DB171215 Her faller folketallet med 0,2 prosent.
BT171215 Her faller folketallet med 0,2 prosent.
VG171213 - I forhold til folketallet har vi nå færre dødsfall per år enn før.
SA171211 Til sammenligning har folketallet i Norge økt fra 3,8 millioner i 1966 til 5,2 millioner i samme 50 årsperiode og medianalderen er ca. 39 år.
SA171211 I 1966 var folketallet ca. 10 millioner, i 2016 var det økt til ca. 56 millioner.
NL171122 For vi kan slå fast at dersom Bodø Høyre reelt får fortsette å dominere politikken, blir det verken særlig utvikling eller nevneverdig bedring i folketallet .
NL171122 Folketallet har stagnert.
NL171118 Trenden og framskrivingene er at fødselsraten vil nærme seg to barn per kvinne mot slutten av århundret i alle regioner og at folketallet vil flate ut ved om lag elleve milliarder.
VG171117 Nedgangen i folketallet i Nordland og Finnmark skyldes innenlandsk flyttetap til de andre fylkene.
VG171117 I forhold til folketallet var tilveksten størst i Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo.
VG171117 Fylkene Finnmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde størst innenlandsk flyttetap i siste kvartal sett i forhold til folketallet .
VG171117 | Folketallet i Norge nærmer seg 5,3 millioner ¶
VG171117 Folketallet vokser i alle fylkene utenom Nordland og Finnmark.
VG171117 Folketallet ved utgangen av kvartalet var på 5.290.288, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA171117 Nedgangen i folketallet i Nordland og Finnmark skyldes innenlandsk flyttetap til de andre fylkene.
DA171117 I forhold til folketallet var tilveksten størst i Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo.
DA171117 Fylkene Finnmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde størst innenlandsk flyttetap i siste kvartal sett i forhold til folketallet .
DA171117 FOTO : ESPEN IVERSEN ¶ ¶ | Folketallet i Norge nærmer seg 5,3 millioner ¶
DA171117 Folketallet vokser i alle fylkene utenom Nordland og Finnmark.
DA171117 Folketallet ved utgangen av kvartalet var på 5.290.288, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA171116 Bakgrunnen for bystyrets ønske om å sikre og videreutvikle kvalitetene i Trehusbyen er kort fortalt denne : Etter kommunesammenslåingen i 1965 falt folketallet i de sentrumsnære bydeler fra vel 50 000 innbyggere til det halve i løpet av et par ti år.
DA171116 Folketallet har øket jamt, unge flytter til og barnetallet har steget radikalt.
NL171114 I 1964 ble folketallet i Tromsø kommune nær doblet som følge av sammenslåingen med tre omkringliggende kommuner.
DB171111 Folketallet i Polen har en synkende tendens.
VG171110 Fra 2014 til september 2017 har Norge gitt opphold til over 10.000 overføringsflyktninger og er med det det landet i verden som tar imot flest overføringsflyktninger i forhold til folketallet , sier statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor til VG.
DB171103 ( Dagbladet ) : Ikke noe annet land har lavere befolkningstetthet enn Grønland, men med unntak av folketallet , så er det meste enormt på verdens største øy.
NL171101 Folketallet var gjenopprettet på 1600-tallet.
NL171031 Hvis det skjer, og det virker sannsynlig, blir folketallet lagt til grunn.
NL171030 Selv om Finnmark er størst i areal, er folketallet i Troms det dobbelte.
AP171027 Det store volumet forteller oss at vi er de mest flyvende i forhold til folketallet , men også med størst utslipp av Co₂ pr. person.
AP171025 Norge er blant landene i Europa som har hatt høyest innvandring i forhold til folketallet det siste tiåret.
AA171025 Hallo, når man flytter markagrensen slik at et stort boligfelt havner i marka, er det ikke til å unngå at folketallet innenfor markagrensen øker.
AA171012 Regjeringen skriver at Norge er blant landene i Europa som har bidratt mest, både i forhold til folketallet og i antall kvoteflyktninger.
DB171005 Det stadige fallet i folketallet har lenge vært en kilde til bekymring, og mange frykter følgene for samfunnet dersom utviklingen fortsetter.
DB171005 Det er forventet at folketallet vil synke fra 127 millioner i dag til et sted rundt 83 millioner innen år 2100.
NL171002 Som de siste tallene over befolkningsutviklingen i fylket viser, har det vært innflyttingen som i de siste åra har hindret nedgang i folketallet , selv i de største byene i fylket.
AP170927 Nå er det bare de høye fødselstallene som holder folketallet oppe.
NL170926 Nedgangen i folketallet har vært særlig sterk i utkantkommunene, men har flatet noe ut de senere årene på grunn av innvandringen.
NL170926 Det har vært særlig høy vekst i folketallet i storbyregionene.
NL170913 Mindre penger til kommunesektoren vil over tid komme til tvinge frem flere sammenslåinger, ikke minst i Nord-Norge, hvor folketallet i mange kommuner er meget lavt.
DB170913 Opsahl sier at Norge, som på tross av folketallet er Nordens største cruise-marked er et både spennende og også viktig marked for gigantrederiet RCL.
VG170910 SSB har lagt til grunn at innvandringen nesten vil doble folketallet de neste hundre årene.
VG170910 Det er ikke lenge til Norge vil møte et smertepunkt i økonomien ettersom pensjonsforpliktelsene øker, folketallet vokser og oljeøkonomiens fremtid blir mer usikker.
AP170905 Endring i folketallet får konsekvenser for hvor mange boliger, barnehager og sykehjem det er behov for, sier Johansen i en epost.
AP170903 Kanskje reddes småhusmiljøene av folketallet som ikke lenger øker eksplosivt ?
AA170901 Fortsatt flytter tusenvis hvert år fra mindre sentrale kommuner og fortsatt er det forgubbing og nedgang i folketallet i mange småkommuner.
AP170831 Hun viser til at Norges idrettsforbund sier at Oslo, i forhold til folketallet , manglet 500 idrettsanlegg etter 8 år med borgerlig styre.
AP170831 Folketallet er 38.672 personer, som er blant de laveste av Oslos 15 bydeler.
NL170828 ¶ Harstad er en robust kommune i Troms med vekst i folketallet og gode muligheter for utdanning og arbeid, for flere andre kommuner ser det mer dystert ut.
DB170828 Folketallet gikk ned med åtti personer året etter, noe som ifølge ordføreren trolig henger sammen med nedleggelsen.
AP170827 Vordende foreldre, som dem, er akkurat nå hele årsaken til at folketallet i Oslo ikke faller, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170827 Man må tilbake til tidlig 2000-tall for å finne like lav vekst i folketallet , som i disse to kvartalene.
AP170827 I Ullensaker er folketallet økt med 74 prosent siden årtusenskiftet.
AP170827 Flere flytter ut av hovedstaden enn inn nå, men folketallet reddes av at det fødes flere enn det dør, et såkalt fødselsoverskudd.
DN170825 Svakeste vekst siden 2006 ¶ Folketallet i Oslo steg med kun 240 personer i andre kvartal i år, kun takket være vedvarende høy innvandring.
DN170825 Hadde det ikke vært for innvandring hadde Oslo opplevd et fall i folketallet .
DN170825 For landet totalt sett vokste folketallet med 20 000 personer i denne periode.
DB170825 Da er det grunn til å ta seg en vaffel med brunost ( norske verdier ) på det som fortsatt er verdens fineste, folketallet tatt i betraktning, kaffestugu.
DA170825 Fra år 1700 var folketallet i Moss oppgitt til 26 borgere og 51 strandsittere.
AA170825 Selv om folketallet i Trondheim har vokst i mange år, har forbruket vokst mye mer.
AA170825 Sammenliknet med folketallet , er Norge et av de land i verden som har flest kjøpesentre.
NL170821 ¶ KAYAS IDENTITET : Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av h
NL170821 Vi har da skrevet klimagassutslippene som en multiplikasjon av folketallet B og tre intensiteter ; V/B er gjennomsnittlig verdiskapning per innbygger ( verdi-intensiteten ), E/V er energiforbruket per krone skapt verdi ( energi-intensiteten ) og U/E er utslippene for hver enhet konsumert energi ( karbon-intensiteten ).
NL170821 Ideen er at folketallet og de tre intensitetene, verdi-intensiteten som angir økonomisk vekst, energi-intensiteten som angir hvor godt vi utnytter energien vi bruker, og karbon-intensiteten som angir hvor mye klimagasser vi slipper ut i energiproduksjonen, alle er måltall som kan endres mer eller mindre uavhengig av h
NL170821 I perioden 1970-2010 var vekstraten i folketallet 1.5 prosent per år, verdiskapningen økte også 1.5 prosent, energi-intensiteten avtok 0.9 prosent, mens endringen av karbon-intensiteten globalt var tilnærmet lik null.
NL170821 I det lange løp, når vekstraten i folketallet og i verdiskapningen avtar, kan utslippene reduseres mot en likevekt med alle vekstrater lik null.
NL170821 Den faktoren som synes minst uavhengig av de andre er folketallet , for erfaring viser at befolkningsveksten ikke lar seg stanse uten en betydelig økonomisk vekst i fattige regioner.
DB170821 I forhold til folketallet mottok Norge 0,7 asylsøkere per 1.000 innbyggere det siste året, hvilket er på nivå med Danmark, men klart under EU-snittet på 2,1.
AP170821 Sett i forhold til folketallet mottok vi 0,7 asylsøkere pr. 1000 innbyggere, noe som er på nivå med Danmark, men vesentlig under snittet i EU på 2,1.
AA170821 I forhold til folketallet mottok Norge 0,7 asylsøkere per 1.000 innbyggere det siste året, hvilket er på nivå med Danmark, men klart under EU-snittet på 2,1.
AA170821 kvartal i år vokste folketallet med 10.600 personer, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170821 kvartal i år vokste folketallet med 10.600 personer, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AP170815 Målinger mandag klokken 13 kunne vise at folketallet i Arendal hadde steget med 20 prosent som følge av arrangementet Arendalsuka.
DN170811 Siden 1992 har folketallet i den lille bygda økt fra drøyt 1600 til 2500 idag.
DB170810 Han er den ubestridte lederen for luoene, som hører hjemme ved Victoriasjøen i vest og utgjør 10 prosent av folketallet .
DA170809 Ti år senere var landskapet dominert av småhus og blokker, og folketallet hadde steget fra 2.500 til 6.000.
AA170807 ¶ Heimdal sentrum : Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes.
AA170807 Trafikken og støyen øker, skolene er fylt til randen, folketallet stiger og de grønne lungene fortettes.
AP170804 Og det er fire ganger så mange som antallet overdoser i Norge, justert for folketallet .
VG170803 Ved valget i 2013 er fylkenes mandattall justert i forhold til folketallet .
AP170803 Regner man med kommunene rundt byen, er folketallet over to millioner.
AP170803 Målt mot folketallet er voldsbølgen i Baltimore verre enn i Chicago - som jevnlig blir hentet frem av president Donald Trump som eksempel på en by uten kontroll.
SA170728 | Den kommende uken dobles folketallet i Førde ¶
BT170728 | Den kommende uken dobles folketallet i Førde ¶
DB170727 Det kan innebære å gi tilskudd til frivillige partnerskap mellom reiselivsaktører og lokale myndigheter, eller til kommuner med stor turistpågang i forhold til folketallet .
AP170727 Målt etter folketallet er hennes « Glade jul » verdens mest solgte plate.
VG170711 Folketallet i Vest-Mosul ble mye høyere enn opprinnelig, ifølge Amnesty fordi IS tvangsflyttet sivile fra landsbyer rundt og fra andre byområder, etter hvert som de måtte trekke seg tilbake.
AA170711 Folketallet i Vest-Mosul ble mye høyere enn opprinnelig, ifølge Amnesty fordi IS tvangsflyttet sivile fra landsbyer rundt og fra andre byområder, etter hvert som de måtte trekke seg tilbake.
DB170627 Dette til tross for at vi til sammen kun har 3 prosent av folketallet .
DB170625 Han sier at vekst i befolkningen flere deler i verden er en trend man har sett lenge, men sier at nye prognoser igjen bekrefter det samme : At folketallet i Europa vil synke.
SA170624 Vi har all grunn til å være stolt av den norske idrettsmodellen som har gjort Norge til en idrettslig stormakt i forhold til folketallet , men Stortingets viktigste bestilling fra idretten er bedre folkehelse.
FV170624 Vi har all grunn til å være stolt av den norske idrettsmodellen som har gjort Norge til en idrettslig stormakt i forhold til folketallet , men Stortingets viktigste bestilling fra idretten er bedre folkehelse.
BT170624 Vi har all grunn til å være stolt av den norske idrettsmodellen som har gjort Norge til en idrettslig stormakt i forhold til folketallet , men Stortingets viktigste bestilling fra idretten er bedre folkehelse.
AP170624 Vi har all grunn til å være stolt av den norske idrettsmodellen som har gjort Norge til en idrettslig stormakt i forhold til folketallet , men Stortingets viktigste bestilling fra idretten er bedre folkehelse.
AA170624 Vi har all grunn til å være stolt av den norske idrettsmodellen som har gjort Norge til en idrettslig stormakt i forhold til folketallet , men Stortingets viktigste bestilling fra idretten er bedre folkehelse.
VG170622 capita, altså i forhold til folketallet .
VG170622 - 329 gull i vinter-OL er mer enn noen andre, selv om vi ikke tar folketallet i betraktning, heter det videre.
DN170620 De utgjør 30 prosent av alle innvandrere her i landet og 4 prosent av folketallet .
AA170620 De utgjør 30 prosent av alle innvandrere her i landet og 4 prosent av folketallet .
BT170613 Norge er et av de land i verden som har flest MS-rammede sett i forhold til folketallet .
AP170613 I Ås tro SSB at folketallet vil øke med ca. 55 prosent i samme periode ( fra ca. 19.500 til 30.500 ). - Én forklaring på veksten i Oslos nabokommuner er at nærhet til by er viktig for bostedsvalg.
AP170613 I Ås tro SSB at folketallet vil øke med ca. 55 prosent i samme periode ( fra ca. 19.500 til 30.500 ). - Én forklaring på veksten i Oslos nabokommuner er at nærhet til by er viktig for bostedsvalg.
AP170612 I Ås tro SSB at folketallet vil øke med ca. 55 prosent i samme periode ( fra ca. 19.500 til 30.500 ). - Én forklaring på veksten i Oslos nabokommuner er at nærhet til by er viktig for bostedsvalg.
NL170531 Ved effektiv kontroll av boplikt/driveplikt vil prisene senkes og åpne opp for stabilisering/øking av folketallet .
NL170531 I Malangen/Balsfjord har barnetallet sunket og folketallet holdt seg så vidt på samme nivå.
DB170530 I hvert fall hvis man regner i forhold til folketallet .
AP170525 Dessuten viser utenriksminister Børge Brende til at Norge er det landet nest etter USA som bruker mest penger på forsvar i forhold til folketallet .
VG170522 Sterke faktorer gjør at folk trekkes til Europa og Vesten : flukt fra forfølgelse, fattigdom og konflikter, koblet med Vestens behov for arbeidskraft til å fylle på der folketallet synker.
SA170519 | Lav vekst i folketallet
AA170519 | Lav vekst i folketallet
AP170517 I forhold til folketallet lå Oslo soleklart på bunnen når det gjaldt statlig støtte til bygging av idrettsanlegg.
BT170515 Folketallet i bydelene per 1.1. 2017 varierer fra 13.751 i Arna til 42.236 i Fana, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
AA170512 I tillegg til gevinster for folkehelsen og klimaet, er økt sykkelbruk nødvendig av hensyn til bymiljøet og for at Trondheim skal kunne innfri forpliktelsen om at bilbruken ikke skal øke i takt med folketallet .
FV170510 Da arbeidet med Sørlandsbanen tok slutt, sank folketallet på Snartemo dramatisk.
BT170502 BALANSE I BOLIGBYGGINGEN : Ifølge nye prognoser trengs det mellom 1200 og 1500 nye boliger hvert år for å dekke veksten i folketallet i Bergen.
VG170426 Det gjør det enda verre å opprettholde folketallet her, beskriver Lundgren.
VG170426 - Jeg håper virkelig at folketallet i Lierne ikke fortsetter og gå ned.
SA170426 Folketallet stiger, utdanningsnivået stiger, innvandring og innflytting stiger og befolkningens kulturinteresse er på linje med landet for øvrig, slik de regionale kulturundersøkelsene viser.
DB170422 Den organiserte aktiviteten er imidlertid ulik fra fylke til fylke med trønderne ( 42 prosent ) som de ivrigste, og innbyggerne i Oslo og Nordland som de færreste i forhold til folketallet ( 26 og 23 prosent ).
FV170420 Sett i forhold til folketallet er det ingen andre større norske byer som har flere boliger for salg.
FV170420 Blant de 15 største byene i Norge er Kristiansand den byen hvor det er flest boliger til salgs i forhold til folketallet .
BT170409 Men vi må i det minste bli behandlet rettferdig i forhold til folketallet , og store deler av Østlandet har jo flotte firefeltsystemet allerede.
DN170405 april sin påstand om at det er ulven som har skylden for svak næringsutvikling og tilbakegang i folketallet i ulvesonen.
VG170404 I stedet kommer folketallet til å fortsette å øke i sentrale strøk, ifølge folketall-fremskrivingene til Statistisk sentralbyrå.
VG170404 Andre kommuner får nedgang i folketallet .
DB170404 - For å være en så stor by som Oslo er interessen for liten i forhold til folketallet .
SA170401 Vi teller 230.000, Norges tredje største byregion, og folketallet vokser.
DB170401 Men om man flytter akutt-tjenesten fra Hammerfest er det nesten det samme folketallet i Vest-Finnmark som har utfordringer med det samme.
DB170330 Tjøme-samfunnet har boplikt, lave boligpriser, høy barnefattigdom og nedgang i folketallet , dersom vi ikke regner inn flyktningene.
VG170326 Fraflytting og en jevn nedgang i folketallet de siste årene - medfører at det ikke lages nok barn og fremtidige elever.
VG170324 Da krympet folketallet i Oslo, mens mange bygder vokste.
DN170324 | Ulvens økonomiske ofre ¶ Folketallet har falt kraftig i ulvesonen siden den ble innført.
DB170323 - Vi har ikke det høyeste tilskuerantallet i Europa, men vi må ta folketallet i betraktning, sier Vasilyev, som påpeker at det bare bor 38 000 mennesker i Monaco.
AP170321 Selv tror hun dagens dramatiske fall i folketallet i Ukraina henger sammen med de harde årene etter Sovjetunionens fall.
AP170321 ODESSA ( Aftenposten ) : I flere europeiske land daler folketallet mye raskere enn fryktet.
AP170321 I den andre enden av skalaen ligger Norge som sammen med Storbritannia og Sverige er de landene i Europa der folketallet ventes å øke mest, ifølge FNs 2015-prognoser.
AP170321 Hun ble superhelt da hun satte baby-rekord i Ukraina - et land som har desperat behov for flere babyer etter katastrofal nedgang i folketallet .
SA170318 Jeg tror ikke så mange tittet på folketallet og tenkte over hva som egentlig er naturlig.
AP170318 Jeg tror ikke så mange tittet på folketallet og tenkte over hva som egentlig er naturlig.
BT170316 Rundt meg produserer venner og kjente barn som om det var fare for folketallet i verden.
DA170313 - Jeg får understreke at dette gjelder relativt, i forhold til folketallet , sier Olstad.
DB170303 - I forhold til folketallet finnes det langt flere hytter her i landet enn i Sverige og Danmark, men det er færrest objekter tilgjengelig for utleie.
VG170302 Oslo hadde 219.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn ved årsskiftet, det er 33 prosent av folketallet .
VG170302 Det er flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo - både i antall og prosent av folketallet .
VG170302 Folketallet samlet økte med 0,9 prosent.
DA170302 Oslo hadde 219.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn ved årsskiftet, det er 33 prosent av folketallet .
DA170302 Det er flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo - både i antall og prosent av folketallet .
DA170302 Folketallet samlet økte med 0,9 prosent i 2016.
AP170302 Oslo hadde 219.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn ved årsskiftet, det er 33 prosent av folketallet .
AP170302 Det er flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo - både i antall og prosent av folketallet .
AP170302 Folketallet samlet økte med 0,9 prosent.
AA170302 Åtte av landets 19 fylker, deriblant folkerike fylker som Oslo, Rogaland og Hordaland, opplevde mindre vekst i folketallet enn året før.
AA170302 Utvandringen får følger for folketallet , som i fjor vokste med 44.300 personer.
AA170302 I motsatt ende av skalaen ligger Akershus, der folketallet økte med 9.800 i fjor.
AA170302 Oslo hadde 219.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn ved årsskiftet, det er 33 prosent av folketallet .
AA170302 Det er flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo - både i antall og prosent av folketallet .
AA170302 Folketallet samlet økte med 0,9 prosent i 2016.
AA170302 I perioden forventes det at folketallet øker med 13 prosent, antall Nav-brukere øker tilsvarende.
AA170228 I løpet av disse 14 årene vokste folketallet i kommunen med drøyt 4 000 innbyggere til om lag 22 500.
VG170225 Optimisme fordi kommunen de siste årene har opplevd at ungdom flytter hjem igjen og at folketallet vokser.
SA170223 Østfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag en liten økning i tallet på inngåtte ekteskap sett i forhold til folketallet , mens det var ubetydelige endringer i de andre fylkene. 278 par av samme kjønn giftet seg i 2016.
SA170223 Østfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag en liten økning i tallet på inngåtte ekteskap sett i forhold til folketallet , mens det var ubetydelige endringer i de andre fylkene. 278 par av samme kjønn giftet seg i 2016, og de fleste av disse vielsene fant sted i Oslo og Akershus. govicinity / Shutterstock ¶
DA170223 Folketallet blir også alt for stort, skal vi tro regjeringens egen anbefaling, som er ti regioner med noenlunde likeverdig fordeling.
BT170223 | Stadig flere innbyggere i Norge ¶ Folketallet i Norge øker og i fjor ble vi 0,9 prosent flere innbyggere.
AP170223 Østfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag en liten økning i tallet på inngåtte ekteskap sett i forhold til folketallet , mens det var ubetydelige endringer i de andre fylkene. 278 par av samme kjønn giftet seg i 2016.
AP170223 Østfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag en liten økning i tallet på inngåtte ekteskap sett i forhold til folketallet , mens det var ubetydelige endringer i de andre fylkene. 278 par av samme kjønn giftet seg i 2016, og de fleste av disse vielsene fant sted i Oslo og Akershus. govicinity / Shutterstock ¶
DA170218 Nordmenn er blant dem i verden som flyr mest i forhold til folketallet .
AP170216 Samtidig har folketallet i utkantkommunene bare gått én vei de siste 40 årene.
AP170216 En beregning Helge Brunborg i SSB har gjort for Aftenposten, viser at mens folketallet i de 150 mest sentrale kommunene har økt med over en million siden 1980, har det gått ned med 60.000 i de 150 minst sentrale.
AP170215 Deler av Oslo har like høy arbeidsløshet som oljekriserammede Stavanger, og både Tromsø og Trondheim har minst like mange statlige arbeidsplasser som Oslo i forhold til folketallet , sier Bøhler som ikke har noe imot å legge nye, statlige arbeidsplasser som ikke er avhengig av tett kontakt med de hovedstadsfunksjonene som bare finnes i Oslo, ut av byen.
AP170215 Deler av Oslo har like høy arbeidsløshet som oljekriserammede Stavanger, og både Tromsø og Trondheim har minst like mange statlige arbeidsplasser som Oslo i forhold til folketallet , sier Bøhler som ikke har noe imot å legge nye, statlige arbeidsplasser som ikke er avhengig av tett kontakt med de hovedstadsfunksjonene som bare finnes i Oslo, ut av byen.
AP170211 Siden 1991 har folketallet i de vakre, ressursrike og livsviktige østlige delene av Russland falt med minst 30 prosent.
AP170211 Siden 1991 har folketallet i de vakre, ressursrike og livsviktige østlige delene av Russland falt med minst 30 prosent.
DN170209 - Innvandrere holder folketallet oppe i mange kommuner og er derfor bare en god ting for disse kommunene, sier Johansen.
SA170207 | 30 år uten nye basseng ¶ Folketallet i Sandnes er nesten doblet siden forrige gang kommunen bygde nytt basseng for over 30 år siden.
AP160909 Noen kommuner går motsatt vei : Tynset vil redde folketallet med flyktninger ¶
BT160707 Det er i stor grad de samme kommunene som opplever nedgang i folketallet som vil oppleve en sterk aldring.
BT160707 Den nasjonale veksten ligger på over 20 prosent fra 2016 til 2040, men en fjerdedel av kommunene kan komme til å oppleve nedgang i folketallet .
AP160621 Det bidrar i neste omgang til å holde snittalderen nede og folketallet oppe i Oslos forstadskommuner.
AP160621 I dag er folketallet 5,2 millioner.
AP160621 Befolkningsfremskrivingen i 2014 la til grunn at folketallet i Norge fortsetter å vokse hele dette hundreåret.
AP160516 Viktigere enn folketallet tilsier ¶
AP160516 Til tross for at vi er langt viktigere i FN enn folketallet tilsier, at Norge er et av verdens aller rikeste land og at vi sitter på et av verdens største statlige fond.
AP160505 Vi kan se til Paris, der folketallet i sentrum er lavere i dag enn i 1901.
AP160313 Norske politikere er opptatt av at kvinner skal føde mange nok barn til at folketallet ikke synker - og de er opptatt av å motvirke ufrivillig deltid.
AP160229 I dag har andelen sunket til 3,5 prosent av folketallet , og tallet har nå duppet under 11 millioner, ifølge CMS.
SA160219 Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen, mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.
AP160219 Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen, mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.
AP160206 I forhold til folketallet , har Norge tatt i mot svært mange.
AP160116 Men det er en viktig forskjell på folkestrømmen da og nå : Innvandringen er i dag mye større enn utvandringen slik at det er nettoinnvandring i dag, og folketallet øker og er mer enn dobbelt så stort som den gangen.
AP160116 Med utgangspunkt i folketallet var utvandringen fra Norge mellom 1900 og 1910 høyere enn i alle land i Europa, med mulig unntak for Irland.
AP160116 Dette var mer enn en tredjedel av folketallet midt i perioden, ifølge historisk statistikk fra SSB.
AP160116 Andelen av befolkningen som dro var altså større for 100-150 år siden ettersom folketallet var under halvparten så stort som i dag.
AP160116 - Tallet tilsvarer omtrent folketallet i hele Porsgrunn kommune som er nesten 36.000, sier Tønnessen.
AP160116 oktober i fjor hadde folketallet passert 5,2 millioner.
AP160110 Sørstatene hadde det høyeste folketallet med 100 millioner innbyggere og den klart høyeste veksten i absolutte tall, selv om vest hadde den høyeste relative veksten.
AP160110 Folketallet økte også i Midtvesten og i nordøst, men langt saktere enn i de to andre regionene.