SA170420 Klimakur 2020 foreslår derfor at gassmarkedet reduseres ved at veksthusbransjen kobler seg vekk fra gassrøret og går over til flisfyring .