folks privatliv.
DA170214 - Dette forslaget vil blant annet innebære at E-tjenesten samler inn opplysninger om store deler av det norske folks aktivitet på internett, som de lagrer i en enorm database.
BT170214 En del forskning viser imidlertid at folks moralske holdninger påvirkes av hvem det er som oppnår fordel, og dette kan også påvirke synet på korrupsjon, ifølge NHH-professor og korrupsjonsforsker Tina Søreide. − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordeler til lokale bedrifter og
BT170214 En del forskning viser imidlertid at folks moralske holdninger påvirkes av hvem det er som oppnår fordel, og dette kan også påvirke synet på korrupsjon, ifølge NHH-professor og korrupsjonsforsker Tina Søreide. − Her i Bergen - som mange andre steder - kan det tenkes at patriotiske holdninger rundt fordeler til lokale bedrifter og
AA170214 Dette er Datatilsynet skeptisk til og mener at det åpner for å gi andre innblikk i folks privatliv.
VG170213 OL-vinneren er bekymret med tanke på folks oppfatninger om toppidrettsutøvere.
VG170213 White folks : " You're too sensitive !
VG170213 " White folks , also : " A 30s clip slating blackface is WHITE GENOCIDE ! "... http://t.co/vJOqHlLEOL ¶
SA170213 Under nominasjonsmøte ble det advart fra talerstolen mot at Høyre ville miste en formidabel stemmesanker og en person som evner å appellerte til vanlige folk og til folks følelser, ved å velge bort den tidligere Oslo-ordføreren Fabian Stang.
DN170213 Under nominasjonsmøte ble det advart fra talerstolen mot at Høyre ville miste en formidabel stemmesanker og en person som evner å appellerte til vanlige folk og til folks følelser, ved å velge bort den tidligere Oslo-ordføreren Fabian Stang.
DA170213 - Den handlet om folks forhold til narkotika, men de det gjaldt ble ikke framstilt som ofre.
BT170213 Det er en inngripen i folks ve og vel og trygghetsfølelse.
AP170213 Internasjonale undersøkelser har vist at folks tillit til de tradisjonelle mediene er oppsiktsvekkende lav.
AP170213 Internasjonale undersøkelser har vist at folks tillit til de tradisjonelle mediene er oppsiktsvekkende lav.
AA170213 Under nominasjonsmøte ble det advart fra talerstolen mot at Høyre ville miste en formidabel stemmesanker og en person som evner å appellerte til vanlige folk og til folks følelser, ved å velge bort den tidligere Oslo-ordføreren Fabian Stang.
DB170212 Og fremfor alt : Er det egentlig et holdbart rettslig grunnlag for så omfattende inntrengning i folks privatsfære ?
VG170211 » Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
VG170211 På en måte dreper det folks forstand, sier han.
SA170211 Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
DN170211 Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
DB170211 Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand ¶
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand ¶ ¶
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand ¶
DB170211 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand ¶
DB170211 På en måte dreper det folks forstand, sier han.
DB170211 Definisjonen av maskulinitet er også noe han spøker med, som han egenhendig har klart å endre folks oppfatning av.
AP170211 Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
AP170211 På en måte dreper det folks forstand, sier han.
AA170211 Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
AA170211 Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
AA170211 Snowden, som tidligere jobbet for det amerikanske etterretningsbyrået NSA, har bodd i eksil i Russland siden 2013 etter at han avslørte amerikansk masseovervåking av folks nettkontoer og mobiltelefoner.
AA170211 På en måte dreper det folks forstand, sier han.
DB170210 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand ¶
DB170210 En slik halvering av makstiden kan like fullt være en legitim avveining, ved at man sier at det er bedre totalt sett at man konkluderer raskere om folks arbeidsevne, og så får dem ut i ( i hvert fall delvis ) jobb - selv om noen får høyere trygd enn de ellers ville fått.
DB170210 | Apple-sjefen mener falske nyheter dreper folks forstand ¶
DB170210 Hvis Cambridge Analytics hadde påvirket folks Facebook-feed, hadde det vært en reel mulighet.
DA170210 - Det burde absolutt være en øvre rente, og det burde være mer informasjon tilgjengelig om folks gjeld og bedre kredittsjekk, sier han.
BT170210 Denne uken gikk statsminister Erna Solberg til angrep på Sp, og mente at partiet utnytter folks uro og tegner skremmebilder.
AA170210 Også Erna Solberg sa tidligere denne uken til VG at hun mener Sp utnytter folks uro og tegner skremmebilder.
VG170209 Den beste kriminalitetsforebygging er å delta i folks dagligliv, stoppe opp, lytte til et problem, påvirke i små drypp, og skape nærhet.
SA170209 Hun mente partiet utnytter folks uro og tegner skremmebilder.
DB170209 Justisminister Amy Adams sier torsdag at dommene kan dukke opp når folks rulleblad blir sjekket, og det har i noen tilfeller utelukket personer fra jobber som krever rent rulleblad.
DB170209 Det gjør de fordi de får viktig informasjon og godt selskap - men også nettopp fordi radioen har tilpasset seg folks hverdag.
AP170209 Hun mente partiet utnytter folks uro og tegner skremmebilder.
AA170209 Justisminister Amy Adams sier torsdag at dommene kan dukke opp når folks rulleblad blir sjekket, og det har i noen tilfeller utelukket personer fra jobber som krever rent rulleblad.
AA170209 Denne uka gikk statsminister Erna Solberg til angrep på Senterpartiet og mente partiet utnytter folks uro og tegne skremmebilder.
VG170208 | Erna om Sp-Trygves suksess : Utnytter folks uro og tegner skremmebilder ¶
VG170208 - Vi må endre folks holdninger.
DN170207 - Hun starter jobben med null troverdighet innen departementet hun selv skal lede og uten det amerikanske folks tillit, sa demokraten Patty Murray før avgjørelsen ble tatt.
AP170207 - Konflikten ødelegger folks liv.
AP170207 - Kunsten vi kommer til å vise frem her skal løfte folks interesse for havet, sier kurator for prosjektet, Hilde Methi.
SA170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet, vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
DN170206 Jeg ønsker bare å finne opp og utvikle teknologi som vil forbedre folks liv.
DB170206 Kaluza tror det er folks reaksjoner på dobbeltmoral som har gjort kontoen såpass populær.
BT170206 For demokratiet, for folks mulighet til uavhengig innsikt i samfunnsutviklingen og de politiske prosessene, for muligheten til å demme opp for falske nyheter og manipulasjon - ja, for det vi kan kalle sentrale verdier i det norske samfunnet, vil en svekkelse av norskprodusert journalistikk være svært skadelig.
AP170206 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
AA170206 - Hvordan skal vi som fellesskap og personer være lys og salt i møte med lidelse, urett og menneskers og folks smertefulle historie ?
AA170206 - Folks smertefulle historie ¶
DB170205 Ikke minst har frasen « Nobody puts baby in the corner » og parets dansefremførelse med det kjente løftet, brent seg fast i folks minner - selv 30 år etter at filmen kom ut.
BT170205 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
BT170205 Gulbransen mener det mest effektive tiltaket er å påvirke folks holdninger og atferd, fremfor forbud, for eksempel mot plastposer.
VG170204 I begge tilfellene visste LO at den Ap-ledede regjeringen ikke var ute etter å lure dem, men tvert om gjorde det som var nødvendig for å sikre vanlige folks økonomi inn i fremtiden.
DB170204 Når Listhaug snakker om oss som en haug med parasitter, som uansett ikke hører hjemme i Norge fordi vi er innvandrere, er det klart at det har en stor innvirkning på folks oppfatning.
AP170204 STOYAN NENOV ¶ Folks kamp mot korrupsjon ¶
AP170204 Mangelen på fred og sikkerhet er det somaliske folks største savn, mener Uppsala-forskeren Bereketeab.
AP170204 | Å forandre folks hverdag Hadia Tajik ¶
AA170204 I dag gjøres et tappert forsøk på å bevare det sørsamiske språket, slik at det igjen kan bli en del av folks hverdag.
VG170203 - Dette er ikke bare en krig mellom land, men også innad i land hvor de som sitter med makten ikke har folks støtte.
VG170203 Men han mener det er fult mulig å ivareta folks personvern og samtidig innføre et digitalt grenseforsvar : ¶
DB170203 - Nå skal vi holde kursen og ha oppmerksomhet på et Norge hvor vi får ulikhetene ned, får sterkere virkemidler for å få folk i jobb, sikrer folks trygghet på jobb, og sørger for utvikling i hele landet og ikke en sentralisering som virker mot gjør at vi ikke får tatt alle mulighetene vi har i Norge i bruk, sier Ap-lederen.
AP170203 Også da bar byggene preg av forfall, men ikke så mye av området måtte stenges av hensyn til folks sikkerhet.
DB170202 Dette handler om folks trygghet i hverdagen, kriminalitetsforebygging og om signaler vi sender ut til resten av verden, ved at personer som får avslag eller begår kriminalitet blir sendt ut, sier hun.
DB170202 - Dette handler om folks trygghet i hverdagen ¶
DB170202 - Styrkingen skal komme hele landet til gode, og vi vil senke tersklene for folks kulturbruk, sier Trettebergstuen.
BT170202 De ferdigskrevne notatene begrenser folks egen tenkning.
BT170202 De ferdigskrevne notatene begrenser folks egen tenking, skriver Jon Arne Løkke.
AP170202 Da ser vi at det har en effekt å pusse opp filialer, lage biblioteket mer på folks premisser, lage sosiale rom og gjøre de mer åpne ved at folk kan låse seg inn selv, sier Hansen.
VG170201 Bekymringa for folks kaffedrikking var også en gjenganger i mange år, til tross for at forbruket var lavere enn i dag.
SA170201 Den Norske Turistforening ( DNT ) og andre organisasjoner kan også gi innspill til utbyggingsplaner de synes er ødeleggende for naturen og folks muligheter til å bruke den.
DB170201 - Vi kan ikke ha det slik at norske folks sparepenger bidrar til undertrykking og okkupasjon, sier Raadim.
DB170201 Bekymret for folks sikkerhet ¶
DB170201 I tried to warn folks . http://t.co/j3GTtO906o ¶
BT170201 Donald Trumps presidentskap har satt fyr på folks politiske følelser.
BT170201 Donald Trumps presidentskap har satt fyr på folks politiske følelser.
BT170201 Den Norske Turistforening ( DNT ) og andre organisasjoner kan også gi innspill til utbyggingsplaner de synes er ødeleggende for naturen og folks muligheter til å bruke den.
AP170201 Den Norske Turistforening ( DNT ) og andre organisasjoner kan også gi innspill til utbyggingsplaner de synes er ødeleggende for naturen og folks muligheter til å bruke den.
SA170131 Det vi reagerer mest på er at dette griper såpass radikalt inn i folks eiendom og kostnader uten at saken kommer til formell høring i kommunene, sier leder i KMU, Per A.
DB170131 « Regjeringen har glemt at debatten om ulv handler om folks hverdag.
DB170129 Ifølge kilder som CNN har snakket med, skal personer som jobber ved grensekontrollene også be om å få kontaktene som er lagret på folks mobiltelefon.
AP170129 - Man er veldig opptatt hva muslimske ledere og offisielle talerør sier og mener, men det er nok vel så viktig å se hvordan religionen oppfattes i folks hverdag.
AP170129 - Man er veldig opptatt hva muslimske ledere og offisielle talerør sier og mener, men det er nok vel så viktig å se hvordan religionen oppfattes i folks hverdag.
DB170128 Folks interesse for hvordan livet leves på maktens tinder virker utømmelig.
BT170127 | Bergensbedrift har gjort montering til millionbutikk ¶ Folks tidsklemme og frykt for bruksanvisninger er blitt til god butikk for Montera AS.
AP170127 Han undervurderer vanlige folks evner når han sier at det å satse på « gunstige skatter » til de aller rikeste er det samme som å satse på innovasjon.
SA170126 Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at folks disponible inntekter steg med 0,6 prosent.
FV170126 Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at folks disponible inntekter steg med 0,6 prosent.
DN170126 - Vi følger nøye med på « Admiral Kuznetsov » mens det lusker seg tilbake til Russland ; et skammens skip hvis oppdrag kun har forlenget det syriske folks lidelse, sier han i en uttalelse.
DB170126 Det er tilnærminger regjeringen bidrar til, og som er langt mindre inngripende enn å redusere folks mobilitet.
DB170126 Jeg er ikke med på « Farmen » for å rendyrke folks oppfatning av meg, tvert imot.
BT170126 Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at folks disponible inntekter steg med 0,6 prosent.
AP170126 For å stanse utviklingen må vi, ifølge forskerne, øke folks bevissthet om årsakene til at rundt 300 arter nå er utrydningstruet.
AP170126 Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at folks disponible inntekter steg med 0,6 prosent.
AP170126 Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at folks disponible inntekter steg med 0,6 prosent.
SA170125 - USA, som har vært en fanebærer for demokrati i verden, er nå blitt et mangelfullt demokrati ettersom folks tillit til at offentlige institusjoner fungerer, har falt, slår tankesmia fast i sin årlige demokratirapport.
DN170125 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) sier at Arbeiderpartiet går løs på både næringsliv og vanlige folks penger med skatteskjerpingen på 15 milliarder kroner.
DN170125 - Ja, det skaffer seg inntekter ved å gå løs på vanlige folks lommebøker og på privat norsk kapital.
DB170125 Også der var temaet vanlige folks ydmykelse og tap av menneskeverd i møtet med et fiendtlig og trenerende hjelpeapparat.
BT170125 - USA, som har vært en fanebærer for demokrati i verden, er nå blitt et mangelfullt demokrati ettersom folks tillit til at offentlige institusjoner fungerer, har falt, slår tankesmia fast i sin årlige demokratirapport.
BT170125 - USA, som har vært en fanebærer for demokrati i verden, er nå blitt et mangelfullt demokrati ettersom folks tillit til at offentlige institusjoner fungerer, har falt, slår tankesmia fast i sin årlige demokratirapport.
AP170125 - USA, som har vært en fanebærer for demokrati i verden, er nå blitt et mangelfullt demokrati ettersom folks tillit til at offentlige institusjoner fungerer, har falt, slår tankesmia fast i sin årlige demokratirapport.
VG170124 Astana-forhandlingene er mer militære og får mer direkte konsekvenser for folks liv.
SA170124 Idretten må ha regler som er i samsvar med folks rettsfølelse, mener Therese Johaugs advokat Christian B.
FV170124 Idretten må ha regler som er i samsvar med folks rettsfølelse, mener Therese Johaugs advokat Christian B.
DB170124 Når det gjelder såkalte « glemte sykdommer » som tuberkulose og malaria, er over halvparten av forskningen finansiert av folks skattepenger gjennom bidrag over statsbudsjett, tilskudd og skattelette.
DB170124 Studien viser at vanlig folks støtte eller motstand mot et politisk forslag har liten påvirkning på utfallet.
DB170124 - Jeg ville beskrive sex med andre ord og handlinger, lage bilder og bruke folks fantasi.
DB170124 Anette Trettebergstuen mener det ikke bør være sånn at idrettspersoner og kjendiser skal kunne tjene penger på ulovlig virksomhet som går utover folks liv.
BT170124 Det finnes krefter i politiet som er villige til å bryte ned folks tillit, og skade politiets organisasjon og effektivitet.
BT170124 Idretten må ha regler som er i samsvar med folks rettsfølelse, mener Therese Johaugs advokat Christian B.
AP170124 Idretten må ha regler som er i samsvar med folks rettsfølelse, mener Therese Johaugs advokat Christian B.
SA170123 - Når selv faktiske forhold blir trukket i tvil, så er det problematisk for folks evne til å orientere seg i et demokrati, sier hun til NTB.
DB170123 De enorme mengdene med data om folks handlevaner kan butikkene bruke til å tilpasse seg.
DB170123 Men det blir overdrevent hubristisk å legge uforbeholdent til grunn at « stordataanalyser avdekker hva folk faktisk gjør », når det overveldende flertallet av folks faktiske handlinger på dette området ikke er med i analysen.
DB170123 Det er også gyldig å trekke frem ( slik Brandtzæg gjør ) at man ønsker å måle folks faktiske handlinger istedenfor å basere seg på selvrapportering, som ofte kan gi et skjevt bilde fordi folk ønsker å fremstille seg selv i mer fordelaktig lys.
DB170123 Alle disse punktene er dessuten sårbare for at mønstrene i folks Facebook-bruk kan variere systematisk fra land til land.
DB170123 Ikke minst har frasen « Nobody puts baby in the corner » og parets dansefremførelse med det kjente løftet, brent seg fast i folks minner - selv 30 år etter at filmen kom ut.
BT170123 Det er en grov undervurdering av vanlige folks evne til å tenke selvstendig å tro at de to fagdommerne vil få urimelig stor innflytelse over skyldspørsmålet.
AP170123 Han påpeker at folks lave tiltro til pressen var en del av Trumps strategi i en vellykket valgkamp, men advarer mot at dette ikke nødvendigvis vil være fordelaktig i fortsettelsen.
AP170123 President Donald Trump appellerer blant annet ved å spille på folks misnøye med tradisjonelle medier.
DN170122 - Språkbruken med innvandring og nasjonal suverenitet stemte mye mer overens med folks opplevelser enn økonomispråket, sier Earle.
DB170122 - Det strider med folks rettsoppfatning.
DB170122 Han er kjent for sin eksentriske klesstil, og har ikke problemer med å utfordre folks oppfattelse av kjønn.
AP170122 - Når selv faktiske forhold blir trukket i tvil, så er det problematisk for folks evne til å orientere seg i et demokrati, sier hun til NTB.
AP170122 Hun har også undersøkt folks holdninger til stiftelser, og der kom det frem at ordet « veldedighet » ble brukt seks ganger så mye som « skatteforhold » til å beskrive en stiftelse.
SA170121 En stor og raskt voksende mengde forskning viser at folks temperament, karakteristiske motivasjon og mål, samt egne oppfatninger av seg selv, er sterke forutsigelser om hva de vil føle, tenke og gjøre i fremtiden, og de er effektive hjelpemidler til å forklare hvorfor.
SA170121 En stor og raskt voksende mengde forskning viser at folks temperament, karakteristiske motivasjon og mål, samt egne oppfatninger av seg selv, er sterke forutsigelser om hva de vil føle, tenke og gjøre i fremtiden, og de er effektive hjelpemidler til å forklare hvorfor.
AP170121 Den politiske eliten må innse at de mislykkes i å oppfylle folks forventninger.
SA170120 Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok allerede da til orde for å fjerne ordningen, og pekte blant annet på at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de først opplever at en overgriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent av en jury i lagmannsretten uten at resultatet blir begrunnet.
DN170119 EU vil gjøre det vanskeligere å lagre folks digitale spor, noe som kan ramme det digitale annonsemarkedet.
DB170119 De kan begynne å tette gapet mellom folks behov for rettshjelp og hva de har råd til.
DB170119 Samtidig vil nok slike brev påvirke folks oppfatning av tjenester som Popcorn Time og nedlasting.
SA170118 - Vi håper folks aktive valg rundt hvor de samler sine pensjonskapitalbevis bidrar til at selskaper må presse prisene ned.
FV170118 - Vi håper folks aktive valg rundt hvor de samler sine pensjonskapitalbevis bidrar til at selskaper må presse prisene ned.
DN170118 Det største hinderet til at dette skal bli en bestselger på det norske markedet er det norske folks iver etter firehjulsdrift, noe denne bilen foreløpig ikke har.
DN170118 EU vil gjøre det vanskeligere å lagre folks digitale spor, noe som kan true det digitale annonsemarkedet.
DB170118 I et innlegg på Hackernews rapporteres det nå om en ganske snedig svindel-metode der folks Google-konti er hovedmålet.
BT170118 - Vi håper folks aktive valg rundt hvor de samler sine pensjonskapitalbevis bidrar til at selskaper må presse prisene ned.
BT170118 Og at han avfeier fortvilte folks varsel om klimakatastrofe som « føleri ».
BT170118 Det er en skam at en norsk oljeminister avfeier fortvilte folks varsel om klimakatastrofe som « føleri ».
BT170118 Og at han avfeier fortvilte folks varsel om klimakatastrofe som « føleri ».
BT170118 Det er en skam at en norsk oljeminister avfeier fortvilte folks varsel om klimakatastrofe som « føleri ».
AP170118 - Terroristene bruker folks religiøse tilhørighet som et våpen for å sette grupper i Irak og Syria opp mot hverandre, sa den irakske statsministeren Haider al-Abadi til irakske politikere i Bagdad sist lørdag ifølge Reuters.
AP170118 - Vi håper folks aktive valg rundt hvor de samler sine pensjonskapitalbevis bidrar til at selskaper må presse prisene ned.
DB170117 Politiet er avhengig av folks tillit og egen lokalkunnskap.
DB170117 Nettopp fordi vi så skadepotensial i forhold til beitedyr, folks livskvalitet og jaktrettigheter.
AP170117 DAVOS ( Aftenposten ) : Folks tillit til politikere, medier og business faller, viser nye tall.
AP170117 Bildet fra 2011 er tatt i forbindelse med en kampanje for å øke folks bevissthet om farene med falske, helsefarlige matoljer.
SA170116 Et næringsliv som bryter ned samfunnet og folks helse er ingen tjent med.
FV170116 Både når det gjelder folks inntrykk av politiets tilgjengelighet og responstid er det nedgang for Agderpolitiet fra 2015 til 2016.
DB170116 Da vil vi også slippe tiltak som dette som er veldig inngripende i folks hverdag, påpeker Solbakken.
DB170116 Men for at dieselbilforbudet ikke skal bli oppfattet som symbolpolitikk som griper så til de grader inn i folks hverdag, må effekten kunne dokumenteres.
DB170116 Det er å leke med folks investeringer, og da er det ikke rart at mange føler seg lurt.
BT170116 Å vise frem vanlige folks teser på en bergensk kirkevegg, er en god måte å hedre både Martin Luther og humanismen på.
AP170116 Selv om det kan gjøre hverdagen vanskeligere for mange, jeg må selv la bilen stå i Skien i morgen siden jeg ikke kan kjøre i Oslo, så må førsteprioritet være å ta vare på folks helse, sier Aasland.
AP170116 Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Lien Aasland sier idag han kan forstå folks frustrasjon.
DB170115 Johaug-saken har forandret folks syn på doping i Norge og i Sverige : - Vi møter oss selv i døra, sier Estil ¶
AP170115 - Piratkopiert tobakk kan skade folks helse mye mer, sier Jelena Topoleva-Soldunova fra Folkekammeret, som rådgir nasjonalforsamlingen i blant annet sosiale spørsmål.
AP170115 Jeg har forståelse for at forbud mot å kjøre dieselbil kan skape utfordringer for folks hverdag, og men vi kan heller ikke ha det sånn at barn, eldre og de med luftveislidelser i byen vår må holde seg innendørs fordi lufta er helseskadelig, sier Berg.
AP170115 Regjeringen tar ikke folks hverdagsliv på alvor, sier han og skildrer en statsminister og en klima- og miljøvernminister « som sitter langt unna virkeligheten til folk » og en ulvedebatt som ender opp i « juridiske spissfindigheter ».
AP170115 Ifølge hedmarkspolitikeren vokser Sp fordi Regjeringen « stoler blindt på stordrift » og fører en politikk som fører til økt statlig byråkrati, mer stivbent regelfortolkning » og « fjerner tjenester fra folks hverdag ».
AP170115 Regjeringen tar ikke folks hverdagsliv på alvor, sier han og skildrer en statsminister og en klima- og miljøvernminister « som sitter langt unna virkeligheten til folk » og en ulvedebatt som ender opp i « juridiske spissfindigheter ».
AP170115 Ifølge hedmarkspolitikeren vokser Sp fordi Regjeringen « stoler blindt på stordrift » og fører en politikk som fører til økt statlig byråkrati, mer stivbent regelfortolkning » og « fjerner tjenester fra folks hverdag ».
DB170114 Politikerne undervurderer viktigheten av folks trygghet.
BT170114 GUCCI-KELLY : Kellyanne Conway er meningsmåleren som ville påvirke folks meninger.
DB170113 - I folks hoder vil vinneren av de rittene fremdeles være Armstrong, kommenterte Simeoni i etterkant.
DB170112 I tillegg møtte de det norske folks medmenneskelighet med skjellsord, og en retorikk for øvrig som bare er egnet til å øke fremmedfrykt og fokus på oss selv.
DB170112 - Samtidig har vi forståelse for at folks TV-vaner er i endring.
AP170112 | Krigsdekorasjonsprosjektet er raljering med folks følelser Michel Andvord ¶
FV170111 Obama framholdt at det er troen på fornuft og folks rettigheter framfor makt som har gjort at USA har stått imot « fascisme og tyranniet under den store depresjonen » og har holdt fast på en demokratisk orden etter annen verdenskrig.
DN170111 Obama framholdt at det er troen på fornuft og folks rettigheter framfor makt som har gjort at USA har stått imot « fascisme og tyranniet under den store depresjonen » og har holdt fast på en demokratisk orden etter annen verdenskrig.
BT170111 Jeg tror du blander folks behov med eget ønske om økt lønnsomhet.
BT170111 Det verste er at jeg tror du tror litt på det selv, når du snakker om « folks behov for hage » som du mener må anerkjennes.
BT170111 BESKJED : Jeg tror du blander folks behov med eget ønske om økt lønnsomhet, skriver Lars Ursin til Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS.
DB170110 For folks helse er selvsagt det avgjørende hvilken konsentrasjon de utsettes for, så for å vurdere helsefaren gir det absolutt mening å sammenligne de målte konsentrasjonene innendørs og utendørs.
AP170110 Manning brukte mye av sitt foredrag til å sammenligne folks oppfatning av ulike sider ved innvandring med tallene i statistikken og resultatene fra forskningen.
AP170109 Hun sa i forrige uke til Budstikka at hun har stor forståelse for folks reaksjoner, og at hun er dypt bekymret over det som skjer med bussnettet i Bærum nå.
SA170107 Med bronseplassen fra OL i Rio, i det tredje forsøket, fikk han en plass i det norske folks hjerte.
FV170107 Med bronseplassen fra OL i Rio, i det tredje forsøket, fikk han en plass i det norske folks hjerte.
BT170107 Med bronseplassen fra OL i Rio, i det tredje forsøket, fikk han en plass i det norske folks hjerte.
AP170107 Russlands mål var å undergrave folks tillit til USAs demokratiske prosess og å sverte Clinton, ødelegge hennes valgbarhet og potensielle presidentskap, står det å lese i rapporten.
AP170107 Med bronseplassen fra OL i Rio, i det tredje forsøket, fikk han en plass i det norske folks hjerte.
DN170106 Russlands mål var å undergrave folks tillit til USAs demokratiske prosess og å sverte Clinton, ødelegge hennes valgbarhet og potensielle presidentskap, står det å lese i rapporten.
DN170106 Andreas Thorsheim er en av gründerne bak Otovo, som installerer solceller på folks tak mot månedlige betalinger.
DN170106 Andreas Thorsheim er en av gründerne bak Otovo, som installerer solceller på folks tak mot månedlige betalinger.
BT170106 Russlands mål var å undergrave folks tillit til USAs demokratiske prosess og å sverte Clinton, ødelegge hennes valgbarhet og potensielle presidentskap, står det å lese i rapporten.
BT170106 - Målet var å undergrave folks tillit ¶
FV170105 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere, sier Mark Fields, konsernsjef i Ford Motor Company, i en pressemelding.
DB170105 Å rette pekefingeren mot nordmenns ferie- og fritidsreiser på en slik måte som det gjøres her er ikke egnet til å styrke folks aksept av behovet for miljø- og klimatiltak.
BT170105 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere, sier Mark Fields, konsernsjef i Ford Motor Company, i en pressemelding.
AP170105 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere, sier Mark Fields, konsernsjef i Ford Motor Company, i en pressemelding.
DN170104 - Etter hvert som flere forbrukere over hele verden er blitt interessert i elektrifiserte biler, forplikter Ford seg til å være en av de ledende i å tilby forbrukerne et bredt spekter av elektrifiserte kjøretøy, tjenester og løsninger som gjør folks liv enklere.
DB170104 Det handler om vi skal ha en ulvesone, det handler om tradisjonelle næringsveier og folks liv på bygda.
DB170104 Det å la folk gå fri i påvente av et tilbud ville vært i strid med folks rettsfølelse.
DB170104 Det strider mot folks rettsfølelse. - « Arne » forteller at det hadde vært fint med behandling, men at de ikke har noen behandling å gi ham.
DB170104 Ulikhetene forklares gjerne som uunngåelige konsekvenser av en mer sammenvevd verdensorden, innvandring, den teknologiske utviklingen og endringer i folks ekteskapsmønster.
DB170104 En av fruktene av hans arbeid er Luxembourg Income Study Database ( LIS ), som i dag er en uvurderlig kilde til kunnskap om folks økonomiske status.
DB170104 Atkinson foreslår derfor også en rekke tiltak for å styrke folks kapitalinntekter.
BT170104 Myndighetene må stå imot presset - for det norske folks felles beste, skriver Brede Hangeland og Jon Mørland i denne kronikken.
AP170104 Erdogan sa onsdag at terrorangrepet i Istanbul var et forsøk på å splitte nasjonen, og at staten ikke blander seg inn i folks levemåte.
AP170104 Erdogan sa onsdag at terrorangrepet i Istanbul var et forsøk på å splitte nasjonen, og at staten ikke blander seg inn i folks levemåte.
SA170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi, det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
FV170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi, det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
DB170103 Sammenliknet med folks oppfattelse av Barack Obama, George W.
DB170103 Dette berører veldig mange folks livskvalitet, mener han.
DB170103 Det handler om vi skal ha en ulvesone, det handler om tradisjonelle næringsveier og folks liv på bygda.
BT170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi, det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
AP170103 En ting er tekniske spesifikasjoner og grensesprengende teknologi, det handler også om brukervennlighet og den opplevde nytteverdien i folks liv.
DB170102 De forstår ikke alvoret og at de leker med folks liv ¶
AP170102 Applauderte dere da dere kom på at dere også i år kan få klikk og sidevisninger av skremselspropaganda kombinert med folks dårlige samvittighet ?
AP170102 Populistiske partier, heter det i Pax Leksikon fra 1980, er forankret i « det jamne folks » interesser og virkelighetsoppfatninger.
AP170101 - Terroristene underminerer folks tiltro til regjeringen, og dets evne til å ivareta sikkerhet.
AP170101 - Terroristene underminerer folks tiltro til regjeringen, og dets evne til å ivareta sikkerhet.
AP170101 På 1800-tallet ble det startstedet for folks utfart ¶
AP170101 1900-tallet kom med nye friluftsidealer, og borgerskapets turmål fra 1800-tallet ble nå startstedet for folks utfart.
AP170101 Det vil si sunne alternativer som passer med januar og folks nyttårsforsetter om å spise sunnere.
AA161231 - Gjennom hele sommeren blafret folks ønsker i vinden.
AP161227 Iversen tror det gjør noe med folks holdning til å kildesortere når papiret ikke blir hentet over så lang tid.
DN161226 Så blir det selvfølgelig spennende å se om mildværet påvirker folks reisemønster, sier hun.
AP161220 Wang la vekt på at Norge grundig hadde reflektert over grunnene til at tilliten i det tosidige forholdet mellom landene hadde lidd skade, og at det er oppnådd viktig enighet om å lære av erfaringene og gjenskape tillitsforholdet, « i samsvar med Norges og dets folks interesser ».
BT161217 Etisk sett er jo det å stjele og spre folks historie et overtramp i seg selv.
FV161208 Denne testen er ikke en smakstest, hvis du lurer på hvilke polarbrød som er folks favoritt sjekk her.
AP161203 NAF er likevel fornøyd med budsjettforslaget, og mener det gir mer penger til folks hverdagsreiser.
AP161203 NAF : - Mer penger til folks hverdagsreiser ¶
AP161203 - Så langt ser det ut som om dette budsjettet gir mer penger til folks hverdagsreise, sier Inger Elisabeth Sagedal, som er kommunikasjonssjef i NAF.
SA161124 Stakkars Rennesøybuene som skal bli en del av en kommune som styres av politikere som bryr seg så lite om utkanten, som bryr seg så lite om folks sikkerhet i trafikken, som ignorerer barnefamiliers behov, som viser null forståelse for hva et lokalsamfunn er, og som viser liten respekt for barns oppvekst i trygge omgivelser.
SA161121 | Listhaug til Joner og folks Facebook-aksjon : Vi lar oss ikke stoppe av hylekoret ¶
SA161121 Slik omtaler innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug Joner og folks engasjement på Facebook ; Hylekor.
SA161116 Han har ikke lyktes med å oppfylle det norske folks forventninger om et godt og stabilt A-landslag vi kan være stolte av.
SA161113 De må etableres i folks bevissthet.
AP161113 De må etableres i folks bevissthet.
FV161107 Vi har tenkt at det er en kombinasjon i endring av folks treningsvaner og økt fokus i media.
SA161027 Gunn Anita Lende-Hansen, derimot, skriver at hun ikkje skjønner folks surmuling.
BT161027 Gunn Anita Lende-Hansen, derimot, skriver at hun ikkje skjønner folks surmuling.
AP161027 - Vi ønsker å forenkle folks reisehverdag.
AP161027 Gunn Anita Lende-Hansen, derimot, skriver at hun ikkje skjønner folks surmuling.
AP161025 SAS håper disse forandringene skal by på en så mye bedre reiseopplevelse at det påvirker folks valg av hvilket selskap de velger å reise med.
SA161024 | Staten håver inn 8,3 milliarder på folks boligkjøp ¶
BT161024 | Staten håver inn 8,3 milliarder på folks boligkjøp ¶
AP161024 | Staten håver inn 8,3 milliarder på folks boligkjøp ¶
SA161019 Fysiske tellinger av folks refleksbruk viste nemlig i fjor at kun 31 prosent av voksne bruker refleks i mørket.
FV161019 Man løser ikke noe ved å stenge tilgang på kreditt eller ved å øke beskatning av vanlige folks hus og hjem, uttalte Tore Vamraak, statssekretær i Finansdepartementet, i dag på Norges Eiendomsmeglerforbunds ( NEF ) boligkonferanse.
AP161019 Fysiske tellinger av folks refleksbruk viste nemlig i fjor at kun 31 prosent av voksne bruker refleks i mørket.
AP161019 Man løser ikke noe ved å stenge tilgang på kreditt eller ved å øke beskatning av vanlige folks hus og hjem, uttalte Tore Vamraak, statssekretær i Finansdepartementet, i dag på Norges Eiendomsmeglerforbunds ( NEF ) boligkonferanse.
AP161006 Her er stort og smått av budsjettnyheter som påvirker folks privatøkonomi.
AP161006 Her er stort og smått av budsjettnyheter som påvirker folks privatøkonomi.
DN161002 Vi skal ikke tjene penger på folks forbruk, vi skal ha nullmargin på alt som går gjennom, sier han.
VG160905 Å ikke følge de regler som gjelder for registrering av egen økonomi, påvirker folks oppfatning av dommere som uhildete forvaltere av rettsapparatet.
FV160819 Etter mange år i utlandet, i både Korea og Kina, har de også sett hvordan store miljøutfordringer griper inn i folks hverdagsliv.
SA160818 Vil vi få et mer rettferdig og ivaretakende rettsvesen, samt offentlig forvaltning med kvalitet for mennesket, om folks selvfølelse blir tatt bedre hensyn til ?
SA160818 Ivaretar den folks selvfølelse ?
SA160818 I min masteroppgave i endringsledelse, « Å lede ut fra en autentisk selvfølelse », intervjuet jeg ledere sominkluderer egen og folks selvfølelse i sin ledelsesutøvelse.
SA160815 Det blir tilgjengelig på en annen måte, et objekt man planter i folks hjem blir som å ha en bibel i skuffen.
AP160815 Det blir tilgjengelig på en annen måte, et objekt man planter i folks hjem blir som å ha en bibel i skuffen.
SA160810 Bolig er en av de viktigste rammene rundt folks liv, og det er viktig å vite at her kan man bo i lang tid fremover, forteller Aasen.
FV160810 Bolig er en av de viktigste rammene rundt folks liv, og det er viktig å vite at her kan man bo i lang tid fremover, forteller Aasen.
BT160810 Bolig er en av de viktigste rammene rundt folks liv, og det er viktig å vite at her kan man bo i lang tid fremover, forteller Aasen.
AP160810 Bolig er en av de viktigste rammene rundt folks liv, og det er viktig å vite at her kan man bo i lang tid fremover, forteller Aasen.
SA160712 Utgiverne har også måttet svare på spørsmål om personvern etter at det ble klart at spillet på iOS har muligheten til å få full tilgang til folks google-konto.
SA160617 - Vi vil ikke holde tilbake folks muligheter til å eie en Model S.
AP160617 - Vi vil ikke holde tilbake folks muligheter til å eie en Model S.
FV160616 - Vi vil ikke holde tilbake folks muligheter til å eie en Model S.
SA160604 - Spillerne er helt klart rollemodeller for det nye Belgia, sier sportsskribenten, som likevel er usikker på hvor stor effekten er på folks holdninger på lengre sikt.
AP160604 - Spillerne er helt klart rollemodeller for det nye Belgia, sier sportsskribenten, som likevel er usikker på hvor stor effekten er på folks holdninger på lengre sikt.
AP160523 Organiserte terrorangrep i byer og land som sjelden rammes av terror påvirker folks egen vurdering av risiko i størst grad.
SA160520 « Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse.
FV160520 « Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse.
FV160509 STARTER TIDLIG : Grunnlaget for folks kostholdsvaner legges i barndommen.
AP160414 - Vi ser jo tydelig at folks adferd følger politikernes vedtak, sier hun og sikter til at fedre tar ut kortere permisjon etter Høyre og Frp fikk gjennom en redusert kvote.
AP160409 Man kan ikke planlegge en karrière i politikk, fordi man da må planlegge med folks støtte.
AP160316 - Vi skjønner ikke at det går an å sette til side folks psykososiale helse, sier Holtane-Berge, og bekrefter at Velforeningen vil gå rettens vei for å stanse prosjektet, ¶
BT160315 Vi har gått høyt ut selv, da må vi tåle både press og folks forventninger, mener Fagermo.
BT160314 Kanskje ble det trukket frem i folks stuer da Strømsgodset tok ledelsen.
AP160313 Trettebergstuen understreker at måten vi organiserer arbeidslivet på, er avgjørende for folks mulighet til å kombinere arbeid og familieliv.
AP160303 Del 1 i serien kan du lese her : ¶ Folks uro ¶
BT160225 Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea registrerer at de dystre spådommene for norsk økonomi ikke dempet folks forventninger til boligprisutviklingen.
BT160225 - Det hadde vært mer nærliggende å tro at økende arbeidsledighet og varsel om lavere lønnsvekst ville legge en demper på folks oppfatning av boligprisenes vekstpotensial, sier Reitan.
AP160225 Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea registrerer at de dystre spådommene for norsk økonomi ikke dempet folks forventninger til boligprisutviklingen.
AP160225 - Det hadde vært mer nærliggende å tro at økende arbeidsledighet og varsel om lavere lønnsvekst ville legge en demper på folks oppfatning av boligprisenes vekstpotensial, sier Reitan.
AP160219 Men for å være en nasjon, må vi kunne sikre folks eiendomsrett, ta hånd om sikkerhet og konflikthåndtering.
AP160219 Men for å være en nasjon, må vi kunne sikre folks eiendomsrett, og ta hånd om både sikkerhet og konflikthåndtering.
DA160211 Storhaug spiller på folks følelser og sprer ubegrunnet frykt.
DA160210 - Det er populisme for å slippe å gå til et upopulært tiltak som er viktig for folks helse, sier Søndeland.
DA160210 - Det er populisme for å slippe å gå til et upopulært tiltak som er viktig for folks helse, sier Søndeland.
AP160210 Det er udemokratisk, sier han, og legger til at han synes det vises liten forståelse for vanlige folks hverdagsliv.
AP160210 Professor Bendik Samuelsen ved Institutt for markedsføring ved BI er ekspert på forbrukeratferd, og tror netthandel med mat for de fleste vil være et supplement til folks handel i fysisk butikk.
AP160210 Han viser til at folks dagligvarekjøp ofte er de samme uke etter uke, og at nordmenn flest har mange besøk i butikken i løpet av en uke.
AP160208 Myndighetene må stå imot presset - for det norske folks felles beste, skriver Brede Hangeland og Jon Mørland i denne kronikken.
AP160202 ¶ Det er bra innvandringsminister Listhaug forstår folks uro, men det er ikke hennes jobb å forsterke den.
FV160129 Les folks reaksjon når de ser dette tilbygget !
AP160123 Det er farlig å rangere folks traumer, sier hun.
BT160116 Året etter gikk han konkurs, på grunn av folks ikke stolte på papirstykket.
DA160104 Jeg vil at vanlige folks kulturforståelse også skal aksepteres, ikke avvises.
DA160104 Jeg vil at vanlige folks kulturforståelse også skal aksepteres, ikke avvises.
DA160104> Jeg vil at vanlige folks kulturforståelse også skal aksepteres, ikke avvises.
DA160104> target="avis" href= Jeg vil at vanlige folks kulturforståelse også skal aksepteres, ikke avvises.
DA160104> target="avis" href= target="avis" href= Jeg vil at vanlige folks kulturforståelse også skal aksepteres, ikke avvises.
DA160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Jeg vil at vanlige folks kulturforståelse også skal aksepteres, ikke avvises.