DA170922 - Spesielt afghanske gutter behandles som annenrangs flyktninger .
DA170820 En annen endring som trer i kraft, er at skoletilbud til flyktninger skal styrkes.
BT170820 Nettstedet la ut en artikkel om flyktninger som transporteres med jetski fra Marokko til Spania.
BT170820 I saken, som er skrevet av nyhetsbyrået AFP, kommer det frem at flyktninger betaler nærmere 50.000 kroner hver for å bli transportert den korte turen med jetski fra Afrika til Europa.
BT170820 Det høyrepopulistiske nettstedet Breitbart benytter det for å illustrere en artikkel om flyktninger som drar til Spania », skriver siden.
DB170819 Nå advarer Canada om at folk ikke automatisk blir akseptert som flyktninger selv om de kommer seg inn i landet.
DB170819 Den konservative politikeren Michelle Rempel anklager Trudeau-regjeringen for å skape et inntrykk av at Canada vil ta imot flere flyktninger , og sier til The Star at nye mottakssentre vil gjøre at enda flere mennesker vil reise til Canada.
DB170819 Antallet flyktninger som har gått fra USA til Quebec i Canada er tidoblet siden januar.
DB170819 ¶ FÆRRE BÅTER : I går ble over 200 flyktninger og migranter reddet ombord på båten til organisasjonen Proactiva Open Arms, etter å ha blitt sendt ut fra Libya, i retning Europa.
DB170819 Siden januar i år har rundt 100 000 migranter og flyktninger ankommet Italia etter å ha dratt med båt fra krigsherjede og lovløse Libya.
DB170819 Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia.
DA170819 - Det har allerede vært lagd mange filmer om mennesker på flukt, og selv om flyktningkrisen er enorm og varer ved, er det vanskelig å overbevise redaktører i Norge om å lage flere filmer om flyktninger .
VG170818 De demonstrerte til støtte for syriske flyktninger og protesterte mot at høyreregjeringen i Madrid tok imot kun 1.100 flyktninger .
VG170818 De demonstrerte til støtte for syriske flyktninger og protesterte mot at høyreregjeringen i Madrid tok imot kun 1.100 flyktninger.
AP170818 For meg er det uforståelig at ikke det bekymrer en høyreside som ellers er bekymret for offentlig pengebruk og som ikke nøler å stramme inn på bruk av skattebetalernes penger til flyktninger , arbeidsledige osv., sier Kolberg.
AA170818 Den nye sentrum-venstre-regjeringen til president Emmanuel Macron har lovet raskere behandlingstid og mer ressurser for ekte asylsøkere, mens økonomiske flyktninger vil få det vanskeligere.
VG170817 Vi har en minister som ikke respektere lavtlønnedes familieliv, sier Georg Schjerven i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger ( SEIF ).
VG170817 Inntektskravet gjelder både for flyktninger som vil hente familien til Norge og for nordmenn som har funnet seg en utenlandsk ektefelle.
VG170817 Det betyr at flyktninger eller nordmenn som skal få familien eller ektefellen sin til Norge, må tjene mer.
VG170817 * Flyktninger er unntatt inntektskravet hvis de leverer en søknad på nett innen seks måneder ( før var fristen ett år, men den ble strammet inn fra 1. august i år ).
VG170817 Inntektskravet gjelder både for flyktninger som vil hente familien til Norge og for nordmenn som har funnet seg en utenlandsk ektefelle.
VG170817 Det betyr at flyktninger eller nordmenn som skal få familien eller ektefellen sin til Norge, må tjene mer.
VG170817 * Flyktninger er unntatt inntektskravet hvis de leverer en søknad på nett innen seks måneder ( før var fristen ett år, men den ble strammet inn fra 1. august i år ).
AA170817 Ugandiske myndigheter sier at strømmen av nye flyktninger som rømmer fra borgerkrigen i hjemlandet, har nådd et omfang som bare kan håndteres gjennom økt humanitær støtte fra det internasjonale samfunnet.
AA170817 Strømmen av flyktninger tok seg kraftig opp etter nye blodige kamper i den sørsudanske hovedstaden Juba i juli 2016.
AA170817 Han tror at strømmen av flyktninger vil fortsette helt til sikkerhetssituasjonen i hjemlandet bedres.
AA170817 FNs høykommissær for flyktninger sier at 674 millioner dollar er nødvendig for å støtte de sørsudanske flyktningene i Uganda ut dette året, men at bare en femdel av beløpet er kommet inn. ( ©NTB ) ¶
AA170817 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) opplyser at rundt 1.800 sudanske borgere daglig er kommet til Uganda i de siste tolv månedene.
AA170817 Det at én million flyktninger har søkt om beskyttelse i Uganda, er levende bevis på at krigen i Sør-Sudan fortsetter å herje, sier Hussein.
AA170817 Antallet sørsudanske flyktninger som har søkt tilflukt i Uganda, har nådd 1 million.
DB170816 ¶ REDDES : Bilder viser mannskapet på det norske skipet Siem Pilot som får overført flyktninger fra et italiensk supplyskip.
DB170816 Hvis vi tar innover oss at ethvert menneskeliv har en verdi, kunne VG og politikerne våre heller argumentere for tiltak som faktisk ville begrense flyktninger og såkalte økonomiske migranters grunnleggende behov for og ønske om å krysse Sahara og Middelhavet via Libya.
DB170816 Dokumentasjonen på overgrepene som begås mot folk på flukt ( migranter og flyktninger ) i Libya er klar, tydelig og grusom.
DB170816 Stortinget bør lovfeste en standard og minstemål for kommunenes bo-, omsorgs- og oppfølgingstilbud for flyktninger mellom 15 og 18 år og reversere dagens praktisering av midlertidig oppholdstillatelse for barn.
DA170816 Derfor er noe av det mest ironiske i norsk politikk, at Frp er det partiet som på den ene siden er mest opptatt av å begrense antall flyktninger som kommer til Norge, og samtidig minst opptatt av å kutte utslipp.
DA170816 DEBATT : Flyktninger var 2015-valgkampens store snakkis.
AP170816 Ruzicka mener man i dag kunne lært litt av hvordan flyktninger til Norge ble mottatt i perioden faren kom til landet.
AP170816 På den tiden hadde vi ikke UDI, NAV eller noen andre offentlige institusjoner som tok seg av flyktninger .
AP170816 Han mener at næringslivet kunne gjort mer for å integrere flyktninger i det norske samfunnet.
AP170816 Foreningen var et privat initiativ som hjalp flyktninger som kom til Norge fra Øst-Europa på 50-tallet.
VG170815 Til tross for dette fortsetter strømmen av flyktninger og migranter til landet.
VG170815 Når det gjelder den økonomiske utviklingen siste fire år for grupper som innvandrere og flyktninger , barnefamilier og ungdom, er det bare to av ti som mener den har blitt forverret.
VG170815 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger .
DB170815 Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er også en utsatt gruppe. [...
DB170815 Obligatorisk kroppsundersøkelse av jenter i grunnskolen for å avdekke og hindre omskjæring, å nekte imamer med ekstreme holdninger og andre hatpredikanter å komme inn i Norge samt oppfordre til å melde ifra til UDI om flyktninger som reiser til hjemlandet, er blant øvrige Frp-forslag.
DB170815 - Vi mener vi må stramme inn i særfordelene for flyktninger og i reglene for familiegjenforening, supplerer partileder Jensen, som også vil ha et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
DB170815 ¶ RISIKERER LIVET I MIDDELHAVET : Her venter flyktninger i Middelhavet nord for Libya på å bli reddet av hjelpearbeidere fra den spanske NGOen Proactiva Open Arms tidligere i sommer.
DB170815 Men jeg forventet faktisk bedre av VG, men på lederplass har de nå valgt å motbevise den forventningen, ved å støtte Italias planer om å returnere flyktninger til Libya.
DA170815 Når det gjelder den økonomiske utviklingen siste fire år for grupper som innvandrere og flyktninger , barnefamilier og ungdom, er det bare to av ti som mener den har blitt forverret.
DA170815 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger .
AP170815 Innvandrere og flyktninger , 16 % ¶
AP170815 Enslige forsørgere ( 26 ), Eldre ( 21 ), Funksjonshemmede ( 16 ), Barnefamilier ( 11 ), Arbeidsledige ( 8 ), Innvandrere og flyktninger ( 7 ) og Ungdom ( 3 ).
AA170815 Når det gjelder den økonomiske utviklingen siste fire år for grupper som innvandrere og flyktninger , barnefamilier og ungdom, er det bare to av ti som mener den har blitt forverret.
AA170815 26 prosent antar at barn i fattigdom vokser opp med arbeidsledige foreldre, mens 22 prosent antar at deres foreldre er innvandrere eller flyktninger .
VG170814 Det siste eksempelet han vil trekke frem er at han er enig med innvandringsminister Sylvi Listhaug om at folk må rapportere og angi flyktninger dersom de oppdager at de reiser på ferie til hjemlandet.
DN170814 Hun mener strømmen av innvandrere flyktninger og immigranter som kommer til Norge setter norske verdier under press og argumenterer for en strengere flyktningpolitikk.
DB170814 Mange flyktninger fra Saigon ble også evakuert via Guam, skriver Fortune.
DB170814 Han synes ikke målinga er nedslående - og tror den ikke viser hele bildet av folkets holdning til flyktninger og asylsøkere.
DB170814 Der går det fram at 39 prosent mener Norge må ta i mot færre flyktninger i år enn i fjor, til tross for at ankomstene da var på sitt laveste på 20 år.
DB170814 De ønsker 20.000 flyktninger i året og åpne grenser.
DB170814 - Når folk får flyktninger til sin kommune, så ser vi jo at lokalsamfunnet stiller opp og at de også slår ring om flyktningene de gangene myndighetene prøver å tvangsutsende dem igjen, så vi vet at det finnes en sterk solidaritet blant nordmenn.
DB170814 ( Dagbladet ) : FN slo tidligere i år alarm om at verden sto overfor den største humanitære krisen siden 1945 - men nordmenn er tilsynelatende ikke veldig innstilt på å ta i mot flere flyktninger .
DB170814 Kommunen mister også vertskommunetilskuddet - og kommunale satsinger på for eksempel voksenopplæring og skole til flyktninger må skaleres ned.
DA170814 Stadig flere latinamerikanske flyktninger forkaster drømmen om USA og velger Mexico i stedet.
DA170814 * Hvert år krysser en halv million mennesker Mexicos sørlige grense, ifølge FNs høykommissær for flyktninger .
DA170814 * Blant dem er det både økonomiske migranter med håp om et bedre liv, og flyktninger som forlater hjemlandene sine i land som Guatemala, Honduras og El Salvador ( det nordlige triangelet ) på grunn av trusler, vold og overgrep.
DA170814 Hansen hadde ti saker i juli som angikk flyktninger som ikke klarte å overholde fristen.
DA170814 Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger ( SEIF ) har hjulpet Afeweri i prosessen.
DA170814 Det er det ikke alle flyktninger som kan, sier han.
DA170814 - Det er urealistisk for flyktninger å oppfylle disse kravene, og for noen er de uoppnåelige.
DA170814 Flyktninger fratas retten til familieliv fordi tidsfristene er så korte at de ikke klarer å overholde dem, sier han. 1. august trådte innstrammingene av utlendingsforskriftene i kraft.
DA170814 Hansen hadde ti saker i juli som angikk flyktninger som ikke klarte å overholde fristen.
DA170814 Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger ( SEIF ) har hjulpet Afeweri i prosessen.
DA170814 Det er det ikke alle flyktninger som kan, sier han.
DA170814 - Det er urealistisk for flyktninger å oppfylle disse kravene, og for noen er de uoppnåelige.
DA170814 Flyktninger fratas retten til familieliv fordi tidsfristene er så korte at de ikke klarer å overholde dem, sier han. 1. august trådte innstrammingene av utlendingsforskriftene i kraft.
AP170814 Risikable hamburgere, taxitakster, flyktninger som reiser til hjemlandet, polemikken i politikken, sakprosa, skolebibliotek, journalister og vinmonopol.
AA170814 14 prosent sier dessuten at den økonomiske situasjonen er blitt verre på stedet de befant seg som flyktninger .
AA170814 | Fire av ti sier nei til flere flyktninger ¶ 22 prosent av de spurte i en undersøkelse mener Norge bør ta imot flere flyktninger i år enn i fjor, mens 39 prosent mener vi bør ta imot færre.
AA170814 | Fire av ti sier nei til flere flyktninger ¶ 22 prosent av de spurte i en undersøkelse mener Norge bør ta imot flere flyktninger i år enn i fjor, mens 39 prosent mener vi bør ta imot færre.
AA170814 I undersøkelsen som Ipsos MMI har utført for Dagbladet, sier 31 prosent at Norge bør ta imot cirka like mange flyktninger som i fjor.
AP170813 Nesten halvparten mener at Tyskland burde stenge grensene for flyktninger .
AP170813 Lisa-saken : Russlandstyskere over hele landet protesterte mot at tysk politi og medier skal ha feid under teppe at « Lisa » ble voldtatt av flyktninger .
AA170813 Siden nyttår har 96.800 personer kommet sjøveien til Italia, viste tall fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) i begynnelsen av august.
AA170813 Mange flyktninger og migranter havner i havsnød etter å ha blitt sendt ut fra Libya i skrøpelige båter.
AA170813 MSF, Redd Barna og Sea-Eye er blant en rekke ikke-statlige organisasjoner som har berget flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170813 De viser blant annet til en rekke rapporter som viser at flyktninger i Libya hyppig blir utsatt for overgrep som drap, voldtekt og tortur.
AA170813 Uka før var det oppfordringen om at folk skal « følge med » og rapportere dersom flyktninger reiser på ferie til hjemlandet.
DB170812 | Hvis Helleland snakket om bøker slik Listhaug snakker om flyktninger og innvandrere ¶
DB170812 | Hvis Helleland snakket om bøker slik Listhaug snakker om flyktninger og innvandrere ¶
DB170812 Hun vil stoppe flyktninger fra å komme til Norge for å « hjelpe flest mulig », men vil samtidig kutte i bistanden.
DB170812 Derfor har hun blant annet gått til frontalangrep på biskopene, Den norske kirke og Kristelig Folkeparti - og uttalt at Jesus ville kuttet antall flyktninger i Norge for heller å hjelpe « flest mulig » lenger unna.
DB170812 | Hvis Helleland snakket om bøker slik Listhaug snakker om flyktninger og innvandrere ¶
DB170812 | Hvis Helleland snakket om bøker slik Listhaug snakker om flyktninger og innvandrere ¶
DB170812 | Hvis Helleland snakket om bøker slik Listhaug snakker om flyktninger og innvandrere ¶
DB170812 | Hvis Helleland snakket om bøker slik Listhaug snakker om flyktninger og innvandrere ¶
VG170811 | Tyrkiske soldater banket flyktninger , avslørt av egen video ¶
VG170811 Og som i en lang rekke tilfeller verden rundt, der soldater har filmet egne overgrep, har en video av tyrkiske soldater som banker opp syriske flyktninger skapt sterke reaksjoner her.
VG170811 Med over tre millioner syriske flyktninger boende i landet, har Tyrkia det siste året strammet hardt inn langs grensen, og kun tillatt at et mindre antall får krysse inn i Tyrkia.
VG170811 ISTANBUL ( VG ) De tyrkiske soldatene filmet seg selv mens de slo og sparket syriske flyktninger ved grensen.
VG170811 I Libanon, et land med om lag 4,5 millioner innbyggere, har det ankommet minst 1,5 millioner syrere de siste årene, men mange av dem er ikke registrert som flyktninger .
VG170811 Flyktninger fra Syria ¶ 5.137.000 syrere har ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) flyktet fra Syria siden krigen brøt ut våren 2011, mens minst 6,6 millioner syrere er på flukt i sitt eget land.
VG170811 Flyktninger fra Syria ¶ 5.137.000 syrere har ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) flyktet fra Syria siden krigen brøt ut våren 2011, mens minst 6,6 millioner syrere er på flukt i sitt eget land.
VG170811 Til sammen 600 000 flyktninger og migranter har kommet til Italia i løpet av de siste fire år.
VG170811 Sammenlignet med tallene fra juli i fjor viser siste måneds oversikt fra FNs høykommissær for flyktninger at antallet mennesker som tok seg over Middelhavet til den italienske kysten er halvert.
VG170811 Med tillatelse fra den FN-anerkjente regjeringen i Tripoli, kan italienske krigsskip gå inn i libysk farvann for å stoppe båter med flyktninger og migranter og tvinge disse til å snu.
VG170811 Dette også for å omgå en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) fra 2012, der Italia ble dømt for å ha fulgt en tidligere returavtale mellom de to land, som ga italienerne anledning til å sende tilbake flyktninger til Libya.
DB170811 Mens flyktninger og migranter setter livet på spill for å nå Europa over Middelhavet, prøver høyre-ekstremistene på skipet C-Star å stoppe dem.
DB170811 Det nærmeste skipet til å hjelpe, var skipet Sea-Eye - som redder flyktninger og migranter på Middelhavet.
DB170811 Da C-Star i natt fikk tekniske problemer, var et skip som redder flyktninger og migranter det nærmeste til å komme C-Star til unnsetning. « " C-Star " i havsnød - Sea-Eye tilkalt for å hjelpe », het det i meldinga fra flyktningskipet Sea-Eye tidlig i morges.
DB170811 For eksempel gjelder det da Listhaug omtalte flyktninger som ikke kunne forvente å bli båret på gullstol inn i Norge.
AA170811 En 27 år gammel mann som regnes som den hovedtiltalte, ble fredag dømt til fire års fengsel for å ha organisert en båttur som skulle frakte syriske flyktninger fra Tyrkia til øya Lesvos.
AA170811 De tre mennene kom selv til Tyskland som flyktninger . ( ©NTB ) ¶
AA170811 I løpet av året kan Spania ende opp med å ta imot flere migranter og flyktninger fra sjøveien enn Hellas, ifølge IOM.
AA170811 august har 8.200 migranter og flyktninger kommet til Spania så langt i år.
AA170811 | Tidligere biskop vil ha norske biskoper med i kampen for papirløse flyktninger
AA170811 Papirløse flyktninger har ikke lov til å jobbe i Norge.
AA170811 Han ble selv engasjert i saken via bemanningsfirmaet Plog AS i Stavanger, som i en årrekke har gitt papirløse flyktninger arbeid, blant annet i IMI-kirken i Stavanger.
AA170811 Det er ifølge utlendingsloven ikke lov å gi arbeid til papirløse innvandrere, men Jørgensen, som er styreleder i organisasjonen Mennesker i limbo, mener det går på tvers av Grunnloven å nekte ureturnerbare flyktninger rett til å tjene til livets opphold.
VG170810 Å hindre flyktninger i å ta seg over Middelhavet, blokkerer samtidig deres mulighet til å søke asyl, påpeker Carling.
VG170810 Så langt i år har 96.800 migranter og flyktninger tatt sjøveien til Italia, mens nesten 12.000 har kommet til Hellas og 8.700 til Spania.
VG170810 Men det vil samtidig kunne føre til at antallet asylsøkere vil stige kraftig, mener Carling og peker på at det allerede befinner seg flere hundre tusen flyktninger og migranter i Libya.
VG170810 I tillegg har Italia vedtatt omstridte retningslinjer for hvordan de frivillige organisasjonen som plukker opp flyktninger på havet, skal operere og har samtidig iverksatt tiltak for å minske tilgangen til båter for menneskesmuglerne.
VG170810 FAREFULL FERD : Under halvparten så mange flyktninger og migranter la ut på den farlige ferden over Middelhavet i juli i år, sammenlignet med i fjor, viser nye tall.
VG170810 De viser blant annet til en rekke rapporter som viser at flyktninger i Libya hyppig blir utsatt for overgrep som drap, voldtekt og tortur.
VG170810 - Vil det noen gang være mulig å stoppe strømmen av flyktninger over Middelhavet ?
DN170810 Torsdagens hendelse fant sted dagen etter at over 120 somaliske og etiopiske migranter og flyktninger skal ha blitt tvunget til å hoppe i havet utenfor Jemen.
DN170810 Over 255.000 somaliske flyktninger oppholder seg ifølge UNHCR i Jemen.
DN170810 Minst 56 mennesker druknet etter at menneskesmuglere tvang rundt 300 flyktninger og migranter ut av to båter utenfor Jemens kyst, ifølge IOM.
DB170810 Organisasjonen har bistått 7400 flyktninger og migranter så langt i første halvdel av 2017.
DB170810 Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia.
DB170810 Dobbelt så mange flyktninger i Spania ¶
DB170810 Antallet flyktninger og migranter som har forsøkt å komme seg til Europa via spanske grenser har eksplodert siden i fjor, melder Røde Kors i Spania.
DB170810 Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia.
DB170810 Her snakker en IOM-medarbeider med somaliske og etiopiske flyktninger som ble tvunget ut i sjøen.
DB170810 Han forteller at smuglerne selv nødig blir med over havet, men setter flyktninger til å føre båtene.
DB170810 | Hvis Helleland snakket om bøker slik Listhaug snakker om flyktninger og innvandrere ¶
DA170810 De kaller seg Europas forsvarere : Den såkalte identitære bevegelsen ( se faktaboks ) fikk i sommer bred mediedekning fordi de vil overvåke redningsbåters arbeid i Middelhavet og sende migranter og flyktninger tilbake til Libya på aksjonsbåten C-Star, gjennom aksjonsgruppa Defend Europe.
AP170810 Mange palestinske flyktninger rømte dit.
AA170810 Torsdagens hendelse fant sted dagen etter at over 120 somaliske og etiopiske migranter og flyktninger skal ha blitt tvunget til å hoppe i havet utenfor Jemen.
AA170810 Over 255.000 somaliske flyktninger oppholder seg ifølge UNHCR i Jemen.
AA170810 Minst 56 mennesker druknet etter at menneskesmuglere tvang rundt 300 flyktninger og migranter ut av to båter utenfor Jemens kyst, ifølge IOM.
AA170810 Libyas marine krever at utenlandske fartøy holder seg unna en såkalt søk- og redningssone ved kysten, der migranter og flyktninger prøver å ta seg til Europa.
VG170809 | Mener flyktninger ble tvunget i drukningsdøden ¶
VG170809 Tidlig i morges tvang en menneskesmugler mer enn 120 somaliske og etiopiske flyktninger i havet, da de nærmet seg kysten av Shabwa, i Jemen.
VG170809 Kort tid etter tragedien fant ansatte fra IOM de grunne gravene til 29 flyktninger på en strand i Shabwa, under en rutinemessig kontroll.
VG170809 FN mener at en smugler tvang 50 flyktninger fra Somalia og Etiopia i sjøen utenfor Jemens kyst.
DB170809 I dag er det bare norskopplæring som er en obligatorisk del av kommunenes introduksjonskurs for nyankomne flyktninger .
DB170809 - Vi vil at det skal etableres et obligatorisk empowerment program for kvinner i introduksjonsprogrammet for flyktninger , sier Høie.
DA170809 Martin Kolberg, Buskerud Aps 1.-kandidat, åpnet debatten med å gjenta sitt ønske om at kristne burde stå opp mot Sylvi Listhaugs ordbruk om flyktninger og innvandrere, som han mener ikke vitner om noe som ligner på kristen nestekjærlighet, men møttes med liten forståelse hos Visjon Norges tilhengere i Berskaughallen onsdag kveld.
AP170809 Forrige torsdag oppfordret Listhaug lærere og andre folk som er i kontakt med barn om å melde fra til UDI om flyktninger som drar på reise til hjemlandet.
AA170809 | Sak om ureturnerbare flyktninger i arbeid henlagt ¶
AA170809 Politiet har henlagt straffesaken mot selskapet Plog AS, som i en årrekke har gitt papirløse flyktninger arbeid i IMI-kirken i Stavanger.
VG170808 Norge skiller seg fra andre land ved at kommunene har mye makt når det gjelder bosetting av flyktninger .
VG170808 Myte : Kommunene er dårlige til å ta imot flyktninger .
VG170808 Kommuner som bosetter flyktninger plikter å tilby introduksjonsprogram.
VG170808 I 2016 ble 15.291 flyktninger bosatt i Norge - mer enn noe år tidligere, og en økning på 36,7 prosent fra året før.
VG170808 Hero tilbyr drift av ulike typer asylmottak og barnehager, leverer tolketjenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrere og bosatte flyktninger .
VG170808 * MEN : En tredel av befolkningen synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge - en økning på 4 prosentpoeng fra året før. * andelen som mener at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet økte med 6 prosentpoeng.
DN170808 Thailand har lenge vært et transittland for flyktninger som først tar seg gjennom Kina, så inn i Laos, Thailand eller Kambodsja, der de søker om asyl i den sørkoreanske ambassaden.
DN170808 Fra amerikansk side ønsker man også at Thailand skal ta imot flere flyktninger fra Nord-Korea.
DB170808 Globalt sett kan det også gi færre flyktninger , færre som dør av matmangel, mindre tørke og hetebølger.
DA170808 Nylig ble Sylvi Listhaug ( Frp ) kritisert av Aps Martin Kolberg for å snakke nedsettende om flyktninger , og å vise lite kristen nestekjærlighet.
VG170807 Svært ofte er det syriske flyktninger som samler inn søppel på denne måten, trillende på enorme kjerrer.
VG170807 Antallet flyktninger fra borgerkrigen i nabolandet er svært høyt.
VG170807 * Voksne, syriske flyktninger sliter med å få arbeidstillatelse i Tyrkia, og det anslås at nær en halv million jobber ulovlig.
VG170807 * Menneskerettighetsaktivister har i lang tid forsøkt å skaffe syriske flyktninger arbeidstillatelse i landet, så de kan få bedre levevilkår.
VG170807 Med jevne mellomrom forsøker desperate migranter og flyktninger å klatre over de høye gjerdene, svømme langs kysten eller gjemme seg i kjøretøy som krysser grensa.
NL170807 Det er paradoksalt nok dårlig nytt for Fremskrittspartiet, men de kan jo true med at dersom Sylvi Listhaug byttes ut får vi en ny bølge av flyktninger til landet.
DN170807 De to ministrene dro blant annet til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen for at den danske ministeren skulle få lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land.
DA170807 Når innvandrere og flyktninger i tillegg stigmatiseres av sin egen statsråd, får vi et moralsk og økonomisk problem.
AP170807 Støjberg dro mandag til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen sammen med den norske innvandrings- og integreringsministeren for å lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land. nyidanmark.dk ¶
AP170807 Støjberg dro mandag til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen sammen med den norske innvandrings- og integreringsministeren for å lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land.
AP170807 Det har blant annet ført til færre illegale flyktninger på Grønland i Oslo, ifølge politiet, som tok de to ministrene med på en guidet spasertur gjennom bydelen.
AA170807 | Studie : Økende andel barneekteskap blant syriske flyktninger i Jordan ¶
AA170807 Jordanske myndigheter anslår at det har ankommet rundt 1,3 millioner flyktninger til landet, mens FN har registrert 680.000 syriske flyktninger i Jordan.
AA170807 Jordanske myndigheter anslår at det har ankommet rundt 1,3 millioner flyktninger til landet, mens FN har registrert 680.000 syriske flyktninger i Jordan.
AA170807 Antall barneekteskap blant syriske flyktninger i Jordan har økt kraftig over en femårsperiode, viser en studie jordanske myndigheter har fått utført.
AA170807 Med jevne mellomrom forsøker desperate migranter og flyktninger å klatre over de høye gjerdene, svømme langs kysten eller gjemme seg i kjøretøy som krysser grensa.
AA170807 De to ministrene dro blant annet til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen for at den danske ministeren skulle få lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land.
AA170807 Det har blant annet ført til færre illegale flyktninger på Grønland i Oslo, ifølge politiet, som tok de to ministrene med på en guidet spasertur gjennom bydelen.
AA170807 De to ministrene dro blant annet til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen for at den danske ministeren skulle få lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land.
VG170806 Les også : Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger som drar til hjemlandet ¶
AP170806 Store deler av befolkningen på en halv million mennesker er fremdeles flyktninger .
AP170806 Store deler av befolkningen på en halv million mennesker er fremdeles flyktninger .
AA170806 Over 111.000 migranter og flyktninger har krysset Middelhavet til Europa så langt i år, de fleste av dem til Italia. ( ©NTB ) ¶
AA170806 Så kom utspillet før helga om at gode nordmenn må angi flyktninger som drar på reiser til hjemlandet.
VG170805 Ja, jeg mener det er galt at flyktninger i Norge reiser på ferie til landet de har flyktet fra.
VG170805 Studie om flyktninger i arbeidslivet : Integreringen går feil vei ¶
VG170805 Innvandringsministeren kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk - og særlig dem som er i kontakt med barn - om å melde fra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet.
DB170805 Listhaug valgte å ringe NRK, men kunne istedenfor satt seg inn i hvorfor flyktninger , lovlig eller ulovlig, dra tilbake til landet de flyktet fra.
DB170805 Ikke minst treffer det godt integrerte flyktninger som har levd lenge i Norge og blitt norske statsborgere, men som legger ferieturer til landet man flyktet fra, hvor det har blitt fred eller regimeskifte.
DB170805 Flyktninger som kommer til Norge har risikert liv og helse for å søke trygghet her.
DA170805 Spørsmålet her er hvordan det å oppfordre til å angi flyktninger på denne måten påvirker tilliten oss imellom.
DA170805 Hun mener utspillet om å anngi flyktninger angriper tilliten, som er selve limet i det norske samfunnet.
DA170805 Det var til NRK torsdag at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) oppfordret mannen i gata til å melde fra til UDI om flyktninger som reiser hjem på ferie : ¶
DA170805 - Grunnen til at mange er opptatt av innvandringspolitikk er fordi de så med egne øyne hva som skjedde i 2015 Arbeiderpartiet og Senterpartiets inviterte 10.000 flyktninger til Norge.
DA170805 - En minister som oppfordrer til å tyste på flyktninger mener jeg har gått for langt.
DA170805 Jeg har aldri sett et så obskønt bilde som det av Listhaug som bader i Middelhavet hvor tusenvis av flyktninger dør.
DA170805 - Vi snakker om flyktninger som ubudne gjester, men faktisk så er det vi som er det.
DA170805 livet, flyktninger - og Listhaug.
DA170805 Spørsmålet her er hvordan det å oppfordre til å angi flyktninger på denne måten påvirker tilliten oss imellom.
DA170805 Hun mener utspillet om å anngi flyktninger angriper tilliten, som er selve limet i det norske samfunnet.
DA170805 Det var til NRK torsdag at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) oppfordret mannen i gata til å melde fra til UDI om flyktninger som reiser hjem på ferie : ¶
DA170805 - Grunnen til at mange er opptatt av innvandringspolitikk er fordi de så med egne øyne hva som skjedde i 2015 Arbeiderpartiet og Senterpartiets inviterte 10.000 flyktninger til Norge.
DA170805 - En minister som oppfordrer til å tyste på flyktninger mener jeg har gått for langt.
AP170805 Innvandringsministeren kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk - og særlig dem som er i kontakt med barn - om å melde fra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet.
AP170805 Hvorvidt de er flyktninger eller « bare » migranter er vanskelig å avgjøre.
AP170805 | 100 ting man bør spørre om når det gjelder flyktninger og asylsøkere ¶
AA170805 Statsminister Erna Solberg støtter Listhaugs oppfordring om å melde fra om flyktninger som reiser til hjemlandet, men sier lærere har taushetsplikt.
AA170805 Siv Jensens forslag om å nekte flyktninger Nav-ytelser dersom de ikke har lært norsk innen fem år, får ikke den samme støtten fra statsministeren.
VG170804 Problemet som gjenstår - dersom det lykkes å stoppe menneskesmuglingen - er hvordan vi skal ivareta de 6.9 millionene av flyktninger i Afrika, noe Europa selvsagt har et ansvar for å bidra til.
VG170804 Opprinnelig gjaldt Flyktningkonvensjonen av 1951 bare for europeiske flyktninger .
VG170804 Kvoteflyktninger bør baseres på frivillighet, men uten å glemme Europas stolte humanitære tradisjoner med å ta imot flyktninger fra fjerntliggende områder og kulturer.
VG170804 Kriteriene for asyl var så strenge at ingen så for seg en tilstrømning av flyktninger fra land langt borte.
VG170804 FNs Høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) er allerede tungt inne, men bør få mye mer ressurser for å bistå med retur, rådgivning av afrikanske land i flyktningspørsmål og andre humanitære oppgaver.
VG170804 En måte å solidarisere seg på er også å hente noen av flyktninger til Europa etter anmodninger fra UNHCR.
VG170804 De hjelper oss med grensekontroll, vi hjelper dem med å ta hånd om reelle flyktninger .
SA170804 - Også for henne er det tilsynelatende vrient å forstå at en viss skepsis overfor flyktninger og innvandrere er uunngåelig i en tid med så voldsomt press.
NL170804 Vi har sett Donald Trump innskrenke grensene i USA og vi har sett Justin Trudeau ønske flyktninger velkommen til Canada.
FV170804 - Også for henne er det tilsynelatende vrient å forstå at en viss skepsis overfor flyktninger og innvandrere er uunngåelig i en tid med så voldsomt press.
DB170804 Innvandringsministeren kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk - og særlig dem som er i kontakt med barn - om å melde fra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) om flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet.
BT170804 - Også for henne er det tilsynelatende vrient å forstå at en viss skepsis overfor flyktninger og innvandrere er uunngåelig i en tid med så voldsomt press.
AP170804 - Også for henne er det tilsynelatende vrient å forstå at en viss skepsis overfor flyktninger og innvandrere er uunngåelig i en tid med så voldsomt press.
AA170804 Denne båten hadde 50 flyktninger og migranter om bord. ( ©NTB ) ¶
AA170804 | EU gir kontantkort til 850.000 flyktninger i Tyrkia ¶
AA170804 Tyrkia huser rundt tre millioner flyktninger , hovedsakelig fra Tyrkia. ( ©NTB ) ¶
AA170804 Over 850.000 flyktninger i Tyrkia nyter godt av et hjelpeprosjekt som EU finansierer.
AA170804 Lederen for EUs Tyrkia-kontor for humanitær bistand, Jane Lewis, opplyser at 1,3 millioner flyktninger vil ha fått hjelp fra EU innen utgangen av året.
AA170804 EU lovet tre milliarder euro i hjelp til syriske flyktninger på tyrkisk område, som motytelse for at Tyrkia bidro til å stanse strømmen av flyktninger til Hellas.
AA170804 EU lovet tre milliarder euro i hjelp til syriske flyktninger på tyrkisk område, som motytelse for at Tyrkia bidro til å stanse strømmen av flyktninger til Hellas.
AA170804 Det betyr at Moss og andre kommuner vil få færre flyktninger å bosette i fremtiden, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170804 Siv Jensen vil nekte flyktninger Nav-støtte dersom de ikke har lært norsk etter fem år.
AA170804 Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer Frp-leder Siv Jensen for å først kutte i norskopplæringstilbudet og så ville straffe flyktninger som ikke lærer seg norsk.
VG170803 De ble spurt om hvorfor de bare fortsatte å redde flyktninger i Middelhavet, selv om det kostet dem og den italienske staten uhorvelig mye penger.
VG170803 | Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger som drar til hjemlandet ¶
VG170803 Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
VG170803 Så skal vi jobbe med integrering av dem som reelt sett er flyktninger , sier hun.
VG170803 Studie om flyktninger i arbeidslivet : Integreringen går feil vei ¶
VG170803 Statsråden sier til NRK at folk må si fra dersom flyktninger de kjenner til drar på ferie til landet de flyktet fra.
VG170803 Integreringsminister Sylvi Listhaug vil at folk rapporterer om det hvis de merker seg flyktninger som drar på reiser til hjemlandet.
VG170803 Hun mener de potensielt kan ta opp plasser fra det hun omtaler som « reelle flyktninger » som faktisk har krav på og bruk for beskyttelse.
VG170803 Han legger til at det også kan føre til at flyktninger som trenger beskyttelse, i utgangspunktet blir sett på med skepsis.
VG170803 - Det at du skal vokte på dine flyktningnaboer eller - kolleger eller andre som måtte være flyktninger , det er ikke greit.
DB170803 Det være seg flyktninger , narkomane, mennesker med psykiske helseplager, de som ikke har fullført skolegang eller er straffedømte, sier Olsen til Dagbladet.
DB170803 ( Dagbladet ) : Turtøyprodusenten Stormberg har opp gjennom åra gått til uvanlige skritt i rekrutteringsprosesser og har bevisst ansatt tidligere straffedømte, narkomane og nyankomne flyktninger .
DB170803 Samme dag som den tredje sikre sonen ble erklært i Homs, passerte rundt 100 busser med tusenvis av flyktninger og ytterliggående islamistiske opprørere en kontrollpost i provinsen Hama nord for Homs.
DB170803 Slik vil Hareide hjelpe flere flyktninger komme til Norge ¶
DB170803 Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) hvis de har informasjon om flyktninger som enten har vært på reise eller skal på reise til hjemlandet.
DB170803 - ANSVAR : Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) hvis de har informasjon om flyktninger som enten har vært på reise eller skal på reise til hjemlandet. norsk tipping ¶
DB170803 ¶ KRAV : Frp-leder Siv Jensen fremmer språkkrav til innvandrere og flyktninger .
DB170803 Siv Jensen sa også at hun støtter et forslag fra Oslo Frp som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv.
DB170803 Innvandrere og flyktninger som ikke har lært norsk etter fem år i Norge, bør miste retten til Nav-støtte, mener Frp-leder Siv Jensen.
DB170803 Flyktninger som ikke har jobb, kan bli nektet Nav-støtte til livsopphold dersom de flytter til for eksempel Oslo.
DB170803 Om noen har glemt : I 1922 fikk Fridtjof Nansen Nobels Fredspris for sitt arbeid for flyktninger etter første verdenskrig.
DB170803 Og millioner av desperate flyktninger fikk økonomisk bistand.
DB170803 Og millioner av desperate flyktninger fikk økonomisk bistand, skriver artikkelforfatter.
DB170803 I NANSENS ÅND : Vi må ikke glemme at Fridtjof Nansen fikk Nobels Fredspris for sitt arbeid for flyktninger etter første verdenskrig.
DB170803 Norge bør derfor gå foran, sammen med Tyskland, og øke kvoten relokaliserte flyktninger fra Hellas og Italia.
DB170803 Bildet viser ei syrisk jente som sammen med en rekke andre flyktninger holder til på stranda på øya Chios i Hellas.
DA170803 For det første fordi skattepenger som skulle vært brukt til fordel for brukerne ( gamle og syke, barn og ungdom, arbeidsløse, flyktninger ) blir utbytte for rikingene.
AP170803 Sylvi Listhaug oppfordrer vanlige folk - og særlig de som er i kontakt med barn - til å melde ifra til UDI om flyktninger som drar på reiser til hjemlandet.
AP170803 Frp-statsråden mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å si ifra til Utlendingsdirektoratet ( UDI ) hvis de har informasjon om flyktninger som enten har vært på reise eller skal på reise til hjemlandet.
AP170803 » | Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger på hjemreise ¶
AP170803 Stormberg-sjefen har tidligere ansatt tidligere straffedømte, narkomane og nyankomne flyktninger .
AP170803 Det være seg flyktninger , narkomane, mennesker med psykiske helseplager, de som ikke har fullført skolegang eller er straffedømte, sier Olsen.
AA170803 Samme dag som den tredje sikre sonen ble erklært i Homs, passerte rundt 100 busser med tusenvis av flyktninger og ytterliggående islamistiske opprørere en kontrollpost i provinsen Hama nord for Homs.
AA170803 Ordren om å stanse utenlandske skip kommer etter at Italia besluttet å bruke italienske marineskip til å bistå den libyske kystvakten for å hindre migranter og flyktninger fra å reise fra Libya til Italia.
AA170803 Siv Jensen vil nekte flyktninger Nav-støtte dersom de ikke har lært norsk innen fem år.
AA170803 I foredraget ga Jensen også støtte til et forslag fra Oslo Frp som vil gjøre det vanskeligere for flyktninger å flytte fra kommunen de er bosatt i, med mindre de er i stand til å forsørge seg selv.
AA170803 Hun hevder samtidig at regjeringen har styrket norskopplæringen og viser til ordningen med « supermottak », der spesielt motiverte flyktninger får ekstra tilbud om språkkurs og arbeidstrening.
AA170803 Flyktninger som ikke har jobb, kan bli nektet Nav-støtte til livsopphold dersom de flytter til for eksempel Oslo.
DB170802 TÅREGASS : Mange tusen flyktninger ble sperret inne i ingemannsland på grensen til Makedonia da grenseområdet ble stengt.
DB170802 Hvordan flyktninger risikerer livet for å komme seg vekk fra krig og havne på et trygt sted, sier Ali til Dagbladet.
DB170802 Der ble Ali og hundrevis av andre flyktninger angrepet med tåregass, sjokkgranater og gummikuler av det makedonske politiet.
DB170802 - Jeg ville vise verden hva flyktninger går gjennom og opplever på veien til Europa.
DB170802 Derfor har de endret den for flyktninger og ungdom.
AA170802 Båten ble konfiskert samtidig som Italia begynte å håndheve omstridte retningslinjer for organisasjoner og aktivister som hjelper flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170802 Båten Iuventa brukes av organisasjonen Jugend Rettet for å plukke opp flyktninger og migranter.
AA170802 Human Rights Watch ( HRW ) advarer Italia mot å bruke landets marineskip til å hindre flyktninger og migranter i å reise fra Libya til Europa.
VG170801 Om millioner av flyktninger i Afrika og Asia enkelt kan søke asyl til et valgfritt europeisk land uten å betale en eneste menneskesmugler, vil naturligvis mange flere gjøre det.
VG170801 FNs høykommissær for flyktninger ønsker seg også muligheten for å kunne søke asyl i utlandet.
VG170801 Da kan flere bli værende i hjemlandet mens Vesten kan ta imot flere flyktninger med reelt behov for beskyttelse.
SA170801 Mannskapet er en blanding mellom etnisk norske, annengenerasjons innvandrere og flyktninger .
FV170801 Mannskapet er en blanding mellom etnisk norske, annengenerasjons innvandrere og flyktninger .
DB170801 « La oss se bort fra diskusjonen om å ta imot flere flyktninger til Norge, men konsentrere oss om hvordan vi kan hjelpe Italia med å hjelpe flyktningene og migrantene der », skriver Hareide.
DB170801 Dermed blir belastningen for Italia, som mange flyktninger først kommer til, mindre.
DB170801 Visst kan norske politikere være uenige om hvor mange flyktninger vi skal ta imot.
DB170801 Vi viste at det gikk an å hjelpe da vi sendte redningsskipet Siem Pilot til Italia for å redde flere flyktninger og migranter i 2015.
DB170801 Vi vet at det oppholder seg over 200 000 flyktninger og migranter i forskjellige leirer i landet, og at landets regjering gjentatte ganger den siste tiden har bedt andre europeiske land om umiddelbar hjelp til å håndtere krisen.
DB170801 Mange asylmottak står tomme, og mange av kompetansepersonene som jobber med flyktninger og asylsøkere står uten relevante arbeidsoppgaver.
DB170801 La oss se bort fra diskusjonen om å ta imot flere flyktninger til Norge, men konsentrere oss om hvordan vi kan hjelpe Italia med å hjelpe flyktningene og migrantene der.
DB170801 Klart det er forskjell på flyktninger som kommer fra krig og undertrykking, og migranter som søker en bedre økonomisk fremtid for seg og sine.
DB170801 Jeg tror vi kan lykkes med mye hvis vi bare setter oss ned for å finne løsninger, fremfor å bruke tiden på skremmescenarioer om hvor mange flere flyktninger som vil komme til Norge.
DB170801 I alt har landets kystvakt reddet over 86 000 flyktninger og migranter til nå i år.
DB170801 Hva om vi tenkte at dette er hjelp vi kunne tilbudt Italia uten å nøle, slik den italienske kystvakten stiller opp med sine skip og redningsmannskaper for å redde flyktninger og migranter fra drukningsdøden uten å nøle ?
DB170801 Derimot har jeg mindre forståelse for at Norge ikke skal kunne stille opp med umiddelbar hjelp til europeiske land som nå opplever et ekstremt press på grunn av et høyt antall flyktninger og migranter, men som likevel fortsetter å redde mennesker fra drukningsdøden i Middelhavet.
DB170801 Da er det to ting vi kan gjøre, uten at vi trenger å ta flere flyktninger til Norge.
BT170801 Mannskapet er en blanding mellom etnisk norske, annengenerasjons innvandrere og flyktninger .
AP170801 Ates sier også at flyktninger som nå kommer til Tyskland, har andre perspektiver og behov.
AP170801 Mannskapet er en blanding mellom etnisk norske, annengenerasjons innvandrere og flyktninger .
AA170801 Tyskland håndterte sommeren 2015 et stort antall asylsøknader som følge av at hundretusener av flyktninger og migranter fulgte Balkan-ruta nordover i Europa etter å ha kommet sjøveien til Hellas. ( ©NTB ) ¶
AA170801 Økningen er i all hovedsak en konsekvens av at det er kommet mange flere flyktninger til Tyskland, melder føderale statistikkmyndigheter tirsdag.
AA170801 Nesten 95.000 migranter og flyktninger er blitt brakt i land i Italia så langt i år, en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
DB170731 Den globale fattigdommen og den økonomiske desperasjonen forårsaker blant annet en strøm av flyktninger mot de rike landene, politisk ustabilitet og økning i fundamentalisme.
DA170731 Torsdag åpnet han ambassadørboligen på Vinderen for 40 nyankomne flyktninger og nordmenn for å fremme inkludering og mangfold i samarbeid med organisasjonen Refugees Welcome.
DA170731 I Europa ankommer rekordmange migranter og flyktninger Italia i sommer, og Italia trygler europeiske land om å ta imot flere.
DA170731 I 2017 skal 300.000 nye innvandrere bosettes i Canada, det høyeste tallet siden 1913, mens de tar imot 40.000 flyktninger .
DA170731 Amerikanske kritikere mener Canada kan velge på øverste hylle av hvilke innvandrere de tar imot, at de tar imot flest økonomiske migranter og langt færre som søker familiegjenforening eller er flyktninger .
AA170731 Franske myndigheter må sørge for at migranter og flyktninger som har slått leir ved havnebyen Calais, får tilgang til vann, ifølge en rettsordre.
VG170730 Ett døgn etter at Martin Kolberg ( Ap ) tok et oppgjør med Listhaugs måte å omtale flyktninger på et kristent stevne i Halden, spør VG om hvem som hadde rett, Listhaug eller Kolberg : ¶
DB170730 Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia ¶
DB170730 - De er palestinske flyktninger fra Libanon, som har flyktet via Syria, Sudan og opp ørkenen til Libya.
DB170730 Politiet fikk melding om skytingen litt over klokka 18 lørdag kveld og opplyser at det skjedde inne i en bolig for enslige, mindreårige flyktninger .
DB170730 Statsministeren minner også om at flyktninger som vet de ikke får asyl, neppe vil forholde seg til et slik asylsenter.
DB170730 Rodrigue og Godsveen synes det er flott at regjeringen vil ta grep for å lette arbeidsintegrering for flyktninger .
DB170730 Kiwi : - Vi har både medarbeidere med universitetsutdanning, butikksjefer som var skolelei og droppet ut av ungdomsskolen og flyktninger som har blitt butikksjefer i rekordfart.
DB170730 I tillegg har regjeringen sammen med partene i arbeidslivet innført et hurtigspor for flyktninger slik at flyktninger med etterspurt kompetanse raskt skal kunne gå inn i relevante jobber.
DB170730 I tillegg har regjeringen sammen med partene i arbeidslivet innført et hurtigspor for flyktninger slik at flyktninger med etterspurt kompetanse raskt skal kunne gå inn i relevante jobber.
DB170730 Hun synes det er viktig at flyktninger som kommer til Norge skal få muligheter til å bli selvforsørget og til å skape seg gode liv.
DB170730 Han er åpen mot alle, han ser ikke mennesker som hudfarge, og han gir en sjanse til flyktninger som håper på en bedre framtid.
DB170730 - Generelt så vet vi at det kan være tøft for flyktninger å få innpass i det norske arbeidsmarkedet, særlig hvis de ikke kan språket.
AP170730 Samtaler med mer enn to dusin nordkoreanske flyktninger , i tillegg til forskere, tidligere regjeringstjenestemenn og aktivister, gjør det klart at unge mennesker blir frastøtt av den statlige ideologien i stadig større grad.
AA170730 Politiet fikk melding om skytingen litt over klokka 18 lørdag kveld og opplyser at det skjedde inne i en bolig for enslige, mindreårige flyktninger .
DB170729 Millioner av flyktninger lever i uverdige forhold i flyktningleire rundt omkring i Midtøsten og i Europa.
DB170729 Mange enkeltsaker om asyl er kompliserte, flyktninger traumatiserte og det finnes utallige eksempler på hvor vanskelig det kan være både å klargjøre fakta og å avklare rettigheter.
AP170729 Kommunen har lagt til rette for praksisplasser for flyktninger som er en del av introduksjonsprogrammet i kantinen på rådhuset.
AA170729 I Fjell fikk statsministeren møte Shahanza Fadaie, representant for Internasjonal kvinneforening, som har inngått samarbeid med kommunen om å legge til rette for praksisplasser for flyktninger i kantinen på rådhuset.
DB170728 Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia.
DB170728 Samtidig ligger EU i strid med Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia om å ta imot flyktninger etter et vedtak fra 2015 for å lette byrdene for Hellas og Italia.
AA170728 I henhold til en avtale mellom EU og Tyrkia skal flyktninger og migranter som ankommer Hellas i båt fra Tyrkia, sendes tilbake til Tyrkia.
AA170728 Fem barn og to kvinner druknet da en båt med flyktninger kantret og sank utenfor feriebyen Cesme i Tyrkia, melder et tyrkisk nyhetsbyrå.
AA170728 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) ber om at flere asylsøkere overføres til fastlandet, ettersom situasjonen blir stadig verre for de om lag 9.000 som er innkvartert i leirene.
AA170728 Daglig ankommer det nye flyktninger og migranter i båter fra Tyrkia, noe som gjør av leirene blir stadig mer overfylt.
DB170727 Listhaug har flere ganger blitt anklaget for å være en segregeringsminister, med sine tøffe utspill om og krav til flyktninger , asylsøkere og innvandrere.
DB170727 Sentre for å søke om asyl til europeiske land er allerede etablert i Hellas og Italia, i et forsøk på å avhjelpe EUs grenseland i sør, som får den største andelen av flyktninger og migranter.
DB170727 Macron viser videre til at et sted mellom 800 000 og en million flyktninger og migranter befinner seg i Libya.
DB170727 Hver dag kommer 450 migranter og flyktninger over havet til Italia.
DB170727 For EU er Libya utspring for strømmen av flyktninger over Middelhavet med et tilhørende marked for menneskesmuglere og et arnested for alskens grupper av islamske « hellige krigere ».
DB170727 I 2015 og 2016 ble det i snitt bosatt 13 317 flyktninger , mer enn dobbelt så mange som snittet for de tre foregående åra.
DB170727 En annen endring i sammensetningen de siste åra er den økte bosettingen av flyktninger .
DB170727 Flyktninger har en så svak tilknytning til arbeidslivet de første åra i Norge at bosettingen av nyankomne er noe man må ta hensyn til når man vurderer nedgangen i andelen sysselsatte.
DA170727 En av grunnene til at verden ikke merker seg krisen, kan være at jemenittene ikke engang har økonomiske ressurser til å flykte til Europa - i motsetning til flyktninger fra Syria og Irak.
AA170727 | Hellas får krisehjelp av EU for å gi flyktninger boliger ¶
AA170727 EU gir nærmere to milliarder kroner i krisehjelp til Hellas, hvorav mesteparten skal gå til å skaffe boliger til tusenvis av strandede flyktninger .
AA170727 Boligprosjektet er et samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger , og det er ventet å bidra til at det skaffes 22.000 utleieboliger til asylsøkere.
AA170727 Av i alt 209 millioner euro skal 151 millioner ( 1,4 milliarder kroner ) gå til å dekke husleie for flyktninger i greske byer slik at de kan flytte ut av overfylte leire.
VG170726 Norge har, som alle godt stilte land, en forpliktelse overfor verdens flyktninger .
VG170726 Sylvi Listhaug svarte Kolberg fra scenen og sa at det er viktig å diskutere hva slags verdier Norge skal bygge på, og advarte mot « svenske tilstander » dersom Norge tar imot for mange flyktninger : ¶
VG170726 Jeg sier jo at det er mange flotte flyktninger som kommer til Norge, og at de betyr enormt mye, ikke minst for pleie- og omsorgssektoren, Men vi må tørre å snakke om det som ikke fungerer også, selv om Ap ikke ønsker det, sier hun.
DB170726 ¶ DRØMMEN OM EUROPA : En båt lastet med 1200 flyktninger og migranter ankommer Salerno, ved Amalfikysten, i forrige måned.
DB170726 Skip fra hjelpeorganisasjoner som er på havet for å plukke opp flyktninger , har fra nå av forbud mot å kommunisere med mobiltelefon eller lyssignaler med menneskesmuglere.
DB170726 Nye og strengere regler er vedtatt av EU for å gjøre det vanskelige og mindre attraktivt for flyktninger å søke mot Europa.
DB170726 KUMMERLIGE KÅR : Italia mottar gjennomsnittlig rundt 450 nye flyktninger og migranter daglig, og har ikke kapasitet til å hjelpe alle.
DB170726 I gjennomsnitt ankommer rundt 450 migranter og flyktninger Italia hver eneste dag.
DB170726 I et møte i Tunisia mandag ble land i Nord-Afrika og EU enige om opprette kontorer langs flyktningrutene i Afrika for å informere flyktninger på vei til Libya om farene ved flukten over Middelhavet, og farene for ikke å få oppholdstillatelse i EU.
DB170726 Hittil i år har det kommet 90 000 flyktninger fra Nord-Afrika - 95 prosent av dem fra Libya - til Italia.
DB170726 De hundretusener av flyktninger og migranter lever vanskelige liv, men utfordrer også den italienske infrastrukturen.
DB170726 - Det vil alltid være flyktninger blant de ankommende, og det er viktig at de får sine asylsaker behandlet.
DB170726 Grupper som kan trenge tilrettelegging er lavinntektsfamilier, ungdom som har falt ut av utdanning eller arbeid, flyktninger , tidligere innsatte, personer med rus- og/eller psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne.
AP170726 Vi vil ikke ha svenske tilstander og vil ikke at Norge skal være attraktivt for økonomiske flyktninger , sier Listhaug.
AP170726 Utfordringen er hvis det kommer for mange flyktninger på kort tid, vi vil hjelpe folk der de er.
AA170726 EUs mål har vært å relokalisere i alt 160.000 personer fra Hellas og Italia for å avlaste de to landene, som ble satt under et voldsomt press da hundretusener av flyktninger og migranter tok seg over Middelhavet til Europa under krisen i 2015.
AA170726 - Jeg er uenig i måten vår integreringsminister snakker om flyktninger på.
VG170725 Foto : Anees Mahyoub, Reuters ¶ FLYKTNINGER I EGET LAND : Tusenvis av barn er rammet av krigen i Jemen.
VG170725 Flere av dem har blitt flyktninger i sitt eget land, som disse barna i en flyktningleir i nærheten av Jemens hovedstad Sana.
VG170725 « Kommuner ønsker ikke å bosette flyktninger ».
NL170725 ¶ FLYKTNINGER : I dag havner de fleste flyktninger til Europa i Italia, der regjeringen desperat ber om avlastning fra andre land, inkludert Norge.
NL170725 | Støres nei til Italia ¶ ¶ FLYKTNINGER : I dag havner de fleste flyktninger til Europa i Italia, der regjeringen desperat ber om avlastning fra andre land, inkludert Norge.
NL170725 En annen grunn er utvilsomt bråket etter at Aps landsmøte i 2015 vedtok å ta imot 8.000 syriske flyktninger .
NL170725 Dette kan fort endre seg, for tilstrømmingen av flyktninger over Middelhavet har ikke stoppet opp.
NL170725 Bildet er fra Kirkenes høsten 2015 da flyktninger strømmet over grensen fra Russland.
DB170725 Bare Tyskland og Sverige tar imot flere enn sin andel flyktninger , mens alle andre land er mer opptatt av stenge sine grenser enn å løse en krise i ankomstland sør i Europa.
AA170725 Trump har forsøkt å stanse syriske flyktninger fra å søke asyl i USA, og han har også varslet drastiske kutt i amerikanske bistand.
AA170725 Cavusoglu og Celik var avvisende og minte om at EU i 2016 lovet å få fart på medlemskapsforhandlingene, som takk for at Tyrkia bremset strømmen av flyktninger til Hellas.
AA170725 | Fant døde flyktninger og migranter i gummibåt utenfor Libya ¶
AA170725 Organisasjonen er en av flere internasjonale hjelpeorganisasjoner som deltar i redningsarbeid og hjelper flyktninger og migranter i havsnød i Middelhavet. ( ©NTB ) ¶
AA170725 Elleve flyktninger og migranter er funnet døde i en liten gummibåt utenfor kysten av Libya.
AA170725 Rundt 85.000 flyktninger og migranter har i år krysset Middelhavet fra Libya til Italia, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ).
AA170725 Rundt 150 flyktninger og migranter ble plukket opp da gummibåten de forsøkte å ta seg til Europa med begynte å synke utenfor kysten av Sabrata i Libya, 70 kilometer vest for Tripoli.
AA170725 Libyas kystvakt reddet mandag 278 flyktninger og migranter fra synkende farkoster i Middelhavet.
AA170725 Den libyske kystvakten plukket mandag også opp 128 flyktninger og migranter fra en annen båt i det samme området.
DN170724 Her fra flyktninger på en gummibåt over Middelhavet ved Libyas kyst.
DA170724 Så langt i år har 2.365 flyktninger og migranter omkommet på vei over Middelhavet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ). 110.475 personer har ankommet så langt i år, ifølge UNHCRs nettside. | 20.000 cruiseturister kommer denne uken ¶
DA170724 Så langt i år har 2.365 flyktninger og migranter omkommet på vei over Middelhavet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ). 110.475 personer har ankommet så langt i år, ifølge UNHCRs nettside. | 20.000 cruiseturister kommer denne uken ¶
DA170724 KRISE : Flyktninger og migranter står på dekk ombord på Leger uten grenser sitt italienske redningskip ved havnen i Salerno.
DA170724 Han kaller Middelhavet en « motorvei » for migranter og flyktninger .
DA170724 Galant sier til Dagsavisen at forbildet til Defend Europe er Australias håndtering av flyktninger .
DA170724 EU-organet Frontex anser det som for farlig for flyktninger å returnere til Libya.
DA170724 mai å hindre redningsbåten til Leger uten grenser Aquarius fra å reise ut på oppdrag for å redde migranter og flyktninger i Middelhavet.
DA170724 Så langt i år har 2.365 flyktninger og migranter omkommet på vei over Middelhavet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ). 110.475 personer har ankommet så langt i år, ifølge UNHCRs nettside.
DA170724 Så langt i år har 2.365 flyktninger og migranter omkommet på vei over Middelhavet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ). 110.475 personer har ankommet så langt i år, ifølge UNHCRs nettside.
DA170724 KRISE : Flyktninger og migranter står på dekk ombord på Leger uten grenser sitt italienske redningskip ved havnen i Salerno.
DA170724 Han kaller Middelhavet en « motorvei » for migranter og flyktninger .
DA170724 Galant sier til Dagsavisen at forbildet til Defend Europe er Australias håndtering av flyktninger .
DA170724 EU-organet Frontex anser det som for farlig for flyktninger å returnere til Libya.
DA170724 mai å hindre redningsbåten til Leger uten grenser Aquarius fra å reise ut på oppdrag for å redde migranter og flyktninger i Middelhavet.
AA170723 Italienske myndigheter skal ha vurdert å utstede midlertidige Schengen-visum til flyktninger og migranter, men en slik ordning kan ikke tre i kraft før et flertall i EUs ministerråd støtter det.
AA170723 Der sier Listhaug at hun vil vurdere alle tiltak dersom den italienske regjeringen lar flyktninger og migranter reise videre fra Italia med midlertidig visum.
DB170722 I Ungarn tar grensevakter bilder av seg selv sammen med flyktninger de har banket opp, uniformerte nazister marsjerer gatene i vårt naboland og høyreekstreme fra hele Europa reiser til Middelhavet for å blokkere mennesker som kjemper seg over havet på flukt fra krig, forfølgelse og sult.
AA170722 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) befinner det seg minst 45.000 syriske krigsflyktninger i Arsal og de frykter at disse skal bli fanget i kamphandlingene.
AA170722 Italias regjering vurderer å tillate flyktninger å reise fra Italia mot Nord-Europa.
AA170722 Det oppholder seg 200 000 flyktninger i forskjellige leire i landet og krangelen mellom Italia og nabolandene i EU hardner til.
AA170722 Den italienske regjeringen vurderer å tillate et stort antall flyktninger å reise fra Italia mot Nord-Europa.
AA170722 Italias regjering vurderer å tillate flyktninger å reise fra Italia mot Nord-Europa.
AA170722 Det oppholder seg 200.000 flyktninger i forskjellige leire i landet og krangelen mellom Italia og nabolandene i EU hardner til.
VG170721 Beslutningen om å ta imot et stort antall flyktninger i 2015 slo tilbake på henne og skapte en kraftig vekst for høyrepopulistene i nyopprettede Alternative für Deutschland ( AfD ).
DA170721 Det gjelder alt fra natur, klima og økonomisk politikk til landbruk og flyktninger .
DA170721 Det gjelder alt fra natur, klima og økonomisk politikk til landbruk og flyktninger .
DA170721 Refugee Greenspace er en arbeidsgruppe som organiserer hageprosjekter for flyktninger og asylsøkere i Norge.
DA170721 - Ok, så vil plantene visne og blomstene dø, men alt vi har bygget - det vil flyktninger som kommer etter oss få glede av.
VG170720 Det overveldende flertallet av asylsøkere og flyktninger kommer fra land med muslimsk flertall.
DN170720 Han tror heller ikke at Tyrkia har noen interesse av å oppheve flyktningavtalen med EU, som innebærer at tyrkerne nekter flyktninger fra blant annet Syria å reise videre til EU.
DB170720 De innvandrerne som vekker politisk raseri blant de innfødte, er ikke fattige flyktninger som kommer over Middelhavet i livsfarlige båter, men rimelig velstående feriegjester, for det meste fra nord, som kommer med sine trillekofferter.
DB170719 Guttene var 17 år, foreldreløse flyktninger fra borgerkrigsrammede Sierra Leone.
DB170719 I Sør-Korea finnes det flere mottak som jobber med å ta vare på nordkoreanske flyktninger .
AP170719 Hvis asylsøkere, flyktninger , familiegjenforente og arbeidsinnvandrere som ønsker å bli fullt integrerte, ikke ser at dette er realistisk oppnåelig, er det fare for at også viljen svekkes.
AA170719 En annen del av rettsavgjørelsen som krevde at amerikanske myndigheter skulle slippe inn flyktninger som formelt er omfattet av amerikanske myndigheters mottaksprogrammer, ble midlertidig stanset.
AA170719 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) uttrykker sjokk og sorg over tapet av sivile liv.
AA170719 ( ©NTB ) ¶ | Flyktninger drept i flyangrep i Jemen - FN reagerer sterkt ¶
VG170717 Etter militærkuppet i Chile i 1973 fikk vi mange kristne flyktninger derfra.
VG170717 Etter Sovjetunionens invasjon i Ungarn i 1956 fikk vi mange kristne flyktninger derfra.
DN170717 I fjor søkte 27.000 personer asyl i utlandet, mens i 2017 har så langt 52.000 søkt om asyl, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
DA170717 Samtidig er alle partier enige om at det er grenser for hvor mange flyktninger Norge kan ta imot.
AA170717 I fjor søkte 27.000 personer asyl i utlandet, mens i 2017 har så langt 52.000 søkt om asyl, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ). ( ©NTB ) ¶
AA170717 I programmet, som har fått tittelen « Bayernplan », tas det til orde for et årlig tak på antallet flyktninger som tas imot i Tyskland på 200.000.
AA170717 Det konservative bayerske partiet CSU vil ikke at Tyskland skal ta imot flere enn 200.000 flyktninger årlig.
AA170717 - Den lenge etterlengtede grensen på 200.000 flyktninger til Tyskland per år er nødvendig for å sikre integrering i praksis, heter det i CSU-programmet.
AA170717 For flyktninger vil departementet heve botiden fra sju til ni år.
AA170717 For flyktninger vil departementet heve botiden fra sju til ni år.
AA170717 | Frp-politiker vil nekte stønad til arbeidsledige flyktninger som flytter til Oslo ¶ Flyktninger uten jobb og bolig bør ikke få støtte fra staten dersom de flytter til Oslo, mener leder av Oslo Frp, Mazyar Keshvari.
AA170717 | Frp-politiker vil nekte stønad til arbeidsledige flyktninger som flytter til Oslo ¶
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
AA170717 | Frp-politiker vil nekte stønad til arbeidsledige flyktninger som flytter til Oslo ¶ Flyktninger uten jobb og bolig bør ikke få støtte fra staten dersom de flytter til Oslo, mener leder av Oslo Frp, Mazyar Keshvari.
AA170717 | Frp-politiker vil nekte stønad til arbeidsledige flyktninger som flytter til Oslo ¶
AA170717 En av fire flyktninger som får bosette seg i Norge, velger å flytte til Oslo, viser tall fra SSB for de siste ti årene.
DA170716 Han drikker helst portugisisk hvitvin, hater hvordan myndighetene behandler arbeiderklassen og flyktninger , og mener noen har glemt å fortelle Hollywood at amerikansk film har avgått med døden.
DA170716 Filmene hans har kretset rundt slike temaer : ensomhet, arbeidsløshet, velferdsstatens forfall og flyktninger .
DA170716 Alle skal ut, og i tillegg har de gjort det umulig med familiegjenforeninger fordi de stiller krav om at flyktninger må vise til inntekter på minst 3.500 euro.
DA170716 30.000 flyktninger var på vei til Finland høsten 2015 da jeg startet arbeidet med filmen, og det var ventet kanskje opp mot 100.000.
AA170716 Merkel avviser tanken på å innføre en øvre grense på antall flyktninger som kan få slippe inn i landet.
AA170716 Hun viser til at antall flyktninger kan reduseres på andre måter, blant annet ved bedre kontroll og ved å handle i forkant for å hindre situasjoner som senere fører til at folk flykter fra et land til et annet.
AA170716 Hun snakker også om flyktninger , Tyrkia og NATO.
DB170715 FNs Høykommisær for flyktninger har i sine retningslinjer presisert at det ikke er tillat å bygge troverdighetsvurderingen på stereotypier om seksuelle minoriteter.
AA170714 | Syriske flyktninger på vei til Norge pågrepet av russisk sikkerhetstjeneste ¶
AA170714 To syriske flyktninger i 40-årene ble tidligere i juli pågrepet av russisk sikkerhetstjeneste før de rakk å krysse grensen mellom Norge og Russland.
AA170714 Høsten 2015 fikk til sammen 5.500 flyktninger tillatelse til å forlate Russland og ta seg inn i Norge ved Storskog.
VG170713 Topp ti ankomstland til Italia er nå, ifølge oversikten til FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ), Guinea ( 15,9 prosent ), Nigeria ( 14,1 prosent ), Bangladesh ( 12,4 prosent ), Elfenbenskysten ( 10,5 prosent ), Gambia ( 7,6 prosent ), Senegal ( 6,8 prosent ), Marokko ( 6,5 prosent ), Mali ( 5 prosent ) og Eritrea ( 2,8 prosent ). 75,3 prosent av dem som har komm
VG170713 På et EU-toppmøte i forrige uke, ba Italia om at andre europeiske land også skulle ta imot båter med migranter og flyktninger i sine havner.
VG170713 I vår truet de med å stenge sine havner for frivillige organisasjoner som redder migranter og flyktninger i Middelhavet.
VG170713 Flyktningkrisen i 2015 førte til en europeisk asyldugnad hvor flyktninger skulle flyttes fra belastede Italia og Hellas og til andre europeiske land.
VG170713 - Viljen til å trå til fra andre europeiske land, reduseres ved at mange av disse ikke er flyktninger .
VG170713 - Dette er en annen type situasjon enn høsten 2015 og vi kan ikke kalle det en flyktningkrise, fordi det er såpass liten andel av dem som kommer nå som kan betraktes som flyktninger , sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.
DA170713 - Angela Merkel, så kunne vi snakket om hvordan vi skal møte flyktninger og om Europas fremtid.
AP170713 Siden det brøt ut borgerkrig i verdens yngste land i desember 2013, har nabolandene tatt imot nær to millioner flyktninger .
AP170713 Siden borgerkrigen i verdens yngste land brøt ut i desember 2013, har nabolandene tatt imot nær to millioner flyktninger .
VG170712 Rogalendingen hadde ikke vært der siden han, foreldrene og to søsken forlot landet som flyktninger i 1988 - som følge av krigen mellom Iran og Irak.
VG170712 Skal redningsbåtene i Middelhavet slutte å plukke opp flyktninger for å skremme flere fra å legge ut på den farlige ferden fra Libya ?
VG170712 Libysk kystvakt og lokale fiskere har stoppet mer enn 10 000 flyktninger som de har sendt tilbake til Libya.
VG170712 Kommentar Skal redningsbåtene i Middelhavet slutte å plukke opp flyktninger for å skremme flere fra å legge ut på den farlige ferden fra Libya ?
VG170712 ITALIENSK HAVN : Den svenske kystvakten har plukket opp flyktninger som settes i land i Catania på Sicilia 1. juli i år.
VG170712 Det vil sannsynligvis gi libysk og italiensk kystvakt større makt over dem, noe som igjen kan begrense muligheten deres til å redde flyktninger fra overfylte, ikke sjødyktige gummibåter.
DB170712 Kvinner, uføre, flyktninger , arbeidsfolk, de aller fleste av oss kan ende opp med dårligere kår, mens Listhaug sitter trygt med sine pensjonspoeng og fortsetter å sparke nedover.
DA170712 Bruno Geddo, representant for FNs høykommissær for flyktninger i Irak, tar sterke ord i bruk for å beskrive irakere som slipper ut fra byen : ¶
DB170711 Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
DA170711 Ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) har flere enn 100.000 migranter og flyktninger krysset Middelhavet til Europa hittil i år.
AP170711 Bildet viser irakiske flyktninger i vest-Mosul som henter nødhjelp.
AA170711 Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
AA170711 Undersøkelsen tok ikke spesielt hensyn til flyktninger , men tar innvandringspolitikk og integrering med i beregningen.
DA170710 Det er viktig å sikre et tilpasset boligtilbud til de mest sårbare som lavinntekts-barnefamilier, barnerike familier med innvandrerbakgrunn, unge voksne med barnevernserfaring eller problemer med rus/psykiske lidelser, og mindreårige flyktninger .
DA170710 Det mener Georg Schjerven Hansen, advokatfullmektig og prosjektleder i SEIF ( Selvhjelp for Innvandrere og flyktninger ).
AA170710 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) er også dypt bekymret.
VG170709 Landet har egentlig et bra system for å ta seg av flyktninger , som ofte får en liten jordlapp å dyrke, tilgang til vann og mulighet for å jobbe, men nå kommer det så mange fra Sør-Sudan at det tærer på landets egne ressurser, forklarer Geno Teofilo til VG.
VG170709 - To tusen flyktninger tar seg over grensen til Uganda hver eneste dag.
DN170709 Den skal også åpne for humanitær bistand til området, og for at flyktninger i Jordan kan vende hjem.
DB170709 ( Finansavisen ) : - Veksten skyldes i all hovedsak en kontrakt med FNs høykommissær for flyktninger .
AA170709 Den skal også åpne for humanitær bistand til området, og for at flyktninger i Jordan kan vende hjem.
AA170709 Den skal også åpne for humanitær bistand til området, og for at flyktninger i Jordan kan vende hjem.
AA170709 Den skal også åpne for humanitær bistand til området, og for at flyktninger i Jordan kan vende hjem.
DB170708 De fleste som kommer til Italia er ikke flyktninger , men migranter.
DA170707 - Det var så vakkert at det var den beste stunden i hele mitt liv, sier Nana Taraore - én av ni flyktninger , asylsøkere og innvandrere fra Drammen som forrige helg slet seg til topps på Galdhøpiggen.
AA170707 Samtidig har flere tusen flyktninger og migranter mistet livet i ørkenen og i Middelhavet.
AA170707 Tre menn med tilknytning til en nynazistiske gruppe er i Sverige dømt til fengsel for bombeattentater mot flyktninger og en venstreorientert gruppe.
AA170707 I tillegg er mange av dem heller ikke flyktninger , sier UDI-direktør Frode Forfang.
VG170706 Trumps forsøk på å stenge grensene og hans kritikk av EU er som søt musikk i ørene for det svært konservative Lov- og rettferdighetspartiet som styrer Polen på kollisjonskurs med Brussel, når det gjelder flyktninger og rettsstatens prinsipper.
DB170706 31-åringen forklarte at hun liker å tilbringe tid med syriske flyktninger i Tyrkia, spesielt barn, og at interessen hennes for kulturen er genuin.
DA170706 Selv har landet anslått at antallet flyktninger har gått opp med 20 prosent siden samme tid i fjor.
DA170706 PANIKK : Migranter og flyktninger får panikk når de faller i vannet under en redningsoperasjon.
DA170706 Med stadig flere flyktninger som stiger i land i italienske havner, prøver de nå å gjøre alt de kan for å få andre EU-land til å gjøre mer.
DA170706 At EU får i stand en avtale med Libya, av lignende modell som avtalen med Tyrkia, som har redusert antallet flyktninger til Hellas kraftig.
DA170706 Den polske regjeringen deler flere synspunkter med Trump : De er skeptiske mot liberale verdier, nekter å ta imot flyktninger fra EU og tviler på menneskeskapte klimaendringer.
DA170706 Alfred Ydstebø leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv.
DA170706 Som skylder på innvandrerne for økte skatter, som står for at Norge har blitt et av de europeiske landene med strengest innvandringspolitikk og som snakker om flyktninger som om de ikke har verdi.
AA170706 Tyskland vil ta imot ytterligere 3.000 flyktninger som kommer til Italia over Middelhavet.
AA170706 Det betyr at Tyskland vil gå fra å ta inn 500 til 750 flyktninger per måned.
AA170706 Den italienske utenriksministeren sa at disse organisasjonene nå bringer flere flyktninger til land i Italia enn den italienske kystvakten, ifølge statssekretær Thor Kleppen Sættem, som var Norges representant på møtet.
AA170706 I alt 500 flyktninger skal starte et nytt liv i Frankrike innen 2018 i henhold til avtalen mellom den franske staten og fem kristne organisasjoner som ble inngått i mars.
DN170705 På bildet venter flyktninger på å komme i land i Catania, den nest største byen på Sicilia.
DB170705 Over 100.000 flyktninger og migranter har siden januar krysset Middelhavet til Europa.
DA170705 De aller fleste flyktninger som får oppholdstillatelse, blir tildelt en kommune å bosette seg i.
DA170705 | Flyktninger velger storby fremfor distrikt ¶
AP170705 Fordi suksessraten er så lav, er disse gruppene heller ikke innlemmet i EUs program for omfordeling av flyktninger til resten av unionen.
AP170705 Migranter ankommer Sicilia med det svenske marinefartøyet « BKV 002 », som opererer i Middelhavet og redder flyktninger i havsnød.
AP170705 Migranter ankommer Sicilia med det svenske marinefartøyet « BKV 002 », som opererer i Middelhavet og redder flyktninger i havsnød.
AA170705 Kern sa også at det foreløpig ikke er noen tegn på en økning i antall migranter og flyktninger som tar seg til Østerrike over Brennerpasset.
AA170705 PLASS : Under de tunge brukonstruksjonene på Porte de La Chapelle i Paris ligger flyktninger fra Afghanistan, Syria, Somalia, Eritrea, Sudan og Norge.
DB170704 Tre utslitte og desorienterte menn ble reddet etter forliset og fortalte at det var over 50 flyktninger og migranter om bord i gummibåten da den noen dager tidligere hadde lagt ut fra kysten av Marokko.
DB170704 Mer enn 100.000 flyktninger og migranter har krysset Middelhavet til Europa i år, og minst 2.247 har mistet livet underveis, viser ferske tall fra IOM.
DB170704 God integrering av flyktninger er viktig.
DB170704 Etter ni år i Sverige har kun halvparten av dagens flyktninger kommet i jobb.
BT170704 Rundt 70 prosent av dem forlater hjemlandene sine i håp om bedre økonomiske kår andre steder, ifølge en ny rapport skrevet for FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
BT170704 Om bord på skipet var om lag 650 migranter og flyktninger som var blitt berget i redningsoperasjoner i Middelhavet.
BT170704 Minst 2.247 migranter og flyktninger har mistet livet i forsøk på å nå Europa i løpet av samme periode, opplyser FN-organet.
BT170704 I rapporten anslås det at om lag 30 prosent er flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.
AP170704 Rundt 70 prosent av dem forlater hjemlandene sine i håp om bedre økonomiske kår andre steder, ifølge en ny rapport skrevet for FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AP170704 I rapporten anslås det at om lag 30 prosent er flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.
AP170704 FOTO : Kripos / NTB scanpix ¶ 2247 migranter og flyktninger har mistet livet i forsøk på å krysse Middelhavet i løpet av samme periode, ifølge nye tall fra FN-organet.
AA170704 Rundt 70 prosent av dem forlater hjemlandene sine i håp om bedre økonomiske kår andre steder, ifølge en ny rapport skrevet for FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AA170704 Minst 2.247 migranter og flyktninger har mistet livet i forsøk på å nå Europa i løpet av samme periode, opplyser FN-organet.
AA170704 I rapporten anslås det at om lag 30 prosent er flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.
AA170704 Samtidig vil EU-kommisjonen styrke innsatsen til EUs byråer, trappe opp innsatsen for å få på plass returavtaler og samarbeide tettere med Niger og Mali for å forhindre flyktninger og migranter fra å nå fram til Libya.
AA170704 Ett forslag er å styrke samarbeidet med Libya for å få ned antall flyktninger og migranter som i det hele tatt når fram til kysten og videre ut i internasjonalt farvann.
AA170704 EU-kommisjonen har lagt fram en ny handlingsplan for å få kontroll over strømmen av flyktninger og migranter som kommer til Italia over Middelhavet.
AA170704 Tre utslitte og desorienterte menn ble reddet etter forliset og fortalte at det var over 50 flyktninger og migranter om bord i gummibåten da den noen dager tidligere hadde lagt ut fra kysten av Marokko.
AA170704 Mer enn 100.000 flyktninger og migranter har krysset Middelhavet til Europa i år, og minst 2.247 har mistet livet underveis, viser ferske tall fra IOM. ( ©NTB ) ¶
AA170704 Østerrike forbereder seg på å innføre strengere grensekontroll mot Italia, som følge av den store tilstrømmingen av migranter og flyktninger sør i landet.
AA170704 Over 12.000 migranter og flyktninger har ankommet Italia den siste uken, ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ). ( ©NTB ) ¶ | 18 omkom i bussulykke i Sør-Afrika ¶ 18 mennesker har omkommet i en voldsom kollisjon mellom en buss og en lastebil i Sør-Afrika.
VG170703 Mange av Libanons flyktninger bor i teltleire som denne, der det ikke er god brannsikkerhet.
VG170703 Leiren for syriske flyktninger ligger omtrent en time utenfor Beirut.
VG170703 FNs høykommisær for flyktninger sin talsperson Dana Sleiman uttalte til Reuters at så snart de har undersøkt hvor mange telt som er skadet, vil familiene få hjelpen de trenger.
VG170703 * Dype kutt i støtten til håndtering av internasjonale kriser, flyktninger , kampen mot aids, barnedødelighet og kjønnsdiskriminering.
SA170703 Italia har hittil i år tatt imot 83.000 flyktninger og migranter som har krysset Middelhavet, men ber nå andre EU-land om å bidra mer.
FV170703 Stiftelsen Sana vurderer å saksøke staten for Norges behandling av barn som kommer alene som flyktninger .
DA170703 - Solberg må be Trump om å ta tilbake innreisestopp for alle flyktninger, eller i det minste tillate at de flyktninger som allerede har fått en avtale om gjenbosetting i USA kan komme ditt uten forsinkelse, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty.
DA170703 - Solberg må be Trump om å ta tilbake innreisestopp for alle flyktninger , eller i det minste tillate at de flyktninger som allerede har fått en avtale om gjenbosetting i USA kan komme ditt uten forsinkelse, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty.
DA170703 - Hvis presidenten nå setter en midlertidig stopp for all overføring av flyktninger til USA, betyr det ikke bare at tusenvis av mennesker kastes tilbake i stor nød og usikkerhet.
BT170703 * Dype kutt i støtten til håndtering av internasjonale kriser, flyktninger , kampen mot aids, barnedødelighet og kjønnsdiskriminering.
AP170703 Å bruke kvinnelige selvmordsbomber mot flyktninger er en av IS siste taktikker, sier Ali Abdullah Hussein, som er offiser i den irakske hæren, til The Associated Press.
AP170703 Styrkene har derfor vært mer mistenksomme mot flyktninger , også mot grupper av kvinner og barn.
AP170703 Ifølge en lokal tjenestemann, Taha Abdul-Ghani, skjedde angrepet mens myndighetene var i gang med å gi ly til flyktninger som hadde rømt fra byen Qaim, som har vært holdt av IS.
AA170703 Sersjanten Ali Abdullah Hussein hevder kvinnene kom ut av en kjeller og skjulte seg i en gruppe flyktninger .
AA170703 Han sier kvinnene kom ut av en kjeller og skjulte seg i en gruppe flyktninger .
AA170703 Så langt i år har over 84.000 migranter og flyktninger ankommet Italia fra Libya.
AA170703 Omfanget av menneskesmuglingen i Libya vokser raskt, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AA170703 30 prosent anslås å være flyktninger og asylsøkere med behov for beskyttelse.
VG170702 Kilder : FNs høykommissær for flyktninger UNHCR, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon IOM ¶
VG170702 Italienske myndigheter krever at EUs program for fordeling av flyktninger , som i dag stort sett er begrenset til asylsøkere fra Eritrea og Syria, blir utvidet til også å gjelde dem som kommer fra land som Nigeria, skriver avisen La Repubblica.
VG170702 Italias innenriksminister Marco Minniti ber flere land åpne sine havner for migranter og flyktninger som plukkes opp av skip fra EUs grensestyrke Frontex og andre redningsfartøy i Middelhavet.
VG170702 Italia har hittil i år tatt imot 83.000 flyktninger og migranter som har krysset Middelhavet, men ber nå andre EU-land om å bidra mer.
VG170702 Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, og anslagsvis 2.030 har mistet livet i Middelhavet siden årsskiftet, sier han.
VG170702 - Det som nå utspiller seg rett foran øynene våre i Italia, er en tragedie, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.
VG170702 * Siden forrige helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, som sier mottakskapasiteten er sprengt og truer med å stenge landets havner for fartøy med båtflyktninger.
VG170702 * Anslagsvis 95.768 migranter og flyktninger har ankommet Europa over Middelhavet så langt i år.
DB170702 Tallet på flyktninger varierer imidlertid voldsomt, da det er et stort antall internt fordrevne som ikke er offisielt registrert, da de oppholder seg hos familie eller venner.
DB170702 BESØKTE FLYKTNINGER : Skretteberg ( t.v. ) møtte Jamela Madrigal ( 29 ) med sønnen Javadd ( 4 ) på armen i en flyktningleir i Iligan by.
AP170702 Italienske myndigheter krever at EUs program for fordeling av flyktninger , som i dag stort sett er begrenset til asylsøkere fra Eritrea og Syria, blir utvidet til også å gjelde dem som kommer fra land som Nigeria, skriver avisen La Repubblica.
AP170702 Italias innenriksminister Marco Minniti ber flere land åpne sine havner for migranter og flyktninger som plukkes opp av skip fra EUs grensestyrke Frontex og andre redningsfartøy i Middelhavet.
AP170702 Italia har hittil i år tatt imot 83.000 flyktninger og migranter som har krysset Middelhavet, men ber nå andre EU-land om å bidra mer.
AP170702 FNs høykommisær for flyktninger kaller situasjonen en tragedie.
AP170702 Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, og anslagsvis 2.030 har mistet livet i Middelhavet siden årsskiftet, sier han.
AP170702 - Det som nå utspiller seg rett foran øynene våre i Italia, er en tragedie, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.
AA170702 Minniti ber flere land åpne sine havner for migranter og flyktninger som plukkes opp av skip fra EUs grensestyrke Frontex og andre redningsfartøy i Middelhavet.
AA170702 Italienske myndigheter krever at EUs program for fordeling av flyktninger , som i dag stort sett er begrenset til asylsøkere fra Eritrea og Syria, blir utvidet til også å gjelde dem som kommer fra land som Nigeria, skriver avisen La Repubblica.
AA170702 Bare siden sist helg har 12.600 migranter og flyktninger ankommet kysten av Italia, sier han.
AA170702 - Det som nå utspiller seg rett foran øynene våre i Italia, er en tragedie, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.
VG170701 Like fullt er Tyrkia bekymret for at det skal komme nye flyktninger fra Syria, derfor jobbet man hardt for å få på plass en flyktningsone langs grensen.
VG170701 Leiren i Osmaniye, rundt ti mil fra Syria-grensen, er én av de 23 leirene i Tyrkia for flyktninger fra den syriske borgerkrigen.
VG170701 Dette budskapet gjentas av Bilden, som påpeker at med nær 3,5 millioner syrere, huser Tyrkia flere flyktninger enn noe annet land i verden.
VG170701 Det brukes totalt 4,9 milliarder kroner årlig på nødhjelp til syriske flyktninger i Tyrkia.
AP170701 Tokheim påpeker at miljøet for LHBT-personer er størst i Oslo, og at det derfor vil være en fordel for asylsøkere og flyktninger i denne gruppen å bo i Oslo.
AP170701 I vår dialog med IMDI har det til nå ikke kommet opp som en problemstilling fra deres side, kanskje fordi flyktninger fra for eksempel Syria får opphold uansett og ikke melder LHBT som grunn for asylsøknaden sin, skriver Johansen.
AP170701 I svaret fra Geir Lippestad påpekes det at så snart flyktningmeldingen er ferdig behandlet, vil han ta kontakt med norske myndigheter for å gjøre dem oppmerksom på byrådets arbeid med tilrettelegging og integrering av flyktninger i utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter.
AA170701 | Syriske flyktninger vender hjem ¶
AA170701 Siden 2015 har 260.000 syriske flyktninger vendt tilbake, de fleste av dem for å lete etter familiemedlemmer og for å se om hus og eiendeler har unnsluppet krigens ødeleggelser, opplyser UNHCRs talsmann Andrej Mahecic.
AA170701 Rundt 440.000 internt fordrevne syrere har funnet veien hjem i løpet av det siste halvåret, først og fremst til Aleppo, Hama, Homs og Damaskus, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ). 31.000 syrere som hadde søkt tilflukt i naboland, har også reist hjem i år, mange av dem til områder syriske regjeringsstyrker har gjenerobret fra opprørere.
AA170701 Nærmere en halv million syriske flyktninger har siden årsskiftet vendt hjem, men fortsatt er rundt 11 millioner mennesker på flukt fra krigen i landet.
AA170701 FNs nødhjelpskoordinator for Syria, Kevin Kennedy, understreker at det ikke bare er flyktninger som trenger hjelp.
AA170701 FN har bedt medlemslandene om 39 milliarder kroner til hjelpearbeid blant syriske flyktninger i 2017, men har halvveis inn i året mottatt under 7 milliarder kroner av dette, viser den siste oversikten fra UNHCR.
AA170701 - Forholdene ligger ennå ikke til rette for at flyktninger kan returnere på trygt og verdig vis, sier Mahecic.
AA170701 Innenriksministrene Gerard Collomb fra Frankrike, Thomas de Maizière fra Tyskland og Marco Minniti fra Italia skal møte EUs migrasjonsminister Dimitris Avramopoulos i Paris søndag for å oppnå det de kaller en koordinert tilnærming til hvordan håndtere tilstrømningen av flyktninger og migranter.
DB170630 Identitarismen forsøker å dyrke et intellektuellt image, samtidig som det er eksempler på at identitære har forsøkt å aksjonere mot skip som skal plukke opp flyktninger .
DA170630 Bibliotek, introduksjonssenter for flyktninger , næringslokaler, språksenter, museum, leiligheter, regnskapskontor, vaktmesterkontor, lokaler for brannvesenet, kontorplass for IKT-medarbeidere og valglokale ved høstens stortingsvalg.
DA170630 Midt i bildet Håvard Martinsen i Driv Inkubator, og Morris Nokrach og Josef Senai, Pent så Rent-gründerne som vil sysselsette flyktninger og arbeidsledige.
DA170630 - Vår visjon er å skape arbeid for nyankomne flyktninger , så enkelt som mulig uten at det krever stor omstilling.
AP170630 Rundt 60 migranter og flyktninger skal dermed være savnet utenfor Libyas kyst.
AP170630 Overlevende migranter og flyktninger fotografert på det spanske redningsskipet Rio Segura som la til kai i Salerno i Italia torsdag.
AP170630 Nesten 77.000 flyktninger og migranter har ankommet Italia siden januar, en oppgang på 15 prosent fra samme periode i fjor.
AP170630 Forbudet innebærer også 120 dagers stans i inntak av flyktninger .
AP170630 De skal sikre at tilreisende fra de seks landene som allerede har fått innvilget visum og flyktninger som ankommer USA før 6. juli skal få komme inn.
AA170630 Forbudet innebærer også 120 dagers stans i inntak av flyktninger .
AA170630 De skal sikre at tilreisende fra de seks landene som allerede har fått innvilget visum og flyktninger som ankommer USA før 6. juli skal få komme inn.
VG170629 Ved siden av lærte han også flyktninger å gå på ski sammen med kongefamilien, og flere andre profilerte personer.
VG170629 SKITUR : Kronprinsfamilien og Bjørn Dæhlie på Birkebeineren skistadion i forbindelse med at de møtte flyktninger som skal lære å gå på ski vinteren 2016.
VG170629 45-åringen bidro også med på aktiviteter med flyktninger .
DN170629 Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
DA170629 Skipet fra Leger uten grenser redder migranter og flyktninger fra å drukne i Middelhavet.
DA170629 Her reddes migranter og flyktninger utenfor kysten av Libya av en spansk organisasjon.
DA170629 23 prosent flere flyktninger og migranter har ankommet Italia i år sammenlignet med de fem første månedene i 2016.
AP170629 Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AP170629 Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AA170629 Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
DB170628 I flere land har den falske fienden vært flyktninger .
DA170628 Betsy Fisher, advokat hos organisasjonen International Refugee Assistance Project, sier det gjenstår å se hvor hardt flyktninger vil bli rammet av forbudet.
DA170628 Resulatet er en innsamlingsaksjon til flyktninger - de reelle - som protest mot curlingforeldrenes bønn om at barna deres på Roskilde skal få utdelt ulltepper.
DA170628 Ikke fordi han var polarhelt, men fordi han reddet flyktninger .
DA170628 - De « skamløse » jentene og Gerd Fleischer i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger .
BT170628 | EU betaler beryktet milits for å stanse flyktninger
BT170628 Frp vil at flyktninger bare skal være i Norge midlertidig.
AP170628 Ifølge innenriksdepartementet i Roma er nærmere 80.000 flyktninger og migranter satt i land i Italia hittil i år, en økning på 16 prosent fra samme periode i fjor.
AA170628 Ifølge innenriksdepartementet i Roma er nærmere 80.000 flyktninger og migranter satt i land i Italia hittil i år, en økning på 16 prosent fra samme periode i fjor.
DB170627 Over 8000 flyktninger og migranter har blitt plukket opp utenfor kysten av Libya de siste 48 timene, opplyser den italienske kystvakten.
DB170627 Over 73000 flyktninger og migranter har kommet til Italia siden januar, en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
DA170627 Dersom det i sommer settes nye rekorder i antallet migranter og flyktninger som ankommer Italia og antallet druknede i Middelhavet øker, kan det gi uforutsette innvirkninger på valgkampen, tror Ekern.
DA170627 - Samtidig er Paven en sterk kraft i Italia, som mobiliserer mot motstanden mot flyktninger , sier Ekern.
AP170627 Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
AA170627 Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet.
AA170627 Over 8.000 flyktninger og migranter har blitt plukket opp utenfor kysten av Libya de siste 48 timene, opplyser den italienske kystvakten.
AA170627 Over 73.000 flyktninger og migranter har kommet til Italia siden januar, en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. ( ©NTB ) ¶
VG170626 Men til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
VG170626 * Ordren innebærer i likhet med den første at ikke flere enn 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår.
VG170626 * En annen endring er at innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
SA170626 Hver dag risikerer tusenvis av flyktninger livene sine i håp om en bedre fremtid.
SA170626 Nav og skoler i sitt møte med flyktninger viser større grad av forståelse og innlevelse når de blir gjort kjent med potensielle senskader etter tortur.
DA170626 | Sjekk denne golfsvingen ¶ Flyktninger tester aktivitetstilbudet i distriktet for å kunne integreres lettere.
BT170626 Trump ønsket å innføre innreise- og visumstans i 90 dager for folk fra Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, full stans i USAs flyktningprogram i 120 dager, samt å stenge grensene for syriske flyktninger på ubestemt tid.
BT170626 Setningen om syriske flyktninger ble også fjernet.
BT170626 Retten til asyl er en grunnleggende menneskerett, og vi vil at asylpraksis skal være forankret i Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller, og at anbefalinger fra for eksempel FNs høykommissær for flyktninger følges.
AA170626 Trump ønsket å innføre innreise- og visumstans i 90 dager for folk fra Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, full stans i USAs flyktningprogram i 120 dager, samt å stenge grensene for syriske flyktninger på ubestemt tid.
AA170626 Setningen om syriske flyktninger ble også fjernet.
VG170625 I landsbyen Harran, under tre mil fra grensen til Syria, skulle han bryte fasten sammen med flyktninger fra Syria.
VG170625 HARRAN ( VG ) Her bryter Tyrkias president Erdogan fasten sammen med flyktninger fra Syria.
DB170625 I Europa-tallene har FN også som et parameter at det vil komme færre flyktninger til verdensdelen.
AP170625 Anywheres er beleste og bereiste kosmopolitter, somewheres er folk fra provinsen som føler at deres identitet og verdier er truet av globaliseringskrefter, flyktninger , klimafriker og valkyriske kvinner.
AP170625 Anywheres er beleste og bereiste kosmopolitter, somewheres er folk fra provinsen som føler at deres identitet og verdier er truet av globaliseringskrefter, flyktninger , klimafriker og valkyriske kvinner.
SA170624 Men da regner man med 6,7 milliarder kroner som ble brukt på flyktninger her i Norge.
VG170623 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) frykter at IS kan bruke mer enn 100.000 sivile som levende skjold i kampene mot irakiske styrker i Mosuls gamleby.
VG170623 Mens de andre mener det skal være hvorvidt du har råd til å betale menneskesmuglere som skal avgjøre om du kommer deg til Norge, mener vi at flyktninger skal kunne søke asyl i nærområdene, og at Norge selv bestemmer hvor mange vi tar ut hvert år, skriver Siv Jensen i en epost til VG.
VG170623 - Dette viser hvor fortvilet det er for Frp at så få flyktninger kommer til Norge.
DB170623 ( Dagbladet ) : - Dette er et desperat utspill fra et parti som ønsker at valgkampen skal handle mest mulig om flyktninger og innvandring.
DB170623 Noen stans i all asylinnvandring er helt urealistisk, ikke minst fordi Norge har internasjonale forpliktelser når det gjelder flyktninger .
DA170623 FNs høykommissær for flyktninger , Human Rights Watch og Amnesty International produserer rapporter med et svært bredt faktagrunnlag som ofte skiller seg fra Landinfos rapporter, påpeker Martinsen.
AA170623 - Andelen underernærte flyktninger er alarmerende.
AA170623 Sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss reddet Siem Pilot over 60.000 flyktninger fra Middelhavet. men nå skal skipet over i kjøligere farvann, skriver Sysla.
VG170622 Det er snart to år siden 71 flyktninger ble funnet kvalt i en glovarm lastebil i Østerrike i august 2015.
VG170622 71 FUNNET KVALT : Sommeren 2015 ble flyktninger og migranter sperret inne og kvalt i en lastebil i Ungarn.
SA170622 | EU betaler milits for å stanse flyktninger
DN170622 Flyktninger og andre migranter vil delvis veie opp for fødselsunderskuddet, særlig i Europa, men er ikke nok til å hindre at befolkningen krymper, ifølge den nye rapporten.
DB170622 Prøv å se, prøv å forstå, at flyktninger er akkurat sånne som deg.
DB170622 I dagens flyktningdebatt ser jeg gjentatte ganger at flyktninger, ja de er bare flyktninger .
DB170622 I dagens flyktningdebatt ser jeg gjentatte ganger at flyktninger , ja de er bare flyktninger.
DB170622 Det er så viktig at vi innser at flyktninger er mennesker med rettigheter, i henhold til flyktningkonvensjonen.
DB170622 Det er ikke rart at flyktninger blir frustrerte.
DA170622 I de pågående regjeringsforhandlingene i Nederland med valgvinner og de konservative leder, Marc Rutte, uttalte de grønnes leder at partiet ikke vil akseptere returavtaler for flyktninger , à la Tyrkias avtale med EU.
DA170622 I årevis har EU slitt med kriser rundt økonomi, flyktninger , dalende tillit fra folk og til sist brexit.
AA170622 Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AA170622 Offensiven for å gjenerobre Mosul fra IS har drevet over 860.000 mennesker på flukt, men nærmere 200.000 har de siste månedene vendt tilbake, først og fremst til regjeringskontrollerte Øst-Mosul, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AA170622 Flyktninger og andre migranter vil delvis veie opp for fødselsunderskuddet, særlig i Europa, men er ikke nok til å hindre at befolkningen krymper, ifølge den nye rapporten. ( ©NTB ) ¶
DB170621 Han debuterer innenfor avdeling dikt med boka Håndbok for flyktninger .
DB170621 Den tar for seg kravet flyktninger i enhver forstand føler etter å gjøre seg veldig raskt lommekjent i en aldeles fremmed verden.
AA170621 Tragedien skjedde midt under flyktningkrisen, da hundretusener av flyktninger og migranter reiste sjøveien fra Tyrkia til Hellas og tok seg oppover Balkan på vei nordover i Europa.
AA170621 Knapt to år etter at 71 flyktninger ble funnet kvalt i en kjølebil på en motorvei i Østerrike, står elleve menn tiltalt i Ungarn, fire av dem for drap.
AA170621 Tragedien skjedde midt under flyktningkrisen, da hundretusener av flyktninger og migranter reiste sjøveien fra Tyrkia til Hellas og tok seg oppover Balkan på vei nordover i Europa.
AA170621 Knapt to år etter at 71 flyktninger og migranter ble funnet kvalt i en kjølebil på en motorvei i Østerrike, står fire menn tiltalt for drap i Ungarn.
AA170621 I tillegg står sju andre bulgarere tiltalt for å ha smuglet rundt 1.200 flyktninger og migranter til Østerrike i 2015 sammen med de fire hovedtiltalte.
SA170620 Listhaug som skriver « lik og del » når mindreårige flyktninger blir sendt tilbake til en farlig og usikker fremtid.
DN170620 Syriske flyktninger var den gruppen som økte mest i fjor.
DN170620 Flyktninger i Middelhavet utenfor den greske øya Lesvos, som fikk hjelp av redningsskøyta Peter Henry von Koss.
DB170620 Uganda huser nå flest flyktninger på det afrikanske kontinentet.
DB170620 Siden kampene startet i Sør-Sudan i juli i fjor, har over 650 000 sør-sudanere flyktet til Uganda, som i dag huser over 950 000 sør-sudanske flyktninger .
DB170620 Men nær en million flyktninger skaper utfordringer for Uganda, spesielt siden over 650 000 av disse har kommet det siste året.
DB170620 Den gir alle flyktninger i landet rett til arbeid, fri bevegelse, tilgang på helsehjelp og utdanning.
DA170620 Kun 14.000 flyktninger har så langt blitt sendt videre til andre land.
DA170620 ( NTB ) ¶ | 60.000 flyktninger sitter fast i Hellas ¶
DA170620 juni, er fortsatt over 60.000 flyktninger og migranter strandet i Hellas.
AA170620 Flyktninger fra flere landsbyer har fortalt FN-granskerne at Banu Mura-militsen har stått bak slike overgrep. ( ©NTB ) ¶
SA170619 Vi tvangsreturnerer flyktninger til land som FN definerer utrygge.
SA170619 Vi tvangsreturnerer flyktninger til land som FN definerer utrygge, også barn som ikke husker noe annet enn Norge.
SA170619 Samtidig som vi gjør verdenskartet ett land mindre for flyktninger som trenger beskyttelse, bidrar Norge stort til at det blir flere av dem i verden.
SA170619 Antallet flyktninger i verden er det høyeste siden andre verdenskrig, behovet for mottakerland er desperat.
SA170619 juni er FNs dag for flyktninger .
NL170619 Flere blir flyktninger .
DB170619 ¶ MATUTDELING : Flyktninger fra Sør-Sudan får et varmt måltid i Bidi Bidi-leiren ved grensa nord i Uganda.
AA170619 Fire overlevende har fortalt at nesten 130 migranter og flyktninger druknet da en båt sank i Middelhavet forrige uke.
AA170619 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) er dypt bekymret over sivilbefolkningens skjebne i Mosul og anklager IS for å holde rundt 100.000 mennesker som levende skjold.
VG170618 Da nordmennene kom til Orknøyene på 700-tallet, dro de som økonomiske flyktninger fra et overbefolket Norge.
AP170618 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) frykter at IS kan bruke mer enn 100.000 sivile som levende skjold i kampene mot irakiske styrker i Mosuls gamleby.
AA170618 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) frykter at IS kan bruke mer enn 100.000 sivile som levende skjold i kampene mot irakiske styrker i Mosuls gamleby.
DA170617 Det omstridte innreiseforbudet for alle flyktninger og mennesker fra seks muslimsdominerte land - også omtalt som muslimforbudet - førte til flere søksmål allerede i Trumps første måned som president.
AP170617 Jeg ønsker med dette å rette søkelyset mot noe som kunne ha vært en opptur for så mange flyktninger tre ganger om dagen.
SA170616 Den ytterliggående islamistgruppa IS holder over 100.000 sivile som levende skjold i Mosul, anslår FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
SA170616 | Australia gir seg - flyktninger får penger ¶
NL170616 Tromsøkvinnen som har engasjert seg aktivt i humanitært arbeid blant flyktninger og asylsøkere, som dro til Hellas da flyktningekrisen sto på som verst for å hjelpe dem som kom seg levende over Middelhavet, og som er svært opptatt av barn og unges integrering og muligheter i det norske samfunnet, får nå hatefulle kommentarer på grunn av sine ytringer.
DN170616 Den ytterliggående islamistgruppa IS holder over 100.000 sivile som levende skjold i Mosul, anslår FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AA170616 Den ytterliggående islamistgruppa IS holder over 100.000 sivile som levende skjold i Mosul, anslår FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
VG170615 Strengere krav til språkopplæring, aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og et hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger er eksempler på det.
VG170615 Jeg sliter med å få tak på hva Ap vil gjøre for å inkludere flere innvandrere og flyktninger i arbeidslivet.
VG170615 Hvis regjeringspartiene får fire nye år vil vi fortsette arbeidet med å integrere flyktninger og innvandrere i arbeidslivet - både ved å stille strenge krav, men også ved å legge bedre til rette for at denne gruppen skal kunne ta i bruk kompetansen de har med seg fra hjemlandet.
VG170615 Det skuffer meg at ikke Ap ser at særbehandling og lettere tilgang til trygder ikke er et bidrag til å få opp andelen flyktninger i jobb.
VG170615 Da Høyre og FrP nylig la frem forslag om å fjerne særrettighetene flyktninger har til ulike trygdeordninger, stemte Ap ned forslagene.
VG170615 Ap er ivrige på å kritisere og stemme ned regjerings forslag til ny politikk, men det er vanskelig å få øye på partiets egne løsninger for å få flere flyktninger i jobb.
SA170615 Sylvi Listhaug fortsetter sine angrep på « særfordelene » som flyktninger får i trygdesystemet.
SA170615 Frp og Sylvi Listhaug fører valgkamp ved å hevde at flyktninger får særlige trygdefordeler.
DB170615 ¶ PÅ VEI TIL FRIHETEN : Den norske redningsskøyta « Peter Henry von Koss » plukket tirsdag morgen opp 57 flyktninger i Middelhavet utenfor den greske øya Lesvos.
DB170615 Utstedelse av humanitære visa og større kvoteordning i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger kunne være alternativ politikk.
DB170615 PÅ VEI TIL FRIHETEN : Grenseloser på vei til Sverige med norske flyktninger vinteren 1942.
DB170615 Planlegging av retur til Libya hvor flyktninger utsettes for vold, fengsling og forsvinninger, er et annet eksempel.
DB170615 Noen opererer med 60 millioner flyktninger .
DB170615 Men når debatten fremmes på et fryktgrunnlag, har det negativ effekt både for enkeltmennesker som er avhengige av internasjonal beskyttelse og for samfunnene som tar imot flyktninger .
DB170615 Dette er stikk i strid med flyktningkonvensjonens prinsipp om at de som oppfyller konvensjonens krav er flyktninger og har rett til all den hjelp og beskyttelse som oppstilles der.
DB170615 Det er nå blant annet foreslått at flyktninger skal « straffes » med hensyn til velferdsgoder hvis de beveger seg videre fra det første europeiske landet de kommer til.
DB170615 Dagens avskrekkingspolitikk rammer ikke bare de migrantene man ønsker å sile ut, men også flyktninger som ikke tør ta sjansen på å komme seg i sikkerhet.
DB170615 Avtalen mellom EU og Tyrkia ( som allerede huser vel tre millioner flyktninger ), er illustrerende.
AP170615 Tyrkias uttalte begrunnelse for grensemurene er imidlertid ikke flyktninger , men at de vil stanse terrorister.
AP170615 - Det betyr at svært få flyktninger kan klare å komme seg over.
AP170615 Vi er barn av innvandrere og flyktninger , og vi er det nye Norge.
DA170614 Det trengs ikke flere dødsfall for å avlive myten om at Kabul er et trygt sted for flyktninger , mener HRW.
DA170614 Flyktninger som kommer fra andre deler av Afghanistan som norske myndigheter faktisk anser som utrygge, blir også sendt hit.
AA170614 Det trengs ikke flere dødsfall for å avlive myten om at Kabul er et trygt sted for flyktninger , mener HRW.
AA170614 Flyktninger som kommer fra andre deler av Afghanistan som norske myndigheter faktisk anser som utrygge, blir også sendt hit.
VG170613 Forbudet skal gjelde både lærer og elever og omfatter også introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
SA170613 | Redningsskøyte plukket opp 57 flyktninger utenfor Lesvos ¶
SA170613 Redningsskøyta Peter Henry von Koss plukket tirsdag morgen opp 57 flyktninger i Middelhavet utenfor den greske øya Lesvos. 24 av flyktningene som ble reddet om bord i den norske båten, var barn, opplyser Redningsselskapet.
SA170613 Sju unge asylsøkere satte fyr på en hjemløs person på en togstasjon i Berlin i jula, og blåste liv i debatten om flyktninger i Tyskland.
SA170613 FOTO : Stefan Wermuth / NTB Scanpix ¶ | Flyktninger i Tyskland dømt til fengsel for å tenne på uteligger ¶
DB170613 Han krysset Nordsjøen 52 ganger med agenter, flyktninger og våpenlaster.
DB170613 De skriker opp når det kommer noen krigstrøtte flyktninger fra Syria, men levner klimakrisen knapt en tanke.
DB170613 Regjeringen begrunnet forslaget med at det vil gi flere incentiver til å arbeide, sikre et bærekraftig trygdesystem, skape et rettferdig system der nordmenn, innvandrere og flyktninger har like rettigheter, samt hindre en « pull-effekt : At flyktninger velger Norge som destinasjon basert på kjennskap til trygdesystemet.
DB170613 Regjeringen begrunnet forslaget med at det vil gi flere incentiver til å arbeide, sikre et bærekraftig trygdesystem, skape et rettferdig system der nordmenn, innvandrere og flyktninger har like rettigheter, samt hindre en « pull-effekt : At flyktninger velger Norge som destinasjon basert på kjennskap til trygdesystemet.
DB170613 I den såkalte « asylavtalen » fra november 2015, ble partiene på Stortinget ( med unntak av SV og MDG ) enige om at regjeringen skulle foreta en gjennomgang av alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden.
DB170613 Det er imidlertid en god grunn til at flyktninger bør ha særskilte økonomiske rettigheter i folketrygden, eller en « snarvei » om du vil.
DB170613 « Flyktninger skal ikke ha snarveier til trygd », tordnet Sylvi Listhaug ( Frp ) på Facebook dagen etter avstemningen.
AP170613 Under et debattmøte i Moskva i mars om forholdene for flyktninger fra krigen i Ukraina, fikk deltagerne en overraskelse da den Kreml-lojale journalisten Uliana Skojbeda i Komsomolskaja Pravda tok ordet.
AP170613 På illustrasjonsbildet ser du redningsskøyta Peter Henry von Koss som plukket opp 57 flyktninger i Middelhavet utenfor den greske øya Lesvos.
AP170613 FrP « later som de er motivert av omsorg for flyktninger og asylbarn », skriver AUFs Simon Frigessi di Rattalma 1. juni.
AA170613 | Redningsskøyte plukket opp 57 flyktninger utenfor Lesvos ¶
AA170613 Redningsskøyta Peter Henry von Koss plukket tirsdag morgen opp 57 flyktninger i Middelhavet utenfor den greske øya Lesvos. 24 av flyktningene som ble reddet om bord i den norske båten, var barn, opplyser Redningsselskapet.
AA170613 | Matforgiftning rammer flere hundre irakiske flyktninger
AA170613 Minst to irakiske flyktninger er døde og flere hundre syke etter at de ble matforgiftet i en flyktningleir nær byen Mosul.
VG170612 I tillegg til å gjelde alle utdanningsinstitusjoner, skal det også gjelde i introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
FV170612 Lørdag møttes mannskap og flyktninger igjen i Mandal.
DB170612 I tillegg til å gjelde alle utdanningsinstitusjoner, skal det også gjelde i introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
DB170612 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger , melder VG som først omtalte saken.
DB170612 Bjørnhaug ( Ap ) etter at hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger .
DA170612 Isaksen mener på sin side det ikke først og fremst er nyankomne flyktninger eller innvandrere som bruker plagget.
DA170612 Forbudet skal også gjelde i introduksjonsprogrammer for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
BT170612 I tillegg til å gjelde alle utdanningsinstitusjoner, skal det også gjelde i introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AP170612 Under et debattmøte i Moskva i mars om forholdene for flyktninger fra krigen i Ukraina, fikk deltagerne en overraskelse da den Kreml-lojale journalisten Uliana Skojbeda i Komsomolskaja Pravda tok ordet.
AP170612 Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet - både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AA170612 Isaksen mener på sin side det ikke først og fremst er nyankomne flyktninger eller innvandrere som bruker plagget.
AA170612 Forbudet skal også gjelde i introduksjonsprogrammer for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
AA170612 Forbudet skal gjelde barnehage, skole, universiteter og høyskoler, samt introduksjonsprogrammer for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
VG170611 Uttalelsen ( se skjermdump ) ble skrevet som et svar til et innlegg innvandrings- og integreringsministeren la ut lørdag, der hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger .
VG170611 Under et bilde med slagordet « Flyktninger skal ikke ha snarveier til trygd », diskuterte Listhaug saken videre med flere nordmenn.
VG170611 I innlegget Bjørndahl hadde sitt raseriutbrudd etterlyste vi rettferdighet og likebehandling, og å fjerne særfordeler for flyktninger innenfor trygdeordninger, sier Teigen, før han avslutter : ¶
SA170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger , melder VG som først omtalte saken.
SA170611 Etter at hun refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger .
DB170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger , melder VG som først omtalte saken.
DA170611 Uttalelsen ble skrevet som et svar til et innlegg der Listhaug refset Ap og Sp for å nedstemme et forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger , melder VG som først omtalte saken.
AA170611 Ti barn og fire voksne er brakt til sykehus etter at det begynte å brenne i en bygning som huser flyktninger , nordvest for Bremen.
AA170611 Flyktningstrømmen har både skapt en stor bevegelse med frivillige som ønsker å hjelpe, og en økning i hatkriminalitet rettet mot migranter og flyktninger . ( ©NTB ) ¶
SA170610 Libyske myndigheter har fått kraftig kritikk for å sperre inne flyktninger og migranter i leirer under umenneskelige forhold.
SA170610 Libya er det fremste utfartsstedet for menneskesmuglere som sender skrøpelige båter, ofte fullpakket med migranter og flyktninger , ut på Middelhavet med kurs for Europa.
SA170610 Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon har rundt 61.250 migranter og flyktninger ankommet Italia over Middelhavet så langt i år, mot 49.200 i samme periode i fjor. 1.711 er døde eller savnet.
DB170610 Vi har både medarbeidere med universitetsutdanning, butikksjefer som var skolelei og droppet ut av ungdomsskolen og flyktninger som har blitt butikksjefer i rekordfart.
DA170610 Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) opplyser at hundretusener av mennesker er fordrevet, og at problemet forsterkes fordi mange somaliske flyktninger strømmer over grensen til Etiopia.
AA170610 Libyske myndigheter har fått kraftig kritikk for å sperre inne flyktninger og migranter i leirer under umenneskelige forhold.
AA170610 Libya er det fremste utfartsstedet for menneskesmuglere som sender skrøpelige båter, ofte fullpakket med migranter og flyktninger , ut på Middelhavet med kurs for Europa.
AA170610 Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon har rundt 61.250 migranter og flyktninger ankommet Italia over Middelhavet så langt i år, mot 49.200 i samme periode i fjor. 1.711 er døde eller savnet.
AA170610 Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) opplyser at hundretusener av mennesker er fordrevet, og at problemet forsterkes fordi mange somaliske flyktninger strømmer over grensen til Etiopia.
SA170609 » Men vi, vi kan plutselig få en million palestinske flyktninger på vei til Europa.
SA170609 « Det viktigste er å hjelpe flyktninger der de er », sier man kjekt på Stortinget.
SA170609 Men er ikke det viktigste å hindre at folk blir flyktninger ?
DB170609 Jeg er ung, mørkhudet og sønn av to tidligere flyktninger .
VG170608 Under et innlegg om instramminger i særfordeler til flyktninger , har en bruker kommentert : « håper att noen skyter faanskapet ».
VG170608 Saken handler om innstramminger i særfordeler for flyktninger , og at Ap stemte mot forslaget.
VG170607 Iran med ultimatum til afghanske flyktninger : Sendes til Syria for å krige ¶
SA170607 Når det gjelder de kvinnene som er definert som statsløse, så har ikke Norge engang prosedyrer for å undersøke statsløshet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger .
DB170607 Men nå knaker det europeiske samarbeidet i sammenføyningene under påkjenningene fra eurokrisen og strømmen av flyktninger fra Midtøsten og Nord Afrika.
BT170607 Integreringen av flyktninger går feil vei, og forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker, viser en ny studie.
VG170606 UNHCR anslår at det bor omtrent 3782 flyktninger på Chios, blant dem er 42 prosent fra Syria, 12 prosent fra Irak og 9 prosent fra Afghanistan.
VG170606 INGEN VEI Å GÅ : Flyktninger sitter fast på den greske øya Chios og kommer seg ikke noen vei etter at EU inngikk flyktningavtalen med Tyrkia.
VG170606 En av tre flyktninger på den greske ferieøya Chios oppgir at de har vært vitne til selvmord på øya.
VG170606 | Flyktninger på Chios er vitner til selvmord ¶
VG170606 300 flyktninger deltok i undersøkelsen, skriver Independent.
DB170606 FLYKTNINGKRISE : Ai Weiweis installasjon gjenskaper bildekk brukt som livbøyer av flyktninger som krysser Middelhavet.
DB170606 Dette gjør vi i mer enn 90 land i verden og vi jobber med hele spekteret av menneskerettigheter, inkludert rettigheter for kvinner, barn, mentalt og fysisk uføre, flyktninger og mange andre.
DA170606 Slike tiltak som modellen i Jordan kan ikke være en erstatning for å fortsatt ta imot flyktninger til Europa, men ett supplement til det, sier Nesse, som etterlyser økt satsing på nærområdene.
DA170606 Også IKEA har etablert seg i hovedstaden Amman for å gi jobber til flyktninger .
DA170606 Nå kommer resultatene fra EUs jobb-eksperiment, der de sponser jobber for syriske flyktninger i Jordan, og åpner EUs marked for varene som produseres av syrere.
DA170606 Men Jordan-modellen vil neppe kunne reproduseres i andre naboland som også huser mange flyktninger .
DA170606 Med internasjonal pengestøtte skulle Jordan gi 200.000 arbeidstillatelser til syriske flyktninger i 18 eksisterende eksportrettede industrisoner ( såkalte SEZ ).
DA170606 Ingen unnskyldning for å lukke døra for flyktninger i EU, sier Flyktninghjelpen.
DA170606 FÅR JOBBE : Mens det før var ulovlig for syriske flyktninger å jobbe i Jordan, har den syriske flyktningen Fawaz al-Jasem nå fått arbeidstillatelse.
DA170606 Fasit : Kun en bedrift, som gir jobb til flyktninger , eksporterer varer til Kypros og Spania gjennom avtalen med EU, ifølge Financial Times.
DA170606 EU sponser jobber i Jordan for å holde syriske flyktninger i nærområdene.
DA170606 Det har tidligere vært ulovlig å gi syriske flyktninger arbeidstillatelse i Jordan, blant annet for å unngå å konkurrere med lokal arbeidskraft.
DA170606 De fleste flyktninger lever ikke i samme nærområde som Jordan, men i områder med konflikt, eller med et vanskelig forhold til Vesten, der slike prosjekter blir vanskelige å gjennomføre.
DA170606 De fleste flyktninger klarer seg dersom de får tilgang til jobb- og utdanningsmuligheter, sier han.
DA170606 Collier har uttalt til Morgenbladet at det er en « skandale » at Norge bruker penger på å hjelpe noen flyktninger hit i stedet for i Syrias naboland.
DA170606 - Vi støtter ikke Colliers ønske om å lukke Europa for flyktninger .
DA170606 - Men flyktninger har for ofte blitt framstilt som ofre, og man har vært for lite opptatt av å åpne det regulerte arbeidsmarkedet for dem.
DA170606 REDDET : Her reddes flyktninger og migranter av libysk kystvakt.
DA170606 Oxford-forskerne Collier og Betts argumenterer ut ifra økonomisk teori, der Vesten har et komparativt fortrinn ved å sponse jobber i nærområdene i stedet for å ta imot flyktninger selv, mens fattigere nærområder som Jordan, som kulturelt ligner på Syria, skal gi flyktningene husrom og jobb.
DA170606 Men forskjellen skyldes ikke bare kostnadsnivået, siden flyktninger i nærområdene ofte lever under eksistensminimum, i motsetning til i Europa, sier Carling.
DA170606 De to har bidratt til EUs jobb-eksperiment som skal syriske flyktninger i Jordan, « Jordan Compact » ( se hovedsak ).
DA170606 - Betts og Collier presenterer modellen sin som en gladnyhet til alles beste, men forslaget innebærer blant annet å sende flyktninger tilbake til nærområdene.
AP170606 22-åringen var britisk statsborger, men hadde foreldre som kom til Storbritannia som flyktninger før han ble født.
VG170605 I slutten av januar avsatte USAs fungerende justisminister Sally Ytes ( 56 ) etter at hun sa departementet ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
SA170604 | Minst ti flyktninger mistet livet i trafikkulykke i Bulgaria ¶
SA170604 Minst ti flyktninger og migranter mistet livet og sju er skadd etter at en minibuss, som smuglet dem gjennom Bulgaria, kolliderte.
SA170604 Flere enn én million flyktninger og migranter passerte grensene før Balkan-landene stengte dem for over ett år siden.
SA170604 Bulgaria har blitt en av hovedårene for flyktninger og migranter som vil til EU-land gjennom den offisielt lukkede Balkan-ruta.
AP170604 Bølger av flyktninger kommer hver dag ¶
AA170604 | Minst ti flyktninger mistet livet i trafikkulykke i Bulgaria ¶
AA170604 Minst ti flyktninger og migranter mistet livet og sju er skadd etter at en minibuss, som smuglet dem gjennom Bulgaria, kolliderte.
AA170604 Flere enn én million flyktninger og migranter passerte grensene før Balkan-landene stengte dem for over ett år siden.
AA170604 Bulgaria har blitt en av hovedårene for flyktninger og migranter som vil til EU-land gjennom den offisielt lukkede Balkan-ruta.
AA170604 Vi vet ikke om de tre terroristene hadde vokst opp i Storbritannia, eller om de kom til landet som flyktninger .
VG170603 Salman Abedi var den nest yngste av fire søsken, og foreldrene var flyktninger fra Libya.
DB170603 Video : AP / NTB Scanpix ¶ FLYKTNINGER : Flyktningeleirene fylles fort opp utenfor Mosul.
DB170603 På tre dager fyltes en leir med 25 000 flyktninger .
DB170603 Vi tror at de eneste som trenger hjelp er flyktninger .
DA170603 Åsa Linderborg poengterer at hun fremdeles er stolt av å være politisk korrekt, at hun er for flyktninger og feminisme og mangfold.
DA170603 Aktuelle kilder kan være FNs Høykommisær for flyktninger ( UNHCR ), andre FN-organisasjoner, statlige og ikke-statlige organisasjoner og ulike andre nyhetsformidlere, opplyser Mogenstad til Dagsavisen.
BT170603 At strømmen av migranter og flyktninger til Europa ikke kan kalles en global utfordring, er antagelig flisespikkeri for UD.
AP170603 Flyktninger lokkes med statsborgerskap i Iran hvis de vil krige for Assad i Syria ¶
AA170603 Kystvakten opplyser i en uttalelse at 64 syriske flyktninger som satt i en gummibåt, ble stanset utenfor kysten av den tyrkiske Izmir-provinsen lørdag.
AA170603 Hittil i år er 6.000 flyktninger og migranter stanset av tyrkiske myndigheter som følge av avtalen mellom Tyrkia og EU om å bremse flyktningstrømmen til Hellas. ( ©NTB ) ¶ | 20 skadde til seks sykehus etter London-terror ¶
SA170602 Kan vi ikke da like godt bruke milliardene på noe annet, som å hjelpe muslimske flyktninger i nærområdene ?
VG170601 Han bodde på Evenskjer mottak for mindreårige flyktninger , men rømte fra mottaket da det ble lagt ned.
VG170601 Dette viser en leir for internt fordrevne flyktninger utenfor Bria på fredag.
DN170601 Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ( Imdi ) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt.
DA170601 Og Stortinget opphever botidskravet for hjelpemidler for å få flyktninger ut i jobb.
DA170601 Men de som kommer som flyktninger skal behandles med verdighet.
DA170601 - Senterpartiet ønsker grensekontroll inn til Norge og heller ta imot flyktninger gjennom FNs kvotesystem og EUs relokaliseringsprogram.
AP170601 | Syriske flyktninger må jobbe for halv lønn.
AP170601 På den ene siden nøler ikke tyrkiske arbeidsgivere med å betale sultelønn til syriske flyktninger .
AP170601 Ingen må glemme at Tyrkia er det landet som huser flest flyktninger i verden.
AP170601 Det tyrkiske innenriksdepartementet insisterer likevel på at forholdet mellom tyrkere og syriske flyktninger er godt og at de voldelige episodene Aftenposten viser til, ikke er representative.
AP170601 Det er alltid rørende når Frp-ere later som de er motivert av omsorg for flyktninger og asylbarn.
AP170601 På onsdag snakket han om alt fra B-gjengen til flyktninger for ungdomsskoleelever på Norsk litteraturfestival.
AA170601 | Fjerning av særordninger for flyktninger fikk ikke flertall ¶
AA170601 Regjeringen foreslo å fjerne en rekke av særordningene for flyktninger i folketrygden, men forslaget får kun Fremskrittspartiets og Høyres stemmer.
AA170601 Men det ble ikke flertall for å fjerne unntaket fra kravet om 40 års botid når det gjelder alderspensjon og uføretrygd, som flyktninger nyter godt av.
AA170601 Kun ett av forslagene fikk flertall, og det var kravet om minst fem års botid for flyktninger før kontantstøtte kan innvilges.
AA170601 - Hovedgrunnen til de forslåtte endringene var å fjerne særfordelene som flyktninger , i motsetning til norske statsborgere, har hatt, sier arbeidspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg ¶
AA170601 FNs høykommissær for flyktninger har heller ikke motsatt seg anbefalingen fra EU-kommisjonen om å gjenoppta Dublin-returer til Hellas. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Vi har ofte mange unnskyldninger for å redusere mottak av flyktninger og asylsøkere i vårt fredelige Norge.
AA170601 Nå blir vi, det norske folk, som for to generasjoner siden fikk beskyttelse som flyktninger i Sverige, Storbritannia og Nord-Amerika, bedt om å gi beskytt-else til asylsøkere og krigsflykt-ninger fra andre land.
AA170601 Men hvorfor skulle det være mer krevende for et av verdens rikeste, mest robuste, mest fredelige og mest velorganiserte samfunn, enn for de fattige samfunnene som faktisk tar imot klart flest flyktninger og fordrevne, nemlig Libanon, Jordan, Etiopia, Tanzania og Uganda ?
AA170601 Den store forskjellen fra biskop Fjellbus tid og vår, er ikke den totale menneskelige lidelse, undertrykkelse eller urettferd-ighet, men at vi nordmenn ikke lengre er flyktninger , krigsseilere, politiske fanger, torturofre eller okkuperte sivile.
AA170601 De fleste flyktninger kan og vil bli hjulpet nærmest mulig sine hjem.
DB170531 ¶ DRAMATISKE MINUTTER : En gummibåt med 34 flyktninger og migranter som forsøkte å ta seg over Middelhavet får plutselig problemer da motoren begynner å brenne.
DB170531 I rekordåret 2016 ankom hele 180 000 flyktninger og migranter til Italia.
DB170531 FNs høykommisær for flyktninger har anslått at mer enn 55 000 migranter har tatt seg til Europa så langt i 2017. 83 prosent av disse har kommet til Italia.
DB170531 De siste dødsfallene innebærer at 1 481 flyktninger og migranter har mistet livet så langt i år, mens ytterligere 1 720 er savnet, ifølge tall fra IOM og UNHCR.
DB170531 1,5 million mennesker flyttet fra landsbygda og inn til byene som allerede var overbelastet av flyktninger fra Irak og Palestina.
DB170531 Her kan det være mye å snakke om, norsk selvgodhet, vårt forhold til olje, bistand, flyktninger , Russland.
DA170531 En stor andel enslige forsørgere og flyktninger og andre utsatte grupper som trenger ekstra støttetiltak, samt kriminalitet og rus.
AP170531 Dette er nå verdens raskest voksende flyktningkrise, ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
SA170530 | Nå drar « Olympic Commander » til Middelhavet for å redde flyktninger
SA170530 mai, setter skipet « Olympic Commander » kurs mot Italia for å ta over arbeidet som « Siem Pilot » gjorde - redde flyktninger på havet.
DB170530 Så bærer det inn i kinosalen, rimelig ofte for å se opprivende historier om nød og lidelse, i år blant annet om døende aidssyke aktivister, etterlatte etter terrorangrep og syriske flyktninger .
DB170530 Det ble understreket at det var ment å handle om flyktninger som sådan.
DA170530 Regnskogsatsing og støtte til flyktninger i Norge skal holdes utenfor.
AP170530 Siden våren 2015 har det norske skipet Siem Pilot sammen med Peter Henry von Koss reddet over 60.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
AP170530 Her tar båten med flyktninger og migranter fyr En gummibåt med 34 personer tok fyr og havarerte i Middelhavet mandag.
AP170530 FNs høykommissær for flyktninger opplyste tidligere denne måneden at 55.000 migranter har tatt seg til Europa over Middelhavet så langt i år.
AA170530 De siste dødsfallene innebærer at 1.481 flyktninger og migranter har mistet livet så langt i år, mens ytterligere 1.720 er savnet, ifølge tall fra IOM og UNHCR.
VG170529 - Når du ser opptredenen til Donald Trump på internasjonale møter er det betryggende å ha motkrefter som snakker om mer samarbeid mellom land, om klima, miljø, som snakker annerledes om flyktninger , sier Grande.
SA170529 Selv om disse kvinnene, og de andre i gruppen lengeværende flyktninger med endelig avslag, spiser elendig mat og blir syke også av den grunn, er det fortsatt mange som både kan og vil jobbe.
SA170529 Måtte den melodien ikke få overdøve viktige fakta ; at anstendig behandling av lengeværende ureturnerbare flyktninger ikke er et signal til hele verden om å komme hit.
SA170529 Mens kriminelle slipper ut før straffen er ferdigsonet om de oppfører seg og viser evne og vilje til å reintegreres i samfunnet, straffer vi en liten gruppe flyktninger hele livet.
SA170529 Men avviste flyktninger som forlater asylmottak, har ingen rettigheter overhodet.
SA170529 Jens Stoltenberg ( Ap ) var statsminister i den rød-grønne regjeringen da ureturnerbare flyktninger i 2011 ble nektet retten til å arbeide for sitt eget livsopphold.
NL170529 Men vet du hvem som kan ? Flyktninger .
NL170529 Flyktninger som like gjerne - som faktisk engang for ikke veldig lenge siden var - oss.
NL170529 Flyktninger er resultatet av krig !
DA170529 Kvinner er særlig utsatt under humanitære katastrofer, og som flyktninger og migranter.
DA170529 Kvinner er særlig utsatt under humanitære katastrofer, og som flyktninger og migranter.
AP170529 | Organisasjoner kan ikke lenger huse flyktninger : - Vi går i minus på asylmottak ¶
AA170529 De siste månedene har titusener av flyktninger tatt seg over grensen til Kina.
VG170527 Vertsøya for G7-møtet Sicilia ser ut over Middelhavet, hvor så mange tusen flyktninger har kommet båtveien inn til Europa de siste årene.
VG170527 Abedi skal ifølge The Telegraph ha vært den nest yngste av fire søsken, og foreldrene var ifølge avisen flyktninger fra Libya.
AP170527 MASHHAD ( Aftenposten ) : I kampen for Irans ønske om hegemoni fra Pakistan til Middelhavet, lokkes fattige flyktninger til slagmarken i Syria.
AP170527 | Flyktninger lokkes med statsborgerskap i Iran hvis de vil krige for Assad i Syria ¶
AP170527 Etter å ha startet flere suksessfulle selskaper, satser han nå på en inkubator for flyktninger .
AP170527 Aiman Shaqura har møtt flyktninger som har vært gründere, utviklet medisiner og ny teknologi, men som ender opp med å vaske toaletter eller åpne pizzarestaurant når de kommer til Norge.
AP170527 Etter å ha startet flere suksessfulle selskaper, satser han nå på en inkubator for flyktninger .
AP170527 Aiman Shaqura har møtt flyktninger som har vært gründere, utviklet medisiner og ny teknologi, men som ender opp med å vaske toaletter eller åpne pizzarestaurant når de kommer til Norge.
VG170526 Vertsøya for G7-møtet, Sicilia, ser ut over Middelhavet, hvor så mange tusen flyktninger har kommet båtveien inn til Europa de siste årene.
VG170526 I utkastet, som det fortsatt arbeides med i den sicilianske byen Taormina, understrekes det likevel « nødvendigheten av å støtte flyktninger så nær sine hjemland som mulig, slik at de kan settes i stand til å vende tilbake », skriver nyhetsbyrået NTB.
FV170526 Torsdag la skipet til kai i Mekjarvik, etter å ha hentet 34.179 levende og 99 døde flyktninger opp fra sjøen.
DB170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger , stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
DB170526 OVER GRENSEN : Syriske flyktninger strømmer igjennom et sviktende grensegjerde, inn i det sørøstlige Tyrkia.
BT170526 Torsdag la det Stavanger-eide skipet til kai i Mekjarvik, etter å ha hentet 34.179 levende og 99 døde flyktninger opp fra sjøen.
AA170526 I utkastet som det nå arbeides med i Taormina i Italia, understrekes « nødvendigheten av å støtte flyktninger så nær sine hjemland som mulig, slik at de kan settes i stand til å vende tilbake ». ( ©NTB ) ¶ | - Britiske jagerfly sendt på hasteoppdrag ¶
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger , stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger , stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AA170526 Siden våren 2015 har Siem Pilot sammen med Peter Henry von Koss hentet opp flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170526 Ungarske « Jupiter Moon » skildrer desperate flyktninger fra Syria i en slags politisk film noir som tar av, men hvor manus ikke matcher den visuelle oppdriften.
SA170525 Torsdag la det Stavanger-eide skipet til kai i Mekjarvik, etter å ha hentet 34.179 levende og 99 døde flyktninger opp fra sjøen.
DN170525 Det er rundt 80 000 syriske flyktninger i Zaatari flyktningleir i Jordan.
AP170525 Spol tilbake til høsten 2015 : Den norske fjellheimen - en syrisk provins av fjellforviste flyktninger
AP170525 Sjekk hvor mange flyktninger din kommune er tildelt i 2017 ¶
AP170525 Fremskrittspartiet kjemper for rettighetene til barn, kvinner og flyktninger .
VG170524 Foreldrene var flyktninger fra Libya, som flyktet til Storbritannia for å komme unna Gaddafi-regimet.
VG170524 Han var den nest yngste av fire søsken, og foreldrene var ifølge avisen flyktninger fra Libya.
SA170524 For fint for flyktninger i ¶
SA170524 | For fint for flyktninger
DB170524 ¶ Tusenvis av flyktninger og migranter er plukket opp i Middelhavet de siste ukene, som disse som ble fraktet tilbake til Libya 10. mai.
DB170524 I rekordåret 2016 ankom hele 180.000 flyktninger og migranter Italia.
DB170524 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) har anslått at av de mer enn 55.000 migrantene som har tatt seg til Europa så langt i år, har 83 prosent av dem kommet til Italia.
DA170524 Vi leser rapportene, og det er tydelig at afghanske myndigheter ikke kan beskytte sin egen befolkning, særlig flyktninger og særlig i etniske konflikter, sier Petit.
DA170524 Det er kjent at flere returnerte afghanske flyktninger er blitt ofre for angrep.
AP170524 Faren og moren kom som flyktninger fra Gaddafi-regimet i Libya til Storbritannia, hvor Salman Abedi ble født i 1994.
AP170524 Tusenvis av flyktninger og migranter er plukket opp i Middelhavet de siste ukene, som disse som ble fraktet tilbake til Libya 10. mai.
AP170524 I rekordåret 2016 ankom hele 180.000 flyktninger og migranter Italia.
AP170524 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) har anslått at av de mer enn 55.000 migrantene som har tatt seg til Europa så langt i år, har 83 prosent av dem kommet til Italia.
AP170524 En krig som hittil har kostet minst 350 000 menneskeliv og skapt elleve millioner flyktninger .
AP170524 Verdens flyktninger kjemper om oppmerksomheten med glamouren i Cannes, anført av en revolusjonerende VR-film.
VG170523 Foreldrene var flyktninger fra Libya, som flyktet til Storbritannia for å komme unna Gaddafi-regimet.
BT170523 Foreldrene kom til Storbritannia som flyktninger fra Gaddafi-regimet i Libya.
BT170523 Foreldrene kom til Storbritannia som flyktninger fra Gaddafi-regimet i Libya.
BT170522 Enkelte politikere virket nesten skuffet, og kompenserte for bortfallet av reelle flyktninger ved å skru opp språket et par hakk.
AP170522 En overfylt båt full av flyktninger utenfor Lampedusa i Italia, april 2016.
AP170522 En overfylt båt full av flyktninger utenfor Lampedusa i Italia, april 2016.
AP170522 Under migrasjonskrisen i 2015 registrerte FN totalt 1,8 millioner nye flyktninger i verden.
AP170522 Flyktningdebatten bør handle om hvilke flyktninger som skal ha rett til opphold i Europa og om hvordan vi best kan hjelpe alle de som blir i nærområdene.
AA170522 Seks av ti land som i 2015 produserte flest flyktninger i 2015, var også blant landene med det høyeste antall intern fordrevne.
AA170522 Rundt 55 prosent av afghanske flyktninger og hele 85 prosent av syriske flyktninger intervjuet i Hellas i 2016 fortalte at de hadde vært internt fordrevne før de krysset grensen.
AA170522 Rundt 55 prosent av afghanske flyktninger og hele 85 prosent av syriske flyktninger intervjuet i Hellas i 2016 fortalte at de hadde vært internt fordrevne før de krysset grensen.
AA170522 I dag er Somalia der flyktninger returneres fra Kenya, og Afghanistan som opplever en strøm av returer fra Pakistan, eksempler på land der problemet med internt fordrevne trolig vil øke.
AA170522 Det pekes på at tvangshjemsendelse av flyktninger , som ofte anses som et riktig politisk grep, vil kunne øke problemet med internt fordrevne.
AA170522 Det er dobbelt så mange på flukt i eget land som alle asylsøkere og flyktninger til sammen, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.
AA170522 Myndighetene i Amman sier de trenger ytterligere 8 milliarder dollar for å kunne dekke kostnadene ved å ta imot flere flyktninger fram til utgangen av 2018. ( ©NTB ) ¶
AA170522 Jordanske myndigheter sier landet ikke har kapasitet til å ta imot flere flyktninger fra Syria.
AA170522 Ifølge FN er det registrert over 680.000 syriske flyktninger i Jordan.
AA170522 - Jordan har nådd grensen for hvor mange syriske flyktninger vi kan ta imot, sa landets planleggingsminister Imad al-Fakhoury etter å ha møtt USAs FN-ambassadør Nikki Haley mandag.
AA170522 | - Jordan kan ikke ta imot flere syriske flyktninger
AA170522 Flyktningkrisen nevnes knapt, men blir likevel et bakteppe når familiens sorte får krasjer moras familiefest ved å ta med afrikanske flyktninger .
DB170521 Den tiltalte kvinnen skal ha tvunget to flyktninger med på en sex-video, og 42-åringen skal ha truet dem med å kaste guttene ut av landet dersom de ikke deltok.
DB170521 Flyktninger
DA170521 | UNHCR sjokkert over forholdene for internerte flyktninger i Libya ¶
DA170521 UNHCR er sjokkert over forholdene for flyktninger og migranter i Libya og lover å trappe opp innsatsen for å hjelpe dem. 300 flyktninger og migranter som forsøkte å ta seg til Europa, ble tidligere i måneden stanset av Libyas kystvakt og fraktet tilbake til interneringsleirer i landet.
DA170521 Libya er transittland for flyktninger og migranter fra hele det afrikanske kontinentet, samt fra krigsflyktninger fra Syria som håper å ta seg til Europa.
DA170521 FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi, besøkte søndag flere interneringsleirer i hovedstaden Tripoli, og han betegner forholdene der som sjokkerende.
DA170521 - Jeg ble sjokkert over de forferdelige forholdene som flyktninger og migranter holdes under, først og fremst som et resultat av mangel på ressurser, konstaterte Grandi.
DA170521 - Først og fremst håper jeg at asylsøkere og flyktninger blir sluppet ut av disse interneringsleirene.
DA170521 300 flyktninger og migranter som forsøkte å ta seg til Europa, ble tidligere i måneden stanset av Libyas kystvakt og fraktet tilbake til interneringsleirer i landet.
AA170521 | UNHCR sjokkert over forholdene for internerte flyktninger i Libya ¶
AA170521 UNHCR er sjokkert over forholdene for flyktninger og migranter i Libya og lover å trappe opp innsatsen for å hjelpe dem.
AA170521 Libya er transittland for flyktninger og migranter fra hele det afrikanske kontinentet, samt fra krigsflyktninger fra Syria som håper å ta seg til Europa.
AA170521 FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi, besøkte søndag flere interneringsleirer i hovedstaden Tripoli, og han betegner forholdene der som sjokkerende.
AA170521 - Jeg ble sjokkert over de forferdelige forholdene som flyktninger og migranter holdes under, først og fremst som et resultat av mangel på ressurser, konstaterte Grandi.
AA170521 - Først og fremst håper jeg at asylsøkere og flyktninger blir sluppet ut av disse interneringsleirene.
AP170520 Til land som Spania er det nå flere med pass fra Venezuela som banker på døren, enn det er flyktninger fra Syria, skriver Financial Times.
AA170520 I rekordåret 2016 ankom hele 180.000 flyktninger og migranter Italia.
AA170520 FNs høykommissær for flyktninger har anslått at av de mer enn 55.000 migrantene som har tatt seg til Europa så langt i år, har 83 prosent av dem kommet til Italia.
VG170519 Han forteller at han har fire eldre barn som er flyktninger i Tyskland, men at han og kona bodde med de to minste barna i Idlib-provinsen.
VG170519 - Enten vil det bli en voldsom flom av flyktninger mot den tyrkiske grensen i en massiv evakuering, eller så blir det et blodbad som blir enda verre enn Aleppo, forklarer Kamal.
VG170519 * Så mange som 900.000 er internt fordrevne fra borgerkrigen - enten har de kommet dit som flyktninger , eller er blitt sendt dit av regimet etter en fremtvunget overgivelse.
BT170519 Vi får nå flyktninger til Norge hvor jentebarn er blitt giftet til voksne menn.
DB170518 Flere flyktninger har fått rett til bostøtte.
AP170518 Norge kan bli mye bedre til å innlemme flyktninger i arbeidslivet.
AP170518 - I stedet for å forberede flyktninger og innvandrere til arbeidslivet, vil vi nå bruke 600 timer på å forberede dem i arbeidslivet, sier prosjektleder Kari Anne Thomassen ved NAV Alna.
FV170516 Hver uke samles flyktninger fra ulike land på språkkafé i Vågsbygd.
DB170516 Angela Merkel har av mange - også dypt inne i eget parti - fått skylda for å åpne grensene for hundretusener av flyktninger .
DB170516 Man velger den historie- og kulturfortelling som passer samtida best, og i dagens selvforståelse er denne helt åpenbart rettet mot flyktninger og innvandrere, siden dette er tidas mest ufravikelige tankemønster.
SA170515 Å ta mot enslige mindreårige flyktninger koster kommunen ti millioner kroner mer enn det staten betaler.
SA170515 | Stavanger taper 10 millioner på å ta imot mindreårige flyktninger
DN170515 FN fortviler over at verden ikke gir mer til sørsudanske flyktninger
DN170515 | FN fortviler over at verden ikke gir mer til sørsudanske flyktninger
DN170515 Uganda, et av verdens fattigste land, har så langt tatt imot 898.000 flyktninger .
DN170515 Sjefen for WFP, David Beasly, sier at mangelen på penger tvinger organisasjonen til å kutte i matrasjonene til mange flyktninger i Uganda.
DN170515 FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi, opplyser at antall mennesker som strømmer ut av Sør-Sudan, er rekordhøyt, og at situasjonen er kritisk.
DN170515 FN ber om 12 milliarder kroner for å kunne gi livsviktig hjelp til desperate sørsudanske flyktninger .
DN170515 Blant flyktningene er 1 million barn, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og Verdens matprogram ( WFP ) i en pressemelding mandag.
DB170515 ¶ FRA LIBYA : Flyktninger strømmer fortsatt til Europa, som denne farkosten på vei ut av libysk territorium som ble plukket av en spansk hjelpeorganisasjon.
DB170515 Ukentlig kommer det tusenvis av flyktninger over Middelhavet til Italia.
DB170515 FNs høykommissær for flyktninger og FNs matvareprogram sendte ut konsoliderte appeller om støtte til å drive leirene, men fikk dekket bare mellom en tredjedel og halvparten av behovet.
AA170515 Over én million flyktninger fra det nordøstlige Nigeria har de siste 18 månedene vendt tilbake til området, ifølge Flyktninghjelpen.
AA170515 | FN fortviler over at verden ikke gir mer til sørsudanske flyktninger
AA170515 Uganda, et av verdens fattigste land, har så langt tatt imot 898.000 flyktninger .
AA170515 Sjefen for WFP, David Beasly, sier at mangelen på penger tvinger organisasjonen til å kutte i matrasjonene til mange flyktninger i Uganda.
AA170515 FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi, opplyser at antall mennesker som strømmer ut av Sør-Sudan, er rekordhøyt, og at situasjonen er kritisk.
AA170515 FN ber om 12 milliarder kroner for å kunne gi livsviktig hjelp til desperate sørsudanske flyktninger .
AA170515 Blant flyktningene er 1 million barn, opplyser FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og Verdens matprogram ( WFP ) i en pressemelding mandag.
VG170514 « FORFERDELIG TONE » : Reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen får hard medfart hver gang han uttaler seg positivt om flyktninger i offentligheten.
VG170514 Som tidligere flyktning, godt integrert i det norske samfunnet etter 29 år her, lurer jeg på hvordan nyankomne flyktninger skal svare på slik hets eller sjikanering og hva det gjør med integreringen.
AP170514 Siden våren 2015 har Siem Pilot sammen med Peter Henry von Koss reddet over 60.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
AP170514 Den italienske kystvakta opplyste søndag at sju mennesker er funnet døde i Middelhavet, men oppgir samtidig at 484 migranter og flyktninger ble reddet i fire forskjellige oppdrag lørdag, melder DPA.
AP170514 Det er en del av integreringsprogrammet at norskopplæring tilbys fritt til alle lovlig bosatte flyktninger .
AA170514 Siden våren 2015 har Siem Pilot sammen med Peter Henry von Koss reddet over 60.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170514 Den italienske kystvakta opplyste søndag at sju mennesker er funnet døde i Middelhavet, men oppgir samtidig at 484 migranter og flyktninger ble reddet i fire forskjellige oppdrag lørdag, melder DPA.
AA170513 Hellas har i samarbeid med EUs grensebyrå Frontex sendt 71 migranter og flyktninger tilbake til Tyrkia.
VG170512 « Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten », uttaler han, og legger til : ¶
DA170512 De var leie av kjappe nyhetsmeldinger som kun behandler flyktninger som tall i statistikken.
AA170512 Torsdag hadde 836 personer, deriblant 163 enslige barn, flyttet til slike asylmottak, opplyser FNs høykommissær for flyktninger .
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
AA170512 Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.
VG170511 Økte stønader og bedre forhold på mottakene vil bidra til raskere integrering av flyktninger .
VG170511 Se også : Hvorfor sender foreldrene barna fra seg ? Flyktninger er blant de mest utsatte arbeidstakerne, og en fersk studie forteller at integreringen feiler.
VG170511 Ny studie om flyktninger i arbeidslivet : Integreringen går feil vei ¶ 4.
DB170511 Hun har aktivt engasjert seg for å hjelpe flyktninger , hun har vært visepresident i Røde Kors, og er innehaver av et titalls ordener.
DB170511 EVAKUERT : Flyktninger strømmer stadig til Europa.
AA170511 I disse sonene skal det ifølge avtalen være våpenhvile, flyforbud for kampfly, det skal komme nødhjelpsforsyninger, og flyktninger skal kunne vende tilbake.
VG170510 Telefonsamtaler fra den italienske alarmsentralen viser at kystvakten i landet lot være å hjelpe en båt med syriske flyktninger .
VG170510 Senest på søndag opplyste FNs høykomissær for flyktninger at over 1150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter så langt i år.
VG170510 Senest på søndag opplyste FNs høykomissær for flyktninger at over 1150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter så langt i år.
VG170510 MIDDELHAVET : Telefonsamtaler et italiensk magasin har fått tilgang til viser at italiensk kystvakt nektet å sende et skip til en båt med syriske flyktninger i nød.
VG170510 Den 10.oktober 2013 dro en båt med syriske flyktninger fra Libya.
FV170510 Edvard Moseid utviklet Kristiansand dyrepark til en stor suksess, mens Monica Strandmyr sørget for en varm velkomst til byens flyktninger .
SA170509 Mange flyktninger ved Subotica på den serbisk-ungarske grensen må klare seg selv, for eksempel i en nedlagt mursteinsfabrikk.
SA170509 mmila, påstått laktoseintoleranse, sjukelønnsordningen, helsekøen, HMS-konsulenter som har spesialisert seg på trygghet i rekkverks-situasjoner, interkommunale selskaper uten offentlig innsyn, kulturfolk som tror vi kan leve av å spille bassgitar når oljen tar slutt, behandlingen av papirløse flyktninger , heldagsskolen, plastikkposer, den evinn
DB170509 I tråd med Trumps opprinnelige presidentordre, som også ble stoppet i retten, skulle USAs flyktningprogram settes på vent i 120 dager, mens innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger var fjernet.
DB170509 Flyktninger som allerede har fått innvilget opphold får reise inn i landet.
DB170509 I tillegg til at 28-åringen mistenkes for å ha planlagt terror mot tilfeldige sivilister, er det også blitt funnet en « dødsliste », der han hadde satt opp navnene på flere av de tyske politikerne som har vært sentrale i de to siste årenes voldsomme debatt om behandlingen av flyktninger .
DB170509 Direktoratet for innvandring og flyktninger ( BAMF ) må forklare hvordan det var mulig å tildele 28-åringen oppholdstillatelse som flyktning - og hvordan de involverte medarbeiderne kunne overse at den falske asylsøkeren med det jødiske navnet verken forsto eller snakket sitt påståtte hjemlands språk.
DA170509 Samtidig øker andelen som er positive til innvandring og til å ta imot flere flyktninger , ifølge Ipsos' undersøkelse.
DA170509 I praksis betyr det at man ser på fremmedfiendtlige holdninger som mye større trussel enn en økning i antall flyktninger , sier Kristin Rogge Pran i Ipsos.
AP170509 Det bodde hovedsakelig migranter og flyktninger fra Afghanistan og Sudan i leiren, som ligger i Porte de la Chapelle nordøst i Paris.
AP170509 Dette tallet inkluderer ikke syriske flyktninger .
AP170509 røyt år siden presentere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tiltak for å gjøre det enklere for voksne å få opplæring og komme seg i arbeid, samt nødvendigheten av å bedre opplæringen i norsk for flyktninger og innvandrere.
AA170509 Det bodde hovedsakelig migranter og flyktninger fra Afghanistan og Sudan i leiren, som ligger i Porte de la Chapelle nordøst i Paris.
AA170509 Siden 2015 har over 1 million flyktninger og migranter kommet til Tyskland, mange av dem fra Syria. ( ©NTB ) ¶
AA170509 De tre pågrepne kom trolig til Tyskland som syriske flyktninger .
AA170509 Det betyr at flyktninger fra andre deler av Afghanistan kan sendes tilbake hvis de kommer til Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Strømmen av flyktninger ser på ingen måte ut til å stanse opp selv om det innebærer en enorm risiko å flykte fra byen, opplyste Bruno Geddo, som representerer FNs høykommissær for flyktninger i Irak, tirsdag.
AA170509 Strømmen av flyktninger ser på ingen måte ut til å stanse opp selv om det innebærer en enorm risiko å flykte fra byen, opplyste Bruno Geddo, som representerer FNs høykommissær for flyktninger i Irak, tirsdag.
AA170509 Nesten 250 mennesker har etter alt å dømme druknet i Middelhavet de siste dagene etter at to båter sank, opplyser FNs høykommissær for flyktninger .
AA170509 Ledigheten er størst blant innvandrere fra Afrika med 11,1 prosent, noe som ifølge SSB må ses i sammenheng med den høye andelen flyktninger fra disse landene.
DB170508 Grunnleggerne var flyktninger som flyktet fra borgerkrigen i El Salvador.
DB170508 Antallet flyktninger til Norge er lavere på grunn av strengere regler og stengte grenser nedover i Europa.
DA170508 Men på andre og tredjeplass ligger Filippinene og Thailand, og India, USA og Russland er også inne på lista - altså land som i svært liten grad produserer flyktninger som kommer til Norge.
DA170508 Men det er en økende utfordring for oss i situasjoner med høy tilstrømming av flyktninger og asylsøkere.
DA170508 At familieinnvandring til Norge i betydelig grad skyldes andre årsaker enn at flyktninger og asylsøkere er kommet til landet, blir også tydelig når en ser på topp 10-lista over land familieinnvandrerne kommer fra.
BT170508 FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, sa søndag at over 1150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter hittil i år.
BT170508 FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi, sa søndag at over 1150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter hittil i år.
BT170508 Ved å kun gi flyktninger midlertidig opphold, gjør man dem mindre i stand til å ta ansvar for å bygge seg et liv i Norge.
BT170508 Uten troen på at Norge er et sted å slå rot, er det mindre sannsynlig at flyktninger er motivert for å skape seg et liv her.
BT170508 Slik BT meldte i helgen, vil Frp at alle flyktninger skal få beskjed om at de kun skal være i Norge inntil videre.
BT170508 Med den ene hånden avkrever Frp lojalitet fra flyktninger : Får partiet det som de vil, må alle som blir norske statsborgere sverge troskap til Norge.
BT170508 Jeg må innrømme at jeg selv har lurt på om midlertidig oppholdstillatelse for flyktninger kunne være et nødvendig onde.
BT170508 I tilfeller der det kommer svært mange flyktninger på kort tid, og det er konkrete grunner til å tro at de raskt kan returnere, kan midlertidig oppholdstillatelse være en løsning.
BT170508 Frp vil at flyktninger bare skal være i Norge midlertidig.
AA170508 Barn utgjør over 60 prosent av flyktningene fra Sør-Sudan til andre land, heter det i en felles uttalelse fra barnefondet UNICEF og UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger .
AA170508 FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, sa søndag at over 1.150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter hittil i år. ( ©NTB ) ¶
AA170508 FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi, sa søndag at over 1.150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter hittil i år. ( ©NTB ) ¶
AA170508 I en tid der flyktninger og minoriteter får sine rettigheter trampet under fot, er Biskop Fjellbu et forbilde for oss alle, fortsetter han.
AA170508 - Disse såpene er supre å dele ut til nyankomne flyktninger , sier Johannessen.
AA170508 - Det er mest flyktninger som kommer hit, mange av dem barnefamilier, men også andre, sier Lund.
VG170507 Resolusjonen ber konkret om en avtale med andre land slik at man ikke lenger transporterer flyktninger som berges i Middelhavet til Europa, men setter dem i land på « avreisestedet ».
DN170507 Resolusjonen ber konkret om en avtale med andre land slik at man ikke lenger transporterer flyktninger som berges i Middelhavet til Europa, men setter dem i land på « avreisestedet ».
DB170507 Frp-landsmøtet vedtok også en resolusjon som sier at norske redningsskip ikke skal ilandsette migranter eller flyktninger i Middelhavet, men returnere disse til avreisested.
DB170507 Nabolandet regner ikke nordkoreanere som flyktninger , men gir dem status som økonomiske migranter.
DA170507 SÅRBARE : Flere returnerte afghanske flyktninger er blitt ofre for angrep, enten skadet eller drept, forteller Abdul Ghafoor, som driver en organisasjon for returnerte i Kabul.
BT170507 Resolusjonen ber konkret om en avtale med andre land slik at man ikke lenger transporterer flyktninger som berges i Middelhavet til Europa, men setter dem i land på « avreisestedet ».
AP170507 - Vi behøver vel ikke å putte alle i egne ghettoer, studenter her, gamle der, flyktninger der borte og ungdommer et helt annet sted.
VG170506 Formålet er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp.
DN170506 Interne flyktninger i Syria på flukt fra Raqqa.
DN170506 Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger . 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere.
DN170506 27 prosent vil ta imot færre flyktninger .
DB170506 Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger . 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere.
DB170506 27 prosent vil ta imot færre flyktninger .
DB170506 Så langt i 2017 har nærmere 1000 flyktninger og migranter mistet livet på den farefulle ferden mot Europa.
DB170506 PLUKKER OPP TUSENVIS AV FLYKTNINGER : « Siem Pilot » er et skip som vanligvis brukes i offshorevirksomhet, men som siden juli har vært Norges bidrag til operasjon Triton, som drives av EUs grenseorgan Frontex, for å redde migranter.
DB170506 Ifølge den internasjonale organisasjonen for migrasjon IOM kom 333 000 flyktninger til Europa i 2016.
DB170506 Møtet kan bli interessant, ettersom de to har vidt forskjellige syn på aktuelle temaer som innvandring, flyktninger og klimautfordringer.
DB170506 Vi gjør alt for å hindre flyktninger å bruke asylretten vi gir dem.
DB170506 Hele den polariserte debatten i Europa, med tilhørende politiske rystelser, handler om håndtering av en svært liten andel av verdens flyktninger .
DB170506 Flyktninger kan altså skape jobber for innfødte.
DA170506 Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger . 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere.
DA170506 Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker, og flertallet mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge.
DA170506 INTEGRERING VIKTIG : Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker.
DA170506 Færre er også bekymret for at det skal komme flere flyktninger . 1 av 3 svarer at de er bekymret.
DA170506 27 prosent svarer at vi bør ta imot færre flyktninger .
DA170506 Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger . 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere.
DA170506 Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker, og flertallet mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge.
DA170506 INTEGRERING VIKTIG : Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker.
DA170506 Færre er også bekymret for at det skal komme flere flyktninger . 1 av 3 svarer at de er bekymret.
DA170506 * Undersøkelsen om nordmenns holdninger til innvandrere og flyktninger er gjort i samarbeid med Nobels Fredssenter og Ipsos/MMI.
DA170506 27 prosent svarer at vi bør ta imot færre flyktninger .
BT170506 | Frp vil kun gi midlertidig opphold til flyktninger
AA170506 Til slutt ga han et stikk til Ap og deres vedtak om å ta mot 10000 flyktninger til Norge.
AA170506 Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger . 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere.
AA170506 27 prosent vil ta imot færre flyktninger .
VG170505 Kranglet om flyktninger
VG170505 Ifølge Myslikova dreide konfrontasjonen seg om flyktninger og migranter.
VG170505 Var det ikke Macron som sa Merkel « hadde reddet vår felles verdighet » da hun åpnet grensen for flere hundre tusen flyktninger ?
VG170505 Macron vil at Frankrike fortsatt skal ta imot flyktninger med behov for beskyttelse, men at andre hurtig skal returneres.
VG170505 Dronning Sonja om flyktninger : - Vi må vise raushet ¶
DB170505 Å avbryte programmet innebærer i utgangspunktet å ikke ta imot flyktninger fra Syria.
DB170505 Avbryte programmet for syriske flyktninger , som ble oppført av Obama-administrasjonen i fjor.
DB170505 Hva utvekslingen mellom høyredemonstranten og Myslikova angår, sier han at de snakket om najonalstaten, innvandring og flyktninger .
DB170505 « I dag oversvømmes vi av flyktninger .
DB170505 Den består av hatefulle skildringer av en million svarte og brune indiske flyktninger .
DA170505 Formålet er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp.
DA170505 - Vi så konsekvensene av det med egne øyne, sa Jensen og antydet at den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge i 2015 hadde sammenheng med vedtakene som ble fattet av Ap og andre partier.
BT170505 - Vi så konsekvensene av det med egne øyne, sa Jensen og antydet at den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge i 2015 hadde sammenheng med vedtakene som ble fattet av Ap og andre partier.
AP170505 Finnes det løsninger som gjør det lettere å koble kompetansen til flyktninger og behovene til arbeidsgivere ?
AP170505 Her antyder kong Harald at nordmenn bør bli tryggere og mer konsekvente på eget kulturgrunnlag i møte med flyktninger og innvandrere.
AA170505 Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen har hatt krisemøte etter at flere detaljer er kjent om soldaten som angivelig planla angrep på flyktninger .
AA170505 Formålet er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp.
AA170505 Formålet er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp. ( ©NTB ) ¶
AA170505 I tillegg øker antall flyktninger med 0,4 prosent for hvert år en konflikt varer.
AA170505 - I WFP gjør vi alt vi kan for å gi hjelp til flyktninger som er sultne eller som sulter.
AA170505 Ifølge Washington Post ble det dårlig stemning da Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.
AA170505 Siem Pilot har sammen med skipet Henry von Koss hentet opp snaut 60.000 flyktninger og migranter fra falleferdige farkoster i Middelhavet siden sommeren 2015.
AA170505 - Vi så konsekvensene av det med egne øyne, sa Jensen og antydet at den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge i 2015 hadde sammenheng med vedtakene som ble fattet av Ap og andre partier.
DA170504 Akkurat som mange av dagens flyktninger søkte de bedre muligheter for seg selv og familiene sine i den nye verden, forteller hun.
AP170504 Det katolske overhodet har tidligere kritisert Trumps motstand mot innvandrere og flyktninger .
AP170504 Plikt å hjelpe flyktninger
AP170504 Lucie Myslikova hadde diskutert flyktninger og migranter med den ikke navngitte mannen.
AA170504 Det katolske overhodet har tidligere kritisert Trumps motstand mot innvandrere og flyktninger .
AA170504 Formålet med de sikre sonene er å støtte opp under en skjør våpenhvile, sikre at flyktninger kan vende hjem og sørge for trygge leveranser av mat og nødhjelp.
DB170503 Dette har ført til inhumane utkastelser av foreldre som mistet barn på Utøya, av velintegrerte bioingeniører og at barn og barnebarn av flyktninger som kom hit for 27 år siden nå har fått varsel om tilbakekallelse av statsborgerskap.
DA170503 Samtidig er Kina tjent med å sikre at situasjonen i nabolandet ikke blir altfor ustabil - blant annet fordi det vil kunne føre til en strøm av flyktninger til Kina.
AA170503 Ifølge opposisjonen skal de sikre sonene også sørge for at flyktninger og internt fordrevne frivillig kan vende hjem igjen.
VG170502 Iran med ultimatum til afghanske flyktninger : Sendes til Syria for å krige ¶
DB170502 Høsten 2015 kom det tusenvis av flyktninger og migranter til Sverige hver eneste uke.
DB170502 » Er det noe vi vet, så er det at relativt mange flyktninger ikke kommer i arbeid, men forblir avhengig av offentlig støtte livet ut.
DB170502 Hvilket kanskje ikke er så rart med tanke på at de ikke kommer som arbeidsinnvandrere, men nettopp som flyktninger , med den tunge bagasjen det kan innebære.
DB170502 Er det greit både ønske seg flere flyktninger til Oslo og samtidig kjefte på kommunen når den omplasserer enslige som bor i en treroms leilighet ?
DA170502 Og kanskje viktigst av alt : Laget vårt er en del av integreringsmaskineriet der flyktninger spiller ball med jevngamle norske ungdommer.
AP170502 Nå er antallet nede i 500 flyktninger pr. uke.
AP170502 Høsten 2015 kom det 10.000 flyktninger til Sverige hver eneste uke.
AP170502 Flyktninger går av toget i Malmö hvor det har vært id-kontroll.
AP170502 10.000 flyktninger i uken ¶
AP170502 Mannen som eide huset, Tayseer Abu Tawfiq, var ifølge Aps kilder en forretningsmann som var kjent for sin gjestfrihet overfor flyktninger .
VG170430 Han vil ha bemanningsnorm i skolen, minstenorm på sykehjem, mer flyktninger , mer penger til familier og bistand.
VG170430 - Når hun rekvirerer en politibil midt på natten med et TV-team i baksetet for å drive menneskejakt på flyktninger hun kan kaste ut av landet, blir hun ikke avskjediget, men får fortsette å ture frem.
DA170430 Regnskogsatsing og støtte til flyktninger i Norge skal holdes utenfor.
BT170430 | Norges dyreste flyktninger
BT170430 Ingen flyktninger har vært dyrere for den norske stat enn Anders Jahre og Hilmar Reksten.
SA170429 Det har i lang tid svirret rykter om redningsfartøyenes aktivitet, og politikere i den populistiske Femstjernersbevegelsen i Italia har beskyldt organisasjoner for å organisere rene « taxiturer » for flyktninger og migranter som prøver å komme seg til Italia fra Libya.
SA170429 Carmelo Zuccaro, som er statsadvokat på Sicilia, sa i forrige uke til avisa La Stampa at han hadde beviser for direkte kontakt mellom menneskesmuglere i Libya og hjelpeorganisasjoner som har sendt skip til Middelhavet for å redde flyktninger og migranter i havsnød.
SA170429 | Sakprosa : Norges dyreste flyktninger
SA170429 Ingen flyktninger har vært dyrere for den norske stat enn Anders Jahre og Hilmar Reksten. 1961, regjeringsmiddag på slottet i anledning jubileum ved Universitet.
SA170429 KrF er imidlertid villig til å bruke penger på å ta imot langt flere flyktninger .
BT170429 En bitte liten promille av verdens flyktninger kom hit.
BT170429 Bondevik-regjeringen åpnet en luftbro med daglige avganger mellom Makedonia og Norge, og flere tusen flyktninger ankom i løpet av kort tid.
AP170429 Flyktninger , euroen, handelsavtaler og autoritære ledere i øst.
AP170429 regnskogsatsing og støtte til flyktninger i Norge utenfor. 1,3 prosent vil da koste bortimot 16 milliarder kroner mer enn dagens satsing.
VG170428 Det ble innført utvidede grensekontroller internt i Europa for forbindelse med den store bølgen av flyktninger som kom høsten 2015.
SA170428 Blant kampsakene er færre flyktninger og innvandrere, og at Frankrike skal ut av EU.
DA170428 Vi vet at hjemsendte flyktninger uten nettverk er sårbare for å bli rekruttert av Taliban og andre krigsherrer.
AP170428 Blant kampsakene er færre flyktninger og innvandrere, og at Frankrike skal ut av EU.
VG170427 Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering.
DN170427 Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering.
DB170427 KrF-lederen sa at behovet for en ny kurs avtegner seg i distriktspolitikken, og når det gjelder landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering.
DB170427 Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering.
AA170427 EU er dypt bekymret over menneskerettssituasjonen og det de oppfatter som demokratiets stadig vanskeligere kår i Tyrkia, men samarbeider fortsatt med landet i spørsmål knyttet til flyktninger og migranter.
VG170426 | Ny studie om flyktninger i arbeidslivet : Integreringen går feil vei ¶
VG170426 Studien finner at : ¶ * 1 Flyktninger og innvandrere som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening har økende arbeidsmarkedsdeltagelse de første årene etter ankomst til Norge. * 1 Men etter fem til ti år snur den positive trenden.
VG170426 Les også : Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
VG170426 Les også : Krever fortgang for å få flyktninger ut i jobb ¶
VG170426 Etter fem år går integreringen av flyktninger i negativ retning.
VG170426 53-åringen er leder for « Ressurs og integrasjonssenter for Afghanske flyktninger i Norge ».
VG170426 * 1 Fem til ti år etter ankomst til Norge øker også bruken av trygdeordninger blant flyktninger og innvandrere.
VG170426 Regjeringen vil også stille krav om fem års botid for å motta kontantstøtte, og frata flyktninger retten de har i dag til fulle pensjons- og trygdeytelser.
VG170426 Regjeringen har fremmet et forslag som skal stramme inn trygdereglene for flyktninger .
VG170426 Onsdag skrev VG om en ny studie om flyktninger i arbeidslivet.
VG170426 Les også : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶
VG170426 Høyres parlamentariske leder Trond Helleland mener en innstramming i trygdereglene for flyktninger vil oppfordre innvandrere til å delta i arbeidslivet.
VG170426 Fem år etter ankomst er færre flyktninger i arbeid og flere støtter seg på trygdegoder.
VG170426 - Regjeringens forslag om å stramme inn trygdereglene for flyktninger vil få flere i jobb, mener Høyre.
BT170426 Så, to måneder senere, var altså Gestapo på sporet av englandsfart i Telavåg, men denne gangen viste det seg å være noe annet enn flyktninger .
BT170426 Helt siden de norske og britiske styrkene i Sør-Norge tapte kampene i mai 1940, hadde flyktninger reist over Nordsjøen mot Shetland, Skottland og Island.
BT170426 Deretter gikk turen tilbake, ofte med flyktninger om bord.
AA170426 Trondheim er best på bosetting av flyktninger .
AA170426 Bosettingsprisen gis til den kommunen hvor arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av nyankomne flyktninger er best forankret i kommunens planer og strategier.
AA170426 Best på bosetting av flyktninger
AA170426 Kommunen bosatte i fjor rundt 25 prosent av alle flyktninger i de tre fylkene Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.
AA170426 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ) mener Trondheim var best til å bosette og integrere flyktninger i 2016 og belønner kommunen med Bosettingsprisen.
AA170426 2016 var for øvrig et rekordår på landsbasis med 15.291 bosatte flyktninger .
AA170426 Familieinnvandrere til flyktninger er inkludert i flyktninggruppen og tallene er registrert i fjerde kvartal 2015.
AA170426 Deretter kommer flyktninger fra, Afghanistan, Eritrea og Myanmar med andeler på rundt 70 prosent i denne kategorien.
AA170426 De fra Bosnia-Hercegovina og Chile befinner seg i det øvre sjiktet blant flyktninger med henholdsvis 64,1 og 62,4 prosent sysselsatte.
AA170426 Blant somaliere og afghanere har omkring én av ti ingen fullført utdannelse, viser SSB-rapporten ¶ Flyktninger fra Sri Lanka har høyest sysselsetting, med 69,4 prosent.
AA170426 Flyktninger med videregående eller høyere utdanning tatt i Norge har en sysselsetting bare noen få prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå.
AA170426 Flyktninger med botid på mellom 7 og 19 år har en sysselsetting på 50 til 53 prosent.
VG170425 Vi er selv flyktninger .
VG170425 Flyktninger fra Tsjetsjenia ¶
DB170425 Åtte leiligheter brukes til å innlosjere flyktninger , og er en del av landsbyens arbeid for å forhindre fraflytting.
DB170425 « Ved foten av Aspromonte-fjellene i det sørlige Italia er stillheten fra en landsby som var i ferd med å dø ut brutt av latteren til en liten gruppe flyktninger ».
DB170425 De koblet seg på det italienske SPRAR-nettverket, som hadde som formål å beskytte asylsøkere og flyktninger , ifølge AFP.
AA170425 På en pressekonferanse i Brussel tirsdag sa han at han ikke ser noen ende på situasjonen med det første ettersom migranter og flyktninger fortsetter å komme til Europa.
VG170424 Redningsarbeidere : - Havet er en gravplass ¶ 4800 flyktninger har tatt sjøveien i år ¶
VG170424 Mens over en million syrere, irakere og afghanere tok seg fra Tyrkia til Hellas sjøveien i 2015 og 2016, har litt over 4.800 flyktninger og migranter brukt denne ruten for å komme til Europa så langt i år, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
VG170424 Mens over en million syrere, irakere og afghanere tok seg fra Tyrkia til Hellas sjøveien i 2015 og 2016, har litt over 4.800 flyktninger og migranter brukt denne ruten for å komme til Europa så langt i år, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
VG170424 Det antas at personene er migranter eller flyktninger som har forsøkt å ta seg fra Tyrkia til Hellas i håp om å kunne få asyl.
VG170424 Det er en utfordring fordi det kan gi flyktninger falske forhåpninger om at de nå kan komme til Norge.
DN170424 Chabert forteller at han har vært åpen for å ta imot flere flyktninger i likhet med Tyskland.
DB170424 Mens over en million syrere, irakere og afghanere tok seg fra Tyrkia til Hellas sjøveien i 2015 og 2016, har litt over 4 800 flyktninger og migranter brukt denne ruta for å komme til Europa så langt i år, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
DB170424 Mens over en million syrere, irakere og afghanere tok seg fra Tyrkia til Hellas sjøveien i 2015 og 2016, har litt over 4 800 flyktninger og migranter brukt denne ruta for å komme til Europa så langt i år, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
DB170424 Det antas at personene er migranter eller flyktninger som har forsøkt å ta seg fra Tyrkia til Hellas i håp om å kunne få asyl.
BT170424 Viljen til å hjelpe flyktninger har store stemningsskifter, alt etter om det har vært vist et bilde av et sårbart barn, eller en dokumentar om kriminelle innvandrergjenger.
BT170424 KONSEKVENSER : Viljen til å hjelpe flyktninger har store stemningsskifter, alt etter om det har vært vist et bilde av et sårbart barn, eller en dokumentar om kriminelle innvandrergjenger.
AP170424 Macron legger vekt på at EU må skjerpe den ytre grensekontrollen, men sier samtidig at Frankrike er et land der flyktninger skal være velkommen.
AP170424 Hennes håndlagede telt utført i marmor står som et sterkt symbol på det flyktige, og gir klare assosiasjoner til midlertidig husly for flyktninger og migranter.
VG170423 - Det er to viktige forskjeller : De har hatt en mer liberal innvandringspolitikk som har gitt en større tilstrømning av flyktninger .
SA170423 Pave Frans er misfornøyd med behandlingen flyktninger får i Europa.
SA170423 Pave Frans beskriver mange av leirene i Europa hvor flyktninger blir plassert som konsentrasjonsleirer.
DN170423 Her er han sammen med komikerkollega Else Kåss Furuseth under en artistdugnad for flyktninger i 2015.
DB170423 Nyhetsbyrået skriver at personen deler en leilighet i Moskva med fem andre tsjetsjenske flyktninger .
DA170423 Det er mange flyktninger og innvandrere som har behov.
AP170423 Ytre høyres presidentkandidat Marine Le Pen vil ha Frankrike ut av eurosamarbeidet, færre flyktninger og innvandrere og en sterkere vekt på nasjonal identitet.
AP170423 Bildet viser flyktninger som gikk i land på Lesbos i fjor.
AP170423 Behovet er så stort og jeg tror mange kunne hjelpe til med bosetting av flyktninger , hvis kommune og stat hadde lagt bedre til rette for det.
SA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger , 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
DN170422 - Det er med andre ord tydelig at de har forstått at de gjorde en tabbe ved å vedta 10.000 flyktninger i 2015.
DB170422 Der ga han regjeringens praksis skylda for den alvorlige situasjonen for enslige mindreårige flyktninger i Norge, og formante partifellene til å ikke gå inn for lovendringer.
DA170422 Ap var med på å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret, som tidligere hindret at mange enslige, mindreårige flyktninger ble sendt ut dersom retur til hjemlandet ble vurdert som urimelig.
DA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger , 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
AP170422 Den ble undertegnet av Obama-administrasjonen og går ut på at USA skal ta imot over 1.000 flyktninger fra flyktningleirer i Australia.
AA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger , 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
AA170422 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger , 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
DB170421 For det første har vi endret vår innvandringspolitikk fordi det var en slik dramatisk økning av flyktninger i 2015. 70 prosent av de 163 000 som kom til Sverige det året, kom kom fra september.
DB170421 Uten å gå veldig mye inn på alle de politiske detaljene, kan man trygt si at afghanske flyktninger blir strupet på alle tenkelige måter i Norge.
DB170421 Tre fjerdedeler sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne, og 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.
DB170421 Refugees Welcome oppstod som en folkebevegelse i Norge når mange flyktninger kom i 2015, og nettverket er stort og arbeidsomt fremdeles.
DB170421 Og når det gjelder erfaring med flyktninger, viser det seg at nordmenn flest er positive til flyktninger , og er ikke redde og bekymret slik som deler av den politiske eliten kommuniserer.
DB170421 Og når det gjelder erfaring med flyktninger , viser det seg at nordmenn flest er positive til flyktninger, og er ikke redde og bekymret slik som deler av den politiske eliten kommuniserer.
DB170421 Nordmenn ønsker også å fortsette å hjelpe flyktninger .
DB170421 Nettopp gikk FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) enda en gang på kort tid ut med kritikk mot den norske regjeringen.
DB170421 I NOUen Brochmann 2 står det : For at integreringsevnen til arbeidslivet og velferdsstaten skal styrkes, må flyktninger i større grad blir en del av det ordinære arbeids- og samfunnslivet på et tidlig tidspunkt.
DB170421 I 2015, da det kom uvanlig mange flyktninger til landet, bidro hver tredje nordmann med hjelp til disse menneskene.
DB170421 Dette bør også omfatte asylsøkere som venter på utfallet av asylsøknaden, ikke bare flyktninger som venter på bosetting, mener utvalget.
DB170421 Det er visst ikke enkelt for Norge om dagen, som blir rent ned av flyktninger .
DB170421 Både barn født i Norge og barn som kommer som flyktninger og asylsøkere er alle verdensborgere.
DB170421 90% av enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan er i jobb eller skole etter bare fire år ( SSB 2014 ).
DB170421 Mens land i Vesten og naboland i stor skala sender afghanske flyktninger tilbake til hjemlandet, fortsetter folk å flykte fra Afghanistan.
DB170421 Afghanere utgjør nå en av de største gruppene av flyktninger som kommer til Norge, på tross av at det bare er noen få av dem som får opphold.
DA170421 | Flere forfattere for flyktninger
DA170421 Vi kan ikke be andre land vise raushet overfor flyktninger og samtidig avskrekke asylsøkere fra å komme til Norge.
DA170421 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger , 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
DA170421 Nå skal hun lage podkast om flyktninger .
AA170421 Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger , 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.
VG170420 Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre for to år siden sa at Norge skulle ta imot 10.000 flyktninger , understreker han nå at vi må se an situasjonen.
VG170420 Da han holdt sin første landsmøtetale som leder for Arbeiderpartiet for to år siden var budskapet klart : Norge bør åpne for å ta i mot til sammen 10.000 syriske flyktninger - fordelt over to år.
VG170420 - Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene.
DB170419 Selv om det har vært IS-infiltratører blant flyktninger som har kommet til Europa siden høsten 2015 betyr ikke det at man kan finne en rask løsning på terrorfaren gjennom å stoppe asylsøkere fra å komme.
DB170419 Etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sto i bresjen for å invitere 10.000 syriske flyktninger i 2015, kom det 31.000 asylsøkere til Norge.
DB170419 Bare en tredjedel av dem var flyktninger fra Syria.
AP170419 I mars 1943 skal for eksempel Viscount Cranbourne i Winstons Churchills regjering ha sagt at jødene ikke skulle få spesialbehandling som flyktninger .
AP170419 | Ap fjerner løftet om antall flyktninger fra partiprogrammet ¶
AP170419 Verden er rystet av flere hundretalls flyktninger og migranter som drukner etter å ha risikert livet i overfyllte båter på vei over Middelhavet.
AP170419 I 2015 var det et ønske fra FNs høykommissær for flyktninger at Norge tar imot 10.000, det var ikke et tall vi fant på.
AP170419 Her ankommer syriske flyktninger Hellas under flyktningkrisen i 2015.
AP170419 Han sier mange syriske flyktninger ikke får den beskyttelsen de trenger i nærområdene.
AP170419 April 2017 : Antallet flyktninger fra Syria øker og har nå passert fem millioner.
AP170419 - Vi skal ta imot 10.000 syriske flyktninger , sa Støre i 2015.
AP170419 - Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10.000 syriske flyktninger - 5000 i år og 5000 neste år, sa Støre.
AP170419 - Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene.
VG170418 Les også : Siem Pilot plukket opp over 800 flyktninger i påsken ¶
VG170418 Ifølge Den internasjonale organisasjonen for flyktninger har 32.000 migranter ankommet Europa over havet så langt i 2017.
VG170418 I påsken har de reddet minst 1000 flyktninger fra ni båter, skriver organisasjonen på Twitter.
VG170418 I AKSJON : Redningsmannskap på skipet til Malta-selskapet « Migrant offshore aid station » ( MOAS ) hjelper migranter og flyktninger som har kantret på vei til Europa.
VG170418 Første påskedag ble han vitne til den dramatiske redningsaksjon på Phoenix, da flere hundre flyktninger fra Afrika ble reddet opp fra Middelhavet.
VG170418 FIKK PROBLEMER : Denne gummibåten er overfylt med flyktninger på vei mot et bedre liv i Europa.
AA170418 Talskvinne Carlotta Sami i FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) sier innsatsen har vært uopphørlig fredag, lørdag og søndag.
AA170418 Redningsmannskaper har jobbet uavbrutt gjennom påskehelgen for å redde over 8.000 flyktninger fra overfylte, skrøpelige båter i Middelhavet.
AA170418 Det norske skipet Siem Pilot, som er et av to fartøy Norge bidrar med i Frontex, sto for redningen av over 800 flyktninger i sju redningsaksjoner søndag.
AA170418 Den maltesiske organisasjonen MOAS opplyser at deres redningsskip Phoenix ikke hadde plass til over 1.000 flyktninger .
SA170417 Flyktninger fra forskjellige afrikanske land venter på hjelp ombord i en overfylt gummibåt utenfor Libya.
AP170417 Det er dårlig nytt for Tyrkia, som huser rundt 3 millioner syriske flyktninger , og som ser suksessrike syriske kurdere som en trussel mot Tyrkias sikkerhet.
AA170417 Turneen var en symbolsk handling med godnattsanger fra mange land - som en slags internasjonal hilsen fra verden utenfor murene om at tre generasjoner med flyktninger i eget land - ikke er glemt.
AA170417 Disse barna er tredje generasjons flyktninger i eget hjemland.
VG170416 RUNDT 800 : Norske Siem Pilot har søndag rundt 800 flyktninger og migranter om bord som de enten har reddet selv eller fått overført fra sivile fartøy.
VG170416 Norge har siden 2015 bidratt med to båter til Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
VG170416 MIDDELHAVET : Her reddes migranter og flyktninger fra overfylte båter.
FV170416 Nå vil hun gi tilbake gjennom å hjelpe flyktninger i Hellas.
DB170416 ¶ REDDET OVER 500 : " Siem Pilot ", her med en her med dekket fullt av flyktninger etter en redningsoperasjon i mai i fjor, plukket 510 båtflyktninger opp fra Middelhavet første påskedag.
DB170416 Norge har siden 2015 bidratt med to båter til Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
DB170416 Riktig nok har Erdogan et tak på EU, etter avtalen om å stanse flommen av flyktninger til Europa gjennom landet mot penger og andre fordeler, men dersom EU må, kan nok dette håndteres.
BT170416 Kaptein Kai Kaltegärtner på Jugend Rettets redningsskip Iuventa sier han ikke har sett så mange forsøke å ta ruta tidligere, og han frykter at det kommer flere båter med flyktninger .
BT170416 Fredag ble over 2.000 flyktninger reddet fra gummi- og trebåter i Middelhavet.
AP170416 Norge har siden 2015 bidratt med to fartøy til EUs grensestyrke Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
AP170416 Et annet sted i Middelhavet deltok norske Siem Pilot i syv aksjoner og var natt til mandag på vei til Italia med 816 flyktninger om bord.
AA170416 Norge har siden 2015 bidratt med to fartøy til EUs grensestyrke Frontex i håndteringen av det store antallet migranter og flyktninger som reiser fra Afrika over Middelhavet med håp om å nå Europa.
AA170416 Kaptein Kai Kaltegärtner på Jugend Rettets redningsskip Iuventa sier han ikke har sett så mange forsøke å ta ruta tidligere, og han frykter at det kommer flere båter med flyktninger .
AA170416 Fredag ble over 2.000 flyktninger reddet fra gummi- og trebåter i Middelhavet.
DN170415 3 millioner flyktninger har kommet til landet, og Tyrkia har dessuten involvert seg militært på den andre siden av grensen for å drive tilbake kurdisk-syriske styrker som tyrkiske myndigheter mener samarbeider med PKK.
DB170415 De mener han er rett mann til å få Tyrkia ut av situasjonen, med terror, Syria-krigen, flyktninger , en svak økonomi og kuppforsøket.
DB170415 Nå har landet falt sammen i en borgerkrig som produserer død og flyktninger i raskt tempo.
BT170415 Totalt 2.074 flyktninger på vei til Europa i gummibåter eller små trebåter ble hentet opp av vannet.
BT170415 Over 2.000 flyktninger er reddet i land under en rekke dramatiske redningsaksjoner i Middelhavet.
AP170415 Kaptein Kai Kaltegärtner på Jugend Rettets redningsskip Iuventa sier han ikke har sett så mange forsøke å ta ruta tidligere, og han frykter at det kommer flere båter med flyktninger .
AP170415 Fredag ble over 2.000 flyktninger reddet fra gummi- og trebåter i Middelhavet.
AP170415 Totalt 2.074 flyktninger på vei til Europa i gummibåter eller små trebåter ble hentet opp av vannet.
AP170415 Over 2.000 flyktninger er reddet i land under en rekke dramatiske redningsaksjoner i Middelhavet.
AA170415 Totalt 2.074 flyktninger på vei til Europa i gummibåter eller små trebåter ble hentet opp av vannet.
AA170415 Over 2.000 flyktninger er reddet i land under en rekke dramatiske redningsaksjoner i Middelhavet.
AA170415 3 millioner flyktninger har kommet til landet, og Tyrkia har dessuten involvert seg militært på den andre siden av grensen for å drive tilbake kurdisk-syriske styrker som tyrkiske myndigheter mener samarbeider med PKK.
DB170414 Der verdens Trumper og Listhauger forsøker å lukke sine land mot dem som trenger hjelp, velger han å åpne sitt for de flyktninger Trump avviser.
AP170414 Syria, flyktninger og fake news ¶
AP170414 I Karl Johan, foran Stortinget og utenfor Frelsesarmeen ble det bedt for borgerkrigens ofre i Syria, verdens flyktninger , papirløse immigranter, romfolk og hjemløse i Oslo.
VG170413 Hvis man får relokalisert flere flyktninger , får også Hellas og Italia muligheten til å registrere flere.
SA170413 Titusenvis av flyktninger og migranter sitter fast i usle leirer i Hellas og Italia, som denne i Moria på den greske øya Lesbos.
SA170413 EU sliter hardt med å flytte 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia.
DN170413 EU sliter hardt med å flytte 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia.
DB170413 Tusenvis av flyktninger fortsetter å krysse grensa som konsekvens av flere meldinger om målrettede etniske drap, for det meste begått av sørsudanske myndighetsstyrker.
DB170413 - På grunn av tørke og alvorlig mangel på økonomiske bidrag kan en unngåelig humanitær krise raskt utvikle seg til å bli uunngåelig, sa Adrian Edwards, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger , UNHCR.
DB170413 20 millioner mennesker bor i de tørkerammede områdene, inkludert over fire millioner flyktninger .
AA170413 EU sliter hardt med å flytte 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia.
AA170413 EU sliter hardt med å flytte 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia.
DB170412 ¶ FLYKTNINGEMOTTAK : Flyktninger bilr først bosatt på mottak, som her på Torshov transittmottak, før de blir bosatt i kommunene.
DB170412 Selv om det var dobbelt så mange bosettinger i januar til mars i rekordåret 2016, vil det likevel være det nest høyeste antallet bosatte flyktninger i løpet av ett år, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DB170412 Målet om å bosette 12 500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
DB170412 Da bør du lese dette ¶ fra Instabank ¶ 3324 flyktninger ble bosatt i norske kommuner i årets tre første måneder.
DB170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger .
DB170412 Den viser en mann som går til angrep mot tre kvinnelige, svenske politibetjenter og en vakt, ved et boligområde for flyktninger i Fagersjö i Sverige.
DA170412 | Over 3000 flyktninger bosatt i vinter ¶ 3324 flyktninger ble bosatt i norske kommuner i årets tre første måneder.
DA170412 | Over 3000 flyktninger bosatt i vinter ¶ 3324 flyktninger ble bosatt i norske kommuner i årets tre første måneder.
DA170412 Selv om 12.500 er 3000 færre enn i fjor, vil det likevel være det nest høyeste antallet bosatte flyktninger i løpet av ett år, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er innen rekkevidde, ifølge direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
DA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
DA170412 Det ble bosatt 22 prosent flere flyktninger fra januar til mars sammenlignet med samme periode i rekordåret 2016.
DA170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger .
DA170412 Å fjerne særrettigheter for flyktninger som lever på stønader er ett av mange virkemidler for å få innvandrere over i arbeid og aktivitet, sier hun.
DA170412 Sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen reagerer kraftig på regjeringens forslag om å fjerne de fleste særordninger for flyktninger i folketrygden.
DA170412 Regjeringen vil stramme inn på trygdeordningene for flyktninger .
DA170412 Hun reagerer kraftig på regjeringens forslag om å fjerne de fleste særordninger for flyktninger i folketrygden.
DA170412 Hauglie kaller de nye trygdeordningene « rettferdige » fordi de likestiller flyktninger med norske borgere som kommer tilbake fra lange utenlandsopphold.
DA170412 Framover er det flyktninger og innvandrere som mottar trygd som ikke skal få rett til trygd hvis de trenger det.
DA170412 Formålet er å få flere flyktninger i jobb.
AA170412 | Over 3.000 flyktninger bosatt i vinter ¶ 3.324 flyktninger ble bosatt i norske kommuner i årets tre første måneder.
AA170412 | Over 3.000 flyktninger bosatt i vinter ¶ 3.324 flyktninger ble bosatt i norske kommuner i årets tre første måneder.
AA170412 Selv om det var dobbelt så mange bosettinger i januar til mars i rekordåret 2016, vil det likevel være det nest høyeste antallet bosatte flyktninger i løpet av ett år, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
AA170412 Målet om å bosette 12.500 flyktninger i år er dermed innen rekkevidde.
AA170412 - Norske kommuner har over tid vist stor vilje og evne til å bosette et høyt antall flyktninger .
VG170411 Og selv om det bør vurderes, og vi vet at det skjuler seg terrorister blant flyktninger , så gjør det ikke PST arbeidsledig.
VG170411 Bakgrunnssjekk av flyktninger og grensekontroll kan forhindre potensielle farer.
SA170411 Opptil 150 flyktninger var involvert i slåssingen, og politiet hadde en stri tørn med å få oversikt over omfanget.
SA170411 I over ti år har den franske nordkysten tiltrukket seg et stort antall flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia. ( ©NTB ) ¶
SA170411 Flere hundre migranter og flyktninger ble evakuert og kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen.
DN170411 - Jeg er bekymret for de store tingene, så som krig, flyktninger , global oppvarming og kvinneundertrykking.
DB170411 Er ikke det ett av våre grunnleggende behov, søken etter ett lykkelig liv ? Flyktninger blir ofte omtalt som lykkejegere.
DA170411 Ferske målinger viser at 51 prosent av de sosialdemokratiske velgere vil at Sverige tar imot færre flyktninger ligger omtrent på samme høye nivå som i desember 2015, skriver Dagens Nyheter.
DA170411 Men det er et feilspor å bare ville minske antallet flyktninger eller ville låse dem inn.
BT170411 I over ti år har den franske nordkysten vært som en magnet på flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia.
BT170411 Flere hundre migranter og flyktninger ble kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen.
AA170411 Opptil 150 flyktninger var involvert i slåssingen som brøt ut natt til tirsdag, og politiet hadde en stri tørn med å få oversikt over omfanget.
AA170411 I over ti år har den franske nordkysten tiltrukket seg et stort antall flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia. ( ©NTB ) ¶
AA170411 Flere hundre migranter og flyktninger ble kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen.
AA170411 Opptil 150 flyktninger var involvert i slåssingen, og politiet hadde en stri tørn med å få oversikt over omfanget.
AA170411 I over ti år har den franske nordkysten tiltrukket seg et stort antall flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia. ( ©NTB ) ¶
AA170411 Flere hundre migranter og flyktninger ble evakuert og kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen.
AA170411 I alt brukte giverlandene 27,5 prosent flere bistandskroner på flyktninger , viser ny oversikt fra Organisation for Economic Cooperation and Development ( OECD ).
AA170411 - På grunn av tørke og alvorlig mangel på økonomiske bidrag, kan en unngåelig humanitær krise raskt utvikle seg til å bli uunngåelig, sa Adrian Edwards, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger , UNHCR.
AA170411 20 millioner mennesker bor i de tørkerammede områdene, inkludert over fire millioner flyktninger .
VG170410 * 1 Ifølge FN er det 54.116 registrerte flyktninger i leiren.
VG170410 * 1 I denne leiren samlet palestinske flyktninger seg etter at staten Israel ble opprettet i 1948. * 1 FN startet operasjoner i leiren i 1952, da med å erstatte telt med bygninger. * 1 Ifølge FN er det 54.116 registrerte flyktninger i leiren.
DB170410 I over ti år har den franske nordkysten vært som en magnet på flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia.
DB170410 Flere hundre migranter og flyktninger har blitt kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen.
BT170410 Dessuten har kommunen et eget samarbeidsforum med mottaket, og oppfølging av enslige mindreårige og andre flyktninger via miljøtjenesten.
AP170410 Dessuten har kommunen et eget samarbeidsforum med mottaket, og oppfølging av enslige mindreårige og andre flyktninger via miljøtjenesten.
AP170410 Men få snakker om at de vil at Sverige skal « bli mer norske » i møte med flyktninger og asylsøkere.
AA170410 I en hendelse angrep en soldat flyktninger etter å ha spurt dem om de var kristne eller muslimer.
AA170410 Over 300.000 flyktninger og internt fordrevne befinner seg i Diffa-området, der kampene fant sted. ( ©NTB ) ¶
VG170409 I Libanon, med rundt seks millioner innbyggere, har over en million syriske flyktninger meldt sin ankomst.
AP170409 Han og flere andre kilder opplyser til Aftenposten at det er mange flyktninger i Khan Sheikhoun på grunn av kampene i Hama, en by som ligger et par mil lenger sør.
AP170409 Byen er full av flyktninger
AP170409 Han og flere andre kilder opplyser til Aftenposten at det er mange flyktninger i Khan Sheikhoun på grunn av kampene i Hama, en by som ligger et par mil lenger sør.
AP170409 Byen er full av flyktninger
AP170409 Da Støre ankom landsmøtehotellet ville han ikke uttale seg om hvorvidt det kunne være noen sammenheng mellom terroren og det høye antall flyktninger i Sverige.
VG170408 I grensebyen Reyhanli i Hatay-distriktet bor det tusenvis av syriske flyktninger , og blant mange av dem råder følelsen av at det amerikanske angrepet er en rettferdig hevn mot Assad-regimet.
BT170408 TV-SUKSESS : - Folk har skrevet brev og takket meg for at jeg har endret synet deres og gitt dem mer forståelse for flyktninger , sier Leo Ajkic ( 33 ).
DA170407 Og før det igjen hadde de laget musikk til en messe om flyktninger , og et album med covere av 60-talls psych-rock.
AP170407 Tyrkia : Også Tyrkia har lenge støttet opprørerne i Syria, og har i tillegg blitt rammet hardt av de mange millionene flyktninger som har strømmet over grensen og inn i Tyrkia.
VG170406 Ved sykehuset i den tyrkiske småbyen Reyhanli, helt på grensen til Syria, kommer syriske flyktninger for å få kontakt med pasienter som får behandling her, etter gassangrepet i Khan Sheikhoun i Idlib-regionen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept.
DB170406 Den viser en mann som går til angrep mot tre kvinnelige, svenske politibetjenter og en vakt, ved et boligområde for flyktninger i Fagersjö i Sverige.
DB170406 - Det handlet ikke om rasisme eller flyktninger , det handlet om frihet.
AP170406 De ber derfor Regjeringen sikre god informasjon og kunnskap om vold og overgrep til flyktninger og innvandrere.
AP170406 Årsaken til økningen er det store antallet flyktninger som kom til Norge mot slutten av 2015.
AP170406 Nesten en femdel av de norske bistandspengene ble i fjor brukt på flyktninger her i landet.
AP170406 Men det er likevel mindre enn det regjeringen hadde tenkt, nemlig at 7,4 milliarder kroner av bistanden skulle gå til flyktninger i Norge.
AP170406 Ifølge OECD-reglene Norge følger, kan utgifter til flyktninger føres som bistand det første året etter at flyktningene kommer til landet.
AP170406 En stor del av det norske bistandsbudsjettet går til flyktninger i Syria og nabolandene.
AP170406 Av disse ble 6,7 milliarder kroner, 18,4 prosent, brukt på flyktninger i Norge.
AA170406 Trump har tidligere åpnet for å opprette såkalt sikre soner for flyktninger inne i Syria, men Pentagon har advart mot dette og vist til at det vil bli en svært stor, kostbar og vanskelig operasjon, skriver den amerikanske nettavisen Military.com.
AA170406 Trump har tidligere åpnet for å opprette såkalt sikre soner for flyktninger inne i Syria, men Pentagon har advart mot dette og vist til at det vil bli en svært stor, kostbar og vanskelig operasjon, skriver den amerikanske nettavisen Military.com.
AA170406 Rundt 25.100 migranter og flyktninger har ankommet Italia så langt i år, en økning på 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
FV170405 Stian Storbukås ( midten ) vil at Kristiansand slutter å ta imot flyktninger i en periode.
DN170405 Som Trumps øverste rådgiver har han hatt stor innflytelse, og han sies å ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført for flyktninger og en rekke andre personer nylig.
DB170405 På pressekonferansen sa Trump også at USA og Jordan har opprettet et fond for flyktninger i sistnevnte land.
DA170405 Nå er det om lag én million der, og halvparten av befolkningen er flyktninger .
AA170405 Pengene skal gå til å hjelpe krigsofre inne i Syria og flyktninger i Syrias naboland.
AA170405 Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel sier han skammer seg over den europeiske debatten om flyktninger fra Syria.
AA170405 Europeere burde se på den enorme innsatsen naboland som Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak har gjort for å ta imot flyktninger fra Syria, sa Gabriel da han møtte pressen under EUs store Syria-konferanse i Brussel onsdag.
AA170405 - De har tatt imot et utrolig høyt antall flyktninger .
AA170405 Situasjonen har begynt å bli desperat, advarer Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger .
AA170405 I tillegg økes innsatsen for å rydde landminer og andre eksplosiver, slik at det skal bli lettere for hjelpeorganisasjoner å komme inn i områder hvor det har vært kamper, og for syriske flyktninger å vende hjem igjen.
AA170405 | Rekordmange enslige flyktninger bosatt i Norge ¶
AA170405 Ved årsskiftet bodde det 8.300 personer med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger fra i alt 77 forskjellige land i Norge. 25 prosent av disse har blitt bosatt i Norge i løpet av de to siste årene.
AA170405 Også de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger blir eldre - og de færreste er mindreårige i dag. 13 prosent er under 18 år, mens flertallet er over 20 år.
AA170405 I 2015 ble det, for første gang, bosatt over 1.000 enslige mindreårige flyktninger i Norge.
AA170405 De utgjør 92 prosent av enslige mindreårige flyktninger som har blitt bosatt de to siste årene. 95 prosent av dem som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger de siste 20 årene, bor fortsatt i landet, mens de resterende 5 prosent ( 450 personer ), har senere flyttet.
AA170405 Aldri før har så mange enslige mindreårige flyktninger blitt bosatt i Norge som de to siste årene, viser nye tall fra SSB.
AA170405 95 prosent av dem som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger de siste 20 årene, bor fortsatt i landet, mens de resterende 5 prosent ( 450 personer ), har senere flyttet.
DA170404 Informasjonsarbeid rettet mot flyktninger og innvandrere, trossamfunn og religiøse ledere er et annet tiltak.
AP170404 Familien min og jeg var politiske flyktninger fra Iran, og da vi kom til Norge i 1990 var jeg seks år gammel.
AP170404 Storskog-«krisen » var den første reelle prøven på Regjeringens evne til å håndtere en økt tilstrømning av flyktninger til Norge.
AP170404 Fem tusen flyktninger over grensestasjonen på Storskog høsten 2015 ga startskuddet til en reguleringshastighet på innvandringsområdet vi aldri har sett maken til.
AA170404 Velferdsordningene må likebehandle flyktninger , norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge, sier finansminister Siv Jensen ( Frp ).
AA170404 Regjeringen har gjennomgått velferdsordningene for flyktninger og legger nå fram innstramningsforslag for Stortinget.
AA170404 Regjeringen foreslår å fjerne de fleste særordningene for flyktninger i folketrygden.
AA170404 Jensen sier endringene i lovforslaget, som ifølge Nettavisen legges fram i statsråd onsdag, skal balansere hensynet til inntektssikring for asylsøkere og flyktninger og hensynet til at Norge ikke skal fremstå som et særlig attraktivt destinasjonsland.
AA170404 Flyktninger over 67 år og uføre flyktninger vil i stedet falle inn under ordningen med supplerende stønad, en slags statlig sosialhjelp.
AA170404 Ett av forslagene innebærer at de særskilte bestemmelsene for flyktninger i folketrygdloven i all hovedsak oppheves.
AA170404 Det betyr at flyktninger heretter ikke automatisk vil få minstepensjon når de passerer aldersgrensen, eller få uføretrygd ved varig sykdom.
AA170404 - Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger blir denne gruppen likebehandlet med alle andre grupper i Norge, som norske borgere som kommer tilbake fra lange utenlandsopphold, sa arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) til NTB i fjor sommer, da forslaget ble sendt på høring.
AA170404 Flyktninger over 67 år og uføre flyktninger vil i stedet falle inn under ordningen med supplerende stønad, en slags statlig sosialhjelp.
AA170404 Lange opphold på asylmottak ødelegger ikke for integreringen av flyktninger på sikt, viser en fersk rapport fra Fafo.
AA170404 - Vi finner det kanskje litt overraskende, at når flyktninger først er bosatt i en kommune, så er det ikke noen stor forskjell på integreringstempoet på de flyktningene som har sittet lang tid i mottak og de som har sittet kort tid i mottak, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i forskningsstiftelsen Fafo til NRK.
VG170403 I tillegg hevdet sivilgruppen Syrian Observatory of Human Rights ( SOHR ) at 30 mennesker forrige uke ble drept i et amerikanskledet angrep mot en skolebygning der flyktninger oppholdt seg.
SA170403 Norge bør hente ut barnefamilier og enslige mindreårige flyktninger som nå sitter fast i overfylte flyktningleirer rundt om i Europa.
SA170403 I 2015 kom det 5.300 enslige mindreårige flyktninger til Norge, det høyeste tallet noen gang.
SA170403 Asylsøkere i Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes.
SA170403 - Det er et felles ansvar for oss i Europa å ta imot flyktninger , og her bør Norge ta en større del av ansvaret enn vi gjør nå.
DB170403 Stedet blir også omtalt som et hjem for flyktninger .
DB170403 Den viser en mann som går til angrep mot tre kvinnelige, svenske politibetjenter og en vakt, ved et boligområde for flyktninger i Fagersjö i Sverige.
DB170403 mars ble politiet tilkalt til et boligområde for flyktninger i Fagersjö i Stockholm.
DB170403 I asylpolitikken ble nesten alle endringsforslag i mer liberal retning vedtatt, partiet vil gi norskfødte barn av flyktninger automatisk statsborgerskap og utvide rettighetene til barn som flykter alene.
DB170403 Sveriges finansminister, Magdalena Andersson fra Sosialdemokratene, har uttrykt at regjeringen kan tenke seg å utvide skattefradraget, blant annet for å få flere flyktninger integrert gjennom arbeid.
DB170403 Til sist bør bosituasjonen for flyktninger normaliseres.
DB170403 Selv om mange flyktninger har gode evner og ressurser til å klare seg hvis de får muligheten, er de yngre mer utsatt.
DB170403 I gjennomsnitt bor flyktninger 625 dager i mottak, hvorav en tredjedel av dagene er i påvente av bosetting.
DB170403 I 2016 bodde det om lag 15.000 flyktninger på norske asylmottak.
DA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger .
AA170403 Da tenker man bare en ting : Få dem ut herfra, sier han, og legger til at det er et behov for " humanitær evakuering for alle flyktninger i Libya, uavhengig av hvor de kommer fra ". ( ©NTB ) ¶
AA170403 UDI har nå sendt ut vedtak til enkelte flyktninger fra Mogadishu i Somalia om at de ikke lenger har status som flyktninger i Norge.
AA170403 UDI har nå sendt ut vedtak til enkelte flyktninger fra Mogadishu i Somalia om at de ikke lenger har status som flyktninger i Norge.
AA170403 I fjor varslet Utlendingsdirektoratet 120 flyktninger fra Mogadishu om at man ville vurdere oppholdsgrunnlaget deres på nytt.
AA170403 ( ©NTB ) ¶ | Flyktninger fra Somalia mister flyktningstatus ¶
AA170403 Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener også man må endre praksis i behandlingen av enslige afghanske flyktninger .
DA170402 Det var det eneste partiet som var radikalt i kommunen, og som mente at Overhalla skulle ta imot flyktninger .
AA170402 - Vi kan ikke deportere barn født i Norge til konfliktområder fordi foreldrene mister status som flyktninger , heter det i forslaget.
AA170402 - Vi kan ikke deportere barn født i Norge til konfliktområder fordi foreldrene mister status som flyktninger , heter det i forslaget.
VG170401 Mindreårige flyktninger er ikke et nytt tema i skandinaviske krimromaner, vi har blant annet lest om det i Hanne Kristin Rohdes « Bare et barn », men det er viktig nok til at vi gjerne leser om det igjen.
SA170401 | Han sikrer vann for flyktninger i Irak ¶
SA170401 Mikal Bredal fra Hommersåk arbeider med å gjøre livet lettere for flyktninger der de er, nemlig i flyktningleirer noen kilometer utenfor krigsbyen Mosul i Irak.
DB170401 På tre dager fyltes en leir med 25 000 flyktninger .
DB170401 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) har 180 000 mennesker flyktet fra Vest-Mosul, men anslagsvis 600 000 oppholder seg fortsatt i Vest-Mosul.
DB170401 Foto : Felipe Dana / AP / NTB Scanpix ¶ FLYKTNINGER : Flyktningeleirene fylles fort opp utenfor Mosul.
DB170401 FN og irakiske myndigheter bygger stadig nye leirer, men klarer ikke å ta unna den stadige strømmen av nye flyktninger .
DA170401 Vi slåss også for internasjonale miljøavtaler og humanistiske avtaler om flyktninger , og det mener jeg gjør det klart hvor vi står, sier Dørum.
BT170401 LIVSFARLIG : Afrikanske flyktninger benytter den livsfarlige ruten til Europa over Middelhavet i gummibåt.
VG170331 * 1 Tirsdag i forrige uke skal over 30 mennesker ha blitt drept i et amerikanskledet angrep mot en skolebygning brukt av flyktninger i Raqqa-området, ifølge Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ). * 1 For to uker siden skal 49 mennesker ha blitt drept da amerikanske fly bombet en landsby vest i Aleppo-provinsen.
VG170331 Mouzalas oppgir at 2500 flyktninger og migranter er blitt transportert fra Chios til fastlandet, mens 1200 har reist på egen hånd.
VG170331 Fredag kom det også meldinger om at greske myndigheter mener stuasjonen i leirene for flyktninger og migranter på den greske øya Chios har nådd bristepunktet, ifølge greske medier.
FV170331 Både papirløse flyktninger og andre som faller utenfor fastlegeordningen, vil snart få et bedre tilbud i Kristiansand.
DA170331 - Vi hadde møttes i Cape Town da jeg var høykommissær for flyktninger .
AP170331 UNHCR har nå registrert i overkant av fem millioner syrere som flyktninger , det store flertallet av dem i Tyrkia, Libanon og Jordan.
AP170331 En ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) viser at over 5 millioner syrere nå har flyktet fra landet.
AP170331 Det reelle antallet som har flyktet fra Syria, er trolig enda høyere, ettersom mange syrere har søkt tilflukt i Libanon uten å registrere seg som flyktninger .
SA170330 FN frykter at minst 146 migranter og flyktninger er savnet etter et nytt forlis i Middelhavet.
SA170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger .
SA170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
DN170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger .
DN170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
DB170330 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
DB170330 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
DB170330 Chad Readler i det amerikanske justisdepartementet bemerket i retten at regjeringen sa at kun 20 flyktninger hadde blitt omplassert på Hawaii siden 2010.
DB170330 Folk kom med mat til flyktninger som ikke kom seg ut av flyplassen.
DB170330 Et moratorium ble satt på mottak av flyktninger i 120 dager.
DB170330 Alle flyktninger som befant seg i fly på vei mot USA da ordren ble signert ble holdt igjen på flyplassene.
DB170330 Flyktninger som var på vei til flyplasser etter måneder i leir fikk beskjed om å snu.
DB170330 Flyktninger fra den humanitære katastrofen i Syria ble utestengt for alltid.
DA170330 I memoet som ligger bak presidentordren ligger det signaler om at det vil bli vanskeligere for flyktninger som ikke har papirene i orden å i det hele tatt få lov til å søke asyl.
DA170330 Hun understreker at hun ikke kjenner den konkrete situasjonen i Canada og USA, men sier at Canada er et land som er godt kjent for å respektere menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser og når det gjelder å ta vare på flyktninger .
DA170330 Det er strømmen av flyktninger fra USA, koblet med urovekkende uttalelser om papirløse asylsøkere fra USAs nye president, som nå får canadiske advokater til å handle.
DA170330 Det er ikke tvil om at det å få inn svensker gir en enorm gevinst, til dels også at det er polakker som arbeidsinnvandrer til Norge, men det bør ikke komme som noen bombe at det ikke er like lønnsomt å ta inn flyktninger .
DA170330 Iqbal har vært aktiv i miljøet som bisto flyktninger under flyktningkrisen.
AP170330 USA er den største donor til syriske flyktninger og står i disse dager for matforsyningen til 1,3 millioner mennesker i Sør-Sudan. 4.
AP170330 Foreløpig har strømmen av sultrammede og flyktninger gått internt i landene og til naboland, påpeker han.
AP170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger .
AP170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
AA170330 Verdenssamfunnet må gjøre mer for å hjelpe de syriske flyktningene, blant annet ved å bosette dem, oppfordrer FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi.
AA170330 Under et toppmøte i Genève for ett år siden ba UNHCR om bistand til å bosette i 500.000 syriske flyktninger .
AA170330 Det reelle antallet som har flyktet fra Syria, er trolig enda høyere, ettersom mange syrere har søkt tilflukt i Libanon uten å registrere seg som flyktninger .
AA170330 018.168 syrere som flyktninger , det store flertallet av dem i Tyrkia, Libanon og Jordan.
AA170330 Regjeringsadvokaten svarte at 20 ganske enkelt er et lite antall flyktninger .
AA170330 Dommer Watson noterte seg at departementet hadde argumentert med at Hawaii bare har tatt imot 20 flyktninger siden 2010.
AA170330 Det som begynte som et lite protestparti, fikk i løpet av høsten 2015 en voldsom oppslutning da et stort antall flyktninger og migranter strømmet inn i Tyskland.
AA170330 AfD-lederen fikk imidlertid krass kritikk da hun foreslo at grensevakter skulle få lov til å skyte mot migranter og flyktninger som tok seg inn i Tyskland.
FV170329 To leger som møter papirløse flyktninger i sitt arbeid, er svært kritiske til myndighetene.
FV170329 I tillegg behandler hun papirløse flyktninger
DA170329 Opplysningene om antall savnede har FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) fra er en ung gambier som ble reddet opp av sjøen av et spansk fartøy.
DA170329 FN frykter at minst 146 flyktninger er savnet etter et nytt forlis i Middelhavet.
DA170329 Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
DA170329 - Dette viser at det kan være forlis som vi ikke får vite om, siden båtene synker uten å etterlate seg spor, sier Flavio Di Giacomo, talsmann for Den internasjonale organisasjonen for flyktninger ( IOM ).
DA170329 - Denne loven betrakter dem først og fremst som barn - ikke utlendinger, migranter, flyktninger eller noen annen kategori, sier organisasjonens Italia- og Europa-direktør Raffaella Milano.
DA170329 Mange av dem som krysser ulovlig er flyktninger fra Afrika, hvorav flertallet har vært fra Somalia. 241 av de 430 som kom mellom april og desember ved grensepunktet Emerson i fjor var fra Somalia, sammen med 46 eritreere, 46 fra Djibouti og 27 fra Ghana.
DA170329 I fjor kom 7.000 flyktninger landeveien fra USA til Canada, ifølge canadiske grensevakter.
DA170329 Forskjellen er at strømmen av flyktninger fra Russland over norske grenser har avtatt.
DA170329 Bildene av flyktninger som krysser grensen til Canada på en landevei noen mil sør for Montreal, kan minne om bildene fra norske Storskog under flyktningstrømmen fra Russland til Norge i fjor.
AP170329 Opplysningene om antall savnede har FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) fra er en ung gambier som ble reddet opp av sjøen av et spansk fartøy.
AP170329 FN frykter at minst 146 migranter og flyktninger er savnet etter et nytt forlis i Middelhavet.
AP170329 Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
AP170329 Opplysningene om antall savnede har FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) fra er en ung gambier som ble reddet opp av sjøen av et spansk fartøy.
AP170329 FN frykter at minst 146 migranter og flyktninger er savnet etter et nytt forlis i Middelhavet.
AP170329 Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
AP170329 - Europa er rammet inn av populisme i nord, druknede flyktninger i sør, Putins tanks i øst og Trumps mur i vest.
AA170329 Opplysningene om antall savnede har FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) fra er en ung gambier som ble reddet opp av sjøen av et spansk fartøy.
AA170329 FN frykter at minst 146 migranter og flyktninger er savnet etter et nytt forlis i Middelhavet.
AA170329 Antallet flyktninger som reiser fra Tyrkia til Hellas og videre nordover i Europa, har avtatt kraftig det siste året.
AA170329 - Denne loven betrakter dem først og fremst som barn - ikke utlendinger, migranter, flyktninger eller noen annen kategori, sier organisasjonens Italia- og Europa-direktør Raffaella Milano.
AA170329 Tyrkia skal gjøre alt de kan for å forhindre flyktninger fra å nå EU.
AA170329 I tillegg er Tyrkia lovet 30 milliarder for å stoppe flyktninger fra å nå fram til EU.
AA170329 For et år siden inngikk som kjent EU også en avtale med Tyrkia som skal forhindre syriske flyktninger fra å komme til EU.
VG170328 Greenblatt møtte ikke bare politiske ledere på begge sider, men også israelske settlere og palestinske flyktninger .
DB170328 På tre dager fyltes en leir med 25 000 flyktninger .
DB170328 Foto : Reuters / NTB scanpix ¶ FLYKTNINGER : Flyktningeleirene fylles fort opp utenfor Mosul.
DA170328 Loven gjelder alle flyktninger og innvandrere, inkludert mindreårige som er eldre enn 14.
DA170328 Den er en av flere han har presset gjennom siden bølgen av flyktninger dukket opp i 2015 på den såkalte Balkan-ruten.
DA170328 Da Ungarn vedtok loven tidligere i mars, sa FNs høykommissær for flyktninger at den vil ha en " forferdelig innvirkning " på traumatiserte mennesker.
DA170328 - En hel generasjon barn risikerer å ende opp som tapere, sier Shabia Mantoo, talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) i Jemen i en uttalelse.
BT170328 Eneboligen ble inntil nylig brukt av kommunen som gjennomgangsbolig for enslige, mindreårige flyktninger .
AA170328 Loven gjelder alle flyktninger og innvandrere, inkludert mindreårige som er eldre enn 14.
AA170328 Den er en av flere han har presset gjennom siden bølgen av flyktninger dukket opp i 2015 på den såkalte Balkan-ruten.
AA170328 Da Ungarn vedtok loven tidligere i mars, sa FNs høykommissær for flyktninger at den vil ha en " forferdelig innvirkning " på traumatiserte mennesker.
AA170328 Loven gjelder alle flyktninger og innvandrere, inkludert mindreårige som er eldre enn 14.
AA170328 Den er en av flere han har presset gjennom siden bølgen av flyktninger dukket opp i 2015 på den såkalte Balkan-ruten.
AA170328 Da Ungarn vedtok loven tidligere i mars, sa FNs høykommissær for flyktninger at den vil ha en " forferdelig innvirkning " på traumatiserte mennesker.
AA170328 Flere personer som lønnes av den tyrkiske staten, er ifølge kildene involvert i kartleggingen av politiske flyktninger og andre Erdogan-kritikere i Sverige.
AA170328 Flere personer som lønnes av den tyrkiske staten, er ifølge kildene involvert i kartleggingen av politiske flyktninger og andre Erdogan-kritikere i Sverige.
VG170327 Tirsdag denne uken skal over 30 mennesker ha blitt drept i et amerikanskledet angrep mot en skolebygning brukt av flyktninger i Raqqa-området, ifølge Syrian Observatory for Human Rights ( SOHR ).
DA170327 I mars i fjor vedtok flertallet i Skedsmo kommunestyre å akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som bosettes i kommunen, enn for andre vanskeligstilte.
DA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
DA170327 Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter Frp og mener Skedsmo kommune bryter med diskrimineringsforbudet ved å akseptere høyere husleieutgifter for flyktninger .
DA170327 Frp jubler over Fylkesmannens i Oslo og Akershus' svar om leiepriser for flyktninger .
DA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot.
DA170327 Det er vanskelig å finne boliger til flyktninger .
DA170327 Avisen skriver at bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er at kommunen sliter med å finne boliger til flyktninger i dagens pressede leiemarked, ikke minst på grunn av høy husleie.
DA170327 - Jeg er tilfreds med at Fylkesmannen ikke aksepterer at flyktninger skal ha bedre boliger enn nordmenn som er i en vanskelig situasjon.
DA170327 - Jeg er glad for at Fylkesmannen nå har stadfestet at å gi flyktninger bedre og dyrere boliger enn nordmenn, er diskriminerende og ulovlig, sier han.
BT170327 Siden våren 2015 har det norske skipet Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss reddet over 60.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
BT170327 KrF vil spesielt fremheve tiltakene som handler om å ivareta unge, ivareta eldre, ivareta flyktninger og å bekjempe mobbing av alle slag mot LHBTI-personer.
AP170327 - En hel generasjon barn risikerer å ende opp som tapere, sier Shabia Mantoo, som er talskvinne for FNs høykommissær ( UNHCR ) for flyktninger i Jemen.
AA170327 30 sivile skal ha blitt drept da en skolebygning brukt av flyktninger , ble rammet av flyangrep i Raqqa-provinsen i Syria i forrige uke, og 49 sivile skal ha blitt drept i et flyangrep mot en moské vest i Aleppo-provinsen, også det i Syria.
AA170327 - En hel generasjon barn risikerer å ende opp som tapere, sier Shabia Mantoo, som er talskvinne for FNs høykommissær ( UNHCR ) for flyktninger i Jemen.
AA170327 Siden våren 2015 har det norske skipet Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss reddet over 60.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170327 30 sivile skal ha blitt drept i et flyangrep da en skolebygning brukt av flyktninger , ble offer for flyangrep i Raqqa-provinsen i forrige uke, og 49 sivile skal ha blitt drept i et flyangrep mot en moské vest i Aleppo-provinsen.
AA170327 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) er rundt 400.000 sivile fortsatt fanget i Mosuls gamleby, og IS truer med å skyte dem som flykter.
AA170327 I mars i fjor vedtok flertallet i Skedsmo kommunestyre å akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som bosettes i kommunen, enn for andre vanskeligstilte.
AA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
AA170327 Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter Frp og mener Skedsmo kommune bryter med diskrimineringsforbudet ved å akseptere høyere husleieutgifter for flyktninger .
AA170327 Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot. ( ©NTB ) ¶
AA170327 Avisen skriver at bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er at kommunen sliter med å finne boliger til flyktninger i dagens pressede leiemarked, ikke minst på grunn av høy husleie.
AA170327 - Jeg er tilfreds med at Fylkesmannen ikke aksepterer at flyktninger skal ha bedre boliger enn nordmenn som er i en vanskelig situasjon.
AA170327 - Jeg er glad for at Fylkesmannen nå har stadfestet at å gi flyktninger bedre og dyrere boliger enn nordmenn, er diskriminerende og ulovlig, sier han.
VG170326 Les mer her : Slik skulle Storskog stenges for flyktninger
VG170326 Men kun én ny bolig i året de siste årene gir ikke særlige utslag på hverken fødselsstatistikken eller på beregningen av fremtidige elever i skolen : Det blir fortsatt 80 elever i årevis fremover i Beiarn - slik det ser ut nå, ifølge Marit Moldjord, som jobber med sosiale tjenester og flyktninger i kommunen.
DN170326 - En hel generasjon barn risikerer å ende opp som tapere, sier Shabia Mantoo, som er talskvinne for FNs høykommissær ( UNHCR ) for flyktninger i Jemen.
DA170326 De er åpne for innvandrere, flyktninger og dyrker multikulturelle verdier.
DA170326 I de øverste tre etasjene i bakhuset flyttet familien inn sammen med fire andre jødiske flyktninger , familien van Pels og Fritz Pfeffer.
AA170326 - En hel generasjon barn risikerer å ende opp som tapere, sier Shabia Mantoo, som er talskvinne for FNs høykommissær ( UNHCR ) for flyktninger i Jemen.
DB170325 Der har hun og andre flyktninger fra krigen søkt tilflukt.
DB170325 Land i Øst-Europa nekter å dele solidarisk på ansvar for flyktninger , mens Hellas og Italia oversvømmes.
BT170325 NORSKKURS : Flere er kritiske til kvaliteten på norskopplæringen for flyktninger , men Hasina er full av lovord om språklærer Unn Salvesen på voksenopplæringen på Rosenhof i Oslo.
AP170325 Videre viste tallene at av alle avisoppslag om innvandrere og flyktninger fra 1976-2002, var kriminalitet det mest omtalte temaet.
AA170325 - Antallet flyktninger og internt fordrevne fra den vestlige delen av Mosul by har økt til 201.275, heter det i en uttalelse fra Iraks departement for migrasjon og internt fordrevne lørdag.
VG170324 Året før tok Norge imot 1.000 ungarske flyktninger som rømte landet etter den sovjetiske invasjonen i 1956.
DB170324 Spanske ONG mener at årsaken til at stadig flere drar ut fra Libya er at leveforholdene i det krigsherjede nord-afrikanske landet er blitt mye verre, i tillegg til at flyktninger og migranter frykter at også båtveien mellom Libya og Italia skal bli stengt, slik den nå er mellom Tyrkia og Hellas.
DB170324 Selv om det fremdeles har vært mye vind og store bølger den siste tida, har menneskesmuglere sendt ut langt flere migranter og flyktninger fra Libya-kysten enn i fjor.
DB170324 ONG anslår at rundt 250 migranter og flyktninger døde da de to gummibåtene sank.
DA170324 Christian Tybring-Gjedde ( Frp ) mener mannlige flyktninger bør bidra i kampen mot IS.
DA170324 Jeg tenker alltid på dette når det snakkes om hvordan vi skal forholde oss til innvandrere og flyktninger .
DA170324 Her er også en rekke kunstferdige portrettfotos av flyktninger som er sminket til det opprinnelige utseendet er utslettet, i et pantomime-uttrykk som minner om at de er stemmeløse.
BT170324 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) befinner det seg fortsatt 600.000 sivile i Vest-Mosul.
BT170324 Mens Senterpartiet lader opp til valgkamp i medvind, feirer Den europeiske union sin 60-årsdag under press fra store ankomster av migranter og flyktninger og med økende støtte til høyrepopulistiske krefter og EU-motstandere.
AP170324 Da avviste en rekke dommere ordren hans om et innreiseforbud for flyktninger samt alle borgere fra syv muslimske land.
AA170324 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) befinner det seg fortsatt 600.000 sivile i Vest-Mosul.
AA170324 Økende ustabilitet i Afghanistan og retur av afghanske flyktninger kan føre til at 400.000 barn må faller ut av skolen i løpet av 2017, advarer Redd Barna.
AA170324 Ifølge organisasjonen ble 610.000 afghanske flyktninger sendt tilbake til Afghanistan i fjor, og det er forventet at nærmere 1 million vil returnere i 2017.
AA170324 Elleve personer er bekreftet døde etter at en gummibåt med migranter og flyktninger forliste nær den greske øya Samos, like utenfor den tyrkiske kysten.
AA170324 Det skal ha vært 22 flyktninger og migranter i gummibåten da den forliste nær strandbyen Kusadasi.
VG170323 Så jeg endte med å gjøre det gratis ! | 250 flyktninger og migranter fryktes omkommet i to forlis i Middelhavet ¶
VG170323 Rundt 250 afrikanske migranter og flyktninger fryktes omkommet i to forlis i Middelhavet, utenfor kysten av Libya, ifølge en spansk redningsorganisasjon. tb7f8cb1.jpg - 250 FRYKTES DØDE : 250 flyktninger og migranter fryktes døde etter to forlis i Middelhavet.
VG170323 tb7f8cb1.jpg - 250 FRYKTES DØDE : 250 flyktninger og migranter fryktes døde etter to forlis i Middelhavet.
VG170323 - De utbasunerer at « alle flyktninger er potensielle kriminelle, voldtektsmenn eller terrorister.
VG170323 - De utbasunerer at « alle flyktninger er potensielle kriminelle, voldtektsmenn eller terrorister », sier hun.
DB170323 Nå har de hele 900 flyktninger og migranter - og en død person ombord, på vei til Sardinia.
DB170323 DESPERATE : Flyktninger og migranter klamrer seg fast i en gummibåt som er i ferd med å synke, i oktober i fjor.
AA170323 Den gjenværende sivilbefolkningen i Mosuls gamleby lever i frykt for å bli ofre for krigshandlinger, og de lider også under matmangel, slår FNs høykommissær for flyktninger fast.
AA170323 Den gjenværende sivilbefolkningen i Mosuls gamleby lever i frykt for å bli offer for krigshandlinger, og de lider også under matmangel, slår FNs høykommissær for flyktninger fast.
AA170323 Rundt 250 afrikanske migranter og flyktninger fryktes omkommet i to forlis i Middelhavet, utenfor kysten av Libya, ifølge en spansk redningsorganisasjon.
AA170323 ( ©NTB ) ¶ | 250 flyktninger og migranter fryktes omkommet i to forlis i Middelhavet ¶
AA170323 Brexit, euroen, migrasjon og flyktninger , proteksjonisme, Donald Trump og Tyrkia er stikkord for krisetilstanden.
DB170322 Vi tok relativt sett imot flere flyktninger enn Tyskland.
DB170322 Så vil noen kanskje si at det stort sett er arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge og ikke flyktninger .
DB170322 Hvordan ta imot 100.000 flyktninger ?
DB170322 Denne autoritære ideologien kommer blant annet til syne i den statlige politikken med å spre flyktninger over hele landet for å unngå ghettoer.
DA170322 » Med andre ord bør Norge ta imot flere flyktninger .
DA170322 Vi kan ikke be andre land vise raushet overfor flyktninger og samtidig avskrekke asylsøkere fra å komme til Norge.
DA170322 Holdningsundersøkelser viser at sju av ti mener at flyktninger bidrar til et positivt mangfold.
DA170322 - Dessuten er det ikke sånn at det sitter millioner av flyktninger klar og drømmer om å komme til Norge.
BT170322 | Eksilgruppe : USA-ledet angrep traff flyktninger i Syria ¶
BT170322 Over 30 er drept i et angrep mot en skolebygning brukt av flyktninger i Syria, ifølge eksilgruppa SOHR.
AP170322 | Eksilgruppe : USA-ledet koalisjon traff flyktninger i Syria under bombeangrep ¶
AP170322 Over 30 ble drept i et angrep mot en skolebygning brukt av flyktninger i Syria, ifølge SOHR.
AA170322 | Observatører : USA-ledet angrep traff flyktninger i Syria ¶
AA170322 Over 30 ble drept i et angrep mot en skolebygning brukt av flyktninger i Syria, ifølge SOHR.
VG170321 Helt i andre enden av immigrasjonspolitikken befinner venstrekandidaten Jean-Luc Melanchon seg, som bare fnyste av programlederens spørsmål om han så for seg at det skulle finnes et tak for hvor mange flyktninger landet skulle ta inn.
VG170321 Det betyr at de ikke har krav på beskyttelse som flyktninger , og dermed skal reise hjem.
DB170321 Men det som imponerte, var at amerikaneren brukte tid på å møte alt fra palestinske flyktninger og studenter til israelske bosettere, som ulovlig på palestinsk land.
DB170321 UNDP trekker spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoriteter, migranter, flyktninger og mennesker med funksjonshemninger.
DB170321 Årsaken var at Europa - og Norge - var i sjokk over å oppleve den største flyktningkrisa siden andre verdenskrig : Over én million flyktninger og migranter kom over Middelhavet til Europa, høsten og vinteren 2015.
DB170321 Til gjengjeld skal EU-land hente syriske flyktninger fra Tyrkia.
DB170321 Over 60 000 flyktninger og migranter venter og venter, i et håp om å få søke om asyl et sted i Europa.
DB170321 Hittil har EU lagt en plan for å hente inntil 72000 flyktninger .
DB170321 Her er runt 600 flyktninger og migranter, som venter på å få behandlet sine asylsøknader.
DB170321 HJELP OSS : Et syrisk flyktningbarn har fått plassert et rop om hjelp til europeiske myndigheter rundt halsen under en demonstrasjon på den greske øya Chios, der titusenvis av syriske flyktninger venter, i et håp om å få behandlet sine asylsøknader.
DB170321 For ett år siden ble Tyrkia og EU enige om en flyktningavtale der nye flyktninger og migranter til Hellas i en begrenset periode skal returneres til Tyrkia.
DB170321 Både Leger Uten Grenser, Flyktninghjelpen og andre organisasjoner frykter nå at den svært kritiserte EU-Tyrkia-avtalen også vil bli tatt i bruk andre steder i verden : At myndigheters ønske om å holde flyktninger og migranter ute er mye større enn å påse at verdens mennesker som er på flukt ikke blir utsatt for overgrep og feilbehandling.
DB170321 Inne i supporterbutikken er det selvsagt mange plagg med dødninghoder, men også T-skjorter med påskriften « Flyktninger velkommen ».
BT170321 Her venter nyankomne flyktninger utenfor en flyktningeleir i utkanten av Dadaab, øst i Kenya, 100 kilometer fra grensen til Somalia.
AA170321 FN krever gransking av helikopterangrepet mot en båt utenfor kysten av Jemen, som kostet minst 42 flyktninger livet.
AA170321 Båten med over 140 flyktninger ble angrepet av et Apache-helikopter rundt 50 kilometer fra kysten av Jemen.
AA170321 - Over 40 liv gikk tapt i dette uberettigede angrepet mot hjelpeløse sivile som flyktet fra vold og konflikt, sier FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi.
AA170321 - Barn er ikke først og fremst asylsøkere, migranter eller flyktninger , men barn, påpeker han.
AA170321 UNDP trekker spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoriteter, migranter, flyktninger og mennesker med funksjonshemninger.
AA170321 UNDP trekker spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoriteter, migranter, flyktninger og mennesker med funksjonshemninger.
VG170320 I Tyrkia bygges det en mur mot Syria for å stoppe flyktninger fra en av de aller mest grusomme borgerkrigene i moderne historie, brutalt patruljert av tyrkiske grensevakter.
VG170320 I Serbia førte sterk kulde til at flere mennesker frøs i hjel og Leger Uten Grenser måtte behandle flyktninger med frostskader.
VG170320 GRENSEGJERDER : - I Serbia førte sterk kulde til at flere mennesker frøs i hjel og Leger Uten Grenser måtte behandle flyktninger med frostskader.
VG170320 Færre flyktninger har risikert livet på havet mellom Tyrkia og Hellas, men flere har tatt farligere ruter.
VG170320 EU samarbeider nå med den libyske kystvakt om å hindre flyktninger i å forlate det libyske territorialfarvann.
VG170320 Avtalens mål var å sørge for at færre flyktninger kom til Hellas fra Tyrkia, og dette skulle oppnås først og fremst å sende folk tilbake til Tyrkia.
VG170320 - Når vi nå får så få asylsøkere, er det bra at vi også tar vår andel når vi skal fordele flyktninger i Europa.
SA170320 Om avtalen brytes, er frykten i Europa at Tyrkia slipper løs en ny flom av flyktninger til de overfylte leirene, med en humanitær katastrofe som resultat.
SA170320 I mars 2016 ble EU og Tyrkia enige om avtalen der Tyrkia får løfter om 3 milliarder euro i støtte mot å begrense tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Europa.
SA170320 Fra januar til mars i år kom det 2.627 flyktninger og migranter til Hellas sjøveien, en nedgang på 98 prosent fra samme periode i fjor.
SA170320 Flyktningleirene på de greske øyene er overfylte til tross for EUs avtale med Tyrkia om å returnere flyktninger til landet. 5.000 migranter og asylsøkere sitter fast i Moria-leiren på den greske øya Lesvos etter at grensene opp gjennom Europa ble stengt.
SA170320 Erdogan sa torsdag at EU bare kan glemme avtalen, og innenriksminister Suleyman Soylu truet rett ut med å åpne slusene for tusener av nye flyktninger .
SA170320 Det befinner seg nå om lag 13.000 migranter og flyktninger på greske øyer nær Tyrkia.i ¶
SA170320 Dersom avtalen mellom EU og Tyrkia brytes, kan det komme flere tusen nye flyktninger til den allerede overfylte leiren.
SA170320 - Hvis dere ønsker, kan vil åpne for at 15.000 flyktninger som vi nå ikke sender hver måned, får reise til Europa, sa Soylu på et valgkampmøte.
SA170320 2,9 millioner syrere har registrert seg som flyktninger i Tyrkia.i ¶
SA170320 Hauger med redningsvester brukt av flyktninger og migranter ligger på den greske øya Lesvos i dette bildet tatt forrige uke.
DB170320 Men jeg stusser likevel over hvor monomant sutrete og utilfreds Facebook-feeden min kan fremstå til tider ; særlig om flyktninger og innvandring, alltid det, men også om politikere og byråkratiet, om likestilling og folk som engasjerer seg.
DB170320 UDI mener at ekteparet var fra Jordan, mens de selv mener de var palestinske flyktninger i Syria.
DB170320 Norge har nemlig ikke alltid vært like opptatt av å stadfeste riktig identitet på flyktninger , og har ikke vært like flinke på identitetsavklaring som i dag.
DA170320 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) anslår at 4,9 millioner har flyktet fra landet, mens 6,3 millioner er på flukt inne i Syria.
AP170320 | Akkurat nå, i Hellas og Italia, finnes 10.000 grunner til at Norge bør ta større ansvar for flyktninger John Peder Egenæs ¶
AP170320 Tusenvis av flyktninger er strandet i Hellas.
AA170320 Møtet fant sted i Roma og hadde som mål å legge planer for hvordan EU i samarbeid med nordafrikanske ledere kan stenge ruten som migranter og flyktninger benytter for å ta seg over havet fra Libya til Europa.
AA170320 Den saudiledede koalisjonen ber FN ta kontroll over havnen i nærheten av stedet der en båt med somaliske flyktninger ble angrepet fredag, melder Reuters.
AA170320 Båten med nærmere 150 flyktninger hadde forlatt havnen i Hodeida-provinsen på vei til Sudan da den ble angrepet av et Apache-helikopter fredag. 42 personer ble drept i angrepet.
AA170320 Men ifølge IOM har antallet flyktninger sunket kraftig, fra over én million i 2015 til nærmere 390.000 ankomster til Europa i fjor. ( ©NTB ) ¶
AA170320 Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) tok 850.000 av over én million flyktninger seg til Europa med båt over Egeerhavet til Hellas i 2015.
AA170320 Europakommisjonen konkluderte i en rapport i 2015 at tre millioner flyktninger kunne ta seg til EU innen 2017.
AA170320 - Rapporten viser at økningen av flyktninger , hvis det blir håndtert skikkelig, vil ha en liten, positiv økning i veksten på kort og mellomlang sikt, skriver kommisjonen.
AA170320 Jeg kunne blåst meg opp og skrevet i det vide og brede om at Norge er et demokrati og en rettsstat, at tvilen skal komme tiltalte til gode og at rettssikkerheten selvfølgelig også skal gjelde flyktninger .
SA170319 Det norske redningsskipet Siem Pilot har reddet 201 flyktninger og migranter utenfor Hellas.
SA170319 ¶ Fakta : Flyktninger i Jemen ¶
SA170319 Over 255.000 somaliske flyktninger befinner seg i dag i Jemen.
SA170319 Natt til fredag ble minst 42 personer drept da en båt med somaliske flyktninger ble angrepet utenfor Jemens vestkyst.i ¶
SA170319 ICRC er sjokkert over angrepet mot båten med nærmere 150 flyktninger , blant dem kvinner og barn, rundt 50 kilometer fra kysten av Jemen.
SA170319 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) lanserte i februar i fjor en kampanje for å opplyse om farene ved å krysse Adenbukta og Rødehavet fra Afrika til det krigsherjede Jemen.i ¶
SA170319 Etter hvert som situasjonen i Jemen har forverret seg, prøver stadig flere flyktninger og asylsøkere å reise videre.i ¶
SA170319 Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ) krever gransking av helikopterangrepet mot en båt utenfor kysten av Jemen, som kostet minst 42 flyktninger livet. 42 mennesker ble drept i et helikopterangrep mot en båt med flyktninger utenfor kysten av Jemen.
SA170319 Bare i 2016 kom over 117.000 flyktninger og migranter til Jemen på tross av krigen som herjer i det lutfattige landet.
SA170319 42 mennesker ble drept i et helikopterangrep mot en båt med flyktninger utenfor kysten av Jemen.
SA170319 Fram til fredag hadde 16.206 migranter og flyktninger blitt berget på Middelhavet på vei til Europa hittil i år, ifølge italienske myndigheter.
DB170319 Til gjengjeld skal EU-land hente syriske flyktninger fra Tyrkia.
DB170319 NY LEIR : Tyrkiske arbeidere bygger telt som skal romme syriske flyktninger , nær den syriske grensa.
DB170319 Krigen i Syria har nå vart over seks år, og helt siden starten har det vært mange syriske flyktninger i nabolandet Tyrkia.
DB170319 Høsten 2015 var det flyktningkrise i Europa : I løpet av få måneder tok over én million flyktninger og migranter seg over Middelhavet til Europa, som medførte kaos og politisk krise i de fleste europeiske land, inkludert Norge.
DB170319 Hittil har EU lagt en plan for å hente inntil 72000 flyktninger .
DB170319 Her kommer det fram flyktninger og migranter har fått det enda vanskeligere på grunn av avtalen.
DB170319 Hele 2,9 millioner syriske flyktninger bor i Tyrkia, og lever under veldig vanskelige kår.
DB170319 HARDT LIV I TYRKIA : To syriske flyktninger lager mat i foran den provisoriske boligen de har laget i Tyrkias hovedstad Ankara.
DB170319 For ett år siden ble Tyrkia og EU enige om en flyktningavtale der nye flyktninger og migranter til Hellas i en begrenset periode skal returneres til Tyrkia.
DB170319 ICRC er sjokkert over angrepet mot båten med nærmere 150 flyktninger , blant dem kvinner og barn, rundt 50 kilometer fra kysten av Jemen.
DB170319 Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ) krever gransking av helikopterangrepet mot en båt utenfor kysten av Jemen, som kostet minst 42 flyktninger livet.
DA170319 Kollapser Sahel, vil det komme langt flere enn de millionene migranter og flyktninger som har kommet til Europa, sier forsker Morten Bøås.
DA170319 - Skulle Mali kollapse, vil det bli et svart hull i regionen, som vil tiltrekke seg migranter og flyktninger , kriminalitet og jihadister, sier Bøås.
BT170319 MASSAKRE : 42 mennesker ble drept i et helikopterangrep mot en båt med flyktninger utenfor kysten av Jemen.
BT170319 ICRC er sjokkert over angrepet mot båten med nærmere 150 flyktninger , blant dem kvinner og barn, rundt 50 kilometer fra kysten av Jemen.
BT170319 Angrepet skal ha som kostet minst 42 flyktninger livet.
BT170319 BLIR TATT HÅND OM : Migranter og flyktninger blir tatt hånd om av spansk marine tre mil nord for Sabratha i Libya.
BT170319 Fram til fredag hadde 16.206 migranter og flyktninger blitt berget på Middelhavet på vei til Europa hittil i år, ifølge italienske myndigheter.
BT170319 LIV OG DØD : Et berg av redningsvester forteller om omfanget av migranter og flyktninger på Middelhavet.
AP170319 Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ) krever gransking av helikopterangrepet mot en båt utenfor kysten av Jemen, som kostet minst 42 flyktninger livet. 42 mennesker ble drept i et helikopterangrep mot en båt med flyktninger utenfor kysten av Jemen.
AP170319 Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ) er sjokkert over angrepet mot båten med nærmere 150 flyktninger , blant dem kvinner og barn, rundt 50 kilometer fra kysten av Jemen.
AP170319 42 mennesker ble drept i et helikopterangrep mot en båt med flyktninger utenfor kysten av Jemen.
AA170319 ICRC er sjokkert over angrepet mot båten med nærmere 150 flyktninger , blant dem kvinner og barn, rundt 50 kilometer fra kysten av Jemen.
AA170319 Den internasjonale Røde Kors-komiteen ( ICRC ) krever gransking av helikopterangrepet mot en båt utenfor kysten av Jemen, som kostet minst 42 flyktninger livet.
AA170319 Fram til fredag hadde 16.206 migranter og flyktninger blitt berget på Middelhavet på vei til Europa hittil i år, ifølge italienske myndigheter.
VG170318 Men til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
VG170318 * Ordren innebærer i likhet med den første at ikke flere enn 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår.
VG170318 * En annen endring er at innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
VG170318 Ifølge Den Internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) omkom 3771 migranter og flyktninger i Middelhavet i 2015.
VG170318 Med økende ulikhet mellom fattig og rik, mer utrygghet i arbeidslivet, høyrepopulisme på fremmarsj og en spisset debatt om flyktninger og ansvar, kunne det vært rom for et populistisk parti til venstre for Ap.
SA170318 Sommeren 2015 kom flyktninger til fots inn i Danmark ( de fleste på vei til Sverige ).
DB170318 I Norge så vi det da en spontan Facebook-aksjon, Refugees Welcome to Norway, samlet titusener til dugnad og grep inn i myndighetenes behandling av flyktninger , ikke bare i protest, men gjennom direkte handling og tiltak.
DB170318 Det skjer gjennom økt støtte til frivillige organisasjoner som arbeider for saker som er truet av en ny politisk orden ; slik som klima og miljø, flyktninger og abortrettigheter.
BT170318 For noen uker siden slo lagmannsretten fast at staten handler i strid med Flyktningkonvensjonen når den nekter flyktninger reisedokumenter bare på grunn av tvil om identitet.
BT170318 Kurset skal gi innvandrere, her flyktninger fra Syria, en mulighet til å « sjølve kjenne på kroppen korleis vi lever livet i Noreg ».
AP170318 Her er det somaliske flyktninger som tar seg over grensen, hvor de deretter blir pågrepet av canadisk politi før de kan søke asyl.
AA170318 De to kjennelsene blokkerte Trumps forsøk på å midlertidig forby innreise for borgere fra Syria, Libya, Iran, Jemen, Somalia og Sudan i 90 dager og for alle flyktninger i minst 120 dager.
AA170318 Han beretter om dramatiske scener da forskrekkede flyktninger viftet med lommelykter for å vise at de ikke var soldater.
AA170318 Bare i fjor kom over 117.000 flyktninger og migranter til Jemen på tross av borgerkrigen som herjer i det lutfattige landet ¶ ( ©NTB ) ¶
VG170317 I intervjuet sa han at han hadde stor respekt for Merkel, men at hun hadde gjort en « katastrofal » feil ved å slippe inn for mange flyktninger i 2015.
VG170317 EU-SKEPTIKER : Donald Trump tror Merkel og øvrige statsledere i EU-land har gjort en tabbe ved å forplikte seg til å ta inn så mange flyktninger .
VG170317 - Hvis de ikke hadde blitt tvunget til å ta inn så mange flyktninger , med alle problemene det har medført, så tror jeg ikke du ville fått brexit.
VG170317 I motsetning til flyktninger har de derfor ikke rett til beskyttelsen under FN.
VG170317 BOR I SKUR : Flere av menneskene som sitter i leirene for såkalt internt fordrevne flyktninger i Myanmar, har bodd i de provisoriske skurene i over fire år.
SA170317 Skrekkslagne somaliske flyktninger forsøkte å gi tegn til at de var vanlige mennesker da det plutselig ble åpnet ild mot båten deres.
SA170317 SV-leder Audun Lysbakken mener Norge ikke gjør nok for flyktninger og i bistandspolitikken : - Jeg vil heller at Norge skal være responsland enn rævedilter, sa han i åpningstalen på SVs landsmøte på Gardermoen.
DN170317 I intervjuet sa han at han hadde stor respekt for Merkel, men at hun hadde gjort en " katastrofal " feil ved å slippe inn for mange flyktninger i 2015.
DN170317 - Hvis de ikke hadde blitt tvunget til å ta inn så mange flyktninger , med alle problemene det har medført, så tror jeg ikke du ville fått brexit.
DB170317 Og der Merkel åpnet døren for flyktninger i 2015, kjemper Trump en kamp for å få innreiseforbudet sitt gjennom det amerikanske rettssystemet.
DB170317 Vil våre nei til flere flyktninger virkelig være rasjonelt begrunnet, eller er det lov å spørre om motivene ?
DB170317 Hvordan ta imot 100.000 flyktninger ?
DB170317 Mens han selv tok til orde for et innreiseforbud til USA for muslimer, har han angrepet Merkel for å slippe syriske flyktninger inn i Tyskland.
DA170317 I intervjuet sa han at han hadde stor respekt for Merkel, men at hun hadde gjort en " katastrofal " feil ved å slippe inn for mange flyktninger i 2015.
DA170317 - Hvis de ikke hadde blitt tvunget til å ta inn så mange flyktninger , med alle problemene det har medført, så tror jeg ikke du ville fått brexit.
BT170317 | Tyrkia truer med å sende 15.000 flyktninger til EU hver måned ¶
BT170317 Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu truer med å bryte flyktningavtalen og sende 15.000 flyktninger til EU hver måned.
BT170317 - Hvis dere ønsker det slik, kan vi åpne slusene for 15.000 flyktninger hver måned og gi Europa bakoversveis, sa Soylu i en tale sent torsdag kveld, gjengitt av nyhetsbyrået Anadolu fredag.
BT170317 mars i fjor skrev Ankara og Brussel under på en avtale som har ført til betraktelig færre flyktninger som tar seg inn i EU fra Tyrkia.
BT170317 I intervjuet sa han at han hadde stor respekt for Merkel, men at hun hadde gjort en " katastrofal " feil ved å slippe inn for mange flyktninger i 2015. ( ©NTB ) ¶
BT170317 - Hvis de ikke hadde blitt tvunget til å ta inn så mange flyktninger , med alle problemene det har medført, så tror jeg ikke du ville fått brexit.
BT170317 Ett av de sentrale spørsmålene i serien er hvordan flyktninger vil forme fremtiden vår.
AP170317 Onsdag kveld ble det rapportert om et selvmordsangrep som drepte over ti flyktninger .
AA170317 | Tyrkia truer med å sende 15.000 flyktninger til EU hver måned ¶
AA170317 Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu truer med å bryte flyktningavtalen og sende 15.000 flyktninger til EU hver måned.
AA170317 - Hvis dere ønsker det slik, kan vi åpne slusene for 15.000 flyktninger hver måned og gi Europa bakoversveis, sa Soylu i en tale sent torsdag kveld, gjengitt av nyhetsbyrået Anadolu fredag.
AA170317 mars i fjor skrev Ankara og Brussel under på en avtale som har ført til betraktelig færre flyktninger som tar seg inn i EU fra Tyrkia.
AA170317 Hjelpeorganisasjonene fremholder at flyktninger i henhold til Flyktningkonvensjonene har rett til individuell behandling av sine søknader.
AA170317 Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia har gjort det nærmest umulig å søke beskyttelse i Europa for asylsøkere og flyktninger , ifølge en fersk studie.
AA170317 Avtalen har gjort Hellas til et testområde for en EU-politikk som undergraver flyktninger og asylsøkeres rettigheter og utsetter mennesker for fare og mishandling, mener hjelpeorganisasjonene.
AA170317 Flyktninger i Hellas har det siste året bodd i telt, også i iskaldt vintervær.
AA170317 Skrekkslagne somaliske flyktninger forsøkte å gi tegn til at de var vanlige mennesker da det plutselig ble åpnet ild mot båten deres.
AA170317 Blant de overlevende var også en jemenittisk menneskesmugler som har fortalt at båten var full av somaliske flyktninger på vei fra krigsherjede Jemen til Sudan.
AA170317 | Minst 31 somaliske flyktninger drept i angrep utenfor kysten av Jemen ¶
AA170317 Minst 31 somaliske flyktninger er drept i et angrep mot en båt utenfor kysten av Jemen, ifølge det opprørskontrollerte jemenittiske nyhetsbyrået SABA og FN.
AA170317 Ifølge SABA, som kontrolleres av Houthi-opprørerne, ble 33 somaliske flyktninger drept i angrepet og et tosifret antall såret.
AA170317 Departementet har verken innhentet kommentarer fra tunge instanser som FNs høykommissær for flyktninger eller oppsøkt noen av asylsøkerne som ble sendt tilbake til Russland, sier han.
AA170317 Departementet har verken innhentet kommentarer fra tunge instanser som FNs høykommissær for flyktninger eller oppsøkt noen av asylsøkerne som ble sendt tilbake til Russland, sier han.
AA170317 Solberg slo nylig fast at Norge ikke skal være et responsland, som stiller opp hver gang andre land, som USA, kutter i bistand eller stenger døren for flyktninger .
AA170317 SV-lederen fant også rom for et angrep på statsminister Erna Solberg ( H ) i forbindelse med debatten om internasjonal bistand og mottak av flyktninger .
AA170317 Han viste til at statsminister Erna Solberg nylig slo fast at Norge ikke skal være et responsland, som stiller opp hver gang andre land, som USA, kutter i bistand eller stenger døren for flyktninger .
AA170317 - Når USA stenger grensene for mennesker bare fordi de er muslimer, og slutter å ta imot flyktninger fra FN sine overfylte flyktningleirer, så må vi få med oss andre land på å ta et større ansvar, fortsatte han. ( ©NTB ) ¶
VG170316 Rapporten er basert på intervjuer med flere av feltarbeiderne i flyktningleirene og organisasjonene som jobber med flyktninger i Hellas.
VG170316 Nå har de greske øyene blitt overfylt av flyktninger og migranter.
VG170316 Det har gjort at mange flyktninger nå venter på å få asylsøknaden sin behandlet i Hellas, ettersom alternativet er å dra tilbake dit de kom fra.
VG170316 Det er nå over 13.000 flyktninger og migranter på de fem øyene Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos.
VG170316 Avtalen gikk ut på at migranter og flyktninger som ankommer Hellas skal sendes tilbake til Tyrkia, med mindre de søkte om asyl der og da.
DN170316 - Forbudet er fortsatt rettet mot innvandrere og flyktninger under påskudd om å ta hensyn til den nasjonale sikkerheten, sa han.
DN170316 Bildet viser syriske flyktninger ved en jordansk grensekontroll denne måneden.
DB170316 | Hvordan ta imot 100.000 flyktninger ?
DA170316 Somaliske flyktninger sitter i en flyktningleir i hovedstaden Mogadishu etter å ha flyktet fra tørke i de sørlige områdene av landet. 2,9 millioner somaliere står i fare for å sulte i hjel i det FN kaller den største, humanitære krisen siden 1945.
DA170316 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet i det siste forbudet.
DA170316 Flyktninger som allerede har fått opphold i USA, blir ikke stanset av den nye presidentordren.
AP170316 I beskrivelsen av behovet for et innreiseforbud nevner Trump i sitt dekret eksempler på terrordømte : To irakske flyktninger og en somalier som kom som barn og senere ble statsborger.
AA170316 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet i det siste forbudet.
AA170316 Flyktninger som allerede har fått opphold i USA, blir ikke stanset av den nye presidentordren.
VG170315 * 1 Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
VG170315 Landet har dessuten vært en viktig partner for EU i forsøket på å bremse strømmen av flyktninger og migranter.
VG170315 Kan statsråden garantere at man ivaretar hjelpe- og omsorgsbehovene til flyktninger med utviklingshemning og deres rettsikkerhet ? spør han.
SA170315 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet i det siste forbudet.
SA170315 Flyktninger som allerede har fått opphold i USA, blir ikke stanset av den nye presidentordren.
DB170315 - Jeg ønsker ikke at landet ledes av en som er stolt av at vi ikke lenger gir flyktninger en varm velkomst når de trues av krig og vold, sa den 30 år gamle partilederen.
DB170315 - Men så har du også to partier som vil ha inn flere innvandrere og flyktninger til Nederland, som er for EU og åpne grenser.
DB170315 Sylvi banker de rødgrønne på bosetting av flyktninger : - SV snakket om det, vi gjorde det ¶
DB170315 Kan statsråden garantere at man ivaretar hjelpe- og omsorgsbehovene til flyktninger med utviklingshemning og deres rettsikkerhet ?
DB170315 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
DB170315 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
DB170315 - Jeg ønsker ikke at landet ledes av en som er stolt av at vi ikke lenger gir flyktninger en varm velkomst når de trues av krig og vold, sa den 30 år gamle partilederen.
DB170315 Spørsmålet om religiøse klesplagg i Europa har blitt veldig politisert, særlig etter den massive flommen av flyktninger til kontinentet i 2015.
BT170315 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
BT170315 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
AP170315 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
AP170315 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
AP170315 - Under påskudd om å ta hensyn til den nasjonale sikkerheten er forbudet fortsatt rettet mot innvandrere og flyktninger , sa han.
AP170315 Verden brenner, Europa slites i filler av debatten om flyktninger eller ikke flyktninger .
AP170315 Verden brenner, Europa slites i filler av debatten om flyktninger eller ikke flyktninger.
AA170315 Leiren Grande-Synthe, som ligger nær Dunkirk, ble åpnet av Leger Uten Grenser for ett år siden og befolkes av rundt 1.500 flyktninger og migranter, de fleste kurdere.
AA170315 I mer enn et tiår har den franske nordkysten vært som en magnet på flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia. ( ©NTB ) ¶
AA170315 Franske myndigheter vil legge ned nok en leir for flyktninger på landets nordkyst.
AA170315 Men det handler om mennesker med unike liv, erfaringer og behov, enten de har vokst opp her eller kommer som flyktninger og trenger beskyttelse.
AA170315 Ingen jobb har preget meg så sterkt som det å jobbe med enslige mindreårige flyktninger .
VG170314 Norske borgere blir fratatt sine statsborgerskap, arvesynden innføres for norske borgere med ikke-nordisk utseende, og vi har fått en innvandrings- og integreringsminister som fremstår som en som er mer opptatt av en heksejakt på flyktninger og asylsøkere enn å drive integreringsarbeid.
VG170314 Det florerer mye fremmedhat og rasisme på sosiale medier, og det har vært en kraftig økning i kjølvannet av en økning i antall flyktninger og migranter.
DB170314 - Det er noe alvorlig galt når det er god reklame i seg selv å gjøre livet vanskeligere for flyktninger og innvandrere.
DB170314 Og selv om disse flyktninger tok med seg sine « fremmede » kulturer, beholdt de fleste sine skikker og ritualer.
DB170314 Allerede før reformasjonen tok Amsterdam imot jødiske-sefardiske flyktninger fra Spania og Portugal.
DA170314 Trump har på sin side gått hardt ut mot Merkels flyktningpolitikk og kalt det en « katastrofal feil » å ta imot så mange flyktninger og migranter de siste årene.
DA170314 Grønne Venstre er et av de mest EU-vennlige partiene, og et av partiene som er mest positivt til innvandring og flyktninger .
DA170314 Statsråden for inkludering og integrering bruker ord som « godhetstyrann » om folk som vil hjelpe mennesker på flukt, omtaler flyktninger som om de « bæres inn på gullstol » og snakker om flyktningbarn som « lykkejegere ».
DA170314 Statsråden for inkludering og integrering bruker ord som « godhetstyrann » om folk som vil hjelpe mennesker på flukt, omtaler flyktninger som om de « bæres inn på gullstol » og snakker om flyktningbarn som « lykkejegere », skriver Eirik Faret Sakariassen ( SV ).
AP170314 - Jeg ønsker ikke at landet ledes av en som er stolt av at vi ikke lenger gir flyktninger en varm velkomst når de trues av krig og vold, sa den 30 år gamle partilederen.
AA170314 - Jeg ønsker ikke at landet ledes av en som er stolt av at vi ikke lenger gir flyktninger en varm velkomst når de trues av krig og vold, sa den 30 år gamle partilederen.
VG170313 Forholdet mellom de to ble anstrengt da Donald Trump under valgkampen stadig kritiserte Tyskland og Angela Merkel for å ødelegge Tyskland ved å ta imot hundretusener av syriske flyktninger .
SA170313 Flyktningavtalen er en viktig årsak til at antall migranter og flyktninger som reiser via Hellas og Balkan til Nord-Europa, har avtatt kraftig.
SA170313 Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas.
SA170313 Avtalen har bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa.
SA170313 Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas.
SA170313 Flyktningavtalen er en viktig årsak til at antall migranter og flyktninger som reiser via Hellas og Balkan til Nord-Europa, har avtatt kraftig.
SA170313 Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas.
DN170313 Syriske flyktninger i Gaziantep i Tyrkia.
DN170313 Avtalen har bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa.
DB170313 Avtalen har bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa.
DB170313 EU må naturligvis forsvare medlemslandet Nederland, men er samtidig fryktelig redd for å komme på kant med Tyrkia, fordi det er Tyrkia som er flomvernet mot en ny strøm av flyktninger .
BT170313 Flyktningavtalen er en viktig årsak til at antall migranter og flyktninger som reiser via Hellas og Balkan til Nord-Europa, har avtatt kraftig.
BT170313 Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas.
BT170313 Flyktningavtalen er en viktig årsak til at antall migranter og flyktninger som reiser via Hellas og Balkan til Nord-Europa, har avtatt kraftig.
BT170313 Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas.
AP170313 Vi har sett at Sosialdemokratene har beveget seg i verdispørsmål og vil sette tak på antall flyktninger , sier forbundslederen diplomatisk.
AA170313 Flyktningavtalen er en viktig årsak til at antall migranter og flyktninger som reiser via Hellas og Balkan til Nord-Europa, har avtatt kraftig.
AA170313 Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas.
AA170313 Avtalen har bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa.
AA170313 Avtalen har bidratt til å bremse strømmen av migranter og flyktninger fra Tyrkia til Hellas.
AA170313 - Striden mellom regjeringshæren og et antall væpnede grupper, voldshandlinger mellom ulike folkegrupper, samt en strøm av flyktninger fra naboland, bidrar til den ustabile sikkerhetssituasjonen og den vanskelige humanitære situasjonen.
VG170312 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
VG170312 Men til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
VG170312 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
VG170312 * Ikke flere enn 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår.
DN170312 Han har sagt at det var « en katastrofal » tabbe av Merkel å åpne Tyskland for én million flyktninger .
DB170312 Men landet hans har tatt i mot hele tre millioner flyktninger fra Syria.
VG170311 Til forskjell fra det forrige direktivet, vil Trump nå la flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, slippe inn i USA.
VG170311 Men til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
VG170311 I den reviderte presidentordren er Irak strøket av lista, og innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er også fjernet.
VG170311 * Ordren innebærer i likhet med den første at ikke flere enn 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår.
VG170311 * En annen endring er at innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
VG170311 Rundt 4000 sivile og krigere som valgte å legge ned sine våpen, ble fraktet til leirer for interne flyktninger , forklarer Ola Ulmo fra Norges Røde Kors' landkontor i Syria.
VG170311 HERJALEH ( VG ) Mange av de syriske krigerne som godtar løftet om « forsoning », og overgir seg, lever nå som interne flyktninger .
VG170311 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
VG170311 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
VG170311 | Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
VG170311 | Undersøkelse : Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
VG170311 Velgere som stemmer Rødt, SV, MDG og KrF er mest imøtekommende overfor flyktninger .
VG170311 Undersøkelsen viser at holdningene til flyktninger varierer med partitilhørighet, ifølge Vårt Land.
VG170311 Tre firedeler av de spurte sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne. 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.
VG170311 Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte.
VG170311 Resultatene tyder også på at nordmenn ønsker å fortsette å hjelpe flyktninger . 8 av 10 sier de vil bidra med klær, utstyr eller penger i tiden framover.
DN170311 Til forskjell fra det forrige direktivet, vil Trump nå la flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, slippe inn i USA.
DN170311 I den reviderte presidentordren er Irak strøket av lista, og innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er også fjernet.
DN170311 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
DN170311 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
DB170311 Mange av dem er flyktninger , mange har lite eller ingen utdanning.
DB170311 Eller finansiere mottak av flyktninger i trygge mellomkostland ( nei, ikke nærområdene ), slik den svenske innvandringsdebattanten Tino Sanandaji foreslår i boken " Massutmaning ".
BT170311 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
BT170311 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
BT170311 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
BT170311 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
AP170311 Til forskjell fra det forrige direktivet vil Trump nå la flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, slippe inn i USA.
AP170311 I den reviderte presidentordren er Irak strøket av listen, og innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er også fjernet.
AP170311 De er bare opptatt av å hjelpe innvandrere og flyktninger .
AP170311 De er bare opptatt av å hjelpe innvandrere og flyktninger .
AP170311 De er bare opptatt av å hjelpe innvandrere og flyktninger .
AP170311 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
AP170311 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
AP170311 I januar sa Donald Trump at Merkels avgjørelse om å åpne grensen for flyktninger høsten 2015 var en « katastrofal beslutning ».
AP170311 Andre temaer Reuters nevner, er NATO og at Tyskland må øke sine forsvarsutgifter, Syria, flyktninger og EU.
AP170311 I januar sa Donald Trump at Merkels avgjørelse om å åpne grensen for flyktninger høsten 2015 var en « katastrofal beslutning ».
AP170311 Andre temaer Reuters nevner, er NATO og at Tyskland må øke sine forsvarsutgifter, Syria, flyktninger og EU.
AA170311 Til forskjell fra det forrige direktivet, vil Trump nå la flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, slippe inn i USA.
AA170311 I den reviderte presidentordren er Irak strøket av lista, og innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er også fjernet.
AA170311 Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
AA170311 I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger , er fjernet.
AA170311 | Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
AA170311 | Flertallet mener flyktninger bidrar positivt ¶ 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.
AA170311 Velgere som stemmer Rødt, SV, MDG og KrF er mest imøtekommende overfor flyktninger .
AA170311 Undersøkelsen viser at holdningene til flyktninger varierer med partitilhørighet, ifølge Vårt Land.
AA170311 Tre firedeler av de spurte sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne. 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.
AA170311 Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte.
AA170311 Resultatene tyder også på at nordmenn ønsker å fortsette å hjelpe flyktninger . 8 av 10 sier de vil bidra med klær, utstyr eller penger i tiden framover.
VG170310 Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet.
VG170310 Prosessen med å få innvilget arbeidstillatelse kan være svært krevende, det tar for lang tid å få bosatt flyktninger - og mange virksomheter synes det å gi flyktninger arbeid er et sjansespill.
VG170310 Prosessen med å få innvilget arbeidstillatelse kan være svært krevende, det tar for lang tid å få bosatt flyktninger - og mange virksomheter synes det å gi flyktninger arbeid er et sjansespill.
VG170310 Jeg foreslår fire tiltak som kan få flere flyktninger i arbeid : ¶ 1.
VG170310 I dag er det dessverre flere hindre som gjør det vanskelig for flyktninger å komme i jobb.
VG170310 I Stormberg har vi god erfaring med å gi flyktninger arbeid.
VG170310 For arbeidsgivere må det være enklere og mer forutsigbart å gi jobb til flyktninger og andre som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet.
VG170310 Debatt Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet.
DB170310 Nå har vi en halv million flyktninger på toppen.
DB170310 Kamper mellom ulike grupper gjør at palestinske flyktninger igjen må flykte.
DB170310 Da møtte vi en rekke palestinske flyktninger i et iskaldt og møbelfritt fireetasjers hus.
DA170310 Douwe Gnodde sier han ikke er imot alle immigranter, og mener landet skal ta imot noen flyktninger .
VG170309 * 1 Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
VG170309 Forfalskning og flyktninger
VG170309 De kriminelle bandene tjener også store penger på smugling av flyktninger og ¶ migranter, våpenhandel, menneskehandel, datasvindel, forfalskning av penger og banksvindel, går det fram av rapporten.
DB170309 Å la flyktninger sitte og vente på asylmottak i årevis, er å gjøre både dem - og Norge - en bjørnetjeneste, mener Rouba Mhassain.
DB170309 Hun hjelper hundretitusenvis av syriske flyktninger i Libanon, og vil gjøre verden til et bedre sted.
DA170309 Syriske flyktninger har vanskelig for å tro at det hele går mot slutten.
DA170309 Men syriske flyktninger greier ikke å tro på det.
AP170309 En tredje gruppe er stadig flere flyktninger som prøver å komme seg inn i arbeidsmarkedet, sier han.
AP170309 Han har jobbet med flyktninger i mange, mange år, vi er veldig glade i ham, og han er en god mann.
AA170309 Ungarn bygde høsten 2015 et 175 kilometer langt gjerde for å hindre migranter og flyktninger fra å bruke den såkalte Balkan-ruta på vei til rikere land i Nord-Europa.
AA170309 Denne uken vedtok ungarske myndigheter en ny lov som åpner for at alle migranter og flyktninger kan pågripes og settes i leire som skal opprettes ved den serbiske grensen. ( ©NTB ) ¶ | - USA og Japan har felles marineøvelser utenfor Kina ¶
AA170309 Det forrige innreiseforbudet skapte i slutten av januar kaos på flyplasser både i USA og andre land ettersom ingen personer fra de sju rammede landene fikk lov til å reise inn i USA, verken de som hadde turistvisum eller arbeidstillatelse eller flyktninger som var innvilget opphold.
AA170309 De kriminelle bandene tjener også store penger på smugling av flyktninger og migranter, våpenhandel, menneskehandel, datasvindel, forfalskning av penger og banksvindel, går det fram av rapporten.
AA170309 Partiet vil også ha slutt på familiegjenforening for flyktninger som er innvilget asyl, går det fram av utkastet til manifest de går til valg på i september.
DN170308 Stadig mer skepsis til flyktninger
DB170308 Sylvi banker de rødgrønne på bosetting av flyktninger : - SV snakket om det, vi gjorde det ¶
DB170308 Innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er fjernet.
DB170308 I tillegg satte forbudet en stopper for alle flyktninger fra Syria på ubestemt tid.
VG170307 - Dette er enda et nytt steg i ungarske myndigheters forsøk på å gjøre livet til flyktninger i landet enda mer umulig.
SA170307 - Hver gang det skjer noe som involverer flyktninger , blir han brukt som et ikon på Merkels flyktningmodell og svertet med alle slags mulige kriminelle handlinger, sa Modamanis advokat Chan-jo Jun da søksmålet ble varslet i januar. ( ©NTB ) ¶
DN170307 | Stadig mer skepsis til flyktninger
DN170307 Bildet viser libyske fiskere idet de kaster redningsvester til flyktninger som ønsker å krysse Middelhavet i håp om et bedre liv i Europa.
DN170307 - Hver gang det skjer noe som involverer flyktninger blir han brukt som et ikon på Merkels flyktningmodell og svertet med alle slags mulige kriminelle handlinger, sa Modamanis advokat Chan-jo Jun da søksmålet ble varslet i januar.
DB170307 Likevel opplever mange flyktninger at det er vanskelig å få brukt utdanningen sin i Norge.
DB170307 De er offentlig finansierte, og har et ansvar for å sørge for integrering av flyktninger de også, sier hun.
DB170307 Arbeiderpartiets Ruth Grung ( Ap ) mener regjeringen må sørge for at universiteter og høyskoler tar oppgaven med videreutdanning av flyktninger mer alvorlig.
DB170307 - To av mine studievenner er i Sverige som flyktninger , og vi kom omtrent samtidig.
DB170307 ( Dagbladet ) : En av de tydeligste anbefalingene i ekspertutredningen Brochmann II, var at norske myndigheter må ta grep for å sikre flyktninger enkel påbygging av utenlandsk utdanning i Norge.
DB170307 Vi intervjuet den norske diplomaten Dag Nylander, som har vært sentral i fredsforhandlingene, og vi besøkte slumområdene utenfor Bogota hvor mange internt fordrevne flyktninger lever i fattigdom.
DB170307 1017 flyktninger ble reddet og fraktet trygt i land i Italia i løpet av operasjonen.
DB170307 Vi intervjuet også den norske diplomaten Dag Nylander, som har vært sentral i fredsforhandlingene, og besøkte slumområdene utenfor Bogota hvor mange internt fordrevne flyktninger lever i fattigdom.
DB170307 Hvorpå du legger ut om frykt for gamle folk, flyktninger som ser ut som terrorister, tiggere, narkomane, navere, homofile og bifile og hen og han.
DA170307 Og det er Tyskland som har forhandlet fram den omstridte returavtalen for flyktninger og migranter som ble inngått mellom EU og Tyrkia for ett år siden.
DA170307 - Antallet flyktninger akkurat nå er overveldende og det har blitt så mye mer i løpet av de tre-fire siste årene.
AP170307 Hvis Tyskland måtte ta imot tre millioner syriske flyktninger , ville situasjonen bli ustabil.
AP170307 - Vurderer den tyske regjeringen at det er en reell fare at Erdogan plutselig skulle slippe taket og sende flyktninger nordover ?
AA170307 - Hver gang det skjer noe som involverer flyktninger , blir han brukt som et ikon på Merkels flyktningmodell og svertet med alle slags mulige kriminelle handlinger, sa Modamanis advokat Chan-jo Jun da søksmålet ble varslet i januar. ( ©NTB ) ¶
AA170307 Freital er navnet på en forstad i Dresden der det har funnet sted en rekke demonstrasjoner mot flyktninger .
AA170307 Han er sjef for en leir øst for byen, for flyktninger fra Mosul.
VG170306 President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene. | « Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.
VG170306 Han sa også at over 300 personer som har kommet inn i USA som flyktninger « er under FBI-etterforskning for mulig terror-relatert aktivitet ».
VG170306 * 1 Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
SA170306 Men til forskjell fra før får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
SA170306 I tillegg er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
SA170306 Færre flyktninger
FV170306 Men til forskjell fra før får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
FV170306 I tillegg er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
FV170306 Færre flyktninger
DN170306 Det førte til at USAs grenser midlertidig ble stengt for alle flyktninger og borgere fra sju overveiende muslimske land.
DN170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger .
DN170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger.
DN170306 President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene.
DN170306 Innreiseforbudet for flyktninger fra Syria på ubestemt tid vil trolig også bli fjernet.
DB170306 Det førte til at USAs grenser midlertidig ble stengt for alle flyktninger og borgere fra sju overveiende muslimske land.
DB170306 Innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er fjernet.
DB170306 I tillegg satte forbudet en stopper for alle flyktninger fra Syria på ubestemt tid.
DB170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger .
DB170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger.
DB170306 President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene.
DB170306 Innreiseforbudet for flyktninger fra Syria på ubestemt tid vil trolig også bli fjernet.
DB170306 FNs Høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) kartla i 2015 statsløshet i Norge.
DB170306 De angir begge en definisjon av henholdsvis flyktninger og statsløse.
DA170306 Innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger er fjernet.
DA170306 For syriske flyktninger gjelder innreisenekten på ubestemt tid. 4. februar : En føderal dommer i Seattle utsteder en landsomfattende midlertidig forføyning som setter innreiseforbudet til side.
DA170306 Det førte til at USAs grenser midlertidig ble stengt for alle flyktninger og borgere fra sju overveiende muslimske land.
DA170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1599 enslige mindreårige under 18 år.
DA170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1.599 enslige mindreårige under 18 år.
BT170306 Det førte til at USAs grenser midlertidig ble stengt for alle flyktninger og borgere fra sju overveiende muslimske land.
BT170306 Men til forskjell fra før får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
BT170306 I tillegg er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
BT170306 Færre flyktninger
BT170306 Dette hentyder til da Listhaug i NRK sa at « Jesus var opptatt av å hjelpe flest mulig » i sammenheng med standpunktet om helst å hjelpe flyktninger i deres nærområder.
BT170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1.599 enslige mindreårige under 18 år.
AP170306 Dette hentyder til da Listhaug i NRK sa at « Jesus var opptatt av å hjelpe flest mulig » i sammenheng med standpunktet om helst å hjelpe flyktninger i deres nærområder.
AP170306 Til gjengjeld stopper USA mottak av alle flyktninger i 120 dager, også syriske.
AP170306 I den forrige teksten ble mottak av syriske flyktninger stanset på ubestemt tid.
AP170306 Flyktninger som allerede har fått reisen til USA berammet, får komme.
AP170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger .
AP170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger.
AP170306 President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene.
AP170306 Innreiseforbudet for flyktninger fra Syria på ubestemt tid vil trolig også bli fjernet.
AA170306 Det førte til at USAs grenser midlertidig ble stengt for alle flyktninger og borgere fra sju overveiende muslimske land.
AA170306 Men til forskjell fra før får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
AA170306 I tillegg er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.
AA170306 Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AA170306 Men til forskjell fra før får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.
AA170306 | Sessions : - FBI etterforsker 300 flyktninger for terrortilknytning ¶
AA170306 USA hadde planlagt å ta inn 110.000 flyktninger inneværende budsjettår, men presidentordren Donald Trump signerte mandag, kutter tallet til 50.000.
AA170306 Totalt 84,995 flyktninger fra 79 ulike land fikk opphold i USA i budsjettåret som løp fra oktober 2015 ut september 2016.
AA170306 FBI etterforsker mer enn 300 flyktninger i USA grunnet det som kan være terrorrelaterte aktiviteter, ifølge justisminister Jeff Sessions.
AA170306 - Fakta er at mer enn 300 personer som kom hit som flyktninger , etterforskes av FBI grunnet potensielle terrorrelaterte aktiviteter, sa Sessions.
AA170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger .
AA170306 Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger.
AA170306 President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Innreiseforbudet for flyktninger fra Syria på ubestemt tid vil trolig også bli fjernet.
AA170306 I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1.599 enslige mindreårige under 18 år.
VG170305 Til sammen har det altså kommet 45.000 flyktninger siden offensiven startet for nøyaktig to uker siden.
VG170305 Bare i løpet av gårsdagen kom 13.000 flyktninger ut av de IS-kontrollerte områdene vest i Mosul, mens tallene var omkring de samme torsdag.
VG170305 FÅR MAT : Irakiske flyktninger står i kø for å få utdelt mat i en flyktningleir 10 kilometer sør for Mosul.
VG170305 Caroline Gluck, som jobber for FNs høykommisær for flyktninger , sier til Al-Jazeera at mange som ikke er i stand til å flykte, lider av matmangel som følge av de intense kampene.
VG170305 « Når jeg hører om saker hvor flyktninger kommer hit med kravmentalitet, griskhet og mangel på takknemlighet, blir jeg sint. (...
VG170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
FV170305 Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
DN170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
DB170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
DB170305 Syriske flyktninger er ikke lenger utestengt på ubestemt tid, men er inkludert i den 120 dager lange generelle flyktningstansen.
DB170305 Grunnleggerne var flyktninger som flyktet fra borgerkrigen i El Salvador.
DB170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
DB170305 Canadas sikkerhetsminister sier nå at landet opplever et økende antall flyktninger som kommer fra USA, og at canadierne er avhengige av samarbeidet USA har lovet dem.
DB170305 Mange bøker tar opp de endeløse strømmene av mennesker på tur : både flyktninger og vanlige migranter.
DA170305 Irakiske spesialstyrker frakter bort sivile flyktninger under kanmper mellom irakiske sikkerhetsstyrker og IS-krigere vest i Mosul, søndag.
DA170305 flyktninger , så må du vite hva som er den beste måten å hjelpe på.
BT170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
AP170305 Spesialsoldater fra Irak-hæren kontrollerer at flyktninger fra IS-kontrollerte områder ikke er utstyrt med selvmordsbelter av sprengstoff ¶
AP170305 Bare i løpet av lørdag kom det 13.000 flyktninger .
AP170305 - Det har kommet 4000 flyktninger i snitt pr. dag siden den nye offensiven fra de irakske regjeringsstyrkene startet 19. februar.
AP170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
AP170305 Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
AA170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
AA170305 Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.
AA170305 Et økende antall flyktninger som kommer fra USA til Canada gjør at canadierne er avhengige av samarbeidet USA har lovet dem, sier landets sikkerhetsminister.
AA170305 Nylig opplyste Politidirektoratet at Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss siden våren 2015 har reddet 59.000 flyktninger og migranter i Middelhavet.
VG170304 FORDREVET : VG besøkte flyktningeleiren Al-Khazer ved frontlinjen 15 km fra Mosul, i oktober 2016 da flere flyktninger allerede da hadde flyktet for sin sikkerhet.
VG170304 I februar kom Conway i hardt vær etter å ha sagt at to irakiske flyktninger utførte en massakre hun kalte « Bowling Green-massakren » - en massakre som aldri har funnet sted.
DB170304 SKJEBNE-SKIP : I fjor vår var Dagbladet ombord på den norske båten « Siem Pilot », som da hentet opp rekordmange 1017 migranter og flyktninger .
DB170304 Minst 256 000 migranter og flyktninger , inkludert 30 803 kvinner og 23 102 barn, befinner seg nå i Libya, ifølge Unicef-rapporten.
DB170304 - Vi har merket en voldsom økning i antall flyktninger den siste uka. 30 000 personer har flyktet Vest-Mosul i forrige uke, som betyr rundt 4000 hver eneste dag, sier Matthew Saltmarsh, FN-talsmann, ifølge Reuters.
DA170304 Dale viser en video av en overfylt trebåt med 374 flyktninger om bord som er i ferd med å tippe rundt.
AP170304 Flyktninger som har dratt fra den ukrainske regionen Donbass til Russland har fått mye mediedekning.
VG170303 8/10 republikanere støtter Trumps innreisenekt : Verdensledere sto i kø for å ta avstand fra Trumps presidentordre om innreisenekt for flyktninger , og borgere fra Syria og seks andre land.
VG170303 Når Listhaug snakker om gullstol for flyktninger som opplever livet så vanskelig at vi knapt kan fatte det - skal jeg sitte stille da ?
VG170303 Tror du KrF sine velgere vil at jeg skal sitte stille når Listhaug snakker om gullstol om flyktninger som opplever livet så vanskelig at vi knapt kan forstå det - skal jeg sitte stille da ?
DB170303 Canadiske myndigheter sier til nyhetsbyrået AFP at de ser en økt strøm av flyktninger fra USA så langt i år.
DB170303 Grunnleggerne var flyktninger som flyktet fra borgerkrigen i El Salvador.
AA170303 Da " Jungelen " ble revet, lovet Storbritannia å ta imot hundrevis av mindreårige migranter og flyktninger som har bodd i leiren.
AA170303 Calais har i over ti år tiltrukket seg tusenvis av flyktninger og migranter som ønsker å komme seg videre til Storbritannia.
VG170302 HENTER DE RETURNERTE : Gul Pacha jobber for et advokatfirma som bistår UDI med reintegrering av afghanske flyktninger .
VG170302 En bombe på en campingplass vest for byen, som også har blitt brukt til å huse flyktninger .
DA170302 Sean Spicer, Trumps talsmann, forklarte i forrige uke at USAs første mål vil være å etablere « sikre soner » for flyktninger .
DA170302 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, er 6,5 millioner syrere flyktninger i eget land, og 2,8 millioner av dem er barn.
DA170302 Ifølge FNs høykommissær for flyktninger , er 6,5 millioner syrere flyktninger i eget land, og 2,8 millioner av dem er barn.
AP170302 Rolf Øhman ¶ Flyktninger og pizza førte til politikken ¶
AA170302 Jo færre innvandrere og flyktninger vi har rundt oss, desto mer skeptiske er vi til innvandring.
AA170302 Her hjelper maskinist og dykker Helge Reppe ( 41 ) fra Trondheim flyktninger i Middelhavet.
VG170301 Trumps opprinnelige innreiseforbud forbød innbyggere fra syv land med hovedsaklig muslimsk befolkning innreise til USA, i tillegg til et midlertidig forbud som nektet alle flyktninger å komme inn til landet.
VG170301 Det ventes også at forbudet kommer til å inkludere en midlertidig stans av flyktninger inn til landet, men syrere vil ikke lenger bli pekt ut, som den forrige versjonen av forbudet gjorde.
VG170301 - Det første han gjorde som president i landet var å stenge grensen for flyktninger , spesielt dem fra hovedsakelig syv muslimske land.
VG170301 Dette har de tre til felles : Ingen av dem har familie i Kabul ; de har alle bodd flere år som flyktninger i Iran ; de drømte om å gå på skole, finne trygghet og et nytt liv i Norge.
VG170301 De to andre bor i et « safe house » for unge, returnerte flyktninger , opprettet av « Afghanistan Migrants Advice and Support Organization ».
DN170301 I stedet har president Trump så godt som erklært krig mot flyktninger og innvandrere. », avsluttet Beshear og viste til et sitat av den kjente republikanske presidenten Ronald Reagan om at hvor folk i Amerika vil ende opp er viktigere enn hvor de kommer fra.
DN170301 Syriske flyktninger er ikke lenger utestengt på ubestemt tid, men er inkludert i den 120 dager lange generelle flyktningstansen.
DB170301 ¶ HUMANIST : Eigil Nansen engasjerte seg sterkt for flyktninger og statsløse, her etter pågripelsen av Maria Amelie på Nansenskolen i januar 2011.
DB170301 Ute i verden er han mer kjent for sitt banebrytende arbeid for flyktninger og for Nansenpasset, som var det første godkjente reisedokumentet for statsløse.
DB170301 Syriske flyktninger er ikke lenger utestengt på ubestemt tid, men er inkludert i den 120 dager lange generelle flyktningstansen.
DB170301 Conway viste til to irakiske flyktninger , som ifølge henne var mesterhjernene bak denne massakren, og som aldri burde fått lov til å sette sine bein på amerikanske jord.
AA170301 I tillegg til at Iraks angivelig blir fjernet fra forbudslisten, blir et eget punkt om syriske flyktninger tatt bort.
AA170301 De skal nå utestenges i fire måneder, på samme måte som andre flyktninger - og ikke på ubestemt tid.
AA170301 Syriske flyktninger er ikke lenger utestengt på ubestemt tid, men er inkludert i den 120 dager lange generelle flyktningstansen.
AA170301 | Frp bosetter flere flyktninger enn SV ¶
AA170301 Høyre-Frp-regjeringen har bosatt langt flere flyktninger på tre år enn det SVs ministere gjorde de fire foregående årene. 14. februar la Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( Imdi ) fram tallene som viste at 15.291 flyktninger ble bosatt i fjor, dobbelt så mange som i 2014 og 4.000 flere enn i 2015.
AA170301 - Regjeringen har i løpet av sine tre første år bosatt nesten 50 prosent flere flyktninger enn Audun Lysbakken og Inga Marte Thorkildsen gjorde i løpet av fire år, sier Ingerd Schou ( H ).
AA170301 februar la Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( Imdi ) fram tallene som viste at 15.291 flyktninger ble bosatt i fjor, dobbelt så mange som i 2014 og 4.000 flere enn i 2015.
VG170228 De i overkant av 50.000 kvinnene og barna som ikke har tatt seg videre fra Libya, lever i frykt for vold og seksuelle overgrep, ifølge intervjuer FN har gjort med 122 flyktninger .
DN170228 Milliardbutikk på flyktninger
DN170228 Brødreparet traff planken da de kjøpte asylselskapet Hero i 2014, og har bygget en milliardbutikk på flyktninger .
DB170228 ¶ MINISTER MED REKORD : Med Sylvi Listhaug ( Frp ) som innvandrings- og integreringsminister er det satt ny rekord i antallet flyktninger som er bosatt i norske kommuner.
DB170228 IMDI-direktør Libe Riber-Mohn bekrefter at det aldri har vært bosatt flere flyktninger enn det ble i fjor.
DB170228 I fjor ble det bosatt rekordhøye 15291 flyktninger , ifølge nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ( IMDI ).
DB170228 Her har kommunene gjennomført en bragd med å bosette det store antallet flyktninger som kom i 2015, og det var de som tok ansvaret det er både økonomisk og menneskelig å bosette såpass mange.
DB170228 Forrige rekord, på 11 405 flyktninger , ble satt året før, også det på Høyre/Frp-regjeringens vakt.
DB170228 For ikke bare bosettes det flere flyktninger , de venter også kortere tid på mottak før de blir bosatt.
DB170228 - Regjeringen har i løpet av sine tre første år bosatt nesten 50 prosent flere flyktninger enn Audun Lysbakken og Inga Marte Thorkildsen gjorde i løpet av fire år, sier Ingerd Schou ( H ), med henvisning til SV-ministrene som hadde ansvaret de fire siste årene av de rødgrønnes regjeringsperiode.
DB170228 - Det virker som Schou har glemt at det er kommunene som akseptere og bosetter flyktninger , ikke staten.
DB170228 - Dessverre har flere kommuner fått økonomiske problemer fordi de ikke får ta i mot så mange flyktninger som de har lagt planer for.
DB170228 ( Dagbladet ) : Høyre/Frp-regjeringen har bosatt 50 prosent flere flyktninger enn hva SVs ministere klarte på fire år da de hadde ansvaret.
DB170228 Conway viste til to irakiske flyktninger , som ifølge henne var mesterhjernene bak denne massakren, og som aldri burde fått lov til å sette sine bein på amerikanske jord.
DA170228 Fra grenseovergangen mellom Øst- og Vest-Berlin, april 1989 : To flyktninger fra DDR tas av grensepolitiet etter et mislykket fluktforsøk.
DA170228 Denne gangen har hun konsentrert seg om Berlin, og om aktører i den kalde krigen, enkeltmennesker som kommer i klem mellom ideologiene : Sønnen til Willy Brandt som deltok i demonstrasjoner mot farens regjering, mannen som fraktet flyktninger over fra Øst-Berlin og til slutt ble dømt for menneskesmugling i vest, eller den amerikanske soldaten Jeffrey Carney som gikk over til øst og ble Stasi-spion.
BT170228 LIVSFARLIG : Afrikanske flyktninger benytter den livsfarlige ruten til Europa over Middelhavet i gummibåt.
AP170228 Han peker også på at flyktninger , migrasjon, terrorangrep, Brexit og Trump har vært fullstendig dominerende i nyhetsbildet i lang tid.
AP170228 Han var i en kort periode i 1990 FNs høykomissær for flyktninger .
AA170228 Alle de intervjuede har i løpet av reisen blitt holdt fanget, og over halvparten har sett andre asylsøkere, flyktninger og migranter dø underveis, ofte som følge av vold.
VG170227 Den går rett inn i en av vår tids mest kontroversielle saker, nemlig om flyktninger .
VG170227 - Når jeg ser hva som skjer i dag med flyktninger , erindrer jeg min egen og min families historie, og følelsen av at folk ikke ønsker deg i landet deres.
SA170227 Hver dag blir nærmere ti flyktninger eller innvandrere angrepet i Tyskland, viser ferske tall fra det tyske innenriksdepartementet.
DN170227 Ungarn truer med å returnere flyktninger til Serbia ¶
DN170227 Ungarn er i ferd med å bygge enda et grensegjerde mot Serbia for å stanse flyktninger og migranter i å ta seg inn i landet.
DN170227 Om lag 400.000 flyktninger og migranter tok seg gjennom Ungarn i 2015 før det første grensegjerdet ble satt opp.
DN170227 I 2015 oppførte Ungarn et gjerde langs grensene mot Serbia og Kroatia for å stanse strømmen av flyktninger og migranter som ville ta seg videre nord og vest i Europa.
DN170227 Den ungarske regjeringen sier det er nødvendig med enda et grensegjerde fordi man venter en ny bølge av migranter og flyktninger i år. 10 kilometer av det nye gjerdet er allerede ferdig bygget, men hvor langt det nye gjerdet skal bli, er ikke opplyst.
DB170227 Foto : NTB scanpix ¶ FLYKTNINGER : Under årets SAG Awards i USA valgte en rekke skuespillere å bruke taletiden på scenen til å fortelle sine historier og komme med kjærlighetserklæringer til alle som er rammet av Trumps innreiseforbud.
DA170227 Ungarn er i ferd med å bygge enda et grensegjerde mot Serbia for å stanse flyktninger og migranter i å ta seg inn i landet.
DA170227 Om lag 400.000 flyktninger og migranter tok seg gjennom Ungarn i 2015 før det første grensegjerdet ble satt opp.
DA170227 I 2015 oppførte Ungarn et gjerde langs grensene mot Serbia og Kroatia for å stanse strømmen av flyktninger og migranter som ville ta seg videre nord og vest i Europa.
DA170227 Den ungarske regjeringen sier det er nødvendig med enda et grensegjerde fordi man venter en ny bølge av migranter og flyktninger i år. 10 kilometer av det nye gjerdet er allerede ferdig bygget, men hvor langt det nye gjerdet skal bli, er ikke opplyst.
BT170227 6600 innbyggere, og på tre år har de bosatt rundt 50 flyktninger .
BT170227 6600 innbyggere, og på tre år har de bosatt rundt 50 flyktninger .
AP170227 Ekteparet oppga at de var statsløse palestinske flyktninger fra Syria, mens UDI etter nærmere undersøkelser er kommet til at de var jordanske statsborgere uten rett til opphold i Norge.
AA170227 Ungarn er i ferd med å bygge enda et grensegjerde mot Serbia for å stanse flyktninger og migranter i å ta seg inn i landet.
AA170227 Om lag 400.000 flyktninger og migranter tok seg gjennom Ungarn i 2015 før det første grensegjerdet ble satt opp.
AA170227 I 2015 oppførte Ungarn et gjerde langs grensene mot Serbia og Kroatia for å stanse strømmen av flyktninger og migranter som ville ta seg videre nord og vest i Europa.
AA170227 Den ungarske regjeringen sier det er nødvendig med enda et grensegjerde fordi man venter en ny bølge av migranter og flyktninger i år. 10 kilometer av det nye gjerdet er allerede ferdig bygget, men hvor langt det nye gjerdet skal bli, er ikke opplyst.
AA170227 I Säpos pressemelding blir flyktningspionasje beskrevet som en måte å hindre flyktninger å uttrykke kritikk mot regimet i landet de har flyktet fra.
AA170227 I pressemeldingen blir flyktningspionasje beskrevet som en måte å hindre flyktninger å uttrykke kritikk mot regimet i landet de har flyktet fra.
AA170227 Guterres, som selv var FNs høykommissær for flyktninger i ti år, sa at det ikke var snakk om å " fordele byrdene ", men å dele ansvaret som alle er pålagt under FN-pakten. ( ©NTB ) ¶
VG170226 * Kirkeasylene i moderne tid i Norge oppsto i Tromsø i 1993 da Norge skulle returnere en stor gruppe kosovoalbanske flyktninger , og siden da har mange menigheter og kirkesamfunn møtt mennesker som har oppsøkt kirkerom for hjelp og beskyttelse.
DB170226 De 300 skulpturene er fordelt på 12 installasjoner, som spenner over alt fra lekeplass-lignende skulpturer og ansiktsløse statuer som tar selfie til et verk som heter « flåten fra Lampedusa », en sliten gummibåt med 13 flyktninger i betong, et urovekkende verk å oppleve nettopp på havbunnen.
DB170226 - Mange tror at jeg har laget et slags minnesmerke over døde flyktninger i den nåværende krisen.
DB170226 Men menneskerettsaktivister har kritisert myndighetene for å bygge muren for å hindre flyktninger å komme inn.
DB170226 oktober : Ytterdøren til et hjem for enslige mindreårige flyktninger i Lund blir påtent.
DB170226 I Libanon er anslagsvis 30% av befolkningen flyktninger .
DB170226 Det er førstelinjelandene, de som tar imot flest flyktninger , Hellas og Italia, men også Tyrkia og Libanon, som sliter med « store konsekvenser ».
DB170226 Én måte å gjøre det på er å ta imot flere flyktninger .
DA170226 Tysk politiker : - Nazister truer flyktninger og derfor hele vårt demokrati.
AP170226 6600 innbyggere, og på tre år har de bosatt rundt 50 flyktninger .
AA170226 Likevel har flere twitterbrukere benyttet hendelsen til å kritisere at flyktninger slipper inn i Tyskland.
AA170226 Men menneskerettsaktivister har kritisert myndighetene for å bygge muren for å hindre flyktninger å komme inn.
AA170226 Tilstrømningen av flyktninger til Tyskland falt i 2016 til 280.000, hovedsakelig på grunn av stengte grenser fra Balkan og som følge av EUs flyktningavtale med Tyrkia.
AA170226 Statsminister Angela Merkels beslutning om å ta imot så mange flyktninger , har ført til en sterk polarisering i landet.
AA170226 I fjor ble det registrert over 3.500 angrep mot flyktninger og asylmottak i Tyskland. 560 mennesker, deriblant 43 barn ble skadd i angrepene.
AA170226 Hver dag blir nærmere ti flyktninger eller innvandrere angrepet i Tyskland, viser ferske tall fra det tyske innenriksdepartementet.
AA170226 UNRWA, FNs organ for palestinske flyktninger , sier de har suspendert en ansatt ved Gazastripen som Israel har anklaget for å tilhøre Hamas' ledelse.
AA170226 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) hadde ventet at omtrent 60.000 sørsudanere ville dra til Sudan i løpet av hele 2017, men " antallet migranter har så langt på vei overgått forventningene ".
VG170225 februar at de avlyser sin årlige Oscar-fest og i stedet vil holde en innsamlingsaksjon for flyktninger .
VG170225 Han innrømmer blant annet at Sverige hadde problemer med den « massive tilstrømningen av flyktninger fra Balkan-krigene » på 1990-tallet - og at det i noen tilfeller har tatt lang tid å integrere de som kommer.
FV170225 Siem Pilot har sammen med skipet Peter Henry von Koss i over halvannet år reddet flyktninger og andre mennesker ut av Middelhavet og brakt dem trygt til havn i Italia og Hellas. - 975 reddet i løpet av de siste dagene.
DN170225 Siem Pilot har sammen med skipet Peter Henry von Koss i over halvannet år reddet flyktninger og andre mennesker ut av Middelhavet og brakt dem trygt til havn i Italia og Hellas. - 975 reddet i løpet av de siste dagene.
DN170225 Det norske skipet Siem Pilot patruljerer Middelhavet for å redde flyktninger som forsøker å ta seg til Europa.
DB170225 Kronikken har tittelen « Sannheten om flyktninger i Sverige », og Bildt hevder her at innvandring til Sverige er en suksesshistorie, og at innvandring har gjort landet til et bedre land - ikke til et farligere land - som Trump gjentatte ganger har sagt.
DB170225 Siem Pilot har sammen med skipet Peter Henry von Koss i over halvannet år reddet flyktninger og andre mennesker ut av Middelhavet og brakt dem trygt til havn i Italia og Hellas.
DB170225 Dagbladet var til stede på Sicilia da 419 flyktninger ble fraktet i land fra det norske redningsskipet « Siem Pilot ».
BT170225 To dager etter at presidenten offentliggjorde sitt innreiseforbud, lovet Starbucks å ansette 10.000 flyktninger .
BT170225 Mindreårige flyktninger plasseres daglig i nye land, stater, regioner og hjem.
AP170225 Storfamilien på 12, som har ikke har valgt å stå offentlig frem, fastholder at de var palestinske flyktninger i Syria da de kom til Norge for 27 år siden.
AP170225 Siem Pilot har sammen med skipet Peter Henry von Koss i over halvannet år reddet flyktninger og andre mennesker ut av Middelhavet og brakt dem trygt til havn i Italia og Hellas. - 975 reddet i løpet av de siste dagene.
AP170225 Verdens største land har ingen plass for flyktninger .
AA170225 Siem Pilot har sammen med skipet Peter Henry von Koss i over halvannet år reddet flyktninger og andre mennesker ut av Middelhavet og brakt dem trygt til havn i Italia og Hellas. - 975 reddet i løpet av de siste dagene.
AA170225 Temaene som særlig utløser hatefulle innlegg er religion, flyktninger og likestilling.
VG170224 - Alle flyktninger og innvandrere fra samme kultur ender opp på samme sted, og de lærer seg ikke svensk.
AA170224 Én av årsakene var problemene som ville oppstått hvis myndighetene skulle tatt seg av hundretusener av flyktninger mens offensiven pågår.
VG170223 Sverige har siden 2014 tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noe annet europeisk land. 80 prosent av dem som kom i 2015, hadde ikke pass eller ID.
VG170223 Mye står på spill for USA i disse samtalene : Mexico har i følge nyhetsbyrået Reuters advart USA om at dersom det gode forholdet mellom de to landene ødelegges, vil det kunne påvirke Mexicos samarbeid om å bekjempe narkotikaflommen mot USA, og flommen av sentralamerikanske flyktninger samme vei.
VG170223 Amnesty advarer mot en politisk skremselspropaganda, « oss mot dem », som også kommer til uttrykk i vestlige land, blant annet mot flyktninger .
SA170223 Familien mener dette beror på misforståelser og har skaffet bekreftelser på at de var palestinske flyktninger i Syria før de kom til Norge.
SA170223 Det spiller ingen rolle om de faktisk ikke er muslimer, eller at de er høyst reelle flyktninger fra land USA har vært med på å bombe sønder og sammen.
DN170223 Her fra Hellas, hvor mer enn 50.000 flyktninger oppholder seg som følge av at landene i Balkan-regionen lukket grensene.
AP170223 Sverige har siden 2014 tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noe annet europeisk land. 80 prosent av dem som kom i 2015, hadde ikke pass eller ID.
AA170223 Sverige har siden 2014 tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noe annet europeisk land. 80 prosent av dem som kom i 2015, hadde ikke pass eller ID.
AA170223 - Mer død, mer lidelse, flere grusomheter, mer terrorisme, flere flyktninger .
AA170223 Familien mener på sin side at dette beror på misforståelser og har skaffet bekreftelser på at de var palestinske flyktninger i Syria før de reiste til Norge.
DB170222 - Vårt budskap med dette møtet er å vise støtte til den syriske befolkningen, flyktninger og alle mennesker som lider i Aleppo.
DB170222 30-åringen forklarer at hun liker å tilbringe tid med syriske flyktninger i Tyrkia, spesielt barn, og at interessen hennes for kulturen er genuin.
DA170222 Med andre ord, Håvard Syvertsen har kanskje villet vise fram nordmenn i en like akutt og hjelpeløs situasjon som den mange flyktninger opplever i dag.
AP170222 Familien mener dette beror på misforståelser og har skaffet bekreftelser på at de var palestinske flyktninger i Syria før de kom til Norge.
AA170222 Trump har begrunnet forbudet - som blant annet rammer flyktninger fra Syria - med at terrorister må stenges ute av USA.
AA170222 Organisasjonen mener at fundamentale ideer om menneskelig verdighet og likhet har vært under angrep i løpet av året og peker på at bombing av sykehus i Syria og Jemen nærmest har blitt rutine, at flyktninger har blitt drevet tilbake til konfliktområder og at flere land har innført " massive restriksjoner " på fredelig meningsmotstand.
AA170222 EUs avtale med Tyrkia om å sende tilbake flyktninger fra Hellas trekkes fram som et bevis på " EUs villighet til å ignorere rettighetene og livene til flyktninger ".
AA170222 EUs avtale med Tyrkia om å sende tilbake flyktninger fra Hellas trekkes fram som et bevis på " EUs villighet til å ignorere rettighetene og livene til flyktninger ".
AA170222 - En av de farligste tingene som skjedde i 2016 var at flyktninger i økende grad ble sidestilt med terrorister, og dette er en veldig systematisk endring i retorikken til de som vil skape dette inntrykket - basert på nærmest null bevis, sa Amnesty-direktøren.
AA170222 Norsk innstramming i Utlendingsloven og måten flyktninger og asylsøkere behandles på vekker bekymring i Amnestys internasjonale rapport.
AA170222 Den nye Utlendingsloven krever for eksempel bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis og flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.
VG170221 Ifølge politiets egne tall kan kun et fåtall av kriminelle handlinger i Sverige knyttes til flyktninger , skriver Dagens Nyheter.
SA170221 Peter Henry von Koss : Skal plukke opp flyktninger i Middelhaveti ¶
DB170221 I " Flukt " har Ajkic bevisst brukt sin egen bakgrunn som flyktning for å fortelle de personlige og dramatiske historiene til flyktninger i Europa og Norge, heter det.
BT170221 I « Flukt » har Ajkic bevisst brukt sin egen bakgrunn som flyktning for å fortelle de personlige og dramatiske historiene til flyktninger i Europa og Norge, heter det.
AA170221 Målingen er utført etter at det har blitt registrert en økning av flyktninger som har krysset grensen mellom USA og Canada til fots for å syke asyl.
AA170221 Holdningene til å ta imot flyktninger er fortsatt stor, men canadiske myndigheter kan likevel være i ferd med å teste publikums grense for hvor mange flyktninger de ønsker inn i landet, ifølge Sachi Kurl, leder for analysebyrået Angus Reid.
AA170221 Holdningene til å ta imot flyktninger er fortsatt stor, men canadiske myndigheter kan likevel være i ferd med å teste publikums grense for hvor mange flyktninger de ønsker inn i landet, ifølge Sachi Kurl, leder for analysebyrået Angus Reid.
AA170221 Canada tok imot 55.000 flyktninger i fjor og tar sikte på å bosette nye 40.000 i år.
AA170221 40 prosent mener antall flyktninger i landet er for høyt.
AA170221 I " Flukt " har Ajkic bevisst brukt sin egen bakgrunn som flyktning for å fortelle de personlige og dramatiske historiene til flyktninger i Europa og Norge, heter det.
AA170221 - Vi hadde en tanke om å bli en motvekt til hatet mot flyktninger , innvandrere og muslimer.
VG170220 « Muslimforbudet » : Ordren som midlertidig stenger grensene for flyktninger og reisende fra syv muslimske land er det nærmeste Trump har kommet muslimforbudet han lovte under valgkampen.
DB170220 Dokumentarskaperen sier også at flyktninger har ført til økt kriminalitet i landet.
DB170220 For Norge, som sikkert Jæger også er enige i, kan ikke reelt ta imot nok flyktninger til at det virkelig vil føre til en bukt med problemet.
DB170220 Det store paradokset til Jæger og innvandringsliberalerne er at de heller ikke vil lykkes med å hjelpe flere flyktninger med denne politikken.
DB170220 Men, som Nokut-direktør Terje Mørland påpeker, det tar lang tid for de fleste flyktninger å finne ut hvor de skal henvende seg for å få utdannelsen sin vurdert og godkjent.
DB170220 Det er Nokut som går gjennom papirene flyktninger og innvandrere har med seg fra hjemlandet, oversetter dem til norske forhold og kartlegger hva de trenger av påbygging.
DA170220 Referansen til Sverige kom da Trump snakket om flyktninger og grensekontroll, men hva skjedde egentlig i Sverige ?
DA170220 I reportasjen blir de svenske politimennene Jacob Ekström og Anders Göranzon intervjuet av Horowitz, der de øyensynlig snakker om problemer som flyktninger har ført med seg, som sosiale problemer og en økning av antallet lovbrudd.
BT170220 Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
AP170220 « Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
AP170220 De tok imot mange flyktninger , og nå har de alle typer problemer de ikke hadde forestilt seg, utbrøt USAs president Donald Trump da han talte til tilhengere i Melbourne, Florida, natt til søndag.
AA170220 Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
AA170220 Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
AA170220 I løpet av helgen har 22 flyktninger sneket seg over grensen fra USA til Canada for å søke asyl.
AA170220 Etter at USAs president Donald Trump signerte den omstridte presidentordren om innstramminger for flyktninger, har flere tatt seg over grensen til Canada, hvor statsminister Justin Trudeau har understreket at flyktninger er velkomne.
AA170220 Etter at USAs president Donald Trump signerte den omstridte presidentordren om innstramminger for flyktninger , har flere tatt seg over grensen til Canada, hvor statsminister Justin Trudeau har understreket at flyktninger er velkomne.
AA170220 ( ©NTB ) ¶ | Flyktninger rømmer fra USA til Canada ¶
AA170220 Blant andre mulige årsaker er stengingen av den såkalte Balkan-ruta, avtalen mellom EU og Tyrkia om retur av flyktninger og migranter, samt flere innstramminger i den danske asyl- og innvandringspolitikken. ( ©NTB ) ¶
AA170220 Noen av skolebyggene huser flyktninger .
VG170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
VG170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes.
SA170219 Presidenten kom også med forslaget om å etablere trygge soner for flyktninger i Syria og andre land - noe land i Persiabukta skal betale for, ifølge ham.
SA170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
SA170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes.
DN170219 Presidenten kom også med forslaget om å etablere trygge soner for flyktninger i Syria og andre land - noe land i Persiabukta skal betale for, ifølge ham.
DN170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
DN170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes.
DB170219 Horowitz sier også at overgrepsforbrytelser, samt ulovlig våpenbruk, har økt markant under perioden landet har tatt inn flyktninger .
DB170219 I kveld skriver Donald Trump på Twitter at han nevnte Sverige i talen i forbindelse med en sak Fox News hadde om flyktninger i Sverige.
DB170219 Horowitz sier også at overgrepsforbrytelser, samt ulovlig våpenbruk, har økt markant under perioden landet har tatt inn flyktninger .
DA170219 Regiprisen i Berlin er en av de største internasjonale hedersbetegnelsene en filmskaper kan få, og Kaurismäki fikk den for « The Other Side Of Hope », en film om flyktninger og drømmer i et harskt Finland som blir en direkte kommentar til Europas flyktningkrise.
BT170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
BT170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes.
BT170219 Samtidig jobber FN på spreng for å gjøre klar leire som skal ta imot flyktninger i tusenstall fra Vest- Mosul.
AP170219 USAs president vil ikke ta imot flyktninger lenger, og begrunner det blant annet med « se hva som skjedde i Sverige ».
AP170219 Trump snakket om trygghet, grensekontroll og flyktninger da han plutselig trakk frem Sverige som et « anti-eksempel ».
AP170219 Trump sa at USA vil slutte å ta imot så mange flyktninger , og hevdet at han kunne tvinge nabolandene i Midtøsten til å ta seg av flyktningene fra Syria.
AP170219 Denne uken har det vært et drap i Malmø, og politiet har antydet at nyankomne flyktninger kan være utsatt for å bli rekruttert til kriminelle gjenger - men det er ikke bevist noen sammenheng mellom det og drapet i Malmø.
AP170219 De tok imot mange flyktninger , og nå har de alle typer problemer de ikke hadde forestilt seg, utbrøt USAs president Donald Trump da han talte til tilhengere i Melbourne, Florida, natt til søndag.
AP170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
AP170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes.
AP170219 De har lovlig opphold i Norge, flesteparten som flyktninger , men myndighetene er likevel ikke sikre på at den identiteten de har oppgitt, er riktig.
AA170219 Presidenten kom også med forslaget om å etablere trygge soner for flyktninger i Syria og andre land - noe land i Persiabukta skal betale for, ifølge ham. ( ©NTB ) ¶
AA170219 | Trump foreslår trygge soner for flyktninger i Syria ¶
AA170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
AA170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes.
AA170219 I den første ordren ville Trump nekte syriske flyktninger adgang selv om de allerede hadde fått visum.
AA170219 Det er ikke kjent om den fullstendige stansen i innreiser for syriske flyktninger opprettholdes.
AA170219 Samtidig jobber FN på spreng for å gjøre klar leire som skal ta imot flyktninger i tusenstall fra Vest- Mosul.
AA170219 | FN : Et kappløp mot tiden for å ta imot flyktninger fra Mosul ¶
AA170219 FN jobber på spreng for å gjøre klar leire som skal ta imot flyktninger fra Vest- Mosul, samtidig som Irak har varslet at offensiven har startet.
VG170218 Mens Le Pen ser flyktninger som en byrde, mener Macron de representerer en økonomisk mulighet.
VG170218 Macron, på sin sine, applauderer Tysklands forbundskansler Angela Merkel for å ha tatt i mot så mange flyktninger i nød.
VG170218 Avstanden er stor fra Le Pen, som vil stenge grensene, til Macron som ønsker flyktninger velkommen.
BT170218 USAs president vil ikke ta imot flyktninger lenger, og begrunner det blant annet med « se hva som skjedde i Sverige ».
BT170218 Trump snakket om trygghet, grensekontroll og flyktninger da han plutselig trakk frem Sverige som et « anti-eksempel ».
BT170218 Trump sa at USA vil slutte å ta imot så mange flyktninger , og hevdet at han kunne tvinge nabolandene i Midtøsten til å ta seg av flyktningene fra Syria.
BT170218 Denne uken har det vært et drap i Malmø, og politiet har antydet at nyankomne flyktninger kan være utsatt for å bli rekruttert til kriminelle gjenger - men det er ikke bevist noen sammenheng mellom det og drapet i Malmø.
BT170218 De tok imot mange flyktninger , og nå har de alle typer problemer de ikke hadde forestilt seg, utbrøt USAs president Donald Trump da han talte til tilhengere i Melbourne, Florida, natt til søndag.
BT170218 Også nyankomne flyktninger er spesielt utsatt for å bli dratt inn i kriminell virksomhet.
BT170218 Også nyankomne flyktninger er spesielt utsatt for å bli dratt inn i kriminell virksomhet.
AA170218 Også nyankomne flyktninger er spesielt utsatt for å bli dratt inn i kriminell virksomhet.
VG170217 Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum.
SA170217 Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum. ( ©NTB ) ¶
DB170217 Fordi flyktninger er en spesiell type innvandrere med særlig lave kvalifikasjoner, fra særlig fattige land, og stiller svakt på et avansert arbeidsmarked som det norske.
DB170217 Pensjonisten jobber i vintersesongen som sjåfør i områdene rundt Kirkenes, og har den siste tida kjørt alt fra flyktninger fra Storskog til turister som skal besøke Finnmarksvidda.
DA170217 I en tid med flyktninger og krig, et tog for et varmere og mer inkluderende samfunn.
AP170217 Noen av mennene skal ha diskutert muligheten for å bortføre mindreårige flyktninger eller andre barn, skriver Aftonbladet. Én har angivelig skrytt av at han selv har forgrepet seg på barn i asiatiske land.
AP170217 Bildet er fra regjeringens dialogkonferanse om integrering av flyktninger på sensommeren 2016 der de ulike gruppene møttes for å snakke sammen.
AP170217 Bildet er fra regjeringens dialogkonferanse om integrering av flyktninger på sensommeren 2016 der de ulike gruppene møttes for å snakke sammen.
AA170217 Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum.
AA170217 Noen av mennene skal ha diskutert muligheten for å bortføre mindreårige flyktninger eller andre barn, skriver Aftonbladet. Én har angivelig skrytt av at han selv har forgrepet seg på barn i asiatiske land.
AA170217 Migranter og flyktninger har flere ganger tidligere stormet den spanske enklaven i Marokko.
AA170217 Noen av mennene skal ha diskutert muligheten for å bortføre mindreårige flyktninger eller andre barn, skriver Aftonbladet. Én har angivelig skrytt av at han selv har forgrepet seg på barn i asiatiske land.
VG170216 I tillegg tillater statsminister Solberg stilltiende at sentrale tillitsvalgte i Frp med jevne mellomrom har oppsiktsvekkende uttalelser om flyktninger , muslimer og innvandrere.
VG170216 Et eksempel er innføring av matkuponger for flyktninger .
SA170216 Det er fortsatt høyest ledighet blant innvandrere fra Afrika med 10,4 prosent, noe SSB understrekes må sees i lys av den store andelen flyktninger i denne gruppen.
DB170216 I likhet med tittelen, som er lånt fra Arbeiderpartiets tidligere ledestjerne, Thorbjørn Jagland, sin berømte 90-tallsvisjon, er også verket en politisk satire, hvor filmskaperen deler sine mange skråblikk på nordmenns identitet, kultur og integreringen av innvandrere og flyktninger .
DB170216 - Den store forskjellen på vår politikk og den Frp står for nå er måten innvandrere og flyktninger omtales på.
DA170216 Politiet i Østfold advarte da om at folk som hjalp flyktninger over grensen ville bli etterforsket for menneskesmugling.
DA170216 I 2015 ble fire nordmenn stanset på Svinesund for å transportere to syriske flyktninger over grensen.
DA170216 Fredag i forrige uke risikerte Cédric Herrou ( 38 ), en fransk bonde, åtte måneder fengsel for å ha hjulpet papirløse flyktninger og migranter over grensen fra Italia til Frankrike.
DA170216 Frankrike bør ta imot flere, ikke færre flyktninger , sier Herrou.
DA170216 - Det er ikke sant at Europa invaderes av flyktninger , sier Herrou, og mener Frankrike er medansvarlig for den situasjonen afrikanske land befinner seg i etter en fortid som kolonimakt.
DA170216 Statsråd Sylvi Listhaug mener at regjeringen har gjort mye for flyktninger internasjonalt.
DA170216 SVs gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, ønsker at Oslo tar imot flere flyktninger .
DA170216 SV i Oslo ber nå regjeringen vise raushet, og sender også utfordringen videre til andre byer og kommuner som har kapasitet til å ta imot flere flyktninger .
DA170216 Oslo kommune budsjetterte opprinnelig med å ta imot 1.150 flyktninger i 2017.
DA170216 Oslo SV mener at hovedstaden kunne tatt imot langt flere flyktninger enn det byen gjør, og legger skylden på det de kaller regjeringens kalde og harde flyktningpolitikk.
DA170216 . Byrådet er beredt til å ta vår del av ansvaret for å ta imot flyktninger som trenger bosetning, i samarbeid med staten, andre kommuner og frivillige organisasjoner ».
DA170216 - Hvor mange flyktninger som kommer til Norge er vanskelig å styre.
DA170216 - Det var opprinnelig budsjettert med 1.150 flyktninger i året.
DA170216 - Det er hjerteskjærende å se at flyktninger lever uverdige liv i leirer i for eksempel Hellas og Tyrkia når vi samtidig vet at vi her i Oslo har mulighet til å gi mange flere mennesker en ny start, sier Eidsvoll.
DA170216 Men flyktninger kan berike den norske kulturen.
DA170216 Mange flyktninger har en positiv og naiv holdning som de mister underveis.
DA170216 Det vil berike det norske på et helt annet nivå, enn om Norge isolerer seg og bare tar imot noen få hundre flyktninger i året.
DA170216 - Når flyktninger kommer til Norge, blir de ikke spurt om hva de kan bidra med.
DA170216 - Filmene jeg har laget, har også hatt fokus på flyktninger , men ikke på en politisk måte.
DA170216 Flyktninger kan bidra ¶
BT170216 Eidsvold, Hege Schøyen og Helén Vikstedt, de underviser flyktninger i hva norskhet består av og hva som er viktig for nordmenn.
AA170216 Det er fortsatt høyest ledighet blant innvandrere fra Afrika med 10,4 prosent, noe SSB understrekes må sees i lys av den store andelen flyktninger i denne gruppen.
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger , vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170215 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger , vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170215 Les også : - Fraskriver seg ansvaret for papirløse flyktninger
VG170215 Han søkte hjelp hos Selvhjelp for innvandrere og flyktninger , som hjalp til med å sette i gang søksmålet.
VG170215 FÅR PAPIRER : Caleb Eyasu Aron fra Eritrea ( til venstre ) og advokatfullmektig Georg Schjerven Hansen ( til høyre ) er fornøyde med gårsdagens dom som gir papirløse flyktninger rett til reisepapirer.
SA170215 Dette gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem, bosetting av flyktninger , barnevern samt tjenester til psykisk utviklingshemmede.
DB170215 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger , men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
DB170215 ¶ SIGNALER : - Teigen har naturligvis rett i at signalene som utgår fra regjeringen har noe å si for tilstrømmingen av flyktninger .
DB170215 Teigen har naturligvis rett i at signalene som utgår fra regjeringen har noe å si for tilstrømmingen av flyktninger .
DB170215 Simpelthen av ren humanitet og medmenneskelighet - altså bare for å hjelpe folk som åpenbart trenger hjelp - kunne Norge ta imot flere flyktninger .
DB170215 Ingen tvil om at det kommer flere hvis man sier « Bare kom ! », akkurat som at det kommer færre hvis man som nå sier « Fåkke bli uansett ! » Flyktninger har mobiltelefon og nettverkt - de er på flukt, klart de er på vakt !
DB170215 De fleste flyktninger vil mene at problemene begynte en stund før de eventuelt kom til Norge.
DA170215 Vi lager lover som skjuler kriminaliteten bak lovene, og i morgen kan vi alle ende som flyktninger , sier han og ser på hovedrolleinnehaver Sherwan Haji, som selv kom til Finland som flyktning og havnet under Kaurismäkis vinger.
DA170215 Ser man på den mentale tilstanden til Europa i dag, har vi like mange flyktninger som etter andre verdenskrig.
DA170215 Regissøren selv har for øvrig en egen metode med skuespillere, flyktninger eller ikke, kan han røpe under et tykt lag ironi.
DA170215 Holdningene finnene har til flyktninger i Finland er virkelig horrible, og jeg er sjokkert over at også enkelte i mitt eget miljø viser de samme trekkene, sier han, før han setter en journalist som ber han kommentere islamiseringen av Europa på plass.
DA170215 Da det plutselig kom 30.000 flyktninger til Finland, gikk finske ungdommer til krig, og det minner meg om det som skjedde for over 60 år siden.
AP170215 De omfatter eldre, flyktninger , asylsøkere, ansatte på asylmottak og personer med rusproblemer.
VG170214 Oslo kommune skal nå støvsuge markedet etter et hundretalls boliger på Oslo vest for å huse handicappede flyktninger .
FV170214 Ordfører Helge Sandåker og kommunestyrerepresentant Åsmund Mjåland ( Ap ) foran boligen som huser fire mindreårige flyktninger i Marnardal.
DB170214 Conway viste til to irakiske flyktninger , som ifølge henne var mesterhjernene bak denne massakren, og som aldri burde fått lov til å sette sine bein på amerikanske jord.
DA170214 Tyrkia huser nå det klart største antallet flyktninger fra Syria, og hjelpeorganisasjoner stiller spørsmål ved om Tyrkia er trygt for asylsøkere.
DA170214 Til gjengjeld fikk Tyrkia penger og løfter om at EU skulle hente flyktninger fra Tyrkia direkte.
DA170214 Returavtalen mellom EU og Tyrkia har vært en katastrofe for tusenvis av flyktninger .
DA170214 Returavtalen krever at Tyrkia stenger grensene for flyktninger og migranter på vei til Hellas og Europa, i tillegg til å ta tilbake migrantene som likevel greier å reise.
DA170214 Mottakerapparatet for å gi beskyttelse mangler og flyktninger risikerer å bli returnert til opprinnelseslandet.
DA170214 Flere hjelpeorganisasjoner gikk da hardt ut og anklaget EU for ansvarsfraskrivelse ved å overgi flyktninger og migranter på flukt til Europa, til Tyrkia.
DA170214 Ett år etter viser det seg at kritikken mot avtalen var berettiget, mener Amnesty : Flyktninger lever under dårlige og farlige kår i Tyrkia, mens 62.500 mennesker er strandet i Hellas under like ulevelige kår.
DA170214 - Tyrkia er ikke et trygt land for flyktninger og asylsøkere.
DA170214 « Chasing Asylum » viser tilværelsen til flyktninger i leirene på Stillehavsøyene.
DA170214 « Chasing Asylum » viser hvilke forhold flyktninger lever under.
AP170214 Desperate flyktninger skaper store sikkerhetsproblemer i Sør-Europa, men hva kan NATO gjøre med det ?
AA170214 Målet er at forhandlinger mellom partene om grenser, flyktninger , sikkerhet og Jerusalems status skal føre fram til en tostatsløsning. ( ©NTB ) ¶
AA170214 I 2015 bosatte 375 kommuner flyktninger .
VG170213 Mens Trump vil nekte blant annet syriske flyktninger innreise til landet, har hans kanadiske kollega tatt imot 40.000 flyktninger fra det krigsherjede landet det siste halvannet året.
VG170213 Mens Trump vil nekte blant annet syriske flyktninger innreise til landet, har hans kanadiske kollega tatt imot 40.000 flyktninger fra det krigsherjede landet det siste halvannet året.
VG170213 Mange stiller nå spørsmål ved hvordan Trumps holdning til flyktninger kommer til å påvirke nabolandet Canada, som allerede tatt imot mange.
VG170213 Landet som ikke tar imot en eneste syrisk flyktning vil gjerne bygge nye moskeer, og innsette radikale imamer der muslimske flyktninger havner.
VG170213 | Ny dom : Papirløse flyktninger har rett til identitetspapirer i Norge ¶
VG170213 Ut fra lagmannsrettens tolkning, er det bare i alvorlige og ekstraordinære tilfeller som konvensjonsstatene kan nekte å utstede reisebevis til flyktninger .
VG170213 Nå får papirløse flyktninger med asyl rett til pass, førerkort, bankkonto og å jobbe i Norge, etter at Staten tapte i lagmannsretten.
VG170213 Les også : - Fraskriver seg ansvaret for papirløse flyktninger
VG170213 Ifølge dommen er det kun en gruppe på 48 av 18 422 flyktninger som i perioden 2014-2016 har fått avslag på sine søknader om reisebevis som følge av identitetstvil.
VG170213 Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som « reisebevis for flyktninger ».
VG170213 Da ble Utlendingsnemndas ( UNE ) avslag på reisebevis for ni flyktninger med asyl, kjent ugyldig.
VG170213 Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger .
SA170213 Sju flyktninger med lovlig opphold i Norge som ble nektet reisebevis, har vunnet over staten i lagmannsretten.
SA170213 Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som « reisebevis for flyktninger ».
SA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger .
DN170213 Trudeau har til nå ikke direkte kommentert Trumps forsøk på å stanse syriske flyktninger og tilreisende fra sju hovedsakelig muslimske land.
DB170213 Trump har på sin side få kvinnelige ministre ( og ingen latinamerikanere, og han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA, skriver NTB : ¶
DB170213 45 år gamle Justin Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada.
DB170213 ¶ KRYSSER GRENSA : Flyktninger krysser grensa ved Storskog 12. november 2015.
DB170213 Tysklands forbundskansler Angela Merkel var tydelig på å ønske flyktningene velkommen, og stilte smilende opp på selfies sammen med flyktninger .
DB170213 Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt uttalte at man måtte « åpne våre hjerter », og ønsket det svenske folk til å ofre for å ta imot flest mulig flyktninger .
DB170213 De vil ha åpnere dører, invitere tusenvis av flyktninger til Norge, og mener en streng og rettferdig politikk betyr at Norge fører en politikk som ikke er « human » nok.
DB170213 De mener nemlig at flyktninger og migranter rundt om i verden vet forskjellen på kvoteflyktninger og asylsøkere.
DB170213 Arbeiderpartiet vedtok å invitere 10 000 syriske flyktninger til Norge.
DB170213 I den danske kommunen har de hatt et program for å få flyktninger raskt ut i jobb.
DB170213 Asle Toje fikk stor spalteplass for sine merknader til professor Grete Brochmanns nye rapport, der han satt i utvalget som skulle utrede hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger
DB170213 Møtet med flyktninger
DA170213 Planene for Libya har vært kraftig kritisert fra flere menneskerettighetsorganisasjoner og humanitære organisasjoner, på grunn av situasjonen i Libya - særlig planen om å returnere flyktninger og migranter til Libya.
BT170213 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger , men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
BT170213 70 år gamle Trump har på sin side få kvinnelige ministre, han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.
BT170213 45 år gamle Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada.
AP170213 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger , men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
AP170213 70 år gamle Trump har på sin side få kvinnelige ministre, han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.
AP170213 45 år gamle Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada.
AA170213 De to har markert svært ulike holdninger når det gjelder flyktninger , men Trudeau understreket at han ikke vil belære Trump om hva slags politikk USA skal ha.
AA170213 70 år gamle Trump har på sin side få kvinnelige ministre, han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.
AA170213 45 år gamle Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada.
AA170213 Under mandagens pressekonferanse fikk Canadas statsminister og USAs president blant annet spørsmål om hvordan de veier flyktninger og innvandring opp mot hensynet til nasjonal sikkerhet.
AA170213 Trump sa videre at han har fått mange hyllester for sin strenge politikk, som blant annet innebærer et innreiseforbud for alle syriske flyktninger , samt visuminnehavere fra sju overveiende muslimske land.
AA170213 Trudeau påpekte at sikkerhet er veldig viktig for Canada, og at de har hatt suksess med å ønske flyktninger fra Syria velkommen.
AA170213 Justin Trudeau sier Canada kommer til å fortsette å ta imot flyktninger , men vil ikke belære Donald Trump om hva slags flyktningpolitikk USA skal ha.
AA170213 Trudeau har til nå ikke direkte kommentert Trumps forsøk på å stanse syriske flyktninger og tilreisende fra sju hovedsakelig muslimske land.
AA170213 UNHCR bør " slå fast at enhver støtte FN kan gi til afghanske flyktninger som drar hjem i 2017, skal være tatt på humanitært grunnlag for å minske problemer som utsendelse medfører, og ikke som et utslag for støtte til pakistanske myndigheters ståsted ", heter det i rapporten.
AA170213 Pakistanske myndigheter og FN får i en knusende rapport fra Human Rights Watch refs for tvangsretur av afghanske flyktninger .
AA170213 Pakistan tvinger hundretusener av afghanske flyktninger tilbake til sitt hjemland der de risikerer å havne i krigshandlinger eller havne i dyp fattigdom, heter det i rapporten fra HRW.
AA170213 Pakistan har i flere tiår blitt sett på som et trygt naboland for over 2 millioner afghanske flyktninger som har flyktet fra krigshandlinger i nabolandet.
AA170213 Og uavhengig av situasjonen i Afghanistan, er det slik at et stort antall flyktninger som dro fra Pakistan i første halvår 2016, ikke gjorde det frivillig.
AA170213 HRW oppfordrer pakistanske myndigheter til å la registrerte afghanske flyktninger få bli i landet inntil det er trygt for dem å dra hjem.
AA170213 HRW kritiserer i den samme rapporten FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) for ikke å ha gitt uttrykk for bekymring rundt meldinger om tvangsreturer.
AA170213 Dette er verdens største ulovlige masseretur av flyktninger i nyere tid, slår HRW fast.
AA170213 Derfor har UNHCR i realiteten avskaffet sitt mandat om å beskytte flyktninger ved i realiteten å støtte Pakistans masseutdrivelse, og på den måten er UNHCR medskyldig i disse handlingene, slår HRW fast. ( ©NTB ) ¶
AA170213 Afghanske flyktninger som har blitt intervjuet av HRW har fortalt om daglige utpressinger fra pakistansk politi, vilkårlige pågripelser, politiaksjoner mot afghanske boliger, økende usikker juridisk status, utestenging av afghanske barn i pakistanske skoler, og stenging av afghanske flyktningskoler.
AA170213 - UNHCR har sviktet i arbeidet med å sikre at flyktninger blir godt nok informert om tilstanden i hjemlandet før de får anledning til å fatte en beslutning.
AA170213 - En giftig blanding av trusler om deportasjon og politiovergrep har tvunget over 600.000 afghanske flyktninger i Afghanistan til å dra hjem i 2016, heter det i rapporten.
AA170213 | Syriske flyktninger vil ta høyere utdanning i Norge ¶
AA170213 Han legger til at søkermassene har ført til at det nasjonale organet må utsette oppstart av nye tjenester som kvalifikasjonsvurdering for flyktninger og ny godkjenning av fagskoleutdanning.
AA170213 Sju flyktninger med lovlig opphold i Norge som ble nektet reisebevis, har vunnet over staten i lagmannsretten.
AA170213 Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som « reisebevis for flyktninger ».
AA170213 Avisen skriver at lagmannsretten mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger .
VG170212 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger , vil redusere drastisk antallet offentlig ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170211 Her patruljer bangladeshiske tjenestemenn fra kystvakten farvannet utenfor Thengar Charan, øya der myndighetene ønsker å plassere flyktninger .
VG170211 FLYTTER FLYKTNINGER TIL SUMP-ØY ¶
VG170211 De skyter dem, slakter barn, voldtar kvinner ; de brenner og plyndrer hus, sa John McKissick ved FNs høykommissær for flyktninger ( UNCHR ) i et intervju med BBC i november.
VG170211 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
VG170211 * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
VG170211 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
VG170211 For syriske flyktninger skal det gjelde på ubestemt tid. * 28. januar : Mange personer med gyldig visum fra de berørte landene hindres i å gå om bord på fly til USA, eller de stanses når de kommer til landet.
VG170211 For alle flyktninger gjelder innreiseforbudet i 120 dager.
VG170211 Under Obama-administrasjonen tok landet, med sine 323 millioner innbyggere, imot 12.500 flyktninger .
VG170211 Trudeau har fått kritikk for at myndighetene i år har satt en grense på maks 1000 flyktninger som får komme inn gjennom private sponsorer.
VG170211 TORONTO ( VG ) Syriske flyktninger er uønsket av Donald Trump.
VG170211 På kontoret til Lifeline Syria, en organisasjon som hjelper syriske flyktninger til å etablere seg i Canada, har Beshr Shjhamid ( 28 ), opprinnelig fra Aleppo, kommet på besøk.
VG170211 Privatpersoner kan sponse flyktninger
VG170211 Med sitt innreiseforbud vil Trump nekte syriske flyktninger adgang til USA.
VG170211 I desember i fjor fikk kvinnene storslått besøk av statsminister Justin Trudeau, som også har gjort seg bemerket ved å stille opp på flyplassen for å ønske syriske flyktninger velkommen til landet.
VG170211 Dit donerer folk brukte møbler, for at syriske flyktninger og andre trengende fritt kan plukke ut det de trenger for å starte på nytt.
VG170211 Canada skiller seg ut fra mange land med sitt « sponsor»-system, som innebærer at privatpersoner kan hjelpe flyktninger inn i landet dersom de går sammen fem eller flere.
VG170211 - Jeg ønsker at han skal se på syriske flyktninger som mennesker.
VG170211 januar i år har Canada tatt imot 40.081 flyktninger fra Syria.
VG170211 januar i år hadde Canada tatt imot drøye 40.000 flyktninger fra Syria, ifølge tall fra myndighetene.
VG170211 Flyktninger fra Chile søkte tilflukt fra Pinochets brutale diktatur på 70- og 80-tallet.
SA170211 Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum.
BT170211 Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum.
AP170211 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
AP170211 Han skrev videre at « 77% av flyktninger som er sluppet inn i USA siden man lettet innreiseforbudet kommer fra syv suspekte land ».
AP170211 februar en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet for flyktninger samt borgere fra de syv landene.
AP170211 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AA170211 Det betød blant annet at ingen syriske flyktninger skulle få slippe inn i landet selv om de allerede hadde fått visum.
DN170210 Det midlertidige innreiseforbudet omfatter mange reisende fra sju overveiende muslimske land, og flyktninger .
DN170210 Årsaken til at John Bercow er så negativt innstilt til den amerikanske presidenten, er Trumps innreise- og visumnekt for flyktninger og migranter, opplyste han.
DB170210 Utvalget lufter flere alternativer som skal kunne få flyktninger raskere i arbeid.
DB170210 Utdanningen og opplæringen av flyktninger som kommer til landet, må effektiviseres.
DB170210 Men det er eksistensielt vanskelige spørsmål som reises rundt flyktninger , og andre som diskuterer i offentligheten, har andre roller enn oss forskere.
DB170210 Lønnstilskudd til arbeidsgivere som vil ansette flyktninger er ett.
DB170210 Det overordnede problemet er at flyktninger ikke kommer raskt nok i arbeid.
DB170210 Brochmann mener norske politikere må se mer på hva arbeidsmarkedet trenger når flyktninger skal få utdanning og opplæring i Norge.
DB170210 - Kan man i det hele tatt få til samme sysselsettingsgrad blant flyktninger som i resten av befolkningen ?
DB170210 ( Dagbladet ) : Da 30 000 asylsøkere strømmet over grensa i fjor og slitne flyktninger sov i parkeringskjellere i Oslo, fikk UIO-professor Grete Brochmann et oppdrag fra innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
DB170210 Daglig kommer det tusener av flyktninger til Italia fra Libya.
DB170210 Flere land nekter å være med på solidarisk fordeling av flyktninger innen EU.
BT170210 Det midlertidige innreiseforbudet omfatter mange reisende fra syv overveiende muslimske land, og flyktninger .
BT170210 Her venter nyankomne flyktninger utenfor en flyktningeleir i utkanten av Dadaab, øst i Kenya, 100 kilometer fra grensen til Somalia.
BT170210 Det midlertidige innreiseforbudet omfatter mange reisende fra syv overveiende muslimske land, og flyktninger .
AP170210 Færre flyktninger og innvandrere og en sterkere vekt på nasjonal identitet.
AP170210 Macron er positiv til EU, har støttet Angela Merkels åpne-dør-politikk overfor flyktninger , men tar også til orde for bedre grensekontroll.
AP170210 Men blant innbyggere og politikere i Afghanistan, som det siste året har tatt imot hundretusener av returnerte flyktninger fra Pakistan og Iran, er motstanden avtalen og tvangsreturene fra Europa stor.
AP170210 Men blant innbyggere og politikere i Afghanistan, som det siste året har tatt imot hundretusener av returnerte flyktninger fra Pakistan og Iran, er motstanden avtalen og tvangsreturene fra Europa stor.
AP170210 Han er den første politiske rådgiveren for en amerikansk president som i nyere tid har fått plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), og han var også drivkraften bak dekretet om midlertidig innreiseforbud for borgere fra sju land med muslimsk flertallsbefolkning og alle flyktninger fra Syria.
AA170210 Herrou er en av flere franskmenn som den siste tiden er blitt stilt for retten for å ha hjulpet flyktninger og migranter med å krysse grensen og gi dem husrom.
AA170210 En fransk bonde er idømt en betinget bot på 3.000 euro etter å ha hjulpet papirløse flyktninger og migranter over grensen mellom Italia og Frankrike.
AA170210 | Assad hevder at det skjuler seg terrorister blant syriske flyktninger
AA170210 - Disse terroristene, som holder maskingevær eller dreper mennesker i Syria, er fredelige flyktninger i Europa eller Vesten for øvrig, sier Assad.
AA170210 Som « Trevligt folk » som beskrives som en feelgood-dokumentar om integrering, der vi følger 17 somaliske flyktninger på vei mot VM i bandy i Sibir.
VG170209 Les også : Sammenstøt mellom politi og flyktninger flere steder i Europa ¶
VG170209 RETURNERT : Afghanske flyktninger som er deportert fra Norge.
VG170209 I samme periode har norske myndigheter endret vurdering til at det er trygt å sende flyktninger hit.
VG170209 Det var også tilfellet når UDIs folk fra Landinfo var her sist for å vurdere om det er trygt å returnere flyktninger hit, sier Watterdal.
SA170209 Like smilende feier Listhaug gjennom bygater i jakten på folk som kan kastes ut av landet, og hun har smilende ligget i Middelhavet i full overlevelsesdrakt, hvor tusenvis av flyktninger har druknet, og hun har smilende sagt seg svært fornøyd med at så få flyktninger finner veien til Norge, - alt selvsagt filmet som var hun i et reality-show.
SA170209 Like smilende feier Listhaug gjennom bygater i jakten på folk som kan kastes ut av landet, og hun har smilende ligget i Middelhavet i full overlevelsesdrakt, hvor tusenvis av flyktninger har druknet, og hun har smilende sagt seg svært fornøyd med at så få flyktninger finner veien til Norge, - alt selvsagt filmet som var hun i et reality-show.
DN170209 Eduardo De La Riva ( midten ) var borgermester i Maywood da de bestemte seg for å erklære seg som fristedsby, eller såkalt sanctuary city, for papirløse flyktninger .
DB170209 ¶ FLYKTNINGDEBATT : Stortinget vil vite om Listhaug ga dem korrekt informasjon i spørsmålet om retur av flyktninger ved grensa på Storskog.
DB170209 Over 1 million flyktninger og migranter har krysset Middelhavet og tatt seg til Italia de siste tre årene, men flesteparten av disse har kommet fra Libya og ikke Tunisia.
DB170209 Italia og Tunisia styrker samarbeidet for å bremse strømmen av flyktninger og migranter til Europa.
DB170209 Det midlertidige innreiseforbudet, som var aktivt i en uke ved månedsskiftet, omfatter mange reisende fra sju overveiende muslimske land, samt flyktninger .
DB170209 Han kom blant annet i høylydt krangel om flyktninger med den australske statsministeren på telefon, og den mexikanske presidenten har allerede avlyst et besøk etter enda en krangel.
DA170209 Barneombudet og en rekke organisasjoner har ropt varsku lenge for situasjonen til enslige mindreårige flyktninger som bor på norske mottak.
DA170209 Barneombudet og en rekke organisasjoner har ropt varsku lenge for situasjonen til enslige mindreårige flyktninger som bor på norske mottak.
BT170209 UTE : USAs fungerende justisminister, Sally Yates, ble sparket fordi hun ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
BT170209 Arbeidsinnvandring er fornuftig og det er moralsk riktig å ta imot flyktninger , men for alle som føler seg glemt, er det bare nok et spark i ansiktet.
AP170209 Syv spørsmål og svar : Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170209 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
AP170209 Innbyggere fra syv hovedsakelig muslimske land ble midlertidig nektet innreise til USA samtidig som Trump stengte grensene midlertidig for alle flyktninger .
AP170209 februar en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet for flyktninger samt borgere fra de syv landene.
AP170209 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AA170209 I 2016 søkte i underkant av 29.000 flyktninger asyl i Sverige, og i år anslår Migrationsverket at i underkant av 35.000 vil søke asyl, blant dem 2.400 enslige mindreårige. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Regjeringen i Kenya besluttet opprinnelig å stenge Dadaab-leiren innen utgangen av november i fjor, men sterke reaksjoner fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og menneskerettsgrupper fikk myndighetene til å utsette tømmingen av leiren til mai i år.
AA170209 - Regjeringens beslutning er helt spesifikt rettet mot somaliske flyktninger , og det er dermed snakk om forfølgelse av en gruppe.
AA170209 Over 1 million flyktninger og migranter har krysset Middelhavet og tatt seg til Italia de siste tre årene, men flesteparten av disse har kommet fra Libya og ikke Tunisia. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Italia og Tunisia styrker samarbeidet for å bremse strømmen av flyktninger og migranter til Europa.
AA170209 Reisende og flyktninger fra Iran, Irak, Jemen, Syria, Libya, Somalia og Sudan ble nektet innreise til landet.
AA170209 Det midlertidige innreiseforbudet omfatter mange reisende fra sju overveiende muslimske land, samt flyktninger . ( ©NTB ) ¶
VG170208 HASTER : Europakommisjonens visepresident, Frans Timmermans sa onsdag at det haster med å få europeiske land til å ta imot flyktninger fra Italia og Hellas.
VG170208 Da USAs president Donald Trump innførte et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og reisende fra sju overveiende muslimske land til USA, ble han møtt med hard kritikk fra europeiske ledere.
VG170208 ANGREPET : Flyktninger fra Manus-leiren avbildet etter at lokale menn på Papua Ny-Guinea angrep dem i august 2016.
FV170208 Innsatsleder Hans Waage i Agder politidistrikt sier til Fædrelandsvennens reporter på stedet at to elever har sloss inne på skolens område, som blant annet inneholder den kommunale Mottaksskolen for flyktninger .
DB170208 Siden 2000 har dere tatt imot 1,5 millioner flyktninger og migranter.
DB170208 Nå ønsker skånske sosialdemokrater igjen å åpne grensene for flyktninger , fordi Sverige skal være et « moralsk forbilde ».
DA170208 Rundt en halv million migranter og flyktninger har kommet til Italia siden 2014, og over 175.000 befinner seg i mottakssentre for asylsøkere.
BT170208 Da USAs president Donald Trump innførte et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og reisende fra syv overveiende muslimske land til USA, ble han møtt med hard kritikk fra europeiske ledere.
AP170208 USA skal maksimalt skal ta imot 50.000 flyktninger i 2017. 6.
AP170208 Stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre. 5.
AP170208 Sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager. 3.
AP170208 Ordre om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre. 4.
AP170208 Hellas oppgir at mer enn 60.000 flyktninger og migranter bor i ulike leire i landet etter at Europa stengte sine grenser for flyktninger i fjor.
AP170208 Hellas oppgir at mer enn 60.000 flyktninger og migranter bor i ulike leire i landet etter at Europa stengte sine grenser for flyktninger i fjor.
AP170208 Europa krangler om fordeling av flyktninger .
AA170208 Rundt en halv million migranter og flyktninger har kommet til Italia siden 2014, og over 175.000 befinner seg i mottakssentre for asylsøkere.
AA170208 Da USAs president Donald Trump innførte et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og reisende fra sju overveiende muslimske land til USA, ble han møtt med hard kritikk fra europeiske ledere.
AA170208 Nylig ble det kjent at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) igjen avvikler en rekke mottak for flyktninger og asylanter i hele Norge.
AA170208 - Grong har vært en foregangskommune i måten de gjennom 20 år har drevet mottakssenteret og bosatt flyktninger i kommunen, skriver hun, og legger til at : ¶
VG170207 I talen som skapte reaksjoner over en hel verden la Rosling frem hvor mange flyktninger som fremdeles befinner seg i flyktningleirene, og hvor mye penger UNHCR trenger for å hjelpe dem.
VG170207 Selv om tanken bak senteret var at det skulle være et midlertidig oppholdssted for nyankomne flyktninger , blir mange boende i Moria i lengre tid.
VG170207 Rundt midnatt natt til fredag fikk den norske legen Ali Watti ( 31 ) fra Bergen beskjed på meldingstjenesten WhatsApp om at en båt med flyktninger nærmet seg Lesvos.
VG170207 Les også : Iskald vinter for flyktninger i Europa ¶
VG170207 Les også : Hjalp flyktninger - risikerer fengsel ¶
VG170207 I januar kom det 1399 båtflyktninger til Hellas, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
VG170207 FROSTSKADER : Lege Ali Watti fra Bergen tok fredag imot denne 19 år gamle mannen som kom i båt fra Tyrkia til Lesvos sammen med rundt 60 andre flyktninger .
VG170207 En båt med 93 flyktninger , som antas å være syrere, ankom lørdag den greske øya Kypros.
VG170207 Det er bare to prosent av antallet som kom i løpet av samme måned i fjor, da hele 67.415 flyktninger gikk i land på greske øyer.
VG170207 Båt med over 40 barn ¶ 5862 flyktninger krysset Middelhavet i løpet av årets første måned.
VG170207 I et intervju med MSNBC, hvor hun ble presset på det omstridte innreiseforbudet, viste Conway til at tidligere president Barack Obama i 2011 innførte en seks måneders stopp for irakiske flyktninger etter at to irakiske menn kom til USA, der de ble radikalisert og senere hovedmennene bak det hun kalte « Bowling Green-massakren ».
VG170207 Forrige uke anklaget Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway to irakiske flyktninger for en massakre som aldri har funnet sted.
DB170207 Men noen full stans for irakiske flyktninger ble aldri satt i verk, slik Kellyanne Conway hevdet.
DB170207 I tiden etter Hammadi og Alwan ble arrestert gjorde sikkerhetsmyndighetene en ny gjennomgang av til sammen 58 000 irakiske flyktninger , og strammet betydelig inn på visumprosessen for irakere i de neste seks månedene.
DB170207 Det stemmer heller ikke at Obama brukte arrestasjonen av de to mennene som en anledning til å bannlyse irakiske flyktninger i en viss periode.
DB170207 De to kom til USA som flyktninger i 2009 og ble arrestert i Bowling Green i Kentucky i 2011.
DB170207 Cosmopolitan skriver at Conway hevdet Obama bannlyste irakiske flyktninger i USA etter « Bowling Green-massakren ».
DB170207 Winton, som den gang jobbet som aksjemekler i London, avlyste en skiferie til Sveits, for å hjelpe en venn i Praha som bistod flyktninger i Sudetland, den vestlige regionen av Tsjekkoslovakia som nettopp hadde blitt annektert av Nazi-Tyskland.
DA170207 - Det finnes helt klart grenser for hvor mange flyktninger man kan ta inn, men det er ingen land i Europa som i det hele tatt er i nærheten av den grensen.
BT170207 Rosling pekte på at kun tre prosent av alle syriske flyktninger hadde kommet til Sverige.
BT170207 Han ble særlig kjent etter en tale om Syria-krisen i 2015 der han sammenlignet tallet på hvor mange syriske flyktninger som kommer til Sverige, med hvor mange mennesker det var til stede på foredraget hans.
AP170207 Syv spørsmål og svar : Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170207 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
AP170207 februar en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet for flyktninger samt borgere fra de syv landene.
AP170207 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170207 Syv spørsmål og svar : Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170207 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
AP170207 februar en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet for flyktninger samt borgere fra de syv landene.
AP170207 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170207 Kanal 1 var en av flere russiske TV-kanaler som i flere uker i 2016 hevdet at en russisk jente ble voldtatt av flyktninger i Russland, en sak som var oppspinn.
AA170207 Rosling pekte på at kun 3 prosent av alle syriske flyktninger hadde kommet til Sverige.
AA170207 Han ble særlig kjent etter en tale om Syria-krisen i 2015 der han sammenlignet tallet på hvor mange syriske flyktninger som kommer til Sverige, med hvor mange mennesker det var til stede på foredraget hans.
VG170206 Les også : Solberg ut mot Trumps politikk : - Flyktninger og andre mennesker må behandles likt ¶
VG170206 Dette gjelder både flyktninger , mennesker som er rammet av katastrofer og hjelpearbeidere.
VG170206 Det er delstaten Washington som har gått til sak mot Trumps regjering for å sørge for at grensene holdes åpne for flyktninger og folk fra sju overveiende muslimske land.
VG170206 Ifølge CNN har han i en årrekke jobbet for barns rettigheter og gitt juridisk assistanse til flyktninger .
VG170206 Da en million flyktninger og asylsøkere ankom Tyskland fra sommeren 2015 ble deres store kampsak innvandringsmotstand.
SA170206 Bangladesh holder fast ved planen om å flytte titusenvis av flyktninger fra den muslimske rohingya-minoriteten i Myanmar til en avsidesliggende sump-øy.
DN170206 Årsaken til at John Bercow er så negativt innstilt til den amerikanske presidenten, er Trumps innreise- og visumnekt for flyktninger og migranter, opplyste han.
DN170206 « Innreiseforbudet for flyktninger og lovlige innvandrere basert på religion eller opprinnelsesland er i strid med våre prinsipper og reiser alvorlige konstitusjonelle spørsmål », skriver Case.
DB170206 Angrep på institusjoner som eksempelvis kirka når de oppfordrer til å hjelpe flyktninger .
AP170206 Syv spørsmål og svar : Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170206 Det er delstaten Washington som har gått til sak mot Trumps regjering for å sørge for at grensene holdes åpne for flyktninger og folk fra sju overveiende muslimske land.
AP170206 Syv spørsmål og svar : Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170206 Merkel har tidligere avvist kritikk fra CSU for ikke å ha innført et tak på antall flyktninger som kan komme til Tyskland.
AP170206 Flertallet er flyktninger og innvandrere.
AP170206 Flyktninger og innvandrere med rett til introduksjonsprogram kan få 3000 timer norskopplæring i Introduksjonsordningen, men selv det kan være for lite sier « makten » i Norge.
AA170206 Merkel har tidligere avvist kritikk fra CSU for ikke å ha innført et tak på antall flyktninger som kan komme til Tyskland.
AA170206 LES OGÅS : Airbnb tilbyr gratis bolig til flyktninger
AA170206 Det er ofte flyktninger , enslige forsørgere, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt.
VG170205 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
VG170205 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
VG170205 Som et slags motstykke til Donald Trump, har Trudeau profilert seg gjennom å føre en åpen innvandringspolitikk, blant annet har Canada tatt i mot om lag 40.000 syriske flyktninger , dog etter strikte utvelgelseskriterier.
FV170205 Som følge av fredagens kjennelse ble innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia, midlertidig opphevet.
FV170205 Samtidig har utenriksdepartementet gitt beskjed om at flyktninger som var klare til å reise til USA da innreiseforbudet trådte i kraft, nå skal slippes inn.
FV170205 Dommeren i Seattle argumenterte fredag med at det generelle innreiseforbudet for flyktninger og andre borgere er grunnlovsstridig.
DN170205 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
DN170205 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DN170205 For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra sju land med muslimsk majoritetsbefolkning : Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.
DN170205 Der ble det satt en landsomfattende midlertidig stopp for innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.
DB170205 Starbucks-sjefens svar til Trump : Skal ansette 10 000 flyktninger
DB170205 Conway viste til to irakiske flyktninger , som ifølge henne var mesterhjernene bak denne massakren, og som aldri burde fått lov til å sette sine bein på amerikanske jord.
DB170205 De er uenige om Castro, flyktninger og abort.
DB170205 Tidligere var han også bestyrer for barnehjemmet Seattle Children's Home, samtidig som Robart også har representert flyktninger uten å ta seg betalt.
DB170205 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
DB170205 februar en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet for flyktninger samt borgere fra de sju landene.
DB170205 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170205 ¶ SKRØPELIGE : Flyktninger og migranter bruker svært skrøpelige båter for å ta seg over Middelhavet.
DB170205 Om lag 1500 migranter og flyktninger har blitt reddet i Middelhavet i løpet av helgen, opplyser den italienske kystvakten.
DB170205 Hun forteller at flyktninger skriver meldinger til familiene sine på redningsvestene i tilfelle de ikke overlever.
DB170205 Det blir tannløst å skulle ta standpunkt i en sak alle er enig i, sier Samuelsen og viser til kaffekjeden Starbucks´ nylige ønske om å ansette flyktninger i USA, som et eksempel på det motsatte.
BT170205 Dommeren i Seattle argumenterte fredag med at det generelle innreiseforbudet for flyktninger og andre borgere er grunnlovsstridig.
BT170205 Som følge av fredagens kjennelse, ble innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia, midlertidig opphevet.
BT170205 Der ble det satt en landsomfattende midlertidig stopp for innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.
BT170205 - De må komme seg hit og ta kontakt med de frivillige advokatene, så skal vi hjelpe dem med å komme seg dit de skal, sier hun og får støtte fra Becca Heller, som leder et støtteprosjekt for flyktninger .
BT170205 Som følge av fredagens kjennelse, ble innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia, midlertidig opphevet.
BT170205 Der ble det satt en landsomfattende midlertidig stopp for innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.
BT170205 - De må komme seg hit og ta kontakt med de frivillige advokatene, så skal vi hjelpe dem med å komme seg dit de skal, sier hun og får støtte fra Becca Heller, som leder et støtteprosjekt for flyktninger .
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170205 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170205 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
AP170205 For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra syv land med muslimsk majoritetsbefolkning : Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.
AP170205 Dommeren i Seattle argumenterte fredag med at det generelle innreiseforbudet for flyktninger og andre borgere er grunnlovsstridig.
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170205 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
AA170205 For en drøy uke siden innførte president Donald Trump et midlertidig innreise forbud for flyktninger og for borgere fra sju land med muslimsk majoritetsbefolkning : Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.
AA170205 Som følge av fredagens kjennelse, ble innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia, midlertidig opphevet.
AA170205 - De må komme seg hit og ta kontakt med de frivillige advokatene, så skal vi hjelpe dem med å komme seg dit de skal, sier hun og får støtte fra Becca Heller, som leder et støtteprosjekt for flyktninger .
AA170205 Myndigheter i det konfliktherjede landet opplyste lørdag at de har hindret over 400 migranter og flyktninger i å ta seg til Europa de siste dagene.
VG170204 Bush, var særlig opptatt av president Trumps preferanse for kristne flyktninger , og hvorfor nettopp disse syv nasjonene ble blinket ut, så lenge ingen av innbyggere hadde begått terrorhandlinger i USA siden 11. september 2001.
VG170204 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
VG170204 * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
VG170204 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
VG170204 Syriske flyktninger ble utestengt på ubestemt tid, mens andre flyktninger ble nektet adgang til USA i en periode på 120 dager.
VG170204 Syriske flyktninger ble utestengt på ubestemt tid, mens andre flyktninger ble nektet adgang til USA i en periode på 120 dager.
VG170204 Etter Donald Trumps innreiseforbud tirsdag var Justin Trudeau blant verdens ledere som stadfestet at han ønsket flyktninger velkomne.
VG170204 Å bruke mye penger på å hjelpe flyktninger inn i arbeidslivet, er hverken naivt eller snillistisk.
VG170204 Sylvi Listhaug blir oppfattet som streng overfor flyktninger og asylsøkere.
VG170204 Og når den har handlet om sysselsetting, har det ofte dreid seg om arbeidsplasser i kommunene som mottar flyktninger .
VG170204 Les VGs leder : Flyktninger og velferdsstaten ¶
VG170204 Kommentar Kanskje er det Sylvi Listhaug som best kan få flyktninger inn i det norske samfunnet.
VG170204 Kanskje er det Sylvi Listhaug som best kan få flyktninger inn i det norske samfunnet.
VG170204 Dersom flere av de få jobbene som finnes for ufaglærte og ukvalifiserte, styres i retning av nyankomne flyktninger , kan det skyve andre sårbare grupper ut.
FV170204 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
FV170204 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
FV170204 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
FV170204 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DN170204 Som et resultat av den saken, skjerpet Obama-regjeringen bakgrunnssjekken for flyktninger fra Irak.
DB170204 - Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170204 « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170204 Du har laget den mest nære, nyanserte og engasjerende TV-serie om flyktninger jeg noensinne har sett på norsk tv.
AP170204 Selv er Trenkamp negativt innstilt til ideen om at USA skal ta inn flere flyktninger .
AP170204 Rektor Nick Trenkamp ved barne- og ungdomsskolen i Elkader mener at småbyen, som har 98,6% hvite innbyggere, ikke har plass til flyktninger .
AP170204 Rektor : Har ikke plass til flyktninger
AP170204 Ingen av Trump-tilhengerne rundt bordet har noe problem med at presidenten for en uke siden innførte et midlertidig innreiseforbud mot flyktninger samt borgere fra syv hovedsakelig muslimske land.
AP170204 - Derfor ble jeg så forskrekket da president Trump signerte ordren om å bannlyse flyktninger og folk fra muslimske land.
AP170204 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170204 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170204 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
AP170204 Avgjørelsen om at USA maksimalt skal ta imot 50.000 flyktninger i 2017.
AA170204 Som et resultat av den saken, skjerpet Obama-regjeringen bakgrunnssjekken for flyktninger fra Irak. ( ©NTB ) ¶
AA170204 Kypros ligger 160 kilometer fra Syrias kyst, men har til forskjell fra Tyrkia og Hellas ikke opplevd et stort antall ankomster av flyktninger fra det krigsherjede landet. ( ©NTB ) ¶
AA170204 En båt med 93 flyktninger som antas å være syrere, ankom lørdag Kypros.
AA170204 - Det er ofte flyktninger , enslige forsørgere, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt som blir hengende faretruende langt etter, sier velferdsdirektør Erik Stene.
VG170203 Ifølge avisen The Independent gjennomførte aldri Obama-administrasjonen noe innreiseforbud for irakiske flyktninger, men innførte en ny og grundigere bakgrunnssjekk og behandling av søknadene for irakiske flyktninger som allerede befant seg i landet.
VG170203 Ifølge avisen The Independent gjennomførte aldri Obama-administrasjonen noe innreiseforbud for irakiske flyktninger , men innførte en ny og grundigere bakgrunnssjekk og behandling av søknadene for irakiske flyktninger som allerede befant seg i landet.
VG170203 I intervjuet viser Conway til at tidligere president Barack Obama i 2011 innførte en seks måneders stopp for irakiske flyktninger etter at to irakiske menn kom til USA, der de ble radikalisert og senere hovedmennene bak det hun kalte « Bowling Green-massakren ».
VG170203 Donald Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway er i hardt vær etter å ha anklaget to irakiske flyktninger for en massakre som aldri har funnet sted.
VG170203 * Har tatt til orde for å forby homofile å adoptere, vil holde folkeavstemning om kvotesystemet for flyktninger , vil redusere drastisk antallet offentlige ansatte, heve pensjonsalderen til 65 år, forlenge arbeidsuken til over 35 timer og kutte skattene.
VG170203 PÅ TO HJUL : Syriske flyktninger kom på sykkel fra Russland, over grenseovergangen fra Russland, høsten 2015.
VG170203 I henhold til konvensjonen skal flyktninger og migranter søke asyl i det EU-landet der de først er registrert.
SA170203 Som Trumps øverste rådgiver har han stor innflytelse, og han sies å ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført flyktninger og en rekke andre personer for en uke siden.
SA170203 FNs høykommissær for flyktninger og andre organisasjoner forbereder seg på å håndtere en ny stor bølge av internt fordrevne irakere, opplyser UNHCRs talsmann Matthew Saltmarsh fredag.
FV170203 Som Trumps øverste rådgiver har han stor innflytelse, og han sies å ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført flyktninger og en rekke andre personer for en uke siden.
DN170203 Rekordmange flyktninger og migranter kom i fjor sjøveien til Italia, minst 180.000.
DN170203 Hittil i år er det kommet 6677 personer til Europa over Middelhavet i plastbåter, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
DN170203 I tillegg skal det gjøres forsøk på å styrke kontrollen ved Libyas grenser mot Tsjad og Niger i sør, samtidig som EU vil støtte opp om arbeidet FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) gjør på bakken i Libya.
DN170203 I denne avtalen forplikter USA seg til å ta inn 1250 flyktninger som i flere år har vært i en interneringsleir for flyktninger i et lite Stillehavsland.
DN170203 I denne avtalen forplikter USA seg til å ta inn 1250 flyktninger som i flere år har vært i en interneringsleir for flyktninger i et lite Stillehavsland.
DN170203 Som Trumps øverste rådgiver har han stor innflytelse, og han sies å ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført flyktninger og en rekke andre personer for en uke siden.
DB170203 Bakgrunnen for irritasjonen skal knytte seg til en avtale Obama-administrasjonen gjorde med Australia om å ta imot 1250 flyktninger landets omstridte flyktningleirer.
DB170203 ¶ FLYKTNINGER : Flyktninger fra Mosul i kø for fyringsolje i en FN-drevet leir i Syria.
DB170203 | Da huset begynte å brenne, klarte Shelby ( 21 ) på utrolig vis å redde sin 12 dager gamle datter fra flammene ¶ ¶ FLYKTNINGER : Flyktninger fra Mosul i kø for fyringsolje i en FN-drevet leir i Syria.
DB170203 FNs høykommissær for flyktninger og andre organisasjoner forbereder seg på å håndtere en ny stor bølge av internt fordrevne irakere, opplyser UNHCRs talsmann Matthew Saltmarsh fredag.
DB170203 Som Trumps øverste rådgiver har han stor innflytelse, og han sies å ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført flyktninger og en rekke andre personer for en uke siden.
DB170203 På et år fram til november 2016 bosatte landet mer enn 35 000 flyktninger fra Syria og 48 000 flyktninger i alt.
DB170203 På et år fram til november 2016 bosatte landet mer enn 35 000 flyktninger fra Syria og 48 000 flyktninger i alt.
DB170203 Idet vi går inn i 2017 ser Canada ut som det eneste landet som politisk tåler å ta imot flyktninger og innvandrere blant de rike landene i Nord-Amerika og Europa.
DB170203 Den nye ministeren for innvandring og flyktninger , Ahmed Hussen, er et barn av denne politikken.
DB170203 De liker utvelging av flyktninger og kaller innvandringspolitikken streng, på tross av de mange som slippes inn, men anklager Trudeau for å være « skinnhellig », fordi han skjuler en streng politikk ved å gi seg ut for å være hjertevarm.
DB170203 De flyktningene som kommer er utvalgt av FNs Høykommissær for Flyktninger .
BT170203 RISIKERER LIVET : Stadig flere flyktninger og migranter drar ut fra Egypt og Libya i forsøk på å krysse Middelhavet etter at ruten fra Hellas nå nærmest er lukket.
AP170203 Det deles ut mat til flyktninger i det østlige Ukraina.
AP170203 Som Trumps øverste rådgiver har han stor innflytelse, og han sies å ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført flyktninger og en rekke andre personer for en uke siden.
AA170203 Ansatte og kunder har kritisert Kalanick for hans plass i panelet, særlig etter at presidenten innførte et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.
AA170203 Deretter innførte Obama grundigere bakgrunnssjekk av irakiske flyktninger, men han innførte aldri innreisestans eller forbud mot flyktninger fra Irak, påpeker Washington Post.
AA170203 Deretter innførte Obama grundigere bakgrunnssjekk av irakiske flyktninger , men han innførte aldri innreisestans eller forbud mot flyktninger fra Irak, påpeker Washington Post.
AA170203 Conway stilte opp i intervjuet for å forsvare Trumps innreiseforbud for flyktninger og for å forklare at Trumps forgjenger Obama sto bak tilsvarende grep.
AA170203 - Jeg er sikker på at det er nytt for folk at president Barack Obama hadde et seks måneders forbud mot innreise av irakiske flyktninger etter at to irakere kom hit til dette landet, ble radikalisert og sto bak Bowling Green-massakren.
AA170203 Som Trumps øverste rådgiver har han stor innflytelse, og han sies å ha vært en av drivkreftene bak innreiseforbudet som ble innført flyktninger og en rekke andre personer for en uke siden.
AA170203 Over 1.750 flyktninger og migranter er det siste døgnet blitt plukket opp av italiensk kystvakt i Middelhavet. 450 personer ble hentet opp fra sjøen i fem ulike aksjoner nord for den libyske kysten torsdag.
AA170203 FNs høykommissær for flyktninger og andre organisasjoner forbereder seg på å håndtere en ny stor bølge av internt fordrevne irakere, opplyser UNHCRs talsmann Matthew Saltmarsh fredag.
AA170203 I henhold til konvensjonen skal flyktninger og migranter søke asyl i det EU-landet der de først er registrert.
SA170202 Bakgrunnen for den negative tonen skal ha vært at Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.
SA170202 | Diktaturets undertrykking av eritreiske flyktninger i Stavanger fortsetter ¶
FV170202 Drøftet flyktninger
FV170202 Bakgrunnen for den negative tonen skal ha vært at Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.
DN170202 En rekke amerikanske gigantselskaper har allerede reagert offentlig på at president Donald Trump fredag innførte et 90 dagers innreiseforbud mot flyktninger og reisende fra syv land med muslimsk majoritetsbefolkning.
DN170202 De tilbyr også hjelp med å løse situasjonen for såkalte « drømmere », flyktninger som er kommet til USA som barn under et program satt opp under Barack Obama i 2012 som kan gi toårige fornybare arbeidstillatelser.
DN170202 Han kritiserte også en avtale som USA og Australia tidligere har inngått hvor USA har forpliktet seg til å ta inn 1250 flyktninger som har vært flere år i en interneringsleir for flyktninger som Australia har betalt for i et lite Stillehavsland.
DN170202 Han kritiserte også en avtale som USA og Australia tidligere har inngått hvor USA har forpliktet seg til å ta inn 1250 flyktninger som har vært flere år i en interneringsleir for flyktninger som Australia har betalt for i et lite Stillehavsland.
DN170202 Da Trump sa det var hans « intensjon » å stille seg bak avtalen om å motta flyktninger , var dette et uttrykk Turnbull ikke ville akseptere ; han ønsket at Trump skulle forplikte seg til å ta imot flyktningene og ikke endre denne avgjørelsen senere.
DN170202 FNs høykommisær for flyktninger Filippo Grandi ( til høyre ) besøker gamlebyen i Aleppo torsdag.
DN170202 FNs høykommissær for flyktninger sier ødelegelsene i den syriske byen Aleppo er « langt større » enn han hadde trodd.
DB170202 Tyskland har besluttet å ta imot 500 flyktninger hver måned fra Tyrkia, opplyser statsminister Angela Merkel.
DB170202 - Vi har nå bestemt at hver måned skal vi ta imot 500 flyktninger , slik at vi også kan bidra her i bestemte tilfeller, sa Merkel på en pressekonferanse med Yildirim.
DB170202 Statsministeren påpeker at regjeringen har prioritert å hjelpe flyktninger i landene rundt Syria.
DB170202 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170202 Bare 50 000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
DB170202 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170202 Bakgrunnen for Trumps raseri skal være at Turnbull forsøkte å få bekreftet at USA ville holde sin avtale om å ta imot 1250 flyktninger fra et mottakssenter i Australia, en avtale som ble inngått av Obama-administrasjonen.
DB170202 Nå har Tsjekkia en president som heter Milos Zeman, som i 2016 ble internasjonalt kjent for sine fremmedfiendtlige utbrudd mot å ta imot flyktninger fra Syria, blant annet gjennom å påstå at mennesker fra den delen av verden er « genetisk uegnet til å bli integrert i det tsjekkiske samfunnet ».
BT170202 Bakgrunnen for den negative tonen skal ha vært at Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.
BT170202 FNs høykommissær for flyktninger sier ødelegelsene i den syriske byen Aleppo er « langt større » enn han hadde trodd.
BT170202 I fjor dro de blant annet til Hellas for å utvikle arkitektur til hjelp for flyktninger .
AP170202 Drøftet flyktninger
AP170202 Bakgrunnen for den negative tonen skal ha vært at Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.
AP170202 Veien fra grensen til Norge og inn i arbeidsmarkedet er lang for mange flyktninger FOTO : Halvor Solhjem Njerve ¶
AA170202 | Tyskland vil overta 500 flyktninger fra Tyrkia hver måned ¶
AA170202 Tyskland har besluttet å ta imot 500 flyktninger hver måned fra Tyrkia, opplyser statsminister Angela Merkel.
AA170202 - VI har nå bestemt at hver måned skal vi ta imot 500 flyktninger , slik at vi også kan bidra her i bestemte tilfeller, sa Merkel på en pressekonferanse med Yildirim.
SA170201 Utvalget har særlig sett på innvandring av flyktninger .
SA170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
DN170201 Lxs også : ¶ | Flyktninger på Malta får EØS-hjelp fra Norge ¶
DN170201 Flyktninger og migranter vil bli en spesielt viktig målgruppe i en rekke prosjekter, opplyses det.
DN170201 Flyktninger og migranter blir en viktig målgruppe for tiltakene som pengene skal gå til.
DN170201 Innreiseforbudet omfatter alle flyktninger uavhengig av nasjonalitet, og mange reisende fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.
DN170201 Trumps presidentordre om flyktninger og immigrasjon ¶
DN170201 En sentral konklusjon i utvalgets arbeid er at flyktninger i større grad må bli en del av det ordinære arbeids- og samfunnslivet, dersom man skal klare å håndtere situasjonen med fortsatt høy innvandring.
DN170201 - Det finnes ikke noen enkle grep som gjør Norge i stand til å ta imot et stort antall flyktninger over tid uten konsekvenser for fordeling og velferd, sa utvalgsleder Grete Brochmann under en presentasjon onsdag formiddag.
DB170201 Terrorforskeren trekker i tillegg fram USAs allerede strenge kontrollrutiner av asylsøkere og flyktninger .
DB170201 En bakgrunnssjekk av flyktninger som søker asyl i USA, tar allerede mellom 18 til 24 måneder.
DB170201 Alle som søker asyl i USA som flyktninger må gjennom fire lag med « screening ».
DB170201 Venner og bekjente fra internett har uttalt at Bissonnette har gitt til kjenne innvandringsmotstand, spesielt mot muslimske flyktninger .
DB170201 Uheldigvis er han kjent for mange aktivister for å ha tatt nasjonalistiske, anti-feministiske og pro-Le Pen-standpunkt på Laval University og i sosiale medier, skriver tjenestemannen Francois Dechamps på en Facebook-gruppe som jobber for flyktninger , ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170201 Motivet er ennå ikke kjent, men han skal ha vært motstander av muslimske flyktninger .
DB170201 Samtidig er alle flyktninger nektet innreise i 120 dager og flyktninger fra Syria nektet innreise i ubestemt tid.
DB170201 Samtidig er alle flyktninger nektet innreise i 120 dager og flyktninger fra Syria nektet innreise i ubestemt tid.
DB170201 Utvalget har særlig sett på innvandring av flyktninger .
DB170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
DB170201 Starbucks-sjefens svar til Trump : Skal ansette 10 000 flyktninger
DB170201 I helga erklærte de at de akter å ansette 10 000 flyktninger i løpet av de neste fem åra.
DB170201 AVSATT : President Trump har avsatt USAs fungerende justisminister etter at hun sa departementet ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
DB170201 Selv om antallet nyankomne flyktninger er drastisk redusert, er flyktningproblemet på ingen måte løst.
DB170201 I dag mottar mange flyktninger et begredelig tilbud.
DB170201 For å stimulere arbeidsgivere til å ansatte flyktninger støtter utvalget NHO og LOs forslag om å innføre lønnstilskudd, og åpner også for at myndighetene bør vurdere for « særskilte stillingstyper med tilpasset [ altså lavere ] lønn » om mange blir stående utenfor arbeid.
DB170201 Vi har lav og synkende ungdomskriminalitet i de store byene, kommuner over hele landet gjør en enorm innsats for å bosette og inkludere flyktninger i lokalsamfunn og frivillige organisasjoner gir uvurderlige bidrag til bedre integrering, for eksempel gjennom leksehjelp, tilbud om besøksvenner og samlinger der majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen kan møtes og bl
DB170201 Samtidig må vi sørge for at flyktninger med etterspurt kompetanse formidles til ledige stillinger etter at arbeidstillatelse er gitt.
DB170201 Jeg håper rapporten vil inneholde en rekke gode forslag til hvordan integreringsarbeidet i Norge kan styrkes, slik at vi får flere innvandrere og flyktninger raskt i arbeid og utdanning, og færre blir avhengige trygd og andre sosiale støtteordninger.
DB170201 I fjor la forskningsinstituttet FAFO fram en rapport som viste at kostnadene ved å ta imot mindreårige flyktninger kan bli svært høye, dersom vi ikke lykkes med rask integrering.
DB170201 Bedrifter og organisasjoner bør inviteres til et samarbeid med de offentlige aktørene, slik at vi kan gjøre veien inn i arbeidslivet kortere gjennom kvalifisering og bedre utnyttelse av kompetansen flyktninger har fra hjemlandet.
AP170201 Trump kunngjorde fredag at flyktninger og statsborgere fra syv muslimske land heretter vil bli nektet adgang til USA, og flere amerikanske kommentatorer regner med at denne saken etter hvert vil ende på bordet til høyesterettsdommerne.
AP170201 Trump kunngjorde fredag at flyktninger og statsborgere fra syv muslimske land heretter vil bli nektet adgang til USA, og flere amerikanske kommentatorer regner med at denne saken etter hvert vil ende på bordet til høyesterettsdommerne.
AP170201 Les Brochmanns helt ferske kronikk om funnene her : « Norge har så langt ikke lyktes godt nok i å innlemme flyktninger i arbeidslivet » ¶
AP170201 Velferdsytelser som andel av samlet inntekt for flyktninger og familieinnvandrere, 18 - 45 år ved ankomsten, etter kohort og observasjonsår.
AP170201 Landgruppe 3 vil være sammensatt av flyktninger , arbeidsinnvandrere og innvandrere som har familiegjenforening som innvandringsgrunn.
AP170201 Dette innebærer at sysselsettingsandelen øker fra 0 til 65 prosent i løpet av syv år, for deretter å avta, slik de typiske forløpene for mannlige flyktninger har gjort.
AP170201 Dette har særlig relevans når man studerer flyktninger og andre grupper som har problemer med å bli integrert i arbeidsmarkedet etter ankomsten.
AP170201 Dette betraktes som det maksimale man kan regne med for en forholdsvis bred gruppe av flyktninger fra lavinntektsland.
AP170201 Dessverre flater denne effekten ut etter relativt få år, og mennene blir liggende på mellom 20 og 30 prosent med offentlig velferdsstøtte og halvparten av kvinner som kom som flyktninger .
AP170201 Denne trenden ser en for alle flyktninger som kom utover 2000-tallet.
AP170201 De bratte nedadgående grafene for flyktninger viser at mange etter kort botid opplever sysselsetting og selvforsørging i Norge.
AP170201 20 - 66 år : ¶ Flyktninger : Menn sysselsettes raskt, halvparten av kvinnene blir trygdemottagere.
AP170201 - Flyktninger får ikke opphold for å bidra til norsk økonomi.
AP170201 Videreføring av forløpet som har vært vanlig hittil : Dette innebærer blant annet at sysselsettingsandelen øker fra 0 til 65 prosent i løpet av syv år, for deretter å avta, slik de typiske forløpene for mannlige flyktninger har gjort.
AP170201 Velferdsytelser som andel av samlet inntekt for flyktninger og familieinnvandrere, 18 - 45 år ved ankomsten, etter kohort og observasjonsår.
AP170201 Landgruppe 3 vil være sammensatt av flyktninger , arbeidsinnvandrere og innvandrere som har familiegjenforening som innvandringsgrunn.
AP170201 Dette har særlig relevans når man studerer flyktninger og andre grupper som har problemer med å bli integrert i arbeidsmarkedet etter ankomsten.
AP170201 Dette betraktes som det maksimale man kan regne med for en forholdsvis bred gruppe av flyktninger fra lavinntektsland.
AP170201 | Norge har så langt ikke lyktes godt nok i å innlemme flyktninger i arbeidslivet Grete Brochmann ¶
AP170201 Hvordan høy innvandring, særlig av flyktninger , vil påvirke norsk økonomi og velferdsordninger, og skissere strategier for å kunne møte utfordringer i tilknytning til dette.
AP170201 | Norge har så langt ikke lyktes godt nok i å innlemme flyktninger i arbeidslivet Grete Brochmann ¶
AP170201 Hvordan høy innvandring, særlig av flyktninger , vil påvirke norsk økonomi og velferdsordninger, og skissere strategier for å kunne møte utfordringer i tilknytning til dette.
SA170131 USAs fungerende justisminister er avsatt fordi hun ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
SA170131 Trump har innført midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger .
SA170131 Mandag fikk hun sparken av president Trump etter at hun hadde sagt at så lenge hun satt i sjefsstolen, ville justisdepartementet ikke kjempe i retten for å forsvare Trumps omstridte presidentordre om flyktninger .
SA170131 For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder. ( ©NTB ) ¶
SA170131 Donald Trump har innført strenge regler for å bremse antallet flyktninger som kommer til USA.
FV170131 USAs fungerende justisminister er avsatt fordi hun ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
FV170131 Trump har innført midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger .
FV170131 Mandag fikk hun sparken av president Trump etter at hun hadde sagt at så lenge hun satt i sjefsstolen, ville justisdepartementet ikke kjempe i retten for å forsvare Trumps omstridte presidentordre om flyktninger .
FV170131 For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder. ( ©NTB ) ¶
FV170131 Donald Trump har innført strenge regler for å bremse antallet flyktninger som kommer til USA.
DN170131 Merkel møtte tirsdag Löfven i Stockholm, der de diskuterte flyktninger , brexit og Trump.
DN170131 De ga uttrykk for at de er svært misfornøyde med Trumps beslutning om å stenge USAs grenser for flyktninger og statsborgere fra syv land.
DN170131 - Vi trenger et mer harmonisert samarbeid, og at landene i EU deler på ansvaret for å ta imot flyktninger , sa Löfven på en felles pressekonferanse med Merkel i Stockholm.
DN170131 Bob Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, hevder han først fikk vite om innreisenekten for flyktninger gjennom mediene.
DN170131 Trumps presidentordre om flyktninger og immigrasjon ¶ | - Tyskland bruker euroen til å utnytte USA ¶
DN170131 Den dårlige stemningen er ikke blitt bedre etter at Trump har avsatt USAs fungerende justisminister fordi hun ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
DN170131 USAs fungerende justisminister er avsatt fordi hun ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
DN170131 Trump har innført midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger .
DN170131 Mandag fikk hun sparken av president Trump etter at hun hadde sagt at så lenge hun satt i sjefsstolen, ville justisdepartementet ikke kjempe i retten for å forsvare Trumps omstridte presidentordre om flyktninger .
DN170131 For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder.
DN170131 At Starbucks-sjefen vil ansette 10.000 flyktninger i protest mot Donald Trump, tror pr-eksperter kan føre til at han tjener mer penger på kaffe.
DB170131 ¶ SPARKEN : President Trump har avsatt USAs fungerende justisminister etter at hun sa departementet ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
DB170131 Trump har innført midlertidig innreiseforbud for reisende fra sju land med overveiende muslimsk befolkning og for flyktninger .
DB170131 President Trump har avsatt USAs fungerende justisminister etter at hun sa departementet ikke ville forsvare presidentordren om innreisenekt for flyktninger .
DB170131 Mandag fikk hun sparken etter at hun hadde sagt at så lenge hun satt i sjefsstolen, ville justisdepartementet ikke kjempe i retten for å forsvare Trumps omstridte presidentordre om flyktninger .
DB170131 For syriske flyktninger gjelder innreiseforbudet på ubestemt tid, mens andre grupper foreløpig skal nektes innreise i noen måneder.
DB170131 « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170131 » Han trekker blant annet fram at det Obama-administrasjonen gjorde i 2011 bare omhandlet flyktninger og dem som søkte om « Special Immigrant Visa ».
DB170131 « Obama-administrasjonen forbød ikke 'visum for flyktninger fra Irak i en perioda på seks måneder'.
DB170131 « Min politikk er lik den Obama førte i 2011 da han forbød utstedelse av visum til flyktninger fra Irak i en periode på seks måneder.
DB170131 Samtidig er alle flyktninger nektet innreise i 120 dager og syriske flyktninger nektet innreise på ubestemt tid.
DB170131 Samtidig er alle flyktninger nektet innreise i 120 dager og syriske flyktninger nektet innreise på ubestemt tid.
DB170131 Ifølge ABC News fikk funnet av de to irakiske terroristene følgende konsekvens under Obama : « Som resultat av Kentucky-saken stoppet utenriksdepartementet behandlingen av irakiske flyktninger i seks måneder i 2011 ».
DB170131 I 2011 bestemte Obama-administrasjonen at behandlingen av saken omhandlende flyktninger fra Irak skulle stanses midlertidig, fordi de måtte gjennom en mer omfattende behandlingsprosess som følge av Kentucky-saken.
DB170131 For det første reiser ikke flyktninger med visum.
DB170131 Enda viktigere, mens pågangen av irakiske flyktninger avtok betydelig i løpet av Obama-administrasjonens granskning, fikk flyktninger fortsatt komme inn i landet på det tidspunktet og det var ikke en eneste måned uten at irakiske flyktninger kom inn i landet.
DB170131 Enda viktigere, mens pågangen av irakiske flyktninger avtok betydelig i løpet av Obama-administrasjonens granskning, fikk flyktninger fortsatt komme inn i landet på det tidspunktet og det var ikke en eneste måned uten at irakiske flyktninger kom inn i landet.
DB170131 Enda viktigere, mens pågangen av irakiske flyktninger avtok betydelig i løpet av Obama-administrasjonens granskning, fikk flyktninger fortsatt komme inn i landet på det tidspunktet og det var ikke en eneste måned uten at irakiske flyktninger kom inn i landet.
DB170131 De to mennene hadde utgitt seg for å være flyktninger fra Irak og fikk bodde i Kentucky i USA.
DB170131 Uheldigvis er han kjent for mange aktivister for å ha tatt nasjonalistiske, anti-feministiske og pro-Le Pen-standpunkt på Laval University og i sosiale medier, skriver tjenestemannen Francois Dechamps på en Facebook-gruppe som jobber for flyktninger , ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170131 Trumps presidentordre har stanset USAs program for å ta imot flyktninger for en periode på minst fire måneder.
DB170131 Innreiseforbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.
DB170131 Bob Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, hevder han først fikk vite om innreisenekten for flyktninger gjennom mediene.
DB170131 ¶ INNREISEFORBUD : En syrisk kvinne fyller ut papirer mens hun venter på å bli registrert hos FNs høykommissær for flyktninger i Libanon.
DB170131 Syriske flyktninger er nektet innreise på ubestemt tid.
DB170131 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170131 Bare 50 000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
DB170131 Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170131 ¶ NY ORDRE : Nyhetsbryået AP hevder at president Donald Trump vurderer ny ordre som vil åpne for å deportere flyktninger hvis de blir avhengige av statlig hjelp.
DB170131 En bruker har sammenlignet kjolen, som er i et sølvlignende stoff, med varmeteppe i sølv som flyktninger får.
BT170131 Nå har han avgjort at alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
BT170131 Nå har han avgjort at alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
BT170131 NEKTES ADGANG : Nå har Trump avgjort at alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, skriver Siavash Mirghafari.
AP170131 Samtidig blir samtlige flyktninger nektet adgang til landet i 120 dager.
AP170131 Her er syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170131 Flyktninger fra Syria er utestengt på ubestemt tid.
AP170131 Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170131 Trump ga før helgen ordre om et innreiseforbud for flyktninger og mennesker fra syv i hovedsak muslimske land til USA de neste månedene, et forbud som har møtt massiv kritikk verden over.
AP170131 Aftenpostens Nina Selbo Torset : Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
SA170130 Noen av demonstrantene i Washington gikk mot kongressbygningen mens de ropte slagord om at flyktninger var velkomne og « Nei til forbud.
SA170130 To dager etter at det omstridte innreiseforbudet for flyktninger og personer fra sju overveiende muslimske land, kommer de 16 ministrene med en felles uttalelse.
SA170130 Andre grupper, som flyktninger og personer med arbeidsvisum, studentvisum og andre innreisepapirer er fortsatt omfattet.
SA170130 Samtidig slo Trump fast at 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår.
SA170130 Fredag undertegnet Donald Trump en ordre der alle flyktninger nektes adgang til USA for 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
SA170130 Fredag undertegnet Donald Trump en ordre der alle flyktninger nektes adgang til USA for 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
SA170130 Det tror jeg i verste fall kan forsterke hans motstand mot å ta imot flyktninger , sier hun.
DN170130 Asylsøkere ved ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes, etter at de hadde krysset grensen til Russland ved Storskog.
DN170130 Selskapet vil begynne i USA, med å ansette flyktninger som har jobbet for amerikanske myndigheter og militæret, som blant annet oversettere, sjåfører og annet.
DN170130 Schulz sier Starbucks nå vil ansette 10.000 flyktninger i alle 75 land i verden der Starbucks har virksomhet.
DN170130 Den amerikanske kaffekjeden Starbucks vil ansette 10.000 flyktninger , i prostest mot president Donald J.
DN170130 De fleste lederne for store, amerikanske selskaper har forholdt seg stille i kjølvannet av president Donald Trumps ordre om å innføre innreiseforbud for flyktninger og besøkende fra utvalgte muslimske land, skriver Reuters.
DN170130 | Krever at Listhaug vurderer å ta imot flere flyktninger
DN170130 Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide mener man må vurdere å ta imot flere flyktninger .
DN170130 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil ikke ta imot flere flyktninger .
DN170130 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) tilbakeviser kategorisk at Norge kan komme til å ta imot flere flyktninger etter at USA nå har stengt dørene.
DN170130 Høyrerepresentanten uttalte at president Donald Trumps utestengning av flyktninger fra flere muslimske land, måtte føre til at blant annet Norge må vurdere å ta en større andel.
DN170130 - Vårt land er i verdenstoppen med å bidra både til humanitær bistand i nærområdene og ved å hente ut reelle flyktninger gjennom FN.
DN170130 Trumps presidentordre om flyktninger og immigrasjon ¶
DB170130 De demonstrerer mot presidentens omstridte innreiseforbud, rettet mot flyktninger og innbyggere av sju land, der den overveiende majoriteten er muslimer.
DB170130 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
DB170130 * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
DB170130 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
DB170130 « Et innreiseforbud rettet mot flyktninger og mennesker fra « muslimske land » kan skape flere konflikter, økte spenninger og skaper mer mistillit.
DB170130 Men et generelt nei til alle flyktninger bryter med de verdier som bør ligge til grunn for en human og konsekvent flyktningpolitikk.
DB170130 ( Dagbladet ) : De norske partilederne reagerer kraftig på president Donald Trumps beslutning om innreiseforbud for flyktninger og innbyggere fra sju muslimske land.
DB170130 ¶ VIL ANSETTE FLYKTNINGER : I et brev til de ansatte skriver Starbucks-sjef Howard Schultz søndag at kaffekjeden vil ansette 10 000 flyktninger, som svar på Trumps innreiseforbud for flyktninger .
DB170130 ¶ VIL ANSETTE FLYKTNINGER : I et brev til de ansatte skriver Starbucks-sjef Howard Schultz søndag at kaffekjeden vil ansette 10 000 flyktninger , som svar på Trumps innreiseforbud for flyktninger.
DB170130 ¶ VIL ANSETTE FLYKTNINGER : I et brev til de ansatte skriver Starbucks-sjef Howard Schultz søndag at kaffekjeden vil ansette 10 000 flyktninger, som svar på Trumps innreiseforbud for flyktninger.
DB170130 Selskapet planlegger videre å ansette flyktninger i totalt 75 land rundt om i verden, der Starbucks allerede har en tilstedeværelse.
DB170130 Kunngjøringen fra den globale kaffekjeden med base i Seattle på den amerikanske vestkysten, kommer som et svar på Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og for personer fra sju overveiende muslimske land.
DB170130 Trump besluttet nylig å nekte flyktninger adgang til USA i en periode på 120 dager.
DB170130 Samfunnsdebattanten forteller at det ikke bare gjelder henne som Irans statsborger, men aller verst rammer det flyktninger fra Syria.
DB170130 ¶ INNREISEFORBUD : En syrisk kvinne fyller ut papirer mens hun venter på å bli registrert hos FNs høykommissær for flyktninger i Libanon.
DB170130 Justin Trudeau, statsminister i Canada, uttalte lørdag at flyktninger er velkomne til dem.
DB170130 - Å ønske flyktninger velkommen er en plikt og et spørsmål om solidaritet.
DB170130 Presidenten har gått inn for at bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170130 Presidenten har gått inn for at bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170130 ¶ PÅ FLUKT : Syriske flyktninger i Sidon, Sør-Libanon for noen dager siden.
DB170130 Norge yter rekordstor humanitær innsats mange steder i verden, ikke minst til flyktninger fra Syria og syrere fordrevet i eget land.
DB170130 Innsatsen overfor flyktninger i Norge og overfor migranter og flyktninger ute i verden er et høyt prioritert arbeidsfelt for regjeringen.
DB170130 Innsatsen overfor flyktninger i Norge og overfor migranter og flyktninger ute i verden er et høyt prioritert arbeidsfelt for regjeringen.
DB170130 I forhold til vårt eget folketall tar vi imot et betydelig antall kvoteflyktninger : I 2017 vil vi ta imot 3120 flyktninger for bosetting i Norge.
DB170130 januar kritiserer Leger Uten Grenser norsk innsats for flyktninger .
DB170130 FOTO : Jordan Strauss / AP / NTB Scanpix ¶ FLYKTNINGER : Under nattens SAG Awards i USA valgte en rekke skuespillere å bruke taletiden på scenen til å fortelle sine historier og komme med kjærlighetserklæringer til alle som er rammet av Trumps innreiseforbud i USA som berører mennesker fra syv land.
DB170130 Skriften på Townes bryst var utvilsomt ment som støtte til flyktninger fra de syv landene som rammes av president Trumps nye og omstridte innreiseforbud.
BT170130 Trump brakte ideen om sikre soner på banen under et intervju med ABC News onsdag, som et alternativ til å ta imot syriske flyktninger i andre land.
BT170130 Syrias utenriksminister Walid Muallem og FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi mener etablering av slike soner uten syriske myndigheter vil være utrygt, ifølge nyhetsbyrået Sana.
BT170130 SAMTALER : Syrias utenriksminister Walid Muallem ( til høyre ) og FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi vil ha en finger med i spillet om etableringen av sikre soner i det krigsherjede landet.
BT170130 Underskriftskampanjen, som ifølge det britiske parlamentets nettsider mandag ettermiddag hadde 1.267.814 signaturer, var et svar på Trumps beslutning om å stenge USAs grense for flyktninger og personer fra syv muslimske land.
BT170130 Trump besluttet nylig å nekte flyktninger adgang til USA i en periode på 120 dager.
BT170130 Trump besluttet nylig å nekte flyktninger adgang til USA i en periode på 120 dager.
BT170130 Ønsker flyktninger velkommen ¶
BT170130 Tidligere søndag, før angrepet skjedde, gikk Trudeau ut mot USAs president Donald Trumps innreiseforbud og sa at flyktninger som blir avvist i USA, kan komme til Canada i stedet.
BT170130 Tilvenning til norsk bokultur kan uansett være problematisk for en del flyktninger .
BT170130 Men i likhet med norske studenter foretrekker gjerne unge, enslige, oftest mannlige, flyktninger gjerne bolig i de sentrale bydelene.
BT170130 I Sverige har opphopning av flyktninger i samme bolig, sammen med familie eller kjente, ikke bare skapt trangboddhet, det har også bidratt til ghettodannelser.
BT170130 Husbanken har dessuten utvidet låneordningene for sosialklienter og flyktninger uten egenkapital, og kommunen har lagt opp til en leie-kjøp-ordning i sine avtaler med private utbyggere for dem som greier å skaffe seg inntekter.
BT170130 For unge flyktninger er det ikke uvanlig å dele soverom.
BT170130 Det innebærer at mange flyktninger har kunnet skaffe seg bolig til markedspris.
BT170130 Der oljefolk og østeuropeere i bygningsbransjen flyttet ut, kunne flyktninger og sosialklienter flytte inn.
AP170130 Protester i Seattle over President Trumps presidentordre for å stanse immigranter og flyktninger fra flere muslimske land.
AP170130 På spørsmål om flyktninger fra de samme syv landene bør nektes visum til USA de neste fire månedene, svarer 56 prosent « ja », 32 prosent « nei », mens resten svarer « vet ikke ».
AP170130 Bakgrunn : Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170130 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170130 * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
AP170130 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170130 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier Brende til NTB.
AP170130 Trump kunngjorde fredag at flyktninger og statsborgere fra syv muslimske land heretter vil bli nektet adgang til USA.
AP170130 Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger .
AP170130 Her viser Trump frem presidentordren som gir innreiseforbud for flyktninger .
AP170130 Han understreker at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
AP170130 - Intet land har plikt om å ta imot flyktninger .
AP170130 Svake veksttall fra USA fredag og en styrket yen er noe av forklaringen, men også uro etter en uke med mange politiske utspill fra USAs ferske president, som ble toppet med et midlertidig innreiseforbud for flyktninger og for personer fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.
AP170130 | Starbucks : Vil ansette 10.000 flyktninger
AP170130 Kunngjøringen fra den globale kaffekjeden med base i Seattle på den amerikanske vestkysten, kommer som et svar på Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og for personer fra sju overveiende muslimske land.
AP170130 Kaffekjeden Starbucks sier den vil ansette 10.000 flyktninger i løpet av de neste fem årene.
AP170130 Protester i Seattle over President Trumps presidentordre for å stanse immigranter og flyktninger fra flere muslimske land.
AP170130 Hundrevis av syriske familier venter på å registrere seg hos FNs høykommissær for flyktninger i Beirut den 30. januar.
AP170130 Der blir Trumps ordre om midlertidig stans i mottak av flyktninger og et 90 dager langt innreiseforbud fra syv hovedsakelig muslimske land - Iran, Irak, Syria, Jemen, Sudan, Somalia og Libya - trolig tatt som et godt tegn.
AP170130 Kampanjen er et svar på Trumps beslutning om å stenge USAs grense for flyktninger og personer fra sju muslimske land.
AP170130 På spørsmål om flyktninger fra de samme syv landene bør nektes visum til USA de neste fire månedene, svarer 56 prosent « ja », 32 prosent « nei », mens resten svarer « vet ikke ».
AP170130 Bakgrunn : Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170130 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170130 * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
AP170130 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170130 Vi bestemmer vår politikk for flyktninger uavhengig av hva USA gjør, sier Solberg.
AP170130 Poenget er at uten Dublin-avtalen ville vi historisk sett fått flere flyktninger til landet, legger hun til.
AP170130 Noen tror for eksempel også at hvis vi går ut av Schengen, blir det færre flyktninger til Norge.
AP170130 President Donald Trump begrunner innreiseforbudet for flyktninger og innbyggere fra syv muslimske land med behovet for bedre grensekontroll og mer sikkerhet.
AP170130 De siste dagene har det vært store demonstrasjoner på flere flyplasser i USA mot Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og innbyggere fra syv muslimske land FOTO : NTB/Scanpix ¶
SA170129 Selv om strandede flypassasjerer nå får slippe inn, er det fortsatt mange flyktninger med migrasjonspapirene i orden som var klare til å reise til USA.
SA170129 Den nye presidentordren, som ble undertegnet fredag, stenger nye syriske flyktninger ute av USA på ubestemt tid.
SA170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
SA170129 Også sentrale politikere i en rekke andre land har kritisert Trumps innreiseforbud for flyktninger, som blant annet innebærer at syriske flyktninger blir utestengt fra USA på ubestemt tid.
SA170129 Også sentrale politikere i en rekke andre land har kritisert Trumps innreiseforbud for flyktninger , som blant annet innebærer at syriske flyktninger blir utestengt fra USA på ubestemt tid.
SA170129 - Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
SA170129 Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170129 Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.
SA170129 USAs nye president Donald Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170129 Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.
SA170129 Underskriftskampanjen er et svar på Trumps beslutning om å stenge USAs grense for flyktninger og personer fra sju muslimske land.
SA170129 Bakgrunn : Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger i ¶
SA170129 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
SA170129 * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
SA170129 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
SA170129 Oslo ( NTB-Bibiana Piene ) : Det er « sterkt beklagelig » at president Donald Trump har stanset USAs program for bosetting av flyktninger , mener utenriksminister Børge Brende ( H ).
SA170129 - Vi trenger USA med på laget, både når det gjelder å ta imot flyktninger og trappe opp støtten til flyktninger i Syrias nærområder.
SA170129 - Vi trenger USA med på laget, både når det gjelder å ta imot flyktninger og trappe opp støtten til flyktninger i Syrias nærområder.
SA170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DN170129 Utenriksminister Børge Brende ( H ) kritiserte søndag Trumps presidentordre om flyktninger .
DN170129 USAs nye president undertegnet fredag en ordre om innreiseforbud for flyktninger og personer fra sju muslimske land.
DN170129 Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og muslimer er ren idioti og vil høyst sannsynlig føre til mer ekstremisme, mener terrorforsker Magnus Ranstorp.
DN170129 Flyktninger granskes allerede av 17 ulike myndigheter.
DN170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DN170129 Også sentrale politikere i en rekke andre land har kritisert Trumps innreiseforbud for flyktninger, som blant annet innebærer at syriske flyktninger blir utestengt fra USA på ubestemt tid.
DN170129 Også sentrale politikere i en rekke andre land har kritisert Trumps innreiseforbud for flyktninger , som blant annet innebærer at syriske flyktninger blir utestengt fra USA på ubestemt tid.
DN170129 - Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
DN170129 Storbritannias statsminister Theresa May vil derimot ikke fordømme Donald Trumps innreise- og visumnekt for flyktninger og migranter.
DN170129 Storbritannias statsminister Theresa May vil ikke fordømme Donald Trumps innreise- og visumnekt for flyktninger og migranter.
DN170129 Som svar på at nabolandet og president Donald Trump inntil videre har stengt ute flyktninger fra flere land, har Trudeau lagt ut et bilde av seg selv som tar imot en syrisk jente på flyplassen i Toronto i 2015 på Twitter.
DN170129 Selv om strandede flypassasjerer nå får slippe inn, er det fortsatt mange flyktninger med migrasjonspapirene i orden som var klare til å reise til USA.
DN170129 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DN170129 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DN170129 Den nye presidentordren, som ble undertegnet fredag, stenger nye syriske flyktninger ute av USA på ubestemt tid.
DN170129 Canadas statsminister Justin Trudeau tar imot flyktninger fra Syria på flyplassen i Toronto i 2015.
DN170129 Canadas statsminister Justin Trudeau gjør det klart at flyktninger som nå blir avvist av USA kan komme til dem i stedet.
DB170129 I uttalelsen forteller Trump at han mener hans politikk kan ses i sammenheng med hva tidligere president Barack Obama gjorde i 2011 - Obama nektet flyktninger fra Irak visum i seks måneder.
DB170129 Sist budsjettår tok USA imot 84.995 flyktninger , inkludert 12.587 fra Syria.
DB170129 Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid, skriver NTB.
DB170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 * Syriske statsborgere skal ikke lenger få visum til USA, og syriske flyktninger stenges ute fra landet.
DB170129 * Myndighetene skal gå gjennom søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger .
DB170129 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170129 Sist budsjettår tok USA imot 84.995 flyktninger , inkludert 12.587 fra Syria.
DB170129 Avgjørelsen om utestengelse av syriske flyktninger på ubestemt tid har skapt sterke reaksjoner over hele verden, og mange kritiserer den nyinnsatte presidenten for sterk mangel på medfølelse.
DB170129 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 * Syriske statsborgere skal ikke lenger få visum til USA, og syriske flyktninger stenges ute fra landet.
DB170129 * Myndighetene skal gå gjennom søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger .
DB170129 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170129 Samme dag signerte Donald Trump en presidentordre som i praksis stenger syriske flyktninger ute av USA.
DB170129 Louis var fullastet med europeiske flyktninger , som i 1939 dro over Atlanteren i et forsøk på å finne et trygt hjem - langt unna nazistene.
DB170129 Eller som The Atlantic skriver : « En påminner om en tid i amerikansk historie, da landet stengte sine dører for flyktninger ».
DB170129 Statsminister Erna Solberg gikk tidligere i dag hardt ut mot Trumps utenrikspolitikk, og sa at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge ¶
DB170129 Flyktninger er velkomne her, roper de fredelige demonstrantene.
DB170129 - MÅ BEHANDLES LIKT : « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 ( Dagbladet ) : « Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 Trump har gitt ordre om at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 Trump har gitt ordre om at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 Syriske flyktninger stenges ute ¶
DB170129 Sist budsjettår tok USA imot 84.995 flyktninger , inkludert 12.587 fra Syria.
DB170129 Selv personer som allerede har mottatt visum ( opphold for en kortere periode ) og grønt kort ( reisedokument for flyktninger ) for innreise til USA fra de sju nevnte landene, har blitt nektet å komme inn i landet.
DB170129 Den nye ordren stenger nye syriske flyktninger ute av USA på ubestemt tid.
DB170129 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170129 * Syriske statsborgere skal ikke lenger få visum til USA, og syriske flyktninger stenges ute fra landet.
DB170129 * Myndighetene skal gå gjennom søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger .
DB170129 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170129 Flyktninger er velkomne her, ropte de fredelige demonstrantene.
DB170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
DB170129 Han føyer seg inn i en voksende gruppe sentrale politikere fra forskjellige land som kritiserer den nye presidentens innreiseforbud for flyktninger .
DB170129 Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.
DB170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
DB170129 Forskjellen er at Europa tross alt har tatt imot millioner av flyktninger i nyere tid, mens USA har tatt imot relativt få.
DB170129 Erna Solberg var lenge taus og overlot til Børge Brende å mumle noe om flyktninger og internasjonale forpliktelser.
BT170129 USAs nye president undertegnet fredag en ordre om innreiseforbud for flyktninger og personer fra sju muslimske land.
BT170129 Oslo ( NTB ) : Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og muslimer er ren idioti og vil høyst sannsynlig føre til mer ekstremisme, mener terrorforsker Magnus Ranstorp.
BT170129 Forskningsdirektør Magnus Ranstorp ved Forsvarshögskolan i Sverige kaller president Donald Trumps beslutning om å nekte flyktninger og personer fra sju muslimske land innreise i USA, ren idioti.
BT170129 Flyktninger granskes allerede av 17 ulike myndigheter.
BT170129 Selv om strandede flypassasjerer nå får slippe inn, er det fortsatt mange flyktninger med migrasjonspapirene i orden som var klare til å reise til USA.
BT170129 Den nye presidentordren, som ble undertegnet fredag, stenger nye syriske flyktninger ute av USA på ubestemt tid.
BT170129 Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
BT170129 Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.
BT170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
BT170129 Utenriksminister Børge Brende ( H ) kaller det « sterkt beklagelig » at president Donald Trump har stanset USAs program for bosetting av flyktninger .
BT170129 Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
BT170129 Han føyer seg inn i en voksende gruppe sentrale politikere fra forskjellige land som kritiserer den nye presidentens innreiseforbud for flyktninger .
BT170129 Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.
BT170129 - Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
BT170129 USAs nye president undertegnet fredag en ordre om innreiseforbud for flyktninger og personer fra sju muslimske land.
BT170129 Oslo ( NTB ) : Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og muslimer er ren idioti og vil høyst sannsynlig føre til mer ekstremisme, mener terrorforsker Magnus Ranstorp.
BT170129 Forskningsdirektør Magnus Ranstorp ved Forsvarshögskolan i Sverige kaller president Donald Trumps beslutning om å nekte flyktninger og personer fra sju muslimske land innreise i USA, ren idioti.
BT170129 Flyktninger granskes allerede av 17 ulike myndigheter.
BT170129 Som svar på at nabolandet og president Donald Trump inntil videre har stengt ute flyktninger fra flere land, har Trudeau lagt ut et bilde av seg selv som tar imot en syrisk jente på flyplassen i Toronto i 2015 på Twitter.
BT170129 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
BT170129 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
BT170129 Canadas statsminister Justin Trudeau tar imot flyktninger fra Syria på flyplassen i Toronto i 2015.
BT170129 Canadas statsminister Justin Trudeau gjør det klart at flyktninger som nå blir avvist av USA kan komme til dem i stedet.
AP170129 | Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170129 Til tross for dette blir alle flyktninger fra Syria utestengt på ubestemt tid.
AP170129 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
AP170129 Stor demonstrasjon på JFK-flyplassen i New York etter Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger .
AP170129 Kort oppsummert har Trump besluttet dette : ¶ Flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170129 Ingen syriske flyktninger har utført terrorhandlinger i USA.
AP170129 Her viser Trump frem presidentordren som gir innreiseforbud for flyktninger .
AP170129 Canadas statsminister Justin Trudeau har gjort det klart at flyktninger som blir avvist av USA, kan komme til dem i stedet.
AP170129 Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering av Barack Obamas grense på 110.000. 2.
AP170129 Amerikanske myndigheter skal bruke de neste 120 dagene på å gå gjennom kontrollrutinene og søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger .
AP170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i gjenbosetting av flyktninger
AP170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
AP170129 Selv om strandede flypassasjerer nå får slippe inn, er det fortsatt mange flyktninger med migrasjonspapirene i orden som var klare til å reise til USA.I tillegg er situasjonen usikker for mange USA-bosatte utlendinger.
AP170129 President Donald Trump nekter flyktninger fra flere muslimske land å komme til USA.
AP170129 - Indonesia beklager dette dypt fordi vi mener det vil ha negativ påvirkning på den globale kampen mot terrorisme og håndteringen av flyktninger , sier Arrmanatha Nasir, talsmann for landets utenriksdepartement.
AP170129 Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt, uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.
AP170129 I en ny presidentordre før helgen besluttet Trump å nekte flyktninger adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170129 Få oversikt : Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170129 Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.
AP170129 Canadas statsminister Justin Trudeau gjør det klart at flyktninger som nå blir avvist av USA kan komme til dem i stedet.
AP170129 - Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer.
AP170129 - Indonesia beklager dette dypt fordi vi mener det vil ha negativ påvirkning på den globale kampen mot terrorisme og håndteringen av flyktninger , sier Arrmanatha Nasir, talsmann for landets utenriksdepartement.
AP170129 | Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170129 Til tross for dette blir alle flyktninger fra Syria utestengt på ubestemt tid.
AP170129 Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
AP170129 Stor demonstrasjon på JFK-flyplassen i New York etter Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger .
AP170129 Kort oppsummert har Trump besluttet dette : ¶ Flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
AP170129 Ingen syriske flyktninger har utført terrorhandlinger i USA.
AP170129 Her viser Trump frem presidentordren som gir innreiseforbud for flyktninger .
AP170129 Canadas statsminister Justin Trudeau har gjort det klart at flyktninger som blir avvist av USA, kan komme til dem i stedet.
AP170129 Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering av Barack Obamas grense på 110.000. 2.
AP170129 Amerikanske myndigheter skal bruke de neste 120 dagene på å gå gjennom kontrollrutinene og søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger .
AP170129 Det var et fristed for flyktninger fra krig, religiøs undertrykkelse eller økonomisk krise.
AP170129 Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i gjenbosetting av flyktninger
AP170129 Statsministeren understreker at flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge.
AP170129 Selv om strandede flypassasjerer nå får slippe inn, er det fortsatt mange flyktninger med migrasjonspapirene i orden som var klare til å reise til USA.I tillegg er situasjonen usikker for mange USA-bosatte utlendinger.
AP170129 President Donald Trump nekter flyktninger fra flere muslimske land å komme til USA.
AP170129 - Indonesia beklager dette dypt fordi vi mener det vil ha negativ påvirkning på den globale kampen mot terrorisme og håndteringen av flyktninger , sier Arrmanatha Nasir, talsmann for landets utenriksdepartement.
AP170129 Bakgrunn : Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger
AP170129 * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.
AP170129 * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret.
AP170129 * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager.
SA170128 Fredag undertegnet Trump en presidentordre som blant annet nekter syriske flyktninger å komme til USA på ubestemt tid.
SA170128 | Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten ¶
SA170128 Ordren innebærer også syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.
SA170128 New York ( NTB-AFP ) : Amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner går til sak etter president Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger til USA.
SA170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass. ( ©NTB ) ¶
SA170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass. ( ©NTB ) ¶
SA170128 Senere på lørdagen skulle Trump også snakke med den franske presidenten François Hollande, som har fordømt Trumps innreiseforbud for flyktninger , samt Australias statsministeren Malcolm Turnbull. ( ©NTB ) ¶
DN170128 Zuckerberg viser til at besteforeldrene hans kom fra Tyskland, Østerrike og Polen og at konas foreldre var flyktninger fra Kina og Vietnam.
DN170128 - USA er et land av immigranter, og vi bør være stolte av det, skriver han, og ber om at dørene holdes åpne « for flyktninger og de som trenger hjelp ».
DN170128 Zuckerberg viser til at besteforeldrene hans kom fra Tyskland, Østerrike og Polen og at konas foreldre var flyktninger fra Kina og Vietnam.
DN170128 Stanser bosetting av flyktninger
DN170128 Sist budsjettår tok USA imot 84.995 flyktninger , inkludert 12.587 fra Syria.
DN170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DN170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DN170128 President Donald Trump har undertegnet to nye presidentordrer, en om strengere kontroll av flyktninger og migranter og en annen om en « storslått gjenoppbygning » av forsvaret.
DN170128 Nobelprisvinner Malala Yousafzai sier hennes « hjerte er knust » over Donald Trumps nye og hardere tiltak mot flyktninger og migranter.
DN170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
DN170128 Fakta om Trumps presidentordre om flyktninger og immigrasjon : ¶
DN170128 Blant annet stenges syriske flyktninger ute av landet.
DN170128 - USA er et land av immigranter, og vi bør være stolte av det, skriver han, og ber om at dørene holdes åpne « for flyktninger og de som trenger hjelp ».
DN170128 - Dette er svære greier, proklamerte Trump da han signerte ordren om nye og harde tiltak rettet mot flyktninger og migranter.
DN170128 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DN170128 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DN170128 * Syriske statsborgere skal ikke lenger få visum til USA, og syriske flyktninger stenges ute fra landet.
DN170128 * Myndighetene skal gå gjennom søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger .
DN170128 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170128 Trump med presidentordrer om militæret og flyktninger
DB170128 Selv personer som har mottatt visum ( opphold for en kortere periode ) og grønt kort ( reisedokument for flyktninger ) for innreise til USA fra de sju nevnte landene, får nå ikke komme inn i landet.
DB170128 Det var i natt norsk tid Trump signerte en presidentordre om å blant annet stoppe bosettingen av flyktninger i 120 dager.
DB170128 Zuckerberg viser til at besteforeldrene hans kom fra Tyskland, Østerrike og Polen og at konas foreldre var flyktninger fra Kina og Vietnam.
DB170128 USAs program for bosetting av flyktninger blir også stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 USAs program for bosetting av flyktninger blir også stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 Trump med presidentordrer om militæret og flyktninger
DB170128 Syriske flyktninger stenges ute ¶
DB170128 Sist budsjettår tok USA imot 84.995 flyktninger , inkludert 12.587 fra Syria.
DB170128 Nobelprisvinner Malala Yousafzai sier hennes « hjerte er knust » over Donald Trumps nye og hardere tiltak mot flyktninger og migranter.
DB170128 Hun har brukt store deler av uka på å besvare spørsmål fra paniske flyktninger som frykter at de nå blir nektet inngang til USA.
DB170128 Det skaper panikk blant flyktninger som har fått klarsignal til å reise til USA, melder BBC.
DB170128 Blant annet blir syriske statsborgere nektet visum til USA, og syriske flyktninger , med unntak for religiøse minoriteter ( hovedsaklig kristne red.anm ), stenges ute fra landet.
DB170128 - USA er et land av immigranter, og vi bør være stolte av det, skriver han, og ber om at dørene holdes åpne « for flyktninger og de som trenger hjelp ».
DB170128 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 * Syriske statsborgere skal ikke lenger få visum til USA, og syriske flyktninger stenges ute fra landet.
DB170128 * Myndighetene skal gå gjennom søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger .
DB170128 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170128 Stanser bosetting av flyktninger
DB170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 President Donald Trump har undertegnet to nye presidentordrer, en om strengere kontroll av flyktninger og migranter og en annen om en « storslått gjenoppbygning » av forsvaret.
DB170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
DB170128 Blant annet stenges syriske flyktninger ute av landet.
DB170128 - Dette er svære greier, proklamerte Trump da han signerte ordren om nye og harde tiltak rettet mot flyktninger og migranter.
DB170128 Senere på lørdagen skulle Trump også snakke med den franske presidenten François Hollande, som har fordømt Trumps innreiseforbud for flyktninger , samt Australias statsministeren Malcolm Turnbull.
DB170128 Blant annet innebærer den at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 Blant annet innebærer den at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 Amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner går til sak etter president Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger til USA.
DB170128 Han har blant annet vært diplomat, FNs høykommissær for flyktninger og fredsmegler på Balkan.
DB170128 Trump kritiserte Merkel på grunn av hennes avgjørelse om å åpne dørene for flyktninger fra krig i Midtøsten.
DB170128 BESKYTTER FLYKTNINGER : Hilde Schramm forteller at hun de siste åtte månedene har hatt to syriske flyktninger boende hos seg i sin villa i Berlin.
DB170128 BESKYTTER FLYKTNINGER : Hilde Schramm forteller at hun de siste åtte månedene har hatt to syriske flyktninger boende hos seg i sin villa i Berlin.
DB170128 Twitter-meldingen må anes som et motsvar til Trumps nylig signerte ordre om innreiseforbud for flyktninger .
DB170128 Ordren, som Trump sier har til formål å forhindre at islamistiske terrorister tar seg inn i USA, har allerede fått store konsekvenser for flyktninger som var på vei til USA og som er stoppet på flyplasser rundt omkring i verden, skriver Washington Post.
DB170128 Ordren innebærer også syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.
DB170128 Obama-administrasjonen tok imot 10 000 syriske flyktninger i fjor, mens Canada, som har en niendedel av befolkningen til naboen i sør, tok imot 35 000, skriver BBC.
DB170128 Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten ¶
DB170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
DB170128 I desember 2015 landet det første regjeringsflyet med syriske flyktninger i Toronto De ble møtt av statsminister Justin Trudeau, som da hadde lovet å bosette 25.000 syrere innen utgangen av februar 2016.
DB170128 Canada fikk i 2016 ros av daværende president Barack Obama for å åpne grensene for flyktninger .
DB170128 Blant syriske flyktninger i Jordans hovedstad Amman har presidentordren blitt møtt med tårer.
DB170128 I sitt eget Instagram-innlegg berømmer Lohan for øvrig den tyrkiske presidenten for å « ha tatt imot syriske flyktninger med åpne armer ».
DB170128 Før jul anslo Erdogan at landet hans har tatt imot omlag tre millioner flyktninger .
DB170128 - Vårt budskap med dette møtet er å vise støtte til den syriske befolkningen, flyktninger og alle mennesker som lider i Aleppo.
BT170128 | Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten ¶
BT170128 Ordren innebærer også syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.
BT170128 New York ( NTB-AFP ) : Amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner går til sak etter president Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger til USA.
BT170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass. ( ©NTB ) ¶
BT170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass. ( ©NTB ) ¶
BT170128 Fredag undertegnet Trump en presidentordre som blant annet nekter syriske flyktninger å komme til USA på ubestemt tid.
BT170128 Fredag undertegnet Trump en presidentordre som blant annet nekter syriske flyktninger å komme til USA på ubestemt tid.
BT170128 | Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten ¶
BT170128 Ordren innebærer også syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.
BT170128 New York ( NTB-AFP ) : Amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner går til sak etter president Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger til USA.
BT170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass. ( ©NTB ) ¶
BT170128 I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass. ( ©NTB ) ¶
AP170128 | Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten ¶
AP170128 Zuckerberg viser til at besteforeldrene hans kom fra Tyskland, Østerrike og Polen og at konas foreldre var flyktninger fra Kina og Vietnam.
AP170128 Stanser bosetting av flyktninger
AP170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Ordren innebærer blant annet at syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.
AP170128 Nobelprisvinner Malala Yousafzai sier hennes « hjerte er knust » over Donald Trumps nye og hardere tiltak mot flyktninger og migranter.
AP170128 Migranter og flyktninger har bidratt positivt til sine nye hjem over hele verden, heter det i uttalelsen.
AP170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 I en felles uttalelse understreker de to FN-organene at behovet for hjelp til migranter og flyktninger over hele verden aldri har vært større enn nå.
AP170128 Fredag undertegnet Trump en presidentordre hvor blant annet mottak av flyktninger settes på vent i 120 dager.
AP170128 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) ber USA fortsatt holde døra åpen for folk på flukt.
AP170128 Amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner går til sak etter president Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger til USA.
AP170128 - USAs langvarige politikk når det kommer til å motta flyktninger har skapt en vinn-vinn-situasjon.
AP170128 - USA er et land av immigranter, og vi bør være stolte av det, skriver han, og ber om at dørene holdes åpne « for flyktninger og de som trenger hjelp ».
AP170128 - Dette er svære greier, proklamerte Trump da han signerte ordren om nye og harde tiltak rettet mot flyktninger og migranter.
AP170128 - Det er vår plikt å hjelpe flyktninger , sa Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault lørdag, etter et felles møte med sin tyske kollega Sigmar Gabriel i Paris lørdag.
AP170128 | Menneskerettsgrupper tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten ¶
AP170128 Zuckerberg viser til at besteforeldrene hans kom fra Tyskland, Østerrike og Polen og at konas foreldre var flyktninger fra Kina og Vietnam.
AP170128 Stanser bosetting av flyktninger
AP170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Ordren innebærer blant annet at syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.
AP170128 Nobelprisvinner Malala Yousafzai sier hennes « hjerte er knust » over Donald Trumps nye og hardere tiltak mot flyktninger og migranter.
AP170128 Migranter og flyktninger har bidratt positivt til sine nye hjem over hele verden, heter det i uttalelsen.
AP170128 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 I en felles uttalelse understreker de to FN-organene at behovet for hjelp til migranter og flyktninger over hele verden aldri har vært større enn nå.
AP170128 Fredag undertegnet Trump en presidentordre hvor blant annet mottak av flyktninger settes på vent i 120 dager.
AP170128 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ) ber USA fortsatt holde døra åpen for folk på flukt.
AP170128 Amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner går til sak etter president Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger til USA.
AP170128 - USAs langvarige politikk når det kommer til å motta flyktninger har skapt en vinn-vinn-situasjon.
AP170128 - USA er et land av immigranter, og vi bør være stolte av det, skriver han, og ber om at dørene holdes åpne « for flyktninger og de som trenger hjelp ».
AP170128 - Dette er svære greier, proklamerte Trump da han signerte ordren om nye og harde tiltak rettet mot flyktninger og migranter.
AP170128 - Det er vår plikt å hjelpe flyktninger , sa Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault lørdag, etter et felles møte med sin tyske kollega Sigmar Gabriel i Paris lørdag.
AP170128 | Mange flyktninger strandet etter Trumps innreiseforbud ¶
AP170128 Trump har gitt ordre om at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Trump har gitt ordre om at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Syriske flyktninger blir stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 Også en rekke andre flyktninger som var på vei til USA fredag kveld, er blitt stoppet som følge av presidentordren, skriver Washington Post.
AP170128 Nå er håpet om et bedre liv borte med president Donald Trumps ordre om et innreiseforbud på ubestemt tid for flyktninger og andre fra land med « terrorbekymringer ».
AP170128 Kennedy-flyplassen i New York ble to irakske flyktninger stanset og pågrepet lørdag.
AP170128 Jordan tar ikke syrere tilbake, mens USA nå har stengt døren for syriske flyktninger på ubestemt tid.
AP170128 Blant syriske flyktninger i Jordans hovedstad Amman har presidentordren blitt møtt med tårer.
AP170128 Allerede dagen etter at USAs president Donald Trump undertegnet ordren om innreiseforbud for flyktninger, begynte det å strømme inn historier om flyktninger som er strandet.
AP170128 Allerede dagen etter at USAs president Donald Trump undertegnet ordren om innreiseforbud for flyktninger , begynte det å strømme inn historier om flyktninger som er strandet.
AP170128 Trump har gitt ordre om at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Trump har gitt ordre om at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170128 Syriske flyktninger blir stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
AP170128 Også en rekke andre flyktninger som var på vei til USA fredag kveld, har blitt stoppet som følge av presidentordren, skriver Washington Post.
AP170128 Nå er håpet om et bedre liv borte med president Donald Trumps ordre om et innreiseforbud på ubestemt tid for syriske flyktninger .
AP170128 Jordan tar ikke syrere tilbake, mens USA nå har stengt døren for syriske flyktninger på ubestemt tid.
AP170128 Blant syriske flyktninger i Jordans hovedstad Amman har presidentordren blitt møtt med tårer.
AP170128 Blant dem er to irakiske flyktninger som ble stanset og pågrepet på John F.
AP170128 Allerede dagen etter at USAs president Donald Trump undertegnet ordren om innreiseforbud for flyktninger, begynte det å strømme inn historier om flyktninger som er strandet.
AP170128 Allerede dagen etter at USAs president Donald Trump undertegnet ordren om innreiseforbud for flyktninger , begynte det å strømme inn historier om flyktninger som er strandet.
AP170128 | Flyktninger strandet etter Trumps innreiseforbud ¶
VG170127 ISTANBUL ( VG ) Flyktninger fra Mosul forteller om hvordan de gjemte sine SIM-kort, etter at IS begynte å henrette personer som ble funnet med mobiltelefoner.
VG170127 IOM beskriver også hvordan flyktninger som har kommet ut av Mosul forteller om grusomme straffer og stadig trusler mot lokalbefolkningen.
VG170127 Det samme fikk VG fortalt av flyktninger som hadde rømt fra Mosul i oktober.
SA170127 Washington ( NTB-AFP ) : President Donald Trump har undertegnet to nye presidentordrer, en om strengere kontroll av flyktninger og migranter og en annen om en « storslått gjenoppbygning » av forsvaret.
SA170127 Stanser bosetting av flyktninger
SA170127 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
SA170127 Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
SA170127 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.
SA170127 Blant annet stenges syriske flyktninger ute av landet.
SA170127 - Dette er svære greier, proklamerte Trump da han signerte ordren om nye og harde tiltak rettet mot flyktninger og migranter.
DB170127 Samtidig undertegnet han en presidentordre om nye og harde tiltak for å hindre flyktninger og migranter i å ta seg til USA og som skal « holde radikale, islamistiske terrorister » utenfor USA.
DB170127 Presidentordren ryktes også å berede grunnen for såkalt « extreme vetting » av flyktninger som ønsker opphold i USA, altså « ekstremt » grundige undersøkelser av alle som ber om opphold i landet.
DB170127 Nesten 1 million flyktninger og migranter kom til Tyskland mens ruta gjennom Balkan ennå var åpen, høsten 2015.
BT170127 Men ved å nekte sårbare flyktninger å komme, viser Trump-administrasjonen en frykt som er mer i tråd med en svak og maktløs stat, sier han.
BT170127 Flyktninghjelpen er sterkt kritisk til Trump-administrasjonens planer om å bremse innvandring og stanse mottak av flyktninger .
BT170127 Charny påpeker at republikanere og demokrater i mange år har samarbeidet om å ønske flyktninger velkommen, og at president Donald Trump overdriver trusselen som det bilaterale flyktningprogrammet utgjør for det amerikanske folk.
AP170127 Stenger flyktninger ute ¶
AP170127 Presidenten undertegnet også en presidentordre om nye og harde tiltak for å hindre flyktninger og migranter i å ta seg til USA og som skal « holde radikale, islamistiske terrorister » utenfor USA.
AP170127 Presidenten undertegnet også en presidentordre om nye og harde tiltak for å hindre flyktninger og migranter i å ta seg til USA og som skal « holde radikale, islamistiske terrorister » utenfor USA ¶
AP170127 Ifølge dette ubekreftede forslaget går Trump inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170127 Ifølge dette ubekreftede forslaget går Trump inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.
AP170127 I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten erklærer at de ikke lenger utgjør en fare for landets sikkerhet.
AP170127 Det hvite hus har foreløpig ikke gått ut med formuleringene i presidentordren om flyktninger og migranter, men et utkast som tidligere har blitt lekket har fått stor oppmerksomhet i USA.
VG170126 Les også : Cédric Herrou risikerer fengsel for å hjelpe flyktninger
VG170126 Husker du ? Flyktninger jages ut av « jungelen » i Calais ¶
VG170126 Foto : Emil Langvad/TT ¶ Önnevall møtte gutten våren 2014 da han sammen med to andre journalister jobbet med en dokumentar om flyktninger for den svenske TV-kanalen SVT.
FV170126 STOCKHOLM : Önnevall møtte gutten våren 2014 da han sammen med to andre journalister jobbet med en dokumentar om flyktninger for den svenske TV-kanalen SVT.
DN170126 Tanken er at flyktninger og sivile skal kunne oppholde seg her uten risiko for angrep.
DN170126 President Donald Trump ønsker å opprette såkalte sikre soner for flyktninger i Syria.
DN170126 I tillegg nevnes sonene i et utkast til presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til USA.
DN170126 Ordren innebærer også at døren vil stenges helt for flyktninger fra krigsherjede Syria på ubestemt tid, skriver nyhetsbyrået AP, som har sett et utkast til presidentordren.
DN170126 Den avgåtte Obama-administrasjonen la til rette for at USA skulle ta imot 100.000 flyktninger i år.
DB170126 Senere er det ventet at Trump kommer til å undertegne en presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til landet.
DB170126 Ordren innebærer videre at flyktninger fra alle land blir nektet adgang til USA de neste fire månedene, ifølge utkastet.
DB170126 Ordren innebærer at døren vil stenges helt for flyktninger fra krigsherjede Syria på ubestemt tid.
DB170126 Nekter flyktninger adgang ¶
DB170126 Det var året da nesten en million flyktninger og asylsøkere strømmet inn i Tyskland, og Merkel - som ofte har blitt beskyldt for å være veldig kalkulert - fulgte sin samvittighet, og ikke stengte grensa.
DB170126 - Jeg har den mening at hun gjorde en katastrofal feil, en veldig alvorlig feil, sa Trump om at Merkel ikke stengte døra for flyktninger i 2015.
BT170126 Senere på torsdagen er det ventet at Trump kommer til å undertegne en presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til landet.
BT170126 Ordren innebærer videre at flyktninger fra alle land blir nektet adgang til USA de neste fire månedene, ifølge utkastet.
BT170126 Ordren innebærer at døren vil stenges helt for flyktninger fra krigsherjede Syria på ubestemt tid.
BT170126 Nekter flyktninger adgang ¶
AP170126 Mottaket av flyktninger skal stoppes i 120 dager.
AP170126 I et utkast til et presidentdekret heter det at flyktninger fra Syria skal nektes adgang til USA, skriver New York Times.
AP170126 Antallet flyktninger USA tar imot skal mer enn halveres, fra 110.000 til 50.000.
AP170126 Sjøveien fra Libya til Italia, som drives av menneskesmuglere, er den mest brukte ruten for migranter som ønsker å skape seg et bedre liv i Europa, men EU vil stoppe denne trafikken og kun la flyktninger få komme inn.
AP170126 Leirene som skal opprettes i Libya eller noen av nabolandene skal drives av FNs organ for flyktninger , UNHCR, eller av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM ).
AP170126 Etter at EU i samarbeid med Tyrkia lyktes med å redusere strømmen av flyktninger til Hellas, er det nå ruten fra Libya til Italia som står for tur.
AP170126 EUs innenriksministre skal torsdag diskutere en plan som tar sikte på å stanse strømmen av flyktninger og migranter som ønsker å ta seg til Europa.
AP170126 EU vil opprette « sikre leirer » i Afrika for å redusere antallet flyktninger og migranter som kommer til Europa.
AP170126 Det resulterte i en enorm vekst i antallet flyktninger som tok seg til Europa og særlig Tyskland.
AP170126 Angela Merkel sa Tyskland skulle klare å håndtere strømmen av flyktninger i 2015.
AP170126 Flyktninger som reddes fra skrøpelige båter i Middelhavet skal ikke lenger fraktes til Italia, men returneres til det EU-lederne betegner som sikre leirer i Afrika, melder Reuters.
AP170126 Gjennom seks hektiske uker greide Carl Fredriksens Transport å få rundt 1.000 flyktninger , av dem 358 jøder, over grensen.
AP170126 Fraktet flyktninger i skjul ¶
AP170126 Det var den største enkeltstående redningsoperasjonen for flyktninger under andre verdenskrig i Norge.
DN170125 New York Times skriver at han videre vil komme med flere tiltak mot innvandring, inkludert kutt i antall flyktninger som kan bosette seg i USA, og blokkere syrere og andre fra « terrorutsatte » land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.
DN170125 Ifølge eksperter vil ordrene innebære at alle flyktninger nektes adgang til landet i 120 dager, inkludert dem som flykter fra den brutale borgerkrigen i Syria.
AP170125 New York Times skriver at han i tillegg kommer med flere tiltak mot innvandring, inkludert å kutte ned antallet flyktninger som kan bosette seg i USA og blokkere syrere og andre fra « terrorutsatte » land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.
AP170124 Flere hundre tusen flyktninger og migranter ble ønsket velkommen.
AP170124 - Vi kan ikke godta flere flyktninger , sa han etter å ha møtt Merkel i Berlin mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
AP170124 Flere hundre tusen flyktninger og migranter ble ønsket velkommen.
AP170124 - Vi kan ikke godta flere flyktninger , sa han etter å ha møtt Merkel i Berlin mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
AP170124 I tillegg trengs det 38,5 milliarder kroner for å hjelpe 4,7 millioner syriske flyktninger og lokalsamfunnene der de nå bor i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt.
AP170124 FNs høykommissær for flyktninger , Filippo Grandi, mener det er vanskelig å vite hvordan flyktningsituasjonen vil se ut fremover fordi resultatet av den politiske prosessen er usikkert.
AP170124 LATTER LIVE-reprise : - Asteroider og flyktninger er det folk er mest redd for nå ¶
DB170123 Jeg møter ungdom på ungdomsskoler, videregående og voksenopplæring for nyankomne flyktninger og asylsøkere.
DB170123 Skyld gir opphav til ansvar og man kan bare forbauses over at Storbritannia, som brutalt koloniserte halve verden og var med på invasjonen av Irak, nå tar imot svært få flyktninger og vil stenge grensene mot kontinentet.
DB170123 Norge er medskyldig, men sender flyktninger tilbake til Afghanistan.
BT170123 Fordi jeg har venner som er flyktninger .
AP170123 Der har hun besøkt flyktningleirer og tatt bilder av seg selv med flyktninger .
DB170122 I siste halvdel av 2015 skal Scavino ha delt en video som han mente at viste syriske flyktninger som kjempet for IS i Tyskland.
AP170122 Libya har vært hovedporten for flyktninger og migranter som vil til Europa siden mars i fjor.
AP170122 - Det vil være katastrofalt fordi det kan bidra til en borgerkrig, og det kan føre til at flere flyktninger rømmer fra Libya, sa Vella ifølge EUObserver.
AP170122 - Det kan absolutt ha betydning om man er barn i en familie som innvandrer fordi de er flyktninger , som kommer på grunn av familiegjenforening eller som arbeidssøker.
DB170121 ENGASJERT : Leo Ajkic har brukt sin egen flyktninghistorie i mange møter med flyktninger .
DB170121 Du kan se ham på tv-skjermen på tirsdagskveldene, der han slentrer rundt blant verdens flyktninger .
BT170121 Siden Libanon ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon, blir syrerne ifølge landets lovgivning ikke regnet som flyktninger .
BT170121 I mai 2015 sluttet også UNHCR å registrere nye flyktninger , etter beskjed fra myndighetene.
BT170121 Hele landet er på størrelse med Rogaland fylke, men har tatt imot nesten to millioner palestinske og syriske flyktninger .
AP170121 - Merkel ble hyllet som en helt for å ta inn tusenvis av flyktninger i 2015, men ingen spurte det tyske folk hva de mente om Merkels politikk, sa hun.
AP170121 Der har hun besøkt flyktningleirer og tatt bilder av seg selv med flyktninger .
AP170120 Bildet er fra ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes.
DB170119 Flyktninger tvinges til prostitusjon i Hellas.
DB170119 Et mer proteksjonistisk USA, og et EU som er opptatt av egne kriser, fra brexit og flyktninger , til en eurokrise som langt fra er over, skaper et potensielt globalt lederskapsvakuum som Xi er interessert i å fylle så mye som mulig av.
DB170119 Å ta imot et moderat antall flyktninger til Norge vil også sende et tydelig signal om at landet vårt direkte opprettholder prinsippet om at folk som flykter fra krig eller er personlig forfulgte har krav på beskyttelse og et verdig liv.
DB170119 Til slutt stoppet landet 75 000 syriske flyktninger fra å krysse grensen deres. 31 145 asylsøkere var kanskje en røff opplevelse for deler av det norske mottaksapparatet i 2015, men sammenlignet med bølgen av mennesker Libanon, Tyrkia og Jordan har tatt hånd om er ikke dette en krusning en gang.
DB170119 Slike avtaler bør også inngås med land som har betydelig antall flyktninger så de også får muligheter til å klare seg selv.
DB170119 Presset ble så stort at Tyrkia bygger mur mot Syria for å sperre folk ute, og tyrkisk militære har skutt og drept flyktninger på grensen.
DB170119 Norge tar i dag imot færre flyktninger enn på 20 år, tross for at det ikke har vært flere fordrevne mennesker på jorden siden andre verdenskrig.
DB170119 Noen flyktninger blir sett på som viktigere enn andre.
DB170119 Målet må være selvbergede og integrerte flyktninger i samarbeid med det landet de befinner seg i.
DB170119 Mottak av flyktninger her til lands vil være med på å motvirke ideen om at flyktninger er valuta i det storpolitiske spillet, slik de ble med EU-Tyrkia erklæringen.
DB170119 Mottak av flyktninger her til lands vil være med på å motvirke ideen om at flyktninger er valuta i det storpolitiske spillet, slik de ble med EU-Tyrkia erklæringen.
DB170119 Men i tillegg til syrere på flukt finnes det omtrent 50 millioner andre flyktninger og internt fordrevne rundt omkring i verden som også trenger hjelp.
DB170119 Listen fortsetter : Kenya vil kaste flyktninger ut av landet og det er på ingen måte greit å være eritreisk eller somalisk flyktning i Etiopia.
DB170119 KALDT : Flyktninger som har søkt tilflukt utenfor en ledlagt lagerbygning i Beograd vasker seg ute i kulda 12. januar i år.
DB170119 Jordan huser over 650 000 syriske flyktninger og har hatt en svært høy innvandring de siste årene.
DB170119 I følge tall fra FNs høykommissær for flyktninger er det 2,8 millioner flyktninger i Tyrkia, et land med 80 millioner innbyggere.
DB170119 I følge tall fra FNs høykommissær for flyktninger er det 2,8 millioner flyktninger i Tyrkia, et land med 80 millioner innbyggere.
DB170119 I det relativt lille landet Libanon finnes det én million syriske flyktninger i tillegg til de omlag 450 000 palestinske flyktningene som har bodd der lenge.
DB170119 I Libya mishandles flyktninger over en lav sko.
DB170119 Hvis man tenker seg at det er bedre å gi penger direkte til statene så de kan hjelpe flyktninger på egenhånd må man huske på at flere av statslederne i disse landene er gjennomkorrupte og undertrykker sitt eget folk.
DB170119 Gjennom å fortsette å ta imot flyktninger kan Norge ha troverdighet når vi vil påvirke andre land til å ta sin del av ansvaret.
DB170119 For 2016 ser det ut til at kun omtrent halvparten av pengene FNs Høykommissær for flyktninger har behov for kom inn.
DB170119 Flere av landene med flyktninger har ikke velfungerende asyl-system, eksempelvis Pakistan og Egypt.
DB170119 Et annet problem er at mange av nærområde-landene allerede er overfulle av flyktninger .
DB170119 Enten må dere sette en reell og kraftfull nærområdepolitikk ut i live, eller så må Norge ta imot et vesentlig antall flyktninger her hjemme.
DB170119 En ekte nærområde-strategi vil aldri kunne rettferdiggjøre en total stopp i å ta imot flyktninger her i Norge.
DB170119 Det kan virke som om politikerne våre ikke egentlig har forståelsen av hverdagen til flyktninger andre steder enn rundt Syria.
DB170119 Denne strategien må innebære noe nytt i forhold til det som har vært gjort av tradisjonell bistand til det aktuelle landet frem til nå - og den må være spesifikk for flyktninger og internt fordrevne.
DB170119 Flyktninger og fordrevne i Egypt, Etiopia og Sudan har det også svært vanskelig.
AP170119 Nabolandet Senegal skal være klar til å ta imot så mange som 100.000 flyktninger , sier en representant for UNHCR.
AP170119 Ifølge FNs høykommisær for flyktninger ( UNHCR ) har 45.000 gambiere så langt rømt landet på grunn av den politiske krisen, skriver BBC.
AP170119 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
SA170118 Vil la barn og flyktninger lære seg å stå på ski ¶
SA170118 - Det er 100.000 av disse pengene som kan disponeres for å gi skiskole til barn og unge med foreldre som har begrenset økonomi, og naturligvis også for enslige mindreårige flyktninger , sier Rosnes.
SA170118 Han peker også på at tilstrømningen av romfolk, flyktninger og asylsøkere har satt oss på prøve og sier at han har blitt mer bevisst at kirken har et særlig ansvar for fattige og skal være et fristed for alle som strever med sine liv.
DB170118 Om Merkels flyktningpolitikk i 2015, da hun slapp inn nærmere en million flyktninger til Tyskland, sier Trump at det var en katastrofe.
DB170118 Flyktninger , immigranter og minoriteter blir syndebukker for problemene til dette « folket ».
BT170118 Mens regnet høljet ned over Torgallmenningen, samlet om lag 200 demonstranter seg for å protestere mot at flyktninger blir sendt ut etter årevis i Norge.
BT170118 Andre pekte på det paradoksale i at myndighetene mener det kan være trygt for flyktninger å vende tilbake til Somalia, samtidig som Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise til deler av landet.
BT170118 INNSAMLING : Pengene Barn på Flukt samler inn under konserten på søndag vil brukes til å hjelpe flyktninger fra Syria.
AP170118 USA har lenge hatt en spesiell praksis med kallenavnet « Våt fot, tørr fot » for cubanske flyktninger .
AP170118 Det betyr at flyktninger fra Cuba automatisk har fått opphold i USA med en gang de satt foten på amerikansk jord.
AP170118 USA har lenge hatt en spesiell praksis med kallenavnet « Våt fot, tørr fot » for cubanske flyktninger .
AP170118 Det betyr at flyktninger fra Cuba automatisk har fått opphold i USA med en gang de satt foten på amerikansk jord.
DB170117 januar, da han hevdet at med unntak av en håndfull telt i Nord-Hellas og Aten er det ingen flyktninger som bor i telt.
DN170116 USAs påtroppende president Donald Trump sier Tysklands statsminister Angela Merkel gjorde en « katastrofal feil » da hun lot mange flyktninger slippe inn i landet.
DN170116 Om lag 890.000 flyktninger , mange av dem fra borgerkrigsherjede Syria, kom til Tyskland i 2015.
DN170116 Han hevder Europa vil bli ødelagt « hvis flyktninger fortsetter å strømme til ».
DN170116 Donald Trump mener Angela Merkel lot alt for mange flyktninger slippe inn i Tyskland.
DN170116 Det store antallet flyktninger var årsaken til at britene stemte for å forlate EU, ifølge den påtroppende presidenten.
DB170116 I intervjuet kritiserer han den tyske kansleren Angela Merkel på grunn av hennes avgjørelse om å åpne dørene for flyktninger fra krig i Midtøsten.
DB170116 Anas Modamani fra Darayya, en forstad til Damaskus, tok et bilde av seg selv med Merkel under statsministerens besøk i et tilfluktsområde for flyktninger i Spandau-distriktet i Berlin den 10. september i 2015.
DB170116 - Hver gang det skjer noe som involverer flyktninger blir han brukt som et ikon på Merkels flyktningmodell og svertet med alle slags mulige kriminelle handlinger, sier Modamanis advokat Chan-jo Jun.
DB170116 Vakte avsky over hele verden da hun spente bein på flyktninger .
DB170116 Erdogan er slusevokteren som kan gjenåpne strømmen av flyktninger inn i Europa, hvorav en beskjeden andel kanskje kan ende i Norge.
DB170116 Erdogan truer med å åpne slusene for en flom av flyktninger som igjen vil utløse splid i EU.
DB170116 Den økonomiske krisa er ikke over, Hellas er ikke reddet, Italia kan bli det neste, euro-samarbeidet er stadig under press og en felles politikk for å håndtere strømmen av flyktninger inn i EU, som fort kan øke igjen, er langt unna.
DB170116 Brysomme regjeringer i Øst-Europa, når det gjelder såvel rettsstaten som flyktninger , har innsett hvor deres pålitelige venner er å finne.
DN170115 - Flesteparten av verdens flyktninger kommer fra tre land ødelagt av krig : Syria, Afganistan og Somalia.
DB170115 PÅ FLUKT : Soldater fra den irakiske hæren hilser på noen flyktninger i Musenna-regionen, like ved Mosul.
DB170115 På grunn av stengte grenser har flyktninger fra hovedsaklig Syria, Irak, Afghanistan og Pakistan sovet på gulvet i lageret i flere måneder.
DB170115 JANUAR 2017 : Her vasker flyktninger seg selv og klærne sine utenfor en lagerbygning der de har søkt tilflukt i Beograd i Serbia.
DB170115 » Dette er bare et siste, lite bilde på hvor hjelpeløs EU har vært i møtet med strømmen av flyktninger - asylsøkere med rett til beskyttelse såvel som økonomiske og sosiale flyktninger som søker arbeid og et bedre liv, et naturlig menneskelig ønske - som myndighetene slett ikke klarer å håndtere.
DB170115 » Dette er bare et siste, lite bilde på hvor hjelpeløs EU har vært i møtet med strømmen av flyktninger - asylsøkere med rett til beskyttelse såvel som økonomiske og sosiale flyktninger som søker arbeid og et bedre liv, et naturlig menneskelig ønske - som myndighetene slett ikke klarer å håndtere.
DB170115 Strømmen av flyktninger byr på så mange, så store og så sammensatte utfordringer at det krever mange og omfattende grep.
DB170115 KRISE : EU arbeider med å få på plass partnerskap med afrikanske land for å få en slutt på strømmen av flyktninger på livsfarlig ferd over Middelhavet.
BT170115 På et tidspunkt lå 85 døde flyktninger i kjølecontaineren utenfor, druknet på overfarten fra Tyrkia.
BT170115 Nederlandske forskere har filtrert ut tallet på omkomne flyktninger og migranter.
BT170115 KIRKEGÅRD : Mange flyktninger og migranter finner en våt grav.
BT170115 DESPERAT : Fortvilte flyktninger på en overfylt gummibåt venter på hjelp til å komme levende i land i Italia i oktober i fjor.
AP170115 Sv, Ap, Sp, Venstre og MDG har fremmet forslag om stopp i behandling av saker om å ta fra flyktninger statsborgerskap.
AP170115 Regjeringen med Sylvi Listhaug i spissen kan få stoppordre av Stortinget mot å frata flyktninger norsk statsborgerskap.
AP170115 Skal ikke gis flyktninger og innvandrere ¶
AP170115 FN ber Norge stanse hjemsendelse av flyktninger til Somalia ¶
AP170115 FN ber Norge stanse hjemsendelse av flyktninger til Somalia ¶
DB170114 ¶ UFRIVILLIGE ISBADERE : To flyktninger vasker seg og klærna utenfor en fabrikk, der de har husly, i Beograd, Serbia.
DB170114 Mens mange venter på at vinteren skal komme i Norge, opplever nå tusenvis på tusenvis av flyktninger lenger sør i Europa en voldsom kuldebølge.
DB170114 FRYSER : Flyktninger forsøker å varme seg ved hjelp av et bål i et varelager i Beograd.
DB170114 Dette er flyktninger i Europa nå.
DB170114 Den siste uka har hun snappet om sine møter med iskalde og frustrerte flyktninger .
AP170114 Siden har bildet blitt misbrukt i sosiale medier for å diskreditere ham og andre flyktninger .
DB170113 ¶ SPARKET FLYKTNINGER : Denne videoen viser episoden der en ungarsk kamerakvinne spenner bein på en flyktning som løp fra politiet med et lite barn i armene.
DB170113 Hendelsen skjedde idet flere hundre flyktninger tok seg gjennom sperringene ved den ungarske-serbiske grensa, da de forsøkte å rømme fra politiet for å komme inn over grensene.
DB170113 - Kameraet gikk, og hundrevis av flyktninger brøt seg gjennom sperringene.
DB170113 Da borgerkrigen endte, deporterte amerikanske myndigheter tusenvis av illegale flyktninger fra El Salvador tilbake til det nylig krigsherjede landet.
DB170113 ¶ ILLUSTRASJONSBILDE : En ny app skal hjelpe til å skape kontakt mellom flyktninger og nordmenn.
DB170113 Han vil likevel fremheve at han stiller seg svært positiv til at det blir satt i gang integreringstiltak som bidrar til å skape møteplasser for flyktninger .
DB170113 HENTET NY INTEGRERINGSAPP TIL NORGE : Rådgiver i tankesmien Skaperkraft, Andreas Masvie, håper appen kan bidra til at terskelen for å skape en kontakt mellom flyktninger og innbyggere blir lavere.
DB170113 - Vi er 100 prosent for at flyktninger som kommer til landet skal bli tatt i mot på en god måte, sier Masvie til Dagbladet.
DB170113 ( Dagbladet ) : Gjennom de siste åra har flyktningstrømmen i verden vært den største siden andre verdenskrig, og et ønske om å kunne hjelpe til å ta i mot flyktninger på en god og trygg måte, har vært til stede hos mange.
DB170113 ¶ VERDENS STEBARN : Flyktninger fra Mosul lever under elendige kår og går en usikker framtid i møte.
DB170113 Når det gjelder Aleppo tenker du sannsynligvis på tønnebomber, utbombede nabolag, sivile lidelser, lik i gatene og flyktninger på vei til en usikker skjebne.
SA170112 Men idealistiske intensjoner og økonomiske interesser var på kollisjonskurs : Adgangen til landet for flyktninger var begrenset, og omfattet først og fremst personer med fagkunnskaper norsk næringsliv trengte.
DB170112 ¶ KALDT : For de store mengdene flyktninger som havner sørover i Europa, er vintrene tøffe.
DB170112 For de store mengdene flyktninger som havner sørover i Europa, er vintrene tøffe.
AP170112 Selv om det ikke skulle skje endringer i antall som kommer til Europa, så er det mer enn nok flyktninger som allerede er i Europa.
AP170112 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
AP170112 Selv om det ikke skulle skje endringer i antall som kommer til Europa, så er det mer enn nok flyktninger som allerede er i Europa.
AP170112 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
AP170112 Selv om det ikke skulle skje endringer i antall som kommer til Europa, så er det mer enn nok flyktninger som allerede er i Europa.
AP170112 3 UDI-saksbehandlere flyttes til Ankara i Tyrkia, mens 3 UDI-ansatte sendes til Libanon og Beirut for å hjelpe ambassadene med søknader og intervjuer fra familiemedlemmer til flyktninger i Norge.
AP170112 Efi Latsoudi jobber utrettelig for å gjøre livet litt enklere for flyktninger og andre migranter på den greske øya Lesbos.
DB170111 Leder for Frivillighetssentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, får ofte truende eller krenkende meldinger rettet mot seg på sosiale medier og mener grunnen er at hun jobber med integrering av flyktninger .
DB170111 I Stjørdal sier folk som jobber med flyktninger , at de merker utviklingen.
DB170111 - Det vil fortsatt være Syria, både i form av flyktninger , men også i form av spillover av terror i Tyrkia.
BT170111 STERKT MØTE : Leo Ajkic møter papirløse flyktninger ombord på det norske skipet « Siem Pilot » i andre episode av NRK-programmet « Flukt ».
BT170111 Mer enn å være en løsning på irregulær migrasjon eller på det økte antall flyktninger til Europa, bidrar nåværende politikk til vedvarende migrasjon.
BT170111 Det norske skipet har reddet nesten 30.000 flyktninger de siste tre årene - men til hvilket liv ?
BT170111 : Det norske skipet « Siem Pilot » har reddet nesten 30.000 flyktninger de siste tre årene - men til hvilket liv, skriver Synnøve Bendixsen.
BT170111 Flyktninger får tilbud om en helseundersøkelse når de søker asyl.
AP170111 Leder for Frivillighetssentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, får ofte truende eller krenkende meldinger rettet mot seg på sosiale medier og mener grunnen er at hun jobber med integrering av flyktninger .
AP170111 I Stjørdal sier folk som jobber med flyktninger , at de merker utviklingen.
DB170110 - Hurtigspor for flyktninger med etterspurt kompetanse. - 50 timer norsk og samfunnskunnskap.
DB170110 - Ekstratilskudd og godt samarbeid med kommuner for bosetning av flyktninger har sørget for rekorder i bosetning av flyktninger .
DB170110 - Ekstratilskudd og godt samarbeid med kommuner for bosetning av flyktninger har sørget for rekorder i bosetning av flyktninger.
DB170110 Ønsker selvstendige flyktninger
DB170110 ¶ SATSER PÅ VESTKANTEN : Bydeler på Oslo vest må belage seg på å ta et større ansvar for å bosette flyktninger , mener byråd Geir Lippestad ( Ap ).
DB170110 Til sammen skal vi sørge for at dette kommer til å gå bra, også i bydeler som får flere flyktninger enn andre.
DB170110 Tar ansvar for svake flyktninger
DB170110 Planen innebærer at fem bydeler som i dag har en lav andel innvandrere skal bosette flere flyktninger i år.
DB170110 Partiene i Byrådet i Oslo har blitt enige om kommunens første helhetlige plan for integrering av flyktninger .
DB170110 Oslo kommune sendte i fjor ut et forslag til ny « Strategi for integrering av flyktninger og asylsøkere » ¶
DB170110 Oslo bystyre har vedtatt å bosette 850 flyktninger i år.
DB170110 Lippestad tror endringen av fordelingen av flyktninger mellom bydelene kan gi flere positive endringer for hovedstaden.
DB170110 For de bydelene som får flest, kan det dreie seg opp mot 70 flyktninger .
DB170110 Byrådet vil nå ta et særlig ansvar for flyktninger med helsehjelpsbehov.
DB170110 Bydeler og flyktninger i 2017 ¶
DB170110 Bydeler i Oslo med prosent-andel innvandrere og andel flyktninger ( flyktninger i parantes ) ¶
DB170110 Bydeler i Oslo med prosent-andel innvandrere og andel flyktninger ( flyktninger i parantes ) ¶
DB170110 Bosetting av flyktninger er derimot noe annet, påpeker byråden.
DB170110 - Vi ønsker ikke at flyktninger klientifiseres, men at de skal bli selvstendige borgere av Oslo.
DB170110 - I denne meldingen sier vi at Oslo kommune skal gå foran som Norge største kommune gå fporan og ta et særlig ansvar for utsatte flyktninger , for eksempel grunnet kjønn, seksuell legning eller funksjonshemning, sier Lippestad.
DB170110 - Grunnen til at vi velger å endre kriteriene er at bydeler som har en lav andel flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn skal få et større ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger , sier Lippestad.
DB170110 - Grunnen til at vi velger å endre kriteriene er at bydeler som har en lav andel flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn skal få et større ansvar for bosetting av nyankomne flyktninger, sier Lippestad.
DB170110 - Der hvor det er få flyktninger fra før møter man mennesker som over tid har bodd i Norge.
AP170110 Situasjonen forverrer seg for flyktninger i Hellas og generelt på Balkan på grunn av det kalde været.
AP170110 Det kalde været i det sørøstlige Europa går hardt ut over flyktninger og andre migranter uten skikkelig husly.
AP170110 Mot EU og flyktninger
AP170110 | Oslo-byrådet vil ha flere flyktninger på vestkanten ¶
AP170110 Nærings- og eierskapsbyråd Geir Lippestad ( Ap ) vil ha en jevnere fordeling av flyktninger og innvandrere i Oslos bydeler.
AP170110 I løpet av 2017 skal Oslo kommune bosette 850 nye flyktninger , skriver Dagbladet.
AP170110 Byrådet ønsker å gjøre fordelingen av flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn jevnere, og dermed må bydeler som Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker bosette flere flyktninger .
AP170110 Byrådet ønsker å gjøre fordelingen av flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn jevnere, og dermed må bydeler som Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker bosette flere flyktninger.
AP170110 Byrådet vil nå ta et særlig ansvar for flyktninger med helsehjelpsbehov.
AP170110 Byrådet i Oslo har bestemt at bydelene med færrest innvandrere skal bosette flest flyktninger i året som kommer.
AP170110 - Der hvor det er få flyktninger fra før møter man mennesker som over tid har bodd i Norge.
DN170108 Høgskolen oppretter også egne studieplasser for flyktninger med lærer- eller sykepleierutdannelse fra sitt hjemland.
DN170108 * Kompletterende utdannelsestilbud til flyktninger med lærer- eller sykepleierutdannelse.
DB170108 Breitbart News omtalte også en video fra Ruhr Nachrichten, som skulle vise syriske flyktninger som var på plassen for å feire våpenhvilen i Syria, men som holdt opp et IS-flagg.
AP170108 Været representerer også en ny fare for migranter og flyktninger .
AP170108 Uvanlig kaldt vintervær og snø har gjort livet vanskelig også for mange grekere og ikke minst flyktninger og migranter i Hellas.
AP170108 Mirjana Milenkovski, talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ), sier hjelpemannskaper deler ut ovner, pledd, klær og mat til flyktningene.
AP170108 Statsråd Sylvi Listhaug har hevdet « å ha oppnådd enighet » med russiske myndigheter om at et antall flyktninger som kom over den norsk-russiske grensen høsten 2015 kan returneres til Russland.
AP170108 Bakgrunnen er at hun har hevdet « å ha oppnådd enighet » med russiske myndigheter om at et antall flyktninger som kom over den norsk-russiske grensen høsten 2015 kan returneres til Russland.
DB170107 Utfordringene knyttet til flyktninger og integrering er felles for Europa, og hva tyskerne gjør vil trolig være toneangivende for andre land.
AP170107 Uvanlig kaldt vintervær og snø har gjort livet vanskelig for mange grekere og ikke minst flyktninger og migranter i Hellas.
AP170107 Migranter og flyktninger
AP170107 | Flyktninger frøs i hjel i Bulgaria ¶
DB170106 Foto : NRK ¶ FLYKTNINGER : Leo Ajkic besøker en flyktningeleir i Libanon, i dokumentarserien « Flukt ».
SA170105 Samtidig understreker han at Norge nå hjelper flere flyktninger enn før.
SA170105 Her fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015.
DB170105 Hit kom flyktninger , som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de ble sendt videre til mottak andre steder i landet.
DB170105 Ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i november 2015.
BT170105 Han har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger i Lunner kommune.
AP170105 - Sammen med våre partnere er vi forberedt på å ta imot 750.000 mennesker, sier Matthew Saltmarsh, talsmann for FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ).
AP170105 Her fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015.
DN170104 - I tillegg utgjør flyktninger en større andel av befolkningsveksten enn tidligere.
DN170104 - I tillegg utgjør flyktninger en større andel av befolkningsveksten enn tidligere.
DB170104 Grunnet borgerkrigen i Somalia er det vanskelig å finne fram til sikre metoder for å fastslå identiteten til somaliske flyktninger .
AP170104 Her flyktninger på vei i land på den greske øya Lesbos.
AP170104 Flyktningkonvensjonen og mandatet den gir FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ), er avgjørende for å mobilisere beskyttelse i nærområdene der det store flertallet av flyktninger faktisk befinner seg.
AP170104 Flyktningkonvensjonen og mandatet den gir FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ), er avgjørende for å mobilisere beskyttelse i nærområdene der det store flertallet av flyktninger faktisk befinner seg.
DB170102 Om lag 60 000 flyktninger og migranter er strandet i Hellas etter at de baltiske statene stengte grensene og EU ble enig med Tyrkia om en avtale.
DB170102 I Norge er mange redde for hva som skjer hvis for mange av verdens flyktninger kommer hit.
SA170101 Vi har tatt imot mange flyktninger i år og nøden i Syria og andre steder i verden er stor.
SA170101 Han er en av mange flyktninger som har gått gjennom Europa.
SA170101 En gruppe besøkte Johannes læringssenter og gjennomførte intervjuer med flyktninger .
AP170101 Vi skal gi god omsorg til en aldrende befolkning, integrere nyankomne flyktninger gjennom arbeid og utdanning, og omstille oss til lavutslippssamfunnet.
AP170101 Hun pekte også på utfordringer knyttet til det å gi god omsorg til en aldrende befolkning, til at nyankomne flyktninger skal integreres og til en nødvendig omstilling til lavutslippssamfunnet.
AP161231 Militser pågrep flyktninger
AP161231 Militser pågrep flyktninger
AA161231 Tysklands statsminister Angela Merkel forsvarte sin kontroversielle beslutning om å åpne grensene for flyktninger som sto fast i Ungarn.
AA161231 Tysklands statsminister Angela Merkel forsvarte sin kontroversielle beslutning om å åpne grensene for flyktninger som sto fast i Ungarn. ( ©NTB ) ¶
AA161231 Søndag overlater han stafettpinnen til António Guterres, tidligere høykommissær for flyktninger og tidligere statsminister i Portugal. ( ©NTB ) ¶
AA161231 Skjult bak lasten med sjokolade fant de 48 flyktninger .
AA161231 ( ©NTB ) ¶ | 48 flyktninger funnet i lastebil i Romania ¶
AA161231 januar 2017 har nyankomne flyktninger , som deltok i arbeidsrettede tiltak som del av et kvalifiseringsprogram, hatt rett til utgiftsdekning på lik linje med andre deltakere i tilsvarende tiltak.
VG161230 Sannheten er at vi hjelper langt flere flyktninger om vi pøser på penger i nærområdene.
VG161230 Om vi bare tenker på det som foregår innenfor landegrensene, går det ut over både flyktninger og klima.
VG161230 Miljødebatten ligner på den om flyktninger , hvor man av uforståelige grunner anses som snillest om man går inn for å hjelpe migrantene her i Norge.
BT161223 Så kom spørsmålet om de ville bli foreldre til mindreårige flyktninger .
BT161223 - Hva kreves det av familier som tenker på å bli fosterfamilie for unge flyktninger ?
AP161223 Tallet på migranter og flyktninger som har mistet livet på vei til Europa i 2016, har passert 5000.
AP161223 Allerede i oktober slo FN fast at 2016 ble det dødeligste året noensinne for migranter og flyktninger som forsøkte å krysset Middelhavet til Europa.
AP161223 - I snitt har 14 mennesker dødd hver dag i Middelhavet i 2016, uttaler FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) fredag.
AP161220 - Hvis gjerningsmannen har kommet til Tyskland som flyktning, vil det være svært tungt å akseptere, og det vil være motbydelig overfor de mange hjelperne som har engasjert seg for å hjelpe flyktninger , sa Merkel i erklæringen hun leste opp på en pressekonferanse i formiddag.
AP161219 Han har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger i Lunner kommune.
BT161212 Deretter ble det tatt i bruk av mange ettersom flyktninger og integrering var et tilbakevendende tema, sier seniorrådgiver Ole Våge i Språkrådet til NTB.
AP161211 | Europa krangler om fordeling av flyktninger .
AP161211 Noen forskere har foreslått et system som ligner det for klimakvoter, der landene kan kjøpe og selge forpliktelser om å ta imot flyktninger .
AP161211 I programmet som ble vedtatt av EU-landene i fjor, skulle 160.000 flyktninger flyttes fra Hellas og Italia til andre steder i unionen i løpet av to år.
AP161211 Her tas det til orde for at land som ikke vil ta imot flyktninger , heller skal bidra på andre måter.
AP161211 For noen land er fordeling av flyktninger først og fremst et moralsk spørsmål, understreker hun.
AP161211 - Til syvende og sist må noen være villige til å ta imot flyktninger også, sier en kilde til Aftenposten.
AP161211 - Land som Tyskland, Nederland og Sverige mener at alle land bør ta imot noen flyktninger .
AP161211 Flyktninger og migranter står i matkø i leiren Moria på den greske øya Lesbos.
AP161208 Totalt nærmer Afghanistan seg 800.000 returnerte flyktninger i 2016.
AP161208 Joint Way Forward gir Norge og EU-land grønt lys til å tvangsreturnere flere tusen afghanske flyktninger .
AP161208 Både FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner er svært kritiske til Norge og Europas returer av flyktninger til Afghanistan nå.
AP161205 I tillegg så mange italienere på folkeavstemningen som en mulighet til å uttrykke misnøye med situasjonen i Italia : arbeidsledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå, landet har hatt økonomisk stagnasjon i 20 år og de siste månedene er det kommet en strøm av flyktninger og migranter sjøveien til Italia.
AP161205 Venstre-politikere åpner døra for samarbeid med Jonas Gahr Støre etter budsjettkaos og irritasjon over Sylvi Listhaugs retorikk om flyktninger .
AP161116 | FN ber Norge stanse hjemsendelse av flyktninger til Somalia ¶
AP161116 I oktober konkluderte innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) med at situasjonen i Somalia er blitt roligere og at 1.600 flyktninger med opphold i Norge nå kunne få sin status tilbakekalt.
AP161116 Bare noen uker etter at norske myndigheter igjen vil sende tilbake flyktninger til Somalia, ber FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) om å la det være.
AP161116 Bare noen uker etter at norske myndigheter igjen vil sende tilbake flyktninger til Somalia, ber FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) om å la det være.
DA160916 Det handler om å gi flyktninger i enn vanskelig situasjon en human behandling, for disse barna er ofte veldig sårbare.
BT160915 Bildet er av papirløse flyktninger som i 2011 søkte tilflukt i Johanneskirken.
VG160910 I mai foreslo innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) at flyktninger kan lage skolelunsj til elevene.
VG160910 Flyktninger
AP160905 Tyskland og EU er imidlertid avhengig av et godt forhold til Tyrkia for å bremse strømmen av flyktninger og andre migranter til Europa.
VG160822 « Hva er et 'hjem' når man er på flukt ? » spørres det i en reportasje som handler om Ikea Foundations modul-hus for flyktninger .
VG160822 Det er fint at Ikea engasjerer seg for flyktninger .
AP160810 Spredt bosetning av flyktninger , og å forebygge at innvandrere flytter videre til Oslo-regionen etter fullført introduksjonskurs.
AP160810 Rask og spredt bosetting av flyktninger ¶ 3.
AP160705 Tall fra FN høykommissær for flyktninger , UNHCR, viser et dramatisk fall i antallet som har tatt seginn til Europa i første halvdel av 2016, sammenlignet med slutten av 2015.
AP160705 Så langt regner man med at det er 2,7 millioner flyktninger i Tyrkia.
AP160705 Ikke minst i Irak, som har mange internt fordrevne og også tatt mot mange syriske flyktninger , sier Nesse.
AP160705 Ifølge FN-organet har 231.000 flyktninger tatt seg til Europa sjøveien i 2016, mot 1.015.000 i hele 2015.
AP160705 I løpet av årets tre første måneder kom det 151.450 flyktninger sjøveien til Hellas fra Tyrkia.
AP160705 I Tyrkia nærmere man seg tre millioner flyktninger - og der betrakter vi den som fortsatt ikke nådd.
AP160705 Antallet flyktninger som kommer fra Tyrkia til Hellas er kraftig redusert de siste månedene som følge av avtalen mellom EU og Syrias store naboland.
AP160629 Man burde kunne ta imot flere kvoteflyktninger og tillate flyktninger å søke asyl fra hjemlandet eller fra nabolandene, sier Fylkesnes.
AP160629 De viser blant annet til at tusenvis av flyktninger fra for eksempel Syria befinner seg på de greske øyene under forhold de anser som uverdige.
AP160629 De slår fast at flesteparten som kommer denne veien, ikke er reelle flyktninger .
AP160629 - Vi mener i utgangspunktet at mange land i Europa kan ta imot mange flere flyktninger .
AP160629 - Mange land kan ta imot flere flyktninger
AP160629 De har også et svært høyt antall flyktninger i landet, som terrorister kan gjemme seg blant.
SA160602 For å understreke betydningen av hva gode idrettsledere betyr og hvilke forventninger som stilles til det frivillige nettverket, kan det vises til et nytt samarbeidsprosjekt med opplæringssenteret for flyktninger i Lørenskog.
SA160602 Bistå i arbeidet med å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger , vanskeligstilte barn, pensjonister og andre.i ¶
AP160602 For å understreke betydningen av hva gode idrettsledere betyr og hvilke forventninger som stilles til det frivillige nettverket, kan det vises til et nytt samarbeidsprosjekt med opplæringssenteret for flyktninger i Lørenskog.
AP160602 Bistå i arbeidet med å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger , vanskeligstilte barn, pensjonister og andre.
SA160531 Økonomiske flyktninger
SA160531 De forlot hjemlandet som økonomiske flyktninger .
BT160531 Mange av våre klienter er eritreiske flyktninger som forlot landet uten den nødvendige utreisetillatelse.
AP160531 Økonomiske flyktninger
AP160531 De forlot hjemlandet som økonomiske flyktninger .
AP160514 Svenske Osama Krayem dro til Syria for et år siden, skjulte seg blant flyktninger og knyttes nå til terrorangrepene i Paris og Brussel : ¶
AP160510 Ytterligere to terrorister blir hentet på togstasjonen i Budapest, der tusenvis av flyktninger samler seg etter å ha reist opp gjennom Balkan.
AP160510 Tusenvis av redde og frustrerte flyktninger overvelder det sårbare, greske systemet.
AP160510 Tusenvis av flyktninger stuer seg sammen i de underjordiske gangpassasjene.
AP160510 Mohammad al-Mahmod og Ahmad al-Mohammad kommer til Leros som flyktninger 3. oktober.
AP160510 Minst seks IS-krigere registrerer seg som flyktninger på den greske øya Leros.
AP160510 Det er dokumentert at disse terroristene skjulte seg blant flyktninger : ¶
AP160510 5500 flyktninger kommer til de greske øyene hver dag, ifølge FNs flyktningorganisasjon.
BT160426 De som mener vi bør ta imot betydelig færre flyktninger , har økt fra 12 til 22 prosent.
BT160426 Andelen som mener vi bør ta imot færre flyktninger , har økt fra 29 til 38 prosent.
BT160423 Nå domineres området av arbeidsimmigranter, flyktninger og en del forvillede universitetsansatte.
DA160411 Han nevner børskrakk, nedgangstider, innvandring, flyktninger , jøder, fascisme og høyreekstremisme.
AP160403 » Derfor er en av hans hjertesaker at flyktninger skal møtes med en velkommen-kultur som nye naboer, klassekamerater og kolleger og ikke bare som « nye innvandrere ».
AP160403 Selv ser han for seg at de inngår treårige avtaler, slik at kommunene kan ruste opp ulike sektorer med nødvendig kompetanse - og han ønsker en gjennomgang av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger .
AP160403 Mudassar Kapur mener introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger må fornyes.
AP160403 I dag er det etter hans mening for store forskjeller på i hvilken grad ulike kommuner får flyktninger i jobb etter å ha gått gjennom programmet.
AP160403 Hurtigfil for høyt utdannede flyktninger
AP160403 Han ønsker flyktninger skal bli møtt med en velkommen-kultur i Norge, selv om han tar til orde for en streng og konsekvent innvandringspolitikk.
SA160325 Takket være introduksjonsordningen får flyktninger tidlig prøve seg i arbeidslivet.
SA160321 Norsk som andrespråk bør bli en del av masterfag norsk, og kunnskap om unge minoritetsspråklige og flyktninger bør ligge i faget pedagogikk og spesialpedagogikk.
AP160320 Fotballfans roper « Ned med regjeringen ! » på stadion ; forfattere, journalister, dommere og advokater blir fengslet, tiltalt for fornærmelse mot presidenten eller sparket ; noen sprenger bomber i byene ; og Erdogan leker katt og mus med EU med trussel om et par millioner syriske flyktninger .
AP160310 « Vi kan åpne dørene til Hellas og Bulgaria når som helst og putte flyktninger på busser.
AP160310 Strømmen av flyktninger fra Tyrkia økte dramatisk ( se grafikk ).
AP160310 Møtet i november var ikke første gangen Tyrkias regjering truet med at Europa ville bli oversvømmet av flyktninger .
AP160310 Mye kan fortsatt gå galt med returen av flyktninger .
AP160310 Jagland mener flyktninger behandles bedre i Tyrkia ¶
AP160310 Han truet også med å oversvømme Europa med flyktninger , dersom ikke EU bidro med nok penger : ¶
AP160310 En ny bølge av flyktninger var på vei, sa Bozkir, og la til at Erdogan-regjeringen var « skuffet » over manglende økonomisk støtte fra EU.
AP160310 BRUSSEL/OSLO ( Aftenposten ) : Erdogan truet med å oversvømme Europa med flyktninger hvis han ikke fikk mer penger, ifølge lekket referat fra møte med EU-topper.
AP160310 - Dette vil føre EU ansikt til ansikt med flere flyktninger , advarte Bozkir.
AP160308 | Nei, vi må ikke godta alle flyktninger fra Syria ¶
AP160228 Samtidig har EU lovet nye forhandlinger om medlemskap, tre milliarder Euro for å hindre flyktninger i å dra til Europa og visumfrihet.
AP160228 Bildet viser flyktninger som er kommet i land fra Tyrkia til Hellas.
DA160223 Det går noen ubehagelige linjer fra dagens debatter om flyktninger , islam og integrering til mellomkrigstidens antisemittisme og hat mot det som var fremmed og annerledes.
AP160222 | Vi må godta alle flyktninger fra Syria ¶
AP160222 Si ;D-innlegg : Hvordan har det seg at Jordan tar imot hundre ganger flere flyktninger enn det Norge gjør, mens vi har flere tusen ganger høyere BNP enn dem ?
AP160222 95 prosent av flyktningene fra Syria befinner seg nå i leire i nabolandene Tyrkia, Irak, Libanon, Jordan og Egypt, mens resten av de arabiske statene rund Persiabukta nekter å ta imot flyktninger .
DA160220 Med en finstemt balanse fanget Rosi med kameraet strømmen av tusenvis av flyktninger fra Nord-Afrika i skrøpelige farkoster, og han kom tett på både dem og menneskene som daglig berøres av en situasjon som i et større perspektiv viser et helt kontinents blindhet og maktesløshet.
AP160219 Allerede utsteder « staten » ID-kort til flyktninger og Mastercard til statsborgerne.
AP160218 Tyrkia har mottatt 2,5 millioner flyktninger , noe som er en stor belastning.
AP160218 Nå frykter de at det kan komme nye 600.000 flyktninger .
DA160215 KrF foreslår obligatorisk foreldrekurs for nyankomne flyktninger i utkast til nytt partiprogram.
DA160215 I forslag til nytt partiprogram vil KrF gå inn for å tilby helt nyankomne flyktninger foreldreveiledning.
DA160215 I flere kommuner er de nå klare for å ta imot flyktninger , men mange mangler vedtak på at de er klare for bosetning.
DA160215 Hun understreker at kurset også er et tiltak for å bedre familiesituasjonen til nyankomne flyktninger , som en helhet.
DA160215 - Nyankomne flyktninger har mange ting de skal streve med.
DA160213 PAKKER : Asylsøkere og ansatte pakker bussen som kjørte av sted til Sunndal med sju flyktninger tirsdag morgen.
DA160213 PAKKER : Asylsøkere og ansatte pakker bussen som kjørte av sted til Sunndal med sju flyktninger tirsdag morgen.
AP160212 Vil dette kunne ha noen effekt på antallet flyktninger som strømmer ut av Syria ?
AP160212 Hvor suksessfull nødhjelpen blir, vil også påvirke antallet flyktninger .
DA160211 Mange flyktninger har kommet til landet.
DA160211 I fjor gikk hun ut og mente at 8000 syriske flyktninger som ble foreslått hentet til Norge var IS-sympatisører.
AP160211 - Ser man for seg at NATO skal plukke opp flyktninger og snu båter og sende dem tilbake til Tyrkia ?
AP160211 - Alle er forpliktet til å plukke flyktninger i havsnød, men hvordan man tenker grenseoppgangen mot landene og Frontex, er det vi nå skal diskutere.
AP160211 En av grunnene til dette kan være at USA er under økende press fra sine allierte i Europa om å bidra til å stanse strømmen av flyktninger .
DA160203 Han mener mye av lærdommen med områdesatsingen i Oslo, bør dras nytte av i flere byer - men også bygder - særlig i en tid hvor mange små og store lokalsamfunn skal bosette flyktninger .
DA160202 KrF vil for eksempel ikke godta kutt i bistandsbudsjettet for å finansiere utgifter til flyktninger , slik finansminister Siv Jensen forsøkte seg på i fjor.
AP160201 Minst 360 har omkommet under den farefulle overfarten i januar, og på lørdag omkom 39 flyktninger da en overfylt båt sank utenfor Ayvacik i Tyrkia. †" Lokalbefolkningen våknet til lyden av skrikende migranter, fortalte borgermesteren i byen, Mehmet Unal Sahin.
AP160201 Flyktninger fra disse landene får reise videre til Makedonia og fortsette ferden til andre europeiske land, der de søker om asyl.
DA160131 - De når ikke oss på samme måte, det står ikke mange flyktninger fra Jemen på grensen til Europa, sier hun.
BT160127 Viktig kunnskap om egne muligheter der flyktninger er og der som de ønsker seg, er ikke godt håndtert mellom de som bestemmer øverst i organisasjonene og de som er ute i landene hvor flyktninger og asylsøkere kommer ifra.
BT160127 Viktig kunnskap om egne muligheter der flyktninger er og der som de ønsker seg, er ikke godt håndtert mellom de som bestemmer øverst i organisasjonene og de som er ute i landene hvor flyktninger og asylsøkere kommer ifra.
BT160127 TV2 viste nylig et team med journalister som går ‘under cover' som flyktninger for å få innsikt i menneskeskjebner og menneskesmugling.
BT160127 Lege Hanne Heszlein-Lossius har urinprøver fra papirløse flyktninger i kjøleskapet : ¶
BT160127 Hva hvis vi begynner med å lytte, og forstå : hva er det flyktninger egentlig vil ?
BT160127 For det andre, er det første reelle flyktninger jeg har intervjuet ønsker, rett og slett trygghet.
BT160127 En annen viktig ting med å forstå at flyktninger simpelthen ønsker å fortsette sine liv i jobb, skole eller på andre måter, er at de ikke er her i første omgang for å bli båret på gullstol.
BT160127 Da må vi gå bort ifra den ovenfra og ned-styrte tankegangen som Immigrasjonsmyndighetene har hatt med norske kommuner ; et system med lite oppfølging, dialog og informasjon i etterkant av at kommuner har tatt imot flyktninger .
BT160127 Da jeg intervjuet flyktninger , organisasjoner, beslutningstakere og bedrifter som er involvert i flyktningsystemet, var det ett par enkle ting som gikk igjen : ¶
BT160127 Da jeg intervjuet flyktninger , organisasjoner, beslutningstakere og bedrifter som er involvert i flyktningsystemet, var det et par enkle ting som gikk igjen.
AP160127 Planen om å omfordele 160.000 flyktninger fra Hellas og Italia til andre land har også vært en flopp.
AP160127 Etter møtet med FNs høykommissær for flyktninger , sa Listhaug at man ikke trenger å følge alle FNs anbefalinger.
AP160126 To syrere skal ha blitt returnert fra Russland til Syria i januar 2015, ifølge FNs høykommissær for flyktninger . lysthaug2_doc6nw63l3d7dcrq2ygkds-W7DNHIn2R4.jpg FOTO : Stein Bjørge ¶
AP160126 - Venstre forutsetter at det er fullstendig uaktuelt for regjeringen å returnere syriske flyktninger til Russland som står i fare for å bli sendt tilbake til krigsherjede Syria av russiske myndigheter, sier Venstres André N.
AP160126 | Kronikk : Alle flyktninger har ikke rett til å bli værende Hanne Sophie Greve ¶
AP160126 I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare.
AP160126 Det gjelder ikke minst i den situasjonen som verden nå befinner seg i, der det skal være rundt 60 millioner flyktninger totalt.
AP160125 Utenriksminister Børge Brende ( H ) mener det er « helt surrealistisk » om han skal bli forstått slik at han ber noen dempe kritikken mot forholdene for flyktninger i Russland.
AP160125 Da har jeg sagt at vi mener det har vært en unyansert debatt i Norge om situasjonen for flyktninger og asylsøkere i Russland.
AP160124 Rett før jul oversteg antallet flyktninger og andre migranter i år til Europa én million.
AP160124 januar hadde FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) registrert at 36.528 migranter hadde ankommet Europa sjøveien.
BT160123 Lege Hanne Heszlein-Lossius har urinprøver fra papirløse flyktninger hjemme i kjøleskapet.
BT160123 Godhetstyrannen Lege Hanne Heszlein-Lossius har urinprøver fra papirløse flyktninger hjemme i kjøleskapet.
DA160122 De unge som har fått en tøff start på livet, innvandrere og flyktninger , de som har spesielle behov knyttet til sykdom eller handikapp, eller for dem som av forskjellige grunner har skutt hull i CV-en sin og fått det vanskelig å klare seg i et ordinært karriereløp av den grunn.
DA160122 De unge som har fått en tøff start på livet, innvandrere og flyktninger , de som har spesielle behov knyttet til sykdom eller handikapp, eller for dem som av forskjellige grunner har skutt hull i CV-en sin og fått det vanskelig å klare seg i et ordinært karriereløp av den grunn.
AP160121 Selv om vinterkulden preger Europa, fortsetter migranter og flyktninger å ta seg til kontinentet.
AP160121 Kvinnene som ble solgt som slaver lever nå som flyktninger i Irak : ¶
AP160121 I hele 2015 kom over 1 million flyktninger og migranter sjøveien til Europa, over halvparten av dem var syrere som flykter fra den snart fem år lange krigen.
AP160121 FOTO : MARKO DJURICA/Reuters/NTB-Scanpix ¶ Flyktninger og migranter som er kommet til den greske øya Pasas venter på at Kystvakten skal transportere dem videre til øya Oinousses ved Chios den 20. januar.
AP160121 | Flyktninger og migranter møter iskaldt Europa ¶
AP160121 Hun mener Norge må lytte til FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) som mener Russland ikke har et fungerende asylsystem.
AP160121 . Mener Norge må lytte til FNs høykommisær for flyktninger
AP160121 - Mens skolebussene står fordi det er for kaldt, mener myndighetene at det er helt greit å busse flyktninger ut av Norge, konstaterer biskopen.
DA160119 KRONIKK : Mens kloden trues av terror, tørke, flomkatastrofer og desperate flyktninger som krabber opp på badestrendene, vokser turismen uhindret videre.
BT160118 Kvinnene forteller om frykt, mishandling og seksuelle overgrep fra menneskesmuglere, grensevakter og andre flyktninger på sin ferd gjennom Europa.
BT160118 Aller størst risiko løper de kvinnelige flyktningene i transittleire i Ungarn, Kroatia og Hellas, der de må sove side ved side med hundrevis av mannlige flyktninger .
AP160115 Si ;D-innlegg : Jeg vil si nei til en stor kvote flyktninger .
AP160113 Landets geografi gjør det umulig å stanse strømmen av flyktninger inn til landet fra Tyrkia.
AP160111 Nå skal 170 nye saksbehandlere i arbeid med åbehandle søknader fra flyktninger som har ankommet Norge.
BT160109 Vi har en boligutfordring, og flyktninger er en særlig utfordrende gruppe å finne plass til i boligmarkedet.
BT160109 I den ekstraordinære situasjonen vi står i nå, bør vi gjøre det enkelt for utleiere å leie ut til flyktninger .
BT160109 For en måneds tid siden la jeg den ut på finn.no, og en av de mange som tok kontakt var en ung mann, flyktning fra Syria, i introduksjonsprogrammet for flyktninger .
DA160105 « Godhetstyranni » kalte Listhaug det da nordmenn sto opp for å hjelpe flyktninger i dyp nød.
DA160105 « Godhetstyranni » kalte Listhaug det da nordmenn sto opp for å hjelpe flyktninger i dyp nød.
DA160104 Samtidig ventes denne måneden en eksplosiv økning i antallet flyktninger og migranter til Hellas.
DA160104 På ferjeterminalen utenfor Athen har syriske flyktninger bare ett mål : å komme seg videre.
DA160104 I fire netter har de sovet her på gulvet, tett i tett med andre flyktninger .
DA160101 Oslo er blant kommunene som skal ta imot flest flyktninger .
DA160101> Oslo er blant kommunene som skal ta imot flest flyktninger .
DA160101> target="avis" href= Oslo er blant kommunene som skal ta imot flest flyktninger .
DA160101> target="avis" href= target="avis" href= Oslo er blant kommunene som skal ta imot flest flyktninger .