BT171218 Catalonias landflyktige, avsatte regjeringssjef Carles Puigdemont vil gjøre torsdagens valg til ny folkeavstemning .
DN171217 Det venstreorienterte partiet Catalunya en Comu, som er imot løsrivelse, men for at det skal avholdes en folkeavstemning om spørsmålet, ligger an til å få mellom åtte og elleve seter.
DN171217 * I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania.
DN171217 oktober en folkeavstemning der over 90 prosent stemte for uavhengighet.
DN171217 For to år siden var det folkeavstemning om sammenslåing mellom kommunene Bjugn og Ørland.
NL171215 Selv om dette spørsmålet ikke har vært oppe til folkeavstemning , er det sannsynlig at mange, kanskje mer enn halvparten er skeptisk til dette.
DN171212 I september slo domstolen fast at Mas og åtte andre tidligere katalanske ledere skal betale drøyt 50 millioner kroner for å dekke utgiftene til en folkeavstemning de holdt i 2014.
DN171212 Den tidligere katalanske presidenten Artur Mas er blant lederne som blir holdt personlig ansvarlige for å dekke utgiftene til en folkeavstemning som ble holdt i 2014.
VG171207 Catalonias forsøk på å løsrive seg fra resten av Spania gjennom en folkeavstemning som Spania anser som ulovlig og udemokratisk, endte med at regjeringen i Madrid sparket Catalonias president og oppløste hans regjering.
SA171205 Forsand kommune har aldri gjennomført folkeavstemning i saken.
VG171204 Før underhuset i parlamentet i Canberra tar juleferie håper alle de store partiene å få vedtatt en lov om likekjønnet ekteskap etter at et klart flertall stemte for dette i en folkeavstemning nylig.
DB171204 Før de tar ferie håper alle de store partiene å få vedtatt en lov om likekjønnet ekteskap etter at et klart flertall stemte for dette i en folkeavstemning nylig.
DB171204 Rapporten kommer i samme måned som Australia med klart flertall stemte i en folkeavstemning for å tillate homoekteskap.
AP171204 Før de tar ferie håper alle de store partiene å få vedtatt en lov om likekjønnet ekteskap etter at et klart flertall stemte for dette i en folkeavstemning nylig.
VG171203 Advarslene mot å avholde en kurdisk folkeavstemning kom fra alle kanter : Bagdad, Tyrkia, EU, USA.
DB171203 I en folkeavstemning i regionen Catalonia 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania.
DB171203 oktober trosset lederne i Catalonia myndighetene i Madrid og holdt en folkeavstemning der over 90 prosent stemte for uavhengighet.
DB171203 Som folkeavstemning hadde dette ingen demokratisk verdi.
DB171203 De utlyste folkeavstemning 1. oktober, som ble kjent i strid med Grunnloven og som ikke hadde noen demokratiske garantier.
DB171203 De er for lovlig folkeavstemning om uavhengighet, men mot uavhengighet.
AP171129 Bakgrunn : Bitter folkeavstemning om homofilt ekteskap splitter Australia ¶
VG171128 Vant en knepen seier i en folkeavstemning i april 2017, som ga ham sterkt utvidet makt.
DB171128 Etter en folkeavstemning hvor et klart flertall stemte for legalisering, ble det norske brennevinsforbudet opphevet i 1927, og Vinmonopolet regulerer som kjent i dag omsetning av vin og brennevin.
DA171128 52 prosent svarer at de ville stemt ja til EØS om det ble holdt en folkeavstemning i morgen. 27 prosent svarer nei på det samme spørsmålet, og 21 prosent sier de ikke vet.
AP171128 2 ) Vi kan ikke vite hva « lokalbefolkningen » mener uten en demokratisk folkeavstemning .
DA171124 Innbyggerundersøkelsen er en slags erstatning for folkeavstemning i forsøket på å hurtigsammenslå landets fylker, og bør gi fylkespolitikerne klare signaler sammen med høringssvarene som leveres inn i dag.
AP171121 Da var det en folkeavstemning .
AP171120 På sitt verste er folkeavstemning et bedrag, der folk lures til å tro at de bestemmer over egen fremtid.
VG171119 For det trenger han : I april fikk han et marginalt flertall i en folkeavstemning om økt makt til presidenten.
NL171119 Hvorfor er politikerne så redde for å ha en demokratisk folkeavstemning om bompenger ?
AP171119 « Vi sippet litt », sier Jens i TV-episoden, « det er rimelig etter å ha tapt en folkeavstemning ».
AP171119 Men det å mislykkes i en folkeavstemning var ham helt fremmed.
AP171119 Anne Perkins, en kjent og anerkjent kommentator i den britiske avisen The Guardian, fremholder at feilen David Cameron gjorde var ikke å ta innover seg den store risikoen han tok ved å åpne opp for folkeavstemning om fortsatt britisk medlemskap i EU.
VG171117 I Bolivia tapte populistlederen Evo Morales i fjor en folkeavstemning som ville latt han bli ved makten til 2025.
DB171117 Folkeavstemning : Australia sier ja til likekjønnet ekteskap ¶
VG171115 Men en pris på over 100 millioner dollar av skattebetalernes penger for en ikke-bindende folkeavstemning er en opprørende bruk av offentlige midler, sier Ng til VG.
VG171115 Avstemningen har vært svært betent, også blant de på ja-siden : Flere har tatt til orde for at menneskerettigheter ikke bør være gjenstand for en folkeavstemning , men at det heller burde gått rett til nasjonalforsamlingen.
AP171112 Tilbake i Boston er byrådsleder Cooper ikke spesielt sulten på en ny folkeavstemning .
AP171112 Mange katalanere har vært misfornøyde med Madrid i mange år, men situasjonen ble først satt på spissen etter at de lokale myndighetene gjennomførte en folkeavstemning som de mente ga dem legitimitet til å bryte ut av Spania.
AP171110 I fjor vedtok delstatsforsamlingen å avskaffe dødsstraff, men velgerne overstyrte dem i en folkeavstemning .
VG171109 I 1979 ble et nytt selvstyre-statutt vedtatt ved folkeavstemning ( det forrige var fra 1932, men ble avskaffet av Franco etter den spanske borgerkrigen ).
VG171109 Den endelige teksten, som ble sendt til folkeavstemning i 2006, var svært forskjellig fra det katalanske forslaget, men ble likevel vedtatt ved avstemning.
VG171109 Da det ikke hadde vært mulig å få til en avtale om folkeavstemning med Spania, forsøkte den katalanske regjeringen å gjøre stortingsvalget i Catalonia i 2015 om til et folkeavstemningsvalg.
AP171109 Vi trenger en folkeavstemning om kongehuset Kristoffer R.
AP171109 Mer enn 30 prosent er fremdeles en stor andel av befolkningen, og jeg mener derfor at vi trenger en folkeavstemning om vi virkelig ønsker å kalle oss et demokratisk land som resten av verden kan se opp til.
AP171109 En folkeavstemning er noe alle burde kunne stille seg bak, både om du er for og imot.
AP171109 Dette viser at kongehuset står sterkt i Norge og at en folkeavstemning ville ønsket å beholde kongehuset.
AP171109 Da det i 1905 ble gjennomført en folkeavstemning om monarkiet, var det bare menn over 25 år som kunne stemme.
AP171109 Aftenposten skrev nylig at svenske republikanere arbeider for en folkeavstemning om det svenske monarkiets fremtid.
DN171108 Katalanerne stemte tidligere i høst for løsrivelse fra resten av Spania, i en folkeavstemning som ifølge myndighetene i Madrid var ulovlig.
VG171107 Vi trenger ikke å provosere fram en konflikt, sa Matvienko og antydet at det kanskje ville være riktig med en folkeavstemning om spørsmålet.
AP171104 « Vi kommer til å drive frem en avgjørelse gjennom en rådgivende folkeavstemning om en ny statsskikk.
AP171104 | Svenske republikanere vil ha folkeavstemning om monarkiets fremtid i Sverige ¶
AP171104 Nå har de lagt en strategi for å få en folkeavstemning om kongehusets fremtid.
AP171104 Kong Karl Gustaf og dronning Silvia kan risikere å få oppleve en folkeavstemning om monarkiets fremtid om få år.
AP171104 Ifølge den svenske grunnloven skal det holdes folkeavstemning i løpet av mandatperioden, dersom 117 medlemmer av Riksdagen sier « ja ».
AP171104 Det mener Larsson det er realistisk å få, da gjenstår det å samle 117 til å få til en folkeavstemning .
AP171104 Det har 21 representanter, mangler 14 fra de andre partiene for å få folkeavstemning på dagsordenen i Riksdagen.
AP171104 Dersom en tredjedel, det vil si 117 medlemmer, sier « ja », blir det folkeavstemning , forklarer sosialdemokraten Yasmine Larsson til Aftenposten.
AP171104 - Vi trenger bare 35 medlemmer av Riksdagens 349 representanter for å få spørsmålet om folkeavstemning opp på dagsordenen.
AP171104 - Hvor realistisk er det å vinne en folkeavstemning ?
AP171104 - Det er ikke realistisk å få til et vedtak om folkeavstemning i denne perioden.
VG171103 De regionale myndighetene i Catalonia gjennomførte en folkeavstemning om selvstendighet fra Spania 1. oktober, og spansk politi ble utkommandert for å hindre stemmegivningen.
SA171103 De regionale myndighetene i Catalonia gjennomførte en folkeavstemning om selvstendighet fra Spania 1. oktober, og spansk politi ble utkommandert for å hindre stemmegivningen.
DB171103 I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania.
AP171103 I en folkeavstemning i regionen Catalonia 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania.
AP171103 De regionale myndighetene i Catalonia gjennomførte en folkeavstemning om selvstendighet fra Spania 1. oktober, og spansk politi ble utkommandert for å hindre stemmegivningen.
VG171102 Og det er ikke fordi han er nasjonalist, eller for selvstendighet, men fordi han brukte udemokratiske metoder for å drive politikk i Catalonia, og blant annet gjennomføre en ulovlig folkeavstemning .
DB171102 I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania.
DB171102 Dette i etterkant av en folkeavstemning Mariano Rajoy og resten av den spanske regjeringen ikke anerkjenner.
AP171102 Tidligere i høst droppet Innsbruck 2026-planene etter nei i en folkeavstemning .
VG171101 Derfor vil det nest største partiet i regionen følge Catalonias radikale eksempel, og jobbe for å holde en folkeavstemning før det er forhandlet en avtale med Madrid.
BT171101 Så må det holdes en ny folkeavstemning i Catalonia om hvordan selvstyret skal passe inn i den nye grunnloven. 6.
BT171101 I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet.
BT171101 For først må det bli en folkeavstemning i Spania om grunnloven skal reformeres.
AP171101 Kurdistans president Masoud Barzani stilte seg i spissen for en folkeavstemning om kurdisk uavhengighet den 25. september. 93 prosent av dem som avga stemme, stemte for uavhengighet.
VG171031 Her skriver Rognlien at han ble « forbanna » da han hørte at budsjettforhandlingene i Oslo hadde endt med folkeavstemning om OL-søknad - etter krav fra Frp.
VG171031 Avgjørelsen om folkeavstemning i desember 2012. 2.
VG171031 - Leder av det partiet som hadde tvunget igjennom en folkeavstemning i Oslo, og som argumenterte med at folk skulle få si sin mening uavhengig av politisk påvirkning, gikk ut og fortalte folk hva de burde stemme.
VG171031 * Det skjedde etter at den katalanske regionforsamlingen 27.oktober vedtok å løsrive seg fra Spania, etter flere ukers politisk turbulens i kjølvannet av en uautorisert folkeavstemning .
DB171031 I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania.
DA171031 Hjemdal sier Frp mener det bør avholdes en folkeavstemning i hele Norge før en eventuell ny OL-søknad.
DA171031 Frp krever folkeavstemning
DB171030 Innsbruck i Østerrike er blant de heteste kandidatene som har trukket søknaden sin etter en folkeavstemning .
DB171030 I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania.
DA171030 Sistnevnte trakk seg imidlertid etter en folkeavstemning om saken.
VG171029 * Fredag 27.oktober vedtok den katalanske regionforsamlingen å løsrive seg fra Spania, etter flere ukers politisk turbulens i kjølvannet av en uautorisert folkeavstemning .
VG171029 Tok initiativ til omstridt folkeavstemning
VG171029 I september tok Barzani nemlig initiativ til en folkeavstemning i Nord-Irak om løsrivelse fra sentralregjeringen i Bagdad.
VG171029 Puigdemont blir trolig rettsforfulgt og lider fort samme skjebne som sin forgjenger og partifelle Artur Mas, som tidligere i år ble fradømt retten til å ha politiske verv grunnet ulovlig folkeavstemning i 2014.
VG171029 For dem er dette en naturlig kulminasjon etter det de ser på som en motarbeidelse fra Madrid over flere år, inkludert å ikke ha blitt gitt retten til en lovlig folkeavstemning .
DB171029 oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet, i en folkeavstemning i den spanske regionen Catalonia.
VG171028 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
DA171028 Situasjonen har eskalert dramatisk på få uker, etter at Catalonia holdt folkeavstemning 1. oktober, en avstemning den spanske regjeringen sa var ulovlig i henhold til den spanske grunnloven.
VG171027 Etter mange lange møter og stor usikkerhet rundt hva begge sider av konflikten vil gjøre, tok Spanias regjering sin endelige beslutning om hvordan de skal svare på det de mener er en ulovlig folkeavstemning , der Catalonia stemte for å løsrive seg fra landet.
VG171027 Dette er Spanias respons på at Catalonia har holdt en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania, som grunnlovsdomstolen har erklært ulovlig.
VG171027 Carlos Carrizosa fra partiet Ciudadanos beskyldte den katalanske regjeringen for å ha fremprovosert iverksettelsen av artikkel 155 ved å utlyse en ulovlig folkeavstemning , uten demokratiske kontroller.
SA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
SA171027 Folkeavstemning
SA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
SA171027 Folkeavstemning
DN171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
DN171027 Folkeavstemning
DN171027 USA, som bistår både kurdiske og irakiske styrker, har forsøkt å dempe konflikten mellom det selvstyrte kurdiske området i nord og den irakiske sentralregjeringen etter at kurderne holdt en folkeavstemning om kurdisk uavhengighet 25. september.
DB171027 oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet, i en folkeavstemning i den spanske regionen Catalonia.
DA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
DA171027 Folkeavstemning
DA171027 EU-medlemskap avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning .
AA171027 Konflikten mellom regionale ledere i Catalonia og regjeringen i Madrid ble trappet kraftig opp i forbindelse med at Catalonia holdt en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
AA171027 Folkeavstemning
VG171026 Myndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om løsrivelse den 1. oktober uten tillatelse fra sentralmyndighetene, noe som har blitt møtt med sterke motreaksjoner. 43 prosent av katalanerne stemte.
VG171026 I tillegg kan en folkeavstemning bare bli satt i gang av det nasjonale parlamentet.
VG171026 Hvis vi skulle organisert en folkeavstemning , ville vi måttet endre grunnloven, sier Vicandi.
VG171026 - Problemet er at konstitusjonen ikke tillater en folkeavstemning som går på Spanias territorielle integritet.
VG171026 - Kunne ikke dette problemet ha vært unngått om det ble holdt en lovlig, organisert folkeavstemning ?
VG171026 Myndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om løsrivelse den 1. oktober uten tillatelse fra sentralmyndighetene, noe som har blitt møtt med sterke motreaksjoner. 43 prosent av katalanerne stemte.
VG171026 desember, isteden for å erklære regionen uavhengig fra Spania, slik det ble flertall for i en folkeavstemning i Catalonia tidligere i høst.
NL171026 februar ) 12 medlemmer til å forberede en folkeavstemning om områdets fremtid.
DA171026 Al-Khatteb sikter til kurdernes folkeavstemning i forrige måned, der 93 prosent av kurderne stemte for uavhengighet og løsrivelse fra Irak.
DA171026 Forrige uke lovet Ardern også en folkeavstemning om marihuana, der man skal stemme over om det i en viss grad skal tillates.
AP171026 Hun har lovet å holde folkeavstemning innen tre år om å legalisere marihuana.
AP171026 Det kan bli en folkeavstemning om monarkiet.
AP171026 Hun vil blant annet forby utlendinger å kjøpe boliger der, holde folkeavstemning for å legalisere marihuana og redusere innvandringen.
VG171025 oktober avholdt en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania som sentralmyndighetene i Madrid mener er ulovlig.
NL171025 Parliamentsmedlemmene valgte 12 medlemmer til å forberede en folkeavstemning om landets fremtid.
NL171025 Den autonome republikken Krim har gjennom sin lovlige folkeavstemning revet seg løs fra Ukraina og søkt om å bli en del av Den Russiske Føderasjonen.
DA171025 Han har arrangert en folkeavstemning mot flyktningkvoter.
AA171025 Lovgiverne brøt ut av MHP i april etter at Erdogan gikk seirende ut av en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi ham enda større makt.
VG171024 I 1979 ble 17 autonome regioner godkjent ved folkeavstemning , blant annet Catalonia og Baskerland.
VG171024 oktober gjennomførte Catalonias regionale regjering en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet fra Spania.
AP171024 Kurderlederen Barzani tok grundig feil da han satset på folkeavstemning om selvstendighet.
AP171024 For en måned siden ble det holdt rådgivende folkeavstemning om selvstendighet i det irakske Kurdistan.
DB171023 Om de skulle få flertall, venter en tøff utfordring i form av en folkeavstemning .
DB171023 NÅ HADDE NEPPE kurderne fått beholde Kirkuk uansett, men Barzanis folkeavstemning provoserte myndighetene i Bagdad så mye at de ikke engang tenkte på å gå i dialog for å få til en løsning.
VG171022 Spania er fortsatt dypt preget av den politiske krisen som ble utløst av Catalonias folkeavstemning om uavhengighet den 1. oktober.
DN171022 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet.
DN171022 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet.
DB171022 Venstrepartiet Podemos vil ikke støtte katalansk uavhengighet, men vil gi katalanerne rett til folkeavstemning om dette.
DB171022 Her deltar visepresident Oriol Junqueras og president Carles Puigdemont i en demonstrasjon i Barcelona lørdag mot fengsling av ledere som har tatt på seg ansvaret for folkeavstemning om uavhengighet.
DB171022 De har forsøkt å gjennomføre folkeavstemning om noe så alvorlig som å opprette et nytt land, uten å kunne gi velgerne garantier for et fritt og rettferdig valg under upartisk oppsyn.
DA171022 Spania er fortsatt dypt preget av den politiske krisen som ble utløst av Catalonias folkeavstemning om uavhengighet den 1. oktober.
AA171022 Områdene ble gjenerobret fra kurderne som en del av en « opprydningsoperasjon » etter en kontroversiell folkeavstemning om kurdisk uavhengighet fra Irak.
VG171021 Det var den første søndagen i oktober Catalonia avholdt en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
DB171021 Ledelsen i den spanske regionen har kommet helt på kant med sentralregjeringen i Madrid etter å ha holdt folkeavstemning om uavhengighet.
DB171021 De to katalanske lederne ble varetektsfengslet mandag, for å ha spilt viktige roller i demonstrasjoner før en folkeavstemning om uavhengighet den 1. oktober.
DB171021 Ledelsen i den spanske regionen har kommet helt på kant med sentralregjeringen i Madrid etter å ha holdt folkeavstemning om uavhengighet.
DB171021 Bakgrunnen for at Madrid-regjeringen nå går til dette skrittet, er Catalonias folkeavstemning om uavhengighet tidligere i måneden og trusler om full løsrivelse, skriver NTB.
DB171021 Han ba resten av Europa engasjere seg i det som skjer i Catalonia etter at en omstridt folkeavstemning den 1. oktober ga et stort flertall for uavhengighet fra Spania.
DA171021 Ledelsen i den spanske regionen kom helt på kant med sentralregjeringen i Madrid da de trosset et forbud og holdt folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
BT171021 Ledelsen i den spanske regionen kom helt på kant med sentralregjeringen i Madrid da de trosset et forbud og holdt folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
BT171021 Ledelsen i den spanske regionen kom helt på kant med sentralregjeringen i Madrid da de trosset et forbud og holdt folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
AP171021 Ledelsen i den spanske regionen har kommet helt på kant med sentralregjeringen i Madrid etter å ha holdt folkeavstemning om uavhengighet.
AP171021 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet.
AP171021 Ledelsen i den spanske regionen kom helt på kant med sentralregjeringen i Madrid da de trosset et forbud og holdt folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
AP171021 Bakgrunnen for at Madrid-regjeringen nå går til dette skrittet, er Catalonias folkeavstemning om uavhengighet tidligere i måneden og trusler om full løsrivelse.
AP171021 En folkeavstemning nylig viste oppslutning om dette.
VG171020 Han mener katalanerne burde fått ha en lovlig folkeavstemning om mer autonomi eller selvstendighet for å bestemme sin politiske framtid, men at den ulovlige folkeavstemnignen uten folketelling eller kontroller har fungert mer som en demonstrasjon.
VG171020 Den første søndagen i oktober ble det avholdt en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse fra Spania i Catalonia.
DN171020 Opposisjonen ønsker folkeavstemning .
DA171020 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet.
VG171019 Den første søndagen i oktober ble det avholdt en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse fra Spania i Catalonia.
VG171019 Var det klokt å holde en folkeavstemning ?
VG171019 Tyrkia har gode naboforhold til de kurdiske selvstyremyndighetene i Irak, men ba dem innstendig om ikke å holde folkeavstemning .
VG171019 Han sier at Iraks kontroll over Kirkuk retter opp den « feilen » kurderne gjorde ved å holde folkeavstemning om løsrivelse.
DN171019 Konfliktens kjerne er en folkeavstemning om uavhengighet som regionale myndigheter gjennomførte 1. oktober, og som spanske sentralmyndigheter erklærte for å være grunnlovsstridig.
DB171019 En omstridt folkeavstemning den 1. oktober endte med overveldende flertall for uavhengighet fra Spania.
AP171019 Ikke minst ved å avholde folkeavstemning 1. oktober og ved å kunngjøre en symbolsk selvstendighetserklæring den 10., for så å ugyldiggjøre den samme erklæringen noen sekunder senere, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP171019 Ikke minst ved å avholde folkeavstemning 1. oktober og ved å kunngjøre en symbolsk selvstendighetserklæring den 10., for så å ugyldiggjøre den samme erklæringen noen sekunder senere, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP171019 Jeg er rett og slett sjokkert over det jeg har sett og hørt det siste året, spesielt etter nyheten om at det blir folkeavstemning kom.
AP171019 I mai neste år skal det avholdes en folkeavstemning på om dette forbudet skal oppheves eller ikke.
AA171019 Konfliktens kjerne er en folkeavstemning om uavhengighet som Catalonias regionale myndigheter gjennomførte 1. oktober, og som spanske sentralmyndigheter og spansk Høyesterett erklærte for å være grunnlovsstridig. 43 prosent av katalanske velgere deltok i avstemningen som endte med et overveldende flertall for uavhengighet.
VG171018 Katalansk folkeavstemning : Full forvirring ¶
VG171018 Den første søndagen i oktober ble det avholdt en ulovlig folkeavstemning om selvstendighet i Catalonia.
VG171018 - De hadde listen over statutter til folkeavstemning i Catalonia, og sendte den til Madrid i 2006.
VG171018 Kurderne der har avholdt folkeavstemning og vil ut av Irak, noe sentralmakten i Bagdad nekter å akseptere.
VG171018 september avholdt irakiske Kurdistan en folkeavstemning om løsrivelse fra Bagdad, der 93 prosent av velgerne stemte ja.
SA171018 For første gang siden Catalonia arrangerte folkeavstemning for å bli løsrevet fra Spania 1. oktober, så var Barcelona tilbake på hjemmebane med publikum på tribunen.
DN171018 Situasjonen ble svært spent da kurderne holdt en folkeavstemning om uavhengighet i slutten av september.
DN171018 For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene i Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse fra Spania.
DB171018 I sveitsiske Sion har prosessen kommet langt rent politisk, men også der venter en regional folkeavstemning neste høst.
DB171018 Kurderne i selvstyreområdene i Nord-Irak avholdt folkeavstemning 25. september, med rundt 70 prosent frammøte, der 93 prosent sa ja til et fritt og selvstendig Kurdistan.
DB171018 Det eneste kurderne har gjort er å avholde en folkeavstemning , der flertallet viste at de ønsker å danne en sivilisert stat med vestlige verdier.
BT171018 For første gang siden Catalonia arrangerte folkeavstemning for å bli løsrevet fra Spania 1. oktober, så var Barcelona tilbake på hjemmebane med publikum på tribunen.
AP171018 Spanias statsminister : - Det har ikke vært noen folkeavstemning i Catalonia ¶
AP171018 For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene i Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse fra Spania.
AP171018 | Færre reiser til Catalonia etter folkeavstemning
AP171018 Det er drøye to uker siden regionmyndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.
AP171018 Det er drøye to uker siden regionmyndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.
AP171018 For første gang siden Catalonia arrangerte folkeavstemning for å bli løsrevet fra Spania 1. oktober, så var Barcelona tilbake på hjemmebane med publikum på tribunen.
AA171018 For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene i Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse fra Spania.
AA171018 Situasjonen ble svært spent da kurderne holdt en folkeavstemning om uavhengighet i slutten av september.
VG171017 september avholdt irakiske Kurdistan en folkeavstemning om løsrivelse fra Bagdad, der 93 prosent av velgerne stemte ja.
DN171017 En talsmann for statsminister Theresa May understreker at det blir ingen ny folkeavstemning , og at brexit skal gjennomføres i mars 2019.
DN171017 - Vi forlater EU og det blir ingen ny folkeavstemning .
DN171017 - I tilfelle brexit blir reversert som følge av politisk beslutning, som flertallsendring, ny folkeavstemning etc., vil den positive påvirkningen på den økonomiske veksten bli betydelig, heter det i OECDs siste analyse av den britiske økonomien tirsdag.
DB171017 I 2026 er så vel Stockholm som Sion og Calgary aktuelle OL-verter, mens Innsbruck nylig stemte nei i folkeavstemning .
AA171017 En talsmann for statsminister Theresa May understreker at det blir ingen ny folkeavstemning , og at brexit skal gjennomføres i mars 2019.
AA171017 - Vi forlater EU og det blir ingen ny folkeavstemning . ( ©NTB ) ¶
AA171017 - I tilfelle brexit blir reversert som følge av politisk beslutning, som flertallsendring, ny folkeavstemning etc., vil den positive påvirkningen på den økonomiske veksten bli betydelig, heter det i OECDs siste analyse av den britiske økonomien tirsdag.
AA171017 | Abadi kaller kurdisk folkeavstemning historie ¶
VG171016 Katalansk folkeavstemning : Full forvirring ¶
VG171016 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært anstrengt, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i slutten av september, er konflikten trappet kraftig opp.
VG171016 september avholdt irakiske Kurdistan en folkeavstemning om løsrivelse fra Bagdad, der 93 prosent av velgerne stemte ja.
SA171016 Søndag ble det arrangert folkeavstemning i østerriske Tyrol.
FV171016 Søndag ble det arrangert folkeavstemning i østerriske Tyrol.
DN171016 Irakiske styrker ble satt inn for å gjenerobre deler av den kurdiskkontrollerte provinsen etter at irakiske kurdere i forrige måned i en folkeavstemning stemte for uavhengighet.
DN171016 For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.
DN171016 september avholdt de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) en folkeavstemning på uavhengighet fra Irak.
DN171016 oktober holdt Catalonia folkeavstemning om hvorvidt regionen ønsket å bli uavhengig fra Spania.
DN171016 Kurderne trosset trusler og avholdt folkeavstemning
DB171016 Spenningen i området har økt etter at den kurdiske selvstyrte regionen avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september, en folkeavstemning også Kirkuk deltok i, men som regjeringen i Bagdad tok skarp avstand fra.
DB171016 Spenningen i området har økt etter at den kurdiske selvstyrte regionen avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september, en folkeavstemning også Kirkuk deltok i, men som regjeringen i Bagdad tok skarp avstand fra.
DB171016 I 2007 skulle en folkeavstemning avgjøre om Kirkuk ble en del av den kurdiskstyrte delen av Irak, eller om byen skulle ligge inn under sentralregjeringen i Bagdad.
DB171016 For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.
AP171016 Spenningen i området har økt etter at den kurdiske selvstyrte regionen avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september.
AP171016 For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.
AP171016 - Trolig hadde Masoud Barzani hatt mulighet for mer internasjonal støtte dersom han hadde utlyst folkeavstemning om selvstendighet for ett års tid siden, da de kurdiske styrkene fortsatt var helt nødvendige i kampen mot IS.
AP171016 september avholdt en folkeavstemning der et stort flertall gikk inn for at Kurdistan skal løsrive seg fra Irak og bli en selvstendig stat.
AP171016 Søndag ble det arrangert folkeavstemning i østerriske Tyrol.
AA171016 Spenningen i området har økt etter at den kurdiske selvstyrte regionen avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september.
AA171016 Irakiske styrker ble satt inn for å gjenerobre deler av den kurdiskkontrollerte provinsen etter at irakiske kurdere i forrige måned i en folkeavstemning stemte for uavhengighet.
AA171016 For drøyt to uker siden avholdt regionmyndighetene en folkeavstemning om uavhengighet, der om lag 90 prosent sa ja til løsrivelse, men kun 43 prosent av velgerne deltok.
DA171015 oktober holdt Catalonia folkeavstemning om hvorvidt regionen ønsket å bli uavhengig fra Spania.
AA171015 oktober holdt Catalonia folkeavstemning om hvorvidt regionen ønsket å bli uavhengig fra Spania.
VG171014 Han har markert sin tydelige støtte til at katalanerne skulle få holde sin folkeavstemning .
DN171014 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
DN171014 Etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet, er konflikten i Kirkuk trappet kraftig opp.
AP171014 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
AP171014 Etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet, er konflikten i Kirkuk trappet kraftig opp.
AP171014 Men han utlyste folkeavstemning ( som han var sikker på å vinne ), tapte den - og trakk seg.
AP171014 For dersom Cameron ikke hadde utlyst folkeavstemning om det britiske EU-medlemskapet - hvilket han ikke hadde behøvd, for det var aldri noe folkekrav - ville han vært britisk statsminister den dag i dag.
AA171014 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
AA171014 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
DN171013 Spenningsnivået er høyt i Nord-Irak og landene rundt etter at de kurdiske selvstyremyndighetene holdt en folkeavstemning om uavhengighet i september.
DB171013 Da kurderne nylig holdt en folkeavstemning om uavhengighet, besluttet myndighetene i Kirkuk at også denne provinsen skulle delta.
AP171013 Så vel sentralmyndighetene i Bagdad som Iraks naboland har erklært at kurdernes folkeavstemning ikke har noen legitimitet.
AP171013 Da kurderne nylig holdt sin omstridte folkeavstemning om uavhengighet, besluttet lokale myndigheter i Kirkuk at også denne provinsen skulle delta.
AA171013 Spenningsnivået er høyt i Irak og landene rundt etter at de kurdiske selvstyremyndighetene holdt en folkeavstemning om uavhengighet i september.
AA171013 Spenningene i Nord-Irak har økt kraftig etter at den selvstyrte kurdiske regionen i slutten av september avholdt en folkeavstemning som endte med et overveldende flertall for at Kurdistan skal løsrive seg fra Irak.
AA171013 Forholdet mellom de selvstyrte kurdiske områdene i nord og regjeringen i Bagdad har lenge vært komplisert, men etter at kurderne gjennomførte en folkeavstemning om uavhengighet i september, er konflikten trappet kraftig opp.
VG171012 I desember 2016 led han David Camerons skjebne etter å ha tapt en folkeavstemning om konstitusjonelle reformer - ironisk nok handlet også den om å skape grunnlag for bedre politisk stabilitet - og han overlot makten til utenriksminister Gentiloni.
DN171012 Situasjonen i den kurdiske regionen har tilspisset seg de siste ukene etter at kurderne avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september.
AA171012 Konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad har tilspisset seg etter at de kurdiske selvstyremyndighetene holdt en folkeavstemning om uavhengighet i september. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Konflikten mellom kurderne i Nord-Irak og regjeringen i Bagdad har tilspisset seg etter at de kurdiske selvstyremyndighetene avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september. ( ©NTB ) ¶
VG171011 Deretter vil man kunne ha en ny folkeavstemning i Catalonia om hvordan deres selvstyre skal passe inn i den nye grunnloven.
VG171011 - Da må man først ha en folkeavstemning i hele Spania om man skal reformere grunnloven.
DN171011 Situasjonen i den kurdiske regionen av Irak har tilspisset seg i det siste etter at det ble avholdt en folkeavstemning om kurdisk uavhengighet.
DB171011 Her viste han til resultatet fra forrige ukes folkeavstemning i Catalonia.
DB171011 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet, som den spanske regjeringen og spansk høyesterett har erklært for ulovlig.
AP171011 Tidligere i år gikk Sinn Feins nye leder, Michelle O'Neill, ut å krevde en folkeavstemning for å avgjøre om landet skal løsrive seg fra Storbritannia.
AP171011 Skotske nasjonalister ønsker nå et ny folkeavstemning .
AP171011 I 2014 holdt skottene folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
AP171011 Det siste året har derimot lysten på en ny folkeavstemning svekket seg kraftig.
AP171011 Han anklaget også katalanske lederne for å ha brutt loven, hisset folk opp til demonstrasjoner og for å ha avholdt en folkeavstemning og skapt et bilde av Catalonia som ingen bør være stolte av.
AA171011 Han anklaget også katalanske lederne for å ha brutt loven, hisset folk opp til demonstrasjoner og for å ha avholdt en folkeavstemning og skapt et bilde av Catalonia som ingen bør være stolte av.
VG171010 oktober en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania.
VG171010 oktober, dagen da katalanerne avholdt sin folkeavstemning om uavhengighet.
VG171010 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet for regionen.
VG171010 Katalanske forsøk på å få Madrid til å godkjenne en folkeavstemning om uavhengighet, slik skottene oppnådde, har heller ikke ført frem.
VG171010 90 prosent stemte for uavhengighet i en omstridt folkeavstemning .
DB171010 oktober gjennomførte Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania, og rundt 90 prosent svarte at de ønsker uavhengighet.
DB171010 oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet, som den spanske regjeringen og spansk høyesterett har erklært for ulovlig.
DB171010 - Vi prøvde å snakke med dem, vi prøvde å holde en folkeavstemning som i Skottland.
DA171010 Først må det holdes en folkeavstemning , og folk må gå inn for en grunnlovsrevisjon.
DA171010 Deretter må det holdes en ny folkeavstemning om autonomi-status.
DA171010 oktober gjennomførte Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania, og rundt 90 prosent svarte at de ønsker uavhengighet.
DA171010 I en omstridt folkeavstemning spanske myndigheter mener var ulovlig, stemte 90 prosent for uavhengighet.
DA171010 Som i Spania har den italienske grunnlovsdomstolen gitt regionen forbud fra å holde en egen folkeavstemning .
DA171010 - Britene ga skottene ja til å holde folkeavstemning , og de forberedte seg også på et scenario der et ja kunne bli tilfelle.
DA171010 oktober øyner de velstående regionene Veneto og Lombardia en mulighet for å gå til folkeavstemning om økt autonomi.
DA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven, slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning , sier Izquierdo.
AP171010 Catalonia avholdt for halvannen uke siden en folkeavstemning som Spania har erklært for ulovlig, og som regjeringen i Madrid forsøkte å hindre ved hjelp av en rekke rettsordrer og politiaksjoner.
AP171010 Meningsmålinger har vist at det er et klart flertall for å avholde folkeavstemning om løsrivelse, men at folket er splittet i synet på om de vil stemme ja eller nei.
AP171010 - Det generelle bildet målingene gir er at det er uklart hvem som vil vinne en folkeavstemning .
AP171010 Meningsmålinger har vist at det er et klart flertall for å avholde folkeavstemning om løsrivelse, men at folket er splittet i synet på om de vil stemme ja eller nei.
AP171010 - Det generelle bildet målingene gir er at det er uklart hvem som vil vinne en folkeavstemning .
AA171010 oktober gjennomførte Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania, og rundt 90 prosent svarte at de ønsker uavhengighet.
AA171010 oktober gjennomførte Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania, og rundt 90 prosent svarte at de ønsker uavhengighet.
AA171010 I en omstridt folkeavstemning spanske myndigheter mener var ulovlig, stemte 90 prosent for uavhengighet.
AA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven, slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning , sier Izquierdo.
AA171010 Catalonia avholdt for halvannen uke siden en folkeavstemning som Spania har erklært for ulovlig, og som regjeringen i Madrid forsøkte å hindre ved hjelp av en rekke rettsordrer og politiaksjoner.
AA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven, slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning , sier Izquierdo.
AP171009 Talsmenn for May-regjeringen sier at det britiske folket fattet et ugjenkallelig vedtak i fjorårets folkeavstemning , og at forhandlingene om Brexit går sin gang uavhengig av hvor negative konsekvensene måtte vise seg å bli når forhandlingene er over.
AP171009 oktober gjennomførte Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania.
AA171009 oktober gjennomførte Catalonia en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania.
VG171008 Uavhengighetsbevegelsen sier at 90 prosent av dem som deltok i forrige ukes folkeavstemning stemte for uavhengighet, men valgdeltagelsen var lav, kun 43 prosent.
VG171008 Dersom vi hadde fått ha en lovlig folkeavstemning hadde det hele kunne foregå på en demokratisk og korrekt måte, men slik det har foregått nå, er jo bare å be om kaos, sier Vinuales til VG.
VG171008 Et overveldende flertall stemte ja til selvstendighet i en kaotisk og voldspreget folkeavstemning .
DN171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning .
DN171008 Jeg vil sette pris på om trusselen om folkeavstemning om uavhengighet blir trukket tilbake så fort som mulig, sa Rajoy.
DB171008 Forrige søndag holdt Catalonia en folkeavstemning om katalansk selvstendighet.
DB171008 Det har oppstått en politisk krise og stor usikkerhet i Spania etter forrige ukes folkeavstemning .
DB171008 844 er skadet etter folkeavstemning .
DB171008 » Markeringen kommer dagen etter at tusener kledte seg i hvitt i Barcelona og Madrid, for å få politikerne til å finne en fredelig løsning på konflikten - og ei uke etter en kaotisk folkeavstemning om uavhengighet hvor hundrevis kom til skade.
DA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning .
AP171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spanske grunnloven var en ulovlig folkeavstemning .
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning .
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning .
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning .
VG171007 Selv om 90 prosent av dem som deltok i forrige søndags folkeavstemning sa at de ønsker uavhengighet for regionen, var tallet på katalanere som lot være å stemme, høyere enn antallet som gikk til urnene.
AP171007 Jeg vil sette pris på om trusselen om folkeavstemning om uavhengighet blir trukket tilbake så fort som mulig, sa Rajoy.
AA171007 Catalonias regionpresident Carles Puigdemont har kunngjort at han førstkommende tirsdag vil tale til regionforsamlingen der han skal orientere om neste steg etter forrige søndags folkeavstemning .
AA171007 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning for å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til spansk lov var en ulovlig folkeavstemning . ( ©NTB ) ¶
VG171006 Det som skjedde var at det skjedde et statskupp i Kiev, og deretter bestemte regjeringen på Krim at det skulle avholdes en folkeavstemning om innmelding i Den russiske føderasjonen.
VG171006 » Hovmod står dog for fall, og Camerons fatale forsøk på å stilne høyrefløyen i eget parti for godt gjennom en folkeavstemning om Storbritannias forhold til EU, endte i tidenes politiske blåmandag.
NL171006 En folkeavstemning kan være fristende, men det blir for dyrt og byråkratisk.
AA171006 Situasjonen i Spania er brennbar, etter at søndagens folkeavstemning i Catalonia ble brutalt stanset av politiet.
AA171006 Misnøyen som fulgte, har gitt den katalanske presidenten, Carles Puigdemont, gjennomslag for en ulovlig folkeavstemning .
VG171005 VG i Barcelona : Full forvirring etter katalansk folkeavstemning
VG171005 Søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia har utløst en stor politisk krise i Spania.
VG171005 Jurister som jobbr for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
DN171005 Søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia har utløst en stor politisk krise i Spania.
DB171005 ¶ STANSET : Søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia utløste en stor politisk krise i Spania.
DB171005 Søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia har utløst en stor politisk krise og usikkerhet i Spania.
DB171005 Jurister som jobber for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
DA171005 Deretter må den nye grunnloven utarbeides, før katalanerne til slutt får holde en egen folkeavstemning om ordningen som skal gjelde for dem.
DA171005 Én måte å gjøre det på vil være å holde en folkeavstemning i hele Spania der velgerne får ta stilling til om de ønsker en grunnlovsreform.
AP171005 Deretter må den nye grunnloven utarbeides, før katalanerne til slutt får holde en egen folkeavstemning om ordningen som skal gjelde for dem.
AP171005 Én måte å gjøre det på vil være å holde en folkeavstemning i hele Spania der velgerne får ta stilling til om de ønsker en grunnlovsreform.
AP171005 Søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia har utløst en stor politisk krise og usikkerhet i Spania.
AP171005 Jurister som jobber for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
AP171005 » « Det er som om alt jeg har strevd for og drømt om, alt vi har kjempet for sammen, ble innfridd » sier Massoud Barzani til Bernard-Henri Lévy - som dagen etter kurdernes folkeavstemning møtte deres president.
AA171005 Søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia har utløst en stor politisk krise og usikkerhet i Spania.
AA171005 Jurister som jobber for det regionale parlamentet, har også advart om at møtet kunne bli ulovlig fordi det skal diskutere resultatet av en folkeavstemning som tidligere har blitt erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.
SA171004 Han har også kritisert politiets aggressive framgangsmåte i forsøket på å stoppe søndagens folkeavstemning .
DN171004 I sitt første intervju siden søndagens folkeavstemning sier Puigdemont at hans regjering vil handle i slutten av inneværende uke eller i begynnelsen av neste.
DB171004 I sitt første intervju siden søndagens folkeavstemning sier Puigdemont at hans regjering vil handle i slutten av inneværende uka eller i begynnelsen av neste.
DA171004 Regionens ledere trosset Madrids forbud og holdt i helgen folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
DA171004 Mange forbereder seg på det verste etter forrige ukes folkeavstemning - selv en militærinvasjon.
DA171004 I sitt første intervju siden søndagens folkeavstemning sier Puigdemont at hans regjering vil handle i slutten av inneværende uka eller i begynnelsen av neste.
AP171004 Regionens ledere trosset Madrids forbud og holdt i helgen folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AP171004 I sitt første intervju siden søndagens folkeavstemning sier Puigdemont at hans regjering vil handle i slutten av inneværende uke eller i begynnelsen av neste.
AP171004 Han har også kritisert politiets aggressive framgangsmåte i forsøket på å stoppe søndagens folkeavstemning .
AA171004 Regionens ledere trosset Madrids forbud og holdt i helgen folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AA171004 Han fastslo at søndagens folkeavstemning i Catalonia var grunnlovsstridig og ba innstendig om respekt for rettsstatens prinsipper.
AA171004 De katalanske regionmyndighetene har tidligere sagt at 90 prosent stemte for uavhengighet i søndagens omstridte folkeavstemning .
VG171003 | Full forvirring etter katalansk folkeavstemning
VG171003 VG I BARCELONA : Full forvirring etter katalansk folkeavstemning
VG171003 oktober avholdes en folkeavstemning i Catalonia, hvor 90 prosent stemmer for løsrivelse.
DN171003 Spanias kong Felipe kritiserer de katalanske lederne som sto bak helgens folkeavstemning om uavhengighet og kaller dem uansvarlig.
DN171003 Motorveier ble sperret og busser parkert da katalanere gikk til streik for å protestere mot politiets hardhendte fremferd under helgens folkeavstemning .
DN171003 Brannmenn løfter nevene i protest mot politiets fremferd i forbindelse med søndagens folkeavstemning .
DB171003 Motorveier ble sperret og busser parkert da katalanere gikk til streik for å protestere mot politiets hardhendte framferd under helgens folkeavstemning .
DB171003 Generalstreiken var ment å uttrykke en kraftig fordømmelse av politiets hardhendte forsøk på å stoppe helgens folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
DB171003 ( NTB ) ¶ 844 er skadet etter folkeavstemning .
DB171003 Venstrepartiet Podemos, med sine underbruk, støtter katalanernes rett til å uttrykke seg i folkeavstemning , men er for splittet til å ta standpunkt til uavhengighet.
DA171003 Motorveier ble sperret og busser parkert da katalanere protesterte mot politiets hardhendte framferd under helgens folkeavstemning .
DA171003 Piqué har offentlig gått inn for Catalonias løsrivelse fra Spania og har skarpt kritisert politiets hardhendte framgangsmåte i forsøket på å stoppe søndagens folkeavstemning .
DA171003 Søndagens folkeavstemning , der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen.
DA171003 Den spanske fotballgiganten Barcelona slutter seg til den varslede katalanske streiken i kjølvannet av søndagens blodige folkeavstemning .
DA171003 90 prosent av dem som deltok i søndagens folkeavstemning sa ja til uavhengighet.
AP171003 Spanias kong Felipe kritiserer de katalanske lederne som sto bak helgens folkeavstemning om uavhengighet og kaller dem uansvarlig.
AA171003 Spanias kong Felipe kritiserer de katalanske lederne som sto bak helgens folkeavstemning om uavhengighet og kaller dem uansvarlig.
AA171003 I søndagens folkeavstemning , der oppslutningen riktig nok var svært lav med 42,3 prosent, svarte 90 prosent at de støtter uavhengighet fra Spania. ( ©NTB ) ¶
AA171003 Motorveier ble sperret og busser parkert da katalanere protesterte mot politiets hardhendte framferd under helgens folkeavstemning .
AA171003 Motorveier ble sperret og tog og busser parkert da katalanere gikk til streik tirsdag for å protestere mot politibrutalitet under helgens folkeavstemning .
AA171003 Generalstreiken var ment å uttrykke en « kraftig fordømmelse » av politiets hardhendte forsøk på å stoppe helgens folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
VG171002 oktober holdt Catalonia folkeavstemning for uavhengighet fra Spania.
VG171002 Spanias statsminister Mariano Rajoy benektet derimot for at det ble holdt noe folkeavstemning .
VG171002 HOLDT TALE : I juni talte Pep Guardiola om folkeavstemning foran tusenvis av folk i Barcelona.
VG171002 Følelsene er sterke etter søndagens folkeavstemning i Catalonia.
VG171002 Det gjør man ikke ved å sette inn opprørspoliti mot folk som ønsker å avholde en folkeavstemning .
SA171002 Bakgrunnen er søndagens folkeavstemning i Catalonia hvor politiet brukte vold for å hindre folk fra å stemme.
SA171002 oktober var en potensiell betent dato i Barcelona, men likevel velger de altså å legge den kampen til Camp Nou på dagen for en folkeavstemning som den spanske staten har erklært ulovlig.
SA171002 Søndagens folkeavstemning , der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen.
SA171002 Barcelona slutter seg til den varslede katalanske streiken i kjølvannet av søndagens blodige folkeavstemning .
SA171002 90 prosent av dem som deltok i søndagens folkeavstemning sa ja til uavhengighet.
DN171002 ¶ Catalonia planlegger neste trekk i veien til uavhengighet etter en folkeavstemning søndag, som spanske myndigheter mener er ulovlig.
DN171002 Søndag ble det holdt en folkeavstemning der 90 prosent av dem som deltok stemte for uavhengighet.
DN171002 Søndag møtte katalanske velgere opp for å delta i en folkeavstemning om uavhengighet.
DB171002 Bakgrunnen er søndagens folkeavstemning i Catalonia hvor politiet brukte vold for å hindre folk fra å stemme.
DB171002 Søndagens folkeavstemning , der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen.
DB171002 90 prosent av dem som deltok i søndagens folkeavstemning sa ja til uavhengighet.
DB171002 Statsminister Mariano Rajoy selv sa ifølge nyhetsbyrået AP på spansk TV at « det har ikke vært noen folkeavstemning ».
DB171002 ¶ ULOVLIG : Spanias riksadvokat vil ikke utelukke at Catalonias president Carles Puigdemont kan pågripes for å arrangere en folkeavstemning Madrid mener er ulovlig.
DB171002 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen i departementet til avisen.
AP171002 I sitt veikart til uavhengighet har separatistene lagt opp til at en ny folkevalgt forsamling skal utarbeide en grunnlov som det senere skal avholdes folkeavstemning over.
AP171002 Paradokset er at hvis den spanske regjeringen hadde latt den opprørske katalanske gjennomføre sin folkeavstemning i ro og mak, kunne det ha blitt et neiflertall også der.
AP171002 Krims løsrivelse fra Ukraina ble bekreftet av en folkeavstemning i 2014, under oppsyn av russiske okkupanter.
AP171002 I den fredelige enden av skalaen fikk skottene i 2014 lov av den britiske regjeringen til å gjennomføre en folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, men et flertall stemte nei.
AP171002 Diskusjonen kommer opp stadig vekk, og folkeavstemninger er som regel inne i bildet : Kosovos løsrivelse fra Serbia startet med en folkeavstemning i 1991, men ble realitet først etter en krig.
AP171002 Det var på denne søndagen sentralmakten i Madrid brutalt slo ned katalanernes fredelige forsøk på å gjennomføre en folkeavstemning om uavhengighet.
AP171002 Volden er et svar på at regionalregjeringen i Catalonia har gjennomført en grunnlovsstridig folkeavstemning .
AP171002 Bakgrunnen er søndagens folkeavstemning i Catalonia hvor politiet brukte vold for å hindre folk fra å stemme.
AP171002 oktober var en potensiell betent dato i Barcelona, men likevel velger de altså å legge den kampen til Camp Nou på dagen for en folkeavstemning som den spanske staten har erklært ulovlig.
AP171002 Søndagens folkeavstemning , der de stemmeberettigede skulle si ja eller nei til uavhengighet for Catalonia, ble ansett for å være ulovlig av den spanske regjeringen.
AP171002 Barcelona slutter seg til den varslede katalanske streiken i kjølvannet av søndagens blodige folkeavstemning .
AP171002 90 prosent av dem som deltok i søndagens folkeavstemning sa ja til uavhengighet.
AA171002 | FN ber Spania etterforske volden under katalansk folkeavstemning
AA171002 EU-parlamentet innkaller onsdag til møte for å diskutere situasjonen i Spania som følge av Catalonias folkeavstemning om uavhengighet.
AA171002 | EU oppfordrer til dialog etter katalansk folkeavstemning
AA171002 - Vi gjentar det juridiske standpunktet som både denne kommisjonen og tidligere kommisjoner har hatt, nemlig at hvis det skulle holdes en folkeavstemning i samsvar med grunnloven, vil området som går ut, stå utenfor EU, sa Schinas. ( ©NTB ) ¶
AA171002 Bakgrunnen er søndagens folkeavstemning i Catalonia hvor politiet brukte vold for å hindre folk fra å stemme.
VG171001 Lørdag samlet flere hundre demonstranter seg med spanske flagg for å demonstrere mot en folkeavstemning mot katalansk selvstyre.
VG171001 Søndagens folkeavstemning gikk alt annet enn fredelig for seg i Barcelona.
VG171001 Skottlands statsminister Nicola Sturgeon kjempet for å bli uavhengig fra Storbritannia i 2015, og er nå sterkt kritisk til Spanias håndtering av katalanernes folkeavstemning .
VG171001 En times tid før Puigdemonts uttalelse, sa Spanias statsminister Mariano Rajoy at det ikke har funnet sted noen folkeavstemning .
VG171001 Buck mener politiets håndtering var uunngåelig, ettersom en slik folkeavstemning tross alt er ulovlig.
VG171001 Bakgrunnen for dagens folkeavstemning må sies å være omdiskutert : Catalonia har lenge ønsket å bli mer selvstendige, og leder for Catalonias parlament, Carles Puigdemont, har gått til valg på å frigjøre Catalonia fra Spania, selv om en slik frigjøring vil være grunnlovsstridig.
VG171001 BARCELONA ( VG ) Spanias statsminister nekter å anerkjenne dagens folkeavstemning , mens den katalanske presidenten mener hans folk har vunnet retten til en selvstendig stat.
VG171001 - Puigdemont har oppnådd det han ville - som var å holde løftet om å igangsette en ulovlig folkeavstemning , sier Spania-forsker ved Universitetet i Tromsø, Marcus Buck. 844 mennesker er så langt såret som følge av politiets håndtering av folkeavstemningen, ifølge katalanske myndigheter.
VG171001 - Det er jo sånn at grunnloven ikke åpner for en slik folkeavstemning .
VG171001 Spanias assisterende statsminister sier den katalanske regjeringen har opptrådt uansvarlig ved å holde en folkeavstemning .
VG171001 BARCELONA ( VG ) Politiet skyter gummikuler : Det spanske demokratiet møter i dag kanskje sin største utfordring i moderne historie : En ulovlig folkeavstemning om katalansk selvstyre.
VG171001 - Spanske myndigheter kunne ikke sitte å se på en slik folkeavstemning uten å gripe inn.
DB171001 Katalonias folkeavstemning for uavhengighet i den nordøstlige regionen i Spania har skapt store konflikter mellom valgdeltagerne og politiet. 38 velgere er skadet, og ni er sendt til sykehus som følge av opptøyene, og den katalanske regjeringens talsperson, Jordi Turull, har sammenliknet politiets oppførsel med landets
DB171001 Under sist folkeavstemning , i 2014, stemte 80 prosent av de frammøtte for uavhengighet.
DB171001 Traktorer rullet inn i Barcelona før folkeavstemning i Catalonia ¶
DB171001 Men parlamentet i Catalonia vedtok i starten av september en lov som sier at en folkeavstemning om løsrivelse av Spania skal holdes.
DB171001 - Det er velgerne som har bestemt at det skal arrangeres en folkeavstemning .
DB171001 ( Dagbladet ) : I dag skal innbyggerne i Catalonia etter planen holde folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
DB171001 Under sist folkeavstemning , i 2014, stemte 80 prosent av de fremmøtte for uavhengighet, men valgdeltakelsen var lav.
DB171001 - Dagens hendelser i Catalonia vil aldri kunne anses som en folkeavstemning , sier Enric Millo, det spanske regjeringsdelegatet i den nordvestlige regionen.
DB171001 Bildet over, fra nyhetsbyrået Reuters, er ikke det eneste som illustrerer at brannmenn i Catalonia aktivt har valgt side, og beskytter dagens folkeavstemning om uavhengighet - selv om Spanias regjering har erklært den ulovlig.
DB171001 Statsminister Mariano Rajoy hevder at en folkeavstemning ikke har funnet sted.
DB171001 Katalanernes president Carles Puigdemont mener at regionen har vunnet retten til en selvstendig stat etter søndagens folkeavstemning .
DB171001 Det er en økning på fem prosent siden forrige folkeavstemning i 2013.
DB171001 Han hevdet at det ikke har funnet sted noen folkeavstemning , og avfeide all kritikk om brutal framferd av politi og sentralmyndigheter.
DB171001 Dagens folkeavstemning for Catalonias uavhengighet ble alt annet en fredfull.
DB171001 ( Dagbladet ) : Ifølge nyhetsbyrået AP har Spanias statsminister Mariano Rajoy uttalt under et TV-intervju at det ikke har funnet sted noen folkeavstemning i Catalonia i dag.
DB171001 Han har vært forsiktig, mens denne striden har bygd seg opp, han har svart forholdsmessig etterhvert som Catalonias regjering under president Carles Puigdemont har tatt hvert steg mot folkeavstemning og mulig uavhengighet.
DB171001 Han har overspilt bruken av Statens voldsmakt i et forsøk på fysisk å hindre Catalonias folkeavstemning om uavhengighet, uansett om denne etter Grunnloven er ulovlig.
DB171001 Folkeavstemninga til Puigdemont har vært en fiasko som folkeavstemning , og svaret fra Rajoy med politivold har vært en politisk fiasko.
DB171001 Folkeavstemninga er ikke mye verd som folkeavstemning , den har foregått uten de nødvendige garantiene som gjør den til et uttrykk for folkets vilje.
DB171001 Det vi har sett denne søndagen er ei slags « heimesnekra » folkeavstemning , et slags « politisk kunsthåndtverk », noe ganske « artesanal », som de ville si på flere spanske språk.
DA171001 Spanias statsminister sier det ikke har funnet sted noen folkeavstemning i Catalonia ¶
DA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
DA171001 | Spansk maktbruk mot katalansk folkeavstemning ¶ 761 personer trengte behandling etter sammenstøt med politiet under folkeavstemningen i Catalonia, ifølge myndighetene i regionen.
AP171001 Spanias statsminister : - Det har ikke vært noen folkeavstemning i Catalonia ¶
AP171001 Samtidig ble det opplyst at rundt 400 skoler, som var stemmelokale for 770.000 stemmeberettigede, ikke fikk åpnet under søndagens folkeavstemning .
AP171001 Det ble avgitt 2.262.424 stemmer i søndagens omstridte folkeavstemning i Catalonia.
AP171001 I 2014 ble det gjennomført en uoffisiell folkeavstemning der hele 80 prosent ville løsrive seg, men da var valgdeltagelsen kun på 37 prosent.
AP171001 * Regionsregjeringen har tillyst folkeavstemning om selvstendighet søndag 1. oktober.
AP171001 september 2017 gir regionsforsamlingen i Catalonia grønt lys for at det kan holdes folkeavstemning 1. oktober.
AP171001 oktober 2017 : Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi har iverksatt en rekke tiltak som ifølge den spanske regjeringen gjør folkeavstemningen i praksis umulig å gjennomføre.
AP171001 november 2013 : Catalonia holder folkeavstemning om selvstendighet, selv om spansk høyesterett har erklært dette ulovlig.
AP171001 * 1979 : Catalonia stemmer i en folkeavstemning for utvidet selvstyre innen områdene helsevesen, utvikling og kultur. * 2006 : En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som « nasjon ». * 2010 : Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som « nasjon »
AP171001 Mens katalanerne fortsatt prøver å få gjennomført en folkeavstemning , er reaksjonene utenfor Spania sterke mot dagens voldsbruk.
AP171001 Den spanske regjeringens håndtering av folkeavstemningen i Catalonia møter hard kritikk - uavhengig om man er enig eller uenige i katalanernes rett til en folkeavstemning .
AP171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AP171001 | Spanias statsminister : - Det har ikke vært noen folkeavstemning i Catalonia ¶
AP171001 Til tross for flere hundre skadede, mener han at staten har reagert med « fasthet og ro » i situasjonen, og han holder fast ved regjeringens standpunkt om at det « ikke har vært en folkeavstemning » i Catalonia i dag.
AP171001 Han rettet også skarp kritikk mot dem som har vært mest aktive i ønsket om folkeavstemning og uavhengighet.
AP171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AP171001 Vil det i det hele tatt bli avholdt folkeavstemning ?
AP171001 Meningsmålinger viser at det er stor støtte blant katalanerne for å gjennomføre en folkeavstemning , men at de er splittet i synet på uavhengighet.
AP171001 Det kommer ikke til å bli noen folkeavstemning , sa Spanias statsminister Mariano Rajoy fredag i forrige uke.
AA171001 | UD fordømmer ikke spansk maktbruk mot katalansk folkeavstemning
AA171001 - Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.
AA171001 Før søndagens folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia, opplyser spanske myndigheter at politiet har sørget for å stenge de fleste valglokalene.
AA171001 Den spanske grunnloven fastslår at det bare er sentralregjeringen i Madrid som kan utlyse en folkeavstemning om uavhengighet. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Spanias statsminister Mariano Rajoy sier det ikke funnet sted noen folkeavstemning i Catalonia søndag.
AA171001 Hun oppfordrer EU til å kreve at Catalonia får en skikkelig folkeavstemning .
AA171001 Han hevdet at det ikke har funnet sted noen folkeavstemning , og avfeide all kritikk om brutal framferd av politi og sentralmyndigheter.
AA171001 | Skottlands leder kritiserer spansk håndtering av folkeavstemning
AA171001 Spanias statsminister Mariano Rajoy sier det ikke funnet sted noen folkeavstemning i Catalonia søndag kveld.
AA171001 Han hevdet at det ikke har funnet sted noen folkeavstemning , og avfeide all kritikk om brutal framferd av politi og sentralmyndigheter.
AA171001 Benekter folkeavstemning
VG170930 Denne helgen er gråhårede bestemødre, studenter og småunger i stripete sokkelester samlet om én sak : De skal arrangere folkeavstemning , og det skjer enten spanske myndigheter vil det eller ikke.
VG170930 Den spanske grunnloven slår fast at det kun er sentralregjeringen i Madrid som har rett til å utlyse folkeavstemning om uavhengighet, men spanske myndigheters pågripelser av politikere, siktelser mot opposisjonsledere og husransakelser, kan være kan være brudd på grunnleggende borgerrettigheter, mener FN-observatører, ifølge NTB.
VG170930 * Regionregjeringen har tillyst folkeavstemning om selvstendighet søndag 1. oktober.
DN170930 Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning , mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.
DN170930 En folkeavstemning om hvorvidt Catalonia skal løsrives fra Spania, må eventuelt holdes i hele landet, lyder argumentet.
DB170930 Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning , mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.
DB170930 En folkeavstemning om hvorvidt Catalonia skal løsrives fra Spania, må eventuelt holdes i hele landet, lyder argumentet.
DA170930 Vi kom fram til at en folkeavstemning er vår eneste mulighet til å finne ut om folket virkelig ønsker selvstendighet, sier Ortega til Dagsavisen.
DA170930 Spanias regjering har understreket at en folkeavstemning ikke vil finne sted søndag.
DA170930 Nå jobber hun sammen med de frivillig før søndagens folkeavstemning .
DA170930 Med stort press fra spanske myndigheter måtte selve ordet folkeavstemning omformuleres til « konsultasjon », og avstemningen hadde kun symbolsk betydning.
DA170930 Kravet er en folkeavstemning om selvstendighet, men regjeringen i Madrid sier nei.
DA170930 Katalanerne svarte med store demonstrasjoner og har fortsatt kampen for å arrangere en folkeavstemning .
DA170930 Joana Ortega mener at søndagens folkeavstemning nå handler om mye mer enn resultatet.
DA170930 Ifølge målinger ønsker om lag 70 prosent av Catalonias befolkning å få muligheten til å stemme over Catalonias framtid i en folkeavstemning .
DA170930 I november 2014 forsøkte katalanske separatister å arrangere en folkeavstemning .
AP170930 | Spent foran folkeavstemning : Katalonerne mot resten av Spania.
AP170930 Tusenvis av spanjoler samlet seg lørdag ettermiddag i sentrum av Madrid for å vise sin støtte til et samlet Spania i forkant av Catalonias planlagte folkeavstemning søndag.
AP170930 Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning , mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.
AP170930 En folkeavstemning om hvorvidt Catalonia skal løsrives fra Spania, må eventuelt holdes i hele landet, lyder argumentet.
AP170930 Noen ville ha folkeavstemning , men de klarte ikke å skaffe signaturer fra 10 prosent av befolkningen, som er kravet.
AP170930 Spent foran folkeavstemning : Katalinerne mot resten av Spania ¶
AP170930 Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning , mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.
AP170930 - En effektiv folkeavstemning , med juridiske garantier og bindende slik den katalanske regionregjeringen har lovet, er umulig, sa Millo.
AA170930 Kurderne har hisset på seg landene i regionen ved å gjennomføre en folkeavstemning om uavhengighet.
AA170930 Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning , mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.
AA170930 - En effektiv folkeavstemning , med juridiske garantier og bindende slik den katalanske regionregjeringen har lovet, er umulig, sa Millo.
AA170930 Katalanske ledere er fast bestemt på å gjennomføre søndagens folkeavstemning , mens spanske myndigheter er like oppsatt på å stanse den.
AA170930 En folkeavstemning om hvorvidt Catalonia skal løsrives fra Spania, må eventuelt holdes i hele landet, lyder argumentet.
AA170930 Forbudet ble innført i kjølvannet av mandagens omstridte folkeavstemning , der et stort flertall av den kurdiske befolkningen i Nord-Irak stemte for uavhengighet.
AA170929 Flyforbudet var ventet å tre i kraft fredag som en reaksjon på mandagens folkeavstemning om uavhengighet for den kurdiske regionen nord i Irak.
AA170929 Regionmyndighetene i Catalonia har klargjort 2.300 valglokaler til søndagens planlagte folkeavstemning om uavhengighet.
AA170929 Den spanske grunnloven slår fast at det kun er sentralregjeringen i Madrid som har rett til å utlyse folkeavstemning om uavhengighet.
DB170928 Rajoy har satt Catalonia under økonomisk formynderskap, for å hindre bruk av offentlige penger til ulovlig folkeavstemning .
DB170928 Men 81 prosent av katalanerne ønsker lovlig folkeavstemning etter avtale med de politiske institusjonene i Spania.
DB170928 Iglesias og Colau oppfordrer lederen i PSOE, Pedro Sánchez, til å avsette Rajoy og lede ei regjering som gjennomfører de nødvendige reformene for å åpne for katalansk folkeavstemning .
DB170928 Grunnlovsdomstolen har opphevet loven om folkeavstemning og en lov om overgang til uavhengighet, som skal tre i kraft dersom flertallet sier ja.
DB170928 Da skal det holdes « bindende » folkeavstemning om Catalonia skal gå ut av Spania.
AP170928 Meningsmålinger har vist at rundt 80 prosent av katalanerne ønsker en folkeavstemning , men bare rundt 30 prosent av dem er for selvstendighet. 20 prosent vil beholde systemet slik det er i dag, mens 50 prosent vil ha et nytt forhold til Spania - uten å løsrive seg.
AP170928 - Det blir ikke mulig med folkeavstemning .
AP170928 Foran søndagens folkeavstemning har Catalonias regjering hverken argumentene eller egen befolkning på sin side.
AA170928 Catalonias « utenriksminister » Raül Romeva holdt torsdag en pressekonferanse i Brussel for å svare på spørsmål fra europeiske journalister om søndagens kontroversielle folkeavstemning .
SA170927 Det gjorde hun fordi det var den avtalen det skulle være folkeavstemning om fem måneder senere.
SA170927 Dersom katalanske styresmakter får det slik de vil, kan katalanerne stemme for selvstendighet i en folkeavstemning .
SA170927 Dersom det blir en folkeavstemning , og dersom det blir et ja, vil katalanerne erklære Catalonia for uavhengig av Spania.
SA170927 Da anbefaler vi denne artikkelen : Spent stemning foran planlagt folkeavstemning .
FV170927 Dersom katalanske styresmakter får det slik de vil, kan katalanerne stemme for selvstendighet i en folkeavstemning .
FV170927 Dersom det blir en folkeavstemning , og dersom det blir et ja, vil katalanerne erklære Catalonia for uavhengig av Spania.
FV170927 Da anbefaler vi denne artikkelen : Spent stemning foran planlagt folkeavstemning .
DN170927 | Kurderne stemte ja til selvstendighet ¶ 92,7 prosent av kurderne i Nord-Irak stemte for selvstendighet for den autonome regionen Kurdistan i helgens folkeavstemning , viser de endelige resultatene.
DB170927 En mulighet er at partene aksepterer at FN stiller seg i spissen for en folkeavstemning der borgerne i nord og i sør blir spurt om de ønsker et forent Korea.
BT170927 Dersom katalanske styresmakter får det slik de vil, kan katalanerne stemme for selvstendighet i en folkeavstemning .
BT170927 Dersom det blir en folkeavstemning , og dersom det blir et ja, vil katalanerne erklære Catalonia for uavhengig av Spania.
BT170927 Da anbefaler vi denne artikkelen : Spent stemning foran planlagt folkeavstemning .
AP170927 Blant representantene er et klart flertall imot folkeavstemning om EØS-avtalen.
AP170927 Dersom katalanske styresmakter får det slik de vil, kan katalanerne stemme for selvstendighet i en folkeavstemning .
AP170927 Dersom det blir en folkeavstemning , og dersom det blir et ja, vil katalanerne erklære Catalonia for uavhengig av Spania.
AP170927 Da anbefaler vi denne artikkelen : Spent stemning foran planlagt folkeavstemning .
AA170927 I et intervju med AP kritiserer lederen for Spanias nordøstlige region, Carles Puigdemont, EU-kommisjonen for å ha vendt det døve øret til Catalonias ønske om å holde en folkeavstemning om hvorvidt regionen bør løsrive seg fra Spania.
AA170927 Catalonias leder sier at spanske myndigheters forsøk på å sette en stopper for søndagens folkeavstemning , har ført til at stadig flere støtter den.
AA170927 | - 92 prosent stemte ja til kurdisk selvstendighet ¶ 92,7 prosent av kurderne i Nord-Irak stemte for selvstendighet for den autonome regionen Kurdistan i helgens folkeavstemning , viser de endelige resultatene.
AA170927 Blant representantene er et klart flertall imot folkeavstemning om EØS-avtalen.
AA170927 Et eksempel på dette er namdalskommunene Nærøy, Vikna, Leka og Bindal, der tre av fire kommuner hadde sagt nei i folkeavstemning .
VG170926 Vi venter fortsatt på det endelige resultatet av mandagens folkeavstemning for kurdisk separasjon fra resten av Irak.
SA170926 | Trump ut mot katalansk folkeavstemning
DN170926 Statsminister Haider al-Abadi varslet ultimatumet tirsdag, dagen etter at det ble holdt en folkeavstemning om hvorvidt regionen Kurdistan i Nord-Irak skal erklære seg som et uavhengig land.
DN170926 I tillegg bidrar de politiske spenningene knyttet til gårsdagens kurdiske folkeavstemning , der over 90 prosent støttet et uavhengig Kurdistan i Nord-Irak, til å støtte prisene videre tirsdag.
DA170926 Mer enn 90 prosent av velgerne støtter et uavhengig Kurdistan i Nord-Irak, viser de første resultatene fra mandagens folkeavstemning .
DA170926 Hun legger til at USAs forhold til folket i den irakiske Kurdistan-regionen ikke vil endre seg i lys av folkeavstemning .
DA170926 - USA er dypt skuffet over at de regionale myndighetene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre en ensidig folkeavstemning om uavhengighet i dag, blant annet i områder utenfor det irakiske Kurdistan-området, sier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
AP170926 | Irland planlegger folkeavstemning om abort neste år ¶
AP170926 Den irske regjeringen foreslår å holde en folkeavstemning om landets abortforbud i mai eller juni neste år, opplyser statsminister Leo Varadkar.
AP170926 Mer enn 90 prosent av velgerne støtter et uavhengig Kurdistan i Nord-Irak, viser de første resultatene fra mandagens folkeavstemning .
AP170926 93 prosent av velgerne støtter et uavhengig Kurdistan i Nord-Irak, viser de første resultatene fra mandagens folkeavstemning .
AA170926 Mer enn 90 prosent av velgerne støtter et uavhengig Kurdistan i Nord-Irak, viser de første resultatene fra mandagens folkeavstemning .
AA170926 Hun legger til at USAs forhold til folket i den irakiske Kurdistan-regionen ikke vil endre seg i lys av folkeavstemning .
AA170926 - USA er dypt skuffet over at de regionale myndighetene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre en ensidig folkeavstemning om uavhengighet i dag, blant annet i områder utenfor det irakiske Kurdistan-området, sier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
AA170926 Hun legger til at USAs forhold til folket i den irakiske Kurdistan-regionen ikke vil endre seg i lys av folkeavstemning . ( ©NTB ) ¶
AA170926 - USA er dypt skuffet over at de regionale myndighetene i Kurdistan bestemte seg for å gjennomføre en ensidig folkeavstemning om uavhengighet i dag, blant annet i områder utenfor det irakiske Kurdistan-området, sier Heather Nauert, som er talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
AA170926 | Irland planlegger folkeavstemning om abort neste år ¶
AA170926 Den irske regjeringen foreslår å holde en folkeavstemning om landets abortforbud i mai eller juni neste år, opplyser statsminister Leo Varadkar.
DN170925 | Kurderne trosset trusler og avholdt folkeavstemning
DN170925 - Å gjennomføre en folkeavstemning og ta en ensidig beslutning som påvirker hele Irak, landets sikkerhet og sikkerheten i regionen er grunnlovsstridig og en trussel mot freden, sa statsministeren i en TV-overført tale.
DN170925 Landet hadde hatt en trippel-A i 35 år, før daværende statsminister David Cameron i januar, under stort press, kunngjorde at regjeringen ville holde en folkeavstemning innen 2017 om britene skulle melde seg ut av EU.
DN170925 Det er ikke en bindende folkeavstemning , men den skal gi regionens leder, Masoud Barzani, et forhandlingskort i samtalene om løsrivelse.
DN170925 Det er folkeavstemning om uavhengighet i irakisk Kurdistan, der norske DNO har store interesser.
DB170925 For ei uke sida vedtok irakisk høyesterett å forby dagens folkeavstemning , et vedtak den kurdiske regionalregjeringen i Erbil har brydd seg lite om.
DB170925 Av de vestlige landene er det bare Frankrike som har støttet dagens folkeavstemning , dog uten å gå inn for uavhengighet.
DA170925 Men Bagdad lenger sør forbyr kurderne i det selvstyrte nord å holde en egen folkeavstemning .
DA170925 I etterkant av beslutningen om å holde en folkeavstemning , har det vekket oppsikt at akkurat den palestinske selvstyremyndigheten sier nei til et fritt Kurdistan.
AA170925 Spanias riksadvokat vil ikke utelukke at Catalonias president Carles Puigdemont kan pågripes for å arrangere en folkeavstemning Madrid mener er ulovlig.
AA170925 | Portforbud innført i deler av Kirkuk etter kurdisk folkeavstemning
AA170925 Konflikten var også gjenstand for en folkeavstemning i 2004, som også førte til en avtale, med sammenstøtene har likevel fortsatt. ( ©NTB ) ¶
AA170925 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med å sende soldater over grensen til Irak som svar på kurdernes folkeavstemning om opprettelse av en egen stat.
AA170924 | Fire kurdiske soldater drept i Irak før folkeavstemning
AA170924 Irak har truet med å gripe inn militært mot en eventuell folkeavstemning , Tyrkia vurderer å pålegge Kurdistan sanksjoner, mens USA har advart om uro og ustabilitet i regionen.
AA170924 Fire irakiske soldater er drept i en eksplosjon i Kirkuk-provinsen, hvor det etter planen skal holdes en omstridt folkeavstemning om uavhengighet.
AA170923 | Kurdisk leder utsetter kunngjøring om folkeavstemning
AA170923 Både Iraks nærmeste allierte, USA og Iran, og nabolandet Tyrkia har de siste dagene tydelig markert motstand mot planene om en folkeavstemning .
AA170923 USA er imot en slik folkeavstemning blant annet fordi det vil svekke det arabisk-kurdiske militærsamarbeidet som har bidratt i kampen mot den ytterliggående gruppa IS i Syria, ifølge nyhetsbyrået AFP.
AA170923 Selvstendighet : Hundrevis av mennesker viste lørdag ettermiddag på Trondheim torg sin støtte til folkeavstemning om et selvstendig Kurdistan.
AA170923 Også Iran og Tyrkia har de siste dagene tydelig markert motstand mot planene om en folkeavstemning .
AA170923 Hundrevis av kurdere møtte opp lørdag ettermiddag for å markere sin støtte til mandagens planlagte folkeavstemning .
AA170923 - Å avholde en folkeavstemning i et omstridt område er provoserende og destabiliserende.
AA170923 september vedtok nasjonalforsamlingen i det delvis selvstyrte Kurdistan i Irak at de vil holde folkeavstemning om selvstendighet for regionen 25. september.
DB170922 Yri sier at fordi Catalonia, ifølge grunnloven, ikke har lov til å løsrive seg fra Spania, så vil ikke en eventuell folkeavstemning endre noen ting.
DB170922 Yri sier Catalonia i lang tid har ønsket å avholde en folkeavstemning for å undersøke viljen eller ønsket for å løsrive seg fra Spania slik at folket kan bli uavhengig.
DB170922 Seinere onsdag kveld tok sinte demonstranter til Barcelonas gater etter at spansk politi arresterte 14 mennesker som demonstrerte mot den spanske regjeringens forsøk på å stoppe regionens kontroversielle folkeavstemning .
DB170922 I all hast har det katalanske parlamentet vedtatt nye lover om folkeavstemning og overgangen til en uavhengig republikk dersom det blir flertall for utmelding.
DB170922 De protesterte mot spanske myndigheters forsøk på å avlyse Catalonias folkeavstemning om uavhengighet ved å gripe inn i stemmegivningen med domstoler og politi.
DB170922 - Det blir ingen folkeavstemning , sier Rajoy.
AP170922 | Spent stemning foran planlagt folkeavstemning .
AP170922 Vil det i det hele tatt bli avholdt folkeavstemning ?
AP170922 Spanias statsminister Mariano Rajoy ber katalanske separatistledere om å innrømme at de ikke kan holde en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet.
AP170922 Meningsmålinger viser at det er stor støtte blant katalanerne for å gjennomføre en folkeavstemning , men at de er splittet i synet på uavhengighet.
AP170922 Det kommer ikke til å bli noen folkeavstemning , sa Spanias statsminister Mariano Rajoy fredag i forrige uke.
AP170922 - Det ville vært fornuftig, rimelig og demokratisk å stoppe og si at det ikke vil bli noen folkeavstemning , de vet godt at det ikke vil skje, sa han til sine partifeller under et arrangement på Balearene lørdag.
AP170922 oktober vil avholde en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AP170922 Vil det i det hele tatt bli avholdt folkeavstemning ?
AP170922 Meningsmålinger viser at det er stor støtte blant katalanerne for å gjennomføre en folkeavstemning , men at de er splittet i synet på uavhengighet.
AP170922 Det kommer ikke til å bli noen folkeavstemning , sa Spanias statsminister Mariano Rajoy fredag i forrige uke.
AP170922 oktober vil avholde en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AA170922 Spanske myndigheter har slått hardt ned på planene om en folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia, som etter planen skulle finne sted 1. oktober.
AA170922 | Kurderne i Irak vil avholde folkeavstemning tross motstand ¶
AA170922 Lederne i Kurdistan nekter å avblåse mandagens folkeavstemning om løsrivelse, tross trusler og advarsler fra mange kanter.
DB170921 Men et flertall vil ha retten til folkeavstemning .
DB170921 La Generalitat under president Carles Puigdemont har i Catalonias parlament fått vedtatt folkeavstemning 1. oktober om utmelding av Spania.
DB170921 Ikke én euro av offentlige penger skal brukes på ei ulovlig folkeavstemning , heter det.
DB170921 I november 2014 avholdt Mas « uoffisiell » folkeavstemning om uavhengighet, på tross av et forbud fra Grunnlovsdomstolen. 80 prosent stemte for uavhengighet, men bare 33 prosent av velgerne deltok.
DB170921 I hui og hast har det katalanske parlamentet vedtatt lover om folkeavstemning og om overgangen til uavhengig republikk dersom det blir flertall for utmelding, lover som også er kjent ugyldige av Grunnlovsdomstolen.
DB170921 Denne siste bølga av misnøye mot Madrid oppsto i 2006 da Catalonia fikk nye statutter for sjølstyre som blant annet anerkjente katalanerne som nasjon, godkjent i Deputertkongressen i Spania og vedtatt i folkeavstemning i Catalonia.
DB170921 Alle folkevalgte, deriblant ordførere, og offentlig ansatte som bidrar til å avholde folkeavstemning , vil holdes strafferettslig ansvarlige.
DB170921 - Det blir ingen folkeavstemning , hamrer Rajoy stadig fast.
AA170921 | Katalanerne innrømmer tilbakeslag for folkeavstemning
AA170921 Lokalmyndighetene i Catalonia mener de har både demokratisk mandat og folkerettslig rett til å avholde en folkeavstemning og karakteriserer handlingene fra Madrid som ren aggresjon.
AA170921 Catalonias visepresident innrømmer at planene om en folkeavstemning om uavhengighet har fått et alvorlig tilbakeslag.
VG170920 Politiaksjonen er knyttet til at regionsforsamlingen i Catalonia har vedtatt å avholde en folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
VG170920 Ifølge meningsmålinger er et flertall av katalanerne imot uavhengighet, men et stort flertall ønsker en folkeavstemning for å avklare spørsmålet.
AP170920 Ifølge meningsmålinger er et flertall av katalanerne imot uavhengighet, men et stort flertall ønsker en folkeavstemning for å avklare spørsmålet.
AP170920 ) klapper etter at regionsforsamlingen tidligere i september stemte for å holde en folkeavstemning om uavhengighet.
AA170920 Politiaksjonen er et utslag av Madrid-regjeringens motstand mot at regionsforsamlingen i Catalonia vedtok å avholde folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
AA170920 Ifølge meningsmålinger er et flertall av katalanerne imot uavhengighet, men et stort flertall ønsker en folkeavstemning for å avklare spørsmålet.
AA170918 | Irakisk høyesterett beordrer stans av kurdisk folkeavstemning
AA170918 FN har på sin side gitt uttrykk for at en slik folkeavstemning kan bidra til å trappe opp enda en konflikt i regionen. ( ©NTB ) ¶
DN170917 | Irak truer kurdisk folkeavstemning med militærmakt ¶
DN170917 Nasjonalforsamlingen i det delvis selvstyre irakiske Kurdistan vedtok fredag at det skal holdes folkeavstemning 25. september i området om et selvstendig Kurdistan.
DN170917 Men al-Abadi sier en folkeavstemning nettopp vil komplisere mulige forhandlinger.
DN170917 Lederne i den kurdiske regionen har sagt at de håper en planlagt folkeavstemning vil tvinge myndighetene i Bagdad til forhandlingsbordet.
DN170917 Iraks statsminister Haider al-Abadi under et intervju lørdag hvor han ber Kurdistan kaste planen om å holde en folkeavstemning om selvstendighet.
AP170917 Også USA, de irakske kurdernes mest trofaste allierte, har motsatt seg en folkeavstemning nå.
AP170917 ISTANBUL ( Aftenposten ) : Nesten alle som betyr noe, har bedt kurderne om å droppe en folkeavstemning om uavhengighet fra Irak.
AP170917 Demonstranter viser sin støtte til den kurdiske folkeavstemning i byen Kirkuk i Nord-Irak.
AA170917 Lederne i Kurdistan, som nå er en selvstyrt region i Nord-Irak, har besluttet å holde en folkeavstemning om uavhengighet 25. september.
AA170917 | Irak truer kurdisk folkeavstemning med militærmakt ¶
AA170917 Nasjonalforsamlingen i det delvis selvstyre irakiske Kurdistan vedtok fredag at det skal holdes folkeavstemning 25. september i området om et selvstendig Kurdistan.
AA170917 Men al-Abadi sier en folkeavstemning nettopp vil komplisere mulige forhandlinger.
AA170917 Lederne i den kurdiske regionen har sagt at de håper en planlagt folkeavstemning vil tvinge myndighetene i Bagdad til forhandlingsbordet.
AA170916 | Ordførere demonstrerte til støtte for folkeavstemning i Catalonia ¶
AA170916 Til tross for motstanden fra myndighetene i Madrid, har tusenvis av katalanere demonstrert flere ganger den siste tiden til støtte for selvstendighet for regionen og for at det må holdes folkeavstemning om spørsmålet.
AA170916 Regionalmyndighetene i Catalonia har vedtatt at det skal holdes folkeavstemning om selvstendighet 1. oktober.
AA170916 Det kommer ikke til å bli noen folkeavstemning , sa statsminister Mariano Rajoy fredag.
AA170916 Den spanske grunnlovsdomstolen har erklært den planlagte folkeavstemningen for ulovlig, og alle ordførere i Catalonia som legger til rette for at det kan holdes folkeavstemning ved for eksempel å stille valglokaler til rådighet, risikerer å bli straffeforfulgt. ( ©NTB ) ¶
AA170916 - Vi er her for å understreke alt vi har felles, som flertallets engasjement for retten til å bestemme gjennom en folkeavstemning , fortsatte hun.
VG170915 Etter sommerens omstridte folkeavstemning og det påfølgende valget av representanter til en forsamling som har fått makt til å oppløse nasjonalforsamlingen endre Venezuelas grunnlov har den politiske krisen i landet blitt dypere.
DN170915 | Trolig folkeavstemning om selvstendig Irakisk Kurdistan i september ¶
DN170915 Nasjonalforsamlingen i det delvis selvstyrte Kurdistan i Irak har vedtatt at det skal holdes folkeavstemning om selvstendighet for regionen 25. september.
DN170915 Både irakiske og tyrkiske myndigheter fordømmer på det sterkeste en kurdisk folkeavstemning om et selvstendig Kurdistan.
DN170915 73 av de 111 representantene i Iraks kurdiske nasjonalforsamling hadde møtt opp for å delta i debatten og den påfølgende avstemningen, som ble boikottet av Forandringspartiet og Den islamske gruppen, som begge vil at en folkeavstemning må utsettes på ubestemt tid.
DN170915 Madrid innfører strengere tilsyn med pengebruken i Catalonia for å hindre regionen i å organisere en folkeavstemning om løsrivelse.
DN170915 Den nordøstlige regionen Catalonia har planlagt å holde en folkeavstemning om løsrivelse fra resten av Spania 1. oktober.
AP170915 | Bitter folkeavstemning om homofilt ekteskap splitter Australia ¶
AP170915 Postavstemningen er en slags rådgivende folkeavstemning i regi av nasjonens statistikkbyrå om hvorvidt landet bør tillate ekteskap for homofile.
AP170915 Australia holder rådgivende folkeavstemning om homofile ekteskap.
AA170915 | USA ber Kurdistan innstendig om å avlyse folkeavstemning
AA170915 USA er imot en slik folkeavstemning blant annet fordi det vil svekke det arabisk-kurdiske militærsamarbeidet som har bidratt i kampen mot den ytterliggående gruppa IS i Syria, ifølge nyhetsbyrået AFP.
AA170915 Nasjonalforsamlingen i det delvis selvstyrte Kurdistan i Irak vil holde folkeavstemning om selvstendighet for regionen, noe USA ber de innstendig om å avlyse.
AA170915 Nasjonalforsamlingen har vedtatt at det skal holdes folkeavstemning 25. september.
AA170915 Både irakiske og tyrkiske myndigheter fordømmer på det sterkeste en kurdisk folkeavstemning om et selvstendig Kurdistan.
AA170915 Begge vil at en folkeavstemning må utsettes på ubestemt tid.
AA170915 - Å avholde en folkeavstemning i et omstridt område er provoserende og destabiliserende.
AA170915 Madrid innfører strengere tilsyn med pengebruken i Catalonia for å hindre regionen i å organisere en folkeavstemning om løsrivelse.
AA170915 Den nordøstlige regionen Catalonia har planlagt å holde en folkeavstemning om løsrivelse fra resten av Spania 1. oktober.
AP170914 Han ønsker seg også demokrati etter sveitsisk modell og en konstitusjon vedtatt ved folkeavstemning .
AP170914 ) holdt folkeavstemning om forfatningen, sier han engasjert.
AP170914 Han ønsker seg også demokrati etter sveitsisk modell og en konstitusjon vedtatt ved folkeavstemning .
AP170914 ) holdt folkeavstemning om forfatningen, sier han engasjert.
AA170914 | Irakisk guvernør sparket etter at han støttet kurdisk folkeavstemning
AA170914 Nasjonalforsamlingen i Irak har vedtatt å avsette guvernøren i Kirkuk-provinsen etter at han støttet en folkeavstemning om uavhengighet for regionen Kurdistan.
AP170913 Maduro svarte i sommer med å holde folkeavstemning som ble boikottet av opposisjonen og som omverdenen har stemplet som udemokratisk.
AA170913 Maduro svarte i sommer med å holde folkeavstemning som ble boikottet av opposisjonen og som omverdenen har stemplet som udemokratisk.
AA170913 Statsminister Mariano Rajoy har flere ganger sagt at en slik folkeavstemning vil være ulovlig, og at han ikke under noen omstendighet vil tillate at Spanias rikeste og økonomisk viktigste region erklærer seg som uavhengig.
AA170913 Den regionale koalisjonsregjeringen i Catalonia har varslet at den skal gjennomføre planen om å holde folkeavstemning om uavhengighet fra Spania, til tross for at grunnlovsdomstolen har erklært avstemningen for grunnlovsstridig.
AA170912 | Spansk politi bedt om å beslaglegge valgurner før katalansk folkeavstemning
AA170912 Spansk politi har fått ordre om å beslaglegge valgurner og løpesedler som kan tenkes å bli brukt under en folkeavstemning om katalansk uavhengighet 1. oktober.
AA170912 oktober, samme dag som den regionale separatistregjeringen planlegger å holde sin folkeavstemning . ( ©NTB ) ¶
AA170912 | Irak og Tyrkia godtar ikke kurdisk folkeavstemning
AA170912 Irak og Tyrkia advarer kurderne i Nord-Irak mot å gjøre alvor av trusselen om å holde folkeavstemning om uavhengighet 25. september.
AA170912 Han er ikke i tvil om at det vil bli flertall for løsrivelse i en eventuell folkeavstemning , selv om noen også vil stemme nei.
AA170912 - En slik folkeavstemning vil ikke tjene noen, verken kurderne eller andre folk i regionen, sa Tyrkias visestatsminister Bekir Bozdag mandag.
AA170911 Spanias statsminister Mariano Rajoy har vært like klar på at det ikke vil bli holdt noen folkeavstemning , at den vil være grunnlovsstridig og at resultatet derfor vil savne legitimitet.
AA170911 | Catalonias president : Alt er klart for folkeavstemning
AA170911 Torsdag satte landets grunnlovsdomstol foten ned for loven fra den katalanske regjeringen som åpnet for folkeavstemning om løsrivelse fra landet.
AA170910 - Noe av det morsomste jeg har gjort, var å kommentere en folkeavstemning i Latvia på flamsk til belgisk radio fra Riga, avslørte han i BT-intervjuet.
DB170909 - Noe av det morsomste jeg har gjort, var å kommentere en folkeavstemning i Latvia på flamsk til belgisk radio fra Riga, avslørte han i BT-intervjuet.
DA170909 | Snart holder de folkeavstemning : Kurderne håper å få sitt eget land ¶
DA170909 FOLKEAVSTEMNING : Kurdere i Nord-Irak drømmer om sin egen stat, og skal holde folkeavstemning om drøye to uker.
DA170909 De må unngå å gå til ensidige skritt, som å avholde en folkeavstemning , advarer Erdogan, som i en årrekke også har vist vilje til å sende tyrkiske tropper inn i nordlige Irak eller bombardere mål fra luften.
DA170909 september, skal holde en folkeavstemning om en løsrivelse fra Irak for så å danne en egen uavhengig kurdisk stat.
DA170909 FOLKEAVSTEMNING : Kurdere i Nord-Irak drømmer om sin egen stat, og skal holde folkeavstemning om drøye to uker.
DA170909 FOLKEAVSTEMNING : Kurdere i Nord-Irak drømmer om sin egen stat, og skal holde folkeavstemning om drøye to uker.
DA170909 En følelse av glede og forventning sprer seg i Nord-Irak : snart skal kurderne holde folkeavstemning om løsrivelse.
DA170909 De må unngå å gå til ensidige skritt, som å avholde en folkeavstemning , advarer Erdogan, som i en årrekke også har vist vilje til å sende tyrkiske tropper inn i nordlige Irak eller bombardere mål fra luften.
DA170909 september, skal holde en folkeavstemning om en løsrivelse fra Irak for så å danne en egen uavhengig kurdisk stat.
DA170909 FOLKEAVSTEMNING : Kurdere i Nord-Irak drømmer om sin egen stat, og skal holde folkeavstemning om drøye to uker.
AP170909 - Noe av det morsomste jeg har gjort, var å kommentere en folkeavstemning i Latvia på flamsk til belgisk radio fra Riga, avslørte han i BT-intervjuet.
AA170908 | Grunnlovsdomstolen i Spania stoppet folkeavstemning i Catalonia ¶
AA170908 Spanias grunnlovsdomstol brukte en dag på å sette foten ned for loven fra den katalanske regjeringen som åpnet for folkeavstemning om løsrivelse fra landet.
AA170908 I Italia har tidligere statsminister Silvio Berlusconi lovet å avholde en folkeavstemning om landets medlemskap i EU, hvis han kommmer til makten.
AA170907 | Spanias statsminister vil ha folkeavstemning i Catalonia erklært for grunnlovsstridig ¶
AA170907 Rajoy mener dette ikke er et spørsmål om selvbestemmelse, og at en slik folkeavstemning vil frata andre spanjolers rett til å bestemme over sin framtid.
AA170907 Flertallet i parlamentet i Catalonia vedtok onsdag denne uka en lov som åpner for at det kan holdes folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AA170907 Den katalanske koalisjonen som er for uavhengighet, mener at de har et demokratisk mandat for å oppfylle løftet om å arrangere en slik folkeavstemning , og at den universelle retten til selvbestemmelse overstyrer spansk lov. ( ©NTB ) ¶
AA170907 | Australsk høyesterett gir grønt lys til folkeavstemning om likekjønnet ekteskap per post ¶
AA170907 Australsk høyesterett har kommet fram til at regjeringens planlagte folkeavstemning via posten om likekjønnet ekteskap er lovlig og kan gjennomføres.
AA170906 Men fredsavtalen ble nedstemt med knapp margin i en folkeavstemning i fjor, før den ble endret og iverksatt av regjeringen likevel.
AA170906 | Catalonias folkevalgte gir grønt lys for folkeavstemning
AA170906 Catalonia gjennomførte i 2014, under sin daværende leder Artur Mas, en symbolsk ikke-bindende folkeavstemning om uavhengighet.
AA170906 oktober kan holdes folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AA170904 SVs Torgeir Strøm er fremdeles skuffet fordi det ikke ble folkeavstemning om sammenslåingen av Trøndelag.
AA170904 Da vi tapte kampen for å få til ei folkeavstemning i Nord-Trøndelag om sammenslåing av trøndelagsfylkene. 6.
AP170903 Nå vil han ha folkeavstemning om reversering - og er usikker på hva han selv skal stemme.
NL170825 ) Og : Ved hvert stortingsvalg burde det samtidig, på valgdagen være en skriftlig folkeavstemning om enkelte viktige spørsmål, med beskrevne korte argumenter for og imot.
AA170823 Det var før en tyrkisk folkeavstemning førte til grunnlovsendringer som ga betydelig mer makt til president Recep Tayyip Erdogan.
AA170822 Tidligere i år ble Erdogan rasende da flere tyske delstater nektet tyrkiske politikere å drive valgkamp i forkant av en folkeavstemning som endte med grunnlovsendringer som ga Erdogan mer makt.
DA170818 Jeg har for eksempel lovet at mitt første innlegg skal handle om at vi vil ha en alternativ utredning for jernbane gjennom fylket, sier han, og mener at folkeavstemning i hver by er eneste rettferdige løsning.
DA170818 I så fall blir økt, lokal sysselsetting, progressiv skatt og folkeavstemning hans fanesaker.
DB170815 Partiet har bare ett eneste programpunkt : Krav om folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap.
DB170810 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
AA170810 | Sveits' endags-pappaperm opp til folkeavstemning
AA170810 En vellykket underskriftskampanje gjør at Sveits skal holde en nasjonal folkeavstemning om å utvide antallet dager med betalt pappaperm fra én til tjue.
DB170809 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
DB170808 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
AP170808 Over 266.000 signaturer samlet Momentum for å få gjennomført en folkeavstemning om Budapests OL-søknad.
AP170808 Momentum tiltrakk seg medienes søkelys tidligere i 2017, da de forsøkte å presse frem en folkeavstemning om Budapest skulle søke om å være vertsby for sommer OL i 2024.
AP170807 I forrige uke ble en ny lovforsamling valgt til å skrive ut en ny grunnlov, i en svært kontroversiell folkeavstemning .
DB170803 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
DB170802 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
VG170801 Meldingen om at de to opposisjonslederne skal ha blitt pågrepet i sine hjem kommer to dager etter at president Maduro søndag arrangerte folkeavstemning om en ny grunnlovsforsamling.
VG170801 Det har blitt rettet massiv kritikk mot Maduro som ikke har uttalt at han vil holde en folkeavstemning om den nye grunnloven som forsamlingen skal utforme.
VG170801 200 000 soldater ble beordret ut i gatene under søndagens folkeavstemning .
DB170801 Maduro har ikke sagt om den nye grunnloven vil trenge godkjenning i en folkeavstemning .
DB170801 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
DB170801 Masoud Barzani, presidenten for den irakiske kurdiske regionalregjeringen ( IKRG ), har annonsert en folkeavstemning om uavhengighet som vil bli avholdt 25. september i år.
DB170801 Barzani har annonsert en folkeavstemning om uavhengighet som vil bli avholdt 25. september i år.
DB170801 Men om de offisielle tallene for deltakelsen stemmer, så gikk flere til urnene søndag enn de 7,1 millioner som deltok da opposisjonen to uker før holdt uoffisiell folkeavstemning om ja eller nei til ny grunnlov.
VG170731 Venezuelas president Nicolás Maduro kaller søndagens folkeavstemning en seier for revolusjonen.
VG170731 Valget har blitt møtt med massiv kritikk, blant annet fordi Maduro ikke har uttalt at han vil ha en folkeavstemning om den nye grunnloven forsamlingen skal utforme, slik hans forgjenger Hugo Chávez gjorde i 1999 med dagens gjeldende grunnlov.
VG170731 I en uoffisiell folkeavstemning arrangert av opposisjonen i midten av juli stemte 98 prosent mot valget av grunnlovsforsamlingen.
DN170731 | Blodig folkeavstemning i Venezuela - USA overveier sanksjoner ¶
DB170731 ¶ JUBLET : Nicolas Maduro var fornøyd med dagens folkeavstemning .
DB170731 * Maduro har ikke sagt om ny grunnlov vil trenge godkjenning i en folkeavstemning , slik forgjengeren Hugo Chávez gjorde med den gjeldende grunnloven i 1999.
VG170730 Regimet har tatt stadig nye, autoritære steg det siste året : Den grunnlovsfestede retten til å be om folkeavstemning har blitt ignorert, regionalvalgene har blitt utsatt og Høyesterett har gått inn for å frata nasjonalforsamlingen, hvor opposisjonen har flertall, lovgivende makt.
DB170730 Den grunnlovsfestede retten til å be om folkeavstemning har blitt ignorert.
AP170730 * Maduro har ikke sagt om ny grunnlov vil trenge godkjenning i en folkeavstemning , slik forgjengeren Hugo Chávez gjorde med den gjeldende grunnloven i 1999.
VG170728 I tillegg har USA fredag bedt sine ambassadeansattes familier forlate Venezuela før søndagens folkeavstemning .
AA170728 Den har også holdt en egen symbolsk folkeavstemning der et overveldende flertall sa nei til Maduros planer, men der kun 40 prosent av velgerne deltok ¶
DB170727 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
DB170726 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
VG170725 Avholdt uoffisiell folkeavstemning : Minst én skutt ved valglokalalene, flere skadet ¶
VG170725 EU advarer Sveits etter omstridt folkeavstemning
DB170725 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
VG170724 EU advarer Sveits etter omstridt folkeavstemning
DB170723 For de politiske lederne i de 27 andre landene i EU har britisk politikk vært et underlig skue som bare har blitt mer og mer rotete fra dagen etter britenes folkeavstemning jonsok i fjor og til i dag.
AP170722 Men opposisjonen kom ham i forkjøpet og organiserte en folkeavstemning på rekordtid.
DN170721 Han understreker at landets sikkerhetsstyrker anerkjenner Maduros plan om å gjennomføre en folkeavstemning for å kunne etablere en folkeforsamling.
DN170721 Ny folkeavstemning
DN170721 Han gjentar partiets løfte om å holde en ny folkeavstemning når vilkårene for brexit er klare etter forhandlingene med Brussel.
AA170721 Han understreker at landets sikkerhetsstyrker anerkjenner Maduros plan om å gjennomføre en folkeavstemning for å kunne etablere en folkeforsamling.
DN170720 Over 7 millioner avga stemmer i uoffisiell folkeavstemning
DN170720 Han understreker at landets sikkerhetsstyrker anerkjenner Maduros plan om å gjennomføre en folkeavstemning for å kunne etablere en folkeforsamling.
AA170720 Han gjentar partiets løfte om å holde en ny folkeavstemning når vilkårene for brexit er klare etter forhandlingene med Brussel.
DB170719 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
DN170718 Nærmere 7,2 millioner stemte i søndagens symbolske folkeavstemning , som landets nasjonalforsamling tok initiativ til.
DN170718 Maduro har tatt initiativ til en folkeavstemning som skal holdes 30. juli.
DB170718 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
AA170718 I et forsøk på å undergrave Maduro arrangerte den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen en symbolsk folkeavstemning søndag.
VG170717 | Minst én drept i skuddveksling under folkeavstemning i Venezuela ¶
VG170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindene, fordi den ikke har støtte av det nasjonale valgrådet.
VG170717 Søndag gjennomførte opposisjonen i Venezuela en uoffisiell folkeavstemning om president Nicolás Maduros reformforslag.
VG170717 Om ikke annet, beviser søndagens folkeavstemning nok en gang at Maduro har folket mot seg.
VG170717 I fjor ble den grunnlovsfestede retten til å be om folkeavstemning ignorert, regionalvalgene utsatt og høyesterett har gått inn for å frata den opposisjonsstøttede nasjonalforsamlingen lovgivende makt.
VG170717 Derfor satte opposisjonen i gang sin egen uoffisielle folkeavstemning over hele verden i går, med forhåpninger om å øke presset på Maduro-regimet.
DN170717 Søndag stemte syv millioner ifølge opposisjonen i en uoffisiell folkeavstemning , hvor velgere ble spurt hva de mente om Maduros plan om å danne en ny nasjonalforsamling med makten til å skrive om grunnloven og oppløse statlige institusjoner.
DN170717 Etter søndagens uoffisielle folkeavstemning planlegger opposisjonen nå eskalering av protestene nyvalg.
DN170717 Over 7 millioner avga stemmer i uoffisiell folkeavstemning
DN170717 | Over 7 millioner avga stemmer i uoffisiell folkeavstemning
DN170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindende fordi den ikke har støtte fra det nasjonale valgrådet.
DN170717 Nicolás Maduro har varslet folkeavstemning 30. juli der han ber folket si ja til å opprette et borgerråd som skal endre grunnloven.
AA170717 | Venezuela dypt splittet etter symbolsk folkeavstemning ¶ 98 prosent skal ha avvist presidentens grunnlovsendringer i en folkeavstemning i Venezuela.
AA170717 | Venezuela dypt splittet etter symbolsk folkeavstemning ¶ 98 prosent skal ha avvist presidentens grunnlovsendringer i en folkeavstemning i Venezuela.
AA170717 Nærmere 7,2 millioner velgere avla stemme i søndagens symbolske folkeavstemning , som landets nasjonalforsamling tok initiativ til.
AA170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindende fordi den ikke har støtte fra det nasjonale valgrådet.
AA170717 Opposisjonen i Venezuela åpnet søndag formiddag valglokaler i det som er en symbolsk folkeavstemning om president Nicolás Maduros grunnlovsreformforslag.
AA170717 Nicolás Maduro har varslet folkeavstemning 30. juli der han ber folket si ja til å opprette et borgerråd som skal endre grunnloven.
AA170717 Minst to personer er drept og fire ble skadd i en skuddveksling under Venezuelas opposisjons uoffisielle folkeavstemning mot presidentens grunnlovsreformer.
VG170715 Men etter at MHP ga sin støtte til Erdogans ønske om å holde en folkeavstemning for å endre grunnloven slik at presidentembetet får mer makt, har splittelsen bare økt og økt mellom regjeringen og CHP, som er det største opposisjonspartiet.
DB170715 I løpet av året som er gått, har Erdogan befestet sin makt gjennom en folkeavstemning om grunnlovsendringer, som han vant med snau margin.
DB170715 Tyrkia har på sin side kritisert europeiske land kraftig for å ha vist mangel på solidaritet, og Erdogan har varslet at det kan bli aktuelt med en egen folkeavstemning om EU-søknaden.
AA170715 I april i år gikk Erdogan seirende ut av en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi han enda større makt. ( ©NTB ) ¶
AA170715 | Kurdisk leder : Kurdisk folkeavstemning i Irak er forhandlingstaktikk ¶
AA170715 De kurdiske myndighetene i Nord-Irak kunngjorde tidligere i forrige måned at de skal avholde folkeavstemning 25. september om eventuell løsrivelse fra Irak.
AA170715 I løpet av året som er gått, har Erdogan befestet sin makt gjennom en folkeavstemning om grunnlovsendringer, som han vant med snau margin.
VG170713 Kaya var i Nederland for å drive valgkamp for den omstridte grunnlovsendringen som Erdogan fikk innført gjennom en folkeavstemning i april.
DN170713 Sturgeon : Ingen folkeavstemning om skotsk uavhengighet ¶
DB170713 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
VG170712 Og om ikke EU bekymrer seg nok over migrasjonsstrømmen, kan de tenke på at Femstjernersbevegelsen er EU-skeptisk og har lovet folkeavstemning om euroen hvis de kommer til makten.
DB170712 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
AA170711 Avtalen ble undertegnet i 2014, men ble i fjor avvist i en rådgivende folkeavstemning i Nederland.
DB170710 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
DB170708 Juryen har nominert 30 låter, som nå skal til folkeavstemning .
DB170706 Opposisjonen i MUD håper å få høy valgdeltakelse og en klar seier i deres folkeavstemning , med tilsvarende lav deltakelse i Maduros valg, der de akter å oppfordre til valgskulk.
DB170706 Nasjonalforsamlinga gjorde mandag et mottrekk ved å utlyse folkeavstemning 16. juli, hvor velgerne skal si ja eller nei til grunnlovgivende forsamling.
DB170706 Hvis dette møter sterk motstand, som det nok gjør, truet han med å legge reformene ut til folkeavstemning .
AA170705 Catalonia gjennomførte i 2014, under sin daværende leder Artur Mas, en folkeavstemning om uavhengighet som ikke var bindende.
DN170703 France 24 melder at han også vil bruke en folkeavstemning for å få gjennom sine reformer om de ikke har kommet gjennom parlamentet i løpet av ett år.
DB170703 May foreslo nyvalg knapt to år inn i valgperioden, etter en tapt folkeavstemning og i en situasjon som var preget av misnøye og uro mer enn jubel.
DN170629 Sturgeon : Ingen folkeavstemning om skotsk uavhengighet ¶
DN170627 | Sturgeon : Ingen folkeavstemning om skotsk uavhengighet ¶
DN170627 Sturgeon tok i mars til orde for en folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia, for å gi skottene anledning til å bli værende i EU.
DN170627 Førsteminister Nicola Sturgeon legger planen om en folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia på is.
DN170627 Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon gir opp tanken om en ny folkeavstemning for Skottland.
AA170627 | Sturgeon gjør helomvending om folkeavstemning
AA170627 Sturgeon vil derfor avvente resultatet av forhandlingene mot høsten 2018 før hun eventuelt tar opp igjen planene om en folkeavstemning .
AA170627 Sturgeon tok i mars til orde for en folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia, for å gi skottene anledning til å bli værende i EU.
AA170627 I juni tapte SNP igjen 21 av de skotske mandatene, noe som førte til at mange nå ber henne om å droppe planene om en ny folkeavstemning for godt. ( ©NTB ) ¶
AA170627 Hun understreker imidlertid at mandatet for en folkeavstemning om løsrivelse fortsatt gjelder.
AA170627 Førsteminister Nicola Sturgeon legger inntil videre planen om en folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia på is.
AA170627 En eventuell folkeavstemning må komme senere, sier Sturgeon, som mener at det viktigste nå blir å sikre Skottland adgang til EUs indre marked også etter brexit.
VG170626 Det ble skutt ned av greskkypriotene i en folkeavstemning , mens det tyrkisk-kypriotiske nord stemte ja.
DA170626 I mer fredelige områder stemte imidlertid mange nei, sier de, som gjorde at folket endte opp med å si nei til den hardt fremforhandlede avtalen i en folkeavstemning i høst.
AP170626 På venstresiden er Matteo Renzi den klare lederen, men han er svekket etter at han måtte trekke seg som statsminister i desember etter å ha tapt en folkeavstemning om en grunnlovsendring.
DN170622 Cameron ville holde en folkeavstemning for å styrke enheten i Det konservative partiet.
AP170622 De holder fast på at de skal ut av EU og at det ikke blir noen ny folkeavstemning når avtalen er ferdigforhandlet, slik blant andre Liberaldemokratene tar til orde for.
AP170622 De holder fast på at de skal ut av EU og at det ikke blir noen ny folkeavstemning når avtalen er ferdigforhandlet, slik blant andre Liberaldemokratene tar til orde for.
DB170621 Prosessen var dårlig planlagt, halvparten av kommunene hadde folkeavstemning før de økonomiske insentivene var klare og ingen visste hva de egentlig tok stilling til.
DB170621 Når det gjelder EU-medlemskap er det imidlertid et klart flertall for nei på 65 prosent, mens 24 prosent ville ha stemt ja dersom det hadde vært folkeavstemning nå, viser undersøkelsen.
DN170620 På sankthansaften i fjor bestemte innbyggerne i Storbritannia i en folkeavstemning at man skulle forlate EU.
DA170620 Mélenchon krever en folkeavstemning om de omfattende endringene av arbeidsmiljøloven.
VG170619 Utsendt til Tyrkisk folkeavstemning : Fikk landet satt under overvåkning ¶
VG170617 Her har jeg vært demokratisk og gjort som innbyggerne ville etter at vi faktisk holdt en folkeavstemning , sier stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen ( Frp ) til VG.
VG170615 Nedre Eiker blir likevel en del av Drammen - på tross av at innbyggerne sa nei i folkeavstemning .
DA170614 Og Binali Yildirim, landets statsminister, sier rett ut at han vil anse en kurdisk folkeavstemning som « uansvarlig ».
DA170614 Kurderne i den nordlige provinsen i Irak har besluttet å holde folkeavstemning om å bryte ut av Irak, selv om mange er imot dette, blant annet regjeringen i Irak og Tyrkia.
DB170613 Da venstreradikale Hugo Chavez fikk forsterket sitt mandat i Venezuela gjennom en tvilsom folkeavstemning i 2004, var mange av oss skeptiske til utviklingen.
DA170613 - Vårt prinsipp var at folk burde vært invitert til en folkeavstemning om dette.
SA170612 | Puerto Rico vil bli delstat i USA tross boikott av folkeavstemning
SA170612 Søndagens folkeavstemning er kun rådgivende, men Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello mener at resultatet sender et tydelig signal til Kongressen i Washington om at det amerikanske territoriet ønsker å bli USAs 51. delstat.
NL170612 Jan Petersen, Høyres daværende leder, var en pådriver for at endringer i kommunestrukturen ikke skulle gjøres der kommunestyret eller innbyggerne i en folkeavstemning gikk imot.
AA170612 | Puerto Rico vil bli delstat i USA tross boikott av folkeavstemning
AA170612 Søndagens folkeavstemning er kun rådgivende, men Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello mener at resultatet sender et tydelig signal til Kongressen i Washington om at det amerikanske territoriet ønsker å bli USAs 51. delstat.
AA170612 Colombianske velgere avviste den første avtalen med knapp margin under en folkeavstemning i oktober.
AP170611 « En slik avtale må legitimeres med en folkeavstemning , og resultatet av den kan like gjerne bli at Storbritannia skal forbli i EU », skriver Sandbu.
AP170611 Kan få ny folkeavstemning ?
DB170610 « Ett år etter deres folkeavstemning vet vi ennå ikke britenes standpunkter i forhandlingene om « Brexit » og det virker vanskelig å forutsi når vi får vite det, fordi demokrati ofte tar tid », lød det diplomatisk fra utenrikssjefen i EU, Federica Mogherini.
DB170610 Etter britenes folkeavstemning i fjor så man i EU med måpende undring på de britiske EU-motstanderne som viste seg å ikke han noen som helst politisk plan for å trekke landet ut.
DA170610 Svekkelsen for SNP vil bety at presset på en ny folkeavstemning ikke vil være sterkt med det første.
DA170610 Skottland hadde folkeavstemning i 2014, og flertallet stemte nei til uavhengighet.
DA170610 Førsteminister Nicola Sturgeon innrømmer at resultatet er et stort slag mot partiet, og sier hun vil måtte revurdere presset om en ny folkeavstemning .
DA170610 Dermed kan kravet om en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia bli skjøvet fram i lang tid.
SA170609 Farage sa da til ITV at han fryktet at Labour kan danne koalisjonsregjering og holde ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap.
DN170609 Jeg var redd for at øya skulle synke, for å si det litt populært, uttalte Siem til DN før britenes folkeavstemning om EU i juni 2016.
DN170609 Farage sa da til ITV at han fryktet at Labour kan danne koalisjonsregjering og holde ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap.
DB170609 LONDON ( Dagbladet ) : Nederlaget for Theresa May i gårsdagens parlamentsvalg skjer et snaut år etter at 51,9 prosent av den britiske befolkningen stemte for å melde Storbritannia ut av EU i en svært splittende folkeavstemning .
DB170609 De hadde valg i 2015, folkeavstemning i 2016 og nytt valg i 2017.
DB170609 Nå sier hun at hun må bli sittende for å sikre stabilitet, men det er altså hun og partiet hennes som to ganger i løpet av et år har kastet Storbritannia ut i en krise, først gjennom en lite gjennomtenkt folkeavstemning og så gjennom et like overmodig nyvalg.
AP170609 Davidson sier resultatet viser at Skottland ikke ønsker en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.
AP170609 UK Independence Party var en viktig pådriver for å få i stand en folkeavstemning om EU-medlemskap og var med på å sikre Leave-leiren flertall i juni i fjor, men nå har luften gått fullstendig ut av ballongen.
AP170609 Partiet ønsker seg skotsk uavhengighet og har gått til valg på å avholde en ny folkeavstemning om dette spørsmålet.
AP170609 Nå sier politikere i partiet at de ser at mange velgere stemte imot dem nettopp fordi de ikke vi ha en ny folkeavstemning .
AP170609 Løftet om å avholde en ny folkeavstemning om EU-medlemskap ser ikke ut til å ha vært veldig effektivt.
AP170609 Skottene er ikke klare for en ny folkeavstemning , og har begynt å reagere på at kritikk av SNP-regjeringens hverdagspolitikk blir kalt å « snakke Skottland ned ».
AP170609 Og da Skottland ved fjorårets folkeavstemning om britisk EU-medlemskap sa et klart ja ( 62 prosent ), krevde Sturgeon omkamp om løsrivelse.
AA170609 Davidson sier resultatet viser at Skottland ikke ønsker en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.
AA170609 Farage sa da til ITV at han fryktet at Labour kan danne koalisjonsregjering og holde ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap.
AA170609 | Tyrkia med kraftig kritikk av kurdisk folkeavstemning i Irak ¶
AA170609 Tyrkia mener det er uansvarlig av kurdiske selvstyremyndigheter i Nord-Irak å avholde en folkeavstemning om løsrivelse.
AA170609 De kurdiske myndighetene i Nord-Irak har besluttet å avholde en folkeavstemning 25. september om en eventuell løsrivelse fra Irak.
AA170609 Farage sa til ITV at han frykter at Labour kan danne en koalisjonsregjering og holde en ny folkeavstemning om britisk EU-medlemskap.
AA170609 Sentralregjeringen i Madrid har satt foten ned for tidligere forsøk på å gjennomføre folkeavstemning .
AA170609 Regionmyndighetene i Catalonia trosser advarsler fra spanske myndigheter og gjennomfører folkeavstemning om uavhengighet 1. oktober.
VG170608 KJEMPER MOT : Gary Codd ( 72 ) og kompisen Selby Whittingham ( 75 ) driver valgkamp for Liberaldemokratene, det eneste partiet som har lovet å avholde nok en folkeavstemning om brexit.
VG170608 - Det viktigste for oss dette valget er å få i gang en ny folkeavstemning om brexit !
FV170608 - Jeg stemte nei fordi folket i de fleste av kommunene stemte nei i folkeavstemning , skriver Godskesen i ens sms til Fædrelandsvennen.
FV170608 - Jeg stemte nei fordi folket i de fleste av kommunene stemte nei i folkeavstemning , skriver Godskesen i en sms til Fædrelandsvennen.
DB170608 Den store snakkisen under fjorårets folkeavstemning ble Det britiske uavhengighetspartiet ( UKIP ) og dets karismatiske leder Nigel Farage.
DA170608 Liberaldemokratene har derimot presset på for en ny folkeavstemning basert på avtalen som framforhandles med EU.
DA170608 Men i de fleste, om ikke alle, av de kommuner det gjelder har de hatt folkeavstemning som sier nei til sammenslåing.
AA170608 Theresa May håper skotter som er mot ny folkeavstemning om uavhengighet, vil stemme konservativt i kveld.
AA170608 Etter brexit har SNPs leder Nicola Sturgeon lovet en ny folkeavstemning , noe de konservative håper skal skape en usikkerhet som får skotske velgere til å stemme på dem.
AA170608 - Med oss er det ingen tvil - det blir ikke en ny folkeavstemning om uavhengighet, ikke mer usikkerhet og et nei til den deling det kan føre til av landet vårt, sa Davidson.
AA170608 I Klæbu sa et stort flertall ja i folkeavstemning .
VG170607 Camerons beslutning om å avholde en folkeavstemning om EU kan bli stående som et av de største opportunistiske feilgrep i britisk historie.
DB170607 I fjorårets folkeavstemning om britisk utmelding av EU ble Brexit-støtten undervurdert, og landet stemte for å gå ut av unionen.
DB170607 Opposisjonen forsøkte i fjor å samle nok underskrifter til å kunne kreve folkeavstemning om å avsette Maduro, som grunnloven fra Chávez åpner for, men Maduros folk klarte å stanse det.
DB170607 Maduro måtte derfor ta et steg tilbake i forrige uke, han han torsdag lovte å legge et utkast til ny grunnlov ut til folkeavstemning .
DA170607 Under temaet brexit har de partiet mål : å kjempe mot en hard brexit ( der landet også går ut av det indre marked ), og å holde en ny folkeavstemning når avtalen mellom Storbritannia og EU er klar.
DA170607 De tapte EU-kampen, men Liberaldemokratene vil kjempe mot en hard brexit og for en folkeavstemning om den endelige brexit-avtalen.
DA170607 Bare Liberaldemokratene har gått til valg på en ny folkeavstemning basert på avtalen som kommer.
AA170607 | Kurderne i Irak planlegger folkeavstemning om uavhengighet ¶
AA170607 Tanken om en selvstendig stat har bred støtte blant kurderne i Irak, men et ja til løsrivelse i en folkeavstemning i høst vil bare være starten på et omstridt prosjekt som vil møte utfordringer både innenfra og utenfra.
AA170607 Innbyggerne i den selvstyrte kurdiske regionen i Irak skal holde folkeavstemning om uavhengighet 25. september, opplyser selvstyremyndighetene.
AA170607 august 1905 ble det holdt folkeavstemning i Norge om oppløsning av unionen.
AA170607 august 1905 ble det holdt folkeavstemning i Norge om oppløsning av unionen.
AP170605 Etter en folkeavstemning erklærte Montenegro uavhengighet i 2006.
AA170605 Colombianske velgere avviste den første avtalen med knapp margin under en folkeavstemning i oktober.
AP170604 Han kommer i posisjon to år etter at landet avholdt folkeavstemning om homofiles rett til å gifte seg.
AA170602 | Venezuelas president lover folkeavstemning om ny grunnlov ¶
AA170602 Statsadvokat Luisa Ortega sier at det først må holdes en folkeavstemning om hvorvidt folket faktisk vil ha en ny grunnlov skrevet av Maduros omstridte folkekongress.
AA170602 De folkevalgte påpekte allerede da at et slikt trekk krever at det først avholdes en folkeavstemning om hvorvidt folket faktisk vil ha en ny grunnlov.
DN170601 Hans kommune sa nei i folkeavstemning , senere vedtok kommunestyret med 11 mot ti stemmer å si ja.
VG170531 Bystyret sa også nei til et forslag om å avholde en folkeavstemning om bompenger.
DB170531 Etter eks-statsminister David Camerons skjebnesvangre beslutning om en folkeavstemning om « Brexit », burde etterfølgeren Theresa May være velkjent med faren ved å la folket bestemme.
BT170531 Frp og Rødt stemte imot å øke bompengetakstene, og for å avholde en folkeavstemning om temaet.
VG170530 Belgierne hadde i 1950 folkeavstemning der de bestemte seg for å beholde monarkiet, tross krass kritikk av Philippes bestefar, kong Leopold III, for hans rolle under nazistenes okkupasjon.
DB170530 Belgierne hadde i 1950 folkeavstemning der de bestemte seg for å beholde monarkiet, tross krass kritikk av Philippes bestefar, kong Leopold III, for hans rolle under nazistenes okkupasjon.
AP170528 Det er heller ikke slik at alle som stemte for å bli, er for en ny folkeavstemning eller et tettest mulig fremtidig forhold til EU.
AP170528 De sentrumsorienterte Liberaldemokratene går til valg på å beholde et tett forhold til EU og til å avholde en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene er klart.
AA170526 Før dette hadde den sosialdemokratiske statsministeren Giorgos Papandreou gått av etter å ha foreslått en folkeavstemning om hvorvidt Hellas burde beholde euroen, ta imot at kriselån og gjennomføre budsjettkuttene som EU krevde.
AA170526 Forrige forhandlingsrunde brøt sammen i februar da gresk-kypriotiske skoler skulle markere årsdagen for en folkeavstemning om union med Hellas.
VG170525 Den grunnlovsfestede retten til å be om folkeavstemning har blitt ignorert, regionalvalgene utsatt, og i slutten av mars forsøkte den regjeringskontrollerte Høyesterett å strippe nasjonalforsamlingen ( som opposisjonen har et flertall i ) for sin lovgivende funksjon.
AP170522 I en kontroversiell folkeavstemning den 16. april stemte 51,4 prosent av befolkningen for å endre grunnloven.
AP170521 Men gjennom en folkeavstemning i april om endringer i grunnloven ble kravet om nøytrale og partiuavhengige presidenter fjernet.
AA170521 Men gjennom en folkeavstemning i april om endringer i grunnloven ble kravet om nøytrale og partiuavhengige presidenter fjernet.
AP170520 Valget ble fremstilt som en folkeavstemning om den mer moderate Rouhanis reformagenda og atomavtalen, som ga sanksjonslettelser i bytte mot internasjonalt innsyn i landets kjernefysiske program.
AA170520 Valget ble fremstilt som en folkeavstemning om den mer moderate Rouhanis reformagenda og atomavtalen, som ga sanksjonslettelser i bytte mot internasjonalt innsyn i landets kjernefysiske program.
DB170518 Demokratene i Norge vil ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en bindende folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS.
AP170517 Den teksten ble deretter godkjent med overveldende flertall i en folkeavstemning .
SA170515 Hvis det er slik at man skal ha stadig nye runder dersom man ikke er fornøyd med resultatet av en folkeavstemning , så begynner vi å ligne på et regime som får meg til å grøsse, uttaler Harestad.
SA170515 Det har vært en demokratisk folkeavstemning der folket har talt.
DN170512 Nær halvparten ønsker folkeavstemning om EØS ¶
AA170510 1 Brennevinsforbudet : I en folkeavstemning stemte 76 prosent av trondhjemmerne for å oppheve brennevinsforbudet som ble innført under den første verdenskrig.
DA170508 Han omtaler valget som en « folkeavstemning om globaliseringen ».
AP170508 Presidenten kan oppløse nasjonalforsamlingen og utskrive nyvalg, henvise viktige spørsmål til folkeavstemning og kan i krisesituasjoner styre gjennom dekreter.
AP170508 Kun 29 prosent sier de ville stemt for å forlate EU i en folkeavstemning , ifølge YouGovs marsmåling.
AP170508 EU ble opprettet av Brexit-forkjemper og EU-motstander Nigel Farage før britenes folkeavstemning i fjor sommer, skriver The Guardian.
AP170508 LO-kongressen behandler nå forslag om folkeavstemning om EØS-avtalen.
DA170507 Her opptrådte hun agressivt, og skapte forvirring rundt hvorvidt Frankrike skulle ha euro og franc samtidig, dersom franskmennene sa ja til å melde seg ut av EU i en folkeavstemning .
DA170507 Han var den eneste svorne EU-tilhengeren under den franske valgkampen, der Le Pen tok til orde for « frexit » dersom det franske folk sa ja i en folkeavstemning .
AP170507 En seier til Le Pen, som vil kvitte seg med euroen, trekke Frankrike ut av Schengen og ha en folkeavstemning om EU-medlemskapet, kunne gitt enorme omveltninger for Europa.
AP170507 En seier til Le Pen, som vil kvitte seg med euroen, trekke Frankrike ut av Schengen og ha en folkeavstemning om EU-medlemskapet, kunne gitt enorme omveltninger for Europa.
AA170507 Sentrumspolitikeren er en svoren tilhenger av EU-samarbeidet, mens hans motkandidat Marine Le Pen fra Nasjonal front i flere sammenhenger tok til orde for å trekke Frankrike ut av valutasamarbeidet og holde folkeavstemning om fortsatt medlemskap i Den europeiske union. ( ©NTB ) ¶
AP170506 Alle disse gikk til valg på et radikalt nytt forhold til EU, en folkeavstemning eller en direkte utmelding.
VG170505 Når man har hatt folkeavstemning lokalt, så man respektere dette, sier Bård Hoksrud til VG.
DB170505 Partiets velgere, derimot, ønsker en folkeavstemning om hele avtalen.
DB170505 Men samtidig som Frp er det eneste av partiene som har programfestet folkeavstemninger, skyter partiledelsen ned tanken om å folkeavstemning akkurat her.
AP170505 Det viktige året 1905 : Folkeavstemning om monarki i Norge ¶
AA170505 | Tyrkere bosatt i Tyskland får ikke delta i folkeavstemning om dødsstraff ¶
AA170505 Mens Le Pen håper at Frankrike følger britenes eksempel og stemmer nei til EU i en folkeavstemning hun vil arrangere i september, ønsker Macron seg et sterkere og mer integrert EU.
DA170504 Skulle Marine Le Pen mot alle odds bli fransk president på søndag, har hun lovet en folkeavstemning om Frankrikes avskjed med EU og euroen.
DA170504 Sjefstrateg Philippot sier derimot at Le Pen vil holde folkeavstemning allerede etter det tyske valget, som holdes i september i år.
DA170504 Mens presidentkandidat Le Pen har lovet en folkeavstemning om utmelding av EU om seks måneder, sier partikollega og niese Marion Maréchal-Le Pen at eurospørsmålet først kan diskuteres på tampen av mai 2018, etter valget i Italia.
DA170504 Le Pen har lenge ivret for at en folkeavstemning om Frankrikes EU-medlemskap.
AP170504 EU : Ut av euro og Schengen, men vil reforhandle avtalen med EU og legge resultatet ut til folkeavstemning .
AP170504 EU : Ut av euro og Schengen, men vil reforhandle avtalen med EU og legge resultatet ut til folkeavstemning .
VG170503 Le Pen vil kvitte seg med euro, melde seg ut av Schengen og avholde folkeavstemning om EU.
SA170503 Sentrumskandidaten Macron lover en sterk EU-politikk, mens Le Pen vil holde folkeavstemning om utmeldelse av unionen.
DN170503 Ikke uventet ble Maduros plan nedstemt, med kommentar om at et slikt trekk krever at det først avholdes en folkeavstemning om hvorvidt folket vil ha en ny grunnlov.
DA170503 Sentrumskandidaten Macron lover en sterk EU-politikk, mens Le Pen vil holde folkeavstemning om utmeldelse av unionen.
DA170503 * Le Pen er innbitt motstander av EU og har lovet en folkeavstemning om utmeldelse ( « frexit » ).
AP170503 Ikke uventet ble Maduros plan nedstemt, med kommentar om at et slikt trekk krever at det først avholdes en folkeavstemning om hvorvidt folket vil ha en ny grunnlov.
DN170502 I 2014 erklærte to kommuner seg for gruvefrie soner etter en folkeavstemning som resulterte i overveldende nei til gruvedrift.
DN170502 Nær halvparten ønsker folkeavstemning om EØS ¶
DN170502 | Nær halvparten ønsker folkeavstemning om EØS ¶
DN170502 På 25-årsdagen for undertegnelsen av EØS-avtalen viser en ny meningsmåling at 47 prosent ønsker folkeavstemning om avtalen. Én av fem er imot folkeavstemning.
DN170502 En stor andel av de spurte - 33 prosent - svarer « vet ikke » på spørsmål om de ønsker en folkeavstemning om avtalen.
DN170502 Den gang var det mange som krevde folkeavstemning .
DN170502 Én av fem er imot folkeavstemning .
DB170502 Men selv om det er gryende EØS-debatt i Frp selv, og det for tida er mange som ønsker en folkeavstemning for å avgjøre dette spørsmålet, sier ledelsen at dette ikke er tema hos dem.
DA170502 | Vil ha folkeavstemning om EØS ¶
DA170502 Her svarer 47 prosent av de spurte at de er for en folkeavstemning om avtalen. 20 prosent er imot en slik folkeavstemning, mens 33 prosent av de spurte har svart « vet ikke ».
DA170502 - Det tydeligste funnet er at folk vil ha en folkeavstemning om EØS-avtalen.
DA170502 - Det er ikke aktuelt å holde en folkeavstemning over EØS-avtalen.
DA170502 20 prosent er imot en slik folkeavstemning , mens 33 prosent av de spurte har svart « vet ikke ».
DA170502 | Vil ha folkeavstemning om EØS ¶
DA170502 Her svarer 47 prosent av de spurte at de er for en folkeavstemning om avtalen. 20 prosent er imot en slik folkeavstemning, mens 33 prosent av de spurte har svart « vet ikke ».
DA170502 - Det tydeligste funnet er at folk vil ha en folkeavstemning om EØS-avtalen.
DA170502 - Det er ikke aktuelt å holde en folkeavstemning over EØS-avtalen.
DA170502 20 prosent er imot en slik folkeavstemning , mens 33 prosent av de spurte har svart « vet ikke ».
BT170502 Etter en folkeavstemning i desember 1992 forkastet sveitserne avtalen.
AP170502 Den teksten ble deretter godkjent med overveldende flertall i en folkeavstemning .
AA170502 Den teksten ble deretter godkjent med overveldende flertall i en folkeavstemning .
AA170430 Renzi gikk av som statsminister etter at han tapte en folkeavstemning om grunnlovsendringer i desember i fjor. ( ©NTB ) ¶
DB170429 april sa et knapt flertall ja i en folkeavstemning til å styrke presidentens makt, noe kritikere mener kan bringe landet i retning av diktatur.
AA170429 april sa et knapt flertall ja i en folkeavstemning til å styrke presidentens makt, noe kritikere mener kan bringe landet i retning av diktatur.
AA170429 april sa et knapt flertall ja i en folkeavstemning til å styrke presidentens makt, noe kritikere mener kan bringe landet i retning av diktatur.
SA170427 Eksistensen av en nasjon er en daglig folkeavstemning ...
SA170427 Eksistensen av en nasjon er en daglig folkeavstemning ...
AP170425 - Etter min mening var ikke valget en folkeavstemning om å bygge en mur til mange titalls milliarder dollar, sa demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mandag og uttrykte glede over den foreløpige retretten.
AP170425 | Europarådet vil sette Tyrkia under overvåking etter folkeavstemning
AP170425 Grunnlovsendringene fikk flertall i en folkeavstemning i Tyrkia tidligere i april.
AP170424 Hun ønsker også å reforhandle EU-traktatene og så legge medlemskapet ut for en folkeavstemning .
AP170424 Hun ønsker også å reforhandle EU-traktatene og så legge medlemskapet ut for en folkeavstemning .
AP170423 Frankrike er en av EUs grunnleggere og har eurosonens nest største økonomi, men flere av kandidatene, med Marine Le Pen i spissen, har gått til valg på å ta landet ut av NATO, kvitte seg med euroen og holde en folkeavstemning om EU-medlemskapet.
AP170423 Frankrike er en av EUs grunnleggere og har eurosonens nest største økonomi, men flere av kandidatene, med Le Pen i spissen, har gått til valg på å ta landet ut av NATO, kvitte seg med euroen og holde en folkeavstemning om EU-medlemskapet.
SA170422 Tyrkias største opposisjonsparti CHP søkte fredag formelt regjeringen om å få omgjort resultatet fra forrige helgs folkeavstemning .
AP170422 Marine Le Pen ( 22% ) : Den sterkt islam- og innvandringskritiske politikeren som vil ta Frankrike ut av euroen og ha folkeavstemning om EU.
AA170422 Tyrkias største opposisjonsparti CHP søkte fredag formelt regjeringen om å få omgjort resultatet fra forrige helgs folkeavstemning .
VG170421 I et TV-intervju sendt på Al Jazeera beskylder Erdogan den danske politikeren for å ha vært inhabil som valgobservatør i søndagens folkeavstemning i Tyrkia, ifølge en oversettelse danske TV 2 har gjort av intervjuet.
VG170421 Den tyrkiske presidenten vant en knapp seier i søndagens folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi ham mer makt.
VG170421 NEI, NJET, NO : LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen sier han ville stemt nei til medlemsskap i EU, hvis det var folkeavstemning i dag.
DN170420 Le Pen har tatt til orde for å trekke Frankrike ut av eurosonen, og hun har også snakket om å gjennomføre en folkeavstemning for å melde Frankrike ut av EU.
DA170420 Labour har allerede mistet svært mange velgere i Skottland til Det skotske nasjonalistpartiet, som er klart imot brexit, og som vil holde en ny skotsk folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.
AA170420 Le Pen har tatt til orde for å trekke Frankrike ut av eurosonen, og hun har også snakket om å gjennomføre en folkeavstemning for å melde Frankrike ut av EU.
AA170420 Valgkommisjonen i Tyrkia avviste onsdag med ti mot én stemme et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgas folkeavstemning om grunnlovsendringer.
VG170419 Søndagens folkeavstemning om å endre den tyrkiske grunnloven er blitt møtt med sterke reaksjoner.
DN170419 Det kommer etter en periode med betydelig uro i kjølvannet av britenes folkeavstemning for å forlate EU i fjor vår og det amerikanske presidentvalget i november i fjor.
DN170419 Valgkommisjonen i Tyrkia opplyser at de nå gjennomgår anklagene om uregelmessigheter under helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer.
DN170419 Avisa The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning over regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
DB170419 - Vi be tyrkiske myndigheter om å vurdere neste steg nøye og å søke bredest mulig nasjonal konsensus i oppfølgingen av folkeavstemning , sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas, ifølge NTB.
DB170419 * Et knapt flertall av velgerne, 51,4 prosent, sa ja til grunnlovsendringer i Tyrkia i en folkeavstemning 16. april.
DB170419 I søndagens folkeavstemning har han langt på vei fått dette innskrevet i Grunnloven.
DA170419 Valgkommisjonen i Tyrkia har med ti mot én stemme avvist et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer.
DA170419 Søndagens folkeavstemning i Tyrkia, der tyrkerne sa ja til å utvide president Recep Erdogans makt i Tyrkia, har allerede blitt beskyldt for å være preget av valgfusk.
DA170419 For tyrkere betyr søndagens folkeavstemning at de kan se langt etter visumfrihet til EU.
BT170419 Erdogan får mer makt etter søndagens folkeavstemning , og tyrkerne håper de får et bedre liv, til tross for at demokratiet lider.
BT170419 Avisen The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning over regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
AP170419 Dersom han ikke lykkes, vil han foreslå en folkeavstemning for å trekke Frankrike ut.
AP170419 | Tyrkias valgkommisjon avviser krav om ny folkeavstemning
AP170419 Valgkommisjonen i Tyrkia har med ti mot én stemme avvist et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer, melder CNN Turk og NTV.
AP170419 Landet er delt på midten : Tyrkia dypt splittet etter folkeavstemning som « ikke holdt internasjonal standard ».
AP170419 ISTANBUL ( Aftenposten ) Tyrkias øverste valgkommisjon har avvist opposisjonens krav om å annullere søndagens folkeavstemning .
AP170419 Det skjer tre år før neste planlagte valg og innebærer at britene må gå til urnene for tredje gang på to år - etter fjorårets folkeavstemning om EU og valget som De konservative vant i 2015.
AP170419 Avisen The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning om regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
AP170419 | Tyrkias valgkommisjon avviser krav om ny folkeavstemning
AP170419 Valgkommisjonen i Tyrkia har med ti mot én stemme avvist et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer, melder CNN Turk og NTV.
AP170419 Landet er delt på midten : Tyrkia dypt splittet etter folkeavstemning som « ikke holdt internasjonal standard ».
AP170419 ISTANBUL ( Aftenposten ) Tyrkias øverste valgkommisjon har avvist opposisjonens krav om å annullere søndagens folkeavstemning .
AA170419 Valgkommisjonen i Tyrkia har med ti mot én stemme avvist et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer.
AA170419 Valgkommisjonen i Tyrkia opplyser at de nå gjennomgår anklagene om uregelmessigheter under helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer.
AA170419 Avisa The Independent har skrevet at valget i juni i praksis blir en folkeavstemning over regjeringens plan for løsrivelsen fra EU.
VG170418 Nei-siden mobiliserer etter at Erdogan erklærte en marginal seier med 51,3 prosent ja-stemmer i søndagens folkeavstemning om å endre den tyrkiske grunnloven.
VG170418 Den amerikanske reaksjonen på søndagens folkeavstemning skiller seg tydelig fra EUs statsledere, som i hovedsak har vært reserverte i sine uttalelser.
SA170418 Valgkommisjonen i Tyrkia har med ti mot én stemme avvist et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgens folkeavstemning om grunnlovsendringer.
SA170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har konkludert med at søndagens folkeavstemning ikke nådde opp til demokratiske standarder. ( ©NTB ) ¶
DN170418 Skottlands øverste politiske leder, førsteminister Nicola Sturgeon, ønsker å gjennomføre en folkeavstemning for å stemme over selvstendighet fra Storbritannia og dermed muligheten for fortsatt EU-medlemskap.
DN170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har konkludert med at søndagens folkeavstemning ikke nådde opp til demokratiske standarder.
DN170418 Skottlands øverste politiske leder, førsteminister Nicola Sturgeon, ønsker å gjennomføre en folkeavstemning for å stemme over selvstendighet fra Storbritannia og dermed muligheten for fortsatt EU-medlemskap.
DN170418 », og viser til de 52 prosentene som stemte for brexit i fjorårets folkeavstemning .
DN170418 Tyrkia-ekspert frykter uro etter folkeavstemning
DN170418 Den amerikanske reaksjonen på søndagens folkeavstemning skiller seg tydelig fra EUs statsledere, som i hovedsak har vært reserverte i sine uttalelser.
DA170418 - Det går jo ikke an å kalle dette en demokratisk folkeavstemning .
DA170418 april holdt folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar.
BT170418 Søndagens folkeavstemning nådde ikke opp til demokratiske standarder, konkluderte valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AP170418 Den amerikanske reaksjonen på søndagens folkeavstemning skiller seg tydelig fra EUs statsledere, som i hovedsak har vært reserverte i sine uttalelser.
AP170418 Søndagens folkeavstemning nådde ikke opp til demokratiske standarder, konkluderte valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ).
AP170418 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap.
AP170418 Les reportasjen : Tyrkia dypt splittet etter folkeavstemning som « ikke holdt internasjonal standard » ¶
AP170418 Og en nordirsk folkeavstemning om grensene ( til Irland ) mer sannsynlig.
AP170418 Hun har gjort en egen skotsk folkeavstemning om EU uunngåelig.
AA170418 Utenlandske observatører konkluderte med at søndagens folkeavstemning ikke levde opp til demokratiske standarder, og opposisjonen krever resultatet annullert. ( ©NTB ) ¶
AA170418 Beslutningen om å forlenge den ytterligere kommer dagen etter en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi president Erdogan betydelig mer makt. ( ©NTB ) ¶
AA170418 Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) og Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) har konkludert med at søndagens folkeavstemning ikke nådde opp til demokratiske standarder. ( ©NTB ) ¶ | 113 døde i ekstremvær i Peru ¶
AA170418 Den amerikanske reaksjonen på søndagens folkeavstemning skiller seg tydelig fra EUs statsledere, som i hovedsak har vært reserverte i sine uttalelser.
AA170418 Den tyrkiske advokatforeningen sier det er i strid med loven at valgkommisjonen godkjente stemmesedler uten stempel i helgens folkeavstemning .
VG170417 Tyrkias folkeavstemning
VG170417 Erdogan har svart på kritikken med å snakke om at han vil ha en folkeavstemning for å vurdere å avbryte forhandlingene med EU, noe han har tatt opp mange ganger før.
VG170417 Den tyrkiske opposisjonen hevder også at søndagens folkeavstemning , som president Erdogan har erklært seier i, var preget av omfattende valgfusk.
VG170417 april holdt folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar.
VG170417 Erdogan har tidligere sagt at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU.
VG170417 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan får mer makt som følge av søndagens folkeavstemning .
VG170417 Leder Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan får mer makt som følge av søndagens folkeavstemning .
SA170417 | Tyrkia-ekspert frykter uro etter folkeavstemning
SA170417 | Erdogan avviser observatørfunn etter folkeavstemning
SA170417 Søndag åpnet han for å holde å holde en folkeavstemning også om dette spørsmålet.
FV170417 Stortingsrepresentanten for Frp i Aust-Agder fulgte søndagens folkeavstemning i Tyrkia som en av 25 valgobservatører for Europarådet.
DN170417 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anerkjenner ikke kritikken fra valgobservatører etter søndagens folkeavstemning og ber OSSE " kjenne sin plass ".
DN170417 Tyrkia-ekspert frykter uro etter folkeavstemning
DN170417 Tyrkia-ekspert frykter uro etter folkeavstemning
DN170417 Historisk folkeavstemning splitter Tyrkia ¶ ¶ | - Svalbard skal aldri bli noe « Plastic Fantastic » ¶
DN170417 | Tyrkia-ekspert frykter uro etter folkeavstemning
DB170417 Beslutningen om å forlenge den ytterligere kommer i så fall dagen etter en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan betydelig mer makt.
DB170417 PROTESTERER : Flere tok til gatene i Istanbul for å protestere etter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans sier etter søndagens folkeavstemning .
DB170417 PROTESTERER : Flere tok til gatene i Istanbul for å protestere etter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans sier etter søndagens folkeavstemning .
DB170417 ¶ FØLGER NØYE MED : Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, er bekymret over utviklingen i Tyrkia etter helgas folkeavstemning .
DB170417 PROTESTERER : Flere tok til gatene i Istanbul for å protestere etter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans sier etter søndagens folkeavstemning .
DB170417 PROTESTERER : Flere tok til gatene i Istanbul for å protestere etter Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans sier etter søndagens folkeavstemning .
DA170417 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anerkjenner ikke kritikken fra valgobservatører etter søndagens folkeavstemning og ber OSSE " kjenne sin plass ".
DA170417 - Dette valget er en folkeavstemning om den ville globaliseringen.
DA170417 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anerkjenner ikke kritikken fra valgobservatører etter søndagens folkeavstemning og ber OSSE " kjenne sin plass ".
BT170417 Beslutningen om å forlenge den ytterligere kommer i så fall dagen etter en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan betydelig mer makt.
BT170417 Både CHP-ledelsen og ledelsen i det prokurdiske partiet HDP krever omtelling av stemmene og mener at flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning . ( ©NTB ) ¶
BT170417 | Erdogan avviser observatørfunn etter folkeavstemning
BT170417 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anerkjenner ikke kritikken fra valgobservatører etter søndagens folkeavstemning og ber OSSE " kjenne sin plass ".
AP170417 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap.
AP170417 Aftenposten fulgte avstemningen : Tyrkias « folkeavstemning om demokratiet » kan bli svært spennende.
AP170417 Beslutningen om å forlenge den ytterligere kommer dagen etter en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi president Erdogan betydelig mer makt. ( ©NTB ) ¶
AP170417 | Tyrkia dypt splittet etter folkeavstemning som « ikke holdt internasjonal standard » ¶
AP170417 Tyrkia får også kritikk for å ha organisert en folkeavstemning mens det har vært unntakstilstand.
AP170417 Søndagens folkeavstemning ga mer makt til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.
AP170417 ISTANBUL ( Aftenposten ) : Stemmer som skulle ha blitt forkastet ble likevel talt med under søndagens tyrkiske folkeavstemning .
AP170417 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap.
AP170417 Både CHP-ledelsen og ledelsen i det prokurdiske partiet HDP krever omtelling av stemmene og mener at flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning . ( ©NTB ) ¶
AP170417 Marine Le Pen vil fortsatt forlate Schengen-sonen, kvitte seg med euroen og reforhandle forholdet til EU og så legge det ut for en folkeavstemning .
AA170417 | Tyrkia-ekspert frykter uro etter folkeavstemning
AA170417 Beslutningen om å forlenge den ytterligere kommer i så fall dagen etter en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan betydelig mer makt. ( ©NTB ) ¶
AA170417 | Erdogan avviser observatørfunn etter folkeavstemning
AA170417 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anerkjenner ikke kritikken fra valgobservatører etter søndagens folkeavstemning og ber OSSE " kjenne sin plass ".
AA170417 | Erdogan avviser observatørfunn etter folkeavstemning
AA170417 Søndag åpnet han for å holde å holde en folkeavstemning også om dette spørsmålet.
VG170416 Får han et ja-flertall i søndagens folkeavstemning om å endre grunnloven kan Erdogan bli sittende som president til 2029, med kraftig utvidet makt.
VG170416 | Tyrkias folkeavstemning : Ja-ledelsen krypmer inn ¶
VG170416 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil endre grunnloven og overføre den utøvende makten fra en regjering med utgangspunkt i parlamentet, til det direkte valgte presidentembetet, og søndag skal en folkeavstemning avgjøre om han får viljen sin.
VG170416 Erdogan har tidligere sagt at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU. * 1 Men mye tyder også på at forholdet til Europa kan bli normalisert etter valget : Den tyrkiske regjeringen har signalisert at de ønsker hurtighet i forhandlingene om en fornyet toll- og handelsavtale, og at de vil press på for å følge opp flyktningavtalen f
VG170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet, skriver NTB.
VG170416 Han mener imidlertid at det er mye som skurrer med dagens folkeavstemning .
VG170416 Erdogan ble mannen som overlevde drapsforsøk og som nå fikk flertall for å arrangere folkeavstemning om sin grunnlovspakke.
SA170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
SA170416 Et medlem av en lokal valgkomite teller stemmer i et valglokale i Istanbul under søndagens folkeavstemning i Tyrkia.
SA170416 Skytingen skjedde utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning , der tyrkiske velgere skal stemme over grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.
FV170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
DN170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
DN170416 Opposisjonen i Tyrkia mener imidlertid at flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
DN170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
DN170416 Tyrkias folkeavstemning blir en thriller ¶
DN170416 Sammen med sin kone Emine og med to av sine barnebarn ved sin side avga president Recep Tayyip Erdogan sin stemme i søndagens folkeavstemning i Tyrkia.
DN170416 Tyrkias folkeavstemning blir en thriller ¶
DN170416 Historisk folkeavstemning splitter Tyrkia ¶ ¶
DB170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
DA170416 Skytingen skjedde utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning , der tyrkiske velgere skal stemme over grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.
DA170416 Ifølge NTB, melder opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
DA170416 Ifølge NTB, melder opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
DA170416 I dag sier rundt 55 millioner tyrkere ja eller nei til å gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt gjennom en folkeavstemning om å endre grunnloven.
DA170416 Dette bør du vite om dagens folkeavstemning - og hvordan den påvirker Europas forhold til Tyrkia.
DA170416 I dag sier rundt 55 millioner tyrkere ja eller nei til å gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt gjennom en folkeavstemning om å endre grunnloven.
BT170416 Skytingen skjedde utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning , der tyrkiske velgere skal stemme over grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.
BT170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
BT170416 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kaller resultatet av søndagens folkeavstemning om omfattende grunnlovsendringer i Tyrka for en « historisk avgjørelse ».
BT170416 Søndag åpnet han for å holde å holde en folkeavstemning også om dette spørsmålet.
BT170416 Da kan vi holde en folkeavstemning om det, sa presidenten i en TV-overført tale.
AP170416 | Erdogans parti feirer seier i Tyrkias folkeavstemning
AP170416 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap.
AP170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
AP170416 Helt enkelt kan man si at søndagens folkeavstemning dreier seg om hvorvidt president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.
AP170416 - Forventer nei i Istanbul ¶ 55,3 millioner tyrkere har stemmerett ved dagens folkeavstemning . 53,8 millioner i selve Tyrkia og 2,9 millioner utenfor.
AP170416 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap.
AP170416 Opposisjonen i Tyrkia hevder imidlertid at flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
AP170416 Helt enkelt kan man si at søndagens folkeavstemning dreier seg om hvorvidt president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.
AP170416 - Forventer nei i Istanbul ¶ 55,3 millioner tyrkere har stemmerett ved dagens folkeavstemning . 53,8 millioner i selve Tyrkia og 2,9 millioner utenfor.
AA170416 Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet.
AA170416 Skytingen skjedde utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning , der tyrkiske velgere skal stemme over grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.
AA170416 Skytingen skjedde i en skolegård utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning .
VG170415 GODT SYNLIG : På søndag holder Tyrkia folkeavstemning over utvidete fullmakter til president Erdogan.
VG170415 Erdogan vil endre grunnloven og overføre den utøvende makten fra parlamentet til presidentembetet, og søndag skal en folkeavstemning avgjøre om han får viljen sin.
VG170415 Erdogan har tidligere sagt at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU.
DN170415 | Historisk folkeavstemning splitter Tyrkia ¶
DN170415 Tyrkias folkeavstemning blir en thriller ¶ ¶
DN170415 Tyrkia holder søndag en historisk folkeavstemning som vil kunne endre det politiske systemet og gi presidenten mer makt.
DB170415 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil gjeninnføre dødsstraff hvis velgerne sier ja til å gi ham mer makt i søndagens folkeavstemning .
DB170415 Han sa også at alternativet er å holde en egen folkeavstemning om dødsstraff slik at velgerne kan bestemme.
DB170415 april folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar.
DB170415 ¶ VIL HA MER MAKT : I morgen blir det avholdt folkeavstemning i Tyrkia.
DB170415 Myksvoll mener at det sannsynligvis ikke vil være systematisk forsøk på valgjuks under morgendagens folkeavstemning .
DB170415 Morten Myksvoll tør ikke spå hva som kommer til å skje dersom nei-siden skulle komme seirende ut av søndagens folkeavstemning .
DA170415 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil gjeninnføre dødsstraff hvis velgerne sier ja til å gi ham mer makt i søndagens folkeavstemning .
DA170415 Han sa også at alternativet er å holde en egen folkeavstemning om dødsstraff slik at velgerne kan bestemme.
DA170415 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil gjeninnføre dødsstraff hvis velgerne sier ja til å gi ham mer makt i søndagens folkeavstemning .
DA170415 Han sa også at alternativet er å holde en egen folkeavstemning om dødsstraff slik at velgerne kan bestemme.
DA170415 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil gjeninnføre dødsstraff hvis velgerne sier ja til å gi ham mer makt i søndagens folkeavstemning .
DA170415 Han sa også at alternativet er å holde en egen folkeavstemning om dødsstraff slik at velgerne kan bestemme.
DA170415 Dersom det ikke lykkes, vil han vurdere en folkeavstemning om landet skal ut av EU.
BT170415 Om Tyrkias president Erdogan og bonden Mustafa får det som de vil i søndagens folkeavstemning , vil presidentembetet få langt mer makt.
AP170415 President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap.
AP170415 Etter at AKP fikk med seg det nasjonalistiske partiet MHP, åpnet veien seg for endringer gjennom en folkeavstemning .
AA170415 | Historisk folkeavstemning splitter Tyrkia ¶
AA170415 Tyrkia holder søndag en historisk folkeavstemning som vil kunne endre det politiske systemet og gi presidenten mer makt.
AA170415 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil gjeninnføre dødsstraff hvis velgerne sier ja til å gi ham mer makt i søndagens folkeavstemning .
AA170415 Han sa også at alternativet er å holde en egen folkeavstemning om dødsstraff slik at velgerne kan bestemme.
VG170414 | Tyrkia : Fem IS-mistenkte pågrepet før søndagens folkeavstemning
VG170414 Politiet gjennomførte en koordinert aksjon i tre bydeler etter å ha mottatt etterretningsinformasjon om at de fem planla et " sensasjonelt " angrep rettet mot søndagens folkeavstemning , melder byrået.
VG170414 De planla et « sensasjonelt » angrep under helgens folkeavstemning , ifølge politiet.
SA170414 På forhånd var det fryktet at tyrkerne ville bruke kvartfinalen i Europaligaen som en politisk protest foran søndagens folkeavstemning i Tyrkia, der president Recep Tayyip Erdogan ber om velgernes velsignelse til å gjøre store endringer i grunnloven.
BT170414 På forhånd var det fryktet at tyrkerne ville bruke kvartfinalen i Europaligaen som en politisk protest foran søndagens folkeavstemning i Tyrkia, der president Recep Tayyip Erdogan ber om velgernes velsignelse til å gjøre store endringer i grunnloven.
AP170414 Det er også tatt initiativ til en folkeavstemning om hvorvidt Tegel flyplass likevel skal holdes åpen i fremtiden.
AP170414 Det er også tatt initiativ til en folkeavstemning om hvorvidt Tegel flyplass likevel skal holdes åpen i fremtiden.
AP170414 På forhånd var det fryktet at tyrkerne ville bruke kvartfinalen i Europaligaen som en politisk protest foran søndagens folkeavstemning i Tyrkia, der president Recep Tayyip Erdogan ber om velgernes velsignelse til å gjøre store endringer i grunnloven.
AA170414 | Tyrkia : Fem IS-mistenkte pågrepet før søndagens folkeavstemning
AA170414 Politiet gjennomførte en koordinert aksjon i tre bydeler etter å ha mottatt etterretningsinformasjon om at de fem planla et " sensasjonelt " angrep rettet mot søndagens folkeavstemning , melder byrået.
AA170414 De planla et " sensasjonelt " angrep under helgens folkeavstemning , ifølge politiet.
VG170413 * 1 I september 2010 ble det igjen folkeavstemning om endring av grunnloven. 58 prosent stemte ja til endringer som medførte mer politisk kontroll over justisvesenet.
VG170413 Hvis ikke vil han presse gjennom en ny folkeavstemning for å få dødsstraff gjeninnført.
VG170413 Erdogan har tidligere sagt flere ganger at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU.
DB170412 Flere britiske folkevalgte er bekymret over påstander om fremmede forstyrrelser under fjorårets folkeavstemning om britisk EU-medlemskap, skriver The Guardian.
DB170412 Fra før av har han gjort det til folkeavstemning om for eller mot Erdogan.
BT170412 Flere britiske folkevalgte er bekymret over påstander om fremmede forstyrrelser under fjorårets folkeavstemning om britisk EU-medlemskap, skriver The Guardian.
AA170412 I en uttalelse er gruppa kritisk til søndagens folkeavstemning , og den fordømmer det den omtaler som dårlig behandling av fengslede kurdere, deriblant politikere. ( ©NTB ) ¶ | - T-banebomber i St.
AA170412 Han sa ikke noe om hvem som kan ha stått bak angrepet, som fant sted kort tid før en folkeavstemning søndag om grunnlovsendringer som kan øke presidentens makt.
VG170411 Situasjonen i Tyrkia er svært spent i forkant av søndagens folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt.
DN170411 | Tyrkias folkeavstemning blir en thriller ¶
DN170411 Den siste tida har Erdogan lekt med tanken om en egen folkeavstemning om Tyrkias søknad om EU-medlemskap.
AP170411 Tyrkia spent før folkeavstemning
AP170411 Tyrkia spent før folkeavstemning
AA170411 Forrige forhandlingsrunde brøt sammen i februar da gresk-kypriotiske skoler skulle markere årsdagen for en folkeavstemning om union med Hellas.
AA170411 Eksplosjonen skjedde kun få dager før en folkeavstemning som skal gi utvidet makt til president Recep Tayyip Erdogan skal bli avholdt, og stemningen er allerede spent i området ettersom det har blitt rammet av flere bombeangrep den siste tiden. ( ©NTB ) ¶
VG170410 - Tyrkia har fått skarp kritikk, blant annet fra Europarådet, for å gjennomføre en folkeavstemning mens det er unntakstilstand, og opposisjonspolitikere og journalister er fengslet ?
VG170410 april folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer, som innebærer at statsministerposten avskaffes og den utøvende makten plasseres hos presidenten. * 1 Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen, og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige. * 1 Forslaget åpner også for at p
DN170410 Søndag var siste dag med mulighet for tyrkere bosatt utenfor landet til å stemme i kommende søndags folkeavstemning .
AA170410 Søndag var siste dag med mulighet for tyrkere bosatt utenfor landet til å stemme i kommende søndags folkeavstemning .
BT170408 Marine Le Pen ( 48 ) i fremmedfiendtlige Front National ( FN ) ønsker folkeavstemning om Frankrikes EU-medlemskap - et Frexit.
BT170408 Hun ønsker folkeavstemning om Frankrikes EU-medlemskap, og et Frexit vil utvilsomt være dramatisk - ikke bare for Frankrike, men for hele EU-prosjektet.
AA170406 I august 2016 sa et flertall av velgerne ja til lovendringene i en folkeavstemning .
VG170405 Under en politisk tilnærmingsprosess i 2002 ble innbyggerne i en ny folkeavstemning spurt om de ønsket et felles overherredømme, en delt tostatsløsning, så å si. Én prosent syntes det var en god idé. 99 prosent foretrakk fortsatt britisk tilknytning, og bare det.
DB170405 Etter både folkeavstemning og flere runder hos politikerne, endte det med at OL-drømmen ble knust da Høyre til slutt sa nei.
DN170404 Cumhuriyet er blant Tyrkias eldste aviser og har markert seg som en sterk kritiker av president Recep Tayyip Erdogans forslag til grunnlovsendring, som skal avgjøres i en folkeavstemning 16. april. 12 varetektsfengslet ¶
AP170404 Cumhuriyet er blant Tyrkias eldste aviser og har markert seg som en sterk kritiker av president Recep Tayyip Erdogans forslag til grunnlovsendring, som skal avgjøres i en folkeavstemning 16. april.
AA170404 Cumhuriyet er blant Tyrkias eldste aviser og har markert seg som en sterk kritiker av president Recep Tayyip Erdogans forslag til grunnlovsendring, som skal avgjøres i en folkeavstemning 16. april.
AA170404 De FN-støttede samtalene gikk i stå etter at det oppsto en krangel om gresk-kypriotiske skolers markering av årsdagen for en folkeavstemning i 1950 der Kypros gikk inn for en union med Hellas.
DA170403 Han understreker at Høyre er for EØS-avtalen, men på lang sikt ønsker å ha en folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.
DA170403 - Akkurat nå er ikke tida inne for en ny folkeavstemning om EU-medlemskap.
AA170403 Tyrkia skal snart holde en folkeavstemning om grunnlovsendringer som kan gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.
SA170402 Opposisjonen har framstilt valget som en folkeavstemning mot Vucic, som de mener prøver å konsolidere makta. 6,7 millioner personer kan avgi sin stemme i valget. ( ©NTB ) ¶
DA170402 Opposisjonen har framstilt valget som en folkeavstemning mot Vucic, som de mener prøver å konsolidere makta. 6,7 millioner personer kan avgi sin stemme i valget.
AA170402 Opposisjonen har framstilt valget som en folkeavstemning mot Vucic, som de mener prøver å konsolidere makta. 6,7 millioner personer kan avgi sin stemme i valget. ( ©NTB ) ¶
VG170401 Samme kveld vedtok landsmøtet, i et nytt programpunkt, å sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to alternativer gjennom en folkeavstemning .
DB170401 Dersom også underhuset i kongressen vedtar endringsforslaget, må det legges ut for folkeavstemning .
DN170331 | Skottland ber om lov til å holde folkeavstemning
DN170331 Skottland har sendt en formell henvendelse til den britiske regjeringen for å få grønt lys til å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet.
DN170331 May har tidligere slått fast at det ikke er det rette tidspunktet for en ny folkeavstemning midt under britenes brexit-forhandlinger med EU.
DN170331 I en videouttalelse sier Sturgeon at en folkeavstemning burde holdes mot slutten av 2018, eller i starten av 2019.
DN170331 Hun ber statsminister Theresa May vedta en forordning som åpner for at Skottland kan holde enda en folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
DA170331 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil ha en ny folkeavstemning om skotsk uavhengiget nå når britene forlater EU.
DA170331 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon ber statsminister Theresa May om tillatelse til ny folkeavstemning om Skottlands løsrivelse fra Storbritannia.
DA170331 Skottland har sendt en formell henvendelse til den britiske regjeringen for å få grønt lys til å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet.
DA170331 May har tidligere slått fast at det ikke er det rette tidspunktet for en ny folkeavstemning midt under britenes brexit-forhandlinger med EU.
DA170331 I en videouttalelse sier Sturgeon at en folkeavstemning burde holdes mot slutten av 2018, eller i starten av 2019.
DA170331 Hun ber statsminister Theresa May vedta en forordning som åpner for at Skottland kan holde enda en folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
BT170331 | Skottland ber Storbritannia gi tillatelse til ny folkeavstemning
BT170331 Skottland har sendt en formell henvendelse til den britiske regjeringen for å få grønt lys til å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet.
BT170331 May har tidligere slått fast at det ikke er det rette tidspunktet for en ny folkeavstemning midt under britenes brexit-forhandlinger med EU.
BT170331 I en videouttalelse sier Sturgeon at en folkeavstemning burde holdes mot slutten av 2018, eller i starten av 2019.
BT170331 Hun ber statsminister Theresa May vedta en forordning som åpner for at Skottland kan holde enda en folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
BT170331 BER OM LOV : Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil ha en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet nå når britene forlater EU.
AP170331 Å overlate EU-saken til en ny folkeavstemning uten å direkte tone flagg for eller mot norsk medlemskap.
AP170331 Å overlate EU-saken til en ny folkeavstemning : ikke minst fordi partiet er delt i to i synet på om Norge bør, eller ikke bør, bli medlem.
AA170331 | Skottland ber Storbritannia gi tillatelse til ny folkeavstemning
AA170331 Skottland har sendt en formell henvendelse til den britiske regjeringen for å få grønt lys til å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet.
AA170331 May har tidligere slått fast at det ikke er det rette tidspunktet for en ny folkeavstemning midt under britenes brexit-forhandlinger med EU.
AA170331 I en videouttalelse sier Sturgeon at en folkeavstemning burde holdes mot slutten av 2018, eller i starten av 2019.
AA170331 Hun ber statsminister Theresa May vedta en forordning som åpner for at Skottland kan holde enda en folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
DB170330 Å igangsette folkeavstemning mens landet befinner seg i en krisebetont unntakstilstand, og attpå til la statsministeren erklære at enhver « nei»-stemme til de foreslåtte konstitusjonelle endringene er ensbetydende med landsforræderi, tyder på ringeakt for folkeretten og dessuten manglende respekt for demokratiske regler.
DB170330 Han har nå besluttet at det skal avholdes folkeavstemning den 16. april med sikte på å forandre grunnloven og samle mer makt i presidentens hender.
AP170330 Å overlate EU-saken til en ny folkeavstemning uten å direkte tone flagg for eller mot norsk medlemskap.
AA170330 Selskapet advarte gjentatte ganger før fjorårets folkeavstemning at de ville flytte noe av sin virksomhet til EU-land dersom brexit ble en realitet.
VG170329 Men i den pågående valgkampen for å sikre økt makt til presidentembetet ved en folkeavstemning 16. april for å endre den tyrkiske grunnloven, har Erdogan lovet å fortsette å bedre infrastrukturen.
VG170329 Det var i en folkeavstemning i juni at 51,9 prosent av britene stemte for å forlate unionen.
DN170329 Nord-Irland har ikke gått ut med planer om å gjennomføre en lignende folkeavstemning .
DN170329 I tillegg til usikkerhet rundt hva brexit faktisk vil bringe, har Englands nabo i nord, Skottland, skapt ytterligere usikkerhet rundt prosessen ved at landet vurderer å holde ny folkeavstemning for å forlate Storbritannia og bli i EU.
DN170329 I forkant av brexit-avstemningen holdt Skottland en folkeavstemning om landet skulle forlate den britiske unionen og bli et selvstendig land.
DN170329 Det skotske parlamentet går inn for ny folkeavstemning
DN170329 Det skotske parlamentet går inn for ny folkeavstemning
DB170329 Skottland vil holde ny folkeavstemning om uavhengighet ¶
DB170329 I går ble det klart at Skottland vil gå inn for å avholde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, som et resultat av britenes utmelding av EU.
DB170329 Førsteminister Nicola Sturgeon fikk i går støtte for ny folkeavstemning i landet, etter en avstemning i det skotske parlamentet. 69 medlemmer stemte for Sturegons forslag, mens 59 stemte mot.
DB170329 At NIF fortsatte kampen selv etter at Oslo utlyste en folkeavstemning mot OL, var en klokkerein feilvurdering.
DA170329 Førsteminister Nicola Sturgeon vil ha ny skotsk folkeavstemning .
DA170329 En ny skotsk folkeavstemning er igjen blitt et tema, og er et krav fra førsteminister Nicola Sturgeon.
BT170329 Mandag skjøt statsminister Theresa May ned Skottlands håp og drømmer om en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.
BT170329 KJØLIG MØTE : Det var ikke noen hjertelig atmosfære da Skottlands statsminister Nicola Sturgeon mandag fikk klar beskjed fra Theresa May om at noen ny folkeavstemning ikke kommer på tale.
AP170329 Det kommer fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon, som vil kreve en ny folkeavstemning om utmelding av Storbritannia.
AA170329 Landet ble endelig uavhengig gjennom en folkeavstemning i 2006. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Det er folkeavstemning om et forslag til 18 tillegg til den tyrkiske grunnloven.
VG170328 Andersen legger fram sine tanker som konkluderer med at de burde ha kastet kortene og lagt OL-planene i skuffen da byrådet vedtok en folkeavstemning i Oslo i 2013.
DN170328 Tirsdag ettermiddag så det ut som at Sturgeon ville vinne flertall i det skotske parlamentet for kravet om en ny folkeavstemning .
DN170328 Skottene sa nei til løsrivelse ved en folkeavstemning høsten 2014 - 55,3 mot 44,7 prosent.
DN170328 Men statsminister May er ikke interessert i en slik ny folkeavstemning , og forsøker å skyve dette frem i tid.
DN170328 Antall konkurser i Storbritannia har steget kraftig etter britenes folkeavstemning om brexit.
DN170328 Det skotske parlamentet går inn for ny folkeavstemning
DN170328 | Det skotske parlamentet går inn for ny folkeavstemning
DN170328 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon får støtte av sine egne, men veien til folkeavstemning er fremdeles lang.
DN170328 Gir støtte til førsteminister Nicola Sturgeons forslag om ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.
DN170328 Førsteminister Sturgeon mener at Skottlands innbyggere har rett til en ny folkeavstemning før Brexit, fordi forutsetningene for å fortsette som en del av Storbritannia har endret seg siden den forrige folkeavstemningen i 2014.
DN170328 De skotske parlamentsmedlemmene stemte 69 mot 59 for forslaget om å søke om en ny folkeavstemning før Storbritannia forlater EU, skriver BBC.
DB170328 ¶ FOLKEAVSTEMNING : Selv om førsteminister Nicola Sturgeon kan regne med støtte fra sine egne, må en ny folkeavstemning også godkjennes i London.
DB170328 | Her signerer Trump presidentordren som stopper noen av Obamas viktigste klimatiltak ¶ ¶ FOLKEAVSTEMNING : Selv om førsteminister Nicola Sturgeon kan regne med støtte fra sine egne, må en ny folkeavstemning også godkjennes i London.
DB170328 Skottland kommer til å be om ny folkeavstemning om uavhengighet etter brexit ¶
DB170328 Skotske parlamentarikere stemte i dag over spørsmålet, og ga som ventet førsteminister Nicola Sturgeons støtte i hennes forslag om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia. 69 medlemmer av forsamlingen stemte tirsdag for forslaget, mens 59 stemte mot.
DB170328 Før en ny folkeavstemning kan bli en realitet, må også den britiske regjeringen i London gi grønt lys for folkeavstemningen.
DB170328 Dermed har de gitt Sturgeon et mandat til å søke tillatelse fra det britiske parlamentet i London, om å få holde en ny folkeavstemning .
DB170328 ( Dagbladet ) : Skottland går inn for å avholde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, som et resultat av britenes brexit.
BT170328 | Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning
BT170328 Det skotske Parlamentet støtter førsteminister Nicola Sturgeons ønske om fullmakt til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. 69 medlemmer av forsamlingen stemte tirsdag for forslaget, mens 59 stemte mot.
AP170328 | Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning
AP170328 Storbritannias statsminister Theresa May mener det blir helt feil å holde en ny skotsk folkeavstemning samtidig som Storbritannia skal prøve å oppnå en best mulig avtale med EU.
AP170328 Nå mener hun en ny folkeavstemning om løsrivelse bør holdes senest våren 2019, når innholdet i brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU er kjent.
AP170328 Fakta : Skottlands folkeavstemning ¶ * 18. september 2014 gikk skottene til urnene for å ta stilling til om Skottland skulle løsrive seg fra Storbritannia. * 55,3 prosent stemte nei og 44,7 prosent ja til løsrivelse.
AP170328 Det skotske Parlamentet støtter førsteminister Nicola Sturgeons ønske om fullmakt til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
AP170328 * Tirsdag fikk hun myndighet fra Skottlands folkevalgte forsamling til å arrangere en andre folkeavstemning om uavhengighet. 69 stemte for, mens 59 stemte imot.
AP170328 * Sturgeon gjorde det straks klart at brexit gjør det aktuelt med en ny folkeavstemning i Skottland.
AP170328 Landet ble endelig uavhengig gjennom en folkeavstemning i 2006. ( ©NTB ) ¶
AP170328 De møttes for å drøfte uenigheten rundt den britiske utmeldingen av EU og en mulig ny skotsk folkeavstemning om å melde Skottland ut av Stortbritannia.
AA170328 | Skotske politikere stemmer over folkeavstemning
AA170328 Selv om Sturgeon ligger an til å få støtte på hjemmebane, må en ny folkeavstemning også godkjennes i London.
AA170328 Det er ventet at politikerne i Edinburgh vil støtte førsteminister Nicola Sturgeons forslag om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet for Skottland.
AA170328 Dagen før britene setter i gang brexit-prosessen, skal skotske parlamentarikere stemme over - og trolig for - en ny folkeavstemning om uavhengighet.
AA170328 | Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning
AA170328 Storbritannias statsminister Theresa May mener det blir helt feil å holde en ny skotsk folkeavstemning samtidig som Storbritannia skal prøve å oppnå en best mulig avtale med EU.
AA170328 Nå mener hun en ny folkeavstemning om løsrivelse bør holdes senest våren 2019, når innholdet i brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU er kjent.
AA170328 Forrige gang skottene holdt folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia, var i 2014.
AA170328 Det skotske Parlamentet støtter førsteminister Nicola Sturgeons ønske om fullmakt til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. 69 medlemmer av forsamlingen stemte tirsdag for forslaget, mens 59 stemte mot.
DN170327 Skotsk folkeavstemning og livet etter brexit var fortsatt uløste temaer etter møtet mellom regjeringssjefene i Storbritannia og Skottland mandag.
DN170327 Samtalene fant sted dagen før det skotske parlamentet er ventet å godkjenne en ny folkeavstemning om uavhengighet.
DN170327 Marine Le Pen sier at hun vil trekke seg fra en eventuell presidentpost hvis franskmennene skulle si nei til å avskaffe euroen i en folkeavstemning .
DN170327 Le Pen har lovet å holde en slik folkeavstemning hvis hun blir valgt til Frankrikes nye president.
DA170327 Per Olaf Lundteigen tilhører dem i partiet som vil ha en folkeavstemning om EØS-avtalen den neste fireårsperioden.
AA170327 Skotsk folkeavstemning og livet etter brexit var fortsatt uløste temaer etter møtet mellom regjeringssjefene i Storbritannia og Skottland mandag.
AA170327 Samtalene fant sted dagen før det skotske parlamentet er ventet å godkjenne en ny folkeavstemning om uavhengighet.
AA170327 Marine Le Pen sier at hun vil trekke seg fra en eventuell presidentpost hvis franskmennene skulle si nei til å avskaffe euroen i en folkeavstemning .
AA170327 Le Pen har lovet å holde en slik folkeavstemning hvis hun blir valgt til Frankrikes nye president.
DA170326 Protestantene gikk fra Oslo S til Stortinget for å vise sin protest mot Erdogans forslag som skal besluttes ved en folkeavstemning i Tyrkia 16. april.
DA170326 Der Macron lover et sterkere EU, vil Le Pen frigjøre Frankrike fra EUs åk, og lover folkeavstemning om utmelding.
AA170326 Protestantene gikk fra Oslo S til Stortinget for å vise sin protest mot Erdogans forslag som skal besluttes ved en folkeavstemning i Tyrkia 16. april.
SA170325 | Erdogan : Tyrkia kan holde folkeavstemning om EU ¶
SA170325 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier det kan bli aktuelt å holde en brexit-lignende folkeavstemning om landet skal fortsette samtaler om EU-medlemskap.
SA170325 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om EU.
SA170325 april skal Tyrkia ha folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi Erdogan større makt.
DN170325 - Måten han ledet Storbritannia, inn i en situasjon der han hadde en folkeavstemning som førte til brexit, var ikke særlig lurt.
DA170325 Carswell mener det ikke lengre er nødvendig for ham å være med i partiet, ettersom Storbritannia gjennom fjorårets folkeavstemning besluttet å melde seg ut av EU-samarbeidet.
DA170325 Hvis Le Pen vinner, hvis hun skriver ut folkeavstemning , og hvis folket stemmer for å forlate EU.
DA170325 - Slaget om EU står ved valget i Frankrike, sier Rieker, med referanse til høyrepopulisten Marine Le Pens trusler om å holde folkeavstemning om Frankrikes plass i EU om hun får makten i mai.
AP170325 Han mener det ikke lengre er nødvendig for ham å være med i partiet, ettersom Storbritannia gjennom fjorårets folkeavstemning besluttet å melde seg ut av EU-samarbeidet.
AP170325 | Erdogan : Tyrkia kan holde folkeavstemning om EU ¶
AP170325 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier det kan bli aktuelt å holde en brexit-lignende folkeavstemning om landet skal fortsette samtaler om EU-medlemskap.
AP170325 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om EU.
AP170325 april skal Tyrkia ha folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi Erdogan større makt.
AA170325 Han mener det ikke lengre er nødvendig for ham å være med i partiet, ettersom Storbritannia gjennom fjorårets folkeavstemning besluttet å melde seg ut av EU-samarbeidet.
DB170324 - Måten han ledet Storbritannia, inn i en situasjon der han hadde en folkeavstemning som førte til brexit, var ikke særlig lurt.
AP170324 Året før hadde Norge igjen avvist medlemskap ved folkeavstemning
AP170324 Norge hadde forkastet medlemskap i en folkeavstemning året før ¶
AP170324 Året før hadde Norge igjen avvist medlemskap ved folkeavstemning
AP170324 Norge hadde forkastet medlemskap i en folkeavstemning året før ¶
AA170324 - Måten han ledet Storbritannia, inn i en situasjon der han hadde en folkeavstemning som førte til brexit, var ikke særlig lurt.
AA170324 - Når vi i samme lokale prosess med folkeavstemning aksepterer ønsket til befolkningen på Lund om å bli overflyttet til Namsos, har vi tatt det som en selvfølge at det ble avgjort i stortingsvedtaket i vår.
AA170324 - Det var lange forhandlinger, folkeavstemning , og kommunestyrevedtak om at det ikke er grunnlag for å enes om sammenslåing Likevel peker de på oss.
VG170323 Erdogans voldsomme provokasjoner er kalkulert politikk for å samle støtte til folkeavstemning om grunnloven 16. april, som kan føre Tyrkia et skritt nærmere diktaturet.
AP170323 Vi står foran en viktig folkeavstemning i et NATO-land med strategiske føringer mot øst og vest.
AP170323 april går velgere i Tyrkia til en skjebnetung folkeavstemning om endringer i grunnloven for et nytt presidentsystem.
AA170323 april folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil styrke president Recep Tayyip Erdogans grep om makten.
AA170323 | Skottland utsetter beslutning om folkeavstemning
AA170323 Førsteminister Nicola Sturgeon har bedt parlamentet i Edinburgh om å avgjøre om det er grunnlag for å holde folkeavstemning .
AA170323 Den skotske nasjonalforsamlingen utsetter avstemningen om det skal holdes ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet til tirsdag.
AA170323 De skotske politikerne startet tirsdag å debattere om det skal holdes ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.
DB170322 Neste måned er det folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Erdogan skal få enda mer makt.
DA170322 I Nord-Irland har debatten om en folkeavstemning om et forent Irland skutt fart, ikke minst på grunn av brexit.
DB170321 Le Pen hyller også britenes « storstilte » vedtak om å gå ut av EU, lovte å gå ut av euro-samarbeidet og holde folkeavstemning om utmelding av EU.
AA170321 | Sturgeon ber om støtte til ny folkeavstemning
AA170321 Sturgeon sa at hun mener det er helt nødvendig å holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet nå som Storbritannia har begynt på brexit-prosessen, da hun tirsdag talte i den skotske nasjonalforsamlingen i Edinburgh.
AA170321 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har bedt den skotske nasjonalforsamlingen om støtte til å gjennomføre en ny folkeavstemning om uavhengighet.
AA170321 Nasjonalforsamlingen debatterer tirsdag og onsdag om det skal holdes ny folkeavstemning eller ikke.
SA170320 Men etter at flere EU-land nektet tyrkiske ministre å drive valgkamp i Europa foran en folkeavstemning om grunnloven som skal gi Tyrkias president mer makt, har den diplomatiske krisen akselerert.
AA170320 Bakgrunnen er at de har lagt ned restriksjoner mot at tyrkiske ministre skal drive valgkamp for ja-siden i forkant av en folkeavstemning som er ment å gi utvidet makt til Erdogan.
VG170319 FOLKEAVSTEMNING I TYRKIA : Pinar Uzun ( 25 ) leder nei-kampanjen i liberale Kadikoy i Istanbul.
DN170319 Sturgeon har tidligere sagt at partiet hennes vil jobbe for en folkeavstemning senest høsten 2018.
DN170319 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon slår tilbake mot statsminister Theresa Mays avslag om en ny skotsk folkeavstemning for å løsrive seg fra Storbritannia.
DN170319 - Å stå i veien for en folkeavstemning nekter oss det prinsippet og åpner heller veien for at vårt lands fremtid blir bestemt av en stadig mer høyreorientert brexit-besatt regjering, sa Sturgeon, ifølge Bloomberg.com.
DN170319 Sturgeon sa det viktigste prinsippet i diskusjonen om Skottlands ønske om en ny folkeavstemning for å løsrive seg fra Storbritannia, er at « Skottlands fremtid må være Skottlands egen avgjørelse ».
DN170319 Sturgeon har tidligere sagt at partiet hennes vil jobbe for at en folkeavstemning senest høsten 2018.
DN170319 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon slår tilbake mot statsminister Theresa Mays avslag om en ny skotsk folkeavstemning .
DN170319 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier Theresa May må godkjenne en ny folkeavstemning i Skottland.
DN170319 - Å stå i veien for en folkeavstemning nekter oss det prinsippet, og åpner heller veien for at vårt lands fremtid blir bestemt av en stadig mer høyreorientert brexit-besatt regjering, sa Sturgeon, ifølge Bloomberg.com.
AP170319 Norges Idrettsforbund ønsket ikke en folkeavstemning om OL i Oslo i 2022, skriver Børre Rognlien.
BT170317 Tyrkia holder i neste måned folkeavstemning , der Erdogan ber om mer makt.
AP170317 mars er det tre år siden Russland annekterte Kreml formelt gjennom en såkalt « folkeavstemning » på Krim.
AA170317 Tyrkia holder i neste måned folkeavstemning , der Erdogan ber om mer makt.
VG170316 Valget i Tyrkia er i realiteten en folkeavstemning som - om Erdoğan får det som han vil - langt på vei vil formalisere Tyrkia som et diktatur.
DB170316 Tyrkia og Nederland er midt i en dyp diplomatisk feide etter at to tyrkiske statsråder ble nektet å holde politiske møter i Nederland i forkant av en folkeavstemning i Tyrkia der president Recep Tayyip Erdogan ber om å få styrket sin makt. ( ©NTB ) ¶
DA170316 Årsaken til at Sturgeon nå har bedt om en ny folkeavstemning er nettopp at Storbritannia skal ut av EU.
DA170316 Skottene er ikke ferdig med uavhengighetsdebatten, og nå kan det bli ny folkeavstemning .
DA170316 En folkeavstemning bør komme sent i 2018 eller tidlig i 2019, mener Sturgeon.
DA170316 Det er dessuten den britiske regjeringen som må tillate at en ny folkeavstemning holdes.
DA170316 Dermed ønsker den skotske regjeringen en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, basert på at et uavhengig Skottland vil forsøke å fortsette som EU-medlem.
AA170316 Tyrkia og Nederland er midt i en dyp diplomatisk feide etter at to tyrkiske statsråder ble nektet å holde politiske møter i Nederland i forkant av en folkeavstemning i Tyrkia der president Recep Tayyip Erdogan ber om å få styrket sin makt. ( ©NTB ) ¶
AA170316 | May : Feil tidspunkt for skotsk folkeavstemning
AA170316 Sturgeon har åpnet for å droppe kravet om en folkeavstemning hvis London-regjeringen går med på et kompromiss om Skottlands framtidige EU-tilknytning.
AA170316 Skottenes førsteminister Nicola Sturgeon erklærte tidligere denne uken at hun ønsker seg fullmakt til å kunne holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.
AA170316 EU-utmeldingen er hovedårsaken til at Sturgeon ønsker seg en ny folkeavstemning .
AA170316 Dette er ikke rett tidspunkt for en ny skotsk folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia, understreker statsminister Theresa May.
VG170315 april, da en tyrkisk folkeavstemning skal avgjøre om president Recep Erdogan får styrket sitt embete, og muligheten til å sitte lenger enn grunnloven tillater i dag.
DB170315 april er det folkeavstemning om å gjøre landet til en presidentstyrt republikk.
DA170315 Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu var i Frankrike for å drive valgkamp for de kontroversielle grunnlovsendringene som skal stemmes over i en folkeavstemning i april.
AP170315 De fikk ikke holde møter om en folkeavstemning i Tyrkia om å utvide presidentens makt.
AP170315 Mannen lever som er eremitt under et svært strengt sikkerhetsregime på grunn av dødstrusler og går til valg på å stenge alle moskeer, forby Koranen og å holde en folkeavstemning om Nederlands EU-medlemskap.
AA170315 Tyrkia skal om få uker holde en folkeavstemning om grunnlovsendringer som er foreslått av regjeringen, og som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt. ( ©NTB ) ¶
DN170314 Den politiske debatten - og valget - kommer midt oppe i en diplomatisk krise mellom Nederland og Tyrkia, etter at Nederland hindret to tyrkiske ministre i å holde valgtaler foran en folkeavstemning i Tyrkia.
DN170314 Tyrkia ønsker å drive valgkamp rettet mot tyrkere i europeiske land for Erdogans omstridte folkeavstemning .
DN170314 På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
DN170314 May : Beklager skotsk folkeavstemning
DN170314 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
DB170314 Noen taler mot en slik utredning ved å vise til at monarkiet ble innført ved folkeavstemning i 1905 og at det siden den gang har vært solid forankret i den norske opinionen.
BT170314 Tyrkia ønsker å drive valgkamp rettet mot tyrkere i europeiske land for Erdogans omstridte folkeavstemning .
BT170314 Mange tyrkiske innvandrere i Europa har stemmerett i en kommende folkeavstemning , der tyrkerne skal stemme over en grunnlovsendring som vil ta landet i en enda mer autoritær retning.
AP170314 Tidligere samme dag la hun frem sin plan om å holde en andre folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia.
AP170314 Thierry Baudet vil ha mer direkte demokrati og ønsker seg en folkeavstemning om Nederlands EU-medlemskap.
AA170314 På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
AA170314 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
AA170314 Tidligere samme dag la hun fram sin plan om å holde en andre folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia.
AA170314 Tyrkia ønsker å drive valgkamp rettet mot tyrkere i europeiske land for Erdogans omstridte folkeavstemning .
VG170313 Reaksjonen kommer etter at to tyrkiske ministere henholdsvis ble nektet landingstillatelse og deportert fra Nederland, fordi myndighetene ville forhindre dem i å drive valgkamp på presidentens vegne i forkant av en folkeavstemning .
VG170313 Konflikten med Nederland skjedde etter at Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu skulle lørdag delta på et politisk møte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam i forbindelse med neste måneds folkeavstemning .
VG170313 april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet ( AKP ).
VG170313 Konflikten med Nederland kommer etter at to tyrkiske ministere henholdsvis ble nektet landingstillatelse og deportert fra Nederland, fordi myndighetene ville forhindre dem i å drive valgkamp på presidentens vegne i forkant av en folkeavstemning .
VG170313 april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet ( AKP ).
VG170313 På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
VG170313 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
VG170313 | Vil ha ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet ¶
VG170313 Tre år etter forrige forsøk varsler Skottlands førsteminister at hun vil ha en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.
VG170313 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon ( fra det sosialdemokratiske Skotske nasjonalistpartiet ) varsler at hun neste uke vil be landets parlament om støtte til å gjennomføre en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
VG170313 Hun forsatte : Folk har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg tilbake til splittelsen en ny folkeavstemning vil føre til.
VG170313 april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet ( AKP ).
SA170313 Arrangementene skulle holdes en drøy måned før Tyrkia holder folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi presidenten mer makt, og som en rekke EU-land er svært skeptiske til.
SA170313 Årsaken er at tyrkiske ministre er blitt nektet å delta på valgkampmøter for tyrkere bosatt blant annet i Tyskland og Nederland i forkant av en folkeavstemning i Tyrkia i neste måned.
SA170313 På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
SA170313 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
SA170313 Både i Nederland og andre europeiske land er tyrkiske ministre blitt nektet å delta på valgkampmøter i forkant av en folkeavstemning som skal holdes i Tyrkia neste måned.
FV170313 På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
FV170313 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
FV170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt. ( ©NTB ) ¶
FV170313 Årsaken er at et flertall av skottene stemte for å bli værende i EU under fjorårets britiske folkeavstemning .
FV170313 Uttalelsen er en reaksjon på at Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil ha en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia i løpet av halvannet til to år.
FV170313 Skottlands Nicola Sturgeon får klar beskjed fra EU om at Skottland ikke beholder EU-medlemskapet hvis skottene stemmer for løsrivelse fra Storbritannia i en ny folkeavstemning .
FV170313 Skottland vil måtte søke om EU-medlemskap på nytt hvis skottene stemmer for å løsrive seg fra Storbritannia i en ny folkeavstemning , varsler EU-kommisjonen.
FV170313 I 2014 varslet den daværende lederen av EU-kommisjonen, Jose Manuel Barroso, at Skottland måtte søke om medlemskap hvis skottene stemte for løsrivelse fra Storbritannia i en folkeavstemning samme år.
DN170313 Skottland ber om ny folkeavstemning
DN170313 May : Beklager skotsk folkeavstemning
DN170313 May : Beklager skotsk folkeavstemning
DN170313 | May : Beklager skotsk folkeavstemning
DN170313 Storbritannias statsminister Theresa May refser planene om en skotsk folkeavstemning .
DN170313 Slik beskriver den britiske statsministeren mandagens sjokkmelding fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon om en ny folkeavstemning som kan ende med at skottene bryter med London.
DN170313 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon krever folkeavstemning om skotsk løsrivelse.
DN170313 Britenes statsminister Theresa May refser planene om folkeavstemning i Skottland.
DN170313 Skottland ber om ny folkeavstemning
DN170313 Skottland ber om ny folkeavstemning
DN170313 Skottland ber om ny folkeavstemning
DN170313 Skottland ber om ny folkeavstemning
DN170313 | Skottland ber om ny folkeavstemning
DN170313 Skottland kommer til å be om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, opplyser førsteminister Nicola Sturgeon.
DN170313 Scotlands minister Nicola Sturgeon vil ha ny folkeavstemning .
DN170313 På en pressekonferanse i Skottland mandag sa førsteminister Sturgeon at hun vil ha en ny folkeavstemning mellom høst 2018 og vår 2019.
DN170313 Blir det flertall, kan det avholdes en ny bindende folkeavstemning .
DN170313 Skottlands førsteminister varsler ny folkeavstemning om selvstendighet.
DB170313 Folkeavstemning
DB170313 I første omgang vil hun neste uke be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en andre folkeavstemning om uavhengighet.
DB170313 Den sittende ledelsen i regionen har fremmet ønske om å avholde folkeavstemning og løsrive seg fra Spania.
DB170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.
DB170313 Endringene skal avgjøres med folkeavstemning 16. april.
DB170313 Flere kilder i Downing Street mener, ifølge Financial Times, at en ny skotsk folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia vil være uunngåelig.
DA170313 Forslaget skal stemmes over i en folkeavstemning 16. april.
DA170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.
BT170313 Forslaget skal stemmes over i en folkeavstemning 16. april. ( ©NTB ) ¶
BT170313 Sturgeons kritikere mener at hun spiller høyt ved å gå inn for en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.
BT170313 Skottlands leder Nicola Sturgeon sier hun vil be de skotske folkevalgte om myndighet til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra London.
BT170313 Skotske myndigheter vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
BT170313 På spørsmål om hun vil gå av hvis en ny folkeavstemning ender med nei til løsrivelse, svarer hun at hun ikke har tenkt å tape.
BT170313 Hvorvidt britene vil gå med på en ny skotsk folkeavstemning , går ikke klart fram.
BT170313 Førsteministeren åpner imidlertid for at planen om en ny folkeavstemning kan droppes hvis London-regjeringen går med på et kompromiss om EU-tilknytningen.
BT170313 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
BT170313 Det skotske parlamentet er ventet å si ja til en ny folkeavstemning , som Sturgeon ønsker skal holdes en gang mellom høsten 2018 og våren 2019.
BT170313 - En ny folkeavstemning vil være splittende og forårsake stor økonomisk usikkerhet på det verst mulige tidspunktet, het det i en uttalelse fra London-regjeringen kort etter Sturgeons erklæring.
BT170313 På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
BT170313 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
BT170313 Både i Nederland og andre europeiske land er tyrkiske ministre blitt nektet å delta på valgkampmøter i forkant av en folkeavstemning som skal holdes i Tyrkia neste måned.
BT170313 Arrangementene skulle holdes en drøy måned før Tyrkia holder folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi presidenten mer makt, og som en rekke EU-land er svært skeptiske til.
AP170313 Han synes det er merkelig at tyrkiske politikere skal komme til Nederland for å drive valgkamp for en folkeavstemning i Tyrkia.
AP170313 Erdogans parti driver valgkamp for omstridte grunnlovsendringer som skal opp i en folkeavstemning i april.
AP170313 april folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer, som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar.
AP170313 Forslaget skal stemmes over i en folkeavstemning 16. april.
AP170313 På samme tid melder skotske myndigheter at de vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
AP170313 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
AP170313 Valgkampen dreier seg om en folkeavstemning i Tyrkia som kan gi mer makt til presidentembetet.
AP170313 Erdogans parti driver valgkamp for omstridte grunnlovsendringer som skal opp i en folkeavstemning i april.
AP170313 april folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer, som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar.
AP170313 | Skottland ber om ny folkeavstemning
AP170313 Skottland kommer til å be om å få holde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia, opplyser førsteminister Nicola Sturgeon.
AP170313 Neste uke vil hun be de skotske folkevalgte om myndighet til å arrangere en andre folkeavstemning om uavhengighet for Skottland.
AP170313 I første omgang vil hun neste uke be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere folkeavstemning nummer to.
AP170313 Hvorvidt britene vil gå med på en ny skotsk folkeavstemning , går ikke klart fram.
AP170313 Førsteministeren åpner imidlertid for at planen om en ny folkeavstemning kan droppes hvis London-regjeringen går med på et kompromiss om EU-tilknytningen.
AP170313 Fakta : Skotsk folkeavstemning ¶ * 18. september 2014 gikk skottene til urnene for å ta stilling til om Skottland skulle løsrive seg fra Storbritannia. * 55,3 prosent stemte « nei » og 44,7 prosent « ja » til løsrivelse.
AP170313 * Sturgeon sa allerede dagen etter at brexit gjør det aktuelt med en ny folkeavstemning i Skottland.
AA170313 Forslaget skal stemmes over i en folkeavstemning 16. april. ( ©NTB ) ¶
AA170313 Arrangementene skulle holdes en drøy måned før Tyrkia holder folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi presidenten mer makt, og som en rekke EU-land er svært skeptiske til.
AA170313 Årsaken er at tyrkiske ministre er blitt nektet å delta på valgkampmøter for tyrkere bosatt blant annet i Tyskland og Nederland i forkant av en folkeavstemning i Tyrkia i neste måned.
AA170313 Sturgeons kritikere mener at hun spiller høyt ved å gå inn for en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.
AA170313 Skotske myndigheter vil be om lov til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia som følge av britenes beslutning om å forlate EU.
AA170313 På spørsmål om hun vil gå av hvis en ny folkeavstemning ender med nei til løsrivelse, svarer hun at hun ikke har tenkt å tape.
AA170313 Hvorvidt britene vil gå med på en ny skotsk folkeavstemning , går ikke klart fram.
AA170313 Førsteministeren åpner imidlertid for at planen om en ny folkeavstemning kan droppes hvis London-regjeringen går med på et kompromiss om EU-tilknytningen.
AA170313 Førsteminister Nicola Sturgeon i den skotske selvstyreregjeringen sa mandag at hun neste uke vil be skotske folkevalgte om grønt lyst til å arrangere en folkeavstemning nummer to om uavhengighet.
AA170313 Det skotske parlamentet er ventet å si ja til en ny folkeavstemning , som Sturgeon ønsker skal holdes en gang mellom høsten 2018 og våren 2019.
AA170313 - En ny folkeavstemning vil være splittende og forårsake stor økonomisk usikkerhet på det verst mulige tidspunktet, het det i en uttalelse fra London-regjeringen kort etter Sturgeons erklæring.
AA170313 Årsaken er at han gjennomførte en ulovlig folkeavstemning .
AA170313 | Katalansk separatistleder dømt for å ha holdt folkeavstemning
AA170313 Mas sto i 2014 bak en folkeavstemning der 80 prosent av de 2,3 millioner innbyggerne som stemte i Catalonia, sa de vil støtte uavhengighet fra Spania.
AA170313 Årsaken er at et flertall av skottene stemte for å bli værende i EU under fjorårets britiske folkeavstemning .
AA170313 Uttalelsen er en reaksjon på at Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil ha en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia i løpet av halvannet til to år.
AA170313 Skottland vil måtte søke om EU-medlemskap på nytt hvis skottene stemmer for å løsrive seg fra Storbritannia i en ny folkeavstemning , varsler EU-kommisjonen.
AA170313 I 2014 varslet den daværende lederen av EU-kommisjonen, Jose Manuel Barroso, at Skottland måtte søke om medlemskap hvis skottene stemte for løsrivelse fra Storbritannia i en folkeavstemning samme år.
VG170312 Han ville møte tyrkere bosatt i Nederland i forkant av en folkeavstemning 16. april, hvor det skal stemmes over endringer i den tyrkiske grunnloven, ifølge Hürriyet Daily News.
DN170312 Bakgrunnen for at de tyrkiske statsrådene ønsker å holde politiske møter i andre europeiske land, er neste måneds folkeavstemning i Tyrkia.
DN170312 I Nord-Irland kan det komme krav om en folkeavstemning om tilknytningen til Storbritannia.
DB170312 Dette i forkant av en folkeavstemning i april der presidenten kan få utvidet makt, blant annet ved hjelp av tyrkere bosatt i andre land.
DB170312 Dette i forkant av en folkeavstemning i april der presidenten kan få utvidet makt, blant annet ved hjelp av tyrkere bosatt i andre land.
DB170312 Tyrkia avholder folkeavstemning 16. april for å gi president Recep Tayyip Erdogan større fullmakter.
DB170312 Det er disse endringene det skal avholdes folkeavstemning om i neste måned.
DA170312 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sender politikere rundt i Europa for å drive valgkamp i forkant av en omstridt folkeavstemning i april som vil gi presidenten mer makt.
BT170312 Bakgrunnen for at de tyrkiske statsrådene ønsker å holde politiske møter i andre europeiske land, er neste måneds folkeavstemning i Tyrkia.
AP170312 april gå til urnene i en folkeavstemning om endringer i grunnloven.
AA170312 Valgmøtene, som er planlagt flere steder i Europa, har til hensikt å promotere en grunnlovsendring som skal avgjøres med folkeavstemning 16. april.
AA170312 Tyrkiske politikere ønsker å drive valgkamp blant tyrkere bosatt i europeiske land i forkant av en folkeavstemning i Tyrkia i april som kan gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt. ( ©NTB ) ¶
AA170312 Bakgrunnen for at de tyrkiske statsrådene ønsker å holde politiske møter i andre europeiske land, er neste måneds folkeavstemning i Tyrkia.
VG170311 Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu skulle lørdag delta på et politisk møte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam i forbindelse med neste måneds folkeavstemning i Tyrkia der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.
DN170311 Bakgrunnen var neste måneds folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.
DN170311 Cavusoglu og andre tyrkiske regjeringsmedlemmer driver for tiden intens valgkamp i forkant av neste måneds folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få utvidet makt.
DB170311 ( Dagbladet ) : Neste måned er det folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få enda mer makt.
DB170311 Cavusoglu skulle drive valgkamp for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Nederland i forkant av en kontroversiell folkeavstemning i april.
AP170311 Tyskland må ikke blande seg i våre valg og vår folkeavstemning , sa Çavusoglu.
AP170311 En grunnlovsendring vil gi ham mulighet til å sitte ved makten til 2029, og det skal avgjøres i en folkeavstemning .
AP170311 Bakgrunnen var neste måneds folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.
AA170311 Cavusoglus og andre tyrkiske regjeringsmedlemmer driver for tiden intens valgkamp i forkant av neste måneds folkeavstemning i Tyrkia der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.
AA170311 Bakgrunnen var neste måneds folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.
DA170310 Sturgeon har sagt at dersom Mays regjering ikke kommer skottene i møte innen dette, er en ny skotsk folkeavstemning på trappene.
DA170310 Men det er langt fra bare å planlegge en folkeavstemning for Nicola Sturgeon.
DA170310 Førsteminister Nicola Sturgeon utelukker ikke at hun vil prøve å få til ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet allerede høsten 2018.
DA170310 En ny folkeavstemning om uavhengighet høsten om halvannet år vil « være rimelig », sier Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon i en dokumentar som ble sendt på BBC i går.
DA170310 Det er den britiske regjeringen som må tillate en slik folkeavstemning , og statsminister Theresa May har ikke villet diskutere muligheten for dette.
DA170310 At presset for en ny skotsk folkeavstemning vil øke med brexit, har Sturgeon gjort klart helt siden dagen etter sjokkavstemningen i Storbritannia 23. juni i fjor.
DA170310 - Jeg utelukker ikke noen ting, sier Sturgeon på direkte spørsmål fra BBC om hun utelukker en skotsk folkeavstemning høsten 2018.
AA170310 | London tror ny skotsk folkeavstemning vil være " uunngåelig " ¶
AA170310 Flere kilder i Downing Street mener ifølge Financial Times at en ny skotsk folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia vil være uunngåelig.
AA170310 Han og regjeringen driver valgkamp i forkant av en omstridt folkeavstemning i april, der tyrkerne skal stemme over hvorvidt Erdogan skal få utvidet makt.
DN170309 Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon mener at det er fornuftig å avholde folkeavstemning høsten 2018.
DN170309 Skottland kan gå mot en ny folkeavstemning om uavhengighet om halvannet år.
DN170308 Demonstrasjonen var en protest mot et planlagt valgmøte der Cavusoglu vil samle støtte fra tyrkere bosatt i Nederland til en folkeavstemning i Tyrkia om økte fullmakter til landets president.
DB170308 Da lovgiverne i 1951 fjernet forbudet, stod Henry i spissen for en suksessfull folkeavstemning for å reversere avgjørelsen.
AA170308 Han vil samle støtte fra tyrkere bosatt i Nederland til en folkeavstemning i Tyrkia om økte fullmakter til landets president.
AA170308 Demonstrasjonen var en protest mot et planlagt valgmøte der Cavusoglu vil samle støtte fra tyrkere bosatt i Nederland til en folkeavstemning i Tyrkia om økte fullmakter til landets president.
AA170308 Tyrkiske ministre ønsket å delta på valgmøter for å tekkes de rundt 1,4 millioner tyrkiske stemmeberettigede som bor i Tyskland, i forkant av neste måneds folkeavstemning i Tyrkia.
DA170307 april skal tyrkere stemme over store grunnlovsendringer i en folkeavstemning , den viktigste handler om mer makt til presidentembetet.
DA170307 - Jeg er skrekkslagen over resultatet av folkeavstemningen, og mest av alt fordi det ikke skulle vært en folkeavstemning i det hele tatt.
AP170307 Tyskland må ikke blande seg i våre valg og vår folkeavstemning ,.sa utenriksminister Cavusoglu.
AP170307 Det skal tyrkerne skal svare på i en folkeavstemning den 16. april.
AA170307 - Tyskland må ikke blande seg i våre valg og vår folkeavstemning , sa Cavusoglu.
VG170306 - Vår oppfatning er at dette er en folkeavstemning for tyrkere i Tyrkia.
VG170306 Søndag gikk Wilders også knallhardt ut mot Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan som ønsker å oppnå mer makt i en tyrkisk folkeavstemning neste måned.
AP170306 - Vår oppfatning er at dette er en folkeavstemning for tyrkere i Tyrkia.
AA170306 Arrangørene var tilhengere av å gi Erdogan mer makt i en tyrkisk folkeavstemning neste måned.
AA170306 Romanias nasjonalforsamling har også besluttet å holde en folkeavstemning om korrupsjon, og prosedyrene som skal lede fram til folkeavstemning er i gang. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Romanias nasjonalforsamling har også besluttet å holde en folkeavstemning om korrupsjon, og prosedyrene som skal lede fram til folkeavstemning er i gang. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Hun vil også holde en folkeavstemning om hvorvidt landet fortsatt skal være medlem av EU.
SA170305 Arrangørene var tilhengere av å gi Erdogan mer makt i en tyrkisk folkeavstemning neste måned.
DB170305 Arrangørene var tilhengere av å gi Erdogan mer makt i en tyrkisk folkeavstemning neste måned.
AP170305 Tyrkia holder folkeavstemning om grunnlovsreform 16. april, og valgkampen er nå i gang.
AP170305 Tyrkia holder folkeavstemning om grunnlovsreform 16. april, og valgkampen er nå i gang.
VG170304 Fredsavtalen kom i stand da regjering og parlament grep inn, etter at en folkeavstemning endte med at et flertall av de som stemte, sa nei til et samarbeid mellom myndighetene og geriljaen.
AA170304 Tidligere har både forsøk på en formell folkeavstemning - og en symbolsk og ikke bindende avstemning - blitt stanset.
AA170304 Regjeringen i Catalonia har forpliktet seg til å gjennomføre en folkeavstemning innen september, med eller uten velsignelse fra den spanske regjeringen i Madrid.
AA170304 Det øverste juridiske rådgivningsorganet i Catalonia sier den regionale regjeringen ikke har myndighet til å holde folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AA170304 De FN-støttede samtalene gikk i stå etter at det oppsto en krangel om gresk-kypriotiske skolers markering av årsdagen for en folkeavstemning i 1950 der Kypros gikk inn for en union med Hellas.
AA170303 En folkeavstemning om de nødvendige grunnlovsendringene er planlagt 16. april, og den tyrkiske regjeringen håper å sanke støtte fra stemmeberettigede tyrkere i Tyskland.
DB170302 Valgmøtet i Gaggenau skulle arrangeres i forbindelse med vårens folkeavstemning i Tyrkia om grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.
AA170302 Valgmøtet i Gaggenau skulle arrangeres i forbindelse med vårens folkeavstemning i Tyrkia om grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.
VG170301 Siden SNP ble gjenvalgt til å regjere med flere stemmer og seter enn Labour og Tory-partiet fikk til sammen, mener førsteministeren at hun har mandat til å forlange ny folkeavstemning om løsrivelse fra Den britiske union.
VG170301 Kravet om ny folkeavstemning for å løsrive Skottland har vært sett på som en vits.
VG170301 Etter at Theresa May i januar lovte en « hard Brexit », der britene bryter fullt og helt med EU og trekker seg ut av det indre marked, var Sturgeon igjen på ballen og mente utsiktene for skotsk folkeavstemning nå var « mer sannsynlig ».
VG170301 Det Downing Street frykter mest av alt er at den skotske førsteministeren skal forlange folkeavstemning i løpet av neste høst - midt i de mest intense Brexit-rundene med Brussel.
VG170301 Allerede etter Brexit-valget i juni fjor uttrykte Sturgeon at resultatet gjorde en folkeavstemning nummer to om skotsk løsrivelse « svært sannsynlig ».
VG170301 ? Kommentar Kravet om ny folkeavstemning for å løsrive Skottland har vært sett på som en vits.
VG170301 mars - da førsteminister Nicola Sturgeon fryktes å be om iverksettelse av det såkalte 2016-manifestet, dødmannsknappen fra Skottlands parlamentsvalg som varsler prosedyrer for ny folkeavstemning om utmelding av Den britiske union.
DN170301 Britene frykter ny skotsk folkeavstemning
AA170301 Skottlands førsteminister jobbe videre for en ny folkeavstemning .
AA170301 Skottland må ha godkjennelse fra Parlamentet i London for å kunne holde en bindende folkeavstemning . ( ©NTB ) ¶
AA170301 Nasjonalistlederen har gjort det klart at dersom det ikke er mulig å komme fram til en avtale, kan en ny folkeavstemning « være den eneste måten å sørge for at vår stemme blir hørt, våre interesser blir ivaretatt og våre verdier blir opprettholdt ».
DN170227 Britene frykter ny skotsk folkeavstemning ¶ ¶
DN170227 Hun har blant annet lovet å holde en folkeavstemning om fortsatt fransk EU-medlemskap.
DN170227 | Britene frykter ny skotsk folkeavstemning
DN170227 Statsminister Theresa May kan nekte skottene å holde folkeavstemning , men gjør hun det, kan det utløse forfatningskrise.
DN170227 Ikke navngitte regjeringskilder sier til avisen The Times at det er frykt for at Sturgeon vil utlyse en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet i forbindelse med at Storbritannia formelt starter brexit-prosessen neste måned.
DN170227 I 2014 holdt Skottland folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia, noe et flertall av skottene da avviste.
DN170227 Britene frykter ny folkeavstemning i Skottland.
DN170227 Britene er bekymret for at Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon snart vil utlyse en ny folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia.
DN170227 Britene frykter ny skotsk folkeavstemning
AA170227 | Britene frykter ny skotsk folkeavstemning
AA170227 Statsminister Theresa May kan nekte skottene å holde folkeavstemning , men gjør hun det, kan det utløse forfatningskrise.
AA170227 Ikke navngitte regjeringskilder sier til avisen The Times at det er frykt for at Sturgeon vil utlyse en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet i forbindelse med at Storbritannia formelt starter brexit-prosessen neste måned.
AA170227 I 2014 holdt Skottland folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia, noe et flertall av skottene da avviste.
AA170227 Britene er bekymret for at Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon snart vil utlyse en ny folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia.
VG170226 Avgjørende folkeavstemning
DN170223 Le Pen går til valg på blant annet å trekke landet ut av euroen, holde folkeavstemning om EU-medlemskapet og bruke landets sentralbank til å trykke penger som kan finansiere statlige utgifter og nedbetaling av statsgjeld.
AP170223 Likevel vedtok Ap og Sp, som har flertall, at Grue skulle stå alene og at det ikke skulle holdes folkeavstemning .
AP170223 Kommunestyrene i Tysvær ( 11000 innbyggere ) og Bokn ( 865 innbyggere ) var enige om å slå seg sammen, men et flertall i Bokn sa nei i en folkeavstemning .
AA170223 Marine Le Pen har tidligere varslet at hun vil trekke Frankrike ut av eurosamarbeidet og holde en folkeavstemning om hvorvidt landet skal følge i britenes spor og melde seg ut av EU.
VG170222 Her har vi brukt millioner av skattebetalernes penger, på lokale prosesser, og så er du ikke villig til å respektere de plassene der folk gjennom folkeavstemning eller innbyggerundersøkelser har sagt et klart nei til sammenslåing, sier Arnstad til VG.
FV170222 Lajla Elefskaas i Søgne skaffet til veie 400 underskrifter for folkeavstemning om kommunesammenslåing.
DB170222 Det er en erklæring av mistillit mot lokal- og fylkespolitikere, og ikke minst folkeavstemning .
AP170222 I 2009 godkjente en folkeavstemning å fjerne en paragraf i grunnloven som sier at presidenten kan sitte i maksimalt to perioder.
AP170222 Det var en kontroversiell folkeavstemning i september i fjor som sa ja en grunnlovsendring som innfører to visepresidenter, hvor den ene skulle være første visepresident.
DB170221 Vikna kommune hadde folkeavstemning om en intensjonsavtale sammen med Nærøy kommune.
DB170221 I nordlandskommunen Bindal, har de hatt folkeavstemning i Austra.
DB170221 Det er kun fastlandsdelen av kommunen som har hatt folkeavstemning .
DB170221 som i 1905 forlangte at det nye arvekongedømmet måtte etableres gjennom folkeavstemning .
AP170221 Vi har hatt en folkeavstemning om dette, og det bør respekteres.
AA170221 Stillingen ble opprettet som følge av en grunnlovsendring som ble vedtatt etter en folkeavstemning i september i fjor.
AA170221 Da ørlendingene i folkeavstemning i mai 2016 sa nei til Bjugn, vendte Bjugn seg til Åfjord der begge kommunene gjensidig sa ja til hverandre.
VG170220 Rett før jul i fjor gikk han av etter å ha fått velgerne mot seg i en folkeavstemning om grunnlovsreformer.
VG170220 - Vi har ikke hatt folkeavstemning , men jeg er veldig mye ute blant folk og har ennå ikke møtt en lustring som har sagt jeg burde « stao pao » for kommunesammenslåing.
VG170219 Lokalsamfunnet er blitt bedt om å avgjøre dette, og vi har gjort det som skal til med undersøkelser, folkeavstemning og kommunestyrevedtak.
AA170218 Det skal være folkeavstemning i Tyrkia 16. april om endringer i grunnloven som vil gi president Recep Tayyip Erdogan enda mer makt og fjerne statsministerposten helt.
DN170217 Det har ikke gjort jobben enklere for Siem og hans folk at sveitserne i en folkeavstemning i 2012 i praksis forbød bygging av nye ferieboliger for salg i pressområder.
DN170217 - Det kommer ikke til å bli noen ny folkeavstemning , sier talsmannen.
AA170217 - Det kommer ikke til å bli noen ny folkeavstemning , sier talsmannen. ( ©NTB ) ¶
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
AP170214 | Titusener fortsetter protestene - nå blir det folkeavstemning i Romania ¶
AP170214 Romania skal holde folkeavstemning om korrupsjon ¶
AP170214 President Klaus Iohannis iverksatte mandag prosedyrene som skal lede frem til en folkeavstemning .
AP170214 Parlamentet i Bucuresti har akkurat godkjent en forespørsel om å holde folkeavstemning .
AP170214 Nå har parlamentet bestemt at de skal holde folkeavstemning .
AA170213 | Romania skal holde folkeavstemning om korrupsjon ¶
AA170213 Romanias nasjonalforsamling har besluttet å holde en folkeavstemning om korrupsjon etter store protester mot regjeringens forsøk på å lempe på lovgivingen.
AA170213 President Klaus Iohannis iverksatte mandag prosedyrene som skal lede fram til en folkeavstemning .
VG170212 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
DB170212 Dette ender som folkeavstemning for eller mot Erdogan, en leder som har splittet landet bittert mellom de som tilber ham og de som avskyr ham.
DB170212 januar vedtok Parlamentet i Ankara med 339 av de 550 stemmene, ni flere stemmer enn det nødvendige tre femdels flertallet, å utlyse folkeavstemning om å endre Grunnloven.
DB170212 april skal tyrkerne i folkeavstemning avgjøre om Grunnloven skal endres.
AP170212 Også for fire år siden sa kantonen nei i en tilsvarende folkeavstemning som gjaldt OL i 2022.
AP170212 Innbyggerne i Obersaxen i Sveits avlegger sine stemmer under søndagens folkeavstemning om flere spørsmål, blant annet skattereformer og borgerskapsregler.
AA170212 Også for fire år siden sa kantonen nei i en tilsvarende folkeavstemning som gjaldt OL i 2022. ( ©NTB ) ¶
AA170212 Søndagens folkeavstemning i Sveits favner vidt : Sakene handler om skattesmutthull, statsborgerskap og om landet skal søke om OL vinteren 2026.
DB170211 Om du vil ha noe dokumentert kan du holde en folkeavstemning .
DB170211 Den tvilsomme æren må David Cameron ta som utlyste en folkeavstemning for å rydde opp i en maktkamp i det konservative partiet.
AA170211 Den nye loven krever at alle gresk-kypriotiske skoler hvert år markerer en uoffisiell folkeavstemning i 1950 som ga flertall for union med Hellas.
AA170211 ( ©NTB ) ¶ | Folkeavstemning om forfatning på Færøyene i 2018 ¶
BT170210 Den markerte fingeren representerer et ønske om folkeavstemning om selvstendighet i Vest-Sahara.
BT170210 FOLKEAVSTEMNING : Håkon Randgaard Mikalsen og Eirik Lie Reikerås skriver om menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.
AA170210 | Erdogan gir klarsignal til folkeavstemning
AA170210 Tyrkia skal holde folkeavstemning den 16. april etter at president Recep Tayyip Erdogan godkjente et forslag til grunnlovsendringer som gir ham mer makt.
VG170208 Noen av representantene ønsket seg også en ny folkeavstemning når betingelsene for utmeldingen av EU er forhandlet fram.
SA170208 To av fem svensker ønsker ny folkeavstemning om EU, viser en ny meningsmåling.
DN170208 To av fem svensker ønsker ny folkeavstemning om EU, viser en ny meningsmåling.
DN170208 Det er 23 år siden svenskene ga sitt ja til EU-medlemskap i en folkeavstemning .
BT170208 Noen av representantene ønsket seg også en ny folkeavstemning når betingelsene for utmeldingen av EU er forhandlet frem.
AP170208 To av fem svensker ønsker ny folkeavstemning om EU, viser en ny meningsmåling.
AP170208 Det er 23 år siden svenskene ga sitt ja til EU-medlemskap i en folkeavstemning .
AA170208 To av fem svensker ønsker ny folkeavstemning om EU, viser en ny meningsmåling.
AA170208 Det er 23 år siden svenskene ga sitt ja til EU-medlemskap i en folkeavstemning .
AA170208 Noen av representantene ønsket seg også en ny folkeavstemning når betingelsene for utmeldingen av EU er forhandlet fram.
DN170207 60 prosent av de spurte i en meningsmåling utført av YouGov sier at de ville ha stemt for fortsatt tysk EU-medlemskap dersom det hadde vært folkeavstemning nå. 26 prosent sier at de ville ha stemt for utmeldelse.
DA170207 President Klaus Iohannis har støttet folket og lovet å utlyse en folkeavstemning om lovendringen.
BT170206 Vi mener at en eventuell medlemssøknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vil respektere utfallet av en folkeavstemning .
AP170206 Vi mener at en eventuell medlemssøknad bør behandles på samme måte som tidligere, og vil respektere utfallet av en folkeavstemning .
AP170206 Derfor er det ingen EU-tilhengere som for alvor ønsker en ny folkeavstemning nå, selv om et klart flertall på Stortinget fortsatt er tilhengere av norsk medlemskap, i hvert fall i prinsippet.
AA170206 Den katalanske separatistlederen Artur Mas risikerer ti års utestengelse fra politikken etter å ha gjennomført det Madrid mener var en ulovlig folkeavstemning .
AA170206 Artur Mas gjennomførte i november 2014 en folkeavstemning der 80 prosent av de 2,3 millioner innbyggerne som stemte i Catalonia, sa de vil støtte uavhengighet fra Spania.
VG170205 Hvis de øvrige EU-medlemslandene nekter å gå med på omfattende reformer, lover hun å gjøre som britene og holde folkeavstemning om utmelding fra EU.
AA170204 Guvernøren har sagt ja til en rådgivende folkeavstemning .
AA170204 Guvernør Ricardo Rossello har sagt ja til en totrinns folkeavstemning .
VG170203 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger, vil redusere drastisk antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
DN170203 Se Trump snakke om brexit før britenes folkeavstemning om EU : ¶
DB170203 februar : Væpnede menn tar kontroll over regionforsamlingen i den autonome republikken Krim, som vedtar å holde folkeavstemning om regionens framtid. 1. - 2. mars : Styrker som Russland sier er « lokal milits », tar kontroll over Krim-halvøya uten å møte militær motstand.
DB170202 Fylkesmannen - og Høyres flertall - mener punktet om folkeavstemning faller bort fordi man allerede har sagt at man søker om kommunesammenslåing i punkt 1.
AA170202 Besøket i Tyrkia var Merkels første etter det mislykkede kuppforsøket i landet i juli i fjor, og møtet med Erdogan var preget av at Tyrkia nærmer seg en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi presidenten økt makt.
BT170130 Den markerte fingeren representerer et ønske om folkeavstemning om selvstendighet i Vest-Sahara.
BT170130 FOLKEAVSTEMNING : Håkon Randgaard Mikalsen og Eirik Lie Reikerås skriver om menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.
DB170127 De er begge resultatet av de to største politiske sjokkene i 2016 : Storbritannias folkeavstemning om utmelding av EU og Donald Trumps overraskende seier i det amerikanske presidentvalget i november.
DN170126 - Hun ønsker en folkeavstemning for å få Frankrike til å forlate EU, som om Europa er roten til alt ondt.
DN170126 Statsministeren siden 2014, Matteo Renzi, gikk av i desember i fjor, etter at italienere stemte nei til hans forslag om grunnlovsendringer i en folkeavstemning .
DN170126 Ved bindende folkeavstemning må vi legge til grunn at en viss andel av de stemmeberettigede har avgitt stemme. » - Det er forskjell på handlingsprogram og prinsipprogram, men det blir sikkert diskusjon om vi skal ha inn en formulering om en viss valgdeltakelse der også, sier Hoksrud.
AP170125 Jeg tror vi vil kunne få en folkeavstemning i Danmark i løpet av fire år, sier Kari.
AP170125 I desember svarer 16 prosent at de ville stemt ja til medlemskap i en folkeavstemning , mens 66 prosent ville sagt nei.
AP170125 I de to viktige medlemsstatene Tyskland og Frankrike oppgir for eksempel 74 og 68 prosent av de spurte at de ville stemt for fortsatt medlemskap om det ble holdt en folkeavstemning nå, ifølge tall fra Gallup.
DN170124 Sturgeon har tidligere varslet at en ny skotsk folkeavstemning om uavhengighet rykker stadig nærmere.
DN170124 De andre EU-landene har siden sommerens britiske folkeavstemning ønsket å få prosessen i gang så fort som mulig.
DB170124 Vi har hatt folkeavstemning og 76 prosent har ønsket å ikke å slå seg sammen.
DB170124 Han har fått flere signaler utover høsten om at hans kommune kan være aktuell for tvang, selv om folket sa nei i en folkeavstemning .
DB170124 De andre EU-landene har siden sommerens britiske folkeavstemning ønsket å få prosessen i gang så fort som mulig.
BT170124 Britene stemte for å forlate EU i en folkeavstemning 23. juni.
DB170123 Loppværingene sa klart nei i folkeavstemning , mens kommunens Høyre-ordfører trygler om å bli sammenslått.
DB170123 En stund så det ut som den litt ulogiske løsningen Ullensaker og Hurdal kunne bli en realitet - men planene strandet i begge kommuner, etter en folkeavstemning med deltakelse på bare tolv prosent i Ullensaker.
DB170123 Bjugn ble nemlig stående alene etter at tvillingkommunen Ørland sa nei i folkeavstemning i fjor.
SA170118 « Folkeaksjonen nei til mer bompenger foreslo i 2016 at det skulle foretas en folkeavstemning om bompenger sammen med kommunesammenslåingsavstemningen, men vi ble nedstemt i bystyret », skriver Leif Høybakk.
SA170118 Folkeaksjonen nei til mer bompenger ( FNB ) foreslo i 2016 at det skulle foretas en folkeavstemning om bompenger sammen med kommunesammenslåingsavstemningen, men vi ble nedstemt i bystyret.
DB170116 Trump sier at han forstår hvorfor velgerne valgte å forlate EU i fjorårets folkeavstemning , og mener at Storbritannia gjør et smart valg, skriver The Guardian.
DB170113 Da de foreslo en norsk kulturkanon i 2006, ønsket de ikke fagjuryer fra kultureliten, etter dansk modell, men folkeavstemning og en « kanon for folk flest ».
BT170112 | På tide med folkeavstemning om monarkiet ¶
BT170112 Derfor er det nødvendig med en større offentlig debatt, og jeg håper kronprins Håkon søker en demokratisk forankring og oppfordrer til folkeavstemning .
DB170111 Deretter kan forslaget legges ut til folkeavstemning i løpet av våren 2017.
AP170110 I regjeringsplattformen åpnes det for en mulig folkeavstemning om EU-medlemskap i slutten av regjeringsperioden.
AP170110 Grunnlovsendringen skjedde etter en folkeavstemning, og forbudet kan kun endres eller oppheves ved en ny folkeavstemning .
AP170110 Grunnlovsendringen skjedde etter en folkeavstemning , og forbudet kan kun endres eller oppheves ved en ny folkeavstemning.
AP170110 Deretter vil trolig spørsmålet bli avgjort i en folkeavstemning som eventuelt først vil bli til neste år.
AP170110 I regjeringsplattformen åpnes det for en mulig folkeavstemning om EU-medlemskap i slutten av regjeringsperioden.
AP170110 Grunnlovsendringen skjedde etter en folkeavstemning, og forbudet kan kun endres eller oppheves ved en ny folkeavstemning .
AP170110 Grunnlovsendringen skjedde etter en folkeavstemning , og forbudet kan kun endres eller oppheves ved en ny folkeavstemning.
AP170110 Deretter vil trolig spørsmålet bli avgjort i en folkeavstemning som eventuelt først vil bli til neste år.
BT170108 Selv tror han ikke politikerne « tør » å gjennomføre en folkeavstemning .
BT170108 Jeg synes at det er på tide at det blir holdt en bindene folkeavstemning om for eller mot bompenger i Bergen så snart som mulig, og før eventuelle nye bommer kommer opp ».
BT170108 Flere tusener har skrevet under ønsket om folkeavstemning om bompenger i Bergen, og krever saken behandlet i bystyret.
BT170108 Derfor ber de om folkeavstemning , og det har jeg full forståelse for.
BT170108 AVVISER : Trond Arne Michelsen fra Fyllingsdalen ønsker ikke bybane til bydelen, og mener bompengeinnkrevingen må stemmes over gjennom en folkeavstemning etter flere prisøkninger de siste årene.
AP170108 Stortinget valgte likevel å kjøre saken igjennom uten å be folket om råd i en folkeavstemning .
AP170108 Stortinget valgte i 2008 å kjøre gjennom skille mellom stat og kirke igjennom uten å be folket om råd i en folkeavstemning .
AP170108 Stortinget valgte i 2008 å kjøre gjennom skille mellom stat og kirke igjennom uten å be folket om råd i en folkeavstemning .
DN170104 I fjor sommer ble det for eksempel nei i en folkeavstemning i Sveits om å gi alle rett til borgerlønn.
AP170104 Det er ventet at endringene blir vedtatt i en folkeavstemning denne våren.
AP170104 Det er ventet at endringene blir vedtatt i en folkeavstemning denne våren.
DN170102 Ottarr Proppe åpner for folkeavstemning om EU-medlemskap for Island.
DN170102 Målinger viser at et flertall av islendingene er imot EU-medlemskap, samtidig som et flertall ønsker en folkeavstemning .
DN170102 Island vil kunne holde en folkeavstemning om EU hvis de pågående regjeringsforhandlingene lykkes, mener lederen for ett av partiene som deltar.
SA170101 Innbyggerne i Sandnes sa i folkeavstemning nei til ny storkommune på Nord-Jæren.
DB170101 Da er det enkleste han kan gjøre å diskré oppmuntre til folkeavstemning på Taiwan.
AP161205 | Populistene er de store vinnerne i Italias folkeavstemning .
AP161205 Renzi var opprinnelig så sikker på å vinne folkeavstemning at denne valgordningen - som har fått navnet Italicum - kun gjelder for Deputertkammeret, ikke for Senatet.
AP161205 Renzi hadde satt sin stilling inn på at italienske velgere skulle si ja i en folkeavstemning for å endre grunnloven : fjerne mesteparten av makten fra nasjonalforsamlingens førstekammer, svekke regionenes innflytelse og forenkle styringssystemet.
AP161205 Matteo Renzi trekker seg som Italias statsminister etter nederlaget i søndagens folkeavstemning .
AP161205 Italienske kommentatorer peker på at det ikke er noen klar seier til populistene i søndagens folkeavstemning .
SA161123 Fylkespolitikernes svar på folkets ønske om folkeavstemning om Vestlandsregionen blir møtt med at « det har vi ikke tid til ».
AP161112 Regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen er kommet frem til en ny fredsavtale, etter at den forrige ble avvist i en folkeavstemning .
AP161112 Ifølge BBC skal nasjonalforsamlingen stemme over den nye, men den blir ikke lagt ut til folkeavstemning .
AP161009 oktober avviste colombianerne fredsavtalen i en folkeavstemning .
AP161007 Signalene etter forrige helgs folkeavstemning har vært forholdsvis gode : Santos vil ikke gi opp fredsbestrebelsene, det samme sier FARCs ledelse, mens Uribe gjentar at han vil ha fred på andre betingelser.
AP161007 Prisen er en honnør til innsatsen som førte til den fredsavtalen som sist søndag ble nedstemt med knapp margin i en folkeavstemning .
AP161007 Den tredje er Colombias høyreside, ledet av tidligere president Álvaro Uribe, mannen som vant søndagens folkeavstemning .
AP161003 Colombia har ikke tradisjon for høy valgdeltakelse, men et fremmøte på 37,4 prosent i en folkeavstemning om avtalen mellom regjeringen og den venstreorienterte geriljaen FARC, er katastrofalt dårlig. 3rd-party-bio ¶
AP161003 Antagelig blir FARCs lederskap nødt til å godta strengere straffer for at en revidert avtale skal kunne godtas i en ny folkeavstemning .
AP160905 EUs frihandelsavtale med Ukraina havnet på et blindspor som følge av en underlig folkeavstemning i Nederland.
BT160713 Skottene stemte for å bli i EU og snakker allerede om ønsket om en ny folkeavstemning om selvstendighet.
AP160707 Russland har blant annet presset på for å få folkeavstemning om så vel EU- som NATO-medlemskap i landet.
AP160707 I vinter stemte Nederland nei til EUs avtale med Ukraina i en folkeavstemning .
AP160701 Den neste britiske regjeringen har ikke bare EU-motstandere å ta hensyn til, men også et rystet finans- og næringsliv og oppbrakte EU-tilhengere som forlanger ny folkeavstemning .
VG160628 Her fra 1998, flere år etter at Chile stemte for å avsette ham i en folkeavstemning .
AP160628 Men for å få gjennomført et folkeavstemning i Skottland, der de skal få stemme om å løsrive seg fra Storbritannia, må den britiske nasjonalforsamlingen godkjenne planene.
AP160628 I kjølvannet av britenes folkeavstemning har blant annet Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken tatt til orde for å se på EØS-avtalen på nytt ( Aftenposten fredag ).
SA160627 For bare tre dager etter at England forsvant fra Europa etter folkeavstemning , gjentok historien seg mandag kveld, denne gangen i fotballsammenheng, og denne gangen var Island årsaken.
AP160627 For bare tre dager etter at England forsvant fra Europa etter folkeavstemning , gjentok historien seg mandag kveld, denne gangen i fotballsammenheng, og denne gangen var Island årsaken.
AP160626 I september 2014 hadde Skottland folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.
AP160626 Hun la da til at en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet fra Storbritannia i høy grad er et aktuelt tema.
AP160626 Det er mindre enn to år siden en folkeavstemning endte med et ja til fortsatt union med resten av Storbritannia, men nå kan altså stemningen ha snudd.
AP160626 Brexit-seieren i torsdagens folkeavstemning har igjen satt skotsk selvstendighet på dagsordenen.
AP160626 - Jeg håper vi har en folkeavstemning raskt, så vi kan gå tilbake til EU og si « Hei !
DB160625 Det var trolig derfor Tyrkias egenmektige president Recep Tayyip Erdogan fredag gjorde det klart at han kan komme til å utlyse en folkeavstemning om hvorvidt forhandlingene med EU i Brussel bør fortsette eller ikke.
AP160624 I både Skottland og Nord-Irland har politikere varslet at de kan tenke seg å bli i EU, og at det dermed kan gå i retning av folkeavstemning om de skal bryte ut av Storbritannia.
AP160624 Skottland kan komme til å kreve en ny folkeavstemning for å si farvel til England og deretter hallo igjen til EU.
AP160624 I virkeligheten vil torsdagens folkeavstemning føre til det motsatte.
AP160622 Uansett om britene stemmer ja eller nei til å forlate EU i torsdagens folkeavstemning , kan valget få varige følger for unionen.
AP160622 Leder for Front National, Marine Le Pen, ønsker folkeavstemning i Frankrike.
AP160622 Til nå har de fleste av Camerons kolleger i EU avstått fra å blande seg inn i den britiske folkeavstemning .
AP160621 Men at britenes statsminister Davis Cameron gjorde en feil da han gikk inn for folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemsskap, det vil Erna Solberg ikke gå med på.
AP160620 Uavhengighetspartiet UKIP er blitt en sterk politisk kraft i Storbritannia og er en av grunnene til at David Cameron ble presset til å legge EU-spørsmålet ut på folkeavstemning .
AP160620 | Et drap og en plakat snudde stemningen Frank Rossavik ¶ Folkeavstemning .
AP160618 De tror forflytningen mot ja også er knyttet til et velkjent mønster der velgere går mot det kjente og sikre - status quo - i dagene før en folkeavstemning .
AP160618 Deretter var det en folkeavstemning der befolkningen selv ønsket å knytte seg til Russland, og det respekterte vi.
AP160618 - Hvis det ble arrangert en folkeavstemning i Tsjetsjenia på 1990-tallet for løsrivelse fra Russland, så ville den trolig ha fått flertall.
AP160616 Sverige hadde folkeavstemning fire dager etter drapet.
DA160530 Likevel, når man først gjennomfører en folkeavstemning , vil det være pussig ikke å lytte til folket.
DA160530 Forhåndsstemmene i Sandnes tyder på at det går mot et rungende nei til sammenslåing i dagens folkeavstemning .
SA160523 Når de samme politikerne dessuten ikke tør å ta en avgjørelse uten egen folkeavstemning , så kan vi knapt forvente at lokale bedriftsledere kaster seg fram i skuddlinjen.
AP160518 Tidligere i år gikk Sinn Feins nye leder, Michelle O'Neill, ut å krevde en folkeavstemning for å avgjøre om landet skal løsrive seg fra Storbritannia.
AP160518 Skotske nasjonalister ønsker nå et ny folkeavstemning .
AP160518 I 2014 holdt skottene folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia.
AP160518 Det siste året har derimot lysten på en ny folkeavstemning svekket seg kraftig.
AP160427 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier det er viktig at lokalpolitikerne foretar en avveining av alle hensyn, selv om en folkeavstemning om kommunesammenslåing har gitt et nei-resultat slik som i Lindesnes kommune hos Janne Fardal Kristoffersen. ( t.h. ) ¶
AP160427 - Nei, ikke folkeavstemning .
AP160427 - Innbyggerundersøkelse og ikke folkeavstemning ?
AP160427 Ville ha folkeavstemning
AP160427 Han kunne ikke forstå hvordan Ap kunne se nordtrønderen inn i øynene etter å ha stemt for en sammenslåing uten folkeavstemning først.
AP160425 Vedtaket lød : « Stortinget ber regjeringen legge til grunn at fremtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning , har gått imot kommunesammenslåing».
AP160425 Rælingen hadde folkeavstemning .
AP160424 Årets folkeavstemning er likevel spesiell.
AP160424 Selv om det var en rådgivende folkeavstemning , har regjeringen sagt at den vil respektere utfallet ettersom valgdeltagelsen så vidt var over grensen på 30 prosent.
AP160424 I en ny folkeavstemning ett år senere stemte likevel et flertall for å godta Nice-traktaten.
AP160424 Etter at den danske regjeringen valgte å stå utenfor blant annet valutasamarbeidet, godkjente et flertall på 57 prosent av velgerne traktaten i en ny folkeavstemning 18. mai 1993.
AP160424 Da Labour kom tilbake til makten i 1974 med Harold Wilson som statsminister, var det med valgløfte om å holde folkeavstemning om fortsatt EF-medlemskap ( EF var EUs forgjenger ).
AP160422 Britene holder folkeavstemning om saken 23. juni.
AP160416 Sankthansaften er det folkeavstemning i Storbritannia.
AP160410 På den ene siden har de har hatt en folkeavstemning med 40 prosent deltagelse og med nei som resultat, og på den andre så har de hatt innbyggerundersøkelser som har gitt ja.
AP160410 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier det er viktig at lokalpolitikerne foretar en avveining av alle hensyn, selv om en folkeavstemning om kommunesammenslåing har gitt et nei-resultat slik som i Lindesnes kommune hos Janne Fardal Kristoffersen. ( t.h.
AP160410 Her hadde de arbeidet i flere år for å få til sammenslåing med Mandal og Marnardal, hadde hatt innbyggerundersøkelse og folkeavstemning .
AP160410 - Vi godtar resultatet, vi har hatt en folkeavstemning , men det er trasig at så få har stilt opp. 40 prosent deltagelse er så lavt at vi må vurdere om vi kan la den avstemningen bli styrende.
AP160331 Onsdagens folkeavstemning er andre gang i moderne tid nederlenderne blir spurt om sin mening på den måten.
AP160331 En allianse av EU-skeptikere, innvandringsmotstandere og nederlendere som misliker elitenes innflytelse slo seg sammen for å få en folkeavstemning om samarbeidsavtalen med Ukraina.
AP160331 Dermed måtte regjeringen skrive ut folkeavstemning .
AP160328 Årsaken er, ifølge Bjørklund, at diskusjonene om folkeavstemning er gjennomvevd av taktiske overveielser.
AP160328 Vedtaket lød : « Stortinget ber regjeringen legge til grunn at fremtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning , har gått imot kommunesammenslåing».
AP160328 Sogn og Fjordane : Til sammen 16 kommuner har besluttet å avholde folkeavstemning .
AP160328 Oppland : Tre kommuner har gjennomført folkeavstemning .
AP160328 Nærmere 200 kommuner har bestemt seg for å avholde folkeavstemning om innbyggerne vil slå seg sammen med naboen.
AP160328 Nordland : Minst 15 kommuner skal ha folkeavstemning .
AP160328 Nord-Trøndelag : Minst ti kommuner - kanskje flere - vil avholde folkeavstemning .
AP160328 Men det kan også være at spørreundersøkelser ikke oppleves like forpliktende som en folkeavstemning .
AP160328 I forbindelse med kommunevalget i fjor avholdt 14 kommuner folkeavstemning om kommunesammenslåing.
AP160328 I alle de andre kommuner med folkeavstemning - Herøy, Dønna, Leirfjord, Åseral, Re, Sande, Hjelmeland, Bø, Vang, Gran og Lunner - sa velgerne nei til sammenslåing.
AP160328 Hordaland : Minst 13 kommuner skal avholde folkeavstemning .
AP160328 Hedmark : Seks kommuner har antydet at det kan bli folkeavstemning .
AP160328 Finnmark : Dersom de kommer frem til avtaler, er det så langt ni kommer som vil legge saken frem for folkeavstemning
AP160328 Buskerud : Minst seks kommuner har besluttet å avholde folkeavstemning .
AP160328 Blant tilhengerne av sammenslåing er støtten til folkeavstemning ned mot 30 prosent, forklarer Bjørklund.
AP160328 Bare to-tre kommuner har foreløpig vedtatt folkeavstemning .
AP160328 Akershus : Trolig kommer ni kommuner til å gjennomføre folkeavstemning .
AP160328 Akershus : Ni kommuner har besluttet å avholde folkeavstemning .
AP160328 - Blant dem som er imot sammenslåinger, er 70 prosent for folkeavstemning .
AP160318 I en rådgivende folkeavstemning i Lindesnes denne uken hvor bare 40 prosent av de stemmeberettigede innbyggerne deltok, stemte 57 prosent mot sammenslåing med Mandal og Marnardal. 43 prosent stemte for.
AP160318 Generelt gjelder at svært mange intensjonsavtaler er betinget av ja i folkeavstemning eller opinionsundersøkelse.
AP160316 Søndag gikk Merkels kristeligdemokratiske parti ( CDU ) sterkt tilbake i tre delstatsvalg som var en folkeavstemning om hennes liberale asyl - og flyktningpolitikk. 3rd-party-bio ¶
AP160313 Valgene sees på som en folkeavstemning over forbundskansler Angela Merkels flyktningpolitikk etter at over 1,1 millioner migranter er kommet til Tyskland det siste året.
AP160312 Søndag går velgerne i tre tyske delstater til urnene i det som mange har kalt en folkeavstemning om forbundskansler Angela Merkels flyktningpolitikk.
AP160306 Mye av dette skal legges frem for folkeavstemning , noe som kan føre til færre sammenslåinger.
AP160304 Folket sier nei til EUs lånevilkår i en folkeavstemning i juli.
AP160228 Utfallet av søndagens folkeavstemning var på forhånd åpent.
AP160228 I en folkeavstemning i 2010 ble det flertall for at utenlandske statsborgere som er dømt for alvorlige lovbrudd som drap, ran, voldtekt, narkotikasmugling og misbruk av sosialstøtte skal utvises automatisk. ( ©NTB ) ¶
AP160228 Det viser en valgdagsmåling publisert av statskanalen SRF under søndagens folkeavstemning .
AP160228 | Sveits holder folkeavstemning om reglene for utvisning av kriminelle utlendinger ¶
AP160228 Meningsmålingene før søndagens folkeavstemning viser nærmest dødt løp mellom de to blokkene.
AP160228 I dag avholder Sveits en folkeavstemning om utvisning av utlendinger.
AP160221 | Tysk folkeavstemning om Merkel Per Kristian Haugen ¶
AP160221 Variasjonen er stor nok til at man kan snakke om en folkeavstemning i miniatyr.
AP160203 Statsministeren har lovet en folkeavstemning om EU-medlemskapet, men først har han forsøkt å få på plass en ny avtale som gir britene mer nasjonal kontroll på viktige områder, blant annet migrasjon og reguleringen av Londons viktige finansdistrikt.
AP160131 I løpet av februar blir det trolig klart når britenes folkeavstemning skjer.
AP160127 I mai blir det folkeavstemning .
AP160113 april være folkeavstemning om sammenslåing av kommunene Time, Klepp og Hå.
AP160113 Folkeavstemning
AP160110 | Nederlandsk folkeavstemning kan gi nye EU-problemer ¶
AP160110 Loven gir alle som klarer å samle inn minst 300.000 underskrifter kan kreve folkeavstemning .
SA160109 Egen jury og folkeavstemning .
SA160109 Egen jury og folkeavstemning .
FV160109 Egen jury og folkeavstemning .
FV160109 Egen jury og folkeavstemning .
AP160109 Egen jury og folkeavstemning .
AP160109 Egen jury og folkeavstemning .