DB171210 Kvittet seg med hytta noen år seinere på grunn av flytting , kjøpte leilighet i Oslo i stedet. 2010 : Leif Birger Mækinen ( 62 ) ¶
SA171209 Slik fødtes loven fra 1995 om flytting at USAs ambassade.
DN171207 Saudi-Arabias kong Salman har advart og sagt at det vil være « et farlig skritt » å flytte ambassaden og at en flytting kan skape irritasjon blant verdens muslimer.
BT171207 Reaksjonene er kraftige etter at Trump ga beskjed om at USA nå anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad og varslet flytting av USA ambassade dit.
VG171206 Allerede i 1995 vedtok den amerikanske kongressen den såkalte Jerusalem Embassy Act om flytting av ambassden - men med en innlagt mulighet for den sittende presidenten til å utsette beslutning om flytting til Jerusalem i seks måneder om gangen.
VG171206 Allerede i 1995 vedtok den amerikanske kongressen den såkalte Jerusalem Embassy Act om flytting av ambassden - men med en innlagt mulighet for den sittende presidenten til å utsette beslutning om flytting til Jerusalem i seks måneder om gangen.
VG171206 NATO-sjef Jens Stoltenberg ville onsdag formiddag ikke kommentere USAs varslede flytting av ambassaden.
VG171206 Allerede i 1995 vedtok den amerikanske kongressen den såkalte Jerusalem Embassy Act om flytting av ambassden - men med en innlagt mulighet for den sittende presidenten til å utsette beslutning om flytting til Jerusalem i seks måneder om gangen.
VG171206 Allerede i 1995 vedtok den amerikanske kongressen den såkalte Jerusalem Embassy Act om flytting av ambassden - men med en innlagt mulighet for den sittende presidenten til å utsette beslutning om flytting til Jerusalem i seks måneder om gangen.
AP171206 Ifølge nyhetsbyrået AP vil Trump fortsette å skrive under på dokumentene som hindrer en flytting av USAs ambassade, men han vil nå også gi instrukser om at den årelange prosessen for å forberede en ambassadeflytting skal starte. 5.
AP171206 » Ikke nærmere fred uten flytting
AP171206 Både KrF og Frp har programfestet flytting av den norske ambassaden i Israel, men både Frps Christian Tybring-Gjedde og KrFs Knut Arild Hareide misliker timingen for Trumps utspill.
AP171206 « Konkurransen », fremstilt som « delingsøkonomi » og innovasjon, besto i å bryte loven, dumpingpriser basert på moms- og skatteunndragelser, og flytting av verdiskaping fra norske utøvere av drosjeyrket til skatteparadis på Bermuda.
VG171205 Flytting av ambassaden og anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad vil endre på USAs mange tiår gamle ståsted i konflikten mellom Israel og palestinerne.
VG171205 SKAL HA BEDT OM FLYTTING : LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
VG171205 Regjeringen legger med budsjettavtalen opp til en villet og målrettet flytting av norsk verdiskaping over grensen : ¶
SA171205 Palestinerne har varslet at de vil protestere mot en flytting av ambassaden.
AP171204 Forrige uke kom meldinger om at Trump onsdag vil kunngjøre flytting .
NL171201 Det såkalte Iverksettelsesbrevet som angår flytting av helikoptre fra Bardufoss til Rygge er heller ikke trukket tilbake.
AP171201 Selv om det planlegges flytting og oppheng i detalj på Vestbanen, er Nasjonalgalleriet stadig fullt operativt.
AP171130 Skoleinteressen min var minimal, og blant annet på grunn av en del flytting og dårlige opplevelser i skolen, var det mye faglig jeg ikke kunne.
NL171129 Helikopter er viktig for Hæren sin evne til rekognosering, strategisk flytting av tropper og til å evakuere skadde soldater.
NL171129 Skulle antall innbyggere og den berømte " kjøttvekta " bestemme burde alle vi i Nord-Norge meldt flytting til Oslo.
NL171129 Det var disse som foreslo flytting i utgangspunktet.
NL171128 Flytting av ledelsen for ATS vil sannsynligvis være med på å generere økt alliert trening både til utenlandske Hær- og Luft enheter.
VG171126 BA IKKE OM FLYTTING : Finansminister Siv Jensen sier at departementet ikke ba Meyer flytte Holmøy tilbake.
VG171125 Hun sier at en flytting av modellene ville innebære en risiko for følgende : ¶
DB171124 Det er prosessen rundt denne avdelingen og flytting av særlig innvandringsforskeren Erling Holmøy som er det mest betente spørsmålet i SSB-striden.
VG171123 Vikøren har sendt et notat til styret hvor han foreslår at alle tidligere overordnede prinsipper for forskning i SSB ikke lenger er gjeldende og flytting reverseres.
VG171123 Omleggingen har pågått i lengre tid, men det var først i oktober den fikk stor medieoppmerksomhet på grunn av Holmøys flytting .
DB171123 ¶ FLYTTING : Det kan lønne seg å melde flytting til den sveitsiske landsbyen Albinen.
DB171123 | Trodde de så isbiter på land - viste seg å være 200 isbjørner ¶ ¶ FLYTTING : Det kan lønne seg å melde flytting til den sveitsiske landsbyen Albinen.
VG171122 Meyer varslet om flytting av kontroversiell forsker : Ingen respons fra Jensen ¶
DA171121 Jensen svarer at Finansdepartementet ikke har hatt vesentlige innvendinger når det gjelder den delen av omorganiseringen som omhandler flytting av oppgaver mellom Kongsvinger og Oslo, men at det på et møte 8. september i år ble reist spørsmål om risikoen knyttet til å miste kompetanse og nøkkelpersonell i forbindelse med de store organisasjonsendringene var underrappotert.
VG171117 SSB skriver at de mange innflyttingene som er registrert til Kristiansand, kan henge sammen med at kommunen tilbyr gratis busskort til de studentene som melder flytting til kommunen.
DA171117 SSB skriver at de mange innflyttingene som er registrert til Kristiansand, kan henge sammen med at kommunen tilbyr gratis busskort til de studentene som melder flytting til kommunen.
VG171115 Det er ikke flytting til Kongsvinger, som bekymrer myndighetene.
VG171115 - Hvis en flytting til Kongsvinger innebærer at leveransene på disse områdene ikke blir i henhold til våre avtaler, vil dette være kritisk for at Norge kan oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser.
DA171115 Men vi skulle også gjennom flytting av Tøyen togholdeplass til Ensjø ( bystyret var ganske lunkent, men vedtok å sende forslaget til Jernbaneverket så de kunne utrede ) ¶
DA171114 Nå er dens skjebne uviss, men første skritt mot stenging og flytting kan bli tatt på bystyremøtet onsdag.
DA171114 De har tidligere uttalt seg skeptisk til flytting .
DA171114 De er « skeptisk til å prioritere arbeidet med en flytting av Tøyen stasjon til Ensjø, da dette ikke vil utgjøre en vesentlig forbedring av kollektivtilbudet », som de skriver.
DB171113 Bekymret for flytting av Holmøy ¶
NL171111 Om ikke departementer, hvorfor ikke diskutere flytting av direktorater, statlige tilsynsorgan, etater innen klima, miljø, natur, samferdsel, utenriks, petroleum m.fl ?
VG171110 Les også : Viktig innvandringsgruppe i SSB frykter flytting
VG171110 En miljøgruppe i byrået er bekymret for konsekvensene av flytting til Kongsvinger.
VG171110 Den planlagte rokeringen i SSB innebærer en flytting av flere fagmiljøer mellom Oslo og Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået.
VG171110 Rokeringen innebærer en flytting av flere fagmiljøer mellom Oslo og Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået, hvor flere profilerte forskere flyttes mot sin vilje til statistikkavdelingen.
SA171110 Det innebærer flytting eller pendling for noen, og fagforeningene protesterer. | - Staten må også betale for Domkirken ¶
SA171110 Det innebærer flytting eller pendling for noen, og fagforeningene protesterer.
DN171110 De prosessene som dreier seg om modernisering og flytting mellom Oslo og Kongsvinger kan gå videre.
DB171110 - Det mest oppsiktsvekkende er uttalelsene som kommer fra Christine Meyer, der hun sier at hun har opplevd støtte for omorganiseringen helt fram til debatten om flytting av konkrete forskere begynte, sier Giske.
BT171110 Det innebærer flytting eller pendling for noen, og fagforeningene protesterer.
AP171110 Mye tyder på at det er Meyers flytting av personer knyttet til disse analysene som har fått departementet til å sette foten kraftig ned.
VG171109 Den planlagte omorganiseringen av SSB har vakt oppsikt på grunn av flytting av flere fagmiljøer til Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået.
VG171108 Den planlagte rokeringen i SSB innebærer en flytting av flere fagmiljøer til Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået.
VG171107 | Viktig innvandringsgruppe i SSB frykter flytting
VG171107 LEDER : Silje Vatne Pettersen leder gruppen som kritiserte planene for flytting til Kongsvinger.
VG171107 En viktig innvandringsgruppe i Statistisk sentralbyrå varslet i vår om konsekvensene for ledelsens planlagte flytting til Kongsvinger.
DB171107 Nesten all oppmerksomhet har vært på forflytting av lette styrker utenfor NATOs grenser, ikke på flytting av tunge styrker i Europa, forklarer Stoltenberg.
NL171106 Politikere har diskutert deling av foretaket etter de nye regiongrensene, eller flytting av hovedkontoret til Tromsø.
NL171106 Uten at Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, som har åpnet for å flytte hovedbasefunksjonene for Forsvarets helikopter fra Troms til Østfold, kan vise til økt kampkraft og kostnadsbesparelse, er deres flertallsvedtak å forstå som en politisk styrt flytting av arbeidsplasser fra nord til syd.
AP171105 Sammen med sin utkårede, den tidligere toppsyklisten Miriam Bjørnsrud, har han kjøpt hus i Eidsvoll og har derfor måttet bruke « ferien » på flytting .
DN171103 Men vi må samtidig innad i klubben bearbeide og jobbe videre med de utfordringene som ligger der, både med tanke på den tunge arbeidsbelastningen og de utfordringene vi har rundt flytting og annet.
AP171103 Det innebærer flytting eller pendling for noen, og fagforeningene protesterer.
AP171103 Det innebærer flytting eller pendling for noen, og fagforeningene protesterer.
AP171103 Det innebærer flytting eller pendling for noen, og fagforeningene protesterer.
NL171102 Økonomi var Forsvarsdepartementets hovedargument for den opprinnelige beslutningen om avvikling av Bodø og flytting til Ørlandet/Evenes.
DA171102 Kritisk til flytting
DA171102 Usikkerheten rundt geotekniske forhold på havneområdet, trasé for riksvei 19 og behov for flytting av ferjeterminal og havna, vil hindre rask utvikling av Sjøsiden.
DA171102 Kritisk til flytting
AA171102 PFU merker seg at påstander om flytting av en skoletomt står sentralt i klagen.
DB171031 Abid Raja ( V ) sier Venstre er redd tallgrunnlaget Forsvarsdepartementet og regjeringen bruker for å rettferdiggjøre flytting fra Andøya ikke er riktig.
AP171031 Bodø mister sin forsvarsaktivitet, men får til gjengjeld penger til flytting av dagens rullebane og dermed plass til kraftig byutvikling.
VG171030 Meyer forteller at møtet handlet om hele omorganiseringen av SSB, både den som handler om forskningsavdelingen og det som skjer med tanke på flytting av oppgaver mellom Oslo og Kongsvinger.
SA171030 Dermed starter kampen mot flytting av oljejobber fra BP og Det Norske i Stavanger og fra Det norske i Trondheim.
AP171028 Hun avviser at omstridt flytting av forskere har med innvandring eller andre forskningstemaer å gjøre.
VG171027 - Vi står ved det vi avtalte med regjeringen i Forsvarets langtidsplan, om flytting av basen når de nye overvåkningsflyene kommer.
NL171027 Men Ap har nå tydeligvis sementert sitt standpunkt og vil i allianse med Høyre og Frp gå inn for LTP-ens flytting av de maritime overvåkningsflyene til Evenes.
VG171026 - Er det aktuelt å reforhandle flytting av flybasen fra Andøya til Evenes, slik blant andre Sp ønsker ?
VG171025 Unio advarer mot en flytting fordi det kan føre til mer aktiv forvaltning, og at dette igjen vil medføre unødvendig stor risiko.
VG171025 Men at Svein Gjedrem anbefaler flytting kan ingen overse.
SA171025 Norge har selvsagt så å si ingen innflytelse på de store migrasjonsstrømmene, men kan gi noen bidrag til at slik flytting blir mer nyttig og mindre problematisk for alle involverte : Avsenderlandet, migranten og mottakerlandet.
SA171025 Forskning viser at flytting ofte gir store effekter på inntekt, helse og levestandard, og kanskje politisk frihet.
DB171024 IOC avblåser flytting av OL-øvelser til Nord-Korea : - Det går ikke nå ¶
DB171024 Brudd og flytting
NL171023 En jernbane vil ha store positive miljøgevinster i og med flytting av gods fra vei til bane.
SA171022 Men det er avslørende at Civita og en rekke borgerlige politikere, synes at det er så framtidsrettet med løsarbeidersamfunn, sosial dumping og flytting av verdier ut av landet, at de aktivt vil endre lovverket for å ivareta Ubers særinteresser.
DB171019 De som har ivret for flyttingen, vil si at det i hovedsak er snakk om en flytting av lokaler, på grunn av mangel på plass og kapasitet, og at lærerstaben og undervisningsmengden vil være lik.
DA171019 Det kan imidlertid ikke være tvil om at en flytting til Gernerbrygga, på dagens havneområde vis-a-vis steinullfabrikken, vil gi helt andre muligheter for bruk av områdene mot kanalen, som i dag benyttes til oppmarsjområde for biler til ferja, trafikken fra ferja og av selve Værlebrygga.
VG171017 - Det er slutt, så det blir ikke noe flytting på meg, sier Kristian, som kommer fra Harstad, men bor på Gjøvik.
DA171017 Tage Pettersen ( H ) reagerer på at Ap endrer holdning til flytting av Bell-helikoptrene til Rygge.
AP171017 Og videre om kostnadene knyttet til samlokalisering, sikring og flytting er godt nok avveid i forhold til alternative løsninger, skriver hun.
AP171017 Det er kommet tre ganger så mange leger til sykehus som i kommunene, på tross av at forutsetningen for flytting av pasienter til kommunene var at det skulle komme større vekst i legeårsverk hder, sier stortingsrepresentanten.
AP171017 I en flyktig tilværelse med mye flytting , opplevde han mye mobbing.
NL171016 Det er ingen tvil om at flytting til byer krever at politikken innrettes slik at samer får sine rettmessige krav til velferd dekket, at vi får rom til å leve som samer, og å utvikle næringsliv i byer som ellers i det samiske samfunnet.
AP171014 Flytting er vedtatt ¶
DA171013 Firmaet het tidligere Støles Total Service AS og har drevet med, graving, sprengning, transport, riving og flytting av bygg, muring og planering.
DA171012 Skuffende flytting av penger ¶
AA171012 151 S ( 2015 - 2016 ) ) for flytting av Luftforsvarets skolevirksomhet fra Kjevik til Værnes.
DB171011 I oktober skulle instituttstyret stemme over det kontroversielle forslaget, men universitetsledelsen grep inn og bestemte flytting før instituttstyret hadde rukket å stemme over saken.
DB171011 Dekan Nils-Henrik von der Fehr ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet sier til studentavisa at situasjonen angående flytting av klinikken kom opp som tema under et dialogmøte med universitetsledelsen, som gav uttrykk for at de ikke ønsker å drive behandling i regi av universitetet.
DA171011 Det er bystyrets formannskap som er planmyndighet i den betente saken om utbygging på Marienlyst, der aksjonsgrupper har kritisert kommunen for ikke å ha sjekket hvordan en flytting av dagens friområde vil påvirke barn og unge på Strømsø før selve reguleringsplanen kom til behandling.
DA171010 Som følge av den politiske uroen og frykten for at et uavhengighetserklært Catalonia vil bli kastet ut av EU, har dessuten flere store selskaper meldt flytting til andre steder i Spania.
AA171010 Som følge av den politiske uroen og frykten for at et uavhengighetserklært Catalonia vil bli kastet ut av EU, har dessuten flere store selskaper meldt flytting til andre steder i Spania.
AA171010 Som følge av den politiske uroen og frykten for at et uavhengighetserklært Catalonia vil bli kastet ut av EU, har dessuten flere store selskaper meldt flytting til andre steder i Spania.
NL171006 Vi mener derfor det vil være naturlig å se på flytting av stillinger fra Troms til Finnmark.
NL171003 | Kjoselvdalen : Tromsø skytterlag tåler en ny flytting
NL171003 TS har i årenes løp flyttet mange ganger i takt med byutviklingen, og vil nok tåle en ny flytting uten å måtte nedlegges.
AA171003 Våren 2017 fikk TFoU ( Trøndelag Forskning og Utvikling ) et oppdrag fra Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om å utrede muligheten for flytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.
AA171003 Rapporten konkluderte med at Steinkjer har nødvendig forutsetninger for lokalisering av Landbruksdirektoratet ved en eventuell flytting .
AA171003 Han poengterer at et tiltak som flytting av arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet gir maktspredning og mulighet for vekst i hele Norge.
AP171001 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus klaget på at Byantikvaren ga dispensasjon til flytting av kafeen og uttak av eldre interiører, blant annet gamle bokskap.
SA170929 Djurgården doblet tilskuertall etter flytting
AP170929 Djurgården doblet tilskuertall etter flytting
SA170928 Han mener det i tillegg til klima og treningsforhold er naturlig å tenke en flytting fra Alfheim av flere årsaker.
SA170928 Da jeg kom inn i styret for et par år siden, så vi på forskjellige mulighetsstudier der flytting av arena var en av dem.
AP170928 Han mener det i tillegg til klima og treningsforhold er naturlig å tenke en flytting fra Alfheim av flere årsaker.
AP170928 Da jeg kom inn i styret for et par år siden, så vi på forskjellige mulighetsstudier der flytting av arena var en av dem.
NL170927 Ingen av folkeaksjonens paroler var rettet mot sykehuset i Hammerfest eller for flytting av sykehuset slik ordførerne misvisende prøver å framstille det.
NL170927 Ingen av folkeaksjonens paroler var rettet mot sykehuset i Hammerfest eller for flytting av sykehuset slik ordførerne misvisende prøver å framstille det, skriver Helge Chr.
DA170927 Express&transport AS har holdt til i Hestmyrveien i Karmsund og har blant annet drevet med flytting og hjemkjøring av møbler fra møbelbutikker, samt montering av disse.
DB170926 Både mye og sunnere smaker, ny emballasje og flytting av produksjon, sier Bjørn Brennskag.
AP170922 Flytting av driftsbanegården og verksted og opparbeidelse av frigitte sporområder ut over ren rydding er ikke en del av InterCity-prosjektet.
NL170920 For gjort på den riktige måten kan vi også nå det faktiske målet - en styrking av det folkevalgte regionale nivået, at fylkene gis flere verktøy for å gripe samfunnsutviklerrollen, og større flytting av makt fra sør til nord.
AP170920 For de fleste som allerede bor, vil ikke en endring i fundamentale faktorer som rente og inntekt utløse ny tilpasning i boligmarkedet gjennom flytting .
DB170919 IOC avblåser flytting av OL-øvelser til Nord-Korea : - Det går ikke nå ¶
DA170918 Nå som Nasjonalmuseet har stengt to av sine museumsbygninger og jobber med bevaring, pakking og flytting av samlingen før de skal åpne på Vestbanen i 2020, er dette høyst betimelige spørsmål.
VG170916 Men uten at det skal føre til flytting av Sylvi Listhaug.
VG170916 Det fremholdes at eneste alternativ for en flytting av Listhaug, er at hun får overta hele Justisdepartementet.
DB170915 Der får leserne et innblikk i hennes hektiske liv som ung trebarnsmor, med bok-skriving, bryllupsplanlegging og flytting som hovedtemaer.
AA170915 Eiendomsdirektøren kan ikke love at det blir siste flytting for ingeniørutdanningene.
NL170914 Videre vil et vedtak om flytting av rullebanen i Bodø gi en helt ny rullebane, nye taxebaner, nye innflygnings- og kontrollsystemer - ja, i det hele tatt en splitter ny infrastruktur som også er skreddersydd for Forsvarets fremtidige operasjoner.
NL170914 Hele forutsetningen for dette prosjektet og byutviklingen er flytting av dagens rullebane ca 1 km sydover.
NL170914 Denne begrensningen elimineres når vedtaket om flytting av rullebanen stadfestes.
NL170914 Den faktoren som førte til nedleggelse av Bodø flystasjon, nemlig støy fra F 35 med omfattende støydemping av hus, er med vedtaket om flytting av rullebanen dermed ikke lenger relevant.
NL170914 Bodøs kandidatur som hovedbase, også med QRA, falt nettopp pga støy og kostander ved flytting av rullebanen.
VG170912 Flytting av hærens helikoptre til Østfold har også rammet partiet hardt.
DN170912 I tillegg kreves det en rekke godkjennelser fra myndighetene før en eventuell flytting av Nordeas hovedkontor kan bli en realitet.
NL170911 Partiet var både for og imot flytting av helikoptre og nedlegging av en flystasjon.
NL170910 Eksempelvis vil en flytting av P-8-flyene fra Andøya til Keflavik på Island medføre 15 til 16 timers ekstra flytid til operasjonsområdet og at flyene må tanke i luften to ganger.
NL170909 Etter vedtaket om flytting av alle flyene til Ørland krevde og fikk ørlendingene innført strengere støykrav.
NL170909 Flytting av personell og eventuelt tap av kompetanse unngås.
AP170909 Erna Solberg burde ha fått med seg at Ap skrev inn i forsvarsforliket om Andøya at det var nødvendig å sikre seg at tallmaterialet, både for flytting og for nybygging på Evenes, måtte være etterprøvet og kvalitetssikret, sier Støre.
NL170908 Dette er oppnådd etter regelendringer iverksatt av våre fiskeriministre, først ved å omgjøre maksimumsgrensen for kystfiskefartøyer fra 28 meter til 500 kubikk lasterom ( fartøy opp til 60 meter ) og senere ved å tillate flytting av kvoter fra kystfiskefartøy under 21 meter til fartøyer over 21 meter, med andre ord fartøyer opp til 60 meter.
NL170908 Historiker Linn Herning gir i boka « Velferdsprofitørene » eksempler på hvordan salg av velferdstilbud har generert milliardomsetning og betydelige overskudd, og hvordan flytting av penger internt i selskapene har gitt « skjult utbytte » som grunnlag for enkelte eieres virksomhet langt utenfor velferdssektoren, bl.a. gjennom lån fra velferdsvirksomheten til øvrig virksomhet i selskapsstrukturen.
AA170908 Særlig dreide debatten seg om flytting av Andøya flystasjon til Evenes.
NL170907 | Snu LTP-vedtakene om flytting fra Bardufoss og Andøya !
NL170907 Venstre og SP stemte mot men LTP ble vedtatt der H, FrP og Ap sikret flertall for flytting .
NL170907 I tillegg var behandlingen av LTP i Utenriks- og forsvarskomiteen preget av et tidlig forlik mellom H, Frp og Ap med svære negative konsekvenser for Forsvaret på Bardufoss og Andøya gjennom flytting til Rygge og Evenes.
NL170907 Dette setter LTP- vedtakene til H, Frp og Ap om flytting til Rygge og Evenes i spill.
NL170907 Da blir Venstre viktig : vi vil stille krav om at LTP-vedtakene om flytting fra Bardufoss og Andøya omgjøres.
NL170907 Produsenter i Troms ville i liten grad kunne konkurrere i et større kvotemarked, og det ville ført til en flytting av melkeproduksjon til Nordland som ligger mye nærmere markedet.
NL170907 Meldingen fokuserte ensidig på mengde, lav pris og tilrettelegging for flytting av produksjon nærmere markedet - altså til de befolkningstette områder i landet.
DB170907 - Dethar vært mye styr, med flytting og klubbskifte, men nå begynner det å roe seg ned litt.
NL170906 Da gikk Ap i prinsippet god for både flytting av Bell-helikoptrene og basenedleggingen på Andøya.
NL170906 I lokalavisene i Midt-Troms har Regina Alexandrova visstnok opplyst at hun går mot flytting av basen, og det samme gjør Kent Gudmundsen.
NL170906 Hva angår Andøya, så stemmer det at Arbeiderpartiet, etter lang diskusjon, sluttet seg til et bredt forlik omkring Regjeringens forslag til Langtidsplan, herunder flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes.
DN170905 Han understreket at Ap, etter mye diskusjon, ønsket et forlik som innebar nedleggelse av Andøya flystasjon, men forutsetningen for partiets tilslutning til valg av Evenes som enebase, og flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya, var at tallgrunnlaget og det øvrige grunnlaget i langtidsplanen var riktig.
DN170905 I mars i fjor vedtok NRKs styre flytting av hovedkontoret på Marienlyst innen fem til ti år, forutsatt at NRK klarer å få solgt bygningsmassen og selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.
DB170905 IOC avblåser flytting av OL-øvelser til Nord-Korea : - Det går ikke nå ¶
AP170905 I mars i fjor vedtok NRKs styre flytting av hovedkontoret på Marienlyst innen fem til ti år, forutsatt at NRK klarer å få solgt bygningsmassen og selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.
AA170905 Han understreket at Ap, etter mye diskusjon, ønsket et forlik som innebar nedleggelse av Andøya flystasjon, men forutsetningen for partiets tilslutning til valg av Evenes som enebase, og flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya, var at tallgrunnlaget og det øvrige grunnlaget i langtidsplanen var riktig.
AA170905 Det samme gjelder flytting av helikopterskvadron 339 fra Bardufoss, der Navarsete mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) ikke har redegjort for hvordan innsparingene skal skje.
NL170903 Jeg er glad for at også Ofotinger ser dette, og at flere er mot flytting av MPA fra Andøya til Evenes enn for ( iht NRK ).
AA170903 Fornebu lufthavn, som var landets hovedflyplass fram til slutten av 90-tallet, hadde bevæpnet politi fram til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, men i 1999 var det slutt.
SA170902 IOC har ingen « plan B » om en flytting av OL dersom situasjonen rundt Nord-Korea skulle tilspisse seg.
BT170902 IOC har ingen « plan B » om en flytting av OL dersom situasjonen rundt Nord-Korea skulle tilspisse seg.
AP170902 Fornebu hadde væpnet politi fram til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, fram til det ble opphevet i juni 1999 under justisminister Aud Inger Aure ( KrF ) ¶
AP170902 IOC har ingen « plan B » om en flytting av OL dersom situasjonen rundt Nord-Korea skulle tilspisse seg.
AA170902 Fornebu hadde væpnet politi fram til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, fram til det ble opphevet i juni 1999 under justisminister Aud Inger Aure ( KrF ) ¶ ( ©NTB ) ¶
NL170901 For Venstre er dette et demokratiprosjekt med flytting av makt ut av hovedstaden til et sterkere nytt fylke.
DA170901 Vi var noen som ønsket å lage fest på skauen, og så ble det etter hvert flytting til et annet grønt sted - hit til eplehagen på Smithestrøm, oppsummerer Jahnsen.
AA170901 Agnes Ravatns ferske « Verda er en skandale - ei bok om livet på landet », er en selvironisk dagbok etter flytting fra Frogner til ei lita vestlandsbygd : «... langtekkelege reportasjar frå kunstutstillingar på P2 får meg til å slå av, mens lyden av ein traktor eller ein hjullastar får meg til å styrte til vinduaga.
DN170830 Ettersom Endresons fire barn har flyttet ut, velger han og ektefellen derfor å selge i forbindelse med flytting til utlandet.
NL170827 For å legitimere flytting og oppbygging av alt dette en annen plass, presenteres i kjent stil vurderinger og regnestykker som ikke henger på greip.
AP170827 Et argument som utvalget anfører til støtte for flytting av Oljefondet ut av Norges Bank, er at « spennet i ansvar og oppgaver » blir for stort for sentralbanksjefen om fondet forblir i banken.
DA170824 Ingen planer ¶ « Flytting av Tøyen stasjon ble sist drøftet i forbindelse med Jernbaneverkets rapport Jernbanens stasjonsstruktur 2012 », får Dagsavisen opplyst fra Samferdsdepartementet.
SA170823 Bullen representer østfoldklubben Fredrikstad BK Atlas og har vurdert flere alternativer : Flytting til Sverige, skole i Halden, og så til slutt ønske om å fortsette karrièren i Kentucky.
AP170823 Bullen representer østfoldklubben Fredrikstad BK Atlas og har vurdert flere alternativer : Flytting til Sverige, skole i Halden, og så til slutt ønske om å fortsette karrièren i Kentucky.
VG170822 Mange opplever konstant flytting , skiftende saksbehandlere, mangelfullt ettervern og dermed svært dårlig fremtidsutsikter.
AA170822 Hun kan søke fritak fra kommunestyret, som ethvert annet medlem - men dette må være hennes eget initiativ, og det skal ifølge kommuneloven være tungtveiende grunner for å akseptere en slik søknad, vanligvis sykdom, flytting eller særskilte private forhold.
DA170820 Flere andre klubber som har slitt etter flytting .
DB170819 Årsaken er at bloggeren har en travel høst i vente, med « Skal vi danse»-innspilling, boklansering, oppussing, flytting og tre småbarn å ta vare på.
NL170816 En flytting innebærer også at fagmiljøet bygd opp over mange år vil forsvinne fra Bardufoss, og stadige utredninger skaper usikkerhet for de ansatte.
DB170816 Arbeidsulykken skjedde i forbindelse med flytting av kyr utenfra og inn.
DA170816 | Advarer mot flytting av fond ¶
DA170816 Og så lenge ingen faglige råd anbefaler en flytting er Johansens konklusjon klar : ¶
DA170816 Johansen sier samtidig at han ikke har noe imot at nye statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, men er mer skeptisk til flytting .
DA170816 Det er ingen faglige argumenter for at det er bedre for forvaltningen av fondet, hverken kostnadsmessig eller med tanke på risiko, som peker mot at flytting er klokt.
NL170815 Drifta går sin gang, med årlig flytting mellom sesongbeitene, alltid med mål om å sikre dyrene best mulig beitetilgang, slik det er gjort i generasjoner før oss.
AP170815 Med flytting hit og dit og sikkerhetsopplæring med PST og ungene våre og lite nattesøvn og den veldig ekstreme påkjenningen det var for hele familien.
NL170814 | Flytting av postkasser ¶
AP170814 Sp-leder Vedum snakket varmt om norsk språk, norsk mat, litteratur og natur, mener at et EU-medlemsskap er det største angrepet på norske verdier, fordi han mener det er flytting av makt til folk som ikke trenger å stå til ansvar.
AA170814 Når det likevel ble grønt lys for flytting til Rosendal, valgte Ananiassen å trekke seg fra søkerprosessen.
AP170812 Mye flytting og høy gjennomtrekk ¶
AP170812 Foreldrene og rektor på Tøyen mener det største problemet i området er mye flytting : Mange bor i kommunale boliger.
AP170812 Barna her vokser opp i en delbydel med mye flytting og mange kommunale boliger.
AA170812 Vil en flytting til Jæren gi et bedre landbruksdirektorat for det mangfoldige landbruk vi har i hele landet ?
AA170812 Naturviterne støtter lokalisering av nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og at flytting kan vurderes dersom oppgavene i sum har en opplagt særskilt begrunnelse for en bestemt geografisk plassering.
AA170812 Men eventuell flytting av Landbruksdirektoratet bort fra Oslo som nå er i spill, gjelder mye mer enn det.
AA170812 Men demontering og flytting av et velfungerende Landbruksdirektorat som jobber med vitale nasjonale interesser, skiller seg ut fra andre direktorat, og er derfor et lite ansvarlig og gjennomtenkt forslag.
AA170812 Ja, det er gode eksempel på flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, f. eks Sjøfartsdirektoratet til Haugesund og Konkurransetilsynet til Bergen.
AA170812 Flytting av Landbruksdirektoratet fra Oslo til Jæren eller Trøndelag, er i praksis nedlegging av direktoratet og nyetablering annet sted.
VG170811 Stein Erik Hagens uttalelser om milliardene familien har spart på datterens flytting til Sveits, får Fagforbundets leder til å se rødt.
NL170811 ¶ Flytting av helikopterbasen på Bardufoss sammen med flytting av flybasen fra Andenes til Evenes har lenge vært debatt sak i lokalavisene.
NL170811 | Forsvar av Nord-Norge ? ¶ Flytting av helikopterbasen på Bardufoss sammen med flytting av flybasen fra Andenes til Evenes har lenge vært debatt sak i lokalavisene.
DN170811 Nye EU-sanksjoner mot Russland etter flytting av gassturbiner til Krim-halvøya ¶ ¶
DB170811 - Widerøe har kraftig økt trafikken fra Lofoten, og har tatt den litt ned på Helgeland, men totalt er det en flytting mellom ulike deler av distriktene og ikke en sentralisering, sier Solvik-Olsen, som påpeker at bare to av fire flyplasser på Helgeland har opplevd nedgang i passasjertallet.
AP170811 Pluss løpende informasjon om forsinkelser og flytting av stoppesteder.
DN170810 Skatt, flytting og husmenn ¶
VG170808 Det gjelder kravene om flytting av helikopter og overbygging av skytebanen.
DN170808 | Skatt, flytting og husmenn ¶
DA170808 Det gjelder både av flytting av helikopter og overbygging av skytebane, sier han.
DN170807 Får nei til flytting av pensjonssparing ¶
DN170804 Nye EU-sanksjoner mot Russland etter flytting av gassturbiner til Krimhalvøya ¶
DN170804 Nye EU-sanksjoner mot Russland etter flytting av gassturbiner til Krimhalvøya ¶
DN170804 | Nye EU-sanksjoner mot Russland etter flytting av gassturbiner til Krim-halvøya ¶
DA170804 AIM Norways bygging og flytting til Rygge vil bli forsinket.
VG170803 Svanehjelpen i Os startet kronerulling etter hendelsen for å skaffe Havnesjefen en advokat, og krevde at kommunen vurderte flytting av svanen, istedenfor avliving.
VG170803 juli sa Miljødirektoratet nei til eventuell flytting av svanen, men mandagen etter ble effektuering av vedtaket satt på vent for å undersøke om svanen likevel kunne flyttes.
VG170803 Svanehjelpen i Os startet kronerulling etter hendelsen for å skaffe Havnesjefen en advokat, og krevde at kommunen vurderte flytting av svanen, istedenfor avliving.
VG170803 Hun mener de kunne tatt han inn til de hadde funnet en løsning på en eventuell flytting .
VG170803 Han forteller at flytting ble et mindre fristende alternativ da de på den måten ville gi fra seg problemet til noen andre.
VG170803 Advokat Sylte står på at fellingsvedtaket er ugyldig, og forteller blant annet at han, sammen med advokat Kristiansen leverte en søknad til Miljødirektoratet om flytting onsdag kveld, like etter at Havnesjefen angrep 16-åringen.
AP170801 Sandefjord : Ombygd stasjon eller flytting
VG170731 I tillegg kommer det utgifter til leie av utmarksbeite, til å sette opp nye gjerder og til flytting av dyr, sier han.
DB170731 Avslår søknad om flytting av « Havnesjefen » : Nå kan de avlive svanen ¶
VG170729 Svanehjelpen i Os har nå engasjert advokat for å sikre flytting av den beryktede svanen.
DB170728 juli skriver Andreas Økland om Statoils skatteplanlegging og flytting av utenlandsvirksomhet til holdingsselskaper i Nederland for å nyte godt av fordelaktige skatteregler.
DB170725 Mener flytting av middag kan redde liv ¶
VG170721 - Regjeringen ønsker ikke å gjennomføre flytting av noen operasjonssentraler før vi er sikre på at alt fungerer den dagen vi går i operativ drift.
DB170721 Videre skriver direktoratet at flytting av svanen til et annet fritt sted i naturen vil være uegnet, og at svanen da bare vil dra tilbake til Os.
DB170721 Selv om fagfolk som ornitologer, veterinærer og eksperter fra Tyskland mener at flytting er et godt alternativ, velger de av prinsippet om at ville dyr ikke skal være i fangenskap gå foran, sier han til NRK.
SA170714 Det er jo lett : litt flytting av noen taksteiner, skru på noen bøyler - er du litt handyman klarer du det selv.
NL170714 Høyre har i denne LTP vedtatt nedleggelse av Andøya flystasjon og flytting av all aktivitet til Evenes.
FV170714 Det er jo lett : litt flytting av noen taksteiner, skru på noen bøyler - er du litt handyman klarer du det selv.
BT170714 Det er jo lett : litt flytting av noen taksteiner, skru på noen bøyler - er du litt handyman klarer du det selv.
AP170714 Det er jo lett : litt flytting av noen taksteiner, skru på noen bøyler - er du litt handyman klarer du det selv.
DA170713 Og hun fikk støtte fra byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg ( MDG ), som sa at « hun ikke så skogen for bare trær », og lovet å se på dette på nytt etter at Byantikvaren gikk imot flytting .
DB170711 Konkurs, tårer og flytting .
NL170710 Krf er vel også etter hvert kommet til at de ikke burde ha stemt for flytting til Rygge og gjør nå intense botsøvelser for å gjøre folk begripelige med at de nå er for helikoptersatsing på Bardufoss.
NL170710 Har fulgt med på noe av skriveriene om flytting av Bell 412 og helikoptrene og 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge - dvs. langt sør i landet og bort fra hæren og infanteriet som vel har de avdelinger som har mest bruk og nytte av helikoptre - både i krig og fred.
NL170707 ¶ Tom Bjørvik hevder at det ikke finnes tvil om at en flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes vil utløse krav om flytting av hele banesystemet på Evenes ( bildet ).
NL170707 ¶ Tom Bjørvik hevder at det ikke finnes tvil om at en flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes vil utløse krav om flytting av hele banesystemet på Evenes ( bildet ).
NL170707 Kostnader ved flytting av banesystemet ¶
NL170707 Jeg sendte statssekretær Bø et brev hvor jeg gjorde han oppmerksom på at den trafikkøkningen MPA ville representere igjen aktualiserte flytting av banesystemet, og at kostnadene relatert til dette ikke var medtatt i beslutningsgrunnlaget for LTP'en.
NL170707 Etter mitt syn er det ingen tvil om at en flytting av MPA-basen til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet, og kostnadene må derfor med i sammenlikningsgrunnlaget.
NL170707 Etter mitt syn er det ingen tvil om at en flytting av MPA-basen til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet, og kostnadene må derfor med i sammenlikningsgrunnlaget.
NL170707 De nye tallene, fremsatt av Avinor og Forsvarsbygg, underbygger at en flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet.
NL170707 De nye tallene, fremsatt av Avinor og Forsvarsbygg, underbygger at en flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet.
NL170707 Andre instanser i samfunnet, som Hovedredningssentralen, fylkesmannen, politimestre og Politidirektoratet, har òg uttrykt skepsis knyttet til flytting av transporthelikopter ut av landsdelen, grunnet totalforsvaret av et stort område også når det kommer til beredskap.
DA170707 | Fraråder flytting
DA170707 Videre vil en flytting innebære at eksisterende friske og verneverdige gamle trær må felles, mot vår anbefaling, skriver avdelingsleder Morten Stige og antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren i et svar til byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, som ber om Byantikvarens uttalelse.
DB170706 Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært « i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling ».
AA170706 En arbeider fra Bulgaria omkom da en stabel med steinblokker veltet under flytting , ifølge Tønsbergs Blad.
AP170705 Tetzschner viser også til en rekke andre forhold som øker risikoen for en ny kostnadssmell, som at kostnader til flytting og utgifter til juridiske konflikter rundt prosjektet er utelatt fra prosjektregnskapet.
VG170704 Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært « i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling », opplyser kilden, som uttaler seg anonymt om saken.
SA170704 Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært « i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling », opplyser kilden, som uttaler seg anonymt om saken.
DN170704 Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært « i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling », opplyser kilden, som uttaler seg anonymt om saken.
DB170704 Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært « i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling », opplyser kilden, som uttaler seg anonymt om saken.
AP170704 Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært « i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling », opplyser kilden, som uttaler seg anonymt om saken.
AA170704 Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært « i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling », opplyser kilden, som uttaler seg anonymt om saken.
SA170703 Omorganisering, flytting , og avgang av saksbehandlere er forklaringen på at ventetiden hos Pasientskadenemnda øker.
AA170703 Et jernbeslått skrin, som det var en del sjeldne penger og dokumenter i, er bortkommetfra eieren under flytting .
AA170703 . Hønene er lykkelig uvitende om kommunereform og flytting av fylkesgrense.
VG170630 Den slår fast at barn og unge over 12 år skal samtykke når det kommer til flytting eller utenlandsopphold dersom ikke minst en av foreldre med foreldreansvar er med ( jf.
BT170630 Det har de ikke gjort, og det er ingen ting som gjør flytting aktuelt i år, sier Næss.
BT170629 Driftskostnadene vil også øke med over en million kroner ved flytting til Førde.
BT170629 - En flytting , uansett hvor, vil innebære en avvikling av dagens Fredskorps, sier direktør Nita Kapoor.
BT170629 - All flytting koster penger, men dette er ikke en innsparingsreform.
BT170628 - Når Venstre ikke vil, så blir det ikke flytting .
BT170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
AP170628 Driftskostnadene vil også øke med over en million kroner ved flytting til Førde.
AP170628 - En flytting , uansett hvor, vil innebære en avvikling av dagens Fredskorps, sier direktør Nita Kapoor.
AP170628 - All flytting koster penger, men dette er ikke en innsparingsreform.
AA170628 - Når Venstre ikke vil, så blir det ikke flytting .
AA170628 - Når Venstre ikke vil, så blir det ikke flytting .
AA170628 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
SA170627 I Stavanger skal det snart lages bussvei fra Haugåsveien til Byterminalen, også der med flytting av infrastruktur.
AP170627 - Når Venstre ikke vil, så blir det ikke flytting .
AP170627 - Med flytting av Språkrådet vil det være en svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ).
BT170625 | Venstre-strid om flytting av Språkrådet ¶
NL170624 Kan vi være trygge på at slike overskridelser ikke blir et faktum når det kommer til flytting av funksjoner fra Andøya til Evenes ?
NL170623 Altså, så er ikke flytting av E6 tema i kommunestyret de neste to år, for av respekt for seg selv må kommunestyret forholde seg til sine egne vedtak og planer.
NL170623 Flytting av E6 er et så stort prosjekt at den må komme med i Nasjonal Transport Plan ( NTP ) for å bli realisert.
DB170623 Om de norske utøverne vil motsette seg en eventuell flytting er foreløpig usikkert.
DB170623 Derfor er Rystes utøvere de som er nærmest en flytting under lekene.
DB170623 - Jeg tror ikke vi i IOC vil motsette oss en slik flytting .
DB170623 Denne uka var kultur- og sportsminister Do Jong-Hwan på besøk hos OL-arrangørene sine og lanserte et felles ishockeylag for kvinner, en fakkelstafett til den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, samt flytting av enkelte øvelser til nord.
DB170623 - Jeg tror ikke vi i IOC vil motsette oss en slik flytting .
AP170623 - Flytting over landegrensene på de nåværende nivåene vil ikke klare å kompensere for forventet befolkningsnedgang forbundet med lave fødselsrater, særlig i Europa, påpeker FN-ekspertene.
AA170623 Campusprosjektets største flytting , hvor mer enn 8.000 Dragvollstudenter og ca. 1.000 ansatte flytter til byen vil ikke redusere antall knutepunkter eller flater i modellen, men vil styrke koblingene mellom punktene.
DA170622 Firmaet har også drevet med flytting og transport.
DA170621 Til det første hadde Høyres Eirik Lae Solberg et innlegg om en teknisk flytting av penger fra drift til investeringsbudsjetter.
BT170620 | Venstre-strid om flytting av Språkrådet ¶
NL170616 I dag er Forsvarsdepartementet inne i prosessen med nedleggelsen av Andøya flystasjon og flytting til Evenes, og vi er inne i et gjenkjennelig politisk landskap.
NL170616 Det hele blir fullkomment når det økonomiske hovedargumentet for flytting fra Bodø var at en ny rullebane ble for kostbar - en kostnad som Staten nå har besluttet å ta likevel.
DB170616 PROTEST : Pål Enger ville hilse til Edvard Munch, protestere mot flytting av Munch-museet og hedre og sin avdøde venn med plakataksjonen på Tøyen t-banestasjon.
SA170615 Resten av kostnadene kommer blant annet fra flytting av dvergålegras, riving av en hangar, arkeologiske utgravinger og innløsing av eiendommer.
DA170615 â - ª Planlagt flytting av fergeleie til havneområdet.
DA170615 ( avhengig av eventuell flytting av fergeleie ). â - ª Endret trase for rv 19 med utkjøring ved Rådhusbrua og mulighet for at stamveien og eventuelt jernbanen kan forbindes med en kryssing av Oslofjord til E18 og vestfoldbanen via Horten.
VG170613 Han opplyser om at Nybygda IL har brukt omkring 10.000 kroner i rene kostnader på matjord, i tillegg til kostnadene ved flytting og utsettelse av kamper, og timer brukt på å rette opp skadeverket.
DB170610 Politidirektoratet har sett eksempel på at et pass som er brukt av andre enn innehaveren er meldt tapt kort tid etter at misbruket er blitt avdekket, og at det ved tapsmeldingen er forklart at passet er kommet bort under flytting .
NL170609 Vi har lenge stått i fremste rekke i Stortinget for å hindre regjeringen i å fjerne viktig lovverk i fiskeriforvaltningen og med det åpne for storstilt privatisering og flytting av ressurser fra nord til sør.
DN170608 Vi tror det vil føre til betydelig flytting av midler når markedet åpnes, sier Bentestuen.
DN170608 Ryanair til himmels etter flytting fra Rygge ¶
DA170608 - Vi har jevnlig kommunikasjon med Bymiljøetaten, og det hender at vi går med på flytting av handikapplasser.
VG170607 Det sa « klikk », og en måned etter meldte han flytting til Norge og stiftet familie med sin Kristin.
NL170607 Til nå har operasjonen med flytting av kampflybasen pådratt seg kostnader på rundt 15 milliarder.
NL170607 juni svirrer det mange rykter om stortingsforliket som ble inngått før jul om nedlegging av Andøya flystasjon og flytting til Evenes.
DB170607 Forskning viser at flytting til slekt eller nettverk i mange tilfeller gjør tilværelsen i fosterhjemmet lettere for barnet.
DB170604 Her er hun innom det politiske : I over et år har hun og andre Tveiterås-foreldre kjempet mot Bergen kommune for å hindre nedleggelse av skolen, og flytting av elevene til en mer sentrumsnær og mindre skjermet skole.
DN170601 For flere av disse oppgavene er det Ap, Sp, SV, KrF og Venstre som sørger for flertall for flytting til regionene.
DA170601 Vi går en utrolig spennende tid i møte, og vi er sikre på at flytting til ny stadion vil gi et løft for Vålerenga og Oslo, sier Espeseth til vif-fotball.no.
AA170601 Trump lovte i valgkampen også å flytte ambassaden, men kilder i Det hvite hus sier til CNN og AFP at Trump har lyttet til utenriksminister Rex Tillerson som har advart mot de negative konsekvensene for en fredsløsning som en flytting ville innebære. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Trolig har Donald Trump bestemt å gå tilbake på løftet om flytting .
VG170531 Også tidligere har man sett at profilerte programledere som Harald Eia og Erik Solbakken starter egne selskap, og man har også sett flytting av konsepter fra en kanal til en annen.
AA170531 Den neste store nyheten fra disse undersøkelsene kommer til å handle om dette : Vi vil ikke bare få en flytting av byens opphav tilbake i tid, men også en helt annen historie om opphavet.
DA170530 ruktur, ny stilling ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Kunstisbane ( 1 000 000 kroner ) ¶ â - ª Kommunereform - avsettes disposisjonsfond ( 2 000 000 kroner ) ¶ â - ª Byjubileet - avsettes disposisjonsfond ( 3 000 000 kroner ) ¶ â - ª Utredning bysykkelordning ( 200 000 kroner ) ¶ â - ª Flygelreparasjon og flytting ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Norødegården husleie ( 700 000 kroner ) ¶ â - ª Moss i Sentrum, økt tilskud
NL170529 Han har satt en stopper for Per Sandberg og Solberg-regjeringens forsøk på å oppheve reglene mot flytting av kvoter fra småbåtflåten til større fiskebåter.
AA170529 På Twitter opplyser politiet at skaden skjedde i forbindelse med flytting av en mobilkran.
AA170529 En kranfører har fått skade i en arm i forbindelse med flytting av en mobilkran.
AP170527 « Avgjerder om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, kven barnet skal bu fast saman med og samvær, og handsaminga av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet.
AP170526 Lovgiver har ved flere tilføyelser til barneloven senere år hatt økt fokus på å legge til rette for likestilt foreldreskap og blant annet innført regler om varslingsplikt ved flytting .
AP170525 Festivalen brukte å finne sted i Middelalderparken, men hadde for noen år siden en vellykket flytting til Akershus festning.
AP170525 Festivalen brukte å finne sted i Middelalderparken, men hadde for noen år siden en vellykket flytting til Akershus festning.
DA170523 : ) Astrid Kjelle, Morten Qvist og Christian Gulli mente flytting til Tønsberg ville rasere kompetansen og fagmiljøet de har bygd opp.
BT170522 Skifte av stilling, flytting m.v. 5.1.
AP170522 For israelske høyrepartier, som nå sitter i regjering, er flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem en viktig symbolsak.
AP170522 For israelske høyrepartier, som nå sitter i regjering, er flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem en viktig symbolsak.
NL170519 Siden flytting allerede er aktuelt, bør Nærings- og fiskeridepartementet vurdere en litt lengre strekning, skriver Oddvar Nygård.
NL170519 Etter det jeg forstår planlegges det faktisk flytting av instituttet, til en annen adresse i Bergen.
NL170519 En flytting av instituttet og mulig samlokalisering med andre institusjoner i byen blir nå diskutert.
NL170519 Det er da også snakk om mange hundre arbeidsplasser som vil forsvinne fra Bergen ved en slik flytting .
DN170519 Måneden etter sa Nordeas styreformann Björn Wahlroos at regjeringens planer med stor sannsynlighet kunne føre til en flytting fra Stockholm.
DB170516 Regjeringen vil bore og ser på en flytting av iskanten som en måte å få det til på.
VG170514 - Dette er det eneste temaet blant oss utlendinger her nå, og mange bedrifter har allerede planlagt flytting .
SA170513 Han er bare glad for at det aldri ble noen flytting til OL-stadion som West Ham tok over.
BT170513 Han er bare glad for at det aldri ble noen flytting til OL-stadion som West Ham tok over.
AP170513 Han er bare glad for at det aldri ble noen flytting til OL-stadion som West Ham tok over.
BT170512 ¶ SANG OG SPILL : Elever, lærere og foreldre demonstrerte mot flytting av Tveiterås skole utenfor Gamle rådhus i formiddag.
BT170512 | Til kamp mot flytting av spesialskole ¶
DN170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak.
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak.
BT170511 FLYTTER FRA NORDNES : En ny rapport anbefaler flytting av Havforskningsinstituttet.
BT170511 Dette betyr flere psykologer, mindre flytting mellom mottak og midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
VG170509 Flytting over lange avstander er noen ganger nødvendig, men det kan også være en effektiv måte å hindre samvær på.
DB170506 Etter at Depardieu meldte flytting til Russland ble han straks omfavnet av presidenten.
DA170505 Solberg svarte med blant annet å vise til formueskatten, som « skaper også flytting av folk ».
SA170504 Fant løsning for flytting av jærhus.
AP170502 Ifølge storavisen Yedioth Ahronoth vil Trump ikke kunngjøre flytting av ambassaden, men til gjengjeld anerkjenne hele Jerusalem som Israels hovedstad.
SA170501 Det er splid rundt en eventuell flytting av Kollensøndagen.
AP170501 Hinderet for flytting av trafikk fra vei til sjø, har vært måten sjøtransport organiseres på.
AP170501 Det er splid rundt en eventuell flytting av Kollensøndagen.
AA170430 Her kan du lese mer om at KrF vil styrke Heimevernet, men åpner for omkamp for flytting av flere av Luftforsvarets utdanninger fra Kjevik til Værnes. 10.
AA170430 Det siste skjer i forbindelse med flytting av flere av Luftforsvarets utdanninger til Værnes.
VG170428 Barnemoren skal deretter ha meldt flytting til Norge og søkt om arbeids- og oppholdstillatelse.
VG170426 Meldte flytting til Skedsmo ¶
VG170426 Før hun ble overført til sykehjemmet i Elverum meldte Brenden Høgtorp flytting til søsteren, som bor i Skedsmo kommune.
VG170426 - Planen var at jeg også skulle flytte dit etter hvert og derfor meldte jeg flytting til Elverum.
AA170426 Etter bratsjtyveriet, flytting til Skottland, og ikke minst etter at jeg ble mor, virket det mer fristende å kunne jobbe hjemmefra fremfor omstreiferlivet som musiker, sier Beamish i en pressemelding fra Trondheim kammermusikkfestival.
VG170425 Han sier at som grunneier hadde han forventet å få hjelp til å dekke kostnader ved en flytting , selv om de ikke skulle bli tvunget til å rive husene.
DB170425 - Jeg synes det har vært litt stress de siste åra med tanke på mye flytting .
DB170425 ved å oppgi feil adresse ved flytting .
VG170424 I tillegg mener påtalemakten at hun har oppgitt uriktige adresser og meldt flytting til steder hun ikke har befunnet seg, noe som ytterligere har forvansket helsevesenets oppfølging av Angelica.
DB170424 Meldte flytting igjen ¶
DB170424 Da hadde 13-åringens mor allerede meldt flytting igjen - denne gangen til Ullern i Oslo.
DB170424 oktober meldte moren flytting fra Bærum til Øystre Slidre kommune.
AP170423 Disse har stemt for : Ap sa ja til flytting av 339-skvadronen, samtidig som partiet fikk Regjeringen med på at ni av helikoptrene skulle beholdes på Bardufoss inntil landmaktutredningens anbefaling foreligger.
DN170422 Og for dem som fortsatt er der de alltid har vært, har rikskanalens flytting gitt et løft.
AP170422 Og for dem som fortsatt er der de alltid har vært, har rikskanalens flytting gitt et løft.
AA170422 Og for dem som fortsatt er der de alltid har vært, har rikskanalens flytting gitt et løft.
BT170420 Det betyr ikke at førstnevnte har en mer velutviklet distriktspolitikk eller at flytting av makt ut fra Oslo har vært spesielt viktig for Ap de siste årene.
BT170419 LETTET : Elevene ved Kyrre skole, her representert ved Cynthia Robles og Joackim Wamstad, er lettet over at det trolig ikke blir flytting til Danmarks plass.
DA170418 Seksjonsleder ved 110-sentralen Øyvind Hansen forteller om midlertidig flytting av ansatte, fra Stavanger til Moss.
DN170411 Han legger til at dette blant annet vil innebære å gå gjennom flytting av crew, hvilke incentiver selskapet tilbyr for å få frivillige til å ta et senere fly, hvordan de håndterer situasjoner der fly er overbooket og hvordan man samarbeider med lufthavnmyndigheter og lokalt politi.
SA170409 Ifølge NRK har altså flere personer varslet om tenåringen, som i fjor høst meldte flytting til Oslo, hvor han skulle gå på videregående skole.
DA170408 Du kan si jeg har svart belte i flytting , sier Pettersen og ler.
DA170407 Jeg kom i land på at kampen skulle jeg uansett på, så da ble det midlertidig flytting .
BT170406 ( ©NTB ) ¶ | - Vi kan ikke påføre disse elevene mer belastning ¶ Flytting av Kyrre skole skal avgjøres politisk.
BT170406 Så lenge kapasitetsbehovet er mindre enn tidligere antatt, forsvinner det viktigste argumentet for flytting .
BT170406 I møte med trange budsjetter ville det ikke være riktig å prioritere flytting nå.
BT170406 Flytting av godsterminalen skapte i fjor en vond og lang strid i bergenspolitikken.
BT170406 Ikke ett pedagogisk argument for flytting er fremlagt, og det er nærliggende å tro at økonomi er eneste begrunnelse.
BT170406 Bestemmelsen om flytting kommer til tross for at Kyrres fremtid ikke er tatt med i fylkeskommunens skolebruksplan.
VG170405 Midlene skal gå til flytting av Bodø lufthavn og ny lufthavn i Mo i Rana.
VG170405 Flytting av lufthavnen i Bodø vil gi regionen en ny og moderne lufthavn, og samtidig frigi sentrumsnære arealer til nødvendig byutvikling.
DA170405 Midlene skal gå til flytting av Bodø lufthavn og ny lufthavn i Mo i Rana.
BT170405 HER BLIR DET GODS : På jernbanetomten i Bergen sentrum kommer regjeringen til å investere mye penger for å kunne utsette valget av hvor en ny terminal skal ligge.- Flytting av godsterminalen blir et spørsmål for nye generasjoner med politikere, sier Peter Christian Frølich ( H ).
SA170404 Hovedårsakene er flytting til andre fylker eller til utlandet, eller manglende norskkunnskaper.
VG170403 Men slitasje og restitusjon forstår de ikke nødvendigheten av, de som setter opp dette, sier Fagermo, som har fått gjennom én endring - flytting av bortekampen mot Tromsø.
AP170402 Mer bekymringsfullt er spørsmålene om finansiell støtte til palestinerne og flytting av ambassaden til Jerusalem, sier Brende.
SA170401 » Aftenbladets leder pekte tidlig på at med flytting av sykehuset ville sentrum flytte etter.
DB170401 - Jeg har sagt til Trump-administrasjonen at jeg er kritisk til en eventuell flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.
DB170401 Men de stiller ikke krav om at en skal vurdere flytting til en annen by, skriver Bent Høies ( H ) statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post til Dagbladet.
DB170401 Med Oslo Economics' arbeid med rapporten var målet å vise hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av sykehuset i Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv kan være fordelaktig.
DB170401 Med Oslo Economics' arbeid med rapporten var målet å vise hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av sykehuset i Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv kan være fordelaktig.
DB170331 Det er et stort fokus på høy intensitet og flytting av bein.
DB170329 Dette er aller tydeligst for advokat-, finans- og bankbransjen, de forblir i CBD ( Central Business District - de mest populære kontorbeliggenhetene ) etter flytting , skriver Finansavisen.
DA170327 Resten av dagen hjalp de til med flytting og bæring for så å rydde alt vekk igjen når torgdagen var omme.
DA170327 Men deres « proffesjon » var å dra fram kasser, vogner, krakker og bord til torghandlerne om morran, hjelpe til med flytting og bæring gjennom dagen og rydde alt vekk igjen ved torgtidas slutt.
AA170327 Ordføreren kan likevel ikke love en flytting av brannstasjonen.
AP170322 Hvis du for eksempel er student og ikke har meldt flytting , kan du være dekket av en del forsikringer som foreldrene har, men dette må du sjekke nøye.
AA170322 Formuesskatten skaper også flytting av folk.
VG170320 Den forestående fødselen utsetter permanent flytting allerede i 2017 - men ikke på sikt.
AA170320 Den andre halvparten skjedde ved anleggsarbeid og skifting - det vil si ved flytting av vogner inne på terminaler.
SA170319 Forrige sommer brukte Eckhoff blant annet på flytting .
BT170319 Forrige sommer brukte Eckhoff blant annet på flytting .
AP170319 Forrige sommer brukte Eckhoff blant annet på flytting .
AP170319 Forrige sommer brukte Eckhoff blant annet på flytting .
AA170316 - Man får lett inntrykk av at reformen kun handler om omorganisering, flytting av politiressurser og nedleggelse av lensmannskontorer.
DA170314 Firmaet har også drevet med malerarbeid, samt renhold, vedlikehold og flytting .
AA170314 Så du får en flytting av beitenæringen ifra rovdyrområdene, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.
AA170314 Bystyret skulle tirsdag opprinnelig behandle en sak om kommunal lånegaranti til Teaterhuset Avant Garden i forbindelse med flytting til Rosendal.
VG170313 Gjennom fem år med blogging har hun delt alt fra intens kjærlighetssorg til flytting og modellvirksomhet.
AA170312 Det har den siste tiden pågått en intens debatt om flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo. ( ©NTB ) ¶
SA170310 I Israel er det store forventninger til hva president Trumps politikk vil medføre, for både bosettinger på Vestbredden og om flytting av ambassaden til Jerusalem.
SA170309 Flytting av Marka Rundt irriterer ¶
FV170309 | Nekter Filadelfia å planlegge skolen - ber om flytting
FV170309 Solveig Robstad ( Ap ) ber dem starte flytting .
DB170309 PÅ FLYTTEFOT : Flytting er en tøff prosess.
BT170309 Tirsdag anbefalte en ny rapport flytting fra Nordnes.
AP170309 Flytting av Marka Rundt irriterer ¶
DB170308 PROTEST : Pål Enger ville hilse til Edvard Munch, protestere mot flytting av Munch-museet og hedre og sin avdøde venn med plakataksjonen på Tøyen t-banestasjon.
DB170308 Flytting av grenser med stadig grovere overgrepsmateriale, bagatellisering av overgrep og overgrepsmateriale i lukkede diskusjonsfora, og en økende besettelse desto mer man eksponeres og stimuleres, er typisk for mange av de historiene vi blir kjent med gjennom vårt arbeid.
DN170307 Spotmarkedet for ankerhåndteringsskip I Nordsjøen strammet seg til i helgen etter at Statoil sikret seg ytterligere to skip for flytting av boreriggen « DeepSea Bergen ».
DA170306 * Stønader til enslig mor eller far avvikles, inkludert stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskudd til flytting .
SA170303 Hovedårsakene er flytting til andre fylker eller til utlandet, eller manglende norskkunnskaper.
DA170303 - Det er store regionale prosesser i gang med flytting av kulturinstitusjoner som til dels virker tilfeldige - for eksempel museumsseksjonen til Bodø.
VG170302 På et arbeidsformidlingskontor sitter syv latinamerikanere og tripper etter at noen skal hyre dem for dagen til strøjobber ; maling, bygging, riving, hagearbeid, flytting eller vasking.
DN170228 Ryanair til himmels etter flytting fra Rygge ¶
DN170228 Ryanair til himmels etter flytting fra Rygge ¶
DN170228 | Ryanair til himmels etter flytting fra Rygge ¶
DN170228 RYANAIR TIL HIMMELS ETTER FLYTTING FRA RYGGE.
DB170228 Det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel.
AA170228 | Ryanair til himmels etter flytting fra Rygge ¶
AA170228 Det er meningen at arealene etter flytting skal frigjøres, slik at det kan etableres en helt ny bydel. ( ©NTB ) ¶
AP170227 Vi skrev at statsminister Erna Solberg ( H ) tirsdag morgen skulle møte på Flyplassmuseet i Bodø, der et sentralt tema var flytting av dagens flyplass.
AP170225 Vi har også en offensiv plan for å vurdere ytterligere flytting av viktige oppgaver innenfor blant annet kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, kulturoppgaver og tilsyn.
AP170225 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
AP170224 Nasjonalmuseet vurderer å skifte ut de gamle gullrammene i flere av Munch-maleriene i forbindelse med flytting til Vestbanen.
AP170224 Nasjonalmuseet forbereder flytting til Vestbanen, og det er nedsatt en rekke arbeidsgrupper som jobber med samlingen og planleggingen av de nye utstillingen.
AA170223 Saken rundt flytting av TAG fra Folkets Hus i Olav Tryggvasons gate, har vært en føljetong i over 20 år.
AA170223 - Vi er veldig nær en flytting til Rosendal, sier teatersjef Per Ananiassen.
DA170222 Regjeringen utreder flytting , og skal komme med en anbefaling innen 1. juli.
AP170221 Produktiviteten var i 2009 noe lavere enn før flytting .
AP170221 At de største virksomhetene er planlagt flyttet til de store byene øker også muligheten for raskt og effektiv flytting .
AP170221 - Det virker som om man har lagt vekt på resultatene fra forrige flytting og det vil gi lavere kostnader.
AP170221 Flytting ga ingen kostnadsbesparelse.
SA170220 En flytting av grenseelva mellom Klepp og Time skal vurderes i det videre planarbeidet for å føre en ny Fv. 44 med fire felt forbi Bryne.
DB170218 Og det er nettopp det som må være poenget : Flytting av statlige arbeidsplasser bør fortrinnsvis skje til steder der det finnes relevante kompetansemiljøer eller der det er gode muligheter for å utvikle slik kunnskap.
DA170217 Flytting til Stavanger ble bestemt av Avinor i 2004, helt til flygelederne på Østlandet streiket.
DA170217 Flytting av jobber kan ikke være styrt av fordommer - enten det er mot hovedstaden eller oljehovedstaden.
AP170217 Han tror heller ikke at flytting av noen offentlige arbeidsplasser vil påvirke befolkningspresset i Oslo.
AP170217 Han peker på at det å bygge opp arbeidsplasser tar lang tid, og at flytting raserer arbeidsplasser og miljøer.
AP170217 Torsdag presenterte kommunalminister Jan Tore Sanner sin plan for flytting av statlige arbeidsplasser.
AA170217 Noen voldsom flytting av makt og arbeidsplasser er det ikke, men like fullt et svært riktig og viktig grep.
AA170217 Bondevik-regjeringens flytting var riktig, men den kostet dyrt både politisk, økonomisk og ikke minst menneskelig.
AA170217 Arbeidstilsynet i Trondheim er et godt eksempel på en vellykket flytting , selv om den var smertefull.
DN170216 Gudrun Høverstad, tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, savner en faglig begrunnelse for flytting av 57 stillinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat på Majorstuen.
DN170216 mai 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
DB170216 Han er også sterkt mot flytting av eksisterende arbeidsplasser og miljøer.
DB170216 Vi er selvfølgelig redde for at en flytting fører til at mange av disse ikke blir med, og da må Fredskorpset bygges opp fra bunnen igjen.
DB170216 Hun frykter at en flytting vil rasere fagmiljøet de har bygget opp i Oslo.
DB170216 Begge to har forståelse for at man ønsker å ha statlige arbeidsplasser spredt rundt i landet, men misliker at det betyr en flytting av allerede eksisterende arbeidsplasser.
DA170216 * Vassdrags- og energidirektorat - NVE ( OED ) : Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
DA170216 Usikkerhet i NVE ¶ Flytting av Norges vassdrags- og energidirektorat utredes også.
DA170216 * Vassdrags- og energidirektorat - NVE ( OED ) : Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
DA170216 * Vassdrags- og energidirektorat - NVE ( OED ) : Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
AP170216 Rundt 394 av de 630 er nyetableringer, 236 er faktisk flytting av eksisterende arbeidsplasser.
AP170216 Fagforeningsrepresentantene Marianne Jorddal ( Delta ) og Erik Thompson ( Samfunnsviterne ) ledet det første allmøtet etter at nyheten kom om at det kunne bli flytting til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AP170216 flytting til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AP170216 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
AP170216 Rundt 394 av de 630 er nyetableringer, 236 er faktisk flytting av eksisterende arbeidsplasser.
AP170216 Fagforeningsrepresentantene Marianne Jorddal ( Delta ) og Erik Thompson ( Samfunnsviterne ) ledet det første allmøtet etter at nyheten kom om at det kunne bli flytting til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AP170216 flytting til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AP170216 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene.
AP170216 | LO mot flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo : - Det går ikke an å behandle folk sånn ¶
AP170216 Kraftige reaksjoner på flytting av arbeidsplasser : - Hadde noe sånt skjedd hvor som helst ellers i landet, så ville det blitt et ramaskrik ¶
AP170216 Han forutsetter at det skal gjennomføres en reell prosess før vedtak om flytting blir endelig fattet.
VG170215 Flytting er utsatt på ubestemt tid.
DN170215 Teknologisk fremgang, bedre organisering av arbeid og gevinster av flytting av arbeidskraft mellom næringer er sentrale faktorer bak TFP-veksten.
AP170215 | Kraftige reaksjoner på flytting av arbeidsplasser fra Oslo ¶
AP170215 Leirvaag er imidlertid gjort kjent med at det har vært et møte i Landbruksdirektoratet i dag, hvor de ansatte skal ha blitt orientert om at en flytting av deler av virksomheten skal vurderes.
AP170215 Christian Tybring-Gjedde ( Frp ) mener Oslo-politikerne fikk informasjon om flytting alt for sent.
AP170215 | Kraftige reaksjoner på flytting av arbeidsplasser fra Oslo ¶
AP170215 Leirvaag er imidlertid gjort kjent med at det har vært et møte i Landbruksdirektoratet i dag, hvor de ansatte skal ha blitt orientert om at en flytting av deler av virksomheten skal vurderes.
AP170215 Christian Tybring-Gjedde ( Frp ) mener Oslo-politikerne fikk informasjon om flytting alt for sent.
AP170215 Sjefen selv, direktør Nita Kapoor, kom stupende inn døren etter en 24 timer lang reise fra Malawi, der oppdraget ble avbrutt som følge av nyheten om flytting .
AP170215 Nita Kapoor fikk selv meldingen om flytting fra en UD-representant hun reiste sammen med i Afrika, klokken 13.00 mandag.
AP170215 Morten Uglum ¶ - Flytting betyr avvikling av dagens Fredskorps ¶
AP170215 Ingen hadde hørt om flytting , og vi har fortsatt ikke fått noen begrunnelse.
AP170215 Fakta : Flytting endelig avgjort innen 1. juni ¶
AP170215 Fagforeningsrepresentantene Marianne Jorddal fra Delta og Erik Thompson fra Samfunnsviterne konstaterte at en sannsynlig flytting av Fredskorpset fra Oslo kom som lyn fra klar himmel.
AP170215 Fagforeningslederne samlet de ansatte til det første allmøte etter sjokkbeskjeden om flytting til Førde, Trondheim eller Stavanger.
AP170215 - Flytting betyr avvikling av dagens Fredskorps ¶ Flytting innebærer avvikling av dagens virksomhet, og en gjenoppbygging fra bunnen av, konstaterer Nita Kapoor overfor Aftenposten.
AA170215 Flytting av ambassade I tillegg tilå snakke kort om de sikkerhetsutfordringene Israel står overfor og atomavtalen med Iran, ble et av Trumps valgløfter tema under pressekonferansen.
AA170215 Etter at universitetsledelsen fikk presentert mulighetene som lå i en flytting til Tangen Næringsbygg AS, der blant annet Aibel tidligere hadde sitt kontor i Stjørdal, ble det avgjort å legge det nye MBA-studiet til Stjørdal.
AA170215 Også nærhet til disse fagområdene er derfor en viktig begrunnelse for flytting av samfunnsvitenskaper til Elgeseter heller enn til Kalvskinnet.
AA170212 Det vil heller ikke være noen overraskelse om flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem står på programmet under møtet 15. februar. ( ©NTB ) ¶
AP170211 Varslingsfristen for flytting utvides for øvrig fra seks uker til tre måneder før flyttingen.
AA170211 Varslingsfristen for flytting utvides for øvrig fra seks uker til tre måneder før flyttingen.
SA170210 President Donald Trump ser ut til å være på glid i spørsmålet om israelske bosetninger og flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.
SA170210 Etter to måneder kommer sjokkbeskjeden : Stavanger mottak legges ned, og flytting av beboerne vil snart starte.
DB170210 ( I alle fall etter et par litt turbulente år med mye flytting .
AA170209 juli-støttegruppen er takknemlig for at AUF ønsker en flytting av minnestedet. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Utøya-naboer er svært kritiske til forslaget om flytting av 22. juli-minnestedet fra Sørbråten til Utøya.
AA170209 juli-støttegruppen er takknemlig for at AUF ønsker en flytting av minnestedet.
VG170208 Det har ikke noe med flytting å gjøre, forklarte Cappelen i retten.
SA170207 GJESTEKOMMENTAR : Flytting av USAs ambassade til Jerusalem utløser neppe noe arabisk Harmageddon.
SA170207 | Flytting av ambassaden til Jerusalem : Palestinerne får lite arabisk støtte ¶
DB170204 « Forsikringen omfatter privat flytting til ny bolig eller lagringsplass i Norge. » « Forsikringen dekker ikke : » ¶
DB170204 Innboforsikringen fra Codan dekker skader under flytting , og nordmannen antok dermed at det ikke skulle bli noe problem å få dekket tapet. viktig om reiseforsikring : ¶
DB170204 - Årsaken til at vi ville få akkurat denne problemstillingen vurdert av nemda, var at dette er en innboforsikring med klare begrensninger anvendt ved privat flytting , forteller Trulsen.
BT170204 I 1997 kjøpte han laget og forhindret flytting til Los Angeles, mot at kommunen sørget for bygging av en ny stadion.
AP170204 En flytting ville av mange bli sett på som en offisiell anerkjennelse av israelsk kontroll over hele Jerusalem.
VG170203 - Det har vært mye stress med overgangen, flytting og med å ordne alt det praktiske, så det var en fantastisk følelse å se den ballen gå i mål.
SA170203 - En flytting vil få katastrofale følger for fredsprosessen, for en tostatsløsning og for stabilitet og sikkerhet i hele regionen, advarte palestinernes president Mahmoud Abbas tidligere i år.  ¶
DB170203 - Ja, maten min bærer nok preg av min oppvekst med tysk mor og norsk far, og flytting mellom Tyskland, Norge, England, Sveits, USA og Canada.
AP170203 - En flytting vil få katastrofale følger for fredsprosessen, for en tostatsløsning og for stabilitet og sikkerhet i hele regionen, advarte palestinernes president Mahmoud Abbas tidligere i år.
AP170203 - En flytting vil få katastrofale følger for fredsprosessen, for en tostatsløsning og for stabilitet og sikkerhet i hele regionen, advarte palestinernes president Mahmoud Abbas tidligere i år.
AA170203 - En flytting vil få katastrofale følger for fredsprosessen, for en tostatsløsning og for stabilitet og sikkerhet i hele regionen, advarte palestinernes president Mahmoud Abbas tidligere i år.
AA170203 - En flytting vil få katastrofale følger for fredsprosessen, for en tostatsløsning og for stabilitet og sikkerhet i hele regionen, advarte palestinernes president Mahmoud Abbas tidligere i år.
SA170202 Tillerson skal som utenriksminister ta hånd om en rekke av Trumps valgløfter, blant annet flytting av USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.
BT170202 Tillerson skal som utenriksminister ta hånd om en rekke av Trumps valgløfter, blant annet flytting av USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.
SA170201 Tillerson skal som utenriksminister ta hånd om en rekke av Trumps valgløfter, blant annet flytting av USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.
SA170131 Dette er ikke flytting av penger mellom offentlig og privat sektor, men tiltak som gir mer og raskere helsehjelp til pasientene.
DN170127 I et tørt marked kjøpte Statoil plutselig opp all kapasitet for flytting av rigger.
DN170126 Det er meningen at arealene etter flytting frigjøres til etablering av en ny bydel i Bodø.
DN170124 Hun begrunnet dette med at både Israel og republikanerne i Kongressen går inn for flytting .
DN170124 Da hun under senatshøringen fikk spørsmål om hun støttet flytting av USAs ambassade til Jerusalem, svarte hun « absolutt ».
AP170124 Flytting av ambassaden til Jerusalem og den første annekteringen av palestinsk land på 36 år.
AP170124 Hun begrunnet dette med at både Israel og republikanerne i Kongressen går inn for flytting .
AP170124 Da hun under en senatshøring i forrige uke fikk spørsmål om hun støttet flytting av USAs ambassade til Jerusalem, svarte hun « absolutt ».
AP170124 Hun begrunnet dette med at både Israel og republikanerne i Kongressen går inn for flytting .
AP170124 Da hun under en senatshøring i forrige uke fikk spørsmål om hun støttet flytting av USAs ambassade til Jerusalem, svarte hun « absolutt ».
SA170123 Mot flytting
SA170122 Dette er ikke flytting av penger mellom offentlig og privat sektor, men et tiltak som gir mer og raskere helsehjelp til pasientene.
AP170118 Museet planlegger å vise verkene først etter flytting til Vestbanen i 2020.
AP170116 Ikke så primitive ¶ Flytting av levende fisk begynte altså allerede i steinalderen.
AP170116 Flytting av levende fisk begynte allerede i steinalderen.
AP170116 Ikke så primitive ¶ Flytting av levende fisk begynte altså allerede i steinalderen.
AP170116 Flytting av levende fisk begynte allerede i steinalderen.
DN170113 Jeg tror en eventuell flytting vil skape sterke reaksjoner i mange arabiske land, sier Brende til NTB.
SA170110 I stedet for omsorg og forståelse brukte tjenestene tvang og flytting .
SA170110 Vi har blant annet kunne lese om flytting av middagsserveringen fra kl. 13 til kl. 16 slik at de eldre kan spise middag til « normal » tid.
BT170110 - Premissene på kort sikt er å videreføre som i dag, med aktivitet på dagens fem campuser, og uten sentralisering eller flytting av fag.
AP170107 Lederne i det offentlige er uvant med flytting av ansatte og nedbemanning, skriver tidligere moderniseringsminister for Høyre, Andreas Meyer.
SA170106 Den har dannet grunnlaget for det institusjonsvesenet som Ida ble flyttet inn i ; et system der ungdom ofte er blitt sett som utøvere av ( dårlig ) atferd, der institusjonsplasser kjøpes og selges som en vare på et marked, og der flytting til institusjon ofte også har betydd å måtte flytte til en annen kant av landet.
AP170106 En slik flytting vil være ensbetydende med å gå over streken.
BT170104 Tirsdag anbefalte en ny rapport flytting fra Nordnes.
BT170103 FLYTTER FRA NORDNES : En ny rapport anbefaler flytting av Havforskningsinstituttet.
AP161218 Flytting av grenser og folkegrupper kan gi en fredeligere verden på lengre sikt.
AP161120 Ved flytting til utlandet skal ny adresse meldes til Folkeregisteret.
AP161120 Uansett skal flytting rapporteres til Nav og Folkeregisteret.
AP161120 Fakta : FLYTTING TIL UTLANDET ¶
AP161031 - SAS ser derfor at lavere etterspørsel kombinert med lavere inntjening betyr flytting av produksjon ut av Norge.
AA161031 - SAS ser derfor at lavere etterspørsel kombinert med lavere inntjening betyr flytting av produksjon ut av Norge.
AP161006 Stilluf Karlsen frontet lukkede arkitektkonkurranser for Munch- og Deichman-byggene allerede før politikerne hadde vedtatt flytting , og gikk ut i mediene og annonserte endring av Bjørvika-planene på egen hånd i 2006.
BT160916 Flo gliser og forteller om familieråd med to års mellomrom der temaet diskuteres, men der konklusjonen så langt har vært at alle trives for godt til at flytting har vært brennaktuelt.
SA160913 Omstridt flytting
AP160913 Omstridt flytting
AP160823 Nå lover Regjeringen at Forsvaret skal hjelpe til med å finansiere flytting av dagens lufthavn ca en km, og at arealer som frigjøres skal kunne selges til private.
SA160722 Da kan du klage til kommunen og si at bygget er ulovlig utført, og be kommunen om å pålegge flytting eller riving.
BT160707 Dette er fordi flytting er relativt sjeldent blant eldre - dermed blir de igjen.
SA160629 Flytting og nye muligheter ¶
AP160629 Flytting og nye muligheter ¶
AP160620 Ifølge Politidirektoratet oppsto feilen som følge av feil i nytt nettverksutstyr under flytting av et nytt datasenter.
AP160617 Nå lover Regjeringen at Forsvaret skal hjelpe til med å finansiere flytting av dagens lufthavn ca en km, og at arealer som frigjøres skal kunne selges til private.
AP160530 Hun peker også på at skatten er uheldig fordi den kan skape skattemotivert flytting fra Norge.
BT160525 En flytting av Tveiterås til Ulriken vil være et langt skritt tilbake i arbeidet med å tilby de svakeste av de svake et skoletilbud ut fra deres behov.
BT160525 Det er et argument for flytting .
AP160504 Flytting av overskudd mellom land for å minimere skatt er et problem som Stortinget vil redusere.
AP160429 Til slutt ga også jeg opp hetserne, og meldte i likhet med de fleste andre flytting til Facebook ¶
AP160429 Over til det jeg faktisk prøver å si... »Til slutt ga også jeg opp hetserne, og meldte i likhet med de fleste andre flytting til Facebook.
SA160424 Dessuten har jeg holdt på med flytting , og det har tatt på, sier hun.
AP160424 Dessuten har jeg holdt på med flytting , og det har tatt på, sier hun.
AP160423 - Flere folkemøter med Bydøy allés fremtid på agendaen har vist at det er en bred motstand mot flytting av trikken blant naboene, sier Håkon Wium Lie, som sitter i styret.
AP160423 - Flytting av trikken er en bypolitisk sak, og ikke bare en teknisk sak, sier han.
AP160423 - Flere folkemøter med Bydøy allés fremtid på agendaen har vist at det er en bred motstand mot flytting av trikken blant naboene, sier Håkon Wium Lie, som sitter i styret.
AP160423 - Flytting av trikken er en bypolitisk sak, og ikke bare en teknisk sak, sier han.
AP160421 Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre, understreker at partiet har fått til en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser og flytting av makt til kommunene gjennom at forsøkskommuner får oppgaver fra Nav.
AP160421 | - Vil flytte ut statlige arbeidsplasser ¶ Flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo er en del av avtalen om nytt inntektssystem for kommunene som legges frem i dag.
AP160421 Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre, understreker at partiet har fått til en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser og flytting av makt til kommunene gjennom at forsøkskommuner får oppgaver fra Nav.
AP160417 Vi valgte derfor ikke å belaste mamma med ytterligere flytting , og sjekket ikke opp andre alternativer, noe vi i ettertid angrer veldig på.
AP160409 Foreslo flytting til Samoa ¶
AP160407 | Å bevare sin formue er en del av selvbevarelsesdriften Rögnvaldur Hannesson ¶ Flytting av penger til skatteparadis kan være en konsekvens av offentlig grådighet.
AP160404 Omfanget innebærer en systemkrise ¶ Flytting av penger til et skatteparadis er normalt ikke ulovlig.
AP160316 I tillegg til jakt vil de aktuelle forstedene forsøke tiltak som flytting og sterilisering for å redusere bestanden.
SA160305 Det gjelder blant annet samarbeid med barneverntjenesten, utilsiktet flytting , økonomi, NAV-problematikk, ettervern og fosterbarn med nedsatt funksjonsevne.
DA160229 - Reduksjon eller flytting av parkområdet vil være svært negativt for hele området, sier Bentsen.
AP160221 Slik ble det duket for byrådets stormløp for å realisere visjonen om flytting av museet til Bjørvika, inkludert prosessen hvor Lambda ble kåret som vinner etter en farseaktig arkitektkonkurranse.
AP160218 †" Jeg har til og med gjennomført en flytting med den, riktignok fordelt på mange turer, men det gikk fint !
AP160218 Den andre pilaren er avtalen om flytting av asylsøkere mellom EU-land slik at byrdene blir jevnere fordelt, og med en øvre grense for hvor stor kvote hvert enkelt land må ta imot.
AP160218 †" Jeg har til og med gjennomført en flytting med den, riktignok fordelt på mange turer, men det gikk fint !
AP160216 Sett i lys av de mange, viktige byggene som skal tømmes i Oslo de neste årene, spør vi oss om flytting av NRK er riktig, skriver artikkelforfatterne.
AP160216 Flere store bygg blir stående tomme som følge av flytting av Oslos kulturinstitusjoner.
BT160211 Så pappapermen ble brukt til boligsalg og flytting .
AP160205 Uenigheten gjelder om loven gir hjemmel for at personer som allerede er katolsk døpt, aktivt må melde seg inn i OKB ved flytting til Norge.
AP160201 Der inngår det en rekke tiltak mot flytting av overskudd.
AP160121 Kritikere internt beskriver ordningen, som ble innført for å øke kostnadsbevisstheten i Forsvarets rekker, som flytting av « Monopolpenger ».
AP160107 Hyppig flytting , mobbing og problemer med spiseforstyrrelser : Dette skjedde i tiden frem til 13-åringen ble funnet død ¶
AP160106 november melder moren offisielt flytting til Øystre Slidre. * 16. november melder moren ny flytting til Ullern bydel i Oslo.
AP160106 november melder moren ny flytting til Ullern bydel i Oslo.
AP160106 Hyppig flytting , mobbing og problemer med spiseforstyrrelser : Dette skjedde i tiden frem til 13-åringen ble funnet død ¶
AP160105 November 2015 : Melder flytting til Oslo ¶ november registreres det en ny flyttemelding fra moren.
AP160105 Hyppig flytting , påstander om mobbing og problemer med spiseforstyrrelser danner bakteppet før den 13 år gamle jenta blir funnet død av luftambulansepersonell på nyttårsaften.
AP160105 Derfor ble det meldt flytting til Oslo, der det går raskere å få innvilget slik undervisning, sier han til Budstikka.
AP160105 Hyppig flytting , mobbing og problemer med spiseforstyrrelser : ¶
AP160104 Dette skjedde etter at jenta hadde meldt flytting til en annen kommune utenfor Valdres, skriver ordfører Kjell Berge Melbybråten og rådmann Øivind Langseth i meldingen.
AP160104 Siv Herikstad, skolesjef i Bærum, opplyser at det på vanlig måte var meldt om flytting og overføring til en annen skole i en annen kommune for 13-åringen.
AP160104> Siv Herikstad, skolesjef i Bærum, opplyser at det på vanlig måte var meldt om flytting og overføring til en annen skole i en annen kommune for 13-åringen.