DN171206 I sin tale i Det hvite hus onsdag, kunngjorde presidenten også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv, noe han lovet allerede i valgkampen.
DN171206 Han kunngjorde også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv, noe Trump lovet allerede i valgkampen.
DB171206 I sin tale kunngjorde presidenten også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv.
DB171206 I sin tale i Det hvite hus onsdag, kunngjorde presidenten også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv, noe han lovet allerede i valgkampen.
DB171206 Kvotekjøp gjør at investeringene flyttes fra å omstille norske virksomheter til å betale for omstilling av andre lands industri.
DA171206 Trump kunngjorde også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv, noe Trump lovet allerede i valgkampen.
BT171206 Trump kunngjorde også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv, noe Trump lovet allerede i valgkampen.
SA171205 Kongehuset i Amman opplyser til nyhetsbyrået AFP at også han fikk beskjed av presidenten om at ambassaden skal flyttes til Jerusalem.
SA171205 Odd Hogstads hus ligger i Stavanger kommune, men han vil at grensen skal flyttes sånn at huset havner i Sola.
DN171205 Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier hun tidligere i høst var bekymret over at LO ønsket at to forskere skulle flyttes tilbake til forskningsavdelingen.
DB171205 Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier hun tidligere i høst var bekymret over at LO ønsket at to forskere skulle flyttes tilbake til forskningsavdelingen.
DB171205 USAs president ringte også til Jordans kong Abdullah, og kongehuset i Amman opplyser til nyhetsbyrået AFP at også han fikk beskjed av Trump om at ambassaden skal flyttes til Jerusalem.
BT171205 Kongehuset i Amman opplyser til nyhetsbyrået AFP at også han fikk beskjed av Trump om at ambassaden skal flyttes til Jerusalem.
AP171205 USAs president ringte også til Jordans kong Abdullah, og kongehuset i Amman opplyser til nyhetsbyrået AFP at også han fikk beskjed av Trump om at ambassaden skal flyttes til Jerusalem.
AP171205 Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier hun tidligere i høst var bekymret over at LO ønsket at to forskere skulle flyttes tilbake til forskningsavdelingen.
AP171205 Samtidig skal en transformator flyttes ut av tunnelen.
AA171205 Laksen må flyttes ut av dagens åpne merder og inn i lukkede oppdrettsanlegg, mener én vi har snakket med.
VG171204 Visepresident Mike Pence sier derimot at det kun er et spørsmål om når og hvordan ambassaden flyttes , i følge The New York Post.
AP171204 Så er det ofte svært avanserte selskapsstrukturer involvert, penger som flyttes over landegrenser, og enorme, søvndyssende dokumenthauger.
AA171204 Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ) mener at etater og direktorater bør flyttes ut i distriktene.
VG171203 Da kunne noe av skilsmissenes kostnader flyttes til forebygging - og alle vet jo at forebygging er mye billigere.
BT171202 Om det flyttes fra andre poster som skal gå til drift av kommunene, er det ingen tvil om at lønnsmidlene våre står i fare.
AP171202 Latterliggjøringen flyttes over til klasserommet og til pauserommet på jobben.
AP171202 Da flyttes misforståelsene om den kristne tro over i kommentarfelter på Facebook.
VG171201 oktober, da det ble kjent at innvandringsforskeren Erling Holmøy skulle flyttes .
NL171201 I sum betyr dette at tyngdepunktet i nordområdesamarbeidet gradvis flyttes østover, mens det norske utenrikspolitiske utgangspunktet alltid har vært formulert i USA.
NL171201 Det har vært krav om at regionen skal hete Finnmark, krav om at Vadsø skal bli regionhovedstad og krav om at den felles forvaltningen skal flyttes dit.
AP171201 to år, og at all kunsten der skal flyttes ned til gigantmuseet på Vestbanen ?
DA171130 Internt ble flere forskere opprørt over at de skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen mot sin vilje.
VG171129 Ifølge Meyer ringte departementet henne og ba om at han skulle flyttes tilbake.
DN171129 Nærings- og handelsminister Brian Mikkelsen fra Det konservative Folkeparti håper noen av danskenes sparepenger flyttes fra bank- til aksjesparing.
DN171129 Mikkelsens mål er at noen av pengene som står i banken flyttes til aksjesparing.
DB171129 Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
DB171129 Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DA171129 Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at 25 forskere skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen - inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy.
BT171129 Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
BT171129 Byrådet har nok også latt seg friste til å tro at en fremtidig ringvei øst gjennom Arna vil redusere trafikken gjennom Fløyfjellstunnelen, men her viser beregningene at det aller meste av trafikken i Bergensdalen er nærtrafikk som i liten grad vil kunne « flyttes » til Arna.
VG171128 Han vil heller at flere oppgaver flyttes til dem sentralt.
VG171128 Jeg er gjerne med og ser på om den skal flyttes , men dette er reglene Finansdepartementet har og som er godt kjent.
SA171128 Geoparken må vi beholde, men den kan flyttes et annet sted.
SA171128 Geoparken kan flyttes
NL171128 oppnevner styremedlemmer og fastsetter retningslinjer, så bør det jo være en kurant affære å vedta at dette skal flyttes til forskningsrådet.
NL171128 Ledelsen til Alliert treningssenter ( ATS ) flyttes fra Harstad til GP.
DB171128 Oppfølgingen av rusavhengige bør flyttes fra politi- og justissektoren til helsesektoren.
DA171128 Holdeplasser flyttes til Riddervolds plass, som utvides som torg og vil utgjøre et nytt byttepunkt.
AP171128 - Det står i langtidsplanen at det ikke skal flyttes Bell-helikoptre fra Nord-Norge før erstatningskapasitet er på plass.
AP171128 - Det tidspunktet måtte flyttes .
VG171127 Jensen har i et brev til Stortinget sagt at det ikke var konkrete planer for å lære oppe nye medarbeidere når nøkkelpersonell skulle flyttes .
AA171127 Stien flyttes : « Som kjent har Ladestien i strandkanten i Leangenbukta hatt så stor negativ virkning på fuglelivet at stien skal flyttes til en ny trasé i tilstrekkelig avstand fra strandsonen » skriver kronikkforfatterne.
AA171127 Stien flyttes : « Som kjent har Ladestien i strandkanten i Leangenbukta hatt så stor negativ virkning på fuglelivet at stien skal flyttes til en ny trasé i tilstrekkelig avstand fra strandsonen » skriver kronikkforfatterne.
AA171127 Som kjent har Ladestien i strandkanten i Leangenbukta hatt så stor negativ virkning på fuglelivet at stien skal flyttes til en ny trasé i tilstrekkelig avstand fra strandsonen.
BT171126flyttes alt til Svalbard og London.
AP171126 Allerede om et par år skal kvartalene på den andre siden av Barcode være klare for innflytting, før kranene flyttes enda nærmere Sørenga.
AP171126 Konsekvensen av aggressiv skatteplanlegging er at skattegrunnlaget uthules og inntekter flyttes fra land der verdiene skapes til land med lav eller ingen skatt og lite bidrag til verdiskapningen.
AP171125 Hvis det ikke skjer, frykter hun at ressurser må flyttes fra skoler med høy bemanning for å oppfylle normen på skoler med små utfordringer.
DB171124 Politikken må handle om menneskene som berøres, ikke milliardene det flyttes på.
DB171124 Det ville vært hensiktsmessig å vente på konklusjonene herfra før et så ressurskrevende tiltak ble igangsatt, ettersom det forplikter kommunene og gjør det lokale handlingsrommet mindre, og nødvendigvis gjør at andre ønskede tiltak må flyttes lenger ned på prioriteringslisten.
AP171124 Les hele artikkelen her : Familier flyttes på foreldre- og barnesenter mot sin vilje ¶
VG171123 Alle de påmeldte i sjangeren får tilbud om å flyttes over i en annen kategori, og kontrollutvalget som gjennomgår alle påmeldinger, har anbefalt en overflytting til country-kategorien er mest nærliggende, forteller Thorsby.
VG171123 - Det har vært lite utgivelser i år, og alle våre fem påmeldte flyttes til kategorien country, forteller Hovde.
VG171123 De skulle etter planen flyttes til et midlertidig transittsenter i en by i nærheten, men nektet å forlate leiren i frykt for å bli utsatt for vold fra lokalbefolkningen.
VG171123 Striden om byrået blusset opp i oktober, da det ble kjent at innvandringsforskeren Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen i SSB.
SA171123 Men 2.januar flyttes forberedelsene til kulturhuset i Vågen.
DB171123 Det som gjorde omplasseringsarbeidet ekstra politisk betent er at forskningsleder Erlin Holmøy, forfatteren av det såkalte innvandringsregnskapet, var en av dem som skulle flyttes .
DB171123 Den største uenigheten knyttet seg at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere skulle flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
AP171123 Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
AP171123 | Barnefamilier flyttes på sentre for foreldre og barn mot sin vilje.
VG171122 Først i oktober kalte finansministeren Meyer inn på teppet, etter at det ble kjent at Holmøy skulle flyttes .
VG171122 Ifølge Meyer var det en plan klar for å ivareta modellene og operatøren på Erling Holmøys modell skulle ikke flyttes .
VG171122 Etter at prinsippene fra forskningsavdelingen var vedtatt, gjorde Meyer og SSB sonderinger om noen av modellene kunne flyttes til statistikkavdelingen.
VG171122 Ifølge NRKs radiosending av Politisk kvarter onsdag flyttes det kun på rundt 6 milliarder av de 1300 milliardene i statsbudsjettet.
NL171122 Noen koller skal flates ut, masser skal flyttes , det skal bygges nye rullebaner, hangarer, verksteder og terminaler skal reises.
DN171122 Nylig ble det bestemt at Den europeiske banktilsynsmyndighet ( EBA ) og Det europeiske legemiddelbyrå ( EMA ) flyttes ut av den britiske hovedstaden til fordel for henholdsvis Paris og Amsterdam.
DN171122 Det flyttes på rundt 5 milliarder kroner i budsjettavtalen, etter det NTB erfarer.
DN171122 Det flyttes på rundt 5 milliarder kroner i budsjettavtalen, etter det NTB erfarer.
DB171122 Politiet ønsker at 21-åringen skal evalueres ved Brøset sykehus i Trondheim, dette er forsvarer Hansen kritisk til, særlig på grunn av at klienten dermed må flyttes fra Tromsø.
DA171122 I tillegg krympes forskningsavdelingen, og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DA171122 At medarbeidere skal flyttes mellom Oslo og Kongsvinger, har også skapt strid.
AP171122 Tilsammen flyttes drøyt fem milliarder kroner.
AP171122 Skipsfarten er en gjennomglobalisert næring der nesten all realkapitalen flyter på havet og der drift og eierskap kan flyttes forholdsvis enkelt fra land til land.
VG171121 I senere dokumenter ser man at omorganiseringen modereres, færre forskere flyttes , viktige modeller bevares.
SA171121 I SSB-omorganiseringen skulle 25 forskere flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
DN171121 EU-byråer flyttes til Amsterdam og Paris ¶
DN171121 EU-byråer flyttes til Amsterdam og Paris ¶
DN171121 | EU-byråer flyttes til Amsterdam og Paris ¶
DN171121 Den europeiske banktilsynsmyndighet og Det europeiske legemiddelbyrå flyttes ut av London i de første synlige tegnene på brexit.
DN171121 I Zwickau produserer VW i dag modellene Golf og Passat, men den produksjonen flyttes nå til henholdsvis Wolfsburg og Emden.
BT171121 Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DN171120 Noe av konsekvensen er at romjulsalget flyttes frem, sier Nilsen.
AP171120 EUs legemiddelbyrå ligger i dag i Canary Wharf i London, men må nå flyttes som følge av brexit.
AP171120 EMA har på sin side advart mot dette og sagt at de ville miste mer enn 70 prosent av sine ansatte dersom de for eksempel flyttes til den slovakiske hovedstaten Bratislava - en av forhåndsfavorittene.
AP171120 EMA har hatt sete i London siden 1995, men må nå flyttes som følge av at britene skal forlate EU i 2019.
VG171117 oktober ble Holmøy orientert av ledelsen i Statistisk sentralbyrå ( SSB ) om at han ikke lenger fikk jobbe i Forskningsavdelingen i byrået, men isteden skulle flyttes til Statistiskkavdelingen.
DB171116 Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DA171116 - Lærerne ser at fokus flyttes fra selve faget og over på smale vurderingskriterier.
AP171116flyttes striden om Hagens nominasjon til Nobelkomiteen opp til Stortingets presidentskap for endelig avgjørelse.
VG171115 Flere frykter konsekvensene når fagmiljøene skal flyttes .
VG171115 Det er imidlertid flere endringer som ikke blir satt på pause, blant annet skal flere fagmiljøer fortsatt flyttes til Kongsvinger.
VG171115 oktober ble det kjent at 25 forskere, inkludert Erling Holmøy, skal flyttes fra forskningsavdelingen.
DB171115 PÅ DET TIDSPUNKTET, mens vi ennå hørte ekkoet fra Norsk Tippings og andre aktørers " nå skal pengestrømmen flyttes fra gutta til jentene ", hadde OBOS mer enn nok med OBOS-ligaen ( nivå to herrer ).
DB171115 Meyer har hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at 25 forskere skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen - inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy.
DB171115 - Allerede før « Businessfellen » kom var det bestemt at salongen skulle flyttes , men det er vanskelig å si om det er det som var den utløsende faktoren.
BT171115 Stadig flere politikkområder flyttes ut av folkevalgt kontroll og blir i stedet overlatt til markedet, overnasjonale domstoler, eksperter og byråkrater eller internasjonale handelsavtaler.
BT171115 Der er hovedfunnet nettopp at det norske folkestyret forvitrer, fordi makt flyttes fra folkevalgte til ikke-folkevalgte organer.
SA171114 Meyer hevder kritikken først kom da det ble kjent hvilke forskere som skulle flyttes på.
DB171114 Saken flyttes stadig lenger ned på verdensopinionens saksliste.
DA171114 Bør Tøyens ensomme togholdeplass flyttes til Ensjø ?
BT171114 Best på lokalmiljø ved at E39-trafikken flyttes inn i fjellet og dagens Åsanevei gjennom Sandviken blir forbeholdt lokaltrafikk, bybane og gang/sykkel.
AP171114 Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
AP171114 Kriteriene som ble brukt til å bestemme hvem som skulle flyttes over i en annen avdeling, var objektive og ukontroversielle mål på forskningskvalitet.
VG171113 I slutten av oktober ble det kjent at Erling Holmøy er en av rundt 25 forskere i SSBs forskningsavdeling som skal flyttes til statistikkavdelingen.
VG171113 oktober, da det ble kjent at flere forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
SA171113 Temaene var : ¶ om noen av SSBs regnemodeller skulle forbli i forskningsavdelingen eller om de skulle flyttes ut til statistikkavdelingen ¶ om hvilke personer som skulle ha ansvaret for å utvikle og drifte to av modellene ¶ kriteriene for å bestemme hvem av de SSB-ansatte som skulle bli værende i forskningsavdelingen.
SA171113 oktober kom listen med de 25 forskerne som skal flyttes ut av forskningsavdelingen og over i statistikkavdelingen ¶
DN171113 ¶ I oktober ble det kjent at rundt 25 av forskerne i forskningsavdelingen skulle flyttes over til statistikkavdelingene i byrået.
DN171113 Det ble både vurdert om Holmøy og andre nøkkelpersoner burde forbli i forskningsavdelingen for å sikre modellene, og om modellene burde flyttes ut sammen med forskerne, sier Wålen.
DN171113 - Jeg vil sterkt tilbakevise Meyers påstand om at vi har sagt at hvis Holmøy flyttes tilbake til forskningsavdelingen, vil alt gå fint.
DB171113 Holmøy er en av de rundt 25 forskerne i SSBs forskningsavdeling som etter planen skulle flyttes til statistikkavdelingen - og en av årsakene til at konflikten om omorganiseringen i det statlige statistikkbyrået tok av i mediene.
DB171113 Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171113 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DB171113 Departementets bekymring gikk direkte på konsekvensene av at Holmøy skulle flyttes , bekrefter Wålen.
DB171113 Departementets bekymring gikk direkte på konsekvensene av at Holmøy skulle flyttes , bekrefter Wålen.
DB171113 Erling Holmøy flyttes fra forskningsavdelingen på grunn av hans funn knyttet til innvandring.
DA171113 Holmøy er en av de rundt 25 forskerne i SSBs forskningsavdeling som etter planen skulle flyttes til statistikkavdelingen - og en av årsakene til at konflikten om omorganiseringen i det statlige statistikkbyrået tok av i mediene.
AP171113 Store overskudd flyttes ut av Norge til land hvor skatten er lav eller lik null.
AP171113 I høst ble det kjent at 25 navngitte forskere skulle flyttes ut.
AP171113 Forskere som ikke oppfylte dette skulle flyttes ut av avdelingen.
AP171113 Temaene var : ¶ om noen av SSBs regnemodeller skulle forbli i forskningsavdelingen eller om de skulle flyttes ut til statistikkavdelingen ¶ om hvilke personer som skulle ha ansvaret for å utvikle og drifte to av modellene ¶ kriteriene for å bestemme hvem av de SSB-ansatte som skulle bli værende i forskningsavdelingen.
AP171113 oktober kom listen med de 25 forskerne som skal flyttes ut av forskningsavdelingen og over i statistikkavdelingen ¶
AP171113 Det kan faktisk hjelpe noen som virkelig trenger det, at disse pengene som flyttes for lavest mulig beskatning, kommer hjem til Norge.
VG171112 oktober kom nyheten om at blant annet innvandrerforskeren Erling Holmøy flyttes til en annen avdeling.
VG171112 Saken blusset opp da det ble kjent at Erling Holmøy, mannen bak innvandrerregnskapene, skulle flyttes fra forsknings- til statistikkavdelingen i SSB.
VG171112 oktober, da det ble kjent at Holmøy, mannen bak de såkalte innvandrerregnskapene, og andre ansatte i forskningsavdelingen skulle flyttes .
DB171112 Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
BT171112 Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
BT171112 Smelteverket skulle flyttes .
BT171112 Ryktet om Ålviks død er betydelig overdrevet Smelteverket skulle flyttes .
AP171112 I høst ble det kjent at 25 navngitte forskere skulle flyttes ut.
AP171112 Forskere som ikke oppfylte dette skulle flyttes ut av avdelingen.
AP171112 Ved å akseptere denne kompleksiteten kan fokuset flyttes til den viktige diskusjonen om hva som er de gode handlingsalternativene.
VG171111 Fokus må flyttes
VG171111 Erling Holmøy er en av forskerne som skulle flyttes før prosessen ble stoppet.
SA171111 Blant annet krympes forskningsavdelingen kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171111 Blant annet krympes forskningsavdelingen kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DA171111 Hun nevner først de 25 forskere som skal flyttes fra forskningsavdelingen til en av statistikkavdelingene.
DA171111 Blant dem som flyttes , er Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring.
DA171111 Blant annet krympes forskningsavdelingen kraftig, og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
VG171110 De frykter det vil være vanskelig å opprettholde byråets forpliktelser dersom denne statistikken flyttes til Kongsvinger.
VG171110 25 forskere i forskningsavdelingen får nye arbeidsoppgaver, mens flere fagmiljøer skal flyttes til og fra Oslo og Kongsvinger.
VG171110 Rokeringen innebærer en flytting av flere fagmiljøer mellom Oslo og Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået, hvor flere profilerte forskere flyttes mot sin vilje til statistikkavdelingen.
SA171110 Legg så til at striden har utløst minst én flyttekrangel : Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo, og arbeidet med innvandringsstatistikk og - analyse fra Oslo til Kongsvinger.
DN171110 - Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.
DB171110 Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DB171110 Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DB171110 Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DB171110 Samtidig har Meyer startet en omfattende omorganiseringsprosess der blant annet 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
DB171110 Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DB171110 Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DB171110 Samtidig har Meyer startet en omfattende omorganiseringsprosess der blant annet 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
DB171110 Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DA171110 - Når satsene for minstepensjon settes opp, så flyttes grensen for minstepensjon slik at den omfatter alderspensjonister som tidligere har hatt en alderspensjon med litt høyere utbetalinger enn minstenivået, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i Nav.
BT171110 Legg så til at striden har utløst minst én flyttekrangel : Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo, og arbeidet med innvandringsstatistikk og - analyse fra Oslo til Kongsvinger.
AP171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
AP171110 * Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
AP171110 Samtidig har Meyer startet en omfattende omorganiseringsprosess der blant annet 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
AP171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
AP171110 * Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
AP171110 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
AP171110 * Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
VG171109 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
VG171109 * Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
VG171109 VGs kilder mener alt dette viser at Meyer har kjørt et « sololøp » når hun har besluttet at 25 forskere ikke får fortsette i forskningsavdelingen, men i stedet flyttes på internt.
VG171109 En av forskerne som skal flyttes på, er Erling Holmøy, kjent for sine såkalte innvandringsregnskaper.
SA171109 Utvalg mener risiko flyttes
SA171109 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen.
DN171109 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen.
DB171109 Og flere stiller nå spørsmål ved om Holmøy flyttes på grunn av omorganisering eller beregninger han gjorde like før valget.
DB171109 En av dem som skal flyttes på er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy.
DB171109 ( Dagbladet ) : De mye omtalte Bell-helikoptrene skal flyttes fra Bardufoss til Rygge, samtidig som Landmaktutredningen legger opp til å etablere en stående brigade ved Porsangermoen i Finnmark.
DB171109 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DB171109 * Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DB171109 Utover stillingene som flyttes , mister ombudet ytterligere ni.
DB171109 Oppgaver flyttes , og midler kuttes.
DB171109 Fagfolkene som mister jobben på grunn av omstillingen har til nå vært en integrert del av fagmiljøet og bidrar med kompetanse utover oppgavene som flyttes .
DA171109 Konfliktene i SSB er også til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DA171109 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DA171109 Konfliktene i SSB er også til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
DA171109 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
DA171109 Hvis man skulle fulgt anbefalingen til Framtiden i våre hender, ville uansett ikke salget forsvinne, men flyttes fra Norge til avgangshallene på utenlandske flyplasser.
DA171109 - Taxfreesalget vil ikke flyttes til utlandet, med mindre folk begynner å smugle i stor stil.
DA171109 Utvalg mener risiko flyttes
BT171109 Konfliktene i SSB er også til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
BT171109 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
AP171109 Utvalg mener risiko flyttes
AP171109 Hvorfor grep ikke Jensen inn før det ble kjent at en gruppe forskere skulle flyttes , og prosessen var kommet så langt ?
AP171109 Og nevner ikke at en innvandringsavdeling på fem årsverk flyttes til Kongsvinger, noe som vil rasere kompetansemiljøet.
AA171109 Konfliktene i SSB er også til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
AA171109 At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
VG171108 Den innebærer blant annet større satsing på internasjonal publisering, et kutt i forskningavdelingen og at flere fagmiljøer skal flyttes mellom Kongsvinger og Oslo, sier hun.
VG171108 Samtidig skal flere forskningsmiljøer flyttes fra Oslo til Kongsvinger og motsatt.
DN171108 Sjeføkonom i NHO og utvalgsmedlem Øystein Dørum har reagert på at Erling Holmøy er blant dem som flyttes .
DN171108 SSB-sjefen har vært i hardt vær etter at det for noen uker siden ble kjent at 25 forskere flyttes fra forskeravdelingen til statistikkavdelingene i byrået.
DN171108 Kun åtte av årsverkene vil fortsette i sine nåværende jobber, mens 58 årsverk flyttes til helt andre statistikkområdet og får nye arbeidsoppgaver.
DN171108 Ifølge planen skal totalt 66 årsverk flyttes til og fra Kongsvinger.
DB171108 SSB-forsker bak omstridte innvandringstall flyttes mot sin vilje.
DB171108 Og flere stiller nå spørsmål ved om Holmøy flyttes på grunn av omorganisering eller beregninger han gjorde like før valget.
DB171108 En av dem som skal flyttes på er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy.
DA171108 Byggingen vil medføre en stor utgraving, og vi er sikre på at et betydelig antall bygninger dermed rives eller flyttes .
DA171108 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen.
BT171108 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen.
VG171107 « Hvis Koordinatorgruppen flyttes til Kongsvinger vil kompetansemiljøet forsvinne », står det i høringsuttalelsen fra 3. mai, før det påpekes at det vil ta lang tid å bygge opp igjen.
SA171106 Selvsagt vil det kreve at tinghusets aktiviteter i en byggeperiode flyttes til andre lokaler.
SA171106 Den midtstilte skjermen er av berøringstypen, men den har i tillegg menyknapper som gjør at man slipper å sikte på skjermen i tide og utide mens oppmerksomheten flyttes langt unna veien.
DB171106 Elementer skal også kunne flyttes på i forbindelse med store arrangementer som 17. mai.
AP171106 Den midtstilte skjermen er av berøringstypen, men den har i tillegg menyknapper som gjør at man slipper å sikte på skjermen i tide og utide mens oppmerksomheten flyttes langt unna veien.
AA171106 Den midtstilte skjermen er av berøringstypen, men den har i tillegg menyknapper som gjør at man slipper å sikte på skjermen i tide og utide mens oppmerksomheten flyttes langt unna veien.
VG171105 De mente nemlig at det var tryggere der, men det var først da det kom et nytt hull som noens fot gikk gjennom, at de skjønte vi måtte flyttes til en annen seksjon, forteller Rolund.
VG171104 Flyktningene og asylsøkerne skulle etter planen flyttes til et midlertidig transittsenter i en by i nærheten, men forteller at de frykter å bli utsatt for vold fra lokalbefolkningen.
DB171104 Uten å bruke tid og plass på en nyansert kjønnsdebatt her, postulerer jeg følgende : Når fokus flyttes fra fagets kjerne mot vurderingssituasjonene, så går det ut over guttene.
DB171104 25 forskere flyttes vekk fra forskningsavdelingen og over til statistikkavdelingene.
VG171103 De skulle etter planen flyttes til et midlertidig transittsenter i en by i nærheten, men forteller at de frykter å bli utsatt for vold fra lokalbefolkningen.
VG171103 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
SA171103 Og under ombyggingen legges det opp til at de som nå bor i Ramsvik, skal flyttes til Mosheim sykehjem og/eller Lervig.
SA171103 Demensforeningen mener dessuten at ombyggingen av Ramsviktunet vil føre til store ulemper for de eldre som bor der og som må flyttes under ombyggingen.
NL171103 På forsida av Finnmarken onsdag siteres Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen på at « ledelsen av Statens vegvesens drift i Finnmark og Troms må flyttes fra Bodø ».
AP171103 Legg så til at striden har utløst minst én flyttekrangel : Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo, og arbeidet med innvandringsstatistikk og - analyse fra Oslo til Kongsvinger.
AP171103 Legg så til at striden har utløst minst én flyttekrangel : Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo, og arbeidet med innvandringsstatistikk og - analyse fra Oslo til Kongsvinger.
AP171103 Legg så til at striden har utløst minst én flyttekrangel : Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo, og arbeidet med innvandringsstatistikk og - analyse fra Oslo til Kongsvinger.
AP171103 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
DA171102 Det andre bekymringsbrevet fra LO og NHO ble sendt til de samme mottakerne i forbindelse med at lønnsstatistikkavdelingen i SSB nå skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo.
DA171102 Verken ferjeleie eller havn må flyttes .
DA171102 Det andre bekymringsbrevet fra LO og NHO ble sendt til de samme mottakerne i forbindelse med at lønnsstatistikkavdelingen i SSB nå skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo.
AA171102 Ny E6 fører til at skytterbanen på Gammelstødalen må flyttes , skriver avisa Opp.
SA171101 - Med rådmannens forslag kunne barna ved Ulsberget risikere å bli spredt for alle vinder, nå flyttes de til Djupamyra, tilføyer Christian Wedler, Frps gruppeleder.
NL171101 Regjeringen vil nå at mer hjelpemiddelansvar skal flyttes over til kommunene.
DA171101 Da flyttes de over til U21-landslaget som har EM-kvalifisering mot Irland i Drammen 14. november.
AP171101 SSBs ledelse har besluttet at 25 av forskerne skal flyttes til statistikkavdelingen.
AP171101 Han sto på listen over 25 som flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.
VG171031 Det gjelder både de mer enn 60 som berøres av at arbeidsoppgaver flyttes mellom Oslo og Kongsvinger, og forskerne.
NL171031 Dermed flyttes bare den offentlige regningen fra et budsjett til et annet.
DB171031 Men signalet er godt selv om det er en stund siden vi hørte fra Norsk Tipping og andre som ropte høyt om at nå skulle pengene flyttes fra gutta til jentene.
DB171031 SSB-forsker bak omstridte innvandringstall flyttes mot sin vilje.
BT171031 SSB-sjef Christine Meyer avviser at omorganiseringen er 25 forskere flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen handler om å presse noen ut.
AP171031 SSB-sjef Christine Meyer avviser at omorganiseringen er 25 forskere flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen handler om å presse noen ut.
AP171031 Vi leser for eksempel - mens vi gnir oss vantro i øynene - at en så glitrende økonomisk tenker som Erling Holmøy skal flyttes fordi han ikke har publisert nok.
AP171031 Da flyttes ansvaret til fremtidige budsjettforhandlinger, eller man overlater til lokalpolitikerne å gjøre de tøffe prioriteringene for å oppfylle normen.
AA171031 I det videre arbeidet med planene må rådmannen sørge for at problemene ikke bare flyttes over på privat grunn.
SA171030 Rådmannen mener de kan flyttes til « for eksempel Mosheim og eventuelt Lervig sykehjem ».
SA171030 Minuset er at de som bor på sykehjemmet ( 27 langtidsplasser ), i bofellesskapet ( 25 plasser ) må flyttes til andre lokaler i perioden.
SA171030 Hvor mange hundre stillinger som flyttes er ikke klart.
AP171030 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen.
AP171030 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen.
VG171029 Samtidig flyttes arbeidsplasser fra Oslo til Kongsvinger.
VG171029 Operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo politidistrikt, henviser til veitrafikklovens paragraf 12, der det heter at dersom trafikkuhellet har medført død eller alvorlig skade på person må innblandet kjøretøy bare flyttes med politiets samtykke.
DB171029 - Det er jo noe i FIS-reglementet om det første og siste rennet i året som ikke kan flyttes på.
AP171029 Han er en av 25 forskere som nå flyttes til en annen avdeling.
VG171028 Det at sau måtte holdes på beite nær gården eller flyttes til andre innmarksbeiter, førte til økte utgifter i form av innkjøp av fôr, bygging av gjerder, veterinær, leie av beite, kjøring og tilsyn.
BT171028 Men hotellet ligger jo her, og kan ikke flyttes , noen måtte jo fortsette driften, sier restaurantsjef Gunn Thorbjørnsen.
SA171027 Pasientene ved Mosheim sykehjem skal flyttes over til Lervig sykehjem.
BT171027 Her skal 30 stillinger flyttes til Steinkjer.
SA171026 - Dersom fondet flyttes ut, svekkes argumentene for en egen fagkomité.
AP171026 Som professor Jan Grue har påpekt, flyttes stadig grensene for hva som regnes som en alvorlig funksjonshemning, både medisinsk og samfunnsmessig.
VG171025 Bakgrunnen er at et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem mener Oljefondet bør flyttes vekk fra Norges Bank.
VG171025 I langtidsplanen vedtok et flertall av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet at alle hærens helikoptre skulle flyttes sørover når de nye helikoptrene til Kystvakten og redningstjenesten er levert, men at man også skulle vente på landmaktstudien, som skulle gjennomgå Hæren og Heimvernets behov.
VG171025 I landmaktstudien, som kom i oktober, slår regjeringen fast at Hærens helikoptre skal flyttes til Rygge.
VG171025 I henhold til regjeringens plan, skal seks helikoptre skrotes når helikoptrene flyttes til Rygge, hvor det i alt skal være 12 Bell-helikoptre.
VG171025 Spørsmålet om Bell-helikoptrene skal flyttes fra Nord-Norge, vil være et sentralt spørsmål.
SA171025flyttes samarbeidet også inn på håndballbanen.
DA171025 I EUs juridisk bindende avtale som ble vedtatt i 2015, skulle 160.000 flyktninger flyttes fra Hellas og Italia til andre land i Europa i løpet av to år for å lempe trykket på landene i sør.
AP171025flyttes samarbeidet også inn på håndballbanen.
SA171024 Begge de involverte bilene måtte flyttes av en bilbergingsbil.
DN171024 Silvers 21.000 avtaler og 10 milliarder kroner i pensjonsmidler flyttes til Storebrand. 8,5 milliarder kroner av porteføljen er pensjonsprodukter uten rentegaranti.
DB171024 Bilene bør flyttes om de står i et utsatt område, sier Hillestad.
BT171023 2 ) Stillinger med administrativt innhold bør flyttes ut til driftsenhetene.
AP171023 Staten må ha som ambisjon å følge statlige retningslinjer for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging når egne virksomheter skal lokaliseres eller flyttes .
AP171023 Inntaksprosessen er noe av det vi mister kontroll over hvis internklinikkene flyttes til spesialisthelsetjenesten.
NL171022 Reindrifta påvirkes, befolkningens opplevelse av støy påvirkes, historiske og vernede bygninger må rives, flyttes , eller forringes, og vernede og historisk viktige områder går tapt for befolkning og kommende generasjoner.
DN171022 ¶ Mulighet til fjernstyring av roboter åpner for at arbeidsplasser kan flyttes langt unna selve roboten, til land hvor arbeidskraften er langt billigere.
NL171021 Andøya skal nedlegges, helikoptrene på Bardufoss skal flyttes og Heimevernet skal reduseres ! | #Metoo angår også deg som er mann !
AP171021 oktober bestemte universitetsledelsen at klinikkene skal avvikles og flyttes til Lovisenberg Diakonale Sykehus, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten der.
DB171020 ¶ VIL UT : Sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad mener fondet bør flyttes ut av Norges Bank.
DB171020 Økonomiske spørsmål flyttes ut av politikken, som i stedet blir gjenstand for kulturkriger og verdikamper.
SA171019 Arsenal - Liverpool flyttes imidlertid til fredag kveld, 22. desember.
SA171019 desember flyttes til julaften.
DB171019 Da vil trolig EØS-ministerposten bli lagt ned og ansvarsoppgavene flyttes til den nye utenriksministeren, mens Frank Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister.
DB171019 Bruk av narkotika vil fortsatt være ulovlig, men behandlingen av brukersakene flyttes ut av strafferetten og behandles administrativt.
AP171019 - Men flyttes fokuset over på andre fronter, noe som ikke er helt usannsynlig, så vil IS kunne leve videre, eventuelt gjenoppstå i nye områder, sier han.
AP171019 Arsenal - Liverpool flyttes imidlertid til fredag kveld, 22. desember.
AP171019 desember flyttes til julaften.
AP171018 Fredag og lørdag flyttes festen over til Vulkan der det blir Glitter Bonanza og Gallashow med glitter, glamour og det kunstneriske i fokus.
AP171018 Det er de da også, og mange av kritikerne av støtten, som Aftenposten, mener nettopp at HRS ikke lever opp til kriteriene, og av den grunn bør flyttes eller løftes ut.
AA171018 Han viser videre til at Alliert treningssenter flyttes fra Åsegarden utenfor Harstad til Indre Troms ¶
SA171017 I løpet av neste år skal hele bakeriet flyttes fra Hana til Klepp.
DN171017 - Finansdepartementet argumenterer også med at dette er skatteinntekter som ikke kan flyttes .
DA171017 Selv når vi utfordret dem, var de tydelige på at Bell-helikoptrene skulle flyttes fra Bardufoss til Rygge.
NL171016 Man må slutte å debattere som om arbeidsplasser skal fjernes fra Vadsø og flyttes til Troms/Tromsø.
DN171016 Mulighet til fjernstyring av roboter åpner for at arbeidsplasser kan flyttes langt unna selve roboten, til land hvor arbeidskraften er langt billigere.
DA171016 - Er det å forhindre høy grad av høyreekstrem vold, eller er det å forhindre at politikken flyttes for langt til høyre ?
DA171016 - Er det å forhindre høy grad av høyreekstrem vold, eller er det å forhindre at politikken flyttes for langt til høyre ?
VG171013 Regjeringen har tidligere bestemt at Hæren ikke skal ha egne helikoptre i nord når noen av dem flyttes til Rygge for spesialstyrkene.
VG171013 I landmaktstudien, som ble lagt frem fredag, gjør regjeringen det klart at de står fast ved at Hærens helikopterbase på Bardufoss skal legges ned, og at hærens helikopter skal flyttes til Rygge.
VG171013 Anniken Huitfeldt ( Ap ) beskylder forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) for avtalebrudd når regjeringen nå slår fast at resten av Forsvarets Bell-helikoptre skal flyttes sørover når de nye helikoptrene til Kystvakten og redningstjenesten er levert om få år.
NL171013 Flyttes regionhovedstaden med tilhørende funksjoner til Vadsø vil vår del av regionen bli ytterligere marginalisert.
DA171013 Byterminalen flyttes inn i fjellet under Bergeland, Lagaard gravlund må avstå areal.
DB171012 Den tidligere OL-gullvinneren på 1500 meter i 1980 og 1984 sa at selv om det er viktig å beholde idrettens egenart, kan den likevel flyttes fra den tradisjonelle arenaen.
NL171011 Derfor bør ikke de ni Bell-helikoptrene flyttes fra Bardufoss til Rygge - der det allerede finnes ni Bell-helikoptre fra før av.
DB171011 Vi mener utdanningstilbudet vil svekkes dersom klinikken flyttes fra instituttet og blir innlemmet i Spesialisthelsetjenesten.
DB171011 I forkant av stengingen, har det foregått en lang og opphetet debatt om klinikken skal flyttes fra instituttet.
DB171011 - Utdanningen svekkes om klinikken flyttes
AA171010 Statens vegvesen jobber også med en reguleringsplan som vil innebære at Brattørbrua flyttes sidelengs mot Verftsbrua, og gjøres om til en ren gang- og sykkelbru.
AA171010 Flyttes
NL171009 Motkreftene i Oslo var også på banen da Norsk Polarinstitutt skulle flyttes fra Oslo til Tromsø på 1990-tallet.
VG171008 Også de rundt 200 sauene måtte flyttes etter at alarmen gikk torsdag kveld.
VG171008 - Vi har laget et beredskapsbeite på den andre siden av elven som dyrene flyttes til, forteller Gunn.
DB171008 De mente at mesterskapet burde utsettes eller flyttes fordi smittefaren var for stor.
VG171007 Denne « omdømmegoalen » gir all grunn til å være litt svulstig : For ved å frivillig gå ned i lønn, slik at 550.000 kroner flyttes til kvinnesiden, bidrar spillerne på Lars Lagerbäcks lag til sårt tiltrengt rettferdighet og likestilling.
DB171007 Det er ingen god løsning verken for jenta eller familien når situasjonen blir så tilspisset at jenta må flyttes .
DB171007 At man har det hengende over seg at man må flyttes på hemmelig adresse for å hindre å bli lurt ut av landet på ferie for å bli tvangsgiftet, er så krenkende at jeg håper politikere tar og løfter dette fram i lyset, sier John Roger Lund til Dagbladet.
VG171006 - Den årlige veksten er ikke så stor, men over tid har det blitt krise : Det fører til at salg av alkohol flyttes fra Vinmonopolet til både lovlige og ulovlige salgskanaler : Tax-free, grensehandel og organisert smugling, som ikke bidrar med avgiftsinntekter til den norske staten.
DB171006 De kritiske røstene har vært mange, både med tanke på klimaet som gjør at VM må flyttes til vinteren, men ikke minst om rapportene om korrupsjon og umenneskelig behandling av dem som skal reise de majestetiske stadionanleggene.
DA171006 Etter Midjord skal campingvognen flyttes til andre bydeler.
AP171006 Innenfor Åkersvika skal alle maskiner og alt utstyr rengjøres før de flyttes ut og inn.
AP171006 De skal etableres med det som kalles « stedegen » vegetasjon, og den rødlistede arten tuestarr ( tilhører « halvgressfamilien » ) skal flyttes fra andre områder og til den største nye dammen.
VG171005 Fra nyttår flyttes vigselsretten fra domstolene til ordførerne.
DA171005 Nå vil hovedkollektivåren flyttes fra Gamleveien og Hinna sentrum til Jåttåvågen.
AP171003 Fjøs kan ikke flyttes til dit jorda er, og lokal kunnskap er nødvendig for å drive godt landbruk.
AA171003 Deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Trøndelag.
AA171003 | Deler av Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer ¶
AA171003 Dette er distriktspolitiske hensyn regjeringen har valgt å legge stor vekt på når vi nå har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttes fra Oslo til Steinkjer.
AA171003 De to stortingsrepresentantene forsikrer i meldingen om at også i denne stortingsperioden vil det bli jobbet for at flere statlige kunnskapsarbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
AA171003 De ansatte i Landbruksdirektoratet fikk tirsdag beskjed på et allmøte at rundt 30 årsverk skal flyttes til Steinkjer, meldte Trønder-Avisa tirsdag.
AA171003 - De 30 arbeidsplassene som flyttes til Steinkjer er knyttet til skog og arealbruk.
AP171001 Og USAs soldater i Sør-Korea kan potensielt flyttes nærmere grensa mot Kina.
AA171001 Og USAs soldater i Sør-Korea kan potensielt flyttes nærmere grensa mot Kina.
VG170928 Det gikk ikke, men det er nok bare tidsperspektivet som må flyttes litt.
AA170928 Innbyggerne skal flyttes til nærliggende øyer, og myndighetene har etablert evakueringssentre på øya Pentecost.
AA170928 Da kan nordkoreanske flyktninger strømme over grensa til Kina, og USAs soldater i Sør-Korea kan potensielt flyttes nordover helt til grensa mot Kina.
VG170927 Neste år flyttes betente FotballXtra til TV 2s sportskanal.
VG170927 Neste år flyttes FotballXtra over på TV 2 Sportskanalen.
SA170927 FotballXtra flyttes neste år over til TV 2 Sportskanalen.
SA170927 Neste år flyttes FotballXtra over på TV 2 Sportskanalen, som også skal sende mye annen fotball.
SA170927 Neste år flyttes FotballXtra dessuten over på TV 2 Sportskanalen, som også skal sende mye annen fotball.
SA170927 En av årsakene til det er at betente FotballXtra neste år flyttes fra TV 2 Zebra til TV 2 Sportskanalen.
DN170927 Neste år flyttes betente FotballXtra til TV 2s sportskanal.
DB170927 Neste år flyttes betente FotballXtra til TV 2s sportskanal.
DB170927 Neste år flyttes FotballXtra over på TV 2 Sportskanalen.
DB170927 FotballXtra flyttes neste år over til TV 2 Sportskanalen.
DA170927 - Ideen er at Picasso-verket « Fiskerne » ikke flyttes selv om Y-blokken skulle bli revet, men forblir på nøyaktig samme sted som i dag, sier den pensjonerte sivilarkitekten til Aftenposten.
BT170927 FotballXtra flyttes neste år over til TV 2 Sportskanalen.
BT170927 Neste år flyttes FotballXtra dessuten over på TV 2 Sportskanalen, som også skal sende mye annen fotball.
BT170927 En av årsakene til det er at betente FotballXtra neste år flyttes fra TV 2 Zebra til TV 2 Sportskanalen.
AP170927 Men ingen bygninger eller departementer skal flyttes ut av Regjeringskvartalet, ifølge direktør Nikolaisen.
AP170927 FotballXtra flyttes neste år over til TV 2 Sportskanalen.
AP170927 Neste år flyttes betente FotballXtra til TV 2s sportskanal.
AP170927 Neste år flyttes FotballXtra over på TV 2 Sportskanalen.
AA170927 - Ideen er at Picasso-verket « Fiskerne » ikke flyttes selv om Y-blokken skulle bli revet, men forblir på nøyaktig samme sted som i dag, sier den pensjonerte sivilarkitekten til Aftenposten.
NL170926 Må gods til og fra Nord-Norge flyttes fra ARE-togene og tilbake på veg ?
DN170926 Reorganiseringen internt, der de tusen ansatte flyttes fra andre divisjoner, skal gjøre det lettere å nyttiggjøre DNV GLs ressurser og manne opp til enkeltsatsinger når det trengs.
AP170926 - Ideen er at Picasso-verket « Fiskerne » ikke flyttes selv om Y-blokken skulle bli revet, men forblir på nøyaktig samme sted som i dag, i samme høyde og retning, sier Scheffler. | - Stor suksess med Knausgård på Munchmuseet ¶
DN170924 Norwegian skriver i børsmeldingen at det vil begynne arbeidet med å finne ut hvilke av Norwegians eksisterende langdistanseoperasjoner - inkludert nye og eksisterende ruter, fly og mannskap - som vil flyttes inn under det britiske datterselskapets kontroll.
DN170923 Norwegian skriver i børsmeldingen at det vil begynne arbeidet med å finne ut hvilke av Norwegians eksisterende langdistanseoperasjoner - inkludert nye og eksisterende ruter, fly og mannskap - som vil flyttes inn under det britiske datterselskapets kontroll.
DA170922 Hadia Tajik, flyttes til arbeids- og sosialkomiteen.
DA170922 « Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig ( fremmede arter ), kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet.
DB170921 Prinsippet om at de skal flyttes opp for å tenke framtid er jeg uenig i, i alle fall i tellende kamper.
DB170921 Innspillingen av filmen skulle denne måneden flyttes til turistmagneten Prekestolen i Rogaland, men må utsettes med minst to måneder på grunn av Cruises brukne ankel.
AP170921 De sterkeste KrF-kommunene flyttes sørover ¶
AP170921 Aps nestleder Trond Giske blir ny finanspolitisk talsperson og Marianne Marthinsen flyttes .
NL170920 Den store langsiktige gevinsten med de nye regionene kan bli at viktige beslutninger flyttes ut i landet, nærmere folket, og at maktforholdene mellom Oslo og ulike landsdeler utjevnes.
AP170920 Ved å fortette innenfor eksisterende byggesone, kan en få plass til nye innbyggere uten at randsonen flyttes utover.
AP170920 Hvis flere skal flyttes på, tror flere at Solberg vil ha avklart om andre partier tenker seg inn i regjering i høst.
AA170920 Det har medført at behovet for ny fiber er redusert, og at avispapirproduksjon flyttes fra skogsland til metropoler der returpapiret fremskaffes.
VG170919 Fortrinnsvis er han en offensiv midtbanespiller eller en venstrekant, så denne løsningen vil innebære at Messi flyttes litt over på høyresiden. * 1 Aleix Vidal ( 28 ).
NL170919 Kompetansen i dagens fylkesadministrasjon i Troms kan og bør knyttes til nye oppgaver som skal flyttes ut til regionen.
AA170919 Bomstasjonen skal også flyttes til den midlertidige veien.
SA170918 Kirkeskov er tilbake på sin vante venstreback, som betyr at Bjørn Helge Riise flyttes over på høyre back igjen.
NL170918 Vi kan heller konkurrere om noe av det som flyttes ut fra sentrale strøk.
DA170918 4.500 hyllemeter arkivmateriale skal flyttes fra til Mo i Rana.
AP170918 Kirkeskov er tilbake på sin vante venstreback, som betyr at Bjørn Helge Riise flyttes over på høyre back igjen.
NL170917 ¶ NORDNORSK SAMFERDSEL : Rullebanen skal flyttes 900 meter for å gi plass til en ny storflyplass her i Bodø.
DB170916 Klubben deler stadion med Whyteleafe FC i Isthmian-ligaen, men for to dager siden oppdaget de at stadion Church Road, med plass til rundt 2000 tilskuere, hadde blitt dobbelt-booket, noe som betydde at kampen måtte flyttes til hjemmebanen til dagens konkurrenter.
DB170916 Vi har 19 000 kunstverk, og det vil alltid kunne skje at et bilde flyttes til en annen vegg, uten at de tenker på at det skal rapporteres til oss.
VG170915 Spillemessig er det fortsatt mye å gå på, og særlig må ballen flyttes enda fortere.
DA170915 Europas velgerne har gått fra å være opptatt av økonomisk politikk og klassetilhørighet, til å flyttes mer i retning av nasjonal identitet og kultur, sier Mangset.
AP170915 Bell-helikoptre flyttes fra Bardufoss til Rygge i 2019.
AA170915 | Ingeniørene på Kalvskinnet lirkes på plass på Gløshaugen ¶ 2500 ingeniørstudenter og 180 ansatte på Kalvskinnet skal flyttes til Gløshaugen, praktisk talt uten at noe nytt bygges.
AA170915 Mye skal flyttes på, mye mer enn innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), før Venstre går i regjering med Fremskrittspartiet.
VG170914 Djabrail : Flyttes til Oslo universitetssykehus ¶
NL170914 Det er tidligere besluttet at kampflybasen skal etableres på Ørlandet og at MPA-virksomheten på Andøya skal flyttes til Evenes.
DN170914 * Det prosesserte avfallet skipes ut til Brevik, men kaianlegget flyttes ut av bebyggelsen til et avskjermet mottak på Kongkleiv utenfor Brevik.
DA170914 Avtalen er forhandlet sentralt, og det som har gått under radaren er problemstillingen om hva man gjør når noen som jobber på et sted som blir borte og skal flyttes uansett, søker på ny jobb på stedet de skal flyttes til, sier Torp, som støtter de tre avsnittslederne fullt ut.
DA170914 Avtalen er forhandlet sentralt, og det som har gått under radaren er problemstillingen om hva man gjør når noen som jobber på et sted som blir borte og skal flyttes uansett, søker på ny jobb på stedet de skal flyttes til, sier Torp, som støtter de tre avsnittslederne fullt ut.
DA170914 Avtalen er forhandlet sentralt, og det som har gått under radaren er problemstillingen om hva man gjør når noen som jobber på et sted som blir borte og skal flyttes uansett, søker på ny jobb på stedet de skal flyttes til, sier Torp, som støtter de tre avsnittslederne fullt ut.
DA170914 Avtalen er forhandlet sentralt, og det som har gått under radaren er problemstillingen om hva man gjør når noen som jobber på et sted som blir borte og skal flyttes uansett, søker på ny jobb på stedet de skal flyttes til, sier Torp, som støtter de tre avsnittslederne fullt ut.
NL170913 Finnmark fylkeskommune har oversendt sin høringsuttalelse til hva som bør flyttes .
AP170913 Spår opprør om Listhaug flyttes mot sin vilje ¶
AA170913 Samtidig flyttes kanalsjefjobben i P1 fra Marienlyst i Oslo til Tyholt i Trondheim.
VG170912 I langtidsplanen for forsvaret, som ble vedtatt tidligere i år, ble det lagt opp at flystasjonen på Andøya skal nedlegges og flyttes til Evenes.
DN170912 Her kunngjør Nordea-sjef Casper von Koskull for en uke siden at bankens hovedkontor skal flyttes fra Stockholm til Helsingfors.
AP170912 | KrFU-leder : - Fristende å kreve at Listhaug flyttes
AP170912 KrFU-leder Ida Lindtveit Røse mener det vil være fristende å kreve at Listhaug flyttes .
AP170912 - Vil det være enklere for KrF å være en konstruktiv opposisjon om Listhaug flyttes ?
DB170911 Da flyttes alt til Evenes.
DB170911 Da flyttes alt til Evenes.
AA170911 Det var et lokomotiv som krasjet inn i egne passasjervogner da det skulle flyttes fra den ene til den andre ene enden av togsettet. 100 passasjerer var om bord i de fem vognene på den populære Matterhorn-Gotthard-banen da ulykken skjedde.
VG170910 Foreldrene ønsket å flytte ham : Djabrail flyttes til Rikshospitalet ¶
SA170910 I mai ble det kjent at hun og hennes fire mannlige assistenter flyttes opp til 1.
FV170910 I mai ble det kjent at hun og hennes fire mannlige assistenter flyttes opp til 1.
AP170910 I mai ble det kjent at hun og hennes fire mannlige assistenter flyttes opp til 1.
VG170909 Men regjeringen står ved at den skal legges ned og at basen skal flyttes til Evenes.
VG170909 Luftforsvarets 333-skvadron er på Andøya nå, men Høyre, Frp og Ap har bestemt at den skal flyttes til Evenes.
NL170908 Dermed kan kvoter flyttes mellom kommunene.
DB170908 I mai ble det kjent at hun og hennes fire mannlige assistenter flyttes opp til 1.
AA170908 Situasjonen for byen blir ikke bedre når sykehuset flyttes ut av byen og blir en del av det nye fellessykehuset på Hjelset i Molde.
NL170907 Til det er det bare å si : Bell 412-helikoptrene skal ikke flyttes før tilstrekkelig helikopterkapasitet er på plass.
NL170907 " Bell 412-helikoptrene skal ikke flyttes før tilstrekkelig helikopterkapasitet er på plass.
DB170907 Og så - for å låne ordene til Jonas Gahr Støre - « flyttes grensepostene ».
DB170907 Kurset ble raskt fulltegnet og måtte utvides og flyttes til et større auditorium, der 75 studenter denne høsten skal plukke musikkvideoene og estetikken til en av verdens største artister fra hverandre.
AP170907 Ytterveggen skal flyttes og eksisterende funksjoner omorganiseres for å fordele trafikken bedre og å gjøre publikumsområdet mange ganger større.
NL170906 Den eneste løsningen er at ansvaret for etableringen flyttes til Helse Nord.
VG170905 Bakgrunn : Djabrail ( 6 ) flyttes til Rikshospitalet ¶
NL170905 UKLART OM FORSVAR : Jonas Gahr Støre og Ap må gi velgerne i nord klare svar om flyene på Andøya skal flyttes , eller ikke, skriver politisk redaktør Skjalg Fjellheim.
AA170905 | Redningsskip flyttes fra Middelhavet til Myanmar ¶
AA170905 Et skip som er blitt brukt til å redde migranter i Middelhavet, flyttes til Myanmar for å bistå flyktende rohingya-muslimer.
VG170904 | Jabrail ( 6 ) flyttes til Oslo universitetssykehus etter feilmedisinering ¶
VG170904 Jabrail ( 6 ), som ble kreftbehandlet på Haukeland universitetssykehus, flyttes nå til Rikshospitalet i Oslo etter ønske fra familien.
VG170904 De gamle Orion-flyene på Andøy flyttes også dit, og Andøy legges ned.
AP170904 Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, bekrefter overfor Aftenposten at gutten flyttes til Rikshospitalet i løpet av mandagen.
NL170903 For Evenes del mangler det minimum 5 000 millioner, og betydelig mer om flystripa må flyttes .
AP170903 Ett av dem var at gutten skulle flyttes til et annet sykehus.
AA170903 Pasienter i to forskjellige sykehus, inkludert flere nyfødte, samt eldre fra ti boliger, måtte flyttes til sikkerhet på lørdag.
AA170903 Pasienter på to forskjellige sykehus, blant dem flere nyfødte, måtte flyttes til sikkerhet på lørdag.
DB170902 Det største anlegget, Den olympiske parken, skulle delvis omgjøres til offentlig park, og delvis skulle noen av sportshallene flyttes til slitne bydeler hvor de fra før ikke hadde slike fasiliteter.
AA170901 Småbrukarlaget har tidligere foreslått at rovviltforvaltninga bør flyttes til Landbruksdepartementet.
AA170901 Etter sommerens ulveherjinger ønsker Frp at all rovviltforvaltning flyttes fra Miljødepartementet til Landbruksdepartementet.
AA170901 Det går enkelt og greit ut på at all rovviltforvaltning flyttes fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen, som representerer Oppland på Stortinget, til Nationen.
VG170831 september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 - Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
VG170831 september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
VG170831 oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
VG170831 oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
SA170831 september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 - Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
SA170831 september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
SA170831 oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
SA170831 oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
DB170831 september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 - Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
DB170831 september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
DB170831 oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
DB170831 oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
DA170831 Noen pendlerreiser vil kunne kuttes til fordel for videokonferanse, mens brorparten av reisene vil kunne flyttes over på et langt mer konkurransedyktig tog.
DA170831 * Klokken 21.00 flyttes sperringen i Strandkaien til toppen av Kongsgårdbakken.
DA170831 Kvotene tildeles ut i fra erfaring med hvor mye som blir felt, og deler av kvoten kan flyttes til neste jaktperiode. | - Kan bli enda mer dramatisk ¶
AP170831 Solveig Horne må svare for hvordan kompetansen i likestillings- og diskrimineringsarbeidet bevares når den nye nemnda flyttes til Bergen.
AP170831 september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 - Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
AP170831 september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
AP170831 oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
AP170831 oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00. ( @NTB ) ¶
SA170830 Etter at Ajax ble slått ut over to kamper har NFF vurdert at fire kamper burde flyttes .
SA170830 september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 - Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
SA170830 september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
SA170830 oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
SA170830 oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
NL170830 Derfor må statens oppgaver og myndighet flyttes utover i landet.
DB170830 Etter at Ajax ble slått ut over to kamper har NFF vurdert at fire kamper burde flyttes .
DB170830 september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 - Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
DB170830 september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
DB170830 oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
DB170830 oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
AP170830 Under et rettsmøte bestemte en dommer, for øvrig en muslim, at jenta skulle flyttes fra fosterhjemmet til sin egen bestemor.
AP170830 Etter at Ajax ble slått ut over to kamper har NFF vurdert at fire kamper burde flyttes .
AP170830 september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 - Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
AP170830 september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK - Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
AP170830 oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK - Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
AP170830 oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.
AA170830 Det er 16 milliarder kroner i skatt og 1,6 milliarder i honorar å spare hvis midler fra aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis i Norge flyttes innen 2018.
VG170829 Bare 2,7 prosent mener at helikoptrene bør flyttes til Rygge, mens 90,6 prosent sier nei.
DB170829 De som skal føre tilsyn flyttes bort fra kaikanten og inn på kontorer langt unna.
DA170828 | Montessori flytter til Forus ¶ 27 elever flyttes fra Buøy til Forus når Stavanger Montessoriskole inntar Forusbeen 35 i september.
AA170828 Makt og penger må flyttes ut fra forbundet og ut til grasrota.
AA170828 Senterpartiet har nylig tatt til orde for at forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet flyttes fra Oslo til Bergen og Trondheim.
AA170828 2 ) ambulerende spesialpedagoger flyttes mellom barnehager, baser eller avdelinger og har lite ressurser på hvert enkeltvedtak.
VG170826 Mange pasienter flyttes over til en imøtegående ambulanse fra Hammerfest på veien.
AA170826 Vi ser at tonen i samfunnsdebatten og grensene for hva som er greit å si om andre, flyttes - og dette gjør Norge til et kaldere samfunn, sier Støre.
DA170825 Jeg tror selvfølgelig ikke at hele oljeøkonomien kan flyttes hit, men vi har den desidert beste infrastrukturen, det beste klimaet, de beste råvarene og vi har industrikompetansen og nærheten til akademisk miljø på Ås.
VG170824 Den flyttes nå « hjem » til Østlandet og med ambisjoner om 25.000 tilskuere på fotballandslagets hjemmearena.
NL170824 . I siste langtidsplan for forsvaret ( LTP ) som Høyre vedtok i samarbeid med FRP og AP ble Andøya flystasjon som kjent vedtatt nedlagt og all aktivitet skal flyttes til Evenes for et ukjent milliardbeløp.
AP170824 Fristen for å søke seg inn i manntallet flyttes tilsvarende.
AP170824 Fristen for godkjenning av mottatte forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17.
AP170824 Hele 11 byer vil få massive anleggsområder - flere steder flyttes stasjonen.
AA170822 Oljefondet forvaltes fra Oslo, men nå vil Senterpartiet at det skal flyttes til en annen norsk by. | - Innvandring blir viktigste sak de neste fire årene ¶
VG170821 Salget av Anders Trondsen til Rosenborg - i en deal som kan bli verdt totalt 14,5 millioner - åpner dessuten for at bestekompisen Tobias Heintz også løftes oftere inn i startelleveren på den ene flanken - dersom Kristoffer Zachariassen flyttes inn sentralt på midtbanen.
AA170821 Lee og to andre sørstatsgeneraler skal flyttes til universitetets Briscoe Center for American History.
AA170821 Om UP legges ned, og oppgavene flyttes til politidistriktene, vil trafikksikkerhetsarbeidet i Norge etter min mening stagnere og bli satt tilbake.
VG170820 Les også : Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut i landet ¶
SA170819 Det betyr at Bakenga erstatter Aron Sigurdarson, mens Lehne Olsen flyttes ut på kanten.
AP170819 Igjen må klær og utstyr tørkes og flyttes vekk fra kjelleren på Jar.
AP170819 Det betyr at Bakenga erstatter Aron Sigurdarson, mens Lehne Olsen flyttes ut på kanten.
DA170818 Da flyttes bare produksjonen, arbeidsplassene og inntektene dit, uten at det gir noen utslag for klimaet, sier Schjøtt-Pedersen.
DA170818 Lærerprofesjonens etiske råd har mottatt flere varsler om at systemet diskriminerer minoritetselever oftere flyttes til nye skoler, enn majoritetselever og mister dermed tilhørighet.
DA170818 Da flyttes bare produksjonen, arbeidsplassene og inntektene dit, uten at det gir noen utslag for klimaet, sier Schjøtt-Pedersen.
DB170817 Det bør bli enklere å bygge på egen eiendom, og mer makt til å avgjøre dette bør flyttes fra politikere og byråkrater og over til deg.
AP170817 Etter hvert skal han flyttes over i bemannet bolig.
AA170817 Men det kan også bikke motsatt vei ; når en fripolise med garantert rente flyttes over til fripoliser med investeringsvalg, flyttes også risikoen over til kunden.
AA170817 Men det kan også bikke motsatt vei ; når en fripolise med garantert rente flyttes over til fripoliser med investeringsvalg, flyttes også risikoen over til kunden.
AA170817 Etter hvert skal han flyttes over i bemannet bolig.
NL170816 Statsminister Erna Solberg har sagt det tydelig i VG, - « Nei, det er helt klart at Bell-helikoptrene skal flyttes når de andre helikoptrene er på plass.
DB170815 Og når Michael Lüftner som kom for en måned siden egentlig ikke er klar eller god nok per dato, og sidebacken Nicolai Boilesen må flyttes inn som makker, er plutselig utfordringene i overkant store.
AA170815 Det andre er kritikere av næringen som mener oppdrett må flyttes på land.
DN170814 På dette bildet fra 2015 flyttes importert jernmalm i havnen i Rizhao øst i Kina.
DB170814 Mens NAVs regionkontor flyttes til Bergen, skal hovedsetet til Fylkesmannen i det nye Vestlandsfylket ligge i Leikanger, uten at Leikanger nødvendigvis får flere arbeidsplasser av den grunn.
DB170814 Nå skal de flyttes til et asylmottak i Sogndal halvannen time unna.
VG170813 Når beslutningene flyttes lengre bort fra lokalsamfunnene, så blir avstanden større.
DN170813 Veksten må flyttes fra oljen, og til området der resten av verden vokser - den digitale økonomien.
DA170813 Men også Folketrygdfondet bør flyttes fra Bankplassen i hovedstaden, mener Sp-politikeren.
DA170813 Begge bør flyttes , mener Arnstad.
AA170812 Kyr på beite : Det blir ikke bedre for Dagros hvis byråkratene flyttes ut av Oslo, mener de ansatte i fagforeningen Naturviterne.
AP170810 Molde har for øvrig bedt om at kvartfinalen ikke flyttes bort fra søndag 27. august.
AA170810 En idé er at festivalen kan flyttes mellom ulike bydeler fra år til år.
VG170808 Stortingsrepresentant Abid Raja ( V ) har tidligere gitt sin støtte til aksjonsgruppen, og åpnet for at øvelser og service av helikoptre kan flyttes til Rygge.
DB170808 Ikke minst bør øynene flyttes mot offentlig sektor, som politikerne styrer direkte, og hvor andelen midlertidig ansatte er aller høyest.
DA170808 Gruppa, fra Oppegård i Akershus, har lenge insistert på at spesielt skytebanen må bygges inn, eller flyttes .
VG170807 HØYSIKKERHET : Denne cellen er for innsatte på Trandum som for eksempel har gjort hærverk på det vanlige rommet sitt og midlertidig må flyttes på høysikkerhet.
DB170807 Erfaringene fra tidligere sammenslåinger er at ressurser flyttes fra administrasjon til bedre tjenester og at et desentralisert tjenestetilbud opprettholdes, skriver han i eposten.
AA170807 Erna Solberg ( H ) lover kortere helsekøer, flere og lengre pakkeforløp og at pasienten skal flyttes mot sentrum hvis hun får fortsette som statsminister.
DB170806 Nå er det bestemt at medaljeseremonien flyttes i frykt for at publikum skal bue mot Gatlin og den amerikanske nasjonalsangen.
AP170805 Aksjonsgruppen Stopp støyen har lenge forsøkt å få gjennomslag for at skytebanene bygges inn og at helikopterbasen flyttes til Rygge.
VG170804 Jeg tror veldig mange er bekymret for at stadig mer makt flyttes ut fra de folkevalgte og inn i byråkratiet, sier han.
SA170804 Grensene skal flyttes i skøyteleiren.
AP170804 Grensene skal flyttes i skøyteleiren.
VG170803 juli sa Miljødirektoratet nei til eventuell flytting av svanen, men mandagen etter ble effektuering av vedtaket satt på vent for å undersøke om svanen likevel kunne flyttes .
AP170803 Målet er at politiet skal kunne flyttes rundt og plasseres der gjengene til enhver tid dominerer.
VG170802 FLYTTES : Chelsea-manager Antonio Conte ( til venstre ) og Arsenal-manager Arsène Wenger rekker å få med seg EM-finalen, etter at de har gjort opp om Community Shield-trofeet.
DB170802 Nå er det mer sannsynlig at selve årsgrensen flyttes så langt tilbake som 1991.
AP170802 Hvis tallgrensen flyttes til for eksempel 15 prosent, vil det fortsatt være urettferdig at man får karakter ved 14,9 prosent fravær men ikke ved 15,1, sier AUF-lederen.
AA170802 Bonden Rune Myrseth forklarer hvordan halmen til kornet brukes i fjøset, og hvordan gjødselen etter kyrne brukes til å gjødsle jordene, hvordan produksjonen flyttes fra jorde til jorde for å få det riktige næringsinnholdet i jorden og dermed gode avlinger.
VG170801 Da VG møtte ham mandag formiddag, ventet han på beskjed om at moren skulle flyttes fra sykehuset og tilbake til sykehjemmet.
NL170801 Samtidig ser jeg det flyttes ut flere ganger så mange statlige arbeidsplasser fra Oslo, enn da Vedum satt i regjering.
DB170801 Utfordringen er om debattklimaet flyttes , at det blir trukket mer mot høyre.
AP170801 Bonden Rune Myrseth forklarer hvordan halmen til kornet brukes i fjøset, og hvordan gjødselen etter kyrne brukes til å gjødsle jordene, hvordan produksjonen flyttes fra jorde til jorde for å få det riktige næringsinnholdet i jorden og dermed gode avlinger.
AP170801 For den som er lokalkjent, så innebærer « Vest » at stasjonen flyttes til andre siden av Sandefjordsveien, og med tunnel under Mokollen.
DB170731 Dette i en situasjon der russiske og amerikanske styrker stadig flyttes nærmere hverandre.
VG170729 Det er nå snakk om at svanen kan flyttes til et nytt sted, og få lov til å leve videre.
VG170729 Dersom det bestemmes at svanen skal flyttes , blir det på hemmelig adresse for å beskytte ham og familien.
VG170729 august, og det begynner derfor å bli knapp tid til å sikre at Havnesjefen kan flyttes til et annet sted.
DB170729 Det nye nødnettet er godt verktøy, men det hjelper lite dersom ambulanse flyttes lenger unna, sier Busterud.
AA170729 Dersom NTNU flytter sine øyne fra egen navle, vil de kunne se at det er mulig å inkorporere det som flyttes fra Dragvoll inn i et noe utvidet Gløshaugen-området uten å angripe parkområdene.
AA170727 Historisk marked som tidligere har vært i Borggården flyttes i år til Ytre kongsgård.
DA170726 | Drapssiktet overføres til fengsel ¶ 25-åringen som er siktet for å ha drept kjæresten sin fra Moss på en hytte i Flå i Buskerud, flyttes fra psykiatrisk avdeling til fengsel tirsdag.
AA170725 | Flå-drapssiktet overføres fra psykiatrisk avdeling til fengsel ¶ 25-åringen som er siktet for å ha drept kjæresten sin på en hytte i Flå i Buskerud, flyttes fra psykiatrisk avdeling til fengsel tirsdag.
VG170724 Forfatteren tror det bare er et tidsspørsmål før den flyttes til den virkelige verden.
VG170724 Ifølge NRK har kommunen allerede flere aktuelle steder i Norge hvor Havnesjefen kan flyttes .
VG170724 - Svaneungene kan ikke klare seg selv før ut på høsten, så enten må de flyttes til et sted i det fri eller så må man vente til da, sier Bugge.
SA170724 Maren Mjelde flyttes frem på midtbanen, mens Thorisdottir settes inn i midtforsvaret.
SA170724 Kristine Minde flyttes ned på høyrebacken, med Ingrid Moe Wold over på venstresiden hvor Thorsnes har spilt til nå.
SA170724 Flere eksperter har tatt til orde for at Wolfsburg-spilleren bør flyttes ut på kanten, slik at Norge får mer bredde i spillet og hun enda oftere blir satt opp én mot én.
NL170724 De flyttes som « vekslepenger » imellom institusjonene eller hjem, i et kynisk politisk spill.
DN170724 Prosjektet skal ha fått navnet « Bowline », og planen skal være at virksomheten skal gå live i Frankfurt i september 2018, og at 300 milliarder euro, som tilsvarer 2800 milliarder kroner, skal flyttes fra balansen i den britiske enheten til Frankfurt innen mars 2019.
DN170724 Han har gjort det klart at mye av virksomheten skal flyttes fra Storbritannia etter brexit.
DB170724 Dermed flyttes Maren Mjelde opp på midtbanen.
DA170724 Tre av øvelsene under årets NM i friidrett flyttes slik at profilene Filip Ingebrigtsen og Karsten Warholm skal få anledning til å delta.
AP170724 Maren Mjelde flyttes frem på midtbanen, mens Thorisdottir settes inn i midtforsvaret.
AP170724 Kristine Minde flyttes ned på høyrebacken, med Ingrid Moe Wold over på venstresiden hvor Thorsnes har spilt til nå.
AP170724 Flere eksperter har tatt til orde for at Wolfsburg-spilleren bør flyttes ut på kanten, slik at Norge får mer bredde i spillet og hun enda oftere blir satt opp én mot én.
AA170724 Miljødirektoratet avslo nylig en søknad om å flytte svanefamilien til en privat innhegning på Tysnes, men Norsk Ornitologisk Forening mener at svanen og familien kan flyttes til et annet sted i Norge, der den kan leve fritt.
DB170722 Men et teknisk problem med det ene tilgjengelige avhørsrommet på Barnehuset, gjorde at avhøret måtte flyttes til politihuset på Grønland i Oslo.
NL170721 Nå skal flere politifolk flyttes ut fra kontoret og på patrulje der hvor folk faktisk er.
DB170721 Og 14 dager etter avvenning bør taperne flyttes i en egen binge.
NL170720 Mer reell redaktørmakt over det nasjonale innholdet må flyttes ut av Oslo.
NL170720 For det andre tror vi mye mer av NRKs nasjonale programtilbud må flyttes ut av Oslo.
SA170719 Vi vil jo ikke gå glipp av dramatikken, og slik blir vi medskyldige i at grensene flyttes .
AP170719 Vi vil jo ikke gå glipp av dramatikken, og slik blir vi medskyldige i at grensene flyttes .
NL170718 Etter at de innførte flyseteavgiften og Rygge flyplass ble nedlagt, bestemte de at helikopterbasen skulle flyttes fra Bardufoss til Rygge.
AP170718 Det er ikke tatt stilling til om hjertet som står der i dag, da må flyttes .
SA170715 Dersom Mjelde flyttes frem, kan en annen bergenser, Ingrid Spord, fort måtte vike plass.
SA170715 Nordlie mener også at Caroline Graham Hansen bør flyttes fra den offensive midtbanerollen og ut på høyrekanten.
FV170715 Dersom Mjelde flyttes frem, kan en annen bergenser, Ingrid Spord, fort måtte vike plass.
FV170715 Nordlie mener også at Caroline Graham Hansen bør flyttes fra den offensive midtbanerollen og ut på høyrekanten.
DN170715 - Vi registrerer at stadig mer penger flyttes til denne digitale kategorien, innholdsmarkedsføring er blitt en stor vinner, sier Haneborg til Kampanje. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶ ¶
BT170715 Dersom Mjelde flyttes frem, kan en annen bergenser, Ingrid Spord, fort måtte vike plass.
BT170715 Nordlie mener også at Caroline Graham Hansen bør flyttes fra den offensive midtbanerollen og ut på høyrekanten.
AP170715 Dersom Mjelde flyttes frem, kan en annen bergenser, Ingrid Spord, fort måtte vike plass.
AP170715 Nordlie mener også at Caroline Graham Hansen bør flyttes fra den offensive midtbanerollen og ut på høyrekanten.
NL170714 Flyttingen av hærens Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge er et annet grelt eksempel på hvordan forsvarets kapasiteter stadig flyttes sørover og etterlater et beredskapsmessig tomrom her i Nord.
NL170714 Flyplassen var senest i 2012 vurdert som det beste alternativet for fremskutt base når Bodø flystasjon skulle flyttes til Ørlandet.
DN170714 Den strukturelle endringen vi har ventet på har slått inn, ved at tallene fra tradisjonell tv endelig flyttes over til web-tv, sier redaksjonssjef Rolf Sønstelie ( 51 ) i VGTV.
DN170714 Den strukturelle endringen vi har ventet på har slått inn, ved at tallene fra tradisjonell tv endelig flyttes over til web-tv, sier redaksjonssjef Rolf Sønstelie ( 51 ) i VGTV.
VG170713 Flyktningkrisen i 2015 førte til en europeisk asyldugnad hvor flyktninger skulle flyttes fra belastede Italia og Hellas og til andre europeiske land.
DN170713 Det innebærer at søstrenes andel av egenkapitalen i praksis flyttes til holdingselskapet fra Midelfart Invest.
AP170713 Mange taper noe av det viktigste i livet, nemlig jobben, når bedrifter legger ned og arbeidsplasser flyttes og konsentreres til færre steder i verden.
AA170713 | Nå flyttes avkjøringen ved Sandmoen for godt ¶
AA170713 Men trøndere er som folk flest ikke alltid like gode til å følge med på skilting så vi ber om ekstra oppmerksomhet når avkjøringen flyttes , sier byggeleder Kjell Olaf Fremstad i Statens vegvesen.
DB170711 Overgangsvinduet flyttes for å hjelpe Rosenborg mot Champions Leauge-kvalifisering ¶
DB170709 Logues ekskone, Kasey Smith, skrev i et innlegg på Facebook at hovedfokuset må flyttes vekk fra datterens kjønn og seksuelle preferanser.
VG170708 Justisminister Per Willy Amundsen står på sitt ; her skal ingenting flyttes på.
SA170708 Med Hoff tilbake flyttes Daniel Gretarsson ned på sin faste plass som midtstopper, ved siden av Kaj Ramsteijn.
DB170708 Overgangsvinduet flyttes for å hjelpe Rosenborg mot Champions Leauge-kvalifisering ¶
AP170708 Med Hoff tilbake flyttes Daniel Gretarsson ned på sin faste plass som midtstopper, ved siden av Kaj Ramsteijn.
VG170707 Reguleringsplanen krever at matjorda skal flyttes og opparbeides et annet sted.
VG170707 Over 180 enslige mindreårige med midlertidige tillatelser skal nå flyttes fra mottak og ut i en kommune.
VG170707 Libe Rieber Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDI ) sier noen av dem som skal flyttes ut i kommuner blir boende på egen hybel, andre hos vertsfamilier eller i bokollektiv.
VG170707 Ifølge IMDI skal over 180 barn i samme situasjon nå flyttes ut av asylmottak og bosettes i en kommune.
VG170707 - Når de som venter på ID-papirer nå flyttes til en kommune, sitter de som må ut når de fyller 18 år igjen.
NL170707 Jo, fordi hver gang en tjeneste flyttes ut fra det offentlige, så flyttes også penger og makt lenger unna fellesskapet.
NL170707 Jo, fordi hver gang en tjeneste flyttes ut fra det offentlige, så flyttes også penger og makt lenger unna fellesskapet.
NL170707 I sistnevnte tilfelle var det udiskutabelt om rullebanesystemet måtte flyttes .
NL170707 Statsminister Erna Solberg ( H ) slår i et intervju med VG utvetydig fast at alle Bell-helikoptrene på Bardufoss skal flyttes sørover, uansett hva landmaktstudien til slutt konkluderer med når det gjelder helikopterstøtte til hæren.
NL170707 Statsminister Erna Solberg er helt klar på at alle Bell-helikoptre på Bardufoss skal flyttes til Rygge.
DB170707 Videre forklarer han at årsaken til at påstanden fra Vedum ble vurdert som « Faktisk helt feil », var at Sp-lederen ikke hadde tatt med forutsetningen om at matjorda skulle flyttes og dobles i eksempelet han trakk fram.
DA170707 Under Gladmat flyttes sperrepunktet i Kongsgårdbakken ut til rundkjøringen i Haakon VIIs gate ved Romsøegården.
AA170707 | Tusener av migranter flyttes av fransk politi ¶
DB170705 Faktisk kategoriserer denne uttalelsen som helt feil, og viser blant annet til at reguleringsplanen viser til at matjorda skal flyttes og opparbeides et annet sted.
DA170705 Det kan jeg ikke se at det vil ha, sier han, og sikter blant annet til de store mengdene masse som må flyttes , samt at stasjonen må ha en hovedinngang og flere nødutganger. | « Absurd at vi ikke har fått på plass landstrøm » ¶
VG170704 Mot store protester i nord, vedtok Høyre, Frp og Arbeiderpartiet at ni Bell-helikoptre som i dag står på Bardufoss, skal flyttes til Rygge.
VG170704 Men Ap flagger at skjebnen til Bardufoss-helikoptrene ikke er avgjort riktig ennå : Støre mener forsvarsforliket innebærer at man ikke skal avgjøre om helikoptrene skal flyttes før man får landmaktutredningen, som skal se på Hærens behov, på bordet til høsten.
VG170704 Høyre mener Bell-helikoptrene skal flyttes til Rygge uansett og at utredningen skal se på Hærens behov etter at de nye kystvakthelikoptrene er på plass.
VG170704 Bell-helikoptrene skal flyttes i 2019-2020, når andre helikoptre fra Kystvakten er på plass i Bardufoss.
VG170704 - Nei, det er helt klart at Bell-helikoptrene skal flyttes når de andre helikoptrene på plass.
DN170704 Pengene skal kunne flyttes til andre forvaltere, men man kan ikke slå sammen den nye sparingen med annen pensjonssparing.
AA170704 Ansatte flyttes : Flere av « Cayas » ansatte går over til nye jobber i Søstrene Karlsen-systemet, sier leder av Caya, Nina Cathrine Karlsen.
NL170703 Det landmilitære tyngdepunktet flyttes nordover.
AP170703 Omstillingen fra oljevirksomhet til andre næringer vil innebære at arbeidskraft flyttes fra den mest lønnsomme bransjen akkurat nå til andre bransjer.
AP170703 Omstillingen fra oljevirksomhet til andre næringer vil innebære at arbeidskraft flyttes fra den mest lønnsomme bransjen akkurat nå til andre bransjer.
AA170703 - Det er bevegelig arbeid som skal utføres, så det innebærer at arbeidet vil flyttes utover uken.
SA170702 Det flyttes opp spillere. 10. min : Mohammed Ahamed vinner ballen høyt i banen og legger den til Håkon Kjæve.
AP170702 Det flyttes opp spillere. 10. min : Mohammed Ahamed vinner ballen høyt i banen og legger den til Håkon Kjæve.
DB170701 Da speakeren ropte opp registreringsnummeret på bilen som måtte flyttes underveis i kampen, rakk en av spillerne på banen opp hånda ¶ | - Det er trist for publikum ¶
DB170701 Logues ekskone, Kasey Smith, skriver i et innlegg på Facebook at hovedfokuset må flyttes vekk fra datterens kjønn og seksuelle preferanser.
BT170701 Haualand hevder at « Hvis Språkrådet flyttes , vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
AA170701 Når havnevirksomhet flyttes ut fra Nyhavna vil Trondheim havn IKS som et stort og kapitalsterkt selskap sikre investeringer i nye havner som utvikler mer effektive og gode havneløsninger for næringslivet.
VG170630 Venstre-lederen håper imidlertid at regjeringen føyer seg etter aksjonsgruppens krav om å bygge inn skytebanen og at helikopterdriften flyttes til Rygge, vel fem mil unna senteret.
VG170630 Han presiserer at han i VG på tirsdag tok til orde for at militærøvelser og service av helikoptrene kan flyttes til Rygge, men at helikoptre skal ta av og lande på det planlagte beredsskapssenteret på Taraldrud.
VG170630 Dersom deler av treningen flyttes bort fra senteret, så spres også beredskapen - noe som igjen vil føre til økt responstid.
NL170630 Møtet fant sted 280217 på mitt kontor hvor jeg ble presentert nyheten om at den militære etterretningen skulle flyttes fra Kirkenes til Vadsø.
NL170630 Grenseoppsynet blir godt ivaretatt - men nå skal den militære etterretningen flyttes fra Kirkenes til Vadsø, angivelig fordi presset på etterretningsfolkene er for sterkt.
DB170630 Da speakeren ropte opp registreringsnummeret på bilen som måtte flyttes underveis i kampen, rakk en av spillerne på banen opp hånda ¶ | - Det er trist for publikum ¶
DB170630 Rundt ti minutter før slutten av kampen, ropte speakeren opp registreringsnummeret og biltypen til en bil som måtte flyttes .
DB170630 Mens speaker melde at en bil må flyttes fra p-plassen, rope en Strindheimspiller at det e hannes.
DB170630 Han hadde parkert inn en annens bil, så den måtte flyttes , humrer speaker Hallvard Erlandsen overfor Dagbladet.
DB170630 Erlandsen satt inne i speakerbua og fikk beskjed på walkie talkien om bilen som måtte flyttes .
DB170630 På grunn av hærverket må kampene flyttes rundt, men semifinalene og finalen følger det oppsatte programmet og går av stabelen på Ekeberg søndag klokka 12 og 15.30.
DB170630 Heldigvis har vi fått låne en bane til av Norges Cricketforbund, så selv om den ikke har samme standard som de vi laget på Ekeberg, får vi gjennomført turneringa, sier Saqi, og forteller at de internasjonale stjernene viser stor forståelse for at kamper må flyttes .
DB170630 - Vi har anmeldt dette, bekrefter Saqi, og legger til at det er mest trist for ungdommene at kamper nå må flyttes fra Ekeberg til Furuset for å få gjennomført turneringen.
BT170630 Som BT avslørte tidligere denne uken er intern stird i Venstre en medvirkende årsak til at organet ikke flyttes til Bergen.
BT170630 Og hør Frank Aarebrot forklare den forunderlige historien om da Nordlysobservatoriet skulle flyttes fra Oslo til Tromsø på 1970-tallet. | 44 mister jobben i NextGenTel ¶
BT170629 FLYTTES : Førde skal få statlige arbeidsplasser fra Oslo som en del av regjeringens regional- og distriktspolitikk.
AP170629 Stablene med steinheller på det midlertidige minnestedet skulle flyttes og legges ned i bakken i parkområdet i det nye regjeringskvartalet - og på den måten danne det permanente minnestedet.
VG170628 august tar han over ledelsen for Cyberforsvarets avdeling for cybersikkerhet - en avdeling som samtidig skal flyttes oppover i organisasjonsstrukturen og svare direkte til sjefen for hele Cyberforsvaret.
BT170628 Tidligere har Statsbygg, som eier bygget, anbefalt at tingretten flyttes til et annet sted.
BT170628 BØR BLI NY : Konsulenter mener dagens rettsbygning på Tårnplass bør pusses opp, fremfor at domstolen flyttes inn i en ny bygning.
BT170628 VEDTATT : Nå er det vedtatt at Språkrådet ikke skal flyttes ut av hovedstaden.
BT170628 Nå er det vedtatt at Språkrådet ikke skal flyttes ut av hovedstaden.
BT170628 Kulturdepartementet har vedtatt at språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo.
AP170628 Tidligere har Statsbygg, som eier bygget, anbefalt at tingretten flyttes til et annet sted.
AP170628 Tidligere har Statsbygg, som eier bygget, anbefalt at tingretten flyttes til et annet sted.
AP170628 Steinhellene på det midlertidige minnestedet skulle flyttes og legges ned i bakken i parkområdet i det nye Regjeringskvartalet - og på den måten danne det permanente minnestedet.
AP170628 Steinhellene på det midlertidige minnestedet skulle flyttes og legges ned i bakken i parkområdet i det nye Regjeringskvartalet - og på den måten danne det permanente minnestedet.
AA170628 Der ble det vedtatt at Språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo.
AA170628 Nå er det vedtatt at Språkrådet ikke skal flyttes ut av hovedstaden.
AA170628 Kulturdepartementet har vedtatt at språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo.
VG170627 - Hvis dagens fordeling med ni helikoptre på Bardufoss og ni på Rygge hadde fungert, hadde vi ikke trengt å gjøre noen endringer, men ni helikopter på Rygge gir ikke spesialstyrkene den mobiliteten de trenger, sier Søreide, og påpeker at helikoptrene ikke skal flyttes fra Bardufoss før ny kapasitet er på plass.
VG170627 Han, Skei Grande og resten av Venstre håper nå regjeringen føyer seg etter aksjonsgruppens krav ; at skytebanen bygges inn, og at helikopterdriften, med alt som følger med den, flyttes til Rygge.
SA170627 4 km lang, og all infrastruktur skal flyttes vekk fra den framtidige bybanetraseen.
SA170627 3 km må kloakk, vann og kabler flyttes for å gi plass til skinnetraseen, og prisen på flyttearbeidet er beregnet til 300 millioner svenske kroner.
NL170627 Og når et nasjonalt utvalg skal vurdere hvilke nye oppgaver som kan flyttes ut til de nye regionene, tar vi for gitt at Ørnebakk er aktiv i denne prosessen.
BT170627 Ideen kan virke rimelig, men når dette middelet blir et mål i seg selv, flyttes fokus fra det som er viktig, og man risikerer å undergrave det opprinnelige målet.
AP170627 Nå er det vedtatt at Språkrådet ikke skal flyttes ut av hovedstaden.
AP170627 Kulturdepartementet har vedtatt at språkrådet ikke skal flyttes ut av Oslo.
AP170627 juni der det ble meddelt at det nasjonale minnestedet i Hole skulle flyttes fra Sørbråten til Utøyakaia, fikk jeg beskjed om at hele min kontrakt knyttet til etableringen av nasjonale minnesteder etter 22. juli skulle sies opp.
AA170627 Vi trenger en plan for hvordan de kan flyttes ut og skaffes alternativ lokalisering.
VG170625 Da måtte Michael Haukås flyttes ned fra venstre kant til midtstopper.
BT170625 Hvis Språkrådet flyttes , vil statens arbeid for å informere om, synliggjøre og styrke tegnspråk stoppe opp.
AA170625 I tillegg til de 6.000 dyrene fra Pabst, kommer det dyr fra Sør-Afrika, og noen dyr skal flyttes internt i Mosambik.
AA170625 I alt 6.000 dyr skal flyttes i løpet av de neste seks årene i det som er en av de største operasjonene i sitt slag i Afrika.
AA170625 De første 1.500 av 6.000 ville dyr som skal flyttes fra Zimbabwe til Mosambik har begynt reisen - i lastebil.
DN170624 Tilsvarende er det planlagt at den gule hytta som i dag ligger utenfor forsvarsverket flyttes tilbake i tråd med våre tidligere planer.
BT170624 Venstre er splittet i spørsmålet om Språkrådet skal flyttes ut av Oslo.
BT170624 Språkpolitisk er ingen tjent med at Språkrådet flyttes .
BT170624 - Uansett mener jeg at det er svært få ting som ikke kan flyttes ut av hovedstaden og utføres på en like god måte andre steder i landet.
BT170624 - Har ikke historien vist at statlige organisasjoner som flyttes ut av Oslo, klarer seg ganske bra ?
SA170623 I første omgang skal det utføres viktig brannsikringsarbeid, og derfor flyttes beboerne ut.
FV170623 Sju millioner kubikk fjellmasse skal sprenges, to millioner kubikk løsmasse skal flyttes og 27 broer og fire tunneler skal bygges.
DN170623 | Eks-finansråd Svein Gjedrem foreslår at Oljefondet flyttes ut av Norges Bank ¶
AA170623 EUs medlemsland gir seg selv én måned ekstra til å bli enige om de to byråene som må flyttes fra London når Storbritannia går ut.
AA170623 Det er legemiddelbyrået EMA og banktilsynsmyndigheten EBA som skal flyttes .
AA170623 I første omgang skal det utføres viktig brannsikringsarbeid, og derfor flyttes beboerne ut.
AA170623 Busslommene må flyttes , i tillegg til at veimerking og lyskryss må gjøres om, forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Roar Dypvik.
SA170622 Fremtidsrettet bevaring av samfunnets arkiver Det ryktes at det pågår en sentralisering og nedbygging av Arkivverkets arbeid i Stavanger, og at dette også vil medføre at regionens arkivmateriale flyttes til Mo i Rana.
AP170622 - Det jeg reagerer på, er at prosessen flyttes fra KORO ( Kunst i offentlige rom ) og til Statsbygg, og fra Kulturdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sånn helt uten videre, sier Jørn Mortensen.
AA170622 Saksfeltet flyttes over fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
SA170621 | Fredskorpset flyttes til Førde ¶
SA170621 Regjeringen har bestemt at Fredskorpset, med sine rundt 40 ansatte, skal flyttes fra Oslo til Førde.
VG170620 I Landmaktsutredningen, som har vært ledet av brigader Arild Brandvik, flyttes slagkraft fra Østlandet til Nord-Norge, spesielt til Finnmark.
VG170620 Derfor kan ingen avdelinger legges ned eller flyttes uten enorm støy.
DN170620 Mandag måtte stortingsmøtet flyttes til kinosalen som for anledningen var gjort avlyttingssikkert for å behandle Riksrevisjonens rapport om sikring av viktige bygg.
AP170620 Som ledd i en tettere integrering mellom stor-Beijing, regionen Tianjin og provinsen Hebei skal det meste av Beijings administrasjon, sykehus, industri og markeder flyttes til den sørøstlige forstaden Tongzhou.
AA170620 Det er legemiddelbyrået EMA og banktilsynsmyndigheten EBA som skal flyttes .
AA170620 Særlig fordi det er så mye som bindes opp i nye ordninger når grensene flyttes .
NL170619 Telemark bataljon forblir på Rena, men med to mekaniserte bataljoner i nord mener Brandvik at Hærens tyngdepunkt flyttes nordover.
DN170619 Frontruten kan flyttes lenger frem og gi en helt ny estetikk for en Jaguar elbil, sier Thomson.
DB170619 Alle de norske vennene hans blir boende i byen ; det er bare asylsøkerne som skal flyttes .
AA170619 * Elevene fra Volden flyttes over til Vuku oppvekstsenter fra 1. august 2018 ¶
AA170619 * Elevene fra Ness oppvekstsenter flyttes over til Vinne skole fra 1. august 2019 ¶
AA170619 * Elevene fra Leksdal skole flyttes over til Stiklestad skole fra 1. august 2022 ¶
DB170618 flyttes til 2. trinn.
AP170618 Som ledd i en tettere integrering mellom stor-Beijing, regionen Tianjin og provinsen Hebei skal det meste av Beijings administrasjon, sykehus, industri og markeder flyttes til den sørøstlige forstaden Tongzhou.
DB170617 - Haier kan nå flyttes seg raskere nordover og i større antall.
AP170617 Etter en periode der, kan det være aktuelt å flyttes til fosterhjem, en institusjon eller hjem til foreldrene.
DN170615 Arbeidsgruppa har vurdert om eksamen bør flyttes til før 17. mai, men mener det ikke vil være en god løsning.
DN170615 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil omorganisere kunnskapssektoren og varsler at 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
DN170615 I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.
DN170615 Deler av kunnskapssektoren skal legges om, og 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
DN170615 − Jeg forstår at det kan være tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes til en annen kant av landet.
DA170615 Reguleringen innebærer at sentrumskjernen flyttes enda lengre fra stasjonen i vedtatt planen og mye nærmere alt 2A med stasjon i fjell under Bjerget. â - ª Planlagt flytting av fergeleie til havneområdet.
AA170615 I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo. − Det er ikke slik at de ansatte i Senter for IKT bare skal finne sin plass i dagens Utdanningsdirektorat.
AA170615 Deler av kunnskapssektoren skal legges om, og 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
AA170615 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
AA170615 I 2017 flyttes den til Trondheim.
NL170613 Antakelsen om at taxfree er en utgiftspost forutsetter at det meste av handelen som tidligere skjedde på flyplassen flyttes til avgiftsbelagt salg i Norge.
NL170613 Vi mener at midlene som brukes på å utvikle petroleumsteknologi og petroleumsutvinning skal flyttes over til grønne fornybare næringer.
AP170613 Eksisterende lån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AP170613 Eksisterende lån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
DA170612 Nå kan de flyttes fram ved at kommuner, fylkeskommuner og private forskutterer deler av regningen, og så får pengene tilbake senere.
AP170612 I stedet flyttes holdeplassen på Stortorvet nærmere Tinghuset.
AP170612 Eksisterende lån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AA170612 Til sammen på hele E6-prosjektet skal det flyttes cirka 2 millioner kubikkmeter med leire og myr.
AA170612 Leirmasser fra toppen av Storlerbakken flyttes nå til bunnen for å gjøre strekningen lettere for tungtrafikken.
AA170612 Leire hentes fra toppen av Storlerbakken og flyttes ned til bunnen.
AA170612 Fra toppen av Storlerbakken flyttes nå 500 000 kubikkmeter med leire.
AA170612 Nå kan de flyttes fram ved at kommuner, fylkeskommuner og private forskutterer deler av regningen, og så får pengene tilbake senere.
AP170611 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AA170611 - Spillerne hadde 45 minutter hver på klokka, men vi måtte jo stoppe klokkene hver gang en brikke skulle flyttes , siden det ofte tok litt tid, sier Grøntvedt.
AP170610 I stedet flyttes holdeplassen på Stortorvet nærmere Tinghuset.
AA170610 Tanken er at modulen skal bli stående på Solsiden i ett år, og at den deretter flyttes til en annen ledig tomt i Trondheim sentrum.
NL170609 Ekspertutvalget som skulle peke på hvilke statlige oppgaver som kan flyttes nordover fra Oslo, vil ikke få tid til å starte sitt arbeid, før Støre drar i bremsen.
AA170609 De første brikkene flyttes allerede lørdag.
AA170609 Nettet var ferdig utbygd i 2014, og i løpet av inneværende år slukkes FM-sendingene for de riksdekkende kanalene og flyttes over til dab.
VG170608 Om Dæhli skal flyttes bakover i en mer sentral midtbanerolle, er det liten tvil om at en indreløperposisjon på en treermidtbane burde passe ferdighetene hans kanskje aller best.
AA170608 De må jo flyttes , men siden de er så gamle er vi litt forsiktige, sier Sagen.
AA170608 Deretter skal resten av utdanningene flyttes frem til 2025.
AA170608 Hun vil ikek at hennes hjemkommune Bindal flyttes sørover til Trøndelag.
AA170608 I år flyttes prosjektet fra Lille Sal til selve Olavshallen, og får med seg hele Trondheim Symfoniorkester til konserten.
SA170607 I underkant av en halv milliard kroner flyttes på i avtalen mellom de fire borgerlige partiene om revidert nasjonalbudsjett.
NL170607 På Andøya har man helt siden forslaget til LTP ble kjent mobilisert mot at de maritime overvåkningsflyene skulle flyttes til Evenes.
DN170607 Totalt flyttes ca 400 millioner kroner på i avtalen mellom KrF, Høyre Frp og Venstre.
AA170607 - Der skal flyplassen flyttes og i realiteten bygges helt på nytt, så det er utrolig spennende, sier Bardal til Adresseavisen.
AA170607 I underkant av en halv milliard kroner flyttes på i avtalen mellom de fire borgerlige partiene om revidert nasjonalbudsjett.
SA170606 Båthavn flyttes lengre ut.
AA170606 Om lag 20 stillinger tilknyttet Norges vassdrags- og energidirektorat skal flyttes fra Oslo til regionkontorene i Narvik, Førde, Hamar, Tiller og Tønsberg.
AP170604 I litt overført betydning kan man si at åstedet flyttes inn i rettssalen, sier Klundseter.
AP170604 Deretter flyttes skanneren flere ganger for å få med alle sider og vinkler av en gjenstand.
AP170604 - Åstedet flyttes inn i rettssalen ¶
DA170602 Så vi har felles mål, og med vårt opplegg flyttes makta fra trålflåten til industrien på land, sier hun.
BT170602 BØR BLI NY : Konsulenter mener dagens rettsbygning på Tårnplass bør pusses opp, fremfor at domstolen flyttes inn i en ny bygning.
AP170602 Dette betyr også at visse sterke øltyper flyttes til butikk fra dagens pol.
BT170601 President Donald Trump har besluttet at USAs ambassade i Israel foreløpig ikke skal flyttes til Jerusalem, sier en tjenestemann i Det hvite hus.
AP170601 - Selv om Israel er skuffet over at ambassaden ikke blir flyttet i denne omgang, setter vi pris på Trumps forsikring om vennskap og løfte om at ambassaden en gang i framtida skal flyttes , heter det videre.
AA170601 USA har frist til natt til fredag med å vedta om ambassaden i Israel flyttes til Jerusalem.
AA170601 - Selv om Israel er skuffet over at ambassaden ikke blir flyttet i denne omgang, setter vi pris på Trumps forsikring om vennskap og løfte om at ambassaden en gang i framtida skal flyttes , heter det videre.
NL170531 Penger og makt flyttes lenger unna fellesskapet.
DB170531 Penger og makt flyttes lenger unna fellesskapet.
DA170531 Barcelona : Tickets, Enigma ( der du flyttes fra rom til rom i det 1700 m² store lokalet ), Dos Pebrots, Disfrutar, Suculent og Bar Brutal ( mest for de herlige naturvinene ).
AA170531 Ifølge kilden mener Trump fortsatt at ambassaden bør flyttes , men han skal ha innsett at dette ikke vil være noe godt bidrag i forsøket på å få i stand en fredsavtale mellom Israel og palestinerne.
VG170530 Etter en fødselspermisjon slutter hun og flyttes over til Utenriksdepartementet.
SA170530 Når plantene flyttes blir sneglene med.
DB170530 Ordningen fungerer preventivt og gjør at byrden flyttes fra voldsoffer til voldsutøver.
BT170530 Når plantene flyttes blir sneglene med.
AP170530 Når plantene flyttes blir sneglene med.
DA170529 Nytt neste år er også at start og målområdet flyttes i Stavanger.
SA170528 HARDT : Det tråkkes iherdig når tanksen på skjermen skal flyttes .
SA170528 Dermed flyttes Daniel Gretarsson tilbake som midtstopper, etter å ha spilt en svært god kamp som sentral midtbane mot Sandefjord.
BT170528 HARDT : Det tråkkes iherdig når tanksen på skjermen skal flyttes .
AP170528 HARDT : Det tråkkes iherdig når tanksen på skjermen skal flyttes .
AP170528 Dermed flyttes Daniel Gretarsson tilbake som midtstopper, etter å ha spilt en svært god kamp som sentral midtbane mot Sandefjord.
DA170527 Samtidig skisseres det en fleksibel løsning som gjør at kunstverkene kan flyttes ut i det offentlige rom.
DA170527 Det betyr at figurene kan flyttes ut i det offentlige rom når det er behov for det.
AP170527 Dersom sjefen setter seg på bakbena kan det være at ferien du har planlagt må flyttes til et tidspunkt som ikke passer deg.
AP170526 Samtidig var det viktig å ha mobilitet i tiltakene - ved hendelser kunne disse raskt flyttes , sier Fredriksen.
DB170525 Våpenet hadde ligget i bilen som såkalt framskutt lagring og skulle flyttes fra bilen til våpenrommet i lokalet, skriver Oppland Arbeiderblad.
AA170525 Våpenet hadde ligget i bilen som såkalt framskutt lagring og skulle flyttes fra bilen til våpenrommet i lokalet, skriver Oppland Arbeiderblad.
SA170524 Sprinten flyttes nå til Falun i stedet.
SA170524 Sprinten flyttes nå til Falun i stedet.
AP170524 Sprinten flyttes nå til Falun i stedet.
AP170524 Sprinten flyttes nå til Falun i stedet.
AA170524 Derfor vil vi igangsette en del tiltak slik at de kan bli kjent med det mottaket de flyttes til.
VG170523 - Nedleggelse av SAMLOK i Drammen er en naturlig konsekvens av at hovedsetet for politiet flyttes til Tønsberg fordi hovedsete og operasjonssentral skal være på samme sted.
AA170522 Når det ble bestemt at Starmus skulle flyttes til Norge og Trondheim, så var det et ønske å gjøre festivalen tilgjengelig for folk flest, og særlig barn.
AP170521 Kina vil ha kontroll med hvordan varer flyttes rundt i verden.
SA170520 SAS : - Køene flyttes fra USA til Norge ¶
DN170520 Avinors prosjekt med såkalt preclearance innebærer at den amerikanske grensa nærmest flyttes til Oslo Lufthavn Gardermoen med pass-, grense- og tollkontroll der, ifølge Aftenposten.
BT170520 I sitt innlegg « Tveiterås skole skal flyttes » skriver Pål Hafstad Thorsen hvorfor Tveiterås skole har mangelfulle fasiliteter.
NL170519 | Yngve har har kjøpt fem hus - nå skal alle både flyttes og selges ¶
NL170519 Det hadde vært svært interessant å høre fra fagfolkene på området hvilke faglige argumenter som tilsier at Havforskningsinstituttet fortsatt bør ligge i Bergen, og ikke flyttes til Tromsø.
DN170519 Svenska Dagbladet har ikke mer informasjon om hvor hovedkontoret flyttes til, men også det er ventet å bli klart 30. mai.
DN170519 KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen gir beskjed til regjeringspartiene at penger må flyttes i revidert budsjett.
AP170519 SAS : - Køene flyttes fra USA til Norge ¶
AP170519 SAS : - Køene flyttes fra USA til Norge ¶
AA170519 Blueye-roboten kan løftes og flyttes av én person.
SA170518 I juli er det meningen at Holmlund skal flyttes fra sykehuset i Danderyd til en leilighet familien har ordnet i hjembyen Sundsvall.
NL170518 Othman El Kabir har ikke spilt bra i de første kampene, og det er stor sannsynlighet for at Karlström erstatter driblefanten, samtidig som Kerim Mrabti flyttes ut på kanten.
NL170518 Othman El Kabir har ikke spilt bra i de første kampene, og det er stor sannsynlighet for at Karlström erstatter driblefanten, samtidig som Kerim Mrabti flyttes ut på kanten.
DN170518 KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen gir beskjed til regjeringspartiene at penger må flyttes i revidert budsjett.
BT170518 | Tveiterås skole skal flyttes
AP170518 Etter fire måneder med intensiv norskundervisning i klasserommet, flyttes undervisningen til Ikea tre ganger i uken.
AP170518 I juli er det meningen at Holmlund skal flyttes fra sykehuset i Danderyd til en leilighet familien har ordnet i hjembyen Sundsvall.
DN170517 Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik ( foran ) sier nye fly ellers må flyttes andre steder.
SA170516 - De cirka 20.000 kundene som er på veldig gamle abonnement flyttes til nytt abonnement, og vil få mer innhold enn før i tillegg til Roam Like Home, som Data Rollover ( at de får med seg ubrukt mobildata til neste måned ), økt datamengde og fri tale og SMS/MMS, opplyser Ellen Scheen hos Telia.
NL170516 Dersom beredskapsflyene fra Bodø må flyttes til Banak p.g.a.
FV170516 - De cirka 20.000 kundene som er på veldig gamle abonnement flyttes til nytt abonnement, og vil få mer innhold enn før i tillegg til Roam Like Home, som Data Rollover ( at de får med seg ubrukt mobildata til neste måned ), økt datamengde og fri tale og SMS/MMS, opplyser Ellen Scheen hos Telia.
DN170516 Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik ( foran ) sier nye fly ellers må flyttes andre steder.
BT170516 - De cirka 20.000 kundene som er på veldig gamle abonnement flyttes til nytt abonnement, og vil få mer innhold enn før i tillegg til Roam Like Home, som Data Rollover ( at de får med seg ubrukt mobildata til neste måned ), økt datamengde og fri tale og SMS/MMS, opplyser Ellen Scheen hos Telia.
AP170516 - De cirka 20.000 kundene som er på veldig gamle abonnement flyttes til nytt abonnement, og vil få mer innhold enn før i tillegg til Roam Like Home, som Data Rollover ( at de får med seg ubrukt mobildata til neste måned ), økt datamengde og fri tale og SMS/MMS, opplyser Ellen Scheen hos Telia.
AA170516 - De cirka 20.000 kundene som er på veldig gamle abonnement flyttes til nytt abonnement, og vil få mer innhold enn før i tillegg til Roam Like Home, som Data Rollover ( at de får med seg ubrukt mobildata til neste måned ), økt datamengde og fri tale og SMS/MMS, opplyser Ellen Scheen hos Telia.
SA170514 Et nytt stadion bygges på samme tomt, men flyttes noe.
NL170514 - Denne må flyttes umiddelbart da ambulansehelikopteret ikke kan lande så lenge denne står her, skrev Vegard Lindbæk, assisterende seksjonsleder for ambulansetjenestes hos UNN på ei lokal Facebook-gruppe for Gryllefjord i håp om at noen fikk den fjernet.
DA170514 Et nytt stadion bygges på samme tomt, men flyttes noe.
BT170514 Et nytt stadion bygges på samme tomt, men flyttes noe.
AP170514 Vesentlig strengere regulering og vilkår for russefeiringen sammen med den nye tolkningen av alkoholloven har medført at russefeiringen flyttes til private fester, skriver Magnus Mathisen ( 19 ) i FpU.
AP170514 Et nytt stadion bygges på samme tomt, men flyttes noe.
SA170513 Nå er det snakk om å flytte flere av disse på vent til Forus, før de senere skal flyttes tilbake.
VG170512 - Dersom konkurransen flyttes mer over på lojalitets- og rabattordninger kan det ha betydning for prisbildet i hyllen.
NL170512 Dagsfestivalen blir noe av det siste som skjer før hallen rives når etter hvert hele skipsverftet skal flyttes vekk fra de historiske traktene i sentrum.
AP170512 Men nå flyttes menneskene til utkanten av byen.
AA170512 Det er mindre enn en uke siden serbiske myndigheter varslet at de tomme lagerbygningene kommer til å bli revet, og at alle som har holdt til der, skal flyttes ut av Beograd sentrum.
AA170512 Den andre episoden skjedde i begynnelsen av oktober da et skudd gikk av på en parkeringsplass på Nordmøre i forbindelse med at et våpen skulle flyttes fra en patruljebil til en annen på en offentlig parkeringsplass.
DB170511 Her flyttes det rundt på milliarder av kroner for å imøtekomme eventuelle endringer i samfunnsmessige behov og økonomiske rammebetingelser siden statsbudsjettet ble utarbeidet tidlig på høsten i fjor.
DB170511 En rekke mindre pengebeløp flyttes også på i det reviderte budsjettet.
AA170511 Dette er oppgaver som relativt enkelt kan flyttes litt på uten at det skaper mye krøll i ellers nøye planlagte hverdagsliv.
SA170510 Anne Horneland i Statoils fagforening Industri Energi er bekymret for at hovedkontorfunksjoner flyttes fra Stavanger og at hovedkontoret forvitrer.
DA170510 For cirka halvannen uke siden kom det en ordre om at Brann 3 skulle flyttes fra BRP-garasjen og til en garasje som er noen hundre meter lenger bort, og samtidig tas ut av de daglige kontrollrutinene.
BT170510 Oljeplattformene kan ikke flyttes til Kina, og fisken er fremdeles i norske fjorder.
AA170510 Kapital kan flyttes ut av landet, det kan man ikke med eiendom.
DN170509 Det er også en fare for at sykdom flyttes fra ett område til et annet.
DB170509 Solberg-regjeringen har nylig lagt fram forslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov, forslag til endringer i håndhevingsapparatets ( ombudets og klagenemndas ) oppgaver og ressurser og forslag om at nemnda flyttes fra Oslo til Bergen.
DA170509 Om Macron må regjere med en statsminister fra et annet parti, vil maktbalansen i innenrikspolitikken flyttes i favør statsministeren.
AP170509 De fleste flyttes til nye poster eller andre institusjoner, der andre kvinner tar over omsorgen.
SA170508 Samtidig må det sies at enkelte innlegg er direkte personangrep, og viser at grensa for hva som skrives på nettet stadig flyttes til det mer ekstreme.
VG170507 Hva som skal skje med de gamle museumsbygningene når kunsten flyttes til det nye museet på Vestbanen, er usikkert.
DN170506 Det skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
DB170506 Han har tidligere forklart til Dagbladet at nedleggelsen skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
BT170506 Det skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
AP170506 I februar 2002 foreslo daværende byrådsleder Erling Lae ( H ) at ambassaden burde flyttes til Husebyskogen.
VG170505 Krigsveteran reagerer på at markeringen flyttes .
BT170505 Når denne type arbeid flyttes ut, får helseforetaket mindre kontroll.
BT170505 Helse Sør-Øst bør vurdere om IT-arbeidet må flyttes tilbake til Norge.
VG170504 Bildet er tatt to måneder før han fjernes som leder av Spesielle Operasjoner ( SO ) og flyttes til en rådgiverstilling.
SA170504 Da fristen var ute, kom beskjeden om at det kan flyttes på rot til Klepp.
DB170504 Tørkestativ som kan flyttes på ¶
AP170504 Avviklingen skal skje ved at oppgavene direktoratet gjør i dag, gradvis flyttes over til hvert enkelt politidistrikt.
VG170502 Grenser flyttes kontinuerlig.
BT170502 Nå mangler det bare at Språkrådet flyttes til byen, siden regjeringen har intensjoner om å flytte det ut av Oslo - uten audition, får vi håpe.
AP170502 Denne sommeren flyttes reisene vestover i Middelhavet - til for eksempel Spania, Kroatia og Hellas.
AA170502 Denne sommeren flyttes reisene vestover i Middelhavet - til for eksempel Spania, Kroatia og Hellas.
AA170502 | Minnesermoniene må flyttes etter brann i krematoriet ¶
AA170502 Det betyr at alle sermoniene i en periode nå må flyttes .
VG170501 Utdanningsforbundet er ikke fornøyd med den varianten, og advarer mot at lærere kan flyttes ned fra ungdomstrinnet eller tas fra andre skoler i samme kommune.
SA170430 Og de skal flyttes omgående ».
DN170430 LederVegard Einan i YS-forbundet Parat mener det er ufornuftig og dessuten potensielt farlig ¶ om AIM bygges ned ved at flyvedlikehold flyttes annetsteds.
AP170430 Og de skal flyttes omgående ».
DB170429 Da Fortidsminneforeningen klaget på Riksantikvarens dispensasjon fra fredningen, klaget de ikke bare på avgjørelsen om at interiøret kunne flyttes ut av museet, men også på måten Riksantikvaren har håndtert saken på.
AA170429 Ambulansesentralen ble satt ut av spill, og beredskapen måtte flyttes til andre steder mens det hele pågikk.
DA170428 Fylkesleder i Hordaland, Pål Kårbø, sier han ikke frykter at definisjonsmakten flyttes fra landsmøtet til stortingsgruppa.
BT170428 Nærmere 300 ansatte flyttes over i nye lokaler når kommunen skal totalrenovere rådhuset.
AP170428 De håper også å kapre EBA, EUs banktilsynsmyndighet, som i dag ligger i London, men som må flyttes etter Brexit.
AP170428 De håper også å kapre EBA, EUs banktilsynsmyndighet, som i dag ligger i London, men som må flyttes etter Brexit.
AA170428 Boden er bygget av innsatte ved byggfagavdelingen i fengselet og montert på en vogn, slik at den kan flyttes .
SA170427 Partene ble enige om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor, flyttes en måned fram og skal gis fra 1. juli.
SA170427 Også her skal tillegg flyttes en måned fram i tid, og vil bli gitt fra 1. august i stedet for fra 1. september.
DB170427 Støre lover også at Bardufoss skal bestå som helikopterbase, selv om helikopterbasen for spesialstyrkene skal flyttes til Rygge.
DB170427 Ap har likevel inngått forlik med regjeringspartiene om at helikopterbasen for spesialstyrkene skal flyttes til Rygge.
DB170427 Definisjonsmakten flyttes fra vitenskap til den enkelte persons opplevelse av sin kjønnsidentitet.
AA170427 Partene ble enige om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor, flyttes en måned fram og skal gis fra 1. juli.
AA170427 Også her skal tillegg flyttes en måned fram i tid, og vil bli gitt fra 1. august i stedet for fra 1. september.
VG170426 Elverum kommune, som behandler meg helt fantastisk, hadde aldri fått beskjed om at jeg ikke skulle flyttes hit.
VG170426 De prøver å hjelpe meg å flyttes til Skedsmo, men her sier det stopp hos både Skedsmo kommune og NAV, sier hun til VG.
VG170426 Der besluttes det at 339-skvadronen skal flyttes fra Bardufoss til Rygge.
VG170426 - Poenget er at det ikke står noen plass i noe vedtak at hovedbasen skal flyttes til Rygge.
FV170426 Konteinerhavna i Kristiansand skal flyttes til Kongsgård/Vige.
DB170426 Så var det allroundlandslaget hvor Krogh altså flyttes opp : Inn kommer også kometen Simen Hegstad Krüger, som imponerte med blant annet en pallplass i Toblach under Tour de Ski i januar.
AA170426 Det skal flyttes på mellom 10 og 12 milliarder kroner når NTE overføres til kommunene i Nord-Trøndelag.
VG170425 Det er allerede klart at Martin Løwstrøm Nyenget flyttes ned fra sprintlaget menn til rekruttlandslaget.
VG170425 Alle tre har levert resultater i verdenscupen denne vinteren og flyttes opp fra rekruttlandslaget.
FV170425 Statuen var på plass, men skulle bare flyttes et par centimeter da den løsnet og gikk i bakken.
AP170424 » - Det som må være vår forpliktelse etter Bern-konvensjonen, er å sørge for at ulven ikke lenger er « kritisk truet », men flyttes opp mot et livskraftig nivå, sier partner Dag Erlend Henriksen i Arntzen de Besche.
DN170423 - Vi har gjennomgått de viktigste delene av vår infrastruktur som er avhengig av funksjonalitet og tjenester som er plassert utenfor Norges grenser, og laget en konkret liste over hvilke deler som skal flyttes , understreker Lunde.
DA170423 Slik flyttes også målestokken for hva vi blir sjokkert av, tror Lid.
VG170422 Skolebarna skal flyttes til to skolebygg lokalisert midt i bykjernen, med ca. 400 elever hver.
VG170422 Mens skolen som Tobias flyttes fra ikke i like stor grad blir berørt av forurensningen i byen.
DB170422 Debatten om regionreformen har ført til en voldsom mobilisering av argumenter og historiske poenger som peker på hvorfor grenser ikke må flyttes på.
AP170422 Og samtidig som arbeidsplasser for ufaglærte flyttes nærmere migrantarbeidernes hjemsteder, krever stadig flere jobber i de mer utviklede områdene av Kina høyere kompetanse.
DN170421 Han sier noen av de rammede muligens kan flyttes til andre avdelinger og oppgaver i Skanska, men sier oppsigelser er uunngåelig.
DA170421 Han sier noen av de rammede muligens kan flyttes til andre avdelinger og oppgaver i Skanska, men sier oppsigelser er uunngåelig.
AP170421 - Men mitt inntrykk er at grensene for hva som er legitimt å ytre i politiske debatter, flyttes , noe som særlig er blitt tydelig i kjølvannet av presidentvalget og Donald Trump.
AA170421 « Det er snart sommerferie og ti fosterhjem skal på ferie og dette gjør at vi ikke kan ta inn flere fra kolonien fordi vi må bruke de ledige fosterhjemmene på de kattene som må flyttes .
DN170420 De to eksisterende enhetene for sosial og teknisk infrastruktur flyttes til den nye avdelingen fra nåværende avdeling for områdeutvikling.
DB170420 Det kan føre til at kapteinsbindet flyttes internt i Aqua Blue-mannskapet.
AA170420 Nedleggelsene har vært på trappene lenge, men er blitt utsatt for å unngå at beboerne flyttes midt i et skoleår, opplyser Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DB170418 ( Dagbladet ) : Den kjente, norske maleren Vebjørn Sand annonserer på Facebook at det mye omtalte Gallery Sand i New York skal flyttes .
DA170418 « Når 110-sentralen flyttes til Stangeland, må de ansatte til Moss for å jobbe i en overgangsperiode på fem uker.
VG170417 Regelen er at hvis noe skal flyttes , skal det markeres, slik at tegningene viser situasjonen slik den faktisk var.
VG170414 Våpnene og kjemikaliene ble deretter pakket ned og gjort klar til å flyttes .
BT170414 mai og må flyttes .
AA170412 Rundt 40 ansatte flyttes til andre lagre på Sør- og Østlandet.
BT170411 Alt skal flyttes til Trondheim !
VG170410 Les også : - Krigsfaren flyttes fra Europa til Asia ¶
SA170409 Bjørn Helge Riise flyttes ned som back mot Strømsgodset.
AP170409 Bjørn Helge Riise flyttes ned som back mot Strømsgodset.
DB170408 Siden også tunge bærenett kan være potensielle « drapsvåpen » bør de plasseres trygt baki bilen, mens lette og myke gjenstander kan flyttes framover til kupeen, forklarer den erfarne kommunikasjonsrådgiveren.
VG170407 Les også : - Krigsfaren flyttes fra Europa til Asia ¶
VG170407 Les også : - Krigsfaren flyttes fra Europa til Asia ¶
DB170407 Da Fortidsminneforeningen klaget på Riksantikvarens dispensasjon fra fredningen, klaget de ikke bare på avgjørelsen om at interiøret kunne flyttes ut av museet, men også på måten Riksantikvaren har håndtert saken på.
DB170407 I stedet for å bygge på den kompetansen likestillingsarbeidet har dannet over flere tiår, splittes den opp og flyttes .
BT170407 Mer ansvar og flere oppgaver bør flyttes fra Politidirektoratet til de nye politidistriktene.
VG170406 Les også : - Krigsfaren flyttes fra Europa til Asia ¶
SA170406 - Hvordan kan jeg få med KrF og Venstre hvis ikke politikken flyttes på vesentlige områder ?
DB170406 La Baguette får bli i ankomsthallen, men flyttes til en ny food court til høsten.
BT170406 Men på lengre sikt må godsterminalen uansett flyttes ut.
BT170406 Godsterminalen på Nygårdstangen skal rustes opp, ikke flyttes .
BT170406 SKAL FLYTTES : Joackim Wamstad og Cynthia Robles setter pris på at Kyrre skole i Øvregaten har uteareal.
BT170406 Nå skal den flyttes fra Øvregaten til Danmarksplass mot elevene og lærernes vilje.
BT170406 FLYTTES : Bergen Kyrre skole er for vgs-elever som ikke makter å gå i vanlig skole pga. psykiske problemer.
AP170406 Sandefjord lufthavn Torp har i dagevis ligget inntullet i tåke, og flere avganger må flyttes til Oslo lufthavn.
AA170406 Sandefjord lufthavn Torp har i dagevis ligget inntullet i tåke, og flere avganger må flyttes til Oslo lufthavn.
VG170405 For ett år siden fikk britiske Wilf Russell vite at han led av demens, og før nyttår førte sykdommen til at han måtte flyttes til et pleiehjem i Leicestershire, sentralt i England.
DN170405 I tillegg til å fordele kreftene mellom akslene, vil mer av momentet flyttes til det ytterste hjulet, noe som bidrar til mindre understyring og mer presise kjøreegenskaper.
DN170405 Spesielt kan etterspørselen fra investorene og førstegangskjøperne i Oslo bli mindre, mens presset trolig vil flyttes over i nabokommunene, sier Macic.
DN170405 Etterspørselen fra investorene og førstegangskjøperne Oslo blir mindre, mens presset trolig vil flyttes over i nabokommunene, venter samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.
DA170405flyttes alle platene til Stortingsgata, ned ei rulletrapp til kjelleren i nr. 8.
BT170405 | Tidligere forsvarstopp : Lyttestasjon må flyttes fra Askøy ¶
BT170405 | Psykisk syke elever flyttes mot sin vilje ¶
BT170405 SKAL FLYTTES : Joackim Wamstad og Cynthia Robles setter pris på at Kyrre skole i Øvregaten har uteareal.
BT170405 Kyrre skole skal flyttes til Danmarks plass.
DN170404 Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø.
DN170404 En del offentlige administrative funksjoner som nå ligger i Beijing skal flyttes til Xiongan.
DA170404 Voldsutøver bør flyttes
BT170404 NESTE STOPP : Vaksdal Stasjon skal flyttes , og kan bli seende sånn ut, foreslår planleggerne i Asplan Viak.
AP170404 På Oppsal skal det flyttes inn i 190 leiligheter oppå et nyopprustet senter neste år.
AA170404 I tidligere fengslingsmøter har retten antatt at det vil bedre siktedes helsesituasjon at han flyttes fra Oslo til Trondheim fengsel.
VG170403 Mobilkraner kan kun flyttes med skriftlig tillatelse i helgene, noe denne mobilkranen manglet.
AP170403 Dagens landmakt mangler helikoptre og må derfor flyttes på land eller til sjøs.
AP170403 Dagens landmakt mangler helikoptre og må derfor flyttes på land eller til sjøs.
AA170403 - Siktede flyttes derfor fra Østmarka til Brøset i dag, sier Svepstad.
AA170403 Flyttes til Brøset ¶
AA170403 Mobilkraner kan kun flyttes med skriftlig tillatelse i helgene, noe denne mobilkranen manglet.
AA170403 Festivalteltet fra Torget og store deler av historisk marked flyttes til Ytre kongsgård.
AA170403 Dit flyttes også store deler av historisk marked, som tidligere har hatt fast arena i Borggården.
VG170402 Krigsfaren flyttes
AP170402 På Oppsal skal det flyttes inn i 190 leiligheter oppå et nyopprustet senter neste år.
VG170401 IT-sjef Kjetil Bakke mener den nye print-tjenesten falt utenfor prosjektets mandat og at den derfor måtte flyttes ut av Idrettskontor-regnskapet.
VG170330 Makt, innflytelse og arbeidsplasser flyttes nå ut av distriktene og også ut av landet.
SA170330 Denne tomten flyttes i stedet opp til veien Hestnesstranda, der familien Bore/Sværen har rettigheter etter et tidligere eierskifte.
AA170330 Luxembourg krever at EUs finanstilsyn skal flyttes til Luxembourg som følge av at Storbritannia forlater EU.
AA170330 I fjor inngikk Akademikerne en egen avtale med staten om at all lønnsfordeling flyttes fra nasjonalt nivå og ut til de enkelte statlige virksomhetene.
SA170329 Verden flyttes og reddes ikke av sinte tekster.
FV170329 Kulturskolen skal flyttes fra dagens lokaler i Kongens gate og inn i det nye kulturkvartalet på Silokaia.
DB170329 Når matlagingen flyttes fra kjøkkenbenken til industrilokalet, kreves tiltro til matindustrien om at produktene er helsemessig trygge.
BT170329 Det virker opplagt at Språkrådet må flyttes til Bergen.
AP170329 Oslo bystyre ville onsdag ikke vedta å jobbe for at NRK skal flyttes til Groruddalen.
DN170328 - US Secret Service etterforsker en mistenkelig pakke - sikkerhetsgrense er etablert og sivile og medier flyttes til en sikker distanse, skriver Secret Service.
AP170328 Ifølge Secret Service ble aktivitetene ved Det hvite hus ikke forstyrret av hendelsen, utover at enkelte TV-mannskaper som oppholdt seg ved boligens nordlige gressplen, måtte flyttes inn til presserommet i bygningen. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Ifølge Secret Service ble aktivitetene ved Det hvite hus ikke forstyrret av hendelsen, utover at enkelte TV-mannskaper som oppholdt seg ved boligens nordlige gressplen, måtte flyttes inn til presserommet i bygningen. ( ©NTB ) ¶
VG170327 Flyttes til øy ¶
SA170327 I innlegget hevdes det at all taxfree-handel vil flyttes til utenlandske flyplasser.
SA170327 Flyttes større deler av salget til taxfree-utsalget forsvinner begrunnelsen, og da forsvinner Vinmonopolet.
SA170327 Åtte gass-stillinger flyttes samtidig som også andre utlandskontorer reduserer bemanningen.
AA170327 Innbyggerne som har skrevet under på underskriftskampanjen mener brannstasjonen, som snart er ferdigbygd, må flyttes .
DB170326 Pengene flyttes i stedet over på byråkrati, administrasjon og stipendordninger, som skal ivareta akkurat det samme som dagens gratisprinsipp, sier Ada Arnstad.
AA170326 Minst 40 kubikk har rast ut, det ramler fortsatt steiner i området - og det kan henge mye storstein oppi fjellet, som kan komme når steinmengdene på veien flyttes på.
VG170325 Deriblant skulle Breidablikk skole legges ned og elevene flyttes til nabobygda Romedal.
DN170325 Beslutninger og makt må flyttes dit folk bor og arbeider, sa han da han innledet til debatt om nytt partiprogram på Senterpartiets landsmøte lørdag.
BT170325 Landingspunktet for broen må flyttes minst én til to kilometer østover.
AA170325 Beslutninger og makt må flyttes dit folk bor og arbeider.
AA170325 Beslutninger og makt må flyttes dit folk bor og arbeider, sa han da han innledet til debatt om nytt partiprogram på Senterpartiets landsmøte lørdag.
DB170324 Pengene flyttes i stedet over på byråkrati, administrasjon og stipendordninger, som skal ivareta akkurat det samme som dagens gratisprinsipp, sier Ada Arnstad.
DB170324 Det har vært heftig debatt om hva Nasjonalgalleriet på Tullinløkka skal brukes til når kunstsamlingene flyttes til det nye Nasjonalmuseet.
SA170323 Det vil flyttes fra norsk jord til avgangshallene på flyplassene i Europa.
AP170323 Årsaken er at mange av helsetjenesteutgiftene vil flyttes fra myndighetene til borgerne, noe som igjen betyr at prisen på helseforsikringer vil øke.
AP170323 Årsaken er at mange av helsetjenesteutgiftene vil flyttes fra myndighetene til borgerne, noe som igjen betyr at prisen på helseforsikringer vil øke.
VG170322 Han lanserer også forslaget om at den endelige avgjørelsen om hvor mange rovdyr som kan felles skal flyttes ut fra Miljø- og klimadepartementet til et nytt, nasjonalt råd, som skal være uavhengig av regjeringen.
SA170322 Håkon Helgøy på fyllingen som etter planen skal flyttes på sjøen for å gi fruktøya i Hjelmeland fastlandsforbindelse til Fisterneset.
DA170322 Nordbø Maskin gjør nå grunnarbeid slik at hovedbanen kan flyttes åtte meter mot vest.
DA170322 Daglig leder Helen Husebø konstaterer at hovedbanen skal flyttes åtte meter vestover.
DA170322 Høyre mente at man skulle finne en ny tomt på Røa, mens Arbeiderpartiet mente hele boden heller burde flyttes til Hovseter.
DA170322 Før jul ble det klart at forhåndsstemmelokalet i bydel Vestre Aker i Oslo måtte flyttes .
AP170322 Årsaken er at mange av helsetjenesteutgiftene vil flyttes fra myndighetene til borgerne, noe som igjen betyr at prisen på helseforsikringer vil øke.
DA170321 På denne måten flyttes byrden i større grad fra offer til gjerningsperson.
DA170321 Byrden bør flyttes til overgriperen.
DA170321 Byrden bør flyttes til overgriperen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA170321 | - Byrden bør flyttes til overgriperen ¶
VG170320 | Politi-baser må trolig flyttes for å få høy nok sikkerhet ¶
VG170320 Ifølge politidirektør Odd Reidar Humlegård må noen av politiets baser flyttes for å oppnå den objektsikkerheten som er ønskelig.
DB170319 Nå skal politikerne i Florida vurdere om bevisbyrden skal flyttes .
DA170318 Når statens faste utgifter og militære kostnader er regnet inn, er det bare 12 - 23 prosent av statsbudsjettet som i praksis kan flyttes på, ifølge Melby.
DA170318 Når statens faste utgifter og militære kostnader er regnet inn, er det bare 12 - 23 prosent av statsbudsjettet som i praksis kan flyttes på, ifølge Melby.
AA170318 | Dommere flyttes for å øke deportasjoner fra USA ¶
DB170317 - Deres ideologi er å privatisere verdiene i vannkrafta og sørge for at framtidige verdier flyttes fra fellesskapet til de private.
FV170316 Kommunepolitikerne har tatt til orde for at det geografiske midtpunktet i Lillesand/Birkenes er Birkeland, men foreslår i sin klage at kontoret i Lillesand alternativt må flyttes nærmere E 18.
DN170316 Innføres det nye, særnorske utslippskrav for industrien, frykter hun at industri og utslipp flyttes til andre land.
DB170316 Foto : NTB Scanpix ¶ 500 METER I DIAMETER : Da det enorme teleskopet skulle bygges, måtte en liten landsby flyttes for å skape plass.
DB170316 Det enorme teleskopet, med en tallerken på toppen som er hele 500 meter i diameter, ble vedtatt bygget i 2007, og krevde blant annet at en mindre landsby måtte flyttes for å skaffe tilstrekkelig areal.
AP170316 Innføres det nye, særnorske utslippskrav for industrien, frykter hun at industri og utslipp flyttes til andre land.
DA170315 De rundt 60 norske soldatene som trener irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS, skal flyttes fra Arbil i Nord-Irak til Anbar-provinsen i Vest-Irak.
VG170314 Bildet viser tamrein i Nord-Trøndelag som flyttes til sommerbeite i 2005.
DN170314 Det nye navnet blir Solstad Farstad, og hovedkontoret flyttes til Solstad på Karmøy i Rogaland.
AP170314 Sandli for at frakt- og charterflyvninger bør flyttes fra Oslo lufthavn til Rygge, slik at man unngår behovet for en tredje rullebane ved Oslo lufthavn.
VG170313 Men det kan også dreie seg om andre inngripende tiltak som tilgang til egen telefon, hvordan besøk tilrettelegges og andre typer « gråsonetvang » som flyttes inn i husordenreglene, sier Dale.
SA170313 Syv verneverdige hus må flyttes , dersom bussveien mellom Kvadrat og Ruten skal bli 11 meter bred i Strandgata.
SA170313 Strandgata 121A, i bakgrunnen, skal mest sannsynlig flyttes .
SA170313 Balansepunktet flyttes
AA170313 Enkelte bedrifter i Soknedal sentrum har allerede gjort forberedelser basert på at E6-traseen flyttes .
SA170311 Konsekvensen blir en relativ skatteskjerpelse for vannkraftproduksjonen når beskatningen flyttes over fra selskapsskatt til grunnrenteskatt.
DA170311 Havarikommisjonen skal undersøke stedet, og deretter skal gravemaskinen og toget flyttes .
AA170311 Havarikommisjonen skal undersøke stedet, og deretter skal gravemaskinen og toget flyttes .
AA170311 Havarikommisjonen skal undersøke stedet, og deretter skal gravemaskinen og toget flyttes .
AA170311 Havarikommisjonen skal undersøke stedet, og deretter skal gravemaskinen og toget flyttes .
AA170311 Havarikommisjonen undersøkte stedet før gravemaskinen og toget kunne flyttes .
VG170310 VG i Syria : Foreldreløse flyttes til barnehjem ¶
VG170310 Det er meningen at grenser skal flyttes hvert år.
SA170310 mars, en uke før seriestart, flyttes alle deres sportsrettigheter over på Eurosport Player.
FV170310 mars, en uke før seriestart, flyttes alle deres sportsrettigheter over på Eurosport Player.
DN170310 Samtidig som all sport flyttes til Eurosport Player, blir Discoverys Dplay en ren underholdningstjeneste.
BT170310 Her skal ikke bare antallet HV-soldater kuttes, men det legges også opp til at innsatsstyrkene i sør skal flyttes til Finnmark om krig truer.
BT170310 mars, en uke før seriestart, flyttes alle deres sportsrettigheter over på Eurosport Player.
AP170310 mars, en uke før seriestart, flyttes alle deres sportsrettigheter over på Eurosport Player.
AA170310 Derfor er det grunn til å glede seg over at det blir ny E6, at godsterminalen omsider skal flyttes fra Brattøra til Torgård og at det skal satses på jernbane.
SA170309 Barnevernssaker bør ikke lenger behandles i fylkesnemnd, men flyttes over til domstolene, mener et ekspertutvalg.
DB170309 Barnevernssaker skal ikke lenger behandles i fylkesnemnd, men bør flyttes over til domstolene, mener et ekspertutvalg.
DB170309 Brukerfiler vil fortsatt bli lagret på den interne harddisken, mens spill og apper kan flyttes over på den eksterne enheten.
DB170309 Lager man flere slike, kan hyllen flyttes opp og ned.
BT170309 Slik ser arkitektene for seg nye Akvariet, dersom det flyttes til Dokken.
BT170309 Byrådet har gjort et prinsippvedtak om at godshavnen skal flyttes , og da vil det bli mye ledig areal der.
AP170309 Barn flyttes fra foreldre til fosterfamilier, fra den ene forelder til den annen, foreldres samvær med barn blir begrenset.
DN170308 - Hvis mer av verdens aluminiumproduksjon flyttes til Norge fordi produksjonen er renere her, er det veldig positivt - selv om utslippene går opp i Norge, sier Helgesen til NTB.
DN170308 Mobilbedriftskunder hos Phonero risikerer å flyttes fra Telenors mobilnett til Telia mot sin vilje.
AP170308 I utkastet til nytt stortingsprogram for Høyre er det tatt inn et forslag om å « vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet ».
SA170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
FV170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
DN170307 Årsaken er at økt norsk etterspørsel etter biodrivstoff fra EU kan føre til at matproduksjon flyttes til regnskogland.
DN170307 Mobilbedriftskunder hos Phonero risikerer å flyttes fra Telenors mobilnett til Telia mot sin vilje.
BT170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
AP170307 Kanskje det til og med blir slik, når reglene er gjennomdiskutert, at bevisbyrden flyttes fra utøveren til påtalemyndigheten og at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, slik som i sivile straffesaker.
AA170307 Årsaken er at økt norsk etterspørsel etter biodrivstoff fra EU kan føre til at matproduksjon flyttes til regnskogland.
VG170306 I tillegg skriver Trav24 at flere hester - blant annet Princess Of Love og Babycat - nå flyttes vekk fra gården.
DB170306 Som ren 5-seter kan annen seterad flyttes fremover eller bakover 18 centimeter i lengderetningen.
DA170306 Mandag ble det klart at styrken videreføres, men flyttes til Anbar-provinsen vest i landet.
DA170306 De rundt 60 norske soldatene som trener irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS, skal flyttes fra Arbil i Nord-Irak til Anbar-provinsen i Vest-Irak.
DA170306 Bidragets størrelse på rundt 60 personer videreføres når styrken nå flyttes til Anbar.
DA170306 trinn flyttes elevene over til hovedskolen noen hundre meter lenger bort i gata på Hovseter.
AP170306 Mandag ble det klart at styrken videreføres, men flyttes til Anbar-provinsen vest i landet.
AP170306 De rundt 60 norske soldatene som trener irakske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS, skal flyttes fra Arbil i Nord-Irak til Anbar-provinsen i Vest-Irak.
AP170306 Bidraget på rundt 60 personer videreføres når styrken nå flyttes til Anbar.
AA170306 De rundt 60 norske soldatene som trener irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS, flyttes fra Arbil i Nord-Irak til den langt mer utsatte Anbar-provinsen.
AA170306 Bidragets størrelse på rundt 60 personer videreføres når styrken nå flyttes til Anbar.
AA170306 Smittespredningen skyldes gjerne at fiskeyngel og smolt flyttes fra oppdrettsanlegg i sør til anlegg lenger nord.
VG170305 | VG i Syria : Foreldreløse i Aleppo flyttes til barnehjem ¶
VG170305 « Vi har fått kontakt med mange og har venner, så flyttes vi til andre mottak hvor vi ikke kjenner noen, hverken på mottaket eller på skolen.
BT170305 Også en rekke sentraladministrative oppgaver innen forskning og høyere utdanning som i dag er lokalisert til Oslo, skal flyttes ut.
BT170305 Når statlige arbeidsplasser flyttes ut av hovedstadsregionen, bør de legges i nærheten av solide fagmiljøer.
BT170305 Erfaringene fra den gang er verdt å skjele til når nye arbeidsplasser skal flyttes .
BT170305 En rekke av disse bør legges til Bergen - ikke fordi Bergen sårt trenger flere statlige arbeidsplasser, men fordi etatene og enhetene som flyttes da har størst forutsetning for å lykkes.
VG170304 - Bør USAs ambassade i Israel flyttes fra Tel Aviv til Jeruslaem ?
DB170303 Departementet vil også utrede om plikten til å avverge kjønnslemlestelse bør flyttes fra straffeloven § 284 til straffeloven § 196. » | Femåringen ville ha lik sveis som kameraten, slik at læreren ikke skulle se forskjell på dem ¶ ¶
VG170302 Men i et dokument fra sikkerhetsdepartementet som Reuters har fått tilgang til, kommer det frem at Trump-administrasjonen foreløpig bare har tilgang til 20 millioner dollar som kan flyttes til prosjektet, ifølge nyhetsbyrået.
VG170302 Hvis ikke sikkerhetsdepartementet finner flere midler som kan flyttes til prosjektet, må Trump be Kongressen om å legge ut penger før pengene fra tollavgiften kommer inn, skriver Reuters.
DN170302 - Historisk sett kan man nesten anse dette som en « early warning » om at kuttene kommer til å bli iverksatt, men det er ikke gitt at det betyr så fryktelig mye for sektoren siden produksjonen kan flyttes til andre steder i landet, sier han.
DB170302 Nærmere bestemt vil eksisterende kunder av Djuice sine Nonstop-abonnementer automatisk flyttes over til tilsvarende Telenor Nonstop-abonnementer.
DB170302 KLAR FOR FESTIVAL : Festivalområdet flyttes i år til rundt Kulturkirken Jakob.
AP170302 Flyplassen flyttes lenger fra sentrum.
AP170302 Flyplassen flyttes lenger fra sentrum.
AA170302 Samtidig forsvarer hun SVs posisjon som det mest abortliberale partiet og sier at hun vil at retten til selvbestemt abort skal flyttes til 22. svangerskapsuke.
VG170301 Da må i tilfelle Citys Premier League-kamp mot Stoke flyttes .
DN170301 Selskapet opplyste i begynnelsen av februar at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
AA170301 Selskapet opplyste i begynnelsen av februar at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
VG170228 Hvis UDI etter en alderstest mener asylsøkeren er over 18 år, flyttes han fra et mottak for enslige mindreårige, som Hareid, og til et ordinært mottak som Jølster.
DN170228 I samme brev skriver SAS at først og fremst den interkontinentale trafikken fra Stockholm kommer til å flyttes til både København og Helsingfors.
DN170228 Hvis Sverige innfører en flyskatt vil interkontinentale ruter fra Stockholm flyttes over til enten København eller Helsingfors.
AP170228 Dermed flyttes scenene inn i Kulturkirken Jakob og til Verkstedet rett over veien.
AP170228 flyttes det fra Youngstorget til parken mellom Kulturkirken Jakob og DogA, nær krysset Hausmanns gate-Torggata.
AP170228 Dermed flyttes scenene inn i Kulturkirken Jakob og til Verkstedet rett over veien.
AP170228 flyttes det fra Youngstorget til parken mellom Kulturkirken Jakob og DogA, nær krysset Hausmanns gate-Torggata.
AP170228 Han forklarer tekstilnæringen er det beste eksempelet på denne typen næring og at denne næringen er i ferd med å flyttes ut av Kina til land som Bangladesh og Vietnam.
AP170228 Eiendom kan heller ikke flyttes ut av landet eller unndras beskatning på andre måter.
AP170228 Dermed flyttes scenene inn i Kulturkirken Jakob og til Verkstedet rett over veien.
AP170228 flyttes det fra Youngstorget til parken mellom Kulturkirken Jakob og DogA, nær krysset Hausmanns gate-Torggata.
VG170227 Det startet med at treningen måtte flyttes lenger ned i bakken, og ifølge Waldner, var det på grunn av ufullstendig merking i løypen.
DB170227 Men i utkastet til nytt partiprogram for Høyre foreslås det å « vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet ».
DB170227 Hvor språknormeringa skal flyttes , kommer først fram i et intervju med programkomiteens leder, Torbjørn Røe Isaksen, i nettavisa Framtida.no.
AP170227 Flyttingen, der flystripen og bygningsmasse flyttes et visst antall hundre meter, gir Bodø store arealer til byutvikling.
AA170227 Bakklandstangenten skulle realiseres, beboerne skulle flyttes ut til nye bydeler på Heimdal og Tiller.
DB170226 august : Samtlige beboere på et flyktningmottak i Arboga, der den såkalte Ikea-drapsmannen bodde, flyttes til andre mottak etter at søppelsekker med brannfarlig væske blir funnet ved en yttervegg. * 16. august : Noen setter opp et brennende trekors ved et asylmottak i Malung. * 14. august : Det begynner å brenne på et mottakssenter for enslige asylbarn i Värnamo.
VG170225 Der risikerer de at rådhuset flyttes sørover til Nærøy.
SA170225 Det kan hende arbeidene henger for utsatt til og må flyttes .
DA170225 Den må flyttes .
BT170225 Men det er da ganske logisk at funksjoner som flyttes ut av Oslo, må plasseres i andre regionssentra enn Bergen for at dette skal bli en prosess hvor alle landsdeler ser at de får sin del av kaken.
BT170225 Bergen vil kunne mene at vi er den byen i Norge med det beste grunnlaget for å ta imot de fleste funksjoner som skal flyttes ut av Oslo.
AP170225 | Skal flere hundre statlige arbeidsplasser flyttes fra Oslo til distriktene ?
AP170225 Utflyttingsplanene har fått stor oppmerksomhet, men hvor mange statlige arbeidsplasser flyttes egentlig fra Oslo til Distrikts-Norge ?
AP170225 Kun 96 flyttes fra Oslo til distriktene ¶
AP170225 I tillegg skal det utredes om enda 1200 flere jobber - inkludert Politihøgskolen - skal flyttes ut av hovedstaden.
AP170225 Av de 236 arbeidsplassene som flyttes ut, går 140, ca. 60 prosent, til Bergen, Trondheim og Stavanger.
AP170225 - Det er foreløpig 236 arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo. 140 skal til Bergen, Trondheim og Stavanger.
VG170223 BÆRES BORT : To av de beslaglagte våpnene flyttes vekk.
VG170223 Et hovedråd fra oss er at flest mulig avgjørelser i barnevernet flyttes vekk fra rettssalen.
VG170223 I forslaget skal Bindal flyttes til Trøndelag.
VG170223 - Det var politiets ønske at han skulle flyttes , er alt fengselsleder Lars Helgesen ønsker å kommentere.
BT170223 Det kler verken Bergen eller Vestlandet å krangle og syte om omfordeling/tildelingen av et par hundre statlige arbeidsplasser som skal flyttes og plasseres utenfor Oslo.
BT170223 Det kler verken Bergen eller Vestlandet å krangle og syte om omfordeling/tildelingen av et par hundre statlige arbeidsplasser som skal flyttes og plasseres utenfor Oslo.
AP170223 En annen mulighet er at Nye Veier avvikles og flyttes inn i Veivesenet.
AA170223 Reinåbrua skal flyttes .
DA170222 Etter Ryfast flyttes Riksveg 13 og går fra Stavanger og nordover, påpeker Bergsvåg.
DA170222 Det betyr selvfølgelig at aviser med statsstøtte er det første som må flyttes , fleiper Rasmus Hansson.
DA170222 - Vi støtter at det flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo, det står i vårt forslag til politisk program.
DA170222 - Skal det flyttes er det avgjørende å gjøre det på en måte hvor folk føler seg inkludert, prosessen må være sånn at de ikke føler seg overkjørt eller misbrukt i et lettvint politisk spill, sier Hansson.
DA170222 Tall Dagsvisen har fått tilgang til, viser at nemlig de ansatte sjelden blir med på flyttelasset når statlige arbeidsplasser flyttes ut av hovedstaden.
DA170222 Behrens tror de eldre arbeidstakerne vil få det vanskeligere enn de yngre, dersom jobbene flyttes ut.
DA170222 Behrens og kollega Julio Toro ( 56 ) blir trolig berørt : De er seniorrådgivere i Landbruksdirektoratet, som er en av en hel rekke statlige virksomheter som nå trolig skal flyttes ut av Oslo.
BT170222 Skipet måtte vaskes helt ned og planlagte julebord måtte flyttes til land.
AP170222 Skipet måtte vaskes helt ned og planlagte julebord måtte flyttes til land. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Skipet måtte vaskes helt ned og planlagte julebord måtte flyttes til land. ( ©NTB ) ¶
FV170221 Om forslaget vedtas, må nyfødte barn som er født før uke 28 flyttes fra Kristiansand til Oslo.
FV170221 Forslaget innebærer at nyfødte barn som er født før uke 28 må flyttes fra Kristiansand til Oslo.
DB170221 - Det vil bli lange avstander mellom kommunesenteret og Leka dersom det flyttes .
AP170221 januar 2003, da han kom med nyheten om at åtte statlige tilsyn skulle flyttes ut av Oslo FOTO : Stenersen, Tor ¶
VG170220 Og der kan det gjerne forbli, mener politikerne her, og ikke flyttes til Sogndal eller Leikanger.
SA170220 SUS skal flyttes til Ullandhaug, perifert i forhold til alle eksisterende og planlagte kollektivtilbud.
SA170220 - Så neste prosjekt er å bygge en smørebu, slik at skiene kan flyttes fra veggen i stua og motorsagen kan slippe å ligge under sengen, sier hun. 37-åringen har gjerne med gjester på hytta.
SA170220 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra selger til kjøper ved overtagelse av boligen.
SA170220 Høyesterett har vurdert om « som den er»-ansvarsfraskrivelsen gjelder nye skader som oppstår før ansvaret flyttes .
DB170220 Han mener også at programmet « Debatten », bør flyttes ut av Oslo og lages et annet sted i landet.
BT170220 Regjeringen drøyer med å bestemme hvor den bør flyttes .
BT170220 - Så neste prosjekt er å bygge en smørebu, slik at skiene kan flyttes fra veggen i stua og motorsagen kan slippe å ligge under sengen, sier hun. 37-åringen har gjerne med gjester på hytta.
BT170220 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra selger til kjøper ved overtagelse av boligen.
BT170220 Høyesterett har vurdert om « som den er»-ansvarsfraskrivelsen gjelder nye skader som oppstår før ansvaret flyttes .
AP170220 - Så neste prosjekt er å bygge en smørebu, slik at skiene kan flyttes fra veggen i stua og motorsagen kan slippe å ligge under sengen, sier hun. 37-åringen har gjerne med gjester på hytta.
AP170220 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra selger til kjøper ved overtagelse av boligen.
AP170220 Høyesterett har vurdert om « som den er»-ansvarsfraskrivelsen gjelder nye skader som oppstår før ansvaret flyttes .
AA170220 Det betyr at syv stillinger flyttes fra Kulturrådet i Oslo til Trondheim.
AA170220 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra selger til kjøper ved overtagelse av boligen.
AA170220 Høyesterett har vurdert om « som den er»-ansvarsfraskrivelsen gjelder nye skader som oppstår før ansvaret flyttes .
AA170219 Hvis andre barn må flyttes fra sine foreldre, og det ikke er god nok grunn til det, er det barna det er synd på, først og fremst.
VG170218 Dette blir dermed ikke anledningen for Bahari å legge inn sitt bud til UFC, men kampdatoen flyttes til 4. mars og Dublin med ny ( og fortsatt ukjent ) motstander.
VG170218 Les Brodtkorbs kronikk : Stabssjef i et ventehjem ¶ Flyttes ikke automatisk ¶
VG170218 Brodtkorbs familie hadde et barn boende hos seg i en periode mens barnevernet vurderte om det skulle flyttes fra familien sin permanent.
FV170218 Sørlandet er taperen i kampen om å få statlige arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo.
FV170218 Jan Tore Sanner ( H ) offentliggjorde torsdag hvilke arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo.
DB170218 « Feltets synlighet og slagkraft vil løftes når det flyttes ut av Oslo ».
DB170218 Mediebransjen er usikker som en veltepetter, men det er likevel små sjanser for at kontoret flyttes til andre siden av landet.
BT170218 FORSKYVER BYRDENE : - Når myndighetene reduserer skatten på selskaper og investorer som lett kan flyttes på, legger de byrdene på dem som ikke har alternativer, sier skatteadvokat Dag Saltnes.
BT170218 UT MOT HAVET : Kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) annonserte denne uken at over 600 arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.
BT170218 Byråkratene leter neppe med lykt og lupe når de får spørsmål om finne funksjoner som kan flyttes til Longyearbyen.
AP170218 - Etterlevningene etter general Franco må flyttes .
AA170218 Stenseng er positiv til at arbeidsplasser etableres utenfor Oslo og i noen tilfeller flyttes ut av hovedstaden, mens Johansen er motstander av utflytting av eksisterende arbeidsplasser.
AA170218 Regjeringen og Venstre åpnet denne uken for at 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser kan flyttes ut av Oslo eller nyetableres andre steder i landet.
AA170218 TA OSLO I BRUK : Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, liker dårlig at statlige arbeidsplasser skal flyttes fra hovedstaden til andre steder i landet.
AA170218 Raymond Johansen syter og klager for at noen få av de om lag 50000 statlige arbeidsplassene i hovedstaden skal flyttes til andre steder i landet.
FV170217 Seksti år seinere er avtalen i boks og Snøggs produksjon og ansatte flyttes fra Mosby til Vennesla.
DN170217 Regjeringen og Venstre åpner for at 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser kan flyttes ut av Oslo eller nyetableres andre steder i landet.
AP170217 Det er en undervurdering av offentlige arbeidsplasser, og man bommer hvis man tror at disse bare kan flyttes rundt, mener han.
AP170217 Tidligere Melhus-ordfører Jorid Jagtøyen ( Sp ) mener trenden er at makt flyttes vekk fra distriktene.
AP170217 Disse etatene flyttes ut fra Oslo : Her vil de bli lokalisert ¶
AP170217 - Makten flyttes stadig mer vekk fra der folk bor.
AP170217 Ansatte demonstrerte i 2003 foran Stortinget da statlige arbeidsplasser skulle flyttes ut av Oslo.
AA170217 Selskapene flyttes ut av NSB i løpet av april i år.
AA170217 Regjeringen og Venstre åpnet denne uken for at 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser kan flyttes ut av Oslo eller nyetableres andre steder i landet.
AA170217 Dessuten flyttes altså statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
AA170217 Hvordan er det greit at kostnaden for kommunens behov for en prosent-sykepleier, flyttes fra kommunen og over på sykepleieren ?
AA170217 Det økonomiske tapet, som økonomene liker å kalle det, ved å ha større sykepleierressurs enn man har finregna seg fram til at man trenger, flyttes med denne metoden fra kommunens pengepung, til sykepleierens.
VG170216 | Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo ¶
VG170216 Bakgrunn : Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo.
DB170216 Rennet skulle egentlig foregå i stor bakke, men måtte flyttes til liten bakke grunnet utfordrende vindforhold.
DB170216 Det står i samarbeidserklæringen av det skal flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo, men ikke noe om hvilke arbeidsplasser, når og hvor mange.
DA170216 De rundt 40 ansatte i Fredskorpset holder til midt i Oslo sentrum, men er nå blant de 1.200 arbeidsplassene som mye mulig flyttes ut av hovedstaden.
DA170216 Bakgrunnen for flyttingen er et kompromiss mellom regjeringspartiene og Venstre, som støttet det nye inntektssystemet til kommunene mot at statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. 630 jobber skal legges utenfor hovedstaden, men over halvparten av dem er nye etableringer.
AP170216 I tillegg skal det utredes om enda 1200 flere jobber - inkludert Politihøgskolen - skal flyttes ut av Oslo.
AP170216 Hvorfor presenterer du ikke en ferdig utredet liste over arbeidsplasser som skal flyttes , Sanner ?
AP170216 De flyttes til Bergen, som også får 23 nyetablerte arbeidsplasser.
AP170216 Flyttes til store og små byer ¶
AP170216 I tillegg skal det utredes om enda 1200 flere jobber - inkludert Politihøgskolen - skal flyttes ut av Oslo.
AP170216 Hvorfor presenterer du ikke en ferdig utredet liste over arbeidsplasser som skal flyttes , Sanner ?
AP170216 De flyttes til Bergen, som også får 23 nyetablerte arbeidsplasser.
AP170216 Flyttes til store og små byer ¶
AP170216 Opp mot 1000 arbeidsplasser flyttes ut fra Oslo : Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ¶
AP170216 I tillegg til utflytting av eksisterende statlig virksomhet, kan det også være snakk om nyetableringer som flyttes ut.
AP170216 Grunnen til det er at i flere av tilfellene skal det gjennomføres prosesser før det er helt klart hvor mange som skal flyttes ut.
AP170216 Etter det Aftenposten får opplyst fra en kilde, vil listen som kommer fredag ikke inneholde eksakt antall ansatte som skal flyttes i alle etatene.
AP170216 Det er stor spenning knyttet til hvilke andre etater som blir berørt og hvor mange arbeidsplasser som flyttes ut fra hovedstaden.
AP170216 - Men vi er knallhardt imot at etablerte arbeidsplasser flyttes .
AA170216 uke og svært syke barn flyttes til en ny avdeling ved St.
DN170215 Det hevdes at høye avgifter fører til at utslippene flyttes et annet sted.
DA170215 - Sterke kompetansemiljøer innenfor ulike kunstfelt vil være viktig for at kontoret skal ha noen å spille på når det flyttes ut av Oslo.
BT170215 Hvis andre barn må flyttes fra sine foreldre, og det ikke er god nok grunn til det, er det barna det er synd på, først og fremst.
AP170215 - De kan også flyttes , men det krever gode prosesser hvor de ansatte trekkes med.
AP170215 - De kan også flyttes , men det krever gode prosesser hvor de ansatte trekkes med.
AP170215 Men beboerne skal flyttes i 2020.
AP170215 Sammen med ansatte krever hun å få vite hvorfor kontoret flyttes .
AP170215 - Uten at vi har fått noen skriftlig virker det som om det allerede er vedtatt at vi skal flyttes , og at utredningen skal handle om « hvor », sier Kapoor.
AP170215 - Uten at vi har fått noe skriftlig, virker det som om det allerede er vedtatt at vi skal flyttes , og at utredningen skal handle om « hvor », sier Kapoor.
AA170215 Humaniora og samfunnsvitenskap skal flyttes fra Dragvoll for å bygge en samlet campus.
VG170214 | Vil likevel bosette barn med midlertidig opphold - 260 barn kan flyttes ut av mottak ¶
DA170214 Da må trerekkene flyttes nærmere husveggene.
DA170214 Han ønsker at mest mulig av avgiftsleggingen flyttes over til bruken, og ønsker veiprising.
DB170213 Samtidig ber Bydelsutvalget « om at bysten av Olaf Bull flyttes fra St.
DB170213 Hvis bysten ikke kan flyttes , kan navnenedringen utføres straks.
DB170213 Vi snakker om forbruk som kan flyttes eller skrus av noen timer uten at det går ut over komfort eller sikkerhet - som tidsstyring av varmekabler, varmtvannsbeholdere og elbillading, sier Øverås.
AA170213 Det er mye varer som skal flyttes og prises, forteller daglig leder Jørgen Sagmo.
AA170213 Det betyr at forvaltningen av over 300 millioner kroner flyttes ut av Oslo.
AA170213 Det er regjeringen som ønsker at denne delen av Norsk kulturråd flyttes ut av Oslo.
AA170213 Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet, og sju årsverk flyttes til Trondheim.
VG170210flyttes all drift til Norge.
VG170210 En del av de rundt 60 ladestolpene som i dag finnes i sentrum vil kunne brukes til varelevering også fremover, og de andre kan flyttes til andre steder i byen, skriver Berg.
SA170210 november at barnekonvensjonen brytes når barn som ikke har fått svar på asylsøknaden, flyttes og når mottak legges ned.
VG170209 39.000 kvadratmeter er forsvunnet, og flere funksjoner må flyttes ut av det nye sykehuset.
VG170208 For 18 måneder siden vedtok EU at 160.000 asylsøkere fra Hellas og Italia skulle flyttes til andre europeiske land.
VG170208 | 160.000 asylsøkere skal flyttes - 11.966 er flyttet ¶
AP170208 For 18 måneder siden vedtok EU at 160.000 asylsøkere skulle flyttes fra Hellas og Italia til andre europeiske land.
AA170208 | Terrorsiktet IS-avhopper flyttes til Trondheim ¶
DB170207 Fangene som overlever dette, flyttes til små, proppfulle underjordiske celler.
DB170207 Nå skal det legges ned, og poesistoffet skal flyttes over i andre programmer.
DB170206 Brukerfiler vil fortsatt bli lagret på den interne harddisken, mens spill og apper kan flyttes over på den eksterne enheten.
SA170205 Viktige funksjoner flyttes ut av sentrum, vi er i ferd med å skape et Stavanger sentrum del 2 på Ullandhaug.
DN170203 For å hindre at fiskesykdommen PD sprer seg nordover, skal all laks som blir smittet nord for fylkesgrensen mellom trøndelagsfylkene enten slaktes ut eller flyttes sør for denne grensen.
SA170201 I en pressemelding opplyser selskapet at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
SA170201 De har kontaktet et transportselskap som mener huset kan flyttes på rot, men det må må ny eier vurdere om er mulig.
SA170201 Blikket må flyttes til å se mennesker og vi må alle være medmennesker.
SA170201 De har kontaktet et transportselskap som mener huset kan flyttes på rot, men det må ny eier vurdere om er mulig.
DN170201 I en pressemelding opplyser selskapet at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
DN170201 For lite snø og usikkert værvarsel gjør at turrennet flyttes til mars.
DB170201 Teknologidirektøren forteller at forsikringsselskap har eksperimentert med « svarte bokser » tidligere, og sier lista for hva folk tillater av personvern-invasjon flyttes hele tiden.
BT170201 De har kontaktet et transportselskap som mener huset kan flyttes på rot, men det må ny eier vurdere om er mulig.
AP170201 I en pressemelding opplyser selskapet at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
AP170201 De har kontaktet et transportselskap som mener huset kan flyttes på rot, men det må ny eier vurdere om er mulig.
BT170131 Nerbø ¶ − Dette gjelder ikke bare de som er direkte berørt ved at jobbene deres flyttes eller legges ned.
AP170131 Demonstrasjonen skulle egentlig ha vært holdt utenfor USAs ambassade i Oslo, men måtte flyttes på grunn av den store oppslutningen.
DN170129 - Den amerikanske ambassaden må flyttes til Jerusalem, fastslår Netanyahu.
DB170127 ¶ VIL HA HELHETLIG VURDERING : Ansatte i asylmottak fortviler over at asylsøkere som har oppgitt å være enslige mindreårige flyttes til voksenmottak på grunn av den medisinske alderstesten.
DB170127 Ansatte i asylmottak fortviler over at asylsøkere som har oppgitt å være enslige mindreårige flyttes til voksenmottak på grunn av den medisinske alderstesten.
AP170127 Nguyen Berg : - Ladestasjonene kan flyttes
AP170127 - Andre vil kunne flyttes til andre steder hvor det er større behov for dem, men de vil altså ikke gå tapt, sier hun.
AP170127 Nguyen Berg : - Ladestasjonene kan flyttes
AP170127 - Andre vil kunne flyttes til andre steder hvor det er større behov for dem, men de vil altså ikke gå tapt, sier hun.
SA170126 Slike plasseringer, altså at barn med tvang akutt flyttes ut av hjemmet, har økt.
SA170126 Hastevedtak, altså at barnet flyttes ut av familien, er ikke reversibelt.
SA170126 Slike plasseringer, altså at barn med tvang akutt flyttes ut av hjemmet, har økt.
SA170126 Hastevedtak, altså at barnet flyttes ut av familien, er ikke reversibelt.
DB170126 - Makten skal flyttes fra Washington og tilbake til det amerikanske folk, sa han.
BT170126 - Makten skal flyttes fra Washington og tilbake til det amerikanske folk, sa han.
AP170126 Når de spiser blader og frukt, for eksempel, flyttes pollen mellom trærne.
DB170124 Og flyttes den amerikanske ambassaden til Jerusalem, vil det innebære et politisk farvel til en hovedstad i byen som er hellig både for jøder, kristne og palestinere.
DB170124 Disse kan ikke flyttes fra en næring til en annen uten problemer.
BT170124 Også en del mindre metallgjenstander i samme området skulle flyttes og sprenges.
SA170123 - I en tid med økt ledighet er det viktig at arbeidsplasser ikke flyttes fra Stavanger-regionen.
DN170123 Mandag fikk ansatte ved Elkjøp og Lefdals kundesentre i Norge og Sverige beskjed om at arbeidsplassene deres flyttes til København i Danmark, skriver VG.
DB170123 Medarbeidere som i dag er ansatt ved RKK, og underlagt Kontoret for voldsoffererstatning, flyttes over til politiet.
DB170123 Det inneholder en omfattende endring for dagens rådgivningskontorer for kriminalitetsofre ( RKK, hvor 14 kontorer på landsbasis « legges ned » og flyttes inn under politiet, som skal stå for et nytt og styrket offeromsorgstilbud med 12 kontorer.
AP170123 Mandag fikk ansatte ved Elkjøp og Lefdals kundesentre i Norge og Sverige beskjed om at arbeidsplassene deres flyttes til København i Danmark, skriver VG.
AP170122 Som ble flyttet før det igjen måtte flyttes .
AP170122 Da plassen i våre dager igjen ble for liten og bygningene for tungvinte, måtte « Riksen » nok en gang flyttes , denne gang ut av sentrum.
BT170120 NESTE STOPP : Vaksdal Stasjon skal flyttes , og kan bli seende sånn ut, foreslår planleggerne i Asplan Viak.
DB170119 Trykk på enhåndsknappen ( bildet til venstre ), så forminskes tastaturet og flyttes til en side.
DB170119 Da er det kjekt med muligheten for å forminske tastaturet, slik at det blir noe mindre og flyttes mot én av sidene, avhengig av hvilken hånd du bruker.
AP170119 8 UDI-ansatte skal flyttes til Oslo politidistrikt for å hjelpe til med intervjuer i forbindelse med søknader om familiegjenforening.
AP170119 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
DN170118 274 milliarder kroner kan ikke flyttes
BT170118 Om eggceller flyttes fra én kvinne til en annen, vil det også fjerne en skranke mot surrogati.
AP170117 - Denne sprekken kan åpnes videre, noe som vil da føre til at et stort isfjell seiler bort med forskningsstasjonen, hvis den ikke flyttes fra sin gamle plasseringen, forteller dr.
AP170116 Grensene mellom normalitet og sykdom flyttes , og kosmetisk psykofarmakologi forsvares av stadig flere.
DB170115 Ifølge CNN er 82 år gamle Dato Vanishvili et offer for det EU-monitorer kaller for « borderization » - Russlands grense mot Georgia flyttes stadig lengre inn fra Sør-Ossetia.
DB170115 - Vi vet ikke hvor og hvor langt grensa kan flyttes , for den ble aldri anerkjent.
AP170115 Luftetårn må flyttes : ¶
AP170115 Et luftetårn for Høviktunnelen og den planlagte Bærumsdiagonalen, som skal krysse over E18 og over til Fornebu, skal flyttes .
DN170114 Det koster 3,25 kroner per minutt, hvis bilen ikke er flyttes innen fem minutter.
DB170113 Også Sukkerbiten utenfor Operaen skal etter sigende flyttes til dette området.
BT170113 - Hva tror du folk i Årdal tenker når det nå er bestemt at lensmannskontoret skal legges ned og flyttes til Lærdal ?
SA170112 Nå kan ny-betegnelsen trygt flyttes østover.
FV170112 Nå kan ny-betegnelsen trygt flyttes østover.
BT170112 Nå kan ny-betegnelsen trygt flyttes østover.
AP170112 Stridsvogner og tropper flyttes nå på vei og med jernbane til Polen, der alt skal utplasseres.
AP170112 8 UDI-ansatte skal flyttes til Oslo politidistrikt for å hjelpe til med intervjuer i forbindelse med søknader om familiegjenforening.
AP170112 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
AP170112 8 UDI-ansatte skal flyttes til Oslo politidistrikt for å hjelpe til med intervjuer i forbindelse med søknader om familiegjenforening.
AP170112 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
AP170112 8 UDI-ansatte skal flyttes til Oslo politidistrikt for å hjelpe til med intervjuer i forbindelse med søknader om familiegjenforening.
AP170112 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
AP170112 Nå kan ny-betegnelsen trygt flyttes østover.
DN170110 Samtidig flyttes nemlig NRK-kanalene P13, Jazz, Sport og Klassisk fra det kommersielle dab-nettet til NRKs eget nett, mens alle NRK-kanaler vil nå ha dab+-format.
BT170110 Makt og myndighet flyttes lengre vekk fra fylket og vi mister direktekontakten med statlige styresmakter.
BT170109 Det ryktes at elevene på Tveiterås skole skal flyttes til Ulriken skole.
DB170108 I verset flyttes begge karakteristikkene over til ham selv : « I'm young and rich and plus I'm boujee ( hey ! ) / I'm not stupid so I keep the Uzi ( rrrah ! ) » ¶
AP170107 | Skilsmisse i København Zoo : Isbjørnhann flyttes etter 10 års surt samliv ¶
AP170107 Kjemien mellom København Zoos to isbjørner ble så dårlig at hannen Ivan nå flyttes til Jylland.
DN170106 Bekymringen er at det nye regelverket skal åpne for at utenlandske selskap får tilgang til markedet uten kjennskap til norske forhold, samt at tilsynsansvaret flyttes ut av Norge.
DB170106 Etter fredagens avlysning kom det raskt beskjed om at sprinten flyttes til lørdag, mens lørdagens distanserenn over 10 og 15 kilometer klassisk skyves til søndag.
AP170105 Frykter at grensene flyttes
AP170105 Det er ikke til å komme bort fra at om eggdonasjon blir tillatt, og det blir vanlig at eggceller kan flyttes fra én kvinne til en annen, vil det også fjerne en skranke mot surrogati.
AP170105 Frykter at grensene flyttes
AP170105 Det er ikke til å komme bort fra at om eggdonasjon blir tillatt, og det blir vanlig at eggceller kan flyttes fra én kvinne til en annen, vil det også fjerne en skranke mot surrogati.
AP170104 NATO-stjernen flyttes fra det gamle hovedkvarteret til det nye som skimtes i bakgrunnen.
DB170103 Med ny programleder flyttes programmet også fra New York til Los Angeles.
DN170102 Men om Teodorin nå får beslaglagt eiendeler i Europa og USA er det ingenting som tilsier at festen er helt over, bare at den flyttes .
DN170101 Desentraliserte transaksjoner betyr enkelt forklart at penger kan flyttes mellom to parter direkte hvor som helst i verden nesten øyeblikkelig.
BT170101 Lekteren kan flyttes dit den er minst utsatt for vind.
AP170101 Men når barn blir alvorlig sviktet, må samfunnet gripe inn og barnet flyttes .
FV161229 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
BT161229 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AP161229 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AA161229 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
FV161223 Det er foreløpig uklart om Holmlund blir værende på sykehus i Italia over julen, eller om hun flyttes hjem til Sverige.
AP161221 Les Aftenposten-redaktør Per Anders Madsens kommentar : Lysne-utvalget kan åpne for at grensene flyttes .
AP161221 Les Aftenposten-redaktør Per Anders Madsens kommentar : Lysne-utvalget kan åpne for at grensene flyttes .
BT161219 Den er nok et eksempel på hvordan terskelen for debatt stadig flyttes nedover, i en vond sirkel av hets og ondsinnet mobbing.
SA161214 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
FV161214 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
BT161214 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AP161214 Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.
AP161211 I programmet som ble vedtatt av EU-landene i fjor, skulle 160.000 flyktninger flyttes fra Hellas og Italia til andre steder i unionen i løpet av to år.
AP161209 Men hvordan skal det gå når Skam-universet flyttes til en amerikansk « high school » ?
AP161125 - Det vi ser er at omsetningen flyttes noe fra den viktige handlemåneden i desember til november.
AP161117 Talen kan flyttes rett inn i vår tid, uten at den føles mindre relevant.
VG161115 Maskinene « Ivers » og « Eggen » skal skrotes eller flyttes til Østlandsterminalen når brevsorteringen legges ned i Trondheim.
AP161108 At Hærens helikoptre på Bardufoss inntil videre forblir her ( de flyttes ikke til Rygge ).
SA161103 Smerud er glad for at Møller Dæhli vurderes så god at han flyttes opp et hakk.
AP161103 Smerud er glad for at Møller Dæhli vurderes så god at han flyttes opp et hakk.
AP161031 Blant annet flyttes flere fly til Sverige.
AA161031 Blant annet flyttes flere fly til Sverige.
AP161026 Mange jublet for Tøyen da SV inngikk en avtale med det borgerlige byrådet i 2013 som gikk ut på at Munch-museet kunne flyttes til Bjørvika.
AP161015 Mange av papyrusrullene som ble funnet i Villa di Papyri var lagt i bokser, klare til å flyttes .
SA161014 november, og dermed kan A-spillere flyttes over til U-troppen før den kampen.
AP161014 november, og dermed kan A-spillere flyttes over til U-troppen før den kampen.
AP161007 En tilslutning til individklageordningen vil ikke medføre at den endelige avgjørelsesmyndigheten flyttes fra nasjonale domstoler til internasjonale komiteer, slik Tetzschner legger til grunn.
SA160912 Etter en heftig debatt i 1980-årene ble det bestemt at huset skulle flyttes fem meter, bevares og restaureres.
AP160911 | Dronningens barndomshjem kuttes opp og flyttes
AP160911 Huset skal kuttes på midten, demonteres i nøye oppmålte terninger og flyttes forsvarlig på trailere til Maihaugen på Lillehammer.
AP160911 Dronning Sonjas barndomshjem på Vinderen skal flyttes til Maihaugen på Lillehammer.
SA160907 Og arbeidsbordet Nataas ofte brukte enten for å lage arkitektmodeller eller bare som PC-bord kunne også flyttes ut dit.
BT160907 Og arbeidsbordet Nataas ofte brukte enten for å lage arkitektmodeller eller bare som PC-bord kunne også flyttes ut dit.
AP160907 Erfaringene fra Belgia og Nederland tilsier at en slik åpning er starten på en prosess hvor grenser flyttes og hvor « hjelp til å dø » blir et alternativ i stadig flere pressede situasjoner.
AP160907 Og arbeidsbordet Nataas ofte brukte enten for å lage arkitektmodeller eller bare som PC-bord kunne også flyttes ut dit.
AP160905 Lysne-utvalget kan åpne for at grensene flyttes .
AP160905 Grensene flyttes
SA160904 I østre bydel, som nå skal bli en del av sentrum - « iskanten flyttes », kan man nærmest si - blir Tou Scene, gatekunsten, handelsnæringen og de kreative virksomhetene brukt for det det er verdt.
AP160811 Tidligere i sommer ble det kjent at sesong tre skal handle om Isak som spilles av Tarjei Sandvik Moe, og dermed flyttes fokuset over på gutta.
AP160810 For voksne bør opplæringen flyttes mest mulig ut av klasserommet og kombineres med tiltak innenfor arbeidslivet.
AP160801 Både ansatte, eldre selv og deres pårørende opplever det som frustrerende når beslutningene flyttes fra dem som faktisk møter de eldre hver dag, til byråkrater som i mye mindre grad kjenner virkeligheten.
SA160719 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra kjøperen til selgeren ved overtagelse av boligen.
BT160719 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra kjøperen til selgeren ved overtagelse av boligen.
AP160719 Når en bolig er solgt « som den er » flyttes risikoen for skjulte feil over fra kjøperen til selgeren ved overtagelse av boligen.
AP160705 Sperres sim-kortet så fort som mulig ved tyveri, flyttes ansvaret for svindel over på teleselskapet ditt, sier hun.
AP160705 Matt over at når det snakkes om kroppspress, så flyttes alltid fokuset utover.
AP160702 | Inger Johanne Pedersen ( 96 ) : - Jeg føler meg som en brikke som bare kan flyttes
AP160702 Likevel skal hun flyttes .
AP160702 Ansatte og beboere flyttes til Furuset.
AP160702 - Jeg føler meg som en brikke som bare kan flyttes , og ikke et voksent menneske, sier Pedersen.
AP160702 - Jeg føler meg som en brikke som bare kan flyttes , og ikke et voksent menneske, sier Inger Johanne Pedersen.
AP160623 Parker på Gul liste hos Byantikvaren : Kryp-inn på Huk ( flyttet til Observatorie terrasse ), Kryp-inn på Høybråten ( flyttes til Fossum ), Fossum ( 70-tallet ), Uranienborg ( 70-tallet ) og Telthusbakken ( 80-tallet, Ål-hytta ) ¶
AP160617 Utpekte logistikkelementer i Kystvakten flyttes til Ramsund.
AP160617 Mye heimevernsutdanning flyttes til Værnes i Trøndelag.
AP160617 Kystvaktstaben med operativ ledelse flyttes fra Sortland til Haakonsvern der det etableres ett felles operativt og administrativt ledelsesapparat.
AP160617 Kystvakten flyttes fra Sortland til Ramsund, staben i Kystvakten flyttes til Haakonsvern ved Bergen.
AP160617 Kystvakten flyttes fra Sortland til Ramsund, staben i Kystvakten flyttes til Haakonsvern ved Bergen.
AP160617 Fra lokale hærstyrker med « fotavtrykk » og unik lokalkunnskap overalt i Norge, til styrker som skal kunne flyttes rundt.
AP160606 MDG har uttalt seg slik at dette prosjektet er litt i det blå, andre hevder at veien i prinsippet skal bygges slik den har vært planlagt, men at noen av delprosjektene flyttes på.
AP160606 MDG har uttalt seg slik at dette prosjektet er litt i det blå, andre hevder at veien i prinsippet skal bygges slik den har vært planlagt, men at noen av delprosjektene flyttes på.
BT160525 Når bystyret skal beslutte om skolen skal flyttes så skulle en tro at administrasjonen hadde en analyse av hva som er det beste for disse barna.
BT160525 MISTER SKOLEN : Skolen til Silja Grieg skal flyttes .
BT160525 I møter med kommunens skoleadministrasjon har vi foreldre fått bekreftet vår mistanke om at det er muligheten til å selge eller på annen måte tjene på tomten som er den egentlige grunnen til at skolen skal flyttes .
BT160525 Hvis elevene flyttes til en annen skole må den den skolen bygges om.
BT160525 Byrådet har innstilt at Bergen kommunes eneste spesialskole, Tveiterås, skal flyttes .
AP160516 - Ifølge rapporten gikk alt bra, men det er 90 år siden, og treverket er ikke blitt bedre, sier Christensen, som er bekymret for at skipene kanskje må flyttes i et nytt bygg.
SA160512 Jeg synes i stedet eksamen burde flyttes .
BT160512 Jeg synes i stedet eksamen burde flyttes .
AP160512 Jeg synes i stedet eksamen burde flyttes .
SA160506 For å få til den sosiale fellesskapsfølelsen Melbye Eide og Querasian ønsket seg, foreslo interiørarkitekten av kjøkkenet måtte flyttes til en mer sentral plass i leiligheten.
AP160506 For å få til den sosiale fellesskapsfølelsen Melbye Eide og Querasian ønsket seg, foreslo interiørarkitekten av kjøkkenet måtte flyttes til en mer sentral plass i leiligheten.
SA160503 I stedet flyttes fokuset til stadig mer måling og resultatorientering.
AP160427 Tusenvis må flyttes igjen ¶
AP160427 - Økningen kom på grunn av at store grupper nyankomne asylsøkere fortløpende måtte flyttes fra ankomstsentrene og ut til midlertidige asylmottaksløsninger.
AP160423 Alleen skal flyttes 80 cm inn mot fortauet på hver side av veien.
AP160423 Alleen skal flyttes 80 cm inn mot fortauet på hver side av veien.
AP160423 Noen ressurser må igjen flyttes inn i departementene og andre ting ut til de delene av staten som faktisk yter befolkningen et tilbud gjennom tjenesteproduksjon.
AP160421 Hvilke og hvor mange arbeidsplasser og hvor de skal flyttes til, vil først bli lagt frem i en egen plan før jul.
AP160420 Men husk at noen vårblomstrende planter kan miste årets blomstring om de flyttes . 5.
AP160420 Har du noe som skal flyttes , kan det være lurt å gjøre det nå om våren.
AP160416 Isachsen peker på at det de siste årene også vært eksempler på at slike jobber flyttes tilbake.
AP160415 Aftenpostens avsløringer den siste tiden har gitt offentligheten innsikt i hvordan store pengesummer på intrikat vis flyttes på kryss og tvers av landegrenser.
AP160412 Likevel skal alle tre skipene flyttes inn i det nye bygget, slik at de kan bli utstilt med funnene fra samme grav.
AP160412 Kan ikke flyttes fra Bygdøy ¶
AP160412 - Gjenstandene er veldig skjøre, og skal ikke flyttes mer enn nødvendig, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.
AP160411 Hele 32 stillingshjemler skal flyttes på fra 1. juli og utover høsten.
AP160405 Samtidig er manglende skatteinntekter et av Ukrainas største problemer, noe som i stor grad skylles at enorme summer flyttes ut av landet til skatteparadiser.
AP160404 Pengene og verdiene flyttes dit skatten blir lavest.
AP160331 Store deler av hovedstadsadministrasjonen flyttes til en forstad.
AP160331 På byregjeringens hjemmesider fremgår det for eksempel at en betydelig del av hovedstadens 88 mest avanserte sykehus, der 200 millioner mennesker årlig får behandling, skal flyttes til Tongzhou.
AP160331 De vil bli mer tilgjengelige for kunder og pasienter i den kommende Jing-Jin-Ji-regionen dersom de flyttes ut til den sørøstlige forstaden.
AP160327 Kommunen ønsker at grensen flyttes ca. 100 meter, så toppen blir finsk.
AP160327 Hertha-spilleren medgir at det er utfordrende å flyttes rundt.
AP160324 Ordføreren i Kåfjord i Troms har nå tatt kontakt med statsminister Erna Solberg med spørsmål om grensen kan flyttes litt, slik at toppen Haldditcohkka, 1331 meter over havet, blir finsk.
AP160319 Mer makt skal flyttes fra det offentlige til kirken, blant annet ved at kirken overtar arbeidsgiveransvar for prester.
AP160316 Maskinene vil flyttes oppover i høyden etter hvert som det blir førefall i lavereliggende strøk.
AP160315 Det vil si at arbeidsgiveransvaret for 1300 prester og 300 ansatte i bispedømmer og kirkeadministrasjon flyttes fra staten til kirken, og at det fra 1. januar 2017 er kirkens ansvar å betale lønn og pensjon til disse.
AP160311 Atomstyrkene i Irkutsk-divisjonen er utstyrt med de mobile Topol-systemene, som kan flyttes rundt i gigantiske lastebiler.
AP160307 Dette vil ofte dreie seg om oppgaver som flyttes mellom ulike direktorater eller departementer, slik at det totale antallet årsverk likevel gir et riktig bilde av den overordnede utviklingen.
AP160307 Dette vil ofte dreie seg om oppgaver som flyttes mellom ulike direktorater eller departementer, slik at det totale antallet årsverk likevel gir et riktig bilde av den overordnede utviklingen.
AP160302 Presset flyttes høyere.
AP160301 * Disse løsningene kan benyttes over en lengre periode, potensielt helt frem til de som flyttes inn returneres eller bosettes.
AP160225 « Botsen » fra 1851 er fredet og skal fortsette å ruve på Grønland selv om fangene flyttes .
AP160225 « Botsen » fra 1851 er fredet og skal fortsette å ruve på Grønland selv om fangene flyttes .
SA160223 Laget har for mange i rosteren ( innmeldte spillere ) sin nå, så da må noen flyttes ned.
AP160223 Men alternativet er altså at Schengen-grensen midlertidig flyttes .
AP160223 Laget har for mange i rosteren ( innmeldte spillere ) sin nå, så da må noen flyttes ned.
AP160221 I februar 2005 ble det kjent at Oslo kommune hadde kjøpt Vestbanetomten av Statsbygg, og at Høyre-byrådet hadde « bestemt » at Munch-museet skulle flyttes til Vestbanen.
AP160219flyttes trafikkaoset til andre enden av Ring 3 : ¶ * * * * _Veivesenet varslet kaos på Smestad - men trafikken flyter omtrent som før.
AP160219flyttes trafikkaoset til andre enden av Ring 3 : ¶ * * * * _Veivesenet varslet kaos på Smestad - men trafikken flyter omtrent som før.
AP160218 Av de 160.000 asylsøkerne som skal flyttes , er ca 300 blitt omfordelt.
AP160216 Nå skal den flyttes til konserveringslaboratoriet og undersøkes for første gang siden 1875.
AP160214 Kort fortalt betyr det at dersom du har lagret personopplysninger hos et selskap kan du kreve at det skal flyttes fra det selskapet til et annet selskap du velger.
SA160213 For å få ut den nederste skuffen som nå inneholder sommertøyet, må kommoden flyttes på.
AP160213flyttes trafikkaoset til andre enden av Ring 3 : Fra lørdag klokken 22 til mandag morgen stenger hele Ring 3 mellom Ryen og Ulvensplitten.
AP160213 Arbeidskraft og kapital må nokså raskt kunne flyttes dit hvor de kaster mest av seg..
AP160212 I fjor måtte 200 fanger flyttes og hele avdelingen renoveres på grunn av mugg.
AP160211 - Kan Store Studio flyttes til et annet sted ?
SA160210 ÅPENT : Trekkspillvinduet til annekset kan åpnes opp, slik at stuen kan flyttes ut.
BT160210 ÅPENT : Trekkspillvinduet til annekset kan åpnes opp, slik at stuen kan flyttes ut.
AP160210 Jeg elsker å gå på ski, men kan bare være borte i to timer, for da må bilen flyttes , skriver en oslomann på Facebook.
AP160210 Jeg elsker å gå på ski, men kan bare være borte i to timer, for da må bilen flyttes , skriver en oslomann på Facebook.
AP160210 Skulle flyttes fra dyre akuttilbud ¶
AP160210 ÅPENT : Trekkspillvinduet til annekset kan åpnes opp, slik at stuen kan flyttes ut.
AP160209 | Holmenkollmarsjen flyttes til Holmenkollen ¶
AP160209 Begge distanser flyttes
AP160209 - Vi har ikke ønsket å avlyse, og derfor har vi besluttet at begge distanser flyttes til Holmenkollen.
AP160131 Sammen med kolleger ved arkitektkontoret Superunion står hun bak utstillingen Konsolider eller dø, som handler om hva skjer med hovedstaden når mange kulturinstitusjoner flyttes samtidig.
AP160131 Sammen med kolleger ved arkitektkontoret Superunion står hun bak utstillingen Konsolider eller dø, som handler om hva skjer med hovedstaden når mange kulturinstitusjoner flyttes samtidig.
AP160130 †" Veivesenets mange lokale arkiver forvitrer, og forsvinner, når stasjonene flyttes .
AP160129 Dermed blir det mulig å anslå om selskapet betaler skatt i det hele tatt og hvordan overskuddene flyttes mellom land, sier daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen i den norske delen av nettverket Tax Justice Network.
AP160128 I stedet skal debatten flyttes til sosiale medier.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160124 PU vurderer fortløpende om asylsøkerne skal bli på ankomstsenteret eller flyttes til andre mottak styrt av UDI dersom stoppen i returer blir langvarig.
AP160122 Hva skjer med hovedstaden når så mange kulturinstitusjoner skal flyttes samtidig ?
AP160122 Arkitekt Vilhelm Christensen og arkitekturhistorier Even Smith Wergeland ble begge oppmerksom på hvordan flere verdifulle hovedstadsbygg sto i fare for å bli stående tomme, fordi kommune og stat hadde bestemt at kulturinstitusjonene som holdt til i dem skulle flyttes .
DA160115 Flyttes bomstasjonen 50 meter nord, kommer den ikke så nær hus, det er bedre for hele området, sa Raustein.
AP160114 Varianten fordrer at all varelevering og parkering flyttes til sidegater.
AP160114 Varianten fordrer at all varelevering og parkering flyttes til sidegater.
AP160112 Konseptet, som har fått navnet Smalere kjørefelt, innebærer for eksempel at sykkeltilrettelegging flyttes til Drammensveien på strekningen fra Solli plass til Halvdan Svartes gate.
AP160112 Da flyttes tilrettelegging for syklister til Frognerveien, hvor det da er blitt ledig plass, siden trikken er flyttet til Bygdøy allé.
AP160112 Busslinje 30 flyttes til Drammensveien.
AP160112 Konseptet, som har fått navnet Smalere kjørefelt, innebærer for eksempel at sykkeltilrettelegging flyttes til Drammensveien på strekningen fra Solli plass til Halvdan Svartes gate.
AP160112 Da flyttes tilrettelegging for syklister til Frognerveien, hvor det da er blitt ledig plass, siden trikken er flyttet til Bygdøy allé.
AP160112 Busslinje 30 flyttes til Drammensveien.
BT160108 I april flyttes storsatsingen til Bergen.
AP160108 I 2010 måtte en fotballandskamp flyttes fra nordkoreanske Pyongyang til kinesiske Shanghai.
AP160108 Russetiden burde flyttes til etter eksamen slik at man kan prioritere gode karakterer i tillegg til at man kan prioritere en minneverdig russetid.
AP160108 FpU er enig med Anonym ( 16 ), eksamen burde flyttes til før russetiden.
AP160107 - Med ny teknologi flyttes noe av makten over fra produsentene til konsumentene.
DA160104 At handlingen nå flyttes helt inn i regjeringskontorene, gjør at serien kan beskrives som en krysning av « Broen » og « Borgen », samtidig som « Mammon » har noe unikt i den sentrale rollen som media spiller i serien.
AP160101flyttes den til Hovedscenen.